τιμοκατάλογος WOLF ΗΛΙΑΚΑ

Ηλιοθερμία / μποϊλερ
Μποϊλερ
Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q
σελίδα 2
Σετ σύνδεσης TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q
σελίδα 2
Σετ συναρμολόγησης
για πάνω σε στέγη
σελίδα 3
με κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q
Απορροφητές πισίνων
σελίδα 4
Υψηλής απόδοσης συλλέκτες σωλήνων κενού CRK
σελίδα 5
Σετ σύνδεσης CRK
σελίδα 5
Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK
σελίδα 6
Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με πέτρινα κεραμίδια CRK
σελίδα 6
Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κυματοειδή κεραμίδια ή κυματοειδείς λαμαρίνες CRK
σελίδα 6
Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη για οριζόντια επιφάνεια ή επίτοιχη συναρμολόγηση CRK
σελίδα 6
Πίνακες ρυθμίσεων για την ηλιοθερμία
σελίδα 7
Σετ ανόρθωσηε θερμοκρασίας επιστροφής
σελίδα 8
Σετ θερμιδομετρητή
σελίδα 8
Υδραυλικό σετ ηλιακών
σελίδα 9
Δοχεία διαστολής ηλιακών
σελίδα 9
Θερμοστατικός αναμίκτης νερού
σελίδα 10
Θερμικός φορέας
σελίδα 10
Μποϊλερ ηλιακού SEM-1 /
SEM-2
σελίδα 11-12
1
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Επίπεδοι συλλέκτες
Εξαρτήματα
Κωδικός
€
Υψηλής απόδοσης ηλιακός συλλέκτης „TopSon F3-1“
κάθετο „TopSon F3-1“ πηχάκι τζαμιού ασημί
πηχάκι τζαμιού γκριζόμαυρο
77 00 965968,77 01 1551.013,-
οριζόντιο „TopSon F3-Q“ πηχάκι τζαμιού ασημί
πηχάκι τζαμιού γκριζόμαυρο
77 00 505968,77 01 1561.013,-
Απορροφητής με επιλεκτική επίστρωση,
συλλέκτης με σκάφη από πολύ ανθεκτικό αλουμίνιο,
τζάμι ασφαλείας 3,2 mm, ελεγμένο για χαλάζι κατά EN 12975 με υψηλή διαπερατότητα φωτός.
Μόνωση από πετροβάμβακα 60 mm.
Συνδέσεις-αποσβεστήρες για την απορρόφηση των θερμικών διαστολών στην βιδωτή σύνδεση.
Συλλέκτης ανθεκτικός σε καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες ακόμα και σε λειτουργία χωρίς θερμικό φορέα.
Συνολική επιφάνεια συλλέκτη 2,3 m² / επιφάνεια παραθύρου 2,0 m².
Επισήμανση: για κάθε σύνδεση μεταξύ των συλλεκτών απαιτούνται 2 συνδέσεις-αποσβεστήρες.
σε 2 συλλέκτες „TopSon F3-1“ = 2 συνδέσεις-αποσβεστήρες
4 συλλέκτες „TopSon F3-1“ = 6 συνδέσεις-αποσβεστήρες
Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 374
Υψηλής απόδοσης ηλιακός συλλέκτης „CFK-1“
77 00 778787,-
Απορροφητής με επιλεκτική επίστρωση,
συλλέκτης με σκάφη από πολύ ανθεκτικό αλουμίνιο,
τζάμι ασφαλείας 3,0 mm, ελεγμένο για χαλάζι κατά EN 12975
Μόνωση από πετροβάμβακα 60 mm.
Συνδέσεις-αποσβεστήρες για την απορρόφηση των θερμικών διαστολών στην βιδωτή σύνδεση.
Συλλέκτης ανθεκτικός σε καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες ακόμα και σε λειτουργία χωρίς θερμικό φορέα.
Συνολική επιφάνεια συλλέκτη 2,3 m² / επιφάνεια παραθύρου 2,0 m².
Επισήμανση: για κάθε σύνδεση μεταξύ των συλλεκτών απαιτούνται 2 συνδέσεις-αποσβεστήρες.
σε 2 συλλέκτες „CFK-1“ = 2 συνδέσεις-αποσβεστήρες
4 συλλέκτες „CFK-1“ = 6 συνδέσεις-αποσβεστήρες
Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 374
Συνδέσεις-αποσβεστήρες για σύνδεση συλλεκτών
20 00 030
18,-
Επισήμανση: για κάθε σύνδεση μεταξύ των συλλεκτών απαιτούνται 2 συνδέσεις-αποσβεστήρες.
σε 2 συλλέκτες „TopSon F3-1“ / CFK-1 = 2 συνδέσεις-αποσβεστήρες
4 συλλέκτες „TopSon F3-1“ / CFK-1 = 6 συνδέσεις-αποσβεστήρες
Τάπες για έναν „TopSon F3-1“ / CFK-1
24 83 744
10,-
1 σετ = 2 τεμάχια
Σετ σύνδεσης για ένα „TopSon F3-1“ / CFK-1 πεδίο συλλεκτών για συναρμολόγηση πάνω ή μέσα σε στέγη 24 82 410
60,-
αποτελείται από:
2 ειδικά χυτά εξαρτήματα ¾“, 2 τάπες.
Εύκαμπτο σετ σύνδεσης
ταιριάζει στο σετ σύνδεσης „TopSon F3-1“ / CFK-1 για εύκολη, εύκαμπτη διέλευση στέγης
αποτελείται από:
2 εύκαμπτους ανοξείδωτους σωλήνες DN 20, με μόνωση ανθεκτική σε θερμοκρασίες, υπεριώδη ακτινοβολία UV, και καιρικές συνθήκες,
Μήκος περίπου 1000 mm, σύνδεση G¾“ IG και G¾“ AG συμπεριλαμβανομένου των στεγανοποιητικών.
2
24 82 381
128,-
Σετ τοποθέτησης πάνω σε στέγη με
κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Εξαρτήματα
Κωδικός
€
AluPlus σετ συναρμολόγησης πάνω σε στέγη (κάθετα) για έναν συλλέκτη „TopSon F3-1“ / CFK-1
για συναρμολόγηση του συλλέκτη στα δοκάρια της στέγης με κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια.
αποτελείται από: 2 AluPlus ράγες συναρμολόγησης (μήκος 1m) και 4 προσυναρμολογημένες εξοχές
77 00 912
196,-
AluPlus σετ συναρμολόγησης πάνω σε στέγη (κάθετα) για δύο συλλέκτες „TopSon F3-1“ / CFK-1
για συναρμολόγηση των συλλεκτών στα δοκάρια της στέγης με κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια.
αποτελείται από: 2 AluPlus ράγες συναρμολόγησης (μήκος 2m) και 6 προσυναρμολογημένες εξοχές
77 00 913337,-
AluPlus σετ συναρμολόγησης πάνω σε στέγη (κάθετα) για τρείς συλλέκτες „TopSon F3-1“ / CFK-1 77 00 914548,για συναρμολόγηση των συλλεκτών στα δοκάρια της στέγης με κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια.
αποτελείται από: 2 AluPlus ράγες συναρμολόγησης (μήκος 3m) και 8 προσυναρμολογημένες εξοχές
AluPlus επέκταση φορτίου χιονιού (κάθετα) για συλλέκτες „TopSon F3-1“ / CFK-1
απαιτείται για επιφανειακό φορτίο πάνω από 2,4 kN/m², μέγιστη εφαρμογή μέχρι 4 kN/m².
για έναν συλλέκτη αποτελείται από: AluPlus ράγα φορτίου χιονιού (μήκος 1m) και 3 εξοχές
για δύο συλλέκτες αποτελείται από: AluPlus ράγα φορτίου χιονιού (μήκος 2m) και 3 εξοχές
για τρείς συλλέκτες αποτελείται από: AluPlus ράγα φορτίου χιονιού (μήκος 3m) και 3 εξοχές
AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης (κάθετα) „TopSon F3-1“ / CFK-1
για την βελτιστοποίηση της γωνίας πρόσπτωσης σε επίπεδες στέγες (ρυθμιζόμενα 20°, 30°, 45°)
77 00 930 139,77 00 931211,77 00 932340,ΝΕΟ
για έναν συλλέκτη αποτελείται από: 2 AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης
για δύο συλλέκτες αποτελείται από: 3 AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης
για τρείς συλλέκτες αποτελείται από: 4 AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης
24 84 076340,24 84 077506,24 84 078664,-
Η σύνδεση μεταξύ της κατασκευής της στέγης και των γωνιακών πλαισίων συναρμολόγησης πρέπει να
γίνεται επί τόπου από έναν ειδικό. Για την επιλογή των στοιχείων σύνδεσης πρέπει να ληφθούν υπ‘ όψη
οι ισχύουσες προδιαγραφές και κανόνες.
AluPlus σετ συναρμολόγησης πάνω σε στέγη (οριζόντια) για έναν συλλέκτη „TopSon F3-Q“
για συναρμολόγηση του συλλέκτη στα δοκάρια της στέγης με κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια.
αποτελείται από: 2 AluPlus ράγες συναρμολόγησης (μήκος 2m) και 4 προσυναρμολογημένες εξοχές
77 00 915241,-
AluPlus σετ συναρμολόγησης πάνω σε στέγη (οριζόντια) για δύο συλλέκτες „TopSon F3-Q“
για συναρμολόγηση των συλλεκτών στα δοκάρια της στέγης με κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια.
αποτελείται από: 4 AluPlus ράγες συναρμολόγησης (μήκος 2m) και 6 προσυναρμολογημένες εξοχές
και 2 AluPlus συνδέσεις ραγών συναρμολόγησης
77 00 916483,-
AluPlus σετ συναρμολόγησης πάνω σε στέγη (οριζόντια) για τρείς συλλέκτες „TopSon F3-Q“
για συναρμολόγηση των συλλεκτών στα δοκάρια της στέγης με κλασσικά ή επίπεδα κεραμίδια.
αποτελείται από: 6 AluPlus ράγες συναρμολόγησης (μήκος 2m) και 8 προσυναρμολογημένες εξοχές
και 4 AluPlus συνδέσεις ραγών συναρμολόγησης
77 00 917722,-
AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης (οριζόντια) για συλλέκτες „TopSon F3-Q“
για την βελτιστοποίηση της γωνίας πρόσπτωσης σε επίπεδες στέγες (ρυθμιζόμενα 20°, 30°, 45°)
ΝΕΟ
για έναν συλλέκτη αποτελείται από: 2 AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης
για δύο συλλέκτες αποτελείται από: 3 AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης
για τρείς συλλέκτες αποτελείται από: 4 AluFlex-U γωνιακά πλαίσια συναρμολόγησης
24 84 079224,24 84 080327,24 84 081430,-
Η σύνδεση μεταξύ της κατασκευής της στέγης και των γωνιακών πλαισίων συναρμολόγησης πρέπει να
γίνεται επί τόπου από έναν ειδικό. Για την επιλογή των στοιχείων σύνδεσης πρέπει να ληφθούν υπ‘ όψη
οι ισχύουσες προδιαγραφές και κανόνες.
AluPlus σετ σύνδεσης ραγών συναρμολόγησης „TopSon F3-1“ / CFK-1 / „TopSon F3-Q“
για την σύνδεση δύο σετ AluPlus για τοποθέτηση πάνω σε στέγη.
αποτελείται από: 2 AluPlus σύνδεσης ραγών συναρμολόγησης
24 83 481
58,-
Σετ ισορρόπησης τραβερσών „TopSon F3-1“ / CFK-1 / „TopSon F3-Q“
24 83 482
απαιτείται για την ισορρόπηση των αποστάσεων σε συναρμολόγηση σε τραβέρσες, αν το κοίλο μέρος του
κεραμιδιού δεν πέσει πάνω σε τραβέρσα.
αποτελείται από: 8 πλάκες ισορρόπησης τραβερσών και βίδες για στήριξη
58,-
3
Απορροφητές πισίνων
Εξαρτήματα
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Κωδικός
€
Απορροφητές πισίνων
από πολυπροπυλένιο αθεκτικό σε καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία UV,
Μήκος περίπου 3230 mm, πλάτος περίπου 1240 mm, ύψος περίπου 65 mm
συμπεριλαμβανομένου υλικού σύνδεσης και τσερκιού σταθεροποίησης
(εύκολη συναρμολόγηση πάνω σε όλες τις κλίσεις στεγών)
Απορροφητές πισίνων
Απορροφητές πισίνων
Απορροφητές πισίνων
πακέτο με 1 τεμάχιο
πακέτο με 2 τεμάχια
πακέτο με 3 τεμάχια
Εξαρτήματα σύνδεσης για κάθε σειρά συλλεκτών (μέχρι 10 απορροφητές σε μία σειρά)
24 82 929442,24 82 930832,24 82 9311.128,24 82 933
138,-
Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 376
Systembeispiel Wolf Sonnenheizung
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme
249
Συλλέκτες σωλήνων κενού
Εξαρτήματα
Υψηλής απόδοσης συλλέκτης σωλήνων κενού CRK
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Κωδικός
€
24 83 5631.635,-
Μεγάλης ισχύος, άμεσης ροής συλλέκτης σωλήνων
με προστατευόμενη, επιλεκτική στρώση σε μεγάλο κενό και
μόνιμου υψηλού βαθμού απόδοσης χωρίς αποδόμηση αυτού.
Ιδανική εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός με αποδοτικό καθρέφτη CPC.
Γωνία εγατάστασης από 15° μέχρι 90°,
12 σωλήνες συμπεριλαμβανομένου σωλήνα συλλογής, άμεσης ροής.
Συνολική επιφάνεια συλλέκτη: 2,28 m2
Επιφάνεια παραθύρου:
2,0 m2
Χωρητικότητα:
1,6 Ltr.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Βάρος:
37,6 kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 375
Σετ σύνδεσης „CRK“
24 83 565
86,-
αποτελείται από:
2 γωνιακές συνδέσεις 90°, 2 σετ συστολών 15 mm σε 12 mm,
2 θήκες υποστήριξης 15 mm και 2 θήκες υποστήριξης 12 mm.
Εύκαμπτο σετ σύνδεσης „CRK“
24 83 566334,-
αποτελείται από:
2 μονωμένους κυματοειδείς σωλήνες (μήκος 1 m), 4 ίσιες συνδέσεις,
2 σετ συστολών 15 mm σε 12 mm, 2 θήκες υποστήριξης 15 mm και 2 θήκες υποστήριξης 12 mm.
Βάνα διακοπής „CRK“
για την διακοπή παράλληλων κυκλωμάτων ηλιακών για να διασφαλιστεί το σωστό ξέπλυμα και το σωστό
εξαερισμό
24 83 584410,-
αποτελείται από:
Βάνα διακοπής (για θερμοκρασίες μέχρι 400°C) και 2 δακτύλιους 15 mm με ρακόρ.
Σετ διόρθωσης κλίσης „CRK“
από ανοξείδωτο χάλυβα/αλουμίνιο για την βελτιστοποίηση της γωνίας ακτινοβολίας
για όλα τα σετ συναρμολόγησης πάνω σε στέγη των CRK.
αποτελείται από:
2 προφίλ απόστασης, 2 έδρανα και υλικό συναρμολόγησης.
5
24 83 577
113,-
Συλλέκτες σωλήνων
Εξαρτήματα
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Κωδικός
€
Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη για έναν συλλέκτη CRK πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια 77 01 041483,από ανοξείδωτο χάλυβα/αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο καθ‘ ύψος
αποτελείται από:
2 ράγες συλλεκτών, εξοχές, 4 λάμες στήριξης για κλασσικά κεραμίδια και εξαρτήματα συναρμολόγησης
Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη για έναν συλλέκτη CRK με πέτρινα κεραμίδια
από ανοξείδωτο χάλυβα/αλουμίνιο
77 01 042312,-
αποτελείται από:
2 ράγες συλλεκτών, εξοχές, 4 λάμες στήριξης για πέτρινα κεραμίδια και εξαρτήματα συναρμολόγησης
Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη για έναν συλλέκτη CRK πάνω σε στέγη με κυματοειδή
κεραμίδια ή κυματοειδή λαμαρίνα
από ανοξείδωτο χάλυβα/αλουμίνιο
77 01 043340,-
αποτελείται από:
2 ράγες συλλεκτών, εξοχές, 4 βίδες για κυματοειδή κεραμίδια ή κυματοειδή λαμαρίνα και εξαρτήματα
συναρμολόγησης
Σετ συναρμολόγησης για συλλέκτη „CRK“
από γαλβανισμένο χάλυβα/αλουμίνιο
για την συναρμολόγηση των συλλεκτών σε οριζόντια επιφάνεια ή σε συναρμολόγηση σε τοίχο.
αποτελείται από:
2 γωνιακά πλαίσια (σύνδεσης) με ράγες τοποθέτησης, με ράγες τοποθέτησης, εξοχές και εξαρτήματα
συναρμολόγησης
45°
24 83 568433,-
30° / 60°
24 83 569433,-
Σετ σύνδεσης „CRK“
για την οπτικά ομοιόμορφη σύνδεση 2 συλλεκτών CRK
24 83 567
113,-
αποτελείται από:
1 λαμαρίνα κάλυψης, 1 μόνωση, 1 τάπα σύνδεσης και υλικό συναρμολόγησης.
6
Πίνακας ρυθμίσεων για ηλιοθερμία
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Εξαρτήματα
Μονάδα χειρισμού ηλιακού SM1
Κωδικός
€
27 44 295257,-
• Μονάδα επέκτασης για την ρύθμιση ενός ηλιακού κυκλώματος συμπεριλαμβανομένων αισθητήρα
συλλέκτη, αισθητήρα μποϊλερ και θήκες αισθητήρων
• Σε συνδυασμό με λέβητες της Wolf επιτυγχάνονται υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας με έξυπνη
φόρτιση του μποϊλερ δηλ. με φραγή της φόρτισης του μποϊλερ όταν υπάρχει αρκετή ενέργεια από το ηλιακό
• Καταγραφή ροής ενέργειας
• Ένδειξη των επιθυμητών και των πραγματικών τιμών στη μονάδα χειρισμού BM
• Θύρα επαφής eBus με αυτόματη διαχείριση ενέργειας
• Τεχνική σύνδεσης Rast 5
συμπεριλαμβανομένων αισθητήρα συλλέκτη (PT1000) και αισθητήρα μποϊλερ (NTC 5K) με αντίστοιχες
θήκες αισθητήρων
Μονάδα χειρισμού ηλιακού SM1, μονάδα για την ενσωμάτωση στο υδραυλικό σετ ηλιακού
24 83 674299,-
όπως παραπάνω, αλλά επιπρόσθετα έτοιμα καλωδιωμένα:
• Καλώδιο δικτύου με φις τύπου Schuko (μήκος 2 m)
• Αισθητήρας μποϊλερ
• Καλώδιο σύνδεσης για αισθητήρα συλλέκτη (μήκος 2 m)
Μονάδα χειρισμού ηλιακού SM2
27 44 296423,-
• Μονάδα επέκτασης για την ρύθμιση ενός ηλιακού κυκλώματος με μέχρι 2 μποϊλερ και 2 πεδία ηλιακών
• Εύκολη διαμόρφωση του πίνακα ρυθμίσεων με επιλογή προκαθορισμένων επιλογών εγκαταστάσεων
• Σε συνδυασμό με λέβητες της Wolf επιτυγχάνονται υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας με έξυπνη
φόρτιση του μποϊλερ δηλ. με φραγή της φόρτισης του μποϊλερ όταν υπάρχει αρκετή ενέργεια από το ηλιακό
• Καταγραφή ροής ενέργειας
• Ένδειξη των επιθυμητών και των πραγματικών τιμών στη μονάδα χειρισμού BM
• Θύρα επαφής eBus με αυτόματη διαχείριση ενέργειας
• Τεχνική σύνδεσης Rast 5
συμπεριλαμβανομένων αισθητήρα συλλέκτη (PT1000) και αισθητήρα μποϊλερ (NTC 5K) με αντίστοιχες
θήκες αισθητήρων
Μονάδα χειρισμού BM-Solar
27 44 342
161,-
• Απαιτείται στις μονάδες χειρισμού ηλιακού SM1 και SM2 για ρύθμιση μιας ηλιακής εγκατάστασης
ανεξάρτητης από κάποιον λέβητα (λειτουργία Stand-Alone)
• Οθόνη LC
• Χειρισμός με περιστροφικό διακόπτη και λειτουργία πλήκτρων
• Θύρα επαφής eBus
Πίνακς ρυθμίσεων διαφορικής θερμοκρασίας DigiSolar MF ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή
24 44 120868,-
Κατάλληλος για έναν, δύο ή τρείς καταναλωτές θερμότητας και δύο πεδία ηλιακών (ανατολικό/δυτικό)*.
Εποπτικός, μενού καθοδήγησης με ένδειξη κειμένων δύο σειρών, περιορισμός θερμοκρασίας για μποϊλερ,
προστασία υπερθέρμανσης ηλιακής εγκατάστασης, ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, ελεύθερη επιλογή
ρύθμισης θερμοκρασίας, ένδειξη λειτουργίας για κατάσταση χρήσης, κατάσταση πίνακα ρυθμίσεων, και
κατάσταση κυκλοφορητών. Ενσωματωμένος μετρητής ωρών λειτουργίας, ξεχωριστά για κάθε μποϊλερ,
δυνατότητα σύνδεσης θερμιδομετρητών, έλεγχος εγκατάστασης με ένδειξη κειμένων για βλάβες.
Δυνατότητα σύνδεσης μιας μεγαλοοθόνης, ενός υπολογιστή ή modem.
Επισήμανση: παραγγείλετε μαζί και τους αισθητήρες θερμοκρασίας και τις θήκες αισθητήρων ανάλογα
με τον τύπο της εγκατάστασης!
* Με έναν δεύτερο ανεξάρτητο πίνακα ρυθμίσεων διαφορικής θερμοκρασίας για π.χ. ανόρθωση θερμοκρασίας επιστροφής
7
Αισθητήρας ακτινοβολίας για DigiSolar MF
24 44 043 126,-
Αισθητήρας συλλέκτη (PT1000) μεμονωμένος για όλους τους πίνακες ρυθμίσεων ηλιακών
Αισθητήρας μποϊλερ (PT1000) μεμονωμένος για τον πίνακα ρυθμίσεων ηλιακών DigiSolar MF
27 41 078
50,-
Αισθητήρας μποϊλερ (NTC 5K) μεμονωμένος για τους πίνακες ρυθμίσεων ηλιακών SM1 και SM2
88 52 829
60,-
Θήκη αισθητήρα μποϊλερ ½” με σύνδεση καλωδίου
24 25 077
22,-
Θήκη αισθητήρα συλλέκτη ¾” με σύνδεση καλωδίου και στεγανοποίηση
24 25 078
42,-
Datalogg-software
για πίνακα ρυθμίσεων DigiSolar MF
27 44 177
136,-
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
Κωδικός
€
Σετ ανόρθωσης θερμοκρασίας επιστροφής για μονάδα χειρισμού ανάμιξης MM, μονάδα χειρισμού 27 44 352249,συστοιχίας KM και μονάδα χειρισμού ηλιακού SM2 για ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης
αποτελείται από:
τρίοδη βαλβίδα αλλαγής ροής
συμπεριλαμβανομένου 1 αισθητήρα επιστροφής (NTC 5K)
1 αισθητήρα μποϊλερ (NTC 5K)
1 θήκη αισθητήρα για αισθητήρα μποϊλερ
Σετ ανόρθωσης θερμοκρασίας επιστροφής SRTA
για ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης
24 83 429554,-
αποτελείται από:
τρίοδη βαλβίδα αλλαγής ροής, μονάδα χειρισμού ηλιακού SM1
συμπεριλαμβανομένου 1 αισθητήρα επιστροφής (NTC 5K)
1 αισθητήρα μποϊλερ (PT1000)
1 θήκη αισθητήρα για αισθητήρα μποϊλερ
Σετ θερμιδομετρητή για μονάδες χειρισμού ηλιακού SM1 και SM2
για την μέτρηση ενέργειας
αποτελείται από:
μετρητή ροής, αισθητήρα επιστροφής (NTC 5K),
2 ρακόρ με εξωτερικό σπείρωμα ½“
Qονομ/μέγ 1,5/3 m³/h
27 44 392208,-
Qονομ/μέγ 2,5/5 m³/h
27 44 610256,-
Αισθητήρας επιστροφής (NTC 5K) για μονάδες χειρισμού ηλιακού SM1 και SM2
για την μέτρηση ενέργειας μέσω ∆t και την ροή που έχει ρυθμιστεί στον πίνακα ρυθμίσεων.
27 92 022
60,-
Σετ θερμιδομετρητή για το DigiSolar MF
για την μέτρηση ενέργειας
24 44 039211,-
αποτελείται από:
μετρητή ροής, αισθητήρα επιστροφής (PT1000),
2 ρακόρ με εξωτερικό σπείρωμα ½“
8
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
Κωδικός
€
Υδραυλικό σετ ηλιακών
αποτελείται από:
2 x βάνες με Ø18 mm (Ø22 mm στο υδραυλικό σετ ηλιακών 20)
Συνδέσεις ρακόρ με φρένο βαρύτητας στην προσαγωγή και στην επιστροφή,
τοποθετημένο με ροή αέρα, δύο ενσωματωμένα θερμόμετρα,
μία βαλβίδα ασφαλείας 6 bar, ένα μανόμετρο 0-10 bar,
με κρουνό πλήρωσης και εκκένωσης, διαχωριστήρα αέρα και εξαεριστικό χειροκίνητο,
στήριγμα τοίχου και υλικό συναρμολόγησης, μόνωση από EPP, ανθεκτικό μέχρι 130° C (για λίγο μέχρι και +180° C).
συμπεριλαμβανομένου τοποθετημένου κυκλοφορητή ηλιακού κυκλώματος
Υδραυλικό σετ ηλιακών 10 με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο υψηλής απόδοσης κυκλοφορητή 24 83 700950,Κατάλληλο για μέχρι μέγιστο 10 ηλιακούς συλλέκτες
σε 50 Ltr. ροή ανά ώρα και συλλέκτη.
με 3-ταχυτήτων κυκλοφορητή 24 83 672
729,Ρύθμιση ροής 2 μέχρι 15 l/min.
Υδραυλικό σετ ηλιακών 20
Κατάλληλο για μέχρι μέγιστο 20 ηλιακούς συλλέκτες
σε 50 Ltr. ροή ανά ώρα και συλλέκτη.
Ρύθμιση ροής 7 μέχρι 30 l/min.
με 3-ταχυτήτων κυκλοφορητή 24 83 673
870,-
Επέκταση υδραυλικού σετ ηλιακών
για σύνδεση μιας δεύτερης συσκευής απαγωγής θερμότητας
αποτελείται από:
Βάνα με φρένο βαρύτητας, τοποθετημένο με ροή αέρα, ενσωματωμένο θερμόμετρο,
μία σφαιρική βάνα 1“, μόνωση από EPP, ανθεκτικό μέχρι 130° C (για λίγο μέχρι και +180° C).
συμπεριλαμβανομένου τοποθετημένου κυκλοφορητή ηλιακού κυκλώματος
Υδραυλικό σετ ηλιακών 10Ε με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο υψηλής απόδοσης κυκλοφορητή 24 83 716669,Κατάλληλο για μέχρι μέγιστο 10 ηλιακούς συλλέκτες
σε 50 Ltr. ροή ανά ώρα και συλλέκτη.
με 3-ταχυτήτων κυκλοφορητή 24 82 912448,Υδραυλικό σετ ηλιακών 20Ε
Κατάλληλο για μέχρι μέγιστο 20 ηλιακούς συλλέκτες
σε 50 Ltr. ροή ανά ώρα και συλλέκτη.
με 3-ταχυτήτων κυκλοφορητή 24 82 913623,-
Δοχεία διαστολής ηλιακών
με υλικό στήριξης, 2,5 bar προπίεση
Οδηγίες επιλογής βλέπε σελίδα 377.
12 Ltr.
18 Ltr.
25 Ltr.
35 Ltr.
50 Ltr.
80 Ltr.
105 Ltr.
150 Ltr.
200 Ltr.
24 44 210106,24 44 211128,24 44 212154,24 83 075196,24 44 223284,24 83 608468,24 82 818735,24 84 0961.204,24 84 0971.404,-
ΝΕΟ
Δοχεία προστασίας ηλιακών
για την προστασία του δοχείου διαστολής ηλιακού από υπερθέρμανση.
ΝΕΟ
18 Ltr.
35 Ltr.
50 Ltr.
Σετ σύνδεσης για δοχεία διαστολής ηλιακών
24 84 098 168,24 84 099203,24 84 100294,-
24 83 076
86,-
¾“ για δοχεία διαστολής μέχρι 50 Ltr.
24 00 445
38,-
1“ για δοχεία διαστολής πάνω από 80 Ltr.
24 00 439
113,-
αποτελείται από:
Εύκαμπτο σωλήνα (900mm μήκος), βαλβίδα, στήριγμα τοίχου
(το στήριγμα τοίχου είναι για δοχεία διαστολής μέχρι 25 Ltr)
Βαλβίδα
9
ΝΕΟ
Ομάδες έκπτωσης:
Ηλιοθερμία = 09
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
Κωδικός
Εξαεριστικό
24 44 050
€
100,-
0,15 λίτρα, μονωμένο,
σύνδεση Ø 22 mm, χαλκός
Θερμοστατικός αναμίκτης νερού
M
W
27 44 370
189,-
24 82 434
51,-
με προστασία εγκαυμάτων
συμπεριλαμβανομένων ρακόρ ¾“
Για τον τύπο που ίσχυε μέχρι σήμερα βλέπε τιμοκατάλογο ανταλλακτικών.
K
Χειρολαβές (4 τεμάχια)
για ηλιακό συλλέκτη της Wolf „TopSon F3-1“ / „TopSon F3-Q“ / CFK-1
Αντλία πλήρωσης και ξεπλύματος ηλιακών Unistar 2000A
ΝΕΟ
20 71 408
1.270,-
ξερή αντλία με αυτοαναρρόφηση και φίλτρο εισόδου
για την πλήρωση ηλιακών εγκαταστάσεων με θερμικό φορέα,
σωλήνας αναρρόφησης, πλήρωσης και ξεπλύματος με ρακόρ ¾“, πλαστική δεξαμενή με καπάκι,
μέγιστο 30l/min, μέγιστο 5 bar, 230V, 50Hz, 3,2A
Αντλία πλήρωσης
20 15 200252,-
για την πλήρωση ηλιακών εγκαταστάσεων με θερμικό φορέα,
κατάλληλη για στήριξη στον τοίχο
Αντεπίστροφη βαλβίδα ¾“
24 44 099
66,-
Ρύθμιση ροής ηλιακών για την εγκατάσταση στην επιστροφή
DN20
DN20
2 - 12 l/min
8 - 30 l/min
(μέχρι 8 συλλέκτες)
(από 6 μέχρι 20 συλλέκτες)
24 83 735344,24 83 736344,-
Θερμικός φορέας ANRO
για υψηλής απόδοσης ηλιακών συλλεκτών „TopSon F3-1“ / „TopSon F3-Q“ / CFK-1
υγρό ηλιακών (Fluid), χωρίς προβλήματα φυσιολογίας, αποδομείται βιολογικά
για το ηλιακό κύκλωμα με μεγάλη θερμοχωρητικότητα,
προστασία παγετού και ενεργά στοιχεία έναντι διάβρωσης.
Περιεχόμενο 10 kg
Περιεχόμενο 20 kg
Περιεχόμενο 30 kg
35 01 52195,35 01 520181,35 01 522246,-
Θερμικός φορέας ANRO LS
για υψηλής απόδοσης συλλέκτες σωλήνων κενού CRK
υγρό ηλιακών (Fluid), χωρίς προβλήματα φυσιολογίας, αποδομείται βιολογικά
για το ηλιακό κύκλωμα με μεγάλη θερμοχωρητικότητα,
προστασία παγετού και ενεργά στοιχεία έναντι διάβρωσης.
Όργανο μέτρησης παγετού
για τον έλεγχο της προστασίας έναντι παγετού του ηλιακού κυκλώματος
(για ANRO και ANRO LS)
Περιεχόμενο 10 kg
Περιεχόμενο 20 kg
35 01 55696,35 01 557 194,-
27 44 202
53,-
10
Ομάδες έκπτωσης:
Κάθετα μποϊλερ δαπέδου = 10
Μποϊλερ ηλιακού για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
από χάλυβα με διπλή επίστρωση εμαγιέ
και 2 εναλλάκτες θερμότητας σερπαντίνες
SEM-1
Τύπος
Χωρητικότητα μποϊλερ
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας θέρμανσης
* 80/60-10/45°C
Δείκτης απόδοσης θέρμανσης
Βάρος
SEM-1 σε χρώμα ασημί
SEM-1
500
750
1000
Ltr.
500
750
1000
20 - 490
50 - 1200
50 - 1200
6
13,5
18
182
290
350
24 44 850
24 44 875
24 44 810
3.297,-
4.140,-
4.781,-
kW - Ltr./h
NL60
kg
Κωδικός
€
* Προσαγωγή νερού θέρμανσης/επιστροφή νερού θέρμανσης – κρύο νερό/ζεστό νερό χρήσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 382
Υδρα
συνα υλικό σε
τ
ρμολ
ογού ηλιακού
άμεσ
μενο
α
στο
SEM
-2
Μποϊλερ ηλιακού για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
από χάλυβα με διπλή επίστρωση εμαγιέ
και 2 εναλλάκτες θερμότητας σερπαντίνες
SEM-2
Τύπος
Χωρητικότητα μποϊλερ
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας θέρμανσης
* 80/60-10/45°C
Δείκτης απόδοσης θέρμανσης
Βάρος
SEM-2 σε χρώμα ασημί
SEM-2
300
400
Ltr.
300
400
20 - 490
20 - 490
NL60
2,3
4,8
kg
130
159
24 83 737
24 83 738
2.427,-
2.842,-
kW - Ltr./h
Κωδικός
€
* Προσαγωγή νερού θέρμανσης/επιστροφή νερού θέρμανσης – κρύο νερό/ζεστό νερό χρήσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 382
11
Εξαρτήματα
μποϊλερ ηλιακού SEM-1 / SEM-2
Ομάδες έκπτωσης:
Εξαρτήματα = 10
Εξαρτήματα
για τα προϊόντα
E2 πρόσθετη βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη
μποϊλερ 2 kW/1 x 230 V, μήκος 410 mm
SEM-1, SEM-2
27 92 007332,-
E4,5 πρόσθετη βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη SEM-1, SEM-2
μποϊλερ 4,5 kW/3 x 400 V, μήκος 410 mm
27 92 012545,-
E6 πρόσθετη βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη
μποϊλερ 6 kW/3 x 400 V, μήκος 410 mm
SEM-1, SEM-2
27 92 017561,-
Κυκλοφορητής φόρτισης 1“
SEM-1, SEM-2
20 14 551211,-
Θερμόμετρο
SEM-1, SEM-2 20 39 052
Ανόδιο προστασίας εξωτερικού ρεύματος
SEM-1, SEM-2
24 45 000317,-
Σετ σωληνώσεων για κάθετο μποϊλερ δαπέδου
SEM-1, SEM-2
αποτελείται από:
Κυκλοφορητή DN25-60, 3-ταχυτήτων, mit 4m καλώδιο έτοιμος
καλωδιωμένος, μονωμένη σωλήνωση για άμεση συναρμολόγηση του κυκλοφορητή στο μποϊλερ, βαλβίδα εξαέρωσης, φρένο
βαρύτητας, 2 μονωμένους εύκαμπτους ανοξείδωτους κυματοειδείς σωλήνες (1500mm μήκος), συστολικά ρακόρ
20 12 071,-
Κωδικός
€
25,-
Επαρκές μήκος σωλήνων για τοποθέτηση του μποϊλερ δίπλα
στον λέβητα (απόσταση 80mm) για τους ακόλουθους
συνδυασμούς:
SEM-1 μέχρι 750 Ltr. ή SEM-2 μέχρι 400 Ltr.
Χαλύβδινοι λέβητες μέχρι 63 kW
Χυτοσιδηροί λέβητες μέχρι 60 kW *
Χυτοσιδηροί λέβητες αερίου μέχρι 41 kW *
(για 750 Ltr. απαιτείται 2 x συστολή 1¼“ AG x 1“ AG από εγκαταστάτη)
* Σε συναρμολόγηση χωρίς σετ σύνδεσης Wolf χρειάζονται
εξαρτήματα T ή σταυρού (βλέπε σελίδα 351)
Σετ σύνδεσης ηλιακού για υδραυλικό σετ ηλιακού 10
για άμεση συναρμολόγηση στο μποϊλερ SEM-2
SEM-2
77 01 167
25,-
12
Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες
„TopSon F3-1 / F3-Q“, CFK-1
C
C
D
A
D
A
B
B
TopSon F3-Q
TopSon F3-1 / CFK-1
Τύπος
TopSon F3-1
TopSon F3-Q
CFK-1
Μήκος
A mm
2099
1099
2099
Πλάτος
B mm
1099
2099
1099
Βάθος
C mm
110
110
110
Προσαγωγή/επιστροφή
D mm
1900
900
1900
Συνδέσεις (επίπεδη στεγανοποίηση με ρακόρ)
G
Κλίση εγκατάστασης
Βαθμός μετατροπής *
¾“
¾“
¾“
15° μέχρι 90°
15° μέχρι 90°
15° μέχρι 90°
%
80,4
79,4
76,7
Γραμμικός συντελεστής θερμοπερατότητας a1 *
W/(m2 K)
3,235
3,494
3,669
Τετργωνικός συντελεστής θερμοπερατότητας a2 *
W/(m2 K)
0,018
0,0117
0,015
Μέγιστη θερμοκρασία στασιμότητας
°C
194
198
196
Συντελεστής διόρθωσης γωνίας πρόσπτωσης K50° *
%
94,0
95,4
95,0
kJ/(m2 K)
7,78
Θερμοχωρητικότητα C *
5,85
8,073
Μέγιστη υπερπίεση λειτουργίας
bar
10
10
10
Συνολική επιφάνεια
m²
2,3
2,3
2,3
Επιφάνεια παραθύρου
m²
2,0
2,0
2,1
Χωρητικότητα
Ltr.
1,7
1,9
1,1
Βάρος (κενό)
kg
40
41
36
30 - 90
30 - 90
90
ANRO (αδιάλυτο)
ANRO (αδιάλυτο)
ANRO (αδιάλυτο)
011-7S260F
011-7S592F
011-7S591F
Συνιστούμενη παροχή ανά συλλέκτη
Θερμικός φορέας
Αριθμός καταχώρησης πιστοποίησης Solar-Keymark
* Τιμές κατά EN 12975
374
Ltr./h
Υψηλής απόδοσης συλλέκτες σωλήνων κενού
CRK
Τύπος
CRK-12
Μήκος
A mm
1640
Πλάτος
B mm
1390
Βάθος
C mm
100
Συνδέσεις
mm
Κλίση εγκατάστασης
15
15° μέχρι 90°
Βαθμός απορρόφησης (ενεργειακή αποδοχή)
%
Βαθμός εκπομπής
%
≤6
Βαθμός μετατροπής *
%
64,2
Γραμμικός συντελεστής θερμοπερατότητας a1 *
W/(m2 K)
0,885
Τετργωνικός συντελεστής θερμοπερατότητας a2 *
W/(m2 K)
0,001
Μέγιστη θερμοκρασία στασιμότητας
Συντελεστής διόρθωσης γωνίας πρόσπτωσης K50° *
longitudinal / transversal
Ενεργή θερμοχωρητικότητα *
°C
272
%
89 / 99
Ceff in kJ/(m2 K)
Μέγιστη υπερπίεση λειτουργίας
> 93,5
bar
8,416
10
Πτώση πίεσης (σε 15 ltr./h x m² και 40°C)
mbar
5
Αριθμός σωλήνων κενού ανά συλλέκτη
Stück
12
Διάμετρος γυάλινου σωλήνα
mm
47 / 36 / 1,6
Συνολική επιφάνεια
m²
2,28
Επιφάνεια παραθύρου
m²
2,0
Χωρητικότητα
Ltr.
1,6
kg
37,6
Βάρος
Θερμικός φορέας
Αριθμός καταχώρησης πιστοποίησης Solar-Keymark
ANRO LS (αδιάλυτο)
011-7S321 R
* Τιμές κατά EN 12975
375
Απορροφητές για πισίνες
A
B
Απορροφητής πισίνας
Μήκος
A mm
3230
Πλάτος
B mm
1240
Μούφα σύνδεσης
mm
50
°C
5-90
Επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας σε 20°C
bar
25
Επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουργίας σε 80°C
bar
8
Θερμοκρασία λειτουργίας
Απώλεια πίεσης
mbar
2
Επιφάνεια απορροφητή
m²
3,5
Χωρητικότητα
Ltr.
12
Βάρος (κενό)
kg
10
Ltr./h
400
Συνιστούμενη παροχή ανά απορροφητή
376
Επιλογή δοχείου διαστολής ηλιακού
Οι γκρι περιοχές είναι συνιστούμενες επιλογές.
Αριθμός συλλεκτών
Διατομή σωλήνα
12 x 1
15 x 1
18 x 1
22 x 1
28 x 1,5
-
-
2 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
18
18
25
3 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
25
35
-
-
4 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
35
35
50
-
5 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
50
50
50
-
6 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
50
50
80
-
7 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
80
80
80
80
8 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
80
80
80
80
9 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
-
80
80
80
10 συλλέκτες „TopSon F3-1“
Ltr.
-
-
80
80
105
12 x 1
15 x 1
18 x 1
22 x 1
28 x 1,5
Αριθμός συλλεκτών
Διατομή σωλήνα
2 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
18
18
25
-
-
3 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
35
35
-
-
4 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
35
50
50
-
5 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
50
50
50
-
6 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
80
80
80
-
7 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
80
80
80
80
8 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
80
80
80
105
9 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
-
80
80
105
10 συλλέκτες „TopSon F3-Q“
Ltr.
-
-
80
105
105
12 x 1
15 x 1
18 x 1
22 x 1
28 x 1,5
Αριθμός συλλεκτών
Διατομή σωλήνα
2 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
18
18
-
-
-
3 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
18
25
25
-
-
4 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
25
25
35
-
-
5 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
-
35
35
35
-
6 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
-
35
35
50
-
7 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
-
-
50
50
80
8 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
-
-
50
50
80
9 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
-
-
50
80
80
10 συλλέκτες „CFK-1“
Ltr.
-
-
-
80
80
Αριθμός συλλεκτών
Διατομή σωλήνα
15 x 1
18 x 1
2 συλλέκτες „CRK“
Ltr.
35
35
3 συλλέκτες „CRK“
Ltr.
-
50
4 συλλέκτες „CRK“
Ltr.
-
80
5 συλλέκτες „CRK“
Ltr.
-
80
6 συλλέκτες „CRK“
Ltr.
-
80
7 συλλέκτες „CRK“
Ltr.
-
105
8 συλλέκτες „CRK“
Ltr.
-
105
Για την επιλογή βασική παράμετρος είναι το μήκος του σωλήνα που προκύπτει από το μέγιστο μανομετρικό ύψος του υδραυλικού σετ ηλιακού της Wolf.
377
Μποϊλερ ηλιακών SEM-1
SEM-2
N
O
N
M
I
M
H
H
K
E
G
K
I
L
F
L
F
B/D
D
C
C
J
G
E
J
B
A
A
SEM-1
Τύπος
Χωρητικότητα μποϊλερ
SEM-2
SEM-1
SEM-2
Ltr.
300
400
500
-
750
-
1000
-
20 - 490
20 - 490
500
750
1000
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας μποϊλερ 80/60-10/45° C (θέρμανση)kW - Ltr./h
2,3
4,8
20 - 490
50 - 1200
50 - 1200
Δείκτης απόδοσης (θέρμανση)
NL60
2,4
2,6
6
13,5
18
Σύνδεση κρύου νερού
A mm
90
85
99
220
220
Επιστροφή ηλιακού
B mm
815
874
304
345
345
Αισθητήρας μποϊλερ ηλιακό
C mm
506
416
586
603
603
Προσαγωγή ηλιακού
D mm
815
874
865
920
975
Επιστροφή θέρμανσης
E mm
974
987
985
1025
1340
Αισθητήρας μποϊλερ θέρμανση
F mm
1154
1240
1160
1185
1500
Ανακυκλοφορία
G mm
1077
1092
1195
1290
1605
Προσαγωγή θέρμανσης
H mm
1334
1335
1335
1475
1790
Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης
I mm
1728
1586
1451
1590
1940
Φλάντζα (κάτω)
J mm
324
275
335
384
384
Βοηθητική πρόσθετη ηλεκτρική αντίσταση
K mm
887
915
949
970
1145
Θερμόμετρο
L mm
1504
1416
1404
1460
1810
Συνολικό ύψος
M mm
1794
1651
1780
1830
2180
Διάμετρος με μόνωση
N mm
600
701
760
940
940
Διάμετρος χωρίς μόνωση
O mm
-
-
650
800
800
1898
1820
1935
2057
2374
Διαγώνια διάσταση με μόνωση
mm
Πρωτεύον-νερό θέρμανσης
bar/°C
10/110
10/110
10/110
10/110
10/110
Δευτερεύον-νερού χρήσης
bar/°C
10/95
10/95
10/95
10/95
10/95
110
110
114
114
114
1“
1“
1“
1¼“
1¼“
Εσωτερική διάμετρος φλάντζας
mm
Σύνδεση κρύου νερού
G (IG)
Προσαγωγή θέρμανσης/ηλιακού
G (IG)
1“
1“
1“
1¼“
1¼“
Επιστροφή θέρμανσης/ηλιακού
G (IG)
¾“
¾“
1“
1¼“
1¼“
Ανακυκλοφορία
G (IG)
¾“
¾“ *
¾“
1“
1“
Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης
G (IG)
1“
1“
1“
1¼“
1¼“
Βοηθητική πρόσθετη ηλεκτρική αντίσταση
G (IG)
1½“
1½“
1½“
1½“
1½“
Θερμόμετρο
G (IG)
½“
½“
½“
½“
½“
m²
0,95
0,95
0,95
1,45
1,45
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (ηλιακό)
m²
1,30
1,8
1,8
2,1
2,4
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (θέρμανση)
Ltr.
6,6
7,0
6,1
12,5
12,5
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (ηλιακό)
Ltr.
9,0
12,8
11,5
16
18
kg
130
159
182
290
350
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (θέρμανση)
Βάρος
* Ο αισθητήρας τοποθετείται κάθετα
** R (AG)
382
Γραφεία πωλήσεων
TELETHERMANSI LTD
L. PROTOPAPPA 8, ILIOUPOLI
16345 ATHENS ATTIKH
PHONE: +30 210 9920523 & +30 210 9961961
FAX: +30 210 9962267
http:// www.telethermansi.gr
E-mail: [email protected]