§HENA - Athena resort

§HENA
****
Br§srT
Tiyo di trattavvtento
,o*.
*.3W--r*-o!.o§-o.
eÈ
il
Residqwe
Hotel Viltaggio
Hotel
ll
ll
x
-o§
OTT'MO
EUOflO
SUTFICIEI§IE
T-l
tt
x
It
T*J
La ?u{izia detla carwera
L_J
tt
m
La rnanutenzione de[ta cavwer&
J
T-1
t{ servizio cueina
LJ
re
tt servizio ristoruione
tt
tt servizio $ar
J
rc
L' Accog[ienza
tt
r
x
il
tff $rrHcEilTE
J
il
ffi
T-t
II
I
lf
T
II
*
il
tÌ
t--J
It
[_i
It ?ersanafe
tÉ
lg
La spiaggia
lt
L_r
tt
tilt
J
x
I
x
L-J
tt
LJ
il
LJ
x
r--tt
LI
r-1
L_J
L-J
r--1
x
tr
n
n
n
tl sewizio navetta spiaggia
Le pisci*e
Ati iavrpi*wt{
sportivi
ll verde
L'amivwu.iowe
It vwini etub
Nome
\"\Qtq»
tt
n
tt
&
t!
LJ
f
m
t
LI