close

Enter

Log in using OpenID

ajpn111a jpn111 japanese 1 ishii mikiyo 4 mf 1 ajpn111b jpn111

embedDownload
JAPANESE LANGUAGE PROGRAM
REGSTRATION CODE
AJPN111A
AJPN111B
AJPN112A
AJPN112B
AJPN150A
AJPN150B
AJPN1800
AJPN200A
AJPN200B
AJPN211A
AJPN212A
AJPN212B
AJPN250A
AJPN270A
AJPN270B
AJPN280A
AJPN311A
AJPN312A
AJPN321A
AJPN3221
AJPN340A
AJPN341A
AJPN342A
AJPN342B
AJPN343A
AJPN343B
AJPN352A
AJPN352B
AJPN353A
AJPN353B
AJPN370A
AJPN4050
AJPN4071
AJPN4111
AJPN4112
AJPN4113
AJPN4210
AJPN4230
COURSE CD
JPN111
JPN111
JPN112
JPN112
JPN150
JPN150
JPN180
JPN200
JPN200
JPN211
JPN212
JPN212
JPN250
JPN270
JPN270
JPN280
JPN311
JPN312
JPN321
JPN322
JPN340
JPN341
JPN342
JPN342
JPN343
JPN343
JPN352
JPN352
JPN353
JPN353
JPN370
JPN405
JPN407
JPN411
JPN411
JPN411
JPN421
JPN423
Course Title
JAPANESE 1
JAPANESE 1
JAPANESE 2
JAPANESE 2
JAPANESE M1
JAPANESE M1
INTENSIVE JAPANESE 1
JAPANESE M2
JAPANESE M2
JAPANESE 3
JAPANESE 4
JAPANESE 4
JAPANESE M3
INTENSIVE JAPANESE 2
INTENSIVE JAPANESE 2
INTENSIVE JAPANESE 3
BUSINESS JAPANESE 1
BUSINESS JAPANESE 2
ADVANCED JAPANESE 1
ADVANCED JAPANESE 2
READING & WRITING (BASICS)
READING & WRITING 1
READING & WRITING 2
READING & WRITING 2
READING & WRITING 3
READING & WRITING 3
JAPANESE LITERACY 1
JAPANESE LITERACY 1
JAPANESE LITERACY 2
JAPANESE LITERACY 2
INTENSIVE JAPANESE 4
TRANS ENG TO JPN :THEORY&PRAC1
TRANS JPN TO ENG :THEORY&PRAC
アカデミック日本語ⅠA
アカデミック日本語ⅠA
アカデミック日本語ⅠA
アカデミック日本語ⅡA
アカデミック日本語ⅡC
INSTRUCTOR
Cr.
DAY
PERIOD
ISHII MIKIYO
SAKAMOTO EMI
SAKAMOTO EMI
MATSUKI HIROKO
KAMIO MATSUE
OYAIZU SHIGENORI
SAKAMOTO EMI
NOGUCHI KIYOSHI
SHINAGAWA NAGISA
SHINODA MITSUKO
KOBAYASHI KOJI
TAKANO NOZOMI
SAKATA REIKO
SAKATA REIKO
KOBAYASHI KOJI
KOBAYASHI KOJI
SHIMIZU TAKAFUMI
FURUKAWA AKIKO
MUROGA IKUKO
KUWABARA KAZUKO
YANA AKIKO
MURATA MIZUE
NAGASU MIKA
TSUKADA YUKO
MURATA MIZUE
MORIGUCHI YUKO
NAGASU MIKA
NOGUCHI KIYOSHI
MURATA MIZUE
KOYAMA REIKO
KOYANAGI KAORU
KATORI YOSHIKAZU
TAKAHASHI KINUKO
KAJIKAZAWA CHIZURU
AIGASE CHIGUSA
AIGASE CHIGUSA
KAJIKAZAWA CHIZURU
ASAYAMA YOSHIRO
4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
8
8
8
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
8
4
4
1
1
1
1
1
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M,T,Th,F
M,T,Th,F
M,T,Th,F
M-F
M-F
M-F
T&F
T&F
M,T,Th,F
M,T,Th,F
M&Th
M&Th
M&Th
M&Th
T&F
T&F
T&F
M&Th
T&F
T&F
M-F
T&F
T&F
M-F
Th
F
M
T
1
1
2
2
1
1
1-2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
4
4
3
3
4
3
4
3
2
5
4
5
4
1
1
5
4
3
1
1
4
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content