close

Enter

Log in using OpenID

Agiunta a la communicaziun a las medias Quint 2014 Quint economic

embedDownload
Agiunta a la communicaziun a las medias
Quint economic
Quint 2014
icaziun
tenor
geners
2014
Quint
Preventiv incl.
custs accessorics
2013
2014
econo
mic
Quint
2014
Francs
Custs da manaschi
Differenza envers il preventiv
En cifras absolutas
En %
2 383 366 337
2 462 478 000
2 444 175 247
-18 302 753
-0,7
-1,3
30
Custs da persunal
349 403 551
360 462 000
355 894 931
-4 567 069
31
Custs materials ed ulteriurs custs da manaschi
297 472 960
307 331 000
295 131 985
-12 199 015
-4,0
33
Amortisaziuns da la facultad administrativa
73 801 986
83 688 000
64 386 528
-19 301 472
-23,1
35
Apports a fonds ed a finanziaziuns spezialas
5 091 577
3 592 000
21 715 356
18 123 356
504,5
36
Custs da transfers
1 110 513 366
1 163 302 000
1 128 940 877
-34 361 123
-3,0
37
Contribuziuns transitoricas
394 104 473
390 927 000
424 647 420
33 720 420
8,6
39
Scuntradas internas
152 978 425
153 176 000
153 458 150
282 150
0,2
-2 317 279 583
-2 304 127 000
-2 386 806 499
-82 679 499
3,6
-704 496 833
-704 500 000
-761 251 055
-56 751 055
8,1
-84 427 625
-80 022 000
-73 692 773
6 329 227
-7,9
-173 138 677
-154 889 000
-176 281 937
-21 392 937
13,8
-5 122 359
-4 634 000
-5 295 780
-661 780
14,3
-21 838 303
-51 946 000
-26 955 658
24 990 342
-48,1
Retgav dal manaschi
40
Retgav fiscal
41
Regals e concessiuns
42
Indemnisaziuns
43
Differents retgavs
45
Prelevaziuns da fonds e da finanziaziuns spezialas
46
Retgav da transfers
-781 172 889
-764 033 000
-765 223 726
-1 190 726
0,2
47
Contribuziuns transitoricas
-394 104 473
-390 927 000
-424 647 420
-33 720 420
8,6
49
Scuntradas internas
-152 978 425
-153 176 000
-153 458 150
-282 150
0,2
66 086 753
158 351 000
57 368 748
-100 982 252
-63,8
Resultat da l'activitad da manaschi
34
Custs finanzials
2 930 001
2 451 000
2 507 064
56 064
2,3
44
Retgav finanzial
-108 549 715
-100 628 000
-103 596 382
-2 968 382
2,9
-105 619 714
-98 177 000
-101 089 318
-2 912 318
3,0
Resultat operativ (1. stgalim)
-39 532 960
60 174 000
-43 720 570
-103 894 570
-172,7
38
Custs extraordinaris
102 797 931
64 435 071
64 435 071
48
Retgav extraordinari
-29 716 812
-75 870 869
-75 870 869
Resultat extraordinari (2. stgalim)
73 081 118
-11 435 797
-11 435 797
Resultat total quint economic (3. stgalim)
33 548 158
-55 156 367
-115 330 367
Resultat da la finanziaziun
60 174 000
-191,7
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content