οδηγος σπουδων χρονοδιαγραμμα μελετης και γραπτων εργασιων

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
Θ.Ε. ΠΛΗ23
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 – 2014
Α/Α
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΛΗΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΗΜ/ΝΙΕΣ
ΟΣΣ
ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
1/1
01.10.13
-
06.10.13
2/2
07.10.13
-
13.10.13
3/3
4/4
5/5
14.10.13
21.10.13
28.10.13
-
20.10.13
27.10.13
03.11.13
6/6
04.11.13
-
10.11.13
7/7
8/8
11.11.13
18.11.13
-
17.11.13
24.11.13
9/9
25.11.13
-
01.12.13
10/10
02.12.13
-
08.12.13
11/11
09.12.13
-
15.12.13
12/12
16.12.13
-
Βασικές έννοιες τηλεματικής.
Εισαγωγή στα σύγχρονα δίκτυα
τηλεματικής.
Αριθμοδότηση.
Τεχνολογίες πρόσβασης.
Βασικά θέματα διαδικτύου.
Δρομολόγηση.
Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεματικής.
Υπηρεσίες Web.
Βασικές αρχές κυψελοειδών
δικτύων.
1η 13.10.13
1η 17.11.13
Πανευρωπαϊκό σύστημα κινητών
επικοινωνιών (GSM).
Ασύρματα συστήματα
επικοινωνιών.
Εφαρμογές τηλεματικής.
2η 15.12.13
Υπηρεσίες τηλεματικής και
κατανεμημένη αντικειμενοστρεφής
τεχνολογία.
22.12.13
Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη
προς τις υπηρεσίες.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
2η 22.12.13
(Τμήμα ΠΕΙ1)
ΤΟΜΟΣ Β: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
13/1
02.01.14
-
05.01.14
14/2
06.01.14
-
12.01.14
15/3
13.01.14
-
19.01.14
16/4
17/5
20.01.14
27.01.14
-
26.01.14
02.02.14
18/6
03.02.14
-
09.02.14
19/7
10.02.14
-
16.02.14
20/8
17.02.14
-
23.02.14
21/9
24.02.14
-
02.03.14
22/10
03.03.14
-
09.03.14
23/11
10.03.14
-
16.03.14
Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό.
Διευθυνσιοδότηση ιστοσελίδων.
Επικοινωνία Πελάτη – Εξυπηρετητή
Το Πρωτόκολλο ΗΤΤΡ.
Ανάπτυξη απλών ιστοσελίδων.
Η γλώσσα μορφοποίησης HTML.
2η 26.01.14
Απόδοση εκφραστικού ύφους στις
ιστοσελίδες. Η γλώσσα CSS.
Ανάπτυξη προηγμένων
ιστοσελίδων.
Δημιουργία φόρμας στην HTML.
Σενάρια από την πλευρά του
εξυπηρετητή.
Η γλώσσα ανάπτυξης σεναρίων
ΡΗΡ.
Ολοκλήρωση της ΡΗΡ με Βάσεις
Δεδομένων (MySQL). Διαχείριση
αρχείων.
Σενάρια από την πλευρά του
πελάτη.
Η γλώσσα σεναρίων JavaScript.
Η γλώσσα περιγραφής δεδομένων
XML (Extensible Markup
Language).
XML και Document Type Definition
(DTD).
XML και Document Object Model
(DOM).
3η 16.02.14
1
24/12
25/13
17.03.14
24.03.14
-
23.03.14
30.03.14
26/14
31.03.14
-
06.04.14
27/15
07.04.14
-
13.04.14
28/16
22.04.14
-
27.04.14
3η 23.03.14
Μετασχηματισμός XML αρχείων.
XSL και XSL Transformations.
Απόδοση στον Παγκόσμιο Ιστό.
Μετρήσεις στο Διαδίκτυο.
Προσωρινή αποθήκευση
περιεχομένου (Caching).
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
Αναζήτηση πληροφορίας στον
Παγκόσμιο Ιστό. Θέματα
Ασφάλειας.
4η 06.04.14
ΤΟΜΟΣ Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/1
28.04.14
-
04.05.14
30/2
05.05.14
-
11.05.14
31
12.05.14
-
18.05.14
Εννοιολογικές οριοθετήσεις.
Ιστορική εξέλιξη. Υπερκείμενο και
Υπερμέσα.
Υπερλεωφόροι πληροφοριών.
Προεκτάσεις και κοινωνικές
επιδράσεις.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
32
19.05.14
-
25.05.14
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
4η 11.05.14
5η 18.05.14
(υπό αίρεση)
2
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΜΟΥ Α
Εβδομάδα
Έννοιες
Υλικό Βιβλίου
Εναλλακτικό Διδακτικό
Υλικό
Παράλληλα Κείμενα
Παρατηρήσεις για τη
μελέτη
Shannon, C.E., "A
Mathematic Theory of
Communication", The Bell
System Technical Journal,
1948.
Εργαστήριο Πολυμέσων
ΕΜΠ, "Tεχνολογία
Πολυμέσων"
Πανεπιστημιακές
Σημειώσεις.
1
Βασικές έννοιες
τηλεματικής.
Εισαγωγή στα
σύγχρονα δίκτυα
τηλεματικής.
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
1
2: 2.1
2: 2.2
2: 2.5
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαια 1 και 2
CD Τόμου A: Διάλεξη 03 - Δίκτυα ΑΤΜ
(Webcasts 01 – Webcast03 και
‘Εισαγωγή στα Δίκτυα ΑΤΜ.pdf’)
Holzmann, G.J., Pehrson, B.,
"The Early History of Data
Networks".
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
"Βασικές Αρχές
Τηλεπικοινωνιών",
Εκπαιδευτικό Έγγραφο
(Tutorial).
"Ευφυή Δίκτυα ΙΝ",
Εκπαιδευτικό Έγγραφο
(Tutorial).
"Βασικές Αρχές Τεχνολογία
ΑΤΜ", Εκπαιδευτικό
Έγγραφο (Tutorial).
3
Εβδομάδα
2
3
Έννοιες
Αριθμοδότηση.
Τεχνολογίες
πρόσβασης.
Βασικά θέματα
διαδικτύου.
Υλικό Βιβλίου
Δεν καλύπτεται
στο βιβλίο
Κεφάλαιο 2: 2.3
Κεφάλαιο 2: 2.4
Εναλλακτικό Διδακτικό
Υλικό
CD Τόμου A: Διάλεξη 04 –
Αριθμοδότηση (Webcasts 01 –
Webcast 04)
CD Τόμου A:\Κινητές Επικοινωνίες και
Δίκτυα Πρόσβασης\ Δίκτυα
Πρόσβασης.pdf
CD Τόμου A: Διάλεξη 05 – Διαδίκτυο
(Webcast 01, ‘Βασικά Θέματα
Διαδικτύου.pdf’, ‘Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο.pdf’, ‘Μεταφορά
Αρχείων.pdf’)
CD Τόμου A: Διάλεξη 05 – Διαδίκτυο
(Webcast 02 - Webcast 09)
Παράλληλα Κείμενα
Πληροφοριακό Υλικό
Αναφορικά με την
Τεχνολογία ADSL (1).
Παρατηρήσεις για τη
μελέτη
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
Πληροφοριακό Υλικό
Αναφορικά με την
Τεχνολογία ADSL (2).
Semeria, C., "Understanding
IP Addressing: Everything
you Ever Wanted to Know"
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
CD Τόμου Α: Ν. Βώρος «Σχεδιασμός
Δικτύων»
Γ.Δερεκενάρης-Δ.ΠρέντζαςΣ.Σιούτας, Routing
4
Δρομολόγηση
Δεν καλύπτεται
στο βιβλίο
CD Τόμου A: Διάλεξη 05 – Διαδίκτυο
(Webcast 07 - Δρομολόγηση στο
Διαδίκτυο)
Λίτκε Αντώνης, Κακαβάς
Βάιος , Καββαδίας
Χριστόφορος, Δρομολόγηση
Αλεξόπουλος Κοσμάς,
Δελημήτρος Μιχάλης,
Τσώλης Δημήτρης,
Συγκριτική παρουσιάση
αλγορίθμων δρομολόγησης
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
4
Εβδομάδα
Έννοιες
Υλικό Βιβλίου
Εναλλακτικό Διδακτικό
Υλικό
Παράλληλα Κείμενα
Παρατηρήσεις για τη
μελέτη
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 3
5
Σύγχρονες υπηρεσίες
τηλεματικής.
Υπηρεσίες Web.
Κεφάλαιο 3
CD Τόμου A: Διάλεξη 02 - Υπηρεσίες
Web (Webcast 01 - Webcast 04)
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
Κωτσόπουλος, Στ.,
"Συστήματα Κινητών και
Ασυρματικών
Τηλεπικοινωνιών",
διαφάνειες.
6
7
Βασικές αρχές
κυψελοειδών
δικτύων.
Σύνθεση – εφαρμογή
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4:4.1
CD Τόμου A:\Κινητές Επικοινωνίες και
Δίκτυα Πρόσβασης\ Κινητές
Επικοινωνίες.pdf (Ενότητα 3.1)
8
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
"Κυψελοειδή Δίκτυα
Επικοινωνιών",
Εκπαιδευτικό Έγγραφο
(Tutorial).
Γραπτή εργασία
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 4
Πανευρωπαϊκό
σύστημα κινητών
επικοινωνιών (GSM).
Κωτσόπουλος, Στ.,
"Τεχνολογίες Ραδιοδικτύων
για την Υποστήριξη
Τηλεματικών Εφαρμογών" .
Κεφάλαιο 4: 4.2
CD Τόμου A: \Κινητές Επικοινωνίες και
Δίκτυα Πρόσβασης\ Κινητές
Επικοινωνίες.pdf (Ενότητα 3.2)
"Παγκόσμιο Σύστημα
Κινητών Επικοινωνιών
GSM", Εκπαιδευτικό
Έγγραφο (Tutorial).
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
5
Εβδομάδα
Έννοιες
Υλικό Βιβλίου
Εναλλακτικό Διδακτικό
Υλικό
Παράλληλα Κείμενα
Παρατηρήσεις για τη
μελέτη
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 4
9
Ασύρματα
συστήματα
επικοινωνιών.
Κεφάλαιο 4: 4.3
CD Τόμου A: \Κινητές Επικοινωνίες και
Δίκτυα Πρόσβασης\ Κινητές
Επικοινωνίες.pdf (Ενότητα 3.3)
CD Τόμου Α: Στ. Κωτσόπουλος
«Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων»
Κωτσόπουλος, Στ., "Φάσμα
Συχνοτήτων και Θέματα
Παρεμβολών" .
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
Χ. Μπούρας, ΤηλεδιάσκεψηΤηλεσυνεργασία (Διαφάνειες
μέρος1, μέρος 2)
Χ. Μπούρας, Τηλεεργασία (Διαφάνειες)
"Τηλεματική Εφαρμογή:
Διαχείριση Στόλου
Οχημάτων".
10
Εφαρμογές
τηλεματικής
Κεφάλαιο 5
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 5
CD Τόμου A: Διάλεξη 01 - Κινητό
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Webcasts 01 –
Webcast06)
CD Τόμου Α: Ν. Βώρος «Ηλεκτρονική
Τραπεζική (e-Banking)»
"Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό
Εμπόριο", Εκπαιδευτικό
Έγγραφο (Tutorial)
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
Χ. Μπούρας, Μάθηση από
Απόσταση: Σύγχρονη &
Ασύγχρονη (Διαφάνειες)
Χ. Μπούρας, Πλατφόρμες
Online Μάθησης & Πρότυπα
της Τεχνολογίας
Μάθησης (Διαφάνειες)
6
Εβδομάδα
Έννοιες
Υλικό Βιβλίου
Εναλλακτικό Διδακτικό
Υλικό
Παράλληλα Κείμενα
Παρατηρήσεις για τη
μελέτη
Μοσχονάς Κωνσταντίνος,
Ανοιχτή Εξ' Αποστάσεως
Εκπαίδευση
Γεώργιος Ε. Αλεγκάκης,
Ανάπτυξη Υπηρεσίας ΤηλεΕκπαίδευσης
11
12
Υπηρεσίες
τηλεματικής και
κατανεμημένη
αντικειμενοστρεφής
τεχνολογία
Αρχιτεκτονική
προσανατολισμένη
προς τις υπηρεσίες
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 6
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά
Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 7
 Βασικές έννοιες. Πρέπει να
κατανοηθούν
κατανοηθούν
7
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΜΟΥ Β
Εβδομάδα
Έννοιες
Υλικό Βιβλίου
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό
Παράλληλα Κείμενα
Παρατηρήσεις
για τη μελέτη
"History of Internet and WWW: The
Roads and Crossroads of Internet
History", by Gregory R. Gromov
[ Source: http://www.netvalley.com/intval1.html ]
1
Εισαγωγή στον
Παγκόσμιο Ιστό.
Διευθυνσιοδότηση
ιστοσελίδων.
Official list of all MIME media-types
assigned by the IANA (Internet Assigned
Number Authority)
Κεφάλαιο 1
[ Source: ftp://ftp.isi.edu/innotes/iana/assignments/media-types ]
 Βασικές έννοιες.
Πρέπει να
κατανοηθούν
"Uniform Resource Locators (URL)", by
T. Berners-Lee, L. Masinter, M.
McCahill
[ Source: http://www.w3c.org/Addressing/URL/urlspec.txt ]
A collection of some classic HTTP
documents that show how HTTP has
evolved since 1991, by Henrik Frystyk
Nielsen, W3C
2
Επικοινωνία Πελάτη –
Εξυπηρετητή.
Το Πρωτόκολλο
ΗΤΤΡ.
Κεφάλαιο 2
"RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol
(HTTP/1.1)" by R. Fielding, J. Gettys, J.
C. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P.
Leach, T. Berners-Lee
 Βασικές έννοιες.
Πρέπει να
κατανοηθούν
[ Source:
http://www.w3.org/Protocols/HTTP/1.1/rfc2616.pdf ]
8
Εβδομάδα
Έννοιες
Υλικό Βιβλίου
3
Ανάπτυξη απλών
ιστοσελίδων.
Η γλώσσα
μορφοποίησης HTML.
Κεφάλαιο3 : 3.1,
3.2
4
Σύνθεση – Εφαρμογή
Γραπτή Εργασία
5
Απόδοση
εκφραστικού ύφους
στις ιστοσελίδες. Η
γλώσσα CSS.
6
Ανάπτυξη
προηγμένων
ιστοσελίδων.
Δημιουργία φόρμας
στην HTML.
7
Σενάρια από την
πλευρά του
εξυπηρετητή.
Η γλώσσα ανάπτυξης
σεναρίων ΡΗΡ.
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό
CD Τόμου Β: “webcast1_HTML”, parts 1 & 2
CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 Book2 - HT1”
CD Τόμου Β: “webcast2_CSS”
Κεφάλαιο 3: 3.3
CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 Book2 - HT1”
Παράλληλα Κείμενα
"Advanced HTML", by Dave Raggett,
W3C
Παρατηρήσεις
για τη μελέτη
 Βασικές έννοιες.
[ Source:
http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Advanced.html ]
Πρέπει να
κατανοηθούν
"Adding a touch of style" (Introduction to
CSS), by Dave Raggett, W3C
 Βασικές έννοιες.
[ Source: http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Style.html
]
Πρέπει να
κατανοηθούν
"HTML Forms Tutorial", by NSCA
Κεφάλαιο 4: 4.1
CD Τόμου Β: “webcast1_HTML”, part 3
CD Τόμου Β: “webcast4_php_1”
Κεφάλαιο 4: 4.2
[ Source:
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Doc
s/fill-out-forms/overview.html ]
"PHP Manual", by the PHP
Documentation Group
CD Τόμου Β: “webcast5_php_2”
 Βασικές έννοιες.
Πρέπει να
κατανοηθούν
 Βασικές έννοιες.
Πρέπει να
κατανοηθούν
CD Τόμου Β: “webcast6_php_DB”
8
9
Ολοκλήρωση της ΡΗΡ
με Βάσεις Δεδομένων
(MySQL). Διαχείριση
αρχείων.
Σενάρια από την
πλευρά του πελάτη.
Η γλώσσα σεναρίων
JavaScript.
 Συνιστάται η
CD Τόμου Β: “webcast7_php_FM”
Δεν καλύπτεται
στο βιβλίο
CD Τόμου Β: Ν. Βώρος, «Τεχνολογίες για την
ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών διαδικτύου»
CD Τόμου Β: “webcast3_Javascript”
Κεφάλαιο 4: 4.3
αξιοποίηση των
σχετικών «Χρήσιμων
Δικτυακών Τόπων»
της σελίδας της Θ.Ε.
CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 Book2 - HT1”
"JavaScript Tutorial", by John Pollock
 Βασικές έννοιες.
Πρέπει να
κατανοηθούν
9
Εβδομάδα
10
Έννοιες
Η γλώσσα
περιγραφής
δεδομένων XML
(Extensible Markup
Language).
Υλικό Βιβλίου
Δεν καλύπτεται
στο βιβλίο
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό
Παράλληλα Κείμενα
αξιοποίηση των
σχετικών «Χρήσιμων
Δικτυακών Τόπων»
της σελίδας της Θ.Ε.
CD Τόμου Β: “webcast8_XML”
CD Τόμου Β: “webcast9_XML_DTD”
11
XML και Document
Type Definition
(DTD).
XML και Document
Object Model (DOM).
Δεν καλύπτεται
στο βιβλίο
12
Σύνθεση – εφαρμογή
Γραπτή εργασία
 Συνιστάται η
αξιοποίηση των
σχετικών «Χρήσιμων
Δικτυακών Τόπων»
της σελίδας της Θ.Ε.
CD Τόμου Β: “webcast10_XML_DOM”
CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 Book2 – HT2”
CD Τόμου Β: “webcast11_XSLT”
13
Μετασχηματισμός
XML αρχείων.
XSL και XSL
Transformations
Δεν καλύπτεται
στο βιβλίο
Παρατηρήσεις
για τη μελέτη
 Συνιστάται η
 Συνιστάται η
αξιοποίηση των
σχετικών «Χρήσιμων
Δικτυακών Τόπων»
της σελίδας της Θ.Ε.
CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 Book2 – HT2”
CD Τόμου Β: Θ.-Α. Μιχαήλ, «Μετασχηματισμός
XML αρχείων με χρήση XSL, μέσω PHP»
"Analysis of HTTP Performance
problems", by Simon E Spero (July 1994)
[ Source:
http://www.w3.org/Protocols/HTTP/1.0/HTTPPerforma
nce.html ]
14
Απόδοση στον
Παγκόσμιο Ιστό.
Μετρήσεις στο
Διαδίκτυο.
Κεφάλαιο 5
"Network Performance Effects of
HTTP/1.1, CSS1, and PNG", by Henrik
Frystyk Nielsen, Jim Gettys, Anselm
Baird-Smith, Eric Prud'hommeaux,
Hakon Wium Lie and Chris Lilley (June
1997)
 Συμπληρωματικό
υλικό
[ Source:
<http://www.w3.org/Protocols/HTTP/Performance/Pipe
line ]
10
Εβδομάδα
15
Έννοιες
Προσωρινή
αποθήκευση
περιεχομένου
(Caching).
Υλικό Βιβλίου
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό
Παράλληλα Κείμενα
Παρατηρήσεις
για τη μελέτη
"Fundamentals of Internet Measurement:
A Tutorial", by Nevil Brownlee and Chris
Loosley (2001)
"Caching Tutorial for Web Authors and
Webmasters", by Mark Nottingham
(October 2002)
[ Source: http://www.mnot.net/cache_docs ]
Κεφάλαιο 6
"A Survey of Web Caching Schemes for
the Internet", by Jia Wang (1999)
 Συμπληρωματικό
υλικό
[ Source:
http://www.cs.cornell.edu/Info/People/jiawang/my_rese
arch.html
"The BEST Search Engines", by The
Teaching Library, University of
California, Berkeley
[ Source:
"http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Inter
net/SearchEngines.html" ]
16
Αναζήτηση
πληροφορίας στον
Παγκόσμιο Ιστό.
Θέματα Ασφάλειας.
"The BEST Subject Directories", by The
Teaching Library, University of
California, Berkeley
Κεφάλαια 7 και 8
[ Source:
"http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Inter
net/SubjDirectories.html" ]
 Συμπληρωματικό
υλικό
"The Semantic Web", by Tim BernersLee, James Hendler and Ora Lassila
(2001)
[ Source: "http://www.scientificamerican.com" ]
"The World Wide Web Security FAQ",
by Lincoln D. Stein & John N. Stewart
(2002)
[ Source: http://www.w3.org/Security/faq/ ]
11
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΜΟΥ Γ
Εβδομάδα
1
2
3
4
Έννοιες
Εννοιολογικές
οριοθετήσεις.
Ιστορική εξέλιξη.
Υπερκείμενο και
Υπερμέσα.
Υπερλεωφόροι
πληροφοριών.
Προεκτάσεις και
κοινωνικές
επιδράσεις.
Υλικό Βιβλίου
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό
Παρατηρήσεις για την
μελέτη
 Συνιστάται η αξιοποίηση
των σχετικών
«Παράλληλων Κειμένων»
και «Χρήσιμων Δικτυακών
Τόπων» που προτείνονται
στη σελίδα της Θ.Ε.
Κεφάλαια 1, 2 και 3
Κεφάλαια 4 και 5
Παράλληλα
Κείμενα
CD Τόμου Α: Στ. Κωτσόπουλος, «Οι
Επιπτώσεις των Ασύρματων Δικτύων και των
Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών στον
Άνθρωπο»
CD Τόμου Α: Δ. Νταλαπέρας, «Ο Τρόπος με
τον οποίο η Τεχνολογία επηρεάζει τις
σύγχρονες κοινωνίες»
 Συνιστάται η αξιοποίηση
των σχετικών
«Παράλληλων Κειμένων»
και «Χρήσιμων Δικτυακών
Τόπων» που προτείνονται
στη σελίδα της Θ.Ε.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
12
13