Γρασαδόροι

Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Γρασαδόροι







Γρασαδόροι Αέρος
Γρασαδόροι μηχανικοί
Αεραντλίες γράσου
Πιστόλια – Εξαρτήματα γράσου
Σωλήνες Γράσου
Καπάκια δοχείων γράσου
Δίσκοι προώθησης γράσου
Γρασαδόροι αέρος
Γρασσαδόρος αέρος 500gr AT-6036
Γρασσαδόρος αέρος φορητός 500gr AT-6036 της AIRMAX
Γρασαδόρος αέρος 500 gr BULLE με περιστρεφόμενη λαβή
Γρασσαδόρος αέρος φορητός 500gr με περιστρεφόμενη
λαβή της BULLE.
Γρασαδόρος χειρός αέρος 1Kg SAMOA Β.Τ.
Γρασαδόρος χειρός αέρος Samoa 1Kg βαρέως τύπου
1
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 15kg MG
15
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 15kg MG 15 με αντλία
αέρος
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg
MABO 30
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg, MABO 30, με
αντλία αέρος MG 5048
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg
FAICOM 30
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg, FAICOM 30, με
αντλία αέρος FG 470
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg
MABO 60
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg, MABO 60, με
αντλία αέρος MG 5074
2
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg
FAICOM 60
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg, FAICOM 60, με
αντλία αέρος FG 730
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg
SAMOA-MASTER 30
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg, MASTER 30, με
αντλία αέρος PG 41
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg
SAMOA-MASTER 60
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg, MASTER 60, με
αντλία αέρος PG 72
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg
BOSS 30
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 30-35 kg, BOSS 30, με
αντλία αέρος BS 40
3
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόρος με αντλία αέρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg
BOSS 60
Γρασαδόρος τροχήλατος TOROS 50-60 kg, BOSS 60, με
αντλία αέρος BS 60
Γρασαδόροι μηχανικοί
Γρασαδόρος φορητός χειρός 500 gr SAMOA
Γρασαδόρος μηχανικός φορητός χειρός 500 gr SAMOA
Γρασαδόρος φορητός 16 Kg μηχανικός 202 Μ
Γρασαδόρος φορητός μηχανικός 16 Kg 202 Μ
Αεραντλίες γράσου
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5041
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5041, με παροχή 900 gr/min
και μήκος σωλήνα 41 cm.
4
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5048
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5048, με παροχή 900 gr/min
και μήκος σωλήνα 48 cm.
Αεραντλία γράσου FAICOM GP 7241
Αεραντλία γράσου FAICOM GP 7241, με παροχή 1200 gr/min
και μήκος σωλήνα 41 cm.
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5074
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5074, με παροχή 900 gr/min
και μήκος σωλήνα 74 cm.
Αεραντλία γράσου FAICOM GP 7247
Αεραντλία γράσου FAICOM GP 7247, με παροχή 1200 gr/min
και μήκος σωλήνα 47 cm.
5
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Αεραντλία γράσου FAICOM FG 730
Αεραντλία γράσου FAICOM FG 730, με παροχή 900 gr/min
και μήκος σωλήνα 73 cm.
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5094
Αεραντλία γράσου ΜΑΒΟ MG 5094, με παροχή 900 gr/min
και μήκος σωλήνα 94 cm.
Αεραντλία γράσου FAICOM GP 7294
Αεραντλία γράσου FAICOM GP 7294, με παροχή 1200 gr/min
και μήκος σωλήνα 94 cm.
Αεραντλία γράσου SAMOA-MASTER PG 41
Αεραντλία γράσου SAMOA (MASTER) PG 41, με παροχή 600
gr/min και μήκος σωλήνα 45 cm.
6
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Αεραντλία γράσου SAMOA-MASTER PG 72
Αεραντλία γράσου SAMOA (MASTER) PG 72, με παροχή 600
gr/min και μήκος σωλήνα 72 cm.
Αεραντλία γράσου SAMOA-MASTER PG 85
Αεραντλία γράσου SAMOA (MASTER) PG 85, με παροχή 600
gr/min και μήκος σωλήνα 92 cm.
Αεραντλία γράσου BOSS BS 40
Αεραντλία γράσου BOSS BS 40, με παροχή 1500 gr/min και
μήκος σωλήνα 40 cm
Αεραντλία γράσου BOSS BS 60
Αεραντλία γράσου BOSS BS 60, με παροχή 1500 gr/min και
μήκος σωλήνα 60 cm.
7
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Αεραντλία γράσου BOSS BS 80
Αεραντλία γράσου BOSS BS 80, με παροχή 1500 gr/min και
μήκος σωλήνα 80 cm.
Πιστόλια – Εξαρτήματα γράσου
Τσοκ γρασαδόρου 40456
Τσοκ γρασαδόρου κοντό με μύτη
Τσοκ γρασαδόρου 40452
Τσοκ γρασαδόρου για κοινά γρασαδοράκια
Σωληνάκι 40 cm για πιστόλι γράσου
Σωληνάκι εύκαμπτο μήκους 40 cm για πιστόλι γράσου
8
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Τσοκ γρασαδόρου 40458
Τσοκ γρασαδόρου μακρύ με μύτη
Τσοκ γρασαδόρου 40454
Τσοκ γρασαδόρου γωνιακό
Σύνδεσμος πιστολιού γράσου MG ευθύς
Σύνδεσμος πιστολιού γράσου MG ευθύς ( προέκταση).
Αρθρωτός σύνδεσμος Ζ πιστολιού γράσου MG
Αρθρωτός σύνδεσμος Ζ πιστολιού γράσου MG. Επιτρέπει
στο πιστόλι να περιστρέφετε όπως θέλει, χωρίς να στρίβει ο
σωλήνας.
Αρθρωτός σύνδεσμος Ζ πιστολιού γράσου
Αρθρωτός σύνδεσμος Ζ πιστολιού γράσου. Επιτρέπει στο
πιστόλι να περιστρέφετε όπως θέλει, χωρίς να στρίβει ο
σωλήνας.
9
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Πιστόλι γράσου MG με μεταλλικό σωλήνα
Πιστόλι γράσου MG με εύκαμπτο σωλήνα
Πιστόλι γράσου FG με μεταλλικό σωλήνα
Πιστόλι γράσου FG με εύκαμπτο σωλήνα
10
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Πιστόλι γράσου MG με μεταλλικό σωλήνα και αρθρωτό
σύνδεσμο Ζ
Πιστόλι γράσου MG με μεταλλικό σωλήνα και αρθρωτό
σύνδεσμο Ζ
Πιστόλι γράσου MG με εύκαμπτο σωλήνα και αρθρωτό
σύνδεσμο Ζ
Πιστόλι γράσου MG με εύκαμπτο σωλήνα και αρθρωτό
σύνδεσμο Ζ
Σωλήνες γράσου
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως γράσου 1/4" - R2 - 1,5
m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως για γράσο με
σπείρωμα 1/4" - R2 και μήκος 1,5 m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως γράσου 1/4" - R2 - 2
m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως για γράσο με
σπείρωμα 1/4" - R2 και μήκος 2 m
11
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως γράσου 1/4" - R2 - 3
m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως για γράσο με
σπείρωμα 1/4" - R2 και μήκος 3 m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως γράσου 1/4" - R2 - 5
m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως για γράσο με
σπείρωμα 1/4" - R2 και μήκος 5 m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως γράσου 1/4" - R2 - 10
m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως για γράσο με
σπείρωμα 1/4" - R2 και μήκος 10 m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως γράσου 1/4" - R2 - 15
m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως για γράσο με
σπείρωμα 1/4" - R2 και μήκος 15 m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως γράσου 1/4" - R2 - 20
m
Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως για γράσο με
σπείρωμα 1/4" - R2 και μήκος 20 m
12
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Καπάκια δοχείων γράσου
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλίες MABO και FAICOM
και δοχείο 20/30 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 20/30 kg με διάμετρο 300-350
mm και αντλία MABO ή FAICOM
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλίες SAMOA και FAICOM
και δοχείο 20/30 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 20/30 kg με διάμετρο 350 mm
και αντλία SAMOA ή FAICOM
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλία BOSS και δοχείο
20/30 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 20/30 kg με διάμετρο 350 mm
και αντλία BOSS
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλίες MABO και FAICOM
και δοχείο 50/60 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 50/60 kg με διάμετρο 370-420
mm και αντλία MABO ή FAICOM
13
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλίες SAMOA και FAICOM
και δοχείο 50/60 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 50/60 kg με διάμετρο 420 mm
και αντλία SAMOA ή FAICOM
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλία BOSS για δοχείο
50/60 kg
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλία BOSS και δοχείο
180/200 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 180/200 kg με διάμετρο 600 mm
και αντλία BOSS
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλίες SAMOA και FAICOM
και δοχείο 180/200 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 180/200 kg με διάμετρο 600 mm
και αντλία SAMOA ή FAICOM
14
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Καπάκι βαρελιού γράσου για αντλίες MABO και FAICOM
και δοχείο 180/220 kg
Καπάκι για βαρέλι γράσου 180/200 kg με διάμετρο 550-600
mm και αντλία MABO ή FAICOM
Δίσκοι προώθησης γράσου
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία MABO και δοχείο
12/20 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία FAICOM και
δοχείο 12/20 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία MABO και δοχείο
20/30 kg
15
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία FAICOM και
δοχείο 20/30 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία SAMOA ή BOSS
και δοχείο 18 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία FAICOM και
δοχείο 50/60 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία MABO και δοχείο
50/60 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία SAMOA ή BOSS
και δοχείο 20/30 kg
16
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]
Γρασαδόροι
Unitair ΕΠΕ
Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564
www.unitair.gr | [email protected]
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία SAMOA ή BOSS
και δοχείο 50/60 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία MABO και δοχείο
180/220 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία FAICOM και
δοχείο 180/200 kg
Δίσκος προωθήσεως γράσου για αντλία SAMOA ή BOSS
και δοχείο 180/200 kg
17
Unitair ΕΠΕ | Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα
Τηλ: 2103416562 | Fax: 2103416564 | www.unitair.gr | [email protected]