Α/Α ΑΡ.ΙΣΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ

ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2014
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ -­‐ Ι.Ο.Π. -­‐ Ν.Ο.Ε.
LIGHTNING -­‐ Results as of 18:16 on May 10, 2014
Overall
Α/Α
ΑΡ.ΙΣΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1st
11811
2nd
14817
3rd
14377
4th
15190
5th
14096
6th
15312
7th
15139
8th
15319
9th
14334
10th
14211
11th
1421
12th Ν.Ο.Ε. 1
13th Σ.Ν.Δ. 1
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΤ ΟΜΙΛΟΣ
R1
ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΣΑΚΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΡΕΠΦΕΡ ΤΕΡΕΖΑ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΥΛΟΣ
ΡΙΖΟΣ Μ
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com
ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-­‐ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-­‐ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-­‐ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-­‐ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ-­‐ΔΕΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ-­‐ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΝΝΙΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-­‐ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΣΕΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-­‐ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΕΤΑ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-­‐ΠΑΛΛΑ ΝΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-­‐ΚΟΛΛΙΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΠΕΗ ΓΚΟΛΦΩ-­‐ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-­‐ELENA WEIS
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Σ-­‐ΓΚΙΟΥΛΟΣ Γ.
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Κ
Α
Κ
Κ
Α
Α
ΝΑΟΒ
ΙΟΠ/ΙΟΠ/ΝΟΤΚ
ΝΑΟΒ
ΝΟΕ
ΝΑΟΒ
ΝΟΕ
ΝΟΕ
ΝΟΕ
ΝΑΟΒ
ΝΑΟΒ
ΝΑΟΒ
ΝΟΕ-­‐ΙΟΠ-­‐ΝΟΕ
ΣΝΔ
(2.0)
1.0
(12.0)
4.0
6.0
3.0
(8.0)
5.0
(10.0)
7.0
11.0
9.0
(13.0)
R2
R3
R4
Total Nett
1.0
3.0
2.0
4.0
(7.0)
6.0
5.0
(11.0)
8.0
10.0
(12.0)
9.0
13.0
1.0
3.0
4.0
(5.0)
2.0
8.0
7.0
9.0
6.0
11.0
10.0
(12.0)
13.0
1.0
(4.0)
2.0
3.0
5.0
(10.0)
6.0
7.0
9.0
(12.0)
8.0
11.0
13.0
5.0
11.0
20.0
16.0
20.0
27.0
26.0
32.0
33.0
40.0
41.0
41.0
52.0
3.0
7.0
8.0
11.0
13.0
17.0
18.0
21.0
23.0
28.0
29.0
29.0
39.0