close

Enter

Log in using OpenID

DECATHLON MONTESSON Recrute technicien cycle CDD Temps

embedDownload
Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service
Driftsveiledning
MOVITRAC® B
Utgave 11/2013
20145853 / NO
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Innhold
1 Generell informasjon ............................................................................................. 8
1.1 Bruk av dokumentasjonen ............................................................................. 8
1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene.......................................................... 8
1.2.1 Beskrivelse av signalord ..................................................................... 8
1.2.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknader som gjelder de forskjellige
kapitlene ............................................................................................. 8
1.2.3 Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader .......................... 8
1.3 Garantikrav .................................................................................................... 9
1.4 Ansvarsfraskrivelse ........................................................................................ 9
1.5 Merknader til opphavsrett............................................................................... 9
1.6 Produktnavn og varemerke ............................................................................ 9
2 Sikkerhetsmerknader........................................................................................... 10
2.1 Merk! ............................................................................................................ 10
2.2 Generell ....................................................................................................... 10
2.3 Målgruppe .................................................................................................... 11
2.4 Korrekt bruk ................................................................................................. 11
2.4.1 Sikkerhetsfunksjoner ........................................................................ 12
2.4.2 Dokumentets innhold ........................................................................ 12
2.5 Tilhørende publikasjoner.............................................................................. 12
2.6 Transport/lagring .......................................................................................... 12
2.7 Oppstilling .................................................................................................... 13
2.8 Elektrisk tilkobling......................................................................................... 13
2.9 Sikkert skille ................................................................................................. 13
2.10 Drift .............................................................................................................. 14
2.11 Enhetenes temperatur ................................................................................. 14
3 Oppbygging av enheten ...................................................................................... 15
3.1 Typebetegnelse ........................................................................................... 15
3.2 Merkeskilt ..................................................................................................... 15
3.3 Leveringsomfang ......................................................................................... 16
3.4 Byggstørrelse 0XS / 0S / 0L......................................................................... 17
3.5 Byggstørrelse 1 / 2S / 2 ............................................................................... 18
3.6 Byggstørrelse 3 ............................................................................................ 19
3.7 Byggstørrelse 4 / 5 ....................................................................................... 20
4 Installering ............................................................................................................ 21
4.1 Installeringsinformasjon basisenhet – mekanisk system ............................. 21
4.1.1 Minimum klaring og plassering ......................................................... 21
4.2 Installeringsinformasjon basisenhet – el-system.......................................... 22
4.2.1 Anbefalt verktøy ................................................................................ 22
4.2.2 UL-godkjent installasjon .................................................................... 22
4.2.3 EMC-godkjent installasjon ................................................................ 24
4.2.4 Skjermklemmer ................................................................................. 24
4.2.5 Tilkoblingsskjema .............................................................................. 29
4.2.6 Forutsetninger for installering Cold Plate – kun byggstørrelse 0 ...... 30
4.2.7 Deaktivere EMC-kondensatorene – kun byggstørrelse 0 ................. 30
4.2.8 Adskilte kabelkanaler ........................................................................ 31
4.2.9 Drift på IT-nett ................................................................................... 31
4.2.10 Kontaktorenes brukskategori ........................................................... 32
4.2.11 Nødvendige tverrsnitt ....................................................................... 32
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
3
Innhold
4.3
4.4
4.2.12 Ledningslengder for enkeltdrivenheter ............................................. 32
4.2.13 Enhetsutgang ................................................................................... 32
4.2.14 Koblet induktans .............................................................................. 32
4.2.15 Nett-jordtilkobling iht. EN 61800-5-1 ................................................ 32
4.2.16 Støyemisjoner .................................................................................. 33
4.2.17 Binærutganger ................................................................................. 33
Installering tilbehør og opsjoner – mekanisk system ................................... 33
4.3.1 Montere frontmoduler ....................................................................... 33
4.3.2 PTC-bremsemotstand BW1 / BW3 med FKB10B ............................. 34
4.3.3 Motstander i flat form med FKB11B / FKB12B / FKB13B og
FHS11B / FHS12B / FHS13B ........................................................... 35
Installering tilbehør og opsjoner – el-system................................................ 35
4.4.1 Tilkobling av bremsemotstand .......................................................... 35
4.4.2 Tilkobling av bremsemotstand BW..-P / BW..-T / BW.. an X3 / X2 ... 36
4.4.3 Installering av bremsemotstand ........................................................ 37
4.4.4 Nettdrossel ND ................................................................................. 37
4.4.5 Nettfilter NF ....................................................................................... 37
4.4.6 Flat ferritt ULF11A ............................................................................ 38
4.4.7 Utgangsfilter HF ................................................................................ 38
4.4.8 Utgangsdrossel HD ........................................................................... 39
4.4.9 EMC-modul FKE12B / FKE13B ........................................................ 40
4.4.10 Tilkobling regenerativ enhet ............................................................. 42
4.4.11 Tilkobling RS485-grensesnitt ........................................................... 44
4.4.12 Tilkobling av systembuss (SBus 1) .................................................. 44
4.4.13 Tilkobling av skal-verdiregulator ....................................................... 51
4.4.14 Tilkobling av opsjon grensesnittadapter UWS21B ........................... 52
4.4.15 Tilkobling integrert giver EI7C .......................................................... 53
4.4.16 Ledningsbeskyttelse og jordfeilbryter ............................................... 53
4.4.17 Termoføler TF og bimetallbryter TH ................................................. 53
4.4.18 Tilkobling av bremselikeretter .......................................................... 54
4.4.19 Installering FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B ............................. 55
5 Idriftsettelse .......................................................................................................... 58
5.1 Generelle merknader vedrørende idriftsettelse............................................ 58
5.1.1 Forutsetning ...................................................................................... 58
5.1.2 Bruk av løfteanordninger .................................................................. 58
5.2 Forberedelser og hjelpemidler ..................................................................... 58
5.2.1 Forberedelser og hjelpemidler ved idriftsettelse i fabrikkinnstilling ... 59
5.2.2 Forberedelser og hjelpemidler ved oppstart med
operatørpanel eller med PC .............................................................. 59
5.3 Operatørpaneler........................................................................................... 60
5.3.1 FBG11B – enkeltoperatørpanel ........................................................ 60
5.3.2 DBG60B – utvidet operatørpanel ...................................................... 66
5.4 Engineering-programvare MOVITOOLS® MotionStudio.............................. 73
4
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Innhold
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Kort beskrivelse av viktige oppstarttrinn....................................................... 74
5.5.1 Fremgangsmåte ................................................................................ 74
5.5.2 Merk! ................................................................................................. 74
5.5.3 Gjenopprette fabrikkinnstillinger (P802) ............................................ 75
5.5.4 Tilpasse PWM-frekvens (P86x) ........................................................ 75
5.5.5 Parametrisering av omformeradresse (SBus / RS485 / feltbuss)
(P81x) ............................................................................................... 75
5.5.6 Stille inn reguleringsprosedyre (P700) .............................................. 75
5.5.7 Spesifisering av applikasjonstype ..................................................... 75
5.5.8 Valg av driftsmodus (4-kvadrantdrift P82x) ....................................... 76
5.5.9 Innstilling av skalverdi (P10x) ........................................................... 76
5.5.10 Beskyttelsesfunksjoner .................................................................... 76
5.5.11 Fastsettelse av systemgrenser ........................................................ 77
5.5.12 Aktivere energibesparende funksjon (P770) .................................... 77
5.5.13 Aktivere teknologifunksjoner ............................................................ 77
5.5.14 Innstillinger ved langsomme motorturtall (P32x) .............................. 77
5.5.15 Fastsette binærinngangenes tilordning (P60x) ................................ 78
5.5.16 Stille inn bremsefunksjon (P73x) ...................................................... 78
Starte motoren i manuell modus .................................................................. 78
5.6.1 Analog skal-verdiinnstilling ................................................................ 78
5.6.2 Fastpunkter ....................................................................................... 80
PI-regulator (P25x)....................................................................................... 82
Master-slave-drift (P750).............................................................................. 82
Gruppedrift ................................................................................................... 82
Oppstart av eksplosjonsbeskyttede, asynkrone vekselstrømsmotorer i
kategori 2 (94/9/EF) ..................................................................................... 82
Kommunikasjons- og utstyrsprofil ................................................................ 84
5.11.1 Prosessdata ..................................................................................... 85
5.11.2 Prosessdatakonfigurering ................................................................ 87
5.11.3 Prosessdatabeskrivelse ................................................................... 88
5.11.4 Sekvensstyring ................................................................................. 95
5.11.5 Overvåkingsfunksjoner ................................................................... 105
5.11.6 Parametrisering av omformeren ..................................................... 106
5.11.7 Informasjon om parametrisering .................................................... 117
Ekstern skalverdiinnstilling ......................................................................... 118
5.12.1 Nominell dreieretning ..................................................................... 118
5.12.2 Nominelt turtall ............................................................................... 118
5.12.3 Frigivelse av dreieretning med RS485 eller SBus .......................... 118
5.12.4 Idriftsetting for skalverdiregulator MBG11A ................................... 119
Parameteroversikt ...................................................................................... 120
5
Innhold
6 Drift ...................................................................................................................... 126
6.1 Sikkerhetskopiering av data ....................................................................... 126
6.1.1 Sikkerhetskopiering av data med FBG11B ..................................... 126
6.1.2 Sikkerhetskopiering av data med DBG60B ..................................... 126
6.1.3 Sikkerhetskopiering av data med UBP11A ..................................... 127
6.1.4 Sikkerhetskopiering av data med MOVITOOLS® MotionStudio ..... 128
6.2 Statusvisninger .......................................................................................... 129
6.2.1 Basisenhet / operatørpanel FBG11B .............................................. 129
6.2.2 Status binærinnganger/-utganger ................................................... 130
6.3 Return-koder (r-19 – r-38) .......................................................................... 131
6.4 Operatørpanel DBG60B............................................................................. 132
6.4.1 Hovedskjermer ................................................................................ 132
6.4.2 Henvisninger ................................................................................... 133
6.4.3 Funksjonene til operatørpanel DBG60B ......................................... 134
7 Service/feilmeldingsliste ................................................................................... 137
7.1 Enhetsinformasjon ..................................................................................... 137
7.1.1 Feilminne ........................................................................................ 137
7.1.2 Utkoblingsreaksjoner ...................................................................... 137
7.1.3 Reset .............................................................................................. 138
7.2 Feilmeldingsliste (F00 – F113)................................................................... 138
7.3 SEW-elektronikkservice ............................................................................. 143
7.3.1 Hotline ............................................................................................. 143
7.3.2 Sende til reparasjon ........................................................................ 143
7.4 Langtidslagring........................................................................................... 143
7.5 Deponering ................................................................................................ 144
8 Tekniske spesifikasjoner................................................................................... 145
8.1 Tekniske data basisenhet .......................................................................... 145
8.1.1 CE-merking, UL-approbasjon og C-Tick ......................................... 145
8.1.2 Generelle tekniske spesifikasjoner ................................................. 146
8.1.3 Tekniske spesifikasjoner MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC ................ 148
8.1.4 Tekniske spesifikasjoner MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC ................ 157
8.1.5 Tekniske spesifikasjoner MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC ................ 165
8.1.6 MOVITRAC® B elektronikkdata ...................................................... 169
8.1.7 MOVITRAC® B elektronikkdata for funksjonell sikkerhet ................ 170
8.2 Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner ........................................... 171
8.2.1 Operatørpaneler ............................................................................. 171
8.2.2 Grensesnittadapter ......................................................................... 177
8.2.3 Frontmoduler .................................................................................. 181
8.2.4 Feltbusstilkobling ............................................................................ 189
8.2.5 Controller MOVI-PLC® .................................................................... 199
8.2.6 Switchmodul UWU52A .................................................................... 205
8.2.7 Regenerativ enhet .......................................................................... 206
8.2.8 Skinnefeste FHS11B/12B/13B ........................................................ 213
6
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Innhold
8.3
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre ................... 215
8.3.1 Bremsemotstander ......................................................................... 215
8.3.2 Nettdrosler ND ................................................................................ 225
8.3.3 Nettfilter NF ..................................................................................... 228
8.3.4 Flat ferritt ULF11A .......................................................................... 230
8.3.5 Utgangsdrosler HD ......................................................................... 231
8.3.6 Utgangsfilter HF… .......................................................................... 234
8.3.7 EMC-modul FKE12B / FKE13B ...................................................... 238
9 Samsvarserklæringer ........................................................................................ 240
9.1 MOVITRAC® .............................................................................................. 240
10 Adresser.............................................................................................................. 241
Indeks .................................................................................................................. 253
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
7
Generell informasjon
Bruk av dokumentasjonen
1
1
Generell informasjon
1.1
Bruk av dokumentasjonen
Denne dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift
og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med installering, oppstart og service på produktet.
Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver
tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider
med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Henvend deg til SEWEURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon.
1.2
Oppbygging av sikkerhetsmerknadene
1.2.1
Beskrivelse av signalord
Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de
betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon.
Signalord
1.2.2
Forklaring
Følger ved neglisjering
FARE!
Umiddelbart overhengende fare
Livsfare eller alvorlige personskader
ADVARSEL!
Mulig farlig situasjon
Livsfare eller alvorlige personskader
FORSIKTIG!
Mulig farlig situasjon
Lette personskader
VIKTIG!
Mulige materielle skader
Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser
MERK
Nyttig merknad eller tips: Letter
håndteringen av drivsystemet.
–
Oppbygging av sikkerhetsmerknader som gjelder de forskjellige kapitlene
Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for én spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten
en generell eller en spesifikk fare.
Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel:
SIGNALORD!
Type risiko og risikoens kilde.
Mulige følger ved neglisjering.
•
1.2.3
Tiltak for å forhindre risikoen.
Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader
De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart
i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket.
Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad:
•
SIGNALORD!Type risiko og risikoens kilde.
Mulige følger ved neglisjering.
– Tiltak for å forhindre risikoen.
8
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Generell informasjon
Garantikrav
1.3
1
Garantikrav
Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentene til
MOVITRAC® B følges. Les derfor dokumentasjonen før arbeidet med enheten startes
opp!
1.4
Ansvarsfraskrivelse
For at MOVITRAC® B skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at MOVITRAC® Bdokumentasjonen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi dokumentasjonen
ignoreres. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller.
1.5
Merknader til opphavsrett
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt.
Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt
forbudt.
1.6
Produktnavn og varemerke
Merker og produktnavn som er angitt i denne publikasjonen er varemerker eller registrerte varemerker for respektive innehaver.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
9
Sikkerhetsmerknader
Merk!
2
2
Sikkerhetsmerknader
Følgende grunnleggende sikkerhetsmerknader har som mål å forhindre personskader
og materielle skader. Driftsansvarlige må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer
som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til
SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon.
2.1
Merk!
Følgende sikkerhetsmerknader gjelder først og fremst bruk av frekvensomformere. Ved
bruk av drivenheter med motorer eller girmotorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene for
motorer og gir i de respektive driftsveiledningene følges.
Følg også sikkerhetsinstruksene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen.
2.2
Generell
Under drift kan frekvensomformere, avhengig av kapsling, ha spenningsførende,
blanke, eventuelt også bevegelige deler samt varme overflater.
•
Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montasje, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved
overholdelse av
– Tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er).
– Advarsler og sikkerhetsmerknader på motoren/girmotoren.
– I henhold til alle andre prosjekteringsdokumenter, veiledninger for idriftsettelse og
koblingsskjemaer som er aktuelle for driften
– Anleggsspesifikke bestemmelser og krav.
– Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker.
•
Produkter med skader må aldri installeres.
•
Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart.
Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, ukyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening
kan føre til alvorlige person- og materialskader.
Du finner nærmere informasjon i dokumentasjonen.
10
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Sikkerhetsmerknader
Målgruppe
2.3
2
Målgruppe
Mekanisk arbeid skal kun utføres av personell med tilsvarende opplæring. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med oppbygging,
mekanisk installasjon og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner:
•
Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker)
med bestått slutteksamen.
•
Kjennskap til driftsveiledningen
Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker. Med autorisert elektriker
menes i denne sammenheng personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner:
•
Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektroniker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen.
•
Kjennskap til driftsveiledningen
Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må kun
utføres av personer med nødvendig opplæring.
2.4
Korrekt bruk
Frekvensomformere er komponenter som styrer asynkrone vekselstrømsmotorer.
Frekvensomformere er konstruert for å monteres i elektriske anlegg og maskiner. Koble
aldri kapasitiv last til frekvensomformene. Drift med kapasitiv last kan føre til overspenning, som igjen kan ødelegge enheten.
Ved innføring av frekvensomformere i land innenfor EU/EFTA gjelder følgende standarder:
•
Ved montering i maskiner er en idriftsettelse av frekvensomformerne (det vil si ved
oppstart av tilsiktet drift) ikke tillatt før det er fastsatt at maskinen tilsvarer bestemmelsene i EF-direktivet 2006/42/EF (maskindirektiv); følg også EN 60204.
•
Idriftsettelsen (dvs. oppstart av korrekt drift) er kun tillatt hvis EMC-direktivet følges
(2004/108/EF).
•
Frekvensomformerne oppfyller kravene i lavspenningsdirektivet 2006/95/EF.
De harmoniserte standardene i serien EN 61800-5-1/DIN VDE T105 i forbindelse
med EN 60439-1 / VDE 0660 del 500 og EN 60146 / VDE 0558 anvendes for disse
frekvensomformerne.
Tekniske data samt informasjon om tilkoblingsbetingelser finner du på merkeskiltet og i
driftsveiledningen. Følg denne informasjonen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
11
Sikkerhetsmerknader
Tilhørende publikasjoner
2
2.4.1
Sikkerhetsfunksjoner
Frekvensomformere fra SEW-EURODRIVE kan ikke ivareta sikkerhetsfunksjoner uten
overordnede sikkerhetssystemer.
Bruk overordnede sikkerhetssystemer for å garantere maskin- og personsikkerheten.
Ved bruk av funksjonen Sikker stopp må du være oppmerksom på følgende
dokumentasjon:
•
MOVITRAC® B / Funksjonell sikkerhet
Disse dokumentene er tilgjengelige på Internettsiden til SEW-EURODRIVE under:
Dokumentasjon \ Programvare \ CAD
2.4.2
Dokumentets innhold
Denne publikasjonen inneholder krav og suppleringer for bruk av MOVITRAC® B i sikkerhetsrelevante applikasjoner.
Systemet består av frekvensomformer med asynkronmotor og sikkerhetstestet ekstern
utkoblingsinnretning.
2.5
Tilhørende publikasjoner
Dette dokumentet supplerer driftsveiledningen MOVITRAC® B og begrenser bruksinstruksene tilsvarende angivelsene nedenfor.
Dette dokumentet må kun brukes i forbindelse med følgende dokumenter.
2.6
•
Kompakt driftsveiledning MOVITRAC® B
•
Respektive håndbok for opsjonskortet som benyttes
Transport/lagring
Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader.
Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Enheten må ikke under
noen omstendigheter startes opp. Klimatiske betingelser skal overholdes i henhold til
kapitlet Generelle tekniske spesifikasjoner (→ side 146).
12
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Sikkerhetsmerknader
Oppstilling
2.7
2
Oppstilling
Oppstilling og kjøling av enhetene må utføres i samsvar med forskriftene i denne
driftsveiledningen.
Frekvensomformerne skal beskyttes mot belastning/bruk som ikke er tillatt. Spesielt skal
man sørge for at ingen komponenter deformeres/bøyes og/eller at isolasjonsavstander
endres ved transport og håndtering. Unngå å komme i berøring med elektroniske komponenter og kontakter.
Frekvensomformere inneholder komponenter som påvirkes av elektrostatisk energi og
dermed lett kan ødelegges ved feilaktig håndtering. Elektriske komponenter må ikke
skades eller ødelegges mekanisk.
Dersom annet ikke er uttrykkelig angitt, er følgende brukstilfeller ikke tillatt:
2.8
•
Bruk i potensielt eksplosive områder.
•
Drift i omgivelser med skadelig olje, syrer, gass, damp, stråler og så videre (frekvensomformeren skal kun brukes i klimaklasse 3K3 i henhold til EN 60721-3-3)
•
Drift i ikke-stasjonære applikasjoner der det forekommer mekaniske svingnings- og
støtbelastninger som overskrider kravet i EN 61800-5-1
Elektrisk tilkobling
Ved arbeid på spenningsførende frekvensomformere må gjeldende nasjonale ulykkesforebyggende forskrifter følges (for eksempel BGV A3 i Tyskland).
Ved installasjonen må man være oppmerksom på informasjon om ledningstverrsnitt, sikringer og jordlederforbindelse. Ytterligere informasjon er angitt i denne driftsveiledningen.
Merknader til EMC-godkjent installasjon - som skjerming, jording, plassering av filter og
ledninger – finner du i denne driftsveiledningen. Overholdelse av grenseverdier som
kreves i henhold til EMC-lovgivningen, underligger anleggs- eller maskinprodusentens
ansvar.
Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr må tilsvare de gyldige forskriftene (for eksempel
EN 60204 eller EN 61800-5-1).
Enheten må jordes.
2.9
Sikkert skille
Enheten oppfyller alle krav om sikkert skille av effekt- og elektronikkoblinger i henhold
til EN 61800-5-1. For at en sikker adskillelse skal være gitt, må alle tilkoblede strømkretser også oppfylle kravene om sikker adskillelse.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
13
Sikkerhetsmerknader
Drift
2
2.10
Drift
Anlegg der frekvensomformere er montert, må eventuelt ha ytterligere overvåkings- og
beskyttelsesinnretninger i samsvar med de til enhver tid gyldige sikkerhetsbestemmelsene, for eksempel lov om tekniske arbeidsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv.
Kom aldri i kontakt med spenningsførende utstyrsdeler eller effekttilkoblinger umiddelbart etter at frekvensomformerne er skilt fra forsyningsspenningen – kondensatorene
kan være oppladet. Vent derfor i 10 minutter. Følg i den forbindelse de respektive informasjonsskiltene på frekvensomformeren.
Under drift skal alle deksler og hus holdes lukket.
Det at en drifts-LED og andre indikatorelementer slukner, er ingen indikasjon på at
enheten er koblet fra nettet og fri for spenning.
Mekanisk blokkering eller interne sikkerhetsfunksjoner i enheten kan føre til at motoren
stanser. Drivenheten kan starte automatisk igjen når årsaken til forstyrrelsen fjernes,
eller med en reset. Dersom dette av hensyn til sikkerheten ikke er tillatt for den drevne
maskinen, må du koble enheten fra nettet før du begynner å utbedre feilen.
2.11
Enhetenes temperatur
Frekvensomformere MOVITRAC® B brukes vanligvis med bremsemotstander.
Vanligvis monteres bremsemotstandene på toppen av koblingsskapet.
Bremsemotstandene kan nå overflatetemperaturer godt over 70 °C.
Kom aldri i berøring med bremsemotstandene under drift eller i avkjølingsfasen etter
utkobling.
14
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Oppbygging av enheten
Typebetegnelse
3
Oppbygging av enheten
3.1
Typebetegnelse
3
Diagrammet nedenfor viser en typebetegnelse:
MC 07
B
0022-
2 B 1- 4- 00
/T
Utførelse
/T = Teknologiapparat
/L = Lakk
(delvis lakkerte kretskort)
/S = S-bussadresse 1
Utførelse
00 = Standard
S0 = Sikker stopp
Kvadranter
4 = 4Q (med bremsevibrator)
Tilkoblingstype
3 = 3-faset / 1 = 1-faset
Støydemping
0 = Ingen støydemping
A = Støydempingsgrad C2
B = Støydempingsgrad C1
Tilkoblingsspenning
2 = AC 200-240 V
5 = AC 380-500 V
Anbefalt
motoreffekt
0022 = 2,2 kW
Versjon B
Modellserie og generasjon
Type MOVITRAC®
3.2
Merkeskilt
Bildet nedenfor viser et merkeskilt:
3185547659
Inngang
U
Nominell nettspenning
T
Omgivelsestemperatur
I
Nominell nettstrøm 100 % drift
PMotor Anbefalt motoreffekt 100 % drift
f
Nominell nettfrekvens
Utgang
U
Utgangsspenning 100 % drift
I
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
f
Utgangsfrekvens
Utstyrsstatusen står over den nederste strekkoden. Utstyrsstatus viser enhetens maskinvare- og
programvarestatus.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
15
Oppbygging av enheten
Leveringsomfang
3
3.3
Leveringsomfang
Delene som er angitt nedenfor er lagt sammen i en pose for hver byggstørrelse.
Bildenummer
Byggstørrelse
0XS, 0S, 0L
1
2S
2
3
4, 5
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
3x
3x
1x
1x
1x
Skjermplate for styreelektronikk med klemme og skrue
[1]
1x
[3]
1x
1x
Skjermplate for effektdel uten skruer
1x
Skjermplate for effektdel med skruer
Plugg elektronikklemmer
[2]
3x
Jordingsklemmer med skruer
[4]
1x
Plugg for nett (2- eller 3-polet) og motor
[5]
1x
Kunststoffisolasjon med klistremerke
[6]
1x
Berøringsbeskyttelse
1x
Festelasker
1x
1x
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
16
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Oppbygging av enheten
Byggstørrelse 0XS / 0S / 0L
3.4
3
Byggstørrelse 0XS / 0S / 0L
[1]
[2]
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199279301643
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
X1: Nettilkobling:
3-faset: L1 / L2 / L3
1-faset: L / N
Festelask
Jordtilkobling
Skjermplate for motorkabel, festelask under denne
X2: Motortilkobling U / V / W / bremsetilkobling +R / –R
X17: Sikkerhetskontakt for forsvarlig feste
(kun MC07B...-S0: Byggstørrelse 0S / 0L, 400 / 500 V)
X13: Binære utganger
X12: Binære innganger
X10: Analoginngang
Bryter S11 for V-mA-omkobling analoginngang (på BS 0XS og 0S bak den uttrekkbare
pluggen)
Plass for opsjonskort (kan ikke installeres senere / ikke for BS 0XS)
Tilkobling for alternativ kommunikasjon / analog modul
Alternativt operatørpanel, plugget
Status-LED (også synlig uten alternativt operatørpanel)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
17
Oppbygging av enheten
Byggstørrelse 1 / 2S / 2
3
3.5
Byggstørrelse 1 / 2S / 2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
9007199346901259
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
18
X1: Nettilkobling 3-faset: L1 / L2 / L3 / jordskrue
X4: Mellomkretstilkobling –UZ/+UZ
X3: Tilkobling for bremsemotstand R+ / R– / PE
Elektronikkskjermklemme
X2: Motortilkobling U / V / W / jordskrue
X17: Sikkerhetskontakt for sikkert feste (kun 400 / 500 V)
X13: Binære utganger
X12: Binære innganger
X10: Analoginngang
Bryter S11 for V-mA-omkobling analoginngang
Plass for opsjonskort (kan ikke ettermonteres)
Tilkobling for alternativ kommunikasjon / analog modul
Alternativt operatørpanel, plugget
Status-LED (også synlig uten alternativt operatørpanel)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Oppbygging av enheten
Byggstørrelse 3
3.6
3
Byggstørrelse 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[5]
[4]
9007199346833675
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
X2: Jordtilkobling
X1: Nettilkobling 3-faset: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Mellomkretstilkobling –UZ/+UZ
X3: Tilkobling for bremsemotstand R+ (8) / R– (9) og jordtilkobling
X2: Motortilkobling U (4) / V (5) / W (6)
X2: Jordtilkobling
Elektronikkskjermklemme
X17: Sikkerhetskontakt for sikkert feste (kun 400/500 V)
X13: Binære utganger
X12: Binære innganger
X10: Analoginngang
Bryter S11 for V-mA-omkobling analoginngang
Plass for opsjonskort (kan ikke ettermonteres)
Tilkobling for alternativ kommunikasjon / analog modul
Alternativt operatørpanel, plugget
Status-LED (også synlig uten alternativt operatørpanel)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
19
Oppbygging av enheten
Byggstørrelse 4 / 5
3
3.7
Byggstørrelse 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199346827019
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
20
X2: Jordtilkobling
X1: Nettilkobling 3-faset: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Mellomkretstilkobling –UZ/+UZ og jordtilkobling
X3: Tilkobling for bremsemotstand R+ (8) / R– (9) og jordtilkobling
X2: Motortilkobling U (4) / V (5) / W (6)
X2: Jordtilkobling
Elektronikkskjermklemme
X17: Sikkerhetskontakt for sikkert feste (kun 400/500 V)
X13: Binære utganger
X12: Binære innganger
X10: Analoginngang
Bryter S11 for V-mA-omkobling analoginngang
Plass for opsjonskort (kan ikke ettermonteres)
Tilkobling for alternativ kommunikasjon / analog modul
Alternativt operatørpanel, plugget
Status-LED (også synlig uten alternativt operatørpanel)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – mekanisk system
4
4
Installering
FARE!
Kjølelegemenes overflate kan nå temperaturer over 70 °C.
Fare for forbrenning.
•
Ikke berør kjølelegemet.
FARE!
Farlig spenning på kabler og klemmer
Livsfare eller alvorlige personskader pga. elektrisk støt.
Slik unngår du strømstøt som følge av akkumulerte ladninger:
•
Koble omformeren fra nettet og vent i ti minutter før du starter med arbeidet.
•
Kontroller ved hjelp av egnet måleutstyr at ingen spenning er tilkoblet kabler og
klemmer.
4.1
Installeringsinformasjon basisenhet – mekanisk system
4.1.1
Minimum klaring og plassering
•
La det være en klaring på 100 mm (3,94 in) til huset over og under for å sikre forskriftsmessig kjøling. Det er ikke nødvendig med klaring på sidene, enhetene kan
monteres inntil hverandre i rekke.
•
Pass på at luftsirkulasjonen ikke blir hindret av ledninger eller annet installasjonsmateriell. Sørg for at varm avluft fra andre enheter ikke kan blåse mot enheten.
•
Enhetene skal kun monteres loddrett. Montering liggende, på tvers eller opp ned er
ikke tillatt.
•
En god varmeavledning fra baksiden av kjølelegemet forbedrer apparatets termiske
utnyttelse.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
648722187
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
21
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4
4.2
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4.2.1
Anbefalt verktøy
•
4.2.2
Bruk en skrutrekker med bladbredde 2,5 mm for tilkoblingen av elektronikk-koblingslist X10 / X12 / X13.
UL-godkjent installasjon
Følg henvisningene under for UL-godkjent installasjon:
•
Bruk bare kobberledninger med følgende temperaturområder som tilkoblingskabel:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: Temperaturområde 60/75 °C
– MOVITRAC® B 0370 og 0750: Temperaturområde 75 °C
22
•
Nødvendige tiltrekkingsmomenter for MOVITRAC® B-effektklemmer: Se kapitlet
Tekniske spesifikasjoner (→ side 148).
•
Du må bare drive omformeren tilkoblet forsyningsnett med en maks. fase-jord-spenning på 300 V AC.
•
Du må bare bruke omformeren i IT-nett dersom fase-jord-spenningen på 300 V AC
ikke kan overskrides verken under drift eller ved feil.
•
Du må bare bruke frekvensomformer MOVITRAC® B i forsyningsnett som kan levere
maksimalverdier iht. tabellen nedenfor. Bruk kun smeltesikringer. Sikringenes effektdata må ikke overskride verdiene i tabellen under.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
Maksimalverdier/
sikringer
4
Følgende maks. verdier / sikringer må overholdes for UL-godkjent installasjon:
230 V-enheter / 1-faset
Maksimal nettstrøm
Maksimal nettspenning Sikringer
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5000 A
AC 240 V
15 A, 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5000 A
AC 240 V
30 A, 250 V
230 V-enheter / 3-faset
Maksimal nettstrøm
Maksimal nettspenning Sikringer
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5000 A
AC 240 V
15 A, 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5000 A
AC 240 V
20 A / 250 V
0037
AC 5000 A
AC 240 V
30 A, 250 V
0055 / 0075
AC 5000 A
AC 240 V
110 A / 250 V
0110
AC 5000 A
AC 240 V
175 A / 250 V
0150
AC 5000 A
AC 240 V
225 A, 250 V
0220 / 0300
AC 10000 A
AC 240 V
350 A / 250 V
400/500 V-enheter
Maksimal nettstrøm
Maksimal nettspenning Sikringer
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
AC 5000 A
AC 500 V
15 A, 600 V
0022 / 0030 / 0040
AC 5000 A
AC 500 V
20 A, 600 V
0055 / 0075
AC 5000 A
AC 500 V
60 A, 600 V
0110
AC 5000 A
AC 500 V
110 A, 600 V
0150 / 0220
AC 5000 A
AC 500 V
175 A, 600 V
0300
AC 5000 A
AC 500 V
225 A, 600 V
0370 / 0450
AC 10000 A
AC 500 V
350 A, 600 V
0550 / 0750
AC 10000 A
AC 500 V
500 A, 600 V
MERK
Som ekstern DC 24 V-spenningskilde skal det bare benyttes testet utstyr med
begrenset utgangsspenning (Umaks = DC 30 V) og begrenset utgangsstrøm (I ≤ 8 A).
UL-godkjennelsen gjelder ikke for drift tilkoblet spenningsnett med ikke-jordet midtpunkt (IT-nett).
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
23
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4
4.2.3
EMC-godkjent installasjon
•
Alle ledninger, med unntak av nettilførselledningen, må være skjermet. Som alternativ til skjermen kan opsjon HD.. (utgangsdrossel) brukes for motorkabelen for å
oppnå grenseverdiene.
•
Ved bruk av skjermet motorkabel, f.eks. prefabrikkert motorkabel fra SEWEURODRIVE, må de uskjermede lederne mellom skjermholderen og omformerens
tilkoblingsklemme være så korte som mulig.
•
Legg skjermen den korteste veien i begge ender med flaten mot gods. Ved dobbelt
skjermet ledning jordes den ytre skjermen på omformersiden og den innerste
skjermen på den andre enden.
9007199272247947
•
Det er mulig å bruke jordede stålkanaler eller metallrør for å skjerme ledningene.
Legg effekt- og styreledningene separat.
•
Omformeren og alle tilleggsenheter jordes korrekt mht. høyfrekvens (enhetens
metallflate mot gods, f.eks. koblingsskapets ulakkerte monteringsplate).
MERK
4.2.4
•
MOVITRAC® B er et produkt som kan forårsake EMC-forstyrrelser iht. EN 61800-3.
I slike tilfeller må driftsansvarlige eventuelt iverksette egnede tiltak.
•
Du finner nærmere informasjon om EMC-godkjent installering i dokumentet "Praktisk drivteknikk: EMC i drivteknikk" fra SEW-EURODRIVE.
Skjermklemmer
Installering av
skjermplate for
styreelektronikk
(alle byggstørrelser)
Ved MOVITRAC® B leveres som standard en skjermplate for
styreelektronikk med en festeskrue. Slik monterer du skjermplaten for styreelektronikk:
1. Løsne først skruen [1]
2. Skyv skjermklemmen inn i slissen på kunststoffhuset
3. Skru fast skjermklemmen
[1]
24
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4
Installasjon av
skjermplate for
effektdel
Med skjermplaten for effektdelen monterer du helt enkelt skjermingen for motor- og bremsemotstandsledningen. Legg skjermen og jordlederen som vist på figurene nedenfor.
Byggstørrelse 0
Ved MOVITRAC® B, byggstørrelse 0, leveres som standard også en skjermplate for
effektdelen med to festeskruer.
Monter skjermplaten for effektdelen med de to festeskruene.
[1]
[2]
318334475
[1]
[2]
Skjermplate
Jordtilkobling
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
25
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4
Byggstørrelse 1
Ved MOVITRAC® B, byggstørrelse 1, leveres som standard også en skjermplate for
effektdelen med to festeskruer.
Monter skjermplaten for effektdelen med de to festeskruene.
[1]
[2]
244986123
[1]
[2]
Byggstørrelse
2S / 2
Skjermplate
Jordtilkobling
Ved MOVITRAC® B, byggstørrelse 2S/2, leveres som standard også en skjermplate for
effektdelen med to festeskruer.
Monter skjermplaten for effektdelen med de to festeskruene. Bildet nedenfor viser byggstørrelse 2.
111752587
[1]
[2]
26
Skjermplate
Jordtilkobling
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
Byggstørrelse 3-5
4
På MOVITRAC® B, byggstørrelse 3-5, følger ingen skjermplater for effektdelen med.
Bruk vanlige skjermklemmer for å montere skjerming for motor- og bremsemotstandsledningene. Legg skjermingen nærmest mulig omformeren.
Installasjon
av berøringsbeskyttelse
FARE!
Ikke tildekkede effekttilkoblinger.
Livsfare eller alvorlige personskader på grunn av elektrisk støt.
Byggstørrelse 2S
•
Installer berøringsbeskyttelsen forskriftsmessig.
•
Ta aldri enheten i bruk uten montert berøringsbeskyttelse.
Ved MOVITRAC® B, byggstørrelse 2S, leveres som standard to stk. berøringsvern
for mellomkrets- og bremsemotstandsklemmene. Med berøringsbeskyttelsen har
MOVITRAC® B byggstørrelse 2S kapslingsgrad IP20.
MERK
Uten montert berøringsbeskyttelse har MOVITRAC® B byggstørrelse 2S kapslingsgrad IP10.
Installer berøringsbeskyttelsen i henhold til denne grafikken:
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
27
4
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
Byggstørrelse 4 / 5
Ved MOVITRAC® B, byggstørrelse 4 / 5, leveres som standard også to stk. berøringsbeskyttelser med åtte festeskiver.
Monter berøringsbeskyttelsen på de to dekslene for effektdelklemmene.
[2]
[1]
[3]
188886667
[1]
[2]
[3]
Dekkplate
Tilkoblingsdeksel
Deksel (kun for byggstørrelse 4)
Enhetene MOVITRAC® B, byggstørrelse 4 og 5, oppnår kapsling IP10 bare på følgende
betingelser:
•
Berøringsbeskyttelsen er komplett montert
•
Krympeslangen er montert på samtlige effektdelklemmer (X1, X2, X3, X4)
MERK
Hvis ovennevnte betingelser ikke oppfylles, oppnår enhetene MOVITRAC® B, byggstørrelse 4 og 5, kun kapsling IP00.
28
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4.2.5
4
Tilkoblingsskjema
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
®
MOVITRAC B
L1
N
PE
S1
X44
[1]
S2
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
–UZ +UZ
(
PE
7
8
X45
PE X4
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Omkobling
I-signal <-> U-signal*
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Referansepotensial analogsignaler
Overordnet
styring
Feilreset*
Medurs/stopp
Moturs/stopp*
Frigivelse/stopp*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Forsyningsspenning for TF/TH
[2] +24 V inngang/utgang
(utkoblingsbar med P808)
Referansepotensial binærsignaler
Binærinngang
Binærutganger
}
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
3 x 400 V:
5.5 – 75 kW, standard
3 x 400 V:
0.55 – 4.0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3.7 – 30 kW, standard
3 x 230 V:
0.55 – 2.2 kW, MC07B..-S0
Referanse
binærutganger
Referansepotensial
Brems frigjort*
Driftsklar*
Referansepotensial
Relekontakt/feil*
Relé N/O
Relé N/C
X17:
X17 "Sikker stopp"
24VIO
PE
X2
PE X3
[1]
[1]
-> avsnitt "Tilkobling
bremsemotstand BW.. / BW..-T / BW..-P"
-> avsnitt "Tilkobling
av bremselikeretter"
3-faset
PE
* = fabrikkinnstilling
[1] Ved byggstørrelse 1, 2S og 2 finnes det ingen jordtilkobling i tillegg til nettilkoblings- og motortilkoblingsklemmene [X1] / [X2].
Bruk da jordingsklemmen ved siden av mellomkretskoblingen [X4] (kun tilgjengelig ved byggstørrelse 1-5). Ved BG0 utgjør platen
jordtilkoblingen.
[2] Enhetstype MC07B..-S0 må alltid forsynes med ekstern spenning.
X4 finnes kun for byggstørrelse 1-5. Fra og med byggstørrelse 3 finnes det to ytterligere
jordingsklemmer.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
29
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4
4.2.6
Forutsetninger for installering Cold Plate – kun byggstørrelse 0
Avledningen av frekvensomformerens effekttap kan foregå via kjølere som arbeider
med ulike kjølemidler (luft, vann, olje osv.). Dette er hensiktsmessig for eksempel ved
liten monteringsplass. Hvis de vanlige installasjonsmerknadene (40 °C / 100 mm
(3.94 in) plass oppe og nede) overholdes, er kjøleplateteknikken ikke nødvendig.
En god termisk tikobling til kjøleren er viktig for en sikker drift av frekvensomformeren:
4.2.7
•
Kontaktflaten mellom kjøleren og frekvensomformeren må være så stor som frekvensomformerens kjøleplate.
•
Jevne kontaktflater er nødvendig, avvik maks. 0,05 mm (0.0002 in).
•
Forbind kjøler og kjøleplate med alle foreskrevne skruforbindelser.
•
Monteringsplaten må ikke bli mer enn maks. 70 °C varm under drift. Dette må sikres
ved hjelp av kjølemidlet.
•
Installeringen Cold Plate er ikke mulig med FHS eller FKB.
Deaktivere EMC-kondensatorene – kun byggstørrelse 0
FARE!
Livsfare eller alvorlige personskader pga. elektrisk støt.
•
Koble omformeren spenningsløs. Slå av 24 V DC og nettspenningen.
•
Vent i ti minutter.
•
Kontroller at spenningen ikke er koblet til.
•
Før du demonterer dekselet, må du sikre deg med egnede tiltak (utladingsbånd, sko
med ledeevne osv.) mot elektrostatisk utladning.
•
Enheten skal bare berøres på rammen og kjøleenheten. De elektroniske komponentene må ikke berøres.
Ombyggingen skal kun utføres av elektriker. Etter ombyggingen må enheten merkes
med klistremerket som er lagt ved i tilbehørsposen.
Dersom du ønsker å deaktivere EMC-kondensatorene på frekvensomformeren
MOVITRAC® B, må du gå frem på følgende måte:
1. Åpne enheten:
– Trekk ut alle plugger.
– Fjern elektronikk-skjermklemmen.
– Fjern festeskruen for huset i midten av husets forside.
– Ta av huset.
30
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4
2. Fjern de to skruene [A] for å feste kretskortet.
3. Stikk skruene inn i den plastisolasjonen som fulgte med [B].
4. Skru skruene fast på enheten igjen [C].
5. Lukk enheten.
6. Merk enheten med vedlagte etikett.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
25372555
Når EMC-kondensatorene deaktiveres, går det ikke lenger lekkasjestrøm via EMCkondensatorene.
•
Vær oppmerksom på at lekkasjestrømmene i hovedsak avhenger av hvor høy mellomkretsspenningen er, av PWM-frekvensen, brukt motorkabel og dennes lengde,
samt brukt motor.
Når støykondensatorene er deaktivert, er EMC-filteret ikke lenger aktivt.
4.2.8
Adskilte kabelkanaler
•
4.2.9
Legg effektkabler og elektronikkledninger i adskilte kabelkanaler.
Drift på IT-nett
•
SEW anbefaler å bruke isolasjonsmonitorer med pulskode-målemetode i spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på
isolasjonsmonitoren pga. omformerens kapasitans mot jord.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
31
4
Installering
Installeringsinformasjon basisenhet – el-system
4.2.10 Kontaktorenes brukskategori
•
Bruk kun kontaktorer i brukskategori AC-3 (EN 60947-4-1).
4.2.11 Nødvendige tverrsnitt
•
Nettkabel: Tverrsnitt i samsvar med nominell inngangsstrøm INett ved nominell last
Motorkabel: Tverrsnitt i samsvar med nominell utgangsstrøm IN
Elektronikkledninger: Maks. 1,5 mm2 (AWG16) uten endehylser1)
Maks. 1,0 mm2 (AWG17) med endehylser
4.2.12 Ledningslengder for enkeltdrivenheter
•
Ledningslengdene er avhengig av PWM-frekvensen. Tillatte motorkabellengder er
angitt i kapitlet Prosjektering.
4.2.13 Enhetsutgang
•
Det må kun tilkobles ohmsk/induktiv last (motorer).
4.2.14 Koblet induktans
FORSIKTIG!
Koblet induktans
Fare: Funksjonsfeil / materielle skader
•
Avstanden mellom koblet induktans og omformer må være minst 150 mm (5.91 in).
•
Bruk støydempende ledd for støydemping på
– kontaktorer
– releer
– magnetventiler
Støydempende ledd er for eksempel dioder, varistorer og RC-ledd:
644450187
Koble aldri støydempende anordninger direkte på MOVITRAC® B. Koble de støydempende anordningene nærmest mulig induktansen.
4.2.15 Nett-jordtilkobling iht. EN 61800-5-1
Under normal drift kan det oppstå krypstrøm ≥ 3,5 mA. Vær oppmerksom på følgende
for å oppnå en sikker jordtilkobling:
•
Nettkabel < 10 mm2:
– Legg en ekstra jordleder med nettledningens tverrsnitt parallelt med vernelederen
over separate klemmer.
– Verneleder av kobber med et tverrsnitt på 10 mm2
1) Fintrådede ledninger skal kun monteres med endehylser.
32
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – mekanisk system
•
4
Nettkabel 10-16 mm2:
– Verneleder av kobber med samme tverrsnitt som nettkabelen.
•
Nettkabel 16-35 mm2:
– Verneleder av kobber med et tverrsnitt på 16 mm2.
•
Nettkabel > 35 mm2:
– Verneleder av kobber med halvparten av tverrsnittet til nettkabelen.
4.2.16 Støyemisjoner
•
Bruk skjermede motortilførselsledninger eller utgangsdrosler HD for å oppnå EMCgodkjent installering.
4.2.17 Binærutganger
•
Binærutgangene er kortslutningssikre og interferensspenningssikre opptil 30 V.
Høyere interferensspenning kan ødelegge de binære utgangene.
4.3
Installering tilbehør og opsjoner – mekanisk system
4.3.1
Montere frontmoduler
Slik setter du opp frontmodulene:
FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
2.
1.
3.
4.
3889591435
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
33
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – mekanisk system
4
4.3.2
PTC-bremsemotstand BW1 / BW3 med FKB10B
PTC-bremsemotstandene BW1 og BW3 [1] kan monteres på skjermplaten under omformeren med en ekstra monteringsvinkel FKB10B [2], delenummer 1 821 621 8.
[1]
[2]
9007199923476235
34
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4.3.3
4
Motstander i flat form med FKB11B / FKB12B / FKB13B og FHS11B / FHS12B / FHS13B
Slik installerer du bremsemotstandene med flat byggform:
•
FKB11B / FKB12B / FKB13B: Feste på bakveggen i koblingsskapet
•
FHS11B / FHS12B / FHS13B: Feste med festeskinne
FKB11B
FKB12B
FKB13B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
18014399298721547
4.4
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4.4.1
Tilkobling av bremsemotstand
•
Kapp av ledningene til nødvendig lengde.
•
Det må bare benyttes to tett sammenviklede ledere eller en skjermet effektkabel med
to ledere. Kabeltverrsnitt i henhold til utløsestrøm IF på F16.
•
Beskytt bremsemotstanden ved hjelp av et bimetallrelé (F16, se koblingsskjema),
utløseklasse 10 eller 10A. Still inn utløsestrømmen i henhold til bremsemotstandens
tekniske spesifikasjoner.
•
Ved bremsemotstander i modellserie BW..-T kan du som alternativ til et bimetallrelé
koble til den integrerte temperaturbryteren med en skjermet kabel med 2 ledere.
•
Bremsemotstander i flat utførelse har internt termisk overlastvern (smeltesikring som
ikke kan skiftes ut). Monter bremsemotstandene i flat utførelse med tilsvarende
berøringsvern.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
35
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
4.4.2
Tilkobling av bremsemotstand BW..-P / BW..-T / BW.. an X3 / X2
ADVARSEL!
Bremsemotstandenes overflate kommer ved belastning med PN opp i høye temperaturer.
Fare for forbrenninger og brann.
•
Velg en egnet plassering. Vanligvis monteres bremsemotstandene på koblingsskapet.
•
Ikke berør bremsemotstanden.
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW..-P
F16
RB1
→ K11
T2
→ K11
96
98
4
BW..-T
95
97
T1
6
BW..
RB2
9007199281070731
Programmer en klemme på "/Regulatorsperre". K11 må åpnes og "/Regulatorsperre"
motta et "0"-signal dersom:
•
BW..-P: Hjelpekontakten utløses
•
BW..-T: Den interne temperaturbryteren utløses
•
BW..: Det eksterne bimetallreleet F16 utløses
Motstandskretsen skal ikke avbrytes!
Overlastbeskyttelse for bremsemotstander BW:
Overlastvern
Bremsemotstand type
Konstruktivt gitt
Intern temperaturbryter
(..T / ..P)
Eksternt bimetallrelé
(F16)
BW..
–
–
Nødvendig
BW..-T / BW..-P
–
En av de to alternativene (intern temperaturbryter /
eksternt bimetallrelé) er nødvendig.
BW..-003 / BW..-005
Tilstrekkelig
–
Tillatt
BW1 – BW4
Tilstrekkelig
–
–
1)
1) Tillatt montering: På vannrette flater eller på loddrette flater med klemmer nede og hullplate oppe og nede.
Ikke tillatt montering: På loddrette flater med klemmer oppe, til høyre eller til venstre
36
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4.4.3
4.4.4
4
Installering av bremsemotstand
•
Bremsemotstandenes tilledninger har ved nominell last en høy likespenning (ca.
900 V DC).
•
Bremsemotstandenes overflate kommer ved belastning med PN opp i høye temperaturer. Velg derfor en passende plassering. Vanligvis monteres bremsemotstandene på toppen av koblingsskapet.
Nettdrossel ND
Tilkobling av nettdrossel serie ND
B
9007199272823563
Installering av
valgfrie effektkomponenter
4.4.5
Nettkontaktor for flere enheter
Koble til en nettdrossel for å begrense innkoblingsstrømmen:
•
Ved fem eller flere 3-fasede enheter
•
Ved to eller flere 1-fasede enheter
•
Med nettfilter NF kan grenseverdiklasse C1/B overholdes for MOVITRAC® B byggstørrelse 0 til 5.
Nettfilter NF
•
FORSIKTIG Mulige materielle skader
Ødeleggelse av inngangstrinnet.
– Det må ikke kobles mellom nettfilteret og MOVITRAC® B.
•
Monter nettfilteret i nærheten av omformeren, men utenfor min. klaring for kjølingen.
•
Begrens ledningen mellom nettfilter og omformer til absolutt nødvendig lengde, men
maks. 400 mm (15.7 in). Uskjermede, tvunnede ledninger er tilstrekkelig.
•
Bruk også uskjermede ledninger som nettkabel.
Tilkobling av nettfilter NF
B
18014398527568907
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
37
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Nettfilter
Frekvensomformerne MOVITRAC® B har et innebygget nettfilter opptil 11 kW som standard. De overholder følgende grenseverdiklasse iht. EN 61800-3 uten ytterligere tiltak:
•
1-faset tilkobling: C1, bundet til ledning
•
3-faset tilkobling: C2
Det er ikke spesifisert noen EMC-grenseverdier for støyemisjon for forsyningsnett uten
jordet midtpunkt (IT-nett). Virkningen av nettfiltre er sterkt begrenset.
4.4.6
Flat ferritt ULF11A
Legg nettledningen (L og N) i den flate ferritten og trykk ferritten sammen til de smekker
på plass.
Overholdelse av EMC-grenseverdiklasse C1 er dokumentert på en spesifisert prøvekonstruksjon. Overholdelse av klasse C1 for støystråling oppnås ved faglig korrekt
installasjon av flat ferritt ULF11A.
4.4.7
Utgangsfilter HF
MERK
Utgangsfilteret skal monteres ved siden av tilhørende omformer. Under og over
utgangsfilteret må det være et fritt ventilasjonsrom på minst 100 mm (10,01 cm).
Ventilasjonsrom på siden er ikke nødvendig.
•
Ledningen mellom omformeren og utgangsfilteret må begrenses til en lengde som er
absolutt nødvendig. Maks. 1 m / 3 ft ved uskjermet ledning og 10 m / 33 ft ved
skjermet ledning.
•
Ved bruk av en motorgruppe på en omformer kan du koble flere motorer til et
utgangsfilter. Summen av motormerkestrømmen må ikke overskride den nominelle
gjennomgangsstrømmen til utgangsfilteret.
•
Det er tillatt å parallellkoble to like utgangsfiltre på en omformerutgang for å doble
den nominelle gjennomgangsstrømmen. Koble i den sammenheng alle tilkoblinger
med likt navn parallelt på utgangsfiltrene.
•
Hvis du bruker omformeren med fPWM = 4 eller 8 kHz, skal du ikke koble til utgangsfiltertilkoblingen V5 (ved HF..-503) eller 7 (ved HF..-403).
•
Ved enheter i byggstørrelse 0XS skal det ikke opprettes UZ-forbindelse.
Tilkobling utgangsfilter HF uten UZ-forbindelse (PWM-frekvens kun 4 eller 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199272832779
38
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Tilkobling utgangsfilter HF med UZ-forbindelse (PWM-frekvens kun 12 eller 16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199345067147
4.4.8
Utgangsdrossel HD
•
Monter utgangsdrosselen i nærheten av MOVITRAC® B, utenfor minste nødvendige
klaring.
•
Alle tre faser (ikke jord!) skal alltid føres sammen gjennom utgangsdrosselen.
•
Ved bruk av skjermet kabel må du ikke legge skjermen sammen med de andre
gjennom utgangsdrosselen.
Ved utgangsdrossel HD må du føre kabelen fem ganger gjennom drosselen.
n=5
9007199271903243
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
39
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Ved stor kabeldiameter kan du føre den gjennom med færre enn fem vindinger og i
stedet koble to eller tre utgangsdrosler i serie. SEW anbefaler at du ved fire vindinger
kobler to utgangsdrosler og ved tre vindinger kobler tre utgangsdrosler i serie.
•
Installasjon av utgangsdrossel HD012:
Utgangsdrosselen skal bare monteres under tilhørende omformer. Under og over
utgangsdrosselen skal det holdes et fritt ventilasjonsrom på minst 100 mm (3.94 in).
Til alle sider skal det holdes en klaring på 10 mm (0.39 in).
Det finnes tre merkede, alternative tilkoblingsmuligheter for å koble til vernelederen.
Motorkabelens PI-ledning kan kobles direkte til frekvensomformeren.
Installering av
utgangsdrossel
HD100 / HD101
Monter utgangsdrossel HD100 / HD101 med skruene som følger med frekvensomformeren MOVITRAC®, på den ledende monteringsflaten i koblingsskapet.
Kontaktene U / V / W er merket med U / V / W og må kobles til tilsvarende.
9007200304810123
4.4.9
EMC-modul FKE12B / FKE13B
Monter EMC-modulen med skruene som følger med frekvensomformeren MOVITRAC®
B på den ledende monteringsflaten i koblingsskapet.
Kontaktene U / V / W er merket med U / V / W og må kobles til tilsvarende.
40
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Kontaktene L1 / L2 / L3 (brun/oransje/hvit) kan kobles til i vilkårlig rekkefølge.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
~
9007199753732747
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
41
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
4.4.10 Tilkobling regenerativ enhet
Mellomkretsforbindelse med regenerativ enhet MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K11
(AC3)
Feilaktig mellomkretstilkobling
(feilpoling, jordfeil) vil føre til at
tilkoblede enheter ødelegges!
L1 L2 L3
Nettfilter NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
L2
L3
8
1
X1:
-UZ +UZ PE
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
maks. 5 m
X1:
7
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
4
5
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
3
TRIP Rød: MDR ikke klar
Gul: MDR klar
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
Driftsklar
PE L1
2
DGND
1
ND...
'
U2 V2 W2
DC+24 Vutgang
Sperre
Nettilkoblingene til
omformeren må ikke
tilkobles!
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Tilkobling av flere omformere.
Bruk en underfordeler om nødvendig.
BW... l
F16
virker på K11
1877029771
42
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Mellomkretsforbindelse med regenerativ enhet MDR60A0150 i funksjon som bremsemodul
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Nettfilter NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
®
2
3
4
5
DGND
8
maks. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
Driftsklar
3
L3
DGND
2
L2
DC+24 V-utgang
Sperre
1
PE L1
'
TRIP Rød: MDR ikke klar
Gul: MDR klar
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(maks. 30 kW)
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE U
4
V
5
W
+R -R
6
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D +D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
virker på K11
3627533963
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
43
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
4.4.11 Tilkobling RS485-grensesnitt
Installering av
RS485-grensesnitt
på FSC11B/12B
RS485-grensesnittet gjør det mulig å forbinde maksimalt 32 MOVITRAC® B-enheter
med hverandre.
RS485-forbindelse MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
X13
X44
X44
FSC11B / 12B
FIO11B
FSC11B / 12B
FIO11B
X45
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DGND 9
ST11 10
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
9007199280036491
MERK
Avslutningsmotstand Dynamiske avslutningsmotstander er fast montert. Eksterne
avslutningsmotstander må ikke kobles til!
Ledningslengde
•
Tillatt total ledningslengde er 200 m.
•
Du må bruke en skjermet ledning.
4.4.12 Tilkobling av systembuss (SBus 1)
Installering av
systembuss
(SBus) til
FSC11B/12B/
FIO21B
Maksimalt 64 CAN-bussdeltakere kan adresseres via systembussen (SBus). SBus støtter overføringsteknikken i samsvar med ISO 11898.
Via DIP-bryter S1 eller S1:8 kan en endemotstand på 120 ohm tilkobles (bussterminering).
Ved FSC11B skilles i tillegg videreførende CAN via X46:4;:5.
FIO21 har ingen integrert koblingsbar endemotstand på 120 ohm, for busstermineringen
må vedlagte motstand tilkobles mellom X46:4 og X46:5.
FSC11
S1
FSC12
S1:8
FSC11/12
FSC11
FSC12
X46:1;:2
X46:4;:5
X46:4;:5
Off
CAN 1
CAN 1
CAN 1
On
CAN 1 avsluttet
–
CAN 1 avsluttet
S2 er reservert ved FSC11B og må alltid stå på Off.
Ved MOVITRAC® B med montert opsjonskort følger en tilkoblingskabel for SBus-forbindelsen med ved levering.
44
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Systembussforbindelse MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
S2
S1
ON
ON
OFF
OFF
X44
X44
ON
S2
OFF
X12:
DGND 1
SC11 2
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
FSC11B / 12B
X45
HL
SC12 3
X46
1234567
9007199279915787
Systembussforbindelse MOVITRAC® B med UFx
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
9007199494900875
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
45
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Systembussforbindelse MOVITRAC® B med DFx / UOH11B gatewayer eller DFx montert i MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B / 12B
X45
X26
HL
1234567
X46
1234567
+ 24 V
GND
9007199494905355
Ledningslengde
•
Den tillatte totalledningslengden avhenger av innstilt SBus-overføringshastighet (P884):
– 125 kbaud: 500 m (1640 ft)
– 250 kbaud: 250 m (820 ft)
– 500 kbaud: 100 m (328 ft)
– 1000 kbaud: 25 m (82 ft)
•
Ledningen må være skjermet.
MERKNADER
46
•
Endemotstand: Koble inn systembussendemotstanden (S1 = ON) ved begynnelsen og slutten av systembussforbindelsen. Ved enhetene som ligger i mellom,
kobler du ut endemotstanden (S1 = OFF).
•
Bestemte enheter har en fast integrert endemotstand som ikke kan kobles ut.
Ved gatewayene UFx og DFx/UOH er dette tilfelle. Disse gatewayene danner en
ende på den fysikalske strengen. Eksterne avslutningsmotstander må ikke
kobles til!
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
Kabelspesifikasjon
4
Bruk en firetrådet revolvert og skjermet kobberkabel (dataoverføringskabel med skjerm
av kobberflettverk). Kabelen må oppfylle følgende spesifikasjoner:
– Ledertverrsnitt 0,25-0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Ledningsmotstand 120 Ω ved 1 MHz
– Kapasitetsbelegg ≤ 40 pF/m ved 1 kHz
Egnet er f.eks. CAN-Bus- eller DeviceNet-kabel.
Legge på skjermen
•
Koble skjermen til omformerens skjermklemme for elektronikk og til masterstyringen
med størst mulig kontaktflate på begge sider.
•
Ved en forbindelse mellom MOVIDRIVE® B og MOVITRAC® B må man alltid påse
at potensialskillet mellom referansepotensialet DGND og jord ved MOVIDRIVE® B
oppheves.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
47
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Installering av systembuss (SBus) til DFP21B
Montering av opsjonskort DFP21B i MOVITRAC® B
MERKNADER
•
•
MOVITRAC® B krever ikke spesiell firmwarestatus.
Kun SEW-EURODRIVE skal montere eller demontere opsjonskortene for MOVITRAC® B.
SBus-tilkobling
MOVITRAC® B
S1
[1]
DFP21B
RUN
S2
BUS
FAULT
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
9
5
6
1
X30
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
X12
+
24V =
–
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
6140139531
[1]
Aktivert endemotstand, S1 = ON
MERKNADER
DFP21B er utstyrt med integrert SBus-endemotstand og må dermed alltid installeres
i begynnelsen av SBus-forbindelsen.
DFP21B har alltid adresse 0.
X46
X26
X46:1
X26:1
SC11 SBus +, CAN high
X46:2
X26:2
SC12 SBus –, CAN low
X46:3
X26:3
GND, CAN GND
X46:7
X26:7
DC 24 V
X12
48
X12:8
+24 V inngang
X12:9
GND referansepotensial binærinnganger
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
For enkel tilkobling kan DFP21B forsynes med 24 V likespenning fra X46.7 på
MOVITRAC® til X26.7.
Når DFP21B forsynes av MOVITRAC®, må MOVITRAC® selv forsynes med 24 V likespenning på klemme X12.8 og X12.9.
Tilkobling systembuss
®
MOVITRAC B
S1
S2
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
9
5
6
1
X46
X30
HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
®
X24
S1
X12
+
24V =
-
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
®
MOVITRAC B
MOVITRAC B
S2
S1
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
X45
S2
ON
OFF
FSC11B
X46
X45
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
X46
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
6140140043
DFP
GND
SC11
SC12
®
= systembussreferanse
= systembuss high
= systembuss low
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
MOVITRAC B
GND = systembussreferanse
SC22 = systembuss utgående low
SC21 = systembuss utgående high
SC12 = systembuss innkommende low
SC11 = systembuss innkommende high
S12
= systembuss endemotstand
49
4
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
Merk:
•
Bruk en 2-tråds revolvert og skjermet kobberkabel (dataoverføringskabel med
skjerm av kobberflettverk). Koble skjermen til MOVITRAC® skjermklemme for elektronikken og skjermendene i tillegg til GND med størst mulig kontaktflate på begge
sider. Kabelen må oppfylle følgende spesifikasjon:
– Ledertverrsnitt 0,75 mm2 (AWG18)
– Ledningsmotstand 120 Ω ved 1 MHz
– Kapasitans ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) ved 1 kHz
•
Tillatt total ledningslengde er avhengig av innstilt SBus-overføringshastighet:
•
– 250 kbaud:
160 m (528 ft)
– 500 kbaud:
80 m (264 ft)
– 1000 kbaud:
40 m (132 ft)
På enden av systembussforbindelsen kobler du til systembussendemotstand (S1 =
ON). Ved de andre enhetene kobles endemotstanden ut (S1 = OFF). DFP21B-gatewayen må alltid være i begynnelsen eller enden av systembussforbindelsen og ha
en fast innebygd endemotstand.
MERKNADER
50
•
Det må ikke forekomme potensialforskyvninger mellom enhetene som forbindes
med systembussen. Unngå en potensialforskyvning med egnede forholdsregler,
for eksempel ved å forbinde apparatmassene med separat ledning.
•
Stjerneformet tilkobling er ikke tillatt.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
4.4.13 Tilkobling av skal-verdiregulator
Installasjon av
skalverdiregulator
MBG11A
•
A: Montering fra baksiden via fire gjengehull
•
B: Montering fra forsiden via to festehull
A
B
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
A
A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
188175883
Tilkobling
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
MBG11A
1234
188285707
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
51
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
4.4.14 Tilkobling av opsjon grensesnittadapter UWS21B
Delenummer
Opsjon grensesnittadapter UWS21B: 1 820 456 2
Leveringsomfang
Leveringen av opsjon UWS21B inneholder:
Forbindelse
omformer –
UWS21B
•
Enhet UWS21B
•
CD-ROM med MOVITOOLS® MotionStudio
•
Seriegrensesnittkabel med 9-polet Sub-D-kontakt og 9-polet Sub-D-plugg til forbindelse UWS21B – PC
•
Seriegrensesnittkabel med to RJ10-plugger til forbindelse UWS21B MOVITRAC®
•
Bruk forbindelseskabelen som fulgte med til tilkoblingen av UWS21B på
MOVITRAC®.
•
Koble forbindelseskabelen til innstikksplass XT på MOVITRAC®.
•
Vær oppmerksom på at operatørpanel DBG60B og seriegrensesnitt UWS21B ikke
kan kobles til MOVITRAC® samtidig.
•
Bildet nedenfor viser forbindelseskabelen MOVITRAC® – UWS21B.
MOVITRAC® MC07B
UWS21B
6473136523
Forbindelse
omformer – PC
•
Bruk forbindelseskabelen som fulgte med til tilkoblingen av UWS21B på PC-en
(skjermet RS232-standard grensesnittkabel).
•
Bildet nedenfor viser forbindelseskabel UWS21B – PC (1:1-forbindelse).
PC COM 1-4
UWS21B
5
GND
5
3
2
TxD
3
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS232
[1]
[2]
1805918987
[1]
[2]
52
9-polet Sub-D-plugg
9-polet sub-D-bøssing
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
4.4.15 Tilkobling integrert giver EI7C
Giverkabel med en M12
B
A
4158396811
Tilkobling omformer
Motortilkoblingsside
Kontakt
Signal
Kabeltrådfarge
Kontakt
X12.4 (DI03)
A
Brun (BN)
3
A
Hvit (WH)
4
B
Gul (YE)
5
B
Grønn (GN)
6
nc
Rød (RD)
7
X12.5 (DI04)
nc
Blå (BU)
8
X12.8 (24VIO)
UB
Grå (GY)
1
X12.9 (GND)
GND
Rosa (PK)
2
Giveren trenger en strømstyrke opptil 40 mA. En ekstern 24 V forsyning kan være nødvendig de gangene binærinngangene også skal forsynes.
Delenummer:
Kabeltype
M12, endehylser
Fast installasjon
1362 3273
Kabelkjedeinstallasjon
1362 3281
Du finner mer informasjon i kapitlet Applikasjonsmodul enkeltposisjonering.
4.4.16 Ledningsbeskyttelse og jordfeilbryter
•
Installer sikringene på begynnelsen av nettilførselsledningen bak samleskinneavgreningen (se koblingsskjema for basisenhet).
•
SEW-EURODRIVE anbefaler å ikke bruke jordfeilbrytere. Der det imidlertid er foreskrevet å bruke jordfeilbryter (FI) som direkte eller indirekte berøringsbeskyttelse,
må du være oppmerksom på følgende:
•
ADVARSEL! Det er brukt jordfeilbryter av feil type.
Livsfare eller alvorlige personskader
– MOVITRAC® B kan forårsake likestrøm i jordingslederen. Der det brukes jordfeilenhet (RCD) eller en jordfeilovervåkingsenhet (RCM) som beskyttelse ved
direkte eller indirekte berøring, er det kun tillatt å bruke en RCD eller RCM av type
B på strømforsyningssiden til MOVITRAC® B.
4.4.17 Termoføler TF og bimetallbryter TH
Viklingstemperaturen overvåkes med termofølere TF eller bimetallbrytere TH. Koble TF
eller TH til TF-utgangen VOTF og TF-inngangen DI05TF til MOVITRAC® B. Still binærinngangen DI05TF på TF-melding. Den termiske overvåkingen foretas da av
MOVITRAC® B. Et ekstra overvåkingsapparat er ikke nødvendig.
Du kan også koble bimetallbryter TH til 24 V IO og en binærinngang. Parametriser binærinngangen til /Ekstern feil.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
53
4
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4.4.18 Tilkobling av bremselikeretter
MERK
Det kreves en egen nettkabel for tilkoblingen av bremselikeretteren; forsyning via
motorspenningen er ikke tillatt!
For K11 og K12 skal det bare brukes kontaktorer i brukskategori AC-3.
Det skal alltid brukes utkobling av bremsen på like- og vekselstrømsiden ved:
•
All bruk med løfteanordninger
•
Drivenheter som krever kort bremsereaksjonstid
Ved montering av bremselikeretteren i koblingsskapet: Legg tilkoblingsledningene
mellom bremselikeretter og bremse atskilt fra andre effektkabler. Det er kun tillatt å
legge dem sammen med andre kabler dersom de andre kablene er skjermet.
Koblingsskjemaer
DOØ2
GND
Utkobling på like- og
vekselstrømsiden
Utkobling på like- og
vekselstrømsiden
Utkobling på
vekselstrømsiden
9007199909369355
Ved bremser uten BG/BGE eller BME må de aktuelle tilkoblingsforskriftene følges. Du
finner detaljert informasjon om SEW-bremser i dokumentet "Praktisk drivutrustningsteknikk: SEW-skivebremser".
54
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
4.4.19 Installering FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Du kan utvide basisenhetene med modulene FIO11B/21B, FSC11B/12B og FSE24B.
S1
S2
ON
X44
X44
FIO11B
X44
FIO21B
X45 X40
X46
X42
HL ⊥ 1 2 3 4 5
H L⊥1 2 3 4 5 6 7
OFF
X44
FSC12B
FSC11B
X45
X44
FSE24B
X46
X45
X46
X47 X30 IN X30 OUT
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1 2
X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F
EtherCAT
®
X30 OUT
X30 IN
X47
18014398749591179
Tilkobling/modultype
FIO11B
FIO21B
FSC11B/12B
FSE24B
Analogmodul
Digitalmodul
Kommunikasjon
Kommunikasjon
Analoginngang/-utgang X40
ja
nei
nei
nei
Binærinnganger X42
nei
ja
nei
nei
RS485 for diagnose (RJ10) X44
ja
ja
ja
ja
RS485 klemmetilkobling X45
ja
nei
ja
nei
SBus-klemmetilkobling X46
nei
ja
ja
nei
nei
nei
nei
ja
®-tilknytning
EtherCAT
Feste og installere
frontmoduler
(2 ×RJ45) X30
Fest opsjonen alltid til enheten ved hjelp av vedlagte skrue. Ved byggstørrelse 0 monterer du først avstandsbolten. Fra byggstørrelse 1 er bolten allerede montert. Med skruforbindelsen får du en høyfrekvent EMC-forbindelse mellom basisenhet og opsjon.
Funksjon
Klemme
Beskrivelse
Data
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Servicegrensesnitt
X44
Via RJ10-kontakt
Kun i forbindelse med
service
Maks. kabellengde
3 m (10 ft)
ja
ja
ja
ja
RS485grensesnitt
X45:H
ST11: RS485+
ja
nei
ja
nei
X45:L
ST12: RS485–
Parallellkoblet med
X44
X45:Ø
GND: Referansepotensial
X46:1
SC11: SBus High
nei
ja1)
ja2)
nei
X46:2
SC12: SBus Low
X46:3
GND: Referansepotensial
CAN-buss i henhold til
CAN-spesifikasjon 2.0,
del A og B
Maks. 64 deltakere
X46:4
SC21: SBus High
nei
nei
ja3)
nei
X46:5
SC22: SBus Low
X46:6
GND: Referansepotensial
Systembuss
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
55
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
4
Funksjon
Klemme
Beskrivelse
24 V DC
X46:7
24 V DC
EtherCAT®
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
24VIO: Hjelpespenning / ekstern spenningsforsyning
nei
nei
ja
nei
X47:1
24VIO: Ekstern
spenningsforsyning
nei
nei
nei
kun
inngang
X47:2
GND:Referansepotensial
X30:In
Via to RJ45pluggforbindere
Fast Ethernet
nei
nei
nei
ja
X40:1
AI2: Spenningsinngang
ja
nei
nei
nei
X40:2
GND: Referansepotensial
-10 til +10 V
Ri > 40 kΩ
Oppløsning 10 bit
Skannesyklus 5 ms
Nøyaktighet ±100 mV
X40:3
GND: Referansepotensial
ja
nei
nei
nei
X40:4
AOV1: Spenningsutgang
X40:5
AOI1: Strømutgang
0 til +10 V
Imaks = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Oppløsning 10 bit
Skannesyklus 5 ms
Kortslutningssikker og
beskyttet mot ekstern
spenning inntil 30 V
Nøyaktighet ±100 mV
X42:1
DI10
nei
ja
nei
nei
X42:2
DI11
X42:3
DI12
Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA,
Skannesyklus 5 ms,
PLS-kompatibel
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
X30:Out
Analoginngang
Analogutgang
Binærinnganger
Data
1) Bussterminering med vedlagt 120 Ω-motstand mellom SC11 og SC12 er mulig.
2) Endemotstand 120 Ω kan kobles til via DIP-bryter, SC21 og SC22 er da deaktivert.
3) Endemotstand 120 Ω kan tilkobles via DIP-bryter.
Potensialet 24 V DC på X46:7 og X47:1 er identisk med X12:8 på basisenheten. Alle
enhetens GND-klemmer er forbundet med hverandre og med PE.
Kabelspesifikasjon
•
Bruk en firetrådet revolvert og skjermet kobberkabel (dataoverføringskabel med
skjerm av kobberflettverk). Kabelen må oppfylle følgende spesifikasjoner:
– Ledertverrsnitt 0,25-0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Ledningsmotstand 120 Ω ved 1 MHz
– Kapasitetsbelegg ≤ 40 pF/m ved 1 kHz
Egnet er f.eks. CAN-Bus- eller DeviceNet-kabel.
56
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Installering
Installering tilbehør og opsjoner – el-system
Legge på skjermen
•
4
•
Koble skjermen til omformerens skjermklemme for elektronikk og til masterstyringen med størst mulig kontaktflate på begge sider.
•
Ved skjermet ledning kan man gi avkall på jordforbindelse for forbindelsen mellom
MOVITRAC® B og gatewayene eller MOVITRAC® B og MOVITRAC® B. En totrådet kabel er tillatt i slike tilfeller.
•
Ved en forbindelse mellom MOVIDRIVE® B og MOVITRAC® B må man alltid påse
at potensialskillet mellom referansepotensialet DGND og jord ved MOVIDRIVE® B
oppheves.
FORSIKTIG Potensialforskyvning
Mulige følger er feilfunksjoner og ødeleggelse av enheten.
– Potensialforskyvning må ikke forekomme mellom de sammenkoblede enhetene.
Unngå potensialforskyvninger ved å følge egnede forholdsregler, for eksempel
ved å forbinde apparatmassene med separat ledning.
MERK
Frontmodulene FIO21B og FSE24B krever en 24 V spenningsforsyning. Hvis ingen
ekstern spenningsforsyning kobles til, kan parameter P808 24VIO-hjelpespenningsutgang ikke kobles ut.
Tilkobling
analogmodul
FIO11B
Analoginngang AI1
Bipolar
Analogutgang AO1
Unipolar
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
GND
–10 V
ekstern
X46
+10 V
ekstern
+10 V
ekstern
eller
X10:1
RL
V
RL ≤ 750 Ω
X42
CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Tilkobling
digitalmodul
FIO21B
X45 X40
Spenningsutgang AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Strømutgang AOC1
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
57
I
5
Idriftsettelse
Generelle merknader vedrørende idriftsettelse
0
5
Idriftsettelse
5.1
Generelle merknader vedrørende idriftsettelse
FARE!
Ikke tildekkede effekttilkoblinger.
Død eller alvorlige personskader pga. elektrisk støt.
5.1.1
•
Installer berøringsbeskyttelsen forskriftsmessig.
•
Ta aldri enheten i bruk uten montert berøringsbeskyttelse.
Forutsetning
En vellykket idriftsetting forutsetter at drevet er riktig prosjektert!
Frekvensomformerne MOVITRAC® B ble på fabrikken satt i drift for den effektmessig
tilpassede SEW-motoren (4-polet, 50 Hz) i styringsmetode U/f. Dermed kan du sette
den tilpassede motoren fra SEW-EURODRIVE i drift uten å foreta prosjektering.
5.1.2
Bruk av løfteanordninger
FARE!
Livsfare hvis løfteanordning faller ned.
Livsfare eller alvorlige personskader.
MOVITRAC® B kan brukes i løfteanordninger.
MOVITRAC® B må ikke brukes som sikkerhetsutstyr.
•
5.2
Bruk overvåkningssystemer
sikkerhetsutstyr.
eller
mekaniske
sikkerhetsinnretninger
som
Forberedelser og hjelpemidler
•
Kontroller installasjonen.
FARE!
Fare for fastklemming ved utilsiktet start av motoren.
Livsfare eller alvorlige personskader.
58
•
Forhindre utilsiktet start av motoren, f.eks. ved å koble fra elektronikk-klemmeblokken X12.
•
Alt etter applikasjon må det installeres annet sikkerhetsutstyr for å unngå risiko for
menneske og maskin, for eksempel overvåkingssystemer eller mekaniske verneanordninger.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Forberedelser og hjelpemidler
I
5
0
5.2.1
5.2.2
Forberedelser og hjelpemidler ved idriftsettelse i fabrikkinnstilling
•
Koble til nett og motor.
•
Koble til signalklemmene.
•
Koble til nettet.
Forberedelser og hjelpemidler ved oppstart med operatørpanel eller med PC
•
Koble til nett og motor. Koble ikke til noen signalklemmer slik at omformeren
ikke kan motta noen frigivelse!
•
Koble til nettet.
•
Visning på displayet Stop.
•
Programmer signalklemmene.
•
Still inn parametrene korrekt (f.eks. ramper).
•
Kontroller den innstilte klemmetermineringen (P601-P622).
•
Koble fra nettet.
•
Koble til signalklemmene.
•
Koble til nettet.
MERK
Når du foretar en idriftsettelse, endrer omformeren parameterverdiene automatisk.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
59
I
5
Idriftsettelse
Operatørpaneler
0
5.3
Operatørpaneler
5.3.1
FBG11B – enkeltoperatørpanel
Plassering av taster og symboler på operatørpanelet:
[1]
9007199348841739
[1] LED-visning når IPOS®-programmet er startet
Operatørpanelets
funksjoner
Tastene UP / DOWN / OUT / ENTER brukes til å navigere gjennom menyene. Tastene
RUN og STOP/RESET brukes til å styre drivenheten. Skalverdiregulatoren brukes til å
stille inn skalverdien.
UP / DOWN brukes til å velge symboler og endre verdier.
out
RUN
STOP
Enter
OUT / ENTER brukes til å aktivere og deaktivere symboler eller
parametermenyer
RUN for å starte drivenheten.
STOP/RESET brukes til å tilbakestille feil og stoppe drivenheten.
RESET
STOP
RESET
Tasten STOP/RESET har prioritet foran en klemmefrigivelse eller en frigivelse via grensesnitt. Hvis en drivenhet stanses med tasten STOP/RESET, må du frigi den igjen med
RUN-tasten.
MERK
Når nettet er AV, er forriglingen frigjort via STOP/RESET-tasten!
Dersom det har oppstått feil og etter en programmert feilreaksjon, kan du gjennomføre
en reset med STOP/RESET-tasten. Deretter er drivenheten sperret, og du må frigi den
med RUN-tasten. Via parameter 760 kan du deaktivere STOP-funksjonen via FBG11B.
RUN
Dersom du stanser drivenheten med STOP/RESET-tasten, blinker indikeringen Stop.
Dette signaliserer at du må frigi drivenheten med RUN-tasten.
Enheten er også stanset hvis parametersettet er kopiert inn i omformeren.
60
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Operatørpaneler
I
5
0
Prinsipiell
betjening av
operatørpanel
FBG11B
Nivå 2
Nivå 1
Visning av
omformerstatus
turtall
Visning av
rampe opp
out Enter
Endre
rampe opp
Enter
Endre/aksepter
verdi
Visning av
rampe ned
out Enter
Endre
rampe ned
Enter
Endre/aksepter
verdi
Fastpunktmeny
Endringsmodus
Valg av
fastpunktmeny
out Enter
out Enter
Enter
Visning av
maks. skal-verdi
out Enter
Valg av
parametermeny
out Enter
Endre maks.
turtall [rpm]
Enter
Endre/aksepter
verdi
Endringsmodus
Parametermeny
out Enter
Enter
Valg av idriftsettelse av motor
parametersett 1
out Enter
Valg av idriftsettelse av motor
parametersett 2
out Enter
Valg av
sikkerhetskopier
av data
out Enter
Valg av FBG
skalverdiregulator
out Enter
Endre/aksepter
verdi
Endre/aksepter
verdi
Meny for idriftsettelse av motor
Meny for idriftsettelse av motor 2
Meny for sikkerhetskopier av data
FBG skalverdiregulator
Visning av
startfrekvens
Visning av
utgangsstrøm
9007199272928395
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
61
I
5
Idriftsettelse
Operatørpaneler
0
Navigere gjennom
menyene
Hvis du velger et symbol, lyser lysdioden i symbolet. Ved symboler som bare fremstiller
visningsverdier, vises den aktuelle visningsverdien umiddelbart på displayet.
Endre parametere
Når du har valgt et symbol og trykket på ENTER-tasten, kan du velge den ønskede
parameteren.
For å endre parameterverdien må du trykke på ENTER-tasten en gang til. Verdien
blinker, og lysdioden i det tilhørende symbolet indikerer at du nå kan endre verdien.
Verdien blir aktiv og slutter å blinke når du trykker en gang til på ENTER-tasten.
62
Statusvisninger
Når statusen er "drivenhet frigitt", viser displayet beregnet er-turtall.
Feilindikator
Hvis det oppstår en feil, skifter visningen og viser feilkoden blinkende, for eksempel
F-11, se feilmeldingsliste i kapitlet Service/Feilmeldingsliste (→ side 138). Dette er
imidlertid ikke tilfelle når idriftsettelsen er aktiv.
Advarsler
Du kan ikke endre alle parametere i alle driftsstatuser. Hvis du likevel forsøker, får du
opp visningen r-19 – r-32. Visningen viser et handlingsforsløp i henhold til tilhørende
kode, f.eks. r-28 (regulatorsperre nødvendig). Du finner en liste over advarslene i
kapitlet Drift (→ side 126).
Skifte
parametermeny
kort ↔ lang
Via parameter P800 kan du skifte frem og tilbake mellom kort meny og lang meny.
I parameterbeskrivelsen og parameterlisten er det avmerket hvilke parametere som er
tilgjengelige via kort og lang meny.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Operatørpaneler
I
5
0
Idriftsettelse med
operatørpanel
FBG11B
Nivå 2
Nivå 1
Nivå 3
Motorvalg:
– SEW-DT/DV-motor
– Ikke-SEW-motor
out
out
Enter
out
Enter
Enter
– SEW-DRS-motor
– SEW-DRE-motor
Velg driftsmodus:
– U/f-karakteristikk
– U/f + likestrømsbremsing
– VFC
out
Enter
– VFC likestrømsbremsing
– VFC flying start-funksjon
– VFC løfteanordning
out
Enter
out
Enter
Ytelse i kW
HP = kW x 1.33
Motorspenning V
out
Enter
Nominell motorfrekvens Hz
(
out
Enter
out
Enter
Nominelt motorturtall
o/min
Nominell motorstrøm A
out
Enter
out
Enter
Kun ved idriftsettelse av
motor av annet fabrikat
(motor = ikke-SEW)
cos phi
)
4Q-drift
out
Enter
Antall motorer for
drift med flere motorer
27021597782442891
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
63
5
I
Idriftsettelse
Operatørpaneler
0
Nødvendige
opplysninger
Følgende opplysninger er nødvendige for idriftsettingen:
•
Motortype (SEW-motor eller motor av annet fabrikat)
•
Motordata
– Nominell spenning og nominell frekvens
– i tillegg for motor av annet fabrikat: Nominell strøm, nominell effekt, effektfaktor
cosφ og nominelt turtall.
•
Aktivere
idriftsettelsen
Nominell nettspenning
Forutsetninger:
•
Drive "ingen frigivelse": Stop
Hvis en mindre eller større motor kobles til (maks. én størrelse forskjell), må du velge
den verdien som ligger nærmest motorens merkeeffekt.
Den komplette idriftsettelsen er ikke avsluttet før du vender tilbake til hovedmenynivået
med OUT-tasten.
MERK
SEW motor-idriftsettelsen er konstruert for 4-polede motorer. Det kan være hensiktsmessig å sette SEW-motorer med to eller seks poler i drift som motor av annet fabrikat.
Idriftsettelse av
drivenheter med
flere motorer
Drivenheter med flere motorer er koblet mekanisk til hverandre, f.eks. kjededrift med
flere motorer.
Idriftsettelse av
gruppedrivenheter
Gruppedrivenheter er koblet fra hverandre mekanisk (f.eks. ulike transportbånd).
Omformeren arbeider i denne driftsmodusen uten glipp-kompensasjon og med konstant
U/f-forhold.
Følg informasjonen i håndboken "MOVIDRIVE® drivenheter med flere motorer
Følg informasjonen i håndboken "MOVIDRIVE® drivenheter med flere motorer
Oppstart ved
større lasttreghetsmomenter som ved
pumper og vifter
Glippkompensasjonen er dimensjonert for et forhold lasttreghetsmoment/motortreghetsmoment mindre enn 10. Hvis forholdet er større og drivenheten svinger, må glippkompensasjonen reduseres og om nødvendig stilles på 0.
Manuell drift med
FBG11B skalverdiregulator
FBG11B skalverdiregulator for operatørpanelet (lokal manuell drift): LED
blinker
De eneste relevante verdiene i driftsmodus FBG skalverdiregulator, er:
•
P122 dreieretning FBG manuell drift
•
RUN-knapp og STOP/RESET-knapp
•
Skalverdiregulator (potensiometer)
Symbolet blinker når FBG skalverdiregulatoren er aktivert.
Du kan begrense det laveste turtallet med P301 minimumsturtall og det høyeste turtallet
med symbolet nmaks.
64
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Operatørpaneler
I
5
0
Etter en feil kan du utføre en reset via klemme eller via grensesnitt med STOP/RESETknappen. Etter en reset er på nytt driftsmodus Manuell skalverdiregulator aktiv. Drivenheten er fortsatt stanset.
Visningen Stop blinker som tegn på at du må frigi drivenheten igjen med RUN-knappen.
Parameteren P760 forrigling RUN/STOP-taster er uten funksjon i driftsmodus Manuell
skalverdiregulator.
Når operatørpanel FBG11B kobles fra, utløses en stopp-reaksjon.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
65
I
5
Idriftsettelse
Operatørpaneler
0
5.3.2
DBG60B – utvidet operatørpanel
Nødvendige
opplysninger
Følgende opplysninger er nødvendige for idriftsettelsen:
•
Motortype (SEW-motor eller motor av annet fabrikat)
•
Motordata
– Nominell spenning og nominell frekvens
– i tillegg for motor av annet fabrikat: Nominell strøm, nominell effekt, effektfaktor
cosφ og nominelt turtall.
•
Velge ønsket språk
Nominell nettspenning
I figuren under er tastene vist som kreves for å velge ønsket språk.
[1]
[2]
[4]
[3]
247015051
[1]
[2]
[3]
[4]
↑-tast
OK-tast
↓-tast
Språktast
Ett menypunkt opp
Bekrefte inntasting
Ett menypunkt ned
Det vises en liste over tilgjengelige språk
Ved første innkobling eller etter aktivering av tilstand ved levering for DBG60B, vises følgende tekst i noen sekunder på displayet:
SEW
EURODRIVE
Deretter vises symbolet for språkvalg i displayet.
Slik velger du språk:
66
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Operatørpaneler
I
5
0
Idriftsettelse
•
Trykk på språk-knappen. På displayet vises en liste over tilgjengelige språk.
•
Velg ønsket språk med knappene ↑ / ↓.
•
Bekreft valgt språk med OK-tasten. På displayet vises hovedskjermen på valgt
språk.
I figuren nedenfor vises tastene som er nødvendige for idriftsettelsen.
[1]
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
247163659
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
↑-tast
OK-tast
Kontekst-tast
↓-tast
↔-tast
DEL-tast
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Ett menypunkt opp
Bekrefte inntasting
Aktiver kontekstmenyen
Ett menypunkt ned
Menyveksel, visningsmodus ↔ redigeringsmodus
Avbryte eller avslutte idriftsettelsen
67
5
I
Idriftsettelse
Operatørpaneler
0
Oppstartprosedyre
1. Gi "0"-signal på klemme X12:2 (DIØ1 "/CW/STOP"),
f.eks. ved å koble fra elektronikklemmeblokken X12.
0 rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
2. Aktiver kontekstmenyen ved å trykke på konteksttasten.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
3. Rull nedover med ↓-tasten til du har valgt menypunktet "STARTUP".
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MDX
4. Trykk på OK-tasten for å starte idriftsettelsen. Første
parameter vises. Operatørpanelet befinner seg i visningsmodus, og merkes ved at markøren blinker
under parameternummeret.
STARTUP
PREPARE FOR
STARTUP
•
Gå til redigeringsmodus med ↔-tasten. Den blinkende markøren forsvinner.
•
Velg "PARAMETER SET 1" eller "PARAMETER
SET 2" med ↑-tasten eller ↓-tasten.
•
Bekreft valget med OK-tasten.
•
Gå tilbake til visningsmodus med ↔-tasten. Den
blinkende markøren vises igjen.
•
Velg neste parameter med ↑-tasten.
C00*STARTUP
PARAMETER SET 1
PARAMETER SET 2
5. Velg motortype.
C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS
6. Still inn ønsket driftsmodus. Velg neste parameter
med ↑-tasten.
C01*OPER. MODE 1
STANDARD U/f
VFC1
Driftsmodus VFC er nødvendig for å aktivere flying
start-funksjonen eller løfteapplikasjonen.
a. Ved valg av driftsmodus STANDARD U/f:
C28 & DC BRAKING
NO
YES
b. Ved valg av driftsmodus VFC:
68
C36*OPER. MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Operatørpaneler
I
5
0
7. Velg motortype. Hvis en to- eller firepolet motor fra
SEW-EURODRIVE er tilkoblet, må du velge rett motor
fra listen.
C02*MOTOR TYPE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
Hvis en motor av annet fabrikat eller en SEW-motor
med flere enn fire poler er tilkoblet, må du velge
"MOTOR AV ANNET FABRIKAT" i listen.
C02*MOTOR TYPE 1
Velg neste parameter med ↑-tasten.
8. Tast inn merkemotorspenning for valgt tilkoblingstype
iht. motorens merkeplate.
NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4
C03*
V
RATED MOT. VOLT 1
+400.000
Eksempel: Merkeplate 230Ö/400Õ50 HzÕ-kobling
→ tast inn "400 V".
Ö-kobling / referansepunkt ved 50 Hz → tast inn
"230 V".
Ö-kobling / referansepunkt ved 87 Hz → tast ev. inn
230 V, men sett først parameter P302 "MAXIMUM
SPEED 1" på verdien for 87 Hz etter idriftsettelsen.
Start deretter drivenheten.
Eksempel: Merkeplate 400Ö/690Õ50 Hz
Kun Ö-kobling mulig → tast inn "400 V".
Õ-kobling ikke mulig.
Velg neste parameter med ↑-tasten.
9. Tast inn den nominelle frekvensen som er angitt på
motorens merkeplate.
C04*
Hz
RATED MOT. FREQ. 1
+50.000
Eksempel: 230Ö/400Õ50 Hz
Tast inn "50 Hz" i Õ- og Ö-kobling.
Velg neste parameter med ↑-tasten.
VED SEW-MOTORER
10. Motorverdiene for 2- og 4-polede SEW-motorer er
lagret og må ikke tastes inn.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
69
5
I
Idriftsettelse
Operatørpaneler
0
VED MOTORER AV ANNET FABRIKAT
10. Tast inn følgende
merkeplate:
opplysninger
fra
motorens
•
C10* motormerkestrøm, vær oppmerksom på
tilkoblingstype Õ og Ö.
•
C11* motormerkeeffekt
•
C12* effektfaktor cosφ
•
C13* motormerketurtall
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
11. Tast inn nominell spenning for nettet (C05* ved
SEW-motor, C14* ved motor av annet fabrikat).
C05*
V
NOM NETTSP.1
+400.000
11. Start beregningen av oppstartdataene med "YES".
Prosessen varer noen sekunder.
C06*CALCULATION
NO
YES
VED SEW-MOTORER
12. Beregningen utføres. Etter utført beregning skiftes det
automatisk til neste menypunkt.
C06*SAVE
NO
YES
VED MOTORER AV ANNET FABRIKAT
12. Ved motorer av annet fabrikat kreves det en måleprosedyre for beregningen:
•
•
Motoren får strøm automatisk.
13. Sett "SAVE" på "YES". Dataene (motorparametere)
kopieres til det ikke-flyktige minnet i MOVITRAC® B.
DATA IS
BEING COPIED...
14. Idriftsettelsen er avsluttet. Gå tilbake til kontekstmenyen med DEL-tasten.
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MC07B
15. Rull nedover med ↓-tasten til du har valgt menypunktet "EXIT".
UNIT SETTINGS
EXIT
16. Bekreft med OK-tasten. Hovedskjermen vises.
0 rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
FARE! Feil parameterinnstillinger på grunn av uegnede datasett.
Livsfare eller alvorlige personskader.
– Kontroller at det kopierte datasettet passer til applikasjonen.
70
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Operatørpaneler
I
5
0
•
Før parameterinnstillinger som avviker fra fabrikkinnstillingene inn i parameterlisten.
•
Still inn korrekt bremseaktiveringstid for motorer av annet fabrikat (P732 / P735).
•
Følg informasjonen i kapitlet "Starte motoren" for å starte motoren.
•
Ved Δ-kobling og referansepunkt ved 87 Hz stiller du inn parameter P302 / P312
"maks. turtall 1/2" på verdien for 87 Hz.
Idriftsettelse
med 87 Hzkarakteristikk
For idriftsettelse med 87 Hz-karakteristikk angir du motordata i trekantkobling. Etter
idriftsettelsen stiller du inn maks. turtall med parameter P302 og/eller P312 på verdien
for 87 Hz.
Eksempel
For en motor med nominelt turtall 1420 o/min, nominell spenning Un = 230/400 V, nominell frekvens 50 Hz og idriftsettelse i trekantkobling/referansepunkt ved 87 Hz oppgis
følgende oppstartdata:
Stille inn
parametere
Nominell motorspenning
230 V
Motormerkefrekvens
50 Hz
Maksimalt turtall (referanseturtall)
2470 o/min
Gå frem i følgende rekkefølge for å stille inn parametere:
•
Åpne kontekstmenyen med kontekst-tasten. Velg menypunktet "PARAMETER
MODE" (PARAMETERMODUS) i kontekstmenyen. Bekreft valget med OK-tasten.
Operatørpanelet befinner seg nå i parametermodus, som merkes ved at markøren
blinker under parameternummeret.
•
Gå til redigeringsmodus med ↔-tasten. Den blinkende markøren forsvinner.
•
Med ↑-tasten eller ↓-tasten kan du velge eller stille inn korrekt parameterverdi.
•
Bekreft valget eller innstillingen med OK-tasten.
•
Gå tilbake til parametermodus igjen med ↔-tasten. Den blinkende markøren vises
igjen.
•
Velg neste parameter med ↑-tasten.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
71
5
I
Idriftsettelse
Operatørpaneler
0
Manuell modus
Med funksjonen manuell modus styres omformeren med operatørpanel DBG60B
(kontekstmeny → Manuell modus).
Binærinngangene, med unntak av en /regulatorsperre, er da satt ut av funksjon så lenge
manuell modus er aktivert. En binærinngang /regulatorsperre må motta et 1-signal for
at drivenheten skal kunne startes i manuell modus.
Dreieretningen bestemmes ikke av binærinngangene "CW/stop" (medurs/stopp) eller
"CCW/stop" (moturs/stopp), men ved valg av dreieretning med operatørpanel DBG60B.
•
Tast inn ønsket turtall og angi med fortegntasten (+/–) ønsket dreieretning (+ =
medurs / – = moturs).
Manuell modus er aktivert også etter nett AV og nett PÅ, men da er omformeren sperret.
•
Med Run-tasten aktiverer du frigivelsen og starten med nmin i valgt dreieretning. Med
↑- og ↓-tasten kan du øke eller redusere turtallet.
MERK
Signalene på binærinngangene er aktive straks manuell drift avsluttes. En binærinngang/regulatorsperre må ikke kobles "1"-"0"-"1". Drivenheten kan startes i samsvar
med signalene på binærinngangene og skal-verdikildene.
•
FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av motoren.
Livsfare eller alvorlige personskader.
– Forhindre utilsiktet start av motoren, f.eks. ved å koble fra elektronikk-klemmeblokken X12.
– Alt etter applikasjon, må det installeres annet sikkerhetsutstyr for å unngå risiko
for menneske og maskin.
72
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Engineering-programvare MOVITOOLS MotionStudio
I
®
5
0
5.4
Engineering-programvare MOVITOOLS® MotionStudio
Start MOVITOOLS® MotionStudio via Windows-startmeny:
Programmer / SEW / MOVITOOLS MotionStudio / MotionStudio
Ved å trykke på [Scan] kan du liste opp alle enheter som er koblet til MOVITOOLS®
MotionStudio i en trestruktur.
189003915
Ved å høyreklikke med musen på en av enhetene kan du f.eks. gjennomføre idriftsettelsen. Du finner mer informasjon i online-hjelpen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
73
I
5
Idriftsettelse
Kort beskrivelse av viktige oppstarttrinn
0
5.5
Kort beskrivelse av viktige oppstarttrinn
Frekvensomformer MOVITRAC® B kan kobles direkte til en motor med samme ytelse.
F.eks.: En motor med en ytelse på 1,5 kW (2,0 hk) kan kobles direkte til en MC07B0015.
Fremgangsmåte
1. Koble
motoren
(klemme X2).
til
MOVITRAC® B
3-faset
1-faset
PE
2. Koble som alternativ til en bremsemotstand (klemme X2/X3).
3. Følgende signalklemmer må betjenes av
styringen:
•
Frigivelse DIØ3
•
Alternativt høyre/stopp DIØ1 eller
venstre/stopp DIØ2
•
쓔
Omkobling
I-signal <-> U-signal*
REF1
Referansepotensial analogsignaler
Skal-verdi:
– Analog inngang (X10) og/eller
Feilreset*
Medurs/stopp
Moturs/stopp*
Frigivelse/stopp*
– DIØ4 = n11 = 150 o/min og/eller
– DIØ5 = n12 = 750 o/min og/eller
n13 = n11 + n12
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 o/min
•
GND
}
5.5.1
Forsyningsspenning for TF/TH
+24 V inngang/utgang
Referansepotensial binærsignaler
Ved en bremsemotor:
24VIO
DOØ2 = Betjening av brems via bremselikeretter
Referansepotensial
Brems frigjort*
Driftsklar*
Referansepotensial
Relekontakt/feil*
Relé N/O
Relé N/C
4. Alternativt kan du koble til følgende
signalklemmer:
DIØØ = Feil-reset
•
DOØ1 = /feil (utført som relekontakt)
•
DOØ3 = Driftsklar
5. Kontroller styringen med henblikk på
ønsket funksjonalitet.
쓔
•
X2
X3
PE
6. Koble frekvensomformeren til nettet (X1).
= skjermklemme
댷
= fabrikkinnstilling
M
3-faset
53520267
5.5.2
Merk!
Det er mulig å utføre endringer av signalklemmenes funksjoner og innstillinger av nominelle verdier med operatørpanel FBG11B eller en PC. For en PC-tilkobling kreves frontmodul FSC11B samt en av følgende grensesnittadaptere: UWS21B/UWS11A/USB11A.
74
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kort beskrivelse av viktige oppstarttrinn
I
5
0
5.5.3
Gjenopprette fabrikkinnstillinger (P802)
Med P802 factory setting (fabrikkinnstilling) kan du tilbakestille nesten alle parametere
til de fabrikkinstillingene som er lagret i EPROM.
5.5.4
Tilpasse PWM-frekvens (P86x)
Med P860 / P861 stiller du inn nominell taktfrekvens på omformerutgangen. Hvis P862 /
P863 står på AV, kan taktfrekvensen endre seg selv, avhengig av enhetens belastning.
5.5.5
Parametrisering av omformeradresse (SBus / RS485 / feltbuss) (P81x)
Med P810 stiller du inn adressen til MOVITAC® B for kommunikasjon via seriegrensesnittet.
5.5.6
Stille inn reguleringsprosedyre (P700)
Med denne parameteren stiller du inn omformerens grunnleggende driftsmodus. Innstilling på operatørpanelet.
U/f-karakteristikk
(standard)
Standardinnstilling for driftsmodusen er U/f. Bruk denne driftsmodusen hvis du ikke har
spesielle krav til turtall, og ved applikasjoner som krever en maksimal utgangsfrekvens
over 150 Hz.
VFC-karakteristikk
(vektorregulering)
Du må sette i drift omformeren i driftsmodus VFC eller VFC og likestrømsbremsing for:
•
Høyt dreiemoment
•
Kontinuerlig drift på lave frekvenser
•
Nøyaktig glipp-kompensasjon
•
Mer dynamiske egenskaper
I denne sammenheng må du under oppstart velge driftsmodus VFC eller VFC& og likestrømsbremsing i punkt P01.
5.5.7
Spesifisering av applikasjonstype
Turtallsstyring
Løfteverk
Løftefunksjonen klargjør automatisk alle funksjoner som er nødvendige for å drive en
løfteanordning som ikke er utbalansert. Av sikkerhetsmessige årsaker er det spesielt
viktig at du aktiverer overvåkningsfunksjoner som forhindrer at drivenheten starter
utilsiktet.
DC-bremsing
Med DC-bremsing bremser asynkronmotoren via en strømtilførsel. Her bremser
motoren uten bremsemotstand på omformeren.
Flying startfunksjon
Flying start-funksjonen gjør det mulig å koble omformeren til en roterende motor. Spesielt ved drivenheter som ikke bremses aktivt, som går lenge videre eller som holdes i
bevegelse av et strømmende medium, for eksempel pumper og vifter. Maksimal flying
start er ca. 200 ms.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
75
I
5
Idriftsettelse
Kort beskrivelse av viktige oppstarttrinn
0
5.5.8
Valg av driftsmodus (4-kvadrantdrift P82x)
Med P820/P821 kobler du 4-kvadrant drift inn og ut. Hvis du kobler en bremsemotstand
til MOVITRAC® B, er 4-kvadrantdrift mulig. Hvis det ikke er koblet noen bremsemotstand til MOVITRAC® B og dermed ingen generatordrift er mulig, må du stille P820 /
P821 på AV. I denne driftsmodusen prøver MOVITRAC® B å forlenge retardasjonsrampen. Slik blir ikke generatoreffekten så stor, og mellomkretsspenningen holder seg
under utkoblingstrinnet.
5.5.9
Innstilling av skalverdi (P10x)
Med P100 "skalverdikilde" og P101 "styrekilde" kan du også definere et kommunikasjonsgrensesnitt som skalverdi- eller styrekilde. Grensesnittene deaktiveres ikke automatisk med disse parameterene, ettersom frekvensomformeren til enhver tid må være
klar til mottak via alle grensesnitt.
Fastpunkter har alltid høyere prioritet enn andre skalverdier. En komplett liste med alle
valgmuligheter er angitt i beskrivelsen av parameter P100.
Spesifisering via
feltbuss/SBus
For å fastsette skal-verdikilden på feltbuss eller SBus skal verdien "SBus1/fastpunkt"
velges for P100. Skal-verdiens fortegn avgjør dreieretningen.
Spesifisering via
analogverdi
For å fastsette skal-verdikilden på en analogverdi finnes følgende valgmuligheter for
P100:
Spesifisering via
fastpunkt (digital
styring)
•
Bipolar (bearbeiding av fortegn, analoginngang 1 eller fastpunkt)
•
Unipolar (bearbeiding av absolutt verdi, analoginngang 1 eller fastpunkt)
•
Motorpotensiometer (virtuelt potensiometer)
•
Fastpunkt + AI1 (sum av valgt fastpunkt og verdi analoginngang AI1 → P112 AI1
gjelder også)
•
Fastpunkt × AI1 (evalueringsfaktor for analoginngang AI1→ 0 – 10 V = 0 – 100 %)
•
Bipolar AI2 (analoginngang 2 eller fastpunkt)
For å fastsette skal-verdikilden på binærinnganger skal P100 settes på verdien skalfrekvensverdiinngang/fastpunkt (frekvens på binærinngang DI04 angir skal-verdien).
Via P102 Frekvensskalering stiller du inn den inngangsfrekvensen som systemets skalverdi på 100 % nås ved.
5.5.10 Beskyttelsesfunksjoner
76
Parametrisering
av strømgrense
(P303)
Den interne strømbegrensningen refererer til tilsynelatende strøm, det vil si omformerens utgangsstrøm. I feltsvekkingsområdet setter omformeren automatisk ned strømgrensen internt. Dermed danner omformeren en veltebeskyttelse for motoren.
Parametrisering av
turtallsovervåking
(P50x)
Drivenheten når turtallet som kreves av skal-verdien kun dersom dreiemomentet er tilstrekkelig. Hvis omformeren når P303 Strømgrense, går man ut i fra at den ikke når
ønsket turtall. Hvis omformeren overskrider strømgrensen lenger enn P501 Forsinkelse,
reagerer turtallsovervåkningen.
Parametrisering
av feilreaksjoner
(P83x)
Feilen EKST. FEIL utløses bare i omformerstatus FRIGITT. Med P830 programmerer
du feilreaksjonen som utløses via en inngangsklemme som er programmert på
/EXT. FAULT.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kort beskrivelse av viktige oppstarttrinn
I
5
0
Parametrisering av
motorbeskyttelse
(P340)
Når denne funksjonen aktiveres, overtar MOVITRAC® B elektronisk den termiske
beskyttelsen av den tilkoblede motoren. I de fleste tilfeller ligner motorbeskyttelsesfunksjonen en vanlig termisk beskyttelse (motorvernbryter) og tar også hensyn til den turtallsavhengige kjølingen via egenventileringen. Motorutnyttelsen registreres via omformerutgangsstrøm, kjøletype, motorturtall og tid. Som utgangspunkt for den termiske
motormodellen gjelder motordataene som leses inn ved idriftsettelsen (MOVITOOLS®
MotionStudio/DBG60B) og overholdelse av driftsbetingelsene som er foreskrevet for
motoren.
5.5.11 Fastsettelse av systemgrenser
Min. turtall (P301)
Turtallsverdi som ikke kan underskrides selv om innstilt skalverdi er null. Min. turtall er
også gyldig når nmin < nstart/stopp er innstilt.
Maks. turtall
(P302)
Innstilt skalverdi kan ikke overskride verdien som er stilt inn her. Hvis du stiller inn nmin
> nmaks, gjelder den verdien for min. turtall og maks. turtall som er stilt inn på nmaks.
Turtallsramper
(P13x)
Rampetidene refererer til en skalverdiendring på Δn = 3000 o/min. Rampene t11/t21
oppover og t11/t21 nedover fungerer mens skalverdien endres. Hvis frigivelsen deaktiveres med STOP/RESET-knappen eller via klemmer, fungerer stopprampe t13/t23.
5.5.12 Aktivere energibesparende funksjon (P770)
Den energibesparende funksjonen kan aktiveres for driftsmodier VFC / VFC & FLYING
START / U/f CHARACTERISTIC. Uten last kan motorens effektforbruk reduseres med
inntil 70 %.
Energibesparende egenskaper kann oppnås ved drift av pumper, vifter, transportbånd
og så videre. Ved denne metoden reguleres asynkronmotorens magnetisering lastavhengig ved at forholdet spenning/frekvens tilpasses. Motoren undermagnetiseres.
5.5.13 Aktivere teknologifunksjoner
Med apparatene i teknologiutførelse kan man, i tillegg til egenskapene ved standardutførelsen, ta i bruk alle applikasjonsmoduler som er tilgjengelige i engineeringprogrammet MOVITOOLS® MotionStudio. Teknologiutførelsen er merket med sifrene "0T"
på slutten av typebetegnelsen og i MOVITOOLS® MotionStudio under "Enhetsdata"
som "Enhetsutførelse: Teknologi".
For øyeblikket finnes applikasjonsmodulen Enkeltposisjonering i kombinasjon med
SEW integrerte givere som erstatning for hurtig-sakte-hastighetsomkobling via initiatorer.
I nødstilfeller kan frikoblingen også foretas i etterkant. I slike tilfeller må korrekt TAN
legges inn i MOVITOOLS® MotionStudio via menyene "Arbeide med enheten" / "Teknologifrikobling".
5.5.14 Innstillinger ved langsomme motorturtall (P32x)
Bruk funksjonen P320/P330 Automatisk justering bare ved drift med én motor. Du kan
bruke denne funksjonen for alle motorer og reguleringsprosesser. Under formagnetiseringen måler omformeren motoren og stiller inn parameterene P322/P332 IxR-justering.
Verdiene lagres temporært.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
77
I
5
Idriftsettelse
Starte motoren i manuell modus
0
5.5.15 Fastsette binærinngangenes tilordning (P60x)
Du finner informasjon i kapitlet Parametergruppe 6 Klemmetilordning.
5.5.16 Stille inn bremsefunksjon (P73x)
MOVITRAC® B-omformerne kan styre bremser som er montert til motoren. Bremsefunksjonen virker på den binærutgangen som er tilordnet funksjonen /BREMS (24 V =
brems frigjort) Bruk DO02 for bremsestyringen.
5.6
Starte motoren i manuell modus
Du må forlate hånddrift før du kan frigi motoren via klemmer.
5.6.1
Analog skal-verdiinnstilling
Tabellen nedenfor viser hvilke signaler som skal være på klemmene X11:2 (AI1) og
X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3) ved valg av fastpunktet unipolar / fixed setpoint" (P100)
for at drivenheten skal kjøre med analog skalverdiinnstilling. Klemmetilordningen er her
ment som et eksempel og kan etter ønske endres via parametere P601-608.
Høyre/stans DIO1 er likevel fast tilordnet.
X11:2 (AI11)
Analoginngang n1
X12:1
(DIØØ)
/Regulatorsperre1)
X12:2 (DIØ1)
Medurs/
stopp2)
X12:3
(DIØ2)
Moturs/
stopp
X12:4
(DIØ3)
Frigivelse/
stopp
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Regulatorsperre
X
0
X
X
X
0
0
Stopp
X
1
X
X
0
0
0
Frigivelse og stopp
Funksjon
X
1
0
0
1
0
0
Medurs rotasjon
med 50 % nmaks
5V
1
1
0
1
0
0
Medurs rotasjon
med nmaks
10 V
1
1
0
1
0
0
Moturs rotasjon
med 50 % nmaks
5V
1
0
1
1
0
0
Moturs rotasjon
med nmaks
10 V
1
0
1
1
0
0
1) Ingen standardinnstilling
2) fast terminering
0
1
X
78
=
=
=
0-signal
1-signal
ikke relevant
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Starte motoren i manuell modus
I
5
0
Kjøreskjemaet nedenfor viser hvordan motoren startes med tilordningen av klemmene
X12:1 – X12:4 og analoge skal-verdier. Binærutgang X10:2 (DOØ2 /Brems) brukes til å
betjene bremsekontaktor K12.
Inngang DIØØ
/regulatorsperre
1
t
0
1
Inngang DIØ1
medurs/stopp
t
0
1
Inngang DIØ2
moturs/stopp
t
0
Inngang DIØ3
frigivelse/stopp
1
t
0
Utgang DOØ2
/brems
1
0
t
10V
Analoginngang n1 (AI11) 5V
0V
t
nmaks
Turtall
50 % nmaks
nmin
nstart-stopp
0
-50 % nmaks
t11 opp
t11 opp
t11 opp
t11 ned
t11 ned
t
t11 opp
Stopprampe t13
-nmaks
18014398698571787
MERK
Med regulatorsperre får ikke motoren strøm. En motor uten brems vil da stoppe opp.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
79
I
5
Idriftsettelse
Starte motoren i manuell modus
0
5.6.2
Fastpunkter
Tabellen nedenfor viser hvilke signaler som skal være på klemmene X12:1 – X12:6
(DIØØ – DIØ5) ved valg av fastpunktet unipolar / fixed setpoint (P100) for at drivenheten
skal kjøre med fastpunktenes verdier. Klemmetilordningen er her ment som et eksempel
og kan etter ønske endres via parametere P601-608. Høyre/stans DIO1 er likevel fast
tilordnet.
X12:1 (DIØØ)
/regulatorsperre1)
X12:2 (DIØ1)
Medurs/
stopp2)
X12:3 (DIØ2)
Moturs/
stopp
X12:4 (DIØ3)
Frigivelse/
stopp
X12:5 (DIØ4)
n11/n21
X12:6 (DIØ5)
n12/n22
Regulatorsperre
0
X
X
X
X
X
Stopp
1
X
X
0
X
X
Frigivelse og stopp
1
0
0
1
X
X
Medurs rotasjon
med n11
1
1
0
1
1
0
Medurs rotasjon
med n12
1
1
0
1
0
1
Medurs rotasjon
med n13
1
1
0
1
1
1
Moturs rotasjon
med n11
1
0
1
1
1
0
Funksjon
1) Ingen standardinnstilling
2) Fast terminering
0
1
X
80
=
=
=
0-signal
1-signal
ikke relevant
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Starte motoren i manuell modus
I
5
0
Kjøreskjemaet nedenfor viser hvordan tilordningen av klemmene X12:1 – X12:6 starter
drivenheten med de interne fastpunktene. Binærutgang X10:2 (DOØ2 /Brems) brukes
til å betjene bremsekontaktor K12.
Inngang DIØØ
/regulatorsperre
1
t
0
1
Inngang DIØ1
medurs/stopp
t
0
1
Inngang DIØ2
moturs/stopp
t
0
Inngang DIØ3
frigivelse/stopp
1
t
0
Inngang DIØ4
n11/n21
1
t
0
Inngang DIØ5
n12/n22
1
t
0
Utgang DOØ2
/brems
1
t
0
Turtall
n13
t11 opp
n12
n11
0
-n11
-n12
t11 opp
t11 ned
t11 opp
t
t11 opp
Stopprampe t13
-n13
18014398698576011
MERK
Med regulatorsperre får ikke motoren strøm. En motor uten brems vil da stoppe opp.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
81
I
5
Idriftsettelse
PI-regulator (P25x)
0
5.7
PI-regulator (P25x)
Informasjon om PI-regulatoren, se kapitlet Prosjektering/PI-regulator.
5.8
Master-slave-drift (P750)
Med master-slave-funksjonen kan man implementere automatiske funksjoner som for
eksempel synkronisering av turtall. Som kommunikasjonsforbindelse kan RS485-grensesnittet eller systembussgrensesnittet benyttes.
På slaven må da P100 skalverdikilde = Master-SBus eller P100 skalverdikilde = MasterRS-485 stilles inn. Prosessutgangsdataene PO1 – PO3 (P870, P871, P872) stilles automatisk inn av firmwaren.
Ved hjelp av en programmerbar klemmefunksjon "Slave free run" P60x binærinnganger
basisenhet kan slaven frikobles fra master-skalverdien og kobles til en lokal styremodus
(som styrekilde bipolar/fastpunkt).
5.9
Gruppedrift
Informasjon om gruppedrift, se kapitlet Prosjektering/.../Flerakseldrift, gruppedrift.
5.10
Oppstart av eksplosjonsbeskyttede, asynkrone vekselstrømsmotorer i
kategori 2 (94/9/EF)
Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer fra SEW-EURODRIVE som settes i drift
med MOVITRAC® B må være godkjent for slik drift i henhold til merkeskiltet og EF-prototypkontrollattesten.
For å sikre driften på potensielt eksplosive områder brukes en godkjent sikkerhetsanordning sammen med temperatursensorer i motoren. Strømbegrensningsfunksjonen i
MOVITRAC® B forhindrer at sikkerhetsanordningen aktiveres. Motoren er dermed
beskyttet mot oppheting som overskrider tillatte verdier (→ bildet nedenfor).
Strømbegrensning lgrens
l1
1.5 lC
lN(motor)
lü
C
lü
D
l2
B
E
A
Motortypeavhengig
Tillatt varig
strømområde
fA
fB
fC
fEck
fD
fE
f/Hz
9007200296570891
82
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Oppstart av eksplosjonsbeskyttede, asynkrone vekselstrømsmotorer i
I
5
0
Bruk programvaren MOVITOOLS® MotionStudio for idriftsettelsen. Parameterene
P560 – P566 aktiveres automatisk ved idriftsettelse av SEW-motorer som er valgt og
godkjent for Ex e-drift.
Etter idriftsettelsen kan P560 kun aktiveres dersom en motor som er godkjent for
Ex e-området er satt i drift på forhånd.
Når motoren er satt i drift, er strømbegrensningen I1 aktivert. Strømbegrensningen I2
definerer den strømstyrken som er permanent tillatt (skravert område).
Idriftsettelsesparameterene og -verdiene kan dokumenteres med MOVITOOLS®
MotionStudio. De vises i feltet "ATEX information".
MERK
Du finner mer informasjon i driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR.71 – 225
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
83
I
5
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
5.11
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
MOVITRAC® B gir deg digital tilgang til alle drivparametere og funksjoner via kommunikasjonsgrensesnittene.
Frekvensomformeren styres via de raske, sykliske prosessdataene. Ved siden av å fastsette nominelle verdier som for eksempel nominelt turtall, integratortid for akselerasjon/
retardasjon, får du ved hjelp av denne prosessdatakanalen også mulighet til å aktivere
ulike drivfunksjoner som frigivelse, regulatorsperre, stopp, hurtigstopp og så videre. Via
denne kanalen kan du også lese tilbake faktiske verdier fra frekvensomformere, som erturtall, strøm, enhetstilstand, feilnummer og også referansemeldinger.
I kombinasjon med forløps- og posisjoneringsstyringen IPOSplus®, som er integrert i frekvensomformeren, kan prosessdatakanalen også benyttes som direkte forbindelse
mellom PLS og IPOSplus®. I slike tilfeller evalueres ikke prosessdataene av frekvensomformeren, men direkte av IPOSplus®-programmet.
Mens prosessdatautvekslingen vanligvis foregår syklisk, kan drivparameterne leses
eller skrives asyklisk over funksjoner som READ og WRITE. Denne parameterdatautvekslingen tillater applikasjoner der alle viktige drivparametere er lagret i det overordnede automatiseringsapparatet, slik at det ikke må foretas en manuell parametrisering
på frekvensomformeren.
Bruk av feltbussystem krever ekstra overvåkingsfunksjoner for drivteknikken, som for
eksempel tidsmessig overvåking av feltbussen (feltbuss-timeout) eller også helt egne
konsepter for nødstopp.
Du kan tilpasse overvåkingsfunksjonene til MOVITRAC® B spesifikt i henhold til applikasjonen. Du kan for eksempel bestemme hvilken feilreaksjon frekvensomformeren skal
utløse ved bussfeil. For mange applikasjoner er en hurtigstopp hensiktsmessig, men du
kan også fryse de siste skalverdiene.
Fordi styreklemmene også fungerer når feltbussen er i drift, kan du omsette feltbussuavhengige nødstoppkonsepter på samme måte som før via frekvensomformerens
klemmer.
I forbindelse med idriftsettelse og service har MOVITRAC® B mange forskjellige diagnostikkmuligheter. Ved hjelp av det manuelle operatørpanelet DBG60B kan du kontrollere
både skal-verdiene som sendes av den overordnede styringen, og er-verdiene. Utover
dette får du mye ekstrainformasjon om tilstanden til kommunikasjonsgrensesnittene.
Engineering-programmet MOVITOOLS® MotionStudio gir deg en enda mer brukervennlig diagnostikkmulighet. Med dette programmet kan du stille inn samtlige driv- og
kommunikasjonsparametere, og det viser detaljert informasjon om grensesnitt og utstyrets tilstand.
84
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
5.11.1 Prosessdata
Med prosessdata (PD) mener man alle tidskritiske (sanntids-) data i en prosess som må
behandles eller overføres raskt. De kjennetegnes av høyst dynamiske egenskaper og
aktualitet.
Prosessdata kan være for eksempel frekvensomformerens skal-verdier og er-verdier og
endebryternes periferitilstander. De utveksles syklisk mellom automatiseringsenheten
og frekvensomformeren.
Den egentlige styringen av frekvensomformeren MOVITRAC® B foregår via prosessdata.
Generelt håndteres prosessinngangsdata (PI) og prosessutgangsdata (PO) adskilt.
Dermed kan du helt individuelt for nettopp din applikasjon fastsette hvilke prosessutgangsdata (skal-verdier) som skal sendes fra styringen til frekvensomformeren, eller
hvilke prosessinngangsdata (er-verdier) som skal overføres i motsatt retning fra frekvensomformeren MOVITRAC® B til den overordnede styringen.
For å styre frekvensomformeren via et kommunikasjonsgrensesnitt må den på forhånd
omkobles til tilhørende styrekilde og skal-verdikilde. Ved å skille mellom styre- og skalverdikilde åpner man for mange forskjellige kombinasjoner, for eksempel kan drivenheten slik styres via feltbuss, og analog skal-verdi kan benyttes som skal-verdi. Deretter
benyttes dataene for beskrivelse av prosessutgangsdata til å informere frekvensomformeren om hvordan mottatte prosessdata skal tolkes.
Med parameteren P100 setpoint source spesifiseres kommunikasjonsgrensesnittet som
frekvensomformeren bruker for å behandle skal-verdien.
Parameter
Kommunikasjonsgrensesnitt
RS485
P100 skal-verdikilde
Feltbuss
SBus
...
Med parameteren P101 control signal source (styrekilde) spesifiseres det hvordan frekvensomformeren skal styres. Omformeren forventer styreordet fra kilden som er stilt
inn her.
Parameter
Styring av omformeren via
Klemmer
P101 styrekilde
RS485
Feltbuss
SBus
Innstilling:
TERMINALS
(klemmer)
Ved denne innstillingen styres frekvensomformeren kun via binærinngangene og eventuelt via IPOSplus®-styreprogrammet.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
85
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Innstilling: RS485,
FIELDBUS, SBus
I denne innstillingen oppdateres styreordet som er definert i prosessugangskanalen, av
innstilt styrekilde (RS485/FELTBUSS/systembuss).
Binærinngangene og IPOSplus®-styreprogrammet er fremdeles delaktige i styringen.
FORSIKTIG!
Av sikkerhetstekniske grunner må frekvensomformeren i tillegg alltid frigis på klemmesiden for å styre via prosessdataene. Du må derfor koble eller programmere klemmene på en slik måte at omformeren frigis via binærinngangene.
Bildet nedenfor viser som eksempel oppkoblingen og parametriseringen på klemmesiden for styring av frekvensomformeren kun via prosessdata.
24VIO
X12
DI00 = feilreset
DI01 = medurs/stopp
DI02 = moturs/stopp
DI03 = frigivelse/stopp
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = forsyningsspenning for TF/TH
24VIO4 = + 24 V inn-/utgang
GND = referansepotensial binærsignaler
X13
GND = referansepotensial binærsignaler
DO02 = brems frigjort
DO03 = driftsklar
GND = referansepotensial
DO01-C = relekontakt/feil
DO01-NO = N/O
DO01-NC = N/C
8674167947
86
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
5.11.2 Prosessdatakonfigurering
Frekvensomformeren MOVITRAC® B kan styres via kommunikasjonsgrensesnittene
med 1 til 10 (ved RS485 med 1 til 3) prosessdataord. Antall prosessinngangsdata (PI)
og prosessutgangsdata (PO) er identiske.
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PI
5945505675
Prosessdatakonfigureringen stilles inn enten via DIP-bryter på opsjonskortet eller via
bussmasteren når bussystemet startes opp (f.eks. PROFIBUS-DP eller RS485). På
denne måten får frekvensomformeren automatisk korrekt innstilling. Via det manuelle
operatørpanelet eller ved hjelp av feltbussmonitoren i MOVITOOLS® MotionStudio kan
du kontrollere den aktuelle prosessdatakonfigureringen under menypunktet P090
Fieldbus PD configuration.
Avhengig av feltbussgrensesnittet som benyttes er følgende prosessdatakonfigureringer aktive.
P090 PD-konfigurering
1 prosessdataord + parameterkanal
1PD+PARAM
1 prosessdataord
1PD
2 prosessdataord + parameterkanal
2PD+PARAM
2 prosessdataord
2PD
....
....
10 prosessdataord + parameterkanal
10PD+PARAM
10 prosessdataord
10PD
Merk: 3 PD for busskort, 10 PD for FSE24B ved typen frontmodul.
I forbindelse med frekvensomformerens prosessdatastyring er kun antall prosessdata
(dvs. 1PD – 10PD) relevant. Hvis programmerbare styringer benyttes som feltbussmastere, vises prosessdataene vanligvis direkte i I/O- eller periferiområdet. Derfor må PLSens I/O- eller periferiområde ha tilstrekkelig lagringsplass til frekvensomformerens
prosessdata (se bildet nedenfor). Adressetilordningen mellom frekvensomformerens
prosessdata og PLS-adresseområdet foregår vanligvis på feltbussmastermodulen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
87
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
AW 44
AW 42
AW 40
PO 3
PO 2
PO 1
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PLS-adresseområde
EW 44
EW 42
EW 40
PI 3
PI 2
PI 1
PI
5945507339
5.11.3 Prosessdatabeskrivelse
Prosessdatabeskrivelsen definerer innholdet i prosessdataene som skal overføres.
Samtlige prosessdataord kan tilordnes individuelt av brukeren.
Følgende seks feltbussparametere er tilgjengelige når de tre første prosessdataordene
skal defineres:
•
P870 Setpoint description PO1 (skal-verdi-beskrivelse)
•
P871 Setpoint description PO2 (skal-verdi-beskrivelse)
•
P872 Setpoint description PO3 (skal-verdi-beskrivelse)
•
P873 Actual value description PI1 (er-verdi-beskrivelse)
•
P874 Actual value description PI2 (er-verdi-beskrivelse)
•
P875 Actual value description PI3 (er-verdi-beskrivelse)
Hvis en av de ovennevnte parameterene endres, deaktiveres automatisk muligheten for
mottak av prosessutgangsdata for behandling av skal-verdi via feltbuss. Først når feltbussparameter
•
P876 Frigi PO-data = PÅ
aktiveres på nytt blir mottatte prosessutgangsord behandlet i henhold til er- og skalverdibeskrivelsene.
Prosessdataordene 4 til 10 kan kun leses og skrives via IPOSplus®.
88
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Skal-verdibeskrivelse av PO-data
Parameterene setpoint description POx (beskrivelse av skal-verdi) definerer innholdet i
prosessutgangsdataordene som sendes via feltbussystemet av den overordnede automatiseringsenheten (se bildet nedenfor).
P870: SKALV.BESKR.PO1
P872: SKALV.BESKR.PO3
P871: SKALV.BESKR.PO2
Kontrollord 1
Kontrollord 2
Turtalls-skalverdi
Nominell strømverdi
osv.
Kontrollord 1
Kontrollord 2
Turtalls-skalverdi
Nominell strømverdi
osv.
PO 1
PO 2
Kontrollord 1
Kontrollord 2
Turtalls-skalverdi
Nominell strømverdi
osv.
PO 3
Prosessutgangsdata
5946331531
Med prosessutgangsdataordene PO1, PO2 og PO3 kan utførte skal-verdier overføres
via prosessutgangsdatakanalen. Du kan selv bestemme i hvilket prosessdataord den
mer signifikante delen (high) eller den mindre signifikante delen (low) skal overføres.
Tilordning
Forklaring
NO FUNCTION
(INGEN
FUNKSJON)
Innstillingen NO FUNCTION (ingen funksjon) fører til at frekvensomformeren ikke benytter dette prosessutgangsdataordet for
bearbeiding av skal-verdi. Innholdet i prosessutgangsdataordet
som er programmert på NO FUNCTION ignoreres selv om styringen eventuelt spesifiserer en reell skal-verdi via feltbussystemet.
Innstillingen NO FUNCTION sperrer kun bearbeidingen av dette
prosessutgangsdataordet i omformersystemet. Du har likevel til
enhver tid tilgang til prosessutgangsdataene via IPOSplus®.
SPEED
(TURTALL)
Med innstillingen SPEED tolker frekvensomformeren MOVITRAC®
B skal-verdien som er overført i dette prosessdataordet som skalturtallsverdi dersom innstilt driftsmodus (P700 driftsmodus 1, P701
driftsmodus 2) tillater en skal-turtallsverdi.
Hvis en skal-turtallsverdi ikke er programmert selv om et kommunikasjonsgrensesnitt er innstilt som skal-verdikilde (FELTBUSS,
RS485, systembuss), kjører frekvensomformeren med skalturtallsverdi = 0.
1 digit = 0,2 / min
CURRENT
(STRØM)
Ved innstillingen CURRENT tolker frekvensomformeren skalverdien som er angitt i prosessdataordet som skal-strømverdi
dersom en driftsmodusvariant med momentregulering er angitt
som driftsmodus (P700 Operating mode 1) Ellers ignoreres
skal-strømverdien av frekvensomformeren.
1 digit = 0,1 % IN
MAX. SPEED
(MAKS. TURTALL)
Med innstillingen MAX. SPEED tolker frekvensomformeren
MOVITRAC® B overført skal-verdi som turtallsbegrensning.
Turtallsbegrensningen spesifiseres i o/min og tolkes som verdi
for begge dreieretninger.
Støttet verdiområde for turtallsbegrensningen via feltbuss tilsvarer
verdiområdet til parameter P302 Maximum speed 1. Spesifiseringen av turtallsbegrensning via feltbuss deaktiverer automatisk
parameterene P302 Maximum speed 1, P312 maximum speed 2.
1 digit = 0,2 / min
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Skalering
89
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Spesielle tilfeller
ved POdatabehandling
90
Tilordning
Forklaring
Skalering
MAX. CURRENT
(STRØM)
Med innstillingen MAX. CURRENT tolker frekvensomformeren
MOVITRAC® B overførte prosessutgangsdata som strømbegrensning. Spesifiseringen av strømbegrensning foregår prosentvis, med referanse til omformerens nominelle strøm, i % IN
og tolkes som verdi for begge dreieretninger.
Støttet verdiområde for strømbegrensningen via feltbuss tilsvarer
verdiområdet til parameter P303 Current limit 1. Strømgrensene
som kan stilles inn med parameterene P303 Current limit 1 og
P313 Current limit 2 er fremdeles gyldige når strømbegrensningen spesifiseres ved hjelp av prosessdata. Det betyr at disse
parameterene skal betraktes som maksimal effektiv strømgrense.
1 digit = 0,1 % IN
SLIP (SLIPP)
Med innstillingen SLIP tolker frekvensomformeren MOVITRAC® B
overført prosessutgangsord som slippkompensasjonsverdi.
Med spesifisering av slippkompensasjon via feltbuss deaktiveres
parameterene P324 Slip compensation 1 og P334 Slip compensation 2 automatisk.
Spesifisering av slippkompensasjon via prosessdatakanalen er
teknisk hensiktsmessig kun i driftsmodus VFC N-CONTROL,
ettersom momentet kan påvirkes indirekte ved å endre slippkompensasjonen.
Slippkompensasjonsverdiens verdiområde er identisk md verdiområdet til parameter P324 Slip compensation 1 og tilsvarer et
turtallsområde på 0-500 o/min.
Hvis slippverdi som er spesifisert via prosessdataene ligger over
dette verdiområdet, gjelder minimumsverdier dersom minimum
underskrides og maksimumsverdier dersom maksimum overskrides.
1 digit = 0,2 / min
RAMP (RAMPE)
Med innstillingen RAMP tolker frekvensomformeren MOVITRAC®
B overført skal-verdi som akselerasjons- eller retardasjonsrampe.
Spesifisert tallverdi tilsvarer en tidsangivelse i millisekunder og
refererer til en turtallsendring på 3000 o/min.
Hurtigstopp- og nødstoppfunksjonen påvirkes ikke av denne
prosessrampen. Ved overføring av prosessrampen via feltbussystemet deaktiveres rampene t11, t12, t21 og t22.
1 digit = 1 ms
CONTROL
WORD 1 /
CONTROL
WORD 2
(KONTROLLORD 1 /
KONTROLWORD 2)
Ved å tilordne prosessutgangsdataene kontrollord 1 eller kontrollord 2 kan tilnærmet alle drivfunksjoner aktiveres via feltbussystemet. Kapitlet Definisjon av kontrollord beskriver
kontrollordene 1 og 2.
SPEED [%]
(TURTALL)
Med innstillingen SPEED [%] tolker frekvensomformeren
MOVITRAC® B skal-verdien som er overført i prosessdatordet
som prosentvis skal-turtallsverdi.
Relativ skal-turtallsverdi refererer alltid til momentan gyldig
maksimalbegrensning av turtallet, dvs. enten P302/312 eller
MAX. SPEED eller PO speed limit (turtallsbegrensning).
4000hex
= 100 % nmaks
IPOS PO-DATA
Innstillingen IPOS PO-DATA fører til at frekvensomformeren ikke
benytter dette prosessutgangsdataordet for bearbeiding av skalverdi. Innholdet i prosessutgangsdataordet som er programmert i
IPOS-PO-DATA ignoreres av omformersystemet og kan kun bearbeides i IPOSplus®-styreprogrammet.
Innenfor IPOSplus® har du direkte tilgang til kommunikasjonsgrensesnittenes prosessutgangsdata ved hjelp av instruksen GetSys
PO-Data. Mer informasjon, se håndboken for forløps- og posisjoneringsstyring IPOSplus®.
Tre ord med hhv.
16 individuelt
kodede bits
kan utveksles
mellom den
overordnede
automatiseringsenheten og
IPOSplus®.
Separat innstilling av beskrivelsen av prosessutgangsdata åpner for mange forskjellige
kombinasjoner. Alle er likevel ikke teknisk hensiktsmessige.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Ved siden av prosessutgangsdataene benyttes generelt også de digitale inngangsklemmene og i spesielle tilfeller også den analoge skal-verdien til frekvensomformer
MOVITRAC® B.
Innstilling av skalverdi via feltbuss
mangler
Hvis et kommunikasjonsgrensesnitt er spesifisert som skal-verdikilde og ingen
skal-verdi er programmert ved beskrivelsen av prosessutgangsdata, genereres
skal-verdi = null i omformeren.
Ingen spesifisering
av kontrollord via
feltbuss
Hvis et kommunikasjonsgrensesnitt er spesifisert som styrekilde og kontrollord ikke
er programmert ved beskrivelsen av prosessutgangsdata, genereres styrekommandoen ENABLE (frigivelse) i omformeren.
Dobbel tilordning
av prosessutgangsdatakanal
Hvis flere prosessutgangsdataord mottar samme beskrivelse av skal-verdi, er kun
først leste prosessutgangsdataord gyldig. Bearbeidingsrekkefølgen i frekvensomformeren er da PO1 - PO2 - PO3, dvs. hvis for eksempel PO2 og PO3 har samme
beskrivelse av skal-verdi, aktiveres kun PO2. Innholdet i PO3 ignoreres.
Frigi PO-data
P876: Frigi PO-data
PO 1
PO 2
PO 3
Prosessutgangsdata
5946336651
Hvis parameter Setpoint description PO1 – PO3 (beskrivelse av skal-verdi) endres,
sperres prosessutgangsdataene automatisk med PO data enable = No (frigi PO-data =
nei). Først med parametrisering av PO data enable = YES (f.eks. fra den overordnede
styringen) frigis prosessutgangsdatakanalen for bearbeiding igjen.
PO/PI data
processing
NO (NEI)
Prosessutgangsdata sperret.
Skal-verdibehandlingen av frekvensomformeren er aktiv helt til feltbuss-skal-verdiene aktiveres på nytt med sist gyldige (fryste) prosessutgangsdata.
YES (JA)
Frigi prosessutgangsdata.
Frekvensomformeren fungerer med prosessutgangsdata som er spesifisert av master.
Omformerens prosessinngangsdata (er-verdier, tilstandsinformasjon osv.) kan leses av
samtlige av omformerens kommunikasjonsgrensesnitt og er dermed ikke koblet til
styre- og skal-verdikilden.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
91
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Systembuss 1
RS485
PO 1
PO 2
PO 3
PO 1
PO 2
PO 3
100 skalverdikilde
101 styrekilde
n/I-skalverdier
n/I-begrensninger
Rampe, slipp
Kontrollord 1
Kontrollord 2
ja
876 frigi PO-data
Bussdiagnostikk
870 skalverdi-beskrivelse PO1
871 skalverdi-beskrivelse PO2
872 skalverdi-beskrivelse PO3
Binærinnganger
094 PO1 skalverdi [hex]
PO 1
PO 2
PO 3
095 PO2 skalverdi [hex]
096 PO3 skalverdi [hex]
plus
Drivenhetsstyring
Bearbeiding av skalverdi
IPOS
Bussdiagnostikk
873 er-verdi-beskrivelse PI1
874 er-verdi-beskrivelse PI2
875 er-verdi-beskrivelse PI3
RS485
PI 1
PI 2
PI 3
097 PI1 er-verdi [hex]
098 PI2 er-verdi [hex]
099 PI3 er-verdi [hex]
Systembuss 1
5946339339
92
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Er-verdibeskrivelse av PI-data
Parameterene Actual value description PI1 – PI3 (beskrivelse av er-verdi) definerer innholdet i prosessinngangsdataordene som overføres fra frekvensomformeren til den
overordnede automatiseringsenheten (se bildet nedenfor). Hvert prosessdataord defineres med en egen parameter, noe som betyr at tre parametere kreves for å beskrive
prosessinngangsdataene.
P875: ER-VERDI-BESKR.PI1
P875: ER-VERDI-BESKR.PI2
Statusord 1
Statusord 2
Turtalls er-verdi
Tilsynelatende
strøm er-verdi
osv.
Statusord 1
Statusord 2
Turtalls er-verdi
Tilsynelatende
strøm er-verdi
osv.
PI 1
PI 2
P876: ER-VERDI-BESKR.PI3
Statusord 1
Statusord 2
Turtalls er-verdi
Tilsynelatende
strøm er-verdi
osv.
PI 3
Prosessinngangsdata
5946342027
Med prosessinngangsdataordene PI1 til PI3 kan følgende parametere overføres via prosessdatakanalen. 32-bit-verdier, som for eksempel er-posisjon, overføres i to prosessdataord. Du kan selv bestemme i hvilket prosessdataord den mer signifikante delen
(high) og den mindre signifikante delen (low) skal overføres.
Tilordning
Forklaring
NO FUNCTION
(INGEN
FUNKSJON)
Tilordningen av prosessinngangsdataordet med NO FUNCTION
fører til at omformersystemet ikke oppdaterer dette prosessinngangsdataordet. MOVITRAC® B leverer i slike tilfeller generelt
verdien 0000hex tilbake til den overordnede styringen.
SPEED
(TURTALL)
Med innstillingen SPEED leverer frekvensomformeren den aktuelle er-turtallsverdien med enhet o/min tilbake til det overordnede
automatiseringssystemet.
Er-turtallsverdien kan tilbakeleveres eksakt kun dersom frekvensomformeren kan fastsette faktisk motorturtall via en turtallstilbakeføring. Ved bruk med slippkompensasjon er avviket fra reelt
motorturtall kun avhengig av nøyaktigheten på slippkompensasjonen som er innstilt av brukeren.
1 digit = 0,2 / min
OUTPUT
CURRENT
(UTGANGSSTRØM)
Med innstillingen OUTPUT CURRENT leverer frekvensomformeren utgangsstrømmens aktuelle er-verdi med enheten [% In]
(prosentvis, med utgangspunkt i frekvensomformerens nominelle
strøm) tilbake til det overordnede automatiseringssystemet.
1 digit = 0,1 % IN
ACTIVE
CURRENT (AKTIV
STRØM)
Med tilordningen av ACTIVE CURRENT til et prosessinngangsdataord leverer frekvensomformeren den aktuelle er-verdien for
aktiv strøm med enheten % In tilbake til det overordnede automatiseringssystemet.
1 digit = 0,1 % IN
STATUS WORD 1 /
(STATUSORD 1)
STATUS WORD 2
(STATUSORD 2)
Tilordningen av statusord 1 eller statusord 2 til prosessinngangsdataene åpner for tilgang til mange forskjellige typer statusinformasjon samt feil- og referansemeldinger.
SPEED [%]
(TURTALL [%])
Med innstillingen SPEED [%] leverer frekvensomformeren den
aktuelle er-turtallsverdien med enhet % nmaks / P302 tilbake til det
overordnede automatiseringssystemet.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Skalering
4000hex
= 100 % nmaks
93
I
5
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Skalering av
prosessdata
Tilordning
Forklaring
Skalering
IPOS PI-DATA
Med innstillingen IPOS PI (IPOS Process Input Data) kan en
individuell er-verdi overføres fra IPOSplus®-programmet til den
overordnede styringen via prosessinngangsdataene. Dermed
åpner denne innstillingen for muligheten til å utveksle opptil
48 individuelt kodede bits mellom IPOSplus®-programmet og
den overordnede styringen via prosessdatakanalen.
Innenfor IPOSplus® kan du skrive prosessinngangsdatene direkte
ved hjelp av instruksen SetSys PI data. Mer informasjon, se håndboken for forløps- og posisjoneringsstyring IPOSplus®.
Tre ord med hhv.
16 individuelt
kodede bits kan
utveksles mellom
den overordnede automatiseringsenheten
og IPOSplus®.
Prosessdataene overføres alltid som faste kommaverdier, slik at de blir så enkle å beregne
som mulig under anleggsprosessen. Parametere med samme målenhet får samme skalering, slik at direkte sammenligninger av skal- og er-verdier er mulige i applikasjonsprogrammet til den overordnede automatiseringsenheten. Det finnes tre prosessdatatyper:
•
Turtall i o/min.
•
Strøm i % IN (nominell strøm)
•
Rampe i ms
De forskjellige variantene av styre- eller statusordet er kodet som bit-felt og behandles
i et eget kapittel.
Prosessdata
Type
Oppløsning
Referanse
Område
Skal-turtallsverdi /
Er-turtallsverdi /
Turtallsbegrensning
slippkompensasjon
Integer 16
1 digit = 0,2 o/min
Relativ skal-turtallsverdi [%] /
Relativ er-turtallsverdi [%]
Integer 16
1 digit = 0,0061 %
(4000hex = 100 %)
Omformerens
maksimale turtall
-200 % – 0 – + 200 % – 0,0061 %
8000hex – 0 – 7FFFhex
Er-verdi tilsynelatende strøm /
Er-verdi aktiv strøm /
Skal-strømverdi
Strømbegrensning
Integer 16
1 digit = 0,1 % IN
Frekvensomformerens
nominelle strøm
-3276,8 % – 0 – +3276,7 %
8000hex – 0 – 7FFFhex
Prosessrampe opp /
Prosessrampe ned
Unsigned 16
1 digit = 1 ms
delta-f = 100 Hz
0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex
-6553,6 – 0 – +6553,4 o/min
8000hex – 0 – 7FFFhex
Ved korrekt tilkoblet motor tilsvarer positive turtallsverdier dreieretning mot høyre
Eksempler
Prosessdata
Turtall
Relativt turtall
Strøm
Rampe
94
Verdi
Skalering
Overført prosessdata
Høyre 400 o/min
400/0.2 = 2000des = 07D0hex
2000des
Venstre 750 o/min
- (750/0.2) = 3750des = F15Ahex
-3750des eller F15Ahex
eller 07D0hex
Høyre 25 % fmaks
25 x (16384/100) = 4096des = 1000hex
4096des eller 1000hex
Venstre 75 % fmaks
-75 x (16384/100) = -12288des = D000hex
-12288des eller D000hex
45 % IN
(45/0.1) = 450des = 01C2hex
450des eller 01C2hex
115,5 % IN
(115.5/0.1) = 1155des = 0483hex
1155des eller 0483hex
300 ms
300 ms → 300des = 012Chex
300des eller 012Chex
1,4 s
1,4 s = 1400 ms
400des = 0578hex
1400des eller 0578hex
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
5.11.4 Sekvensstyring
Definisjon
kontrollord
Kontrollordet har en bredde på 16 bit. Hver bit er tilordnet en funksjon i frekvensomformeren. Low-byte består av åtte fast definerte funksjonsbits som alltid er gyldige. Tilordningen av de mer signifikante kontroll-bitsene varierer for de forskjellige kontrollordene.
Funksjoner som generelt ikke støttes av frekvensomformeren kan heller ikke aktiveres
via kontrollordet. De enkelte kontrollord-bitsene skal i disse tilfellene betraktes som
reservert og settes til logisk 0 av brukeren.
Basisstyreblokk
I kontrollordets mindre signifikante del (bit 0 til 7) er åtte funksjonsbits fast definert for de
viktigste drivenhetsfunksjonene. Følgende oversikt viser tilordningen av basisstyreblokken.
Bit
Funksjon
0
Regulatorsperre = "1" / frigivelse = "0"
1
Frigivelse = "1" / hurtigstopp = "0"
2
Frigivelse = "1" / stopp = "0"
3
Reservert
4
Integratoromkobling: Integrator 1 = "1" / integrator 2 = "0"
5
Parametersettomkobling: Parametersett 2 = "1" / parametersett 1 = "0"
6
Reset: Tilbakestille ventende feil = "1" / ikke aktiv = "0"
7
Reservert
8
9
10
11
12
Avhengig av kontrollord
13
14
15
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
95
I
5
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Tilknytning av
sikkerhetsrelaterte
styrekommandoer
Generelt kan styrekommandoene
•
CONTROLLER INHIBIT
•
RAPID STOP / STOP
•
STOP
•
ENABLE
aktiveres samtidig via den innstilte styrekilden, binærinngangene og via IPOSplus®-styreprogrammet. Den sikkerhetsrelaterte tilknytningen av disse styrefunksjonene foregår
ved å prioritere de enkelte styrekommandoene. Bildet nedenfor viser som eksempel at
alle tre prosesseringsblokker (prosessering av klemmer, kontrollord og IPOSplus®programmet) må generere frigivelsen for at frekvensomformeren skal kunne frigis.
Straks en av de tre prosesseringsblokkene utløser en styrekommando med høyere prioritet (f.eks. STOP (stopp) eller CONTROLLER INHIBIT) (regulatorsperre), blir denne
instruksen med høyere prioritet aktiv.
Når frekvensomformeren er koblet inn, sender IPOSplus® generelt ut styrekommandoen
ENABLE (frigivelse), slik at drivenheten kan styres umiddelbart også uten IPOSplus®programmet.
Binærinngangene forblir generelt aktive også selv om frekvensomformeren styres via
prosessdataene (P101 control signal source = RS485/FIELDBUS/SBus). Sikkerhetsrelaterte funksjoner som regulatorsperre og frigivelse prosesseres samtidig av både koblingslisten og feltbuss, dvs. at frekvensomformeren må frigis på forhånd på klemmesiden via feltbuss. Alle andre funksjoner som kan aktiveres både via klemmer og via
kontrollordet, prosesseres med en ELLER-funksjon. Bildet nedenfor viser utstyrsstatusen avhengig av de forskjellige styrekildene (klemmer, buss eller IPOS-kontrollord)
BUSS:
Medurs/stopp = 0
KLEMMER:
Moturs/stopp = 0
Bit 0 = 1
XOR
P101 =
SBus/RS485/feltbuss
Frigivelse/stopp = 0
AND
IPOS-kontrollord:
BUSS:
Bit 2 = 0
P101 =
SBus/RS485/feltbuss
IPOS-kontrollord:
Bit 30 = 1
OR
OR
Klemmer:
AND
Regulatorsperre = 0
CONTROLLER INHIBIT
STOP
Bit 0 = 1
Bit 1 = 1
"F"
"1"
Enhetsstatus
"2"
"2"
FEIL
STOPP
Klemmer:
Ekst. Feil = 0
IPOS-kontrollord:
Klemmer:
Stopp = 0
Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/feltbuss
96
OR
OR
Bit 11 = 1
AND
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Av sikkerhetstekniske årsaker er basisstyreblokken definert på en slik måte at frekvensomformeren med kontrollordinnstillingen 0000hex inntar tilstanden No enable (ingen frigivelse), ettersom alle vanlige feltbussmastersystemer ved feil tilbakestiller utgangene
til 0000hex. I slike tilfeller foretar frekvensomformeren en hurtigstopp og aktiverer deretter den mekaniske bremsen.
Styrekommandoer
Styring av
frekvensomformer
med bit 0-2
Hvis frekvensomformeren er frigitt på klemmesiden, kan den styres med bit 0 – bit 2 for
applikasjoner med turtallstilbakeføring av basisstyreblokken.
Bit 2: Frigivelse/stopp
Bit 1: Frigivelse/hurtigstopp
Bit 0: Regulatorsperre/
frigivelse
Prioritet
høy
lav
.
.
.
.
.
.
.
Styrekommando
Regulatorsperre:
Bit 2
Bit 1
Bit 0
X
X
1
f.eks. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,
Hurtigstopp:
X
0
0
f.eks. 00hex, 04hex
Stopp:
0
1
0
f.eks. 02hex
Frigivelse:
1
1
0
06hex
X = irrelevant
Styrekommando
"regulatorsperre"
Med styrekommandoen controller inhibit (regulatorsperre) kan du sperre frekvensomformerens effektutgangstrinn og dermed koble dem med høy impedans. Samtidig aktiverer
frekvensomformeren den mekaniske motorbremsen, slik at drivenheten stanser umiddelbart som følge av mekanisk bremsing. Motorer som ikke har mekanisk brems,
bremser sakte ned helt til de stanser når denne styrekommandoen benyttes.
For å aktivere styrekommando controller inhibit (regulatorsperre) setter du bit 0: Controller inhibit/enable i kontrollordet, ettersom ingen andre bits er relevante. Med denne
innstillingen får denne kontrollbit høyeste prioritet i kontrollordet.
Styrekommando
rapid stop
Med styrekommandoen rapid stop (hurtigstopp) vil frekvensomformeren bremse
motoren på den hurtigstopprampen som er gyldig for øyeblikket. Generelt vil følgende
hurtigstoppramper som er stilt inn via parametere, bli aktive:
•
P136 T13 stopprampe (med aktivt parametersett 1)
•
P146 T23 stopprampe (med aktivt parametersett 2)
Prosessrampen som eventuelt er angitt via feltbuss, vil ikke påvirke hurtigstoppen!
Styrekommandoen aktiveres ved å tilbakestille bit 1: Enable/rapid stop (frigivelse/
hurtigstopp).
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
97
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Styrekommando
stop
Med styrekommandoen stop får frekvensomformeren motoren til å stanse. Hvis prosessrampen overføres via feltbussystemet, benytter denne styrekommandoen aktuelt
angitt rampeverdi som bremserampe. I andre tilfeller benytter frekvensomformeren den
typiske integratorrampen for denne styrekommandoen, avhengig av innstilte parameterog integratorsett.
Styrekommando stop aktiveres med bit 2: enable/stop (frigivelse/stopp).
Styrekommando
enable (frigivelse)
Med styrekommandoen enable (frigi) frigir du frekvensomformeren via feltbussystemet.
Hvis prosessrampen overføres via feltbussystemet, benytter denne styrekommandoen
aktuelt angitt rampeverdi som bremserampe. I andre tilfeller benytter frekvensomformeren den typiske integratoren ramp up for denne styrekommandoen, avhengig av innstilte parameter- og integratorsett.
For styrekommandoen enable (frigivelse) må alle tre bits ha status enable (110bin).
Valg av gyldig
parametersett
Gyldig parametersett velges via bit 5 i kontrollordet. Parametersettomkoblingen er generelt kun mulig i status regulatorsperre.
Denne biten er ELLER-koblet med inngangsklemmefunksjonen parametersettomkobling, dvs. logisk status "1" for inngangsklemme ELLER for kontrollordbiten aktiverer
parametersett 2!
Reset etter feil
98
Med bit 6 i kontrollordet utløses ved feil en reset via prosessdatakanalen. En reset kan
kun utløses med en 0/1-flanke i kontrollordet.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Kontrollord 1
Ved siden av de viktigste drivenhetsfunksjonene til basisstyreblokken i den mer signifikante byte, inneholder kontrollord 1 også funksjonsbits for interne skal-verdifunksjoner
som genereres innenfor frekvensomformeren MOVITRAC® B.
Bit
Funksjoner
Tilordning
0
Regulatorsperre "1" / frigivelse "0"
1
Frigivelse "1" / hurtigstopp "0"
2
Frigivelse "1" / stopp "0"
3
Fast definert
4
Reservert
Integratoromkobling
5
Parametersettomkobling
6
Reset
7
Reservert
8
Dreieretning motorpotensiometer
0 = dreieretning HØYRE
1 = dreieretning VENSTRE
9
10
Motorpotensiometer
akselerasjon
Motorpotensiometer
retardasjon
10
0
1
0
1
11
12
Valg av interne fastskal-verdier n11 –
n13 eller n21 – n23
12 11
0 0 = skal-turtallsverdi via prosessutgangsdataord 2
0 1 = intern skal-verdi n11 (n21)
1 0 = intern skal-verdi n12 (n22)
1 1 = intern skal-verdi n13 (n23)
13
Fastpunktomkobling
0 = fastpunkter for aktivt parametersett kan velges via bit 11/12
1 = fastpunkter for det andre parametersettet kan velges via bit 11/12
14
Reservert
Reserverte bits skal alltid settes til null!
15
Reservert
Reserverte bits skal alltid settes til null!
9
0 = ingen endring
0 = ned
1 = opp
1 = ingen endring
Disse interne skal-verdifunksjonene aktiveres ved å stille parameter P100 tilsvarende
på fastpunkt eller motorpotensiometer og ved at tilhørende bits stilles inn i kontrollord 1.
Spesifisering av skal-turtallsverdi via et SBus-prosessutgangsdataord er da ikke lenger
aktivt!
Motorpotensiometer via feltbuss
Skal-verdifunksjonen motorpotensiometer styres via feltbussgrensesnittet på samme
måte som via standard inngangsklemmer. Prosessrampen, som eventuelt kan spesifiseres via et ytterligere prosessutgangsdataord, har ingen påvirkning på motorpotensiometerene Generelt benyttes kun følgende motorpotensiometerintegratorer:
•
P150 T3 Rampe opp
•
P151 T4 Rampe ned
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
99
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Kontrollord 2
Kontrollord 2 inneholder funksjonsbits for de viktigste drivenhetsfunksjonene i basistyreblokken, og i den mer signifikante delen de virtuelle inngangsklemmene. Det dreier
seg her om programmerbare inngangsklemmer, men som på grunn av manglende maskinvare (opsjonskort) ikke er fysisk tilgjengelige. Disse inngangsklemmene representeres dermed på feltbussens virtuelle inngangsklemmer. Hver virtuelle klemme er tilordnet en opsjonal og fysisk ikke tilgjengelig inngangsklemme og kan programmeres
med hensyn til funksjoner.
Bit Funksjon
0
Regulatorsperre "1" / frigivelse "0"
1
Frigivelse "1" / hurtigstopp "0"
2
Frigivelse "1" / stopp "0"
3
Reservert
4
Integratoromkobling
5
Parametersettomkobling
6
Reset
7
Reservert
8
virtuell klemme 1 = P610 / binærinngang DI10
9
virtuell klemme 2 = P611 / binærinngang DI11
10
virtuell klemme 3 = P612 / binærinngang DI12
11
virtuell klemme 4 = P613 / binærinngang DI13
12
virtuell klemme 5 = P614 / binærinngang DI14
13
virtuell klemme 6 = P615 / binærinngang DI15
14
virtuell klemme 7 = P616 / binærinngang DI16
15
virtuell klemme 8 = P617 / binærinngang DI17
Definisjon
Fast definert
Virtuelle inngangsklemmer
FORSIKTIG!
Hvis opsjon FIO21B også er plugget inn i frekvensomformeren i tillegg til feltbussgrensesnittet, har inngangene i opsjon FIO21B prioritet. I slike tilfeller blir de virtuelle inngangene ikke evaluert!
100
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Definisjon av
statusord
Statusordet har en bredde på 16 bit. Byte med lavere signifikans, såkalt basisstatusblokk,
består av åtte fast definerte statusbits som gjengir de viktigste driftsstatusene.
Tilordningen av de mer signifikante statusbitsene varierer for de forskjellige statusordene.
Basisstatusblokk
Statusordets basisstatusblokk inneholder tilstandsinformasjon som kreves for tilnærmet
alle drivenhetsapplikasjoner.
Bit
Funksjon/tilordning
Definisjon
0
Frigi sluttrinn "1" / sluttrinn sperret "0"
1
Omformer driftsklar "1" / omformer ikke driftsklar "0"
2
Frigi PO-data "1" / PO-data sperret "0"
3
Aktuelt integratorsett: Integrator 2 "1" / integrator 1 "0"
4
Aktuelt parametersett: Parametersett 2 "1" / parametersett 1 "0"
5
Feil/advarsel: Feil/advarsel på "1" / Ingen feil "0"
Fast definert
6
7
Melding
"Omformer
driftsklar"
Melding
"Frigi PO-data"
Med verdien omformer driftsklar = 1 signaliserer bit 1 i statusordet at frekvensomformeren er klar til å reagere på styrekommandoer fra en ekstern styring. Frekvensomformeren er ikke driftsklar dersom
•
MOVITRAC® B signaliserer en feil
•
fabrikkinnstillingen er aktiv (setup)
•
ingen nettspenning er tilkoblet
Med Frigi PO-data = 1 signaliserer bit 2 at frekvensomformeren skal reagere på styreeller skal-verdier fra kommunikasjonsgrensesnittene. Bildet nedenfor viser hvilke betingelser som må være oppfylt for at PO-data skal være frigitt:
100 skalverdikilde
RS-485
SBus 1
101 skalverdikilde
RS-485
SBus 1
ELLER
876 frigi PO-data
JA
OG
statusord bit 2 Frigi PO-data
5946738187
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
101
I
5
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Feil/advarsel
Statusord 1
Med bit 5 i statusordet signaliserer frekvensomformeren en ev. foreliggende feil eller
advarsel. En feil fører alltid til at frekvensomformeren ikke lenger er klar til drift. En
advarsel kan likevel oppstå midlertidig, uten at frekvensomformerens driftsegenskaper
påvirkes. Det er grunnen til at du, for å filtrere en feil helt nøyaktig, også bør evaluere
status bit 1 inverter ready (omformer klar) (forutsetning: Nettspenning PÅ).
Bit 1: Driftsklar
Bit 5: Feil/advarsel
Forklaring
0
0
Omformeren er ikke driftsklar
0
1
Feil
1
0
Omformeren er driftsklar
1
1
Advarsel
Ved siden av tilstandsinformasjonen i basisstatusblokk i statusbyte med høyere signifikans inneholder statusord 1 enten enhetstilstanden eller feilnummeret. Avhengig av
feilbit vises enhetstilstanden ved feilbit = 0, og feilnummeret ved feil (feilbit = 1).
Når feilen tilbakestilles, tilbakestilles også feilbiten, og aktuell enhetsstatus vises igjen.
Feilnumrene og enhetstilstanden er angitt i systemhåndboken og i driftsveiledningen
MOVITRAC® B.
Bit Funksjon
0
Sluttrinn frigitt
1
Omformeren er driftsklar
2
PO-data frigitt
3
Aktuelt integratorsett
4
Aktuelt parametersett
5
Feil/advarsel
6
Reservert
7
Reservert
8
9
10
11
12
13
14
15
102
Definisjon
Fast definert
Feil/advarsel?
Bit 5 = 1 → feilnummer:
01 overstrøm
02 ...
Enhetstilstand/feilnummer
Bit 5 = 0 → enhetstilstand:
0x1 regulatorsperre
0x2 ...
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Statusord 2
Ved siden av tilstandsinformasjonen i basisstatusblokken i statusbyte med høyere
signifikans inneholder statusord 2 de virtuelle utgangsklemmene DO10 – DO17. Ved å
programmere klemmefunksjonene for utgangsklemmene kan alle vanlige signaler slik
bearbeides via feltbussystemet.
Bit
Funksjon
0
Sluttrinn frigitt
1
Omformeren er driftsklar
2
PO-data frigitt
3
Aktuelt integratorsett
4
Aktuelt parametersett
5
Feil/advarsel
6
Reservert
7
Reservert
8
Virtuell klemme 1 = P630 / binærutgang DO10
9
Virtuell klemme 2 = P631 / binærutgang DO11
10
Virtuell klemme 3 = P632 / binærutgang DO12
11
Virtuell klemme 4 = P633 / binærutgang DO13
12
Virtuell klemme 5 = P634 / binærutgang DO14
13
Virtuell klemme 6 = P635 / binærutgang DO15
14
Virtuell klemme 7 = P636 / binærutgang DO16
15
Virtuell klemme 8 = P637 / binærutgang DO17
Definisjon
Fast definert
Virtuelle utgangsklemmer
FORSIKTIG!
Hvis opsjon FIO21B også er plugget inn i frekvensomformeren i tillegg til feltbussgrensesnittet, har inngangene i opsjon FIO21B prioritet. I slike tilfeller blir de virtuelle inngangene ikke evaluert!
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
103
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Feilnummer og
enhetsstatus
MERK
Du finner en oppdatert liste med feilnumre og enhetstilstander som passer til utstyrets
firmware, i parameterfortegnelsen. Mer informasjon, se driftsveiledningen og systemhåndboken MOVITRAC® B.
Enhetsstatus
Med statusordet vises driftsstatusen til MOVITRAC® B, og ved feil vises en feil- eller
advarselkode.
Enhetsstatus
(High-Byte i statusord 1)
Forklaring
Statusdiode
0
24 V-modus (omformer ikke klar)
gul blinker
1
Regulatorsperre aktiv
lyser gult
2
Ingen frigivelse
lyser gult
3
Stillstandsstrøm
lyser grønt
4
Frigivelse
lyser grønt
5
Regulering
lyser grønt
8
Fabrikkinnstilling
13
Flying start
lyser grønt
Feilnummer vises i
statusordet
Feilmeldingsvisning (blinkende)
rød blinker
Faktisk enhetsstatus vises
Manuell drift
lyser grønt
16
Omformer venter på data
blinker gul-grønt
17
"Sikker stopp" aktiv
gul blinker
14
ADVARSEL!
Feil tolkning av indikator U = "Sikker stopp" aktiv.
Livsfare eller alvorlige personskader.
Indikatoren U = "Sikker stopp" aktiv er ikke rettet inn mot sikkerheten og må ikke
lenger brukes sikkerhetsteknisk!
Visning "blinkende U" ved bruk av FBG11B.
104
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
5.11.5 Overvåkingsfunksjoner
For å oppnå sikker drift av frekvensomformeren MOVITRAC® B via kommunikasjonsgrensesnittene er ekstra overvåkingsfunksjoner implementert. De kan for eksempel
utløse en innstillbar drivenhetsfunksjon som stilles inn av brukeren. For hvert kommunikasjonsgrensesnitt finnes det to selvstendige parametere.
•
Timeouttid
•
Timeoutreaksjon
Disse parameterene åpner for applikasjonsavhengige drivenhetsegenskaper ved
kommunikasjonsfeil.
Timeoutfeilmelding/timeouttid/
timeoutreaksjon
Frekvensomformeren genererer en timeout hvis det innenfor et spesifisert tidsintervall
(timeouttid) ikke mottas noen nye telegrammer via bussystemet. Med den innstillbare
timeoutreaksjonen defineres feilvarianten (feil/advarsel) og drivenhetens feilreaksjon.
Timeoutfeilmelding
For hvert kommunikasjonsgrensesnitt genererer MOVITRAC® B en egen timeoutfeilmelding:
Timeouttid
Timeoutreaksjon
Kommunikasjonsgrensesnitt
Feilmeldingsnummer
Timeoutfeilmelding
RS485
F 43
RS485 TIMEOUT
SBus
F 47
SBUS 1 TIMEOUT
Timeouttiden kan stilles inn separat for hvert kommunikasjonsgrensesnitt.
Kommunikasjonsgrensesnitt
Parameternummer
Parameternavn
Timeouttid
RS485
812
RS485-timeouttid
0,00 sekunder
SBus
883
SBus 1 timeouttid
0,10 sekunder
Timeoutreaksjonen kan stilles inn separat for hvert kommunikasjonsgrensesnitt.
Parameternummer
Parameternavn
Timeoutreaksjon
833
Reaksjon RS485-TIMEOUT
HURTIGST./ADV.
836
Reaksjon SBus1-TIMEOUT
HURTIGST./ADV.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
105
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Timeoutovervåkingen er hensiktsmessig for alle kommunikasjonsgrensesnitt, men
kan variere betraktelig mellom de enkelte bussystemene.
Parameter feltbusstimeouttid
Verdiområde
Enhet
Sekunder
Område
0,01 s til 650,00 s i trinn á 10 ms
Spesialtilfelle
0 eller 650,00 = feltbusstimeout utkoblet
Fabrikkinnstilling
0,5 s
MERK
Ved MOVILINK® via RS485 og SBus må timeouttiden stilles inn adekvat manuelt i
P812 eller P883. Ved styring via CANopen eller FSE24B stilles timeouttiden automatisk inn i parameter P883.
5.11.6 Parametrisering av omformeren
Tilgangen til omformerens drivenhetsparametere foregår vanligvis via de busspesifikke
READ- og WRITE-tjenestene. For alle bussystemer er ekstra tjenester mulig via
MOVILINK®-parameterkanalen. Denne parameterkanalen er tilgjengelig ved alle bussystemer og er nærmere forklart nedenfor.
I dokumentasjonen til feltbussgrensesnittet finner du ytterligere programmeringsinformasjon for bruk av MOVILINK®-parameterkanalen via de forskjellige bussystemene.
Parametriseringsforløp
Frekvensomformeren MOVITRAC® B parametriseres generelt i henhold til clientserver-modellen, dvs. frekvensomformeren anmoder informasjon kun etter forespørsel
fra overordnet automatiseringsenhet. Derfor har MOVITRAC® B vanligvis kun serverfunksjoner (se bildet nedenfor).
CLIENT
SERVER
Request
Indication
Response
Confirmation
5947102475
106
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Oppbygging av
MOVILINK®parameterkanal
MOVILINK®-parameterkanalen åpner for en bussuavhengig tilgang til samtlige av frekvensomformerens drivenhetsparametere. Innenfor denne parameterkanalen finnes
det forskjellige tjenester slik at man kan lese ulike typer parameterinformasjon. Den er
prinsipielt satt sammen av en administrasjonsbyte, en reservert byte, et indeksord pluss
fire databytes.
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Styring
Subindex
Index High
Index Low
MSB-data
Data
Data
LSB-data
Parameterindeks
4 byte data
Administrering av
parameterkanal
(byte 0)
Hele prosedyren for parametriseringen koordineres med byte 0 (administrering). Med
denne byte blir viktige tjenesteparametere, som serviceidentifikasjon, datalengde, utføring og status av utført tjeneste stilt til rådighet.
Indeksadressering
(byte 1-3)
Med byte 2 (Index High), byte 3 (Index Low) og byte 1 (Subindex) fastsettes parameteren som skal leses eller skrives med feltbussystemet. Samtlige av parameterene til
frekvensomformeren MOVITRAC® B er angitt i systemhåndboken MOVITRAC® B.
Hver parameter er tilordnet et spesielt nummer (Index). Dette nummeret brukes til å lese
eller skrive parameteren.
Dataområde
(byte 4-7)
Dataene finnes i parameterkanalens byte 4 til byte 7. Dermed kan 4 byte data overføres
pr. tjeneste. Prinsipielt innføres dataene høyrejustert, dvs. byte 7 inneholder laveste
databyte (data-LSB), byte 4 tilsvarende høyeste databyte (data-MSB).
Administreringsbyte
Bit 0-3 inneholder tjeneste-ID og definerer dermed hvilken tjeneste som skal utføres.
Med bit 4 og bit 5 spesifiseres datalengden i byte. Datalengden for SEW-frekvensomformere skal generelt settes på 4 byte.
Byte 0: Administrering
MSB
Bit:
7
LSB
6
5
4
3
2
1
0
Serviceidentifikasjon:
0000 = No service
0001 = Read parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write parameter volatile
0100 = Read minimum
0101 = Read maximum
0110 = Read default
0111 = Read scale
1000 = Read attribute
Datalengde:
00 = 1 Byte
01 = 2 Byte
10 = 3 Byte
11 = 4 Byte
Handshakebit
Statusbit:
0 = ingen feil i tjenesteutførelsen
1 = feil i tjenesteutførelsen
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
107
I
5
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Bit 6 er handshakebit. Avhengig av bussystem har det forskjellig betydning:
•
Ved SBus (CAN) sendes responstelegrammet først etter
grammet når handshakebit (= 1) er satt.
synkroniseringstele-
•
Ved RS485 og feltbuss fungerer handshakebit ved syklisk overføringsvariant som
kvitteringsbit mellom klient og server. Da parameterkanalen i denne varianten overføres syklisk, ev. med prosessdata, må tjenestene i omformeren utføres flankestyrt
via handshakebit 6. Denne bit-verdien veksles (toggles) for hver nye tjeneste som
skal utføres. Omformeren bruker handshakebiten for å signalisere om tjenesten er
utført eller ikke. Med en gang den mottatte handshakebiten tilsvarer den sendte, er
tjenesten utført.
Statusbit 7 viser om tjenesten er utført korrekt eller feilaktig.
Response
(reaksjon)
Reaksjonen (response) på en parametriseringsforespørsel (request) er bygget opp på
følgende måte:
•
Responstelegrammets administreringsbyte er bygget opp som i requesttelegrammet.
•
Statusbit angir om tjenesten kunne utføres:
– Hvis statusbit er "0", er anmodede data mottatt i byte 4 til 7 i responstelegrammet.
– Hvis statusbit er "1", sendes en feilmeldingskode ut i dataområdet (byte 4 til 7),
se kapitlet Feilaktig utførelse av tjeneste (→ side 110).
108
Beskrivelse av
parametertjenestene
De enkelte parametertjenestene defineres via bit 0-3 i administreringsbyte. Følgende
parametertjenester støttes av MOVITRAC® B.
No Service
Denne kodingen signaliserer at ingen parametertjeneste foreligger.
Read Parameter
Med denne parametertjenesten leses en drivenhetsparameter.
Write Parameter
Med denne parametertjenesten skrives en drivenhetsparameter ikke-flyktig. Skrevet
parameterverdi lagres ikke-flyktig (f.eks. i en EEPROM). Denne tjenesten bør ikke
benyttes for syklisk skrivetilgang, ettersom minnemodulene kun tillater et begrenset
antall skrivesykluser.
Write Parameter
volatile
Med denne parametertjenesten foretas flyktig skriving av en drivenhetsparameter
dersom parameteren tillater det. Skrevet parameterverdi lagres kun flyktig i omformerens RAM og går tapt når omformeren kobles ut. Når omformeren er koblet inn igjen, er
sist lagret verdi skrevet med Write Parameter tilgjengelig igjen.
Read Minimum
Med denne tjenesten kan minste innstillbare verdi (Minimum) i en drivenhetsparameter
kommuniseres. Kodingen foretas på samme måte som parameterverdien.
Read Maximum
Med denne tjenesten kan største innstillbare verdi (Maximum) i en drivenhetsparameter
kommuniseres. Kodingen foretas på samme måte som parameterverdien.
Read Default
Med denne tjenesten kan fabrikkinnstillingen (Default) i en drivenhetsparameter kommuniseres. Kodingen foretas på samme måte som parameterverdien.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Read Scale
Med denne tjenesten kan skaleringen til en parameter kommuniseres. I den sammenheng sender omformeren en såkalt størrelsesindeks og omregningsindeks tilbake.
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
MSB-data
Data
Data
LSB-data
Størrelsesindeks
Omregningsindeks
reservert
Størrelsesindeks:
Størrelsesindeksen brukes til å kode fysiske størrelser. Med denne indeksen mottar en
kommunikasjonspartner informasjon om hvilken fysisk størrelse det dreier seg om ved
den tilhørende parameterverdien. Kodingen foretas i henhold til profilen sensorsystem/aktuatorsystem til PROFIBUS-brukerorganisasjonen (PNO). Oppføringen FFhex
betyr at ingen størrelsesindeks er angitt. Størrelsesindeksen er også angitt i omformerens parameterfortegnelse.
Omregningsindeks:
Omregningsindeksen brukes til å omregne overført parameterverdi til en SI-basisenhet.
Kodingen foretas i henhold til profilen sensorsystem/aktuatorsystem til PROFIBUSbrukerorganisasjonen (PNO).
Eksempel:
Drivenhetsparameter:
P131 Rampe t11 ned HØYRE
Størrelsesindeks:
4 (= tid i enhet sekund)
Omregningsindeks:
3 (10-3 = milli)
Overført tallverdi:
3000des
Tallverdien som mottas via bussen tolkes på følgende måte av frekvensomformeren:
3000 s × 10-3 = 3 s
Read Attribute
Med denne tjenesten kan tilgangsattributtene og indeksen til neste parameter leses. I
tabellen nedenfor er kodingen av dataene for denne tjenesten angitt.
Byte 4
Byte 5
Byte 6
MSB-data
Data
Data
Neste tilgjengelige indeks
Byte 7
LSB-data
Tilgangsattributter
Tilgangsattributtene er kodet i henhold til enhet. For frekvensomformeren MOVITRAC® B
fremgår definisjon av attributter i henhold til følgende tabell.
Byte 6
Byte 7
Bit
Bit
8
9 - 15
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Forklaring
0
1 = Parameter tillater skrivetilgang
1
1 = Parameter lagres resident på EEPROM
2
1 = Fabrikkinnstilling overskriver RAM-verdi
3
1 = Fabrikkinnstilling overskriver EEPROM-verdi
4
1 = EEPROM-verdi er gyldig etter initialisering
5
1 = Tilstand regulatorsperre ikke nødvendig for skrivetilgang
6
1 = Passord nødvendig
7
00 = Parameter er generelt gyldig
01 = Parameter er tilordnet parametersett 1
10 = Parameter er tilordnet parametersett 2
11 = Parameter er tilordnet begge parametersett
Reservert
109
I
5
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Parameterliste
Detaljert informasjon om koding og tilgangsattributter for samtlige parametere, se parameterfortegnelsen.
Feilaktig utførelse
av tjeneste
Dersom mottatt handshakebit er lik sendt handshakebit, har omformeren utført
tjenesten.
Byte 0
Styring
Byte 1
Subindex
Byte 2
Index High
Byte 3
Index Low
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Add. Code Add. Code
Error class Error code
High
Low
↓
Statusbit = 1: feilaktig utførelse av tjeneste
Parametriseringens returkoder
Ved feilaktig parametrisering returnerer frekvensomformeren ulike returkoder til den
parametriserende masteren. Disse gir da detaljert informasjon om årsaken til feilen.
Disse returkodene er prinsipielt strukturert iht. IEC 50170. Det skilles mellom elementene:
•
Error class
•
Error code
•
Additional code
Returkodene gjelder for alle kommunikasjonsgrensesnitt i MOVITRAC® B.
Error class
Med elementet Error class blir feiltypen klassifisert nærmere. I henhold til EN 50170
skilles det mellom følgende feilmeldingsklasser.
Class (hex)
Betegnelse
Forklaring
1
vfd state
Statusfeil i det virtuelle feltutstyret
2
application reference
Feil i brukerprogrammet
3
definition
Definisjonsfeil
4
resource
Resource-feil
5
service
Feil ved tjenesteutførelse
6
access
Tilgangsfeil
7
ov
Feil i objektfortegnelsen
8
other
Andre feil (se additional code (tilleggskode))
Bortsett fra error class 8 = Andre feil, blir error class opprettet fra kommunikasjonsprogrammet i feltbussgrensesnittet ved manglende kommunikasjon. Returkoder som
kommer fra frekvensomformersystemet, kommer inn under error class 8 = Andre feil. En
nærmere undersøkelse av feilen skjer ved hjelp av elementet Tilleggskode. Ethernet
error code (feilmeldingskode) er i slike tilfeller "0".
Error code
110
Elementet error code (feilkode) gjør det mulig å identifisere feilkoden mer nøyaktig
innenfor feilklassen. Den opprettes av feltbussgrensesnittets kommunikasjonsprogram
ved feilaktig kommunikasjon.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Additional code
Additional code (tilleggskode) inneholder de SEW-spesifikke returkodene for feilaktig
parametrisering av frekvensomformeren. De sendes tilbake til masteren i error-class 8
= andre feil. Tabellen nedenfor viser alle mulige kodinger for additional code.
MOVILINK®
Additional code
Error class
0x05
High
00
Low
Beskrivelse
0x00
Unknown error
0x01
Illegal Service
0x02
No Response
0x03
Different Address
0x04
Different Type
0x05
Different Index
0x06
Different Service
0x07
Different Channel
0x08
Different Block
0x09
No Scope Data
0x0A
Illegal Length
0x0B
Illegal Address
0x0C
Illegal Pointer
0x0D
Not enough memory
0x0E
System Error
0x0F
Communication does not exist
0x10
Communication not initialized
0x11
Mouse conflict
0x12
Illegal Bus
0x13
FCS Error
0x14
PB Init
0x15
SBUS – Illegal Fragment Count
0x16
SBUS – Illegal Fragment Type
0x17
Access denied
Not used
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
111
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
MOVILINK®
Additional code
Error class
0x08
112
High
00
Low
Beskrivelse
0x00
No Error
0x10
Illegal Index
0x11
Not yet implemented
0x12
Read only
0x13
Parameter Blocking
0x14
Setup runs
0x15
Value too large
0x16
Value too small
0x17
Required Hardware does not exist
0x18
Internal Error
0x19
Access only via RS485 (via X13)
0x1A
Access only via RS485 (via XT)
0x1B
Parameter protected
0x1C
"Controller inhibit" required
0x1D
Value invalid
0x1E
Setup started
0x1F
Buffer overflow
0x20
"No Enable" required
0x21
End of File
0x22
Communication Order
0x23
"IPOS Stop" required
0x24
Autosetup
0x25
Encoder Nameplate Error
0x29
PLC State Error
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Eksempel: Parametriseringsfeil
Eksempel: Lese en
parameter (READ)
Ved utførelse av en lese- eller skrivetjeneste ble en feil indeks lagt inn.
Code (hex)
Forklaring
Error class
0x08
Other
Error code
0x00
-
Add.-Code high
0x00
-
Add.-Code low
0x10
Illegal Index
Parametere kan leses via kommunikasjonsgrensesnittet ved hjelp av leseanmodning
(read request) fra automatiseringsenheten til frekvensomformeren MOVITRAC® B
(se bildet nedenfor).
SERVER
CLIENT
1. Leseanmodning (f.eks. les rampe t11 HØYRE = indeks 8470
ReadRequest
READ (8470)
Read-Indication
2a. Parameterindeks
8470 leses
av omformeren
3a. Lesetjeneste besvares med dataene (f.eks. 0,5 s)
ReadConfirmation
in
OK + data fra
deks 8470
ELLER
Read-Response
2b. Feil har oppstått!
Ingen data tilgjengelig
3b. Feilaktig lesetjeneste, mer informasjon i returkoden
Read-ErrorConfirmation
Feil + returk
ode
negative
Read-Response
5947128715
Hvis lesetjenesten ikke kan utføres i frekvensomformeren, vil automatiseringsenheten
motta et negativt svar (negative read response). Slik mottar automatiseringsenheten en
negativ bekreftelse (read error confirmation) med nøyaktig spesifisering av feilen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
113
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Syklisk lesing av
en parameter
Ved den sykliske overføringsvarianten må handshakebit skiftes ut, slik at tjenestebearbeidingen (utførelse av Read-tjeneste) kan aktiveres. Ved bruk av de asykliske
PDU-typene bearbeider omformeren hvert requesttelegram og utfører dermed alltid
parameterkanalen.
Parametriseringen foretas på følgende måte:
1. Før inn indeksen til parameteren som skal leses i byte 2 (Index High) og byte 3
(Index Low).
2. Før inn serviceidentifikasjonen for Read-tjenesten i administrasjonsbyten (byte 0).
3. Ved sykliske PDU-typer overfører du Read-tjenesten til omformeren kun ved å endre
handshakebit. Ved asykliske PDU-typer evalueres alltid parameterkanalen.
Siden dette er en lesetjeneste, blir de sendte databytene (byte 4-7) samt datalengden
(i administrasjonsbyte) ignorert, og må følgelig heller ikke stilles inn.
Omformeren behandler nå Read-tjenesten og returnerer tjenestebekreftelsen ved å
sette handshakebit til en lik verdi.
Byte 0: Administrering
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
0
1
Serviceidentifikasjon:
0001 = Read
Datalengde:
11 = 4 Byte
Handshakebit:
Må endres for hvert nytt oppdrag.
Statusbit:
0 = ingen feil i tjenesteutførelsen
1 = feil i tjenesteutførelsen
X = ikke relevant
0/1 = bitverdi endret
114
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Eksempel: Skrive
en parameter
(WRITE)
Parametere skrives analog med lesing av parametere via feltbussgrensesnittet
(se bildet nedenfor).
SERVER
CLIENT
1. Skriveanmodning (f.eks. skriv på indeks 8470 = rampe t11 HØYRE
parameterverdien 2,5 s)
WriteWRITE (8470: 2.5
s)
Request
Write-Indication
2a. Parameterindeks
8470 settes til 2,5 s.
3a. Skrivetjeneste besvares med dataene (f.eks. 0,5 s)
Write-Response
OK
WriteConfirmation
2b. Feil har oppstått!
Ingen data skrevet
ELLER
3b. Feilaktig skrivetjeneste f.eks. fordi parameterverdien
er for høy
ode
Feil + returk
Write-ErrorConfirmation
negative
Write-Response
5947132427
Hvis skrivetjenesten ikke kan utføres i frekvensomformeren, for eksempel fordi feil parameterdata ble overført, vil automatiseringsenheten motta et negativt svar (negative write
response). Slik mottar automatiseringsenheten en negativ bekreftelse (write error
confirmation) med nøyaktig spesifisering av feilen.
Syklisk skriving av
en parameter
Ved den sykliske overføringsvarianten må handshakebit skiftes ut, slik at tjenestebearbeidingen (utførelse av WRITE-tjeneste) kan aktiveres. Ved bruk av de asykliske
PDU-typene bearbeider omformeren hvert requesttelegram og utfører dermed alltid
parameterkanalen.
Parametriseringen foretas på følgende måte:
1. Før inn index til parameteren som skal skrives i byte 2 (Index-High) og byte 3
(Index-Low).
2. Før inn de dataene som skal skrives i byte 4-7.
3. Før serviceidentifikasjonen og datalengden for Write-tjenesten inn i administrasjonsbyten (byte 0).
4. Ved sykliske PDU-typer overfører du WRITE-tjenesten til omformeren kun etter at
handshakebit er endret. Ved asykliske PDU-typer evalueres alltid parameterkanalen.
Omformeren behandler nå Write-tjenesten og returnerer tjenestebekreftelsen ved å
sette handshakebit til en lik verdi.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
115
5
I
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
0
Byte 0: Administrasjon
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
1
0
Serviceidentifikasjon:
0010 = Write
Datalengde:
11 = 4 Byte
Handshakebit:
Må endres for hvert nytt oppdrag.
Statusbit:
0 = ingen feil i tjenesteutførelsen
1 = feil i tjenesteutførelsen
0/1 = bitverdi endres
Datalengden er 4 byte for alle SEW-frekvensomformernes parametere.
Med WRITE-tjenesten som eksempel illustrerer figurene nedenfor et parametriseringsforløp mellom styring og omformer via en syklisk PDU-type. Forløpet er forenklet ved at
bare administrasjonsbyten til parameterkanalen vises.
Styring
RS-485
Frekvensomformer
(Slave)
00110010
Parameterkanalen
klargjøres for writetjeneste.
00110010
00110010
Parameterkanalen mottas,
men evalueres ikke.
00110010
Handshakebit
skiftes og tjenesten
overføres til
frekvensomformernen.
01110010
00110010
01110010
Write-tjeneste
behandles.
00110010
Write-tjeneste utført,
handshake-bit skiftes.
Mottar tjenestebekreftelse, fordi
sende- og mottakerhandshakebit nå er
like igjen.
01110010
01110010
01110010
Parameterkanalen mottas,
men evalueres ikke.
5947147915
116
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Kommunikasjons- og utstyrsprofil
I
5
0
Mens masteren klargjør parameterkanalen for Write-tjenesten, blir parameterkanalen
bare mottatt og returnert fra frekvensomformeren. Tjenesten aktiveres så snart handshakebiten endres, i dette eksempelet fra 0 til 1. Frekvensomformeren tolker nå parameterkanalen og bearbeider Write-tjenesten, men svarer fremdeles alle telegrammer med
handshakebit = 0. Utført tjeneste bekreftes ved at man setter handshakebit med lik verdi
i frekvensomformerens responstelegram. Master registrerer nå at mottatt handshakebit
igjen stemmer overens med den som ble sendt, og kan dermed forberede en ny
parametrisering.
5.11.7 Informasjon om parametrisering
Med parametriseringen av frekvensomformer MOVITRAC® B via feltbussystemet kan
du generelt nå alle drivenhetsparametere. Fordi enkelte drivenhetsparametere likevel
har en direkte relasjon til kommunikasjonen via feltbussystemet, er det viktig å være
oppmerksom på følgende informasjon ved parametriseringen.
Parametrisering
i status
REGULATORSPERRE
Enkelte parametere kan bare endres (skrives) i drivenhetsstatus CONTROLLER
INHIBIT (regulatorsperre). Omformeren signaliserer dette i form av en negativ bekreftelse av Write-tjenesten. Parametere som har denne begrensningen er angitt i parameterfortegnelsen. Generelt kan disse parameterene også endres under en feil eller i tilstanden 24 V operation (24 V drift).
Fabrikkinnstilling
Ved utførelse av fabrikkinnstilling tilbakestilles tilnærmet alle parametere til standardverdi. For bussdrift innebærer dette at styrekilden og skal-verdikilden tilbakestilles til
standardverdi.
MERK
I forbindelse med styringen må frekvensomformeren frigis på klemmesiden via prosessdataene. Det betyr at drivenheten ved bestemte betingelser frigis etter fabrikkinnstillingen. Før fabrikkinnstillingen aktiveres må du derfor kontrollere at signalene til de
digitale binærinngangene ikke utløser en frigivelse av frekvensomformeren etter at
fabrikkinnstillingen er foretatt. Av sikkerhetsmessige årsaker kobler du derfor inn nettspenningen først etter at omformen er komplett parametrisert.
Parametersperre
Parametersperren aktiveres med P803 Parameter lock = Ja og beskytter dermed alle
innstillbare parametere mot endring. Det er hensiktsmessig å aktivere parametersperren dersom frekvensomformeren er fullstendig parametrisert og ingen ytterligere
endringer kreves. Med denne parameteren kan du blant annet sperre drivenhetsparameterene, for eksempel via frekvensomformerens manuelle operatørpanel.
MERK
Parametersperren blokkerer generelt skriving av parametere. Når parametersperren
er aktivert, er dermed også skrivetilgangen via kommunikasjonsgrensesnittene
blokkert!
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
117
I
5
Idriftsettelse
Ekstern skalverdiinnstilling
0
5.12
Ekstern skalverdiinnstilling
Ekstern skalverdiinnstilling
Styring via:
– Klemmer
– Seriegrensesnitt
– Skalverdipotensiometer på AI11/AI12
5.12.1 Nominell dreieretning
Skal-dreieretning kan fastsettes på forhånd:
•
Høyre/stopp og Venstre/stopp ved P101 Control signal source = Terminals (styrekilde = klemmer) eller P101 Control signal source = 3 Wire control (styrekilde = wire
control)
•
Polariteten til skal-verdien i prosessdataordet ved P101 Control signal source =
RS485 eller SBUS og P100 Setpoint source = RS485 eller SBus
5.12.2 Nominelt turtall
Du kan stille inn skal-turtallet med:
•
Skalverdiregulator, når P121 Addition FBG skalverdiregulator står på PÅ
•
P100 skalverdikilde
– Fastpunkter
– Fastpunkter med analog inngang
– Prosessdataord fra SBus eller RS485
– Motorpotensiometer
5.12.3 Frigivelse av dreieretning med RS485 eller SBus
Unipolare skalverdikilder:
Unipolar / fastpunkt
Motorpotensiometer/fastpunkt
Fastpunkt + AI1
Fastpunkt * AI1
Frekvens-skalverdiinngang / fastpunkt
Dreieretningen er gitt ved klemmene HØYRE eller VENSTRE.
Bipolare skalverdikilder:
Bipolar / fastpunkt
RS485 / fastpunkt
SBus 1 / fastpunkt
Dreieretningen fastsettes av skalverdien. Klemme HØYRE eller VENSTRE er nødvendig for frigivelsen.
118
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Ekstern skalverdiinnstilling
I
5
0
5.12.4 Idriftsetting for skalverdiregulator MBG11A
Es ist nicht möglich, gleichzeitig die Kommunikation zwischen MOVITRAC® B /
MBG11A und MOVITRAC® B / PC über RS485 aufzubauen.
MBG11A kan definere skalverdier for opptil 31 MOVITRAC® B-enheter samtidig.
Parameterinnstillinger
Følgende parametre må stilles inn slik at de avviker fra standardinnstillingen i
MOVITRAC® B. Hvis du bruker en FBG11B til parametrisering, stiller du inn verdiene
som er i parentes:
•
P100 skalverdikilde: RS485 (2)
•
P101 skalverdikilde: RS485 (1)
•
P871 skalverdibeskrivelse PO2: til "turtall %", deretter P876 Frigi PO-data til "Ja"
Turtallet vises: –100 % til +100 % tilsvarer –nmaks til +nmaks.
Inngangsklemmer
Innstillinger for
prosessdataord
Følgende inngangsklemmer må være koblet med 24 V:
•
DI01 CW/Stop: positiv + negativ dreieretning er mulig ved å velge fortegn på
MBG11A
•
DI03 Enable/Stop
Hvis prosessdataord PO2 ikke endres, kan MBG11B også benyttes. Omregningen er da
1 % = 32 o/min. Det resulterer fra forholdet 4000 hex = 100 % turtall. Tabellene nedenfor
viser de forskjellige verdiene.
PO2 = turtall (standard parametrisering P871= turtall)
Prosent
Hex
Desimal
Turtall
1%
A4 hex
164 des
32
10 %
666 hex
1638 des
328
25 %
1000 hex
4096 des
819.2
33 %
1555 hex
5461 des
1092.3
50 %
2000 hex
8192 des
1638.4
75 %
3000 hex
12288 des
2457.6
100 %
4000 hex
16384 des
3276.8
PO2 = Turtall % (endret parametrisering P871 = turtall %)
Prosent
Hex
Desimal
Turtall
1%
A4 hex
164 des
n_maks / 100
10 %
666 hex
1638 des
n_maks / 10
25 %
1000 hex
4096 des
n_maks / 4
33 %
1555 hex
5461 des
n_maks / 3
50 %
2000 hex
8192 des
n_maks / 2
75 %
3000 hex
12288 des
n_maks / 1.333
100 %
4000 hex
16384 des
n_maks
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
119
I
5
Idriftsettelse
Parameteroversikt
0
5.13
Parameteroversikt
Følgende tabell viser alle parametere med fabrikkinnstilling (understreket). Tallverdier
vises med komplett innstillingsområde.
Du finner en utførlig parameterbeskrivelse i systemhåndboken og på Internett:
www.sew-eurodrive.de
Parametergruppe 0.. Visningsverdi
P00x Parametergruppe 00. Prosessverdier
P000 Turtall (med fortegn)
P001 Brukers visning for DBG11B
P002 Frekvens (med fortegn)
P004 Utgangsstrøm (mengde)
P005 Aktiv strøm (med fortegn)
P008 Mellomkretsspenning
P009 Utgangsstrøm
P01x Parametergruppe 01. Statusvisninger
P010 Omformerstatus
P011 Driftsstatus
P012 Feilstatus
P013 Aktuelt parametersett
P014 Kjølelegemetemperatur
P015 Realeffekt
P02x Parametergruppe 02. Analoge skal-verdier
P020 Analoginngang AI1
P021 Analoginngang AI2 (ekstra)
P03x Parametergruppe 03. Binærinnganger
P030 binærinngang DI00
Feilreset
P031 binærinngang DI01
P032 binærinngang DI02
Moturs/stopp
P033 binærinngang DI03
Frigivelse
P034 Binærinngang DI04
n11/n21
P035 Binærinngang DI05
n12/n22
P039 binærinnganger DI00 – DI05
P04x Parametergruppe 04. Binærinnganger opsjon
P040 binærinngang DI10
Ingen funksjon
P041 binærinngang DI11
Ingen funksjon
P042 binærinngang DI12
Ingen funksjon
P043 binærinngang DI13
Ingen funksjon
P044 binærinngang DI14
Ingen funksjon
P045 binærinngang DI15
Ingen funksjon
P046 binærinngang DI16
Ingen funksjon
P048 binærinnganger DI10 – DI16
P05x Parametergruppe 05. Binærutganger
P051 binærutgang DO01
/FEIL
P052 binærutgang DO02
BREMS FRIGJORT
P053 binærutgang DO03
DRIFTSKLAR
P059 binærutganger DO01 – DO03
P07x Parametergruppe 07. Enhetsdata
P070 enhetstype
120
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Parameteroversikt
I
5
0
P071 nominell utgangsstrøm
P072 frontmodul
P073 firmware frontmodul
P076 firmware basisenhet
P077 firmware DBG
P08x Parametergruppe 08. Feilmeldingsminne
P080 – P084 feil t-0 til t-4
P09x Parametergruppe 09. Bussdiagnose
P090 PD-konfigurering
P091 feltbusstype
P092 overføringshastighet feltbuss
P093 adresse feltbuss
P094 PO1 skalverdi
P095 PO2 skalverdi
P096 PO3 skalverdi
P097 PI1 er-verdi
P098 PI2 er-verdi
P099 PI3 er-verdi
P1xx Parametergruppe 1.. Skal-verdier/integratorer
P10x Parametergruppe 10. Forvalg av skalverdi/frekvensinngang
P100 skal-verdikilde
1/unipolar/fastpunkt
P101 styrekilde
0/klemmer
P102 frekvensskalering fFI1maks
0,1 – 10 – 120,00 kHz
P103 FI1-referanse
0 / nmaks
P104 skal-verdireferanseturtall og analoginnganger
0 – 3000 – 6000 o/min
P105 AI1 registrering av trådbrudd
7 / hurtigstopp/advarsel
P106 FI1-karakteristikk x1
0 – 100 %
P107 FI1-karakteristikk y1
–100 – 0 – +100 %
P108 FI1-karakteristikk x2
0 – 100 %
P109 FI1-karakteristikk y2
–100 – 0 – +100 %
P11x Parametergruppe 11. Analoginngang 1 (0 – 10 V)
P112 AI1 driftsmodus
1 / 10 V, referanse maks. turtall
P116 AI1-karakteristikk x1
0 – 100 %
P117 AI1-karakteristikk y1
–100 – 0 – +100 %
P118 AI1-karakteristikk x2
0 – 100 %
P119 AI1-karakteristikk y2
–100 – 0 – +100 %
P12x Parametergruppe 12. Analoginngang AI2 /
FBG skal-verdiregulator (opsjon)
P120 AI2 driftsmodus
0 / ingen funksjon
P121 addisjon FBG skal-verdiregulator
0 / AV
P122 dreieretning FBG manuell drift
0 / unipolar høyre
P126 AI2 karakteristikk x1
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 karakteristikk y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmaks – 0 – +nmaks / 0 – Imaks)
P128 AI2 karakteristikk x2
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 karakteristikk y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmaks – 0 – +nmaks / 0 – Imaks)
P13x / 14xParametergruppe 13. /14. Turtallsramper 1 / 2
P130 / P140 rampe t11 / t21 oppover
0 – 2 – 2000 s
P131 / P141 rampe t11 / t21 nedover
0 – 2 – 2000 s
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
121
5
I
Idriftsettelse
Parameteroversikt
0
P134 / P144 rampe t12 / t22 oppover = nedover
0 – 10 – 2000 s
P135 / P145 S-mønster t12 / t22
0/1/2/3
P136 / P146 stopprampe t13 / t23 oppover = nedover
0 – 2 – 20 s
P139 / P149 rampeovervåking 1 / 2
Ja / Nei
P15x Parametergruppe 15. Motorpotensiometerfunksjon
P150 rampe t3 oppover = nedover
0.2 – 20 – 50 s
P152 Lagre siste skal-verdi
Off / AV
P16x / P17x Parametergruppe 16. / 17. Fastpunkter 1 / 2
P160 / P170 intern skal-verdi n11 / n21
-5000 – 150 – 5000 o/min
P161 / P171 intern skal-verdi n12 / n22
-5000 – 750 – 5000 o/min
P162 / P172 intern skal-verdi n13 / n23
-5000 – 1500 – 5000 o/min
P163 / P173 n11 / n21 PI-regulator
0 – 3 – 100 %
P164 / P174 n12 / n22 PI-regulator
0 – 15 – 100 %.
P165 / P175 n13 / n23 PI-regulator
0 – 30 – 100 %
P2xx Parametergruppe 2.. Regulatorparameter
P25x Parametergruppe 25. PI-regulator
P250 PI-regulator
0 / AV
P251 P-forsterkning
0 – 1 – 64
P252 I-andel
0 – 1 – 2000 s
P3xx Parametergruppe 3.. Motorparameter
P30x / 31x Parametergruppe 30. / 31. Begrensninger 1 / 2
P300 / P310 start-stopp-turtall 1 / 2
0 – 150 o/min
P301 / P311 Minimumsturtall 1 / 2
0 – 15 – 5500 o/min
P302 / P 312 Maksimumsturtall 1 / 2
0 – 1500 – 5500 o/min
P303 / P313 strømgrense 1 / 2
0 – 150 % IN
P32x / P33x Parametergruppe 32. / 33. Motorjustering 1 / 2
P320 / P330 automatisk justering 1 / 2.
On / PÅ
P321 / P331 boost 1 / 2
0 – 100 %
P322 / P332 IxR-justering 1 / 2
0-100 %
P323 / P333 formagnetiseringstid 1 / 2
0-2 s
P324 / P334 glippkompensasjon 1 / 2
0-500 o/min
P34x Parametergruppe 34. Motorvern
P340 / P342 motorvern 1 / 2
AV / PÅ ASYNKRON
P341 / P343 kjøletype 1 / 2
EGENVENTILERT
P345 / P346 IN-UL-overvåking
0,1-500 A
P4xx Parametergruppe 4.. Referansemeldinger
P40x Parametergruppe 40. Turtallsreferansemelding
P400 turtallsreferanseverdi
0 – 750 – 5000 o/min
P401 hysterese
0 – 100 – 500 o/min
P402 forsinkelse
0–1–9s
P403 melding = "1"
0 / n < nref
P43x Parametergruppe 43. Strømreferansemelding
P430 strømreferanseverdi
0 – 100 – 150 % IN
P431 hysterese
0 – 5 – 30 % IN
P432 forsinkelse
0–1–9s
P433 melding = "1"
0 / I < Iref
P44x Parametergruppe 44. Imax-melding
P440 hysterese
122
0 – 5 – 50 % IN
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Parameteroversikt
I
5
0
P441 forsinkelse
0–1–9s
P442 melding = "1"
0 / I = Imaks
P45x Parametergruppe 45. PI-regulator_referansemelding
P450 PI-er-verdireferanse
0,0 – 100,0 %
P451 melding = "1"
1 / PI-er-verdi > PI-Ref
P5xx Parametergruppe 5.. Kontrollfunksjoner
P50x Parametergruppe 50. Turtallsovervåkinger 1 / 2
P500 / P502 turtallsovervåking 1 / 2
Off / AV (til firmwarestatus x.10)
On / motordrift/generatordrift
P501 / P503 forsinkelse 1 / 2
0 – 1 – 10 s
P54x Parametergruppe 54. Gir-/motorovervåkinger
P540 reaksjon drivenhetsvibrasjoner/advarsel
Visning av feilmeldinger
P541 reaksjon drivenhetsvibrasjoner/feil
Hurtigstopp/advarsel
P542 reaksjon oljealdring / advarsel
Visning av feilmeldinger
P543 reaksjon oljealdring / feil
Visning av feilmeldinger
P544 oljealdring / for høy temperatur
Visning av feilmeldinger
P545 oljealdring/klarsignal
Visning av feilmeldinger
P549 reaksjon bremseslitasje
Visning av feilmeldinger
P56x Parametergruppe 56. Strømbegrensning Ex e-motor
P560 strømgrense Ex e-motor
AV / PÅ
P561 frekvens A
0 – 5 – 60 Hz
P562 strømgrense A
0 – 50 – 150 %
P563 frekvens B
0 – 10 – 104 Hz
P564 strømgrense B
0 – 80 – 200 %
P565 frekvens C
0 – 25 – 104 Hz
P566 Strømgrense C
0 – 100 – 200 %
P567 frekvens D
0 – 50 – 104 Hz
P568 strømgrense D
0 – 100 – 200 %
P57x Parametergruppe 57. Motorvern
P570 frekvens E
0 – 87 – 104 Hz
P571 strømgrense E
0 – 100 – 200 %
P6xx Parametergruppe 6.. Klemmetilordning
P60x Parametergruppe 60. Binærinnganger
P601 binærinngang DI02
Moturs/stopp
P602 binærinngang DI03
Frigivelse
P603 binærinngang DI04
n11/n21
P604 binærinngang DI05
n12/n22
P608 binærinngang DI050
Feilreset
P61x Parametergruppe 61. Binærinnganger opsjon
P610 binærinngang DI10
Ingen funksjon
P611 binærinngang DI11
Ingen funksjon
P612 binærinngang DI12
Ingen funksjon
P613 binærinngang DI13
Ingen funksjon
P614 binærinngang DI14
Ingen funksjon
P615 binærinngang DI15
Ingen funksjon
P616 binærinngang DI16
Ingen funksjon
P62x Parametergruppe 62. Binærutganger basisenhet
P620 binærutgang DO01
/ FEIL
P621 binærutgang DO02
BREMS FRIGJORT
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
123
5
I
Idriftsettelse
Parameteroversikt
0
P622 binærutgang DO03
KLAR
P63x Parametergruppe 63. Binærutganger DO
P630 Virtuelle binærutganger
P64x Parametergruppe 64. Analogutganger AO1 (alternativ)
P640 AO1 analogutgang
0 / ingen funksjon
P641 AO1 referanse
0 / 3000 o/min, 100 Hz, 150 %
P642 AO1 driftsmodus
0 / ingen funksjon
P646 AO1 karakteristikk x1
-100 – 0 – +100 %
P647 AO1 karakteristikk y1
–100 – +100 %
P648 AO1 karakteristikk x2
–100 – 0 – +100 %
P649 AO1 karakteristikk y2
-100 – +100 %
P7xx Parametergruppe 7.. Styrefunksjoner
P70x Parametergruppe 70. Driftsmodi 1 / 2
P700 / P701 driftsmodi 1 / 2
21 / U/f-karakteristikk
P71x Parametergruppe 71. Stillstandsstrøm 1 / 2
P710 / P711 stillstandsstrøm 1 / 2
0 – 50 % IMot
P72x Parametergruppe 72. Skal-verdi-stoppfunksjon 1 / 2
P720 / P723 skal-verdi-stoppfunksjon 1 / 2
Off / AV
P721 / P724 skal-stoppverdi 1 / 2
0 – 30 – 500 o/min
P722 / 725 start-offset 1 / 2
0 – 30 – 500 o/min
P73x Parametergruppe 73. Bremsefunksjon 1 / 2
P731 / P734 bremseåpningstid 1 / 2
0–2s
P732 / P735 bremseaktiveringstid 1 / 2
0–2s
P74x Parametergruppe 74. Skjule turtall
P740 / P742 avblendingsdropp 1 / 2
0 – 1500 – 5000 o/min
P741 / P743 avblendingsbredde 1 / 2
0 – 300 o/min
P75x Parametergruppe 75. Master-slave-funksjon
P750 Slave-skalverdi
0: MASTER-SLAVE OFF
P751 Skalering slave-skalverdi
–10 – 0 – 1 – 10
P76x Parametergruppe 76. Manuell betjening
P760 Forrigling RUN/STOP-knapper
Off / AV
P77x Parametergruppe 77. Energibesparende funksjon
P770 energibesparende funksjon
Off / AV
P8xx Parametergruppe 8.. Enhetsfunksjoner
P80x Parametergruppe 80. Oppsett
P800 kort meny (kun FBG11B)
Short
P801 språk DBG60B
P802 fabrikkinnstilling
No / Nei
P803 parametersperre
Off / AV
P804 reset statistikkdata
Ingen aksjon
P805 nominell nettspenning
50-500 V
P806 kopi DBG til MOVITRAC® B
Ja / Nei
®
P807 kopi MOVITRAC B til DBG
Ja / Nei
P808 24VIO-hjelpespenningsutgang
1 / PÅ: 24 V er innkoblet
P809 IPOS-frikobling
P81x Parametergruppe 81. Seriell kommunikasjon
124
P810 RS485 adresse
0 – 99
P811 RS485 gruppeadresse
100 – 199
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Idriftsettelse
Parameteroversikt
I
5
0
P812 RS485 timeouttid
0-650 s
P819 feltbuss timeouttid
P82x Parametergruppe 82. Bremsedrift 1 / 2
P820 / P821 4-kvadrantdrift 1 / 2
On / PÅ
P83x Parametergruppe 83. Feilreaksjoner
P830 reaksjon klemme Ekstern feil
4 / hurtigstopp/feil (stopp med
forrigling)
P833 reaksjon timeout RS485
7 / hurtigstopp/advarsel
P836 reaksjon timeout SBus
7 / hurtigstopp/advarsel
P84x Parametergruppe 84. Reset-egenskaper
P840 manuell reset
Nei
P841 auto-reset
AV
P842 gjenstarttid
1 – 3 – 30 s
P85x Parametergruppe 85. Skalering er-turtallverdi
P850 skaleringsfaktor teller
1 – 65535
P851 skaleringsfaktor nevner
1 – 65535
P852 user-defined unit (brukerenhet)
o/min
P853 skalert turtall FBG
P86x Parametergruppe 86. Modulasjon 1 / 2
P860 / P861 PWM-frekvens 1 / 2
4 kHz
P862 / P863 PWM fix 1 / 2
Off / AV
P87x parametergruppe 87. Prosessdataparametrisering
P870 Setpoint description PO1 (skal-verdi-beskrivelse)
Kontrollord 1
P871 Setpoint description PO2 (skal-verdi-beskrivelse)
Turtall
P872 Setpoint description PO3 (skal-verdi-beskrivelse)
Ingen funksjon
P873 Actual value description PI1 (er-verdi-beskrivelse)
STATUS WORD 1 (STATUSORD 1)
P874 Actual value description PI2 (er-verdi-beskrivelse)
SPEED (TURTALL)
P875 Actual value description PI3 (er-verdi-beskrivelse)
OUTPUT CURRENT
(UTGANGSSTRØM)
P876 frigi PO-data
Yes / Ja
P87x parametergruppe 88. Seriell kommunikasjon SBus
P880 SBus protokoll
0 / MoviLink
P881 SBus adresse
0 – 63
P882 SBus gruppeadresse
0 – 63
P883 SBus timeout-tid
0 – 650 s
P884 SBus overføringshastighet
500 / 500 kbaud
P886 CANopen adresse
1 – 2 – 127
P9xx parametergruppe 9.. IPOS-parameter
P938 hastighet Task 1
0 –9
P939 hastighet Task 2
0 –9
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
125
Drift
Sikkerhetskopiering av data
6
6
Drift
6.1
Sikkerhetskopiering av data
6.1.1
Sikkerhetskopiering av data med FBG11B
Med operatørpanel FBG11B kan du lagre parameterdata fra MOVITRAC® B på operatørpanelet eller hente slike data fra operatørpanelet til MOVITRAC® B.
Kontroller at ønsket datasett ble kopiert over til omformeren.
Sikkerhetskopiering av data med FBG11B
Nivå 2
Nivå 1
Nivå 3
Enter
Start
laste
Valg av sikkerhetskopier av data
out Enter
Enter
Parameterdata fra
FBG11B MOVITRAC® B : Visning d.d.
Enter
Start
lagre
Enter
Parameterdata fra
MOVITRAC® B FBG11B : Visning U.U.
25352587
MOVITRAC® B er sperret når dataene er kopiert. Sperret tilstand vises i statusindikatoren i form av en blinkende STOP. I tillegg blinker status-LED-en langsomt gult.
Du kan oppheve sperren ved hjelp av et av følgende tiltak:
6.1.2
•
Trykk på RUN-knappen på FBG11B.
•
Koble ut nettet, vent i ti sekunder og koble nettet deretter inn igjen.
Sikkerhetskopiering av data med DBG60B
Kopier parametersettet fra MOVITRAC® B til operatørpanelet DBG60B. Da har du
følgende muligheter:
126
•
Hent frem menypunktet "COPY TO DBG" (KOPIERE TIL DBG) i kontekstmenyen.
Bekreft med OK-tasten. Parametersettet kopieres fra MOVITRAC® B til DBG60B.
•
Hent frem menypunktet "PARAMETER MODE" (PARAMETERMODUS) i kontekstmenyen. Velg parameteren P807 Copy MOVITRAC® B → DBG. Parametersettet
kopieres fra MOVITRAC® B til DBG60B.
•
Trykk på Run-knappen til FB11B eller DBG60B, eller koble enheten ut og inn igjen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Drift
Sikkerhetskopiering av data
6.1.3
6
Sikkerhetskopiering av data med UBP11A
Kopier parametersettet fra MOVITRAC® B til parametermodul UBP11A. For å gjøre
dette trykker du inn den knappen nederst på modulen som bare kan betjenes ved hjelp
av en spiss gjenstand.
Når du laster dataene tilbake til omformeren igjen, trykker du på <arrow up button>
(pil-opp-knappen) på parametermodul UBP11A.
Trykk på Run-knappen til FBG11B eller DBG60B, eller koble enheten ut og inn igjen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
127
Drift
Sikkerhetskopiering av data
6
6.1.4
Sikkerhetskopiering av data med MOVITOOLS® MotionStudio
Hvis du skal overføre data til frekvensomformer MOVITRAC® B ved hjelp av
MOVITOOLS®, må omformeren frigis igjen i etterkant på følgende måte:
•
Velg enheten i nettverket
•
Åpne kontekstmenyen med høyre museknapp
•
Velg menyen [RUN/STOP via software keypad] [1]
•
Velg [RUN] [2] i software keypad eller
Som alternativ kan du frigi omformeren igjen ved å koble den ut og inn eller ved å trykke
på <RUN>-knappen på FBG11B.
[1]
[2]
421623307
128
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Drift
Statusvisninger
6.2
Statusvisninger
6.2.1
Basisenhet / operatørpanel FBG11B
6
Statusvisningene på panelet er som følger:
Status
Visning (som opsjon med
operatørpanel FBG11B)
Blinkkode status-LED i grunn- Enhetsstatus
enheten
(High-Byte i
statusord 1)
"FRIGIVELSE"
Turtall
Grønt, permanent lys
"FRIGIVELSE" til
strømbegrensning
Blinkende turtall
Grønt, raskt blinkende lys
"STILLSTANDSSTRØM"
dc
Grønt, langsomt blinkende lys
3
"INGEN FRIGIVELSE"
Stop
Gult, permanent lys
2
"FABRIKKINNSTILLING"
SEt
Gult, raskt blinkende lys
8
"REGULATORSPERRE"
oFF
Gult, raskt blinkende lys
1
"24 V drift"
4
24U blinker
Gult, langsomt blinkende lys
0
STOPP"1)
U blinker eller 24U blinker
Gult, langsomt blinkende lys
17
FBG manuell drift aktiv, eller
omformer stoppet med
Stopp-tasten.
Symbol for FBG-manuell
drift, eller "Stopp" blinker
Gult, lys lenge på, kort av
Timeout
Feil 43 / 47
Grønt/gult, blinkende lys
"SIKKER
Kopier
Feil 97
Rødt/gult, blinkende lys
Systemfeil
Feil 10 / 17 – 24 / 25 / 32 /
37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94
Rødt, permanent lys
Overspenning/fasesvikt
Feil 4 / 6 / 7
Rødt, langsomt blinkende lys
Overlast
Feil 1 / 3 / 11 / 44 / 84
Rødt, raskt blinkende lys
Overvåking
Feil 8 / 26 / 34 / 81 / 82
Rødt, 2 x blinkende lys
Motorvern
Feil 31 / 84
Rødt, 3 x blinkende lys
1) blinkende "U" (status 17) hvis tilkoblet strømforsyningsnettet, blinkende "24U" (status 0) hvis i beredskapsmodus.
Lagring av parametersettet i FBG11B → visning u. u.
Lagring av parametersettet i enheten → visning d. d.
•
ADVARSEL! Feil tolkning av indikator U = " Sikker stopp" aktiv
Livsfare eller alvorlige personskader.
– Indikatoren U = "Sikker stopp" er ikke rettet inn mot sikkerheten og må ikke lenger
brukes sikkerhetsteknisk.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
129
Drift
Statusvisninger
6
Årsaker til
regulatorsperre
(OFF)
6.2.2
Mulige årsaker til regulatorsperren (OFF) er som følger:
•
Binær inngangsklemme på regulatorsperre programmert og aktiv.
•
Regulatorsperre gjennom PC manuell drift via MOVITOOLS® MotionStudio.
•
Midlertidig regulatorsperre: Utløses dersom frigivelse hadde fulgt direkte ved omstilling av parameter P100 Skal-verdikilde. Midlertidig regulatorsperre slettes straks
frigivelsessignalet er tilbakestilt første gang.
•
Regulatorsperre satt via IPOS®-kontrollord H484.
Status binærinnganger/-utganger
Følgende parametere finnes som visningsparametere i parametermenyen:
•
P039 Binærinnganger basisenhet
•
P048 Binærinnganger opsjon
•
P059 Binærutganger
Statusvisningen er binær. Hver binærinngang eller -utgang er tilordnet to segmenter i
7-segmentdisplayet som ligger loddrett over hverandre. Det øverste segmentet lyser
hvis binærinngangen eller -utgangen er satt. Det nederste segmentet lyser hvis binærinngangen eller -utgangen ikke er satt. De to 7-segmentdisplayene på høyre side viser
om P039 (di = binærinnganger basisenhet), P048 (dI = binærinnganger opsjon) eller
P059 (do = binærutganger) registreres.
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083
Hvis det ikke finnes noen FIO21B med binærinnganger, viser displayet dl - - -.
130
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Drift
Return-koder (r-19 – r-38)
6.3
6
Return-koder (r-19 – r-38)
Return-koder ved inntasting/endring av en enhetsparameter i FBG11B:
Nr.
Betegnelse
Forklaring
18
Only read access
Parameter kan ikke endres
19
Parameter lock activated
Ingen endring av parametere mulig
20
Factory setting in progress
Ingen endring av parametere mulig
23
Option card missing
Opsjonskortet som er nødvendig for funksjonen,
mangler
27
Option card missing
Opsjonskortet som er nødvendig for funksjonen,
mangler
28
Controller inhibit required
Regulatorsperre nødvendig
29
Invalid value for parameter
•
•
32
Enabled
Du kan ikke utføre funksjonen i tilstanden
FRIGIVELSE
34
Error in sequence
•
•
38
FBG11B incorrect data set
Lagret datasett passer ikke til enheten
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Ugyldig verdi for parametere.
Valget av FBG manuell drift er ugyldig, da
manuell PC-drift er aktiv.
Feil under lagring i FBG11B.
Ingen idriftsettelse foretatt med FBG. Foreta en
idriftsettelse med MotionStudio eller velg motor
på nytt.
131
Drift
Operatørpanel DBG60B
6
6.4
Operatørpanel DBG60B
6.4.1
Hovedskjermer
0,00 rpm
0,000 Amp
CONTROLLER INHIBIT
Visning ved /CONTROLLER INHIBIT = "0".
0,00 rpm
0,000 Amp
NO ENABLE
Visning ved ikke frigitt omformer ("ENABLE/STOP" = "0").
950 rpm
0,990 Amp
FRIGIVELSE (VFC)
Visning ved frigitt omformer.
MERKNAD 6:
FOR HØY VERDI
(DEL)=Quit
FAULT
9
IDRIFTSETTING
132
Henvisning
Feilvisning
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Drift
Operatørpanel DBG60B
6.4.2
6
Henvisninger
Henvisninger på DBG60B (ca. 2 s lange) eller i MOVITOOLS® MotionStudio /SHELL
(kvitterbar melding):
Nr.
Tekst DBG60B/SHELL
Beskrivelse
1
ILLEGAL INDEX
Indeks adressert via grensesnitt finnes ikke.
2
NOT IMPLEMENT.
•
•
•
3
READ ONLY VALUE
Det er forsøkt å endre en Read-only-verdi.
4
PARAM. INHIBITED
Parametersperre P 803 = "ON", parameter kan ikke endres.
5
SETUP ACTIVE
Det er gjort forsøk på å endre parameter under aktivert fabrikkinnstilling.
6
VALUE TOO HIGH
Det er forsøkt å legge inn en for høy verdi.
7
VALUE TOO LOW
Det er forsøkt å legge inn en for lav verdi.
8
REQ. CARD MISSING
Nødvendig opsjonskort mangler for valgt funksjon.
10
ONLY VIA ST1
Manuell modus må avsluttes med X13:ST11/ST12 (RS485).
11
ONLY TERMINAL
Manuell modus må avsluttes med TERMINAL (DBG60B eller UWS21B).
12
NO ACCESS
Tilgang til valgt parameter nektet.
13
CTRL. INHIBIT
MISSING
Sett klemme DIØØ "/regulatorsperre" = "0" for den valgte funksjonen.
14
INVALID VALUE
Det er forsøkt å legge inn en ugyldig verdi.
16
PARAM. NOT SAVED
Overløp EEPROM-buffer, f.eks. på grunn av sykliske skrivetilganger.
Parameter lagres ikke NETT-AV-sikkert i EEPROM.
17
INVERTER ENABLED
Forsøk på å utføre en ikke implementert funksjon.
Feil kommunikasjonstjeneste er valgt.
Manuell modus valgt via ikke tillatt grensesnitt (f.eks. feltmodus).
-
--
•
•
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Parameteren som skal endres kan bare stilles inn i tilstanden
"REGULATORSPERRE".
Det er gjort forsøk på å veksle til manuell modus i frigitt modus
133
Drift
Operatørpanel DBG60B
6
6.4.3
Funksjonene til operatørpanel DBG60B
Tastetilordning
DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
247460747
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Kopifunksjonen til
DBG60B
134
STOP-tast
↑-tast
RUN-knapp
OK-tast
Kontekst-tast
↓-tast
.-tast
±-tast
Tast 0-9
↔-tast
Språktast
DEL-tast
Stopp
Pil opp, ett menypunkt opp
Start
OK, bekreft inntasting
Aktiver kontekstmenyen
Pil ned, ett menypunkt ned
Desimalkomma
Endre fortegn
Tall 0-9
Menyskift
Velg språk
Slett siste inntasting
Med operatørpanel DBG60B kan komplette parametersett kopieres fra en MOVITRAC®
B til andre MOVITRAC® B-enheter. Gå frem som følger:
•
Velg menypunktet "COPY TO DBG" (kopiere til DBG) i kontekstmenyen. Bekreft med
OK-tasten.
•
Plugg operatørpanelet inn på den andre omformeren etter kopieringen.
•
Velg menypunktet "COPY TO MC07B" i kontekstmenyen. Bekreft med OK-tasten.
•
Etter kopieringen trykker du på RUN-knappen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Drift
Operatørpanel DBG60B
Parametermodus
DBG60B
6
Gå frem på følgende måte for å stille inn parametere i parametermodus:
1. Aktiver kontekstmenyen ved å trykke på konteksttasten. Menypunktet "PARAMETER MODE" står først.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
2. Start PARAMETER MODE ved å trykke på OK-tasten.
Første visningsparameter P000 "SPEED" vises. Velg
parameterhovedgruppe 0 til 9 med ↑-tasten eller ↓tasten.
P 000
SPEED
3. Velg ønsket parameterhovedgruppe med ↑-tasten
eller ↓-tasten. Den blinkende markøren står under
tallet for parameterhovedgruppen.
P 1.. NOM. VERDIER/
INTEGRATORER
4. Aktiver valgt parameterundergruppe i ønsket parameterhovedgruppe ved å trykke på OK-tasten. Den blinkende markøren går en posisjon mot høyre.
P 1.. SETPOINTS/
INTEGRATORER
5. Velg ønsket parameterundergruppe med ↑-tasten eller
↓-tasten. Den blinkende markøren står under tallet for
parameterundergruppen.
\ 13. DREHZAHLRAMPER 1
6. Aktiver parametervalget i ønsket parameterundergruppe ved å trykke på OK-tasten. Den blinkende
markøren går en posisjon mot høyre.
\ 13. SPEED
RAMPER 1
7. Velg ønsket parameter med ↑-tasten eller ↓-tasten.
Den blinkende markøren står under det tredje tallet i
parameternummeret.
\ 132
T11 UP CCW
8. Trykk på OK-tasten for å aktivere innstillingsmodus
for den valgte parameteren. Markøren står under
parameterverdien.
\ 132
s
T11 UP CCW
+0.13_
REGULATORSPERRE
9. Still inn parameterverdi med ↑-tasten eller ↓-tasten.
\ 132
s
T11 UP CCW
+0.20_
CONTROLLER INHIBIT
10. Bekreft innstillingen med OK-tasten og forlat innstillingsmodus igjen med ↔-tasten. Den blinkende
markøren står igjen under det tredje tallet i parameternummeret.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
rpm
+0.0
CONTROLLER INHIBIT
REGULATORSPERRE
REGULATORSPERRE
REGULATORSPERRE
REGULATORSPERRE
s
+0.13
CONTROLLER INHIBIT
\ 132
T11 UP CCW
s
+0.20
CONTROLLER INHIBIT
135
Drift
Operatørpanel DBG60B
6
Vekkeparameter
11. Velg en annen parameter med ↑-tasten eller ↓-tasten
eller gå til menyen for parameterundergruppene igjen
med DEL-tasten.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
12. Velg en annen parameterundergruppe med ↑-tasten
eller ↓-tasten eller gå til menyen for parameterhovedgrupper igjen med DEL-tasten.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
13. Gå tilbake til kontekstmenyen med kontekst-tasten.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
CONTROLLER INHIBIT
(regulatorsperre)
CONTROLLER INHIBIT
(regulatorsperre)
Vekkeparameteren vises i displayet på DBG60B når enheten er slått på. Etter levering
(fabrikkinnstilling) er vekkeparameteren hovedskjermen. Du kan stille vekkeparameteren inn individuelt. Mulige vekkeparametrer er:
•
Parameter (→ Parametermodus)
•
Parametere fra brukermenyen (→ Brukermeny)
•
Hovedskjerm
Slik lagrer du en vekkeparameter:
136
•
Velg først ønsket parameter i parametermodus.
•
Velg deretter menypunktet "XXXX WAKE-UP PARAM." i kontekstmenyen. Under
"XXXX" står den valgte vekkeparameteren. Bekreft med OK-tasten.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Service/feilmeldingsliste
Enhetsinformasjon
7
Service/feilmeldingsliste
7.1
Enhetsinformasjon
7.1.1
Feilminne
7
Omformeren lagrer feilmeldingen i feilminne P080. Omformeren lagrer ikke en ny feil før
det er kvittert for feilmeldingen. Det lokale operatørpanelet viser siste feil som oppstod.
Dermed stemmer verdien som er lagret i P080 og verdien som vises på operatørpanelet
ikke overens ved dobbeltfeil. Dette skjer f.eks. ved F07 overspenning i mellomkretsen
og deretter F34 rampe-timeout.
På tidspunktet for feilen lagrer omformeren følgende informasjon:
7.1.2
•
Oppstått feil
•
Status for binærinnganger / binærutganger
•
Omformerens driftstilstand
•
Omformerstatus
•
Kjølelegemets temperatur
•
Turtall
•
Utgangsstrøm
•
Aktiv strøm
•
Enhetsutnyttelse
•
Mellomkretsspenning
Utkoblingsreaksjoner
Det finnes 3 utkoblingsreaksjoner, avhengig av feilen:
Momentan stopp / feil (momentan utkobling med forrigling)
Denne feilreaksjonen fører til øyeblikkelig forrigling av sluttrinnet med samtidig betjening
av bremseutgangen, slik at en eksisterende brems settes på. Omformeren tilbakekaller
klarsignalet og setter en feilmelding.
Denne tilstanden kan bare forlates igjen med en eksplisitt feilreset.
Hurtigstopp/feil (stopp med forrigling)
Denne feilreaksjonen fører til stopp ved den innstilte stopprampen (P136 / P146). Denne
feilstoppen er tidsovervåket. Dersom drivenheten ikke når start-/stopp-turtallet innenfor
et gitt tidsintervall, inntas feiltilstanden, sluttrinnet sperres og en eksisterende brems
aktiveres. Feilmeldingen F34 Rampe-Timeout genereres. Den opprinnelige feilmeldingen overskrives. Når drivenheten når start-/stopp-turtallet, inntas feiltilstanden,
bremsen aktiveres og sluttrinnet sperres. "Feilmeldingen" settes, "driftsklar-meldingen"
stilles tilbake.
Denne tilstanden kan bare forlates igjen med en eksplisitt feilreset.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
137
Service/feilmeldingsliste
Feilmeldingsliste (F00 – F113)
7
Hurtigstopp/advarsel (stopp uten forrigling)
Feilreaksjonen tilsvarer den til hurtigstopp/feil, men med den forskjellen at omformeren
ikke tilbakekaller klarsignalet, men kun setter feilutgangen.
Ved timeout RS485 / SBus:
Hvis omformeren styres via et kommunikasjonsgrensesnitt (RS485 eller SBus), og
nettet er koblet ut og inn igjen, forblir frigivelsen deaktivert helt til omformeren får gyldige
data via det grensesnittet som er timeout-overvåket. Feilmeldingen tilbakestilles automatisk etter at kommunikasjonen er gjenopprettet.
7.1.3
Reset
Reset grunnenhet
Feilmeldinger kan tilbakestilles med følgende:
•
Reset
operatørpanel
Reset via inngangsklemmer med en tilsvarende tilordnet binærinngang. Ved levering
er DIØØ tilordnet feil-reset.
En feilmelding bekreftes ved:
•
Manuell reset på operatørfeltet (STOP/RESET-tast).
Tasten STOP/RESET har prioritet foran en klemmefrigivelse eller en frigivelse via grensesnitt.
Etter at det har oppstått feil og en programmert feilreaksjon, kan du gjennomføre en
reset med STOP/RESET-tasten. Drivenheten er sperret etter en reset. Drivenheten må
frigis med RUN-tasten.
Reset grensesnitt
En feilmelding bekreftes ved:
•
7.2
Feilmeldingsliste (F00 – F113)
Nr.
Betegnelse
Reaksjon
Mulig årsak
Tiltak
00
Ingen feil
–
–
–
01
Overstrøm
Momentan utkobling med forrigling
•
Kortsluttet utgang
•
Fjern kortslutningen.
•
Koblinger utført på utgangen
•
Koblinger skal kun utføres når
sluttrinnet er sperret.
•
For stor motor
•
Tilkoble en mindre motor.
•
Defekt sluttrinn
•
Kontakt SEW-service hvis
feilen ikke kan stilles tilbake.
•
Jordslutning i motoren.
•
Skift ut motoren.
•
Jordslutning i omformeren.
•
Skift MOVITRAC® B
•
Jordslutning i motortilførselsledningen •
Fjern jordslutningen.
•
Overstrøm (se F01)
Se F01
03
138
Manuell reset i MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Manual reset = Ja, eller i statusvinduet til reset-knappen
Jordslutning
Momentan utkobling med forrigling
•
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Service/feilmeldingsliste
Feilmeldingsliste (F00 – F113)
Nr.
Betegnelse
Reaksjon
Mulig årsak
04
Bremsevibrator
Momentan utkobling med forrigling
•
For høy generatorisk effekt
•
Forleng retardasjonsrampene
•
Brudd i bremsemotstandskretsen
•
Kontroller bremsemotstandens tilførselsledning
•
Kortslutning i bremsemotstandskretsen
•
Fjern kortslutningen.
•
Bremsemotstanden for høyohmig
•
Kontroller bremsemotstandens tekniske spesifikasjoner
•
Bremsevibrator defekt
•
Skift MOVITRAC® B
•
Jordslutning
•
Fjern jordslutningen.
Umiddelbar utkobling med lås
(kun ved 3-faset
omformer)
•
Fasesvikt
•
Kontroller nettkabelen
•
For lav nettspenning
•
Kontroller nettspenningen
Mellomkrets- Momentan utkoboverspenning ling med forrigling
•
For høy spenning på mellomkrets.
•
•
Forleng retardasjonsrampene
Kontroller bremsemotstandens tilførselsledning
Kontroller bremsemotstandens tekniske data
06
07
Nettfasefeil
Tiltak
•
•
08
09
10
11
Turtallsovervåking
Idriftsettelse
IPOS-ILLOP
Momentan utkobling med forrigling
Jordslutning
•
–
•
Mekanisk overbelastning
•
•
•
•
Reduser belastningen
Kontroller strømbegrensningen
Forleng retardasjonsrampene
Øk innstilt forsinkelse P5011)
•
Fasesvikt på nett
•
Kontroller nettfasene.
•
Fasesvikt på motor
•
Kontroller motorens tilførselsledning og motoren
•
Maks. turtall for VFC-baserte driftsmetoder overskredet.
•
Reduser maks. turtall.
Momentan utkobling med forrigling
•
Omformeren ennå ikke satt i drift
•
Sett omformeren i drift
•
Ukjent motor valgt
•
Velg en annen motor
Stopp med låsing
Kun med IPOS
•
Feilaktig kommando ved utføring av
program
•
Kontroller programmet.
•
Feilaktige betingelser ved
programutførelsen.
•
Kontroller programforløpet.
•
Funksjon finnes ikke i omformeren /
implementert
•
Bruk en annen funksjon.
•
Termisk overbelastning av
omformeren.
•
Reduser belastningen og/eller
sørg for tilstrekkelig kjøling.
Hvis en bremsemotstand er
integrert i kjøleenheten:
Monter ekstern bremsemotstand
Omformerelektronikken ødelagt,
eventuelt på grunn av elektromagnetisk påkjenning
•
Feil ved tilgang til EEPROM
•
Stopp med låsing
1724
Systemfeil
Momentan utkobling med forrigling
•
25
EEPROM
Stopp med låsing
•
•
•
•
26
Ekstern
klemme
Fjern jordslutningen.
Strømregulatoren arbeider på innstillingsgrensen på grunn av:
Overtemperatur
Programmerbar
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
•
Eksternt signal om feil registrert over
den programmerbare inngangen.
7
•
Kontroller jording og skjerming
og utbedre ved behov
Kontakt SEW-service hvis
problemet gjentar seg
Hent frem fabrikkinnstillingen,
foreta reset og sett parameterne på nytt
Kontakt SEW-service hvis
problemet gjentar seg
Utbedre feilen, eventuelt må
klemmen omprogrammeres
139
Service/feilmeldingsliste
Feilmeldingsliste (F00 – F113)
7
Nr.
Betegnelse
Reaksjon
Mulig årsak
Tiltak
31
TF/THutløser
Stopp uten låsing
• Meldingen
"Driftsklar"
opprettholdes
•
Motoren er for varm, TF har løst ut
•
Motoren avkjøles og feilen
resettes
•
Motorens TF er feilaktig eller ikke
tilkoblet.
Forbindelsen MOVITRAC® B og TF
på motoren er brutt
•
Kontroller tilkoblingene/forbindelsene mellom MOVITRAC® B
og TF
•
32
IPOS indeksoverløp
Stopp med låsing
•
Brudd på programmeringsprinsipper,
derfor internt stackoverløp
•
Kontroller og juster brukerprogrammet
34
Rampetimeout
Momentan utkobling med forrigling
•
Overskridelse av innstilt rampetid
•
Forleng rampetiden.
•
Dersom du fjerner frigivelsen, og
drivenheten overskrider stopprampetiden t13 med en bestemt tid,
signaliserer omformeren feilmelding
F34.
•
Forleng stopp-rampetiden.
Driftsmodus
Ex-e-beskyttelse
Momentan utkobling med forrigling
•
Valgt driftsmodus er feil
Godkjente metoder:
• U/f, VFC, VFC-løfteanordning
Ikke godkjente metoder:
• Flying start-funksjon
• DC-bremsing
• Gruppedrift
•
Ugyldig parametersett
•
Bruk kun parametersett 1
•
Ingen Ex e-motor er satt i drift
•
Sett Ex e-motoren i drift
•
Feil parametrisering av
frekvenspunktene
•
•
Frekvens A < frekvens B
Frekvens B < frekvens C
•
Feil parametrisering av
strømgrensene
•
Strømgrense A <
strømgrense B
Strømgrense B <
strømgrense C
•
Opsjonskorttypen er ikke tillatt
•
Sett inn riktig opsjonskort
•
Skal-verdikilde, styrekilde eller driftsmodus for dette opsjonskortet er ikke
tillatt.
•
•
•
•
Still inn riktig skal-verdikilde
Still inn riktig styrekilde
Still inn riktig driftsmodus
Kontroller parameter P120
og P121
•
Nødvendig opsjon mangler
•
Kontroller følgende
parametere:
P121 for FBG11B
P120 og P642 for FIO12B
35
36
Opsjonen
mangler
Momentan utkobling med forrigling
•
•
•
37
38
43
140
•
Frontmodul FIO21B ikke forsynt
•
Sett P808 på "PÅ" eller forsyn
basisenheten med ekstern
24 V
Feil i systemprogramvarens forløp
•
Kontroller jording og skjerming
og utbedre ved behov
Kontakt SEW-service hvis
problemet gjentar seg
Systemwatchdog
Momentan utkobling med forrigling
•
Systemprogramvare
Momentan utkobling med forrigling
•
RS485
Timeout
Stans uten låsing2)
•
Kommunikasjonen mellom omformer
og PC er brutt.
•
Kontroller forbindelsen mellom
omformer og PC.
•
Kommunikasjon med FSE24B
avbrutt
•
Kontroller spenningsforsyningen
Kontroller parameter P808
•
Systemfeil
•
•
•
Kontroller jording og skjerming
og utbedre ved behov
Kontakt SEW-service hvis
problemet gjentar seg
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Service/feilmeldingsliste
Feilmeldingsliste (F00 – F113)
Nr.
Betegnelse
Reaksjon
Mulig årsak
Tiltak
44
Enhetsutnyttelse
Momentan utkobling med låsing
•
Enhetsutnyttelsen (I × t-verdi) er for
stor
•
•
•
Reduser avgitt effekt
Forleng rampene.
Hvis nevnte punkter ikke er
mulige: Bruk en større
omformer.
45
Initialisering
Momentan utkobling med forrigling
•
Feil under initialiseringen
•
Kontakt SEW-service.
47
Systembuss 1 Stopp uten låsing2)
timeout
•
Feil på kommunikasjonen via
systembussen.
•
Kontroller systembussens
forbindelse
Kontroller P808
Kontroller spenningsforsyningen til FSE24B
Kontroller EtherCAT®-kommunikasjonen når FSE24B er
plugget
•
•
•
77
IPOSkontrollord
Stopp med låsing
•
Systemfeil
•
Kontakt SEW-service.
80
RAM-test
Momentan
utkobling
•
Intern feil på enhet, Random Access
Memory defekt
•
Kontakt SEW-service.
81
Startbetingelser
Momentan utkobling med forrigling
Bare i driftsmodus "VFC-løfteanordning":
Omformeren kunne ikke prege inn den
nødvendige strømmen i motoren under
formagnetiseringstiden:
Motoren har for liten merkeeffekt i
forhold til omformerens merkeeffekt.
•
Kontroller forbindelsen mellom
omformer og motor.
Kontroller idriftsettingsdata og
foreta om nødvendig en ny
idriftsetting.
Motorkabelen har for lite tverrsnitt.
•
Kontroller motorkabelens tverrsnitt og øk det om nødvendig.
•
•
82
84
Åpen utgang
Motorvern
Momentan utkobling med forrigling
Stopp med låsing
•
Bare i driftsmodus "VFC-løfteanordning":
•
2 eller alle utgangsfaser avbrutt
•
Kontroller forbindelsen mellom
omformer og motor.
•
Motoren har for liten merkeeffekt i
forhold til omformerens merkeeffekt.
•
Kontroller idriftsettingsdata og
foreta om nødvendig en ny
idriftsetting.
•
For høy utnyttelse av motoren
•
•
•
•
Kontroller P345 / P346
IN-UL-overvåking
Reduser belastningen.
Forleng rampene.
Lengre pausetider.
Kontakt SEW-service.
94
Kontrollsum
EEPROM
Momentan utkobling med forrigling
•
EEPROM defekt
•
97
Kopieringsfeil Momentan utkobling med forrigling
•
Frakobling av parametermodulen
under kopieringen.
Ut-/innkobling under kopiering.
Før det kvitteres for feilen:
• Last fabrikkinnstillingen
eller komplett datapost fra
parametermodulen.
98
CRC Error
Flash
Momentan
utkobling
•
Intern feil på enhet, flash-minne
defekt
•
Send enheten til reparasjon.
100
Vibrasjoner/
advarsel
Visning av
feilmeldinger
•
Vibrasjonssensoren advarer (se
driftsveiledningen Diagnoseenhet
DUV10A).
•
Finn årsaken til vibrasjonene,
videre drift er mulig til F101
oppstår
101
Vibrasjoner
feil
Hurtigstopp
•
Vibrasjonssensor melder feil
•
SEW-EURODRIVE anbefaler
å fjerne årsaken til vibrasjonene omgående
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
7
•
141
Service/feilmeldingsliste
Feilmeldingsliste (F00 – F113)
7
Nr.
Betegnelse
Reaksjon
Mulig årsak
Tiltak
102
Oljealdring/
advarsel
Visning av
feilmeldinger
•
Sensor for oljealdring advarer
•
Planlegg oljeskift
103
Oljealdring/
feil
Visning av
feilmeldinger
•
Sensor for oljealdring signaliserer en
feil
•
SEW-EURODRIVE anbefaler
å skifte girolje omgående
104
Oljealdring/
overtemperatur
Visning av
feilmeldinger
•
Sensor for oljealdring signaliserer
overtemperatur
•
•
La oljen avkjøles
Kontroller at girkjølingen
fungerer forskriftsmessig
105
Oljealdring/
klarsignal
Visning av
feilmeldinger
•
Sensor for oljealdring er ikke klar til
drift
•
Kontroller spenningsforsyningen til sensor for oljealdring
Kontroller sensor for oljealdring, skift ut ved behov
106
Bremseslitasje
Visning av
feilmeldinger
•
Bremsebelegget er nedslitt
•
Skift bremsebelegg (se driftsveiledningen Motorer)
110
Ex-ebeskyttelse
Nødstopp
•
Varighet for drift under 5 Hz
overskredet
•
•
Kontroller prosjekteringen
Forkort varighet for drift under
5 Hz
111
Systembuss
(SBus) feil
Dette feilmeldingsnummeret signaliserer til EtherCAT®- eller
feltbussmaster at det foreligger en feil i kommunikasjonen
mellom FSE24B og MOVITRAC® B. MOVITRAC® B-enheten
ville ha registrert feil 47.
•
Kontroller pluggforbindelse
FSE24B
113
Ledningsbrudd analoginngang
Programmerbar
•
Kontroller oppkoblingen
116
Feil applikasjonsmodul
Subfeil:
14: Giverfeil
29: Endebryter er nådd
42: Følgefeil
78: Programvareendebryter er nådd
•
Ledningsbrudd analoginngang AI1
•
1) Ved å endre parametere P500 / P502 og P501 / P503 stiller du inn turtallsovervåkingen. Hvis forsinkelsen stilles inn for lang, kan synking
av løfteapplikasjoner ikke forhindres på en sikker måte.
2) Ingen reset nødvendig, feilmeldingen forsvinner når kommunikasjonen er gjenopprettet.
142
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Service/feilmeldingsliste
SEW-elektronikkservice
7.3
SEW-elektronikkservice
7.3.1
Hotline
7
Under telefonnummeret til Drive Service Hotline kan du kontakte en servicespesialist
hos SEW-EURODRIVE 365 dager i året.
Velg helt enkelt retningsnummeret 0800 og tast deretter inn bokstavkombinasjonen
SEWHELP med telefonens tastatur. Du kan selvsagt også velge 0800 739 4357.
7.3.2
Sende til reparasjon
Kontakt SEW-elektronikkservicehvis en feil ikke kan rettes opp.
Oppgi alltid tallene for enhetens status når du kontakter SEW-elektronikkservice.
Da kan serviceavdelingen i SEW-EURODRIVE hjelpe deg mer effektivt.
Oppgi følgende informasjon hvis du sender en enhet til reparasjon:
7.4
•
Serienummer (se merkeplaten)
•
Typebetegnelse
•
Kort beskrivelse av applikasjonen (bruk, styring via klemmer eller serie)
•
Tilkoblet motor (motorspenning, stjerne- eller triangelkobling)
•
Feilbeskrivelse
•
Omgivelsesforhold/ytre påvirkninger
•
Egne vurderinger
•
Tidligere uvanlige hendelser
Langtidslagring
Ved langtidslagring må du koble enheten til nettspenning i minst 5 minutter annethvert
år i forbindelse med vedlikehold. Ellers forkortes enhetens levetid.
Fremgangsmåte ved ikke utført vedlikehold:
På omformerne brukes det elektrolyttkondensatorer som utsettes for aldring i spenningsfri tilstand. Denne effekten kan føre til skader på elektrolyttkondensatorene dersom
enheten kobles direkte til nettspenning etter lang tids lagring.
Ved ikke utført vedlikehold anbefaler SEW-EURODRIVE å øke nettspenningen sakte til
maks. spenning. Dette kan f.eks. gjøres ved hjelp av en reguleringstransformator hvis
utgangsspenning stilles inn i samsvar med oversikten nedenfor. SEW-EURODRIVE
anbefaler å øke spenningen fra 0 V til første trinn i løpet av noen sekunder.
SEW-EURODRIVE anbefaler følgende trinn:
AC 400/500 V-enheter:
•
Trinn 1: AC 350 V i 15 minutter
•
Trinn 2: AC 420 V i 15 minutter
•
Trinn 3: AC 500 V i 1 time
AC 230 V-enheter:
•
Trinn 1: AC 170 V i 15 minutter
•
Trinn 2: AC 200 V i 15 minutter
•
Trinn 3: AC 240 V i 1 time
Etter denne regenereringen kan enheten straks tas i bruk igjen eller lagres i lang tid med
vedlikehold.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
143
Service/feilmeldingsliste
Deponering
7
7.5
Deponering
Følg alle gyldige nasjonale bestemmelser.
Kasser komponentene, eventuelt også adskilt etter egenskaper og gjeldende forskrifter,
for eksempel som:
144
•
Elektronikkavfall (kretskort)
•
Kunststoff
•
Plate
•
Kobber
•
Aluminium
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
8
Tekniske spesifikasjoner
8.1
Tekniske data basisenhet
8.1.1
CE-merking, UL-approbasjon og C-Tick
kVA
i
f
n
8
P Hz
CE-merking
Frekvensomformerne MOVITRAC® B oppfyller bestemmelsene i lavspenningsdirektiv
2006/95/EF.
Frekvensomformerne MOVITRAC® B er komponenter som skal monteres i maskiner og
anlegg. De oppfyller EMC-produktstandard EN 61800-3, Elektriske drivenheter med
regulerbart turtall. Så lenge installasjonsmerknadene følges, er de respektive forutsetningene for CE-merkingen oppfylt for hele maskinen/anlegget som er utstyrt med dem,
på grunnlag av EMC-direktiv 2004/108/EF. Du finner nærmere informasjon om EMCgodkjent installasjon i publikasjonen EMC i drivteknikk, fra SEW-EURODRIVE.
Overholdelse av grenseverdiklasse C2 og C1 ble dokumentert på en spesifisert
prøvekonstruksjon. På forespørsel kan du få nærmere informasjon om dette fra SEWEURODRIVE.
CE-merket på merkeskiltet står for samsvar med lavspenningsdirektiv 2006/95/EF.
På forespørsel utsteder SEW-EURODRIVE en samsvarserklæring.
UL-godkjennelse / CSA / GOST-R-sertifikat / C-Tick
UL- og cUL-godkjennelse (USA) er gitt for følgende MOVITRAC® B:
®
US
•
230 V / 1-faset
•
230 V / 3-faset
•
400/500 V / 3-faset
LISTED
cUL er likestilt godkjenningen i henhold til CSA.
GOST-R-sertifikatet (Russland) er tildelt apparatserien MOVITRAC® B.
C-Tick attesterer samsvar med ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Enhetene 1 × 230 V og 3 × 400 V er utstyrt med C-Tick-merkingen.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
145
8
kVA
i
8.1.2
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
Generelle tekniske spesifikasjoner
De følgende tekniske spesifikasjonene gjelder for alle MOVITRAC® B-frekvensomformere, uavhengig av byggstørrelse og effekt.
MOVITRAC® B
Alle byggstørrelser
Interferenssikkerhet
Oppfyller EN 61800-3
Støyemisjon ved EMCgodkjent installasjon
(på nettsiden)
I henhold til grenseverdiklasse1)
• Byggstørrelse 0-2: C2 uten ytterligere tiltak
• Byggstørrelse 0-5: C1 med passende filtre / flat ferritt
C1/C2 iht. EN 61800-3
Krypstrøm
> 3,5 mA
Omgivelsestemperatur âA
(opptil 60 °C med
strømreduksjon)
•
230 V, 0,25-2,2 kW (0,34-3,0 hk) / 400/500 V, 0,25-4,0 kW (0,34-5,4 hk)
Med overlastkapasitet (maks. 150 % IN i 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C til +40 °C
Uten overlastkapasitet:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C til +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: -10 °C til +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C til +40 °C
•
3 × 230 V, 3,7-30 kW (5,0-40 hk) / 400/500 V, 5,5-75 kW (7,4-100 hk)
Med overlastkapasitet (maks. 150 % IN i 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C til +40 °C
Uten overlastkapasitet:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C til +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C til +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C til +40 °C
•
Monteringsplate ved Cold Plate < 70 °C
Derating omgivelsestemperatur (strømreduksjon)
2,5 % IN pr. K ved 40 °C til 50 °C
3 % IN pr. K ved 50 °C til 60 °C
Klimaklasse
EN 60721-3-3, klasse 3K3
Lagertemperatur
Transporttemperatur
-25 °C til +75 °C
-25 °C til +75 °C
Kjøletype
Selvkjølt:
Kapsling EN 60529 (NEMA 1)
Byggstørrelse 0-3: IP20
Byggstørrelse 4-5 effekttilkoblinger:
• IP00
• Med montert pleksiglassdeksel som følger med og montert krympeslange
(følger ikke med): IP10
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 hk)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 hk)
Eksternt kjølt:
230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 hk)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 hk)
(temperaturregulert vifte, utløserterskel 45 °C)
Driftsmodus
Varig drift
Overspenningskategori
III iht. IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Nettspenningstoleranse
EN 50160: ±10 %
Forurensningsklasse
2 iht. IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Beskyttelse mot mekanisk
aktive stoffer
3S1
Beskyttelse mot kjemisk
aktive stoffer
3C2
Tabellen fortsetter på neste side.
146
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B
Alle byggstørrelser
Installeringshøyde
Inntil h ≤ 1000 m (3281 ft): Ingen begrensning.
Ved h ≥ 1000 m (3281 ft) gjelder følgende begrensninger:
• Fra 1000 m (3281 ft) til maks. 4000 m (13120 ft):
– IN-reduksjon: 1 % pr. 100 m (328 ft)
• Fra 2000 m (6562 ft) til maks. 4000 m (13120 ft):
– Over 2000 m er sikkert skille mellom effekt- og elektronikktilkoblinger ikke lenger
gitt. Dette krever eksterne tiltak (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– En overspenningsanordning som reduserer overspenningen fra kategori III til
kategori II må forankobles.
Mål
I henhold til DIN ISO 276-v
Byggstørrelse 0:
Begrensninger for kontinuerlig
drift med 125 % IN
•
•
•
Maks. omgivelsestemperatur âA: 40 °C
Ingen DIN-skinnemontering / understrukturmotstand
Ved 1 × 230 V: Installer en nettdrossel ND
1) For at EMC-grenseverdiklassen skal kunne overholdes, må den elektriske installasjonen være utført i henhold til forskriftene.
Følg disse installasjonsmerknadene.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
147
8
kVA
i
8.1.3
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
Tekniske spesifikasjoner MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC
Oversikt MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Nettilkobling 400 / 500 V / 3-faset
148
Byggstørrelse
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
Effekt kW /
hk
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
55 / 74
75 / 100
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 hk
Alle mål er i mm (in).
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer (uten "Sikker stopp")
INNGANG
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
1)
Nominell nettspenning
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
0,9 A AC
1,1 A AC
1,4 A AC
1,8 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
0,25 kW / 0,34 hk
0,37 kW / 0,50 hk
0,37 kW / 0,50 hk
0,55 kW / 0,74 hk
IN
IN 125
1,0 A AC
1,3 A AC
1,6 A AC
2,0 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
68 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
30 W
35 W
35 W
40 W
Naturlig konveksjon / –
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6 437 in)
Masse
m
1,3 kg / 2,9 lb
1) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
149
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HK
Alle mål er i mm (in).
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer standardenhet (-00)
Delenummer "Sikker stopp" (-S01))
0005-5A3-4-x0
0008-5A3-4-x0
0011-5A3-4-x0
0015-5A3-4-x0
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
INNGANG2)
Nominell nettspenning
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
1,8 A AC
2,3 A AC
2,2 A AC
2,6 A AC
2,8 A AC
3,5 A AC
3,6 A AC
4,5 A AC
0,55 kW / 0,74 hk
0,75 kW / 1,0 hk
0,75 kW / 1,0 hk
1,1 kW / 1,5 hk
1,1 kW / 1,5 hk
1,5 kW / 2,0 hk
1,5 kW / 2,0 hk
2,2 kW / 3,0 hk
UTGANG
3 × 0 – Unett
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
IN
IN 125
2,0 A AC
2,5 A AC
2,4 A AC
3,0 A AC
3,1 A AC
3,9 A AC
4,0 A AC
5,0 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadranter-drift)
RBW_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
40 W
45 W
45 W
50 W
Naturlig konveksjon
Ekstern vifte /
12 m3/h
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6 437 in)
Masse
m
1,5 kg / 3,3 lb
1) Enhetstype MC07B...-S0 må alltid forsynes fra en ekstern 24 V DC strømforsyning.
2) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
150
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 hk
Alle mål er i mm (in).
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer standardenhet (-00)
Delenummer "Sikker stopp" (-S01))
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
INNGANG2)
Nominell nettspenning
Unett
3 × AC 380 – 500 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
5,0 A AC
6,2 A AC
6,3 A AC
7,9 A AC
8,6 A AC
10,7 A AC
2,2 kW / 3,0 hk
3,0 kW / 4,0 hk
3,0 kW / 4,0 hk
4,0 kW / 5,4 hk
4,0 kW / 5,4 hk
5,5 kW / 7,4 hk
UTGANG
3 × 0 – Unett
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
IN
IN 125
5,5 A AC
6,9 A AC
7,0 A AC
8,8 A AC
9,5 A AC
11,9 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
68 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
80 W
95 W
95 W
120 W
Naturlig konveksjon
125 W
180 W
Ekstern vifte / 18 m3/h
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6 437 in)
Masse
m
2,1 kg / 4,6 lb
1) Enhetstype MC07B...-S0 må alltid forsynes fra en ekstern 24 V DC strømforsyning.
2) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
151
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 hk
238 (9.37) *
105 (4.13)
234 (9.21)
325 (12.8)
335 (13.2)
70 (2.8)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
INNGANG1)
Nominell nettspenning
Unett
3 × AC 380 – 500 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
11,3 A AC
14,1 A AC
14,4 A AC
18,0 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
5,5 kW / 7,4 hk
7,5 kW / 10 hk
7,5 kW / 10 hk
11 kW / 15 hk
IN
IN 125
12,5 A AC
15,6 A AC
16 A AC
20 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi (4-kvadranter-drift)
RBW_min
47 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
220 W
290 W
290 W
370 W
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Ekstern vifte / 80 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
105 mm × 335 mm × 238 mm (4,13 in × 13,2 in × 9,37 in)
Masse
m
5,0 kg / 11 lb
1) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
152
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 2 / 11 kW / 15 hk
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
315 (12.4)
229 (9.02) *
335 (13.2)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
0110-5A3-4-00
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
828 527 6
INNGANG1)
Nominell nettspenning
Unett
3 × AC 380 – 500 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
21,6 A AC
27,0 A AC
UTGANG
3 × 0 – Unett
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
IN
IN 125
24 A AC
30 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
11 kW / 15 hk
15 kW / 20 hk
22 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
400 W
500 W
Ekstern vifte / 80 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
Strømbegrensning
150 % IN i min, 60 sekunder
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
Dimensjoner
b×h×d
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
Masse
m
6,6 kg / 15 lb
1) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
153
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 hk
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
INNGANG1)
Nominell nettspenning
3 × AC 380 – 500 V
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
50 / 60 Hz ± 5 %
28,8 A AC
36,0 A AC
41,4 A AC
51,7 A AC
54,0 A AC
67,5 A AC
15 kW / 20 hk
22 kW / 30 hk
22 kW / 30 hk
30 kW / 40 hk
30 kW / 40 hk
37 kW / 50 hk
UTGANG
3 × 0 – Unett
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
IN
IN 125
32 A AC
40 A AC
46 A AC
57,5 A AC
60 A AC
75 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
15 Ω
12 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
550 W
690 W
750 W
940 W
950 W
1250 W
Ekstern vifte / 180 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
Dimensjoner
b×h×d
Masse
m
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb
1) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
154
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 hk
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
INNGANG
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
1)
Nominell nettspenning
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
65,7 A AC
81,9 A AC
80,1 A AC
100,1 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
37 kW / 50 hk
45 kW / 60 hk
45 kW / 60 hk
55 kW / 74 hk
IN
IN 125
73 A AC
91,3 A AC
89 A AC
111,3 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
6Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
1200 W
1450 W
1400 W
1820 W
Ekstern vifte / 180 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
70 mm2 / AWG00
Dimensjoner
b×h×d
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
Masse
m
14 Nm / 120 lb in
27 kg / 60 lb
1) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
155
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 400 / 500 V / 3-faset / byggstørrelse 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 hk
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
INNGANG1)
Nominell nettspenning
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
Inett 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
94,5 A AC
118,1 A AC
117 A AC
146,3 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
55 kW / 74 hk
75 kW / 100 hk
75 kW / 100 hk
90 kW / 120 hk
IN
IN 125
105 A AC
131 A AC
130 A AC
162 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
6Ω
4Ω
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Ekstern vifte / 360 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
70 mm2 / AWG00
Dimensjoner
b×h×d
280 mm × 610 mm × 330 mm (11,0 in × 24,0 in × 13,0 in)
Masse
m
14 Nm / 120 lb in
35 kg / 77 lb
1) Ved Unett = 3 × 500 V må nett- og utgangsstrømmen reduseres med 20 % sammenlignet med nominelle opplysninger.
156
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
8.1.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tekniske spesifikasjoner MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC
Oversikt MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Nettilkobling 230 V / 3-faset
Byggstørrelse
0XS
0S
0L
1
2
3
4
Effekt kW /
hk
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,7 / 5,0
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
157
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 hk
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer (uten "Sikker stopp")
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
INNGANG
Nominell nettspenning
Unett
3 × AC 200 – 240 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 1 × AC 230 V)
Inett
Inett125
1,6 A AC
1,9 A AC
2,0 A AC
2,4 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
0,25 kW / 0,34 hk
0,37 kW / 0,50 hk
0,37 kW / 0,50 hk
0,55 kW / 0,74 hk
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
40 W
50 W
Naturlig konveksjon / –
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
158
35 W
40 W
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 in × 7,28 in × 6 437 in)
Masse
m
1,3 kg / 2,9 lb
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 hk
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0.16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer standardenhet (-00)
Delenummer "Sikker stopp" (-S01))
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
INNGANG
Nominell nettspenning
Unett
3 × AC 200 – 240 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 1 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
2,8 A AC
3,4 A AC
3,3 A AC
4,1 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
0,55 kW / 0,74 hk
0,75 kW / 1,0 hk
0,75 kW / 1,0 hk
1,1 kW / 1,5 hk
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
50 W
60 W
Kjøletype/kjøleluftbehov
60 W
75 W
Naturlig konveksjon / –
Strømbegrensning
150 % IN i min, 60 sekunder
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6 437 in)
Masse
m
1,5 kg / 3,3 lb
1) Enhetstype MC07B...-S0 må alltid forsynes fra en ekstern 24 V DC strømforsyning.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
159
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 hk
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
Delenummer standardutførelse (-00)
Delenummer "Sikker teknikk" (-S01))
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
INNGANG
Nominell nettspenning
3 × AC 200 – 240 V
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
50 / 60 Hz ± 5 %
5,1 A AC
6,3 A AC
6,4 A AC
7,9 A AC
7,6 A AC
9,5 A AC
1,1 kW / 1,5 hk
1,5 kW / 2,0 hk
1,5 kW / 2,0 hk
2,2 kW / 3,0 hk
2,2 kW / 3,0 hk
3,0 kW / 4,0 hk
UTGANG
3 × 0 – Unett
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
75 W
90 W
90 W
110 W
Naturlig konveksjon
105 W
140 W
Ekstern vifte /
18 m3/h
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6 437 in)
Masse
m
2,2 kg / 4,9 lb
1) Enhetstype MC07B...-S0 må alltid forsynes fra en ekstern 24 V DC strømforsyning.
160
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 1 / 3,7 kW / 5,0 hk
*
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
0037-2A3-4-00
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
828 506 3
INNGANG
Unett
3 × AC 200 – 240 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
Nominell nettspenning
12,9 A AC
16,1 A AC
UTGANG
3 × 0 – Unett
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
IN
IN 125
14,5 A AC
18,1 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
3,7 kW / 5,0 hk
5,5 kW / 7,4 hk
27 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
210 W
270 W
Ekstern vifte / 40 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimensjoner
b×h×d
105 mm × 315 mm × 173 mm (4,13 in × 12,4 in × 6,81 in)
Masse
m
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
3,5 kg / 7,7 lb
161
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 hk
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
INNGANG
Nominell nettspenning
Unett
3 × AC 200 – 240 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
19,5 A AC
24,4 A AC
27,4 A AC
34,3 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
5,5 kW / 7,4 hk
7,5 kW / 10 hk
7,5 kW / 10 hk
11 kW / 15 hk
IN
IN 125
22 A AC
27,5 A AC
29 A AC
36,3 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
12 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
380 W
475 W
Ekstern vifte / 80 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
162
300 W
375 W
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
Dimensjoner
b×h×d
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
Masse
m
6,6 kg / 15 lb
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 hk
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
INNGANG
Nominell nettspenning
3 × AC 200 – 240 V
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
50 / 60 Hz ± 5 %
40,0 A AC
50,0 A AC
48,6 A AC
60,8 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
11 kW / 15 hk
15 kW / 20 hk
15 kW / 20 hk
22 kW / 30 hk
IN
IN 125
42 A AC
52,5 A AC
54 A AC
67,5 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
7,5 Ω
5,6 Ω
PV
PV 125
580 W
720 W
720 W
900 W
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
Ekstern vifte / 180 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
25 mm2 / AWG4
Dimensjoner
b×h×d
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
Masse
m
3,5 Nm / 31 lb in
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
15 kg / 33 lb
163
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 hk
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fasenett)
Delenummer ("Sikker stopp" integrert)
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
INNGANG
Nominell nettspenning
3 × AC 200 – 240 V
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
50 / 60 Hz ± 5 %
72 A AC
90 A AC
86 A AC
107 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
22 kW / 30 hk
30 kW / 40 hk
30 kW / 40 hk
37 kW / 50 hk
IN
IN 125
80 A AC
100 A AC
95 A AC
118,8 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
3Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
1100 W
1400 W
1300 W
1700 W
Ekstern vifte / 180 m3/h
Kjøletype/kjøleluftbehov
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
70 mm2 / AWG00
Dimensjoner
b×h×d
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
Masse
m
14 Nm / 120 lb in
164
27 kg / 60 lb
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
8.1.5
i
f
n
8
P Hz
Tekniske spesifikasjoner MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC
Oversikt MOVITRAC® B
400 / 500 V
230 V
1 x 230 V
0XS
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
3
4
4
5
Nettilkobling 230 V / 1-faset
Byggstørrelse
0XS
0S
0L
Effekt kW /
hk
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
165
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 230 V / 1-faset / byggstørrelse 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 hk
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fasenett)
Delenummer (uten "Sikker stopp")
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
INNGANG
Nominell nettspenning
Unett
1 × AC 200 – 240 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 1 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
4,3 A AC
5,5 A AC
6,1 A AC
7,5 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
0,25 kW / 0,34 hk
0,37 kW / 0,50 hk
0,37 kW / 0,50 hk
0,55 kW / 0,74 hk
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
35 W
45 W
Naturlig konveksjon / –
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
166
30 W
35 W
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Dimensjoner
b×h×d
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6 437 in)
Masse
m
1,3 kg / 2,9 lb
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 1-faset / byggstørrelse 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 hk
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fasenett)
Delenummer (uten "Sikker stopp")
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
INNGANG
Nominell nettspenning
Unett
1 × AC 200 – 240 V
Nominell nettfrekvens
fnett
50 / 60 Hz ± 5 %
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 1 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
8,5 A AC
10,2 A AC
9,9 A AC
11,8 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
0,55 kW / 0,74 hk
0,75 kW / 1,0 hk
0,75 kW / 1,0 hk
1,1 kW / 1,5 hk
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
45 W
50 W
50 W
65 W
Naturlig konveksjon / –
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Dimensjoner
b×h×d
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6 437 in)
Masse
m
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
1,5 kg / 3,3 lb
167
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
AC 230 V / 1-faset / byggstørrelse 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 hk
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
373.5 (14.70)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med opsjonskort FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fasenett)
Delenummer (uten "Sikker stopp")
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
INNGANG
Nominell nettspenning
1 × AC 200 – 240 V
Unett
Nominell nettfrekvens
fnett
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 1 × AC 230 V)
Inett
Inett 125
50 / 60 Hz ± 5 %
13,4 A AC
16,8 A AC
16,7 A AC
20,7 A AC
19,7 A AC
24,3 A AC
UTGANG
Utgangsspenning
UA
Anbefalt motoreffekt 100 % drift
Anbefalt motoreffekt 125 % drift
PMot
PMot 125
Nominell utgangsstrøm 100 % drift
Nominell utgangsstrøm 125 % drift
3 × 0 – Unett
1,1 kW / 1,5 hk
1,5 kW / 2,0 hk
1,5 kW / 2,0 hk
2,2 kW / 3,0 hk
2,2 kW / 3,0 hk
3,0 kW / 4,0 hk
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Tilsynelatende utgangseffekt 100 % drift
Tilsynelatende utgangseffekt 125 % drift
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Min. tillatt bremsemotstandsverdi
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
GENERELT
Effekttap 100 % drift
Effekttap 125 % drift
PV
PV 125
Kjøletype/kjøleluftbehov
90 W
110 W
105 W
132 W
Ekstern vifte / 18 m3/h
Naturlig konveksjon
150 % IN i min, 60 sekunder
Strømbegrensning
168
70 W
90 W
Utstyrsklemmetverrsnitt/tiltrekkingsmoment
Klemmer
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Dimensjoner
b×h×d
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6 437 in)
Masse
m
2,2 kg / 4,9 lb
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
8.1.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B elektronikkdata
Funksjon
Klemme
Betegnelse
Default
Data
Skal-verdiinngang
(differanseinngang)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
Binærinnganger
X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12.6
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
Forsyningsspenning
for TF
X12:7
VOTF
Spesiell karakterisikk for TF iht. DIN EN 60947-8 /
utløseverdi 3 kΩ
Hjelpespenningsutgang / ekstern
spenningsforsyning2)
X12:8
24VIO
Hjelpespenningsutgang: U = 24 V DC,
strømbelastningsevne Imaks = 50 mA
Ekstern spenningsforsyning:
U = 24 V DC –15 % / +20 % iht. EN 61131-2
Se kapitlet Prosjektering / ekstern spenningsforsyning 24 V DC
Referanseklemme
X12:9
GND
Referansepotensial for binære og analoge
signaler, PE-potensial
Binærutganger
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
GND
DO02
DO03
GND
Reléutgang
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Sikkerhetskontakt
Se kapitlet "MOVITRAC® B elektronikkdata for funksjonell sikkerhet" (→ side 170)
Klemmereaksjonstider
Binære inn- og utgangsklemmer oppdateres hvert 5. ms.
Maks. kabeltverrsnitt
1,5 mm2 (AWG15) uten endehylser
1,0 mm2 (AWG17) med endehylser
Avisolasjonslengde
X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm
Tiltrekkingsmoment
X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0,22-0,25 Nm
+10 V, Imaks = 3 mA
0-10 V (Ri > 200 kΩ)
0-20 mA / 4-20 mA (Ri = 250 Ω),
Oppløsning 10 bit, skannesyklus 1 ms, nøyaktighet ±100 mV, 200 μA
GND = referansepotensial for binære og analoge
signaler, PE-potensial
Feilreset
Medurs/stopp
Moturs/stopp
Frigivelse/stopp
n11/n21
n12/n22
Brems frigjort
Driftsklar
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, skannesyklus 5 ms,
PLS-kompatibel
Signalnivå iht. EN 61131-2 type1 eller type3:
• 11-30 V → 1 / kontakt lukket
•
–3 til +5 V → 0 / kontakt åpen
• X12:2 / DI01 fast tilordnet høyre/stopp
• X12:5 / DI04 kan benyttes som frekvensinngang
• X12:6 / DI05 kan benyttes som TF-inngang
PLS-kompatibel, reaksjonstid 5 ms,
Imaks DO02 = 150 mA, Imaks DO03 = 50 mA,
kortslutningssikker, beskyttet mot ekstern
spenning inntil 30 V
GND = referansepotensial for binære og analoge
signaler, PE-potensial
Felles relékontakt
N/O
N/C
Belastbarhet: Umaks = 30 V, Imaks = 800 mA
1) X12:2 / DI01 fast tilordnet høyre/stopp
2) Enhetstype MC07B...-S0 må alltid forsynes med ekstern spenning.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
169
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske data basisenhet
P Hz
24 V DC effektbehov for hjelpespenning 24 V
Byggstørrelse
Effektopptak
basisenhet1)
0 MC07B..-00
DBG60B
FIO11B
Feltbussopsjon2)3)
DHP11B3)
DHE21B /
41B3)
FSE24B
1W
2W
3,4 W
4,5 W
8,5 W
1,2 W
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
1) Inkludert FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Ta hensyn til den ekstra belastningen av
binærutgangene med 2,4 W pr. 100 mA.
2) Feltbussopsjoner er som følger: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Disse opsjonene må ALLTID forsynes eksternt i tillegg.
8.1.7
MOVITRAC® B elektronikkdata for funksjonell sikkerhet
Sikkerhetsinngang X17 for enheter med integrert funksjonell sikkerhet:
Klemme
Betegnelse
X17:1
GND: Referansepotensial for X17:2
X17:2
VO24: UOUT = 24 V DC, kun til forsyning av X17:4 på samme enhet, ikke
tillatt til forsyning av andre enheter
X17:3
SOV24: Referansepotensial for +24 V DC inngang STO (sikkerhetskontakt)
X17:4
SVI24: +24 V DC inngang "STO" (sikkerhetskontakt)
Tillatt kabeltverrsnitt
En leder pr. klemme: 0,75-1,5 mm2 (AWG21 – 15)
To ledere pr. klemme: 0,75-1,0 mm2 (AWG21 – 17)
Tiltrekkingsmoment
•
•
Min. 0,22 Nm
Maks. 0,25 Nm
Byggstørrelse
Sikkerhetsrelatert 24 V DC
spenningsforsyning
Effektforbruk X17:4
Tid fra utkobling av sikkerhetsrelatert 24 V forsyningsspenning
på MOVITRAC® B til utkobling
av impulsmønster på utgangstrinn tutkobling
Tid til ny start
170
Inngangskapasitet
–
–
Min.
Type
Maks.
19.2 V DC
24 V DC
30 V DC
0S / 0L
27 µF
3W
1
270 µF
5W
2 / 2S
270 µF
3
270 µF
4
270 µF
8W
5
270 µF
10 W
0
–
–
–
20 ms
1-5
–
–
–
100 ms
–
–
6W
7,5 W
200 ms
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
8.2
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
8.2.1
Operatørpaneler
Enkeltoperatørpanel FBG11B
Delenummer: 1820 635 2
Beskrivelse
Frontmodulen FBG11B kan brukes for enkel diagnose og idriftsettelse.
kVA
i
f
n
8
P Hz
[1]
9007199279701003
[1] LED-visning
Funksjoner
Utstyr
•
Visning av prosessverdier og statusvisninger
•
Hente opp feilminne og feilreset
•
Visning og innstilling av parametere
•
Sikkerhetskopiering og overføring av parametersett
•
Brukervennlig idriftsettingsmeny for SEW-motorer og motorer av annet fabrikat
•
Manuell styring av MOVITRAC® B
•
Femsifret syv-segmentvisning / seks knapper / åtte symboler / skalverdiregulator
•
Valg mellom kort meny og lang meny
•
Kan plugges på omformeren (under drift)
•
Kapsling IP20 (EN 60529)
•
LED-visning når IPOS®-programmet er startet
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
171
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Utvidet operatørpanel DBG60B
Beskrivelse
MOVITRAC® er konstruert som basisenhet uten operatørpanel DBG60B og kan etter
ønske suppleres med operatørpanelet. MOVITRAC® 07B kan betjenes med utvidet
operatørpanel DBG60B først fra firmware 13.
Operatørpanel
Språkvarianter
Delenummer
DBG60B-01
DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL
(tysk/engelsk/fransk/italiensk/spansk/portugisisk/nederlandsk)
1820 403 1
DBG60B-02
DE/EN/FR/FI/SV/DA/TR
(tysk/engelsk/fransk/finsk/svensk/dansk/tyrkisk)
1820 405 8
DBG60B-03
DE/EN/FR/RU/PL/CS
(tysk/engelsk/fransk/russisk/polsk/tsjekkisk)
1820 406 6
DBG60B-04
TY/EN/FR/KI
(tysk/engelsk/fransk/kinesisk)
1820 850 9
Dørmonteringssett1)
Beskrivelse (= leveringsomfang)
Delenummer
DBM60B
•
•
824 853 2
Monteringshus til DBG60B (IP65)
Forlengelseskabel DKG60B, lengde 5 m (20 ft)
Forlengelseskabel
Beskrivelse (= leveringsomfang)
Delenummer
DKG60B
•
•
817 583 7
Lengde 5 m (20 ft)
4-trådet, skjermet kabel
1454354443
1) Operatørpanel DBG60B inngår ikke i leveransen og må bestilles separat.
Funksjoner
Utstyr
•
Visning av prosessverdier og statusvisninger
•
Statusvisninger av de binære inn-/utgangene
•
Hente opp feilminne og feilreset
•
Visninger og innstilling av driftsparametere og serviceparametere
•
Sikkerhetskopiering og overføring av parametersett til andre MOVITRAC® B
•
Brukervennlig oppstartmeny
•
Manuell styring av MOVITRAC® B
•
Klartekstdisplay med belysning, inntil syv språk kan stilles inn
•
Tastatur med 21 taster
•
Tilkobling mulig via forlengelseskabel DKG60B (5 m (20 ft))
•
Kapsling IP40 (EN 60529)
MERK
Opsjonen operatørenhet DBG60B kobles til frontmodulen kommunikasjon
FSC11B/12B, FSE24B eller FIO11B / FIO21B. Ved bruk av DBG60B er samtidig nettkobling av MOVITRAC® B via RS485 ikke tillatt.
172
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
i
f
n
8
P Hz
Bildet nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in).
135 (5.31)
Målskisse
DBG60B
kVA
45 (1.8)
18 (0.71)
1454357771
Mål i mm (in)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
173
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Monteringshus DBM60B / DKG60B for DBG60B
Beskrivelse
Forskjøvet montering av operatørpanel DBG60B (f.eks. i koblingsskapdøren) kan
opsjonen DBM60B. Opsjon DBM60B består av et monteringshus med kapsling IP65 og
5 m (20 ft) forlengelseskabel DKG60B.
Delenumre
•
DBM60B08248532
•
DKG60B08175837
Bildet nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in).
16
Ø4 (0.2)
.0)
54 (2
.15)
67 (2
.6)
139 (5.47)
(1
26
3)
(0.6
151 (5.94)
Målskisse
DBM60B /
DKG60B
R5
1454360843
Mål i mm (in)
174
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
Parametermodul UBP11A
18028939
Delenummer
823 933 9
Beskrivelse
•
Lagring av data fra omformeren til parametermodulen
•
Lagring av data fra parametermodulen til omformeren
•
Visning av driftstilstand
•
Forklaring av LED:
– Grønn: Data foreligger
– Blinker grønt: Dataoverføring foregår
– Gul: Data foreligger ikke
– Rød: Kopieringsfeil
MERK
Parametermodulen UBP11A kobles til frontmodulen kommunikasjon FSC11B/12B,
FSE24B eller FIO11B/FIO21B. Ved bruk av UBP11A er samtidig nettkobling av
MOVITAC® B via RS485 ikke tillatt.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
175
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Skal-verdiregulator MBG11A
Delenummer
822 547 8
Beskrivelse
•
Skal-verdiregulatoren MBG11A har to knapper og ett display. Med dem kan turtall
fjernreguleres innenfor et område fra -100 % til +100 % nmaks (P302).
•
Opptil 31 MOVITRAC® B kan styres samtidig (broadcasting).
•
Skal-verdiregulator MBG11A trenger frontmodul FSC11B/12B eller FIO11B.
Alle mål er i mm (in).
[1]
[1]
5)
[2]
[2]
60 ((2.4))
88 (3.5)
)
(2.8
38
(1.
M4
70
28 (1.1)
Mål og tilkoblingsoversikt
[1]
[1]
90 (3
(3.5)
56 (2.2)
68 (2.7)
RS-
RS+
24V
MBG11A
186412427
[1] Gjengehull på baksiden
[2] Festehull for M4-skruer
Tekniske
spesifikasjoner
Delenummer
822 547 8
Inngangsspenning
24 V DC ± 25 %
Strømbehov
ca. 70 mA
Skalverdioppløsning
1%
Seriegrensesnitt1)
RS485 for tilkobling av maks. 31 MOVITRAC®-omformere
(maks. 200 m (656 ft), 9600 baud)
Kapsling
IP65
Omgivelsestemperatur
–15 °C til +60 °C
Dimensjoner
90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5 in × 2,8 in × 1,5 in)
1) med integrert dynamisk endemotstand
176
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Grensesnittadapter
Grensesnittadapter UWS11A
MERK
For tilkobling av UWS11A kreves FSC11B/12B eller FIO11B.
Delenummer
822 689 X
Beskrivelse
Med opsjonen UWS11A omformes RS232-signaler, for eksempel fra PC-en, til RS485signaler. Disse RS485-signalene kan deretter føres til RS485-grensesnittet på
MOVITRAC®.
Opsjonen UWS11A krever en 24 V DC spenningsforsyning (Imaks = DC 50 mA).
RS232-grensesnitt
Forbindelsen mellom UWS11A og PC opprettes med en vanlig seriell grensesnittkabel
(skjermet!).
RS485-grensesnitt
Via RS485-grensesnittet til UWS11A kan maks. 32 MOVITRAC® nettkobles for kommunikasjonsformål [maks. ledningslengde 200 m (656 ft) totalt]. Dynamiske avslutningsmotstander er fast integrert. Derfor skal ingen eksterne avslutningsmotstander kobles til!
Tillatt kabeltverrsnitt:
En leder pr. klemme 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
To ledere pr. klemme 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
Målskisse
UWS11A
24V
RS+
RS-
X2:RS-232
X1:RS-485
1
2
3
4
5
75 (3.0)
1
2
3
4
5
UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)
68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939
Mål i mm (in)
Opsjon UWS11A monteres på en skinne (EN 50022-35 x 7,5) i koblingsskapet.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
177
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Tekniske
spesifikasjoner
UWS11A
Delenummer
822 689 X
Omgivelsestemperatur
0 °C til 40 °C
Lagertemperatur
–25 °C til +70 °C (i henhold til EN 60721-3-3, klasse 3K3)
Kapsling
IP20
Spenningsforsyning
24 V DC (Imaks = 50 mA)
Strømforbruk
Maks. 50 mA DC
Masse
150 g (0,35 lb)
Dimensjoner
83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3 in × 3,0 in × 0,88 in)
Grensesnittadapter UWS21B
MERK
For å koble til UWS21B kreves FSC11B/12B, FSE24B eller FIO11B/21B.
178
Delenummer
1820 456 2
Beskrivelse
Med opsjonen UWS21B omformes RS232-signaler, for eksempel fra PC-en, til RS485signaler. Disse RS485-signalene kan deretter føres til innstikksplass XT på
MOVITRAC® B.
RS232-grensesnitt
Forbindelsen mellom UWS21B og PC opprettes med en vanlig seriegrensesnittkabel
(skjermet!).
RS485-grensesnitt
Forbindelsen UWS21B – MOVITRAC® B etableres med en seriegrensesnittkabel med
RJ10-plugger.
Leveringsomfang
Leveringen av opsjon UWS21B inneholder:
•
Enhet UWS21B
•
Seriegrensesnittkabel med 9-polet Sub-D-kontakt og 9-polet Sub-D-plugg til forbindelse UWS21B – PC.
•
Seriegrensesnittkabel med to RJ10-plugger til forbindelse UWS21B – MOVITRAC® B.
•
CD-ROM med engineeringprogramvare MOVITOOLS® MotionStudio
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
Målskisse
UWS21B
kVA
i
f
n
8
P Hz
96 (3.8)
25 (0.98)
43 (1.7)
90 (3.5)
1454854283
Mål i mm (in)
Tekniske
spesifikasjoner
UWS21B
Delenummer
1 820 456 2
Omgivelsestemperatur
0 °C til 40 °C
Lagertemperatur
–25 °C til +70 °C (i henhold til EN 60721-3-3, klasse 3K3)
Kapsling
IP20
Masse
300 g (0,7 lb)
Dimensjoner
96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8 in × 1,7 in × 0,98 in)
Grensesnittadapter USB11A
MERK
For å koble til USB11A kreves FSC11B/12B, FSE24B eller FIO11B/21B.
Delenummer
824 831 1
Beskrivelse
Med opsjon USB11A kan en PC eller laptop med USB-grensesnitt kobles til innstikksplass XT på MOVITRAC® B. Grensesnittadapter USB11A støtter USB1.1 og USB2.0.
USB11A – PC
Forbindelsen USB11A – PC opprettes med en vanlig, skjermet USB-tilkoblingskabel
type USB A-B.
RS485-grensesnitt
Forbindelsen USB11A – MOVITRAC® B etableres med en seriegrensesnittkabel med
RJ10-plugger.
MOVITRAC® –
USB11A
Forbindelsen MOVITRAC® B – USB11A etableres med en seriegrensesnittkabel med
RJ10-plugger.
Leveringsomfang
Leveringen av opsjon USB11A inneholder:
•
Grensesnittadapter USB11A
•
USB-tilkoblingskabel for forbindelse USB11A - PC
•
Seriegrensesnittkabel med to RJ10-plugger til forbindelse MOVITRAC® B – USB11A.
•
CD-ROM med drivere og engineeringprogramvare MOVITOOLS® MotionStudio
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
179
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Målskisse
Mål i mm (in)
25 (0.98)
92.5 (3.64)
43 (1.7)
90 (3.0)
1454863115
Mål i mm (in)
Tekniske
spesifikasjoner
180
USB11A
Delenummer
824 831 1
Omgivelsestemperatur
0 til °C
Lagertemperatur
–25 °C til +70 °C (i henhold til EN 60721-3-3, klasse 3K3)
Kapsling
IP20
Masse
300 g (0,7 lb)
Dimensjoner
92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64 in x 1,7 in x 0,98 in)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
8.2.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Frontmoduler
Ved MOVITRAC® B finnes det to innstikksplasser for moduler som kan plugges direkte
og som kan brukes til mange forskjellige ekstrafunksjoner.
MERK
Modulene kan kun plasseres på fastsatt innstikksplass.
Kun én modul er mulig pr. innstikksplass (modulene FIO11B, FSC11B/12B og
FSE24B monteres på samme plass og kan derfor ikke benyttes samtidig).
A
B
3818921227
Innstikksplass A er reservert for FBG11B.
Innstikksplass B er reservert for én av følgende moduler:
•
FSC11B/12B
•
FSE24B
•
FIO11B/21B
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
181
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Analogmodul FIO11B
Delenummer: 1820 637 9
Beskrivelse
Analogmodul FIO11B supplerer basisenheten med følgende grensesnitt:
•
Skalverdiinngang
•
Analogutgang
•
RS485-grensesnitt
X44
FIO11B
X45 X40
HL
12345
9007199490009355
182
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
Elektronikkdata analogmodul FIO11B
Funksjon
Klemme
Betegnelse
Data
Skal-verdiinngang1)
X40:1
X40:2
AI2: Spenningsinngang
GND: Referansepotensial
–10 til +10 V
Ri > 40 kΩ
Oppløsning 10 bit
Skannesyklus 5 ms
Nøyaktighet ±100 mV, 200 μA
Analogutgang /
alternativ som
strømutgang eller
spenningsutgang
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Referansepotensial
AOV1: Spenningsutgang
AOC1: Strømutgang
0-10 V / Imaks = 2 mA
0 (4)-20 mA
Oppløsning 10 bit
Skannesyklus 5 ms
Kortslutningssikker og beskyttet mot ekstern spenning inntil 30 V
Lastmotstand RL ≤ 750 Ω
Nøyaktighet ±100 mV, 200 μA
Servicegrensesnitt
X44
RJ10
Servicegrensesnitt
EIA-standard, 9,6 kbaud
Tilkobling: Kun til serviceformål, utelukkende til punkt til
punkt-forbindelse
Maks. kabellengde 3 m (10 ft)
RS485-grensesnitt
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referansepotensial
EIA-standard, 9,6 kBaud, maks. 32 deltakere
Maks. kabellengde 200 m (656 ft)
Dynamisk endemotstand fast innebygget
X44
RJ10
Servicegrensesnitt
Tilkobling: Kun til serviceformål, utelukkende til punkt til
punkt-forbindelse
Maks. kabellengde 3 m (10 ft)
X44 og X45 er parallellkoblet i FIO11B.
1) Hvis skalverdiinngangen ikke benyttes, bør den kobles til GND. Ellers vil man få en målt inngangsspennning på –1 V til +1 V.
Klemmetverrsnittet for alle klemmer i FIO11B:
•
1,5 mm2 (AWG15) uten endehylser
•
1,0 mm2 (AWG17) med endehylser
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
183
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Digitalmodul FIO21B
Delenummer 1822 541 1
Beskrivelse
Digitalmodul FIO21B supplerer basisenheten med følgende grensesnitt:
•
Syv ekstra binærinnganger DI10-DI16
•
RS485-servicegrensesnitt
•
CAN-basert systembuss (SBus) (oppført protokoll: MOVILINK®, CANopen)
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931
Elektronikkdata digitalmodul FIO21B
Funksjon
Klemme
Betegnelse
Data
Binærinnganger
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, skannesyklus 5 ms, PLS-kompatibel
Signalnivå iht. EN 61131-2 type 1 eller type 3:
• 11 til 30 V: Kontakt lukket
• –3 til +5 V: Kontakt åpen
Som standard på "Ingen funksjon"
Servicegrensesnitt
X44
RJ10
Servicegrensesnitt
EIA-standard, 9,6 kbaud
Tilkobling: Kun til serviceformål, utelukkende til punkt til
punkt-forbindelse
Maks. kabellengde 3 m (10 ft)
Systembuss SBus
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: Referansepotensial
CAN-buss i henhold til CAN-spesifikasjon 2.0, del A og B
Overføringsteknikk i henhold til ISO 11898, maks. 64 deltakere
Bussterminering med vedlagt 120 Ω-motstand mellom SC11 og
SC12 er mulig.
Klemmetverrsnittet for alle klemmer i FIO21B:
184
•
1,5 mm2 (AWG15) uten endehylser
•
1,0 mm2 (AWG17) med endehylser
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
Kommunikasjonsmodul FSC11B
Delenummer: 1820 716 2
Beskrivelse
Kommunikasjonsmodulen
FSC11B
fører
kommunikasjonsgrensesnittene
til
MOVITRAC® B utover, for kommunikasjon med PLS, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®,
PC eller operatørpanel. Følgende grensesnitt kan brukes:
•
RS485
•
CAN-basert systembuss (SBus) (støttet protokoll: MOVILINK® / CANopen)
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451
Elektronikkdata kommunikasjonsmodul FSC11B
Funksjon
Klemme
Betegnelse
Data
Systembuss
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referansepotensial
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Referansepotensial
24VIO: Hjelpespenning /
Ekstern spenningsforsyning
CAN-buss ifølge CAN-spesifikasjon 2.0, del A og B, overføringsteknikk ifølge ISO 11898, maks. 64 deltakere, endemotstand (120 Ω) kan
tilkobles med DIP-bryter S1
Servicegrensesnitt
X44
RJ10
Servicegrensesnitt
EIA-standard, 9,6 kbaud
Tilkobling: Kun til serviceformål, utelukkende til punkt til
punkt-forbindelse
Maks. kabellengde 3 m (10 ft)
RS485grensesnitt
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referansepotensial
EIA-standard, 9,6 kBaud, maks. 32 deltakere
Maks. kabellengde 200 m (656 ft)
Dynamisk avslutningsmotstand fast innebygget
Klemmetverrsnittet for alle klemmer i FSC11B:
•
1,5 mm2 (AWG15) uten endehylser
•
1,0 mm2 (AWG17) med endehylser
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
185
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Kommunikasjonsmodul FSC12B
Delenummer: 1824 045 3
X46
0012
S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27
18240453.51
CTS
S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X46
ON
X45
S1
CTS
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
ON
S2
1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211
Beskrivelse
Kommunikasjonsmodulen
FSC12B
fører
kommunikasjonsgrensesnittene
til
MOVITRAC® B utover, for kommunikasjon med PLS, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®,
PC eller operatørpanel. Følgende grensesnitt kan brukes:
•
RS485
•
CAN-basert systembuss (SBus) (støttet protokoll: MOVILINK® / CANopen)
Følgende kommunikasjonsparametere kan stilles inn via DIP-bryter:
•
Profil (MOVILINK®, CANopen)
•
Overføringshastighet
•
Adresse
I motsetning til kommunikasjonsmodul FSC11B kan man med FSC12B stille inn en fast
CAN-adresse. Innstilling via programvare er ikke nødvendig. Adressen kan beholdes
selv om enheten skiftes ut.
186
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
Elektronikkdata kommunikasjonsmodul FSC12B
Funksjon
Klemme/
bryter
Betegnelse
Data
Systembuss
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referansepotensial
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referansepotensial
24VIO: Hjelpespenning /
Ekstern spenningsforsyning
CAN-buss ifølge CAN-spesifikasjon 2.0, del A og B, overføringsteknikk ifølge ISO 11898, maks. 64 deltakere, endemotstand (120 Ω) kan
tilkobles med DIP-bryter S1:8 (baksiden)
Servicegrensesnitt
X44
RJ10
Servicegrensesnitt
EIA-standard, 9,6 kbaud
Tilkobling: Kun til serviceformål, utelukkende til punkt til
punkt-forbindelse
Maks. kabellengde 3 m (10 ft)
RS485grensesnitt
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referansepotensial
EIA-standard, 9,6 kBaud, maks. 32 deltakere
Maks. kabellengde 200 m (656 ft)
Dynamisk avslutningsmotstand fast innebygget
DIP-bryter
S2
Adresse
Binærkodet: 1:20; 2:21; 3:22
Eksempel: Adresse 9: S2:1 og S2:4 = ON
Tillatt adresseområde:
• 0-63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1-127 (CANopen: S1:1 = ON)
S1
S1:1 CAN-profil
S1:2 125 kbaud
S1:3 250 kbaud
S1:4 500 kbaud
S1:5 1 Mbaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 endemotstand
OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Overføringshastighet: Nøyaktig én overføringshastighet kan velges
S1:6 – S1:7
• F1 og F2 er reservert og skal ikke betjenes
S1:8 kobler 120 Ω bussterminering mellom CAN high og CAN low
Klemmetverrsnittet for alle klemmer i FSC12B:
•
1,5 mm2 (AWG15) uten endehylser
•
1,0 mm2 (AWG17) med endehylser
Forinnstilte verdier for alle DIP-brytere er OFF. Verdiene som er oppført i parameter
P88. gjelder.
Hvis ingen eller flere overføringshastigheter velges via DIP-bryter S1:2 – S1:5, brukes
den overføringshastigheten som er stilt inn i parameter P884.
Hvis en ugyldig adresse stilles inn via DIP-bryter S2, gjelder de adressene som er stilt
inn i parameter P881 og P886.
Eksempler på ugyldige adresser:
•
Adresse > 63 i MOVILINK®-profil (S1:1 = OFF) eller
•
Adresse > 127 eller adresse = 0 i CANopen-profil (S1:1 = ON)
FSC12B støttes først fra MOVITRAC®-firmware 1822 5632.11.
Ved eldre firmwareversjoner er kommunikasjon via CAN ikke mulig.
SEW-EURODRIVE anbefaler å bruke engineeringprogramvare MOVITOOLS® MotionStudio fra versjon 5.80.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
187
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
EtherCAT®-modul FSE24B
Delenummer: 1824 006 2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
X44
Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215
ON
S1
FSE24B
S2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
FSE24B
ON
RUN
ERR
SYS-F
X47 X30 IN X30 OUT
X47
EtherCAT
X30 IN
24V IO: 1
Gnd: 2
X47
RS485 servicegrensesnitt
IN
X30
•
Ethercat
EtherCAT®
18240062.52
•
0013
Kommunikasjonsmodulen EtherCAT® FSE24B supplerer basisenheten med følgende
grensesnitt:
FSE24B
Beskrivelse
OUT
1 2
®
X30 OUT
3833591435
Kommunkasjonsmodulen finnes også som gatewayutførelse DFE24B.
Elektronikkdata EtherCAT® FSE24B
Funksjon
Klemme
Betegnelse
Data
EtherCAT
X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)
Innkommende og videreførende EtherCAT®forbindelse
•
•
•
Servicegrensesnitt
X44
RJ10
Servicegrensesnitt
EIA-standard, 9,6 kbaud
Tilkobling: Kun til serviceformål, utelukkende til
punkt til punkt-forbindelse
Maks. kabellengde 3 m (10 ft)
Ekstern
spenningsforsyning
X47:1
X47:2
24 V IO
GND
•
•
®
•
Fast Ethernet (100 Mbaud, fulldupleks)
Autocrossing
IEC 61158, IEC 61784-2
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
FSE24B og MOVITRAC® B forsynes med
24 V via X47
Som alternativ kan FSE24B også forsynes
kun fra MOVITRAC® B
Med DIP-bryterne S1 og S2 kan – binærkodet – en enhets-ID stilles inn og som i
MOVITOOLS® MotionStudio kan leses ut i parametergruppe P09. (bussdiagnose).
Som alternativ kan denne enhets-ID-en leses ut via indeks 10497, subindeks 3.
For å vise de utvidede diagnoseparameterene i parametergruppe P09. i parametertreet
kreves engineeringprogramvare MOVITOOLS® MotionStudio versjon 5.70 eller høyere.
188
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
8.2.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Feltbusstilkobling
Feltbussgrensesnitt DFP21B for PROFIBUS
Delenummer: 1820 962 9
1823 840 8 som sett med passende skruer.
Beskrivelse
På grunn av sitt sterke og universelle feltbussgrensesnitt med opsjon DFP21B åpner
frekvensomformeren MOVITRAC® B for tilknytning til overordnede automatiseringssystemer via PROFIBUS DP og DP-V1.
Følg informasjonen i "Feltbussgrensesnitt DFP21B PROFIBUS DP-V1" ved installeringen.
Elektronikkdata
Opsjon DFP21B
Ekstern spenningsforsyning
via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
PROFIBUS-protokollvarianter
PROFIBUS DP og DP-V1 iht. IEC 61158
Automatisk registrering av overføringshastighet
9.6 kbaud – 12 Mbaud
Koblingsteknikk
•
•
Endemotstand
Ikke integrert, må utføres med egnet PROFIBUS-kontakt med
tilkoblingsbare endemotstander
Stasjonsadresse
1-125, kan innstilles med DIP-bryter
Navn på GSD-fil
SEW_6009.GSD
DP-ID-nummer
6009hex = 24585des
Applikasjonsspesifikke parametriseringsdata
(Set-Prm-UserData)
•
•
20
21
22
23
DP-konfigurasjoner for
DDLM_Chk_Cfg
Se dokumentet "Feltbussgrensesnitt DFP21B PROFIBUS DP-V1".
24
25
26
AS
Diagnosedata
Standarddiagnose 6 byte
DFP21B
RUN
X30
BUS
FAULT
0
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
via 9-polet sub-D-kontakt
Kontaktterminering etter IEC 61158
Lengde 3 Byte
Hex-parametrisering 00,00,00
1
189
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Feltbussgrensesnitt DFS11B for PROFIBUS / PROFIsafe®
Delenummer: 1821 183 6
1823 863 7 som sett med passende skruer.
Beskrivelse
På grunn av sitt sterke og universelle feltbussgrensesnitt med opsjon DFS11B åpner
frekvensomformeren MOVITRAC® B for tilknytning til overordnede automatiseringssystemer via PROFIBUS med PROFIsafe.
Ved installeringen, følg informasjonen i Feltbussgrensesnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1
med PROFIsafe.
Elektronikkdata
Opsjon DFS11B
•
Ekstern spenningsforsyning
via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
PROFIBUS-protokollvarianter
PROFIBUS DP und DP-V1 nach IEC 61158
Automatisk registrering av overføringshastighet
9,6 kbaud – 12 Mbaud
Koblingsteknikk
•
•
Endemotstand
Ikke integrert, må utføres med egnet PROFIBUS-kontakt med
tilkoblingsbare endemotstander
Stasjonsadresse
1-125, kan innstilles med DIP-bryter
F-adresse
1-1022, kan innstilles med DIP-bryter
Navn på GSD-fil
SEW_6009.GSD
DP-ID-nummer
6009hex = 24585des
Applikasjonsspesifikke parametriseringsdata
(Set-Prm-UserData)
•
•
DP-konfigurasjoner for
DDLM_Chk_Cfg
Se dokumentet Feltbussgrensesnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1
med PROFIsafe.
Diagnosedata
Standarddiagnose 6 byte
via 9-polet sub-D-kontakt
Kontaktterminering etter IEC 61158
Lengde 3 Byte
Hex-parametrisering 00,00,00
FORSIKTIG!
Ved bruk av PROFIsafe-grensesnitt omsettes sikkerhetsrelaterte applikasjoner.
Se dokumentet Feltbussgrensesnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe.
190
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
Feltbussgrensesnitt DFD11B for DeviceNet
Beskrivelse
På grunn av sitt sterke og universelle feltbussgrensesnitt med opsjon DFD11B åpner
frekvensomformeren MOVITRAC® B for tilknytning til overordnede automatiseringssystemer via det åpne og standardiserte feltbussystemet DeviceNet.
Følg informasjonen i dokumentet "Feltbussgrensesnitt DFD11B DeviceNet" ved
installeringen.
Elektronikkdata
Opsjon DFD11B
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Ekstern spenningsforsyning
via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Kommunikasjonsprotokoll
Master-Slave Connection-Set etter DeviceNet-spesifikasjon
versjon 2.0
Antall
prosessdataord
Kan stilles inn med DIP-brytere:
• 1-24 prosessdataord ved Polled-I/O
• 1-4 prosessdataord ved Bit-Strobe I/O
Overføringshastighet
125, 250 eller 500 kbaud, justerbar med DIP-bryter
Busskabellengde
For Thick Cable iht. DeviceNet-spesifikasjon 2.0 tillegg B:
• 500 m (1640 ft) ved 125 kbaud
• 250 m (820 ft) ved 250 kbaud
• 100 m (656 ft) ved 500 kbaud
Overføringsnivå
ISO 11 98 – 24 V
Koblingsteknikk
•
•
5-polet Phoenix-Combicon-klemme
Kontaktterminering etter DeviceNet-spesifikasjon
MAC-ID
•
•
0-63, innstillbar med DIP-bryter
Maks. 64 deltakere
Støttede tjenester
•
•
•
Polled I/O
Bit-Strobe I/O
Explicit Messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set
Navn på EDS-fil
SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
191
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Feltbussgrensesnitt DFE24B for EtherCAT®
Beskrivelse
På grunn av sitt sterke og universelle feltbussgrensesnitt med opsjon DFE24B åpner
frekvensomformeren MOVITRAC® B for tilknytning til overordnede automatiseringssystemer via EtherCAT®.
Ved installering, følg informasjonen i dokumentet Feltbussgrensesnitt DFE24B
EtherCAT®.
I stedet for DFE24B kan også frontmodul FSE24B (→ side 188) benyttes. Den har flere
funksjoner og krever heller ingen ekstra FSC11B. Pr. MOVITRAC® B-enhet kreves en
FSE24B.
Elektronikkdata
Opsjon DFE24B
Ekstern spenningsforsyning
via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Standarder
IEC 61158, IEC 61784-2
Overføringshastighet
100 Mbaud fulldupleks
Koblingsteknikk
2 × RJ45 (8 × 8 modular jack)
Endemotstand
Ikke integrert fordi endemotstanden aktiveres automatisk.
OSI Layer 1/2
Ethernet II
Stasjonsadresse
Innstilling via EtherCAT®-master (→ visning med P093)
Navn på XML-fil
SEW_DFE24B.xml
Vendor ID
0x59 (CANopenVendor ID)
EtherCAT
tjenester
192
®
•
•
CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
Feltbussgrensesnitt DFE32B for PROFINET IO RT
Beskrivelse
På grunn av sitt sterke og universelle feltbussgrensesnitt med opsjon DFE32B åpner
frekvensomformeren MOVITRAC® B for tilknytning til overordnede automatiseringssystemer via PROFINET IO RT.
Følg informasjonen i dokumentet "Feltbussgrensesnitt DFE32 B PROFINET IO" ved
installeringen.
Elektronikkdata
Opsjon DFE32B
Ekstern spenningsforsyning
via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Applikasjonsprotokoll
•
•
•
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
PROFINET IO (Ethernet Frames med Framekode 8892hex)
for styring og parametrisering av frekvensomformeren.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnostikk med
nettleser.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokoll som brukes av
MOVITOOLS® MotionStudio.
Portnumre som
brukes
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet-tjenester
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Overføringshastighet
100 Mbaud i full dupleks-metode
Koblingsteknikk
2 × RJ45 med intern switch og autocrossing
Adressering
4 byte IP-adresse og/eller MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Produsent-ID
(Vendor-ID)
010Ahex
Navn på GSD-fil
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ÅÅÅÅMMDD.xml
193
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Feltbussgrensesnitt DFS21B für PROFINET / PROFIsafe®
Beskrivelse
På grunn av sitt sterke og universelle feltbussgrensesnitt med opsjon DFS21B åpner
frekvensomformeren MOVITRAC® B for tilknytning til overordnede automatiseringssystemer via PROFINET IO RT med PROFIsafe.
Ved installering, følg informasjonen i dokumentet Feltbussgrensesnitt DFS21B
PROFINET med PROFIsafe.
Elektronikkdata
Opsjon DFS21B
Ekstern spenningsforsyning
via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Applikasjonsprotokoll
•
•
•
•
PROFINET IO (Ethernet Frames med Framekode 8892hex)
for styring og parametrisering av frekvensomformeren.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnostikk med
nettleser.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokoll som brukes av
MOVITOOLS® MotionStudio.
Portnumre som
brukes
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet-tjenester
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Overføringshastighet
100 Mbaud i full dupleks-metode
Koblingsteknikk
2 × RJ45 med intern switch og autocrossing
Adressering
4 byte IP-adresse og/eller MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
F-adresse
1-1022, kan innstilles med DIP-bryter
Produsent-ID
(Vendor-ID)
010Ahex
Navn på GSD-fil
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ÅÅÅÅMMDD.xml
FORSIKTIG!
Ved bruk av PROFIsafe-grensesnitt omsettes sikkerhetsrelaterte applikasjoner.
Se dokumentet Feltbussgrensesnitt DF21B PROFINET med PROFIsafe.
194
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
Feltbussgrensesnitt DFE33B for EtherNet/IP og Modbus/TCP
Beskrivelse
På grunn av sitt sterke og universelle feltbussgrensesnitt med opsjon EtherNet/IP
DFE33B åpner frekvensomformeren MOVITRAC® B for tilknytning til overordnede automatiseringssystemer via EtherNet/IP.
Følg informasjonen i dokumentet "Feltbussgrensesnitt DFE33B EtherNet/IP" ved
installeringen.
Elektronikkdata
Opsjon DFE33B
DFE33B
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Applikasjonsprotokoll
•
•
•
xx xx xx xx
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
Ekstern spenningsforsyning
ETHERNET/IP
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
•
EtherNet/IP (Industrial Protocol) eller Modbus/TCP for
styring og parametrisering av omformeren.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnostikk med
nettleser.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokoll som brukes av
MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for automatisk
tilordning av adresseparametere.
Portnumre som
brukes
•
•
•
•
•
•
44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP
Ethernet-tjenester
•
•
ARP
ICMP (Ping)
ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5
•
•
Ethernet II
TCP/IP og UDP/IP
Automatisk registrering av overføringshastighet
10 / 100 Mbaud
Koblingsteknikk
2 × RJ45 med intern switch og autocrossing
Adressering
4 byte IP-adresse og/eller MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)
Produsent-ID
(Vendor-ID)
•
•
Hjelpemidler for
idriftsettelse
Programvarepakke MOVITOOLS® MotionStudio fra versjon 5.40
Firmwarestatus for
MOVITRAC® B
Det kreves ingen spesiell firmwarestatus.
Navn på EDS-fil
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
013Bhex (EtherNet/IP)
SEW-EURODRIVE (Modbus/TCP)
195
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Feltbussporter
Feltbussportene omformer standardfeltbusser til SEW-SBus. Pr. port kan opptil åtte
omformere adresseres.
Styringen (PLS eller PC) og frekvensomformeren MOVITRAC® B utveksler prosessdata
via feltbussen, som for eksempel kontrollord og turtall. For å koble MOVITRAC® B til feltbussporten kreves kommunikasjonsmodul FSC11B/12B. Den er også nødvendig dersom
porten integreres i omformeren. Modulen FIO11B kan ikke brukes til forbindelsen.
Generelt kan også andre SEW-enheter (f.eks. frekvensomformer MOVIDRIVE®)
tilknyttes og brukes på feltbussen.
Portfunksjonene finnes i to forskjellige utførelser:
•
Integrert i omformeren: DF..B feltbussgrensesnittet er montert i MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
MOVITRAC® B
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351335435
•
I eget hus: DF..B feltbussgrensesnittet er montert i et UOH11B-hus.
MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351336971
196
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
MERK
Hvis et feltbussgrensesnitt fra fabrikken er montert i en MOVITRAC® B, er SBusadressen P881 allerede stilt inn på "1".
Ved MOVITRAC® B uten feltbussgrensesnitt er SBus-adressen P881 allerede stilt inn
på "0" fra fabrikken.
For tilkobling til feltbusser finnes det porter for følgende bussystemer.
Buss
Eget hus
Integrert i omformer1)
PROFIBUS
DFP21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B
DeviceNet
DFD11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B
EtherCAT®2)
DFE24B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B
PROFINET
DFE32B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B
EtherNet/IP + Modbus/TCP
DFE33B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B
PROFIsafe®
DFS11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B
PROFINET / PROFIsafe®
DFS21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B
PROFIBUS /
1) Integrering i omformer ikke ved byggstørrelse 0XS.
2) Som alternativ kan også alle MOVITRAC® B-enheter kobles til et EtherCAT®-nettverk via en frontmodul
FSE24B.
Ved MOVITRAC® B med montert opsjonskort følger en tilkoblingskabel for SBus-forbindelsen med ved levering.
Når porten forsynes av MOVITRAC® B, må MOVITRAC® B selv forsynes med 24 V DC
på klemme X12.8 og X12.9.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
197
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Funksjonsprinsipp
Feltbussportene har standardiserte grensesnitt. Koble de underlagrede MOVITRAC® Benhetene til feltbussporten via enhetssystembussen (SBus).
Forsidevisning MOVITRAC® B /
UOH11B
H1
H2
Beskrivelse
Funksjon
LED H1 (rød)
Systemfeil (kun for portfunksjonalitet)
LED H2 (grønn)
Reservert
X24 X-terminal
RS485-grensesnitt for diagnostikk ved hjelp
av PC og MOVITOOLS® MotionStudio
X24
Alle mål er i mm (in).
185 (7.28)
28 (1.1)
257.5 (10.14)
234.5 (9.232)
4.5 (0.18)
224 (8.82)
5.5 (0.22)
Målskisse UOH
22.5 (0.886)
30 (1.2)
100 (3.94)
9007199470367499
198
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
8.2.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Controller MOVI-PLC®
Enhetsutførelser
Styringen MOVI-PLC® er tilgjengelig i forskjellige utførelser som er ulike på grunn av
utførelsen med blokker fra forskjellige biblioteker. Ved installering, se dokumentet Styring MOVI-PLC®.
Enhetsutførelse MOVI-PLC®
Beskrivelse
MOVI-PLC®
basic
Styring MOVI-PLC® basic
MOVI-PLC®
advanced
DHP11B-T0
1)
DHP11B-T1
I tillegg til utførelse T0 muliggjør teknologiutførelse I blant annet
kamskive og synkronløp
DHP11B-T21)
I tillegg til utførelse T1 muliggjør teknologiutførelse II blant annet
handling
DHE21B/41B
Funksjonene til MOVI-PLC® basic, i tillegg store ytelsesreserver og
høyhastighetsgrensesnitt.
1) Utførelsene T1 og T2 er kun til en viss grad hensiktsmessige sammen med MOVITRAC® B. Ta kontakt
med SEW-EURODRIVE.
Beskrivelse
Med styringen MOVI-PLC® basic DHP11B tilbyr SEW-EURODRIVE i sin produktportefølje programmerbare styringer i henhold til IEC 61131-3 og PLCopen.
Opsjon DHP11B integreres fra fabrikken (ikke i byggstørrelse 0XS) eller leveres i eget
hus UOH. Kun SEW-EURODRIVE skal foreta utvidelser av enheten med nevnte opsjon.
Styringen MOVI-PLC® DHP11B.. er utstyrt med et PROFIBUS DP-V1 slavegrensesnitt,
to SBus-grensesnitt (CAN), RS485 og åtte digitale inn-/utganger der fem av dem er
avbruddssikre. DHP11B kan styre 12 enheter samtidig (MOVIDRIVE®, MOVITRAC®,
MOVIMOT®).
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
199
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
MOVI-PLC® basic DHP11B
Elektronikkdata MOVI-PLC® basic DHP11B:
Statusvisninger
Lysdioder for
• Spenningsforsyning I/O
• Firmware
• Program
• PROFIBUS
• Systembusser
Feltbuss
•
•
•
•
•
•
Systembuss
•
•
•
•
•
2 systembusser (CAN) for styring av 12 omformere og
CANopen I/O-moduler
CAN-sjikt 2 (SCOM syklisk, asyklisk) eller via SEWMOVILINK®-protokollen
Overføringshastighet: 125 kbaud – 1 Mbaud
Bussterminering ekstern
Adresseområde: 0-127
Engineering
Via RS485, PROFIBUS og systembussene
Drift med
operatørpanel
Via RS485
Koblingsteknikk
•
•
•
Binærinnganger/
-utganger
Åtte I/O iht. IEC 61131-2, konfigurerbar som inn- eller utgang,
derav fem avbruddssikre.
Minne
•
•
•
Program: 512 Kbyte
Data: 128 Kbyte
Retain: 24 Kbyte
Hjelpemidler for
idriftsettelse
•
Programmeringsspråk
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Biblioteker for optimalisert styring av omformerne
•
200
PROFIBUS DP og DPV1 iht. IEC 61158
Automatisk registrering av overføringshastighet fra 9,6 kbaud
til 12 Mbaud
Bussterminering med egnet plugg
GSD-fil SEW_6007.GSD
DP-ID-nummer 6007hex (24579des)
Maksimalt 32 prosessdata
PROFIBUS: 9-polet Sub-D-plugg iht. IEC 61158
Systembusser og I/O:Pluggbare klemmer
RS485: RJ10
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Elektronikkdata MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Opsjon DHE21B/41B
Delenummer
•
Opsjon DHE21B: 1823 607 3
Opsjon DHE41B: 1821 160 7
Elektrisk forsyning
•
X26: U = DC 24 V (–15 % / +20 %)
DGND må jordes (PELV)
Effektopptak: Pmaks = 8,5 W
Imaks = 600 mA
X31: Binære inn- og utganger må forsynes separat med 24 V DC.
•
•
•
Potensialnivåer
Opsjon DHE21B/41B har følgende potensialnivåer:
• Potensial styring / CAN 1 / COM1
• Potensial COM2
• Potensial binære inn- og utganger
• Potensial systembuss CAN 2
Minne
• Retaindata: 32 Kbyte
• Systemvariabler (Retain): 8 KByte
Programminne:
• DHE21B: 2 Mbyte (for brukerprogram, inkl. IEC-biblioteker)
• DHE41B: 6 Mbyte (for brukerprogram, inkl. IEC-biblioteker)
Dataminne:
• DHE21B: 4 Mbyte (for IEC-applikasjon)
• DHE41B: 8 Mbyte (for IEC-applikasjon)
1455764363
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
201
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Opsjon DHE21B/41B
Systembuss CAN 2
X32:1 – X32:3
Systembuss CAN 1
X33:1 – X33:3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ethernet 1
X36
Systembuss, reservert
Ethernet 2
X37
•
•
USB
RS485-grensesnitt
COM1/2
X34:1 – X34:4
SD-minnekort
Engineering
TCP/IP
Tilkoblingsmuligheter: Engineering-PC, annen styring, Intranet
USB 1.0 for tilkobling av engineering-PC (under forberedelse)
•
•
•
•
•
•
•
202
Systembuss CAN 1 og CAN 2 iht. CAN-spesifikasjon 2.0, del A og B, overføringsteknikk
iht. ISO 11898
Systembuss CAN 2 er galvanisk adskilt
Maks. 64 deltagere per CAN-systembus
Maks. 64 SCOM transmit-objekter / 32 receive-objekter per CAN-systembus
Adresseområde 0-127
Overføringshastighet: 125 kbaud – 1 Mbaud
Hvis X32 eller X33 er busstermineringen, må du tilkoble en endemotstand (120 Ω)
eksternt
Du kan trekke ut plugg X32 eller X33, uten å avbryte systembus
Systembuss kan brukes i sjikt 2 (SCOM syklisk, asyklisk) eller iht. SEW-MOVILINK®protokoll
For tilkobling av operatørpanel DOP11A/B eller en girmotor med integrert frekvensomformer MOVIMOT®
I/O-standard, 57,6 / 9,6 kbaud, maks. kabellengde 200 m totalt
Dynamisk endemotstand fast innebygget
PC-lesbart
Inneholder:
– Firmware
– IEC-program
– Data
Min. 128 MB minne
Utførelser, delenumre og funksjoner:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Funksjoner: Administrering turtallsregulering, posisjonering, f.eks. med bibliotek
MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Funksjoner: I tillegg f.eks. kamskive, elektronisk gir, kambrytermekanisme
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Funksjoner: I tillegg f.eks. handling
Engineering foretas via et av følgende grensesnitt:
• Ethernet 2 (X37)
• under forberedelse: USB (X35)
Engineering av alle SEW-komponenter som er tilkoblet styringen MOVI-PLC® advanced
DHE41B kan foretas via styringen MOVI-PLC® advanced DHE41B.
Engineering av styringen MOVI-PLC® advanced DHE41B kan ikke foretas via omformerne.
• Engineeringprogramvare MOVITOOLS® MotionStudio med PLC-redigeringsprogram
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
P Hz
Styreteknikk
Styreteknikken til SEW-EURODRIVE består av en skalerbar modul med kontrollere som
enten kan programmeres i IEC 61131-3 (MOVI-PLC®) eller konfigureres via ferdige
applikasjonsmoduler (CCU). Kontrollerne kan enten integreres direkte i enheten som
opsjonskort eller drive et ønsket antall SEW-drivelektronikkmoduler (UOH-hus) som
kompaktstyring. For MOVITRAC® B anbefaler SEW-EURODRIVE ytelsesklasse Basic
og Standard, da disse er konstruert for applikasjoner med koordinerte enkelaksebevegelser av opptil 16 akser.
Programmerbar
Motion Controlstyring
(MOVI-PLC®)
Ved å ta i bruk SD-kort av typen OMH41B kan kontrolleren brukes som programmerbar
Motion Control-styring MOVI-PLC®. MOVI-PLC® er en serie med programmerbare
Motion Control-styringer. De gir en komfortabel og effektiv automatisering av drivløsningen, logikkbearbeidelse og sekvensstyringer ved hjelp av programmeringsspråkene iht.
standard IEC 61131-3.
•
MOVI-PLC® er gjennomgående takket være den optimaliserte styringen av hele
SEW-omformerporteføljen og den enkle oppgraderingen til en mer effektiv
MOVI-PLC® på grunn av programmenes gjennomgående sekvenser.
•
MOVI-PLC® kan skaleres på grunn av flere forskjellige maskinvareplattformer (standard, advanced, ...) og modulære programvarekonsepter (biblioteker for mange forskjellige applikasjoner).
•
MOVI-PLC® er effektiv på grunn av omfattende teknologier (f.eks. kamskive, synkronløp) og styringen av krevende applikasjoner (f.eks. handling).
Ytelsesklasse
MOVI-PLC®
standard
Kontroller DH.21B gjør det mulig å utføre koordinerte enkelaksebevegelser og implementere eksterne inn- og utganger og Drive Operator Panel (DOP). Dermed er
opsjonen DH.21B egnet som modulstyring og som standalone-styring for maskiner med
middels kompleksitet.
Konfigurerbar
applikasjonskontroller (CCU)
Ved å ta i bruk SD-kort av typen OMC41B kan kontrolleren brukes som konfigurerbar
applikasjonskontroller (CCU). Dermed kan man kun utføre standardiserte applikasjonsmoduler som er opprettet av SEW-EURODRIVE. Applikasjonsmodulene settes raskt og
enkelt i drift via en grafisk konfigurering. Et definert prosessdatagrensesnitt stiller disse
funksjonene til rådighet for en overlagret styring. Som støtte ved oppstarten finnes det
en prosessdatamonitor med styredrift.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
8
203
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Ytelsesklasse
CCU Standard
Ytelsesklassen CCU Standard er tilpasset applikasjonsmoduler med enkelaksefunksjoner og middels reaksjonstider. Maksimalt kan 16 akser kobles til en konfigurerbar
applikasjonskontroller. Følgende applikasjonsmoduler finnes og kan settes i drift med
verktøyet "AxisConfigurator":
•
Turtallsinnstilling
•
Kamposisjonering
Enhetsutførelser
Som opsjonskort
Som
kompaktstyring i
UOH-hus
Dokumentasjon
til MOVI-PLC®
204
Opsjonskort
Beskrivelse
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Kontroller Standard
DHE21B-T0
Kontroller med integrert Ethernet-grensesnitt (protokoll UDP, TCP/IP) for automatisering av koordinerte enkelaksebevegelser. USB-grensesnitt for engineering
og SD-kort for enkel datahåndtering.
Opsjonskort
Beskrivelse
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Kontroller Standard
DHE21B-T0
Kontroller med integrert Ethernet-grensesnitt (protokoll UDP, TCP/IP) for automatisering av koordinerte enkelaksebevegelser. USB-grensesnitt for engineering
og SD-kort for enkel datahåndtering.
Kontroller DHF21B-T0
Som DHE21B men i tillegg med feltbuss-slavegrensesnittene Profibus og
DeviceNet.
Kontroller DHR21B-T0
Som DHE21B men i tillegg med Industrial-Ethernet-grensesnittene PROFINET,
Ethernet IP og Modbus TCP.
Du finner detaljert informasjon om funksjoner, prosjektering og tekniske spesifikasjoner
i følgende dokumenter:
•
Håndbok "Kontroller DHE21B / DHF21B / DHR21B (standard), DHE41B / DHF41B /
DHR41B (advanced)"
•
Håndbok "Styring MOVI-PLC® basic DHP11B.."
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
8.2.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Switchmodul UWU52A
Tekniske
spesifikasjoner
Målskisse
Switchmodul UWU52A
Delenummer
188 181 7
Inngangsspenning
1 × AC 110 – 240 V
Spenningsområde
AC 95-265 V, DC 110-300 V
Frekvens
50/60 Hz
Maksimal tomgangsstrøm
40 mA AC
Nominell inngangsstrøm
ved 1 × 110 V AC
ved 1 × 230 V AC
1,04 A AC
0,63 A AC
Utgangsspenning
24 V DC (–1 % / +3 %)
Nominell utgangsstrøm
ved 40 °C
ved 55 °C
2.5 A DC
2.0 A DC
Ripple
< 50 mV
Interferensspenning
< 120 mV
Effekttap
< 5,5 W
Masse
0.23 kg (0.51 lb)
Driftstemperatur
0 °C til +55 °C (kondensering ikke tillatt)
Kapsling
IP20 (EN 60529)
Kapslingsgrad
I
Tilkobling
Skruklemmer for kabeltverrsnitt 0,20-2,5 mm2 (AWG24 – AWG13)
Tiltrekkingsmoment 0,4-0,5 Nm
Alle mål er i mm (in).
109 (4.29)
38 (1.5)
76 (3.0)
101 (3.98)
EN 60715TM35
4 (0.2)
269954187
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
205
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
8.2.7
Regenerativ enhet
For MOVITRAC®-B-omformere som fungerer i regenererende drift fra byggstørrelse 2 i
4Q-modus kan, som alternativ til bremsemotstander, den regenerative enheten
MOVIDRIVE® MDR60A benyttes. En forutsetning for dette er et ytelsessterkt forsyningsnett. Du finner detaljert informasjon i systemhåndboken Regenerativ enhet
MOVIDRIVE® MDR60A/61B og motorvekselretter MDX62B, som kan bestilles hos
SEW-EURODRIVE.
MOVIDRIVE® MDR60A forsyner likespenningsmellomkretsen til de tilkoblede
MOVIDRIVE®-drivenhetsomformerne ved motordrift med elektrisk energi fra nettet. Ved
regenerativ drift fører den energi fra likespenningsmellomkretsen tilbake til nettet.
UL-godkjennelse
®
US
LISTED
Beskyttelses- og
overvåkningsfunksjoner
Enhetene MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00 og MDR60A0750503-00 har UL- og cUL-godkjennelse. cUL er ekvivalent til CSA-godkjennelsen. Enheten
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 har ingen UL- eller cUL-godkjennelse.
•
Overvåking og beskyttelse mot termisk overlast.
•
Registrering av nettbrudd under last innenfor en halvbølge i forsyningssystemet.
•
Beskyttelse mot overspenning.
9007200709048587
206
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
Den regenerative
enhetens
egenskaper
sammenlignet med
en omformer med
bremsemotstand
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Energiebalanse: Generatorisk energi mates tilbake til nettet i stedet for å konverteres
til spillvarme.
•
Redusert installasjonsomfang i forbindelse med flere omformere (nett- og bremsemotstandstilkoblinger). En bremsemotstand er likevel nødvendig for regulert stopp.
•
Innsparing av plass i koblingsskap og vifteeffekt hvis bremsemotstanden tidligere ble
montert i koblingsskap.
Generelle tekniske data
Regenerativ enhet MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A
0150-503-00 (byggstørrelse 2)
0370-503-00 (byggstørrelse 3)
0750-503-00 (byggstørrelse 4)
Interferenssikkerhet
Oppfyller EN 61800-3
Støyemisjon ved EMC-godkjent installasjon
Oppfyller EN 61800-3:
• med nettfilter NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• med nettfilter NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• med nettfilter NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• med nettfilter NF150-503 (MDR60A0750-503-00)
Omgivelsestemperatur
âU
Derating omgivelsestemperatur
0 °C til +40 °C
IN-reduksjon: 3 % IN pr. K til maks. 60 °C
Klimaklasse
EN 60721-3-3, klasse 3K3
Lagringstemperatur
1)
âL
–25 °C til +70 °C (EN 60721-3-3, klasse 3K3)
Kjølemetode (DIN 51751)
Ekstern kjøling
(temperaturregulert vifte, utløserterskel 50 °C)
Kapsling
EN 60529
(NEMA1)
IP20
IP20
IP00 (effekttilkoblinger)
IP10 (effekttilkoblinger)
• som standard leveres pleksiglassdeksel montert
• med montert krympeslange (inngår ikke i leveransen)
IP20
• med montert berøringsvern DLB11B
byggstørrelse 2
byggstørrelse 3
byggstørrelse 4
Driftsmodus
Kontinuerlig drift (EN 60149-1-1 og 1-3)
Overspenningskategori
III etter IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Forurensningsklasse
2 etter IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Installeringshøyde
h ≤ 1000 m: ingen begrensning.
Ved h ≥ 1000 m gjelder følgende begrensninger:
• Fra 1000 m til maks. 4000 m:
– PN-reduksjon: 1 % pr. 100 m
• Fra 2000 m (6562 ft) til maks. 4000 m (13120 ft):
– Over 2000 m er sikkert skille mellom effekt- og elektronikktilkoblinger ikke
lenger gitt.
Dette krever eksterne tiltak (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– En overspenningsbeskyttelsesanordning som reduserer overspenningen
fra kategori III til kategori II må forankobles.
1) Ved langtidslagring: Koble til nettspenningen i minst 5 min annethvert år, ellers kan enhetens levetid reduseres.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
207
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Tekniske spesifikasjoner MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 byggstørrelse 2 og byggstørrelse 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardutførelse
Utførelse med lakkerte kretskort
Delenummer
Byggstørrelse 2
0150-503-00
0150-503-00/L
Byggstørrelse 3
0370-503-00
0370-503-00/L
1 825 271 0
1 825 272 9
826 658 1
829 672 3
INNGANG
3 × AC 380 V – 500 V
Nominell nettspenning
(iht. EN 50160)
Unett
Nettfrekvens
fnett
Nominell tilkoblingseffekt
PN
15 kW
37 kW
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
29 A AC
66 A AC
50 Hz – 60 Hz ±5 %
ELEKTRONIKKLEMMER
Binærinnganger
Innvendig motstand
PLS-kompatibel (EN 61131), skannesyklus 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Signalnivå
+13 V – +30 V = "1" = kontakt lukket
-3 V – +5 V = "0" = kontakt åpen
PLS-kompatibel (EN 61131-2), responstid 1 ms, kortslutningssikker, Imaks = 50 mA
Binærutganger
Signalnivå
"0"=0 V, "1"=+24 V, Viktig: Ekstern spenning skal ikke tilkobles.
MELLOMKRETS
25 kVA
50 kVA
Tilsynelatende utgangseffekt
(ved Unett = 3 × AC 380 – 500 V)
SA
Mellomkretsspenning
(ved nominell nettstrøm Inett)
UZK
Nominell mellomkretsstrøm
(ved nominell nettstrøm Inett)
IZK
35 A DC
70 A DC
Maks. mellomkretsstrøm
IZK_maks
53 A DC
105 A DC
DC 560 V – 780 V
GENERELT
Effekttap ved PN
PVmaks
Kjøleluftbehov
Tilkobling effektklemmer
X1, X2
Tillatt tiltrekkingsmoment
Tillatt kabeltverrsnitt
Tilkobling elektronikklemmer
X3
Masse
Dimensjoner
Nettdrossel (alltid nødvendig)
Nettfilter (ekstra)
Til MOVITRAC®
Anbefalt nettsikring
208
b×h×d
120 W
950 W
100 m3/h
180 m3/h
Pluggbare rekkeklemmer
Endehylse DIN 46228
Kombinasjonsskrue M6
1,8 Nm (16 in-lb)
3,5 Nm (31 in-lb)
6 mm2 (AWG9)
PE: M4 med 1,5 Nm (13 n-lb)
25 mm2 (AWG4)
Tillatt kabeltverrsnitt:
•En leder pr. klemme: 0,20-2,5 mm2 (AWG 24-13)
•to ledere pr. klemme: 0,25-1 mm2 (AWG 23-17)
4 kg (8.8 lb)
16 kg (35 lb)
118 mm × 320 mm × 127 mm
(4,65 in × 12,6 in × 5,0 in)
200 mm × 465 mm × 221 mm
(7,87 in × 18,3 in × 8,7 in)
ND045-013,
LN = 0,1 mH
Delenummer
826 013 3
ND085-013
LN = 0,1 mH
Delenummer
826 014 1
NF035-503 opptil 15 kW
Delenummer 827 128 3
NF048-503 opptil 22 kW (15 kW × 125 %)
Delenummer 827 117 8
NF085-503,
Delenummer 827 415 0
0055 – 0150
0055 – 0370
63 A
100 A
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 byggstørrelse 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardutførelse
Utførelse med lakkerte kretskort
Byggstørrelse 4
0750-503-00
0750-503-00/L
Delenummer
826 556 9
829 673 1
INNGANG
Nominell nettspenning
(iht. EN 50160)
Unett
3 × AC 380 V – 500 V
50 Hz – 60 Hz ±5 %
Nettfrekvens
fnett
Nominell tilkoblingseffekt
PN
75 kW
Nominell nettstrøm
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Inett
117 A AC
ELEKTRONIKKLEMMER
Binærinnganger
Innvendig motstand
Potensialfri (optokobler), PLS-kompatibel (EN 61131), skannesyklus 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Signalnivå
+13 V – +30 V = "1"
= kontakt lukket
-3 V – +5 V = "0"
= kontakt åpen
PLS-kompatibel (EN 61131-2), responstid 1 ms, kortslutningssikker, Imaks = 50 mA
Binærutganger
Signalnivå
"0"=0 V, "1"=+24 V,
Viktig: Ekstern spenning skal ikke tilkobles.
MELLOMKRETS
Tilsynelatende utgangseffekt
(ved Unett = 3 × AC 380 – 500 V)
SA
90 kVA
Mellomkretsspenning
UZK
DC 560 V - 780 V
Nominell mellomkretsstrøm
(ved nominell nettstrøm Inett)
IZK
141 A DC
Maks. mellomkretsstrøm
(ved nominell nettstrøm Inett)
IZK_maks
212 A DC
GENERELT
Effekttap ved PN
PVmaks
Kjøleluftbehov
Tilkobling effektklemmer
(L1, L2, L3 ved byggstørrelse 6)
X1, X2
1700 W
360 m3/h
Tilkoblingsbolt M10
Tillatt tiltrekkingsmoment
14 Nm (120 in-lb)
Tillatt kabeltverrsnitt
70 mm2 (AWG2/0)
Tilkobling effektklemmer SKS 1-3
Tilkobling elektronikklemmer
(X2 ved byggstørrelse 6)
–
X3
Masse
Dimensjoner
Tillatt kabeltverrsnitt:
•En leder pr. klemme:
0,20-2,5 mm2 (AWG 24-13)
•to ledere pr. klemme:
0,25-1 mm2 (AWG 23-17)
24 kg (53 lb)
b×h×d
280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20.6 in × 8.07 in)
Nettdrossel (alltid nødvendig)
ND200-0033
LN = 0,03 mH
Delenummer 826 579 8
Nettfilter (ekstra)
NF150-503,
Delenummer 827 417 7
Til MOVITRAC®
Anbefalt nettsikring
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
0055 – 0750
175 A
209
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Målskisser
Ved montering i koblingsskapet må følgende minimum fritt rom tas hensyn til:
•
Over og under henholdsvis 100 mm (3,9 in)
•
Fritt rom mot sidene er ikke nødvendig
118
315
80
295
315
10
6
320
MOVIDRIVE®
MDR60A0150
byggstørrelse 2
127
3349923979
Mål i mm (in)
210
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
i
f
n
8
P Hz
Ved montering i koblingsskapet må følgende minimum fritt rom tas hensyn til:
Over og under henholdsvis 100 mm (3,9 in)
•
Fritt rom mot sidene er ikke nødvendig
11 (0.43)
445 (17.5)
•
465 (18.3)
MOVIDRIVE®
MDR60A0370
byggstørrelse 3
kVA
7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)
173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907
Mål i mm (in)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
211
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Ved montering i koblingsskapet må følgende minimum fritt rom tas hensyn til:
•
Over og under henholdsvis 100 mm (3,9 in)
•
Ved montering av temperaturømfintlige komponenter, for eksempel releer eller sikringer, skal det være en avstand på minst 300 mm (11.8 in) over omformeren.
•
Fritt rom mot sidene er ikke nødvendig
11 (0.43)
522 (20.6)
MOVIDRIVE®
MDR60A0750
byggstørrelse 4
502 (19.8)
8
7 (0.3)
140 (5.51)
160 (6.30)
280(11.0)
205(8.07)
18014399963821579
Mål i mm (in)
212
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
Mellomkretsforbindelse
kVA
i
f
n
8
P Hz
For mellomkretsforbindelsen anbefaler SEW-EURODRIVE kabelsettene som er oppført
under. Disse kabelsettene har tilsvarende spenningsfasthet og er fargemerket. Dette er
nødvendig, fordi polforveksling og jordfeil ødelegger de tilkoblede enhetene.
Kablene begrenser med sin lengde mellomkretsforbindelsen til tillatt lengde på fem
meter. Kablene kan også avkortes for tilkobling av flere enheter. Kabelsettet inkluderer
kabelsko for tilkobling på den regenerative strømforsyningen og på en omformer. For tilkobling av flere omformere brukes vanlige kabelsko. Omformerne kobles stjerneformet
til den regenerative strømforsyningen.
Kabelsett type
DCP12A
DCP13A
DCP15A
Delenummer
814 567 9
814 250 5
814 251 3
0055 ... 0110
0150 ... 0300
0400 ... 0750
for tilkobling av MOVITRAC®
MERK
Ved mellomkretsforbindelse, vær oppmerksom på informasjonen i systemhåndboken
MOVIDRIVE® MDR60A regenerativ enhet, som kan bestilles hos SEW-EURODRIVE.
8.2.8
Skinnefeste FHS11B/12B/13B
FHS brukes til skinnefeste av frekvensomformere MOVITRAC® B og til underbygg for
bremsemotstander.
Type
Delenummer
Byggstørrelse
FHS11B
1820 724 3
0XS
FHS12B
1820 725 1
0S
FHS13B
1820 727 8
0L
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Bremsemotstand
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
213
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner tilbehør og opsjoner
P Hz
Målskisse
Alle mål er i mm (in).
196 (7.72)
e
10 (0.39)
5 (0.2)
b
a
d
8
32.5
(1.28)
4.5
(0.18)
9007199340909451
MOVITRAC® B byggstørrelse
a
b
d
e
55 (2,2)
171,5 (6 752)
220 (8,66)
7,5 (0,30)
0S
80 (3,1)
171,5 (6 752)
220 (8,66)
32,5 (1,28)
0L
80 (3,1)
260,3 (10,25)
308,5 (12,15)
32,5 (1,28)
0XS
214
Mål i mm (in)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
8.3
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
8.3.1
Bremsemotstander
kVA
i
f
n
8
P Hz
Bremsemotstander BW
Generell
informasjon
Bremsemotstandene er tilpasset omformerserien MOVITRAC® B. Kjøletypen er KS =
selvkjøling (luftkjøling).
Ved belastning med PN kommer motstandenes overflate opp i høye temperaturer.
Monteringsstedet må tåle disse temperaturene. Bremsemotstander monteres derfor
vanligvis på toppen av koblingsskapet.
Fra og med en omgivelsestemperatur på 45 °C kreves en belastningsderating på 4 %
pr. 10 K. Maksimal omgivelsestemperatur er 80 °C og skal ikke under noen omstendigheter overskrides. Ved montering i koblingsskap: Vær oppmerksom på maksimalt tillatt
temperatur for andre komponenter (f.eks. MOVITRAC® B).
UL- og cULgodkjennelse
I forbindelse med frekvensomformerne MOVITRAC® B er bremsemotstandene av type
BW.. godkjent i henhold til UL og cUL. På forespørsel stiller SEW-EURODRIVE en
bekreftelse til disposisjon. Bremsemotstandene BW..-T og BW..-P har en cRUus-godkjennelse som er uavhengig av omformeren MOVITRAC® B.
PTCbremsemotstand
Følg punktene under ved PTC-bremsemotstander:
•
Anbefales kun ved applikasjoner med lav generatorisk energi.
•
Motstanden beskytter seg reversibelt mot overlast ved at den raskt skifter til høy motstand og ikke lenger tar opp energi.
Omformeren kobler da ut med feilmeldingen "Bremsevibrator" (feil F04).
186415755
Tilordning av PTC-bremsemotstander:
Bremsemotstand type
Delenummer
Omgivelsestemperatur âA
Til MOVITRAC® B
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
BW1
BW2
BW3
BW4
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
–25 °C til +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)
0003 – 0022 (230 V)
215
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Flat byggform
Bremsemotstander i flat konstruksjon har kapsling IP54 og et internt termisk overlastvern (kan ikke skiftes ut). Motstandene kan installeres på følgende måte, avhengig av
type:
•
Med skinnefeste FHS eller med underbyggingsmontering FKB under kjølelegemet.
Bremsemotstander som er festet i underbygget når ikke angitt ED-ytelse. Opsjonene
FHS og FKB er kun egnet for bremsemotstandene BW027-003 og BW072-003.
•
Med et berøringsvern BS på en skinne.
230 V
Bremsemotstand type
Delenummer
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Motstandsverdi RBW
Utløsestrøm eksternt bimetallrelé
BW027-003
BW027-005
826 949 1
826 950 5
230 W
310 W
410 W
550 W
980 W
450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W
27 Ω ±10 %
27 Ω ±10 %
1,0 A
1,4 A
–20 °C til +45 °C
Omgivelsestemperatur âA
Til MOVITRAC® B 230 V
0003 – 0022
0003 – 0022
400/500 V
Bremsemotstand type
BW072-003
BW072-005
Delenummer
826 058 3
826 060 5
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
230 W
310 W
420 W
580 W
1000 (N)
450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W
72 Ω ±10 %
72 Ω ±10 %
Motstandsverdi RBW
Utløsestrøm eksternt bimetallrelé
0,6 A
Til MOVITRAC® B 400/500 V
216
1,0 A
-20 °C til +45 °C
Omgivelsestemperatur âA
0003 – 0040
0003 – 0040
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
Trådmotstander
og stålgittermotstander
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Hullplatehus (IP20) som er åpent mot monteringsflaten
•
Tråd- og stålgittermotstandens belastbarhet over kort tid er høyere enn ved bremsemotstandene i flat konstruksjon (→ kapitlet "Valg av bremsemotstand")
•
I bremsemotstand BW..-T er en temperaturbryter integrert
•
I bremsemotstand BW..-P er et termisk overstrømsrelé integrert
SEW-EURODRIVE anbefaler å beskytte tråd- og gittermotstanden ytterligere mot overlast via et bimetallrelé med en utløsekarakteristikk i utløseklasse 10 eller 10A (i henhold
til EN 60947-4-1). Sett utløsestrømmen på verdien IF (→ tabellene nedenfor).
Bruk aldri elektroniske eller elektromagnetiske sikringer, da de kan løse ut selv ved
korte, tillatte strømoverskridelser.
Ved bremsemotstander i modellserie BW..-T /BW..-P kan du som alternativ til et bimetallrelé koble til den integrerte temperatursensoren med en skjermet kabel med to
ledere. Kabeltilførselen ved bremsemotstandene BW..-T og BW..-P kan foregå fra forsiden eller fra baksiden (→ målskisse bremsemotstander BW.. / BW..-T / BW..-P). Bruk
blindplugger til gjengehullene som ikke er tilkoblet.
Ved belastning med PN kommer motstandenes overflate opp i høye temperaturer.
Monteringsstedet må tåle disse temperaturene. Bremsemotstander monteres derfor
vanligvis på toppen av koblingsskapet.
Effektdataene som er angitt i tabellene nedenfor angir bremsemotstandenes belastning
avhengig av innkoblingsvarighet. Bremsemotstandens innkoblingstid (ED) i % er relatert
til en syklustid ≤ 120 s.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
217
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Tilordning av 230 V AC utstyr
Type
Delenummer
Delenummer type BW...-T
Delenummer type BW...-P
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Motstand
Utløsestrøm IF
Tilkoblinger
Tiltrekkingsmoment
BW027006
BW027012
822 422 6
822 423 4
–
–
–
–
–
–
1820 416 3
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)
1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)
27 Ω ±10 %
4,7 A
BW018035
BW018075
BW012025
–
–
821 680 0
–
–
1820 138 5
1820 139 3
–
1820 140 7
1820 141 5
–
–
1820 414 7
–
–
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)
20,4 A
14,4 A
18 Ω ±10 %
6,7 A
9,1 A
13,9 A
BW012050
BW012100
12 Ω ±10 %
2
Keramikklemmer 2,5 mm (AWG12)
20,4 A
28,9 A
Bolt M8
0,5 Nm / 4 lb in
Konstruksjon
Til MOVITRAC® B
BW018015
6 Nm / 50 lb in
Trådmotstand
Stålgittermotstand
0015 – 0037
2 × parallelt ved 0110
0055 / 0075
1) Fysikalsk effektbegrensning som følge av mellomkretsspenningen og motstandsverdien.
Type
Delenummer
Delenummer type BW...-T
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
BW039-003
BW039-006
BW039-012
BW039-026
BW915
BW106
BW206
821 687 8
821 688 6
821 689 4
–
–
–
–
–
–
1820 136 9
1820 415 5
1820 413 9
1820 083 4
1820 412 0
0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 Nm
2,9 kW
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)
15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)
13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
2,8 A
3,9 A
Motstand
Utløsestrøm IF
Tilkoblinger
39 Ω ±10 %
15 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
28 A
6 Ω ±10 %
38 A
2
Keramikklemmer 2,5 mm (AWG12)
Bolt M8
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
Tiltrekkingsmoment
Konstruksjon
Trådmotstand
Til MOVITRAC® B
0015 – 0022
42 A
Stålgittermotstand
2 x parallelt
ved 0110
0150 / 2 × parallelt ved
0220 /0300
1) Fysikalsk effektbegrensning som følge av mellomkretsspenningen og motstandsverdien.
BW...-T / BW...-P
218
Tilkoblingstverrsnitt signalkontakt / tiltrekkingsmoment
1 x 2,5 mm2/ 1 Nm
Koblingskapasiteter for temperaturbryterens signalkontakt
•
•
Koblingskontakt (N/C)
iht. EN 61800-5-1
DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230V (AC11)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
i
n
f
8
P Hz
Tilordning til 400 V AC-utstyr
BW100-006
BW168
BW268
BW147
BW247
BW347
Delenummer
Type
821 701 7
820 604 X
820 715 1
820 713 5
820 714 3
820 798 4
Delenummer type BW..-T
1820 419 8
1820 133 4
1820 417 1
1820 134 2
1820 084 2
1820 135 0
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW
2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW
4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)
Motstand
100 Ω ±10 %
5A
6,5 A
Utløsestrøm IF
68 Ω ±10 %
2,4 A
3,4 A
Tilkoblinger
47 Ω ±10 %
4,2 A
9,2 A
2
Keramikklemmer 2.5 mm (AWG12)
Keramikklemmer
10 mm2 (AWG8)
0,5 Nm / 4 lb in
1,6 Nm / 14 lb in
Tiltrekkingsmoment
Konstruksjon
Trådmotstand
Til MOVITRAC® B
0015 – 0040
0055 / 0075
1) Fysikalsk effektbegrensning som følge av mellomkretsspenningen og motstandsverdien.
Type
BW039-012
BW039-026
BW039-050
BW018-015
BW018-035
BW018-075
Delenummer
821 689 4
–
–
821 684 3
–
–
Delenummer type BW..-T
1820 136 9
1820 415 5
1820 137 7
–
1820 138 5
1820 139 3
Delenummer type BW..-P
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
–
–
–
1820 416 3
–
–
1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW
2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)
1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW
7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)
11,3 A
9,1 A
Bolt M8
Keramikklemmer
2.5 mm2 (AWG12)
Bolt M8
6 Nm / 50 lb in
1,0 Nm / 8,9 lb in
6 Nm / 50 lb in
Motstand
Utløsestrøm IF
Tilkoblinger
Tiltrekkingsmoment
39 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
Keramikklemmer 2,5 mm
(AWG12)
0,5 Nm / 4 lb in
Konstruksjon
Til MOVITRAC® B
2
18 Ω ±10 %
Trådmotstand
0110
13,9 A
20,4 A
Stålgittermotstand
0110
0150 / 0220
1) Fysikalsk effektbegrensning som følge av mellomkretsspenningen og motstandsverdien.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
219
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Type
Delenummer
BW915
BW012-025
BW012-050
BW012-100
BW0106
BW206
–
821 680 0
–
–
–
–
Delenummer type BW..-T
1820 413 9
–
1820 140 7
1820 141 5
1820 083 4
1820 412 0
Delenummer type BW..-P
–
1820 414 7
–
–
–
–
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW
10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)
13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW
18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW
Motstand
15 Ω ±10 %
Utløsestrøm IF
32,6 A
12 Ω ±10 %
14,4 A
20,4 A
Tilkoblinger
28,8 A
47,4 A
54,7 A
Bolt M8
Tiltrekkingsmoment
6 Nm / 50 lb in
Konstruksjon
Til MOVITRAC® B
6 Ω ±10 %
Stålgittermotstand
0220
0300
0370 – 0750
1) Fysikalsk effektbegrensning som følge av mellomkretsspenningen og motstandsverdien.
220
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
Målskisse bremsemotstander BW... /
BW...-T / BW...-P
1
B
2
2
A
8
P Hz
BW... :
• 1 = flat konstruksjon
Tilkoblingsledningen har
en lengde på 500 mm
(19,7 in). Henholdsvis fire
gjengebolter M4 i utførelse
1 og 2 inngår i leveransen.
• 2 = stålgittermotstand
• 3 = trådmotstand
• 4 = trådmotstand med
temperaturbryter (-T/-P)
Kabeltilføring (X) er mulig
fra begge sider.
'
B
M4
C
d
A
b
n
Bildet nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in).
1
a
6
10
i
f
a
A
c
C
12
4
3
C
M12
a
A
10
d
B
B
X
a
8
c
c
C
M25
A
1455846795
Type BW...
Byggform
BW..-T/ BW...-P
Hovedmål mm (in)
Festedeler mm (in)
A/A'
B
C
a
b/c
d
Kabelnippel
Masse
kg (lb)
BW072-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW027-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW072-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW027-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006
4
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW168
3
365 (14,4)
120 4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW168-T
4
449 (17,7)
120 (4,72)
185?(7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW268
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
BW268-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW147
3
465 (18,3)
BW147-T
4
BW247
3
BW247-T
4
749 (29,5)
120 (4,72)
BW347
3
670 (26,4)
145 (5,71)
BW347-T
4
749 (29,5)
210 (8,27)
185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)
BW039-003
3
286 (11,3)
120 (4,72)
92 (3,6)
230 (9,06)
64 (2,5)
BW039-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
BW039-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW039-012-T
4
549 (21,6)
BW039-026-T
4
BW018-015
BW018-015-P
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,0 (6,6)
6,5 (0,26)
PG13,5
3,5 (7,7)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,6 (7,9)
6,5 (0,26)
PG13,5
4,3 (9,5)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13,5
4,3 (9,5)
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
665 (26,2)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13,5
6,1 (13)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
9,2 (20)
340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)
6,5 (0,26)
PG13,5
13,2 (29,1)
6,5 (0,26)
M12 + M25
12,4 (27,3)
6,5 (0,26)
PG11
1,5 (3,3)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
649 (25,6)
120 (4,72)
275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)
6,5 (0,26)
M12 + M25
7,5 (17)
3
620 (24,4)
120 (4,72)
6,5 (0,26)
PG11
4,0 (8,8)
4
649 (25,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
5,8 (13)
BW012-025
2
295 (11,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-025-P
2
295/355
(11,6)/(14)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW012-100-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
21 (46)
BW018-035-T
2
295 (11,6)
270 (10,6)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
9,0 (20)
BW018-075-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
18,5 (40,8)
BW039-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
92 (3,6)
430 (16,9)
80 (3,1)
92 (3,6)
544 (21,4)
64 (2,5)
221
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Type BW...
Byggform
Hovedmål mm (in)
BW..-T/ BW...-P
A/A'
B
Festedeler mm (in)
C
a
b/c
d
Kabelnippel
Masse
kg (lb)
30 (66)
BW915-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
BW106-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3)
770(30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
32 (71)
BW206-T
2
995 (39,2)
270 (10,6)
490 (19,3) 970 (38,2)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
40 (88)
Målskisse PTCbremsemotstander
≥1 (0.04)
>0
34 ±0.3
(1.3 ±0.01)
≥11 (0.43)
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)
L1
(L4)
max. 14
(0.55)
(L3)
L2
L
187649035
Type
L1
L2
L3
L4
L
BW1
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW2
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
BW3
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW4
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
Berøringsbeskyttelse BS...
Beskrivelse
For bremsemotstandene i flat utførelse kan en berøringsbeskyttelse BS.. bestilles.
Berøringsbeskyttelse
Delenummer
for bremsemotstand
BS003
BS005
813 151 1
813 152 X
BW027-003
BW072-003
BW027-005
BW072-005
BW100-005
Montering av
bremsemotstander FKB10B
222
Type
Delenummer
Byggstørrelse
230 V
400 V
FKB10B
1821 621 8
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
kVA
i
f
n
8
P Hz
65 (2.6)
Målskisse for
byggstørrelse 0XS,
0S, 0L
125 (4.92)
791021195
FKB11/12/13B til
underbygg for
bremsemotstander
FKB..B brukes til underbygg av bremsemotstander under omformeren.
Type
Delenummer
Byggstørrelse
FKB11B
1820 728 6
0XS, 0S
FKB12B
1820 729 4
0S
FKB13B
1820 730 8
0L
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Bremsemotstand
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
223
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Målskisse
a
185 (7.28)
d
b
M5
21.5 (0.846)
9007199340913035
MOVITRAC® B byggstørrelse
224
Mål i mm (in)
a
b
d
0XS
55 (2,2)
196 (7,72)
220 (8,66)
0S
80 (3,1)
196 (7,72)
220 (8,66)
0L
80 (3,1)
284,5 (11,20)
308,5 (12,15)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
8.3.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Nettdrosler ND
Nettdroslene ND.. har en cRUus-godkjennelse som er uavhengig av MOVITRAC®.
Nettdrossel type
ND 010-301
ND 020-151
826 972 6
826 973 4
Delenummer
1 × 230 V AC ±10 %
Nominell spenning UN
Omgivelsestemperatur °C
– 25 °C til +45 °C
Kapsling
IP00 (EN 60529)
10 A AC
Nominell strøm IN
Effekttap ved IN PV
20 A AC
6W
10 W
Induktivitet LN
3 mH
1,5 mH
Rekkeklemme
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
0,6 Nm / 5 lb in
1,5 Nm / 13 lb in
0003 – 0008
0011 – 0022
Tiltrekkingsmoment
®
Passer til MOVITRAC B
1-faset 230 V
Nettdrossel type
Delenummer
ND 020-013
ND045-013
ND085-013
ND150-013
826 012 5
826 013 3
826 014 1
825 548 2
3 × 200-500 V AC ±10 %
Nominell spenning UN
Omgivelsestemperatur °C
– 25 °C til +45 °C
Kapsling
IP00 (EN 60529)
Nominell strøm IN
20 A AC
45 A AC
85 A AC
150 A AC
Effekttap ved IN PV
10 W
15 W
25 W
65 W
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
35 mm2 (AWG2)
Bolt M10 / PE: M8
2,5 Nm / 22 lb in
3,2-3,7 Nm /
28-33 lb in
Bolt M10:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in
0,1 mH
Induktivitet LN
Rekkeklemme
Tiltrekkingsmoment
0,6-0,8 Nm /
5-7 lb in
Passer til MOVITRAC® B
3-faset
400/500 V
100 % IN
0003 – 0075
0110 – 0220
0300 – 0450
0550 – 0750
125 % IN
0003 – 0075
0110 – 0150
0220 – 0370
0450 – 0750
3-faset
230 V
100 % IN
0003 – 0055
0075 – 0110
0150 – 0220
0300
125 % IN
0003 – 0037
0055 – 0750
0110 – 0150
0220 – 0300
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
225
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
1-fasede
omformere
Bruk er påkrevet i følgende tilfeller:
•
Ved enhetsbelastning på IN > 100 %
•
Ved nettinduktivitet < 100 µH pr. streng
•
Ved drift av flere enheter som er koblet samtidig. Nettdrosselen begrenser overspenning som følge av koblingsforløp.
Bruk er valgfritt i følgende tilfeller:
•
For å redusere harmoniske svingninger i forsyningssystemet
•
For å støtte overspenningsbeskyttelsen
For å koble flere 1-faseomformere til en 3-fasenettdrossel gjelder følgende betingelser:
Tilkobling av flere
enfaseomformere
til en trefasenettdrossel
3-fasede
omformere
•
Nettkontaktoren må være konstruert for summeringsstrømmen.
•
Sikringen (forsikringen) må tilsvare nettdrosselens nominelle strømstyrke.
•
Symmetrisk tilkobling av MOVITRAC® B til nettdrosselen.
Bruk er påkrevet ved drift av fem eller flere samtidig koblede omformere. Nettdrosselen
begrenser overspenning som følge av koblingsforløp.
Bruk er valgfritt for å støtte overspenningsbeskyttelsen.
Målskisse nettdrossel ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
c
a
c
[1]
B b
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2
[1]
C
1455926923
[1] Plass til monteringsklemmer
Vilkårlig monteringsposisjon
226
Inngang: 1U1, 1V1, 1W1
Utgang: 1U2, 1V2, 1W2
Nettdrossel
type
Hullmål mm (in)
Masse
A
Hovedmål mm (in)
B
C
a
Festemål mm (in)
b
c
kg (lb)
ND020-013
85 (3,3)
60 (2,4)
120 (4,72)
50 (2)
31 - 42 (1,2 - 1,7)
5 - 10 (0,2 - 0,39)
0,5 (1)
ND030-023
ND045-013
125 (4,92)
95 (3,7)
170 (6,69)
84 (3,3)
55-75 (2,2 - 3)
6 (0,24)
2,5 (5,5)
ND085-013
185 (7,28)
115 (4,53)
235 (9,25)
136 (5,35)
56 - 88 (2,2 - 3,5)
7 (0,28)
8 (18)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
kVA
i
f
n
8
P Hz
C
Målskisse nettdrossel ND150..
c
c
a
A
b
B
1455933707
Hovedmål mm (in)
Festemål mm (in)
Hullmål mm (in)
Masse
Nettdrossel
type
A
B
C
a
b
c
kg (lb)
ND150-013
255 (10)
140 (5,51)
230 (9,06)
170 (6,69)
77 (3)
8 (0,31)
17 (37)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
227
8
kVA
i
8.3.3
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Nettfilter NF
•
For å undertrykke støyemisjonen på omformernes nettside.
•
Det skal ikke kobles mellom nettfilter NF... og MOVITRAC®.
•
Nettfiltrene NF... har en cRUus-godkjennelse som er avhengig av MOVITRAC®.
Type
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
Delenummer
827 412 6
827 116 X
827 413 4
827 128 3
827 117 8
Nominell spenning
3 × AC 200 – 500 V ±10 %
Omgivelsestemperatur
– 25 °C til +45 °C
Kapsling
IP20 (EN 60529)
Nominell strøm
AC 9 A
Effekttap
Krypstrøm
AC 14 A
AC 35 A
AC 18 AAC
AC 48 A
6W
9W
12 W
15 W
22 W
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 40 mA
4 mm2 (AWG10)
M5
10 mm2 (AWG8)
M5/M6
0,6 – 0,8 Nm / 5 – 7 lb in
1,8 Nm / 16 lb in
Tilkoblinger
PE-skrue
Tiltrekkingsmoment
Passer til MOVITRAC® B
3 × 400/500 V 100 % IN
0003 – 0040
0055 / 0075
–
0110 / 0150
0220
125 % IN
0003 – 0030
0040 / 0055
0075
0110
0150
100 % IN
0015 / 0022
0037
–
0055 / 0075
0110
125 % IN
0015
0022
0037
0055 / 0075
–
3 × 230 V
Type
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Delenummer
827 414 2
827 415 0
827 416 9
827 417 7
Nominell spenning
3 × AC 200 – 500 V ±10 %
Omgivelsestemperatur
– 25 °C bis +45 °C
Kapsling
IP20 (EN 60529)
Nominell strøm
Effekttap
AC 63 A
AC 85 A
AC 115 A
AC 150 A
30 W
35 W
60 W
90 W
Krypstrøm
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
Tilkoblinger
PE-skrue
16 mm2 (AWG6)
M6
35 mm2 (AWG2)
M8
50 mm2 (AWG1/0)
M10
50 mm2 (AWG1/0)
M10
Tiltrekkingsmoment
3 Nm / 30 lb in
3,7 Nm / 33 lb in
Passer til MOVITRAC® B
3 × 400/500 V 100 % IN
0300
0370 / 0450
0550
0750
125 % IN
0220
0300 / 0370
0450
0550 / 0750
100 % IN
0150
0220
0300
–
125 % IN
0110 / 0150
–
0220 / 0300
–
3 × 230 V
228
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
i
f
n
8
P Hz
a
A
Målskisse nettfilter
NF009-503 –
NF150-503
C
C
L3
L2
L1
B
b
LINE
LOAD
L3'
L2'
L1'
1456387083
Vilkårlig monteringsposisjon
Nettfilter
type
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Hovedmål mm (in)
A
55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)
B
Festemål mm (in)
180 (7,09)
0,8 (2)
80 (3,1)
20 (0,78)
210 (8,27)
0,9 (2)
240 (9,45)
275 (10,8)
255 (10)
315 (12,4)
100 (3,94)
260 (10,2)
320 (12,6)
330 (13)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Masse
b
255 (10)
140 (5,51)
155 (6,1)
30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)
c
Jordtilkobling
a
195 (7,68)
225 (8,86)
Hullmål mm (in)
C
5,5 (0,22)
1,1 (2,4)
1,7 (3,7)
295 (11,6)
M6
235 (9,25)
255 (10)
M5
kg (lb)
6,5 (0,26)
M8
M10
2,1 (4,6)
2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4,8 (11)
5,6 (12,3)
229
8
kVA
i
8.3.4
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Flat ferritt ULF11A
Delenummer: 1821 213 1 (3 stk.)
Beskrivelse
Med flate ferritter kan man redusere nettledningens støyemisjon. De flate ferrittene er
kun egnet for bruk i enfasede apparater.
Leveransen inneholder tre flate ferritter som skal monteres i henhold til installasjonsanvisningene.
Tekniske
spesifikasjoner
Målskisse
For kabeldiameter
10,5-12,5 mm (0,413-0,492 in)
Lagertemperatur
–40 °C til +85 °C
Driftstemperatur
–25 °C til +105 °C
Alle mål er i mm (in).
C
D
A
B
9007199346002571
Type
ULF11A
230
Hovedmål i mm (in)
A
B
C
D
37,6 (1,48)
33,5 (1,32)
28,8 (1,13)
Ø 13,0 (0,512)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
8.3.5
i
f
n
8
P Hz
Utgangsdrosler HD
Med en utgangsdrossel kan man redusere støyutstrålingen til den uskjermede motorkabelen.
Utgangsdrossel type
Delenummer
HD003
813 558 4
15 W
8W
30 W
0,2 kg (0,4 lb)
1,1 kg (2,4 lb)
1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6
≤ 1,5 mm2
≤ AWG16
≥ 16 mm2
≥ AWG6
HD012
HD100
HD101
1821 217 4
829 837 8
829 838 6
Masse
Utgangsdrossel type
Delenummer
HD002
813 557 6
0,5 kg (1 lb)
Maks. Effekttap PVmaks
For kabeltverrsnitt
HD001
813 325 5
Nominell strøm
AC 12 A
Effekttap
(ved nominell strøm)
11 W
20 W
Omgivelsestemperatur
–10 °C til +60 °C
Derating 3 % IN ved 40 °C til 60 °C
Kapsling
IP20
2
Tilkobling nett og motor
Tilkobling omformer
Masse
Målskisse
HD001 – HD003
Skruklemmer 4 mm2 (AWG 10)
≤ 4 mm
≤ AWG12
Ledninger med endehylser
0,55 kg (1,2 lb)
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
Kan underbygges for
byggstørrelse
Kan ikke
underbygges
0S
0L
for MOVITRAC® B ..-5A3
0003 – 0040
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
for MOVITRAC® B ..-2A3
0003 – 0022
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Bildet nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in):
d
C
A
c
HD001
HD002
HD003
b
B
a
1456392203
Utgangsdrossel
type
Hovedmål mm (in)
Festemål mm (in)
Innvendig Ø mm
Hullmål mm (in)
(in)
A
B
C
a
b
d
HD001
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
50 (2,0)
50 (2,0)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
c
5,8 (0,23)
7,0 (0,28)
Masse
kg (lb)
0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
231
8
kVA
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Bildet nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in):
130 (5.12)
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
178 (7.01)
5 (0.2)
Målskisse HD012
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
247576459
[1] Lengde = 100 mm (3,94 in)
232
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
Målskisse
HD100 / HD101
i
f
n
8
P Hz
Bildet nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Med frontmodul FSE24B + 4 mm (0,16 in)
Utgangsdrossel
type
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Byggstørrelse 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
HD101
Byggstørrelse 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Hovedmål i mm (in)
233
8
kVA
i
8.3.6
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Utgangsfilter HF…
Utgangsfiltrene HF… er sinusfiltre for glatting av omformernes utgangsspenning.
Utgangsfiltrene HF... (med unntak av HF450-503 og HF180-403) er godkjent i henhold
til UL/cUL i forbindelse med MOVITRAC®.
Utgangsfiltrene HF… brukes i følgende tilfeller:
•
Ved gruppedrift (flere parallelle motortilførselsledninger). Motorkablenes vendestrøm undertrykkes.
•
For å beskytte motorviklingsisolasjonen i eksterne motorer som ikke er egnet for
omformere.
•
For å beskytte mot overspenningstopper ved lange motortilførselsledninger (> 100 m).
Vær oppmerksom på følgende:
MERKNADER
•
Utgangsfiltre skal kun brukes i driftsmodiene VFC og U/f.
•
Utgangsfiltre skal ikke brukes ved løfteanordninger.
•
Ved prosjektering av drivenheten må man være oppmerksom på spenningsfallet i
utgangsfilteret og det reduserte tilgjengelige motordreiemomentet som følge av
dette. Det gjelder spesielt ved 230 V AC-enheter med utgangsfilter.
Utgangsfilter type
Delenummer
Nominell spenning
UN
Krypstrøm ved UN
ΔI
Effekttap ved IN
PV
HF008-5031)
HF015-5031)
826 029 X
826 030 3
HF022-5031)
HF030-5031)
HF040-5031)
HF055-5031)
826 031 1
826 032 X
826 311 6
826 312 4
90 W
115 W
3 × 230-500 V AC, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W
35 W
55
65 W
Støyemisjon via uskjermet
motortilførselsledning
I henhold til grenseverdiklasse C1/C2 etter EN 61800-3
Omgivelsestemperatur
0 °C til +45 °C (reduksjon: 3 % IN pr. K opptil maks. 60 °C)
âU
Kapsling (EN 60529)
IP20
Tilkoblinger /
Tiltrekkingsmoment
Tilkoblingsbolt M4
1,6 Nm ±20 %
Masse
3,1 kg (6,8 lb)
4,4 kg (9,7 lb)
3)
10,8 kg (23,8 lb)
Tilordning 400/500 V AC-enheter
Spenningsfall ved IN
ΔU
Nominell gjennomgangsstrøm
IN 400 V
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Nominell gjennomgangsstrøm
IN 500 V
(ved Unett = 3 × AC 500 V)
Nominell drift (100 %) 3)
Økt ytelse (125 %) 3)
< 6.5 % (7.5 %) ved 400 V AC / < 4 % (5 %) ved 500 V AC ved fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
2,5 A AC
4 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
12 A AC
2 A AC
3 A AC
5 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
0005 – 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
0055
0005
0008 / 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
Tilordning 230 V AC-enheter
Spenningsfall ved IN
ΔU
Nominell gjennomgangsstrøm
IN 230 V
(ved Unett = 3 × AC 230 V)
–
< 18,5 % (19 %) ved AC 230 V ved fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
4,3 A AC
6,5 A AC
10,8 A AC
13 A AC
17,3 A AC
22 A AC
Nominell drift (100 %) 3)
–
–
0015/0022
–
0037
0055
Økt ytelse (125 %) 3)
–
–
0015/0022
–
–
0037
®
1) Godkjent iht. UL/cUL i forbindelse med MOVITRAC -omformerne. På forespørsel stiller SEW-EURODRIVE en bekreftelse til disposisjon.
2) Over fA = 60 Hz gjelder for nominell gjennomgangsstrøm IN en reduksjon på 6 % IN pr. 10 Hz.
3) Under hensyntagen av kapitlet for EMC-godkjent installering i henhold til EN 61800-3 i SEW-dokumentasjonen
234
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
kVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
i
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Utgangsfilter type
Delenummer
826 313 2
Nominell spenning
UN
Krypstrøm ved UN
ΔI
Effekttap ved IN
PV
825 786 8
8
P Hz
HF180-403
826 948 3
0 829 909 9
0 mA
135 W
90 W
120 W
200 W
400 W
860 W
I henhold til grenseverdiklasse C1/C2 etter EN 61800-33)
0 °C til +45 °C (reduksjon: 3 % IN pr. K til maks. 60 °C)
Kapsling (EN 60529)
IP20
Tilkoblinger /
Tiltrekkingsmoment
Tilkoblingsbolt M4
1,6 Nm
± 20 %
10,8 kg
(23,8 lb)
Masse
825 785 X
n
3 × 230-500 V AC, 50/60 Hz2)
Støyemisjon via uskjermet
motortilførselsledning
Omgivelsestemperatur âU
825 784 1
f
IP20
16,5 kg
(36,4 lb)
IP00
Tilkoblingsbolt M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm
(270 lb in)
35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm
15,9 kg
(35,1 lb)
–25 °C til +85 °C
IP10
23 kg
(51 lb)
32 kg
(71 lb)
85,3 kg
(188 lb)
Tilordning 400/500 V AC-enheter
Spenningsfall ved IN
ΔU
< 6,5 % (7,5 %) ved AC 400 V / < 4 % (5 %) ved AC 500 V ved fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
16 A AC
23 A AC
33 A AC
47 A AC
90 A AC
180 A AC
13 A AC
19 A AC
26 A AC
38 A AC
72 A AC
180 A AC
Nominell drift (100 %) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0370/0450/
05504)/0750
0550/0750
Økt ytelse (125 %) 3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0300/0370/
04504)
/0550/07504)
0550/0750
Nominell gjennomgangsstrøm
IN 400 V
(ved Unett = 3 × AC 400 V)
Nominell gjennomgangsstrøm
IN 500 V
(ved Unett = 3 × AC 500 V)
Tilordning 230 V AC-enheter
Spenningsfall ved IN
ΔU
Nominell gjennomgangsstrøm
IN 230 V
(ved Unett = 3 × AC 230 V)
Nominell drift (100 %) 3)
Økt ytelse (125 %)
3)
< 18,5 % (19 %) ved AC 230 V ved fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
29 A AC
42 A AC
56,5 A AC
82,6 A AC
156 A AC
-
0075
0110
0150/03004)
0220
0300
-
0055
0075
0110/02204)
0150
0220/0300
-
1) Godkjent iht. UL/cUL i forbindelse med MOVITRAC®-omformerne. På forespørsel stiller SEW-EURODRIVE en bekreftelse til disposisjon.
2) Over fA = 60 Hz gjelder for nominell gjennomgangsstrøm IN en reduksjon på 6 % IN pr. 10 Hz.
3) Under hensyntagen av kapitlet for EMC-godkjent installering i henhold til EN 61800-3 i SEW-dokumentasjonen
4) For drift på disse MOVITRAC®-enhetene kobles to utgangsfiltre HF...-... parallelt.
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
235
kVA
8
i
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
Målskisser
utgangsfiltre
HF...-503
Bildene nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in).
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
1
1
1
M
~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®
U2
V2
V5
B
b
B
b
W2
U1
4
V1
5
W1
6
8
MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c
c
A
a
C
A
C
1472824587
Kun monteringsposisjonen som er vist på målskissen er tillatt.
Hovedmål mm (in)
Utgangsfilter type
A
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
Hullmål mm
(in)
Festemål mm (in)
B
C
a
b
80 (3,1)
286 (11,3)
135 (5,31)
296 (11,7)
176 (6,93)
-
265 (10,4)
216 (8,5)
70 (2,8)
283 (11,1)
Ventilasjonsrom1) mm
(in)
c
oppe
nede
7 (0,3)
100 (3,94)
100 (3,94)
1) Det kreves ikke klaring på sidene, enhetene kan plasseres inntil hverandre.
B
b
HF450-503
c
4 5 6 7 U VW
a
A
C
1472827659
Kun monteringsposisjonen som er vist på målskissen er tillatt.
Utgangsfilter
type
HF450-503
236
Hovedmål mm (in)
Festemål mm (in)
Hullmål mm (in)
Ventilasjonsrom mm (in)
A
B
C
a
b
c
oppe
nede
465 (18,3)
385 (15,2)
240 (9,45)
436 (17,2)
220 (8,66)
8,5 (0,33)
100 (3,94)
100 (3,94)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
Målskisser
utgangsfiltre
HF...-403
kVA
i
f
n
8
P Hz
Bildet nedenfor viser de mekaniske målene i mm (in).
b
b1
c
c
a1
a
B
4
5
6
7
U
V
W
C
A
C1
1472830731
Festemål mm (in)
Hovedmål mm (in)
Standardmontering
Type
HF023-403
HF033-403
HF047-403
Monteringsposisjon på tvers
A
B
C/C1
a
b
145
(5,71)
284
(11,2)
365/390
(14,4/15,4)
268
(10,6)
60 (2,4)
190
(7,48)
300
(11,8)
385/400
(15,2/15,7)
284
(11,2)
80 (3,1)
Hullmål
mm (in)
Ventilasjonsrom mm (in)
a1
a2
c
på
siden
oppe
nede
210
(8,27)
334
(13,1)
6,5 (0,26)
je 30
(1,2)
150
(5,91)
150
(5,91)
d
U2
V2
W2
U1
V1
W1
C
c
b
a
B
A
2705456011
Ringkabelskoen må være plassert direkte på kobberlasken.
Kun monteringsposisjonen som er vist på målskissen er tillatt.
Utgangsfilter
type
HF180-403
Hovedmål mm (in)
Festemål mm (in)
Hullmål mm (in)
A
B
C
a
b
c
480
(18,9)
260
(10,2)
510
(20,1)
430
(16,9)
180
(7,1)
18 x 13
(0,71 x 0,51)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Ventilasjonsrom mm (in)
d
på
siden
oppe
nede
11
(0,43)
je 192
(7,6)
510
(20,1)
510
(20,1)
237
8
kVA
i
8.3.7
f
n
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
P Hz
EMC-modul FKE12B / FKE13B
Med EMC-modulen oppnår man grenseverdiklasse C1 (B) på inn- og utgangssiden.
EMC-modulen er konstruert for 100 %-drift og 125 %-drift.
Tekniske
spesifikasjoner
Type
Delenummer
FKE12B
FKE13B
829 590 5
829 591 3
Nominell spenning
3 × AC 230 – 500 V
Spenningsfall i filteret
(ved nominell strøm)
<1%
Nominell strøm
12 A AC
Effekttap (ved nominell strøm)
20 W
Omgivelsestemperatur
–10 °C til +60 °C
Derating 3 % IN ved 40 °C til 60 °C
Kapsling
IP20
Skruklemmer 4 mm2 (AWG10)
Tilkobling nett og motor
Tilkobling omformer
Ledninger med endehylser
Masse
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
til MOVITRAC® B ...-5A3
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
til MOVITRAC® B ...-2A3
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Kan underbygges for
byggstørrelse
Målskisse EMCmodul FKE12B /
FKE13B
Alle mål er i mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Med frontmodul FSE24B + 4 mm (0,16 in)
238
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner bremsemotstander, drosler og filtre
EMC-modul
MOVITRAC® B
kVA
i
f
n
P Hz
Hovedmål i mm (in)
b
d
e
FKE12B
Byggstørrelse 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
FKE13B
Byggstørrelse 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
8
239
Samsvarserklæringer
MOVITRAC®
9
9
Samsvarserklæringer
9.1
MOVITRAC®
EC Declaration of Conformity
900850010
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the following products
frequency inverters of the series
MOVITRAC® B
are in conformity with
Machinery Directive
2006/42/EC
1)
Low Voltage Directive
2006/95/EC
EMC Directive
2004/108/EC
4)
Applied harmonized standards
EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
5)
1)
The products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been
established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the
provisions of the aforementioned Machinery Directive.
4)
According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC
assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The
assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
5)
All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions,
manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.
Bruchsal
14.06.10
Johann Soder
Place
Date
Managing Director Technology
a) b)
a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b) Authorized representative for compiling the technical documents
240
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Adresser
10
10
Adresser
Tyskland
Hovedadministrasjon
Produksjon
Salg
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Postboksadresse
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Produksjon /
Industrigir
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Servicekompetanse
senter
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronikk
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Nord-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (ved Hannover)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Øst-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (ved Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Sør-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (ved München)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Vest-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (ved Düsseldorf)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland.
Frankrike
Produksjon
Salg
Service
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Produksjon
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montasje
Salg
Service
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
241
Adresser
10
Frankrike
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland.
Algerie
Salg
Alger
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Brussel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Servicekompetanse
senter
Industrigir
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Produksjon
Salg
Service
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Argentina
Montasje
Salg
Australia
Montasje
Salg
Service
Belgia
Brasil
242
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Adresser
10
Bulgaria
Salg
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Canada
Montasje
Salg
Service
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada.
Chile
Montasje
Salg
Service
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Postboksadresse
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
København
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Colombia
Montasje
Salg
Service
Danmark
Montasje
Salg
Service
De forente arabiske emirater
Salg
Service
Egypt
Salg
Service
Elfenbenskysten
Salg
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
243
Adresser
10
Estland
Salg
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Service
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Produksjon
Montasje
Högfors
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Aten
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Hovedkontor
Montasje
Salg
Service
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Finland
Gabon
Salg
Hellas
Salg
Hong Kong
Montasje
Salg
Service
Hviterussland
Salg
India
244
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Adresser
10
Irland
Salg
Service
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Almaty
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Produksjon
Montasje
Salg
Service
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montasje
Salg
Service
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Israel
Salg
Italia
Montasje
Salg
Service
Japan
Montasje
Salg
Service
Kamerun
Salg
Kasakhstan
Salg
Kenya
Salg
Kina
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
245
Adresser
10
Kina
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina.
Kroatia
Salg
Service
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Brussel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Latvia
Salg
Libanon
Salg Libanon
Salg Jordan /
Kuwait / SaudiArabia / Syria
Beirut
Litauen
Salg
Luxembourg
Montasje
Salg
Service
Madagaskar
Salg
246
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Adresser
10
Malaysia
Montasje
Salg
Service
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohammedia
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Ulan Bator
SEW-EURODRIVE Representative Office
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Marokko
Salg
Service
Mexico
Montasje
Salg
Service
Mongolia
Salg
Namibia
Salg
Nederland
Montasje
Salg
Service
New Zealand
Montasje
Salg
Service
Nigeria
Salg
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
247
Adresser
10
Norge
Montasje
Salg
Service
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Karachi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Service
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bucureşti
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Pakistan
Salg
Paraguay
Salg
Peru
Montasje
Salg
Service
Polen
Montasje
Salg
Service
Portugal
Montasje
Salg
Service
Romania
Salg
Service
Russland
Montasje
Salg
Service
Senegal
Salg
248
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Adresser
10
Serbia
Salg
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Singapore
Montasje
Salg
Service
Slovakia
Salg
Slovenia
Salg
Service
Sør-Afrika
Montasje
Salg
Service
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
249
Adresser
10
Sør-Korea
Montasje
Salg
Service
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Pusan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Spania
Montasje
Salg
Service
Storbritannia
Montasje
Salg
Service
Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet
Tel. 01924 896911
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Dar-es-Salaam
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Sveits
Montasje
Salg
Service
Sverige
Montasje
Salg
Service
Swaziland
Salg
Tanzania
Salg
Thailand
Montasje
Salg
Service
Tsjekkia
Salg
Montasje
Service
250
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Adresser
10
Tsjekkia
Drive Service
Hotline / telefonberedskap
24 timer i
døgnet
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Kocaeli-Gebze
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnipropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Budapest
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Produksjon
Montasje
Salg
Service
Southeast
Region
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Northeast
Region
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Midwest Region
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Southwest
Region
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Western Region
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Tunesia
Salg
Tyrkia
Montasje
Salg
Service
Ukraina
Montasje
Salg
Service
Ungarn
Salg
Service
USA
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA.
Venezuela
Montasje
Salg
Service
Valencia
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
251
Adresser
10
Vietnam
Salg
Ho Chi Minhbyen
Alle bransjer med unntak av havn og
offshore:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ho Chi Minhbyen
Havn og offshore:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Hanoi
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
[email protected]
http://www.ecmining.com
Wien
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Zambia
Salg
Østerrike
Montasje
Salg
Service
252
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Indeks
Indeks
A
Advarsler, operatørpanel FBG11B ......................62
Analog skal-verdiinnstilling ..................................78
Analogmodul FIO11B .................. 55, 57, 182, 184
Ansvarsfraskrivelse ...............................................9
B
Berøringsbeskyttelse ..........................................27
Berøringsbeskyttelse BS ...................................222
Beskrivelse av prosessdata
Skalering av prosessdata, skalering av
prosessdata .....................................94
Bimetallbryter TH ................................................53
Binærinnganger ......................................... 33, 169
Binærutganger ........................................... 33, 169
Bremselikeretter
Tilkobling ......................................................54
Bremsemotstand ...............................................215
Bremsemotstand (BW), tilkobling .................36
FKB10B, påbygg ........................................222
Flat konstruksjon ........................................216
PTC ............................................................215
Skinnefeste .................................................213
Stålgittermotstand ......................................217
Tilkobling ......................................................35
Trådmotstand .............................................217
Underbygg ..................................................223
Bruk av dokumentasjonen ....................................8
C
CE-merking .......................................................145
Cold Plate ...........................................................30
CSA ..................................................................145
cUL ...................................................................145
D
DBG60B operatørpanel ....................................172
Idriftsettelse ..................................................66
Manuell modus .............................................72
Show ..........................................................132
Stille inn parametere ....................................71
DBM60B ............................................................174
Deaktivere EMC-kondensatorene .......................30
Definisjon av kontrollord
Basisstyreblokk ............................................95
Definisjon av statusord
Basisstatusblokk .........................................101
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
DFD11B DeviceNet .......................................... 191
DFE24B EtherCat® .......................................... 192
DFE32B PROFINET ........................................ 193
DFE33B PROFINET ........................................ 195
DFP21B PROFIBUS ........................................ 189
DFS11B PROFIBUS ........................................ 190
DFS21B PROFINET ........................................ 194
Digitalmodul FIO21B .......................................... 57
DKG60B ........................................................... 174
Dokumenter, som gjelder i tillegg ....................... 12
Dokumenter, tilhørende ..................................... 12
Dokumentets innhold ......................................... 12
Driftsmodus ...................................................... 146
Drivenheter med flere motorer ........................... 64
E
Effektskjermklemmer .......................................... 25
Ekstern spenningsforsyning 24 V DC .............. 169
Elektronikkdata ................................................ 169
Funksjonell sikkerhet ................................. 170
Elektronikkservice ............................................ 143
Elektronikkskjermklemmer ................................. 24
EMC-godkjent installasjon ................................. 24
EMC-grenseverdier ............................................ 38
EMC-modul FKE ........................................ 40, 238
Endre parametere, operatørpanel FBG11B ....... 62
Enhetens konstruksjon ....................................... 15
Byggstørrelse 1 / 2S / 2 ............................... 18
Byggstørrelse 0XS / 0S / 0L ........................ 17
Byggstørrelse 3 ........................................... 19
Byggstørrelse 4 / 5 ...................................... 20
Enhetsinformasjon ........................................... 137
Enhetsstatus .............................................. 15, 104
Enter (operatørpanel FBG11B) .......................... 60
EtherCat DFE24B ............................................ 192
EtherCAT-modul FSE24B ................................ 188
F
Fastpunkt ........................................................... 61
Fastpunkter ........................................................ 80
FBG skalverdiregulator ...................................... 61
FBG11B operatørpanel .............................. 60, 171
Betjening ...................................................... 61
Funksjoner ................................................... 60
Idriftsettelse ................................................. 63
253
Indeks
Feil ....................................................................102
F01 overstrøm ............................................138
F03 jordslutning ..........................................138
F04 bremsevibrator ....................................139
F06 nettfasesvikt ........................................139
F07 mellomkretsoverspenning ...................139
F08 turtallsovervåking ................................139
F09 idriftsettelse .........................................139
F10 IPOS-ILLOP ........................................139
F34 Ramp timeout ......................................140
F100 vibrasjoner/advarsel ..........................141
F101 vibrasjoner/feil ...................................141
F102 oljealdring/advarsel ...........................142
F103 oil ageing / error (oljealdring/feil) .......142
F104 oil ageing / overtemperature
(oljealdring/overtemperatur) ..........142
F105 oil ageing / ready signal (oljealdring/
klarsignal) ......................................142
F106 brake wear (bremseslitasje) ..............142
F11 overtemperatur ....................................139
F110 Ex-e protection (Ex-e-beskyttelse) ....142
F111 systembuss feil ..................................142
F113 Wire breakage analog input
(ledningsbrudd analoginngang) .....142
F116 Timeout MOVI-PLC® .........................142
F17 ... F24 Systemfeil ................................139
F25 EEPROM .............................................139
F26 Ekstern klemme ..................................139
F31 TF/TH-utløser ......................................140
F32 IPOS-indeksoverløp ............................140
F35 Operating mode Ex-e-protection
(driftsmodus Ex-e-beskyttelse) ......140
F36 Option missing (opsjonen mangler) ....140
F37 System Watchdog ...............................140
F38 System Software
(programvaresystemet) .................140
F43 RS485 timeout ....................................140
F44 Unit utilization (enhetsutnyttelse) ........141
F45 Initialization (initialisering) ...................141
F47 System bus 1 timeout (systembuss 1
timeout) .........................................141
F77 IPOS control word (kontrollord) ...........141
F80 RAM test .............................................141
F81 Start condition (startbetingelse) ..........141
F82 Open output (utgang åpen) .................141
254
F84 Motor protection (motorvern) .............. 141
F94 EEPROM checksum (sjekksum
EEPROM) ..................................... 141
F97 Copy error (kopieringsfeil) .................. 141
F98 CRC Error Flash ................................. 141
Feilmeldingsliste .............................................. 138
Feilminne ......................................................... 137
Feilnummer og enhetsstatus ............................ 104
Feilvisning, operatørpanel FBG11B ................... 62
Feltbussgrensesnitt
DeviceNet DFD11B ................................... 191
EtherCat DFE24B ...................................... 192
PROFIBUS DFP21B .................................. 189
PROFIBUS DFS11B .................................. 190
PROFINET DFE32B .................................. 193
PROFINET DFE33B .................................. 195
PROFINET DFS21BB ............................... 194
Feltbussporter .................................................. 196
Feltbusstilkobling ............................................. 189
FIO11B analogmodul .................. 55, 57, 182, 184
FIO21B digitalmodul .......................................... 57
FKE EMC-modul .............................................. 238
Flat ferritt ULF11A ...................................... 38, 230
Flat konstruksjon bremsemotstand .................. 216
Forurensningsklasse ........................................ 146
Frigivelse av dreieretning ................................. 118
Frontmodul
Analogmodul FIO11B ................................ 182
Analogmodul FIO21B ................................ 184
EtherCAT-modul FSE24B ......................... 188
Kommunikasjonsmodul FSC11B ............... 185
Operatørpanel FBG11B ............................. 171
Frontmoduler .................................................... 181
Frontopsjon kommunikasjon FSC12B .............. 186
FSC11B kommunikasjonsgrensesnitt ........ 55, 185
FSE24B .............................................................. 55
FSE24B EtherCAT-modul ................................ 188
Funksjonell sikkerhet ....................................... 170
G
Garantikrav .......................................................... 9
GOST-R ........................................................... 145
Grenseverdiklasse ............................................. 38
Grenseverdiklasse B, bundet til ledning ............. 38
Gruppedrivenheter ............................................. 64
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Indeks
H
Hjelpespenningsutgang ....................................169
I
Idriftsettelse
Forberedelser og hjelpemidler ......................59
Forutsetning .................................................58
Merk .............................................................58
Operatørpanel DBG60B ...............................66
Operatørpanel FBG11B ...............................63
Skalverdiregulator MBG11A .......................119
Idriftsettelse av motor ..........................................61
Idriftsetting
Bruk av løfteanordninger ..............................58
Forberedelser og hjelpemidler ......................58
Implementerte sikkerhetsmerknader .....................8
Informasjon
Generell ..........................................................8
Informasjon om parametrisering
Fabrikkinnstilling .........................................117
Parametersperre ........................................117
Status REGULATORSPERRE ...................117
Innstilling av skalverdi, ekstern .........................118
Installeringshøyde .............................................147
Interferenssikkerhet ..........................................146
Isolasjonsmonitor ................................................31
IT-nett .......................................................... 30, 31
J
Jordfeilbryter .......................................................53
K
Kabelsett til mellomkretsforbindelse,
regenerative enheter MDR60A .........................213
Kabelspesifikasjon, SBus ....................................56
Kapsling ............................................................146
Kapsling bremsemotstander .............................216
Kjøletype ...........................................................146
Klemme X17 .....................................................170
Klemmereaksjonstider ......................................169
Klimaklasse .......................................................146
Koblingsskjema
Mellomkretsforbindelse med MDR60A0150
som bremsemodul ...........................43
Mellomkretsforbindelse med MDR60A0150/
0370/0750 .......................................42
Kommunikasjonsgrensesnitt FSC11B ....... 55, 185
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Kommunikasjonsgrensesnitt FSC12B .............. 186
Kontakt
X31 Binære inn- og utganger .................... 200
Kontaktor ............................................................ 32
Kontrollord 1
Motorpotensiometerfunksjon via feltbuss .... 99
Krypstrøm ........................................................ 146
L
Lagertemperatur .............................................. 146
Langtidslagring ................................................. 143
Ledningslengde .................................................. 32
SBus ............................................................ 46
Ledningstverrsnitt ............................................... 32
Ledningsvern ..................................................... 53
LED-er
Blinkkoder .................................................. 129
LED-er, styrekort type DHP11B
Lysdioder (LED) ......................................... 200
M
Maksimalt turtall ................................................. 64
Maks. skalverdi .................................................. 61
Manuell drift
Operatørpanel FBG11B ............................... 64
Manuell modus
Operatørpanel DBG60B .............................. 72
Manuell skalverdiregulator ................................. 64
MBG11A skalverdiregulator ....................... 51, 176
MBG11A skalverdiregulator, idriftsetting .......... 119
Melding
Frigi PO-data ............................................. 101
Omformer driftsklar .................................... 101
Merkeskilt ........................................................... 15
Merknader
Merking i dokumentasjonen ........................... 8
Merknader til opphavsrett .................................... 9
Minimum klaring ................................................. 21
Minimum turtall ................................................... 64
Momentan utkobling ......................................... 137
Montering
Opsjonskort DFP21B i MOVITRAC® B ........ 48
Monteringshus DBM60B / DKG60B ................. 174
Monteringsposisjon ............................................ 21
Motorkabel ......................................................... 32
MOVITOOLS® MotionStudio, oppstart ............... 73
MOVI-PLC® ...................................................... 199
255
Indeks
Målskisser
Bremsemotstander BW… / BW...-T /
BW...-P ..........................................221
DBG60B .....................................................173
DBM60B / DKG60B ....................................174
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ......................210
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ......................211
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ......................212
Nettdrossel ND020.. / ND030.. / ND045.. /
ND085.. .........................................226
Nettdrossel ND150.. ...................................227
Nettfilter NF009-503 – NF150-503 .............229
USB11A ......................................................180
Utgangsdrosler HD001-HD003 ..................231
Utgangsfilter HF…-503 ...............................236
Utgangsfiltre HF…-403 ...............................237
UWS11A .....................................................177
UWS21B .....................................................179
N
Nettdrossel ND ........................................... 37, 225
Nettfilter NF ..........................................37, 38, 228
Nettkabel .............................................................32
Nettkontaktor .......................................................37
Nett-jordtilkobling ................................................32
Nominell dreieretning ........................................118
Nominelt turtall ..................................................118
O
Omformerstatus ..................................................61
Omgivelsestemperatur ......................................146
Operatørpanel DBG60B ....................................172
Idriftsettelse ..................................................66
Stille inn parametere ....................................71
Operatørpanel FBG11B ............................. 60, 171
Betjening ......................................................61
Funksjoner ....................................................60
Idriftsettelse ..................................................63
Status binærinnganger/-utganger ...............130
Statusvisninger ...........................................129
Oppstart
Kort beskrivelse ............................................74
PC ................................................................73
Opsjon
Monteringshus DBM60B / DKG60B ...........174
Out (operatørpanel FBG11B) ..............................60
Overføringshastighet ...........................................50
Overspenningskategori .....................................146
Overv ................................................................105
256
Overvåkingsfunksjoner
Timeoutfeilmelding .................................... 105
Timeoutreaksjon ........................................ 105
Timeouttid .................................................. 105
P
Parameterbeskrivelse
Oversikt i tabellform ................................... 120
Parameterendring, operatørpanel FBG11B ....... 62
Parametermeny ................................................. 61
Parametermodul UBP11A ................................ 175
Parametersett
Valg ............................................................. 98
Parametrisering av omformer
Lese en parameter (eksempel) .................. 113
Oppbygging av MOVILINK®parameterkanal.............................. 107
Parametriseringsforløp .............................. 106
Returkoder for parametriseringen,
returkoder for parametriseringen .. 110
Skrive en parameter (eksempel) ............... 115
Parametriseringens returkoder
Additional code .......................................... 111
Error class ................................................. 110
Error code .................................................. 110
PC-oppstart ........................................................ 73
Plassering .......................................................... 21
PROFIBUS DFP21B ........................................ 189
PROFIBUS DFS11B ........................................ 190
PROFINET DFE32B ........................................ 193
PROFINET DFE33B ........................................ 195
PROFINET DFS21B ........................................ 194
Prosessdatabeskrivelse
Er-verdibeskrivelse av prosessinngangsdata .................................. 93
Skal-verdibeskrivelse
av prosessutgangsdata (PO-data) ........ 89
PTC-bremsemotstand ...................................... 215
Publikasjoner, tilhørende ................................... 12
R
Rampe
Ned .............................................................. 61
Opp .............................................................. 61
Regenerativ enhet MDR60A
Beskrivelse ................................................ 206
Generelle tekniske spesifikasjoner ............ 207
Regenerative enheter MDR60A
Kabelsett til mellomkretsforbindelse .......... 213
UL-godkjennelse ........................................ 206
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Indeks
Regulator for nominell verdi ................................61
Reléutgang .......................................................169
Reparasjonsservice ..........................................143
Reset ................................................................138
Grensesnitt .................................................138
Grunnenhet ................................................138
Operatørpanel ............................................138
Reset etter feil .....................................................98
Return-koder .....................................................131
19 Parametersperre aktivert .......................131
20 Fabrikkinnstilling kjører ..........................131
23 Opsjonskort mangler .............................131
27 Opsjonskort mangler .............................131
28 Regulatorsperre nødvendig ...................131
29 Ugyldig verdi for parametere .................131
32 Frigivelse ...............................................131
34 Feil i forløp .............................................131
38 FBG11B feil datapost ............................131
RS485
Installering ....................................................44
RUN (operatørpanel FBG11B) ............................60
S
Samsvarserklæring
MOVITRAC® ..............................................240
Sekvensstyring ....................................................95
Definisjon kontrollord .....................................95
Definisjon statusord ....................................101
Kontrollord 1 .................................................99
Kontrollord 2 ...............................................100
Sikkerhetsrelaterte styrekommandoer,
sikkerhetsrelaterte
styrekommandoer ............................96
Statusord 2, statusord 2 .............................103
Statusord, statusord 1 ................................102
Styrekommandoer .........................................97
SEW-enhetsprofil
Informasjon om parametrisering .................117
Parametrisering av omformeren .................106
Prosessdata .................................................85
Prosessdatabeskrivelse ...............................88
Prosessdatakonfigurering .............................87
Signalord i sikkerhetsmerknader ...........................8
Sikkerhetskontakt ..............................................169
Sikkerhetskopiering av data ....................... 61, 126
DBG60B .....................................................126
FBG11B ......................................................126
MOVITOOLS® MotionStudio ......................128
UBP11A ......................................................127
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
Sikkerhetsmerknader ......................................... 10
Merking i dokumentasjonen ........................... 8
Oppbygging av implementerte ....................... 8
Oppbygging – som gjelder de forskjellige
kapitlene ........................................... 8
Skalverdiinnstilling, ekstern .............................. 118
Skalverdiregulator
Manuell ........................................................ 64
MBG11A .............................................. 51, 176
MBG11A, idriftsettelse ............................... 119
Skalverdiinngang ............................................. 169
Skalverdiinnstilling, analog ................................. 78
Skinnefeste
Bremsemotstand ....................................... 213
Skjermplate
Effektdel ....................................................... 25
Styreelektronikk ........................................... 24
Spesielle tilfeller ved PO-databehandling .......... 90
Starte motoren ................................................... 78
Statuskoder for enhet ....................................... 129
Statusvisninger
Basisenhet ................................................. 129
LED, blinkkoder ......................................... 129
Operatørpanel ........................................... 129
Operatørpanel FBG11B ............................... 62
Status binærinnganger/-utganger .............. 130
Still inn parameter med operatørpanel
DBG60B ............................................................. 71
Stopp ................................................................ 137
STOP/RESET (operatørpanel FBG11B) ............ 60
Styrekilde
FELTBUSS ................................................... 86
RS-485.......................................................... 86
SBus ............................................................ 86
TERMINALS ................................................ 85
Styrekommandoer
Frigi .............................................................. 98
Hurtigstopp .................................................. 97
Regulatorsperre ........................................... 97
Stopp ........................................................... 98
Styring MOVI-PLC® ......................................... 199
Støyemisjoner ............................................ 33, 146
Stålgittermotstand
Bremsemotstand ....................................... 217
Switchmodul UWU52A ..................................... 205
Systembuss (SBus), installasjon ........................ 44
257
Indeks
T
Tekniske spesifikasjoner
AC 230 V / 1-faset / byggstørrelse 0L ........168
AC 230 V / 1-faset / byggstørrelse 0S ........167
AC 230 V / 1-faset / byggstørrelse 0XS .....166
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 0L ........160
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 0XS .....158
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 2 ..........162
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 3 ..........163
AC 230 V / 3-faset / byggstørrelse 4 ..........164
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 0L ............................151
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 0S ...........................150
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 0XS .........................149
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 2 ..............................153
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 2S ...........................152
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 3 ..............................154
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 4 ..............................155
AC 400 / 500 V / 3-faset /
byggstørrelse 5 ..............................156
Generelt ......................................................146
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ......................208
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ......................208
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ......................209
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ......................209
Opsjon DFP21B ................................ 189, 190
Oversikt .....................................148, 157, 165
Regenerativ enhet MDR60A ......................207
TF termoføler ............................................. 53, 169
TH bimetallbryter .................................................53
Tilkobling
Systembuss ..................................................49
Tilkobling av bremsemotstand ............................35
Tilkoblingsskjema ................................................29
Timeout (advarsel) ............................................138
Transporttemperatur .........................................146
Trådmotstand, bremsemotstand .......................217
Turtall
Maksimalt .....................................................64
Manuell innstilling .........................................64
Minimum .......................................................64
Typebetegnelse ..................................................15
258
U
UBP11A ........................................................... 175
ULF11A flat ferritt ............................................. 230
UL-godkjennelse .............................................. 145
Regenerative enheter MDR60A ................ 206
UL-godkjent installasjon ..................................... 22
Underbygg bremsemotstand ............................ 223
Utgangsdrossel HD .................................... 39, 231
Utgangsfilter HF ......................................... 38, 234
Utgangsfrekvens ................................................ 61
Utgangsstrøm .................................................... 61
Utkoblingsreaksjon ........................................... 137
Momentan utkobling .................................. 137
Stopp ......................................................... 137
Utstyrsstatus ...................................................... 15
UWU52A .......................................................... 205
Driftsveiledning – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE AS
Solgaard skog 71
N-1599 Moss/Norway
Tlf. +47 69 24 10 20
Faks +47 69 24 10 40
[email protected]
www.sew-eurodrive.no
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
94
File Size
16 416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content