close

Enter

Log in using OpenID

2 0 1 4 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ 第7戦 第 1 日終了時成績

embedDownload
C o m m u n iq u é – 4 -1 2 0 1 4 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ 第7戦 第 1 日終了時成績 Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
14
16
17
18
19
20
20
22
22
22
25
26
27
27
27
27
31
31
33
33
33
36
36
36
36
36
41
41
41
41
41
41
41
48
48
50
50
50
50
50
氏名
佐々木 勇輔
秋田 拓磨
相本 祥政
小林 和希
浦 佑樹
高木 三千成
早坂 貴大
河賀 雄大
宮内 渉
川口 遼
新井 優樹
湊 諒
金井 誠人
猿田 匠
黒木 駿太
西尾 勇人
北澤 竜太郎
河津 賢人
眞砂 英作
安原 大生
高橋 裕司
山本 隼
松本 祐典
蠣崎 藍道
西村 翔
麻見 雄介
下島 将輝
加藤 雅之
松兼 輝明
清涼 琢己
元山 高嶺
大田口 凌
橋本 壮史
柴田 雅之
杉野 元基
安田 京介
吉川 大紀
広瀬 樹
小松 定俊
穂積 昂佑
伊東 泰輝
雨宮 耕基
須堯 元春
浅井 創
足立 一真
村田 悠人
谷 順成
加藤 智信
片桐 善也
橋本 晴哉
江口 彰志
小島 望
松清 秀雄
須々田 匠
N am e
SA SA KI, Y usuke
A KITA , T akum a
A IM O TO , Y oshim asa
KO B A YA SH I, K azuki
U R A , Y uki
TA KA G I, M ichinari
H A YA SA KA , T akahiro
KA G A , Y udai
N IYA U C H I, W ataru
KA W A G U C H I, R yo
A R A I, Y uki
M IN A TO , R yo
KA N A I, M asato
SA R U TA , T akum i
KU R O KI, S hunta
N ISH IO , H ayato
KITA ZA W A , R yutaro
KA W A ZU , K ento
M A SA G O , E isaku
YA SU H A R A , T aisei
TA KA H A SH I, Y uji
YA M A M O TO , S hun
M A TSU M O TO , Y usuke
KA KIZA KI, Landou
N ISH IM U R A , S hou
O M I, Y usuke
SH IM O JIM A , M asaki
KA TO , M asayuki
M A TSU KA N E, T eruaki
SEIR YO , T akum i
M O TO YA M A , T akane
O TA G U C H I, R yo
H A SH IM O TO , T akeshi
SH IB A TA , M asayuki
SU G IN O , G enki
YA SU D A , K yosuke
YO SH IKA W A , D aiki
H IR O SE, Itsuki
KO M A TSU , S adatoshi
H O ZU M I, K osuke
ITO , T aiki
A M EM IYA , K ouki
SU G YO , M otoharu
A SA I, H ajim e
A D A C H I, K azum a
M U R A TA , Y uto
TA N I, J unsei
KA TO , T om onobu
KA TA G IR I, Z enya
H A SH IM O TO , S eiya
EG U C H I, A kishi
KO JIM A , N ozom u
M A TSU KIYO , H ideo
SU SU TA , T akum i
大学名
早稲田大学
朝日大学
法政大学
明治大学
東京大学
立教大学
山梨学院大学
立命館大学
環太平洋大学
大阪産業大学
明星大学
法政大学
明治大学
東北学院大学
東海大学
順天堂大学
信州大学
明治大学
明治大学
中央大学
環太平洋大学
中央大学
明治大学
順天堂大学
明星大学
慶應義塾大学
大阪経済大学
法政大学
関西大学
東北学院大学
神戸大学
東北学院大学
中央大学
龍谷大学
駒澤大学
京都産業大学
同志社大学
中央大学
日本大学
順天堂大学
順天堂大学
山梨学院大学
京都産業大学
法政大学
早稲田大学
新潟大学
関西大学
慶應義塾大学
日本大学
首都大学東京
法政大学
学習院大学
京都大学
京都大学
登録証番号
11M U 0800795
20M U 0900704
35M U 0900424
40M U 1000607
13M U 1201404
11M U 0900655
15M U 1200423
34M U 0800639
38M U 0900550
27M U 1101013
14M U 1300084
02M U 0900861
13M U 0801061
11M J1001524
13M U 1000718
01M U 0900064
17M U 0900796
43M U 1001768
36M U 1100673
29M U 1000603
13M U 1101049
15M U 0800983
26M J0901297
21M U 1100767
12M U 1001128
14M U 1400852
28M U 1201451
14M U 1101084
27M U 1101066
31M J1101195
26M U 1101605
04M U 0801115
07M U 1101031
26M U 1301587
22M U 1101009
26M U 1100628
26M U 1201023
14M U 1000587
04M J1101138
27M U 0801677
44M U 0901156
15M U 1101155
26M U 1001131
14M U 1000977
13M U 0901646
16M U 1101316
24M U 1400374
14M U 1201157
16M U 0900417
13M U 1301643
44M U 1100830
13M U 1201575
26M U 1201428
26M E1001225
Total_07
132
114
112
108
82
78
74
70
62
51
48
48
46
42
42
39
38
36
32
31
31
30
30
30
29
28
27
27
27
27
26
26
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
22
22
21
21
21
21
21
Total_06
132
114
102
96
82
76
74
62
48
49
48
48
46
42
42
39
38
34
32
31
31
30
30
30
29
28
27
27
27
27
26
26
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
22
22
21
21
21
17
21
R 7D 1C 1
R 7D 1C 3
10
12
2
8
14
2
2
4
C o m m u n iq u é – 4 -2 Rank
55
55
55
55
55
60
60
60
60
64
64
64
64
64
69
69
69
69
69
69
75
75
75
75
75
75
75
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
氏名
鎌田 耕輔
菊山 将志
高橋 弘樹
山崎 翼
松本 耀介
関谷 聡
森田 和也
内原 隼人
福山 碧斗
井上 渓太
市山 襄
帖地 森
渡邉 雄太
林 遼
吉田 裕太
今田 崇史
生駒 亮汰
石橋 健三朗
泰川 恵多朗
中井 路雅
阿曽 圭佑
角 優介
青木 太郎
石田 紘章
大倉 隆慈
島袋 大地
畑 頌聡
加藤 樹
岩井 和也
荒井 佑太
高宮 佑介
石丸 兼司
石原 裕也
村山 和裕
谷口 光輝
中込 健太
鳥羽 大峻
岡 泰誠
菊地 啓汰
山田 陣也
小林 泰正
村山 優弥
渡邊 翔太郎
白垣 良祐
樋口 峻明
鈴木 快彰
廣瀬 元輝
N am e
KA M A TA , K osuke
KIKU YA M A , M asashi
takahasi, H iroki
YA M A ZA KI, Tsubasa
M A TSU M O TO , Y osuke
SEKIYA , S atoshi
M O R ITA , K azuya
U C H IH A R A , H ayato
FU KU YA M A , A oto
IN O U E, K eita
IC H IYA M A , J o
C H O C H I, S hin
W A TA N A B E, Y uta
H A YA SH I, R yo
YO SH ID A , Y uta
Konta, T akafum i
IKO M A , R yota
ISH IB A SH I, K enzaburo
Yasukaw a, K eitaro
N A KA I, M ichim asa
A SO , K eisuke
KA D O , Y usuke
A O KI, T aro
ISH ID A , H iroaki
O KU R A , R yuji
SH IM A B U KU R O , D aichi
H A TA , T sugutoshi
KA TO , Itsuki
IW A I, Kazuya
A R A I, Y uta
TA KA M IYA , Y usuke
ISH IM A R U , K enji
ISH IH A R A , Y uya
M U R A YA M A , K azuhiro
TA N IG U C H I, K oki
N A KA G O M E, K enta
Toriba, H irotaka
O KA , Y asum asa
KIKU C H I, K eita
YA M A D A , J inya
KO B A YA SH I, T aisei
M U R A YA M A , Y uya
W A TA N A B E, shotaro
SH IR A G A KI, R yosuke
H IG U C H I, T akaaki
SU ZU KI, Y oshiaki
H IR O SE, H aruki
大学名
首都大学東京
法政大学
朝日大学
大阪産業大学
日本体育大学
立教大学
京都大学
環太平洋大学
東洋大学
早稲田大学
明治大学
明治大学
駒澤大学
東京大学
大阪経済大学
東北学院大学
東京大学
立命館大学
新潟大学
京都産業大学
中京大学
朝日大学
東海大学
明星大学
大阪産業大学
法政大学
慶應義塾大学
日本体育大学
大阪産業大学
法政大学
日本大学
大阪経済大学
順天堂大学
桜輪会
朝日大学
東北学院大学
新潟大学
筑波大学
順天堂大学
大阪産業大学
日本体育大学
信州大学
朝日大学
法政大学
京都産業大学
明治大学
立命館大学
登録証番号
13M U 1301720
13M U 0901546
04M U 1101136
27M U 1101323
28M U 0800661
11M U 1000052
26M U 1301434
36M U 0801338
13M U 1301739
13M U 1400430
14M U 0800431
26M U 0900568
13M U 1300889
13M U 1201843
20M U 1201467
06M U 1101003
13M U 1401399
34M U 1100564
16M U 1300815
25M U 1000861
23M U 0801739
02M U 0801035
14M J1400573
14M U 1301479
29M U 1101041
47M U 0901440
14M J1101756
44M J1100831
26M U 1000616
04M U 1101135
04M U 0801216
28M J1101076
12M U 0900406
13M E0900486
13M J1101051
05M U 1100755
16M U 1301698
08M U 0800592
03M U 0801145
27M U 0901081
10M U 1000642
17M U 1000473
24M U 1000950
43M U 1101188
14M U 1100580
14M U 0800449
20M U 0901268
Total_07
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Total_06
20
20
20
20
20
19
10
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
2
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
14
14
8
14
14
14
14
14
14
14
R 7D 1C 1
R 7D 1C 3
9
15
5
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
667 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content