Regulament de Agility FCI

FEDERAȚIA CHINOLOGICĂ INTERNAȚIONALĂ (AISBL)
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax
:++32.71.59.22.29, internet: http://www.fci.be
REGULAMENT DE AGILITY AL
FEDERAȚIEI CHINOLOGICE
INTERNAȚIONALE
Regulament de Agility al FCI
Pagina 1
CUPRINS
A. DISPOZIȚII GENERALE 3
B. REGULAMENT FCI 3
INTRODUCERE 3
CATEGORII 3
TRASEE
3
- Generalități 3
- Stabilirea traseului 4
- Derularea concursului 4
a) Alegerea T.S.T. 4
b) Determinarea T.M.T. 4
c) Derularea probelor 4
OBSTACOLE 5
ARBITRAJ
8
- Generalități 8
- Penalizări 8
- Eliminare 10
- Cazuri de forță majoră 10
CALIFICĂRI / BREVET DE AGILITY 10
CLASAMENT 11
ORGANIZAREA UNUI CONCURS 11
CONDIȚII DE ADMITERE LA COMPETIȚII 12
- Competiții internaționale de Agility 12
- Competiții naționale de Agility 12
PROBE, CATEGORII DE TALIE ȘI CLASE/NIVELURI COMPETIȚIONALE 12
- Probe oficiale omologate 13
- Probe neomologate 13
Regulament de Agility al FCI
Pagina 2
C. CAMPIONATUL MONDIAL DE AGILITY FCI 14
- Organizare 14
- Probe 14
- Aplicare 15
- Obstacole 15
- Control veterinar 16
- Carnet de performanță sau licență 16
- Juriul 16
- Specificații 17
D. OBSTACOLE – DESIGN ȘI DIMENSIUNI 17
Regulament de Agility al FCI
Pagina 3
A - DISPOZIȚII GENERALE
Organizațiile Chinologice Naționale (OCN) sunt invitate să încurajeze practicarea Agility în spiritul
și respectând regulamentele definite de către F.C.I.
B - REGULAMENT DE AGILITY AL F.C.I.
Competiții Internaționale / Naționale
Scopul regulamentului FCI este de a stabili un standard pentru competițiile internaționale și
trebuie utilizat pentru standardizarea evenimentelor internaționale ale FCI, a conduitei
internaționale de arbitraj și a echipamentelor folosite. Organizațiile Chinologice Naționale
(OCN) le vor folosi ca bază de dezvoltare a propriilor regulamente care să nu difere decât prin
adaptarea la anumite nevoi locale.
INTRODUCERE
Agility este o competiție canină deschisă tuturor câinilor.
Scopul acestei competiții constă în a-i face pe câini să treacă diverse obstacole în scopul de a pune
în valoare inteligența și agilitatea lor.
Este o activitate educativă și sportivă care favorizează buna integrare a câinilor în societate.
Această disciplină implică o bună comunicare între câine și stăpânul său care va duce la o înțelegere
perfectă între ei, așadar participanții trebuie să dețină cunoștințe elementare de educație și
obediență.
CATEGORII
1. Categoria “S” câini cu înălțimea la greabăn mai mică de 35 cm
2. Categoria “M” câini cu înălțimea la greabăn de la 35 cm la 43 cm
3. Categoria “L” câini cu înălțimea la greabăn egală sau mai mare de 43 cm.
TRASEUL / PARCURSUL/PISTA
Traseul este compus dintr-un număr de obstacole pe cât de diferite posibil care, prin plasarea lor pe
pistă, determină gradul de dificultate și viteză. Traseul trebuie parcus de către câine într-un timp de
bază definit și într-o anume ordine impusă a obstacolelor.
1. Generalități
Terenul necesar implementării unui traseu de Agility trebuie să fie de minim 30 x 40 m. În cadrul
acestui teren, pista pe care urmează a fi montat traseul cu obstacole trebuie să măsoare cel puțin 20
x 40 m. Atunci când se utilizează două piste, este oportună realizarea unui perete/gard despărțitor
între ele sau plasarea pistelor la o distanță de cca 10 m una față de cealaltă.
Lungimea propriu-zisă a traseului va fi între 100 și 200 m și, în funcție de categoria probelor va
presupune trecerea a minimum 15 și maximum 22 obstacole, din care 7, cel puțin, vor fi sărituri.
Numărul standard de obstacole de sărituri (standard/în înălțime) montate pe o pistă într-o competiție
oficială trebuie să fie de cel puțin 14.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 4
Obstacolele duble (care sunt trecute dintr-o singură săritură) vor avea o lățime totală de: categoria S
= 30 cm, categoria M = 40 cm și categoria L = 55 cm.
Distanța dintre două obstacole care se succed va fi de 4 până la 7 m la categoria Small și 5 până la
7 m la categoria Medium și Large.
Conducătorul câinelui trebuie să aibă posibilitatea de a trece de obstacol prin ambele părți ale
acestuia.
2. Stabilirea unui traseu
Stabilirea unui traseu rămâne în totalitate la latitudinea arbitrului, cu singura mențiune că partea pe
care se conduce câinele trebuie schimbată cel puțin de două ori.
Înainte de începutul probelor, arbitrul va inspecta obstacolele puse la dispoziția sa și după ce va fi
verificat conformitatea lor, va înmâna organizatorilor traseul proiectat de el pentru amplasarea
obstacolelor conform acestuia.
Arbitrul va verifica traseul după instalarea obstacolelor și va măsura cu precizie lungimea pistei.
Un traseu bine conceput trebuie să permită câinelui să evolueze cu ușurință și fără piedici.
Scopul este obținerea unui echilibru corect între conducerea câinelui, evitarea greșelilor la trecerea
obstacolelor și viteza de execuție a traseului.
Este recomandată schimbarea frecventă a traseului și a poziționării obstacolelor pentru a evita orice
automatisme ale câinilor.
3. Derularea concursului
Nu este permisă efectuarea niciunui antrenament cu câinele pe pista de concurs, dar conducătorii
pot parcurge traseul fără câini înainte de începerea probelor. Înainte de începerea concursului,
arbitrul va da câteva instrucțiuni conducătorilor, comunicându-le în ce constă concursul, Timpul
Standard al Traseului (TST) și Timpul Maxim al Traseului (TMT), criteriile de notare, și le va
reaminti regulile competiției.
a) Alegerea Timpului Standard al Traseului (TST)
Criteriul de bază pentru determinarea TST este viteza în metri/secundă stabilită pentru parcurgerea
traseului. Această alegere se va face în funcție de standardul competițional al probei, de
complexitatea traseului și de suprafața pe care se desfășoară concursul. TST-ul (în secunde) se va
obține prin împărțirea lungimii traseului la viteza de parcurgere (în m/s) stabilită.
Exemplu : pentru o pistă de 160 m și o viteză stabilită de 4m/s, TST va fi de 160/4 = 40 secunde.
b) Determinarea “Timpului Maxim al Traseului” (TMT)
TMT este întotdeauna superior valorii TST, fiind fie TST x 1,5 fie TST x 2.
c) Derularea probelor
Conducătorul va intra pe pistă și își va plasa câinele în poziție (în picioare, așezat sau culcat) în
spatele liniei de start. În cazul în care câinele este încă în lesă, conducătorul trebuie să detașeze lesa
și să-i scoată zgarda de la gât. Din motive de siguranță, zgarda și lesa nu sunt permise în timpul
Regulament de Agility al FCI
Pagina 5
efectuării probei de concurs. De asemenea, conducătorului nu îi este permis să țină nimic în mână
pe parcursul efectuării probei de concurs.
Conducătorul va putea să ia poziție oriunde dorește pe pistă.
Va da comanda de pornire câinelui său la ordinul arbitrului. Cronometrul se pune în mișcare în
momentul în care câinele trece de linia de start.
Procedura de pornire la campionatul mondial :
La semnul de pornire dat de arbitru, conducătorul are 15 secunde pentru a-și face câinele să
pornească - după 15 secunde cronometrarea pornește automat.
Semnalele acustice și comenzile diverse sunt autorizate pe tot parcursul pistei. Conducătorul va fi
atent să respecte scrupulos înlănțuirea obstacolelor în ordinea numerelor lor.
Din momentul când s-a dat semnalul de pornire, conducătorul își va ghida câinele pentru a-l face să
traverseze toate obstacolele în ordinea prevăzută, fără a atinge nici câinele, nici obstacolele.
Conducătorul nu trebuie să traverseze el obstacolele (nici pe de-asupra, nici pe dedesupt).
Sfârșitul pistei și al cronometrării vor avea loc după trecerea câinelui de linia de sosire.
Conducătorul se alătura atunci câinelui său, îl pune în lesă și iese de pe teren.
OBSTACOLE
Obstacolele omologate de F.C.I. sunt următoarele
Sărituri
- Sărituri
- Viaduct sau zid
- Cauciuc (standard/deschis)
Zone de contact
- Balansoar
- Palisada
- Pasarela
Altele
- Tunel suplu
- Tunel rigid
- Slalom
- Masa
- Săritura în lungime
Obstacolele nu trebuie să prezinte niciun pericol pentru câine, iar dimensiunile lor trebuie să fie
conforme cu prevederile ce urmează în schemele anexate.
Culoarea zonelor de contact nu poate fi albă, neagră sau maro.
- Săriturile :
a) Simple
Înălțime : Categoria L : 55-65 cm; M : 35-45; S: 25-35 cm. Lățime min. :
1,20 m – max. : 1,50 m.
Pot fi construite în maniere diferite între aripile săriturii : cu bare (lemn
sau material sintetic de securitate - metalul nu este autorizat) - panouri pline panouri transparente - care vor avea tot timpul o bară în partea superioară ce
poate fi deplasată ușor. Barele vor avea un diametru de 3 până la 5 cm și
vor fi vopsite în 3 segmente minim de culori contrastante.
Suporturile de bare, amovibile sau fixe, care nu sunt folosite, trebuiesc
luate de pe obstacol.
Aripa de susținere a bării va avea o înălțime de minim 1 m. Lățimea este de
minim 40 cm și maxim 60 cm.
Pentru construcția săriturilor respectați planul obstacolelor. Aripile nu pot
fi în niciun caz legate între ele.
Aripile barelor vor fi construite astfel încât câinele să nu poată sări prin
ele sau să treacă pe dedesupt.
b) Duble
Săriturile duble sunt compuse din două sărituri simple (echipate doar cu
bare). Vor fi plasate în ordine crescătoare cu o diferență de înălțime de cca
15-25 cm.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 6
Bara cea mai înaltă - cu minimum 10 cm de înălțime în plus față de cea mai
joasă - este pusă în spate și reglată la o înălțime de L : 55-65 cm; M : 35-45
cm și S : 25-35 cm.
Înălțimea totală nu va depăși : L : 55 cm; M : 40 cm; S: 30cm.
Suporturile barelor, amovibile sau fixe, care nu sunt folosite, vor trebui
scoase de pe obstacol.
- Viaductul
Înalțime: L : 55-65 cm; M : 35-45 cm și S : 25-35 cm
Lățime : minim 1,20 m - maxim 1,50 m - Grosime : cca 20 cm la bază și
minim 10 cm la vârf
Lățimea plină conține 1 sau 2 deschideri în formă de tunel.
Pe partea superioară a zidului sunt plasate forme amovibile în formă de Ω
Turnurile vor avea minim 1 m înălțime și nu pot fi solidare cu panoul
central; lățimea și profunzimea turnurilor : min. 20 cm - max. 40 cm.
- Masa
Min.: 0,90 x 0,90 m, Max.: 1,20 x 1,20 - Înălțime : L : 60 cm; S și M : 35 cm
Masa trebuie să fie stabilă cu o parte superioară antiderapantă.
Un cronometru electronic, cu semnal sonor după 5 secunde, trebuie
integrat sau pus pe masă, va fi sensibil pe toată suprafața acesteia mai
puțin o bandă de 10 cm de jur împrejur.
Colțurile mesei nu trebuie să prezinte vreun pericol pentru câini. Structura
mesei nu trebuie să împiedice câinii să treacă pe dedesupt - lateralul mesei
trebuie să fie de o culoare diferită față de partea superioară a mesei.
- Pasarela :
Înălțime : Mini 1,20 m. max. 1,30 m.
Lățimea planșei de trecere : 30 cm.
Lungimea fiecărui element : mini 3,60 m, max. 3,80 m.
Suprafața ansamblului trebuie să fie antiderapant. Rampele sunt prevăzute
cu mici șipci fixate la distanțe regulate (la fiecare cca. 25 cm) pentru a facilita
acesul și a evita alunecările. Aceste șipci vor avea o înălțime între 5 și 10
mm și o lățime de maxim 20 mm și nu pot fi ascuțite.
Părțile inferioare ale rampelor trebuiesc vopsite (pe toate laturile) pe o
lungime de 90 de cm de la sol pentru a marca “zona de contact”.
O șipcă nu va putea fi fixată ca și limită superioară a acestei zone, ci va fi
montată la cel puțin 10 cm de terminarea ”zonei de contact”.
Zonele electronice sunt permise. Suporții pasarelei nu pot fi plasați pe
dedesuptul pasarelei - construcția lor nu va putea sub nicio formă să
împiedice plasarea în deplină siguranță a unui tunel pe sub pasarelă.
- Balansoarul :
Lățime : 30 cm. Lungime mini. 3,65 m, max. 3,80 m.
Înălțimea pivotului central față de sol = 60 cm.
Zonele de contact identice cu cele ale pasarelei. Zone electronice sunt
permise.
Trebuie să fie stabilă și antiderapantă dar nu va avea șipci.
Balansoarul trebuie să fie echilibrat, balansarea nu trebuie să fie nici prea
rapidă, nici prea dură pentru a permite câinilor mici să o poată balansa.
Mijloc de control : plasați o greutate de un kilogram în centrul zonei de
contact descendente, bascularea până la sol trebuie să se realizeze între 2 și 3
secunde.
Dacă nu se întâmplă, reglați punctul de basculare.
Axa de basculare nu poate fi la mai mult de 10 cm de partea superioară a
balansoarului.
- Palisada :
Compusă din două elemente formând un A.
Lățimea minimă : 0,90 m care poate fi dusă la partea de jos la 1,15 m.
Punctul cel mai de sus raportat la sol : 1,70 m, pentru toți câinii.
Lungimea rampelor va fi cuprinsă între 2,65 m și 2,75 m.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 7
Rampele sunt antiderapante și prevăzute cu șipci fixate la distanțe regulate
(la fiecare 25 cm) pentru a facilita accesul și a evita alunecările.
Părțile inferioare ale rampelor trebuie vopsite (deasupra și pe lateral) pe o
lungime de 106 cm plecând de la sol pentru a marca “zona de contact”. O
șipcă nu poate fi plasată la limita superioară a acestei zone, ci doar la cel
puțin 10 cm. Aceste șipci vor avea o înălțime de 5 până la 10 mm și o lățime
de maxim 20 mm și nu pot fi ascuțite.
Vârful palisadei nu va trebui să prezinte niciun pericol pentru câine, iar în caz
de nevoie va fi montată o protecție de cauciuc.
Construcția nu va putea în niciun caz împiedica plasarea în deplină
siguranță a unui tunel pe dedesuptul palisadei.
- Slalom :
Numărul de bețe : 12
Bețele vor trebui să fie rigide - diametrul : 3 la 5 cm și o înălțime de 1 la 1,20
m. Intervalele între fiecare băț : 60cm. Bețele metalice nu sunt autorizate.
Sunt recomandate cele din lemn sau material sintetic de siguranță.
Suportul pentru bețe va avea o grosime maximă de 8 mm și o lățime
maximă de 8 cm. Picioarele laterale ale slalomului nu pot fi în calea
normală a câinelui.
- Tunelul rigid:
Diametrul interior : 60 cm. Lungimea : 3 până la 6 m. Flexibil, va permite
formarea unei sau mai multor curbe.
- Tunelul suplu :
Intrarea în boltă rigidă pe o lungime de 90 cm. Înălțimea : 60 cm. Lățimea 60
până la 65 cm. Ieșirea este într-un material suplu a cărui lungime este între
2.50 și 3 m și de un diametru de la 60 la 65 cm.
Dacă este posibil, ieșirea din tunel va fi fixată la sol astfel încât elementele de
fixare să aibă distanță de cca 50 cm de la una la alta, pentru a permite
trecerea tuturor câinilor. Suprafața de la intrarea trebuie să fie
antiderapantă. Intrarea trebuie să fie fixată pentru a evita orice deplasare.
Marginea boltei de intrare va fi prevăzută cu un material de siguranță.
- Cauciucul :
Diametrul deschiderii : 45 cm până la 60 cm. Distanța de la axa
cauciucului în raport cu solul : S și M : 55 cm; L : 80cm.
Cauciucul va fi reglabil în înălțime printr-un sistem de lanțuri sau corzi,
fixări rigide vor fi incluse.
Partea interioară joasă a cauciucului va trebui obturată din motive de
siguranță. Lățimea cauciucului : min. 8 cm - max 18 cm. Un cauciuc
deschis poate fi utilizat.
Picioarele suport vor fi de o lungime aproximativă de 1,5 ori înălțimea de
la sol la marginea superioară a cauciucului în categorie L.
Lățimea cadrului nu poate fi superioară la 1.5 m. Distanța între exteriorul
cauciucului și interiorul cadrului este de minim 15 cm.
Materialele ușoare nu vor fi folosite, cauciucul trebuie să fie solid și
stabil.
- Săritura în lungime: Compusă din elemente ascendente (2 până la 5) distanțate între ele pentru a
putea obține un salt de la 0,4 m până la 1,50 m, elementul cel mai mic va fi
plasat primul. L : 1,20-1,50 m (4-5 elemente), M : 70-90 cm (3-4 elemente) S : 40-50 cm (2 elemente).
Lungimea elementelor : 1,20 m minim. Înălțimea elementului cel mai
ridicat : 28 cm. Înălțimea elementului cel mai jos : 15 cm. Lățimea
elementelor : 15 cm, ușor înclinate. Stălpii trebuie să fie independeți de
aceste elemente.
Cele patru colțuri sunt materializate prin stâlpi de o întălțime de cca 1,20 m.
cu protecție superioară. Stălpii nu fac parte integrantă din obstacol și folosesc
doar ca și ajutor la arbitraj.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 8
- Plecare și sosire :
Stâlpii ce marchează “Pornirea” și “Sosirea” vor trebui instalați la maxim 1 m
de săritură și vor fi depărtați de lățimea barei de săritură plus 50 cm la stânga
și 50 cm la dreapta. Dacă câinele trece pe lângă primul obstacol, va fi
sancționat cu un refuz și cronometrul manual va începe îndată ce va fi trecut
linia de pornire.
Trebuie lăsat spațiu destul pentru câine (cel puțin 6 m) la pornire și la sosire.
ARBITRAJ
Toate deciziile de arbitraj sunt fără apel.
1. Generalități
Obiectivul parcursului este de a face câinele să treacă ansamblul obstacolelor, în ordinea marcată,
fără a efectua greșeli, și asta în limita TPS. Totuși, TPS-ul este doar un indicativ de bază, un parcurs
de agility este un echilibru între calitatea execuției și viteză.
În cazul unui ex-aequo, decizia va fi în favoarea conducătorului care va fi făcut cele mai puține
greșeli la obstacole. Doar în cazul unei egalități de greșeli la obstacole, vom ține cont pentru
clasament de timpul cel mai bun.
Dacă din întâmplare doi câini s-ar găsi în ex-aequo, atât la nivel de penalizări pe obstacole cât și la
cronometru, arbitrul poate cere o pistă suplimentară pentru a departaja conducătorii.
2. Penalizări
Două tipuri de penalizări vor fi apicate :
- Penalizări pentru greșeli de parcurs
- Penalizări pentru depășirea TPS
Penalizări
a) Depășirea TPS :
1,00 punct per secundă
b) Greșeală de ordin general :
- Conducătorul nu trebuie să treacă între stâlpii de “Plecare” și “Sosire”. Dacă o face, va fi
penalizat cu 5 pct, și în plus cronometrul va fi declanșat de trecerea sa.
- Conducătorul care căștigă un avantaj prin atingerea câinelui sau a obstacolului în timpul
pistei : 5 pct (de fiecare data)
- Conducătorul atinge în mod intenționat un obstacol : 5 pct (de fiecare dată).
c) Greșelile la obstacole :
Fiecare greșeală este sancționată printr-o penalizre de 5 pct.
Dărâmările : greșeala este stabilită dacă unul din elemente cade înaintea trecerii următorului
obstacol
Refuzurile : această greșeală acoperă atât opririle în fața obstacolelor în care câinele nu mai
este în mișcare pe pistă, depășirile laterale pentru a evita obstacolul, saltul între cadru și
cauciuc. Câinele care trece săritura în lungime mergând pe ea. Câinele care pune o labă sau
capul într-un tunel și se retrage.
Zonele de contact obligatorii : Pe palisadă, balansoar și pasarelă, câinele trebuie obligatoriu
să pună o labă, sau cel puțin o parte din labă pe zonele de contact, atât la urcare cât și la
coborâre.
Fiecare ratare este o greșeală penalizată cu 5 pct.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 9
În caz de “refuz” conducătorul trebuie să-și repună câinele înaintea obstacolului refuzat, altfel va fi
eliminat.
Este același caz și pentru slalom unde conducătorul trebuie să corecteze fiecare greșealăm, adică să
repună câinele de la bățul de unde acesta a ieșit din slalom .
Pentru celelalte greșeli : dărâmarea unui element sau ratarea unei zone de contact, conducătorul este
penalizat dar continuă parcursul său.
d) Greșelile specifice unui obstacol
Masa
Câinele va trebui să rămână obligatoriu un timp de oprire de 5 secunde pe masă în poziția aleasă de
el (șezi sau culcat), putând să schimbe poziția în aceste 5 secunde.
Dacă părăsește masa înainte de terminarea celor 5 secunde și a comenzii arbitrului, va fi penalizat
cu 5 puncte și va trebui să reurce pe masă pentru a reface cele 5 secunde cu riscul de a fi eliminat la
următorul obstacol.
Numărătoarea va începe atunci când câinele este pe masă. Dacă conducătorul declanșează
numărătoarea electronică va fi eliminat.
Câinele poate fi urcat pe masă pe cele trei laturi : A, B și C. Dacă câinele trece pe sub masă și sare
pe aceasta pe latura D, va fi penalizat cu un refuz, dar nu va fi eliminat pentru abordarea unui
obstacol pe latura greșită.
De asemenea, dacă câinele alunecă de pe masă, va fi penalizat cu o greșeală. Va trebui atunci să
reurce pe masă pe oricare latură pentru a reface cele 5 secunde. Un câine care trece pe sub masă va
fi penalizat cu o greșeală.
Pasarela
Câinele care sare de pe obstacol înainte de a fi atins cu cele 4 labe partea descendentă va fi penalizat
cu un refuz.
Balansoarul
Câinele care sare de pe balansoar înainte de a fi depășit axa de basculare va fi penalizat cu un refuz.
Balansoarul trebuie în mod obligatoriu să atingă solul înainte ca să plece câinele de pe el, altfel este
considerată greșeală și penalizată cu 5 puncte.
Palisada
Câinele care sare de pe planul înclinat înainte de a fi pus cele 4 labe pe partea descendentă este
penalizat cu un refuz.
Slalom
La pornire, primul stâlp trebuie să se regăsească la stânga câinelui, al doilea la dreapta lui și tot așa
în continuare. Toate intrările greșite vor fi penalizate cu un refuz, în schimb greșelile în slalomul
însuși vor fi limitate la 5 puncte maxim.
Obstacolul trebuie trecut corect înainte de a aborda obstacolul următor, iar dacă conducătorul nu
ține cont de acest lucru, trecând la obstacolul următor, câinele va fi eliminat.
Un câine care revine pe slalom în sens invers cu mai mult de două porți va fi eliminat.
Săritura în lungime
Elementele săriturii în lungime vor fi dispuse ascendent pentru a obține un salt de minim 0,40 m
până la 1,50 m maxim.
S : de la 40 la 50 cm (2 elemente); M : de la 70 la 90 cm (3 până la 4 elemente); L : de la 120 la 150
cm (4 până la 5 elemente).
Regulament de Agility al FCI
Pagina 10
Sărirea în diagonală, trecerea pe lângă obstacol sau mersul pe săritura în lungime vor fi penalizate
cu un refuz.
Dărâmarea unui element sau punerea unei labe sau a două labe pe sol între elemente, sau pe unul
din elemente va fi penalizat cu 5 puncte. Atingerea unuia dintre elemente nu este penalizată.
Câinele și conducătorul său nu trebuie să fie sancționați atunci când ating sau dărâmă unul din stâlpi
la trecerea peste săritura în lungime, chiar dacă doboară un element prin cădere.
Sărituile duble
Trebuie arbitrate la fel ca o săritură simplă
Cauciucul cu deschidere
Dacă se deschide cauciucul în cazul unui refuz : eliminare
Dacă se deschide cauciucul atunci când trece câinele : 5 puncte de penalizare
3. Greșeli ce atrag eliminarea
- Incorectitudine față de arbitru
- Brutalitate față de propriul câine
- Depășirea TMP
- La al treilea refuz al parcurgerii unui obstacol
- A nu parcurge obstacolele în ordinea impusă
- Uitarea unui obstacol
- Atacarea unui obstacol din sensul greșit
- Conducătorul trece el însuși printr-un obstacol, sare peste el sau trece pe dedesuptul acestuia
- Câinele sau conducătorul distrug un obstacol care nu va mai putea fi folosit corect
- Conducătorul ține ceva în mână
- Conducătorul replasează câinele la linia de pornire după ce acesta a trecut linia “Pornire” (în afara
comenzii arbitrului)
- Conducătorul declanșează cronometrul electronic de pe masă, dacă aceasta este folosită
- Câinele poarta zgardă sau ham.
- Oprirea definitivă în timpul parcurgerii pistei de către conducător, care iese de pe teren fără
autorizația arbitrului
- Câinele își face treburile, părăsește pista sau nu mai este sub controlul stăpânului
- Câinele ciupește constant conducătorul
- Plecare fără autorizație din partea arbitrului
Eliminarea atrage după sine descalificarea și ieșirea imediată a conducătorului și a câinelui său, în
afara unei alte comenzi din partea arbitrului. Aceasta trebuie semnalată clar (fluierătură, etc.) de
către arbitru.
Toate cazurile neprevăzute vor fi rezolvate de către arbitru, în sensul în care de la început până la
finalul concursului, arbitrul trebuie să dea dovadă de echidistanță și aceiași severitate.
4. Cazuri de forță majoră
Din cauza unor motive independente de voința conducătorului, obstacolul cade din cauza vântului,
materialul tunelului suplu se deplasează, arbitrul poate opri conducătorul.
După punerea în loc a obstacolului arbitrul va indica repornirea câinelui de la începutul pistei. Toate
penalizările primite înainte rămân valabile, dar nu vor mai exista penalizări până la punctul opririi.
Conducătorul trebuie să se străduiască să parcurgă pista în cele mai bune condiții.
CALIFICĂRI / BREVET DE AGILITY
Pentru probe, vor fi decernate următoarele“calificativele” :
Regulament de Agility al FCI
Pagina 11
de la 0 la 5,99 puncte de penalizare totale
de la 6 la 15,99 puncte de penalizare totale
de la 16 la 25,99 puncte de penalizare totale
peste 26 de puncte de penalizare totale
Excelent
Foarte bun
Bun
Neclasat
Prin penalizări totale, se înțelege : greșelile la obstacole (pe punct) și penalizările de depășire a TPS.
BREVETUL DE AGILITY FCI va fi atribuit câinelui care a obținut 3 calificative Excelent fără
greșeli sub doi arbitri diferiți, în cadrul a trei probe de Agility 1 grad.
CLASAMENT
Clasamentul se va face ținând cont de :
1.
Totalul greșelilor (penalizări parcurs + penalizări timp)
2.
În caz de egalitate a totalului penalizărilor, vom clasa primul câinele ce are cele mai puține
penalizări parcurs
3.
În caz de egalitate a totalului penalizărilor și egalitate a penalizărilor parcurs, vom ține cont
de timpul real
Exemplu : pentru un TPS de 60 de secunde
Număr cățel
Penalizări
pistă
7
12
18
4
15
2
Timp real
5
0
5
0
10
5
58,71
65,00
57,25
68,32
59,17
65,00
Penalizări
timp
0,00
5,00
0,00
8,32
0,00
5,00
Penalizări
totale
5,00
5,00
5,00
8,32
10,00
10,00
Clasament
3
1
2
4
6
5
ORGANIZAREA UNUI CONCURS
Cluburile ce doresc să organizeze probe de agility vor trebui :
1)
2)
3)
Să dețină un teren delimitat cu dimensiuni minime de 20 m x 40 m.
Tipul terenului va trebui să fie de o asemenea natură încât să nu prezinte niciun pericol
pentru câine sau conducător, pe ansamblul pistei (fără cioburi de sticlă, cuie, asperități, etc.)
Să aleagă un arbitru, numit pentru programul prezent de către OCN proprie și recunoscut de
către FCI calificat sau stagiar, care va oficia.
Să prevadă persoanele necesare pentru buna desfășurare a concursului și anume :
1 asistent al arbitrului pentru a-i permite să nu-și ia ochii de la câinele care evoluează. Va
transcrie penalizările anunțate de arbitru.
2 cronometrii însărcinați cu cronometrarea pistei (1 oficial și 1 control de securitate)
2 comisari de teren. Aceștia se vor însărcina cu repunerea la loc a obstacolelor căzute și de a
aranja, la fiecare trecere, tunelul suplu.
2 secretari (minim) pentru a transcrie rezultatele pe foile de arbitraj, a stabili clasamentul și a
completa carnetele de performanță.
1 comisar la concurenți care va avea în sarcină să pregătească concurenții în funcție de
ordinea de trecere prevăzută pentru a asigura înlănțuirea și buna desfășurare a probei.
Prevederea unei echipe (6 persoane) pentru a asigura montarea și deplasarea obstacolelor în
funcție de directivele arbitrului.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 12
CONDIȚII GENERALE DE ADMISIE LA CONCURS
Vor putea să participe la concurs :
a)
la probele internaționale de AGILITY omologate de FCI ce contează pentru atribuirea
Brevetelor de AGILITY FCI și pentru selecția la probele naționale și la Campionatul
Mondial de AGILITY al FCI.
Câinii de orice rasă cu o vârstă de 18 luni înscriși într-un “Caiet de Origine” sau anexă
recunoscut de FCI, identificați în mod obligatoriu (tatuaj sau cip) și proprietarii/conducătorii
sunt membrii ai unui club dintr-o Organizație Canină Națională afiliată la FCI.
Participanții trebuie să posede un Carnet de Performanță sau o licență livrată de către OCN
proprie unde vor fi notate toate rezultatele concursurilor.
Cățelele în călduri pot participa la concursurile internaționale
b)
la probele naționale
Toți câinii cu vârste de peste 18 luni, cu sau fără pedigree, dar obligatoriu identificați (tatuaj
sau cip) și proprietarii/conducătorii care sunt membrii ai unui club dintr-o Organizație
Canină Națională afiliată la FCI.
Participanții trebuie să posede un Carnet de Performanță sau o licență emisă de OCN-ul lor
unde sunt notate toate rezultatele din concursuri.
Nu vor putea participa la probe :
- cățelele în gestație;
- câinii ce au boli aparente sau accidentați
- câinii dopați.
Câinii care provin sau care merg într-o regiune afectată de rabie vor trebui să aibă un certificat
antirabic valabil.
Conducătorul va trebui să fie membru al unui club asociat OCN. Pentru echipele câine/stăpân
străine, acestea vor trebui să-și justitice apartenența la o OCN recunoscută de către FCI și a
participării lor la concursurile oficiale ale țării lor.
O bună purtare și o ținută corectă sunt cerute concurenților.
Orice act de brutalitate împotriva câinelui propriu va fi sancționată sever și descalificarea va fi
imediată, îndiferent de metodă și va putea fi folosită împotriva conducătorului.
Clubul organizator își rezervă dreptul de a refuza orice înscriere.
TIPURI DE PROBE, CATEROGII ȘI CLASE DE LUCRU
Două tipuri de probe sunt prevăzute :
1) probele oficiale “omologate”
2) probele “neomologate”
Sunt prevăzute trei categorii (în funcție de înălțimea câinelui la greabăn) :
S (Small), M (Medium) și L (Large)
Notă : câinii nu vor putea concura decât în categoria lor. Este de preferat să fie indicat în carnetul de
lucru sau licență. înălțimea la greabăn la categoriile “S” și “M”, de către un arbitru de frumusețe sau
un arbitru de Agility recunoscut de către FCI.
1. Probele oficiale “AGILITY” omologate de către FCI
Regulament de Agility al FCI
Pagina 13
Aceste probe sunt rezervate câinilor de toate rasele, de mai mult de 18 luni înscriși într-un Caiet de
Origini sau anexă recunoscută de FCI și care posedă un carnet de performanță sau o licență eliberată
de către OCN-ul lor.
Există două tipuri de probe oficiale omologate :
- probele “AGILITY” cu zone de contact și masă
- probele “Jumping” fără zone de contact sau masă
Probele omologate conțin trei clase :
a) clasa “AGILITY/JUMPING gradul 1”
rezervată câinilor ce n-au obținut încă “Brevetul Agility”.
b) clasa “AGILITY/JUMPING gradul 2”
deschisă câinilor ce au obținut deja “Brevetul de Agility”.
c) clasa “AGILITY/JUMPING gradul 3”
deschisă câinilor ce au fost clasați deja de 3 ori, fără greșeală, în primii 3 dintr-o probă la
nivelul 2 fără greșeli.
Coborârea într-o clasă inferioară este posibilă în funcție de regulamentul fiecărei țări.
Pentru crearea unei piste, arbitrul va folosi obstacolele omologate FCI așa cum crede de cuviință.
Notă
Pentru o pistă “AGILITY nivel 1” nu vom face câinele să treacă decât prin maxim trei obstacole de
contact, iar în “AGILITY nivel 2 și nivel 3”, prin maxim patru obstacole de contact (la alegerea
arbitrului).
Săriturile duble nu vor putea fi folosite la primul nivel.
Slalomul și caucicul nu vor fi trecute decât o dată la fiecare pistă.
Săriturile duble, cauciucul sau săritura în lungime vor fi întotdeauna instalate de asemenea manieră
încât să aibă o direcție de abordare în linie dreaptă față de obstacolul precedent.
Primul și ultimul obstacol vor trebui mereu să fie o săritură, primul fiind întotdeauna o săritură
simplă.
Diferența între Agility nivel 1, nivel 2 și nivel 3, va fi făcută prin :
- dificultatea parcursului și lungimea sa
- viteza de evoluție determinând Timpul de Parcurs Standard
Regulamentele vor fi aplicate pentru toate categoriile - S,M,L - în afară de specificațiile precizate
pentru câinii S și M.
Rezultatele obținute la probele omologate vor fi transcrise în carnetul de performanță sau licență și
vor permite accesul la Campionatele Naționale, respectiv Campionatul Mondial FCI, urmând
criteriile OCN.
2. Probele neomologate
Lăsate la inițiativa fiecărei țări, aceste probe “neomologate” vor trebui să rămână în spiritul
AGILITY și să păstreze securitatea câinelui și a conducătorului, arbitrul va preciza regulile înainte
de fiecare probă.
Notarea probelor neomologate va putea fi standard sau speficifică în funcție de tipul probei.
Numărul probelor neomologate va fi determinat de clubul organizator în funcție de timpul
disponibil și numărul de câini participanți.
C. CAMPIONATUL MONDIAL DE AGILITY AL FCI
1. Organizare
Un “Campionat Mondial de AGILITY” este organizat anual.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 14
Câștigătorul va primi titlul de “Campion Mondial de AGILITY”.
OCN-urile candidând la organizarea “Campionatului Mondial de AGILITY” vor trebui să facă
cererea către președintele comisiei de AGILITY al FCI cu minim cinci ani înainte de data
proiectată, aducând următoarele precizări :
- numele OCN candidată,
- locul și data prevăzută
- descrierea și planul de instalații și al terenului ales pentru campionat precum și mijloacele
puse la dispoziție care vor trebui să fie conforme “Caietului de Sarcini al Campionatului
Mondial de AGILITY”.
Campionatul Mondial de Agility fiind întâlnirea la vârf a agilitoșilor din țările FCI, țara gazdă își va
asuma să ofere acestei manifestații splendoarea și dimensiunea demnă de un “Campionat Mondial”.
Se va îngriji de organizarea materială și primirea participanților și a oficialilor. O atenție deosebită
va fi acordată sonorizării pentru a permite o animație permanentă indispensabilă la reușita
manifestării. Va asigura contactele cu media, presă, radio, televiziune, pentru a da acestui
Campionat publicitatea necesară pentru venirea unui public cât mai numeros în spiritul promovării
AGILITY și a raselor canine.
OCN gazdă este singura responsabilă vis-a-vis de FCI de organizarea materială a Campionatului și
va lua toate dispozițiile necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a acestuia. Va trebui, cu cel
puțin șase luni înainte de campionat, să invite OCN-urile să participe, precizându-le data limită de
înscriere și numărul maxim de angajamanete autorizate, solicitându-le să prevadă o ținută uniformă
pentru echipele lor.
Comisia de AGILITY a FCI va desemna un responsabil însărcinat să verifice “Caietul de Sarcini”
înmânat organizatorilor și aplicarea Regulamentului de AGILITY al FCI. Acesta va reprezenta
comisia, iar Societatea Organizatoare va trebui să-i prezinte programul său de organizare.
2. Probele la Campionatul Mondial de Agility
Probele vor fi arbitrate după Regulamentul de AGILITY al FCI în vigoare. Acestea se vor derula pe
un teren de 30 x 40m cu doi arbitrii, dintre care unul din țara gazdă.
Campionatul Mondial va cuprinde :
a) 2 probe “individuale”
- 1 pistă de AGILITY cu zone de contact; dacă o masă este utilizată, aceasta va fi echipată cu
un cronometru electronic.
- 1 pistă de JUMPING fără zone de contact și fără masă.
Pistele vor conține obstacole omologate.
Rezultatele cumulate din cele două probe vor desemna câștigătorul căruia îi va fi atribuit titlul de
“Campion Mondial de AGILITY”.
În cazul ex-aequo pentru primul loc (doar), vom efectua o a treia pistă pentru a departaja
câștigătorii.
b) 2 probe pe echipe
- 1 pistă de AGILITY cu zone de contact; dacă o masă este utilizată, aceasta va fi echipată cu
un cronometru electronic.
- 1 pistă de JUMPING fără zone de contact și fără masă.
Fiecare țară participantă va putea constitui o echipă de maxim 4 câini per categorie, S, M și L (un
câine neputând participa decât într-o singură echipă).
Pentru clasament, vor fi luate în calcul rezultatele (agility+jumping) ale celor mai buni 3 câini ai
echipei, iar echipa țării câștigătoare va primi titlul de Campion Mondial de Agility pe echipe.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 15
După fiecare parcurs - individual sau pe echipă - identificarea va fi controlată.
Câinele în alb : La începutul fiecarei probe, și după stabilirea TPS de către arbitru, un “câine în
alb”, ce nu participă la campionat, va efectua pista.
3 Angajamente
Fiecare OCN afiliată la FCI (sau cele ce au o relație apropiată : AKC, CKC și The KC) vor putea să
se înscrie pentru Campionatul Mondial de Agility.
Selecționații :
-Proprietarii și conducătorii trebuie să posede naționalitatea țării pe care vor să o reprezinte sau, să
aibă reședința legală în acea țară. Verificarea relativă la domiciliul proprietarului și a conducătorului
revin în sarcina organizației canine vizată. Dacă conducătorul posedă naționalitate dublă, poate
alege o țară sau cealaltă fără nicio restricție : dar nu poate participa decât pentru o singură țară. Câinele trebuie să fie înscris de minim 6 luni în cartea de origini sau anexa țării pe care o reprezintă.
-Un conducător va putea înscrie maxim 4 câini.
În cazul în care apar dificultăți, Comitetul General al FCI va tranșa disputa.
În “individuale” : 9 câini, “S”, “M” sau “L” împreună. Din care maximum 6 per categorie.
În “echipe” : 1 echipă de 4 câini maxim per categorie : o echipă Small, p echipă Medium și p echipă
Large.
Notă : Câștigătorii la “individual” (categorie “S”, “M” și “L”) ai campionatului din anul precedent
(același conducător și același câine) vor fi selecționați din oficiu pentru a veni să-și pună titlul în
joc; aceasta în plus față de numărul maxim de câini autorizați pentru țara lor.
Pentru a fi selecționabili, câinii trebuie să fie de rasă, înscriși într-un Caiet de Origini recunoscut de
către FCI și să fi obținut mențiunile EX sau FB în clase de AGILITY nivel 2 sau nivel 3 într-un
concurs oficial.
Alte criterii de selecție rămân la inițiativa OCN-urilor.
OCN-urile vor trimite în intervalul de înscriere, toate angajamentele adunate și semnate de ele și de
Societatea Organizatoare. În plus, vor desemna un “căpitan”, singurul responsabil al echipei sale
vis-a-vis de Societatea Organizatoare.
4. Obstacolele
2 piste complete, conținând toate obstacolele următoare acceptate, trebuie să fie disponibile :
14 sărituri cu bare (1 săritură tip zid, 1 săritură cu cauciuc, 1 săritură cu poartă este de asemenea
acceptată - ø barelor între 3 și 5 cm) 1 cauciuc (cauciuc deschis este recomandat la campionatele
mondiale), 1 zid sau viaduct, 1 pasarelă, 1 palisadă, 1 balansoar, 1 masă echipată cu cronometru
electronic, 1 săritură în lungime, 2 tuneluri rigide, 1 tunel suplu.
5. Controlul Veterinar
Un control veterinar va fi efectuat înainte de concurs cu verificarea certificatelor de vaccinare
antirabică. Câinii bolnavi sau răniți sau cățelele în perioadă de gestație nu vor fi admiși să
concureze. Cățelele în călduri vor putea fi admise cu condiția ca să fie ținute departe de ceilalți
participanți și să accepte să fie prezentate la probe, ultimele.
Câinii ce provin sau ce merg într-o regiune infestată cu rabie vor trebui să se prezinte cu certificate
antirabice în perioadă de valabilitate.
6. Carnetul de lucru sau licența
Regulament de Agility al FCI
Pagina 16
Carnetul de lucru sau licența câinelui este obligatorie și va trebui predată societății organizatoare
înaintea concursului.
7. Juriul
Comisia de AGILITY a FCI va nominaliza 2 arbitrii dintre care unul străin țării gazdă și un arbitru
asistent (agreat de către FCI).
Cei doi arbitrii vor fi însărcinați să judece pistele, arbitrul asistent neavând ca sarcină decât să
arbitreze zonele de contact de la urcarea pasarelei.
Indemnizațiile arbitrilor vor fi definite de către “Caietul de Sarcini” al Campionatului Mondial de
AGILITY al FCI.
Arbitrul nu este autorizat să arbitreze un membru al familiei sale (soție, tată, mamă, fiu, fiică,
partener) nici vreo persoană cu care locuiește împreună.
Este însărcinarea țării gazdă să pună la dispoziția arbitrului străin un interpret.
Deciziile arbitrului sunt definitive fără apel.
8. Specificații
Societățiile Organizatoare ale unui Campionat Mondial de AGILITY se angajează să respecte
prezentul regulament și să se conformeze “Caietului de Sarcini” ce definește mijloacele de pus în
practică pentru o astfel de manifestare precum și îndatoririle organizatorilor.
Acest nou regulament intră în vigoare începând de la 1 ianuarie 2012.
Regulament de Agility al FCI
Pagina 17
OBSTACOLE DE AGILITY
Regulament al Federației Chinologice Internaționale
Contact: Palisada
Balansoar
Pasarela
Regulament de Agility al FCI
Pagina 18
Săriturile :
Simple
Duble
Săritura în Lungime
Zid / Viaduct
Regulament de Agility al FCI
Pagina 19
Alte Obstacole:
Cauciuc
Masă
Slalom
Tunel Suplu
Regulament de Agility al FCI
Pagina 20
Tunel Rigid
Regulament de Agility al FCI
Pagina 21