Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2014-2015
«Ιστορία και θεσμοί του μεταβυζαντινού δικαίου»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/
ΩΡΑ
26.11.2014 6-8 μ.μ.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ/ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΘΕΜΑ
Βασίλης Δημητριάδης
Το ισλαμικό δίκαιο στην οθωμανική αυτοκρατορία
Περί ὑπανδρίας. Κριτική του μεταβυζαντινού
10.12.2014 4-6 μ.μ.
Νίκη Παπαηλιάκη
εκκλησιαστικού δικαίου από τους Ιησουίτες της οθωμανικής
αυτοκρατορίας τον 17ο αιώνα
14.1.2015 4-6 μ.μ.
Πολύμνια Κατσώνη
Η εξέλιξη ενός βυζαντινού «δοσίματος» στα νεότερα χρόνια:
το ἐξάγιον
Από τον Μάρκο Σανούδο στον Ιωσήφ Νάζι.
28.1.2015 4-6 μ.μ.
Γιάννης Χατζάκης
Ανασυνθέτοντας τον χάρτη των νομικών πηγών της
λατινοκρατούμενης Νάξου
11.2.2015 4-6 μ.μ.
Βασιλική Διάφα
25.2.2015 4-6 μ.μ.
Σοφία Λαΐου
Το διαζύγιο στη νομολογία των Δικαστηρίων της Ιεράς
Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης (18ος - 20ος αι.)
Εμπορικά προνόμια, ξένη προστασία και ζητήματα κρατικής
κυριαρχίας στο οθωμανικό κράτος, 18ος -αρχές 19ου αι.
Οι προκλήσεις της έρευνας στο περιβάλλον της
11.3.2015 4-6 μ.μ.
Λυδία Παπαρήγα
ανομοιομορφίας του μεταβυζαντινού κόσμου. Η ειδική
περίπτωση της Νάξου (16ος -19ος αιώνας)
1.4.2015 4-6 μ.μ.
Γιώργος Ροδολάκης
Προβλήματα του μεταβυζαντινού ναυτικού δικαίου. α) ο
Νόμος Ροδίων Ναυτικός β) η ἀβαρία και η συνεισφορά
Η κοινοτική διοίκηση πριν και μετά τις οθωμανικές
22.4.2015 4-6 μ.μ.
Αναστασία Παληού
μεταρρυθμίσεις. Γενική επισκόπηση και παραδείγματα από
την κοινότητα Κοζάνης
6.5.2015 4-6 μ.μ.
20.5.2015 4-6 μ.μ.
Κωνσταντίνος Καμπουρίδης
Σοφία ΤζωρτζακάκηΤζαρίδου
Το οθωμανικό φορολογικό σύστημα κατά την κλασική
περίοδο (1300-1600). Τακτικοί και έκτακτοι φόροι
Οθωμανικό κτηματολόγιο και τίτλοι ιδιοκτησίας