1 από 26 ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.
Ενημέρωση: 26.05.2011
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
1
EUROFOOD ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
2
EUROFOOD ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
3
EUROFOOD ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
4
EUROFOOD ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε.
ATTIKΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
MΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
5
EUROFOOD ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
6
EUROFOOD ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
7
EUROFOOD ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε.
ATTIKΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΟΡΜΑΕΛΑ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
26.05.2011 έως
25.05.2014
26.05.2011 έως
25.05.2014
8
L.A. FARM
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Πηγή Τρικάλων του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
9
LEADER A.E.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασπρόπυργος του Ν.Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
10
PROVERTIA A.B.E.E.
ΕΒΡΟΥ
26ο χλμ ΠΕΟ Αλεξανδρούπολης Συνόρων του Ν. Έβρου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
12.01.2011 έως
11.01.2014
12.01.2011 έως
11.01.2014
11
S.H.M. HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β' ΒΙΠΕ Βόλου του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
12.02.2009 έως
11.02.2011
12.02.2009 έως
11.02.2011
12
S.H.M. HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β' ΒΙΠΕ Βόλου του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
13
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
11.02.2011 έως
29.11.2011
11.02.2011 έως
29.11.2011
14
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
11.02.2011 έως
29.11.2011
11.02.2011 έως
29.11.2011
15
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
11.02.2011 έως
29.11.2011
11.02.2011 έως
29.11.2011
1 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
16
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
11.02.2011 έως
29.11.2011
11.02.2011 έως
29.11.2011
17
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
11.02.2011 έως
10.02.2014
11.02.2011 έως
10.02.2014
18
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
11.02.2011 έως
29.11.2011
11.02.2011 έως
29.11.2011
19
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
11.02.2011 έως
29.11.2011
11.02.2011 έως
29.11.2011
20
SIMOS FOOD GROUP A.E.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας στο
Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
11.02.2011 έως
29.11.2011
11.02.2011 έως
29.11.2011
21
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
22
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
23
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
24
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
25
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
26
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
27
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γέρακα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
28
ΑΒΙΓΑΛ Α.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ
Βαλμαντούρα Φαρρών του Ν. Αχαϊας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
29
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Αμαλιάδα του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
30
ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14 χλμ. Θεσ/νικης Λαγκαδά του Ν.
Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
31
ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14 χλμ. Θεσ/νικης Λαγκαδά του Ν.
Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
32
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελιά του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
33
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελιά του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
34
ΑΓΡ. ΓΑΛ. ΣΥΝ/ΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Φιλιάτες του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παραγωγή
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
35
ΑΓΡ.ΣΥΝ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
Μανταμάδος του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
36
ΑΓΡ.ΣΥΝ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
Μανταμάδο του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
2 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
37
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
38
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
39
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
40
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
41
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
42
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
43
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγιος Στέφανος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
19.11.2009 έως
18.11.2011
19.11.2009 έως
18.11.2011
44
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ανώγεια του Ν. Ρεθύμνου
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
26.01.2011 έως
25.01.2014
26.01.2011 έως
25.01.2014
45
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ανώγεια του Ν. Ρεθύμνου
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
26.01.2011 έως
25.01.2014
26.01.2011 έως
25.01.2014
46
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ζωτικό του Ν. Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
03.03.2011 έως
02.03.2014
03.03.2011 έως
02.03.2014
47
ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ
ΛΕΣΒΟΥ
Αχλαδερή του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2009 έως
20.03.2011
21.03.2009 έως
20.03.2011
48
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΒΕΤ
ΛΕΣΒΟΥ
Αγία Παρασκευή του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
49
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ Ν.-ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Χ. Ο.Ε.
"ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αχαρνές του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
εμπορία
13.12.2010 έως
12.12.2013
13.12.2010 έως
12.12.2013
50
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ Ν.-ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Χ. Ο.Ε.
"ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αχαρνές του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
εμπορία
13.12.2010 έως
12.12.2013
13.12.2010 έως
12.12.2013
51
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ Ν.-ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Χ. Ο.Ε.
"ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αχαρνές του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
13.12.2010 έως
12.12.2013
13.12.2010 έως
12.12.2013
52
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ Ν.-ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Χ. Ο.Ε.
"ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"
ATTIKΗΣ
Αχαρνές του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
13.12.2010 έως
12.12.2013
13.12.2010 έως
12.12.2013
53
ΑΝΤΙΟΧΟΣ Π. ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ
Ανδραβίδα του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
54
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Νεοχωρούδα του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
05.06.2009 έως
04.06.2011
05.06.2009 έως
04.06.2011
55
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Νεοχωρούδα του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
05.06.2009 έως
04.06.2011
05.06.2009 έως
04.06.2011
56
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Νεοχωρούδα του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
57
ΑΣΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κόρθιο Άνδρου του Ν. Κυκλάδων
ΤΥΡΙ
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28/01/2011 έως
27/01/2014
28/01/2011 έως
27/01/2014
3 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
58
ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άνω Καλαμάκι του Ν.Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
59
ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άνω Καλαμάκι του Ν.Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
60
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Πυργιώτικα Ναυπλίου του Ν. Αργολίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2009 έως
20.03.2011
21.03.2009 έως
20.03.2011
61
ΑΦΕΣ ΓΑΛΑΝΗ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ξυνιάδα του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
62
ΑΦΕΣ ΠΑΓΩΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ερυθρές του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
63
ΑΦΕΣ ΠΑΓΩΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ερυθρές του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
08.03.2011 έως
07.03.2014
08.03.2011 έως
07.03.2014
64
ΑΦΕΣ ΠΑΓΩΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ερυθρές του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
8/2/2011 έως
7/2/2014
8/2/2011 έως
7/2/2014
65
ΑΦΟΙ ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Δ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Παραπόταμος του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
66
ΑΦΟΙ ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Δ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Παραπόταμος του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
67
ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘ. Ο.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
5ο χλμ Π.Ε.Ο Λειβαδιάς - Αθηνών του Ν.
Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.07.2010 έως
16.07.2012
17.07.2010 έως
16.07.2012
68
ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘ. Ο.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
5ο χλμ Π.Ε.Ο Λειβαδιάς - Αθηνών του Ν.
Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΟΡΜΑΕΛΑ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
26.01.2011 έως
25.01.2014
26.01.2011 έως
25.01.2014
69
ΑΦΟΙ ΑΥΓΕΡΗ Ο.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Μεγάρχη του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
70
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.09.2010 έως
29.09.2011
30.09.2010 έως
29.09.2011
71
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
08.03.2010 έως
07.03.2011
08.03.2010 έως
07.03.2011
72
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
08.03.2010 έως
07.03.2011
08.03.2010 έως
07.03.2011
73
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
08.03.2010 έως
07.03.2011
08.03.2010 έως
07.03.2011
74
ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.Τ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Μαυρομάτι του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
75
ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.Τ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Μαυρομάτι του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΣΦΕΛΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
76
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΧΡ. Ο.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Μεγάρχη Τρικάλων του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
24.07.2009 έως
23.07.2011
24.07.2009 έως
23.07.2011
77
ΑΦΟΙ ΓΥΠΑΡΗ Ο.Ε.
ΧΑΝΙΩΝ
Άση- Γωνιά Αποκ/νού του Ν. Χανίων
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
10.11.2009 έως
09.11.2011
10.11.2009 έως
09.11.2011
78
ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΕ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μαρίνα του Ν. Φλώρινας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
10.11.2009 έως
09.11.2011
10.11.2009 έως
09.11.2011
4 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τραχειά Κρανιδίου του Ν. Αργολίδος
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
7/11/2010 έως
6/11/2013
7/11/2010 έως
6/11/2013
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Καρβουνάρι του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
79
ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.
80
ΑΦΟΙ ΚΑΚΟΥ Ι. Ο.Ε.
81
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σμάρι Καστελιού του Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
12.02.2011 έως
11.02.2014
12.02.2011 έως
11.02.2014
82
ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ Δ. Ο.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Αλογομάνδρα Σχοινοχωρίου του Ν.
Αργολίδος
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
83
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΑΝΑ Π. Ο.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στεφανοβίκειο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
84
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΑΝΑ Π. Ο.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στεφανοβίκειο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
85
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΑΝΑ Π. Ο.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στεφανοβίκειο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
86
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Α.Ε.
ΠΙΕΡΙΑΣ
Δίον του Ν. Πιερίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
87
ΑΦΟΙ ΚΑΤΕΦΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.Β.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Κυψέλη Βάλτου του Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
17.03.2011 έως
16.03.2014
17.03.2011 έως
16.03.2014
88
ΑΦΟΙ ΚΙΣΣΑ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
89
ΑΦΟΙ ΚΙΣΣΑ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πετροχώρι Αν. Αργιθέας του Ν.
Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
90
ΑΦΟΙ ΚΙΣΣΑ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πετροχώρι Αν. Αργιθέας του Ν.
Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
91
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Β. Ο.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ
Χάβαρι του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
92
ΑΦΟΙ ΜΟΧΛΑΚΗ ΟΕ
ΧΑΝΙΩΝ
Εμπρόσνερο, Αποκορώνου Ν. Χανίων
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
93
ΑΦΟΙ ΜΠΑΖΙΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ζευγολατιό του Ν. Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
94
ΑΦΟΙ ΝΤΑΝΤΟΥ Ο.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Βαρβάρα Ν. Χαλκιδικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
05.06.2009 έως
04.06.2011
05.06.2009 έως
04.06.2011
95
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.ΤΥΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Χωτούσα του Ν. Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
96
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν.
Α.Β.Ε.Ε
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραμμένη του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
97
ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Ο.Ε.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Φιλιππιάδα του Ν. Πρέβεζας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.10.2010 έως
21.10.2012
22.10.2010 έως
21.10.2012
98
ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Ο.Ε.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Φιλιππιάδα του Ν. Πρεβέζης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
99
ΑΦΟΙ ΠΙΓΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΠΓΑΛ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Καστανά του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
Πετροχώρι Αν. Αργιθέας του
Ν. Καρδίτσας
5 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
100 ΑΦΟΙ ΠΙΓΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΠΓΑΛ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ν. Πλαστήρα 5 Ιωνία
Ν. Θεσσαλονίκης
101 ΑΦΟΙ ΠΛΥΜΑΚΗ Β.Ε.Κ.Ξ. Α.Ε.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αργυρούπολη Δ. Λαππαίων
Ρεθύμνης
Ν.
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
23.04.2010 έως
22.04.2011
23.04.2010 έως
22.04.2011
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
23.04.2010 έως
22.04.2011
23.04.2010 έως
22.04.2011
102 ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΥ ΣΩΤ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύρναβος του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
103 ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΥ ΣΩΤ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύρναβο του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
104
ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Δ. Ο.Ε. ΛΕΣΒΙΑΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Βατούσα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
105
ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Δ. Ο.Ε. ΛΕΣΒΙΑΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Βατούσα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
106
ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Δ. Ο.Ε. ΛΕΣΒΙΑΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Βατούσα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
107 ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Στεφανόβουνο Ελασσόνας του
Ν. Λάρισας
108 ΑΦΟΙ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ Ο.Ε
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αφισσός Σπάρτης του Ν. Λακωνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
109 ΑΦΟΙ ΣΠΑΘΑΡΑ Ο.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κολχικό Λαγκάδας Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
26.06.2009 έως
25.06.2011
26.06.2009 έως
25.06.2011
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελευθέριο του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
111 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ Ο.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δεσκάτη του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
112 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ Ο.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δεσκάτη του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
113 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ Ο.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δεσκάτη του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΑΝΕΒΑΤΟ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
114 ΒΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Παλαιόχωρα του Ν. Χαλκιδικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
110 ΑΦΟΙ ΤΑΧΑ Α. Ο.Ε.
3ο χλμ. Τυρνάβου - Αμπελώνα του
Λάρισας
Ν.
115 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
116 ΒΑΣΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΣΒΟΥ
Μεσότοπο του Ν.Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
09.09.2010 έως
08.09.2011
09.09.2010 έως
08.09.2011
117 ΒΑΣΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΣΒΟΥ
Μεσότοπο του Ν.Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
09.09.2010 έως
08.09.2011
09.09.2010 έως
08.09.2011
118 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Κλεισορεύματα Μεσολογγίου του Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
119 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Κλεισορεύματα Μεσολογγίου του Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Σούρπη του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.07.2010 έως
16.07.2012
17.07.2010 έως
16.07.2012
120 ΒΕΡΟΥΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.Β.Ε.
6 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
121 ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
122 ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
123 ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
εμπορία
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
124 ΒΙΟΖΗΝ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
8ο χλμ Ε.Ο Τρίπολης - Κορίνθου του Ν.
Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ν. Τρίγλια του Ν. Χαλκιδικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
ΕΥΒΟΙΑΣ
Άγιος Ισίδωρος του Δ. Μαρμαρίου του Ν.
Ευβοίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρούστικα του Ν. Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
01/10/2010 έως
30/09/2013
01/10/2010 έως
30/09/2013
Α/Α
125
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
"ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε."
126 ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.
127 ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
128
ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΛΕΣΒΟΥ
Μεσότοπο του Ν.Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.03.2011 έως
21.03.2014
22.03.2011 έως
21.03.2014
129
ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΛΕΣΒΟΥ
Μεσότοπο του Ν.Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.03.2011 έως
21.03.2014
22.03.2011 έως
21.03.2014
130 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα του Ν. Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.09.2010 έως
29.09.2011
30.09.2010 έως
29.09.2011
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Μανθυρέα Τρίπολης του Ν.Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
132 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Χίδηρα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
133 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Χίδηρα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
134 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Χίδηρα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
131
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.
135
ΓΑΛΑΚΤΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
Α.Ε. Γ. & Σ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Άγιος Δημήτριος Μύρινας
Λήμνου του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
136
ΓΑΛΑΚΤΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
Α.Ε. Γ. & Σ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Άγιος Δημήτριος Μύρινας
Λήμνου του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αγριλιά του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
138 ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΠΕΝΤΕ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
8/2/2011 έως
7/2/2014
8/2/2011 έως
7/2/2014
139 ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΠΕΝΤΕ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
8/2/2011 έως
7/2/2014
8/2/2011 έως
7/2/2014
140 ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΠΕΝΤΕ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
8/2/2011 έως
7/2/2014
8/2/2011 έως
7/2/2014
141 ΓΑΤΑΣ Α.Ε. "Ελίμεια γή"
ΚΟΖΑΝΗΣ
4ο χλμ Κοζάνης- Πτολεμαϊδας του Ν.
Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
137 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝ. & ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
7 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
142 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
ΒΙ.ΠΕ. Αριδαίας του Ν. Πέλλας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
143
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ
Ο.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
Άραχος του Ν. Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
144
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
Ερεσός του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
145
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
Ερεσό του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
10.11.2009 έως
09.11.2011
10.11.2009 έως
09.11.2011
146 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Πλατανιστό του Ν.Ευβοίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
147 ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝ. & ΑΘ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύρναβο του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
148 ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝ. & ΑΘ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύρναβος του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2009 έως
20.03.2011
21.03.2009 έως
20.03.2011
149 ΓΙΩΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Γαλανόβρυση Ελασσόνας του Ν.
Λαρίσας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
150 ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Φαλάνη του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
151 ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Φαλάνη του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
24.07.2009 έως
23.07.2011
24.07.2009 έως
23.07.2011
152 ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
18ο χλμ Ελασσόνας-Κατερίνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
06.05.2011 έως
05.05.2014
06.05.2011 έως
05.05.2014
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βασιλικό Παγωνίου του Ν. Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
154 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας του Ν.
Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
155 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Στρογγυλοβούνι Αστακού του Ν.
Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
156 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Αγρίνιο του Ν. Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
20.10.2010 έως
19.10.2013
20.10.2010 έως
19.10.2013
157 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Αγρίνιο του Ν. Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.09.2010 έως
16.09.2013
17.09.2010 έως
16.09.2013
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ευξεινούπολη Αλμυρού του Ν.
Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΚΙΛΚΙΣ
Π.Ε.Ο. Θεσ/νικης-Πολυκάστρου
Λιμνότοπος Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
05.06.2011 έως
04.06.2014
05.06.2011 έως
04.06.2014
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Γαλατάκι του Ν. Κορινθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
161 ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Τρελάγκαθα Μεσολλογίου του Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
162 ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Τρελάγκαθα Μεσολλογίου του Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
153 ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
158
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Β. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.
159 ΔΑΛΛΑΣ Α - Β. ΠΡΑΠΑΣ Ο.Ε.
160 ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
8 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
163 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Βαλύρα του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
12.02.2011 έως
11.02.2014
12.02.2011 έως
11.02.2014
164 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Βαλύρα του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
165 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Βαλύρα του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΣΦΕΛΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
05.06.2011 έως
04.06.2014
05.06.2011 έως
04.06.2014
166 ΔΙΚΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ
Σιάτιστα του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
21.12.2010 έως
20.12.2013
21.12.2010 έως
20.12.2013
ΚΙΛΚΙΣ
ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
168 ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Περιβόλι του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
18.09.2009 έως
17.09.2011
18.09.2009 έως
17.09.2011
169 ΔΟΥΚΙΔΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
167 ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
170
ΔΟΥΡΟΥΝΤΟΥΔΑΚΗ- ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μυριοκέφαλα του Ν. Ρεθύμνου
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
171
ΔΟΥΡΟΥΝΤΟΥΔΑΚΗ- ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μυριοκέφαλα του Ν. Ρεθύμνου
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Παλαιρο του Ν. Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
172 ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
173
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταγματάρχη Κωστάκη 1 Ελεούσα Ν.
Ιωαννίνων ΤΚ 45110
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
06.05.2009 έως
05.05.2011
06.05.2009 έως
05.05.2011
174
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταγματάρχη Κωστάκη 1 Ελεούσα Ν.
Ιωαννίνων ΤΚ 45110
ΤΥΡΙ
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
06.05.2009 έως
05.05.2011
06.05.2009 έως
05.05.2011
175
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ελεούσα του Ν. Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
10.11.2009 έως
09.11.2011
10.11.2009 έως
09.11.2011
176 ΕΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2013
14.04.2010 έως
13.04.2013
177 ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μυρσίνη του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
178 ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γρεβενά του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΑΝΕΒΑΤΟ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
8/2/2011 έως
7/2/2014
8/2/2011 έως
7/2/2014
179 ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γρεβενά του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
8/2/2011 έως
7/2/2014
8/2/2011 έως
7/2/2014
ΑΧΑΪΑΣ
Καλάβρυτα του Ν. Αχαϊας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
181 ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙ.ΠΕ Άργους του Ν. Καστοριάς
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
182 ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙ.ΠΕ Άργους του Ν. Καστοριάς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
06.05.2011 έως
05.05.2014
06.05.2011 έως
05.05.2014
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Καλύβια Λαμίας του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
180 ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
183
ΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
9 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
184 ΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-Ν. ΤΑΧΑΣ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Μακρυχώρι του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
185
ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"ΚΟΦΙΝΑΣ"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ασήμι Μονοφατσίου του
Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
186
ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"ΚΟΦΙΝΑΣ"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ασήμι Μονοφατσίου του
Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
187 ΕΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Πέραμα Γεροποτάμου του
Ν. Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.03.2011 έως
21.03.2014
22.03.2011 έως
21.03.2014
188 ΕΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Πέραμα Γεροποτάμου του
Ν. Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.03.2011 έως
21.03.2014
22.03.2011 έως
21.03.2014
189 ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Χώρα Νάξου του Ν. Κυκλάδων
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
190 ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τρία Μοναστήρια του Ν. Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2012
22.07.2010 έως
21.07.2012
191 ΕΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Πελαγία Ξυλαγανής του Ν. Ροδόπης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
192 ΕΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Λιβάδια Ερμούπολης Ν. Κυκλάδων
ΤΥΡΙ
ΣΑΝ ΜΙΧΑΛΗ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
193 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΒΡΟΥ
1ο χλμ. Διδυμοτείχου Ορεστιάδας του Ν.
'Εβρου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.10.2010 έως
21.10.2012
22.10.2010 έως
21.10.2012
194 ΕΓΝΗΛ Ε.Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ
Κουρτέσι του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
ΚΟΖΑΝΗΣ
4ο χλμ Κοζάνης - Πτολεμαϊδας του Ν.
Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
14.04.2011 έως
13.04.2014
14.04.2011 έως
13.04.2014
196 ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
197 ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
198 ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓ. - ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
199 ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓ. - ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
195 ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ Μ.Ε.Π.Ε.
200
ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ
Ευζώνοι Πολυκάστρου του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.10.2010 έως
21.10.2012
22.10.2010 έως
21.10.2012
201
ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ
Ευζώνοι Πολυκάστρου του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
30.01.2011 έως
29.01.2014
30.01.2011 έως
29.01.2014
202 ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ Ε.Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Οινόφυτα του Ν.Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
19.11.2010 έως
18.11.2012
19.11.2010 έως
18.11.2012
203 ΖΑΓΑΡΗΣ ΕΥΘ. ΣΠΥΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαραθώνας του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Περδικάκι Ινάχου του Ν.
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
204 ΖΑΓΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
10 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
Θεόπετρα Καλαμπάκας του
Τρικάλων
Ν.
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
205 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
206 ΖΑΧΑΡΗΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
2ο χλμ. Φαρσάλων - Λαμίας του Ν.
Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2013
03.09.2010 έως
02.09.2013
207 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γαρδίκι Αχέροντα του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.03.2011 έως
21.03.2014
22.03.2011 έως
21.03.2014
208 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γαρδίκι Αχέροντα του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
09.02.2011 έως
08.02.2014
09.02.2011 έως
08.02.2014
209 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γαρδίκι Αχέροντα του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
06.02.2011 έως
05.02.2014
06.02.2011 έως
05.02.2014
210 ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κορυφή Ν. Κοζάνης ΤΚ 50002
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
06.05.2011 έως
05.05.2014
06.05.2011 έως
05.05.2014
211 ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κορυφή Ν. Κοζάνης ΤΚ 50002
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
06.05.2011 έως
05.05.2014
06.05.2011 έως
05.05.2014
212 ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κορυφή Κοζάνης του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
213 ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κορυφή Κοζάνης του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΑΝΕΒΑΤΟ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Καλαμάκι Αγ.Παρασκευής Λαμίας του Ν.
Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
215 ΖΙΩΓΑΣ Ι. - ΣΤ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύρναβος του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
216 ΖΙΩΓΑΣ Ι. - ΣΤ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύρναβος του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΗΛΕΙΑΣ
Πύργο του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
24.07.2009 έως
23.07.2011
24.07.2009 έως
23.07.2011
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κάτω Μαλλάκι του Ν. Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
26.10.2010 έως
25.10.2013
26.10.2010 έως
25.10.2013
219 ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡΤΑΣ
Αμμότοπο του Ν. Άρτας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
220 ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡΤΑΣ
Αμμότοπο του Ν. Άρτας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
221 ΘΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μαυρομάτι του Ν. Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
222 ΘΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μουζάκι του Ν. Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΠΕΛΛΑΣ
Κάτω Ροδονιά Αριδαίας του Ν. Πέλλας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
08.03.2011 έως
07.03.2014
08.03.2011 έως
07.03.2014
224 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Πεντεόρια του Ν. Φωκίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
225 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Παραπόταμος του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
214 ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
217
ΗΛ-ΒΙ-ΓΑΛ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΒΑΣ.
Α.Β.Ε.Ε.
218 ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΕ
223
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ &
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε.
11 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
226 ΘΥΜΕΛΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Αντίσσα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
227 ΘΥΜΕΛΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Αντίσσα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
228 ΘΥΜΕΛΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Αντίσσα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Άστρος Κυνουρίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
2/11/2010 έως
1/11/2013
2/11/2010 έως
1/11/2013
230 ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Βερδικούσια Ελασσόνας του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
231 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ανδραβίδα του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
25/10/2010 έως
27/5/2012
25/10/2010 έως
27/5/2012
ΑΤΤΙΚΗΣ
32ο χλμ. Λ.Σουνίου Μαρκόπουλο του Ν.
Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Νέα Σήμαντρα του Ν. Χαλκιδικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΦΩΚΙΔΑΣ
Πεντάπολη του Ν. Φωκίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
ΕΒΡΟΥ
Διδυμότειχο Ορεστιάδας του Ν. Έβρου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2009 έως
08.04.2011
09.04.2009 έως
08.04.2011
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Σπερχειάδα του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
ΑΧΑΪΑΣ
Πάτρα του Ν. Αχαϊας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.07.2010 έως
16.07.2012
17.07.2010 έως
16.07.2012
ΦΩΚΙΔΑΣ
Άμφισσα του Ν. Φωκίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
239 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αρναία του Ν. Χαλκιδικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
240 ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στεφανοβίκειο Βόλου του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
241 ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στεφανοβίκειο Βόλου του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
242 ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στεφανοβίκειο Βόλου του
Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΥΡΕΑ Ε.Π.Ε- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ &
229 ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ &
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
232 ΚΑΪΔΑΝΤΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
233 ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
234 ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε.
235 ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (AGROΓΑΛ)
236 ΚΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
237 ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
238 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
243
ΚΑΡΑΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ
Πέτρα Πρέβεζας
ΤΥΡΙ
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
244
ΚΑΡΑΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ
Πέτρα Πρέβεζας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
245
ΚΑΡΑΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ
Πέτρα Πρέβεζας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
246 ΚΑΡΕΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ Μαχαιράς Αστακού του
ΑΣ
Ν. Αιτωλοκαρνανίας
12 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Αμφιλοχία του Ν. Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
248 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άλιμο του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
249 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Άλιμο του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
250 ΚΑΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Άνω Ράχη του Ν. Πρεβέζης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.01.2011 έως
21.01.2014
22.01.2011 έως
21.01.2014
251 ΚΑΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Άνω Ράχη του Ν. Πρεβέζης
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
10.11.2010 έως
09.11.2013
10.11.2010 έως
09.11.2013
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας του Ν.
Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
24.07.2009 έως
23.07.2011
24.07.2009 έως
23.07.2011
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
24.07.2009 έως
23.07.2011
24.07.2009 έως
23.07.2011
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
247 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΓΓ. ΣΤΑΥΡΟΣ
252 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
253
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΠΑΤΩΡΗΣ ΑΘ. ΟΕ
ΠΕΛΛΑΣ
Καρυώτισσα - Έδεσσας
Ν. Πέλλας
του
254
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΠΑΤΩΡΗΣ ΑΘ. ΟΕ
ΠΕΛΛΑΣ
Καρυώτισσα - Έδεσσας
Ν. Πέλλας
του
255 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Γ.-ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ Κ . Ο.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ
Ν. Σάντα του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
256 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Γ.-ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ Κ . Ο.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ
Ν. Σάντα του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
257 ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασπρόπυργος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
258 ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασπρόπυργος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
259 ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασπρόπυργος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
260 ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασπρόπυργος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
261 ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασπρόπυργος του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
262 ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Κομνηνών & Βαλτετσίου Ασπρόπυργο
του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
17.07.2010 έως
16.07.2012
17.07.2010 έως
16.07.2012
263 ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Κομνηνών & Βαλτετσίου Ασπρόπυργο
του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
264 ΚΛΕΠΚΟΣ ΚΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Περιβολάκι Λαγκαδά του Ν.
Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
265 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ Τ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κράνα Μυλοποτάμου
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
266 ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ
Λιμνότοπος του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
267 ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ
Λιμνότοπος του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
13 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
268 ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ
Λιμνότοπο του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
06.05.2011 έως
05.05.2014
06.05.2011 έως
05.05.2014
269 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΤΑΣ
Αμμότοπο Ξηροβουνίου του Ν. Άρτας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2008 έως
12.10.2009
270 ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Αστακό του Ν. Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
271 ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Αστακός του Ν. Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελευθέριο του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
273 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ Γ. - ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ Σ. ΟΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Πολύμυλος Κοζάνης του Ν.Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
274 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ Γ. - ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ Σ. ΟΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Πολύμυλο Κοζάνης του Ν.Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
8/2/2011 έως
7/2/2014
8/2/2011 έως
7/2/2014
ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρούσι του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
13.12.2010 έως
12.12.2013
13.12.2010 έως
12.12.2013
276 ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μέγαρο του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
277 ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μέγαρο του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
278 ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μέγαρο του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
279 ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μέγαρο του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
280 ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μέγαρο του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
281 ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μέγαρο του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΑΝΕΒΑΤΟ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
282 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ελληνικό Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κρανίδι Ν. Αργολίδος
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
26.06.2011 έως
25.06.2014
26.06.2011 έως
25.06.2014
284 ΚΟΥΤΣΟΥΚΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Αργενός του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
285 ΚΟΥΤΣΟΥΚΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Αργενός του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
286 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ.Β.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γαλανάδος Νάξου του Ν. Κυκλάδων
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.10.2010 έως
20.10.2012
21.10.2010 έως
20.10.2012
287 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ.Β.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γαλανάδο Νάξου του Ν. Κυκλάδων
ΤΥΡΙ
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
288 ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μπαλέ- Κοξαρέ του Ν. Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
272 ΚΟΥΚΗΣ ΑΘ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
275
283
ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΜΠΡΑΝΤΣ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.
"ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ"
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
14 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Πλάτανος Αλμυρού του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
290 ΚΥΠΙΡΤΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Λεύκαρα του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
27/12/2010 έως
26/12/2013
27/12/2010 έως
26/12/2013
291 ΚΥΠΙΡΤΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Λεύκαρα του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28/12/2010 έως
27/12/2013
28/12/2010 έως
27/12/2013
292 ΚΥΠΙΡΤΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Λεύκαρα του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28/12/2010 έως
27/12/2013
28/12/2010 έως
27/12/2013
293 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ωρεοί του Ν. Ευβοίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Παραδείσια του Ν. Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ριζά Χαλκιδικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
296 ΛΑΒΙΟΓΑΛ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Συκέα Μολάων του Ν. Λακωνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
297 ΛΑΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
24.07.2009 έως
23.07.2011
24.07.2009 έως
23.07.2011
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
289 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
294
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
-ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ο.Ε.
295 ΚΩΝΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ε.Ο Τρίπολης - Κορίνθου
Ν. Αρκαδίας
του
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.09.2010 έως
29.09.2011
30.09.2010 έως
29.09.2011
299 ΛΑΪΤΣΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βαλεστινό του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
300 ΛΑΪΤΣΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βαλεστινό του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
301 ΛΑΪΤΣΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βαλεστινό του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
298 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
302 ΛΙΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Σκάνδαλο Παραμυθιάς του
Ν. Θεσπρωτίας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κρανίδι του Ν. Αργολίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Θήβα του Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
305 ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Βαφειοχώρι του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
306 ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
Βαφειοχώρι του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
307 ΛΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Μαυροβούνι του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
308 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Πόρτες Ωλενίας του Ν. Αχαΐας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ.Ι. Ρέντη του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
08.03.2011 έως
07.03.2014
08.03.2011 έως
07.03.2014
303 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β & ΣΙΑ Ο.Ε.
304 ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
309
ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
15 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ.Ι. Ρέντη του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
28/01/2011 έως
27/01/2014
28/01/2011 έως
27/01/2014
311 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Θανα Τρίπολης του Ν. Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.12.2010 έως
17.12.2013
18.12.2010 έως
17.12.2013
312 ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Παιανία του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
13.12.2010 έως
12.12.2013
13.12.2010 έως
12.12.2013
313 ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Καλλιθέα Ελασσόνας του Ν.Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14 χλμ. Θεσ/νικης Πολυγύρου του Ν.
Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Παραμυθιά του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΧΑΝΙΩΝ
Ράμνη Αποκορώνου του Ν. Χανίων
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
317 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
8ο χλμ Ναυπλίου-Επιδαύρου του Ν.
Αργολίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2009 έως
08.04.2011
09.04.2009 έως
08.04.2011
318 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κουφάλια του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
319 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κουφάλια του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
320 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κουφάλια του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
321 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κουφάλια του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
322 ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κοπανάκι του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
323 ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κοπανάκι του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΣΦΕΛΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
324 ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ
Καλάβρυτα του Ν. Αχαϊας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
Α/Α
310
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
314 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε.
315 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
316 ΜΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
325
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ Νεοχώρι Οινιάδων του
ΑΣ
Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
326
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ Νεοχώρι Οινιάδων του
ΑΣ
Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
17.03.2011 έως
16.03.2014
17.03.2011 έως
16.03.2014
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
327 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
328 ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
329
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
330
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Κλειτορία του Ν. Αχαϊας
Σαραντάπορο Ελασσόνας του
Λαρίσης
Ν.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Επισκοπικό του Ν. Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΗΜΑΘΙΑΣ
11ο χλμ Εθνικής Οδού Βέροιας Θεσσαλονίκης του Ν. Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια, τυπ/ση,
εμπορία
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
16 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
331 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
332
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ
Ο.Ε.
333 ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
Έδεσσα του Ν. Πέλλης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
28/01/2011 έως
27/01/2014
28/01/2011 έως
27/01/2014
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γοργοπόταμος του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
17.03.2011 έως
16.03.2014
17.03.2011 έως
16.03.2014
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας του
Ν.Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
334
ΜΠΑΣΔΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατερίνη του Ν. Πιερίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
335
ΜΠΑΣΔΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατερίνη του Ν. Πιερίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
336
ΜΠΑΣΔΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατερίνη του Ν. Πιερίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
337 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βούλγαρη κ΄ Λιακατά Πάροδος Ν.
Τρικάλων ΤΚ 42100
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
06.05.2009 έως
05.05.2011
06.05.2009 έως
05.05.2011
338 ΜΠΑΦΑΣ Γ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΤΑΣ
Ανέζα του Ν. Άρτας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2009 έως
20.03.2011
21.03.2009 έως
20.03.2011
339 ΜΠΑΦΑΣ Γ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΤΑΣ
Ανέζα του Ν. Άρτας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2009 έως
20.03.2011
21.03.2009 έως
20.03.2011
340 ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κυψέλη του Ν. Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
341 ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΠΙΕΡΙΑΣ
Αιγίνιο του Ν. Πιερίας
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
12.02.2011 έως
11.02.2014
12.02.2011 έως
11.02.2014
342 ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΠΙΕΡΙΑΣ
στην Κυψέλη του Ν. Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
343 ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΠΙΕΡΙΑΣ
Κυψέλη του Ν. Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
344 ΜΠΕΜΠΕΖΑΣ ΚΩΝ & ΣΩΤ Ο.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
7ο χλμ Τρικάλων- Καρδίτσης του
Τρικάλων
Ν.
345
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Βοδιάνα Ελασσόνας του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
346
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Βοδιάνα Ελασσόνας του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
347
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ
Βουλιαγμένη Πηνείας του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
2/10/2010 έως
01/10/2013
2/10/2010 έως
01/10/2013
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Λυρκεία του Ν. Αργολίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
08.03.2011 έως
07.03.2014
08.03.2011 έως
07.03.2014
349 ΜΠΟΛΟΣ ΧΑΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συκιές του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
350 ΜΠΟΛΟΣ ΧΑΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συκιές του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3ο χιλ Τρικάλων-Πυλης του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
348 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
351
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ &
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε.
17 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
352 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΝΟΜΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ
Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας του
Ηλείας
Ν.
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
353
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡ.-ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΝΤ.
Ο.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βρύση Πασσά Ασπράγγελοι Ζαγορίου
ΤΥΡΙ
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
354
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡ.-ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΝΤ.
Ο.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βρύση Πασσά Ασπράγγελοι Ζαγορίου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
355 ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Μανταμάδος του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
356 ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Μανταμάδος του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κουρτάκι Άργους Ν. Αργολίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
05.06.2011 έως
04.06.2014
05.06.2011 έως
04.06.2014
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Αμφιλοχία Ν. Αιτωλοκαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
26.06.2009 έως
25.06.2011
26.06.2009 έως
25.06.2011
ΔΡΑΜΑΣ
Δράμα του Ν. Δράμας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
360 ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
2ο χλμ ΕΟ Μακρυχωρίου-Παραποτάμου
του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
361 ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
2ο χλμ ΕΟ Μακρυχωρίου-Παραποτάμου
του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Κάτουνα του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
363 ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΠΟΣΤ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Νέα Λεύκη του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
364 ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΠΟΣΤ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν. Λεύκη του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
365 ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΡΟΒΟΓΑΛ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Νέα Ευκαρπία του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
366 ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΡΟΒΟΓΑΛ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ν. Ευκαρπία του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
367 ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γαλάτιστα του Ν. Χαλκιδικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
368 ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Λύχνα Λήμνου του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
369 ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Λύχνα Λήμνου του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
370 ΝΤΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άνω Ζάλογγο Δ.Μολοσσών Ν.
Ιωαννίνων ΤΚ 44003
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
06.05.2009 έως
05.05.2011
06.05.2009 έως
05.05.2011
371 ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μικρό Περιστέρι του Ν. Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
372 ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μικρό Περιστέρι του Ν. Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
357 ΜΥΤΑΣ Δ. - ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ Ο.Ε.
358 ΝΑΚΑΣ Ν. ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
359
ΝΕΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
362 ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γάζι του Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
εμπορία
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
374
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γάζι του Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
375
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γάζι του Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
376
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΑΟΥΤΗ Ε.Π.Ε.
"ΜΙΤΑΤΟ ΜΑΣΑΟΥΤΗ"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βουβουλίτη του Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.11.2010 έως
21.11.2013
22.11.2010 έως
21.11.2013
377
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΑΟΥΤΗ Ε.Π.Ε.
"ΜΙΤΑΤΟ ΜΑΣΑΟΥΤΗ"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βουβουλίτη του Ν. Ηρακλείου
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
22.11.2010 έως
21.11.2013
22.11.2010 έως
21.11.2013
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ.Δ. Σκοπής Τριπόλεως του Ν. Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
11.12.2010 έως
10.12.2012
11.12.2010 έως
10.12.2012
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
373
378 ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Α.Ε.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
379
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ
16o χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
380
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ
16ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
381 ΠΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
382 ΠΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
383 ΠΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
384 ΠΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καλαμπάκα του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2011 έως
13.04.2014
14.04.2011 έως
13.04.2014
385 ΠΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καλαμπάκα του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2011 έως
13.04.2014
14.04.2011 έως
13.04.2014
386 ΠΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καλαμπάκα του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2011 έως
13.04.2014
14.04.2011 έως
13.04.2014
387 ΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Νεοχωρούδα του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
12ο χλμ Τρίπολης-Πύργου του
Ν.Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
389
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.Α.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Παραμυθιά του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
390
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.Α.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Παραμυθιά του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
391 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 8ο χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Καρπενησίου του Ν.
ΑΣ
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
392 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 8ο χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Καρπενησίου του Ν.
ΑΣ
Αιτωλοακαρνανίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
393 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λάρισας
19 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
394 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ελασσόνα του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
395 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΕΒΡΟΥ
2ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Άβαντος του
Ν. Έβρου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
09.09.2010 έως
08.09.2011
09.09.2010 έως
08.09.2011
396 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΙΕΡΙΑΣ
Λιτόχωρο του Ν. Πιερίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2009 έως
20.03.2011
21.03.2009 έως
20.03.2011
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δαύλεια του Ν. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
398 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Κλεισούρα του Ν. Καστοριάς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
399 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αναρράχη Πτολεμαίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
400 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ζάρακες Δυστίων του Ν. Ευβοίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.05.2010 έως
28.05.2012
29.05.2010 έως
28.05.2012
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ
Αμφιλοχία -Κάμπος Αμπελακίου του Ν.
Αιτ/νιας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
10.11.2009 έως
09.11.2011
10.11.2009 έως
09.11.2011
Α/Α
397
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
401 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
402
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Εύα του Ν.Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΣΦΕΛΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
7/1/2011 έως
6/1/2014
7/1/2011 έως
6/1/2014
403
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Εύα του Ν.Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
6/12/2010 έως
5/12/2013
6/12/2010 έως
5/12/2013
ΑΧΑΪΑΣ
Άνω Λούσοι Καλαβρύτων του Ν. Αχαϊας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
405 ΠΗΛΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
406 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Μέλανες Νάξου του Ν. Κυκλάδων
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
ΑΤΤΙΚΗΣ
Οργωπή Βίλια του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
408 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ριζόμυλος του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.10.2010 έως
21.10.2012
22.10.2010 έως
21.10.2012
409 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ριζόμυλος του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.10.2010 έως
21.10.2012
22.10.2010 έως
21.10.2012
ΕΥΒΟΙΑΣ
Μίστρο Διρφύων του Ν. Εύβοιας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
30.09.2010 έως
29.09.2011
30.09.2010 έως
29.09.2011
411 ΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣ.& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κάτω Μερόπη Άνω Πωγωνίου
Ν.Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
05.06.2009 έως
04.06.2011
05.06.2009 έως
04.06.2011
412 ΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣ.& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κάτω Μερόπη Άνω Πωγωνίου του Ν.
Ιωαννίνων
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
27.08.2009 έως
26.08.2011
27.08.2009 έως
26.08.2011
404 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.
407 ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
410 ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ Ε.Π.Ε.
413
ΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ο.Ε.
414 ΠΡΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ασπροκκλήσι Φιλιατών του
Ν. Θεσπρωτίας
Τύρναβο του Ν. Λάρισας
20 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
415 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Σιδερά Κοζάνης του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
416 ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σοχό του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
417 ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σοχό του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
418 ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σοχό του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
419 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Α.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σολωμό του Ν. Κορινθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
ΗΛΕΙΑΣ
Επιτάλιο του Ν. Ηλείας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αράχωβα του N. Βοιωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΟΡΜΑΕΛΑ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
13.12.2010 έως
12.12.2013
13.12.2010 έως
12.12.2013
422 ΡΕΓΗΤΣΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Καστανιές του Ν.Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
26.01.2011 έως
25.01.2014
26.01.2011 έως
25.01.2014
423 ΡΕΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δορκάδα του Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
18.09.2009 έως
17.09.2011
18.09.2009 έως
17.09.2011
424 ΡΕΝΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
Πατρίδα Δήμου, Δόβρα Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
425 ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αγ. Ανδρέα του Ν. Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
Α/Α
420
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
421 ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
426
ΡΟΔΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ
3ο χλμ Ξάνθης - Π. Λάγους του Ν.
Ξάνθης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
427
ΡΟΔΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ
3ο χλμ Ξάνθης - Π. Λάγους του Ν.
Ξάνθης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
428 ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αλμυρός του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
28.02.2011 έως
27.02.2014
28.02.2011 έως
27.02.2014
429 ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αλμυρός του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
28.02.2011 έως
27.02.2014
28.02.2011 έως
27.02.2014
430 ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αλμυρό του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
431 ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αλμυρός του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
432 ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο χλμ. Αλμυρού - Κωφών του Ν.
Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
09.09.2010 έως
08.09.2011
09.09.2010 έως
08.09.2011
433 ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Δίλοφο Πενταλόφου του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
434 ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Δίλοφο Πενταλόφου του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
435 ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Δίλοφο Πενταλόφου του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
21 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
436 ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Δίλοφο Πενταλόφου του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.02.2010 έως
16.02.2012
17.02.2010 έως
16.02.2012
437 ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΑΒΕΕ
ΛΕΣΒΟΥ
Θερμη του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
26/01/2011 έως
25/01/2014
26/01/2011 έως
25/01/2014
438 ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΑΒΕΕ
ΛΕΣΒΟΥ
Θερμη του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
26/01/2011 έως
25/01/2014
26/01/2011 έως
25/01/2014
439 ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΑΒΕΕ
ΛΕΣΒΟΥ
Θερμη του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
26/01/2011 έως
25/01/2014
26/01/2011 έως
25/01/2014
440 ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Ίμερα Σερβίων του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
441 ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Ίμερα Σερβίων του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
442 ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Ίμερα Σερβίων του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
443 ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Κλεισούρα Ελασσόνας του
Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
444 ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Κλεισούρα Ελασσόνας του
Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
23.04.2011 έως
22.04.2014
23.04.2011 έως
22.04.2014
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
445 ΣΙΝΑΝΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Πιάνα του Δ. Φαλάνθου του Ν. Αρκαδίας
446 ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
447 ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
448 ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
449 ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
450 ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλο του Ν. Μαγνησίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
451 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. Ο.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
452 ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γκρίκα Παραμυθίας του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
453 ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γκρίκα Παραμυθίας του Ν. Θεσπρωτίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΚΟΖΑΝΗΣ
1ο χλμ Πτολεμαϊδα - Αρδάσσας του Ν.
Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΧΑΝΙΩΝ
Σκαλωτή Σφακίων του Ν. Χανίων
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
05.12.2010 έως
04.12.2013
05.12.2010 έως
04.12.2013
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Άργος Ορεστικό του Ν. Καστοριάς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
454 ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
455 ΣΟΦΟΥΛΗΣ Α.Ε.
456 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
22 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Καλιάνους του Ν. Κορινθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
458 ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ιστιαία του Ν. Ευβοίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
459 ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΧ & ΙΩΑΝ. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Φαλάνη του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
07.07.2010 έως
06.07.2011
07.07.2010 έως
06.07.2011
460 ΤΑΣΤΑΝΗ Μ. & Δ. Ο.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Άγρα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΛΑΔΟΤΥΡΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.07.2010 έως
16.07.2012
17.07.2010 έως
16.07.2012
461 ΤΑΣΤΑΝΗ Μ. & Δ. Ο.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Άγρα του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
17.07.2010 έως
16.07.2012
17.07.2010 έως
16.07.2012
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
457 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
462
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Αμπελώνας Τυρνάβου του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
463
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Αμπελώνας Τυρνάβου του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2012
16.12.2010 έως
15.12.2012
464 ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μικρό Σειρήνι του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
465 ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μικρό Σειρήνι του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
466 ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μικρό Σειρήνι του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
467 ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μικρό Σειρήνι του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΑΝΕΒΑΤΟ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
468 ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μικρό Σειρήνι του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2010 έως
13.04.2012
14.04.2010 έως
13.04.2012
469 ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μικρό Σειρήνι του Ν. Γρεβενών
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
470 ΤΖΙΟΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Μηλοχώρι Μουρικίου του Ν. Κοζάνης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Γαργαλιάνοι του Ν. Μεσσηνίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
ΕΥΒΟΙΑΣ
Καψούρι Καφηρέως του Ν. Ευβοίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
16.12.2010 έως
15.12.2013
16.12.2010 έως
15.12.2013
473 ΤΟΜΑΡΑΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Δροσιά του Ν. Αχαϊας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
474 ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
3ο χλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας του Ν.
Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
475 ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
3ο χλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας του Ν.
Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.07.2010 έως
01.07.2012
02.07.2010 έως
01.07.2012
471 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
472 ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
476
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Καρυά Άργους του Ν. Αργολίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
477
ΤΡΙΚΚΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων - Καρδίτσας του Ν.
Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
23 από 26
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
478
ΤΡΙΚΚΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας του Ν.
Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
479
ΤΡΙΚΚΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας του Ν.
Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
480
ΤΡΙΦΥΛΛΙ Ε.Π.Ε. - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΒΡΟΥ
Αρδάνιο Φερών του Ν. Έβρου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΚΑΒΑΛΑΣ
Λιμενάρια Θάσου του Ν.Καβάλας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
21.10.2010 έως
20.10.2011
21.10.2010 έως
20.10.2011
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ίσαρι του Ν. Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΛΑΡΙΣΑΣ
Αμπέλια Βερδικούσας του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.01.2010 έως
20.01.2012
21.01.2010 έως
20.01.2012
ΚΙΛΚΙΣ
Αγία Παρασκευή του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Παναγίτσα του Ν. Αρκαδίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
08.03.2011 έως
07.03.2014
08.03.2011 έως
07.03.2014
ΠΕΛΛΑΣ
Κρύα Βρύση του Ν. Πέλλας
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
19.01.2011 έως
18.01.2014
19.01.2011 έως
18.01.2014
ΠΕΛΛΑΣ
Κρύα Βρύση του Ν. Πέλλας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.02.2011 έως
27.02.2014
28.02.2011 έως
27.02.2014
488 ΤΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Α.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Σπερχειάδα του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
489 ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Παραπόταμο του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
490 ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Σπαρμός Ελασσόνας του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
28.05.2010 έως
27.05.2012
28.05.2010 έως
27.05.2012
491 ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων -Πύλης Ν.
Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
492 ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων -Πύλης Ν.
Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
29.07.2010 έως
28.07.2012
29.07.2010 έως
28.07.2012
481 ΤΡΟΥΛΙΑΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ
482
ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
483 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Ζ. - ΚΑΤΙΝΑΣ Χ. Ο.Ε.
484 ΤΣΑΚΝΗΣ ΠΑΥΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ
485 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
486 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ " Η ΒΛΑΧΑ"
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
487 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ " Η ΒΛΑΧΑ"
493
ΤΥΡΟΚΑΜ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ Αμπελάκι Αμφιλοχίας του
ΑΣ
Αιτωλοακαρνανίας
Ν.
494 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΕ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Καλογερου Συβρίτου του Ν.Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
495 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΕ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Καλογερου Συβρίτου του Ν.Ρεθύμνης
ΤΥΡΙ
ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
496 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα του Ν. Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
497 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα του Ν. Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
498 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα του Ν. Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
24 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα του Ν. Καρδίτσας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
500 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΑΡΤΑΣ
Σκουληκαριά του Ν. Άρτας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
02.12.2009 έως
01.12.2011
02.12.2009 έως
01.12.2011
ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΡΟΜΙΧΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε."ΑΡΓΟΓΑΛ"
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Μαγούλα Κεφαλαρίου του Ν. Αργολίδος
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
502 ΥΙΟΙ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ε. Ο.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Περιβολάκι Λαγκάδας του Ν.
Θεσσαλονίκης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
09.07.2009 έως
08.07.2011
09.07.2009 έως
08.07.2011
503 ΥΙΟΙ ΓΕΩΡ.ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ Ο.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Βερβενά του Ν. Αργολίδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
10.11.2009 έως
09.11.2011
10.11.2009 έως
09.11.2011
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
ΤΥΡΙ
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
08.03.2011 έως
07.03.2014
08.03.2011 έως
07.03.2014
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
499 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
501
504 ΥΙΟΙ ΜΠΑΦΑ Σ. Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΤΑΣ
12ο χλμ Άρτας - Κορωνησίας του
Άρτας
505 ΥΙΟΙ ΜΠΑΦΑ Σ. Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΤΑΣ
12ο χλμ Άρτας - Κορωνησίας του
Ν. Άρτας
506 ΥΙΟΙ ΜΠΑΦΑ Σ. Α.Β.Ε.Ε.
ΓΑΛΟΤΥΡΙ
12ο χλμ Άρτας - Κορωνησίας του
Άρτας
Ν.
Ν.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
507 ΥΙΟΙ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ι. Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύρναβος του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
508 ΥΙΟΙ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
Βέροια του Ν. Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
509 ΥΙΟΙ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
Βέροια του Ν. Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
13.10.2009 έως
12.10.2011
13.10.2009 έως
12.10.2011
510 ΥΙΟΙ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο του Ν. Αττικής
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΛΑΡΙΣΑΣ
Νίκαια του Ν. Λάρισας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
22.07.2010 έως
21.07.2011
22.07.2010 έως
21.07.2011
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γριζάνο του Ν. Τρικάλων
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
03.09.2010 έως
02.09.2012
03.09.2010 έως
02.09.2012
ΚΙΛΚΙΣ
Κάτω Απόστολοι του Ν. Κιλκίς
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
εμπορία
30.11.2010 έως
29.11.2011
30.11.2010 έως
29.11.2011
ΦΑΡΜΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΒΑΡΔΑΞΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Φιλιά του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
14.04.2011 έως
13.04.2014
14.04.2011 έως
13.04.2014
515 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο χλμ. ΕΟ Βέροιας - Κοζάνης του Ν.
Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
516 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο χλμ. ΕΟ Βέροιας - Κοζάνης του Ν.
Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
517 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο χλμ. ΕΟ Βέροιας - Κοζάνης του
Ημαθίας
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
18.03.2010 έως
17.03.2012
18.03.2010 έως
17.03.2012
511
ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α.Ε.
512
ΥΦΑΝΤΗΣ Χ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. "ΦΕΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"
513 ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
514
518 ΧΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
519 ΧΕΛΜΟΣ Α.Ε.
Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αργυροχώρι Υπάτης του Ν. Φθιώτιδας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
ΑΧΑΪΑΣ
Σανταμέρι του Ν. Αχαϊας
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2010 έως
20.03.2012
21.03.2010 έως
20.03.2012
25 από 26
ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
520 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ
Φλαμουριά Έδεσσας του Ν. Πέλλης
ΤΥΡΙ
ΜΠΑΤΖΟΣ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
521 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ
Φλαμουριά Έδεσσας του Ν. Πέλλης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
522 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ
Φλαμουριά Έδεσσας του Ν. Πέλλης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
09.09.2010 έως
08.09.2011
09.09.2010 έως
08.09.2011
523 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ
Φλαμουριά Έδεσσας του Ν. Πέλλης
ΤΥΡΙ
ΚΑΣΕΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
09.09.2010 έως
08.09.2011
09.09.2010 έως
08.09.2011
524 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ
Φλαμουριά Έδεσσας του Ν. Πέλλας
ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ
Π.Ο.Π.
συσ/σια - τυπ/ση,
εμπορια
28/01/2011 έως
27/01/2014
28/01/2011 έως
27/01/2014
525 ΧΡΥΣΑΦΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Καρπάσι Λήμνου του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
526 ΧΡΥΣΑΦΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ
Καρπάσι Λήμνου του Ν. Λέσβου
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
527 ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Φαλάνη του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορια
21.03.2011 έως
20.03.2014
21.03.2011 έως
20.03.2014
528 ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Φαλάνη του Ν. Λαρίσης
ΤΥΡΙ
ΜΑΝΟΥΡΙ
Π.Ο.Π.
παρ/γη, συσ/σια,
εμπορία
09.04.2011 έως
08.04.2014
09.04.2011 έως
08.04.2014
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
26 από 26