Τηλεφωνικός Κατάλογος Προσωπικού

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΣΙΜΙΤΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2351 351267
Fax:2351 035168
FAX: 2351 351111
2351 351110
[email protected]
2351 351141
[email protected]
004 - 005
Fax:2351 351140
2
2351 351140
[email protected]
004 - 005
ΜΑΝΤΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351140
[email protected]
004 - 005
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351310
[email protected]
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2351 351252
[email protected]
6
ΧΛΙΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351256
[email protected]
6
ΧΥΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351116
[email protected]
6
-
2351 351118
ΒΑΪΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351 351109
[email protected]
4
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351257
[email protected]
11
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΦΙΛΟΜΗΛΑ
2351 351243
[email protected]
5
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
2351 351114
[email protected]
11
ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2351 351120
[email protected]
8
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 351115
[email protected]
1
ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
2351 351314
[email protected]
9
ΚΡΙΚΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351 351243
[email protected]
5
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2351 351314
[email protected]
9
ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2351 351128
[email protected]
11
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
2351 351232
[email protected]
3
ΠΙΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2351 351121
[email protected]
7
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2351 351311
[email protected]
7
ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
2351 351127
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
2351 351258
[email protected]
3
ΤΣΟΥΤΣΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2351 351243
[email protected]
5
ΦΙΛΙΟΣ
ΠΟΛΥΑΡΧΗΣ
2351 351113
[email protected]
1
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
EMAIL
ΔΑΦΝΑΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
12
3
FAX: 2351 351241
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351297
Γρ.Κίν. Αυτοκ.
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351297
Γρ.Κίν. Αυτοκ.
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2351 351297
Γρ.Κίν. Αυτοκ.
ΜΠΑΜΙΧΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2351 351297
Γρ.Κίν. Αυτοκ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2351 351297
Γρ.Κίν. Αυτοκ.
ΣΑΝΓΚΟΥΑ
ΑΡΤΣΙΛ
2351 351297
Γρ.Κίν. Αυτοκ.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΟΡΟΦΟΣ : 1ος
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2351 351104
[email protected]
16
ΜΠΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2351 351103
[email protected]
14
ΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351276
[email protected]
13
ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2351 351296
[email protected]
17
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 351117
[email protected]
15
FAX: 2351 351130
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
2351 351130
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
2351 351131
ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
2351 351251
ΠΡΟΒΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
2351 351132
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
FAX: 2351 351202
2351 351201
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2351 351133
ΣΟΦΙΑ
2351 351255
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2351 351293
ΣΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351286
[email protected]
110
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2351 351106
[email protected]
103
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
2351 351272
106
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351 351178
108
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351 351277
ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 351282
109
ΜΠΙΣΔΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
2351 351285
103
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2351 351294
106
ΠΑΠΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2351 351284
103
ΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2351 351281
109
ΤΖΙΩΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2351 351287
112
ΜΠΙΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Σ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΧΕΔΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
[email protected]
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΑΝΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
EMAIL
ΔΑΛΕΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
FAX: 2351 351111
[email protected]
105
104
[email protected]
106
106
[email protected]
103
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΟΡΟΦΟΣ : 2ος
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
EMAIL
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 351204
[email protected]
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΠΑΡΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
2351 351161
[email protected]
ΘΕΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351 351217
[email protected]
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
2351 351162
[email protected]
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
2351 351218
[email protected]
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΚΙΡΓΚΟΥΔΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
[email protected]
ΖΑΓΚΟΥ - ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2351 351108
[email protected]
ΜΠΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 351154
[email protected]
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 351156
[email protected]
ΣΑΛΑΦΟΥΝΤΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2351 351154
[email protected]
FAX: 2351 351150
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351150
-
2351 351151
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351135
ΗΛΙΑΣ
2351 351129
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351247
ΔΟΤΣΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ
2351 351169
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
2351 351153
ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
2351 351169
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΟΚΚΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
FAX: 2351 351111
2351 351125
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-
Fax:2351 351161
ΔΗΜΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
Fax:2351 351224
ΓΡΑΦΕΙΟ
[email protected]
203
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΟΡΟΦΟΣ : 3ος
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2351 351307
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Fax:2351 351307
ΖΑΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 351306
311
ΜΙΤΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2351 351307
312
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2351 351307
312
FAX: 2351 351190
ΧΡΗΣΤΟΣ
2351 351191
[email protected]
301
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351195
[email protected]
314
ΔΟΚΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
2351 351185
314
ΜΟΥΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2351 351175
318
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351198
307
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2351 351147
307
ΜΟΥΤΑΦΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351147
307
ΣΙΝΩΠΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2351 351146
[email protected]
305
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
2351 351144
[email protected]
308
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 351189
314
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΦΑΝΗ
2351 351173
308
ΧΑΜΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
2351 351283
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
312
312
303
[email protected].
gr
ΗΛΙΑΣ
2351 351196
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
2351 351177
306
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
2351 351144
308
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2351 351148
313
ΛΑΙΤΣΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
2351 351197
306
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2351 351180
302
ΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
2351 351179
303
ΜΕΤΟΙΚΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
2351 351180
302
ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2351 351259
ΤΟΠΟΥΖΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2351 351335
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΤΣΑΣ
ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜΠΣΕΑ
[email protected]
2351 351307
ΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΕΡΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
EMAIL
ΓΚΙΡΓΚΟΥΔΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
FAX: 2351 351150
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2351 351335
Fax:2351 351249
[email protected]
303
305
312
[email protected]
312
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΟΡΟΦΟΣ : 4ος
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΧΗΣ
ΡΧΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΡΧΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
-
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ
[email protected]
401
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
2351 351260
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
2351 351260
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
2351 351262
ΜΠΙΡΤΣΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
2351 351261
401
ΤΑΡΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
2351 351319
405
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 351205
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΡΟΥΚΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
FAX: 2351 020036
ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
401
[email protected]
[email protected]
401
403
2351 351289
402
ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ
2351 351213
402
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2351 351321
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑΣΙΤΣΑ
2351 351261
ΓΡ.ΚΑΘ.
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2351 351324
ΓΡ.ΦΩΤ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2351 351210
[email protected]
v.gr
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 351211
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
2351 351211
[email protected]
ov.gr
[email protected]
v.gr
2351 351208
[email protected]
414
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
[email protected]
.gr
402
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ
2351 351212
[email protected]
407
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
2351 351212
[email protected]
407
2351 351231
[email protected]
412
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Fax:2351 351230
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2351 351230
[email protected]
413
ΜΗΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351237
[email protected]
412
ΠΑΦΡΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2351 351325
[email protected]
413
2351 351326
[email protected]
408
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΟΥ
Fax:2351 351207
Fax:2351 351249
FAX: 2351 351190
ΣΤΑΜΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΗ
2351 351216
415
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΟΡΟΦΟΣ : 5ος
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
[email protected]
r
501
2351 351220
ΜΑΡΙΑ
2351 351338
[email protected]
507
ΘΕΟΔΩΡΑ
2351 351236
[email protected]
507
ΕΙΡΗΝΗ
2351 351223
[email protected]
r
502
ΜΠΑΡΕΚΑ
ΟΛΓΑ
2351 351227
503
ΠΕΛΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2351 351228
503
ΘΩΜΑΗ
2351 351246
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351107
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2351 351240
ΑΛΙΚΗ
2351 351238
ΛΟΛΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΧΑΝΔΟΛΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Fax:2351 351221
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
EMAIL
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
FAX: 2351 351241
ΑΡΓΥΡΗ
516
514
[email protected]
504
505
[email protected]
r
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΘΩΜΑΗ
2351 351242
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔ
ΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2351 351139
510
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
2351 351239
505
ΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2351 351244
508
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
2351 351242
510
ΤΣΙΑΜΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
2351 351139
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΡΙΖΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
[email protected]
r
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2351 351222
ΓΚΟΥΛΙΟΒΑ
ΕΛΙΖΑ
2351 351181
ΛΑΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
2351 351222
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 351225
510
510
[email protected]
r
502
515
502
[email protected]
r
515
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΡΓΩΝ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
FAX: 2351 354201
ΑΒΡΑΑΜ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2351 354210
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 354210
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2351 354210
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 354200
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2351 354200
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 354200
ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
2351 354200
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2351 354200
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 354200
ΜΟΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
2351 354200
ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 354200
ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2351 354200
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 354200
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ
FAX: 2351 354101
ΧΡΗΣΤΟΣ
2351 354110
[email protected]
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2351 354103
[email protected]
ΖΟΥΓΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
2351 354106
[email protected]
ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 354114
[email protected]
ΚΑΚΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2351 354104
[email protected]
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΌΛΓΑ
2351 354113
[email protected]
ΜΕΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 354105
[email protected]
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
2351 354107
[email protected]
ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2351 354100
[email protected]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2351 354111
[email protected]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
2351 354107
[email protected]
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩNΟ &
FAX
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
2353 022315
ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
2353 023194
ΚΙΟΣΣΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2353 023194
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ &
FAX
2351 081055
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ &
FAX
2352 081266
ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ
FAX: 2351 353101
-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2351 353110
ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 353111
5
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2351 353107
2
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2351 353106
2
ΠΕΡΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 353108
5
ΣΚΡΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2351 353102
3
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2351 353122
2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 353103
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
2351 353100
1
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
2351 353113
6
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2351 353114
6
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2351 353116
7
ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 353115
7
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2351 353118
ΚΑΡΑΖΩΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
2351 353119
8
ΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΩ
2351 353117
8
ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
2351 353120
8
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΣΙΩΡΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΑΒΥΛΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΟΥΓΓΡΙΔΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
[email protected]
[email protected]
.gr
[email protected]
3
8
ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΕΟ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΤΕΟ
ΚΤΕΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ
ΜΙΧΑΗΛ
2351 353910
2351 353911
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2351 353906
ΓΚΑΤΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2351 353906
ΔΑΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2351 353902
ΚΟΓΚΟΛΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2351 353908
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2351 353905
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2351 353908
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2351 353903
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2351 353904
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2351 353904
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩNΟ
FAX: 2351 353901
ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2351 353906
ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ
2351 353901
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
EMAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ