Norwegian Maritime Directorate

Fartøytypekoder
00
Ukjent
0
Tankskip
0A Tankskip: Septik
0B Tankskip: Animalsk/
Vegetabilsk olje
0C Tankskip: LNG
0D Tankskip: Ammoniak
0E Tankskip: Klor
0F Tankskip: Tanklekter
0G Tankskip: Flytende
kjemisk/gass
0H Tankskip: - ubestemt
0I Tankskip: - ubestemt
0K Tankskip: - ubestemt
1
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1F1
1F2
1G
1H
1I
1K
Tankskip
Tankskip: Septik
Tankskip: Olje
Tankskip: LPG
Tankskip: Kjemikalier
Tankskip: Asfalt
Tankskip: Vin/
Vann/Konsentrater
Tankskip for vin
Tankskip for vann
Tankskip: Fosfor
Tankskip: Svovel
Tankskip: - ubestemt
Tankskip: - ubestemt
2
Kombinertskip
2A Kombinertskip:
Stykkgods/Bulk/
Container
2B Kombinertskip:
Tank/Malm (O/O)
2C Kombinertskip:
Tank/Bulk (O/B)
2D Kombinertskip:
Tank/Bulk/Malm (OBO)
2E Kombinertskip:
Tank/Stykkgods
2F Kombinertskip:
Kjemikalie/Bulk
2G Kombinertskip:
Tank/Malm/Slurry
2H Kombinertskip:
Kjemikalie/Olje
2I Kombinertskip:
Tank/Bulk/
Tunglast (Flo-Flo)
2K Kombinertskip:
Kjemikalie/Asfalt
3
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3K
Bulkskip
Bulkskip: - ubestemt
Bulkskip: Vanlig bulk
Bulkskip: Trefordelingsprodukter
Bulkskip: Bil
Bulkskip: Malm
Bulkskip: Sement
Bulkskip: Sand
Brønnfartøy
Bulkskip: - ubestemt
Bulkskip: - ubestemt
KS-0051B TS
4
Stykkgodsskip
4A Stykkgodsskip:ubestemt
4B Stykkgodsskip: Vanlig
stykkgods
4C Stykkgodsskip: Fryseog kjøle
4D Stykkgodsskip: Palle
4E Stykkgodsskip:
Roll-on/Roll-off
4F Stykkgodsskip:
Container
4F1 Containerskip
4F2 Semicontainerskip
4G Stykkgodsskip:
Lekterskip (LASH)
4H Stykkgodsskip: ubestemt
4I Stykkgodsskip:
Spesialbygd bilskip
4K Stykkgodsskip: ubestemt
5
Passasjerskip/ferger
5A Passasjerskip/ferger:
Statseide passasjer/patrulje
5B Passasjerskip/ferger:
Passasjer/Cruise
5B1 Passasjerskip
5B2 Cruiseskip
5C Passasjerskip/ferger:
Bil
5C1 Bilferge
5C2 Ro/Ro-passasjerferge
5D Passasjerskip/ferger:
Jernbane
5E Passasjerskip/ferger:
Hotell/Losji/Hospital/
Misjon/Utstilling
5E1 Hotell-/Losji/Restaurantskip
5E2 Misjonsskip
5E3 Utstillings/Demonstrasjonsskip
5E4 Hospitalskip
5F Passasjerskip/ferger:
Komb.
passasjer/stykkgods
5G Passasjerskip/ferger: ubestemt
5H Passasjerskip/ferger:
Luftpute
5I Passasjerskip/ferger:
Katamaran/Trimaran/
Hydrofoil
5I1 Katamaran
5I2 Hydrofoil
5I3 Trimaran
5I4 Katamaran: Passasjer
5I5 Katamaran: Komb.
passasjer/stykkgods
5I6 Katamran: Last
5K Passasjerskip/ferger:
Andre små passasjer/
ferge/lege/skyss
5K1 Fartøy med begrenset
pasasjerbefordring
5K2 Lege-/Skyssfartøy
6
Fisk/fangstfartøy
6A Fiske/fangstfartøy: ubestemt
6B Fiske/fangstfartøy:
Fabrikk/Hvalkokeri
6B1 Fabrikkskip
6B2 Hvalkokeri
6C Fiske/fangstfartøy:
Selfanger/Hvalfanger
6C1 Selfanger
6C2 Hvalfanger
6D Fiske/fangstfartøy:
Fiske
6E Fiske/fangstfartøy:
Tråler
6F Fiske/fangstfartøy:
Hekk-/Fabrikktråler
6G Fiske/fangstfartøy:
Skjelltråler
6H Fiske/fangstfartøy:
Taretråler
6I Fiske/fangstfartøy: ubestemt
6K Fiske/fangst: fartøy ubestemt
7
Spesialskip
7A Spesialskip:
Slepe/Berging
7A1 Slepebåt
7A2 Bergingsfartøy
7B Spesialskip: Isbryter
7C Spesialskip:
Forskning/Værvarsling/
Oppsyn/Seismisk
7C1 Seismisk
7C2 Oppsynsskip
7C3 Forskningsfartøy
7C4 Patruljefartøy
7C5 Hjelpeskip for seismisk
fartøy
7D Offshoreskip
7D1 Forsyningsskip
7D2 Hjelpeskip/
Beredskapsfartøy
7D3 Konstruksjonsskip
7E Spesialskip: Fyr og
forsyning
7E1 Fyrskip
7E2 Forsyningsskip for
Fyrvesenet
7E3 Arbeidsbåt for
Fyrvesenet
7E4 Inspeksjonsfartøy
7F Spesialskip: Los/
Redning/
Sjøbrannsprøyte
7F1 Los
7F2 Redningsfartøy
7F3 Sjøbrannsprøyte
7G Spesialskip: Mudderapparat /Sandpumpe
7G1 Mudderapparat
7G2 Sandpumpe
7H Spesialskip:
Kranfartøy/Flytekran
7H1 Kranfartøy
7H2 Flytekran
7I Spesialskip: Verksted
7K Spesialskip: Andre
spesial/Sandblåser/
Dykker
7K1 Dykkerfartøy
7K2 Sandblåser
7K3 Sand-/steindumper
Rev.: 23.06.2016
8
Spesialskip
8A Spesialskip:
Ekspedisjonsfartøy
8B Spesialskip: Kabel
8C Spesialskip:
Tankrengjøring
8D Spesialskip: Lager
8E Ikke benyttet
8F Spesialskip: Opplæring
8F1 Skoleskip
8F2 Opplæringsfartøy
8G Spesialskip: Bore
8H Ikke benyttet
8I Spesialskip: Oljevern
8K Spesialskip: Mindre
arbeidsbåt
8K1 Foringsbåt
9
Diverse
9A Diverse: - ubestemt
9B Diverse:
Undervannsfartøy
9C Diverse: Fritidsfartøy
9C1 Husbåt/-lekter
9D Diverse: Livbåt
9E Diverse:
Lekter/Pølsetanker
9E1 Lekter
9E2 Pølsetanker
9F Diverse: Flytedokk
9G Diverse: Flyttbare
innretninger
9G1 Boreinnretning inkl.
boreskip
9G2 Boliginnretning
9G3 Konstruksjons- og
serviceinnretning
9G4 Flytende
Produksjonsinnretning
9G6 Del til fast
produksjonsinnretning
9H Diverse:
Flytebro/Flytebrygge/
Pontong/Foringslekter
9H1 Flytebro
9H2 Flytebrygge
9H3 Pontong
9H4 Foringslekter
9H5 Oppdrettsanlegg
9I Diverse: - ubestemt
9K Diverse: Andre flytende
konstruksjoner
Side 1 av 1