close

Enter

Log in using OpenID

2η_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

embedDownload
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.08 14:26:20
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ –
Ημερομηνία: 17-03-2015
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Α.Π.: 679
Ταχ. Δ/νση : Λ. Ιωαννίνων 210
Ταχ. Κώδικας : 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Σταμάτη Ανθή
Τηλέφωνο : 2682089150 -2681077115
Fax : 2682022511
Email : [email protected] & [email protected]
Κωδικός Πρόσκλησης: 4.1.1_1.10
Προς: ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 « ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ
H «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Την με αρ. πρωτ. 126786/23-07-2007 Κοινή Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
3. Tην Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά
την έγκριση του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
5. Τη με αρ. πρωτ. 2925/13-10-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.1
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 341509 (ΦΕΚ 2437/Β/1-12-2008) με την οποία
συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
7. Την υπ’ αριθμ. 195/28-02-2011 (ΦΕΚ 339/Β/14-03-2011) Υπουργική Απόφαση
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της αριθμ. 2925/13-10-2008 υπουργικής απόφασης
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 20072013» όπως και ισχύει κάθε φορά.
8. Το Νόμο 4070/2012 ( ΦΕΚ/82/Α΄/2012) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 176 έως και
186 περί αλιευτικού τουρισμού.
9. Το Ν 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/8-8-2013) άρθρο 40 που αφορά τον Αλιευτικό Τουρισμό
10. Tο Νόμο 3874/ 2010 (ΦΕΚ Α' 151/06-09-2010) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων. άρθρο 2, παρ. β.
11. Tο Νόμο 4235 /2014 (ΦΕΚ A 32/2014) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. 414/2354/12-01-2015 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασίες για τη
διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» .
13. Την υπ.΄αριθμ. 3136/7-11-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2533/7-11-2011Β΄) περί καθορισμού
διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους
δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και
Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007-2013»,
14. Την 33/29-12-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ605/Β΄/5-3-2012), για το Μέτρο 2.3
¨’Μεταποίηση και Εμπορία” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του «Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013»,
15. Την υπ’ αριθμ. 1477/10-08-2010 απόφαση κατακύρωσης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ Αλιείας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
10. Την με αρ. πρωτ. 1911 (ΦΕΚ 1718/2-11-2010) Απόφαση (ΚΥΑ) Πλαίσιο Εφαρμογής του
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013, με την οποία εκχωρούνται στις
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με
την 2529/16.12.14 (ΑΔΑ: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7) και ισχύει
16. Την από 3/03/2011 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας και της ΟΤΔ Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με τον διακριτό τίτλο
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ.»
17. Την από 03/04/2008 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με την οποία
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο
18. Την υπ’ αριθμ. 551/23-05-2011 (ΦΕΚ 1122/Β/03-06-2011) Υπουργική Απόφαση
«Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του
«Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ)» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.2
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
19. Την υπ’ αριθμ 13/26-03-2015 απόφαση της ΕΔΤΠ Αλιείας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1: Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την
έννοια του Άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή
παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και
κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες
αλιείς.

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν
εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1) και είναι
κατά προτεραιότητα μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα 4, που
δύναται να υλοποιηθούν επενδύσεις σε μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3: Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου,
Αγροτικές/ Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στο τομέα της
μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν
σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν
την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της
πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και
δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την κατανόηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος νοούνται ως:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013 (Ε.Π.ΑΛ.): το έγγραφο που
υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή στρατηγική
µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη
συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ).
Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013: Η προτεραιότητα στρατηγικής
που έχει επιλεγεί στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών
περιοχών που στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και
διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές.
Δράση: Η σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή ενός άξονα
προτεραιότητας.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.3
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
Κατηγορία Πράξεων: Η Ομάδα πράξεων, ομαδοποιημένες είτε ανά κατηγορία
δικαιούχου, είτε ανάλογα με τη φύση τους.
Πράξη: Το έργο που επιλέγεται για συγχρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή
του επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της (μέσω Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης), σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο
σχετίζονται.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.): η
αρμόδια -σύμφωνα με το Ν. 3614/2007-υπηρεσία για τη διαχείριση και εφαρμογή
του Ε.Π.ΑΛ με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
Οργανισμός
Πληρωμών
και
Ελέγχου
Κοινοτικών
Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ): η αρχή ή ο φορέας ο οποίος
ενεργεί α) ως Φορέας Πληρωμής των δαπανών του ΕΤΑ (διαχείριση πιστώσεων
ΕΤΑ και πληρωμή δικαιούχων) και β) ως Αρχή Πιστοποίησης, εκτελώντας τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ)1198/2006 και είναι
υπεύθυνος για τη διασφάλιση των χρηματοδοτικών ροών από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και την πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών - αιτήσεων
πληρωμής, πριν την διαβίβαση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 58 του
Καν. (ΕΚ)1198/2006).
Ομάδες Τοπικής Δράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (Ο.Τ.Δ. Αλιείας): Τοπικές
εταιρικές σχέσεις δημοσίου–ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζουν και υλοποιούν για
σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές με έντονη αλιευτική δραστηριότητα
(εφεξής περιοχές παρέμβασης) τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και
πολυτομεακό χαρακτήρα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή
υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής ο οποίος
εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους
που υλοποιούν πράξεις. Για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος ΕΦΔ έχει
οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η ΟΤΔ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ Αλιείας): Το
επίπεδο λήψης αποφάσεων, στο οποίο οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της
περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής
πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% περιλαμβανομένων συλλογικών φορέων
επαγγελματιών αλιέων και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου της
περιοχής πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 30%.
Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα,
λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο
οποίος ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι
υπεύθυνος για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου. Για το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου η
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΕΛ).
Τοπικό Πρόγραμμα: Η ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης
σχεδιασμένη να υλοποιείται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης»,
πολυτομεακού χαρακτήρα που θα στηρίζεται στη διασύνδεση και αλληλεπίδραση
των τομέων της τοπικής οικονομίας και όχι μόνο στο άθροισμα σημειακών
παρεμβάσεων.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.4
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
Κρατικές Ενισχύσεις: Οι ατομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά
πρόσωπα ή επιχειρήσεις για πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.): Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής ενίσχυσης που
πληρώνεται ο δικαιούχος.
Περιοχή Παρέμβασης: Η περιοχή περιορισμένης έκτασης αλιευτικού χαρακτήρα,
η οποία επιλέγεται για την παροχή συνδρομής προκειμένου να υλοποιηθεί το
τοπικό πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης.
Δικαιούχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης της
δημόσιας ενίσχυσης.
Αίτηση Ενίσχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για μεμονωμένη πράξη
προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να λάβει δημόσια ενίσχυση.
Αίτηση πληρωμής: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για την πληρωμή της
δημόσιας ενίσχυσης της πραγματοποιηθείσας μεμονωμένης πράξης.
Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει
από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να
ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καταλογισμό
στον προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης.
Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή
και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της
συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της περιόδου
2007-2013, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης
αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
Μόνιμος κάτοικος: Θεωρείται ο πολίτης που κατοικεί μόνιμα εντός της περιοχής
παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.
3463/2006 Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων « Κάθε έλληνας πολίτης είναι
δημότης ενός μόνο Δήμου ή μιας μόνο Κοινότητας. Δημότες ενός Δήμου ή μιας
Κοινότητας είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο»
Αλιευτικός Τουρισμός: Αλιευτικός Τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού, η
οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με την
αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές
και τεχνικές παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή
κουζίνα και τοπική γαστρονομία και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Είναι όλες οι μορφές Αγροτικού
Τουρισμού που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο και έχουν να κάνουν με τους
κρίσιμους πόρους της κάθε περιοχής (φυσικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού,
οικιστικού), όπως δραστηριότητες Φυσιολατρικού Μοναστηριακού, Ορειβατικού
Τουρισμού ( ανάπτυξη εναλλακτικών παραποτάμιων δραστηριοτήτων με την
ποδηλασία, την αναρρίχηση, την ορειβασία, την ιππασία, τον περίπατο αλλά και με
τον ανεμοπτερισμό, την παρατήρηση πουλιών την κατάβαση ποταμού με ΚΑΝΟΕ
ΚΑΥΑΚ κ.λ.π.), με σκοπό να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και του επιπέδου ευημερίας.
Καινοτομία: Ορίζεται ως η χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και
παροχή νέων προϊόντων. Η Καινοτομία μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.5
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που
χρησιμοποιείται, στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού μας προγράμματος
2. ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ
2.1.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στο ακόλουθο Μέτρο και
κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 και να
ανταποκρίνονται στους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα
πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία αυτής.
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
ΜΕΤΡΟ:
ΣΤΟΧΟΣ:
ΔΡΑΣΗ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
i. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΄Η ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
ii ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ
ΑΛΙΕΙΣ
iii. ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΩΔ.
1
ΚΩΔ.
4
ΚΩΔ.
4.1
ΚΩΔ.
1
ΚΩΔ.
4.1.1.
ΚΩΔ.
4.1.1.1
ΚΩΔ.
4.1.1.2
ΚΩΔ.
4.1.1.3
2.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του
Άξονα Προτεραιότητας 4 και του Τοπικού Προγράμματος και να συνεισφέρουν στην
εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης οι οποίοι είναι:
(α) Ειδικοί Στόχοι
(i)
Βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής
(ii)
Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
(iii)
Στήριξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της αλιευτικής παραγωγής
(iv)
Ανάδειξη των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.6
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
(v)
Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και
εφαρμογή προδιαγραφών ποιότητας
(vi)
Διαφοροποίηση της αλιευτικής παραγωγής και ενίσχυση του εισοδήματος των
αλιέων
(β) Δείκτες Παρακολούθησης (Επιχειρησιακού Προγράμματος & Εφαρμοστού Κανονισμού)
Πίνακας 2
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός Πράξεων
411002
Πράξη για την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισμό
των οικονομικών δραστηριοτήτων
Αριθμός Πράξεων
411003
Πράξη για τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων
Αριθμός Πράξεων
411004
Πράξη για την αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων
Αριθμός Πράξεων
ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
100097
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα
ανθρωποέτη
12μηνης διάρκειας
100098
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔ.
Πίνακας 3
Αριθμός Ισοδύναμων
θέσεων πλήρους
απασχόλησης
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1 Στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις κατηγορίες πράξεων 4.1.1.1
4.1.1.2 & 4.1.1.3 η συνολική Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται ως ακολούθως:
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.7
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
4 " ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ "
Α/Α
Κατηγορία Πράξεων
(1)
1
2
3
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Δημόσια
ΚΟΣΤΟΣ
Δαπάνη
(3)
(4)
(2)
4.1.1.1. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΄Η ΙΔΡΥΣΗΣ
ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥΣ
4.1.1.2 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ
%
(5)
300.000,00 €
195.000,00 €
Μέχρι 65% των
επιλέξιμων δαπανών
της πράξης
1.202.941,43 €
721.764,85 €
Μέχρι 60% των
επιλέξιμων δαπανών
της πράξης
685..000,00 €
411.000,00 €
Μέχρι 60 % των
επιλέξιμων δαπανών
της πράξης
4.1.1.3 ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
2.187.941,43 €
1.327.764,85
€
3.2 Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Αλιείας (υπ.’ αριθμ. 187/14.09.2010
απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.-ΟΤΑ») είναι η αλιευτική περιοχή έτσι όπως
περιγράφεται στον Πίνακα 1 του Ενημερωτικού Οδηγού ο οποίος είναι αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) .
3..3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της
διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης στις κατηγορίες πράξης 4.1.1.1 &
4.1.1.3 και τυχόν υπόλοιπα/αδιάθετα ποσά δύναται να μεταφερθούν στην κατηγορία πράξης
4.1.1.2 μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αλιείας, πριν τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεων.
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
( ΕΙΔΟΣ, ΥΨΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
4.1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
(υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου
4.1«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του τοπικού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ , για
τις κατηγορίες πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 & 4.1.1.3 της Δράσης 4.1.1 «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι παρακάτω ομάδες πράξεων:
 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΄Η
ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.8
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ» η οποία
περιλαμβάνει:
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.1 :«Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως
άθλημα ή ψυχαγωγία»
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.2 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου»
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.3 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη
συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού
αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας,
τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών
όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κομμωτηρίων κ.λ.π»
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.5 «Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού χώρων
εστίασης και αναψυχής» υπό την προϋπόθεση ύπαρξης οικοδομικής άδειας, όπου
απαιτείται.
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.7 «Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή
βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες, εκτός του τομέα αλιείας»
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.8 «Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην παρούσα πρόσκληση Δεν προκηρύσσεται η Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.4:
«Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα» λόγω του περιορισμένου
χρόνου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της επιλεξιμότητας δαπανών του
προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι η ίδρυση στην παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο σε
περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων (δεν αφορά νέες κτιριακές εγκαταστάσεις).
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.1:
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του άρθρου
3 Σημείο β του Καν.(ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία, οι
οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους
συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.
Σε περίπτωση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα αλιέων που είναι ταυτόχρονα και
κάτοχοι αλιευτικού σκάφους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την έναρξη της νέας
δραστηριότητας, που ενδεχόμενα να απαιτεί την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα ή
την έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. ως κύριας απασχόλησης, δεν θα πληρείται πλέον η
βασική προϋπόθεση για τα παράκτια σκάφη, για αποκλειστική ή κύρια ενασχόληση με
την αλιεία και συνεπώς δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να είναι κάτοχοι παράκτιου
αλιευτικού σκάφους, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 3874/6-9-2010
((ΦΕΚ Α' 151/06.9.2010),άρθρο 2, παρ.β.) και του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ
Α' 32/11.2.2010),άρθρο 41).
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
Σημειώνεται ότι στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο Άρθρο
53 και στο Παράρτημα II του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που
αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού
498/2007 («θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ.1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»), καθώς οι ενέργειες οι
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.9
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότησης δανείου η/και επιτοκίου
κ.λπ.) συνυπολογίζονται στη σώρευση ενισχύσεων.
Την περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος.
Το ανώτατο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανά επένδυση που είναι επιλέξιμο
προς χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:
500.000,00€ για ιδρύσεις επιχειρήσεων
300.000,00€ για όλες τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων
Στην παρούσα προκήρυξη το ανώτατο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανά
επένδυση που είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
300.000,00€ για ιδρύσεις και όλες τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων.
 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η
ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ» η οποία
περιλαμβάνει:
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.1: «Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως
άθλημα ή ψυχαγωγία»
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.2: «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
Εναλλακτικών μορφών τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου»
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.3 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την
συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού
αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας,
τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και τη παροχή προσωπικών υπηρεσιών,
όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση των παιδιών, τη λειτουργία
κομμωτηρίων, κουρείων κ.λ.π »
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.5 «Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού χώρων
εστίασης και αναψυχής» υπό την προϋπόθεση ύπαρξης οικοδομικής άδειας όπου
απαιτείται.
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.7 «Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας
ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων, εκτός του τομέα αλιείας »
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.8 «Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών
διατροφής μετά την α’ μεταποίηση»
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.11 «Άλλες επενδύσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο
ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης»
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην παρούσα πρόσκληση δεν προκηρύσσεται η Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.4:
«Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα » λόγω του περιορισμένου
χρόνου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της επιλεξιμότητας δαπανών του
προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι η ίδρυση στην παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο σε
περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων (δεν αφορά νέες κτιριακές εγκαταστάσεις).
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2:
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην
κατηγορία των «κατά κύριο επάγγελμα αλιέων», που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις
πολύ μικρών επιχειρήσεων και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης
του Άξονα Προτεραιότητας 4.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
Σημειώνεται ότι στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο Άρθρο
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.10
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
53 και στο Παράρτημα II του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που
αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού
498/2007 («θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ.1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»), καθώς οι ενέργειες οι
οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότησης δανείου η/και επιτοκίου
κ.λπ.) συνυπολογίζονται στη σώρευση ενισχύσεων.
Την περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος.
Το ανώτατο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανά επένδυση που είναι επιλέξιμο
προς χρηματοδότηση, στην παρούσα προκήρυξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:
500.000,00€ για ιδρύσεις επιχειρήσεων
300.000,00€ για όλες τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων
 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.3: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ η
οποία περιλαμβάνει:
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.3.1: Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης
και εμπορίας στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και
του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.3.2: Επέκταση, εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων
μεταποίησης και εμπορίας επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του
εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το
σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη
για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή.
 Ομάδα Πράξεων 4.1.1.3.3: Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαμβανόμενων της
δημιουργίας σημάτων και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται
με μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.
Επισημαίνεται ότι η ίδρυση στην παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο σε
περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων (δεν αφορά νέες κτιριακές εγκαταστάσεις).
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.3:
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι : Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές Εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές
Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών
προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και
φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το
κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και
δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης
Σημειώνεται ότι στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο Άρθρο
53 και στο Παράρτημα II του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που
αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού
498/2007 («θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ.1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»), καθώς οι ενέργειες οι
οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότησης δανείου η/και επιτοκίου
κ.λπ.) συνυπολογίζονται στη σώρευση ενισχύσεων.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.11
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
4.2 Ο διαθέσιμος ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας
Δαπάνης των Κατηγοριών Πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση,
είναι ενδεικτικά :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
4.1.1.1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
4.1.1.2
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
4.1.1.3
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1, 4.1.1.2 &
4.1.1.3
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(€)
300.000,00 €
195.000,00 €
1.202.941,43 €
721.764,85 €
685.000,00 €
411.000,00 €
2.187.941,43 €
1.327.764,85 €
Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναμορφώνονται κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Δ Ε.Π.ΑΛ,
τροποποιήσεων του τοπικού προγράμματος με μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των Κατηγοριών
πράξεων.
4.3 Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
4.4 Ο ΕΦΔ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και
την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά
Κατηγορία Πράξης, καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους
δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.
4.5 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της
διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά Κατηγορία Πράξης. Σε
περίπτωση που ο τελικός προϋπολογισμός της πράξης υπερβαίνει το ύψος της
διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί
από ίδιους πόρους του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά
πράξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα αντίστοιχα όρια ανά κατηγορία πράξεων, όπως αυτά
καθορίζονται στην αρ. 1911 /29-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1718/Τβ΄/02-11-2010).
4.6 Στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 53 και στο
Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που
αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του
Κανονισμού 498/2007, καθώς οι ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα
(εγγυήσεις, επιδότησης δανείου ή/και επιτοκίου κ.λ.π.) συνυπολογίζονται στη σώρευση
ενισχύσεων.
4.7 Οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες των προκηρυσσόμενων κατηγοριών πράξεων
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - των συνημμένων της παρούσας πρόσκλησης.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.12
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Συγκεκριμένα η ολοκλήρωση
του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να συντελεστεί έως 31 Οκτωβρίου 2015 και
αντίστοιχα η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου αυτών ( αποπληρωμή) θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30 Νοεμβρίου 2015.
5.1 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Δ «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», της με αρ. πρωτ. 2925/13-10-208 Υπουργικής
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
6.1 Η υποβολή των προτάσεων για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.3 είναι δυνατή
από την 08/04/2015 έως την 16/06/2015.
Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.2 η υποβολή των προτάσεων του πρώτου κύκλου
αξιολόγησης είναι δυνατή από την 08/04/2015 έως την 23/06/2015.
6.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
Αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.etanam.gr. Η Αίτηση ενίσχυσης – φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στην πρόσκληση και στα
συνοδευτικά αρχεία αυτής.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο, το
οποίο φέρει αντίστοιχη ένδειξη), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στον Ε.Φ.Δ. ΟΤΔ
Αλιείας ETANAM A.E.OTA, στη διεύθυνση Λ. Ιωαννίνων τ.κ. 48100 Πρέβεζα τις ώρες
09:00 – 15.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και
ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα
πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα
και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της
ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς
που την υπέβαλαν.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
7.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από τον Ε.Φ.Δ.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο Ε.Φ.Δ. ΟΤΔ Αλιείας ETANAM A.E.OTA, δύναται να ζητήσει την
υποβολή συμπληρωματικών – διευκρινιστικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία
πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της σχετικής επιστολής ειδοποίησης.
Η πληρότητα της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η
διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα απαραίτητα κριτήρια πληρότητας, η απάντηση
πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και
ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
7.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον ΕΦΔ, με βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με
την :
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.13
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
 πληρότητα και σαφήνεια της πράξης,
 τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα
στην ΚΥΑ « Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»,
 σκοπιμότητα της πράξης και
 ωριμότητα της πράξης
Τα εξειδικευμένα κριτήρια περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία - Παραρτήματα III και
IV, της παρούσας πρόσκλησης και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της ΕΤΑΝΑΜΑ.Ε.ΟΤΑ www.etanam.gr H αξιολόγηση είναι συγκριτική.
Συγκριτική Αξιολόγηση
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων είναι συγκριτική Οι
προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση της
Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Δ.ΤΠ. Αλιείας) της ΟΤΔ
Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ βάσει του άρθρου 20 της 1191/29-10-2010 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων
διακρίνονται σε κριτήρια πληρότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) και σε κριτήρια
επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια) ανάλογα µε το είδος της προκηρυσσόμενης
δράσης Οι υποβληθείσες σε έλεγχο πληρότητας προτάσεις, με θετική απάντηση σε
όλα τα κριτήρια πληρότητας της «Λίστας εξέτασης πληρότητας στοιχείων της
πρότασης», αξιολογούνται στη συνέχεια με βαθμολογούμενα κριτήρια σύμφωνα με το
εγκεκριμένο ΣΔΕ. Ειδικότερα, τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι προτάσεις που
υποβάλλονται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι αυτά που εγκρίνονται από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.ΑΛ., σύμφωνα με το άρθρο 65(α) του Καν.
1198/2006 και εξειδικεύονται από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. και τις Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ
Α.Ε. ΟΤΑ.
Τα κριτήρια είναι αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα III και IV της
παρούσας. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια πληρότητας ή όσοι δεν
προσκομίσουν κάποιο ή όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των
εν λόγω κριτηρίων σύμφωνα με τα Παραρτήματα III και IV αποκλείονται από την
περαιτέρω διαδικασία.
Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο υποψήφιας πρότασης περιλαμβάνει
ενέργειες διαφορετικών δράσεων (για παράδειγμα υποδομές διανυκτέρευσης και
εστίασης), αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη δράση εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί η
μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα της πρότασης.
Για κάθε προκηρυσσόµενη δράση, η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες
προτάσεις ανά Κατηγορία Πράξης σύμφωνα µε τα κριτήρια εγκεκριμένα κριτήρια
πληρότητας και επιλογής, καταγράφει σε Δελτίο Αξιολόγησης το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης µε σχετική αναλυτική τεκμηρίωση ανά κριτήριο και συντάσσει πρακτικό,
στο οποίο περιλαμβάνεται πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, µε
συνημμένα τα σχετικά Δελτία Αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις των επενδύσεων της παρούσας προκήρυξης
ακολουθείται ο τύπος της συγκριτικής αξιολόγησης.
H Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ αποφασίζει επί της αξιολόγησης βάσει της
ως άνω γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Ε.Δ.Τ.Π
Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής η σχετική της
απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά.
Στη συνέχεια η Ο.Τ.Δ. Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ κοινοποιεί με συστημένη
επιστολή
στον κάθε
υποψήφιο
την απόφαση
της Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας
συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης, καθώς και το αναλυτικό δελτίο
αξιολόγησης της πρότασής του. Στην επιστολή αναφέρεται και η προθεσμία υποβολής
ενστάσεων.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.14
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
Η απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ και ο πίνακας κατάταξης των
υποβληθεισών προτάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ
Α.Ε. ΟΤΑ τοιχοκολλούνται στην έδρα της και δημοσιεύονται σε δύο τοπικές
εφημερίδες.
1.7 Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι 15 ημέρες, από την ημερομηνία
κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Κατ' εξαίρεση, η
προθεσμία αυτή μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη
συγκεκριμένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ότι
δεν προτίθενται να υποβάλουν ένσταση.
1.8 Οι ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, που
συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ. Η σύνθεση
της επιτροπής ενστάσεων είναι αντίστοιχη με αυτή της επιτροπής αξιολόγησης. Τα
μέλη της επιτροπής ενστάσεων δεν μπορούν να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση
της πρότασης του συγκεκριμένου δυνητικού δικαιούχου.
Η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική
τεκμηρίωση με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου της πρότασης και σε
συγκεκριμένα σημεία της σχετικής προκήρυξης, καθώς και η αιτιολογημένη
γνωμοδότησή της επί όλων των αιτιάσεων των υποβληθεισών ενστάσεων.
1.9 Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την επιτροπή, η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας
της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ αποφασίζει επί των ενστάσεων με βάση τη γνωμοδότηση της
επιτροπής ενστάσεων. Σε περίπτωση που η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής, η σχετική της απόφαση πρέπει να
αιτιολογείται ειδικά.
1.10 Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ κοινοποιεί με συστημένη επιστολή την ως άνω
απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και τα πρακτικά της
επιτροπής ενστάσεων στους ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Πράξεων στην οποία
εντάσσεται η πρόταση.
Η απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ και ο πίνακας κατάταξης των
υποβληθεισών προτάσεων, όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση των ενστάσεων,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ και τοιχοκολλούνται
στην έδρα της.
1.11 Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ (όργανα της εταιρείας, επιτροπές και μέλη αυτών,
στελέχη της εταιρείας) δεν μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή από τους
υποψήφιους δικαιούχους για την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεών τους. Σε
αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 28 της 1191/29-10-2010
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
1.12 Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του δυνητικού δικαιούχου από την Ο.Τ.Δ Αλιείας
ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ εξετάζεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός σε σχέση με τα
αντίστοιχα κριτήρια, ενώ για πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται σύμφωνα με τη
νομοθεσία η εφαρμογή επίσημων αναλυτικών τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα:
α) Για κατασκευαστικές εργασίες, η Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ καταρτίζει
πίνακα τιμών μονάδας ανά είδος εργασίας, ο οποίος εγκρίνεται από την Ε.Δ.Τ.Π
Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα VI) και κοινοποιείται στην Ε.Υ.Δ Ε.Π.ΑΛ. Τυχόν
αποκλίσεις των τιμών αυτών σε έργα του τοπικού προγράμματος μπορούν να
δικαιολογηθούν μόνο σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
β) Για όλες τις λοιπές ενέργειες η Ο.Τ.Δ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ συγκεντρώνει
τουλάχιστον τρεις (3) σχετικές προσφορές, εκτός από τις περιπτώσεις που
τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος, με βάση τις οποίες καθορίζει το
σχετικό κόστος.
γ) Για να γίνουν αποδεκτές περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα πρέπει να
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα, το εύλογο κόστος σε σχέση με τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους και τις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται η
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.15
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
νομοθεσία που σχετίζεται με την κατασκευή και τη διάθεση στην αγορά
μηχανολογικού εξοπλισμού.
Σε κάθε περίπτωση τυχόν περικοπές από την Ο.Τ.Δ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ επί
του προτεινόμενου προϋπολογισμού του δυνητικού δικαιούχου θα πρέπει να είναι
πλήρως τεκμηριωμένες και να αποτυπώνονται στο σχετικό Δελτίο αξιολόγησης.
1.13 Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω εξέταση αποτελεί τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της πράξης, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση
έγκρισης της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ και στη σύμβαση της με τον
δικαιούχο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης. Οποιαδήποτε σχετική αύξηση βαρύνει αποκλειστικά και
μόνο το δικαιούχο. Για τις περιπτώσεις δημοπράτησης ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός της πράξης που αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης και στη σχετική
σύμβαση (εφόσον αυτή έχει υπογραφεί) τροποποιείται αφού αφαιρεθεί το ποσό της
έκπτωσης.
1.14 Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης περιλαμβάνονται κατασκευαστικές
εργασίες η αρμόδια για την αξιολόγηση επιτροπή μπορεί, εφόσον η Ο.Τ.Δ.Αλιείας
ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ το κρίνει σκόπιμο, να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στον
προτεινόμενο χώρο υλοποίησης της πράξης προκειμένου να διαπιστωθεί η
υφιστάμενη κατάσταση. Τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε
έκθεση αυτοψίας.
1.15 Σε περίπτωση μην έγκρισης της επένδυσης, όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά/
μελέτες κλπ επιστρέφονται στον υποψήφιο επενδυτή κατόπιν γραπτής αίτησής του.
7.3
Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον πρόεδρο της ΕΔΤΠ Αλιείας
ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ
7.4
Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Φ.Δ. του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας
χρηματοδότησης που χορηγείται.
7.5
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και Ε.Φ.Δ. για την υλοποίηση του
εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
8.1 Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
(i)
Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές
ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.
(ii)
Να αποστέλλουν στον Ε.Φ.Δ. (ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε ΟΤΑ) χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία
οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
(iii)
Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31
σημείο (δ) του Καν. (ΕΚ) 498/2007.
(iv)
Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ)
498/2007
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.16
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
(v)
Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες
προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης .
(vi)
Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους
ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π.,
δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
(vii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης (ΟΤΔ Αλιείας), στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., στην Αρχή
Πιστοποίησης - ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(viii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
(ix)
Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό
πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον Ε.Φ.Δ.
9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ
9.1 Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. έχει την υποχρέωση δημοσιοποίησης δεδομένων όλων των μέτρων του
τοπικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. 498/2007. Τα εν λόγω
δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες εθνικές
και κοινοτικές αρχές ελέγχου και διερεύνησης για τη διασρφάλιση των οικονομικών
συμφερόντων των Κοινοτήτων.
10. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
10.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ( υποψήφιος ή δικαιούχος της ίδιας πρόσκλησης δύναται, ύστερα
από γραπτή αίτησή του προς τον Ε.Φ.Δ., να λαμβάνει γνώση των εγγράφων που
τηρούνται στο αρχείο του Ε.Φ.Δ. και έχουν σχέση με τον ίδιο ή τους λοιπούς
συνυποψήφιους/συνδικαιούχους.
10.2 Συγκεκριμένα ο Ε.Φ.Δ. οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, εφόσον:
α) ο ενδιαφερόμενος αιτείται την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα με γραπτή αίτησή του, η
οποία κοινοποιείται και στους τρίτους τους οποίους αφορά,
β) έχει ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση των ως άνω εγγράφων,
γ) το έγγραφο δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή των τρίτων,
δ) δεν παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και ιδίως
από αυτές του νόμου 2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ( π.χ. φυλετική ,ή εθνική προέλευση, υγεία, ποινικές διώξεις ή
καταδίκες κ.λ.π.)
ε) δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής η βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. σε μελέτες
κ.λ.π.)
10.3 Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών
εγγράφων στα γραφεία του Ε.Φ.Δ., είτε με χορήγηση αντιγράφω, τα έξοδα της
αναπαραγωγής και αποστολής των οποίων βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
10.4 Η προθεσμία για τη χορήγηση των ως άνω εγγράφων από τον Ε.Φ.Δ., ή την αιτιολογημένη
απόρριψη της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την υποβολή της γραπτής αίτησης. Σε περίπτωση η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε για την
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.17
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
παροχή εγγράφων προκειμένου ο αιτών να ασκήσει στη συνέχεια προβλεπόμενη
ένσταση, η τυχόν προθεσμία άσκησης αυτής αρχίζει μετά την κατά τα ανωτέρω απάντηση
του Ε.Φ.Δ.
10.5 Σε περίπτωση μη έγκρισης της επένδυσης, όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά /μελέτες
κ.λ.π. επιστρέφονται στον υποψήφιο επενδυτή κατόπιν γραπτής αίτησής του.
11. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΑΝΑΦΟΡΩΝ
11.1 Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. στο πλαίσιο τήρησης της υποχρέωσής της που απορρέει από το άρθρο
4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, απευθύνει στον Ε.Φ.Δ. ερώτημα – αίτημα για
παροχή στοιχείων και απόψεων επί των υποβληθεισών σε αυτήν καταγγελιών,
αναφορών, αιτήσεων πολιτών που σχετίζονται με την υλοποίηση τοπικού προγράμματος.
11.2
Ο Ε.Φ.Δ. οφείλει να απαντά στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. πλήρως, με αποστολή όλων των
σχετικών εγγράφων, επί όλων των αιτιάσεων της σχετικής καταγγελίας-αναφοράς εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή του ως άνω ερωτήματος
της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ Η ως άνω απάντηση του Ε.Φ.Δ. δεν πρέπει να αποτελεί απλή
διαβίβαση στοιχείων, αλλά πρέπει να περιέχει τις απόψεις της πλήρως και επαρκώς
αιτιολογημένες επί όλων των ισχυρισμών –αιτιάσεων της καταγγελίας-αναφοράς του
ενδιαφερομένου.
11.3 Με το ως άνω ερώτημα– αίτημα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. προς τον Ε.Φ.Δ., αναστέλλεται
υποχρεωτικά κάθε εκκρεμής διαδικασία (αξιολόγησης, διαγωνισμού, υπογραφής
σύμβασης, πληρωμής κ.λπ.) που διενεργείται από τον Ε.Φ.Δ. ή από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.
και σχετίζεται με τη συγκεκριμένη καταγγελία. Οι εν λόγω διαδικασίες διενεργούνται και
ολοκληρώνονται μετά το πόρισμα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. και τη σχετική απάντηση
στον πολίτη κι εφόσον δεν προκύψουν ουσιώδεις πλημμέλειες του Ε.Φ.Δ. και η
καταγγελία δεν κριθεί βάσιμη ή εφόσον, μετά τη διαπίστωση πλημμελειών, ο Ε.Φ.Δ.
συμμορφωθεί. Κατ’ εξαίρεση η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. μπορεί, σε ειδικά αιτιολογημένες
περιπτώσεις, να αποφασίσει τη μη αναστολή των σχετικών διαδικασιών. Στην
περίπτωση αυτή η προθεσμία της παραγράφου (2) για την απάντηση του Ε.Φ.Δ. είναι
δέκα (10) ημέρες.
11.4
Κατόπιν της απάντησης του Ε.Φ.Δ. και της συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων
στοιχείων, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ., αφού τα εξετάσει, συντάσσει σχετικό πόρισμα σε σχέση με
όσα αναφέρονται στην καταγγελία – αναφορά και το κοινοποιεί στον καταγγέλλοντα και
στον Ε.Φ.Δ. Σε περίπτωση που από την εξέταση της υπόθεσης προκύψουν πλημμέλειες
του Ε.Φ.Δ., αυτή υποχρεούται να συμμορφωθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
με ταυτόχρονη έγγραφη ενημέρωση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.ΑΛ. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του Ε.Φ.Δ., η σχετική καταγγελία – αναφορά θα αποτελέσει αντικείμενο
ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς και με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
12. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1 Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή στα γραφεία της ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ στην ΠΡΕΒΕΖΑ Δ/νση:
Λεωφόρος Ιωαννίνων 210 Τ.Κ 48100, πόλη Πρέβεζα, τηλ. 2682089150 - 1 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διατίθεται επίσης και στα γραφεία της ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ στην ΑΡΤΑ
Δ/νση: Αμβρακίας & Μοστραίων 2Α Τ.Κ 47100, πόλη Άρτα, τηλ. 2681077115 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ.: www.etanam.gr
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.18
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3

Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δημοσίευση (4 τουλάχιστον δημοσιεύσεις)
στον τοπικό τύπο.
12.2
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ
Α.Ε.ΟΤΑ.. Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την την ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνία
υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία
αυτή.
12.3 Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα της την
ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ (www.etanam.gr) στην ως άνω προθεσμία.
12.4 Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων
της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται αποδεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
13.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
 Για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.3 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προτάσεων είναι η 16/06/2015 και ώρα 15:00.
 Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η
23/06/2015 και ώρα 15:00.
.
13.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της την ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ :
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210, Τ.Κ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη
ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση
ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ.» της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΤΑ»
13.3 Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ
Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε
περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος
της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με
αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ
Α.Ε.ΟΤΑ μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως
ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.
13.4 Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.
13.5 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ , μπορεί να προβεί σε
παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Για την παράταση τηρείται
ο τρόπος δημοσίευσης της παρ. 5 του άρθρου 18 της με αρ. 1911/29-10-2010 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1718/τ.B¨ /2-11-2010)
14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
14.1 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο
υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, στην
ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από υπογεγραμμένη «αίτηση
ενίσχυσης» του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της
παρούσας.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.19
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το τυποποιημένο υπόδειγμα του φακέλου
υποψηφιότητας και της αίτησης ενίσχυσης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία ελέγχου
πληρότητας στοιχείων των προτάσεων.
14.2 Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο) και
επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το
πρωτότυπο. Όλα τα ανωτέρω - ως ενιαίο δέμα - υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας
ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ με την πρωτότυπη αίτηση ενίσχυσης εκτός δέματος, προκειμένου η
πρόταση να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Έξω από κάθε σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται:
1. Για τον πρωτότυπο φάκελο η ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ, για τον δεύτερο φάκελο που θα
είναι πλήρες αντίγραφο του πρωτοτύπου η ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και για τον φάκελο
που περιέχει το cd- rom, η ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.
2. Η περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί η επενδυτική πρόταση
3. Το ονοματεπώνυμο του επενδυτή ή η επωνυμία του φορέα
4. Η Ομάδα πράξεων στην οποία εντάσσεται η επενδυτική πρόταση
5. Ο τίτλος της προτεινόμενης πράξης
6. Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πράξης, χωρίς τον Φ.Π.Α
Κάθε σφραγισμένος φάκελος πρέπει να περιέχει ένα κλασέρ με:
 Τον φάκελο υποψηφιότητας υπογεγραμμένο από τους συντάκτες του
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναγράφονται στη
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και στο Παράρτημα του φακέλου υποψηφιότητας.
14.3 Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ
δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του περιεχομένου του.
14.4
Αναπόσπαστο
Παραρτήματα:
τμήμα
της
παρούσας
πρόσκλησης
αποτελούν
τα
ακόλουθα
I.
Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2
και 4.1.1.3 της Δράσης 4.1.1 (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με το
περιεχόμενο, τα χρηματοδοτικά στοιχεία, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις κατηγορίες των εν
δυνάμει δικαιούχων, τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες, τους όρους, περιορισμούς
και προϋποθέσεις υλοποίησης των πράξεων.
II. Υποδείγματα της αίτησης ενίσχυσης - φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να
συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή. Στη ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ του φακέλου υποψηφιότητας
αναφέρονται αριθμημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις που
καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, βάσει των
οποίων θα γίνει η επιλογή των προς ένταξη πράξεων. Επίσης στο Παράρτημα του
φακέλου υποψηφιότητας περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
τα υποδείγματα των Υπευθύνων Δηλώσεων.
III. Τυποποιημένο έντυπο με τίτλο «Λίστα εξέτασης πληρότητας στοιχείων πρότασης»
(απαιτούμενα δικαιολογητικά ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
IV. Τυποποιημένο έντυπο με τίτλο «Κριτήρια Επιλογής πράξεων», (με τον τρόπο
αξιολόγησης/ βαθμολόγησής τους και τα δικαιολογητικά απόδειξής τους), σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή,
V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή.
VI. Η με αρ. 1911/29-10-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1718/τ.B¨ /2-11-2010) και την
τροποποίηση αυτής, όπως ισχύει σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.20
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
VII. Η με αρ. 551/23-05-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1122/τ.B¨ /3-06-2011) και τις
τροποποιήσεις αυτής, όπως ισχύει σήμερα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD)
VIII. Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ σε
ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΙΧ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ
X. Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που κρίνει η ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ ότι βοηθά στη
διαδικασία τους υποψήφιους επενδυτές. (ανάρτηση στην Ιστοσελίδα).
Εγκρίνεται με την με αρ. 13/26-03-2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού
Προγράμματος Αλιείας της ΟΤΔ Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας
ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ).
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.21
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
I.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
Το ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις προκηρυσσόμενες κατηγορίες πράξεων/ομάδες
πράξεων περιλαμβάνει για κάθε μία από αυτές:

Τον κωδικό και τον τίτλο των κατηγοριών πράξεων /ομάδων πράξεων

Την αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών πράξεων /ομάδων πράξεων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα. Επιπλέον συμπληρώνονται όροι,
περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο EΠΑΛ και στο
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 « Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών» (1911/29-10-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1718/τ.B/2-112010), 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού), 551 Απόφαση Λεπτομερειών
(ΦΕΚ1122/03-06-2011 κ.λπ.),

Τη μορφή των δικαιούχων,

Τα ποσοστά ενίσχυσης και τις πηγές χρηματοδότησης με αναφορά στις περιπτώσεις
αλλαγής του ποσοστού ενίσχυσης μετά το 2010,

Την περιοχή εφαρμογής ομάδων πράξεων .

Τις επιλέξιμες δαπάνες των προκηρυσσόμενων κατηγοριών πράξεων.
II.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή)
III.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
IV.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ) (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
V.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
VI.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Η με αρ. 1911/29-10-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1122/03-06-2011) όπως τροποποιήθηκε με την 2529/16.12.14(ΑΔΑ: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7) και
ισχύει, (σε ηλεκτρονική μορφή (CD) .
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.22
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3
VII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Η με αρ.551/23-05-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1122/τ.B¨ /306-2011) « Λεπτομέρειες Εφαρμογής, σύστημα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του
Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013 (ΕΠΑΛ), η με αρ.
888/04-08-2011 1η τροποποίησή της, η με αρ. 2370/19-12-2013 2η τροποποίησή της.
(σε ηλεκτρονική μορφή (CD)
VIII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ
Α.Ε.ΟΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΙΧ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
– ΕΜΠΟΡΙΑΣ
 Ο Νόμος 4070/2012 (ΦΕΚ 82/ΤΑ΄/10-04-2012 ) περί αλιευτικών σκαφών για μη
αλιευτικές δραστηριότητες ( άρθρα 176 έως 186) (σε ηλεκτρονική μορφή (CD)
 O Νόμος 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/08-08-2013) (άρθρο 40). (σε ηλεκτρονική μορφή
(CD)
 Ο Νόμος 3874/ 2010 (ΦΕΚ Α' 151/06-09-2010) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων. άρθρο 2, παρ. β. (σε ηλεκτρονική μορφή (CD)
 Ο Νόμος 4235 /2014 (ΦΕΚ A 32/2014) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (σε
ηλεκτρονική μορφή (CD)
 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 3136/ 07-11-2011( ΦΕΚ 2533/07-11-2011), σε
ηλεκτρονική μορφή (CD)
 Κοινή Υπουργική Απόφαση
ηλεκτρονική μορφή (CD)
433/29-12-2012
(ΦΕΚ
605/05-03-2012)
(σε
 Κοινή Υπουργική Απόφαση 414/2354/20-1-2015(ΦΕΚ 985/20-01-2015) (σε
ηλεκτρονική μορφή (CD)
Χ.
Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που κρίνει η ΟΤΔ Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ότι
βοηθά στη διαδικασία τους υποψήφιους επενδυτές. (ανάρτηση στην Ιστοσελίδα).
Διευκρινήσεις, απαντήσεις σε ερωτήματα κ.λ.π.)
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ηµ/νια Έκδοσης: 13-12-2013
Σελ.23
ΕΠΑΛ 2007-2013
Επένδυση στην Αειφόρο Αλιεία
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
699 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content