Mall_HD12.dot

Hydraulikdagarna, Linköping, Sverige, 17-18 april 2012
Titel på föredraget
A. Author, B. Author och C. Author
Department, Institution/Company, Town, Country
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sammanfattning
Detta är en mall. Titel och sammanfattning ska finnas på första sidan. Detta är en mall. Pappersstorlek ska vara A4 (210 x
297 mm). Marginaler ska vara: Top: 3 cm, bottom: 2,5 cm, left: 1,8 cm, right: 1,8 cm. Brödtexten ska ha typsnitt Times
New Roman och storlek 10 pt. Titel ska ha typsnitt Times New Roman och storlek 18 pt. Ekvationer ska vara centrerade i
kolumnen. Skicka artikeln till [email protected] senast den 12 april, 2012.
Nyckelord: Nyckelord1, Nyckelord2, Nyckelord3
Hydraulikdagarna, Linköping, Sverige, 17-18 april 2012
[1] Rahmfeld, R., and Ivantysynova, M. An overview
1. Första sektionen
about active oscillation damping of mobile machine
structure. International Journal of Fluid Power, Vol.
Första sektionen första sektionen första sektionen första
sektionen. Första sektionen första sektionen första
sektionen första sektionen. Första sektionen första
sektionen första sektionen första sektionen. Första
sektionen
första
sektionen
första
sektionen
första
sektionen. Första sektionen första sektionen första
sektionen första sektionen. Första sektionen första
sektionen första sektionen första sektionen.
1.1 Första subsektionen
Första subsektionen i första sektionen.
2. Första sektionen
Andra sektionen andra sektionen andra sektionen andra
sektionen. Figur 1 visar ett ventil block. Man kan även ha
referenser så som [1].
Fig. 1:
Detta är en figur.
3. Tredje sektionen
Tredje sektionen tredje sektionen tredje sektionen tredje
sektionen tredje sektionen. Tredje sektionen tredje
sektionen
tredje
sektionen
tredje
sektionen
tredje
sektionen. Tredje sektionen tredje sektionen tredje
sektionen tredje sektionen tredje sektionen.
4. Referenser
5 (2), pp. 5-24, 2004.