close

Enter

Log in using OpenID

2º Eso

embedDownload
Rúa da Cultura s/n
36681
Estrada (A)
986590104
986571478
[email protected]
http://www.iesgarciabarros.org
IES Manuel García Barros
36002335
AL986
Relación das opcións da matrícula dos alumnos
Educación secundaria obrigatoria - 2º Ensinanza secundaria obrigatoria - grupo: A
Quenda: Todas
Apelidos e Nome
1
- Alén Pego, Pedro
2
Barreiros Álvarez, Manuel Anxo
-
3
- Búa García, Inmaculada
4
-
5
- Dubert Bolaño-Rivadeneira, Luis
- Fernández Carrera, Clara
6
7
8
Dacosta Morlán, Iria
- Fernández Sangiao, Milagros
-
Ferreiro Torres, Borja
Curso académico: 2014/2015
Mat. Mod./ Opc. Grupo Rel/Act. Idioma
Materias
Materias pendentes
O
A
ReCa
Ingl
ReAp(opt)
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
O
A
AtEd
Ingl
ReAp(opt)
O
A
AtEd
Ingl
ReAp(opt)
1º ESO-CNat
1º ESO-Ingl
O
A
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
1º ESO-CNat
1º ESO-CSXH 1º ESO-LCast 1º ESO-LGal
1º ESO-Mat
1º ESO-2LEF
Non
O
A
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
1º ESO-CNat
1º ESO-CSXH 1º ESO-Ingl
1º ESO-Mat
1º ESO-2LEF
Non
1º ESO-Ingl
1º ESO-2LEF
O
A
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
9
- Framíl Enríquez, Mateo
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
10
González Legido, Diego
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
1º ESO-Ingl
Repite
1º ESO-LGal
Non
Non
Non
Non
1º ESO-LCast
Non
Non
Non
1º ESO-2LEF
11
- Loureiro Montenegro, Mario
O
O
A
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
12
- Louzao Neira, Ángel
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
A
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
13
-
14
- Magariños Garea, Carmen
O
A
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
15
Martínez Sanmartín, Érica
16 - Mato Domínguez, Alba
O
A
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
Non
17
O
A
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
-
Lueiro Pereira, Antón
Non
Moimenta Vivas, Amara
Non
1º ESO-LCast
1º ESO-2LEF
Non
18
- Montero Martínez, Laura
O
A
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
19
Moreira Adolfo, Sandra
O
A
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Si
Non
20
21
-
- Payno Abalo, Alexandre
Pumar Valladares, Penélope
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
Non
22
- Rivadulla Collazo, María
O
O
A
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Si
23
- Rozados Balboa, María
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
A
HCRel
Ingl
2LEF(opt)
O
A
ReCa
Ingl
ReAp(opt)
24
-
25
- Sanluis Vede, Miguel
26
-
Sánchez Vázquez, Adela
Servide Fuentes, Jennifer
(opt) = seleccionada como optativa
Data: 12/09/2014 10:29
(opc) = seleccionada como opcional
Non
1º ESO-CNat
1º ESO-Mat
Non
Mat (tipo de matrícula): L = libre , M = Oferta modular ciclos , O = Oficial , P = Oficial - Materias soltas , R = Ordinaria de ciclos , S = 2ª Matrícula de ciclos
Páxina 1
de
2
Rúa da Cultura s/n
36681
Estrada (A)
986590104
986571478
[email protected]
http://www.iesgarciabarros.org
IES Manuel García Barros
36002335
AL986
Relación das opcións da matrícula dos alumnos
Educación secundaria obrigatoria - 2º Ensinanza secundaria obrigatoria - grupo: A
Quenda: Todas
Apelidos e Nome
27
- Vázquez Domínguez, Saleta
(opt) = seleccionada como optativa
Data: 12/09/2014 10:29
Curso académico: 2014/2015
Mat. Mod./ Opc. Grupo Rel/Act. Idioma
O
(opc) = seleccionada como opcional
A
ReCa
Ingl
Materias
2LEF(opt)
Materias pendentes
Repite
1º ESO-Mat
Si
Mat (tipo de matrícula): L = libre , M = Oferta modular ciclos , O = Oficial , P = Oficial - Materias soltas , R = Ordinaria de ciclos , S = 2ª Matrícula de ciclos
Páxina 2
de
2
Rúa da Cultura s/n
36681
Estrada (A)
986590104
986571478
[email protected]
http://www.iesgarciabarros.org
IES Manuel García Barros
36002335
AL986
Relación das opcións da matrícula dos alumnos
Educación secundaria obrigatoria - 2º Ensinanza secundaria obrigatoria - grupo: B
Quenda: Todas
Curso académico: 2014/2015
Apelidos e Nome
Mat. Mod./ Opc. Grupo Rel/Act. Idioma
Materias
Materias pendentes
1
- Barcala Mella, Antía
O
B
AtEd
Ingl
ReAp(opt)
2
-
Bugallo Barros, Alba
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
3
- Campos Goldar, Carlota
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
B
AtEd
Ingl
ReAp(opt)
1º ESO-CNat
1º ESO-CSXH 1º ESO-Ingl
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
1º ESO-LCast
1º ESO-2LEF
Non
4
-
5
- Correia de Souza, Isabela Cristhine
- Couceiro Aller, Marcos
6
7
8
9
10
Campos Sánchez, Carmen
- Couso Vede, Icía
-
Escudero González, Hugo
- Fernández Justo, Alejandro
Gambino Bouzada, Alexandra
1º ESO-Ingl
1º ESO-LCast
Repite
1º ESO-Mat
Non
1º ESO-LCast
1º ESO-LGal
1º ESO-Mat
Non
Non
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
11
- González Pereira, Andrea
O
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
12
- Gulias López, Alejandro
O
B
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
O
B
AtEd
Ingl
ReAp(opt)
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
16 - Pena Blanco, Mauro
O
B
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
17
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
13
-
14
- Miranda Iglesias, Manuel
15
18
19
20
21
Khedar, Hicham
Núñez López, Miriam
-
Pereiras Matalobos, Paula
- Pérez Luengo, Ángela
-
Puente Vázquez, Marcos
- Quintela Puente, Lidia
Rivadulla Blanco, Clara
Non
1º ESO-CNat
1º ESO-CSXH 1º ESO-Ingl
1º ESO-LCast
1º ESO-LGal
1º ESO-Mat
Non
Non
O
B
ReCa
Ingl
ReAp(opt)
1º ESO-Ingl
O
B
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Si
Non
Non
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
22
- Rivadulla Blanco, Rosa
O
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Si
23
- Rivas Iglesias, Iria
O
B
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
24
-
Riveira Magán, Patricia
O
B
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
25
- Rivero Besteiro, Lorena
O
B
AtEd
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
B
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
26
-
Salgueiro Pereiras, Uxía
(opt) = seleccionada como optativa
Data: 12/09/2014 10:30
(opc) = seleccionada como opcional
Mat (tipo de matrícula): L = libre , M = Oferta modular ciclos , O = Oficial , P = Oficial - Materias soltas , R = Ordinaria de ciclos , S = 2ª Matrícula de ciclos
Páxina 1
de
1
Rúa da Cultura s/n
36681
Estrada (A)
986590104
986571478
[email protected]
http://www.iesgarciabarros.org
IES Manuel García Barros
36002335
AL986
Relación das opcións da matrícula dos alumnos
Educación secundaria obrigatoria - 2º Ensinanza secundaria obrigatoria - grupo: C
Quenda: Todas
Apelidos e Nome
Curso académico: 2014/2015
Mat. Mod./ Opc. Grupo Rel/Act. Idioma
Materias
Materias pendentes
Repite
1
- Alvarellos Docampo, Mateo
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
2
-
Barros Fernández, Sofía
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
3
- Caamaño Caramés, Xián
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
4
-
Campos Puente, Roi
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
5
- Castro Cao, Alfonso
- Darriba Botana, Paula
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
6
1º ESO-CNat
1º ESO-CSXH 1º ESO-Ingl
1º ESO-LCast
1º ESO-LGal
1º ESO-2LEF
Non
7
- Durán Ferrero, Aroa
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
8
Escariz Mella, Javier
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
9
10
-
- Fonseca Pontes, Tatiana
Franco Gonzalez, Malena
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
11
- Gestoso Torres, Lourdes
O
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
12
- González Blanco, María
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
13
-
González Sanmartín, Sergio
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
14
- Iglesias Carracedo, Cristian
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
16 - Lauroba Loureiro, Daniel
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
O
C
ReCa
Ingl
ReAp(opt)
Non
17
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
15
18
19
Lamiño Rosende, José
-
López Constenla, Alberto
- López Coto, María
-
López Eyo, Santiago
Non
1º ESO-LCast
1º ESO-LGal
Non
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Si
Non
20
- López Vinseiro, Yago
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
21
Méndez Castro, Alba
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
Non
Non
22
- Pérez Domínguez, Daniel
O
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
23
- Rodríguez Álvarez, Alejandro
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
24
-
Rodríguez García, Francisco
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
25
- Servide Sánchez, Nicolás
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
O
C
ReCa
Ingl
2LEF(opt)
26
-
Silva Simoes, Uxía
(opt) = seleccionada como optativa
Data: 12/09/2014 10:30
(opc) = seleccionada como opcional
1º ESO-CNat
1º ESO-LCast
1º ESO-Mat
1º ESO-2LEF
Non
Non
1º ESO-Mat
1º ESO-2LEF
Non
Non
Mat (tipo de matrícula): L = libre , M = Oferta modular ciclos , O = Oficial , P = Oficial - Materias soltas , R = Ordinaria de ciclos , S = 2ª Matrícula de ciclos
Páxina 1
de
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content