close

Enter

Log in using OpenID

2. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2013.pdf

embedDownload
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:
ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Διεύθυνση εργασίας:
Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα
Τηλέφωνα :
+302610 969245, Fax: +302610969254
Ε-mail
[email protected]
:
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:
Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών
2. ΣΠΟΥΔΕΣ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1985: Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 Ιουλίου 1985, ΒΑΘΜΟΣ: "Λίαν καλώς 7,69".
1985-1989: Φαρμακευτικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη (οφείλω 1
μάθημα για την απόκτηση του πτυχίου).
1985-1990: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Βοτανικής,Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/9/1990, ΒΑΘΜΟΣ:
"Αριστα".
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1991.
Παρακολούθηση Σεμιναρίου με Θέμα: ‘’Χρήση-Προγραμματισμός Η/Υ’’
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οργάνωση: Ελληνική Στατιστική Εταιρεία.
που
Οκτώβριος 1994.
Επίσκεψη/Παραμονή στο Department of Vegetation Science, Plant Ecology and Vegetation
Science, Agricultural University of Wageningen. Παρακολούθηση Ειδικών Εκπαιδευτικών
μαθημάτων με Θέμα: ‘’Multivariate Analysis of Vegetation Data, Classification and
Ordination Techniques’’. Εκμάθηση τεχνικών (Πολυμεταβλητές Τεχνικές Ανάλυσης
TWINSPAN, DECORANA, CANOCO), καθώς και απόκτηση εμπειρίας σε θέματα που αφορούν τη
μελέτη της Παραγωγικότητας και του Ευτροφισμού των Υδάτινων Οικοσυστημάτων.
Συνεργασία με Καθ. K. V. Sykora και Καθ. Theo C.V. Brock
Μάιος 1996.
Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο “ΕΙΟΝΕΤ- General Approach on Nature
Conservation” που διοργάνωσε το European Environment Agency, σε συνεργασία με την
11η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, Δανία.
Ιούνιος 1996.
Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο “Workshop on Habitat Classification” που διοργάνωσε
το ‘’ETC/NC European Topic Centre on Nature Conservation’’ και πραγματοποιήθηκε στο
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
ITE Monks Wood- Cambridge UΚ για τη διαμόρφωση του Πανευρωπαϊκού Συστήματος
Ταξινόμησης των Τύπων Οικοτόπων ‘’EUNIS Habitat Classification’’.
Δεκέμβριος 1999.
Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο “Cost– effective Indicators to Assess Biological
Diversity in the Framework of the Convention of Biological Diversity’’ που διοργάνωσε το
‘’Swedish Environmental Protection Agency’’ και πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη.
Αύγουστος 2000.
Παρακολούθηση Πανευρωπαϊκού Σεμιναρίου για την Διαχείριση και Αποκατάσταση των
Τυρφώνων με τίτλο «Fen Restoration workshop» που διοργάνωσε το ‘Eurosite International’
με το ‘English Nature’ στην περιοχή Wicken -Fen, Cambridgeshire, UK.
Νοέμβριος 2000.
Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο ‘’Water Frame Directive- Monitoring of water quality’’,
που διοργάνωσε το ‘’European Environment Bureau’’ και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες,
με σκοπό την ανάπτυξη κοινής Μεθοδολογίας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ
για την Ποιότητα των νερών της Ευρώπης.
Απρίλιος 2003.
Χρηματοδότηση έρευνας με υποτροφία (Visiting Researcher) από την ‘’European
Commission’s Improving Human Potential (IHP) Access to Research Infrastructures
Program’’, SYNTHESYS EU Project ια παραμονή και συνεργασία με το ‘’National History
Museum of London’’ στο Λονδίνο.
Ιούνιος 2004.
Παρακολούθηση Πανευρωπαϊκού Σεμιναρίου με τίτλο ‘’Water Frame Directive 2000/60 Measurement Uncertainty’’, που διοργάνωσε το Institute of Ecology, University of Vienna
και το Danube Biodiversity Association στην Βιέννη και στην Μπρατισλάβα, καθώς και
εργασία πεδίου κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.
Δεκέμβριος 2009.
Υποτροφία από το ΙΚΥ για Επιστημονική Επίσκεψη μιας εβδομάδας που πραγματοποιήθηκε
στα Πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ στη Λισαβώνα (Technical University of Lisbon, Faculty of Agronomy,
Forest Department). Συνεργασία με Καθ. Maria-Teresa FERREIRA και τους senior
researchers: Fransisca AGUIAR, Ian DODGINS.
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά (άριστα), Γερμανικά (καλό επίπεδο ανάγνωσης).
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (Μετά την Εκλογή στο Παν/μιο
Πατρών 2002-σήμερα)
- Εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας και της Κύπρου στην δεύτερη φάση της άσκησης
διαβαθμονόμησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ για τα μακρόφυτα «IC- MED
GIG River Macrophytes», 2007-2011.
- Μέλος της διεθνούς Επιτροπής Κρίσης για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο
«Οικολογία και Δυναμική Παραποτάμιων ζωνών» του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας
(Προεδρεύουσα Prof. Μ-Τ. Ferreira), Technical University of Lisbon, Faculty of Agronomy,
Ιούνιος - Οκτώβριος 2008.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Ιωαννίνων 2003-2006.
- Εκλεγμένο μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής (Steering Committee) της Planta Europa για το
χρονικό διάστημα 2001-2004 & 2004-2007.
- Μέλος της Επιστημονικής/ Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) των Επιστημονικών
Περιοδικών:
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems (www.kmae-journals.org) 2009- σήμερα
Geography (www.hindawi.com/journals/gj) 2012 – σήμερα
International Journal of Water Sciences
(www.intechopen.com/journals/international_journal of_water_sciences) 2013- σήμερα
2007: Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο «Workshop on Climate change, Nutrients and Biodiversity»
που διοργάνωσαν οι Καθ. Brian Moss & Erik Jeppesen επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου
EUROLIMPACS τον Ιούλιο του 2007 στο Bristol, με τη Διάλεξη «Diversity of Aquatic
Macrophytes».
ο
2007: Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο 2 Συνέδριο ΒιοΕπιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που
διοργάνωσαν τα Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας, τον Απρίλιο
2007 στην Πάτρα με τη Διάλεξη «Management and Sustainable Development of Inland
Waters. The Use of Bio-indicators to Assess Ecological Water Quality»
2004: Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς,
Νοέμβριος 2004, με τη Διάλεξη «Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την Οικολογική Ποιότητα των
Υδάτων- Οργανισμοί δείκτες».
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
- Δομή, Δυναμική και Λειτουργία Υδάτινων Οικοσυστημάτων (υδροβιολογικές παράμετροι,
τροφικές σχέσεις, ανταγωνισμοί ειδών, βιογεωχημικοί κύκλοι, ανθρωπογενείς επιδράσεις,
κλιματική αλλαγή).
- Παρακολούθηση και Διαχείριση της Ποιότητας του Νερού. Οδηγία Πλαίσιο για την Οικολογική
Ποιότητα των Υδάτων 2000/60/ΕΕ. Υδρόβια μακρόφυτα βιοδείκτες.
-
Θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων και Φυσικού
Περιβάλλοντος. Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Αξιολόγηση Τοπίου, επιδράσεις των αλλαγών
καλύψεων χρήσεων γης στη χωρική κατανομή της βιοποικιλότητας, παρακολούθηση και
χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων και βλάστησης με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών και τηλεπισκόπησης.
- Προστασία και Διαχείριση Οικοτόπων και Ειδών Χλωρίδας Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. Διεθνείς
Συμβάσεις.
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1991-2001: Ερευνήτρια, Επιστημονική Συνεργάτιδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
(ΕΚΒΥ), Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ACNAT- CEC DGXI, Contract
No B91/91/SIN/8192.
Eκτέλεση και Επίβλεψη Eρευνητικών Eργασιών, Σύνταξη και Παρακολούθηση Μελετών
Προστασίας και Αποκατάστασης Υγροτόπων, Παροχή Συμβουλών επί των Μελετών
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
3
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
Οριοθέτησης
και
Διαχείρισης,
Σύνταξη
Προδιαγραφών
Διαχειριστικών
Προστατευομένων Περιοχών, Σύνταξη Ερευνητικών Προτάσεων για Χρηματοδότηση.
Σχεδίων
Συμμετοχή στη Δημιουργία Υποδομής του ΕΚΒΥ, Εκπαίδευση Προσωπικού του ΕΚΒΥ και άλλων
Φορέων, Συντονισμός Διεπιστημονικών Ομάδων, Οργάνωση Συναντήσεων Εργασίας, Συμμετοχή
στην Παραγωγή Εκπαιδευτικών Πακέτων για τους Υγροτόπους, Συμμετοχή σε Διεθνείς
Επιστημονικές Επιτροπές.
1992-1993, 1995-1996 & 1996-1997: Εκτακτη Καθηγήτρια Βοτανικής. ΤΕΙ, Θεσσαλονίκης.
Διδασκαλία Θεωρητικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων, καθώς και Εκπαιδευτικών Εκδρομών,
κατά τη διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου, στους Σπουδαστές του Tμήματος
Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του ΤΕΙ-Θεσσαλονίκης. Επιστημονική
Καθοδήγηση και Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Σπουδαστών του Τμήματος.
1994-1996: Επιστημονική Συνυπεύθυνος, σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη, Γενική Συντονίστρια
του έργου ‘’Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και
των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)’’. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η, LIFE –E.E. DG.XI. Contract No B43200/94/756.
Συγγραφή και υποστήριξη της πρότασης για Χρηματοδότηση, Συντονισμός, Εκτέλεση,
Επιστημονική Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Επίβλεψη και Έλεγχος των Εργασιών του
Προγράμματος. Συγγραφή της τελικής έκθεσης των αποτελεσμάτων του έργου.
1999- 2001: Επιστημονική Συνυπεύθυνος -Γενική Συντονίστρια σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη
για το έργο ‘’Αναγνώριση και Περιγραφή των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές Ενδιαφέροντος για
τη Διατήρηση της Φύσης’’και ειδικότερα στη μελέτη ‘’Διαχείριση και Παρακολούθηση του
Προγράμματος των Μελετών Αναγνώρισης και Περιγραφής των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές
Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης’’. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡ-Υποπρόγραμμα 3Μέτρο 3.3 ΥΠΕΧΩΔΕ- E.E. DGXVI. Ανάδοχος: ΕΠΕΜ-ΕΠΕ, Συνεργαζόμενος Φορέας ΜΓΦΙ- ΕΚΒΥ.
Συγγραφή και υποστήριξη της Πρότασης για Χρηματοδότηση, Συντονισμός, Εκτέλεση,
Επιστημονική Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Επίβλεψη και Έλεγχος των Εργασιών του Έργου.
Συγγραφή ‘’Τεχνικού Οδηγού Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης των τύπων
Οικοτόπων της Ελλάδας’’. Σχεδιασμός και συμμετοχή στη δημιουργία Σχεσιακής Βάσης
Δεδομένων (BioΜAP’99), καθώς και σύνδεσης της με G.I.S. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Συναντήσεις
Εργασίας και σε Επιτροπές Επίβλεψης.
2000-2001 & 2001-2002: Επιστημονική Συνεργάτης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Ν.
Μουδανιών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Διδασκαλία Θεωρητικών και
Εργαστηριακών Μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου στους
Σπουδαστές του Tμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του ΤΕΙ-Θ.
2001-2003: Επίκουρη Καθηγήτρια Π. Δ. 407/81, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διδασκαλία στους
φοιτητές του Τμήματος ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αγρο-Οικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2002-2006: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
Θεματική Ενότητα ΠΣΠ 50: "Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον"
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων &
Κτιρίων», «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής», «Σπουδές στην Εκπαίδευση».
2002-08: Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών.
2008- σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας
Βιολογίας Φυτών. ΦΕΚ Μονιμοποίησης Αρ. 1256 (30-12-2011).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
4
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1986-1990: Εργαστηριακές ασκήσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου
του Τμήματος Βιολογίας, και στους φοιτητές του 4ου και του 6ου εξαμήνου του Τμήματος
Γεωπονίας, στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας του Α.Π.Θ.
1985-1990: Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου του μαθήματος ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Βιολογίας, στο Εργαστήριο Συστηματικής
Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας του Α.Π.Θ.
1992-1993, 1995-1996 & 1996-1997: Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος "ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ"
(Συστηματική Βοτανική) και ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι (Γενική Βοτανική), κατά τη διάρκεια του χειμερινού και
εαρινού εξαμήνου στους σπουδαστές του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ-Θ. Επίβλεψη
Πτυχιακών Εργασιών Σπουδαστών του ΤΕΙ-Θ.
1995-2004: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα ‘’Περιβαλλοντική Βιολογία’’, του Τμήματος
Βιολογίας του Α.Π.Θ. στις Θεματικές Ενότητες: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΡΥΠΑΝΣΗ- ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ειδικότερα:
α) Διαχείριση και Μέτρα Προστασίας Υγροτόπων (λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, ποταμοί) και
ειδικότερα της Βλάστησης των Υδροβίων Μακροφύτων.
β) Στόχος Δημιουργίας Βάσεων Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CORINE, NATURA 2000Ποσοτική και Ποιοτική Καταγραφή στις χώρες μέλη της Ε.Ε.).
γ) Μακρόφυτα Γλυκέων Υδάτων- Καλαμώνες εργασία πεδίου. Βιολογικός καθαρισμός υγρών
αποβλήτων με χρήση υδρόβιων φυτών.
δ) Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και Μέτρα Προστασίας.
ε) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
ζ) Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. Επίδραση του τουρισμού και ανάπτυξη
δραστηριοτήτων με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών.
Επίβλεψη και Επιστημονική Καθοδήγηση Πρακτικών Ασκήσεων και Μεταπτυχιακών
Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος σε συνεργασία με αν. Καθ. Μ. Πυροβέτση
και επικ. Καθ. Ι. Παντή.
2000-2002: Διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων «Στοιχεία Γενικής
Βιολογίας και Φυσιολογίας», κατά τη διάρκεια του εαρινού και χειμερινού εξαμήνου και
«Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών», κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, στους
Σπουδαστές του Tμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του ΑΤΕΙ-Θ.
2001-2003: Διδασκαλία των μαθημάτων «Διαχείριση Φυσικών Πόρων» και «Οικοτοξικολογία»
στους 4-ετείς φοιτητές του Τμήματος ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αγρο-Οικολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, του μαθήματος «Μορφολογία & Φυσιολογία Φυτών» στους 3-ετείς φοιτητές του ίδιου
Τμήματος. καθώς και των μαθημάτων «Περιβαλλοντική Πολιτική» και «Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση» στους 5-ετείς φοιτητές του ίδιου Τμήματος.
2002- 2004: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα ’’Περιβαλλοντική Βιολογία’’, του Τμήματος
Βιολογίας του Α.Π.Θ. στις Θεματικές Ενότητες, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΡΥΠΑΝΣΗ- ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
2002-2006: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
στη Θεματική Ενότητα ΠΣΠ 50: "Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον" για την
απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
5
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων», «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων
Υποδομής» & «Σπουδές στην Εκπαίδευση», στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
2002-2008: Διδασκαλία των μαθημάτων «Βιοποικιλότητα, Διατήρηση, Διαχείρισή της και Θεσμικό
Πλαίσιο Προστασίας» και «Μοντέλα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Σχεδιασμός και Εκπόνηση
Αειφορικών Διαχειριστικών Σχεδίων» στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2002- σήμερα: Διδασκαλία των μαθημάτων «Οικολογία ΙΙ» και «Οικολογία Βλάστησης» στους 4ετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
2002-σήμερα: Διδασκαλία των μαθημάτων «Οικολογία και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών»,
«Βιοποικιλότητα» (έως το 2008), «Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων» και «Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών.
2002-σήμερα: Διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Οικολογία» στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου
Πατρών.
2008--σήμερα: Διδασκαλία του μαθήματος «Βιολογικά Σήματα» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Διδακτικά εγχειρίδια-Βοηθήματα.
Εχω συγγράψει και οργανώσει εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για
τους φοιτητές) για τις ανάγκες όλων των παραπάνω μαθημάτων καθώς και
- Εργαστηριακές ασκήσεις για τα προπτυχιακά μαθήματα «Οικολογία ΙΙ» και «Οικολογία
Βλάστησης».
- Σημειώσεις «Οικολογία και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών» για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
του Τμήματος Βιολογίας.
ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Συμμετείχα με Μαθήματα-Διαλέξεις στα ακόλουθα Eκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
•
1989-1990: Επιδοτούμενο Επιμορφωτικό - Ερευνητικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Αλιέων σε
θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αλιείας.
- ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 21/11 - 13/12 1989 με τη Διάλεξη:
"O Ρόλος των Υδροβίων Μακροφύτων στα Υδάτινα Οικοσυστήματα"
i) ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ ΣΕΡΡΩΝ & ii) ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 28/10 - 24/12/1990 με τη Διάλεξη:
"Η Βλάστηση της Λίμνης Κερκίνης".
1991: Επιδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων σε θέματα Προστασίας
Περιβάλλοντος.
-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/10/1991 με τη Διάλεξη: "Τα Υδρόβια Μακρόφυτα ως Δείκτες Ρύπανσης των
Υδάτων".
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
6
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
1991-2001: Διαλέξεις στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και των Δραστηριοτήτων
Ενημέρωσης Κοινού, του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων. Εκπαιδευτικές Εκδρομές
Φοιτητών και Μαθήματα στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΕΚΒΥ. Συμμετοχή
στην Παραγωγή Εκπαιδευτικών Πακέτων του ΕΚΒΥ για χρήση από Σχολεία και άλλους
ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Παρουσιάσεις σε Ενημερωτικές Ημερίδες Υπηρεσιών και Φορέων.
1998: Διδασκαλία στα Κέντρα Πληροφόρησης των Δέλτα Αξιού –Λουδία –Αλιάκμονα και της
Κορώνειας –Βόλβης του ΥΠΕΧΩΔΕ (στη Χαλάστρα και στη Νέα Απολλωνία αντίστοιχα), στις
Θεματικές Ενότητες:
α) Υγρότοποι (Εσωτερικοί, λίμνες, ποτάμια, έλη και Παράκτιοι, λιμνοθάλασσες), Δέλτα
Ποταμών και Εκβολικά Συστήματα, Τροφικές Σχέσεις, Ανταγωνισμός ειδών, Υδροβιολογικές
Παράμετροι, Βλάστηση, Βιοποικιλότητα, Αρχές Προστασίας και Διαχείρισης.
β) Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
Περιβαλλοντικά Δίκτυα. Δίκτυο Natura 2000.
Υγροτόπων,
Προστατευόμενες
Περιοχές,
γ) Χλωρίδα και Βλάστηση, Ζώνωση, Διάκριση και Χαρτογράφηση των Ενοτήτων Βλάστησης,
Διαχείριση των υδροβίων μακροφύτων των Υγροτόπων Κορώνειας –Βόλβης και της ευρύτερης
περιοχής.
δ) Χλωρίδα και Βλάστηση, Ζώνωση, Διάκριση και Χαρτογράφηση των Ενοτήτων Βλάστησης,
των Υγροτόπων των Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα και Αλυκών Κίτρους.
Διδασκαλία των μαθημάτων ‘‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
και ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ’’, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης –ΕΠΕΑΕΚ Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών A΄-βάθμιας Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Α.Π.Θ. με τίτλο:‘’Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών της Α’
βάθμιας Εκπαίδευσης’’. Επίβλεψη και Επιστημονική Καθοδήγηση Πτυχιακών Εργασιών
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Φοιτητών του Τμήματος.
1998-2000:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ’’
2000: Διαλέξεις στο Εντατικό Πρόγραμμα ‘’Intensive Program SOCRATES’’ διάρκειας (140 ωρών)
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακών
Φοιτητών, με Θέμα: «Monitoring of Running Waters in Europe».
-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/6/2000 με τη Διάλεξη: "Artificial wetlands. Water Quality Management".
6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004. Οικολογική ποιότητα των υδάτων με χρήση υδροβίων
μακροφύτων ως βιολογικών δεικτών. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 148 σελ.
2. ΣΤΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005. Παρακολούθηση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών των Τυρφώνων της λίμνης Χειμαδίτιδας, Β. Ελλάδα. Διπλωματική εργασία,
Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 85 σελ.
3. ΒΟΥΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007. Εφαρμογή του Μοντέλου Αξιολόγησης των Ποτάμιων
Ενδιαιτημάτων River Habitat Survey στον Χείμαρρο Σκλήθρο, Β. Ελλάδα. Διπλωματική
εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 85 σελ. και Παράρτημα.
4. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2007. Οικολογική έρευνα της Υδρόβιας Βλάστησης του
έλους Καλοδικίου, Δ. Ελλάδα. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο
Πατρών, Πάτρα 101 σελ. και Παράρτημα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
7
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007. Διερεύνηση της Οικολογικής κατάστασης
της υδρόβιας βλάστησης της Λίμνης Στυμφαλίας (Ν. Κορινθίας). Διπλωματική εργασία,
Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 87σελ. και Παράρτημα.
6. ΦΥΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008. Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας και των υδροβίων
μακροφύτων των λιμνοθαλασσών της Δ. Ελλάδας (Αράξου, Κοτυχίου και Προκόπου) στα
πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα Ύδατα. Διπλωματική εργασία, Τμήμα
Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 172 σελ.
7. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2009. Παρακολούθηση της Οικολογικής Ποιότητας των
Υδάτων. Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/EE. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη).
8. ΤΣΩΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2011. Μελέτη των επιφύτων της Cymodocea nodosa σε διαφορετικές
χωρικές κλίμακες σε διαβάθμιση ευτροφισμού στις ακτές του Ν. Καβάλας. Διπλωματική
εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 73 σελ.
9. ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 2012. Αξιολόγηση της ανάπτυξης του μακροφυτικού είδους Cymodocea
nodosa
και
διερεύνηση
της
οικολογικής
κατάστασης
της
λιμνοθάλασσας
Παλαιοποτάμου(Μεσολογγίου). Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο
Πατρών, Πάτρα 91 σελ.
10. ΓΡΙΜΠΑΜΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2013. Οικολογική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής του
ποταμού Λούρου. Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης ειδών και περιβαλλοντικών
παραμέτρων. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε
εξέλιξη).
7. ΕΞΕΤΑΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Π. 2003. Μεταπυρική αναγέννηση της Μαύρης Πεύκης στην περιοχή του
Ταύγετου. Επιβλέπων: Θ. Γεωργιάδης.
2. ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΗΣ Λ. 2004. Οικολογία και βλάστηση του όρους Πάρνωνα. Μελέτη σε
δάση με Juniperus drupacea. Επιβλέπων: Θ. Γεωργιάδης.
3. ΑΔΑΜΙΔΟΥ Χ. 2006. Η προστατευόμενη περιοχή υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς:
Βαθμός ενημέρωσης και αποδοχής του θεσμού από τους κατοίκους της περιοχής.
Επιβλέπων: Δ. Τζανουδάκης.
4. ΤΕΝΕΝΤΕΣ Γ. 2006. Επίδραση των υγρών παραπροϊόντων των ελαιοτριβείων στη
βλάστηση σπερμάτων. Επιβλέπων: Κ. Αγγελόπουλος.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Μ. 2012. Συμβολή στη γνώση της χλωρίδας των Μαύρων Βουνών της ΒΔ
Πελοποννήσου. Επιβλέπων: Δ. Τζανουδάκης.
8. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΔΕ
Επιβλέπουσα της ερευνητικής εργασίας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στην Κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση και Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος», του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Τμήματος Ειδίκευσης «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων
περιοχών -Ζακύνθου’’, των ακόλουθων μεταπτυχιακών φοιτητών:
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
8
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
1. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΙΑ 2005. Οικολογική έρευνα των λιμνοθαλασσών Ροδιά, Τσουκαλιό
και Λογαρού του Αμβρακικού κόλπου (περιοχή Ραμσάρ). Μεταπτυχιακή Διατριβή,
Μεταπτυχικό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 180
σελ.
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 2005. Οικολογική έρευνα της λίμνης Παμβώτιδας: Διερεύνηση
των σχέσεων της Οικολογικής Ποιότητας των υδάτων και της υδρόβιας βλάστησης.
Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 136 σελ.
3. ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΣ 2007. Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων.
Εκτίμηση της αξίας διατήρησης των ποτάμιων ενδιαιτημάτων του ποταμού Αλιάκμονα, Β.
Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο 71σελ. και Παράρτημα.
4. ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ 2008. Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας Παράκτιων
Οικοσυστημάτων Ελλάδας και Κύπρου στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας
2000/60/ΕΕ για τα Ύδατα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,
Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 316 σελ.
5. ΑΝΝΑ ΛΑΤΣΙΟΥ 2009. Διερεύνηση των αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας περί
ζητημάτων διαχείρισης στα προστατευόμενα λιμναία οικοσυστήματα Καστοριάς και
Τριχωνίδας. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο.
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΤΤΗΣ 2011. Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότηταςτων λιμνοθαλασσών
της Δυτικής Ελλάδας: Ανάλυση των Βιοκοινωνιών των υδροβίων μακροφύτων και
μακροασπονδύλων στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα Ύδατα.
Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 255 σελ.
7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ 2012. Οικολογική αξιολόγηση και παρακολούθηση
περιβαλλοντικών παραμέτρων στη λίμνη Λυσιμαχεία, Δυτική Ελλάδα. Μεταπτυχιακή
Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο
Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη).
8. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 2012. Ψηφιακή αναγνώριση του πυθμένα της λιμνοθάλασσας
Γιάλοβας (Πύλου), Δυτική Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη).
9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 2013. Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων.
Εκτίμηση της αξίας διατήρησης των ποτάμιων ενδιαιτημάτων των ποταμών της Δ.
Ελλάδας. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος
Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη).
2004- 2006. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ), ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΣΠ50:
στο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
1. Χ. ΠΕΤΡΑ 2005. Ανάδειξη των υγροτόπων Ψαλιδιού και αλυκών Τιγκακίου της νήσου Κω,
με σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (πακέτο), σε σχέση με την τελευταία
κοινοτική οδηγία 2000/60 για την ποιότητα των υδάτων στις προστατευόμενες περιοχές,
για χρήση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πάτρα, ΕΑΠ, ΠΣΠ50, 121 σελ.
2. Α. ΤΣΩΛΟΥ 2006. Συμβολή στην κατανόηση της σημασίας των εναλλακτικών μορφών
Γεωργίας (Βιολογική Γεωργία) για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος. Ο ρόλος της εκπαίδευσης. Πάτρα, ΕΑΠ, ΠΣΠ50, 66 σελ και Παράρτημα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
9
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
3. Π. ΜΠΕΓΕΤΗΣ 2006. Νερό: Πολυμεσική εφαρμογή με διαθεματική προσέγγιση, από τις
ειδικότητες του ΤΕΕ για τις χρήσεις του και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Πάτρα,
ΕΑΠ, ΠΣΠ50, 72 σελ και CD.
9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΔΕ
1.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Παναγιώτας Καράγιαννη με τίτλο «Συμβολή στη δημιουργία ενός προτύπου
κατανομής της παρόχθιας βλάστησης και χλωρίδας των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας»,
Τμήμα Βιολογίας 2005, 230 σελ.
2.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Ιωάννας Αρβανιτάκη με τίτλο «Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιοχή αμμοθινών Ζακύνθου», Τμήμα Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2006, 157σελ.
3.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού
φοιτητή Μάριου Καραχάλιου με τίτλο « Η Διαχείριση των Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας: Η
περίπτωση της Πάρνηθας», Τμήμα Βιολογίας 2007, 222 σελ. και Παράρτημα.
4.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Ευαγγελίας Μπέκα με τίτλο «Διερεύνηση των συνθηκών ερημοποίησης σε περιοχές
της νήσου Ζακύνθου. Εφαρμογή του λογισμικού DIS4ME για τον καθορισμό Περιβαλλοντικά
ευαίσθητων περιοχών», Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2007, 152 σελ.
και Παράρτημα.
5.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού
φοιτητή Καραμανλή Βασιλείου με τίτλο «Η οικολογική Διαχείριση της Προστατευόμενης
περιοχής του όρους Βόρρα στην περιοχή της Αριδαίας». Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 2008, 209 σελ.
6.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Σασσάλου Μαρίας με τίτλο «Συμβολή στην οικολογία των πόλεων της Ελλάδας:
έρευνα της αγγειώδους χλωρίδας των τοίχων στην πόλη των Πατρών» Τμήμα Βιολογίας 2008,
93 σελ.
7.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού
φοιτητή Ιωάννη Γιωτσόπουλου με τίτλο «Ιστορική αναδρομή και αξιολόγηση του καθεστώτος
χαρακτηρισμού και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής υγροτόπων ΚοτυχίουΣτροφυλιάς» Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2009, 91σελ. και
Παράρτημα.
8.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Παππά Διονυσίας με Θέμα: «Οικολογική Διαχείριση της περιοχής της λίμνης
Καιάφα (Δ. Πελοπόννησος) του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000» Διατμηματικό Πρόγραμμα στις
Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Τμήμα Βιολογίας 2009, 132σελ.
9.
-Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Κωστάρα Κατερίνας με τίτλο «Οικολογική Διαχείριση των Προστατευόμενων
περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 «Στενά και Εκβολές Αχέροντα GR 2140001 (SCI)», Τμήμα
Βιολογίας, 2009 158 σελ.
10. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Ανδρουτσοπούλου Αγγελικής με τίτλο «Οικολογική Διαχείριση της
Προστατευόμενης περιοχής του ποταμού Αλφειού», Τμήμα Βιολογίας, 2010, 152 σελ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
10
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
11. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Δίγκα Αικατερίνης με τίτλο «Αξιολόγηση της Mελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την κατασκευή του φράγματος των ποταμών Πείρου-Παραπείρου στο Νομό
Αχαΐας και εκτίμηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων από τη μελέτη των
επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον», Τμήμα Βιολογίας, 2012, 230 σελ. και Παραρτήματα.
12. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Παπιγγιώτη Ελεονώρας με τίτλο «Παρακολουθηση της οικολογικης καταστασης
της λιμνης Παμβωτιδας (Ιωαννινα) με χρηση χημικων και βιολογικων παραμετρων.
Εκτιμησης της υδατικης ρυπανσης», Τμήμα Βιολογίας 2013, 86 σελ.
13. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού
φοιτητή Μοσχόπουλου Χαρίλαου με τίτλο «Διαχρονική Παρακολούθηση των στενότοπων και
απειλούμενων ενδημικών ειδών του όρους Χελμός, Δίκτυο Φύση 2000», Τμήμα Βιολογίας (σε
εξέλιξη).
14. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας Σαραβάκου Δήμητρας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Περιβαλλοντικές Επιστήμες» με θέμα: «Μελέτη Στοιχειακής Σύστασης Υδάτων και
Προσδιορισμός Φυσικής Ραδιενέργειας Ιζημάτων της Λιμνοθάλασσας του Προκόπου στo
Δάσος της Στροφυλιάς (Ν. Αχαΐας)», Τμήμα Φυσικής (σε εξέλιξη).
10. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
1. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π. 2012. Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ποταμών Αχέροντα και
Λούρου της Δ. Ελλάδας και της Λεκάνης Απορροής τους με χρήση Υδροβίων Μακροφύτων
ως Βιολογικών Δεικτών. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πάτρα 352 σελ. & Παράρτημα.
2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ. 2012. Οικολογική Αξιολόγηση των Λιμνών της ΒΔ Ελλάδας με Έμφαση
στις Σχέσεις Υδροβίων Μακροφύτων - Ζωοπλαγκτού και της Ποιότητας του Νερού.
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 272 σελ. &
Παράρτημα.
3. ΧΡΗΣΤΙΑ Χ. 2005-σε εξέλιξη. Οικολογική έρευνα των λιμνοθαλασσών της Δυτικής Ελλάδας.
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών.
4. ΚΩΣΤΑΡΑ Α. 2009- σε εξέλιξη. Οικολογική αξιολόγηση των λεκανών απορροής υδάτινων
συστημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης.
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών.
ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. ΒΙΤΣΙΟΥ Α. 2008. Οικολογική διερεύνηση των υγροτόπων Δέλτα Αχελώου– Στροφυλιάς–
Βασιλικής– Κρυονερίου (Δ. Ελλάδα). Συσχετίσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων και
χλωρίδας – βλάστησης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πάτρα 205 σελ. & Παράρτημα
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Π. 2009. Οικολογία των τύπων οικοτόπων της αποξηραμένης λίμνης
Μουριάς Ν. Ηλείας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πάτρα 234 σελ. & Παράρτημα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
11
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 2009. Βρυοφυτική χλωρίδα στο υδάτινο σύστημα του ποταμού άνω
Aλιάκμονα (Δυτική Μακεδονία): Φυτογεωγραφική, οικολογική προσέγγιση -καταγραφή
της βρυοφυτικής χλωρίδας της Βόρειας Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 334 σελ & Παράρτημα
2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΥΡΙΝΗ 2011. Το οικοσύστημα των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών:
Χλωρίδα, Βλάστηση και Φυτογεωγραφία. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 332 σελ. & Παράρτημα
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ 2012. -σε εξέλιξη. Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Παν/μιο Πατρών.
11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μέλος διαφόρων επιτροπών του Τμήματος Βιολογίας όπως, Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αγοράς Εξοπλισμού και προμήθειας Υλικών
και Οργάνων του Τμήματος, Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών, Ημερίδας ΠΜΣ Τμήματος
Βιολογίας, Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών φοιτητών, κ.α.
- Οργάνωση του Φοιτητικού και Ερευνητικού Εργαστηρίου της Οικολογίας υδάτινων
οικοσυστημάτων /Οικολογία Φυτών του Τμήματος.
- Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος Βιολογίας 2003-σήμερα.
- Εξετάσεις Κατατακτήριες στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2004 & 2005.
- Μέλος επιτροπής εξέτασης μαθημάτων προς αντιστοίχιση των πτυχίων ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ
Βιολογικό Πατρών 2003-σήμερα.
- Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων των Τμημάτων Βιολογίας Πατρών, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων.
- Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Διακρατική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Vrie
των Βρυξελλών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus-Socrates 2007-13.
- Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δι-ιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»
2003-2005 & 2009-13.
- Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας»
2006-09 & 2012-13.
- Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 2007-13.
-
Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Πατρών 2008-13.
- Μέλος της Επιτροπής Εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS) για την κατάρτιση του Οδηγού ECTS του Τμήματος, 2010-2012.
- Μέλος της Επιτροπής που όρισε η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών για τη μετονομασία
του εργαστηρίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών», σε εργαστήριο «Περιβαλλοντικών
Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών» (2008). Τεκμηρίωση, Μελέτη σκοπιμότητας και
Περιγραφή Δραστηριοτήτων για την έκδοση ΦΕΚ ίδρυσης του Δια-τμηματικού Εργαστηρίου
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
12
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
«Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Πατρών
(Εργαστήριο Περιβάλλοντος).
- Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Ανάλυση Προϋπολογισμού του αιτούμενου εξοπλισμού
για το Δια-τμηματικό Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών Περιβάλλοντος της Σχολής
Θετικών Επιστημών, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (2008-2010).
12. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
12.1 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ.
Συμμετείχα στα ακόλουθα Ερευνητικά Προγράμματα:
i. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη της Χλωρίδας και Βλάστησης των Ορεινών Βοσκοτόπων της ΒΑ Ελλάδας
για Bελτίωση και σωστή Διαχείριση αυτών.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Υπ. Γεωργίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1984-1986. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθ. Γ.
Λαυρεντιάδης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
ii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη της Χλωρίδας και της Βλάστησης της Λίμνης Βιστωνίδας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1985-1986 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: αν. Καθ. Δ.
Μπαμπαλώνας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
iii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Χλωρίδα και Βλάστηση στον Υγροβιότοπο των Ποταμών Αξιού- ΛουδίαΑλιάκμονα Αποτελεί μέρος της μελέτης: ‘’Γεωργικές Δραστηριότητες στην περιοχή του Δέλτα και
συνέπειες τους για τον Υγρότοπο’’.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΓΓΕΤ- ΥΠΕΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1987-1988, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθ. Π. Α.
Γεράκης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
iv. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εξεύρεση Φυτικών Ειδών Ανθεκτικών σε Τοξικά Βαρέα Μέταλλα (κυρίως Cr, Cu,
Ni, Pb, Zn) που θα μπορούσαν να Χρησιμοποιηθούν για Φυτοκάλυψη γυμνών περιοχών γύρω από
Μεταλλεία. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μάρτιος
1988 - Φεβρουάριος 1989. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: αν. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
v. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προτάσεις Καθορισμού Κριτηρίων Αναγνώρισης και Οριοθέτησης Ελληνικών
Υγροτόπων. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Φεβρουάριος 1991- Δεκέμβριος 1991.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Καθ. Π.Α. Γεράκης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική
Συνεργάτης.
vi. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάλυση της Χλωρίδας και της Βλάστησης του Δασικού Οικοσυστήματος
Μαυροβουνίου (Κρούσια) με στόχο την Οικοτουριστική αξιοποίηση του.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Νομαρχία Κιλκίς (Leader Ι). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1993- 8/1994. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ
ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: αν. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική
Συνεργάτης.
vii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημιουργία του Ανθρώπινου Δικτύου για την Ποιότητα των Επιφανειακών
Νερών της Ελλάδας (ΑΔΑΡΕΝ).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1996-1997.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Καθ. Θ. Κουϊμτζής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική
Συνεργάτης.
viii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών της Α’
βάθμιας Εκπαίδευσης. ΕΠΕΑΚ- Ενέργεια: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
13
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠΕΠΘ- ΕΠΕΑΕΚ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δ/νση V, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1998-2000. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Καθ. Θ. Χατζηπαντελής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
ix. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΠΘ- ΕΠΕΑΚ Ε. Ε. Δ/νση V, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 19992000. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Επικ. Καθ. Σ. Παρασκευόπουλος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
x. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διερεύνηση Υδροβιολογικών Παραμέτρων στη λίμνη Καστοριάς. Επιλογή
Βέλτιστης μεθόδου Αποκατάστασης της Οικολογικής Ισορροπίας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δήμος Καστοριάς, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1999-2000.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Επικ. Καθ. Μαρία Μουστάκα- Γούνη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
12.2 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
Υγροτόπων. Συμμετείχα στα ακόλουθα Ερευνητικά Προγράμματα:
i. Αρχείο Πληροφοριών για το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Σεπτέμβριος 1991-2001 Επιστημονική Υπεύθυνος.
ii. Παροχή Επιστημονικών Πληροφοριών και Συμβουλών στην Πολιτεία.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Σεπτέμβριος 1991-2001 Επιστημονική Υπεύθυνος.
iii. Οργάνωση και Συνεχής Ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων
Υγροτόπων. ΕΚΒΥ, Σεπτέμβριος 1991- 1994. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
iv. Χρήση Υδρόβιων Φυτικών Ειδών για Επεξεργασία Αστικών και Γεωργικών Αποβλήτων.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος 1992-Δεκέμβριος 1994. Επιστημονική Υπεύθυνος.
v. Φυτοκοινωνιολογική- Οικολογική Μελέτη του Οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας του Αγίου
Μάμα Χαλκιδικής και Προτάσεις Διαχείρισης.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων & Α.Π.Θ., Μάρτιος 1992- Μάρτιος 1994. Επιστημονική
Συνυπεύθυνος σε συνεργασία με αν. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνα.
vi. Mεταλλικό Περιεχόμενο και Κατανομή Υδροβίων Μακροφύτων σε Υγροτόπους της Β.
Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος 1994- Ιούνιος 1995. Επιστημονική
Υπεύθυνος.
vii. Προδιαγραφές Διαχειριστικών Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος 1994- Μάρτιος 1995. Επιστημονική Υπεύθυνος.
viii. Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των
Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).
Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η, (DGXI- Life ’94), Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ιούνιος 1994- Δεκέμβριος 1995 (τρίμηνη παράταση ως 31/3/96).
Επιστημονική Συνυπεύθυνος, σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη.
ix. Απογραφή και Ανάλυση Φυτοκοινωνιολογικών Δεδομένων για τη Βλάστηση της Ελλάδας.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος 1995- Δεκέμβριος 1995. Επιστημονική Υπεύθυνος.
x. Βιοδείκτες για την Ποιότητα του Νερού.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος 1995- Δεκέμβριος 1995. Επιστημονική Υπεύθυνος.
xi. Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Οδηγία
92/43/ΕΟΚ).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
14
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η, (DGXI- Life ‘95), Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Ιανουάριος 1996Δεκέμβριος 1996. Επιστημονική Υπεύθυνος, για την περιοχή “Ορος Ιταμος-Σιθωνία GR 1270002”.
xii. Επιλογή Περιοχών (Εθνικός Κατάλογος) σε Κοινοτικό Επίπεδο, για τη Δημιουργία του
Πανευρωπαϊκού Συνεκτικού Οικολογικού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). ΥΠΕΧΩΔΕΕΚΒΥ. Ιανουάριος 1997- Νοέμβριος 2001. Επιστημονική Υπεύθυνος.
xiii. Συντονισμένες Δράσεις για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου.
LIFE Environment, Ιανουάριος 1997- Δεκέμβριος 1999. Επιστημονικός Συνεργάτης.
xiv. Παρακολούθηση και Αντιπροσώπευση της Ελλάδας σε θέματα Διεθνών Υποχρεώσεων και
Συμβάσεων, (Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Σύμβαση Ραμσάρ).
ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΚΒΥ. Ιανουάριος 1997- Νοέμβριος 2001. Επιστημονική Υπεύθυνος.
xv. Αναγνώριση και Περιγραφή των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές Ενδιαφέροντος για τη
Διατήρηση της Φύσης και ειδικότερα στη μελέτη ‘’Διαχείριση και Παρακολούθηση του
Προγράμματος των Μελετών Αναγνώρισης και Περιγραφής των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές
Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης’’.
ΥΠΕΧΩΔΕ-DGXVI, ΕΠΠΕΡ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΕΤΡΟ 3.3. Φεβρουάριος 1999- Νοέμβριος
2001. Επιστημονική Συνυπεύθυνος -Γενική Συντονίστρια σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη.
xvi. Προετοιμασία Φακέλων για την υποβολή έργων για την Αναγνώριση και Περιγραφή Ειδών
Χλωρίδας και Πανίδας σε περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης. ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ. Ιανουάριος 1999- Δεκέμβριος 2000. Επιστημονική Υπεύθυνος.
xvii. Δημιουργία Εκπαιδευτικού CD Rom για τους Ελληνικούς Υγροτόπους στα πλαίσια του έργου
ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Μάιος 1999- Δεκέμβριος 2000. Επιστημονική
Συνεργάτης.
xviii. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Πακέτων για το Περιβάλλον της Παράκτιας
Ζώνης. ΥΠ. Ε.Π.Θ. Σεπτέμβριος 1999- Ιούνιος 2000. Επιστημονική Συνεργάτης.
xix. Σύνταξη Εκθεσης για την Κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ελλάδας. ΥΠΕΧΩΔΕΕΚΒΥ. Ιανουάριος 1999 - Νοέμβριος 2001. Επιστημονική Συνεργάτης.
12.3 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Συμμετείχα στο
ακόλουθο Ερευνητικό Πρόγραμμα:
i. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ‘’Special Areas of Conservation (Directive 92/43/EEC)’’ (Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης –Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η,
LIFETCY98/CY/172. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1999 - 2001. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Επικ. Καθ. Κ. Γεωργίου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Σύμβουλος.
12.4 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Συμμετείχα στα ακόλουθα
Ερευνητικά Προγράμματα:
i. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Conservation Management of Cheimaditida-Zazari Wetlands.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-Life, ΕΚΒΥ. Φεβρουάριος 2003 - 2004.
Επιστημονική υπεύθυνος.
ii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διαχειριστικές Παρεμβάσεις για την Προστασία και Ανάδειξη του Ελους
Καλοδικίου, Δυτική Ελλάδα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΕΡΠΣ- ΥΠΕΧΩΔΕ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2003 - 2004. Επιστημονική Υπεύθυνος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
15
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
iii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη της Βιολογίας του αλλόχθονου είδους Carassius gibelio (BLOCH, 1782)
καθώς και των Οικολογικών επιπτώσεων από την εισαγωγή του στα εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΕΑΕΚ- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2004 - 2006. Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης.
iv. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and
habitats of Community interest –EUMON
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, FP6 Specific Target Research Project
(STREP). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2004 - 2008. Επιστημονική Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι
εταίρος του έργου.
v. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εκτίμηση της Οικολογικής Ποιότητας των Υδάτων με Χρήση Υδροβίων
Μακροφύτων ως Βιολογικών Δεικτών.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «Κ.
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2004 - 2007. Επιστημονική Υπεύθυνος
vi. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΝΕΔ 2004 - Μελέτη των Αβιοτικών και Βιοτικών Παραμέτρων της
Αποξηραμένης Λίμνης Μουριάς με Σκοπό τον Επαναπλημμυρισμό της.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΓΓΕΤ- Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2005 - 2008. Επιστημονική συνεργάτης
vii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and
habitats of Community interest.-Πρόσθετη Οικονομική Ενίσχυση των FP6 ερευνητικών έργων.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΓΓΕΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2006 - 2008. Επιστημονική Υπεύθυνος
viii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μέθοδοι Παρακολούθησης των Παράκτιων Οικοσυστημάτων –Εφαρμογή της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EΚ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2006 - 2008. Επιστημονική
Υπεύθυνος.
ix. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων της Κύπρου με
Βιολογικούς Δείκτες Υδρόβια Μακρόφυτα – Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα
2000/60/EΕ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τμήμα Διαχείρισης Υδάτων Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2007 - 2008. Επιστημονική
Υπεύθυνος.
x. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων του ποταμού
Νέστου – Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EΕ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2008. Επιστημονική
Υπεύθυνος για τα υδρόβια Μακρόφυτα.
xi. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European
freshwater ecosystems- REFRESH
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Commission of the European Communities, Water resources. FP7 –ENV -2009REFRESH. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2010 - 2014. Επιστημονική Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι
εταίρος του έργου.
xii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων της Κύπρου βάσει
του Βιολογικού Ποιοτικού Στοιχείου Υδρόβια Μακρόφυτα.– Ασκηση Διαβαθμονόμησης, ICMEDGIG River Macrophytes.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τμήμα Διαχείρισης Υδάτων Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2010 - 2012. Επιστημονική
Υπεύθυνος.
xiii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας και των Ανθρωπογενών Επιπτώσεων
σε Υδάτινα Οικοσυστήματα με βάση τις Βιοκοινωνίες.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «Κ.
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2011 - 2014. Επιστημονική Υπεύθυνος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
xiv. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Παρακολούθηση Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(2012 - 2015) ».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας – Ισμαρίδας ΕΠΑΜΑΘ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2013 - 2015. Επιστημονική Υπεύθυνος.
13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Μάϊος (21-23) 1988. 4o Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα.
2. Απρίλιος (14-16) 1989. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών
Επιστημών, Κομοτηνή.
3. Απρίλιος (17-21) 1989. 1η Συνάντηση Εργασίας με Θέμα: ‘’Conservation and Management
of Greek Wetlands’’ που διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), η Διεθνής
Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) και το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Γεωπονίας
του ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
4. Απρίλιος (27-29) 1990. 12o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών
Επιστημών, Μυτιλήνη.
5. Μάϊος (24-26) 1991. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών
Επιστημών, Ηράκλειο.
6. Απρίλιος (21-25) 1993. 15o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών
Επιστημών, Φλώρινα - Καστοριά.
7. Απρίλιος (26-30) 1993. 4ο Διεθνές Συνέδριο της European Union for Coastal Conservation
(E.U.C.C.), με θέμα “Coastal Management and Habitat Conservation” Μαραθώνας, Αττικής.
8. Μάιος (6-8) 1994. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών
Επιστημών, Βόλος.
9. Ιούλιος (24-30) 1994. 17o Διεθνές Συνέδριο της International Association on Water Quality
(I.A.W.Q.), Βουδαπέστη, Ουγγαρία.
10. Οκτώβριος (21-23) 1994. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας,
Δελφοί.
11. Νοέμβριος (2-5) 1994. Διεθνές Συνέδριο για τη “Ρύπανση της Μεσογείου”, της Water
Treatment Scientists Association of Cyprus (W.T.S.A.C.) και της International Association on
Water Quality (I.A.W.Q.), Λευκωσία, Κύπρος.
12. Φεβρουάριος (3/2) 1995. Ημερίδα για τους Υγροτόπους Βόλβης και Κορώνειας με τίτλο
“Βιολογική Ερευνα και Ενημέρωση” της ΠΕΒ, του Medwet, και του ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη.
13. Μάρτιος -Απρίλιος (31/3-3/4) 1995. 4Ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα “European Vegetation
Survey”, που διοργάνωσε η International Association for Vegetation Survey, Ρώμη, Ιταλία.
14. Αύγουστος (13-18) 1995. 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα του νερού με τίτλο “Water
Quality Management. Heading for a New Epoch” που διοργάνωσε η Εταιρεία Υδάτων της
Στοκχόλμης (Stockholm Water Company), Στοκχόλμη, Σουηδία.
15. Σεπτέμβριος (2-8) 1995. 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία των Αυτοφυών Φυτών με
τίτλο “PLANTA EUROPA” που διοργάνωσε το Plantlife και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της
Γαλλίας στην πόλη Hyeres, Γαλλία.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
17
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
16. Οκτώβριος (12/10) 1995. Συνέδριο με τίτλο “NATURA 2000. Η Εφαρμογή της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα” που διοργάνωσε το WWF Ελλάς σε συνεργασία με τα Υπουργεία
ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
17. Οκτώβριος (18-20) 1995. Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με τίτλο “Trends in European
Mountain Biodiversity” που διοργάνωσε το European Science Foundation, Trento, Ιταλία.
18. Μάρτιος (22-24) 1996. 5ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα “European Vegetation Survey”,
Session: “Applications on Biodiversity and Conservation” που διοργάνωσε η International
Association for Vegetation Survey, Ρώμη, Ιταλία.
19. Απρίλιος (4/4) 1996. 1η Συνάντηση Εργασίας των μελών του Δικτύου ΑΔΑΡΕΝ στη
Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων των Κοινοτικών Οδηγιών για την
Ποιότητα των Νερών, των Ερευνητών του Ελληνικού Χώρου και της σχετικής Βιβλιογραφίας στην
Ελλάδα. Παρουσίαση του έργου: “Επισκόπηση της έρευνας για την Ποιότητα των Επιφανειακών
Νερών της Ελλάδας”.
20. Απρίλιος (6-11) 1996. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας,
Παραλίμνι- Κύπρος.
21. Οκτώβριος (4-5) 1996. 2η Συνάντηση Εργασίας των μελών του Δικτύου ΑΔΑΡΕΝ, με
θέμα “Παράμετροι Αξιολόγησης της Ρύπανσης των Επιφανειακών Νερών” που
πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα.
22. Σεπτέμβριος (19-22) 1997. 1o Bαλκανικό Βοτανικό Συνέδριο που διοργάνωσε ο Τομέας
Βοτανικής Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, στη Θεσσαλονίκη.
23. Δεκέμβριος (8-12) 1997. Διεθνές Συνέδριο με Θέμα:’’Environment and Society: Education
and Public Awareness for Sustainability’’, που διοργάνωσε η UNESCO και η Ελληνική Κυβέρνηση
και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
24. Μάρτιος (15-17) 1998. 1η Συνάντηση της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων (MedWet)
με Θέμα: ‘’Restoring Wetland Functions’’, που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΕΚΒΥ και
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
25. Μάρτιος (27-30) 1998. 7ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα “European Vegetation Survey”
Session: “Classifications, databases and software”, που διοργάνωσε η International Association for
Vegetation Survey, Ρώμη, Ιταλία.
26. Ιούνιος (9-14) 1998. 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία των Αυτοφυών Φυτών με
τίτλο “PLANTA EUROPA” που διοργάνωσε το Plantlife και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της
Σουηδίας στην πόλη Uppsala, Σουηδία.
27. Ιούλιος (26-30) 1999. 42ο Διεθνές Συνέδριο της International Association on Vegetation
Survey (IAVS) με Θέμα ‘’Vegetation and Climate’’ που διοργάνωσε η IAVS στην πόλη Bilbao,
Ισπανία.
28. Σεπτέμβριος (21-24) 1999. 17ο Διεθνές Συνέδριο της International Phyto- sociological
Association με Θέμα ‘’Valuation and Management of Natural Spaces’’ που διοργάνωσε σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του JAEN, Jaen, Ισπανία.
29. Μάϊος (14-18) 2000. 2o Bαλκανικό Βοτανικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Βοτανική
Εταιρεία της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη.
30. Οκτώβριος (9-10) 2000. Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής
Διάστασης στις Επίσημες Ελληνικές Στατιστικές» που διοργάνωσε η Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία σε συνεργασία με την Eurostat και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αθήνα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
18
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
31. Μάρτιος (29-2/4) 2001. 10ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα “European Vegetation Survey Management of Saline Vegetation’’. Παρουσίαση του έργου ‘’Mapping the Habitat types of the
NATURA 2000 areas of Greece’’ που διοργάνωσε η International Association for Vegetation
Survey, Ρώμη, Ιταλία.
32. Ιούνιος (23-28) 2001. 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία των Αυτοφυών Φυτών και
την ανάπτυξη «Πανευρωπαϊκής Στρατηγικής Διατήρησης των Φυτών» με τίτλο “PLANTA
EUROPA- European Plant Conservation Strategy” που διοργάνωσαν οι CoE, Planta Europa, Czech
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection, Πράγα, Τσεχία.
33. Οκτώβριος (6-10) 2001. 11ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα ‘’Environmental Pollution and its
Impact on Life in the Mediterranean Region’’ που διοργάνωσε η Μεσογειακή Επιστημονική Ενωση
για την Προστασία του Περιβάλλοντος (MESAEP) και η Εταιρεία Οικοτοξικολογίας και
Περιβαλλοντικής ασφάλειας (SECOTOX), στην Λεμεσσό, Κύπρος.
34. Μάιος (9-12) 2002. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, στο
Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
35. Μάιος (25-30) 2002. 4ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα ‘’Limnology of Shallow lakes” που
διοργάνωσε η International Limnological Association, στη λίμνη Balaton στην Ουγγαρία.
36. Ιούνιος (8-14) 2003. 46o Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η International Association on
Vegetation Survey (IAVS), με Θέμα «Water Resources and Vegetation», στη Νάπολη, Ιταλία.
37. Ιούνιος (19-21) 2003. Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Lake shores Ecology Congress 2003,» που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Κονστάνζας –Konstanz, στη Γερμανία.
38. Σεπτέμβριος (27-28) 2003. Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενωσης Ελλήνων Οικολόγων, στη
Θεσσαλονίκη.
39. Ιούλιος (25-30) 2004. 7ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Wetland Science and its application»
που διοργάνωσε η INTECOL, στην Ουτρέχτη, Ολλανδία.
40. Αύγουστος (8-14) 2004. 29ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «SIL-XXIX CONGRESS» που
διοργάνωσε η International Limnological Association στην πόλη Lahti, Φιλανδία.
41. Δεκέμβριος (3-7) 2004. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Περιβάλλοντος που
διοργάνωσε η Ενωση Ελλήνων Φυσικών με Θέμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», στη Θεσσαλονίκη.
42. Μάιος (5-8) 2005. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, που
πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.
43. Ιούνιος (5-9) 2005. 5ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα ‘’Limnology of Shallow lakes” που
διοργάνωσε η International Limnological Association, στην πόλη Dafsen, Ολλανδία.
44. Αύγουστος (22-26) 2005. 4ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Freshwater Biological
Association με Θέμα “Symposium on Freshwater Sciences” στην Κρακοβία, Πολωνία.
45. Σεπτέμβριος (1-3) 2005. 9ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα ‘’Environmental Science and
Technology’’ που διοργάνωσε το Παγκόσμιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής έρευνας και Τεχνολογίας GNEST, στη Ρόδο.
46. Οκτώβριος (8-12) 2005. 13ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα “Environmental Pollution and its
impact on life of the Mediterranean’’ που διοργάνωσε η MESAEP στη Θεσσαλονίκη.
47. Δεκέμβριος (11-13) 2005. Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Water level fluctuations in
lacustrine systems –ecological impacts and prospects of future climate change» που διοργάνωσε το
Πανεπιστήμιο της Κονστάνζας στην πόλη Konstanz, Γερμανία.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
48. Ιανουάριος (11-14) 2006. Διεθνές Συμπόσιο με Θέμα «Υδρόβια Μακρόφυτα: 26 χρόνια
μετά», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Vrie των Βρυξελλών, στις Βρυξέλλες.
49. Οκτώβριος (15-20) 2006. 41o Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Measuring and managing
changes in estuaries and lagoons» που διοργάνωσε η ECSA, στη Βενετία, Ιταλία.
50. Nοέμβριος (16-19) 2006. Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσαν η Ελληνική
Οικολογική Εταιρεία (ΕΕΟΙ) και η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) με Θέμα «Οικολογία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» στα Ιωάννινα.
ο
51. Απρίλιος (23-24) 2007. 2 Συνέδριο Βιοεπιστημών Πανεπιστημίου Πατρών που
διοργάνωσαν τα Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας, στην Πάτρα.
52. Ιούνιος (24-28) 2007. 1o Διεθνές Συνέδριο με Θέμα “Environmental Management,
Engineering, Planning and Economics (Cemepe)”, Σκιάθος.
53. Ιούλιος (8-13) 2007. 5ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Freshwater Biological
Association με Θέμα “Symposium on Freshwater Sciences SEFS 5” στο Παλέρμο, Ιταλία.
54. Αύγουστος (12-18) 2007. 30ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «SIL - ΧXX CONGRESS» που
διοργάνωσε η International Limnological Association στο Μόντρεαλ, Καναδά.
55. Nοέμβριος (19-23) 2007. 1ο Διεθνές Συνέδριο της Lagunet από κοινού με το 3ο European
Conference on Lagoon research με Θέμα «Conservation and Management in Coastal Ecosystems»
που διοργάνωσε η Lagunet Association στη Νάπολη, Ιταλία.
56. Οκτώβριος (9-12) 2008. Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσαν η Ελληνική Οικολογική
Εταιρεία (ΕΕΟΙ) και η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) με Θέμα «Οικολογία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας» στο Βόλο.
57. Ιανουάριος (25-30) 2009. Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ASLO (Advancing the
Science of Limnology and Oceanography) στη Νίκαια, Γαλλία.
58. Μάιος (14-16) 2009. Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία
Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) στην Πάτρα.
59. Αύγουστος (24-28) 2009. 12ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η EWRS (European Weed
Research Society) στο Jyväskylä, Φιλανδία.
60. Σεπτέμβριος (1-5) 2009. 2ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ECCB (European
Congress of Conservation Biology) με Θέμα «Conservation Biology and beyond: from science to
practice» στην Πράγα, Τσεχία.
61. Οκτώβριος (8-11) 2009. 11o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής
Βοτανικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
62. Οκτώβριος (15-19) 2009. International Euroscience Mediterranean Event, Athens, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
63. Δεκέμβριος (14-18) 2009. 4ο Διεθνές Συνέδριο της Coastal Lagoon Research, με Θέμα
«Research and management for the conservation of coastal lagoon ecosystems. South -North
Comparisons», που πραγματοποιήθηκε στο Montpellier, Γαλλία.
64. Ιούνιος (3-4) 2010. 1o Διεθνές Συνέδριο με Θέμα: «TOP Biodiversity, Threats,
Opportunities, and Paces for Biodiversity», που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, Κύπρος.
65. Ιούλιος (5-9) 2010. Διεθνές Συνέδριο με Θέμα: «Limnologia 2010» που πραγματοποιήθηκε
στην Ponta Delgada da Universidade dos Açores.
66. Ιούλιος (25 -30) 2011. 5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕCOLAG, με Θέμα «Coastal Lagoons in a
Changing Environment: Understanding, Evaluating and Responding», στο Aveiro, Πορτογαλία.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
20
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
67. Σεπτέμβριος (24 -27) 2011. 16th International Symposium on Environmental Pollution and
its Impact on Life in the Mediterranean Region, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.
68. Σεπτέμβριος -Οκτώβριος (29/9 -2/10) 2011. 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο.
69. Απρίλιος (22-27) 2012. European Geosciences Union, General Assembly 2012, που
πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, Αυστρία.
70. Απρίλιος (25-28) 2012. International Conference on Marine and Coastal Ecosystems
(MarCoastEcos2012): increasing knowledge for a sustainable conservation and integrated
management, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, Αλβανία.
71. Μάιος (7- 11) 2012. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
72. Μάιος (20- 24) 2012. SFS 2012 Annual Meeting Freshwater Stewardship: Challenges and
Solutions, που πραγματοποιήθηκε στην Louisville, USA.
73. Ιούλιος (2- 6) 2012. XVIth Congress of the Iberian Society of Limnology που
πραγματοποιήθηκε στην Guimarães, Portugal.
74. Σεπτέμβριος (4 - 6) 2012. 19ο IALE UK conference με Θέμα: Landscape ecology: linking
environment and society, που πραγματοποιήθηκε στο Edinburgh.
75. Οκτώβριος (4 -7) 2012. 6o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Οικολογίας, της
Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (ΕΕΟΙ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
76. Οκτώβριος (18 -20)
πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.
2012.
8ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο
Βιοεπιστημόνων,
που
77. Απρίλιος (8- 10) 2013. 1ο International Conference on Remote Sensing and
Geoinformation, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, Κύπρος.
78. Μάιος (23- 25) 2013. 35ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών
Επιστημών που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο.
79. Ιούνιος (26 -29) 2013. 8ο International Conference of EWRA “Water Resources
Management in an Interdisciplinary and Changing Context” που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο
της Πορτογαλίας.
80. Δεκέμβριος (16 -19) 2013. VI EUROLAG Conference με Θέμα: “COASTAL LAGOON
DOMAIN AND PROPERTIES: from fundamental research to policy implementation” που θα
πραγματοποιηθεί στο Lecce, της Ιταλίας.
14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1994 -1998:
Εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος, Θεματικό Κέντρο για τη Φύση Ε.Ε.Α., (European Environment Agency)European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD, Paris- MNHN), για την
“Ταξινόμηση των Τύπων Οικοτόπων της Ευρώπης” (Habitat Classification System) με στόχο
τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τη Φύση, EUNIS (European
Information System on Nature) και την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
EIONET (European Information and Observation Network).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
21
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
1997 -2001:
Παρακολούθηση και Αντιπροσώπευση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της σε ότι αφορά τις
Κοινοτικές Οδηγίες (92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ, κ.α.) και τις Διεθνείς Συμβάσεις και
ειδικότερα τη Σύμβαση της Βέρνης, τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, τη Σύμβαση
Ραμσάρ, τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Αγρίων Ειδών (CITES), κ.λπ. Συντονισμός και
συμμετοχή στην σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς το Γραφείο Ραμσάρ, καθώς
και σύνταξη επιμέρους Τεχνικών Δελτίων για τους υγροτόπους Ραμσάρ της Ελλάδας.
Συμμετοχή στη σύνταξη της Έκθεσης για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας προς τη
Γραμματεία της Σύμβασης, με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου για τη
Βιοποικιλότητα των Ελληνικών Υγροτόπων. Συμμετοχή ως επιστημονικός σύμβουλος της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 4η Διεθνή Συνδιάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών για
τη Σύμβαση της Βιολογικής Ποικιλότητας (COP4), η οποία πραγματοποιήθηκε στην
Bratislava, της Σλοβακίας.
Παρακολούθηση των Διεθνών Θεμάτων που αφορούν την Agenda ’21 και ειδικότερα την
Τοπική Agenda ’21 και τα Δίκτυα Υγιείς Πόλεις, τη δημιουργία Δικτύων Σημαντικών
Περιοχών για τα Φυτά στην Ευρώπη (IPA’s Planta Europa), καθώς και συμμετοχή στο έργο
της Αναγνώρισης και Περιγραφής των κινδυνευόντων με εξαφάνιση Φυτοκοινωνιών στην
Ευρώπη (Red Data Plant Communities).
Ειδικότερα συμμετοχή ως Εθνική Εκπρόσωπος (National Representative) της Ελλάδας στις
ακόλουθες διεθνείς συναντήσεις εργασίας/επιτροπές:
1. Ιούλιος (4 -5) 1994. Συνάντηση Εργασίας των Επιστημονικών Επιτροπών της Council
Directive 92/43/EEC, “Habitat Committee”, “Life Committee” και “Habitat Scientific Working
Group”, που πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γενική Διεύθυνση
11η (DG XI), της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
2. Δεκέμβριος (14 -18) 1994. Διεθνής Συνάντηση Εργασίας για την “Mediterranean
Biogeographical Region”, Directive 92/43/EEC, Segovia-Valsain, Ισπανία.
3. Φεβρουάριος (23 -25) 1995. Διεθνής Συνάντηση Εργασίας για την “Alpine
Biogeographical Region”, Directive 92/43/EEC, Ρώμη, Ιταλία.
4. Ιούλιος (13 -14) 1995. Συνάντηση Εργασίας των Επιστημονικών Επιτροπών της Council
Directive 92/43/EEC, “Habitat Committee” και “Habitat Scientific Working Group”, που
πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γενική Διεύθυνση 11η (DG XI),
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
5. Nοέμβριος (27 -29) 1997. 2η Μεσογειακή Συνάντηση Εργασίας με Θέμα “Coastal and
Marine Biodiversity in the Mediterranean, (Alghero Convention)”, που διοργάνωσε το
MEDMARAVIS σε συνεργασία με την Γραμματεία της Σύμβασης του Alghero, και
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Alghero της Σαρδηνίας, Ιταλία.
6. Φεβρουάριος (5 -6) 1998. 1ο Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο για τη Μεσογειακή Βιογεωγραφική
Ζώνη που διοργάνωσε το Θεματικό Κέντρο για τη Φύση (ETC/NC- Paris), της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την 11η Δ/νση της Ε.Ε. και το ΥΠΕΧΩΔΕ και
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
7. Μάιος (4 -15) 1998. 4η Διεθνής Συνδιάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών για τη Σύμβαση
της Βιολογικής Ποικιλότητας (COP4) που διοργάνωσε η Γραμματεία της Σύμβασης, και
πραγματοποιήθηκε στην Bratislava, Σλοβακία.
8. Μάιος (28 -31) 1998. Σεμινάριο με Θέμα: ‘’Seminar on the Implementation of Action Plans
for Amphibians and Reptiles’’ που διοργάνωσε η Γραμματεία της Σύμβασης της Βέρνης στη
Θεσσαλονίκη.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
22
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
9. Σεπτέμβριος (27 -28) 1998. 3η Συνάντηση Εργασίας της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικών
του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ‘’Emerald- Network of Areas of Special Conservation
Interest’’ που διοργάνωσε η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκε στο
Στρασβούργο, Γαλλία.
10. Μάρτιος (22 -23) 1999. 5η Συνάντηση Εργασίας της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικών
‘’Group of Experts on the Conservation of Plants’’ που διοργάνωσε η Γραμματεία της Σύμβασης
της Βέρνης και πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, Γαλλία.
11. Σεπτέμβριος (27 -28) 1999. 4η Συνάντηση Εργασίας της Επιστημονικής Επιτροπής
Ειδικών του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ‘’Emerald- Network of Areas of Special
Conservation Interest’’ που διοργάνωσε η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, Γαλλία.
12. Νοέμβριος (2 -7) 1999. 2ο Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο για τη Μεσογειακή Βιογεωγραφική
Ζώνη που διοργάνωσε το Θεματικό Κέντρο για τη Φύση (ETC/NC- Paris), της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την 11η Δ/νση της Ε.Ε. και πραγματοποιήθηκε στη
Λισσαβώνα, Πορτογαλία.
13. Νοέμβριος (16 -18) 2002. 3η Συνάντηση της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Δικτύου
PLANTA EUROPA, που πραγματοποιήθηκε στην Βαλένθια, Ισπανία.
14. Ιανουάριος (23 -28) 2005. 1η Συνάντηση Εργασίας του έργου «EU-wide monitoring
methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest» που
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.
15. Ιούλιος (5 -8) 2005. 1η Συνάντηση εργασίας-Σεμινάριο για την εφαρμογή της Οδηγίας για
την Ποιότητα των Υδάτων, με Θέμα «Η εφαρμογή της μεθόδου αξιολόγησης των ποτάμιων
ενδιαιτημάτων RHS-στις χώρες της νότιας Ευρώπης» που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο.
Συμμετοχή στις ακόλουθες Διεθνείς Συναντήσεις Εργασίας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων (EUFP6 & FP7, EU-MEDGIG, Research Committee CYPRUS)
1. Σεπτέμβριος (7 -9) 2005. 2η Συνάντηση Εργασίας του έργου «EU-wide monitoring
methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest» που
πραγματοποιήθηκε στη Ljubliana, Σλοβενία.
2. Ιούνιος (6 -10) 2006. 3η Συνάντηση Εργασίας του έργου «EU-wide monitoring methods
and systems of surveillance for species and habitats of Community interest» που
πραγματοποιήθηκε στο Vilnius, Λιθουανία.
3. Ιούλιος (1 -5) 2007. Συνάντηση Εργασίας του έργου EUROLIMPACS με Θέμα «Workshop
on climate change, nutrients and biodiversity» που πραγματοποιήθηκε στο Burwalls, Bristol, UK.
4. Ιανουάριος (27 -30) 2008. 4η Συνάντηση Εργασίας του έργου «EU-wide monitoring
methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest», που
πραγματοποιήθηκε στη Λειψία, Γερμανία.
5. Ιούνιος (27) 2008. Ημερίδα παρουσίασης τελικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου
ΙΠΕ, «Μέθοδοι Παρακολούθησης των Παράκτιων Οικοσυστημάτων» που πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία, Κύπρος.
6. Ιανουάριος (8- 10) 2009. 2η Συνάντηση Εργασίας για τη δεύτερη φάση του «Intercalibration
MEDGIG Exercise 2007-2011» η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, Ισπανία.
7. Οκτώβριος (26 -27) 2009. 3η Συνάντηση Εργασίας για τη δεύτερη φάση του
«Intercalibration MEDGIG Exercise 2007-2011» που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
23
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
8. Μάρτιος (15 -17) 2010. 4η Συνάντηση Εργασίας για τη δεύτερη φάση του «Intercalibration
MEDGIG Exercise 2007-2011» η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα, Πορτογαλία.
9. Μάρτιος (22 -23) 2010. 1η Συνάντηση Εργασίας του έργου «Adaptive strategies to mitigate
the impacts of climate change on European freshwater ecosystems- REFRESH», που
πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, Τουρκία.
10. Σεπτέμβριος (26 -28) 2010. 5η Συνάντηση Εργασίας για τη δεύτερη φάση του
«Intercalibration MEDGIG Exercise 2007 -2011» η οποία πραγματοποιήθηκε στη Lubjliana,
Σλοβενία.
11. Μάρτιος (11 -12) 2011. 6η Συνάντηση Εργασίας για τη δεύτερη φάση του «Intercalibration
MEDGIG Exercise 2007-2011» η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, Ιταλία.
12. Απρίλιος (4 -8) 2011. 2η Συνάντηση Εργασίας του έργου «Adaptive strategies to mitigate
the impacts of climate change on European freshwater ecosystems- REFRESH», που
πραγματοποιήθηκε στο Aberdeen, Σκωτία.
13. Οκτώβριος (9 -12) 2011. 7η Συνάντηση Εργασίας για τη δεύτερη φάση του
«Intercalibration MEDGIG Exercise 2007-2011» η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, Ισπανία.
14. Μάρτιος (19 -23) 2012. 3η Συνάντηση Εργασίας του έργου «Adaptive strategies to
mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems - REFRESH», που
πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, Ισπανία.
15. Απρίλιος (22 -26) 2013. 4η Συνάντηση Εργασίας του έργου «Adaptive strategies to
mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems - REFRESH», που
πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, Τουρκία.
15. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ (1990): Φυτοκοινωνιολογική και Οικολογική μελέτη των
Υδροβίων Μακροφύτων (Υδροφύτων), στη Βόρεια Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή. Επετηρίδα της
Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Παράρτημα 24. Θεσσαλονίκη 266 σελ.+69 σελ. Παράρτημα.
Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΥΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Με αστερίσκο * σημειώνονται οι εργασίες που δημοσιεύτηκαν μετά την εκλογή (2008) στη βαθμίδα της
Επίκουρης Καθηγήτριας
Β. 1. ΒABALONAS, D. & E. PAPASTERGIADOY (1989): The Water-fern Salvinia natans (L.) All. in
the Kerkini Lake. Arch. Hydrobiol. 116(4): 487-498.
Β. 2. BABALONAS, D. & E. PAPASTERGIADOU (1990): Ein Halopliles Gesellschaftsrelikt im
Griechiscen Binnehland. Tuexenia 10: 115-121.
Β. 3. PAPASTERGIADOU, E. & D. BABALONAS (1992): Ecological Studies on Aquatic
Macrophytes of a Dam Lake-Lake Kerkini, Greece. Arch. Hydrobiol 90(2): 187-206.
Β. 4. PYROVETSI, MYRTO & EVANTHIA PAPASTERGIADOU (1992): Biological Conservation
Implications of Water level Fluctuations in a Wetland of International Importance, Kerkini,
Macedonia, Greece. Environ. Conserv. 19(3): 235-244.
Β. 5. PAPASTERGIADOU, EVA & DIMITRIOS BABALONAS (1993): Aquatic Flora of Northern
Greece. I. Hydrophytes. Willdenowia, 23: 137-142.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
24
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
Β. 6. PAPASTERGIADOU, E. & D. BABALONAS (1993): The Relationships between
Hydrochemical Environmental Factors and the Aquatic Macrophytic Vegetation in Stagnant
and Slow Flowing Waters. I. Water Quality and Distribution of Aquatic Associations. Arch.
Hydrobiol 90(4): 475-491.
Β. 7. PAPASTERGIADOU, E. & D. BABALONAS (1993): The Relationships between
Hydrochemical Environmental Factors and the Aquatic Macrophytic Vegetation in Stagnant
and Slow Flowing Waters. II. Evaluation of Plant Associations Indicative Value. Arch. Hydrobiol
90(4): 493-506.
Β. 8. BABALONAS, D., K. SYKORA, & E. PAPASTERGIADOU (1995): Review of Plant
Communities from Greek Dunes and Salt Marshes, a Preliminary Summarising List. Annali di
Botanica LIII: 107-117.
Β. 9. PAPASTERGIADOU, E. (1995): Aquatic Vegetation of the Greek Wetlands. Annali di Botanica
LIII: 81-85.
Β.10. PAPASTERGIADOU, E., S. DAFIS, P. DIMOPOULOS, & E. LAZARIDOU (1997):
Syntaxonomic Typology of the Greek Habitats. Folia Geobot. Phytotax. 32: 335-341.
Β.11. DIMOPOULOS, P., E. BERGMEIER, K. SYKORA, & E. PAPASTERGIADOU (2000):
Evaluation System of the Relative Importance of Vegetation Syntaxa for Nature Conservation in
Greece. Biologia/ Bratislava 55(1): 57-67.
Β.12. KAGALOU, I., PAPASTERGIADOU, E. & M. TSOUMANI (2002): Monitoring of Water
Quality of Kalamas River, Epirus Greece. Fresenius Environ. Bulletin 11: 788-794.
Β.13. SYKORA K., D. BABALONAS & E. PAPASTERGIADOU (2003): Strandline and Sand-dune
Vegetation of Coasts of Greece and of some other Aegean countries. Phytocoenologia 33 (2-3):
409-446.
Β.14. KAGALOU I., PAPASTERGIADOU E., TSIMARAKIS G. & D. PETRIDIS (2003): Evaluation
of the trophic state of Lake Pamvotis Greece, a shallow urban lake. Hydrobiologia 506-509: 745752.
Β.15. KAGALOU, I., PAPASTERGIADOU, E., P. BEZA, & E. GIANNOURIS (2006): Assessment of
the Trophic State of Kalodiki Wetland, Western Greece. Fresenius Environ. Bulletin 15(2): 136-140.
Β.16. CHRISTIA, C. & PAPASTERGIADOU, E. (2006): Ecological Study of three Lagoons of
Amvrakikos Ramsar Site, Greece. Fresenius Environmental Bulletin 15 (9B): 1208-1215.
Β.17. PAPASTERGIADOU, E.S., A. RETALIS, P. KALLIRIS & TH. GEORGIADIS (2007): Land use
changes and associated environmental impacts on the Mediterranean shallow Lake Stymfalia,
Greece. Hydrobiologia 584: 361-372.
Β.18. STEFANIDIS K. & E.S. PAPASTERGIADOU (2007): Aquatic Vegetation and Related αbiotic
Environment in a Shallow Urban Lake of Greece. Belgian Journal of Botany 140(1): 25-38.
Β.19. CHRISTIA C. & E.S. PAPASTERGIADOU (2007): Spatial and Temporal Variations of
Aquatic Macrophytes and Water Quality in Six Coastal Lagoons of Western Greece. Belgian
Journal of Botany 140(1): 39-50.
Β.20. PAPASTERGIADOU, E., RETALIS A., APOSTOLAKIS A., & GEORGIADIS T. (2008):
Environmental monitoring of spatio-temporal changes using remote sensing and GIS in a
Mediterranean wetland of Northern Greece. Water Resources Management 22: 579-594.
Β.21. KAGALOU, I., E. PAPASTERGIADOU & I. LEONARDOS (2008): Long term changes on
eutrophication process in a shallow Mediterranean lake ecosystem of W. Greece: response after
the reduction of external load. Journal of Environmental Management 87: 497-506.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
25
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
Β.22. PAPASTERGIADOU E., KAGALOU, I., STEFANIDIS, K., RETALIS A. & I. LEONARDOS
(2010): Effects of anthropogenic influences on the trophic state, land uses and aquatic vegetation
in a shallow Mediterranean lake: implications for restoration. Water Resources Management 24:
415-435.
*Β.23. Lengyel·S., Déri E., Varga Z., Horváth R., Tóthmérész B., Henry P-Y., Kobler A., Kutnar·L.,
Babij V., Seliskar A., Christia C., Papastergiadou E., Gruber B., Henle K. 2008. Habitat
monitoring in Europe: a description of current practices. Biodivers Conserv 17: 3327–3339.
*Β.24. Schmeller DS, Henry P-Y, Julliard R, Clobert J, Gruber B, Dziock F, Lengyel S, Nowicki P,
Déri E, Budrys E, Kull T, Tali K, Bauch B, Settele J, van Swaay C, Kobler A, Babij V,
Papastergiadou E, Henle K. 2009. Advantages of volunteer - based biodiversity monitoring in
Europe. Conserv Biol 23(2): 307-316.
*Β.25. Moss B., Hering D., Green A., Adoud A., Becares E., Beklioglu M., Bennion H., Boix D.,
Brucet S., Carvalho L., Clement B., Davidson T., Declerck S., Dobson M., van Donk E., Dudley
B., Feuchtmayr H., Friberg N., Grenouillet G., Hillebrand H., Hobaek A., Irvine K., Jeppesen E.,
Johnson R., Jones I., Kernan M., Lauridsen T., Manca M., Meerhof M., Olafsson J., Ormerod S.,
Papastergiadou E., Penning E., Ptacnik R., Quintana X., Sandin L., Seferlis M., Simpson G.,
Trigal C., Verdonschot P., Verschoor A., Weyhenmeyer G. 2009. Climate change and the future
of freshwater biodiversity in Europe: a primer for policy-makers. Freshwater reviews 2: 103-130.
*Β.26. ZENETOS A., M.A. PANCUCCI-PAPADOPOULOU, S. ZOGARIS, E. PAPASTERGIADOU
A, L. VARDAKAS, K., ALIGIZAKI & A.N., ECONOMOU 2009. Aquatic alien species in Greece:
tracking sources, patterns and effects on the ecosystem. Journal of Biological Research 12: 135 –
172.
*Β.27. STEFANIDIS, K & E PAPASTERGIADOU 2010. Influence of hydrophytes abundance on
spatial distribution of zooplankton, in lakes of Greece. Hydrobiologia 656: 55-65.
*Β.28. MANOLAKI P., TSAKIRI E, E PAPASTERGIADOU 2011. Inventory of aquatic flora of
Acheron and Louros Rivers, and Zirou Lake in Western Greece. Fresenius Environmental Bulletin
20(4): 861-874.
*Β.29. CHRISTIA, CH., TZIORTZIS,I., FYTTIS G., L. KASHTA, E. PAPASTERGIADOU 2011. A
survey of benthic aquatic flora in the coastal lagoons of Greece and Cyprus. Botanica Marina 54:
169–178.
*Β.30. STEFANIDIS, K & E PAPASTERGIADOU 2012. Relationships between lake morphology,
water quality and aquatic macrophytes in lakes of Western Greece. Fresenius Environmental
Bulletin 21 (10a): 3018-3026.
*Β.31. MANOLAKI P. & E PAPASTERGIADOU 2012. Responses of aquatic macrophyte
assemblages to nutrient enrichment, in a lowland river basin of Western Greece Plant Biosystems
146 (4): 1064–1077.
*Β.32. MANOLAKI P. & E PAPASTERGIADOU 2013. The impact of environmental factors on the
distribution pattern of aquatic macrophytes in a middle sized Mediterranean stream. Aquatic
Botany 104: 34–46.
*Β.33. TZIORTZIS I., KADIS K., E. PAPASTERGIADOU 2013. A rare euryhaline macrophyte
Althenia filiformis Petit (Zannichelliaceae) in Cyprus. Med. Marine Science 14(1): 238-249 In:
SIOKOU, I, A.S. ATEŞ, D. AYAS, J. BEN SOUISSI, T. CHATTERJEE, M. DIMIZA, H. DURGHAM, K.
DOGRAMMATZI, D. ERGUDEN, V. GERAKARIS, M. GREGO, Y. ISSARIS, K. KADIS, T. KATAĞAN, K.
KAPIRIS, S. KATSANEVAKIS, F. KERKHOF, E. PAPASTERGIADOU, V. PEŠIĆ, L. POLYCHRONIDIS,
M. RIFI, M. SALOMIDI, M. SEZGIN, M. TRIANTAPHYLLOU, K. TSIAMIS, C. TURAN, I. TZIORTZIS, C.
D’UDEKEM D’ACOZ, D. YAGLIOGLU, J. ZAOUALI and A. ZENETOS. New Mediterranean Marine
biodiversity records (June 2013) COLLECTIVE ARTICLE
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
26
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
*Β.34. CHRISTIA, CH., PAPASTERGIADOU E., PAPATHEODOROU G., GERAGA M. & A.
PAPANDRIKOPOULOS 2013. Seasonal and spatial variations of water quality, substrate, and
aquatic macrophytes based on Side Scan Sonar, in an eastern Mediterranean lagoon, (Kaiafas,
Ionian Sea). Environmental Earth Sciences (accepted).
*Β.35. STEFANIDIS, K & E PAPASTERGIADOU 2013. Effects of a long term water level reduction
on the ecology and water quality in a mesotrophic Mediterranean lake. Knowledge &
Management of Aquatic Ecosystems (accepted).
*Β.36. LANDKILDEHUS, F., M. SØNDERGAARD, M. BEKLIOGLU, R. ADRIAN, D. ANGELER, J.
HEJZLAR, E. PAPASTERGIADOU, P. ZINGEL, A. ÇAKIROĞLU, U. SCHARFENBERGER, S.
DRAKARE, T. NÕGES, M. ŠORF, K. STEFANIDIS, Ü. TAVŞANOĞLU, C. TRIGAL, A.
MAHDY, C. PAPADAKI, L. TUVIKENE, M. KERNAN & E. JEPPESEN 2013. Assessing climate
change effects on shallow lakes: Design and assessment of a cross-European climate gradient
mesocosm experiment. Hydrobiologia (accepted).
*Β.37. Feio M.J., Aguiar F.C., Almeida S.F.P., Ferreira J., Ferreira M.T., Elias C., Serra S.R.S,
Buffagni A., Cambra J., Chauvin C., Delmas F., Dörflinger G., Erba S., Flor N., Ferréol M., Germ
M., Mancini L., Manolaki P., Marcheggiani S., Minciardi M.R., Munné A., PAPASTERGIADOU
E., Prat N., Puccinelli C., Rosebery J., Sabater S., Ciadamidaro S., Tornés E., Tziortzis I., Urbanič
G., Vieira C. 2013. Least disturbed conditions for European Mediterranean rivers. The Science of
the Total Environment (submitted).
*Β.38. Aguiar FC, Segurado P., Urbanič G, Cambra J, Chauvin C, Ciadamidaro S, Dörflinger G,
Ferreira J, Germ M, Manolaki P, Minciardi MR, Munné A, PAPASTERGIADOU E, Ferreira MT
2013. Comparability quality assessment using macrophytes: a multi-step procedure to
overcome biogeographical differences. The Science of the Total Environment (submitted).
*Β.39. STEFANIDIS, K, K KOSTARA & E PAPASTERGIADOU 2013. Spatiotemporal changes in
land cover/uses and water quality of two lakes in N. Greece, following a long term water level
reduction. Water Resources Management (submitted).
*Β.40. PAPASTERGIADOU E, MANOLAKI P., DORFLIGER G., GIANNOURIS E., KOSTARA
K. & K. STEFANIDIS 2013. Exploring biodiversity in riparian corridors of a Mediterranean
island: the freshwater flora of Cyprus. Plant Biosystems (submitted).
*Β.41. CHRISTIA, CH., G. GIORDANI, P. VIAROLI & E. PAPASTERGIADOU 2013. Use of
phytobenthic and water quality indices for the ecological quality assessment of Mediterranean
coastal lagoons. Ecological indicators (submitted).
Γ. ΑΡΘΡΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Γ. 1. PAPASTERGIADOU, E., M. AGAMI, & Y WAISEL (2002): Restoration of Aquatic Vegetation
in Mediterranean Wetlands. 47-69p. In: G. Zalidis, T. Crisman, P. A. Gerakis (editors).
Restoration of Mediterranean wetlands. Medwet publ. 237p.
*Γ. 2. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (2008): Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων. Οικολογική
παρακολούθηση και αξιολόγηση των εσωτερικών υδάτων. 415 -430 σελ. Στο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Επιμέλεια Έκδοσης: Δημόπουλος Π., Παντής
Ι., Τζανουδάκης Δ., Βαγενάς Δ. 643 σελ., Εκδόσεις Παππάς, Αθήνα.
*Γ. 3. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. 2009: Marsilea quadrifolia L 162-163 σελ. Στο «ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Τόμος 2,
414 σελ. Επιτροπή Έκδοσης: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη, Γ. Έκδοση ΕΒΕ, Πάτρα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
27
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
Δ. ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ
1. PAPASTERGIADOU, E. (1994): The Use of Aquatic Macrophytes in Water Pollution Control. I.
Evaluation of a Natural Wetland Receiving Wastewaters. 263-271 p In: Pollution of the
Mediterranean Sea. Proc. of the Intern. Congress of the International Association on Water
Quality (IAWQ) and the Water Treatment Scientists Association Cyprus (WTSAC) November
1994 Nicosia Cyprus, 710pp.
2. PAPASTERGIADOU, E & D. BABALONAS (1995): Salt Μarshes and Sand Dune Ecosystems in
the North Aegean Coastal Areas. p.: 65-74 In: Coastal Management and Habitat Conservation,
edited by A. Salman, M. Bonazountas, H. Berends, Proc. of the 4th EUCC- conference in
Marathon, April 1993 EUCC, Leiden. Vol. 2, 1050pp.
3. DIMOPOULOS, P., E. BERGMEIER, E. PAPASTERGIADOU, K. SYKORA, & S. DAFIS (1997):
Evaluation System of the Relative Importance of Vegetation Syntaxa for Nature Conservation in
Greece. In: Progress in Botanical Research, edited by I. Tsekos & M. Moustakas, p: 45- 48. Proceed.
of the 1st Balkan congress in Thessaloniki, Kluwer acad. Publ., 632pp.
4. PAPASTERGIADOU, E. (1997): Important Plant Areas of the Natura 2000 Network of Greece.
In: Progress in Botanical Research, edited by I. Tsekos & M. Moustakas, p: 125- 128. Proceed. of the
1st Balkan congress in Thessaloniki, Kluwer acad. Publ., 632pp.
5. SYKORA, K.V., D. BABALONAS, & E. PAPASTERGIADOU (1997): An Overview of the
Coastal Vegetation of Greece based on Multivariate Analysis: Dunes. In: Progress in Botanical
Research, edited by I. Tsekos & M. Moustakas, p: 149- 152. Proceed. of the 1st Balkan congress in
Thessaloniki, Kluwer acad. Publ., 632pp.
6. PAPASTERGIADOU, E. (1998): Important Plant Areas of Greece. Application of the Criteria. p:
90-95. In: PLANTA EUROPA, edited by H. Synge & J. Akeroyd. Proc. of the Intern. Conference
on the Conservation of Wild Plants, June 1998 Uppsala, Sweden, 312pp.
7. CHRISTIA, C. & E.S. PAPASTERGIADOU (2005): Evaluation of environmental conditions in
three coastal lagoons of the Amvrakikos Gulf (Ionian Sea). Global NEST: 116 -121.
8. PAPASTERGIADOU, E., T. GEORGIADIS, A. RETALIS & A. APOSTOLAKIS (2006): Longterm Changes of Emergent Macrophytes in the Greek Wetland of Cheimaditida Lake. Verh.
Internat. Verein. Limnol. 29: 1587-1590.
9. MANOLAKI P., VOURKA A., SLIMISTINOS O., PAPASTERGIADOU E.S. (2007): Using River
Habitat Survey for Environmental Assessment and Catchment’s Planning in Greece. In:
Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., & P. Samaras (eds) Proceed. of the Intern.
Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics Vol. I: 557562.
*10. KOSTARA K., RETALIS A., E. PAPASTERGIADOU 2013. A satellite - based approach for
land cover/use changes in Acheron River catchment, (Greece). SPIE Proceedings of the First
International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Cyprus (In press).
Ε. ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
1. PAPASTERGIADOU, E. (1993): Phytosociological and Ecological Studies of Αquatic
Macrophytes (Hydrophytes), in Northern Greece. BIOS 1(2): 158-160.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
28
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Impact Factor, JCR) ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
α/α
Περιοδικό
Έτος
B. 1
Archiv fur Hydrobiologie
Σειρά
Author for
συγγραφέων Correspondence
2011
η
2 /2
1.145 (1.409)**
1989
B. 3
Archiv fur Hydrobiologie
1992
1η /2
B. 4
Environmental Conservation
1992
2η /2
B. 6
Archiv fur Hydrobiologie
1993
1η /2
√
1.145 (1.409)**
B. 7
Archiv fur Hydrobiologie
1993
1η /2
√
1.145 (1.409)**
B.10
Folia Geobotanica
1997
1η /4
√
1.500
B.11
Biologia/ Bratislava
2000
4η /4
0.557
B.12
Fresenius Environmental Bulletin
2002
2η /3
0.660
B.13
Phytocoenologia
2003
3η /3
0.697
B.14
Hydrobiologia
2003
2η /4
1.784
B.15
Fresenius Environmental Bulletin
2006
2η /4
0.660
B.16
Fresenius Environmental Bulletin
2006
2η /2
√
0.660
B.17
Hydrobiologia
2007
1η /4
√
1.784
B.18
Belgian Journal of Botany
2007
2η /2
√
0.625
B.19
Belgian Journal of Botany
2007
2η /2
√
0.625
B.20
Water Resources Management
2008
1η /4
√
2.054
B.21
J Environmental Management
2008
2η /3
B.22
Water Resources Management
2010
1η /5
*B.23
Biodiversity Conservation
2008
12η /14
2.238
*B.24
Conservation Biology
2009
18η /19
4.692
*B.26
Journal of Biological Research
2009
4η /7
0.619
*B.27
Hydrobiologia
2010
2η /2
√
1.784
*B.28
Fresenius Environmental Bulletin
2011
3η /3
√
0.660
*B.29
Botanica Marina
2011
5η /5
√
1.493
*B.30
Fresenius Environmental Bulletin
2012
2η /2
√
0.660
*B.31
Plant Biosystems
2012
2η /2
√
1.418
*B.32
Aquatic Botany
2013
2η /2
√
1.516
*B.33
Med. Marine Science
2013
2η /2
√
1.375
*B.34
Environmental Earth Sciences
2013
2η /5
√
1.059
*B.35
Knowledge & Management of Aquatic
Ecosystems
2013
2η /2
√
1.520
*B.36
Hydrobiologia
2013
7η /21
√
1.145 (1.409)**
1.927
3.245
√
2.054
1.784
**I.F. 2007 για το Archiv fur Hydrobiologie Το 2008 έγινε Fundamental and Applied Limnology
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
29
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
ΣΤ. ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. BABALONAS, D. & E. PAPASTERGIADOU 1993. Impact of the Touristic Development on the
Vegetation of Agios Mamas Lagoon (Macedonia, Greece).
Proceedings of the 4th International Congress of the European Union for Coastal Conservation
(E.U.C.C.), Marathon Greece, April 1993.
2. PAPASTERGIADOU, E. 1994. Relation Βetween Aquatic Macrophytes and Quality of Water
and Evaluation of their Bioindicator Value.
Abstracts of the 17th International Congress of the International Association on Water Quality
(I.A.W.Q.), Budapest, Hungary, July 1994.
3. DAFIS, S., E. PAPASTERGIADOU, M. PAPAGEORGIOU, & V. TSIAOUSSI 1994. Greek
Habitat Project: The Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild
Fauna and Flora and its Implementation in Greece.
Proceedings of the International Workshop for the Mediterranean Biogeographical Region,
Segovia-Valsain, Spain, December 1994.
4. DAFIS, S., E. PAPASTERGIADOU, M. PAPAGEORGIOU, & V. TSIAOUSSI 1995. Greek
Habitat Project: The European Union Habitats, Flora and Fauna Directive (92/43/EEC), and its
Contribution to the Conservation of Biodiversity in Greece.
Proceedings of the International Workshop for the Alpine Biogeographical Region, Rome Italy,
February, 1995.
5. ΤRYFON, E. & E. PAPASTERGIADOU 1995. Preliminary Review of Water Quality Research in
Greece.
Proceedings of the International Congress of the Stockholm Water Company, Stockholm, Sweden,
August 1995.
6. PAPASTERGIADOU E., E. LAZARIDOU, M. PAPAGEORGIOU, V. TSIAOUSSI, & S. DAFIS
1995. The Implementation of the Habitats Directive and the “Natura 2000” Network in Greece:
Present Status and Future Perspectives.
Proceedings of the International Congress PLANTA EUROPA of the Plantlife and French Ministry
of Environment, Hyeres, France, September 1995.
7. PAPASTERGIADOU, E. 1999. Biodiversity and Conservation Status of Greek Coastal Habitats.
Abstracts (p. 106) of the 42th Congress of the International Association on Vegetation Survey (IAVS)
entitled ‘’Vegetation and Climate’’ Bilbao, Spain.
8. PAPASTERGIADOU E. 1999. Conservation and Management Planning for Natura 2000 Sites of
Greece: The case of Mount Itamos Sithonia.
Abstracts (p. 44) of the 17th Congress of the International Phytosociological Association entitled
‘’Valuation and Management of Natural Spaces’’ Jaen, Spain.
9. PAPASTERGIADOU, E. 2001. Conserving Plant Diversity in Mires of Greece. Case study
‘’Kalodiki fen’’.
Proceedings of the International Conference PLANTA EUROPA on the European Plant
Conservation Stratey 4p, June 2001 Praha, Czech Republic.
10. PAPASTERGIADOU E., TH. GEORGIADIS, M. THEOCHAROPOULOS, & G. DIMITRELLOS
2003. Conservation and Management of Wetland Vegetation of Cheimaditida Lake, N. Greece.
Abstracts (p. 169) of the 46th International Congress of the International Association on Vegetation
Survey (IAVS) entitled ‘’Water Resources and Vegetation’’ Napoli, Italy.
11. KAGALOU I. & E. PAPASTERGIADOU 2003. The aquatic habitat of the Greek shallow lake
Pamvotis: Assessing response to nutrient enrichment and land use changes.
Abstracts (p. 55) of the International Lake Shores Ecology Congress, Konstanz, Bondensee, Germany.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
30
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
12. PAPASTERGIADOU, E., I. KAGALOU, P. BEZA & Th. GEORGIADIS 2004. Ecological changes of
aquatic macrophytes and water quality of Kalodiki wetland, NW Greece.
Abstracts (p. 230) of the 7th Intecol International Wetlands Conference, entitled «Wetland Science and its
application» Utrecht, The Netherlands.
13. PAPASTERGIADOU, E. & CH. CHRISTIA 2004. Submerged Macrophytes and Water Quality
in three Coastal Lagoons of a Ramsar site Amvrakikos Gulf, Greece.
Abstracts (p. 230) of the 7th Intecol International Wetlands Conference, entitled «Wetland Science and its
application» Utrecht, The Netherlands.
14. PAPASTERGIADOU E., GEORGIADIS TH., & RETALIS A. 2004. Long-term Changes of
Emergent Macrophytes in the Greek Wetland of Cheimaditida lake.
Abstracts (p. 23) of the 29th International Congress entitled «SIL-XXIX CONGRESS» Lahti, Finland.
15. PAPASTERGIADOU, E.S., & A. RETALIS 2005. Land use changes and associated
environmental impacts of a shallow lake Stymfalia, Greece.
Abstracts (p. 50) of the 5th International Shallow lakes Conference, entitled ‘’Limnology of Shallow lakes”
Dalfsen, The Netherlands.
16. KAGALOU I., E. PAPASTERGIADOU, K. STEFANIDIS, & I. LEONARDOS 2005. Long term
changes of chlorophyll-a and nutrients in a shallow lake ecosystem of W. Greece.
Abstracts (p. 83) of the 5th International Shallow lakes Conference, entitled ‘’Limnology of Shallow lakes”
Dalfsen, The Netherlands.
17. ANASTASIADOU, CH., I. KAGALOU, E. PAPASTERGIADOU & I. LEONARDOS 2005. The
functional plasticity of the habitat in the presence and the abundance of the freshwater shrimps
(Atyaephyra desmaresti and Palaemonetes antennarius) in Lake Pamvotis (NW Greece).
Abstracts (p. 69) of the 5th International Shallow lakes Conference, entitled ‘’Limnology of Shallow
lakes” Dalfsen, The Netherlands.
18. PAPASTERGIADOU, EVA S, MANOLAKI, SKEVI & CHRISTIA CHRYSOULA (2005):
Macrophytes as biological indicators of Greek lakes. Application of TRS index to assess water
quality.
Abstracts (p. 118) of the 4th International Congress of the Freshwater Biological Association entitled
“Symposium on Freshwater Sciences SEFS4” Krakow, Poland.
19. PAPASTERGIADOU, EVA K. STEFANIDIS, & E. GIANNOURIS 2005. Spatial variation in
distribution and abundance of aquatic macrophytic communities in Kalodiki wetland, Greece.
Abstracts (p. 117) of the 4th International Congress of the Freshwater Biological Association entitled
“Symposium on Freshwater Sciences SEFS4” Krakow, Poland.
20. KAGALOU I., E. PAPASTERGIADOU, P. BEZA & E. GIANNOURIS 2005. Monitoring of key
eutrophication parameters at four stations of Kalodiki wetland, Western Greece.
Abstracts (p. 241) of the 13th International Symposium entitled “Environmental Pollution and its
impact on Life in the Mediterranean Region”, MESAEP, Thessaloniki, Greece.
21. KAGALOU I., PAPASTERGIADOU E., RETALIS A., & LEONARDOS I. 2005. Water level
fluctuation: impacts on a shallow Mediterranean lake (Lake Pamvotis, Greece).
Abstracts (p. 24) of the International Congress, entitled «Water level fluctuations in lacustrine
systems- –ecological impacts and prospects of future climate change», Konstanz, Germany.
22. PAPASTERGIADOU, EVA S, STAIOU, M., ALIFRAGIS D. & Th. GEORGIADIS 2006
Monitoring of aquatic vegetation in a shallow Mediterranean lake of N. Greece.
Abstracts (p. 55) of the International Symposium on Aquatic Vascular plants: 25 years after, Brussels.
23. MANOLAKI, S. & EVA S, PAPASTERGIADOU 2006. River Habitat survey in southern
European rivers (SE_RHS). A pilot application in rivers of western Greece.
Abstracts (p. 61) of the International Symposium on Aquatic Vascular plants: 25 years after, Brussels.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
31
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
24. PAPASTERGIADOU EVA S., CHRISTIA C. & TZIORTZIS I. 2006. Wetland Monitoring:
Aquatic Plant Changes in two Greek Coastal Lagoons (Eastern Mediterranean Sea).
Abstracts (p. 121) of the International Congress, entitled «Measuring and managing changes in
estuaries and lagoons», ECSA Venice, Italy.
25. STEFANIDIS K., PAPASTERGIADOU E.S., 2007. Nutrient dynamics and eutrophication
patterns in two shallow lakes of Greece: Effects of macrophytes species richness on aquatic
environment.
Abstracts (p. 252) of the International Symposium, SEFS 5, for freshwater sciences, Palermo, Italy.
26. STEFANIDIS K., PAPASTERGIADOU E.S. 2007. Nutrient Status, Chlorophyll-a and
Periphyton Biomass in Relation to Hydrophytes abundance in Greek Lakes.
Abstracts of the 30th International Congress of the International Limnological Association SIL,
Montreal, Canada.
27. MANOLAKI, SKEVI, PAPASTERGIADOU, EVA S, 2007. Evaluation the Ecological Status οf
Acheron River Using Aquatic Macrophytes.
Abstracts of the 30th International Congress of the International Limnological Association SIL,
Montreal, Canada.
*28. CHRISTIA, Ch., EVA S. PAPASTERGIADOU 2007. Benthic macrophyte communities and
water quality variations in Rodia lagoon (Amvrakikos gulf, W. Greece).
Abstracts (p.37) of the 1st Lagunet Congress and the 3rd European Conference on Lagoon research,
Naples, Italy.
*29. PAPASTERGIADOU, EVA S., Ch. CHRISTIA, I. TZIORTZIS, K. STEFANIDIS 2007. Seasonal
changes in aquatic macrophyte assemblages in two Greek coastal lagoons (Eastern
Mediterranean sea).
Abstracts (p.87) of the 1st Lagunet Congress and the 3rd European Conference on Lagoon research,
Naples, Italy.
*30. TZIORTZIS, I. Ch. CHRISTIA, K. STEFANIDIS, K. KADIS, E. PAPASTERGIADOU 2007.
Eutrophication patterns and macrophytes diversity of temporary saline lakes of Cyprus
(Akrotiri and Larnaca): preliminary results.
Abstracts (p.111) of the 1st Lagunet Congress and the 3rd European Conference on Lagoon research,
Naples, Italy.
*31. CHATZIAPOSTOLOU A., KARAPANOS E., KARAGIANNI P., SIAVALAS G., KALAITZIDIS
S., LAMPRAKIS N., TINIAKOU A., GEORGIADIS T., PAPASTERGIADOU E., Κ.,
CHRISTANIS 2008. Design and implementation of a pilot-scale wetland rehabilitation at the
Mouria area, SW Greece.
Extended Abstract, In: Proc. 13th Int. Peat Congress (Tullamore, Ireland, June 2008), 147-150.
*32. MANOLAKI P., PAPASTERGIADOU E. 2009. Assessment of ecological quality of
Mediterranean Lowland River using aquatic macrophytes- implementation of WFD in Greece.
Abstracts of the International Congress of the Advancing the Science of Limnology and Oceanography
ASLO.
*33. STEFANIDIS, K., PAPASTERGIADOU, E. 2009. Association of hydrophyte assemblages and
zooplankton abundance in five lakes of Greece.
Abstracts (p.29) of the International Congress of EWRS, Finland.
*34. MANOLAKI, P., STEFANIDIS, K., PAPASTERGIADOU, E. 2009. Evaluation of the ecological
quality of Cyprus rivers using aquatic macrophytes as biological quality elements.
Abstracts (p.61) of the International Congress of EWRS, Finland.
*35. AGUIAR F., CAMBRA J., CHAUVIN C., FERREIRA M., GERM M., KUHAR U., MANOLAKI
P., MINCIARDDI M., MORENO J., MUNNÉ A., PAPASTERGIADOU E., STEFANIDIS K.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
32
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
(2009): Harmonisation and viewpoints in the Mediterranean WFD Intercalibration exercise for
river macrophytes.
Abstracts (p.62) of the International Congress of EWRS, Finland.
*36. MANOLAKI P., PAPASTERGIADOU, E. 2009. Trophic level distribution of aquatic plants in
the Western Greek rivers – comparison of ranking scores given by European trophic indices.
Abstracts (p.84) of the International Congress of EWRS, Finland.
*37. MANOLAKI P., PAPASTERGIADOU, E. 2009. The impact of environmental and
anthropogenic factors on the distribution pattern of aquatic plants along the Louros river, W.
Greek- “adoption” of a reference pattern of aquatic assemblages.
Abstracts (p.158) of the International Congress of EWRS, Finland.
*38. LATSIOU Α., PAPAGEORGIOU K., PAPASTERGIADOU E., KAGALOU I. 2009. An
assessment of the attitudes of the local population in two Greek protected areas: towards a
framework for sustainable development?
Abstracts (p.188) of the International Congress of ECCB Praha, Tsehia.
*39. ANDROUTSOPOULOU A., TINIAKOU A., PAPASTERGIADOU E. & YIANNNOPOULOS
P. 2009. Environmental impacts of infrastructure works and activities and ecological evaluation
of the Alfeios river basin.
Abstracts of the International Euroscience Mediterranean Event, Athens
*40. CHRISTIA, Ch., TZIORTZIS, Ι., FYTTIS, G., EVA S. PAPASTERGIADOU 2009. Diversity of
aquatic macrophytes from coastal lagoons of Western Greece (Ionian Sea).
Abstracts (p. 185) of the 4th European Conference on Coastal Lagoon Research, Montpellier, France.
*41. CHRISTIA, Ch., EVA S. PAPASTERGIADOU 2009. Assessing the ecological quality of
Kaiafas lagoon (Western Greece, Ionian Sea) by monitoring the submerged aquatic
macrophytes.
Abstracts (p. 225) of the 4th European Conference on Coastal Lagoon Research, Montpellier, France.
*42. MANOLAKI P., & E. PAPASTERGIADOU 2010. Macrophytes as a biological indicator for
Water Framework Directive (WFD) Implementation in Cyprus.
Abstracts of the 1st European Conference on TOP Biodiversity Intercollege-Larnaca & Friends of
Nature Cyprus.
*43. AGUIAR, F.C., J. CAMBRA, C. CHAUVIN, T. FERREIRA, M. GERM, U. KUHAR, P.
MANOLAKI, M.R. MINCIARDI, E. PAPASTERGIADOU 2010. Floristic and functional
gradients of river plant communities: a biogeographical study across the Mediterranean Basin.
Abstracts of the XV European Congress of the Iberian Association of Limnology 2010, Ponta Delgada,
Açores.
*44. FYTTIS, G., S. REIZOPOULOU, E. S. PAPASTERGIADOU 2011. Analysis of macrophytes
and macroinvertebrates communities in lagoons of western Greece. Implementation of the
Water Framework Directive (2000/60/EE).
Abstracts of the 5th European Conference on Coastal Lagoon Research, Aveiro, Portugal.
*45. CHRISTIA, Ch., EVA S. PAPASTERGIADOU 2011. Assessing the ecological status of Klisova
lagoon (W. Greece) by monitoring the physicochemical parameters and macrophyte
associations.
Abstracts of the 5th European Conference on Coastal Lagoon Research, Aveiro, Portugal.
*46. STEFANIDIS K., E. PAPASTERGIADOU 2011. Relationships between lake morphology and
macrophyte species abundance and distribution in Greek lakes.
Abstracts of the 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in
the Mediterranean Region, Ioannina, Greece.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
33
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
*47. KOSTARA, AI., A. RETALIS, E. PAPASTERGIADOU 2011. Mapping the historical land cover
/ use changes in Acheron river, W. Greece.
Abstracts of the 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the
Mediterranean Region, Ioannina, Greece.
*48. PAPASTERGIADOU, E., K. STEFANIDIS, X. PAPADAKI, A. SAMIOTIS 2011. Effects of
temperature, salinity, and water level on biotic communities and ecosystem metabolism: an
outdoor mesocosm experiment in Greece.
Abstracts of the 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the
Mediterranean Region, Ioannina, Greece.
*49. FYTTIS G., S. REIZOPOULOU, EVA PAPASTERGIADOU, 2012. Biodiversity patterns of
macrophyte and macroinvertebrate communities in two lagoons of Western Greece.
Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU , General Assembly 2012-5213-1, Vienna, Austria.
*50. REIZOPOULOU S., FYTTIS G., PAPASTERGIADOU E., SIGALA K., BASSET A. & A.
NICOLAIDOU 2012. Biodiversity and environmental adaptability in transitional waters.
Abstracts of the International Conference on Marine and Coastal Ecosystems (MarCoastEcos 2012),
Tirana, Albania.
*51. AGUIAR, F.C., J. CAMBRA, C. CHAUVIN, M. GERM, P. MANOLAKI, M.R. MINCIARDI, E.
PAPASTERGIADOU, M.T. FERREIRA 2012. Functional diversity of river plants in temporary
and perennial streams: news and views from the Mediterranean basin.
Abstracts of the SFS 2012 Annual Meeting FRESHWATER STEWARDSHIP: CHALLENGES AND
SOLUTIONS, Louisville, KY, USA.
*52. FEIO M.J., AGUIAR F.C., ALMEIDA S.F., FERREIRA J., FERREIRA M.T., ELIAS C., SERRA S.,
BUFFAGNI A., CAMBRA J., CHAUVIN C., DELMA F., DÖRFLINGER G., ERBA S., FERRÉOL
M., GERM M., MANCINI L., MANOLAKI P., MARCHEGGIANI S., MINCIARDI M.R.,
MUNNÉ A., PAPASTERGIADOU E., PRAT N., PUCCINELLI C., ROSEBERY J., SABATER S.,
CIADAMIDARO, S., TORNÉS E., TZIORTZIS I., URBANIC G. 2012. Establishment and
characterization of best available conditions within common Mediterranean stream types from
7 countries.
Abstracts of the XVI Congress of the Iberian Association of Limnology, Guimarães, Portugal.
*53. KOSTARA A., A. RETALIS, E. PAPASTERGIADOU 2012. Corine land cover /use changes in
a riparian corridor of Western Greece.
Abstracts of the 19th IALE UK Conference, Edinburgh, UK.
*54. KOSTARA Α., RETALIS, Α., PAPASTERGIADOU Ε. 2013. A satellite-based approach for
land cover/use changes in Acheron river catchment, (Greece).
Abstracts (47-48p.) of the First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation,.
Paphos, Cyprus.
*55. STEFANIDIS, Κ., KOSTARA Α., PAPASTERGIADOU E. 2013. Watershed land uses effects on
lake water quality in N. Greece.
Abstracts(70-71p.) of the First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation, Paphos,
Cyprus.
Ζ. ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. ΓΑΒΡΙΕΛΗ, Χ., Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ & Ε. ΚΟΚΚΑΛΟΥ (1988): Ολιγοστοιχεία της Δρόγης
του Φυτού Sideritis raeseri Boiss. et Heldr. ssp. raeseri (Lamiaceae). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συνεδρίου, Αθήνα 1988.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
34
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
2. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ, Δ. & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (1989): Το Υδρόβιο Πτεριδόφυτο Salvinia
natans (L.) All. στην Τεχνητή Λίμνη Κερκίνη Σερρών. Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 78-80 σελ. Κομοτηνή, Απρίλιος 1989.
3. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. & Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ (1989): Κατανομή, Κοινωνιολογία και
Οικολογία του Είδους Trapa natans L. (Trapaceae) στη Βόρεια Ελλάδα. Πρακτικά 11ου Επιστημονικού
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 251-253 σελ. Κομοτηνή, Απρίλιος 1989.
4. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. & Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ (1990): Μεταλλικό Περιεχόμενο του
Εφυδατικού Είδους Nymphaea alba L. Πρακτικά 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας
Βιολογικών Επιστημών, Μυτιλήνη, 179-180 σελ. Απρίλιος 1990.
5. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙAΔΟΥ, Ε. & Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ (1991): Παρούσα Κατανομή Υδρόβιων
Μακροφύτων (Υδροφύτων) στο Βορειο-Eλλαδικό Χώρο. Πρακτικά 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ηράκλειο, Μάϊος 1991.
6. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ, Δ. & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙAΔΟΥ (1993): Δομή και Διάρθρωση της Υδρόβιας
Μακροφυτικής Βλάστησης στις Λίμνες των Πρεσπών. Πρακτικά 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 25-27 σελ. Φλώρινα-Καστοριά, Απρίλιος 1993.
7. ΤΣΑΚΙΡΗ, Ε., Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (1994): Συμβολή στη Οικολογία
του Υδρόβιου Πτεριδόφυτου Azolla filiculoides Lam. Πρακτικά 16ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 3.55-3.56 σελ. Βόλος, Μάιος 1994.
8. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ & Σ. ΝΤΑΦΗΣ
(1994): Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας
και Πανίδας και η Εφαρμογή της στην Ελλάδα. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής
Βοτανικής Εταιρείας, 67-71 σελ. Δελφοί, Οκτώβριος 1994.
9. ΤΣΑΚΙΡΗ, Ε., Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (1994): Μελέτη των Συνθηκών
Ανάπτυξης του Υδρόβιου Πτεριδόφυτου Azolla filiculoides Lam. στο Δέλτα Αξιού (Ρέμα Καβούρα).
Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 117-120 σελ. Δελφοί,
Οκτώβριος 1994.
10. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙAΔΟΥ Ε. & Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ (1994): Ριζοβιολογικός Καθαρισμός Υγρών
Αποβλήτων. Αξιολόγηση ενός Ρυπασμένου Φυσικού Υγροτόπου. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού
Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 125-128 σελ. Δελφοί, Οκτώβριος 1994.
11. ΠΥΡΙΝΗ, Χ., Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ & Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ (1994): Χημική Σύσταση των
Ειδών Typha angustifolia L. και T. latifolia L., σε Πληθυσμούς της Λίμνης Κορώνειας. Πρακτικά 5ου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 265-268 σελ. Δελφοί, Οκτώβριος 1994.
12. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (1995): Η Χλωρίδα και η Βλάστηση των Λιμνών Βόλβης και
Κορώνειας. Πρακτικά Ημερίδας για τους Υγροτόπους Βόλβης και Κορώνειας της ΠΕΒ, του Medwet, και του
ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 1995.
13. ΝΤΑΦΗΣ Σ., Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ & Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1995): Το Ελληνικό Πρόγραμμα
για την Εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και η Δημιουργία του Δικτύου “ΦΥΣΗ 2000”.
Πρακτικά Συνεδρίου “NATURA 2000” της WWF, 34-49 σελ. Αθήνα, Οκτώβριος 1995.
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, M., Σ. ΝΤΑΦΗΣ & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (1996): Αποτελέσματα του
Εργου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και Προοπτικές. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού
Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 379-382 σελ. Παραλίμνι-Κύπρος, Απρίλιος 1996.
15. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (2000): «Bio Greece» NATURA 2000. Βάση Δεδομένων
Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών. Πρακτικά Διεθνούς Σεμιναρίου
της Eurostat και της ΕΣΥΕ, με τίτλο «Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής Διάστασης στις Επίσημες Ελληνικές
Στατιστικές», Αθήνα, Οκτώβριος 2000.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
35
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
16. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε. & Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ (2002): Διαχείριση και
αποκατάσταση της υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη Χειμαδίτιδα, Β. Ελλάδα. Πρακτικά 9ου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αργοστόλι Κεφαλονιά Μαΐος 2002.
17. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (2003): Ευρωπαική Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών. Συμβούλιο
της Ευρώπης & Δίκτυο PLANTA EUROPA. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ενωσης Ελλήνων Οικολόγων (ΕΕΟΙ), Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2003. (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
18. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (2004): Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των
υδάτων με βιολογικούς δείκτες. Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΕ). Πρακτικά 6ου
Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Περιβάλλοντος της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών με Θέμα
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», 219-222 σελ., Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2004.
19. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΡΕΤΑΛΗΣ Α., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. (2004): Χρήση
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην παρακολούθηση μακροχρόνιων αλλαγών
καλύψεων- χρήσεων γης και της υδρόβιας βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας, Β. Ελλάδα.
Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Περιβάλλοντος της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών με
Θέμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», 223-226 σελ., Θεσσαλονίκη,
Δεκέμβριος 2004.
20. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΡΕΤΑΛΗΣ Α., Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. (2005):
Παρακολούθηση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των Τύπων οικοτόπων στον
Τυρφώνα της λίμνης Χειμαδίτιδας, Β. Ελλάδα. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής
Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα Μαΐος 2005 (Ηλεκτρονικά CD, 7 σελ.)
21. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡ., ΓΚΕΝΑΣ ΧΡ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΚΑΓΚΑΛΟΥ Ι. &
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Ι. (2006): Μελέτη των ιχθύων και κολυμβητικών καρκινοειδών της παρόχθιας ζώνης
της λίμνης Παμβώτιδας: Μια οικολογική προσέγγιση. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού
Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων (ΕΕΟΙ), Ιωάννινα, Νοέμβριος 2006. (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 50).
22. ΚΑΓΚΑΛΟΥ Ι. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ., ΡΕΤΑΛΗΣ Α. & Ι. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
(2006): Επιδράσεις της διακύμανσης της στάθμης των υδάτων σε μια ρηχή Μεσογειακή λίμνη
(λίμνη Παμβώτιδα, ΒΔ Ελλάδα). Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων
Οικολόγων (ΕΕΟΙ), Ιωάννινα, Νοέμβριος 2006. (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 132).
23. PAPASTERGIADOY Ε. (2007): Management and sustainable development of inland waters.
The use of bioindicators to assess ecological water quality. (Διαχείριση και Αειφορική Ανάπτυξη
των Εσωτερικών Υδάτων. Χρήση Βιοδεικτών για την αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των
ου
Υδάτων). Πρακτικά 2 Συνεδρίου Βιοεπιστημών, Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας,
του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, Απρίλιος 2007. (English abstract, p.40).
24. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε., ΦΑΚΙΡΗΣ Η., ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΧΡΗΣΤΙΑ Χ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε.
(2007): Αποτύπωση της μακροφυτικής βλάστησης και του πυθμένα της λιμνοθάλασσας Καϊάφα (Ν.
Ηλείας) με χρήση ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου
της Ένωσης Ελλήνων Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, Νοέμβριος 2006.
*25. ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ Ι., KΑΔΗΣ Κ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (2008): Μέθοδοι Παρακολούθησης των
Παράκτιων Οικοσυστημάτων -Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EΕ.
Πρακτικά Ημερίδας παρουσίασης τελικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου ΙΠΕ, Λευκωσία, Ιούνιος
2008.
*26. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ. & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (2008): Εποχικά και χωρικά πρότυπα
ευτροφισμού σε λίμνες της ΒΔ Ελλάδας: Μεταβολές στην κατανομή και αφθονία των υδροβίων
μακροφύτων. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων (ΕΕΟΙ),
Βόλος, Οκτώβριος 2008 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 14).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
36
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
*27. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π. & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (2008): Αξιολόγηση της λεκάνης απορροής των
ποταμών Αχέροντα και Λούρου, με χρήση υδροβίων μακροφύτων στα πλαίσια εφαρμογής της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων (ΕΕΟΙ), Βόλος, Οκτώβριος 2008. (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 17).
*28. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ., ΒΟΥΡΚΑ Α. & Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (2008):
Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των υδρόβιων μακροφύτων για την αξιολόγηση ποταμών
της Κύπρου- Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού
Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων (ΕΕΟΙ), Βόλος, Οκτώβριος 2008. (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 18).
*29. ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ Ι., ΚΑΔΗΣ Κ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (2008): Διερεύνηση της μακροφυτικής
βλάστησης παράκτιων υγροτόπων Ελλάδας και Κύπρου. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού
Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων (ΕΕΟΙ), Βόλος, Οκτώβριος 2008. (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 19).
*30. ΚΑΓΚΑΛΟΥ Ι., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ Ε., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ E. (2009):
Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης ενος Μεσογειακού υγροτόπου αξιολογώντας τις
βιοκοινωνίες. Πρακτικά 31ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών,
Πάτρα Μαΐος 2009 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 108).
*31. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ E. (2009): Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης
στάσιμων υδάτινων σωμάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Λούρου- Εφαρμογή του
συστήματος ταξινόμησης Trophic Ranking Scores (TRS). Πρακτικά 31ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα Μαΐος 2009 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 208).
*32. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α.
(2009): Οικολογική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού. Πρακτικά 11ου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα Οκτώβριος 2009 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ.
39).
*33. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ E. (2009): Οικολογική κατάσταση υδάτινων σωμάτων
της λεκάνης απορροής του ποταμού Λούρου - Δυτική Ελλάδα. Πρακτικά 11ου Επιστημονικού
Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα Οκτώβριος 2009 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 112).
*34. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ Ε., ΚΑΓΚΑΛΟΥ Ι., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ E. (2009):
Οικολογική κατάσταση του υγροτόπου Καλοδικίου - Δυτική Ελλάδα. Πρακτικά 11ου Επιστημονικού
Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα Οκτώβριος 2009 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 157).
*35. ΚΩΣΤΑΡΑ Α., ΡΕΤΑΛΗΣ Α., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., 2011. Χαρτογράφηση και ερμηνεία
των αλλαγών στις καλύψεις – χρήσεις γης του ποταμού Αχέροντα, Δυτική Ελλάδα. Πρακτικά 12ου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2011
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 113-114).
*36. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Κ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. 2011. Υδρόβια μακρόφυτα ως
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία των ποταμών της Κύπρου. Πρακτικά 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2011 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 126-127).
*37. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΑΚΗ Χ., ΣΑΜΙΩΤΗΣ Α. 2011.
Διερεύνηση των επιδράσεων της θερμοκρασίας, αλατότητας και της μείωσης της υδάτινης στάθμης
στις βιοτικές κοινωνίες των υδατικών οικοσυστημάτων: Πείραμα με «μεσόκοσμους». Πρακτικά 12ου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2011
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 153-154).
*38. ΦΥΤΤΗΣ Γ., ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. 2011. Ανάλυση των βιοκοινωνιών
των μακροφύτων και μακροασπονδύλων σε δύο λιμνοθάλασσες της Δυτικής Ελλάδας. Εφαρμογή
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ. Πρακτικά 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2011 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 175-176).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
37
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
*39. ΧΡΗΣΤΙΑ Χ., ΜΑΝΕΤΑ Μ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΚΑΤΣΕΛΗΣ Γ., ΡΑΜΦΟΣ Α. 2012.
Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στη λιμνοθάλασσα του Παλαιοπόταμου
(Μεσολόγγι, Δυτ. Ελλάδα) - Πρώτη προσέγγιση. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συμποσίου
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Αθήνα, Μάιος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 110).
*40. ΦΥΤΤΗΣ Γ., ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. 2012. Δομή των βενθικών
βιοκοινωνιών και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας Πρόκοπος (Δ.
Ελλάδα). Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ.
123).
*41. ΚΩΣΤΑΡΑ, Κ., ΡΕΤΑΛΗΣ, Α., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. 2012. Διαχρονικές μεταβολές των
καλύψεων – χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου, Δυτική Ελλάδα. Πρακτικά
6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 176).
*42. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Κ., ΚΩΣΤΑΡΑ, Α., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. 2012. Διερεύνηση των επιπτώσεων
της διακύμανσης της υδάτινης στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας στην τροφική κατάσταση, την
ποιότητα του νερού και τις καλύψεις/ χρήσεις γης. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας,
Αθήνα, Οκτώβριος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 184).
*43. ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Π., ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ, Ε., ΚΩΣΤΑΡΑ, Α., ΒΟΥΡΚΑ, Κ., ΦΥΤΤΗΣ, Γ.,
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Κ., ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, Ι., DORFLINGER, G., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. 2012. Υδρόβια
μακρόφυτα ως βιολογικά ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας 2
Μεσογειακών τύπων ποταμών της Κύπρου. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Αθήνα,
Οκτώβριος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 291).
*44. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε., Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Α. ΣΑΜΙΩΤΗΣ 2012.
Διερεύνηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στις βιοκοινωνίες προσομοιωμένων
υδάτινων οικοσυστημάτων: Μεσόκοσμοι. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Αθήνα,
Οκτώβριος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 302).
*45. ΚΩΣΤΑΡΑ, Κ., ΡΕΤΑΛΗΣ, Α., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. 2012. Χωροχρονική ανάλυση των
αλλαγών στις καλύψεις/ χρήσεις γης στην παρόχθια ζώνη του ποταμού Λούρου, Δ. Ελλάδα.
Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοεπιστημόνων, Πάτρα, Οκτώβριος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 27).
*46. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε., Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Α. ΣΑΜΙΩΤΗΣ 2012.
Κλιματική αλλαγή και διαταραχή του υδατικού ισοζυγίου των υδάτινων οικοσυστημάτων:
πείραμα με «μεσόκοσμους» - πρώτα αποτελέσματα. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Βιοεπιστημόνων, Πάτρα, Οκτώβριος 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. 90).
*47. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ., ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. 2013.
Ηχοβολιστική αποτύπωση του αναγλύφου του πυθμένα και διερεύνηση της οικολογικής
κατάστασης της λιμνοθάλασσας Γιάοβας, Ν. Μεσσηνίας. Πρακτικά 35ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο Μαΐος 2013 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, σελ. ).
Η. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε., Β. ΤΣΙΑΟΥΣΗ, Σ. ΝΤΑΦΗΣ & Σ. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ (1995):
Προδιαγραφές Σύνταξης Ολοκληρωμένων Διαχειριστικών Σχεδίων Προστατευόμενων
Περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων, 56 σελ.
2. DAFIS, S., E. PAPASTERGIADOU, K. GEORGHIOU, D. BABALONAS, & T. GEORGIADIS, M.
PAPAGEORGIOU, E. LAZARIDOU, & B. TSIAOUSSI (eds) (1996): The Greek Habitat Project:
NATURA 2000, An Overview. Commission of the European Communities, Goulandris Natural
History Museum-Greek Biotope Wetland Centre, 917pp.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
38
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
3. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. (Υπευθ. Σύνταξης) (1996): Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή
Όρος Ιταμος- Σιθωνία (GR1270002). Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων Υγροτόπων. 274σελ. & 17σελ. Παραρτήματα & Χάρτες.
4. ΝΤΑΦΗΣ, Σ., Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ. ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ, Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ & Β. ΤΣΙΑΟΥΣΗ (eds) (1997): Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το
Έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000. Συμβόλαιο αριθ. Β4-3200/84/756, Γ.Δ. ΧΙ
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, 932σελ.
5. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε (1999): Κατευθύνσεις για τη Σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης Υγροτόπων.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων- MedWet 30 σελ.
6. ΝΤΑΦΗΣ, Σ., Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ & Ε. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ (1999): Τεχνικός Οδηγός
Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό
Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. 180σελ. & 90σελ. Παράρτημα.
7. ΝΤΑΦΗΣ, Σ., Ε. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ & Μ. ΤΣΙΑΦΟΥΛΗ (2001):
(Αναθεωρημένος) Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων
Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, 393 σελ.
Θ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (2004): (Απόδοση στα Ελληνικά: «European Plant Conservation Strategy
2002.
By
Council
of
Europe
&
Planta
Europa
submitted
to
COP6
(UNEP/CBD/COP/6/INF/22)». ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.
Συμβούλιο της Ευρώπης & Δίκτυο PLANTA EUROPA, 40σελ.
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Valerija BABIJ, Matjaž ČATER, Tatjana ČELIK, Andreja FERREIRA, Andrej KOBLER, Lado KUTNAR,
Eva PAPASTERGIADOU, Andrej SELIŠKAR, Zoltan VARGA, 2005. Preliminary list of main types
of habitats monitored and monitoring approaches used. D6 - Biodiversity conservation
EuMon EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of
Community interest, 24pp.
2. Szabolcs LENGYEL, Andrej KOBLER, Pierre-Yves HENRY, Bernd GRUBER, Klaus HENLE, Lado
KUTNAR, Matjaž ČATER, Eva PAPASTERGIADOU, Chrysoula CHRISTIA, Marek SAMMUL, Piotr
NOWICKI, Valerija BABIJ, Andrej SELIŠKAR, Tatjana ČELIK, 2006. Framework for the integration
of different habitat monitoring schemes. D19-Biodiversity conservation EuMon EU-wide
monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community
interest, 37pp.
3. Szabolcs LENGYEL, Eszter DÉRI, Pierre-Yves HENRY, Eva PAPASTERGIADOU, Andrej KOBLER,
Klaus HENLE, 2006. Recommendations for coherence, scientific quality, and time and costeffectiveness of habitat monitoring schemes. D20-Biodiversity conservation EuMon EU-wide
monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community
interest, 29pp.
4. PAPASTERGIADOU Eva, G. KOTZAGEORGIS, P. MANOLAKI, K. STEFANIDIS, F. VAGIANOU, M.
MAROULAKIS 2007. Evaluation of the Ecological Quality of Cyprus Rivers using Macrophytes
as Biological Quality Elements –Implementation of the Water Framework Directive
2000/60/EΕ No. Contract: WDD 21/2007 1st Progress Report, 82pp.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
39
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
5. PAPASTERGIADOU Eva, G. KOTZAGEORGIS, P. MANOLAKI, K. STEFANIDIS, F. VAGIANOU, M.
MAROULAKIS 2007. WFD Cyprus Water Quality Assessment using aquatic macrophytes. 1st
Intercalibration technical report. Mediterranean GIG-Rivers, Macrophytes, 19pp.
6. PAPASTERGIADOU Eva, G. KOTZAGEORGIS, P. MANOLAKI, K. STEFANIDIS, F. VAGIANOU 2008.
Evaluation of the Ecological Quality of Cyprus Rivers using Macrophytes as Biological
Quality Elements –Implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EΕ No.
Contract: WDD 21/2007 Final Report.
7. PAPASTERGIADOU Eva, G. KOTZAGEORGIS, P. MANOLAKI, K. STEFANIDIS, F. VAGIANOU, 2008.
WFD Cyprus Water Quality Assessment using aquatic macrophytes. 2nd Intercalibration
technical report. Mediterranean GIG-Rivers, Macrophytes.
8. PAPASTERGIADOU Eva (ed) 2011. Developing an Assessment system of RM4 and RM5 river
types for Cyprus rivers. Intercalibration technical report. Water Development Department of
Cyprus WDD-TAY84/2009, 119pp.
9. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Ε. (Επιστ. Υπευθ) 2012. Ανάπτυξη εθνικού συστήματος εκτίμησης των
τιμών του Βιολογικού Ποιοτικού Στοιχείου των Υδρόβιων Μακρόφυτων σε ποταμούς της
Κύπρου & αντιπροσώπευση της Κύπρου στην Άσκηση Διαβαθμονόμησης - Εφαρμογή της
Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ. Τελική Έκθεση ΕΡΓΟΥ ΤΑΥ 84/2009.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.
16. ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κριτής εργασιών στα Διεθνή Περιοδικά [I.F. 2011]
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (1997), [I.F.: 1.000]
Web Ecology (1999)
Journal of Biological Research (2003, 2009), [I.F.: 0.619]
Biologia (2008), [I.F.: 0.557]
Journal of Environmental Management JEMA (2008), [I.F.: 3.245]
Scientific Research and Essays (2009), [I.F.: 0.445]
Environmental Management (2009), [I.F.: 1.744]
Phytologia Balcanica (2009)
Environmental Monitoring and Assessment (2009, 2010), [I.F.: 1.400]
Plant Biosystems (2010), [I.F.: 1.418]
International Journal of Digital Earth (2010), [I.F.: 1.083]
Mediterranean Marine Science (2011), [I.F.: 1.375]
Water Resources Management (2011), [I.F.: 2.054]
Wetlands (2011), [I.F.: 1.338]
Environmental Earth Science (2012) [I.F.: 1.059]
Limnologica (2012), [I.F.: 1.527]
Open J of Modern Hydrology (2012)
Water Research (2012), [I.F.: 5.316]
Hydrobiologia (2013, 2013) [I.F.: 1.784]
International Journal of Water Sciences (2013)
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (2013) [I.F.: 1.520]
Thalassa (2013)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
40
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
Editorial Board of International Journals:
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2009- σήμερα
Geography, 2012- σήμερα
International Journal of Water Sciences, 2013- σήμερα
Κριτής εργασιών του ΕΚΒΥ και εξωτερικών συνεργατών του από το 1992.
Κριτής εργασιών του 2ου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών
Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη», Πάτρα (11-13/10/2012).
17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1. International Association for Ecology (INTECOL)
2. International Association for Vegetation Survey (IAVS)
3. Ιnternational Association for Theoretical and Applied Limnology (SIL)
4. International Association on Water Quality (IWQ) Specialist Group on Use of Macrophytes in
Water Pollution Control.
5. International Mires Conservation Group (IMCG)
6. Planta Europa
7. European Habitats Forum
8. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ)
9. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ΕΒΕ)
10. Ενωση Ελλήνων Οικολόγων (ΕΕΟΙ)
11. Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων (ΠΕΒ)
18. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ομάδας Εργασίας (Working group) για τα Υδρόβια
Φυτά της Ιnternational Association for Theoretical and Applied Limnology (SIL)
- Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Παράκτια Έρευνα ENCORA για τη Διαχείριση της Παράκτιας
Ζώνης - (Επιστ. Υπεύθυνος Καθ. Παναγιώτης Πρίνος)
- Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Έρευνας στα Μεταβατικά Οικοσυστήματα ΕLΝΕΤ- Hellenic Lagoonal
Network (Επιστ. Υπεύθυνος Σοφία Ρειζοπούλου, ΕΛΚΕΘΕ)
- Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Έρευνας ELNAIS -Hellenic Network on Aquatic Invasive Species
(Επιστ. Υπεύθυνος Aργυρώ Ζενέτου, ΕΛΚΕΘΕ)
- Μέλος του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Έρευνας «Δίκτυο Παρατήρησης της Γης για
Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων» - (Επιστ. Υπεύθυνος αναπλ.
καθ. Νικόλαος Σταματάκης)
- Μέλος του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Έρευνας «ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ» - (Συντονιστής αναπλ. καθ.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
- Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
Ευαισθητοποίηση" (Συντονιστής αναπλ. καθ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
41
ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας
- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π. με Θέμα:
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη» που
πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα (11-13/10/12).
- Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 13ης Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας της “EUROPEAN
VEGETATION SURVEY” που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα (16-21/4/04).
- Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας για την εκπόνηση Πιλοτικής μελέτης για τη Βιοποικιλότητα με
αντικείμενο ‘’Biogeographical Pilot studies in Support of a Methodology for Assessing the State and
Trends of Europe’s Biodiversity’’, του Ευρωπαικού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Α.) σε
συνεργασία με το Ε.C.N.C. (European Centre on Nature Conservation). Pilot Study area: Kerkini,
Evaluation of Biodiversity Assessment. (Λαζαρίδου, Ε., E. Παπαστεργιάδου & Β. Τσιαούση 1996:
7-11p Summary report). EEA MN 2b, Paris.
- Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για την σύνταξη της Βάσης δεδομένων των προστατευόμενων
περιοχών του Υπ. Γεωργίας (Dafis, S., E. Papastergiadou, M. Papageorgiou, E. Lazaridou, & A.
Apostolakis 1997: Inventory and Digitization of the Protected Areas of Greece. Ministry of
Agriculture, General Secretariat of Forests & Forest Environment, ΕΚΒΥ).
- Συγγραφή των κεφαλαίων με Θέμα την Παρούσα Κατάσταση και τις Πιέσεις που δέχονται τα
Είδη Χλωρίδας: 9-16 σελ., τα Προστατευόμενα Είδη: 49-115 σελ., οι Προστατευόμενες περιοχές:
115-168 σελ. και το Δίκτυο Φύση 2000: 168-185 σελ. (Επιμέλεια: Ε. Φυτώκα & Π.Α. Γεράκης 1998.
Παρακολούθηση της Κατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ελλάδας (1997-1998).
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ. Θεσσαλονίκη 236σελ.)
- Συμμετοχή στη συγγραφή της Εκθεσης για την Κατάσταση Διατήρησης της Χλωρίδας στην Ελλάδα
(1997-1998). ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ. Θεσσαλονίκη 95 σελ. & 70 σελ. Παραρτήματα.
- Συμμετοχή στη συγγραφή της Εκθεσης για την Κατάσταση Διατήρησης των Τύπων Οικοτόπων της
Ελλάδας ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ 2001, 100σελ.
- Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη σύνταξη του Εθνικού Καταλόγου των
Προτεινόμενων Περιοχών, του Πανευρωπαϊκού Συνεκτικού Οικολογικού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και
της αναθεώρησης (up date) της Βάσης Δεδομένων BioGreece’95.
-Συμμετοχή στην εκπόνηση των Προδιαγραφών για το έργο Παρακολούθησης των Ειδών ΧλωρίδαςΠανίδας σε περιοχές Ενδιαφέροντος της Φύσης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).
- Επιμέλεια σύνταξης της Εκθεσης για τη Σύμβαση της Βέρνης, (ΥΠΕΧΩΔΕ 2000, 20σελ.)
- Επιμέλεια σύνταξης της Εκθεσης για τα Ευαίσθητα Οικοσυστήματα (Fragile ecosystems).
ΥΠΕΧΩΔΕ 2001.
- Συγγραφή άρθρου με τίτλο Η Ευρωπαική Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών (ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ (29: 4142, 2004), καθώς και άλλων εκλαικευμένων άρθρων στο περιοδικό του ΕΚΒΥ, Αμφίβιο.
- Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την σύνταξη του νέου “Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων των
Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας” της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας (Ε.Β.Ε.).
- Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας για την ανάπτυξη του Συστήματος Παρακολούθησης του
Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Οικοσυστημάτων στη Λεκάνη των Πρεσπών σε Αλβανία, πΓΔΜ και Ελλάδα» με
συγχρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη και του GEF (Παγκόσμιο Ταμείο
για το Περιβάλλον), (Επιστ. Υπεύθυνοι Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2006-2011).
- Επιμέλεια σύνταξης του Εκλαικευμένου Οδηγού Αναγνώρισης Ειδών & Τύπων Οικοτόπων της
Λίμνης Ισμαρίδας & των Λιμνοθαλασσών της Ροδόπης. Έκδοση ΕΠΑΜΑΘ, Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας- Ισμαρίδας 2012.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
610 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content