Douglas Complex Fire Progression Map ArcE

123°40'W
123°38'W
123°37'W
123°36'W
123°35'W
123°34'W
123°33'W
123°32'W
123°31'W
123°30'W
123°29'W
42°53'N
123°39'W
ï
ï
399
ï
ï
3 Fires
42°51'N
ï
ï
ï
Douglas Complex
ORS-732-053-14
Progression Map
7/26 - 8/20/2013
NAD 83
Time, shape, and acres are estimates only
ï 397
Hayes
Ridge
123°26'W
ODF GIS, Team 2
August 21, 2013
2216 Hours
42°52'N
ï
407
123°27'W
406
392
ï
Twin
Towers
42°51'N
42°52'N
394
Union
Cr.
123°28'W
42°53'N
123°41'W
ï 396
Rabbit
ï Mt.
42°46'N
42°47'N
42°47'N
42°48'N
42°48'N
42°49'N
42°49'N
42°50'N
42°50'N
Rabbit Mt.
ï
Panther
Butte
42°45'N
42°46'N
ï
Dad's
Cr.
Legend
ï
42°45'N
Glendale
Perkins
Cr.
Dad's Creek
Fire Perimeter by Date
42°43'N
7/27/2013 - 2100 hrs - 12,398 ac
7/28/2013 - 2300 hrs - 21,927 ac
7/29/2013 - 2230 hrs - 26,006 ac
42°42'N
7/31/2013 - 1500 hrs - 28,564 ac
ï
404
8/01/2013 - 0230 hrs - 28,830 ac
8/02/2013 - 0020 hrs - 32,535 ac
Farmer's
8/03/2013 - 1130 hrs - 34,459 ac
42°41'N
8/04/2013 - 1330 hrs - 35,633 ac
42°42'N
42°43'N
7/27/2013 - 0430 hrs - 3,402 ac
42°44'N
42°44'N
ï
402
8/05/2013 - 2300 hrs - 38,406 ac
42°41'N
8/06/2013 - 1300 hrs - 40,135 ac
8/07/2013 - 1300 hrs - 42,651 ac
42°40'N
8/08/2013 - 2200 hrs - 44,045 ac
8/09/2013 - 2200 hrs - 44,456 ac
42°40'N
8/10/2013 - 2200 hrs - 45,411 ac
8/12/2013 - 2200 hrs - 45,483 ac
42°39'N
8/15/2013 - 2200 hrs - 46,928 ac
8/18/2013 - 1330 hrs - 48,383 ac
42°39'N
8/20/2013 - 1230 hrs - 48,679 ac
42°38'N
ODF Forest Protection District Line
123°41'W
0
0.5
123°40'W
1
2
123°39'W
3
123°38'W
Miles
123°37'W
µ
123°36'W
123°35'W
123°34'W
123°33'W
123°32'W
123°31'W
123°30'W
123°29'W
123°28'W
123°27'W
123°26'W