προγραμμα συνεδριου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XIX ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19-21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ολυμπία Α
Παρασκευή
19.12.2014
8.00 – 9.00
ΠροσέλευσηΕγγραφές
Σάββατο
20.12.2014
8.00 – 9.00
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
ΚΝΣ1
Πρόεδροι:
Κυριακή
21.12.2014
8.00 – 9.00
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
ΚΝΣ2
Πρόεδροι:
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Πρόεδροι:
Πρόεδροι:
Δ.Χονδρός
Ζ.Φασούλας
Ολυμπία Β
Επεμβατική Ακτινολογία 1
Ι.Ματσαϊδώνης
Σ. Τζέγας
Π. Λεονάρδου
Σ.Περήφανος
Επεμβατική Ακτινολογία 3
Μ.Γκέλη
Γ.Χρυσανθακοπούλου
Βεργίνα
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Πρόεδροι:
Πρόεδροι:
Παιδοακτινολογία
Α.Γαζής
9.00 - 9.30
Διάλειμμα
Ολυμπία Α
9.00 – 11.30
9.30 – 12.00
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΘΩΡΑΚΟΣ-ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
Γ.Χαραλαμπόπουλος
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
- Οζώδες,
Ε.Ανδριώτης
- Δικτυωτό,
Π.Γαλάνη
- Αυξημένη Πυκνότητα,
Β.Παστρωμάς
- Μειωμένη Πυκνότητα,
Α. Λουρμπάκου
1.Σταδιοποίηση καρκίνου
πνέυμονα. Νεώτερες συστάσεις.
Ε.Κώστα
2. Μονήρης Πνευμονικός Όζος.
Ν.Σιδηροπούλου
3. Νέα RECIST κριτήρια στο μη
μικροκυτταρικό καρκίνο
πνεύμονα. Μ. Στασινοπούλου
4. Διαδερμική αντιμετώπιση μη
μικροκυτταρικού καρκίνου
πνεύμονα (RFA, MCW)
Π.Φιλιππούσης
Ειδικό θέμα:
Απεικονιστική Πολυμορφία
καρκίνου Πνέυμονα
Λ.Θάνος
Ειδικό θέμα:
Ο ρόλος της HRCT στα
διάχυτα παρεγχυματικά
νοσήματα πνεύμονα
Σχολιαστής: Α.Μαλαγάρη
Σχολιαστής: Λ.Θάνος
Πρόεδροι:
Γ.Ζώης Ν.Σιούγγαρης
Πρόεδροι:
Κ.Τσιτουρίδης –
Αικ.Σολωμού
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(INTERACTIVE QUIZ)
Α.Μαλαγάρη
Μυοσκελετικό
Α.Λεβέντης
Γ.Ζαρίφης
9.00 - 9.30
Διάλειμμα
9.30 – 12.00
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
1.Κλινικά κριτήρια διάγνωσης και
βαρύτητας. Ομιλητής: Α. Σαμακοβλή
2.Απεικονιστικά ευρήματα
Ομιλητής: Μ. Καμπανάρου
3.Σπινθηρογράφημα. Τι περιμένουμε
σήμερα και για ποιόν ασθενή?
Ομιλητής:
4.Φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας: σε ποιούς,
πότε και γιατί?
Ομιλητής: Μ. Πομώνη
Ειδικό θέμα:
Ιδιοπαθή Διάμεσα Νοσήματα
Πνεύμονα
Κ.Δαλαμαρίνης
Πρόεδροι:
Σ. Δευτεραίος Σ..Καββαδίας
1
Ολυμπία Β
9.00 – 11.30
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
Απεικόνιση ορθού και
οισοφάγου
Α. Τεχνικές απαιτήσεις
πρωτοκόλλου ορθού για την
απεικόνιση συριγγίων και
καρκίνου του ορθού
Δ.Νικολάου
Β. Περιεδρικά συρίγγια
- Τι θέλει να μάθει ο χειρουργός
- Η απάντηση του ακτινολόγου
Χ.Μουρμουρής
Γ. Καρκίνος ορθού
- Τι θέλει να μάθει ο χειρουργός
- Η απάντηση του ακτινολόγου
Ε.Χρυσού
Διαφορική διάγνωση εστιακών
βλαβών ήπατος
Α. Τι είναι το άτυπο
αιμαγγείωμα. Απεικονιστική
συμπεριφορά και
διαφοροδιάγνωση.
Π.Νικολόπουλος
Β. Εξέλιξη κιρρωτικού όζου.
Απεικονιστική συμπεριφορά και
μέθοδοι μελέτης.
Κ.Ταβερναράκη
Γ. CEUS. Εφαρμογές στη Δ.Δ.
εστιακών ηπατικών
αλλοιώσεων.
Ι.Μοσχούρης
Λάθη και παρερμηνείες στην
αξιολόγηση των απεικονιστικών
ευρημάτων στην κοιλιά και πως θα τα
αποφύγουμε.
Α.Ογκόμορφες βλάβες σπληνός. Τι
πρέπει να προσέξει ο ακτινολόγος.
Γ.Γιαταγάνας
Β. Διόγκωση κεφαλής και
αγκιστροειδούς αποφύσεως παγκρέατος.
Απεικονιστική διερεύνηση.
Δ.Φαγκρέζος
Γ. Τύποι-μορφές
χολαγγειοκαρκινώματος και καθορισμός
εξαιρεσιμότητας.
Σ.Μπενάκης
Σχολιαστής: Ι.Τσιαούσης
(Χειρουργός)
Ειδικό θέμα:
Βιντεοακτινοσκόπηση της
κατάποση: μία εξέταση με
παρελθόν, παρόν και μέλλον
Α.Ξυνού
Πρόεδροι:
Α.Χαριτάντη-Κουρίδου
Χ.Τριαντοπούλου
Βεργίνα
Ειδικό θέμα:
CT κολονοσκόπηση/τεχνική,
αξιολόγηση ευρημάτων
Σ.Παπαϊωάννου
Πρόεδροι:
Ι.Φεζουλίδης
Χ.Δρόσος
Πρόεδροι:
Π. Αντωνόπουλος
Ι.Ποντίκης
Εξελίξεις στην
παιδοακτινολογία
1. Υπερηχογράφημα τραχήλου.
Τι το διαφορετικό στα παιδιά;
Ε.Μανώλη
2.Υπερηχογραφική ανάταξη
εγκολεασμού με
αέρα. Καινοτομίες στην κλασική
μέθοδο. Α. Χουντάλα
3. Αυτοάνοση εντερίτιδα. Ο
ρόλος της Μαγνητικής
εντερογραφίας. Α.Μαζιώτη
4. Επιπολής βλάβες μαλακών
μορίων. Κι όμως αρκεί το
υπερηχογράφημα.
Γ. Καραποστολάκης
Σύγχρονη προσέγγιση
καθημερινών προβλημάτων
του παιδιατρικού θώρακα
1.Υπερηχογράφημα θώρακα:
Μπορεί να μπει στην
καθημερινή πράξη;
Β.Δερμετζόγλου
2. Πρότυπα απεικόνισης στην
Υπολογιστική Τομογραφία
πνευμόνων
Θ.Σπυριδόπουλος
3. Παγίδες και σημεία κλειδιά
για την ορθή διάγνωση της
ακτινογραφίας θώρακα
Κ.Τσιλίκας
4. Κυστική ίνωση πνευμόνων:
Νεότερη απεικονιστική
προσέγγιση
Π.Γαλήνα
Θέματα Παιδιατρικής
Νευροακτινολογίας
1. Νεογνικός και βρεφικός εγκέφαλος:
Ιδιαιτερότητες και διαφορές στην
απεικόνιση σε σύγκριση με τα ενήλικα
πρότυπα
Γ.Παπαϊωάννου
2. Μεσολόβιο: Φυσιολογία και
διαταραχές από την εμβρυογένεση ως
την ενηλικίωση
Α.Καναβάκη
3. Συγγενείς και επίκτητες αγγειακές
εγκεφαλικές διαταραχές (παιδικό stroke)
Ι.Νίκας
4. Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος
Μ.Ραϊσάκη
Ειδικό θέμα:
Ότι νεώτερο στην παιδιατρική
υπερηχογραφία
Μ.Βακάκη
Ειδικό θέμα:
Υπερηχογραφική
κυστεογραφία: Πως, που, πότε
και γιατί
Χαρά Καράτζιου
Ειδικό θέμα:
Πνευμορράχη:Παθογένεση,διάγνωση,
αντιμετώπιση
Μ.Αρβανίτη
Πρόεδροι:
Πρόεδροι:
Πρόεδροι:
11.30 – 12.00
Διάλειμμα
12.00 – 12.30
Διάλειμμα
Χ.Κουμανίδου
Μ. Χασιώτου
Μ.Ζαρίφη
Β.Θεοδωρόπουλος
Ν.Ευλογιάς
Χ.Χατζηγιώργη
12.00 – 12.30
Διάλειμμα
2
Ολυμπία Α
12.00 – 14.30
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1
Μεγάλα αγγεία – Παθήσεις
αρτηριών φλεβών
- Ενδαυλική θεραπεία στο οξύ
αορτικό σύνδρομο - τραύμα της
θωρακικής Αορτής
ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ Ι.
-Ενδαυλική θεραπεία ΑΚΑ: που
βρίσκεται σήμερα
ΖΑΝΝΕΣ Ν.
- Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγών
μετά από ενδαυλική
αποκατάσταση ανευρυσμάτων,
ΤΣΙΤΣΚΑΡΗ Μ.
-Αποφρακτική νόσος κλάδων
αορτικού τόξου: επεμβατική
ακτινολογική θεραπεία
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
-Διαδερμική αντιμετώπιση
αποφρακτικής και
ανευρυσματικής νόσου
σπλαχνικών αγγείων
ΤΣΕΤΗΣ Δ.
-Κρίσιμη ισχαιμία κάτω άκρων :
θεραπευτικός αλγόριθμος
ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ Δ.
-Πυλαία υπέρταση και TIPS,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Χ.
-Αντιμετώπιση επιπλοκών
αρτηριο-φλεβικής επικοινωνίας
(fistula) σε αιμοκαθαιρόμενους
ασθενείς
ΒΕΡΓΑΔΗΣ Χ.
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 2
Εμβολισμοί - Μη αγγειακή
Επεμβατική ακτινολογία –
Ογκολογία
- Εμβολισμός σε τραύμα
συμπαγών οργάνων (ιατρογενές
και μη)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.
- Εμβολισμός τραύματος πυέλου
σε πολυτραυματίες
ΚΑΝΤΟΥΝΑΚΗΣ Ι.
- Κισρσοκήλη και σύνδρομο
πυελικής συμφόρησης
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.
- Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες:
Ρουτίνα, προκλήσεις και ο ρόλος
του επεμβατικού ακτινολόγου
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
- Χημειοεμβολισμός για ΗΚΚ:
κλασσική μέθοδος ή φαρμακοεκλύοντα σφαιρίδια;
ΡΟΥΝΤΑΣ Χ.
- Ablation όγκων ήπατος με
ραδιοκύματα και μικροκύματα.
Σύγκριση
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Ι.
- Ablation και χημειοεμβολισμός
σε πρωτοπαθείς και
δευτεροπαθείς όγκους: είναι
ισοδύναμο της χειρουργικής
επέμβασης;
ΣΟΥΦΤΑΣ Β.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 18F FDG PET/CT
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 1
Ειδικό θέμα:
Επεμβατική Νευροακτινολογία:
Παρελθόν – παρόν – μέλλον
Ε.Αρχοντάκης
Ειδικό θέμα:
Η προόδος της χειρουργικής
ήπατος - χοληφόρων και πως
επηρεάζει την διαγνωστική και
επεμβατική Ακτινολογία
σήμερα
Π. Παππάς
Πρόεδροι:
Δ. Κελέκης –
Δ.Σιαμπλής
Πρόεδροι:
Θ.Πέτσας –
Ν.Μπατάκης
Σχολιαστές:
Α. Χατζηϊωάννου –
Θ. Βραχλιώτης
Σχολιαστές:
Α. Χατζηδάκης –
Μ. Γλυνός
1. Ο ρόλος της 18F FDG PET/CT στην
αρχική σταδιοποίηση και επιλογή
θεραπευτικής αντιμετώπισης των
κακοήθων νεοπλασμάτων
Β.Πρασόπουλος
2. Ο ρόλος της 18F FDG PET/CT στην
διάγνωση και χαρτογράφηση της
υποτροπής των κακοήθων
νεοπλασμάτων
Α.Σκουλά
3. Η συμβολή της 18F FDG PET/CT
στην αξιολόγηση του θεραπευτικού
αποτελέσματος και στην πρόγνωση των
κακοήθων νεοπλασμάτων
Β.Φιλιππή
Πρόεδροι:
Κ.Λυμπερόπουλος
Β.Πρασόπουλος
3
Ολυμπία Β
12.00 – 14.30
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΝΣ:
Από Ανατομίας 'Αρξασθε:
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ:
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΓΚΩΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Nεότερα επιδημιολογικά
δεδομένα και κλινικέςθεραπευτικές πρακτικές στην
σκλήρυνση κατά πλάκας.
Β. Μαστοροδήμος
Ειδικό θέμα:
Προηγμένες τεχνικές απεικόνισης
όγκων εγκεφάλου
Σ.Μπίσδας
Εγκεφαλικά ημισφαίρια
Ε.Τεστέμπαση
Στέλεχος
Δ.Κωνσταντίνου
Οπίσθιος βόθρος
Σ.Χονδροματίδου
Κοιλιακό σύστημα, ΕΝΥ
Μ.Εμμανουηλίδου
Μήνιγγες
Λ.Φραγκοπούλου
Κρανιακά νεύρα
Γ.Βελονάκης
Αρτηρίες και φλέβες
Μ. Μαντατζής
Δεμάτια λευκής ουσίας
Σ.Λύρα
Nωτιαίος μυελός
Χ.Μαυρίδου
Ο ρόλος της Μαγνητικής
Τομογραφίας στην διάγνωση της
σκλήρυνσης κατά πλάκας.
Σ. Δημητρίου
Απεικονιστική διαφορική
διάγνωση των νοσημάτων της
λευκής ουσίας.
Κ.Σπανάκης
Εφαρμογή των νεότερων
τεχνικών Μαγνητικής
Τομογραφίας στην σκλήρυνση
κατά πλάκας: από την έρευνα
στην κλινική πράξη.
Ε.Παπαδάκη
Ειδικό θέμα:
Ειδικό θέμα:
Ο ρόλος της επεμβατικής
ακτινολογίας στις αγγειακές
δυσπλασίες του εγκεφάλου
Σ.Φοινίτσης
Ο ρόλος του PET-MR στις
εκφυλιστικές παθήσεις του
ΚΝΣ
Σ. Μπίσδας
Πρόεδροι:
Πρόεδροι:
Α.Γουλιάμος Μ.Παπαθανασίου
Α.Δημητριάδης –
Χ.Παπαγιάννης
Διαφορική Διάγνωση
Π.Τούλας
Προεγχειρητική Χαρτογράφηση Διεγχειρητική Καθοδήγηση Εξαίρεσης
Β. Κατσαρός
Νευροχειρουργική προσέγγιση
Γ.Στράντζαλης
Διαγνωστικά προβλήματα στην
παρακολούθηση ασθενών με κακοήθεις
όγκους εγκεφάλου
Τ.Γερούκης
Σχολιασμός:
Ογκολογική αντιμετώπιση Π.
Παπαδόπουλος
Ακτινοθεραπευτική
αντιμετώπιση Χ. Μπόσκος
Πρόεδροι:
Α.Δρεβελέγκας
Ε.Καψαλάκη
4
Βεργίνα
12.00 – 14.30
12.30 – 15.00
ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ
Α) Παθήσεις οστικού μυελού:
Α. Φωτεινός
Β) Hβαλγία:
Μ. Τζαλονίκου
Γ) Αρθροπάθεια ισχίου:
Γ. Μαντζικόπουλος
Δ) Μετεγχειρητικό ισχίο:
Γ. Δελήμπασης
Α) Διαφορική διάγνωση
αρθρίτιδων στην Α/Α:
Α. Μπαλανίκα
Β) )Όγκοι και ογκόμορφες
αλλοιώσεις οστών: απεικονιστικά
πρότυπα στην Α/Α:
Κ. Πίκουλας
Γ) Οδηγά σημεία στην ερμηνεία
της Α/Α ισχίου:
Μ. Μαλανδρή
Δ) Επασβεστώσεις μαλακών
μορίων:
Β. Μπιζίμη
Ε) Κατάγματα καταπόνησης και
αποσπαστικά κατάγματα:
δυνατότητες και περιορισμοί στην
Α/Α:
Α.Ταβερναράκη
Πρόεδροι:
Ι.Σταϊκίδου
Σ.Χαλκιάς
Ολυμπία Α
Ειδικό θέμα:
Σύνδρομα πρόσκρουσης στο
ισχίο
Α. Καραντάνας
Πρόεδροι:
Α.Καραντάνας
Ο.Παπακωνσταντίνου
12.30 – 15.00
12.30 – 13.30
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Μαστός 2
Πρόεδροι:
Π.Μαρτάκη
Ε.Σαμιωτάκης
13.30 – 14.00
Διάλειμμα
14.00 – 15.00
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Κοιλιά 2
Πρόεδροι:
Ν.Στεφάνογλου
Ι.Αναστόπουλος
Σχολιαστής:
Π. Παπαγγελόπουλος
Τακτικός Καθ. Ορθοπεδικής
14.30 – 15.00
Διάλειμμα
15.00 – 15.30
Διάλειμμα
15.00 – 15.30
Διάλειμμα
15.00-17.30
15.30-18.00
15:30-18.00
Διλήμματα σχετικά με την
απεικόνιση του μαστού
- Τελευταία αναθεώρηση
κατηγοριοποίησης κατάταξης
κατά BIRADS
Α.Βούρτση
- Διαγνωστική προσέγγιση
ελάχιστου καρκίνου του μαστού
Α.Βάσιου
- Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
για ταυτοποίηση απεικονιστικού
ευρήματος
Χ.Γερανού
- Η απεικόνιση του μαστού μετά
από θεραπευτικούς χειρισμούς
Γ.Ροδοκαλάκης
- Τι περιμένει ο χειρουργός από
τη διάγνωση του ακτινολόγου;
Β.Βενιζέλος
Τελευταίες εξελίξεις στην
απεικόνιση του μαστού
- Οργάνωση μονάδων μαστού
στο ευρωπαϊκό περιβάλλον
Χ.Μαρκόπουλος
- Τομοσύνθεση. Μπορεί να
αντικαταστήσει την MRI
μαστών;
Κ.Κουφόπουλος
- Υπερηχογράφημα μαστών –
Ελαστογραφία : πότε χρειάζεται;
Α.Βρεττού
- Αυτοματοποιημένος
υπερηχογραφικός έλεγχος σε
screening μαστού
Σ.Λαζάρου:
- Πότε χρειάζεται MRI μαστών;
Η εμπειρία από την ελληνική
πραγματικότητα
Ι.Χριστοδουλίδου
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σχολιαστής: Β.Ταταρίδας
Πρόεδροι:
Ο.Αγγελάτου
Ι.Σώης
Α) Αθλητικές κακώσεις: ο ρόλος των
υπερήχων: Ι. Μπεχράκης
Β) Ο ρόλος της υπερηχοτομογραφίας
στην πρώιμη διάγνωση και
παρακολούθηση ρευματολογικών
παθήσεων: Α. Πλάγου
Γ) Επεμβατικές τεχνικές με την βοήθεια
υπερήχων : Μ. Βλυχού
Δ) Ο ρόλος της υπερηχοτομογραφίας
υψηλής ανάλυσης και της
ελαστογραφίας σε νευρολογικές
συνδρομές : Ε. Δρακωνάκη
Σχολιαστής: Β.Γεωργούντζος
Πρόεδροι:
Α.Γκιάτας
Α.Πανου
Πρόεδροι:
Π.Πιπερόπουλος
Μ. Τιμπισράνης
5
Ολυμπία Β
15.00-17.30
15.30-18.00
15.30-18.00
ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ :
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
MH ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ:
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΥT
& MΣ
1. Γραμμές, σωλήνες και
καλώδια (στον ασθενή της
ΜΕΘ): Μπορεί το μυστήριο να
λυθεί;
Ο.Καραπαναγιώτου
2. Επι - περικαρδιακή νόσος:
ένα καθημερινό εύρημα
K.Kούσκουρας
3. Μυοκαρδιοπάθειες
Χ.Τσομπανλιώτη
4. Παθήσεις του καρδιακού
μυός: Oξεία μυοκαρδίτιδα
Α. Γυφτόπουλος
4. Βαλβιδοπάθειες :
Στροβιλισμοί και
παλινδρομήσεις μέσω ενός
μαγνήτη
Δ. Λογγίτση
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ:
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΥΤ& MΣ
1.Δόσεις και αποδόσεις στην
Υπολογιστική Τομογραφία καρδιάς:
Απολογισμός δεκαπενταετίας
Ν. Κολλάρος
2.Υπολογιστική Τομογραφία στην
καρδιά: Πώς, σε ποιόν, πότε και γιατί
Φ..Λάσπας
3.Μαγνητικός συντονισμός στην καρδιά:
Πώς, σε ποιόν, πότε και γιατί
Α.Καλλιφατίδης
4.Τυχαία ευρήματα από το
καρδιαγγειακό σύστημα κατά τη μελέτη
του θώρακος
Σ.Αργέντος
Πρόεδροι:
Ι.Τσιτουρίδης Θ.Βραχλιώτης
Πρόεδροι:
Α.Ρουσσάκης –
Π.Παλλάδας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κλινική εικόνα και
Διαφοροδιάγνωση στο Οξύ
Θωρακικό Αλγος
Σ. Κατσιλούλη
Παρουσίαση περιστατικών:
Χ. Τσομπανλιώτη
Μ. Μαδεμλή
Δ. Λογγίτση
Φ. Λάσπας
Ο. Καραπαναγιώτου
Α. Καλλιφατίδης
Συντονιστές:
Ν.Κελέκης - Ε.Μαστοράκου
Σχολιαστές:
Δ. Τσιάπρας – Δ.Ζιούτας
(καρδιολόγοι)
Ειδικό θέμα:
Συγγενείς καρδιοπάθειες - διάγνωση
και παρακολούθηση με Υπολογιστική
Τομογραφία και Μαγνητικό
Συντονισμό
Μ.Ντούσκου
6
Βεργίνα
15.00-18.00
15.30-18.00
15.30-18.00
15.00 - 16.30 : Σύγχρονες
Εξελίξεις στην
Υπερηχοτομογραφία
1. Ενισχυτικά μέσα στην
υπερηχοτομογραφία.
Δ.Κόκκινος
2. Δυναμικός υπερηχογραφικός
έλεγχος καρωτίδων με
ενισχυτικά μέσα (CEUS).
Α.Χατζημιχαήλ
3. Η χρήση των ενισχυτικών
ουσιών στην
υπερηχοτομογραφία του ήπατος.
Αξιολόγηση του
χημειοθεραπευτικού
αποτελέσματος στους
ογκολογικούς ασθενείς.
Κ.Κυριακοπούλου
4. Ελαστογραφία εγκάρσιου
κύματος, σύγκριση με άλλες
ελαστογραφικές τεχνικές και
κλινική εφαρμογή στον
θυροειδή και τον μαστό.
Χ. Γκάλι
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ CT-MRI
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 18F FDG PET/CT
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2
Προεδρείο:
Α.Αντωνίου , Δ.Τριανταφύλλου
16.30 – 18.00 : Workshop
Υπερήχων στο Μυοσκελετικό
Σύστημα
Εισηγήσεις :
Φυσιολογική ανατομία και
ηχοανατομία-επίδειξη τεχνικής
της εξέτασης
Ώμος : Π. Μπρέστας,
Αγκώνας : Α.Παπαθεοδώρου,
Καρπός και άκρα χείρα : Μ.
Γκαγκανάσιου
1. Λειτουργική μαγνητική
τομογραφία του όρχεος
Α.Τσίλη
2. Πολυπαραμετρική Μαγνητική
Τομογραφία Προστάτου
Α.Παπαδόπουλος
Σχολιαστής:
Α.Καραγιάννης (ουρολόγος)
3. Μαγνητική ΕντερογραφίαΕντερόκλυση και Αξονική
Εντερογραφία-Εντερόκλυση
στις φλεγμονώδεις νόσους του
εντέρου
Χ.Μουρμουρής
Σχολιαστής: Μ.Πάνος
(γαστρεντερολόγος)
4. Η συμβολή της Μαγνητικής
Τομογραφίας στις
μυοκαρδιοπάθειες
Χ.Τσοπανλιώτη
Σχολιαστής: Ν. Αλεξόπουλος
(καρδιολόγος)
5. Σκιαγραφικά- Αλλεργικές
Αντιδράσεις
Δ.Σχίζας
Σχολιαστής: Σ.Κανελάς
(αναισθησιολόγος)
Πρόεδροι:
Δ. Χουρμούζη
Γ.Κωτούλας
1. 18F FDG PET/CT στην ογκολογική
απεικόνιση: σχέση κόστουςαποτελέσματος (cost-effectiveness)
Μ.Σκυλακάκη
2. Άλλες κλινικές εφαρμογές της
PET/CT στην σύγχρονη απεικόνιση
Δ.Έξαρχος
3. Παρόν και μέλλον της υβριδικής
απεικόνισης
Ρ.Ευθυμιάδη
Πρόεδροι:
Β.Παπαδόπουλος
Α.Ταβερναράκη
Εκπαιδευτές :
Π. Μπρέστας,
Α.Παπαθεοδώρου,
Μ. Γκαγκανάσιου,
Δ. Παπουτσή,
Α. Μπιντούδη
Συντονιστές :
Μ.Τσουρούλας, Ε.Σ.Αντύπα
18.00-18.30
Διάλειμμα
7
Ολυμπία Α
18.00- 19:20
Παρασκευή,
19 ΔεκεμβρίουFriday,
December 19.
18:30-19:50
The Hellenic Radiological Society
meets the European Society of
Radiology.
Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
συναντά την Ευρωπαϊκή
Ακτινολογική Εταιρεία.
Προεδρεύουν:
Καθ. Lorenzo Bonomo,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ακτινολογικής Εταιρείας
Καθ. Κυριάκος Στριγγάρης,
Πρόεδρος της Ελληνικής
Ακτινολογικής Εταιρείας
Presiding:
Prof. Lorenzo Bonomo,
President of the European Society of
Radiology
Prof. Kiriakos Stringaris, President of
the Hellenic Radiological Society
18:00-18:10
Εισαγωγή από τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής
Εταιρείας.
Introduction by the President of the
European Society of Radiology.
Καθ. Lorenzo Bonomo, Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής
Εταιρείας
18.30-20.30
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α) Διαδερμικός καυτηριασμός
οστεοειδούς οστεώματος:
Α.Μπιντούδη
Β) Διαδερμικές τεχνικές οστικής
και σπονδυλικής ενίσχυσης:
Δ.Φιλιππιάδης
Γ) Ελάχιστα επεμβατικές
τεχνικές μεσοσπονδυλίων
δίσκων:
Π. Μανιάτης
Δ) Aντιμετώπιση άλγους
σπονδυλικής στήλης με έγχυση
φαρμακευτικών ουσιών:
Δ. Τζώρτζης
Ε) Σχόλιο από τον κλινικό:
Σ.Πνευματικός,
Πρόεδροι:
Α.Κελέκης
Κ.Κοκκίνης
Prof. Lorenzo Bonomo, President of the
European Society of Radiology
18:10-18:20
80 χρόνια Ελληνική Ακτινολογική
Εταιρεία: χθες, σήμερα, αύριο.
80 years of the Hellenic Radiological
Society: past, present and future.
Καθ. Κυριάκος Στριγγάρης,
Πρόεδρος της Ελληνικής
Ακτινολογικής Εταιρείας
Prof. Kiriakos Stringaris, President of
the Hellenic Radiological Society
18:20-18:35
Ο Ακτινολόγος στο νέο
περιβάλλον άσκησης της
Ιατρικής.
Ολυμπία Β
Λιθοειδές
Ανατομία – Παθολογία
Ομιλητής Χ.Τσαντιρίδης
Συντονίστρια-Σχολιάστρια
Α.Καλογερά -Φούντζηλα
Future trends in Radiology practice.
Καθ. Παναγιώτης Πρασσόπουλος,
Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης
Prof. Panagiotis Prassopoulos,
University of Alexandroupolis
-
18:35-18:50
Ακτινολόγος: Υπάρχει μέλλον;
Radiologist: Is there a future?
Καθ.Ιωάννης Ανδρέου, Νοσοκομείο
«Υγεία», Αθήνα
Prof.Ioannis Andreou, Hygeia Hospital,
Athens
18:50-19:05
Η συμβολή της Ελληνικής
γλώσσας στη διεθνή ιατρική
ορολογία.
The contribution of the Greek language
in international medical terminology.
Δημοσθένης Κόκκινος,
Θεραπευτήριον «Ο Ευαγγελισμός»,
Αθήνα
Demosthenes Cokkinos, Evangelismos
Hospital, Athens
19:05-19:20
Η εξειδίκευση στην Επεμβατική
Ακτινολογία: Απάντηση στις
προκλήσεις της σύγχρονης
Ιατρικής.
Interventional Radiology subspecialty:
A response to the challenges of modern
Medicin
Καθ. Ηλίας Μπρούντζος,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Prof. Elias Brountzos, University of
Athens
Βεργίνα
Workshop Υπερήχων
Φυσιολογική ανατομία –
ηχοανατομία. Επίδειξη
τεχνικής.
1. Ενδοκολπικό
Υπερηχογράφημα Ε.Σ.Αντύπα
2. Έγχρωμο Doppler
Υπερηχογράφημα νεφρικών
αγγείων Β.Μπιζίμη
3. Έγχρωμο Doppler
Υπερηχογράφημα αγγείων άνω
άκρων Ε.Γ.Αντύπα,
4. Μελέτη fistula άνω άκρου
Α.Τσικίνη
Εκπαιδευτές :
Α.Τσικκίνη, Β.Μπιζίμη,
Ε.Γ.Αντύπα, Χ.Μπιρμπανάγος,
Γ.Κυριακοπούλου
Συντονιστές :
Γ. Αναστόπουλος, Χ.Μπαλτάς
19:30 – 21:00
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ /
OPENING CEREMONY
8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XIX ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19-21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σάββατο
20.12.2014
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
8.00 – 9.00
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Μαστός 1
Πρόεδροι:
Κυριακή
21.12.2014
ΙΛΙΣΣΟΣ
8.00 – 9.00
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Θώρακας
Πρόεδροι:
Σ.Απέργης
Ε.Σφακιανάκη
Π.Ηλιόπουλος
Λ.Τριανταφύλλου
9.00 - 9.30
Διάλειμμα
9.00 - 9.30
Διάλειμμα
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΑΣ (WORKSHOPS) 1
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΚΑΡΔΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΑΓΓΕΙΑ - Ανατομία με
Υπολογιστική Τομογραφία και
Μαγνητικό Συντονισμό
Μ. Καμπανάρου
- ΚΑΡΔΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΑΓΓΕΙΑ - Τεχνικές
Μετεπεξεργασίας
Α.Καλλιφατίδης
- Επίδειξη φυσιολογικών και
παθολογικών περιστατικών ανά
ομάδες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Χ.Τσομπανλιώτη
Μ. Μαδεμλή
Φ. Λάσπας
Μ. Καμπανάρου
Α. Καλλιφατίδης
Π. Ψυχίδης
Α. Γυφτόπουλος
Συντονιστές:
Ν.Κελέκης,
Ε.Μαστοράκου,
Κ.Λυμπερόπουλος
11.30 – 12.00
Διάλειμμα
Δοσιμέτρηση στις
απεικονιστικές εξετάσεις.
Νεότερα δεδομένα. Ο ρόλος
του ακτινοφυσικού.
1. Κλασσική ακτινοδιάγνωση.
Οφέλη και κίνδυνοι με
επίκεντρο στα παιδιά.
Γ.Κόλλιας
2. Δόσεις και κίνδυνοι στις
απεικονιστικές μεθόδους του
μαστού .
Α.Μανέτου
3. Δόση στην Υπολογιστική
Τομογραφία: Μύθοι και
πραγματικότητα.
Ι.Τσαλαφούτας
4. Νεότερα δεδομένα στην
επεμβατική ακτινολογία:
Ασθενείς και προσωπικό.
Β.Τσαπάκη
Πρόεδροι:
Β. Τσαπάκη
Β.Ξανθάκη
11.30 – 12.00
Διάλειμμα
9
12.00 – 14.00
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΑΣ (WORKSHOPS) 2
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΚΑΡΔΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΑΓΓΕΙΑ - Ανατομία με
Υπολογιστική Τομογραφία και
Μαγνητικό Συντονισμό
Μ. Καμπανάρου
- ΚΑΡΔΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΑΓΓΕΙΑ - Τεχνικές
Μετεπεξεργασίας
Α.Καλλιφατίδης
- Επίδειξη φυσιολογικών και
παθολογικών περιστατικών ανά
ομάδες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Χ.Τσομπανλιώτη
Μ. Μαδεμλή
Φ. Λάσπας
Μ. Καμπανάρου
Α. Καλλιφατίδης
Μ. Ψυχίδης
Α. Γυφτόπουλος
Συντονιστές:
Ν.Κελέκης,
Ε.Μαστοράκου,
Κ.Λυμπερόπουλος
14.00 – 14.30
Διάλειμμα
14.30 – 15.15
‘’Νέες τεχνικές και
τεχνολογίες στην
υπερηχοτομογραφία’’
Ομιλητής : Kavadas
Dimitrios
Ultrasound
Application Specialist
Philips Hellas S.A.
12.00 – 14.00
Συζήτηση στρογγυλού
τραπεζιού Πανελληνίου
Συλλόγου Τεχνολόγων
ακτινολόγων (ΠΑΣΤΑ)
“Σύγχρονες προκλήσεις στην
ακτινοπροστασία”
-Η ακτινοπροστασία των
ψηφιακών απεικονιστικών
συστημάτων
Μανώλης Πολένης MSc (T.A.).
-Η ακτινοπροστασία στην
υπολογιστική τομογραφία
Ευθύμης Αγαδάκος Πρόεδρος
ΠΑΣΤΑ, MSc (T.A.-CT).
-Η ακτινοπροστασία στην
επεμβατική ακτινολογία
Εύη Τζαναλαρίδου MSc (T.A.IVR) .
-Nέα Oδηγία Ακτινοπροστασίας,
δράσεις IAEA, HERCA και ISRRT
Δημήτρης Κατσιφαράκης MSc
(T.A. –RPS,) Regional Director
Europe-ISRRT.
Συντονιστής:
Νίκος Δεληκανάκης,Γεν.
Γραμματέας ΠΑΣΤΑ, (MSc),(T.A.MRI).
14.00 – 14.30
Διάλειμμα
14.30 – 15.30
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Επεμβατική Ακτινολογία 4
Πρόεδροι:
Σ.Καρβέλας
15.30 – 16.00
Διάλειμμα
16.00 – 17.00
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Κοιλιά 1
Πρόεδροι:
Ζ.Νικολακοπούλου
17.00 – 17.30
Διάλειμμα
10
17.30 – 18.30
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Επεμβατική Ακτινολογία 2
Πρόεδροι:
Π. Λαμπροπούλου
Λ.Ράφφο
18.30 – 19.00
Διάλειμμα
19.00 – 20.00
Ελεύθερες
ανακοινώσεις
Διάφορες
Πρόεδροι:
Σ.Αδαμόπουλος
Σ.Γεωργάκη
11