ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
(Περίοδος: 21/1/2015 - 13/2/2015)
ΗΜ/ΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
21.01.2015
ΤΕΤΑΡΤΗ
22.01.2015
ΠΕΜΠΤΗ
23.01.2015
26.01.2015
27.1.2015
28.1.2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Φ101-Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Ζωγραφίδης
ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΕΣ
10.45-13.15
701-Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β/θμια Εκπ/ση
Κόκορης
Αμφ. Β΄, Αμφ. Α΄, 101, 112
16.15-18.45
702-Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μαυροσκούφης
Αμφ. Α΄, Αμφ. Β΄
13.30-16.00
Φ366-Ηθικές θεωρίες του 20 αιώνα
Καλοκαιρινού
111
10.45-13.15
ΦΚ277-Γεώργιος Παχυμέρης, Φιλοσοφία Α΄: Επιτομή Λογικής
Γκολίτσης
106
13.30-16.00
ΦΚ273-Αρχαίοι Έλληνες, Κύπριοι και Ρωμαίοι ιατροφιλόσοφοι
Καλοκαιρινού
13πκ
13.30-16.00
ΕΨ900-Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Δόικου
ΚΑ, 1πκ, 7πκ, Αμφιθέατρο Β΄, 101,112, Νέα Πτέρυγα (ΟΛΗ)
16.15-18.45
ου
Π1000-Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα
Σταμοβλάσης
Αμφιθέατρο Β΄, 101, 112
19.00-21.30
Π3004-Η λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Χοντολίδου
106
10.45-13.15
ΙΠ700-Ιστορική Παιδαγωγική: Σταθμοί στην Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
Μαυροσκ/Φούκας
109
13.30-16.00
Φ302-Ζητήματα Διαλεκτικής
Δεληβογιατζής
111
19.00-21.30
Π3007-Ιστορία της παιδικής ηλικίας (19 και 20 αιώνας): Σχολείο, οικογένεια, κοινωνία
Φούκας
112, 111
13.30-16.00
ΕΙΣΠ100-Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις)
Μπονίδης/Παντ.
ΚΑ, 1πκ, 7πκ, Αμφ. Α΄, Αμφ. Β΄, 101, Νέα Πτέρυγα (ΟΛΗ)
16.15-18.45
ος
ος
ο
29.1.2015
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Κ.Α., 1πκ, 7πκ, 13πκ, 106, 108, 109, 110, 111
Φ338-Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας & Φ615-Πολιτικές Θεωρίες στον 20 αιώνα
Παιονίδης
108, 109
19.00-21.30
Π1902-Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες
Σταμοβλάσης
103 (νέο κτήριο)
10.45-13.15
703-Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια
Ειδικός Επιστήμ.
Αμφιθέατρο Β΄, 106, 107
19.00-21.30
Εκπαίδευση
30.1.2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
-ΑΡΓΙΑ-
-ΑΡΓΙΑ-
-ΑΡΓΙΑ-
-ΑΡΓΙΑ-
02.2.2015
ΔΕΥΤΕΡΑ
Φ106-Πολιτική Φιλοσοφία
Δεληβογιατζής
107
19.00-21.30
03.2.2015
ΤΡΙΤΗ
Π3000- Η Κριτική και η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική της Ειρήνης
Μπονίδης
Αμφιθέατρο Α΄
08.00-10.30
ΚΕ800-Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση-διαπολιτισμικότητα)
Κεσίδου/Χοντολ.
14πκ
10.45-13.15
Φ380-Η φαντασία ως δυνατότητα υπέρβασης του μηδενισμού
Δόικος
ΚΑ, 1πκ
13.30-16.00
Φ347-Επιχειρήματα σχετικά με την ύπαρξη Θεού
Ζωγραφίδης
ΚΑ, 1πκ
08.00-10.30
Π1707-Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας
Κεσίδου
112
10.45-13.15
04.2.2015
05.2.2015
06.2.2015
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΧΠΙΙ400- Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ
Μπονίδης
106
10.45-13.15
ΦΚ222-Πλάτων, Συμπόσιον
Δόικος
ΚΑ,1πκ,7πκ, Αμφ. Β΄,101,112,106,108 Ν.Πτέρυγα (ΟΛΗ)
16.15-18.45
Π2201-Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
Κεσίδου
106
08.00-10.30
Φ381-Θωμάς Ακινάτης,Περί του όντος και της ουσίας&Φ378-Πλατ. και αριστ. θεολογία
Γκολίτσης
112
13.30-16.00
Φ111-Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Κάλφας
ΚΑ,1πκ,7πκ,13πκ, Αμφ. Α΄, Αμφ.Β΄, 101,112,106,107,108,
16.15-18.45
Νέα Πτέρυγα (ΟΛΗ)
09.2.2015
ΔΕΥΤΕΡΑ
Π2106-Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
Δόικου
Αμφιθέατρο Α΄
10.45-13.15
Πενολίδης
Αμφιθέατρο Α΄, 108
13.30-16.00
& Π3003-Ψυχολογία του εφήβου
Φ103-Γνωσιολογία & Φ373-G.W.F. Hegel
10.2.2015
11.2.2015
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Φ339-Εισαγωγή στη δημοκρατική θεωρία
Παιονίδης
112, 106
10.45-13.15
Π3006-Προσεγγίσεις στην έρευνα και στη διδακτική της Τοπικής Ιστορίας
Φούκας
108, 109
16.15-18.45
ΝΕΦ202- Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Κόκορης
Αμφ. Α΄, Αμφ. Β΄, 101,112,106
08.00-10.30
Φ379-Ο Spinoza και η εξουσία της θρησκείας
Δόικος
ΚΑ, 1πκ
16.15-18.45
Π1811-Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων & Π1807-
Ζαρίφης
Αμφιθέατρο Β΄, 101
19.00-21.30
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
12.2.2015
ΠΕΜΠΤΗ
Φ112-Νεότερη Φιλοσοφία
Πενολίδης
Αμφ.Α΄, Αμφ.Β΄, 101,112,106,107,108,109
16.15-18.45
13.2.2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΧΠΙ400-Σχολική Παιδαγωγική Ι: Ο θεσμός του σχολείου
Μπίκος
ΚΑ,Αμφ.Α΄,Αμφ.Β΄,101,112,106,107,108,1πκ,7πκ,13πκ,Νέα
16.15-18.45
Πτέρυγα (ΟΛΗ)
• Τα μαθήματα ΝΕΦ313, Φ619, Π1810, Π1438 βαθμολογούνται με απαλλακτική των εξετάσεων εργασία.
• Τα μαθήματα Π1312-Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων και Π1445-Συνεργατικές μορφές διδασκαλίας θα εξεταστούν προφορικά την Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου
2015 στο γραφείο του καθηγητή κ. Μπίκου (115, π. κτήριο ΦΛΣ) στις 11:00 πμ.
• Τα μαθήματα Φ374-Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας και ΦΚ274-Στωική ηθική φιλοσοφία του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ζωγραφίδη θα εξεταστούν την Παρασκευή, 23
Ιανουαρίου 2015 στην αίθουσα 215 του π. κτήριου στις 10:00 πμ.
• Τα μαθήματα Φ375-Ο Ελύτης και το ελληνικό υποκείμενο και Φ376-Ο κινηματογράφος του ασυνείδητου θα εξεταστούν προφορικά την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015
στο γραφείο του επίκουρου καθηγητή κ. Δόικου (209α, π. κτήριο ΦΛΣ) στις 19:00 μμ.
• Το μάθημα Π1420-Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εξετασθεί προφορικά.
• Το μάθημα Φ114-Σύγχρονη Φιλοσοφία θα εξεταστεί προφορικά την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015 στο γραφείο του αναπληρωτή καθηγητή κ. Θανασά (208α, π.
κτήριο ΦΛΣ). Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τις κάτωθι ώρες: από: Xhiani Arjela (3615) – Κοκώνα Δέσποινα (3375) ->19:00 μμ
από Λυρατζής Αλέξανδρος (3642) – Στραχίνη Νικολλέτα(3427) ->19:30 μμ
• Το μάθημα της «Πληροφορικής» θα εξετασθεί την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015 στην αίθουσα η/υ 103 (ν. κτήριο) από τις 13:00μμ έως τις 17:00μμ.
• Για τα ξενόγλωσσα μαθήματα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
• Για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας
Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2014
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ