Η δίκη της Χ.Α. πρέπει να δώσει φωνή στα εκατοντάδες

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 16-04-2015
Σελίδα: 10
Μέγεθος: 173 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 1630
Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4
Λέξη κλειδί: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
www.clipnews.gr