ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
35 X 0.75mm
50 X 35 X 0.75mm
100 X 35 X 0.75mm
150 X 35 X 0.75mm
200 X 35 X 0.75mm
300 X 35 X 0.75mm
400 X 35 X 0.75mm
35 X 1.00 mm
400 X 35 X 1.00 mm
500 X 35 X 1.00 mm
600 X 35 X 1.00 mm
60 X 0.75 mm
50 X 60 X 0.75mm
100 X 60 X 0.75mm
150 X 60 X 0.75mm
200 X 60 X 0.75mm
300 X 60 X 0.75mm
60 X 1.00 mm
400 X 60 X 1.00 mm
500 X 60 X 1.00 mm
600 X 60 X 1.00 mm
85 X 0.75 mm
100 X 85 X 0.75 mm
150 X 85 X 0.75 mm
200 X 85 X 0.75 mm
300 X 85 X 0.75 mm
85 X 1.00 mm
400 X 85 X 1.00 mm
500 X 85 X 1.00 mm
600 X 85 X 1.00 mm
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ
ΓΩΝΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΤΙΖΕΣ
ΤΑΦ
ΛΑΜΑΚΙΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ [ 100 τμχ ]
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
400 mm
500 mm
600 mm