ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1
ΠΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(1042988)
46.0000
46
46
2
ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΡΚΟΣ(Ρ698819)
43.7500
46.5
41
3
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Ρ240494)
43.2500
43.5
43
47
4
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ516016)
43.0000
39
5
ΚΑΣΤΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΡΥΦΩΝ(Χ035598)
43.0000
43
43
6
ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ725407)
43.0000
40.2
45.8
7
ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΑ009238)
42.7500
39.5
46
8
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ291258)
42.5000
46.5
38.5
9
∆ΟΓΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΜΗΝΑΣ(Χ181457)
42.5000
46
39
10
42.5000
43
42
11
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΖ104320)
ΑΝ∆ΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ619203)
42.2500
42.5
42
12
ΖΩΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Τ827939)
42.2500
43.5
41
13
ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΕ602402)
42.0000
45.5
38.5
14
ΓΟΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ(ΑΒ213831)
42.0000
44
40
42.5
41.5
15
ΚΟΥΡΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ066941)
42.0000
16
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ224957)
41.7500
41
42.5
17
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΩΤΗΡΗΣ(ΑΚ034969)
41.7500
41.5
42
18
ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΙ066099)
41.7500
40.5
43
19
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ589332)
41.7500
45
38.5
20
ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΒ055802)
41.7500
43.5
40
21
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ387219)
41.5000
38
45
22
ΒΟΙ∆ΑΚΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ220907)
41.5000
45.5
37.5
23
ΚΟΥΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ527417)
41.5000
43
40
41.2500
43.5
39
38
24
ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ364163)
25
ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ639965)
41.2500
44.5
26
ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΛΕΤΙΑ-ΖΩΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ383433)
41.2500
37
45.5
27
ΤΣΑΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ060838)
41.2500
42
40.5
28
ΤΣΙΠΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ654775)
41.2500
42
40.5
29
ΒΕΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Τ571266)
41.0000
39
43
30
ΜΥΣΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ087684)
41.0000
44
38
31
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Τ106067)
40.7500
35
46.5
32
ΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ545748)
40.7500
41.5
40
33
ΧΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΩΜΑΣ(Ρ173683)
40.7500
45
36.5
34
ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ153612)
40.5000
41
40
39.5
41.5
45.5
35
ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ946400)
40.5000
36
ΑΥ∆ΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΗ748575)
40.2500
35
37
ΛΑΜΠΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Χ511636)
40.2500
39.5
41
38
ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ685474)
40.2500
40
40.5
39
ΠΕΤΑΜΙ∆ΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ049263)
40.2500
36.5
44
40
ΤΕΝΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Π388736)
40.2500
36.5
44
41
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Π119996)
40.0000
36.5
43.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 1 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
42
ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΘΑ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΙ025861)
40.0000
42.5
37.5
43
∆ΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ(ΑΖ639853)
39.7500
39
40.5
44
ΚΑΠΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ036203)
39.7500
35
44.5
39.7500
39
40.5
40
39.5
45
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ722081)
46
ΚΟΒΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ070655)
39.7500
47
ΜΗΛΙΟΡ∆ΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ275942)
39.7500
40
39.5
48
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ - ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ(ΑΙ034042)
39.7500
41.5
38
49
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΛΕΟΝΤΙΟΣ(ΑΗ580451)
39.7500
42.5
37
50
ΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ - ΗΛΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Π707857)
39.7500
38
41.5
51
ΓΟΥΡΖΟΥΛΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ196999)
39.5000
35.5
43.5
52
∆ΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ169035)
39.5000
36
43
53
ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ - ΣΠΥΡΑΝ∆ΡΕΑΣ(Σ209847)
39.5000
40
39
39.5000
44
35
39.5
39.5
54
ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ581230)
55
ΣΑΒΒΑΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ632164)
39.5000
56
ΤΣΟΦΙ∆ΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ-ΙΣΜΗΝΗ - ΠΕΤΡΟΣ(Ρ248722)
39.5000
42
37
57
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ν810952)
39.5000
43.5
35.5
58
ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ515109)
39.2500
38
40.5
59
ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ054700)
39.2500
39.5
39
60
ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΛΟΥΚΑΣ(Σ170449)
39.2500
40.5
38
61
ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Σ178129)
39.2500
44
34.5
62
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ(AI1704341)
39.2500
33.5
45
63
ΦΩΚΑ ΛΕΥΚΗ - ΠΑΥΛΟΣ(Χ040882)
39.2500
39
39.5
64
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ603747)
39.0000
31.5
46.5
31
47
65
ΜΙΚΑΛΕΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΕ776001)
39.0000
66
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ(Φ171158)
39.0000
37
41
67
ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ(Φ289361)
39.0000
40.5
37.5
68
ΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ837859)
38.7500
40
37.5
69
∆ΕΡΤΟΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΑ083028)
38.7500
35
42.5
70
ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ741874)
38.7500
36.5
41
71
ΛΕΡΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ006870)
38.7500
34
43.5
72
ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ734039)
38.7500
35
42.5
73
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ(ΑΗ074591)
38.7500
37
40.5
38.7500
34.5
43
39.5
38
74
ΠΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ519017)
75
ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ618236)
38.7500
76
ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΙ318930)
38.7500
39
38.5
77
ΤΣΙΩΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΕ207576)
38.7500
38.5
39
78
ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ403174)
38.7500
43.5
34
79
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ122435)
38.7500
35
42.5
80
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ027442)
38.7500
34
43.5
81
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ139607)
38.5000
36.5
40.5
82
ΜΠΟΥΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ356275)
38.5000
38
39
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 2 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
83
ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΗ120120)
38.5000
35.5
84
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(Χ564067)
38.5000
40
41.5
37
85
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ218075)
38.5000
38.5
38.5
86
ΦΩΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Φ005866)
38.5000
38
39
34.5
87
ΒΑΛΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ637095)
38.2500
42
88
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ257137)
38.2500
37
39.5
89
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ(Σ492881)
38.2500
33
43.5
90
ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΡΕΤΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Π612542)
38.2500
34
42.5
91
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΟΣ(Τ074993)
38.2500
37.5
39
92
ΣΚΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ536366)
38.2500
38.5
38
93
ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Σ642274)
38.2500
36
40.5
94
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΕ593625)
38.2500
41.5
35
33.5
95
ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ523435)
38.0000
42.5
96
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ549940)
38.0000
34.5
41.5
97
ΜΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ371343)
38.0000
33
43
98
ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Π349100)
38.0000
38
38
99
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΟΣ(ΑΙ090809)
38.0000
39
37
100
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ∆Η ΒΑΪΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ944951)
38.0000
32.5
43.5
101
ΒΕΡΤΖΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΚ029384)
37.7500
43.5
32
102
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ790929)
37.7500
33
42.5
103
ΖΩΡΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ243138)
37.7500
35
40.5
104
ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ437836)
37.7500
40
35.5
37.7500
36.5
39
43
105
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΖ175305)
106
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ290577)
37.7500
32.5
107
ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ574701)
37.7500
31.5
44
108
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ527681)
37.7500
31
44.5
109
ΣΙΨΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ686718)
37.7500
37.5
38
110
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΪΟΣ(Σ720616)
37.7500
36.5
39
111
ΦΑΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΒ067473)
37.7500
39
36.5
112
ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ020825)
37.5000
36
39
113
ΓΑΡΟΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΙ674958)
37.5000
33.5
41.5
114
ΜΠΑΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ031974)
37.5000
40
35
37.5000
43
32
33.5
41.5
32.5
115
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ209978)
116
ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ273408)
37.5000
117
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ156765)
37.2500
42
118
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ567949)
37.2500
41.5
33
119
ΓΡΑΤΣΙΑ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ021350)
37.2500
28
46.5
120
ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ109461)
37.2500
35
39.5
121
ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΙΜΙΛΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ127578)
37.2500
42
32.5
122
ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΖΗΣΗΣ(ΑΗ540177)
37.2500
39.5
35
123
ΟΡΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ565266)
37.2500
34.5
40
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 3 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
124
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ229866)
37.2500
40
34.5
125
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ320071)
37.2500
37
37.5
126
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ149202)
37.0000
40
34
37.0000
37
37
34.5
127
ΚΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ξ684047)
128
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΖ106726)
37.0000
39.5
129
ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΗΛΙΑΣ(Φ109604)
37.0000
39
35
130
ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ084172)
37.0000
31
43
131
ΣΓΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ618172)
37.0000
37
37
132
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΗ164667)
37.0000
32.5
41.5
133
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ111653)
36.7500
36
37.5
134
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΜΑΣ(Χ357930)
36.7500
34.5
39
135
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ135088)
36.7500
38.5
35
32.5
39
136
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ν878328)
36.7500
41
137
ΤΟΚΜΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΑ232437)
36.7500
34.5
138
ΧΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΗ589392)
36.7500
37.5
36
139
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ225315)
36.5000
37.5
35.5
140
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ076720)
36.5000
31
42
141
ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(Ρ674019)
36.5000
32
41
142
ΚΑΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ106290)
36.5000
31.5
41.5
143
ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ610221)
36.5000
41.5
31.5
144
ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Π731405)
36.5000
36.5
36.5
145
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Χ154418)
36.5000
41.5
31.5
36.5
146
ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΗ118985)
36.5000
36.5
147
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΕ570254)
36.5000
31
42
148
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΖ595119)
36.5000
35.5
37.5
149
ΠΑΣΚΑΛΙ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ286604)
36.5000
32.5
40.5
150
ΣΑΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ004472)
36.5000
29
44
151
ΣΕΙΝΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Φ209679)
36.5000
35
38
152
ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ(Χ610397)
36.5000
37.5
35.5
153
ΨΥΧΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΕ094678)
36.5000
32
41
154
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΑ059242)
36.2500
33.5
39
155
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ019580)
36.2500
41
31.5
156
ΚΑΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ000152)
36.2500
38.5
34
36.5
157
ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ634429)
36.2500
36
158
ΚΟΥΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Ξ909743)
36.2500
31.5
41
159
ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΚ135088)
36.2500
25
47.5
160
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ264479)
36.2500
40
32.5
161
ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ(ΑΒ382180)
36.2500
35
37.5
162
ΒΑΡΖΑΚΑ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ - ΗΛΙΑΣ(Χ489106)
36.0000
24
48
163
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ285120)
36.0000
28
44
164
ΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ561192)
36.0000
36
36
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
Σελίδα 4 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
165
ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΙΜΩΝ(ΑΕ632243)
36.0000
39.5
166
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ634087)
36.0000
38
32.5
34
167
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Ξ308842)
36.0000
37.5
34.5
168
ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΥΚΑΣ(Ν004936)
36.0000
30
42
36
36
169
ΜΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ110085)
36.0000
170
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΕ326966)
36.0000
35
37
171
ΡΟΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Σ908190)
36.0000
31.5
40.5
172
ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ522431)
36.0000
39.5
32.5
173
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ159594)
36.0000
33.5
38.5
174
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ149631)
35.7500
30
41.5
175
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ161831)
35.7500
30
41.5
176
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ648959)
35.7500
30.5
41
33.5
177
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΗ167862)
35.7500
38
178
ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ072050)
35.7500
36.5
35
179
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(Σ347217)
35.7500
37
34.5
180
ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ519150)
35.7500
29
42.5
181
ΣΑΚΑΡΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ096937)
35.7500
30
41.5
182
ΤΖΙΒΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ- ΜΥΡΤΩ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Τ070880)
35.7500
41.5
30
183
ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Φ080835)
35.7500
39.5
32
184
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ787543)
35.5000
32.5
38.5
185
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ511853)
35.5000
34.5
36.5
186
∆ΕΣΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ604238)
35.5000
31.5
39.5
35.5000
33
38
31
187
ΚΑΡΥ∆Η ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ286052)
188
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΙ015335)
35.5000
40
189
ΠΕΤΡΑΚΗ-ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ ΕΥΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΙ621696)
35.5000
27.5
43.5
190
ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ656918)
35.5000
32.5
38.5
191
ΤΟΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Τ038861)
35.5000
42
29
192
ΧΑΤΖΗΠΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ223971)
35.5000
33
38
193
ΒΑΡΕΙΑ ΙΟΥΛΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ027698)
35.2500
38
32.5
194
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Φ005784)
35.2500
26.5
44
195
ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΕ002283)
35.2500
32
38.5
196
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ537085)
35.2500
31
39.5
35.2500
29.5
41
32.5
197
ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(ΑΕ051642)
198
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Χ654478)
35.2500
38
199
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΖΩΗ - ΤΑΚΗΣ(ΑΙ686455)
35.0000
33.5
36.5
200
ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΧΟΣ(ΑΚ297284)
35.0000
31
39
201
ΒΕΡΜΕΖ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ067060)
35.0000
29
41
202
ΚΑΚΑΡΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Σ607238)
35.0000
29
41
203
ΚΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ502172)
35.0000
34.5
35.5
204
ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ075330)
35.0000
28.5
41.5
205
ΚΙΣΣΟΥ∆Η ΑΝΤΩΝΙΑ - ∆ΗΜΟΣ(ΑΑ238461)
35.0000
26
44
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 5 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
206
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ320746)
35.0000
32.5
37.5
207
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ∆ΟΥΚΑΣ(ΑΖ421229)
35.0000
31.5
38.5
208
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ(E351277)
35.0000
41
29
34.5
37
209
ΧΩΜΑΤΑ ΦΙΛΙΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ605584)
35.0000
35.5
210
ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ(Χ603707)
34.7500
32.5
211
ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΕ353417)
34.7500
35.5
34
212
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΖ579762)
34.7500
36
33.5
213
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ∆ΑΝΑΗ - ΦΩΚΙΩΝ(ΑΒ066153)
34.7500
37.5
32
214
ΖΑΡΚΑ∆Α ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ233340)
34.7500
28.5
41
215
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΥΜΕΩΝ(Χ057386)
34.7500
21.5
48
216
ΚΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ρ229127)
34.7500
31
38.5
217
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ048108)
34.7500
26.5
43
34.7500
36.5
33
44
218
*
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ018055)
219
ΜΥΡΙΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΕ518448)
34.7500
25.5
220
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΖ505284)
34.7500
40
29.5
221
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Χ200832)
34.7500
36
33.5
222
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(Σ588238)
34.7500
30.5
39
223
∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Σ980903)
34.5000
37
32
224
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΑΙ743737)
34.5000
29.5
39.5
225
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΛΟΥΚΑΣ(ΑΖ706492)
34.5000
27
42
226
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΛΕΞΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ671616)
34.5000
30
39
227
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΗ640177)
34.5000
26
43
40.5
228
ΣΙΕΡΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ523591)
34.5000
28.5
229
ΣΟΛΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ203539)
34.5000
25
44
230
ΣΥΚΚΑ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ046756)
34.5000
26.5
42.5
231
ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ240833)
34.5000
21
48
232
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΖ519588)
34.2500
33
35.5
233
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Ρ812921)
34.2500
41
27.5
234
ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ121640)
34.2500
42
26.5
235
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Τ383561)
34.2500
38
30.5
236
ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΚ524100)
34.2500
32.5
36
237
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ557582)
34.2500
30.5
38
34.2500
35.5
33
41
238
ΜΙΜΙΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(ΑΒ109758)
*
239
ΜΙΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΑ348329)
34.2500
27.5
240
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΜΑΡ∆ΙΤΣΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Ρ001338)
34.2500
28.5
40
241
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ539672)
34.2500
43.5
25
242
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ418671)
34.2500
28.5
40
243
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ014139)
34.2500
36
32.5
244
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ(Ρ168524)
34.2500
28.5
40
245
ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΒ852749)
34.2500
32.5
36
246
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ∆Η ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΕΥΑΝΘΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ξ957743)
34.0000
37
31
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 6 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
247
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ(Ν554396)
34.0000
34
34
248
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ243344)
34.0000
40
28
249
ΛΕΚΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ105436)
34.0000
27
41
34.0000
34
34
41
250
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΥΡΕΤΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ020094)
251
ΣΕΙΤΑΝΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΖ517185)
34.0000
27
252
ΣΙΑΧΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ612345)
34.0000
36.5
31.5
253
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ017028)
34.0000
42
26
254
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ122084)
34.0000
27
41
255
ΦΟΥΝΤΑ ΖΩΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ035192)
34.0000
30
38
256
ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ015654)
34.0000
33
35
257
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Φ378021)
34.0000
27
41
258
ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ297869)
33.7500
29.5
38
33.7500
30.5
37
28.5
259
ΓΚΑΖΙΤΕΡΗ ΟΛΓΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ889757)
260
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ817910)
33.7500
39
261
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ240852)
33.7500
37.5
30
262
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑΟ12251)
33.7500
25
42.5
263
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ034371)
33.7500
30.5
37
264
ΜΕΛΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ρ203350)
33.7500
25
42.5
265
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ113197)
33.7500
26.5
41
266
ΡΗΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΚ095761)
33.7500
30.5
37
267
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ207249)
33.7500
27
40.5
268
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ086353)
33.7500
30.5
37
34.5
38.5
269
ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ785001)
33.7500
33
270
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ648889)
33.7500
29
271
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ(Χ487083)
33.5000
31
36
272
ΑΞΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ(ΑΚ136265)
33.5000
35.5
31.5
273
ΛΑΓΟΥ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Π419151)
33.5000
29.5
37.5
274
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ800709)
33.5000
32
35
275
ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ054401)
33.5000
33
34
276
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ρ123108)
33.5000
29.5
37.5
277
ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΖ417231)
33.5000
32
35
278
ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ136800)
33.5000
21
46
36.5
*
279
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Α∆ΑΜ(ΑΖ725242)
33.2500
30
280
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Λ376531)
33.2500
27.5
39
281
∆ΑΜΙΓΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ031103)
33.2500
34.5
32
282
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ039755)
33.2500
28.5
38
283
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ898408)
33.2500
29
37.5
284
ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ(Σ038941)
33.2500
36.5
30
285
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ114580)
33.2500
28.5
38
286
ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ962351)
33.2500
35.5
31
287
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΦΩΤΙΟΣ(Φ268390)
33.2500
29.5
37
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 7 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
288
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΒ975386)
33.2500
25.5
41
289
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΗ075642)
33.2500
32
34.5
290
ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ229072)
33.2500
32.5
34
33.2500
30.5
36
39.5
291
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Φ057478)
292
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ344002)
33.0000
26.5
293
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ098418)
33.0000
37
29
294
ΒΑΜΒΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ082420)
33.0000
40
26
295
ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ600880)
33.0000
33
33
296
ΖΑΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Σ262048)
33.0000
29.5
36.5
297
ΖΑΙΜΗ ΝΑΥΣΙΚΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ079906)
*
33.0000
23.5
42.5
298
ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Φ234897)
*
33.0000
21.5
44.5
299
ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Π871683)
33.0000
29
37
35.5
38
300
ΜΠΑ∆ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ011366)
33.0000
30.5
301
ΠΕΛΕΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ042857)
33.0000
28
302
ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Ρ356531)
33.0000
27
39
303
ΣΑΡΛΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ107387)
33.0000
38.5
27.5
304
ΦΕΡΕΣΙΑ∆ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - Α∆ΑΜ(ΑΙ581136)
33.0000
30.5
35.5
305
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ523955)
32.7500
26
39.5
306
ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ704288)
32.7500
35.5
30
307
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΖ477103)
32.7500
26
39.5
308
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ564989)
32.7500
24
41.5
309
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ985819)
32.7500
36
29.5
32.7500
34.5
31
32.7500
35.5
30
32.7500
35
30.5
32.7500
22.5
43
310
*
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ112757)
311
ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Σ249184)
312
ΜΑΡΙΝΗΣ ∆ΑΥΙ∆ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ067709)
313
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ808313)
314
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ066670)
32.7500
34
31.5
315
ΨΑΛΛΑΣ ΖΗΣΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ015113)
32.7500
27
38.5
316
ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ545169)
32.7500
39
26.5
317
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ297301)
32.5000
36
29
318
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ904844)
32.5000
26.5
38.5
319
ΚΟΤΟΛΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ699865)
32.5000
40
25
32.5000
36
29
32.5000
28
37
320
*
ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ064660)
321
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ267317)
322
ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ130607)
*
32.5000
21
44
323
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ129995)
*
32.5000
24
41
324
ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ019673)
32.5000
39
26
325
ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ277978)
32.5000
32.5
32.5
326
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ114465)
32.5000
30
35
327
ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ487456)
32.5000
37
28
328
ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ713233)
32.5000
24
41
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
Σελίδα 8 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
329
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ233711)
32.2500
26
38.5
330
ΖΙΩΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ359530)
32.2500
27
37.5
331
ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ310536)
32.2500
36.5
28
28.5
332
ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ272677)
32.2500
36
333
ΞΕΛΥΣΣΑΚΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ504910)
32.2500
28.5
36
334
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΕ101686)
32.2500
27
37.5
335
ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(Π507989)
32.2500
26.5
38
336
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(Σ196228)
32.2500
32
32.5
337
ΣΤΡΑΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΑΚ016872)
32.2500
24
40.5
338
ΤΡΙΒΟΛΑ ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ(Σ926680)
32.2500
26
38.5
339
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ006934)
32.2500
26.5
38
340
ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΒΥΡΩΝ(ΑΚ305468)
32.0000
29
35
341
ΖΑΜΠΕΤΑ ΝΙΚΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ582014)
32.0000
28
36
35
38.5
*
342
ΙΓΓΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ654954)
32.0000
29
343
ΚΑΖΑΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(Χ004425)
32.0000
25.5
344
ΚΑΛΑΙΤΖΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ649783)
32.0000
30
34
345
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ - ΘΩΜΑΣ(Σ271034)
32.0000
40.5
23.5
346
ΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ243817)
32.0000
25.5
38.5
347
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ711155)
32.0000
26
38
348
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Φ142300)
32.0000
25
39
349
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ(ΑΖ507623)
32.0000
26
38
350
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ351548)
32.0000
24
40
33.5
*
*
351
ΦΡΑΝΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΗ528771)
32.0000
30.5
352
ΒΑΦΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ(ΑΙ561702)
31.7500
30.5
33
353
ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΘΩΜΑΣ(Σ243360)
31.7500
29.5
34
354
ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ472626)
31.7500
28.5
35
355
ΓΛΥΜΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ - ΠΕΤΡΟΣ(Χ578201)
31.7500
27
36.5
356
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ483666)
31.7500
20
43.5
357
ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ(ΑΖ431581)
31.7500
34.5
29
358
ΚΟΝ∆ΥΛΗ ΠΑΝΩΡΕΑ - ΣΤΑΜΟΣ(Χ038625)
31.7500
31.5
32
359
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ167708)
31.7500
33
30.5
360
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ222797)
31.7500
26.5
37
31.7500
28.5
35
33.5
361
*
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΑ358861)
362
ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΙ107787)
31.7500
30
363
ΧΑΧΑΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Τ533547)
*
31.7500
20
43.5
364
ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ144699)
*
31.5000
24
39
365
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Π367924)
*
31.5000
19
44
366
∆ΟΥΚΑ ΕΙΣΟ∆ΕΙΑ - ΜΑΡΙΝΟΣ(Ρ666153)
31.5000
27.5
35.5
367
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΣΠΗΛΙΟΣ(ΑΙ206899)
31.5000
24.5
38.5
368
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Ρ157647)
31.5000
33
30
369
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ023496)
31.5000
29.5
33.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
Σελίδα 9 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
370
ΚΑΡΙΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ698475)
371
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ904646)
372
ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ171397)
373
*
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΑ360115)
31.5000
28.5
34.5
31.5000
23.5
39.5
31.5000
29.5
33.5
31.5000
27.5
35.5
28.5
374
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ151439)
31.5000
34.5
375
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΑΙ514599)
31.5000
28
35
376
ΧΩΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ279693)
31.5000
26
37
377
ΨΥΧΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ644628)
31.5000
19
44
378
ΜΟΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ(ΑΒ846800)
31.2500
31.5
31
379
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ030667)
31.2500
25.5
37
380
ΤΕΤΡΙΜΙ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ029330)
31.2500
26.5
36
381
ΤΣΑΚΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ267274)
31.2500
24.5
38
31.0000
27
35
31.0000
38.5
23.5
*
*
382
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ382174)
383
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΗ181265)
384
ΠΑΡΠΑΙΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ξ135722)
31.0000
25
37
385
ΣΙΟΥΤΑ ΧΡΥΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ089075)
31.0000
30.5
31.5
386
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΑ046391)
31.0000
29
33
387
ΤΕΣΣΕΡΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ567902)
*
31.0000
22.5
39.5
388
ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ337345)
*
31.0000
24
38
389
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΗ568946)
31.0000
26.5
35.5
390
∆ΡΑΓΩΤΑ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΗ542863)
30.7500
25
36.5
391
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΕ558516)
30.7500
20.5
41
30.5
*
*
392
ΚΟΚΚΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΖ037140)
30.7500
31
393
ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ223241)
*
30.7500
24.5
37
394
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(Τ194836)
*
30.7500
37.5
24
395
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ρ917147)
30.7500
27.5
34
396
ΤΗΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(704173016)
30.7500
20.5
41
397
ΦΙΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΘΩΜΑΣ(ΑΙ285841)
30.7500
28
33.5
398
ΓΚΙΝΑΤΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ836487)
30.5000
24.5
36.5
399
∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ξ207744)
30.5000
36
25
400
∆ΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ477951)
30.5000
21
40
401
ΖΕΛΛΙΟΥ ∆ΩΡΟΘΕΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ261466)
30.5000
26
35
37.5
*
*
*
402
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ430316)
30.5000
23.5
403
ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ048449)
30.5000
31
30
404
ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ234072)
30.5000
28
33
405
ΜΠΟΥΝΟΥ ΑΝΝΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(Χ299653)
30.5000
26
35
406
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ218638)
30.5000
28.5
32.5
407
ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ007288)
*
30.5000
43.5
17.5
408
ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Π862306)
*
30.5000
22.5
38.5
409
ΤΣΑΧΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΚ230372)
*
30.5000
15
46
410
ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΙ664448)
30.2500
29
31.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
Σελίδα 10 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
411
ΓΩΝΙΑ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Χ830474)
412
∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ166285)
413
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Σ710132)
414
*
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Σ398908)
415
ΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Χ163193)
*
416
ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ919635)
*
417
ΚΑΝ∆ΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΒ861025)
418
ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ510042)
419
ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΕ722960)
420
ΚΟΡΣΑΒΒΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(Χ052520)
421
ΛΑΥ∆Α ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ653613)
422
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ065851)
423
424
*
*
*
ΜΠΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ101834)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Π586798)
30.2500
22
38.5
30.2500
26
34.5
30.2500
25
35.5
34.5
30.2500
26
30.2500
24
36.5
30.2500
23
37.5
30.2500
32.5
28
30.2500
22.5
38
30.2500
27.5
33
30.2500
21.5
39
30.2500
25.5
35
30.2500
24
36.5
30.2500
32
28.5
30.2500
34
26.5
425
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ278353)
*
30.2500
20
40.5
426
ΣΕΒ∆ΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΒΙΚΤΩΡ(ΑΗ158099)
*
30.2500
18.5
42
427
ΣΜΑΡΑΓ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ852390)
*
30.2500
24.5
36
428
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Π338744)
30.2500
26
34.5
429
ΚΑΡΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΙ662159)
30.0000
33
27
430
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Τ185234)
30.0000
27
33
431
ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ046353)
*
30.0000
24
36
432
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ884340)
*
30.0000
21
39
433
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΟΦΙΑΝΟΣ(ΑΖ128789)
*
30.0000
23
37
434
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ624552)
*
30.0000
21.5
38.5
435
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΣ(ΑΙ516518)
30.0000
26.5
33.5
436
ΓΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΖ511320)
*
29.7500
36
23.5
437
ΚΑΦΕΤΖΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ(ΑΚ064836)
*
29.7500
23.5
36
438
ΚΗΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΩΜΑΣ(ΑΕ838585)
*
29.7500
21.5
38
439
ΚΟΥΛΑΦΕΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Ρ540936)
29.7500
25.5
34
440
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ626606)
29.7500
33
26.5
441
ΠΙΤΣΙΓΑΥ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ993195)
*
29.7500
17.5
42
442
ΣΚΥΛΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ263355)
*
29.7500
22
37.5
443
ΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ999925)
*
29.7500
18.5
41
29.7500
34
25.5
29.7500
27.5
32
29.5000
22.5
36.5
444
ΤΟΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ030964)
445
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ - ΝΙΚΗΤΑΣ(Σ514162)
446
ΚΑΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ191170)
447
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Σ651678)
29.5000
32.5
26.5
448
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΦΑΝΟΥΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ439254)
*
29.5000
22.5
36.5
449
ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ021208)
*
29.5000
24
35
450
ΜΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΙ544785)
*
29.5000
24
35
451
ΜΕΤΣΙΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ004739)
*
29.5000
35
24
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
Σελίδα 11 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
452
ΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΒ068927)
*
29.5000
35
453
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ542077)
*
29.5000
35
24
454
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ479569)
29.5000
26.5
32.5
455
ΠΑΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΙΣΜΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ016841)
29.5000
32.5
26.5
29.5000
34
25
456
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ(ΑΙ534939)
457
ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ645280)
458
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ097895)
459
ΑΘΑΝΑΣΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Σ520763)
460
ΓΛΥΜΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ198787)
461
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Σ471798)
462
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ177866)
463
ΛΑΦΑΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ854899)
464
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΙ188108)
*
465
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ037953)
*
466
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ382949)
467
ΡΑΠΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(Σ814135)
468
ΡΙΖΟΥ ΟΛΓΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ243071)
469
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Π704408)
*
470
ΒΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ρ956587)
*
471
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Σ254841)
472
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Φ061302)
473
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ079610)
*
24
29.5000
22
37
29.5000
25.5
33.5
29.2500
20
38.5
29.2500
29.5
29
*
29.2500
20
38.5
*
29.2500
22.5
36
29.2500
27
31.5
29.2500
20.5
38
29.2500
21
37.5
29.2500
25
33.5
29.2500
37.5
21
29.2500
31
27.5
29.2500
21
37.5
29.0000
20.5
37.5
*
29.0000
18
40
*
29.0000
22
36
29.0000
25
33
29.0000
38
20
29.0000
29
29
29.0000
28
30
29.0000
38
20
29.0000
27
31
*
*
*
474
ΖΕΥΓΟΛΑΤΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΖ235377)
475
ΚΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ063152)
476
ΜΑΛΑΜΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΒ647664)
477
ΜΑΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΗ587164)
478
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ300551)
479
ΝΤΑΦΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ146079)
*
29.0000
41.5
16.5
480
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΑΝΑΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Χ182949)
*
29.0000
36.5
21.5
481
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Τ022592)
29.0000
29
29
482
∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ981831)
28.7500
24.5
33
483
ΖΩΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(Τ485784)
28.7500
30
27.5
484
ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ180526)
*
*
28.7500
27.5
30
35.5
485
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ - ΚΩΝ/ΝΟΣ(Χ414405)
*
28.7500
22
486
ΚΑΡΠΟΥΖΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΕ714094)
*
28.7500
18
39.5
487
ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΣΠΗΛΙΟΣ(ΑΖ111934)
*
28.7500
24
33.5
488
ΚΟΥΛΙΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ(ΑΗ111175)
*
28.7500
21.5
36
489
ΜΑΛΑΓΑΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ(ΑΖ139879)
*
28.7500
21
36.5
490
*
28.7500
21.5
36
491
ΜΠΟΥΤΖΜΠΑΧ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΝΤΑΓΚΛΑΣ - ΜΠΡΟΥΣΑΡΘΟΥΡ(Τ501561)
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ξ229687)
*
28.7500
37
20.5
492
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ688072)
*
28.7500
41
16.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 12 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
493
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΕ818446)
*
28.7500
22.5
35
494
ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ834122)
*
28.7500
21.5
36
495
ΣΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ219231)
*
28.7500
21.5
36
ΤΡΥΠΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ - ΣΓΟΥΡΗΣ(Χ278249)
*
28.7500
23.5
34
28.7500
26
31.5
496
497
ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ(ΑΙ534004)
498
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Τ070280)
499
500
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΗΛΙΟΣ(ΑΗ618139)
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ051188)
501
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ739958)
502
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΗ602384)
503
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΒ347126)
504
ΓΙΟΥΒΑΝΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ257633)
505
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ013510)
28.7500
28
29.5
*
28.5000
23
34
*
28.5000
33.5
23.5
28.5000
27.5
29.5
28.5000
32
25
28.5000
24.5
32.5
28.5000
26.5
30.5
28.5000
29.5
27.5
20
*
ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ∆ΩΡΟΘΕΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ507118)
*
28.5000
37
507
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΕΡΜΗΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ385479)
*
28.5000
23.5
33.5
508
ΣΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ655868)
*
28.5000
32.5
24.5
509
ΧΕΛΙ∆ΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ108155)
*
28.5000
40
17
510
ΑΛΒΑΝΟΥ∆Η ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Π803284)
*
28.2500
21.5
35
511
ΑΤΖΑΜΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ195675)
*
28.2500
32.5
24
512
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΤΖΕΪΜΥ (∆ΗΜΗΤΡΑ) - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Σ480132)
28.2500
27.5
29
513
ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ659773)
*
28.2500
11
45.5
514
∆ΟΥΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Ρ698186)
*
28.2500
18.5
38
515
ΚΙΣΣΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΟΣ(ΑΗ179773)
*
28.2500
23.5
33
28.2500
26.5
30
28.2500
22.5
34
506
516
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ849118)
*
517
ΠΑΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ082537)
518
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ039764)
28.2500
30
26.5
519
ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ606004)
*
28.2500
21
35.5
520
Σ∆ΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΦΩΤΙΟΣ(Σ446795)
*
28.2500
20
36.5
521
ΣΕΝΤΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Π403965)
28.2500
27.5
29
522
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΚ214546)
28.2500
26.5
30
523
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ939879)
28.2500
24
32.5
524
ΤΣΑΛΑΓΑΝΙ∆Η ΕΛΕΝΗ - ΙΩΣΗΦ(ΧΟΟ1470)
28.2500
26.5
30
525
ΦΟΥΝΤΑ ΣΩΣΣΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ567273)
28.2500
39
17.5
526
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Ξ671968)
28.0000
28
28
29
29.5
*
*
527
ΚΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΟΥΚΑΣ(ΑΕ524477)
28.0000
27
528
ΚΥΤΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΗ816723)
28.0000
26.5
529
ΑΙΒΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ(ΑΗ365152)
27.7500
26.5
29
530
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ204952)
*
27.7500
21
34.5
531
∆ΟΥΦΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Τ137950)
*
27.7500
24
31.5
532
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ(Φ096016)
*
27.7500
17.5
38
533
ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ξ858222)
*
27.7500
38
17.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 13 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
534
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ101963)
*
27.7500
18
37.5
535
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(Χ727723)
*
27.7500
23
32.5
536
ΝΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ509655)
*
27.7500
19.5
36
ΠΟΚΑ ΑΡΕΤΗ-∆ΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ882121)
*
27.7500
23.5
32
538
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΜΙΝΑ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ(ΑΗ514905)
*
27.7500
22.5
33
539
ΣΩΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΗ466295)
27.7500
29
26.5
540
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Π327089)
*
27.7500
31.5
24
541
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ636381)
*
27.5000
20.5
34.5
542
ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΗ654432)
27.5000
27.5
27.5
543
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ537083)
*
27.5000
31.5
23.5
544
ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ643759)
*
27.5000
30.5
24.5
545
ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ874412)
27.5000
25.5
29.5
28.5
537
27.5000
26.5
ΛΩΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - SPIRO(ΑΚ500729)
*
27.5000
18.5
36.5
548
ΜΑΡΤΑΒΑΤΖΗ ΑΓΑΠΗ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΒ959500)
*
27.5000
31.5
23.5
549
ΜΩΡΑΙΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ845786)
*
27.5000
35.5
19.5
550
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ063906)
*
27.5000
24
31
551
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΖ401571)
*
27.5000
31
24
552
Α∆ΑΜ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΚ302598)
*
27.2500
21.5
33
553
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ063099)
*
27.2500
19
35.5
554
ΑΤΣΑΛΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Τ115420)
*
27.2500
19.5
35
555
∆ΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ - ΓΙΩΡΓΗΣ(ΑΚ088695)
*
27.2500
17
37.5
556
ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Τ864890)
27.2500
28
26.5
27.2500
26.5
28
27.2500
29.5
25
27.2500
20.5
34
27.2500
26
28.5
17.5
546
547
ΚΟΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΩ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ602043)
557
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Τ087107)
558
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ126904)
559
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΟΣΧΟΣ(Ρ001377)
560
ΛΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ(Χ024375)
561
ΛΕΛΟΥ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Χ543933)
*
27.2500
37
562
ΜΑΝΟΥΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ296006)
*
27.2500
21.5
33
563
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ366151)
27.2500
25
29.5
564
ΡΙΣΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ150359)
27.2500
26
28.5
565
ΤΣΑΚΛΙ∆ΟΥ ΘΩΜΑΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ334141)
27.2500
22.5
32
28.5
38
*
*
566
ΓΑΛΑΝΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ482632)
27.0000
25.5
567
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Ν806723)
*
27.0000
16
568
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΡΓΥΡΗΣ(Τ066624)
*
27.0000
22
32
569
ΘΕΟΦΙΛΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ(ΑΒ674300)
*
27.0000
18.5
35.5
570
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ(Σ680874)
*
27.0000
33.5
20.5
571
ΛΑΠΕΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝA - ΠΛΑΤΩΝ(ΑΕ012850)
*
27.0000
16.5
37.5
572
ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ025944)
*
27.0000
19
35
573
ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Φ080497)
*
27.0000
24.5
29.5
574
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΙ138075)
*
26.7500
17.5
36
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 14 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
575
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ661243)
576
∆ΗΜΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΖ523208)
*
577
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ520842)
*
578
ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ403013)
26.7500
28
26.7500
24.5
25.5
29
26.7500
31
22.5
26.7500
25.5
28
26.5
579
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ081160)
26.7500
27
580
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ095718)
*
26.7500
24
29.5
581
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Φ147021)
*
26.7500
29
24.5
582
ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ393817)
*
26.7500
35.5
18
583
ΝΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ(ΑΖ625302)
26.7500
25.5
28
584
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ654423)
26.7500
25.5
28
585
ΧΟΥΠΗ ΛΕΜΟΝΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ843751)
*
26.7500
19
34.5
586
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ623452)
*
26.5000
22
31
ΑΧΡΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ(Χ105904)
*
26.5000
24
29
588
ΓΙΑΜΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ655482)
*
26.5000
23.5
29.5
589
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ407016)
*
26.5000
37
16
590
ΖΩΓΡΑΦΙΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΕ545614)
*
26.5000
22.5
30.5
591
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ833293)
*
26.5000
22.5
30.5
592
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ049048)
26.5000
25.5
27.5
593
ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΕ141494)
26.5000
26.5
26.5
594
ΜΠΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Φ146450)
*
26.5000
20.5
32.5
595
ΠΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ027189)
*
26.5000
21
32
596
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΗΛΙΑΣ(Χ597067)
*
26.5000
21
32
27
587
597
ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ159228)
26.5000
26
598
ΣΥΛΑΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Π042607)
*
26.5000
20.5
32.5
599
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΕ638636)
*
26.5000
31.5
21.5
600
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ220693)
*
26.5000
12.5
40.5
601
ΓΑΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ456519)
26.2500
27.5
25
602
ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ097006)
*
26.2500
17
35.5
603
ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ(ΑΒ389727)
*
26.2500
23.5
29
604
ΚΕΡΕΤΖΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ227562)
*
26.2500
20.5
32
605
ΚΟΥΜΑΝ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ(Φ318607)
26.2500
25
27.5
606
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ113224)
26.2500
27.5
25
35
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΒ524384)
*
26.2500
17.5
608
ΠΑΡΓΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΠΥΡΟΣ(Ρ777672)
*
26.2500
17.5
35
609
ΣΒΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ(ΑΗ981929)
*
26.2500
22
30.5
610
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΒ597470)
*
26.2500
21.5
31
611
ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ591281)
*
26.2500
14
38.5
612
ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ362243)
*
26.2500
30.5
22
613
ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ - ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ(Χ439637)
*
26.0000
29.5
22.5
614
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Τ339940)
*
26.0000
16
36
615
ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΖ696506)
*
26.0000
28
24
607
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 15 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
616
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ(Τ064841)
*
26.0000
21.5
30.5
617
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ(Σ058532)
*
26.0000
15
37
618
ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΟ59238)
*
25.7500
33.5
18
25.7500
15
36.5
620
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙ∆ΗΣ-∆ΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΕ306460)
ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΖ022078)
*
*
25.7500
23
28.5
621
ΚΑΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ(Χ181755)
*
25.7500
16
35.5
622
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ247263)
*
25.7500
14
37.5
623
ΚΟΥΦΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(11968)
25.7500
26
25.5
624
ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ245965)
*
25.7500
24
27.5
625
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ016456)
*
25.7500
24.5
27
626
ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ636710)
*
25.7500
19
32.5
627
ΧΑΤΖΙ∆Η ΣΟΦΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΚ138471)
*
25.7500
20.5
31
628
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ466141)
*
25.7500
40.5
11
629
ΑΝ∆ΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ(Σ372657)
*
25.5000
34
17
630
ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΑΠΟΛΕΩΝ(Φ299770)
25.5000
25.5
25.5
631
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ835480)
25.5000
22
29
632
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ044591)
25.5000
25
26
633
ΖΑΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ244942)
*
25.5000
27.5
23.5
634
ΚΑΚΑΙ∆Η ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ020814)
*
25.5000
24
27
635
ΚΑΤΣΙΡΩ∆Η ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ623338)
*
25.5000
40.5
10.5
636
ΚΟΛΟΒΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ947015)
*
25.5000
23
28
637
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ726359)
25.5000
25
26
638
ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Μ113475)
*
25.5000
21.5
29.5
639
ΣΥΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Μ514867)
*
25.5000
27.5
23.5
640
ΤΑΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΕ533123)
*
25.5000
32
19
641
ΤΣΙΚΕΡ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ617461)
*
25.5000
21.5
29.5
642
*
25.2500
14
36.5
643
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ437308)
ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Χ026248)
*
25.2500
28.5
22
644
∆ΑΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Φ013721)
*
25.2500
22
28.5
645
ΚΑΚΚΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ924702)
*
25.2500
20
30.5
646
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ121188)
*
25.2500
34
16.5
647
ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ(ΑΙ636474)
*
25.2500
37.5
13
648
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΑΙ126967)
*
25.2500
30
20.5
649
ΜΩΡΑΙΤΗ ΠΗΓΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΙ678778)
619
*
25.2500
25.5
25
33.5
24
650
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ(Χ114199)
*
25.2500
17
651
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ097494)
*
25.2500
26.5
652
ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ580312)
*
25.2500
21.5
29
653
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ215651)
*
25.2500
10
40.5
654
ΧΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ176710)
*
25.2500
23
27.5
655
ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗ ∆ΑΝΑΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ822304)
*
25.0000
39
11
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 16 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
656
ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ(ΑΒ202548)
*
25.0000
29
21
657
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ617433)
*
25.0000
17
33
658
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ266494)
*
25.0000
19
31
ΖΑΦΕΙΡΗ ΟΛΓΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Τ481339)
*
25.0000
21
29
660
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ787339)
*
25.0000
16
34
661
ΚΟΥΡΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ621967)
*
25.0000
26.5
23.5
662
ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ064830)
*
25.0000
23.5
26.5
663
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(Ρ302896)
*
25.0000
22.5
27.5
664
ΜΠΕΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ(ΑΙ804018)
*
25.0000
11.5
38.5
665
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Χ592857)
*
25.0000
15.5
34.5
666
ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΘΩΜΑΣ(Σ199918)
*
25.0000
19
31
667
ΣΗΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ462018)
*
25.0000
32.5
17.5
668
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Σ644657)
*
25.0000
19
31
669
ΖΗΣΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Τ088546)
*
24.7500
38
11.5
670
ΖΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(Χ659096)
*
24.7500
13.5
36
671
ΚΟΝΤΟΡΟΥ∆Α ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ101334)
*
24.7500
19
30.5
672
ΝΤΙΖΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ090047)
*
24.7500
21.5
28
673
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ110025)
*
24.7500
16
33.5
674
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ523565)
*
24.7500
24
25.5
675
ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(AE3202898)
*
24.7500
25
24.5
676
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ194329)
*
24.7500
18.5
31
677
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ314758)
*
24.7500
24
25.5
678
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΒ826856)
*
24.7500
16.5
33
679
ΨΩΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΕ098974)
*
24.7500
24.5
25
680
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ601704)
*
24.5000
25.5
23.5
681
ΓΑΛΑΝΗ ΑΓΟΡΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ983968)
*
24.5000
17.5
31.5
682
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ632206)
*
24.5000
24.5
24.5
683
ΖΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΕ722375)
*
24.5000
39.5
9.5
684
ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Ρ387047)
*
24.5000
14
35
685
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΑΝΤΩΝΗΣ(Χ839226)
*
24.5000
27.5
21.5
686
ΚΑΠΙ∆ΟΥ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ047856)
*
24.5000
15
34
687
ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Σ819510)
*
24.5000
21
28
ΚΩΜΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ(Φ109028)
*
24.5000
25
24
689
ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ119190)
*
24.5000
24.5
24.5
690
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ339444)
*
24.5000
15
34
691
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚΟ58735)
*
24.2500
19.5
29
692
ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ069504)
*
24.2500
8
40.5
693
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ239531)
*
24.2500
28.5
20
694
ΚΑΜΑΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ616502)
*
24.2500
23
25.5
695
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΗ006498)
*
24.2500
23.5
25
696
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ(Σ561135)
*
24.2500
23.5
25
659
688
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 17 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
697
ΣΑΙΣΑΝΑ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ080025)
*
24.2500
26.5
22
698
ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΙ740703)
*
24.2500
17
31.5
699
ΣΓΟΥΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ849398)
*
24.2500
26
22.5
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ798416)
*
24.2500
37.5
11
701
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΙ112994)
*
24.2500
38.5
10
702
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ102497)
*
24.0000
19
29
703
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ070567)
*
24.0000
21
27
704
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΖΩΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Σ364822)
*
24.0000
22.5
25.5
705
ΓΕΩΡΓΙΚΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ952801)
*
24.0000
13
35
706
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(Τ853021)
*
24.0000
22
26
707
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ(ΑΚ507904)
*
24.0000
16
32
708
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ518132)
*
24.0000
11
37
∆ΙΓΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΕ682537)
*
24.0000
17
31
ΛΑΒΙ∆Α ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Μ122603)
*
24.0000
21
27
711
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ182170)
*
24.0000
17.5
30.5
712
ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΑΡΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ428951)
*
24.0000
23
25
713
ΜΠΑΧΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΑΒ634366)
*
24.0000
19
29
714
ΠΕΡΕΛΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ617892)
*
24.0000
39
9
715
ΤΖΙΤΖΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ601502)
*
24.0000
29
19
716
ΤΣΑΛΙΚΙ∆Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ586382)
*
24.0000
27
21
717
ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑ ΣΟΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ505104)
*
24.0000
21
27
718
ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ607532)
*
24.0000
20.5
27.5
719
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ-ΑΝΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ814235)
*
23.9000
12.4
35.4
720
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΖ132978)
*
23.7500
30.5
17
721
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ616903)
*
23.7500
41.5
6
722
ΒΙΛΑΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ624811)
*
23.7500
17
30.5
723
ΓΕΩΡΓΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ098379)
*
23.7500
18
29.5
724
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ508247)
*
23.7500
19
28.5
725
ΚΑΠΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ - ΖΩΗΣ(ΑΕ245419)
*
23.7500
29.5
18
726
ΚΩΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ515864)
*
23.7500
23
24.5
727
ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗ ΖΩΗ - ΜΑΡΚΟΣ(ΑΑ490265)
*
23.7500
12
35.5
728
ΝΤΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ414980)
*
23.7500
26
21.5
ΞΕΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Χ571886)
*
23.7500
39
8.5
730
ΣΕΒ∆ΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Μ935867)
*
23.7500
38
9.5
731
ΣΙΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΙ109888)
*
23.7500
21
26.5
732
ΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ549022)
*
23.7500
36
11.5
733
ΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ240500)
*
23.7500
11
36.5
734
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ458396)
*
23.5000
26.8
20.2
735
ΒΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(Χ947707)
*
23.5000
37
10
736
ΓΙΑΚΙΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΛΟΥΚΑΣ(ΑΙ054762)
*
23.5000
43
4
737
∆ΗΜΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ235472)
*
23.5000
18
29
700
709
710
729
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 18 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
738
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ513094)
*
23.5000
20
27
739
ΚΑΛΑΠΟ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ707786)
*
23.5000
12.5
34.5
740
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ033820)
*
23.5000
26
21
741
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ489884)
*
23.5000
20.5
26.5
742
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΙ124380)
*
23.5000
38
9
743
ΝΟΒΑΚ ∆ΑΝΑΗ-ΕΛΕΝΗ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ(Τ137832)
*
23.5000
27
20
744
ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Π985951)
*
23.5000
36
11
745
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΒΑΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ472764)
*
23.5000
18
29
746
ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Π632275)
*
23.5000
35.5
11.5
747
ΤΣΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ556305)
*
23.5000
21
26
748
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ535655)
*
23.5000
27
20
749
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ126621)
*
23.2500
16
30.5
∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ335097)
*
23.2500
34
12.5
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ794983)
*
23.2500
19.5
27
752
ΚΑΜΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ018704)
*
23.2500
31
15.5
753
ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ434655)
*
23.2500
18
28.5
754
ΛΕΜΟΝΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ470223)
*
23.2500
20
26.5
755
ΛΟΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ(ΑΚ036796)
*
23.2500
14.5
32
756
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ(Φ300532)
*
23.2500
24
22.5
757
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ517451)
*
23.2500
19
27.5
758
ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΑΤΡΩΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ526656)
*
23.2500
31
15.5
759
ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ660574)
*
23.2500
21.5
25
760
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ(ΑΙ155638)
*
23.2500
22
24.5
761
ΤΣΙΜΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΗ611030)
*
23.2500
19
27.5
762
ΤΣΙΜΗ ΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ189106)
*
23.2500
36.5
10
763
ΑΒ∆ΕΛΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ(Χ110666)
*
23.0000
22.5
23.5
764
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ206694)
*
23.0000
31.5
14.5
765
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ(ΑΕ510423)
*
23.0000
25.5
20.5
766
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ218568)
*
23.0000
39.5
6.5
767
ΓΚΡΙΕΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(Χ164061)
*
23.0000
16.5
29.5
768
ΚΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ143622)
*
23.0000
27
19
769
ΚΩΣΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΒ285336)
*
23.0000
17.5
28.5
770
ΛΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ239033)
*
23.0000
19.5
26.5
771
ΜΑΤΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ344553)
*
23.0000
27
19
772
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ξ026741)
*
23.0000
41.5
4.5
773
ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ565482)
*
23.0000
25.5
20.5
774
ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ528859)
*
23.0000
23.5
22.5
775
ΒΕΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ070539)
*
22.7500
13.5
32
776
∆ΕΡΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ257891)
*
22.7500
16
29.5
777
ΖΕΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ(ΑΙ688571)
*
22.7500
21
24.5
778
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ797305)
*
22.7500
17.5
28
750
751
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 19 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
779
ΚΟΝΤΑΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ782940)
*
22.7500
15.5
30
780
ΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ686679)
*
22.7500
21
24.5
781
ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ-ΖΗΝΟΒΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ296757)
*
22.7500
17.5
28
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ154505)
*
22.7500
34.5
11
783
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Φ281124)
*
22.7500
30
15.5
784
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Τ036869)
*
22.7500
25
20.5
785
ΤΣΑΚΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ901519)
*
22.7500
12.5
33
786
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΗ172044)
*
22.5000
23.5
21.5
787
ΜΠΑΚΟΛΗ ΧΡΥΣΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ088395)
*
22.5000
40.5
4.5
788
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ ΙΟΥΛΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ242019)
*
22.5000
37.5
7.5
789
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Ρ836893)
*
22.5000
23.5
21.5
790
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ171382)
*
22.5000
37.5
7.5
ΤΟΜΑΖΟΥ ΘΑΛΕΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ525986)
*
22.5000
20
25
ΧΑΣΑΝ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΛΙΑΜ(Χ001428)
*
22.5000
18
27
793
ΑΛΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ597003)
*
22.2500
19.5
25
794
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Φ272198)
*
22.2500
22.5
22
795
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΖ553358)
*
22.2500
24.5
20
796
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ601956)
*
22.2500
23.5
21
797
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΗ032208)
*
22.2500
17
27.5
798
ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Χ512081)
*
22.2500
37
7.5
799
ΜΟΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΗΛΙΑΣ(Χ961114)
*
22.2500
8.5
36
800
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ137038)
*
22.2500
20.5
24
801
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ063414)
*
22.2500
25.5
19
802
ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΖΩΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ924183)
*
22.2500
39.5
5
803
ΡΗΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΕ018451)
*
22.2500
24.5
20
804
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ121404)
*
22.0000
6.5
37.5
805
ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ036498)
*
22.0000
29
15
806
ΓΑΛΑΚΤΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΗ609987)
*
22.0000
30.5
13.5
807
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚH ΣΟΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ475445)
*
22.0000
23.5
20.5
808
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ131402)
*
22.0000
23
21
809
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ686521)
*
22.0000
31.5
12.5
810
ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Χ374809)
*
22.0000
17.5
26.5
ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ335492)
*
22.0000
39
5
812
ΝΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ262013)
*
22.0000
26.5
17.5
813
ΠΕΡΓΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ(Σ982906)
*
22.0000
22
22
814
ΤΣΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - ∆ΡΟΣΟΣ(ΑΖ116470)
*
22.0000
35.5
8.5
815
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ144119)
*
21.7500
19.5
24
816
ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ053057)
*
21.7500
23
20.5
817
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΕΤΡΟΣ(Φ120730)
*
21.7500
20.5
23
818
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ(Σ745212)
*
21.7500
25.5
18
819
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ508651)
*
21.7500
22.5
21
782
791
792
811
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 20 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
820
ΜΑΜΟΥΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ519404)
*
21.7500
29
14.5
821
ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Χ850066)
*
21.7500
16.5
27
822
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ692647)
*
21.7500
33.5
10
ΡΟΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ092091)
*
21.7500
29.5
14
824
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΕ642282)
*
21.5000
19.5
23.5
825
*
21.5000
21.5
21.5
826
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ031057)
ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ(Χ511720)
*
21.5000
15
28
827
ΜΗΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ265429)
*
21.5000
30
13
828
ΜΠΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ687602)
*
21.5000
36
7
829
ΠΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ587219)
*
21.5000
33
10
830
ΣΑΛΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΙ227090)
*
21.5000
12.5
30.5
831
ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ506801)
*
21.5000
33
10
832
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Φ211610)
*
21.5000
35
8
833
ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ221091)
*
21.5000
23
20
834
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ469286)
*
21.2500
19
23.5
835
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Χ509794)
*
21.2500
16
26.5
836
ΘΩΜΑΙ∆ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΑΒ263227)
*
21.2500
13.5
29
837
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ363771)
*
21.2500
17.5
25
838
ΜΙΧΑ ΠΑΓΩΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ276511)
*
21.2500
27.5
15
839
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΙ633236)
*
21.2500
17.5
25
840
ΜΠΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΙ070060)
*
21.2500
40
2.5
841
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ142459)
*
21.2500
37
5.5
842
ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ523456)
*
21.2500
20
22.5
843
ΣΤΑΜΟΥ∆Η ΝΙΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΖ833324)
*
21.2500
22.5
20
844
ΦΛΕΝΤΖΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ209131)
*
21.2500
30
12.5
845
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΩΜΑΣ(Ρ976424)
*
21.2500
16.5
26
846
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΝΑΤΑΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ680520)
*
21.0000
10
32
847
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ(Π045082)
*
21.0000
17
25
848
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ000914)
*
21.0000
27
15
849
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΑΛΗΣ(Ρ184240)
*
21.0000
16
26
850
ΥΦΑΝΤΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ(Τ792309)
*
21.0000
25.5
16.5
851
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ012914)
*
21.0000
18.5
23.5
852
ΓΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ126806)
*
20.7500
12
29.5
853
∆ΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ216692)
*
20.7500
23.5
18
854
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ∆ΑΦΝΗ - ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΑΗ157884)
*
20.7500
11.5
30
855
ΚΑΡ∆ΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Σ654053)
*
20.7500
27.5
14
856
ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΖ637158)
*
20.7500
25
16.5
857
ΠΗΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ480250)
*
20.7500
26.5
15
858
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΦΙΛΙΩ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Σ236941)
*
20.7500
11
30.5
859
ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Ρ367165)
*
20.7500
31.5
10
860
ΣΟΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ106805)
*
20.7500
18.5
23
823
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 21 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
861
ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ132947)
*
20.7500
33
8.5
862
ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Σ678401)
*
20.7500
29
12.5
863
ΦΛΩΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΛΩΡΟΣ(ΑΙ522452)
*
20.7500
23.5
18
864
ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Σ783919)
*
20.5000
16
25
865
ΚΑΤΣΙΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ312022)
*
20.5000
17.5
23.5
866
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ627066)
*
20.5000
12
29
867
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΑΗ038945)
*
20.5000
22
19
868
ΠΑΤΗΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ977600)
*
20.5000
20
21
869
ΠΛΑΤΗ ΖΩΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ151930)
*
20.5000
13
28
870
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ550555)
*
20.5000
15.5
25.5
871
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Φ005970)
*
20.5000
12
29
872
ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ105289)
*
20.5000
23
18
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ411594)
*
20.5000
13
28
874
ΧΑΡΒΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΕ142885)
*
20.5000
18.5
22.5
875
ΑΛ ΝΑΚΑ ΝΟΡΑ - ΧΟΥΣΑΜ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Τ819475)
*
20.2500
9.5
31
876
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΝΑΝΤΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ027781)
*
20.2500
24.5
16
877
ΛΥΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ507980)
*
20.2500
28.5
12
878
ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΙ098935)
*
20.2500
34
6.5
879
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ501371)
*
20.2500
8.5
32
880
ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ095421)
*
20.2500
23
17.5
881
ΣΑΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ125782)
*
20.2500
34.5
6
882
ΣΟΤΑ ΑΛΜΑ - ΝΙΚΟΛΑΚΗ(ΑΙ632840)
*
20.2500
21.5
19
883
∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΕ304086)
*
20.0000
28.5
11.5
884
ΖΟΜΠΟΛΑ ΑΓΑΘΗ-ΜΑΡΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Τ062301)
*
20.0000
20.4
19.6
885
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ- ΕΒΕΛΥΝ - ΠΑΥΛΟΣ- ΙΩΣΗΦ(ΑΕ524462)
*
20.0000
37
3
886
ΚΑΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ635037)
*
20.0000
16.5
23.5
887
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ247159)
*
20.0000
26.5
13.5
888
ΛΑΖΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΕ072451)
*
20.0000
30
10
889
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ - ΜΥΡΩΝ(ΑΖ083942)
*
20.0000
25
15
890
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Ρ911119)
*
20.0000
32.5
7.5
891
ΡΟΥΜΑΝΕΑ ΘΕΩΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ117694)
*
20.0000
31
9
892
ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ227839)
*
20.0000
29
11
893
ΧΑΡΑΜΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ640630)
*
20.0000
24
16
894
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Π851780)
*
20.0000
10
30
895
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΚ242846)
*
20.0000
23.5
16.5
896
ΑΡΣΕΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΒΑΙΟΣ(ΑΑ079000)
*
19.7500
17
22.5
897
ΚΑΡΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Π387277)
*
19.7500
28.5
11
898
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΚ468894)
*
19.7500
13.5
26
899
ΦΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΖ741934)
*
19.7500
22.5
17
900
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ665485)
*
19.5000
29.5
9.5
901
ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ428067)
*
19.5000
27
12
873
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 22 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
902
ΚΛΗΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ740493)
*
19.5000
5
34
903
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ798723)
*
19.5000
18.5
20.5
904
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ502128)
*
19.5000
26.5
12.5
ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΩΜΑΣ(Χ188733)
*
19.5000
32
7
906
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ558035)
*
19.5000
16.5
22.5
907
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ν918192)
*
19.2500
25.5
13
908
ΑΗ∆ΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Χ679646)
*
19.2500
30
8.5
909
ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ - ΚΩΝ/ΝΟΣ(Χ597743)
*
19.2500
14.5
24
910
ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Χ324836)
*
19.2500
29
9.5
911
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(Σ061578)
*
19.2500
17.5
21
912
ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ562624)
*
19.2500
13.5
25
913
ΡΟΥΒΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Χ575728)
*
19.2500
24.5
14
ΤΣΑΝΤΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ350252)
*
19.2500
16.5
22
915
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ116014)
*
19.0000
20
18
916
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΕ616965)
*
19.0000
25.5
12.5
917
ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ556859)
*
19.0000
25.5
12.5
918
ΜΕΛΕΜΕ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ077306)
*
19.0000
36
2
919
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ248794)
*
19.0000
29
9
920
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ044088)
*
19.0000
16.5
21.5
921
ΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ095496)
*
18.7500
27.5
10
922
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Π527300)
*
18.7500
28.5
9
923
ΚΑΛΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΗ812226)
*
18.7500
25.5
12
924
ΚΟΥΤΡΟΜΠΗ ΑΓΛΑΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ979620)
*
18.7500
28
9.5
925
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΘΩΜΑΣ(ΑΙ807873)
*
18.7500
13.5
24
926
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Τ095749)
*
18.7500
31.5
6
927
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΑ978034)
*
18.7500
18.5
19
928
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Τ507322)
*
18.7500
21
16.5
929
ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ - ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ(Φ327682)
*
18.7500
30.5
7
930
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΗ099677)
*
18.7500
19.5
18
931
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ(Χ869465)
*
18.7500
26.5
11
932
ΧΡΥΣΑΓΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ489210)
*
18.7500
21.5
16
933
ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Φ280932)
*
18.5000
26
11
934
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Ο∆ΥΣΕΥΣ(ΑΕ301135)
*
18.5000
24.5
12.5
935
∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ336231)
*
18.5000
29
8
936
ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Ρ377623)
*
18.5000
8
29
937
ΚΕΛΑΡΙ∆ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΒ368582)
*
18.5000
5.5
31.5
938
ΛΑΜΠΑ∆Α ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ692818)
*
18.5000
21
16
939
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ187843)
*
18.5000
26
11
940
ΝΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ138179)
*
18.5000
30.5
6.5
941
ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Π705453)
*
18.5000
24.5
12.5
942
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΑ017427)
*
18.5000
30.5
6.5
905
914
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 23 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
943
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ ΘΑΛΕΙΑ - ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΣ(Τ572058)
*
18.5000
26.5
10.5
944
ΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΝΕΣΤΩΡ(Φ881094)
*
18.5000
25.5
11.5
945
ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ006580)
*
18.5000
15
22
ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ136243)
*
18.2500
25.5
11
947
ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Σ710659)
*
18.2500
26.5
10
948
ΛΙΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΣΜΑΣ(Χ193884)
*
18.2500
15.5
21
949
ΝΤΙΝΟΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ111351)
*
18.2500
13.5
23
950
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ589644)
*
18.2500
23
13.5
951
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ035959)
*
18.2500
24
12.5
952
ΣΙΑΠΠΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ079022)
*
18.2500
35.5
1
953
ΨΙΜΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ037686)
*
18.2500
10.5
26
954
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΒ953436)
*
18.0000
20
16
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(Σ796668)
*
18.0000
21
15
∆ΩΡΙΚΟΥ ΛΗ∆Α - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΚ091610)
*
18.0000
14
22
957
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΑΑ244985)
*
18.0000
27
9
958
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ583637)
*
18.0000
20
16
959
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ089751)
*
18.0000
25
11
960
ΚΑΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ530639)
*
18.0000
12.5
23.5
961
ΚΟΥΑΤΣ ΒΑΝ ΚΟΥΑΝΓΚ - ΝΤΟΥΓΚ ΚΟΥΑΤΣ ΒΑΝ(Χ658505)
*
18.0000
15
21
962
ΜΗΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ073586)
*
18.0000
18.5
17.5
963
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΗ551208)
*
18.0000
28.5
7.5
964
ΦΑΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ504442)
*
18.0000
27.5
8.5
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ135226)
*
17.7500
24.5
11
966
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ124176)
*
17.7500
28
7.5
967
∆ΟΜ∆ΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ364178)
*
17.7500
25.5
10
968
ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Φ058980)
*
17.7500
15.5
20
969
ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Χ397013)
*
17.7500
24.5
11
970
ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ286954)
*
17.7500
28
7.5
971
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ126987)
*
17.7500
27.5
8
972
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ483001)
*
17.7500
15.5
20
973
ΣΑΛΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ - ΡΩΜΑΙΟΣ(Τ141610)
*
17.7500
23.5
12
974
ΣΜΠΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ321433)
*
17.7500
20.5
15
ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ919389)
*
17.5000
27
8
976
ΚΑΝΑΒΕΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ665742)
*
17.5000
26
9
977
ΚΟΥΡΓΙΑΜΠΛΑ ΑΝΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ(Φ481664)
*
17.5000
19
16
978
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ(Ρ525201)
*
17.5000
23
12
979
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΑ004065)
*
17.5000
5
30
980
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΚ851422)
*
17.5000
27
8
981
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ561689)
*
17.5000
28
7
982
ΡΟΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΘΩΜΑΣ(Π902662)
*
17.5000
26
9
983
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ073596)
*
17.5000
21.5
13.5
946
955
956
965
975
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 24 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
984
ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ445440)
*
17.5000
15
985
ΤΣΙΑΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ554925)
*
17.5000
22
13
986
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΖ501354)
*
17.2500
19
15.5
987
ΓΑΝΩΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΧΑΡΙΤΩΝ(Χ000560)
*
17.2500
25.5
9
988
ΘΕΡΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΤΙΜΟΘΕΟΣ(Φ298148)
*
17.2500
11
23.5
989
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ268929)
*
17.2500
21
13.5
990
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΝΘΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ574205)
*
17.2500
22
12.5
991
ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ ΣΥΜΕΛΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ773411)
*
17.2500
7
27.5
992
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΙ635739)
*
17.2500
24
10.5
993
ΚΟΝΙ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ790198)
*
17.2500
26
8.5
994
ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ417023)
*
17.2500
4.5
30
995
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(Τ541655)
*
17.2500
8
26.5
996
ΠΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Τ023511)
*
17.2500
25
9.5
ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ910887)
*
17.2500
24.5
10
998
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ143391)
*
17.2500
34.5
999
ΦΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ507375)
*
17.2500
23.5
1000 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ395872)
*
17.2000
21.4
13
1001 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ195010)
*
17.0000
10
24
1002 ∆ΑΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ102279)
*
17.0000
25
9
1003 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΗ649905)
*
17.0000
25.5
8.5
1004 ΘΩΜΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ039282)
*
17.0000
25.5
8.5
1005 ΚΟΥΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ772909)
*
17.0000
18
16
1006 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Χ348146)
*
17.0000
21.5
12.5
1007 ΞΥΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ865107)
*
17.0000
19
15
1008 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ(ΑΖ649332)
*
17.0000
23.5
10.5
1009 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ090385)
*
17.0000
13
21
1010 ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ(ΑΗ109960)
*
17.0000
10
24
1011 ΤΣΙΚΕΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ043738)
*
17.0000
3
31
1012 ΤΣΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ643015)
*
17.0000
26.5
7.5
1013 ΒΟΖΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ556786)
*
16.7500
13.5
20
1014 ΓΕΛΑΣΙΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΖ708922)
*
16.7500
25
8.5
1015 ΓΚΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Χ673467)
*
16.7500
25.5
8
1016 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ638790)
*
16.7500
8.5
25
1017 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ089127)
*
16.7500
30
3.5
1018 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ030520)
*
16.7500
24
9.5
1019 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ144047)
*
16.7500
25.5
8
1020 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Σ633439)
*
16.7500
26
7.5
1021 ΣΑΡΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ρ065573)
*
16.7500
21
12.5
1022 ΤΕΛΕΜΕ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ436296)
*
16.7500
26
7.5
1023 ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Τ031969)
*
16.7500
20
13.5
1024 ΒΑΣΣΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ829141)
*
16.5000
21
12
997
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
20
11
Σελίδα 25 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1025 ΒΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΕ026224)
*
16.5000
19.5
13.5
1026 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΛΚΜΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ052997)
*
16.5000
25.5
7.5
1027 ΓΙΑΝΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ474004)
*
16.5000
24.5
8.5
1028 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΗ034178)
*
16.5000
15.5
17.5
1029 ΓΛΥΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Π930038)
*
16.5000
17.6
15.4
1030 ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ030341)
*
16.5000
29
4
1031 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ(ΑΗ595379)
*
16.5000
26
7
1032 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ158429)
*
16.5000
16
17
1033 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕ538864)
*
16.5000
25.5
7.5
1034 ΚΟΤΣΑΓΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ468769)
*
16.5000
17.5
15.5
1035 ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ - ΗΛΙΑΣ(Ρ182208)
*
16.5000
22
11
1036 ΣΚΟΚΟΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Φ372103)
*
16.5000
4.5
28.5
1037 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ160513)
*
16.5000
26.5
6.5
1038 ΤΖΑΛΑΒΡΑ ΑΛΕΞΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ252742)
*
16.5000
24
9
1039 ΤΣΑΚΜΑΚΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΗ865599)
*
16.5000
25
8
1040 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ026221)
*
16.2500
24.5
8
1041 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΚΑΡΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Σ287302)
*
16.2500
28
4.5
1042 ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ ΖΩΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ153117)
*
16.2500
18.5
14
1043 ΚΡΕΣΤΕΝΙ∆Η ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ906174)
*
16.2500
23
9.5
1044 ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ(Σ428334)
*
16.2500
24
8.5
1045 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ562541)
*
16.2500
23
9.5
1046 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ924524)
*
16.2500
19.5
13
1047 ΠΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ073676)
*
16.2500
22.5
10
1048 ΠΤΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ(ΑΕ809030)
*
16.2500
25.5
7
1049 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ565045)
*
16.2500
17.5
15
1050 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ607658)
*
16.2500
28
4.5
1051 ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΚ080762)
*
16.2500
29.5
3
1052 ΓΚΟΤΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π331650)
*
16.0000
15
17
1053 ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(Τ901591)
*
16.0000
31
1
1054 ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ(ΑΗ153386)
*
16.0000
18
14
1055 ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΟΦΙΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΗ525276)
*
16.0000
29
3
1056 ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ520441)
*
16.0000
23
9
1057 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ091913)
*
16.0000
24
8
1058 ΤΖΙΑΛΛΗΛΑ ΘΕΟΦΑΝΩ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΑ037341)
*
16.0000
18
14
1059 ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ588821)
*
16.0000
26
6
1060 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ031735)
*
16.0000
25
7
1061 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Φ218150)
*
15.9000
19.6
12.2
1062 ΒΑΛΒΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ529558)
*
15.7500
22
9.5
1063 ΒΕΡΝΖ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΤΟΜΑΣ(ΑΚ503548)
*
15.7500
25.5
6
1064 ∆ΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΕ529546)
*
15.7500
29
2.5
1065 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ002954)
*
15.7500
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
31.5
Σελίδα 26 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1066 ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ196612)
*
15.7500
19.5
12
1067 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Χ208270)
*
15.7500
19.5
12
1068 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Χ730644)
*
15.7500
26.5
5
1069 ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ649879)
*
15.7500
19
12.5
1070 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ579951)
*
15.7500
19
12.5
1071 ΧΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(Χ070237)
*
15.7500
23.5
8
1072 ΑΡΜΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ043650)
*
15.5000
18.5
12.5
1073 ΒΕΡΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Π205766)
*
15.5000
20
11
1074 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Χ155968)
*
15.5000
18.5
12.5
1075 ΓΕΝΝΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΕ097323)
*
15.5000
7
24
1076 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ026085)
*
15.5000
20
11
1077 ΖΑΡΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Χ721802)
*
15.5000
18.5
12.5
1078 ΖΑΧΑΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ128876)
*
15.5000
23
8
1079 ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΕΛΙΖΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ155511)
*
15.5000
24
7
1080 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ187745)
*
15.5000
24.5
6.5
1081 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ629475)
*
15.5000
21
10
1082 ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ062392)
*
15.5000
19.5
11.5
1083 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ149019)
*
15.5000
23.5
7.5
1084 ΠΑΠΑ∆ΟΓΟΥΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ρ855220)
*
15.5000
22
9
1085 ΠΑΠΠΑ ΖΩΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Τ478071)
*
15.5000
23.5
7.5
1086 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Φ118108)
*
15.5000
17.5
13.5
1087 ΡΕΠΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ428799)
*
15.5000
15.5
15.5
1088 ΤΖΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ084921)
*
15.5000
26.5
4.5
1089 ΤΣΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ158390)
*
15.5000
30
1
1090 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ286360)
*
15.2500
18
12.5
1091 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Φ481339)
*
15.2500
18
12.5
1092 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΝΑΓΚΙΑ - ΜΑΞΙΜΟΣ(ΑΚ518111)
*
15.2500
23.5
7
1093 ∆ΟΥΛΦΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ137988)
*
15.2500
22.5
8
1094 ΚΑΦΕΤΖΗ∆ΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ545507)
*
15.2500
22
8.5
1095 ΚΟΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ091154)
*
15.2500
21
9.5
1096 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΑ058076)
*
15.2500
19.5
11
1097 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΒ560839)
*
15.2500
22
8.5
1098 ΤΣΙΒΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ317368)
*
15.2500
24.5
6
1099 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Τ854106)
*
15.2500
27
3.5
1100 ∆ΡΥΜΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ776587)
*
15.0000
20.5
9.5
1101 ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ762149)
*
15.0000
9
21
1102 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α∆ΑΜ - ΛΟΥΚΑΣ Α∆ΑΜ(Ν062841)
1103 ΜΕΤΙΤΑΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ531045)
*
15.0000
27.5
2.5
*
15.0000
17
13
1104 ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ579752)
*
15.0000
29
1
1105 ΝΤΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ(ΑΗ108177)
*
15.0000
22.5
7.5
1106 ΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ384652)
*
15.0000
25.5
4.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 27 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1107 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ506724)
*
15.0000
30
1108 ΠΕΤΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΗ738842)
*
15.0000
24.5
5.5
1109 ΣΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ358354)
*
15.0000
18
12
1110 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ135773)
*
15.0000
21
9
1111 ΣΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Χ010606)
*
15.0000
29
1
1112 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΖ665286)
*
14.7500
24.5
5
1113 ΒΕΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ003158)
*
14.7500
24
5.5
1114 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΚ274623)
*
14.7500
21
8.5
1115 ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ105336)
*
14.7500
21
8.5
1116 ΓΚΟΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Ρ632829)
*
14.7500
18.5
11
1117 ∆ΑΡΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Τ476230)
*
14.7500
22
7.5
1118 ΚΑΡΥ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ851451)
*
14.7500
23
6.5
1119 ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΑ067622)
*
14.7500
22
7.5
1120 ΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΑΖ294306)
*
14.7500
25
4.5
1121 ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ353475)
*
14.7500
22
7.5
1122 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(267120017)
*
14.7500
19.5
10
1123 ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Φ212247)
*
14.7500
22.5
7
1124 ΧΕΙΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ924207)
*
14.7500
25
4.5
1125 ΚΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Π297132)
*
14.5000
21.5
7.5
1126 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Σ257400)
*
14.5000
11.5
17.5
1127 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ498314)
*
14.5000
24.5
4.5
1128 ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ191848)
*
14.5000
21
8
1129 ΞΕΡΕΑ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΕΤΡΟΣ(Χ437143)
*
14.5000
26
3
1130 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ(ΑΙ122423)
*
14.5000
21
8
1131 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ626692)
*
14.5000
21
8
1132 ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ421032)
*
14.5000
22.5
6.5
1133 ΣΙ∆ΕΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ022262)
*
14.5000
19.5
9.5
1134 ΤΑΠΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ157493)
*
14.5000
18
11
1135 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ767584)
*
14.2500
15
13.5
1136 ΒΑΧΑΡΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ577222)
*
14.2500
18.5
10
1137 ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΗΝΑΣ(ΑΕ041694)
*
14.2500
16
12.5
1138 ΚΟΜΗΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ112610)
*
14.2500
22
6.5
1139 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Ξ458055)
*
14.2500
18.5
10
1140 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΑΛΕΞΙΟΣ(Χ213585)
*
14.2500
19.5
9
1141 ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΥΛΟΣ(Φ469323)
*
14.2500
19
9.5
1142 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ξ563823)
*
14.2500
21.5
7
1143 ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ215933)
*
14.2500
20.5
8
1144 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ507999)
*
14.2500
22.5
6
1145 ΣΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ - ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΑΖ953780)
*
14.2500
26
2.5
1146 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ110622)
*
14.2500
20
8.5
1147 ΤΣΕΡΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ524259)
*
14.2500
22
6.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 28 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1148 ΤΣΙΧΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ198071)
*
14.2500
22.5
6
1149 ΓΙΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(ΑΒ026402)
*
14.0000
19.5
8.5
1150 ∆ΑΟΥΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ063082)
*
14.0000
15.5
12.5
1151 ∆ΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΕΤΡΟΣ(Ν080731)
*
14.0000
9.5
18.5
1152 ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ064458)
*
14.0000
15.5
12.5
1153 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ275575)
*
14.0000
21.5
6.5
1154 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ325298)
*
14.0000
21.5
6.5
1155 ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ133261)
*
14.0000
14
14
1156 ΜΟΡΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ537537)
*
14.0000
24
4
1157 ΜΠΙΜΠΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ319935)
*
14.0000
19
9
1158 ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ820598)
*
14.0000
18.5
9.5
1159 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΕ062752)
*
14.0000
10
18
1160 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ709486)
*
14.0000
21.5
6.5
1161 ΤΖΟΒΛΑ ΣΟΦΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ833728)
*
14.0000
16.5
11.5
1162 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ669393)
*
14.0000
21
7
1163 ΧΑΡΟΥΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ243751)
*
14.0000
14
14
1164 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ332209)
*
13.7500
21.5
6
1165 ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΡΑΣΜΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ512038)
*
13.7500
21
6.5
1166 ΓΙΑΝΝΙ∆Η ΕΥΓΕΝΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ663569)
*
13.7500
14
13.5
1167 ΚΑΝΙΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ604431)
*
13.7500
15.5
12
1168 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΝΟΣ(Χ922013)
*
13.7500
19
8.5
1169 ΛΟΥΤΣΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΑΖ024540)
*
13.7500
14
13.5
1170 ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(AE5142461)
*
13.7500
19.5
8
1171 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ151671)
*
13.7500
21
6.5
1172 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Ρ870783)
*
13.7500
15
12.5
1173 ΤΑΒΛΑ∆ΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ105021)
*
13.7500
14
13.5
1174 ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΙ309420)
*
13.7500
23.5
4
1175 ΤΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ099989)
*
13.7500
21
6.5
1176 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ξ126919)
*
13.7500
10
17.5
1177 ΤΣΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ057460)
*
13.7500
24.5
3
1178 ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ795130)
*
13.7500
17
10.5
1179 ΤΣΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ638560)
*
13.7500
6
21.5
1180 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΑΗ735964)
*
13.7500
15
12.5
1181 ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ604116)
*
13.5000
15.5
11.5
1182 ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ040720)
*
13.5000
23
4
1183 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ122640)
*
13.5000
17.5
9.5
1184 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ268820)
*
13.5000
23.5
3.5
1185 ΚΟΛΤΣΙ∆ΑΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ272167)
*
13.5000
20
7
1186 ΚΥΡΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΘΟ∆ΩΡΑΚΗ(ΑΚ006163)
*
13.5000
20
7
1187 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΗΣ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ(ΑΖ287324)
*
13.5000
23.5
3.5
1188 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ149173)
*
13.5000
17
10
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 29 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1189 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΟΥΚΑΣ(ΑΗ531018)
*
13.5000
21.5
1190 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Ρ241798)
*
13.5000
20
7
1191 ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ013448)
*
13.5000
22.5
4.5
1192 ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ρ569029)
*
13.5000
12.5
14.5
1193 ΤΣΑΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ671236)
*
13.5000
18
9
1194 ΤΣΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΙ188244)
*
13.5000
23.5
3.5
1195 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ594955)
*
13.5000
11
16
1196 ΧΑΣΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ268724)
*
13.5000
20.5
6.5
1197 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ469559)
*
13.2500
14
12.5
1198 ∆ΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ057288)
*
13.2500
16.5
10
1199 ΚΑΖΑ KATEΡΙNA - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ634258)
*
13.2500
19.5
7
1200 ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ239611)
*
13.2500
16.5
10
1201 ΛΕΜΟΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ292140)
*
13.2500
17.5
9
1202 ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ025769)
*
13.2500
4.5
22
1203 ΜΑΓΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ534124)
*
13.2500
19
7.5
1204 ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ049106)
*
13.2500
18
8.5
1205 ΠΑΓΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΖ047725)
*
13.2500
16.5
10
1206 ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ810816)
*
13.2500
20
6.5
1207 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Σ834169)
*
13.2500
25
1.5
1208 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ450573)
*
13.0000
17
9
1209 ΓΚΑΛΙΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ488295)
*
13.0000
18.5
7.5
1210 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ205140)
*
13.0000
17.5
8.5
1211 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ506525)
*
13.0000
25
1
1212 ΚΑΛΤΣΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΙ∆ΕΡΗΣ(Χ309552)
*
13.0000
5.5
20.5
1213 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΙΧΑΗΛ(Ξ186007)
*
13.0000
20
6
1214 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΒ306404)
*
13.0000
18.5
7.5
1215 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ332342)
*
13.0000
19
7
1216 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ - ΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ513893)
*
13.0000
19
7
1217 ΤΟΥΤΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ135393)
*
13.0000
18.5
7.5
1218 ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ482130)
*
13.0000
16.5
9.5
1219 ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ719984)
*
12.7500
21
4.5
1220 ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΑ062439)
*
12.7500
17.5
8
1221 ΑΡΤΕΜΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΣΤΕΛΛΙΟΣ(Φ179067)
*
12.7500
20.5
5
1222 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΗ044640)
*
12.7500
19.5
6
1223 ΚΑΠΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Ξ058569)
*
12.7500
12.5
13
1224 ΚΑΡ∆ΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΑΙ674592)
*
12.7500
25.5
1225 ΚΟΝΤΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ312719)
*
12.7500
22
3.5
1226 ΚΟΝΤΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ047184)
*
12.7500
18
7.5
1227 ΛΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ836765)
*
12.7500
24.5
1
1228 ΜΠΑΡΚΑΜΠΑ ΕΡΜΙΟΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ612101)
*
12.7500
17
8.5
1229 ΜΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΚ545175)
*
12.7500
1.5
24
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
5.5
Σελίδα 30 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1230 ΡΩΜΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΟΦΟΚΛΗΣ(Σ010278)
*
12.7500
19.5
6
1231 ΣΙΩΠΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ388567)
*
12.7500
19
6.5
1232 ΣΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Σ555240)
*
12.7500
24
1.5
1233 ΤΣΙΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ(Ξ579754)
*
12.7500
20.5
5
1234 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ881376)
*
12.5000
11.5
13.5
1235 ΒΡΟΥΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Ρ603974)
*
12.5000
15.5
9.5
1236 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ176514)
*
12.5000
17.5
7.5
1237 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ076858)
*
12.5000
17
8
1238 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(Χ486045)
*
12.5000
9
16
1239 ΚΑΛΑΝ∆ΡΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Ρ600541)
*
12.5000
20.5
4.5
1240 ΚΟΝΑΞΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Τ020645)
*
12.5000
24
1
1241 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ599945)
*
12.5000
17.5
7.5
1242 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ865416)
*
12.5000
20.5
4.5
1243 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ624440)
*
12.5000
12.5
12.5
1244 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ107661)
*
12.5000
20.5
4.5
1245 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ479867)
*
12.5000
18.5
6.5
1246 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ103536)
*
12.5000
14.5
10.5
1247 ΤΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ(ΑΖ613262)
*
12.5000
19
6
1248 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ145939)
*
12.5000
6.5
18.5
1249 ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΑΒΒΑΣ(Σ986377)
*
12.2500
21
3.5
1250 ΒΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Λ041217)
*
12.2500
21.5
3
1251 ΓΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ421511)
*
12.2500
14.5
10
1252 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝ/ΝΟΣ(Φ127066)
*
12.2500
24.5
1253 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΛΑΪΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ409393)
*
12.2500
18
1254 ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΕΥΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ672709)
*
12.2500
24.5
1255 ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Τ337572)
*
12.2500
20
4.5
1256 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΖ813163)
*
12.2500
22
2.5
1257 ΣΕΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΗ477860)
*
12.2500
21.5
3
1258 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ238827)
*
12.2500
21
3.5
1259 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΑ031255)
*
12.0000
19
5
1260 ΓΙΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ340366)
*
12.0000
14.5
9.5
1261 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ - ΛΑΖΑΡΟΣ(Χ411981)
*
12.0000
16.5
7.5
1262 ΚΟΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΑ326049)
*
12.0000
15
9
1263 ΣΑΒΒΑ ΚΩΣΤΑΣ - ΣΑΒΒΑΣ(J036766)
*
12.0000
18
6
1264 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΑΖ506489)
*
12.0000
16.5
7.5
1265 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Σ167969)
*
11.7500
15.5
8
1266 ΓΚΟΥΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ174871)
*
11.7500
18
5.5
1267 ΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ223949)
*
11.7500
17
6.5
1268 ΜΟΥΛΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Π482911)
*
11.7500
13.5
10
1269 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ534554)
*
11.7500
17
6.5
1270 ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ538047)
*
11.7500
16
7.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
6.5
Σελίδα 31 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1271 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΚΟΣ(Χ200751)
*
11.7500
12.5
1272 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΟΝΑΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΑ382152)
*
11.7500
19.5
4
1273 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ266570)
*
11.5000
12.5
10.5
1274 ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Ρ703817)
*
11.5000
15.5
7.5
1275 ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ528675)
*
11.5000
17
6
1276 ∆ΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ104287)
*
11.5000
11.5
11.5
1277 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ147475)
*
11.5000
21
2
1278 ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΗ912020)
*
11.5000
11
12
1279 ΚΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ074060)
*
11.5000
16.5
6.5
1280 ΚΑΡΑΤΟΛΙΑ ΒΑΪΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ288394)
*
11.5000
17
6
1281 ΚΑΡΥΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΕ233117)
*
11.5000
7
16
1282 ΚΛΕΜΕΝΣ ΚΡΙΣΤΟΦ - ΧΑΙΝΟ(Φ142115)
*
11.5000
6.5
16.5
1283 ΜΗΤΑΝΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ(Φ047713)
*
11.5000
12.5
10.5
1284 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΕ932355)
*
11.5000
16.5
6.5
1285 ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ253840)
*
11.5000
19.5
3.5
1286 ΤΣΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΑ244130)
*
11.5000
12
11
1287 ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ852965)
*
11.5000
15.5
7.5
1288 ΦΟΡΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ017979)
*
11.5000
9
14
1289 ΑΙΒΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ611675)
*
11.2500
7.5
15
1290 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ707040)
*
11.2500
17.5
5
1291 ∆ΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ479274)
*
11.2500
17
5.5
1292 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ160335)
*
11.2500
12.5
10
1293 ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Φ007750)
*
11.2500
14.5
8
1294 ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΙ528345)
*
11.2500
14
8.5
1295 ΜΩΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΦΟ29979)
*
11.2500
16
6.5
1296 ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ835026)
*
11.2500
20.5
2
1297 ΒΑΡ∆ΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΖ547362)
*
11.0000
21
1
1298 ΖΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ530184)
*
11.0000
13.5
8.5
1299 ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ492579)
*
11.0000
22
1300 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ418310)
*
11.0000
17
1301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ374813)
*
11.0000
17
5
1302 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ(ΑΙ753379)
*
11.0000
13.5
8.5
1303 ΜΙΧΑΛΑ ΣΟΦΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΑ394701)
*
11.0000
2
20
1304 ΠΑΝΟΥΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(Ρ781587)
*
11.0000
15.5
6.5
1305 ΤΣΙΩΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ286316)
*
11.0000
16.5
5.5
1306 ΑΛΕΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Τ388384)
*
10.7500
15
6.5
1307 ΚΑΛΛΙΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ679184)
*
10.7500
15.5
6
1308 ΚΑΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ152513)
*
10.7500
16.5
5
1309 ΚΙΣΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ρ765383)
*
10.7500
16.5
5
1310 ΚΟΥΤΟΥΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ259926)
*
10.7500
20.5
1
1311 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ - ΤΡΥΦΩΝΑΣ(Τ509492)
*
10.7500
16.5
5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
11
5
Σελίδα 32 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1312 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ089989)
*
10.7500
14
7.5
1313 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ607741)
*
10.7500
12.5
9
1314 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ(ΑΙ260111)
*
10.7500
17.5
4
1315 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ538619)
*
10.7500
14
7.5
1316 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΗ605128)
*
10.7500
16.5
5
1317 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ680681)
*
10.7500
12.5
9
1318 ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ(Χ813218)
*
10.5000
12.5
8.5
1319 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ196781)
*
10.5000
14
7
1320 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΗΛΙΑ(ΑΒ622281)
*
10.5000
10
11
1321 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ξ111431)
*
10.5000
21
1322 ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ339465)
*
10.5000
16.5
4.5
1323 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΘΩΜΑΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΑ972280)
*
10.5000
14.5
6.5
1324 ΣΑΒΒΑΤΗ ΑΡΕΤΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ595379)
*
10.5000
12.5
8.5
1325 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Χ639557)
*
10.5000
8.5
12.5
1326 ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΙ295811)
*
10.5000
13
8
1327 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ223908)
*
10.5000
12
9
1328 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ(Ξ684461)
*
10.2500
12
8.5
1329 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΑ073004)
*
10.2500
16
4.5
1330 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ727733)
*
10.2500
14
6.5
1331 ΚΟΒΑΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(Φ494036)
*
10.2500
12
8.5
1332 ΜΑΤΣΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ(ΑΚ525441)
*
10.2500
14
6.5
1333 ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΘΩΜΑΣ(Ρ837655)
*
10.2500
16.5
4
1334 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ(Τ450677)
*
10.2500
11
9.5
1335 ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ(Χ110163)
*
10.2500
8
12.5
1336 ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Φ052141)
*
10.2500
11
9.5
1337 ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ395449)
*
10.2500
9
11.5
1338 ΑΥ∆ΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ528690)
*
10.0000
13
7
1339 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ222584)
*
10.0000
10
10
1340 ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΑΕ105329)
1341 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ006210)
*
10.0000
13.5
6.5
*
10.0000
14
6
1342 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΗΣ(ΑΙ036585)
*
10.0000
16.5
3.5
1343 ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΕ061907)
*
10.0000
13.5
6.5
1344 ΚΛΩΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΚΟΣ(Ρ903766)
*
10.0000
15
5
1345 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΒ778665)
*
10.0000
15.5
4.5
1346 ΜΠΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ637948)
*
10.0000
15
5
1347 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ484483)
*
10.0000
13.5
6.5
1348 ∆ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ(ΑΚ130888)
*
9.7500
12.5
7
1349 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ468496)
*
9.7500
17.5
2
1350 ΚΥ∆ΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ463459)
1351 ΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΙ060984)
*
9.7500
7.5
12
*
9.7500
14.5
5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 33 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1352 ΝΤΑΛΝΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ318828)
*
9.7500
13
6.5
1353 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ567909)
*
9.7500
14
5.5
1354 ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ ΣΤΑΣΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Τ080126)
*
9.7500
10
9.5
1355 ΡΟΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ211133)
*
9.7500
15
4.5
1356 ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΕ784920)
*
9.7500
16
3.5
1357 ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ107196)
*
9.5000
13
6
1358 ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΖ096806)
*
9.5000
18
1
1359 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ956815)
*
9.5000
7
12
1360 ΚΟΣΜΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ446905)
*
9.5000
14
5
1361 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΑ416706)
*
9.5000
8
11
1362 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΛΓΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ210480)
*
9.5000
11
8
1363 ΝΤΟΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ξ663970)
*
9.5000
6
13
1364 ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΚ554124)
*
9.5000
11.5
7.5
1365 ΠΙΣΚΙΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΒ855874)
*
9.5000
14.5
4.5
1366 ΦΟΥΣΕΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(Φ341029)
*
9.5000
8
11
1367 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ618534)
*
9.2500
9
9.5
1368 ΚΑΝΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ066708)
*
9.2500
15.5
3
1369 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ240056)
*
9.2500
17.5
1
1370 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(Τ068542)
*
9.2500
17.5
1
1371 ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΛΕΚΟΣ(Χ074061)
*
9.2500
18.5
1372 ΜΠΟΓΙΑΤΖΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ(Χ400176)
*
9.2500
8.5
10
1373 ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΗ626838)
*
9.2500
11
7.5
1374 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Ξ390131)
*
9.2500
12.5
6
1375 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ257398)
*
9.2500
17.5
1
1376 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ρ924380)
*
9.2500
8.5
10
1377 ΤΟΡΤΟΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Μ557929)
*
9.2500
18.5
1378 ΤΣΙΚΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ054752)
*
9.2500
16.5
2
1379 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ110354)
*
9.0000
13.5
4.5
1380 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Φ481341)
*
9.0000
10
8
1381 ΓΕΩΡΓΑΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ279512)
*
9.0000
13.5
4.5
1382 ΓΚΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π669965)
*
9.0000
15
3
1383 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ(Ρ672610)
*
9.0000
18
1384 ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Φ335927)
*
9.0000
4
14
1385 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΚ064652)
*
9.0000
16
2
1386 ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ555324)
*
9.0000
12
6
1387 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΒ693733)
*
9.0000
9.5
8.5
1388 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(AH2792334)
*
9.0000
13.5
4.5
1389 ΣΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Φ026943)
*
9.0000
18
1390 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ065893)
*
9.0000
9
9
1391 ΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ037810)
*
9.0000
13
5
1392 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Χ647413)
*
9.0000
9
9
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 34 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1393 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΙ188785)
*
8.7500
6.5
11
1394 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Σ038592)
*
8.7500
3
14.5
1395 ΓΚΕΩΡΓΚΙΕΒΑ ΛΙΝΤΙΑ - ΠΑΒΕΛ(Χ250185)
*
8.7500
7.5
10
1396 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ515630)
*
8.7500
9.5
8
1397 ΝΑΥΡΟΖΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ129505)
*
8.7500
14
3.5
1398 ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΝΙΚΗΤΑΣ(Φ114200)
*
8.7500
6
11.5
1399 ΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩ - ΛΑΜΠΡΟΣ(Α401544)
*
8.7500
8.5
9
1400 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ298914)
*
8.7500
11
6.5
1401 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ653792)
*
8.7500
9.5
8
1402 ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Φ286034)
*
8.7500
15
2.5
1403 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Ρ647857)
*
8.7500
6.5
11
1404 ΓΕΩΡΓΙΖΑ ΕΛΣΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ047568)
*
8.5000
11
6
1405 ΚΕΚΟΥ EYAΓΓΕΛΙΑ - MIXAHΛ(AE6916271)
*
8.5000
9
8
1406 ΜΙΓΚΟΥ ΥΒΟΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ654793)
*
8.5000
12.5
4.5
1407 ΜΠΑΣΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ(ΑΖ850401)
*
8.5000
7
10
1408 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΒ291907)
*
8.5000
10
7
1409 ΤΣΙ∆ΕΜΙΑ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΙ009484)
*
8.5000
17
1410 ΑΥΓΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ078967)
*
8.2500
10
6.5
1411 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΕ617141)
*
8.2500
12.5
4
1412 ΓΚΑΡΙΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ499315)
*
8.2500
9.5
7
1413 ∆ΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΣΗΜΑΚΗΣ(Σ277916)
*
8.2500
16.5
1414 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Φ029302)
*
8.2500
5.5
11
1415 ΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΖ779136)
*
8.2500
7
9.5
1416 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Ρ064304)
*
8.2500
6.5
10
1417 ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ρ688883)
*
8.2500
6
10.5
1418 ΤΤΟΦΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΕΛΙΟΣ(Τ017964)
*
8.2500
14
2.5
1419 ΨΩΜΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ081716)
*
8.2500
10.5
6
1420 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ(Χ736294)
*
8.0000
16
1421 ΖΟΥΜΠΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΙ514751)
*
8.0000
14.5
1.5
1422 ΚΕΦΑΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(Τ091608)
*
8.0000
12.5
3.5
1423 ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ212408)
*
8.0000
12.5
3.5
1424 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ084918)
*
8.0000
9.5
6.5
1425 ΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ223213)
*
8.0000
8
8
1426 ΠΛΑΤΗ ΑΥΓΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Σ056838)
*
8.0000
8.5
7.5
1427 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΑΝΕΣΤΗΣ(Σ658255)
*
8.0000
9
7
1428 ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ ΑΝΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Π270957)
*
8.0000
8.5
7.5
1429 ΚΑΝΟΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΚ300812)
*
7.7500
5
10.5
1430 ΚΕΡΑΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ239267)
*
7.7500
7.5
8
1431 ΜΠΑΛΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΑΕ184997)
*
7.7500
12
3.5
1432 ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Χ225175)
*
7.7500
7.5
8
1433 ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ613244)
*
7.7500
11
4.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 35 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1434 ΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Τ087625)
*
7.7500
1435 ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ107785)
*
7.7500
7
1436 ΒΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ221695)
*
7.5000
15
1437 ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ406032)
*
7.5000
15
1438 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ(Χ268689)
*
7.5000
11.5
3.5
1439 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ989271)
*
7.5000
5
10
1440 ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ309820)
*
7.5000
10
5
1441 ΣΙΑΦΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΙ313791)
*
7.5000
5.5
9.5
1442 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Φ116029)
*
7.2500
7.5
7
1443 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ105187)
*
7.2500
6.5
8
1444 ΓΙΟΥΡΓΑ ΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ266407)
*
7.2500
4
10.5
1445 ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΑ433327)
*
7.2500
9
5.5
1446 ΛΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ021834)
*
7.2500
5.5
9
1447 ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ172803)
*
7.2500
6.5
8
1448 ΠΕΛΕΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ616280)
*
7.2500
7
7.5
1449 ΦΙΛΕΝΤΑ ΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ962264)
*
7.2500
11.5
3
1450 ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ218869)
*
7.2500
7
7.5
1451 ∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ(Ξ824491)
*
7.0000
9.5
4.5
1452 ∆ΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ681112)
*
7.0000
11
3
1453 ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ215757)
*
7.0000
8
6
1454 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΚ355784)
*
7.0000
8.5
5.5
1455 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Χ103620)
*
7.0000
12
2
1456 ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ-ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ(ΑΙ643613)
*
7.0000
9
5
1457 ΤΣΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Χ052719)
*
7.0000
10
4
1458 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ551698)
*
6.7500
6
7.5
1459 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΑΛΚΗΣΤΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ025559)
*
6.7500
13.5
1460 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΑΒ971141)
*
6.7500
13.5
1461 ΒΑΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ040167)
*
6.7500
6
1462 ΚΑΣΙΜΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ017709)
*
6.7500
13.5
1463 ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ065479)
*
6.7500
7.5
6
1464 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΗΛΙΑΣ(Π441881)
*
6.7500
7
6.5
1465 ΜΠΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ094984)
*
6.7500
4.5
9
1466 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ570318)
*
6.7500
12.5
1
1467 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ725722)
*
6.7500
11
2.5
1468 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙA - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ312313)
*
6.7500
12
1.5
1469 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ065950)
*
6.7500
13.5
1470 ΤΣΕΡΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΑ024709)
*
6.7500
5.5
8
1471 ΦΟΥΣΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(ΑΒ498756)
*
6.7500
9
4.5
1472 ΧΑΒΑΛΕ ΒΑΪΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΒ675634)
*
6.7500
13.5
1473 ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ212398)
*
6.5000
9
4
1474 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΘΕΩΝΑΣ(ΑΒ696767)
*
6.5000
10
3
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
15.5
8.5
7.5
Σελίδα 36 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
5
Μ.Ο.
1475 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ258826)
*
6.5000
8
1476 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ380611)
*
6.5000
13
1477 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ588047)
*
6.5000
5.5
7.5
1478 ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΚ051250)
*
6.5000
7.5
5.5
1479 ΣΚΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ152728)
*
6.5000
2
11
1480 ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΓΟΥ ∆ΩΡΟΘΕΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(Τ108894)
*
6.5000
5.5
7.5
1481 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ269431)
*
6.5000
8.5
4.5
1482 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ009947)
*
6.5000
8.5
4.5
1483 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Σ513073)
*
6.2500
10
2.5
1484 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ285863)
*
6.2500
9
3.5
1485 ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Χ610740)
*
6.2500
7
5.5
1486 ∆ΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ550340)
*
6.2500
12.5
1487 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΗ114680)
*
6.2500
12.5
1488 ΚΑΛΟΤΑΝΤΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ210656)
*
6.2500
12.5
1489 ΚΟΚΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ρ687425)
*
6.2500
12.5
1490 ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ982074)
*
6.2500
10
1491 ΜΑΝΩΛΑ ΓΕΡΑΣΗΜΙΝΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΕ784034)
*
6.2500
12.5
1492 ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Π583259)
*
6.2500
12.5
1493 ΤΣΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΒ251991)
*
6.2500
6.5
6
1494 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Τ110476)
*
6.2500
6
6.5
1495 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ527580)
*
6.0000
11
1
1496 ΚΩΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ547000)
*
6.0000
11
1
1497 ΜΑΙΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ682803)
*
6.0000
4.5
7.5
1498 ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΗ081776)
*
6.0000
7.5
4.5
1499 ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ047554)
*
6.0000
7
5
1500 ΣΛΙΒΚΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΤΑΛΗΣ(Χ420020)
*
6.0000
7
5
1501 ΤΣΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ788095)
*
6.0000
5.5
6.5
1502 ΧΑΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΑ047548)
*
6.0000
6.5
5.5
1503 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ066620)
*
5.7500
5
6.5
1504 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π674495)
*
5.7500
7
4.5
1505 ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(Χ146227)
*
5.7500
4
7.5
1506 ΝΕΛΛΑ ΑΘΗΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ064815)
*
5.7500
11.5
1507 ΠΡΕΒΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Ρ516794)
*
5.7500
6.5
1508 ΦΑΚΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ407974)
*
5.7500
11.5
1509 ΑΚΤΥΠΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Μ557324)
*
5.5000
11
1510 ΓΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Σ781958)
*
5.5000
11
1511 ΖΙΩΓΑ ΣΟΦΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ907088)
*
5.5000
10
1512 ΚΑΤΙ∆ΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Π985753)
*
5.5000
11
1513 ΚΟΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ(Σ846265)
*
5.5000
6
5
1514 ΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΛΕΞΙΟΣ(Χ648383)
*
5.5000
7.5
3.5
1515 ΛΟΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ157593)
*
5.5000
11
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
2.5
5
1
Σελίδα 37 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1516 ΜΑΝΩΛΑ ΦΛΩΡΑ - ΜΗΝΑΣ(Χ624657)
*
5.5000
5
6
1517 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΕ004276)
*
5.5000
7
4
1518 ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ113870)
*
5.5000
5
6
1519 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ022488)
*
5.5000
3.5
7.5
1520 ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Τ180382)
*
5.5000
4
7
1521 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ424242)
*
5.2500
5
5.5
1522 ΜΠΑΚΟΥΜΗ-ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΒ192344)
*
5.2500
7
3.5
1523 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ514250)
*
5.2500
8.5
2
1524 ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΗΣ(ΑΙ581556)
*
5.0000
10
1525 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ358471)
*
5.0000
9
1
1526 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΜΑΝΘΟΣ(Χ006516)
*
5.0000
5.5
4.5
1527 ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ934607)
*
5.0000
10
1528 ΚΡΑΛΛΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ082503)
*
5.0000
10
1529 ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ060481)
*
5.0000
4
6
1530 ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ919584)
*
5.0000
4.5
5.5
1531 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ-ΚΑΠΝΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ777598)
*
5.0000
6
4
1532 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΕ474007)
*
5.0000
2.5
7.5
1533 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ925482)
*
4.7500
4.5
5
1534 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ023606)
*
4.7500
8.5
1
1535 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(Τ876331)
*
4.5000
5.5
3.5
1536 ΚΟΙΤΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ591847)
*
4.5000
9
1537 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ(Τ036868)
*
4.5000
9
1538 ΚΑΛΥΒΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΖ219314)
*
4.2500
2
6.5
1539 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΑ453390)
*
4.2500
5
3.5
1540 ΜΟΥΤΖΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΗ015843)
*
4.2500
5.5
3
1541 ΣΑΡΡΗ ΚΟΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(Χ065990)
*
4.2500
8.5
1542 ΤΣΑ∆ΑΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Χ061352)
*
4.2500
5.5
3
1543 ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ347943)
*
4.2500
2.5
6
1544 ∆ΑΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ726687)
*
4.0000
8
1545 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ051434)
*
4.0000
1.5
1546 ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΕ613532)
*
4.0000
8
1547 ΠΑΣΙΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Φ200957)
*
4.0000
5.5
2.5
1548 ΡΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΖ720025)
*
4.0000
3.5
4.5
1549 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ142202)
*
3.7500
7.5
1550 ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ740420)
*
3.7500
7.5
1551 ΠΑΠΑ∆ΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΚΟΣ(Τ589008)
*
3.7500
0
7.5
1552 ΠΕΡ∆ΙΚΕΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ - ΠΕΤΡΟΣ(Π533089)
*
3.7500
4.5
3
1553 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Τ864035)
*
3.7500
5.5
2
1554 ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ421842)
*
3.5000
5
2
1555 ΧΡΥΣΑΕΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Π687069)
*
3.5000
6
1
1556 ΑΝΕΜΟΖΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑΟ14180)
*
3.2500
6.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
6.5
Σελίδα 38 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
3
Μ.Ο.
1557 ΓΙΑΒΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ720686)
*
3.2500
3.5
1558 ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Ν103196)
*
3.2500
6.5
1559 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(AE7813076)
*
3.2500
6.5
1560 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ534392)
*
3.0000
4
1561 ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΖ554774)
*
2.7500
5.5
1562 ΣΚΟΥΡΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ821111)
*
2.7500
5.5
1563 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Π071103)
*
2.7500
5.5
1564 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ426873)
*
2.2500
0.5
1565 ΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΕ588558)
*
2.2500
4.5
1566 ΣΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΥΛΟΣ(Φ006310)
*
2.2500
4.5
1567 ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΑΖ082831)
*
2.2500
4.5
1568 ∆ΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΕ140615)
*
2.0000
4
1569 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ397282)
*
2.0000
0
1570 ΠΙΡΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ353437)
*
2.0000
4
1571 ΜΠΑΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΖ246608)
*
1.7500
3.5
1572 ΠΑΠΑ∆Ο∆ΗΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ190291)
*
1.7500
3.5
1573 ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ398503)
*
1.5000
1574 ΤΣΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΤΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ551651)
*
1.2500
2.5
1575 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ200216)
*
0.7500
0.5
1
1576 ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ541231)
*
0.7500
0.5
1
1577 ΣΚΑΛΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΑΡΤΕΜΙΟΣ(Μ000391)
*
0.7500
1.5
1578 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ152383)
*
0.7500
0.5
1
1579 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ538870)
*
0.5000
0
1
1580 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ554982)
*
0.5000
0
1
1581 ΑΒΡΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΘΩΜΑΣ(Τ820498)
*
0.2500
0.5
1582 ΒΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ571245)
*
0.2500
0.5
1583 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ610686)
*
0.2500
0.5
1584 ∆ΗΜΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Π936748)
*
0.2500
0.5
1585 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ρ616803)
*
0.2500
0.5
1586 ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΖ967480)
*
0.2500
0.5
1587 ΜΠΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΖΗΣΗΣ(Φ187232)
*
0.2500
0.5
1588 ΜΥΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ318337)
*
0.2500
0.5
1589 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ610619)
*
0.2500
0.5
1590 ΡΑΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ144393)
*
0.2500
0.5
1591 ΣΑΛΑΣΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Π276386)
*
0.2500
0.5
1592 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ783060)
*
0.2500
0.5
1593 ΤΡΙ∆ΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΩ - ΣΟΦΟΚΛΗΣ(ΑΚ038774)
*
0.2500
0.5
1594 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΙ527739)
*
0.2500
0.5
1595 ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ - ΠΑΥΛΟΣ(Π932947)
*
0.2500
0.5
1596 ΓΑΛΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ263024)
*
0.0000
0
1597 ∆ΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΞΑΡΧΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ211179)
*
0.0000
0
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
2
4
4
3
Σελίδα 39 από 40
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.∆.∆.Α. (2012)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1598 ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΗ060332)
*
0.0000
0
1599 ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Σ573666)
*
0.0000
0
1600 ΚΛΟΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΗΛΤΙΑ∆ΗΣ(ΑΖ831060)
*
0.0000
0
1601 ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Σ587179)
*
0.0000
0
1602 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ114233)
*
0.0000
0
1603 ΣΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ850253)
*
0.0000
0
1604 ΣΤΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ546185)
*
0.0000
0
1605 ΤΖΙΜΑ ΣΟΦΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ593847)
*
0.0000
0
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 40 από 40