ННВ 16/22.05.2014.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТБрој: 1031/2
Датум: 22. 05. 2014. год.
А
Б
В
ред.проф. –56(76)
1.· Арсенић Ж.
2.· Бабић Б.
3.- Бошњак С. (о)
4 · Бугарић У.
5.- Бучевац З.(о)
6.· Васић Б.
7.· ВасићМиловановић А.
8.- Вег А.(о)
9.· Гајић А.
10.- Генић С.(о)
11.· Главоњић М.
12.· Дебељковић Д.
13.- Дондур Н.(о)
14.· Живановић Т.
15.· Зековић Д.
16.· Зрнић Н.
17.· Илић Ј.
18.- Јанковић Ј.(о)
19.· Јарамаз С.
20.- Јаћимовић Б.(о)
21.· Јовановић Ј.
22.· Јововић А.
23.· Кандић Д.
24 - Коматина М.(о)
25.· Коси Ф.
26.- Лазаревић М.(о)
27.· Лазић Д.
28.· Лечић М.
29.· Лучанин В.
30.- Мајсторовић В.(о)
31.· Манески Т.
32 - Марковић Д.(о)
33.- Миладиновић Љ.(о)
34.· Милановић Д. Д.
35 · Милиновић М.
36.· Милованчевић М.
37.· МилошевићМитић В.
38.· Милутиновић Д.
39.· Миљковић З.
40.- Митровић Р.(о)
41· Митровић З.
42.· Мицковић Д.
43.- Младеновић Н.(о)
44.- Моток М. (о)
45.· Недељковић М.
46.· Обрадовић А.
47.· Огњановић М.
48.· Петровић А.
49.· Петровић М.
50.· Петровић П.
51.· Петровић Др.
52.· Пешић С.
53.· Покрајац С.
54.· Попконстантиновић. Б.
ЗАПИСНИК са седнице ННВ-16/1314
бројно стање ННВ
Кворум за ННВ – 1/2×А
присутно
потребно за одлуку – 1/2×Б
бројно стање ИВ – (S)
Кворум за ИВ – 2/3×В
потребно за одлуку – 1/2×В
Присутно
55.· ПрокићЦветковић Р.
56.· Радојевић С.
57.- Радојчић Д.(о)
58.· Рашуо Б.
59.- Рибар З.(о)
60.· Ристивојевић
М.
61.- Росић Б. (о)
62.- Седмак А.(о)
63.· Симић Г.
64 · Спалевић М.
65.· Станојевић М.
66.· Стевановић В.
67 · Стефановић З.
68.- Стоименов М.(о)
69 · Стојиљковић
Д.
70.· Ступар С.
71.· Тановић Љ.
72.· Трифковић З.
73.· Туцаковић Д.
74.· Цветковић А.
75.· Црнојевић Ц.
76.· Шкатарић Д.
ван.проф. –30(39)
1.- Алексендрић Д.(о)
2.· Анђелић Н.
3.· Аранђеловић И.
4.· Балаћ И.
5.· Бањац М.
6.· Бенгин А.
7.- Венцл А.(о)
8. · Динуловић М.
9.- Дуњић М.(о)
10.· Елек П.
11.- Живковић Б.(о)
12.· Жуњић А.
13 · Јеремић О.
14 · Костић И.
15.· Лазовић Т.
16.· Лукић П.
17.· Маринковић А.
18.· Матија Л.
19.· Милановић Љ. Д.
20.· Милош М.
21.· Мисита М.
22.· Митровић Ч.
23.· Павишић М.
24.- Петровић Ду.
25.· Петровић Н.
26.· Поповић В.
27.· Поповић О.
28.· Пузовић Р.
29.- Радаковић З.(о)
р.п.
в.п.
д.
а.
а.п.
мр
S
76
39
42
50
0
0
56
30
29
41
0
0
207
104
156
115
77
58
86
157
105
79
115
207
138
104
156
76
51
39
56
30.- Радић Д. (о)
31 · Ракићевић Б.
32.- Саљников А.(о)
33.- Симоновић А.(о)
34.· Спасојевић Бркић
Весна
35.· Стевановић Н.
36 · Стокић З.
37.· Тодоровић М.
38.· Тришовић Н.
39.· Фотев В.
доценти – 29(42)
1.- Андрејевић Р.(о)
2.· Бакић Г.
3.- Бачкалов И.(о)
4 · Благојевић И.
5.· Божић И.
6.· Бојовић Б.
7.· Буљак В.
8.· Вељковић З.
9.- Гашић В.(о)
10.· Гојак М.
11. · Грбовић А.
12 .· Додер Д.
13.· Ђукић М.
14.· Живановић С.
15.· Зорић Н.
16.· Илић Д.
17.· Јаковљевић Ж.
18.- Јели З.(о)
19 · Јовановић В.
20.· Јовановић Р.
21.· Кокотовић Б.
22.- Косанић Н.(о)
23.· Лазовић Г.
24 · Манић Н.
25.· Милићев С.
26.· Милковић Д.
27.· Миљић Н.
28.- Митић С. (о)
29.- Митровић Н. (о)
30.- Павловић В.(о)
31.- Пејчев А.(о)
32.· Петрашиновић Д.
33 · Поповић С.
34.· Рибар С.
35.· Ристановић М.
36 - Симић А.(о)
37 · Стаменић З.
38.- Стојић Т.(о)
39.· Танасковић Ј.
40.- Ћоћић А. (о)
41.- Чантрак Ђ.(о)
42.· Шиниковић Г.
асистенти –41(50)
1.· Бањац М.
2.· Вег Е.
3. - Галић Р.(о)
4.· Гњатовић Н.
5.· Ђукић Д.
6.· Ивљанин Б.
7. · Јандрлић Д.
8.· Јеремић Б.
9.· Јосиповић С.
10.- Калајџић М.(о)
11.· Китановић М.
12.· Лукић У.
13.· Мандић П.
14.· Марковић М.
15.· Марковић И.
16.- Мартић И.(о)
17.· Масловарић Б.
18.· Милеуснић И.
19.· Миливојевић А.
20.· Милованчевић У.
21.- Мишковић Ж.(о)
22.· Младеновић Г.
23.- Момчиловић Н. (о)
24.· Мрђа П.
25.· Мунћан Ј.
26.· Обрадовић М.
27.- Пантелић С. (о)
28.· Пековић О.
29.· Петровић М.
30.· Петровић А.
31 · Петронијевић J.
32.· Пјевић М.
33.· Раденковић Д.
34.· Радуловић Р.
35.· Рајичић Б.
36.· Ристић М.
37.- Рудоња Н. (о)
38.· Сворцан Ј.
39.· Симоновић В.
40.· Славковић Н.
41.· Сретеновић А.
42.· Стаменић М.
43 · Стаменковић Д.
44.· Станојевић Д.
45.· Стојадиновић
С.
46.- Стојићевић М.(о)
47.· Ступар Г.
48.- Тодић И.(о)
49.· Тодоровић Р.
50.· Томановић Ј.
Наставници страног
језика мр 0(0)
1
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 16/1314 одржана
је 22. маја 2014. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова. Седницом је председавао Декан проф. др
Милорад Милованчевић уз сарадњу продекана за финансије, проф. др Владимира Поповића, продекана за
НИД, проф.др Војкана Лучанина и продекана за организацију, проф. др Славка Пешића.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 104 члана Већа, а да је у сали присутно
156 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.
Минутом ћутања одата је пошта преминулом проф.др Јосифу Вуковићу.
Предложен је и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Усвајање Записника са седнице ННВ-15/1314 од 08.05.2014. год.
Обавештења и информацијe.
Наставна питања.
Избори у наставна, научна и истраживачка звања.
Докторске дисертације.
Магистарске тезе и специјалистички радови.
Признавање страних високошколских исправа.
Актуелна питања и разно.
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-15/1314 ОД 08.05.2014. год.
Записник са седнице ННВ број 15/1314 од 08.05.2014. године једногласно је усвојен.
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Декан је дао следеће информације:
Наш доц.др Ненад Митровић добио је награду «На колевку» поводом рођења ћерке. ННВ је ову вест
пропратило бурним аплаузом.
Назив докторске дисертације «Истраживање радних параметара керамичког горионика са порозном испуном за
сагоревање гасовитих горива и отпадних технолошких гасова ниске доње топлотне моћи» кандидата мр
Мирјане Стаменић, а због мале грешке ментора, треба изменити и он треба да гласи: «Истраживање радних
параметара керамичког горионика са порозном испуном за сагоревање гасовитих горива и отпадних
технолошких гасова ниске топлотне моћи». Назив тезе одобрен је на Већу научних области техничких наука
08.07.2010. године на Универзитету у Београду. Предлог је једногласно усвојен.
Такође и назив докторске дисертације «Анализа интеракције ласерског зрачења са материјалима суперлегура
никла М-252 и hastelloy X» кандидата мр Предрага Дробњака, а због мале грешке ментора, треба изменити и
он треба да гласи “Интеракција ласерског зрачења са материјалима суперлегура никла М-252 и hastelloy x “.
Назив тезе је одобрен на Већу научних области техничких наука 26.03.2012. године, на Универзитету у
Београду. Предлог је једногласно усвојен.
Састанак Проширеног ректорског колегијума одржан је у среду 14.05.2014. године, у Ректорату Б.У., као
припрема Седнице Сената Б.У. која је одржана у среду 21.05.2014. године, а са уобичајеним дневним редом.
Асистент, Славенко Стојадиновић поднео је Извештај о обављеној студијској посети Техничком Универзитету у
Бечу у периоду од 01.03.2014. до 30.04.2014. године.
Декан факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, проф.др Миломир Гашић упутио је у своје име и у
име запослених, дубоко саучешће поводом смрти проф.др Јосифа Вуковића.
Примили смо информацију да је Академија инжењерских наука Србије понудила Влади Србије и осталим
релевантним установама учешће у прављењу планова санације штета од поплава, као и учешће у каснијим
плановима за трајнија решења за елементарне непогоде.
Декан Факултета техничких наука у Новом Саду, проф.др Раде Дорословачки са великим задовољством се
захваљује на пажњи и поклону који је наш Факултет посветио приликом обележавања 54 године од оснивања и
40 година од формирања Факултета техничких наука.
Проф.др Миодраг Спалевић, Шеф Катедре за математику именовао је за секретара Катедре асистента Јелeну
Томановић, која ће заменити колегу Драгана Додера, који од 01.06.2014. године одлази на усавршавање у
Луксембург на период од 2 године.
2
Замолио је све чланове ННВ-а да у овој катастрофалној ситуацији у којој смо се нашли због поплава,
помогнемо и нашој спремачици која је у Обреновцу изгубила кућу и покућство. Са супругом и двоје деце она је
данас без крова над главом. Сигуран сам да ћемо урадити све да овој породици олакшамо живот.
Продекан за наставу је оправдано службено одсутан.
Продекан за НИД дао је следеће информације:
Руководиоци пројеката финансираних од стране МПНТР-а који су добили анексе Уговора, потребно је да их
пажљиво прочитају и врате потписане до 30.05.2014. године.
Поднет је Извештај рецензената проф.др Милоша Главоњића и проф.др Слободана Табаковића за техничко
решење под називом «Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање».
Проф.др Александар Гајић ће одржати предавање 11.06.2014. године у 18,00 часова, у Свечаној сали
Грађевинског факултета под називом «Нова енергетска политика у хидробизнису (Испитивање и
реконструкција великих хидроелектрана)»
Продекан за финансије дао је следеће информације:
Обрасци и документација за ауторске хонораре могу да се предају до петка 23.05.2014. године до 12,00
часова.
Продекан за организацију није имао информације.
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊA
Декан је обавестио чланове ННВ да настава креће од понедељка 26.05.2014. године. Очекује се измена
Календара наставе и испита за школску 2013/2014. Годину, а она је везана за одлуке Министарства и
Ректората Б.У. Постоји неколико варијанти измена, Колегијум декана их је разматрао, а најлогичнија и
најсврсисходнија би била измена која подразумева померање и наставе и испитног рока и Пријемног испита за
седам дана. Бићете обавештени благовремено о свему овоме.
Захвалио се асистенту мр Бојану Ивљанину, на ангажовању око прикупљања података и помоћи студентима
који су угрожени поплавом.
- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
4.1. Расписивање конкурса (сагласност ННВ) и именовање Комисије за припрему извештаја по конкурсу
(сагласност ИВ)
4.1.1. Предлагач: Катедра за отпорност конструкција
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Отпорност конструкција.
Комисија за припрему извештаја: др Ташко Манески, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф. и
др Драган Игњатовић, ред. проф. РГФ Београд.
Разлог: Истицање изборног периода асистенту Ани Петровић.
4.1.2. Предлагач: Катедра за математику
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Математика-Рачунарство.
Комисија за припрему извештаја: др Иван Аранђеловић, ванр. проф., др Александар Пејчев, доцент,
др Драгољуб Кечкић, ванр. проф., Математички факултет Београд.
Разлог: Истицање изборног периода асистенту Славиши Пантелићу.
4.2. Обавештење о Извештају Комисије по конкурсу и Предлогу за избор (ННВ) (материјал се ставља 30
дана на увид у Библиотеци и на сајту Факултета)
Нема материјала.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
Нема материјала.
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Нема материјала.
3
4.3.б. Усвајање извештаја за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)
Нема материјала.
4.3.в. Гласање о избору у звање сарадника (ИВ)
Нема материјала.
4.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука Универзитета у
Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
На основу одлуке Већа научних области техничких наука од 12.05.2014. године, др Бранко Кокотовић
изабран је у звање доцента, а доц.др Милан Гојак је реизабран у звање доцента.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањ e на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
Нема материјала.
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета (именовање
Комисије)
Нема материјала.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета (извештај
Комисије)
Нема материјала.
тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
4.а.1 Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
Нема материјала.
4.а.2 Усвајање извештаја које су доставиле комисије за избор у научно звање (следи објављивање у дневном
листу “Политика”, а материјал се ставља 30 дана на увид јавности у Библиотеци и на сајту Факултета)
4.а.2.а Кандидат: др Мирослав Јовановић, дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник.
Комисија: проф.др Слободан Ступар, проф. др Александар Симоновић, проф. др Небојша Петровић,
доц. др Немања Зорић и проф. др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни факултет у Београду.
4.а.3 Гласање о изборима у научна звања (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и
технолошког развоја)
Нема материјала.
тачка 4.б ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА
4.б.1 Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко звање
4.б.1.а Подносилац захтева: Тони Иванов, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Слободан Ступар, проф. др Александар Симоновић и
проф. др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни фак. у Београду.
4.б.2 Усвајање извештаја за избор у истраживачко звање које су доставиле комисије (следи објављивање у
дневном листу “Политика”, а материјал се ставља 30 дана на увид јавности у Библиотеци и на сајту
Факултета)
Нема материјала.
4.б.3 Гласање о изборима у истраживачка звања (ИВ)
Нема материјала.
тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
4
5.1. Обавештење о Пријави кандидата
Нема материјала.
5.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за подношење
Извештаја о прихватању теме докторске дисертације (предлог Колегијума наставника Катедре у
року од максимално 14 дана)
5.1.а. Кандидат: мр Марко Екмеџић, дипл.инж.маш.
Радни наслов: Анвелопе лета летелица у атмосфери Марса
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за ваздухопловство: проф.др Бошко Рашуо.
Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство: проф.др Бошко Рашуо, проф.др Александар
Бенгин и проф.др Слободан Гвозденовић,
Саобраћајни факултет Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.б. Кандидат: Драган Маринковић, дипл.инж.маш.
Радни наслов: Унапређење нелинеарног изотропног материјалног модела за прорачуне применом методе
коначних елемената
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за ваздухопловство: проф.др Бошко Рашуо.
Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство: проф.др Бошко Рашуо, проф.др Мирко
Динуловић и проф.др Милорад Зрилић,
ТМФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.в. Кандидат: Kaled M. B. Legweel, MSc.
Радни наслов: Design of Hybrid Cascade Controller in HVAC System
Синтеза хибридног каскадног регулатора у систему КГХ
Предложени потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије и Координатора за наставу на
енглеском језику: проф.др Драган Лазић.
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику:
проф.др Драган Лазић, ментор, доц.др Милан Ристановић, проф.др Маја Тодоровић,
проф.др Жарко Ћојбашић, МФ Ниш и проф.др Милан Матијевић, ФИН Крагујевац.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Усвајање Извештаја о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
5.2.1. Кандидат: Мирко Максимовић, дипл.инж.маш.
Радни наслов: Процена века структуралних елемената ваздухоплова до појаве иницијалних оштећења
Комисија: проф.др Слободан Ступар, проф.др Александар Симоновић и проф.др Слободан Гвозденовић,
Саобраћајни факултет Београд.
Потенцијални ментор: проф.др Слободан Ступар.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2.2. Кандидат: Милан Бањац, дипл.инж.маш.
Радни наслов: Прорачун меридијанског струјања у вишеступним аксијалним турбокомпресорима при раду на
номиналним и променљивим режимима.
Комисија: проф.др Милан Петровић, проф.др Милош Недељковић, проф.др Цветко Црнојевић и др Мирољуб
Томић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
Потенцијални ментор: проф.др Милан Петровић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
научну заснованост теме и именовање ментора
5.3.1. мр Оливера Костић, «Нумеричка симулација струјног поља ваздуха у надзвучном млазнику са
препреком на излазу», ментор: проф. др Зоран Стефановић.
5.3.2. Емина Џиндо, «Развој прслине у хетерогеним завареним спојевима», ментор: проф. др Зоран
Радаковић.
5.3.3. Mohammed Saleh Mohammed, «Ексергоекономска анализа и оптимизација комбинованих постројења
гасне и парне турбине комплексне конфигурације (Exergoeconomic analysis and optimization of combined
cycle power plants with complex configuration)», ментор: проф. др Милан Петровић.
5
5.3.4. Драгољуб Спасић, «Нумеричко моделовање ударних оштећења ваздухопловних структура»,
ментор: проф. др Слободан Ступар.
5.3.5. Владимир Јазаревић, «Оптимизација аероакустичних феномена код узгонских површина»,
ментор:проф. др Бошко Рашуо.
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
5.6. Обавештење о завршетку дисертације и усвајање предлога за Комисију за оцену и одбрану
Нема материјала.
5.7. Усвајање Извештаја Комисије за оцену и одбрану (материјал иде на увид јавности у Библиотеци у
трајању од 30 дана)
5.7.1. Кандидат: Мартина Балаћ, дипл.инж.маш.
Наслов: Међусобни утицај прикључака на стање напона и деформација на цилиндричном омотачу посуде под
притиском
Комисија: проф.др Александар Петровић, ментор, проф.др Војкан Лучанин, проф.др Ташко Манески, проф.др
Дејан Радић и проф.др Милорад Зрилић, ТМФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.7.2. Кандидат: Јелена Сворцан, дипл.инж.маш.
Наслов: Методологија интегралне анализе и оптимизације аеродинамичких површина ваздухопловних
конструкција
Комисија: проф.др Слободан Ступар, ментор, проф.др Александар Симоновић и проф.др Слободан
Гвозденовић, Саобраћајни факултет Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.7.3. Кандидат: Огњен Пековић, дипл.инж.маш.
Наслов: Изогеометријска анализа ламинираних композитних структура
Комисија: проф.др Слободан Ступар, ментор, проф.др Александар Симоновић и проф.др Слободан
Гвозденовић, Саобраћајни факултет Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
Извештај о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
5.8.1. Никола Танасић, дипл.инж.маш., «Оптимизација система за коришћење отпадне топлоте из папир
машине у производној хали фабрике картона», ментор: проф. др Мирослав Станојевић.
5.8.2. Бранимир Крстић, дипл.инж.маш., «Развој методологије за анализу узрока отказа цилиндричних
структура у ваздухопловству», ментор: проф. др Бошко Рашуо.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.
- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и предлог Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
Предлог Комисије за оцену и одбрану (ментор и тема су раније одобрени):
Нема материјала.
6.2. Усвајање Извештаја комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
6
6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
Нема материјала.
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.
- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
7.1. Предлог Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
7.2. Усвајање Извештаја комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
- тачка 8. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у
другој високошколској установи)
Настава
1. Проф.др Бранислав Попконстантиновић, ангажовање ради одржавања наставе на предмету
Естетика визуалних комуникација на студијском програму Анимација у инжењерству на ОАС, недељни
фонд часова 3+3 и на предмету Напредна интердисциплинарна научна визуализација на студијском
програму Анимација у инжењерству, на Докторским академским студијама, недељни фонд часова 5+4 у
школској 2014/2015. години на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Комисије
1.
проф.др Петар Лукић, ангажовање за члана Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске
дисертације „Силицијумски и силицијум-карбидни униполарни транзистори специфичних геометрија“
кандидата Abed Alkhem Alkoash на Технолошко-металуршком факултету у Београду.
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета завршена је у 13:44 часова.
РЕФЕРЕНТ
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Данијела Фатић
ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
проф. др Милорад Милованчевић
7