close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
14
!
ra t,
-
ROYAUME DU MAROC
z)u,,j!
.431 3 à, ) Lai
t
1(
il
aJLS
Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie
2.13.18
y) tipis%
là..4m:J141101i..,k (31.1111
on.id
0.1t, ti..C.03.4 .944011 tey‘Lo ivl
ja.) 39a111 4 4-4-.J4-.."3 °JYa» t°9 "
1;%:"" Ile 0911111 CaiY:il 1,:€ 1:41
".''"
.14.07
: fl lads: tg j241
al-ut)I LJULT9
,a) 332.11211 CJI .H:rarc c1¢s41 14.07 U9 Lcll ô u 1 11 C-1 1 .: ■ ;:.;;t1
t.A Lig.5U1
<41.
" . 2. a11 aiii-n.11 -iù.9 ...tAda.6:41 39.08
c9.61.1 1(1915 5:Cly. 03) 1333 ‘e1 202.
tAll 45_,..3311 ) 1.)11 1,1J
9,.3 04) 1333
21 2 bpi Laçiej511 1 lÿillg (j),I.J1
;Je Je. .41.S..,id
tele aalm.11
<
- .ede.6:1
s.d.) a.;:b 3.1111.1 (1915
14.07 33.1111113 I 1 • •1
-7 -
t51911 te,
;114.,.:41 31,11, ,,ti
cydi j_S ils I chi». je j.9:11
<
1$`c L 9
:
I 1-7".• 1L, el> .43.01,1 1.14, tiy.t.4
.
Lek. ;.931.c.
0531 _pl ils Lifis I 11 L:glue
.09.111 19
.11)1.491 acgla.ds:
11 11:b
C.:31.±Lat
Direction Générale
s;ege(coander.gov .ma L,;9 ;,S.rair 5- eit • 05.37.70.58.8.5 .,,S1.2' • 05.37.70.89 37/06.60.10.26.83/84 _rj d • LI
Angle At. My Youssef et Av. ist , Hassan ler • Rabat • Tél : 06.60.10.2b H3/84 / 05.37.70.89.3
— • 1.. ■ •• 0;
0 3. 8.8"i • e - mail: sièges an(fte.gov.ma
alla.911 c31.0-0 3e-* I 31...7.1
t.di Lla
LoS
:I j
Ï II9
taSi1÷9-)11
cvcLo til t-711 4 y-°5 91 "3-'."`
Cd_ • *-À H :I .: 42 1:-.7%
(»Led' t' y;
ül4g121.1 eliettb
alai.4.11 4:40.
-.
931
.JI
ima.9.e.
4
. j Ui.211i154-491 ‘,1c.
4 1.)11
‘11 2 14.1l ëeJL..o tey,„Li
c.)-4
L43.611 arij Uia.11(C.146.2.1,1
;t41.91- 1 1 47y.11.,91
4
. sn.S41
`leitamil S'Il. ? -47.11'49
j
a Let 2 1 3 .1 8 A:si "Laye
;1.3.L111;i1.33
1)371 ùtat
ei laal I .11/216i:JI
‘g
t,e)-^Ètil 4..14
..451
„.?:.1 12)
a‘..;11(1913
133 / (DL:e:L4i 9
4
4
Lall Cadyli
. I .Eg 1;,11 Lelc. ea?
aeeLL'
... .9 citiai 61_9 1
t'Y; 'IL'
c).41÷4 2 ;t19 I I as: 9
t-zi. j as
j3 9;
Unalli2ttise:il
a
14LeJ l til leljell
JJ9 I *' Y I
ulloas
art
:
*i.t-, . I3;te-tal (D 4 Lol (Di
ciii3 41a cya-A
LW
'
-
441,4 Pd
1 ;a U I
cfr-42.
.,„43.4.2.11 J1113-4rlyi t4isi j --“;-%
4li 1ita11 Abasa:ab
4414 .11/2iteell4 ak:si
s I .1:?..1—^4111
: 2 Lel
41 .()÷21.1
4_
41i.t1 Ucis11
LU I
.:±lia.“1.3.? U33 ( *àt ■ •U
441.1
5
(
131
,in 5e19Î ëyaGë99. u,
(d-114
"y:-*:i
L.H.c.
,
C11514
4451.el.?
199 18 (5».-- ,;114.1g :1<- usa3 ,;t1 4.11 .:À ! e-,11 Lai Cit:»le.)'1 3AsL3 LI l e le
1
•0M:À %JI
,9.1oLoJI
pi ISI Loi Ali,
JgJ Lese cJI.5
P-LA
IS
E9)-A:1-11
p..19 cd<oiI »c uJI
j44j
s„,s,à le-0 14 ,g):Ai
pis
-1,1.-L>2-11
I 1/4199i 15 tY.) (:•-q 1,1.941-`i) )a i14
)1!
'"^ )1 .) 14si
,5.11 aole_u_w).11
cibiLtVI 94.1.2; p..4!
)21.25
45.:49
q., las 4e:41 c, s42.0H ca:99.119 JUL pe..o\LcV aVb
.0\lcicte_11 ) Uso
- JI )..4.611,>o 199 18
4sNÈLE,41..c ,o9 ^1.11
CJ
e
: 3 âàlall
L91.2n11
js
»VI 9i A»azi
05Laii
es ‘i> si
ub)sü
»8làJI 1/4).e 849 839 25 Jp.ridi
e>■°9-°
ksir'HI »6 LS9 Jae
J5
P-e-4 1 U-0-e-wij
JS9
‘ct!
: 4 âIaJI
_s›.1.11 91 J. ■.3..›.111 Qle_Los
ce4 45.:1-14 ‘cd.;•tirs/i y3119,011 ) liieJL! „9.1-cuo_11 nzll
44.41 i tiutil cd:hux.o JS 44chua...b..; ,ccu. LoS
cro es>: LIS
.4)1)t942.11c ntall
&a11
c..,,Ils
sI j lSJ1 4.,441-09
4.1J9
%WU t.A.J1
sejleal kwitxJ1
: 5 6>liall
gLari
S1A9.JI
p
Ca,
tJ1 Leszza./1 )+,,Jall ch° 4-51 jetoJI tz.ste,:euji.o.1
ti-sb 45J4-?.V 1
ce-o ci-u91
: 6 âàleJ1
,:).o )4_41 J.›.,1 J.sb 1.AÂkJJ cid) L+1.12.! ,oïtei 5 6,›LoJI
417, 111
J91i.;-U dh9 •LejLAci ,),1„s9:i ) 1) 6,!)b
1JSfl ud.c
1,:bydoo.
&.›÷.›...0 4 i-,411 cAlg l_u) ce) 'Ji
crçcy.
eti-411
: 7 ioàleil
‘oll_ci 5 6LoJI sà 6 )9SioJI
)4.sy.
gelc lo§9A9 loi).a
tie3).*.11 lieJ
plg.o
; ° Il
: 8 âàta.11
Là1..toJI p9.4
càk.n 49.§19.11
6)9Si.o..11 481-4.o.11
j'oz), il ),..g1J1 ije 8-51 Ja.à.11
4i1oïn111;,.ér› .;11 4L6.z k›.1\1 J'a>,
alïtn\JI u‘l_c
91cu.:4 )1) )_‘:à.1 tu) li Ji 4.c2snJ19
•0-41 6-14.>?-1 4
t.D1+Los s.o 61)19.o.n., 6,gSÎoJI 44.1112.0.11 s oàc.JI ,o,49
2
841)1 ‘..À4.11
pgem).11
: 9 6>laJI
•
•
J.SJ
tide, ,21\iso 6st 91 s>19 ..5.1110
4>,1 Leu+, J.aÉû 69Lia 8.6:9 cfro 91 6.x>19 ab
o Loi i.,95à.e.
-
i Un/1
..111-c.J1
: 10 6.>1aiii
91 ét212:9 Ji/
cmS\LoJI
Û9.
91
45.4.0
)0Q)
t_sic
91
: 1 1 âàle.11
ce° usL-J9.0 45.1tie »sui) STSC9 cel "›..4 Itek.i ) 1-15-C &)-'\j ci l ‘weg i;i5 4e169
uds gls>19 k,lac La-W \ 1 ‹ /a» ‘q./ cg-ollo 91 )91...o
(gra, Lia
.E4Sio 45..9
: 12 âgeJI
lefte-11
J)
61&13 4.4s" :
j i)§
Lelt
4.5.42J1
t.,53.11
ctil
,1 ! à--.i/1
e l.41 ,,,㤠1.8.41
.1/4,.16 Lett cli.? ,9:411 Oisb cfro
.. t9/19
j 9.0 p+Latj .6:9L-vnI)
-Use
: 13 âàleJ1
‘‘,5»a.11 p-wj..11 »kt;
„3.1-c kélzcJI
p-wl uJI Qli sis t ilii2.11 p.-41 t.sà i Lly9 ‘b9;1§ ët.11,ïn)1
lizi.J1
: 14 6.bloJI
usa,.
euLm a>9 juiiwl ¼
a>9
LrÀ-41
•
SJLo
) Lii21.1
6).a.à.11
4 5:9
cro
4s) 12.11 p-w)./1 ,54 4:9141?
—am
LJ69
4 ?-1 1ile P9-"0
,9.>9 L5).oell
so\JI (Ighil 44-11 I9>9. 41 „:9>s
ét?!.9)9.11
éi.,10.119 ;1941 L.:9>,9
E40.11 a9ii>J1 ijusicy t_goJ1 39.08 p..4
j+:9
45.4mM
t„s.j 6SAÀDJI 01)441
8)9SioJI Jet.›.J1 t_5.3«>V °
.s'b 10
JI uo1s..11
4.5
•4.<1all
‘,..›.LaJ
p9-41
(»ad;cii p-
trs j liieJ1 p..1)1 >j'ai sabs,,
LsJ.c. cn .knJI c.a..>vi.tinJ1 < vols.
3
LJI
ej lituJI 1
reJJ qa.,4U1cri:L.4119 tâte-Los-Il
: 15 ôàlaJI
eig ISQI
ej..x11 elo4
9 1 1 .)9 1--° 09511 ‘1.10 Cr° ql"tirs' L9-sui
3/41110-1
/3`-") .) 4,a lià.>-°
Cla 45%99 cd Lts0 \1.0
•5 Jat
tja.S.aji
: 16 6.slail
ao\Lo s i iflus t...zo LJIIac (Sac el0.4..,,o9.iir J LAD usie
Lo-wi t)552.1
Lestai c4S-Lo ¼S'9 clisusute club_C jag.J.à.,) es...oge
cto _L>15 tjl trei
Loa eLo-ci
ULIS
LoS
LSJ LSLC p-wi 4.5.9 euaii 91 jaï......tm Slac p-ka i 18.)
44 qsbso dj igle
CAÀS LsCza
L>o
t»L4J aÇi jS
cistapiao g I Cu 9 Laï..0
Ujic
: 17 âàleJ1
tlo.4/1 51 4.5) .; .so.11
iSAcl 51
pila;
tcp
51 43)....;JI 51
ELIL>sU
,03 itsim
t,,s_91).A.946 e Luso tig-lif-0
el6.sJ1
cj÷01).ô59.1a11
41.10 LIS ,o54,
41.sllao 51
„ça 51 hil..›s:..11 ara!
L9)0 cfro ptki
4141
ja>_o5
ineitiao ii )gyb
O
e
• qgiLn zjl cJnoJli
ktilsaaJI ,_54.115
4%-.9
4.1nonl1
cuali...oqp9.ii:i suJI iitacuSoJI 4S ) Lii2.11
&>_Leto tss1 gaiJ I uiLoJI E)9,,
4l?,0->5 a.Lt pUI9 trsi tsuzil
.1411
: 18 âàleJI
iii
0H
é1I
pg..)I LsJI
9! kt...4).1J t.Dli liis2.11 clprel 51 4i Lii2J1
al\Lo‘11 uds
ktiji.o.11 t.pits1/4>J15 4+4.2J1 1/4_95à>..11
: 19 âMaJI
1jj tJI si lo2/1 p.wlI L5..4r4
c4.910 E.9-69-0 45».5111 L.1-0.>j 1 91 45•4!se-li L9.›-i 1 LAS 6 19 Aso-wi
am?
fs.ul irça _441 c.4 18\s.
p. ï) .».S.V1
ç 94.ÂAÂJ
4.45.à.j1
j..ST
s,ci.o àLo t.
!
';
t...J1J1frahatil
ej lasril frackeuM9
cuaista
banAll cts.›SUI9 qjId CjIcIj. 4U
: 20 ii.(a.111
il >o cy: 91
t.sa ‘1?, ! 6›.511gk sa 91 kui..›..oJ1
Lpic. 4J6 *kalis 3à>95
41:Lw194 ‘4+2+,.6
ol,L*11 91 „Oi\JI
4,4,9jiza.11 )9.4c."11 ttà
L.s>>1 .19.0 91 Luisa-L.1 91 4.::,9>ja
J1x.o..11
4 1»o
35 j.:4‘11
Lbgic
ude.
> cfro el-w9)9-a-11
J0sz11
LOA):
09.5.1
L4.11
'tato ab.0 J.LIJ uac19.ioà‘ 45.).;a>J1 jlsoJI irs9 1) n;-is, 309 459).iiii
10 ,SJ1
if:in4.0 25 14;iscl.99
pj,,9 j U2iI cd<
i'•:12
teiJI a_Lo.o.1.1 RJ9IJ 35 uasij „s'Ut
LfrujÉrj
.c.91,2a, 591...>
"e.c."
91
Si 91 t.,,LaAJI
bi
Lies
jJj5 ¼aAJ »s.11 JI
j_sb
),,i9:4J,J.il44nr! ,„ein.11
i.e.1).411 g199 1e_w>t.9 lgJiU9 u
g
cd-c .1149 ;L\11 sic
: 21 âàle.11
,ss.È p.49 ‘4,4 Jg.osze.11 C. 1I jtq lszeJ19 0sta0-11
uso L9) )2,..5%.119 4;4111 4-01211C. ..›,p9,1-..J1 4/1-.2111
4.12,) ca9.11
14 4.4-0r cIS :SI Lo 4.11.›
%M;0
1.410 colo\lszll cal c:ad.›...i cd t.
c•Loac.
n;11
• 1-8-!
ttakcJI tyj b9 osÎt,..s.i11 ,ffs.:91).411
.cue
cfr.o 91 LSl2Jl
tpa4s..11
•..n11
cyclasj.
a.,,gg
4.L>it.11 c4...1.9.1119 441e.À.11 k»2/1 p ÷oLouil c.4..›1;
1aJI
lea.!..§1).0 12, ,a1S9 4 u lluz.11 Jito‘11 uNie .6:9L>LJ1 t_à ).6 cfr.o 1i &0W1
. 4si liig..11 D .stril dt_xl...ao 3a
ya 1Ø 2A99J9
: 22 6.ga.11
nï't.ell
(si ls/1
satn11
ci>.Leta ti)lo
p÷oLetzll
.114
1.dI int, -"•;11 4..;91 ).0
jJc 4.6.4 6.»S‘11 ()lb
<s.ill 4.64i yoil
.4.5.)Liis211 LktLLLJJ tjaio
: 23 6àleJ1
Lias Lej..xj
h» Ls2 1JI soJI ét.›.1.ao
. uàj.eJI
kcg..05J:k11
pgÂj
84 1>J1 padatiJI
étoj liiszJI ,jitàg.11g crIlaim11
: 24 bàlo.11
4sC9
.La49 6se àa.11t.D1r1)....411&95:i5 )..a.›.4
.Losit›.a> tyj b
>o Log,
30
p9s99
LAL.s.
e)95
atAilte.211 &6IaIJ Et.465.11 ëtJ1551J atbSyoJI clac"!
,s,u2.11
co6li2V14 uoLS J5\11
cy ..ij i
Lail
4..ii.>1U1o1c1).>111.! weLs ts..1-1l9
.6.§1>.e.J1
étlii2J1
441)&1 4II55.1.1
gi pL9J 51 L'Olt., 91 kÀL.1 gi
j..41! 51 j.4.ol.p.q
.
4sull
JS tjgii
j_.4og set.a.§).o
.44a;1>J15 L j L9iI
n1n115
‘ig in ...II
9.441
JALo‘iludt iLcnH
: 25
clio)sdl Jtu Î al.)411 J
izsb gi
ka.> 4sa
4)i! a.bsLzaii 44.69.11 0.11591.1
.11\to‘lluat S1>aJI cf.()
iit.e..61>J15 LSj
I
el>.jjg
LsJI
0.4) (44
âtk pg.i4 42111 45..;2.0J1
: 26 ààls:JI
Aspkt 9.oJI st.41
.cu1.1,)-o uOgitail SI
jJc ;Li, 4.11551J cite.>)l.i1 &IaoJI pisui
3)..6 cfro lesagi5 leaLs
: 27 âàlcJI
c£09 io n il "5■1.0 4.6 Le -' L t'a/ J 44989 Lty.›.12ji _te? t
LISJ c$o
&i.cba.o.J1
‘,$C9 I ël 1;1 ért.rdI ciI1iiJI p÷olacii ‘,.s.:9 645.11 91 ei,u1.11
J1h09
k9JI
étletb_Al JsfltïJI
JI c,W.a,
4.5)Lii.9J1,0-....,).11 si .6.4›..J1 L,A1.1ao pi» ;VAJI
ologisza.11
oloy.U giO
E 9.à......10
sIbVI pic élit>
,5\le
iiigSioJI
a05 10n11 5J.c Jg..a>JI keiLiüt.11 c,lkL1iH9iit#og.asdlûl jlaU cf_çz.,■
tLo91rnJI ■â,u lise_11
415&Lao
uJI psiLAlla LSJ6
.Et1111)..J19
: 28 6.›Iall
6a..›.03J1 oLagJI big
5.7b9119
: Jan.11 149 4si l.x11
%.4.10J1 pj Ski C.S9 j Lii.21J 4,4oJI9
c..+1;
'tais.
c,e).11
Euels
Età +5to ola4+iij git..ài alszzi
Sad
.5.›,!..6.s
p..a.oLoJl9
&st.; <
: 29 âgeJI
pLa.tjg ologistoJI LgJzsz ()M.ei
28 6AoJI Qt+asiii.oJ
,5.11 bL.Ja
uatal..*JI p.e.ii.éJ I
iiirj Usai I tb&I cLerg
J9ill y L01
leeer,J I ét#À,aï
: 30 .L4.11
1.0
17y.à.>_111 °14y?' 1àk4a, EalsaJI ole.c9.11 Eta-ej »xi
EtesseJ1
n.bscJI c).4J19
<
9.iisJ1 Ski c.aIo Lor 0. .1111
.),m-tii 5i ct., »VI 91 »sill 1 J ail; 91 gi0
cA„„il
iitstim UJJLAAJÏ jJc <
4.ÂJ,.11
i„sC9 EJgLiïoil EunAll Wu» , j_uLui
4.1159.11 &Lao leana25 sailg
SJS5
tep
aï,!
sali Et
Et5 );..aoJI é<1119
.4.bLo-oJI tsj.sU olg1)..15 Etiel )JI Èk./Lx.0
ugLat5 6souszoJI E1/24.;.11 &oail cirlo c,icy
cfr+÷.49. 10.4". 91 ‘6»,...o °IR> 45C9 ‘.5\1.ciEus:UJARcetao»lg-iI
• s konll
4sull
4s:g &Iglnoil
: 31 éàllaii
ti.eLw1
t . • ••••;->J9
ces.
oLJI
t.
Lg.b i bieJ149
j\11.,
.c.)1 .,L.S41191o1 )\11 jJ.c .6ii J9."-xsU
ud.c.lis:9LxcJI
cis .4211
45.111 6_01;11 &.,,L..0-oJI c).c, 4 .• 1 • n<Ï11
ja..1
EL) Lii.2.11 ..11\to‘11
ek
Il Le j.p,..61
usert.JI vlAJI
L•lo9.11 uollwaeml
: 32 61a.11
cioka, J-09 J.iLïoL41a11»/...1.6.j ca9
43
L.a.11
14.11.s1
c4o.,■
cd9+kg11 cl )....V1‘,..1U0 459
‘Et.blii9J1 ,1111,3\11 LYJ.c léte..›_0-11 qJ
trs\J 91444.o
: 33 6àle.11
ole1)..,1 Liais° c,.c.
t . •11-111 ua.a.*JaJI L.11.0JI LAS LILb.>b)...L.wlc,ioL, Y josJI
: 34 âàle.11
py sib c4cy tfitôl 91 hLt Si &oIl o14..11tj
LsJI
.clàlttbb cto CJ19À.LQ a..")
j..4b
uat kL:91JI
umàlesdi
gâtai:, cris:aai,
: 35 bàleJ1
()Ut, (1915 9si9J 3) 1333 Lj.
20 4.L..à
369 349 319 309 299 269 239 109 1 J9-'II
) 411
trsj liïtszll
.389 379
4.>1.cto..1 /111 011 (1915 9.44.■
4) 1333
21
) 411
609 599 589 579 569 539 189 69 59 49 1 J9.n.à.11ç 1....usw144ELJ
Liall EtItà1..›_oJI
.669 659 649 639 629 619
: 36 6gs.11
.»..L14
.
LS111 p9.....)).o..11 Is8
4S)..›.41 _t.-d19 k4LâJl j,u9 u..11
t.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
561 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content