εξεταστικό

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
5 Μαρτίου 2015
Εθνικό Σχέδιο Δράσηςγια την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Διον. Βλάχος
Τηλέφωνο: 210 928 7238
Email: [email protected]
Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
5 Μαρτίου 2015
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2310), η οποία αφορά τη θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας
2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται να καταχωρισθούν ως κέντρα εξετάσεων
χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει
να διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και ιδίως επαρκή αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο
διαδίκτυο.
Σε κάθε αίθουσα εξέτασης δεν μπορεί να βρίσκονται περισσότεροι από είκοσι (20) εξεταζόμενοι και ένας υπεύθυνος του φορέα ως επιτηρητής. Ο επιτηρητής δεν πρέπει
να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ως εκπαιδευτής ή ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών σε προγράμματα του συστήματος κατάρτισης στην
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους συνδρομή μόνο σε θέματα σύνδεσης στη βάση δεδομένων της
εξέτασης.
Οι ιδιωτικοί φορείς που υπέβαλαν αναγγελία έναρξης στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι με
αλφαβητική σειρά κατά Νομό:
Επωνυμία φορέα
Κατηγορία
ΑΦΜ
Ταχυδρομική Δ/νση
Νομός
“Euroteam KEK A.E.”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
999396600
Αναπαύσεως 14,
30100 Αγρίνιο
Αιτωλοακαρνανία
090160631
Σαλάκου 9, 30100
Αγρίνιο
5 Μαρτίου 2015
“Consul A.E.”
Τηλέφων
ο
2641025019
Fax
Email
2641025019
[email protected]
Αιτωλοακαρνανία
2641155555
2641155555
[email protected]
“Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Αγωγή”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
997701257
1ο χλμ Αγρινίου –
Αμφιλοχίας (Τέρμα
Εθνικής Αντιστάσεως
– Άγιος Κωνσταντίνος)
Αιτωλοακαρνανία
2641022830
2641022869
[email protected]
“Τομή” –
Σωτήρης Μανθόπουλος
Κε.Δι.Βι.Μ.2
035335334
Αγ. Βασιλείου (Γ’
πάροδος
Αγγελοκάστρου),
30100 Αγρίνιο
Αιτωλοακαρνανία
2641029924,
57910
2641029924
[email protected]
Κ.Ε.Κ. Άλφα Ε.Π.Ε.
Κ.Ε.Κ.
099738498
7οχλμ Αντιρρίου –
Ναυπάκτου, 30300
Ναυπακτία
Αιτωλοακαρνανία
2634020025
2634023191
[email protected]
Κ.Ε.Κ. Άλφα Ε.Π.Ε.
Κ.Ε.Κ.
099738498
Αιτωλικού 1, 30100
Αγρίνιο
Αιτωλοακαρνανία
2641024230
2641024230
[email protected]
“Εκπαιδευτικό Κέντρο Τσίρκα” Τζίκου Ευαγγελία & Σία Ε.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998505613
Νεοχώρι,
Μεσολογγίου ΤΚ
30001
Αιτωλοακαρνανία
2632091179
2632091656
[email protected]
Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Ανάπτυξη και
Εξέλιξη Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800479854
Ρήγα Φεραίου 127,
22100 Τρίπολη
Αρκαδία
2710227703
2755024094
[email protected]
Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Ανάπτυξη και
Εξέλιξη Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800479854
Άστρος 22001
Αρκαδία
2755024094
2755024094
[email protected]
Ολυμπιακή Εκπαιδευτική &
Συμβουλευτική ΕΠΕ
(Παράρτημα Τρίπολης)
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090122024
Πανός 5, 22100
Τρίπολη
Αρκαδία
2710235516
2710235519
[email protected]
Σπυρίδων Δ. Χαραμπόπουλος
Κε.Δι.Βι.Μ.1
044266856
Σπετσεροπούλου 3,
Τρίπολη
Αρκαδία
2710233633
2710233633
[email protected]
090160631
Περιφερειακή Οδός
Άρτας, 47100 Άρτα
Άρτα
2681052501
2681052501
art[email protected]
2681021084
[email protected]
5 Μαρτίου 2015
“Consul A.E.”
«ΚΕΚ Έρευνα»
Χ. Πεπονής & Σία Ο.Ε.
ΚΕΚ
099388802
Γώγου Μπακόλα 35,
47100 Άρτα
Άρτα
2681023833
Κασαπίδης Φοίβος
Κε.Δι.Βι.Μ.1
152796190
Παπαναστασίου 7,
12241 Αιγάλεω
Αττική
2104930731
Δήμητρα Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099423648
Φερρών 16, 1034
Αθήνα
Αττική
2108838540
2108838544
[email protected]
“Honesty Ε.Π.Ε.”
999182043
Θηβών 152 &
Παπάγου, 18542
Άγιος Ιωάννης Ρέντη
Αττική
2104920777
2104921381
[email protected]
“Consul A.E.”
090160631
Μακρυγιάννη 43, 182
33 Άγιος Ιωάννης
Ρέντη
Αττική
2104919360
2104919360
[email protected]
[email protected]
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο – ΜΕΚ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998914562
Αβέρωφ 34Α, 14232
Αθήνα
Αττική
2102522801
2102512198
[email protected]
Άνοδος Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική Ε.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800529192
Αραπάκη 6, 17676
Καλλιθέα
Αττική
2109513626
2109513431
[email protected]
ΚΕΚ Πυξίδα
ΚΕΚ
099523881
Λ. Δημοκρατίας 457 &
Ρέας, Ν.Ικόνιο,
Πέραμα
Αττική
2104014249
2104000651
[email protected]
“EurocertA.E.”
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων &
Πιστοποιήσεων Α.Ε.
Χλόης 89, 14452
Κηφισιά
Αττική
2106252495
2106203018
[email protected]
Ολυμπιακή Εκπαιδευτική &
Συμβουλευτική ΕΠΕ
(Παράρτημα Αθήνας)
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090122024
Γ. Σούτσου 4, 12243
Αθήνα
Αττική
2105909780
2105909717
[email protected]
Πλέγμα Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
ΚΕΚ
095662503
Κωστή Παλαμά 6-8,
1141 Αθήνα
Αττική
2108256865
2108215392
[email protected]
“Practica Δυτικής Ελλάδος”
Β. Παπανδρέου & Σία Ε.Π.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
082968576
Χίου & Σαντορίνης 4,
26334 Πάτρα
Αχαΐα
2610226652
2610226653
[email protected]
E4GLOBAL IKE
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800574821
Καραϊσκάκη 140-144,
26221 Πάτρα
Αχαΐα
2610625917
-
[email protected]
“Euroteam KEK A.E.”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
999396600
Παντανάσσης 4,
26221 Πάτρα
Αχαΐα
2610240408
2610240408
[email protected]
998834015
Μαίζωνος 121, 26221
Πάτρα
Αχαΐα
2610622633
2610622395
[email protected]
Cariera Πάτρας Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών Ε.Π.Ε.
5 Μαρτίου 2015
094537990
«Σύνολο»
Χαράλαμπος Τσατσάρης
Κε.Δι.Μ.
070816713
Γούναρη 35, 2622
Πάτρα
Αχαΐα
2610272092
2610272092
[email protected]
Ολυμπιακή Εκπαιδευτική &
Συμβουλευτική ΕΠΕ
(Παράρτημα Πάτρας)
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090122024
Κανακάρη 101, 26221
Πάτρα
Αχαΐα
2610625576
2610625578
[email protected]
“Έρεισμα” – Βενετία Σιαστάθη&
Σία Ο.Ε.
ΚΕΚΚε.Δι.Βι.Μ.2
998833960
Καποδιστρίου 96-98,
26224 Πάτρα
Αχαΐα
2610315495
2610315498
[email protected]
ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης–
Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο
Έρευνας Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090081652
Αριστείδου 33, 51100
Γρεβενά
Γρεβενά
2462085492
2462085492
(Γρεβενά)
Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090050024
Δοξαρά, 51100
Γρεβενά
Γρεβενά
2310397712713,
2462087255
2310397813,
2462087255
[email protected],
[email protected]
Τσιρίδου Ωραιοπούλου Κική
Κε.Δι.Βι.Μ.1
044767405
Μ. Αλεξάνδρου 49,
66100 Δράμα
Δράμα
2521026292,
27622
2521027622
[email protected]
“ΚΕΚ Εύβουλος” – Ζ. Πετκόγλου
& Σία Ε.Ε.
ΚΕΚ
999648449
Μεγαλόκαμπος,
66100 Δράμα
Δράμα
2521074510
2521074510
[email protected]
Στάθης Πανταζής Μ.ΕΠΕ
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998978508
Ευξείνου Πόντου 9,
66100 Δράμα
Δράμα
2521047916
2521047916
[email protected]
090160631
Λακκί, 85400 Λέρος
Δωδεκάνησα
2247022323
2310397712713,
2553031170
2247022323
2310397813,
2553031170
[email protected]
5 Μαρτίου 2015
“Consul A.E.”
Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090050024
Κισσάριο, Λαβάρων
Έβρου, ΤΚ 68004
Έβρος
[email protected],
[email protected]
Πλέγμα Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
ΚΕΚ
095662503
Ταμινέων 63, 34500
Αλιβέρι
Εύβοια
2223029740
2223029740
[email protected]
“Euroteam KEK A.E.”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
999396600
Τραγάκι, Ζακύνθου
Ζάκυνθος
2695025065
2695025066
[email protected]
Ολυμπιακή Εκπαιδευτική &
Συμβουλευτική ΕΠΕ
(Παράρτημα Ζακύνθου)
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090122024
Ζάκυνθος
Ζάκυνθος
2695045956
2621040210
[email protected]
Εργασία Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800062907
Κουντουριώτη 3,
Ηλεία
26210-
26210-
[email protected]
27100 Πύργος
5 Μαρτίου 2015
Εργασία Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
21988
21989
800062907
Καλυβίων 43, 27200
Ήλιδα, Αμαλιάδα
Ηλεία
2622023601
2622024545
[email protected]
“Honesty Ε.Π.Ε.”
999182043
Μπελούση 7, 27100
Πύργος
Ηλεία
2621027788
2621029378
[email protected]
“Consul A.E.”
090160631
Εθνικής Αντιστάσεως
26, 27053 Λεχαινά
Ηλεία
2623024114
2623024114
[email protected]
“Consul A.E.”
090160631
Μπελούση 7, 27100
Πύργος
Ηλεία
2621037361
2621081256
[email protected]
“Future Studies”
Αφοί Β. Λαμπαούνα Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.1
082334788
Τάση Καζάζη 20,
27100 Πύργος
Ηλεία
2621023840
2621023840
[email protected]
E4GLOBAL IKE
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800574821
Ρήγα Φεραίου & 28ης
Οκτωβρίου, 27100
Πύργος
Ηλεία
2621300970
-
[email protected]
E4GLOBAL IKE
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800574821
Ρήγα Φεραίου & 28ης
Οκτωβρίου, 27100
Πύργος
Ηλεία
2621300970
-
[email protected]
Ολυμπιακή Εκπαιδευτική &
Συμβουλευτική ΕΠΕ
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090122024
Ρήγα Φεραίου 113,
27100 Πύργος
Ηλεία
2621040200
2621040210
[email protected]
ΚΕΚ Διά Βίου Γνώση Αστική
Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998840280
2ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ.
Νάουσας, ΤΚ 59200
Ημαθία
2332028708
2332028709
[email protected]
Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090050024
Φυτεία, Δόβρα
Ημαθίας ΤΚ 59100
Ημαθία
2310397712713,
233193105
2310397813,
233193105
[email protected],
[email protected]
5 Μαρτίου 2015
ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. Βέροιας
Θεοχαρόπουλος Α.Θεοχαρόπουλος Γ. Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800537550
Αγ. Αντωνίου &
Καρατάσου γωνία 20,
59100 Βέροια
Ημαθία
2331021061
[email protected]
RAM Computer Μ.Ε.Π.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
999192546
Παύλου Μελά 5,
59300 Αλεξάνδρεια
Ημαθία
2333026770
2333026770
[email protected]
Ευρωπαϊκή Πρόοδος
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800591878
Γερουλάνου 4, 71409
Ηράκλειο
Ηράκλειο
2811103135
2811118000
[email protected]
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο – ΜΕΚ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998914562
Νικολάου Πλαστήρα
100, 71201 Ηράκλειο
Ηράκλειο
2810220771
2810371510
[email protected]
“DP Studies” – Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών
Παπαματθαιάκη Ε.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099781894
Μελίνας Μερκούρη
64, 71305 Ηράκλειο
Ηράκλειο
2810313603
2810313625
[email protected]
“Morfi” –
Μαρία Μ. Ανδρεαδάκη & Σία
Ε.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998783810
Εφόδου 3, 71303
Ηράκλειο
Ηράκλειο
2810263833
2810263803
[email protected]
Μεσογειακή Α.Ε.
ΚΕΚ
084089694
Λ.Πανεπιστημίου 99,
71500 Ηράκλειο
Ηράκλειο
2810326549
2810543607
[email protected]
“Artemis Εκπαιδευτικός
Οργανισμός Ο.Ε.” – Σ.Πεπονής &
Σία Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.
999033744
49 Μαρτύρων 47,
46100 Ηγουμενίτσα
Θεσπρωτία
2665028948
2665098310
[email protected]
Εκπαίδευση Κατάρτιση
Ανάπτυξη Τεχνολογίες Ηπείρου
Εκάτη ΙΚΕ
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800515151
Λεωφόρος 49
Μαρτύρων 64,
Λαδοχώρι,
Ηγουμενίτσα
Θεσπρωτία
2665021055
2665029493
[email protected]
Δήμητρα Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099423648
Κωλέττη 24, 54627
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
2310547180
2310556675
[email protected]
5 Μαρτίου 2015
ΚΕΚ Πυθαγόρας
Κ. Καπλανίδου & Σία Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099905490
Λιβανόβου 15, 54627
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
2310500367/
500905
2310550368
[email protected]
«Αναβάθμιση»
Ρούτσης Γ. & Σία Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800525285
Βάκχου 19-23, 54629
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
2310500191
2311209497
[email protected]
Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο
Μ.Ε.Π.Ε. – “Δράση”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800599194
Βασιλίσσης Όλγας
116, 54645
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
2310888314,
2310888316
2310888319
[email protected]
ΚΕΚ Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος- Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος –
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
ΚΕΚ
090067798
Εγνατία 154 (Εντός
της ΔΕΘ, Περίπτερο
16), 54621
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
2310250356
2310250356
[email protected]
Όμιλος Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998072110
Μαρίνου Αντύπα 54,
Τ.Θ. 23, 55102
Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
2310492850
2310492860
[email protected]
Εργασία Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800062907
Μαρίκας Κοτοπούλη
68, 45445 Ιωάννινα
Ιωάννινα
2651071772
2651071752
[email protected]
ΚΕΚ Ευρωιδέα
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090130743
Μ. Κοτοπούλη 127,
45445 Ιωάννινα
Ιωάννινα
2265034412 /
2441071666
2265034412 /
2441020569
[email protected]
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο – ΜΕΚ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998914562
Εθνικής Αντιστάσεως
6, Καρδαμίτσια,
45500 Ιωάννινα
Ιωάννινα
2651025222
2651078190
[email protected]
«ΚΕΚ Έρευνα»
Χ. Πεπονής & Σία Ο.Ε.
ΚΕΚ
099388802
Ν.Ζέρβα 4-6, 45445,
Ιωάννινα
Ιωάννινα
2651078135
2651083420
[email protected]
Πρότυπα
Κε.Δι.Βι.Μ.1
800514086
Ελευθερίας 5, 64200
Καβάλα
25910-
25910-
[email protected]
Κοτσαγιαννίδης Γ. –
Ευφραιμίδης Δ. – Γκούλφα Ε.
Ο.Ε.
Νέστος
22795
ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας
KEK
090054569
Κ.Ποιητού 18, 652 01
Καβάλα
Καβάλα
2510831126
2510838634
[email protected]
ΚΕΚ Νεάπολις Ε.Π.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099475006
Εκάβης 26, 65201
Καβάλα
Καβάλα
2510220478
2510620070
[email protected]
Γερμανίδης Ανανίας
Κε.Δι.Βι.Μ.1
050848037
28ης Οκτωβρίου 9 &
Έλλης γωνία, 64003
Δ.Δ. Κρηνιδών,
Καβάλας
Καβάλα
2510622789
2510516609
[email protected],
[email protected]
«Θησέας» Κετζετζής Σ. Φουρλής Γ. Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800571401
Υακίνθου 4, 65404
Καβάλα
Καβάλα
2510600205
2510233551
[email protected]
ΚΕΚ Ευρωιδέα
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090130743
Καραϊσκάκη 34,
43100 Καρδίτσα
Καρδίτσα
2441071666
2441020569
[email protected]
«ΚΕΚ Έρευνα»
Χ. Πεπονής & Σία Ο.Ε.
ΚΕΚ
099388802
Χαρ. Φλωράκη 22,
43100 Καρδίτσα
Καρδίτσα
2441040882
2441040882
[email protected]
998121224
Ιεζεκιήλ 57, 43100
Καρδίτσα
Καρδίτσα
2441022218
2441065001
[email protected]
“Αφετηρία Μ.Ε.Π.Ε.”
5 Μαρτίου 2015
22598
“Επιμορφωτική Θεσσαλίας»
Βάιος Β. Φιλίππου & Σία Ε.Ε.
ΚΕΚ
800442627
Α. Παπανδρέου 26,
43100 Καρδίτσα
Καρδίτσα
2441070203
2441079634
[email protected]
Εξέλιξις Ε.Ε. – Πρίτσας
Κωνσταντίνος & Σία Ε.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800561099
Γαρδικίου 5, 43100
Καρδίτσα
Καρδίτσα
2441040050
2441500405
[email protected]
095325117
Εθνικής Αμύνης 37,
61200 Πολύκαστρο,
Παιονία, Κιλκίς
Κιλκίς
2341028705
2341029690
[email protected]
Επιμορφωτική Κιλκίς ΜΕΠΕ
Επιμορφωτική Κιλκίς ΜΕΠΕ
Δοϊράνης 56, 6100
Κιλκίς
Κιλκίς
2341029690
2341028705
[email protected]
ΚΕΚ Όραμα
Παπάς & Σία Ε.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099292343
Μακεδονομάχω &
Ιωαννίδη 1, 50300
Κοζάνη
Κοζάνη
2465022801
2465021307
[email protected]
Στάθης Πανταζής Μ.ΕΠΕ
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998978508
Αν. Ρωμυλίας 9Α, 501
00 Κοζάνη
Κοζάνη
2461028020
2461028020
[email protected]
Κέντρο Επιμόρφωσης και
Κατάρτισης Νομού Κορινθίας
Α.Ε.
ΚΕΚ
094227010
Κωστή Παλαμά 53,
201 00 Κόρινθος
Κορινθία
2741022344
2741024998
[email protected]
090160631
Βρασίδα 90, 23100
Σπάρτη
Λακωνία
2731089185
2731089185
[email protected]
“Consul A.E.”
5 Μαρτίου 2015
095325117
Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης
Ρήγας Κ. – Καργάκου Ε. Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099896913
Διόσκουρων 35,
23100 Σπάρτη
Λακωνία
2731081111
2731081111
[email protected],
[email protected]
ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099845741
Σωκράτους 111,
41336 Λάρισα
Λάρισα
2410553892
2410551145
[email protected]
Δήμητρα Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099423648
Παλαιολόγου 19,
41223 Λάρισα
Λάρισα
2410554026
2410554028
[email protected]
ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης
Λάρισας – Γεωργικό Τεχνολογικό
Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090081652
Σωκράτους 111,
41336 Λάρισα
Λάρισα
2410553203
2410554075
[email protected]
111466122
28ης Οκτωβρίου –
Δημητρακοπούλου
11, 403 00 Φάρσαλα
Λάρισα
2491028028
2491028028
[email protected]
099837870
Κούμα 9, 41222
Λάρισα
Λάρισα
2410549831
2410103085
[email protected]
“Ευρωεκπαιδευτική – Computer
Center” Εγγλέζου Ιουλία
Α. Κουτρούμπελης & Σία Ε.Ε. –
“EDU4U”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
5 Μαρτίου 2015
Open Mellon ΕκπαίδευσηΣυμβουλευτική-Θερμοκοιτίδα
Επιχειρήσεων Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800540541
Αλ. Παναγούλη 73,
Λάρισα
Λάρισα
2410551320
2410551321
[email protected]
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενημέρωσης
Κατάρτισης Πληροφόρησης ΚΕΚ
Αργώ
ΚΕΚ
090151609
Φαρσάλων &
Τσάτσου 2, 41335
Λάρισα
Λάρισα
2410660045
2410660045
[email protected]
Αιγέας Εκπαιδευτική ΙΚΕ
ΚΕΚ
800529561
Ηρώων Πολυτεχνείου
211, 412 21 Λάρισα
Λάρισα
2410231700-2
2410231702
[email protected]
ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
094276194
Καβέτσου 40, 81100
Μυτιλήνη
Λέσβος
2251040330
2251040332
[email protected]
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο – ΜΕΚ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998914562
Αρίσβη, 8110
Καλλονή
Λέσβος
2253029770
2253029770
[email protected]
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο – ΜΕΚ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998914562
Λεωφόρος
Δημοκρατίας 66,
81400 Μύρινα
Λήμνου
Λέσβος
2254024124
2254029562
[email protected]
«Ιόνιος Εκπαιδευτική»
Ν. Γέροντας-Ν.Πετούσης Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.1
800605297
Μπουμπυλίνας &
Στουρνάρα 1, 31100
Λευκάδα
Λευκάδα
2645025852
2645025852
[email protected]
Δήμητρα Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099423648
Φερρών 65, 38334
Βόλος
Μαγνησία
2421038333
2421038333
[email protected]
Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Απασχόλησης
ΚΕΚ
998868184
Αντωνοπούλου 127,
38221 Βόλος
Μαγνησία
2421028476
2421028476
[email protected]
Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
ΚΕΚ
090071277
Γιαννιτσών & Λαχανά,
Συγκρότημα
Τσαλαπατά, 38334
Μαγνησία
2421006366
2421006487
[email protected]
Βόλος
5 Μαρτίου 2015
“Euroteam KEK A.E.”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
999396600
Τέρμα Ναυαρίνου,
24100 Καλαμάτα
Ελευθερίου Βενιζέλου
6, 24500 Κυπαρισσία
Μεσσηνία
Μεσσηνία
2721022363
2761062139
2721025088
2761062139
[email protected]
“Consul A.E.”
090160631
[email protected]
“Consul A.E.”
090160631
Αριστοτέλους 113,
24100 Καλαμάτα
Μεσσηνία
2721094337
2721094337
[email protected]
ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων
Νήσων
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090355700
Ηροδότου 6 &
Κανάρη, 24100
Καλαμάτα
Μεσσηνία
2721024174
2721084849
[email protected] ,
[email protected]
“Didaktika”
Ε.Ε.Σ. Βλαχογεωργακόπουλος –
Ξερίκος Ο.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.1
998600432
Φραντζή 6, 24100
Καλαμάτα
Μεσσηνία
2721085100
2721085100
[email protected]
Κ.Ε.Κ. Άλφα Ε.Π.Ε.
Κ.Ε.Κ.
099738498
Ιατροπούλου 4, 24100
Καλαμάτα
Μεσσηνία
2721081112
2721082444
[email protected]
ΚΕΚ Πρωταγόρας – Ελένη
Διαφωνίδου & Σία Ο.Ε.
Κ.Ε.Κ.
998151566
Χατζησταύρου 4-6,
67100 Ξάνθη
Ξάνθη
2541084831
2541084851
[email protected]
ΚΕΚ Πρωταγόρας – Ελένη
Διαφωνίδου & Σία Ο.Ε.
Κ.Ε.Κ.
998151566
Χατζησταύρου 11,
67100 Ξάνθη
Ξάνθη
2541084831
2541084851
[email protected]
Computer Studies Τσίτσου
Αγγελική
Κε.Δι.Βι.Μ.1
066726747
Α.Γάτσου 15, 58200
Έδεσσα
Πέλλα
2381051119
2381500422
[email protected]
Εργασία Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800062907
Κίτρους 41, 60100
Κατερίνη
Πιερία
2351023481
2351023481
[email protected]
«ΚΕΚ Νέο Θετικό» Ν.Κλεισούρα-Ι.Τσιρώνης & Σία
Ο.Ε.
Κ.Ε.Κ.
081592466
Λ. Ιωαννίνων 45,
48100 Πρέβεζα
Πρέβεζα
2682026184
2682028180
[email protected]
«Τεχνολογία και Εκπαίδευση» Αικατερίνη Κορνελάκη
Κε.Δι.Βι.Μ.2
“EKKA” – Ευρωπαϊκό Κέντρο
Κατάρτισης για την Απασχόληση
Κωνσταντινουπόλεως
34, 74100 Ρέθυμνο
Ρέθυμνο
2841058503
2841058603
[email protected]
800383764
Παπαναστασίου 3,
74100 Ρέθυμνο
Ρέθυμνο
2831042428
2831054995
[email protected]
“Computer Center” Περιστερίδη
Μαγδαληνή
Κε.Δι.Βι.Μ.2
109116606
Καποδιστρίου &
Πάλμε, 74100
Ρέθυμνο
Ρέθυμνο
2831058370
[email protected]
“Computer Center” Πηγουνάκη Περιστερίδη Χριστίνα
Κε.Δι.Βι.Μ.1
047609642
Δημοκρατίας 6, 74100
Ρέθυμνο
Ρέθυμνο
2831024044
[email protected]
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο – ΜΕΚ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998914562
Λυκούργου Λογοθέτη
141, 83200
Καρλόβασι
Σάμος
2273089531,
34108
2273035966
[email protected]
094166847
Αγία Ειρήνη, Βαθύ
83100 Σάμος
Σάμος
2273350428,
50434
2273080000
[email protected]
Κ.Καραμανλή 76,
Λευκώνας 62121
Σέρρες
Στρατηγού Ντινίδη 28,
62200 Νιγρίτα
Σέρρες
2321050588
2321050588
[email protected]
Σέρρες
2322022907
2322020150
[email protected]
Κέντρο Απασχόλησης &
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Νομού Σάμου Α.Ε.
5 Μαρτίου 2015
110722763
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό
Κέντρο – ΜΕΚ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998914562
“Ευρυμάθεια” Τριανταφύλλου
Νικ. Χρήστος
Κε.Δι.Βι.Μ.1
045395037
“Computer.GR”
Νάτσικας Κ. – Τσιμπίρης Α. ΟΕ
Κε.Δι.Βι.Μ.1
084084268
Μαραγκουδάκη 8,
62122 Σέρρες
Σέρρες
2321055532
2321055539
[email protected]
“Έκκεντρο ΙΚΕ”
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800579656
Κομνηνών 7, 62123
Σέρρες
Σέρρες
2321067900
2321067888
[email protected]
119043630
Γ. Παπανδρέου 23,
62100 Σέρρες
Σέρρες
2321023922
[email protected]
800490780
Ηράκλεια 62400
Σέρρες
23250-
[email protected]
“Αβραμίδης Ανδρέας - Learn It”
Αβραμίδης Ανδρέας&Σία Ε.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.
5 Μαρτίου 2015
25222
2321085789
2321085788
[email protected]
Στάθης Πανταζής Μ.ΕΠΕ
Κε.Δι.Βι.Μ.2
998978508
Κασομούλη 9, 62100
Σέρρες
Σέρρες
ΚΕΚ INV+
ΚΕΚ
999219330
Γ. Βιζυηνού 17, 62122
Σέρρες
Σέρρες
2321064664
2321064664
[email protected]
“Computer Program” –
Ι. Τσίμπας & Σία Ε.Ε.
Κ.Ε.Σ.
099894815
Υψηλάντου 1, 62120
Σέρρες
Σέρρες
2321023235
2321023235
[email protected]
“ΚΕΚ Εύβουλος” – Ζ. Πετκόγλου
& Σία Ε.Ε.
ΚΕΚ
999648449
Γ. Βιζυηνού 17, 62122
Σέρρες
Σέρρες
2321053453
2321053453
[email protected]
Δήμητρα Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
099423648
Νίκης 1-3, 42100
Τρίκαλα
Τρίκαλα
2431031450
2431031452
[email protected]
“Intered Λαμίας” Μαλλιαρού Παναγιώτα
Κ.Δ.Β.Μ1
061281126
Πλ.Πάρκου 1, 35100
Λαμία
Φθιώτιδα
2231022540
2231067661
[email protected]
ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης–
Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο
Έρευνας Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
(Λαμία)
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090081652
Τσακάλωφ 4, 35100
Λαμία
Φθιώτιδα
2231047553
2231047553
[email protected]
ΚΕΚ Ευρωιδέα
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090130743
Ακτή Ποσειδώνος &
Κασούτσα, Κίρρα Ιτέα,
33200 Δελφοί
Φωκίδα
2265034412 /
2441071666
2265034412 /
2441020569
[email protected]
Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού
Κε.Δι.Βι.Μ.2
090050024
Πετράλωνα, Νέα
Τρίγλια, 63080
Χαλκιδική
Χαλκιδική
2310397712713,
2373071352
2310397813,
2373071352
[email protected],
[email protected]
Millenium Education Centre –
Κε.Δι.Βι.Μ.1
074662298
Περιοχή Ελαιώνας,
Χαλκιδική
23730-
700 7000
[email protected]
5 Μαρτίου 2015
Παπακώστας Χρήστος
(ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ–Carierra)
Νέα Προποντίδα,
63200 Νέα Μουδανιά
Χαλκιδικής
22192
900
PC Academy
Κυπραίος Ιωάννης του Ιωάννη
Κε.Δι.Βι.Μ.1
074320016
Ακρωτηρίου 126,
73133 Χανιά
Χανιά
2821400691
2821400691
[email protected] ,
[email protected]
Μεσογειακό Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΜΑΙΧ
ΚΕΚ
099777579
Αλσύλιο, Αγροκήπιο,
73100 Χανιά
Χανιά
2821035000
(εσωτ.
603)
2821035001
[email protected]
«Εξέλιξις»
Μ. Τζανέτη – Ν.ΧουλάκηΟ.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2
800589489
Αεροπόρου
Ροδοκανάκη 37,
82100 Χίος
Χίος
2271042627
2271042627
[email protected]