close

Enter

Log in using OpenID

ankara-estetik

embed
Estetik işlemleri yapılan ve Ankara estetik konusunda bilgilendirme içermektedir. https://www.onurkanidaci.com/
En son olarak Ankara estetik merkezlerinde lazer lipolizinin vücut şekillendirmesine önemli
fayda sağladığına daha fazla ikna olmak için gerekli olan birçok çalışmayı gerçekleştirdi.
Ankara lazer liposuction ile karın bir tarafında ve diğer tarafta tek başına liposuction
üzerinde sırayla ateş lazer ile hastayı tedavi etti. Daha sonra lazer liposuction görüntüleme ve
geçici mürekkep işaretlerinin ölçümü yoluyla cilt büzülmesini değerlendirdi. Cilt sıkılaştırma
bir elastikiyet cihazı ile değerlendirildi. Ölçümler başlangıç ve tedavi sonrası bir ve üç ayda
alındı. Sonuçlar lazerle tedavi edilen tarafta hem bir hem de üç aylık değerlendirmelerde
emme tarafına göre anlamlı derecede daha yüksek bir ortalama büzülme oranı gösterdi.
Ankara estetik işlemlerinden bir diğeri Ankara meme büyütme işlemleri ile meme büyütme
tedavisi olmayan tarafta ortalama cilt sertliği ve cilt sıkılaştırma taban çizgisinden istatistiksel
olarak anlamlı bir fark göstermedi. Tedaviden üç ay meme büyütme tedavi edilen tarafta cilt
sertliği ve cilt sıkılaştırma önemli ölçüde daha yüksekti. Estetik işleminde tek başına meme
büyütme kıyasla karın bölgesinde cildin büzülmesi ve sıkılması üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna vardı.
Bu noktada burun estetiği işlemide hem Ankara estetik işleminde Ankara burun estetiği
daha önemli ölçüde ürettiği ve yeniden şekillendirdiği açıktır. Şimdi amaç ve sonuçları
güvenliği ve etkinliği optimize etmeye yardımcı olacak yöntemleri standartlaştırmaktır. Burun
sıkılaştırma için önerilen etki mekanizmaları belirli bir boyu ve enerji verilen etkinliğini
belirlemede iki özelliğin dikkate alınması gerektiğini önerdi.Özellikle hedeflemek burun
estetiği için dalga boyu seçilmiştir. Seçici tercihen belirli dalga boylarındaki emilim
katsayılarına dayanarak olmak üzere çeşitli bölme içindeki etkileşimler için
değerlendirilmiştir .
Bazı estetik işlemlerinde Ankara esteti ile belirli boylarının üstün yol açtığını ileri sürdüler.
En yüksek seçiciliğe sahip olduğunu ancak başka bir estetik boyuyla birleştirilmedikçe diğer
kadar cilt sıkılaştırma için etkili olmayabileceğini belgeledi.
https://www.onurkanidaci.com
Author
Vizyon Auto
Vizyon Auto6   documents Email
Document
Category
Religion
Views
46
File Size
198 KB
Tags
ankara estetik, estetik
1/--pages
Report inappropriate content