close

Enter

Log in using OpenID

8 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service
Montage- och driftsinstruktion
MOVITRAC® B
Utgåva 11/2013
20145802 / SV
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Innehållsförteckning
1 Allmänna anvisningar ............................................................................................ 8
1.1 Syftet med dokumentationen ......................................................................... 8
1.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad .......................................................... 8
1.2.1 Signalordens betydelse ...................................................................... 8
1.2.2 Uppbyggnad av säkerhetsanvisningarna i avsnitten ........................... 8
1.2.3 De integrerade säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad ....................... 8
1.3 Åberopande av garanti................................................................................... 9
1.4 Ansvarsbegränsning ...................................................................................... 9
1.5 Upphovsrätt.................................................................................................... 9
1.6 Produktnamn och varumärken ....................................................................... 9
2 Säkerhetsanvisningar .......................................................................................... 10
2.1 Information ................................................................................................... 10
2.2 Allmänt ......................................................................................................... 10
2.3 Målgrupp ...................................................................................................... 11
2.4 Avsedd användning ..................................................................................... 11
2.4.1 Säkerhetsfunktioner .......................................................................... 12
2.4.2 Dokumentets innehåll ....................................................................... 12
2.5 Kompletterande dokumentation ................................................................... 12
2.6 Transport och förvaring ................................................................................ 12
2.7 Uppställning ................................................................................................. 13
2.8 Elektrisk anslutning ...................................................................................... 13
2.9 Säker frånskiljning........................................................................................ 13
2.10 Drift .............................................................................................................. 14
2.11 Utrustningens temperatur............................................................................. 14
3 Apparatuppbyggnad ............................................................................................ 15
3.1 Typbeteckning.............................................................................................. 15
3.2 Typskylt ........................................................................................................ 15
3.3 Leveransomfattning ..................................................................................... 16
3.4 Byggstorlek 0XS/0S/0L ................................................................................ 17
3.5 Byggstorlek 1/2S/2 ....................................................................................... 18
3.6 Byggstorlek 3 ............................................................................................... 19
3.7 Byggstorlek 4/5 ............................................................................................ 20
4 Installation ............................................................................................................ 21
4.1 Installationsanvisningar för grundenhet – mekanik ...................................... 21
4.1.1 Minsta lediga utrymme samt monteringsläge ................................... 21
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
3
Innehållsförteckning
4.2
4.3
4.4
4
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem ..................................... 22
4.2.1 Rekommenderade verktyg ................................................................ 22
4.2.2 UL-konform installation ..................................................................... 22
4.2.3 EMC-riktig installation ....................................................................... 24
4.2.4 Skärmplintar ...................................................................................... 24
4.2.5 Kretsschema ..................................................................................... 29
4.2.6 Förutsättningar för installation av Cold Plate
(endast byggstorlek 0) ...................................................................... 30
4.2.7 Deaktivering av EMC-kondensatorerna (endast byggstorlek 0) ....... 30
4.2.8 Skilda kabelkanaler ........................................................................... 31
4.2.9 Drift med IT-nät ................................................................................. 31
4.2.10 Kontaktorernas brukskategori .......................................................... 32
4.2.11 Ledarareor ....................................................................................... 32
4.2.12 Kabellängder för enskilda drivenheter .............................................. 32
4.2.13 Apparatutgång ................................................................................. 32
4.2.14 Styrda induktiva laster ...................................................................... 32
4.2.15 Jordnätanslutning (PE) enligt EN 61800-5-1 .................................... 32
4.2.16 Störemission .................................................................................... 33
4.2.17 Digitala utgångar .............................................................................. 33
Installation av tillbehör och tillval – mekanik ................................................ 33
4.3.1 Montering av frontmodulerna ............................................................ 33
4.3.2 PTC-bromsmotstånd BW1/BW3 med FKB10B ................................. 34
4.3.3 Platta motstånd med FKB11B/FKB12B/FKB13B och
FHS11B/FHS12B/FHS13B ............................................................... 35
Installation av tillbehör och tillval – elsystem................................................ 35
4.4.1 Anslutning av bromsmotstånd ........................................................... 35
4.4.2 Anslutning av bromsmotstånd BW..-P/BW..-T/BW.. till X3/X2 .......... 36
4.4.3 Installation av bromsmotstånd .......................................................... 37
4.4.4 Nätdrossel ND .................................................................................. 37
4.4.5 Nätfilter NF ........................................................................................ 37
4.4.6 Öppningsbar ferritring ULF11A ......................................................... 38
4.4.7 Utgångsfilter HF ................................................................................ 38
4.4.8 Utgångsdrossel HD ........................................................................... 39
4.4.9 EMC-modul FKE12B/FKE13B .......................................................... 40
4.4.10 Anslutning av nätåtermatning .......................................................... 42
4.4.11 Anslutning av RS485-gränssnitt ....................................................... 44
4.4.12 Anslutning av systembuss (SBus 1) ................................................. 44
4.4.13 Anslutning av börvärdesväljare ........................................................ 51
4.4.14 Anslutning av tillvalet gränssnittomvandlare UWS21B .................... 52
4.4.15 Anslutning av inbyggnadsgivare EI7C ............................................. 53
4.4.16 Ledningsskydd och jordfelsbrytare ................................................... 53
4.4.17 Temperaturgivare TF och bimetallbrytare TH .................................. 53
4.4.18 Anslutning av bromslikriktare ........................................................... 54
4.4.19 Installation av FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B ........................ 55
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Innehållsförteckning
5 Idrifttagning .......................................................................................................... 58
5.1 Allmänna anvisningar för idrifttagning .......................................................... 58
5.1.1 Förutsättning ..................................................................................... 58
5.1.2 Lyftanordningar ................................................................................. 58
5.2 Förberedelser och hjälpmedel...................................................................... 58
5.2.1 Förberedelser och hjälpmedel för idrifttagning i fabrikssinställning ..... 59
5.2.2 Förberedelser och hjälpmedel för idrifttagning med
manöverenhet eller dator (PC) .......................................................... 59
5.3 Manöverenheter ........................................................................................... 60
5.3.1 FBG11B – manöverenhet ................................................................. 60
5.3.2 DBG60B – avancerad manöverenhet ............................................... 66
5.4 Programmeringsprogrammet MOVITOOLS® MotionStudio......................... 73
5.5 Kortfattad beskrivning av viktiga idrifttagningssteg ...................................... 74
5.5.1 Tillvägagångssätt .............................................................................. 74
5.5.2 Anvisningar ....................................................................................... 74
5.5.3 Återställning av fabriksinställningarna (P802) ................................... 75
5.5.4 Anpassning av switchfrekvensen (P86x) .......................................... 75
5.5.5 Parameterinställning av omformarens adress
(SBus/RS485/fältbuss) (P81x) .......................................................... 75
5.5.6 Inställning av regleringen (P700) ...................................................... 75
5.5.7 Specifikation av applikationstypen .................................................... 75
5.5.8 Val av driftsätt (fyrkvadrantdrift P82x) ............................................... 76
5.5.9 Börvärdesinställning (P10x) .............................................................. 76
5.5.10 Skyddsfunktioner ............................................................................. 76
5.5.11 Inställning av systemgränser ............................................................ 77
5.5.12 Aktivering av energisparfunktionen (P770) ...................................... 77
5.5.13 Aktivering av teknologifunktioner ..................................................... 77
5.5.14 Inställningar vid långsamma motorvarvtal (P32x) ............................ 77
5.5.15 Inställning av de digitala ingångarnas funktion (P60x) ..................... 77
5.5.16 Inställning av bromsfunktionen (P73x) ............................................. 77
5.6 Starta motorn i manuell drift ......................................................................... 78
5.6.1 Analog börvärdesinmatning .............................................................. 78
5.6.2 Fasta börvärden ................................................................................ 80
5.7 PI-regulator (P25x)....................................................................................... 82
5.8 Master/slav-drift (P750)................................................................................ 82
5.9 Gruppdrivsystem .......................................................................................... 82
5.10 Idrifttagning av explosionsskyddade asynkrona växelströmsmotorer
i kategori 2 (94/9/EG) ................................................................................... 82
5.11 Kommunikations- och apparatprofil.............................................................. 84
5.11.1 Processdata ..................................................................................... 85
5.11.2 Processdatakonfiguration ................................................................ 87
5.11.3 Processdatabeskrivning ................................................................... 88
5.11.4 Sekvensstyrning ............................................................................... 95
5.11.5 Övervakningsfunktioner ................................................................. 105
5.11.6 Omformarens parameterinställning ................................................ 106
5.11.7 Anvisningar om parameterinställning ............................................. 117
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
5
Innehållsförteckning
5.12 Extern börvärdesinställning........................................................................ 118
5.12.1 Börrotationsriktning ........................................................................ 118
5.12.2 Börvarvtal ....................................................................................... 118
5.12.3 Rotationsriktningsfrigivning med RS485 eller SBus ....................... 118
5.12.4 Idrifttagning av börvärdesväljare MBG11A .................................... 119
5.13 Parameteröversikt ...................................................................................... 120
6 Drift ...................................................................................................................... 126
6.1 Säkerhetskopiering .................................................................................... 126
6.1.1 Säkerhetskopiering med FBG11B .................................................. 126
6.1.2 Säkerhetskopiering med DBG60B .................................................. 126
6.1.3 Säkerhetskopiering med UBP11A .................................................. 127
6.1.4 Säkerhetskopiering med MOVITOOLS® MotionStudio ................... 128
6.2 Statusindikeringar ...................................................................................... 129
6.2.1 Grundapparat/manöverenhet FBG11B ........................................... 129
6.2.2 Status hos digitala ingångar/digitala utgångar ................................ 130
6.3 Returkoder (r-19 – r-38) ............................................................................. 131
6.4 Manöverenhet DBG60B ............................................................................. 132
6.4.1 Grundindikeringar ........................................................................... 132
6.4.2 Displaymeddelanden ...................................................................... 133
6.4.3 Funktioner i manöverenheten DBG60B .......................................... 134
7 Service/fellista .................................................................................................... 137
7.1 Apparatinformation..................................................................................... 137
7.1.1 Felminne ......................................................................................... 137
7.1.2 Frånkopplingsreaktioner ................................................................. 137
7.1.3 Återställning .................................................................................... 138
7.2 Fellista (F00 – F113) .................................................................................. 138
7.3 SEW-elektronikservice ............................................................................... 143
7.3.1 24-timmarsservice ........................................................................... 143
7.3.2 Skicka in för reparation ................................................................... 143
7.4 Långtidsförvaring ....................................................................................... 143
7.5 Återvinning ................................................................................................. 144
8 Tekniska data ..................................................................................................... 145
8.1 Grundapparatens tekniska data ................................................................. 145
8.1.1 CE-märkning, UL-godkännande och C-Tick ................................... 145
8.1.2 Allmänna tekniska data ................................................................... 146
8.1.3 Tekniska data MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC ................................ 148
8.1.4 Tekniska data MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC ................................ 157
8.1.5 Tekniska data MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC ................................ 165
8.1.6 MOVITRAC® B elektronikdata ........................................................ 169
8.1.7 MOVITRAC® B elektronikdata för funktionell säkerhet ................... 170
6
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Innehållsförteckning
8.2
8.3
Tekniska data för tillbehör och tillval .......................................................... 171
8.2.1 Manöverenheter .............................................................................. 171
8.2.2 Gränssnittsomvandlare ................................................................... 177
8.2.3 Frontmoduler .................................................................................. 181
8.2.4 Fältbussanslutning .......................................................................... 189
8.2.5 Styrenhet MOVI-PLC® .................................................................... 199
8.2.6 Switchat matningsdon UWU52A ..................................................... 205
8.2.7 Nätåtermatning ............................................................................... 206
8.2.8 Fäste FHS11B/12B/13B ................................................................. 213
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter ................................ 215
8.3.1 Bromsmotstånd ............................................................................... 215
8.3.2 Nätdrosslar ND ............................................................................... 225
8.3.3 Nätfilter NF ...................................................................................... 228
8.3.4 Öppningsbar ferritring ULF11A ....................................................... 230
8.3.5 Utgångsdrosslar HD ........................................................................ 231
8.3.6 Utgångsfilter HF... ........................................................................... 234
8.3.7 EMC-modul FKE12B/FKE13B ........................................................ 238
9 Försäkran om överensstämmelse .................................................................... 240
9.1 MOVITRAC® .............................................................................................. 240
10 Adresslista .......................................................................................................... 241
Index .................................................................................................................... 253
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
7
Allmänna anvisningar
Syftet med dokumentationen
1
1
Allmänna anvisningar
1.1
Syftet med dokumentationen
Dokumentationen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för drift och
underhåll. Dokumentationen vänder sig till alla som arbetar med installation, idrifttagning och service på produkten.
Dokumentationen måste hållas tillgänglig i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansvariga samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa dokumentationen i sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW-EURODRIVE vid oklarheter eller behov av ytterligare information.
1.2
Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
1.2.1
Signalordens betydelse
Följande tabell visar signalordens viktighet och betydelse för säkerhetsanvisningar, skaderisker och annat.
Signalord
1.2.2
Betydelse
Konsekvenser om anvisningen inte
följs
FARA!
Omedelbar livsfara
Dödsfall eller svåra kroppsskador
VARNING!
Möjlig farlig situation
Dödsfall eller svåra kroppsskador
FARA!
Möjlig farlig situation
Lättare kroppsskador
VARNING!
Risk för skador på utrustning
och material
Skador på drivenheten eller dess
omgivning
OBSERVERA
Nyttig information eller tips:
Underlättar hanteringen av
drivsystemet.
–
Uppbyggnad av säkerhetsanvisningarna i avsnitten
Säkerhetsanvisningarna i avsnitten gäller inte bara en viss handling utan för flera handlingar inom ett och samma ämne. Symbolerna anger antingen en allmän eller specifik
fara.
Här visas uppbyggnaden för en säkerhetsanvisning i ett avsnitt:
SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla.
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
•
1.2.3
Åtgärder för att avvärja faran
De integrerade säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
De integrerade säkerhetsanvisningarna står direkt i handlingsinstruktionen före det riskfyllda handlingssteget.
Här visas uppbyggnaden för en integrerad säkerhetsanvisning:
•
SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla.
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
– Åtgärder för att avvärja faran
8
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Allmänna anvisningar
Åberopande av garanti
1.3
1
Åberopande av garanti
Anvisningarna i MOVITRAC® B-dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning
för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför dokumentationen innan du börjar arbeta med apparaten!
1.4
Ansvarsbegränsning
Att följa MOVITRAC® B-dokumentationen är en grundläggande förutsättning för säker
drift av MOVITRAC® B och för att angivna produktegenskaper och prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador
som beror på att dokumentationen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras gällande i sådana fall.
1.5
Upphovsrätt
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Med ensamrätt.
Varje form av kopiering, bearbetning, spridning eller annan användning, helt eller delvis,
är förbjudet.
1.6
Produktnamn och varumärken
Varumärken och produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
9
Säkerhetsanvisningar
Information
2
2
Säkerhetsanvisningar
Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och
utrustningsskador. Användaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisningarna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under
eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen i sin
helhet och förstå dess innehåll. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information,
kontakta SEW-EURODRIVE.
2.1
Information
Följande säkerhetsanvisningar avser i första hand frekvensomformare. Vid användning
av drivenheter med motorer eller växelmotorer ska även säkerhetsanvisningarna för
respektive motor och växel i tillhörande montage- och driftsinstruktion följas.
Följ även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen i denna montage- och driftsinstruktion.
2.2
Allmänt
Under drift kan frekvensomformare, beroende på aktuell kapslingsklass, ha spänningsförande, åtkomliga delar.
•
Allt arbete med transport, förvaring, installation/montering, anslutning, idrifttagning,
underhåll och reparation måste utföras av kvalificerad och behörig personal som
följer:
– Tillhörande utförliga montage- och driftsinstruktioner samt kopplingsschema(n)
– Varnings- och säkerhetsskyltar på motorn/växelmotorn
– Alla övriga projekteringsunderlag, idrifttagningsanvisningar och kretsscheman
som hör till produkten
– Bestämmelser och krav som gäller särskilt för anläggningen
– Nationella/regionala föreskrifter för säkerhet och förebyggande av olycksfall
•
Installera aldrig skadade produkter.
•
Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget.
Vid otillåten borttagning av kåpor eller felaktig tillämpning, installation eller manövrering
finns det risk för allvarliga person- och materialskador.
Ytterligare information finns i dokumentationen.
10
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Säkerhetsanvisningar
Målgrupp
2.3
2
Målgrupp
Mekaniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad och kompetent personal. Med
utbildad och kompetent personal avses i denna montage- och driftsinstruktion personer
som är förtrogna med uppbyggnad, mekanisk installation, åtgärdande av störningar
samt underhåll av produkten, och som har följande kvalifikationer:
•
Utbildning inom området mekanik (exempelvis som mekaniker eller mekatroniker)
med godkänt slutprov.
•
Kunskap om denna montage- och driftsinstruktion.
Elektrotekniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad elektriker. Med elektriker
avses i denna montage- och driftsinstruktion personer som är förtrogna med elektrisk
installation, idrifttagning, åtgärdande av störningar samt underhåll av produkten, och
som har följande kvalifikationer:
•
Utbildning inom området elektroteknik (exempelvis som elektriker eller mekatroniker)
med godkänt slutprov.
•
Kunskap om denna montage- och driftsinstruktion.
Allt arbete med övriga områden, som transport, lagring, drift och återvinning, får endast
utföras av personer som har fått motsvarande instruktion.
2.4
Avsedd användning
Frekvensomformare används för att styra asynkrona växelströmsmotorer. Frekvensomformare är komponenter avsedda för inbyggnad i elektriska anläggningar eller maskiner.
Anslut aldrig kapacitiva laster till frekvensomformaren. Drift under kapacitiv last kan leda
till överspänning och därmed till att apparaten förstörs.
När frekvensomformaren används inom EU/EFTA-området gäller följande standarder:
•
Vid inbyggnad i maskiner får frekvensomformaren inte tas i drift (dvs. start av avsedd
drift) förrän det har fastställts att maskinen uppfyller kraven i rådets direktiv
2006/42/EG (maskindirektivet); se EN 60204.
•
Idrifttagning (dvs. start av avsedd drift) är tillåten endast under förutsättning att
kraven i rådets direktiv 2004/108/EG (EMC-direktivet) uppfylls.
•
Frekvensomformaren uppfyller kraven enligt rådets direktiv 2006/95/EG (lågspänningsdirektivet). Följande harmoniserade standarder tillämpas för frekvensomformarna: serie EN 61800-5-1/DIN VDE T105 i kombination med EN 60439-1/
VDE 0660 del 500 och EN 60146/VDE 0558.
Följ tekniska data och elektriska anslutningsuppgifter som finns på typskylten samt i
montage- och driftsinstruktionen.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
11
Säkerhetsanvisningar
Kompletterande dokumentation
2
2.4.1
Säkerhetsfunktioner
Frekvensomformare från SEW-EURODRIVE får inte användas för att uppfylla säkerhetsfunktioner utan överordnade säkerhetssystem.
Använd överordnade säkerhetssystem för att säkerställa utrustnings- och personskydd.
Vid användning av funktionen "Säker avstängning" måste följande dokumentation
beaktas:
•
MOVITRAC® B/funktionell säkerhet
Dokumentationen finns på SEW-EURODRIVE:s webbplats under "Dokumentation\
Software\CAD".
2.4.2
Dokumentets innehåll
Det här dokumentet innehåller krav och kompletteringar som gäller MOVITRAC® B i
säkerhetstekniska tillämpningar.
Systemet består av en frekvensomformare med asynkronmotor samt en säkerhetstestad extern frånkopplingsanordning.
2.5
Kompletterande dokumentation
Detta dokument kompletterar montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC® B och
begränsar tillämpningsanvisningarna enligt följande.
Dokumentet får endast användas tillsammans med följande dokument:
2.6
•
Kortfattad montage- och driftsinstruktion MOVITRAC® B
•
Handboken till respektive tillvalskort
Transport och förvaring
Kontrollera om leveransen har några transportskador direkt när du tar emot den. Informera i så fall genast transportföretaget om detta. Vid skador får enheten inte tas i drift.
Uppfyll klimatförhållandena i "Allmänna tekniska data" (→ sid 146).
12
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Säkerhetsanvisningar
Uppställning
2.7
2
Uppställning
Uppställning och kylning av apparaterna måste ske i enlighet med gällande föreskrifter
i den här montage- och driftsinstruktionen.
Skydda frekvensomformaren mot otillåten belastning. Vid transport och hantering är det
viktigt att inga komponenter deformeras och att inga isolationsavstånd förändras. Rör
inga komponenter eller kontakter.
Frekvensomformare innehåller komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar och som kan skadas av felaktig hantering. Elektriska komponenter får inte
skadas eller förstöras mekaniskt.
Om inget annat uttryckligen föreskrivs är följande tillämpningar förbjudna:
2.8
•
Användning i explosionsfarlig miljö.
•
Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm, strålning etc.
(frekvensomformaren får bara användas i klimatklass 3K3 enligt EN 60721-3-3).
•
Användning i ej stationära tillämpningar där det förekommer mekaniska vibrationsoch stötbelastningar som överstiger vad som tillåts enligt EN 61800-5-1.
Elektrisk anslutning
Vid arbete på spänningsförande frekvensomformare ska gällande nationella föreskrifter
för förebyggande av olycksfall (i Tyskland t.ex. BGV A3) följas.
Vid installationen måste uppgifterna om kabelareor, säkringar och skyddsledaranslutning följas. Mer detaljerad information finns i montage- och driftsinstruktionen.
Anvisningar för EMC-riktig installation, som skärmning, jordning, filterinstallation och
kabelförläggning finns i den här montage och driftsinstruktionen. Tillverkaren av anläggningen eller maskinen ansvarar för att EMC-gränsvärdena enligt lag respekteras.
Skyddsåtgärder och skyddsanordningar måste uppfylla gällande direktiv (t.ex. EN 60204
eller EN 61800-5-1).
Jorda apparaten.
2.9
Säker frånskiljning
Apparaten uppfyller alla krav för säker frånskiljning mellan matnings- och elektronikanslutningar enligt EN 61800-5-1. För att säkerställa säker frånskiljning måste alla
anslutna strömkretsar också uppfylla kraven för säker frånskiljning.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
13
Säkerhetsanvisningar
Drift
2
2.10
Drift
Anläggningar som frekvensomformare är inbyggda i måste vid behov kompletteras med
ytterligare övervaknings- och skyddsanordningar i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter, t.ex. lagar om maskinutrustning, förebyggande av olycksfall etc.
När frekvensomformaren har skilts från matningsspänning får spänningsförande apparatdelar och kraftplintar inte beröras på 10 minuter eftersom det fortfarande kan finnas spänning från uppladdade kondensatorer. Se varningsskyltarna på frekvensomformaren.
Alla kåpor och kapslingen ska vara stängda under drift.
Att driftlysdioden eller andra indikeringar är släckta är ingen garanti för att apparaten är
spänningslös och bortkopplad från nätspänningen.
Apparatens interna säkerhetsfunktioner eller yttre mekanisk blockering kan leda till att
motorn stannar. När man åtgärdar felet eller återställer apparaten (reset) kan motorn
starta av sig själv. Om detta inte kan tillåtas för den drivna maskinen av säkerhetsskäl
ska apparaten kopplas bort från elnätet innan felet åtgärdas.
2.11
Utrustningens temperatur
Frekvensomformaren MOVITRAC® B drivs vanligtvis med bromsmotstånd. Normalt
monteras bromsmotstånden på elskåpets tak.
Bromsmotståndens ytor kan uppnå temperaturer över 70 °C.
Vidrör aldrig bromsmotstånden under drift eller under svalningsfasen efter avstängning.
14
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Apparatuppbyggnad
Typbeteckning
3
Apparatuppbyggnad
3.1
Typbeteckning
3
Följande diagram visar en typbeteckning:
MC 07
B
0022-
2 B 1- 4- 00
/T
Utförande
/T = teknikutförande
/L = lack
(delvis lackerade kretskort)
/S = S-bussadress 1
Utförande
00 = standard
S0 = säkerhetsstopp
Kvadranter
4 = 4-kvadrant (med
bromschopper)
Anslutningssätt
3 = trefas/1 = enfas
Radioavstörning
Anslutningsspänning
Rek. motoreffekt
0 = ingen radioavstörning
A = radioavstörningsklass C2
B = radioavstörningsklass C1
2 = 200 – 240 V AC
5 = 380 – 500 V AC
0022 = 2,2 kW
Version B
Serie och generation
Typ MOVITRAC®
3.2
Typskylt
Följande bild visar en typskylt:
3185547659
Input
U
Nominell nätspänning
T
Omgivningstemperatur
I
Nominell nätström 100 % drift
Pmotor Rek. motoreffekt 100 % drift
f
Nominell nätfrekvens
Output
U
Utspänning 100 % drift
I
Nominell utström 100 % drift
f
Utfrekvens
Apparatstatusen anges ovanför den nedre streckkoden. Den anger apparatens maskinvaru- och
programvaruversioner.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
15
Apparatuppbyggnad
Leveransomfattning
3
3.3
Leveransomfattning
Delarna som anges nedan medföljer varje byggstorlek i en separat påse.
Bildnummer
Byggstorlek
0XS, 0S, 0L
1
2S
2
3
4, 5
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
3x
3x
1x
1x
1x
Skärmplåt för styrelektronik med plint och skruv
[1]
1x
[3]
1x
1x
Skärmplåt för effektdelen utan skruv
1x
Skärmplåt för effektdelen med skruv
Kontaktdon för elektronikplintar
[2]
3x
Jordplintar med skruv
[4]
1x
Kontaktdon för nät (2- eller 3-poligt) och motor
[5]
1x
Plastisolering med dekal
[6]
1x
Beröringsskydd
1x
Fästanordningar
1x
1x
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
16
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Apparatuppbyggnad
Byggstorlek 0XS/0S/0L
3.4
3
Byggstorlek 0XS/0S/0L
[1]
[2]
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199279301643
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
X1: Nätanslutning:
Trefas: L1/L2/L3
Enfas: L/N
Fästanordning
Skyddsjordanslutning (PE)
Skärmplåt för motorkabel, under den sitter fästanordningen
X2: Motoranslutning U / V / W / bromsanslutning +R / –R
X17: Säkerhetskontakt för säkert stopp
(endast MC07B...-S0: byggstorlek 0S/0L, 400/500 V)
X13: Digitala utgångar
X12: Digitala ingångar
X10: Analog ingång
Omkopplare S11 för omkoppling mellan V och mA, analog ingång (på BS 0XS och 0S,
bakom det avtagbara kontaktdonet)
Plats för tillvalskort (inte utbyggbar / inte för BS 0XS)
Anslutning för tillvalet kommunikations- / analogmodul
Manöverenhet (tillval), ansluten
Statuslysdioder (synliga även utan manöverenheten som är tillval)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
17
Apparatuppbyggnad
Byggstorlek 1/2S/2
3
3.5
Byggstorlek 1/2S/2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
9007199346901259
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
18
X1: Nätanslutning trefas: L1 / L2 / L3 / PE-skruv
X4: Mellankretsanslutning -Um/+Um
X3: Anslutning, bromsmotstånd R+ / R– / PE
Elektronikskärmklämma
X2: Motoranslutning U / V / W / PE-skruv
X17: Säkerhetskontakt för säkert stopp (endast 400/500 V)
X13: Digitala utgångar
X12: Digitala ingångar
X10: Analog ingång
Omkopplare S11 för omkoppling mellan V och mA, analog ingång
Plats för tillvalskort (kan ej eftermonteras)
Anslutning för tillvalet kommunikations- / analogmodul
Manöverenhet (tillval), ansluten
Statuslysdioder (synliga även utan manöverenheten som är tillval)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Apparatuppbyggnad
Byggstorlek 3
3.6
3
Byggstorlek 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[5]
[4]
9007199346833675
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
X2: Skyddsjordanslutning (PE)
X1: Nätanslutning trefas: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Mellankretsanslutning -Um/+Um
X3: Anslutning, bromsmotstånd R+ (8) / R- (9) och skyddsjord (PE)
X2: Motoranslutning U (4) / V (5) / W (6)
X2: Skyddsjordanslutning (PE)
Elektronikskärmklämma
X17: Säkerhetskontakt för säkert stopp (endast 400/500 V)
X13: Digitala utgångar
X12: Digitala ingångar
X10: Analog ingång
Omkopplare S11 för omkoppling mellan V och mA, analog ingång
Plats för tillvalskort (kan ej eftermonteras)
Anslutning för tillvalet kommunikations- / analogmodul
Manöverenhet (tillval), ansluten
Statuslysdioder (synliga även utan manöverenheten som är tillval)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
19
Apparatuppbyggnad
Byggstorlek 4/5
3
3.7
Byggstorlek 4/5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199346827019
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
20
X2: Skyddsjordanslutning (PE)
X1: Nätanslutning trefas: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Mellankretsanslutning -Um/+Um och skyddsjordanslutning (PE)
X3: Anslutning, bromsmotstånd R+ (8) / R- (9) och skyddsjord (PE)
X2: Motoranslutning U (4) / V (5) / W (6)
X2: Skyddsjordanslutning (PE)
Elektronikskärmklämma
X17: Säkerhetskontakt för säkert stopp (endast 400/500 V)
X13: Digitala utgångar
X12: Digitala ingångar
X10: Analog ingång
Omkopplare S11 för omkoppling mellan V och mA, analog ingång
Plats för tillvalskort (kan ej eftermonteras)
Anslutning för tillvalet kommunikations- / analogmodul
Manöverenhet (tillval), ansluten
Statuslysdioder (synliga även utan manöverenheten som är tillval)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – mekanik
4
4
Installation
FARA!
Kylelementens ytor kan uppnå temperaturer över 70 °C.
Risk för brännskador.
•
Vidrör inte kylelementet.
FARA!
Livsfarlig spänning i kablar och plintar.
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektriska stötar.
Förhindra elektriska stötar av kvarvarande spänning:
•
Skilj omformaren från elnätet och vänta minst 10 minuter innan du påbörjar arbetet.
•
Kontrollera med lämplig mätutrustning att det inte finns spänning vid kablar och
plintar.
4.1
Installationsanvisningar för grundenhet – mekanik
4.1.1
Minsta lediga utrymme samt monteringsläge
•
För korrekt kylning, lämna 100 mm fritt utrymme över och under kapslingen. Inget
ledigt utrymme krävs på sidorna. Flera enheter kan monteras i kontakt med
varandra.
•
Kontrollera att luftcirkulationen inte förhindras av ledningar eller annat installationsmaterial. Se till att apparaten inte suger in varm avluft från andra apparater.
•
Installera därför alltid apparaterna lodrätt. Liggande, sned eller upp och nedvänd
installation är inte tillåten.
•
God värmeavledning från kylelementets baksida förbättrar apparatens termiska
belasning.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
648722187
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
21
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4
4.2
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4.2.1
Rekommenderade verktyg
•
4.2.2
För anslutning till elektronikplint X10 / X12 / X13, använd en skruvmejsel med mejselbredden 2,5 mm.
UL-konform installation
För UL-riktig installation gäller följande anvisningar:
•
Använd bara kopparledningar med följande temperaturområden som anslutningskabel:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: Temperaturområde 60/75 °C
– MOVITRAC® B 0370 och 0750: Temperaturområde 75 °C
22
•
Nödvändiga åtdragningsmoment för kraftplintarna till MOVITRAC® B: Se "Tekniska
data" (→ sid 148).
•
Omformaren får endast anslutas till matningsnät med en maximal fas-jord-spänning
på 300 V AC.
•
Omformaren får anslutas till IT-nät endast under förutsättning att fas-jord-spänningen 300 V AC inte kan överskridas, vare sig under drift eller i händelse av fel.
•
Frekvensomformare MOVITRAC® B får endast anslutas till matningsnät som kan
uppfylla maxvärden enligt följande tabell. Använd endast smältsäkringar. Säkringarnas effektdata får inte överskrida värdena enligt nedanstående tabeller.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
Maxvärden /
säkringar
4
Följande maxvärden/säkringar måste respekteras för UL-riktig installation:
230 V-apparater/enfas
Maximal nätström
Maximal nätspänning
Säkringar
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A/250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
30 A/250 V
230 V-apparater/trefas
Maximal nätström
Maximal nätspänning
Säkringar
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A/250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
20 A/250 V
0037
5000 A AC
240 V AC
30 A/250 V
0055 / 0075
5000 A AC
240 V AC
110 A/250 V
0110
5000 A AC
240 V AC
175 A/250 V
0150
5000 A AC
240 V AC
225 A/250 V
0220 / 0300
10000 A AC
240 V AC
350 A/250 V
400/500 V-apparater
Maximal nätström
Maximal nätspänning
Säkringar
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
5000 A AC
500 V AC
15 A/600 V
0022 / 0030 / 0040
5000 A AC
500 V AC
20 A/600 V
0055 / 0075
5000 A AC
500 V AC
60 A/600 V
0110
5000 A AC
500 V AC
110 A/600 V
0150 / 0220
5000 A AC
500 V AC
175 A/600 V
0300
5000 A AC
500 V AC
225 A/600 V
0370 / 0450
10000 A AC
500 V AC
350 A/600 V
0550 / 0750
10000 A AC
500 V AC
500 A/600 V
OBS!
Som extern 24 V DC-spänningskälla ska endast provade apparater med begränsad
utspänning (Umax = 30 V DC) och begränsad utström (I ≤ 8 A) användas).
UL-godkännandet gäller inte för drift i elnät med icke direktjordad stjärnpunkt (IT-nät).
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
23
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4
4.2.3
EMC-riktig installation
•
Alla kablar utom nätkabeln måste vara skärmade. Som alternativ till skärm kan motorkabeln avstöras enligt gällande gränsvärden med tillvalet HD.. (utgångsdrossel).
•
Vid användning av skärmad motorkabel, t.ex. färdigtillverkad motorkabel från SEWEURODRIVE, måste de oskärmade ledarna mellan skärmanslutningen och anslutningsplintarna i omformaren utföras så korta som möjligt.
•
Förlägg skärmen med kortast möjliga avstånd och anslut den med stor kontaktyta till
jord i båda ändarna. Vid dubbelskärmad kabel, anslut den yttre skärmen på omformarsidan och den inre i motsatt ände.
9007199272247947
•
För skärmning av kablarna kan även jordade plåttrummor eller metallrör användas.
Dra kraft- och styrledningar skilda från varandra.
•
Omformare och alla tillhörande apparater ska jordas HF-mässigt, metallisk ytkontakt
mellan jord och apparathölje, t.ex. mot olackerad monteringsplåt i elskåpet.
OBS!
4.2.4
•
MOVITRAC® B är en produkt som kan orsaka EMC-störningar enligt EN 61800-3.
I sådana fall kan det vara nödvändigt för användaren att vidta skyddsåtgärder.
•
Utförlig information om EMC-riktig installation finns i dokumentet "Drive engineering: EMC in Drive Engineering" från SEW-EURODRIVE.
Skärmplintar
Installation av
skärmplåt för
styrelektronik
(alla byggstorlekar)
Till MOVITRAC® B medföljer som standard en skärmplåt för
styrelektronik med en fästskruv. Montera skärmplåten för styrelektroniken enligt följande:
1. Lossa skruven [1]
2. Skjut in skärmplinten i slitsen i plastkapslingen.
3. Skruva fast skärmplinten
[1]
24
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4
Installation av
skärmplåt för
effektdelen
Med hjälp av skärmplåten för effektdelen kan man på ett enkelt sätt montera skärmningen för motor- och brommotståndskablar. Dra skärm och skyddsjordledare (PE)
enligt bilderna.
Byggstorlek 0
Till MOVITRAC® B, byggstorlek 0, medlevereras som standard en skärmplåt för effektdelen med 2 fästskruvar.
Montera skärmplåten för effektdelen med båda fästskruvarna.
[1]
[2]
318334475
[1]
[2]
Skärmplåt
Jordanslutning (PE)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
25
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4
Byggstorlek 1
Till MOVITRAC® B, byggstorlek 1, medlevereras som standard en skärmplåt för effektdelen med 2 fästskruvar.
Montera skärmplåten för effektdelen med båda fästskruvarna.
[1]
[2]
244986123
[1]
[2]
Byggstorlek 2S/2
Skärmplåt
Jordanslutning (PE)
Till MOVITRAC® B, byggstorlek 2S/2, medlevereras som standard en skärmplåt för
effektdelen med 2 fästskruvar.
Montera skärmplåten för effektdelen med båda fästskruvarna. Bilden visar byggstorlek 2.
111752587
[1]
[2]
26
Skärmplåt
Jordanslutning (PE)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
Byggstorlek 3 – 5
4
Till MOVITRAC® B, byggstorlek 3 – 5, medföljer ingen skärmplåt för effektdelen. Använd
standardskärmplintar för att ansluta skärmarna till motor- och bromskablar. Anslut skärmen så nära omformaren som möjligt.
Installation av
beröringsskydd
FARA!
Kraftplintarna är inte beröringsskyddade.
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektrisk stöt.
Byggstorlek 2S
•
Installera beröringsskyddet enligt gällande föreskrifter.
•
Ta inte apparaten i drift utan monterat beröringsskydd.
Till MOVITRAC® B, byggstorlek 2S, medföljer 2 beröringsskydd för mellankrets- och
bromsmotståndsplintarna. Med beröringsskyddet har MOVITRAC® B byggstorlek 2S
kapslingsklassen IP20.
OBS!
Utan beröringsskyddet har MOVITRAC® B byggstorlek 2S kapslingsklassen IP10.
Installera beröringsskyddet enligt bilden nedan.
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
27
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4
Byggstorlek 4
och 5
Till MOVITRAC® B, byggstorlek 4/5, medlevereras som standard 2 beröringsskydd med
8 fästskruvar.
Montera beröringsskydden vid de båda kåporna för kraftplintarna.
[2]
[1]
[3]
188886667
[1]
[2]
[3]
Täckplatta
Skyddsplatta
Lucka (endast byggstorlek 4)
MOVITRAC® B, byggstorlek 4 och 5, har bara kapslingsklass IP10 under följande villkor:
•
Beröringsskyddet är komplett monterat.
•
Samtliga kraftplintar (X1, X2, X3, X4) är försedda med krympslang
OBS!
Om dessa villkor inte uppfylls har MOVITRAC® B byggstorlek 4 och 5 kapslingsklass
IP00.
28
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4.2.5
4
Kretsschema
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
MOVITRAC® B
L1
N
PE
S2
S1
X44
[1]
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
–UZ +UZ
(
PE
7
8
X45
PE X4
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Omkoppling
I-signal <-> U-signal*
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Referensspänning analoga signaler
Felåterställning*
Höger/stopp
Vänster/stopp*
Frigivning/stopp*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Matningsspänning för TF/TH
[2] +24V-in-/utgång
(kan frånkopplas med P808)
Referensspänning, digitala signaler
Överordnat
styrsystem
Digital
ingång
Digitala
utgångar
}
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
3 x 400 V:
5.5 – 75 kW, standard
3 x 400 V:
0.55 – 4.0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3.7 – 30 kW, standard
3 x 230 V:
0.55 – 2.2 kW, MC07B..-S0
Referens
digitala
utgångar
Referensspänning
Broms från*
Driftklar*
Referensspänning
Reläkontakt/störning*
Slutande reläkontakt
Öppnande reläkontakt
X17:
X17 "Säkerhetsstopp"
24VIO
PE
PE X2
X3
[1]
[1]
-> avsnittet "Anslutning
Bromsmotstånd BW.. / BW..-T / BW..-P"
-> avsnittet "Anslutning
av bromslikriktaren"
Trefas
PE
* = fabriksinställning
[1] För byggstorlekarna 1, 2S och 2 finns, förutom nät- och motoranslutningsplintarna [X1]/[X2], ingen skyddsjordanslutning.
Använd jordplinten (PE) som sitter intill mellankretsanslutningen [X4] (endast byggstorlek 1 – 5). På BS 0 är plåten
skyddsjordanslutningen.
[2] Apparattyp MC07B..-S0 måste alltid matas med extern spänning.
X4 finns bara på byggstorlek 1 – 5. Från byggstorlek 3 finns det ytterligare 2 jordplintar.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
29
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4
4.2.6
Förutsättningar för installation av Cold Plate (endast byggstorlek 0)
Förlusteffekten från frekvensomformaren kan ledas bort via kylare som arbetar med
olika medier (luft, vatten, olja etc.). Denna lösning kan vara till fördel om installationsutrymmet är begränsat. Om normala installationsförhållanden (40 °C/100 mm utrymme
över och under) föreligger så behövs inte Cold Plate.
För säker drift av frekvensomformaren krävs god termisk kontakt med kylaren.
4.2.7
•
Kontaktytan mellan kylaren och frekvensomformaren måste vara lika stor som frekvensomformarens kylplatta.
•
Plana kontaktytor krävs, max. avvikelse 0,05 mm.
•
Förbind kylare och kylplatta med samtliga anvisade skruvförband.
•
Monteringsplåten får bli max 70 °C varm under drift. Detta måste säkerställas via
kylmediet.
•
Cold Plate kan inte installeras på FHS eller FKB.
Deaktivering av EMC-kondensatorerna (endast byggstorlek 0)
FARA!
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektriska stötar.
•
Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning.
•
Vänta i 10 minuter.
•
Kontrollera att det inte längre finns någon spänning.
•
Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan kåpan tas av.
•
Lyft apparaten endast i chassi och kylelement. Rör inga komponenter.
Ombyggnaden får endast utföras av elektriker. Efter ombyggnad måste apparaten
förses med etiketten som ligger i tillbehörspåsen.
Gör så här för att avaktivera EMC-kondensatorn på frekvensomformare MOVITRAC® B:
1. Öppna apparaten:
– Dra ur alla kontaktdon
– Ta bort elektronikskärmplinten
– Ta bort kåpans fästskruv på mitten av kåpans framsida.
– Ta av kapslingen
30
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4
2. Ta bort de båda skruvarna [A] för kretskortet.
3. För in skruvarna i de medföljande isoleringshylsorna av plast [B].
4. Skruva tillbaka skruvarna på apparaten [C].
5. Stäng apparaten.
6. Märk apparaten med den bifogade etiketten.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
25372555
Genom avaktivering av EMC-kondensatorerna kan ingen läckström längre flyta via
EMC-kondensatorerna.
•
Observera att läckströmmen i huvudsak bestäms av storleken hos mellankretsspänningen, switchfrekvensen, typen av motorkabel och kabellängden samt motorn.
Med avaktiverad avstörningskondensator är EMC-filtret inte längre aktivt.
4.2.8
Skilda kabelkanaler
•
4.2.9
Starkströmsledningar och elektronikledningar ska förläggas i skilda kabelkanaler.
Drift med IT-nät
•
I elnät med ej jordad stjärnpunkt (IT-nät) rekommenderar SEW att isolationsvakt med
pulskodsmätning används. På detta sätt undviker man felutlösningar av isolationsvakten på grund av omformarens jordkapacitanser.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
31
4
Installation
Installationsanvisningar för grundenhet – elsystem
4.2.10 Kontaktorernas brukskategori
•
Endast kontaktorer med brukskategori AC-3 (EN 60947-4-1) får användas.
•
Nätkabel: Ledararea i enlighet med nominell inström Inät vid nominell last
4.2.11 Ledarareor
Motorkabel: Ledararea i enlighet med nominell utström IN
Elektronikledningar: Max. 1,5 mm2 (AWG16) utan ledarhylsor1)
Max. 1,0 mm2 (AWG17) med ledarhylsor
4.2.12 Kabellängder för enskilda drivenheter
•
Ledningslängd beror på switchfrekvensen. Tillåtna motorkabellängder anges i
kapitlet "Projektering".
4.2.13 Apparatutgång
•
Anslut endast resistiv/induktiv last (motor).
4.2.14 Styrda induktiva laster
OBS!
Styrda induktiva laster
Fara! Risk för funktionsfel och materialskador.
•
Avståndet mellan styrda induktiva laster och omformaren ska vara minst 150 mm.
•
Använd avstörningsenheter för avstörning av:
– Kontaktorer
– Reläer
– Magnetventiler
Avstörningsenheter är t.ex. dioder, varistorer eller RC-enheter:
644450187
Inga avstörningsanordningar får anslutas direkt till MOVITRAC® B. Anslut avstörningsanordningar så nära den induktiva lasten som möjligt.
4.2.15 Jordnätanslutning (PE) enligt EN 61800-5-1
Vid normal drift kan läckströmmar ≥ 3,5 mA förekomma. Observera följande anvisningar
för säker skyddsjord (PE):
•
Nätkabel < 10 mm2:
– Den andra jordskyddsledaren med nätkabelns area parallellt med skyddsledaren
via skilda plintar eller
– Skyddsledare av koppar med en area på 10 mm2
1) Fintrådiga ledningar får inte monteras utan ledarhylsor.
32
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – mekanik
•
4
Nätkabel 10 – 16 mm2:
– Skyddsledare av koppar med samma ledararea som nätkabeln.
•
Nätkabel 16 – 35 mm2:
– Skyddsledare av koppar med en area på 16 mm2.
•
Nätkabel > 35 mm2:
– Skyddsledare av koppar med halva nätkabelns ledararea.
4.2.16 Störemission
•
För EMC-riktig installation, använd skärmade motorkablar eller komplettera med
utgångsdrosslar HD.
4.2.17 Digitala utgångar
•
De digitala utgångarna är kortslutningssäkra och klarar upp till 30 V extern spänning.
Hög extern spänning kan förstöra styrenheten.
4.3
Installation av tillbehör och tillval – mekanik
4.3.1
Montering av frontmodulerna
Montera frontmodulerna på följande sätt:
FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
2.
1.
3.
4.
3889591435
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
33
Installation
Installation av tillbehör och tillval – mekanik
4
4.3.2
PTC-bromsmotstånd BW1/BW3 med FKB10B
PTC-bromsmotstånd BW1 och BW3 [1] kan monteras på skärmplåten under omformaren med fästvinkel FKB10B [2], artikelnummer 1 821 621 8.
[1]
[2]
9007199923476235
34
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4.3.3
4
Platta motstånd med FKB11B/FKB12B/FKB13B och FHS11B/FHS12B/FHS13B
Installera bromsmotstånd av plantyp enligt följande:
•
FKB11B/FKB12B/FKB13B: Montering på elskåpets baksida
•
FHS11B/FHS12B/FHS13B: Montering med skena
FKB11B
FKB12B
FKB13B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
18014399298721547
4.4
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4.4.1
Anslutning av bromsmotstånd
•
Kapa kablarna till korrekt längd.
•
Använd 2 tätt tvinnade ledare eller en skärmad kraftkabel med 2 ledare. Ledararea
enligt utlösningsströmmen IF vid F16.
•
Skydda bromsmotståndet med ett bimetallrelä (F16, se kretsschemat) utlösningsklass 10 eller 10A. Ställ in utlösningsströmmen i enlighet med tekniska data för
bromsmotståndet.
•
Anslut bromsmotstånd i serie BW...-T som alternativ till ett bimetallrelä, till den integrerade temperaturvakten med en 2-trådig skärmad kabel.
•
Bromsmotstånd av plantyp har ett inbyggt termiskt överbelastningsskydd (inte utbytbara smältsäkringar). Montera plana bromsmotstånd med tillhörande beröringsskydd.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
35
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.2
Anslutning av bromsmotstånd BW..-P/BW..-T/BW.. till X3/X2
VARNING!
Ytorna på bromsmotstånden uppnår höga temperaturer vid belastning med PN.
Brand- och brännskaderisk.
•
Välj därför en lämplig installationsplats. Normalt monteras bromsmotstånden på
elskåpets tak.
•
Vidrör inte bromsmotståndet.
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW..-P
F16
RB1
→ K11
T2
→ K11
96
98
4
BW..-T
95
97
T1
6
BW..
RB2
9007199281070731
Programmera en plint till "/Reglerspärr". K11 måste öppnas och "/Reglerspärr" ta emot
en "0"-signal när:
•
BW..-P: Hjälpkontakten löser ut
•
BW..-T: Den inbyggda temperaturvakten löser ut
•
BW..: Det externa bimetallreläet F16 löser ut
Motståndskretsen får inte brytas!
Överbelastningsskydd för bromsmotstånd BW:
Överbelastningsskydd
Bromsmotstånd typ
Konstruktionsmässigt
föreskrivet
Inbyggd temperaturvakt
(..TT / ..P)
Externt bimetallrelä
(F16)
BW..
–
–
Nödvändigt
BW..-T / BW..-P
–
Ett av de båda tillvalen (inbyggd temperaturvakt /
externt bimetallrelä) är nödvändigt.
BW..-003/BW..-005
Tillräckligt
–
Tillåtet
BW1 – BW4
Tillräckligt
–
–
1)
1) Tillåten montering: På horisontellt underlag eller på vertikal yta med plintarna nedåt och låsbleck uppe och
nere. Otillåten montering: På vertikal yta med plintarna uppåt, till vänster eller till höger.
36
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4.4.3
4.4.4
4
Installation av bromsmotstånd
•
Ledningarna till bromsmotstånden leder vid nominell drift hög likspänning (ca 900 V
DC).
•
Ytorna på bromsmotstånden uppnår höga temperaturer vid belastning med PN. Välj
därför en lämplig installationsplats. Normalt monteras bromsmotstånden på elskåpets tak.
Nätdrossel ND
Anslutning av nätdrossel serie ND
B
9007199272823563
Installation av
effektkomponenter (tillval)
4.4.5
Nätkontaktor för flera apparater
Förkoppla en nätdrossel för att begränsa inkopplingsströmmen.
•
5 eller fler trefasapparater
•
2 eller fler enfasapparater
•
Med nätfilter NF kan gränsvärdesklass C1/B respekteras för MOVITRAC® B, byggstorlek 0 till 5.
Nätfilter NF
•
Risk för skador på utrustning och material
Ingångssteget förstörs.
– Inga kopplingsapparater får finnas mellan nätfilter och MOVITRAC® B.
•
Montera nätfiltret i närheten av omformaren, dock inte så nära att det inkräktar på
minsta fria utrymme för kylning.
•
Se till att kabeln mellan nätfiltret och omformaren blir så kort som möjligt, dock max.
400 mm. Oskärmade, tvinnade ledare är tillräckligt.
•
Använd oskärmade ledningar för nätanslutning.
Anslutning av nätfilter NF
B
18014398527568907
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
37
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Nätfilter
Frekvensomformare MOVITRAC® B levereras som standard med inbyggt nätfilter upp
till 11 kW. Utan ytterligare åtgärder uppfyller de följande gränsvärdesklass enligt
EN 61800-3:
•
Enfasanslutning: C1 ledningstransmission
•
Trefasanslutning: C2
EMC-gränsvärdena för störningsstrålning är inte specificerade vid elnät utan jordad
stjärnpunkt (IT-nät). Nätfiltrens inverkan är där mycket begränsad.
4.4.6
Öppningsbar ferritring ULF11A
Lägg nätledningen (L och N) i den öppningsbara ferritringen och tryck ihop ringen så att
den låses.
Uppfyllande av EMC-klass C1/B bevisas med specifik provuppbyggnad. Klass C1 för
utstrålad störning kan uppfyllas genom korrekt installation av öppningsbar ferritring
ULF11A.
4.4.7
Utgångsfilter HF
OBS!
Montera utgångsfiltret bredvid den tillhörande omformaren. Under och över utgångsfiltret krävs ett fritt utrymme på minst 100 mm. Vid sidorna behövs inget fritt utrymme.
•
Se till att ledningen mellan omformaren och utgångsfiltret blir så kort som möjligt.
Max. 1 m vid oskärmad ledning och 10 m vid skärmad ledning.
•
En grupp med flera motorer, anslutna till samma omformare, kan ha ett gemensamt
utgångsfilter. Summan av motorernas dimensioneringsströmmar får inte överstiga
utgångsfiltrets nominella genomgångsström.
•
Det är tillåtet att parallellkoppla 2 identiska utgångsfilter till en omformarutgång för att
fördubbla den nominella genomgångsströmmen. Parallellkoppla alla utgångsfilteranslutningar med likalydande beteckningar.
•
Vid omformare med fPWM = 4 eller 8 kHz, får utgångsfilteranslutning V5 (vid HF...503) eller 7 (vid HF...-403) inte användas.
•
På apparater av byggstorlek 0XS får inte Um (UZ) anslutas.
Anslutning av utgångsfilter HF utan Um-anslutning (switchfrekvens endast 4 eller 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199272832779
38
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Anslutning av utgångsfilter HF med Um-anslutning (switchfrekvens endast 12 eller
16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199345067147
4.4.8
Utgångsdrossel HD
•
Montera utgångsdrosseln nära MOVITRAC® B, dock utanför gränsen för minsta tilllåtna fria utrymme.
•
Dra alltid de tre faserna (inte jordledaren – PE!) tillsammans genom utgångsdrosseln.
•
Om kabeln är skärmad ska skärmen inte dras genom utgångsdrosseln.
Vid utgångsdrossel HD måste kabeln föras 5 gånger genom drosseln.
n=5
9007199271903243
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
39
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Vid stor kabeldiameter, dra färre än 5 varv, men seriekoppla 2 eller 3 utgångsdrosslar.
SEW-EURODRIVE rekommenderar vid 4 varv 2 utgångsdrosslar och vid 3 varv
3 utgångsdrosslar i serie.
•
Installation av utgångsdrossel HD012:
Montera utgångsdrosseln under tillhörande omformare. Under och över utgångsdrosseln krävs ett fritt utrymme på minst 100 mm. Ett fritt utrymme på 10 mm krävs
på vardera sidan.
Skyddsjordledaren kan anslutas på tre separat markerade sätt. Motorkabelns jordledare kan anslutas direkt till frekvensomformaren.
Installation av
utgångsdrossel
HD100 / HD101
Montera utgångsdrosseln HD100/HD101 med de medföljande skruvarna och tillsammans med frekvensomformare MOVITRAC® B på en elektriskt ledande yta i elskåpet.
Anslutningarna U/V/W är märkta U/V/W och måste anslutas på motsvarande sätt.
9007200304810123
4.4.9
EMC-modul FKE12B/FKE13B
Montera EMC-modulen med de medföljande skruvarna och tillsammans med frekvensomformare MOVITRAC® B på en elektriskt ledande yta i elskåpet.
Anslutningarna U/V/W är märkta U/V/W och måste anslutas på motsvarande sätt.
40
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Anslutningarna L1/L2/L3 (brun/orange/vit) kan anslutas i valfri ordningsföljd.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
~
9007199753732747
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
41
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.10 Anslutning av nätåtermatning
Mellankretsanslutning med nätåtermatning MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K11
(AC3)
Om mellankretsanslutningarna
felansluts (fel pol, jordfel) förstörs
de anslutna apparaterna!
L1 L2 L3
Nätfilter NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
L2
L3
8
1
X1:
PE L1
-UZ +UZ PE
2
3
L2
L3 PE
X3: 1
X4:
max. 5 m
X1:
7
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
5
4
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
3
TRIP Röd: MDR ej redo
Gul: MDR redo
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
Driftklar
PE L1
2
DGND
1
ND...
'
U2 V2 W2
+24 V DCutgång
Spärr
Omformarens nätanslutningar får inte
anslutas!
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Anslutning av flera omformare.
Använd en underfördelare om det krävs.
BW... l
F16
påverkar K11
1877029771
42
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Mellankretsanslutning med nätåtermatning MDR60A0150/0370/0750 fungerande som bromsmodul
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Nätfilter NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
2
3
L2
L3
X3: 1
X4:
®
3
5
4
TRIP Röd: MDR ej redo
Gul: MDR redo
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(max. 30 kW)
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE
2
PE
DGND
8
max. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
Driftklar
3
L3
+24 V DCutgång
Spärr
2
L2
DGND
1
PE L1
'
U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D
+D
-UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
påverkar K11
3627533963
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
43
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.11 Anslutning av RS485-gränssnitt
Installation av
RS485-gränssnitt
på FSC11B/12B
Med RS485-gränssnittet kan max. 32 MOVITRAC® B-apparater anslutas till varandra.
RS485-anslutning MOVITRAC® B
®
®
MOVITRAC B
®
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
X13
X44
X44
FSC11B / 12B
FIO11B
FSC11B / 12B
FIO11B
X45
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DGND 9
ST11 10
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
9007199280036491
OBS!
Termineringsmotstånd: Dynamiska termineringsmotstånd är fast installerade. Anslut
inga externa termineringsmotstånd!
Kabellängd
•
Max. tillåten kabellängd är 200 m.
•
Skärmad kabel måste användas.
4.4.12 Anslutning av systembuss (SBus 1)
Installation av
systembuss
(SBus) på
FSC11B/12B/
FIO21B
Via systembussen (SBus) kan max. 64 CAN-bussdeltagare adresseras. SBussen stöder överföringstekniken enligt ISO 11898.
Med DIP-omkopplare S1 eller S1:8 kan ett termineringsmotstånd på 120 ohm anslutas
(bussterminering).
På FSC11B skiljs då även den vidarematande CAN via X46:4;:5.
FIO21 har inget inbyggt, kopplingsbart termineringsmotstånd på 120 ohm, utan för
bussterminering måste det medföljande motståndet anslutas mellan X46:4 och X46:5.
FSC11
S1
FSC12
S1:8
FSC11/12
FSC11
FSC12
X46:1;:2
X46:4;:5
X46:4;:5
Off
CAN 1
CAN 1
CAN 1
On
CAN 1 terminerad
–
CAN 1 terminerad
S2 är reserverad på FSC11B och måste alltid vara inställd på "Off".
Till MOVITRAC® B med inbyggt tillvalskort medföljer en anslutningskabel för SBus.
44
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Systembussanslutning MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
S2
S1
ON
OFF
ON
OFF
X44
ON
S2
X44
X12:
OFF
DGND 1
SC11 2
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
FSC11B / 12B
X45
HL
SC12 3
X46
1234567
9007199279915787
Systembussanslutning MOVITRAC® B med UFx
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
9007199494900875
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
45
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Systembussanslutning MOVITRAC® B med DFx/UOH11B gateways eller DFx inbyggda
i MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B / 12B
X45
X26
HL
1234567
X46
1234567
+ 24 V
GND
9007199494905355
Ledningslängd
•
•
Den tillåtna totalledarlängden beror på inställd SBus-baudrate (P884):
– 125 kBaud: 500 m (1640 ft)
– 250 kBaud: 250 m (820 ft)
– 500 kBaud: 100 m (328 ft)
– 1000 kBaud: 25 m (82 ft)
Skärmad kabel måste användas.
OBS!
46
•
Termineringsmotstånd: Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i början och slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF).
•
Vissa apparater har ett fast inbyggt termineringsmotstånd som inte kan kopplas
bort. Så är fallet med gatewayenheterna UFx och DFx/UOH, eftersom de alltid
utgör slutet på en fysisk kedja. Anslut inga externa termineringsmotstånd!
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
Kabelspecifikation
4
Använd 4-trådig tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av
kopparfläta). Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikation:
– Ledararea 0,25–0,75 mm2
– Ledarresistans 120 Ω vid 1 MHz
– Kapacitans ≤ 40 pF/m vid 1 kHz
CAN-buss- eller DeviceNet-kabel kan användas.
Skärmanslutning
•
Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmplinten på omformaren och det överordnade styrsystemet.
•
Vid sammankoppling mellan MOVIDRIVE® B och MOVITRAC® B måste man vara
medveten om att potentialsepareringen mellan referensspänningen DGND och jord
på MOVIDRIVE® B försvinner.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
47
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Installation av systembuss (SBus) på DFP21B
Montering av tillvalskortet DFP21B i MOVITRAC® B
OBS!
•
•
MOVITRAC® B behöver ingen särskild firmware-status.
Bara SEW-EURODRIVE får montera och demontera tillvalskort i MOVITRAC® B.
SBus-anslutning
MOVITRAC® B
S1
[1]
DFP21B
RUN
S2
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
X46
9
5
6
1
X30
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
X12
+
24V =
–
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
6140139531
[1]
Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON
OBS!
DFP21B har ett integrerat SBus-termineringsmotstånd och måste alltid installeras i
början av SBus-anslutningen.
DFP21B har alltid adressen 0.
X46
X26
X46:1
X26:1
SC11 SBus +, CAN high
X46:2
X26:2
SC12 SBus –, CAN low
X46:3
X26:3
GND, CAN GND
X46:7
X26:7
24 V DC
X12
48
X12:8
+24 V-ingång
X12:9
GND-referensspänning, digitala ingångar
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
För enkel kabelanslutning kan DFP21B matas med 24 V-likspänning från X46.7 på
MOVITRAC® till X26.7.
När DFP21B matas via MOVITRAC® måste MOVITRAC® matas med 24 V-likspänning
via plint X12.8 och X12.9.
Anslutning av systembuss
®
MOVITRAC B
S1
S2
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
9
5
6
1
X46
X30
HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
MOVITRAC® B
S1
X12
+
24V =
-
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
MOVITRAC® B
S2
S1
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
X45
S2
ON
OFF
FSC11B
X46
X45
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
X46
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
6140140043
DFP
GND
SC11
SC12
®
= systembussreferens
= systembuss High
= systembuss Low
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
MOVITRAC B
GND = systembussreferens
SC22 = utgående systembuss Low
SC21 = utgående systembuss High
SC12 = inkommande systembuss Low
SC11 = inkommande systembuss High
S12
= systembuss, termineringsmotstånd
49
4
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
Observera!
•
Använd 2-trådig tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm
av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmplinten på MOVITRAC® och till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående
specifikationer:
– Ledararea 0,75 mm2
– Ledarresistans 120 Ω vid 1 MHz
– Kapacitans ≤ 40 pF/m vid 1 kHz
•
Tillåten total ledningslängd beror på inställd SBus-baudrate:
– 250 kBaud:
– 500 kBaud:
– 1000 kBaud:
•
160 m
80 m
40 m
Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen
(S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån
(S1 = OFF). DFP21B-gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen och har ett inbyggt termineringsmotstånd.
OBS!
50
•
Mellan apparaterna som är förbundna med SBus får ingen potentialförskjutning
förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning.
•
Stjärnformad anslutning är inte tillåten.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.13 Anslutning av börvärdesväljare
Installation av
börvärdesväljare
MBG11A
•
A: Montering bakifrån via 4 gängade hål
•
B: Montering framifrån via 2 fästhål
A
B
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
A
A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
188175883
Anslutning
MOVITRAC® B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
MBG11A
1234
188285707
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
51
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.14 Anslutning av tillvalet gränssnittomvandlare UWS21B
Artikelnummer
Tillval gränssnittomvandlare UWS21B: 1 820 456 2
Leveransomfattning
I leveransen av tillvalet UWS21B ingår följande komponenter:
Anslutning
omformare –
UWS21B
•
Apparat UWS21B
•
CD-ROM med MOVITOOLS® MotionStudio
•
Seriell gränssnittskabel med 9-poligt D-sub-hylsdon och 9-poligt D-sub-kontaktdon
för anslutning mellan UWS21B och en dator
•
Seriell gränssnittskabel med 2 RJ10-kontaktdon för anslutning mellan UWS21B och
MOVITRAC®
•
Använd den medföljande anslutningskabeln för att ansluta UWS21B till
MOVITRAC®.
•
Anslut anslutningskabeln till plats XT på MOVITRAC®.
•
Observera att manöverenheten DBG60B och det seriella gränssnittet UWS21B inte
kan anslutas samtidigt till MOVITRAC®.
•
Bilden nedan visar anslutningskabeln mellan MOVITRAC® och UWS21B.
MOVITRAC® MC07B
UWS21B
6473136523
Anslutning
omformare – dator
•
Använd den medföljande anslutningskabeln (skärmad RS232-standardgränssnittskabel) för att ansluta UWS21B till datorn.
•
Bilden nedan visar anslutningskabeln mellan UWS21B och datorn (1:1-anslutning).
PC COM 1-4
UWS21B
5
GND
5
3
2
TxD
3
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS232
[1]
[2]
1805918987
[1]
[2]
52
9-poligt D-sub-kontaktdon
9-poligt D-sub-hylsdon
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.15 Anslutning av inbyggnadsgivare EI7C
Givarkabel med ett M12
B
A
4158396811
Anslutning
omformare
Motoranslutningssida
Kontakt
Signal
Kabel, ledarfärg
X12.4 (DI03)
A
Brun (BN)
3
A
Vit (WH)
4
X12.5 (DI04)
Kontakt
B
Gul (YE)
5
B
Grön (GN)
6
nc
Röd (RD)
7
nc
Blå (BU)
8
X12.8 (24VIO)
UB
Grå (GY)
1
X12.9 (GND)
GND
Rosa (PK)
2
Givaren behöver en ström upp till 40 mA. En extern 24 V-matning kan behövas om även
de digitala ingångarna ska försörjas.
Artikelnummer:
Kabeltyp
M12, ledarhylsor
Fast förläggning
1362 3273
Släpkedjeförläggning
1362 3281
4.4.16 Ledningsskydd och jordfelsbrytare
•
Installera säkringar vid början av kraftkabeln efter samlingsskenans avgrening
(se kretsschemat för grundapparaten).
•
SEW-EURODRIVE rekommenderar att jordfelsbrytare inte används. Om jordfelsbrytare (FI) föreskrivs som direkt eller indirekt beröringsskydd, observera följande:
•
VARNING! Jordfelsbrytare av fel typ installerad.
Dödsfall eller svåra kroppsskador
– MOVITRAC® B kan ge upphov till en likström i skyddsjordledaren. I fall då en jordfelsanordning (RCD) eller en jordfelsövervakningsanordning (RCM) används för
att skydda mot direkt eller indirekt beröring tillåts endast RCD eller RCM av typ B
på matningssidan av MOVITRAC® B.
4.4.17 Temperaturgivare TF och bimetallbrytare TH
Lindningstemperaturen övervakas med temperaturgivare TF och bimetallbrytare TH.
Anslut TF eller TH till TF-utgången VOTF och TF-ingången DI05TF på MOVITRAC® B.
Den digitala ingången DI05TF måste ställas in på TF-meddelande. Termisk övervakning
sköts då via MOVITRAC® B och ingen ytterligare övervakningsanordning behövs.
Bimetallbrytare TH kan även anslutas till 24 V IO och en digital ingång. Den digitala
ingången ställs in på "/externt fel".
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
53
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.18 Anslutning av bromslikriktare
OBS!
För anslutning av bromslikriktare krävs en nätkabel. Matning via motorspänningen är
inte tillåten!
För K11 och K12 ska endast skydd enligt brukskategori AC-3 användas.
Tillämpa lik- och växelströmssidig frånkoppling av bromsen vid:
•
Alla lyfttillämpningar.
•
Drivsystem som kräver snabb bromsreaktionstid.
Vid montering av bromslikriktaren i elskåpet: Förlägg kablarna mellan bromslikriktare
och broms separat från andra kraftkablar. Gemensam förläggning med andra kablar är
tillåten endast om de andra kablarna är skärmade.
Kretsscheman
DOØ2
GND
lik- och växelströmssidig
frånkoppling
lik- och växelströmssidig
frånkoppling
växelströmssidig
frånkoppling
9007199909369355
Observera gällande anslutningsföreskrifter för bromsar utan BG/BGE eller BME. Utförlig
information om SEW-bromsarna finns i dokumentet "Drive engineering: Practical Implementation: SEW Disk Brakes".
54
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
4.4.19 Installation av FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Med modulerna FIO11B/21B, FSC11B/12B och FSE24B går det att bygga ut grundapparaterna.
S1
S2
ON
X44
X44
FIO11B
X44
FIO21B
X45 X40
X46
X42
HL ⊥ 1 2 3 4 5
H L⊥1 2 3 4 5 6 7
OFF
X44
FSC12B
FSC11B
X45
X44
FSE24B
X46
X45
X46
X47 X30 IN X30 OUT
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1 2
X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F
EtherCAT
X30 IN
X47
®
X30 OUT
18014398749591179
Anslutning/modultyp
FIO11B
FIO21B
FSC11B/12B
FSE24B
Analogmodul
Digitalmodul
Kommunikation
Kommunikation
Analog ingång/utgång X40
Ja
Nej
Nej
Nej
Digitala ingångar X42
Nej
Ja
Nej
Nej
RS485 för diagnos (RJ10) X44
Ja
Ja
Ja
Ja
RS485 plintanslutning X45
Ja
Nej
Ja
Nej
SBus-plintanslutning X46
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
®-anslutning
EtherCAT
Montering och
installation av
frontmodulerna
(2 × RJ45) X30
Montera alltid tillvalet på apparaten med den bifogade skruven. Montera föst distansbulten på byggstorlek 0. Från byggstorlek 1 finns redan bulten. Med förskruvningen
säkerställs en högfrekvent EMC-koppling mellan grundapparaten och tillvalet.
Funktion
Plint
Beskrivning
Data
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Servicegränssnitt
X44
Via kontaktdon RJ10
Endast för serviceändamål
Max. kabellängd 3 m
Ja
Ja
Ja
Ja
RS485gränssnitt
X45:H
ST11: RS485+
Ja
Nej
Ja
Nej
X45:L
ST12: RS485–
Parallellkopplad med
X44
X45:Ø
GND:Referenspotential
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
55
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
4
Funktion
Plint
Beskrivning
Data
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Systembuss
X46:1
SC11: SBus High
Nej
ja1)
ja2)
Nej
X46:2
SC12: SBus Low
X46:3
GND: Referensspänning
CAN-buss enligt
CAN-specifikation 2.0,
del A och B
Max. 64 deltagare
X46:4
SC21: SBus High
Nej
Nej
ja3)
Nej
X46:5
SC22: SBus Low
X46:6
GND: Referensspänning
24 V DC
X46:7
24VIO: Hjälpspänning/extern
spänningsmatning
Nej
Nej
Ja
Nej
24 V DC
X47:1
24VIO: Extern
spänningsmatning
Nej
Nej
Nej
endast
ingång
X47:2
GND: Referenspotential
X30:In
Med 2 RJ45kontaktdon
Fast Ethernet
Nej
Nej
Nej
Ja
X40:1
AI2: Spänningsingång
Ja
Nej
Nej
Nej
X40:2
GND: Referensspänning
–10 till +10 V
Ri > 40 kΩ
Upplösning 10 bit
Avläsningscykel 5 ms
Noggrannhet ±100 mV
X40:3
GND: Referensspänning
Ja
Nej
Nej
Nej
X40:4
AOV1: Spänningsutgång
X40:5
AOI1: Strömutgång
0 till +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Upplösning 10 bit
Avläsningscykel 5 ms
Kortslutnings- och
inmatningssäker upp
till 30 V
Noggrannhet ±100 mV
X42:1
DI10
Nej
Ja
Nej
Nej
X42:2
DI11
X42:3
DI12
Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA
Avläsningscykel 5 ms,
PLC-kompatibel
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
EtherCAT®
X30:Out
Analog
ingång
Analog
utgång
Digitala
ingångar
1) Bussterminering med medföljande 120 Ω-motstånd mellan SC11 och SC12 möjlig.
2) Termineringsmotstånd 120 Ω, inkopplingsbart med DIP-omkopplare, SC21 är SC22 då avaktiverade.
3) Termineringsmotstånd 120 Ω, inkopplingsbart via DIP-omkopplare
Potentialen 24 V DC på X46:7 och X47:1 är identisk med X12:8 på grundapparaten. Alla
GND-plintar på apparaten är elektriskt sammankopplade och anslutna till jord.
Kabelspecifikation
•
Använd 4-trådig tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med
skärm av kopparfläta). Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikation:
– Ledararea 0,25–0,75 mm2
– Ledarresistans 120 Ω vid 1 MHz
– Kapacitans ≤ 40 pF/m vid 1 kHz
CAN-buss- eller DeviceNet-kabel kan användas.
56
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Installation
Installation av tillbehör och tillval – elsystem
Skärmanslutning
•
4
•
Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmplinten på
omformaren och det överordnade styrsystemet.
•
Med skärmad kabel är det inte obligatoriskt med chassijordförbindelse mellan
MOVITRAC® B och gateways eller MOVITRAC® B och MOVITRAC® B. I detta fall
tilllåts 2-ledarkabel.
•
Vid sammankoppling mellan MOVIDRIVE® B och MOVITRAC® B måste man vara
medveten om att potentialsepareringen mellan referensspänningen DGND och
jord på MOVIDRIVE® B försvinner.
OBS! Potentialförskjutning
Det kan uppstå felfunktioner eller apparaten kan förstöras.
– Ingen potentialförskjutning får förekomma mellan sammankopplade apparater.
Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling
av apparathöljena med separat ledning.
OBS!
Frontmodulerna FIO21B och FSE24B kräver 24 V-spänningsmatning. Om ingen
extern spänningsmatning ansluts, får parametern P808 24VIO-hjälpspänningsutgång
inte avaktiveras.
Anslutningar på
analogmodul
FIO11B
Analog ingång AI1
Bipolär
Analog utgång AO1
Unipolär
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
HL ⊥ 1 2 3 4 5
X45 X40
Spänningsutgång AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Strömutgång AOC1
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
Extern
–10 V
X46
GND
Extern
+10 V
eller
X10:1
V
RL ≤ 750 Ω
X42
CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Anslutning
digitalmodul
FIO21B
Extern
+10 V
RL
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
57
I
5
Idrifttagning
Allmänna anvisningar för idrifttagning
0
5
Idrifttagning
5.1
Allmänna anvisningar för idrifttagning
FARA!
Kraftplintarna är inte beröringsskyddade.
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektrisk stöt.
5.1.1
•
Installera beröringsskyddet enligt gällande föreskrifter.
•
Ta inte apparaten i drift utan monterat beröringsskydd.
Förutsättning
En förutsättning för lyckad idrifttagning är korrekt projektering av drivenheten.
Frekvensomformaren MOVITRAC® B är från fabrik idrifttagen med den effektmässigt
motsvarande SEW-motorn (4-polig, 50 Hz) med reglermetod U/f. Därmed kan den
anpassade motorn tas i drift och startas av SEW-EURODRIVE utan projektering.
5.1.2
Lyftanordningar
FARA!
Livsfara på grund av fallande lyftanordning.
Dödsfall eller svåra skador.
MOVITRAC® B kan användas i lyfttillämpningar.
MOVITRAC® B får inte utnyttjas som säkerhetsfunktion.
•
5.2
Använd som säkerhetsanordning övervakningssystem eller mekaniska skydd.
Förberedelser och hjälpmedel
•
Kontrollera installationen
FARA!
Klämrisk på grund av oavsiktlig start av motorn.
Dödsfall eller svåra skador.
58
•
Förhindra oavsiktlig start av motorn, t.ex. genom att ta av elektronikplintblock X12.
•
Vidare ska ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika fara för människa och
maskin, t.ex. övervakningssystem eller mekaniska skyddsanordningar.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Förberedelser och hjälpmedel
I
5
0
5.2.1
5.2.2
Förberedelser och hjälpmedel för idrifttagning i fabrikssinställning
•
Anslut matning och motor.
•
Anslut signalplintarna.
•
Spänningssätt frekvensomformaren.
Förberedelser och hjälpmedel för idrifttagning med manöverenhet eller dator (PC)
•
Anslut matning och motor. Anslut inga signalplintar, annars kan omformaren
friges!
•
Spänningssätt frekvensomformaren.
•
Displayindikering Stop.
•
Programmera signalplintarna.
•
Ställ in parametrarna (t.ex. ramper).
•
Kontrollera inställd plinttilldelning (P601 – P622).
•
Bryt spänningen till frekvensomformaren.
•
Anslut signalplintarna.
•
Spänningssätt frekvensomformaren.
OBS!
I samband med idrifttagning ändrar frekvensomformaren automatiskt vissa parametervärden.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
59
Idrifttagning
Manöverenheter
I
5
0
5.3
Manöverenheter
5.3.1
FBG11B – manöverenhet
Placering av knappar och symboler på manöverenheten:
[1]
9007199348841739
[1] Lampindikering när IPOS®-programmet är igång
Funktioner på
manöverenheten
Knapparna UP/DOWN/OUT/ENTER används för menynavigering. Knapparna RUN och
STOP/RESET är avsedda för styrning av drivenheten. Börvärdesväljaren används för
börvärdesinställning.
UP/DOWN används för att välja symboler och ändra värden.
out
RUN
STOP
Enter
OUT/ENTER används för aktivering och avaktivering av symboler eller
parametermenyer
RUN för att starta drivenheten.
STOP/RESET används för att återställa fel och stoppa drivenheten.
RESET
STOP
RESET
Knappen STOP/RESET har högre prioritet än frigivning via plint eller gränssnitt. Om en
drivenhet stoppas med STOP/RESET-knappen måste den friges på nytt med RUNknappen.
OBS!
Efter nätspänningsavbrott upphävs spärrningen via STOP/RESET-knappen!
Efter ett fel och programmerad felreaktion kan en återställning utföras med
STOP/RESET-knappen. Drivenheten är därmed spärrad och måste friges med
RUN-knappen. Via parameter P760 kan stoppfunktionerna via FBG11B avaktiveras.
RUN
Om drivenheten stoppas med knappen STOP/RESET blinkar indikeringen Stop. Detta
innebär att drivenheten måste friges med RUN-knappen.
Efter en kopiering av parameteruppsättningen till omformaren är apparaten också
stoppad.
60
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Manöverenheter
I
5
0
Principiell
hantering av
manöverenhet
FBG11B
Nivå 2
Nivå 1
Indikering av
omformarstatus
varvtal
Indikering
ramp upp
out Enter
Ändra ramp
upp
Enter
Ändra/
spara värde
Indikering
ramp ner
out Enter
Ändra ramp
ner
Enter
Ändra/
spara värde
Meny för fasta börvärden
Ändringsläge
Val av meny för
fasta börvärden
out Enter
out Enter
Enter
Indikering av
max. börvärde
out Enter
Val,
parametermeny
out Enter
Ändra max.
varvtal [rpm]
Enter
Ändra/
spara värde
Ändringsläge
Parametermeny
out Enter
Enter
out
Val, idrifttagning
av motor
parameteruppsättning 1
Enter
out
Val, idrifttagning
av motor
parameteruppsättning 2
Enter
Ändra/
spara värde
Ändra/
spara värde
Meny för idrifttagning av motor
Val av
säkerhetskopiering
out Enter
Val av FBGbörvärdesväljare
out Enter
Meny för idrifttagning av motor 2
Meny för säkerhetskopiering
FBG-börvärdesväljare
Indikering av
startfrekvens
Indikering av
utström
9007199272928395
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
61
I
5
Idrifttagning
Manöverenheter
0
Menynavigering
När man väljer en symbol tänds lysdioden i symbolen. För symboler som endast är
kopplade till indikeringsvärden visas omedelbart det aktuella värdet på displayen.
Parameterändring
När du har valt symbol och tryckt på Enter kan du välja önskad parameter.
För att kunna ändra parametervärdet måste du trycka ännu en gång på ENTERknappen. En blinkande lysdiod i tillhörande symbol innebär att värdet kan ändras. När
du trycker ännu en gång på ENTER blir värdet aktivt och lysdioden slutar blinka.
62
Statusindikering
Vid status "Drivenhet frigiven" visas beräknat ärvarvtal.
Felindikering
Om ett fel inträffar övergår displayen till att visa felkoden blinkande, t.ex. F-11, se
fellistan i kapitlet "Service/fellista" (→ sid 138). Detta gäller emellertid inte under
idrifttagning.
Varningar
Vissa parametrar får inte ändras i alla drifttillstånd. Om du försöker ändå visas r-19 –
r-32. Indikeringen visar åtgärd enligt kod, t.ex. r-28 (reglerspärr krävs). En lista med
mer information finns i kapitlet "Drift" (→ sid 126).
Växling,
kort ↔ lång
parametermeny
Via parameter P800 kan du växla mellan kort och lång parametemeny. I parameterbeskrivningarna och i parameterlistan anges vilka parametrar som är tillgängliga på den
korta respektive den långa menyn.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Manöverenheter
I
5
0
Idrifttagning med
manöverenhet
FBG11B
Nivå 2
Nivå 3
Motorval:
– SEW-DT/DV-motor
– Extern motor
out
Nivå 1
out
Enter
out
Enter
Enter
– SEW-DRS-motor
– SEW-DRE-motor
Val av driftsätt:
– U/f-driftkurva
– U/f + likströmsbromsning
– VFC
out
Enter
– VFC likströmsbromsning
– VFC varvtalssökning
– VFC lyftfunktion
out
Enter
out
Enter
Effekt i kW
HP = kW x 1,33
Motorspänning V
out
Enter
Nominell motorfrekvens Hz
(
out
Enter
out
Enter
Motorns nominella varvtal
v/min
Nominell motorström A
finns endast för idrifttagning
av extern motor
(motor = noSEW)
out
Enter
out
Enter
cos fi
)
4-kvadrantdrift
out
Enter
Antal motorer vid
flermotordrift
27021597782442891
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
63
I
5
Idrifttagning
Manöverenheter
0
Nödvändiga data
För korrekt idrifttagning behövs följande information:
•
Motortyp (SEW-motor eller ej SEW-motor)
•
Motordata
– Nominell spänning och frekvens.
– Dessutom, vid motor av annat fabrikat: Märkström, märkeffekt, effektfaktor cosφ
samt märkvarvtal.
•
Aktivera
idrifttagning
Nominell nätspänning
Förutsättningar:
•
Drivenhet "ingen frigivningssignal": Stop
Om en mindre eller större motor ansluts (max. ett typstegs avvikelse) ska det värde
anges som ligger närmast den aktuella motorns dimensioneringseffekt.
Idrifttagningen är avslutad först då man med knappen OUT har återgått till huvudmenyn.
OBS!
SEW:s procedur för idrifttagning av motor är framtagen för 4-poliga motorer. Det kan
vara bättre att ta 2-poliga eller 6-poliga SEW-motorer i drift som icke-SEW-motorer.
Idrifttagning av flermotordrivsystem
Flermotorsystem är mekaniskt sammankopplade, t.ex. kedjedrivsystem med flera
motorer.
Följ anvisningarna i handboken "MOVIDRIVE® flermotordrivsystem".
Idrifttagning av
gruppdrivsystem
I gruppdrivsystem är motorerna inte mekaniskt sammankopplade (t.ex. olika transportband). Omformaren arbetar i detta driftsätt utan eftersläpningskompensering och med
konstant U/f-förhållande.
Följ anvisningarna i handboken "MOVIDRIVE® flermotordrivsystem".
Idrifttagning vid
stort lasttröghetsmoment som hos
pumpar och fläktar
Eftersläpningskompenseringen är avsedd för motorer där förhållandet mellan lastens
och motorns tröghetsmoment understiger 10. Om förhållandet är större och drivenheten
vibrerar måste eftersläpningskompenseringen minskas och eventuellt ställas in på 0.
Manuell drift med
börvärdesväljare
FBG11B
FBG11B-börvärdesväljare på manöverenheten (lokal manuell manövrering):
Lysdioden
blinkar
De enskilda relevanta storheterna vid driftläget "FGB-börvärdesväljare" är:
•
P122 Rotationsriktning FBG manuell drift
•
Knapparna RUN och STOP/RESET
•
Börvärdesväljare (potentiometer)
När FBG-börvärdesväljare är aktiverad blinkar symbolen.
Begränsa det lägsta varvtalet med P301 Minvarvtal och det högsta varvtalet med
symbolen nmax.
64
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Manöverenheter
I
5
0
Efter ett fel kan systemet återställas med knappen STOP/RESET, via plintstyrning eller
via gränssnittet. Efter återställning är driftläget "Manuell börvärdesväljare" åter aktivt.
Drivenheten förblir stoppad.
Indikeringen Stop blinkar som tecken på att drivenheten åter måste friges med knappen
RUN.
Parametern P760 spärrning av RUN/STOP-knapp saknar funktion i driftläget "Manuell
börvärdesväljare".
Om manöverenheten FBG11B tas av utlöses en stoppreaktion.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
65
I
5
Idrifttagning
Manöverenheter
0
5.3.2
DBG60B – avancerad manöverenhet
Nödvändiga data
För korrekt idrifttagning behövs följande information:
•
Motortyp (SEW-motor eller ej SEW-motor)
•
Motordata
– Märkspänning och märkfrekvens.
– Dessutom, vid motor av annat fabrikat: Märkström, märkeffekt, effektfaktor cosφ
samt märkvarvtal.
•
Välj önskat språk
Nominell nätspänning
På följande bild visas knapparna som behövs för val av språk.
[1]
[2]
[4]
[3]
247015051
[1]
[2]
[3]
[4]
↑-knapp
OK-knapp
↓-knapp
Språkknapp
En menypunkt uppåt
Bekräfta inmatningen
En menypunkt nedåt
En lista med tillgängliga språk öppnas
Vid första start eller efter aktivering av leveransstatus för DBG60B visas följande text på
displayen i några sekunder:
SEW
EURODRIVE
66
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Manöverenheter
I
5
0
Därefter visas symbolen för språkval på displayen.
Välj önskat språk så här:
Idrifttagning
•
Tryck på språkknappen. En lista över tillgängliga språk visas på displayen.
•
Välj språk med knapparna ↑ / ↓.
•
Bekräfta språkvalet med OK-knappen. På displayen visas grundbilden på valt språk.
På följande bild visas knapparna som behövs för idrifttagningen.
[1]
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
247163659
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
↑-knapp
OK-knapp
Kontextknapp
↓-knapp
↔-knapp
DEL-knapp
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
En menypunkt uppåt
Bekräfta inmatningen
Aktivering av snabbmeny
En menypunkt nedåt
Menybyte, indikeringsläge ↔ bearbetningsläge
Avbryt idrifttagningen eller avsluta
67
5
I
Idrifttagning
Manöverenheter
0
Idrifttagningsförlopp
1. Ange
"0"-signal
på
plinten
X12:2
(DIØ1
"/HÖGER/STOPP") t.ex. med lossat elektronikplintblock X12.
0.00rpm
0.000Amp
REGLERSPÄRR
2. Aktivera snabbmenyn genom att trycka på kontextknappen.
PARAMETERLÄGE
VARIABELLÄGE
GRUNDVISNING
3. Gå nedåt men knappen ↓ tills menypunkten "IDRIFTTAGNING" har valts.
MANUELL DRIFT
IDRIFTTAGNING
KOPIERA TILL DBG
KOPIERA TILL MDX
4. Tryck på OK-knappen för att starta idrifttagningen.
Den första parametern visas. Manöverenheten
befinner sig i indikeringsläget. Detta anges av att markören blinkar under parameternumret.
IDRIFTTAGNING
FÖRBEREDS
•
Gå med knappen ↔ till bearbetningsläget. Den
blinkande markören försvinner.
•
Välj med ↑ eller ↓ "PARAMETERUPPS. 1" eller
"PARAMETERUPPS. 2".
•
Bekräfta valet med OK-knappen.
•
Gå tillbaka till indikeringsläget med knappen ↔.
Den blinkande markören syns igen.
•
Välj nästa parameter med knappen ↑.
C00*IDRIFTTAGN.
PARAMETERUPPS. 1
PARAMETERUPPS. 2
5. Ställ in motortypen.
C22*MOTORER
ENKELMOTOR
IDENT. MOTORER
OLIKA MOTORER
6. Ställ in driftsättet. Välj nästa parameter med
knappen ↑.
C01*DRIFTSÄTT1
STANDARD U/f
VFC1
För aktivering av funktionen flygande start eller lyftfunktionen måste driftsättet VFC användas.
a. Vid val av driftsätt STANDARD U/f:
C28*DC-BROMS
NEJ
JA
b. Vid val av driftsätt VFC:
68
C36*DRIFTSÄTT
VARVTALSREGL.
LYFT
DC-BROMS
VARVTALSÖKNING
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Manöverenheter
I
5
0
7. Välj motortyp. Om en 2- eller 4-polig motor från SEWEURODRIVE är ansluten: Välj aktuell motor från
listan.
C02*MOTORTYP 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
Om en ej SEW-motor eller en SEW-motor med fler än
4 poler används: välj alternativet "EJ SEWMOTOR"
från listan.
C02*MOTORTYP 1
Välj nästa parameter med knappen ↑.
8. Ange motorns dimensioneringsspänning för den
valda anslutningstypen enligt motorns typskylt.
EJ SEWMOTOR
DT63K4/DR63S4
C03*
V
NOM.MOTORSP. 1
+400 000
Exempel: Typskylt 230Ö/400Õ50 Hz
Õ-koppling → mata in "400 V".
Ö-koppling/brytpunkt vid 50 Hz → mata in "230 V".
Ö-koppling/brytpunkt vid 87 Hz → mata även här in
230 V men ställ efter idrifttagningen först parameter
P302 "MAX. VARVTAL 1"på värdet för 87 Hz. Starta
sedan drivenheten.
Exempel: Typskylt 400Ö/690Õ50 Hz
Endast Ö-koppling möjlig → Mata in "400 V".
Õ-koppling ej möjlig.
Välj nästa parameter med knappen ↑.
9. Ange märkfrekvensen som står på motorns typskylt.
Exempel: 230Ö/400Õ50 Hz
C04*
Hz
NOM.MOTORFREKV.1
+50 000
Mata in "50 Hz" i Õ- och Ö-koppling.
Välj nästa parameter med knappen ↑.
FÖR SEW-MOTORER
10. Dessa motorvärden är inlagda för 2- och 4-poliga
SEW-motorer och behöver inte matas in.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
C47*4 KVADRANTDRIFT
NEJ
JA
69
5
I
Idrifttagning
Manöverenheter
0
FÖR EJ SEW-MOTORER
10. Ange följande data från motorns typskylt:
•
C10* Observera motorns dimensioneringsström,
se anslutning Õ eller Ö.
•
C11* Motorns dimensionseringseffekt
•
C12* Effektfaktor cosφ
•
C13* Motorns dimensioneringsvarvtal
C47*4 KVADRANTDRIFT
NEJ
JA
11. Ange matningsnätets märkspänning (C05* för SEWmotor, C14* för ej SEW-motor).
C05*
V
NOM.NÄTSPÄNN.1
+400 000
11. Inled beräkningen av idrifttagningsdata med "JA".
Detta tar några sekunder.
C06*BERÄKNING
NEJ
JA
FÖR SEW-MOTORER
12. Beräkningen utförs. När beräkningen har gjorts går
man automatiskt vidare till nästa menypunkt.
C06*SPARA
NEJ
JA
FÖR EJ SEW-MOTORER
12. För ej SEW-motorer krävs det en kalibrering för
beräkningen:
•
•
Motorn får ström automatiskt.
13. Ställ in "SPARA" på "JA". Data (motorparametrar)
kopieras till det beständiga minnet i MOVITRAC® B.
KOPIERAR
DATA...
14. Idrifttagningen är klar. Gå tillbaka till snabbmenyn
med knappen DEL.
MANUELL DRIFT
IDRIFTTAGNING
KOPIERA TILL DBG
KOPIERA TILL MC07B
15. Gå nedåt men knappen ↓ tills menypunkten "LÄMNA"
har valts.
APPARATINSTÄLLNINGAR
LÄMNA
16. Bekräfta med OK-knappen. Grundbilden visas igen.
0.00rpm
0.000Amp
REGLERSPÄRR
FARA! Felaktiga parameterinställningar pga. olämpliga datauppsättningar.
Dödsfall eller svåra skador.
– Kontrollera att den kopierade datauppsättningen passar tillämpningen.
70
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Manöverenheter
I
5
0
•
För in de parameterinställningar som avviker från fabriksinställningen i parameterlistan.
•
Ställ in korrekt bromstillslagstid för ej SEW-motorer (P732/P735).
•
Följ anvisningarna i kapitlet "Motorstart" för att starta motorn.
•
Vid Δ-koppling och brytpunkt vid 87 Hz: Ställ parametern P302/P312 "Max. varvtal
1/2" på värdet för 87 Hz.
Idrifttagning med
87 Hz-kurva
För idrifttagning med 87 Hz-kurva anges motordata i D-koppling. Efter idrifttagningen
ställs max. varvtal in med parameter P302 och/eller P312 på värdet för 87 Hz.
Exempel
För en motor med märkvarvtal 1420 v/min, märkspänning Un = 230/400 V, märkfrekvens 50 Hz och idrifttagning i D-koppling/brytpunkt vid 87 Hz anges följande idrifttagningsdata:
Inställning av
parametrar
Motorns märkspänning
230 V
Motorns dimensioneringsfrekvens
50 Hz
Max. varvtal (märkvarvtal)
2470 v/min
Tillämpa följande ordningsföljd vid parameterinställningen:
•
Öppna snabbmenyn med kontextknappen. Öppna via snabbmenyn menyalternativet
"PARAMETER-LÄGE". Bekräfta valet med OK-knappen. Manöverenheten befinner
sig i parameterläget. Detta anges av att markören blinkar under parameternumret.
•
Gå med knappen ↔ till bearbetningsläget. Den blinkande markören försvinner.
•
Med ↑ eller ↓ kan parametervärdet väljas eller ställas in.
•
Bekräfta med OK-knappen.
•
Gå med knappen ↔ till parameterläget igen. Den blinkande markören syns igen.
•
Välj nästa parameter med knappen ↑.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
71
5
I
Idrifttagning
Manöverenheter
0
Manuell drift
Med funktionen Manuell drift styrs omformaren via manöverenheten DBG60B
(Snabbmeny → Manuell drift).
De digitala ingångarna, med undantag för "/reglerspärr", är overksamma under manuell
drift. En digital ingång "/reglerspärr" måste få en "1"-signal, för att drivenheten ska kunna
startas i manuell drift.
Rotationsriktningen bestäms inte via de digitala ingångarna "höger/stopp" eller "vänster/stopp", utan genom riktningsval via manöverenheten DBG60B.
•
Ange önskat varvtal och ange tecken för rotationsriktning med knappen (+/–).
(+ = höger/– = vänster).
Manuell drift förblir verksam även efter bort- och inkoppling av nätspänningen, men då
spärras omformaren.
•
Med RUN-knappen aktiveras frigivning och start med nmin i vald rotationsriktning.
Med knapparna ↑ och ↓ kan varvtalet ökas respektive minskas.
OBS!
När manuell drift avslutas träder signalerna på de digitala ingångarna omedelbart i
kraft. En digital ingång/reglerspärr måste inte kopplas "1"-"0"-"1". Drivenheten kan
startas i enlighet med signalerna på de digitala ingångarna och börvärdeskällorna.
•
FARA! Klämrisk på grund av oavsiktlig start av motorn.
Dödsfall eller svåra skador.
– Förhindra oavsiktlig start av motorn, t.ex. genom att ta av elektronikplintblock
X12.
– Vidare ska ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika fara för människa
och maskin.
72
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Programmeringsprogrammet MOVITOOLS® MotionStudio
I
5
0
5.4
Programmeringsprogrammet MOVITOOLS® MotionStudio
Starta MOVITOOLS® MotionStudio via Windows startmeny:
Program/SEW/MOVITOOLS® MotionStudio/MotionStudio
Klicka på [Scan] för att låta MOVITOOLS® MotionStudio lista alla anslutna apparater
som en trädstruktur.
189003915
Klicka med höger musknapp på en apparat för att t.ex. genomföra idrifttagningen.
Mer information finns i onlinehjälpen.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
73
I
5
Idrifttagning
Kortfattad beskrivning av viktiga idrifttagningssteg
0
5.5
Kortfattad beskrivning av viktiga idrifttagningssteg
Frekvensomformare MOVITRAC® B kan anslutas direkt till en motor med samma effekt.
Till exempel: En motor med 1,5 kW (2,0 hk) effekt kan anslutas direkt till en
MC07B0015.
5.5.1
Tillvägagångssätt
1. Anslut motorn till MOVITRAC® B (plint X2).
trefas
2. Anslut ett bromsmotstånd (tillval) (plint
X2/X3).
enfas
PE
3. Följande signalplintar måste styras av din
styrenhet:
•
Frigivning DIØ3
•
Antingen höger/stopp
vänster/stopp DIØ2
•
Börvärde:
쓔
Omkoppling
I-signal <-> U-signal*
DIØ1
eller
REF1
Referensspänning analoga signaler
GND
– Analog ingång (X10) eller/och
– DIØ4 = n11 = 150 v/min eller/och
Felåterställning*
Höger/stopp
Vänster/stopp*
Frigivning/stopp*
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 v/min
•
n13 = n11 + n12
Bromsmotor:
DOØ2 = bromsstyrning via bromslikriktare
Matningsspänning för TF/TH
+24V-in-/utgång
Referensspänning, digitala signaler
4. Anslut eventuellt följande signalplintar:
•
DIØØ = felåterställning
•
DOØ1 = /störning (som reläkontakt)
•
DOØ3 = driftklar
}
– DIØ5 = n12 = 750 v/min eller/och
24VIO
Referensspänning
Broms från*
Driftklar*
Referensspänning
Reläkontakt/störning*
Slutande reläkontakt
Öppnande reläkontakt
5. Kontrollera att styrenheten har rätt funktion.
쓔
6. Anslut frekvensomformaren till elnätet (X1).
X2
X3
PE
= skärmklämma
댷
= fabriksinställning
M
trefas
53520267
5.5.2
Anvisningar
Signalplintarnas funktion och börvärdena kan ändras med manöverenheten FBG11B
eller en dator. Vid datoranslutning behövs frontmodulen FSC11B samt en av följande
gränssnittomvandlare: UWS21B/UWS11A/USB11A.
74
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kortfattad beskrivning av viktiga idrifttagningssteg
I
5
0
5.5.3
Återställning av fabriksinställningarna (P802)
Med P802 fabriksinställning kan fabriksinställningen i EEPROM återställas för nästan
alla parametrar.
5.5.4
Anpassning av switchfrekvensen (P86x)
Med P860/P861 kan den nominella taktfrekvensen på omformarutgången ställas in.
När P862/P863 är inställd på "Från" kan taktfrekvensen ändras av sig själv beroende på
apparatbelastningen.
5.5.5
Parameterinställning av omformarens adress (SBus/RS485/fältbuss) (P81x)
Med P810 ställs adressen för MOVITRAC® B in för kommunikation via det seriella
gränssnittet.
5.5.6
Inställning av regleringen (P700)
Med denna parameter ställer man in i omformarens grundläggande driftsätt. Inställning
på manöverenheten.
U/f-kurva
(standard)
Standardinställningen för driftsättet är U/f. Välj detta driftsätt om inga speciella krav finns
på varvtalskvaliteten och i tillämpningar där en maximal utfrekvens över 150 Hz krävs.
VFC-kurva
(vektorreglering)
Omformaren måste driftsättas i driftsättet VFC eller VFC och DC-broms för:
•
Högt vridmoment
•
Kontinuerlig drift vid låg frekvens
•
Noggrann eftersläpningskompensering
•
Bättre dynamik
I dessa fall måste man vid idrifttagning välja driftsättet VFC eller VFC + likströmsbromsning via symbolen i punkt P01.
5.5.7
Specifikation av applikationstypen
Varvtalsstyrning
Lyft-funktion
Lyftfunktionen aktiverar automatiskt alla funktioner som behövs för drift av lyfttillämpning
utan jämnvikt. Aktivera av säkerhetsskäl övervakningsfunktionerna som hindrar att drivenheten kan startas av misstag.
DC-broms
Med DC-bromsning bromsar asynkronmotorn över en strömapplicering. Då bromsar
motorn utan bromsmotstånd på omformaren.
Flygande start
Varvtalssökning används för att koppla omformaren till en motor som fortfarande
roterar. Detta gäller särskilt drivenheter som inte bromsas aktivt, rullar ut länge eller rör
sig med strömmande medium, t.ex. pumpar och fläktar. Max. varvtalssökningstid är ca
200 ms.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
75
I
5
Idrifttagning
Kortfattad beskrivning av viktiga idrifttagningssteg
0
5.5.8
Val av driftsätt (fyrkvadrantdrift P82x)
Med P820/P821 kan fyrkvadrantdriften aktiveras och avaktiveras. När ett bromsmotstånd ansluts till MOVITRAC® B kan fyrkvadrantdrift användas. Om inget bromsmotstånd är anslutet till MOVITRAC® B och därmed ingen generatorisk drift är möjlig, måste
P820/P821 ställas in på "Från". MOVITRAC® B försöker förlänga retardationsrampen i
det här driftläget. Då blir inte den generatoriska effekten för hög och mellankretsspänningen hålls under frånkopplingsgränsen.
5.5.9
Börvärdesinställning (P10x)
Med P100 "Börvärdeskälla" och P101 "Styrkälla" kan även ett kommunikationsgränssnitt väljas som börvärdes- eller styrkälla. Gränssnitten avaktiveras inte automatiskt
med de här parametrarna, eftersom frekvensomformaren hela tiden måste kunna nås
via alla gränssnitt.
Fasta börvärden har alltid högre prioritet än andra börvärden. En komplett lista med alla
valmöjligheter finns i beskrivningen till parametern P100.
Inställning via
fältbuss/SBus
För att välja fältbuss eller SBus som börvärdeskälla ska värdet "SBus1/fast börvärde"
väljas för P100. Tecknet före börvärdet anger rotationsriktningen.
Inställning med
analogt värde
För att välja analogt värde som börvärdeskälla finns följande alternativ för P100:
Inställning med
fast börvärde
(digital styrning)
•
Bipolär (bearbetning med prefix för analog ingång 1 eller fast börvärde)
•
Unipolär (bearbetning med värde för analog ingång 1 eller fast börvärde)
•
Motorpotentiometer (virtuell potentiometer)
•
Fast börvärde + AI1 (summan av det valda fasta börvärdet och värdet för analog
ingång AI1 → P112 AI1 gäller som driftsätt)
•
Fast börvärde × AI1 (värderingsfaktor för analog ingång AI1→ 0-10 V = 0-100 %)
•
Bipolär (analog ingång 2 eller fast börvärde)
För att välja digitala ingångar som börvärdeskälla ska P100 ställas in på värdet "Frekvensbörvärdesingång/fast börvärde" (frekvensen i digital ingång DI04 anger börvärdet).
I P102 "Frekvensskalning" kan man ställa in vid vilken ingångsfrekvens systembörvärdet 100 % nås.
5.5.10 Skyddsfunktioner
76
Parameterinställning av
strömgränsen
(P303)
Den interna strömbegränsningen utgår från skenströmmen, alltså utgångsströmmen
från omformaren. I området med svag fältstyrka, sänker omformaren internt automatiskt
strömgränsen. Därmed utgör omformaren ett tippskydd för motorn.
Parameterinställning av varvtalsövervakningen
(P50x)
Drivenheten når bara varvtalet som krävs genom börvärdet när tillräckligt vridmoment
finns. Om omformaren når P303 Strömgräns utgår den från att önskat varvtal inte nås.
Om omformaren överskrider strömgränsen längre än P501 Fördröjningstid löser varvtalsövervakningen ut.
Parameterinställning av
felreaktioner
(P83x)
Felet "EXT. FEL" löser bara ut i omformarstatus "FRIGIVEN". Med P830 programmeras
felreaktionen som ska lösas ut med en ingångsplint som programmeras via
"/EXT. FEL".
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kortfattad beskrivning av viktiga idrifttagningssteg
I
5
0
Parameterinställning av
motorskyddet
(P340)
När denna funktion aktiveras hanterar MOVITRAC® B det termiska skyddet av den
anslutna motorn på elektronisk väg. Motorskyddsfunktionen kan i de flesta fall jämföras
med ett vanligt termiskt skydd (motorskyddsbrytare) och tar hänsyn till den varvtalsberoende kylningen med den egna fläkten. Motorbelastningen fastställs med omformarens
utström, kylningstypen, motorvarvtalet och tiden. Till grund för den termiska motormodellen gäller motordata som ställs in vid idrifttagningen (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) och att driftsförutsättningarna för motorn uppfylls.
5.5.11 Inställning av systemgränser
Min. varvtal (P301)
Varvtalsvärde, som även vid börvärdesförinställning noll, inte kan underskridas.
Minvarvtalet gäller även om nmin < nstart/stopp ställts in.
Max. varvtal
(P302)
Börvärdesinställningen kan inte överstiga värdet som ställts in här. Om nmin > nmax ställs
in gäller värdet som ställts in i nmax för minvarvtal och maxvarvtal.
Varvtalsramper
(P13x)
Ramptiderna baseras på en börvärdesförändring på Δn = 3000 v/min. Ramperna t11/
t21 upp och t11/t21 ner verkställs när börvärdet ändras. När frigivningen tas bort med
STOP/RESET-knappen eller via plintarna gäller stopprampen t13/t23.
5.5.12 Aktivering av energisparfunktionen (P770)
Energisparfunktionen kan aktiveras för driftsätten VFC/VFC & VARVTALSSÖKNING/U/f DRIFTKURVA. Vid tomgång kan motorns effektförbrukning minskas med
70 %.
Energi kan sparas vid drift med pumpar, fläktar, transportband osv. Här regleras asynkronmotorns magnetisering beroende på belastning genom att förhållandet mellan
spänning och frekvens anpassas, motorn undermagnetiseras.
5.5.13 Aktivering av teknologifunktioner
Dessutom kan man med apparater i teknikutförande utnyttja applikationsmodulen som
ingår i programmet MOVITOOLS® MotionStudio. Teknikutförandet indikeras med "0T" i
slutet av typbeteckningen eller anges i MOVITOOLS® MotionStudio under "Apparatdata" som "Apparatutförande: Teknologi".
För tillfället finns applikationsmodulen "Enkel positionering" i kombination med SEWinbyggnadsgivare istället för växling mellan snabb- och krypgång med initiatorer.
Aktiveringen kan i nödfall ske i efterhand. I detta fall måste rätt TAN-nr anges i menyerna
"Arbete med enheten"/"Teknikaktivering" i MOVITOOLS® MotionStudio.
5.5.14 Inställningar vid långsamma motorvarvtal (P32x)
Använd bara funktionen P320/P330 Automatisk kompensering vid drift med en motor.
Den här funktionen kan användas för alla motorer och regleringar. Omformaren mäter
motorn under förmagnetiseringen och ställer in parametern P322/P332 IxR-kompens.
Värdena sparas flyktigt.
5.5.15 Inställning av de digitala ingångarnas funktion (P60x)
Mer information finns i avsnittet "Parametergrupp 6.. plinttilldelning".
5.5.16 Inställning av bromsfunktionen (P73x)
MOVITRAC® B-omformare kan styra en broms som är ansluten till motorn. Bromsfunktionen styr den digitala utgången som är inställd på "/BROMS" (24 V = bromsen lyft).
Använd DO02 för bromsstyrning.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
77
I
5
Idrifttagning
Starta motorn i manuell drift
0
5.6
Starta motorn i manuell drift
Observera att det manuella läget måste lämnas innan motorn kan friges med plintarna.
5.6.1
Analog börvärdesinmatning
Nedanstående tabeller visar vilka signaler som måste ligga på plintarna X11:2 (AI1) och
X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3) vid börvärdesvalet "Unipolär/Fast börvärde" (P100), för
att drivenheten ska drivas med analog börvärdesinställning. Plinttilldelningen är ett
exempel och kan ändras med parametrarna P601 – 608. Höger/stopp DIO1 kan dock
inte ändras.
X11:2 (AI11)
analog
ingång n1
X12:1
(DIØØ)
/reglerspärr1)
X12:2 (DIØ1)
höger/stopp2)
X12:3
(DIØ2)
vänster/
stopp
X12:4
(DIØ3)
frigivning/
stopp
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Reglerspärr
X
0
X
X
X
0
0
Stopp
X
1
X
X
0
0
0
Frigivning och
stopp
X
1
0
0
1
0
0
Högerrot. med
50 % nmax
5V
1
1
0
1
0
0
Högerrot. med
nmax
10 V
1
1
0
1
0
0
Vänsterrot. med
50 % nmax
5V
1
0
1
1
0
0
Vänsterrot. med
nmax
10 V
1
0
1
1
0
0
Funktion
1) Ingen standardinställning
2) Fast inställd
0
1
X
78
=
=
=
0-signal
1-signal
ej relevant
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Starta motorn i manuell drift
I
5
0
Följande driftdiagram visar som exempel hur motorn startas med inkoppling av plintarna
X12:1 – X12:4 och analoga börvärden. Digital utgång X10:2 (DOØ2 "/broms") används
för koppling av bromsskyddet K12.
1
Ingång DIØØ
/reglerspärr
t
0
1
Ingång DIØ1
höger/stopp
t
0
1
Ingång DIØ2
vänster/stopp
t
0
Ingång DIØ3
frigivning/stopp
1
t
0
Utgång DOØ2
/broms
1
t
0
Analog
ingång
n1 (AI11)
10V
5V
t
0V
nmax
Varvtal
50 % nmax
nmin
nstart-stopp
0
-50 % nmax
t11 upp
t11 upp
t11 upp
t11 ner
t11 ner
t
t11 upp
Stoppramp t13
-nmax
18014398698571787
OBS!
Vid reglerspärr får motorn ingen ström. En motor utan broms rullar då ut.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
79
I
5
Idrifttagning
Starta motorn i manuell drift
0
5.6.2
Fasta börvärden
Nedanstående tabeller visar vilka signaler som måste ligga på plintarna X12:1 – X12:6
(DIØØ – DIØ5) vid börvärdesvalet "Unipol./fast bör" (P100), för att drivenheten ska
drivas med fasta börvärden. Plinttilldelningen är ett exempel och kan ändras med parametrarna P601 – 608. Höger/stopp DIO1 kan dock inte ändras.
X12:1 (DIØØ)
/reglerspärr1)
X12:2 (DIØ1)
höger/
stopp2)
X12:3 (DIØ2)
vänster/
stopp
X12:4 (DIØ3)
frigivning/
stopp
X12:5 (DIØ4)
n11/n21
X12:6 (DIØ5)
n12/n22
Reglerspärr
0
X
X
X
X
X
Stopp
1
X
X
0
X
X
Frigivning och
stopp
1
0
0
1
X
X
Högerrot. med n11
1
1
0
1
1
0
Högerrot. med n12
1
1
0
1
0
1
Högerrot. med n13
1
1
0
1
1
1
Vänsterrot. med
n11
1
0
1
1
1
0
Funktion
1) Ingen standardinställning
2) Fast inställd
0
1
X
80
=
=
=
0-signal
1-signal
ej relevant
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Starta motorn i manuell drift
I
5
0
Följande driftsdiagram visar som exempel hur motorn startas med inkoppling av plintarna X12:1 – X12:6 med interna fasta börvärden. Digital utgång X10:2 (DOØ2 "/broms")
används för koppling av bromsskyddet K12.
1
Ingång DIØØ
/reglerspärr
t
0
1
Ingång DIØ1
höger/stopp
t
0
1
Ingång DIØ2
vänster/stopp
t
0
Ingång DIØ3
frigivning/stopp
1
t
0
1
Ingång DIØ4
n11/n21
t
0
1
Ingång DIØ5
n12/n22
t
0
Utgång DOØ2
/broms
1
t
0
Varvtal
n13
t11 upp
n12
n11
0
-n11
-n12
t11 upp
t11 ner
t11 upp
t
Stoppramp t13
t11 upp
-n13
18014398698576011
OBS!
Vid reglerspärr får motorn ingen ström. En motor utan broms rullar då ut.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
81
I
5
Idrifttagning
PI-regulator (P25x)
0
5.7
PI-regulator (P25x)
Mer information finns i kapitlet "Projektering/PI-regulator".
5.8
Master/slav-drift (P750)
Master/slav-funktionen används för att automatiskt realisera funktioner som jämnt
varvtal. RS485-gränssnittet eller systembussgränssnittet kan användas som kommunikationsförbindelse.
P100 Börvärdeskälla = Master-SBus eller P100 Börvärdeskälla = master-RS485 måste
ställas in i slaven. Processutgångsdata PO1 – PO3 (P870, P871, P872) ställs in automatiskt av firmware.
Slaven kan skiljas från masterns styrande börvärde och kopplas i ett lokalt styrläge (som
bipolär styrkälla/fast börvärde) med den programmeringsbara plintfunktionen "Slav
frikörning" P60x digitala ingångar grundapparat.
5.9
Gruppdrivsystem
Mer information finns i kapitlet "Projektering/.../Drivsystem med flera axlar, gruppdrivsystem".
5.10
Idrifttagning av explosionsskyddade asynkrona växelströmsmotorer i kategori 2
(94/9/EG)
Explosionsskyddade växelströmsmotorer från SEW-EURODRIVE som tas i drift med
MOVITRAC® B, måste vara godkända för denna typ av drift enligt typskylten och EG-typgodkännandet.
Driften i ex-området skyddas av en certifierad säkerhetsanordning i kombination med
temperaturgivare i motorn. Strömbegränsningsfunktionen i MOVITRAC® B förhindrar att
säkerhetsanordningen löser ut, dvs. motorn skyddas mot överhettning (→ följande bild).
Strömbegränsning lgräns
l1
1.5 lC
lN(motor)
lü
C
lü
B
D
l2
E
A
Motortypberoende
Tillåtet område för
kontinuerlig ström
fA fB
fC
fEck
fD
fE
f/Hz
9007200296570891
82
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Idrifttagning av explosionsskyddade asynkrona växelströmsmotorer i kategori 2
I
5
0
För idrifttagning behövs programmet MOVITOOLS® MotionStudio. I och med idrifttagningen aktiveras parametrarna P560 – P566 vid drift med motorer som är utvalda och
godkända för ex-drift.
Efter idrifttagning kan P560 aktiveras endast om en motor tillåten för ex-drift tidigare har
tagits i drift.
Efter idrifttagning av motorn är strömbegränsningen I1 aktiv. Strömbegränsning I2
beskriver den kontinuerligt tillåtna strömmen (streckat område).
Parametrarna och värdena för idrifttagningen kan dokumenteras med MOVITOOLS®
MotionStudio. Indikeringen sker i rutan "ATEX-information".
OBS!
Mer information finns i montage- och driftsinstruktion "Explosionsskyddade växelströmsmotorer EDR.71 – 225".
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
83
I
5
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
5.11
Kommunikations- och apparatprofil
MOVITRAC® B har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via
kommunikationsgränssnittet.
Styrningen av frekvensomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna
processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för
acceleration/retardation osv.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, stopp, snabbstopp osv. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från frekvensomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus,
felnummer och referensmeddelanden.
I kombination med sekvens- och positioneringsstyrningen IPOSplus® i frekvensomformaren kan processdatakanalen även användas som direkt anslutning mellan PLC och
IPOSplus®. I detta fall analyseras inte processdata av frekvensomformaren utan direkt
av programmet IPOSplus®.
Medan processdatautbyte i regel sker cykliskt kan drivsystemparametrarna läsas av
eller skrivas acykliskt via funktioner som READ och WRITE eller via MOVILINK®-parameterkanalen. Detta parameterdatautbyte tillåter tillämpningar där alla viktiga parametrar förs till den överordnade automationsnivån, så att ingen manuell parametersättning
av själva frekvensomformaren ska behövas.
Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller särskilda nödstoppskoncept.
Övervakningsfunktionerna för MOVITRAC® B kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion frekvensomformaren ska lösa ut vid
bussfel. För många applikationer används snabbstopp men det senaste börvärdena kan
frysas.
Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältbussoberoende nödstoppskoncept realiseras med frekvensomformarens plintar.
MOVITRAC® B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service.
Med manöverenheten DBG60B kan du t.ex. kontrollera börvärden från det överordnade
styrsystemet och även ärvärden. Dessutom får du ytterligare information om statusen
för kommunikationsgränssnitten.
Ett ännu enklare diagnosalternativ är programmet MOVITOOLS® MotionStudio, som
förutom inställning av alla drivnings- och kommunikationsparametrar även har en detaljerad indikering av alla gränssnitt och enheternas statusinformation.
84
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
5.11.1 Processdata
Begreppet processdata (PD) innebär alla tidsstyrande (realtids-) data i en process som
snabbt måste bearbetas eller överföras. De är mycket dynamiska och aktuella.
Processdata är till exempel börvärden och ärvärden för frekvensomformaren men även
status för kringutrustning och ändlägesgivare. De överförs cykliskt mellan automationsenheten och frekvensomformaren.
Frekvensomformaren MOVITRAC® B styrs av processdata.
Generellt behandlas processingångsdata (PI) och processutgångsdata (PO) separat.
Därmed kan du bestämma vilka processutgångsdata (börvärden) som styrningen ska
skicka till frekvensomformaren eller vilka processingångsdata (ärvärden) frekvensomformaren MOVITRAC® B ska skicka till den överordnade styrningen.
För styrning av frekvensomformaren via ett kommunikationsgränssnitt måste denna
ställas in på rätt styrkälla och börvärdeskälla. Skillnaden mellan styr- och börvärdeskälla
ger möjlighet till flera olika kombinationer så att drivenheten t.ex. kan styras via fältbussen och det analoga börvärdet används som börvärde. Parametrarna för beskrivning av
processutgångsdata anger hur frekvensomformaren ska tolka mottagna processdata.
Med parametern P100 Börvärdeskälla anger man via vilket kommunikationsgränssnitt
börvärdet från frekvensomformaren ska bearbetas.
Parameter
Kommunikationsgränssnitt
RS485
P100 Börvärdeskälla
Fältbuss
SBus
...
Med parametern P101 Styrkälla anger man hur frekvensomformaren ska styras. Omformaren förväntar kontrollordet från källan som ställts in här.
Parameter
Styrning av omformaren via
Plintar
P101 Styrkälla
RS485
Fältbuss
SBus
Inställning:
PLINTAR
Med den här inställningen styrs frekvensomformaren bara via de digitala ingångarna
och via styrprogrammet IPOSplus® om ett sådant installerats.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
85
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Inställning: RS485,
FÄLTBUSS, SBus
Med den här inställningen uppdateras kontrollordet som definierats i processutgångsdatakanalen av den inställda styrkällan (RS485/FÄLTBUSS/Systembuss).
De digitala ingångarna och styrprogrammet IPOSplus® används fortfarande för styrning.
OBS!
Av säkerhetsskäl måste frekvensomformaren alltid friges även på anslutningssidan
för styrning via processdata. Därför ska plintarna alltid anslutas och programmeras så
att omformaren friges via de digitala ingångarna.
Bilden nedan visar ett exempel på anslutningen på plintsidan och parameterinställningen för styrning av frekvensomformaren via processdata.
24VIO
X12
DI00 = felåterställning
DI01 = höger/stopp
DI02 = vänster/stopp
DI03 = frigivning/stopp
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = matningsspänning för TF/TH
24VIO4 = + 24 V in-/utgång
GND = referensspänning, digitala ingångar
X13
GND = referensspänning, digitala signaler
DO02 = broms upp
DO03 = driftklar
GND = referensspänning
DO01-C = reläkontakt/störning
DO01-NO = slutande reläkontakt
DO01-NC = öppnande reläkontakt
8674167947
86
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
5.11.2 Processdatakonfiguration
Frekvensomformaren MOVITRAC® B kan styras via kommunikationsgränssnittet med
1 till 10 (RS485 med 1 till 3) processdataord. Antalet processingångsdata (PI) och processutgångsdata (PO) är identiskt.
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PI
5945505675
Inställningen av processdatakonfigurationen görs antingen med DIP-omkopplarna på
tillvalskortet eller via bussmastern i bussystemet (t.ex. PROFIBUS-DP eller RS485).
Frekvensomformaren får därmed automatiskt rätt inställning. Med manöverenheten
eller med fältbussmonitorn i MOVITOOLS® MotionStudio kan den aktuella processdatakonfigurationen kontrolleras med menyalternativet P090 Fältbuss PD-konfiguration.
Beroende på vilket fältbussgränssnitt som används kan processdatakonfigurationer
enligt följande tabell användas.
P090 PD-konfiguration
1 processdataord + parameterkanal
1PD+PARAM
1 processdataord
1PD
2 processdataord + parameterkanal
2PD+PARAM
2 processdataord
2PD
....
....
10 processdataord + parameterkanal
10PD+PARAM
10 processdataord
10PD
Observera! 3 PD för busskort, 10 PD för FSE24B i utförandet som frontmodul.
För processdatastyrning av frekvensomformaren är bara antalet processdata (1PD – 10PD)
av betydelse. Om PLC används som fältbussmaster visas normalt processdata direkt i
I/O-området eller området för kringutrustning. I/O-området eller området för kringutrustning
i PLC måste ha tillräckligt med minne för frekvensomformarens processdata (se bilden
nedan). Adresstilldelningen mellan frekvensomformarens processdata och PLC-adressområdet sker normalt i fältbussmasterkomponenten.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
87
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
AW 44
AW 42
AW 40
PO 3
PO 2
PO 1
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PLC-adressområde
EW 44
EW 42
EW 40
PI 3
PI 2
PI 1
PO
5945507339
5.11.3 Processdatabeskrivning
Processdatabeskrivningen definierar innehållet i processdata som ska överföras. Alla
processdataord kan ställas in av användaren.
Följande sex fältbussparametrar kan användas för att ställa in de första tre processdataorden:
•
P870 börvärdesbeskrivning PO1
•
P871 börvärdesbeskrivning PO2
•
P872 börvärdesbeskrivning PO3
•
P873 ärvärdesbeskrivning PI1
•
P874 ärvärdesbeskrivning PI2
•
P875 ärvärdesbeskrivning PI3
Om en av parametrarna ovan ändras spärras automatiskt mottagningen av processutgångsdata för börvärdesbearbetning via fältbussen. Först när fältbussparametern
•
P876 frigivning PO-data = PÅ
aktiveras bearbetas de mottagna processutgångsdata enligt de nya är- och börvärdesbeskrivningarna.
Processdataord 4 till 10 kan bara läsas och ändras med IPOSplus®.
88
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Börvärdesbeskrivning av PO-data
Parametrarna Börvärdesbeskrivning POx definierar innehållet i processutgångsdataorden som skickas av den överordnade automationsenheten via fältbussystemet
(se bilden nedan).
P870: BÖRV.BESKR. PO1
P871: BÖRV.BESKR. PO2
Kontrollord 1
Kontrollord 2
Börvarvtal
Strömbörvärde
osv.
P872: BÖRV.BESKR. PO3
Kontrollord 1
Kontrollord 2
Börvarvtal
Strömbörvärde
osv.
PO 1
PO 2
Kontrollord 1
Kontrollord 2
Börvarvtal
Strömbörvärde
osv.
PO 3
Processutgångsdata
5946331531
Med processutgångsdataord PO1, PO2 och PO3 kan de angivna börvärdena överföras
via processutgångsdatakanalen. Du kan själv bestämma i vilket processdataord som
delen med hög prioritet (High) eller delen med låg prioritet (Low) ska överföras.
Tilldelning
Betydelse
UTAN FUNKTION
Inställningen UTAN FUNKTION leder till att frekvensomformaren
inte använder det här processutgångsdataordet för börvärdesbearbetning. Innehållet i processutgångsdataordet som ställts in
på UTAN FUNKTION ignoreras fastän styrningen eventuell anger
ett verkligt börvärde via fältbussystemet.
Inställningen UTAN FUNKTION spärrar bara bearbetningen av
det här processutgångsdataordet i omformarsystemet. Processutgångsdata kan dock kommas åt via IPOSplus®.
VARVTAL
Med inställningen VARVTAL tolkar frekvensomformaren
MOVITRAC® B börvärdet som överförts i det här processdataordet som börvarvtal, om det inställda driftsättet (P700 driftsätt 1,
P701 driftsätt 2) tillåter ett börvarvtal.
Om inget börvarvtal ställts in fastän ett kommunikationsgränssnitt
valts som börvärdeskälla (FÄLTBUSS, RS485, Systembuss) kör
frekvensomformaren med börvarvtal = 0.
1 steg = 0,2/min
STRÖM
I inställningen STRÖM tolkar frekvensomformaren börvärdet som
anges i det här processdataordet som börvärdet för ström, om
en variant med vridmomentsreglering valts som driftsätt (P700
driftsätt 1). Annars ignoreras börvärdet för ström av frekvensomformaren.
1 steg = 0,1 % IN
MAX. VARVTAL
I inställningen MAX. VARVTAL tolkar frekvensomformaren
MOVITRAC® B det överförda börvärdet som varvtalsbegränsning.
Varvtalsbegränsningen ställs in i enheten v/min och tolkas som
värde för båda rotationsriktningarna.
Värdeområdet för varvtalsbegränsningen via fältbuss motsvarar
värdeområdet för parametern P302 Max. varvtal 1. När varvtalsbegränsningen anges via fältbussen styrs detta värde inte längre
via parametrarna P302 Max. varvtal 1, P312 Max. varvtal 2.
1 steg = 0,2/min
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Skalning
89
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Specialfall
med POdatabearbetning
90
Tilldelning
Betydelse
Skalning
MAX. STRÖM
I inställningen MAX. STRÖM tolkar frekvensomformaren
MOVITRAC® B överförda processutgångsdata som strömbegränsning. Strömbegränsningen ställs in i procent, i relation till
omformarens märkström i enheten % IN och tolkas som värde
för båda rotationsriktningarna.
Värdeområdet för strömbegränsningen via fältbuss motsvarar värdeområdet för parametern P303 Strömgräns 1. Strömgränserna
som kan ställas in med parametrarna P303 Strömgräns 1 och
P313 Strömgräns 2 gäller även om strömbegränsningen styrs av
processdata, vilket innebär att de här parametrarna fungerar som
max. strömgräns.
1 steg = 0,1 % IN
EFTERSLÄPN
I inställningen EFTERSLÄPN tolkar frekvensomformaren
MOVITRAC® B det överförda processutgångsdataordet som
kompenseringsvärde för eftersläpning.
När eftersläpningskompenseringen anges via fältbussen avaktiveras parametrarna P324 Eftersläpningskompensering 1 och
P334 Eftersläpningskompensering 2.
Att eftersläpningskompenseringen anges via processdatakanalen är endast av fördel i driftsättet n-REGLERING, eftersom
vridmomentet påverkas indirekt av att eftersläpningskompenseringen ändras.
Värdeområdet för eftersläpningskompenseringen är identiskt
med det för parametern P324 Eftersläpningskompensering 1 och
motsvarar ett värdeområde på 0 – 500 v/min.
Om eftersläpningen som anges via processdata ligger utanför det
här värdeområdet aktiveras min. och max. när området undereller överskrids.
1 steg = 0,2/min
RAMP
I inställningen RAMP tolkar frekvensomformaren MOVITRAC® B
det överförda börvärdet som accelerations- eller retardationsramp. Det angivna värdet motsvarar tid i millisekunder och
baseras på en varvtalsändring på 3000 v/min.
Snabbstopps- och nödstoppsfunktionen påverkas inte av den här
processrampen. När processrampen överförs via fältbussystemet
avaktiveras ramp t11, t12, t21 och t22.
1 steg = 1 ms
KTRL.ORD 1/
KTRL.ORD 2
När processutgångsdata ställs in med kontrollord 1 eller kontrollord 2 kan nästan alla drivenhetsfunktioner aktiveras via fältbussystemet. Kontrollord 1 och 2 beskrivs i kapitlet "Definiering av
kontrollord".
VARVTAL [%]
I inställningen VARVTAL [%] tolkar frekvensomformaren
MOVITRAC® B börvärdet som överförs i det här processdataordet som procentuellt börvarvtal.
Det relativa börvarvtalet baseras alltid på den aktuella maxbegränsningen av varvtalet, dvs. antingen P302/312 eller MAX.
VARVTAL eller PO varvtalsbegränsning.
4000hex
= 100 % nmax
IPOS PO-DATA
Inställningen IPOS PO-DATA leder till att frekvensomformaren
inte använder det här processutgångsdataordet för börvärdesbearbetning. Innehållet i processutgångsdataordet som ställts in
i IPOS PO-DATA ignoreras av omformarsystemet och kan bara
ändras i styrprogrammet IPOSplus®.
I IPOSplus® kommer du åt processutgångsdata för kommunikationsgränssnitten med kommandot GetSys PO-data. Mer information finns i handboken till sekvens- och positioneringsstyrningen
IPOSplus®.
3 ord med
16 individuellt
kodade bitar vardera kan överföras mellan
den överordnad
e automationsenheten och
IPOSplus®.
Den separata inställningen av beskrivningen av processutgångsdata ger möjlighet till
flera kombinationer. Dock har inte alla något tekniskt syfte.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Förutom processutgångsdata används även de digitala ingångsplintarna och i vissa fall
även det analoga börvärdet för frekvensomformaren MOVITRAC® B.
Ingen börvärdesinställning via
fältbuss
Om ett kommunikationsgränssnitt valts som börvärdeskälla och inget börvärde
ställts in i beskrivningen av processutgångsdata, genereras börvärde = noll i
omformaren.
Ingen kontrollordsinställning via
fältbuss
Om ett kommunikationsgränssnitt valts som styrkälla och inget kontrollord ställts in
i beskrivningen av processutgångsdata, aktiveras styrkommandot FRIGIVNING i
omformaren.
Dubbelbeläggning
av processutgångsdatakanalen
Om flera processutgångsdataord har samma börvärdesbeskrivning, gäller endast
det först lästa processutgångsdataordet. Bearbetningsföljden i frekvensomformaren är PO1 – PO2 – PO3, dvs. om t.ex. PO2 och PO3 har samma börvärdesbeskrivning används bara PO2. Innehållet i PO3 ignoreras
Frige PO-data
P876: PO-data frigivna
PO 1
PO 2
PO 3
Processutgångsdata
5946336651
Om parametrarna Börvärdesbeskrivning PO1 – PO3 ändras spärras processutgångsdata automatiskt med Frige PO-data = nej. Först när parametern ställs in på Frige
PO-data = JA (t.ex. av den överordnade styrningen) friges processutgångsdatakanalen
för bearbetning igen.
Bearbetning av
PO-/PI-data
NEJ
Processutgångsdata spärrade.
Börvärdesbearbetningen i frekvensomformaren arbetar vidare tills fältbussbörvärden aktiveras
igen med de senast giltiga (frysta) processutgångsdata.
JA
Processutgångsdata frigivna.
Frekvensomformaren arbetar med processutgångsdata som anges av mastern.
Omformarens processingångsdata (ärvärden, statusinformation osv.) kan läsas via
omformarens alla kommunikationsgränssnitt och är därmed inte kopplade till styr- och
börvärdeskällan.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
91
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Systembuss 1
RS485
PO 1
PO 2
PO 3
PO 1
PO 2
PO 3
100 börvärdeskälla
101 styrkälla
n/I-börvärden
n/I-begränsningar
Ramp, eftersläpning
Kontrollord 1
Kontrollord 2
ja
876 frigivning PO-data
Bussdiagnos
870 börvärdesbeskrivning PO1
871 börvärdesbeskrivning PO2
872 börvärdesbeskrivning PO3
Digitala ingångar
094 PO1 börvärde [hex]
PO 1
PO 2
PO 3
095 PO2 börvärde [hex]
096 PO3 börvärde [hex]
plus
Drivenhetsstyrning
Börvärdesbearbetning
IPOS
Bussdiagnos
873 ärvärdesbeskrivning PI1
874 ärvärdesbeskrivning PI2
875 ärvärdesbeskrivning PI3
RS485
PI 1
PI 2
PI 3
097 PI1 ärvärde [hex]
098 PI2 ärvärde [hex]
099 PI3 ärvärde [hex]
Systembuss 1
5946339339
92
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Ärvärdesbeskrivning av PI-data
Parametrarna Ärvärdesbeskrivning PI1 – PI3 definierar innehållet i processingångsdataorden som frekvensomformaren överför till den överordnade automationsenheten
(se bilden nedan). Varje processdataord definieras bara med en egen parameter.
Det behövs därmed tre parametrar för att beskriva processingångsdata.
P875: ÄRV.BESKR. PI1
P875: ÄRV.BESKR. PI2
Statusord 1
Statusord 2
Ärvarvtal
Ärskenström
osv.
P876: ÄRV.BESKR. PI3
Statusord 1
Statusord 2
Ärvarvtal
Ärskenström
osv.
PI 1
PI 2
Statusord 1
Statusord 2
Ärvarvtal
Ärskenström
osv.
PI 3
Processingångsdata
5946342027
Med processingångsdataord PI1 till PI3 kan följande parametrar överföras via processdatakanalen. Värden med 32 bitar, t.ex. ärposition, överförs i 2 processdataord. Du kan
själv bestämma i vilket processdataord som delen med hög prioritet (High) och delen
med låg prioritet (Low) ska överföras.
Tilldelning
Betydelse
UTAN FUNKTION
När processingångsdataordet ställs in på UTAN FUNKTION uppdaterar inte omformarsystemet det här processingångsdataordet.
MOVITRAC® B överför i det här fallet normalt värdet 0000hex till
den överordnade styrningen.
VARVTAL
Med inställningen VARVTAL överför frekvensomformaren det
aktuella ärvarvtalet i enheten v/min till det överordnade automationssystemet.
Ärvarvtalet kan bara överföras exakt när frekvensomformaren
kan fastställa det exakta motorvarvtalet med hjälp av varvtalsfeedback. Vid en eftersläpningskompenserad tillämpning bestäms
avvikelsen från det verkliga motorvarvtalet bara med hjälp av precisionen i den eftersläpningskompenseringen som användaren
ställt in.
1 steg = 0,2/min
UTSTRÖM
Med inställningen UTSTRÖM överför frekvensomformaren
utströmmens aktuella ärvärde i enheten [% In] (i procent baserat
på frekvensomformarens märkström) till det överordnade automationssystemet.
1 steg = 0,1 % IN
AKTIV STRÖM
När ett processingångsdataord ställs in på AKTIV STRÖM överförs frekvensomformaren det aktuella ärvärdet för aktiv ström i
enheten % In till det överordnande automationssystemet.
1 steg = 0,1 % IN
STATUSORD 1/
STATUSORD 2
När processingångsdata ställs in på statusord 1 eller statusord 2
kan en mängd statusinformation, fel- och referensmeddelanden
kommas åt.
VARVTAL [%]
Med inställningen VARVTAL [%] överför frekvensomformaren det
aktuella relativa ärvarvtalet i enheten % till det överordnade automationssystemet.
4000hex
= 100 % nmax
IPOS PI-DATA
Med inställningen IPOS PI (IPOS Process Input Data) kan ett
individuellt ärvärde överföras från programmet IPOSplus® till den
överordnade styrningen via processingångsdata. Med den här
inställningen kan upp till 48 individuellt kodade bitar överföras
mellan programmet IPOSplus® och den överordnade styrningen
via processdatakanalen.
I IPOSplus® kommer du åt processingångsdata med kommandot
GetSys PI-data. Mer information finns i handboken till sekvensoch positioneringsstyrningen IPOSplus®.
3 ord med
16 individuellt
kodade bitar
vardera kan
överföras mellan
den överordnade automationsenheten och
IPOSplus®.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
skalning
93
I
5
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Skalning av
processdata
Processdata överförs normalt som fasta decimalvärden så att de enkelt kan beräknas i
den pågående maskinprocessen. Parametrar med samma måttenhet skalas på samma
sätt så att bör- och ärvärden kan jämföras direkt i den överordnade automationsenheten. Det finns tre typer av processdata:
•
Varvtal i v/min
•
Ström i % IN (märkström)
•
Ramp i ms
De olika varianterna av kontroll- eller statusordet är kodade som bitfält och beskrivs i ett
eget kapitel.
Processdata
Typ
Upplösning
Börvarvtal/
ärvarvtal/
varvtalsbegränsning eftersläpningskompensering
Integer 16
1 steg = 0,2 min-1
Referens
Område
Relativt börvarvtal [%]/
relativt ärvarvtal [%]
Integer 16
1 steg = 0,0061 %
(4000hex = 100 %)
Omformarens
max. varvtal
-200 % – 0 – + 200 % – 0,0061 %
8000hex – 0 – 7FFFhex
Ärvärde skenström/
ärvärde aktiv ström
Strömbörvärde
Strömbegränsning
Integer 16
1 steg = 0,1 % IN
Frekvensomformarens
märkström
-3276,8 % – 0 – +3276,7%
8000hex – 0 – 7FFFhex
Processramp upp/
processram ner
Unsigned 16
1 steg = 1 ms
delta-f = 100 Hz
0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex
-6553.6 – 0 – +6553.4 min-1
8000hex – 0 – 7FFFhex
Positiva varvtal motsvarar höger rotationsriktning om motorn är korrekt ansluten.
Exempel
Processdata
Varvtal
Relativt
varvtal
Ström
Ramp
94
Värde
Skalning
Överförda processdata
Höger 400 min-1
400/0,2 = 2000dec = 07D0hex
2000dec
Vänster 750
min-1
eller 07D0hex
-(750/0,2) = 3750dec = F15Ahex
-3750dec eller F15Ahex
Höger 25 % fmax
25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex
4096dec eller 1000hex
Vänster 75 % fmax
-75 x (16384/100) = -12288dec = D000hex
-12288dec eller D000hex
45 % IN
(45/0,1) = 450dec = 01C2hex
450dec eller 01C2hex
115,5 % IN
(115,5/0,1) = 1155dec = 0483hex
1155dec eller 0483hex
300 ms
300 ms → 300dec = 012Chex
300dec eller 012Chex
1,4 s
1,4 s = 1400 ms
400dec = 0578hex
1400dec eller 0578hex
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
5.11.4 Sekvensstyrning
Kontrollordsdefinition
Kontrollordet har 16 bitar. Varje bit hör till en funktion i frekvensomformaren. Low-byte
består av 8 fasta funktionsbitar som alltid är giltiga. Funktionen hos kontrollbitar med
högre prioritet varierar hos de olika kontrollorden.
Funktioner som normalt inte kan användas i frekvensomformaren, kan inte heller aktiveras med kontrollord. De olika kontrollordsbitarna är i detta fall reserverade och ska
ställas in på logiskt 0 av användaren.
Basstyrblock
I kontrollordets Low-del (bit 0 till 7) finns det 8 funktionsbitar som är fast inställda på de
viktigaste drivsystemsfunktionerna. Översikten nedan visar beläggningen av basstyrblocket.
Bit
Funktion
0
Reglerspärr = "1"/frigivning = "0"
1
Frigivning = "1"/snabbstopp = "0"
2
Frigivning = "1"/stopp = "0"
3
Reserverad
4
Integratoromkoppling: Integrator 1 = "1"/integrator 2 = "0"
5
Parameteromkoppling Parameteruppsättning 2 = "1"/parameteruppsättning 1 = "0"
6
Återställning: kvittera aktuellt fel = "1"/ej aktiv = "0"
7
Reserverad
8
9
10
11
12
Beroende på kontrollord
13
14
15
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
95
I
5
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Koppling av säkerhetsrelaterade
styrkommandon
Generellt kan styrkommandona
•
REGLERSPÄRR
•
SNABBSTOPP/STOPP
•
STOPP
•
FRIGIVNING
aktiveras samtidigt via den inställda styrkällan, de digitala ingångarna samt styrningsprogrammet IPOSplus®. Den säkerhetsrelaterade kopplingen av dessa styrfunktioner
sker genom att de olika styrkommadona prioriteras. Bilden nedan visar ett exempel på
att alla tre bearbetningsblock (plintbearbetning, kontrollordsbearbetning och programmet IPOSplus®) måste generera frigivningen av frekvensomformaren. När ett av de
3 bearbetningsblocken löser ut ett styrkommando med högre prioritet (t.ex. STOPP eller
REGLERSPÄRR) aktiveras det.
När frekvensomformaren aktiverats överför IPOSplus® styrkommandot FRIGIVNING så
att drivenheten kan styras direkt utan IPOSplus®.
Generellt är de digitala ingångarna aktiva när frekvensomformaren styrs med processdata (P101 Styrkälla = RS485/FÄLTBUSS/SBus). Säkerhetsrelaterade funktioner som
reglerspärr och frigivning bearbetas identiskt både av plintraden och fältbussen, dvs.
frekvensomformaren måste friges via fältbussen anslutningssida före styrning. Alla
andra funktioner som kan aktiveras via plintar eller kontrollord bearbetas med ELLERkoppling. Bilden nedan visar apparatstatusen i relation till de olika styrkällorna (plintar,
buss eller IPOS®-kontrollord)
BUSS:
Höger/stopp = 0
PLINTAR:
Vänster/stopp = 0
Bit 0 = 1
XOR
P101 =
SBus/RS485/fältbuss
Frigivning/stopp= 0
AND
IPOS-kontrollord:
BUSS:
IPOS-kontrollord:
Bit 2 = 0
P101 =
SBus/RS485/fältbuss
Bit 30 = 1
OR
OR
Plintar:
AND
Reglerspärr = 0
REGLERSPÄRR
STOPP
Bit 0 = 1
Bit 1 = 1
"2"
"F"
"1"
"2"
Apparatstatus
FEL
STOPP
Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/fältbuss
96
Ext. fel = 0
IPOS-kontrollord:
Plintar:
Stopp = 0
Plintar:
OR
Bit 11 = 1
OR
AND
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Av säkerhetstekniska skäl är grundstyrblocket definierat så att frekvensomformaren får
den säkra statusen "Ingen frigivning" med kontrollordsinställningen 0000hex, eftersom
alla vanliga fältbussmastersystem alltid återställer utgångarna på 0000hex vid fel.
Frekvensomformaren utför ett snabbstopp och aktiverar den mekaniska bromsen.
Styrkommandon
Styrning av frekvensomformaren
med bit 0 – 2
Om frekvensomformaren frigivits på plintsidan kan den styras med bit 0 – bit 2 för applikationer med varvtalsfeedback för basstyrblocket.
Bit 2: Frigivning/stopp
Bit 1: Frigivning/snabbstopp
Bit 0: Reglerspärr/frigivning
Prioritet
hög
låg
.
.
.
.
.
.
.
Styrkommando:
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Reglerspärr:
X
X
1
T.ex. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,
Snabbstopp:
X
0
0
T.ex. 00hex, 04hex
Stopp:
0
1
0
T.ex. 02hex
Frigivning:
1
1
0
06hex
X = irrelevant
Styrkommando
"Reglerspärr"
Med styrkommandot Reglerspärr kan frekvensomformarens effektslutsteg spärras och
därmed anslutas med hög resistans. Samtidigt aktiverar frekvensomformaren den
mekaniska motorbromsen så att drivenheten genast stannar. Motorer som inte har
någon mekanisk broms rullar ut när det här kommandot används.
För att lösa ut styrkommandot Reglerspärr måste endast Bit 0: Reglerspärr/frigivning
ställas in i kontrollordet eftersom alla andra bitar ej är relevanta. Den här styrbiten har
högst prioritet i kontrollordet.
Styrkommandot
"Snabbstopp"
Med styrkommandot Snabbstopp retarderar frekvensomformaren enligt den aktuella
snabbstoppsrampen. Följande inställda snabbstoppsramper aktiveras:
•
P136
T13 stoppramp (vid aktiv parameteruppsättning 1)
•
P146
T23 stoppramp (vid aktiv parameteruppsättning 2)
Processrampen som ev. angetts via fältbussen påverkar inte snabbstoppet.
Det här styrkommandot aktiveras med att Bit 1: Frigivning/snabbstopp återställs.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
97
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Styrkommando
"Stopp"
Med styrkommandot Stopp retarderar frekvensomformaren. Om processrampen överförs via fältbussystemet använder styrkommandot det aktuella rampvärdet som retardationsramp. Annars använder frekvensomformaren de typiska integratorerna för ramp
ner beroende på inställd parameter- och integratoruppsättning.
Styrkommadot Stopp löses ut med Bit 2: Frigivning/stopp.
Styrkommando
"Frige"
Med styrkommandot Frige friges frekvensomformaren via fältbussystemet. Om även
processrampen överförs via fältbussystemet använder styrkommandot det aktuella
rampvärdet som accelerationsramp. Annars använder frekvensomformaren de typiska
integratorerna för ramp upp beroende på inställd parameter- och integratoruppsättning.
För styrkommandot Frige måste alla tre bitar vara inställda på Frigivning (110bin).
Val av giltig parameteruppsättning
Giltig parameteruppsättning väljs med bit 5 i kontrollordet. Parameteruppsättningen kan
bara ändras i läget Reglerspärr.
Den här biten är ELLER-kopplad till ingångsplintfunktionen Parameteromkoppling, dvs
ingångsplintens ELLER kontrollordsbitens logiska status "1" aktiverar parameteruppsättning 2.
Återställning
efter fel
98
Återställning vid fel görs med bit 6 i kontrollordet via processdatakanalen. Återställning
kan bara utlösas med en 0/1-flank i kontrollordet.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Kontrollord 1
Kontrollord 1 innehåller förutom de viktigaste drivsystemsfunktionerna i basstyrblocket
även funktionsbitar för interna börvärdesfunktioner i High-byte, som genereras i frekvensomformaren MOVITRAC® B.
Bit
Funktion
Tilldelning
0
Reglerspärr "1"/frigivning "0"
1
Frigivning "1"/snabbstopp "0"
2
Frigivning "1"/stopp "0"
3
Fast definierad
4
Reserverad
Integratoromkoppling
5
Parameteromkoppling
6
Återställning
7
Reserverad
8
Rotationsriktning för
motorpotentiometer
0 = högerrotation
1 = vänsterrotation
9
10
Motorpotentiometer
acceleration
Motorpotentiometer
retardation
10
0
1
0
1
11
12
Val av interna fasta
börvärden n11 – n13
eller n21 – n23
12 11
0 0 = börvarvtal via processutgångsdataord 2
0 1 = internt börvärde n11 (n21)
1 0 = internt börvärde n12 (n22)
1 1 = internt börvärde n13 (n23)
13
Ändring av fast
börvärde
0 = fast börvärde för den aktiva parameteruppsättningen kan väljas
via bit 11/12
1 = fast börvärde för den andra parameteruppsättningen kan väljas
via bit 11/12
14
Reserverad
Reserverade bitar ska nollställas!
15
Reserverad
Reserverade bitar ska nollställas!
9
0 = ingen ändring
0 = ner
1 = upp
1 = ingen ändring
De här interna börvärdesfunktionerna aktiveras när parametern P100 ställs in på fast
börvärde eller motorpotentiometer och de passande bitarna ställs in i kontrollord 1.
Börvarvtalet styrs då inte länger av ett SBus-processutgångsdataord.
Motorpotentiometer via fältbuss
Börvärdesfunktionen motorpotentiometer styrs via fältbussgränssnittet på samma sätt
som via vanliga ingångsplintar. Processrampen, som ev. kan styras över via ytterligare
ett processutgångsdataord, påverkar inte motorpotentiometrarna. Generellt används
bara följande motorpotentiometerintegratorer.
•
P150 T3 Ramp upp
•
P151 T4 Ramp ner
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
99
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Kontrollord 2
Kontrollord 2 innehåller funktionsbitar för de viktigaste drivsystemsfunktionerna i basstyrblocket, i High-delen av de virtuella ingångsplintarna. Detta är ingångsplintar som
kan programmeras fritt men som inte kan användas eftersom ingen maskinvara (tillvalskort) finns. De här ingångsplintarna avbildas i fältbussens virtuella ingångsplintar. Varje
virtuell plint hör till en ingångsplint som inte är fysiskt tillgänglig och funktionen kan
programmeras fritt.
Bit Funktion
0
Reglerspärr "1"/frigivning "0"
1
Frigivning "1"/snabbstopp "0"
2
Frigivning "1"/stopp "0"
3
Reserverad
4
Integratoromkoppling
5
Parameteromkoppling
6
Återställning
7
Reserverad
8
Virtuell plint 1 = P610/digital ingång DI10
9
Virtuell plint 2 = P611/digital ingång DI11
10
Virtuell plint 3 = P612/digital ingång DI12
11
Virtuell plint 4 = P613/digital ingång DI13
12
Virtuell plint 5 = P614/digital ingång DI14
13
Virtuell plint 6 = P615/digital ingång DI15
14
Virtuell plint 7 = P616/digital ingång DI16
15
Virtuell plint 8 = P617/digital ingång DI17
Definition
Fast definierad
Virtuella ingångsplintar
OBS!
Om förutom fältbussgränssnittet även tillvalet FIO21B är anslutet till frekvensomformaren prioriteras ingångarna på tillvalet FIO21B. De virtuella ingångarna utvärderas i så fall inte.
100
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Definition av
statusord
Statusordet har 16 bitar. Low-byte, det s.k. basstatusblocket, består av 8 fast definierade statusbitar som återger de viktigaste drivenhetsstatusarna. Funktionen hos stutsbitar med högre prioritet varierar hos de olika statusorden.
Basstatusblock
Statusordets basstatusblock innehåller statusinformation som behövs för nästan alla
drivenhetsapplikationer.
Bit
Funktion/tilldelning
Definition
0
Slutsteg frigivet "1"/slutsteg spärrat "0"
1
Omformaren driftklar "1"/omformaren ej driftklar "0"
2
PO-data frigivna "1"/PO-data spärrade "0"
3
Aktuell integratoruppsättning: Integrator 2 "1"/integrator 1 "0"
4
Aktuell parameteruppsättning: Parameteruppsättning 2 "1"/
parameteruppsättning 1 "0"
5
Störning/varning: Störning/varning finns "1"/ingen störning "0"
Fast definierad
6
7
Meddelande
"Omformaren
driftklar"
Meddelande
"PO-data frigivna"
Bit 1 i statusordet meddelar med värdet Omformaren driftklar = 1 att frekvensomformaren är redo att reagera på styrkommandon från en extern styrning. Frekvensomformaren är inte driftklar när
•
MOVITRAC® B meddelar ett fel
•
fabriksinställningen är aktiv (setup)
•
nätspänning saknas
Bit 2 signalerar med PO-data frigivna = 1 att frekvensomformaren reagerar på styr- eller
börvärden från kommunikationsgränssnitten. Bilden nedan visar vilka villkor som måste
uppfyllas för att PO-data ska vara frigivna:
100 börvärdeskälla
RS-485
SBus 1
101 börvärdeskälla
RS-485
SBus 1
ELLER
876 frigivning PO-data
JA
OCH
Statusord bit 2: PO-data frigivna
5946738187
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
101
I
5
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Störning/varning
Statusord 1
Med bit 5 i statusordet meddelar frekvensomformaren ett ev. fel eller en varning. Ett fel
leder normalt till att frekvensomformaren inte längre är driftklar. En varning kan vara tillfällig och måste inte påverka frekvensomformarens driftegenskaper. För exakt filtrering
av fel ska förutom den här felbiten även bit 1 Omformaren driftklar utvärderas (nätspänningen måste vara på).
Bit 1: Driftklar
Bit 5: Störning/varning
Betydelse
0
0
Omformaren ej driftklar
0
1
Fel
1
0
Omformaren är driftklar
1
1
Varning
Statusord 1 innehåller förutom statusinformationen antingen apparatstatusen eller felnumret i basstatusblocket i High-statusbyte. Beroende på felbiten visas vid felbit = 0
apparatstatusen och vid fel (felbit = 1) felnumret. När felet kvitteras återställs även felbiten och den aktuella apparatstatusen visas igen. Vad felnumren och apparatstatusen
betyder beskrivs i systemhandboken eller i montage- och driftsinstruktionen till
MOVITRAC® B.
Bit Funktion
0
1
Omformare driftklar
2
Frigivning PO-data
3
Aktuell integratoruppsättning
4
Aktuell parameteruppsättning
5
Störning/varning
6
Reserverad
7
Reserverad
8
9
10
11
12
13
14
15
102
Definition
Slutsteg frigivet
Fast definierad
Störning/varning?
Bit 5 = 1 → Felnummer:
01 för hög ström
02 ...
Apparatstatus/felnummer
Bit 5 = 0 → Apparatstatus:
0x1 reglerspärr
0x2 ...
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Statusord 2
Statusord 2 innehåller förutom statusinformationen de virtuella utgångsplintarna
DO10 – DO17 i basstatusblocket i High-statusbyte. Genom att plintfunktionerna för
utgångsplintarna ställs in kan alla vanliga signaler bearbetas via fältbussystemet.
Bit
Funktion
0
Slutsteg frigivet
1
Omformare driftklar
2
Frigivning PO-data
3
Aktuell integratoruppsättning
4
Aktuell parameteruppsättning
5
Störning/varning
6
Reserverad
7
Reserverad
8
Virtuell plint 1 = P630/digital utgång DO10
9
Virtuell plint 2 = P631/digital utgång DO11
10
Virtuell plint 3 = P632/digital utgång DO12
11
Virtuell plint 4 = P633/digital utgång DO13
12
Virtuell plint 5 = P634/digital utgång DO14
13
Virtuell plint 6 = P635/digital utgång DO15
14
Virtuell plint 7 = P636/digital utgång DO16
15
Virtuell plint 8 = P637/digital utgång DO17
Definition
Fast definierad
Virtuella utgångsplintar
OBS!
Om förutom fältbussgränssnittet även tillvalet FIO21B är anslutet till frekvensomformaren prioriteras ingångarna på tillvalet FIO21B. De virtuella ingångarna utvärderas i
så fall inte.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
103
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Felnummer och
apparatstatus
OBS!
En aktuell lista med felnummer och apparatstatusar finns i parameterlistan som hör till
din enhets firmware. Mer information finns i montage- och driftsinstruktionen och i systemhandboken till MOVITRAC® B.
Apparatstatus
Statusordet visar driftsstatusen för MOVITRAC® B och vid fel en felkod eller varningskod.
Apparatstatus
(High-byte i statusord 1)
Betydelse
Statuslampa
0
24 V-drift (omformaren ej driftklar)
Blinkar gul
1
Reglerspärr aktiv
Lyser gul
2
Ingen frigivning
Lyser gul
3
Stilleståndsström
Lyser grön
4
Frigivning
Lyser grön
5
Reglering
Lyser grön
8
Fabriksinställning
13
Varvtalssökning
Lyser grön
14
Felnumret visas i statusordet Felindikering (blinkar)
Blinkar röd
Aktuell apparatstatus visas
Manuell drift
Lyser grön
16
Omformaren väntar på data
Blinkar grön/gul
17
"Säkerhetsstopp" aktivt
Blinkar gul
VARNING!
Feltolkning av indikeringen U = "Säkerhetsstopp" aktiv.
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
Indikeringen U = "Säkerhetsstopp" aktivt är inte säkerhetsrelaterad och får inte
användas som säkerhet!
"blinkande U" visas när FBG11B används.
104
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
5.11.5 Övervakningsfunktioner
För säker drift av frekvensomformaren MOVITRAC® B via kommunikationsgränssnitt
finns det extra övervakningsfunktioner, som vid bussfel löser ut en drivenhetsfunktion
som kan ställas in av användaren. För varje kommunikationsgränssnitt finns det två
separata parametrar.
•
Timeouttid
•
Timeoutreaktion
De här parametrarna används för applikationsberoende drivenhetsreaktion vid kommunikationsfel.
Timeoutfelmeddelande/timeouttid/
timeoutreaktion
Frekvensomformaren genererar en timeout när inga nya telegram tas emot via bussystemet inom det inställda tidsintervallet (timeouttid). Med timeoutreaktionen (som kan
ställas in) definieras drivenhetens felvariant (fel/varning) samt felreaktion.
Timeoutfelmeddelande
MOVITRAC® B genererar ett eget timeoutfelmeddelande för varje kommunikationsgränssnitt:
Timeouttid
Timeoutreaktion
Kommunikationsgränssnitt
Felnummer
Timeoutfelmeddelande
RS485
F 43
RS485 TIMEOUT
SBus
F 47
SBUS 1 TIMEOUT
Timeouttiden kan ställas in individuellt för varje kommunikationsgränssnitt.
Kommunikationsgränssnitt
Parameternummer
Parameternamn
Timeouttid
RS485
812
RS485-timeouttid
0,00 sekunder
SBus
883
SBus 1, timeoutfördröjning
0.10 sekunder
Timeoutreaktionen kan ställas in individuellt för varje kommunikationsgränssnitt.
parameternummer
Parameternamn
Timeoutreaktion
833
Reaktion RS485-TIMEOUT
SNABBST./VARN.
836
Reaktion SBus1-TIMEOUT
SNABBST./VARN.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
105
I
5
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Timeoutövervakningen kan användas för alla kommunikationsgränssnitt men kan
variera mellan de olika bussystemen.
Parametern fältbusstimeouttid
Värdeområde
Enhet
Sekunder
Område
0,01 s till 650,00 s i 10 ms-steg
Specialfall
0 eller 650,00 = fältbusstimeout avstängd
Fabriksinställning
0,5 s
OBS!
Vid MOVILINK® via RS485 och SBus måste timeouttiden i P812 eller P883 ställas in
korrekt manuellt. Vid styrning via CANopen eller FSE24B ställs timeouttiden in automatiskt i parametern P883.
5.11.6 Omformarens parameterinställning
Omformarens drivenhetsparametrar kan normalt kommas åt med de busspecifika
READ- och WRITE-tjänsterna. Ytterligare tjänster kan utföras i alla bussystem via
MOVILINK®-parameterkanalen. Den här parameterkanalen finns i alla bussystem och
förklaras mer ingående nedan.
I dokumentationen till fältbussgränssnittet finns ytterligare programmeringsinformation
om hur MOVILINK®-parameterkanalen använda i de olika bussystemen.
Parameterinställning
Parameterinställningen av frekvensomformaren MOVITRAC® B sker generellt enligt
Client/Server-modellen, dvs. frekvensomformaren överför bara begärd information till
den överordnade automationsenheten på begäran. MOVITRAC® B har därmed i regel
endast serverfunktion (se bilden nedan).
CLIENT
SERVER
Request
Indication
Response
Confirmation
5947102475
106
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Uppbyggnad av
MOVILINK®-parameterkanalen
MOVILINK®-parameterkanalen ger åtkomst till frekvensomformarens alla drivenhetsparametrar oberoende av bussen. I den här parameterkanalen kan särskilda tjänster
användas för att läsa parameterinformation. Den består av en förvaltningsbyte, en
reserverad byte, ett indexord och fyra databyte.
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Förvaltning
Subindex
Index High
Index Low
Data-MSB
Data
Data
Data-LSB
Parameterindex
4 byte data
Förvaltning av
parameterkanalen
(byte 0)
Hela proceduren för parameterinställning samordnas med byte 0 "förvaltning". Med
denna byte kan viktiga tjänsteparametrar användas, som servicekod, datalängd, utförande och status för aktuell tjänst.
Indexadressering
(byte 1 –3)
Med byte 2 "Index-High", byte 3 "Index-Low" och byte 1 "Subindex" fastställs den parameter som ska läsas eller skrivas via fältbussystemet. Alla parametrar i frekvensomformaren MOVITRAC® B beskrivs i systemhandboken till MOVITRAC® B. Till varje parameter hör ett viss nummer (index) som parametern kan läsas eller ändras under.
Dataområde
(byte 4 –7)
Data finns i byte 4 till byte 7 i parameterkanalen. Därmed kan max. 4 byte data per tjänst
överföras. Data överförs alltid högerställt, dvs. byte 7 innehåller lägsta databyte (dataLSB), medan byte 4 har högsta databyte (data-MSB).
Förvaltningsbyte
Bit 0 – 3 innehåller servicekoden och definierar vilken tjänst som utförs.
Med bit 4 och 5 anges datalängden i byte som generellt ska ställas in på 4 byte för
SEW-frekvensomformare.
Byte 0: Förvaltning
MSB
Bit:
7
LSB
6
5
4
3
2
1
0
Servicekod:
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Datalängd:
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte
Handshake-bit
Statusbit:
0 = Inget fel vid tjänsteutförande
1 = Fel vid tjänsteutförande
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
107
I
5
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Bit 6 är handskakningsbiten. Den har olika betydelse beroende på bussystem:
•
Vid SBus (CAN) skickas svarstelegrammet efter synkroniseringstelegrammet när
handskakningsbiten ställts in (= 1).
•
För RS485 och fältbuss används handskakningsbiten som kvitteringsbit vid cyklisk
överföring mellan client och server. Eftersom parameterkanalen överförs cykliskt, ev.
med processdata, i den här varianten måste tjänsteutförandet i omformaren ske
flankstyrt via handskakningsbit 6. Därför ändras bitens värde för varje ny tjänst som
ska utföras (toggle). Omformaren signalerar med handshake-biten om tjänsten har
utförts eller ej. När styrsystemet tar emot en Handshake-Bit som motsvarar den
utsända har tjänsten utförts.
Statusbit 7 visar om tjänsten har utförts korrekt eller felaktigt.
Response
Svaret (response) på en parameterförfrågan (request) är uppbyggt enligt följande:
•
Förvaltningsbyte i responsetelegrammet är uppbyggt på samma sätt som i requesttelegrammet.
•
Statusbiten anger om tjänsten utförts:
– Om statusbiten är "0" innehåller byte 4 till 7 i responsetelegrammet begärda data.
– Om statusbiten är "1" rapporteras en felkod i dataområdet (byte 4 till 7), se
avsnittet "Felaktigt utförande av tjänst" (→ sid 110).
108
Beskrivning av
parametertjänster
De olika parametertjänsterna definieras med bit 0-3 i förvaltningsbyte. Följande parametertjänster kan användas med MOVITRAC® B.
No Service
Den här koden anger att det inte finns någon parametertjänst.
Read Parameter
Med den här parametertjänsten läses en drivenhetsparameter.
Write Parameter
Med den här parametertjänsten sparas en drivenhetsparameter icke flyktigt. Det sparade parametervärdet är inte flyktigt (t.ex. i EEPROM). Den här tjänsten ska inte användas för cyklisk lagringsåtkomst eftersom bara ett begränsat antal lagringscykler tillåts.
Write Parameter
volatile
Med den här parametertjänsten sparas en drivenhetsparameter flyktigt, om parametern
tillåter det. Parametervärdet sparas bara flyktigt i omformarens RAM och försvinner när
omformaren stängs av. När omformaren sätts på igen används värdet som sparats
senast med Write Parameter.
Read Minimum
Med den här tjänsten kan en drivenhetsparameters minsta inställningsbara värde
(minimum) fastställas. Kodningen sker på samma sätt som parametervärdet.
Read Maximum
Med den här tjänsten kan en drivenhetsparameters största inställningsbara värde
(maximum) fastställas. Kodningen sker på samma sätt som parametervärdet.
Read Default
Med den här tjänsten kan en drivenhetsparameters fabriksinställning fastställas.
Kodningen sker på samma sätt som parametervärdet.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Read Scale
Med den här tjänsten kan en parameters skalning fastställas. Omformaren rapporterar
då ett kvantumindex och ett omräkningsindex.
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Data-MSB
Data
Data
Data-LSB
Kvantumindex
Omräkningsindex
Reserverad
Kvantumindex:
Kvantumindex används för att koda fysiska storheter. Med det här indexet får en
kommunikationspartner information om vilken fysisk storhet parametervärdet har.
Kodningen görs enligt profilen sensorer/ställdon från PROFIBUS-organisationen
(PNO). FFhex betyder att inget kvantumindex angetts. Kvantumindex anges även i
omformarens parameterlista.
Omräkningsindex:
Omräkningsindex används för att omvandla det överförda parametervärdet till en
SI-grundenhet. Kodningen görs enligt profilen sensorer/ställdon från PROFIBUS-organisationen (PNO).
Exempel:
Drivenhetsparameter:
P131 ramp t11 ner HÖGER
Kvantumindex:
4 (= tid i enheten sekund)
Omräkningsindex:
3 (10-3 = milli)
Överfört värde:
3000 dec
Värdet som tas emot via bussen tolkas enligt följande av frekvensomformaren:
3000 s × 10-3 = 3 s
Read Attribute
Med den här tjänsten kan åtkomstattribut samt index för nästa parameter läsas.
Tabellen nedan anger datakodningen för den här parametertjänsten.
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Data-MSB
Data
Data
Nästa tillgängliga index
Byte 7
Data-LSB
Åtkomstattribut
Åtkomstattributen är kodade efter apparaten. För frekvensomformare MOVITRAC® B är
attributdefinitionen enligt nedan.
Byte 6
Byte 7
Bit
Bit
8
9 - 15
Betydelse
0
1 = parametern tillåter Write-åtkomst
1
1 = parametern sparas permanent i EEPROM
2
1 = fabriksinställningen ersätter RAM-värdet
3
1 = fabriksinställningen ersätter EEPROM-värdet
4
1 = efter initieringen är EEPROM-värdet giltigt
5
1 = statusen reglerspärr behövs ej för Write-åtkomst
6
1 = lösenord krävs
7
00 = parametern är allmänt giltig
01 = parametern hör till parameteruppsättning 1
10 = parametern hör till parameteruppsättning 2
11 = parametern hör till båda parameteruppsättningarna
Reserverad
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
109
I
5
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Parameterlista
Mer information om kodning, åtkomstattribut för alla parametrar finns i parameterlistan.
Felaktigt utförande
av tjänst
Om mottagen handshake-bit är lika med sänd handshake-bit har tjänsten utförts av
omformaren.
Byte 0
Förvaltning
Byte 1
Subindex
Byte 2
Index High
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Add. Code Add. Code
Index Low Error-Class Error-Code
High
Low
↓
Statusbit = 1: felaktigt utförande av tjänst
Returkoder vid
parameterinställning
Vid felaktig parameterinställning överförs olika returkoder, som ger detaljerad information om felorsaken, från frekvensomformaren till den parameterinställande mastern.
Generellt är dessa returkoder strukturerade enligt EN 50170. Man skiljer mellan
elementen
•
Error-Class
•
Error-Code
•
Additional-Code
De här returkoderna gäller för alla kommunikationsgränssnitt i MOVITRAC® B.
Error-Class
Med elementet Error-Class klassificeras feltypen noggrannare. Felklasserna delas in
enligt följande enligt EN 50170.
Klass (hex)
Beteckning
Betydelse
1
vfd-state
Statusfel i den virtuella fältapparaten
2
application-reference
Fel i tillämpningsprogrammet
3
definition
Definitionsfel
4
resource
Resursfel
5
service
Fel vid tjänstens utförande
6
access
Åtkomstfel
7
ov
Fel i objektförteckningen
8
other
Annat fel (se Additional-Code)
Error-Class genereras, med undantag av Error-Class 8 = annat fel, vid felaktig kommunikation i kommunikationsprogrammet i fältbussens gränssnitt. Returkoder som överförs av omformarsystemet faller alla under Error-Class 8 = annat fel. Felet kan bestämmas exakt med elementet Additional-Code. Ethernet-felkoden (Error-Code) är då "0".
Error-Code
110
Elementet Error-Code medger exakt bestämning av felorsaken inom Error-Class och
genereras av fältbussgränssnittets kommunikationsprogram vid felaktig kommunikation.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Additional-Code
Additional-Code innehåller SEW-specifika returkoder för felaktig parameterinställning
av omformaren. Den returneras som Error-Class 8 = annat fel till mastern. Nedanstående tabell visar alla möjliga kodningar för Additional-Code.
MOVILINK®
Additional Code
Error Class
0x05
High
00
Low
Beskrivning
0x00
Unknown error
0x01
Illegal Service
0x02
No Response
0x03
Different Address
0x04
Different Type
0x05
Different Index
0x06
Different Service
0x07
Different Channel
0x08
Different Block
0x09
No Scope Data
0x0A
Illegal Length
0x0B
Illegal Address
0x0C
Illegal Pointer
0x0D
Not enough memory
0x0E
System Error
0x0F
Communication does not exist
0x10
Communication not initialized
0x11
Mouse conflict
0x12
Illegal Bus
0x13
FCS Error
0x14
PB Init
0x15
SBUS – Illegal Fragment Count
0x16
SBUS – Illegal Fragment Type
0x17
Access denied
Not used
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
111
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
MOVILINK®
Additional Code
Error Class
0x08
112
High
00
Low
Beskrivning
0x00
No Error
0x10
Illegal Index
0x11
Not yet implemented
0x12
= Read only
0x13
Parameter Blocking
0x14
Setup runs
0x15
Value too large
0x16
Value too small
0x17
Required Hardware does not exist
0x18
Internal Error
0x19
Access only via RS485 (via X13)
0x1A
Access only via RS485 (via XT)
0x1B
Parameter protected
0x1C
"Controller inhibit" required
0x1D
Value invalid
0x1E
Setup started
0x1F
Buffer overflow
0x20
"No Enable" required
0x21
End of File
0x22
Communication Order
0x23
"IPOS Stop" required
0x24
Autosetup
0x25
Encoder Nameplate Error
0x29
PLC State Error
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Exempel: Parameterinställningsfel
Exempel: Läsning
av en parameter
(READ)
När en läs- eller lagringstjänst utfördes angavs ett felaktigt index.
Kod (hex)
Betydelse
Error-Class
0x08
Other
Error-Code
0x00
-
Add.-Code high
0x00
-
Add.-Code low
0x10
Illegal Index
En parameter läses via kommunikationsgränssnitten med läsbegäran (Read-Request)
från automationsenheten till frekvensomformaren MOVITRAC® B (se bilden nedan).
SERVER
CLIENT
1. Läsbegäran (t.ex. läs ram t11 upp HÖGER = index 8470
ReadRequest
READ (8470)
Read-Indication
2a. Parameterindex 8470
läses av omformaren.
3a. Lästjänst besvaras med data (t.ex. 0,5 s)
n index 8470
ReadConfirmation
Read-Response
OK + data frå
ELLER
2b. Fel har uppstått
Inga data finns
3b. Felaktig lästjänst, mer information finns i svarskoden
Read-ErrorConfirmation
Fel + svarsk
od
negative
Read-Response
5947128715
Om lästjänsten inte kan utföras i frekvensomformaren meddelas automationsenheten
detta med ett negativt svar (negative Read-Response). Automationsenheten får en
negativ bekräftelse (Read-Error-Confirmation) med exakt information om felet.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
113
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Cyklisk läsning av
en parameter
Vid cyklisk överföring måste handshake-biten ändras så att tjänsten bearbetas
(utförande av Read-tjänst). När acykliska PDU-typer används bearbetar omformaren
varje requesttelegram och utför alltid parameterkanalen.
Parameterinställningen görs enligt följande:
1. För in index för den parameter som ska läsas i byte 2 (index-High) och byte 3
(index-Low).
2. För in tjänstekoden för Read-tjänsten i förvaltningsbyte (byte 0).
3. Cykliska PDU-typer: Överför Read-tjänsten till omformaren genom att ändra handshake-biten. Vid acykliska PDU-typer utvärderas alltid parameterkanalen.
Eftersom detta är en lästjänst ignoreras sända databyte (byte 4-7) och datalängden
(i förvaltningsbyte) och behöver därför inte ställas in.
Omformaren behandlar nu Read-tjänsten och returnerar tjänstbekräftelsen genom att
ändra handshake-biten.
Byte 0: Förvaltning
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
0
1
Servicekod:
0001 = Read
Datalängd:
11 = 4 byte
Handshake-bit:
Måste ändras för varje nytt uppdrag.
Statusbit:
0 = inget fel vid tjänsteutförande
1 = fel vid tjänsteutförande
X= ej relevant
0/1 = bitens värde ändras
114
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Exempel: Lagring
av en parameter
(WRITE)
En parameter lagras på samma sätt som den läses via fältbussgränssnittet (se bilden
nedan).
SERVER
CLIENT
1. Lagringsbegäran (t.ex. spara parametervärdet 2,5 s i index 8470
= ramp t11 upp HÖGER)
WriteRequest
WRITE (8470: 2.5
s)
Write-Indication
2a. Parameterindex 8470
ställs in på 2,5 s.
3a. Lagringstjänst besvaras med data (t.ex. 0,5 s)
Write-Response
OK
WriteConfirmation
ELLER
2b. Fel har uppstått
Inga data har sparats
3b. Felaktig lagringstjänst eftersom t.ex. parametervärdet
är för stort
negative
od
Write-Response
Fel + svarsk
Write-ErrorConfirmation
5947132427
Om lagringstjänsten inte kan utföras i frekvensomformaren, t.ex. pga. att fel parameterdata överförts, meddelas automationsenheten detta med ett negativt svar (negative
Read-Response). Automationsenheten får en negativ bekräftelse (Write-Error-Confirmation) med exakt information om felet.
Cyklisk lagring av
en parameter
Vid cyklisk överföring måste handshake-biten ändras så att tjänsten bearbetas
(utförande av WRITE-tjänst). När acykliska PDU-typer används bearbetar omformaren
varje requesttelegram och utför alltid parameterkanalen.
Parameterinställningen görs enligt följande:
1. För in index för den parameter som ska lagras i byte 2 (index-High) och byte 3
(index-Low).
2. För in data som ska lagras i byte 4-7.
3. För in tjänsteidentifieringen och datalängden för Write-tjänsten i förvaltningsbyte
(byte 0).
4. Cykliska PDU-typer: Överför WRITE-tjänsten till omformaren genom att ändra
handshake-biten. Vid acykliska PDU-typer utvärderas alltid parameterkanalen.
Omformaren behandlar nu Write-tjänsten och returnerar tjänstbekräftelsen genom att
ändra handshake-biten.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
115
5
I
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
0
Byte 0: Förvaltning
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
1
0
Servicekod:
0010 = Write
Datalängd:
11 = 4 byte
Handshake-bit:
Måste ändras för varje nytt uppdrag.
Statusbit:
0 = inget fel vid tjänsteutförande
1 = fel vid tjänsteutförande
0/1= bitvärdet ändras
Datalängden för alla parametrar i SEW-frekvensomformare är 4 byte.
Som ett exempel på WRITE-tjänst ska en parameterinställning mellan styrsystemet och
omformaren via en cyklisk PDU-typ visas med hjälp av följande bild. För att ge en enklare bild visas endast parameterkanalens förvaltningsbyte.
Styrning
RS-485
Parameterkanal
förbereds för Writetjänst.
Frekvensomformare
(Slav)
00110010
00110010
00110010
Parameterkanal tas emot
men utvärderas inte.
00110010
Handshakebit
utväxlas och tjänsten
överförs till
frekvensomformaren.
01110010
00110010
01110010
Write-tjänsten
bearbetas.
00110010
Write-tjänst utförd,
handshakebit utväxlas.
Tjänstebekräftelse
erhållen, då sändningsoch mottagningshandshakebit åter
är identiska.
01110010
01110010
01110010
Parameterkanal tas emot
men utvärderas inte.
5947147915
116
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Kommunikations- och apparatprofil
I
5
0
Medan mastern förbereder parameterkanalen för Write-tjänsten, tas parameterkanalen
emot av frekvensomformaren och sänds tillbaka. Tjänsten aktiveras inte förrän handshakebiten har ändrats, alltså i detta exempel ändrats från 0 till 1. Nu tolkar frekvensomformaren
parameterkanalen och bearbetar Write-tjänsten, svarar på alla telegram men fortfarande
med handshake-bit = 0. Att tjänsten utförts bekräftas med att ändra handshake-biten i frekvensomformarens responsetelegram. Mastern registrerar att mottagen handshake-bit
stämmer överens med den sända och kan därmed förbereda ny parameterinställning.
5.11.7 Anvisningar om parameterinställning
Med parameterinställning av frekvensomformaren MOVITRAC® B via fältbussystemet
kan i princip alla drivenhetsparametrar nås. Eftersom vissa drivenhetsparametrar har ett
direkt samband med kommunikationen via fältbussystemet, måste följande observeras
vid parameterinställningen.
Parameterinställning i läget
REGLERSPÄRR
Vissa parametrar kan bara ändras i drivenhetsläget REGLERSPÄRR (write). Omformaren signalerar detta med en negativ bekräftelse på Write-tjänsten. Vilka parametrar
som har denna begränsning anges i parameterlistan. Generellt kan de här parametrarna
även ändras vid fel eller i läget 24 V-drift.
Fabriksinställning
När fabriksinställningen verkställs återställs nästan alla parametrar till standardvärdet.
För bussdrift innebär det att styrkällan och börvärdeskällan återställs till standardvärdet.
OBS!
Frekvensomformaren måste friges på plintsidan för styrning via processdata. Det
innebär att drivenheten friges efter fabriksinställningen under vissa förutsättningar.
Kontrollera därför att signalerna från de digitala ingångarna inte friger frekvensomformaren efter fabriksinställningen. Koppla inte på nätspänningen förrän omformarens
alla parametrar ställts in.
Parameterspärr
Parameterspärren blockerar all inställning av all parametrar med P803 parameterspärr
= ja. Parameterspärren kan aktiveras när frekvensomformaren ställts in klart och inga
ändringar behöver göras. Med den här parametern kan t.ex. ändring av drivenhetsparametrarna med t.ex. frekvensomformarens manöverenhet spärras.
OBS!
Parameterspärren blockerar lagring (write) av parametrar. Därmed är lagringsåtkomst
via kommunikationsgränssnitten blockerad när parameterspärren är aktiverad.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
117
I
5
Idrifttagning
Extern börvärdesinställning
0
5.12
Extern börvärdesinställning
Extern börvärdesinställning
Styrning via:
– Plintar
– Seriellt gränssnitt
– Börvärdespotentiometer på AI11/AI12
5.12.1 Börrotationsriktning
Börrotationsriktningen kan förinställas med:
•
"höger/stopp" och "vänster/stopp" vid P101 Styrkälla = plintar eller P101 Styrkälla =
3 Wire-Control
•
Börvärdenas polaritet i processdataordet vid P101 Styrkälla = RS485 eller SBUS
och P100 Börvärdeskälla = RS485 eller SBus.
5.12.2 Börvarvtal
Börvarvtalet kan förinställas med:
•
Börvärdesväljare, när P121 Addition FBG-börvärdesväljare står i läge TILL
•
P100 Börvärdeskälla
– Fasta börvärden
– Fasta börvärden med analog ingång
– Processdataord från SBus eller RS485
– Motorpotentiometer
5.12.3 Rotationsriktningsfrigivning med RS485 eller SBus
Unidirektionella börvärdeskällor:
Unidirektionell/fast börvärde
Motorpotentiometer/fast börvärde
Fast börvärde + AI1
Fast börvärde + AI1
Frekvensbörvärdesingång/fast börvärde
Rotationsriktningen definieras via plintarna HÖGER eller VÄNSTER.
Bidirektionella börvärdeskällor:
Bidirektionell/fast börvärde
RS485/fast börvärde
SBus 1/fast börvärde
Rotationsriktningen bestäms av börvärdet. Plintarna HÖGER eller VÄNSTER krävs för
frigivning.
118
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Extern börvärdesinställning
I
5
0
5.12.4 Idrifttagning av börvärdesväljare MBG11A
Det går inte att samtidigt upprätta kommunikation mellan MOVITRAC® B/MBG11A och
MOVITRAC® B/dator via RS485.
MBG11A kan ange ett börvärde för upp till 31 MOVITRAC® B-apparater.
Parameterinställningar
Följande parametrar måste ställas in avvikande från fabriksinställningen i MOVITRAC® B.
Om en FBG11B används för parameterinställning ska värdet inom parentes ställas in:
•
P100 Börvärdeskälla: RS485 (2)
•
P101 Styrkälla: RS485 (1)
•
P871 Börvärdesbeskrivning PO2: på "Varvtal %", sedan P876 Frige PO-data "Ja"
Varvtalet visas: –100 % till +100 % motsvarar –nmax till +nmax.
Ingångsplintar
Inställningar för
processdataord
Följande ingångsplintar måste anslutas till 24 V:
•
DI01 Höger/stopp: positiv + negativ rotationsriktning möjligt med val av prefix i
MBG11A
•
DI03 Frigivning/stopp
Om processdataordet PO2 inte ändras kan även MBG11B användas. Beräkningen är
då 1 % = 32 v/min. Detta framgår av förhållandet 4000 hex = 100 % varvtal. Exakta värden framgår av tabellerna nedan.
PO2 = varvtal (standardparameterinställning P871 =varvtal)
Procent
Hex
Decimal
Varvtal
1%
A4 hex
164 dec
32
10 %
666 hex
1638 dec
328
25 %
1000 hex
4096 dec
819.2
33 %
1555 hex
5461 dec
1092.3
50 %
2000 hex
8192 dec
1638.4
75 %
3000 hex
12288 dec
2457.6
100 %
4000 hex
16384 dec
3276.8
PO2 = varvtal % (ändrad parameterinställning P871 =varvtal %)
Procent
Hex
Decimal
Varvtal
1%
A4 hex
164 dec
n_max/100
10 %
666 hex
1638 dec
n_max/10
25 %
1000 hex
4096 dec
n_max/4
33 %
1555 hex
5461 dec
n_max/3
50 %
2000 hex
8192 dec
n_max/2
75 %
3000 hex
12288 dec
n_max/1.333
100 %
4000 hex
16384 dec
n_max
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
119
I
5
Idrifttagning
Parameteröversikt
0
5.13
Parameteröversikt
Följande tabell visar alla parametrar med fabriksinställning (understruken). Siffervärden
anges med hela inställningsområdet.
En utförligare parameterbeskrivning finns i systemhandboken eller på www.seweurodrive.se.
Parametergrupp 0.. Indikeringsvärde
P00x parametergrupp 00. Processvärden
P000 varvtal (med tecken)
P001 användarindikering för DBG11B
P002 frekvens (med tecken)
P004 utström (belopp)
P005 aktiv ström (med tecken)
P008 mellankretsspänning
P009 utström
P01x parametergrupp 01. Statusvisning
P010 omformarstatus
P011 driftstatus
P012 felstatus
P013 aktuell parameteruppsättning
P014 kylelementtemperatur
P015 aktiv effekt
P02x parametergrupp 02. Analoga börvärden
P020 analog ingång AI1
P021 analog ingång AI2 (tillval)
P03x parametergrupp 03. Digitala ingångar
P030 digital ingång DI00
Felåterställning
P031 digital ingång DI01
P032 digital ingång DI02
Vänster/stopp
P033 digital ingång DI03
Frigivning
P034 digital ingång DI04
n11/n21
P035 digital ingång DI05
n12/n22
P039 digitala ingångar DI00 – DI05
P04x parametergrupp 04. Digitala ingångar tillval
P040 digital ingång DI10
Utan funktion
P041 digital ingång DI11
Utan funktion
P042 digital ingång DI12
Utan funktion
P043 digital ingång DI13
Utan funktion
P044 digital ingång DI14
Utan funktion
P045 digital ingång DI15
Utan funktion
P046 digital ingång DI16
Utan funktion
P048 digitala ingångar DI10 – DI16
P05x parametergrupp 05. Digitala utgångar
P051 digital utgång DO01
/STÖRNING
P052 digital utgång DO02
BROMS FRÅN
P053 digital utgång DO03
DRIFTKLAR
P059 digitala utgångar DO01 – DO03
P07x parametergrupp 07. Apparatdata
P070 apparattyp
120
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Parameteröversikt
I
5
0
P071 nominell utström
P072 frontmodul
P073 firmware frontmodul
P076 firmware grundapparat
P077 firmware DBG
P08x parametergrupp 08. Felminne
P080 – P084 fel t-0 till t-4
P09x parametergrupp 09. Bussdiagnos
P090 PD-konfiguration
P091 fältbusstyp
P092 baudrate fältbuss
P093 adress fältbuss
P094 PO1 börvärde
P095 PO2 börvärde
P096 PO3 börvärde
P097 PI1 ärvärde
P098 PI2 ärvärde
P099 PI3 ärvärde
P1xx parametergrupp 1.. Börvärden/integratorer
P10x parametergrupp 10. Börvärdesval/frekvensingång
P100 Börvärdeskälla
1/unipolär/fast börvärde
P101 Styrkälla
0/plintar
P102 Frekvensskalning fFI1max
0,1 – 10 – 120,00 kHz
P103 FI1-referens
0/nmax
P104 Börreferensvarvtal och analoga ingångar
0 – 3000 – 6000 v/min
P105 AI1 ledarbrottsdetektering
7/snabbstopp/varning
P106 FI1-driftkurva x1
0 – 100 %
P107 FI1-driftkurva y1
–100 – 0 – +100 %
P108 FI1-driftkurva x2
0 – 100 %
P109 FI1-driftkurva y2
–100 – 0 – +100 %
P11x parametergrupp 11. Analog ingång 1 (0 – 10 V)
P112 AI1 driftsätt
1/10 V, referens max. varvtal
P116 AI1-driftkurva x1
0 – 100 %
P117 AI1-driftkurva y1
–100 – 0 – +100 %
P118 AI1-driftkurva x2
0 – 100 %
P119 AI1-driftkurva y2
–100 – 0 – +100 %
P12x parametergrupp 12. Analog ingång AI2/FBG börvärdesväljare (tillval)
P120 AI2 driftsätt
0/utan funktion
P121 Addition, FBG börvärdesväljare
0/från
P122 rotationsriktning FBG manuell drift
0/unipolär höger
P126 AI2 driftkurva x1
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 driftkurva y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax/0 – Imax)
P128 AI2 driftkurva x2
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 driftkurva y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax/0 – Imax)
P13x/14x parametergrupp 13. /14. Varvtalsramper 1/2
P130/P140 ramp t11/t21 upp
0 – 2 – 2000 s
P131/P141 ramp t11/t21 ned
0 – 2 – 2000 s
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
121
5
I
Idrifttagning
Parameteröversikt
0
P134/P144 ramp t12/t22 upp = ner
0 – 10 – 2000 s
P135/P145 S-kurva t12/ 22
0/1/2/3
P136/P146 stoppramp t13/t23 upp = ned
0 – 2 – 20 s
P139/P149 rampövervakning 1/2
Ja/Nej
P15x parametergrupp 15. Motorpotentiomenterfunktion
P150 ramp t3 upp = ned
0,2 – 20 – 50 s
P152 Lagra sista börvärdet
Off/från
P16x/P17x parametergrupp 16. /17. Fasta börvärden 1/2
P160/P170 internt börvärde n11/n21
-5000 – 150 – 5000 v/min
P161/P171 internt börvärde n12/n22
-5000 – 750 – 5000 v/min
P162/P172 internt börvärde n13/n23
-5000 – 1500 – 5000 v/min
P163/P173 n11/n21 PI-regulator
0 – 3 – 100 %
P164/P174 n12/n22 PI-regulator
0 – 15 – 100 %.
P165/P175 n13/n23 PI-regulator
0 – 30 – 100 %
P2xx parametergrupp 2.. Regulatorparametrar
P25x parametergrupp 25. PI-regulator
P250 PI-regulator
0/från
P251 P-förstärkning
0 – 1 – 64
P252 I-andel
0 – 1 – 2000 s
P3xx parametergrupp 3.. Motorparametrar
P30x/31x parametergrupp 30. /31. Begränsningar 1/2
P300/P310 start-/stoppvarvtal 1/2
0 – 150 v/min
P301/P311 minvarvtal 1/2
0 – 15 – 5500 v/min
P302/P312 maxvarvtal 1/2
0 – 1500 – 5500 v/min
P303/P313 strömgräns 1/2
0 – 150 % IN
P32x/P33x parametergrupp 32. /33. Motorkalibrering 1/2
P320/P330 Automatisk kompensering 1/2
On/till
P321/P331 boost 1/2
0 – 100 %
P322/P332 IxR-kompensering 1/2
0 – 100 %
P323/P333 förmagnetiseringstid 1/2
0–2s
P324/P334 eftersläpningskompensering 1/2
0 – 500 v/min
P34x parametergrupp 34. Motorskydd
P340/P342 motorskydd 1/2
FRÅN/TILL ASYNKRON
P341/P343 Kylningstyp 1/2
EGENVENTILATION
P345/P346 IN-UL-övervakning
0,1 – 500 A
P4xx parametergrupp 4.. Referensmeddelanden
P40x parametergrupp 40. Varvtalsref.signal
P400 Varvtalsreferensvärde
0 – 750 – 5000 v/min
P401 hysteres
0 – 100 – 500 v/min
P402 fördröjningstid
0–1–9s
P403 meddelande = "1"
0/n < nref
P43x parametergrupp 43. Strömreferenssignal
P430 strömreferensvärde
0 – 100 – 150 % IN
P431 hysteres
0 – 5 – 30 % IN
P432 fördröjningstid
0–1–9s
P433 meddelande = "1"
0/I < Iref
P44x parametergrupp 44. Imax-signal
P440 hysteres
122
0 – 5 – 50 % IN
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Parameteröversikt
I
5
0
P441 fördröjningstid
0–1–9s
P442 meddelande = "1"
0/I = Imax
P45x parametergrupp 45. PI-regulator_referensmeddelande
P450 PI-ärvärdesreferens
0,0 – 100,0 %
P451 meddelande = "1"
1/PI-ärvärde > PI-ref
P5xx parametergrupp 5.. Kontrollfunktioner
P50x parametergrupp 50. Varvtalsövervakningar 1/2
P500/P502 varvtalsövervakning 1/2
Off/från (t.o.m. firmwareversion x.10)
On/motorisk/generatorisk
P501/P503 Fördröjningstid 1/2
0 – 1 – 10 s
P54x parametergrupp 54. Växel-/motorövervakningar
P540 Reaktion drivenhetsoscillation/varning
Felvisning
P541 Reaktion drivenhetsoscillation/fel
Snabbstopp/varning
P542 Reaktion olja/varning
Felvisning
P543 Reaktion olja/fel
Felvisning
P544 Olja/temperatur
Felvisning
P545 Olja/OK
Felvisning
P549 Reaktion bromsslitage
Felvisning
P56x parametergrupp 56. Strömbegränsning ex e-motor
P560 Strömgräns ex e-motor
Till/från
P561 Frekvens A
0 – 5 – 60 Hz
P562 Strömgräns A
0 – 50 – 150 %
P563 Frekvens B
0 – 10 – 104 Hz
P564 Strömgräns B
0 – 80 – 200 %
P565 Frekvens C
0 – 25 – 104 Hz
566 Strömgräns C
0 – 100 – 200 %
P567 Frekvens D
0 – 50 – 104 Hz
P568 Strömgräns D
0 – 100 – 200 %
P57x parametergrupp 57. Motorskydd
P570 Frekvens E
0 – 87 – 104 Hz
P571 Strömgräns E
0 – 100 – 200 %
P6xx parametergrupp 6.. Plinttilldelning
P60x parametergrupp 60. Digitala ingångar
P601 digital ingång DI02
Vänster/stopp
P602 digital ingång DI03
Frigivning
P603 digital ingång DI04
n11/n21
P604 digital ingång DI05
n12/n22
P608 digital ingång DI050
Felåterställning
P61x parametergrupp 61. Digitala ingångar tillval
P610 digital ingång DI10
Utan funktion
P611 digital ingång DI11
Utan funktion
P612 digital ingång DI12
Utan funktion
P613 digital ingång DI13
Utan funktion
P614 digital ingång DI14
Utan funktion
P615 digital ingång DI15
Utan funktion
P616 digital ingång DI16
Utan funktion
P62x parametergrupp 62. Digitala utgångar grundapparat
P620 digital utgång DO01
/STÖRNING
P621 digital utgång DO02
BROMS FRÅN
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
123
5
I
Idrifttagning
Parameteröversikt
0
P622 digital utgång DO03
REDO
P63x parametergrupp 63. Digitala utgångar DO
P630 Virtuella digitala utgångar
P64x parametergrupp 64. Analoga utgångar AO1 (tillval)
P640 AO1 analog utgång
0/utan funktion
P641 AO1 referens
0/3000 v/min, 100 Hz, 150 %
P642 AO1 driftsätt
0/utan funktion
P646 AO1 driftkurva x1
–100 – 0 – +100 %
P647 AO1 driftkurva y1
–100 – +100 %
P648 AO1 driftkurva x2
–100 – 0 – +100 %
P649 AO1 driftkurva y2
–100 – +100 %
P7xx parametergrupp 7.. Styrfunktioner
P70x parametergrupp 70. Driftsätt 1/2
P700/P701 driftsätt 1/2
21/U/f-kurva
P71x parametergrupp 71. Stilleståndsström 1/2
P710/P711 Stilleståndsström 1/2
0 – 50 % Imot
P72x parametergrupp 72. Börvärde-stoppfunktion 1/2
P720/P723 börvärdesstoppfunktion 1/2
Off/från
P721/P724 stoppbörvärde 1/2
0 – 30 – 500 v/min
P722/725 startoffset 1/2
0 – 30 – 500 v/min
P73x parametergrupp 73. Bromsfunktion 1/2
P731/P734 bromslyftningstid 1/2
0–2s
P732/P735 bromsansättningstid 1/2
0–2s
P74x parametergrupp 74. Varvtalsreglering
P740/P742 spärrområdesmitt 1/2
0 – 1500 – 5000 v/min
P741/P743 spärrområdesbredd 1/2
0 – 300 v/min
P75x parametergrupp 75. Master/slav-funktion
P750 slavbörvärde
0: MASTER/SLAV FRÅN
P751 Skalning slavbörvärde
–10 – 0 – 1 – 10
P76x parametergrupp 76. Manuell manövrering
P760 Spärrning av RUN/STOP-knappar
Off/från
P77x parametergrupp 77. Energisparfunktion
P770 energisparfunktion
Off/från
P8xx parametergrupp 8.. Apparatfunktioner
P80x parametergrupp 80. Setup
P800 snabbmeny (endast FBG11B)
Short
P801 språk DBG60B
P802 fabriksinställning
No/Nej
P803 parameterspärr
Off/från
P804 återställning statistikdata
Ingen åtgärd
P805 nominell nätspänning
50 – 500 V
P806 kopia DBG till MOVITRAC® B
Ja/Nej
®
P807 kopia MOVITRAC B till DBG
Ja/Nej
P808 24VIO-hjälpspänningsutgång
1/till: 24 V är på
P809 IPOS-aktivering
P81x parametergrupp 81. Seriell kommunikation
124
P810 RS485-adress
0 – 99
P811 RS485-gruppadress
100 – 199
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Idrifttagning
Parameteröversikt
I
5
0
P812 RS485-timeouttid
0 – 650 s
P819 fältbuss, timeouttid
P82x parametergrupp 82. Bromsdrift 1/2
P820/P821 4-kvadrantdrift 1/2
On/till
P83x parametergrupp 83. Felreaktioner
P830 reaktion, plint "Externt fel"
4/snabbstopp/fel (stopp med
spärrning)
P833 reaktion timeout RS485
7/snabbstopp/varning
P836 reaktion timeout SBus
7/snabbstopp/varning
P84x parametergrupp 84. Återställningsförhållanden
P840 manuell återställning
Nej
P841 automatisk återställning
Från
P842 återstartstid
1 – 3 – 30 s
P85x parametergrupp 85. Skalning, varvtalsärvärde
P850 skalningsfaktor, täljare
1 – 65535
P851 skalningsfaktor, nämnare
1 – 65535
P852 användarenhet
v/min
P853 skalat varvtal FBG
P86x parametergrupp 86. Modulering 1/2
P860/P861 switchfrekvens 1/2
4 kHz
P862/P863 switchfrekvens fast 1/2
Off/från
P87x parametergrupp 87. Processdata-parametersättning
P870 börvärdesbeskrivning PO1
Kontrollord 1
P871 börvärdesbeskrivning PO2
Varvtal
P872 börvärdesbeskrivning PO3
Utan funktion
P873 ärvärdesbeskrivning PI1
STATUSORD 1
P874 ärvärdesbeskrivning PI2
VARVTAL
P875 ärvärdesbeskrivning PI3
UTSTRÖM
P876 frigivning PO-data
Yes/Ja
P88x parametergrupp 88. Seriell kommunikation, SBus
P880 SBus-protokoll
0/MoviLink
P881 SBus-adress
0 – 63
P882 SBus-gruppadress
0 – 63
P883 SBus timeouttid
0 – 650 s
P884 SBus baudrate
500/500 kBaud
P886 CANopen-adress
1 – 2 – 127
P9xx parametergrupp 9.. IPOS-parameter
P938 hastighet task 1
0 –9
P939 hastighet task 2
0 –9
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
125
Drift
Säkerhetskopiering
6
6
Drift
6.1
Säkerhetskopiering
6.1.1
Säkerhetskopiering med FBG11B
Med manöverenhet FBG11B kan du kopiera parameterdata från MOVITRAC® B till
manöverenheten eller från manöverenheten till MOVITRAC® B.
Kontrollera att rätt data kopierats till omformaren.
Säkerhetskopiering med FBG11B
Nivå 2
Nivå 1
Nivå 3
Enter
Starta
laddning
Val av
säkerhetskopiering
out Enter
Enter
Parameterdata för
FBG11B MOVITRAC® B : Indikering d.d.
Enter
Starta
lagring
Enter
Parameterdata för
MOVITRAC® B FBG11B : Indikering U.U.
25352587
Efter kopiering av data är MOVITRAC® B spärrad. Spärrat tillstånd indikeras på statusdisplayen med den blinkande texten STOP. Dessutom blinkar statuslysdioden långsamt
med gult sken.
Spärren kan upphävas på något av följande sätt:
6.1.2
•
Tryck på RUN-knappen på FBG11B.
•
Stäng av strömmen, vänta i 10 sekunder och koppla in strömmen igen.
Säkerhetskopiering med DBG60B
Kopiera parameteruppsättningen från MOVITRAC® B till manöverenheten DBG60B.
Följande möjligheter finns:
126
•
Öppna via snabbmenyn menyalternativet "KOPIERA TILL DBG". Bekräfta med
OK-knappen. Parameteruppsättningen kopieras från MOVITRAC® B till DBG60B.
•
Öppna via snabbmenyn menyalternativet "PARAMETERLÄGE". Välj parameter
P807 Kopia MOVITRAC® B → DBG. Parameteruppsättningen kopieras från
MOVITRAC® B till DBG60B.
•
Tryck på Run-knappen på FB11B eller DBG60B eller slå av och på enheten.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Drift
Säkerhetskopiering
6.1.3
6
Säkerhetskopiering med UBP11A
Kopiera parameteruppsättningen från MOVITRAC® B till parametermodul UBP11A.
Tryck på knappen på modulens underdel. Använd ett spetsigt föremål för att komma åt
knappen.
Tryck på <uppåtpilen> på parametermodulen UBP11A för att överföra data till omformaren igen.
Tryck på Run-knappen på FBG11B eller DBG60B eller slå av och på enheten.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
127
Drift
Säkerhetskopiering
6
6.1.4
Säkerhetskopiering med MOVITOOLS® MotionStudio
När data överförs till frekvensomformaren MOVITRAC® B med MOVITOOLS®
MotionStudio måste omformaren friges enligt följande:
•
Välj apparaten i nätverket
•
Öppna snabbmenyn med höger musknapp
•
Välj menyn [RUN/STOP via Software – Keypad] [1]
•
Välj [RUN] på tangentbordet [2]
Omformaren kan även friges genom att den slås av och på igen eller med knappen
<RUN> på FBG11B.
[1]
[2]
421623307
128
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Drift
Statusindikeringar
6.2
Statusindikeringar
6.2.1
Grundapparat/manöverenhet FBG11B
6
Apparaten visar följande statusar:
Status
Indikering (tillval med
manöverenhet FBG11B)
Blinkkod för statuslysdiod på
grundapparat
Apparatstatus
(High-byte i
statusord 1)
"FRIGIVNING"
Varvtal
Grönt fast sken
4
"FRIGIVNING" till
strömbegränsning
Blinkande varvtal
Blinkar snabbt grön
"STILLESTÅNDSSTRÖM"
dc
Blinkar långsamt grön
3
"INGEN FRIGIVNING"
Stopp
Gult fast sken
2
"FABRIKSINSTÄLLNING"
SEt
Blinkar snabbt gul
8
"REGLERSPÄRR"
oFF
Blinkar snabbt gul
1
"24 V-drift"
24U Blinkar
Blinkar långsamt gul
0
SÄKERHETSSTOPP1)
U blinkar eller 24U Blinkar
Blinkar långsamt gul
17
FBG manuell drift aktiv eller
omformaren stoppad med
STOP-knappen
FBG manuell drift-symbolen
eller "Stopp" blinkar
Gul långt tänd, kort släckt
Timeout
Fel 43/47
Blinkar grön/gul
Kopiering
Fel 97
Blinkar röd/gul
Systemfel
Fel 10/17 –
24/25/32/37/38/45/77/80/94
Rött fast sken
Överspänning/fasbortfall
Fel 4/6/7
Blinkar långsamt röd
Överbelastning
Fel 1/3/11/44/84
Röd snabb blinkning
Övervakning
Fel 8/26/34/81/82
Röd 2 x blinkning
Motorskydd
Fel 31/84
Röd 3 x blinkning
1) "U" blinkar (status 17) i nät, "24U" blinkar (status 0) i stöddrift.
Spara parameteruppsättningen i FBG11B → indikering u. u.
Spara parameteruppsättningen i enheten → indikering d. d.
•
VARNING! Feltolkning av indikeringen U = "Säkerhetsstopp" aktiv
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
– Indikeringen "Säkerhetsstopp" aktivt är inte säkerhetsrelaterad och får inte
användas som säkerhet.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
129
Drift
Statusindikeringar
6
Orsaker till
reglerspärr (OFF)
6.2.2
Möjliga orsaker till reglerspärr (OFF):
•
En digital ingångsplint har ställts in på reglerspärr och aktiverats.
•
Reglerspärr manuellt med datorn via MOVITOOLS® MotionStudio.
•
Tillfällig reglerspärr: löses ut om en frigivning skulle ske direkt när parametern P100
börvärdeskälla ändras. Den tillfälliga reglerspärren tas bort när frigivningssignalen
återställs första gången.
•
Reglerspärr aktiverad via IPOS®-kontrollord H484.
Status hos digitala ingångar/digitala utgångar
Följande parametrar finns i parametermenyn som indikeringsparametrar:
•
P039 digitala ingångar grundapparat
•
P048 digitala ingångar tillval
•
P059 digitala utgångar
Statusindikeringen är digital. Varje digital in- eller utgång tilldelas 2 lodrät över varandra
placerade segment på 7-segmentsindikeringen. Det övre segmentet lyser när den digitala in- eller utgången är satt och det nedre när den digitala in- eller utgången inte är
satt. De båda 7-segmentindikeringarna till höger anger om P039 (di = digitala ingångar
grundapparat), P048 (dI = digitala ingångar tillval) eller P059 (do = digitala utgångar)
visas.
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083
Om det inte finns någon FIO21B med digitala ingångar visas dl - - -.
130
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Drift
Returkoder (r-19 – r-38)
6.3
6
Returkoder (r-19 – r-38)
Returkoder när en apparatparameter ställs in eller ändras i FBG11B:
Nr
Beteckning
18
Endast åtkomst för läsning
Parametern kan inte ändras
19
Parameterspärr aktiverad
Ingen ändring av parametrar möjlig
20
Fabriksinställning aktiv
Ingen ändring av parametrar möjlig
23
Tillvalskort saknas
Tillvalskort saknas för vald funktion
27
Tillvalskort saknas
Tillvalskort saknas för vald funktion
28
Reglerspärr nödvändig
Reglerspärr nödvändig
29
Värde för parameter otillåtet
•
•
32
Frigivning
Funktionen kan inte utföras i tillståndet FRIGIVNING
34
Fel i procedur
•
•
38
FBG11B felaktig datasats
Lagrad datasats passar inte apparaten
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Betydelse
Värde för parameter otillåtet.
Val av FBG manuell drift otillåtet. PC manuell drift
aktivt.
Fel vid lagring i FBG11B.
Idrifttagning med FBG har inte utförts. Utför idrifttagning med MotionStudio eller välj en ny motor.
131
Drift
Manöverenhet DBG60B
6
6.4
Manöverenhet DBG60B
6.4.1
Grundindikeringar
0.00rpm
0.000Amp
REGLERSPÄRR
Indikering vid /REGLERSPÄRR = "0".
0.00rpm
0.000Amp
INGEN FRIGIVNING
Indikering vid ingen frigiven omformare
("FRIGIVNING/STOPP" = "0").
950.00rpm
0.990Amp
FRIGIVNING (VFC)
Indikering vid frigiven omformare.
ANM. 6:
FÖR STORT VÄRDE
(DEL)=Quit
FEL
9
IDRIFTTAGNING
132
Anmärkning
Felindikering
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Drift
Manöverenhet DBG60B
6.4.2
6
Displaymeddelanden
Displaymeddelanden på DBG60B (ca 2 s) eller på MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL
(kvitteringsbart meddelande):
Nr
Text DBG60B/SHELL
Beskrivning
1
OTILL. INDEX
Det index som adresserats via gränssnittet finns ej.
2
EJ INSTALLERAD
•
•
•
3
END.LÄSN.MÖJLIG
Försök har gjorts att ändra ett värde som endast kan läsas.
4
PARAM. SPÄRRAD
Parameterspärr P803 = "TILL", parametern kan inte ändras.
5
SETUP AKTIV
Försök har gjorts att ändra en parameter under pågående
fabriksinställning.
6
FÖR STORT VÄRDE
Försök har gjorts att mata in för stort värde.
7
FÖR LITET VÄRDE
Försök har gjorts att mata in för litet värde.
8
KRETSKORT SAKNAS
Tillvalskort saknas för vald funktion.
10
ENDAST VIA ST1
Manuell drift måste avslutas via X13:ST11/ST12 (RS485).
11
ENDAST PLINTAR
Manuell drift måste avslutas via TERMINAL (DBG60B eller UWS21B).
12
EJ TILLTRÄDE
Åtkomst till vald parameter vägras.
13
REGLERSP. KRÄVS
För den valda funktionen ska plint DIØØ "/reglerspärr" = "0" sättas.
14
FELAKTIGT VÄRDE
Försök har gjorts att mata in otillåtet värde
16
PARAM. EJ SPARAD
Spill i EEPROM-buffert p.g.a. t.ex. cyklisk skrivåtkomst. Parametern lagras
inte nätfrånkopplingssäkert i EEPROM.
17
OMFORMARE
FRIGIVEN
Försök har gjorts att utföra en funktion som inte är installerad.
Felaktig kommunikationstjänst har valts.
Manuell drift via otillåtet gränssnitt (t.ex. fältbuss) har valts.
-
--
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
•
•
Parametern som ska ändras kan endast ändras i statusen
"REGLERSPÄRR".
Försök har gjorts att övergå till manuell drift i frigivet läge.
133
Drift
Manöverenhet DBG60B
6
6.4.3
Funktioner i manöverenheten DBG60B
Knappfunktion
DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
247460747
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Kopieringsfunktion
i DBG60B
134
STOP-knapp
↑-knapp
RUN-knapp
OK-knapp
Kontextknapp
↓-knapp
.-knapp
±-knapp
Knapp 0 – 9
↔-knapp
Språkknapp
DEL-knapp
Stopp
Pil uppåt – till närmast övre menyrad
Start
OK, bekräfta inmatningen
Aktivering av snabbmeny
Pil nedåt – till närmast undre menyrad
Decimaltecken
Teckenbyte
Siffrorna 0 – 9
Menyval
Språkval
Radera senaste inmatning
Med manöverenheten DBG60B kan hela parameteruppsättningar kopieras från en
MOVITRAC® B till en annan MOVITRAC® B-apparat. Gör så här:
•
Välj menyalternativet "KOPIERA TILL DBG" i snabbmenyn. Bekräfta med
OK-knappen.
•
Kopiera och sätt manöverenheten på den andra omformaren.
•
Välj i snabbmenyn menyalternativet "KOPIERA TILL MC07B. Bekräfta med
OK-knappen.
•
Tryck sedan på RUN-knappen.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Drift
Manöverenhet DBG60B
Parameterläge
DBG60B
6
Ställ in parametrarna i parameterläget så här:
1. Aktivera snabbmenyn genom att trycka på kontextknappen. Menyalternativet "PARAMETER-LÄGE" står
överst.
PARAMETERLÄGE
VARIABELLÄGE
GRUNDVISNING
2. Starta parameterläget genom att trycka på OK. Därmed visas den första indikeringsparametern P000
"VARVTAL". Välj med ↑ eller ↓ parameterhuvudgrupperna 0 till 9.
P 000
VARVTAL
3. Välj med ↑ eller ↓ parameterhuvudgrupp. Den blinkande markören befinner sig under numret på parameterhuvudgruppen.
P 1.. BÖRVÄRDEN/
INTEGRATORER
4. Aktivera parameterundergruppen i parameterhuvudgruppen genom att trycka på knappen OK. Den blinkande markören flyttar sig ett steg åt höger.
P 1.. BÖRVÄRDEN/
INTEGRATORER
5. Välj med ↑ eller ↓ parameterundergrupp. Den blinkande markören står under vald underparametergrupp.
\ 13. VARVTALSRAMP 1
6. Aktivera parametern i parameterundergruppen genom
att trycka på knappen OK. Den blinkande markören
flyttar sig ett steg åt höger.
\ 13. VARVTALSRAMP 1
7. Välj parameter med ↑ eller ↓. Den blinkande markören
står under parameternumrets 3:e siffra.
\ 132
s
T11 UPP VÄNSTER
+0.13
REGLERSPÄRR
8. Tryck på OK för att starta inställningsläget för den
valda parametern. Markören står under parametervärdet.
\ 132
T11 UPP VÄNSTER
+0.13_
REGLERSPÄRR
s
9. Välj önskat parametervärde med ↑ eller ↓.
\ 132
T11 UPP VÄNSTER
+0.20_
REGLERSPÄRR
s
10. Bekräfta inställningen med OK och lämna inställningsläget med ↔. Den blinkande markören står åter under
parameternumrets 3:e siffra.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
upm
+0.0
REGLERSPÄRR
REGLERSPÄRR
REGLERSPÄRR
REGLERSPÄRR
REGLERSPÄRR
\ 132
s
T11 UPP VÄNSTER
+0.20
REGLERSPÄRR
135
Drift
Manöverenhet DBG60B
6
11. Välj en annan parameter med ↑ eller ↓ eller gå till
menyn med parameterundergrupperna med DEL.
\ 13. VARVTALSRAMP 1
REGLERSPÄRR
12. Välj med ↑ eller ↓ en annan underparametergrupp eller
gå med DEL till menyn för huvudparametergruppen.
P 1.. BÖRVÄRDEN/
INTEGRATORER
REGLERSPÄRR
13. Gå tillbaka till snabbmenyn med kontextknappen.
Väckningsparametrar
PARAMETERLÄGE
VARIABELLÄGE
GRUNDVISNING
Väckningsparametern visas först på displayen till DBG60B när apparaten slås på.
Vid leveransen (fabriksinställning) befinner sig väckningsparametern i grundvisning.
Väckningsparametrarna kan ställas in individuellt. Möjliga väckningsparametrar:
•
Parameter (→ Parameterläge)
•
Parametrar i användarmenyn (→ Användarmeny)
•
Grundvisning
Gör så här för att spara en väckningsparameter:
136
•
Välj först parameter i parameterläget.
•
Öppna via snabbmenyn menyalternativet "XXXX VÄCKN. PARAM.". Under "XXXX"
finns nu den valda väckningsparametern. Bekräfta med OK-knappen.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Service/fellista
Apparatinformation
7
Service/fellista
7.1
Apparatinformation
7.1.1
Felminne
7
Omformaren lagrar felmeddelandet i felminne P080. Omformaren lagrar ett nytt felmeddelande först efter kvittering av tidigare felmeddelande. Den lokala manöverenheten
visar senast inträffade fel. Därmed överensstämmer, vid dubbelfel, inte det värde som
lagras i P080 och det värde som visas på manöverenheten. Detta inträffar till exempel
vid F07 Överspänning i mellankretsen och därefter följande F34 Ramptimeout.
Vid tidpunkten för störningen lagrar omformaren följande information:
7.1.2
•
Inträffat fel
•
Status hos digitala ingångar / digitala utgångar
•
Omformarens driftstillstånd
•
Omformarstatus
•
Kylelementtemperatur
•
Varvtal
•
Utström
•
Aktiv ström
•
Apparatbelastning
•
Mellankretsspänning
Frånkopplingsreaktioner
Beroende på störningen finns det tre frånkopplingsreaktioner:
Omedelbart stopp/fel (omedelbart stopp med spärrning)
Denna felreaktion leder till omedelbar spärrning av slutsteget, med samtidig styrning
av bromsutgången så att en eventuell broms ansätts. "Störningsmeddelande" sätts
"Driftberedskapsmeddelande" försvinner.
Detta tillstånd kan elimineras endast med en explicit felåterställning.
Snabbstopp/fel (stopp med spärrning)
Denna felreaktion består i stopp av drivenheten längs en fördefinierad stoppramp
(P136/P146). Denna process tidsövervakas. Om drivenheten inte når start/stopp-varvtal
inom angiven tid övergår den till felstatus med spärrning av slutsteget och styrning av
bromsutgången så att en eventuell broms ansätts. Felmeddelandet F34 Ramptimeout
genereras. Det ursprungliga felmeddelande skrivs över. Om drivenheten når start/
stopp-varvtal övergår enheten till felstatus med bromsansättning och spärrning av slutsteget. Ett felmeddelande genereras och driftsklarsignalen försvinner.
Detta tillstånd kan elimineras endast med en explicit fel-reset.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
137
Service/fellista
Fellista (F00 – F113)
7
Snabbstopp/fel (stopp utan spärrning)
Felreaktionen motsvarar snabbstopp/fel men skillnaden är att omformaren inte tar tillbaka driftklarsignalen utan aktiverar störningsutgången.
Vid timeout RS485 / SBus:
Om omformaren styrs via ett kommunikationsgränssnitt (RS485 eller SBus) och om nätfrånkoppling/-återinkoppling har gjorts, fungerar ingen frigivningssignal förrän omformaren åter erhåller giltiga data via det gränssnitt som övervakas med timeout. När kommunikationen återupprättats kvitteras felmeddelandet automatiskt.
7.1.3
Återställning
Återställning av
grundapparat
Ett felmeddelande kvitteras genom:
Återställning av
manöverenhet
Ett felmeddelande kvitteras genom:
•
•
Återställning via ingångsplintar med en motsvarande tilldelad digital ingång. DIØØ är
från fabrik tilldelad felåterställning
Manuell återställning via manöverpanelen (knappen STOP/RESET).
Knappen STOP/RESET har högre prioritet än frigivning via plint eller gränssnitt.
Efter ett fel och programmerad felreaktion kan en återställning utföras med STOP/
RESET-knappen. Drivenheten är spärrad efter återställning. Drivenheten måste friges
med RUN-knappen.
Återställning av
gränssnitt
7.2
•
Manuell återställning i MOVITOOLS® MotionStudio/P840 Manuell återställning = Ja
eller med återställningsknappen i statusfönstret.
Fellista (F00 – F113)
Nr
Beteckning
Reaktion
Möjlig orsak
Åtgärd
00
Inget fel
–
–
–
01
Överström
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Kortslutning vid utgången
•
Avhjälp kortslutningen
•
Omkoppling på utgång
•
Omkoppling endast vid spärrat
slutsteg
•
För stor motor
•
Anslut mindre motor
•
Defekt slutsteg
•
Om felet inte kan åtgärdas,
kontakta SEW-service
•
Jordfel i motorn
•
Byt motor
•
Jordfel i omformaren
•
Byt MOVITRAC® B
•
Jordfel i motorkabeln
•
Åtgärda jordfel
•
Överström (se F01)
•
Se F01
03
138
Ett felmeddelande kvitteras genom:
Jordfel
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Service/fellista
Fellista (F00 – F113)
Nr
Beteckning
Reaktion
Möjlig orsak
Åtgärd
04
Bromschopper
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Generatorisk effekt för hög
•
Förläng retardationsrampen
•
Bromsmotståndskrets bruten
•
Kontrollera bromsmotståndets
kabel
•
Kortslutning i
bromsmotståndskrets
•
Avhjälp kortslutningen
•
För högresistivt bromsmotstånd
•
Kontrollera bromsmotståndets
tekniska data
•
Bromschopper defekt
•
Byt MOVITRAC® B
•
Jordfel
•
Åtgärda jordfel
Omedelbar
frånkoppling med
spärrning (endast
trefasomformare)
•
Fasbortfall
•
Kontrollera nätkabel
•
Nätspänning för låg
•
Kontrollera nätspänning
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
För hög mellankretsspänning
•
•
Förläng retardationsrampen
Kontrollera bromsmotståndets
kabel
Kontrollera bromsmotståndets
tekniska data
06
07
Nätfasbortfall
Överspänning i
mellankrets
•
•
08
09
10
11
Varvtalsövervakning
Idrifttagning
IPOS-ILLOP
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
Jordfel
•
–
•
Mekanisk överbelastning
•
•
•
•
Minska belastningen
Kontrollera strömbegränsningen
Förläng retardationsrampen
Öka inställd fördröjningstid
P5011)
•
Nätfasbortfall
•
Kontrollera nätfaserna
•
Motorfasbortfall
•
Kontrollera motorkabel och motor
•
Max varvtal för VFC-driftsätten
överskridet
•
Minska max varvtal
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Omformare ännu ej idrifttagen
•
Idrifttagning av omformare
•
Obekant motor vald
•
Välj annan motor
Stopp med låsning
Endast med IPOS
•
Felaktigt kommando har upptäckts vid programkörning
•
Kontrollera program
•
Felaktiga kommandon vid
programkörning
•
Kontrollera programkörning
•
Funktionen saknas/är ej implementerad i omformaren
•
Använd annan funktion
•
Termisk överlast på omformaren
•
Minska lasten och/eller säkerställ
tillräcklig kylning.
Om bromsmotståndet är integrerat i kylflänsen: Installera
bromsmotståndet externt
•
17
–
24
Systemstörning
25
EEPROM
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Stopp med låsning
•
Störning i omformarelektroniken,
ev. genom EMC-inverkan
•
•
Fel vid åtkomst till EEPROM
•
•
26
Extern plint
Åtgärda jordfel
Strömregulatorn arbetar vid fastlåsningsgränsen pga.:
Övertemperatur Stopp med låsning
Programmerbar
•
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Extern felsignal inläst via programmerbar ingång
•
7
Kontrollera jordanslutningar och
skärmningar och förbättra vid
behov
Om felet återkommer, kontakta
SEW-service
Återställ fabriksinställningen,
gör en återställning och ny
parameterinställning
Om felet återkommer, kontakta
SEW-service
Åtgärda felorsaken och programmera om plinten vid behov
139
Service/fellista
Fellista (F00 – F113)
7
Nr
Beteckning
Reaktion
Möjlig orsak
Åtgärd
31
TF/THutlösning
Stopp utan
spärrning
• Signalen "Driftklar" kvarstår
•
Motorn överhettad, TF har löst ut
•
•
•
Motorns TF inte anslutet eller
felanslutet
Avbrott i förbindelsen mellan
MOVITRAC® B och TF på motorn
Kontrollera anslutning/förbindelse mellan MOVITRAC® B
och TF
•
32
Spill,
IPOS-index
Stopp med låsning
•
Programmeringsfel som orsakar
internt spill.
•
Kontrollera och korrigera
tillämpningsprogrammet
34
Ramptimeout
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Inställd ramptid har överskridits
•
Förläng ramptiden
•
Om frigivning tas bort och omformaren överskrider snabbstoppramptiden t13 med en viss tid
meddelar omformaren felmeddelande F34
•
Förläng stoppramptiden
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Fel driftsätt har valts
Tillåten körning:
• U/f, VFC, VFC-lyft
Ej tillåten körning:
• Flygande start
• DC-broms
• Gruppdrift
•
Otillåten parametersats
•
Använd endast parametersats 1
•
Ingen ex e-motor idrifttagen
•
Ta ex e-motor i drift
•
Felaktig parameterinställning av
frekvenspunkterna
•
•
Frekvens A < frekvens B
Frekvens B < frekvens C
•
Felaktig parameterinställning av
strömgränserna
•
•
Strömgräns A < strömgräns B
Strömgräns B < strömgräns C
•
Otillåtet tillvalskort
•
Sätt i rätt tillvalskort
•
Börvärdeskälla, styrkälla eller
driftsätt för detta tillvalskort
otillåtet
•
•
•
•
Ställ in korrekt börvärdeskälla
Ställ in korrekt styrkälla
Ställ in korrekt driftsätt
Kontrollera parameter P120 och
P121
•
Nödvändigt tillval saknas
•
•
•
Kontrollera följande parametrar:
P121 för FBG11B
P120 och P642 för FIO12B
•
Frontmodul FIO21B matas inte
•
Ställ in P808 på "Till" eller mata
grundapparaten med extern 24 V
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Fel vid körning av
systemprogramvara
•
Kontrollera jordanslutningar och
skärmningar och förbättra vid
behov
Om felet återkommer, kontakta
SEW-service
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Stopp utan
låsning2)
•
Kommunikationen mellan PC och
omformare avbruten
•
Kontrollera förbindelsen mellan
omformare och PC
•
Kommunikationen med FSE24B
avbruten
•
•
Kontrollera spänningsmatningen
Kontrollera parameter P808
•
Apparatbelastning (I × t-värde)
för hög
•
•
•
Minska effektuttaget
Förläng rampen
Om detta inte är möjligt: Använd
en större omformare
35
36
37
38
43
44
140
Låt motorn svalna och återställ
felet
Driftsätt ex
e-skydd
Tillval saknas
Systemwatchdog
Systemprogramvara
RS485 timeout
Apparatbelastning
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Systemstörning
•
•
Kontrollera jordanslutningar och
skärmningar och förbättra vid
behov
Om felet återkommer, kontakta
SEW-service
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Service/fellista
Fellista (F00 – F113)
Nr
Beteckning
Reaktion
Möjlig orsak
Åtgärd
45
Initiering
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Fel vid initiering
•
Kontakta SEW-service
47
Systembuss 1
timeout
Stopp utan
spärrning2)
•
Fel vid kommunikation via
systembussen.
•
Kontrollera systembussförbindelsen
Kontrollera P808
Kontrollera spänningsmatningen
till FSE24B
Kontrollera EtherCAT®-kommunikationen när FSE24B är ansluten
•
•
•
77
IPOSkontrollord
Stopp med låsning
•
Systemstörning
•
Kontakta SEW-service
80
RAM-test
Omedelbar
frånkoppling
•
Internt apparatfel, RAM-minnet
defekt
•
Kontakta SEW-service
81
Startvillkor
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
Endast vid driftsätt
"VFC-lyftfunktion":
Omformaren kunde inte inprägla
erforderlig ström i motorn under förmagnetiseringstiden:
Motorns dimensioneringseffekt
för liten i förhållande till omformarens effekt
•
Kontrollera förbindelsen mellan
omformare och motor
Kontrollera idrifttagningsdata och
gör vid behov ny idrifttagning
Motorkabeln har för liten
ledararea
•
Kontrollera motorkabelns ledararea och öka den vid behov
•
•
82
84
94
97
Utgång öppen
Motorskydd
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
Stopp med låsning
•
7
Endast vid driftsätt
"VFC-lyftfunktion":
•
Avbrott i två eller alla
utgångsfaser
•
Kontrollera förbindelsen mellan
omformare och motor
•
Motorns dimensioneringseffekt
för liten i förhållande till omformarens effekt
•
Kontrollera idrifttagningsdata och
gör vid behov ny idrifttagning
•
För hög motorbelastning
•
•
•
•
Kontrollera P345/P346
IN-UL-övervakningen
Minska belastningen
Förläng rampen
Öka paustiderna
Kontakta SEW-service
Kontrollsumma
EEPROM
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
EEPROM defekt
•
Kopieringsfel
Omedelbar
frånkoppling
med spärrning
•
Parametermodulen avtagen vid
kopiering
Till-/frånslag under pågående
kopiering
Före felkvittering:
• Återgå till fabriksinställning eller
ladda komplett datapost från
parametermodulen
•
98
CRC Error
Flash
Omedelbar
frånkoppling
•
Internt apparatfel, flashminnet
defekt
•
Skicka in omformaren för
reparation
100
Oscillering/
varning
Felvisning
•
Oscilleringssensorn varnar (se
montage- och driftsinstruktionen
"Diagnosenhet DUV10A")
•
Fastställ orsaken till oscilleringen,
fortsatt drift möjlig tills F101
uppträder
101
Oscillering fel
Snabbstopp
•
Oscilleringssensorn meddelar fel
•
SEW-EURODRIVE rekommenderar att orsaken till oscilleringen
åtgärdas omgående
102
Olja/varning
Felvisning
•
Oljesensorn varnar
•
Planera ett oljebyte
103
Olja/fel
Felvisning
•
Oljesensorn meddelar fel
•
SEW-EURODRIVE rekommenderar att växellådsoljan byts ut
omgående
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
141
Service/fellista
Fellista (F00 – F113)
7
Nr
Beteckning
Reaktion
Möjlig orsak
Åtgärd
104
Olja/temperatur
Felvisning
•
Oljesensorn meddelar för hög
temperatur
•
•
Låt oljan svalna
Kontrollera att växelkylningen
fungerar korrekt
105
Olja/OK
Felvisning
•
Oljesensorn är inte driftklar
•
Kontrollera spänningsmatningen
till oljesensorn
Kontrollera oljesensorn och byt
vid behov
•
106
Bromsslitage
Felvisning
•
Bromsbelägget slitet
•
Byt bromsbelägg (se montageoch driftsinstruktionen till
motorerna)
110
Ex e-skydd
Nödstopp
•
Driftperioden under 5 Hz
överskriden
•
•
Kontrollera projekteringen
Förkorta driftperioden under 5 Hz
111
Systembuss
(SBus)-fel
Felnumret signalerar till EtherCAT®- eller fältbussmastern
att kommunikationen mellan FSE24B och MOVITRAC® B
är störd. MOVITRAC® B registrerar själv fel 47.
•
Kontrollera kontaktdonet FSE24B
113
Ledarbrott,
analog ingång
Programmerbar
•
Kontrollera ledningsdragningen
116
Fel i applikationsmodulen
Subfel:
14: Givarfel
29: Gränslägesbrytare nådd
42: Släpfel
78: Programvarumässig gränslägesbrytare nådd
•
Ledarbrott, analog ingång AI1
1) Varvtalsövervakningen ställs in genom att parameter P500/P502 och P501/P503 ändras. Om fördröjningstiden ställs in för lång kan lyftanordningar falla nedåt.
2) Ingen återställning nödvändig. När kommunikationen återupptas försvinner felmeddelandet.
142
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Service/fellista
SEW-elektronikservice
7.3
SEW-elektronikservice
7.3.1
24-timmarsservice
7
Ring till SEW 24-timmarsservice. Här svarar någon av SEW-EURODRIVEs serviceexperter dygnet runt, året runt.
Vi finns på telefonnummer 0703-44 49 55.
7.3.2
Skicka in för reparation
Om ett fel inte kan åtgärdas med egen personal, kontakta SEW-service.
Vid all kontakt med SEW-Service, vänligen ange alla siffrorna i apparatstatusen.
Serviceavdelningen vid SEW-EURODRIVE kan då ge effektivare hjälp.
Om apparaten skickas till tillverkaren ska följande anges:
7.4
•
Serienummer (se typskylten)
•
Typbeteckning
•
Kort tillämpningsbeskrivning (tillämpningstyp, styrning via plintar eller seriellt)
•
Ansluten motor (motorspänning, koppling Y eller D)
•
Beskrivning av felet
•
Omständigheterna då felet uppträder
•
Egna åsikter om felorsaken
•
Tidigare ovanligt uppträdande
Långtidsförvaring
Vid långtidsförvaring av apparaten, spänningssätt den under 5 minuter med ett intervall
på 2 år. Annars förkortas apparatens livslängd.
Procedur i händelse av försummat underhåll:
I omformaren finns elektrolytkondensatorer som åldras i spänningslöst tillstånd. Detta
kan medföra skador på elektrolytkondensatorerna om apparaten ansluts direkt till nätspänning efter en längre tids lagring.
Vid försummat underhåll rekommenderar SEW-EURODRIVE att nätspänningen långsamt ökas till sitt nominella värde. Detta kan t.ex. ske med hjälp av en reglertransformator, vars utspänning ställs in i enlighet med följande tabell. SEW-EURODRIVE
rekommenderar att spänningen ökas från 0 till det första steget inom några sekunder.
SEW-EURODRIVE rekommenderar följande steg:
400/500 V AC-apparater:
•
Steg 1: 350 V AC under 15 minuter
•
Steg 2: 420 V AC under 15 minuter
•
Steg 3: 500 V AC under 1 timme
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
143
Service/fellista
Återvinning
7
230 V AC-apparater:
•
Steg 1: 170 V AC under 15 minuter
•
Steg 2: 200 V AC under 15 minuter
•
Steg 3: 240 V AC under 1 timme
Efter denna regenerering kan apparaten omgående sättas i drift eller lagras ytterligare
med korrekt underhåll.
7.5
Återvinning
Följ gällande föreskrifter!
Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande
föreskrifter som t.ex.:
144
•
Elektronikskrot (kretskort)
•
Plast
•
Plåt
•
Koppar
•
Aluminium
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
8
Tekniska data
8.1
Grundapparatens tekniska data
8.1.1
CE-märkning, UL-godkännande och C-Tick
kVA
i
f
n
8
P Hz
CE-märkning
Frekvensomformare MOVITRAC® B uppfyller kraven enligt rådets direktiv 2006/95/EG.
Frekvensomformare MOVITRAC® B är avsedda för inbyggnad i maskiner och anläggningar. De uppfyller EMC-produktstandarden EN 61800-3 Varvtalsreglerade elektriska
drivsystem. Om installationsanvisningarna följs, uppfylls de gällande kraven för
CE-märkning av den kompletta CE-märkta maskinen/anläggningen i enlighet med
EMC-direktivet 2004/108/EG. Utförlig information om EMC-riktig installation finns i
dokumentet "Electromagnetic Compatibility in Drive Engineering" som kan beställas
från SEW-EURODRIVE.
Uppfyllande av gränsvärdesklasserna C2 och C1 har påvisats i specifika test. På begäran sänder SEW-EURODRIVE mer detaljerad information.
CE-märket på typskylten innebär överensstämmelse med lågspänningsdirektivet
2006/95/EG. På begäran översänds en kopia av försäkran om överensstämmelse.
UL-godkännande/CSA/GOST-R-certifikat/C-Tick
UL- och cUL-godkännande (USA) har tilldelats för följande MOVITRAC® B:
®
LISTED
US
•
230 V/enfas
•
230 V/trefas
•
400/500 V/trefas
cUL är likvärdigt med godkännande enligt CSA.
GOST-R-certifiering (Ryssland) har tilldelats apparatserien MOVITRAC® B.
C-Tick intygar uppfyllande av kraven enligt ACMA (Australian Communications and
Media Authority).
Apparaterna 1 × 230 V och 3 × 400 V är märkta med C-Tick.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
145
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
8.1.2
Allmänna tekniska data
Följande tekniska data gäller för alla frekvensomformare MOVITRAC® B, oberoende av
byggstorlek och effekt.
MOVITRAC® B
Alla byggstorlekar
Störningstålighet
Uppfyller EN 61800-3
Störemission vid EMC-riktig
installation
(på nätsidan)
Enligt gränsvärdesklass1)
• Byggstorlek 0 – 2: C2 utan ytterligare åtgärder
• Byggstorlek 0 – 5: C1 med passade filter/öppningsbara ferritringar
C1/C2 enligt EN 61800-3
Läckström
> 3,5 mA
Omgivningstemperatur âA
(till 60 °C med
strömreduktion)
•
230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 hk)/400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 hk)
Med överbelastbarhet (max. 150 % IN i 60 s):
ID = 100 % IN/fPWM = 4 kHz: -10 °C till +40 °C
Utan överbelastbarhet:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C till +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: -10 °C till +40 °C
ID = 125 % IN/fPWM = 4 kHz: -10 °C till +40 °C
•
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 hk)/400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 hk)
Med överbelastbarhet (max. 150 % IN i 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C till +40 °C
Utan överbelastbarhet:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C till +50 °C
ID = 100 % IN/fPWM = 8 kHz: 0 °C till +40 °C
ID = 125 % IN/fPWM = 4 kHz: 0 °C till +40 °C
•
Monteringsplåt vid "Cold Plate" < 70 °C
Nedstämpling för omgivningstemperatur (strömreduktion)
2,5 % IN per K vid 40 °C till 50 °C
3 % IN per K vid 50 °C till 60 °C
Klimatklass
EN 60721-3-3, klass 3K3
Lagringstemperatur
Transporttemperatur
–25 °C till +75 °C
–25 °C till +75 °C
Kylningstyp
Självkylning:
Kapslingsklass EN 60529
(NEMA 1)
Byggstorlek 0 – 3: IP20
Byggstorlek 4 – 5 effektanslutningar:
• IP00
• Med monterad plexiglaskåpa (medföljer) och monterad krympslang (medföljer ej):
IP10
230 V AC: ≤ 0,75 kW (1,0 hk)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 hk)
Separatkylning: 230 V AC: ≥ 1,1 kW (1,5 hk)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 hk)
(temperaturreglerad fläkt, aktiveringsgräns 45 °C)
Driftsätt
Kontinuerlig drift
Överspänningskategori
III enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Nätspänningstolerans
EN 50160: ±10 %
Föroreningsklass
2 enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Skydd mot mekaniskt aktiva
ämnen
3S1
Skydd mot kemiskt aktiva
ämnen
3C2
Tabellen fortsätter på nästa sida.
146
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B
Alla byggstorlekar
Installationshöjd
Upp till h ≤ 1000 m, inga begränsningar.
Vid h ≥ 1000 m gäller följande begränsningar:
• Från 1000 m till max. 4000 m:
– IN-reduktion med 1 % per 100 m
• Från 2000 m till max. 4000 m:
– Säker isolering av kraft- och elektronikplintar garanteras inte från 2000 m.
Externa åtgärder måste då vidtas (IEC 60664-1/EN 61800-5-1)
– Ett skydd mot överspänning som sänker spänningen från klass III till klass II
måste anslutas.
Mått
Enligt DIN ISO 276-v
Byggstorlek 0:
Begränsningar för kontinuerlig
drift med 125 % IN
•
•
•
Max. omgivningstemperatur âA: 40 °C
Ingen DIN-skenmontering/underbyggnadsmotstånd
Vid 1 × 230 V: Installera nätdrossel ND
1) För att EMC-gränsvärdesklassen ska uppfyllas krävs föreskriftenlig elektrisk installation. Observera den orderspecifika ritningen.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
147
8
kVA
i
8.1.3
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
Tekniska data MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC
Översikt över MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Nätanslutning 400/500 V/trefas
148
Byggstorlek
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
Effekt kW/hk
0,25/0,34
0,37/0,50
0,55/0,74
0,75/1,0
1,1/1,5
1,5/2,0
2,2/3,0
3,0/4,0
4,0/5,4
5,5/7,4
7,5/10
11/15
15/20
22/30
30/40
37/50
45/60
55/74
75/100
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 0XS/0,25/0,37 kW/0,34/0,50 hk
Alla mått anges i mm.
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (utan "säkerhetsstopp")
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
1)
INGÅNG
Nominell nätspänning
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
3 × 380 – 500 V AC
50/60 Hz ± 5 %
0,9 A AC
1,1 A AC
1,4 A AC
1,8 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
0,25 kW/0,34 hk
0,37 kW/0,50 hk
0,37 kW/0,50 hk
0,55 kW/0,74 hk
IN
IN 125
1,0 A AC
1,3 A AC
1,6 A AC
2,0 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBM_min
68 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Kylningstyp/kylluftbehov
35 W
40 W
Naturlig kylning/–
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
30 W
35 W
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
1,3 kg
1) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
149
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 0S/0,55/0,75/1,1/1,5 kW/0,74/1,0/1,5/2,0 hk
Alla mått anges i mm.
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer, standardapparat (-00)
Artikelnummer "säkerhetsstopp" (-S0)1)
0005-5A3-4-x0
0008-5A3-4-x0
0011-5A3-4-x0
0015-5A3-4-x0
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
INGÅNG2)
Nominell nätspänning
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
3 × 380 – 500 V AC
50/60 Hz ± 5 %
1,8 A AC
2,3 A AC
2,2 A AC
2,6 A AC
2,8 A AC
3,5 A AC
3,6 A AC
4,5 A AC
0,55 kW/0,74 hk
0,75 kW/1,0 hk
0,75 kW/1,0 hk
1,1 kW/1,5 hk
1,1 kW/1,5 hk
1,5 kW/2,0 hk
1,5 kW/2,0 hk
2,2 kW/3,0 hk
UTGÅNG
3 × 0 – Unät
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
IN
IN 125
2,0 A AC
2,5 A AC
2,4 A AC
3,0 A AC
3,1 A AC
3,9 A AC
4,0 A AC
5,0 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
Minsta tillåtna bromsmotståndsvärde
(4-kvadrantdrift)
RBW_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Kylningstyp/kylluftbehov
40 W
45 W
45 W
50 W
Naturlig kylning
Separatdriven
fläkt/12 m3/h
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
Mått
B×H×D
80 mm × 185 mm × 163,5 mm
Vikt
m
1,5 kg
1) Apparattyp MC07B...-S0 måste alltid matas med ett externt 24 V DC-nätaggregat.
2) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
150
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 0L/2,2/3,0/4,0 kW/3,0/4,0/5,4 hk
Alla mått anges i mm.
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer, standardapparat (-00)
Artikelnummer "säkerhetsstopp" (-S0)1)
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
INGÅNG2)
Nominell nätspänning
Unät
3 × 380 – 500 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
5,0 A AC
6,2 A AC
6,3 A AC
7,9 A AC
8,6 A AC
10,7 A AC
2,2 kW/3,0 hk
3,0 kW/4,0 hk
3,0 kW/4,0 hk
4,0 kW/5,4 hk
4,0 kW/5,4 hk
5,5 kW/7,4 hk
UTGÅNG
3 × 0 – Unät
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
IN
IN 125
5,5 A AC
6,9 A AC
7,0 A AC
8,8 A AC
9,5 A AC
11,9 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
68 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Kylningstyp/kylluftbehov
80 W
95 W
95 W
120 W
Naturlig kylning
125 W
180 W
Separatdriven
fläkt/18 m3/h
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm
2,1 kg
1) Apparattyp MC07B...-S0 måste alltid matas med ett externt 24 V DC-nätaggregat.
2) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
151
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
400/500 VAC/trefas/byggstorlek 2S/5,5/7,5 kW/7,4/10 hk
238 (9.37) *
105 (4.13)
234 (9.21)
325 (12.8)
335 (13.2)
70 (2.8)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
INGÅNG1)
Nominell nätspänning
Unät
3 × 380 – 500 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
11,3 A AC
14,1 A AC
14,4 A AC
18,0 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
5,5 kW/7,4 hk
7,5 kW/10 hk
7,5 kW/10 hk
11 kW/15 hk
IN
IN 125
12,5 A AC
15,6 A AC
16 A AC
20 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
Minsta tillåtna bromsmotståndsvärde (fyrkvadrantdrift)
RBW_min
47 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
220 W
290 W
290 W
370 W
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Separatdriven fläkt/80 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
Mått
B×H×D
105 mm × 335 mm × 238 mm
Vikt
m
5,0 kg
1) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
152
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
kVA
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 2/11 kW/15 hk
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
315 (12.4)
229 (9.02) *
335 (13.2)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
0110-5A3-4-00
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
828 527 6
INGÅNG1)
Nominell nätspänning
Unät
3 × 380 – 500 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
21,6 A AC
27,0 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
3 × 0 – Unät
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
11 kW/15 hk
15 kW/20 hk
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
IN
IN 125
24 A AC
30 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
22 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
400 W
500 W
Separatdriven fläkt/80 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
6 mm2/AWG10/1,5 Nm/13 lb in
Mått
B×H×D
130 mm × 335 mm × 229 mm
Vikt
m
6,6 kg
1) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
153
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 3/15/22/30 kW/20/30/40 hk
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
INGÅNG1)
Nominell nätspänning
3 × 380 – 500 V AC
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
50/60 Hz ± 5 %
28,8 A AC
36,0 A AC
41,4 A AC
51,7 A AC
54,0 A AC
67,5 A AC
15 kW/20 hk
22 kW/30 hk
22 kW/30 hk
30 kW/40 hk
30 kW/40 hk
37 kW/50 hk
UTGÅNG
3 × 0 – Unät
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
IN
IN 125
32 A AC
40 A AC
46 A AC
57,5 A AC
60 A AC
75 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
15 Ω
12 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
550 W
690 W
750 W
940 W
950 W
1250 W
Separatdriven fläkt/180 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
25 mm2/AWG4
25 mm2/AWG4
25 mm2/AWG4
3,5 Nm
200 mm × 465 mm × 251 mm
15 kg
1) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
154
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 4/37/45 kW/50/60 hk
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
1)
INGÅNG
Nominell nätspänning
3 × 380 – 500 V AC
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
50/60 Hz ± 5 %
65,7 A AC
81,9 A AC
80,1 A AC
100,1 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
37 kW/50 hk
45 kW/60 hk
45 kW/60 hk
55 kW/74 hk
IN
IN 125
73 A AC
91,3 A AC
89 A AC
111,3 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
6Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
1200 W
1450 W
1400 W
1820 W
Separatdriven fläkt/180 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
70 mm2/AWG00
14 Nm
280 mm × 522 mm × 250 mm
27 kg
1) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
155
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 5/55/75 kW/74/100 hk
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
INGÅNG1)
Nominell nätspänning
3 × 380 – 500 V AC
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
Inät 125
50/60 Hz ± 5 %
94,5 A AC
118,1 A AC
117 A AC
146,3 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
55 kW/74 hk
75 kW/100 hk
75 kW/100 hk
90 kW/120 hk
IN
IN 125
105 A AC
131 A AC
130 A AC
162 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
6Ω
4Ω
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Separatdriven fläkt/360 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
70 mm2/AWG00
14 Nm
280 mm × 610 mm × 330 mm
35 kg
1) Vid Unät = 3 × 500 V måste nät- och utströmmarna reduceras med 20 % i jämförelse med märkdata.
156
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
8.1.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tekniska data MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC
Översikt över MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Nätanslutning 230 V/trefas
Byggstorlek
0XS
0S
0L
1
2
3
4
Effekt kW/hk
0,25/0,34
0,37/0,50
0,55/0,74
0,75/1,0
1,1/1,5
1,5/2,0
2,2/3,0
3,7/5,0
5,5/7,4
7,5/10
11/15
15/20
22/30
30/40
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
157
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
230 V AC/trefas/byggstorlek 0XS/0,25/0,37 kW/0,34/0,50 hk
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (utan "säkerhetsstopp")
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
INGÅNG
Nominell nätspänning
Unät
3 × 200 – 240 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 1 × 230 V AC)
Inät
Inät125
1,6 A AC
1,9 A AC
2,0 A AC
2,4 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
0,25 kW/0,34 hk
0,37 kW/0,50 hk
0,37 kW/0,50 hk
0,55 kW/0,74 hk
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Kylningstyp/kylluftbehov
40 W
50 W
Naturlig kylning/–
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
158
35 W
40 W
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
1,3 kg
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
i
f
n
8
P Hz
230 V AC /trefas/byggstorlek 0S/0,55/0,75 kW/0,74/1,0 hk
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer, standardapparat (-00)
Artikelnummer "säkerhetsstopp" (-S0)1)
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
INGÅNG
Nominell nätspänning
Unät
3 × 200 – 240 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 1 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
2,8 A AC
3,4 A AC
3,3 A AC
4,1 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
0,55 kW/0,74 hk
0,75 kW/1,0 hk
0,75 kW/1,0 hk
1,1 kW/1,5 hk
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
50 W
60 W
Kylningstyp/kylluftbehov
60 W
75 W
Naturlig kylning/–
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
Mått
B×H×D
80 mm × 185 mm × 163,5 mm
Vikt
m
1,5 kg
1) Apparattyp MC07B...-S0 måste alltid matas med ett externt 24 V DC-nätaggregat.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
159
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
230 V AC/trefas/byggstorlek 0L/1,1/1,5/2,2 kW/1,5/2,0/3,0 hk
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer, standardutförande (-00)
Artikelnummer "säker teknik" (-S0)1)
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
INGÅNG
Nominell nätspänning
3 × 200 – 240 V AC
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
50/60 Hz ± 5 %
5,1 A AC
6,3 A AC
6,4 A AC
7,9 A AC
7,6 A AC
9,5 A AC
1,1 kW/1,5 hk
1,5 kW/2,0 hk
1,5 kW/2,0 hk
2,2 kW/3,0 hk
2,2 kW/3,0 hk
3,0 kW/4,0 hk
UTGÅNG
3 × 0 – Unät
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
75 W
90 W
Kylningstyp/kylluftbehov
90 W
110 W
Naturlig kylning
105 W
140 W
Separatdriven
fläkt/18 m3/h
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm
2,2 kg
1) Apparattyp MC07B...-S0 måste alltid matas med ett externt 24 V DC-nätaggregat.
160
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
kVA
i
f
n
8
P Hz
230 VAC/trefas/byggstorlek 1/3,7 kW/5,0 hk
*
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
0037-2A3-4-00
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
828 506 3
INGÅNG
Unät
3 × 200 – 240 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
Nominell nätspänning
12,9 A AC
16,1 A AC
UTGÅNG
3 × 0 – Unät
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
IN
IN 125
14,5 A AC
18,1 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
3,7 kW/5,0 hk
5,5 kW/7,4 hk
27 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
210 W
270 W
Separatdriven fläkt/40 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Plintar
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
Mått
B×H×D
105 mm × 315 mm × 173 mm
Vikt
m
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
3,5 kg
161
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
230 V AC/trefas/byggstorlek 2/5,5/7,5 kW/7,4/10 hk
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
INGÅNG
Nominell nätspänning
Unät
3 × 200 – 240 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
19,5 A AC
24,4 A AC
27,4 A AC
34,3 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
5,5 kW/7,4 hk
7,5 kW/10 hk
7,5 kW/10 hk
11 kW/15 hk
IN
IN 125
22 A AC
27,5 A AC
29 A AC
36,3 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
12 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
380 W
475 W
Separatdriven fläkt/80 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
162
300 W
375 W
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
4 mm2/AWG12/0,6 Nm/5 lb in
6 mm2/AWG10/1,5 Nm/13 lb in
Mått
B×H×D
130 mm × 335 mm × 229 mm
Vikt
m
6,6 kg
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
i
f
n
8
P Hz
230 V AC/trefas/byggstorlek 3/11/15 kW/15/20 hk
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
INGÅNG
Nominell nätspänning
3 × 200 – 240 V AC
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
50/60 Hz ± 5 %
40,0 A AC
50,0 A AC
48,6 A AC
60,8 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
11 kW/15 hk
15 kW/20 hk
15 kW/20 hk
22 kW/30 hk
IN
IN 125
42 A AC
52,5 A AC
54 A AC
67,5 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
7,5 Ω
5,6 Ω
PV
PV 125
580 W
720 W
720 W
900 W
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
Separatdriven fläkt/180 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
25 mm2/AWG4
3,5 Nm
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
200 mm × 465 mm × 251 mm
15 kg
163
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
230 V AC/trefas/byggstorlek 4/22/30 kW/30/40 hk
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (trefasnät)
Artikelnummer (med "säkerhetsstopp")
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
INGÅNG
Nominell nätspänning
3 × 200 – 240 V AC
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
50/60 Hz ± 5 %
72 A AC
90 A AC
86 A AC
107 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
22 kW/30 hk
30 kW/40 hk
30 kW/40 hk
37 kW/50 hk
IN
IN 125
80 A AC
100 A AC
95 A AC
118,8 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
3Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
1100 W
1400 W
1300 W
1700 W
Separatdriven fläkt/180 m3/h
Kylningstyp/kylluftbehov
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
70 mm2/AWG00
14 Nm
164
280 mm × 522 mm × 250 mm
27 kg
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
8.1.5
i
f
n
8
P Hz
Tekniska data MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC
Översikt över MOVITRAC® B
400 / 500 V
230 V
1 x 230 V
0XS
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
3
4
4
5
Nätanslutning 230 V/enfas
Byggstorlek
Effekt kW/hk
0XS
0,25/0,34
0,37/0,50
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
0S
0L
0,55/0,74
0,75/1,0
1,1/1,5
1,5/2,0
2,2/3,0
165
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
230 V AC/enfas/byggstorlek 0XS/0,25/0,37 kW/0,34/0,50 hk
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (enfasnät)
Artikelnummer (utan "säkerhetsstopp")
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
INGÅNG
Nominell nätspänning
Unät
1 × 200 – 240 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 1 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
4,3 A AC
5,5 A AC
6,1 A AC
7,5 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
0,25 kW/0,34 hk
0,37 kW/0,50 hk
0,37 kW/0,50 hk
0,55 kW/0,74 hk
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Kylningstyp/kylluftbehov
35 W
45 W
Naturlig kylning/–
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
166
30 W
35 W
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
4 mm2/AWG12/0,5 Nm/4 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
1,3 kg
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
i
f
n
8
P Hz
230 V AC/enfas/byggstorlek 0S/0,55/0,75 kW/0,74/1,0 hk
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med frontmodul FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (enfasnät)
Artikelnummer (utan "säkerhetsstopp")
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
INGÅNG
Nominell nätspänning
Unät
1 × 200 – 240 V AC
Nominell nätfrekvens
fnät
50/60 Hz ± 5 %
Nominell nätström
(vid Unät = 1 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
8,5 A AC
10,2 A AC
9,9 A AC
11,8 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
0,55 kW/0,74 hk
0,75 kW/1,0 hk
0,75 kW/1,0 hk
1,1 kW/1,5 hk
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Kylningstyp/kylluftbehov
45 W
50 W
50 W
65 W
Naturlig kylning/–
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
Plintar
4 mm2/AWG12/0,5 Nm/4 lb in
Mått
B×H×D
80 mm × 185 mm × 163,5 mm
Vikt
m
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
1,5 kg
167
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
230 V AC/enfas/byggstorlek 0L/1,1/1,5/2,2 kW/1,5/2,0/3,0 hk
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Med tillvalskort FSE24B +4 mm
MOVITRAC® MC07B (enfasnät)
Artikelnummer (utan "säkerhetsstopp")
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
INGÅNG
Nominell nätspänning
1 × 200 – 240 V AC
Unät
Nominell nätfrekvens
fnät
Nominell nätström
(vid Unät = 1 × 230 V AC)
Inät
Inät 125
50/60 Hz ± 5 %
13,4 A AC
16,8 A AC
16,7 A AC
20,7 A AC
19,7 A AC
24,3 A AC
UTGÅNG
Utspänning
UA
Rek. motoreffekt 100 % drift
Rek. motoreffekt 125 % drift
Pmot
Pmot 125
Nominell utström 100 % drift
Nominell utström 125 % drift
3 × 0 – Unät
1,1 kW/1,5 hk
1,5 kW/2,0 hk
1,5 kW/2,0 hk
2,2 kW/3,0 hk
2,2 kW/3,0 hk
3,0 kW/4,0 hk
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Skenbar uteffekt 100 % drift
Skenbar uteffekt 125 % drift
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Minsta tillåtna bromsmotstånd
(fyrkvadrantdrift)
RBW_min
27 Ω
ALLMÄNT
Förlusteffekt 100 % drift
Förlusteffekt 125 % drift
PV
PV 125
Kylningstyp/kylluftbehov
168
90 W
110 W
Naturlig kylning
105 W
132 W
Separatdriven
fläkt/18 m3/h
150 % IN i minst 60 sekunder
Strömbegränsning
Ledararea/åtdragningsmoment för plintar
70 W
90 W
Plintar
Mått
B×H×D
Vikt
m
4 mm2/AWG12/0,5 Nm/4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm
2,2 kg
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
8.1.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B elektronikdata
Funktion
Plint
Beteckning
Standard
Data
Börvärdesingång
(differentialingång)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
Digitala ingångar
X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12,6
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
Matningsspänning för
TF
X12:7
VOTF
Speciell karakteristik för TF enligt DIN EN 60947-8/
utlösningsvärde 3 kΩ
Hjälpspänningsutgång/extern
spänningsmatning2)
X12:8
24VIO
Hjälpspänningsutgång: U = 24 V DC, strömbelastbarhet Imax = 50 mA
Extern spänningsmatning:
U = 24 V DC –15 %/+20 % enligt EN 61131-2
se avsnittet Projektering/Extern spänningsmatning 24 V DC
Referensplint
X12:9
GND
Referenspotential för digitala- och analoga
signaler, skyddsjordpotential (PE)
Digitala utgångar
X13:1
X13:2
X13:3
GND
DO02
DO03
X13:4
GND
Reläutgång
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Säkerhetskontakt
Se kapitlet "MOVITRAC® B elektronikdata för funktionell säkerhet" (→ sid 170).
Plint-reaktionstider
Digitala in- och utgångsplintar uppdateras med intervallet 5 ms
Maximal ledararea
1,5 mm2 (AWG15) utan ledarhylsor
1,0 mm2 (AWG15) med ledarhylsor
Avisoleringslängd
X10/X12/X13: 5 mm
FSC11B/12B/FIO11B/21B/FSE24B: 7 mm
Åtdragningsmoment
X10/X12/X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B/FIO11B/21B/FSE24B: 0,22 – 0,25 Nm
+10 V, Imax = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA/4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
upplösning 10 bit, avläsningscykel 1 ms, precision
±100 mV, 200 μA
GND = referenspotential för digitala- och analoga
signaler, skyddsjordpotential (PE)
felåterställning
höger/stopp
vänster/stopp
frigivning/stopp
n11/n21
n12/n22
Broms från
Driftklar
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, avläsningscykel 5 ms,
PLC-kompatibel
Signalnivå enligt EN 61131-2 typ 1 eller typ 3:
• 11 – 30 V → 1/kontakt sluten
•
–3 till +5 V → 0/kontakt öppen
• X12:2/DI01 fast tilldelad med höger/stopp
• X12:5/DI04 kan användas som frekvensingång
• X12:6/DI05 kan användas som TF-ingång
PLC-kompatibel, tillslagstid 5 ms,
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
Kortslutningssäker, inmatningshållfast upp till
30 V
GND = referenspotential för digitala- och analoga
signaler, skyddsjordpotential (PE)
Gemensam reläkontakt
Slutande
Öppnande
Belastbarhet: Umax = 30 V, Imax = 800 mA
1) X12:2/DI01 fast tilldelad med höger/stopp
2) Apparattyp MC07B...-S0 måste alltid matas med extern spänning.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
169
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Grundapparatens tekniska data
P Hz
DC-24 V-effektbehov för stöddrift 24 V
Byggstorlek
Effektbehov
grundapparat1)
0 MC07B..-00
DBG60B
FIO11B
Fältbusstillval2)3)
DHP11B3)
DHE21B/
41B3)
FSE24B
1W
2W
3,4 W
4,5 W
8,5 W
1,2 W
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
1) Inklusive FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A/USB11A). Observera belastningen på de digitala
utgångarna med ytterligare 2,4 W per 100 mA.
2) Fältbusstillvalen är: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) De här tillvalen måste ALLTID matas externt.
8.1.7
MOVITRAC® B elektronikdata för funktionell säkerhet
Säkerhetsingång X17 för apparater med inbyggd funktionell säkerhet:
Plint
Beteckning
X17:1
GND: Referensspänning för X17:2
X17:2
VO24: UOUT = 24 V DC, endast för matning av X17:4 på samma apparat,
matning av andra apparater är inte tillåten
X17:3
SOV24: Referensspänning för DC+24 V-ingången "STO" (säkerhetskontakt)
X17:4
SVI24: DC+24 V-ingång "STO" (säkerhetskontakt)
Tillåten ledararea
En ledare per plint: 0,75 – 1,5 mm2 (AWG21 – 15)
Två ledare per plint: 0,75 – 1,0 mm2 (AWG21 – 17)
Åtdragningsmoment
•
•
Min. 0,22 Nm
Max. 0,25 Nm
Byggstorlek
Min.
Typ
Max.
19.2 V DC
24 V DC
30 V DC
Säkerhetsrelaterad 24 Vspänningsmatning
–
–
Effektförbrukning X17:4
0S/0L
27 µF
3W
1
270 µF
5W
2/2S
270 µF
3
270 µF
4
270 µF
8W
5
270 µF
10 W
0
–
–
–
20 ms
1–5
–
–
–
100 ms
Tid från det att den säkerhetsanslutna 24 V-matningen till
MOVITRAC® B frånkopplats
tills pulsmönstret på slutsteget
tswitch off frånkopplas
Tid för återstart
170
Ingångskapacitet
–
–
6W
7,5 W
200 ms
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
8.2
Tekniska data för tillbehör och tillval
8.2.1
Manöverenheter
kVA
Enkel
manöverenhet
FBG11B
Artikelnummer: 1820 635 2
Beskrivning
Frontmodulen FBG11B kan användas för enkel diagnos och idrifttagning.
i
f
n
8
P Hz
[1]
9007199279701003
[1] Lysdiodsindikering
Funktioner
Utrustning
•
Visning av processvärden och status
•
Avläsning av felminne och felåterställning
•
Indikering och inställning av parametrar
•
Parameterbackup och överföring av parametersatser
•
Lätthanterlig idrifttagningsmeny för motorer från SEW och från andra tillverkare.
•
Manuell styrning av MOVITRAC® B
•
7-segmentsindikering med 5 tecken/6 knappar/8 symboler/börvärdesväljare
•
Val mellan kort och lång meny
•
Kan monteras på omformaren (under drift)
•
Kapslingsklass IP20 (EN 60529)
•
Lampindikering när IPOS®-programmet är igång
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
171
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Avancerad manöverenhet DBG60B
Beskrivning
MOVITRAC® levereras som grundapparat utan manöverenheten DBG60B, men kan
som tillval kompletteras. MOVITRAC® 07B kan styras med en avancerad manöverenhet
från och med DBG60B firmware 13.
Manöverenhet
Språk
Artikelnummer
DBG60B-01
DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL
(tyska/engelska/franska/italienska/spanska/portugisiska/
holländska)
1820 403 1
DBG60B-02
DE/EN/FR/FI/SV/DA/TR
(tyska/engelska/franska/finska/svenska/danska/turkiska)
1820 405 8
DBG60B-03
DE/EN/FR/RU/PL/CS
(tyska/engelska/franska/ryska/polska/tjeckiska)
1820 406 6
DBG60B-04
DE/EN/FR/ZH
(tyska/engelska/franska/kinesiska)
1820 850 9
Dörrinbyggnadssats1)
Beskrivning (= leveransomfattning)
Inbyggnadskapsling för DBG60B (IP65)
Förlängningskabel DKG60B, 5 m (20 ft)
Artikelnummer
DBM60B
•
•
Förlängningskabel
Beskrivning (= leveransomfattning)
Artikelnummer
DKG60B
•
•
817 583 7
Längd 5 m (20 ft)
Skärmad kabel med 4 ledare
824 853 2
1454354443
1) Manöverenhet DBG60B ingår inte i leveransen utan måste beställas separat.
Funktioner
Utrustning
172
•
Visning av processvärden och status
•
Statusindikering för digitala in- och utgångar
•
Avläsning av felminne och felåterställning
•
Indikering och inställning av drift- och serviceparametrar
•
Säkerhetskopiering och överföring av parametersatser till andra MOVITRAC® B
•
Lättförståelig idrifttagningsmeny
•
Manuell styrning av MOVITRAC® B
•
Belyst klartextdisplay, upp till sju språk kan väljas
•
Tangentbord med 21 tangenter
•
Anslutning via förlängningskabel DKG60B (5 m) möjlig
•
Kapslingsklass IP40 (EN 60529)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
TIPS
Tillvalet manöverenhet DBG60B ansluts till frontmodulen kommunikation
FSC11B/12B, FSE24B eller FIO11B/FIO21B. När DBG60B används kan inte
MOVITRAC® B anslutas samtidigt via RS485.
Följande bild visar mekaniska mått i mm (tum).
135 (5.31)
Måttritning för
DBG60B
45 (1.8)
18 (0.71)
1454357771
Mått i mm (tum)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
173
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Inbyggnadskapsling DBM60B/DKG60B för DBG60B
Beskrivning
För separat montering av manöverenheten DBG60B (t.ex. i elkåpets dörr) kan tillvalet
DBM60B användas. Tillvalet DBM60B består av ett inbyggnadskapsling med kapslingsklass IP65 och 5 m (20 ft) förlängningskabel DKG60B.
Artikelnummer
•
DBM60B08248532
•
DKG60B08175837
Måttritning
DBM60B/DKG60B
Följande bild visar mekaniska mått i mm (tum).
16
.0)
.15)
67 (2
.6)
139 (5.47)
(1
26
54 (2
151 (5.94)
Ø4 (0.2)
3)
(0.6
R5
1454360843
Mått i mm (tum)
174
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
Parametermodul UBP11A
18028939
Artikelnummer
823 933 9
Beskrivning
•
Spara data från omformaren i parametermodulen
•
Spara data från parametermodulen i omformaren
•
Indikera driftstatusen
•
Lysdiodernas betydelse:
– Grön: Data finns
– Blinkar grönt: Dataöverföring pågår
– Gul: Inga data finns
– Röd: Kopieringsfel
OBS!
Parametermodulen UBP11A ansluts till frontmodulen kommunikation FSC11B/12B,
FSE24B eller FIO11B/FIO21B. När UBP11A används kan inte MOVITRAC® B
anslutas samtidigt via RS485.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
175
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Börvärdesväljare MBG11A
Artikelnummer
822 547 8
Beskrivning
•
Börvärdesväljaren MBG11A har två knappar och en display. Den används för fjärrstyrning av varvtalet mellan -100 % och +100 % nmax (P302).
•
Upp till 31 MOVITRAC® B kan styras samtidigt (broadcasting).
•
Börvärdesväljaren MBG11A måste användas med frontmodul FSC11B/12B eller
FIO11B.
Alla mått anges i mm.
[1]
[1]
5)
[2]
[2]
60 ((2.4))
88 (3.5)
)
(2.8
38
(1.
M4
70
28 (1.1)
Mått och
anslutning
[1]
[1]
90 (3
(3.5)
56 (2.2)
68 (2.7)
RS-
RS+
24V
MBG11A
186412427
[1] Gängat hål på baksidan
[2] Fästhål för M4-skruvar
Tekniska data
Artikelnummer
822 547 8
Inspänning
24 V DC ± 25 %
Strömbehov
ca 70 mA
Börvärdesupplösning
1%
Seriellt gränssnitt1)
RS485 för anslutning av max. 31 omformare MOVITRAC® (max. 200 m,
9600 baud)
Kapslingsklass
IP65
Omgivningstemperatur
-15 °C till +60 °C
Mått
90 mm × 70 mm × 38 mm
1) med integrerat dynamiskt termineringsmotstånd
176
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Gränssnittsomvandlare
Gränssnittomvandlare UWS11A
OBS!
UWS11A måste användas med FSC11B/12B eller FIO11B.
Artikelnummer
822 689 X
Beskrivning
Med tillvalet UWS11A omvandlas RS232-signaler, exempelvis från en dator, till
RS485-signaler. RS485-signalerna kan sedan överföras till RS485-gränssnittet på
MOVITRAC®.
Tillvalet UWS11A kräver matning med DC 24 V (Imax = 50 mA DC).
RS232-gränssnitt
UWS11A och datorn kopplas samman med en vanlig seriell gränssnittkabel (skärmad!).
RS485-gränssnitt
Via RS485-gränssnittet på UWS11A kan max. 32 MOVITRAC® kopplas samman för
kommunikation [totalt max. 200 m kabellängd]. Det finns inbyggda, fasta termineringsmotstånd och därför får inga externa termineringsmotstånd anslutas!
Tillåten ledararea: 1 ledare per plint 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 ledare per plint 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
Måttritning
UWS11A
24V
RS+
RS-
X2:RS-232
X1:RS-485
1
2
3
4
5
75 (3.0)
1
2
3
4
5
UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)
68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939
Mått i mm (tum)
Tillvalet UWS11A monteras i apparatskåpet på en skena (EN 50022-35 × 7,5).
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
177
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Tekniska data
UWS11A
Artikelnummer
822 689 X
Omgivningstemperatur
0 °C till 40 °C
Lagringstemperatur
–25 °C till +70 °C (enl. EN 60721-3-3, klass 3K3)
Kapslingsklass
IP20
Spänningsmatning
24 V DC (Imax = 50 mA)
Strömförbrukning
max. 50 mA DC
Vikt
150 g
Mått
83 mm × 75 mm × 22,5 mm
Gränssnittomvandlare UWS21B
OBS!
UWS21B måste användas med FSC11B/12B, FSE24B eller FIO11B/21B.
178
Artikelnummer
1820 456 2
Beskrivning
Med tillvalet UWS21B omvandlas RS232-signaler, exempelvis från en dator, till RS485signaler. RS485-signalerna kan sedan överföras till tillvalsplats XT på MOVITRAC® B.
RS232-gränssnitt
UWS21B och datorn kopplas samman med en vanlig seriell gränssnittkabel (skärmad!).
RS485-gränssnitt
UWS21B och MOVITRAC® B kopplas samman med en vanlig seriell gränssnittkabel
och RJ10-kontaktdon.
Leveransomfattning
I leveransen av tillvalet UWS21B ingår följande komponenter:
•
Apparat UWS21B
•
Seriell gränssnittskabel med 9-poligt D-sub-hylsdon och 9-poligt D-sub-kontaktdon
för anslutning UWS21B – dator.
•
Seriell gränssnittskabel med 2 RJ10-kontaktdon för anslutning UWS21B –
MOVITRAC® B.
•
CD-ROM med programmet MOVITOOLS® MotionStudio
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
Måttritning
UWS21B
kVA
i
f
n
8
P Hz
96 (3.8)
25 (0.98)
43 (1.7)
90 (3.5)
1454854283
Mått i mm (tum)
Tekniska data
UWS21B
Artikelnummer
1 820 456 2
Omgivningstemperatur
0 °C till 40 °C
Lagringstemperatur
–25 °C till +70 °C (enl. EN 60721-3-3, klass 3K3)
Kapslingsklass
IP20
Vikt
300 g
Mått
96 mm × 43 mm × 25 mm
Gränssnittomvandlare USB11A
OBS!
USB11A måste användas med FSC11B/12B, FSE24B eller FIO11B/21B.
Artikelnummer
824 831 1
Beskrivning
Med tillvalet USB11A kan en stationär eller bärbar dator (PC) med USB-gränssnitt
anslutas till tillvalsplatsen XT på MOVITRAC® B. Gränssnittomvandlare USB11A stöder
USB 1.1 och USB 2.0.
USB11A – dator
(PC)
Sammankoppling av USB11A och PC utförs med en konventionell skärmad USB-kabel,
typ USB A-B.
RS485-gränssnitt
USB11A och MOVITRAC® B kopplas samman med en vanlig seriell gränssnittkabel och
RJ10-kontaktdon.
MOVITRAC® –
USB11A
MOVITRAC® B och USB11A kopplas samman med en seriell gränssnittkabel och RJ10kontaktdon.
Leveransomfattning
I leveransen av tillvalet USB11A ingår följande komponenter:
•
Gränssnittomvandlare USB11A
•
USB-anslutningskabel för anslutning av USB11A – dator (PC)
•
Seriell gränssnittskabel med 2 RJ10-kontaktdon för anslutning MOVITRAC® B –
USB11A.
•
CD-ROM med drivrutiner och programmet MOVITOOLS® MotionStudio
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
179
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Måttritning
Mått i mm (tum)
25 (0.98)
92.5 (3.64)
43 (1.7)
90 (3.0)
1454863115
Mått i mm (tum)
Tekniska data
USB11A
180
Artikelnummer
824 831 1
Omgivningstemperatur
0 till 40 °C
Lagringstemperatur
–25 °C till +70 °C (enl. EN 60721-3-3, klass 3K3)
Kapslingsklass
IP20
Vikt
300 g
Mått
92,5 mm x 43 mm x 25 mm
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
8.2.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Frontmoduler
På MOVITRAC® B finns det två tillvalsplatser för moduler som kan realisera en mängd
funktioner.
OBS!
Modulerna kan bara anslutas till respektive tillvalsplats.
Endast en modul per tillvalsplats kan anslutas (modulerna FIO11B, FSC11B/12B och
FSE24B monteras på samma plats och kan alltså inte användas samtidigt).
A
B
3818921227
Tillvalsplats A är reserverad för FBG11B.
Tillvalsplats B kan användas för en av följande moduler:
•
FSC11B/12B
•
FSE24B
•
FIO11B/21B
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
181
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Analogmodul FIO11B
Artikelnummer: 1820 637 9
Beskrivning
Analogmodul FIO11B utökar grundapparaten med följande gränssnitt:
•
Börvärdesingång
•
analog utgång
•
RS485-gränssnitt
X44
FIO11B
X45 X40
HL
12345
9007199490009355
182
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
Elektronikdata analogmodul FIO11B
Funktion
Plint
Beteckning
Data
Börvärdesingång1)
X40:1
X40:2
AI2: Spänningsingång
GND: Referensspänning
–10 till +10 V
Ri > 40 kΩ
Upplösning 10 bit
Avläsningscykel 5 ms
Precision ±100 mV, 200 μA
Analog utgång/
alternativt som
strömutgång eller
spänningsutgång
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Referensspänning
AOV1: Spänningsutgång
AOC1: Strömutgång
0 – 10 V/Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Upplösning 10 bit
Avläsningscykel 5 ms
Kortslutnings- och inmatningssäker upp till 30 V
Belastningsresistans RL ≤ 750 Ω
Precision ±100 mV, 200 μA
Servicegränssnitt
X44
RJ10
Servicegränssnitt
EIA-standard, 9, kBaud
Anslutning: Bara för serviceändamål, uteslutande för
punkt-till-punkt-anslutning
Max. kabellängd 3 m
RS485-gränssnitt
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referensspänning
EIA-standard, 9,6 kBaud, max. 32 deltagare
Max. kabellängd 200 m
Fast installerat dynamiskt termineringsmotstånd
X44
RJ10
Servicegränssnitt
Anslutning: Bara för serviceändamål, uteslutande för
punkt-till-punkt-anslutning
Max. kabellängd 3 m
X44 och X45 är parallellkopplade i FIO11B.
1) Om börvärdesingången inte används ska den kopplas till GND. Annars ställs en uppmätt inspänning på –1 till +1 V in.
Plintarean för alla plintar i FIO11B är:
•
1,5 mm2 (AWG15) utan ledarhylsor
•
1,0 mm2 (AWG15) med ledarhylsor
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
183
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Digitalmodul FIO21B
Artikelnummer 1822 541 1
Beskrivning
Digitalmodul FIO21B utökar grundapparaten med följande gränssnitt:
•
7 ytterligare digitala ingångar DI10 – DI16
•
RS485-servicegränssnitt
•
CAN-baserad systembuss SBus (listade protokoll: MOVILINK®, CANopen)
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931
Elektronikdata digitalmodul FIO21B
Funktion
Plint
Beteckning
Data
Digitala ingångar
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, avläsningscykel 5 ms, PLC-kompatibel
Signalnivå enligt EN 61131-2 typ 1 eller typ 3:
• 11 till 30 V: Kontakt sluten
• –3 till +5 V: Kontakt öppen
Fabriksinställning = "Utan funktion"
Servicegränssnitt
X44
RJ10
Servicegränssnitt
EIA-standard, 9, kBaud
Anslutning: Bara för serviceändamål, uteslutande för
punkt-till-punkt-anslutning
Max. kabellängd 3 m
Systembuss SBus
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: Referensspänning
CAN-buss enligt CAN-specifikation 2.0, del A och B
Överföring enligt ISO 11898, max. 64 deltagare
Bussterminering med medföljande 120 Ω-motstånd mellan
SC11 och SC12 möjlig
Plintarean för alla plintar i FIO21B är:
184
•
1,5 mm2 (AWG15) utan ledarhylsor
•
1,0 mm2 (AWG15) med ledarhylsor
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
Kommunikationsmodul FSC11B
Artikelnummer: 1820 716 2
Kommunikationsmodulen FSC11B är kommunikationsgränssnittet utåt för MOVITRAC®
B för kommunikation med PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, datorn eller manöverenheten. Följande gränssnitt finns:
Beskrivning
•
RS485
•
CAN-baserad systembuss (SBus) (protokoll: MOVILINK®/CANopen)
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451
Elektronikdata kommunikationsmodul FSC11B
Funktion
Plint
Beteckning
Data
Systembuss
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referensspänning
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Referensspänning
24VIO: Hjälpspänning/
Extern spänningsmatning
CAN-buss enligt CAN-specifikation 2.0, del A och B, överföringsteknik
enligt ISO 11898, max. 64 deltagare, termineringsmotstånd (120 Ω)
anslutningsbart via DIP-omkopplare S1
Servicegränssnitt
X44
RJ10
Servicegränssnitt
EIA-standard, 9, kBaud
Anslutning: Bara för serviceändamål, uteslutande för
punkt-till-punkt-anslutning
Max. kabellängd 3 m
RS485gränssnitt
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referensspänning
EIA-standard, 9,6 kBaud, max. 32 deltagare
Max. kabellängd 200 m
Fast installerat dynamiskt termineringsmotstånd
Plintarean för alla plintar i FSC11B är:
•
1,5 mm2 (AWG15) utan ledarhylsor
•
1,0 mm2 (AWG15) med ledarhylsor
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
185
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Kommunikationsmodul FSC12B
Artikelnummer: 1824 045 3
X46
0012
S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27
18240453.51
CTS
S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X46
ON
X45
S1
CTS
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
ON
S2
1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211
Beskrivning
Kommunikationsmodulen FSC12B är kommunikationsgränssnittet utåt för MOVITRAC®
B för kommunikation med PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, datorn eller manöverenheten. Följande gränssnitt finns:
•
RS485
•
CAN-baserad systembuss (SBus) (protokoll: MOVILINK®/CANopen)
Med DIP-omkopplarna kan följande kommunikationsparametrar ställas in:
•
Profil (MOVILINK®, CANopen)
•
Baudrate
•
Adress
I motsats till kommunikationsmodulen FSC11B kan CAN-adressen ställas in fast med
FSC12B. Inställning i programmet behövs inte. Vid apparatbyte kan adressen behållas.
186
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
Elektronikdata kommunikationsmodul FSC12B
Funktion
Plint/omk
opplare
Beteckning
Data
Systembuss
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referensspänning
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referensspänning
24VIO: Hjälpspänning/
Extern spänningsmatning
CAN-buss enligt CAN-specifikation 2.0, del A och B, överföringsteknik
enligt ISO 11898, max. 64 deltagare, termineringsmotstånd (120 Ω)
anslutningsbart via DIP-omkopplare S1:8 (baksida)
Servicegränssnitt
X44
RJ10
Servicegränssnitt
EIA-standard, 9, kBaud
Anslutning: Bara för serviceändamål, uteslutande för
punkt-till-punkt-anslutning
Max. kabellängd 3 m
RS485gränssnitt
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referensspänning
EIA-standard, 9,6 kBaud, max. 32 deltagare
Max. kabellängd 200 m
Fast installerat dynamiskt termineringsmotstånd
DIP-omkopplare
S2
Adress
Digitalkodad: 1:20; 2:21; 3:22
Exempel: Adress 9: S2:1 och S2:4 = ON
Godkänt adressområde:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)
S1
S1:1 CAN-profil
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 termineringsmotstånd
OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Baudrate: exakt 1 baudrate får väljas
S1:6 – S1:7
• F1 och F2 är reserverade och får inte ändras
S1:8 kopplar 120 Ω busstermineringen mellan CAN high och CAN low
Plintarean för alla plintar i FSC12B är:
•
1,5 mm2 (AWG15) utan ledarhylsor
•
1,0 mm2 (AWG15) med ledarhylsor
Alla DIP-omkopplare är förinställda på OFF. Detta gäller värdena som är inställda i parameter P88.
Om ingen eller flera Baudrate ställs in med DIP-omkopplare S1:2 – S1:5 används
Baudrate som är inställd i parameter P884.
Om en ogiltig adress ställs in med DIP-omkopplare S2 gäller de inställda adresserna i
parameter P881 och P886.
Exempel på ogiltiga adresser:
•
Adress > 63 i MOVILINK®-profilen (S1:1 = OFF) eller
•
adress > 127 eller adress = 0 i CANopen-profilen (S1:1 = ON)
FSC12B kan användas från MOVITRAC®-firmware 1822 5632.11.
Kommunikation via CAN är inte möjlig med äldre firmwareversioner.
SEW-EURODRIVE rekommenderar att programmet MOVITOOLS® MotionStudio
fr.o.m. version 5.80 används.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
187
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
EtherCAT®-modul FSE24B
Artikelnummer: 1824 006 2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
X44
Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215
ON
S1
FSE24B
S2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
FSE24B
ON
RUN
ERR
SYS-F
X47 X30 IN X30 OUT
X47
EtherCAT
X30 IN
24V IO: 1
Gnd: 2
X47
RS485 servicegränssnitt
IN
X30
•
Ethercat
EtherCAT®
18240062.52
•
0013
Kommunikationsmodulen EtherCAT® FSE24B utökar grundapparaten med följande
gränssnitt:
FSE24B
Beskrivning
OUT
1 2
®
X30 OUT
3833591435
Kommunikationsmodulen finns även som gatewayutförande DFE24B.
Elektronikdata EtherCAT® FSE24B
Funktion
Plint
Beteckning
Data
EtherCAT
X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)
Ingående och utgående
EtherCAT®-anslutning
•
•
•
Servicegränssnitt
X44
RJ10
Servicegränssnitt
EIA-standard, 9, kBaud
Anslutning: Bara för serviceändamål,
uteslutande för punkt-till-punkt-anslutning
Max. kabellängd 3 m
Extern spänningsmatning
X47:1
X47:2
24 V IO
GND
•
•
®
•
Fast Ethernet (100 MBaud, helduplex)
Auto Crossing
IEC 61158, IEC 61784-2
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
X47 försörjer FSE24B och MOVITRAC® B
med 24 V
FSE24B kan även försörjas via
MOVITRAC® B
DIP-omkopplarna S1 och S2 kan användas för att ställa in en digitalkodad apparat-ID
som kan läsas av i MOVITOOLS® MotionStudio, parametergrupp P09. (bussdiagnos) i
parameterträdet. Apparat-ID kan även läsas av i index 10497, subindex 3.
För att de utökade diagnosparametrarna i parametergrupp P09. ska kunna visas i parameterträdet krävs programmet MOVITOOLS® MotionStudio version 5.70 eller senare.
188
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
8.2.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Fältbussanslutning
Fätbussgränssnitt DFP21B för PROFIBUS
Artikelnummer: 1820 962 9
1823 840 8 som sats med passande skruvar.
Beskrivning
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan frekvensomformaren MOVITRAC® B
tillsammans med tillvalet DFP21B anslutas till överordnade automationssystem via
PROFIBUS DP och DP-V1.
Följ dokumentet "Fältbussgränssnitt DFP21B PROFIBUS DP-V1" vid installationen.
Elektronikdata
Tillval DFP21B
DFP21B
Extern spänningsmatning via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W
PROFIBUS-protokollvarianter
PROFIBUS DP och DP-V1 enl. IEC 61158
Automatisk hastighetsdetektering
9,6 kBaud – 12 MBaud
Anslutningssätt
•
•
Bussterminering
Ej integrerad, måste realiseras med lämpligt PROFIBUSkontaktdon med inkopplingsbara termineringsmotstånd.
Stationsadress
1 – 125, kan ställas in via DIP-omkopplare
GSD-filnamn
SEW_6009.GSD
DP-ID-nummer
6009hex = 24585dec
Användarspecifika parametersättningsdata
(Set-Prm-UserData)
•
•
DP-konfigurationer för
DDLM_Chk_Cfg
Se dokumentet "Fältbussgränssnitt DFP21B PROFIBUS DP-V1".
Diagnosdata
Standarddiagnos 6 byte
RUN
X30
BUS
FAULT
20
21
22
23
24
25
26
AS
0
Med 9-poligt D-sub-kontaktdon
Stifttilldelning enligt IEC 61158
Längd 3 byte
Hex-parameterinställning 00,00,00
1
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
189
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Fätbussgränssnitt DFS11B för PROFIBUS/PROFIsafe
Artikelnummer: 1821 183 6
1823 863 7 som sats med passande skruvar.
Beskrivning
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan frekvensomformaren MOVITRAC® B
tillsammans med tillvalet DFS11B anslutas till överordnade automationssystem via
PROFIBUS DP med PROFIsafe.
Följ dokumentet "Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe" vid
installationen.
Elektronikdata
Tillval DFS11B
•
Extern spänningsmatning via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W
PROFIBUS-protokollvarianter
PROFIBUS DP och DP-V1 enl. IEC 61158
Automatisk hastighetsdetektering
9,6 kBaud – 12 MBaud
Anslutningssätt
•
•
Bussterminering
Ej integrerad, måste realiseras med lämpligt PROFIBUSkontaktdon med inkopplingsbara termineringsmotstånd.
Stationsadress
1 – 125, kan ställas in via DIP-omkopplare
F-adress
1 – 1022, kan ställas in via DIP-omkopplare
GSD-filnamn
SEW_6009.GSD
DP-ID-nummer
6009hex = 24585dec
Användarspecifika parametersättningsdata
(Set-Prm-UserData)
•
•
DP-konfigurationer för
DDLM_Chk_Cfg
Se dokumentet "Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1
med PROFIsafe".
Diagnosdata
Standarddiagnos 6 byte
Med 9-poligt D-sub-kontaktdon
Stifttilldelning enligt IEC 61158
Längd 3 byte
Hex-parameterinställning 00,00,00
OBS!
PROFIsafe-gränssnitt används för att realisera säkerhetsrelaterade applikationer.
Se dokumentet "Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe".
190
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
Fätbussgränssnitt DFD11B för DeviceNet
Beskrivning
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan frekvensomformaren MOVITRAC® B
tillsammans med tillvalet DFD11B anslutas till överordnade automationssystem via det
öppna och standardiserade fältbussystemet DeviceNet.
Följ dokumentet "Fältbussgränssnitt DFD11B DeviceNet" vid installationen.
Elektronikdata
Tillval DFD11B
Extern spänningsmatning via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W
Kommunikationsprotokoll
Master-Slave Connection-Set enligt DeviceNet-specifikationen,
version 2.0
Antal processdataord
Inställbart via DIP-omkopplare:
• 1-24 processdataord vid polled I/O
• 1-4 processdataord vid bit strobe I/O
Baudrate
125, 250 eller 500 kBaud, inställbart med DIP-omkopplare
Busskabellängd
För Thick Cable enligt DeviceNet-specifikationen 2.0 bilaga B:
• 500 m vid 125 kBaud
• 250 m vid 250 kBaud
• 100 m vid 500 kBaud
Överföringsnivå
ISO 11 98 – 24 V
Anslutningssätt
•
•
5-polig Phönix Kombicon-plint
Stifttilldelning enligt DeviceNet-specifikationen
MAC-ID
•
•
0-63, kan ställas in med DIP-omkopplare
Max. 64 deltagare
Tjänster som
stöds
•
•
•
Polled I/O
Bit strobe I/O
Explicit Messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Återställning
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set
Namn på EDS-fil
SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
191
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Fältbussgränssnitt DFE24B för EtherCAT®
Beskrivning
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan frekvensomformaren MOVITRAC® B
tillsammans med tillvalet DFE24B anslutas till överordnade automationssystem via
EtherCAT®.
Följ dokumentet "Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT®" vid installationen.
Istället för DFE24B kan även frontmodulen FSE24B (→ sid 188) användas. Den har fler
funktioner och kräver ingen FSC11B. Per MOVITRAC® B-apparat krävs en FSE24B.
Elektronikdata
Tillval DFE24B
192
Extern spänningsmatning via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W
Standarder
IEC 61158, IEC 61784-2
Baudrate
100 MBaud helduplex
Anslutningssätt
2 × RJ45 (8 × 8 modular jack)
Bussterminering
Ej integrerat eftersom busstermineringen aktiveras automatiskt.
OSI Layer 1/2
Ethernet II
Stationsadress
Inställning via EtherCAT®-mastern (indikeras med P093)
XML-filens namn
SEW_DFE24B.xml
Vendor-ID
0x59 (CANopenVendor ID)
EtherCAT®service
•
•
CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
Fältbussgränssnitt DFE32B för PROFINET IO RT
Beskrivning
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan frekvensomformaren MOVITRAC® B
tillsammans med tillvalet DFE32B anslutas till överordnade automationssystem via
PROFINET IO RT.
Följ dokumentet "Fältbussgränssnitt DFE32B PROFINET IO" vid installationen.
Elektronikdata
Tillval DFE32B
Extern spänningsmatning via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W
Applikationsprotokoll
•
•
•
PROFINET IO (Ethernet-frames med framekod 8892hex) för
styrning och parameterinställning av frekvensomformaren.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) för diagnos med
webbläsare.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokoll som används
av MOVITOOLS® MotionStudio.
Portnummer som
används
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet-tjänster
•
•
ARP
ICMP (ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Baudrate
100 MBaud vid fullduplex
Anslutningssätt
2 × RJ45 med intern switch och Auto Crossing
Adressering
4 byte IP-adress och/eller MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Tillverkarkod
(Vendor-ID)
010Ahex
GSD-filnamn
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ååååmmdd.xml
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
193
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Fätbussgränssnitt DFS21B för PROFINET/PROFIsafe®
Beskrivning
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan frekvensomformaren MOVITRAC® B
tillsammans med tillvalet DFS21B anslutas till överordnade automationssystem via
PROFINET IO RT med PROFIsafe.
Följ dokumentet "Fältbussgränssnitt DFS21B PROFINET med PROFIsafe" vid
installationen.
Elektronikdata
Tillval DFS21B
Extern spänningsmatning via X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W
Applikationsprotokoll
•
•
•
•
PROFINET IO (Ethernet-frames med framekod 8892hex) för
styrning och parameterinställning av frekvensomformaren.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) för diagnos med
webbläsare.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokoll som används
av MOVITOOLS® MotionStudio.
Portnummer som
används
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet-tjänster
•
•
ARP
ICMP (ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Baudrate
100 MBaud vid fullduplex
Anslutningssätt
2 × RJ45 med intern switch och Auto Crossing
Adressering
4 byte IP-adress och/eller MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
F-adress
1 – 1022, kan ställas in via DIP-omkopplare
Tillverkarkod
(Vendor-ID)
010Ahex
GSD-filnamn
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ååååmmdd.xml
OBS!
PROFIsafe-gränssnitt används för att realisera säkerhetsrelaterade applikationer.
Se dokumentet "Fältbussgränssnitt DF21B PROFINET med PROFIsafe".
194
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
Fältbussgränssnitt DFE33B för EtherNet/IP och Modbus/TCP
Beskrivning
Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan frekvensomformaren MOVITRAC® B
tillsammans med tillvalet EtherNet/IP DFE33B anslutas till överordnade automationssystem via EtherNet/IP.
Följ dokumentet "Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP" vid installationen.
Elektronikdata
Tillval DFE33B
DFE33B
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W
Applikationsprotokoll
•
•
•
xx xx xx xx
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
Extern spänningsmatning
ETHERNET/IP
•
EtherNet/IP (Industrial Protocol) eller Modbus/TCP för
styrning och parameterinställning av omformaren.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) för diagnos med
webbläsare.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokoll som
används av MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) för automatisk
tilldelning av adressparametrar.
Portnummer som
används
•
•
•
•
•
•
44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67/68 DHCP
Ethernet-tjänster
•
•
ARP
ICMP (ping)
ISO/OSI-Layer 1/2
ISO/OSI-Layer 4/5
•
•
Ethernet II
TCP/IP och UDP/IP
Automatisk hastighetsdetektering
10/100 MBaud
Anslutningssätt
2 × RJ45 med intern switch och Auto Crossing
Adressering
4 byte IP-adress och/eller MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)
Tillverkarkod
(Vendor-ID)
•
•
Hjälpmedel för
idrifttagning
Programvarupaketet ® MotionStudio fr.o.m. version 5.40
Firmware-version
för MOVITRAC® B
Ingen särskild firmwarestatus krävs.
Namn på EDS-fil
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
195
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Fältbussgateway
Fältbussgateways omvandlar standardfältbussar till SEW-SBus. Upp till 8 omformare
kan kontaktas via en gateway.
Styrningen (PLC eller dator) och frekvensomformaren MOVITRAC® B överför processdata som t.ex. kontrollord och varvtal via fältbussen. För att MOVITRAC® B ska kunna
anslutas till fältbussgateways krävs kommunikationsmodulen FSC11B/12B. Den
behövs även när gateway integreras i omformaren. Modulen FIO11B kan inte användas
för anslutning.
Även andra SEW-apparater (t.ex. multiomformare MOVIDRIVE®) kan anslutas till fältbussen via SBus.
Gatewayfunktionen finns i två olika utföranden:
•
Integrerad i omformaren: DF..B fältbussgränssnittet är monterat i MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
MOVITRAC® B
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351335435
•
I egen kapsling: DF..B fältbussgränssnittet är monterat i ett UOH11B-kapsling.
MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351336971
196
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
OBS!
Om ett fältbussgränssnitt är monterat i MOVITRAC® B från fabrik är SBus-adressen
P881 inställd på "1".
I MOVITRAC® B utan fältbussgränssnitt är SBus-adressen P881 inställd på "0".
För anslutning till fältbussar finns det gateway för följande bussystem.
Buss
Egen kapsling
Integrerad i omformaren1)
PROFIBUS
DFP21B/UOH11B
MC07B... /FSC11B/12B/DFP21B
DeviceNet
DFD11B/UOH11B
MC07B... /FSC11B/12B/DFD11B
EtherCAT®2)
DFE24B/UOH11B
MC07B... /FSC11B/12B/DFE24B
PROFINET
DFE32B/UOH11B
MC07B... /FSC11B/12B/DFE32B
EtherNet/IP + Modbus/TCP
DFE33B/UOH11B
MC07B... /FSC11B/12B/DFE33B
®
DFS11B/UOH11B
MC07B... /FSC11B/12B/DFS11B
PROFINET/PROFIsafe®
DFS21B/UOH11B
MC07B... /FSC11B/12B/DFS21B
PROFIBUS/PROFIsafe
1) Ingen integrering i omformare med byggstorlek 0XS.
2) Alternativt kan även MOVITRAC® B anslutas till ett EtherCAT®-nätverk via frontmodul FSE24B.
Till MOVITRAC® B med inbyggt tillvalskort medföljer en anslutningskabel för SBus.
När gateway matas via MOVITRAC® B måste MOVITRAC® B matas med 24 V DC via
plint X12.8 och X12.9.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
197
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Funktionsprincip
Fältbussgateways har standardiserade gränssnitt. Anslut underordnade MOVITRAC®
B-apparater till fältbussgateway via apparatsystembussen (SBus).
Vy framifrån
MOVITRAC® B/UOH11B
Beskrivning
H1
H2
Funktion
Lampa H1 (röd)
Systemfel (bara för gatewayfunktion)
Lampa H2 (grön)
Reserverad
X24 X-terminal
RS485-gränssnitt för diagnos med dator
och MOVITOOLS® MotionStudio
X24
Alla mått anges i mm.
185 (7.28)
28 (1.1)
257.5 (10.14)
234.5 (9.232)
4.5 (0.18)
224 (8.82)
5.5 (0.22)
Måttritning UOH
22.5 (0.886)
30 (1.2)
100 (3.94)
9007199470367499
198
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
8.2.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Styrenhet MOVI-PLC®
Apparatutföranden
Styrningen MOVI-PLC® finns i olika utföranden, som skiljer sig i fråga om modulerna i
de olika biblioteken. Se dokumentet "Styrning MOVI-PLC®" vid installationen.
Apparatutförande MOVI-PLC®
Beskrivning
MOVI-PLC®
basic
Styrning MOVI-PLC® basic
MOVI-PLC®
advanced
DHP11B-T0
1)
DHP11B-T1
Teknikutförande I ger som tillägg till utförande T0 möjlighet till bl.a.
kamstyrning och synkronkörning
DHP11B-T21)
Teknikutförande II ger som tillägg till utförande T1 möjlighet till bl.a.
handling
DHE21B/41B
Samma funktion som MOVI-PLC® basic men med stora effektreserver
och höghastighetsgränssnitt.
1) Utförande T1 och T2 kan bara användas i kombination med MOVITRAC® B. Kontakta SEW-EURODRIVE.
Beskrivning
Med styrningen MOVI-PLC® basic DHP11B erbjuder SEW-EURODRIVE fritt programmerbara styrsystem enligt IEC 61131-3 och PLCopen.
Tillvalet DHP11B är inbyggt från fabrik (inte i byggstorlek 0XS) eller i en egen kapsling
UOH. Det här tillvalet får endast monteras av SEW-EURODRIVE.
Styrningen MOVI-PLC® DHP11B.. har ett PROFIBUS DP-V1 slavgränssnitt, 2 SBusgränssnitt (CAN), RS485 och 8 digitala in-/utgångar, varav 5 är interruptkompatibla.
DHP11B kan styra 12 apparater (MOVIDRIVE®, MOVITRAC®, MOVIMOT®) samtidigt.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
199
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
MOVI-PLC® basic DHP11B
Elektronikdata MOVI-PLC® basic DHP11B:
Statusvisning
Lysdioder för
• Spänningsmatning I/O
• Firmware
• Program
• PROFIBUS
• Systembussar
Fältbuss
•
•
•
•
•
•
PROFIBUS DP och DPV1 enl. IEC 61158
Automatisk baudrateavkänning för 9.6 kBaud till 12 MBaud
Realisera bussterminering med passande kontaktdon
GSD-fil SEW_6007.GSD
DP-ID-nummer 6007hex (24579dec)
Maximalt 32 processdata
Systembuss
•
2 systembussar (CAN) för styrning av 12 omformare och
CANopen I/O-moduler
CAN skift 2 (SCOM cykliskt, acykliskt) eller över
SEW-MOVILINK®-protokollet
Baudrate: 125 kBaud – 1 MBaud
Extern bussanslutning
Adressområde: 0 – 127
•
•
•
•
Konstruktion
Via RS485, PROFIBUS och systembussar
Paneldrift
Via RS485
Anslutningssätt
•
•
•
Digitala in-/
utgångar
8 I/O enl. IEC 61131-2, kan konfigureras som in- eller utgång,
varav 5 interruptkompatibla.
Minne
•
•
•
Program: 512 kByte
Data: 128 kByte
Retain: 24 kByte
Hjälpmedel för
idrifttagning
•
Programmeringsspråk
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Bibliotek för optimering av omformarstyrningen)
•
200
PROFIBUS: 9-poligt D-sub-kontaktdon enligt IEC 61158
Systembussar och I/O: pluggbara plintar
RS485: RJ10
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Elektronikdata MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Tillval DHE21B/41B
Artikelnummer
•
Tillval DHE21B: 1823 607 3
Tillval DHE41B: 1821 160 7
Elektrisk matning
•
X26: U = 24 V DC (–15 %/+20 %)
DGND måste jordas (PELV)
Effektförbrukning: Pmax = 8.5 W
Imax = 600 mA
X31: Digitala in- och utgångar måste matas separat med 24 V DC
•
•
•
Potentialnivåer
Tillvalet DHE21B/41B har följande potentialnivåer:
• Potential för styrning/CAN 1/COM1
• Potential COM2
• Potential för digitala in- och utgångar
• Potential för systembuss CAN 2
Minne
• Retain-data: 32 kByte
• Systemvariabler (Retain): 8 kByte
Programminne:
• DHE21B: 2 Mbyte (för tillämpningsprogram, inkl. IEC-bibliotek)
• DHE41B: 6 Mbyte (för tillämpningsprogram, inkl. IEC-bibliotek)
Dataminne:
• DHE21B: 4 Mbyte (för IEC-applikation)
• DHE41B: 8 Mbyte (för IEC-applikation)
1455764363
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
201
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Tillval DHE21B/41B
Systembuss CAN 2
X32:1 – X32:3
Systembuss CAN 1
X33:1 – X33:3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ethernet 1
X36
Systembuss, reserverad
Ethernet 2
X37
•
•
USB
RS485-gränssnitt
COM1/2
X34:1 – X34:4
SD-minneskort
Konstruktion
TCP/IP
Anslutningsmöjligheter: Konstruktions-PC, annat styrsystem, intranet
USB 1.0 för anslutning av en konstruktions-PC- (under framtagning)
•
•
•
•
•
•
•
202
Systembuss CAN 1 och CAN 2 enligt CAN-specifikation 2.0, del A och B,
överföringsteknik enligt ISO 11898
Systembuss CAN 2 är galvaniskt isolerad
Max 64 deltagare per CAN-systembuss
Max 64 SCOM Transmit-objekt/32 Receive-objekt per CAN-systembuss
Adressområde 0 – 127
Baudrate: 125 kBaud – 1 MBaud
Om X32 eller X33 avslutar bussen måste ett termineringsmotstånd (120 Ω) anslutas
externt
Kontaktdon X32 eller X33 kan tas ur utan att systembussen bryts.
Systembussen kan användas i skikt 2 (SCOM cykliskt, acyklisk) eller i enlighet med
SEW-MOVILINK®-protokollet
För anslutning av en operatörsterminal DOP11A/B eller en växelmotor med integrerad
frekvensomformare MOVIMOT®
I/O-standard, 57,6/9,6 kBaud, max. kabellängd 200 m totalt
Fast installerat dynamiskt termineringsmotstånd
PC-läsbart
Innehåller:
– Firmware
– IEC-Program
– Data
Minst 128 MB minne
Utföranden, artikelnummer och funktioner:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Funktioner: Förvaltning, varvtalsreglering, positionering, t.ex. med mappen
MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Funktioner: dessutom t.ex. kamstyrning, elektronisk växel, nockstyrning
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Funktioner: dessutom t.ex. hantering
Konfigurering sker via ett av följande gränssnitt:
• Ethernet 2 (X37)
• Under framtagning: USB (X35)
Alla SEW-komponenter som är anslutna till styrningen MOVI-PLC® advanced DHE41B kan
konstrueras via styrningen MOVI-PLC® advanced DHE41B.
Styrningen MOVI-PLC® advanced DHE41B kan inte konstrueras via omformaren.
• Programmet MOVITOOLS® MotionStudio med PLC-editor
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
P Hz
Styrteknik
Styrteknik hos SEW-EURODRIVE består av en skalbar modul med styrenheter, som
antingen programmeras i IEC 61131-3 eller konfigureras i färdiga applikationsmoduler
(CCU). Styrenheterna kan antingen integreras direkt i apparaten som tillvalskort eller som
kompaktstyrning (UOH-kapsling) i valfri SEW-drivelektronik. SEW-EURODRIVE rekommenderar klasserna basic och standard för MOVITRAC® B, eftersom de passar för applikationer med koordinerade enaxlade rörelser med upp till 16 axlar.
Fritt programmeringsbar Motion
Control-styrning
(MOVI-PLC®)
Med SD-kort av typen OMH41B kan styrenheten användas som fritt programmeringsbar
Motion Control-styrning MOVI-PLC®. MOVI-PLC® är en serie programmeringsbara
Motion Control-styrningar. Produkten ger snabb och effektiv automatisering av drivsystemlösningar, liksom logisk styrning och sekvensstyrning med programmeringsspråk
enligt IEC 61131-3.
•
MOVI-PLC® är heltäckande genom sin optimerade styrning av alla omformare från
SEW, och genom att det är enkelt att uppgradera till större MOVI-PLC®-enheter
eftersom programmen är konsekventa.
•
MOVI-PLC® är skalbar med sina olika maskinvaruplattformar (standard, advanced
etc.) och modulära programvarukoncept (bibliotek för många tillämpningar).
•
MOVI-PLC® är kraftfull med sina många funktioner (t.ex. Kamskiva, Synkronisering)
och förmåga att styra krävande tillämpningar, som hanteringssystem.
Effektklass
MOVI-PLC®
standard
Styrningen DH.21B ger samordnade enaxliga rörelser och integrering av externa in- och
utgångar samt Drive Operator Panel (DOP). Därmed är tillvalet DH.21B lämplig både
som styrmodul och som fristående styrsystem för maskiner av medelhög komplexitet.
Konfigureringsbar
applikationsstyrenhet (CCU)
Med SD-kort av typen OMC41B kan styrenheten användas som konfigureringsbar applikationsstyrenhet (CCU). Endast standardiserade applikationsmoduler som skapats av
SEW-EURODRIVE kan användas. Applikationsmodulerna kan snabbt och enkelt tas i
drift med grafisk konfiguration. Ett definierat processdatagränssnitt ger tillgång till den
här funktionen i en överordnad styrning. Idrifttagningen underlättas av en processdatamonitor med styrdrift.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
8
203
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Effektklass CCU
standard
Effektklassen CCU standard gäller för applikationsmoduler med enaxelfunktion och
medellånga reaktionstider. Max. 16 axlar kan anslutas till en konfigureringsbar applikationsstyrenhet. Följande applikationsmoduler finns och kan tas i drift med verktyget
"AxisConfigurator":
•
Varvtalsinställning
•
Nockpositionering
Apparatutföranden
Som tillvalskort
Som
kompaktstyrning i
UOH-kapsling
Dokumentation till
MOVI-PLC®
204
Tillvalskort
Beskrivning
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Styrenhet standard
DHE21B-T0
Styrenhet med integrerat Ethernet-gränssnitt (protokoll UDP, TCP/IP) för automatisering av koordinerade enaxliga rörelser. USB-gränssnitt för konstruktion
och SD-kort för enkel dataadministrering.
Tillvalskort
Beskrivning
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Styrenhet standard
DHE21B-T0
Styrenhet med integrerat Ethernet-gränssnitt (protokoll UDP, TCP/IP) för automatisering av koordinerade enaxliga rörelser. USB-gränssnitt för konstruktion
och SD-kort för enkel dataadministrering.
Styrenhet DHF21B-T0
Som DHE21B men med fältbusslavgränssnitten Profibus och DeviceNet.
Styrenhet DHR21B-T0
Som DHE21B men med Industrial Ethernet-gränssnitten PROFINET, Ethernet IP
och Modbus TCP.
Mer information om funktion, projektering och tekniska data finns i följande dokument:
•
Handboken "Styrenhet DHE21B/DHF21B/DHR21B (standard), DHE41B/DHF41B/
DHR41B (advanced)"
•
Handboken "Styrning MOVI-PLC® basic DHP11B.."
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
8.2.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Switchat matningsdon UWU52A
Tekniska data
Switchat matningsdon UWU52A
Måttritning
Artikelnummer
188 181 7
Inspänning
1 × 110 – 240 V AC
Spänningsområde
95 – 265 V AC, 110 – 300 V DC
Frekvens
50/60 Hz
Maximal tomgångsström
40 mA AC
Nominell inström
vid 1 × 110 V AC
vid 1 × 230 V AC
1,04 A AC
0,63 A AC
Utspänning
24 V DC (-1 %/+3 %)
Nominell utström
vid 40 °C
vid 55 °C
2,5 A DC
2,0 A DC
Restvågighet
< 50 mV
Störspänning
< 120 mV
Förlusteffekt
< 5,5 W
Vikt
0,23 kg
Arbetstemperatur
0 °C till +55 °C (kondens ej tillåten)
Kapslingsklass
IP20 (EN 60529)
Skyddsklass
I
Anslutning
Skruvplintar för kabelarea 0,20 – 2,5 mm2 (AWG24 – AWG13)
Åtdragningsmoment 0,4 – 0,5 Nm
Alla mått anges i mm.
109 (4.29)
38 (1.5)
76 (3.0)
101 (3.98)
EN 60715TM35
4 (0.2)
269954187
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
205
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
8.2.7
Nätåtermatning
För generatoriskt arbetande MOVITRAC® B-omformare från byggstorlek 2 i fyrkvadrantdrift kan istället för bromsmotstånd nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A användas. Detta kräver ett försörjningsnät med hög effekt. Mer information finns i systemhandboken "Nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR60A/61B och motorväxelriktare
MDX62B" som kan beställas hos SEW-EURODRIVE.
MOVIDRIVE® MDR60A försörjer likspänningsmellankretsen för anslutna MOVIDRIVE®multiomformare vid motordrift med elektrisk kraft från nätet och återmatar kraft från likspänningsmellankretsen till nätet vid generatorisk drift.
UL-godkännande
®
US
LISTED
Skydds- och övervakningsfunktioner
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00 och MDR60A0750-503-00
är UL- och cUL-godkända. cUL är likvärdigt med godkännande enligt CSA. MOVIDRIVE®
MDR60A1320-503-00 är inte UL- eller cUL-godkänd.
•
Övervakning och skydd mot termisk överbelastning.
•
Registrering av nätavbrott inom en näthalvvåg.
•
Skydd mot överspänning.
9007200709048587
206
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
Nätåtermatningsenhetens
egenskaper i
jämförelse med
omformare med
bromsmotstånd
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Energibalans: Generatorisk kraft återmatas till nätet och omvandlas inte till förlustvärme.
•
Enklare installation när flera omformare används (nät- och bromsmotståndsanslutningar). Ett bromsmotstånd krävs dock för reglerat stopp vid nätstörning.
•
Tar mindre plats i elskåpet och kräver lägre fläkteffekt. Hittills måste bromsmotståndet monteras i elskåpet.
Allmänna tekniska data
Nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A
0150-503-00 (byggstorlek 2)
0370-503-00 (byggstorlek 3)
0750-503-00 (byggstorlek 4)
Störningstålighet
Uppfyller EN 61800-3
Störemission vid EMC-riktig installation
Uppfyller EN 61800-3:
• med nätfilter NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• med nätfilter NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• med nätfilter NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• med nätfilter NF150-503 (MDR60A0750-503-00)
Omgivningstemperatur âU
Nedstämpling pga. omgivningstemperatur
0 °C till +40 °C
IN-reducering: 3 % IN per K till max. 60 °C
Klimatklass
EN 60721-3-3, klass 3K3
Lagringstemperatur
1)
âL
–25 °C till +70 °C (EN 60721-3-3, klass 3K3)
Kylningstyp (DIN 51751)
Extern kylning
(temperaturreglerad fläkt, aktiveringsgräns 50 °C)
Kapslingsklass
EN 60529
(NEMA1)
IP20
IP20
IP00 (kraftplintar)
IP10 (kraftplintar)
• med monterat, seriemässigt medföljande plexiglasskydd
• med monterad krympslang (ingår ej)
IP20
• med monterat beröringsskydd DLB11B
byggstorlek 2
byggstorlek 3
byggstorlek 4
Driftsätt
Kontinuerlig drift (EN 60149-1-1 och 1-3)
Överspänningskategori
III enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Föroreningsklass
2 enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Installationshöjd
Vid h ≤ 1000 m, inga begränsningar.
Vid h ≥ 1000 m gäller följande begränsningar:
• Från 1000 m till max. 4000 m:
– IN-reduktion med 1 % per 100 m
• Från 2000 m till max. 4000 m:
– Säker isolering av kraft- och elektronikplintar garanteras inte från 2000 m.
Externa åtgärder måste då vidtas (IEC 60664-1/EN 61800-5-1)
– Ett skydd mot överspänning som sänker spänningen från klass III till
klass II måste anslutas.
1) Vid långtidsförvaring ska nätspänning kopplas in i minst 5 minuter med ett intervall på 2 år eftersom apparatens livslängd annars kan
förkortas.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
207
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Tekniska data MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 byggstorlek 2 och byggstorlek 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardutförande
Med målade kretskort
Artikelnummer
Byggstorlek 2
0150-503-00
0150-503-00/L
Byggstorlek 3
0370-503-00
0370-503-00/L
1 825 271 0
1 825 272 9
826 658 1
829 672 3
INGÅNG
3 × 380 V – 500 V AC
Nominell nätspänning
(enligt EN 50160)
Unät
Nätfrekvens
fnät
Nominell anslutningseffekt
PN
15 kW
37 kW
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
AC 29 A
AC 66 A
50 Hz – 60 Hz ±5 %
ELEKTRONIKPLINTAR
Digitala ingångar
Intern resistans
PLC-kompatibla (EN 61131), avläsningscykel 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Signalnivå
+13 V – +30 V = "1" = kontakt sluten
-3 V – +5 V = "0" = kontakt öppen
PLC-kompatibel (EN 61131-2), tillslagstid 1 ms, kortslutningssäker, Imax = 50 mA
Digitala utgångar
Signalnivå
"0"=0 V, "1"=+24 V. Obs! Ingen extern spänning får anslutas!
MELLANKRETS
25 kVA
50 kVA
Skenbar uteffekt
(vid Unät = 3 × 380 – 500 V AC)
SA
Mellankretsspänning
(vis nominell nätström Inät)
UMK
Nominell mellankretsström
(vis nominell nätström Inät)
IMK
35 A DC
70 A DC
Max. mellankretsström
IMK_max
53 A DC
105 A DC
560 V – 780 V DC
ALLMÄNT
Förlusteffekt vid PN
PVmax
Kylluftbehov
Anslutning av nätplintar
X1, X2
Tillåtet åtdragningsmoment
Tillåten ledararea
Anslutning av elektronikplintar
X3
Vikt
950 W
180 m3/h
Frånskiljbara radplintar
Ledarhylsor DIN 46228
Kombiskruv M6
1,8 Nm
3,5 Nm
6 mm2 (AWG9)
PE: M4 med 1,5 Nm
25 mm2 (AWG4)
Tillåten ledararea:
• En ledare per plint: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• Två ledare per plint: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
4 kg
16 kg
118 mm × 320 mm × 127 mm
200 mm × 465 mm × 221 mm
ND045-013,
LN = 0,1 mH
Artikelnummer
826 013 3
ND085-013
LN = 0,1 mH
Artikelnummer
826 014 1
Nätfilter (valfritt)
NF035-503 upp till 15 kW
Artikelnummer 827 128 3
NF048-503 bis 22 kW (15 kW × 125 %)
Artikelnummer 827 117 8
NF085-503,
Artikelnummer 827 415 0
För MOVITRAC®
0055 – 0150
0055 – 0370
Rek. nätsäkring
63 A
100 A
Mått
Nätdrossel (krävs alltid)
208
120 W
100 m3/h
B×H×D
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 byggstorlek 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardutförande
Med målade kretskort
Byggstorlek 4
0750-503-00
0750-503-00/L
Artikelnummer
826 556 9
829 673 1
INGÅNG
Nominell nätspänning
(enligt EN 50160)
Unät
3 × 380 V – 500 V AC
50 Hz – 60 Hz ±5 %
Nätfrekvens
fnät
Nominell anslutningseffekt
PN
75 kW
Nominell nätström
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Inät
AC 117 A
ELEKTRONIKPLINTAR
Digitala ingångar
Intern resistans
Potentialfri (optokopplare), PLC-kompatibel (EN 61131), avläsningsintervall 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Signalnivå
+13 V – +30 V = "1"
= kontakt sluten
-3 V – +5 V = "0"
= kontakt öppen
PLC-kompatibel (EN 61131-2), tillslagstid 1 ms, kortslutningssäker, Imax = 50 mA
Digitala utgångar
Signalnivå
"0"=0 V, "1"=+24 V,
Varning! Ingen extern spänning får anslutas!
MELLANKRETS
90 kVA
Skenbar uteffekt
(vid Unät = 3 × 380 – 500 V AC)
SA
Mellankretsspänning
UMK
560 V – 780 V DC
Nominell mellankretsström
(vis nominell nätström Inät)
IMK
141 A DC
Max. mellankretsström
(vid nominell nätström Inät)
IMK_max
212 A DC
ALLMÄNT
Förlusteffekt vid PN
PVmax
Kylluftbehov
Anslutning av nätplintar
(L1, L2, L3 byggstorlek 6)
X1, X2
Tillåtet åtdragningsmoment
14 Nm
Anslutning av kraftplintar SKS 1 – 3
X3
Vikt
Mått
Anslutningsskruv M10
70 mm2 (AWG2/0)
Tillåten ledararea
Anslutning av elektronikplintar
(X2 byggstorlek 6)
1700 W
360 m3/h
–
Tillåten ledararea:
• En ledare per plint:
0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• Två ledare per plint:
0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
24 kg
B×H×D
280 mm × 522 mm × 205 mm
Nätdrossel (krävs alltid)
ND200-0033
LN = 0,03 mH
Artikelnummer 826 579 8
Nätfilter (valfritt)
NF150-503,
Artikelnummer 827 417 7
För MOVITRAC®
0055 – 0750
Rek. nätsäkring
175 A
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
209
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Måttritningar
Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
•
Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över och under apparaten.
•
Det behövs inget sidavstånd.
118
315
80
295
315
10
6
320
MOVIDRIVE®
MDR60A0150
byggstorlek 2
127
3349923979
Mått i mm (tum)
210
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
i
f
n
8
P Hz
Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över och under apparaten.
•
Det behövs inget sidavstånd.
11 (0.43)
445 (17.5)
•
465 (18.3)
MOVIDRIVE®
MDR60A0370
byggstorlek 3
kVA
7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)
173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907
Mått i mm (tum)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
211
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
•
Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över och under apparaten.
•
Montera temperaturkänsliga komponenter, t.ex. reläer eller säkringar, minst 300 mm
över omformaren
•
Det behövs inget sidavstånd.
11 (0.43)
522 (20.6)
MOVIDRIVE®
MDR60A0750
byggstorlek 4
502 (19.8)
8
7 (0.3)
140 (5.51)
160 (6.30)
280(11.0)
205(8.07)
18014399963821579
Mått i mm
212
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
Mellankretsanslutning
kVA
i
f
n
8
P Hz
SEW-EURODRIVE att nedan angivna kabelsatser används för mellankretsanslutning.
De här kabelsatserna har rätt spänningshållfasthet och är färgmärkta. Detta är nödvändigt eftersom felanslutning och jordfel kan förstöra anslutna enheter.
Kablarnas längd begränsar mellankretsanslutningens maxlängd till 5 meter. Den kan
förkortas om flera enheter ansluts. Kabelskorna som behövs för anslutning till nätåtermatningen och en omformare medföljer kabelsatsen. Använd vanliga kabelskor om flera
omformare ska anslutas. Omformarna måste stjärnanslutas till nätåtermatningen.
Kabelsats typ
DCP12A
DCP13A
DCP15A
Artikelnummer
814 567 9
814 250 5
814 251 3
0055 ... 0110
0150 ... 0300
0400 ... 0750
För anslutning av MOVITRAC®
OBS!
Följ anvisningarna om mellankretsanslutning i systemhandboken "MOVIDRIVE®
MDR60A nätåtermatning" dom kan beställas hos SEW-EURODRIVE.
8.2.8
Fäste FHS11B/12B/13B
FHS används för att montera frekvensomformare MOVITRAC® B på skena och som
underkonstruktion till bromsmotstånd.
Typ
Artikelnummer
Byggstorlek
FHS11B
1820 724 3
0XS
FHS12B
1820 725 1
0S
FHS13B
1820 727 8
0L
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Bromsmotstånd
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
213
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för tillbehör och tillval
P Hz
Måttritning
Alla mått anges i mm.
196 (7.72)
e
10 (0.39)
5 (0.2)
b
a
d
8
32.5
(1.28)
4.5
(0.18)
9007199340909451
MOVITRAC® B byggstorlek
214
Mått i mm
a
b
d
e
0XS
55
171,5
220
7,5
0S
80
171,5
220
32,5
0L
80
260,3
308,5
32,5
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
8.3
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
8.3.1
Bromsmotstånd
kVA
i
f
n
8
P Hz
Bromsmotstånd
BW
Allmänt
Bromsmotstånden är anpassade till omformarserien MOVITRAC® B. Kylningstypen är
KS = självkylning (luftkylning).
Ytorna på bromsmotstånden uppnår höga temperaturer vid belastning med PN. Detta
måste observeras vid val av monteringsplats. Normalt monteras bromsmotstånden på
elskåpets tak.
Omgivningstemperaturer från och med 45 °C medför en belastningsderating på 4 % 10 K.
Den maximala omgivningstemperaturen på 80 °C får inte överskridas. Observera max. tilllåten temperatur hos andra komponenter vid montering i elskåp (t.ex. B. MOVITRAC® B).
UL- och cULgodkännande
Bromsmotstånd av typ BW.. är enligt UL och cUL godkända i kombination med frekvensomformare MOVITRAC® B. På begäran översänder SEW-EURODRIVE mer detaljerad information. Bromsmotstånd BW..-T och BW..-P har cRUus-godkännande, oberoende av omformaren MOVITRAC® B.
PTCbromsmotstånd
Observera följande punkter vid PTC-bromsmotstånd:
•
Rekommenderas endast i tillämpningar med låg generatorisk kraft.
•
Motståndet skyddar sig reversibelt mot överbelastning genom att öka resistansen
kraftigt och därmed inte förbruka någon mer kraft.
Omformaren stängs av med felet "Bromschopper" (fel F04).
186415755
Tilldelning av interna PTC-bromsmotstånd:
Bromsmotstånd typ
Artikelnummer
Omgivningstemperatur âA
För MOVITRAC® B
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
BW1
BW2
BW3
BW4
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
–25 °C till +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)
0003 – 0022 (230 V)
215
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Plantyp
Motstånd av plantyp har kapslingsklass IP54 och ett inbyggt termiskt överbelastningsskydd (inte utbytbart). Motstånden kan monteras enligt följande beroende på typ:
•
Med montering på skena FHS eller underkonstruktion FKB under kylelementet.
Bromsmotstånd som fästs i underkonstruktionen når inte angiven IT-effekt. Tillvalen
FHS och FKB lämpar sig bara för bromsmotstånd BW027-003 och BW072-003.
•
Med beröringsskydd BS på skena.
230 V
Bromsmotstånd typ
Artikelnummer
100 % IT
50 % IT
25 % IT
12 % IT
6 % IT
Motstånd RBM
Utlösningsström, externt bimetallrelä
BW027-003
BW027-005
826 949 1
826 950 5
230 W
310 W
410 W
550 W
980 W
450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W
27 Ω ±10 %
27 Ω ±10 %
1,0 A
För MOVITRAC® B 230 V
1,4 A
–20 °C till +45 °C
Omgivningstemperatur âA
0003 – 0022
0003 – 0022
400/500 V
Bromsmotstånd typ
Artikelnummer
100 % IT
50 % IT
25 % IT
12 % IT
6 % IT
Motstånd RBM
Utlösningsström, externt bimetallrelä
BW072-003
BW072-005
826 058 3
826 060 5
230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W
450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W
72 Ω ±10 %
72 Ω ±10 %
0,6 A
För MOVITRAC® B 400/500 V
216
1,0 A
–20 °C till +45 °C
Omgivningstemperatur âA
0003 – 0040
0003 – 0040
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
Tråd- och stålgallermotstånd
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Kapsling av perforerad plåt (IP20), öppen mot monteringsytan
•
Korttidsbelastbarheten för tråd- och stålgallermotstånd är högre än för bromsmotstånden av plantyp (→ kapitlet "Val av bromsmotstånd").
•
Bromsmotstånd BW..-T innehåller en termostat
•
Bromsmotstånd BW..-P innehåller ett termiskt överströmsrelä
SEW-EURODRIVE rekommenderar att tråd- och stålgallermotstånd ges ytterligare
skydd mot överbelastning, i form av ett bimetallrelä med en utlösningskaraktäristik i
utlösningsklass 10 eller 10A (enligt EN 60947-4-1). Ställ in utlösningsströmmen på värdet IF (→ tabellerna nedan).
Använd inga elektroniska eller elektromagnetiska säkringar, eftersom dessa kan lösa ut
vid korta, tillåtna överskridanden av strömgränsen.
Anslut bromsmotstånd i serie BW..-T/BW..-P som alternativ till ett bimetallrelä, till den
integrerade temperaturvakten eller överströmsreläet med en skärmad kabel med två
ledare. Kabeln till bromsmotstånden BW..-T och BW..-P kan anslutas fram eller bak
(→ måttritning bromsmotstånd BW.. /BW..-T/BW..-P). Använd blindpluggar för gängade
hål som inte används.
Ytorna på bromsmotstånden uppnår höga temperaturer vid belastning med PN. Detta
måste observeras vid val av monteringsplats. Normalt monteras bromsmotstånden på
elskåpets tak.
Effektdata i tabellerna nedan anger max. belastning hos bromsmotstånden beroende på
inkopplingstid. Bromsmotståndets inkopplingstid i % är baserad på en speltid ≤ 120 s.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
217
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Tilldelning till 230 V AC-apparater
Typ
Artikelnummer
Artikelnummer typ BW...-T
Artikelnummer typ BW...-P
100 % IT
50 % IT
25 % IT
12 % IT
6 % IT
Resistans
Utlösningsström IF
Anslutningar
BW027006
BW027012
822 422 6
822 423 4
–
–
–
–
–
–
1820 416 3
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)
1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)
27 Ω ±10 %
4,7 A
BW018035
BW018075
BW012025
–
–
821 680 0
–
–
1820 138 5
1820 139 3
–
1820 140 7
1820 141 5
–
–
1820 414 7
–
–
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)
20,4 A
14,4 A
9,1 A
BW012100
12 Ω ±10 %
13,9 A
Keramikplintar 2,5 mm (AWG12)
20,4 A
28,9 A
Skruvar M8
0,5 Nm
Konstruktion
BW012050
18 Ω ±10 %
6,7 A
2
Åtdragningsmoment
För MOVITRAC® B
BW018015
6 Nm
Trådmotstånd
Stålgallermotstånd
0015 – 0037
2 × parallellt vid 0110
0055/0075
1) Fysisk effektbegränsning pga. mellankretsspänningen och resistansen.
Typ
Artikelnummer
Artikelnummer typ BW...-T
100 % IT
50 % IT
25 % IT
12 % IT
6 % IT
BW039-003
BW039-006
BW039-012
BW039-026
BW915
BW106
BW206
821 687 8
821 688 6
821 689 4
–
–
–
–
–
–
1820 136 9
1820 415 5
1820 413 9
1820 083 4
1820 412 0
0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 kW
2,9 kW
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)
15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)
13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
2,8 A
3,9 A
Resistans
Utlösningsström IF
Anslutningar
39 Ω ±10 %
5,5 A
15 Ω ±10 %
8,1 A
28 A
6 Ω ±10 %
38 A
2
Keramikplintar 2,5 mm (AWG12)
Skruvar M8
0,5 Nm
6 Nm
Åtdragningsmoment
Konstruktion
Trådmotstånd
För MOVITRAC® B
0015 – 0022
42 A
Stålgallermotstånd
2 x parallellt
vid 0110
0150/2 × parallellt vid
0220 /0300
1) Fysisk effektbegränsning pga. mellankretsspänningen och resistansen.
BW...-T/BW...-P
218
Ledararea signalkontakt/åtdragningsmoment
1 x 2,5 mm2/1 Nm
Bryteffekt för temperaturbrytarens signalkontakt
•
•
Reläkontakt (brytande kontakt)
Enligt EN 61800-5-1
2 A DC/24 V DC (DC11)
2 A AC/230V AC (AC11)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
i
n
f
8
P Hz
Tilldelning till 400 V AC-apparater
BW100-006
BW168
BW268
BW147
BW247
BW347
Artikelnummer
Typ
821 701 7
820 604 X
820 715 1
820 713 5
820 714 3
820 798 4
Artikelnummer typ BW..-T
1820 419 8
1820 133 4
1820 417 1
1820 134 2
1820 084 2
1820 135 0
100 % IT
50 % IT
25 % IT
12 % IT
6 % IT
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW
2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW
4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)
Resistans
100 Ω ±10 %
5A
6,5 A
Utlösningsström IF
68 Ω ±10 %
2,4 A
3,4 A
47 Ω ±10 %
4,2 A
9,2 A
2
Anslutningar
Keramikplintar 2,5 mm (AWG12)
Keramikplintar
10 mm2 (AWG8)
0,5 Nm
1,6 Nm
Åtdragningsmoment
Konstruktion
Trådmotstånd
För MOVITRAC® B
0015 – 0040
0055/0075
1) Fysisk effektbegränsning pga. mellankretsspänningen och resistansen.
Typ
BW039-012
BW039-026
BW039-050
BW018-015
BW018-035
BW018-075
Artikelnummer
821 689 4
–
–
821 684 3
–
–
Artikelnummer typ BW..-T
1820 136 9
1820 415 5
1820 137 7
–
1820 138 5
1820 139 3
Artikelnummer typ BW..-P
100 % IT
50 % IT
25 % IT
12 % IT
6 % IT
–
–
–
1820 416 3
–
–
1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW
2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)
1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW
7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)
11,3 A
9,1 A
Resistans
Utlösningsström IF
Anslutningar
Åtdragningsmoment
Konstruktion
För MOVITRAC® B
39 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
Keramikplintar 2,5 mm
(AWG12)
0,5 Nm
2
18 Ω ±10 %
Skruvar M8
Keramikplintar 2,5 mm
(AWG12)
6 Nm
1,0 Nm
Trådmotstånd
0110
13,9 A
2
20,4 A
Skruvar M8
6 Nm
Stålgallermotstånd
0110
0150/0220
1) Fysisk effektbegränsning pga. mellankretsspänningen och resistansen.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
219
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Typ
Artikelnummer
BW915
BW012-025
BW012-050
BW012-100
BW0106
BW206
–
821 680 0
–
–
–
–
Artikelnummer typ BW..-T
1820 413 9
–
1820 140 7
1820 141 5
1820 083 4
1820 412 0
Artikelnummer typ BW..-P
–
1820 414 7
–
–
–
–
100 % IT
50 % IT
25 % IT
12 % IT
6 % IT
16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW
10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)
13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW
18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW
Resistans
15 Ω ±10 %
Utlösningsström IF
32,6 A
12 Ω ±10 %
14,4 A
20,4 A
Anslutningar
28,8 A
47,4 A
54,7 A
Skruvar M8
Åtdragningsmoment
6 Nm
Konstruktion
För MOVITRAC® B
6 Ω ±10 %
Stålgallermotstånd
0220
0300
0370 – 0750
1) Fysisk effektbegränsning pga. mellankretsspänningen och resistansen.
220
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
B
C
2
2
A
d
A
b
8
P Hz
BW... :
• 1 = plantyp
Anslutningsledningen är
500 mm lång. 4 gängtappar
M4 ingår till utförande
1 och 2.
• 2 = stålgallermotstånd
• 3 = trådmotstånd
• 4 = trådmotstånd med termostat (-T/-P)
Kabeln kan anslutas (X) på
båda sidor.
'
B
M4
1
a
6
10
n
Följande bild visar mekaniska mått i mm (tum).
Måttritning
bromsmotstånd
BW... / BW...-T/
BW...-P
1
i
f
a
A
c
C
12
4
3
C
M12
a
A
10
d
B
B
X
a
8
c
c
C
M25
A
1455846795
Typ BW...
Konstruktion
BW..-T/ BW...-P
Huvudmått mm
Fästen mm
Kabelförskruvning
Vikt
kg
A/A'
B
C
a
b/c
d
BW072-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW027-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW072-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW027-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006
4
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW168
3
365 (14,4)
120 4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW168-T
4
449 (17,7)
120 (4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,6 (7,9)
BW268
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13,5
4,3 (9,5)
BW268-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW147
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13,5
4,3 (9,5)
BW147-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW247
3
665 (26,2)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13,5
6,1 (13)
BW247-T
4
749 (29,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
9,2 (20)
BW347
3
670 (26,4)
145 (5,71)
340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)
6,5 (0,26)
PG13,5
13,2 (29,1)
BW347-T
4
749 (29,5)
210 (8,27)
185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
12,4 (27,3)
BW039-003
3
286 (11,3)
120 (4,72)
92 (3,6)
230 (9,06)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
1,5 (3,3)
BW039-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW039-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
BW039-012-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW039-026-T
4
649 (25,6)
120 (4,72)
275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)
6,5 (0,26)
M12 + M25
7,5 (17)
BW018-015
3
620 (24,4)
120 (4,72)
6,5 (0,26)
PG11
4,0 (8,8)
BW018-015-P
4
649 (25,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
5,8 (13)
BW012-025
2
295 (11,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-025-P
2
295/355
(11,6)/(14)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW012-100-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
21 (46)
BW018-035-T
2
295 (11,6)
270 (10,6)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
9,0 (20)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
92 (3,6)
430 (16,9)
80 (3,1)
92 (3,6)
544 (21,4)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,0 (6,6)
6,5 (0,26)
PG13,5
3,5 (7,7)
221
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Typ BW...
Konstruktion
Huvudmått mm
BW..-T/ BW...-P
Fästen mm
C
a
Kabelförskruvning
Vikt
kg
A/A'
B
b/c
d
BW018-075-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
18,5 (40,8)
BW039-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW915-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
30 (66)
BW106-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3)
770(30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
32 (71)
BW206-T
2
995 (39,2)
270 (10,6)
490 (19,3) 970 (38,2)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
40 (88)
Måttritning PTCbromsmotstånd
≥1 (0.04)
>0
34 ±0.3
(1.3 ±0.01)
≥11 (0.43)
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)
L1
(L4)
max. 14
(0.55)
(L3)
L
L2
187649035
Typ
L1
L2
L3
L4
L
BW1
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW2
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
BW3
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW4
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
Beröringsskydd
BS...
Beskrivning
För bromsmotstånd av plantyp finns det ett beröringsskydd BS...
Beröringsskydd
BS003
BS005
Artikelnummer
813 151 1
813 152 X
BW027-003
BW072-003
BW027-005
BW072-005
BW100-005
för bromsmotstånd
Montering av
bromsmotstånd
FKB10B
222
Typ
Artikelnummer
Byggstorlek
230 V
400 V
FKB10B
1821 621 8
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
kVA
i
f
n
8
P Hz
65 (2.6)
Måttritning för
byggstorlek
0XS, 0S, 0L
125 (4.92)
791021195
FKB11/12/13B för
underkonstruktion
till bromsmotstånd
FKB..B används som underkonstruktion till bromsmotstånd under omformaren.
Typ
Artikelnummer
Byggstorlek
FKB11B
1820 728 6
0XS, 0S
FKB12B
1820 729 4
0S
FKB13B
1820 730 8
0L
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Bromsmotstånd
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
223
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Måttritning
a
185 (7.28)
d
b
M5
21.5 (0.846)
9007199340913035
MOVITRAC® B byggstorlek
224
Mått i mm
a
b
d
0XS
55
196
220
0S
80
196
220
0L
80
284,5
308,5
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
8.3.2
i
f
n
8
P Hz
Nätdrosslar ND
Nätdrosslar ND.. har ett cRUus-godkännande oberoende av MOVITRAC®.
Nätdrosseltyp
ND 010-301
ND 020-151
Artikelnummer
826 972 6
826 973 4
1 × 230 V AC ± 10 %
Märkspänning UN
Omgivningstemperatur
°C
– 25 °C till +45 °C
Kapslingsklass
IP00 (EN 60529)
Märkström IN
10 A AC
20 A AC
6W
10 W
Förlusteffekt vid IN PV
3 mH
1,5 mH
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
0,6 Nm
1,5 Nm
0003 – 0008
0011 – 0022
Induktivitet LN
Plintblock
Åtdragningsmoment
Passar MOVITRAC® B
Enfas 230 V
Nätdrosseltyp
ND 020-013
ND045-013
ND085-013
ND150-013
Artikelnummer
826 012 5
826 013 3
826 014 1
825 548 2
3 × 200 – 500 V AV ±10 %
Märkspänning UN
Omgivningstemperatur
°C
– 25 °C till +45 °C
Kapslingsklass
Märkström IN
Förlusteffekt vid IN PV
IP00 (EN 60529)
20 A AC
45 A AC
10 W
15 W
85 A AC
150 A AC
25 W
65 W
Skruv M10/PE: M8
0,1 mH
Induktivitet LN
Plintblock
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
35 mm2 (AWG2)
Åtdragningsmoment
0,6 – 0,8 Nm
2,5 Nm
3,2 – 3,7 Nm
Skruv M10:
10 Nm
PE: 6 Nm
Passar MOVITRAC® B
Trefas
400/500 V
Trefas
230 V
100 % IN
0003 – 0075
0110 – 0220
0300 – 0450
0550 – 0750
125 % IN
0003 – 0075
0110 – 0150
0220 – 0370
0450 – 0750
100 % IN
0003 – 0055
0075 – 0110
0150 – 0220
0300
125 % IN
0003 – 0037
0055 – 0750
0110 – 0150
0220 – 0300
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
225
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Enfasomformare
Måste användas:
•
Vid en apparatbelastning på IN > 100 %
•
Vid nätinduktiviteter < 100 µH per knippe
•
Vid drift av flera enheter som är kopplade samtidigt. Nätdrosseln begränsar överspänningen som orsakas av kopplingar.
Kan användas:
Anslutning av flera
enfasomformare till
en trefasnätdrossel
Trefasomformare
•
För att minska nätströmsharmoniska övertoner
•
För att förstärka överspänningsskyddet
Förutsättningarna för att flera enfasomformare ska kunna anslutas till en trefasnätdrossel är:
•
Nätkontaktorn måste vara klara summaströmmen.
•
Försäkringen måste motsvara nätdrosselns nominella strömstyrka.
•
Symmetrisk anslutning av MOVITRAC® B till nätdrosseln.
Måste användas när 5 eller fler kopplade omformare används samtidigt. Nätdrosseln
begränsar överspänningen som orsakas av kopplingar.
Kan användas för att förstärka överspänningsskyddet.
Måttritning nätdrossel ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
c
a
c
[1]
B b
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2
[1]
C
1455926923
[1] Utrymme för plintar
Valfritt monteringsläge
226
Ingång: 1U1, 1V1, 1W1
Utgång: 1U2, 1V2, 1W2
Huvudmått mm
Fästmått mm
Hålmått mm
Vikt
Nätdrosseltyp
A
B
C
a
ND020-013
85 (3,3)
60 (2,4)
120 (4,72)
50 (2)
ND030-023
ND045-013
125 (4,92)
95 (3,7)
170 (6,69)
84 (3,3)
55-75 (2,2 – 3)
6 (0,24)
2,5 (5,5)
ND085-013
185 (7,28)
115 (4,53)
235 (9,25)
136 (5,35)
56 – 88 (2,2 – 3,5)
7 (0,28)
8 (18)
b
c
31 – 42 (1,2 – 1,7) 5 – 10 (0,2 – 0,39)
kg
0,5 (1)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
kVA
i
f
n
8
P Hz
C
Måttritning nätdrossel ND150..
c
c
a
A
b
B
1455933707
Huvudmått mm
Fästmått mm
Hålmått mm
Vikt
Nätdrosseltyp
A
B
C
a
b
c
kg
ND150-013
255 (10)
140 (5,51)
230 (9,06)
170 (6,69)
77 (3)
8 (0,31)
17 (37)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
227
8
kVA
i
8.3.3
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Nätfilter NF
•
Används för att undertrycka störningsemission på omformarnas nätsida.
•
Inga kopplingsapparater får finnas mellan nätfilter NF... och MOVITRAC®.
•
Nätflitren NF... har ett cRUus-godkännande som är oberoende av MOVITRAC®.
Typ
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
Artikelnummer
827 412 6
827 116 X
827 413 4
827 128 3
827 117 8
Märkspänning
3 × AC 200 – 500 V ± 10 %
Omgivningstemperatur
– 25 °C till +45 °C
Kapslingsklass
IP20 (EN 60529)
Märkström
9 A AC
Förlusteffekt
Läckström
14 A AC
18 A AC
35 A AC
48 A AC
6W
9W
12 W
15 W
22 W
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 40 mA
Anslutningar
Skyddsjordskruv
4 mm2 (AWG10)
M5
10 mm2 (AWG8)
M5/M6
0,6 – 0,8 Nm
1,8 Nm
Åtdragningsmoment
Passar MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
100 % IN
0003 – 0040
0055 / 0075
–
0110 / 0150
0220
125 % IN
0003 – 0030
0040 / 0055
0075
0110
0150
100 % IN
0015 / 0022
0037
–
0055 / 0075
0110
125 % IN
0015
0022
0037
0055 / 0075
–
Typ
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Artikelnummer
827 414 2
827 415 0
827 416 9
827 417 7
Märkspänning
3 × AC 200 – 500 V ± 10 %
Omgivningstemperatur
– 25 °C till +45 °C
Kapslingsklass
IP20 (EN 60529)
Märkström
Förlusteffekt
Läckström
Anslutningar
Skyddsjordskruv
Åtdragningsmoment
63 A AC
85 A AC
115 A AC
150 A AC
30 W
35 W
60 W
90 W
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
16 mm2 (AWG6)
M6
35 mm2 (AWG2)
M8
50 mm2 (AWG1/0)
M10
50 mm2 (AWG1/0)
M10
3 Nm
3,7 Nm
Passar MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
228
100 % IN
0300
0370 / 0450
0550
0750
125 % IN
0220
0300 / 0370
0450
0550 / 0750
100 % IN
0150
0220
0300
–
125 % IN
0110 / 0150
–
0220 / 0300
–
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
i
f
n
8
P Hz
a
A
Måttritning nätfilter
NF009-503 –
NF150-503
C
C
L3
L2
L1
B
b
LINE
LOAD
L3'
L2'
L1'
1456387083
Valfritt monteringsläge
Nätfiltertyp
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Huvudmått mm
A
55 (2.2)
50 (1.97)
60 (2.36)
90 (3.54)
100 (3.94)
B
Fästmått mm
C
a
195 (7.68)
225 (8.86)
80 (3.1)
20 (0.78)
100 (3.94)
260 (10.2)
330 (13)
c
140 (5.51)
155 (6.1)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
30 (1.18)
60 (2.36)
65 (2.56)
Vikt
kg
0.8 (2)
210 (8.27)
240 (9.45)
275 (10.8)
320 (12.6)
b
Skyddsjordanslutning (PE)
180 (7.09)
255 (10)
315 (12.4)
Hålmått mm
5.5 (0.22)
M5
0.9 (2)
1.1 (2.4)
255 (10)
1.7 (3.7)
295 (11.6)
2.1 (4.6)
M6
235 (9.25)
255 (10)
6.5 (0.26)
M8
M10
2.4 (5.3)
3.5 (7.7)
4.8 (11)
5.6 (12.3)
229
8
kVA
i
8.3.4
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Öppningsbar ferritring ULF11A
Artikelnummer: 1821 213 1 (3 styck)
Beskrivning
Med öppningsbara ferritringar kan störningsemissionen från nätkabeln minskas.
Ferritringar får endast användas i enfasapparater.
3 ferritringar medföljer som ska monteras enligt anvisningarna.
Tekniska data
Måttritning
För kabeldiameter
10,5 – 12,5 mm
Lagringstemperatur
–40 °C till +85 °C
Drifttemperatur
–25 °C till +105 °C
Alla mått anges i mm.
C
D
A
B
9007199346002571
Typ
ULF11A
230
Huvudmått i mm
A
B
C
D
37,6
33,5
28,8
Ø 13,0
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
8.3.5
i
n
f
8
P Hz
Utgångsdrosslar HD
Med en utgångsdrossel kan störningsemissionen från den oskärmade motorkabeln
minskas.
Utgångsdrosseltyp
Artikelnummer
HD003
813 558 4
15 W
8W
30 W
0,2 kg (0,4 lb)
1,1 kg (2,4 lb)
1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6
≤ 1,5 mm2
≤ AWG16
≥ 16 mm2
≥ AWG6
Vikt
Utgångsdrosseltyp
Artikelnummer
HD002
813 557 6
0,5 kg (1 lb)
Max förlusteffekt PVmax
För ledarareor
HD001
813 325 5
HD012
HD100
HD101
1821 217 4
829 837 8
829 838 6
Märkström
12 A AC
Förlusteffekt
(vid märkström)
11 W
20 W
Omgivningstemperatur
–10 °C till +60 °C
Nedstämpling 3 % IN vid 40 °C till 60 °C
Kapslingsklass
IP20
2
Anslutning av matning och
motor
Skruvplintar 4 mm2 (AWG 10)
≤ 4 mm
≤ AWG12
Anslutning omformare
Ledare med ledarhylsor
Vikt
Underbyggnad möjlig för
storlek
För MOVITRAC® B ..-5A3
®
För MOVITRAC B ..-2A3
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
0003 – 0040
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
0003 – 0022
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Följande bild visar mekaniska mått i mm:
A
d
C
Måttritning
HD001 – HD003
0,55 kg (1,2 lb)
Ingen underkonstruktion möjlig
c
HD001
HD002
HD003
b
B
a
1456392203
Utgångsdrosseltyp
Huvudmått mm
Fästmått mm
Innerdiameter
mm
Hålmått mm
c
A
B
C
a
b
d
HD001
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
50 (2,0)
50 (2,0)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
5,8 (0,23)
7,0 (0,28)
Vikt
kg
0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
231
8
kVA
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Följande bild visar mekaniska mått i mm:
130 (5.12)
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
178 (7.01)
5 (0.2)
Måttritning HD012
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
247576459
[1] Längd = 100 mm
232
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
Måttritning
HD100/HD101
i
f
n
8
P Hz
Följande bild visar mekaniska mått i mm (tum).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Med frontmodul FSE24B + 4 mm
Utgångsdrosseltyp
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Byggstorlek 0S
226 (8.90)
248 (9.76)
196 (7.72)
HD101
Byggstorlek 0L
314.5 (12.38)
336.5 (13.25)
284.5 (11.20)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Huvudmått i mm
233
kVA
8
i
8.3.6
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Utgångsfilter HF...
Utgångsfilter HF... är sinusfilter som jämnar ut utspänningen från omformaren. Utgångsfilter HF... (förutom HF450-503 och HF180-403) är enligt UL/cUL godkända i kombination med MOVITRAC®.
Utgångsfilter HF... används:
•
För gruppdrivenheter (flera parallella motormatarledningar); omladdningsströmmarna i motorkablarna undertrycks.
•
För att skydda motorlindningsisoleringen mot motorer som inte passar omformaren.
•
För att skydda mot överspänning i långa motorledningar (> 100 m).
Följ nedanstående anslutningsanvisningar:
OBS!
•
Utgångsfilter får endast användas i driftsätt VFC och U/f.
•
Utgångsfilter får inte användas i lyftanordningar.
•
Observera vid projekteringen av drivenheten spänningsfallet i utgångsfiltret och
minskningen av motorns vridmoment. Detta gäller särskilt 230 V AC-apparater med
utgångsfilter.
Utgångsfiltertyp
HF008-5031)
HF015-5031)
826 029 X
826 030 3
Artikelnummer
Märkspänning
UN
Läckström vid UN
ΔI
Förlusteffekt vid IN
PV
HF022-5031)
HF030-5031)
HF040-5031)
HF055-5031)
826 031 1
826 032 X
826 311 6
826 312 4
90 W
115 W
3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W
Störningsemission från
oskärmad motorkabel
35 W
55
65 W
Enligt gränsvärdesklass C1/C2 i enlighet med EN 61800-3
Omgivningstemperatur âU
3)
0 °C till +45 °C (reduktion: 3 % IN per K till max. 60 °C)
Kapslingsklass (EN 60529)
IP20
Anslutningar/
Åtdragningsmoment
Anslutningsskruv M4
1,6 Nm ±20 %
Vikt
3,1 kg
4,4 kg
10,8 kg
Tilldelning AC-400/500 V-apparater
ΔU
Spänningsfall vid IN
< 6,5 % (7,5 %) vid 400 V AC/< 4 % (5 %) vid 500 V AC vid fAmax = 50 Hz (60 Hz)
2,5 A AC
4 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
12 A AC
2 A AC
3 A AC
5 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
Nominell drift (100 %) 3)
0005 – 0011
0014/0015
0022
0030
0040
0055
Effektökning (125 %) 3)
0005
0008/0011
0014/0015
0022
0030
0040
Genomgångsmärkström IN 400 V
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Genomgångsmärkström IN 500 V
(vid Unät = 3 × 500 V AC)
Tilldelning AC-230 V-apparater
ΔU
Spänningsfall vid IN
Genomgångsmärkström IN 230 V
(vid Unät = 3 × 230 V AC)
Nominell drift (100 %)
3)
Effektökning (125 %) 3)
–
< 18,5 % (19 %) vid 230 V AC vid fAmax = 50 Hz (60 Hz)
4,3 A AC
6,5 A AC
10,8 A AC
13 A AC
17,3 A AC
22 A AC
–
–
0015/0022
–
0037
0055
–
–
0015/0022
–
–
0037
1) Godkänt enligt UL/cUL i kombination med omformare MOVITRAC
information.
®.
På begäran översänder SEW-EURODRIVE mer detaljerad
2) Över fA = 60 Hz gäller en reduktion på 6 % IN pro 10 Hz för genomgångsmärkström IN.
3) Se kapitlet om EMC-riktig installation enligt EN 61800-3 i SEW-dokumentationen
234
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
kVA
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Utgångsfiltertyp
Artikelnummer
826 313 2
Märkspänning
UN
Läckström vid UN
ΔI
Förlusteffekt vid IN
PV
Omgivningstemperatur âU
Vikt
825 786 8
8
P Hz
HF180-403
826 948 3
0 829 909 9
0 mA
135 W
90 W
120 W
200 W
400 W
860 W
Enligt gränsvärdesklass C1/C2 i enlighet med EN 61800-33)
0 °C till +45 °C (reduktion: 3 % IN per K till max. 60 °C)
IP20
IP20
Anslutningsskruv M4
1,6 Nm
± 20 %
Anslutningar/
Åtdragningsmoment
825 785 X
n
3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)
Störningsemission från oskärmad
motorkabel
Kapslingsklass (EN 60529)
825 784 1
i
f
10,8 kg
16,5 kg
IP00
Anslutningsskruv M10/
70 mm2 30 Nm
35 mm2
3,2 Nm
15,9 kg
–25 °C till +85 °C
IP10
23 kg
32 kg
85,3 kg
Tilldelning AC-400/500 V-apparater
Spänningsfall vid IN
ΔU
< 6,5 % (7,5 %) vid 400 V AC/< 4 % (5 %) vid 500 V AC vid fAmax = 50 Hz (60 Hz)
16 A AC
23 A AC
33 A AC
47 A AC
90 A AC
180 A AC
13 A AC
19 A AC
26 A AC
38 A AC
72 A AC
180 A AC
Nominell drift (100 %) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0370/0450/
05504)/0750
0550/0750
Effektökning (125 %) 3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0300/0370/
04504)/0550/
07504)
0550/0750
Genomgångsmärkström IN 400 V
(vid Unät = 3 × 400 V AC)
Genomgångsmärkström IN 500 V
(vid Unät = 3 × 500 V AC)
Tilldelning AC-230 V-apparater
Spänningsfall vid IN
ΔU
Genomgångsmärkström IN 230 V
(vid Unät = 3 × 230 V AC)
< 18,5 % (19 %) vid 230 V AC vid fAmax = 50 Hz (60 Hz)
29 A AC
42 A AC
56,5 A AC
82,6 A AC
156 A AC
-
Nominell drift (100 %) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0300
-
Effektökning (125 %)3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0220/0300
-
1) Godkänt enligt UL/cUL i kombination med omformare MOVITRAC®. På begäran översänder SEW-EURODRIVE mer detaljerad
information.
2) Över fA = 60 Hz gäller en reduktion på 6 % IN pro 10 Hz för genomgångsmärkström IN.
3) Se kapitlet om EMC-riktig installation enligt EN 61800-3 i SEW-dokumentationen
4) För drift med de här MOVITRAC®-apparaterna ska 2 utgångsfilter HF...-... parallellkopplas.
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
235
kVA
8
i
f
n
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
P Hz
Måttritningar
utgångsfilter
HF...-503
Bilderna nedan visar mekaniska mått i mm.
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
1
1
1
M
~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®
V2
U2
V5
B
b
B
b
W2
U1
4
V1
5
W1
6
8
MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c
c
A
a
C
A
C
1472824587
Endast monteringsläget som visas på måttritningen får användas.
Huvudmått mm
Utgångsfiltertyp
A
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
Fästmått mm
B
C
80 (3,1)
286 (11,3)
135 (5,31)
296 (11,7)
Hålmått mm
a
b
176 (6,93)
-
265 (10,4)
216 (8,5)
70 (2,8)
283 (11,1)
Fritt utrymme för
ventilation1) mm
c
uppe
nere
7 (0,3)
100 (3,94)
100 (3,94)
1) Inget fritt utrymme behövs vid sidorna. Apparaterna kan monteras intill varandra.
B
b
HF450-503
c
4 5 6 7 U VW
a
A
C
1472827659
Endast monteringsläget som visas på måttritningen får användas.
Utgångsfiltertyp
HF450-503
236
Huvudmått mm
Fästmått mm
Hålmått mm
Fritt utrymme för
ventilation mm
A
B
C
a
b
c
uppe
nere
465 (18,3)
385 (15,2)
240 (9,45)
436 (17,2)
220 (8,66)
8,5 (0,33)
100 (3,94)
100 (3,94)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
Måttritningar
utgångsfilter
HF...-403
kVA
i
f
n
8
P Hz
Följande bild visar mekaniska mått i mm (tum).
b
b1
c
c
a1
a
B
4
5
6
7
U
V
W
C
A
C1
1472830731
Fästmått mm
Huvudmått mm
Standardmontering
Typ
HF023-403
HF033-403
HF047-403
Monteringsläge
på tvären
A
B
C/C1
a
b
145
(5,71)
284
(11,2)
365/390
(14,4/15,4)
268
(10,6)
60 (2,4)
190
(7,48)
300
(11,8)
385/400
(15,2/15,7)
284
(11,2)
80 (3,1)
Hålmått
mm
Fritt utrymme för
ventilation mm
a1
a2
c
på
sidan
uppe
nere
210
(8,27)
334
(13,1)
6,5 (0,26)
30 (1,2)
vardera
150
(5,91)
150
(5,91)
d
U2
V2
W2
U1
V1
W1
C
c
b
a
B
A
2705456011
Ringkabelskon måste fästas direkt på kopparslingan.
Endast monteringsläget som visas på måttritningen får användas.
Utgångsfiltertyp
HF180-403
Huvudmått mm
Fästmått mm
A
B
C
a
b
c
480
(18.9)
260
(10.2)
510
(20.1)
430
(16.9)
180
(7.1)
18 x 13
(0.71 x 0.51)
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Fritt utrymme för
ventilation mm
Hålmått mm
d
på
sidan
uppe
nere
11
(0.43)
192 vardera
(7.6)
510
(20.1)
510
(20.1)
237
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
8.3.7
kVA
i
f
n
8
P Hz
EMC-modul FKE12B/FKE13B
Med EMC-modulen kan gränsvärdesklass C1 (B) uppnås på in- och utgångssidan.
EMC-modulen ska användas i 100 %-drift och 125 %-drift.
Tekniska data
Typ
Artikelnummer
FKE12B
FKE13B
829 590 5
829 591 3
Märkspänning
3 × 230 – 500 V AC
Spänningsfall i filter
(vid märkström)
<1%
Märkström
12 A AC
Förlusteffekt (vid märkström)
20 W
Omgivningstemperatur
-10 °C till +60 °C
Nedstämpling 3 % IN vid 40 °C till 60 °C
Kapslingsklass
IP20
Skruvplintar 4 mm2 (AWG10)
Anslutning av matning och motor
Anslutning omformare
Ledare med ledarhylsor
Vikt
0,40 kg
Underbyggnad möjlig för storlek
Måttritning
EMC-modul
FKE12B/FKE13B
0,48 kg
0S
0L
för MOVITRAC® B ...-5A3
0005/0008/0011/0015
0022/0030/0040
för MOVITRAC® B ...-2A3
0005/0008
0011/0015/0022
Alla mått anges i mm.
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Med frontmodul FSE24B + 4 mm
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
238
Tekniska data
Tekniska data för bromsmotstånd, drosslar och filter
EMC-modul
MOVITRAC® B
kVA
i
f
8
P Hz
Huvudmått i mm
b
d
e
FKE12B
Byggstorlek 0S
226
248
196
FKE13B
Byggstorlek 0L
314,5
336,5
284,5
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
n
239
Försäkran om överensstämmelse
MOVITRAC®
9
Försäkran om överensstämmelse
9.1
MOVITRAC®
9
EG-försäkran om
överensstämmelse
900850010
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar för följande
produkter
Frekvensomformare i serie
MOVITRAC® B
i enlighet med
Maskindirektivet
2006/42/EG
Lågspänningsdirektivet
2006/95/EG
EMC-direktivet
2004/108/EG
4)
Använda harmoniserande standarder:
EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
5)
1)
4)
5)
1)
Produkterna är avsedda för inbyggnad i maskiner. Produkterna får inte tas i drift förrän det fastställts
att maskinerna som de ska byggas in i uppfyller bestämmelserna i det ovan nämnda
maskindirektivet.
Angivna produkter är i enlighet med EMC-direktivet inga produkter som kan drivas självständigt.
Produkterna kan EMC-bedömas först då de ingår i ett helt system. Bedömningen har gjorts för en
typisk anläggningskonstellation, dock inte för den separata produkten.
Alla säkerhetstekniska krav i den produktspecifika dokumentationen (montage- och driftsinstruktion,
handbok etc.) ska följas under hela produktens livslängd.
Bruchsal
22.06.10
Ort
Datum
Johann Soder
VD teknik
a) b)
a) Med fullmakt att underteckna denna försäkran i tillverkarens namn
b) Med fullmakt att sammanställa de tekniska underlagen
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
240
Adresslista
10
10
Adresslista
Tyskland
Huvudkontor
Fabrik
Försäljning
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Boxadress
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Fabrik /
Industriväxlar
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronik
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Nord
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (vid Hannover)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Öst
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (vid Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Syd
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (vid München)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Väst
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (vid Düsseldorf)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Drive Service Hotline / 24-h-telefonberedskap
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Adresser till övriga serviceverkstäder i Tyskland översänds på begäran.
Frankrike
Fabrik
Försäljning
Service
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Fabrik
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montering
Försäljning
Service
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
241
Adresslista
10
Frankrike
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Adresser till övriga serviceverkstäder i Frankrike översänds på begäran.
Algeriet
Försäljning
Alger
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montering
Försäljning
Service
Bryssel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Industriväxlar
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Fabrik
Försäljning
Service
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montering
Försäljning
Service
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Argentina
Montering
Försäljning
Australien
Montering
Försäljning
Service
Belgien
Brasilien
242
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Adresslista
10
Bulgarien
Försäljning
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Boxadress
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Köpenhamn
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montering
Försäljning
Service
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Service
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Fabrik
Montering
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Chile
Montering
Försäljning
Service
Colombia
Montering
Försäljning
Service
Danmark
Montering
Försäljning
Service
Egypten
Försäljning
Service
Elfenbenskusten
Försäljning
Estland
Försäljning
Finland
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
243
Adresslista
10
Förenade arabemiraten
Försäljning
Service
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Athen
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Huvudkontor
Montering
Försäljning
Service
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montering
Försäljning
Service
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Gabon
Försäljning
Grekland
Försäljning
Hong Kong
Montering
Försäljning
Service
Indien
Irland
Försäljning
Service
Israel
Försäljning
Italien
Montering
Försäljning
Service
244
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Adresslista
10
Japan
Montering
Försäljning
Service
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Kamerun
Försäljning
Kanada
Montering
Försäljning
Service
Adresser till övriga serviceverkstäder i Kanada översänds på begäran.
Kazakstan
Försäljning
Almaty
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Fabrik
Montering
Försäljning
Service
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montering
Försäljning
Service
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Kenya
Försäljning
Kina
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
245
Adresslista
10
Kina
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Adresser till övriga serviceverkstäder i Kina översänds på begäran.
Kroatien
Försäljning
Service
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bryssel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Lettland
Försäljning
Libanon
Försäljning Libanon
Försäljning
Jordanien / Kuwait /
Saudiarabien /
Syrien
Beirut
Litauen
Försäljning
Luxemburg
Montering
Försäljning
Service
Madagaskar
Försäljning
Malaysia
Montering
Försäljning
Service
246
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Adresslista
10
Marocko
Försäljning
Service
Mohammedia
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Ulan Bator
SEW-EURODRIVE Representative Office
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Mexiko
Montering
Försäljning
Service
Mongoliet
Försäljning
Namibia
Försäljning
Nederländerna
Montering
Försäljning
Service
Nigeria
Försäljning
Norge
Montering
Försäljning
Service
Nya Zeeland
Montering
Försäljning
Service
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
247
Adresslista
10
Pakistan
Försäljning
Karachi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Service
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukarest
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Paraguay
Försäljning
Peru
Montering
Försäljning
Service
Polen
Montering
Försäljning
Service
Portugal
Montering
Försäljning
Service
Rumänien
Försäljning
Service
Ryssland
Montering
Försäljning
Service
Schweiz
Montering
Försäljning
Service
Senegal
Försäljning
248
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Adresslista
10
Serbien
Försäljning
Belgrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Singapore
Montering
Försäljning
Service
Slovakien
Försäljning
Slovenien
Försäljning
Service
Spanien
Montering
Försäljning
Service
Storbritannien
Montering
Försäljning
Service
Drive Service Hotline / 24-h-telefonberedskap
Tel. 01924 896911
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Sverige
Montering
Försäljning
Service
Swaziland
Försäljning
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
249
Adresslista
10
Sydafrika
Montering
Försäljning
Service
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Kapstaden
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Pusan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Dar es-Salaam
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Drive Service
Hotline /
24 h-telefonberedskap
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Sydkorea
Montering
Försäljning
Service
Tanzania
Försäljning
Thailand
Montering
Försäljning
Service
Tjeckiska republiken
Försäljning
Montering
Service
250
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Adresslista
10
Tunisien
Försäljning
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Kocaeli-Gebze
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Budapest
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Fabrik
Montering
Försäljning
Service
Sydöstra
regionen
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montering
Försäljning
Service
Nordöstra
regionen
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Mellanvästern
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Sydvästra
regionen
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Västra regionen
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Turkiet
Montering
Försäljning
Service
Ukraina
Montering
Försäljning
Service
Ungern
Försäljning
Service
USA
Adresser till övriga serviceverkstäder i USA översänds på begäran.
Venezuela
Montering
Försäljning
Service
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
251
Adresslista
10
Vietnam
Försäljning
Ho Chi Minhstaden
Alla sektorer utom hamn och offshore:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ho Chi Minhstaden
Hamn och offshore:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Hanoi
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
[email protected]
http://www.ecmining.com
Wien
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Vitryssland
Försäljning
Zambia
Försäljning
Österrike
Montering
Försäljning
Service
252
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Index
Index
A
Analog börvärdesinmatning ................................78
Analogmodul FIO11B .................. 55, 57, 182, 184
Anslutning ...........................................................49
Anslutning av bromsmotstånd .............................35
Ansvarsbegränsning .............................................9
Anvisningar
Allmänt ...........................................................8
Märkning i dokumentationen ..........................8
Anvisningar om parameterinställning ................117
Fabriksinställning ........................................117
Läget REGLERSPÄRR ..............................117
Parameterspärr ..........................................117
Apparatinformation ............................................137
Apparatstatus ............................................. 15, 104
Apparatstatuskoder ...........................................129
Apparatuppbyggnad ...........................................15
Byggstorlek 0XS/0S/0L ................................17
Byggstorlek 1/2S/2 .......................................18
Byggstorlek 3 ................................................19
Byggstorlek 4/5 .............................................20
Avaktivering av EMC-kondesorer .......................30
B
Baudrate .............................................................50
Beröringsskydd ...................................................27
Beröringsskydd BS ...........................................222
Bimetallbrytare TH ..............................................53
Bromslikriktare
Anslutning .....................................................54
Bromsmotstånd .................................................215
Anslutning .....................................................35
BM, anslutning ..............................................36
FKB10B, montering ....................................222
Montering på fäste ......................................213
Plantyp .......................................................216
PTC ............................................................215
Stålgallermotstånd ......................................217
Trådmotstånd .............................................217
Underkonstruktion ......................................223
Bromsmotstånd av plantyp ...............................216
Börrotationsriktning ...........................................118
Börvarvtal ..........................................................118
Börvärdesbeskrivning
Av processutgångsdata (PO-data) ...............89
Börvärdesingång ...............................................169
Börvärdesinställning, analog ...............................78
Börvärdesinställning, extern ..............................118
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Börvärdesväljare ................................................ 61
Manuell ........................................................ 64
MBG11A .............................................. 51, 176
MBG11A, idrifttagning ............................... 119
C
CE-märkning .................................................... 145
Cold Plate .......................................................... 30
CSA .................................................................. 145
cUL ................................................................... 145
D
Datoridrifttagning ................................................ 73
DBG60B manöverenhet ................................... 172
Idrifttagning .................................................. 66
Indikeringar ................................................ 132
Inställning av parametrar ............................. 71
Manuell drift ................................................. 72
DBM60B ........................................................... 174
DFD11B DeviceNet .......................................... 191
DFE24B EtherCat ............................................ 192
DFE32B PROFINET ........................................ 193
DFE33B PROFINET ........................................ 195
DFP21B PROFIBUS ........................................ 189
DFS11B PROFIBUS ........................................ 190
DFS21B PROFINET ........................................ 194
Digitala ingångar ........................................ 33, 169
Digitala utgångar ........................................ 33, 169
Digitalmodul FIO21B .......................................... 57
DKG60B ........................................................... 174
Dokumentation, kompletterande ........................ 12
Dokumentets innehåll ........................................ 12
Driftsätt ............................................................. 146
E
Elektronikdata .................................................. 169
Funktionell säkerhet .................................. 170
Elektronikservice .............................................. 143
Elektronikskärmplintar ........................................ 24
EMC-gränsvärden .............................................. 38
EMC-modul FKE ........................................ 40, 238
EMC-riktig installation ........................................ 24
Enter (manöverenhet FBG11B) ......................... 60
EtherCat DFE24B ............................................ 192
EtherCAT-modul FSE24B ................................ 188
Extern 24 V DC-matning .................................. 169
Extern börvärdesinställning .............................. 118
253
Index
F
Fast börvärde ......................................................61
Fasta börvärden ..................................................80
FBG11B manöverenhet ............................. 60, 171
Funktioner ....................................................60
Idrifttagning ...................................................63
Manövrering .................................................61
FBG-börvärdesväljare .........................................61
Fel .....................................................................102
F01 överström ............................................138
F03 jordfel ..................................................138
F04 bromschopper .....................................139
F06 nätfasbortfall ........................................139
F07 överspänning i mellankrets .................139
F08 varvtalsövervakning ............................139
F09 idrifttagning ..........................................139
F10 IPOS-ILLOP ........................................139
F100 oscillering/varning .............................141
F101 oscillering/fel .....................................141
F102 olja/varning ........................................141
F103 olja/fel ................................................141
F104 olja/temperatur ..................................142
F105 olja/OK ..............................................142
F106 bromsslitage ......................................142
F11 övertemperatur ....................................139
F110 ex e-skydd .........................................142
F111 systembuss (SBus)-fel ......................142
F113 ledarbrott, analog ingång ..................142
F116 timeout MOVI-PLC ............................142
F17 ... F24 systemstörning .........................139
F25 EEPROM .............................................139
F26 extern plint ...........................................139
F31 TF/TH-utlösning ..................................140
F32 spill, IPOS-index ..................................140
F34 ramptimeout ........................................140
F35 driftsätt ex e-skydd ..............................140
F36 tillval saknas ........................................140
F37 system-watchdog ................................140
F38 systemprogramvara ............................140
F43 RS485 timeout ....................................140
F44 apparatbelastning ................................140
F45 initiering ...............................................141
F47 systembuss 1 timeout .........................141
F77 IPOS-kontrollord ..................................141
F80 RAM-test .............................................141
F81 startvillkor ............................................141
F82 utgång öppen ......................................141
254
F84 motorskydd ......................................... 141
F94 kontrollsumma EEPROM ................... 141
F97 kopieringsfel ....................................... 141
F98 CRC Error Flash ................................. 141
Felindikering, manöverenhet FBG11B ............... 62
Fellista .............................................................. 138
Felminne .......................................................... 137
Felnummer och apparatstatus ......................... 104
FIO11B analogmodul .................. 55, 57, 182, 184
FIO21B digitalmodul .......................................... 57
FKE EMC-modul .............................................. 238
Flermotordrivsystem ........................................... 64
Frontmodul
Analogmodul FIO11B ................................ 182
Analogmodul FIO21B ................................ 184
EtherCAT®-modul FSE24B ....................... 188
Kommunikationsmodul FSC11B ................ 185
Manöverenhet FBG11B ............................. 171
Frontmoduler .................................................... 181
Fronttillval, kommunikation FSC12B ................ 186
Frånkopplingsreaktion ...................................... 137
Omedelbar frånkoppling ............................ 137
Stopp ......................................................... 137
FSC11B kommunikationsgränssnitt ........... 55, 185
FSC12B kommunikationsgränssnitt ................. 186
FSE24B .............................................................. 55
FSE24B EtherCAT®-modul .............................. 188
Funktionell säkerhet ......................................... 170
Fältbussanslutning ........................................... 189
Fältbussgateway .............................................. 196
Fältbussgränssnitt
DeviceNet DFD11B ................................... 191
EtherCat DFE24B ...................................... 192
PROFIBUS DFP21B .................................. 189
PROFIBUS DFS11B .................................. 190
PROFINET DFE32B .................................. 193
PROFINET DFE33B .................................. 195
PROFINET DFS21BB ............................... 194
Föroreningsklass .............................................. 146
Försäkran om överensstämmelse
MOVITRAC® ............................................. 240
G
GOST-R ........................................................... 145
Gruppdrivsystem ................................................ 64
Gränsvärdesklass .............................................. 38
Gränsvärdesklass B, ledningstransmission ....... 38
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Index
H
Hjälpspänningsutgång ......................................169
I
Idrifttagning
Anvisningar ...................................................58
Börvärdesväljare MBG11A .........................119
Dator .............................................................73
Förberedelser och hjälpmedel ............... 58, 59
Förutsättning ................................................58
Kortfattad beskrivning ...................................74
Lyfttillämpningar ...........................................58
Manöverenhet DBG60B ...............................66
Manöverenhet FBG11B ................................63
Idrifttagning av motor ..........................................61
Inbyggnadskapsling DBM60B/DKG60B ............174
Installationshöjd ................................................147
Inställning av parametrar med manöverenhet
DBG60B ..............................................................71
Integrerade säkerhetsanvisningar .........................8
Isolationsvakt ......................................................31
IT-nät ........................................................... 30, 31
J
Jordfelsbrytare ....................................................53
Jordnätanslutning (PE) .......................................32
K
Kabelsatser för mellankretsanslutning,
nätåtermatningsenheter MDR60A ....................213
Kabelspecifikation, SBus ....................................56
Kapslingsklass ..................................................146
Kapslingsklass bromsmotstånd ........................216
Klimatklass ........................................................146
Kommunikationsgränssnitt FSC11B .......... 55, 185
Kommunikationsgränssnitt FSC12B .................186
Kontaktdon
X31 digitala in- och utgångar ......................200
Kontaktorer .........................................................32
Kontrollord 1 ........................................................99
Motorpotentiometerfunktion via fältbuss .......99
Kontrollord 2 ......................................................100
Kontrollordsdefinition ..........................................95
Basstyrblock .................................................95
Kraftskärmklämmor .............................................25
Kretsschema .......................................................29
Mellankretsanslutning med MDR60A0150
som bromsmodul .............................43
Mellankretsanslutning med MDR60A0150/
0370/0750 .......................................42
Kylningstyp ........................................................146
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
L
Lagringstemperatur .......................................... 146
LED
Blinkkoder .................................................. 129
Er ............................................................... 200
Ledararea ........................................................... 32
Ledningslängd .................................................... 32
SBus ............................................................ 46
Ledningsskydd ................................................... 53
Långtidsförvaring ............................................. 143
Läckström ........................................................ 146
M
Manuell börvärdesväljare ................................... 64
Manuell drift
Manöverenhet DBG60B .............................. 72
Manöverenhet FBG11B ............................... 64
Manöverenhet DBG60B ................................... 172
Idrifttagning .................................................. 66
Inställning av parametrar ............................. 71
Manöverenhet FBG11B ............................. 60, 171
Funktioner .................................................... 60
Idrifttagning .................................................. 63
Manövrering ................................................. 61
Status hos digitala ingångar/utgångar ....... 130
Statusindikeringar ...................................... 129
Max. börvärde .................................................... 61
Max. varvtal ........................................................ 64
MBG11A börvärdesväljare ......................... 51, 176
MBG11A börvärdesväljare, idrifttagning .......... 119
Meddelande
Omformaren driftklar .................................. 101
PO-data frigivna ......................................... 101
Minsta lediga utrymme ....................................... 21
Min. varvtal ......................................................... 64
Montering
Tillvalskort DFP21B i MOVITRAC® B .......... 48
Montering på fäste
Bromsmotstånd ......................................... 213
Monteringsläge .................................................. 21
Motorkabel ......................................................... 32
Motorstart ........................................................... 78
MOVITOOLS®-MotionStudio, idrifttagning ......... 73
MOVI-PLC® ...................................................... 199
Måttritningar
Bromsmotstånd BW... / BW...-T/BW...-P ... 221
DBG60B .................................................... 173
DBM60B/DKG60B ..................................... 174
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 210
255
Index
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ......................211
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ......................212
Nätdrossel ND020.. / ND030.. / ND045.. /
ND085.. .........................................226
Nätdrossel ND150.. ....................................227
Nätfilter NF009-503 – NF150-503 ..............229
USB11A ......................................................180
Utgångsdrosslar HD001-HD003 .................231
Utgångsfilter HF...-403 ...............................237
Utgångsfilter HF...-503 ...............................236
UWS11A .....................................................177
UWS21B .....................................................179
Processdatabeskrivning
Börvärdesbeskrivning
av processutgångsdata (PO-data) ........ 89
Skalning av processdata ............................. 94
Ärvärdesbeskrivning av
processingångsdata ....................... 93
PROFIBUS DFP21B ........................................ 189
PROFIBUS DFS11B ........................................ 190
PROFINET DFE32B ........................................ 193
PROFINET DFE33B ........................................ 195
PROFINET DFS21B ........................................ 194
PTC-bromsmotstånd ........................................ 215
N
Nätdrossel ND ............................................ 37, 225
Nätfilter NF ...........................................37, 38, 228
Nätkabel ..............................................................32
Nätkontaktor ........................................................37
Nätåtermatning MDR60A
Allmänna tekniska data ..............................207
Beskrivning .................................................206
Nätåtermatningsenheter MDR60A
Kabelsatser för mellankretsanslutning .......213
UL-godkännande ........................................206
R
Ramp
Ner ............................................................... 61
Upp .............................................................. 61
Reläutgång ....................................................... 169
Reparationsservice .......................................... 143
Returkoder ....................................................... 131
19 aktiv parameterspärr ............................. 131
20 fabriksinställning aktiv ........................... 131
23 tillvalskort saknas ................................. 131
27 tillvalskort saknas ................................. 131
28 reglerspärr nödvändig ........................... 131
29 värde för parameter otillåtet .................. 131
32 frigivning ............................................... 131
34 fel i procedur ......................................... 131
38 FBG11B felaktig datasats ..................... 131
Returkoder vid parameterinställning ................ 110
Additional-Code ......................................... 111
Error-Class ................................................ 110
Error-Code ................................................. 110
Rotationsriktningsfrigivning .............................. 118
RS485
Installation ................................................... 44
RUN (manöverenhet FBG11B) .......................... 60
O
Omedelbar frånkoppling ....................................137
Omformarstatus ..................................................61
Omgivningstemperatur ......................................146
out (manöverenhet FBG11B) ..............................60
P
Parameterbeskrivning
Tabellöversikt .............................................120
Parameterinställning av omformaren ................106
Lagring av en parameter (exempel) ...........115
Läsning av en parameter (exempel) ...........113
Parameterinställning ...................................106
Returkoder vid parameterinställning ...........110
Uppbyggnad av MOVILINK®parameterkanalen .........................107
Parametermeny ..................................................61
Parametermodul UBP11A .................................175
Parameteruppsättning
Val ................................................................98
Parameterändring, manöverenhet FBG11B .......62
Plint X17 ...........................................................170
Plint-reaktionstider ............................................169
256
S
Sekvensstyrning ................................................. 95
Kontrollord 1 ................................................ 99
Kontrollord 2 .............................................. 100
Kontrollordsdefinition ................................... 95
Statusord 1 ................................................ 102
Statusord 2 ................................................ 103
Statusordsdefinition ................................... 101
Styrkommandon .......................................... 97
Säkerhetsrelaterade styrkommandon .......... 96
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Index
SEW-apparatprofil
Anvisningar om parameterinställning .........117
Parameterinställning av omformaren .........106
Processdata .................................................85
Processdatabeskrivning ...............................88
Processdatakonfiguration .............................87
Signalord i säkerhetsanvisningarna ......................8
Skalning av processdata .....................................94
Skärmplåt
Effektdel .......................................................25
Styrelektronik ................................................24
Specialfall med PO-databearbetning ..................90
Start, motor .........................................................78
Statusindikering
Status hos digitala ingångar/utgångar ........130
Statusindikgeringar
Grundapparat .............................................129
Lysdioder, blinkkoder .................................129
Manöverenhet ............................................129
Statusord 1 .......................................................102
Statusord 2 .......................................................103
Statusordsdefinition ..........................................101
Basstatusblock ...........................................101
Statusvisning
Manöverenhet FBG11B ................................62
Stopp ................................................................137
STOP/RESET (manöverenhet FBG11B) ............60
Styrkommandon ..................................................97
Frige .............................................................98
Reglerspärr ...................................................97
Snabbstopp ..................................................97
Stopp ............................................................98
Styrkälla
FÄLTBUSS ...................................................86
PLINTAR ......................................................85
RS-485 .........................................................86
SBus .............................................................86
Styrning MOVI-PLC® ........................................199
Styrningskort typ DHP11B
Lysdioder ....................................................200
Stålgallermotstånd
Bromsmotstånd ..........................................217
Störemission .............................................. 33, 146
Störningstålighet ...............................................146
Switchat matningsdon UWU52A .......................205
Syftet med dokumentationen ................................8
Systembuss ........................................................49
Systembuss (SBus), installation .........................44
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
Säkerhetsanvisningar ........................................ 10
Märkning i dokumentationen ......................... 8
Uppbyggnad, i avsnitt .................................... 8
Uppbyggnad, integrerade .............................. 8
Säkerhetsanvisningar i avsnitt ............................. 8
Säkerhetskontakt ............................................. 169
Säkerhetskopiering .................................... 61, 126
DBG60B .................................................... 126
FBG11B ..................................................... 126
MOVITOOLS® MotionStudio ..................... 128
UBP11A ..................................................... 127
Säkerhetsrelaterade styrkommandon ................ 96
T
Tekniska data
230 V AC/enfas/byggstorlek 0L ................. 168
230 V AC/enfas/byggstorlek 0S ................. 167
230 V AC/enfas/byggstorlek 0XS .............. 166
230 V AC/trefas/byggstorlek 0L ................. 160
230 V AC/trefas/byggstorlek 0XS .............. 158
230 V AC/trefas/byggstorlek 2 ................... 162
230 V AC/trefas/byggstorlek 3 ................... 163
230 V AC/trefas/byggstorlek 4 ................... 164
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 0L .......... 151
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 0S ......... 150
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 0XS ....... 149
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 2 ............ 153
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 2S ......... 152
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 3 ............ 154
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 4 ............ 155
400/500 V AC/trefas/byggstorlek 5 ............ 156
Allmänna .................................................... 146
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 209
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ..................... 209
Nätåtermatning MDR60A .......................... 207
Tillval DFP21B ................................... 189, 190
Översikt .....................................148, 157, 165
Temperaturgivare TF ......................................... 53
TF termogivare ........................................... 53, 169
TH bimetallbrytare .............................................. 53
Tillval
Inbyggnadskapsling DBM60B/DKG60B .... 174
Timeout (varning) ............................................. 138
Transporttemperatur ........................................ 146
Trådmotstånd, bromsmotstånd ........................ 217
Typbeteckning .................................................... 15
Typskylt .............................................................. 15
257
Index
U
UBP11A ............................................................175
ULF11A öppningsbar ferritring ..........................229
UL-godkännande ..............................................145
Nätåtermatningsenheter MDR60A .............206
UL-konform installation .......................................22
Underkonstruktion bromsmotstånd ...................223
Uppbyggnad av MOVILINK®parameterkanalen .............................................107
Upphovsrätt ...........................................................9
Utfrekvens ...........................................................61
Utgångsdrossel HD .................................... 39, 231
Utgångsfilter HF ......................................... 38, 234
Utström ...............................................................61
UWU52A ...........................................................205
V
Varningar, manöverenhet FBG11B .....................62
Varvtal
Högsta ..........................................................64
Lägsta ...........................................................64
Manuell inställning ........................................64
Å
Åberopande av garanti ..........................................9
Återställning ......................................................138
Grundapparat .............................................138
Gränssnitt ...................................................138
Manöverenhet ............................................138
Återställning efter fel ...........................................98
Ä
Ärvärdesbeskrivning av processingångsdata .....93
Ö
Öppningsbar ferritring ULF11A .................. 38, 229
Överspänningskategori .....................................146
Övervakningsfunktioner .....................................105
Timeoutfelmeddelande ...............................105
Timeoutreaktion ..........................................105
Timeouttid ...................................................105
258
Montage- och driftsinstruktion – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
55303 JÖNKÖPING
Tel +46 36-34 42 00
Fax +46 36-34 42 80
[email protected]
www.sew-eurodrive.se
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
16 554 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content