A B C D E

A
B
C
D
E
DK: Special løfteplatforme
– modeller
Løfteplatform med nedre plat­
formslåge (gelænder og låge i
rustfrit stål eller malet).
edbygget løfteplatform med
N
skjult sikkerhedsbarriere, uden­
dørs.
Løfteplatform indbygget i trappe
med platform på øvre niveau.
L ille løfteplatform uden gelænder
nedbygget i gulvet.
Løfteplatform indbygget i trappe,
hvor trappetrinene bliver omdan­
net til platform.
GB: S
pecial lifting
­platforms – models
L ifting platform with lower
platform gate (railing and gate
in stainless steel or painted).
Recessed lifting platform with
­hidden safety barrier, outdoors.
Lifting platform integrated in the
stairway with platform at the up­
per level.
Small lifting platform without rail­
ing, recessed into the floor.
Lifting platform integrated in the
stairway where the stairs are con­
verted into platform.
DE: H
ebeplattformen im
Sonderbau – Modelle
Hebeplattform mit niedriger Tür
(Geländer und Tür aus Edelstahl
oder pulverbeschichtet).
ebeplattform mit versenkter
H
­Sicherheitsbrüstung in vorgefer­
tigter Grube, außen.
Hebeplattform integriert in Trep­
penstufen mit Plattform auf der
oberen Ebene.
Kleine Hebeplattform ohne Brü­
stung, eingelassen im Boden.
Hebeplattform integriert in Treppe,
wo die Treppenstufen sich in eine
Plattform verwandeln.
SE: S
pecial lyftplattformar
– modeller
L yftplattform med nedre platt­
formsgrind (räcken och grind i
rostfritt stål eller målad).
Nedbyggd lyftplattform med dolda
avåkningsskydd för utomhusbruk.
Lyftplattform integrerad i trappa
med plattform på övre nivå.
Liten lyftplattform utan räcken
nedbyggd i golv.
Lyftplattform integrerad i trappa
där trappstegen omvandlas till
plattform.
FR: P
late-forme élévatrice
spéciale – Modèles
Plate-forme élévatrice avec portil­
lon inférieur (rail et porte en acier
inoxydable ou peint).
Plate-forme élévatrice avec gardecorps rabattable, extérieur.
Plate-forme élévatrice intégrée aux
escaliers, avec une plateforme à
niveau.
Petite plate-forme élévatrice pour
installation au sol sans rampe
d’accès.
Plate-forme élévatrice intégrée aux
escaliers, les marches se tranfor­
ment en plateforme.
IT: Piattaforme elevatrici
speciali – modelli
Piattaforma elevatrice con cancello
al livello inferiore (ringhiera e can­
cello in acciaio inox o verniciato).
Piattaforma elevatrice da incasso
con barriera di sicurezza nascosta,
per esterni.
Piattaforma elevatrice integrata
nella scala con piattaforma al
livello superiore.
Piccola piattaforma elevatrice,
senza ringhiera, incassata nel
pavimento.
Piattaforma elevatrice integrata nella
scala, in questa piattaforma i gradini
sono trasformati in piatta­forma.
www.guldmann.com