close

Enter

Log in using OpenID

Codici presenti a magazzino

embedDownload
OFFERTA WEIDMULLER
Codice articolo
WEI0110060000
WEI0117920000
WEI0128320000
WEI0128900000
WEI0130160000
WEI0137100000
WEI0139160000
WEI0146720000
WEI0150960000
WEI0151400000
WEI0164000000
WEI0178100000
WEI0178500000
WEI0178600000
WEI0178700000
WEI0185120000
WEI0190260000
WEI0191860000
WEI0197100000
WEI0199360000
WEI0206160000
WEI0206820000
WEI0211320000
WEI0244220000
WEI0266160000
WEI0266460000
WEI0267000000
WEI0267100000
WEI0271060000
WEI0271080000
WEI0271120000
WEI0271180000
WEI0279520000
WEI0279560000
WEI0279570000
WEI0279660000
WEI0292460000
WEI0299860000
WEI0303520000
WEI0303560000
WEI0303580000
WEI0303620000
WEI0303660000
WEI0303680000
Descrizione
MORSETTO SAK 10 PA
PIASTRA TERM.AP 4/10 KRG
MORSETTO SAK 4 KRG
VITE ISOL.BSK 3X22
SEPARATORE TW 4/10 PA
PIASTRA SOSTEGNO HP X SKH
MORSETTO SAK70/35 PA
PIASTRA TERMINALE AP KRG
PIASTRA TERMINALE AP PA
PARETE SEPARAZ.TW-HP1/120
TSTW 6
PORTAGUIDA TSTW5 M5
PIASTRA DI COPERT. AD3/10
PIASTRA DI COPERT. AD4/10
PIASTRA DI COPERT. AD4/35
MORSETTO SAKG 32 KRG II
SEPARATORE TSCH6 X DKIS4
PARETE DI SEPARAZ. TW PA
SEPARATORE TW
TERMINALE DI FISS. EWK 2
TERMINALE FISS. EWK 1 PA
MORSETTO DIAZED SAKS2/32
PIASTRA TERM.AP SAKR KRG
MK 4/16 KRG V/V
MODULO OPTOISOLATO EGO1
PIASTRA TERMINALE AP PA
BUSSOLA COLLEG. VH 17
VITE BS M 4X30
MORSETTO SAK 16 PA BLU
MORSETTO SAK16 PA BLU
PIASTRA TERM. AP/16 KRG
PIASTRA TERM. AP/16 BLU
PIASTRA TERM. AP/2,5 KRG
PIASTRA TERM. AP/2,5 PA
PIASTRA TERMINALE AP BLU
MORSETTO SAK 2.5 PA
SCHT 5
PORTABARRA SH 1 PA
MORSETTO SAK 35 KRG
MORSETTO SAK 35 PA
MORSETTO SAK35 PA BLU
PIASTRA TERM. AP/35 KRG
PIASTRA AP/35 SEPAR.TW/16
PIASTRA TERM. AP/35 BLU
Um
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Giacenza
226
24
19
73
14
5
2
10
33
22
100
5
177
47
31
3
44
18
20
74
9
17
20
2
2
27
16
23
4
13
24
11
30
23
18
25
113
76
9
10
9
7
12
15
WEI0303860000
WEI0304320000
WEI0307300000
WEI0309220000
WEI0321220000
WEI0321320000
WEI0323620000
WEI0324020000
WEI0332060000
WEI0336400000
WEI0336500000
WEI0336600000
WEI0336700000
WEI0336800000
WEI0336900000
WEI0337100000
WEI0337200000
WEI0338600000
WEI0340460000
WEI0346460000
WEI0353500000
WEI0354560000
WEI0354660000
WEI0354760000
WEI0355460000
WEI0357520000
WEI0359260000
WEI0363360000
WEI0363660000
WEI0368700000
WEI0369800000
WEI0376760000
WEI0376860000
WEI0380260000
WEI0380420000
WEI0380660000
WEI0380680000
WEI0380760000
WEI0380780000
WEI0389000000
WEI0412260000
WEI0443620000
WEI0443660000
WEI0443720000
WEI0457400000
WEI0474460000
WEI0478220000
WEI0485660000
MORSETTO ADK 1/1.5 PA
SEPARATORE TW/35 KRG
QVS 2
PIASTRA TERMINALE AP KRG
MORSETTO AST 4 KRG
MORSETTO NEOZED SAKS4/32
MORSETTO SAK2,5 LL KRG
MORSETTO SEZ.SAKC10 KRG
MORSETTO MK 8/2 PA
PONTICELLO PREM. Q 2
PONTICELLO PREM. Q 3
PONTICELLO PREM. Q 4
PONTICELLO PREM. Q 2
PONTICELLO PREM. Q 3
PONTICELLO PREM. Q 4
PONTICELLO PREM. Q 3
PONTICELLO PREM. Q 4
PONTICELLO QL 10
MORSETTO AKZ 1,5 PA
MORSETTO AKZ 4 LL PA
VITE BS M6X12 ESAG.INCASS
MORSETTO DI TERRA EK 4 PA
MORSETTO DI TERRA EK10 PA
MORSETTO DI TERRA EK35 PA
MORSETTO DOPPIO DK 4 PA
MORSETTO SAKC4/35 KRG
PIASTRA TERMINALE AP PA
SEPARATORE TSCH4 X AKB/Z
MORSETTO PASS. DKQV/35
PONTICELLO PREM. Q 10
SEPARATORE TW HP TROP-2MORSETTO ASK1/TS 32
MORSETTO ASK1/TS 15
MORSETTO DI TERRA AKE4 PA
MORSETTO SAK2,5/35 KRG
MORSETTO SAK 16/35 PA
MORSETTO SAK16/35 PA BLU
MORSETTO SAK35/35 PA
MORSETTO SAK35/35 PA BLU
StB 35 giallo
MORSETTO SEZ.SAKR CON STB
MORSETTO SAK 4/35 KRG
MORSETTO SAK 4/35 PA
MORSETTO SAK10/35 KRG
PONTICELLO PREM.Q10 SAK10
MORSETTO DK4LD
MORSETTO AST1 8F 2,8X0,8
PIASTRA SOSTEGNO HP2
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
119
61
19
38
17
104
247
39
130
60
44
48
105
48
43
67
50
20
80
241
90
33
61
22
57
9
9
106
210
8
80
92
83
83
100
9
32
2
10
35
4
104
16
43
16
15
27
18
WEI0495160000
WEI0501820000
WEI0517960000
WEI0522660029
WEI0526400000
WEI0539160000
WEI0550660000
WEI0590060000
WEI0631360000
WEI0661060000
WEI0661160000
WEI0661260000
WEI0661360000
WEI0661460000
WEI0663960000
WEI0687560000
WEI0699760000
WEI1010000000
WEI1010100000
WEI1010200000
WEI1010300000
WEI1010400000
WEI1010500000
WEI1012400000
WEI1016700000
WEI1016900000
WEI1017100000
WEI1019100000
WEI1020000000
WEI1020080000
WEI1020100000
WEI1020180000
WEI1020200000
WEI1020280000
WEI1020300000
WEI1020380000
WEI1020400000
WEI1020580000
WEI1021100000
WEI1022600000
WEI1023700000
WEI1024600000
WEI1024680000
WEI1027700000
WEI1028900000
WEI1036700000
WEI1037300000
WEI1040800000
TERMINALE EWK1/TS32 FORAT
MORSETTO NEOZED SAKS4/35
SCHT7
FOGLIO 50 DEK 5 GW 29
PONTICELLO EST.QB75/6MM.P
MORSETTO DK4LD
MORSETTO SAK 35 N PA
MORSETTO DOPPIO DK4Q/32PA
PIASTRA TERM.AP X DK4S
MORSETTO EK2.5/35 PA
MORSETTO EK4/35 PA
MORSETTO EK6/35 PA
MORSETTO TERRA EK10/35 PA
MORSETTO TERRA EK35/35 PA
DK 4 D/32
PIASTRA TERMINALE AP/DKT4
MORSETTO AST5/35 4F X 6,3
MORSETTO DI TERRA WPE 2,5
MORSETTO DI TERRA WPE 4
MORSETTO DI TERRA WPE 6
MORSETTO DI TERRA WPE 10
MORSETTO DI TERRA WPE 16
MORSETTO DI TERRA WPE 35
MORSETTO PORTAFUS. WSI 6
MORSETTO SEZ. WTL6/1/35KRG
MORSETTO WTL6/1/35 STB
WTD 6/1 TS 35
MORSETTO DI TERRA WPE 16N
MORSETTO WDU 2,5 COMP.5MM *
MORSETTO WDU 2,5 COMP.BLU
MORSETTO WDU 4 COMP.6MM *
MORSETTO WDU 4 COMP.BLU 6MM
MORSETTO WDU 6 COMP. 8MM *
MORSETTO WDU 6 COMP.BLU 8MM
MORSETT0 WDU 10 COMP.10MM *
MORSETTO WDU 10 COMP.BLU
MORSETTO WDU 16 COMP. *
MORSETTO WDU 35 COMP.BLU
MORSETTO WDU4SA DI DERIV.
WDK 2.5 D
MORSETTO WDU 1,5 COMP.5MM
MORSETTO WDU 70/95
MORSETTO WDU 70/95 BLU
WDUL 4/10K
WDU 16/ZA wemid
WDU 4
WPE 70/95 con esagono incassato
WDU 2.5N/ZQV beige
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
98
30
20
500
8
4
10
100
102
68
60
100
80
25
10
30
40
64
40
15
49
35
18
47
95
15
8
38
10
80
47
34
173
466
88
35
21
65
180
15
78
4
2
2
15
65
2
88
WEI1041900000
WEI1050000000
WEI1050010000
WEI1050100000
WEI1050180000
WEI1051960000
WEI1052060000
WEI1052260000
WEI1053160000
WEI1053360000
WEI1053460000
WEI1053660000
WEI1054460000
WEI1055960000
WEI1059000000
WEI1059100000
WEI1060000000
WEI1060300000
WEI1064000000
WEI1064560000
WEI1064660000
WEI1065100000
WEI1068300000
WEI1068400000
WEI1071900000
WEI1281960000
WEI1282560000
WEI1313100000
WEI1317660000
WEI1397160000
WEI1397180000
WEI1499760000
WEI1508760000
WEI1519760000
WEI1552860000
WEI1552960000
WEI1553060000
WEI1553160000
WEI1553360000
WEI1577320000
WEI1577340000
WEI1577400000
WEI1608520000
WEI1608630000
WEI1608640000
WEI1608670000
WEI1608740000
WEI1608750000
WDK 4N
PIASTRA TERM. WAP 2,5-10
WAP 2,5-10 SW
PARETE SEPAR. WTW2,5-10
PARETE SEPAR.WTW2,5-10BLU
PONTICELLO WQV 4/2
PONTICELLO WQV 4/10
PONTICELLO WQV 6/10
PONTICELLO WQV 35/10
PONTICELLO WQV 16/10
WAD 5 con simbolo tensione
PONTICELLO WQV 2,5/2
PONTICELLO WQV 2,5/10
WAD 12 con simbolo tensione
TERMINALE FISS. WEW 35/1
PIASTRA TERM. WAP/DK 2,5
PIASTRA TERMINALE WAP 1,5
WQB-PEN 10
PONTICELLO WQV 16/4
CALOTTA WAH70
CALOTTA WAH120
PONTICELLO WQL2/120
PIASTRA TERM. WAP/WTL 6/1
WTW WTL
TERMINALE DI FISSAGGIO EW15/2
BLA 4 SN OR
BLA 10 SN OR
COLLEGAMENTO TRASV. Q10
PIASTRA TERM. AP X DLD
PIASTRA TERM. AP/2,5 PA
PIASTRA TERM.AP DK4QT BLU
CONNETTORE BLT 4 SCR
SL 5.08/9/90 3.2SN OR
CONNETTORE SL 5,08 4/180B
BLZ 5.08/3/90 SN OR
CONNETTORE BLZ 4/90 SCR
CONNETTORE BLZ 5/90 SCR
CONNETTORE BLZ 6/90 SCR
CONNETTORE BLZ 8/90 SCR
PIASTRA TERM. WAP 1.5 C.P
MORSETTO WDU 1,5 - BLZ
PIASTRINA PROTEZ. WAD 5/2
MORSETTO ZDU 2,5 BLU *
MORSETTO ZDU5BL WEIDMULLER *
MORSETTO DI TERRA ZPE 2,5 *
MORSETTO DI TERRA ZPE 6 *
PIASTRA TERMINALE ZAP/TW1 *
PIASTRA TERMIN. ZAP/TW1 BLU
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
3
20
14
25
32
20
21
4
13
10
46
32
16
41
3
11
50
5
10
8
20
5
41
14
50
12
5
16
20
20
308
23
4
9
4
9
65
39
50
30
25
119
2
80
49
53
251
43
WEI1608800000
WEI1608830000
WEI1608860000
WEI1608870000
WEI1608880000
WEI1608940000
WEI1609030000
WEI1610840000
WEI1616400000
WEI1616430000
WEI1631930000
WEI1632050000
WEI1632060000
WEI1632080000
WEI1632090000
WEI1632100000
WEI1640000000
WEI1640740000
WEI1649540000
WEI1650370000
WEI1651980000
WEI1674730000
WEI1678630000
WEI1690020000
WEI1697540000
WEI1699600000
WEI1699621111
WEI1709390000
WEI1709410000
WEI1709430000
WEI1709470000
WEI1718341001
WEI1718710000
WEI1720920000
WEI1745150000
WEI1745230000
WEI1746750000
WEI1748660000
WEI1749430000
WEI1782300000
WEI1783550000
WEI1784290000
WEI1790990000
WEI1816130000
WEI1854960000
WEI1855000000
WEI1855220000
WEI1905070000
PIASTRA TERMINALE ZAP/TW3
PIASTRA TERMINALE ZAP/TW5 *
PONTICELLO ZQV 2,5/2 *
PONTICELLO ZQV 2,5/3
PONTICELLO ZQV 2,5/4
PONTICELLO ZQV 2,5/10 *
PONTICELLO ZQV 4/10
PIASTRA TERM.ZAP TNHE/ZSI
MORSETTO PORTAFUS.ZSI 2,5
MORSETTO PORTAFUS.ZSI 2,5 LD
PORTACARTELLINO SCHT 5 S
MORSETTO A MOLLA ZDU 4 *
MORSETTO A MOLLA ZDU 4 BLU *
MORSETTO DI TERRA ZPE 4 *
PIASTRA TERMINALE ZAP/TW4 *
PIASTRA TERM. ZAP/TW4 BLU
BL 3.5/9/270F SN OR
WS 8/5 MC neutro
ZAP/TWZIA 1.5/3 L
ZVL 1.5 BR
ZIA 1.5/3 L-1 S
PIASTRA TERMINALE ZAP/ZDK *
MORSETTO A MOLLA ZDK2,5/1,5B
MORSETTO A MOLLA ZDK2,5/1,5D *
ZQV 2,5/50 PONTICELLO
ZDKB
ZAP ZKBD/ZDKS PIASTRA
SLZF 5.08/4 SN OR
SLZF 5.08/6 SN OR
SLZF 5.08/8 SN OR
SLZF 5.08/12 SN OR
KLBU 15 - 32 SC
ZVR 1
ZDUA 2.5-2
ZAP/TW ZDU16
ZDU 16 ATEX
ZDU 10 ATEX
ZAP/TW ZDU10
BS 35 II / KLBU 3-8/2x2-6
ZDLD 2,5-2
AP X DLI2,5 DB
ZQV 2.5N 1/4-2BL
ZDK 2.5-2
ZVR ZP 2,5
ZT 4/2AN/1
ZP 4/1AN/3
ZAP/TW ZT4/2AN
WAP WDU/WTR4/ZR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
39
3
93
43
65
5
1
15
61
18
265
79
30
64
63
25
100
660
27
1
10
10
5
154
3
38
8
35
37
20
10
3
13
100
7
12
5
10
1
19
10
40
100
23
50
25
50
37
WEI8092570000
WEI8215630000
WEI8365980000
WEI8449140000
WEI8516980179
WEI8533660000
WEI8536471001
WEI8536691001
WEI8536700000
WEI8576360000
WEI8607370000
WEI8704240000
WEI9512190000
WEI9512200000
WEIN010126
WEIN011256
WEIN022196
WEIN027042
WEIN029556
WEIN044230
WEIN0586661001
EGO EG7
DKO 24 Vdc
MCZ R 24 Vdc
MCZ OVP Varistore 30 V
SAI HP DP 8DI/4DO
MRZ 24VDC 1CO
PRS 12VDC LD 1CO
PXZ
PRC
SSR 24VUC/230VAC 4A
MOZ 24VDC/24VDC 2A
MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5 A
MORSETTO WDU 70 N
MORSETTO DI TERRA WPE 70N
MORSETTO TOP1,5 GS3 1STI P.1+3
CONNETTORE M. SL 3 ORIZZ.
MODULO OPTOISOLATO EGO4
PIASTRA TERM. AP KRG/RSF1
ANGOLARE WK PER SV3
SEPARATORE TW HP PER ADK1
SKH 31
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PC
3
9
8
6
1
5
10
8
94
3
4
1
1
3
20
48
2
10
217
200
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content