Effective Dates: April 1 st – October 31st Check which you are

Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
za rok 2013
Bratislava
januГЎr 2014
Obsah osnovy SprГЎvy o ДЌinnosti organizГЎcie SAV za rok 2013
1.
ZГЎkladnГ© Гєdaje o organizГЎcii
2.
VedeckГЎ ДЌinnosЕҐ
3.
DoktorandskГ© ЕЎtГєdium, inГЎ pedagogickГЎ ДЌinnosЕҐ a budovanie ДѕudskГЅch zdrojov pre vedu a
techniku
4.
MedzinГЎrodnГЎ vedeckГЎ spoluprГЎca
5.
VednГЎ politika
6.
SpoluprГЎca s VЕ a inГЅmi subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
SpoluprГЎca s aplikaДЌnou a hospodГЎrskou sfГ©rou
8.
Aktivity pre NГЎrodnГє radu SR, vlГЎdu SR, ГєstrednГ© orgГЎny ЕЎtГЎtnej sprГЎvy SR a inГ©
organizГЎcie
9.
Vedecko-organizaДЌnГ© a popularizaДЌnГ© aktivity
10. ДЊinnosЕҐ kniЕѕniДЌno-informaДЌnГ©ho pracoviska
11. Aktivity v orgГЎnoch SAV
12. HospodГЎrenie organizГЎcie
13. NadГЎcie a fondy pri organizГЎcii SAV
14. InГ© vГЅznamnГ© ДЌinnosti organizГЎcie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelenГ© pracovnГ­kom organizГЎcie SAV
16. Poskytovanie informГЎciГ­ v sГєlade so zГЎkonom o slobodnom prГ­stupe k informГЎciГЎm
17. ProblГ©my a podnety pre ДЌinnosЕҐ SAV
PRГЌLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizГЎcie k 31.12.2013
Projekty rieЕЎenГ© v organizГЎcii
PublikaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ organizГЎcie
Гљdaje o pedagogickej ДЌinnosti organizГЎcie
MedzinГЎrodnГЎ mobilita organizГЎcie
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
1. ZГЎkladnГ© Гєdaje o organizГЎcii
1.1. KontaktnГ© Гєdaje
NГЎzov: Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
RiaditeДѕ: Ing. Е tefan Zorad, CSc.
ZГЎstupca riaditeДѕa: doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
VedeckГЅ tajomnГ­k: Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
Predseda vedeckej rady: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
ДЊlen snemu SAV : Ing, Е tefan Zorad, CSc.
Adresa: VlГЎrska 3, 833 06 Bratislava
http://www.endo.sav.sk
Tel.: 02/54772800
Fax: neuvedenГЅ
E-mail: [email protected]
NГЎzvy a adresy detaЕЎovanГЅch pracovГ­sk: nie sГє
VedГєci detaЕЎovanГЅch pracovГ­sk: nie sГє
Typ organizГЎcie: RozpoДЌtovГЎ od roku 1954
1.2. Гљdaje o zamestnancoch
TabuДѕka 1a PoДЌet a ЕЎtruktГєra zamestnancov
Е truktГєra zamestnancov
M
ЕЅ
K
do 35
rokov
M
ЕЅ
K
K
F
P
T
CelkovГЅ poДЌet zamestnancov
100
33
67
12
25
91
73,16
56,15
VedeckГ­ pracovnГ­ci
44
22
22
6
7
38
34,86
34,56
OdbornГ­ pracovnГ­ci VЕ 26
5
21
5
18
23
10,96
10,63
OdbornГ­ pracovnГ­ci ГљS
21
2
19
0
0
21
18,62
10,96
OstatnГ­ pracovnГ­ci
9
4
5
1
0
9
8,72
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrГЎtane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pГґsobiacich v zahraniДЌГ­, v
ЕЎtГЎtnych funkciГЎch, ДЌlenov PredsednГ­ctva SAV, zamestnancov pГґsobiacich v zastupiteДѕskГЅch
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pГґsobiacich v zahraniДЌГ­ v ЕЎtГЎtnych funkciГЎch, ДЌlenov PredsednГ­ctva SAV, zamestnancov
pГґsobiacich v zastupiteДѕskГЅch zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
1
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
M, Ž – muži, ženy
TabuДѕka 1b Е truktГєra vedeckГЅch pracovnГ­kov (kmeЕ€ovГЅ stav k 31.12.2013)
RodovГЎ
PracovnГ­ci s hodnosЕҐou
VedeckГ­ pracovnГ­ci v stupЕ€och
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
MuЕѕi
6
16
2
2
6
12
4
ЕЅeny
1
21
1
1
1
14
7
TabuДѕka 1c Е truktГєra pracovnГ­kov podДѕa veku a rodu, ktorГ­ sГє rieЕЎiteДѕmi projektov
VekovГЎ ЕЎtruktГєra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
MuЕѕi
4
7
4
0
0
1
2
3
3
ЕЅeny
16
6
7
3
1
2
5
4
2
TabuДѕka 1d PriemernГЅ vek zamestnancov organizГЎcie k 31.12.2013
KmeЕ€ovГ­ zamestnanci
VedeckГ­ pracovnГ­ci
RieЕЎitelia projektov
MuЕѕi
46,5
49,0
45,2
ЕЅeny
42,0
39,5
40,3
Spolu
43,5
44,3
42,0
1.3. InГ© dГґleЕѕitГ© informГЎcie k zГЎkladnГЅm Гєdajom o organizГЎcii a zmeny za poslednГ© obdobie
(v zameranГ­, v organizaДЌnej ЕЎtruktГєre a pod.)
Zoznam laboratГіriГ­ ГљEE SAV k 31.12.2013 :
1. LABORATГ“RIUM BUNKOVEJ ENDOKRINOLГ“GIE - RNDr. MГЎria FickovГЎ, CSc.
2. LABORATГ“RIUM DIABETU A PORГљCH METABOLIZMU - prof. MUDr. Iwar KlimeЕЎ, DrSc.
• LDPM sekcia diabetu - Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
• LDPM sekcia obezity - Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
3. LABORATГ“RIUM ENDOKRINOLГ“GIE ДЊLOVEKA - MUDr. Richard Imrich, PhD.
4. LABORATГ“RIUM FARMAKOLOGICKEJ NEUROENDOKRINOLГ“GIE - prof. PharmDr. Daniela
JeЕѕovГЎ, DrSc.
5. LABORATГ“RIUM FUNKДЊNEJ NEUROMORFOLГ“GIE - RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
6. LABORATГ“RIUM MOLEKULOVEJ ENDOKRINOLГ“GIE - Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
7. LABORATГ“RIUM NEUROBIOLГ“GIE - doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
8. LABORATГ“RIUM NEUROHUMORГЃLNYCH REGULГЃCIГЌ - MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.
9. LABORATГ“RIUM PRE VГќSKUM STRESU - RNDr. Richard KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
10. LABORATГ“RIUM REGULГЃCIE METABOLIZMU - Ing. Е tefan ZГіrad, CSc.
11. LABORATГ“RIUM VГќVOJOVEJ GENETIKY - RNDr. RГіbert FarkaЕЎ, CSc.
RiaditeДѕom ГљEE SAV je od 15.10.2013 Ing. Е tefan Zorad, CSc.
2
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2. VedeckГЎ ДЌinnosЕҐ
2.1. DomГЎce projekty
A - organizГЎcia je nositeДѕom projektu
B - organizГЎcia sa zmluvne podieДѕa na rieЕЎenГ­ projektu
TabuДѕka 2a Zoznam domГЎcich projektov rieЕЎenГЅch v roku 2013
PoДЌet projektov
ДЊerpanГ© financie
za rok 2013 (v €)
A
Е TRUKTГљRA PROJEKTOV
pre
organizГЎciu
A
B
1. VedeckГ© projekty, ktorГ© boli
r. 2013 financovanГ© VEGA
17
-
102 168,00 102 168,00
2. Projekty, ktorГ© boli r. 2013
financovanГ© APVV
8
6
497 678,28 374 457,10 123 221,18
3. Projekty OP Е F
1
2
294 819,17 294 819,17
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
–
5
12 000,00 12 000,00
-
5. InГ© projekty (FM EHP, Е PVV,
Vedecko-technickГ© projekty, ESF,
na objednГЎvku rezortov a pod.)
4
-
31 333,00 31 333,00
-
3
spolu
B
-
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2.2. MedzinГЎrodnГ© projekty
2.2.1. MedzinГЎrodnГ© projekty rieЕЎenГ© v roku 2013
A - organizГЎcia je nositeДѕom projektu
B - organizГЎcia sa zmluvne podieДѕa na rieЕЎenГ­ projektu
ДЊerpanГ© financie
za rok 2013 (v €)
PoДЌet projektov
A
Е TRUKTГљRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. RГЎmcovГ©ho programu
EГљ
2. MultilaterГЎlne projekty v rГЎmci
vedeckГЅch programov COST,
ERANET , INTAS, EUREKA,
ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a inГ©
3. Projekty v rГЎmci medzivlГЎdnych
dohГґd o vedecko-technickej
spoluprГЎci
4. BilaterГЎlne projekty
5. Podpora medzinГЎrodnej
spoluprГЎce z nГЎrodnГЅch zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. InГ© projekty financovanГ© alebo
spolufinancovanГ© zo zahraniДЌnГЅch
zdrojov
spolu
pre
organizГЎciu
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
23 100,00 22 000,00 1 100,00
3
-
9 333,00
9 333,00
-
3
-
63 434,39 63 434,39
-
A
B
-
4
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2.3. NajvГЅznamnejЕЎie vГЅsledky vedeckej prГЎce
2.3.1. ZГЎkladnГЅ vГЅskum
Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu – sekcia obezity
Je expresia Fndc5 gГ©nu vo svale a v tukovom tkanive ДЌi uvoДѕЕ€ovanie irisГ­nu do cirkulГЎcie
ovplyvnenГЎ obezitou, diabetom a cviДЌenГ­m?
Toto bola kДѕГєДЌovГЎ doteraz nezodpovedanГЎ otГЎzka, na ktorГє sme hДѕadali v naЕЎej prГЎci odpoveДЏ.
Vedeli sme len to, Еѕe irisГ­n je pravdepodobne, cviДЌenГ­m indukovanГЅ sekretorickГЅ produkt
kostrového svalu, ktorý spôsobuje metabolickú aktiváciu „hnednutie“ bieleho tukového tkaniva, a
teda zvГЅЕЎenie celotelovГ©ho vГЅdaja energie.
NaЕЎa prГЎca ukГЎzala, Еѕe expresia Fndc5 a hladina irisГ­nu v cirkulГЎcii sГє pri diabete 2. typu rozdielne
regulovanГ© vo svale, v tukovom tkanive a v cirkulГЎcii. Expresia Fndc5 a cirkulujГєca hladina irisГ­nu
sa znГ­Еѕili u pacientov s diabetom 2. typu, priДЌom vo svalovГЅch bunkГЎch diabetickГЅch jedincov sa
expresia Fndc5 naopak zvГЅЕЎila. Tieto vГЅsledky naznaДЌili Еѕe existuje faktor, spojenГЅ s diabetom 2.
typu, ktorГЅ negatГ­vne ovplyvЕ€uje expresiu Fndc5. NГЎslednГЅ in vitro experiment ukГЎzal, Еѕe
regulaДЌnГЅmi faktormi expresie Fndc5 a uvoДѕЕ€ovania irisГ­nu vo svale by mohli byЕҐ zvГЅЕЎenГЎ
glykГ©mia a/alebo vyЕЎЕЎia hladina voДѕnГЅch mastnГЅch kyselГ­n. UkГЎzali sme tieЕѕ, Еѕe cviДЌenie vГґbec
neovplyvЕ€uje expresiu Fndc5 ДЌi sekrГ©ciu irisГ­nu vo svale. Napriek tomu bol vЕЎak irisГ­n pozitГ­vne
asociovanГЅ s objemom svalu, s maximГЎlnou silou svalovej kontrakcie ДЌi s parametrami
energetickГ©ho metabolizmu. IrisГ­n je teda ovplyvnenГЅ prГ­tomnosЕҐou diabetu 2. typu a mГЎ potenciГЎl
modulovaЕҐ metabolickГЅ fenotyp kostrovГ©ho svalu ДЌloveka.
KURDIOVA T, BALAZ M, VICIAN M, MADEROVA D, VLCEK M, VALKOVIC L,
SRBECKY M, IMRICH R, KYSELOVICOVA O, BELAN V, JELOK I, WOLFRUM C,
KLIMES I, KRSSAK M, ZEMKOVA E, GASPERIKOVA D, UKROPEC J, UKROPCOVA B
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012- 4.38)
BALГЃЕЅ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160
Are skeletal muscle & adipose tissue Fndc5 gene expression and irisin release affected
by obesity, diabetes and exercise?
This was a principal question we aimed to answer due to the fact that there is a large controversy
behind the proposed role of irisin, the putative exercise-induced muscle secretory product with
proposed beneficial impact on the adipose tissue and whole body energy metabolism.
The complex approach was undertaken to untangle some of the loose ends:
We could conclude that distinct patterns of Fndc5/irisin in muscle, adipose tissue & circulation
exist. However, concordant in vivo down-regulation in T2D was found. Fndc5 andirisin were
discordantly regulated in diabetic muscle ex vivo and in myotubes in vitro, suggesting that the
whole-body factors, such as glucose and fatty acids, might be important for irisin regulation. We
have also shown that exercise did not affect Fndc5/irisin. However, irisin was positively linked to
muscle mass, strength & metabolism, pointing to common regulatory factors and/or the potential for
irisin to modify muscle phenotype.
5
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
KURDIOVA T, BALAZ M, VICIAN M, MADEROVA D, VLCEK M, VALKOVIC L,
SRBECKY M, IMRICH R, KYSELOVICOVA O, BELAN V, JELOK I, WOLFRUM C,
KLIMES I, KRSSAK M, ZEMKOVA E, GASPERIKOVA D, UKROPEC J, UKROPCOVA B
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012-4.38)
BALГЃЕЅ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160
6
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2.3.2. AplikaДЌnГЅ typ
Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu – sekcia genetiky
DG9-glykГЎnovГЅ index je novГЅm klinickГЅm biomarkerom na odlГ­ЕЎenie HNF1A-MODY od inГЅch
typov diabetu.
EfektГ­vne vyhДѕadГЎvanie pacientov vhodnГЅch na DNA analГЅzu pomocou biomarkerov, ktorГ© sГє
lacnГ©, presnГ© a dostupnГ© je jednou z najdiskutovanejЕЎГ­ch Гєloh vedy v oblasti monogГ©novej
cukrovky v poslednГЅch rokoch. DoposiaДѕ jedinГЅm biomarkerom, ktorГЅ sa uplatЕ€uje v klinickej
praxi hsCRP, ktorГЅ uДѕahДЌuje vyhДѕadГЎvanie pacientov s diabetom HNF1A-MODY. Jeho vГЅhodou je
nГ­zka cena a veДѕkГЎ dostupnosЕҐ, nevГЅhodou senzitivita okolo 90 %. Okrem toho, hs-CRP je
markerom akГєtneho zГЎpalu, a teda diferenciГЎlna diagnostika mГґЕѕe byЕҐ naruЕЎenГЎ v dГґsledku
pridruЕѕenГЅch infekciГ­. Preto hДѕadanie doplnkovГ©ho biomarkera pokraДЌuje. VГЅsledky genГіmovГЅch
asociaДЌnГЅch ЕЎtГєdiГ­ ukГЎzali, Еѕe transkripДЌnГЅ faktor HNF1О± je kДѕГєДЌovГЅm regulГЎtorom
fukozylГЎcieglykanov v plazme. PilotnГЎ prГЎca ukГЎzala vplyv mutГЎciГ­ HNF1A na fukozylГЎciu.
Cieľom tejto štúdie bolo overiť hypotézu vplyvu mutácií HNF1A na glykánové spektrum (DG9glykánový index) vo väčšom súbore pacientov. Na štúdii participovalo niekoľko centier a zúčastnilo
sa jej 188 pacientov s HNF1A-MODY, 118 s GCK-MODY, 40 s HNF4A-MODY, 98 s 1. typom
diabetu, 167 pacientov s 2. typom diabetu a 98 kontrol bez diabetu. U vЕЎetkГЅch pacientov sa
stanovil
DG9-glykanovГЅ
index,
ktorГЅ
je
pomerom
fukozylovanГЅch
a nefukozylovanГЅchglykanov.DG9-glykanovГЅ index bol signifikantne niЕѕЕЎГ­ pri HNF1A-MODY ako
u kontrol, či iných podtypoch diabetu (ROC ≥ 0,90) a umožnil identifikovať troch pacientov
s HNF1A-MODY, ktorГ­ neboli predtГЅm diagnostikovanГ­. TГЎtoveДѕkГЎ multicentrickГЎ ЕЎtГєdia (na
pomery monogГ©novГ©ho diabetu) dokГЎzala, Еѕe DG9-glykanovГЅ index je dobrГЅm biomarkerom na
odlГ­ЕЎenie HNF1A-MODY od inГЅch typov diabetu. Jeho odliЕЎovacia schopnosЕҐ je dokonca vyЕЎЕЎia
ako v prГ­pade hsCRP (vyЕЎЕЎie priemernГ© ROC), preto sa do neho vkladajГє veДѕkГ© nГЎdeje. Hlavnou
nevГЅhodou vyЕЎetrovania DG9-glykanovГ©ho indexu je technickГЎ a finanДЌnГЎ nГЎroДЌnosЕҐ metodiky, ale
je perspektГ­va, Еѕe sa v budГєcnosti tieto nedostatky podarГ­ odstrГЎniЕҐ.
THANABALASINGHAM G, HUFFMAN JE, KATTLA, JJ, NOVOKMET M, RUDAN I,
GLOYN AL, HAYWARD C, ADAMCZYK B, REYNOLDS RM, MUZINIC A, HASSANALI N,
PUCIC M, BENNETT AJ, ESSAFI A, POLASEK O, MUGHAL SA, REDZIC I, PRIMORAC D,
ZGAGA L, KOLCIC I, HANSEN T, GASPERIKOVA D, TJORA E, STRACHAN MWJ,
NIELSEN T, STANIK J, KLIMES I, PEDERSEN O, NJ�LSTAD PR, WILD SH,
GYLLENSTEN U, GORNIK O, WILSON JF, HASTIE ND, CAMPBELL H, MCCARTHY MI,
RUDD MP, OWEN KR, LAUC G, WRIGHT AF: Mutations in HNF1A result in marked alterations
of plasma glycan profile. Diabetes, 62 (4): 1329-1337, 2012, (IF2012 = 7,895)
DG9-glycan index is the new clinical biomarker for distinguishing HNF1A-MODY from other
subtypes of diabetes.
Recent efforts to improve diagnostic performance by identifying biochemical markers specific for
MODY subtypes have met with varying success. We recently demonstrated that individuals with
HNF1A-MODY have low levels of C-reactive protein and that hs-CRP assays can discriminate well
between HNF1A-MODY and both type 2 diabetes and HNF4A-MODY. However, hs-CRP does not
provide good discrimination between HNF1A-MODY and type 1 diabetes. Furthermore, hs-CRP is
an acute inflammatory marker, and diagnostic discrimination can be disturbed by intercurrent
infection. Therefore searching for additional biomarker continues. A recent genome-wide
association study identified hepatocyte nuclear factor 1-a (HNF1A) as a key regulator of
7
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
fucosylation. The pilot study have shown that loss-of-function HNF1A mutations causal for
maturity-onset diabetes of the young (MODY) would display altered fucosylation of N-linked
glycans on plasma proteins and that glycan biomarkers could improve the efficiency of a diagnosis
of HNF1A-MODY. The aim of the study was to test the hypothesis if HNF1A mutations influence
the glycan spectrum (DG9-glycan index) in a larger set of patients. Five European centers
participated on this study, including HNF1A-MODY (n = 188), glucokinase (GCK)-MODY (n =
118), hepatocyte nuclear factor 4-alpha (HNF4A)-MODY (n = 40), type 1 diabetes (n = 98), type 2
diabetes (n = 167) patients and 98 nondiabetic controls. The DG9-glycan index was markedly lower
in HNF1A-induced MODY than in controls or other diabetes subtypes, offered good discrimination
between HNF1A-MODY and both type 1 and type 2 diabetes (C statistic >0.90), and enabled us to
detect three previously undetected HNF1A mutations in patients with diabetes. In conclusion,
glycan profiles are altered substantially in HNF1A-MODY, and the DG9- glycan index has
potential clinical value as a diagnostic biomarker of HNF1A dysfunction. The main disadvantages
of the assessment of DG9-glycan index are the technical and financial requirements, but there is the
perspective that these shortcomings will improve in the near future.
THANABALASINGHAM G, HUFFMAN JE, KATTLA, JJ, NOVOKMET M, RUDAN I,
GLOYN AL, HAYWARD C, ADAMCZYK B, REYNOLDS RM, MUZINIC A, HASSANALI N,
PUCIC M, BENNETT AJ, ESSAFI A, POLASEK O, MUGHAL SA, REDZIC I, PRIMORAC D,
ZGAGA L, KOLCIC I, HANSEN T, GASPERIKOVA D, TJORA E, STRACHAN MWJ,
NIELSEN T, STANIK J, KLIMES I, PEDERSEN O, NJ�LSTAD PR, WILD SH,
GYLLENSTEN U, GORNIK O, WILSON JF, HASTIE ND, CAMPBELL H, MCCARTHY MI,
RUDD MP, OWEN KR, LAUC G, WRIGHT AF: Mutations in HNF1A result in marked alterations
of plasma glycan profile. Diabetes, 62 (4): 1329-1337, 2012, (IF2012 = 7,895)
2.3.3. MedzinГЎrodnГ© vedeckГ© projekty
IntracelulГЎrna kooperГЎcia medzi oocytom a granulГіznymi bunkami: parakrinnГЎ regulГЎcia
ovariГЎlnych intrafolikulГЎrnych procesov. (PrioritnГЎ tГ©ma ДЌ.18 v rГЎmci MAD o spoluprГЎci SAV
a AV ДЊR 2012-2014)
V rГЎmci spoluprГЎce s MVDr. E. Nagyovou, CSc. (Гљstav ЕѕivoДЌГ­ЕЎnГ© fyziolГіgie a genetiky AVДЊR,
LibД›chov,
ДЊR)
ЕЎtudujeme
molekulГЎrne
mechanizmy
parakrinnej
regulГЎcie
ovariГЎlnychintrafolikulГЎrnych procesov (maturГЎciaoocytu, steroidogenГ©za) pГґsobenГ­m faktorov
lokГЎlne produkovanГЅch ovariГЎlnymi bunkami na modele primГЎrnej kultГєry oocyt-kumulГЎrnych
komplexov (OCC) a granulГіznych buniek izolovanГЅch z ovГЎriГ­ oЕЎГ­panГЅch. Zistili sme, Еѕe inhibГ­cia
tyrozГ­nkinГЎzy receptora pre EGF (EGFR) ГєДЌinkom jej inhibГ­torov, AG1478 a lapatinibu (klinicky
pouЕѕГ­vanГЅ pri lieДЌbe karcinГіmov prsnГ­ka), Гєplne zablokovala expanziu OCC a jadrovГ© zrenie
oocytov indukovanГ© pГґsobenГ­m EGF, ako aj gonadotropГ­nmi. ZГЎroveЕ€ sme ukГЎzali, Еѕe obidva
inhibГ­tory znГ­Еѕili syntГ©zu progesterГіnu stimulovanГє gonadotropГ­nmi v kumulГЎrnych, ako aj
granulГіznych bunkГЎch [1]. NaЕЎe predchГЎdzajГєce vГЅsledky ukazujГє, Еѕe proteozomГЎlnaproteolГЅza [2]
a aktivГЎcia SMAD2/3 signГЎlnej drГЎhy (aktivovanГЎ ГєДЌinkom faktorov TGF a BMP) [3] sГє zapojenГ©
do regulГЎcie maturГЎcieoocytov a procesu steroidogenГ©zy. Nami sledovanГ© procesy sГє nevyhnutnГ©
pre ГєspeЕЎnГє fertilizГЎciu, preto naЕЎe vГЅsledky mГґЕѕu byЕҐ prГ­nosom v ЕЎtГєdiu molekulГЎrnych
mechanizmov prГ­ДЌin infertility Еѕien.
NAGYOVA E, MLYNARCIKOVA A, NEMCOVA L, KALOUS J, SCSUKOVA S: Lapatinib
inhibits meiotic maturation of oocyte-cumulus complexes cultured in vitro in gonadotropinssupplemented medium. Fertility and Sterility, 99 (6): 1739-1748, 2013. (IF2012=4.174)
8
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
NAGYOVA E. - SCSUKOVA S. - NEMCOVA L. - MLYNARCIKOVA A. - YI Y.J. SUTOVSKY M. - SUTOVSKY P. Inhibition of proteasomal proteolysis affects expression of
extracellular matrix components and steroidogenesis in porcine oocyte-cumulus complexes.
Domestic Animal Endocrinology, 42 (1): 50-62, 2012. (A) (IF2012=2.377)
NAGYOVA E. - CAMAIONI A. - SCSUKOVA S. - MLYNARCIKOVA A. - PROCHAZKA R. NEMCOVA L. - SALUSTRI A. Activation of Cumulus Cell SMAD2/3 and Epidermal Growth
Factor Receptor Pathways Are Involved in Porcine Oocyte-Cumulus Cell Expansion and
Steroidogenesis. Molecular Reproduction and Development, 78 (6): 391-402, 2011. (A)
(IF2012=2.812)
Coordinationbetweenoocyte
and
granulosa
cells:
paracrineregulation
ovarianintrafollicularprocesses. (Priority ResearchCollaboration 2012-2014 No 18)
of
The aim of the project is to study molecular mechanisms of paracrine regulation of ovarian
intrafollicular processes (oocyte maturation, steroidogenesis) by the action of factors locally
produced by ovarian cells on the models of primary oocyte-cumulus complexes (OCC) and
granulosa cells isolated from porcine ovaries. We have found that inhibition of tyrosine kinase of
epidermal growth factor receptor (EGFR) by the action of its inhibitors, AG1478
and lapatinib(clinically used for mammary cancer therapy), blocked OCC expansion and oocyte
nuclear maturation induced by EGF and gonadotropins. We have shown that both inhibitors
significantly reduced gonadotropin-induced progesterone secretion by granulosa and cumulus cells
[1]. Moreover, our previous results demonstrate that proteosomal proteolysis [2] and activation of
SMAD2/3 signaling pathway (induced by TGF and MBP factors) [3] are involved in regulation of
oocyte maturation and steroidogenesis. These studied processes are indispensable for successful
fertilization and thereby our data might contribute to the study of molecular mechanisms of woman
infertility.
NAGYOVA E, MLYNARCIKOVA A, NEMCOVA L, KALOUS J, SCSUKOVA S:: Lapatinib
inhibits meiotic maturation of oocyte-cumulus complexes cultured in vitro in gonadotropinssupplemented medium. Fertility and Sterility, 99 (6): 1739-1748, 2013. (IF2012=4.174)
NAGYOVA E. - SCSUKOVA S. - NEMCOVA L. - MLYNARCIKOVA A. - YI Y.J. SUTOVSKY M. - SUTOVSKY P. Inhibition of proteasomalproteolysisaffectsexpression of
extracellularmatrixcomponents and steroidogenesis in porcineoocyte-cumuluscomplexes.
DomesticAnimalEndocrinology, 42 (1): 50-62, 2012. (IF2012=2.377)
NAGYOVA E. - CAMAIONI A. - SCSUKOVA S. - MLYNARCIKOVA A. - PROCHAZKA R. NEMCOVA L. - SALUSTRI A. Activation of CumulusCell SMAD2/3 and
EpidermalGrowthFactor
Receptor
Pathways
Are
Involved
in
PorcineOocyteCumulusCellExpansion and Steroidogenesis. MolecularReproduction and Development, 78 (6):
391-402, 2011. (IF2012=2.812)
9
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2.4. PublikaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ (ГєplnГЅ zoznam je uvedenГЅ v PrГ­lohe C)
TabuДѕka 2c Е tatistika vybranГЅch kategГіriГ­ publikГЎciГ­
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
PoДЌet v r. 2013/ PoДЌet v r. 2013/ PoДЌet v r. 2013/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012
1. VedeckГ© monografie vydanГ© v domГЎcich
vydavateДѕstvГЎch
(AAB, ABB, CAB)
2. VedeckГ© monografie vydanГ© v
zahraniДЌnГЅch vydavateДѕstvГЎch
(AAA, ABA, CAA)
3. OdbornГ© monografie, vysokoЕЎkolskГ©
uДЌebnice a uДЌebnГ© texty vydanГ© v domГЎcich
vydavateДѕstvГЎch (BAB, ACB)
4. OdbornГ© monografie a vysokoЕЎkolskГ©
uДЌebnice a uДЌebnГ© texty vydanГ© v
zahraniДЌnГЅch vydavateДѕstvГЎch (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckГЅch monografiГЎch
vydanГЅch v domГЎcich vydavateДѕstvГЎch
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckГЅch monografiГЎch
vydanГЅch v zahraniДЌnГЅch vydavateДѕstvГЎch
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odbornГЅch monografiГЎch,
vysokoЕЎkolskГЅch uДЌebniciach a uДЌebnГЅch
textoch vydanГЅch v domГЎcich
vydavateДѕstvГЎch (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odbornГЅch monografiГЎch,
vysokoЕЎkolskГЅch uДЌebniciach a uДЌebnГЅch
textoch vydanГЅch v zahraniДЌnГЅch
vydavateДѕstvГЎch (BBA, ACC)
9. VedeckГ© a odbornГ© prГЎce v ДЌasopisoch
evidovanГЅch v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. VedeckГ© a odbornГ© prГЎce v
nekarentovanГЅch ДЌasopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. VedeckГ© a odbornГ© prГЎce v zbornГ­koch
(konferenДЌnГЅch aj nekonferenДЌnГЅch,
vydanГЅch tlaДЌou alebo na CD)
a/ recenzovanГЅch, editovanГ©
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovanГЅch
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
10
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
35/ 0
0/0
0/0
23 / 0
0/0
0/0
2/0
0/0
0/0
3/0
0/0
0/0
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
12. VydanГ© periodikГЎ evidovanГ© v Current
0
0
0
Contents
13. OstatnГ© vydanГ© periodikГЎ
1
0
0
14. VydanГ© alebo editovanГ© zbornГ­ky z
vedeckГЅch podujatГ­
0/0
0/0
0/0
(FAI)
15. VedeckГ© prГЎce uverejnenГ© na internete
0/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckГЅch a odbornГЅch textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
17. HeslГЎ v odbornГЅch terminologickГЅch
slovnГ­koch a encyklopГ©diГЎch vydanГЅch *
0/0
0/0
0/0
(BDA, BDB)
A - pracovisko SAV je uvedenГ© ako pracovisko (adresa) autora, alebo je sГєДЌasЕҐou kolaborГЎcie
alebo inГ©ho zdruЕѕenia, ktorГ© je uvedenГ© ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikГЎcii uvedenГ©, pretoЕѕe prameЕ€ Гєdaj o pracovisku autora
neobsahuje, prГЎca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedenГ© ako materskГ© pracovisko autora odliЕЎnГ© od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvГЎdzajГє sa len heslГЎ, pri ktorГЅch je uvedenГЅ autor a ich rozsah je min. 1 autorskГЅ hГЎrok
11
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
TabuДѕka 2d Ohlasy
OHLASY
A
B
PoДЌet v r. 2012/ PoДЌet v r. 2012/
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
1001 / 1
0/0
CitГЎcie vo WOS (1.1, 2.1)
241 / 0
0/0
CitГЎcie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
CitГЎcie v inГЅch citaДЌnГЅch indexoch a databГЎzach (9, 10)
CitГЎcie v publikГЎciГЎch neregistrovanГЅch v citaДЌnГЅch
0/1
0/0
indexoch (3, 4)
0/0
0/0
Recenzie na prГЎce autorov z organizГЎcie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedenГ© ako pracovisko (adresa) autora, alebo je sГєДЌasЕҐou kolaborГЎcie
alebo inГ©ho zdruЕѕenia, ktorГ© je uvedenГ© ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie
je na publikГЎcii uvedenГ©, pretoЕѕe prameЕ€ Гєdaj o pracovisku autora neobsahuje, prГЎca ale vznikla
na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedenГ© ako materskГ© pracovisko autora odliЕЎnГ© od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
Recenzie a posudky pracovnГ­kov
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
1 recenzia pre Physiological Research
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD.
1 recenzia pre General Physiology and Biophysics
Ing. J. Brtko, DrSc.
1 recenzia pre Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
1 recenzia pre Toxicology Letters
1 recenzia pre Biomedical Papers
1 recenzia pre Endocrine Regulations
1 recenzia grantu VEGA
Mgr. Lucia GajdoЕЎechovГЎ
1 recenzia pre General Physiology and Biophysics
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
1 recenzia pre Neuroendocrinology
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
2 recenzie pre Behavioural Pharmacology
1 recenzie pre Psychiatry Research
2 recenzie pre Stress
1 recenzia pre Physiological Research
2 recenzie pre Endocrine Regulations
2 recenzie pre European Journal of Pharmacology
2 recenzie pre Brain Research
1 recenzia pre Journal of Neuroendocrinology
2 recenzie pre Journal of Cardiovascular Pharmacology
1 recenzia pre Brain Research Bulletin
1 recenzia pre Behavioural Processes
1 recenzia pre Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry
1 recenzia pre Neurology Research International
1 recenzia pre Behavioral Brain Research
12
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MUDr. Richard Imrich, PhD.
2 recenzie pre projekty VEGA
1 recenzia pre projekty APVV
2 recenzie pre General Physiology and Biophysics
doc. Ing. Jana JurДЌoviДЌovГЎ, CSc
2 recenzie pre Physiologial Research
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
2 recenzie pre Endocrine Regulations
2 recenzie pre BiolГіgiu
1 recenzia pre Neurochemistry International
2 recenzie pre Cell Molecular Neurobiology
2 recenzie pre Neuropsychopharmacology
1 recenzia pre Histol Histopatol
1 recenzia pre J Chem Neuroanat
3 recenzie VEGA projektov
2 recenzie APVV projektov
Ing. KatarГ­na KrЕЎkovГЎ, PhD.
1 recenzia pre Physiologial Research
1 recenzia pre Endocrine Regulations
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
1 recenzia pre Acta Neurobiologiae Experimentalis
1 recenzia pre ДЊesko-slovenskГЎ pediatrie
1 recenzia pre projekt VEJA
RNDr. Jana OsackГЎ, PhD.
1 recenzia pre Endocrine Regulations
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD
2 recenzie pre Clinical Rheumatology
3 recenzie pre Endocrine Regulations
1 recenzia pre Physiological Research
1 recenzia pre projekt KEGA
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD
2 recenzie pre Endocrine Regulations
1 recenzia zbornГ­kovГЅch abstraktov pre MPaRV SR
MUDr. ЕЅofia RГЎdikovГЎ, PhD
1 recenzia pre Physiological Research
Prof. MUDr.Fedor Е imko, CSc.
1 Recenzia na ДЌlГЎnky v roku 2013 v casopisoch:
Lancet
Circulation
Journal of Hypertension
World Journal of Hypertension
Experimental Biology and Medicine
13
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Chronobiology International
Archives of Internal Medicine
Cardiovascular Drugs and Therapy
Bratislava Medical Journal
BioMed Research Inerantional
11 recenzii na granty MZ
5 recenziГ­ na granty APVV
9 recenziГ­ na granty VEGA
9 recenziГ­ na granty SKS (Slov. kard. SpoloДЌnosti)
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.
1 recenzia pre Acta Histochemica
1 recenzia pre British Journal of Pharmacology
1 recenzia pre Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
1 recenzia pre Human and Experimental Toxicology
1 recenzia pre Medicinal Chemistry
2 recenzie pre Physiological Research
1 recenzia pre Endocrine Regulations
Ing. Andrej Tillinger, PhD.
1 recenzia pre Physiological Research
Mgr. Jozef Ukropec, PhD
PLOS-One 2x
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 5x
Physiological Research 1x
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD
Physiololgical Research 1x
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
1 recenzia pre General Physiology and Biophysics
1 recenzia pre Physiological Research
1 recenzia pre Endocrine Regulations
Ing. Е tefan Zorad, CSc.
1 recenzia pre Journal of Endocrinology
1 recenzia pre Translational Research
1 recenzia pre Hormone Metabolic Research
2 recenzie pre Physiological Research
9 recenziГ­ pre General Physiology and Biophysics
1 recenzia pre Endocrine Regulations
3 recenzie pre projekty APVV
2.5. AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na vedeckГЅch podujatiach
TabuДѕka 2e VedeckГ© podujatia
PrednГЎЕЎky a vГЅvesky na medzinГЎrodnГЅch vedeckГЅch podujatiach
PrednГЎЕЎky a vГЅvesky na domГЎcich vedeckГЅch podujatiach
14
59+12+8 = 79
17+9+1 =27
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2.5.1. PrednГЎЕЎky a vГЅvesky na medzinГЎrodnГЅch konferenciГЎch :
1. BABIC S.- DANEVOVA V.- POKUSA M.-JEZOVA D.: Stress-induced reduction of cell
proliferation in the hippocampus is not modified by treatment with oxytocin antagonist atosiban.7th
International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology, 23. – 27.6. 2013, Košice
2 BAČOVÁ Z. –LEŠŤANOVÁ Z. –ŠTRBÁK V.– BAKOŠJ . Vývinové zmeny cytoskeletových
proteГ­nov a rastovГЅch faktorov v hipokampe pod vplyvom oxytocГ­nu, 89. FyziologickГ© dni, 5.7.2.2013 Praha, ДЊeskГЎ republika, ZbornГ­k abstraktov s. 78
3. BAČOVÁ Z. –LEŠŤANOVÁ Z. –ŠTRBÁK V. –BAKOŠJ . Developmental effects of oxytocin
on gene expressin of cytoskeletal proteins and growth factors in the rat hippocampus, “New
frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to the art “ 20.-22. 6.2013,
KovaДЌica, Srbsko, Abstract book p.31
4. BALГЃЕЅIOVГЃ D.- VOHNOUT B.- STANГЌKOVГЃ D.- HUДЊKOVГЃ M.- BALOGOVГЃ M.STANГЌK J.- KLIMEЕ I.- RAЕ LOVГЃ K.- GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: MutaДЌnГЎ analГЅza gГ©nov LDLR,
ApoB-100 a PCSK9 u slovenskГЅch pacientov s familiГЎrnou hypercholesterolГ©miou. Abstrakt
z odbornej konferencie XXIV. IzakoviДЌov memoriГЎl s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Donovaly, 26.-27.
September 2013
5. BALГЃЕЅIOVГЃ D.- STANГЌKOVГЃ D.- HUДЊKOVГЃ M.- STANГЌK J.- VOHNOUT B.GAЕ PERГЌKOVГЃ D.- RAЕ LOVГЃ K.- KLIMEЕ I.: DNA diagnostika familiГЎrnej
hypercholesterolГ©mie na Slovensku. IL. DiabetologickГ© dnГ­, LuhaДЌovice, ДЊeskГЎ republika, 18.-20.
aprГ­la 2013
6. BAKOŠJ. –LEŠŤANOVÁ Z.–ŠTRBÁK V. –– BAČOVÁ Z. Ligandy oxytocínových
receptorov ovplyvЕ€ujГє gГ©novГє expresiu aj proteГ­novГ© hladiny neurofilamentov in vitro, 89.
FyziologickГ© dni, 5.-7.2.2013 Praha, ДЊeskГЎ republika, ZbornГ­k abstraktov s. 6
7. BAKOŠJ. –LEŠŤANOVÁ Z.–ŠTRBÁK V.–– BAČOVÁ Z. Oxytocin receptor ligands induce
changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells, “New frontiers in physiological research from
scientific truth via friendship to the art “ 20.-22.
6.2013, KovaДЌica, Srbsko, Abstract book p.32
8. BAKOŠ, J. –LEŠŤANOVÁ, Z.–ŠTRBÁK, V. –– BAČOVÁ, Z. Oxytocin receptor ligands
modulate gene expression and protein levels of nestin and microtubule associated protein 2 in SKN-SH and U87-MG cells, 10th World Congress on Neurohypophysial hormones,. 15-19.7.2013,
Bristol, UK, Book of Abstracts p.26,
9. BARTEKOVГЃ M.- BARANДЊГЌK M.- BABIC S.- POKUSA M.- FRIMMEL K.OKRUHLICOVГЃ I.- JEЕЅOVГЃ D.: Selected molecular mechanisms involved in stress-induced
changes in the heart. International symposium, Advances in cardiovascular research : from bench to
bedside, 23. – 26. 5. 2013, Smolenice.
10. BIALEЕ OVГЃ L.- BRTKO J.- MACEJOVГЃ D.: The effect of isoflavone genistein on the
expression of selected nuclear receptors and their coregulators. Czech-Slovak Toxicology
Conference – TOXCON 2013, Hradec Králové, Česká republika, 19.-21.06.2013.
11. BIALEЕ OVГЃ L.- MACEJOVГЃ D., OndkovГЎ S., GalbavГЅ Е ., Brtko J.: Distribution pattern of
selected nuclear receptors expression in human breast carcinoma tissues. Bregenz Sommer School
15
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
on Endocrinology: Classical endocrine glands & mesenchymal tissues: Stem Cells, development,
function and regulatory principles, ESE Bregenz, Austria, 28.7.-1.8.2013.
12. BOHГЃДЊOVГЃ V., Е TETKA J., SULOVГЃ Z., MACEJOVГЃ D., BRTKO J., BREIER A.: May
ligands of nuclear receptors for retinoids all-trans- and 9-cis retinoic acid influence P-glyciprotein
mediated multidrug resistance? XXVII. XenobiotickГ© symposium, Pavlov u Mikulova, ДЊeskГЎ
republika, 27.-30.05.2013.
13. BRTKO J.- MACEJOVГЃ D.- Е ., BIALEЕ OVГЃ L.- FICKOVГЃ M.- HUNГЃKOVГЃ L.:
Toxicity of nuclear retinoid X receptors cognate ligands of organotin origin in breast cancer cell
lines: Effects on selected retinoid/retinoid X receptor subtypes expression. Czech-Slovak
Toxicology Conference – TOXCON 2013, Hradec Králové, Česká republika, 19.-21.06.2013.
14. BRTKO J.- MACEJOVГЃ D.- BIALEЕ OVГЃ L.- FICKOVГЃ M., BohГЎДЌovГЎ V., SulovГЎ Z., Breier
A., HunГЎkovГЎ L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic acid/retinoid X
receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines. 49th Congress
of the European Societes of Toxicology (EUROTOX), Interlaken, Е vjajДЌiarsko, 01.-04.09.2013.
15. BUETTNER M.- JEZOVA D.- MURCK H.: Salivary aldosterone, salt craving and depression
severity - a correlative analysis. 28th Symposium of the Association of Neuropsychopharmacology
and Pharmacopsychiatry (AGNP), 18. – 21.9. 2013, Munich, Germany.
16. DANEVOVГЃ V.- BABIC S.- HLAVГЃДЊOVГЃ N.- JEЕЅOVГЃ D.: ГљДЌinok blokГЎtora
oxytocГ­novГЅch receptorov na ГєzkostnГ© sprГЎvanie vyvolanГ© stresom. 55. ДЌesko-slovenskГЎ
psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1.2013, Lázně-Jeseník, Česká republika.
17. FICKOVГЃ M.- HAVRГЃNEK T.- BRTKO J.- MACEJOVГЃ D.: Reduced expression of genes
for nuclear receptors RXRalpha and RXRbeta by bisphenol A in human mammary cancer cells
(MCF7). 49th Congress of the European Societes of Toxicology (EUROTOX), Interlaken,
Е vjajДЌiarsko, 01.-04.09.2013.
18. FICKOVA M.- HAVRANEK T.- MLYNARCIKOVA A.: Bisphenol A modifies estradiol
effect on MCF7 cell proliferation. Modulation of apoptosis. 2nd Congress on Steroid Research,
Chicago, USA.
https://elsevier.conferenceOnline
services.net/secureProgrammeLogin.asp?conferenceID=3173
19. FICKOVГЃ M.- HAVRГЃNEK T.- MLYNARДЊГЌKOVГЃ A.: Alteration of cell cycle related genes
and their proteins by BPA and BPA-estradiol mixture in MCF7 human breast carcinoma cells. 18th
Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference, TOXCON 2013, Hradec Králové 19.6. –
21.6. 2013, ДЊR
20. FRANKLIN M.- JEZOVA D.- HLAVACOVA N.- SINGEWALD N.- MURCK H.:
Aldosterone increases earlier than corticosterone in new animal models of depression: Is this an
early marker for depression onset? Summer Meeting of the British Association for
Psychopharmacology, 28. – 31.7. 2013, Harrogate, United Kingdom.
21. GAJDOSECHOVA L.- KRSKOVA K.- OLSZANECKI R.- ZORAD S. An integrative insight
into powerfull IRAP/AT4/OTASE in obesity: A glucose homeostasis, adipose tissue RAS and
oxytocin system. IRAP 2013, 9.9.-11.9. 2013, Monash University Prato, Italy
16
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
22. GAJDOSECHOVA L., SUSKI M., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S. Metabolic
health in 12-week-old obese Zucker rats is associated with increase in 14-3-3ОІ and phosphorylation
of AS160 in epididymal adipose tissue. 20th European Congress on Obesity (ECO2013), poster ДЌ.
T1:P.109
23. GAŠPERÍKOVÁ D.- STANÍK J.- HUČKOVÁ M.- VALENTÍNOVÁ L.- MAŠINDOVÁ I.BALOGOVÁ M. SLOVENSKÁ SKUPINA PRE ŠTÚDIUM MONOGÉNOVÉHO DIABETU,
KLIMEЕ I.: VysokocitlivГЅ C-reaktГ­vny proteГ­n je potrebnГЅ klinickГЅ biomarker pre detekciu
monogГ©novГ©ho diabetu typu HNF1A-MODY (MODY3). IL. DiabetologickГ© dni, LuhaДЌovice,
ДЊeskГЎ republika, 18.-20. aprГ­la 2013
24. HAVRÁNEK T.– MACHO L. – FICKOVÁ M. Bisfnenol-A stimuluje proliferáciu buniek
ДѕudskГ©ho karcinГіmu prsnГ­ka (MCF-7) modulГЎciou apoptГіzy a cyklГ­nu-A; 89. FyziologickГ© dny,
05.-07.02.2013, Praha, ДЊeskГЎ republika, ZbornГ­k abstraktov, s. 96
25. HAVRÁNEK T.– MACHO L. – FICKOVÁ M.. Bisphenol-A modulates proliferation of
human breast adenocarcinoma cells (MCF-7) by modulating apoptosis and cyclin-A; 15th European
Congress of Endocrinology (ECE2013) 27.04.-01.05.2013, Copehagen, Denmark, Endocrine
Abstracts P502, April 2013 Volume 32, ISSN 1479-6848 (online)
26. HLAVГЃДЊOVГЃ N.- MAKATSORI A.- HINGHOFER-SZALKAY H.- JEЕЅOVГЃ D.:
HormonГЎlna a kardiovaskulГЎrna odpoveДЏ na kombinovanГЅ stresovГЅ podnet pri zvГЅЕЎenej Гєzkosti
vyvolanej počúvaním hudby. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1.
2013, LГЎznД›-JesenГ­k, ДЊeskГЎ republika.
27. HLAVACOVA N.- WAWRUCH M.- TISONOVA J.- JEZOVA D.: Neuroendocrine activation
during stress in women depends on trait anxiety. 11th World Congress of Biological Psychiatry, 23.
– 27.6. 2013, Kyoto, Japan.
28. CHOVANOVГЃ L.- VLДЊEK M.-, KRЕ KOVГЃ K.- SPOUSTIL F.- PENESOVГЃ A. - RAЕ LOVГЃ
K.- VOHNOUT B.- KILLINGER Z.- JOCHMANOVГЃ I.-, LAZUROVГЃ I. RADNER H.STEINER G.- SMOLEN J.- IMRICH R. : Discrimination analysis of multiple genetic risk
markers associated with rheumatoid arthritis in Slovakia eular 2013, 12-15 JГєn 2013, Madrid,
Е panielsko
poster
29. CHOVANOVA L.- VLCEK M.- KRSKOVA K.- SPOUTIL F.- ROVENSKY J.- BROWNLIE
R.- ZAMOYSKA R. – IMRICH R. : Effect of multiple genetic risk factors associated with
rheumatoid arthritis on immune cell phenotypes.
15th ICI (International Congress of Immunology) 22-27 Aug. 2013, Milano, Taliansko
prednГЎЕЎka
30. CHOVANOVA L.- VLCEK M.- KRSKOVA K.- SPOUTIL F.- J. ROVENSKY R. –
BROWNLIE R. - ZAMOYSKA R.- IMRICH R. : Effect of genetic risk factors on immune cell
phenotypes in patients with rheumatoid arthritis.
V4 International Conference Analytical Cytometry VII, 21-24 Sept. 2013, Mikulov, ДЊesko
prednГЎЕЎka
31. JURДЊOVIДЊOVГЃ J.- JAKUBГЌKOVГЃ L.- Е TOFKOVГЃ A. DvojfГЎzovГ© vychytГЎvanie 2-[18F]
fluoro-2-deoxy-d-glukГіzy v limbickom systГ©me potkanov poДЌas adjuvantnej artritГ­dy. 89.
FyziologickГ© dni, 2013, 5.2. -7. 2. 2013. Praha, prednГЎЕЎka a predsedanie sekcie.
17
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
32. KRSKOVA K.- PENESOVA A.- VLCEK M.- IMRICH R.- GAJDOSECHOVA L.- OKSA A.POGLITSCH M.- ZORAD S. Replacement of ACEi by AT1 receptor blocker candesartan changes
pattern of serum angiotensin peptides without effect on glucose metabolism and subcutaneous
adipose tissue. IRAP 2013, 9.9.-11.9. 2013, Monash University Prato, Italy
33. KRSKOVA K.- ZORAD S.- GAJDOSECHOVA L.- IMRICH R.- PENESOVA A.- VLCEK
M.- CHOVANOVA L.- OKSA A. Renin-angiotensin system blockade with AT1 receptor blocker
versus ACE inhibitors - impact on glucose metabolism in hypertensive patients. 20th European
Congress on Obesity (ECO2013), poster ДЌ. T1:P.090
34. KRSKOVA K.- ZORAD S.- GAJDOSECHOVA L.- PENESOVA A.- VLCEK M.- IMRICH
R.- CHOVANOVA L.- OKSA A. Selected metabolic effects of ace inhibitor replacement by at1
receptor blocker candesartan in hypertensive patients. 5th International Congress on Prediabetes and
the Metabolic Syndrome, April 18-20, 2013, Vienna, Austria, poster ДЌ. 24
35. KVETŇANSKÝ, R.: Our experience with Palkovits´ microdisection technique of the brain.
PrednesenГ© na Scientific Symposium in Honor of the 80th Birthday of Prof. Palkovits, BudapeЕЎt,
Hungary, 20. novembra 2013.
36. LACKOVIДЊOVГЃ ДЅ.- BГЃNOVSKГЃ L.- KISS A.- SIVГЃKOVГЃ I.- BГЌZIK J.- MRAVEC B.
SympatikovГЅ nervovГЅ systГ©m potencuje rast fibrosarkГіmu a melanГіmu, ale neovplyvЕ€uje progresiu
ascitickГ©ho nГЎdoru u laboratГіrnych zvierat. 89. FyziologickГ© dny 5.-7.2.2013, Praha, poster ДЌ. 113.
37. LEŠŤANOVÁ Z. – BAČOVÁ Z. –ŠTRBÁK V. –BAKOŠ, J . Vplyv podania oxytocínu a
lipopolysacharidu neonatГЎlnym samiДЌkГЎm potkana na zmenu hladГ­n cytoskeletovГЅch proteГ­nov a
rastovГЅch faktorov v hipokampe, FyziologickГ© dni, 5.-7.2.2013 Praha, ДЊeskГЎ republika, ZbornГ­k
abstraktov s. 116
38. LEŠŤANOVÁ Z. – BAČOVÁ Z. –ŠTRBÁK V. –BAKOŠ, J. . Time effect of oxytocin on
mRNA and protein levels of nestin and microtubule associated protein 2 in glioblastoma cells, 10th
World Congress on Neurohypophysial hormones,. 15-19.7.2013, Bristol, UK, Book of Abstracts
p.118
39. MACEJOVГЃ D.- BIALEЕ OVГЃ L.- BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and
genistein on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in
apoptosis in ACHN human kidney cancer cell line. Czech-Slovak Toxicology Conference –
TOXCON 2013, Hradec KrГЎlovГ©, ДЊeskГЎ republika, 19.-21.06.2013.
40. MACEJOVГЃ D.- BIALEЕ OVГЃ L.- HAVRГЃNEK T.- BRTKO J.- FICKOVГЃ M.: Effects of
di(2-ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17ОІ-estradiol on expression of RXRalpha
and RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. 49th Congress of
the European Societes of Toxicology (EUROTOX), Interlaken, Е vjajДЌiarsko, 01.-04.09.2013.
41. HUNГЃKOVГЃ L. - MACEJOVГЃ D.- BIALEЕ OVГЃ L. - BRTKO J.: Effects of selected
organotin halides on human breast cancer cell line growth and nuclear all-trans retinoic acid
receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR) subtypes expression. UAE Cancer Congress, Dubai,
03.-05.10.2013.
18
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
42. MAJERДЊГЌKOVГЃ Z. - UKROPEC J. - UKROPCOVA B. - BALAЕЅ M. TkaДЌova R., Kiss A.
Distribucia zink-2-glykoproteinu a tyrozin hydroxylazy v tukovom tkanive pacientov s obezitou a
pДѕucnou kachexiou. 89. FyziologickГ© dny 5.-7.2.2013, Praha, poster ДЌ. 118.
43. MAЕ INDOVГЃ I.- VARGA L.- HUДЊKOVГЃ M.- BALOGOVГЃ M.- Е UCHOVГЃ ДЅ.- PROFANT
M.- KLIMEЕ I.- GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: CeloslovenskГЅ genetickГЅ skrГ­ning pacientov s bilaterГЎlnou
nesyndrГіmovou senzorineurГЎlnou poruchou sluchu. XXIV. IzakoviДЌov memoriГЎl s medzinГЎrodnou
ГєДЌasЕҐou, Donovaly, 26.-27. September 2013
44. MLYNARCIKOVA A. - HAVRANEK T. - FICKOVA M: Effects of endocrine disruptors
Di(2-ethylhexyl) phthalate and Bisphenol A in a combination with 17ОІ-estradiol on apoptosisrelated genes expression in the MCF-7 breast cancer cells. 18th Interdisciplinary Czech-Slovak
Toxicology Conference TOXCON 2013, Hradec KrГЎlovГ©, ДЊeskГЎ republika, 19.-21.06.2013.
45. MLYNARCIKOVA A. - HAVRANEK T. - FICKOVA M: Effects of the endocrine disruptor
di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination with 17ОІ-estradiol on expression of apoptosis- and cell
cycle progression-related genes in the MCF-7 breast cancer cell line. Joint meeting of national
physiological societies, “New frontiers in physiological research – from scientific truth via
friendship to the art”, Kovačica, Srbsko, 20-22.06.2013.
46. MLYNARCIKOVA A. - HAVRANEK T. - FICKOVA M: Effects of endocrine disruptors
Bisphenol A and di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination with 17ОІ-estradiol on apoptosisrelated genes in the MCF-7 breast cancer cell line. 49th Congress of the European Societies of
Toxicology (EUROTOX), Interlaken, Е vajДЌiarsko, 01.-04.09.2013.
47. MURCK H. - BUETTNER M. - JEZOVA D.: Role of mineralcorticoid receptors in major
depression. 11th World Congress of Biological Psychiatry, 23. – 27.6. 2013, Kyoto, Japan.
48. PENESOVA A.- KRSKOVA K.- ZORAD S.- HOLUBKOVA A.- GARAFOVA A.- VLCEK
M.- IMRICH R.- JEZOVA D.: Metabolic abnormalities in young subjects with hypertension in
comparison to obese and lean healthy individuals – a pilote study
5th International Congress of Prediabetes and Metabolic Syndrome, 18-20 Apr. 2013, ViedeЕ€,
RakГєsko
Poster
49. POKUSA M.- GAJDOЕ ECHOVГЃ L.- KRЕ KOVГЃ K.- CSГЃNOVГЃ A.- ZORAD Е .FRANKLIN M.- JEЕЅOVГЃ D.: VybranГ© metabolickГ© parameter v tukovom tkanive a animГЎlnom
modeli depresie. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1. 2013, LázněJeseník, Česká republika.
50. PROKOPOVГЃ B.- KRГЌЕЅOVГЃ L. - VLДЊEK M.- PENESOVГЃ A.- HLAVГЃДЊOVГЃ N.KOLLГЃR B.- TURДЊГЃNI P.- JEЕЅOVГЃ D.: VybranГ© psychologickГ© charakteristiky u pacientov so
sklerózou multiplex. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1. 2013, LázněJeseník, Česká republika.
51. SCSUKOVA S. –MLYNARCIKOVA A. - SMOLIKOVA K.- ROLLEROVA E.: Effects of
titanium dioxide and silver nanoparticles on in vitro steroid hormone secretion by porcine ovarian
granulosa cells. 18th Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference TOXCON 2013,
Hradec KrГЎlovГ©, ДЊeskГЎ republika. 19.-21.6.2013.
19
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
52. SCSUKOVA S.- MLYNARCIKOVA A. – SMOLIKOVA K .- ROLLEROVA E.: Effects of
selected nanoparticles on in vitro steroid hormone secretion by porcine ovarian granulosa cells. 41st
Annual Conference of the European Teratology Society, Stresa, Taliansko, 8.-11.9.2013.
53. STANГЌK J.- GAЕ PERГЌKOVГЃ D.- HUДЊKOVГЃ M.- VALENTГЌNOVГЃ L.- STANГЌKOVГЃ D.MAЕ INDOVГЃ I.- BALOGOVГЃ M.- SLOVENSKГЃ SKUPINA PRE Е TГљDIUM
MONOGÉNOVÉHO DIABETU- KLIMEŠI.: Klinická diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. DiabetologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
54. STANГЌKOVГЃ D.- BALOGOVГЃ M.- STANГЌK J.- HUДЊKOVГЃ M.,-TICHГЃ ДЅ- VIRGOVГЃ D.PETRГЃЕ OVГЃ M.- LOBOTKOVГЃ D.- KLIMEЕ I.- GAЕ PERГЌKOVГЃ D: Monogenic obesity
caused by mutations in the MC4R gene in Slovak obese children. 19th Middle European Worshop
of Paediatric Endocrinology. Endocr Regul. 2013 October;47(3):229.
55. STANГЌK J.- ROSOДЅANKOVГЃ M.- HUДЊKOVГЃ M.- VALENTГЌNOVГЃ L.- MAЕ INDOVГЃ I.MIKULAJOVГЃ S.- STANГЌKOVГЃ D.- KYЕ KOVГЃ S.- Slovak Congenital Hyperinsilinism Study
Group, ДЅ. TichГЎ, D. GaЕЎperГ­kovГЎ a I. KlimeЕЎ: Pharmacogenetics in channelopathies causing
congenital hyperinsulinism. 19th Middle European Worshop of Paediatric Endocrinology. Endocr
Regul. 2013 October;47(3):228
56. Е TOFKOVГЃ A. JURДЊOVIДЊOVГЃ J. Hormonal and Adipokine Profile in Relation to
Metabolic Impairment in Rat Model of Rheumatoid Arthritis. 2nd World Congress on
Controversies, Debates and Consensus on Bone Muscles and Joint Diseases 20. 11. – 24. 11. 2013,
Brusel, Belgicko, e-poster.
57. VALENTГЌNOVГЃ L.- BEER L.- OSBAK K.- VAN DE BUNT M.- TRIBBLE N.D.- STEELE
A. M.- WENSLEY K. J.- EDGHILL E. L.- COLCOUGH J.- BARRETT A.- RUNDLE J. K.RAIMONDO A.- GRIMSBY J.- ELLARD S.- GLOYN A. L.: RaritnГ© dvojitГ© mutГЎcie
v glukokinГЎze s prejavmi GCK-MODY a ich funkДЌnГЎ charakterizГЎcia. XXIII. DiabetologickГ© dnГ­
s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
58. VALENTГЌNOVГЃ L.- HUДЊKOVГЃ M.- MAЕ INDOVГЃ I.- BALOGOVГЃ M.- STANГЌK J.KLIMEЕ I.- GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: Testovanie moЕѕnosti vyuЕѕГ­vania DHPLC metГіdy na DNA
diagnostiku monogГ©novej cukrovky - IzakoviДЌov memoriГЎl s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Donovaly,
26.-27. September 2013
59. VARGA L.- MASINDOVA I.- KABATOVA Z.- HUCKOVA M.-KLIMES I.GASPERIKOVA D.- PROFANT M.: Screening for hereditary causes of SNHL in Slovak deaf
population and it’s practical consequences. Konferencie 20th IFOS World Congress Seoul Korea,
1.-5. June 2013
2.5.2. PrednГЎЕЎky a vГЅvesky na domГЎcich konferenciГЎch :
1. BABIC S. - JEЕЅOVГЃ D.: Brain plasticity and stress. The Miniconference of the PhD Students,
Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, 10.6. 2013, Bratislava.
20
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2. BARTEKOVГЃ M. - BARANДЊГЌK M. - BABIC S. - POKUSA M. - FRIMMEL K. OKRUHLICOVГЃ L. - RADOЕ INSKГЃ J.- JEЕЅOVГЃ D.: MolekulГЎrne mechanizmy zahrnutГ© v
odpovediach srdca na chronickГЅ imobilizaДЌnГЅ stres. 41. konferencia Komisie experimentГЎlnej
kardiológie, 16. –18.10. 2013, Martin.
3. BALГЃЕЅIOVГЃ D.- STANГЌKOVГЃ D.- HUДЊKOVГЃ M.- STANГЌK J.- VOHNOUT B.- RAЕ LOVГЃ
K.- KLIMEЕ I.- GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: DNA analГЅza gГ©nov zodpovednГЅch za familiГЎrnu
hypercholesterolГ©miu (LDLR, ApoB-100 a PCSK9) u SlovenskГЅch pacientov. Е tudentskГЎ vedeckГЎ
konferencie Prif UK v Bratislave, 24. AprГ­l 2013
4. BALГЃЕЅIOVГЃ D.- VOHNOUT B.- STANГЌKOVГЃ D.- HUДЊKOVГЃ M.- BALOGOVГЃ M.STANГЌK J.- KLIMEЕ I.- RAЕ LOVГЃ K.- GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: DNA analГЅza monogГ©novej
familiГЎrnej hypercholesterolГ©mie u slovenskГЅch pacientov. Kongrese Slovenskej kardiologickej
spoloДЌnosti, Bratislava, 10.-12. OktГіber 2013
5. BIALEЕ OVГЃ L.- BRTKO J.- ONDKOVГЃ S.- GALBAVГќ Е .- MACEJOVГЃ D.: Selected
nuclear receptors expression in human breast carcinoma tissues. Genetic Toxicology and Cancer
Prevention Conference, Smolenice, SlovenskГЎ republika, 13.-16.10.2013.
6. FICKOVГЃ M. - KOVГЃДЊIKOVГЃ Z. - MACEJOVГЃ D.- BRTKO J.: The effect of of Bisphenol
A in combination with estradiol on the activity of antioxidant enzymes in human breast carcinoma
cells. Genetic Toxicology and Cancer Prevention, Smolenice 13. – 16. októbra 2013.
7. GAJDOЕ ECHOVГЃ L., KRЕ KOVГЃ K., ZORAD S. Гљloha tukovГ©ho tkaniva pri rozvoji
inzulГ­novej rezistencie. XXIII. DiabetologickГ© dni Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
8. SOLГЃRIKOVГЃ P.- BREZINA I.- HLAVГЃДЊOVГЃ N.: Reakcia salivГЎrneho kortizolu pri
psychosociГЎlnom stresovom podnete vo vzЕҐahu k pohlaviu. OsobnosЕҐ v kontexte kognГ­ciГ­,
emocionality a motivácií IV, 27. – 28.11. 2013, Bratislava.
9. CHOVANOVA L.- VLCEK M.- KRSKOVA K.- PENESOVA A.- RADIKOVA Z.-,
ROVENSKY J.-, CHOLUJOVA D.- SEDLAK J.- IMRICH R.. PBMC from patients with
rheumatoid arthritis are mopre sensitive to LPS stimulation and effect of cortisol. 5th International
Student Medical Congress KoЕЎice 2013, 26-28 JГєn 2013, KoЕЎice
prednГЎЕЎka
10. CHOVANOVГЃ L.- VLДЊEK M.- ROVENSKГќ J.- IMRICH R.. Effects of Multiple (Genetic)
Risk Factors Associated with Rheumatoid Arthritis on Immune Cell Phenotypes VII. SiЕҐajovo
predvianoДЌnГ© sympГіzium, 6-7. Dec. 2013, PieЕЎЕҐany
prednГЎЕЎka
11. KRЕ KOVГЃ K.- GAJDOЕ ECHOVГЃ L.- OLSZANECKI R.- POGLITSCH M. - ZORAD S.
FunkДЌnГЅ lokГЎlny renГ­n-angiotenzГ­novГЅ systГ©m v tukovom tkanive - fakt alebo hypotГ©za? XXIII.
DiabetologickГ© dni Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
LENKO V.- OBЕ ITNГЌK M.- ONDRIЕ M.: VГЅznam TRUS riadenej punkcie a aspirГЎcie v lieДЌbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. 20. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti
SLS, Trnava, 12.-14.6.2013.
12. LENKO V., OBЕ ITNГЌK M., ONDRIЕ M.: VГЅznam TRUS riadenej punkcie a aspirГЎcie v lieДЌbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. 20. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS,
Trnava, 12.-14.6.201
21
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
13. LEŠŤANOVÁ Z. – BAČOVÁ Z. –ŠTRBÁK . –BAKOŠJ.. Vývinový vplyv neonatálneho
podania oxytocГ­nu na lipopolysachridom indukovanГє stimulГЎciu imunitnГ©ho system, NovГ© trendy
vo vГЅvinovej toxikolГіgii a teratolГіgii, Bratislava, 27.11.2013
14. MACEJOVГЃ D.- BIALEЕ OVГЃ L.- HAVRГЃNEK T.- BRTKO J.- FICKOVГЃ M.: Di(2ethylhexyl)-phtalate: Effects on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor
subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Genetic Toxicology and Cancer Prevention
Conference, Smolenice, SlovenskГЎ republika, 13.-16.10.2013.
15. PENESOVГЃ A.- KRЕ KOVГЃ K.- ZГ“RAD Е .- HOLГљBKOVГЃ A.- GARAFOVГЃ A.- VLДЊEK
M.- IMRICH R.- JEЕЅOVГЃ D. MetabolickГ© abnormality u mladГЅch pacientov s hypertenziouPilotnГЎ ЕЎtГєdia XXIII. DiabetologickГ© dni, 12-14 jГєn 2013, Bratislava
Poster
16. VARGOVIČ, P. – UKROPEC, J. – KVETŇANSKÝ, R.: Opakovaný stres zvyšuje produkciu
endogГ©nnych katecholamГ­nov v adipocytoch mezenterickГ©ho tukovГ©ho tkaniva potkana. PrednesenГ©
na VII. RoДЌnГ­ku Drobnicovho memoriГЎlu, BojnГЎ, 16.-18. sept. 2013, strana 54-55.
17. VLДЊEK M.- CHOVANOVГЃ L.- KRЕ KOVГЃ K.- Е POUTIL F.- PENESOVГЃ A.- RAЕ LOVГЃ
K.- VOHNOUT B.-, ROVENSKГќ J.- KILLINGER Z.- JOCHMANOVГЃ I.- LAZГљROVГЃ I.RADNER H.- STEINER G. - SMOLEN J.-, IMRICH R. GenetickГ© rizikovГ© fatory reumatoidnej
artritГ­dy v slovenskej populГЎcii
57. zjazd slovenskГЅch a ДЌeskГЅch reumatolГіgov, 26-28 Sept. 2013, ЕЅilina, Slovensko
poster
2.6. VyЕѕiadanГ© prednГЎЕЎky
2.6.1. VyЕѕiadanГ© prednГЎЕЎky na medzinГЎrodnГЅch vedeckГЅch podujatiach
1. BRTKO J.- MACEJOVГЃ D.- GALBAVГќ Е .- BIALEЕ OVГЃ L.- PODOBA J.: Expression
mRNA pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. The
4th Congress of the Polish Thyroid Association, Lodz, Poland, 11.-13.03.2013.
2. BRTKO J.- MACEJOVГЃ D.- BIALEЕ OVГЃ L.- GALBAVГќ Е .: Expresia podtypov retinoidnГЅch
a rexinoidnГЅch jadrovГЅch receptorov a ich koregulГЎtorov v karcinГіmoch ЕЎtГ­tnej ЕѕДѕazy. XXXVI.
EndokrinologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, PlzeЕ€, ДЊeskГЎ republika, 10.-12.10.2013.
3. GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: Od DNA analГЅzy ku klinickГЅm biomarkerom: NovГ© moЕѕnosti diagnostiky
monogГ©novГ©ho diabetu. XXI. NovГ© trendy v prevencie aterosklerГіzy, 13-14.2.2013, City Hotel
Bratislava, sympГіzium s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou
4. JEŽOVÁ D.- HLAVÁČOVÁ N.: Ovplyvnenie hormónu aldosterónu – nový smer vo vývoji
anxiolytík. 55. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 4. – 8.1. 2013, Lázně-Jeseník,
ДЊeskГЎ republika.
5. JEZOVA D.- HLAVACOVA N.: Hyperaldosteronism in an animal model - changes in
depression-like behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. 11th World
Congress of Biological Psychiatry, 23. – 27.6. 2013, Kyoto, Japan.
22
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
6. JEZOVA D.- HLAVACOVA N.: Aldosterone - A Bridge Between Cardiovascular and Mood
Disorders? 18th World Congress on Heart Disease, 26. – 29.7. 2013, Vancouver, Canada.
7. KVETŇANSKÝ, R.: „Activity of the adrenomedullary and other catecholaminergic systems in
stress“.Pozvaná prednáška na 17th International Symposium on Chromaffin Cell Biology,
Rouen, FrancГєzsko, 13.-17. jГєla 2013
8. KVETŇANSKÝ R.: „Stress-induced regulation of molecular genetic mechanisms in neuroendocrine-immune systems“.Pozvaná prednáška na Európskom kongrese pre neurovedy „FENS
Featured Regional Meeting“ v Prahe, 11.-15. September 2013.
9. MRAVEC B. Neuro-endocrine-immune interactions in etiopathogenesis of somatic diseases.
FENS 11. - 14. 9. 2013; Praha
10. ŠTRBÁK V. – BAČOVÁ Z. Cell swelling, novel regulatory signal affecting various functions.
Ligandy oxytocГ­novГЅch receptorov ovplyvЕ€ujГє gГ©novГє expresiu aj proteГ­novГ© hladiny
neurofilamentov in vitro. “New frontiers in physiological research from scientific truth via
friendship to the art “ 20.-22. 6.2013, Kovačica, Srbsko, Abstract book p.19. Invited lecture.
11. ŠTRBÁK V.– BAČOVÁ Z.– RAVINGEROVÁ T.. Cell swelling-induced hormone secretion
– pathophysiological implications. The 10th International Congress Cell volume regulation – novel
therapeutic targets & pharamcological approaches. Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no
4, p. 64. ISSN 1682-0363. Invited lecture
12. UKROPCOVГЃ B.: Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance
trained overweight/obese individuals. EFSD/Lilly Symposium, Bad Homburg, Germany
2.6.2. VyЕѕiadanГ© prednГЎЕЎky na domГЎcich vedeckГЅch podujatiach
1. BRTKO J.- BIALEЕ OVГЃ L.-LENKO V.- MACEJOVГЃ D.: The road to nuclear receptors and
their cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Genetic
Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, SlovenskГЎ republika, 13.-16.10.2013.
2. FICKOVГЃ M.- KOVГЃДЊIKOVГЃ Z.- MACEJOVГЃ D.- BRTKO J.: The effect of of Bisphenol
A in combination with estradiol on the activity of antioxidant enzymes in human breast carcinoma
cells. Genetic Toxicology and Cancer Prevention, Smolenice 13. – 16. októbra 2013.
3. JEЕЅOVГЃ D.: ГљzkosЕҐ ako zloЕѕka ДЌi nГЎsledok stresovej reakcie. OsobnosЕҐ v kontexte kognГ­ciГ­,
emocionality a motivácií IV, 27. – 28.11. 2013, Bratislava.
4. JURДЊOVIДЊOVГЃ J. : Je naruЕЎenГЅ transport glukГіzy do mozgu v experimentГЎlnom
autoimunitnom zГЎpale ? Гљstav experimentГЎlnej garmakolГіgie SAV, Bratislava, 11.3.2013
5. KVETŇANSKÝ R.: „Does chronic or repeated stress produce pathological changes in the
organism: Effect of catecholaminergic systems“.
PozvanГЎ prednГЎЕЎka na 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology,
23.-27. jГєna 2013 v KoЕЎiciach
23
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
6. Е TRBГЃK, V. ГљДЌasЕҐ zmien bunkovГ©ho objemu v patogenГ©ze ochorenГ­. 6. roДЌnГ­k MemoriГЎl
DionГЅza Oravca, 12.decembra 2013, Bratislava. PozvanГЎ prednГЎЕЎka.
7. UKROPCOVГЃ B.: ГљДЌinky fyzickej (in)aktivity: DialГіg svalu s telom. LekГЎrska Fakulta UK
v Bratislave. 12. FebruГЎr 2013
8. UKROPCOVГЃ B.: KostrovГЅ sval ako mediГЎtor benefiДЌnГ©ho ГєДЌinku pravidelnГ©ho cviДЌenia.
XVIII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoloДЌnosti, Bratislava, 10.-12. OktГіber 2013
9. UKROPCOVГЃ B. - MADEROVГЃ D.- KURDIOVГЃ T.- BALГЃЕЅ M.- KLIMEЕ I.GAЕ PERГЌKOVГЃ D.- VICIAN M.- ZEMKOVГЃ E.- UKROPEC J.: KostrovГЅ sval v patogenГ©ze
chorôb z nedostatku pohybu. Národný kongres telovýchovného lekárstva: „Aktuálne problémy
telovýchovného lekárstva“, 22 – 23.11.2013, Bratislava.
2.6.3. VyЕѕiadanГ© prednГЎЕЎky na vГЅznamnГЅch vedeckГЅch inЕЎtitГєciГЎch
Ak boli prГ­spevky publikovanГ©, sГє sГєДЌasЕҐou PrГ­lohy C, kategГіria (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
1. BRTKO J.: Nuclear receptors. Department of Medical Chemistry and Biochemistry. Medical
Faculty, Palacky University, Olomouc, ДЊeskГЎ republika, 26.03.2013.
2. BRTKO J.: Гљloha selГ©nu, selenoenzГЅmov a selenoproteГ­nov na Гєrovni bunky a v integrovanom
organizme. Faculty of Natural Sciences, Department of Cell Biology and Genetics, Olomouc, ДЊeskГЎ
republika, 23.04.2013.
3. BRTKO J.: NukleГЎrne receptory a ich biologicky aktГ­vne ligandy vo vzЕҐahu k regulaДЌnГЅm
procesom na Гєrovni bunky a v terapii niektorГЅch nГЎdorovГЅch ochorenГ­. Faculty of Natural Sciences,
Department of Cell Biology and Genetics, Olomouc, ДЊeskГЎ republika, 24.04.2013.
4. BRTKO J.- MACEJOVГЃ D.- BIALEЕ OVГЃ L.- BOBГЃLOVГЃ J.: Nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Technische Universität,
Dresden, Nemecko, 22.10.2013.
5. BRTKO J.: NukleГЎrne receptory a ich biologickГ© aktГ­vne ligandy vo vzЕҐahu k regulaДЌnГЅm
procesom na Гєrovni bunky a v terapii niektorГЅch nГЎdorovГЅch ochorenГ­. Гљstav analytickГ© chemie
AV ДЊR, v. v. i., Brno, ДЊeskГЎ republika, 20.11.2013.
6. HLAVACOVA N.: Aldosterone and Mood Disorders: Anxiogenic and depressogenic actions.
Instituto de Investigaciones BiotechnolГіgicas, USAM-CONICET de Buenos Aires, 11.11. 2013,
Argentina.
7. JEZOVA D.: Aldosterone and Mood Disorders: therapeutic and clinical implications. Instituto
de Investigaciones BiotechnolГіgicas, USAM-CONICET de Buenos Aires, 11.11. 2013, Argentina.
8. JURДЊOVIДЊOVГЃ J.: Je naruЕЎenГЅ transport glukГіzy do mozgu v experimentГЎlnom
autoimunitnom zГЎpale? Гљstav experimentГЎlnej farmakolГіgie SAV, Bratislava 11. 3. 2013.
24
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
9. Е TRBГЃK V. visting professor Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Serbia:
May 31st: for undergraduate students of Pharmacy. Cell volume regulation – specific features of
osmotically – induced secretion. And June 1st: for PhD students Cell volume regulation –
pathophysiological implications.
2.7. PatentovГЎ a licenДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ na Slovensku a v zahraniДЌГ­ v roku 2013
2.7.1. VynГЎlezy, na ktorГ© bol udelenГЅ patent 0
2.7.2. PrihlГЎsenГ© vynГЎlezy 0
2.7.3. PredanГ© licencie 0
2.7.4. RealizovanГ© patenty 0
FinanДЌnГЅ prГ­nos pre organizГЎciu SAV v roku 2013 a sГєДЌet za predoЕЎlГ© roky sa neuvГЎdzajГє, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou sГєvisiacou s realizГЎciou patentu.
2.8. ГљДЌasЕҐ expertov na hodnotenГ­ nГЎrodnГЅch projektov (APVV, VEGA a inГЅch)
TabuДѕka 2h Experti hodnotiaci nГЎrodnГ© projekty
Typ programu/projektu/vГЅzvy
PoДЌet
hodnotenГЅch
projektov
KEGA
1
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
VEGA
1
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
VEGA
2
RNDr. Alexander Kiss, DrsC.
APVV
3
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
VEGA
1
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
KEGA
1
MUDr. Richard Imrich, PhD.
VEGA
2
MUDr. Richard Imrich, PhD.
APVV
1
Ing. Е tefan Zorad, CSc.
APVV
3
Prof. MUDr. Fedor Е imko, CSc.
MZ
11
Prof. MUDr. Fedor Е imko, CSc.
APVV
5
Prof. MUDr. Fedor Е imko, CSc.
VEGA
9
Prof. MUDr. Fedor Е imko, CSc.
SKS
9
Meno pracovnГ­ka
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD
2.9. InГ© informГЎcie k vedeckej ДЌinnosti.
25
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
3. DoktorandskГ© ЕЎtГєdium, inГЎ pedagogickГЎ ДЌinnosЕҐ a budovanie ДѕudskГЅch
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Гљdaje o doktorandskom ЕЎtГєdiu
Doktorandi dennej formy
Mgr. Stanislav Babic – prijatý 1.9.2009
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: prof. PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.
ukonДЌil ГєspeЕЎnou obhajobou 8/2013
Mgr. Miroslav Baláž – prijatý 1.9.2010
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Vykonal dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Dominka Balážiová – prijatá 1.9.2012
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ, CSc.
Ing. Lucia Bialešová – prijatá 1.9.2010
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.1.22. ЕЎtudijnГЅ program: BiochГ©mia
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. Dana MacejovГЎ, PhD
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Agneša Csánová – prijatá 1.9.2013
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: prof. PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.
Mgr. Lucia GajdoЕЎechovГЎ - prijatГЎ 1.9.2011
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Ing. Е tefan Zorad, CSc.
Vykonal dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Tomáš Havránek – prijatý 1.9.2011
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
Vykonal dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Lucia Chovanová – od 1.9.2009
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: MUDr. Richard Imrich, PhD.
ukonДЌila ГєspeЕЎnou obhajobou 8/2013
Mgr. Timea Kurdiová – prijatá 1.9.2009 (štúdium predĺžené)
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
26
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Mgr. Patrik Krumpolec – prijatý 1.9.2013
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Mgr. Zuzana Lešťanová – prijatá 1.9.2012
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD.
Mgr. Zuzana Majerčíková – prijatá 1.9.2011
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Ivica Mašindová – prijatá 1.9.2010
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ, CSc.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Lívia Mikuška (rod. Pallová) – prijatá 1.9.2009 štúdium prerušené
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
V sГєДЌasnosti na materskej dovolenke
MUDr. Martina Mravcová – od 1.9.2013
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3 NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: MUDr. Richard Imrich, PhD.
Mgr. Michal Pokusa – prijatý 1.9.2011
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: prof. PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.
Vykonal dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Kvetoslava Smolíková – prijatá 1.9.2010
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.10. ЕЎtudijnГЅ program: FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
ЕЎkoliteДѕ: Mgr. SoЕ€a ScsukovГЎ, CSc.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Ing. Lucia Toporová – prijatá 1.9.2013
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.1.22. ЕЎtudijnГЅ program: BiochГ©mia
ЕЎkoliteДѕ: Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
Doktorandské štúdium – externá forma
MUDr. Andrea GГЎlusovГЎ
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
MUDr. Alexandra GarafovГЎ
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
27
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MUDr. Daniela StanГ­kovГЎ, rod LesayovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2009
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: prof. MUDr. I. KlimeЕЎ, DrSc.
Doktorandi ЕЎkolenГ­ pre inГ© vzdelГЎvacie inЕЎtitГєcie
Doktorandi, ЕЎkolenГ­ pre inГ© inЕЎtitГєcie, ktorГ­ na ГљEE SAV vykonГЎvajГє vedeckГє ДЌasЕҐ ЕЎtГєdia
v plnom rozsahu
Mgr. Veronika DanevovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2011 /FaF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.3.2. ЕЎtudijnГЅ program: farmakolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: prof. PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.
vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Lucia FiaДЌanovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2013 /FaF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.3.2. ЕЎtudijnГЅ program: farmakolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: prof. PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.
MUDr. Michaela Jakubová – prijatá 1.9.2013 (LF UK)
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patlogickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
Mgr. KatarГ­na LejavovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2011 /LF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
ЕЎkoliteДѕ ЕЎpecialista: RNDr. R. KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Ludmila PeДЌeЕ€ovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2011 /PriF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 4.2.1. ЕЎtudijnГЅ program: Genetika
ЕЎkoliteДѕ: RNDr. R. FarkaЕЎ, CSc.
Mgr. Barbora ProkopovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2011 /FaF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.3.2. ЕЎtudijnГЅ program: farmakolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: prof. PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Silvia Vallová – prijatá 1.9.2013 (LF UK
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
Doktorandi ЕЎkolenГ­ s ГєДЌasЕҐou ЕЎkoliteДѕa ЕЎpecialistu (nezapoДЌГ­tanГ­ v tabuДѕke):
MUDr. Lucia Krížová – prijatá od 1.9.2010 pre LF UK
Е tudijnГЅ odbor: 7.1.11. ЕЎtudijnГЅ program: NeurolГіgia
Е koliteДѕ-ЕЎpecialista: prof. PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
MUDr. RNDr. Lukáš Varga – prijatý od 1.9.2009 pre LF UK
Е tudijnГЅ odbor: 5119 OtorinolaryngolГіgia
Е koliteДѕ-ЕЎpecialista: Mgr. Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ, CSc.
ГљspeЕЎne obhГЎjil
28
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Doktorandi ЕЎkolenГ­ pracovnГ­kmi ГљEE SAV, ktorГ­ sГє zГЎroveЕ€ pracovnГ­kmi fakulty
(nezapoДЌГ­tanГ­ v tabuДѕke):
Mgr. NoГ©mi HegedЕ±sovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2011 /LF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Lucia MikovГЎ (rod. BГЎnovskГЎ) - prijatГЎ od 1. 9. 2011 /LF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Vykonala dizertaДЌnГє skГєЕЎku
Mgr. Michaela VrabcovГЎ - prijatГЎ od 1. 9. 2008 /LF UK/
ЕЎtudijnГЅ odbor: 7.1.3. ЕЎtudijnГЅ program: NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia
ЕЎkoliteДѕ: Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
TabuДѕka 3a PoДЌet doktorandov v roku 2013
Forma
PoДЌet k 31.12.2013
Doktorandi
celkovГЅ poДЌet
PoДЌet ukonДЌenГЅch doktorandГєr
v r. 2013
UkonДЌenie z dГґvodov
z toho
novoprijatГ­
ukonДЌenie
ГєspeЕЎnou
obhajobou
predДЌasnГ©
ukonДЌenie
neГєspeЕЎnГ©
ukonДЌenie
M
ЕЅ
M
ЕЅ
M
ЕЅ
M
ЕЅ
M
ЕЅ
InternГЎ zo zdrojov SAV
4
11
1
3
1
1
-
-
-
-
InternГЎ z inГЅch zdrojov
-
7
-
3
-
-
-
-
-
-
ExternГЎ
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Spolu
4
21
1
6
1
1
-
-
-
-
SГєhrn
25
7
2
-
-
3.2. Zmena formy doktorandskГ©ho ЕЎtГєdia
TabuДѕka 3b PoДЌty preradenГ­
InternГЎ z
InternГЎ z
InternГЎ z
InternГЎ z
Z formy prostriedkov prostriedkov
inГЅch
inГЅch
ExternГЎ
ExternГЎ
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
InternГЎ z
InternГЎ z
InternГЎ z
InternГЎ z
Do formy
inГЅch
ExternГЎ prostriedkov ExternГЎ prostriedkov
inГЅch
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
0
0
0
0
0
0
PoДЌet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorГ­ ukonДЌili doktorandskГ© ЕЎtГєdium ГєspeЕЎnou obhajobou
29
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
TabuДѕka 3c MennГЅ zoznam ukonДЌenГЅch doktorandov v roku 2013 ГєspeЕЎnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, ДЊГ­slo a nГЎzov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeДѕujГєca
rok
ЕЎtudijnГ©ho
organizГЎcia
doktoranda
DЕ nГЎstupu
vedeckГє
obhajoby
odboru
ЕЎkoliteДѕa
na DЕ hodnosЕҐ
internГ©
prof. PharmDr.
ЕЎtГєdium
Daniela JeЕѕovГЎ
hradenГ©
Mgr. Stanislav
4.2.10 fyziolГіgia DrSc., Гљstav PrГ­rodovedeckГЎ
z
9 / 2009 8 / 2013
Babic
ЕѕivoДЌГ­chov
experimentГЎlnej
fakulta UK
prostrie
endokrinolГіgie
dkov
SAV
SAV
internГ©
MUDr. Richard
ЕЎtГєdium
Imrich PhD.,
hradenГ©
Mgr. Lucia
4.2.10 fyziolГіgia
Гљstav
PrГ­rodovedeckГЎ
z
9 / 2009 8 / 2013
ChovanovГЎ
ЕѕivoДЌГ­chov
experimentГЎlnej
fakulta UK
prostrie
endokrinolГіgie
dkov
SAV
SAV
Zoznam internГЅch a externГЅch doktorandov je uvedenГЅ v PrГ­lohe A.
3.4. Zoznam akreditovanГЅch ЕЎtudijnГЅch programov s uvedenГ­m VЕ TabuДѕka 3d Zoznam akreditovanГЅch ЕЎtudijnГЅch programov s uvedenГ­m univerzity/vysokej ЕЎkoly a
fakulty
Univerzita/vysokГЎ ЕЎkola a fakulta
NГЎzov ЕЎtudijnГ©ho
NГЎzov ЕЎtudijnГ©ho
ДЊГ­slo Е O
odboru (Е O)
programu (Е P)
Fakulta chemickej a
potravinГЎrskej technolГіgie STU
biochГ©mia
biochГ©mia
4.1.22
fyziolГіgia
ЕѕivoДЌГ­chov
normГЎlna a
patologickГЎ
fyziolГіgia
fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
4.2.10
normГЎlna a patologickГЎ
7.1.3
fyziolГіgia
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
LekГЎrska fakulta UK
TabuДѕka 3e ГљДЌasЕҐ na pedagogickom procese
MennГЅ prehДѕad pracovnГ­kov,
ktorГ­ boli menovanГ­
do spoloДЌnГЅch odborovГЅch
komisiГ­ pre doktorandskГ©
ЕЎtГєdium
MennГЅ prehДѕad pracovnГ­kov,
ktorГ­ pГґsobili ako ДЌlenovia
vedeckГЅch rГЎd univerzГ­t,
sprГЎvnych rГЎd univerzГ­t a fakГєlt
MennГЅ prehДѕad pracovnГ­kov,
ktorГ­ zГ­skali vyЕЎЕЎiu vedeckГє,
pedagogickГє hodnosЕҐ
alebo vyЕЎЕЎГ­ kvalifikaДЌnГЅ stupeЕ€
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ,
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ,
DrSc.
DrSc.
(4.2.10. fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
(FarmaceutickГЎ fakulta UK)
PrifUK)
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ,
Mgr. Stanislav Babic , PhD.
(PhD., PrГ­rodovedeckГЎ fakulta
UK)
30
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
DrSc.
DrSc.
(7.3.2. farmakolГіgia FaFUK) (LekГЎrska fakulta UK)
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ,
DrSc.
(7.3.3. farmaceutickГЎ chГ©mia
FaFUK)
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ,
DrSc.
(4.1.22. biochГ©mia JLF UK)
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ,
DrSc.
(7.1.26. klinickГЎ farmakolГіgia
LFUK)
Mgr. Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ,
prof. MUDr. Iwar KlimeЕЎ,
CSc. (fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov)
DrSc. (LekГЎrska fakulta UK)
prof. MUDr. Iwar KlimeЕЎ,
DrSc. (normГЎlna a patologickГЎ
prof. MUDr. Iwar KlimeЕЎ,
fyziolГіgia)
DrSc. (FarmaceutickГЎ fakulta
UK) - do 1. 3. 2013
prof. MUDr. Iwar KlimeЕЎ,
DrSc. (vnГєtornГ© choroby)
(SVP IIa)
Mgr. Lucia ChovanovГЎ, PhD.
(PhD., PrГ­rodovedeckГЎ fakulta
UK)
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
(SVP IIa)
Ing. Marcela LaukovГЎ, PhD.
(SVP IIa )
3.5. Гљdaje o pedagogickej ДЌinnosti
TabuДѕka 3f PrednГЎЕЎky a cviДЌenia vedenГ© v roku 2013
PrednГЎЕЎky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
PoДЌet prednГЎЕЎateДѕov alebo vedГєcich cviДЌenГ­
CviДЌenia a seminГЎre
doma
v zahraniДЌГ­
doma
v zahraniДЌГ­
12
0
9
0
287
0
672
0
CelkovГЅ poДЌet hodГ­n v r. 2013
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej ЕЎkoly je uvedenГЅ v PrГ­lohe D.
TabuДѕka 3g Aktivity pracovnГ­kov na VЕ 1.
PoДЌet pracovnГ­kov, ktorГ­ pГґsobili ako vedГєci alebo konzultanti diplomovГЅch a
bakalГЎrskych prГЎc
16
2.
PoДЌet vedenГЅch alebo konzultovanГЅch diplomovГЅch a bakalГЎrskych prГЎc
36
3.
PoДЌet pracovnГ­kov, ktorГ­ pГґsobili ako ЕЎkolitelia doktorandov (PhD.)
16
NaformГЎtovГЎno: zarovnГЎnГ­
na stЕ™ed
4.
PoДЌet ЕЎkolenГЅch doktorandov (aj pre inГ© inЕЎtitГєcie)
25
NaformГЎtovГЎno: zarovnГЎnГ­
na stЕ™ed
PoДЌet oponovanГЅch dizertaДЌnГЅch a habilitaДЌnГЅch prГЎc
12
5.
31
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
6.
7.
8.
9.
PoДЌet pracovnГ­kov, ktorГ­ oponovali dizertaДЌnГ© a habilitaДЌnГ© prГЎce
8
PoДЌet pracovnГ­kov, ktorГ­ pГґsobili ako ДЌlenovia komisiГ­ pre obhajoby DrSc. prГЎc
11
PoДЌet pracovnГ­kov, ktorГ­ pГґsobili ako ДЌlenovia komisiГ­ pre obhajoby PhD. prГЎc
15
PoДЌet pracovnГ­kov, ktorГ­ pГґsobili ako ДЌlenovia komisiГ­, resp. oponenti
v inauguraДЌnom alebo habilitaДЌnom konanГ­ na vysokГЅch ЕЎkolГЎch
4
3.6. InГ© dГґleЕѕitГ© informГЎcie k pedagogickej ДЌinnosti
MennГЅ prehДѕad pracovnГ­kov, ktorГ­ boli menovanГ­ do odborovГЅch komisiГ­ vysokГЅch ЕЎkГґl
pre doktorandskГ© ЕЎtГєdium (podДѕa novГ©ho postupu).
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
- ДЌlen odborovej komisie ЕЎtudijnГ©ho programu BiochГ©mia ЕЎtudijnГ©ho odboru 4.1.22 na LF
UK, Bratislava
- ДЌlen odborovej komisie ЕЎtudijnГ©ho programu BiochГ©mia ЕЎtudijnГ©ho odboru 4.1.22 na
FCHPT STU, Bratislava
- ДЌlen odborovej rady doktorskГ©ho ЕЎtudijnГ©ho programu VЕЎeobecnГ© lekГЎrstvo ЕЎtudijnГ©ho
odboru LekГЎrska farmakolГіgia na LF v Plzni Karlovej univerzity v Prahe - ЕЎtudijnГЅ odbor v
zahraniДЌГ­
RNDr. Robert FarkaЕЎ, CSc.
- ДЌlen odborovej komisie ЕЎtudijnГ©ho programu Genetika ЕЎtudijnГ©ho odboru 4.2.4 na PriF UK,
Bratislava
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- ДЌlen Vedeckej rady LekГЎrskej fakulty UK v Bratislave
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
- ДЌlen odborovej komisie ЕЎtudijnГ©ho programu FyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov ЕЎtudijnГ©ho odboru
4.2.10 na PriF UK, Bratislava
Prof.MUDr.Fedor Е imko,CSc.
Predseda odborovej komisie NormГЎlna a patologickГЎ fyziolГіgia a hlavnГЅ garant odboru
MennГЅ prehДѕad pracovnГ­kov, ktorГ­ pГґsobili ako ДЌlenovia vedeckГЅch rГЎd fakГєlt
a univerzГ­t a sprГЎvnych rГЎd univerzГ­t :
32
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Prof.MUDr.Fedor Е imko,CSc.
ДЊlen VR LFUK
ДЊlen VR SLK
ДЊlen VR MZ
ДЊlen VR ГљNPF SAV
MennГЅ prehДѕad pracovnГ­kov, ktorГ­ zГ­skali vyЕЎЕЎiu vedeckГє, pedagogickГє hodnosЕҐ alebo
vyЕЎЕЎГ­ kvalifikaДЌnГЅ stupeЕ€ (s uvedenГ­m hodnosti/stupЕ€a)
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
ZГ­skal hodnosЕҐ PhD. z odboru fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov na PrГ­rodovedeckej fakulte UK
v Bratislave 26.8.2013
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
ZГ­skal vyЕЎЕЎГ­ kvalifikaДЌnГЅ stupeЕ€ samostatnГЅ vedeckГЅ pracovnГ­k IIa dЕ€a 3.12.2013
Mgr. Lucia ChovanovГЎ
ZГ­skala hodnosЕҐ PhD. z odboru fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov na PrГ­rodovedeckej fakulte UK
v Bratislave 27.8.2013
Ing. Marcela LaukovГЎ, PhD.
ZГ­skal vyЕЎЕЎГ­ kvalifikaДЌnГЅ stupeЕ€ samostatnГЅ vedeckГЅ pracovnГ­k IIa dЕ€a 3.12.2013
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
ZГ­skal vyЕЎЕЎГ­ kvalifikaДЌnГЅ stupeЕ€ samostatnГЅ vedeckГЅ pracovnГ­k IIa dЕ€a 23.5.2013
33
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
4. MedzinГЎrodnГЎ vedeckГЎ spoluprГЎca
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
1.
Pracovisko v zahraniДЌГ­: NeurobiologickГЎ vГЅskumnГЎ jednotka Univerzitnej nemocnice, KodaЕ€ a
Гљstav translaДЌnej neurobiolГіgie, Ballerup, DГЎnsko (Neurobiology Research Unit, University
Hospital Copenhagen, Denmark; Department of Translational Neurobiology, NeuroSearch A/S,
Ballerup, Denmark, (Dr. J.D. Mikkelsen).
2.
Pracovisko v zahraniДЌГ­: Гљstav organickej chГ©mie a biochГ©mie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nГЎm. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr. Lenka MaletinskГЎ,
CSc. A Ing. Blanka ЕЅeleznГЎ, CSc)
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD
Pracovisko v zahraniДЌГ­: Гљstav organickej chГ©mie a biochГ©mie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nГЎm. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr.
Lenka MaletinskГЎ, CSc., Ing. Blanka ЕЅeleznГЎ, CSc
4.1. MedzinГЎrodnГ© vedeckГ© podujatia
4.1.1. MedzinГЎrodnГ© vedeckГ© podujatia, ktorГ© organizГЎcia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizГЎcii podieДѕala, s vyhodnotenГ­m vedeckГ©ho a spoloДЌenskГ©ho prГ­nosu
podujatia
XXIII. DiabetologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, Slovensko, 12.06.-14.06.2013
SlovenskГЎ
lekГЎrska
spoloДЌnosЕҐ,
SlovenskГЎ
diabetologickГЎ
spoloДЌnosЕҐ
v
spoluprГЎci
s
Гљstavom
experimentГЎlnej
endokrinolГіgie
VГЎs
pozГЅvajГє
na
XXIII.
DiabetologickГ©
dni
s
medzinГЎrodnou
ГєДЌasЕҐou
12.
–
14.
jГєn
2013,
Hotel
DoubleTree
by
Hilton,
Bratislava
4.1.2. MedzinГЎrodnГ© vedeckГ© podujatia, ktorГ© usporiada organizГЎcia SAV v roku 2014
(anglickГЅ a slovenskГЅ nГЎzov podujatia, miesto a termГ­n konania, meno, telefГіnne ДЌГ­slo a e-mail
zodpovednГ©ho pracovnГ­ka)
4.1.3. PoДЌet pracovnГ­kov v programovГЅch a organizaДЌnГЅch vГЅboroch medzinГЎrodnГЅch
konferenciГ­
TabuДѕka 4a ProgramovГ© a organizaДЌnГ© vГЅbory medzinГЎrodnГЅch konferenciГ­
Typ vГЅboru
ProgramovГЅ
OrganizaДЌnГЅ
ProgramovГЅ i organizaДЌnГЅ
3
4
3
PoДЌet ДЌlenstiev
4.2. ДЊlenstvo a funkcie v medzinГЎrodnГЅch orgГЎnoch
4.2.1. ДЊlenstvo a funkcie v medzinГЎrodnГЅch vedeckГЅch spoloДЌnostiach, ГєniГЎch a nГЎrodnГЅch
komitГ©toch SR
34
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologicГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen - volenГ© ДЌlenstvo)
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD.
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
Federation of European Neuroscience Societies (funkcia: ДЌlen
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
ДЊeskГЎ a SlovenskГЎ neurochemickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
European Thyroid Association ETA (funkcia: člen – volené členstvo)
Mgr. Veronika DanevovГЎ
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologicГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen - volenГ© ДЌlenstvo)
RNDr. Robert FarkaЕЎ, CSc.
Genetics Society of America (funkcia: ДЌlen)
Mgr. Lucia GajdoЕЎechovГЎ
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
Mgr. Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ, CSc.
EurГіpska asociГЎcia pre ЕЎtГєdium diabetu EASD (funkcia: ДЌlen)
MedzinГЎrodnГЎ diabetologickГЎ federГЎcia IDF (funkcia: ДЌlen)
EurГіpska spoloДЌnosЕҐ pre humГЎnnu genetiku ASHG (funkcia ДЌlen)
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen - volenГ© ДЌlenstvo)
The Physiological Society (funkcia: ДЌlen)
RNDr. Miroslava HuДЌkovГЎ
EurГіpska spoloДЌnosЕҐ pre humГЎnnu genetiku ASHG (funkcia ДЌlen)
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
Academia Europaea (funkcia: ДЌlen)
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum CINP (funkcia: ДЌlen)
ДЊeskГЎ a SlovenskГЎ NeurochemickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: podpredseda)
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: vedeckГЅ tajomnГ­k vГЅboru)
European Neurochemical Society (funkcia: ДЌlen)
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
Regional Central/Eastern Europe CINP (funkcia: ДЌlen vГЅboru)
doc. Ing. Jana JurДЌoviДЌovГЎ, CSc
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
International Society for Neuroimmunomodulation (funkcia: ДЌlen)
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
35
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
prof. MUDr. Iwar KlimeЕЎ, DrSc
AmerickГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ ADA (funkcia: ДЌlen)
EurГіpska asociГЎcia pre ЕЎtГєdium diabetu EASD (funkcia: ДЌlen)
EurГіpska federГЎcia nГЎrodnГЅch endokrinologickГЅch spoloДЌnostГ­ EFES (funkcia: ДЌlen)
FederГЎcia dunajskГЅch sympГіziГ­ o diabetes mellitus FID (funkcia: ДЌlen medzinГЎrodnГ©ho
organizaДЌnГ©ho vГЅboru)
MedzinГЎrodnГЎ diabetologickГЎ federГЎcia IDF (funkcia: ДЌlen)
MedzinГЎrodnГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ ISE (funkcia: ДЌlen)
EurГіpska spoloДЌnosЕҐ pre humГЎnnu genetiku ASHG (funkcia ДЌlen)
Ing. KatarГ­na KrЕЎkovГЎ, PhD.
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
Mgr. Ivica MaЕЎindovГЎ
EurГіpska spoloДЌnosЕҐ pre humГЎnnu genetiku ASHG (funkcia ДЌlen)
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
European Association for Cancer Research (funkcia: ДЌlen)
MVDr. KatarГ­na OndiДЌovГЎ, PhD.
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD
European Society of Hypertension (funkcia: ДЌlen)
Mgr. Michal Pokusa
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen - volenГ© ДЌlenstvo)
Mgr. Barbora ProkopovГЎ
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen - volenГ© ДЌlenstvo)
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD.
ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.,
Internationa Society for Pathophysiology – Council member
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
ДЌlenka EurГіpskej AsociГЎcie pre Е tГєdium Obezity (EASO) zastupovala ObezitologickГє sekciu
Slovenskej Diabetologickej SpoloДЌnosti, zasadnutГ­ riadiaДЌeho vГЅboru EASO, Liverpool, UK
Mgr. Lucia ValentГ­novГЎ
EurГіpska asociГЎcia pre ЕЎtГєdium diabetu EASD (funkcia: ДЌlen)
EurГіpska spoloДЌnosЕҐ pre humГЎnnu genetiku ASHG (funkcia ДЌlen)
Ing. Е tefan Zorad, CSc.
European Peptide Society (funkcia: ДЌlen)
36
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
4.3. ГљДЌasЕҐ expertov na hodnotenГ­ medzinГЎrodnГЅch projektov (EГљ RP, ESF a inГЅch)
TabuДѕka 4b Experti hodnotiaci medzinГЎrodnГ© projekty
Meno pracovnГ­ka
Imrich Richard
Miroslav VlДЌek
JeЕѕovГЎ Daniela
Typ programu/projektu/vГЅzvy
ESF CSP-Naples
SAV - NSC (Taiwan)
ERC - Starting Grants
FP7-PEOPLE-2013-Fellowships
PoДЌet
hodnotenГЅch
projektov
10
10
30
21
4.4. NajvГЅznamnejЕЎie prГ­nosy MVTS Гєstavu vyplГЅvajГєce z mobility a
medzinГЎrodnГЅch projektov a inГ© informГЎcie k medzinГЎrodnej vedeckej spoluprГЎci
rieЕЎenia
V roku 2013 Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV participoval na rieЕЎenГ­ mnohГЅch
vГЅznamnГЅch multilaterГЎlnych ako aj bilaterГЎlnych projektoch v rГЎmci medzinГЎrodnej vedeckotechnickej spoluprГЎce (MVTS).
V rГЎmci spoluprГЎce s MVDr. E. Nagyovou, CSc. (Гљstav ЕѕivoДЌГ­ЕЎnГ© fyziolГіgie a genetiky
AVДЊR, LibД›chov, ДЊR) Mgr. SoЕ€a ScsukovГЎ, CSc. so svojimi spolupracovnГ­kmi ЕЎtudujГє
molekulГЎrne mechanizmy parakrinnej regulГЎcie ovariГЎlnych intrafolikulГЎrnych procesov (maturГЎcia
oocytu, steroidogenГ©za) pГґsobenГ­m faktorov lokГЎlne produkovanГЅch ovariГЎlnymi bunkami na
modeli primГЎrnej kultГєry oocyt-kumulГЎrnych komplexov (OCC) a granulГіznych buniek
izolovanГЅch z ovГЎriГ­ oЕЎГ­panГЅch. SledovanГ© procesy sГє nevyhnutnГ© pre ГєspeЕЎnГє fertilizГЎciu, preto
naЕЎe vГЅsledky mГґЕѕu byЕҐ prГ­nosom v ЕЎtГєdiu molekulГЎrnych mechanizmov prГ­ДЌin infertility Еѕien.
RieЕЎenie bilaterГЎlneho projektu s nГЎzvom: Interakcia vГЅЕѕivy a oxytocГ­nu vo vzЕҐahu k
neuroendokrinnГЅm, metabolickГЅm a kardiovaskulГЎrnym funkciГЎm (zodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ: prof.
PharmDr. D. JeЕѕovГЎ, DrSc.) s vedeckГЅmi ustanovizЕ€ami na Taiwane prinieslo vГЅsledky
tГЅkajГєcich sa chronickГ©ho stresu na tkanivГЎ podieДѕajГєce sa na syntГ©ze a odbГєravanГ­
lipoproteГ­novГЅch molekГєl. Vystavenie stresu malo za nГЎsledok pokles aktivity lipoproteГ­novej
lipГЎzy (LPL) v tukovom tkanive, ktorГЎ sa podieДѕa na uskladnenГ­ mastnГЅch kyselГ­n. ZaujГ­mavГ©
pГґvodnГ© nГЎlezy sa zГ­skali pri skГєmanГ­ vplyvu stresu a atosibanu a antagonistu oxytocГ­nu na Гєrovni
nadobliДЌky, pri ktorom sa vyuЕѕili metodickГ© prГ­stupy taiwanskГЅch partnerov.
PokraДЌovalo sa v spoluprГЎci s Neurobiologickou vГЅskumnou jednotkou Univerzitnej nemocnice,
KodaЕ€ a Гљstav translaДЌnej neurobiolГіgie, Ballerup, DГЎnsko (Neurobiology Research Unit,
University Hospital Copenhagen, Denmark; Department of Translational Neurobiology,
NeuroSearch A/S, Ballerup, Denmark, (Dr. A.Kiss, DrSc./Dr. J.D. Mikkelsen).
V spolupráci s „Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch, National Institute of
Child and Human Development“, NIH, Bethesda, USA sa ďalej úspešne pokračovalo v riešení
projektu: Biomarkery pre skorГє detekciu a terapiu nГЎdorov nadobliДЌky: MolekulГЎrna
patogenГ©za a klinickГ© korelГЎty. ZvieracГ­ model metastatickГ©ho feochromocytГіmu dГЎva tak
jedineДЌnГє prГ­leЕѕitosЕҐ pre predklinickГ© hodnotenie lieДЌby rakoviny rГґznymi liekmi, radiofarmakami,
a rГґznymi zobrazovacГ­mi technikami. Tento model je obzvlГЎЕЎЕҐ uЕѕitoДЌnГЅ pre ЕЎtГєdium fyziolГіgie
metastatickГ©ho feochromocytГіmu Doc. MUDr. B. Mravec, PhD./Prof. K. PacГЎk)
V rГЎmci rieЕЎenia ДЏalЕЎieho bilaterГЎlneho projektu s vedeckГЅmi ustanovizЕ€ami na Taiwane sa
sledoval vplyv podГЎvania agonistu PPARgama pioglitazГіnu na vГЅvoj hypertenzie a metabolickГ©
parametre SHR potkanov (Dr. Е . Zorad, CSc.).
Pokračovalo sa v spolupráci s „European Foundation for the Study of Diabetes“ v rámci
ktorej sa raelizovala pilotnГЎ ЕЎtГєdia, zameranГЎ na zmeny profilu svalovo ЕЎpecifickГЅch mikroRNA
v cerebrospinГЎlnom likvore ГєДЌinkom akГєtnej fyzickej zГЎЕҐaЕѕe u trГ©novanГЅch zdravГЅch jedincov (Dr.
B. UkropcovГЎ, PhD.).
37
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Е irokГЅ tematickГЅ zГЎber rieЕЎenia vedeckГЅch problГ©mov ako aj adekvГЎtny metodickГЅ potenciГЎl
pracoviska tvorili i v roku 2013 seriГіzny zГЎklad pre ГєДЌasЕҐ viacerГЅch vedecko-vГЅskumnГЅch tГ­mov
pracoviska v spoluprГЎci s renomovanГЅmi vedeckГЅmi pracoviskami v krajinГЎch EurГіpskej Гљnie, v
USA a v ГЃzii.
PrehДѕad Гєdajov o medzinГЎrodnej mobilite pracovnГ­kov organizГЎcie je uvedenГЅ v PrГ­lohe E.
PrehДѕad a Гєdaje o medzinГЎrodnГЅch projektoch sГє uvedenГ© v kapitole 2 a PrГ­lohe B.
38
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
5. VednГЎ politika
ГљEE SAV ako jedno z najlepЕЎГ­ch pracovГ­sk SAV si konЕЎtantne udrЕѕuje vysokГє ГєroveЕ€ v poДЌte
a v kvalite publikГЎciГ­ ako aj v citovanosti. V roku 2013 bolo publikovanГЅch 35 impaktovanГЅch
publikácií (v roku 2013 – 34) s priemerným IF 2,96 (v roku 2012 – 3,59), pričom priemerný IF
prvých desiatich najlepších publikácií bol 4,61 (v roku 2012 – 5,50). Je však potrebné spomenúť
nerovnomernГЅ prГ­spevok jednotlivГЅch laboratГіriГ­ k celkovej publikaДЌnej aktivite Гєstavu.
Po nГЎstupe novГ©ho vedenia ГљEE SAV sa sГєДЌasne ДЌrtГЎ aj nГЎstup novej generГЎcie vedГєcich
jednotlivГЅch laboratГіriГ­. PovaЕѕujeme za pozitГ­vne spojenie ambicioznej mladej generГЎcie vedcov
s generГЎciou skГєsenГЅch a vo svete uznГЎvanГЅch vedeckГЅch pracovnГ­kov a verГ­me, Еѕe prinesie ДЏalЕЎie
zvГЅЕЎenie kvality vedeckГ©ho bГЎdania a publikaДЌnej aktivity.
V blГ­zkej budГєcnosti ДЌakajГє ГљEE SAV nasledovnГ© vГЅzvy:
-transformГЎcia inЕЎtitГєcie na VVI
-sЕҐahovanie sa do novГЅch priestorov v budove PavilГіnu lekГЎrskych vied, SAV
-spájanie sa laboratórií v rámci ÚEE ako aj v rámci príbuzných ústavov do väčších celkov
-čo najväčšia účasť vo výzvach rámci Horizon 2020
Vedenie Гєstavu spolu s Vedeckou radou ГљEE SAV vyvinГє maximГЎlne Гєsilie, aby sme
v spomenutГЅch vГЅzvach ГєspeЕЎne obstГЎli t.j. aby sme sa do novej budovi sЕҐahovali ako organizГЎcia
organizaДЌne, vedecky a finaДЌne plne konsolidovanГЎ a schopnГЎ obstГЎЕҐ v ЕЎirЕЎej konkurencii. JednГЅm
z nГЎstrojov zvyЕЎovania kvality vedeckej prГЎce bude rozЕЎГ­renie vysielania ukonДЌenГЅch doktorandov
na dlhodobГ© ЕЎtudijnГ© pobyty na kvalitnГ© zahraniДЌnГ© pracoviskГЎ a prirodzenГ© spГЎjanie jednotlivГЅch
laboratórií na základe príbuznosti riešenej problematiky s cielom uspieť s väčšími spoločnými
projektami vo vГЅzvach domacich a zahraniДЌnГЅch grantovГЅch agentГєr.
39
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
6. SpoluprГЎca s univerzitami/vysokГЅmi ЕЎkolami, ЕЎtГЎtnymi a neziskovГЅmi
inЕЎtitГєciami okrem aktivГ­t uvedenГЅch v kap. 2, 3, 4
6.1. SpoluprГЎca s univerzitami/VЕ (fakultami)
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: Fakulta chemickej a potravinГЎrskej technolГіgie,
STU Bratislava
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): nezmluvnГЎ spoluprГЎca
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD. (LaboratГіrium neurohumorГЎlnych regulГЎciГ­)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: januГЎr 2012
Zameranie: FluorescenДЌnГЎ mikroskopia fixovanГЅch neuronГЎlnych buniek
Zhodnotenie: V roku 2013 sme pokraДЌovali v spoluprГЎci s doc. PaulГ­kovou z FCHPT, STU
zameranГє na hodnotenie morfolГіgie neuroblastГіmovГЅch a glioblastГіmovГЅch
buniek pod vplyvom ligandov oxytocГ­novГЅch receptorov. TГЎto spoluprГЎca sa rozЕЎГ­rila na vedenie
bakalГЎrskej prГЎce A. Reichovej, ktorГЎ vykonГЎva experimenty na oboch spolupracujГєcich
inЕЎtitГєciГЎch.
PublikГЎcia:
BAKOS, Jan – STRBAK, Vladimir – PAULIKOVA, Helena – KRAJNAKOVA, Lucia –
LESTANOVA, Zuzana – BACOVA, Zuzana. Oxytocin receptor ligands induce changes in
cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of Mollecular Neuroscience. 2013; vol. 50, n. 3, pp.
462-468
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: LekГЎrska fakulta, UK, Bratislava
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): spoluprГЎca na projekte APVV
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD. (LaboratГіrium neurohumorГЎlnych regulГЎciГ­)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: mГЎj 2010
Zameranie: Projekt sa zaoberГЎ autistickГЅmi pacientami.
Zhodnotenie: V roku 2013 sme pokraДЌovali v spoluprГЎci s FyziologickГЅm Гєstavom pod vedenГ­m
Prof. MUDr.OstatnГ­kovej, PhD.
PublikГЎcia:
HUSÁROVÁ, Veronika–– LAKATOŠOVÁ Silvia–– PIVOVARČIOVÁ, Anna–– BAKOŠ, Ján––
DURDIAKOVÁ, Jaroslava–– KUBRANSKÁ, Aneta–– OSTATNÍKOVÁ, Daniela. Brief report:
Plasma oxytocin is lower in children with Asperger syndrome and associated with autistic trait
attention to detail Open Journal of Psychiatry, 3, 399-402 (B)
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty:
Technische Universität, Dresden, Nemecko
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): nezmluvnГЎ spoluprГЎca
Ing. JГєlius Brtko, DrSc., Mgr. Dana MacejovГЎ, PhD
LaboratГіrium molekulovej endokrinolГіgie
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2013
Zameranie: MNU-aktivovanГЎ karcinogenГ©za mlieДЌnej ЕѕДѕazy u potkana
Zhodnotenie: Mgr. Dana MacejovГЎ, PhD. aktГ­vne participovala pri organizovanГ­ a uskutoДЌnenГ­
experimentov na potkanoch kmeЕ€a Sprague-Dawley.
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty:
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta Univerzity PalackГ©ho v Olomouci, ДЊeskГЎ republika
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): nezmluvnГЎ spoluprГЎca
Ing. JГєlius Brtko, DrSc., Ing. Lucia BialeЕЎovГЎ
LaboratГіrium molekulovej endokrinolГіgie
40
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2013
Zameranie: Experimenty na transfekovanГЅch stabilnГЅch lГ­niГЎch buniek
Zhodnotenie: Ing. Lucia BialeЕЎovГЎ aktГ­vne participovala pri uskutoДЌnenГ­ in vitro experimentov s
cieДѕom sledovania ГєДЌinkov izoflavГіnov a organocГ­novГЅch zlГєДЌenГ­n
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: FarmaceutickГЎ fakulta UK
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): VEGA grant
RNDr. MГЎria FickovГЎ, PhD.
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2011
Zameranie: SkrГ­ning biologickГЅch aktivГ­t vybranГЅch druhov lieДЌivГЅch rastlГ­n a identifikГЎcia ich
aktГ­vnych zloЕѕiek
Zhodnotenie: Hodnotila sa biologickГЎ aktivita, t.j. antiproliferaДЌnГЅ ГєДЌinok/toxicita lyofilizГЎtov
vodnГЅch extraktov listov Cornus pendula a, Cornus kousa (Cornaceae) na ДѕudskГЅch nГЎdorovГЅch
bunkГЎch prsnГ­ka (lГ­nia MCF7). Rast inhibiДЌnГЅ ГєДЌinok sa menГ­ v zГЎvislosti od ДЌasu expozГ­cie
a dГЎvky, priДЌom aktivity jednotlivГЅch extraktov sa vГЅrazne medzi sebou lГ­ЕЎia.
AntiproliferaДЌnГє/cytotoxickГє ГєДЌinnosЕҐ vyjadruje hodnota ED50, jej niЕѕЕЎia hodnota znamenГЎ vyЕЎЕЎiu
aktivitu. V naЕЎich podmienkach bol v kaЕѕdom ДЌasovom intervale: 24h, 48h a 72h, bol z oboch
testovanГЅch ГєДЌinnejЕЎГ­ extrakt Cornus kousa(vs. C. pendula).
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: Katedra ЕѕivoДЌГ­ЕЎnej fyziolГіgie a etolГіgie,
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK, Bratislava
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): projektovГЎ spoluprГЎca
RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (LaboratГіrium funkДЌnej neuromorfolГіgie)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2012
Zameranie: PokraДЌovali sme v sledovanГ­ distribГєcie melatonГ­novГЅch (MT1) receptorov a
katecholamГ­nov (TH imunoreaktivity) v cievach normГЎlnych a hypertenznГЅch potkanov (Mgr. ДЅ.
MolДЌan z Katedry ЕѕivoДЌГ­ЕЎnej fyziolГіgie a etolГіgie, PriF UK v Bratislave, vedГєci katedry prof.
RNDr. Michal Zeman, DrSc.). CieДѕom ЕЎtГєdia je objasnenie skutoДЌnosti ДЌi dochГЎdza ku kolokalizГЎcii
MT1 a TH v mezenteriГЎlnej artГ©rii a hrudnej aorte u normГЎlnych a hypertenznГЅch potkanov.
Zhodnotenie: V roku 2012 sme zaДЌali spoluprГЎcu na horeuvedenГє tГ©mu a v rГЎmci tohto vГЅskumu
sme vyЕЎetrovali vГЅskyt MT1 a TH v mezenteriГЎlnej artГ©rii a hrudnej aorte u normГЎlnych a
hypertenznГЅch potkanov. PredbeЕѕnГ© vГЅsledky naЕЎich spoloДЌnГЅch vГЅsledkov naznaДЌujГє moЕѕnosЕҐ
kolokalizГЎcie MT1 s TH ДЌo by znamenal novГЅ pohДѕad na regulГЎciu tГЅchto ciev.
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: Гљstav histolГіgie a embryolГіgie, LekГЎrska fakulta UK,
Bratislava
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): projektovГЎ spoluprГЎca
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2007
RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (LaboratГіrium funkДЌnej neuromorfolГіgie)
Zameranie: PokraДЌovanie v ЕЎtГєdiu o priestorovom rozmiestnenГ­ a vzЕҐahov ciev v slezine ДЌloveka.
Zhodnotenie: V roku 2007 zaДЌala spoluprГЎca s MUDr. PaulГ­nou GГЎlfiovou z Гљstavu histolГіgie a
embryolГіgie LF UK (doc. MUDr. Е tefan POLГЃK, CSc.) Bratislava v problematike vГЅskumu
mikroЕЎtruktГєry Дѕudskej sleziny a jej zmien vo vybranГЅch ochoreniach. V roku 2013 pokraДЌovala
spolupráca opäť zameraná hlavne na získavanie ľudského materiálu pre ďalšie spoločné štúdie na
Гєrovni konfokГЎlneho mikroskopu a prГ­prava podkladov pre publikГЎcie.
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: PsychiatrickГЎ klinika LF UK a UN, Bratislava
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): projektovГЎ spoluprГЎca
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2013
41
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (LaboratГіrium funkДЌnej neuromorfolГіgie)
Zameranie: V roku 2013 sme otvorili ЕЎtГєdium o ГєДЌinku antipsychotГ­k vo vzЕҐahu k jemnГ©mu
chronickГ©ho stresu. Zamerali na azenapГ­n (AZE), pomerne mГЎlo ЕЎtudovanГє lГЎtku v
experimentГЎlnych modeloch. NaЕЎim cieДѕom bolo a je zistiЕҐ do akej miery mГґЕѕe mierny opakovanГЅ
stres po dobu 21 dnГ­ interferovaЕҐ s centrГЎlnym ГєДЌinkom AZE.
Zhodnotenie: NovГЎ spoluprГЎca s Doc. MUDr. JГЎnom PeДЌeЕ€ГЎkom, CSc., prednostom Psychiatrickej
kliniky LF UK a UN, priniesla prvГ© predbeЕѕnГ© vГЅsledky o centrГЎlnom ГєДЌinku AZE. V roku 2013
sme vyЕЎetrovali expresiu Fos proteГ­nu v neurГіnoch prednГ©ho mozgu v oblastiach septa, striata,
prefrontГЎlneho kortexu a nucleus accumbens po jeho jednorazovom podanГ­. Tieto predbeЕѕnГ©
vГЅsledky ukГЎzali na veДѕmi nerovnomernГє distribГєciu efektu AZE v ЕЎtudovanГЅch oblastiach. Na
zГЎklade tГЅchto predbeЕѕnГЅch vГЅsledkov sa ukazuje, Еѕe tГЎto tГ©ma mГґЕѕe priniesЕҐ originГЎlne vГЅsledky a
preto budeme pokraДЌovaЕҐ v ДЏalЕЎom obdobГ­.
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: LekГЎrska fakulta UK
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): rieЕЎenie grantu APVV
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. (LaboratГіrium neurobiolГіgie)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: mГЎj 2011
Zameranie: rieЕЎenie grantu APVV
Zhodnotenie: V roku 2013 sme s pracovnГ­kmi Гљstavu patologickej fyziolГіgie pokraДЌovali v rieЕЎenГ­
problematiky neurobiolГіgie nГЎdorovГЅch chorГґb.
SkГєmala sa Гєloha hypotalamickГ©ho zГЎpalu pri vzniku nГЎdorovej kachexie. Pri zvolenom nГЎdorovom
modeli sme nepozorovali vГЅraznejЕЎie zГЎpalovГ© zmeny na Гєrovni hypotalamu, ДЌo naznaДЌuje, Еѕe
rozdielne nГЎdory mГґЕѕu podmieЕ€ovaЕҐ nГЎdorovГє kachexiu rozliДЌnГЅmi mechanizmami.
PublikГЎcie:
Lackovicova L, Gaykema RP, Banovska L, Kiss A, Goehler LE, Mravec B. The time-course of
hindbrain neuronal activity varies according to location during either intraperitoneal or
subcutaneous tumor growth in rats: single Fos and dual Fos/dopamine ОІ-hydroxylase
immunohistochemistry. J Neuroimmunol 2013; 260: 37-46.
Banovska L, Lackovicova L, Mravec B. NГЎdorovГЎ kachexia z neurobiologickГ©ho hДѕadiska: vplyv
hypotalamickГ©ho zГЎpalu. Monitor mediciny 2013; 1-2: 9-13.
Mravec B. NervovГЅ systГ©m: patofyziolГіgia. SAP, Bratislava 2013;132 s.
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: StrojnГ­cka fakulta, STU Bratislava
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): nezmluvnГЎ spoluprГЎca
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD. (LaboratГіrium endokrinolГіgie ДЌloveka)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: september 2010
Zameranie: Hodnotenie pulzovej frekvencie po stresovom podnete (ortostГЎze) a hodnotenie
dynamiky ГєДЌinku inzulГ­nu po rozliДЌnГЅch podnetoch napr. poДЌas orГЎlneho toleranДЌnГ©ho testu ДЌi
poДЌas hyperinzulinemickГ©ho euglykemickГ©ho zГЎmku.
Zhodnotenie: V roku 2013 sme s kolektГ­vom prof. Ladislava DedГ­ka z STU hodnotili dynamiku
odpovede inzulГ­nu poДЌas orГЎlneho glukГіzovГ©ho toleranДЌnГ©ho testu ДЌi poДЌas hyperinzulinemickГ©ho
euglykemickГ©ho zГЎmku ako aj matematickГ© modelovanie stresovej odpovede na ortostГЎzu. KolektГ­v
prof. DedГ­ka vyvinul novГ© modely na ich hodnotenie.
PublikГЎcie:
HlavГЎДЌovГЎ E, ChrenovГЎ J, RausovГЎ Z, VlДЌek M, PenesovГЎ A, DedГ­k L. Identification of regulatory
mechanism of orthostatic response. World Academy of Science, Engineering and Technology
2013;77:715-721. ISSN 2010-376X.
HlavГЎДЌovГЎ E, ChrenovГЎ J, RausovГЎ Z, VlДЌek M, PenesovГЎ A, DedГ­k L, MatematickГЅ nГЎstroj
v modelovanГ­ biologickГ©ho procesu nameranГЅch veliДЌГ­n ortostatickГ©ho testu. AutomatizГЎcia
42
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
a riadenie v teГіrii a praxi, ARTEP 2013, Workshop, StarГЎ LesnГЎ. PublikГЎcia v zbornГ­ku 09-1- 09-7
ISBN 978-80-553-1330-6
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty:
Fakulta telesnej vГЅchovy a ЕЎportu Univerzity KomenskГ©ho v Bratislave
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): projektovГЎ spoluprГЎca
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD. (Sekcia obezity, LaboratГіrium diabetu
a porГєch metabolizmu)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2011
Zameranie: Šport a zdravie – Vplyv pohybovej aktivity na metabolické zdravie človeka.
Zhodnotenie: PokraДЌovanie veДѕmi aktГ­vnej spoluprГЎce s Katedrou kinantropolГіgie FTVЕ v Bratislave (prof. Mgr. Erika ZemkovГЎ, PhD, Mgr. Milan Sedliak, PhD; Prof. DuЕЎan Hamar, PhD,
Doc OДѕga KyseloviДЌovГЎ, PhD), spojenГ© s ГєspeЕЎnГЅm ukonДЌenГ­m ЕЎtГєdie EurГіpskej federГЎcie na
vГЅskum diabetu, zameranej na ГєДЌinky trojmesaДЌnГ©ho trГ©ningovГ©ho programu na metabolickГ©
zdravie jedincov so sedavГЅm spГґsobom Еѕivota. V spoluprГЎci s FTVЕ sa eЕЎte na rozhranГ­ rokov
2012/2013 realizoval trГ©ningovГЅ program ako aj komplexnГЎ kinantropologickГЎ a silovГЎ
fenotypizГЎcia jedincov pred a po uskutoДЌnenГ­ trГ©ningovГ©ho programu. NГЎslednГ© aktivity v roku
2013 boli okrem publikovania zГ­skanГЅch vГЅsledkov spojenГ© so ЕЎtГєdiom odpovede ЕЎpecificky
trГ©novanГЅch jedincov (triatlon vs. cross fit) na akГєtnu proprioceptГ­vne stimulujГєcu zГЎЕҐaЕѕ.
VyЕЎetrenia boli spojenГ© aj s biologickГ©ho materiГЎlu a budГє v plnej miere vyhodnotenГ© na zaДЌiatku
roka 2014. SpoluprГЎca bola do roku 2013 podporovanГЎ vГЅhradne grantom EFSD & Lilly
(zodpovednГЎ rieЕЎiteДѕka MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD) a nepriamo v rГЎmci projektu VEGA
“Účinok vytrvalostného a silového tréningu na sekrečný profil a charakteristiky kostrového svalu a
primárnych bunkových kultúr kostrového svalu u obéznych prediabetikov.” (zodpovedná riešiteľka
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD). ZГЎujem o ДЏalЕЎiu aktГ­vnu spoluprГЎce s FTVЕ pri uskutoДЌЕ€ovanГ­
trГ©ningovГЅch ЕЎtГєdiГ­ podnietil vznik ДЏalЕЎГ­ch grantovГЅch podanГ­ v roku 2013 (APVV a Taiwan NSCSAV).
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty:
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - ETH, Zurich, Švajčiarsko
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): projektovГЎ spoluprГЎca
Mgr. Jozef Ukropec, PhD., MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
(Sekcia obezity, LaboratГіrium diabetu a porГєch metabolizmu)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2010
Zameranie: EndokrinnГЎ aktivita a mikroRNA profil kostrovГ©ho svalu vo vzЕҐahu
k metabolickГ©mu zdraviu a patogenГ©ze diabetu 2. typu
Zhodnotenie: NaЕЎa spoluprГЎca s profesorom Christianom Wolfrumom podporovanГЎ spoloДЌnГЅmi
zГЎujmami v oblasti vГЅskumu a energetickГ©ho metabolizmu uЕѕ v minulosti viedla k veДѕmi
zaujГ­mavГЅm zisteniam, ktorГ© boli publikovanГ© v renomovanГЅch zahraniДЌnГЅch ДЌasopisoch (EMBO
Mol Med, Journal of Physiology, Molecular Metabolism). V sГєДЌasnosti spolupracujeme na projekte
zameranom na endokrinnГє aktivitu kostrovГ©ho svalu, ktorГє skГєmame in vitro na modeli primГЎrnych
buniek ДѕudskГ©ho kostrovГ©ho svalu od donorov s rГґznym metabolickГЅm fenotypom. SpoluprГЎca s
ETH nГЎm umoЕѕЕ€uje vyuЕѕiЕҐ prГ­strojovГ© vybavenie a metodiky na in vitro fenotypizГЎciu buniek,
ktorГ© sГє na naЕЎom pracovisku prakticky nedostupnГ© (zobrazovacГ­ systГ©m Opereta od PerkinElmer ДЌi
XF-Extracellular Flux Analyzer od Seahorse Biosciences). V spojenГ­ so skvelГЅm tГ­mom na
pracovisku v ZГјrichu je vГЅznamnГЅm prГ­nosom pre rieЕЎenie naЕЎich vГЅskumnГЅch zГЎmerov. V roku
2013 sme v rГЎmci ЕЎtudijnГ©ho pobytu Mgr Miroslava BalГЎЕѕa (financovanГ©ho NЕ P-SR) ЕЎtudovali
jednak Гєlohu adipokГ­nov (biologicky aktГ­vnych produktov tukovГ©ho tkaniva) pri regulГЎcii
metabolizmu v tukovom tkanive ДЌloveka (publikГЎcie v prГ­prave) a nГЎsledne sme sa zamerali na
ЕЎtГєdium potenciГЎlnej Гєlohy svalovo ЕЎpecifickГЅch miRNA hДѕadiska rozvoja metabolickГЅch ochorenГ­
ako aj ich vzЕҐahu k zmenГЎm spГґsobenГЅm pravidelnГЅm cviДЌenГ­m.
43
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: ChirurgickГЎ klinika Slovenskej ZU.
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): projektovГЎ spoluprГЎca
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD. (Sekcia obezity, LaboratГіrium diabetu
a porГєch metabolizmu)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2007
Zameranie: VГЅznam tukovГ©ho tkaniva a kostrovГ©ho svalu v patogenГ©ze obezity a inzulГ­novej
rezistencie.
Zhodnotenie: Aj v roku 2013 pokraДЌovala mimoriadne ГєspeЕЎnГЎ spoluprГЎca s MUDr. Marekom
Vicianom, PhD a prof. MUDr. Jurajom OlejnГ­kom, CSc zameranГЎ na ЕЎtГєdium Гєlohy lipidov
v patogenГ©ze diabetu 2. typu ako aj na ЕЎpecifickГ© ГєДЌinky pravidelnej pohybovej aktivity u aerГіbne a
silovo trГ©novanГЅch jedincov na metabolickГ© a funkДЌnГ© charakteristiky kostrovГ©ho svalu. SpoluprГЎca
s Chirurgickou klinikou nГЎm v minulosti umoЕѕnila zavedenie biopsie ДѕudskГ©ho kostrovГ©ho svalu
(m. vastus lateralis) pomocou Bergstromovej ihly (2007), ktorГЎ sa v sГєДЌasnosti vyuЕѕГ­va aj na odber
vzoriek svalu od pacientov za ГєДЌelom diagnostiky neuromuskulГЎrnych a muskulГЎrnych ochorenГ­.
TГєto techniku samozrejme hojne vyuЕѕГ­vame v rГЎmci naЕЎich klinickГЅch ЕЎtГєdiГ­, na zГ­skavanie vzoriek
kostrovГ©ho svalu. Okrem toho nГЎm spoluprГЎca s chirurgickou klinikou umoЕѕnila odber vzoriek
subkutГЎnneho a viscerГЎlneho tuku ako aj kostrovГ©ho svalu od morbГ­dne obГ©znych jedincov, ktorГ­
absolvovali chirurgickГЅ laparoskopickГЅ vГЅkon adjustabilnГЎ bandГЎЕѕ ЕѕalГєdka. VГЅsledky tejto
spoluprГЎce boli prezentovanГ© na mnohГЅch domГЎcich aj medzinГЎrodnГЅch odbornГЅch podujatiach.
V sГєДЌasnosti pracujeme na viacerГЅch spoloДЌnГЅch publikГЎciГЎch ako aj na prГ­prave ДЏalЕЎieho
spoloДЌnГ©ho projektu.
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: Division of Endocrinology and Metabolism
Department of Medicine III Medical University of Vienna & Centre of Excellence High Field MR,
Dpt. of Radiology AKH, Austria
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): projektovГЎ spoluprГЎca
Mgr. Jozef Ukropec, PhD., MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD. (Sekcia obezity, LaboratГіrium diabetu
a porГєch metabolizmu)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 2011
Zameranie: ГљДЌinok pravidelnГ©ho cviДЌenia na in vivo metabolizmus kostrovГ©ho svalu vo
vzЕҐahu k metabolickГ©mu zdraviu a patogenГ©ze diabetu 2. typu
Zhodnotenie: V roku 2011 sa zaДЌala mimoriadne zaujГ­mavГЎ spoluprГЎca s dr. Martinom KrЕЎЕЎГЎkom z
LekГЎrskej fakulty univerzity vo Viedni, umoЕѕЕ€ujГєca vyuЕѕitie unikГЎtnej metodiky magnetickej
rezonanДЌnej spektroskopie na sledovanie in vivo metabolickГ©ho obratu v Дѕudskom kostrovom svale.
PilotnГЎ publikГЎcia, v ktorej sa porovnГЎvajГє dva rГґzne metodickГ© prГ­stupy na stanovenie dynamiky
energetického metabolizmu v mitochondriách svalu in vivo s názvom „Interrelation of 31P-MRS
Metabolism Measurements in Resting and Exercised Quadriceps Muscle of Overweight-to-Obese
Sedentary Individuals“ vyšla v časopise NMR in Biomedicine 2013. Výsledky našej spolupráce sa
premietli aj pri vzniku publikГЎcie KurdiovГЎ a spol Journal of Physiology 2013. V roku 2013 sa nГЎm
podarilo zГ­skaЕҐ podporu na projekt cezhraniДЌnej spoluprГЎce s RakГєskom, ktorГЅ vГЅznamne podporГ­
naЕЎe snahy pri ДЏalЕЎom ЕЎtГєdiu energetickГ©ho metabolizmu a fyziologickГЅch mechanizmov spojenГЅch
a metabolickou aktiváciou “hnednutím” tukového tkaniva u človeka.
NГЎzov univerzity/vysokej ЕЎkoly a fakulty: Fakulta chemickej a potravinГЎrskej technolГіgie,
STU Bratislava
Druh spoluprГЎce (spoloДЌnГ© pracovisko alebo inГ©): nezmluvnГЎ spoluprГЎca
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD., MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD. (LaboratГіrium endokrinolГіgie
ДЌloveka)
ZaДЌiatok spoluprГЎce: januГЎr 2011
Zameranie: Testovanie glykemickГ©ho indexu zdraviu prospeЕЎnГЅch lГЎtok v Дѕudskom organizme
44
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Zhodnotenie: V roku 2013 sme s kolektГ­vom doc. Е turdГ­ka z FCHPT, STU testovali vplyv zdraviu
prospeЕЎnГЅch lГЎtok na ДѕudskГЅ organizmus a to konkrГ©tne beta glukГЎnu na hladinu glykГ©mie
u ДЌloveka.
PublikГЎcie:
MikuЕЎovГЎ L, PenesovГЎ A, BobrГ­k M, Е turdГ­k E. The role of diet and exercise in obesity prevention.
Slovak Journal of Health Sciences 2013;4(1):33-46
6.2. VГЅznamnГ© aplikГЎcie vГЅsledkov vГЅskumu v spoloДЌenskej praxi alebo vyrieЕЎenie problГ©mu
pre ЕЎtГЎtnu alebo neziskovГє inЕЎtitГєciu
ZadГЎvateДѕ, odberateДѕ, zmluvnГЅ partner: OnkologickГЅ Гєstav sv. AlЕѕbety v Bratislave.
NГЎzov aplikГЎcie/objekt vГЅskumu: Nahradenie sГєpravy ELISA na stanovenie diaminooxidГЎzy
(DAO) rГЎdioenzymatickГЅm stanovenГ­m aktivity DAO pre ГєДЌely diagnostiky histamГ­novej
intolerancie (HIT).
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 1.1 2013
StruДЌnГЅ opis aplikГЎcie/vГЅsledku: Z dГґvodu ukonДЌenia vГЅroby ELISA sГєpravy na stanovenie
aktivity DAO sme sa spolupodielali na vypracovanГ­ rГЎdioenzymatickej metodiky stanovenia.
Posledný krok v stanovení aktivity DAO – stanovenie uvoľnenej rádioktivity 3H-pyrrolínu sa
rutinne vykonГЎva v ГљEE SAV s pouЕѕitГ­m meraДЌa beta Еѕiarenia Perkin Elmer TriCarb 2910.
Zhodnotenie : V obdobГ­ od 7.5. 2013 do konca roka 2013 bolo vykonanГЅch 3 282 meranГ­ aktivity
DAO na meraДЌi TriCarb 2910 ДЌo znamenГЎ, Еѕe rovnakГЅ poДЌet pacientov bol vyЕЎetrenГЅ na HIT.
PorovnanГ­m aktivity DAO u pacientov s rГґznym vekom (do 20 rokov, od 20 rokov do 50 rokov
a nad 50 rokov) sa zistilo, Еѕe v slovenskej populГЎcii je najrizikovejЕЎou skupinou pre HIT skupina
pacientov s vekom pod 20 rokov.
Maschkanova E1., DenskГЎ P1., JakubДЌovГЎ E1., ZuzulovГЎ M1., Zorad S2.: Meranie aktivity DAO
v sГ©rach pacientov pri podozrenГ­ na histamГ­novГє intoleranciu. 1OnkologickГЅ Гєstav sv. AlЕѕbety,
Bratislava, 2Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie, SAV, Bratislava.
6.3. InГЎ ДЌinnosЕҐ vyuЕѕiteДѕnГЎ pre potreby spoloДЌenskej praxe
45
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
7. SpoluprГЎca s aplikaДЌnou a hospodГЎrskou sfГ©rou okrem aktivГ­t uvedenГЅch v
kap. 2, 3, 4
7.1. SpoloДЌnГ© pracoviskГЎ s aplikaДЌnou sfГ©rou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
NГЎzov kontraktu: COLLABORATION CONTRACT
Partner(i): ГљEE SAV a Attoquant Diagnostics GmbH, Vienna, Austria
ZaДЌiatok spoluprГЎce: 24.1. 2013
Ukončenie spolupráce: Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 0 ( bezplatný prístup k patentovanej
technolГіgii RAS FINGERPRINTING
StruДЌnГЅ opis vГЅstupu/vГЅsledku: TechnolГіgia RAS FINGERPRINTING je stanovenie mnoЕѕstva
peptidových hormónov (najmä angiotenzíny a oxytocín) najmodernejšiou hmotnostnou
spektrometriou. SpoloДЌne sme vyvinuli technolГіgiu stanovenia endogГ©nnych angiotenzГ­novГЅch
peptidov v tukovom tkanive.
Zhodnotenie: Tento kontrakt nГЎm umoЕѕЕ€uje prГ­stup k ЕЎpiДЌkovej analytickej technolГіgii, ДЌo
bolo vyuЕѕitГ© na analГЅzu angiotenzГ­novГЅch peptidov v sГ©rach pacientov s hypertenziou
sledovanГЅch v ГљEE SAV. Pripravuje sa spoloДЌnГ© podanie projektu v rГЎmci Horizon 2020.
7.3. InГЎ ДЌinnosЕҐ vyuЕѕiteДѕnГЎ pre potreby hospodГЎrskej praxe
46
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
8. Aktivity pre NГЎrodnГє radu SR, vlГЎdu SR, ГєstrednГ© orgГЎny ЕЎtГЎtnej sprГЎvy SR
a inГ© organizГЎcie
8.1. ДЊlenstvo v poradnГЅch zboroch vlГЎdy SR, NГЎrodnej rady SR, ministerstiev SR, orgГЎnoch
EГљ, EP, NATO a pod.
TabuДѕka 8a ДЊlenstvo v poradnГЅch zboroch NГЎrodnej rady SR, vlГЎdy SR, ministerstiev SR, orgГЎnoch
EГљ, EP, NATO a pod.
Meno pracovnГ­ka
NГЎzov orgГЎnu
Funkcia
Mgr. SoЕ€a ScsukovГЎ, CSc NГЎrodnГЅ ЕЎtipendijnГЅ program SR na
ДЌlen vГЅberovej komisie
podporu mobility uchГЎdzaДЌov zo
(menovanГЎ ministrom
zahraniДЌia
ЕЎkolstva SR)
prof. PharmDr. Daniela
JeЕѕovГЎ, DrSc.
SlovenskГЎ komisia pre vedeckГ© hodnosti ДЌlen
prof. PharmDr. Daniela
JeЕѕovГЎ, DrSc.
Akreditačná komisia – poradný orgán
vlГЎdy SR
ДЌlen
prof. PharmDr. Daniela
JeЕѕovГЎ, DrSc.
ALLEA – organizácia Európskych
akadГ©miГ­
viceprezident
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
NГЎrodnГЅ ЕЎtipendijnГЅ program Slovenskej ДЌlen vГЅberovej komisie
republiky pre ЕЎtipendijnГ© pobyty
(menovanГЅ ministrom
uchГЎdzaДЌov zo Slovenska
ЕЎkolstva)
8.2. ExpertГ­zna ДЌinnosЕҐ a inГ© sluЕѕby pre ЕЎtГЎtnu sprГЎvu a samosprГЎvy
8.3. ДЊlenstvo v radГЎch ЕЎtГЎtnych programov a podprogramov Е PVV a Е O
8.4. PrehДѕad aktuГЎlnych spoloДЌenskГЅch problГ©mov, ktorГ© rieЕЎilo pracovisko v spoluprГЎci s
KancelГЎriou prezidenta SR, s vlГЎdnymi a parlamentnГЅmi orgГЎnmi alebo pre ich potrebu
47
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
9. Vedecko-organizaДЌnГ© a popularizaДЌnГ© aktivity
9.1.Vedecko-popularizaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ
9.1.1. NajvГЅznamnejЕЎia vedecko-popularizaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ pracovnГ­kov organizГЎcie SAV
TabuДѕka 9a Vedecko-popularizaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ pracovnГ­kov organizГЎcie SAV
Miesto
DГЎtum alebo
Meno
Spoluautori
Typ
NГЎzov
zverejnenia
poДЌet za rok
Daniela JeЕѕovГЎ
Daniela JeЕѕovГЎ
RNDr. JГЎn BakoЕЎ,
PhD
MUDr. Adela
PenesovГЎ, PhD.
MUDr. Barbara
UkropcovГЎ, PhD.
MUDr. Barbara
UkropcovГЎ, PhD.
Mgr. Jozef
Ukropec, PhD.
Гљstredie
Depresia a
slovenskej
PB
stres – vieme
kresЕҐanskej
sa brГЎniЕҐ?
inteligencie, Quo
vadis, Bratislava
NominovanГЎ
v ДЌitateДѕsko STV1, STV2,
PB, TL, TV, divГЎckej
ankete
Slovenka, Internet
IN
Slovenka roka
2013
HormГіny
1. SГєkromnГ©
IN
v naЕЎom tele
GymnГЎzium,
Bratislava
TV MarkГ­za,
IN ,TV
UmelГ© sladidlГЎ
Reflex
MetamorfГіza
tukovГ©ho
tkaniva : ДЏalЕЎГ­ http://www.medipo
IN
prГ­sДѕub
rtal.sk,
rieЕЎenia
obezity
20. EurГіpsky
obezitologickГЅ
Diabetes a obezita
kongres v
TL
RoДЌnГ­k 13, 26, s.
meste Beatles,
105-108, 2013.
Liverpool,
Anglicko
5.3.2013
02-03/2013
15.11.2013
26.06.2013
26.11.2013
Е arm.
http://www.plus
ka.sk/zena/zdra
Cukrovku
vie/cukrovkumГґЕѕete dostaЕҐ mozete-dostat27.11.2013
aj z chГ©mie
aj-z-chemiev potravinГЎch
potravinach.htm
l
IN
1
PB - prednГЎЕЎka/beseda, TL - tlaДЌ, TV - televГ­zia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikГЎcia, MM - multimГ©diГЎ, DO - dokumentГЎrny film
48
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
9.1.2. SГєhrnnГ© poДЌty vedecko-popularizaДЌnГЅch ДЌinnostГ­ organizГЎcie SAV
TabuДѕka 9b SГєhrnnГ© poДЌty vedecko-popularizaДЌnГЅch ДЌinnostГ­ organizГЎcie SAV
Typ
PoДЌet Typ
PoДЌet Typ
prednГЎЕЎky/besedy
2
tlaДЌ
2
TV
rozhlas
0
internet
5
exkurzie
publikГЎcie
multimediГЎlne nosiДЌe
dokumentГЎrne filmy
PoДЌet
3
0
9.2. Vedecko-organizaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ
TabuДѕka 9c Vedecko-organizaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ
DomГЎca/
NГЎzov podujatia
medzinГЎrodnГЎ
XXIII. DiabetologickГ© dni
medzinГЎrodnГЎ
s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou
Miesto
DГЎtum konania
PoДЌet
ГєДЌastnГ­kov
Bratislava,
Slovensko
12.06.-14.06.2013
-
9.3. ГљДЌasЕҐ na vГЅstavГЎch
9.4. ГљДЌasЕҐ v programovГЅch a organizaДЌnГЅch vГЅboroch nГЎrodnГЅch konferenciГ­
TabuДѕka 9d ProgramovГ© a organizaДЌnГ© vГЅbory nГЎrodnГЅch konferenciГ­
Typ vГЅboru
ProgramovГЅ
OrganizaДЌnГЅ
ProgramovГЅ i organizaДЌnГЅ
0
0
0
PoДЌet ДЌlenstiev
9.5. ДЊlenstvo v redakДЌnГЅch radГЎch ДЌasopisov
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
Biomarkers and Environment (ДЊeskГЎ republika) (funkcia: ДЌlen)
Biomedical Papers (ДЊeskГЎ republika) (funkcia: ДЌlen)
Thyroid Research (PoДѕsko) (funkcia: deputy editor)
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: ДЌlen)
MUDr. Richard Imrich, PhD.
General Physiology and Biophysic (funkcia: editor)
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
Neuroendocrinology (UK, USA) (funkcia: editor)
Psychoneuroendocrinology (funkcia: ДЌlen)
International Journal of Endocrinology (USA) (funkcia: editor)
Endocrine Regulations (funkcia: ДЌlen redakДЌnej rady)
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae (funkcia: editor)
49
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
BiolГіgia, sekcia ZoolГіgia (funkcia: ДЌlen redakДЌnej rady medzinГЎrodnГ©ho ДЌasopisu )
Endocrine Regulations (funkcia: hlavnГЅ redaktor )
RNDr. Richard KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
Cellular and Molecular Neurobiology (funkcia: ДЌlen)
Endocrine Regulations (funkcia: ДЌlen redakДЌnej rady)
Journal of Gravitation Physiology (USA) (funkcia: ДЌlen)
Neuroendocrinology Letters (Е vГ©dsko) (funkcia: ДЌlen)
Neuroscience News (USA) (funkcia: ДЌlen)
Stress (GB,USA) (funkcia: ДЌlen
Mgr. AlЕѕbeta MlynarДЌГ­kovГЎ, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: editor)
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: ДЌlen redakДЌnej rady medzinГЎrodnГ©ho ДЌasopisu)
MUDr. ЕЅofia RГЎdikovГЎ, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: ДЌlen redakДЌnej rady medzinГЎrodnГ©ho ДЌasopisu )
Mgr. SoЕ€a ScsukovГЎ, CSc.
Endocrine Regulations (funkcia: assistent/managing editor)
Prof.MUDr.Fedor Е imko,CSc.
ДЌlen redakДЌnej rady:
Journal of Hypertension
Frontiers in Bioscience
World Journal of Hypertension
Bratislava Medical Journal
Cardiology Letters
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.
- General Physiology and Biophysics (funkcia: ДЌlen )
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta (Member of the International Advisory Board)
- Physiological Research (Prague) (funkcia: ДЌlen)
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
Endocrine Regulations (funkcia: ДЌlen redakДЌnej rady medzinГЎrodnГ©ho ДЌasopisu)
50
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
9.6. ДЊinnosЕҐ v domГЎcich vedeckГЅch spoloДЌnostiach
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐSLS (funkcia: ДЌlen)
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD.
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ pediatrickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
Mgr. Miroslav BalГЎЕѕ
SlovenskГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
Ing. Lucia BialeЕЎovГЎ
SlovenskГЎ biochemickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ lekГЎrska spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
SlovenskГЎ biochemickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen )
SETOX (funkcia: ДЌlen )
SlovenskГЎ lekГЎrska spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
RNDr. Robert FarkaЕЎ, CSc.
SlovenskГЎ biochemickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
RNDr. MГЎria FickovГЎ, CSc.
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SETOX (funkcia: ДЌlen )
Mgr. Lucia GajdoЕЎechovГЎ
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ farmaceutickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
Mgr. ДЅubica HorvГЎthovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ spoloДЌnosЕҐ pre neurovedy pri SAV (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
51
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
SlovenskГЎ farmaceutickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌestnГЅ ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen vГЅboru)
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
SlovenkГЎ spoloДЌnosЕҐ pre neurovedy pri SAV (funkcia: ДЌlen)
Ing. KatarГ­na KrЕЎkovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
Mgr. TГ­mea KurdiovГЎ
SlovenskГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
RNDr. R. KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
podpredseda vГЅboru Slovenskej spoloДЌnosti pre neurovedy pri SAV
emeritnГЅ ДЌlen UДЌenej spoloДЌnosti pri SAV
Mgr. Dana MacejovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ biochemickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen )
SlovenskГЎ lekГЎrska spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
Mgr. Lucia MikovГЎ
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
Slovenska spoloДЌnosЕҐ pre neurovedy (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ onkologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ spoloДЌnosЕҐ patologickej a klinickej fyziolГіgie (funkcia: ДЌlen)
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ neuropsychiatrickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
Slovenska spoloДЌnosЕҐ pre neurovedy (funkcia: ДЌlen)
MVDr. KatarГ­na OndiДЌovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS
ObezitologickГЎ sekcia, SDS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ hypertenziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLD (funkcia: ДЌlen)
Prof.MUDr.Fedor Е imko,CSc.
SlovenskГЎ kardiologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ hypertenziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ patofyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
52
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
SlovenskГЎ lekГЎrska spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌestnГЅ ДЌlen vГЅboru)
SlovenskГЎ pediatrickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
SlovenskГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
SlovenskГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
Sekcia obezity – Slovenskej diabetologickej spoločnosti (funkcia :člen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia :ДЌlen)
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ reumatologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (funkcia: ДЌlen)
Ing. Е tefan Zorad, CSc.
SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
SlovenskГЎ fyziologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia : ДЌlen )
SlovenskГЎ diabetologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS (funkcia: ДЌlen)
9.7. InГ© dГґleЕѕitГ© informГЎcie o vedecko-organizaДЌnГЅch a popularizaДЌnГЅch aktivitГЎch
Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu – sekcia obezity :
PodДѕa veДѕkГЅch klinickГЅch ЕЎtГєdiГ­ sГє jednГЅm z najГєДЌinnejЕЎГ­ch faktorov prevencie chronickГЅch
ochorenГ­ informГЎcie. EdukГЎcia mГЎ ЕЎancu motivovaЕҐ ДѕudГ­ k dlhodobej zmene ЕѕivotnГ©ho ЕЎtГЅlu, a je
ДЌasto ГєДЌinnejЕЎia ako farmakoterapia. O edukГЎciu sa snaЕѕГ­me vo vЕЎetkГЅch klinickГЅch ЕЎtГєdiГЎch,
v rГЎmci ktorГЅch dobrovoДѕnГ­kov zrozumiteДѕnou formou informujeme o cieДѕoch vГЅskumu ako aj
o prГ­ДЌinГЎch, dГґsledkoch a prevencii obezity a diabetu.
UverejЕ€ujeme on-line populГЎrne ДЌlГЎnky zameranГ© na benefity pravidelnej fyzickej aktivity.
CieДѕom je tieЕѕ zvГЅЕЎiЕҐ informovanosЕҐ slovenskej odbornej lekГЎrskej verejnosti prostrednГ­ctvom
ДЌlГЎnkov v slovenskГЅch odbornГЅch lekГЎrskych ДЌasopisoch ДЌi webovГЅch portГЎloch (Diabetes
a obezita, Via practica, http://www.mediportal.sk,http://www.diaslovakia.sk).
V spoluprГЎci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoloДЌnosti sme uЕѕ tretГ­ rok za
sebou (201-2013) pripravili sekciu prednГЎЕЎok v rГЎmci SlovenskГЅch obezitologickГЅch dnГ­
venovanú najmä prezentácii výsledkov našej výskumnej práce.
AktГ­vne sa zГєДЌastЕ€ujeme projektu Noc vГЅskumnГ­ka, v rГЎmci ktorej verejnosti pribliЕѕujeme
metodickГ© i myЕЎlienkovГ© pozadie naЕЎej vГЅskumnej prГЎce ako aj aplikГЎciu jej vГЅsledkov
v kaЕѕdodennom Еѕivote.
53
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ДЊinnosЕҐ
10.
kniЕѕniДЌno-informaДЌnГ©ho
10.1. KniЕѕniДЌnГЅ fond
TabuДѕka 10a KniЕѕniДЌnГЅ fond
KniЕѕniДЌnГ© jednotky spolu
z toho
knihy a zviazanГ© periodikГЎ
1113
audiovizuГЎlne dokumenty
0
elektronickГ© dokumenty (vrГЎtane digitГЎlnych)
0
mikroformy
0
inГ© ЕЎpeciГЎlne dokumenty - dizertГЎcie, vГЅskumnГ© sprГЎvy
118
PoДЌet titulov dochГЎdzajГєcich periodГ­k
12
z toho zahraniДЌnГ© periodikГЎ
7
RoДЌnГЅ prГ­rastok kniЕѕniДЌnГЅch jednotiek
v tom
0
kГєpou
0
darom
0
vГЅmenou
0
bezodplatnГЅm prevodom
0
Гљbytky kniЕѕniДЌnГЅch jednotiek
0
KniЕѕniДЌnГ© jednotky spracovanГ© automatizovane
0
10.2. VГЅpoЕѕiДЌky a sluЕѕby
TabuДѕka 10b VГЅpoЕѕiДЌky a sluЕѕby
VГЅpoЕѕiДЌky spolu
z toho
378
odbornГЎ literatГєra pre dospelГЅch
1
vГЅpoЕѕiДЌky periodГ­k
0
prezenДЌnГ© vГЅpoЕѕiДЌky
0
MVS inГЅm kniЕѕniciam
0
MVS z inГЅch kniЕѕnГ­c
0
MMVS inГЅm kniЕѕniciam
0
MMVS z inГЅch kniЕѕnГ­c
0
PoДЌet vypracovanГЅch bibliografiГ­
0
PoДЌet vypracovanГЅch reЕЎerЕЎГ­
0
10.3. PouЕѕГ­vatelia
TabuДѕka 10c UЕѕГ­vatelia
RegistrovanГ­ pouЕѕГ­vatelia
65
NГЎvЕЎtevnГ­ci kniЕѕnice spolu (bez nГЎvЕЎtevnГ­kov podujatГ­)
65
54
pracoviska
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
10.4. InГ© Гєdaje
TabuДѕka 10d InГ© Гєdaje
On-line katalГіg kniЕѕnice na internete ( 1=ГЎno, 0=nie)
0
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
10.5. InГ© informГЎcie o kniЕѕniДЌnej ДЌinnosti
Knižnica je v zmysle Štatistického úradu SR stagnujúca, nemá pracovníka na plný úväzok
(nehospodárne ), neposkytuje širokej verejnosti základné knižnično – informačné služby a jej
kniЕѕniДЌnГЅ fond nie je obnovovanГЅ. Vedie sa prehДѕad a zakladajГє sa dochГЎdzajГєce periodikГЎ,
vГЅskumnГ© sprГЎvy a starГЎ sa o archivГЎciu ostatnГЅch kniЕѕniДЌnГЅch jednotiek. (1113) .
55
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
11. Aktivity v orgГЎnoch SAV
RNDr. R. KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
- ДЌlen VedeckГ©ho kolГ©gia SAV pre molekulovГє a bunkovГє biolГіgiu
- je jednГЅm z 20 zakladajГєcich ДЌlenov UДЌenej spoloДЌnosti SAV
- ДЌlen Komisie SAV pre vesmГ­rne aktivity
11.1. ДЊlenstvo vo VГЅbore Snemu SAV
11.2. ДЊlenstvo v PredsednГ­ctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- podpredseda SAV pre II. oddelenie vied
- ДЌlen vedeckej rady SAV
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
- podpredsednГ­ДЌka (do jГєna 2013), ДЌlen (od jГєla 2013) SAV pre vzdelГЎvanie a doktorandskГ©
ЕЎtГєdium - doteraz
11.3. ДЊlenstvo vo vedeckГЅch kolГ©giГЎch SAV
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
- VK SAV pre chemickГ© vedy (ДЌlen)
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- VK SAV pre lekГЎrske vedy (ДЌlen)
RNDr. R. KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
- VK SAV pre molekulovГє a bunkovГє biolГіgiu (ДЌlen)
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.
- VK SAV pre lekГЎrske vedy (predseda)
11.4. ДЊlenstvo v komisiГЎch SAV
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
- Komisia SAV pre duЕЎevnГ© vlastnГ­ctvo (ДЌlen)
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikГЎcie zamestnancov (ДЌlen)
MUDr. Richard Imrich, PhD.
- Komisia pre transformГЎciu SAV (ДЌlen)
- Komisia SAV pre duЕЎevnГ© vlastnГ­ctvo, inovГЎcie a technologickГЅ transfer (ДЌlen)
- Komisia SAV pre ekonomickГ© otГЎzky (ДЌlen)
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
- Rada SAV pre vzdelГЎvanie a doktorandskГ© ЕЎtГєdium (predseda)
- Komisia SAV pre rovnosЕҐ prГ­leЕѕitostГ­ (predseda)
56
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinГЎrodnГЅch projektov (ДЌlen)
11.5. ДЊlenstvo v orgГЎnoch VEGA
Prof.MUDr.Fedor Е imko,CSc.
Komisia VEGA ДЌ. 9 pre lekГЎrske a farmaceutickГ© vedy (ДЌlen)
57
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
12. HospodГЎrenie organizГЎcie
12.1. VГЅdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
VГЅdavky
SkutoДЌnosЕҐ k v tom:
31.12.2013
zo Е R
spolu
z toho:
Е F EГљ vr.
spolufinan.zo
Е R
z mimorozp. z toho:
zdrojov
Е F EГљ vr.
spolufinan.zo
Е R
VГЅdavky spolu
2 070 690,22
1 453 976,07
281 570,15
616 714,15
0,00
BeЕѕnГ© vГЅdavky
v tom:
mzdy (610)
2 052 752,77
1 436 038,62
281 570,15
616 714,15
0,00
702 262,51
636 052,41
35 049,41
66 210,10
0,00
252 272,60
225 606,86
11 437,86
26 665,74
906 268,16
464 031,35
235 082,88
442 236,81
5 076,00
5 076,00
0,00
0,00
102 168,00
102 168,00
0,00
0,00
31 333,00
31 333,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
6 400,00
6 400,00
0,00
0,00
191 949,50
110 348,00
0,00
81 601,50
100 680,00
100 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 601,50
0,00
0,00
81 601,50
17 937,45
17 937,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 937,45
17 937,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
poistnГ© a prГ­spevok do
poisЕҐovnГ­ (620)
tovary a sluЕѕby (630)
z toho: ДЌasopisy
VEGA projekty
MVTS projekty
CE
vedeckГЎ vГЅchova
beЕѕnГ© transfery (640)
z toho: ЕЎtipendiГЎ
transfery partnerom
projektov
KapitГЎlovГ© vГЅdavky
v tom:
obstarГЎvanie kapitГЎlovГЅch
aktГ­v
kapitГЎlovГ© transfery
z toho: transfery partnerom
projektov
12.2. PrГ­jmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
PrГ­jmy
PrГ­jmy spolu
NedaЕ€ovГ© prГ­jmy
SkutoДЌnosЕҐ v tom:
k
rozpoДЌtovГ© z mimorozp.
31.12.2013
zdrojov
spolu
684 114,83
67 400,68
616 714,15
67 400,68
67 400,68
14 300,68
14 300,68
0,00
v tom:
prГ­jmy z prenГЎjmu
58
0,00
0,00
0,00
0,00
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
prГ­jmy z predaja vГЅrobkov a
sluЕѕieb
inГ©
Granty a transfery (mimo
zdroja 111)
v tom:
tuzemskГ©
z toho: APVV
inГ©
zahraniДЌnГ©
z toho: projekty rГЎmcovГ©ho
programu EГљ
inГ©
53 100,00
53 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616 714,15
0,00
616 714,15
504 161,88
0,00
504 161,88
504 161,88
0,00
504 161,88
0,00
0,00
0,00
112 552,27
0,00
112 552,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
13. NadГЎcie a fondy pri organizГЎcii SAV
14.
InГ©
ДЌinnosti
vГЅznamnГ©
organizГЎcie
SAV
MГЎme povolenie Гљradu verejnГ©ho zdravotnГ­ctva SR /ako jeden z mГЎla Гєstavov SAV/ pre prГЎcu
s nasledujГєcimi rГЎdionuklidmi: 3H, 14C, 32P, 35S, 45Ca, 51Cr, 125I (beta a gama ЕѕiariДЌe), ktorГЎ sa
uskutoДЌЕ€uje v sledovanom pГЎsme zahЕ•Е€ajГєcom sedem miestnostГ­.
V sГєДЌasnosti je toto naЕЎe pracovisko vybavenГ© beta meraДЌom PerkinElmer Tri-Carb 2910TR a
meraДЌom gama Еѕiarenia PerkinElmer 2470 Automatic Gamma Counter WIZARD. V
roku 2013 bolo na meraДЌi beta Еѕiarenia Tri-Carb zmeranГЅch 3 282 vzoriek pre potreby
OnkologickГ©ho Гєstavu sv. AlЕѕbety v Bratislave, 1425 vzoriek pre potreby pracovnГ­kov nГЎЕЎho
Гєstavu, 20 vzoriek pre potreby Гљstavu experimentГЎlnej onkolГіgie SAV a 455 vzoriek pre potreby
PrГ­rodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Na meraДЌi gama Еѕiarenia bolo zmeranГЅch 2 927 vzoriek
pre potreby ГљEE SAV a 2 927 vzoriek pre potreby PrГ­rodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
V roku 2013 sme s pomocou finanДЌnГЅch prostriedkov zГ­skanГЅch zo ЕЎtrukturГЎlnych fondov doplnili
a uviedli do prevГЎdzky sadu prГ­strojov: kryostat, rotaДЌnГЅ sГЎnkovГЅ mikrotГіm, inverznГЅ mikroskop,
pipetovaciu stanicu, laminГЎrny box, bioanalyzГЎtor pre DNA, RNA a proteГ­ny, multifunkДЌnГЅ
mikroplatniДЌkovГЅ spektrofotomer s kontinuГЎlne voliteДѕnou vlnovou dДєЕѕkou, systГ©m na masГ­vne
paralelnГ© sekvenovanie nukleovГЅch kyselГ­n vrГЎtane automatizovanej prГ­pravy templГЎtu pre masГ­vne
paralelnГ© sekvenovanie, ergometrickГЅ bicykel, ruДЌnГЅ obojsmernГЅ doppler pre vyЕЎetrenie ciev a
systГ©m na zГЎznam EEG
PracovnГ­k ГљEE SAV Richard Imrich bol menovanГЅ za
rГЎmcovГ©ho programu EГљ pre vГЅskum a inovГЎcie na roky
Horizont 2020 pre prioritu "Zdravie, demografickГ© zmeny a blahobyt".
nГЎrodnГ©ho
2014 aЕѕ
delegГЎta
2020 -
PracovnГ­ДЌka ГљEE SAV Daniela JeЕѕovГЎ bola nominovanГЎ za ДЌlenku evaluaДЌnГ©ho panelu European
Research Council (ERC) pre "Starting Grants", konkrГ©tne panelu LS4 "Physiology,
Pathophysiology and Endocrinology".
PracovnГ­k ГљEE SAV Stefan Zorad bol menovanГЅ za predsedu komisie pre obhajoby eurГіpskych
PhD v University of JaГ©n, JaГ©n, Е panielsko.
Pracovníci ústavu /prof. Klimeš, dr.Gašperíková, dr.Staník/ sú zakladateľmi „Národného registra
monogénových foriem cukrovky na Slovensku“ a po rozhodnutí MZ SR o jeho začlenení do NCZI
sa
aj
v roku
2013
podieДѕali
na
aktualizГЎcii
Гєdajov
registra.
60
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelenГ© pracovnГ­kom organizГЎcie v roku
2013
15.1. DomГЎce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Е trbГЎk VladimГ­r
Medaila SAV za podporu vedy
15.1.2. InГ© domГЎce ocenenia
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
Pozdravný list Slovenskej Endokrinologickej spoločnosti k životnému jubileu – za významný
prГ­nos v odbore molekulГЎrnej endokrinolГіgie.
OceЕ€ovateДѕ: SlovenskГЎ lekГЎrska spoloДЌnosЕҐ a SlovenskГЎ endokrinologickГЎ spoloДЌnosЕҐ
Mgr. Lucia ChovanovГЎ
NajlepЕЎia prezentГЎcia International Student Medical Congress in Kosice ISMCK 2013
OceЕ€ovateДѕ: organizaДЌnГЅ vГЅbor ISMCK
Opis: 2. miesto v súťaži o najlepšiu prezentáciu v sekcii “PhD Student’s Works – Clinical part” na
International Student Medical Congress in Kosice ISMCK 2013
NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ
Cena Slovenskej farmakologickej spoloДЌnosti SLS pre mladГ©ho slovenskГ©ho farmakolГіga za
najlepЕЎiu publikГЎciu v roku 2012
OceЕ€ovateДѕ: SlovenskГЎ farmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ SLS
Opis: cena za najlepšiu publikáciu v roku 2012: „Hlavacova N, Wes PD, Ondrejcakova M, Flynn
ME, Poundstone PK, Babic S, Murck H, Jezova D. Subchronic treatment with aldosterone induces
depression-like behaviours and gene expression changes relevant to major depressive disorder. Int
J Neuropsychopharmacol. 15(2):247-65, 2012.
Mgr. Barbora ProkopovГЎ
Grant Farmaceutickej fakulty UK
OceЕ€ovateДѕ: FaF UK Bratislava
Opis: ZГ­skanie grantu Farmaceutickej fakulty UK ДЌ. FaFUK/64/2013 na podporu rieЕЎenia
vedeckГ©ho projektu.
15.2. MedzinГЎrodnГ© ocenenia
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
Cena ДЊeskej neuropsychofarmakologickej spoloДЌnosti za najlepЕЎiu originГЎlnu odbornГє prГЎcu
z oblasti psychofarmakolГіgie a psychofarmakoterapie publikovanГє v roku 2012.
OceЕ€ovateДѕ: ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (ДЊNPS)
Opis: cena ДЊNPS za najlepЕЎiu originГЎlnu odbornГє prГЎcu z preklinickej oblasti publikovanГє v roku
2012: „Babic S., Ondrejcakova M., Bakos J., Racekova E., Jezova D.: Cell proliferation in the
hippocampus and the heart is modified by exposure to repeated stress and with memantine. Journal
of Psychiatric Research, 46: 526-532, 2012.
61
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
CestovnГЅ/pobytovГЅ grant
OceЕ€ovateДѕ: ДЊeskГЎ neuropsychofarmakologickГЎ spoloДЌnosЕҐ (ДЊNPS)
Opis: cestovnГЅ grant ДЊeskej neuropsychofarmakologickej spoloДЌnosti vДЏaka ktorГ©mu sa mohla
aktГ­vne zГєДЌastniЕҐ na 11th World Congress of Biological Psychiatry v Kyote, Japonsku.
RNDr. Richard KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
Predlžená funkcia „Visiting Professor“ v Center of Alcohol Studies, Rutgers University,
Piscataway, N.J. USA od 1. jГєla 2013
62
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
16. Poskytovanie informГЎciГ­ v sГєlade so zГЎkonom ДЌ. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prГ­stupe k informГЎciГЎm v znenГ­ neskorЕЎГ­ch predpisov (ZГЎkon o slobode
informГЎciГ­)
17. ProblГ©my a podnety pre ДЌinnosЕҐ SAV
63
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
SprГЎvu o ДЌinnosti organizГЎcie SAV spracoval(i):
RiaditeДѕ organizГЎcie SAV:
..............................................
Ing. Е tefan ZГіrad, CSc.
64
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
PrГ­lohy
PrГ­loha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizГЎcie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
RoДЌnГЅ prepoДЌГ­tanГЅ
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
VedГєci vedeckГ­ pracovnГ­ci DrSc.
1.
Ing. JГєlius Brtko, DrSc.
100
1.00
2.
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
50
0.58
3.
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
100
1.00
4.
prof. MUDr. Iwar KlimeЕЎ, DrSc.
100
1.00
5.
RNDr. Richard KvetЕ€anskГЅ, DrSc.
100
1.00
6.
akad. MUDr. Ladislav Macho, DrSc.
20
0.20
7.
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.
51
0.51
SamostatnГ­ vedeckГ­ pracovnГ­ci
1.
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
100
1.00
2.
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD.
100
1.00
3.
RNDr. Robert FarkaЕЎ, CSc.
100
1.00
4.
RNDr. MГЎria FickovГЎ, CSc.
100
1.00
5.
Mgr. Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ, CSc.
100
1.00
6.
RNDr. NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ, PhD.
100
1.00
7.
MUDr. Richard Imrich, PhD.
48
0.35
8.
doc. Ing. Jana JurДЌoviДЌovГЎ, CSc.
50
0.50
9.
doc. MUDr. Boris Krahulec, PhD.
20
0.20
10. Ing. KatarГ­na KrЕЎkovГЎ, PhD.
100
1.00
11. Ing. Marcela LaukovГЎ, PhD.
100
1.00
12. MVDr. JГЎn LГ­ЕЎka, CSc.
10
0.10
13. Mgr. Dana MacejovГЎ, PhD.
100
1.00
14. Mgr. AlЕѕbeta MlynarДЌГ­kovГЎ, PhD.
100
1.00
15. doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
51
0.51
16. RNDr. Jana OsackГЎ, PhD.
100
1.00
17. MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
50
0.50
18. PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD.
10
0.10
19. MUDr. ЕЅofia RГЎdikovГЎ, PhD.
100
1.00
20. Mgr. SoЕ€a ScsukovГЎ, CSc.
120
1.20
21. prof. MUDr. Fedor Е imko, CSc.
50
0.50
65
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
22. Ing. Andrej Tillinger, PhD.
100
1.00
23. MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
100
1.00
24. Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
100
1.00
25. MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
100
1.00
26. Ing. Е tefan ZГіrad, CSc.
100
1.00
VedeckГ­ pracovnГ­ci
1.
Mgr. Stanislav Babic, PhD.
100
0.51
2.
Mgr. Milan BeЕ€o, PhD.
100
1.00
3.
Mgr. Denisa BeЕ€ovГЎ, PhD.
51
0.51
4.
Mgr. ДЅubica HorvГЎthovГЎ, PhD.
100
1.00
5.
Mgr. Lucia ChovanovГЎ, PhD.
100
0.51
6.
MVDr. KatarГ­na OndiДЌovГЎ, PhD.
10
0.10
7.
Mgr. Martina OreДЌnГЎ, PhD.
100
1.00
8.
MUDr. Juraj StanГ­k, PhD.
30
0.30
9.
RNDr. Martina Е kopkovГЎ, PhD.
100
0.95
10. Mgr. Lucia ValentГ­novГЎ, PhD.
100
1.00
11. Ing. Peter VargoviДЌ, PhD.
100
1.00
OdbornГ­ pracovnГ­ci s VЕ vzdelanГ­m
1.
Mgr. Miroslav BalГЎЕѕ
16
0.16
2.
Mgr. Dominika BalГЎЕѕiovГЎ
10
0.10
3.
MUDr. Lucia BГЎnovskГЎ
10
0.10
4.
Ing. Lucia BialeЕЎovГЎ
16
0.16
5.
Ing. Jana BlaЕЎkovГЎ
100
1.00
6.
Mgr. Veronika DanevovГЎ
10
0.10
7.
Mgr. Renáta Dörnhöferová
50
0.50
8.
Mgr. Lucia GajdoЕЎechovГЎ
10
0.10
9.
Mgr. TomГЎЕЎ HavrГЎnek
10
0.10
10. RNDr. Miroslava HuДЌkovГЎ
100
1.00
11. Mgr. Timea KurdiovГЎ
100
0.51
12. Mgr. KatarГ­na LejavovГЎ
10
0.10
13. MUDr. VladimГ­r Lenko
10
0.10
14. Mgr. Zuzana LeЕЎЕҐanovГЎ
10
0.10
15. Bc. Tatiana LipovskГЎ
100
1.00
16. Mgr. Zuzana MajerДЌГ­kovГЎ
10
0.10
17. Mgr. Ivica MaЕЎindovГЎ
16
0.16
66
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
18. Mgr. Michal Pokusa
10
0.10
19. Mgr. Barbora ProkopovГЎ
10
0.10
20. Ing. Milada RakickГЎ
50
0.50
21. Ing. Nina RatulovskГЎ
100
1.00
22. Mgr. Kvetoslava SmolГ­kovГЎ
16
0.16
23. MUDr. Daniela StanГ­kovГЎ
30
0.30
24. Mgr. Zuzana StrapatГЎ
100
1.00
25. Mgr. Martina SЕЇrovГЎ
100
1.00
26. MUDr. RNDr. LukГЎЕЎ Varga
30
0.30
OdbornГ­ pracovnГ­ci ГљSV
1.
MagdalГ©na BardГЎДЌovГЎ
100
1.00
2.
Alena BlechovГЎ
100
1.00
3.
MГЎria DanihelovГЎ
80
0.80
4.
Gizela GajdoЕЎГ­kovГЎ
30
0.30
5.
SlГЎvka GorДЌГ­kovГЎ
100
1.00
6.
Martin Hudec
100
0.83
7.
SoЕ€a HudecovГЎ
100
0.75
8.
Daniela ChalupkovГЎ
100
1.00
9.
KatarГ­na JanatovГЎ
100
1.00
10. Dagmar JanovovГЎ
100
1.00
11. Marta LГЎniovГЎ
100
1.00
12. MГЎria MackoviДЌovГЎ
100
1.00
13. ДЅubica MГЎlekovГЎ
26
0.26
14. Lucia MarkovГЎ
50
0.55
15. KaterГ­na Mihaleje
100
0.64
16. Alica MitkovГЎ
100
1.00
17. Milan Е ajГЎnek
100
1.00
18. Marta Е iЕЎolГЎkovГЎ
100
1.00
19. KatarГ­na VrzalovГЎ
100
1.00
20. Dana ZemekovГЎ
150
1.16
21. ДЅudmila ЕЅilavГЎ
100
1.00
OstatnГ­ pracovnГ­ci
1.
Peter Bitto
100
1.00
2.
Anna BuzekovГЎ
100
1.00
3.
Е tefan ДЊechoviДЌ
100
1.00
67
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
4.
Ing. VladimГ­r KukliЕЎ
100
1.00
5.
Darina MackoviДЌovГЎ
100
1.00
6.
MГЎria OndriskovГЎ
100
1.00
7.
Helena PГ­ЕЎovГЎ
100
1.00
8.
Filip Ruppert
100
0.17
9.
Regina ЕЅuЕѕiДЌovГЎ
80
0.80
DГЎtum odchodu
RoДЌnГЅ prepoДЌГ­tanГЅ
úväzok
Zoznam zamestnancov, ktorГ­ odiЕЎli v priebehu roka
Meno s titulmi
SamostatnГ­ vedeckГ­ pracovnГ­ci
1.
MUDr. Roman DunДЌko, PhD.
30.4.2013
0.33
2.
doc. MUDr. KatarГ­na RaЕЎlovГЎ, CSc.
31.8.2013
0.19
VedeckГ­ pracovnГ­ci
1.
Mgr. Roman Hafko, PhD.
20.6.2013
0.00
2.
MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
31.8.2013
0.21
OdbornГ­ pracovnГ­ci s VЕ vzdelanГ­m
1.
Ing. Silvia HoreckГЎ
30.9.2013
0.33
2.
Ing. Inge IvaЕЎkovГЎ
30.11.2013
0.67
3.
Mgr. LГ­via MikuЕЎka
31.8.2013
0.11
OdbornГ­ pracovnГ­ci ГљSV
1.
MГЎria DanihelovГЎ
31.12.2013
0.80
2.
Martin Hudec
30.4.2013
0.33
3.
SoЕ€a HudecovГЎ
31.3.2013
0.25
4.
Marta LГЎniovГЎ
31.12.2013
1.00
5.
KaterГ­na Mihaleje
31.12.2013
0.64
6.
Adela SlovГЎДЌkovГЎ
30.4.2013
0.33
8.10.2013
0.75
OstatnГ­ pracovnГ­ci
1.
Silvester Osvald
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Е kola/fakulta
Е tudijnГЅ odbor
InternГ­ doktorandi hradenГ­ z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Miroslav BalГЎЕѕ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
2.
Mgr. Dominika BalГЎЕѕiovГЎ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
Ing. Lucia BialeЕЎovГЎ
Fakulta chemickej a
potravinГЎrskej technolГіgie
4.1.22 biochГ©mia
3.
68
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
STU
4.
Mgr. AgneЕЎa CsГЎnovГЎ
Univerzita KomenskГ©ho v
Bratislave
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
5.
Mgr. Lucia GajdoЕЎechovГЎ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
6.
Mgr. TomГЎЕЎ HavrГЎnek
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
7.
Mgr. Zuzana LeЕЎЕҐanovГЎ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
8.
Mgr. Zuzana MajerДЌГ­kovГЎ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
9.
Mgr. Ivica MaЕЎindovГЎ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
10. Mgr. LГ­via MikuЕЎka
12. Mgr. Michal Pokusa
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
Univerzita KomenskГ©ho v 7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
Bratislave
fyziolГіgia
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK 4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
13. Mgr. Kvetoslava SmolГ­kovГЎ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
4.2.10 fyziolГіgia ЕѕivoДЌГ­chov
14. Ing. Lucia ToporovГЎ
SlovenskГЎ technickГЎ
univerzita v Bratislave
4.1.22 biochГ©mia
11. MUDr. Martina MravcovГЎ
PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK
InternГ­ doktorandi hradenГ­ z inГЅch zdrojov
1.
Mgr. Veronika DanevovГЎ
FarmaceutickГЎ fakulta UK
2.
Mgr. Lucia FiaДЌanovГЎ
3.
MUDr. Michaela JakubovГЎ
Univerzita KomenskГ©ho v
Bratislave
Univerzita KomenskГ©ho v
Bratislave
4.
Mgr. KatarГ­na LejavovГЎ
LekГЎrska fakulta UK
5.
MUDr. Lucia MikovГЎ
LekГЎrska fakulta UK
6.
Mgr. Barbora ProkopovГЎ
FarmaceutickГЎ fakulta UK
7.
Mgr. Silvia VallovГЎ
Univerzita KomenskГ©ho v
Bratislave
8.
RNDr. MUDr. LukГЎЕЎ Varga
LekГЎrska fakulta UK
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
ExternГ­ doktorandi
1.
MUDr. Andrea GГЎlusovГЎ
LekГЎrska fakulta UK
2.
MUDr. Alexandra GarafovГЎ
LekГЎrska fakulta UK
3.
MUDr. Daniela StanГ­kovГЎ
LekГЎrska fakulta UK
69
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
7.1.3 normГЎlna a patologickГЎ
fyziolГіgia
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
PrГ­loha B
Projekty rieЕЎenГ© v organizГЎcii
MedzinГЎrodnГ© projekty
Programy: 7RP
1.) IntegrovanГЎ infraЕЎtruktГєra pre ЕЎtrukturГЎlnu biolГіgiu (Integrated Structural Biology
Infrastructure)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Robert FarkaЕЎ
1.1.2013 / 31.12.2015
FP7 211252
nie
University of Oxford, Roosevelt Drive, Oxford OX3 7BN, UK
15
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
DosiahnutГ© vГЅsledky :
ParticipГЎciou na projekte INSTRUCT (Integrated Structural Biology Infrastructure, 7FP), ktorГЅ sa
sГєstreДЏuje na rieЕЎenie kДѕГєДЌovГЅch biomedicГ­nskych problГ©mov a na budovanie a integrГЎciu
potrebnej infraЕЎtruktГєry, sme realizovali viacГєДЌelovГ© subklonovanie gГ©nu Met, kГіdujГєceho bHLHPAS proteГ­n Drosophila zapojenГЅ do signalizГЎcie juvenilnГ©ho hormГіnu (JH). V rГЎmci tohto zГЎmeru
sme celГє dДєЕѕku cDNA Met ako aj jednotlivГ© ЕЎtruktГєrne a funkДЌnГ© domГ©ny, resp. ich kombinГЎcie,
klonovali do transformaДЌnГЅch pUAST-NTAP, pUAST-CTAP a attB-pNE3 vektorov a do
bakteriГЎlneho expresnГ©ho vektoru pET46-Ek/LIC. PrvГЎ polovica zГЎmeru sa sГєstreДЏuje na zГ­skanie
elementГЎrnych funkДЌnГЅch informГЎciГ­ o jednotlivГЅch domГ©nach MET proteГ­nu ich ektopickou
expresiou na divom resp. mutantnom Met- pozadГ­ jako aj analГЅzu proteГ­n-proteГ­novГЅch interakciГ­
izolГЎciou interakДЌnГЅch partnerov MET tandГ©movou afinitnou purifikГЎciou pre ГєДЌely ich identifikГЎcie
hmotnostnou spektrometriou. NГЎplЕ€ou druhej polovice zГЎmeru je expresia jednotlivГЅch domГ©n MET
proteГ­nu v BL21(DE3)-pLys, BL21(DE3)-RIL alebo BL21(DE3)-RP baktГ©riach za ГєДЌelom ich
afinitnej purifikГЎcie pre potreby ЕЎtrukturГЎlnej RTG-analГЅzy, ktorГє plГЎnujeme uskutoДЌniЕҐ so
zahraniДЌnГЅm partnerom. DosiaДѕ sme zГ­skali 15 klonov MET v pET46-Ek/LIC vektore, ktorГ© v
súčasnosti podrobujeme sekvenčnej verifikácii. Všetky za uplynulý rok získané klony v pUASTNTAP aj pUAST-CTAP vektoroch a väčšinu v attB-pNE3 vektore sme už sekvenačne verifikovali
a potvrdili ich úspešné klonovanie „in frame“.
Programy: bilaterГЎlne - inГ©
1.) MetabolickГ© zdravie a sekreДЌnГЅ profil svalu v aerГіbnych a rezistentnГЅch trГ©novanГЅch
obГ©znych pre-diabetickГЅch jedincov. (Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic
and resistance trained obese pre-diabetic individuals)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
Barbara UkropcovГЎ
1.5.2010 / 31.5.2013
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
70
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD): 22341,36 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2333 €
DosiahnutГ© vГЅsledky:
CieДѕom tejto klinickej intervenДЌnej ЕЎtГєdie je komplexne zhodnotiЕҐ a porovnaЕҐ ГєДЌinok silovГ©ho a
aerГіbneho trГ©ningu na metabolickГ© zdravie, fyzickГє zdatnosЕҐ a sekreДЌnГЅ profil kostrovГ©ho svalu
sedavГЅch jedincov s rizikom metabolickГ©ho ochorenia. V rokoch 2011-2012 sa zrealizovala
klinickГЎ ДЌasЕҐ ЕЎtГєdie, v spoluprГЎci s FTVЕ , ktorГЎ zastreЕЎovala trГ©ningovГє ДЌasЕҐ ako aj funkДЌnГє
kinantropologickГє diagnostiku. KomplexnГЅ ЕЎtГєdiovГЅ protokol vrГЎtane 3-mesaДЌnГ©ho silovГ©ho (n=15)
alebo vytrvalostnГ©ho (n=11) trГ©ningovГ©ho programu absolvovalo 26 dobrovoДѕnГ­kov v troch
etapГЎch. Vzorky svalu, zГ­skanГ© svalovou biopsiou z musculus vastus lateralis, sa pouЕѕili na
zaloЕѕenie primГЎrnych bunkovГЅch kultГєr a imunohistochГ©miu. V tomto roku sme realizovali
proteГ­novГ© ereje, s cieДѕom stanoviЕҐ profil cytokГ­nov/myokГ­nov vo svale a jeho zmeny ГєДЌinkom
trГ©ningu. Relizovali sme pilotnГє ЕЎtГєdiu, zameranГє na zmeny profilu svalovo ЕЎpecifickГЅch
mikroRNA v cerebrospinГЎlnom likvore ГєДЌinkom akГєtnej fyzickej zГЎЕҐaЕѕe u trГ©novanГЅch zdravГЅch
jedincov.
DokonДЌili sme a ГєspeЕЎne opublikovali prГЎcu zameranГє na myokГ­n irisГ­n, v ktorej sa venujeme aj
jeho regulГЎcii akГєtnym cviДЌenГ­m a trГ©ningom. V ДЏalЕЎej etape sa klinickГ© vГЅsledky budГє dopДєЕ€aЕҐ s
vГЅsledkami molekulГЎrne genetickГЅch a biochemickГЅch stanovenГ­ vo vzorkГЎch plazmy, sГ©ra a v
kostrovom svale, odobratГЅch pred a po ukonДЌenГ­ trГ©ningovГ©ho programu, resp. v sГ©re
a v cerebrospinГЎlnom likvore, odobratГЅch pred a po akГєtnej fyzickej zГЎЕҐaЕѕi.Na ЕЎtГєdium
metabolizmu svalu in vivo sme vyuЕѕili metodiku 31P MRS v spoluprГЎci s Centrom-Excelentnosti
Viedenskej unicverzity.
In extenso publikГЎcie :
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA B.
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (4.38 - IF2012)
VALKOVIДЊ L., UKROPCOVГЃ B., CHMELГЌK M., BALГЃЕЅ M., BOGNER W., SCHMID AI.,
FROLLO I., ZEMKOVГЃ E., KLIMEЕ I., UKROPEC J., TRATTNIG S., KRЕ Е ГЃK M. Interrelation
of (31) P-MRS metabolism measurements in resting and exercised quadriceps muscle of
overweight-to-obese sedentary individuals. NMR Biomed. 2013 Dec;26(12):1714-22. doi:
10.1002/nbm.3008. (IF - 3,446)
- OstatnГ© krГЎtke prГЎce, krГЎtke prГЎce v zbornГ­koch zo sympГіziГ­, krГЎtke prГЎce uverejЕ€ovanГ© ako
sГєbor prГ­spevkov zo sympГіziГ­ aj keДЏ sГє uverejnenГ© v CC ДЌasopisoch:
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., LIEBISH G., VICIAN M., VLCEK, M.,
SRBECKY
M., OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G.,
71
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
GASPERIKOVA D., UKROPEC J. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical inactivity and muscle mitochondrial function. In Treatment
Strategies – Diabetes, 2013, vol. 5 issue 1, p.42-43.
PozvanГ© prednГЎЕЎky v zahraniДЌГ­ :
UKROPCOVГЃ B.: Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained
overweight/obese individuals. EFSD/Lilly Symposium, Bad Homburg, Germany, May 2013.
PozvanГ© prednГЎЕЎky na Slovensku :
UKROPCOVГЃ B.: ГљДЌinky fyzickej (in)aktivity: DialГіg svalu s telom. LekГЎrska Fakulta UK
v Bratislave. 12. FebruГЎr 2013
UKROPCOVГЃ B.: KostrovГЅ sval ako mediГЎtor benefiДЌnГ©ho ГєДЌinku pravidelnГ©ho cviДЌenia. XVIII.
Kongres Slovenskej kardiologickej spoloДЌnosti, Bratislava, 10.-12. OktГіber 2013
UKROPCOVГЃ B., MADEROVГЃ D., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ
D., VICIAN M., ZEMKOVГЃ E., UKROPEC J.: KostrovГЅ sval v patogenГ©ze chorГґb z nedostatku
pohybu. Národný kongres telovýchovného lekárstva: „Aktuálne problémy telovýchovného
lekárstva“, 22 – 23.11.2013, Bratislava.
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na zahraniДЌnГЅch konferenciГЎch:
BALГЃЕЅ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160 (poster)
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., VICIAN M., VLCEK M., SRBECKY M.,
OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G., GASPERIKOVA D.,
UKROPEC J.: Physical inactivity and muscle mitochondrial function in diabetes are associated with
specific changes in plasma lipidome. 20th European Congress on Obesity, Liverpool, UK, 12-14.mГЎj
2013, In Obes Facts, vol. 6, Suppl.1, 2013, p166, ISBN 978-3-318-02450-0, (poster).
BALГЃЕЅ M., KURDIOVГЃ T., MADEROVГЃ D., VICIAN M., JELOK I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.,
ZEMKOVГЃ E., KRЕ Е AK M., WOLFRUM CH., UKROPEC J., UKROPCOVГЃ B.: A novel
myokine irisin: in vivo and in vitro changes with obesity and metabolic status“. 20 th. European
Congress on Obesity, ECO 2013, Liverpool, 12.-15. mГЎj 2013, abstrakt publikovanГЅ v Obesity
facts, ISSN 1662-4025, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (prednГЎЕЎka).
UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., ZEMKOVГЃ E., JELOK I., KYSELOVIДЊOVГЃ
O., UKROPEC, J, KRЕ Е AK, M.: The effects of three months exercise training on physical fitness,
adiposity and muscle energy metabolism in obese individuals. 5th International Congress on
Prediabetes and the Metabolic Syndrome, April 2013, Vienna, Austria (poster).
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na domГЎcich konferenciГЎch:
UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., MADEROVГЃ D., VICIAN M., ZEMKOVГЃ E.,
UKROPEC J.: Zmeny v spektre myokГ­nov, bioaktГ­vnych sekreДЌnГЅch produktov kostrovГ©ho svalu,
vo vzЕҐahu k obezite a diabetu 2. typu. XI. SlovenskГ© obezitologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou,
14.-16. november 2013, Dudince, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (prednГЎЕЎka).
72
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
BALГЃЕЅ M., KURDIOVГЃ T., MADEROVГЃ D., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., VICIAN M.,
ZEMKOVГЃ E., HAMAR D., UKROPEC J., UKROPCOVГЃ B.: Je hnedГЅ tuk a energetickГЅ
metabolizmus ДЌloveka regulovanГЅ irisГ­nom? Diabetes, cviДЌenie a irisГ­n vo svale. XXIII.
DiabetologickГ© dni v Bratislave, 12.-14. jГєn 2013, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (poster). Program/abstrakty str. 112
2.) Plasticita tukovГ©ho tkaniva a kostrovГ©ho svalu v metabolickom zdravГ­ a v inzulГ­novej
rezistencii. (Adipose tissue and skeletal muscle plasticity in metabolic health and in insulin
resistance)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Jozef Ukropec
1.7 2010 - 31.7.2013
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
EFSD: 40184,12 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2666 €
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Kostrový sval je najväčším a zatiaľ najmenej preskúmaným endokrinne aktívnym orgánom.
Sekrečné produkty svalu – myokíny – sa zo svalu uvoľňujú najmä pri kontrakcii a ovplyvňujú
mnoЕѕstvo fyziologickГЅch procesov v celom organizme. PredpokladГЎ sa, Еѕe zmena spektra
myokГ­nov je jednГЅm z mediГЎtorov pozitГ­vneho ГєДЌinku cviДЌenia na zdravie ako aj sГєДЌasЕҐou
patogenГ©zy chronickГЅch ochorenГ­, ako je diabetes 2. typu ДЌi kardiovaskulГЎrne ochorenia. CieДѕom
ЕЎtГєdie je (i) identifikovaЕҐ rozdiely v sekreДЌnom (endokrinnom) profile kostrovГ©ho
svalu a primГЎrnych buniek kostrovГ©ho svalu od chudГЅch, obГ©znych, prediabetikov diabetikov 2.
typu; (ii) ЕЎtudovaЕҐ ГєДЌinok vybranГЅch lГЎtok na sekrГ©ciu myokГ­nov (sekreДЌnГ© produkty kostrovГ©ho
svalu) in vitro; (iii) sledovaЕҐ ГєДЌinok myokГ­nov na metabolizmus lipidov, diferenciГЎciu adipocytov a
na expresiu markerov zГЎpalu v primГЎrnych ДѕudskГЅch adipocytoch. Skompletizovali sme sГєbor
primГЎrnych buniek m. vastus lateralis od jedincov (chudГЅch, obГ©znych, prediabetikov a diabetikov
2. typu) s komplexnГЅm klinickГЅm fenotypom inzulГ­novГЎ senzitivita, nepriama kalorimetria,
magnetickГЎ rezonancia a magnetickГЎ rezonanДЌnГЎ spektroskopia, oGTT, profil pohybovej aktivity
pomocou akcelerometra...), ДЌo nГЎm umoЕѕnilo analyzovaЕҐ sГєvislosti medzi in vivo a in vitro
fenotypmi. V roku 2013 sme uskutoДЌnili molekulГЎrno-biologickГ© analГЅzy vzoriek zГ­skanГЅch v
rГЎmci bunkovГ©ho experimentu na primГЎrnych diferencovanГЅch svalovГЅch bunkГЎch, s cieДѕom
sledovaЕҐ ГєДЌinok rГґznych mastnГЅch kyselГ­n na sekreДЌnГє aktivitu a mitochondriГЎlnu biogenГ©zu
myotГєb chudГЅch, obГ©znych, prediabetickГЅch a diabetickГЅch jedincov. Pomocou RT PCR sme
stanovili gГ©novГ© expresie vybranГЅch sekreДЌnГЅch produktov kostrovГ©ho svalu. A protilГЎtkovГ© array
sa pouЕѕili na stanovenie spektra ЕЎpecifickГЅch myokГ­nov, ktorГ© diferencovanГ© svalovГ© bunky
produkujГє mГ©diГ­. V spoluprГЎci s ETH v Zurichu (prof. Wolfrum) sme tohto roku realizovali
bunkovГЅ experiment na primГЎrnych sortovanГЅch svalovГЅch bunkГЎch ako aj na primГЎrnych myЕЎГ­ch
adipocytoch, s cieДѕom sledovaЕҐ profil myokГ­nov ako aj regulГЎciu akumulГЎcie lipidov vo forme
kvapГґДЌiek neutrГЎlnych lipidov v bunkГЎch kostrovГ©ho svalu ДЌloveka ako aj lipolГЅzy in vitro. CieДѕom
73
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
bolo definovaЕҐ ЕЎpecifickГ© myokГ­ny a mikroRNA, ktorГ© by mohli maЕҐ potenciГЎl ovplyvniЕҐ jednak
metabolickГЅ fenotyp svalu, ale aj metabolizmus na celotelovej Гєrovni.
In extenso publikГЎcie:
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA B.
Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (4.38 - IF2012)
MROSEK N., MEISSBURGER B., MATAKI C., ROEDER E., UKROPEC J., KLIMES I.,
GASPERIKOVA D., NAWROTH PP., RUDOFSKY G., AUWERX J., SCHOONJANS K.,
WOLFRUM C. Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue
1 (Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. Mol Metab. 2013 Mar 16;2(3):314-23.
doi: 10.1016/j.molmet.2013.03.003. (IF-N.A. - 2 years history)
VALKOVIДЊ L., UKROPCOVГЃ B., CHMELГЌK M., BALГЃЕЅ M., BOGNER W., SCHMID AI.,
FROLLO I., ZEMKOVГЃ E., KLIMEЕ I., UKROPEC J., TRATTNIG S., KRЕ Е ГЃK M. Interrelation
of (31) P-MRS metabolism measurements in resting and exercised quadriceps muscle of
overweight-to-obese sedentary individuals. NMR Biomed. 2013 Dec;26(12):1714-22. doi:
10.1002/nbm.3008. (IF - 3,446)
OstatnГ© krГЎtke prГЎce, krГЎtke prГЎce v zbornГ­koch zo sympГіziГ­, krГЎtke prГЎce uverejЕ€ovanГ© ako
sГєbor prГ­spevkov zo sympГіziГ­ aj keДЏ sГє uverejnenГ© v CC ДЌasopisoch:
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., LIEBISH G., VICIAN M., VLCEK, M.,
SRBECKY M., OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G.,
GASPERIKOVA D., UKROPEC J. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical inactivity and muscle mitochondrial function. In Treatment
Strategies – Diabetes, 2013, vol. 5 issue 1, p.42-43.
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na zahraniДЌnГЅch konferenciГЎch:
KURDIOVA T., BALГЃЕЅ M., VICIAN M., CHALLA T.D., GASPERIKOVA D., WOLRUM, C.,
UKROPCOVA B., UKROPEC J.: The accumulation of lipid droplets but not mitochondrial cotent
is decreased in cultured myotubes from patients with type 2 diabetes. Keystone Symposia –
Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado, USA, 27.1-1.2.2013. J3042, p. 160 (poster)
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., VICIAN M., VLCEK M., SRBECKY M.,
OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G., GASPERIKOVA D.,
UKROPEC J.: Physical inactivity and muscle mitochondrial function in diabetes are associated with
specific changes in plasma lipidome. 20th European Congress on Obesity, Liverpool, UK, 12-14.mГЎj
2013, In Obes Facts, vol. 6, Suppl.1, 2013, p166, ISBN 978-3-318-02450-0, (poster).
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., LIEBISH G., VICIAN M., VLCEK M.,
SRBECKY M., OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G.,
GASPERIKOVA D., UKROPEC J. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical inactivity and muscle mitochondrial function. 49th annual
meeting of EASD, Barcelona, Spain, 23-27. september, 2013, In: Diabetologia, vol.56, Suppl.1,
2013, p.S307, ISSN:0012-186X, (poster).
74
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na domГЎcich konferenciГЎch:
UKROPEC J., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., VALENTГЌNOVГЃ L., VLДЊEK M., VICIAN M.,
OLEJNГЌK J., KLIMEЕ I., SCHMITZ G., GASPERГЌKOVA D., UKROPCOVГЃ B.: VГЅsledky
komplexnej lipidomickej analГЅzy plazmy a tukovГ©ho tkaniva pri obezite a diabete 2 typu, vzЕҐah s
pohybovou aktivitou. XI. SlovenskГ© obezitologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, 14.-16. november
2013, XXIII. DiabetologickГ© dni v Bratislave, 12.-14. jГєn 2013, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (prednГЎЕЎka).
KURDIOVГЃ T., UKROPCOVГЃ B., LIEBISCH G., BALГЃЕЅ M., VICIAN M., VLДЊEK M.,
SRBECKГќ M., OLEJNГЌK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMEЕ I., SCHMITZ G.,
GAЕ PERГЌKOVГЃ D., UKROPEC J.: KomplexnГЎ lipidomickГЎ analГЅza plazmy ukazuje na znГ­Еѕenie
LPC u obГ©znych a diabetikov 2. Typu. XXIII. DiabetologickГ© dni v Bratislave, 12.-14. jГєn 2013,
aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (prednГЎЕЎka). Program/abstrakty str. 68
3. ГљДЌinok dlhodobej suplementaДЌnej terapie rastovГЅm hormГіnom na celotelovГЅ metabolizmus
a fenotyp tukovГ©ho tkaniva u dospelГЅch s deficitom rastovГ©ho hormГіnu: 5-roДЌnГ© sledovanie.
(The Effect of a Long-Term Growth Hormone Supplementation on the Whole-Body Metabolic
Characteristics and Adipose Tissue Phenotype in Growth Hormone Deficient Adults: the 5-yr
follow-up. )
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Jozef Ukropec
Trvanie projektu:
1.1.2011 / 1.6.2013
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: WS689054
OrganizГЎcia
je ГЎno
koordinГЎtorom projektu:
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
0
inЕЎtitГєciГ­:
Pfizer: 0 €
ДЊerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky:
V roku sme v spoluprГЎci s LaboratГіriom endokrinolГіgie ДЌloveka (dr. Richard Imrich, dr. Miroslav
VlДЌek) ukonДЌili klinickГє ДЌasЕҐ ЕЎtГєdie, spojenГє s nГЎborom a komplexnou metabolickou
fenotypizГЎciou dospelГЅch pacientov s deficitom rastovГ©ho hormГіnu, ktorГ­ boli v priebehu
poslednГЅch piatich rokov substituovanГ­ hRH (n=18) ako aj fenotypizГЎcu zdravГЅch jedincov s
rovnakГЅm pohlavГ­m, vekom a BMI (n=18). Podskupina pacientov s deficitom rastovГ©ho hormГіnu
pred substitГєciou hRH sa u nГЎs zГєДЌastnila klinickej ЕЎtГєdie v rokoch 2005-2006, ДЌo nГЎm poskytlo
jedineДЌnГє moЕѕnosЕҐ sledovaЕҐ zmeny metabolickГ©ho fenotypu aj fenotypu tukovГ©ho tkaniva u tГЅchto
ЕЎpecifickГЅch pacientov. Pripravili sme dve publikГЎcie, dve z nich ktorГ© sГє v tomto okamihu
v rezencnom konanГ­. Vzorky tukovГ©ho tkaniva sa v sГєДЌasnosti ДЏalej spracovГЎvajГє za ГєДЌelom
imunohistochemickГЅch stanovenГ­ a charaktrizГЎcie proteГ­novГ©h zloЕѕenia (protilГЎtkovГЎ erej), s cieДѕom
sledovaЕҐ efekt substitГєcie hRH na metabolickГЅ a zГЎpalovГЅ fenotyp tukovГ©ho tkaniva.
PublikГЎcie zaslanГ© do tlaДЌe:
75
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
BALAZ M., UKROPCOVA B., KURDIOVA T., GAJDOSECHOVA L., VLCEK M.;
JANAKOVA Z., PURA M., GASPERIKOVA D., TKACOVA R., KLIMES I., PAYER J.,
WOLFRUM C., UKROPEC J.: Zinc-О±2-glycoprotein, a key factor in growth hormone-induced
changes in adipose tissue lipid metabolism. Submitted for publication in The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism (JCEM).
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na zahraniДЌnГЅch konferenciГЎch:
BALГЃЕЅ M., UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., PENESOVГЃ A., VLДЊEK M., BELAN V.,
KLIMEЕ I., PAYER J., IMRICH R., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., UKROPEC J.: Adult growth hormone
deficiency and metabolic disease are associated with a substantial reduction in adipose tissue
expression levels of zinc-О±2-glycoprotein: Effect of GH supplementation. European Congress on
Obesity, ECO 2013, Liverpool, 12.-15. mГЎj 2013, abstrakt publikovanГЅ v Obesity facts, ISSN 16624025, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (poster)
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na domГЎcich konferenciГЎch:
BALГЃЕЅ M., JANГЃKOVГЃ Z., UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., BALOGOVГЃ M., PENESOVГЃ P.,
VLДЊEK M., MГЃDEROVГЃ D., BELAN V., KISS A., KLIMEЕ I., IMRICH R., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.,
UKROPEC J.: Obezita a diabetes 2. typu sa spГЎjajГє s vГЅraznГЅm poklesom produkcie zink-О±2glykoproteГ­nu v podkoЕѕnom tukovom tkanive. XXIII. DiabetologickГ© dni v Bratislave, 12.-14. jГєn 2013,
aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (poster). Program/abstrakty str. 30
BALГЃЕЅ M., UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., BELAN V., STRAUB L., VLДЊEK M.,
MГЃDEROVГЃ D., PAYER J., KLIMEЕ I., IMRICH R., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., WOLFRUM C.,
UKROPEC J.: PozitГ­vny vplyv rastovГ©ho hormГіnu na metabolickГЅ fenotyp tukovГ©ho tkaniva je
sprostredkovanГЅ zink-О±2-glykoproteГ­nom. XI. SlovenskГ© obezitologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou,
14.-16. november 2013, Dudince, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (prednГЎЕЎka).
UKROPEC J., BALГЃЕЅ M., KURDIOVГЃ T., BELAN V., VLДЊEK M., PAYER J., KLIMEЕ I.,
GAЕ PERГЌKOVГЃ D., UKROPCOVГЃ B.: ГљДЌinok suplementГЎcie rastovГЅm hormГіnom na metabolickГЅ
profil a charakteristiky tukovГ©ho tkaniva pacientov s deficitom rastovГ©ho hormГіnu. XI. SlovenskГ©
obezitologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, 14.-16. november 2013, Dudince, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ
(prednГЎЕЎka).
4.) Interakcia vГЅЕѕivy a oxytocГ­nu vo vzЕҐahu k neuroendokrinnГЅm, metabolickГЅm a
kardiovaskulГЎrnym funkciГЎm. (Interaction of nutrients and oxytocin in modulating
neuroendocrine, metabolic and cardiovascular functions.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Daniela JeЕѕovГЎ
1.5.2011 / 1.5.2013
SAS-NSC JRP 2010/07
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
22.000,- Eur
76
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
DosiahnutГ© vГЅsledky:
SkГєmali sa dГґsledky chronickГ©ho stresu na tkanivГЎ podieДѕajГєce sa na syntГ©ze a odbГєravanГ­
lipoproteГ­novГЅch molekГєl. Vystavenie stresu malo za nГЎsledok pokles aktivity lipoproteГ­novej
lipГЎzy (LPL) v tukovom tkanive, ktorГЎ sa podieДѕa na uskladnenГ­ mastnГЅch kyselГ­n. Signifikantne
zvГЅЕЎenГЎ bola gГ©novГЎ ako aj proteГ­novГЎ expresia apolipopoproteГ­nu C3 (ApoC3), ktorГЅ je
inhibГ­torom LPL. ApoC3 je zloЕѕkou lipoproteГ­novГЅch ДЌastГ­c malej hustoty a je spГЎjanГЅ s nГЎrastom
krvnej koncentrГЎcie triacylglycerolov (Pokusa a spol. 2014a). Tieto, ako aj ДЏalЕЎie nedГЎvno zГ­skanГ©
vГЅsledky na naЕЎom, aj Tajvanskom pracovisku odkГЅvajГє novГ©, dosiaДѕ nepoznanГ© mechanizmy,
a preto vyЕѕadujГє potvrdenie viacerГЅmi metodickГЅmi prГ­stupmi. Rozhodli sme sa preto publikovaЕҐ
len niektorГ© ДЌiastkovГ© vГЅsledky vo forme abstraktov a plnohodnotnГЅ rukopis zaslaЕҐ do tlaДЌe aЕѕ po
inkorporovanГ­ vГЅsledkov intenzГ­vnej experimentГЎlnej ДЌinnosti vykonГЎvanej na oboch pracoviskГЎch
v ostatnГЅch troch mesiacoch.
Pri chronickom strese sa mГґЕѕe oslabovaЕҐ reakcia stresovГЅch hormГіnov. PopГ­sali sme, Еѕe zvГЅЕЎenie
sekrГ©cie hormГіnu oxytocГ­nu vyvolanГ© akГєtnym stresovГЅm podnetom mГґЕѕe pretrvaЕҐ aj po
niekoДѕkonГЎsobnom opakovanГ­ podnetu, ak je tento podnet dostatoДЌne intenzГ­vny (Danevova a spol.
2013). Sledovali sme preto vplyv chronickГ©ho podГЎvania antagonistu oxytocГ­novГЅch
a vazopresГ­novГЅch receptorov na dГґsledky opakovanГ©ho stresu. VГЅsledky ukГЎzali, Еѕe podГЎvanie
atosibanu ovplyvЕ€uje gГ©novГє expresiu oxytocГ­novГЅch receptorov v hypotalame, ale nemГЎ vplyv na
proliferГЎciu buniek v mozgu (zaslanГ© do tlaДЌe).
ZaujГ­mavГ© pГґvodnГ© nГЎlezy sa zГ­skali pri skГєmanГ­ vplyvu stresu a atosibanu na Гєrovni nadobliДЌky,
pri ktorom sa vyuЕѕili metodickГ© prГ­stupy TajvanskГЅch partnerov (Pokusa a spol 2014b). Vystavenie
opakovanГ©mu stresu ako aj subchronickГ© podГЎvanie atosibanu viedli k znГ­Еѕeniu gГ©novej expresie
soДѕou indukovateДѕnej kinГЎzy (SIK), ktorГЎ negatГ­vne ovplyvЕ€uje expresiu gГ©nov pre enzГЅmy
zГєДЌastЕ€ujГєce sa syntГ©zy steroidnГЅch hormГіnov. Pozorovali sa zmeny expresie viacerГЅch
steroidogГ©nnych faktorov. ZГ­skanГ© vГЅsledky predstavujГє prvГ© informГЎcie o moЕѕnom vplyve
oxytocГ­novГЅch ako aj vazopresГ­novГЅch receptorov na steroidogenГ©zu v nadobliДЌke v stresovГЅch
podmienkach. Pri poslednej pracovnej nГЎvЕЎteve partnerskГ©ho pracoviska sa vykonali doplЕ€ujГєce
analГЅzy k tГЅmto dГґleЕѕitГЅm nГЎlezom rak, aby bolo moЕѕnГ© zhrnГєЕҐ novГ© poznatky do kvalitnej
publikГЎcie.
PublikГЎcie:
DANEVOVA V., KVETNANSKY R., JEZOVA D. Kinetics of oxytocin response to repeated
restraint stress and/or chronic cold exposure. In Hormone and Metabolic Research, 2013, vol. 45,
no. 12, p. 845-848. (IF=2,146)
BABIC S., POKUSA M., DANEVOVA V., DING SHIH-TORNG, JEZOVA D. Treatment with
atosiban results in reduction of stress-induced anxiety, hypothalamic oxytocin receptor gene
expression and increased release of copeptin without altering stress-induced decrease in
hippocampal cell proliferation (zaslanГ© do tlaДЌe)
VybranГ© abstrakty:
BABIC S., DANEVOVA V., POKUSA M., JEZOVA D. Stress-induced reduction of cell
proliferation in the hippocampus is not modified by treatment with oxytocin antagonist atosiban. 7th
International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology, Abstract book, 2013, p. 18.
77
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
BARTEKOVГЃ M., BARANДЊГЌK M., BABIC S., POKUSA M., FRIMMEL K., OKRUHLICOVГЃ
ДЅ., RADOЕ INSKГЃ J., JEЕЅOVГЃ D. Selected molecular mechanisms involved in stress-induced
changes in the heart. Advances in Cardiovascular Research: from bench to bedside, Program and
Book of Abstracts, 2013, p. 54.
DANEVOVГЃ V., BABIC S., HLAVГЃДЊOVГЃ N., JEЕЅOVГЃ D: ГљДЌinok blokГЎtora oxytocГ­novГЅch
receptorov na ГєzkostnГ© sprГЎvanie vyvolanГ© stresom. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 52.
POKUSA M., GAJDOЕ ECHOVГЃ L., KRЕ KOVГЃ K., CSГЃNOVГЃ A., ZORAD Е ., FRANKLIN
M., JEЕЅOVГЃ D. VybranГ© metabolickГ© parametre v tukovom tkanive v animГЎlnom modeli depresie.
In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 51.
POKUSA M., LIN H.J., GAJDOЕ ECHOVГЃ L., BABIC S., DANEVOVГЃ V., DING S.T., ZГ“RAD
Е ., JEЕЅOVГЃ D. Vplyv chronickГ©ho stresu na ГєzkostnГ© sprГЎvanie a expresiu gГ©nov regulujГєcich
metabolizmus lipoproteГ­nov. 56. ДЊesko-slovenskГЎ psycho-farmakologickГЎ konference, LГЎznД›
Jeseník, 8. – 12. 1. 2014a (v tlači)
POKUSA M., CHOU H.Y.E., DING S.T., BABIC S., JEЕЅOVГЃ D. Vplyv blokГЎdy oxytocГ­novГЅch a
vazopresГ­novГЅch receptorov na steroidogenГ©zu v nadobliДЌkГЎch poДЌas stresu. 90. FyziologickГ© dni,
Bratislava, 4. – 6. 2. 2014b (v tlači)
5. Zavedenie animГЎlneho modelu depresie zaloЕѕenom na tryptofГЎnovej deplГ©cii (Developing a
rat model of depression based on tryptophan deficiency)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:.Daniela JeЕѕovГЎ
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.12.2013
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: Proof of Concept Funding, Oxford Brookes University
OrganizГЎcia je koordinГЎtorom projektu: ГЎno
KoordinГЎtor: Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch inЕЎtitГєciГ­: 0
Čerpané financie: 1100 €
DosiahnutГ© vГЅsledky:
ZГ­skali sme doplЕ€ujГєce Гєdaje k mechanizmom, ktorГЅmi deplГ©cia aminokyseliny tryptofГЎnu
vyvolГЎva depresii podobnГЅ stav u samГ­c potkanov. UkГЎzali sme, Еѕe konzumГЎcia diГ©ty s nГ­zkym
obsahom tryptofГЎnu navodГ­ znГ­Еѕenie koncentrГЎciГ­ horДЌГ­ka s dopadom na glutamГЎtovГє
neurotransmisiu a tГЎto zmena je rezistentnГЎ na podГЎvanie antidepresГ­va paroxetГ­nu. Pripravuje sa
rukopis publikГЎcie. O testovanie ГєДЌinkov novГЅch lieДЌiv v naЕЎom novozavedenom animГЎlnom
modeli rezistentnej depresie u samiДЌiek uЕѕ prejavila zГЎujem zahraniДЌnГЎ farmaceutickГЎ firma.
Abstrakty:
FRANKLIN M., JEZOVA D., HLAVACOVA N., SINGEWALKD N., MURCK H. Aldosterone
increases earlier than corticosterone in new animal models of depression: Is this an early marker for
depression onset? In Journal of Psychopharmacology, 2013, vol. 27, no. 8, suppl., p. 19.
6. Е tГєdium interakciГ­ reaktГ­vnych foriem kyslГ­ka a oxidu dusnatГ©ho pri hДѕadanГ­ novГЅch
mechanizmov ovplyvЕ€ujГєcich. (Study of interactions between reactive oxygen species and nitric
oxide in search for novel mechanisms of hypertension)
78
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Ima DovinovГЎ
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Е tefan Zorad
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v ГљEE SAV
1.1.2011 / 31.12.2013
Trvanie projektu:
SAS-NSC JRP 2010/01
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
nie
OrganizГЎcia je koordinГЎtorom projektu:
UNPF SAV
KoordinГЎtor:
3
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch inЕЎtitГєciГ­:
3000 €
ДЊerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Sledoval sa vplyv podГЎvania agonistu PPARgama pioglitazГіnu na vГЅvoj hypertenzie a metabolickГ©
parametre SHR potkanov. MladГ© pre-hypertenzГ­vne potkany vo veku 5 tГЅЕѕdЕ€ov dostГЎvali dГЎvku 10
mg/kg/deЕ€ pioglitazГіnu poДЌas 2 tГЅЕѕdЕ€ov a ich kontroly fyziologickГЅ roztok. PioglitazГіn
signifikantne zniЕѕoval priebeh zvyЕЎovania krvnГ©ho tlaku a hladiny sГ©rovГ©ho cholesterolu. Na druhej
strane pioglitazГіn signifikantne zvyЕЎoval expresiu angiotenzГ­novГ©ho AT1 receptora v tukovom
tkanive bez vplyvu na expresiu PPARgama, aP2, UCP1, AGT a ACE.
PublikГЎcie :
DOVINOVГЃ I., BARANCIK M., MAJZUNOVA M., ZORAD S., GAJDOSECHOVA L.,
GRESOVA L., CACANYIOVA S., KRISTEK F., BALIS P., CHAN J.Y.H. : Effects of PPARОі
Agonist Pioglitazone on Redox-Sensitive Cellular Signaling in Young Sponaneously Hypertensive
Rats. PPAR Research, vol. 2013, Article ID 541871, 11 pages, 2013.
MedziГєstavnГЎ bilaterГЎlna spoluprГЎca nefinancovanГЎ
1. LaboratГіrium farmakologickej neuroendokrinolГіgie (prof. D. JeЕѕovГЎ) rieЕЎi spoloДЌnГЅ projekt
s Instituto de Investigaciones BiotecnolГіgicas, CONICET, Buinos Aires, ArgentГ­na (Dr. B.
Fuchsová) na tému „Chronic stress impact on neuronal membrane glycoprotein M6a: pathway and
regulation analysis“. Absolvovali sa vzájomné výmenné pobyty a na ÚEE sa vykonal spoločný
experiment. VГЅsledky sГє v ЕЎtГЎdiu analГЅzy.
LaboratГіrium farmakologickej neuroendokrinolГіgie (prof. D. JeЕѕovГЎ) rieЕЎi spoloДЌnГЅ projekt
s Гљstavom experimentГЎlnej medicГ­ny MaДЏarskej akadГ©mie vied, BudapeЕЎЕҐ (Dr. D. Zelena) na tГ©mu
„Specific features of stress regulation during the perinatal period“. Absolvovali sa vzájomné
vГЅmennГ© pobyty a na oboch pracoviskГЎch sa vykonali spoloДЌnГ© experimenty. VГЅsledky sГє v ЕЎtГЎdiu
analГЅzy.
2. Mapovanie aktivovanГЅch neurГіnov (Fos imunohistochГ©mia) v hypotalamickej oblasti
mozgu po akГєtnom podanГ­ "VareniklГ­nu" (Mapping of activated neurons in the hypothalamus of
rat after acute treatment with Varenicline)
SpolurieЕЎiteДѕskГЎ inЕЎtitГєcia: Neurobiology Research Unit, University Hospital Copenhagen,
Denmark; Department of Translational Neurobiology, NeuroSearch A/S, Ballerup, Denmark
ZodpovednГ­ rieЕЎitelia: Alexander Kiss
Jens D. Mikkelsen
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2015
Pracovisko v zahraniДЌГ­: NeurobiologickГЎ vГЅskumnГЎ jednotka Univerzitnej nemocnice, KodaЕ€ a
Гљstav translaДЌnej neurobiolГіgie, Ballerup, DГЎnsko (Neurobiology Research Unit, University
Hospital Copenhagen, Denmark; Department of Translational Neurobiology, NeuroSearch A/S,
Ballerup, Denmark, (Dr. J.D. Mikkelsen).
79
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Predmet spoluprГЎce: PokraДЌovanie v spoluprГЎci na tГ©mu "Mapovanie aktivovanГЅch neurГіnov (Fos
imunohistochГ©mia) v hypotalamickej oblasti mozgu po akГєtnom podanГ­ "VareniklГ­nu"
(Varenicline, obchodnГ© meno - Champix). (Mapping of activated neurons in the hypothalamus of
rat after acute treatment with Varenicline). TГЎto lГЎtka bola vyvinutГЎ ako nГЎpomocnГЎ lГЎtka fajДЌiarom
na zastavenie nГЎvyku na fajДЌenie. VareniklГ­n mimikuje efekt nikotГ­nu v organizme. Redukuje
potrebu fajДЌenia ako aj symptГіmy zГЎvislosti na nikotГ­n tak, Еѕe obsadzuje receptory v mozgu, ktorГ©
nikotГ­n stimuluje a ДЌiastoДЌne ich udrЕѕuje stimulovanГ© ДЌГ­m zabraЕ€uje zГЎvislosti na cigaretovГЅ
nikotГ­n. NaЕЎou Гєlohou bolo zistiЕҐ ДЌi akГєtne podanie VareniklГ­nu ovplyvЕ€uje aktivitu
hypokretГ­novГЅch (HCRT) a melanГ­n koncentrujГєcich (MCH) neurГіnov, ktorГ© sa spoloДЌne vyskytujГє
v zona incerta, perifornikГЎlnom jadre a laterГЎlnom hypotalame a sГє zapojenГ© do regulГЎcie prГ­jmu
potravy a metabolizmu lГЎtok. Aktivitu neurГіnov sme vyhodnocovali na zГЎklade expresie Fos
peptidu v spomГ­nanГЅch fenotypoch neurГіnov.
StruДЌnГЎ charakteristika dosiahnutГЅch vГЅsledkov: VГЅsledky poukГЎzali na vГЅraznГє expresiu Fos
len v HCRT neurГіnoch. Fos aktivujГєci efekt VareniklГ­nu bol totГЎlne neГєДЌinnГЅ v MCH neurГіnoch.
JednoznaДЌnГЎ reakcia len HCRT neurГіnov poukazuje na vГЅluДЌnГЅ ГєДЌinok VareniklГ­nu na
jednosmernГє HCRT regulГЎciu bez kompenzaДЌnГ©ho regulaДЌnГ©ho mechanizmu MCH neurГіnov.
PublikГЎcie:
MAJERДЊГЌKOVГЃ Z., Van WEERING H., SCSUKOVГЃ S., MIKKELSEN J.D., KISS A. A new
approach of light microscopic immunohistochemical triple-staining: combination of Fos labeling
with diaminobenzidine-nickel and neuropeptides labeled with Alexa488 and Alexa555 fluorescent
dyes. Endocr Regul 46, 217-223, 2012.
3. Vplyv novГЅch analГіgov grelГ­nu s agonistickou aktivitou na regulГЎciu prГ­jmu potravy a
aktivitu hypotalamickГЅch neurГіnov zapojenГЅch do jej regulГЎcie u myЕЎГ­ C57Bl/6. (Effect of new
ghrelin analogs, with agonistic and antagonistic activities on the food intake regulation and the
activity of hypothalamic neurons involved in the food intake regulation in C57Bl/6 male mice )
SpolurieЕЎiteДѕskГЎ inЕЎtitГєcia: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry), Flemingovo nГЎm.
2, 166 10 Prague 6, Czech Republic
ZodpovednГ­ rieЕЎitelia:RNDr. Alexander Kiss, Zdenko PirnГ­k
Lenka MaletinskГЎ, Blanka ЕЅeleznГЎ
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2012 – 31.12.2015
Pracovisko v zahraniДЌГ­: Гљstav organickej chГ©mie a biochГ©mie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nГЎm. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr. Lenka MaletinskГЎ,
CSc. A Ing. Blanka ЕЅeleznГЎ, CSc)
Predmet spoluprГЎce: Vplyv novГЅch analГіgov ghrelГ­nu s agonistickГЅm (DprGhr) ako aj
antagonistickГЅm (DLysGHRP) ГєДЌinkom na regulГЎciu prГ­jmu potravy a aktivitu hypotalamickГЅch
neurГіnov zapojenГЅch do jej regulГЎcie u myЕЎГ­ C57Bl/6. (Effect of new ghrelin analogs, with
agonistic and antagonistic activities on the food intake regulation and the activity of hypothalamic
neurons involved in the food intake regulation in C57Bl/6 male mice).
StruДЌnГЎ charakteristika dosiahnutГЅch vГЅsledkov: Hypotalamus hrГЎ dГґleЕѕitГє Гєlohu v regulГЎcii
prГ­jmu potravy, priДЌom jeho jednotlivГ© jadrГЎ a oblasti sГє pod kontrolou niekoДѕkГЅch
orexigГ©nnych a anorexigГ©nnych peptidov. CieДѕom vzГЎjomnej spoluprГЎce bolo charakterizovanie
ГєДЌinku novГЅch perifГ©rne aplikovanГЅch agonistov a antagonistov grelГ­nu (orexigГ©nneho
neuropeptidu tvorenГ©ho v ЕѕalГєdku) na prГ­jem potravy a aktivitu katecholaminergickГЅch (KA)
neurГіnov nucleus hypothalamicus arcuatus (ARC). VГЅsledky ukГЎzali mimoriadne rozsiahlu
aktivГЎciu KA neurГіnov s prГ­tomnosЕҐou Fos proteГ­nu, t.j. markera reflektujГєceho stimulГЎciu
neurГіnov. Reakcia prГ­jmu potravy u myЕЎГ­ bola adekvГЎtnak charakteru podГЎvanГЅch syntetickГЅch
analГіgov ghrelГ­nu. VГЅsledky s vyЕЎe 50% stimulГЎciou TH neurГіnov v ARC sГє v literatГєre takmer
neopГ­sanГ© a ojedinelГ©. V rroku 2013 sme skompletizovali vГЅsledky a zaslali publiokГЎciu do tlaДЌe.
80
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
PublikГЎcie:
PIRNIK Z., MAJERДЊГЌKOVГЃ Z., HOLUBOVГЃ M., PYCHOVГЃ M., ZELEZNГЃ, B.,
MALETГЌNSKA L., KISS A. Effect of ghrelin receptor agonist and antagonist on the activity of
arcuate nucleus tyrosine hydroxylase containing neurons in C57BL/6 male mice exposed to normal
or high fat diet. Neurochem Int 2013. (zaslanГЎ)
4. Pracovisko v zahraniДЌГ­: : Oxford NIHR Biomedical Research Centre, Churchill Hospital,
Oxford, U.K. (prof. Katahrine R. Owen) a Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and
Metabolism, University of Oxford, UK /Prof. A. Gloyn/
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ : Iwar KlimeЕЎ
Predmet spoluprГЎce: IdentifikГЎcia novГЅch biomarkerov v oblasti monogГ©novГ©ho diabetu
V rГЎmci medzinГЎrodnej spoluprГЎce v celoeurГіpskej multicentrickej ЕЎtГєdii participovalo 457
pacientov s HNF1A-MODY (46 z SK), 404 s GCK-MODY (88 Z SK), 54 a HNF4A-MODY (2
z SK), 98 s 1. typom diabetu, 167 pacientov s 2. typom diabetu a 98 kontrol bez diabetu. Zistili sme,
Еѕe DG9-glykanovГЅ index bol signifikantne niЕѕЕЎГ­ pri HNF1A-MODY ako u kontrol, ДЌi inГЅch
podtypoch diabetu (ROC ≥ 0.90) a umožnil identifikovať troch pacientov s HNF1A-MODY, ktorí
neboli predtГЅm diagnostikovanГ­. DG9 glykГЎnovГЅ index sa po javГ­ ako potencionГЎlny uЕѕitoДЌnГЅ
klinickГЅ biomarker vhodnГЅ na identifikГЎciou pacientov s HNF1A dysfunkciou.
Okrem toho sa rozvinula spolurГЎca v oblasti identifikГЎcie novГЅch genetickГЅch prГ­ДЌin
monogГ©novГ©ho diabetu metГіdou sekvenovania novej generГЎcie, v rГЎmci ktorej bolo zaslanГЅch na
Univerzitu v Oxforde DNA 7 rodГ­n s klinickГЅm podozrenГ­m na MODY diabetes, ale bez nГЎlezu
mutГЎcie v doteraz znГЎmych gГ©noch.
PublikГЎcie:
THANABALASINGHAM G, HUFFMAN JE, KATTLA JJ, NOVOKMET M, RUDAN I, GLOYN
AL, HAYWARD C, ADAMCZYK B, REYNOLDS RM, MUZINIC A, HASSANALI N, PUCIC
M, BENNETT AJ, ESSAFI A, POLASEK O, MUGHAL SA, REDZIC I, PRIMORAC D, ZGAGA
L, KOLCIC I, HANSEN T, GASPERIKOVA D, TJORA E, STRACHAN MW, NIELSEN T,
STANIK J, KLIMES I, PEDERSEN OB, NJ�LSTAD PR, WILD SH, GYLLENSTEN U,
GORNIK O, WILSON JF, HASTIE ND, CAMPBELL H, MCCARTHY MI, RUDD PM, OWEN
KR, LAUC G, WRIGHT AF.: Mutations in HNF1A result in marked alterations of plasma glycan
profile. DIABETES 62 (4), pp. 1329-37, 2013 Apr. IF 2012 = 7.895
5. RegulГЎcia expresie gГ©nov enzГЅmov syntetizujГєcich katecholamГ­ny je zГЎvislГЎ na ЕЎpecificite
stresora (Stressor-specific regulation of catecholamine biosynthetic enzyme gene expression)
SpolurieЕЎiteДѕskГЎ inЕЎtitГєcia: New York Medical College, Valhalla, USA
ZodpovednГ­ rieЕЎitelia: RNDr. Richard KvetЕ€anskГЅ
Esther L. Sabban
DГЎtum zaДЌiatku a ukonДЌenia projektu: 2010-2015
Treba uviesЕҐ, Еѕe v predchГЎdzajГєcich rokoch bol projekt financovanГЅ zo zahraniДЌnГЅch
zdrojov. Aj v roku 2013 sa pokraДЌovalo v rieЕЎenГ­ tohto, pre obe strany vГЅhodnГ©ho projektu, avЕЎak
nГЎklady neboli oficiГЎlne financovanГ© ЕЎpecifickГЅm grantom.
V naЕЎom laboratГіriu na ГљEE SAV v Bratislave sa realizovali nГЎroДЌnГ© experimenty na
myЕЎiach, ktorГ© mali vyradenГЅ gГ©n kortikoliberГ­nu (CRH). TakГ©to CRH-KO a WT myЕЎi sme
vystavili akГєtnemu a opakovanГ©mu imobilizaДЌnГ©mu stresu na rГґzne ДЌasovГ© intervaly a extirpovali
drene nadobliДЌiek, ktorГ© sme v zamrazenom stave zaslali na spolupracujГєce pracovisko do USA. Na
81
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
americkom pracovisku sa realizovala analГЅza vzoriek zameranГЎ predovЕЎetkГЅm na sledovanie
expresie a translГЎcie enzГЅmov syntГ©zy katecholamГ­nov a ich transportГ©rov, ako aj urokortГ­nu-2
a angiotenzГ­novГЅch a bradykinГ­novГЅch receptorov.
ZГ­skali sa unikГЎtne vГЅsledky, ktorГ© ukГЎzali, Еѕe expresia urokortГ­nu-2 sa v dreni nadobliДЌiek
zvГЅЕЎila po akГєtnej imobilizГЎcii viac ako 30-nГЎsobne. IMO tieЕѕ indukovala 6-nГЎsobne expresiu CRH
a dvojnГЎsobne expresiu CRH receptorov typu 1. SГєhrnne, tieto vГЅsledky naznaДЌujГє, Еѕe stresom
vyvolanГЅ vzostup hladГ­n kortikosterГіnu je zodpovednГЅ za vГЅraznГЅ vzostup hladГ­n urokortГ­nu-2 po
IMO strese. TakЕѕe urokortГ­n-2 pГґsobГ­ ako vГЅznamnГЅ modulГЎtor adrenomedulГЎrnej funkcie
(Tillinger et al., 2013).
BradykinГ­n, ktorГЅ pГґsobГ­ cez bradykinГ­n B2 receptory, je silnГЅm stimulГЎtorom biosyntГ©zy
a uvoДѕЕ€ovania katecholamГ­nov v dreni nadobliДЌiek a hrГЎ vГЅznamnГє Гєlohu pri odpovedi drene na
stresovГЅ podnet. Zistili sme, Еѕe po imobilizГЎcii dochГЎdza k 9-nГЎsobnГ©mu vzostupu mRNA
bradykinГ­novГ©ho B2 receptora. Tento vzostup bol zablokovanГЅ u CRH-KO myЕЎГ­, ДЌo indikuje
potrebu glukokortikoidov pri upregulГЎcii B2 receptora za stresu (Nostramo et al. 2013).
PublikГЎcie:
TILLINGER A., NOSTRAMO R., KVETŇANSKÝ R., SEROVA L., SABBAN E. L.: Stressinduced changes in gene expression of urocortin 2 and other CRH peptids in rat adrenal medulla:
involvement of glucocorticoids.
Journal of
Neurochemistry, 2013, 125: pp. 185-192. DOI: 10.1111/jnc.12152.
(3,973 – IF2013)
Typ: ADCA
NOSTRAMO R., TILLINGER A. SEROVA L., KVETŇANSKÝ R., SABBAN, E. L.:
Bradykinin B2 reeptor in the adrenal medulla of male rats and mice: Glucocorticoid-dependent
increase with immobilization stress.
Endocrinology,
2013, 154 (10): pp. 3729-3738. (4,717 – IF2013)
Typ: ADCA
6. BiomГЎrkery pre skorГє detekciu a terapiu nГЎdorov nadobliДЌky: MolekulГЎrna patogenГ©za
a klinickГ© korelГЎty. (Biomarkers for Early Detection and Therapy of Adrenal Gland Tumors:
Molecular Pathogenesis and Clinical Correlates)
ZodpovednГ­ rieЕЎitelia: Boris Mravec
Richard KvetЕ€anskГЅ
Karel PacГЎk
SpolurieЕЎiteДѕskГЎ inЕЎtitГєcia:
Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch, National Institute of Child and Human
Development, NIH, Bethesda, USA
JednГЎ sa o projekt, ktorГЅ sa realizuje v rГЎmci dohody o spoluprГЎci medzi SAV a National
Institute of Child and Human Development, NIH, Bethesda, USA. Ide o veДѕmi vГЅhodnГє
spoluprГЎcu, ktorГЎ bola oficiГЎlne podpГ­sanГЎ v roku 2010.
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Projekt sa realizuje na myЕЎiach aj u ДѕudГ­, u ktorГЅch sa analyzujГє nГЎdory drene nadobliДЌiekfeochromocytГіmy, ktorГ© produkujГє enormnГ© mnoЕѕstvГЎ katecholamГ­nov. ZvieracГ­ model
metastatickГ©ho feochromocytГіmu dГЎva jedineДЌnГє prГ­leЕѕitosЕҐ pre predklinickГ© hodnotenie lieДЌby
rakoviny rГґznymi liekmi, radio-farmakami, a rГґznymi zobrazovacГ­mi technikami. Tento model je
obzvlГЎЕЎЕҐ uЕѕitoДЌnГЅ pre ЕЎtГєdium fyziolГіgie metastatickГ©ho feochromocytГіmu.
82
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
V ostatnom obdobГ­ sa projekt zameriava na sledovanie vzniku a vГЅvoja feochromocytГіmu
u zvierat vystavenГЅch akГєtnemu a opakovanГ©mu stresu. DosiahnutГ© vГЅsledky sa kompletizujГє a
neboli dosiaДѕ publikovanГ©.
7. RegulГЎcia enzГЅmu PNMT syntetizujГєceho adrenalГ­n za stresu
(Regulation of PNMT, the enzyme regulating adrenaline biosynthesis in stress)
ZodpovednГ­ rieЕЎitelia: Richard KvetЕ€anskГЅ
Dona L. Wong
SpolurieЕЎiteДѕskГЎ inЕЎtitГєcia: Department of Molecular and Developmental
Neurobiology, Harvard Medical School, Belmont, MA, USA
DosiahnutГ© vГЅsledky:
CieДѕom spoluprГЎce bolo vyvinГєЕҐ model na sledovanie potenciГЎlnej Гєlohy adrenalГ­nu
pri ochoreniach spojenГЅch so stresovГЅmi situГЎciami. Ak chronickГЎ nadprodukcia adrenalГ­nu
spГґsobuje ochorenie, potom mГЎme moЕѕnosЕҐ terapeutickГ©ho zГЎsahu do regulГЎcie stresomindukovanej expresie syntГ©zy adrenalГ­nu, funkcie adrenergickГЅch receptorov a ГєДЌinku
kortikosteroidov na syntГ©zu adrenalГ­nu. TerapeutickГ© zГЎsahy je potrebnГ© naДЏalej ЕЎtudovaЕҐ.
8. Vplyv novГЅch analГіgov grelГ­nu s agonistickou aktivitou na regulГЎciu prГ­jmu potravy a
aktivitu hypotalamickГЅch neurГіnov zapojenГЅch do jej regulГЎcie u myЕЎГ­ C57Bl/6. (Effect of new
ghrelin analogs with agonist activity on food intake regulation and on
the activity of neurons in hypothalamic structures of C57Bl/6 male mice involved in the food intake
regulation )
SpolurieЕЎiteДѕskГЎ inЕЎtitГєcia: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry), Flemingovo nГЎm.
2, 166 10 Prague 6, Czech Republic
ZodpovednГ­ rieЕЎitelia:Zdenko PirnГ­k, Alexander Kiss
Lenka MaletinskГЎ, Blanka ЕЅeleznГЎ
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2013 – 2016
Pracovisko v zahraniДЌГ­: Гљstav organickej chГ©mie a biochГ©mie (Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry), Flemingovo nГЎm. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic, (RNDr.
Lenka MaletinskГЎ, CSc., Ing. Blanka ЕЅeleznГЎ, CSc)
Predmet spoluprГЎce: Vplyv novГЅch analГіgov grelГ­nu s agonistickou aktivitou na regulГЎciu prГ­jmu
potravy a aktivitu hypotalamickГЅch neurГіnov zapojenГЅch do jej regulГЎcie u myЕЎГ­ C57Bl/6. (Effect
of new ghrelin analogs with agonist activity on food intake regulation and on
the activity of neurons in hypothalamic structures of C57Bl/6 male mice involved in the food intake
regulation).
StruДЌnГЎ charakteristika dosiahnutГЅch vГЅsledkov: Hypotalamus hrГЎ dГґleЕѕitГє Гєlohu v regulГЎcii
prГ­jmu potravy, priДЌom jeho jednotlivГ© jadrГЎ a oblasti sГє pod kontrolou niekoДѕkГЅch orexigГ©nnych a
anorexigГ©nnych peptidov. CieДѕom vzГЎjomnej spoluprГЎce bolo charakterizovanie ГєДЌinku CART
(cocaine- and amphetamine-regulated transcript) peptidu na vnГєtrobunkovГє signalizГЎciu resp. na
aktivitu mozgovГЅch jadier zapojenГЅch do regulГЎcie prГ­jmu potravy ako aj perifГ©rne aplikovanГ©ho
analГіgu grelГ­nu (orexigГ©nneho neuropeptidu tvorenГ©ho v ЕѕalГєdku) a jeho antagonistu na prГ­jem
potravy a ich vplyv na aktivitu TH neurГіnov u myЕЎГ­ dlhodobo chovanГЅch na ЕЎtandardnej resp.
vysokotukovej diГ©te.
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
VГЅsledky prГЎce boli spracovanГ© vo forme publikГЎcii, ktorГ© sГє aktuГЎlne v recenznom konanГ­ resp.
boli aktuГЎlne akceptovanГ© v zahraniДЌnom IF ДЌasopise
PublikГЎcie:
83
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
NAGELOVГЃ V., PIRNIK Z., ZELEZNГЃ B., MALETГЌNSKA L. CART (cocaine- and
amphetamine-regulated transcript) peptide specific binding sites in PC12 cells have characteristics
of CART peptide receptors. Brain Res. 2013 Dec 27
Projekty nГЎrodnГЅch agentГєr
Programy: VEGA
1.) ProtektГ­vne ГєДЌinky neuropeptidov (Protective effects of neuropeptides)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Zuzana BaДЌovГЎ
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0132/12
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
5.906,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
V rГЎmci projektu sa uskutoДЌnili experimenty, v ktorГЅch sa testovali ГєДЌinky prolaktГ­nu na
neuroblastГіmovГ© bunkovГ© lГ­nie (SK-N-SH, SH-SY5Y) a glioblastГіmovГє bunkovГє lГ­niu U-87MG.
ProlaktГ­n zvyЕЎuje expresiu cytoskeletГЎrnych proteГ­nov nestГ­nu a MAP-2 a oxytocГ­novГ©ho receptoru
u neuroblastГіmovГЅch ale nie u glioblastГіmovГЅch buniek. ZvГЅЕЎenie mnoЕѕstva sledovanГЅch
proteГ­nov u neuronГЎlneho typu buniek bolo pozorovanГ© vДЏaka in-cell-westernblotu.
PublikГЎcie :
BAKOS J., STRBAK V., PAULIKOVA H., KRAJNAKOVA L., LESTANOVA Z., BACOVA Z.
Oxytocin receptor ligands induce changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of
Mollecular Neuroscience. 2013; vol. 50, n. 3, pp. 462-468.
LEŠŤANOVÁ Z., BAČOVÁ Z., HAVRÁNEK T.,BAKOŠJ. Neuropeptidy vo vývine mozgu –
potenciГЎl na protekciu proti zГЎpalovГЅm zmenГЎm. In DubovickГЅ M: Trendy vo vГЅvinovej toxikolГіgii
a teratolГіgii. 2013, pp. 59-73; ISBN 978-80-971042-2-1
ŠTRBÁK, V. Cell volume –role in obesity and its maintenance. Minireview. Invited review. In
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2013, vol. 14, no 2, p. 45-48. ISSN 18208665.
Е TRBГЃK, V. Cell volume conferences. In Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no 4, p. 812. ISSN 1682-0363.
BAДЊOVГЃ Z., LEЕ Е¤ANOVГЃ Z., Е TRBГЃK V., BAKOЕ J . VГЅvinovГ© zmeny cytoskeletovГЅch
proteГ­nov a rastovГЅch faktorov v hipokampe pod vplyvom oxytocГ­nu, ZbornГ­k abstraktov z 89.
FyziologickГЅch dnГ­ v Prahe, ISBN 978-80-87432-06-8, s. 78, 2013
84
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
BAДЊOVГЃ Z., LEЕ Е¤ANOVГЃ Z., Е TRBГЃK V., BAKOЕ J . Developmental effects of oxytocin on
gene expressin of cytoskeletal proteins and growth factors in the rat hippocampus, Abstract book
p.31. “New frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to the art “20.-22.
6.2013, KovaДЌica, Srbsko, ISBN 978-86-904799-6-2
Е TRBГЃK V., BAДЊOVГЃ Z. Cell swelling, novel regulatory signal affecting various functions.
Abstract book p.19. “New frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to
the art “20.-22. 6.2013, Kovačica, Srbsko, ISBN 978-86-904799-6-2. Invited lecture.
ŠTRBÁK V., BAČOVÁ Z., RAVINGEROVÁ T. Cell swelling-induced hormone secretion –
pathophysiological implications. The 10th International Congress Cell volume regulation – novel
therapeutic targets & pharamcological approaches. Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no
4, p. 64. ISSN 1682-0363. Invited lecture
2.) SkrГ­ning biologickГЅch aktivГ­t vybranГЅch druhov rastlГ­n a identifikГЎcia ich aktГ­vnych
konЕЎtituentov (Biological activities of selected plants and identification of their active contituents.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
MГЎria FickovГЎ
1.1.2011 / 31.12.2014
1/0059/11
nie
FaF UK
1
918,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky :
Hodnotila sa biologickГЎ aktivita, t.j. antiproliferaДЌnГЅ ГєДЌinok/toxicita lyofilizГЎtov vodnГЅch extraktov
listov Cornus pendula a, Cornus kousa (Cornaceae) na ДѕudskГЅch nГЎdorovГЅch bunkГЎch prsnГ­ka
(lГ­nia MCF7). Rast inhibiДЌnГЅ ГєДЌinok sa menГ­ v zГЎvislosti od ДЌasu expozГ­cie a dГЎvky, priДЌom aktivity
jednotlivГЅch extraktov sa vГЅrazne medzi sebou lГ­ЕЎia. AntiproliferaДЌnГє/cytotoxickГє ГєДЌinnosЕҐ
vyjadruje hodnota ED50, jej niЕѕЕЎia hodnota znamenГЎ vyЕЎЕЎiu aktivitu. V naЕЎich podmienkach bol v
kaЕѕdom ДЌasovom intervale: 24h, 48h a 72h, bol z oboch testovanГЅch ГєДЌinnejЕЎГ­ extrakt Cornus
kousa(vs. C. pendula).
3. Molekularno-geneticka a proteomicka analyza vyvinovo-spriahnutej
metabolickej funkcie rodiny (komplexu) hormonalne responzivnych a
obligatnych malat dehydrogenaz u Drosophila melanogaster.
(Molecular-genetic and proteomic analysis of developmentally-linked
metabolic function of hormonally responsive and obligatory malate
dehydrogenases complex in Drosophila melanogaster.)
Robert FarkaЕЎ
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ
v organizГЎcii SAV
1.1.2013 / 31.12.2016
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: 2/0109/13
ГЃno
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
85
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
KoordinГЎtor:
1
PriF UK, Katedra genetiky
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
VEGA: 6076 €
ДЊerpanГ© financie:
StruДЌnГЎ charakterisitika dosiahnutГЅch vГЅsledkov
DosiahnutГ© vГЅsledky:
S cieДѕom pokraДЌovaЕҐ v podrobnej alelickej identifikГЎcii MDH lokusov sme v uplynulom roku
pokraДЌovali v zahГЎjenej analГЅze fenotypov jwednotlivcГЅh aliel a transgГ©nov dvoch kДѕГєДЌovГЅch
gГ©nov hormonГЎlne regulovanГЅch malГЎt dehydrogenГЎz, MDH87C a MDH97E, za vyuЕѕitia novГЅch
aliel, deficienciГ­ ako aj na bГЎze derivГЎtov P-elementov generovanГЅch transgГ©nnych inzerciГ­. Oba
tieto gГ©ny kГіdujГє pre postembryonГЎlny vГЅvoj kДѕГєДЌovГ© hormonГЎlne regulovanГ© malГЎt
dehydrogenГЎzy, ktorГЅch odstrГЎnenie vedie k stagnГЎcii vГЅvinovГ©ho progresu v 1. resp. 2. instare na
obdobie aЕѕ 2 tГЅЕѕdЕ€ov prГ­p. k letalite. PouЕѕitГ­m uЕѕ osvedДЌenГЅch aliel Men4, Men6, a delГ©ciГ­
Df(3R)kar3l, Df(3R)kar-lG27 a Df(3R)kar-Sz31 v kombinГЎcii s MennNC1, Men nNC2, Men nNC3, Men
nNC4
, Men nNC5, Men nNC6 a Men nGB1 sme nielen potvrdili vГЅznam MDH87C pre tranzГ­ciu medzi 1. a
2. instarom, ale aj expresivitu tohto fenotypu pri kaЕѕdej zo zvolenГЅch kombinГЎciГ­ aliel a deficienciГ­.
Fenotyp uvedených heteroalelických kombinácií bolo možné “zachrániť” exogénne riadenou
ektopickou expresiou P{EP}MenEP377, P{EP}MenEP507 alebo P{EP}MenEP1250, alebo tieЕѕ nutriДЌnou
suplementГЎciou oxalacetГЎtu, ДЌГ­m sa potvrdil fenotyp s jednotnГЅm metabolickГЅm zГЎkladom
charakterizovanГЅm deficienciou oxalacetГЎtu. AvЕЎak, ako sme tentokrГЎt zistili podrobnou
manipulГЎciou teplotnГЅch podmienok pri pouЕѕitГ­ hs-Gal4 driveru, kaЕѕdГЎ z troch trnasgГ©nnych lГ­niГ­,
P{EP}MenEP377, P{EP}MenEP507 a P{EP}MenEP1250, prispieva k ektopickej zГЎchrane fenotypu
rГґznou mierou. NutriДЌnГЎ manipulГЎcia s pyruvГЎtom zatiaДѕ nevyvolala Еѕiadne detekovateДѕnГ© ГєДЌinky.
Je pozoruhodnГ©, Еѕe novГ© RNA interferenДЌnГ© transgГ©nne lГ­nie MenGD6873 a MenGD16565 (pod
kontrolou hs-Gal4 alebo Act5C-Gal4 driverov) neboli tak efektГ­vne v induckii stagnaДЌnГ©ho
fenotypu pre 1. resp. 2. instar ako pГґvodnГЎ injikГЎcia dsRNA do preblastodermovГЅch embryГ­. Tento
vГЅsledok bude v najbliЕѕЕЎom obdobГ­ prehodnotenГЅ analГЅzou hladiny prГ­sluЕЎnГЅch mRNA MDH87C,
obzvlГЎЕЎЕҐ so zreteДѕom na izoformy MDH87C proteГ­nov, ako aj doplnenГЅ screeningom na
potenciГЎlne efektГ­vnejЕЎie -Gal4 drivery. DoterajЕЎie ЕЎtГєdie s robustnou ektopickou expresiou
P{EP}MenEP377, P{EP}MenEP507 ani P{EP}MenEP1250 na ЕЎtandardnom pozadГ­ nenaznaДЌili vyvolanie
pozorovateДѕnГ©ho antimorfnГ©ho resp. dominantne negatГ­vneho fenotypu.
Potvrdili sme, Еѕe u gГ©nu MDH97E bola situГЎcia na rozdiel od MDH87C odliЕЎnГЎ pretoЕѕe
spomedzi troch novo testovanГЅch aliel (Men-bYB0142, Men-b03094, Men-bd11068) len Men-bd11068 v
kombinГЎcii s delГ©ciou Df(3R)Exel6207 vyvolala jednoznaДЌnГЅ predpokladanГЅ a pre RNAi
charakteristickГЅ stagnaДЌnГЅ fenotyp postihujГєci 1. a 2. larvГЎlny instar. Spolu s predoЕЎlГЅmi v
minulosti zГ­skanГЅmi vГЅsledkami mГЎme takto okrem Df(3R)Exel6207 k dispozГ­cii 3 fenotypicky
ГєДЌinnГ© alely MDH97E (Men-bEY01197, Men-bKG02266 a Men-bd11068). Podobne ako u MDH87C aj u
gГ©nu MDH97E robustnГЎ ektopickГЎ expresia transgГ©nov P{EP}Men-bEP470, P{EP}Men-bEP3349 a
Men-be03094 na ЕЎtandardnom pozadГ­ nenaznaДЌili vyvolanie pozorovateДѕnГ©ho antimorfnГ©ho resp.
dominantne negatГ­vneho fenotypu.
SГ©ria reciprokГЅch krГ­ЕѕenГ­, nazatiaДѕ s alelami Men4, Men6, MenG02709 a Men5-SZ-3451 pre gГ©n
MDH87C a Men-bKG02266, Men-bd11379, Men-bGS8066 a Men-bEP3349 pre gГ©n MDH97E nepotvrdila
moЕѕnosЕҐ prГ­tomnosti sekundГЎrnych mutГЎciГ­, ktorГ© by mohli prispievaЕҐ na pozadГ­ ЕЎtudovanГЅch
mutГЎciГ­ k znГЎmemu stagnaДЌnГ©mu fenotypu v 1. alebo 2. larvГЎlnom instare.
4.) UrДЌenie frekvencie vГЅskytu jednotlivГЅch podtypov cukrovky typu MODY na Slovensku
(Epidemiology and genetics of MODY subtypes in Slovakia)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0151/11
86
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
10.565,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky :
V roku 2013 sme sa v rГЎmci projektu zamerali na vГЅskyt de novo mutГЎcii v registri pacientov
s diabetu typu MODY a to nielen v rГЎmci Slovenska, ale ja v rГЎmci ДЊeskej republiky v spoluprГЎci
s tГ­mom Prof. MUDr. Jana Lebla, CSc. z PediatrickГ© kliniky 2. lГ©kaЕ™skГ© fakulty UK a FN
v Motole, Praha. V naЕЎej ЕЎtГєdii spomedzi 922 pacientov z dvoch nГЎrodnГЅch MODY centier sa
identifikovalo 150 probandov bez rodinnej anamnГ©zy diabetu (napriek tomu, Еѕe viacgeneraДЌnГЅ
vГЅskyt diabetu je pre diabetes MODY typickГЅ), ale spДєЕ€ajГєcich zostГЎvajГєce diagnostikГ© kritГ©riГЎ.
DNA analГЅzou gГ©nov GCK , HNF1A a HNF4A sa identifikovala mutГЎcia u 58 osГґb. Spomedzi nich
u 11 probandov vznikli mutГЎcie de novo. V naЕЎom sГєbore pacientov MODY z dvoch nГЎrodnГЅch
centier podiel de novo mutГЎciГ­ v GCK , HNF1A a HNF4A gГ©noch predstavoval 7,3 % z 150 rodГ­n
bez rodinnej anamnГ©zy diabetu a 1,2 % zo vЕЎetkГЅch pacientov odoslanГЅch na DNA analГЅzu
MODY. Toto je doposiaľ najväčší súbor MODY pacientov s de novo mutáciami. Výsledky ukazujú
oveДѕa vyЕЎЕЎiu frekvenciu de novo mutГЎciГ­, neЕѕ sa predtГЅm predpokladalo. Z tohto dГґvodu, DNA
analГЅza najДЌastejЕЎГ­ch MODY gГ©nov mГЎ vГЅznam aj u starostlivo vybranГЅch osГґb bez rodinnej
anamnГ©zy diabetu (ale spДєЕ€ajГєcich ostatnГ© kritГ©riГЎ pre MODY).
DruhГЅm dГґleЕѕitГЅm vГЅsledkov v roku 2013 je rieЕЎenie Гєlohy DG9 glykГЎnovГ©h profilu v plazme
pacientov s mutГЎciou v gГ©ne HNF1A. V rГЎmci medzinГЎrodnej spoluprГЎce v celoeurГіpskej
multicentrickej ЕЎtГєdii participovalo 457 pacientov s HNF1A-MODY (46 z SK), 404 s GCK-MODY
(88 Z SK), 54 a HNF4A-MODY (2 z SK), 98 s 1. typom diabetu, 167 pacientov s 2. typom diabetu
a 98 kontrol bez diabetu. Zistili sme, že DG9-glykanový index bol signifikantne nižší pri HNF1AMODY ako u kontrol, či iných podtypoch diabetu (ROC ≥ 0.90) a umožnil identifikovať troch
pacientov s HNF1A-MODY, ktorГ­ neboli predtГЅm diagnostikovanГ­. DG9 glykГЎnovГЅ index sa po
javГ­ ako potencionГЎlny uЕѕitoДЌnГЅ klinickГЅ biomarker vhodnГЅ na identifikГЎciou pacientov s HNF1A
dysfunkciou
PublikГЎcie :
STANIK J., DUSATKOVA P., CINEK O., VALENTINOVA L., HUCKOVA M., SKOPKOVA
M., DUSATKOVA L., STANIKOVA D., PURA M., KLIMES I., LEBL J., GASPERIKOVA D.,
PRUHOVA S.: De novo mutations of GCK, HNF1A and HNF4A may be more frequent in MODY
than previously assumed. DIABETOLOGIA, 2013 Dec 10. IF 2012 = 6.487
THANABALASINGHAM G., HUFFMAN JE., KATTLA JJ., NOVOKMET M., RUDAN I.,
GLOYN AL., HAYWARD C., ADAMCZYK B., REYNOLDS RM., MUZINIC A., HASSANALI
N., PUCIC M., BENNETT AJ., ESSAFI A., POLASEK O., MUGHAL SA., REDZIC I.,
PRIMORAC D., ZGAGA L., KOLCIC I., HANSEN T., GASPERIKOVA D., TJORA E.,
STRACHAN MW., NIELSEN T., STANIK J., KLIMES I., PEDERSEN OB., NJ�LSTAD PR.,
WILD SH., GYLLENSTEN U., GORNIK O., WILSON JF., HASTIE ND., CAMPBELL H.,
MCCARTHY MI., RUDD PM., OWEN KR., LAUC G., WRIGHT AF..: Mutations in HNF1A
result in marked alterations of plasma glycan profile. DIABETES 62 (4), pp. 1329-37, 2013 Apr. IF
2012 = 7.895
87
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Abstrakty :
STANIK J., GASPERIKOVA D., HUCKOVA M., VALENTINOVA L., STANIKOVA D.,
MICHALEK J., BARAK L., SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES
I.: Clinical homogeneity and genetic heterogeneity of patients with familial young-onset diabetes:
the Slovak national data. Poster v rГЎmci odbornГ©ho podujatia IDF world diabetes congres
Melbourne 2013, 2.-6. December 2013
GASPERIKOVA D., STANIK J., VALENTINOVA L., HUCKOVA M., BALOGOVA M.,
SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES I.: Spectrum of glucokinase
(GCK) gene mutations and prevalence of monogenic diabetes type GCK-MODY in Slovakia.
Poster v rГЎmci odbornГ©ho podujatia IDF world diabetes congres Melbourne 2013, 2.-6. December
2013
VALENTГЌNOVГЃ L., HUДЊKOVГЃ M., MAЕ INDOVГЃ I., BALOGOVГЃ M., STANГЌK J., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: Testovanie moЕѕnosti vyuЕѕГ­vania DHPLC metГіdy na DNA diagnostiku
monogГ©novej cukrovky. Abstrakt z odbornej konferencie XXIV. IzakoviДЌov memoriГЎl
s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Donovaly, 26.-27. September 2013
STANГЌK J., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., HUДЊKOVГЃ M., VALENTГЌNOVГЃ L., STANГЌKOVГЃ D.,
MAЕ INDOVГЃ I., BALOGOVГЃ M., SLOVENSKГЃ SKUPINA PRE Е TГљDIUM
MONOGÉNOVÉHO DIABETU, KLIMEŠI.: Klinická diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. DiabetologickГЅch dnГ­ s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
VALENTГЌNOVГЃ L., BEER L., OSBAK K., VAN DE BUNT M., TRIBBLE N.D., STEELE A. M.,
WENSLEY K. J., EDGHILL E. L., COLCOUGH J., BARRETT A., RUNDLE J. K., RAIMONDO
A., GRIMSBY J., ELLARD S., GLOYN A. L.: RaritnГ© dvojitГ© mutГЎcie v glukokinГЎze s prejavmi
GCK-MODY a ich funkДЌnГЎ charakterizГЎcia. Abstrakt z XXIII. DiabetologickГЅch dnГ­
s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
GAЕ PERГЌKOVГЃ D., STANГЌK J., HUДЊKOVГЃ M., VALENTГЌNOVГЃ L., MAЕ INDOVГЃ I.,
STANГЌKOVГЃ D., MICHГЃLEK J.: Genetic heterogeneity of patients with Familial Young-Onset
Diabetes: data from the Slovak nation-wide survey in years 2003-2012. Abstrakt z odbornej
konferencie European Journal of Human Genetics, ParГ­Еѕ, FrancГєzsko, 8.- 11.june 2013
5. VГЅskum inervГЎcie vybranГЅch modelov nГЎdorov: morfologicko-funkДЌnГЎ charakterizГЎcia
(Investigation of innervations in selected experimental tumor models: morphological-functional
characterization)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ДЅubica HorvГЎthovГЎ
Trvanie projektu:
1.1.2013-31.12.2015
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: VEGA ДЌ. 2/0016/13
OrganizГЎcia
jeГЎno
koordinГЎtorom projektu:
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch1
0
inЕЎtitГєciГ­:
5844 EUR
ДЊerpanГ© financie:
88
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
DosiahnutГЅch vГЅsledky:
V tkanive fibrosarkГіmu indukovanГ©ho u laboratГіrnych potkanov intraperitoneГЎlnou alebo
subkutГЎnnou aplikГЎciou BP6-TU2 fibrosarkГіmovГЅch buniek sme preukГЎzali prГ­tomnosЕҐ
nervovГЅch ЕЎtruktГєr prostrednГ­ctvom detekcie viacerГЅch neuronГЎlnych markerov. Okrem toho
sme sa v experimentoch zamerali aj na ЕЎtГєdium inervГЎcie nГЎdorovГ©ho tkaniva v ДЏalЕЎГ­ch
nГЎdorovГЅch modeloch, konkrГ©tne v tkanive melanГіmu indukovanГ©ho u laboratГіrnych myЕЎГ­
subkutГЎnnou aplikГЎciou B16F10 melanГіmovГЅch buniek a v tkanive feochromocytГіmu
indukovanГ©ho u laboratГіrnych myЕЎГ­ intraperitoneГЎlnou aplikГЎciou feochromocytГіmovГЅch
buniek MPC 4/30PRR. Po extirpГЎcii nГЎdorov boli tieto histologicky spracovanГ©. Okrem
základného farbenia hematoxylínom – eozínom bolo tkanivo nádorov vyšetrené na
prГ­tomnosЕҐ nervovГЅch ЕЎtruktГєr vyuЕѕitГ­m viacerГЅch vЕЎeobecnГЅch neuronГЎlnych markerov
zahЕ•Е€ajГєcich neurГіn ЕЎpecifickГє enolГЎzu (NSE), proteГ­n S100, chromogranГ­n A(ChrA) a
neurofilamentovГЅ proteГ­n (NF). U jednotlivГЅch typov nГЎdorov sme detegovali pozitivitu na
rГґzne neuronГЎlne markery, priДЌom denzita signГЎlu sa medzi jednotlivГЅmi markermi a nГЎdormi
lГ­ЕЎila. ZatiaДѕ ДЌo u intraperitoneГЎlnych fibrosarkГіmov sme preukГЎzali pozitivitu na NF, ChrA a
NSE, v prГ­pade subkutГЎnnych fibrosarkГіmov bola zistenГЎ len pozitivita na NF. U melanГіmu a
feochromocytГіmu sme zistili pozitivitu na NF, ChrA, ako aj S100 proteГ­n. NaЕЎe vГЅsledky
naznaДЌujГє, Еѕe inervГЎcia nГЎdorovГ©ho tkaniva vykazuje ЕЎpecifickosЕҐ v zГЎvislosti od typu
nГЎdoru.
PodДѕa nedГЎvno publikovanej prГЎce sympatikovГЎ inervГЎcia potencuje nГЎdorovГЅ rast v jeho
poДЌiatoДЌnГЅch ЕЎtГЎdiГЎch, zatiaДѕ ДЌo parasympatikovГЎ inervГЎcia podporuje tvorbu metastГЎz. Preto
sme sa zamerali aj na urДЌenie fenotypu prГ­tomnej inervГЎcie nГЎdorovГ©ho tkaniva. Tkanivo
intraperitoneГЎlneho a subkutГЎnneho fibrosarkГіmu sme vyЕЎetrili imunohistochemicky, ako aj
pouЕѕitГ­m imunofluorescencie na prГ­tomnosЕҐ enzГЅmu tyrozГ­nhydroxylГЎzy (marker
sympatikovej inervГЎcie) a enzГЅmu cholГ­n acetyltransferГЎzy (marker parasympatikovej
inervГЎcie). AvЕЎak ani v prГ­pade intraperitoneГЎlneho ani subkutГЎnneho fibrosarkГіmu sa nГЎm
nepodarilo jednoznaДЌne preukГЎzaЕҐ prГ­tomnosЕҐ sledovanГЅch fenotypov inervГЎcie.
6.) Interakcie neuroendokrinnГЅch a metabolickГЅch faktorov u kriticky chorГЅch pacientov
(Interactions of neuroendocrine and metabolic factors in critically ill patients)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Richard Imrich
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0084/12
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
5.843,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
V druhom roku rieЕЎenia projektu sme v spoluprГЎci s Klinikou intenzГ­vnej medicГ­ny
a anestГ©ziolГіgie (Dr. GГЎlusovГЎ) odobrali vzorky krvi od 44 kriticky chorГЅch pacientov, ktorГ©
89
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
sme priebežne spracovávali. Jednalo sa najmä o polytraumatizovaných pacientov, pacientov
s kardiorespiraДЌnГЅm zlyhanГ­m, alebo s kraniocerebrГЎlnym poranenГ­m. Postupne sa vo vzorkГЎch
zaДЌali analyzovaЕҐ neuroendokrinnГ© parametre ako je koncentrГЎcia rastovГ©ho hormГіnu, prolaktГ­nu,
TSH, tyroidГЎlnych hormГіnov a kortizolu.
7.) AtypickГ© ГєДЌinky hormГіnov (Atypical effects of hormones)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Daniela JeЕѕovГЎ
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0118/11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
11.107,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
NaЕЎe nedГЎvne nГЎlezy (Varga et al. 2013) odkryli vГЅznam aldosterГіnu v obdobГ­ ontogenГ©zy. SkorГ©
obdobie po narodenГ­ (2-14 deЕ€) sa u hlodavcov nazГЅva obdobГ­m znГ­Еѕenej stresovej odpovede (stress
hyporesponsive period), kedy je veДѕmi nГ­zka sekrГ©cia glukokortikoidov v stresovГЅch situГЎciГЎch.
MГґЕѕe to predstavovaЕҐ fyziologickГє ochranu vyvГ­jajГєcich sa systГ©mov pred neЕѕiaducimi ГєДЌinkami
nadmernГ©ho zvГЅЕЎenia hladГ­n glukokortikoidov. NaЕЎe vГЅskumy ukГЎzali, Еѕe prГЎve v tomto obdobГ­
nastГЎva poДЌas stresu vГЅraznГ© zvГЅЕЎenie sekrГ©cie mineralokortikoidu aldosterГіnuv porovnanГ­ so
sekrГ©ciou aldosterГіnu u dospelГЅch zvierat. V ranom postnatГЎlnom obdobГ­ sa zvyЕЎovala aj gГ©novГЎ
expresia enzГЅmu, ktorГЅ premieЕ€a glukokortikoidy na neaktГ­vne metabolity a umoЕѕЕ€uje ГєДЌinky
aldosterГіnu, a to nielen v perifГ©rnych tkanivГЎch, ale aj v mozgu (Varga a spol. 2013).
DokГЎzali sme, Еѕe sekrГ©cia hormГіnov u zdravГЅch ДѕudГ­ poДЌas stresu, vrГЎtane hormГіnu aldosterГіnu,
zГЎvisГ­ od miery pociЕҐovanej akГєtnej Гєzkosti. Vyslovenie tohto zГЎveru nГЎm umoЕѕnili vГЅsledky ЕЎtГєdie
s pouЕѕitГ­m originГЎlneho prГ­stupu, a to vystavenie ДѕudГ­ stresovГЅm podnetom pri sГєДЌasnom poДЌГєvanГ­
neprГ­jemnГЅch alebo prГ­jemnГЅch zvukov (Jezova a spol. 2013).
PublikГЎcie:
JEZOVA D., HLAVACOVA N., MAKATSORI A., DUNCKO R., LODER I., HINGHOFERSZALKAY H. Increased anxiety induced by listening to unpleasant music during stress exposure is
associated with reduced blood pressure and ACTH responses in healthy men. In
Neuroendocrinology, 2013, vol. 98, no. 2, p. 144-150. (IF=3,537)
VARGA J., FERENCZI S., KOVГЃCS KJ., GARAFOVA A., JEZOVA D., ZELENA D.
Comparison of Stress-Induced Changes in Adults and Pups: Is Aldosterone the Main
Adrenocortical Stress Hormone during the Perinatal Period in Rats? In PLoS One, 2013, vol. 8, no.
9, p. e72313. (IF=3,730)
HLAVACOVA N., KERLIK J., RADIKOVA Z., IZAKOVA L., JEZOVA D. Measurement of
salivary aldosterone: validation by low-dose ACTH test and gender differences. In Endocrine
Regulations. 2013, vol. 47, no. 4, p. 201-204.
90
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
IZAKOVA L., JEZOVA D. Aldosterón – nový biologický marker alebo ďalšia možnosť v liečbe
depresie? In Psychiatrie, 2013, vol. 17, no. 1, p. 13-18.
Abstrakty
DANEVOVA V., BABIC S., HLAVACOVA N., JEZOVA D. ГљДЌinok blokГЎtora oxytocГ­novГЅch
receptorov na ГєzkostnГ© sprГЎvanie vyvolanГ© stresom. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 52.
JEZOVA D., HLAVACOVA. Ovplyvnenie hormónu aldosterónu – nový smer vo vývoji anxiolytík.
In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl 1, p. 25.
JEZOVA D., HLAVACOVA N. Hyperaldosteronism in an animal model - changes in depressionlike behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. Abstracts of the 11th
World Congress of Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
JEZOVA D., HLAVACOVA N. Aldosterone - A Bridge Between Cardiovascular and Mood
Disorders? Abstracts of The International Academy of Cardiology, 18th World Congress on Heart
Disease Annual Scientific Sessions 2013, In The Journal of Heart Disease, 2013, vol.10, no. 1, p.
21.
8. Je naruЕЎnГЅ transport glukГіzy do kritickГЅch tkanГ­v v experimentГЎlnom autoimunitnom
zГЎpale? (What is the glucose transport in critical tissues in experimental autoimmune inflammation
?)
Jana JurДЌoviДЌovГЎ
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ
rieЕЎiteДѕ
v organizГЎcii SAV
1.1.2013 – 31.12.2015
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: VEGA2/0033/13
ГЎno
OrganizГЎcia
koordinГЎtorom projektu:
doc. Ing. Jana JurДЌoviДЌovГЎ, CSc
KoordinГЎtor:
PoДЌet
spolurieЕЎiteДѕskГЅch
0
inЕЎtitГєciГ­:
3077,00 Euro
ДЊerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky :
V tomto roku sme sa zamerali na sledovanie expresie vybranГЅch glukГіzovГЅch transportГ©rov
v hipokampe potkana v ЕЎtГЎdiu rozvГ­jajГєceho sa experimentГЎlneho autoimunitnГ©ho zГЎpalu. Na 10,
deЕ€ adjuvantnej artritГ­dy (eЕЎte pred manifestovanГ­m prГ­znakov artritickГЅch opuchov) sme zistli
znГ­Еѕenie expresie inzulГ­n dependentnГ©ho glukГіzovГ©ho transportГ©ra GLUT4. Zmeny v expresiach
GLUT1, -3, -5 a -8 sme nezaznamenali. Tento predbeЕѕnГЅ vГЅsledok je v sГєhlase s predoЕЎlГЅm
pozorovanГ­m, kedy sme u artirtickГЅch potkanov zistili kognitГ­vne poruchy, znГ­Еѕenie vychytГЎvania
fluorovanej glukГіzy v hipokampe a naznaДЌuje poruchu inzulГ­nom regulovanГ©ho transportu glukГіzy
do neurГіnov hipokampu.
9.) PilotnГЅ skrГ­ning vybranГЅch hereditГЎrnych porГєch sluchu na Slovensku . (Pilot screening of
selected hereditary hearing loss in Slovakia.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
Iwar KlimeЕЎ
1.1.2011 / 31.12.2013
91
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
1/0465/11
nie
LF UK
1
1.369,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky
V rГЎmci rieЕЎenia projektu VEGA boli zГ­skanГ© klinickГ© dГЎta a materiГЎl od vyЕЎe 500 vyЕЎetrenГЅch
pacientov. ZavedenГ­m prГ­sluЕЎnГЅch metodГ­k DNA analГЅzy bol realizovanГЅ skrГ­ning mutГЎciГ­ gГ©nov
GJB2, GJB6, SLC26A4 a mitochondriГЎlnych mutГЎciГ­. Nad rГЎmec stanovenГЅch cieДѕov sme vyЕЎetrili
gГ©ny GJB3, POU3F4, WS1 a MARVELD2. Bol zistenГЅ vГЅskyt jednotlivГЅch mutГЎciГ­ v populГЎcii
pacientov so SNHL a v prГ­pade najДЌastejЕЎie identifikovanej prГ­ДЌiny dediДЌnej hluchoty na Slovensku
(mutГЎcie gГ©nu pre konexГ­n 26) bol stanovenГЅ odhad prevalencie aj vo vzЕҐahu k celkovej populГЎcii.
ZaloЕѕenГЎ DNA banka v budГєcnosti zaistГ­ okamЕѕitГє dostupnosЕҐ vzoriek pre ДЏalЕЎГ­ vГЅskum. U
pacientov so suspektnou alebo potvrdenou syndrГіmovou poruchou sluchu boli realizovanГ©
doplЕ€ujГєce laboratГіrne a klinickГ© vyЕЎetrenia (biochemickГ©, diabetologickГ©, kardiologickГ©, atДЏ.).
Získané výsledky boli využité na doplnenie odporúčaní diagnostiky porúch sluchu, najmä u detí a
boli doteraz prezentovanГ© na viacerГЅch klinickГЅch a vedeckГЅch podujatiach.
PUBLIKГЃCIE:
VARGA L., MAЕ INDOVГЃ I., HUДЊKOVГЃ M., KABГЃTOVГЃ Z., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., KLIMEЕ I., PROFANT M.
Prevalence of DFNB1 mutations among cochlear implant users in Slovakia and its clinical
implications. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013, DOI 10.1007/s00405-013-2559-0
ABSTRAKTY
MAЕ INDOVГЃ I., VARGA L., HUДЊKOVГЃ M., BALOGOVГЃ M., Е UCHOVГЃ ДЅ., PROFANT M., KLIMEЕ I.,
GASPERIKOVA D. 2013. Nation-wide genetic screening for patients with bilateral nonsyndromic
sensorineural hearing loss (SNHL) in Slovakia. European Journal of Human Genetics, 21 (supp. 2): p.124125
VARGA L., MAЕ INDOVГЃ I., KABГЃTOVГЃ Z., HUДЊKOVA M., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., PROFANT M.
Screening for hereditary causes of SNHL in Slovak deaf population and its practical consequences.
IFOS 20th World Congress, June 1-5 2013, Seoul, Korea, Book of abstracts (on CD), FA-00237.
VARGA L., MAЕ INDOVГЃ I., KABГЃTOVГЃ Z., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., KLIMEЕ I., PROFANT M. 2013.
Prevalence of mutations in the DFNB1 locus among cochlear implant users in Slovakia and their
impact on postoperative hearing outcomes in prelingually deaf children. 9th Molecular Biology of
Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA. Book of abstracts, p.176
MAЕ INDOVГЃ I., VARGA L., HUДЊKOVГЃ M., PROFANT M., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D. 2013. Mutation
in MARVELD2 gene detected in Slovak roma patients with nonsyndromic hearing loss. 9th
Molecular Biology of Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA. Book
of abstracts, p.106
VARGA L., KABГЃTOVГЃ Z., MAЕ INDOVГЃ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., KLIMEЕ I., PROFANT M. 2013 Hearing
outcomes after cochlear implantation in three etiology groups of prelingually deaf children. 29th
Politzer Society Meeting, 14-17 November, Antalya, Turkey, The International Journal of
Advanced Otology, 9 (3, suppl. 1): p. 131-132.
MAЕ INDOVГЃ I., VARGA L., HUДЊKOVГЃ M., BALOGOVГЃ M., Е UCHOVГЃ ДЅ., PROFANT M., KLIMEЕ I.,
GAЕ PERГЌKOVГЃ D. CeloslovenskГЅ genetickГЅ skrГ­ning pacientov s bilaterГЎlnou nesyndrГіmovou
92
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
senzorineurГЎlnou poruchou sluchu. XXIV. IzakoviДЌov MemoriГЎl, 26. - 27. 9. 2013, Donovaly,
Hotel Residence, Program a zbornГ­k abstraktov, p. 52-53.
10.) RegulГЎcia imunitnГ©ho systГ©mu aktivitou sympatikoadrenГЎlneho a adrenokortikГЎlneho
systГ©mu u cicavcov vystavenГЅch akГєtnemu a chronickГ©mu stresu. (Regulation of the immune
system by activity of sympathoadrenal and adrenocortical systems in mammals exposed to acute
and chronic stress)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
Richard KvetЕ€anskГЅ
1.1.2011 / 31.12.2014
2/0036/11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
1
Department of Biochemistry and Molecular Biology, New York
Medical College, Valhalla, NY, USA
ДЊerpanГ© financie:
7.749,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Je jednoznaДЌne dokГЎzanГ©, Еѕe stres vГЅznamne ovplyvЕ€uje aktivitu imunitnГ©ho systГ©mu.
Mechanizmy pГґsobenia stresu na imunitnГЅ systГ©m nie sГє vЕЎak objasnenГ©. KatecholamГ­ny (CA) sГє
vГЅznamnГЅmi regulГЎtormi uvedenГ©ho systГ©mu. Popri CA produkovanГЅch sympatikovГЅmi nervami aj
imunitnГ© orgГЎny sГє schopnГ© produkovaЕҐ CA de novo. FyziologickГЅ vГЅznam CA produkovanГЅch
priamo v imunitnГЅch orgГЎnoch nie je jasnГЅ.
A prГЎve cieДѕom naЕЎich sledovanГ­ v roku 2013, bolo prispieЕҐ k objasneniu funkcie lokГЎlneho
katecholaminergnГ©ho systГ©mu v slezine, predovЕЎetkГЅm v jej T- a B-bunkГЎch. Stresom-indukovanГє
modulГЎciu produkcie endogГ©nnych katecholamГ­nov v T- a B-bunkГЎch sleziny sme publikovali ako
prvГ­ vГґbec (LaukovГЎ et al., 2013). DokГЎzali sme prГ­tomnosЕҐ noradrenalГ­nu (NE), adrenalГ­nu (ADR)
a dopamГ­nu (DA) a tieЕѕ expresiu CA-syntetizujГєcich enzГЅmov tyrozГ­n-hydroxylГЎzy a PNMT, ako aj
beta-adrenergnГЅch receptorov CA a zvГЅЕЎenie tГЅchto parametrov po vystavenГ­ organizmu
imobilizaДЌnГ©mu stresu.
NaЕЎe vГЅsledky ukГЎzali Еѕe:
- T- a B-bunky sleziny odpovedajГє rozdielne na akГєtne a opakovanГ© vystavenie stresu.
- B-bunky sГє hlavnГЅm zdrojom PNMT mRNA v slezine, zatiaДѕ ДЌo TH mRNA je vyЕЎЕЎia v TbunkГЎch.
- AkГєtny imobilizaДЌnГЅ stres indukuje expresiu TH aj PNMT v T-bunkГЎch
najpravdepodobnejЕЎie mechanizmom zvГЅЕЎenГ©ho uvoДѕЕ€ovania CA z T-buniek. Na druhej
strane, po opakovanej imobilizГЎcii sa biosyntГ©za CA zvyЕЎuje v B-bunkГЎch.
- JednorazovГЎ IMO indukuje expresiu vЕЎetkГЅch troch beta-adrenergnГЅch receptorov v TbunkГЎch, zatiaДѕ ДЌo Еѕiadne signifikantnГ© zmeny sa nepozorovali v B-bunkГЎch.
- Prepokladali sme, Еѕe adrergickГ© receptory mГґЕѕu ovplyvЕ€ovaЕҐ cytokГ­ny, a preto sme merali
gГ©novГє expresiu pro-zГЎpalovГЅch cytokГ­nov TNF-alfa, IL-1beta, IL-6 a IL-18, ako aj protizГЎpalovГЅch cytokГ­nov IL-10, TGF-beta1 u potkanov vystavenГЅch stresu. Zistili sme zmeny
iba v expresii IL-6 a IL-10 mRNA. Hladiny IL-6 mRNA sa v slezine vГЅznamne zvyЕЎovali,
hladiny IL-10 mRNA zasa vГЅznamne poklesli po opakovanej IMO.
Tieto vГЅsledky nГЎm umoЕѕЕ€uju konЕЎtatovaЕҐ, Еѕe zmeny beta-2 a alfa-2C adrenergnГЅch
93
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
receptorov sa podielajГє na posune mechanizmu pГґsobiaceho cez IL-6 v slezine,
predovЕЎetkГЅm poДЌas chronickГЅch stresovГЅch situГЎciГ­.
- SГєhrnne teda mГґЕѕeme konЕЎtatovaЕҐ, Еѕe opakovanГЅ stres zniЕѕuje expresiu beta-2 a alfa-2C
adrenergnГЅch receptorov a vГЅrazne zvyЕЎuje expresiu IL-6. ZmenenГЎ signalizГЎcia cez tieto
receptory mГґЕѕe ovplyvniЕҐ funkciu iminitnГ©ho systГ©mu v stresovГЅch situГЎciГЎch.
NaЕЎe vГЅsledky teda ukГЎzali, Еѕe rozdielna aktivГЎcia katecholaminergnГ©ho systГ©mu v T- a BbunkГЎch sleziny poДЌas stresu je vГЅznamnГЅm faktorom pri modulГЎcii funkcie imunitnГ©ho systГ©mu
v organizme vystavenom stresu.
Pochopenie mechanizmu interakcie medzi nervovГЅm, endokrinnГЅm a imunitnГЅm systГ©mom
poДЌas stresu posГєva sГєДЌasnГЅ stav poznania tГЅchto regulГЎciГ­ a v budГєcnosti urДЌite povedie k
priamym terapeutickГЅm aplikГЎciГЎm.
PublikГЎcie :
LAUKOVГЃ M., VARGOVIДЊ P., VLДЊEK M., LEJAVOVГЃ K., HUDECOVГЃ S.,
KRIŽANOVÁ O., KVETŇANSKÝ R.: Catecholamine production is differently regulated in
splenic
Tand
B-cells
following
stress
exposure.
Immunobiology,2013,218(5):pp.780-789.
http://dx.doi.org
/10.1016/j.imbio.2012.08.279. (3.321 - IF2011).
Typ: ADCA
VARGOVIДЊ P., UKROPEC J., LAUKOVГЃ M., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., MANZ
B.,UKROPCOVÁ B., KVETŇANSKÝ R.:
Repeated
immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes.
Stress : The international journal on the biologie of stress, 2013, 16 (3): pp. 340-352.
(2.476
– IF 2011). DOI:10.3109/10253890.736046.
Typ: ADCA
Abstrakty z konferenciГ­ :
KVETŇANSKÝ, R.: „Stress-induced regulation of molecular genetic mechanisms in neuroendocrine-immune systems“.
Pozvaná prednáška na Európskom kongrese pre neurovedy „FENS Featured Regional Meeting“
v Prahe, 11.-15. September 2013.
KVETŇANSKÝ R.: „Does chronic or repeated stress produce pathological changes in the
organism: Effect of catecholaminergic systems“.
PozvanГЎ prednГЎЕЎka na 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology,
23.-27. jГєna 2013 v KoЕЎiciach.
KVETŇANSKÝ R.: „Activity of the adrenomedullary and other catecholaminergic systems in
stress“.
PozvanГЎ prednГЎЕЎka na 17th International Symposium on Chromaffin Cell Biology, Rouen,
FrancГєzsko, 13.-17. jГєla 2013.
94
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
VARGOVIČ P., UKROPEC J., KVETŇANSKÝ R.: Opakovaný stres zvyšuje produkciu
endogГ©nnych katecholamГ­nov v adipocytoch mezenterickГ©ho tukovГ©ho tkaniva potkana.
PrednesenГ© na VII. RoДЌnГ­ku Drobnicovho memoriГЎlu, BojnГЎ, 16.-18. Sept. 2013, str .54-55.
11.) KomunikГЎcia medzi transaktivaДЌnГЅmi procesmi sprostredkovanГЅch biologicky aktГ­vnymi
ligandami indukovateДѕnГЅch transkripДЌnГЅch faktorov a regulaДЌnГЅmi drГЎhami vybranГЅch
izoflavГіnov v nГЎdorovГЅch bunkГЎch. (Cross-talk between transctivation processes mediated by
ligand inducible transcription factors and isoflavone regulatory pathways in tumour cells.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Dana MacejovГЎ
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0008/11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
7.184,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Retinoidy/rexinoidy/vitamГ­n D a ich analГіgy sa pouЕѕГ­vajГє v lieДЌbe rГґznych malГ­gnych ochorenГ­. Ich
pГґsobenГ­m mГґЕѕe dГґjsЕҐ k indukcii bunkovej diferenciГЎcie alebo apoptГіzy, ДЌo je veДѕmi dГґleЕѕitГЅ
proces v lieДЌbe nГЎdorovГЅch ochorenГ­. Ich jadrovГ© receptory sГє transkripДЌnГ© faktory s
nezastupiteДѕnou Гєlohou v Дѕudskom organizme. GenisteГ­n patrГ­ do triedy izoflavГіnov a je tieЕѕ
klasifikovanГЅ ako fytoestrogГ©n s mnohГЅmi pozitГ­vnymi ГєДЌinkami na nГЎdorovГ© bunky. Sledovali
sme vplyv genisteГ­nu (GEN) (1 mikro M), kyseliny all-trans retinovej (AtRA) (1 mikro M), 9-cis
retinovej (9cRA) (1 mikro M), vitamГ­nu D (VD) (100 nM) a Seokalcitolu (Seo) (100 nM)
a vzГЎjomnej kombinГЎcie jednotlivГЅch ret. kyselГ­n/vitamГ­nu D resp. Seo s GEN na expresiu
jadrovГЅch receptorov a vybranГЅch gГ©nov zahrnutГЅch v procese apoptГіzy v Дѕudskej obliДЌkovej
nГЎdorovej lГ­nii ACHN. AtRA samotnГЎ alebo kombinГЎcia AtRA+GEN, 9cRA+GEN
a AtRA+9cRA+GEN signifikantne zvГЅЕЎila expresiu RARgama, RXRalfa a RARalfa. AtRA, 9cRA,
GEN a ich kombinГЎcie zvГЅЕЎili expresiu korepresorov NCoR, SMRT a koaktivГЎtora SRC-1.
Kyseliny retinovГ© a ich kombinГЎcie s GEN nemali vplyv na expresiu mRNA tohto proliferaДЌnГ©ho
markera. GEN samotnГЅ vЕЎak tГєto expresiu redukoval. RetinovГ© kyseliny samotnГ© alebo vo
vzГЎjomnej kombinГЎcii zvГЅЕЎili expresiu BAX. GEN v kombinГЎcii s AtRA alebo s 9cRA
signifikantne zvГЅЕЎil expresiu BAX. ZvГЅЕЎenГ© hladiny p53 mRNA boli pozorovanГ© po pridanГ­ GEN,
ATRA+9cRA a kombinГЎcie retinovГЅch kyselГ­n s GEN. Napriek znГЎmym pozitГ­vnym ГєДЌinkom
retinovГЅch kyselГ­n na redukciu expresie Bcl2 mRNA v prsnГ­kovГЅch bunkovГЅch lГ­niГЎch (MCF-7),
48h inkubГЎcia ACHN buniek s AtRA, 9cRA alebo ich kombinГЎciГ­ s GEN signifikantne zvГЅЕЎili
expresiu tohto anti-apoptotickГ©ho gГ©nu. PodobnГ© zvГЅЕЎenie expresie Bcl2 sme pozorovali aj
v prГ­pade vitamГ­nu D, Seo a ich kombinГЎcie s GEN, samotnГЅ GEN expresiu mierne znГ­Еѕil.
V prГ­pade BAX bola hladina mRNA vo vЕЎetkГЅch sledovanГЅch skupinГЎch zvГЅЕЎenГЎ. VD, Seo a GEN
signifikantne znГ­Еѕili expresiu RARalfa, RARgama, RXRbeta. KombinГЎcia VD+GEN a Seo+GEN
vЕЎak v prГ­pade RARalfa a RARgama tГєto expresiu zvГЅЕЎila. Takisto kombinГЎcie VD a Seo s GEN
mierne zvГЅЕЎili expresiu p53 mRNA. VD a Seo samotnГЅ.
PublikГЎcie:
95
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MACEJOVГЃ D., GALBAVГќ S., PODOBA J., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: mRNA expression
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary
carcinoma, Oncology Reports, 30: 2371-2378, 2013.
LENKO V., BIALESOVA L., MACEJOVA D., BUJDAK P., BREZA J., BRTKO J.: The
relationship between renal cell carcinoma and nuclear retinoid/rexinoid receptors. Biomed Pap Med
Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 157: 316-324, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., LENKO V., MACEJOVГЃ D.: Nuclear receptors - target molecules
for isoflavones in cancer chemoprevention. Gen. Physiol. Biophys., 32: 467–478, 2013.
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
Abstrakty:
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., GALBAVГќ Е ., BIALEЕ OVГЃ L., PODOBA J.: Expression mRNA
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. Thyroid
Research, 6: (Suppl. 2): 4-5, 2013.
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., GALBAVГќ Е .: Expresia podtypov retinoidnГЅch a
rexinoidnГЅch jadrovГЅch receptorov a ich koregulГЎtorov v karcinГіmoch ЕЎtГ­tnej ЕѕДѕazy. Diabetologie,
Metabolizmus, Endokrinologie, VГЅЕѕiva, 16: (Suppl.), 2-3, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., MACEJOVГЃ D.: The effect of isoflavone genistein on the expression
of selected nuclear receptors and their coregulators. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.),
2-3, 2013.
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and genistein
on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in apoptosis
in ACHN human kidney cancer cell line. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.), 18, 2013.
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., HAVRГЃNEK T., BRTKO J., FICKOVГЃ M.: Effects of di(2ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17пЃў-estradiol on expression of RXRalpha and
RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Toxicology Letters,
221S: S105, P08-23, 2013.
BRTKO J., BIALEЕ OVГЃ L., LENKO V., MACEJOVГЃ D.: The road to nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Abstracts from the
Genetic Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, L5, 6, 2013.
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., HAVRГЃNEK T., BRTKO J., FICKOVГЃ M.: Di(2-ethylhexyl)phtalate: Effects on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the
MCF-7 breast cancer cell line. Abstracts from the Genetic Toxicology and Cancer Prevention
Conference, Smolenice, P1, 39, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., ONDKOVГЃ S., GALBAVГќ Е ., MACEJOVГЃ D.: Selected nuclear
receptors expression in human breast carcinoma tissues. Abstracts from the Genetic Toxicology and
Cancer Prevention Conference, Smolenice, P6, 44, 2013.
96
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
LENKO V., OBЕ ITNГЌK M., ONDRIЕ M.: VГЅznam TRUS riadenej punkcie a aspirГЎcie v lieДЌbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. Klin. urol. 2013; 9(S): s. 34. ISSN 1336-7579.
12.) FunkДЌnГЅ vzЕҐah medzi aktivitou hypotalamo-hypofГЅzo-adrenokortikГЎlnej osi a ГєДЌinkom
vybranГЅch antipsychotГ­k. (Functional relationship between activity of the hypothalamichypophyseal- adrenocortical axis and the effect of selected antipsychotic)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Jana OsackГЎ
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0069/12
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
9.836,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
SerotonergickГ© 5HT-2A/C receptory zohrГЎvajГє vГЅznamnГє Гєlohu v patogenГ©ze schizofrГ©nie a
ДЏalЕЎГ­ch podobnГЅch psychiatrickГЅch ochorenГ­. Zistili sme, Еѕe akГєtne podanie agonistu 5HT-2A/C
serotonergickГЅch receptorov 2,5-dimetoxy-4-iodoamfetamГ­nu (DOI) zvyЕЎuje expresiu Fos proteinu
v paraventrikulГЎrnom jadre hypotalamu, nucleus tractus solitarii a locus coeruleus za bazГЎlnych
podmienok a takisto po vystavenГ­ zvierat stresu znehybnenГ­m na 30 min. Podanie DOI stimulovalo
vyluДЌovanie kortikosterГіnu za bazГЎlnych podmienok a pri vystavenГ­ zvierat stresu trvala stresovГЎ
odpoveДЏ dlhЕЎie. Sledovali sme ДЌi chronickГ© vystavenie zvierat miernemu stresu (2 tГЅЕѕdne) ovplyvnГ­
efekt subchronicky podГЎvanГ©ho atypickГ©ho antipsychotika klozapГ­nu (7 dnГ­). Vystavenie stresu u
kontrolných zvierat spôsobilo zväčšenie nadobličiek, čo sme nepozorovali u zvierat, ktorým bol
podГЎvanГЅ klozapГ­n. AvЕЎak zvieratГЎ, ktorГЅm bol podГЎvanГЅ klozapГ­n mali za bazГЎlnych podmienok
väčšie nadobličky a menší týmus v porovnaní s kontrolnými. Sledovali sme aj mieru anxiety u
týchto zvierat pomocou ”open fieldu” a anhedónie pomocou testu preferencie sacharózy. U
klozapínových zvierat sme pozorovali tendenciu pohybovať sa viac po okrajoch “open field-u” a
menej vstupovaЕҐ do stredu. V teste preferencie sacharГіzy sme pozorovali tendenciu menej piЕҐ
sacharГіzu u stresovanГЅch zvierat, ale nenaЕЎli sme rozdiely medzi kontrolnГЅmi zvieratami a tГЅmi,
ktorГЅm bol podГЎvanГЅ klozapГ­n.
13. Е tГєdium a hodnotenie reprodukДЌnej toxicity nanoДЌastГ­c na in vitro modeloch (Testing and
assessment of reproductive toxicity of nanoparticles in in vitro models).
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v organizГЎcii SAV:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
SoЕ€a ScsukovГЎ
SoЕ€a ScsukovГЎ
1.1.2011-31.12.2013
VEGA 2/0165/11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
5 721,00 eur
97
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
DosiahnutГ© vГЅsledky:
CieДѕom projektu je ЕЎtГєdium moЕѕnГ©ho toxickГ©ho ГєДЌinku vybranГЅch nanoДЌastГ­c s odliЕЎnГЅmi
fyzikГЎlno-chemickГЅmi vlastnosЕҐami (PEG-b-PLA, oxid titaniДЌitГЅ, fulerГ©n) na funkcie
reprodukДЌnГ©ho systГ©mu na Гєrovni ovГЎria (steroidogenГ©za folikulГЎrnych buniek, ovulГЎcia, maturГЎcia
oocytov) i na Гєrovni nadriadenej jednotky, hypofГЅzy. Z naЕЎich vГЅsledkov vyplГЅva, Еѕe testovanГ©
nanoДЌastice mГґЕѕu negatГ­vne ovplyvniЕҐ proces syntГ©zy steroidnГЅch hormГіnov granulГіznymi
bunkami, ako aj sekrГ©ciu gonadotropГ­nov hypofyzГЎrnymi bunkami. V treЕҐom roku rieЕЎenia projektu
sme ЕЎtudovali moЕѕnГ© mechanizmy pГґsobenia (proliferГЎcia, apoptГіza, ГєДЌinok na enzГЅmy zapojenГ©
v procese steroidogenГ©zy, signГЎlne drГЎhy pГґsobenia gonadotropГ­nov) testovanГЅch nanoДЌastГ­c na
vybranГ© ovariГЎlne folikulГЎrne procesy a regulГЎciu sekrГ©cie gonadotropГ­nov.
14.) ModulaДЌnГЅ vplyv rizikovГЅch faktorov spojenГЅch so ЕѕivotnГЅm ЕЎtГЅlom na mechanizmy
subcelulГЎrnej adaptГЎcie srdca voДЌi ischГ©mii myokardu (Modulatory effects of risks factors
associated with the life style on the mechanisms of subcellular adaptation of the heart against
myocard ischemia)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v
organizГЎcii SAV:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
TГЎЕ€a RavingerovГЎ
VladimГ­r Е trbГЎk
1.1.2011 / 31.12.2013
VEGA 2/0054/11
nie
0
0,- Eur
15.) ГљДЌinok vytrvalostnГ©ho a silovГ©ho trГ©ningu na sekreДЌnГЅ profil a charakteristiky
kostrovГ©ho svalu a primГЎrnych bunkovГЅch kultГєr kostrovГ©ho svalu u obГ©znych prediabetikov
(Effect of Endurance and Strength Training on the Secretory Profile and Molecular Phenotype of
Skeletal Muscle and Cultured Primary Human Muscle Cells from Obese Prediabetic Individuals)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Barbara UkropcovГЎ
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 2/0174/12
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
4.704,77,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
98
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
CieДѕom tejto intervenДЌnej ЕЎtГєdie je komplexne zhodnotiЕҐ efekt trojmesaДЌnГ©ho trГ©ningu
na antropometrickГ© a metabolickГ© zmeny ako aj zmeny sekreДЌnej aktivity kostrovГ©ho svalu a
fenotypu primГЎrnych buniek ДѕudskГ©ho kostrovГ©ho svalu u sedavГЅch jedincov s viscerГЎlnou obezitou
a rizikom metabolickГ©ho ochorenia. Okrem toho sme v spoluprГЎci s AKH vo Viedni (dr. KrЕЎЕЎГЎk)
stanovili vplyv 3-mesaДЌnГ©ho trГ©ningu na in vivo svalovГЅ metabolizmus. VГЅsledky tejto pilotnej
ЕЎtГєdie boli publikovanГ© v NMR Biomed. PokraДЌovali sme v skГєmanГ­ myokГ­nu irisГ­nu, hormГіnu
kostrovГ©ho svalu, ktorГЅ sa zo svalu uvoДѕЕ€uje vplyvom cviДЌenia a mГЎ potenciГЎlne pozitГ­vny vplyv na
fenotyp tukovГ©ho tkaniva a na metabolizmus. Jeho regulГЎcia a funkcia je vЕЎak u ДЌloveka zatiaДѕ len
mГЎlo preskГєmanГЎ. V ДЏalЕЎГ­ch in vitro experimentoch na primГЎrnych ДѕudskГЅch myotubГЎch sme
sledovali regulaДЌnГЅ vplyv glukГіzy a voДѕnГЅch mastnГЅch kyselГ­n na regulГЎciu expresie tohto
hormГіnu. Okrem toho sme v rГЎmci projektu realizovali pilotnГ© ЕЎtГєdie, zameranГ© na efekt akГєtneho
trГ©ningu na profil mikroRNA a myokГ­nov v kostrovom svale, v tukovom tkanive, v sГ©re a v moДЌi
trГ©novanГЅch jedincov.
In-extenso publikГЎcie :
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA
B.: Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012 – 4.38)
PozvanГ© prednГЎЕЎky na Slovensku
UKROPCOVГЃ B.: ГљДЌinky fyzickej (in)aktivity: DialГіg svalu s telom. LekГЎrska Fakulta UK
v Bratislave. 12. FebruГЎr 2013
UKROPCOVГЃ B.: KostrovГЅ sval ako mediГЎtor benefiДЌnГ©ho ГєДЌinku pravidelnГ©ho cviДЌenia. XVIII.
Kongres Slovenskej kardiologickej spoloДЌnosti, Bratislava, 10.-12. OktГіber 2013
UKROPCOVГЃ B., MADEROVГЃ D., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ
D., VICIAN M., ZEMKOVГЃ E., UKROPEC J.: KostrovГЅ sval v patogenГ©ze chorГґb z nedostatku
pohybu. Národný kongres telovýchovného lekárstva: „Aktuálne problémy telovýchovného
lekárstva“, 22 – 23.11.2013, Bratislava.
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na zahraniДЌnГЅch konferenciГЎch:
BALГЃЕЅ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160 (poster)
KURDIOVA T., UKROPCOVA B., BALAZ M., VICIAN M., VLCEK M., SRBECKY M.,
OLEJNIK J., IMRICH R., BELAN V., KLIMES I., SCHMITZ G., GASPERIKOVA D.,
UKROPEC J.: Physical inactivity and muscle mitochondrial function in diabetes are associated with
specific changes in plasma lipidome. 20th European Congress on Obesity, Liverpool, UK, 12-14.mГЎj
2013, In Obes Facts, vol. 6, Suppl.1, 2013, p166, ISBN 978-3-318-02450-0, (poster).
BALГЃЕЅ M., KURDIOVГЃ T., MADEROVГЃ D., VICIAN M., JELOK I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.,
ZEMKOVГЃ E., KRЕ Е AK M., WOLFRUM CH., UKROPEC J., UKROPCOVГЃ B..: A novel
myokine irisin: in vivo and in vitro changes with obesity and metabolic status“. 20 th. European
99
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Congress on Obesity, ECO 2013, Liverpool, 12.-15. mГЎj 2013, abstrakt publikovanГЅ v Obesity
facts, ISSN 1662-4025, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (prednГЎЕЎka).
UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., ZEMKOVГЃ E., JELOK I., KYSELOVIДЊOVГЃ
O., UKROPEC J., KRЕ Е AK M.: The effects of three months exercise training on physical fitness,
adiposity and muscle energy metabolism in obese individuals. 5th International Congress on
Prediabetes and the Metabolic Syndrome, April 2013, Vienna, Austria (poster).
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na domГЎcich konferenciГЎch:
UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., MADEROVГЃ D., VICIAN M., ZEMKOVГЃ E.,
UKROPEC J.: Zmeny v spektre myokГ­nov, bioaktГ­vnych sekreДЌnГЅch produktov kostrovГ©ho svalu,
vo vzЕҐahu k obezite a diabetu 2. typu. XI. SlovenskГ© obezitologickГ© dni s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou,
14.-16. november 2013, Dudince, aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (prednГЎЕЎka).
16.) TkanivovГЅ zГЎpal, metabolickГ© a endokrinnГ© ЕЎpecifikГЎ podkoЕѕnГ©ho a viscerГЎlneho tuku a
oxidatГ­vna kapacita kostrovГ©ho svalu v molekulГЎrnej patofyziolГіgii inzulГ­novej rezistencie u
pacientov s extrГ©mnou obezitou. (Tissue inflammation, metabolic and endocrine character of
subcutaneous and visceral adipose tissue and oxidative capacity of skeletal muscle in
pathophysiology of insulin resistance in individuals with extreme obesity)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Jozef Ukropec
1.1.2011 / 31.1.2013
2/0198/11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
5.408,30,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
V sГєlade s cieДѕmi projektu sme zГ­skali biologickГЅ materiГЎl od 42 pacientov s extrГ©mnou obezitou
(BMI >40kg.m-2), ktorГ­ podstГєpili bandГЎЕѕ ЕѕalГєdka (banding ventriculi); laparoskopickГЅ chirurgickГЅ
zГЎkrok indikovanГЅ u pacientov s vГЅraznou obezitou za ГєДЌelom znГ­Еѕenia hmotnosti. DesaЕҐ pacientov
malo normГЎlnu toleranciu glukГіzy,13 poruЕЎenГє toleranciu glukГіzy a 9 diabetes 2. typu.
PerioperaДЌnГЅ odber sa uskutoДЌnil aj u 14 ЕЎtГ­hlych pacientov rovnakГ©ho veku a pohlavia. Okrem
charakterizГЎcie tukovГ©ho tkaniva od pacientov s extrГ©mnou obezitou (BMI > 40 kg.m-2) sme
vГЅznamnГє pozornosЕҐ venovali aj patofyziolГіgii tukovГ©ho tkaniva pacientov s deficitom rastovГ©ho
hormГіnu (vzorky tkaniva sme zГ­skali v predchГЎdzajГєcej ЕЎtГєdii). TukovГ© tkanivo je u tГЅchto
pacientov tvorenГ© obrovskГЅmi tukovГЅmi bunkami, ktorГ© nie sГє schopnГ© efektГ­vne ukladaЕҐ tuky vo
forme neutrГЎlnych lipidov. Deficit rastovГ©ho hormГіnu preto predisponuje jedinca k rozvoju
dyslipidГ©mie, metabolickГЅch ochorenГ­ a zГЎpalu v postihnutom tukovom tkanive, a to aj pri niЕѕЕЎom
stupni obezity. NaЕЎa prГЎca naznaДЌila tieЕѕ prГ­tomnosЕҐ Lrh1-Shp regulaДЌnej osi pri vzniku
metabolickГЅch komplikГЎciГ­ obezity. V spoluprГЎci so zahraniДЌnГЅm partnerom sme ukГЎzali, Еѕe Lrh1
je inhibГ­torom adipogenГ©zy, kГЅm Shp pГґsobГ­ ako jej aktivГЎtor prГЎve prostrednГ­ctvom represie
aktivity Lrh1. TГЎto regulГЎcia je aspoЕ€ do istej miery modulovanГЎ konverziou estradiolu
prostrednГ­ctvom Cyp19a1 in vitro. In vivo zvieracia ЕЎtГєdia ukГЎzala, Еѕe cielenГЎ inaktivГЎcia Lrh1
100
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
vedie k indukcii adipogenГ©zy, kГЅm inaktivГЎcia Shp spГґsobГ­ nekontrolovanГє aktivГЎciu Lrh1, a tak
znГ­Еѕi adipogenГ©zu (publikГЎcia v Molecular Metabolism).
In-extenso publikГЎcie :
MROSEK N., MEISSBURGER B., MATAKI C., ROEDER E., UKROPEC J., KLIMES I.,
GASPERIKOVA D., NAWROTH PP., RUDOFSKY G., AUWERX J., SCHOONJANS K.,
WOLFRUM C. Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue
1 (Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. Mol Metab. 2013 Mar 16;2(3):314-23.
doi: 10.1016/j.molmet.2013.03.003. (IF-N.A. - 2 years history)
KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L.,
SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C.,
KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA
B.: Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by
Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The journal of physiology (London),
2013. (IF2012 – 4.38)
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na zahraniДЌnГЅch konferenciГЎch:
BALГЃЕЅ M., KURDIOVA T., MADEROVA D., VICIAN M., GASPERIKOVA D., ZEMKOVA
E., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: A Novel myokine irisin: in vivo & in vitro changes with
obesity & metabolic status. Keystone Symposia – Adipose Tissue Biology. Keystone, Colorado,
USA, 27.1-1.2.2013. J3041, p. 160 (poster)
AktГ­vna ГєДЌasЕҐ na domГЎcich konferenciГЎch :
BALГЃЕЅ M., JANГЃKOVГЃ Z., UKROPCOVГЃ B., KURDIOVГЃ T., BALOGOVГЃ M., PENESOVГЃ P.,
VLДЊEK M., MГЃDEROVГЃ D., BELAN V., KISS A., KLIMEЕ I., IMRICH R., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.,
UKROPEC J.: Obezita a diabetes 2. typu sa spГЎjajГє s vГЅraznГЅm poklesom produkcie zink-О±2glykoproteГ­nu v podkoЕѕnom tukovom tkanive. XXIII. DiabetologickГ© dni v Bratislave, 12.-14. jГєn 2013,
aktГ­vna ГєДЌasЕҐ (poster).
17.) Гљloha proteГ­nov 14-3-.3, AS 160 a adiponektГ­nu v tukovom tkanive pri kompenzaДЌnГЅch
mechanizmoch v priebehu vzniku obezity a inzulГ­novej rezistencie. (The role of 14-3-3 and ASP
160 proteins and adiponectin in adipose tissue compensatory mechanisms during development of
obesity and insulin resistance.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Е tefan ZГіrad
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0089/11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Dokázali sme kľúčovú úlohu aktivácie postreceptorovej inzulínovej dráhy Akt kináza-AS160–
protein 14-3-3–GLUT4 v tukovom tkanive mladych obéznych potkanov kmeňa Zucker pri
kompenzГЎcii vplyvu hyperfГЎgie, nГЎslednej hypertrofie tukovГ©ho tkaniva a hyperinzulinГ©mie na
101
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
glukózový metabolizmus. Zvýšená fosforylácia AS160 umožňuje zvýšenú väzbu proteínu 14-3-3 na
AS160, jeho znГ­ЕѕenГє GTP-ГЎzovГє aktivitu a stimulГЎciou translokГЎcie GLUT4 na plazmatickГє
membrГЎnu. V sГєlade s tГЅmto sme zistili zvГЅЕЎenГє expresiu 14-3-3 a zvГЅЕЎenГ© mnoЕѕstvo GLUT4 vo
frakcii plazmatickГЅch membrГЎn. Potrebujeme identifikovaЕҐ podiel izomГ©rov 14-3-3Гџ a/alebo gama
na inhibГ­cii GTP-ГЎzovej aktivity AS160 u obГ©znych potkanov.
NaЕЎe vГЅsledky ukazujГє, Еѕe zvyЕЎujГєcim vekom zvierat zanikГЎ schopnosЕҐ tukovГ©ho tkaniva aktivovaЕҐ
dráhu Akt kináza-AS160–proteín 14-3-3–GLUT4 a tak kompenzovať negatívne metabolické účinky
obezity.
Naviac sme zistili, Еѕe GLUT1 a oxidГЎcia proteГ­nov v tukovom tkanive nesГєvisia s tГЅmto
kompenzaДЌnГЅm mechanizmom.
GAJDOSECHOVA L., SUSKI M., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S.: Metabolic
health in 12-week-old obese Zucker rats is associated with increase in 14-3-3ОІ and phosphorylation
of AS160 in epididymal adipose tissue. Obesity Facts, 6 (suppl. 1): 75, 2013, 20th European
Congress on Obesity (ECO2013)
Programy : APVV
1. VГЅvinovГ© ГєДЌinky neuropeptidov (Developmental effects of neuropeptides)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:JГЎn BakoЕЎ
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v organizГЎcii SAV: JГЎn BakoЕЎ
Trvanie projektu: 1.5.2011-1.5.2014
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: APVV-0253-10
OrganizГЎcia je koordinГЎtorom projektu: ГЎno
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch inЕЎtitГєciГ­: 1
ДЊerpanГ© financie:
38 323,- EUR (z toho UEE SAV): 30 311,- EUR
DosiahnutГ© vГЅsledky :
V roku 2013 boli realizovanГ© animГЎlne ЕЎtГєdie aj in vitro experimenty. PodГЎvali sme oxytocГ­n
a/alebo atosiban intracerebroventrikulГЎrne potkanom a nГЎsledne sme analyzovali sprГЎvanie a po
odobratГ­ tkanГ­v expresiu mikrofilamentovГЅch proteГ­nov (nestГ­n, microtubule associated protein 2MAP2) a rastovГЅch faktorov (BDNF, NGF). VГЅsledky sГє v procese vyhodnotenia. Na bunkovГЅch
lГ­niГЎch (SK-N-SH, SH- SY5Y, U87MG) sme ДЏalej pokraДЌovali v experimentoch s inkubГЎciou
v prostredí ligandov oxytocínových receptorov. Testovali sme najmä účinok rôzne dlhej inkubácie
(2h, 6h, 12h, 48h) SK-N-SH a U-87-MG buniek s oxytocГ­nom, priДЌom bolo preukГЎzanГ©, Еѕe dДєЕѕka
pГґsobenia oxytocГ­nu mГґЕѕe byЕҐ dГґleЕѕitГЎ pre regulГЎciu stability mikrotubulovГЅch proteГ­nov.
Pomocou transfekcie oxytocinovГ©ho receptora sme ГєspeЕЎne dosiahli jeho silencing, ktorГ©ho
sprievodnГЅm javom bolo aj naruЕЎenie gГ©novej expresie cytoskeletovГЅch proteГ­nov. Zmeny
v gГ©novej expresii MAP2 a nestГ­nu u neuronГЎlnych buniek naznaДЌujГє, Еѕe ligandy oxytocГ­novГЅch
receptorov mГґЕѕu maЕҐ vplyv na bunkovГЅ cyklus a diferenciГЎciu buniek. Vplyv oxytocГ­nu sme
pozorovali aj na primГЎrnych kortikohipokampГЎlnych neurГіnoch. SpoloДЌne so spolurieЕЎiteДѕskou
organizГЎciou- FyziologickГЅm Гєstavom LF UK sme vyhodnotili vzorky krvnГЅch plaziem
102
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
autistickГЅch pacientov.
PublikГЎcie :
BAKOS J.,STRBAK V., PAULIKOVA H., KRAJNAKOVA L., LESTANOVA Z., BACOVA Z.
Oxytocin receptor ligands induce changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of
Mollecular Neuroscience. 2013; vol. 50, n. 3, pp. 462-468.
HUSГЃROVГЃ V., LAKATOЕ OVГЃ S., PIVOVARДЊIOVГЃ A., BAKOЕ , J., DURDIAKOVГЃ J.,
KUBRANSKГЃ A., OSTATNГЌKOVГЃ D. Brief report: Plasma oxytocin is lower in children with
Asperger syndrome and associated with autistic trait attention to detail. Open Journal of Psychiatry,
3, 399-402,
LEЕ Е¤ANOVГЃ Z., BAДЊOVГЃ Z., HAVRГЃNEK T., BAKOЕ J. Mechanizmy zmien dДєЕѕky axГіnov a
dendritov neurГіnu. Cesk Fysiol. 62(2):47-53, 2013
LEЕ Е¤ANOVГЃ Z., BAДЊOVГЃ Z., HAVRГЃNEK T., BAKOЕ , J. Neuropeptidy vo vГЅvine mozgu:
potenciГЎl na protekciu proti zГЎpalovГЅm zmenГЎm. In Trendy vo vГЅvinovej toxikolГіgii a teratolГіgii,
s. 59-73. ISBN 978-80-971042-2-1, 2013
2.) AplikГЎcia proteomickГЅch technГ­k pre sledovanie ГєДЌinkov biologicky aktГ­vnych ligandov
reetinoidnГЅch receptorov vyuЕѕiteДѕnГЅch v terapii karcinГіmu prsnГ­ka (Application of proteomic
techniques for monitoring of biologically active retinoid receptors ligands effects explitable for
therapy of breast cancer)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
JГєlius Brtko
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-SK-CZ-0211-11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
1
(UACH AVДЊR Brno)
1.755,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
IzomГ©ry ako aj derivГЎty retinovГЅch kyselГ­n sa povaЕѕujГє za dГґleЕѕitГ© terapeutickГ© ДЌinidlГЎ pre
niektorГ© typy nГЎdorovГЅch ochorenГ­, napr. akГєtnej promyelocytickej leukГ©mie ako aj niektorГЅch
dermatologickГЅch ochorenГ­. ProteomickГЎ analГЅza sa v sГєДЌasnosti povaЕѕuje za vГЅznamnГЅ nГЎstroj
umoЕѕЕ€ujГєci identifikГЎciu nГЎdorovГЅch biomarkerov ako aj pre hodnotenie ГєДЌinnosti zvolenej terapie
nГЎdorovГ©ho ochorenia. Aj v druhom roku rieЕЎenia projektu sme sledovali molekulГЎrne mechanizmy
vplyvu retinovГЅch kyselГ­n (all-trans retinoic acid a/alebo 9-cis retinoic acid) na Гєrovni nГЎdorovГЅch
buniek ľudského karcinómu prsníka matódami „in gel digestion“ a MALDI-TOF hmotnostnou
spektrometriou (MS). Vplyvom izomГ©rov retinovГЅch kyselГ­n v koncentrГЎciГЎch 1 Вµmol/l sa
identifikovali zmeny v koncentrГЎciГЎch niektorГЅch ДЏalЕЎГ­ch ЕЎpecifickГЅch biomerkerov nГЎdorovГ©ho
ochorenia prsníka „heat shock“ proteínu HSP 90-beta ako aj „heat shock cognate“ 71 kDa
proteГ­novГЎ forma 1. UvedenГЎ metГіda takto poskytuje rГЅchlu cestu k frakcionГЎcii a identifikГЎcii
dГґleЕѕitГЅch proteГ­nov.
103
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Pre efektГ­vnejЕЎiu separГЎciu proteГ­nov a za ГєДЌelom zisЕҐovania zmien v proteГ­novom profile
MCF-7 buniek ДѕudskГ©ho nГЎdoru prsnГ­ka (estrogГ©n receptor pozitГ­vnych) po aplikГЎcii jednotlivГЅch
izomГ©rov retinovГЅch kyselГ­n v koncentrГЎcii 1 Вµmol/l bola pouЕѕitГЎ dvojrozmernГЎ (2D) gГ©lovГЎ
elektrofГ©za, priДЌom prvГЅ rozmer separГЎcie proteГ­nov sa zГ­skal izoelektroforetickou fokusГЎciou
proteГ­nov a nГЎsledne sa ДЏalЕЎie delenie proteГ­nov uskutoДЌnilo pomocou SDS-polyakrylamidovej
elektroforГ©zy. Po 2D separГЎcii a vizualizГЎcii proteГ­nov na polyakrylamidovom gГ©li boli izolovanГ©
jednotlivé „spoty“ proteínov a po proteolytickom štepení proteínov produkty identifikované
pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie. VГЅsledky jednoznaДЌne ukГЎzali ДЏalЕЎiu
identifikГЎciu potencionГЎlnych biomarkerov, ktorГ© sa vyskytujГє v nГЎdorovГЅch bunkГЎch prsnГ­ka bez
ich spracovania izomГ©rmi kyseliny retinovej alebo na druhej strane len vo vzorkГЎch nГЎdorovГЅch
buniek, ktorГ© sa inkubovali v prГ­tomnosti izomГ©rov retinovГЅch kyselГ­n.
ZГЎverom je moЕѕnГ© konЕЎtatovaЕҐ, Еѕe uvedenГЎ proteomickГЎ metГіda je vhodnГЎ pre ЕЎtГєdium
zmien v proteГ­novom zloЕѕenГ­ nГЎdorovГЅch buniek prsnГ­ka po lieДЌbe izomГ©rmi retinovГЅch kyselГ­n ako
aj pre hДѕadanie a identifikГЎciu potencionГЎlnych, avЕЎak eЕЎte nepreskГєmanГЅch biomarkerov lieДЌby
nГЎdorovГ©ho ochorenia izomГ©rmi retinovГЅch kyselГ­n.
ДЋalЕЎГ­m, veДѕmi cennГЅm prГ­nosom tohto projektu (mobility) je prehlbovanie spoluprГЎce medzi
Гљstavom analytickej chГ©mie AV ДЊR, v. v. i., a Гљstavom experimentГЎlnej endokrinolГіgie, SAV, SR.
PublikГЎcie:
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
VyЕѕiadanГЎ prednГЎЕЎka:
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., BOBГЃLOVГЃ J.: Nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Technische Universität,
Dresden, Nemecko, 22.10.2013.
3.) ProtinГЎdorovГЅ ГєДЌinok biologicky aktГ­vnych ligandov heterodimГ©rov nukleГЎrnych
retinoidnГЅch X receptorov v tkanivovГЅch kultГєrach nГЎdorovГЅch buniek (Antitumour effect of
biologically active ligands of nuclear retinoid X receptor heterodimers in tissue carcinoma cell
lines)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
JГєlius Brtko
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-0160-11
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
1
38.879,-
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Hodnotili sa cytotoxickГ© vlastnosti tributylcГ­n chloridu (TBT-Cl), tributylcГ­n bromidu (TBTBr), tributylcГ­n jodid (TBT-I), a non-halogenidu tributylcГ­nhydridu (TBT-H) v estrogГ©n receptorpozitГ­vnej Дѕudskej lГ­nii rakoviny prsnГ­ka MCF-7 a estrogГ©n receptor-negatГ­vnej MDA-MB-231
bunkovej lГ­nii, ktorГ© vykazujГє veДѕmi odliЕЎnГ© fenotypy. Ako zГЎkladnГє metГіdu sa vybrala metГіda
104
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MTT, zaloЕѕenГЎ na sledovanГ­ schopnosti enzГЅmu mitochondriГ­, konkrГ©tne NADH-zГЎvislej
sukcinГЎtdehydrogenГЎzy, lokalizovanej na vnГєtornej membrГЎne mitochondriГ­, redukovaЕҐ rozpustnГє
tetrazГіliovГє soДѕ MTT na nerozpustnГЅ formazГЎn modrej, aЕѕ fialovej farby u viabilГЅch buniek.
SchopnosЕҐ sledovanГЅch lГЎtok inhibovaЕҐ rast nГЎdorovГЅch buniek sa nГЎsledne potvrdila aj
zobrazovacГ­m bunkovГЅm systГ©mom INCUCYTEв„ў Kinetic Imaging System, ktorГЅm sa sledovala
konfluencia bunkovГЅch kultГєr ovplyvnenГЅch testovanГЅmi lГЎtkami. Toxicity vybranГЅch
tributylcГ­novГЅch halogenidov sa vГЅznamne nelГ­ЕЎili v ER-pozitГ­vnej, slabo invazГ­vnej, luminГЎlnej
epiteliГЎlnej MCF-7 lГ­nii a v ER-negatГ­vnej, vysoko invazГ­vnej, fibroblastoidnej MDA-MB-231
bunkovej lГ­nii a bola v nasledujГєcom poradГ­: tributylcГ­n chlorid > tributylcГ­n bromid > tributylcГ­n
jodid, ДЌo znamenГЎ, Еѕe ich toxicita mГґЕѕe zГЎvisieЕҐ od typu atГіmu halogГ©nu (Cl, Br, I) a nehalogГ©nu
(hydrid) v molekule tributylcГ­nu, ktorГ©ho toxicita bola najmenЕЎia
Zistilo sa, Еѕe cytotoxicita tributylcГ­novГЅch zlГєДЌenГ­n v P-glykoproteГ­n-negatГ­vnych L1210
myЕЎГ­ch leukemickГЅch bunkГЎch bola v poradГ­: TBT-I = TBT-H > TBT-Cl = TBT-Br a v myЕЎГ­ch PglykoproteГ­n-pozitГ­vnych L1210 bunkГЎch bola v poradГ­: TBT-Br = TBT-I > TBT-Cl = TBT-H.
Nakoľko je známe, že tributylcín chlorid je väzobným ligandom nukleárnych retinoidných
X receptorov (RXR), porovnГЎvali sme vplyv TBT-Cl, TBT-Br, TBT-I, TBT-H (100 nmol/l) v
prГ­tomnosti kyseliny all-trans retinovej (10 Вµmol/l), ktorГЎ je prirodzenГЅm ligandom nukleГЎrnych
retinoidnГЅch receptorov (receptorov pre kyselinu all-trans retinovГє, RAR). Zistilo sa, Еѕe uvedenГ©
zlГєДЌeniny v porovnanГ­ s kontrolnou skupinou spГґsobujГє znГ­Еѕenie expresie vЕЎetkГЅch podtypov RAR
ako aj RXR v estrogГ©n receptor-pozitГ­vnej Дѕudskej lГ­nii rakoviny prsnГ­ka MCF-7.
PublikГЎcie:
MACEJOVГЃ D., GALBAVГќ S., PODOBA J., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: mRNA expression
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary
carcinoma, Oncology Reports, 30: 2371-2378, 2013.
LENKO V., BIALESOVA L., MACEJOVA D., BUJDAK P., BREZA J., BRTKO J.: The
relationship between renal cell carcinoma and nuclear retinoid/rexinoid receptors. Biomed Pap Med
Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 157: 316-324, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., LENKO V., MACEJOVГЃ D.: Nuclear receptors - target molecules
for isoflavones in cancer chemoprevention. Gen. Physiol. Biophys., 32: 467–478, 2013.
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
Abstrakty:
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., GALBAVГќ Е ., BIALEЕ OVГЃ L., PODOBA J.: Expression mRNA
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. Thyroid
Research, 6: (Suppl. 2): 4-5, 2013.
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., GALBAVГќ Е .: Expresia podtypov retinoidnГЅch a
rexinoidnГЅch jadrovГЅch receptorov a ich koregulГЎtorov v karcinГіmoch ЕЎtГ­tnej ЕѕДѕazy. Diabetologie,
Metabolizmus, Endokrinologie, VГЅЕѕiva, 16: (Suppl.), 2-3, 2013.
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., Е ., BIALEЕ OVГЃ L., FICKOVГЃ M., HUNГЃKOVГЃ L.: Toxicity of
nuclear retinoid X receptors cognate ligands of organotin origin in breast cancer cell lines: Effects
on selected retinoid/retinoid X receptor subtypes expression. Military Medical Science Letters, 82:
(Suppl.), 3, 2013.
105
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and genistein
on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in apoptosis
in ACHN human kidney cancer cell line. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.), 18, 2013.
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., FICKOVГЃ M., BOHГЃДЊOVГЃ V., SULOVГЃ Z.,
BREIER A., HUNГЃKOVГЃ L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic
acid/retinoid X receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines.
Toxicology Letters, 221S: S113, P08-47, 2013.
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., HAVRГЃNEK T., BRTKO J., FICKOVГЃ M.: Effects of di(2ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17пЃў-estradiol on expression of RXRalpha and
RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Toxicology Letters,
221S: S105, P08-23, 2013.
HUNГЃKOVГЃ L., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: Effects of selected organotin
halides on human breast cancer cell line growth and nuclear all-trans retinoic acid receptor (RAR)
and retinoid X receptor (RXR) subtypes expression. Abstracts from the UAE Cancer Congress,
Dubai, 43, 2013.
BRTKO J., BIALEЕ OVГЃ L., LENKO V., MACEJOVГЃ D.: The road to nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Abstracts from the
Genetic Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, L5, 6, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., ONDKOVГЃ S., GALBAVГќ Е ., MACEJOVГЃ D.: Selected nuclear
receptors expression in human breast carcinoma tissues. Abstracts from the Genetic Toxicology and
Cancer Prevention Conference, Smolenice, P6, 44, 2013.
LENKO V., OBЕ ITNГЌK M., ONDRIЕ M.: VГЅznam TRUS riadenej punkcie a aspirГЎcie v lieДЌbe
abscesu prostaty – naše skúsenosti. Klin. urol. 2013; 9(S): s. 34. ISSN 1336-7579.
4.) Zmeny v metabolizme bunky vyvolanГ© nadexpresiou transportГ©ra lieДЌiv - P-glykoproteГ­nu
v leukemickГЅch bunkГЎch . (Changes in the cell metabolism developed by overexpression of the
drug transporter – P-glycoprotein in leukemic cells.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
JГєlius Brtko
1.7.2011 / 31.12.2014
APVV-0290-10
nie
UMFG SAV
0
10.215,- Eur
106
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Rozvoj najДЌastejЕЎieho fenotypu multidrug rezistencie nГЎdorovГЅch buniek sa spГЎja
s masГ­vnou upregulГЎciou expresie P-glykoproteГ­nu (P-gp). Z literatГєry je popГ­sanГЎ indukcia
expresie/aktivity P-gp v malГ­gnych bunkovГЅch lГ­niГЎch pГґsobenГ­m kyseliny all-trans retinovej
(AtRA). V našich experimentoch sme použili tri varianty L1210 buniek: S bunky – parentálne
senzitívne bunky, R bunky – rezistentné bunky, v ktorých bola nadexpresia P-gp vyvolaná
vinkristínom a T bunky – rezistentné bunky, v ktorých je nadexpresia P-gp indukovaná stabilnou
transfekciou plazmidom pHaMDRwt kГіdujГєcim ДѕudskГЅ P-gp.
Expresia RARalfa bola signifikantne vyЕЎЕЎia v T bunkГЎch ako v S bunkГЎch (p<0,05).
Verapamil samotnГЅ signifikantne znГ­Еѕil expresiu RARalfa vo vЕЎetkГЅch bunkovГЅch lГ­niГЎch
v porovnanГ­ s prГ­sluЕЎnГЅmi kontrolnГЅmi skupinami (p<0,05). Podanie (AtRA) S a R bunkГЎm viedlo
k signifikantnГ©mu zvГЅЕЎeniu RARalfa mRNA (p<0,05). VER v kombinГЎcii s AtRA taktieЕѕ potlaДЌil
expresiu RARalpha v S, R a T bunkГЎch (p<0,05), avЕЎak hladiny mRNA tohto receptora boli stГЎle
signifikantne vyЕЎЕЎie v porovnanГ­ s bunkami, ktorГЅm bol podanГЅ len VER samotnГЅ (p<0,05).
PodobnГ© vГЅsledky sme pozorovali aj pri podГЎvanГ­ kyseliny 9-cis retinovej (9cRA).
RARbeta bol prГ­tomnГЅ v pribliЕѕne rovnakГЅch hladinГЎch v S a R bunkГЎch, transfekcia
ДѕudskГ©ho P-gp vЕЎak bola spojenГЎ s vГЅraznou redukciou expresie tohto receptora v T bunkГЎch
(p<0,01). пЂ VER samotnГЅ inhiboval expresiu v S bunkГЎch. ZatiaДѕ ДЌo AtRA ДЌi uЕѕ samotnГЎ alebo
v kombinГЎcii s VER nemala vplyv na expresiu RARbeta, 9cRA indukovala jeho expresiu vo
vЕЎetkГЅch lГ­niГЎch (p<0,05). KombinГЎcia 9cRA a VER signifikantne znГ­Еѕila expresiu tohto izoformu
RAR v R a T bunkГЎch (p<0,05) v porovnanГ­ s 9cRA skupinou.
Expresia RARgama bola signifikantne vyЕЎЕЎia v P-gp-pozitГ­vnych bunkГЎch (R a T)
(p<0,001). VER samotnГЅ signifikantne znГ­Еѕil tento transkript v R a T bunkГЎch (p<0,001). AtRA
alebo 9cRA signifikantne zvГЅЕЎila expresiu RARgama vo vЕЎetkГЅch lГ­niГЎch пЂ (p<0,001).
Abstrakty:
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., FICKOVГЃ M., BOHГЃДЊOVГЃ V., SULOVГЃ Z.,
BREIER A., HUNГЃKOVГЃ L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic
acid/retinoid X receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines.
Toxicology Letters, 221S: S113, P08-47, 2013.
5.) Objasnenie ГєДЌinku vybranГЅch endokrinnГЅch disruptorov zvyЕЎujГєcich riziko vГЅvoja
nГЎdorov prsnГ­ka, prostaty a ovariГЎlnych disfunkciГ­. (The effect of selected endocrine disruptors
on the development of mammary gland , prostatic cancer and ovarian disfunctions)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
MГЎria FickovГЎ
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0147-10
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
58.089,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky :
107
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Zistenie optimГЎlnych podmienok pre inkubГЎciu LNCaP buniek (ДѕudskГ© nГЎdorovГ© bunky prostaty,
semiadherentnГ©) umoЕѕnilo realizГЎciu identickГЅch pokusov ako v predchГЎdzajГєcich rokoch na MCF7
bunkГЎch. PodДѕa plГЎnu bola analyzovanГЎ proliferaДЌnГЎ aktivita vybratГЅch fenolov: bisfenolu A (BPA)
a nonylfenolu (NP); zo skupiny ftalГЎtov: dietylhexylftalГЎt (DEHP) a ich kombinГЎcie
s testosterГіnom (T).
BPA stimuluje rast LNCaP buniek ДЌasovo zГЎvislГЅm spГґsobom a dГЎvkovГЎ zГЎvislosЕҐ sa menГ­ od ДЌasu
pГґsobenia (efekt hormГ©zy, t.j. niЕѕЕЎie dГЎvky indukujГє vyЕЎЕЎiu odpoveДЏ). ProliferaДЌnГЅ ГєДЌinok BPA (aj
BPA+T) je mierny (~ 110-120 %), prejavГ­ aЕѕ po dlhodobom pГґsobenГ­ (72h a 120h) nedosahuje
parametre stimulГЎcie samotnГЅm T.
ProliferaДЌnГ© ГєДЌinky DEHP a NP samotnГЅch, alebo v kombinГЎcii s T sГє mierne a prejavia sa aЕѕ po
dlhodobom pГґsobenГ­ (120h).
HodnotenГ­m ГєДЌinku vybratГЅch endokrinnГЅch disruptorov fenolovГ©ho a ftalГЎtovГ©ho typu na expresiu
gГ©nov, ktorГЅch produkty (proteГ­ny) sГє sГєДЌasЕҐou proliferaДЌnГЅch procesov, sme zistili rГЅchly nГЎstup
inhibiДЌnГ©ho ГєДЌinku BPA (aj v kombinГЎcii s T) na expresiu gГ©nu pre RXRalfa receptor kyseliny
retinovej (uЕѕ po 24h). ZnГ­Еѕenie mnoЕѕstva mRNA pre RXRalfa gГ©n mГґЕѕe nГЎsledne zniЕѕovaЕҐ
translГЎciu, vyvolaЕҐ pokles prГ­sluЕЎnГЅch retinoidnГЅch X receptorov, ktorГ© sprostredkujГє
antiproliferaДЌnГ© ГєДЌinky kyseliny retinovej. BPA a tieЕѕ DEHP nemenili expresiu gГ©nov pre RXRbeta
a pre RXRgama receptory.
Na molekulГЎrnej Гєrovni sme v LNCaP bunkГЎch ДЏalej analyzovali expresiu gГ©nov kГіdujГєcich
proteГ­ny apoptГіzy a bunkovГ©ho cyklu. ГљДЌinkom BPA, DEHP a ich kombinГЎcii s T analГЅzy
nepotvrdili zmeny na Гєrovni mRNA pre proapoptickГ© proteГ­ny (p53, p21, Bax, kaspГЎza 3)
a antiapoptickГЅ Bcl2 proteГ­n. NajvГЅznamnejЕЎГ­m vГЅsledkom je zistenie, Еѕe BPA v kombinГЎcii s T
vГЅrazne zvyЕЎuje expresiu gГ©nov pre proteГ­ny bunkovГ©ho cyklu (cyklГ­n A2 a cyklГ­n B1), ДЌo
charakterizuje prvotnГ© molekulГЎrne zmeny podmieЕ€ujГєce proliferaДЌnГЅ mechanizmus BPA.
ZnamenГЎ to, Еѕe BPA v naЕЎom experimentГЎlnom modeli stimuluje rast nГЎdorovГЅch buniek na Гєrovni
bunkovГ©ho cyklu a nie mechanizmom inhibГ­cie apoptГіzy.
ДЋalЕЎГ­m veДѕmi vГЅznamnГЅm vГЅsledkom je zistenie, Еѕe kГЅm samotnГЅ BPA nemГЎ ГєДЌinok, v kombinГЎcii
s T vГЅznamne zvyЕЎuje expresiu gГ©nu pre PSA (indikГЎtor rakoviny prostaty). K procesu
proliferaДЌnГЅch ГєДЌinkov BPA mГґЕѕe prispievaЕҐ aj znГ­Еѕenie aktivity antioxidaДЌnГ©ho enzГЅmu SOD, ДЌo
spГґsobГ­ akumulГЎciu voДѕnГЅch kyslГ­kovГЅch radikГЎlov, t.j. prГ­tomnosЕҐ oxidaДЌnГ©ho stresu, ktorГ©
podmieЕ€ujГєci karcinogenГ©zu.
ProliferaДЌnГ© ГєДЌinky BPA v LNCaP bunkГЎch tak budГє vГЅsledkom aktivГЎcie viacerГЅch mechanizmov
a drГЎh. V naЕЎich experimentГЎlnych podmienkach mГґЕѕeme vylГєДЌiЕҐ ovplyvnenie apoptГіzy (bez
zmeny expresie gГ©nov); zistil sa pokles aktivity SOD (s nГЎslednГЅm zvГЅЕЎenГ­m karcinogГ©nnych
reaktГ­vnych foriem kyslГ­ka) a nepriamo zvГЅЕЎenie proliferГЎcie (zvГЅЕЎenГЎ expresia gГ©nov pre proteГ­ny
bunkovГ©ho cyklu: A2, B1). PozoruhodnГЅm je zistenie, Еѕe BPA stimuluje expresiu gГ©nu pre PSA
(indikГЎtor rakoviny prostaty).
6. IdentifikГЎcia novГЅch aspektov monogГ©novГЅch endokrinopatiГ­ metГіdou sekvenovania novej
generГЎcie (Identification of new genetic aspects of monogenic endocrinopathies by next generation
sequencing).
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ
v organizГЎcii SAV
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
1.10.2013 – 31.5.2017
APVV-0187-12
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie
1
108
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
11.557,- €
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Projekt odЕЎtartoval 1.10.2013. V rГЎmci realizГЎcie projektu s 1. detskou klinikou LF UK v Bratislave
sa v roku 2013 identifikoval jeden proband so zriedkavГЅm syndrГіmom MEHMO. U tohto pacienta
sa realizovalo vyЕЎetrenie exГіmu metГіdou sekvenovania Novej generГЎcie (na pracovisku v JuЕѕnej
KГіrey). VyЕЎetrenie identifikovalo viacero kandidГЎtnych gГ©nov, priДЌom v sГєДЌasnosti sa overuje ich
moЕѕnГЅ dopad na fenotyp pacienta. ZГЎroveЕ€ sa zaДЌal vГЅber rodГ­n s cukrovkou typu MODY,
vhodnГЅch na identifikГЎciu novГЅch gГ©nov.
7.
MolekulГЎrno-genetickГЅ vГЅskum s farmakogenetickГЅmi konsekvenciami u detГ­ s
hyperinzulinemickГЅmi hypoglykГ©miami (Molecular-genetic research with pharmacogenetic
consequences in children with hyperinsulinemic hypoglycemia).
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ
v organizГЎcii SAV
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
1.10.2013 – 31.5.2017
APVV-0107-12
nie
LekГЎrska fakulta UK
1
17.833,- €
DosiahnutГ© vГЅsledky:
V rГЎmci realizГЎcie projektu s 1. detskou klinikou LF UK v Bratislave sa v roku 2013 zaДЌalo
vyhДѕadГЎvanie jedincov s izolovanГЅmi ako aj syndrГіmovГЅmi formami kongenitГЎlneho
hyperinzulinizmu. Za 3 mesiace rieЕЎenia sa na DNA analГЅzu odoslala vzorka od 3 probandov s
perzistujГєcimi hypoglykГ©miami u ktorГЅch sa spolu s 5 pacientami z DNA banka vykonala DNA
analГЅza gГ©nov KCNJ11, ABCC8 a GCK. U jednГ©ho probanda sa naЕЎli dve rГґzne mutГЎcie v gГ©ne
KCNJ11 spГґsobujГєce zГЎvaЕѕnГє, diazoxid rezistentnГє, formu hyperinzulinizmu. Na zГЎklade vГЅsledku
DNA analГЅzy sa upravila lieДЌba u pacienta (zmena z diazoxidu na oktreotid), pod ktorou sa
glykГ©mie postupne normalizovali.
Abstrakty :
STANГЌK J., ROSOДЅANKOVГЃ M., HUДЊKOVГЃ M., VALENTГЌNOVГЃ L., MAЕ INDOVГЃ I.,
MIKULAJOVГЃ S., STANГЌKOVГЃ D., KYЕ KOVГЃ S., SLOVAK CONGENITAL
HYPERINSILINISM STUDY GROUP, TICHГЃ ДЅ., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., KLIMEЕ I.:
Pharmacogenetics in channelopathies causing congenital hyperinsulinism. 19th Middle European
Worshop of Paediatric Endocrinology. Endocr Regul. 2013 October;47(3):228.
8.) Interakcia psychickГЅch, kardiovaskulГЎrnych, neuroendokrinnГЅch a metabolickГЅch
faktorov: od novГЅch animГЎlnych modelov po klinickГ© aplikГЎcie. (Interaction of mental,
cardiovascular, neuroendocrine and metabolic factors: from animal models toclinical applications)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Daniela JeЕѕovГЎ
109
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
1.5.2011 / 31.12.2014
APVV-0028-10
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
91.899,- Eur
DosiahnutГ©
vГЅsledky:
S cieДѕom umoЕѕniЕҐ ЕЎirЕЎie vyuЕѕitie hodnotenia sekrГ©cie aldosterГіnu za klinickГЅch podmienok sme
validovali metodiku na jeho meranie v slinГЎch. JednoznaДЌne sme dokГЎzali prГ­tomnosЕҐ pohlavnГЅch
rozdielov v koncentrГЎciГЎch salivГЎrneho aldosterГіnu s najvyЕЎЕЎГ­mi hodnotami u Еѕien v luteГЎlnej fГЎze.
Po podanГ­ nГ­zkej dГЎvky ACTH sa koncentrГЎcie salivГЎrneho aldosterГіnu signifikantne zvyЕЎovali a
dobre korelovali s koncentrГЎciami plazmatickГ©ho aldosterГіnu (Hlavacova a spol. 2013). Metodiku
sme uЕѕ zaДЌali vyuЕѕГ­vaЕҐ na overenie experimentГЎlnych nГЎlezov zГ­skanГЅch v tomto projekte, a to novГ©
poznatky o Гєlohe aldosterГіnu v animГЎlnych modeloch depresie, priamo u pacientov s depresiou
(Izakova a Jezova 2013).
Napriek tomu, Еѕe poznГЎme sГєvis medzi stresom a viacerГЅmi civilizaДЌnГЅmi ochoreniami, stГЎle
nevieme meraЕҐ stresovГє zГЎЕҐaЕѕ ani predchГЎdzaЕҐ negatГ­vnym dГґsledkom (Prokopova a Jezova 2013).
DokГЎzali sme, Еѕe kardiovaskulГЎrna odpoveДЏ poДЌas stresu je niЕѕЕЎia, ak sa sГєДЌasne pociЕҐuje vyЕЎЕЎia
ГєzkosЕҐ. Vzostup systolickГ©ho krvnГ©ho tlaku poДЌas izometrickГ©ho cviДЌenia u zdravГЅch ДѕudГ­ bol vyЕЎЕЎГ­
v experimentГЎlnej situГЎcii, v ktorej sa zabrГЎnilo anxiogГ©nnemu pГґsobeniu pouЕѕitГЅch stresovГЅch
podnetov (Jezova a spol. 2013).
UkГЎzali sme, Еѕe pacienti so zatiaДѕ nelieДЌenou hypertenziou I. stupЕ€a bez prГ­tomnosti inГЅch
rizikovГЅch faktorov preukazujГє znГЎmky inzulГ­novej rezistencie a ДЏalЕЎie prГ­znaky
kardiometabolickГ©ho syndrГіmu. Tieto nГЎlezy, ktorГ© je nutnГ© eЕЎte rozЕЎГ­riЕҐ, sГє motivГЎciou pre
hДѕadanie spГґsobov skorej terapeutickej intervencie s cieДѕom spomaliЕҐ rozvoj kardiometabolickГЅch
porГєch (Penesova a spol. 2013).
PopГ­sali sme zmeny expresie gГ©nov pre enzГЅmy metabolizujГєce aldosterГіn, ako aj pre
glukokortikoidnГ© a mineralokortikoidnГ© receptory u potkanov v obdobГ­ krГЎtko po narodenГ­.
VГЅsledky dovoДѕujГє predpokladaЕҐ vyЕЎЕЎiu ГєДЌinnosЕҐ aldosterГіnu na kardiovaskulГЎrne, metabolickГ© aj
psychickГ© funkcie v ranom postnatГЎlnom obdobГ­ v porovnanГ­ so stavom v dospelosti (Varga a spol.
2013).
PublikГЎcie:
VARGA J., FERENCZI S., KOVГЃCS KJ., GARAFOVA A., JEZOVA D., ZELENA D.
Comparison of Stress-Induced Changes in Adults and Pups: Is Aldosterone the Main
Adrenocortical Stress Hormone during the Perinatal Period in Rats? In PLoS One, 2013, vol. 8, no.
9, p. e72313. (IF=3,730)
JEZOVA D., HLAVACOVA N., MAKATSORI A., DUNCKO R., LODER I., HINGHOFERSZALKAY H. Increased anxiety induced by listening to unpleasant music during stress exposure is
110
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
associated with reduced blood pressure and ACTH responses in healthy men. In
Neuroendocrinology, 2013, vol. 98, no. 2, p. 144-150. (IF=3,537)
KRIZOVA L., KOLLAR B., JEZOVA D., TURCANI P. Genetic aspects of vitamin D receptor and
metabolism in relation to the risk of multiple sclerosis. In General Physiology and Biophysics,
2013, vol. 32, no. 4, p. 459-466. (IF=0,852)
KRГЌЕЅOVГЃ L., KOLLГЃR B., ДЊARNICKГЃ Z., Е IARNIK P., JEЕЅOVГЃ D., TURДЊГЃNI P.: GenetickГ©
a environmentГЎlne faktory zapojenГ© do patogenГ©zy sklerГіzy multiplex. In ДЊeskГЎ a slovenskГЎ
neurologie a neurochirurgie, 2013, vol. 76/109, no. 4, p. 430-437. (IF=0,372)
HLAVACOVA N., KERLIK J., RADIKOVA Z., IZAKOVA L., JEZOVA D. Measurement of
salivary aldosterone: validation by low-dose ACTH test and gender differences. In Endocrine
Regulations. 2013, vol. 47, no. 4, p. 201-204.
PENESOVГЃ A., RADIKOVГЃ Z., ДЊIЕЅMГЃROVГЃ E., VLДЊEK M., IMRICH R.: Insulin sensitivity
in young patients with hypertension devoid of conventional risk factors. In Journal fЕ±r Hypertonie.
2013, vol. 1, p. 15-19.
IZAKOVA L., JEZOVA D. Aldosterón – nový biologický marker alebo ďalšia možnosť v liečbe
depresie? In Psychiatrie, 2013, vol. 17, no. 1, p. 13-18.
PROKOPOVÁ B., JEŽOVÁ D. Stres a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia – vieme
meraЕҐ stresovГє zГЎЕҐaЕѕ? In Psychiatrie pro praxi, 2013, vol.14, no. 4, p. 150-154.
Abstrakty
GAJDOSECHOVA L., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S.: An integrative insight into
powerfull IRAP/AT4/OTASE in obesity: A glucose homeostasis, adipose tissue RAS and oxytocin
system. IRAP 2013, 2013, p. 22.
GAJDOЕ ECHOVГЃ L., KRЕ KOVГЃ K., ZORAD S.: Гљloha tukovГ©ho tkaniva pri rozvoji
inzulГ­novej rezistencie. Kniha abstraktov XXIII. DiabetologickГ© dni Bratislava, 2013, p. 54.
GAJDOSECHOVA L., SUSKI M., KRSKOVA K., OLSZANECKI R., ZORAD S.: Metabolic
health in 12-week-old obese Zucker rats is associated with increase in 14-3-3ОІ and phosphorylation
of AS160 in epididymal adipose tissue. In Obesity Facts, 2013, vol. 6, suppl. 1, p. 75.
HLAVACOVA N., WAWRUCH M., TISONOVA J., JEZOVA D.: Neuroendocrine activation
during stress in women depends on trait anxiety. Abstracts of the 11th World Congress of
Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
HLAVГЃДЊOVГЃ N., MAKATSORI A., HINGHOFER-SZALKAY H., JEЕЅOVГЃ D.: HormonГЎlna a
kardiovaskulГЎrna odpoveДЏ na kombinovanГЅ stresovГЅ podnet pri zvГЅЕЎenej Гєzkosti vyvolanej
poДЌГєvanГ­m hudby. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 38.
JEZOVA D., HLAVACOVA N.: Hyperaldosteronism in an animal model - changes in depressionlike behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. Abstracts of the 11th
World Congress of Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
JEŽOVÁ D., HLAVÁČOVÁ N.: Ovplyvnenie hormónu aldosterónu – nový smer vo vývoji
anxiolytГ­k. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl 1, p. 25.
111
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
JEЕЅOVГЃ D., HLAVГЃДЊOVГЃ N.: Aldosterone - A Bridge Between Cardiovascular and Mood
Disorders? Abstracts of The International Academy of Cardiology, 18th World Congress on Heart
Disease Annual Scientific Sessions 2013, The Journal of Heart Disease, 2013, vol.10, no. 1, p. 21,
KRSKOVA K., PENESOVA A., VLCEK M., IMRICH R., GAJDOSECHOVA L., OKSA A.,
POGLITSCH M., ZORAD S.: Replacement of ACEi by AT1 receptor blocker candesartan changes
pattern of serum angiotensin peptides without effect on glucose metabolism and subcutaneous
adipose tissue. IRAP 2013, 2013, p. 24.
KRЕ KOVГЃ K., GAJDOЕ ECHOVГЃ L., OLSZANECKI R., POGLITSCH M., ZORAD S.:
FunkДЌnГЅ lokГЎlny renГ­n-angiotenzГ­novГЅ systГ©m v tukovom tkanive - fakt alebo hypotГ©za? Kniha
abstraktov XXIII. DiabetologickГ© dni Bratislava, 2013, p. 64.
KRSKOVA K., ZORAD S., GAJDOSECHOVA L., IMRICH R., PENESOVA A., VLCEK M.,
CHOVANOVA L., OKSA A.: Renin-angiotensin system blockade with AT1 receptor blocker
versus ACE inhibitors - impact on glucose metabolism in hypertensive patients. In Obesity Facts,
2013, vol. 6, suppl. 1, p. 70.
KRSKOVA K., ZORAD S., GAJDOSECHOVA L., PENESOVA A., VLCEK M., IMRICH R.,
CHOVANOVA L., OKSA A.: Selected metabolic effects of ace inhibitor replacement by at1
receptor blocker candesartan in hypertensive patients. 5th International Congress on Prediabetes and
the Metabolic Syndrome, 2013, vol. 5, suppl. 1, p. 97.
PENESOVГЃ A., KRЕ KOVГЃ K., ZORAD Е ., HOLГљBKOVГЃ A., GARAFOVГЃ A., VLДЊEK M.,
IMRICH R., JEŽOVÁ D: Metabolické abnormality u mladých pacientov s hypertenziou – pilotná
ЕЎtГєdia. Kniha abstraktov XXIII. DiabetologickГ© dni Bratislava, 2013, p. 86.
PENESOVГЃ A., KRЕ KOVГЃ K., ZORAD Е ., HOLГљBKOVГЃ A., GARAFOVГЃ A., VLДЊEK M.,
IMRICH R., JEЕЅOVГЃ D: Metabolic abnormalities in young subjects with hypertension in
comparison to obese and lean healthy individuals – a pilote study. In Journal of Diabetes, 2013, vol.
5, suppl. 1, p. 169.
PROKOPOVГЃ B., KRГЌЕЅOVГЃ L., VLДЊEK M., PENESOVГЃ A., HLAVГЃДЊOVГЃ N., KOLLГЃR B.,
TURДЊГЃNI P., JEЕЅOVГЃ D: VybranГ© psychologickГ© charakteristiky u pacientov so sklerГіzou
multiplex. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 61.
9. KognitГ­vne, osobnostnГ© a psychofyziologickГ© faktory zvlГЎdania stresu v kontexte vzЕҐahu
anxiety a alergie a moЕѕnosti ich optimalizГЎcie (Cognitive, personal and psychophysiological
factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their
optimalisation)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ: Igor Brezina
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v organizГЎcii SAV: Daniela JeЕѕovГЎ, NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ
Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2017
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: APVV-0496-12
OrganizГЎcia je koordinГЎtorom projektu: nie
KoordinГЎtor: FilozofickГЎ fakulta UK
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch inЕЎtitГєciГ­: 2
Čerpané financie: 4463,00 €
DosiahnutГ© vГЅsledky:
112
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
V iniciГЎlnej fГЎze rieЕЎenia projektu prebiehala logistickГЎ prГ­prava vГЅskumu, dizajnu experimentov
a tieЕѕ zaraДЏovanie probandov do experimentГЎlnych a kontrolnГЅch skupГ­n. V iniciГЎlnej fГЎze rieЕЎenia
projektu sa v LaboratГіriu farmakologickej neuroendokrinolГіgie ГљEE SAV validovali metodiky na
stanovenie koncentrГЎciГ­ enzГЅmu alfa-amylГЎzy a steroidnГЅch hormГіnov kortizolu, aldosterГіnu
a testosterГіnu zo slГ­n.
10.) SkrГ­ning dediДЌnГЅch porГєch sluchu na Slovensku metГіdami DNA analГЅzy. (Screening of
hereditary hearing disorders in Slovakia by DNA analysis.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Iwar KlimeЕЎ
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0148-10
nie
LF UK
1
66.400,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky :
NГЎbor pacientov so SNHL v roku 2013 pokraДЌoval na klinickГЅch pracoviskГЎch v Bratislave
(novodiagnostikovanГ­ pacienti vyЕЎetrovanГ­ na I. ORL klinike LFUK a Detskej ORL klinike
DFNsP). Celkovo boli ku dЕ€u 31.12.2013 zГ­skanГ© vzorky od 692 sluchovo postihnutГЅch pacientov a
ich pokrvnГЅch prГ­buznГЅch, ДЌo predstavuje medziroДЌnГЅ nГЎrast o 125 novГЅch vzoriek. LaboratГіrne
spracovanie zГ­skanГ©ho biologickГ©ho materiГЎlu pokraДЌovalo na pГґde laboratГіria DIABGENE Гљstavu
experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV IzolovanГЎ DNA bola uloЕѕenГЎ do DNA banky pacientov
s obojstrannou senzorineurГЎlnou poruchou sluchu, zaloЕѕenej v prvom roku rieЕЎenia projektu.
Do konca roku 2013 boli metГіdou sekvenovania gГ©nu GJB2 zanalyzovanГ© vzorky pribliЕѕne od 620
pacientov. MLPA analýza prioritne zameraná na identifikácia „hot-spot“ delécie v géne GJB6 bola
vykonanГЎ u 210 neprГ­buznГЅch jedincov. UvedenГЅm prГ­stupom bolo moЕѕnГ© identifikovaЕҐ presnГє
prГ­ДЌinu poruchy sluchu u 32,8 % neprГ­buznГЅch pacientov. V tejto skupine pacientov sa podarilo
identifikovaЕҐ 15 mutГЎciГ­ v gГ©ne GJB2 a jednu delГ©ciu v gГ©ne GJB6 (delD13S180). U pacientov
s tyroidГЎlnou symptomatolГіgiou bol metГіdou priameho obojsmernГ©ho sekvenovania analyzovanГЅ
gГ©n SLC26A4. Vzorky DNA pacientov s progredujГєcou poruchou sluchu, cukrovkou alebo
matrilineГЎrnym typom dediДЌnosti boli podrobenГ© RFLP analГЅze mitochondriГЎlnej mutГЎcie A3243G
(spolu asi 140 pacientov). MutГЎcie gГ©nu MARVELD2 (novГЅ gГ©n zavedenГЅ v roku 2013) boli, po
vylГєДЌenГ­ GJB2 etiolГіgie, vyЕЎetrovanГ© u pribliЕѕne 70 neprГ­buznГЅch pacientov rГіmskeho etnika,
113
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
keДЏЕѕe vГЅskyt tejto mutГЎcie bol doteraz vo svete zaznamenanГЅ len v pakistanskej a rГіmskej
populГЎcii.
PUBLIKГЃCIE:
VARGA L., MAЕ INDOVГЃ I., HUДЊKOVГЃ M., KABГЃTOVГЃ Z., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., KLIMEЕ I., PROFANT M.
Prevalence of DFNB1 mutations among cochlear implant users in Slovakia and its clinical
implications. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013, DOI 10.1007/s00405-013-2559-0
ABSTRAKTY
MAЕ INDOVГЃ I., VARGA L., HUДЊKOVГЃ M., BALOGOVГЃ M., Е UCHOVГЃ ДЅ., PROFANT M., KLIMEЕ I.,
GASPERIKOVA D. 2013. Nation-wide genetic screening for patients with bilateral nonsyndromic
sensorineural hearing loss (SNHL) in Slovakia. European Journal of Human Genetics, 21 (supp. 2): p.124125
VARGA L., MAЕ INDOVГЃ I., KABГЃTOVГЃ Z., HUДЊKOVA M., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., PROFANT M.
Screening for hereditary causes of SNHL in Slovak deaf population and its practical consequences.
IFOS 20th World Congress, June 1-5 2013, Seoul, Korea, Book of abstracts (on CD), FA-00237.
VARGA L., MAЕ INDOVГЃ I., KABГЃTOVГЃ Z., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., KLIMEЕ I., PROFANT M. 2013.
Prevalence of mutations in the DFNB1 locus among cochlear implant users in Slovakia and their
impact on postoperative hearing outcomes in prelingually deaf children. 9th Molecular Biology of
Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA. Book of abstracts, p.176
MAЕ INDOVГЃ I., VARGA, L., HUДЊKOVГЃ, M., PROFANT M., KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D. 2013.
Mutation in MARVELD2 gene detected in Slovak roma patients with nonsyndromic hearing loss.
9th Molecular Biology of Hearing and Deafness Conference, 22-25 June, 2013, Stanford, USA.
Book of abstracts, p.106
VARGA L., KABГЃTOVГЃ Z., MAЕ INDOVГЃ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., KLIMEЕ I., PROFANT M. 2013 Hearing
outcomes after cochlear implantation in three etiology groups of prelingually deaf children. 29th
Politzer Society Meeting, 14-17 November, Antalya, Turkey, The International Journal of
Advanced Otology, 9 (3, suppl. 1): p. 131-132.
MAЕ INDOVГЃ I., VARGA L., HUДЊKOVГЃ M., BALOGOVГЃ M., Е UCHOVГЃ ДЅ., PROFANT M., KLIMEЕ I.,
GAЕ PERГЌKOVГЃ D. CeloslovenskГЅ genetickГЅ skrГ­ning pacientov s bilaterГЎlnou nesyndrГіmovou
senzorineurГЎlnou poruchou sluchu. XXIV. IzakoviДЌov MemoriГЎl, 26. - 27. 9. 2013, Donovaly,
Hotel Residence, Program a zbornГ­k abstraktov, p. 52-53.
Е KOPKOVГЃ M., MAЕ INDOVГЃ I., STANГЌK J., VARGA L. , VALENTГЌNOVГЃ L., HUДЊKOVГЃ M. ,
NECHOJDOMOVГЃ D., ЕЅIGRAI M. , MANДЊГЌKOVГЃ T., PROFANT M., KLIMEЕ I. , GAЕ PERГЌKOVГЃ D. DNA
diagnostika syndrГіmu MIDD a MELAS na Slovensku. XXIV. IzakoviДЌov MemoriГЎl, 26. - 27. 9.
2013, Donovaly, Hotel Residence, Program a zbornГ­k abstraktov, p. 58-59.
11.) Je stres jednГЅm z podstatnГЅch faktorov neurodegeneraДЌnГ©ho procesu pri Alzheimerovej
chorobe? (Is stress a crucial factor in the process of neurodegeneration accompanying
Alzheimer's disease?)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
Richard KvetЕ€anskГЅ
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0088-10
ГЎno
114
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
1
73.390,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
V treЕҐom roku (2013) rieЕЎenia tohto APVV projektu sme sa zamerali na ЕЎtГєdium ГєДЌinkov
jednorГЎzovГ©ho a opakovanГ©ho stresu u potkanov a myЕЎГ­ s vyradenГЅm noradrenalinovГЅm systГ©mom
v mozgu, predovЕЎetkГЅm v locus coeruleus (LC). Je znГЎme, Еѕe noradrenalГ­n pГґsobГ­ protektГ­vne na
zГЎpalovГ© procesy, ktorГ© sa podieДѕajГє na vzniku a vГЅvoji neurodegeneratГ­vnych zmien, typickГЅch aj
pre demenciu Alzheimerovho typu (DAT).
Pre realizГЎciu tohto cieДѕa sme v naЕЎich experimentoch previedli elektrokoagulaДЌnГє lГ©ziu oblasti
locus coeruleus (LC) s cieДѕom eliminovaЕҐ noradrenalГ­novГє inervГЎciu mozgovej kГґry a hipocampu,
ktorГ© hrajГє kДѕГєДЌovГє Гєlohu pri DAT. Druhou pouЕѕitou technikou na eliminГЎciu, resp. redukciu
noradrenalГ­nu v tГЅchto oblastiach bolo stereotaktickГ© podГЎvanie toxГ­nu DSP-4 do oblasti LC
u potkanov, resp. i. p. podГЎvanie toxГ­nu u myЕЎГ­. Realizovali sme makro-experiment, v ktorom sme
mali 16 skupín myší – WT, CRH-KO, sham-operované, ledované, akútne stresované a opakovane
stresovanГ© (14 dnГ­). U potkanov WT a transgГ©nnych (TG) sme aplikovali ako stresor LPS (vyvolГЎva
zГЎpal). Tieto experimenty poskytli niekoДѕko stoviek vzoriek mozgov, v ktorГЅch sa postupne
analyzuje koncentrГЎcia noradrenalГ­nu, adrenalГ­nu a dopamГ­nu, expresia a proteГ­ny enzГЅmov
syntetizujГєcich katecholamГ­ny, tau-proteГ­ny, prozГЎpalovГ© a protizГЎpalovГ© cytokГ­ny, atДЏ. VГЅsledky
budГє k dispozГ­cii aЕѕ vo ЕЎtvrtom roku rieЕЎenia projektu.
ZaujГ­malo nГЎs tieЕѕ, do akej miery sГє tieto procesy ovplyvniteДѕnГ© endogГ©nnymi hladinami
glukokortikoidov, prГ­padne hladinou kortikoliberГ­nu (CRH) v centrГЎlnom nervovom systГ©me.
S tГЅmto cieДѕom sme sledovali ГєДЌinky imobilizaДЌnГ©ho stresu na expresiu a hyper-fosforylГЎciu tau
proteГ­nu a na hladiny katecholamГ­nov v rГґznych oblastiach a jadrГЎch mozgu u normГЎlnych WT
myЕЎГ­, ako aj u CRH deficientnych myЕЎГ­. UvedenГ© parametere sme merali v 15 mozgovГЅch
oblastiach, ktorГ© sa podieДѕajГє na regulГЎcii neuroendokrinnГЅch procesov a mГґЕѕu ЕЎpecificky
regulovaЕҐ vznik a priebeh DAT. ZaujГ­malo nГЎs do akej miery je DAT determinovanГЅ
neprГ­tomnosЕҐou CRH, predovЕЎetkГЅm v stresovГЅch situГЎciГЎch.
Zistili sme Еѕe imobilizaДЌnГЅ stres indukuje expresiu DAT - ЕЎpecifickГЅch epitopov na molekule tau
proteГ­nu (naprГ­klad AT8, PHF1 a pT181). TГЎto expresia je prechodnГЅm javom a po urДЌitom ДЌase sa
hladina DAT- špecifických epitopov dostáva späť na úroveň kontrolných hodnôt aj napriek tomu,
Еѕe stresovГЅ podnet naДЏalej pretrvГЎva. V niektorГЅch mozgovГЅch oblastiach nasleduje druhГЎ vlna
hyperfosforylГЎcie - asi 120 minГєt od zaДЌiatku stresu. AkГєtna indukcia hyperfosforylГЎcie je
generalizovanГЅ jav a je prГ­tomnГЎ nielen v oblastiach klasicky asociovanГЅch s DAT, ale aj v inГЅch
oblastiach mozgu, ktorГ© neboli z tohoto hДѕadiska doteraz v literatГєre opГ­sanГ©.
MagnitГєda tau-hyperfosforylГЎcie, ako odozvy na imobilizaДЌnГЅ stres, je niЕѕЕЎia u CRH
deficientnГЅch zvierat v porovnanГ­ s WT stresovanГЅmi kontrolami. OpakovanГ© vystavenie zvierat
imobilizaДЌnГ©mu stresu vyvolГЎva vГЅraznГ© znГ­Еѕenie hladГ­n fosforylovanej formy tau proteГ­nu a to vo
väčšine sledovaných oblastí mozgu.
DosiahnutГ© vГЅsledky poukazujГє na vГЅznamnГє Гєlohu CRH a glukokortikoidnГ©ho systГ©mu
v patogenГ©ze Alzheimerovej choroby a naznaДЌujГє vГЅznamnГ© prepojenie mechanizmov stresu a
demencie Alzheimerovho typu. Stresom-indukovanГЎ hyperfosforylГЎcia tau proteГ­nu mГґЕѕe
reprezentovať patologickú situáciu „upstream of tau protein misfolding“, ktorá vedie k progresu,
prГ­padne aj k vzniku neurodegenerГЎcie.
PublikГЎcie:
115
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
VARGOVIДЊ P., UKROPEC J., LAUKOVГЃ M., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., - MANZ
B.,UKROPCOVÁ B., KVETŇANSKÝ R.:
Repeated
immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes.
Stress : The international journal on the biologie of stress, 2013, 16 (3): pp. 340-352.
(2.476
– IF 2011). DOI:10.3109/10253890.736046.
Typ: ADCA
TILLINGER A., NOSTRAMO R., KVETŇANSKÝ R., SEROVA L., SABBAN E. L.: Stressinduced changes in gene expression of urocortin 2 and other CRH peptids in rat adrenal medulla:
involvement of glucocorticoids.
Journal of
Neurochemistry, 2013, 125: pp. 185-192. DOI: 10.1111/jnc.12152.
(3,973 – IF2013)
Typ: ADCA
NOSTRAMO R., TILLINGER A., SEROVA L., KVETŇANSKÝ R., SABBAN E. L.:
Bradykinin B2 reeptor in the adrenal medulla of male rats and mice: Glucocorticoid-dependent
increase with immobilization stress.
Endocrinology,
2013, 154 (10): pp. 3729-3738. (4,717 – IF2013)
Typ: ADCA
BENEŠJ., TOMANKOVA H., NOVAKOVA M., ROHAN Z., KVETŇANSKÝ R.,
MYSLIVEДЊEK J.: Corticotropin-releasing hormone affects short immobilization stress-induced
changes in lung cytosol and membrane glucocorticoid binding sites.
Cellular and
Molecular Neurobiology, 2013, 33: pp. 503-511.
(2.293 IF2012). DOI 10.1007/s10571-013-9916-9.
Typ: ADCA
NOVÁK P., ŽILKA N., FILIPČÍK P., KVETŇANSKÝ R., NOVÁK M.: Stres ako modulátor
neurodegeneraДЌnej kaskГЎdy indukovanej proteГ­nom tau, VydavateДѕstvo AHO3, aprГ­l 2013, str. 6480, ISBN 978-80-971357-0-6 Typ: nekarentovanГЅ ДЌlГЎnok v zbornГ­ku
Abstrakty z konferenciГ­ :
FILIPČÍK P., NOVÁK P., MRAVEC B., ONDIČOVÁ K., KVETŇANSKY R., -NOVÁK M.:
From emotional stress to cognitive deficit: through tau protein modifications?
In: The Jerusalem International Conference on Neuroplasticity and Cognitive Modifiability,
Abstract and Program Book p. 41, Jerusalem, June 2013.
KVETŇANSKÝ R.: „Stress-induced regulation of molecular genetic mechanisms in neuroendocrine-immune systems“.
Pozvaná prednáška na Európskom kongrese pre neurovedy „FENS Featured Regional Meeting“
v Prahe, 11.-15. September 2013.
KVETŇANSKÝ R.: „Does chronic or repeated stress produce pathological changes in the
organism: Effect of catecholaminergic systems“.
PozvanГЎ prednГЎЕЎka na 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology,
23.-27. jГєna 2013 v KoЕЎiciach.
VARGOVIČ P., UKROPEC J., KVETŇANSKÝ R.: Opakovaný stres zvyšuje produkciu
endogГ©nnych katecholamГ­nov v adipocytoch mezenterickГ©ho tukovГ©ho tkaniva potkana.
PrednesenГ© na VII. RoДЌnГ­ku Drobnicovho memoriГЎlu, BojnГЎ, 16.-18. Sept. 2013, str. 54-55.
116
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
12. NeurobiolГіgia nГЎdorov: ЕЎtГєdium Гєlohy nervovГ©ho systГ©mu v etiopatogenГ©ze nГЎdorovГ©ho
rastu
a
tvorby
metastГЎz
(Neurobiology of cancer: the study of the nervous system role in etiopathogenesis of tumor growth
and development of metastasis)
Boris Mravec
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ
rieЕЎiteДѕ
v organizГЎcii SAV
1.5.2011 - 31.10.2014
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu: APVV-0007-10
OrganizГЎcia
jenie
koordinГЎtorom projektu:
LekГЎrska fakulta UK
KoordinГЎtor:
PoДЌet
spolurieЕЎiteДѕskГЅch2 (okrem UEE SAV sГє to eЕЎte LF UK a UEO SAV)
inЕЎtitГєciГ­:
14.761,-€
ДЊerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky :
V rГЎmci rieЕЎenia grantu APVV sme pokraДЌovali vo vГЅskume neuro-nГЎdorovГЅch interakciГ­, priДЌom
sme nadviazali na predchГЎdzajГєce etapy projektu. U jednotlivГЅch typov nГЎdorov sme detegovali
pozitivitu na rГґzne neuronГЎlne markery, priДЌom denzita signГЎlu sa medzi jednotlivГЅmi markermi a
nГЎdormi lГ­ЕЎila. ZatiaДѕ ДЌo u intraperitoneГЎlnych fibrosarkГіmov sme preukГЎzali pozitivitu na NF,
ChrA a NSE, v prГ­pade subkutГЎnnych fibrosarkГіmov bola zistenГЎ len pozitivita na NF. U melanГіmu
a feochromocytГіmu sme zistili pozitivitu na NF, ChrA, ako aj S100 proteГ­n. NaЕЎe vГЅsledky
naznaДЌujГє, Еѕe inervГЎcia nГЎdorovГ©ho tkaniva vykazuje ЕЎpecifickosЕҐ v zГЎvislosti od typu nГЎdoru.
SkГєmali sme aj Гєlohu hypotalamickГ©ho zГЎpalu v procesoch spojenГЅch s nГЎdorovou kachexiou.
UskutoДЌnili sme experiment, v ktorom sme prostrednГ­ctvom implantovanГЅch osmotickГЅch
minipГєmp a intracerebrГЎlnych kanГЅl dlhodobo aplikovali do hypotalamu lГЎtku, ktorГЎ inhibuje zГЎpal.
Zistili sme, Еѕe tГЎto lГЎtka PS-1145 dihydrochlorid vГЅznamne inhibuje lipopolysacharidom
indukovanГЅ zГЎpal v hypotalame, konkrГ©tne v nucleus paraventricularis. V nasledujГєcom
experimente sme po intraperitoneГЎlnej aplikГЎcii Yoshida AH-130 ascitickГЅch buniek podkoЕѕne
implantovali osmotickГ© minipumpy napojenГ© na intracerebrГЎlnu kanylu. Zistili sme, Еѕe aj keДЏ
aplikГЎcia lГЎtky PS-1145 dohydrochlorid mierne znГ­Еѕila zГЎpal v hypotalame, preЕѕГ­vanie zvierat
nebolo ovplyvnenГ©.
PublikГЎcie:
LACKOVICOVA L., GAYKEMA RP., BANOVSKA L., KISS A., GOEHLER LE., MRAVEC B.
The time-course of hindbrain neuronal activity varies according to location during either
intraperitoneal or subcutaneous tumor growth in rats: single Fos and dual Fos/dopamine ОІhydroxylase immunohistochemistry. J Neuroimmunol 2013; 260: 37-46. IF=3,033
BANOVSKA L., LACKOVICOVA L., MRAVEC B. NГЎdorovГЎ kachexia z neurobiologickГ©ho
hДѕadiska: vplyv hypotalamickГ©ho zГЎpalu. Monitor mediciny 2013; 1-2: 9-13.
MRAVEC B. NervovГЅ systГ©m: patofyziolГіgia. SAP, Bratislava 2013; 132 s.
13. BezpeДЌnosЕҐ terapeuticky a komerДЌne pouЕѕГ­vanГЅch nanoДЌastГ­c: vplyv na reprodukДЌnГЅ
a imunitnГЅ systГ©m, oxidaДЌnГЅ status a prevencia moЕѕnГ©ho rizika (Biosafety of therapeutically
and commercially used nanoparticles: focus on reproductive and immune system, oxidative status
and prevention of potential risk).
117
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
SoЕ€a ScsukovГЎ
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v organizГЎcii SAV: SoЕ€a ScsukovГЎ
1.7.2012-31.12.2015
Trvanie projektu:
APVV-0404-11
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je koordinГЎtorom projektu: ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
KoordinГЎtor:
3
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch inЕЎtitГєciГ­:
51 000,- eur
ДЊerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky :
RГЅchly rozvoj nanotechnolГіgiГ­ prispieva k rozsiahlemu pouЕѕitiu nanomateriГЎlov v priemysle,
produktoch dennej potreby, ako aj v biomedicГ­ne. PredpokladГЎ sa, Еѕe nanoДЌastice vДЏaka svojim
„nano“ rozmerom môžu ovplyvňovať normálne fyziologické funkcie a predstavovať neznáme
riziko pre ДѕudskГ© zdravie. PolymГ©rna nanoДЌastica poly(ethylene glycol)-block-poly(lactic acid)
(PEG-b-PLA) bola vyvinutГЎ na prenos vo vode Дѕahko rozpustnГЅch lieДЌiv CNS, mГЎ schopnosЕҐ
prechГЎdzaЕҐ BB bariГ©rou a uvoДѕniЕҐ lieДЌivo priamo v mozgu. V druhom roku rieЕЎenia projektu sme
sledovali moЕѕnГЅ in vivo ГєДЌinok PEG-b-PLA (20 alebo 40 mg/kg b.w.) na funkcie imunitnГ©ho
systГ©mu (krv, slezina-subpopulaДЌnГЎ analГЅza pomocou prietokovej cytometrie, mitogГ©nna odpoveДЏ
a protilГЎtkovГЎ odpoveДЏ proti baranГ­n erytrocytom, SRBC) a oxidaДЌnГЅ status (krv, peДЌeЕ€lipoperoxidy, proteГ­novГ© karbonyly, antioxidaДЌnГЅ status) u prepubertГЎlnych a dospelГЅch samГ­c
potkanov kmeЕ€a Wistar. VГЅsledky vyЕЎetrenia sledovanГЅch parametrov imunitnГ©ho systГ©mu a hladГ­n
markerov oxidaДЌnГ©ho poЕЎkodenia lipidov, proteГ­nov, aktivity antioxidaДЌnГЅch enzГЅmov sa postupne
vyhodnocujГє. V in vitro podmienkach sme sledovali koncentraДЌnГЅ a ДЌasovГЅ priebeh pГґsobenia
testovanГЅch kovovГЅch nanoДЌastГ­c (striebro, oxid titaniДЌitГЅ) na bazГЎlnu a gonadotropГ­nmi (FSH, LH)
stimulovanГє produkciu steroidnГЅch hormГіnov (progesterГіn, estradiol) granulГіznymi bunkami.
Zistili sme, Еѕe so zvyЕЎujГєcou sa koncentrГЎciou testovanГ© nanoДЌastice inhibovali sledovanГ© procesy.
NaЕЎe vГЅsledky naznaДЌujГє, Еѕe testovanГ© nanoДЌastice mГґЕѕu naruЕЎiЕҐ funkcie nielen endokrinnГ©ho, ale
aj imunitnГ©ho systГ©mu a oxidaДЌnГЅ status.
14.) ProgresГ­vne polymГ©rne technolГіgie v biomedicГ­ne: PolymГ©rne mikrokapsule pre
imunitnГє ochranu transplantovanГЅch pankreatickГЅch ostrovДЌekov v lieДЌbe cukrovky.
(Advanced polymer technologies in biomedicine: Polymer microcapsules for immunoprotection of
transplanted pancreatic islets in diabetes treatment)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v
organizГЎcii SAV:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Igor LacГ­k
VladimГ­r Е trbГЎk
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0468-10
nie
0
14.770,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Projekt je sГєДЌasЕҐou ЕЎirokej medzinГЎrodnej spoluprГЎce zodpovednГ©ho rieЕЎiteДѕa Ing. LacГ­ka.. Bol
vykonanГЅ pokus, izolovali sme pankreatickГ© ostrovДЌeky, ktorГ© boli potom enkapsulovanГ©. Po
118
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
vyhodnotenГ­ vГЅsledkov koordinujГєce pracovisko pokraДЌovalo v optimalizГЎcii zloЕѕenia kapsГєl.
PublikГЎcie:
ŠTRBÁK V. Cell volume –role in obesity and its maintenance. Minireview. Invited review. In
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2013, vol. 14, no 2, p. 45-48. ISSN 18208665.
Е TRBГЃK V. Cell volume conferences. In Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no 4, p. 812. ISSN 1682-0363.
PozvanГ© prednГЎЕЎky:
Е TRBГЃK V., BAДЊOVГЃ Z. Cell swelling, novel regulatory signal affecting various functions.
Abstract book p.19. “New frontiers in physiological research from scientific truth via friendship to
the art “20.-22. 6.2013, Kovačica, Srbsko, ISBN 978-86-904799-6-2
ŠTRBÁK V., BAČOVÁ Z., RAVINGEROVÁ T. Cell swelling-induced hormone secretion –
pathophysiological implications. The 10th International Congress Cell volume regulation – novel
therapeutic targets & pharamcological approaches. Bulletin of Siberian Medicine. 2013, vol. 12, no
4, p. 64. ISSN 1682-0363.
Programy: Е trukturГЎlne fondy EГљ VГЅskum a vГЅvoj
1.) KCMM - Vybudovanie KompetenДЌnГ©ho centra pre vГЅskum a vГЅvoj v oblasti molekulГЎrnej
medicГ­ny (Building a Competency Centre for research and development in the field of molecular
medicine)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Iwar KlimeЕЎ
1.10.2011 / 31.1.2015
26240220071
nie
PriF UK
0
2.216,72 €
DosiahnutГ© vГЅsledky :
V roku 2013 sme zaviedli DNA diagnostiku jednej z najДЌastejЕЎГ­ch zriedkavГЅch monogГ©novГЅch
dediДЌnГЅch porГєch metabolizmu, a to DNA diagnostiku glykogenГіz (poruchy uskladnenia
glykogГ©nu). Vypracovali sme metodickГЅ postup pre DNA analГЅzu gГ©nov zodpovednГЅch za prvГЅ a
druhГЅ podtyp tohto dediДЌnГ©ho metabolickГ©ho ochorenia. KonkrГ©tne pre glykogenГіzu typu 1a, za
ktorГє sГє zodpovednГ© mutГЎcie gГ©nu pre glukГіza-6-fosfatГЎzu (G6PC) a glykogenГіzu typu 2, za ktorГ©
sГє zodpovednГ© mutГЎcie gГ©nu pre alfa glukozidГЎzu (GAA) (Pompeho choroba). U pacientky
119
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
s klinickГЅm podozrenГ­m na Pompeho chorobu (kardiomyopatia, hypotonus, hepatopatia) sme zistili
v gГ©ne GAA v exГіne 8 mutГЎciu c.1203 G>A a v intrГіne 8 c.1326+2 T>C.
2.) Transfer poznatkov genetickГ©ho endokrinologickГ©ho vГЅskumu do klinickej praxe
TRANSENDOGEN (Transfer of genetic knowledge of endocrine research into clinical praxis)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
Iwar KlimeЕЎ
1.11.2010 / 31.8.2013
26240220051
ГЎno
Гљstav experimentГЎlnej endokrinolГіgie SAV
0
282.248,65 €
DosiahnutГ© vГЅsledky :
V roku 2013 sa pracovalo najmä na aktivitách 1.3. Nákup spotrebného materiálu a 1.4.
Transfer poznatkov, vГЅskum a odbornГ© analГЅzy.
V rГЎmci aktivity 1.3. sa zrealizoval nГЎkup spotrebnГ©ho materiГЎlu, ktorГ©ho verejnГ© obstarГЎvanie bolo
ГєspeЕЎne zrealizovanГ© v roku 2012.
V rГЎmci aktivity 1.4. sa v spoluprГЎci s klinickГЅmi diabetolГіgmi a endokrinolГіgmi z celГ©ho
Slovenksa pokraДЌovalo vo vyhДѕadГЎvanГ­ pacientov s klinickГЅm podozrenГ­m na monogГ©novГЅ diabetes
a kongenitГЎlny hyperinzulinizmus s vyuЕѕitГ­m aj vzoriek pacienti z existujГєcej DNA. banky. V
oblasti monogГ©novej obezity pokraДЌovala spoluprГЎca s I. Detskou Klinikou Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave a s Chirurgickou klinikou SZU a UNB Univerzitnej
Nemocnice Bratislava - pracovisko Nemocnica akad. L DГ©rera KramГЎre. NaДЏalej sa rozvГ­jala
spoluprГЎca s LekГЎrskou fakultou Ostravskej Univerzity v Ostrave, ktorГЎ disponuje DNA bankou
pacientov s extrГ©mnou obezitou, priДЌom do nГЎЕЎho LaboratГіria sГє priebeЕѕne zasielanГ© vzorky s DNA
od pacientov s podozrenГ­m na monogГ©novГЅ typ obezity. V oblasti familГЎrnych hypercholesterolГ©miГ­
pokraДЌovala spoluprГЎca s NГЎrodnГЅm referenДЌnГЅm centrom pre familiГЎrne hyperlipoproteinГ©mie, kde
nГЎrodnou koordinГЎtorkou je doc. MUDr. KatarГ­na RaЕЎlovГЎ , CSc. a ktorГЅ je sГєДЌasЕҐou
medzinГЎrodnej prevencie vДЌasnГ©ho Гєmrtia na srdcovГЅ infarkt - (Make Early Diagnosis - Prevent
Early Deaths in Medical Pedigrees - Urob Včasnú diagnostiku – Urob Prevenciu Včasného Úmrtia
v Rodinách) (projekt MED – PED).
PublikГЎcie :
STANIK J., DUSATKOVA P., CINEK O., VALENTINOVA L., HUCKOVA M., SKOPKOVA
M., DUSATKOVA L., STANIKOVA D., PURA M., KLIMES I., LEBL J., GASPERIKOVA D.,
PRUHOVA S.: De novo mutations of GCK, HNF1A and HNF4A may be more frequent in MODY
than previously assumed. DIABETOLOGIA, 2013 Dec 10.
ABSTRAKTY
BALГЃЕЅIOVГЃ D., STANГЌKOVГЃ D., HUДЊKOVГЃ M., STANГЌK J., VOHNOUT B.,
GAЕ PERГЌKOVГЃ D., RAЕ LOVГЃ K., KLIMEЕ I.: DNA diagnostika familiГЎrnej
hypercholesterolГ©mie na Slovensku. Abstrakt z IL. DiabetologickГЅch dnГ­, LuhaДЌovice, ДЊeskГЎ
republika, 18.-20. aprГ­la 2013
120
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
STANÍKOVÁ D., BUŽGA M., BALOGOVÁ M., STANÍK J., HUČKOVÁ M., HOLÉCZY P.,
MACHATKA E., FOLTYS A., TICHГЃ ДЅ., VIRGOVГЃ D., LOBOTKOVГЃ D., ZAVACKГЃ I.,
KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: MonogГ©novГЎ obezita podmienenГЎ mutГЎciou v MC4R u obГ©znych
detГ­ vs. dospelГЅch pacientov po bariatrickom vГЅkone. Abstrakt z XXIII. DiabetologickГЅch dnГ­
s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
BALГЃЕЅIOVГЃ D., VOHNOUT B., STANГЌKOVГЃ D., .HUДЊKOVГЃ M., BALOGOVГЃ M., STANГЌK
J., KLIMEЕ I., RAЕ LOVГЃ K., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: DNA analГЅza monogГ©novГЅch familiГЎrnych
hypercholesterolГ©miГ­ u SlovenskГЅch pacientov. KlinickГЎ diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. DiabetologickГЅch dnГ­ s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, 12.-14. jГєna 2013
BALГЃЕЅIOVГЃ D., VOHNOUT B., STANГЌKOVГЃ D., HUДЊKOVГЃ M., BALOGOVГЃ M., STANГЌK
J., KLIMEЕ I., RAЕ LOVГЃ K., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: MutaДЌnГЎ analГЅza gГ©nov LDLR, ApoB-100
a PCSK9 u slovenskГЅch pacientov s familiГЎrnou hypercholesterolГ©miou. Abstrakt z odbornej
konferencie XXIV. IzakoviДЌov memoriГЎl s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Donovaly, 26.-27. September
2013
BALГЃЕЅIOVГЃ D., STANГЌKOVГЃ D., HUДЊKOVГЃ M., STANГЌK J., VOHNOUT B., RAЕ LOVГЃ K.,
KLIMEЕ I., GAЕ PERГЌKOVГЃ D.: DNA analГЅza gГ©nov zodpovednГЅch za familiГЎrnu
hypercholesterolГ©miu (LDLR, ApoB-100 a PCSK9) u SlovenskГЅch pacientov. Abstrakt zo
Е tudentskej vedeckej konferencii Prif UK v Bratislave, 24. AprГ­l 2013
GAЕ PERГЌKOVГЃ D., STANГЌK J., HUДЊKOVГЃ M., VALENTГЌNOVГЃ L., MAЕ INDOVГЃ I.,
STANГЌKOVГЃ D., MICHГЃLEK J.: Genetic heterogeneity of patients with Familial Young-Onset
Diabetes: data from the Slovak nation-wide survey in years 2003-2012. Abstrakt z odbornej
konferencie European Journal of Human Genetics, ParГ­Еѕ, FrancГєzsko, 8.- 11.june 2013
STANГЌK J., GAЕ PERГЌKOVГЃ D., HUДЊKOVГЃ M., VALENTГЌNOVГЃ L., STANГЌKOVГЃ D.,
MAЕ INDOVГЃ I., BALOGOVГЃ M., SLOVENSKГЃ SKUPINA PRE Е TГљDIUM
MONOGÉNOVÉHO DIABETU, KLIMEŠI.: Klinická diagnostika pacientov s MODY. Abstrakt
z XXIII. DiabetologickГЅch dnГ­ s medzinГЎrodnou ГєДЌasЕҐou, Bratislava, 12.-14. jГєna J. STANIK J.,
GASPERIKOVA D., HUCKOVA M., VALENTINOVA L.,, STANIKOVA D., MICHALEK J.,
BARAK L., SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES I: Clinical
homogeneity and genetic heterogeneity of patients with familial young-onset diabetes: the Slovak
national data. Poster v rГЎmci odbornГ©ho podujatia IDF world diabetes congres Melbourne 2013, 2.6. December 2013
GASPERIKOVA D., STANIK J., , VALENTINOVA L., HUCKOVA M., BALOGOVA M.,
SLOVAK MODY COLLABORATIVE STUDY GROUP, KLIMES I.: Spectrum of glucokinase
(GCK) gene mutations and prevalence of monogenic diabetes type GCK-MODY in Slovakia.
Poster v rГЎmci odbornГ©ho podujatia IDF world diabetes congres Melbourne 2013, 2.-6. December
2013
3. UniverzitnГЅ vedeckГЅ park pre biomedicГ­nu Bratislava (University Biomedical Research Park
Bratislava)
JaromГ­r Pastorek
na Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
Richard Imrich,
Daniela JeЕѕovГЎ
Iwar KlimeЕЎ
1.7.2013 – 1.6.2015
Trvanie projektu centra:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu : 26240220087
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ
UEE
121
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
OrganizГЎcia
je nie
koordinГЎtorom projektu:
SlovenskГЎ akadГ©mia vied
KoordinГЎtor:
PoДЌet
spolurieЕЎiteДѕskГЅch 9
inЕЎtitГєciГ­:
0 €
ДЊerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky:
V roku 2013 v rГЎmci projektu pre ГљEE SAV boli dodanГ© a uvedenГ© do prevГЎdzky nasledovnГ©
prГ­stroje:
1. systГ©m na masГ­vne paralelnГ© sekvenovanie nukleovГЅch kyselГ­n vrГЎtane automatizovanej prГ­pravy
templГЎtu pre masГ­vne paralelnГ© sekvenovanie. V rГЎmci uvГЎdzania do prevГЎdzky absolvovali 2
vedeckГ© pracovnГ­ДЌky dve intenzГ­vne ЕЎkolenia (Ion PGM and System Workflow Training, Ion DNA
Library Prep and Essentials) v Darmstadt, Nemecko.
2. 2. klinickГЎ jednotka, skladajГєca sa z ergospirometrickГ©ho zariadenia, systГ©mov na zГЎznam 24hodinovГ©ho EKG a tlaku krvi, systГ©mu na zГЎznam EEG, ruДЌnГ©ho dopplera pre vyЕЎetrenie ciev.
Popri uvedenГ­ do prevГЎdzky prebehlo zaЕЎkolenie osГґb na prГЎcu s uvedenГЅmi prГ­strojmi a nГЎsledne
boli vykonanГ© niekoДѕkГ© testovacie merania. Zariadenia umoЕѕЕ€ujГє komplexnГ© monitorovanie
kardiovaskulГЎrnych, respiraДЌnГЅch a nervovГЅch funkcii u ДѕudГ­, pri vykonГЎvanГ­ vedeckГЅch ЕЎtГєdiГ­.
Programy: CentrГЎ excelentnosti SAV
1.) Centrum excelentnosti na ЕЎtГєdium metabolickГЅch aspektov vГЅvoja diagnostiky a lieДЌby
nГЎdorovГЅch ochorenГ­. (Centre of Excellence for the study of metabolic aspects of development,
diagnostics and treatment of malignancies)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v
organizГЎcii SAV:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
OДѕga KriЕѕanovГЎ
JГєlius Brtko
4.8.2011 / 31.12.2014
nie
UMFG SAV
2.000,- Eur
NakoДѕko APVV-SK-CZ 0211-11 poskytoval financie len na mobilitu, ДЌasЕҐ uvedenej problematiky
sa rieЕЎila z prostriedkov projektu CEMAN.
ProteomickГЎ analГЅza sa v sГєДЌasnosti povaЕѕuje za vГЅznamnГЅ nГЎstroj umoЕѕЕ€ujГєci
identifikГЎciu nГЎdorovГЅch biomarkerov ako aj pre hodnotenie ГєДЌinnosti zvolenej terapie nГЎdorovГ©ho
ochorenia. Aj v druhom roku rieЕЎenia projektu sme sledovali molekulГЎrne mechanizmy vplyvu
retinovГЅch kyselГ­n (all-trans retinoic acid a/alebo 9-cis retinoic acid) na Гєrovni nГЎdorovГЅch buniek
ľudského karcinómu prsníka matódami „in gel digestion“ a MALDI-TOF hmotnostnou
spektrometriou (MS). Vplyvom izomГ©rov retinovГЅch kyselГ­n v koncentrГЎciГЎch 1 Вµmol/l sa
122
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
identifikovali zmeny v koncentrГЎciach niektorГЅch ДЏalЕЎГ­ch ЕЎpecifickГЅch biomerkerov nГЎdorovГ©ho
ochorenia prsníka „heat shock“ proteínu HSP 90-beta ako aj „heat shock cognate“ 71 kDa
proteГ­novГЎ forma 1. UvedenГЎ metГіda takto poskytuje rГЅchlu cestu k frakcionГЎcii a identifikГЎcii
dГґleЕѕitГЅch proteГ­nov.
Pre efektГ­vnejЕЎiu separГЎciu proteГ­nov a za ГєДЌelom zisЕҐovania zmien v proteГ­novom profile
MCF-7 buniek ДѕudskГ©ho nГЎdoru prsnГ­ka (estrogГ©n receptor pozitГ­vnych) po aplikГЎcii jednotlivГЅch
izomГ©rov retinovГЅch kyselГ­n v koncentrГЎcii 1 Вµmol/l bola pouЕѕitГЎ dvojrozmernГЎ (2D) gГ©lovГЎ
elektrofГ©za, priДЌom prvГЅ rozmer separГЎcie proteГ­nov sa zГ­skal izoelektroforetickou fokusГЎciou
proteГ­nov a nГЎsledne sa ДЏalЕЎie delenie proteГ­nov uskutoДЌnilo pomocou SDS-polyakrylamidovej
elektroforГ©zy. Po 2D separГЎcii a vizualizГЎcii proteГ­nov na polyakrylamidovom gГ©li boli izolovanГ©
jednotlivé „spoty“ proteínov a po proteolytickom štepení proteínov produkty identifikované
pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie. VГЅsledky jednoznaДЌne ukГЎzali ДЏalЕЎiu
identifikГЎciu potencionГЎlnych biomarkerov, ktorГ© sa vyskytujГє v nГЎdorovГЅch bunkГЎch prsnГ­ka bez
ich spracovania izomГ©rmi kyseliny retinovej alebo na druhej strane len vo vzorkГЎch nГЎdorovГЅch
buniek, ktorГ© sa inkubovali v prГ­tomnosti izomГ©rov retinovГЅch kyselГ­n.
PublikГЎcie
MACEJOVГЃ D., GALBAVГќ S., PODOBA J., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: mRNA expression
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary
carcinoma. Oncol. Rep., Oncology Reports, 30: 2371-2378, 2013.
LENKO V., BIALESOVA L., MACEJOVA D., BUJDAK P., BREZA J., BRTKO J.: The
relationship between renal cell carcinoma and nuclear retinoid/rexinoid receptors. Biomed Pap Med
Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 157: 316-324, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., LENKO V., MACEJOVГЃ D.: Nuclear receptors - target molecules
for isoflavones in cancer chemoprevention. Gen. Physiol. Biophys., 32: 467–478, 2013.
FLODROVA D., BENKOVSKA D., MACEJOVA D., BIALESOVA L., BOBALOVA L., BRTKO
J.: Effects of retinoic acid isomers on proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line.
Endocr. Regul., 47: 205-2209, 2013.
Abstrakty
BRTKO J.,MACEJOVГЃ D., GALBAVГќ Е ., BIALEЕ OVГЃ L., PODOBA J.: Expression mRNA
pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in thyroid carcinomas. Thyroid
Research, 6: (Suppl. 2): 4-5, 2013.
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., Е ., BIALEЕ OVГЃ L., FICKOVГЃ M., HUNГЃKOVГЃ L.: Toxicity of
nuclear retinoid X receptors cognate ligands of organotin origin in breast cancer cell lines: Effects
on selected retinoid/retinoid X receptor subtypes expression. Military Medical Science Letters, 82:
(Suppl.), 3, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., MACEJOVГЃ D.: The effect of isoflavone genistein on the expression
of selected nuclear receptors and their coregulators. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.),
2-3, 2013.
123
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: Effects of two isomers of retinoic acid and genistein
on the expression of selected nuclear receptors, their coregulators and genes involved in apoptosis
in ACHN human kidney cancer cell line. Military Medical Science Letters, 82: (Suppl.), 18, 2013.
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., FICKOVГЃ M., BOHГЃДЊOVГЃ V., SULOVГЃ Z.,
BREIER A., HUNГЃKOVГЃ L.: Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic
acid/retinoid X receptors and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines.
Toxicology Letters, 221S: S113, P08-47, 2013.
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., HAVRГЃNEK T., BRTKO J., FICKOVГЃ M.: Effects of di(2ethylhexyl)-phtalate alone or in combination with 17ОІ-estradiol on expression of RXRalpha and
RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. Toxicology Letters,
221S: S105, P08-23, 2013.
FICKOVГЃ M., HAVRГЃNEK T., BRTKO J., MACEJOVГЃ D.: Reduced expression of genes for
nuclear receptors RXRalpha and RXRbeta by bisphenol A in human mammary cancer cells
(MCF7). Toxicology Letters, 221S: S112-S113, P08-46, 2013.
HUNГЃKOVГЃ L., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J.: Effects of selected organotin
halides on human breast cancer cell line growth and nuclear all-trans retinoic acid receptor (RAR)
and retinoid X receptor (RXR) subtypes expression. Abstracts from the UAE Cancer Congress,
Dubai, 43, 2013.
BRTKO J., MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., GALBAVГќ Е .: Expresia podtypov retinoidnГЅch a
rexinoidnГЅch jadrovГЅch receptorov a ich koregulГЎtorov v karcinГіmoch ЕЎtГ­tnej ЕѕДѕazy. Diabetologie,
Metabolizmus, Endokrinologie, VГЅЕѕiva, 16: (Suppl.), 2-3, 2013.
BRTKO J., BIALEЕ OVГЃ L., LENKO V., MACEJOVГЃ D.: The road to nuclear receptors and their
cognate ligands: Insight into physiology and therapy of malignant diseases. Abstracts from the
Genetic Toxicology and Cancer Prevention Conference, Smolenice, L5, 6, 2013.
MACEJOVГЃ D., BIALEЕ OVГЃ L., HAVRГЃNEK T., BRTKO J., FICKOVГЃ M.: Di(2-ethylhexyl)phtalate: Effects on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor subtypes in the
MCF-7 breast cancer cell line. Abstracts from the Genetic Toxicology and Cancer Prevention
Conference, Smolenice, P1, 39, 2013.
BIALEЕ OVГЃ L., BRTKO J., ONDKOVГЃ S., GALBAVГќ Е ., MACEJOVГЃ D.: Selected nuclear
receptors expression in human breast carcinoma tissues. Abstracts from the Genetic Toxicology and
Cancer Prevention Conference, Smolenice, P6, 44, 2013.
2. Centrum excelentnosti na ЕЎtГєdium metabolickГЅch aspektov vГЅvoja diagnostiky a
lieДЌby nГЎdorovГЅch ochorenГ­ CEMAN. (Centre of Excellence for the study of metabolic
aspects of development, diagnostics and treatment of malignancies CEMAN)
124
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
OДѕga kriЕѕanovГЎ
Trvanie projektu centra: 4.8.2011 - 31.12.2014
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu : CEMAN
OrganizГЎcia
je nie
koordinГЎtorom projektu:
ГљMFG SAV
KoordinГЎtor:
PoДЌet
spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
SAV 3000 €
ДЊerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky:
ZnГЎmy, hoci mГЎlo preskГєmanГЅ je dopad nadmernГЅch a opakovanГЅch stresovГЅch vplyvov na rozvoj
nГЎdorovГЅch ochorenГ­. ZГ­skali sme vГЅsledky, ktorГ© upozorЕ€ujГє na to, Еѕe jednotlivГ© stresovГ© hormГіny
sa vyluДЌujГє rГґzne a mГґЕѕu pГґsobiЕҐ inak v zГЎvislosti od veku. PrГ­kladom sГє glukokortikoidy, ktorГ© sГє
spomedzi nadobliДЌkovГЅch steroidov najintenzГ­vnejЕЎie vyluДЌovanГ© hormГіny poДЌas stresu
v dospelosti. Naproti tomu v obdobГ­ krГЎtko po narodenГ­ sa poДЌas stresu vyluДЌujГє glukokortikoidy
len vo veДѕmi obmedzenej miere, ДЌo predstavuje fyziologickГє ochranu vyvГ­jajГєceho sa organizmu
pred nadmernГЅmi ГєДЌinkami glukokortikoidov. My sme ukГЎzali, Еѕe v ranom postnatГЎlnom obdobГ­
preberГЎ Гєlohu hlavnГ©ho hormГіnu vyluДЌovanГ©ho poДЌas stresu aldosterГіn (Varga a spol. 2013).
PopГ­sali sme dynamiku vyluДЌovania hormГіnu oxytocГ­nu poДЌas stresu. UkГЎzali sme, Еѕe pri
opakovanГЅch ДЌi chronickГЅch podnetoch v porovnanГ­ s akГєtnymi stresovГЅmi situГЎciami mГґЕѕu pri
intenzГ­vnych podnetoch zvГЅЕЎenГ© koncentrГЎcie pretrvГЎvaЕҐ alebo sa normalizovaЕҐ v prГ­pade
krГЎtkodobГЅch alebo miernych stresovГЅch podnetov (Danevova a spol 2013).
NedГЎvne vГЅskumy ukazujГє, Еѕe medzi spГґsoby, ktorГ© aspoЕ€ ДЌiastoДЌne zabrГЎnia negatГ­vnym vplyvom
na ДѕudskГє psychiku je poДЌГєvanie hudby. SГє ЕЎtГєdie, ktorГ© popisujГє pozitГ­vne ГєДЌinky poДЌГєvania
hudby u pacientov ДЌakajГєcich na neprГ­jemnГ© lekГЎrske zГЎsahy. Sledovali sme vplyv poДЌГєvania
hudby u zdravГЅch dobrovoДѕnГ­kov poДЌas fyzickГ©ho a mentГЎlneho stresu. DokГЎzali sme, Еѕe pri
poДЌГєvanГ­ prГ­jemnej huby stresovГЎ situГЎcia nevyvolala zvГЅЕЎenie Гєzkosti. Pri vystavenГ­ stresorom a
sГєДЌasnom poДЌГєvanГ­ rovnakej hudby hranej odzadu nГЎrast Гєzkosti nastal. ZГ­skanГ© vГЅsledky dovoДѕujГє
predpokladaЕҐ, Еѕe poДЌГєvanie hudby mГґЕѕe aj pozitГ­vne, aj negatГ­vne ovplyvniЕҐ percepciu stresu a
mieru Гєzkosti (Jezova a spol. 2013), ДЌo treba braЕҐ do Гєvahy pri klinickГЅch aplikГЎciГЎch.
PublikГЎcie
HLAVACOVA N., KERLIK J., RADIKOVA Z., IZAKOVA L., JEZOVA D. Measurement of
salivary aldosterone: validation by low-dose ACTH test and gender differences. In Endocrine
Regulations. 2013, vol. 47, no. 4, p. 201-204.
DANEVOVA V., KVETNANSKY R., JEZOVA D. Kinetics of oxytocin response to repeated
restraint stress and/or chronic cold exposure. In Hormone and Metabolic Research, 2013, vol. 45,
no. 12, p. 845-848. (IF=2,145)
JEZOVA D., HLAVACOVA N., MAKATSORI A., DUNCKO R., LODER I., HINGHOFERSZALKAY H. Increased anxiety induced by listening to unpleasant music during stress exposure is
associated with reduced blood pressure and ACTH responses in healthy men. In
Neuroendocrinology, 2013, vol. 98, no. 2, p. 144-150. (IF=3,537)
125
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
VARGA J., FERENCZI S., KOVГЃCS KJ., GARAFOVA A., JEZOVA D., ZELENA D.
Comparison of
Stress-Induced Changes in Adults and Pups: Is Aldosterone the Main
Adrenocortical Stress Hormone during the Perinatal Period in Rats? In PLoS One, 2013, vol. 8, no.
9, p. e72313. (IF=3,730)
Abstrakty:
HLAVACOVA N., WAWRUCH M., TISONOVA J., JEZOVA D. Neuroendocrine activation
during stress in women depends on trait anxiety. Abstracts of the 11th World Congress of
Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
JEZOVA D., HLAVACOVA N.: Hyperaldosteronism in an animal model - changes in depressionlike behavior and gene expression relevant to major depressive disorder. Abstracts of the 11th
World Congress of Biological Psychiatry, Abstract CD-ROM, 2013.
HLAVГЃДЊOVГЃ N., MAKATSORI A., HINGHOFER-SZALKAY H., JEЕЅOVГЃ D. HormonГЎlna a
kardiovaskulГЎrna odpoveДЏ na kombinovanГЅ stresovГЅ podnet pri zvГЅЕЎenej Гєzkosti vyvolanej
poДЌГєvanГ­m hudby. In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 38.
POKUSA M., GAJDOЕ ECHOVГЃ L., KRЕ KOVГЃ K., CSГЃNOVГЃ A., ZORAD Е ., FRANKLIN
M., JEЕЅOVГЃ D. VybranГ© metabolickГ© parametre v tukovom tkanive v animГЎlnom modeli depresie.
In Psychiatrie, 2013, vol. 17, suppl. 1, p. 51.
3. Centrum excelentnosti pre vГЅskum mozgu BRAINCENTRUM (Centre of excellence
for research on the brain BRAINCENTRUM)
VedГєci centra: Prof. MVDr. Michal NovГЎk, DrSc.
NeuroimunologickГЅ Гєstav SAV, DГєbravskГЎ cesta 9, 845 10 Bratislava
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Trvanie projektu centra:
4.8.2011 - 31.12.2014
OrganizГЎcia
je nie, koordinuje NeuroimunologickГЅ Гєstav SAV
koordinГЎtorom projektu:
Prof. MVDr. Michal NovГЎk, DrSc., NiU SAV
KoordinГЎtor:
PoДЌet
spolurieЕЎiteДѕskГЅch 6
inЕЎtitГєciГ­:
5000 €
ДЊerpanГ© financie:
4.) Centrum excelentnosti pre vГЅskum mozgu BRAINCENTRUM (Centre of excellence for
research on the brain BRAINCENTRUM)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v
organizГЎcii SAV:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
Michal NovГЎk
Richard KvetЕ€anskГЅ
4.8.2011 / 31.12.2014
nie
Prof. MVDr. Michal NovГЎk, DrSc., NiU SAV
126
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
6
2.500,- Eur
VГЅsledky:
Гљvodom treba konЕЎtatovaЕҐ, Еѕe aktivГЎcia sympatoadrenГЎlneho systГ©mu (SAS) a hypotalamohypofГЅzo-adrenokortikГЎlneho systГ©mu (HPA) poДЌas stresu vedie k zvГЅЕЎeniu hladГ­n katecholamГ­nov
(CA) a glukokortikoidov v plazme potkanov. Stres je jednГЅm z faktorov, ktorГ© potencujГє vznik a
vГЅvoj
Alzheimerovej
choroby.
V rГЎmci ДЌinnosti Centra sme sa zamerali na rieЕЎenie otГЎzky, ДЌi stresom-indukovanГ© zmeny
v aktivГЎcii SAS a HPA mГґЕѕu byЕҐ ovplyvnenГ© Alzheimerovou chorobou, t.j. vznikom
neurofibrilГЎrnej patolГіgie v mozgu transgГ©nnych potkanov (TG). U WT a SHR-TG potkanov sme
z jugulГЎrnej vГ©ny pomocou implantovanej kanyly opakovane odoberali krv v rГґznych intervaloch
imobilizaДЌnГ©ho stresu. Merali sme hladiny adrenalГ­nu, noradrenalГ­nu a kortikosterГіnu v plazme.
Hladiny tГЅchto indikГЎtorov aktivity SAS a HPA sa vГЅrazne zvyЕЎovali pod vplyvom imobilizaДЌnГ©ho
stresu. Vzostupy vЕЎak boli rovnakГ© u WT aj SHR-TG potkanov, ДЌo naznaДЌovalo, Еѕe vznik
Alzheimerovskej patolГіgie v mozgu neovplyvЕ€uje stresom indukovanГє aktivГЎciu perifГ©rnych
systГ©mov SAS a HPA.
VzhДѕadom na skutoДЌnosЕҐ, Еѕe na pracovisku mГЎme k dispozГ­cii aj transgГ©nne potkany
vyselektovanГ© z normotenznГ©ho kmeЕ€a Wistar-Kyoto, pokГєsili sme sa zmeraЕҐ ich perifГ©rnu
sympatikovГє odpoveДЏ po vystavenГ­ akГєtnemu a opakovanГ©mu imobilizaДЌnГ©mu stresu. ZГ­skali sme
neoДЌakГЎvanГ© vГЅsledky dokumentujГєce, Еѕe hladina katecholamГ­nov v plazme transgГ©nnych-WKY
potkanov je po vystavenГ­ opakovanГ©mu IMO stresu vГЅznamne niЕѕЕЎia ako u WT-WKY potkanov.
Tento vГЅsledok ukazuje, Еѕe aj odpoveДЏ perifГ©rneho sympatikovГ©ho systГ©mu na stres je rozdielne
regulovanГЎ u transgГ©nnych potkanov s DAT. TГЎto odpoveДЏ je vЕЎak zГЎvislГЎ na pouЕѕitom kmeni
potkanov. Mechanizmus tohto rozdielu nevieme zatiaДѕ vysvetliЕҐ a bude predmetom ДЏalЕЎГ­ch ЕЎtГєdiГ­.
SГєhrnne teda naЕЎe vГЅsledky ukГЎzali, Еѕe u TG potkanov s Alzheimerovskou patolГіgiou
v oblastiach mozgu, ktorГ© sГє zapojenГ© do regulГЎcie perifГ©rneho sympatoadrenГЎlneho systГ©mu
a HPA osi, mГґЕѕe dГґjsЕҐ k redukcii hladГ­n katecholamГ­nov v plazme po vystavenГ­ stresu v porovnanГ­
s WT potkanmi. Tento nГЎlez mГґЕѕe maЕҐ veДѕkГЅ vГЅznam pre kliniku Alzheimerovej choroby a bude
ho potrebnГ© ДЏalej ЕЎtudovaЕҐ a vysvetliЕҐ.
RelevantnГ© publikГЎcie:
VARGOVIДЊ P., UKROPEC J., LAUKOVГЃ M., KURDIOVГЃ T., BALГЃЕЅ M., MANZ B.,
UKROPCOVÁ B., KVETŇANSKÝ R.:
Repeated
immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes.
Stress : The international journal on the biologie of stress, 2013, 16 (3): pp. 340-352.
(2.476
– IF 2011). DOI:10.3109/10253890.736046.
Typ: ADCA
BENEŠJ., TOMANKOVA H., NOVAKOVA M., ROHAN Z., KVETŇANSKÝ R.,
MYSLIVEДЊEK J.: Corticotropin-releasing hormone affects short immobilization stress-induced
changes in lung cytosol and membrane glucocorticoid binding sites.
Cellular and
Molecular Neurobiology, 2013, 33: pp. 503-511.
(2.293 IF2012). DOI 10.1007/s10571-013-9916-9.
Typ: ADCA
127
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
NOVÁK P., ŽILKA N., FILIPČÍK, P., KVETŇANSKÝ R., NOVÁK M.: Stres ako modulátor
neurodegeneraДЌnej kaskГЎdy indukovanej proteГ­nom tau, VydavateДѕstvo AHO3, aprГ­l 2013, str. 6480, ISBN 978-80-971357-0-6 Typ: nekarentovanГЅ ДЌlГЎnok v zbornГ­ku
Abstrakty z konferenciГ­:
FILIPČÍK P., NOVÁK P., MRAVEC B. ONDIČOVÁ K., KVETŇANSKY R., NOVÁK, M.:
From emotional stress to cognitive deficit: through tau protein modifications?
In: The Jerusalem International Conference on Neuroplasticity and Cognitive Modifiability,
Abstract and Program Book p. 41, Jerusalem, June 2013.
5.) CE SAV Centrum excelentnosti pre vГЅskum regulaДЌnej Гєlohy oxidu dusnatГ©ho v
chorobГЎch z civilizГЎcie. (Centre of excellence for examination of regulatory role of nitric oxide in
civilization diseases.)
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v
organizГЎcii SAV:
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
OrganizГЎcia je
koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch
inЕЎtitГєciГ­:
ДЊerpanГ© financie:
OДѕga PechГЎЕ€ovГЎ
Е tefan ZГіrad
1.6.2011 / 31.12.2015
NOREG
nie
UNPF SAV
5
2.000,- Eur
DosiahnutГ© vГЅsledky:
Porovnali sme hladiny oxtocГ­nu v plazme obГ©znych Zucker potkanov a ich chudГЅch kontrol. TieЕѕ
sme sledovali aktivitu oxytocinГЎzy v peДЌeni, obliДЌke, svale a tukovom tkanive. Zistili sme, Еѕe
obezita je spojenГЎ so znГ­ЕѕenГЅmi hladinami oxytocГ­nu v plazme a naЕЎe vГЅsledky ukazujГє, Еѕe je to
zaprГ­ДЌinenГ© zvГЅЕЎenou degradГЎciou oxytocГ­nu v peДЌeni a tukovom tkanive. Z literatГєry je znГЎme, Еѕe
oxytocГ­n mГЎ kardioprotektГ­vny ГєДЌinok (stimuluje produkciu NO v srdci) a tieЕѕ Еѕe myЕЎi
s nadprodukciou eNOS sГє rezistentnГ© voДЌi obezite navodenej vysokotukovou diГ©tou, preto sa v
ДЏalЕЎГ­ch analГЅzach zameriame na vzЕҐah medzi inzulГ­novou rezistenciou a NO systГ©mom v tukovom
tkanive kontrolnГЅch a obГ©znych Zucker potkanov po podГЎvanГ­ oxytocГ­nu.
GAJDOSECHOVA L., KRSKOVA K., SEGARRA AB., SPOLCOVA A., SUSKI M.,
OLSZANECKI R., ZORAD S. : Hypooxytocinaemia in obese Zucker rats relates to
oxytocin degradation in liver and adipose tissue. JEndocrinol 2014, Jan 3 (Epub ahead of
print)
Programy : InГ©
1. SignГЎlna drГЎha oxidu dusnatГ©ho a sГ­rovodГ­ka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie
a aterosklerГіzy. (Signal pathway of nitric oxide and hydrogen sulfide, its disturbances and
participation in development of hypertension and atherosclerosis.)
128
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ:
ZodpovednГЅ rieЕЎiteДѕ v ГљEE SAV
Trvanie projektu:
EvidenДЌnГ© ДЌГ­slo projektu:
FrantiЕЎek Kristek
Е tefan Zorad
19. 7. 2011 / 31.12.2015
MZ 2012/51-SAV-1
OrganizГЎcia je koordinГЎtorom projektu:
KoordinГЎtor:
PoДЌet spolurieЕЎiteДѕskГЅch inЕЎtitГєciГ­:
PridelenГ©/ДЌerpanГ© financie:
DosiahnutГ© vГЅsledky:
nie
UNPF SAV
3
4 000/0 €
PredbeЕѕne sa vykonala izolГЎcia RNA zo vzoriek kГґry obliДЌiek z obГ©znych a kontrolnГЅch potkanov
kmeЕ€a Zucker. AnalГЅza mRNA sa vykonГЎ do 31.3.2014 dokedy je potrebnГ© vyДЌerpaЕҐ pridelenГ©
finanДЌnГ© prostriedky.
129
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
PrГ­loha C
PublikaДЌnГЎ ДЌinnosЕҐ organizГЎcie (zoradenГЎ podДѕa kategГіriГ­)
AAA VedeckГ© monografie vydanГ© v zahraniДЌnГЅch vydavateДѕstvГЎch
AAA01
KRAHULEC, Boris - FÁBRYOVÁ, Ľubomíra - HOLÉCZY, Pavol - KLIMEŠ, Iwar
- A KOLEKTГЌV. KlinickГЎ obezitolГіgia. PrvГ© vydanie. PoДЌet strГЎn: 336. Brno : Facta
Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
ABC Kapitoly vo vedeckГЅch monografiГЎch vydanГ© v zahraniДЌnГЅch vydavateДѕstvГЎch
ABC01
ABC02
ABC03
ABC04
ABC05
KVETŇANSKÝ, Richard - LU, X. - ZIEGLER, M.G. Stress-triggered changes in
peripheral catecholaminergic systems. In A New Era of Catecholamines in the
Laboratory and Clinic (Advances in Pharmacology). Burlington: Academic Press,
vol. 68, p. 359-397. ISBN 978-0-12-411512-5.
STANГЌK, Juraj - STANГЌKOVГЃ, D. - KLIMEЕ , Iwar - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela.
Genetika obezity. In KRAHULEC, Boris et al. KlinickГЎ obezitolГіgia, s. 67-81. PrvГ©
vydanie. PoДЌet strГЎn: 336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
UKROPCOVГЃ, Barbara - UKROPEC, Jozef. PatofyziolГіgia obezity. In
KRAHULEC, Boris et al. KlinickГЎ obezitolГіgia, s. 37-58. PrvГ© vydanie. PoДЌet strГЎn:
336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
UKROPCOVГЃ, Barbara - POLJAK, Z. - UKROPEC, Jozef. EndokrinnГЎ funkcia
tukovГ©ho tkaniva. In KRAHULEC, Boris et al. KlinickГЎ obezitolГіgia, s. 67-81. PrvГ©
vydanie. PoДЌet strГЎn: 336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
UKROPCOVГЃ, Barbara - UKROPEC, Jozef. FyzickГЎ aktivita, obezita a zdravie. In
KRAHULEC, Boris et al. KlinickГЎ obezitolГіgia, s. 102-122. PrvГ© vydanie. PoДЌet
strГЎn: 336. - Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
ADCA VedeckГ© prГЎce v zahraniДЌnГЅch karentovanГЅch ДЌasopisoch impaktovanГЅch
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADAMCOVГЃ, M. - RUZICKOVГЃ, S. - Е IMKO, Fedor. Multiplexed immunoassays
for simultaneous quantification of cardiovascular biomarkers in the model of hgnitro-l-arginine methylester (L-name) hypertensive rat. In Journal of Physiology and
Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2013, vol. 64, no. 2, p. 211217. (2.476 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0867-5910. A
BAKOŠ, Ján - ŠTRBÁK, Vladimír - PAULIKOVÁ, H. - KRAJŇÁKOVÁ, L. LEŠŤANOVÁ, Zuzana - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocin receptors ligands induce
changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In Journal of Molecular
Neuroscience, 2013, vol. 50, no., p. 462-468. (2.891 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0895-8696. A
BENES, J. - TOMANKOVA, H. - NOVAKOVA, M. - ROHAN, Z. KVETŇANSKÝ, Richard - MYSLIVEČEK, Jaromír. Corticotropin-releasing
hormone affects short immobilization stress-induced changes in lung cytosolic and
membrane glucocorticoid binding sites. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2013, vol. 33, no. 4, p. 503-511. (2.293 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0272-4340. A
BENES, J. - MRAVEC, Boris - KVETŇANSKÝ, Richard - MYSLIVEČEK,
JaromГ­r. The restructuring of muscarinic receptor subtype gene transcripts in c-fos
knock-out mice. In Brain Research Bulletin, 2013, vol. 90, n., pp. 30-39. (2.935 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0361-9230. A
BERTГ“K, TomГЎЕЎ - KLUKOVA, Ludmila - SEDIVA, Alena - KASГЃK, Peter -
130
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
SEMAK, Vladislav - MIДЊUЕ ГЌK, Matej - OMASTOVГЃ, MГЎria - CHOVANOVГЃ,
Lucia - VLДЊEK, Miroslav - IMRICH, Richard - VIKARTOVSKГЃ, Alica,
WelwardovГЎ - TKГЃДЊ, JГЎn. Ultrasensitive impedimetric lectin biosensors with
efficient antifouling properties applied in glycoprofiling of human serum samples. In
Analytical Chemistry, 2013, vol. 85, p.7324 - 7332. (5.695 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0003-2700. A
DANEVOVÁ, V. - KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela. Kinetics of
oxytocin response to repeated restraint stress and/or chronic cold exposure. In
Hormone and Metabolic research, 2013, vol. 45, no. 12, p. 845-848. (2.145 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0018-5043. A
DOVINOVГЃ, Ima - BARANДЊГЌK, Miroslav - MAJZГљNOVГЃ, Miroslava - ZГ“RAD,
Е tefan - GAJDOЕ ECHOVГЃ, Lucia - GREЕ OVГЃ, Linda - ДЊAДЊГЃNYIOVГЃ, SoЕ€a KRISTEK, FrantiЕЎek - BALIЕ , Peter - CHAN JULIE, Y.H. Effects of PPARОі
agonist pioglitazone on redox-sensitive cellular signaling in young spontaneously
hypertensive rats. In PPAR Research, 2013, vol. 2013, p. 1-11. (2.685 - IF2012).
ISSN 1687-4757. SAS-NSC JRP 2010/01, NSC100-2923-B075B-001-MY3
(JYHC), APVV-0348-12, VEGA SR 2/0169/12, VEGA SR 2/0089/11. A
HERICHOVÁ, Iveta - ŠOLTÉSOVÁ, Dorota - SZÁNTÓOVÁ, Kristína MRAVEC, Boris - NEUPAUEROVÁ, Denisa - VESELÁ, Anna - ZEMAN, Michal.
Effect of angiotensin II on rhythmic per2 expression in the. In Regulatory peptides,
2013, vol.186, p. 49-56. (2.056 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 01670115. A
HRENГЃK, J. - ARENDГЃЕ OVГЃ, K. - RAJKOVIДЊOVГЃ, R. - AZIRIOVГЃ, S. REPOVГЃ, K. - KRAJДЊГЌROVIДЊOVГЃ, K. - CELEC, Peter - KAMODYOVГЃ, NatГЎlia
- BARTA, Andrej - ADAMCOVГЃ, M. - PAULIS, ДЅudovГ­t - Е IMKO, Fedor.
Protective effect of captopril, olmesartan, melatonin and compound 21 on
doxorubicin-induced nephrotoxicity in rats. In Physiological Research, 2013, vol. 62,
suppl. 1, p. S181-S189. (1.531 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 08628408. VEGA 1/0227/12, 1/0831/11, 2/0183/12, APVV-0742-10, APVV-0205-11,
UK-442/2013, UK-472/2013, PRVOUK P37/5. A
JEЕЅOVГЃ, Daniela - HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - MAKATSORI, A. - DUNДЊKO,
Roman - LODER, I. - HINGHOFER-SZALKAY, H. Increased anxiety induced by
listening to unpleasant music during stress exposure is associated with reduced blood
pressure and ACTH responses in healthy men. In Neuroendocrinology, 2013, vol.
98, no. 2, p. 144-150. (3.537 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 00283835.A
LACKOVIДЊOVГЃ, ДЅubica - GAYKEMA, R. P.. - BГЃNOVSKГЃ, Lucia - KISS,
Alexander - GOEHLER, L. E. - MRAVEC, Boris. The time-course of hindbrain
neuronal activity varies according to location during either intraperitoneal or
subcutaneous tumor growth in rats: Single Fos and dual Fos/dopamine ОІhydroxylase immunohistochemistry. In Journal of Neuroimmunology, 2013, vol.,
no., p. (3.033 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0165-5728. A
LAUKOVГЃ, Marcela - VARGOVIДЊ, Peter - VLДЊEK, Miroslav - LEJAVOVГЃ,
Katarína - HUDECOVÁ, Soňa - KRIŽANOVÁ, Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard.
Catecholamine production is differently regulated in splenic T- and B-cells
following stress exposure. In Immunobiology, 2013, vol. 218, p. 780-789. (2.814 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0171-2985. A
LENKO, V. - BIALEЕ OVГЃ, Lucia - MACEJOVГЃ, Dana - BUJDГЃK, P. - BREZA,
J. - BRTKO, JГєlius. The relationship between renal cell carcinoma and nuclear
retinoid/rexinoid receptors. In Biomedical Papers, 2013, vol. 157, no. 4, p. 316-324.
(0.990 - IF2012). ISSN 1213-8118. A
MACEJOVГЃ, Dana - GALBAVГќ, Е tefan - PODOBA, J. - BIALEЕ OVГЃ, Lucia -
131
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
ADCA19
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
BRTKO, JГєlius. mRNA expression pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear
receptor subtypes in human thyroid papillary carcinoma. In Oncology Reports, 2013,
vol. 30, no. 5, p. 2371-2378. (2.297 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
1021-335X. A
MUL, J. D. - O'DUIBHIR, E. - SHRESTHA, Y. B. - KOPPEN, A. - VARGOVIДЊ,
Peter - TOONEN, P. W. - ZAREBIDAKI, E. - KVETŇANSKÝ, Richard KALKHOVEN, E. - CUPPEN, E. - BARTNESS, T. J. Pmch-deficiency in rats is
associated with normal adipocyte differentiation and lower sympathetic adipose
drive. In PLoS ONE, 2013, vol. 8., n. 3, p. e60214. (3.730 - IF2012). (2013 MEDLINE). ISSN 1932-6203. A
NAGYOVГЃ, Eva - NДљMCOVГЃ, Lucie - MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta SCSUKOVГЃ, SoЕ€a - KALOUS, Jaroslav. Lapatinib inhibits meiotic maturation of
porcine oocyte-cumulus complexes cultured in vitro in gonadotropin-supplemented
medium. In Fertility and sterility, 2013, vol. 99, no. 6, p. 1739-1748. (4.174 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0015-0282. A
NIŽŇANSKÝ, L. - KRYŠTOFOVÁ, S. - VARGOVIČ, Peter - KALIŇÁK, M. SIMKOVIČ, M. - VAREČKA, Ľudovít. Glutamic acid decarboxylase gene
disruption reveals signalling pathway(s) governing complex morphogenic and
metabolic events in Trichoderma atroviride. In Antonie van Leeuwenhoek, 2013,
vol. 104, no. 5, p. 793-807. (2.072 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 00036072. A
NOSTRAMO, R. - TILLINGER, A. - SEROVA, N.L. - KVETŇANSKÝ, Richard SABBAN, E. L. Bradykinin B2 receptor in the adrenal medulla of male rats and
mice: glucocorticoid-dependent increase with immobilization stress. In
Endocrinology, 2013, vol. 154, no. 10, p. 3729-3738. (4.717 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0013-7227. A
PENESOVГЃ, Adela - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - VLДЊEK, Miroslav - KERLIK, Jana LUKГЃДЊ, J. - ROVENSKГќ, Jozef - IMRICH, Richard. Chronic inflammation and
low-dose glucocorticoid effects on glucose metabolism in premenopausal females
with rheumatoid arthritis free of conventional metabolic risk factors. In
Physiological Research, 2013, vol. 62, no. 1, p. 75-83. (1.531 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0862-8408. A
REPOVГЃ-BEDNГЃROVГЃ, K. - AZIRIOVГЃ, S. - HRENГЃK, J. KRAJДЊГЌROVIДЊOVГЃ, K. - ADAMCOVГЃ, M. - PAULIS, ДЅudovГ­t - Е IMKO, Fedor.
Effect of captopril and melatonin on fibrotic rebuilding of the aorta in 24 hour lightinduced hypertension. In Physiological Research, 2013, vol. 62, suppl. 1, p. S135S141. (1.531 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0862-8408. A
Е IMKO, Fedor - REITER, Russel J. - PECHГЃЕ‡OVГЃ, OДѕga - PAULIS, ДЅudovГ­t.
Experimental models of melatonin-deficient hypertension. In Frontiers in bioscience,
2013, vol. 18, no. 2, p. 616-625. (3.286 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
1093-9946. A
Е IMKO, Fedor - PAULIS, ДЅudovГ­t. Antifibrotic effect of melatonin - Perspective
protection in hypertensive heart disease. In International Journal of Cardiology,
2013, vol. 168, no. 3, p. 2876-2877. (5.509 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0167-5273. VEGA 1/0227/12, 2/00183/12, APVV-0742-10.A
ŠOLTÉSOVÁ, D. - VESELÁ, A. - MRAVEC, Boris - HERICHOVÁ, Iveta. Daily
profile of glut1 and glut4 expression in tissues inside and outside the blood-brain
barrier in control and streptozotocin-treated rats. In Physiological Research. - Praha :
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, vol. 62,
suppl. 1, p. S115-S124. (1.531 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 08628408.A
ŠOLTÉSOVÁ, Danica - MONOŠÍKOVÁ, J. - KOYŠOVÁ, L. - MRAVEC, Boris.
132
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA25
ADCA26
ADCA27
ADCA28
ADCA29
ADCA30
ADCA31
Eff ect of Streptozotocin-induced Diabetes on Clock Gene. In Experimental and
clinical endocrinology and diabetes, 2013, vol., no. 121, p. 1-9. (1.555 - IF2012).
(2013 - Current Contents). ISSN 0947-7349.A
THANABALASINGHAM, G. - HUFFMAN, J. - KATTLA, J. - NOVOKMET, M. RUDAN, I. - GLOYN, A. L. - HAYWARD, C. - ADAMCZYK, B. - REYNOLDS,
R. - MUZINIC, A. - HASSANALI, N. - PUCIC, M. - BENNETT, A. - ESSAFI, A. POLASEK, M. - MUGHAL, S.A. - REDZIC, I. - PRIMORAC, D. - ZGAGA, L. KOLCIC, I. - HANSEN, T. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - TJORA, E. STRACHAN, M. - NIELSEN, T. - STANIK, J. - KLIMEЕ , Iwar - PEDERSEN, O. NJOLSTAD, P.R. - WILD, S. H. - GYLLENSTEN, U. - GORNIK, O. - WILSON, J.
F. - HASTIE, N. - CAMPBELL, H. - MCCARTHY, M. I. - RUDD, P. M. - OWEN,
K. R. - LAUC, G. - WRIGHT, A. F. Mutations in HNF1A result in marked
alterations of plasma glycan profile. In Diabetes, 2013, vol. 62, no 4, pp. 1329-1337.
(7.895 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0012-1797.A
TILLINGER, A. - NOSTRAMO, R. - KVETŇANSKÝ, Richard - SEROVA, N.L. SABBAN, E. L. Stress-induced changes in gene expression of urocortin 2 and other
CRH peptides in rat adrenal medulla: Involvement of glucocorticoids. In Journal of
Neurochemistry, 2013, vol. 125, no. 2, p. 185-192. (3.973 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0022-3042.A
TKГЃДЊOVГЃ, R. - UKROPEC, Jozef - SKYBA, P. - UKROPCOVГЃ, Barbara POBEHA, P. - KURDIOVГЃ, Timea - JOPPA, P. - KLIMEЕ , Iwar GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela. Effects of hypoxia on adipose tissue expression of NFjB,
IjBa, IKKc and IKAP in patients with chronic obstructive pulmonary disease. In Cell
biochemistry and biophysics, 2013, vol. 66, n. 1, pp. 7-12. (3.743 - IF2012).A
TRNOVEC, T. - JUSKO, TA. - Е OVДЊГЌKOVГЃ, E. - LANCZ, K. - CHOVANCOVГЃ,
J. - PATAYOVГЃ, H. - PALKOVIДЊOVГЃ L, L. - DROBNГЃ, B. - LANGER, Pavel VAN DEN BERG M, M. - DEDIK, L. - WIMMEROVГЃ, S. Relative effect potency
estimates of dioxin-like activity for dioxins, furans, and dioxin-like PCBs in adults
based on two thyroid outcomes. In Environmental Health Perspectives, 2013, vol.
121, no. 8, p. 886-892. (7.260 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 00916765.A
VALKOVIДЊ, Ladislav - UKROPCOVГЃ, Barbara - CHMELГЌK, M. - BALГЃЕЅ,
Miroslav - BOGNER, W. - SCHMID, A. - FROLLO, Ivan - ZEMKOVГЃ, E. KLIMEЕ , Iwar - UKROPEC, Jozef - TRATTNIG, S. - KRЕ Е ГЃK, M. Interrelation of
31P-MRS metabolism measurements in resting and exercised quadriceps muscle of
overweight-to-obese sedentary individuals. In NMR in Biomedicine, 2013, vol. 26,
no. 12, p. 1714-1722. (3.446 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 09523480.A
VARGA, J. - FERENCZI, S. - KOVГЃCS, KJ. - GARAFOVA, A. - JEЕЅOVГЃ,
Daniela - ZELENA, D. Comparison of stress-induced changes in adults and pups: is
aldosterone the main adrenocortical stress hormone during the perinatal period in
rats? In PLoS ONE, 2013, vol. 8., iss. 9, e72313. (3.730 - IF2012). (2013 MEDLINE). ISSN 1932-6203.A
VARGOVIДЊ, Peter - UKROPEC, Jozef - LAUKOVГЃ, Marcela - KURDIOVГЃ,
Timea - BALÁŽ, Miroslav - MANZ, B. - UKROPCOVÁ, Barbara KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated immobilization stress induces catecholamine
production in rat mesenteric adipocytes. In Stress : the international journal on the
biologie of stress, 2013, vol.16, n. 3, pp. 340-352. (3.252 - IF2012). ISSN 10253890.A
ADDA VedeckГ© prГЎce v domГЎcich karentovanГЅch ДЌasopisoch impaktovanГЅch
133
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
BIALEЕ OVГЃ, Lucia - BRTKO, JГєlius - LENKO, V. - MACEJOVГЃ, Dana. Nuclear
receptors - target molecules for isoflavones in cancer chemoprevention. In General
Physiology and Biophysics, 2013, vol. 32, no. 4, p. 467-478. (0.852 - IF2012). (2013
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0231-5882.A
CHOVANOVГЃ, Lucia - VLДЊEK, Miroslav - KRЕ KOVГЃ, KatarГ­na - PENESOVГЃ,
Adela - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - ROVENSKГќ, Jozef - CHOLUJOVГЃ, Dana SEDLГЃK, JГЎn - IMRICH, Richard. Increased production of IL-6 and IL-17 in
lipopolysaccharide-stimulated peripheral mononuclears from patients with
rheumatoid arthritis. In General Physiology and Biophysics, 2013, vol. 32, no. 3, p.
395-404. (0.852 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 02315882.A
HUDECOVГЃ, SoЕ€a - LENДЊEЕ OVГЃ, ДЅubomГ­ra - CSГЃDEROVГЃ, Lucia - SEDLГЃK,
JГЎn - BOHГЃДЊOVГЃ, Viera - LAUKOVГЃ, Marcela - KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga.
Isoproterenol accelerates apoptosis through the over-expression of the
sodium/calcium exchanger in HeLa cells. In General Physiology and Biophysics,
2013, vol. 32, p. 311 - 323. (0.852 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0231-5882.A
KRГЌЕЅOVГЃ, L. - KOLLГЃR, B. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - TURДЊГЃNI, P. Genetic aspects
of vitamin D receptor and metabolism in relation to the risk of multiple sclerosis. In
General Physiology and Biophysics, 2013, vol. 32, no. 4, p. 459-466. (0.852 IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0231-5882.A
ADEA VedeckГ© prГЎce v zahraniДЌnГЅch nekarentovanГЅch ДЌasopisoch impaktovanГЅch
ADEA01
KRГЌЕЅOVГЃ, L. - KOLLГЃR, B. - ДЊARNICKГЃ, Z. - Е IARNIK, P. - JEЕЅOVГЃ, Daniela
- TURДЊГЃNI, P. GeneteickГ© a environmentГЎlne faktory zapojenГ© do patogenГ©zy
sklerГіzy multiplex. In ДЊeskГЎ a SlovenskГЎ neurologie a neurochirurgie, 2013, vol.
76/109, no. 4, p. 430-437. (0.366 - IF2012). ISSN 1210-7859.
ADEB VedeckГ© prГЎce v zahraniДЌnГЅch nekarentovanГЅch ДЌasopisoch neimpaktovanГЅch
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
HLAVГЃДЊOVГЃ, E. - CHRENOVГЃ, J. - RAUSOVГЃ, Z. - VLДЊEK, Miroslav PENESOVГЃ, Adela - DEDГЌK, L. Identification of regulatory mechanism of
orthostatic response. In World Academy of Science, Engineering and Technology,
2013, vol. 77, p. 715-721. ISSN 2010-376X.
HUSГЃROVГЃ, V. - LAKATOЕ OVГЃ, S. - PIVOVARДЊIOVГЃ, A. - BAKOЕ , JГЎn DURDIAKOVГЃ, J. - KUBRANSKГЃ, A. - OSTATNГЌKOVГЃ, Daniela. Brief report:
Plasma oxytocin is lower in children with Asperger syndrome and associated with
autistic trait attention to detail. In Open Journal of Psychiatry, 2013, vol. 3, p. 399402.
IZГЃKOVГЃ, L. - JEЕЅOVГЃ, Daniela. AldosterГіn - novГЅ biologickГЅ marker alebo
ДЏalЕЎia moЕѕnosЕҐ v lieДЌbe depresie? In Psychiatrie : ДЊasopis pro modernГ­ psychiatrii,
2013, vol. 17, no. 1, p. 13-18. ISSN 1211-7579.
KURDIOVГЃ, Timea - UKROPCOVГЃ, Barbara - BALГЃЕЅ, Miroslav - LIEBISH, G. VICIAN, M. - VLДЊEK, Miroslav - SRBECKГќ, M. - OLEJNГЌK, J. - IMRICH,
Richard - BELAN, V. - KLIMEЕ , Iwar - SCHMITZ, G. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela
- UKROPEC, Jozef. Specific changes in plasma lipidome in obesity and type 2
diabetes are associated with physical activity and muscle mitochondrial function. In
Treatment Strategies - Diabetes, 2013, vol. 5, iss. 1, p. 42-43.
LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - BAДЊOVГЃ, Zuzana - HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - BAKOЕ , JГЎn.
Mechanisms of growth of neuronal axons and dendrites. In ДЊeskoslovenskГЎ
fyziologie : biomedicГ­nsky ДЌasopis, 2013, vol. 62, no. 2, p. 47-53. ISSN 1210-6313.
134
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
ADEB11
ADEB12
MROSEK, N. - MEISSBURGER, B. - MATAKI, C. - ROEDER, E. - UKROPEC,
Jozef - KLIMEЕ , Iwar - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - NAWROTH, P. P. RUDOFSKY, G. - AUWERX, J. - SCHOONJANS, K. - WOLFRUM, C.
Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue 1
(Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. In Molecular Metabolism,
2013, vol. 2, no. 3, p. 314-323. ISSN 2212-8778.
PENESOVГЃ, Adela - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - ДЊIЕЅMГЃROVГЃ, E. - VLДЊEK, Miroslav IMRICH, Richard. Insulin sensitivity in young patients with hypertension devoid of
conventional risk factors. In Journal fur Hypertonie, 2013, vol. 17, no. 1, p. 15-19.
ISSN 1028-2327.
PIVOVARCIOVA, A. - MRAVEC, Boris. PsychickГ© poruchy a neurologickГ©
choroby: vГЅznam nervus vagus. In Psychiatrie : ДЊasopis pro modernГ­ psychiatrii,
2013, vol. 17, p. 129-140. ISSN 1211-7579.
PROKOPOVГЃ, B. - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Stres a moЕѕnosti jeho farmakologickГ©ho
ovplyvnenia - vieme meraЕҐ stresovГє zГЎЕҐaЕѕ? In Psychiatrie pro praxi, 2013, vol. 14,
no. 4, p. 150-154. ISSN 1213-0508.
ROVENSKГќ, Jozef - STANДЊГЌKOVГЃ, MГЎria - Е VГЌK, Karol - BAUEROVГЃ,
KatarГ­na - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. The effects of beta-glucan isolated from
Pleurotus ostreatus on the development of arthritis and methotrexate treatment in rats
with adjuvant arthritis. In Reumatologia, 2013, vol. 51 no. 4, p. 277-283. ISSN 00346233. APVV-21-055205.
Е TRBГЃK, VladimГ­r. Cell volume conferences. In Bulletin of Siberian Medicine,
2013, vol. 12, no. 4, p. 8-12. ISSN 1682-0363.
Е TRBГЃK, VladimГ­r. Cell volume - role in obesity and its maintenance : Minireview.
In Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 2013, vol. 14, no. 2, p.
45-48. ISSN 1820-8665.
ADFB VedeckГ© prГЎce v domГЎcich nekarentovanГЅch ДЌasopisoch neimpaktovanГЅch
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
BГЃNOVSKГЃ, L. - LACKOVIДЊOVГЃ, ДЅubica - MRAVEC, Boris. NГЎdorovГЎ
kachexia z neurobiologickГ©ho hДѕadiska: vplyv hypotalamickeho zГЎpalu. In Monitor
MedicГ­ny SLS, 2013, vol. 1-2, no., p. 9-13. ISSN 1338-2551.
FLODROVГЃ, Dana - BENKOVSKГЃ, D. - MACEJOVГЃ, Dana - BIALEЕ OVГЃ,
Lucia - BOBГЃLOVГЃ, J. - BRTKO, JГєlius. Effects of retinoic acid isomers on
proteomic pattern in human breast cancer MCF-7 cell line. In Endocrine
Regulations, 2013, vol. 47, no. 4, p. 205-209. ISSN 1210-0668.
HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - KERLIK, Jana - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - IZГЃKOVГЃ, L. JEЕЅOVГЃ, Daniela. Measurement of salivary aldosterone: validation by low-dose
ACTH test and gender differences. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 4, p.
201-204. ISSN 1210-0668.
MARKO, A. - PENESOVГЃ, Adela - Е TURDГЌK, E. PotencГЎlna Гєloha ЕЎkorice v
prevencii metabolickГ©ho syndrГіmu, inzulГ­novej rezistencie a diabetu 2. typu. In
Slovak Journal of Health Sciences, 2013, vol. 4, no. 1, p. 18-22.
MIKUЕ KA, L. - VRABCOVГЃ, MГЎria - LACKOVIДЊOVГЃ, ДЅubica - UKROPEC,
Jozef - HEGEDUSOVГЃ, N. - SLAVKOVSKГќ, Peter - HUBKA, P. - MRAVEC,
Boris. Long-term liquid nutrition intake and development of obesity. In Endocrine
Regulations, 2013, vol. 47, no. 2, p. 85-52. ISSN 1210-0668.
MIKUЕ OVГЃ, L. - PENESOVГЃ, Adela. The role of diet and exercise in obesity
prevention. In Slovak Journal of Health Sciences., 2013, vol. 4, no. 1, p. 33-46.
MITRO, A. - GALLATZ, K. - PALKOVITS, M. - KISS, Alexander. Ependymal
cells variations in the central canal of the rat spinal cord filum terminale: an
ultrastructural investigation. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 2, p. 93-99.
135
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ISSN 1210-0668.
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - MACHO, Ladislav - FICKOVГЃ, MГЎria. Bisphenol A
alone or in combination with estradiol modulates cell cycle- and apoptosis-related
proteins and genes in MCF7 cells. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 4, p.
189-199. ISSN 1210-0668.
SMOLГЌKOVГЃ, Kvetoslava - MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - SCSUKOVГЃ, SoЕ€a.
Effect of 1О±,25-dihydroxyvitamin D3 on progesterone secretion by porcine ovarian
granulosa cells. In Endocrine Regulations, 2013, vol. 47, no. 3, p. 123-131. ISSN
1210-0668.
STANДЊГЌKOVГЃ, MГЎria - ROVENSKГќ, Jozef - Е VГЌK, Karol - BAUEROVГЃ,
KatarГ­na - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. ГљДЌinok beta-glukГЎnu izolovanГ©ho z Pleurotus
ostreatus na vГЅvoj artritГ­dy a metotrexГЎtovГє lieДЌbu u potkanov s adjuvantnou
artritГ­dou. In Rheumatologia : ДЌasopis pre otГЎzky pohybovГ©ho Гєstrojenstva a spojiva,
2013, vol. 27, ДЌ.2, s. 87-93. ISSN 1210-1931. APVV-21-055205.
AED VedeckГ© prГЎce v domГЎcich recenzovanГЅch vedeckГЅch zbornГ­koch (aj konferenДЌnГЅch),
monografiГЎch
AED01
AED02
LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - BAДЊOVГЃ, Zuzana - HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - BAKOЕ , JГЎn.
Neuropeptidy vo vГЅvine mozgu: PotenciГЎl na protekciu proti zГЎpalovГЅm zmenГЎm. In
Trendy vo vГЅvinovej toxikolГіgii a teratolГіgii. Editori: Michal DubovickГЅ, Igor M.
Tomo, Eduard UjhГЎzy, MojmГ­r Mach. - Bratislava : Гљstav experimentГЎlnej
farmakolГіgie a toxikolГіgie SAV, 2013, s. 59-73. ISBN 978-80-971042-2-1.
NOVÁK, P. - ŽILKA, Norbert - FILIPČÍK, Peter - KVETŇANSKÝ, Richard NOVÁK, M. Stres ako modulátor neurodegeneračnej kaskády indukovanej
proteГ­nom tau. In NeurodegeneraДЌnГ© ochorenia mozgu - aktuГЎlna vГЅzva Дѕudstva pre
tretie milГ©nium. - VydavateДѕstvo AHO, s. 64-80. ISBN 978-80-971357-0-6.
AEF VedeckГ© prГЎce v domГЎcich nerecenzovanГЅch vedeckГЅch zbornГ­koch, monografiГЎch
AEF01
AEF02
BALГЃЕЅIOVГЃ, D. - STANГЌKOVГЃ, D. - HUДЊKOVГЃ, Miroslava - STANГЌK, Juraj VOHNOUT, B. - RAЕ LOVГЃ, K. - KLIMEЕ , Iwar - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela.
DNA analГЅza gГ©nov zodpovednГЅch za familiГЎrnu hypercholesterolГ©miu (LDLR,
ApoB-100 a PCSK9) u slovenskГЅch pacientov. In ZbornГ­k Е tudentskej vedeckej
konferencie Prif UK v Bratislave, 24. aprГ­l 2013. - 2013, s. 35-40.
NOVÁK, Petr - ŽILKA, Norbert - FILIPČÍK, Peter - KVETŇANSKÝ, Richard NOVÁK, Michal. Stres ako modulátor neurodegeneračnej kaskády indukovanej
proteГ­nom tau. In NeurodegeneraДЌnГ© ochorenia mozgu aktuГЎlna vГЅzva Дѕudstva pre
tretie milГ©nium : ZbornГ­k. Peter FilipДЌГ­k, editor. - DunajskГЎ LuЕѕnГЎ, Bratislava :
AHO3, NeuroimunologickГЅ Гєstav SAV, 2013, s.66-82. ISBN 978-80-971357-0-6.
AEGA StruДЌnГ© oznГЎmenia, abstrakty vedeckГЅch prГЎc v zahraniДЌnГЅch karentovanГЅch
ДЌasopisoch impaktovanГЅch
AEGA01
BRTKO, JГєlius - MACEJOVГЃ, Dana - BIALEЕ OVГЃ, Lucia - FICKOVГЃ, MГЎria BOHГЃДЊOVГЃ, Viera - SULOVГЃ, Zdena - BREIER, Albert - HUNГЃKOVГЃ, ДЅubica.
Selected organotin halides: Toxicity versus nuclear retinoic acid/retinoid X receptors
and their co-regulators expression in breast cancer and leukemia cell lines. In
Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2013, vol. 221, supplement, p.
S113. (3.145 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0378-4274. APVV-016011, APVV-290-10, APVV-147-10, APVV-SK-CZ-0211-11, VEGA 2/0008/11 and
CEMAN grants.
136
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
AEGA02
AEGA03
HUDECOVГЃ, SoЕ€a - LENДЊEЕ OVГЃ, ДЅubomГ­ra - CSГЃDEROVГЃ, Lucia - SEDLГЃK,
JГЎn - LAUKOVГЃ, Marcela - KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga. Isoproterenol accelerates
apoptosis through the overexpression of the sodium/calcium exchanger in HeLa
cells. In International Journal of Molecular Medicine, 2013, vol.32, supplement 1,
p.S20. (1.957 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1107-3756.
NOVÁK, Petr - FILIPČÍK, Peter - MRAVEC, Boris - ONDIČOVÁ, K. KVETŇANSKÝ, Richard - NOVÁK, Michal. RESTRAINT STRESS INDUCES
ALZHEIMER DISEASE LIKE HYPER-PHOSPHORYLATION OF TAU
PROTEIN IN NORMAL AND CRH DEFICIENT MICE. In Neurodegenerative
Diseases, 2013, vol.11, suppl.1. (3.410 - IF2012). ISSN 1660-2854.
AFDB PublikovanГ© prГ­spevky na domГЎcich vedeckГЅch konferenciГЎch
AFDB01
AFDB02
HLAVГЃДЊOVГЃ, E. - CHRENOVГЃ, J. - RAUSOVГЃ, Z. - VLДЊEK, Miroslav PENESOVГЃ, Adela - DEDГЌK, L. MatematickГЅ nГЎstroj v modelovanГ­ biologickГ©ho
procesu nameranГЅch veliДЌГ­n ortostatickГ©ho testu. In AutomatizГЎcia a riadenie v teГіrii
a praxi, ARTEP 2013, Workshop, StarГЎ LesnГЎ, s. 09-1-09-7. ISBN 978-80-5531330-6.
MARKO, A. - PENESOVГЃ, Adela - Е TURDГЌK, E. Posudzovanie vhodnosti
prГ­rodnГЅch lГЎtok pre prevenciu a lieДЌbu metabolickГ©ho syndrГіmu. In Hodnotenie
biologicky aktГ­vnych lГЎtok: ZbornГ­k vybranГЅch vedeckГЅch prГЎc z konferencie, 24.25. aprГ­la 2013, Pezinok. - Bratislava : STUVITAL, s.r.o., 2013, s. 13-25. ISBN 97880-227-3974-0.
AFG Abstrakty prГ­spevkov zo zahraniДЌnГЅch konferenciГ­
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
BAДЊOVГЃ, Zuzana - LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAKOЕ , JГЎn.
VГЅvinovГ© zmeny cytoskeletovГЅch proteГ­nov a rastovГЅch faktorov v hipokampe pod
vplyvom oxytocГ­nu. In 89. FyziologickГ© dny : sbornГ­k abstraktЕЇ. Praha, 5. - 7. Гєnora
2013. - Praha : Falon, 2013, s. 78. ISBN 978-80-87432-06-8.
BAДЊOVГЃ, Zuzana - LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAKOЕ , JГЎn.
Developmental effects of oxytocin on gene expressin of cytoskeletal proteins and
growth factors in the rat hippocampus. In New Frontiers in Physiological Research From Scientific Truth Via Friendship to the Art : abstract book with final program,
p. 31. - Beograd : DruЕЎtvo fiziologa Republike Srbije, 2013. ISBN 978-86-904799-62.
BAKOЕ , JГЎn - LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAДЊOVГЃ, Zuzana.
Oxytocin receptors ligands induce changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. In
New Frontiers in Physiological Research - From Scientific Truth Via Friendship to
the Art : abstract book with final program, p. 32. - Beograd : DruЕЎtvo fiziologa
Republike Srbije, 2013. ISBN 978-86-904799-6-2.
BAKOЕ , JГЎn - LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAДЊOVГЃ, Zuzana.
Ligandy oxytocГ­novГЅch receptorov ovplyvЕ€ujГє gГ©novГє expresiu aj proteГ­novГ©
hladiny neurofilamentov in vitro. In 89. FyziologickГ© dny : sbornГ­k abstraktЕЇ. Praha,
5. - 7. Гєnora 2013. - Praha : Falon, 2013, s. 6. ISBN 978-80-87432-06-8.
BAKOЕ , JГЎn - LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAДЊOVГЃ, Zuzana.
Oxytocin receptor ligands modulate gene expression and protein levels of nestin and
microtubule associated protein 2 in SK-N-SH and U87-MG cells. In Book of
Abstracts of 10th World Congress on Neurohypophysial Hormones, p. 26. Bristol,
UK, July 15-19, 2013.
BIALEЕ OVГЃ, Lucia - BRTKO, JГєlius - MACEJOVГЃ, Dana. The Effects of
Isoflavone Genistein on the Expression of Selected Nuclear Receptors and their
137
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
AFG13
AFG14
AFG15
AFG16
Coregulators. In Military medical science letters : (VojenskГ© zdravotnickГ© listy),
2013, vol. 82, suppl. 1, p. 2. ISSN 0372-7025.
BOHГЃДЊOVГЃ, Viera - Е TETKA, JГЎn - SULOVГЃ, Zdena - MACEJOVГЃ, Dana BRTKO, JГєlius - BREIER, Albert. May ligands of nuclear receptors for retinoids alltrans-and 9-cis retinoic acid influence P-glycoprotein mediated multidrug resistance?
In XXVII. xenobiochemickГ© symposium : Pavlov, 27.-30.5.2013. - [Brno] :
[VГЅzkumnГЅ Гєstav veterinГЎrnГ­ho lГ©kaЕ™stvГ­], 2013, s. 40.
BRTKO, JГєlius - MACEJOVГЃ, Dana - BIALEЕ OVГЃ, Lucia - FICKOVГЃ, MГЎria HUNГЃKOVГЃ, ДЅubica. Toxicity of Nuclear Retinoid X Receptors Cognate Ligands
of Organotin Origin in Breast Cancer Cell Lines: Effect of Selected
Retinoid/Retinoid X Receptor Subtypes Expression. In Military medical science
letters : (VojenskГ© zdravotnickГ© listy), 2013, vol. 82, suppl. 1, p. 3. ISSN 0372-7025.
CIHOVГЃ, MarГ­na - ALTANEROVГЃ, Veronika - ALTANER, ДЊestmГ­r - MRAVEC,
Boris - ONDICOVГЃ, K. Prodrug gene therapy mediated by mesenchymal stem cells
leads to complete regression of glioblastoma in a preclinical study. In Stem cells and
cell therapy: from research to modern clinical application : SbornГ­k abstrakt. - 2013,
s. 7.
DOVINOVГЃ, Ima - MAJZГљNOVГЃ, Miroslava - ZГ“RAD, Е tefan GAJDOЕ ECHOVГЃ, Lucia - GREЕ OVГЃ, Linda - ДЊAДЊГЃNYIOVГЃ, SoЕ€a KRISTEK, FrantiЕЎek - BARANДЊГЌK, Miroslav. Vplyv agonistov PPaRОі na
radikГЎlovГє a bunkovГє signalizГЎciu u hypertenznГЅch zvierat. In XXVII.
xenobiochemickГ© symposium : Pavlov, 27.-30.5.2013. - [Brno] : [VГЅzkumnГЅ Гєstav
veterinГЎrnГ­ho lГ©kaЕ™stvГ­], 2013, s. 20. SAS-NSC JRP 2010/01.
DOVINOVГЃ, Ima - MAJZГљNOVГЃ, Miroslava - GAJDOЕ ECHOVГЃ, Lucia BARANДЊГЌK, Miroslav - ZГ“RAD, Е tefan - GREЕ OVГЃ, Linda - PAKANOVГЃ,
Zuzana - BALIЕ , Peter - ДЊAДЊГЃNYIOVГЃ, SoЕ€a - KRISTEK, FrantiЕЎek - CHAN,
Julie Y.H. Modulation of ROS/NO balance, antioxidant response and cell signaling
in young prehypertensive rats. In Free Radical Biology and Medicine, 2013, vol. 65,
suppl. 2, p. S71. (5.271 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0891-5849.
SAS-NSC JRP 2010/01.
FICKOVГЃ, MГЎria - HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta.
Alterations of Cell Cycle Related Genes and their Proteins by BPA and BPAestradiol Mixture in MCF7 Human Breast Carcinoma Cells. In Military medical
science letters : (VojenskГ© zdravotnickГ© listy), 2013, vol. 82, suppl. 1, p. 6. ISSN
0372-7025.
HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - MACHO, Ladislav - FICKOVГЃ, MГЎria. ГљДЌinok bisfenolu A
na proliferГЎciu a apoptГіzu v ДѕudskГЅch nГЎdorovГЅch bunkГЎch prsnГ­ka. In 88.
fyziologickГ© dny Hradec KrГЎlovГ©. - Hradec KrГЎlovГ©, 2012, s. 92. ISBN 978-80-2630210-0.
HUNГЃKOVГЃ, ДЅubica - MACEJOVГЃ, Dana - BIALEЕ OVГЃ, Lucia - BRTKO,
JГєlius. Effects of selected organotin halides on human breast cancer cell line growth
and nuclear all-trans retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR)
subtypes expression. In UAE cancer congress 2013. - Dubai : UAE, 2013, p. 43.
APVV-0160-11, VEGA 2/0177/11, 2/0008/11, CEMAN grants and RfL2012
program funded by Cancer Research Foundation, Slovakia.
JURKOVIДЊOVГЃ, D. - KRIVJANSKГЃ, M. - KRIVJANSKГќ, V. - LULCSГЃR, ДЅ. CHOVANEC, M. - GIBADULINOVГЃ, Adriana - OVEДЊKOVГЃ, Ingrid. miR-155 a
jeho vГЅznam pre potreby diagnГіzy a urДЌenia prognГіzy onkologickГЅch ochorenГ­. In
Book of abstracts - XXVII.OlomouckГ© hematologickГ© dny s mezinГЎrodnГ­ ГєДЌastГ­. Olomouc, 2013, p. 19/2331.
LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - BAДЊOVГЃ, Zuzana - Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAKOЕ , JГЎn.
Vplyv podania oxytocГ­nu a lipopolysacharidu neonatГЎlnym samiДЌkГЎm potkana na
138
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
AFG17
AFG18
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
zmenu hladГ­n cytoskeletovГЅch proteГ­nov a rastovГЅch faktorov v hipokampe. In 89.
FyziologickГ© dny : sbornГ­k abstraktЕЇ. Praha, 5. - 7. Гєnora 2013. - Praha : Falon,
2013, s. ISBN 978-80-87432-06-8.
LEЕ Е¤ANOVГЃ, Zuzana - BAДЊOVГЃ, Zuzana - Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAKOЕ , JГЎn.
Time effect of oxytocin on mRNA and protein levels of nestin and microtubule
associated protein 2 in glioblastoma cells. In Book of Abstracts of 10th World
Congress on Neurohypophysial Hormones, p. 118. Bristol, UK, July 15-19, 2013.
MACEJOVГЃ, Dana - BIALEЕ OVГЃ, Lucia - HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - BRTKO, JГєlius
- FICKOVГЃ, MГЎria. Effects of di(2-ethylhexyl)-phthalate alone or in combination
with 17ОІ-estradiol on expression of RXRalpha and RXRbeta retinoid X receptor
subtypes in the MCF-7 breast cancer cell line. In Toxicology Letters : official journal
of EUROTOX, 2013, vol. 221S S1-S256, p. 105. (3.145 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0378-4274.
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - FICKOVГЃ, MГЎria. Effects of
endocrine disruptors Bisphenol A and di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination
with 17ОІ-estradiol on apoptosis-related genes in the MCF-7 breast cancer cell line :
49th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX). September 14, 2013, Interlaken, Switzerland. In Toxicology Letters : official journal of
EUROTOX, 2013, 221S S1-S256, p. S106. (3.145 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0378-4274.
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - FICKOVГЃ, MГЎria. Effects of
endocrine disruptors Di(2-ethylhexyl) phthalate and Bisphenol A in a combination
with 17ОІ-estradiol on apoptosis-related genes expressionin the MCF-7 breast cancer
cells : 18th Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference. June 19-21,
2013, Hradec KrГЎlovГ©, Czech Republic. In Military medical science letters :
(VojenskГ© zdravotnickГ© listy), 2013, vol. 82, suppl. 1, p. 22. ISSN 0372-7025.
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - HAVRГЃNEK, TomГЎЕЎ - FICKOVГЃ, MГЎria. Effects of
the endocrine disruptor di(2-ethylhexyl) phthalate in a combination with 17ОІestradiol on expression of apoptosis- and cell cycle progression-related genes in the
MCF-7 breast cancer cell line : Joint meeting of national physiological societies,
June 20-22, 2013, Kovacica, Serbia. In New Frontiers in Physiological Research From Scientific Truth Via Friendship to the Art : abstract book with final program,
p. 45.
Е TRBГЃK, VladimГ­r - BAДЊOVГЃ, Zuzana. Cell swelling, novel regulatory signal
affecting various functions. In New Frontiers in Physiological Research - From
Scientific Truth Via Friendship to the Art : abstract book with final program, p.19. Beograd : DruЕЎtvo fiziologa Republike Srbije, 2013. ISBN 978-86-904799-6-2.
AFHA Abstrakty prГ­spevkov z medzinГЎrodnГЅch vedeckГЅch konferenciГЎch poriadanГЅch v SR
AFHA01
AFHA02
BARTEKOVГЃ, Monika - BARANДЊГЌK, Miroslav - BABIC, Stanislav - POKUSA,
Michal - FRIMMEL, Karel - OKRUHLICOVГЃ, ДЅudmila - JEЕЅOVГЃ, Daniela.
Selected molecular mechanisms involved in stress-induced changes in the heart. In
Advances in cardiovascular research : from bench to bedside. International
symposium, May 23 - 26, 2013. Program and book of abstracts. - Bratislava : Veda,
2013, p. 54. ISBN 978-80-224-1294-0. VEGA SR 2/0140/12, SAS-NSC JRP
2010/07.
BARTEKOVГЃ, Monika - BARANДЊГЌK, Miroslav - BABIC, Stanislav - POKUSA,
Michal - FRIMMEL, Karel - OKRUHLICOVГЃ, ДЅudmila - RADOЕ INSKГЃ, Jana JEЕЅOVГЃ, Daniela. MolekulГЎrne mechanizmy zahrnutГ© v odpovediach srdca na
chronickГЅ imobilizaДЌnГЅ stres. In 41. konferencia Komisie experimentГЎlnej
kardiolГіgie, ValДЌianska dolina 16.-18. oktГіber 2013. - Martin, 2013, s. 15. VEGA
139
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
AFHA03
SR 2/0140/12, VEGA SR 2/0169/12, SAS-NSC JRP 2010/07.
DOVINOVГЃ, Ima - MAJZГљNOVГЃ, Miroslava - ZГ“RAD, Е tefan GAJDOЕ ECHOVГЃ, Lucia - GREЕ OVГЃ, L. - ДЊAДЊГЃNYIOVГЃ, SoЕ€a - BARANДЊГЌK,
Miroslav - KRISTEK, FrantiЕЎek. Effect of PPAR gama agonist - pioglidazone on
prehypertensive SHR animals. In Advances in cardiovascular research : from bench
to bedside. International symposium, May 23 - 26, 2013. Program and book of
abstracts. - Bratislava : Veda, 2013, p. 58. ISBN 978-80-224-1294-0. SAS-NSC JRP
2010/01.
AFHB Abstrakty prГ­spevkov z domГЎcich konferenciГ­
AFHB01
BABIC, Stanislav - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Brain plasticity and stress. In
Miniconference of PhD. students : abstract booklet. - Bratislava : IEPT SAS, 2013,
p. non pag.
BAB OdbornГ© monografie vydanГ© v domГЎcich vydavateДѕstvГЎch
BAB01
ROVENSKГќ, J. - URBГЃNEK, T. - STANДЊГЌKOVГЃ, M. - BOSГЃK, V. - ЕЅLNAY,
M. - ЕЅLNAY, D. - KRГЃTKA, M. - LUKГЃДЊOVГЃ, O. - Е TVRTINA, S. KOPECKГќ, S. - JEBARAJ, I. - JEBARAJ, P. - KUMAR, S. - IMRICH, Richard RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - SHETH, K. Alkaptonuria and Ochronosis. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2013. ISBN 978-80-89607-11-2.
BCB UДЌebnice pre zГЎkladnГ© a strednГ© ЕЎkoly, vysokoЕЎkolskГ© uДЌebnice
BCB01
BCB02
MRAVEC, Boris. NervovГЅ systГ©m I. MorfologickГЅ a funkДЌnГЅ podklad signalizГЎcie.
89 s. Bratislava : Slovak Academic Press, 2013.
MRAVEC, Boris. NervovГЅ systГ©m: patofyziolГіgia. 132 s. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2013.
BCK Kapitoly v uДЌebniciach a uДЌebnГЅch textoch
BCK01
HULГЌN, I. - MRAVEC, Boris - FERENДЊГЌK, M. RegenerГЎcia a kmeЕ€ovГ© bunky. In
KiЕ€ovГЎ S., HulГ­n I. et al.: InternГЎ medicГ­na, s. 36-40. - Bratislava : ProLitera, 2013.
FAI RedakДЌnГ© a zostavovateДѕskГ© prГЎce kniЕѕnГ©ho charakteru (bibliografie, encyklopГ©die,
katalГіgy, slovnГ­ky, zbornГ­ky...)
FAI01
Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS,
1991-. ObmesaДЌnГ­k. ISSN 1210-0668.
GII RГґzne publikГЎcie a dokumenty, ktorГ© nemoЕѕno zaradiЕҐ do Еѕiadnej z predchГЎdzajГєcich
kategГіriГ­
GII01
GII02
FERANEC, Ján - KUDELA, Karel - KVETŇANSKÝ, Richard - LAPIN, Juraj.
UЕѕЕЎia spoluprГЎca vo vesmГ­rnych aktivitГЎch : SAV - jeden z pilierov prГ­stupovГ©ho
procesu Slovenska do ESA. In SprГЎvy Slovenskej akadГ©mie vied, 2013, roДЌ. 49, ДЌ. 3,
s. 8-9. ISSN 0139-6307.
FERANEC, Ján - KUDELA, Karel - KVETŇANSKÝ, Richard - LAPIN, Juraj ŠKOBLA, Daniel. Slovenská veda vo vesmíre. In Pravda, 11.5.2013, roč. XXIII, č.
108, s. 39. ISSN 1335-4051.
140
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Ohlasy (citГЎcie):
ABC Kapitoly vo vedeckГЅch monografiГЎch vydanГ© v zahraniДЌnГЅch vydavateДѕstvГЎch
ABC01
PETRÁK, Juraj - MRAVEC, Boris - JURÁNI, Marián - BARANOVSKÁ, Magda TLLINGER, Andrej - HAPALA, Ivan - FROLLO, Ivan - KVETŇANSKÝ, Richard.
Hypergravity-induced increase in plasma catecholamine and corticosterone levels in
telemetrically collected blood of rats during centrifugation. In Stress,
Neurotransmitters, and Hormones : Neuroendocrine and Genetic Mechanisms. Wiley-Blackwell, 2008, 1148 P. 201-208. ISBN 978-1-57331-692-7.
CitГЎcie:
1. [1.1] GUÉGUINOU, N. - BOJADOS, M. - JAMON, M. - DERRADJI, H. BAATOUT, S. - TSCHIRHART, E. - FRIPPIAT, J.P. - LEGRAND-FROSSI, C.
Stress response and humoral immune system alterations related to chronic
hypergravity in mice. In PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY, 2012, vol. 37, p.
137-147., WOS
ADCA VedeckГ© prГЎce v zahraniДЌnГЅch karentovanГЅch ДЌasopisoch impaktovanГЅch
ADCA01
ADCA02
AKDEMIR, F. - FARKAЕ , Robert - CHEN, P. - JUHГЃSZ, G. - MEDVEDOVГЃ, L. SASS, M. - WANG, L. - WANG, XD - CHITTARANJAN, S. - GORSKI, SM RODRIGUEZ, A. - ABRAMS, JM. Autophagy occurs upstream or parallel to the
apoptosome during histolytic cell death. In Development, 2006, vol. 133, no 8,
p.1457-1465. ISSN 0950-1991.
CitГЎcie:
1. [1.1] Florentin A. and Arama E. Caspase levels and execution efficiencies
determine the
apoptotic potential of the cell. Journal of Cell Biology 196 (4),
pp. 513-527. 2012., WOS
2. [1.1] Kagey J.D., Brown J.A. and Moberg K.H. Regulation of Yorkie activity in
Drosophila imaginal discs by the Hedgehog receptor gene patched. Mechanisms
of Development 129 (9-12), pp. 339-349. 2012., WOS
3. [1.1] Kuranaga E. Beyond apoptosis: Caspase regulatory mechanisms and
functions
in vivo. Genes to Cells 17 (2), pp. 83-97. 2012., WOS
4. [1.1] Shen, Han-Ming, Codogno, Patrice. Autophagic cell death Loch Ness
monster or endangered species? Autophagy 7 (5): 457-465 DOI:
10.4161/auto.7.5.14226. 2012, WOS
5. [1.1] Xing S, Zhang Y, Li J, Zhang J, Li Y, Dang C, Li C, Fan Y, Yu. Beclin 1
knockdown inhibits autophagic activation and prevents secondary
neurodegenerative damage in the ipsilateral thalamus following focal cerebral
infarction.Autophagy 8 (1): 63-76. 2012., WOS
ALTANEROVГЃ, Veronika - CIHOVГЃ, MarГ­na - BABIC, Michal - RYCHLY, Boris
- ONDICOVГЃ, KatarГ­na - MRAVEC, Boris - ALTANER, ДЊestmГ­r. Human adipose
tissue-derived mesenchymal stem cells expressing yeast cytosinedeaminase::uracil
phosphoribosyltransferase inhibit intracerebral rat glioblastoma. In International
journal of cancer, 2012, vol. 130, no. 10, p. 2455-2463. (5.444 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 0020-7136.
CitГЎcie:
1. [1.1] Duarte, S.; Carle, G.; Faneca, H.; Lima, MCPD.; Pierrefite-Carle, V.;
141
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA03
ADCA04
ADCA05
Suicide gene therapy in cancer: Where do we stand now. Cancer Letters. 2012;
324: 160-70., WOS
2. [1.2] Fan, CG.; Zhang, QJ.; The potentials of human adipose tissue derived
mesenchymal stem cells in targeted therapy of experimental glioma. Chinese
Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery. 2012; 12: 651-4.,
SCOPUS
3. [1.2] Zhang, X.; Zhao, L.; Wu, J.; Dong, H.; Xu, F.; Gong, G.; Hu, Y.; Current
advances in vehicles for brain gene delivery. Current Gene Therapy. 2012; 12:
423-36., SCOPUS
ANDREWS, W. J. - VASQUEZ, B. - NAGULESPARAN, M. - KLIMEЕ , Iwar FOLEY, J.D. - UNGER, R. H. - REAVEN, G. M. Insulin therapy in obese, noninsulin-dependent diabetes induces improvements in insulin action and secretion that
are maintained for two weeks after insulin withdrawal. In Diabetes, 1984, vol.33,
no., pp.634-642. ISSN 0012-1797.
CitГЎcie:
1. [1.1] BLAK, BT; SMITH, HT; HARDS, M; MAGUIRE, A; GIMENO, V.: A
retrospective database study of insulin initiation in patients with Type 2 diabetes
in UK primary care. DIABETIC MEDICINE 29 (8), pp. E191-E198, 2012, WOS
2. [1.1] ERDMANN, J; POHNL, K; MAYR, M; SYPCHENKO, O; NAUMANN, A;
WAGENPFEIL, S; SCHUSDZIARRA, V.: Disturbances of Basal and Postprandial
Insulin Secretion and Clearance in Obese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus.
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 44 (1), pp. 60-69, 2012, WOS
3. [1.1] TAHARA, A; KUROSAKI, E; YOKONO, M; YAMAJUKU, D; KIHARA,
R; HAYASHIZAKI, Y; TAKASU, T; IMAMURA, M; QUN, L; TOMIYAMA, H;
KOBAYASHI, Y; NODA, A; SASAMATA, M; SHIBASAKI, M.: Pharmacological
profile of ipragliflozin (ASP1941), a novel selective SGLT2 inhibitor, in vitro and
in vivo. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 385
(4), pp. 423-436, 2012, WOS
ANDREWS, W. J. - KLIMEЕ , Iwar - VASQUEZ, B. - NAGULESPARAN, M. REAVEN, G. M. Can mixed venous blood be used to measure insulin action during
the hyperinsulinemic clamp? In Hormone and Metabolic research, 1984, vol. 16, no.
Suppl., pp.164-166. ISSN 0018-5043.
CitГЎcie:
1. [1.1] FROKJAER, JB; BROCK, C; BRUN, J; SIMREN, M; DIMCEVSKI, G;
FUNCH-JENSEN, P; DREWES, AM; GREGERSEN, H.: Esophageal distension
parameters as potential biomarkers of impaired gastrointestinal function in
diabetes patients. NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY 24 (11),
2012, WOS
ANUNCIADO-KOZA R. - UKROPEC, Jozef - KOZA, R. A. - KOZAK, L. P.
Inactivation of UCP1 and the glycerol phosphate cycle synergistically increases
energy expenditure to resist diet-induced obesity. In Journal of Biological
Chemistry, 2008, roДЌ. 283, ДЌ. 41, p. 27688-27697. (5.581 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0021-9258.
CitГЎcie:
1. [1.1] Klaus S, Keipert S, Rossmeisl M, Kopecky J (2012) Augmenting energy
expenditure by mitochondrial uncoupling: a role of AMP-activated protein kinase.
Genes and Nutrition 7: 369-386., WOS
2. [1.1] Yang F, Zhang X, Maiseyeu A, Mihai G, Yasmeen R, DiSilvestro D,
Maurya SK, Periasamy M, Bergdall KV, Duester G, Sen CK, Roy S, Lee LJ,
Rajagopalan S, Ziouzenkova O. (2012) The prolonged survival of fibroblasts with
forced lipid catabolism in visceral fat following encapsulation in alginate-poly-Llysine. Biomaterials 33: 5638-5649., WOS
142
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ANUNCIADO-KOZA, R.P. - ZHANG, J. - UKROPEC, Jozef - BAJPEYI, S. KOZA, R. A. - ROGERS, R. C. - CEFALU, W. T. - MYNATT, R. L. - KOZAK, L.
P. Inactivation of the mitochondrial carrier SLC25A25 (ATP-Mg2+/Pi transporter)
reduces physical endurance and metabolic efficiency in mice. In Journal of
Biological Chemistry. - Bethesda : American Society for Biochemistry and
Molecular Biology, 2011, vol. 286, no. 13, p. 11659-11671. (5.328 - IF2010). (2011
- Current Contents). ISSN 0021-9258.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bal NC, Maurya SK, Sopariwala DH, Sahoo SK, Gupta SC, Shaikh SA,
Pant M, Rowland LA, Bombardier E, Goonasekera SA, Tupling AR, Molkentin
JD, Periasamy M. (2012) Sarcolipin is a newly identified regulator of musclebased thermogenesis in mammals. Nature Medicine 18: 1575-U1183., WOS
2. [1.1] Horan MP, Pichaud N, Ballard JWO (2012) Review: Quantifying
Mitochondrial Dysfunction in Complex Diseases of Aging. Journals of
Gerontology Series a-Biological Sciences and Medical Sciences 67: 1022-1035.,
WOS
3. [1.1] Plaisier CL, Bennett BJ, He A, Guan B, Lusis AJ, Reue K, Vergnes L..
(2012) Zbtb16 has a role in brown adipocyte bioenergetics. Nutrition & Diabetes
2., WOS
AQUILERA, G. - KISS, Alexander - LIU, Y. - KAMITAKAHARA, A. Negative
regulation of corticotropin releasing factor expression and limitation of stress
response. In Stress, 2007, roДЌ. 10, ДЌ. 2, p. 153-161. (3.200 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] GUTIÉRREZ-MARISCAL, M., SÁNCHEZ, E., GARCÍA-VÁZQUEZ, A.,
REBOLLEDO-SOLLEIRO, D., CHARLI, J.L., JOSEPH-BRAVO, P.: Acute
response of hypophysiotropic thyrotropin releasing hormone neurons and
thyrotropin release to behavioral paradigms producing varying intensities of
stress and physical activity. Regulatory Peptides, 2012, 179(1-3):61-70., WOS
2. [1.1] ROZANOV, V. A.: Epigenetics: Stress and Behavior.
NEUROPHYSIOLOGY, 2012, 44(4):332-350., WOS
3. [1.1] TSAI, L.C., BEAVO, J.A.: Regulation of adrenal steroidogenesis by the
high-affinity phosphodiesterase 8 family. Horm Metab Res, 2012, 44(10):790-4.,
WOS
4. [1.2] FINK, G.: Neural control of the anterior lobe of the pituitary gland (Pars
Distalis). Handbook of Neuroendocrinology, 2012 ,97-137., SCOPUS
ARNETZ, B. B. - BRENNER, S-O - LEVI, L. - HJELM, R. - PETTERSON, I.- L. WASSERMAN, J. - PETRINI, J. - KVETŇANSKÝ, Richard - VIGAŠ, Milan.
Neuroendocrine and immunologic effects of unemployment and job insecurity. In
Psychotherapy and psychosomatics, 1991, vol. 55, no. 2-4, p. 76-80.
CitГЎcie:
1. [1.1] Geuskens, G.A., Koppes, L.L.J., van den Bossche, S.N.I., et al. Enterprise
Restructuring and the Health of Employees - A Cohort Study. Journal of
Occupational and Environmental Medicine, 54(1): 4-9, 2012, WOS
2. [1.1] Naswall, K., Lindfors, P., Sverke, M. Job Insecurity as a Predictor of
Physiological Indicators of Health in Healthy Working Women: An Extension of
Previous Research. Stress and Health, 28(3): 255-263, 2012, WOS
3. [1.1] Theorell, T. Evaluating Life Events and Chronic Stressors in Relation to
Health: Stressors and Health in Clinical Work. Advances in Psychosomatic
Medicine, 32: 58-71, 2012, WOS
4. [1.1] Vogel, M., Braungardt, T., Meyer, W., Joling, C.I. The effects of shift
work on physical and mental health.. Journal of Neural Transmission, 119(10)SI:
143
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA09
ADCA10
ADCA11
1121-1132, 2012, WOS
5. [1.2] Boscolo, P., Forcella, L., Cortini, M., Reale, M. Well-being at work and
immune response. Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 297-300, 2012,
SCOPUS
6. [1.2] Law, C.K., Yip, P.S.F., Leung, C.M.C. The impact of unemployment on
suicide rate in Hong Kong during the period of economic recovery, 2003-2006.
Suicide: A Global Perspective, 2012, SCOPUS
7. [1.2] Nakata, A. Psychosocial job stress and immunity: A systematic review.
Methods in Molecular Biology, 934: 39-75, 2012, SCOPUS
AUBRY, J.M. - BARTANUSZ, V. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - BELIN, D. - KISS, J. Z.
Single stress induces long-lasting elevations in vasopressin mRNA levels in CRF
hypophysiotrophic neurones, but repeated stress is required to modify AVP
immunoreactivity. In Journal of neuroendocrinology, 1999, vol. 11, p. 377-384.
ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.2] Aguilera G. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis and neuroendocrine
responses to stress (Chapter ). Handbook of Neuroendocrinology. 2012; Pages
175-196., SCOPUS
BAKOЕ , JГЎn - HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - MAKATSORI, A. - TYBITANCLOVГЃ,
KatarГ­na - ZГ“RAD, Е tefan - HINGHOFER-SZALKAY, H. - JOHANSSON, B.B. JEЕЅOVГЃ, Daniela. Oxytocin levels in the posterior pituitary and in the heart are
modified by voluntary wheel running. In Regulatory peptides, 2007, vol. 139, no. 13, p. 96-101. ISSN 0167-0115.
CitГЎcie:
1. [1.1] Onaka T, Takayanagi Y, Yoshida M. Roles of oxytocin neurones in the
control of stress, energy metabolism, and social behaviour. J Neuroendocrinol.
24:587-98, 2012., WOS
2. [1.2] Ahlgren JK, Hayward LF. Role of lateral parabrachial opioid receptors
in exercise-induced modulation of the hypotensive hemorrhage response in
conscious male rats. Behav Brain Res. 226:404-10, 2012., WOS
BAKOЕ , JГЎn - HLAVACOVA, N. - RAJMAN, M. - ONDICOVA, K. - KOROS, C.
- KITRAKI, E. - STEINBUSCH, HW - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Enriched environment
influences hormonal status and hippocampal brain derived neurotrophic factor in a
sex dependent manner. In Neuroscience, 2009, vol. 164, p.788-797. (3.556 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0306-4522.
CitГЎcie:
1. [1.1] Borroni B, Premi E, Bozzali M, Padovani A. Reserve mechanisms in
neurodegenerative diseases: from bench to bedside and back again. Curr Med
Chem. 19:6112-8, 2012., WOS
2. [1.1] Chourbaji S, Hörtnagl H, Molteni R, Riva MA, Gass P, Hellweg R. The
impact of environmental enrichment on sex-specific neurochemical circuitries effects on brain-derived neurotrophic factor and the serotonergic system.
Neuroscience. 220:267-76, 2012., WOS
3. [1.1] Jain V, Baitharu I, Barhwal K, Prasad D, Singh SB, Ilavazhagan G.
Enriched Environment Prevents Hypobaric Hypoxia Induced Neurodegeneration
and is Independent of Antioxidant Signaling. Cell Mol Neurobiol 32:599-611,
2012., WOS
4. [1.1] Stuke H, Hellweg R, Bermpohl F. [The development of depression: the
role of brain-derived neurotrophic factor]. Nervenarzt. 83:869-77, 2012., WOS
5. [2.1] Marosi K, Felszeghy K, Mehra RD, RadГЎk Z, Nyakas C. Are the
neuroprotective effects of estradiol and physical exercise comparable during
ageing in female rats? Biogerontology. 13:413-27, 2012., WOS
144
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA12
ADCA13
ADCA14
BAKOЕ , JГЎn - DUNДЊKO, Roman - MAKATSORI, A. - PIRNГЌK, Zdenko - KISS,
Alexander - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Prenatal immune challenge affects growth, behavior,
and brain dopamine in offspring. In Annals of the New York Academy of Sciences,
2004, vol. 1018, p. 281-287. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Beumer W, Gibney SM, Drexhage RC, Pont-Lezica L, Doorduin J, Klein
HC, Steiner J, Connor TJ, Harkin A, Versnel MA, Drexhage HA. The immune
theory of psychiatric diseases: a key role for activated microglia and circulating
monocytes. J Leukoc Biol. 92:959-75, 2012., WOS
2. [1.1] Canetta SE, Brown AS. Prenatal infection, maternal immune activation
and risk for schizophrenia. Transl Neurosci. 3:320-327, 2012., WOS
3. [1.1] HEI, M.Y., LUO, Y.L., ZHANG, X., Ch., LIU, H., GAO, R., WU, J.J.:
Hypoxic-ischemic injury decreases anxiety-like behavior in rats when associated
with loss of tyrosine-hydroxylase immunoreactive neurons of the substantia nigra.
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH, 2012,
45(1):13., WoS
4. [1.1] Harvey L, Boksa P. Prenatal and postnatal animal models of immune
activation: relevance to a range of neurodevelopmental disorders. Dev Neurobiol.
72:1335-48, 2012., WOS
5. [1.1] Hohmann CF, Beard NA, Kari-Kari P, Jarvis N, Simmons Q. Effects of
brief stress exposure during early postnatal development in Balb/CByJ mice: II.
Altered cortical morphology. Dev Psychobiol. 54:723-35, 2012., WOS
6. [1.1] Ming-Yan H, Luo YL, Zhang XC, Liu H, Gao R, Wu JJ. Hypoxic-ischemic
injury decreases anxiety-like behavior in rats when associated with loss of
tyrosine-hydroxylase immunoreactive neurons of the substantia nigra. Braz J Med
Biol Res. 45:13-9, 2012., WOS
7. [1.1] Richtand NM, Ahlbrand R, Horn P, Tambyraja R, Grainger M, Bronson
SL, McNamara RK. Fluoxetine and aripiprazole treatment following prenatal
immune activation exert longstanding effects on rat locomotor response. Physiol
Behav. 106:171, 2012., WOS
8. [1.1] Richtand NM, Ahlbrand R, Horn PS, Chambers B, Davis J, Benoit S.
Effects of prenatal immune activation and peri-adolescent stress on amphetamineinduced conditioned place preference in the rat. Psychopharmacology (Berl).
222:313-24, 2012., WOS
9. [1.1] Tien LT, Cai Z, Rhodes PG, Fan LW. Neonatal exposure to
lipopolysaccharide enhances methamphetamine-induced reinstated behavioral
sensitization in adult rats. Behav Brain Res. 224:166-73, 2012., WOS
BAKOЕ , JГЎn - Е TRBГЃK, VladimГ­r - RATULOVSKГЃ, Nina - BAДЊOVГЃ, Zuzana.
Effect of Oxytocin on Neuroblastoma. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2012, vol. 32, no., p. 891-896. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] ErbaЕџ, O., Oltulu, F., TaЕџkiran, D.: Amelioration of rotenone-induced
dopaminergic cell death in the striatum by oxytocin treatment. Peptides 38: 312317, 2012., WOS
BARTANUSZ, V. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - BERTINI, L.T. - TILDERS, F. J. H. AUBRY, J.M. - KISS, J. Z. Stress-induced increase in vasopressin and corticotropinreleasing factor ression in hypophysiotrophic paraventricular neurons. In
Endocrinology, 1993, vol.132, no. 2, p. 895-902.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bao AM, RuhГ© HG, Gao SF, Swaab DF. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. In Handb Clin Neurol. 2012; 106:107-36., WOS
145
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA15
ADCA16
ADCA17
2. [1.1] Jacobson-Pick S, Richter-Levin G. Short- and long-term effects of
juvenile stressor exposure on the expression of GABAA receptor subunits in rats.
In Stress. 2012; 15(4):416-24., WOS
3. [1.2] Perekrest S.V, Shainidze K.Z, Novikova N.S, Kazakova T.B, Korneva E.A.
Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen application. In
Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):243-253., SCOPUS
BARTANUSZ, V. - AUBRY, J.M. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - BAFFI, J. - KISS, J. Z.
Up-regulation of vasopressin mRNA in paraventricular hypophysiotropic neurons
after acute immobilization stress. In Neuroendocrinology, 1993, vol. 58, n. 6, pp.
625-629. ISSN 0028-3835.
CitГЎcie:
1. [1.1] Aguilera G, Liu Y. The molecular physiology of CRH neurons. In Front
Neuroendocrinol. 2012; 33(1):67-84., WOS
2. [1.2] Perekrest S.V, Shainidze K.Z, Novikova N.S, Kazakova T.B, Korneva E.A.
Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen application. In
Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):243-253., SCOPUS
BARTANUSZ, V. - AUBRY, J.M. - PAGLIUSI, S. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - BAFFI, J.
- KISS, J. Z. Stress-induced changes in messenger RNA levels of N-methyl-Daspartate and AMPA receptor subunits in selected regions of the rat hippocampus
and hypothalamus. In Neuroscience, 1995, vol. 2, p. 247-252. ISSN 0306-4522.
CitГЎcie:
1. [1.1] Boyce-Rustay JM, Holmes A: Genetic inactivation of the NMDA receptor
NR2A subunit has anxiolytic- and antidepressant-like effects in mice.
NEUROPSYCHOPHARMACOL 31 (11): 2405-2414, 2006.
2. [1.1] Levy BH, Tasker JG. Synaptic regulation of the hypothalamic-pituitaryadrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. In Front Cell
Neurosci. 2012; 6:24., WOS
3. [1.1] Marshall RS. Mood disorders. In Stroke Syndromes. Caplan LR, VanGijn
J (Eds); p. 255-266, 2012, WOS
BARTANUSZ, V. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - ALAJAJIAN, B. - DIGICAYLIOGLU, M.
The blood-spinal cord barrier: Morphology and Clinical Implications. In Annals of
Neurology. - Hoboken : WILLEY- LISS, 2011, vol. 70, no. 2, p. 194-206. (10.746 IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0364-5134.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bede P, Bokde AL, Byrne S, Elamin M, Fagan AJ, Hardiman O. Spinal
cord markers in ALS: diagnostic and biomarker considerations. In Amyotroph
Lateral Scler. 2012; 13(5):407-15., WOS
2. [1.1] Campos CR, Schröter C, Wang X, Miller DS. ABC transporter function
and regulation at the blood-spinal cord barrier. In J Cereb Blood Flow Metab.
2012; 32(8):1559-66., WOS
3. [1.1] Daneman R. The blood-brain barrier in health and disease. In Ann
Neurol. 2012; 72(5):648-72., WOS
4. [1.1] Gupta PK, Prabhakar S, Sharma NK, Anand A. Possible association
between expression of chemokine receptor-2 (CCR2) and amyotrophic lateral
sclerosis (ALS)patients of North India. In PLoS One. 2012; 7(6):e38382., WOS
5. [1.1] Hansmann F, Herder V, Kalkuhl A, Haist V, Zhang N, Schaudien D,
Deschl U, Baumgärtner W, Ulrich R. Matrix metalloproteinase-12 deficiency
ameliorates the clinical course and demyelination in Theiler's murine
encephalomyelitis. In Acta Neuropathol. 2012; 124(1):127-42., WOS
6. [1.1] Jablonski MR, Jacob DA, Campos C, Miller DS, Maragakis NJ, Pasinelli
P, Trotti D. Selective increase of two ABC drug efflux transporters at the bloodspinal cord barrier suggests induced pharmacoresistance in ALS. In Neurobiol
146
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA18
Dis. 2012; 47(2):194-200., WOS
7. [1.1] Kipp M, van der Valk P, Amor S. Pathology of multiple sclerosis. In CNS
Neurol Disord Drug Targets. 2012; 11(5):506-17., WOS
8. [1.1] Lee K, Na W, Lee JY, Na J, Cho H, Wu H, Yune TY, Kim WS, Ju BG.
Molecular mechanism of Jmjd3-mediated interleukin-6 gene regulation in
endothelial cells underlying spinal cord injury. In J Neurochem. 2012;
122(2):272-82., WOS
9. [1.1] McCormick AM, Leipzig ND. Neural regenerative strategies
incorporating biomolecular axon guidance signals. In Ann Biomed Eng. 2012;
40(3):578-97., WOS
10. [1.1] Papadopoulos MC, Verkman AS. Aquaporin 4 and neuromyelitis optica.
In Lancet Neurol. 2012;11(6):535-44., WOS
11. [1.1] Stahel PF, VanderHeiden T, Finn MA. Management strategies for acute
spinal cord injury: current options and future perspectives. In Curr Opin Crit
Care. 2012; 18(6):651-60., WOS
12. [1.1] Wilson RS, Segawa E, Buchman AS, Boyle PA, Hizel LP, Bennett DA.
Terminal decline in motor function. In Psychol Aging. 2012; 27(4):998-1007.,
WOS
13. [1.1] Winkler EA, Sengillo JD, Bell RD, Wang J, Zlokovic BV. Blood-spinal
cord barrier pericyte reductions contribute to increased capillary permeability. In
J Cereb Blood Flow Metab. 2012; 32(10):1841-52., WOS
14. [1.1] Xanthos DN, PГјngel I, Wunderbaldinger G, SandkГјhler J. Effects of
peripheral inflammation on the blood-spinal cord barrier. In Mol Pain. 2012;
8:44., WOS
BENNASROUNE, A. - FICKOVГЃ, MГЎria - GARDIN, A. - DIRRIG-GROSCH, S. AUNIS, D. - CREMEL, G. - HUBERT, P. Transmembrane peptides as inhibitors of
ErbB receptor signaling. In Molecular Biology of the Cell, 2004, vol. 15, no. 7, p.
3464-3474. ISSN 1059-1524.
CitГЎcie:
1. [1.1] Santos, Sara; Bastos, Estela; Baptista, Claudia S.; et al.: Sequence
Variants and Haplotype Analysis of Cat ERBB2 Gene: A Survey on Spontaneous
Cat Mammary Neoplastic and Non-Neoplastic Lesions. INTERNATIONAL
JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 13 (3), 2783-2800, MAR 2012, WOS
2. [1.2] Atanasova, M., Whitty, A.: Understanding cytokine and growth factor
receptor activation mechanisms.CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY 47 (6), pp. 502-530, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Bocharov, E.V., Mineev, K.S., Goncharuk, M.V., Arseniev, A.S.:
Structural and thermodynamic insight into the process of "weak" dimerization of
the ErbB4 transmembrane domain by solution NMR. BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA - BIOMEMBRANES 1818 (9), pp. 2158-2170, 2012,
SCOPUS
4. [1.2] Boran, A.D.W., Seco, J., Jayaraman, V., Jayaraman, G., Zhao, S., Reddy,
S., Chen, Y., Iyengar, R.: A Potential Peptide Therapeutic Derived from the
Juxtamembrane Domain of the Epidermal Growth Factor Receptor. PLoS ONE 7
(11), art. no. e49702, 2012, SCOPUS
5. [1.2] Borroto-Escuela, D.O., Romero-Fernandez, W., PГ©rez-Alea, M., Narvaez,
M., Tarakanov, A.O., MudГі, G., Agnati, L.F., (...), Fuxe, K.: The existence of
FGFR1-5-HT1A receptor heterocomplexes in midbrain 5-HT neurons of the rat:
Relevance for neuroplasticity. JOURNAL OF NEUROSCIENCE 32 (18), pp.
6295-6303, 2012, SCOPUS
6. [1.2] Fink, A., Sal-Man, N., Gerber, D., Shai, Y.: Transmembrane domains
interactions within the membrane milieu: Principles, advances and challenges.
147
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA19
ADCA20
ADCA21
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA - BIOMEMBRANES 1818 (4), pp. 974983, 2012, SCOPUS
7. [1.2] Ng, D.P., Poulsen, B.E., Deber, C.M.: Membrane protein misassembly in
disease. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA - BIOMEMBRANES 1818 (4),
pp. 1115-1122, 2012, SCOPUS
8. [1.2] Patil, N., Abba, M., Allgayer, H.: Cetuximab and biomarkers in nonsmall-cell lung carcinoma. BIOLOGICS: TARGETS AND THERAPY 6, pp. 221231, 2012, SCOPUS
9. [1.2] Polyansky, A.A., Volynsky, P.E., Efremov, R.G.: Multistate organization
of transmembrane helical protein dimers governed by the host membrane.
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 134 (35), pp. 1439014400, 2012, SCOPUS
10. [1.2] Poulsen, B.E., Deber, C.M.: Drug efflux by a small multidrug resistance
protein is inhibited by a transmembrane peptide. ANTIMICROBIAL AGENTS
AND CHEMOTHERAPY 56 (7), pp. 3911-3916, 2012, SCOPUS
11. [1.2] Sigalov, A.B.: Interplay between protein order, disorder and
oligomericity in receptor signaling. ADVANCES IN EXPERIMENTAL
MEDICINE AND BIOLOGY 725, pp. 50-73, 2012, SCOPUS
BODNÁR, I. - MRAVEC, Boris - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - TÓTH, E.B. FULOP, F. - FEKETE, Mik. - KVETŇANSKÝ, Richard - NAGY, G.M. Stress- as
well as suckling-induced prolactin release is blocked by a structural analogue of the
putative hypophysiotrophic prolactin-releasing factor, salsolinol. In Journal of
neuroendocrinology, 2004, vol. 16, no. 3, p. 208-213. ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hashizume, T., Sawada, T., Nakajima, Y., Yaegashi, T., Saito, H., Goto,
Y., Jin, J., Fülöp, F., Nagy, G.M Bromocriptine inhibits salsolinol-induced
prolactin release in male goats. Animal Science Journal, 83(1): 63-67, 2012,
WOS
2. [1.1] Hasiec, M., Herman, A.P., Molik, E., Dobek, E., Romanowicz, K., Fülöp,
F., Misztal, T. The stimulatory effect of salsolinol on prolactin gene expression
within the anterior pituitary of lactating sheep: In vivo and in vitro study. Small
Ruminant Research, 102(2-3): 202-207, 2012, WOS
3. [1.1] HipГіlito, L.; SГЎnchez-CatalГЎn, MJ.; MartГ­-Prats, L.; Granero, L.;
Polache, A.; Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neurosci Biobehav Rev. 2012; 36: 362-78.,
WOS
BODNÁR, I. - MRAVEC, Boris - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - FEKETE, Mik. NAGY, G.M. - KVETŇANSKÝ, Richard. Immobilization stress-induced increase in
plasma catecholamine levels is inhibited by a prolactoliberin (salsolinol)
administration. In Ann ny acad sci, 2004, no. 1018, p. 124-130.
CitГЎcie:
1. [1.1] HipГіlito, L., SГЎnchez-CatalГЎn, M.J., MartГ­-Prats, L., Granero, L.,
Polache, A. Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neuroscience and Biobehavioral Reviews,
36(1): 362-378, 2012, WOS
2. [1.1] Mohd Fahami, NA.; Ibrahim, IA.; Kamisah, Y.; Ismail, NM.; Palm
vitamin E reduces catecholamines, xanthine oxidase activity and gastric lesions in
rats exposed to water-immersion restraint stress. BMC Gastroenterol. 2012; 12:
54., WOS
BOHOV, Pavol - GELIENOVГЃ, K. - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar.
Abnormal serum fatty acid composition in non-insulin-dependent diabetes mellitus.
In Annals of the New York Academy of Sciences, 1993, vol. 683, no., pp. 367-370.
148
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA22
ADCA23
ADCA24
ADCA25
ADCA26
ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.2] ZHENG, J.-S., HUANG, T., YANG, J., FU, Y.-Q., LI, D.: Marine N-3
Polyunsaturated Fatty Acids Are Inversely Associated with Risk of Type 2
Diabetes in Asians: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE 7 (9) ,
art. no. e44525, SCOPUS
BOUDOURESQUE, F. - GUILLAUME, V. - GRINO, M. - Е TRBГЃK, VladimГ­r CHAUTARD, T. - CONTE-DEVOLX, B. - OLIVER, C. Maturation of the pituitaryadrenal function in rat fetuses. In Neuroendocrinology, 1988, vol. 48, p. 417-422.
CitГЎcie:
1. [1.1] Chen, F., Du, S., Bian, J., You, Z.-B., Wu, Y.: Chronic hypoxia exposure
during pregnancy is associated with a decreased active nursing activity in mother
and an abnormal birth weight and postnatal growth in offspring of rats. 2012
Hormones and Behavior 61 (4) , pp. 504-511, 2012, WOS
BRANSOVГЃ, J. - BRTKO, JГєlius - UHER, M. - NOVOTNГќ, L. Antileukemic
activity of 4-pyranone derivatives. In International Journal of Biochemistry, 1995,
vol. 27, no. 7, p. 701-706.
CitГЎcie:
1. [1.1] Amatori S., Ambrosi G., Fanelli M., Formica M., Fusi V., Giorgi L.,
Macedi E., Micheloni M., Paoli P., Pontellini R., Rossi P.: Synthesis, basicity,
structural characterization, and biochemical properties of two [(3-Hydroxy-4pyron-2-yl)methyl]amine derivatives showing antineoplastic features. Journal of
Organic Chemistry, 77: 2207-2218, 2012, WOS
2. [1.1] Habibi M., Bayat Y., Marandi R., Mehrdadsharif A.A., Salahi S. : One-pot
Synthesis of 4H-Pyran-4-one Carboxaldehyde Derivatives by Using Selenium
Dioxide as a Reusable Oxidant. Asian Journal of Chemistry, 24: 5239-5241,
2012, WOS
BROUWERS, F.M. - PETRICOIN, E.F. - KSINANTOVÁ, L. - BREZA, J. RAJAPAKSE, V. - ROSS, S. - JOHANN, D. - MANNELLI, M. - SHULKIN, B.L. KVETŇANSKÝ, Richard - EISENHOFER, G. - WALTHER, M.M. - HITT, B.A. CONRADS, T.P. - VEENSTRA, T.D. - MANNION, D.P. - WALL, M.R. - WOLFE,
G.M. - FUSARO, V.A. - LIOTTA, L.A. - PACAK, K. Low molecular weight
proteomic information distinguishes metastatic from benign pheochromocytoma. In
Endocrine-Related Cancer, 2005, vol.12, no. 2, p. 263-272.
CitГЎcie:
1. [1.1] Eisenhofer, G., Tischler, A.S., de Krijger, R.R. Diagnostic Tests and
Biomarkers for Pheochromocytoma and Extra-adrenal Paraganglioma: From
Routine Laboratory Methods to Disease Stratification. Endocrine Pathology,
23(1): 4-14, 2012, WOS
BRTKO, JГєlius - BOBALOVГЃ, J. - PODOBA, J. - SCHMUTZLER, C. - KOHRLE,
J. Thyroid hormone receptors and type I iodothyronine 5Вґ-deiodinase activity of
human toxic adenomas and benign cold nodules. In Exp.Clin.Endocrinol.Diabetes,
2002, vol.110, p. 166-170.
CitГЎcie:
1. [1.1] Peltsverger M.Y., Butler P.W., Alberobello A.T., Smith, S Guevara Y.,
Dubaz O.M., Luzon J.A., Linderman J., Celi F.S.: The-258A/G (SNP rs12885300)
polymorphism of the human type 2 deiodinase gene is associated with a shift in
the pattern of secretion of thyroid hormones following a TRH-induced acute rise
in TSH. European Journal of Endocrinology, 166: 839-845, 2012, WOS
BRTKO, JГєlius - THALHAMER, J. Renaissance of the biologically active vitamin
A derivatives: Established and novel directed therapies for cancer and
chemoprevention (Invited review). In Curr.Pharm.Design, 2003, vol.9, p. 2067-2077.
149
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA27
ADCA28
ADCA29
CitГЎcie:
1. [1.1] Gomaa M.S., Lim A.S.T., Lau S.C.W., Watts A.M., Illingworth N.A.,
Bridgens C.E., Veal G.J., Redfern C.P.F., Brancale A., Armstrong J.L., Simons
C.: Synthesis and CYP26A1 inhibitory activity of novel methyl 3-[4(arylamino)phenyl]-3-(azole)-2,2-dimethyl-propanoates. Bioorganic and
Medicinal Chemistry, 20: 6080-6088, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Mehdipour P., Pirouzpanah S., Yam A.A.: Retinoic acid receptor ОІ2 gene
in breast cancer (Review). European Journal of Clinical and Medical Oncology,
4: Issue 4, 2012, SCOPUS
BUNDZГЌKOVГЃ, Jana - PIRNГЌK, Zdenko - LACKOVIДЊOVГЃ, ДЅubica - MRAVEC,
Boris - KISS, Alexander. Activation of Different Neuronal Phenotypes in the Rat
Brain Induced by Liver Ischemia-Reperfusion Injury: Dual Fos/Neuropeptide
Immunohistochemistry. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2011, vol. 31 no.
2, p. 293-310. (2.423 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] Cunningham, JT.; Nedungadi, TP.; Walch, JD.; Nestler, EJ.; Gottlieb,
HB.; {Delta}FosB in the supraoptic nucleus contributes to hyponatremia in rats
with cirrhosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2012; 303: R177-85.,
WOS, WOS
BUNDZГЌKOVГЃ, Jana - PIRNГЌK, Zdenko - ZELENA, D. - MIKKELSEN, J.D. KISS, Alexander. Response of Substances Co-Expressed in Hypothalamic
Magnocellular Neurons to Osmotic Challenges in Normal and Brattleboro Rats. In
Cellular and Molecular Neurobiology, 2008, vol. 28, no. 8, p. 1033-1047. (2.483 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] FUJIHARA, H., SASAKI, K., MISHIRO-SATO, E., OHBUCHI, T.,
DAYANITHI, G., YAMASAKI, M., UETA, Y., MINAMINO, N.: Molecular
Characterization and Biological Function of Neuroendocrine Regulatory Peptide3 in the Rat. ENDOCRINOLOGY, 2012, 153(3): 1377., WOS
2. [1.1] GIUSI, G., ALO, R., AVOLIO, E., ZIZZA, M., FACCIOLO, R.M.,
TALANI, G., BIGGIO, G., SANNA, E., CANONACO, M.: Brain
excitatory/inhibitory circuits cross-talking with chromogranin a during
hypertensive and hibernating states. Current Medicinal Chemistry, 2012,
19(24):4093-4114., WOS
3. [1.1] HAZELL, G. G. J., HINDMARCH, Ch.C., POPE, G.R., ROPER, J.A.,
LIGHTMAN, S.L., MURPHY, D., OCARROLL, A.M., LOLAIT, S. J.: G proteincoupled receptors in the hypothalamic paraventricular and supraoptic nuclei
serpentine gateways to neuroendocrine homeostasis. FRONTIERS IN
NEUROENDOCRINOLOGY, 2012, 33(1):45., WOS
CHEN, J. - YOUNG, S. Young - SUBBURAJU, S. - SHEPPARD, J. - KISS,
Alexander - ATKINSON, J. - WOOD, R.S. - LIGHTMAN, S. - SERRADEIL-LE
GAL, C. - AGUILERA, Greti. Vasopressin does not mediate hypersensitivity of the
hypothalamic pituitary adrenal axis during chronic stress. In Annals New York
Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 349-359.
CitГЎcie:
1. [1.1] CHEN, Y., WANG, Q., WANG, F.F., GAO, H.B., ZHANG, P.: Stress
induces glucocorticoid-mediated apoptosis of rat Leydig cells in vivo. Stress,
2012, 15(1):74-84., WOS
2. [1.1] KOSHIMIZU, T.A., NAKAMURA, K., EGASHIRA, N., HIROYAMA, M.,
NONOGUCHI, H., TANOUE, A.: Vasopressin V1a and V1b receptors: from
molecules to physiological systems. Physiological Reviews, 2012, 92(4):18131864., WOS
150
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA30
3. [1.1] MAKARA, G.B., VARGA, J., BARNA, I., PINTÉR, O., KLAUSZ, B.,
ZELENA, D.: The vasopressin-deficient Brattleboro rat: lessons for the
hypothalamo-pituitary-adrenal axis regulation. Cell Mol Neurobiol, 2012,
32(5):759-766., WOS
4. [1.1] MANNING, M., MISICKA, A., OLMA, A., BANKOWSKI, K., STOEV, S.,
CHINI, B., DURROUX, T., MOUILLAC, B., CORBANI, M., GUILLON, G.:
Oxytocin and vasopressin agonists and antagonists as research tools and
potential therapeutics. J Neuroendocrinol, 2012, 24(4):609-628., WOS
5. [1.1] NYUYKI, K.D., BEIDERBECK, D.I., LUKAS, M., NEUMANN, I.D.,
REBER, S.O.: Chronic subordinate colony housing (CSC) as a model of chronic
psychosocial stress in male rats. PLoS ONE, 2012, 7:e52371., WOS
6. [1.1] OH, Y.T., OH, K.S., KANG, I., YOUN, J.H.: A Fall in plasma free fatty
acid (FFA) level activates the hypothalamic-pituitary-adrenal axis independent of
plasma glucose: evidence for brain sensing of circulating FFA. Endocrinology,
2012, 153(8):3587-3592., WOS
7. [1.1] REBER, S.O.: Stress and animal models of inflammatory bowel disease-an update on the role of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis.
Psychoneuroendocrinology, 2012, 37(1):1-19., WOS
8. [1.1] USCHOLD-SCHMIDT, N., NYUYKI, K.D., FГњCHSL, A.M., NEUMANN,
I.D., REBER, S.O.: Chronic psychosocial stress results in sensitization of the HPA
axis to acute heterotypic stressors despite a reduction of adrenal in vitro ACTH
responsiveness. Psychoneuroendocrinology, 2012, 37(10):1676-1687., WOS
9. [1.1] ZELENA, D.: Vasopressin in health and disease with a focus on affective
disorders. Cent Nerv Syst Agents Med Chem, 2012, 12(4):286-303., WOS
CIVITARESE, A. E. - CARLING, S. - HEILBRONN, L.K. - HULVER, M. UKROPCOVГЃ, Barbara - DEUTSCH, M. - SMITH, S. R. - RAVUSSIN, Eric.
Calorie restriction increases muscle mitochondrial biogenesis in healthy humans. In
PLOS Medicine, 2007, vol. 4, no. 3, p. 485-494.
CitГЎcie:
1. [1.1] Abete, I., Navas-Carretero, S., Marti, A., Martinez, J.A. Nutrigenetics and
nutrigenomics of caloric restriction. 2012. Progress in Molecular Biology and
Translational Science 108 , pp. 323-346, WOS
2. [1.1] Amengual-Cladera, E., LladГі, I., Gianotti, M., Proenza, A.M.
Retroperitoneal white adipose tissue mitochondrial function and adiponectin
expression in response to ovariectomy and 17ОІ-estradiol replacement. 2012.
Steroids 77 (6) , pp. 659-665, WOS
3. [1.1] Calixto, Andrea; Jara, Juan S.; Court, Felipe A. Diapause Formation and
Downregulation of Insulin-Like Signaling via DAF-16/FOXO Delays Axonal
Degeneration and Neuronal Loss. PLOS GENETICS Volume: 8 Issue: 12
Article Number: e1003141 DOI: 10.1371/journal.pgen.1003141 Published:
DEC 2012, WOS
4. [1.1] Estey, C., Seifert, E.L., Aguer, C., Moffat, C., Harper, M.-E. Calorie
restriction in mice overexpressing UCP3: Evidence that prior mitochondrial
uncoupling alters response. 2012. Experimental Gerontology 47 (5) , pp. 361-371,
WOS
5. [1.1] Finley, L.W.S., Lee, J., Souza, A., Desquiret-Dumas, V., Bullock, K.,
Rowe, G.C., Procaccio, V., Haigis, M.C. Skeletal muscle transcriptional
coactivator PGC-1О± mediates mitochondrial, but not metabolic, changes during
calorie restriction. 2012 Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 109 (8) , pp. 2931-2936, WOS
6. [1.1] Hempenstall, S., Page, M.M., Wallen, K.R., Selman, C. Dietary restriction
increases skeletal muscle mitochondrial respiration but not mitochondrial content
151
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
in C57BL/6 mice. 2012. Mechanisms of Ageing and Development 133 (1) , pp. 3745, WOS
7. [1.1] Hoeks, J., Schrauwen, P. Muscle mitochondria and insulin resistance: A
human perspective. 2012. Trends in Endocrinology and Metabolism 23 (9) , pp.
444-450, WOS
8. [1.1] Hwang, Ara B.; Jeong, Dae-Eun; Lee, Seung-Jae. Mitochondria and
Organismal Longevity. CURRENT GENOMICS Volume: 13 Issue: 7 Pages:
519-532 Published: NOV 2012, WOS
9. [1.1] Jang, Young C.; Liu, Yuhong; Hayworth, Christopher R.; Bhattacharya,
A.;Lustgarten, M.S.; Muller, F.L.; Chaudhuri, A.; Qi, W.; Li, Y.; Huang, J.Y.;
Verdin, E.; Richardson, A.; Van Remmen, H.; Dietary restriction attenuates ageassociated muscle atrophy by lowering oxidative stress in mice even in complete
absence of CuZnSOD. AGING CELL Volume: 11 Issue: 5 Pages: 770-782
DOI: 10.1111/j.1474-9726.2012.00843.x Published: OCT 2012, WOS
10. [1.1] Joseph, A.-M., Joanisse, D.R., Baillot, R.G., Hood, D.A. Mitochondrial
dysregulation in the pathogenesis of diabetes: Potential for mitochondrial
biogenesis-mediated interventions. 2012. Experimental Diabetes Research 2012 ,
art. no. 642038, WOS
11. [1.1] Kaidashev, I.P. Sirtuins - Universal regulators of cell function. 2012
Biopolymers and Cell 28 (2) , pp. 93-102, WOS
12. [1.1] Lanza, Ian R.; Zabielski, Piotrek; Klaus, Katherine A.; Morse, D.M.;
Heppelmann, C.J.; Bergen, H.R.3rd; Dasari, S.; Walrand, S.; Short, K.R.;
Johnson, M.L.; Robinson, M.M.; Schimke, J.M.; Jakaitis, D.R.; Asmann, Y.W.;
Sun, Z.; Nair, K.S.; Chronic Caloric Restriction Preserves Mitochondrial
Function in Senescence without Increasing Mitochondrial Biogenesis. CELL
METABOLISM Volume: 16 Issue: 6 Pages: 777-788 DOI:
10.1016/j.cmet.2012.11.003 Published: DEC 5 2012, WOS
13. [1.1] Lettieri Barbato, D., Baldelli, S., Pagliei, B., Aquilano, K., Ciriolo, M.R.
Caloric restriction and the nutrient-sensing PGC-1О± in mitochondrial
homeostasis: New perspectives in neurodegeneration. 2012. International Journal
of Cell Biology , art. no. 759583, WOS
14. [1.1] Liu, B., Chen, W.-C., Liu, X.-G., Zhou, Z.-J. Advances in sirtuin on the
mechanism of calorie restriction on lifespan. 2012 Progress in Biochemistry and
Biophysics 39 (1) , pp. 5-13, WOS
15. [1.1] Lucarini, Nazzareno; Napolioni, Valerio; Magrini, Andrea; Gloria, F.;
The Effect of ACP(1)-ADA(1) Genetic Interaction on Human Life Span. HUMAN
BIOLOGY Volume: 84 Issue: 6 Pages: 725-733 Published: DEC 2012., WOS
16. [1.1] Menzies, K.J., Hood, D.A. The role of SirT1 in muscle mitochondrial
turnover. 2012. Mitochondrion 12 (1) , pp. 5-13, WOS
17. [1.1] Michel, S., Wanet, A., De Pauw, A., Rommelaere, G., Arnould, T.,
Renard, P. Crosstalk between mitochondrial (dys)function and mitochondrial
abundance. 2012 Journal of Cellular Physiology 227 (6) , pp. 2297-2310, WOS
18. [1.1] Miller, B.F., Hamilton, K.L. A perspective on the determination of
mitochondrial biogenesis. 2012 American Journal of Physiology - Endocrinology
and Metabolism 302 (5) , pp. E496-E499, WOS
19. [1.1] Miller, B.F., Robinson, M.M., Bruss, M.D., Hellerstein, M., Hamilton,
K.L. A comprehensive assessment of mitochondrial protein synthesis and cellular
proliferation with age and caloric restriction. 2012 Aging Cell 11 (1) , pp. 150161, WOS
20. [1.1] Oellerich, M.F., Potente, M.FOXOs and sirtuins in vascular growth,
maintenance, and aging. 2012. Circulation Research 110 (9) , pp. 1238-1251,
WOS
152
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA31
21. [1.1] Piantadosi, C.A., Suliman, H.B. Transcriptional control of
mitochondrial biogenesis and its interface with inflammatory processes. 2012
Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects 1820 (4) , pp. 532-541, WOS
22. [1.1] Piantadosi, Claude A.; Suliman, Hagir B. Redox regulation of
mitochondrial biogenesis. FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
Volume: 53 Issue: 11 Pages: 2043-2053 DOI:
10.1016/j.freeradbiomed.2012.09.014 Published: DEC 1 2012, WOS
23. [1.1] Pilar Valdecantos, M.; Perez-Matute, Patricia; Gonzalez-Muniesa,
Pedro; Prieto-Hontoria, P.L.; Moreno-Aliaga, M.J.; MartГ­nez, J.A.; Lipoic Acid
Improves Mitochondrial Function in Nonalcoholic Steatosis Through the
Stimulation of Sirtuin 1 and Sirtuin 3. OBESITY Volume: 20 Issue: 10 Pages:
1974-1983 DOI: 10.1038/oby.2012.32 Published: OCT 2012, WOS
24. [1.1] Price, John C.; Khambatta, Cyrus F.; Li, Kelvin W.; Bruss, M.D.;
Shankaran, M.; Dalidd, M.; Floreani, N.A.; Roberts, L.S.; Turner, S.M.; Holmes,
W.E.; Hellerstein, M.K.; The Effect of Long Term Calorie Restriction on in Vivo
Hepatic Proteostatis: A Novel Combination of Dynamic and Quantitative
Proteomics. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS Volume: 11 Issue: 12
Special Issue: SI Pages: 1801-1814 DOI: 10.1074/mcp.M112.021204
Published: DEC 2012, WOS
25. [1.1] Tengan, Celia Harumi; Rodrigues, Gabriela Silva; Godinho, Rosely
Oliveira Nitric Oxide in Skeletal Muscle: Role on Mitochondrial Biogenesis and
Function. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Volume:
13 Issue: 12 Pages: 17160-17184 DOI: 10.3390/ijms131217160 Published:
DEC 2012, WOS
26. [1.1] Tranah, G.J., Lam, E.T., Katzman, S.M., Nalls, M.A., Zhao, Y., Evans,
D.S., Yokoyama, J.S., Cummings, S.R. Mitochondrial DNA sequence variation is
associated with free-living activity energy expenditure in the elderly. 2012.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics 1817 (9) , pp. 1691-1700, WOS
27. [1.1] Villalba, J.M., De Cabo, R., Alcain, F.J.A patent review of sirtuin
activators: An update. 2012. Expert Opinion on Therapeutic Patents 22 (4) , pp.
355-367, WOS
28. [1.1] Wang, Yu; Xu, Cheng; Liang, Yan; Vanhoutte, P.M.; SIRT1 in
metabolic syndrome: Where to target matters. PHARMACOLOGY &
THERAPEUTICS Volume: 136 Issue: 3 Pages: 305-318 DOI:
10.1016/j.pharmthera.2012.08.009 Published: DEC 2012, WOS
29. [1.1] White, A.T., Schenk, S. NAD +/NADH and skeletal muscle mitochondrial
adaptations to exercise. 2012. American Journal of Physiology - Endocrinology
and Metabolism 303 (3) , pp. 6 E308-E321, WOS
30. [1.1] Zheng, J., Chen, L.-L., Zhang, H.-H., Hu, X., Kong, W., Hu,
D.Resveratrol improves insulin resistance of catch-up growth by increasing
mitochondrial complexes and antioxidant function in skeletal muscle. 2012
Metabolism: Clinical and Experimental 61 (7) , pp. 954-965, WOS
31. [1.1] Zhou, B., Yang, L., Li, S., Huang, J., Chen, H., Hou, L., Wang, J., Han,
J.-D.J. Midlife gene expressions identify modulators of aging through dietary
interventions. 2012 Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 109 (19), pp. E1201-E1209, WOS
CLARKE, S.D. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - NELSON, C. - LAPILLONNE, A. HEIRD, W.C. Fatty acid regulation of gene expression - A genomic explanation for
the benefits of the Mediterranean diet. Lipids and insulin resistance: the role of fatty
acid metabolism and fuel partitioning. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2002, vol. 967, p. 283-298. (1.593 - IF2001). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
153
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA32
ADCA33
ADCA34
1. [1.1] GILLINGHAM, LG; ROBINSON, KS; JONES, PJH.: Effect of high-oleic
canola and flaxseed oils on energy expenditure and body composition in
hypercholesterolemic subjects. METABOLISM-CLINICAL AND
EXPERIMENTAL 61 (11), pp. 1598-1605, WOS
2. [1.1] JU, ZY; DENG, DF; DOMINY, W.: A defatted microalgae
(Haematococcus pluvialis) meal as a protein ingredient to partially replace
fishmeal in diets of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone, 1931).
AQUACULTURE 354; pp. 50-5, WOS
3. [1.1] KUNESOVA, M; HLAVATY, P; TVRZICKA, E; STANKOVA, B;
KALOUSKOVA, P; VIGUERIE, N; LARSEN, TM; VAN BAAK, MA; JEBB, SA;
MARTINEZ, JA; PFEIFFER, AFH; KAFATOS, A; HANDJIEVA-DARLENSKA,
T; HILL, M; LANGIN, D; ZAK, A; ASTRUP, A; SARIS, WHM.: Fatty Acid
Composition of Adipose Tissue Triglycerides After Weight Loss and Weight
Maintenance: the DIOGENES Study. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. 61 (6): pp.
597 – 607, WOS
4. [1.1] SCHMIDT, S; WILLERS, J; STAHL, F; MUTZ, KO; SCHEPER, T;
HAHN, A; SCHUCHARDT, JP.: Regulation of lipid metabolism-related gene
expression in whole blood cells of normo- and dyslipidemic men after fish oil
supplementation. LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE 11 (172), WOS
5. [1.1] SHIN, D; CHOI, SH; GO, G; PARK, JH; NARCISO-GAYTAN, C;
MORGAN, CA; SMITH, SB; SANCHEZ-PLATA, MX; RUIZ-FERIA, CA.: Effects
of dietary combination of n-3 and n-9 fatty acids on the deposition of linoleic and
arachidonic acid in broiler chicken meats. POULTRY SCIENCE 91 (4), pp.
1009-101, WOS
6. [1.2] JOVANČEVIĆ, M., SKOLAN, V., ARMANO, G., VULIĆ, D.M.: Effect of
essential fatty acids on brain development. PAEDIATRIA CROATICA 56 (1) , pp.
49-53, SCOPUS
DEGOEIJ, D.C.E. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - TILDERS, F. J. H. Repeated stress
enhances vasopressin synthesis in corticotropin releasing factor neurons in the
paraventricular nucleus. In Brain Research, 1992, vol. 577, no. 165-168. ISSN 00068993.
CitГЎcie:
1. [1.1] Yang J, Pan YJ, Yin ZK, Hai GF, Lu L, Zhao Y, Wang DX, Wang H, Wang
G. Effect of arginine vasopressin on the behavioral activity in the behavior
despair depression rat model. In Neuropeptides. 2012; 46(3):141-9., WOS
2. [1.2] Berczi I, Quintanar A, Campos R, Kovacs K. Vasopressin, oxytocin and
immune function. In Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):329-343.,
SCOPUS
3. [1.2] Berczi I, Quintanar A. Adaptive and innate immunity and acute illness. In
Advances in Neuroimmune Biology. 2012; 3(3-4):277-285., SCOPUS
DOBRГЃKOVOVГЃ, M. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Corticosterone and prolactin
responses to repeated handling and transfer of male rats. In Experimental and
Clinical Endocrinology, 1984, vol. 1, p. 21-27. ISSN 0232-7384.
CitГЎcie:
1. [1.1] Arantes-Rodrigues, R., Henriques, A., Pinto-Leite, R, Faustino-Rocha A,
Pinho-Oliveira J, Teixeira-Guedes C, Seixas F, Gama A, Colaço B, Colaço A,
Oliveira PA. The effects of repeated oral gavage on the health of male CD-1 mice.
Lab Animal, 41(5): 129-134, 2012, WOS
DOBRÁKOVOVÁ, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - OPRSALOVA, Z. - JEŽOVÁ,
Daniela. Specificity of the effect of repeated handling on sympatheticadrenomedullary and pituitaryadrenocortical activity in rats. In
Psychoneuroendocrinology, 1993, vol. 18, no. 3, p. 163-174. ISSN 0306-4530.
154
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA35
ADCA36
ADCA37
CitГЎcie:
1. [1.1] Costa, R., Tamascia, M.L., Nogueira, M.D., Casarini, D.E., Marcondes,
F.K. Handling of Adolescent Rats Improves Learning and Memory and Decreases
Anxiety. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science,
51(5): 548-553, 2012, WOS
2. [1.1] Dahl, E., Orizaola, G., Winberg, S., Laurila, A. Geographic variation in
corticosterone response to chronic predator stress in tadpoles. Journal of
Evolutionary Biology, 25(6): 1066-1076, 2012, WOS
3. [1.2] Parker K.A, Dickens M.J, Clarke R.H, Lovegrove T.G. The Theory and
Practice of Catching, Holding, Moving and Releasing Animals. In Reintroduction
Biology: Integrating Science and Management. 2012; 105-137., SCOPUS
DRONJAK, S. - JEŽOVÁ, Daniela - KVETŇANSKÝ, Richard. Different effects of
novel stressors on sympathoadrenal system activation in rats exposed to long-term
immobilization. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018,
p. 113-123. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Al-Rejaie, S.S., Abuohashish, H.M., Ahmed, M.M., Aleisa, A.M.,
Alroujayee, A.S., Alkhamees, O.A. Immobilization stress-induced oxidative
damage and its amelioration with green and black teas. African Journal of
Pharmacy and Pharmacology, 6(8): 538-545, 2012, WOS
2. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R.,Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One, 7(11), art. no. e50535, 2012, WOS
DUBOVICKГќ, Michal - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Effect of chronic emotional stress on
habituation processes in open field in adult rats. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 199-206. (1.892 - IF2003). ISSN 00778923.
CitГЎcie:
1. [1.1] BADOWSKA-SZALEWSKA, E. - LUDKIEWICZ, B - KLEJBOR, I. SWIETLIK, D. - MORYS, J. Brain derived neurotrophic factor (BDNF) containing
neurons in the hypothalamic paraventricular and supraoptic nuclei of juvenile
and middle-aged rats after chronic stress. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE. ISSN 0736-5748, 2012, vol. 30, no. 2, p.
139-146., WOS
2. [1.1] GUESDON, V. - LIGOUT, S. - DELAGRANGE, P. - SPEDDING, M. LEVY, F. - LAINE, A.L. - MALPAUX, B. - CHAILLOU, E. Multiple exposures to
familiar conspecific withdrawal is a novel robust stress paradigm in ewes. In
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR. ISSN 0031-9384, 2012, vol. 105, no. 2, p. 203208., WOS
DUBOVICKÝ, Michal - ŠKULTÉTYOVÁ, Ivana - JEŽOVÁ, Daniela. Neonatal
stress alters habituation of exploratory behavior in adult male but not female rats. In
Pharmacology, biochemistry and behavior, 1999, vol. 64, no. 4, p. 681-686. (1.612 IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0091-3057.
CitГЎcie:
1. [1.1] COLLISON, K.S. - MAKHOUL, N.J. - ZAIDI, M.Z. - SALEH, S.M. ANDRES, B. - INGLIS, A. - AL-RABIAH, R. - AL-MOHANNA, F.A. Gender
Dimorphism in Aspartame-Induced Impairment of Spatial Cognition and Insulin
Sensitivity. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 4, Article Number:
e31570 DOI: 10.1371/journal.pone.0031570, WOS
2. [1.1] MACDOUGALL-SHACKLETON, S.A. - SPENCER, K.A. Developmental
stress and birdsong: current evidence and future directions. In JOURNAL OF
155
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA38
ADCA39
ORNITHOLOGY. ISSN 0021-8375, 2012, vol. 153, p. S105-S117., WOS
DUNДЊKO, Roman - MAKATSORI, A. - FICKOVГЃ, EmГ­lia - SELKO, DuЕЎan JEЕЅOVГЃ, Daniela. Altered coordination of the neuroendocrine response during
psychosocial stress in subjects with high trait anxiety. In Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, 2006, vol. 30, no. 6, p. 1058-1066.
ISSN 0278-5846.
CitГЎcie:
1. [1.1] ABERG, K.C. - CLARKE, A.M. - SANDI, C. - HERZOG, M.H. Trait
anxiety and post-learning stress do not affect perceptual learning. In
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY. ISSN 1074-7427, OCT 2012,
vol. 98, no. 3, p. 246-253., WOS
2. [1.1] ARMARIO, A. - DAVIU, N. - MUNOZ-ABELLAN, C. - RABASA, C. FUENTES, S. - BELDA, X. - GAGLIANO, H. - NADAL, R. What can We Know
from Pituitary-Adrenal Hormones About the Nature and Consequences of
Exposure to Emotional Stressors?. In CELLULAR AND MOLECULAR
NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340, JUL 2012, vol. 32, no. 5, SI, p. 749-758.,
WOS
3. [1.1] DELL'OSSO, L. - MARAZZITI, D. - DA POZZO, E. - CONVERSANO, C.
- BARONI, S. - MASSIMETTI, G. - MARTINI, C. - CARMASSI, C. Gender effect
on the relationship between stress hormones and panic-agoraphobic spectrum
dimensions in healthy subjects. In CNS SPECTRUMS. ISSN 1092-8529, DEC
2012, vol. 17, no. 4, p. 214-220., WOS
4. [1.1] PETROWSKI, K. - WINTERMANN, G.B. - KIRSCHBAUM, C. BORNSTEIN, S.R. Dissociation between ACTH and cortisol response in DEXCRH test in patients with panic disorder. In
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY. ISSN 0306-4530, AUG 2012, vol. 37, no.
8, p. 1199-1208., WOS
5. [1.1] ROSSI, V. - POURTOIS, G. Transient state-dependent fluctuations in
anxiety measured using STAI, POMS, PANAS or VAS: a comparative review. In
ANXIETY STRESS AND COPING. ISSN 1061-5806, 2012, vol. 25, no. 6, SI, p.
603-645., WOS
6. [1.1] SCALI, J. - GANDUBERT, C. - RITCHIE, K. - SOULIER, M. - ANCELIN,
M.L. - CHAUDIEU, I. Measuring Resilience in Adult Women Using the 10-Items
Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Role of Trauma Exposure and
Anxiety Disorders. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, JUN 29 2012, vol. 7, no. 6.,
WOS
7. [1.2] El-Sayed S, Hassan M, Ibrahim M, Elbassuoni E, Aziz N. Modified
endogenous carbon monoxide production through modulation of heme oxygenase
activity alters some aspects of the cold restraint stress response in male albino
rats. In Endocrinology regulations. 2012; 46(4): 205-15. SCOPUS, SCOPUS
8. [3] LIU, L. - ZHENG, Y. - YANG, J.-M. - YU, F.-Q. Emotion-cognition bias
following incorrect feedback in trait-anxious subjects: An event-related potentials
study. In Chinese Mental Health Journal, vol. 23, no. 3, 2009, p. 224-227. ISSN
1000-6729
DUNČKO, Roman - KISS, Alexander - ŠKULTÉTYOVÁ, I. - RUSNÁK, Martin JEŽOVÁ, Daniela. Corticotropin-releasing hormone mRNA levels in response to
chronic mild stress rise in male but not in female rats while tyrosine hydroxylase
mRNA levels decrease in both sexes. In Psychoneuroendocrinology, 2001, vol. 26,
p. 77-89. ISSN 0306-4530.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bangasser DA, Valentino RJ. Sex differences in molecular and cellular
substrates of stress. In Cell Mol Neurobiol. 2012; 32(5):709-23., WOS
156
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA40
ADCA41
2. [1.1] Brummelte S, Lieblich SE, Galea LA. Gestational and postpartum
corticosterone exposure to the dam affects behavioral and endocrine outcome of
the offspring in a sexually-dimorphic manner. In Neuropharmacology. 2012;
62(1):406-18., WOS
3. [1.1] Hill MN, Hellemans KG, Verma P, Gorzalka BB, Weinberg J.
Neurobiology of chronic mild stress: parallels to major depression. In Neurosci
Biobehav Rev. 2012; 36(9):2085-117., WOS
4. [1.1] Lim H, Jang S, Lee Y, Moon S, Kim J, Oh S. Enhancement of Anxiety and
Modulation of TH and pERK Expressions in Amygdala by Repeated Injections of
Corticosterone. In Biomol Ther (Seoul). 2012; 20(4):418-24., WOS
5. [1.1] Pitychoutis PM, Dalla C, Sideris AC, Tsonis PA, Papadopoulou-Daifoti
Z. 5-HT(1A), 5-HT(2A), and 5-HT(2C) receptor mRNA modulation by
antidepressant treatment in the chronic mild stress model of depression: sex
differences exposed. In Neuroscience. 2012; 210:152-67., WOS
6. [1.1] Reyes BA, Szot P, Sikkema C, Cathel AM, Kirby LG, Van Bockstaele EJ.
Stress-induced sensitization of cortical adrenergic receptors following a history of
cannabinoid exposure. In Exp Neurol. 2012; 236(2):327-35., WOS
7. [1.1] Simpson J, Ryan C, Curley A, Mulcaire J, Kelly JP. Sex differences in
baseline and drug-induced behavioural responses in classical behavioural tests.
In Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012; 37(2):227-36., WOS
8. [1.1] Sterrenburg L, Gaszner B, Boerrigter J, Santbergen L, Bramini M,
Roubos EW, Peeters BW, Kozicz T. Sex-dependent and differential responses to
acute restraint stress of corticotropin-releasing factor-producing neurons in the
rat paraventricular nucleus, central amygdala, and bed nucleus of the stria
terminalis. In J Neurosci Res. 2012; 90(1):179-92., WOS
9. [1.1] Viviani D, Haegler P, Strasser DS, Steiner MA. Sex comparison on longlasting behavioral and physiological disturbances induced by single shock
experience in rats. In Physiol Behav. 2012; 107(2):243-51., WOS
10. [1.1] Ye L, Hu Z, Du G, Zhang J, Dong Q, Fu F, Tian J. Antidepressant-like
effects of the extract from Cimicifuga foetida L. In J Ethnopharmacol. 2012;
144(3):683-91., WOS
11. [1.1] Yu H, Wang DD, Wang Y, Liu T, Lee FS, Chen ZY. Variant brainderived neurotrophic factor Val66Met polymorphism alters vulnerability to stress
and response to antidepressants. In J Neurosci. 2012; 32(12):4092-101., WOS
12. [1.1] Zhao Y, Wang Z, Dai J, Chen L, Huang Y, Zhan Z. Beneficial effects of
benzodiazepine diazepam on chronic stress-induced impairment of hippocampal
structural plasticity and depression-like behavior in mice. In Behav Brain Res.
2012; 228(2):339-50., WOS
DVORAK, Z. - VRZAL, R. - ULRICHOVГЃ, J. - MACEJOVГЃ, Dana - ONDKOVГЃ,
SlavomГ­ra - BRTKO, JГєlius. Expression, protein stability and transcriptional activity
of retinoic acid receptors are affected by microtubules interfering agents and all-trans
retinoic acid in primary rat hepatocytes. In Molecular and Cellular Endocrinology,
2007, vol. 267, no. 1-2, p. 89-96. ISSN 0303-7207.
CitГЎcie:
1. [1.1] Zhou T.B., Qin Y.H.: The potential mechanism for the different
expressions of gelatinases induced by all-trans retinoic acid in different cells.
Journal of Receptors and Signal Transduction, 32: 129-133, 2012, WOS
DVORГЃKOVГЃ, M. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - BLAЕЅГЌДЊEK, Pavel - TREBATICKГЃ, J. Е KODГЃДЊEK, I. - SUBA, J. - WACZULГЌKOVГЃ, Iveta - ROHDEWALD, P. ДЋURAДЊKOVГЃ, Zdenka. Urinary catecholamines in children with attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD): Modulation by a polyphenolic extract from pine
bark (Pycnogenol). In Nutritional Neuroscience, 2007, vol. 92, p. 151-158. ISSN
157
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA42
ADCA43
1028-415X.
CitГЎcie:
1. [1.1] Caylak E. Biochemical and genetic analyses of childhood attention
deficit/hyperactivity disorder. In Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2012;
159B(6):613-27., WOS
2. [1.1] Contopoulos-Ioannidis DG, Seto I, Hamm MP, Thomson D, Hartling L,
Ioannidis JP, Curtis S, Constantin E, Batmanabane G, Klassen T, Williams K.
Empirical evaluation of age groups and age-subgroup analyses in pediatric
randomized trials and pediatric meta-analyses. In Pediatrics. 2012; 129 Suppl
3:S161-84., WOS
3. [1.1] Dundon CM, Rellini AH. Emotional states of love moderate the
association between catecholamines and female sexual responses in the
laboratory. In J Sex Med. 2012; 9(10):2617-30., WOS
4. [1.1] Scassellati C, Bonvicini C, Faraone SV, Gennarelli M. Biomarkers and
attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analyses. In
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2012; 51(10):1003-1019.e20., WOS
5. [1.1] Schoonees A, Visser J, Musekiwa A, Volmink J. Pycnogenol(В®) for the
treatment of chronic disorders. In Cochrane Database Syst Rev. 2012;
2:CD008294., WOS
6. [1.1] Schoonees A, Visser J, Musekiwa A, Volmink J. PycnogenolВ® (extract of
French maritime pine bark) for the treatment of chronic disorders. In Cochrane
Database Syst Rev. 2012; 4:CD008294., WOS
7. [1.1] Thome J, Ehlis AC, Fallgatter AJ, Krauel K, Lange KW, Riederer P,
Romanos M, Taurines R, Tucha O, Uzbekov M, Gerlach M. Biomarkers for
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). A consensus report of the
WFSBP task force on biological markers and the World Federation of ADHD. In
World J Biol Psychiatry. 2012; 13(5):379-400., WOS
DZIRBГЌKOVГЃ, Z. - KISS, Alexander - OKULIAROVГЃ, M. - KOPKAN, L. ДЊERVENKA, Ladislav - ZEMAN, M. Expressions of Per1 clock gene and genes of
signaling peptides vasopressin, vasoactive intestinal peptide, and oxytocin in the
suprachiasmatic and paraventricular nuclei of hypertensive TGR mREN2 27 rats. In
Cellular and Molecular Neurobiology, 2011, vol. 31 no. 2, p. 225-232. (2.423 IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.2] BANNAI, M., KAWAI, N., ONO, K., NAKAHARA, K., MURAKAMI, N.:
The effects of glycine on subjective daytime performance in partially sleeprestricted healthy volunteers. Front Neurol, 2012, 3:61., SCOPUS
2. [1.2] TONSFELDT, K.J., CHAPPELL, P.E.: Clocks on top: the role of the
circadian clock in the hypothalamic and pituitary regulation of endocrine
physiology. Mol Cell Endocrinol, 2012, 349(1):3-12., SCOPUS
EDGHILL, E. L. - FLANAGAN, S.E. - PATCH, A. M. - BOUSTRED, C. PARRISH, A. - SHIELDS, B. - STEPHERD, M. H. - HUSSAIN, K. - KAPOOR, R.
R. - MALECKI, M. - MACDONALD, M.J. - STOY, J. - STEINER, D. F. PHILIPSON, L. H. - BELL, G. I. - BARГЃK, L. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela KLIMEЕ , Iwar - STANГЌK, Juraj - HATTERSLEY, A. T. - ELLARD, S. Insulin
Mutation Screening in 1,044 Patients with Diabetes: Mutations in the INS gene are a
Common Cause of Neonatal Diabetes but a Rarer Cause of Diabetes Diagnosed in
Childhood or Adulthood. In Diabetes, 2008, vol. 57, no. 4, p. 1034-1042. (8.281 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0012-1797.
CitГЎcie:
1. [1.1] BONNEFOND, A; PHILIPPE, J; DURAND, E; DECHAUME, A;
HUYVAERT, M; MONTAGNE, L; MARRE, M; BALKAU, B; FAJARDY, I;
158
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA44
VAMBERGUE, A; VATIN, V; DELPLANQUE, J; LE GUILCHER, D; DE
GRAEVE, F; LECOEUR, C; SAND, O; VAXILLAIRE, M; FROGUEL, P.: WholeExome Sequencing and High Throughput Genotyping Identified KCNJ11 as the
Thirteenth MODY Gene. PLOS ONE 7 (6), WOS
2. [1.1] GARIN, I; DE NANCLARES, GP; GASTALDO, E; HARRIES, LW;
RUBIO-CABEZAS, O; CASTANO, L.: Permanent Neonatal Diabetes Caused by
Creation of an Ectopic Splice Site within the INS Gene. PLOS ONE 7 (1), WOS
3. [1.1] HALDORSEN, IS; RAEDER, H; VESTERHUS, M; MOLVEN, A;
NJOLSTAD, PR.: The role of pancreatic imaging in monogenic diabetes mellitus.
NATURE REVIEWS ENDOCRINOLOGY 8 (3), pp. 148-159, WOS
4. [1.1] KARGES, B; MEISSNER, T; ICKS, A; KAPELLEN, T; HOLL, RW.:
Management of diabetes mellitus in infants. NATURE REVIEWS
ENDOCRINOLOGY 8 (4), pp. 201-211, WOS
5. [1.1] KAUTZ, S; VAN BURCK, L; SCHUSTER, M; WOLF, E; WANKE, R;
HERBACH, N.: Early insulin therapy prevents beta cell loss in a mouse model for
permanent neonatal diabetes (Munich Ins2 (C95S)). DIABETOLOGIA 55 (2), pp.
382-391, WOS
6. [1.1] LIU, M; LARA-LEMUS, R; SHAN, SO; WRIGHT, J; HAATAJA, L;
BARBETTI, F; GUO, H; LARKIN, D; ARVAN, P.: Impaired Cleavage of
Preproinsulin Signal Peptide Linked to Autosomal-Dominant Diabetes.
DIABETES 61 (4), pp. 828-837, WOS
7. [1.1] MAK, CM; LEE, CY; LAM, CW; SIU, WK; HUNG, VCN; CHAN, AYW.:
Personalized Medicine Switching from Insulin to Sulfonylurea in Permanent
Neonatal Diabetes Mellitus Dictated by a Novel Activating ABCC8 Mutation.
DIAGNOSTIC MOLECULAR PATHOLOGY 21 (1), pp. 56-59, WOS
8. [1.1] NAGANO, N; URAKAMI, T; MINE, Y; WATANABE, H; YOSHIDA, A;
SUZUKI, J; SAITO, H; ISHIGE, M; TAKAHASHI, S; MUGISHIMA, H;
YORIFUJI, T.: Diabetes caused by Kir6.2 mutation: Successful treatment with
oral glibenclamide switched from continuous subcutaneous insulin infusion in the
early phase of the disease. PEDIATRICS INTERNATIONAL 54 (2), pp. 277-279,
WOS
9. [1.1] OOI, HOOI LENG; WU, LOO LING.: Three cases of permanent neonatal
diabetes mellitus: genotypes and management outcome. SINGAPORE MEDICAL
JOURNAL 53 (7), pp. E142-E144, WOS
10. [1.1] YUAN, QX; TANG, W; ZHANG, XP; HINSON, JA; LIU, C; OSEI, K;
WANG, J.: Proinsulin Atypical Maturation and Disposal Induces Extensive
Defects in Mouse Ins2(+/Akita) beta-Cells. PLOS ONE 7 (4), WOS
ELENKOV, I. J. - KVETŇANSKÝ, Richard - HASHIRAMATO, A. - JEŽOVÁ,
Daniela - ROVENSKГќ, Jozef - DIMITROV M. A. - WILDER, R. L. Low- versus
high-baseline epinephrine output shapes opposite innate cytokine profiles: Presence
of Lewis- and Fischer-like neurohormonal immune phenotypes in humans? In
Journal of immunology, 2008, vol. 181, no. 3, p. 1737-1745. ISSN 0022-1767.
CitГЎcie:
1. [1.1] Baker, D.G., Nievergelt, C.M., O'Connor, D.T. Biomarkers of PTSD:
Neuropeptides and immune signaling. Neuropharmacology, 62(2): 663-673,
2012, WOS
2. [1.1] Besedovsky, L., Lange, T., Born, J. Sleep and immune function. Pflugers
Archiv European Journal of Physiology, 463(1): 121-137, 2012, WOS
3. [1.1] Bolon, B. Cellular and molecular mechanisms of autoimmune disease.
Toxicologic Pathology, 40(2): 216-229, 2012, WOS
4. [1.1] Chiu, Y.-H.M., Coull, B.A., Cohen, S., Wooley, A., Wright, R.J. Prenatal
and postnatal maternal stress and wheeze in urban children: Effect of maternal
159
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA45
sensitization. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,
186(2): 147-154, 2012, WOS
5. [1.1] Imrich, R., Nikolov, N.P., Bebris, L., Alevizos, I., Goldstein, D.S., Holmes,
C.S., Illei, G.G. Adrenomedullary response to glucagon in patients with primary
Sjögren's syndrome. Cellular and Molecular Neurobiology 32(5): 903-906, 2012,
WOS
6. [1.1] Marik, P.E., Flemmer, M. The immune response to surgery and trauma:
Implications for treatment. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 73(4):.
801-808, 2012, WOS
7. [1.1] Ricci, S., Fuso, A., Ippoliti, F.,Businaro, R. Stress-induced cytokines and
neuronal dysfunction in Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease,
28(1): 11-24, 2012, WOS
ELLARD, S. - CHANTELOT, C. B. - HATTERSLEY, A. T. - CARETTE, C. CASTANO, Gonzalez - DE NANCLARES LEAL, G. - ELLES, R. - GASPAR, G. GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - HANSEN, T. - HERR, M. - KAMARAINEN, O. KANNENGIESSER, C. - KLIMEЕ , Iwar - LACAPE, G. - LOSEKOOT, M. MALECKI, M. - MEYER, P. - NJOLSTAD, P. - PREDRAGOVIC, T. PRUHOVA, S. - WUYTS, W. Best practice quidelines for the molecular genetic
diagnostic of maturity-onset diabetes of the young. In Diabetologia, 2008, vol. 51,
no. 4, p. 546-553. (2008 - Current Contents). ISSN 0012-186X.
CitГЎcie:
1. [1.1] BACON, S; KYITHAR, MP; SCHMID, J; RIZVI, SR; BONNER, C;
GRAF, R; PREHN, JHM; BYRNE, MM.: Serum levels of pancreatic stone protein
(PSP)/reg1A as an indicator of beta-cell apoptosis suggest an increased apoptosis
rate in hepatocyte nuclear factor 1 alpha (HNF1A-MODY) carriers from the third
decade of life onward. BMC ENDOCRINE DISORDERS 12 (13), WOS
2. [1.1] BONATTO, N; NOGAROTO, V; SVIDNICKI, PV; MILLEO, FQ;
GRASSIOLLI, S; ALMEIDA, MC; VICARI, MR; ARTONI, RF.: Variants of the
HNF1 alpha gene: A molecular approach concerning diabetic patients from
southern Brazil. GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 35 (4), pp. 737-740,
WOS
3. [1.1] CAETANO, LA; JORGE, AAL; MALAQUIAS, AC; TRARBACH, EB;
QUEIROZ, MS; NERY, M; TELES, MG.: Incidental mild hyperglycemia in
children: two MODY 2 families identified in Brazilian subjects. ARQUIVOS
BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA Volume: 56 Issue:
8 Special Issue: SI Pages: 519-524, WOS
4. [1.1] CAPUANO, M; GARCIA-HERRERO, CM; TINTO, N; CARLUCCIO, C;
CAPOBIANCO, V; COTO, I; COLA, A; IAFUSCO, D; FRANZESE, A; ZAGARI,
A; NAVAS, MA; SACCHETTI, L.: Glucokinase (GCK) Mutations and Their
Characterization in MODY2 Children of Southern Italy. PLOS ONE 7 (6), WOS
5. [1.1] DELLAMANNA, T; DA SILVA, MR; CHACRA, AR; KUNII, IS; ROLIM,
AL; FURUZAWA, G; MACIEL, RMD; REIS, AF.: Clinical follow-up of two
Brazilian subjects with glucokinase-MODY (MODY2) with description of a novel
mutation. ARQUIVOS BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA 56 (8), pp. 490-495, WOS
6. [1.1] GLOYN, AL; FABER, JH; MALMODIN, D; THANABALASINGHAM, G;
LAM, F; UELAND, PM; MCCARTHY, MI; OWEN, KR; BAUNSGAARD, D.:
Metabolic Profiling in Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY) and Young
Onset Type 2 Diabetes Fails to Detect Robust Urinary Biomarkers. PLOS ONE 7
(7), WOS
7. [1.1] HENZEN, C.: Monogenic diabetes mellitus due to defects in insulin
secretion. SWISS MEDICAL WEEKLY 142, , art. no. w13690, WOS
160
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA46
8. [1.1] HOLL, R. W.: Diagnosis of MODY Diabetes: From Research to Clinical
Practice. KLINISCHE PADIATRIE 224 (5), pp. 313-315, WOS
9. [1.1] MALTONI, G; ZUCCHINI, S; SCIPIONE, M; MANTOVANI, V;
SALARDI, S; CICOGNANI, A.: Onset of type 1 diabetes mellitus in two patients
with maturity onset diabetes of the young. PEDIATRIC DIABETES 13 (2), pp.
208-212, WOS
10. [1.1] MOTZKAU, M; MEYER, P; MERTENS, PR; KLOSE, S.: Monogenic
Diabetes in a Family with 2 unknown HNF-4A Gene Mutations.
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES 120 (2),
pp. 89-90, WOS
11. [1.1] RETTIG, I.; SCHLEICHER, E.: Laboratory Methods in Diabetes
mellitus. DIABETOLOGIE UND STOFFWECHSEL 7 (2), pp. R1-R16, WOS
12. [1.1] SALINA, A; ALOI, C; PASQUALI, L; MASCAGNI, A; CASSANELLO,
M; TALLONE, R; LUGANI, F; LORINI, R; D'ANNUNZIO, G.: Comment on:
Clinical application of best practice guidelines for genetic diagnosis of MODY2.
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 95 (2), pp. E29-E30, WOS
13. [1.1] VAXILLAIRE, MARTINE; BONNEFOND, AMELIE; FROGUEL,
PHILIPPE.: The lessons of early-onset monogenic diabetes for the understanding
of diabetes pathogenesis. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 26 (2), pp. 171-187, WOS
14. [1.2] AMARA, A., CHADLI-CHAIEB, M., GHEZAIEL, H., PHILIPPE, J.,
BRAHEM, R., DECHAUME, A., SAAD, A., CHAIEB, L., FROGUELE, P.,
GRIBAA, M, VAXILLAIRE, M.: Familial early-onset diabetes is not a typical
MODY in several Tunisian patients. TUNISIE MEDICALE 90 (12) , pp. 882-887,
SCOPUS
15. [1.2] GARDNER, D.S.L.; SHYONG TAI, E.: Clinical features and treatment
of maturity onset diabetes of the young (MODY). DIABETES, METABOLIC
SYNDROME AND OBESITY: TARGETS AND THERAPY 5, pp. 101-108,
SCOPUS
16. [1.2] MALANDRINO, N., SMITH, R.J.: Diabetes and personalized medicine.
BIOCHIMICA CLINICA 36 (6) , pp. 425-435, SCOPUS
17. [1.2] MALTONI, G., ZUCCHINI, S., SCIPIONE, M., MANTOVANI, V.,
SALARDI, S., CICOGNANI, A.: Onset of type 1 diabetes mellitus in two patients
with maturity onset diabetes of the young. PEDIATRIC DIABETES 13 (2) , pp.
208-212, SCOPUS
18. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
19. [1.2] NEU, A., BEYER, P., BГњRGER-BГњSING, J., DANNE, T., ETSPГњLER,
J., HEIDTMANN, B., HOLL, R.W., KARGES, B., KIESS, W., KNERR, I.,
KORDONOURI, O., LANGE, K., LEPLER, R., MARG, W., NГ„KE, A.,
PETERSEN, M., PODESWIK, A., STACHOW, R., VON SENGBUSCH, S.,
WAGNER, V., ZIEGLER, R., HOLTERHUS, P.M.: Diagnosis, treatment and
monitoring of diabetes mellitus in childhood and adolescence. DIABETOLOGIE
UND STOFFWECHSEL 7 (SUPPL. 2), pp. S152-S162, SCOPUS
EYBL, Vladislav - KOTYZOVГЃ, D. - SГќKORA, J. - TOPOCAN, O. - PIKNER, R.
- MIHALJEVIДЊ, M. - BRTKO, JГєlius - GLATTRE, E. Effects of selenium and
tellurium on the activity of selenoenzymes glutathione peroxidase and type I
iodothyronine deiodinase, trace element thyroid level, and thyroid hormone status in
rats. In Biological Trace Element Research, 2007, vol. 117, no. 1-3, p. 105-114.
ISSN 0163-4984.
CitГЎcie:
161
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA47
ADCA48
ADCA49
ADCA50
ADCA51
1. [1.2] Sandoval J.M., Verrax J., VГЎsquez C.C., Calderon P.B.: A comparative
study of tellurite toxicity in normal and cancer cells. Molecular and Cellular
Toxicology, 8: 327-334, 2012, SCOPUS
FATRANSKÁ, M. - BUDAI, D. - OPRŠALOVÁ, Z. - KVETŇANSKÝ, Richard.
Acetylcholine and its enzymes insomebrain-areas of the rat under stress. In Brain
Research, 1987, vol. 424, no. 1, p. 109-114. ISSN 0006-8993.
CitГЎcie:
1. [1.1] Allen, S.R., Frankel, H.L. Postoperative Complications: Delirium.
Surgical Clinics of North America, 92(2): 409, 2012, WOS
FICKOVГЃ, MГЎria - PRAVDOVГЃ, E. - RONDHAL, L. - UHER, Michal - BRTKO,
JГєlius. In vitro antiproliferative and cytotoxic activities of novel kojic acid
derivatives: 5-benzyloxy-2-selenocyanatomethyl- and 5-methoxy-2selenocyanatomethyl-4-pyranone. In Journal of applied toxicology, 2008, vol. 28,
no. 4, p. 554-559. (1.942 - IF2007). ISSN 0260-437X.
CitГЎcie:
1. [1.2] Tang W., Xu H., Zeng D., Yu L.: The antifungal constituents from the
seeds of Itoa orientalis. Fitoterapia, 83: 513-517, 2012, SCOPUS
FICKOVГЃ, MГЎria - EYBL, Vladislav - KOTYZOVГЃ, D. - MICKOVГЃ, V. MOSTBOK, S. - BRTKO, JГєlius. Long lasting cadmium intake is associated with
reduction of insulin receptors in rat adipocytes. In Biometals. ISSN 0966-0844.
CitГЎcie:
1. [1.1] Lee E.J., Moon J.Y., Yoo B.S.: Cadmium inhibits the differentiation of
3T3-L1 preadipocyte through the C/EBP alpha and PPAR gamma pathways.
Drug and Chemical Toxicology, 35: 225-231, 2012, WOS
FICKOVГЃ, MГЎria - HUBERT, P. - CREMEL, G. - LERAY, C. Dietary (n-3) and (n6) polyunsaturated fatty acids rapidly modify fatty acid composition and insulin
effects in rat adipocytes. In Journal of Nutrition, 1998, vol. 128, no. 3, p. 512-519.
CitГЎcie:
1. [1.2] Baranowski, M., Enns, J., Blewett, H., Yakandawala, U., Zahradka, P.,
Taylor, C.G.: Dietary flaxseed oil reduces adipocyte size, adipose monocyte
chemoattractant protein-1 levels and T-cell infiltration in obese, insulin-resistant
rats. CYTOKINE 59 (2), pp. 382-391, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Bergmann, R.L., Bergmann, K.E., Richter, R., Haschke-Becher, E.,
Henrich, W., Dudenhausen, J.W.: Does docosahexaenoic acid (DHA) status in
pregnancy have any impact on postnatal growth? Six-year follow-up of a
prospective randomized double-blind monocenter study on low-dose DHA
supplements. JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE 40 (6), pp. 677-684, 2012,
SCOPUS
3. [1.2] Carter, P., Khunti, K., Davies, M.J.: Dietary recommendations for the
prevention of type 2 diabetes: What are they based on? JOURNAL OF
NUTRITION AND METABOLISM 2012, art. no. 847202, 2012, SCOPUS
4. [1.2] Lottenberg, A.M., Afonso, M.D.S., Lavrador, M.S.F., Machado, R.M.,
Nakandakare, E.R.: The role of dietary fatty acids in the pathology of metabolic
syndrome. JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 23 (9), pp. 10271040, 2012, SCOPUS
FILIPČÍK, Peter - NOVÁK, Petr - MRAVEC, Boris - ONDIČOVÁ, K. KRAJČIOVÁ, Gabriela - NOVÁK, Michal - KVETŇANSKÝ, Richard. Tau Protein
Phosphorylation in Diverse Brain Areas of Normal and CRH Deficient Mice: UpRegulation by Stress. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2012, vol. 32, no. 5,
pp. 837-845. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] Attems, J.; Thal, DR.; Jellinger, KA.; The relationship between
162
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA52
ADCA53
ADCA54
ADCA55
subcortical tau pathology and Alzheimer's disease. Biochem Soc Trans. 2012; 40:
711-5., WOS
2. [1.1] Rissman, R.A.; Staup, MA.; Lee, AR.; Justice, NJ.; Rice, KC.; Vale, W.;
Sawchenko, PE.; Corticotropin-releasing factor receptor-dependent effects of
repeated stress on tau phosphorylation, solubility, and aggregation. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2012; 109: 6277-82., WOS
3. [1.1] Wei, Yan.; Miao, Jun-Ye.; Liu, Ying.; Endogenous and Exogenous
Factors in Hyperphosphorylation of Tau in Alzheimer's Disease. Progress in
Biochemistry and Biophysics. 2012; 39: 778-84., WOS
FUKUHARA, K. - KVETŇANSKÝ, Richard - WEISE, V.K. - OHARA, H. YONEDA, R. - GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. Effects of continuous and
intermittent cold (SART stress on sympathoadrenal system activity in rats. In Journal
of neuroendocrinology, 1996, vol. 8, no. 1, p. 65-72. ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
FUKUHARA, K. - KVETŇANSKÝ, Richard - CIZZA, G. - PACÁK, Karel OHARA, H. - GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. Interrelations between
sympathoadrenal system and hypothalamo-pituitary-adrenocortical/thyroid systems
in rats exposed to cold stress. In Journal of neuroendocrinology, 1996, vol. 8, no. 7,
p. 533-541. ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.1] Chen, X., Jiang, R., Geng, Z. Cold stress in broiler: global gene
expression analyses suggest a major role of CYP genes in cold responses.
Molecular Biology Reports, 39(1): 425-429, 2012, WOS
2. [1.1] Noh, S.J., Kang, D.W., Yoo, S.B., Lee, J.Y., Kim, J.Y., Kim, B.-T., Lee, J.H., Jahng, J.W. Stress-responsive hypothalamic-nucleus accumbens regulation
may vary depending on stressors. Indian Journal of Experimental biology, 50(7):
447-454, 2012, WOS
3. [1.1] Perekrest, S.V., Shainidze, K.Z., Novikova, N.S., Kazakova, T.B.,
Korneva, E.A. Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen
application. Advances in Neuroimmune Biology 3 (3-4) , pp. 243-253, 2012, WOS
KVALTГЌNOVГЃ, Zdenka - LUKOVIДЊ, ДЅudovГ­t - MACHOVГЃ, Jana FATRANSKГЃ, M.. Effect of the steroidal alkaloid buxaminol-E on blood pressure,
acetylcholinesterase activity and (3H)quinuclidinyl benzilate binding in cerecral
cortex. In Pharmacology : international journal of experimental and clinical
pharmacology, 1991, vol. 43, no.1, p. 20-25. ISSN 0031-7012.
CitГЎcie:
1. [1.1] MITCHELSON, F.J. The pharmacology of McN-A-343. In
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS. ISSN 0163-7258, 2012, vol. 135, no. 2,
p. 216-245., WOS
2. [1.1] ORHAN, I.E. - ERDEM, S.A. - SENOL, F.S. - KARTAL, M. - SENER, B.
Exploration of cholinesterase and tyrosinase inhibitory, antiprotozoal and
antioxidant effects of Buxus sempervirens L. (boxwood). In INDUSTRIAL CROPS
AND PRODUCTS. ISSN 0926-6690, 2012, vol. 40, p. 116-121., WOS
GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - DEMДЊГЃKOVГЃ, E. - UKROPEC, Jozef - KLIMEЕ ,
Iwar - Е EBЕђKOVГЃ, Elena. Insulin resistance in the hereditary hypertriglyceridemic
rat is associated with an impairment of Delta-6 desaturase expression in liver.
LIPIDS AND INSULIN RESISTANCE: THE ROLE OF FATTY ACID
METABOLISM AND FUEL PARTITIONING. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2006, vol.967, p. 446-453. (1.971 - IF2005). ISSN 0077-
163
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA56
ADCA57
ADCA58
8923.
CitГЎcie:
1. [1.2] KITSON, A.P., SMITH, T.L., MARKS, K.A., STARK, K.D.: Tissue-specific
sex differences in docosahexaenoic acid and ∆6-desaturase in rats fed a standard
chow diet. APPLIED PHYSIOLOGY, NUTRITION AND METABOLISM 37 (6) ,
pp. 1200-1211, SCOPUS
GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - TRIBBLE, N. D. - STANГЌK, Juraj - HUДЊKOVГЃ,
Miroslava - MIЕ OVICOVГЃ, N. - VA DE BUMT, M. - VALENTГЌNOVГЃ, Lucia BARROW, B.A. - BARГЃK, L. - DOBRГЃNSKY, R. - BERECZKOVГЃ, E. WICKS, K. - COLCLOUGH, K. - KNIGHT, J.C. - ELLARD, S. - KLIMEЕ , Iwar GLOYN, A. L. Identification of a novel Гџ-cell glucokinase (GCK) promoter
mutation (-71GC) that modulates GCK gene expression through loss of allelespecific Sp1 binding causing mild fasting hyperglycemia in humans. In Diabetes,
2009, vol. 58, no. 8, p. 1929-1935. (8.398 - IF2008). ISSN 0012-1797.
CitГЎcie:
1. [1.1] DUSATKOVA, P; PRUHOVA, S; BOROWIEC, M; VESELA, K ;
ANTOSIK, K; LEBL, J; MLYNARSKI, W; CINEK, O.: Ancestral mutations may
cause a significant proportion of GCK-MODY. PEDIATRIC DIABETES 13 (6),
pp. 489-498, WOS
GOEIJ, D.C.E. - KVETŇANSKÝ, Richard - WHITNALL, M.H. - JEŽOVÁ,
Daniela - BERKENBOSCH, F. - TILDERS, F. J. H. Repeated stress-induced
activation of corticotropin-releasing factor neurons enhances vasopressin stores and
colocalization with corticotropin-releasing factor in the median eminence of rats. In
Neuroendocrinology, 1991, vol.53, no. 2, p. 150-159.
CitГЎcie:
1. [1.1] Aguilera, G. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis and
Neuroendocrine Responses to Stress. Handbook of Neuroendocrinology, pp. 175196, 2012, WOS
2. [1.1] Aguilera, G., Liu, Y. The molecular physiology of CRH neurons. Frontiers
in Neuroendocrinology, 33(1): 67-84, 2012, WOS
3. [1.1] Bao, A.M., Ruhe, H.G., Gao, S.F., Swaab, D.F. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. Neurobiology of Psychiatric Disorders. Handbook
of Clinical Neurology, 106: 107-136, 2012, WOS
4. [1.1] Koshimizu, Taka-aki; Nakamura, Kazuaki; Egashira, Nobuaki; et al.
Vasopressin VLA and VLB receptors: From molecules to physiological systems.
Physiological Reviews, 92(4)s: 1813-1864, 2012, WOS
5. [1.1] Yang, J., Pan, Y.J., Yin, Z.K., Hai, G.F., Lu, L., Zhao, Y., Wang, D.X.,
Wang, H., Wang, G. Effect of arginine vasopressin on the behavioral activity in
the behavior despair depression rat model. Neuropeptides, 46(3): 141-149, 2012,
WOS
6. [1.2] Berczi, I., Quintanar S.A. Adaptive and innate immunity and acute illness.
Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 277-285, 2012, SCOPUS
7. [1.2] Berczi, I., Quintanar, A., Campos, R., Kovacs, K. Vasopressin, oxytocin
and immune function. Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 329-343, 2012,
SCOPUS
GOSWAMI, N. - LACKNER, H. K. - PAPOUЕ EK, I. - MONTANI, J. P. JEЕЅOVГЃ, Daniela - HINGHOFER- SZALKAY, H. G. Does mental arithmetic
before head up tilt have an effect on the orthostatic cardiovascular and hormonal
responses? In Acta Astronautica, 2011, vol. 68, p. 1589-1594. (0.609 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 0094-5765.
CitГЎcie:
1. [1.1] Kappel, F. Modeling the dynamics of the Cardiovascular-respiratory
164
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA59
ADCA60
ADCA61
ADCA62
ADCA63
System (CVRS) in humans, a survey. In Mathematical Modelling of Natural
Phenomena. 2012 7(5): 65-77., WOS
GRAESSLER, J. - KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela DOBRAKOVOVÁ, M. - VAN LOON, G. R. Prior immobilization stress alters
adrenal hormone responses to hemorrhage in rats.
CitГЎcie:
1. [1.1] Belda, X., Daviu, N., Nadal, R., Armario, A. Acute stress-induced
sensitization of the pituitary-adrenal response to heterotypic stressors:
Independence of glucocorticoid release and activation of CRH1 receptors.
hormones and behavior, 62(4): 515-524, 2012, WOS
GRINEVICH, V. - MA, X.M. - HERMAN, J.P. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - AKMAYEV,
I. - AGUILERA, Greti. Effect of repeated lipopolysaccharide administration on
tissue cytokine expression and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in rats. In
Journal of neuroendocrinology, 2001, vol. 13, p. 711-723. ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.1] McNamara RK, Lotrich FE. Elevated immune-inflammatory signaling in
mood disorders: a new therapeutic target? In Expert Rev Neurother. 2012;
12(9):1143-61., WOS
2. [1.1] Silva SM, Madeira MD. Effects of chronic alcohol consumption and
withdrawal on the response of the male and female hypothalamic-pituitaryadrenal axis to acute immune stress. In Brain Res. 2012; 1444:27-37., WOS
HAFKO, Roman - OREДЊNГЃ, Martina - BAДЊOVГЃ, Zuzana - KOLLГЃRIKOVГЃ,
Gabriela - LACГЌK, Igor - Е TRBГЃK, VladimГ­r. Mechanism of ethanol-induced
insulin secretion from INS-1 and INS-1E tumor cell lines. In Cellular Physiology
and Biochemistry, 2009, vol. 24, iss. 5-6, p. 441-450. (3.246 - IF2008). (2009 Current Contents). ISSN 1015-8987.
CitГЎcie:
1. [1.1] Nguyen, K.H., Lee, J.H., Nyomba, B.L.G. : Ethanol causes endoplasmic
reticulum stress and impairment of insulin secretion in pancreatic ОІ-cells.
Alcohol 46 (1) , pp. 89-99, 2012, WOS
HINGHOFER-SZALKAY, H. - VIGAЕ , Milan - SAUSENG-FELLEGGER, G. KONIG, E.M. - LICHARDUS, Branislav - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Head-up tilt and
lower body suction: Comparison of hormone responses in healthy men. In
Physiological Research, 1996, vol. 45, p. 369-378. (0.588 - IF1995). (1996 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hachiya T, Hashimoto I, Saito M, Blaber AP. Peripheral vascular
responses of men and women to LBNP. In Aviat Space Environ Med. 2012;
83(2):118-24., WOS
HIREMAGALUR, B. - KVETŇANSKÝ, Richard - NANKOVÁ, B. B. FLEISCHER, Jan - GEERTMAN, R. - FUKUHARA, K. - VISKUPIČ, E. SABBAN, E. L. Stress elicits trans-synaptic activation of adrenal neuropeptide Y
gene expression. In Molecular Brain Research, 1994, vol. 27, n. 1, pp. 138-144.
CitГЎcie:
1. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Koko, V. Immunohistochemical evidence for the
presence of a vasoactive intestinal peptide, neuropeptide Y and substance P in rat
adrenal medulla after heat stress. Archives of Biological Sciences, 64(1): 7-13,
2012, WOS
2. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Velickovic, K., Koko, V., Jasnic, N., Cvijic, G.,
Milosevic, M.C. Effect of acute heat stress on rat adrenal cortex - A
morphological and ultrastructural study. Central European Journal of Biology,
7(4): 611-619, 2012, WOS
165
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA64
ADCA65
ADCA66
HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - BAKOЕ , JГЎn - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Eplerenone, a selective
mineralocorticoid receptor blocker, exerts anxiolytic effects accompanied by
changes in stress hormone release. In Journal of psychopharmacology, 2010, vol. 24,
no. 5, p. 779-786. (3.647 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0269-8811.
CitГЎcie:
1. [1.1] Boufleur N, Antoniazzi CT, Pase CS, BenvegnГє DM, Barcelos RC, Dolci
GS, Dias VT, Roversi K, Roversi K, Koakoskia G, Rosa JG, Barcellos LJ, BГјrger
ME. Neonatal tactile stimulation changes anxiety-like behavior and improves
responsiveness of rats to diazepam. Brain Res.1474:50-9, 2012., WOS
2. [1.1] Boufleur N, Antoniazzi CT, Pase CS, BenvegnГє DM, Dias VT, Segat HJ,
Roversi K, Roversi K, Nora MD, Koakoskia G, Rosa JG, Barcellos LJ, BГјrger
ME. Neonatal handling prevents anxiety-like symptoms in rats exposed to chronic
mild stress: behavioral and oxidative parameters. Stress. 16:321-30, 2012., WOS
3. [1.1] Griffiths BB, Schoonheim PJ, Ziv L, Voelker L, Baier H, Gahtan E. A
zebrafish model of glucocorticoid resistance shows serotonergic modulation of
the stress response. Front Behav Neurosci. 2012;6:68. doi:
10.3389/fnbeh.2012.00068, 2012., WOS
4. [1.1] KГјnzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
hyperaldosteronism--possible pathways. Horm Metab Res. 44:202-7, 2012., WOS
5. [1.1] Lehmann-Horn F, Weber MA, Nagel AM, Meinck HM, Breitenbach S,
Scharrer J, Jurkat-Rott K. Rationale for treating oedema in Duchenne muscular
dystrophy with eplerenone. In Acta Myol. 2012; 31(1):31-9. WOS, WOS
6. [1.1] Saavedra JM. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. Clin Sci (Lond) 123:567-90, 2012., WOS
7. [1.2] Murck H, SchГјssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep.
Pharmacopsychiatry. 45:83-95, 2012., WOS
HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - WES, P. D. - ONDREJДЊГЃKOVГЃ, MГЎria - FLYNN, M. E.
- POUNDSTONE, P. K. - BABIC, Stanislav - MURCK, H. - JEЕЅOVГЃ, Daniela.
Subchronic treatment with aldosterone induces depression-like behaviours and gene
expression changes relevant to major depressive disorder. In The International
Journal of Neuropsychopharmacology, 2012, vol. 15, p. 247-265. (4.578 - IF2011).
(2012 - Current Contents). ISSN 1461-1457.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bay-Richter C, Hallberg L, Ventorp F, Janelidze S, Brundin L.
Aldosterone synergizes with peripheral inflammation to induce brain IL-1ОІ
expression and depressive-like effects. In Cytokine. 2012 60(3):749-54., WOS
2. [1.1] Häfner S, Baumert J, Emeny RT, Lacruz ME, Bidlingmaier M, Reincke M,
Kuenzel H, Holle R, Rupprecht R, Ladwig KH; MONICA/KORA Study
Investigators. To live alone and to be depressed, an alarming combination for the
renin-angiotensin-aldosterone-system (RAAS). In Psychoneuroendocrinology.
2012; 37(2):230-7., WOS
3. [1.1] KГјnzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
hyperaldosteronism--possible pathways. In Horm Metab Res. 2012; 44(3):202-7.,
WOS
4. [1.1] Saavedra JM. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. In Clin Sci (Lond). 2012; 123(10):567-90., WOS
HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Chronic treatment with the
mineralocorticoid hormone aldosterone results in increased anxiety-like behavior. In
Hormones and behavior, 2008, vol. 54, no. 1, p. 90-97. ISSN 0018-506X.
CitГЎcie:
1. [1.1] KГјnzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
166
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA67
ADCA68
ADCA69
ADCA70
hyperaldosteronism--possible pathways. In Horm Metab Res. 2012; 44(3):202-7.,
WOS
2. [1.1] Murck H, SchГјssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep. In
Pharmacopsychiatry. 2012; 45(3):83-95., WOS
3. [1.1] Reis FM, Albrechet-Souza L, Franci CR, BrandГЈo ML. Risk assessment
behaviors associated with corticosterone trigger the defense reaction to social
isolation in rats: role of the anterior cingulate cortex. In Stress. 2012 15(3):31828., WOS
HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - TISONOVГЃ, J. - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Neuroendocrine
Activation during Combined Mental and Physical Stress in Women Depends on
Trait Anxiety and the Phase of the Menstrual Cycle. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 520-525. (1.731 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Dell'Osso L, Marazziti D, Da Pozzo E, Conversano C, Baroni S,
Massimetti G, Martini C, Carmassi C. Gender effect on the relationship between
stress hormones and panic-agoraphobic spectrum dimensions in healthy subjects.
In CNS Spectr. 2012; 17(4):214-20., WOS
2. [1.2] Zwolinski J. Psychological and Neuroendocrine Reactivity to Ostracism.
In Aggress Behav. 2012; 38(2):108-125., SCOPUS
HOWARD, B. V. - KLIMEЕ , Iwar - VASQUEZ, B. The antilipolytic action of
insulin in obese subjects with resistance to its glucoregulatory action. In Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 1984, vol. 58, iss. 3, p. 544-548. ISSN 021972X.
CitГЎcie:
1. [1.2] CHENG, L., KHOO, M.C.K.: Modeling the autonomic and metabolic
effects of obstructive sleep apnea: A simulation study. FRONTIERS IN
PHYSIOLOGY 2 JAN , art. no. Article 111, SCOPUS
HUDECOVÁ, Soňa - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - KVETŇANSKÝ, Richard KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia - NOVÁKOVÁ, Martina - KNEZL,
VladimГ­r - TARABOVГЃ, Bohumila - LACINOVГЃ, ДЅubica - SULOVГЃ, Zdena BREIER, Albert - JURKOVIДЊOVГЃ, Dana - KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga. Modulation of
expression of Na+/Ca2+ exchanger in heart of rat and mouse under stress. In Acta
Physiologica, 2007, vol. 190, no. 2, p. 127-136. (2.230 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 1748-1708.
CitГЎcie:
1. [1.1] MIYAKE, S. - WADA-TAKAHASHI, S. - HONDA, H. - TAKAHASHI, S. SASAGURI, K. - SATO, S. - LEE, M.C.I. Stress and chewing affect blood flow and
oxygen levels in the rat brain. In ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY. ISSN 00039969, 2012, vol. 57, no. 11, p. 1491-1497., WOS
2. [1.1] XU, L. - CHEN, J. - LI, X.Y. - REN, S. - HUANG, C.X. - WU, G. - LI, X.Y.
- JIANG, X.J. Analysis of Na+/Ca2+ exchanger (NCX) function and current in
murine cardiac myocytes during heart failure. In MOLECULAR BIOLOGY
REPORTS. ISSN 0301-4851, 2012, vol. 39, no. 4, p. 3847-3852., WOS
IMRICH, Richard - NIKOLOV, N. P. - BEBRIS, L. - ALEVIZOS, I. GOLDSTEIN, D. S. - HOLMES, C.S. - ILLEI, G. Adrenomedullary Response to
Glucagon in Patients with Primary Sjogren's Syndrome. In Cellular and Molecular
Neurobiology, 2012, vol. 32, no.5, p. 903-906. (1.969 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.2] Mavragani, C.P., Fragoulis, G.E., Moutsopoulos, H.M. Endocrine
167
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA71
ADCA72
ADCA73
ADCA74
ADCA75
ADCA76
alterations in primary Sjogren's syndrome: An overview (2012) Journal of
Autoimmunity, 39 (4), pp. 354-358., SCOPUS
IMRICH, Richard - ROVENSKГќ, Jozef. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis in
rheumatoid arthritis. In Rheumatic Diseases Clinics of North America, 2010, vol. 36,
n. 12, pp. 721-727. (2.594 - IF2009). ISSN 0889-857X.
CitГЎcie:
1. [1.1] Dziedziejko, V., Kurzawski, M., Safranow, K., Ossowski, A., Piatek, J.,
Parafiniuk, M., Chlubek, D., Pawlik, A. CAG repeat polymorphism in the
androgen receptor gene in women with rheumatoid arthritis (2012) Journal of
Rheumatology, 39 (1), pp. 10-17., WOS
IMRICH, Richard - ROVENSKГќ, Jozef - ЕЅLNAY, M. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia MACHO, Ladislav - VIGAЕ , Milan - KOЕ KA, Juraj. Hypothalamic-pituitaryadrenal axis function in ankylosing spondylitis. In Annals of the Rheumatic
Diseases, 2004, vol.63, no. 6, p. 671-674.
CitГЎcie:
1. [1.1] Wagner, C., Visvanathan, S., Braun, J., Van Der Heijde, D., Deodhar, A.,
Hsu, B., Mack, M., Elashoff, M., Inman, R.D. Serum markers associated with
clinical improvement in patients with ankylosing spondylitis treated with
golimumab (2012) Annals of the Rheumatic Diseases, 71 (5), pp. 674-680., WOS
JAC, M. - Е UMOVГЃ, A. - KISS, Alexander - ILNNEROVГЃ, H. - JEЕЅOVГЃ,
Daniela. Daily profiles of arginine vasopressin mRNA in the suprachiasmatic.
Supraoptic and paraventricular nuclГґei of the rat hypothalamus under various
photoperiods. In Brain Research, 2000, vol. 887, p. 472-476. (2.302 - IF1999). (2000
- Current Contents). ISSN 0006-8993.
CitГЎcie:
1. [1.2] Meijer JH, Colwell CS, Rohling JH, Houben T, Michel S. Dynamic
neuronal network organization of the circadian clock and possible deterioration
in disease. In Prog Brain Res. 2012; 199:143-62. SCOPUS, SCOPUS
JAKAB, M. - LACH, S. - BAДЊOVГЃ, Zuzana - LANGELUDDECKE, C. Е TRBГЃK, VladimГ­r - SCHMIDT, S. - IGLSEDER, E. - PAULMICHL, M. GEIBEL, J. - RITTER, Markus. Resveratrol Inhibits Electrical Activity and Insulin
Release from Insulinoma Cells by Block of Voltage-Gated Ca2+ Channels and
Swelling-Dependent Cl- Currents. In Cellular Physiology and Biochemistry, 2008,
vol. 22, no. 5-6, p. 567-578. (3.557 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN
1015-8987.
CitГЎcie:
1. [1.1] Kim, J.Y., Jeong, H.Y., Lee, H.K., Kim, S., Hwang, B.Y., Bae, K., Seong,
Y.H.: Neuroprotection of the leaf and stem of Vitis amurensis and their active
compounds against ischemic brain damage in rats and excitotoxicity in cultured
neurons. 2012. Phytomedicine 19 (2), pp. 150-159, 2012, WOS
JAKAB, M. - GRUNDBICHLER, M. - BENICKГќ, JГєlius - RAVASIO, A. CHWATAL, S. - SCHMIDT, S. - Е TRBГЃK, VladimГ­r - FURST, J. - PAULMICHL,
M. - RITTER, Markus. Glucose induces anion conductance and cytosol-tomembrane transposition of ICIn in INS-1E rat insulinoma cells. In Cellular
Physiology and Biochemistry, 2006, vol. 18, no. 1-3, p. 21-34. (4.033 - IF2005).
(2006 - Current Contents). ISSN 1015-8987.
CitГЎcie:
1. [1.2] Lang F: Effect of cell hydration on metabolism. 2012Nestle Nutrition
Workshop Series: Pediatric Program 69 , pp. 115-130, 2012., SCOPUS
JAVORSKГќ, Martin - TKГЃДЊ, Ivan - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - UKROPEC, Jozef
- SEDLГЃKOVГЃ, Barbora - RIEДЊANSKГќ, Igor - Е EBЕђKOVГЃ, Elena KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga - DOBRIKOVГЃ, Martina - KLIMEЕ , Iwar. Lipoprotein lipase
168
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA77
ADCA78
ADCA79
ADCA80
ADCA81
HindIII polymorphism influences HDL-cholesterol levels in statin-treated patients
with coronary artery disease. In Wiener klinische Wochenschrift : the middle
european journal of medicine, 2007, vol. 119, iss. 15-16, p. 476-482. (0.804 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0043-5325.
CitГЎcie:
1. [1.1] ADAMS, SP; TSANG, M; WRIGHT, JM.: Lipid lowering efficacy of
atorvastatin. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS, iss. 12,
2012, Art. no. CD008226, WOS
2. [1.2] BANDEGI, A.R., FIROOZRAY, M., AKBARI EYDGAHI, M.R.:
Association between lipoprotein lipase Hind III polymorphism and serum levels of
lipids in Semnan city. JOURNAL OF KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL
SCIENCES 19 (3), 2012, p. 233-242, SCOPUS
JELOKOVГЃ, J. - RUSNГЃK, Martin - KUBOVДЊГЃKOVГЃ, Lucia - BUCKENDAHL,
P. - KRIŽANOVÁ, Oľga - SABBAN, E. L. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress
increases gene expression of phenyl ethanol amine N-methyltransferase in spleen of
rats via pituitary-adrenocortical mechanism. In Psychoneuroendocrinology, 2002,
vol. 27, no. 5, p. 619-633. ISSN 0306-4530.
CitГЎcie:
1. [1.1] GAVRILOVIC, Ljubica - STOJILJKOVIC, Vesna - KASAPOVIC, Jelena PEJIC, Snezana - TODOROVIC, Ana - PAJOVIC, Snezana B. - DRONJAK,
Sladjana. Forced exercise changes catecholamine synthesis in the spleen of adult
rats. In JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY. ISSN 0165-5728, 2012, vol. 251,
no. 1-2, pp. 1., WOS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - VIGAЕ , Milan - TATAR, P. - PALГЃT, Miroslav. Rise in
plasma beta- endophin and ACTH in response to hyperthermia in sauna. In Hormone
Metab., 1985, vol. 17, p. 693-694.
CitГЎcie:
1. [1.2] Lidaj J, MasarovicovГЎ A. In Balneotherapy in dermatology. Lekarsky
Obzor. 2012; 61(1):32-36. SCOPUS, SCOPUS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - VIGAЕ , Milan - HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - KUKUMBERG,
Peter. Attenuated Neuroendocrine Response to Hypoglycemic Stress in Patients with
Panic Disorder. In Neuroendocrinology, 2010, vol. 92, p. 112-119. (3.074 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0028-3835.
CitГЎcie:
1. [1.1] Petrowski K, Wintermann GB, Kirschbaum C, Bornstein SR. Dissociation
between ACTH and cortisol response in DEX-CRH test in patients with panic
disorder. In Psychoneuroendocrinology. 2012; 37(8):1199-208. WOS, WOS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - VIGAЕ , Milan - TATAR, P. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Rise in
plasma beta-endorphin and ACTH in response to heyperthermia in sauna. In
Hormone and Metabolic research, 1985, vol. 17, no. 12, p. 693-694. ISSN 00185043.
CitГЎcie:
1. [1.2] Lidaj, J., MasarovicovГЎ, A. Balneoterapia v dermatolГіgii. [Balneotherapy
in dermatology.] Lekarsky Obzor, 61(1): 32-36, 2012, SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - KVETŇANSKÝ, Richard - VIGAŠ, Milan. Sex differences in
endocrine response to hyperthermia in sauna. In Acta Physiologica Scandinavica :
official Journal of the Federation of European Physiological Societies (FEPS), 1994,
vol., no. 3, pp. 293-298. ISSN 1748-1708.
CitГЎcie:
1. [1.2] Petrovic-Kosanovic D, Milosevic M.C, Budec M, Koko V. Effect of acute
heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural study. In
Central European Journal of Biology. 2012; 7(4): 603-610., SCOPUS
169
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA82
ADCA83
ADCA84
ADCA85
ADCA86
JEЕЅOVГЃ, Daniela - OCHEDALSKI, T. - GLICKMAN, N.J. - KISS, Alexander.
Central corticotropin-releasing hormone receptors modulate hypothalamic-pituitaryadrenocortical and sympathoadrenal activity during stress. In Neuroscience, 1999,
vol. 94, p. 797-802. (1999 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0306-4522.
CitГЎcie:
1. [1.1] TraslaviГ±a GA, Franci CR. Divergent roles of the CRH receptors in the
control of gonadotropin secretion induced by acute restraint stress at proestrus.
In Endocrinology. 2012153(10):4838-48., WOS
2. [1.2] Filaretova L, Bagaeva T, Morozova O. Stress and the Stomach:
Corticotropin-Releasing Factor May Protect the Gastric Mucosa in Stress
Through Involvement of Glucocorticoids. In Cell Mol Neurobiol. 2012., SCOPUS
JEЕЅOVГЃ, Daniela. Control of ACTH secretion by excitatory amino acids. In
Endocrine Journal, 2005, vol. 28, no. 3, p. 287-293. ISSN 1348-4540.
CitГЎcie:
1. [1.1] Stelzhammer V, Amess B, Martins-de-Souza D, Levin Y, Ozanne SE,
Martin-Gronert MS, Urday S, Bahn S, Guest PC. Analysis of the rat
hypothalamus proteome by data-independent label-free LC-MS/MS. In
Proteomics. 2012; 12(22):3386-92., WOS
2. [1.2] Becker S, Schweinhardt P. Dysfunctional neurotransmitter systems in
fibromyalgia, their role in central stress circuitry and pharmacological actions on
these systems. In Pain Res Treat. 2012; 2012: 741-746., SCOPUS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - VIGAЕ , Milan. Testosterone response to exercise during
blockade and stimulation of adrenergetic receptors in man. In Hormone Research,
1981, vol. 15, no. 3, p. 141-147.
CitГЎcie:
1. [1.2] Hejazi K, Hosseini SR. Influence of selected exercise on serum
immunoglobulin, testosterone and cortisol in semi-endurance elite runners. In
Asian J Sports Med. 2012; 3(3):185-92., SCOPUS
2. [1.2] Jabloo D.S, Hosseini S.R.A, Zanjani D.S, Ahmadi A. Effects of resistance
and endurance exercises on androgens, cortisol and lactate in elderly women.
Tehran University Medical Journal. 2012; 70(2):110-118., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - ŠKULTÉTYOVÁ, I. - TOKAREV, D. - BAKOŠ, P. - VIGAŠ,
Milan. Vasopressin and oxytocin in stress. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2006, p. 192-203. (1.971 - IF2005). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Kret ME, De Gelder B. A review on sex differences in processing
emotional signals. In Neuropsychologia. 2012; 50(7):1211-21., WOS
2. [1.1] Moghimian M, Faghihi M, Karimian SM, Imani A. The effect of acute
stress exposure on ischemia and reperfusion injury in rat heart: role of oxytocin.
In Stress. 2012; 15(4):385-92., WOS
3. [1.2] Kang Y, Lutgendorf S.K, Hu W, Cole S.W, Sood A.K. Stress related
neuroendocrine influences in ovarian cancer. In Current Cancer Therapy
Reviews. 2012; 8(2):100-109., SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - VIGAŠ, Milan - TATAR, P. - KVETŇANSKÝ, Richard NAZAR, K. - KACIUBA-USCILKO, H. - KOZLOWSKI, S. Plasma testosterone
and catecholamine responses to physical exercise of different intensities in men. In
European Journal of Applied Physiology, 1985, vol. 54, pp. 62-66. ISSN 1439-6319.
CitГЎcie:
1. [1.1] Shafiei, N.L., Gaeini, A., Choobineh, S., Beigi, A.Y.K., Mahmoodzadeh,
M. Effect of zinc and selenium supplementation on serum testosterone and plasma
lactate in cyclists after one bout of exhaustive exercise. Iranian Journal of
Endocrinology and Metabolism, 13(6), 2012, WOS
170
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA87
ADCA88
ADCA89
2. [1.2] Hejazi K, Hosseini SR. Influence of selected exercise on serum
immunoglobulin, testosterone and cortisol in semi-endurance elite runners. In
Asian J Sports Med. 2012; 3(3):185-92., SCOPUS
3. [1.2] Hejazi, K., Nikroo, H., Hosseini, S.R.A. The influence of selected exercise
on plasma levels of testosterone and cortisol during preparation and competitive
period in semi-endurance elite runners. Journal of Physical Education and Sport,
12(1): 140-145, 2012, SCOPUS
4. [1.2] Shafiei Neek L, Gaeini AA, Choobineh S. Effect of zinc and selenium
supplementation on serum testosterone and plasma lactate in cyclist after an
exhaustive exercise bout. In Biol Trace Elem Res. 2011;144(1-3):454-62.,
SCOPUS
JEŽOVÁ, Daniela - ŠKULTÉTYOVÁ, I. - MAKATSORI, A. - MONČEK, Fedor DUNČKO, Roman. Hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis function and hedonic
behavior in adult male and female rats prenatally stressed by maternal food
restriction. In Stress, 2002, vol. 5, no. 3, p. 177-183. ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Fuente-MartГ­n E, Granado M, GarcГ­a-CГЎceres C, Sanchez-Garrido MA,
Frago LM, Tena-Sempere M, Argente J, Chowen JA. Early nutritional changes
induce sexually dimorphic long-term effects on body weight gain and the response
to sucrose intake in adult rats. In Metabolism. 2012; 61(6):812-22., WOS
2. [1.1] Macrì S, Ceci C, Canese R, Laviola G. Prenatal stress and peripubertal
stimulation of the endocannabinoid system differentially regulate emotional
responses and brain metabolism in mice. In PLoS One. 2012 7(7):e41821., WOS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - OLIVER, C. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Stimulation of
adrenocorticotropin but not prolactin and catecholamine release by N-methylaspartic acid. In Neuroendocrinology, 1991, vol. 54, p. 488-492.
CitГЎcie:
1. [1.1] Champagne CD, Houser DS, Costa DP, Crocker DE. The effects of
handling and anesthetic agents on the stress response and carbohydrate
metabolism in northern elephant seals. In PLoS One. 2012; 7(5):e38442., WOS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - OCHEDALSKI, T. - KISS, Alexander - AGUILERA, Greti.
Brain angiotensin II modulates sympathoadrenal and hypothalamic pituitary
adrenocortical activation during stress. In Journal of neuroendocrinology, 1998, vol.
10, p. 67-72. ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.1] Brzozowski T, Ptak-Belowska A, Kwiecien S, Krzysiek-Maczka G,
Strzalka M, Drozdowicz D, Pajdo R, Olszanecki R, Korbut R, Konturek SJ, Pawlik
WW. Novel concept in the mechanism of injury and protection of gastric mucosa:
role of renin-angiotensin system and active metabolites of angiotensin. In Curr
Med Chem. 2012; 19(1):55-62., WOS
2. [1.1] Firouzabadi N, Shafiei M, Bahramali E, Ebrahimi SA, Bakhshandeh H,
Tajik N. Association of angiotensin-converting enzyme (ACE) gene polymorphism
with elevated serum ACE activity and major depression in an Iranian population.
In Psychiatry Res. 2012; 200(2-3):336-42., WOS
3. [1.1] Murck H, SchГјssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep. In
Pharmacopsychiatry. 2012; 45(3):83-95., WOS
4. [1.1] Ono Y, Lin HC, Tzen KY, Chen HH, Yang PF, Lai WS, Chen JH, Onozuka
M, Yen CT. Active coping with stress suppresses glucose metabolism in the rat
hypothalamus. In Stress. 2012; 15(2):207-17., WOS
5. [1.1] Saavedra JM. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. In Clin Sci (Lond). 2012; 123(10):567-90., WOS
171
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA90
ADCA91
ADCA92
6. [1.2] Brzozowski T, Kwiecien S, Szlachcic A, Strzalka M, Drozdowicz D, Pajdo
R, Szmyd J, Konturek S.J, Pawlik W.W. Involvement of Renin-Angiotensin System
and Vasoactive Angiotensin-(1-7) Metabolite of Angiotensin II in Gastric Mucosal
Injury and Gastroprotection. In Frontiers of Gastrointestinal Research. 2012;
30:181-190., SCOPUS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - MAKATSORI, A. - DUNДЊKO, Roman - MONДЊEK, Fedor JAKUBEK, M. High trait anxiety in healthy subjects is associated with low
neuroendocrine activity during psychosocial stress. In Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, 2004, vol. 28, p. 1331-1336. ISSN
0278-5846.
CitГЎcie:
1. [1.1] Aberg KC, Clarke AM, Sandi C, Herzog MH. Trait anxiety and postlearning stress do not affect perceptual learning. In Neurobiol Learn Mem. 2012;
98(3):246-53., WOS
2. [1.1] Armario A, Daviu N, MuГ±oz-AbellГЎn C, Rabasa C, Fuentes S, Belda X,
Gagliano H, Nadal R. What can we know from pituitary-adrenal hormones about
the nature and consequences of exposure to emotional stressors? In Cell Mol
Neurobiol. 2012 32(5):749-58., WOS
3. [1.1] Dell'Osso L, Marazziti D, Da Pozzo E, Conversano C, Baroni S,
Massimetti G, Martini C, Carmassi C. Gender effect on the relationship between
stress hormones and panic-agoraphobic spectrum dimensions in healthy subjects.
In CNS Spectr. 2012; 17(4):214-20., WOS
4. [1.1] Hendrawan D, Yamakawa K, Kimura M, Murakami H, Ohira H.
Executive functioning performance predicts subjective and physiological acute
stress reactivity: preliminary results. In Int J Psychophysiol. 2012; 84(3):277-83.,
WOS
5. [1.1] Petrowski K, Wintermann GB, Kirschbaum C, Bornstein SR. Dissociation
between ACTH nd cortisol response in DEX-CRH test in patients with panic
disorder. In Psychoneuroendocrinology. 2012; 37(8):1199-208., WOS
6. [1.1] Willmann M, Langlet C, Hainaut JP, Bolmont B. The time course of
autonomic parameters and muscle tension during recovery following a moderate
cognitive stressor: dependency on trait anxiety level. In Int J Psychophysiol.
2012; 84(1):51-8., WOS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - KRISTOVГЃ, Viera - SLAMOVГЃ, J. - MLYNГЃRIK, M. PIRNГЌK, Zdenko - KISS, Alexander - KRIЕ KA, Milan. Stress-induced rise in
endothelaemia, von Willebrand factor and hypothalamic-pituitary-adrenocortical
axis activation is reduced by pretreatment with pentoxifylline. In J. PHYSIOL.
PHARMACOL, 2003, vol. 54, p. 329-338.
CitГЎcie:
1. [1.1] Devecioǧlu S. Contents of antioxidant A, E, C vitamins, malondialdehyde
(MDA), and aminotranspherases (ALT, AST) in serum professional football
managers during derby matches. In HealthMED.2012 6(3): 745-753., WOS
2. [1.1] Puzserova A, Torok J, Sotnikova R, Zemancikova A, Bernatova I.
Reactivity of the mesenteric bed arteries of normotensive rats exposed to chronic
social stress. In Gen Physiol Biophys. 2012; 31(3):279-90., WOS
JEŽOVÁ, Daniela - JURANKOVÁ, A. - MOSNÁROVÁ, A. - KRIŠKA, Milan ŠKULTÉTYOVÁ, I. Neuroendocrine response during stress with relation to gender
differences. In Acta neurobiologiae experimentalis, 1996, vol. 56, p. 779-785. ISSN
0065-1400.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bowman RE, Kelly R. Chronically stressed female rats show increased
anxiety but no behavioral alterations in object recognition or placement memory:
172
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA93
ADCA94
ADCA95
ADCA96
ADCA97
a preliminary examination. In Stress. 2012; 15(5):524-32., WOS
2. [1.1] Ordaz S, Luna B. Sex differences in physiological reactivity to acute
psychosocial stress in adolescence. In Psychoneuroendocrinology. 2012;
37(8):1135-57., WOS
3. [1.1] Pierrehumbert B, Torrisi R, Ansermet F, Borghini A, Halfon O. Adult
attachment representations predict cortisol and oxytocin responses to stress. In
Attach Hum Dev. 2012; 14(5):453-76., WOS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - DUNДЊKO, Roman - LASSANOVA, M. - KRIЕ KA, Milan MONДЊEK, Fedor. Reduction of rise in blood pressure and cortisol release during
stress by ginkgo biloba extract (EGB 761) in healthy volunteers. In J. PHYSIOL.
PHARMACOL, 2002, vol. 53, p. 337-348.
CitГЎcie:
1. [1.1] Liu J, Wang J, Chen X, Guo C, Guo Y, Wang H. Ginkgo biloba extract
EGB761 protects against aging-associated diastolic dysfunction in
cardiomyocytes of D-galactose-induced aging rat. In Oxid Med Cell Longev.
2012; 2012:418748., WOS
2. [1.1] Singh D, Gupta R, Saraf SA. Herbs-are they safe enough? an overview. In
Crit Rev Food Sci Nutr. 2012; 52(10):876-98., WOS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - BARTANUSZ, V. - WESTERGREN, I. - JOHANSSON, B.B. RIVIER, J. - VALE, V. - RIVIER, C. Rat melanin-concentrating hormone stimulates
adrenocorticotropin secretion: evidence for a site of action in brain regions protected
by the blood-brain barrier. In Endocrinology, 1992, vol. 130, p. 1024-1029. ISSN
0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.2] Cheon, H.G. Antiobesity effects of melanin-concentrating hormone
receptor 1 (MCH-R1) antagonists. In Handbook of Experimental Pharmacology.
2012; 209:383-403., SCOPUS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - DUNДЊKO, Roman. Enhancement of stress-induced pituitary
hormone release and cardiovascular activation by antidepressant treatment in healthy
men. In JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY, 2002, vol. 16, no. 3, p. 235240. ISSN 0269-8811.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hennings JM, Schaaf L, Fulda S. Glucose metabolism and antidepressant
medication. In Curr Pharm Des. 2012;18(36):5900-19., WOS
JINDRA, Jiří - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress-induced activation of inactive
renin. Molecular weight aspects. In Journal of Biological Chemistry, 1982, vol. 257,
no. 11, p. 5997-5999. ISSN 0021-9258.
CitГЎcie:
1. [1.1] Rodriguez, D.L., de Mesquita, F.C., Attolini, D., de Borba, B.S., Scherer,
P.S., Almeida, P.H., da Costa, V.L., Scherer, B.S., Schmitt, V.M., de Oliveira, J.R.,
Donadio, M.V. Evaluation of the brain and kidney renin-angiotensin system and
oxidative stress in neonatal handled rats. Developmental Psychobiology, 54(7):
706-713, 2012, WOS
JURČOVIČOVÁ, Jana - KVETŇANSKÝ, Richard - DOBRÁKOVOVÁ, M. JEŽOVÁ, Daniela - KISS, Alexander - MAKARA, G.B. Prolactin response to
immobilization stress and hemorrhage: the effect of hypothalamic deafferentations
and posterior pituitary denervation. In Endocrinology, 1990, vol. 126, p. 2527-2533.
ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] LAGUNA-ABREU, M.T., GERMANO, C., MOREIRA, A.C., ANTUNESRODRIGUES, J., ELIAS, L., CASTRO, M.: Changes in prolactin secretion in the
short- and long-term after adrenalectomy. Arq Bras Endocrinol Metabol, 2012,
173
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA98
ADCA99
ADCA100
ADCA101
ADCA102
56(4):244-9, WOS
2. [1.1] Laguna-Abreu, M.T.C., Germano, C., Moreira, A.C., Antunes-Rodrigues,
J., Elias, L., Castro, M. Changes in prolactin secretion in the short- and long-term
after adrenalectomy. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia,
56(4): 244-249, 2012, WOS
3. [1.1] Serafini, G., Girardi, P., Erbuto, D., Lester, D., Pompili, M.
Hypothalamic pituitary adrenal axis and prolactin abnormalities in suicidal
behavior. Suicide: A Global Perspective, 2012, WOS
4. [1.2] SERAFINI, G., GIRARDI, P., ERBUTO, D., LESTER, D., POMPILI, M.:
Hypothalamic pituitary adrenal axis and prolactin abnormalities in suicidal
behavior. Suicide: A Global Perspective, 2012, 246-253, SCOPUS
JURKOVIČOVÁ, Dana - SEDLÁKOVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, I. GONCALVESOVA, E. - PENESOVÁ, Adela - KVETŇANSKÝ, Richard KRIŽANOVÁ, Oľga. Cardiovascular diseases and molecular variants of the reninangiotensin system components in Slovak population. In General physiology and
biophysics, 2007, vol. 26, iss. 1, p. 27-32. (0.771 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.1] Abd El-Aziz, Tarek A.; Hussein, Yousri M.; Mohamed, Randa H.; et al.
Renin-angiotensin system genes polymorphism in Egyptians with premature
coronary artery disease. GENE, 498(2): 270-275, 2012, WOS
KERLIK, Jana - PENESOVГЃ, Adela - VLДЊEK, Miroslav - IMRICH, Richard VOGESER, M. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia. Comparison of salivary cortisol and
calculated free plasma cortisol during low-dose ACTH test in healthy subjects. In
Clinical Biochemistry, 2010, vol. 43, no. 43, p. 764-767. (2.019 - IF2009).
CitГЎcie:
1. [1.1] Pariante, C.M., Alhaj, H.A., Arulnathan, V.E., Gallagher, P., Hanson, A.,
Massey, E., McAllister-Williams, R.H. Central glucocorticoid receptor-mediated
effects of the antidepressant, citalopram, in humans: A study using EEG and
cognitive testing (2012) Psychoneuroendocrinology, 37 (5), pp. 618-628., WOS
KILLINGER, Z. - PAYER, J. - LAZÚROVÁ, I. - IMRICH, Richard HOMÉROVÁ, Z. - KUŽMA, M. - ROVENSKÝ, Jozef. Arthropathy in acromegaly.
In Rheumatic Diseases Clinics of North America, 2010, vol. 36, n. 4, pp. 713-720.
(2.594 - IF2009). ISSN 0889-857X.
CitГЎcie:
1. [1.1] Lugo, G., Pena, L., Cordido, F. Clinical manifestations and diagnosis of
acromegaly (2012) International Journal of Endocrinology, 2012, art. no.
540398, WOS, WOS
KISS, Alexander - AGUILERA, Greti. Role of alpha-1 adrenergic receptors in the
regulation of CRH mRNA in the paraventricular nucleus of the hypothalamus during
stress. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2000, vol. 20, p. 683-694. (2.093 IF1999). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] MARTГЌN, F., NГљГ‘EZ, C., MARГЌN, M.T., LAORDEN, M.L., KOVГЃCS,
K.J., MILANÉS, M.V.: Involvement of noradrenergic transmission in the PVN on
CREB activation, TORC1 levels, and pituitary-adrenal axis activity during
morphine withdrawal. PloS ONE, 2012, 7:e31119. WoS, WOS
KISS, Alexander - JEЕЅOVГЃ, Daniela - AGUILERA, Greti. Activity of the
hypothalamic pituitary adrenal axis and sympathoadrenal system during food and
water deprivation in the rat. In Brain Research, 1994, vol. 663, p. 84-92. ISSN 00068993.
CitГЎcie:
174
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA103
ADCA104
ADCA105
1. [1.1] Alemany M. Steroid hormones interrelationships in the metabolic
syndrome: an introduction to the ponderostat hypothesis. In Hormones (Athens).
2012; 11(3):272-89., WOS
2. [1.1] Bates HE, Campbell JE, Ussher JR, Baggio LL, Maida A, Seino Y,
Drucker DJ. Gipr is essential for adrenocortical steroidogenesis; however,
corticosterone deficiency does not mediate the favorable metabolic phenotype of
Gipr(-/-) mice. In Diabetes. 2012; 61(1):40-8., WOS
3. [1.1] Gairdner SE, Amara CE. Serum leptin is not correlated with body fat in
severe food restriction. In Appl Physiol Nutr Metab. 2012; 37(6):1063-71., WOS
4. [1.1] Simms JA, Haass-Koffler CL, Bito-Onon J, Li R, Bartlett SE. Mifepristone
in the central nucleus of the amygdala reduces yohimbine stress-induced
reinstatement of ethanol-seeking. In Neuropsychopharmacology. 2012;
37(4):906-18., WOS
5. [1.1] Veitenheimer BJ, Engeland WC, Guzman PA, Fink GD, Osborn JW.
Effect of global and regional sympathetic blockade on arterial pressure during
water deprivation in conscious rats. In Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2012;
303(8):H1022-34., WOS
KISS, Alexander - PIRNГЌK, Zdenko - BUNDZГЌKOVГЃ, Jana - MIKKELSEN, JD.
Different antipsychotics elicit different effects on magnocellular oxytocinergic and
vasopressinergic neurons as revealed by Fos immunohistochemistry. In Journal of
Neuroscience Research, 2010, vol. 88, iss. 3, p. 677-685. (2.986 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0360-4012.
CitГЎcie:
1. [1.1] MACDONALD, K., FEIFEL, D.: Oxytocin in schizophrenia: a review of
evidence for its therapeutic effects. ACTA NEUROPSYCHIATRICA, 2012,
24(3):130., WOS
2. [1.1] MONTAG, C., BROCKMANN, E.M., LEHMANN, A., MГњLLER, D.J.,
RUJESCU, D., GALLINAT, J.: Association between Oxytocin Receptor Gene
Polymorphisms and Self-Rated 'Empathic Concern' in Schizophrenia. PLoS ONE,
2012, 7(12). e51882., WOS
3. [1.1] SASAYAMA, D., HATTORI, K., TERAISHI, T., HORI, H., OTA, M.,
YOSHIDA, S., ARIMA, K., HIGUCHI, T., AMANO, N., KUNUGI, H.: Negative
correlation between cerebrospinal fluid oxytocin levels and negative symptoms of
male patients with schizophrenia. SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2012, 139(13):201., WOS
4. [1.1] ZHAO, C., LI, M.: Neuroanatomical substrates of the disruptive effect of
olanzapine on rat maternal behavior as revealed by c-Fos immunoreactivity.
Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2012, 103(2):174-180., WOS
KISS, Alexander. Immobilization induced fos expression in the medial and lateral
hypothalamic areas: a limited response of hypocretin neurons. In Clinical
Neuroscience: IdeggyГіgyГЎszati szemle, 2007, vol. 60, no. 3-4, p. 192-195.
CitГЎcie:
1. [1.1] HEIDARI-ORANJAGHI, N., AZHDARI-ZARMEHRI, H., ERAMI, E.,
HAGHPARAST, A.: Antagonism of orexin-1 receptors attenuates swim- and
restraint stress-induced antinociceptive behaviors in formalin test. Pharmacol
Biochem Behav, 2012, 103(2):299-307., WOS
KLENEROVГЃ, V. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana - KAMINSKГќ, O. - SIDA, P. KREJCI, I. - HLINAK, Z. - HYNIE, S. Combined restraint and cold stress in rats:
Effects on memory processing in passive avoidance task and on plasma levels of
ACTH and corticosterone. In Behavioural Brain Research, 2003, vol. 142, no. 1-2, p.
143-149. ISSN 0166-4328.
CitГЎcie:
175
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA106
ADCA107
ADCA108
ADCA109
1. [1.1] Ibrahim, I.A.A., Kamisah, Y., Nafeeza, M.I., Nafeeza MI, Nur Azlina
MF.The effects of palm vitamin E on stress hormone levels and gastric lesions in
stress-induced rats. Archives of Medical Science, 8(1): 22-29, 2012, WOS
2. [1.2] Takadanohara, H., Catanzaro, R., Chui, D.H., He, F., Yadav, H.,
Ganguli, A., Sakata, Y., Marotta, F. Beneficial effect of a symbiotic preparation
with s. boulardii lysate in mild stress-induced gut hyper-permeability. Acta
Biomedica 83(3): 208-216, 2012, SCOPUS
KLIMEЕ , Iwar - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - VRANA, Anton - KAZDOVГЃ, L. Raised
dietary-intake of n-3 polyunsaturated fatty-acids in high sucrose-induced insulinresistance - animal studies. In Annals of the New York Academy of Sciences, 1993,
vol. 683, p. 69-81. ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.2] HEIN, G.J., CHICCO, A., LOMBARDO, Y.B.: Fish oil normalizes plasma
glucose levels and improves liver carbohydrate metabolism in rats fed a sucroserich diet. LIPIDS 47 (2) , pp. 141-150, SCOPUS
2. [1.2] MIKAMI, N., HOSOKAWA, M., MIYASHITA, K.: Dietary Combination of
Fish Oil and Taurine Decreases Fat Accumulation and Ameliorates Blood
Glucose Levels in Type 2 Diabetic/Obese KK-A y Mice. JOURNAL OF FOOD
SCIENCE 77 (6) , pp. H114-H120, SCOPUS
KLIMEЕ , Iwar - VRANA, Anton - KUNES, Jozef - Е EBЕђKOVГЃ, Elena DOBEЕ OVГЃ, Zdena - STOLBA, P. - ZICHA, Josef. Hereditary
hypertriglyceridemic rat: a new animal model of metabolic alterations in
hypertension. In Blood Press, 1995, vol. 4, no. 3, p. 137-142.
CitГЎcie:
1. [1.2] CAHOVA, M., DANKOVA, H., PALENICKOVA, E., PAPACKOVA, Z.,
KAZDOVA, L.: The opposite effects of high-sucrose and high-fat diet on fatty acid
oxidation and very low density lipoprotein secretion in rat model of metabolic
syndrome. JOURNAL OF NUTRITION AND METABOLISM, art. no. 757205,
SCOPUS
2. [1.2] VEČE�A, R., ZACHA�OVÁ, A., ŠILLER, M., MATUŠKOVÁ, Z.,
Е KOTTOVГЃ, N., ANZENBACHEROVГЃ, E., ANZENBACHER, P.: The influence of
rosuvastatin on liver microsomal CYP2C6 in hereditary hypertriglyceridemic rat.
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 33 (SUPPL. 3) , pp. 48-52, SCOPUS
KLIMEŠ, Iwar - WESTON, K. - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - KOVACS, P. KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela - DIXON, R. - THOMPSON, J.R. ŠEBŐKOVÁ, Elena - SAMANI, N.J. Mapping of genetic determinants of the
sympathoneural response to stress. In Physiological Genomics, 2005, vol. 20, p. 183187. ISSN 1094-8341.
CitГЎcie:
1. [1.1] SANFORD, LD; WELLMAN, LL.: Neurobiological linkage between
stress and sleep. NANOSYSTEMS IN ENGINEERING AND MEDICINE 8548
(85482V), WOS
KNOPP, J. - KLIMEЕ , Iwar - BRTKO, JГєlius - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - BOHOV,
Pavol - HROMADOVÁ, Melita - LANGER, Pavel - BALÁŽ, V. Nuclear 3,5,3΄ –
triiodothyronine receptors and malic enzyme activity in liver of rats fed fish oil or
cocoa butter. In The Journal of Nutritional Biochemistry, 1992, vol. 3, no., pp.587593. ISSN 0955-2863.
CitГЎcie:
1. [1.1] TARAGHIJOU, P; SAFAEIYAN, A; MOBASSERI, M; OSTADRAHIMI,
A.: The effect of n-3 long chain fatty acids supplementation on plasma peroxisome
proliferator activated receptor gamma and thyroid hormones in obesity.
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 17 (10), pp. 942-946, 2012,
176
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA110
ADCA111
ADCA112
ADCA113
WOS
KOŠKA, Ján - SYROVÁ, D. - BLAŽÍČEK, Pavel - MARKO, M. - GRNA, J.D. KVETŇANSKÝ, Richard - VIGAŠ, Milan. Malondialdehyde, lipofuscin and
activity of antioxidant enzymes during physical exercise in patients with essential
hypertension. In Journal of Hypertension, 1999, vol. 4, p. 529-535. ISSN 0263-6352.
CitГЎcie:
1. [1.1] Young, J.M., Florkowski, C.M., Molyneux, S.L., McEwan, R.G.,
Frampton, C.M., Nicholls, M.G., Scott, R.S., George, P.M. A Randomized,
Double-Blind, Placebo-Controlled Crossover Study of Coenzyme Q(10) Therapy
in Hypertensive Patients With the Metabolic Syndrome. American Journal of
Hypertension, 25(2): 261-270, 2012, WOS
KREPSOVГЃ, K. - MIДЊUTKOVГЃ, L. - NOVOTOVГЃ, Marta - KUBOVДЊГЃKOVГЃ,
Lucia - KVETŇANSKÝ, Richard - KRIŽANOVÁ, Oľga. Repeated immobilization
stress decreases mRNA and protein levels of the type 1 IP3 receptor in rat heart. In
Annals of the New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 339-344. (1.892 IF2003). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] BRUDER-NASCIMENTO, Thiago - SALOME CAMPOS, Dijon Henrique
- LEOPOLDO, Andre Soares - LIMA-LEOPOLDO, Ana Paula - OKOSHI,
Katashi - CORDELLINI, Sandra - CICOGNA, Antonio Carlos. Chronic Stress
Improves the Myocardial Function without Altering L-type Ca+2 Channel
Activity in Rats. In ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA. ISSN 0066782X, 2012, vol. 99, no. 4, pp. 907., WOS
KRISHNAN, J. - DANZER, C. - SIMKA, T. - UKROPEC, Jozef - WALTER, K.M.
- KUMPF, S. - MIRTSCHINK, P. - UKROPCOVГЃ, Barbara - GAЕ PERГЌKOVГЃ,
Daniela - PEDRAZZINI, T. - KREK, W. Dietary obesity-associated Hif1О± activation
in adipocytes restricts fatty acid oxidation and energy expenditure via suppression of
the Sirt2-NAD+ system. In Genes & Development, 2012, vol 26, n. 1, pp.259-270.
(11.659 - IF2011). ISSN ISSN 0890-9369/12.
CitГЎcie:
1. [1.1] GIRGIS, CM; CHENG, K; SCOTT, CH; GUNTON, JE.: Novel links
between HIFs, type 2 diabetes, and metabolic syndrome. TRENDS IN
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 23 (8), pp. 372-380, WOS
2. [1.1] KUSMINSKI, CM; SCHERER, PE.: Mitochondrial dysfunction in white
adipose tissue. TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 23 (9), pp.
435-443, WOS
3. [1.1] SEBASTIAN, C; SATTERSTROM, FK; HAIGIS, MC; MOSTOSLAVSKY,
R.: From Sirtuin Biology to Human Diseases: An Update. JOURNAL OF
BIOLOGICAL CHEMISTRY 287 (51), pp. 42444-42452, WOS
4. [1.1] SHIN, MK; DRAGER, LF; YAO, QL; BEVANS-FONTI, S; YOO, DY;
JUN, JC; AJA, S; BHANOT, S; POLOTSKY, VY.: Metabolic Consequences of
High-Fat Diet Are Attenuated by Suppression of HIF-1 alpha. PLOS ONE 7
(10), WOS
5. [1.1] Snider NT, Leonard JM, Kwan R, Griggs NW, Rui L, Omary MB. (2013)
Glucose and SIRT2 reciprocally mediate the regulation of keratin 8 by lysine
acetylation. Journal of Cell Biology 200: 241-247., WOS
6. [1.1] VAKILI, H; JIN, Y; CATTINI, PA.: Negative Regulation of Human
Growth Hormone Gene Expression by Insulin Is Dependent on Hypoxia-inducible
Factor Binding in Primary Non-tumor Pituitary Cells. JOURNAL OF
BIOLOGICAL CHEMISTRY 287 (40), pp. 33282-33292, WOS
KRIŽANOVÁ, Oľga - MIČUTKOVÁ, L. - JELOKOVÁ, J. - FILIPENKO, M. SABBAN, E. L. - KVETŇANSKÝ, Richard. Existence of cardiac PNMT mRNA in
177
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA114
ADCA115
ADCA116
ADCA117
adult rats: elevation by stress in a glucocorticoid-dependent manner. In American
Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 2001, vol. 281, no. 3, p.
H1372-H1379. (3.243 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0363-6135.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ljubica, G., Vesna, S., Jelena, K., SneЕѕana, P., Ana, T., SneЕѕana, P.B.,
Sladjana, D. Chronic physical stress changes gene expression of catecholamine
biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(23): 151-169, 2012, WOS
KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga - KISS, Alexander - ZACIKOVA, ДЅubomГ­ra - JEЕЅOVГЃ,
Daniela. Nitric oxide synthase mRNA levels correlate with gene expression of
angiotensin II type-1 but not type-2 receptors, renin or angiotensin converting
enzyme in selected brain areas. In Physiological Research, 2001, vol. 50, iss. 5, p.
473-480. (1.366 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] LAZARONI, Thiago L. N. - RASLAN, Ana Claudia S. - FONTES, Walkiria
R. P. - DE OLIVEIRA, Marilene L. - BADER, Michael - ALENINA, Natalia MORAES, Marcio F. D. - DOS SANTOS, Robson A. - PEREIRA, Grace S.
Angiotensin-(1-7)/Mas axis integrity is required for the expression of object
recognition memory. In NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY. ISSN
1074-7427, 2012, vol. 97, no. 1, pp. 113., WOS
KRSKOVA-TYBITANCLOVA, KatarГ­na - MACEJOVГЃ, Dana - BRTKO, JГєlius BACULГЌKOVГЃ, Martina - KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga - ZГ“RAD, Е tefan. Short term 13cis-retinoic acid treatment at therapeutic doses elevates, expression of leptin, glut 4,
ppar gamma and AP2 in rat adipose tissue. In Journal of Physiology and
Pharmacology, 2008, vol. 59, iss 4., p. 731-743. (4.466 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0867-5910.
CitГЎcie:
1. [1.1] Snyder, R., Thekkumkara, T. 13-cis-retinoic acid specific down-regulation
of angiotensin type 1 receptor in rat liver epithelial and aortic smooth muscle
cells. Journal of Molecular Endocrinology, 48(2): 99-114, 2012, WOS
KSINANTOVÁ, L. - KOŠKA, Ján - KVETŇANSKÝ, Richard - MARKO, M. HAMAR, D. - VIGAŠ, Milan. Effect of simulated microgravity on endocrine
response to insulin-induced hypoglycemia in physically fit men. In Hormone and
Metabolic Research, 2002, vol. 34, no. 3, p. 155-159. ISSN 0018-5043.
CitГЎcie:
1. [1.1] BelavГЅ, D.L., Seibel, M.J., Roth, H.J.,Armbrecht, G., Rittweger,
J.,Felsenberg, D. The effects of bed-rest and countermeasure exercise on the
endocrine system in male adults: Evidence for immobilization-induced reduction
in sex hormone-binding globulin levels. Journal of Endocrinological
Investigation, 35(1): 54-62, 2012, WOS
2. [1.1] Kantak, C., Zhu, Q., Beyer, S.,Bansal, T., Trau, D. Utilizing microfluidics
to synthesize polyethylene glycol microbeads for Förster resonance energy
transfer based glucose sensing. Biomicrofluidics, 6(2), art. no. 022006, 2012,
WOS
3. [1.2] Saunders, T.J., Larouche, R., Colley, R.C., Tremblay, M.S. Acute
sedentary behaviour and markers of cardiometabolic risk: A systematic review of
intervention studies. Journal of Nutrition and Metabolism, art. no. 712435, 2012,
SCOPUS
KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - KRIŽANOVÁ, Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard.
Identification of the aromatic L-amino acid decarboxylase gene expression in
various mice tissues and its modulation by immobilization stress in stellate ganglia.
In Neuroscience, 2004, vol. 126, iss. 2, p. 375-380. ISSN 0306-4522.
178
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA118
ADCA119
ADCA120
CitГЎcie:
1. [1.1] Pönicke, K., Gergs, U., Buchwalow, I.B., Hauptmann, S., Neumann, J. On
the presence of serotonin in mammalian cardiomyocytes. Molecular and Cellular
Biochemistry, 365(1-2): 301-312, 2012, WOS
KUBOVДЊГЃKOVГЃ, Lucia - MIДЊUTKOVГЃ, L. - SABBAN, E. L. - KRIЕЅANOVГЃ,
Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard. Identification of tyrosine hydroxylase gene
expression in rat spleen. In Neuroscience Letters, 2001, vol. 310, no. 2-3, p. 157160. (2.091 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0304-3940.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gavrilović, L., Stojiljković, V., Kasapović, J., Pejić, S., Todorović, A.,
Pajović, S.B., Dronjak, S. Forced exercise changes catecholamine synthesis in the
spleen of adult rats. Journal of Neuroimmunology, 251(1-2): 1-5, 2012, WOS
KUДЊEROVГЃ, J. - Е TRBГЃK, VladimГ­r. The osmotic component of ethanol and urea
action is. In Physiological Research, 2001, vol. 50, no. 3, p. 309-314. (1.366 IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] El-Mas, M.M., Abdel-Rahman, A.A.: Enhanced catabolism to
acetaldehyde in rostral ventrolateral medullary neurons accounts for the pressor
effect of ethanol in spontaneously hypertensive rats (2012) American Journal of
Physiology - Heart and Circulatory Physiology 302 (3) , pp. H837-H844, 2012,
WOS
2. [1.1] Lazcano, I., Uribe, R.M., MartiЕ„ez-ChГЎvez, E., Vargas, M.A., Matziari,
M., Joseph-Bravo, P., Charli, J.-L: Pyroglutamyl peptidase II inhibition enhances
the analeptic effect of thyrotropin-releasing hormone in the rat medial septum.
2012 Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 342 (1) , pp. 222231, 2012, WOS
KUO, L. E. - CZARNECKA, M. - KITLINSKA, J. B. - TILAN, J. U. ZUKOWSKA, Z. - KVETŇANSKÝ, Richard. Chronic Stress, Combined with a
High-Fat/High-Sugar Diet, Shifts Sympathetic Signaling toward Neuropeptide Y and
Leads to Obesity and the Metabolic Syndrome. In Annals of the New York Academy
of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 232-237. (2.531 - IF2007). (2008 - Current Contents
; 2008 - Current Contents). ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Cadena, R.S., Cruz, A.G., Faria, J.A.F., Bolini, H.M.A. Reduced fat and
sugar vanilla ice creams: Sensory profiling and external preference mapping.
Journal of Dairy Science, 95(9): 4842-4850, 2012, WOS
2. [1.1] Chen, Y., Qian, L. Association between lifetime stress and obesity in
Canadians. Preventive Medicine, 55(5): 464-467, 2012, WOS
3. [1.1] Cizza, G., Rother, K.I. Beyond fast food and slow motion: Weighty
contributors to the obesity epidemic. Journal of Endocrinological Investigation,
35(2): 236-242, 2012, WOS
4. [1.1] Eshkevari, L., Egan, R., Phillips, D., Tilan, J., Carney, E., Azzam, N.,
Amri, H., Mulroney, S.E. Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced
increases in neuropeptide Y in rat. Experimental Biology and Medicine, 237(1):
18-23, 2012, WOS
5. [1.1] Finger, B.C., Dinan, T.G., Cryan, J.F. The temporal impact of chronic
intermittent psychosocial stress on high-fat diet-induced alterations in body
weight. Psychoneuroendocrinology, 37(6): 729-741, 2012, WOS
6. [1.1] Forbes, S., Herzog, H., Cox, H.M. A role for neuropeptide y in the
gender-specific gastrointestinal, corticosterone and feeding responses to stress.
British Journal of Pharmacology, 166(8): 2307-2316, 2012, WOS
7. [1.1] Hendriksen, H., Bink, D.I., Daniels, E.G., Pandit, R., Piriou, C., Slieker,
179
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA121
R., Westphal, K.G.C., Oosting, R.S. Re-exposure and environmental enrichment
reveal NPY-Y1 as a possible target for post-traumatic stress disorder.
Neuropharmacology, 63(4): 733-742, 2012, WOS
8. [1.1] Neves, V.J., Moura, M.J.C.S., Almeida, B.S., Sanches, A., Ferreira, R.,
Tamascia, M.L., Romani, E.A.O., Novaes, P.D., Marcondes, F.K. Chronic stress,
but not hypercaloric diet, impairs vascular function in rats. Stress. The Int.
Journal on the Biology of Stress, 15(2): 138-148, 2012, WOS
9. [1.1] Paternain, L., Martisova, E., Milagro, F.I., RamГ­rez, M.J., MartГ­nez, J.A.,
CampiГіn, J. Postnatal maternal separation modifies the response to an
obesogenic diet in adulthood in rats. DMM Disease Models and Mechanisms,
5(5): 691-697, 2012, WOS
10. [1.1] Rosengren, A. Metabolic Syndrome and Diabetes. Stress and
Cardiovascular Disease, pp: 285-295, 2012, WOS
11. [1.1] Tanofsky-Kraff, M., Shomaker, L.B., Stern, E.A., Miller, R., Sebring, N.,
Dellavalle, D., Yanovski, S.Z., Yanovski, J.A. Children's binge eating and
development of metabolic syndrome. International Journal of Obesity, 36(7): 956962, 2012, WOS
KUO, L. E. - KITLINSKÁ, J. B. - TILAN, J. U. - LI, L. J. - BAKER, S. B. JOHNSON, M. D. - LEE, E. W. - BURNETT, M. S. - FRICKE, S. T. KVETŇANSKÝ, Richard - HERZOG, H. - ZUKOWSKÁ, Ž. Neuropeptide Y acts
directly in the periphery on fat tissue and mediates stress-induced obesity and
metabolic syndrome vol 13, no 7, pp 803-811, 2007). In Nature medicine, 2007, vol.
13, no. 7, pp 803-811. ISSN 1078-8956.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bowers, M.E., Choi, D.C., Ressler, K.J. Neuropeptide regulation of fear
and anxiety: Implications of cholecystokinin, endogenous opioids, and
neuropeptide Y. Physiology & Behavior, 107(5)SI: 699-710, 2012, WOS
2. [1.1] Cadena, R.S., Cruz, A.G., Faria, J.A.F. Reduced fat and sugar vanilla ice
creams: Sensory profiling and external preference mapping. Journal of Dairy
Science, 95(9): 4842-4850, 2012, WOS
3. [1.1] Cizza, G., Rother, K.I. Beyond fast food and slow motion: Weighty
contributors to the obesity epidemic. Journal of Endocrinological Investigation,
35(2): 236-242, 2012, WOS
4. [1.1] Hendriksen, H., Bink, D.I., Daniels, E.G., Pandit, R., Piriou, C., Slieker,
R., Westphal, K.G.C., Olivier, B., Oosting, R.S. Re-exposure and environmental
enrichment reveal NPY-Y1 as a possible target for post-traumatic stress disorder.
Neuropharmacology, 63(4): 733-742, 2012, WOS
5. [1.1] Paternain, L., Martisova, E., Milagro, F.I.., RamГ­rez, M.J., MartГ­nez, J.A.,
CampiГіn, J. Postnatal maternal separation odifies the response to an obesogenic
diet in adulthood in rats. Disease Models & Mechanisms, 5(5): 691-697, 2012,
WOS
6. [1.1] Rojas, J.M., Stafford, J.M., Saadat, S., Printz, R.L., Beck-Sickinger, A.G.,
Niswender, KD. Central nervous system neuropeptide Y signaling via the Y1
receptor partially dissociates feeding behavior from lipoprotein metabolism in
lean rats. American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism,
303(12): E1479-E1488, 2012, WOS
7. [1.1] Rosmaninho-Salgado, J., Marques, A.P., Estrada, M., Santana, M.,
Cortez, V., Grouzmann, E., Cavadas, C. Dipeptidyl-peptidase-IV by cleaving
neuropeptide y induces lipid accumulation and PPAR-Оі expression. Peptides,
37(1): 49-54, 2012, SCOPUS
8. [1.1] Tanofsky-Kraff, M., Shomaker, L.B., Stern, E.A., et al. Children's binge
eating and development of metabolic syndrome. International Journal of Obesity,
180
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
36(7): 956-962, 2012, WOS
9. [1.2] Chambers, A.P., Woods, S.C. The role of neuropeptide y in energy
homeostasis. Handbook of Experimental Pharmacology, 209: 23-45, 2012,
SCOPUS
10. [1.2] Chen, Y., Qian, L. Association between lifetime stress and obesity in
Canadians. Preventive Medicine, 55(5) 464-467, 2012, SCOPUS
11. [1.2] Coulon, D., Faure, L., Salmon, M.,Wattelet, V., Bessoule, J.-J.
Occurrence, biosynthesis and functions of N-acylphosphatidylethanolamines
(NAPE): Not just precursors of N-acylethanolamines (NAE). Biochimie, 94(1):
75-85, 2012, SCOPUS
12. [1.2] Eshkevari, L., Egan, R., Phillips, D., Tilan, J., Carney, E., Azzam, N.,
Amri, H., Mulroney, S.E. Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced
increases in neuropeptide Y in rat. Experimental Biology and Medicine, 237(1):
18-23, 2012, SCOPUS
13. [1.2] Faje, A., Klibanski, A. Body composition and skeletal health: Too
heavy? too thin? Current Osteoporosis Reports, 10(3): 208-216, 2012, SCOPUS
14. [1.2] Finger, B.C., Dinan, T.G., Cryan, J.F. The temporal impact of chronic
intermittent psychosocial stress on high-fat diet-induced alterations in body
weight. Psychoneuroendocrinology, 37(6): 729-741, 2012, SCOPUS
15. [1.2] Garcia, F.D., Coquerel, Q., do Rego, J.-C., Cravezic, A., Bole-Feysot,
C., Kiive, E., DГ©chelotte, P., Fetissov, S.O. Anti-neuropeptide Y plasma
immunoglobulins in relation to mood and appetite in depressive disorder.
Psychoneuroendocrinology, 37(9): 1457-1467, 2012, SCOPUS
16. [1.2] Gericke, M.T., Schröder, T., Kosacka, J., Nowicki, M., Klöting, N.,
Spanel-Borowski, K. Neuropeptide Y impairs insulin-stimulated translocation of
glucose transporter 4 in 3T3-L1 adipocytes through the Y1 receptor. Molecular
and Cellular Endocrinology, 348(1): 27-32, 2012, SCOPUS
17. [1.2] Hall, M.H., Okun, M.L., Sowers, M.,Matthews, K.A., Kravitz, H.M.,
Hardin, K., Buysse, D.J., Sanders, M.H. Sleep is associated with the metabolic
syndrome in a multi-ethnic cohort of midlife women: The swan sleep study. Sleep,
35(6): 783-790, 2012, SCOPUS
18. [1.2] Hausman, G.J., Barb, C.R., Lents, C.A. Leptin and reproductive
function. Biochimie, 94(10): 2075-2081, 2012, SCOPUS
19. [1.2] Hendriksen, H., Bink, D.I., Daniels, E.G., Pandit, R., Piriou, C., Slieker,
R., Westphal, K.G.C., Oosting, R.S. Re-exposure and environmental enrichment
reveal NPY-Y1 as a possible target for post-traumatic stress disorder.
Neuropharmacology, 63(4): 733-742, 2012, SCOPUS
20. [1.2] Hohmann, S., Buchmann, A.F., Witt, S.H., Rietschel, M., JennenSteinmetz, C., Schmidt, M.H., Esser, G., Laucht, M. Increasing association
between a neuropeptide Y promoter polymorphism and body mass index during
the course of development. Pediatric Obesit, 7(6): 453-460, 2012, SCOPUS
21. [1.2] Khor, E.C., Baldock, P. The NPY system and its neural and
neuroendocrine regulation of bone. Current Osteoporosis Reports, 10(2): 160168, 2012, SCOPUS
22. [1.2] Ko, M.M., Kang, B.K., Lim, J.H., Lee, M.S., Cha, M.H. Genetic
association of NPY gene polymorphisms with dampness-phlegm pattern in Korean
stroke patients. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, art.
no. 109796, 2012, SCOPUS
23. [1.2] Li, R., Guan, H., Yang, K. Neuropeptide Y potentiates beta-adrenergic
stimulation of lipolysis in 3T3-L1 adipocytes. Regulatory Peptides, 178(1-3): 1620, 2012, SCOPUS
24. [1.2] MacEdo, I.C., Medeiros, L.F., Oliveira, C., Oliveira, C.M., Rozisky, J.R.,
181
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Scarabelot, V.L., Souza, A., Torres, I.L.S. Cafeteria diet-induced obesity plus
chronic stress alter serum leptin levels. Peptides, 38(1): 189-196, 2012, SCOPUS
25. [1.2] Masliukov, P.M., Konovalov, V.V., Emanuilov, A.I., Nozdrachev, A.D.
Development of neuropeptide Y-containing neurons in sympathetic ganglia of
rats. Neuropeptides, 46(6): 345-352, 2012, SCOPUS
26. [1.2] Neves, V.J., Moura, M.J.C.S., Almeida, B.S. Chronic stress, but not
hypercaloric diet, impairs vascular function in rats. Stress - The International
Journal on the Biology of Stress, 15(2): 138-148, 2012, SCOPUS
27. [1.2] Paspala, I., Katsiki, N., Kapoukranidou, D., Mikhailidis, D.P.,
Tsiligiroglou-Fachantidou, A. The role of psychobiological and neuroendocrine
mechanisms in appetite regulation and obesity. Open Cardiovascular Medicine
Journal, 6(1): 147-155, 2012, SCOPUS
28. [1.2] Pasquali, R. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis and sex hormones
in chronic stress and obesity: Pathophysiological and clinical aspects. Annals of
the New York Academy of Sciences, 1264(1): 20-35, 2012, SCOPUS
29. [1.2] Philips, B.J., Marra, K.G., Rubin, J.P. Adipose stem cell-based soft
tissue regeneration. Expert Opinion on Biological Therapy, 12(2): 155-163, 2012,
SCOPUS
30. [1.2] Puranik, A., Patwardhan, B. Ayurveda and Metabolic Diseases: The
Whole is Greater than the Sum of the Parts. Nutritional and Therapeutic
Interventions for Diabetes and Metabolic Syndrome, 2012, SCOPUS
31. [1.2] Rosengren, A. Metabolic Syndrome and Diabetes. Stress and
Cardiovascular Disease, pp: 285-295, 2012, SCOPUS
32. [1.2] Rosmaninho-Salgado, J., Cortez, V., Estrada, M., Santana, M.M.,
Gonçalves, A., Marques, A.P., Cavadas, C. Intracellular mechanisms coupled to
NPY Y2 and Y5 receptor activation and lipid accumulation in murine adipocytes.
Neuropeptides, 46(6): 359-366, 2012, SCOPUS
33. [1.2] Ruohonen, S.T., Vähätalo, L.H., Savontaus, E. Diet-induced obesity in
mice overexpressing neuropeptide y in noradrenergic neurons. International
Journal of Peptides, art. no. 452524, 2012, SCOPUS
34. [1.2] Seino, S., Tanaka, Y., Honma, T., Yanaka, M., Sato, K., Shinohara, N.,
Ito, J., Ikeda, I. Atopic dermatitis causes lipid accumulation in the liver of
NC/Nga mouse. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 50(2): 152-157,
2012, SCOPUS
35. [1.2] Shi, Y.-C., Baldock, P.A. Central and peripheral mechanisms of the NPY
system in the regulation of bone and adipose tissue. Bone, 50(2): 430-436, 2012,
SCOPUS
36. [1.2] Sojcher, R., Gould Fogerite, S., Perlman, A. Evidence and potential
mechanisms for mindfulness practices and energy psychology for obesity and
binge-eating disorder. The Journal of Science and Healing, 8(5): 271-276, 2012,
SCOPUS
37. [1.2] Thomas, E.L., Al Saud, N.B., Durighel, G., Frost, G., Bell, J.D. The
effect of preterm birth on adiposity and metabolic pathways and the implications
for later life. Clinical Lipidology, 7(3): 275-288, 2012, SCOPUS
38. [1.2] Tremblay, F., Huard, C., Dow, J., Gareski, T., Will, S., Richard, A.-M.,
Syed, J., Gimeno, R.E.Loss of coiled-coil domain containing 80 negatively
modulates glucose homeostasis in diet-induced obese mice. Endocrinology,
153(9): 4290-4303, 2012, SCOPUS
39. [1.2] Ussher, J.R., Drucker, D.J. Cardiovascular biology of the incretin
system, Endocrine Reviews 33(2): 187-215, 2012, SCOPUS
40. [1.2] Wu, S., Li, B., Lin, H., Li, W. Stimulatory effects of neuropeptide Y on
the growth of orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). General and
182
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA122
ADCA123
ADCA124
Comparative Endocrinology, 179(2): 159-166, 2012, SCOPUS
41. [1.2] Xie, F., Sun, L., Su, X., Wang, Y., Liu, J., Zhang, R., Wang, N., , Ai, J.
Neuropeptide y reverses chronic stress-induced baroreflex hypersensitivity in
rats. Cellular Physiology and Biochemistry, 29(3-4): 463-474, 2012, SCOPUS
42. [1.2] Xie, F., Zhang, R., Yang, C., Xu, Y.,Wang, N., Sun, L., Liu, J., (...), Ai, J.
Long-term neuropeptide y administration in the periphery induces abnormal
baroreflex sensitivity and obesity in rats. Cellular Physiology and Biochemistry,
29(1-2): 111-120, 2012, SCOPUS
43. [1.2] Yu, R., Huang, Y., Zhang, X., Zhou, Y.Potential role of neurogenic
inflammatory factors in the pathogenesis of vitiligo. Journal of Cutaneous
Medicine and Surgery, 16(4): 230-244, 2012, SCOPUS
44. [1.2] Zhang, L., Yagi, M., Herzog, H. The role of NPY and Ghrelin in
anorexia nervosa. Current Pharmaceutical Design, 18(31): 4766-4778, 2012,
SCOPUS
KUTLU, S. - AYDIN, M. - ALCIN, E. - OZCAN, M. - BAKOЕ , JГЎn - JEЕЅOVГЃ,
Daniela - YLMAZ, B. Leptin modulates noradrenaline release in the paraventricular
nucleus and plasma oxytocin levels in female rats: A microdialysis study. In Brain
Research, 2010, vol. 1317, p. 87-91. (2.463 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 0006-8993.
CitГЎcie:
1. [1.1] Onaka T, Takayanagi Y, Yoshida M. Roles of oxytocin neurones in the
control of stress, energy metabolism, and social behaviour. J Neuroendocrinol.
24:587-98, 2012., WOS
2. [1.1] Tanaka Y, Kadokawa H. Providing a diet containing only maintenance
levels of energy and protein during the latter stages of pregnancy resulted in a
prolonged delivery time during parturition in rats. Reprod Fertil Dev. 24:317-22,
2012., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - MICUTKOVA, L. - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia SABBAN, E. L. - PALKOVITS, M. - KRIŽANOVÁ, Oľga. Localization and
regulation of phenylethanolamine N-methyltransferase gene expression in the heart
of rats and mice during stress. In Stress Current neuroendocrine and genetic
appoaches, 2004, vol. 1018, p. 405-417. ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] LJUBICA, Gavrilovic - VESNA, Stojiljkovic - JELENA, Kasapovic SNEZANA, Pejic - ANA, Todorovic - SNEZANA, Pajovic B. - SLADJANA,
Dronjak. CHRONIC PHYSICAL STRESS CHANGES GENE EXPRESSION OF
CATECHOLAMINE BIOSYNTHETIC ENZYMES IN THE ADRENAL MEDULLA
OF ADULT RATS. In ACTA VETERINARIA-BEOGRAD. ISSN 0567-8315, 2012,
vol. 62, no. 2-3, pp. 151., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - SABBAN, E. L. - PALKOVITS, M. Catecholaminergic
Systems in Stress: Structural and Molecular Genetic Approaches. In Physiological
reviews, 2009, vol. 89, iss. 2, p. 535-606. (35.000 - IF2008). ISSN 0031-9333.
CitГЎcie:
1. [1.1] Armario, A., Daviu, N., Munoz-Abellan, C., Rabasa, C., Fuentes, S.,
Belda, X., Gagliano, H., Nadal, R. What can We Know from Pituitary-Adrenal
Hormones About the Nature and Consequences of Exposure to Emotional
Stressors? Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5)SI: 749-758, 2012, WOS
2. [1.1] Bell, I.R.; Koithan, M. A model for homeopathic remedy effects: low dose
nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a
complex adaptive system. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12,
art. no. 191, 20012, WOS
3. [1.1] Colomer, C., Martin, A.O., Desarmenien, M.G., GuГ©rineau, N.C. Gap
183
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
junction-mediated intercellular communication in the adrenal medulla: An
additional ingredient of stimulus-secretion coupling regulation. Biochimica et
Biophysica Acta-biomembranes, 1818(8)SI: 1937-1951, 2012, WOS
4. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R., Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One, 7(11) art. no. e50535, 2012, WOS
5. [1.1] Daskalopoulos, E.P., Malliou, F., Rentesi, G. et al. Stress is a critical
player in CYP3A, CYP2C, and CYP2D regulation: role of adrenergic receptor
signaling pathways. American Journal of Physiology-Endocrinology and
Metabolism, 303(1): E40-E54, 2012, WOS
6. [1.1] Deng, H., Hu, H., Fang, Y. Multiple tyrosine metabolites are GPR35
agonists. Scientific Reports, 2: art. no. 373, 2012, WOS
7. [1.1] Even, N., Devaud, J.-M., Barron, A.B. General stress responses in the
honey bee Insects, 3(4): 1271-1298, 2012, WOS
8. [1.1] Feng, Y., Qi, R., Xu, M., et al.Dietary iron supplements may affect stress
adaptation and aggravate stress hyperglycemia in a rat model of psychological
stress. Nutrition, 28(6): 691-697,, WOS
9. [1.1] Filaretova, L., Bagaeva, T., Morozova, O. Stress and the Stomach:
Corticotropin-Releasing Factor May Protect the Gastric Mucosa in Stress
Through Involvement of Glucocorticoids. Cellular and Molecular Neurobiology,
32(5)SI: 829-836, 2012, WOS
10. [1.1] Gavrilovic, L., Mandusic, V., Stojiljkovic, V., Kasapović, J., Stojiljković,
S., Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression
of catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. Journal of
Biological Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
11. [1.1] Gavrilovic, L., Spasojevic, N., Dronjak, S. Modulation of catecholaminesynthesizing enzymes in adrenal medulla and stellate ganglia by treadmill
exercise of stressed rats. European Journal of Applied Physiology, 112(3): 11771182, 2012, WOS
12. [1.1] Gavrilovic, L., Stojiljkovic, V., Kasapovic, J., Pejic, S., Todorovic, A.,
Pajovic S.B., Dronjak, S. Chronic physical stress changes gene expression of
catecholamine biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta
Veterinaria-Beograd, 62(2-3): 151-169, 2012, WOS
13. [1.1] Hall, J.M.F., Cruser, D., Podawiltz, A., Mummert, D.I., Jones, H.,
Mummert, M.E. Psychological stress and the cutaneous immune response: Roles
of the HPA Axis and the sympathetic nervous system in atopic dermatitis and
psoriasis. Dermatology Research and Practice, art. no. 403908 2012, WOS
14. [1.1] Jasnic, N., Djordjevic, J., Djurasevic, S., Lakic, I., Vujovic, P.,
Spasojevic, N., Cvijic, G. Specific regulation of ACTH secretion under the
influence of low and high ambient temperature-The role of catecholamines and
vasopressin. Journal of Thermal Biology, 37(7): 469-474, 2012, WOS
15. [1.1] Joels, M., Sarabdjitsingh, R.A., Karst, H. Unraveling the Time Domains
of Corticosteroid Hormone Influences on Brain Activity: Rapid, Slow, and
Chronic Modes. Pharmacological Reviews, 64(4): 901-938, 2012, WOS
16. [1.1] Kalinina, T.S., Shishkina, G.T., Dygalo, N.N. Induction of Tyrosine
Hydroxylase Gene Expression by Glucocorticoids in the Perinatal Rat Brain is
Age-Dependent. Neurochemical Research, 37(4): 811-818, 2012, WOS
17. [1.1] Krugers, H.J., Karst, H., Joels, M. Interactions between noradrenaline
and corticosteroids in the brain: from electrical activity to cognitive performance.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 6: art. no. 15, 2012, WOS
18. [1.1] Lopez Verrilli, M.A., Rodriguez Fermepin, M., Longo Carbajosa, N.,
184
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Landa, S., Cerrato, B.D., GarcГ­a, S., Fernandez, B.E., Gironacci, M.M.
Angiotensin-(1-7) through Mas receptor up-regulates neuronal norepinephrine
transporter via Akt and Erk1/2-dependent pathways. Journal of Neurochemistry,
120(1): 46-55, 2012, WOS
19. [1.1] Martynov, M.Y., Koplik, E.V., Shchukin, I.A., Smolina, N.V.,
Kapelnitsky, P.V., Chubykin, V.I., Glukhareva, A.P., Sudakov, K.V.
Characteristics of serum albumin in patients with intracerebral hemorrhagic
stroke. Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova, 112(8): 8-14, 2012,
WOS
20. [1.1] Mueller, A., Strahler, J., Armbruster, D., Lesch, K.-P., Brocke, B.,
Kirschbaum, C. Genetic contributions to acute autonomic stress responsiveness in
children. International Journal of Psychophysiology, 83(3): 302-308, 2012, WOS
21. [1.1] O'Neill, H.A., Webb, E.C., Frylinck, L., Strydom, P. Urinary
catecholamine concentrations in three beef breeds at slaughter. South African
Journal of Animal Science, 42(5)Suppl.1: 545-549, 2012, WOS
22. [1.1] Ong, L.K., Sominsky, L., Dickson, P.W., Hodgson, D.M., Dunkley, P.R.
The Sustained Phase of Tyrosine Hydroxylase Activation In vivo. Neurochemical
Research, 37(9): 1938-1943, 2012, WOS
23. [1.1] Osuala, K., Baker, C.N., Nguyen, H.L., Martinez, C., Weinshenker, D.,
Ebert, S.N. Physiological and genomic consequences of adrenergic deficiency
during embryonic/fetal development in mice: impact on retinoic acid metabolism.
Physiological Genomics, 44(19): 934-947, 2012, WOS
24. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
25. [1.1] Pilipovic, I.; Radojevic, K.; Perisic, M., Kosec, D., Nacka-Aleksić, M.,
Djikić, J., Leposavić, G. Catecholaminergic signalling through thymic nerve
fibres, thymocytes and stromal cells is dependent on both circulating and locally
synthesized glucocorticoids. Experimental Physiology, 97(11)SI: 1211-1223,
2012, WOS
26. [1.1] Priyadarshini, S., Aich, P. Effects of Psychological Stress on Innate
Immunity and Metabolism in Humans: A Systematic Analysis. Plos One, 7(9), art.
no. e43232, 2012, WOS
27. [1.1] Saavedra, J.M. Angiotensin II AT(1) receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. Clinical Science, 123(9-10): 567-590, 2012, WOS
28. [1.1] Sanchez-Lemus, E., Honda, M., Saavedra, J.M. Angiotensin II AT(1)
receptor blocker candesartan prevents the fast up-regulation of cerebrocortical
benzodiazepine-1 receptors induced by acute inflammatory and restraint stress.
Behavioural Brain Res., 232(1): 84-92, 2012, WOS
29. [1.1] Santana, M.M., Chung, Kuei-Fang, Vukicevic, V. Rosmaninho-Salgado,
J., Kanczkowski, W., Cortez, V., Hackmann, K., Bastos, C.A., Mota, A., Schrock,
E., Bornstein, S.R., Cavadas, C., Ehrhart-Bornstein, M. Isolation,
Characterization, and Differentiation of Progenitor Cells from Human Adult
Adrenal Medulla. Stem cells translational medicine, 1(11): 783-791, 2012, WOS
30. [1.1] Schoenfelder, M., Schulz, T., Strahler, J. Catecholamines.
Psychoneuroendocrinology of Sport and Exercise: Foundations, Markers, Trends,
Book Series: Routledge Research in Sport and Exercise Science, pp: 86-111,
2012, WOS
31. [1.1] Shishkina, G.T., Kalinina, T.S., Dygalo, N.N. Effects of Swim Stress and
Fluoxetine on 5-HT1A Receptor Gene Expression and Monoamine Metabolism in
the Rat Brain Regions. Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5)SI: 787-794,
2012, WOS
185
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA125
ADCA126
32. [1.1] Spasojevic, N., Jovanovic, P., Dronjak, S. Chronic fluoxetine treatment
affects gene expression of catecholamine enzymes in the heart of depression
model rats. Indian Journal of Experimental Biology, 50(11): 771-775, 2012, WOS
33. [1.1] Turcanu, D.S., Kirtok, N., Eibl, C., Guendisch, D., LaGamma, E.F.,
Nankova, B.B. Nicotinic receptor partial agonists alter catecholamine
homeostasis and response to nicotine in PC12 cells. Neuroscience Letters, 516(2):
212-216, 2012, WOS
34. [1.1] Vukicevic, V., de Celis, M.F. R., Diaz-Valencia, G., Bornstein, S.R.,
Ehrhart-Bornstein, M. Modulation of Dopaminergic Neuronal Differentiation
from Sympathoadrenal Progenitors. Journal of Molecular Neuroscience, 48(2):
420-426, 2012, WOS
35. [1.1] Xiao, B., Lian, B., Sun, L., Shao, W. Gene transcription response to
weathering of K-bearing minerals by Aspergillus fumigatus. Chemical Geology,
306: 1-9, 2012, WOS
36. [1.1] Zhou, Z., Wang, L.., Shi, X. et al. The expression of dopa decarboxylase
and dopamine beta hydroxylase and their responding to bacterial challenge
during the ontogenesis of scallop Chlamys farreri. Fish & Shellfish Immunology,
33(1): 67-74, 2012, WOS
37. [1.2] Sahraei, H., Fatahi, Z., Eidi, A., Haeri-Rohani, A., Hooshmandi, Z.,
Shekarforoush, S., Tavalaei, S.A. Inhibiting Post Traumatic Stress Disorder
(PTSD) induced by electric shock using ethanol extract of saffron in rats. Journal
of Biological Research (Greece), 18: 320-327, 2012, SCOPUS
KVETŇANSKÝ, Richard - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - TILLINGER, A. MIČUTKOVÁ, L. - KRIŽANOVÁ, Oľga - SABBAN, E.L. Gene expression of
phenylethanolamine N-methyltransferase in corticotropin-releasing hormone
knockout mice during stress exposure. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2006, vol. 26, iss. 4-6, p. 735-754. (2.022 - IF2005). (2006 - Current Contents).
ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] Feng, J.-T., Wu, X.-M., Li, X.-Z., Zou, Y.-Q., Qin, L., Hu, C.-P.
Transformation of adrenal medullary chromaffin cells increases asthmatic
susceptibility in pups from allergen-sensitized rats. Respiratory Research, 13:
art. no. 99, 2012, WOS
2. [1.1] HU, Cheng-Ping - ZOU, Ye-Qiang - FENG, Jun-Tao - LI, Xiao-Zhao. The
Effect of Unilateral Adrenalectomy on Transformation of Adrenal Medullary
Chromaffin Cells In Vivo: A Potential Mechanism of Asthma Pathogenesis. In
PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 9, pp., WOS
3. [1.1] Hu, C.-P., Zou, J.-T., Zou, Y.-Q., Li, X.-Z., Feng, J.-T. Kidney-tonifying
recipe can repair alterations in adrenal medullary chromaffin cells in asthmatic
rats. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, art. no. 542621,
2012, WOS
4. [1.1] PГ©rez-Alvarez, A., HernГЎndez-Vivanco, A., Alonso Y Gregorio, S.,
Tabernero, A., McIntosh, J.M., Albillos, A. Pharmacological characterization of
native О±7 nicotinic ACh receptors and their contribution to depolarization-elicited
exocytosis in human chromaffin cells. British Journal of Pharmacology, 165(4):
908-921, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - BODNAR, I. - SHAHAR, T. - UHERECZKY, G. KRIŽANOVÁ, Oľga - MRAVEC, Boris. Effect of lesion of A5 and A7 brainstem
noradrenergic areas or transection of brainstem pathways on sympathoadrenal
activity in rats during immobilization stress. In Neurochemical Research, 2006, vol.
31, iss. 2, p. 267-275. (2.218 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0364-3190.
CitГЎcie:
186
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA127
ADCA128
ADCA129
ADCA130
1. [1.1] ZANGENEH, Farideh Zafari - ABDOLLAHI, Alireza - AMINEE,
Fatemeh - NAGHIZADEH, Mohammad Mahdi. Locus coeruleus lesions and
PCOS: role of the central and peripheral sympathetic nervous system in the
ovarian function of rat. In IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE
MEDICINE. ISSN 1680-6433, 2012, vol. 10, no. 2, pp. 113., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - MIČUTKOVÁ, L. - RYCHKOVÁ, N. KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - MRAVEC, Boris - FILIPENKO, M. - SABBAN, E. L. KRIŽANOVÁ, Oľga. Quantitative evaluation of catecholamine enzymes gene
expression in adrenal medulla and sympathetic ganglia of stressed rats. In Annals of
the New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 356-369. (1.892 - IF2003).
ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Alves, G.J., Ribeiro, A., Palermo-Neto, J. The neuroimmune changes
induced by cohabitation with an Ehrlich tumor-bearing cage mate rely on
olfactory information. Brain, Behavior, and Immunity, 26(1): 32-39, 2012, WOS
2. [1.1] Gavrilovic, L., Spasojevic, N., Dronjak, S., Kraemer, W.J. Modulation of
catecholamine-synthesizing enzymes in adrenal medulla and stellate ganglia by
treadmill exercise of stressed rats. European Journal of Applied Physiology,
112(3): 1177-1182, 2012, WOS
3. [1.1] Gavrilovic, L., Stojiljkovic, V., Kasapovic, J., Pejic, S, Todorovic, A.,
Pajovic S.B., Dronjak, S. Chronic physical stress changes gene expression of
catecholamine biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta
Veterinaria, 62(2-3): 151-169, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - FUKUHARA, K. - PACÁK, Karel - CIZZA, G. GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. Endogenous glucocorticoids restrain
catecholamine synthesis and release at rest and during immobilization stress in rats.
In Endocrinology, 1993, vol 133, no 3, p. 1411-1419. ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
2. [1.1] Dhabhar, F.S., Saul, Alison N., Holmes, T.H., Daugherty, C., Neri, E.,
Tillie, J.M., Kusewitt, D., Oberyszyn, T.M. High-Anxious Individuals Show
Increased Chronic Stress Burden, Decreased Protective Immunity, and Increased
Cancer Progression in a Mouse Model of Squamous Cell Carcinoma. Plos One, .
no. e33069, 2012, WOS
3. [1.1] Kuwano, Y., Abo, T. Acute Stress induces the modification of the
lymphocyte proteins of mouse liver. Biomedical Research, 33(4): 211-216, 2012,
WOS
4. [1.1] Mormede, P.,Terenina, E. Mlecular genetics of the adrenocortical axis
and breeding for robustness. Domestic Animal Endocrinology, 43(2): 116-131,
2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - MCCARTHY, R. - THOA, N. - LAKE, C. R. - KOPIN,
I.J. Sympatho-adrenal responses of spontaneously hypertensive rats to
immobilization stress. In American Journal of Physiology-Heart and Circulatory
Physiology, 1979, vol. 5, no. 3, p. H457-H462. ISSN 0363-6135.
CitГЎcie:
1. [1.1] Kumar, N., Singh, N., Jaggi, A.S. Anti-stress effects of cilnidipine and
nimodipine in immobilization subjected mice. Physiology & Behavior, 105(5):
1148-1155, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - NOSKOV, V. B. - BLAŽÍČEK, Pavel - MACHO,
187
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA131
ADCA132
Ladislav - GRIGORIEV, A. L. - GOLDSTEIN, D. S. - KOPIN, I.J. New approaches
to evaluate sympathoadrenal system activity in experiments on earth and in-space. In
Acta Astronomica et Geophysica Universitatis Comenianae, 1994, vol. 34, p. 243254. ISSN 80-223-3.
CitГЎcie:
1. [1.1] Yu, Z.Y., Li, X.C., Wang, X.L., Ma, X.Y., Li, X., Cao, K.W. Voltammetric
determination of dopamine and norepinphrine on a glassy carbon electrode
modified with poly (L-aspartic acid). Journal of Chemical Sciences, 124(2): 537544, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - PACÁK, Karel - FUKUHARA, K. - VISKUPIČ, E. HIREMAGALUR, B. - NANKOVÁ, B. B. - GOLDSTEIN, D. S. - SABBAN, E. L.
- KOPIN, I.J. Sympathoadrenal system in stress - Interaction with the hypothalamicpituitary-adrenocortical system. In Stress : the international journal on the biologie
of stress, 1995, vol. 771, p. 131-158. ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Cikrikcioglu, M.A., Soysal, P., Dikerdem, D., Cakirca, M., Kazancioglu,
R., Yolbas, S., Erkal, H., Hursitoglu, M., Karakose, T.K., Kiskac, M., Akkaya, M.,
Zorlu, M., Akkoyunlu, M.E., Tukek, T. Absolute blood eosinophil count and 1year mortality risk following hospitalization with acute heart failure. European
Journal of Emergency Medicine, 19(4): 257-263, 2012, WOS
2. [1.1] Guenther, M.A., Bruder, E.D., Raff, H. Effects of body temperature
maintenance on glucose, insulin, and corticosterone responses to acute hypoxia in
the neonatal rat. American Journal of Physiology – Regulatory Integrative and
Comparative Physiology, 302(5): R627-R633, 2012, WOS
3. [1.1] Huang, C.J., Shih, M.M., Hsu, N.-C., Chien, Y., Chung, B.-C. Fetal
Glucocorticoid Synthesis Is Required for Development of Fetal Adrenal Medulla
and Hypothalamus Feedback Suppression. Endocrinology, 153(10): 4749-4756,
2012, WOS
4. [1.1] Ishikura, F., Takano, Y., Ueyama, T. Acute effects of beta-blocker with
intrinsic sympathomimetic activity on stress-induced cardiac dysfunction in rats.
Journal of Cardiology, 60(5-6): 470-474, 2012, WOS
5. [1.1] Krolow, R., Noschang, C., Weis, S. N., Pettenuzzo, L.F., Huffell, A.P.,
Arcego, D.M., Marcolin, M., Mota, C.S., Kolling, J., Scherer, E.B.S., Wyse,
A.T.S., Dalmaz, C. Isolation Stress During the Prepubertal Period in Rats Induces
Long-Lasting Neurochemical Changes in the Prefrontal Cortex. Neurochemical
Research, 37(5): 1063-1073, 2012, WOS
6. [1.1] Okany, C.C., Ishola, I.O., Ashorobi, R.B. Evaluation of analgesic and
antistress potential of methanolic stem wood extract of Microdesmis puberula
Hook.f. Ex Planch (Pandaceae) in mice. International Journal of Applied
Research in Natural Products, 5(3): 30-36, 2012, WOS
7. [1.1] Takano, Y., Ueyama, T., Ishikura, F. Azelnidipine, unique calcium
channel blocker could prevent stress-induced cardiac dysfunction like alpha.beta
blocker. Journal of Cardiology, 60(1-2): 18-22, 2012, WOS
8. [1.1] Waffarn, F., Davis, E.P. Effects of antenatal corticosteroids on the
hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis of the fetus and newborn:
experimental findings and clinical considerations. American Journal of Obstetrics
and Gynecology, 207(6): 446-454, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - PALKOVITS, M. - MITRO, Alexander - TORDA, T. MIKULAJ, L. Catecholamines in individual hypothalamic nuclei of acutely and
repeatedly stressed rats. In Neuroendocrinology, 1977, vol. 23, n. 5, p. 257-267.
ISSN 0172-780X.
CitГЎcie:
188
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA133
ADCA134
ADCA135
ADCA136
ADCA137
1. [1.1] Chen, P., Fan, Y., Li, Y., Bissette, G., Zhu, M.-Y. Chronic social defeat
up-regulates expression of norepinephrine transporter in rat brains.
Neurochemistry International, 60(1): 9-20, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - WEISE, V.K. - KOPIN, I.J. Elevation of adrenal
tyrosine hydroxylase and phenylethanolamine-N-methyltransferase by repeated
immobilization of rats. In Endocrinology, 1970, vol. 87, p. 744-749. ISSN 00137227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Stojkov, N.J., Janjic, M.M., Bjelic, M.M., Mihajlovic, A.I., Kostic, T.S.,
Andric, S.A. Repeated immobilization stress disturbed steroidogenic machinery
and stimulated the expression of cAMP signaling elements and adrenergic
receptors in Leydig cells. American Journal of Physiology - Endocrinology and
Metabolism, 302(10): E1239-E1251, 2012, WOS
2. [1.1] Valenti, O., Gill, K.M., Grace, A.A. Different stressors produce excitation
or inhibition of mesolimbic dopamine neuron activity: response alteration by
stress pre-exposure. European Journal of Neuroscience, 35(8): 1312-1321, 2012,
WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - RUSNÁK, Martin - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela JELOKOVÁ, J. - ZÓRAD, Štefan - VIETOR, I. - PACÁK, Karel - ŠEBŐKOVÁ,
Elena - MACHO, Ladislav - SABBAN, E. L. - KLIMEЕ , Iwar. Hyperinsulinemia
and sympathoadrenal system activity in the rat. In Annals of the New York Academy
of Sciences, 1997, vol. 827, p. 118-134. (1.030 - IF1996). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] MAVANJI, V; BILLINGTON, CJ; KOTZ, CM; TESKE, JA.: Sleep and
obesity: A focus on animal models. NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL
REVIEWS 36 (3), pp. 1015-1029, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - UKROPEC, Jozef - LAUKOVÁ, Marcela - MANZ, B. VARGOVIČ, Peter. Stress Stimulates Production of Catecholamines in Rat
Adipocytes . In Cellular and Molecular Neurobiology, 2012, vol.32, no. 5, pp. 801813. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.2] Franco, J.G., Fernandes, T.P., Rocha, C.P.D., CalviГ±o, C., Pazos-Moura,
C.C., Lisboa, P.C., Moura, E.G., Trevenzoli, I.H. Maternal high-fat diet induces
obesity and adrenal and thyroid dysfunction in male rat offspring at weaning.
Journal of Physiology, 590(21): 5503-5518, 2012, SCOPUS
KVETŇANSKÝ, Richard - GOLDSTEIN, D. S. - WEISE, V.K. - HOLMES, C. SZEMEREDI, K. - BAGDY, G. - KOPIN, I.J. Effects of handling or immobilization
on plasma levels of 3,4-dihydroxyphenylalanine, catecholamines, and metabolites in
rats. In Journal of Neurochemistry, 1992, vol. 58, iss. 6, pp. 2296-2302. ISSN 00223042.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ueyama, T. Emotion, Amygdala, and Autonomic Nervous System. Brain
and Nerve, 64(10): 1113-1119, 2012, WOS
2. [1.1] Valenti, O., Gill, K.M., Grace, A. A. Different stressors produce excitation
or inhibition of mesolimbic dopamine neuron activity: response alteration by
stress pre-exposure. European Journal of Neuroscience, 35(8): 1312-1321, 2012,
WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - KOPIN, I.J. - KLEIN, D. C. Stress increases pineal
epinephrine. In Communications in psychopharmacology, 1979, vol.3, n. 2, pp. 6972. ISSN 0145-5699.
CitГЎcie:
1. [1.1] Nunez, P., Diaz, E., Terrados, N., Diaz, B. Urine citrate and 6-
189
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA138
ADCA139
ADCA140
sulfatoximelatonin excretion during a training season in top kayakers. European
Journal of Applied Physiology, 112(12): 4045-4052, 2012, WOS
LACIKOVA, Lubica - JANCOVA, Marianna - MUSELIK, Jan - MASTEROVA,
Irena - GRANCAI, Daniel - FICKOVГЃ, MГЎria. Antiproliferative, Cytotoxic,
Antioxidant Activity and Polyphenols Contents in Leaves of Four Staphylea L.
Species. In Molecules, 2009, vol. 14, iss. 9, p. 3259-3267. (1.252 - IF2008). (2009 Current Contents). ISSN 1420-3049.
CitГЎcie:
1. [1.1] Castellano, Gloria, Tena, Jose, Torrens, Francisco: Classification of
Phenolic Compounds by Chemical Structural Indicators and its Relation to
Antioxidant Properties of Posidonia Oceanica (L.) Delile. MATCHCOMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY.
67 (1), pp. 231-250, 2012, WOS
2. [1.2] Zhang, Y., Wang, Q., Wang, T., Zhang, H., Tian, Y., Luo, H., Yang, S.,
(...), Huang, X.: Inhibition of human gastric carcinoma cell growth in vitro by a
polysaccharide from Aster tataricus. INTERNATIONAL JOURNAL OF
BIOLOGICAL MACROMOLECULES 51 (4), pp. 509-513, 2012, SCOPUS
LAMOЕ OVГЃ, Dalma - MГЃДЊAJOVГЃ, Mariana - ZEMAN, Michal - MOZEЕ , Е tefan
- JEЕЅOVГЃ, Daniela. Effect of in ovo Leptin Administration on the Development of
Japanese Quail. In Physiological Research, 2003, vol. 52, no. 2, p. 201-209. (0.984 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] SU, L. - RAO, K. - GUO, F. - LI, X. - AHMED, A. A. - NI, Y. GROSSMANN, R. - ZHAO, R. In ovo leptin administration inhibits
chorioallantoic membrane angiogenesis in female chicken embryos through the
STAT3-mediated vascular endothelial growth factor (VEGF) pathway. In
DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY. ISSN 0739-7240, 2012, vol. 43, no. 1,
pp. 26., WOS
2. [1.1] VON ENGELHARDT, Nikolaus - GROOTHUIS, Ton G. G. - NORRIS,
DO - LOPEZ, KH. Maternal Hormones in Avian Eggs. In HORMONES AND
REPRODUCTION OF VERTEBRATES, VOL 4: BIRDS, 2011, vol., no., pp. 91.,
WOS
3. [1.2] Nowaczewski, S., Kontecka, H., RosiЕ„ski, A. Einfluss der position von
eiern Japanischer wachteln im brutapparat auf den gewichtsverlust und die
schalentemperatur während der brut sowie auf den bruterfolg | [Effect of
Japanese quail eggs location in the setter on their weight loss and eggshell
temperature during incubation as well as hatchability results] Archiv fur
Geflugelkunde 76 (3) , pp. 168-175 , 2012, SCOPUS
4. [1.2] Salmanzadeh M. The effects of in-ovo injection of glucose on hatchability,
hatching weight and subsequent performance of newly-hatched chicks. In Revista
Brasileira de Ciencia Avicola. 2012; 14(2): 137-140, SCOPUS
5. [1.2] Vatsalya V, Arora K.L. Allometric growth of testes in relation to age,
body weight and selected blood parameters in male Japanese quail. In
International Journal of Poultry Science.2012; 11(4): 251-258. SCOPUS,
SCOPUS
LANGER, Pavel - KOCAN, M. - TAJTГЃKOVГЃ, M. - KOЕ KA, Juraj RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - KSINANTOVГЃ, L. - IMRICH, Richard - HUCKOVГЃ, M. DROBNГЃ, Beata - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ ,
Iwar. Increased thyroid volume, prevalence of thyroid antibodies and impaired
fasting glucose in young adults from organochlorine cocktail polluted area: Outcome
of transgenerational transmission? In Chemosphere, 2008, vol. 73, n. 7, p. 11451150. ISSN 0045-6535.
190
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA141
ADCA142
ADCA143
CitГЎcie:
1. [1.1] CHOVANCOVA, J; CONKA, K; FABISIKOVA, A; SEJAKOVA, ZS;
DOMOTOROVA, M; DROBNA, B; WIMMEROVA, S.: PCDD/PCDF, dl-PCB
and PBDE serum levels of Slovak general population. CHEMOSPHERE 88 (11),
pp. 1383-1389, WOS
2. [1.1] DUTTA, SK; MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D;
HERTZ-PICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP.: Differential gene expression and a
functional analysis of PCB-exposed children: Understanding disease and disorder
development. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 40, pp. 143-154, WOS
3. [1.2] KOUSTA, E., MASTORAKOS, G.: Endocrine disruptors and thyroid
function. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 29 (1) , pp. 7-14, SCOPUS
4. [1.2] Van Den Akker, O.B.A. Reproductive Health Psychology (2012)
Reproductive Health Psychology, Scopus, SCOPUS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTГЃKOVГЃ, M. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia PETRIK, J. - KOЕ KA, Juraj - KSINANTOVГЃ, L. - IMRICH, Richard HUCKOVГЃ, M. - CHOVANCOVГЃ, Jana - DROBNГЃ, Beata - JURSA, Stanislav BERGMAN, A. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - TRNOVEC, TomГЎЕЎ - Е EBЕђKOVГЃ,
Elena - KLIMEЕ , Iwar. Possible effects of persistent organochlorinated pollutants
cocktail on thyroid hormone levels and pituitary-thyroid interrelations. In
Chemosphere, 2007, vol.70, no.1, p. 110-118. (2.442 - IF2006). ISSN 0045-6535.
CitГЎcie:
1. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTГЃKOVГЃ, M. - PETRIK, J. CHOVANCOVГЃ, Jana - DROBNГЃ, Beata - JURSA, Stanislav - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia
- KOЕ KA, Juraj - KSINANTOVГЃ, L. - HUCKOVГЃ, M. - IMRICH, Richard WIMMEROVГЃ, SoЕ€a - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - SHISHIBA, Y. - TRNOVEC,
TomГЎЕЎ - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar. Fish from industrially polluted
freshwater as the main source of organochlorinated pollutants and increased
frequency of thyroid disorders and dysglycemia. In Chemosphere, 2007, vol. 67, no.
9, p. S379-S385. (2.442 - IF2006). ISSN 0045-6535.
CitГЎcie:
1. [1.1] CHAN, WINSON K.; CHAN, KING MING.: Disruption of the
hypothalamic-pituitary-thyroid axis in zebrafish embryo-larvae following
waterborne exposure to BDE-47, TBBPA and BPA. AQUATIC TOXICOLOGY
108, pp. 106-111, WOS
2. [1.1] TAXVIG, C; DREISIG, K; BOBERG, J; NELLEMANN, C; SCHELDE,
AB; PEDERSEN, D; BOERGESEN, M; MANDRUP, S; VINGGAARD, AM.:
Differential effects of environmental chemicals and food contaminants on
adipogenesis, biomarker release and PPAR gamma activation. MOLECULAR
AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 361 (1-2), pp. 106-115, WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTГЃKOVГЃ, M. - PETRГЌK, Juraj CHOVANCOVГЃ, Jarmila - DROBNГЃ, Beata - JURSA, Stanislav - PAVUK, M. KOЕ KA, JГЎn - TRNOVEC, TomГЎЕЎ - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar. Possible
effects of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides on the thyroid
after long-term exposure to heavy environmental pollution. In Journal of
Occupational and Environmental Medicine, 2003, vol. 45, no., pp. 526-532. ISSN
1076-2752.
191
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA144
ADCA145
ADCA146
CitГЎcie:
1. [1.2] DГЌAZ-PONGUTГЃ, B., LANS-CEBALLOS, E., BARRERA-VIOLETH, J.L.:
Organochlorine insecticide residues present in raw milk sold in the department
CГіrdoba, Colombia. ACTA AGRONOMICA 61 (1) , pp. 10-15, SCOPUS
LANGER, Pavel - TAJTГЃKOVГЃ, M. - GURETZKI, H. J. - KOCAN, A. - PETRГЌK,
Juraj - CHOVANCOVГЃ, Jarmila - JURSA, Stanislav - PAVUK, M. - TRNOVEC,
TomГЎЕЎ - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar. High prevalence of anti-glutamic
acid decarboxylase (anti-GAD) antibodies in employees at a polychlorinated
biphenyl production factory. In Archives of Environmental Health, 2002, vol. 57, no.
5, p. 412-415. ISSN 0003-9896.
CitГЎcie:
1. [1.1] HOWARD, SARAH G.; LEE, DUK-HEE.: What is the role of human
contamination by environmental chemicals in the development of type 1 diabetes?
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 66 (6), pp. 479481, 2012, WOS
2. [1.1] SILVERSTONE, AE; ROSENBAUM, PF; WEINSTOCK, RS; BARTELL,
SM; FOUSHEE, HR; SHELTON, C; PAVUK, M.: Polychlorinated Biphenyl
(PCB) Exposure and Diabetes: Results from the Anniston Community Health
Survey. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 120 (5), pp. 727-732,
2012, WOS
LANGER, Pavel - TAJTГЃKOVГЃ, M. - KOCAN, A. - PETRIK, J. - KOЕ KA, JГЎn KSINANTOVГЃ, L. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - UKROPEC, Jozef - IMRICH, Richard Е EBЕђKOVГЃ, Elena - VLДЊEK, Miroslav - KLIMEЕ , Iwar. Thyroid ultrasound
volume, structure and function after long-term high exposure of large population to
polychlorinated biphenyls, pesticides and dioxin. In Chemosphere, 2007, vol. 69, no.
1, p. 118-127. (2.442 - IF2006). ISSN 0045-6535.
CitГЎcie:
1. [1.1] MILLER, FW; ALFREDSSON, L; COSTENBADER, KH; KAMEN, DL;
NELSON, LM; NORRIS, JM; DE ROOS, AJ.: Epidemiology of environmental
exposures and human autoimmune diseases: Findings from a National Institute of
Environmental Health Sciences Expert Panel Workshop. JOURNAL OF
AUTOIMMUNITY 39 (4), pp. 259-271, WOS
2. [1.2] ГњNГњVAR, T., BГњYГњKGEBIZ, A.: Fetal and neonatal endocrine
disruptors. JCRPE JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC
ENDOCRINOLOGY 4 (2) , pp. 51-60, SCOPUS
LANGER, Pavel - FOLDES, O. - KVETŇANSKÝ, Richard - CULMAN, J. TORDA, T. - EL DAHER, F. Pituitary-thyroid function during acute immobilization
stress in rats. In Experimental and Clinical Endocrinology, 1983, v. 82, n.1, pp. 5160. ISSN 0232-7384.
CitГЎcie:
1. [1.2] Gutierrez-Mariscal, M., anchez, E., Garcia-Vazquez, A., RebolledoSolleiro, D., Charli, J.-L., Joseph-Bravo, P. Cute response of hypophysiotropic
thyrotropin releasing hormone neurons and thyrotropin release to behavioral
paradigms producing varying intensities of stress and physical activity.
Regulatory Peptides, 179(1-3): 61-70, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Helmreich, D.L., Tylee, D., Christianson, J.P., Kubala, K.H.,
Govindarajan, S.T., O'Neill, W.E., Becoats, K., Watkins, L., Maier, S.F. Active
behavioral coping alters the behavioral but not the endocrine response to stress.
Psychoneuroendocrinology, 37(12): 1941-1948, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Olivares, E.L., Silva-Almeida, C., Pestana, F.M., Sonoda-CГґrtes, R.,
Araujo, I.G., Rodrigues, N.C., Mecawi, A.S., CГґrtes, W.S., Marassi, M.P., Reis,
L.C., Rocha, F.F. Social stress-induced hypothyroidism is attenuated by
192
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA147
ADCA148
ADCA149
ADCA150
ADCA151
antidepressant treatment in rats. Neuropharmacology, 62(1)SI: 446-456, 2012,
SCOPUS
LANGER, Pavel - TAJTГЃKOVГЃ, M. - KOДЊAN, A. - TRNOVEC, T. Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar. From naturally occurring goitrogens to the
effects of antropogenic endocrine disruptors on the thyroid in Slovakia. In
BratislavskГ© lekГЎrske listy : international journal for biomedical sciences and clinical
medicine, 2003, vol. 104, n. 3., pp. 101-107. ISSN 0006-9248.
CitГЎcie:
1. [1.1] BRAZOVA, T.; HANZELOVA, V.; MIKLISOVA, D.: Bioaccumulation of
six PCB indicator congeners in a heavily polluted water reservoir in Eastern
Slovakia: tissue-specific distribution in fish and their parasites. PARASITOLOGY
RESEARCH 111 (2), pp. 779-786, WOS
2. [1.1] BRAZOVA, T; HANZELOVA, V; MIKLISOVA, D; SALGOVICOVA, D;
TURCEKOVA, L.: Biomonitoring of polychlorinated biphenyls (PCBs) in heavily
polluted aquatic environment in different fish species. ENVIRONMENTAL
MONITORING AND ASSESSMENT 184 (11), pp. 6553-6561, WOS
LAUKOVГЃ, Marcela - VARGOVIДЊ, Peter - CSГЃDEROVГЃ, Lucia CHOVANOVГЃ, Lucia - VLДЊEK, Miroslav - IMRICH, Richard - KRIЕЅANOVГЃ,
Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard. Acute stress differently modulates Beta 1, Beta 2
and Beta 3 adrenoceptors in T cells, but not in B cells, from the rat spleen. In
Neuroimmunomodulation, 2012, vol.19, no. 2, p. 69-78. (2.383 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 1021-7401.
CitГЎcie:
1. [1.2] Liezmann, C., Stock, D., Peters, E.M.J. Stress induced neuroendocrineimmune plasticity: A role for the spleen in peripheral inflammatory disease and
inflammaging? Dermato-Endocrinology, 4(3), 2012, SCOPUS
LODER, I. - ROSSLER, A. - WURZINGER, G. - DUNДЊKO, Roman - JEЕЅOVГЃ,
Daniela - HINGHOFER-SZALKAY, H. Adrenomedullin and elements of orthostatic
competence after 41 h of voluntary submersion in water as measured in four healthy
males. In EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY, 2006, vol. 96, no.
6, p. 644-650. ISSN 1439-6319.
CitГЎcie:
1. [1.1] JГіЕєkГіw P, MД™draЕ› M, Chmura J, KawczyЕ„ski A, Morawiec B. Effect of
breath-hold diving (freediving) on serum androgen levels – a preliminary report.
In Endokrynol Pol. 2012; 63(5):381-7., WOS
MACEJOVГЃ, Dana - KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga - BRTKO, JГєlius. Different mRNA
expression profiling of nuclear retinoid, thyroid, estrogen and PPARgamma
receptors, their coregulators and selected genes in rat liver and spleen in response to
short-term in vivo administration of 13-cis retinoic acid. In Toxicology Letters,
2009, vol. 184, iss. 2, p.114-120. (3.249 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
0378-4274.
CitГЎcie:
1. [1.1] SNYDER, Russell - THEKKUMKARA, Thomas. 13-cis-Retinoic acid
specific down-regulation of angiotensin type 1 receptor in rat liver epithelial and
aortic smooth muscle cells. In JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY.
ISSN 0952-5041, 2012, vol. 48, no. 2, pp. 99., WOS
MACEJOVГЃ, Dana - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - MACHO, Ladislav - LГЌЕ KA, JГЎn BRTKO, JГєlius. MNU-induced carcinogenesis of rat mammary gland: Effect of
thyroid hormone on expression of retinoic acid receptors in tumours of mammary
gland. In MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY, 2005, vol. 244,
no. 1-2, p. 47-56. ISSN 0303-7207.
CitГЎcie:
193
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA152
ADCA153
1. [1.1] Ashrafi M., Bathaie S.Z., Abroun, S.: High expression of cyclin D1 and
p21 in n-nitroso-n-methylurea-induced breast cancer in wistar albino female rats.
Cell Journal, 14: 193-202, 2012, WOS
2. [1.1] Long Y.B., Qin Y.H., Zhou T.B., Lei F.Y.: Association of retinoic acid
receptors with extracellular matrix accumulation in rats with renal interstitial
fibrosis disease. International Journal of Molecular Sciences, 13: 14073-14085,
2012, WOS
MACEJOVГЃ, Dana - ONDKOVГЃ, SlavomГ­ra - JAKUBГЌKOVГЃ, Lucia MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - SCSUKOVГЃ, SoЕ€a - LIЕ KA, JГЎn - BRTKO, JГєlius.
MNU-induced mammary gland carcinogenesis: Chemopreventive and therapeutic
effects of vitamin D and Seocalcitol on selected regulatory vitamin D receptor
pathways. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2011, vol. 207, pp.
60-72. (3.581 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0378-4274.
CitГЎcie:
1. [1.2] Cheung F.S.G., Lovicu F.J., Reichardt J.K.V.: Current progress in using
vitamin D and its analogs for cancer prevention and treatment (Review). Expert
Review of Anticancer Therapy, 12: 811-837, 2012, SCOPUS
MACHO, Ladislav - FICKOVГЃ, MГЎria - JEЕЅOVГЃ, Daniela - ZГ“RAD, Е tefan. Late
effects of postnatal administration of monosodium glutamate on insulin action in
adult rats. In Physiological Research, 2000, vol. 49, suppl. 1, p. S79-S85. (0.521 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] Brandelero Jr., S., Bonfleur, M.L., Ribeiro, R.A., Vanzela, E.C., Nassar,
C.A., Nassar, P.O., Balbo, S.L. Decreased TNF-О± gene expression in periodontal
ligature in MSG-obese rats: A possible protective effect of hypothalamic obesity
against periodontal disease? Archives of Oral Biology, 57(3): 300-306, 2012,
WOS
2. [1.1] Collison KS, Makhoul NJ, Zaidi MZ, Al-Rabiah R, Inglis A, Andres BL,
Ubungen R, Shoukri M, Al-Mohanna FA. Interactive effects of neonatal exposure
to monosodium glutamate and aspartame on glucose homeostasis. In Nutr Metab
(Lond). 2012; 9(1):58. WOS, WOS
3. [1.1] Insawang, T., Selmi, C., Cha'on, U., Pethlert, S., Yongvanit, P.,
Areejitranusorn, P., Boonsiri, P., Hammock, B.D. Monosodium glutamate (MSG)
intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai
population. Nutrition and Metabolism, 9, art. no. 50, 2012, WOS
4. [1.1] Karlen-Amarante, M., Da Cunha, N.V., De Andrade, O., De Souza,
H.C.D., Martins-Pinge, M.C. Altered baroreflex and autonomic modulation in
monosodium glutamate-induced hyperadipose rats. Metabolism: Clinical and
Experimental, 61(10): 1435-1442, 2012, WOS
5. [1.1] Seiva, F.R.F., Chuffa, L.G.A., Braga, C.P., Amorim, J.P.A., Fernandes,
A.A.H. Quercetin ameliorates glucose and lipid metabolism and improves
antioxidant status in postnatally monosodium glutamate-induced metabolic
alterations. Food and Chemical Toxicology, 50(10): 3556-3561, 2012, WOS
6. [1.1] da Silva Mattos, A.M., Xavier, C.H., Karlen-Amarante, M., da Cunha,
N.V., Fontes, M.A.P., Martins-Pinge, M.C.Renal sympathetic nerve activity is
increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats. Neuroscience
Letters, 522(2): 118-122, 2012, WOS
7. [1.2] Cheng, I., Bonfleur, M.L., Ferreira, L.E., Ribeiro, R.A., Balbo, S.L. Efeito
da suplementação com taurina e da natação, associadas ou não, sobre a
obesidade e homeostase glicГЄmica em camundongos. [Effects of taurine
supplementation and swimming, associated or not, on obesity and glucose
homeostasis in mice.] Acta Scientiarum - Health Sciences, 34(SPL.): 263-269,
194
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA154
ADCA155
ADCA156
ADCA157
ADCA158
2012, SCOPUS
8. [1.2] HernГЎndez, J.D., Alfieri, A.B., Hoffmann, I.S., RamГ­rez, A. Factores de
riesgo del sГ­ndrome metabГіlico asociados al incremento de la natriuresis. [Risk
factors associated with metabolic syndrome increased natriuresis.] Revista
Latinoamericana de Hipertension, 7(3): 53-57, 2012, SCOPUS
MACHO, Ladislav - FICKOVÁ, Mária - ZÓRAD, Štefan - KVETŇANSKÝ,
Richard. Changes of insulin binding in rat tissues after exposure to stress. In
Physiological Research, 1999, vol. 48, n. 1, pp. 51-58. (0.616 - IF1998). (1999 Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.2] Zardooz, H., Zahediasl, S., Rostamkhani, F., Farrokhi, B., Nasiraei, S.,
Kazeminezhad, B., Gholampour, R. Effects of acute and chronic psychological
stress on isolated islets' insulin release. EXCLI Journal, 11: 163-175, 2012,
SCOPUS
MADSEN, L. - GUERRE-MILLO, M. - FLINDT, E. N. - BERGE, R. K. TRONSTAD, K. J. - BERGENE, E. - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - RUSTAN, A. C. JENSEN - MANDRUP, S. - KRISTIANSEN, K. - KLIMEЕ , Iwar - STAELS, Bart BERGE, R. K. Tetradecylthioacetic acid prevents high fat diet induced adiposity and
insulin resistance. In Journal of Lipid Research, 2002, vol. 43, no. 5, p. 742-750.
ISSN 0022-2275.
CitГЎcie:
1. [1.1] LANGEVELD, M; VAN DEN BERG, SAA; BIJL, N; BIJLAND, S; VAN
ROOMEN, CP; HOUBEN-WEERTS, JH; OTTENHOFF, R; HOUTEN, SM; VAN
DIJK, KW; ROMIJN, JA; GROEN, AK; AERTS, JM; VOSHOL, PJ.: Treatment of
genetically obese mice with the iminosugar N-(5-adamantane-1-yl-methoxypentyl)-deoxynojirimycin reduces body weight by decreasing food intake and
increasing fat oxidation. METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 61
(1), pp. 99-107, WOS
MAKATSORI, A. - DUNДЊKO, Roman - SCHWENDT, M. - MONДЊEK, Fedor JOHANSSON, B.B. - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Voluntary wheel running modulates
glutamate receptor subunit gene expression and stress hormone release in Lewis rats.
In Psychoneuroendocrinology, 2003, vol. 28, p. 702-714. ISSN 0306-4530.
CitГЎcie:
1. [1.1] Schoenfeld TJ, Gould E. Stress, stress hormones, and adult neurogenesis.
In Exp Neurol. 2012; 233(1):12-21., WOS
2. [1.1] Sciolino NR, Holmes PV. Exercise offers anxiolytic potential: a role for
stress and brain noradrenergic-galaninergic mechanisms. In Neurosci Biobehav
Rev. 2012; 36(9):1965-84., WOS
MALATINSKГќ, J. - VIGAЕ , Milan - JEЕЅOVГЃ, Daniela. The effects of open heart
surgery on growth hormone, cortisol and insulin level in man. Hormone levels
during open heart surgery. In Resustation, 1984, vol. 11, no. 1, p. 57-68.
CitГЎcie:
1. [1.1] Heikkinen, H., Vinberg, F., Pitkanen, M., Kommonen B, Koskelainen A.
Flash Responses of Mouse Rod Photoreceptors in the Isolated Retina and Corneal
Electroretinogram: Comparison of Gain and Kinetics. Investigative
Ophthalmology & Visual Science, 53(9): 5653-5664, 2012, WOS
2. [1.1] Kalmovich, B., Bar-Dayan, Y., Boaz, M, Wainstein J. Continuous Glucose
Monitoring in Patients Undergoing Cardiac Surgery. Diabetes Technology &
Therapeutics, 14(3): 232-238, 2012, WOS
MALATINSKГќ, J. - VIGAЕ , Milan - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana - JEЕЅOVГЃ, Daniela GARAYOVГЃ, S. - MINГЃRIKOVГЃ, Marianna. The patterns of endocrine response
to surgical stress during different types of anesthesia and surgery in man. In Acta
195
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA159
ADCA160
ADCA161
Anaesthesiologica Scandinavica, 1986, vol. 37, no.1, p. 23-32. ISSN 0001-5172.
CitГЎcie:
1. [1.1] Rostamkhani F, Zardooz H, Zahediasl S, Farrokhi B. Comparison of the
effects of acute and chronic psychological stress on metabolic features in rats. In
J Zhejiang Univ Sci B. 2012;13(11):904-12., WOS
2. [1.2] Zardooz H, Zahediasl S, Rostamkhani F, Farrokhi B, Nasiraei S,
Kazeminezhad B, Gholampour R. Effects of acute and chronic psychological
stress on isolated islets' insulin release. In EXCLI Journal. 2012; 11:163-175.,
SCOPUS
MALETINSKГЃ, L. - TOMA, R. S. - PIRNГЌK, Zdenko - KISS, Alexander SLANINOVГЃ, J. - HALUZIK, M. - ЕЅELEZNГЃ, B. Effect of cholecystokinin on
feeding is attenuated in monosodium glutamate obese mice. In Regulatory peptides,
2006, vol. 136, no. 1-3, p. 58-63. ISSN 0167-0115, 1873-1686.
CitГЎcie:
1. [1.1] DA SILVA MATTOS, A.M., XAVIER, C.H., KARLEN-AMARANTE, M.,
DA CUNHA, N.V., FONTES, M.A.P., MARTINS-PINGE, M.C.: Renal sympathetic
nerve activity is increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats.
Neuroscience Letters, 2012, 522(2):118-122., WOS
2. [1.1] FERNANDES, G.S.A., ARENA, A.C., CAMPOS, K.E., VOLPATO, G.T.,
ANSELMO-FRANCI, J.A., DAMASCENO, D.C., KEMPINAS, W.G.: Glutamateinduced obesity leads to decreased sperm reserves and acceleration of transit
time in the epididymis of adult male rats. Reproductive Biology and
Endocrinology, 2012, 10:105, WOS
3. [1.1] KARLEN-AMARANTE, M., DA CUNHA, N.V., DE ANDRADE, O., DE
SOUZA, H.C.D., MARTINS-PINGE, M.C.: Altered baroreflex and autonomic
modulation in monosodium glutamate-induced hyperadipose rats. Metabolism:
Clinical and Experimental, 2012, 61(10):1435-1442., WOS
4. [1.1] SEIVA, F.R.F., CHUFFA, L.G.A., BRAGA, C.P., AMORIM, J.P.A.,
FERNANDES, A.A.H.: Quercetin ameliorates glucose and lipid metabolism and
improves antioxidant status in postnatally monosodium glutamate-induced
metabolic alterations. Food and Chemical Toxicology, 2012, 50(10):3556-3561.,
WOS
5. [1.1], WOS
6. [1.2] SURESH, P. - LETHI, C.D. Biochemical and histological studies on the
diabetic management potential of Pterocarpus marsupium in the MSG obese
mouse. In Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental
Sciences, 2012, vol.14, no.1, 39-47., SCOPUS
MAMALAKI, E. - KVETŇANSKÝ, Richard - BRADY, L. S. - GOLD, P.W. HERKENHAM, M. Repeated immobilization stress alters tyrosine hydroxylase,
corticotropin-releasing hormone and corticosteroid receptor messenger ribonucleic
Acid levels in rat brain. In Journal of neuroendocrinology, 1992, vol. 4, n. 6, pp.
689-699. ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.1] Rahmati, R., Semnani, S., Sepehry, H., Veghari, G., Hoseiny, S.M.,
Mashadi, Z.H., Mohamadi, R. Effect of peppermint extract on food intake and
body weight following immobilization stress in mice. Koomesh, 14(3): 367-372,
2012, WOS
MARTINIOVÁ, L. - PERERA, S.M. - BROUWERS, F.M. - ALESCI, S. - ABUASAB, M. - MARVELLE, A.F. - KIESEWETTER, D.O. - THOMASSON, D. MORRIS, J.C. - KVETŇANSKÝ, Richard - TISCHLER, A. S. - REYNOLDS, J.C.
- FOJO, A.T. - PACГЃK, Karel. Increased uptake of meta-iodobenzylguanidine,
fluorodopamine, and norepinephrine in mouse pheochromocytoma cells and tumors
196
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA162
ADCA163
after treatment with the histone deacetylase inhibitors. In Endocrine-Related Cancer,
2011, vol. 13, no. 18, p. 143-157. (4.432 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN
1351-0088.
CitГЎcie:
1. [1.2] Bomanji, J.B., Papathanasiou, N.D. 111In-DTPA0-octreotide
(Octreoscan), 131I-MIBG and other agents for radionuclide therapy of NETs.
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 39(SUPPL.1):
S113-S125, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Cuccurull, V., Mansi, L. Toward tailored medicine (and beyond): The
phaeochromocytoma and paraganglioma model. European Journal of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging 39(8): 1262-1265, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Plouin, P.-F., Fitzgerald, P., Rich, T., Ayala-Ramirez, M., Perrier, N.D.,
Baudin, E., Jimenez, C. Metastatic pheochromocytoma and paraganglioma:
Focus on therapeutics. Hormone and Metabolic Research, 44(5): 390-399, 2012,
SCOPUS
4. [1.2] TaГЇeb, D., Timmers, H.J., HindiГ©, E.,Guillet, B.A., Neumann, H.P., Walz,
M.K., Opocher, G., Rubello, D. EANM 2012 guidelines for radionuclide imaging
of phaeochromocytoma and paraganglioma. European Journal of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging, 39(12): 1977-1995, 2012, SCOPUS
MARTINIOVA, L. - LAI, EW - ELKAHLOUN, AG - ABU-ASAB, M WICKREMASINGE - SOLIS, DC - PERERA, SM - HUYNH, TT - LUBENSKY,
IA - TISCHLER, AS - KVETŇANSKÝ, Richard - ALESCI, S - MORRIS, J. PACAK, K. Characterization of an animal model of aggressive metastatic
pheochromocytoma linked to a specific gene signature. In Clinical and experimental
metastasis, 2009, vol. 26, iss. 3, p. 239-250. (2.905 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0262-0898.
CitГЎcie:
1. [1.1] Fliedner, S.M.J., Kaludercic, N., Jiang, X.S. et al. Warburg Effect's
Manifestation in Aggressive Pheochromocytomas and Paragangliomas: Insights
from a Mouse Cell Model Applied to Human Tumor Tissue. Plos One, 7(7): art.
no. e40949, 2012, WOS
2. [1.1] Gimm, O., DeMicco, C., Perren, A., Giammarile, F., Walz, M.K.,
Brunaud, L. Malignant pheochromocytomas and paragangliomas: A diagnostic
challenge. Langenbeck's Archives of Surgery, 397(2): 155-177, 2012, WOS
3. [1.1] Giubellino, A., Woldemichael, G.M., Sourbier, C. et al Characterization
of two mouse models of metastatic pheochromocytoma using bioluminescence
imaging. Cancer Letters, 316(1): 46-52, 2012, WOS
4. [1.1] Noelting, S., Garcia, E., Alusi, G. et al. Combined blockade of signalling
pathways shows marked anti-tumour potential in phaeochromocytoma cell lines.
Journal of Molecular Endocrinology, 49(2): 79-96, 2012, WOS
5. [1.1] Nölting, S., Grossman, A.B .Signaling pathways in pheochromocytomas
and paragangliomas: Prospects for future therapies. Endocrine Pathology, 23(1):
21-33, 2012, WOS
6. [1.1] Shah, U., Giubellino, A., Pacak, K. Pheochromocytoma: implications in
tumorigenesis and the actual management. Minerva Endocrinologica, 37(2): 141156, 2012, WOS
MARTINIOVÁ, L. - SCHIMEL, Daniel - LAI, Edwin W. - LIMPUANGTHIP, A. KVETŇANSKÝ, Richard - PACÁK, Karel. In vivo micro-CT imaging of liver
lesions in small animal models. In Methods, 2010, vol. 50, no. 1, p. 20-25. (3.763 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1046-2023.
CitГЎcie:
1. [1.1] Breuilly, M, Malandain, G., Guglielmi, J., Marsault, R., Pourcher, T.,
197
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA164
Franken, P.R., Darcourt, J. Amplitude-based data selection for optimal
retrospective reconstruction in micro-SPECT. Physics in Medicine and Biology,
58(8): 2657-2674, 2012, WOS
2. [1.2] Ahmad, I., Sansom, O.J., Leung, H.Y. Exploring molecular genetics of
bladder cancer: Lessons learned from mouse models. DMM Disease Models and
Mechanisms, 5(3): 323- 332, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Fiebig, T., Boll, H., Figueiredo, G., Kerl, H.U., Nittka, S., Groden, C.,
Kramer, M., Brockmann, M.A. Three-dimensional in vivo imaging of the murine
liver: A micro-computed tomography-based anatomical study. Plos One, 7(2), art.
no. e31179, 2012, SCOPUS
4. [1.2] Hueper, K., Elalfy, M., Laenger, F., Halter, R., Rodt, T., Galanski, M.,
Borlak, J. PET/CT imaging of c-Myc transgenic mice identifies the genotoxic NNitroso-Diethylamine as carcinogen in a Short-Term cancer bioassay. Plos One,
7(2), art. no. e30432, 2012, SCOPUS
MARTINIOVГЃ, Lucia - KOTYS, Melanie S. - THOMASSON, David - SCHIMEL,
Daniel - LAI, Edwin W. - BERNARDO, Marcelino - MERINO, Maria J. POWERS, James F. - RUZICKA, Jan - KVETŇANSKÝ, Richard - CHOYKE, Peter
L. - PACГЃK, Karel. Noninvasive Monitoring of a Murine Model of Metastatic
Pheochromocytoma: A Comparison of Contrast-Enhanced MicroCT and
Nonenhanced MRI. In Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2009, vol. 29, iss. 3,
p.685-691. (2.658 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1053-1807.
CitГЎcie:
1. [1.1] Armario, A., Daviu, N., MuГ±oz-AbellГЎn, C., Rabasa, C., Fuentes, S.,
Belda, X., Gagliano, H., Nadal, R. What can we know from pituitary-adrenal
hormones about the nature and consequences of exposure to emotional stressors?
Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5): 749-758, 2012, WOS
2. [1.1] Bell, I.R., Koithan, M. A model for homeopathic remedy effects: Low dose
nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a
complex adaptive system. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12:
art. no. 191, 2012, WOS
3. [1.1] Colomer, C., Martin, A.O., DesarmГ©nien, M.G., GuГ©rineau, N.C. Gap
junction-mediated intercellular communication in the adrenal medulla: An
additional ingredient of stimulus-secretion coupling regulation. Biochimica et
Biophysica Acta - Biomembranes, 1818(8): 1937-1951, 2012, WOS
4. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R., Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One 7(11), art. no e50535, 2012, WOS
5. [1.1] Daskalopoulos, E.P., Malliou, F., Rentesi, G., Marselos, M., Lang, M.A.,
Konstandi, M. Stress is a critical player in CYP3A, CYP2C, and CYP2D
regulation: Role of adrenergic receptor signaling pathways. American Journal of
Physiology - Endocrinology and Metabolism, 303(1): E40-E54, 2012, WOS
6. [1.1] Deng, H., Hu, H., Fang, Y. Multiple tyrosine metabolites are GPR35
agonists. Scientific Reports, 2: art. no. srep00373, 2012, WOS
7. [1.1] Feng, Y., Qi, R., Xu, M., Shen, Z., Li, M. Dietary iron supplements may
affect stress adaptation and aggravate stress hyperglycemia in a rat model of
psychological stress. Nutrition, 28(6): 691-697, 2012, WOS
8. [1.1] Filaretova, L., Bagaeva, T., Morozova, O. Stress and the stomach:
Corticotropin-releasing factor may protect the gastric mucosa in stress through
involvement of glucocorticoids. Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5):
829-836, 2012, WOS
9. [1.1] Filaretova, L.P. Stress in physiological studies. Neuroscience and
198
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Behavioral Physiology, 42(2): 193-199, 2012, WOS
10. [1.1] Gavrilovic, L., Spasojevic, N., Dronjak, S., Kraemer, W.J. Modulation of
catecholamine-synthesizing enzymes in adrenal medulla and stellate ganglia by
treadmill exercise of stressed rats. European Journal of Applied Physiology,
112(3): 1177-1182, 2012, WOS
11. [1.1] Gavrilović, L., Mandušić, V., Stojiljković, V., Kasapović, J., Stojiljković,
S., Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression
of catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. J. of Biological
Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
12. [1.1] Hall, J.M.F., Cruser, D., Podawiltz, A., Mummert, D.I., Jones, H.,
Mummert, M.E. Psychological stress and the cutaneous immune response: Roles
of the HPA Axis and the sympathetic nervous system in atopic dermatitis and
psoriasis. Dermatology Research and Practice, art. no 403908, 2012, WOS
13. [1.1] Jasnic, N., Djordjevic, J., Djurasevic, S., Lakic, I., Vujovic, P.,
Spasojevic, N., Cvijic, G. Specific regulation of ACTH secretion under the
influence of low and high ambient temperature-The role of catecholamines and
vasopressin. Journal of Thermal Biology, 37(7): 469-474, 2012, WOS
14. [1.1] JoГ«ls, M., Angela Sarabdjitsingh, R., Karst, H. Unraveling the time
domains of corticosteroid hormone influences on brain activity: Rapid, slow, and
chronic modes. Pharmacological Reviews, 64(4): 901-938, 2012, WOS
15. [1.1] Kalinina, T.S., Shishkina, G.T., Dygalo, N.N. Induction of tyrosine
hydroxylase gene expression by glucocorticoids in the perinatal rat brain is agedependent. Neurochemical Research, 37(4): 811-818, 2012, WOS
16. [1.1] Ljubica, G., Vesna, S., Jelena, K., SneЕѕana, P., Ana, T., SneЕѕana, P.B.,
Sladjana, D. Chronic physical stress changes gene expression of catecholamine
biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(23): 151-169, 2012, WOS
17. [1.1] Lopez Verrilli, M.A., Rodriguez FermepГ­n, M., Longo Carbajosa, N.,
Landa, S., Cerrato, B.D., GarcГ­a, S., Fernandez, B.E., Gironacci, M.M.
Angiotensin-(1-7) through Mas receptor up-regulates neuronal norepinephrine
transporter via Akt and Erk1/2-dependent pathways. Journal of Neurochemistry,
120(1): 46-55, 2012, WOS
18. [1.1] Mueller, A., Strahler, J., Armbruster, D., Lesch, K.-P., Brocke, B.,
Kirschbaum, C. Genetic contributions to acute autonomic stress responsiveness in
children. International Journal of Psychophysiology, 83(3): 302-308, 2012, WOS
19. [1.1] Ong, L.K., Sominsky, L., Dickson, P.W., Hodgson, D.M., Dunkley, P.R.
The sustained phase of tyrosine hydroxylase activation in vivo. Neurochemical
Research, 37(9): 1938-1943, 2012, WOS
20. [1.1] Osuala, K., Baker, C.N., Nguyen, H.-L., Martinez, C., Weinshenker, D.,
Ebert, S.N. Physiological and genomic consequences of adrenergic deficiency
during embryonic/fetal development in mice: Impact on retinoic acid metabolism.
Physiological Genomics, 44(19): 934-947, 2012, WOS
21. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
22. [1.1] Pilipović, I., Radojević, K., Perišić, M., Kosec, D., Nacka-Aleksić, M.,
Djikić, J., Leposavić, G. Catecholaminergic signalling through thymic nerve
fibres, thymocytes and stromal cells is dependent on both circulating and locally
synthesized glucocorticoids. Experimental Physiology, 97(11): 1211-1223, 2012,
WOS
23. [1.1] Priyadarshini, S., Aich, P. Effects of Psychological Stress on Innate
Immunity and Metabolism in Humans: A Systematic Analysis. Plos One, 7(9), art.
199
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
no. e43232, 2012, WOS
24. [1.1] Saavedra, J.M.Angiotensin II AT 1 receptor blockers as treatments for
inflammatory brain disorders. Clinical Science, 123(10): 567-590, 2012, WOS
25. [1.1] Sabban, E.L., Tillinger, A., Nostramo, R., Serova, L. Stress triggered
changes in expression of genes for neurosecretory granules in adrenal medulla.
Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5): 795-800, 2012, WOS
26. [1.1] Santana, M.M., Chung, K.F.,Vukicevic, V., Rosmaninho-Salgado, J.,
Kanczkowski, W., Cortez, V., Hackmann, K., Ehrhart-Bornstein, M. Isolation,
characterization, and differentiation of progenitor cells from human adult adrenal
medulla. Stem Cells Translational Medicine, 1(11):. 783-791, 2012, WOS
27. [1.1] Shishkina, G.T., Kalinina, T.S., Dygalo, N.N. Effects of swim stress and
fluoxetine on 5-HT1A receptor gene expression and monoamine metabolism in the
rat brain regions. Cellular and Molecular Neurobiology 32(5): 787-794, 2012,
WOS
28. [1.1] Spasojevic, N., Jovanovic, P., Dronjak, S. Chronic fluoxetine treatment
affects gene expression of catecholamine enzymes in the heart of depression
model rats. Indian Journal of Experimental Biology 50(11): 771-775, 2012, WOS
29. [1.1] Stone, E.A., Lin, Y., Sarfraz, Y. Toward the rapid treatment of depression
by selective inhibition of central stress circuits. Open Neuropsychopharmacology
Journal, 5(1): 9-17, 2012, WOS
30. [1.1] SГЎnchez-Lemus, E., Honda, M., Saavedra, J.M. Angiotensin II AT 1
receptor blocker candesartan prevents the fast up-regulation of cerebrocortical
benzodiazepine-1 receptors induced by acute inflammatory and restraint stress.
Behavioural Brain Research, 232(1): 84-92, 2012, WOS
31. [1.1] Turcanu, D.S., Kirtok, N., Eibl, C., Guendisch, D., LaGamma, E.F.,
Nankova, B.B. Nicotinic receptor partial agonists alter catecholamine
homeostasis and response to nicotine in PC12 cells. Neuroscience Letters, 516(2):
212-216, 2012, WOS
32. [1.1] Vukicevic, V., De Celis, M.F.R., Diaz-Valencia, G., Bornstein, S.R.,
Ehrhart-Bornstein, M. Modulation of dopaminergic neuronal differentiation from
sympathoadrenal progenitors. Journal of Molecular Neuroscience, 48(2): 420426, 2012, WOS
33. [1.1] Xiao, B., Lian, B., Sun, L., Shao, W. Gene transcription response to
weathering of K-bearing minerals by Aspergillus fumigatus. Chemical Geology,
306-307: 1-9, 2012, WOS
34. [1.1] Zhou, Z., Wang, L., Shi, X., Yue, F., Wang, M., Zhang, H., Song, L. The
expression of dopa decarboxylase and dopamine beta hydroxylase and their
responding to bacterial challenge during the ontogenesis of scallop Chlamys
farreri. Fish and Shellfish Immunology, 33(1): 67-74, 2012, WOS
35. [1.2] Even, N., Devaud, J.-M., Barron, A.B. General stress responses in the
honey bee. Insects, 3(4): 1271-1298, 2012, SCOPUS
36. [1.2] Hayasaka, N., Nagai, N., Kawao, N., Niwa, A., Yoshioka, Y., Mori, Y.,
Shigeta, H., Murakami, T.In vivo diagnostic imaging using micro-ct: Sequential
and comparative evaluation of rodent models for hepatic/brain ischemia and
stroke PLoS ONE 7(2) , art. no. e32342 2012, SCOPUS
37. [1.2] Kalogerou, M., Zhang, Y., Yang, J., Garrahan, N., Paisey, S., Tokarczuk,
P., Stewart, A., Shen, M.H. T2 weighted MRI for assessing renal lesions in
transgenic mouse models of tuberous sclerosis European Journal of Radiology
81(9) , pp. 2069-2074 2012, SCOPUS
38. [1.2] Rodt, T., Von Falck, C., Dettmer, S., Hueper, K., Halter, R., Hoy, L.,
Luepke, M., Wacker, F. Lung tumour growth kinetics in SPC-c-Raf-1-BB
transgenic mice assessed by longitudinal in-vivo micro-CT quantification Journal
200
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA165
ADCA166
ADCA167
ADCA168
of Experimental and Clinical Cancer Research 31(1) , art. no. 15 2012, SCOPUS
39. [1.2] Sterling, J.A., Johnson, R.W. Emerging imaging techniques for the
detection and examination of breast cancer metastasis to bone International
Journal of Cancer Research and Prevention 5(1-2) , pp. 153-167 2012, SCOPUS
40. [1.2] Tidwell, V.K., Garbow, J.R., Krupnick, A.S., Engelbach, J.A., Nehorai, A
.Quantitative analysis of tumor burden in mouse lung via MRI Magnetic
Resonance in Medicine 67(2) , pp. 572-579 2012, SCOPUS
MATYSKOVГЃ, R. - MALETINSKГЃ, L. - MAIXNEROVГЃ, J. - PIRNГЌK, Zdenko KISS, Alexander - ЕЅELEZNГЃ, B. Comparison of the obesity phenotypes related to
monosodium glutamate effect on arcuate nucleus and/or the high fat diet feeding in
C57BL/6 and NMRI mice. In Physiological Research, 2008, vol. 57, no. 5, p. 727734. (1.505 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] COLLISON, K.S., MAKHOUL, N.J., ZAIDI, M. Z., SALEH, S.M.,
ANDRES, B., INGLIS, A., AL-RABIAH, R., AL-MOHANNA, F.A.: Gender
Dimorphism in Aspartame-Induced Impairment of Spatial Cognition and Insulin
Sensitivity. PLOS ONE, 2012, 7(4): e31570., WOS
2. [1.1] COLLISON, K.S., ZAIDI, M.Z., SALEH, S.M., MAKHOUL, N. J., INGLIS,
A., BURROWS, J., ARAUJO, J.A., AL-MOHANNA, F.A.: Nutrigenomics of
hepatic steatosis in a feline model: effect of monosodium glutamate, fructose, and
Trans-fat feeding. GENES AND NUTRITION, 2012, 7(2):265-280., WOS
3. [1.1] ERIKSSON, E., ZAMAN, F., CHRYSIS, D., WEHTJE, H., HEINO, T.J.,
SГ„VENDAHL, L.: Bortezomib Is Cytotoxic to the Human Growth Plate and
Permanently Impairs Bone Growth in Young Mice. PLoS ONE, 2012,
7(11):e50523, WOS
MCMAHON, A. - KVETŇANSKÝ, Richard - FUKUHARA, K. - WEISE, V.K. KOPIN, I.J. - SABBAN, E. L. Regulation of tyrosine-hydroxylase and dopamine
beta-hydroxylase messenger-rna levels in rat adrenals by a single and repeated
immobilization stress. In Journal of Neurochemistry, 1992, vol. 58, no. 6, p. 21242130. ISSN 0022-3042.
CitГЎcie:
1. [1.1] Liu, X., Betzenhauser, M.J., Reiken, S., Meli, A.C., Xie, W.J., Chen, B.X.,
Arancio, O., Marks, A.R. Role of Leaky Neuronal Ryanodine Receptors in StressInduced Cognitive Dysfunction. Cell, 150(5): 1055-1067, 2012, WOS
2. [1.1] Valenti, O., Gill, K.M., Grace, A. A.Different stressors produce excitation
or inhibition of mesolimbic dopamine neuron activity: response alteration by
stress pre-exposure. European Journal of Neuroscience, 35(8): 1312-1321, 2012,
WOS
MICHAJLOVSKIJ, N. - KVETŇANSKÝ, Richard - PONEC, J. Effect of acute and
repeated immobilization stress on food and water intake, urine output and
vasopressin changes in rats. In Endocrinologia experimentalis, 1988, vol. 22, no. 3,
p. 143-157. ISSN 0013-7200.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bruder-Nascimento, T., Salome Campos, D.H., Leopoldo, A.S., LimaLeopoldo, A.P., Okoshi, K., Cordellini, S., Cicogna, A.C. Chronic Stress Improves
the Myocardial Function without Altering L-type Ca+2 Channel Activity in Rats.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 99(4): 907-914, 2012, WOS
2. [1.1] Saboory, E., Ghazizadeh, V., Heshmatian, B., Khademansari, M.H.
Desmopressin accelerates the rate of urinary morphine excretion and attenuates
withdrawal symptoms in rats. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 66(7): 594601, 2012, WOS
MICUTKOVA, L. - KREPSOVA, K. - SABAN, E. - KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga -
201
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA169
ADCA170
ADCA171
KVETŇANSKÝ, Richard. Modulation of catecholamine-synthesizing enzymes in
the rat heart by repeated immobilization stress. In Annals of the New York Academy
of Sciences, 2004, vol. 1018, stress Current neuroendocrine and genetic appoaches,
p. 424-429. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Esler, M. Sympathetic Neural and Adrenal Medullary Mechanisms in
Depression and Panic Disorder. Stress and Cardiovascular Disease, pp. 55-69,
2012, WOS
2. [1.1] Esler, M. The Causal Role of Chronic Mental Stress in the Pathogenesis
of Essential Hypertension. Stress and Cardiovascular Disease, pp: 273-283,
2012, WOS
MIKKELSEN, J.D. - SODERMAN, A. - KISS, Alexander - MIRZA, N. Effects of
benzodiazepines receptor agonists on the hypothalamic-pituitary adrenocortical axis.
In European Journal of Pharmacology : an international journal, 2005, vol. 519, p.
223-230. ISSN 0014-2999.
CitГЎcie:
1. [1.1] SALOMONS, A.R., PINZON, N.E., BOLEIJ, H., KIRCHHOFF, S.,
ARNDT, S.S., NORDQUIST, R.E., LINDEMANN, L., JAESCHKE, G., SPOOREN,
W., OHL, F.: Differential effects of diazepam and MPEP on habituation and
neuro-behavioural processes in inbred mice. Behav Brain Functions, 2012,
8(30)., WOS
2. [1.1] SARTOR, G.C., ASTON-JONES, G.: Regulation of the ventral tegmental
area by the bed nucleus of the stria terminalis is required for expression of
cocaine preference. Eur J Neuroscience, 2012, 36(11):3549–3558., WOS
3. [1.1] STRAC, D.S., MUCK-SELER, D., PIVAC, N.: The involvement of
noradrenergic mechanisms in the suppressive effects of diazepam on the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in female rats. Croatian Medical
Journal 2012, 53:214-223., WOS
MIKKELSEN, J.D. - HAY-SCHMIDT, A. - KISS, Alexander. Serotonergic
stimulation of the rat hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA) axis: interaction between
5-HT1a and 5-HT2a receptors. In Annals of the New York Academy of Sciences,
2004, vol. 1018, p. 65-70. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] BESNARD, S., KHEMIRI, H., MASSE, F., DENISE, P., VERDAGUER,
M., GESTREAU, C.: Differential respiratory control of the upper airway and
diaphragm muscles induced by 5-HT1A receptor ligands. Sleep Breath, 2012,
16(1):135-147., WOS
2. [1.1] MEDEIROS, L.R., MCDONALD, M.D.: Elevated cortisol inhibits
adrenocorticotropic hormone- and serotonin-stimulated cortisol secretion from
the interrenal cells of the Gulf toadfish (Opsanus beta. Gen Comp Endocrinol,
2012, 179(3):414-420., WOS
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - FICKOVГЃ, MГЎria - SCSUKOVГЃ, SoЕ€a. The effects
of selected phenol and phthalate derivatives on steroid hormone production by
cultured porcine granulosa cells. In ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY
ANIMALS, 2007, vol. 35, no. 1, p. 71-77. ISSN 0261-1929.
CitГЎcie:
1. [1.1] KROTZ, Stephan P. - CARSON, Sandra A. - TOMEY, Cynthia - BUSTER,
John E. Phthalates and bisphenol do not accumulate in human follicular fluid. In
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS. ISSN 1058-0468,
2012, vol. 29, no. 8, pp. 773., WOS, SCOPUS
2. [1.1] WARING, R. H. - RAMSDEN, D. B. - JARRATT, P. D. B. - HARRIS, R. M.
Biomarkers of endocrine disruption: cluster analysis of effects of plasticisers on
202
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA172
ADCA173
Phase 1 and Phase 2 metabolism of steroids. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
ANDROLOGY. ISSN 0105-6263, 2012, vol. 35, no. 3, pp. 415., WOS, SCOPUS
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - NAGYOVA, Eva - FICKOVГЃ, MГЎria SCSUKOVГЃ, SoЕ€a. Effects of selected endocrine disruptors on meiotic maturation,
cumulus expansion, synthesis of hyaluronan and progesterone by porcine oocytecumulus complexes. In Toxicology in Vitro, 2009, vol. 23, n. 3, p. 371-377. (2.473 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0887-2333.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bellingham, M., Fiandanese, N., Byers, A., Cotinot, C., Evans, N.P.,
Pocar, P., Amezaga, M.R., (...), Fowler, P.A.: Effects of exposure to
environmental chemicals during pregnancy on the development of the male and
female reproductive axes. REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 47
(SUPPL.4), pp. 15-22, 2012, WOS
2. [1.1] CHEN, Hung-Sheng - CHIANG, Po-Hui - WANG, Yu-Chih - KAO, MiChun - SHIEH, Tsung-Hua - TSAI, Cheng-Fang - TSAI, Eing-Mei. Benzyl butyl
phthalate induces necrosis by AhR mediation of CYP1B1 expression in human
granulosa cells. In REPRODUCTIVE TOXICOLOGY. ISSN 0890-6238, 2012,
vol. 33, no. 1, pp. 67., WOS, SCOPUS
3. [1.1] Grossman, D., Kalo, D., Gendelman, M., Roth, Z.: Effect of di-(2ethylhexyl) phthalate and mono-(2-ethylhexyl) phthalate on in vitro developmental
competence of bovine oocytes.CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY 28 (6), pp.
383-396, 2012, WOS
4. [1.1] KROTZ, Stephan P. - CARSON, Sandra A. - TOMEY, Cynthia - BUSTER,
John E. Phthalates and bisphenol do not accumulate in human follicular fluid. In
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS. ISSN 1058-0468,
2012, vol. 29, no. 8, pp. 773., WOS, SCOPUS
5. [1.1] Pocar, P., Fiandanese, N., Secchi, C., Berrini, A., Fischer, B., Schmidt,
J.S., Schaedlich, K., Borromeo, V.: Exposure to di(2-ethyl-hexyl) phthalate
(DEHP) in Utero and during lactation causes long-term pituitary-gonadal axis
disruption in male and female mouse offspring. ENDOCRINOLOGY 153 (2), pp.
937-948, 2012, WOS
6. [1.1] WANG, Wei - CRAIG, Zelieann R. - BASAVARAJAPPA, Mallikarjuna S. GUPTA, Rupesh K. - FLAWS, Jodi A. Di (2-ethylhexyl) phthalate inhibits growth
of mouse ovarian antral follicles through an oxidative stress pathway. In
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY. ISSN 0041-008X, 2012, vol.
258, no. 2, pp. 288., WOS, SCOPUS
7. [1.1] WARING, R. H. - RAMSDEN, D. B. - JARRATT, P. D. B. - HARRIS, R. M.
Biomarkers of endocrine disruption: cluster analysis of effects of plasticisers on
Phase 1 and Phase 2 metabolism of steroids. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
ANDROLOGY. ISSN 0105-6263, 2012, vol. 35, no. 3, pp. 415., WOS, SCOPUS
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - KOLENA, Jaroslav - FICKOVГЃ, MГЎria SCSUKOVГЃ, SoЕ€a. Alterations in steroid hormone production by porcine ovarian
granulosa cells caused by bisphenol A and bisphenol A dimethacrylate. In Molecular
and Cellular Endocrinology, 2005, vol. 244, no. 1-2, p. 57-62. ISSN 0303-7207.
CitГЎcie:
1. [1.1] Diamanti-Kandarakis, Evanthia; Christakou, Charikleia; Marinakis,
Evangelos: Phenotypes and Enviromental Factors: Their Influence in PCOS.
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. 18 (3), pp. 270-282, JAN 2012, WOS
2. [1.1] Ehrlich, Shelley; Williams, Paige L.; Missmer,Stacey A.et al.: Urinary
bisphenol A concentrations and early reproductive health outcomes among
women undergoing IVF HUMAN REPRODUCTION 27 (12), pp. 3583-3592,
DEC 2012, WOS
203
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA174
ADCA175
ADCA176
3. [1.1] Krotz, Stephan P.; Carson, Sandra A.; Tomey, Cynthia; et al.: Phthalates
and bisphenol do not accumulate in human follicular fluid. JOURNAL OF
ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS. 29 (8), pp. 773-777, AUG 2012,
WOS
4. [1.1] Petro, E. M. L.; Leroy, J. L. M. R.; Van Cruchten, S. J. M.; et al.:
Endocrine disruptors and female fertility: Focus on (bovine) ovarian follicular
physiologyTHERIOGENOLOGY, 78 (9), pp 1887-1900, DEC 2012, WOS
5. [1.1] Pupo, Marco; Pisano, Assunta; Lappano, Rosamaria; et al.: Bisphenol A
Induces Gene Expression Changes and Proliferative Effects through GPER in
Breast Cancer Cells and Cancer-Associated Fibroblasts: ENVIRONMENTAL
HEALTH PERSPECTIVES,120 (8), pp. 1177-1182, AUG 2012, WOS
6. [1.1] Waring, R. H.; Ramsden, D. B.; Jarratt, P. D. B.; et al.: Biomarkers of
endocrine disruption: cluster analysis of effects of plasticisers on Phase 1 and
Phase 2 metabolism of steroids. INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY.
35 (3), pp. 415-423, JUN 2012, WOS
MLYNГЃRIK, M. - JOHANSSON, B.B. - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Enriched environment
influences adrenocortical response to immune challenge and glurtamate receptor
gene expression in rat hippocampus. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2004, vol. 1018, p. 273-280. (1.892 - IF2003). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Mora F, Segovia G, Del Arco A, de Blas M, Garrido P. Stress,
neurotransmitters, corticosterone and body-brain integration. In Brain Res. 2012;
1476:71-85., WOS
MLYNГЃRIK, M. - ZELENГЃ, D. - BAGDY, G. - MAKARA, G.B. - JEЕЅOVГЃ,
Daniela. Signs of attenuated depression-like behavior in vasopressin deficient
Brattleboro rats. In Hormones and Behavior, 2007, vol. 51, no. 3, p. 395-405. ISSN
0018-506X.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bao AM, RuhГ© HG, Gao SF, Swaab DF. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. In Handb Clin Neurol. 2012; 106:107-36., WOS
2. [1.1] Koshimizu TA, Nakamura K, Egashira N, Hiroyama M, Nonoguchi H,
Tanoue A. Vasopressin V1a and V1b receptors: from molecules to physiological
systems. In Physiol Rev. 2012; 92(4):1813-64., WOS
3. [1.1] Lin EJ. Neuropeptides as therapeutic targets in anxiety disorders. In Curr
Pharm Des. 2012; 18(35):5709-27., WOS
4. [1.1] Yang J, Pan YJ, Yin ZK, Hai GF, Lu L, Zhao Y, Wang DX, Wang H, Wang
G. Effect of arginine vasopressin on the behavioral activity in the behavior
despair depression rat model. In Neuropeptides. 2012; 46(3):141-9., WOS
MONДЊEK, Fedor - DUNДЊKO, Roman - JOHANSSON, B.B. - JEЕЅOVГЃ, Daniela.
Effect of environmental enrichment on stress related systems in rats. In Journal of
neuroendocrinology, 2004, vol. 16, p. 423-431. ISSN 0953-8194.
CitГЎcie:
1. [1.1] Anderson DW, Pothakos K, Schneider JS. Sex and rearing condition
modify the effects of perinatal lead exposure on learning and memory. In
Neurotoxicology. 2012; 33(5):985-95., WOS
2. [1.1] Coleman K, Bloomsmith M.A, Crockett C.M, Weed J.L, Schapiro S.J:
Behavioral Management, Enrichment, and Psychological Well-being of
Laboratory Nonhuman Primates (Chapter). In Nonhuman Primates in
Biomedical Research. 2012; 149-176., WOS
3. [1.1] Gurfein BT, Stamm AW, Bacchetti P, Dallman MF, Nadkarni NA, Milush
JM, Touma C, Palme R, Di Borgo CP, Fromentin G, Lown-Hecht R, Konsman JP,
Acree M, Premenko-Lanier M, Darcel N, Hecht FM, Nixon DF. The calm mouse:
204
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA177
ADCA178
an animal model of stress reduction. In Mol Med. 2012;18:606-17., WOS
4. [1.1] Hohmann CF, Beard NA, Kari-Kari P, Jarvis N, Simmons Q. Effects of
brief stress exposure during early postnatal development in Balb/CByJ mice: II.
Altered cortical morphology. In Dev Psychobiol. 2012; 54(7):723-35., WOS
5. [1.1] Kemppinen N, Hau J, Meller A, Mauranen K, Kohila T, Nevalainen T.
Impact of aspen furniture and restricted feeding on activity, blood pressure, heart
rate and faecal corticosterone and immunoglobulin A excretion in rats (Rattus
norvegicus) housed in individually ventilated cages. In Lab Anim. 2010;
44(2):104-12., WOS
6. [1.1] Mora F, Segovia G, Del Arco A, de Blas M, Garrido P. Stress,
neurotransmitters, corticosterone and body-brain integration. Brain Res. 2012;
1476:71-85., WOS
7. [1.1] Ros-SimГі C, Valverde O. Early-life social experiences in mice affect
emotional behaviour and hypothalamic-pituitary-adrenal axis function. In
Pharmacol Biochem Behav. 2012; 102(3):434-41., WOS
8. [1.1] Russo SJ, Murrough JW, Han MH, Charney DS, Nestler EJ.
Neurobiology of resilience. In Nat Neurosci. 2012; 15(11):1475-84., WOS
9. [1.1] Schoenfeld TJ, Gould E. Stress, stress hormones, and adult neurogenesis.
In Exp Neurol. 2012; 233(1):12-21., WOS
10. [1.1] Simpson J, Kelly JP. The effects of isolated and enriched housing
conditions on baseline and drug-induced behavioural responses in the male rat.
In Behav Brain Res. 2012; 234(2):175-83., WOS
11. [1.1] Skwara AJ, Karwoski TE, Czambel RK, Rubin RT, Rhodes ME. Influence
of environmental enrichment on hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) responses
to single-dose nicotine, continuous nicotine by osmotic mini-pumps, and nicotine
withdrawal by mecamylamine in male and female rats. In Behav Brain Res. 2012;
234(1):1-10., WOS
12. [1.1] Walker MD, Mason G. Reprint of: Female C57BL/6 mice show
consistent individual differences in spontaneous interaction with environmental
enrichment that are predicted by neophobia. In Behav Brain Res. 2012;
227(2):508-13., WOS
13. [1.1] Yildirim E, Erol K, Ulupinar E. Effects of sertraline on behavioral
alterations caused by environmental enrichment and social isolation. In
Pharmacol Biochem Behav. 2012; 101(2):278-87., WOS
MONДЊEK, Fedor - DUNДЊKO, Roman - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Repeated citalopram
treatment but not stress exposure attenuates hypothalamic-pituitary-adrenocortical
axis response to acute citalopram injection. In Life Sciences, 2003, vol. 72, p. 13531356. (1.824 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0024-3205.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ara I, Bano S. Citalopram decreases tryptophan 2,3-dioxygenase activity
and brain 5-HT turnover in swim stressed rats. In Pharmacol Rep. 2012;
64(3):558-66., WOS
2. [1.1] Bethea CL, Reddy AP. The effect of long-term ovariectomy on midbrain
stress systems in free ranging macaques. In Brain Res. 2012; 1488:24-37., WOS
MONДЊEK, Fedor - AGUILERA, Greti - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Insufficient activation
of adrenocortical but not adrenomedullary hormones during stress in rats subjected
to repeated immune challenge. In Journal of Neuroimmunology, 2003, vol. 142, p.
86-92. (3.577 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0165-5728.
CitГЎcie:
1. [1.1] Guerrero F, Montes de Oca A, Aguilera-Tejero E, Zafra R, RodrГ­guez M,
LГіpez I. The effect of vitamin D derivatives on vascular calcification associated
with inflammation. In Nephrol Dial Transplant. 2012; 27(6):2206-12., WOS
205
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA179
ADCA180
ADCA181
ADCA182
ADCA183
2. [1.1] Niebylski A, Boccolini A, Bensi N, Binotti S, Hansen C, Yaciuk R, Gauna
H. Neuroendocrine changes and natriuresis in response to social stress in rats. In
Stress Health. 2012; 28(3):179-85., WOS
MONOЕ ГЌKOVГЃ, J. - HERICHOVГЃ, Iveta - MRAVEC, Boris - KISS, Alexander ZEMAN, Michal. Effect of upregulated renin-angiotensin system on per2 and bmal1
genes expression in brain structures involved in blood pressure control in
TGR(mREN-2)27 rats (vol 1180, pg 29, 2007). In Brain Research, 2007, vol. 1180,
p. 29-38. (2.341 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0006-8993.
CitГЎcie:
1. [1.2] Moniwa, N.; Varagic, J.; Ahmad, S.; Voncannon, JL.; Ferrario, CM.;
Restoration of the blood pressure circadian rhythm by direct renin inhibition and
blockade of angiotensin II receptors in mRen2.Lewis hypertensive rats. Ther Adv
Cardiovasc Dis. 2012; 6: 15-29., SCOPUS
MRAVEC, Boris. Autonomic dysfunction in autoimmune diseases: consequence or
cause? In Lupus, 2007, vol. 16, no. 9, p. 767-768. ISSN 0961-2033.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gervasi, G. Marra, A. Giorgianni, R. De Luca, R. Bramanti, P. CalabrГІ,
RS. Dysthermia as an unexpected onset symptom of systemic lupus erythematosus.
Clin Neurol Neurosurg.2012 114: 792-4., WOS
MRAVEC, Boris. The role of the vagus nerve in stroke. In Autonomic Neuroscience
- Basic and Clinical, 2010, vol. 158, p. 8-12. (1.815 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 1566-0702.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hiraki, T.; Baker, W.; Greenberg, JH.; Effect of vagus nerve stimulation
during transient focal cerebral ischemia on chronic outcome in rats. Journal of
Neuroscience Research. 2012; 90: 887–94, WOS, WOS
MRAVEC, Boris. A new focus on interoceptive properties of adrenal medulla. In
Autonomic Neuroscience-Basic and Clinical, 2005, vol. 120, no. 1-2, p. 10-17.
(1.311 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 1566-0702.
CitГЎcie:
1. [1.1] Khan, MB.; Lee, BR.; Kamitani, T.; A simple and sensitive method for the
demonstration of norepinephrine-storing adrenomedullary chromaffin cells.
Histochem Cell Biol. 2012; 138: 155-65., WOS
MRAVEC, Boris. Salsolinol, a derivate of dopamine, is a possible modulator of
catecholaminergic transmission: a review of recent developments. In Physiological
Research, 2006, vol. 55, no. 4, p. 353-364. (1.806 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hashizume, T.; Sawada, T.; Nakajima, Y.; Yaegashi, T.; Saito, H.; Goto,
Y.; Jin, J.; Fülöp, F.; Nagy, GM.; Bromocriptine inhibits salsolinol-induced
prolactin release in male goats. Anim Sci J. 2012; 83: 63-7., WOS
2. [1.1] Hasiec, M.; Herman, A.P.; Molik, E.; Dobek, E.; Romanowicz, K.; Fülöp,
F.; Misztal, T.; The stimulatory effect of salsolinol on prolactin gene expression
within the anterior pituitary of lactating sheep: In vivo and in vitro study. Small
Ruminant Research. 2012; 102: 202-7., WOS
3. [1.1] HipГіlito, L.; SГЎnchez-CatalГЎn, MJ.; MartГ­-Prats, L.; Granero, L.;
Polache, A.; Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neurosci Biobehav Rev. 2012; 36: 362-78.,
WOS
4. [1.1] Nikolić, D.; Gödecke, T.; Chen, SN.; White, J.; Lankin, DC.; Pauli, GF.;
van Breemen RB. Mass spectrometric dereplication of nitrogen-containing
constituents of black cohosh (Cimicifuga racemosa L.). Fitoterapia. 2012; 83:
206
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA184
ADCA185
ADCA186
441-60., WOS
5. [1.1] Yaegashi, T.; Jin, J.; Sawada, T.; Saito, H.; Fülöp, F.; Nagy, GM.;
Hashizume, T.; Effects of photoperiod on salsolinol-induced prolactin secretion in
goats. Anim Sci J. 2012; 83: 418-25., WOS
MRAVEC, Boris - TILLINGER, A. - BODNГЃR, I. - NAGY, G.M. - PALKOVITS,
M. - KVETŇANSKÝ, Richard. The Response of Plasma Catecholamines in Rats
Simultaneously Exposed to Immobilization and Painful Stimuli. In Annals of the
New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 196-200. (2.531 - IF2007).
(2008 - Current Contents ; 2008 - Current Contents). ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Chen, Y.; Wang, Q.; Wang, FF.; Gao, HB.; Zhang, P.; Stress induces
glucocorticoid-mediated apoptosis of rat Leydig cells in vivo. Stress. 2012; 15:
74-84., WOS
2. [1.1] Zhang, G.; Zhang, Y.; Ji, C.; McDonald, T.; Walton, J.; Groeber, EA.;
Steenwyk, RC.; Lin, Z.; Ultra sensitive measurement of endogenous epinephrine
and norepinephrine in human plasma by semi-automated SPE-LC-MS/MS. J
Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012; 895-896: 186-90., WOS
MYSLIVEČEK, Jaromír - NOVÁKOVÁ, Mária - PALKOVITS, M. KRIŽANOVÁ, Oľga - KVETŇANSKÝ, Richard. Distribution of mRNA and
binding sites of adrenoceptors and muscarinic receptors in the rat heart. In Life
Sciences, 2006, vol. 79, iss. 2, p. 112-120. (2.512 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0024-3205.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ruthschilling, C.A., Albiero, G., Lazzari, V.M., Becker, R.O., de Moura,
A.C., Lucion, A.B., Almeida, S., Veiga, A.B.G.D., Giovenardi, M. Analysis of
transcriptional levels of the oxytocin receptor in different areas of the central
nervous system and behaviors in high and low licking rats. Behavioural Brain
Research, 228(1): 176-184, 2012, WOS
2. [1.1] Stöckigt, F., Brixius, K., Lickfett, L., Andrié, R., Linhart, M., Nickenig, G.,
Schrickel, J.W. Total Beta-Adrenoceptor Knockout Slows Conduction and
Reduces Inducible Arrhythmias in the Mouse Heart. Plos One, 7(11): art. no.
e49203, 2012, WOS
3. [1.1] Subedi, K.P., Singh, T.D., Kim, J.Ch. et al. Cloning and expression of a
new inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 splice variant in adult rat atrial
myocytes. Cellular & Molecular Biology Letters, 17(1): 124-135, 2012, WOS
NAGYOVГЃ, Eva - CAMAIONI, A. - SCSUKOVГЃ, SoЕ€a - MLYNARДЊГЌKOVГЃ,
AlЕѕbeta - PROCHГЃZKA, R. - NEMCOVГЃ, L. - SALUSTRI, A. Activation of
cumulus cell SMAD2/3 and epidermal growth factor receptor pathways are involved
in porcine oocyte-cumulus cell expansion and steroidogenesis. In Molecular
Reproduction and Development, 2011, vol. 78, n. 6, pp. 391-402. (2.395 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 1040-452X.
CitГЎcie:
1. [1.1] HAOUZI, D. - ASSOU, S. - MONZO, C. - VINCENS, C. - DECHAUD, H.
- HAMAMAH, S. Altered gene expression profile in cumulus cells of mature MII
oocytes from patients with polycystic ovary syndrome. In HUMAN
REPRODUCTION. ISSN 0268-1161, 2012, vol. 27, no. 12, pp. 3523., WOS
2. [1.1] ZHANG, Yingmei - HU, Nan - HUA, Yinan - RICHMOND, Kacy L. DONG, Feng - REN, Jun. Cardiac overexpression of metallothionein rescues cold
exposure-induced myocardial contractile dysfunction through attenuation of
cardiac fibrosis despite cardiomyocyte mechanical anomalies. In FREE
RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE. ISSN 0891-5849, 2012, vol. 53, no. 2, pp.
194., WOS, SCOPUS
207
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA187
ADCA188
ADCA189
ADCA190
ADCA191
NAGYOVГЃ, Eva - SCSUKOVГЃ, SoЕ€a - NEMCOVГЃ, L. - MLYNARДЊГЌKOVГЃ,
AlЕѕbeta - YI, J. - Е UTOVSKГќ, M. - Е UTOVSKГќ, P. Inhibition of proteasomal
proteolysis affects expression of extracellular matrix components and
steroidogenesis in porcine oocyte-cumulus complexes. In Domestic Animal
Endocrinology, 2012, vol. 42, no. 1, pp. 50-62. (2.056 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0739-7240.
CitГЎcie:
1. [1.1] Skandalis, S.S.; Aletras, A.J.; Gialeli, C.; Theocharis, A.D., Afratis, N.,
Tzanakakis, G.N., Karamanos, N.K. Targeting the Tumor Proteasome as a
Mechanism to Control the Synthesis and Bioactivity of Matrix Macromolecules.
Curr Mol Med 12 (8), 1068-1082, 2012, WOS
2. [1.1] You, J; Lee, E; Bonilla, L; Francis, J., Koh, J., Block, J., Chen, S.,
Hansen, P.J. Treatment with the Proteasome Inhibitor MG132 during the End of
Oocyte Maturation Improves Oocyte Competence for Development after
Fertilization in Cattle. PLOS One 7 (11), e48613, 2012, WOS
3. [1.2] Mishra P, Qiu Q, Gruslin A, Hidaka Y, Mbikay M, Basak A. In vitro
regulatory effect of epididymal serpin CRES on protease activity of proprotein
convertase PC4/PCSK4. Curr Mol Med 12(8), 1050-1067, 2012, SCOPUS
NAJVIRTOVГЃ, M. - GREER, S. E. - GREER, M.A. - BAQI, L. - BENICKГќ, JГєlius
- Е TRBГЃK, VladimГ­r. Cell volume induced hormone secretion: Studies on signal
transduction and specificity. In Cellular Physiology and Biochemistry, 2003, vol. 13,
no. 2, p. 113-122. ISSN 1015-8987.
CitГЎcie:
1. [1.1] Dubois, J.-M., Rouzaire-Dubois, B.: Roles of cell volume in molecular
and cellular biology. Progress in Biophysics and Molecular Biology 108 (3) , pp.
93-97, 2012, WOS
NOVAKOVA, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - MYSLIVEČEK, Jaromír. Sexual
dimorphism in stress-induced changes in adrenergic and muscarinic receptor
densiries in the lung of wild type and CRH-knockout mice. In Stress, 2010, vol. 13,
no. 1, p. 22-35. (3.205 - IF2009). ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.2] Hadden, H., Soldin, S.J., Massaro, D. Circadian disruption alters mouse
lung clock gene expression and lung mechanics. Journal of Applied Physiology,
113(3): 385-392, 2012, SCOPUS
OHTA, S. - PANG, A. L. Y. - BROUWERS, F.M. - CHAN, W. Y. - EISENHOFER,
G. - KRIJGER, R. - KSINANTOVÁ, L. - BREZA, J. - BLAŽÍČEK, Pavel KVETŇANSKÝ, Richard - WESLEY, R. A. - PACÁK, Karel. Downregulation of
metastasis suppressor genes in malignant pheochromocytoma. In International
journal of cancer, 2005, vol. 114, no.1, p. 139-143. (4.416 - IF2004). ISSN 00207136.
CitГЎcie:
1. [1.1] GarcГ­a-Galiano, D., Pinilla, L., Tena-Sempere, M. Sex steroids and the
control of the Kiss1 system: Developmental roles and major regulatory actions.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1): 22-33, 2012, WOS
2. [1.1] Iwakuma, T., Agarwal, N. MDM2 binding protein, a novel metastasis
suppressor. Cancer and Metastasis Reviews, 31(3-4): 633-640, 2012, WOS
3. [1.1] Masutani, H., Yoshihara, E., Masaki, S., Chen, Z., Yodoi, J. Thioredoxin
binding protein (TBP)-2/Txnip and О±-arrestin proteins in cancer and diabetes
mellitus. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 50(1): 23-34, 2012,
WOS
ONDIДЊOVГЃ, K. - MRAVEC, Boris. Role of nervous system in cancer
aetiopathogenesis. In The Lancet Oncology, 2010, vol. 11, p. 596-601. (14.470 -
208
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA192
ADCA193
IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1470-2045.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bharti, B.; Basu, P.; Mishra, R.; Singaravel, M.; Effect of induced
Dalton's lymphoma on circadian locomotor activity rhythm of adult male mice.
Biological Rhythm Research. 2012; 43: 215-23., WOS
2. [1.1] Flint, MS.; Bovbjerg, DH.; DNA damage as a result of psychological
stress: implications for breast cancer. Breast Cancer Research. 2012; 14:320.,
WOS
3. [1.1] Mathews, EH.; Liebenberg, L.; A Practical Quantification of Blood
Glucose Production due to High-level Chronic Stress. Stress Health. 2012; 28:
327-32., WOS
4. [1.1] Mouton, C.; Ronson, A.; Razavi, D.; Delhaye, F.; Kupper, N.; Paesmans,
M.; Moreau, M.; Nogaret, JM.; Hendlisz, A.; Gidron, Y.; The relationship
between heart rate variability and time-course of carcinoembryonic antigen in
colorectal cancer. Auton Neurosci. 2012; 166: 96-9., WOS
5. [1.1] Tang, ZY.; Fighting against cancer by integrative medicine. Chin J Integr
Med. 2012; 18: 323-4., WOS
ONDREJČÁKOVÁ, Mária - BAKOŠ, Ján - GARAFOVÁ, A. - KOVÁCS, L. KVETŇANSKÝ, Richard - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendocrine and cardiovascular
parameters during simulation of stress-induced rise in circulating oxytocin in the rat.
In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2010, vol. 13, iss. 4, p.
314-322. (3.205 - IF2009). ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Braida D, Donzelli A, Martucci R, Ponzoni L, Pauletti A, Sala M.
Neurohypophyseal hormones protect against pentylenetetrazole-induced seizures
in zebrafish: role of oxytocin-like and V1a-like receptor. In Peptides. 2012;
37(2):327-33. WOS, WOS
2. [1.2] Moghimian, M., Faghihi, M.,Karimian, S.M., Imani, A. The effect of acute
stress exposure on ischemia and reperfusion injury in rat heart: Role of oxytocin.
Stress, 15(4): 385-392, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Williams, S.K., Barber, J.S., Jamieson-Drake, A.W., Enns, J.A.,
Townsend, L.B., Walker, C.H., Johns, J.M. Chronic Cocaine Exposure During
Pregnancy Increases Postpartum Neuroendocrine Stress Responses. Journal of
Neuroendocrinology, 24(4): 701-711, 2012, SCOPUS
ONDREJДЊГЃKOVГЃ, MГЎria - RAVINGEROVГЃ, TГЎЕ€a - BAKOЕ , JГЎn - PANCZA,
Dezider - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Oxytocin exerts protective effects on
ischemia/reperfusion-induced myocardial injury in vitro. In Canadian Journal of
Physiology and Pharmacology, 2009, vol. 87, iss. 2, p. 137-142. (1.763 - IF2008).
(2009 - Current Contents). ISSN 0008-4212.
CitГЎcie:
1. [1.1] Braida D, Donzelli A, Martucci R, Ponzoni L, Pauletti A, Sala M.
Neurohypophyseal hormones protect against pentylenetetrazole-induced seizures
in zebrafish: role of oxytocin-like and V1a-like receptor. Peptides. 37:327-33,
2012., WOS
2. [1.1] Das B, Sarkar C. Is preconditioning by oxytocin administration mediated
by iNOS and/or mitochondrial K(ATP) channel activation in the in vivo
anesthetized rabbit heart? Life Sci. 90:763-9, 2012., WOS
3. [1.1] Faghihi M, Alizadeh A.M, Khori V, Khodayari H, Moradi S.
Preconditioning effects of oxytocin in reducing cardiac arrhythmias in a rat heart
regional ischemia-reperfusion model. In Physiology and Pharmacology. 2012;
16(4):393-403., WOS
4. [1.1] Gutkowska J, Jankowski M. Oxytocin revisited: its role in cardiovascular
209
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA194
ADCA195
ADCA196
regulation. J euroendocrinol. 24:599-608, 2012., WOS
5. [1.1] Moghimian M, Faghihi M, Karimian SM, Imani A. The effect of acute
stress exposure on ischemia and reperfusion injury in rat heart: role of oxytocin.
Stress. 15:385-92, 2012., WOS
6. [1.1] Nakagawa-Toyama Y, Zhang S, Krieger M. Dietary manipulation and
social isolation alter disease progression in a murine model of coronary heart
disease. PLoS One. 2012;7(10):e47965. doi: 10.1371/journal.pone.0047965,
2012., WOS
7. [1.1] Norman GJ, Hawkley LC, Cole SW, Berntson GG, Cacioppo JT. Social
neuroscience: the social brain, oxytocin, and health. Soc Neurosci.7:18-29, 2012.,
WOS
8. [1.2] Alizadeh A.M, Faghihi M, Khori V, Mohsenikia M. Effect of pre-treatment
with oxytocin on cardiac enzymes in regional ischemia-reperfusion injury induced
in the rat heart. In Physiology and Pharmacology. 2012; 15(4):572-582.,
SCOPUS
9. [1.2] Broderick TL, Parrott CR, Wang D, Jankowski M, Gutkowska J.
Expression of cardiac GATA4 and downstream genes after exercise training in
the db/db mouse. In Pathophysiology. 2012; 19(3):193-203., SCOPUS
10. [1.2] Ciosek J, Drobnik J. Function of the hypothalamo-neurohypophysial
system in rats with myocardial infarction is modified by melatonin. In Pharmacol
Rep. 2012; 64(6):1442-54., SCOPUS
11. [1.2] Jankowski M, Gonzalez-Reyes A, Noiseux N, Gutkowska J. Oxytocin in
the heart regeneration. In Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2012; 7(2):81-7.,
SCOPUS
OREДЊNГЃ, Martina - HAFKO, Roman - BAДЊOVГЃ, Zuzana - PODSKOДЊOVГЃ, J. CHORVГЃT JR., D. - Е TRBГЃK, VladimГ­r. Different Secretory Response of
Pancreatic Islets and Insulin Secreting Cell Lines INS-1 and INS-1E to Osmotic
Stimuli. In Physiological Research, 2008, vol. 57, iss. 6, p. 935-945. (1.505 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gerbino, A., Maiellaro, I., Carmone, C., Caroppo, R., Debellis, L., Barile,
M., Busco, G., Colella, M: Glucose increases extracellular [Ca 2+] in rat
insulinoma (INS-1E) pseudoislets as measured with Ca 2+-sensitive
microelectrodes, 2012. Cell Calcium 51 (5) , pp. 393-401, 2012, WOS
2. [1.1] Nguyen, T.T.N., Folch, B., LГ©tourneau, M., Vaudry, D., Truong, N.H.,
Doucet, N., Chatenet, D., Fournier, A. : Cardiotoxin-I: An Unexpectedly Potent
Insulinotropic Agent. 2012. ChemBioChem 13 (12) , pp. 1805-1812, 2012, WOS
PACAK, K. - Е ГЌROVГЃ, Marta - GIUBELLINO, A - LENДЊEЕ OVГЃ, ДЅubomГ­ra CSГЃDEROVГЃ, Lucia - LAUKOVГЃ, Marcela - HUDECOVГЃ, SoЕ€a KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga. NF-ОєB inhibition significantly upregulates the norepinephrine
transporter system, causes apoptosis in pheochromocytoma cell lines and prevents
metastasis in an animal model. In International Journal of Cancer, 2012, vol. 31, no.
10, p. 2445-2455. (5.444 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0020-7136.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hemdan, NYA (Hemdan, Nasr Y. A.)[ 1,2 ] ; Birkenmeier, G
(Birkenmeier, Gerd)[ 3 ] ; Wichmann, G (Wichmann, Gunnar)[ 1 ] Key
molecules in the differentiation and commitment program of T helper 17 (Th17)
cells up-to-date IMMUNOLOGY LETTERS Volume: 148 Issue: 2 Pages: 97109 DOI: 10.1016/j.imlet.2012.09.007 Published: DEC 2012, WOS
PACÁK, Karel - ARMANDO, I., SAWEXEND - FUKUHARA, K. KVETŇANSKÝ, Richard - PALKOVITS, M. - KOPIN, I.J. - GOLDSTEIN, D. S.
Noradrenergic activation in the paraventricular nucleus during acute and chronic
210
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA197
ADCA198
ADCA199
immobilization stress in rats - an invivo microdialysis study. In Brain Research,
1992, vol. 589, no. 1, p. 91-96. ISSN 0006-8993.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bao, A.M., Ruhe, H.G., Gao, S.F., Swaab, D.F. Neurotransmitters and
neuropeptides in depression. Neurobiology of Psychiatric Disorders, 106: 107136, 2012, WOS
PACÁK, Karel - KVETŇANSKÝ, Richard - PALKOVITS, M. - FUKUHARA, K. YADID, G. - KOPIN, I.J. - GOLDSTEIN, D. S. Adrenalectomy augments in-vivo
release of norepinephrine in the paraventricular nucleus during immobilization
stress. In Endocrinology, 1993, vol 133, no 3, p. 1404-1410. ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Levy, B.H., Tasker, J.G. Synaptic regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. Frontiers
in Cellular Neuroscience, 6, art. no. 24, 2012, WOS
2. [1.1] Vermetten, E., Lanius, R.A. Biological and clinical framework for
posttraumatic stress disorder. Neurobiology of Psychiatric Disorders. Book
Series: Handbook of Clinical Neurology, 106: 291-342, 2012, WOS
PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - MATERN, P. - HART, C. - KOPIN,
I.J. - GOLDSTEIN, D. S. Catecholaminergic inhibition by hypercortisolemia in the
paraventricular nucleus of conscious rats. In Endocrinology, 1995, vol. 136, no. 11,
p. 4814-4819. ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Aguilera, G. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis and
Neuroendocrine Responses to Stress. Handbook of Neuroendocrinology, pp. 175196, 2012, WOS
2. [1.1] Aguilera, G., Liu, Y. The molecular physiology of CRH neurons. Frontiers
in Neuroendocrinology, 33(1): 67-84, 2012, WOS
3. [1.1] Levy, B.H., Tasker, J.G. Synaptic regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. Frontiers
in Cellular Neuroscience, 6, art. no. 24, 2012, WOS
PACÁK, Karel - PALKOVITS, M. - YADID, G. - KVETŇANSKÝ, Richard KOPIN, I.J. - GOLDSTEIN, D. S. Heterogeneous neurochemical responses to
different stressors: a test of Selye's doctrine of nonspecificity. In American Journal
of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology, 1998, vol. 275,
no. 4, p. R1247-R1255.
CitГЎcie:
1. [1.1] Anthenelli, R.M. Overview: Stress and Alcohol Use Disorders Revisited.
Alcohol Research - Current Reviews, 34(4): 386-390, 2012, WOS
2. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
3. [1.1] Filipovic, D., Zlatkovic, J., Pavicevic, I., Mandic, L., Demajo, M. Chronic
isolation stress compromises JNK/c-Jun signaling in rat brain. Journal of Neural
Transmission, 119(1): 1275-1284, 2012, WOS
4. [1.1] Kalsbeek, A., Liu, J., Lei, J., Timmermans, L., Foppen, E., Cailotto, C.,
Fliers, E. Differential Involvement of the Suprachiasmatic Nucleus in
Lipopolysaccharide-Induced Plasma Glucose and Corticosterone Responses.
Chronobiology International, 29(7): 835-849, 2012, WOS
5. [1.1] Levy, B.H., Tasker, J.G. Synaptic regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. Frontiers
in Cellular Neuroscience, 6, art. no. 24, 2012, WOS
211
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA200
ADCA201
ADCA202
6. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Velickovic, K., Koko, V., Jasnic, N., Cvijic, G.,
Milosevic, M.C. Effect of acute heat stress on rat adrenal cortex - a
morphological and ultrastructural study. Central European Journal of Biology,
7(4): 611-619, 2012, WOS
7. [1.1] Ricu, M.A., Ramirez, V.D., Paredes, A.H., Lara, H.E. Evidence for a
Celiac Ganglion-Ovarian Kisspeptin Neural Network in the Rat: Intraovarian
Anti-Kisspeptin Delays Vaginal Opening and Alters Estrous Cyclicity.
Endocrinology, 153(10)s: 4966-4977, 2012, WOS
8. [1.1] Sanchez-Lemus, E., Honda, M., Saavedra, J.M. Angiotensin II AT(1)
receptor blocker candesartan prevents the fast up-regulation of cerebrocortical
benzodiazepine-1 receptors induced by acute inflammatory and restraint stress.
Behavioural Brain Research, 232(1): 84-92, 2012, WOS
9. [1.1] Vickers, K., Jafarpour, S., Mofidi, A. et al. The 35% carbon dioxide test in
stress and panic research: Overview of effects and integration of findings.
Clinical Psychology Review, 32(3): 153-164, 2012, WOS
PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - YADID, G. - KOPIN, I.J. GOLDSTEIN, D. S. Effects of various stressors or in vivo norepinephrine release in
the hypothalamic paraventricular nucleus and on the pituitary-adrenocortical axis. In
Annals of the New York Academy of Sciences, 1995, vol. 771, p. 115-130. ISSN
0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Benedetti, M., Merino, R., Kusuda, R., Ravanelli, M.I., Cadetti, F., Dos
Santos, P., Zanon, S., Lucas, G. Plasma corticosterone levels in mouse models of
pain. European Journal of Pain (UK), 16(6): 803-815, 2012, WOS
2. [1.1] Ismail, N., Sotomayor-ZГЎrate, R., Bale, T.L., Blaustein, J.D., Gysling, K.,
Tamashiro, K.L.K. Environmental influences that alter the stress circuitry.
Hormone and Metabolic Research, 44(8): 592-597, 2012, WOS
3. [1.1] Landers, M.S., Sullivan, R.M. The development and neurobiology of
infant attachment and fear. Developmental Neuroscience, 34(2-3): 101-114, 2012,
WOS
4. [1.1] Ordaz, S., Luna, B. Sex differences in physiological reactivity to acute
psychosocial stress in adolescence. Psychoneuroendocrinology, 37(8): 11351157, 2012, WOS
5. [1.1] Perekrest, S.V., Shainidze, K.Z., Novikova, N.S., Kazakova, T.B.,
Korneva, E.A. Hypothalamic neuron activation under stress and during antigen
application. Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 243-253, 2012, WOS
6. [1.1] Scott, K.A., Tamashiro, K.L.K., Sakai, R.R .Chronic social stress: Effects
on neuroendocrine function. Handbook of Neuroendocrinology, 2012, WOS
PACÁK, Karel - BAFFI, J. - KVETŇANSKÝ, Richard - GOLDSTEIN, D. S. PALKOVITS, M. Stressor-specific activation of catecholaminergic systems:
implications for stress-related hypothalamic-pituitary-adrenocortical responses. In
Advances in pharmacology, 1998, vol. 42, p. 561-564.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bendixen, K.H., Terkelsen, A.J., Baad-Hansen, L., Cairns, B.E., Svensson,
P. Experimental Stressors Alter Hypertonic Saline-Evoked Masseter Muscle Pain
and Autonomic Response. Journal of Orofacial Pain, 26(3): 191-205, 2012, WOS
2. [1.1] Ewa, B.-S., Beata, L., Ilona, K., Dariusz, Ељ., Janusz, M. Brain derived
neurotrophic factor (BDNF) containing neurons in the hypothalamic
paraventricular and supraoptic nuclei of juvenile and middle-aged rats after
chronic stress. International Journal of Developmental Neuroscience, 30(2): 139146, 2012, WOS
PARIS, M. - ESCRIVA, H. - SCHUBERT, M. - BRUNET, F. - BRTKO, JГєlius -
212
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA203
ADCA204
CIESIELSKY, F. - ROECKLIN, D. - VIVAT - HANNAH, V. - JAMIN, E. L. CRAVEDI, J. P. - SCANLAN, T. S. - RENAUD, J. P. - HOLLAND, N. D. LAUDET, V. Amphioxus post-embryonic development reveals the homology of
chordate metamorphosis. In Current Biology, 2008, vol. 18, p. 825-830. ISSN 09609822.
CitГЎcie:
1. [1.1] Applebaum S.L., Scott L., Finn R.N., Faulk C.K., Holt G.J., Nunez, B.S.:
Developmental expression, differential hormonal regulation and evolution of
thyroid and glucocorticoid receptor variants in a marine acanthomorph teleost
(Sciaenops ocellatus). General and Comparative Endocrinology, 176: 39-51,
2012, WOS
2. [1.1] Darras V.M., Van Herck S.L.J.: Iodothyronine deiodinase structure and
function: from ascidians to humans. Journal of Endocrinology, 215: 189-206,
2012, WOS
3. [1.1] Smirnov S.V., Kapitanova D.V., Borisov V.B., Abdissa B., Shkil F.N.:
Lake Tana large barbs diversity: Developmental and hormonal bases. Journal of
Ichthyology, 52: 861-880, 2012, WOS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. - KVETŇANSKÝ, Richard KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - KRIŽANOVÁ, Oľga - POHORECKY, L . A. Ethanol
consumption increases rat stress hormones and adrenomedullary gene expression. In
Alcohol, 2006, vol. 37, iss. 3, p. 157-166. ISSN 0741-8329.
CitГЎcie:
1. [1.1] Barrero, M.J., Ojeda, M.L., DГ­az Castro, J., Nogales, F., Murillo,
M.L.,Carreras, O. The effects of ethanol upon hydric balance and arterial
pressure in rats: Folic acid as a possible hypotensor. Life Sciences, 90(9-10):
337-342, 2012, WOS
2. [1.1] Mitchell, J.M., Margolis, E.B., Coker, A.R., Fields, H.L. Alcohol selfadministration, anxiety, and cortisol levels predict changes in delta opioid
receptor function in the ventral tegmental area. Behavioral Neuroscience, 126(4):
515-522, 2012, WOS
3. [1.1] Rajaian, H., Nazifi, S., Bidadkosh, A., Azimpour, T. The modulatory role
of cortisol on prolactin secretion in anestrus Iranian fat-tailed ewes. Comparative
Clinical Pathology, 21(5): 565-570, 2012, WOS
4. [1.1] Silberman, Y., Ariwodola, O.J., Weiner, J.L. ОІ1-Adrenoceptor activation
is required for ethanol enhancement of lateral paracapsular GABAergic synapses
in the rat basolateral amygdala. Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics, 343(2): 451-459, 2012, WOS
5. [1.1] Willey, A.R., Anderson, R.I., Morales, M., Ramirez, R.L., Spear, L. Effects
of ethanol administration on corticosterone levels in adolescent and adult rats.
Alcohol, 46(1): 29-36, 2012, WOS
6. [1.2] Yu, H., Watt, H., Kesavan, C., Johnson, P.J., Wergedal, J.E., Mohan, S.
Lasting Consequences of Traumatic Events on Behavioral and Skeletal
Parameters in a Mouse Model for Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). PLOS
ONE, 7(8), art. no. e42684, 2012, SCOPUS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. E. - POHORECKY, L. A. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Differing effects of acute and chronic stressors on plasma osteocalcin and
leptin in rats. In Stress, 2007, vol. 10, no. 2, p. 163-172. (3.200 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Yu, H., Watt, H., Kesavan, C., Johnson, P.J., Wergedal, J.E., Mohan, S.
Lasting consequences of traumatic events on behavioral and skeletal parameters
in a mouse model for post-traumatic stress disorder (PTSD). 2012 PloS One,
213
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA205
ADCA206
ADCA207
7(8): art. no. e42684, WOS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. E. - RUSNÁK, Martin - FUKUHARA, K. KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated immobilization stress reduces rat vertebral
bone growth and osteocalcin. In AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGYREGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY, 2001,
vol. 280, no. 1, p. R79-R86. ISSN 0636-6119.
CitГЎcie:
1. [1.1] Zoladz, P.R., Fleshner, M., Diamond, D.M. Psychosocial animal model of
PTSD produces a long-lasting traumatic memory, an increase in general anxiety
and PTSD-like glucocorticoid abnormalities. Psychoneuroendocrinology, 37(9):
1531-1545, 2012, WOS
2. [1.2] Ivanov, D.G., Podkovkin, V.G. Morphofunctional characteristics of rats'
bone tissue after acute and subchronic emotional stress. Aviakosmicheskaya i
Ekologicheskaya Meditsina, 46(2): 50-55, 2012, SCOPUS
PAVLГЌK, A. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - ZAPLETAL, David - BAKOЕ , JГЎn - JELГЌNEK,
Pavel. Impact of housing technology on blood plasma corticosterone levels in laying
hens. In Acta Veterinaria Hungarica, 2008, vol. 56, no. 4, p. 515-527. (0.474 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0236-6290.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hrabcakova P, Bedanova I, Voslarova E, Pistekova V. Vecerek V:
Evaluation of tonic immobility in common pheasant hens kept in different housing
systems during laying period Archiv Tierzucht 55, 626-632, 2012., WOS
2. [1.1] YГЎГ±ez-PizaГ±a A, Roldan-Santiago P, Mora-Medina P, Borderas
Tordesillas F, Flores Peinado S, Mota Rojas D. Effects of transport on the
metabolism of horses, Revista Cientifica 22, 432 - 436, 2012., WOS
PEARSON, E.R. - FLECHTNER, I. - NJOLSTAD, P.R. - MALECKI, M.T. FLANAGAN, S.E. - LARKIN, B. - ASHCROFT, F. M. - KLIMEЕ , Iwar CODNER, E. - IOTOVA, V. - SLINGERLAND, A. S. - SHIELD, J. - ROBERT, J.
J. - HOLST, J. J. - CLARK, P. M. - ELLARD, S. - SOVIK, O. - POLAK, M. HATTERSLEY, A. T. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - STANГЌK, Juraj. Switching
from insulin to oral sulfonylureas in patients with diabetes due to Kir6.2 mutation. In
New England Journal of Medicine, 2006, vol. 355, n. 5, p. 467-477. ISSN 00284793.
CitГЎcie:
1. [1.1] ABBASI, F; SABA, S; EBRAHIM-HABIBI, A; SAYAHPOUR, FA; AMIRI,
P; LARIJANI, B; AMOLI, MM.: Detection of KCNJ11 Gene Mutations in a
Family with Neonatal Diabetes Mellitus Implications for Therapeutic
Management of Family Members with Long-Standing Disease. MOLECULAR
DIAGNOSIS & THERAPY 16 (2), pp. 109-114, WOS
2. [1.1] BASSETT, JHD; GOGAKOS, A; WHITE, JK; EVANS, H; JACQUES,
RM; VAN DER SPEK, AH; RAMIREZ-SOLIS, R; RYDER, E; SUNTER, D;
BOYDE, A; CAMPBELL, MJ; CROUCHER, PI; WILLIAMS, GR.: RapidThroughput Skeletal Phenotyping of 100 Knockout Mice Identifies 9 New Genes
That Determine Bone Strength. PLOS GENETICS 8 (8), WOS
3. [1.1] BATTAGLIA, D; LIN, YW; BROGNA, C; CRINO, A; GRASSO, V;
MOZZI, AF; RUSSO, L; SPERA, S; COLOMBO, C; RICCI, S; NICHOLS, CG;
MERCURI, E; BARBETTI, F.: Glyburide ameliorates motor coordination and
glucose homeostasis in a child with diabetes associated with the KCNJ11/S225T,
del226-232 mutation. PEDIATRIC DIABETES 13 (8), pp. 656-660, WOS
4. [1.1] BONNEFOND, A; PHILIPPE, J; DURAND, E; DECHAUME, A;
HUYVAERT, M; MONTAGNE, L; MARRE, M; BALKAU, B; FAJARDY, I;
VAMBERGUE, A; VATIN, V; DELPLANQUE, J; LE GUILCHER, D; DE
214
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
GRAEVE, F; LECOEUR, C; SAND, O; VAXILLAIRE, M; FROGUEL, P.: WholeExome Sequencing and High Throughput Genotyping Identified KCNJ11 as the
Thirteenth MODY Gene. PLOS ONE 7 (6), WOS
5. [1.1] CORNELIS, MARILYN C.; HU, FRANK B.: Gene-Environment
Interactions in the Development of Type 2 Diabetes: Recent Progress and
Continuing Challenges. ANNUAL REVIEW OF NUTRITION 32, pp. 245-259,
WOS
6. [1.1] DIAKOGIANNAKI, E; GRIBBLE, FM; REIMANN, F.: Nutrient detection
by incretin hormone secreting cells. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 106 (3), pp.
387-393, WOS
7. [1.1] FATEHI, M; RAJA, M; CARTER, C; SOLIMAN, D; HOLT, A; LIGHT,
PE.: The ATP-Sensitive K+ Channel ABCC8 S1369A Type 2 Diabetes Risk
Variant Increases MgATPase Activity. DIABETES 61 (1), pp. 241-249, WOS
8. [1.1] GREGORY, JOHN W.: What are the main research findings during the
last 5 years that have changed my clinical practice in diabetes medicine?
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 97 (5), pp. 436-439, WOS
9. [1.1] JAVORSKY, M; KLIMCAKOVA, L; SCHRONER, Z; ZIDZIK, J;
BABJAKOVA, E; FABIANOVA, M; KOZAROVA, M; TKACOVA, R;
SALAGOVIC, J; TKAC, I.: KCNJ11 gene E23K variant and therapeutic response
to sulfonylureas. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 23 (3), pp.
245-249, WOS
10. [1.1] KAHN, SE; SUVAG, S; WRIGHT, LA; UTZSCHNEIDER, KM.:
Interactions between genetic background, insulin resistance and beta-cell
function. DIABETES OBESITY & METABOLISM 14 (3), pp. 46-56, WOS
11. [1.1] KARGES, B; MEISSNER, T; ICKS, A; KAPELLEN, T; HOLL, RW.:
Management of diabetes mellitus in infants. NATURE REVIEWS
ENDOCRINOLOGY 8 (4), pp. 201-211, WOS
12. [1.1] KIRAN, S; KHAN, IA; SALMAN, A; AZIM, MK; FAWWAD, A.:
Missense mutations in the pancreatic beta-cell ATP-sensitive potassium channel
Kir6.2: A case study of Pakistani patient of neonatal diabetes. PAKISTAN
JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 28 (1), pp. 213-216, WOS
13. [1.1] LIN, YW; AKROUH, A; HSU, Y; HUGHES, N; NICHOLS, CG; DE
LEON, DD.: Compound heterozygous mutations in the SUR1 (ABCC 8) subunit of
pancreatic K-ATP channels causes neonatal diabetes by perturbing the coupling
between Kir6.2 and SUR1 subunits. CHANNELS 6 (2), pp. 133-138, WOS
14. [1.1] LOPES, MARGARIDA C.; ZEGGINI, ELEFTHERIA;
PANOUTSOPOULOU, KALLIOPE.: Do genome-wide association scans have
potential for translation? CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY
MEDICINE 50 (2), pp. 255-260, WOS
15. [1.1] NICHOLS, C. G.; REMEDI, M. S.: The diabetic beta-cell:
hyperstimulated vs. hyperexcited. DIABETES OBESITY & METABOLISM 14 (3),
pp. 129-135, WOS
16. [1.1] OOI, HOOI LENG; WU, LOO LING.: Three cases of permanent
neonatal diabetes mellitus: genotypes and management outcome. SINGAPORE
MEDICAL JOURNAL 53 (7), pp. E142-E144, WOS
17. [1.1] RAGIA, G; TAVRIDOU, A; PETRIDIS, I; MANOLOPOULOS, VG.:
Association of KCNJ11 E23K gene polymorphism with hypoglycemia in
sulfonylurea-treated Type 2 diabetic patients. DIABETES RESEARCH AND
CLINICAL PRACTICE 98 (1), pp. 119-124, WOS
18. [1.1] RIVELINE, JP; ROUSSEAU, E; REZNIK, Y; FETITA, S; PHILIPPE, J;
DECHAUME, A; HARTEMANN, A; POLAK, M; PETIT, C; CHARPENTIER, G;
GAUTIER, JF; FROGUEL, P; VAXILLAIRE, M.: Clinical and Metabolic
215
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Features of Adult-Onset Diabetes Caused by ABCC8 Mutations. DIABETES
CARE 35 (2), pp. 248-251, WOS
19. [1.1] ROBINSON, PETER N.: Deep Phenotyping for Precision Medicine.
HUMAN MUTATION 33 (5), pp. 777-780, WOS
20. [1.1] SHAH, B; BREIDBART, E; PAWELCZAK, M; LAM, L; KESSLER, M;
FRANKLIN, B.: Improved long-term glucose control in neonatal diabetes mellitus
after early sulfonylurea allergy. JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY
& METABOLISM 25 (3-4), pp. 353-356, WOS
21. [1.1] SHAH, RP; SPRUYT, K; KRAGIE, BC; GREELEY, SAW; MSALL, ME.:
Visuomotor Performance in KCNJ11-Related Neonatal Diabetes Is Impaired in
Children With DEND-Associated Mutations and May Be Improved by Early
Treatment With Sulfonylureas. DIABETES CARE 35 (10), pp. 2086-2088, WOS
22. [1.1] TRICARICO, D; ROLLAND, JF; CANNONE, G; MELE, A; CIPPONE,
V; LAGHEZZA, A; CARBONARA, G; FRACCHIOLLA, G; TORTORELLA, P;
LOIODICE, F; CAMERINO, DC.: Structural Nucleotide Analogs Are Potent
Activators/Inhibitors of Pancreatic beta Cell KATP Channels: An Emerging
Mechanism Supporting Their Use as Antidiabetic Drugs. JOURNAL OF
PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 340 (2), pp. 266276, WOS
23. [1.1] VAN DE BUNT, M.; GLOYN, A. L.: A tale of two glucose transporters:
how GLUT2 re-emerged as a contender for glucose transport into the human beta
cell. DIABETOLOGIA 55 (9), pp. 2312-2315, WOS
24. [1.1] VAXILLAIRE, MARTINE; BONNEFOND, AMELIE; FROGUEL,
PHILIPPE.: The lessons of early-onset monogenic diabetes for the understanding
of diabetes pathogenesis. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 26 (2), pp. 171-187, WOS
25. [1.2] AL-MATARY, A., HUSSAIN, M., NAHARI, A., ALI, J.: Permanent
neonatal diabetes mellitus. AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS 13 , pp.
143-145, SCOPUS
26. [1.2] AYDIN, B.K., BUNDAK, R., BAЕћ, F., MARAЕћ, H., SAKA, N., GГњNГ–Z,
H., DARENDELILER, F.: Permanent neonatal diabetes mellitus: Same mutation,
different glycemic control with sulfonylurea therapy on long-term follow-up.
JCRPE JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC
ENDOCRINOLOGY 4 (2) , pp. 107-110, SCOPUS
27. [1.2] FANCIULLO, L., IOVANE, B., GKLIATI, D., MONTI, G., SPONZILLI,
I., CANGELOSI, A.M., MATRORILLI, C., CHIARI, G., BARBETTI, F.,
DALL'AGLIO, E., VANELLI, M.: Sulfonylurea-responsive neonatal diabetes
mellitus diagnosed through molecular genetics in two children and in one adult
after a long period of insulin treatment. ACTA BIOMEDICA 83 (1) , pp. 56-61,
SCOPUS
28. [1.2] KHURANA, D., CONTRERAS, M., MALHOTRA, N., BARGMAN, R.:
The diagnosis of neonatal diabetes in a mother at 25 years of age. DIABETES
CARE 35 (8) , pp. e59, SCOPUS
29. [1.2] MALANDRINO, N., SMITH, R.J.: Diabetes and personalized medicine.
Biochimica Clinica 36 (6) , pp. 425-435, SCOPUS
30. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
31. [1.2] NAGANO, N., URAKAMI, T., MINE, Y., WATANABE, H., YOSHIDA, A.,
SUZUKI, J., SAITO, H., ISHIGE, M., TAKAHASHI, S., MUGISHIMA, H.,
YORIFUJI, T.: Diabetes caused by Kir6.2 mutation: Successful treatment with
oral glibenclamide switched from continuous subcutaneous insulin infusion in the
216
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA208
ADCA209
ADCA210
early phase of the disease. PEDIATRICS INTERNATIONAL 54 (2) , pp. 277-279,
SCOPUS
32. [1.2] PETERKOVA, V.A., KURAEVA, T.L., PROKOFEV, S.A., EMELYANOV,
ГЂ.O., ZAKHAROVA, E.YU., TSYGANKOVA, P.G., GRISHINA, D.P.: Molecular
genetics and clinical aspects of monogenic Diabetes Mellitus. VESTNIK
ROSSIISKOI AKADEMII MEDITSINSKIKH NAUK (1) , pp. 81-86, SCOPUS
33. [1.2] RUBIO CABEZAS, Г“., ARGENTE, J.: Diabetes mellitus: Clinical
presentation and differential diagnosis of hyperglycemia in childhood and
adolescence. ANALES DE PEDIATRIA 77 (5) , pp. 344.e1-344.e16, SCOPUS
34. [1.2] RUSIECKA, I., KOCIC, I..: Molecular biology and mutations of K+
channels. POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL
THERAPEUTICS pp. 78-94, SCOPUS
35. [1.2] SEMIZ, S., DUJIC, T., CAUSEVIC, A.: Pharmacogenetics and
personalized treatment of type 2 diabetes. BIOCHEMIA MEDICA 23 (2) , pp.
154-171, SCOPUS
36. [1.2] VAN DER HEYDEN, M.A.G..: Finding inward rectifier channel
inhibitors: Why and how? FRONTIERS IN PHARMACOLOGy art. no. Article 95,
SCOPUS
37. [1.2] WANG, S.-Y., ZHANG, L.-J., HE, Z.-Q., TIAN, Q., LI, X.-D.: Neonatal
diabetes mellitus caused by KCNJ11 mutation: A case report. CHINESE
JOURNAL OF CONTEMPORARY PEDIATRICS 14 (1) , pp. 73-75, SCOPUS
38. [1.2] YANG, W.-L., SANG, Y.-M., LIU, M., GU, Y., ZHU, C., NI, G.-C.:
Clinical analysis of permanent neonatal diabetes mellitus in 10 cases. CHINESE
JOURNAL OF CONTEMPORARY PEDIATRICS 14 (2) , pp. 144-146, SCOPUS
PENESOVÁ, Adela - CIZMAROVA, E. - KVETŇANSKÝ, Richard - KOSKA, J. SEDLÁKOVÁ, Barbora - KRIŽANOVÁ, Oľga. Insertion/deletion polymorphism on
ACE gene is associated with endothelial dysfunction in young patients with
hypertension. In Hormone and Metabolic research, 2006, vol. 38, iss. 9, p. 592-597.
ISSN 0018-5043.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ceyhan, K., Kadi, H., Celik, A.,Burucu, T., Koc, F., Sogut, E., Sahin, S.,
Onalan, O. Angiotensin-converting enzyme DD polymorphism is associated with
poor coronary collateral circulation in patients with coronary artery disease.
Journal of Investigative Medicine, 60(1): 49-55, 2012, WOS
PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - ČIŽMÁROVÁ, Eva - KVETŇANSKÝ,
Richard - BLAЕЅГЌДЊEK, Pavel - VLДЊEK, Miroslav - KOЕ KA, JГЎn - VIGAЕ , Milan.
The Role of Norepinephrine and Insulin Resistance in an Early Stage of
Hypertension. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p.
490-494. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Takahashi, H. Upregulation of the renin-angiotensin-aldosteroneouabain system in the brain is the core mechanism in the genesis of all types of
hypertension. International Journal of Hypertension, art. no. 242786, 2012, WOS
PINTEROVГЃ, L. - ЕЅELEZNГЃ, B. - FICKOVГЃ, MГЎria - MACHO, Ladislav KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga - JEЕЅOVГЃ, Daniela - ZГ“RAD, Е tefan. Elevated AT(1)
receptor protein but lower angiotensin II-Binding in adipose tissue of rats with
monosodium glutamate-induced obesity. In Hormone and Metabolic Research, 2001,
vol. 33, no. 12, p. 708-712. ISSN 0018-5043.
CitГЎcie:
1. [1.1] da Silva Mattos, A.M., Xavier, C.H., Karlen-Amarante, M., da Cunha,
N.V., Fontes, M.A.P., Martins-Pinge, M.C. Renal sympathetic nerve activity is
increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats. Neuroscience
217
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA211
ADCA212
ADCA213
ADCA214
ADCA215
Letters, 522(2): 118-122, 2012, WOS
PIRNГЌK, Zdenko - MRAVEC, Boris - KISS, Alexander. Fos protein expression in
mouse hypothalamic paraventricular (PVN) and supraoptic (SON) nuclei upon
osmotic stimulus: colocalization with vasopressin, oxytocin, and tyrosine
hydroxylase. In Neurochemistry International, 2004, vol. 45, no. 5, p. 597-607. ISSN
0197-0186.
CitГЎcie:
1. [1.1] Fodor, A.; Klausz, B.; PintГ©r, O.; Daviu, N.; Rabasa, C.; Rotllant, D.;
Balazsfi, D.; Kovacs, KB.; Nadal, R.; Zelena, D.; Maternal neglect with reduced
depressive-like behavior and blunted c-fos activation in Brattleboro mothers, the
role of central vasopressin. Horm Behav. 2012; 62: 539-51., WOS
2. [1.1] St-Louis, R.; Parmentier, C.; Raison, D.; Grange-Messent, V.; HardinPouzet, H.; Reactive oxygen species are required for the hypothalamic
osmoregulatory response. Endocrinology. 2012; 153: 1317-29., WOS
PIRNГЌK, Zdenko - MAIXNEROVГЃ, J. - MATYSKOVA, R. - KOUTOVГЃ, D. ЕЅELEZNГЃ, B. - MALETINSKГЃ, L. - KISS, Alexander. Effect of anorexinergic
peptides, cholecystokinin (CCK) and cocaine and amphetamine regulated transcript
(CART) peptide, on the activity of neurons in hypothalamic structures of C57Bl/6
mice involved in the food intake regulation. In Peptides, 2010, vol. 31 no. 1, p. 139144. (2.705 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0196-9781.
CitГЎcie:
1. [1.1] DOCKRAY, G. J.: Cholecystokinin. CURRENT OPINION IN
ENDOCRINOLOGY DIABETES AND OBESITY, 2012, 19(1):8., WOS
PIRNÍK, Zdenko - PETRÁK, Juraj - BUNDZÍKOVÁ, Jana - MRAVEC, Boris KVETŇANSKÝ, Richard - KISS, Alexander. Response of Hypothalamic
Oxytocinergic Neurons to Immobilization Stress is not Dependent on the Presence
of Corticotrophin Releasing Hormone (CRH): a CRH Knock-out Mouse Study. In
Journal of Physiology and Pharmacology, 2009, vol. 60, iss. 2, p. 77-82. (2.631 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0867-5910.
CitГЎcie:
1. [1.1] Juszczak, M.; Roszczyk, M.; Oxytocin and vasopressin secretion from the
rat hypothalamo-neurohypophysial system is stimulated by triptorelin.
Endokrynol Pol. 2012; 63: 176-81., WOS
PIRNГЌK, Zdenko - KISS, Alexander. Fos expression variances in mouse
hypothalamus upon physical and osmotic stimuli: Co-staining with vasopressin,
oxytocin, and tyrosine hydroxylase. In Brain research bulletin, 2005, vol. 65, no. 5,
p. 423-431. ISSN 0361-9230.
CitГЎcie:
1. [1.1] ZHANG, L., HERNANDEZ, V. S., LIU, B., MEDINA, M. P., NAVAKOPP, A. T., IRLES, C., MORALES, M.: HYPOTHALAMIC VASOPRESSIN
SYSTEM REGULATION BY MATERNAL SEPARATION: ITS IMPACT ON
ANXIETY IN RATS. NEUROSCIENCE, 2012, 215:135-148., WOS
POBEHA, P. - UKROPEC, Jozef - SKYBA, P. - UKROPCOVГЃ, Barbara - JOPPA,
P. - KURDIOVГЃ, T. - JAVORSKГќ, M. - KLIMEЕ , Iwar - TKГЃДЊ, I. GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - TKГЃДЊOVГЃ, R. Relationship between osteoporosis and
adipose tissue leptin and osteoprotegerin in patients with chronic obstructive
pulmonary disease. In Bone, 2011, vol. 48, n. 5, p. 1008-1014. (4.601 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 8756-3282.
CitГЎcie:
1. [1.1] CHEN, YH; WU, YW; YANG, WS; WANG, SS; LEE, CM; CHOU, NK;
HSU, RB; LIN, YH; LIN, MS; HO, YL; CHEN, MF.: Relationship between Bone
Mineral Density and Serum Osteoprotegerin in Patients with Chronic Heart
218
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA216
ADCA217
ADCA218
Failure. PLOS ONE 7 (8), Article Number: e44242, WOS
2. [1.1] FOUNTOULIS, GA; MINAS, M; GEORGOULIAS, P; FEZOULIDIS, IV;
GOURGOULIANIS, KI; VLYCHOU, M.: Association of Bone Mineral Density,
Parameters of Bone Turnover, and Body Composition in Patients With Chronic
Obstructive Pulmonary Disease. JOURNAL OF CLINICAL DENSITOMETRY 15
(2), pp. 217-223, WOS
3. [1.1] NOLAN, ANNA; WEIDEN, MICHAEL.: Metabolic Syndrome Biomarkers
in Prediction of Lung Function Impairment Reply. AMERICAN JOURNAL OF
RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 186 (6), pp. 567-568, WOS
PROCHAZKA, Radek - NEMCOVA, Lucie - NAGYOVA, Eva - SCSUKOVГЃ,
SoЕ€a - MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta. Development of Functional LH Receptors on
Pig Cumulus-Oocyte Complexes Cultured In Vitro by a Novel Two-Step Culture
System. In Molecular Reproduction and Development, 2009, vol. 76, no. 8, p. 751761. (2.287 - IF2008). ISSN 1040-452X.
CitГЎcie:
1. [1.1] SAADELDIN, Islam M. - KOO, Ok Jae - KANG, Jung Taek - KWON, Dae
Kee - PARK, Sol Ji - KIM, Su Jin - MOON, Joon Ho - OH, Hyun Ju - JANG, Goo
- LEE, Byeong Chun. Paradoxical effects of kisspeptin: it enhances oocyte in vitro
maturation but has an adverse impact on hatched blastocysts during in vitro
culture. In REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT. ISSN 10313613, 2012, vol. 24, no. 5, pp. 656., WOS, SCOPUS
2. [1.1] SANTIQUET, Nicolas W. - DEVELLE, Yann - LAROCHE, Anthony ROBERT, Claude - RICHARD, Francois J. Regulation of Gap-Junctional
Communication Between Cumulus Cells During In Vitro Maturation in Swine, a
Gap-FRAP Study. In BIOLOGY OF REPRODUCTION. ISSN 0006-3363, 2012,
vol. 87, no. 2, pp., WOS, SCOPUS
RABADAN-DIEHL, C. - MAKARA, G.B. - KISS, Alexander - LOLAIT, S.J. ZELENГЃ, D. - OCHEDALSKI, T. - AGUILERA, Greti. Regulation of pituitary V1b
vasopressin receptor mRNA by adrenalectomy and glucocorticoid administration. In
Endocrinology, 1997, vol 138, p. 5189-5194. ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] WANG, F.F., TANG, K.T., YEN, Y.S., HO, D.M., YANG, A.H., HWANG,
C.I., LIN, H.D., WON, J.G.: Plasma corticotrophin response to desmopressin in
patients with Cushing's disease correlates with the expression of vasopressin
receptor 2, but not with that of vasopressin receptor 1 or 3, in their pituitary
tumours. Clinical Endocrinology 76(2), 2012, 253-263., WOS
RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - TAJTГЃKOVГЃ, M. - KOCAN, A. - TRNOVEC, M. Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar - LANGER, Pavel. Possible effects of
environmental nitrates and toxic organochlorines on human thyroid in highly
polluted areas in Slovakia. In Thyroid, 2008, vol. 18, no. 3, p. 353-362. ISSN 10507256.
CitГЎcie:
1. [1.1] MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D; HERTZPICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP; DUTTA, SK.: Analysis of the
toxicogenomic effects of exposure to persistent organic pollutants (POPs) in
Slovakian girls: Correlations between gene expression and disease risk.
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 39 (1), pp. 188-199, WOS
2. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J (DIMOS, JOHN)[ 1 ] ; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V;
UNTERMAN, T; SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl
exposure, diabetes and endogenous hormones: a cross-sectional study in men
219
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA219
ADCA220
previously employed at a capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL
HEALTH 11 Article Number: 57, WOS
3. [1.1] ZACCARELLI-MARINO, MARIA ANGELA.: Chronic Autoimmune
Thyroiditis in Industrial Areas in Brazil: A 15-Year Survey. JOURNAL OF
CLINICAL IMMUNOLOGY 32 (5), pp. 1012-1018, WOS
RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - KOЕ KA, JГЎn - HUCKOVГЃ, M. - KSINANTOVГЃ, L. IMRICH, Richard - VIGAЕ , Milan - TRNOVEC, TomГЎЕЎ - LANGER, Pavel Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar. Insulin sensitivity indices: A proposal of cutoff points for simple identification of insulin-resistant subjects. In Experimental and
clinical endocrinology and diabetes, 2006, vol. 114, no. 5, p. 249-256. ISSN 09477349.
CitГЎcie:
1. [1.1] BOZTOSUN, A; KOKSAL, D; REMZI, A; FATIH, K; SINEM, SM.: Serum
angiopoietin-related growth factor (AGF) levels are elevated in gestational
diabetes mellitus and associated with insulin resistance. GINEKOLOGIA
POLSKA 83 (10), pp. 749-753, WOS
2. [1.1] BURGHARDT, KJ; POP-BUSUI, R; BLY, MJ; GROVE, TB; TAYLOR,
SF; ELLINGROD, VL.: The Influence of the Brain-Derived Neurotropic Factor
Val66Met-Genotype and HMG-CoA Reductase Inhibitors on Insulin Resistance in
the Schizophrenia and Bipolar Populations. CTS-CLINICAL AND
TRANSLATIONAL SCIENCE 5 (6), pp. 486-490, WOS
3. [1.1] KUBIK, M; CHUDEK, J; ADAMCZAK, M; WIECEK, A.: Telmisartan
Improves Cardiometabolic Profile in Obese Patients with Arterial Hypertension.
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH 35 (4), pp. 281-289, WOS
4. [1.1] MNIF, MF; KAMOUN, M; MNIF, F; CHARFI, N; KALLEL, N; BEN
NACEUR, B; REKIK, N; MNIF, Z; SFAR, MH; SFAR, MT; HACHICHA, M;
KESKES, LA; ABID, M.: Long-Term Outcome of Patients With Congenital
Adrenal Hyperplasia Due to 21-hydroxylase Deficiency. AMERICAN JOURNAL
OF THE MEDICAL SCIENCES 344 (5), pp. 363-373, WOS
5. [1.1] THURSTON, RC; EL KHOUDARY, SR; SUTTON-TYRRELL, K;
CRANDALL, CJ; STERNFELD, B; JOFFE, H; GOLD, EB; SELZER, F;
MATTHEWS, KA.: Vasomotor Symptoms and Insulin Resistance in the Study of
Women's Health Across the Nation. JOURNAL OF CLINICAL
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 97 (10), pp. 3487-3494, WOS
6. [1.2] ABDULLAH, B., DEVECI, K., ATILGAN, R., KILIÇLI, F., SÖYLEMEZ,
M.S.: Serum angiopoietin-related growth factor (AGF) levels are elevated in
gestational diabetes mellitus and associated with insulin resistance.
GINEKOLOGIA POLSKA 83 (10) , pp. 749-753, SCOPUS
7. [1.2] ASCASO, J.F.: Oral glucose tolerance and cardiovascular risk. CLINICA
E INVESTIGACION EN ARTERIOSCLEROSIS 24 (3) , pp. 154-156, SCOPUS
RAJMAN, Marek - JURANI, M. - LAMOЕ OVГЃ, Dalma - MACAJOVГЃ, M. SEDLГЃДЊKOVГЃ, M. - KOЕ Е¤ГЃL, L. - JEЕЅOVГЃ, Daniela - VГќBOH, Pavel. The
effects of feed restriction on plasma biochemistry in growing meat type chickens
(Gallus gallus). In Comparative biochemistry and physiology.Part A. Comparative
physiology, 2006, vol. 145, no. 3, p. 363-371. ISSN 1095-6433.
CitГЎcie:
1. [1.1] Basha, P. Mahaboob; Poojary, Annappa Oxidative Macromolecular
Alterations in the Rat Central Nervous System in Response to Experimentally CoInduced Chlorpyrifos and Cold Stress: A Comparative Assessment in Aging Rats
NEUROCHEMICAL RESEARCH Volume: 37 Issue: 2 Pages: 335-348 DOI:
10.1007/s11064-011-0617-9 Published: FEB 2012, WOS
2. [1.1] Chen, W (Chen, Wen)[ 2 ] ; Guo, YM (Guo, Yu Ming)[ 1 ] ; Huang, YQ
220
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA221
ADCA222
ADCA223
(Huang, Yan Qun)[ 2 ] ; Shi, YH (Shi, Ying Hua)[ 2 ] ; Zhang, CX (Zhang, Cai
Xia)[ 2 ] ; Wang, JW (Wang, Jia Wei)[ 2 ] Effect of Energy Restriction on
Growth, Slaughter Performance, Serum Biochemical Parameters and
Lpin2/WDTC1 mRNA Expression of Broilers in the Later Phase JOURNAL OF
POULTRY SCIENCE Volume: 49 Issue: 1 Pages: 12-19 DOI:
10.2141/jpsa.011001 Published: JAN 2012, WOS
3. [1.1] Chowdhury, VS (Chowdhury, Vishwajit S.)[ 1 ] ; Tomonaga, S
(Tomonaga, Shozo); Nishimura, S (Nishimura, Shotaro); Tabata, S (Tabata,
Shoji); Furuse, M (Furuse, Mitsuhiro) Physiological and Behavioral Responses
of Young Chicks to High Ambient Temperature JOURNAL OF POULTRY
SCIENCE Volume: 49 Issue: 3 Pages: 212-218 DOI: 10.2141/jpsa.011071
Published: JUL 2012, WOS
4. [1.1] Guetchom, B (Guetchom, B.)[ 1 ] ; Venne, D (Venne, D.)[ 2 ] ; Chenier, S
(Chenier, S.)[ 3 ] ; Chorfi, Y (Chorfi, Y.)[ 1 ] Effect of extra dietary vitamin E on
preventing nutritional myopathy in broiler chickens JOURNAL OF APPLIED
POULTRY RESEARCH Volume: 21 Issue: 3 Pages: 548-555 DOI:
10.3382/japr.2011-00440 Published: SEP 2012, WOS
RAVINGEROVГЃ, TГЎЕ€a - ADAMEOVГЃ, Adriana - KELLY, T. ANTONOPOULOU, E. - PANCZA, Dezider - ONDREJДЊГЃKOVГЃ, MГЎria KHANDELWAL, V. K. M. - ДЊARNICKГЃ, SlГЎvka - LAZOU, Antigone. Changes in
PPAR gene expression and myocardial tolerance to ischaemia: relevance to
pleiotropic effects of statins. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology,
2009, vol. 87, issue 12, p. 1028-1036. (1.763 - IF2008). (2009 - Current Contents).
ISSN 0008-4212.
CitГЎcie:
1. [1.1] BALAKUMAR, Pitchai - MAHADEVAN, Nanjaian. Interplay between
statins and PPARs in improving cardiovascular outcomes: a double-edged
sword? In BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN 0007-1188, 2012,
vol. 165, no. 2, pp. 373., WOS
2. [1.1] PLEE-GAUTIER, Emmanuelle - ANTOUN, Joseph - GOULITQUER,
Sophie - LE JOSSIC-CORCOS, Catherine - SIMON, Brigitte - AMET, Yolande SALAUEN, Jean-Pierre - CORCOS, Laurent. Statins increase cytochrome P450
4F3-mediated eicosanoids production in human liver cells: A PXR dependent
mechanism. In BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY. ISSN 0006-2952, 2012, vol.
84, no. 4, pp. 571., WOS
3. [1.1] SU, Feifei - SHI, Miaoqian - YAN, Zhiqiang - OU, Dongbo - LI, Juntang LU, Zifan - ZHENG, Qiangsun. Simvastatin Modulates Remodeling of Kv4.3
Expression in Rat Hypertrophied Cardiomyocytes. In INTERNATIONAL
JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES. ISSN 1449-2288, 2012, vol. 8, no. 2,
pp. 236., WOS
REITMAN, J. S. - VASQUEZ, B. - KLIMEЕ , Iwar - NAGULESPARAN, M.
Improvement of glucose homeostasis after exercise training in non-insulindependent diabetes. In Diabetes Care, 1984, vol. 7, n., pp. 434-441. ISSN 01495992.
CitГЎcie:
1. [1.1] HEJAZI, SM; SOLTANI, M; ZARE, M; NORNEMATOLAHI, S;
AMINIAN, F.: Effect of Aerobic Exercise on HbA(1)C, Serum Insulin Level, Cpeptide and Insulin Resistance in Middle-Aged Women with Type II Diabetes.
LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS
EDITION 9 (4), pp. 4276-4279, 2012, WOS
RINNER, I. - SCHAUENSTEIN, K. - MANGGE, H. - PORTA, S. KVETŇANSKÝ, Richard. Opposite effects of mild and severe stress on invitro
221
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA224
ADCA225
ADCA226
ADCA227
activation of rat peripheral-blood lymphocytes. In BRAIN BEHAVIOR AND
IMMUNITY, 1992, vol. 6, no. 2, p. 130-140.
CitГЎcie:
1. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
2. [1.1] Guibas, G.V., Makris, M., Spandou, E., Priftis, K.N. Exposure of
immunologically naive laboratory rodents to antigen via the airways. Where does
tolerance stop and sensitization begin? Clinical and Experimental Allergy,
42(11)s: 1552-1565, 2012, WOS
ROCK, E. - WINKLHOFER-ROOB, B.M. - RIBALTA, J. - SCOTTER, M. VASSON, M.P. - BRTKO, JГєlius - BRIGELIUS-FLOHE, R. - BRONNER, A. AZAIS-BRAESCO, V. Vitamin A, vitamin E and carotenoid status and metabolism
during ageing: Functional and nutritional consequences (Vitage Project). In
Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases, 2001, vol. 11, no. 4., p. 70-73.
ISSN 0939-4753.
CitГЎcie:
1. [1.2] Riccioni G., Frigiola A., Pasquale S., De Girolamo M., D'Orazio N.:
Vitamin C and E consumption and coronary heart disease in men (Review).
Frontiers in Bioscience, E4: 373-380, 2012, SCOPUS
ROVENSKГќ, Jozef - STANДЊГЌKOVГЃ, MГЎria - Е VГЌK, Karol - UTДљЕ ENГќ, Jaroslav BAUEROVГЃ, KatarГ­na - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Treatment of adjuvant-induced
arthritis with the combination of methotrexate and probiotic bacteria Escherichia coli
083 (ColinfantВ®). In Folia microbiologica, 2009, vol. 54, no. 4, p. 359 - 363. (1.172
- IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0015-5632.
CitГЎcie:
1. [1.1] LU, Y. - LI, Z. - LI, H.J. - DU, D. - WANG, L.P. - YU, L.H. BURNSTOCK, G. - CHEN, A.M. - MA, B. A comparative study of the effect of 17
beta-estradiol and estriol on peripheral pain behavior in rats. In STEROIDS.
ISSN 0039-128X, 2012, vol. 77, no. 3, p. 241-249., WOS
ROVENSKÝ, Jozef - KVETŇANSKÝ, Richard - RÁDIKOVÁ, Žofia - IMRICH,
Richard - GREGUSKA, O. - VIGAЕ , Milan - MACHO, Ladislav. Hormone
concentrations in synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis. In Clinical and
Experimental Rheumatology, 2005, vol. 23, no. 3, p. 292-296. ISSN 0392-856X.
CitГЎcie:
1. [1.1] Pawlik, A., Dziedziejko, V., Kurzawski, M., Safranow, K., Kotrych, D.,
Bohatyrewicz, A. Effect of ESR1 and ESR2 gene polymorphisms on rheumatoid
arthritis treatment with methotrexate. Pharmacological Reports, 64(1): 185-190,
2012, WOS
2. [1.1] Pennell, L.M., Galligan, C.L., Fish, E.N. Sex affects immunity. Journal of
Autoimmunity, 38(2-3): J282-J291, 2012, WOS
ROVENSKГќ, Jozef - IMRICH, Richard - MALIS, F. - ZLNAY, M. - MACHO,
Ladislav - KOЕ KA, Juraj - VIGAЕ , Milan. Prolactin and growth hormone responses
to hypoglycemia in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. In
Rheumatology, 2004, vol.31, no.12, p. 2418-2421. ISSN 0315-162X.
CitГЎcie:
1. [1.2] Berczi, I. Stress and my life (2012) Advances in Neuroimmune Biology, 3
(3-4), pp. 229-234., SCOPUS
2. [1.2] Orbach, Hedi; Zandman-Goddard, Gisele; Boaz, Mona.et al. Prolactin
and Autoimmunity Hyperprolactinemia Correlates with Serositis and Anemia in
SLE Patients .CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY Volume:
222
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA228
ADCA229
ADCA230
ADCA231
ADCA232
42 Issue: 2 Pages: 189-198, 2012, WOS
ROVENSKГќ, Jozef - JURANKOVГЃ, A. - RAUOVГЃ, L. - BLAЕЅIДЊKOVГЃ, S. LUKГЃДЊ, J. - VESELKOVГЃ, Marcela - JEЕЅOVГЃ, Daniela - VIGAЕ , Milan.
Relationship between endocrine, immune, and clinical variables in patients with
systemic lupus erythematosus. In JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, 1997, vol.
12, p. 2330-2334.
CitГЎcie:
1. [1.2] Orbach H, Zandman-Goddard G, Boaz M, Agmon-Levin N, Amital H,
Szekanecz Z, Szucs G, Rovensky J, Kiss E, Doria A, Ghirardello A, Gomez-Arbesu
J, Stojanovich L, Ingegnoli F, Meroni P.L, Rozman B, Blank M, Shoenfeld
Y.Prolactin and autoimmunity: Hyperprolactinemia correlates with serositis and
anemia in SLE patients. In Clinical Reviews in Allergy and Immunology. 2012;
42(2):189-198., SCOPUS
RUSNÁK, Martin - KVETŇANSKÝ, Richard - JELOKOVÁ, J. - PALKOVITS, M.
Effect of novel stressors on gene expression of tyrosine hydroxylase and monoamine
transporters in brainstem noradrenergic neurons of long-term repeatedly
immobilized rats. In Brain Research, 2001, vol. 899, no. 1-2, p. 20-35. (2.526 IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0006-8993.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bouzinova, E.V., Moller-Nielsen, N., Boedtkjer, D.B., Broegger, T.,
Wiborg, O., Aalkjaer, C., Matchkov, V.V. Chronic Mild Stress-Induced
Depression-Like Symptoms in Rats and Abnormalities in Catecholamine Uptake
in Small Arteries. Psychosomatic Medicine, 74(3): 278-287, 2012, WOS
2. [1.1] Chen, P., Fan, Y., Li, Y., Sun, Z.W., Bissette, G., Zhu, M.Y. Chronic social
defeat up-regulates expression of norepinephrine transporter in rat brains.
Neurochemistry International, 60(1): 9-20, 2012, WOS
RUSNÁK, Martin - JELOKOVÁ, J. - VIETOR, I. - SABBAN, E. L. KVETŇANSKÝ, Richard. Different effects of insulin and 2-deoxy-D-glucose
administration on tyrosine hydroxylase gene expression in the locus coeruleus and
the adrenal medulla in rats. In Brain research bulletin, 1998, vol. 46, no. 5, p. 447452. (1.708 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 0361-9230.
CitГЎcie:
1. [1.1] Damanhuri, H.A., Burke, P.G.R.; Ong, L.K., Bobrovskaya, L., Dickson,
P.W., Dunkley, P.R., Goodchild, A.K. Tyrosine Hydroxylase Phosphorylation in
Catecholaminergic Brain Regions: A Marker of Activation following Acute
Hypotension and Glucoprivation. Plos One, 7(11), art. no. e50535, 2012, WOS
2. [1.1] Ong, L.K., Sominsky, L., Dickson, P.W., Hodgson, D.M., Dunkley, P.R.
The Sustained Phase of Tyrosine Hydroxylase Activation In vivo. Neurochemical
Research, 37(9): 1938-1943, 2012, WOS
SABBAN, E. L. - LIU, X. P. - SEROVÁ, L. - GUEORGUIEV, V. KVETŇANSKÝ, Richard. Stress triggered changes in gene expression in adrenal
medulla: Transcriptional responses to acute and chronic stress. In Cellular and
Molecular Neurobiology, 2006, vol. 26, no 4-6, p. 845-756. (2.022 - IF2005). (2006
- Current Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] Perez, S.D., Kozic, B., Molinaro, C.A., Thyagarajan, S., Ghamsary, M.,
Lubahn, C.L., Lorton, D., Bellinger, D.L. Chronically lowering sympathetic
activity protects sympathetic nerves in spleens from aging F344 rats. Journal of
Neuroimmunology, 247(1-2): 38-51, 2012, WOS
SABBAN, E. L. - NANKOVÁ, B. B. - SEROVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard LIU, X. P. Molecular regulation of gene expression of catecholamine biosynthetic
enzymes by stress: Sympathetic ganglia versus adrenal medulla. In Annals of the
223
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA233
New York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 370-377. (1.892 - IF2003).
ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gavrilović, L., Mandušić, V., Stojiljković, V., Kasapović, J., Stojiljković,
S., Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression
of catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. Journal of
Biological Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
2. [1.1] Ljubica, G., Vesna, S., Jelena, K., SneЕѕana, P., Ana, T., SneЕѕana, P.B.,
Sladjana, D. Chronic physical stress changes gene expression of catecholamine
biosynthetic enzymes in the adrenal medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(23): 151-169, 2012, WOS
3. [1.1] Smith, C.B., Eiden, L.E. Is PACAP the major neurotransmitter for stress
transduction at the adrenomedullary synapse? Journal of Molecular
Neuroscience, 48(2): 403-412, 2012, WOS
4. [1.1] White, R.B., Thomas, M.G. Moving beyond tyrosine hydroxylase to define
dopaminergic neurons for use in cell replacement therapies for Parkinson's
disease. CNS and Neurological Disorders - Drug Targets, 11(4): 340-349, 2012,
WOS
SABBAN, E. L. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress-triggered activation of gene
expression in catecholaminergic systems: dynamics of transcriptional events. In
TRENDS IN NEUROSCIENCES, 2001, vol. 24, no. 2, p. 91-98. ISSN 0166-2236.
CitГЎcie:
1. [1.1] Alves, G.J., Ribeiro, A., Palermo-Neto, J. The neuroimmune changes
induced by cohabitation with an Ehrlich tumor-bearing cage mate rely on
olfactory information. Brain Behavior and Immunity, 26(1): 32-39, 2012, WOS
2. [1.1] Aumann, T., Horne, M. Activity-dependent regulation of the dopamine
phenotype in substantia nigra neurons. Journal of Neurochemistry, 121(4): 497515, 2012, WOS
3. [1.1] Bartalucci, A., Ferrucci, M., Fulceri, F., Lazzeri, G., Lenzi, P., Toti, L.,
Serpiello, F.R., LaTorre, A., Gesi, M. High-intensity exercise training produces
morphological and biochemical changes in adrenal gland of mice. Histology and
Histopathology, 27(6): 753-769, 2012, WOS
4. [1.1] Dermitzaki, E., Tsatsanis, C., Gravanis, A et al. The calcineurinunuclear
factor of activated T cells signaling pathway mediates the effect of corticotropin
releasing factor and urocortins on catecholamine synthesis. Journal of Cellular
Physiology, 227(5)s: 1861-1872, 2012, WOS
5. [1.1] Gomez, F.H.; Norry, F.M. Is the number of possible QTL for asymmetry
phenotypes dependent on thermal stress? Journal of Thermal Biology, 37(1): 1-5,
2012, WOS
6. [1.1] Kalinina, T.S.,0 Shishkina, G.T., Dygalo, N.N. Induction of Tyrosine
Hydroxylase Gene Expression by Glucocorticoids in the Perinatal Rat Brain is
Age-Dependent. Neurochemical Research, 37(4): 811-818, 2012, WOS
7. [1.1] Liang, J., Ma, S.S., Li, Y.J., et al. Dynamic Changes of Tyrosine
Hydroxylase and Dopamine Concentrations in the Ventral Tegmental AreaNucleus Accumbens Projection During the Expression of Morphine-Induced
Conditioned Place Preference in Rats. Neurochemical Research, 37(7): 14821489, 2012, WOS
8. [1.1] McClure, H.H., Eddy, J.M., Kjellstrand, J.M., Snodgrass, J., Martinez,
C.R. Child and Adolescent Affective and Behavioral Distress and Elevated Adult
Body Mass Index. Child Psychiatry & Human Development, 43(6): 837-854
2012, WOS
9. [1.1] Nirupama, R., Devaki, M., Yajurvedi, H. N. Chronic stress and
224
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA234
ADCA235
ADCA236
ADCA237
ADCA238
carbohydrate metabolism: Persistent changes and slow return to normalcy in
male albino rats. Stress - The International journal on the Biology of Stress,
15(3): 262-271, 2012, WOS
SABBAN, E. L. - HIREMAGALUR, B. - NANKOVÁ, B. B. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Molecular biology of stress-elicited induction of catecholamine
biosynthetic enzymes. In Annals of the New York Academy of Sciences, 1995, vol.
771, p. 327-338. ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Garcia-Perez, Daniel; Luisa Laorden, M.; Victoria Milanes, M.; et al.
Glucocorticoids Regulation of FosB/Delta FosB Expression Induced by Chronic
Opiate Exposure in the Brain Stress System. Plos One, 7(11), art. no. e50264,
2012, WOS
2. [1.1] Shewale, S.V., Anstadt, M.P., Horenziak, M., Izu, B., Morgan, E.E., Lucot,
J.B., Morris, M. Sarin Causes Autonomic Imbalance and Cardiomyopathy: an
Important Issue for Military and Civilian Health. Journal of Cardiovascular
Pharmacology, 60(1): 76-87, 2012, WOS
3. [1.1] Smith, C.B., Eiden, L.E. Is PACAP the Major Neurotransmitter for Stress
Transduction at the Adrenomedullary Synapse? Journal of Molecular
Neuroscience, 48(2): 403-412, 2012, WOS
SAHA, A. K. - LAYBUTT, D. R. - DEAN, D. - VAVVAS, D. - Е EBЕђKOVГЃ,
Elena - ELLIS, B. - KLIMEЕ , Iwar - KRAEGEN, E. W. - SHAFRIR, E. RUDERMAN, N. B. Cytosolic citrate and malonyl-CoA regulation in rat muscle in
vivo. In American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative
Physiology, 1999, vol. 276, no. 6, p. E1030-E1037.
CitГЎcie:
1. [1.1] POPOVIC, Z; TEMPLETON, DM.: Cell density-dependent shift in
activity of iron regulatory protein 1 (IRP-1)/cytosolic (c-)aconitase.
METALLOMICS 4 (7), pp. 693-699, 2012, WOS
SCHMUTZLER, C. - BRTKO, JГєlius - BIENERT, K. - KOHRLE, J. Effect of
retinoids and role of retinoic acid receptors in human thyroid carcinomas and cell
lines derived therefrom. In Experimental and clinical endocrinology and diabetes,
1996, vol. 104, p. 16-19. ISSN 0947-7349.
CitГЎcie:
1. [1.1] Lim S.W.: Targeted Therapy of Thyroid Cancer. Editor: Braunstein G.D.,
Thyroid Cancer, Book Series: Endocrine Updates, Pages: 301-315, DOI:
10.1007/978-1-4614-0875-8_15, 2012, WOS
SCHMUTZLER, C. - BRTKO, JГєlius - WINZER, R. - JAKOBS, T. C. MEISSNER-WEIGL, J. - SIMON, D. - GORETZKI, P. E. - KOHRLE, J. Functional
retinoid and thyroid hormone receptors in human thyroid-carcinoma cell lines and
tissues. In International journal of cancer, 1998, vol. 76, p. 368-376. ISSN 00207136.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bonnema S.J., Hegedus L.: Radioiodine Therapy in Benign Thyroid
Diseases: Effects, Side Effects, and Factors Affecting Therapeutic Outcome.
Endocrine Reviews, 33: 920-980, 2012, WOS
2. [1.1] Cras A., Politis B., Balitrand N., Darsin-Bettinger D., Boelle P.Y.,
Cassinat B., Toubert M.E., Chomienne C.: Bexarotene via CBP/p300 Induces
Suppression of NF-kappa B-Dependent Cell Growth and Invasion in Thyroid
Cancer. Clinical Cancer Research, 18: 442-453, 2012, WOS
SCHWENDT, M. - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Gene expression of two glutamate receptor
subunits in response to repeated stress exposure in rat hippocampus. In Cellular and
Molecular Neurobiology, 2000, vol. 20, p. 319-329. (2.093 - IF1999). ISSN 0272-
225
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA239
ADCA240
ADCA241
ADCA242
4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] Riaza Bermudo-Soriano C, Perez-Rodriguez MM, Vaquero-Lorenzo C,
Baca-Garcia E. New perspectives in glutamate and anxiety. In Pharmacol
Biochem Behav. 2012; 100(4):752-74., WOS
2. [1.2] Becker S, Schweinhardt P. Dysfunctional neurotransmitter systems in
fibromyalgia, their role in central stress circuitry and pharmacological actions on
these systems. In Pain Res Treat. 2012; 2012:741746., SCOPUS
Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar - MOSS, M.R. - WIERSMA, M. M. L. MITKOVГЃ, Alica. Muscle GLUT 4 protein levels and impaired triglyceride
metabolism in streptozotocin diabetic rats. Effect of a high sucrose diet and fish oil
supplementation. In Annals of the New York Academy of Sciences, 1993, vol. 683,
p. 218-227. ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.2] KWON, D.Y., KIM, Y.S., RYU, S.Y., CHOI, Y.H., CHA, M.-R., YANG,
H.J., PARK, S.: Platyconic acid, a saponin from Platycodi radix, improves
glucose homeostasis by enhancing insulin sensitivity in vitro and in vivo.
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION 51 (5) , pp. 529-540, SCOPUS
2. [1.2] PARK, S., KANG, S., LEE, H.-W., KO, B.S.: Central prolactin modulates
insulin sensitivity and insulin secretion in diabetic rats.
NEUROENDOCRINOLOGY 95 (4) , pp. 332-343, SCOPUS
3. [1.2] PARK, S.Y., DA KIM, D., KANG, S., PARK, S.: Hepatoprotective effects
of pig placental hydrolysates on liver damageinduced rats by injecting carbon
tetrachloride. JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY 55 (2) , pp.
109-115, SCOPUS
4. [1.2] YANG, H.J., KWON, D.Y., KIM, M.J., KANG, S., KIM, D.S., PARK, S.:
Jerusalem artichoke and chungkookjang additively improve insulin secretion and
sensitivity in diabetic rats. NUTRITION AND METABOLISM 9 , art. no. 112,
SCOPUS
5. [1.2] YANG, H.J., KWON, D.Y., KIM, M.J., KANG, S., PARK, S.: Meju,
unsalted soybeans fermented with Bacillus subtilis and Aspergilus oryzae,
potentiates insulinotropic actions and improves hepatic insulin sensitivity in
diabetic rats. NUTRITION AND METABOLISM 9 , art. no. 37, SCOPUS
SERES, J. - ROMAN, O.V - POMETLOVГЃ, M. - Е KURLOVГЃ, M. - Е TOFKOVГЃ,
A. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Early stage of adjuvant arthritis (AA) alters behavioral
responses in male but not female rats. In Rheumatology international, 2008, vol. 28,
p. 867-872. (2008 - Current Contents). ISSN 0172-8172.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bassi, G.S., Kanashiro, A., Santin, F.M., de Souza GE, Nobre MJ,
Coimbra NC. Lipopolysaccharide-Induced Sickness Behaviour Evaluated in
Different Models of Anxiety and Innate Fear in Rats. Basic & Clinical
Pharmacology & Toxicology, 110(4): 359-369, 2012, WOS
SEROVÁ, L. - NANKOVÁ, B. B. - RIVKIN, M. - KVETŇANSKÝ, Richard SABBAN, E. L. Glucocorticoids elevate GTP cyclohydrolase I mRNA levels in vivo
and in PC12 cells. In Molecular Brain Research, 1997, vol. 48, no. 2, p. 251-258.
CitГЎcie:
1. [1.1] Adlam, D., Herring, N., Douglas, G., De Bono, J.P., Li, D., Danson, E.J.,
Tatham, A., Lu, C.J., Jennings, K.A., Cragg, S.J., Casadei, B., Paterson, D.J.,
Channon, K.M. Regulation of beta-adrenergic control of heart rate by GTPcyclohydrolase 1 (GCH1) and tetrahydrobiopterin. Cardiovascular Research,
93(4): 694-701, 2012, WOS
SIROTKIN, A. V. - LAUKOVГЃ, Marcela - OVCHARENKO, D. - BRENAUT, P. -
226
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA243
MLYNДЊEK, M. Identification of microRNAs controlling human ovarian cell
proliferation and apoptosis. In Journal of Cellular Physiology, 2010, vol. 223, no. 1,
p. 49-56. (4.586 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0021-9541.
CitГЎcie:
1. [1.1] Banisch TU, Goudarzi M, Raz E. SMALL RNAS IN GERM CELL
DEVELOPMENT (2012) Current Topics in Developmental Biology 99, pp. 79113, WOS
2. [1.1] Bizuayehu TT, Babiak J, Norberg B, Fernandes JM, Johansen SD, Babiak
I. Sex-Biased miRNA Expression in Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)
(2012) Brain and Gonads Sexual Development 6(5), pp. 257-266, WOS
3. [1.1] Costa, P.M., Cardoso, A.L., Pereira de almeida, L.F., Bruce, J.N., Canoll,
P., Pedroso de lima, M.C.PDGF-B-mediated downregulation of miR-21: New
insights into PDGF signaling in glioblastoma (2012) Human Molecular Genetics,
21 (23), art. no. dds358, pp. 5118-5130, WOS
4. [1.1] Donadeu, F.X., Schauer, S.N., Sontakke, S.D. Involvement of miRNAs in
ovarian follicular and luteal development (2012) Journal of Endocrinology, 215
(3), pp. 323-334, WOS
5. [1.1] Hossain, M.M., Sohel, M.M.H., Schellander, K., Tesfaye, D.
Characterization and importance of microRNAs in mammalian gonadal functions
(2012) Cell and Tissue Research. 349(3):679-690, WOS
6. [1.1] Li, Y., Taketo, T., Lau, Y.-F.C. Isolation of fetal gonads from embryos of
timed-pregnant mice for morphological and molecular studies (2012) Methods in
Molecular Biology. 825, pp. 3-16, WOS
7. [1.1] Mase Y, Ishibashi O, Ishikawa T, Takizawa T, Kiguchi K, et al. MiR-21 is
Enriched in the RNA-Induced Silencing Complex and Targets COL4A1 in Human
Granulosa Cell Lines (2012) Reproductive Sciences 19(10), pp. 1030-1040, WOS
8. [1.1] Mulrane, L., Madden, S.F., Brennan, D.J., Gremel, G., McGee, S.F.,
McNally, S., Martin, F., Crown, J.P., Jirström, K., Higgins, D.G., Gallagher,
W.M., O'Connor, D.P. miR-187 is an independent prognostic factor in breast
cancer and confers increased invasive potential in vitro (2012) Clinical Cancer
Research, 18 (24), pp. 6702-6713, WOS
9. [1.1] Nothnick, W.B. The role of micro-RNAs in the female reproductive tract
(2012) Reproduction 143(5), pp. 559-576, WOS
10. [1.2] Takizawa, T., Mase, Y., Ishibashi, O., Ishikawa, T., Takizawa, T.,
Kiguchi, K., Ohba, T., Katabuchi, H., Takeshita, T. MiR-21 is enriched in the
RNA-induced silencing complex and targets COL4A1 in human granulosa cell
lines (2012) Reproductive Sciences 19(10): 1030-1040, SCOPUS
SIROTKIN, A.V. - OVCHARENKO, Dmitriy - GROSSMANN, Roland LAUKOVГЃ, Marcela - MLYNДЊEK, MiloЕЎ. Identification of MicroRNAs
Controlling Human Ovarian Cell Steroidogenesis Via a Genome-Scale Screen. In
Journal of Cellular Physiology, 2009, vol. 219, iss. 2, p. 415-420. (4.313 - IF2008).
(2009 - Current Contents). ISSN 0021-9541.
CitГЎcie:
1. [1.1] Akama, T., Sue, M., Kawashima, A., Wu, H., Tanigawa, K., Suzuki, S.,
Hayashi, M., Yoshihara, A., Ishido, Y., Ishii, N., Suzuki, K. Identification of
microRNAs that mediate thyroid cell growth induced by TSH (2012) Molecular
Endocrinology, 26 (3), pp. 493-501, WOS
2. [1.1] Baley, J., Li, J. MicroRNAs and ovarian function (2012) Journal of
Ovarian Research, 5 (1), art. no. 8, WOS
3. [1.1] Banisch, T.U., Goudarzi, M., Raz, E. Small RNAs in Germ Cell
Development (2012) Current Topics in Developmental Biology, 99, pp. 79-113,
WOS
227
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA244
4. [1.1] Cochrane, D.R., Spoelstra, N.S., Richer, J.K. The role of miRNAs in
progesterone action (2012) Molecular and Cellular Endocrinology, 357 (1-2), pp.
50-59, WOS
5. [1.1] Donadeu, F.X., Schauer, S.N., Sontakke, S.D. Involvement of miRNAs in
ovarian follicular and luteal development (2012) Journal of Endocrinology, 215
(3), pp. 323-334, WOS
6. [1.1] Greither, T., WГјrl, P., Grochola, L., Bond, G., Bache, M., Kappler, M.,
Lautenschläger, C., Holzhausen, H.-J., Wach, S., Eckert, A.W., Taubert, H.
Expression of microRNA 210 associates with poor survival and age of tumor
onset of soft-tissue sarcoma patients (2012) International Journal of Cancer, 130
(5), pp. 1230-1235, WOS
7. [1.1] Hossain, M.M., Salilew-Wondim, D., Schellander, K., Tesfaye, D. The
role of microRNAs in mammalian oocytes and embryos (2012) Animal
Reproduction Science, 134 (1-2), pp. 36-44, WOS
8. [1.1] Klinge, C.M. MiRNAs and estrogen action (2012) Trends in
Endocrinology and Metabolism, 23 (5), pp. 223-233, WOS
9. [1.1] Lam, E.W.-F., Shah, K., Brosens, J.J. The diversity of sex steroid action:
the role of micro-RNAs and FOXO transcription factors in cycling endometrium
and cancer (2012) Journal of Endocrinology, 212(1), pp.13-25, WOS
10. [1.1] Mase, Y., Ishibashi, O., Ishikawa, T., Takizawa, T. , Kiguchi, K., Ohba,
T., Katabuchi, H., Takeshita, T., Takizawa, T. MiR-21 is Enriched in the RNAInduced Silencing Complex and Targets COL4A1 in Human Granulosa Cell Lines
(2012) Reproductive Sciences 19 (10), pp. 1030-1040, WOS
11. [1.1] Mellios, N., Galdzicka, M., Ginns, E., Baker, S.P., Rogaev, E., Xu, J.,
Akbarian, S. Gender-specific reduction of estrogen-sensitive small RNA, miR-30b,
in subjects with schizophrenia (2012) Schizophrenia Bulletin, 38 (3), pp. 433-443,
WOS
12. [1.1] Nothnick, W. The role of micro-RNAs in the female reproductive tract
(2012) Reproduction, 143 (5), pp. 559-576, WOS
13. [1.1] Yin, M., LГј, M., Yao, G., Tian, H., Lian, J., Liu, L., Liang, M., Wang, Y.,
Sun, F. Transactivation of microRNA-383 by steroidogenic factor-1 promotes
estradiol release from mouse ovarian granulosa cells by targeting RBMS1 (2012)
Molecular Endocrinology, 26 (7), pp. 1129-1143, WOS
14. [1.2] Takizawa, T., Mase, Y., Ishibashi, O., Ishikawa, T., Takizawa, T.,
Kiguchi, K., Ohba, T., Katabuchi, H., Takeshita, T. MiR-21 is enriched in the
RNA-induced silencing complex and targets COL4A1 in human granulosa cell
lines (2012) Reproductive Sciences, 19 (10), pp. 1030-1040, SCOPUS
Е KOPKOVГЃ, Martina - PENESOVГЃ, Adela - SELL, H. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia VLДЊEK, Miroslav - IMRICH, Richard - KOЕ KA, JГЎn - UKROPEC, Jozef - ECKEL,
J. - KLIMEЕ , Iwar - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela. Protein array reveals differentially
expressed proteins in subcutaneous adipose tissue in obesity. In Obesity, 2007, vol.
15, no. 10, p. 2396-2406. (2007 - Current Contents). ISSN 1930-7381.
CitГЎcie:
1. [1.1] BARANOWSKI, M; ENNS, J; BLEWETT, H; YAKANDAWALA, U;
ZAHRADKA, P; TAYLOR, CG.: Dietary flaxseed oil reduces adipocyte size,
adipose monocyte chemoattractant protein-1 levels and T-cell infiltration in
obese, insulin-resistant rats. CYTOKINE 59 (2), pp. 382-391, WOS
2. [1.1] DIAZ, M; CHACON, MR; LOPEZ-BERMEJO, A; MAYMO-MASIP, E;
SALVADOR, C; VENDRELL, J; DE ZEGHER, F ; IBANEZ, L.: Ethinyl EstradiolCyproterone Acetate Versus Low-Dose Pioglitazone-Flutamide-Metformin for
Adolescent Girls with Androgen Excess: Divergent Effects on CD163, TWEAK
Receptor, ANGPTL4, and LEPTIN Expression in Subcutaneous Adipose Tissue.
228
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA245
ADCA246
ADCA247
ADCA248
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 97 (10), pp.
3630-3638, WOS
3. [1.1] POWELL, LA; CROWE, P; KANKARA, C; MCPEAKE, J; MCCANCE,
DR; YOUNG, IS; TRIMBLE, ER; MCGINTY, A.: Restoration of adipose function
in obese glucose-tolerant men following pioglitazone treatment is associated with
CCAAT enhancer-binding protein beta up-regulation. CLINICAL SCIENCE 123
(3-4), pp. 135-146, WOS
4. [1.1] RASUL, SAZAN; WAGNER, LUDWIG; KAUTZKY-WILLER,
ALEXANDRA.: Fetuin-A and angiopoietins in obesity and type 2 diabetes
mellitus. ENDOCRINE 42 (3), pp. 496-505, WOS
5. [1.1] RAY, AMITABHA; CLEARY, MARGOT P.: Obesity and breast cancer: A
clinical biochemistry perspective. CLINICAL BIOCHEMISTRY 45 (3), pp. 189197, WOS
6. [1.1] SCROYEN, ILSE; FREDERIX, LIESBETH; LIJNEN, H. ROGER: Axl
Deficiency Does Not Affect Adipogenesis or Adipose Tissue Development.
OBESITY 20 (6), pp. 1168-1173, WOS
ŠKULTÉTYOVÁ, I. - TOKAREV, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Stress-induced increase
in blood-brain barrier permeability in control and monosodium glutamate-treated
rats. In Brain research bulletin, 1998, vol. 45, p. 175-178. (1.708 - IF1997). (1998 Current Contents). ISSN 0361-9230.
CitГЎcie:
1. [1.1] Xanthos DN, PГјngel I, Wunderbaldinger G, SandkГјhler J. Effects of
peripheral inflammation on the blood-spinal cord barrier. In Mol Pain. 2012;
8:44., WOS
Е KURLOVГЃ, M. - Е TOFKOVГЃ, A. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Anxiety-like
behavior in the elevated-plus maze tests and enhanced IL-1Гџ, IL-6, NADPH oxidase1, and iNOS mRNAs in the hippocampus during early stage of adjuvant arthritis in
rats. In Neuroscience Letters, 2011, vol. 487 no. 2, p. 250-254. (2.055 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 0304-3940.
CitГЎcie:
1. [1.1] Cong, X.D., Ding, M.J., Dai, D.Z., Wu Y, Zhang Y, Dai Y. ER Stress,
P66shc, and P-Akt/Akt Mediate Adjuvant-Induced Inflammation, Which Is Blunted
by Argirein, a Supermolecule and Rhein in Rats. Inflammation, 35(3): 1031-1040,
2012, WOS
2. [1.1] Mard-Soltani, M., Kesmati, M., Khajehpour, L., Rasekh A, ShamshirgarZadeh A. Interaction between Anxiolytic Effects of Testosterone and beta-1
Adrenoceptors of Basolateral Amygdala. International Journal of Pharmacology,
8(5): 344-354, 2012, WOS
3. [1.1] Torello, C.O., Souza-Queiroz, J., Queiroz, M.L.S. beta-1,3-Glucan given
orally modulates immunomyelopoietic activity and enhances the resistance of
tumour-bearing mice. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology,
39(3): 209-217, 2012, WOS
SLГЃMA, K. - FARKAЕ , Robert. Heartbeat patterns during the postembryonic
development of Drosophila melanogaster. In Journal of Insect Physiology, Vol. 51,
n. 5 (2005) pp. 489-503. ISSN 0022-1910.
CitГЎcie:
1. [1.1] Wasserthal L.T. Influence of periodic heartbeat reversal and abdominal
movements on hemocoelic and tracheal pressure in resting blowflies Calliphora
vicina. J. Experimental Biology 215 (2): 362-373; 2012., WOS
SLÁVIKOVÁ, J. - DVORÁKOVÁ, M. - REISCHIG, J. - PALKOVITS, M. ONDRIAŠ, Karol - TARABOVÁ, Bohumila - LACINOVÁ, Ľubica KVETŇANSKÝ, Richard - MARKS, A. - KRIŽANOVÁ, Oľga. IP3 type 1
229
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA249
ADCA250
receptors in the heart: Their predominance in atrial walls with ganglion cells. In Life
Sciences, 2006, vol. 78, iss. 14, p. 1598-1602. (2.512 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0024-3205.
CitГЎcie:
1. [1.1] SUBEDI, Krishna P. - SINGH, Thoudam Debraj - KIM, Joon-Chul WOO, Sun-Hee. Cloning and expression of a new inositol 1,4,5-trisphosphate
receptor type 1 splice variant in adult rat atrial myocytes. In CELLULAR &amp;
MOLECULAR BIOLOGY LETTERS. ISSN 1425-8153, 2012, vol. 17, no. 1, pp.
124., WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - ALTEMUS, M. - MICHELSON, D. - HONG,
S. K. - KVETŇANSKÝ, Richard - POST, R. M. Stress and antidepressants
differentially regulate neurotrophin-3 messenger-rna expression in the locuscoeruleus. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America, 1995, vol. 92, no. 19, p. 8788-8792. ISSN 0027-8424.
CitГЎcie:
1. [1.1] Barreto, R.A., Walker, F.R., Dunkley, P.R., et al. Fluoxetine prevents
development of an early stress-related molecular signature in the rat infralimbic
medial prefrontal cortex. Implications for depression? BMC Neuroscience, 13,
art. no. 125, 2012, WOS
2. [1.1] Flandreau, E.I., Ressler, K.J., Owens, M.J., Nemeroff, C.B. Chronic
overexpression of corticotropin-releasing factor from the central amygdala
produces HPA axis hyperactivity and behavioral anxiety associated with geneexpression changes in the hippocampus and paraventricular nucleus of the
hypothalamus. Psychoneuroendocrinology, 37(1): 27-38, 2012, WOS
3. [1.1] Hemmerle, A.M., Dickerson, J.W., Herring, N.R., Schaefer, T.L., Vorhees,
C.V., Williams, M.T., Seroogy, K.B. (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine
("ecstasy") treatment modulates expression of neurotrophins and their receptors
in multiple regions of adult rat brain. Journal of Comparative Neurology,
520(11): 2459-2474, 2012, WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - KIM, S. Y. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress
increases brain-derived neurotropic factor messenger-ribonucleic-acid in the
hypothalamus and pituitary. In Endocrinology, 1995, vol 136, no 9, p. 3743-3750.
ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Anand, K.S., Dhikav, V. Hippocampus in health and disease: An
overview. Annals of Indian Academy of Neurology, 15(4): 239-246, 2012, WOS
2. [1.1] Andero, R., Daviu, N., Maria Escorihuela, R., Nadal, R., Armario, A. 7,8dihydroxyflavone, a TrkB receptor agonist, blocks long-term spatial memory
impairment caused by immobilization stress in rats. Hippocampus, 22(3): 399408, 2012, WOS
3. [1.1] Arendt, D.H., Smith, J.P., Bastida, C.C., Prasad, M.S., Oliver, K.D.,
Eyster, K.M., Summers, T.R., Delville, Y., Summers, C.H. Contrasting
hippocampal and amygdalar expression of genes related to neural plasticity
during escape from social aggression. Physiology & Behavior, 107(5)SI: 670679, 2012, WOS
4. [1.1] Badowska-Szalewska, E., Ludkiewicz, B., Klejbor; I., Morys, J. Brain
derived neurotrophic factor (BDNF) containing neurons in the hypothalamic
paraventricular and supraoptic nuclei of juvenile and middle-aged rats after
chronic stress. International Journal of Developmental Neuroscience, 30(2): 139146, 2012, WOS
5. [1.1] Berry, A., Bindocci, E., Alleva, E. NGF, Brain and Behavioral Plasticity.
Neural Plasticity, art. no. 784040, 2012, WOS
230
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA251
6. [1.1] Hemmerle, A.M., Dickerson, J.W., Herring, N.R., Schaefer, T.L., Vorhees,
C.V., Williams, M.T., Seroogy, K.B. (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine
("ecstasy") treatment modulates expression of neurotrophins and their receptors
in multiple regions of adult rat brain. Journal of Comparative Neurology,
520(11): 2459-2474, 2012, WOS
7. [1.1] Jenks, B.G., Kuribara, M., Kidane, A.H., Kramer, B.M.R., Roubos, E.W.,
Scheenen, W.J.J.M. The role of brain-derived neurotrophic factor in the
regulation of cell growth and gene expression in melanotrope cells of Xenopus
laevis. General and Comparative Endocrinology, 177(3): 315-321, 2012, WOS
8. [1.1] Johansen, I.B., Sorensen, C., Sandvik, G.K., Nilsson, G.E., Höglund, E.,
Bakken, M., Г�verli, O. Neural plasticity is affected by stress and heritable
variation in stress coping style. Comparative Biochemistry and Physiology D Genomics & Proteomics, 7(2): 161-171, 2012, WOS
9. [1.1] Lakshminarasimhan, H., Chattarji, S. Stress Leads to Contrasting Effects
on the Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor in the Hippocampus and
Amygdala. Plos One, 7(1), art. no. e30481, 2012, WOS
10. [1.1] Li, X.J., Zhang, W., Liang, B., Zheng, X., Zhou, X. Up-expression of
GAD65 in the amygdala of the rat model of choric immobilization stress with
elevated blood glucose. Autonomic Neuroscience - Basic & Clinical, 166(1-2):
77-80, 2012, WOS
11. [1.1] Turecki, G., Ernst, C., Jollant, F., LabontГ©, B., Mechawar, N. The
neurodevelopmental origins of suicidal behavior. Trends in Neurosciences,
35(1)SI: 14-23, 2012, WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - KVETŇANSKÝ, Richard - POST, R. M.
Effects of stress on neurotrophic factor expression in the rat brain. In Stress : The
international journal on the biologie of stress, 1995, vol. 771, p. 234-239. ISSN
1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Babenko, O., Kovalchuk, I., Metz, G.A. Epigenetic programming of
neurodegenerative diseases by an adverse environment. Brain Research, 1444:
96-111, 2012, WOS
2. [1.1] Birkenhager, T.K., Geldermans, S., Van den Broek, W.W., van Beveren,
N., Fekkes, D. Serum brain-derived neurotrophic factor level in relation to illness
severity and episode duration in patients with major depression. Journal of
Psychiatric Research, 46(3): 285-289, 2012, WOS
3. [1.1] Casarotto, P.C., de Bortoli, V.C., Zangrossi, H., Jr. Intrahippocampal
injection of brain-derived neurotrophic factor increases anxiety-related, but not
panic-related defensive responses: involvement of serotonin. Behavioural
Pharmacology, 23(1): 80-88, 2012, WOS
4. [1.1] D'Addario, C., Dell'Osso, B., Palazzo, M.C., Benatti, B., Lietti, L.,
Cattaneo, E., Galimberti, D., Fenoglio, C., Cortini, F., Scarpini, E., Arosio, B., Di
Francesco, A., Di Benedetto, M., Romualdi, P., Candeletti, S., Mari, D.,
Bergamaschini, L., Bresolin, N., MacCarrone, M., Altamura, A.C. Selective DNA
Methylation of BDNF Promoter in Bipolar Disorder: Differences Among Patients
with BDI and BDII. Neuropsychopharmacology, 37(7): 1647-1655, 2012, WOS
5. [1.1] Hidasi, Z., Salacz, P., Csibri, E. Depression in neuropsychiatric diseases.
Ideggyogyaszati Szemle - Clinical Neuroscience, 65(1-2): 6-15, 2012, WOS
6. [1.1] Jiang, B., Xiong, Z., Yang, J., Wang, W., Wang, Y., Hu, Z.-L., Wang, F.,
Chen, J.-G. Antidepressant-like effects of ginsenoside Rg1 are due to activation of
the BDNF signalling pathway and neurogenesis in the hippocampus. British
Journal of Pharmacology, 166(6): 1872-1887, 2012, WOS
7. [1.1] Jurgens, H.A., Johnson, R.W. Dysregulated neuronal-microglial cross-
231
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA252
talk during aging, stress and inflammation. Experimental Neurology, 233(1): 4048, 2012, WOS
8. [1.1] Kudrin, V.S., Klodt, P.M., Narkevich, V.B., Shipilov, I.A., Poseva, V.I.,
Molodavkin, G.M., Voronina, T.A. Behavioral and neurochemical aspects of the
antidepressive action of GSB-106 dipeptide BDNF fragment. Eksperimental'naya
i Klinicheskaya Farmakologiya, 75(10): 3-7, 2012, WOS
9. [1.1] Lee, K.Y., Miki, T., Yokoyama, T., Ueki, M., Warita, K., Suzuki, S., Ohta,
K.-I., Wang, Z.-Y., Jamal, M., Yakura, T., Liu, J.-Q., Hosomi, N., Takeuchi, Y.
Neonatal repetitive maternal separation causes long-lasting alterations in various
neurotrophic factor expression in the cerebral cortex of rats. Life Sciences,
90(15-16): 578-584, 2012, WOS
10. [1.1] Massart, R., Mongeau, R., Lanfumey, L. Beyond the monoaminergic
hypothesis: neuroplasticity and epigenetic changes in a transgenic mouse model
of depression. Philosophical Ttransactions of the Royal Society B - Biological
Sciences, 367(1601)SI: 2485-2494, 2012, WOS
11. [1.1] Perea, C. S., Paternina, A. C., Gomez, Y., Lattig, M.C. Negative
affectivity moderated by BDNF and stress response. Journal of Affective
Disorders, 136(3): 767-774, 2012, WOS
12. [1.1] Pillai, A., Bruno, D., Sarreal, A.S., Hernando, R.T., Saint-Louis, L.A.,
Nierenberg, J., Ginsberg, S.D., Pomara, N., Mehta, P.D., Zetterberg, H.,
Blennow, K., Buckley, P.F. Plasma BDNF Levels Vary in Relation to Body Weight
in Females. Plos One, 7(7), art. no. e39358, 2012, WOS
13. [1.1] Zhang, X.Y., Liang, J., Chen, D.C., Xiu, M.H., De Yang, F., Kosten, T.A.,
Kosten, T.R. Low BDNF is associated with cognitive impairment in chronic
patients with schizophrenia. Psychopharmacology, 222(2): 277-284, 2012, WOS
SMITH, M.A. - MAKINO, Seiichi - KVETŇANSKÝ, Richard - POST, R. M. Stress
and glucocorticoids affect the expression of brain-derived neurotrophic factor and
neurotrophin-3 messenger-rnas in the hippocampus. In Journal of Neuroscience,
1995, vol. 15, no. 3, p. 1768-1777. ISSN 0270-6474.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ahmed, F., Ras, J., Seedat, S. Volumetric structural magnetic resonance
imaging findings in pediatric posttraumatic stress disorder and obsessive
compulsive disorder: A systematic review. Frontiers in Psychology, 3, art. no.
568, 2012, WOS
2. [1.1] Andero, R., Daviu, N., Maria Escorihuela, R., Nadal, R., Armario, A. 7,8dihydroxyflavone, a TrkB receptor agonist, blocks long-term spatial memory
impairment caused by immobilization stress in rats. Hippocampus, 22(3): 399408, 2012, WOS
3. [1.1] Andero, R., Ressler, K.J. Fear extinction and BDNF: translating animal
models of PTSD to the clinic. Genes Brain and Behavior, 11(5): 503-512, 2012,
WOS
4. [1.1] Arendt, D.H., Smith, J.P., Bastida, C.C., Prasad, M.S., Oliver, K.D.,
Eyster, K.M., Summers, T.R., Summers, C.H. Contrasting hippocampal and
amygdalar expression of genes related to neural plasticity during escape from
social aggression. Physiology and Behavior, 107(5): 670-679, 2012, WOS
5. [1.1] Balaratnasingam, S., Janca, A. Brain Derived Neurotrophic Factor: A
novel neurotrophin involved in psychiatric and neurological disorders.
Pharmacology & Therapeutics, 134(1): 116-124, 2012, WOS
6. [1.1] Burnouf, S., Belarbi, K., Troquier, L., Derisbourg, M., Demeyer, D.,
Leboucher, A., Laurent, C., Hamdane, M., BuГ©e, L., Blum, D. Hippocampal
BDNF Expression in a Tau Transgenic Mouse Model. Current Alzheimer
Research, 9(4): 406-410, 2012, WOS
232
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
7. [1.1] Casarotto, P.C., de Bortoli, V.C., Zangrossi, H., Jr. Intrahippocampal
injection of brain-derived neurotrophic factor increases anxiety-related, but not
panic-related defensive responses: involvement of serotonin. Behavioural
Pharmacology, 23(1): 80-88, 2012, WOS
8. [1.1] Chu, C.L., Liang, C.K., Chou, M.Y., Lin, Y.-T., Pan, C.-C., Lu, T., Chen,
L.-K., Chow, P.C. Decreased Plasma Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels
in Institutionalized Elderly With Depressive Disorder. Journal of the American
Medical Directors Association, 13(5): 434-437, 2012, WOS
9. [1.1] De Vry, J., Prickaerts, J., Jetten, M., Hulst, M., Steinbusch, H.W.M., van
den Hove, D.L.A., Schuurman, T., van der Staay, F.J. Recurrent long-lasting
tethering reduces BDNF protein levels in the dorsal hippocampus and frontal
cortex in pigs. Hormones and Behavior, 62(1): 10-17, 2012, WOS
10. [1.1] Dygalo, N.N., Kalinina, T.S., Bulygina, V.V., Shishkina, G.T. Increased
Expression of the Anti-Apoptotic Protein Bcl-xL in the Brain is Associated with
Resilience to Stress-Induced Depression-Like Behavior. Cellular and Molecular
Neurobiology, 32(5)SI: 767-776, 2012, WOS
11. [1.1] Eriguchi, T., Kutsuna, N., Kondo, Y., Shi, J., Murata, Y., Oshima, H.,
Sakatani, K., Katayama, Y. Influence of Stress Preconditioning on Hippocampal
Neuronal Cell Death and Neurogenesis in Rat Cerebral Ischemia. Advances in
Experimental Medicine and Biology, 737: 57-61, 2012, WOS
12. [1.1] Evans, J., Sun, Y., McGregor, A., Connor, B. Allopregnanolone
regulates neurogenesis and depressive /anxiety-like behaviour in a social
isolation rodent model of chronic stress. Neuropharmacology, 63(8): 1315-1326,
2012, WOS
13. [1.1] Farley, S., Dumas, S., El Mestikawy, S., Giros, B. Increased expression
of the Vesicular Glutamate Transporter-1 (VGLUT1) in the prefrontal cortex
correlates with differential vulnerability to chronic stress in various mouse
strains: Effects of fluoxetine and MK-801. Neuropharmacology, 62(1)SI: 503-517,
2012, WOS
14. [1.1] Hamani, C., Machado, D.C., Hipolide, D.C., Dubiela, F.P., Suchecki,
D., Macedo, C.E., Tescarollo, F., Martins, U., Covolan, L., Nobrega, J.N.. Deep
Brain Stimulation Reverses Anhedonic-Like Behavior in a Chronic Model of
Depression: Role of Serotonin and Brain Derived Neurotrophic Factor.
Biological Psychiatry, 71(1): 30-35, 2012, WOS
15. [1.1] Hamani, C., Nobrega, J.N. Preclinical Studies Modeling Deep Brain
Stimulation for Depression. Biological Psychiatry, 72(11): 916-923, 2012, WOS
16. [1.1] Hamani, C., Temel, Y. Deep Brain Stimulation for Psychiatric Disease:
Contributions and Validity of Animal Models. Science Translational Medicine,
4(142), art. no. 142rv8, 2012, WOS
17. [1.1] Hemmerle, A., Dickerson, J.W., Herring, N.R., Schaefer, T.L., Vorhees,
C.V., Williams, M.T., Seroogy, K.B. (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine
("ecstasy") treatment modulates expression of neurotrophins and their receptors
in multiple regions of adult rat brain. Journal of Comparative Neurology,
520(11): 2459-2474, 2012, WOS
18. [1.1] Hemmerle, A.M., Herman, J.P., Seroogy, K.B. Stress, depression and
Parkinson's disease. Experimental Neurology, 233(1): 79-86, 2012, WOS
19. [1.1] Hill, R.A. Interaction of sex steroid hormones and brain-derived
neurotrophic factor-tyrosine kinase B signalling: Relevance to schizophrenia and
depression. Journal of Neuroendocrinology, 24(12): 1553-1561, 2012, WOS
20. [1.1] Hoffmann, A., Spengler, D. The lasting legacy of social stress on the
epigenome of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Epigenomics, 4(4): 431444, 2012, WOS
233
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
21. [1.1] Hosseini-sharifabad, M., Esfandiari, E., Hosseini-sharifabad, A. The
Effect of Prenatal Exposure to Restraint Stress on Hippocampal Granule Neurons
of Adult Rat Offspring. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 15(5): 10601067, 2012, WOS
22. [1.1] Hutchinson, K.M., McLaughlin, K.J., Wright, R.L., Bryce Ortiz, J.,
Anouti, D.P., Mika, A., Diamond, D.M., Conrad, C.D. Environmental enrichment
protects against the effects of chronic stress on cognitive and morphological
measures of hippocampal integrity. Neurobiology of Learning and Memory,
97(2): 250-260, 2012, WOS
23. [1.1] Johansen, I.B., Sorensen, C., Sandvik, G.K., Nilsson, G.E., Höglund, E.,
Bakken, M., Г�verli, O. Neural plasticity is affected by stress and heritable
variation in stress coping style. Comparative Biochemistry and Physiology D Genomics & Proteomics, 7(2): 161-171, 2012, WOS
24. [1.1] Joseph, M.S., Tillakaratne, N.J.K., de Leon, R.D. Treadmill training
stimulates brain-derived neurotrophic factor mRNA expression in motor neurons
of the lumbar spinal cord in spinally transected rats. Neuroscience, 224: 135-144,
2012, WOS
25. [1.1] Kalman, J., Pakaski, M., Szucs, S., KГЎlбёїan, S., Fazekas, Г–., SГЎntha, P.,
SzabГі, G., Janka, Z., KГЎlбёїan, J. The role of immobilization stress and sertindole
on the expression of APP, MAPK-1 and beta-actin genes in rat brain.
Ideggyogyaszati Szemle - Clinical Neuroscience, 65(11-12): 394-400, 2012, WOS
26. [1.1] Klug, M., Hill, R.A., Choy, K.H.C., Kyrios, M., Hannan, A.J., van den
Buuse, M. Long-term behavioral and NMDA receptor effects of young-adult
corticosterone treatment in BDNF heterozygous mice. Neurobiology of Disease,
46(3): 722-731, 2012, WOS
27. [1.1] Kulkarni, V.A., Firestein, B.L. The dendritic tree and brain disorders.
Molecular and Cellular Neuroscience, 50(1): 10-20, 2012, WOS
28. [1.1] Kyeremanteng, C., James, J., MacKay, J.C., Merali, Z. A Study of Brain
and Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor Protein in Wistar and WistarKyoto Rat Strains after Electroconvulsive Stimulus. Pharmacopsychiatry, 45(6):
244-249, 2012, WOS
29. [1.1] Lakshminarasimhan, H., Chattarji, S. Stress Leads to Contrasting
Effects on the Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor in the Hippocampus
and Amygdala. Plos One, 7(1), art. no. e30481, 2012, WOS
30. [1.1] Lee, M.C., Okamoto, M., Liu, Y.F., Inoue, K., Matsui, T., Nogami, H.,
Soya, H. Voluntary resistance running with short distance enhances spatial
memory related to hippocampal BDNF signaling. Journal of Applied Physiology,
113(8): 1260-1266, 2012, WOS
31. [1.1] Leonard, B., Maes, M. Mechanistic explanations how cell-mediated
immune activation, inflammation and oxidative and nitrosative stress pathways
and their sequels and concomitants play a role in the pathophysiology of unipolar
depression. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(2): 764-785, 2012,
WOS
32. [1.1] Li, L.F., Lu, J., Li, X., Xu, CL. , Yang, J., Qu, R., Ma, S.P.
Antidepressant-like effects of the saponins extracted from Chaihu-jia-longgumuli-tang in a rat unpredictable chronic mild stress model. Fitoterapia, 83(1):
93-103, 2012, WOS
33. [1.1] McEwen, B.S., Eiland, L., Hunter, R.G., Miller, M.M. Stress and anxiety:
Structural plasticity and epigenetic regulation as a consequence of stress.
Neuropharmacology, 62(1)SI: 3-12, 2012, WOS
34. [1.1] Menke, A., Klengel, T., Binder, E.B. Epigenetics, depression and
antidepressant treatment. Current Pharmaceutical Design, 18(36): 5879-5889,
234
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2012, WOS
35. [1.1] Moonat, S., Pandey, S.C. Stress, Epigenetics, and Alcoholism. Alcohol
Research - Current Reviews, 34(4): 495-505, 2012, WOS
36. [1.1] Nuttall, J.R., Oteiza, P.I. Zinc and the ERK Kinases in the Developing
Brain. Neurotoxicity Research, 21(1)SI: 128-141, 2012, WOS
37. [1.1] Onishchenko, N., Spulber, S., Ceccatelli, S. Behavioural Effects of
Exposure to Methylmercury During Early Development. Current Topics in
Neurotoxicity, pp. 163-198, 2012, WOS
38. [1.1] Prickaerts, J., De Vry, J., Boere, J., Kenis, G., Quinton, M.S., Engel, S.,
Melnick, L., Schreiber, R. Differential BDNF Responses of Triple Versus Dual
Reuptake Inhibition in Neuronal and Astrocytoma Cells as well as in Rat
Hippocampus and Prefrontal Cortex. Journal of Molecular Neuroscience, 48(1):
167-175, 2012, WOS
39. [1.1] Rakofsky, J.J., Ressler, K.J., Dunlop, B.W. BDNF function as a potential
mediator of bipolar disorder and post-traumatic stress disorder comorbidity.
Molecular Psychiatry, 17(1): 22-35, 2012, WOS
40. [1.1] Saruta, J., Iida, M., Kondo, Y., To, M., Hayashi, T., Hori, M., Sato, S.,
Tsukinoki, K. Chronic stress induces neurotrophin-3 in rat submandibular gland.
Yonsei Medical Journal, 53(6): 1085-1092, 2012, WOS
41. [1.1] Schaefer, T.L., Grace, C.E., Skelton, M.R., Graham, D.L., Gudelsky,
G.A., Vorhees, C.V., Williams, M.T. Neonatal Citalopram Treatment Inhibits the
5-HT Depleting Effects of MDMA Exposure in Rats. ACS Chemical Neuroscience,
3(1): 12-21, 2012, WOS
42. [1.1] Serafini, G., Pompili, M., Innamorati, M., Giordano, G., Montebovi, F.,
Sher, L., Dwivedi, Y., Girardi, P. The role of microRNAs in synaptic plasticity,
major affective disorders and suicidal behavior. Neuroscience Research, 73(3):
179-190, 2012, WOS
43. [1.1] Stuke, H., Hellweg, R., Bermpohl, F. The development of depression.
The role of brain-derived neurotrophic factor. Nervenarzt, 83(7): 869-877, 2012,
WOS
44. [1.1] Takahashi, M., Yoshino, A., Yamanaka, A., Asanuma, C., Satou, T. ,
Hayashi, S., Masuo, Y., Sadamoto, K., Koike, K. Effects of Inhaled Lavender
Essential Oil on Stress-Loaded Animals: Changes in Anxiety-Related Behavior
and Expression Levels of Selected mRNAs and Proteins. Natural Product
Communications, 7(11): 1539-1544, 2012, WOS
45. [1.1] Temel, Y., Hescham, S.A., Jahanshahi, A., Janssen, M.L.F., Tan, S.K.H.,
van Overbeeke, J.J., Ackermans, L., Oosterloo, M., Duits, A., Leentjens, A.F.G.,
Lim, L. Neuromodulation in Psychiatric Disorders. International Review of
Neurobiology, 107: 283-314, 2012, WOS
46. [1.1] Turecki, G., Ernst, C., Jollant, F., Labonte, B., Mechawar, N. The
neurodevelopmental origins of suicidal behavior. Trends in Neurosciences,
35(1)SI: 14-23, 2012, WOS
47. [1.1] Vaka, S.R.K., Murthy, S.N., Balaji, A., Repka, M.A. Delivery of BrainDerived Neurotrophic Factor via Nose-to-Brain Pathway. Pharmaceutical
Research, 29(2): 441-447, 2012, WOS
48. [1.1] Ventura-Junca, R., Herrera, L.M. Epigenetic alterations related to
early-life stressful events. Acta Neuropsychiatrica, 24(5): 255-265, 2012, WOS
49. [1.1] Vermetten, E., Lanius, R.A. Biological and clinical framework for
posttraumatic stress disorder. Handbook of Clinical Neurology, 106: 291-342,
2012, WOS
50. [1.1] Yamada-Goto, N., Katsuura, G., Ochi, Y., Ebihara, K., Kusakabe, T.,
Hosoda, K., Nakao, K. Impairment of Fear-Conditioning Responses and Changes
235
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA253
ADCA254
of Brain Neurotrophic Factors in Diet-Induced Obese Mice. Journal of
Neuroendocrinology, 24(8): 1120-1125, 2012, WOS
51. [1.1] Yu, H., Wang, D.D., Wang, Y., Lee, F.S., Chen, Z.-Y. Variant BrainDerived Neurotrophic Factor Val66Met Polymorphism Alters Vulnerability to
Stress and Response to Antidepressants. Journal of Neuroscience, 32(12): 40924101,, WOS
SPARKS, L. M. - UKROPCOVГЃ, Barbara - SMITH, Jana - PASARICA,
Magdalena - HYMEL, David - XIE, H. - BRAY, G. A. - MILES, J. M. - SMITH, S.
R. Relation of adipose tissue to metabolic flexibility. In Diabetes Research and
Clinical Practice, 2009, vol. 83, no. 1, p. 32-43. (1.888 - IF2008). ISSN 0168-8227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Adamska, A., Nikołajuk, A., Karczewska–Kupczewska, M, Kowalska, I,
Otyiomek, E., Gorska, M., Straczkowski, M. Relationships between serum
adiponectin and soluble TNF-О± receptors and glucose and lipid oxidation in lean
and obese subjects. 2012. Acta Diabetologica 49 (1) , pp. 17-24, WOS
2. [1.1] Nellemann, B., Gormsen, L.C., SГёrensen, L.P., Christiansen, J.S., Nielsen,
S. Impaired insulin-mediated antilipolysis and lactate release in adipose tissue of
upper-body obese women. 2012. Obesity 20 (1) , pp. 57-64, WOS
3. [1.1] Prado, C. M. M.; Wells, J. C. K.; Smith, S. R.; Stephan, B.C.; Siervo, M.;
Sarcopenic obesity: A Critical appraisal of the current evidence. CLINICAL
NUTRITION Volume: 31 Issue: 5 Pages: 583-601 DOI:
10.1016/j.clnu.2012.06.010 Published: OCT 2012, WOS
4. [1.1] Wernstedt Asterholm, I., Mundy, D.I., Weng, J., Anderson, R.G.W.,
Scherer, P.E. Altered mitochondrial function and metabolic inflexibility
associated with loss of caveolin-1. 2012. Cell Metabolism 15 (2) , pp. 171-185,
WOS
STANГЌK, Juraj - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - PAЕ KOVГЃ, M. - BARГЃK, L. JAVORKOVГЃ, J. - JANCOVГЃ, E. - KLIMEЕ , Iwar. Prevalence of permanent
neonatal diabetes in Slovakia and successful replacement of insulin with
sulfonylurea therapy in KCNJ11 and ABCC8 mutation carriers. In Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 2007, vol. 92, p. 1276-1282. (5.799 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 021-972X.
CitГЎcie:
1. [1.1] ABDEL-SALAM, GMH; SCHAFFER, AE; ZAKI, MS; DIXON-SALAZAR,
T; MOSTAFA, IS; AFIFI, HH; GLEESON, JG.: A homozygous IER3IP1 mutation
causes microcephaly with simplified gyral pattern, epilepsy, and permanent
neonatal diabetes syndrome (MEDS). AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL
GENETICS PART A 158A (11), pp. 2788-2796, WOS
2. [1.1] IAFUSCO, D; MASSA, O; PASQUINO, B; COLOMBO, C; IUGHETTI,
L; BIZZARRI, C; MAMMI, C; LO PRESTI, D; SUPRANI, T; SCHIAFFINI, R;
NICHOLS, CG; RUSSO, L; GRASSO, V; MESCHI, F; BONFANTI, R;
BRESCIANINI, S; BARBETTI, F.: Minimal incidence of neonatal/infancy onset
diabetes in Italy is 1:90,000 live births. ACTA DIABETOLOGICA 49 (5), pp. 405408, WOS
3. [1.1] JAVORSKY, M; KLIMCAKOVA, L; SCHRONER, Z; ZIDZIK, J;
BABJAKOVA, E; FABIANOVA, M; KOZAROVA, M; TKACOVA, R;
SALAGOVIC, J; TKAC, I.: KCNJ11 gene E23K variant and therapeutic response
to sulfonylureas. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 23 (3), pp.
245-249, WOS
4. [1.1] MAK, CM; LEE, CY; LAM, CW; SIU, WK; HUNG, VCN; CHAN, AYW.:
Personalized Medicine Switching from Insulin to Sulfonylurea in Permanent
Neonatal Diabetes Mellitus Dictated by a Novel Activating ABCC8 Mutation.
236
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA255
ADCA256
ADCA257
ADCA258
ADCA259
DIAGNOSTIC MOLECULAR PATHOLOGY 21 (1), pp. 56-59, WOS
5. [1.1] OOI, HOOI LENG; WU, LOO LING.: Three cases of permanent neonatal
diabetes mellitus: genotypes and management outcome. SINGAPORE MEDICAL
JOURNAL 53 (7), pp. E142-E144, WOS
6. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
Е TEFГЃNIK, P. - MACEJOVГЃ, Dana - MRAVEC, Boris - BRTKO, JГєlius KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga. Distinct modulation of a gene expression of the type 1 and 2
IP3 receptors by retinoic acid in brain areas. In Neurochemistry International, 2005,
vol. 46, no. 7, p. 559-564. ISSN 0197-0186.
CitГЎcie:
1. [1.1] Treves, S.; Thurnheer, R.; Mosca, B.; Vukcevic, M.; Bergamelli,
L.;Voltan, R.; Oberhauser, V.; Ronjat, M.; Csernoch, L.; Szentesi, P.; Zorzato, F.;
SRP-35, a newly identified protein of the skeletal muscle sarcoplasmic reticulum,
is a retinol dehydrogenase. Biochem J. 2012; 441: 731-41., WOS, WOS
Е TOFKOVГЃ, A. - Е KURLOVГЃ, M. - TYBITANCLOVГЃ, Katarina - VESELSKГќ,
L. - ЕЅELEZNГЃ, B. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Relationship among nitric oxide,
leptin, ACTH, corticosterone, and IL-1 beta, in the early and late phases of adjuvant
arthritis in male Long Evans rats. In Life Sciences, 2006, vol. 79, no. 26, p. 24862491. (2.512 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0024-3205.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hamaguchi, K., Itabashi, A., Kuroe, Y., Nakano M, Fujimoto E, Kato T,
Satoi K, Utsuyama M, Sato K. Analysis of adipose tissues and stromal vascular
cells in a murine arthritis model. Metabolism - Clinical and Experimental,
61(12): 1687-1695, 2012, WOS
2. [1.1] Hayashi, H., Satoi, K., Sato-Mito, N., Kaburagi T, Yoshino H, Higaki M,
Nishimoto K, Sato K. Nutritional status in relation to adipokines and oxidative
stress is associated with disease activity in patients with rheumatoid arthritis.
Nutrition, 28(11-12): 1109-1114, 2012, WOS
STOFKOVA, Andrea - HALUZIK, Martin - ZELEZNA, Blanka - KISS, Alexander
- SKURLOVA, Martina - LACINOVA, Zdenka - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Enhanced
Expressions of mRNA for Neuropeptide Y and Interleukin 1 Beta in Hypothalamic
Arcuate Nuclei during Adjuvant Arthritis-Induced Anorexia in Lewis Rats. In
NEUROIMMUNOMODULATION, 2009, vol. 16, p. 377-384. (1.212 - IF2008).
ISSN 1021-7401.
CitГЎcie:
1. [1.1] CHEN, C.Y., TSAI, C.Y.: Ghrelin and motilin in the gastrointestinal
system. Current Pharmaceutical Design, 2012, 18(31):4755-4765. WoS, WOS
Е TRBГЃK, VladimГ­r - GREER, M.A. Regulation of hormone secretion by acute cell
volume changes: Ca2+-independent hormone secretion. In Cellular Physiology and
Biochemistry, 2000, vol. 10, no. 5-6, p. 394-402. ISSN 1015-8987.
CitГЎcie:
1. [1.1] Dubois, J.-M., Rouzaire-Dubois, B.: Roles of cell volume in molecular
and cellular biology. Progress in Biophysics and Molecular Biology 108 (3) , pp.
93-97, 2012, WOS
SZEKACS, D. - BODNÁR, I. - MRAVEC, Boris - KVETŇANSKÝ, Richard VIZI, E. S. - NAGY, G.M. - FEKETE, Mik. The peripheral noradrenergic terminal
as possible site of action of salsolinol as prolactoliberin. In Neurochemistry
International, 2007, vol. 50, no. 2, p. 427-434. ISSN 0197-0186.
CitГЎcie:
1. [1.1] HipГіlito, L.; SГЎnchez-CatalГЎn, MJ.; MartГ­-Prats, L.; Granero, L.;
237
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA260
ADCA261
ADCA262
Polache, A.; Revisiting the controversial role of salsolinol in the neurobiological
effects of ethanol: Old and new vistas. Neurosci Biobehav Rev. 2012; 36: 362-78.,
WOS, WOS
TAI, T. C. - CLAYCOMB, R. - SIDDALL, B. J. - BELL, R. A. - KVETŇANSKÝ,
Richard - WONG, D. L. Stress-induced changes in epinephrine expression in the
adrenal medulla in vivo. In Journal of Neurochemistry, 2007, vol. 101, no. 4, p.
1108-1118. (4.260 - IF2006). ISSN 0022-3042.
CitГЎcie:
1. [1.1] Bartalucci, A., Ferrucci, M., Fulceri, F., Lazzeri, G., Lenzi, P., Toti, L.,
Serpiello, F.R., la Torre, A., Gesi, M. High-intensity exercise training produces
morphological and biochemical changes in adrenal gland of mice. Histology and
Histopathology, 27(6): 753-769, 2012, WOS
2. [1.1] HAN, Ruijun - KITLINSKA, Joanna B. - MUNDAY, William R. GALLICANO, G. Ian - ZUKOWSKA, Zofia. Stress Hormone Epinephrine
Enhances Adipogenesis in Murine Embryonic Stem Cells by Up-Regulating the
Neuropeptide Y System. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 5, pp.,
WOS
3. [1.1] PГ©rez-Alvarez, A., HernГЎndez-Vivanco, A., Alonso Y Gregorio, S.,
Tabernero, A., McIntosh, J.M., Albillos, A. Pharmacological characterization of
native О±7 nicotinic ACh receptors and their contribution to depolarization-elicited
exocytosis in human chromaffin cells. British Journal of Pharmacology, 165(4):
908-921, 2012, WOS
TAJTГЃKOVГЃ, M. - SEMANOVГЃ, Z. - TOMKOVГЃ, Z. - SZOKEOVГЃ, E. MAJOROЕ , J. - RГЃDIKOVГЃ, O. - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar LANGER, Pavel. Increased thyroid volume and frequency of thyroid disorders signs
in schoolchildren from nitrate polluted area. In Chemosphere, 2006, vol. 62, no. 4, p.
559-564. (2006 - Current Contents). ISSN 0045-6535.
CitГЎcie:
1. [1.1] ASCHEBROOK-KILFOY, B; HELTSHE, SL; NUCKOLS, JR; SABRA,
MM; SHULDINER, AR; MITCHELL, BD; AIROLA, M; HOLFORD, TR; ZHANG,
YW; WARD, MH.: Modeled nitrate levels in well water supplies and prevalence of
abnormal thyroid conditions among the Old Order Amish in Pennsylvania.
ENVIRONMENTAL HEALTH 11 Article Number: 6, WOS
2. [1.1] MERVISH, N; BLOUNT, B; VALENTIN-BLASINI, L; BRENNER, B;
GALVEZ, MP; WOLFF, MS; TEITELBAUM, SL.: Temporal variability in urinary
concentrations of perchlorate, nitrate, thiocyanate and iodide among children.
JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL
EPIDEMIOLOGY 22 (2), pp. 212-218, WOS
3. [1.2] ASCHEBROOK-KILFOY, B.A, SHU, X.-O.BC, GAO, Y.-T.D, JI, B.-T.A,
YANG, G.BC, LI, H.L.D, ROTHMAN, N.A, CHOW, W.-H.A, ZHENG, W.BC,
WARD, M.H.: Thyroid cancer risk and dietary nitrate and nitrite intake in the
Shanghai women's health study. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 132
(4) , pp. 897-904, SCOPUS
4. [1.2] KOUSTA, E., MASTORAKOS, G.: Endocrine disruptors and thyroid
function. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 29 (1) , pp. 7-14, SCOPUS
TAMMARO, P. - FLANAGAN, S.E. - ZADEK, B. - SRIRAM SRINIVASAN WOODHEAD, H. - HAMEED, S. - KLIMEЕ , Iwar - HATTERSLEY, A. T. ELLARD, S. - ASHCROFT, F. M. A Kir6.2 mutation causing severe functional
effects in vitro produces neonatal diabetes without the expected neurological
complications. In Diabetologia, 2008, vol. 51, no. 5, p. 802-810. (2008 - Current
Contents). ISSN 0012-186X.
CitГЎcie:
238
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA263
ADCA264
ADCA265
ADCA266
1. [1.2] MYSLIWIEC, M.: Modulators of K+ channels in diabetology.
POTASSIUM CHANNELS AS A TARGET FOR CLINICAL THERAPEUTICS pp.
43-60, SCOPUS
THANABALASINGHAM, G. - GLOYN, A. L. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela TJORA, E. - PEDERSEN, O. - STANГЌK, Juraj - KLIMEЕ , Iwar - NJOLSTAD, P.R.
- MCCARTHY, M. - OWEN, K. R. - SHAH, N. - VAXILLIARE, M. - HANSEN,
T. - TUOMI, T. - SZOPA, M. - JAMES, T. J. - KOKKO, P. - LOISEUER, F. ANDERSON, E. - GAGET, I. - ISOMAA, B. - NOWAK, N. - READER, H. MALECKI, M.T. - GROOP, L. - FROGUEL, P. A large multi-centre European
study validates high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) as a clinical biomarker
for the diagnosis of diabetes subtypes. In Diabetologia : clinical and Experimental
Diabetes and Metabolism. - New York : Springer, 2011, vol. 54, no. 11, pp. 28012810. (6.973 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0012-186X.
CitГЎcie:
1. [1.1] HENZEN, CHRISTOPH.: Monogenic diabetes mellitus due to defects in
insulin secretion. SWISS MEDICAL WEEKLY, 2012, 142 (w13690), WOS
2. [1.1] VISSCHER, PM; BROWN, MA; MCCARTHY, MI; YANG, J.: Five Years
of GWAS Discovery. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 90 (1),
2012, pp. 7-24, WOS
3. [1.2] BESSER, R.E.J., JONES, J., MCDONALD, T.J., SMITH, R., SHEPHERD,
M.H., HATTERSLEY, A.T.: Using highly sensitive C-reactive protein
measurement to diagnose MODY in a family with suspected type 2 diabetes. BMJ
CASE REPORTS, 2012, SCOPUS
4. [1.2] GARDNER, D.S.L., SHYONG TAI, E.: Clinical features and treatment of
maturity onset diabetes of the young (MODY). DIABETES, METABOLIC
SYNDROME AND OBESITY: TARGETS AND THERAPY 5 , 2012, pp. 101-108,
SCOPUS
TILLINGER, A. - BRГљDEROVГЃ, V. - KUBOVДЊГЃKOVГЃ, Lucia - ZEMAN,
Michal - KOPÁČEK, Juraj - NOVÁKOVÁ, M. - KVETŇANSKÝ, Richard KRIŽANOVÁ, Oľga. Gene expression of the phenylethanolamine Nmethyltransferase is differently modulated in cardiac atria and ventricles. In General
physiology and biophysics, 2006, vol. 25, iss. 4, p. 355-364. (0.560 - IF2005). (2006
- Current Contents). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.1] WONG, Dona Lee - TAI, T. C. - WONG-FAULL, David C. - CLAYCOMB,
Robert - MELONI, Edward G. - MYERS, Karyn M. - CARLEZON, William A. KVETNANSKY, Richard. Epinephrine: A Short- and Long-Term Regulator of
Stress and Development of Illness A Potential New Role for Epinephrine in Stress.
In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340, 2012,
vol. 32, no. 5, pp. 737., WOS
TILLINGER, A. - SOLLAS, A. - SEROVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard SABBAN, E. L. Vesicular monoamine transporters (VMATs) in adrenal chromaffin
cells: stress-triggered induction of VMAT2 and expression in epinephrine
synthesizing cells. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2010, vol. 30, no. 8, pp.
1459-1465. (2.107 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.2] Saulin, A., Savli, M., Lanzenberger, R. Serotonin and molecular
neuroimaging in humans using PET. Amino Acids, 42(6): 2039-2057, 2012,
SCOPUS
TKГЃДЊOVГЃ, R. - UKROPEC, Jozef - SKYBA, P. - UKROPCOVГЃ, Barbara POBEHA, P. - KURDIOVГЃ, Timea - JOPPA, P. - KLIMEЕ , Iwar - TKГЃДЊ, I. GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela. Increased Adipose Tissue Expression of
239
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA267
ADCA268
ADCA269
Proinflammatory CD40, MKK4 and JNK in Patients with Very Severe Chronic
Obstructive Pulmonary Disease. In Respiration, 2011, vol. 81, no. 5, p. 386-393.
(2.543 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0025-7931.
CitГЎcie:
1. [1.1] ITARIU, BK; ZEYDA, M; HOCHBRUGGER, EE; NEUHOFER, A;
PRAGER, G; SCHINDLER, K; BOHDJALIAN, A; MASCHER, D; VANGALA, S;
SCHRANZ, M; KREBS, M; BISCHOF, MG; STULNIG, TM.: Long-chain n-3
PUFAs reduce adipose tissue and systemic inflammation in severely obese
nondiabetic patients: a randomized controlled. AMERICAN JOURNAL OF
CLINICAL NUTRITION 96 (5), pp. 1137-1149, WOS
2. [1.1] LIN, QQ; YAN, CF; LIN, R; ZHANG, JY; WANG, WR; YANG, LN;
ZHANG, KF.: SIRT1 regulates TNF-alpha-induced expression of CD40 in 3T3-L1
adipocytes via NF-kappa B pathway. CYTOKINE 60 (2), pp. 447-455, WOS
3. [1.1] MIRRAKHIMOV, AIBEK E.: Chronic obstructive pulmonary disease and
glucose metabolism: a bitter sweet symphony. CARDIOVASCULAR
DIABETOLOGY 11, Article Number: 132, WOS
4. [1.1] VAN DEN BORST, BRAM; SCHOLS, ANNEMIE M. W. J.: Body
Composition Abnormalities. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY
DISEASE: CO-MORBIDITIES AND SYSTEMIC CONSEQUENCES, Book Series:
Respiratory Medicine Series, pp. 171-192, WOS
5. [1.1] VAN DEN BORST, Bram - GOSKER, Harry R. - WESSELING, Geertjan DE JAGER, Wilco - HELLWIG, Valery A. C. V. - SNEPVANGERS, Frank J. SCHOLS, Annemie M. W. J. Low-grade adipose tissue inflammation in patients
with mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease. In AMERICAN
JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, 2011, vol.94, no.6, 1504-1512., WOS
TKГЃДЊOVГЃ, R. - DORKOVГЃ, Z. - MOLCANYIOVГЃ, A. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia KLIMEЕ , Iwar - TKГЃДЊ, Ivan. Cardiovascular risk and insulin resistance in patients
with obstructive sleep apnea. In Medical science monitor : international medical
journal of experimental and clinical research, 2008, vol. 14, no. 9, p. CR 438-CR
444. (1.607 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1234-1010.
CitГЎcie:
1. [1.1] LAM, JCM; MAK, JCW; IP, MSM.: Obesity, obstructive sleep apnoea
and metabolic syndrome. RESPIROLOGY 17 (2), pp. 223-236, WOS
TYBITANCLOVГЃ, Katarina - MACEJOVГЃ, Dana - LГЌЕ KA, JГЎn - BRTKO, JГєlius ZГ“RAD, Е tefan. AT(1) receptor and ACE mRNA are increased in chemically
induced carcinoma of rat mammary gland. In Molecular and Cellular Endocrinology,
2005, vol. 244, no. 1-2, p. 42-46. ISSN 0303-7207.
CitГЎcie:
1. [1.2] Nahmod, K.A., Walther, T., Cambados, N., Fernandez, N., Meiss, R.,
Tappenbeck, N., Wang, Y., Schere-Levy, C. AT1 receptor blockade delays
postlactational mammary gland involution: A novel role for the renin angiotensin
system. FASEB Journal, 26(5): 1982-1994, 2012, SCOPUS
UKROPEC, Jozef - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - HUДЊKOVГЃ, Miroslava - KOЕ KA, Juraj KOCAN, M. - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - DROBNГЃ, Beata - TRNOVEC, TomГЎЕЎ SUЕ IENKOVГЃ, K. - LABUDOVГЃ, V. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - LANGER,
Pavel - KLIMEЕ , Iwar. High prevalence of prediabetes and diabetes in a population
exposed to high levels of an organochlorine cocktail. In Diabetologia : clinical and
Experimental Diabetes and Metabolism, 2010, vol. 53, no. 5, p. 899-906. (6.551 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0012-186X.
CitГЎcie:
1. [1.1] Campbell AW (2012) The Diabetes Pandemic. Alternative Therapies in
Health and Medicine 17: 8-9., WOS
240
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
2. [1.1] DUTTA, SK; MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D;
HERTZ-PICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP.: Differential gene expression and a
functional analysis of PCB-exposed children: Understanding disease and disorder
development. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 40, pp. 143-154, WOS
3. [1.1] EVERETT, CHARLES J.; THOMPSON, OLIVIA M.: Associations of
dioxins, furans and dioxin-like PCBs with diabetes and pre-diabetes: Is the toxic
equivalency approach useful? ENVIRONMENTAL RESEARCH 118, pp. 107-111,
WOS
4. [1.1] FRITHSEN, IVAR L.; EVERETT, CHARLES J.: Roles of Environmental
Pollution and Pesticides in Metabolic Syndrome and Diabetes: The
Epidemiological Evidence. NUTRITIONAL AND THERAPEUTIC
INTERVENTIONS FOR DIABETES AND METABOLIC SYNDROME, pp. 111124, WOS
5. [1.1] GASULL, M; PUMAREGA, J; TELLEZ-PLAZA, M; CASTELL, C;
TRESSERRAS, R; LEE, DH; PORTA, M.: Blood Concentrations of Persistent
Organic Pollutants and Prediabetes and Diabetes in the General Population of
Catalonia. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 46 (14) , pp. 77997810, WOS
6. [1.1] HENLEY, P; HILL, J; MORETTI, ME; JAHEDMOTLAGH, Z;
SCHOEMAN, K; KOREN, G; BEND, JR.: Relationships between exposure to
polyhalogenated aromatic hydrocarbons and organochlorine pesticides and the
risk for developing type 2 diabetes: a systematic review and a meta-analysis of
exposures to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). TOXICOLOGICAL
AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 94 (5), pp. 814-845, WOS
7. [1.1] LIND, L.; LIND, P. M.: Can persistent organic pollutants and plasticassociated chemicals cause cardiovascular disease? JOURNAL OF INTERNAL
MEDICINE 271 (6), pp. 537-553, WOS
8. [1.1] MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D; HERTZPICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP; DUTTA, SK.: Analysis of the
toxicogenomic effects of exposure to persistent organic pollutants (POPs) in
Slovakian girls: Correlations between gene expression and disease risk.
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 39 (1), pp. 188-199, WOS
9. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
10. [1.1] POLYZOS, SA; KOUNTOURAS, J; DERETZI, G; ZAVOS, C;
MANTZOROS, CS.: The Emerging Role of Endocrine Disruptors in Pathogenesis
of Insulin Resistance: A Concept Implicating Nonalcoholic Fatty Liver Disease.
CURRENT MOLECULAR MEDICINE 12 (1), pp. 68-82, WOS
11. [1.1] PORTA, MIQUEL; PUMAREGA, JOSE; GASULL, MAGDA.: Number
of persistent organic pollutants detected at high concentrations in a general
population. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 44, pp. 106-111, WOS
12. [1.1] RUZZIN, JEROME.: Public health concern behind the exposure to
persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases. BMC PUBLIC
HEALTH 12 (298), WOS
13. [1.1] SLAMECKA, J; CAPCAROVA, M; JURCIK, R; KOLESAROVA, A;
ONDRUSKA, L; GASPARIK, J; LUKAC, N; MERTIN, D.: The occurrence and
dynamics of polychlorinated hydrocarbons in brown hare (Lepus europaeus) in
241
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA270
ADCA271
south-western Slovakia. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL
ENGINEERING 47 (9), pp. 1217-1223, WOS
14. [1.1] SNEDEKER, SUZANNE M.; HAY, ANTHONY G.: Do Interactions
Between Gut Ecology and Environmental Chemicals Contribute to Obesity and
Diabetes? ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 120 (3), pp. 332-339,
WOS
15. [1.1] THAYER, KA; HEINDEL, JJ; BUCHER, JR; GALLO, MA.: Role of
Environmental Chemicals in Diabetes and Obesity: A National Toxicology
Program Workshop Review. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 120
(6), pp. 779-789, WOS
UKROPEC, Jozef - PENESOVГЃ, Adela - Е KOPKOVГЃ, Martina - PURA, M. VLДЊEK, M. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - IMRICH, Richard - UKROPCOVГЃ, Barbara TAJTГЃKOVГЃ, M. - KOЕ KA, Juraj - ZГ“RAD, Е tefan - BELAN, V. - VANUGA, P.
- PAYER, J.R.J. - ECKEL, J. - KLIMEЕ , Iwar - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela.
Adipokine protein expression pattern in growth hormone deficiency predisposes to
the increased fat cell size and the whole body metabolic derangements. In Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 2008, vol. 93, iss. 6, p. 2255-2262. (5.493 IF2007). ISSN 021-972X.
CitГЎcie:
1. [1.1] GARTEN, A.; SCHUSTER, S.; KIESS, W.: The Insulin-Like Growth
Factors in Adipogenesis and Obesity. ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM
CLINICS OF NORTH AMERICA 41 (2), 283, WOS
2. [1.1] LI, LM; REN, W; LI, JC; LIU, JJ; WANG, LL; ZHENG, XY; LIU, DZ; LI,
SF; SOUVENIR, R; TANG, JP.: Increase in serum pregnancy-associated plasma
protein-A is correlated with increase in cardiovascular risk factors in adult
patients with growth hormone deficiency. ENDOCRINE 42 (2), pp. 375-381, WOS
3. [1.1] SALMAN, S; UZUM, AK; TELCI, A; ALAGOL, F; OZBEY, NC.: Serum
adipokines and low density lipoprotein subfraction profile in hypopituitary
patients with growth hormone deficiency. PITUITARY 15 (3), pp. 386-392, WOS
UKROPEC, Jozef - RESELAND, J. E. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela DEMДЊГЃKOVГЃ, E. - MADSEN, L. - BERGE, R. K. - RUSTAN, A. C. - KLIMEЕ ,
Iwar - DREVON, C. A. - Е EBЕђKOVГЃ, Elena. The hypotriglyceridemic effect of
dietary n-3 FA is associated with increased beta-oxidation and reduced leptin
expression. In Lipids, 2003, vol. 38, no. 10, p. 1023-1029. ISSN 0024-4201.
CitГЎcie:
1. [1.1] JIA, BB; MADSEN, L; PETERSEN, RK; TECHER, N; KOPPERUD, R;
MA, T; DOSKELAND, SO; AILHAUD, G; WANG, JF; AMRI, EZ;
KRISTIANSEN, K.: Activation of Protein Kinase A and Exchange Protein Directly
Activated by cAMP Promotes Adipocyte Differentiation of Human Mesenchymal
Stem Cells. PLOS ONE 7 (3), WOS
2. [1.1] MIKAMI, NANA; HOSOKAWA, MASASHI; MIYASHITA, KAZUO.:
Dietary Combination of Fish Oil and Taurine Decreases Fat Accumulation and
Ameliorates Blood Glucose Levels in Type 2 Diabetic/Obese KK-A(y) Mice.
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 77 (6), pp. H114-H120, WOS
3. [1.2] HLAVATГќ, P.: Effect of N-3 polyunsaturated fatty acids on obesity and
metabolic syndrome. DIABETOLOGIE METABOLISMUS ENDOKRINOLOGIE
VYZIVA 15 (4) , pp. 264-271, SCOPUS
4. [1.2] SUAREZ, C., FERREIRA MONTEIRO, A., MACRI, E., CHIARENZA, A.,
ZENI, S., RODRГЌGUEZ, P., BOYER, P., FRIEDMAN, S.: High-fat diets and body
composition over two generations. An experimental study. ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION 59 (4) , pp. 232-238, SCOPUS
242
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA272
ADCA273
ADCA274
ADCA275
UKROPEC, Jozef - UKROPCOVГЃ, Barbara - KURDIOVГЃ, Timea GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - KLIMEЕ , Iwar. Adipose tissue and skeletal muscle
plasticity modulates metabolic healt. In Archives of physiology and biochemistry,
2008, vol. 114, no 5, p. 357-368.
CitГЎcie:
1. [1.2] FROMM-DORNIEDEN, C., LYTOVCHENKO, O., VON DER HEYDE, S.,
BEHNKE, N., HOGL, S., BERGHOFF, J., KГ–PPER, F., OPITZ, L., RENNE, U.,
HOEFLICH, A., BEISSBARTH, T., BRENIG, B., BAUMGARTNER, B.G.:
Extrinsic and intrinsic regulation of DOR/TP53INP2 expression in mice: Effects
of dietary fat content, tissue type and sex in adipose and muscle tissues.
NUTRITION AND METABOLISM 9, art. no. 86, SCOPUS
UKROPEC, Jozef - ANUNCIADO, R. V. - RAVUSSIN, Y. - KOZAK, L. P. Leptin
is required for uncoupling protein-1-independent thermogenesis during cold stress.
In Endocrinology, 2006, vol 146, no 5, p. 2468-2480. ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Clarke SD, Lee K, Andrews ZB, Bischof R, Fahri F, Evans RG, Clarke IJ,
Henry BA. (2012) Postprandial heat production in skeletal muscle is associated
with altered mitochondrial function and altered futile calcium cycling. American
Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology 303:
R1071-R1079., WOS
2. [1.1] Medina-Gomez G (2012) Mitochondria and endocrine function of adipose
tissue. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 26: 791804., WOS
3. [1.1] Ravussin Y, LeDuc CA, Watanabe K, Leibel RL (2012) Effects of ambient
temperature on adaptive thermogenesis during maintenance of reduced body
weight in mice. American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and
Comparative Physiology 303: R438-R448., WOS
UKROPEC, Jozef - ANUNCIADO, R. V. - RAVUSSIN, Y. - HULVER, M. KOZAK, L. P. UCP1-independent Thermogenesis in White Adipose Tissue of Coldacclimated Ucp1-/- Mice. J. In Biological Chemistry, 2006, vol. 281, no. 42, p.
31894-31908. ISSN 1431-6730.
CitГЎcie:
1. [1.1] Boucher J, Mori MA, Lee KY, Smyth G, Liew CW, Macotela Y, Rourk M,
Bluher M, Russell SJ, Kahn CR. (2012) Impaired thermogenesis and adipose
tissue development in mice with fat-specific disruption of insulin and IGF-1
signalling. Nature Communications 3., WOS
2. [1.1] Klaus S, Keipert S, Rossmeisl M, Kopecky J (2012) Augmenting energy
expenditure by mitochondrial uncoupling: a role of AMP-activated protein kinase.
Genes and Nutrition 7: 369-386., WOS
3. [1.1] Martens K, Bottelbergs A, Peeters A, Jacobs F, Espeel M, Carmeliet P,
Van Veldhoven PP, Baes M. (2012) Peroxisome deficient aP2-Pex5 knockout
mice display impaired white adipocyte and muscle function concomitant with
reduced adrenergic tone. Molecular Genetics and Metabolism 107: 735-747.,
WOS
VALÁŠKOVÁ, Z. - KIŇOVÁ, S. - DANIHEL, Ľudovít - ĎURIŠ, I. - MRAVEC,
Boris - MARKOVIДЊOVГЃ, D. Komplexita interakciГ­ nГЎdorovГ©ho procesu. In VnitЕ™nГ­
lГ©kaЕ™stvГ­ : ДЌasopis ДЊeskГ© internistickГ© spoleДЌnosti a Slovenskej internistickej
spoloДЌnosti, 2009, roДЌ. 55, p. 1-14. ISSN 0042-733X.
CitГЎcie:
1. [1.2] Song, Y.; Zhang, G.; Pang, Z.; Zhu, X.; Yang, X.; Li, Y.; Quan, S.; Xing,
F.; Effects of gene F10 over-expression on the tumorigenicity of A549 cells.
Medical Journal of Chinese People's Liberation Army. 2012; 37: 506-10.,
243
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA276
ADCA277
ADCA278
ADCA279
SCOPUS
2. [1.2] Song, Y.; Zhang, G.; Zhu, X.; Pang, Z.; Xing, F.; Quan, S.;
Overexpression of the hydatidiform mole-elated gene F10 inhibits apoptosis in
A549 cells through downregulation of BCL2-associated X protein and caspase-3.
Oncology Letters. 2012; 4: 419-22., SCOPUS
VARGOVIČ, Peter - UKROPEC, Jozef - LAUKOVÁ, Marcela - CLEARY, S. MANZ, B. - PACAK, K. - KVETŇANSKÝ, Richard. Adipocytes as a new source of
catecholamine production. In FEBS Letters, 2011, vol. 585, no. 14, p. 2279-2284.
(3.601 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0014-5793.
CitГЎcie:
1. [1.2] Franco, J.G., Fernandes, T.P., Rocha, C.P.D., CalviГ±o, C., Pazos-Moura,
C.C., Lisboa, P.C., Moura, E.G., Trevenzoli, I.H. Maternal high-fat diet induces
obesity and adrenal and thyroid dysfunction in male rat offspring at weaning.
Journal of Physiology, 590(21): 5503-5518, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Hakim, F., Gozal, D., Kheirish-Gozal, L. Sympathetic and
catecholaminergic alterations in sleep apnea with particular emphasison
children. Frontiers in Neurology, JAN, art. no. 7, 2012, SCOPUS
3. [1.2] Shome, S., Dasgupta, P.S., Basu, S. Dopamine regulates mobilization of
mesenchymal stem cells during wound angiogenesis. PLoS ONE 7(2), art. no.
e31682, 2012, SCOPUS
VEERAMAH, KR. - TГ–NJES, A. - KOVACS, P. - GROSS, A. - WEGMANN, D. GEARY, P. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - KLIMEЕ , Iwar - SCHOLZ, M. NOVEMBRE, J. - STUMVOLL, M. Genetic variation in the Sorbs of eastern
Germany in the context of broader European genetic diversity. In European Journal
of Human Genetics, 2011, vol. 19, n. 9, pp. 995-1001. (4.380 - IF2010). (2011 Current Contents). ISSN 1018-4813.
CitГЎcie:
1. [1.1] SCLIAR, Marilia O. - SOARES-SOUZA, Giordano B. - CHEVITARESE,
Juliana - LEMOS, Livia - MAGALHAES, Wagner C. S. - FAGUNDES, Nelson J. BONATTO, Sandro L. - YEAGER, Meredith - CHANOCK, Stephen J. TARAZONA-SANTOS, Eduardo. The population genetics of quechuas, the largest
native south american group: Autosomal sequences, SNPs, and microsatellites
evidence high level of diversity. In AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL
ANTHROPOLOGY, 2012, vol.147, no.3, 443-451., WOS
VELICKГќ, J. - TITLBACH, M. - DUЕ KOVГЃ, J. - VOBECKГќ, M. - Е TRBГЃK,
VladimГ­r - RASKA, I. Potassium bromide and the thyroid gland of the rat:
morphology and immunohistochemistry, RIA and INAA analysis. In ANNALS OF
ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, 1997, vol. 179, no. 5, p. 421-431.
ISSN 0940-9602.
CitГЎcie:
1. [1.1] Baird-Heinz, H.E., van Schoick, A.L., Pelsor, F.R., Lauren Ranivand, D.,
Hungerford, L.L. : A systematic review of the safety of potassium bromide in dogs.
2012 Journal of the American Veterinary Medical Association 240 (6) , pp. 705715, 2012, WOS
2. [1.1] Li, D., Pei, H., Li, X.,Liu, X., Li, X., Xie, Y.: Short-term effects of
combined treatment with potassium bromide and methimazole in patients with
Graves' disease. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION
Volume: 35 Issue: 11 Pages: 971-974, 2012, WOS
VELICKГќ, J. - TITLBACH, M. - LOJDA, Z. - DUЕ KOVГЃ, J. - VOBECKГќ, M. Е TRBГЃK, VladimГ­r - RAЕ KA, I. Long-term action of potassium bromide on the rat
thyroid gland. In Acta Histochemica : Zeitschrift fГјr histologische Topochemie,
1998, vol. 100, p. 11-23. ISSN 0065-1281.
244
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA280
ADCA281
ADCA282
ADCA283
CitГЎcie:
1. [1.1] Baird-Heinz, H.E., van Schoick, A.L., Pelsor, F.R., Lauren Ranivand, D.,
Hungerford, L.L. : A systematic review of the safety of potassium bromide in dogs.
2012 Journal of the American Veterinary Medical Association 240 (6) , pp. 705715, 2012, WOS
VLДЊEK, Miroslav - ROVENSKГќ, Jozef - BLAЕЅГЌДЊEK, Pavel - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia
- PENESOVÁ, Adela - KERLIK, Jana - KVETŇANSKÝ, Richard - IMRICH,
Richard. Sympathetic Nervous System Response to Orthostatic Stress in Female
Patients with Rheumatoid Arthritis. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2008, vol. 1148, p. 556-561. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents).
ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Janse van Rensburg, D.C., Ker, J.A., Grant, C.C., Fletcher, L. Autonomic
impairment in rheumatoid arthritis. International Journal of Rheumatic Diseases,
15(4): 419-426, 2012, WOS
2. [1.1] Pal, G.K. Association of cardiovascular risks with sympathovagal
imbalance in rheumatoid arthritis. Indian Journal of Medical Research, 136(4):
547-548, 2012, WOS
VLČEK, Miroslav - RÁDIKOVÁ, Žofia - PENESOVÁ, Adela - KVETŇANSKÝ,
Richard - IMRICH, Richard. Heart rate variability and catecholamines during
hypoglycemia and orthostasis. In Autonomic neuroscience - basic & climical, 2008,
vol. 143, no. 1-2, p. 53-57. (1.756 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 15660702.
CitГЎcie:
1. [1.1] Mouton, C., Ronson, A., Razavi, D., Delhaye, F., Kupper, N., Paesmans,
M., Moreau, M., Gidron, Y. The relationship between heart rate variability and
time-course of carcinoembryonic antigen in colorectal cancer. Autonomic
Neuroscience: Basic and Clinical, 166(1-2): 96-99, 2012, WOS
2. [1.2] De Couck, M., Mravec, B., Gidron, Y. You may need the vagus nerve to
understand pathophysiology and to treat diseases. Clinical Science, 122(7): 323328, 2012, SCOPUS
VLДЊEK, Miroslav - ROVENSKГќ, Jozef - EISENHOFER, G. - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia
- PENESOVГЃ, Adela - KERLIK, Jana - IMRICH, Richard. Autonomic Nervous
System Function in Rheumatoid Arthritis. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2012, vol.32, no.5, p.897-901. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] Pal, G.K. Association of cardiovascular risks with sympathovagal
imbalance in rheumatoid arthritis (2012) Indian Journal of Medical Research,
136 (4), pp. 547-548., WOS
VRЕ ANSKГЃ, S. - NAGYOVГЃ, Eva - MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - FICKOVГЃ,
MГЎria - KOLENA, Jaroslav. Components of cigarette smoke inhibit expansion of
oocyte-cumulus complexes from porcine follicles. In Physiological Research, vol.
52, no. 3, 2003, p. 383-387. ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.2] Beker van Woudenberg, A., Gröllers-Mulderij, M., Snel, C., Jeurissen, N.,
Stierum, R., Wolterbeek, A.: The bovine oocyte in vitro maturation model: A
potential tool for reproductive toxicology screening. REPRODUCTIVE
TOXICOLOGY 34 (2), pp. 251-260, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Suchitra, B.R., Nandi, S., Gupta, P.S.P., Honnappa, T.G., Ravindra, J.P.:
Influence of cadmium on buffalo oocyte and embryo development in vitro.
INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 82 (3), pp. 292-293, 2012, SCOPUS
245
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA284
ADCA285
ADCA286
ADCA287
ADCA288
3. [1.2] Yang, S., Zhang, Z., He, J., Li, J., Zhang, J., Xing, H., Xu, S.: Ovarian
toxicity induced by dietary cadmium in hen. BIOLOGICAL TRACE ELEMENT
RESEARCH 148 (1), pp. 53-60, 2012, SCOPUS
WAWRUCH, M. - FIALOVГЃ, D. - ЕЅIKAVSKГЃ, M. - WSOLOVГЃ, L. - JEЕЅOVГЃ,
Daniela - KUZELOVГЃ, M. - LIЕ KOVГЃ, S. - KRAJДЊГЌK, S. Factors influencing the
use of potentially inappropriate medication in older patients in Slovakia. In Journal
of Clinical Pharmagy and Therapeutics, 2008, vol. 33, no. 4, p. 381-392. ISSN 02694727.
CitГЎcie:
1. [1.1] Primejdie, D. , BojiЕЈЗЋ, M., Popa, A. Potential inappropriate medication
use in community - dwelling elderly patients. A qualitative study. In Farmacia.
2012 60(3): 366-378. WOS, WOS
2. [1.2] HoljenДЌГ­k, J., RovenskГЅ, J., KriЕЎka, M. Adverse drug reactions in elderly.
In Rheumatologia. 2012; 26(2): 63-67 SCOPUS, SCOPUS
WEIN, S. - UKROPEC, Jozef - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - KLIMEЕ , Iwar Е EBЕђKOVГЃ, Elena. Concerted action of leptin in regulation of fatty acid oxidation
in skeletal muscle and liver. In Experimental and clinical endocrinology and
diabetes, 2007, vol. 115, no. 4, p. 244-251. ISSN 0947-7349.
CitГЎcie:
1. [1.1] AGUER, CELINE; HARPER, MARY-ELLEN.: Skeletal muscle
mitochondrial energetics in obesity and type 2 diabetes mellitus: Endocrine
aspects. BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY &
METABOLISM 26 (6), pp. 805-819, WOS
WILSON, T. G. - WANG, S. - BEŇO, M. - FARKAŠ, Robert. Wide mutational
spectrum of a gene involved inhormone action and insecticide resistance in
Drosophila melanogaster. In MOL GENET GENOMICS, 2006, vol. 276, no. 3, p.
294-303.
CitГЎcie:
1. [1.1] Goodman W.G. and Cusson M. The Juvenile Hormones. Insect
Endocrinology; ed by Gilbert L.; Elsevier Press; 2012., WOS
2. [1.1] Henrich V.C. The Ecdysteroid Receptor. Insect Endocrinology; ed by
Gilbert L.; Elsevier Press; 2012., WOS
WONG, D. L. - TAI, T. C. - WONG-FAULL, D.C. - CLAYCOMB, R. KVETŇANSKÝ, Richard. Adrenergic responses to stress: Transcriptional and posttranscriptional changes. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol.
1148, p. 249-256. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Alemany, M. Regulation of adipose tissue energy availability through
blood flow control in the metabolic syndrome, Free Radical Biology and
Medicine, 52(10): 2108-2119, 2012, WOS
2. [1.1] Lee, J.-S., Kim, H.-G., Han, J.-M.,Lee, J.-S., Son, S.-W., Ahn, Y.-C.,Son,
C.-G. Myelophil ameliorates brain oxidative stress in mice subjected to restraint
stress. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 39(2):
339-347, 2012, WOS
3. [1.1] Tavana, T., Khalilzadeh, M.A., Karimi-Maleh, H., Ensafi, A.A., Beitollahi,
H., Zareyee, D. Sensitive voltammetric determination of epinephrine in the
presence of acetaminophen at a novel ionic liquid modified carbon nanotubes
paste electrode. Journal of Molecular Liquids, 168: 69-74, 2012, WOS
WONG, D. L. - TAI, T. C. - WONG-FAULL, D.C. - CLAYCOMB, R. - SIDDALL,
B. J. - BELL, R. A. - KVETŇANSKÝ, Richard. Stress and adrenergic function:
HIF1, a potential regulatory switch. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2010,
vol. 30, no. 8, pp. 1451-1457. (2.107 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
246
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA289
ADCA290
ADCA291
ADCA292
0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.2] Prabhakar, N.R., Semenza, G.L. Adaptive and maladaptive
cardiorespiratory responses to continuous and intermittent hypoxia mediated by
hypoxia-inducible factors 1 and 2. Physiological Reviews, 92(3): 967-1003,
2012, SCOPUS
WONG, D. L. - TAI, T. C. - WONG-FAULL, D.C. - CLAYCOMB, R. - MELONI,
E. G. - MYERS, K. M. - CARLEZON, W. A. - KVETŇANSKÝ, Richard.
Epinephrine: a short- and long-term regulator of stress and development of illness : a
potential new role for epinephrine in stress. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2012, vol. 32, no. 5, p. 737-748. (1.969 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0272-4340.
CitГЎcie:
1. [1.1] Franco, J.G., Fernandes, T.P., Rocha, C.P.D., CalviГ±o, C., Pazos-Moura,
C.C., Lisboa, P.C., Moura, E.G., Trevenzoli, I.H. Maternal high-fat diet induces
obesity and adrenal and thyroid dysfunction in male rat offspring at weaning.
Journal of Physiology, 590(21): 5503-5518, 2012, WOS
2. [1.2] Zelena, D. Vasopressin in Health and Disease with a Focus on Affective
Disorders. Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry, 12 (4): 286303, 2012, SCOPUS
YUN, B. - LEE, K.K. - FARKAЕ , Robert - HITTE, C. - RABINOW, L. The
Lammer protein kinase encoded by the Doa locus of Drosophila is required in both
somatic and germline cells and is expressed as both nuclear and cytoplasmic
isoforms throughout development. In Genetics, 2000, vol. 156, no. 2, p. 749-761.
ISSN 0016-6731.
CitГЎcie:
1. [1.1] Buendia, Patricia-Tyree, John-Loredo,Robert; Hsu, Shu-Ning.
Identification of conserved splicing motifs in mutually exclusive exons of 15 insect
species. BMC GENOMICS Volume: 13 Supplement: 2 Article Number: S1
DOI: 10.1186/1471-2164-13-S2-S1, 2012, WOS
2. [1.1] Gomulski LM, Dimopoulos G, Xi Z, Scolari F, Gabrieli P.Siciliano P,
Clarke AR, Malacrida AR, Gasperi G. Transcriptome Profiling of Sexual
Maturation and Mating in the Mediterranean Fruit Fly, Ceratitis capitata. PLOS
ONE Volume: 7 Issue: 1Article Number: e30857 DOI:
10.1371/journal.pone.0030857, 2012, WOS
YUN, B. - FARKAЕ , Robert - LEE, H.K. - RABINOW, L. The doa locus encodes a
member of a newprotein kinase family and is essential for eye and embryonicdevelopment in drosophilamelanogaster. In Genes & Development. ISSN 08909369.
CitГЎcie:
1. [1.1] Tahtouh T, Elkins JM, Filippakopoulos P, Soundararajan M, Burgy G,
Durieu E, Cochet C, Schmid RS, Lo DC, Delhommel F, Oberholzer AE, Pearl LH,
Carreaux F, Bazureau JP, Knapp S, Meijer L. Selectivity, Cocrystal structures,
and Neuroprotective Properties of Leucettines, a Family of Protein Kinase
Inhibitors Derived from the Marine Sponge Alkaloid Leucettamine B. J. Medic.
Chem. 55 (21): 9312-9330, 2012., WOS
ŽÁČIKOVÁ, L. - ONDRIAŠ, Karol - KVETŇANSKÝ, Richard - KRIŽANOVÁ,
OДѕga. Identification of type 1 IP3 receptors in the rat kidney and their modulation by
immobilization stress. In Biochimica et Biophysica Acta : biomembranes, 2000, vol.
1466, iss. 1-2, p. 16-22. (2000 - Current Contents). ISSN 0005-2736.
CitГЎcie:
1. [1.1] Adebiyi, A., Thomas-Gatewood, C.M., Leo, M.D., Kidd, M.W., Neeb, Z.P.,
247
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA293
ADCA294
Jaggar, J.H. An Elevation in Physical Coupling of Type 1 Inositol 1,4,5Trisphosphate (IP3) Receptors to Transient Receptor Potential 3 (TRPC3)
Channels Constricts Mesenteric Arteries in Genetic Hypertension. Hypertension,
60(5): 1213-+, 2012, WOS
ZEMAN, Michal - SZANTOOVA, Kristina - STEBELOVГЃ, KatarГ­na - MRAVEC,
Boris - HERICHOVA, Iveta. Effect of rhythmic melatonin administration on clock
gene expression in the suprachiasmatic nucleus and the heart of hypertensive
TGR(mRen2)27 rats. In Journal of Hypertension, 2009, vol. 27, suppl. 6, p. 21-26.
(5.132 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
CitГЎcie:
1. [1.1] Hardeland, R.; Madrid, JA.; Tan, DX.; Reiter, RJ.; Melatonin, the
circadian multioscillator system and health: the need for detailed analyses of
peripheral melatonin signaling. J Pineal Res. 2012; 52: 139-66., WOS
2. [1.1] Mäntele, S.; Otway, DT.; Middleton, B.; Bretschneider, S.; Wright, J.;
Robertson, MD.; Skene, DJ.; Johnston, JD.; Daily rhythms of plasma melatonin,
but not plasma leptin or leptin mRNA, vary between lean, obese and type 2
diabetic men. PLoS One. 2012; 7: e37123., WOS
3. [1.1] Ziegelhöffer, A.; Mujkošová, J.; Ferko, M.; Vrbjar, N.; Ravingerová, T.;
Uličná, O.; Waczulíková, I.; Ziegelhöffer, B.; Dual influence of spontaneous
hypertension on membrane properties and ATP production in heart and kidney
mitochondria in rat: effect of captopril and nifedipine, adaptation and
dysadaptation. Can J Physiol Pharmacol. 2012; 90: 1311-23., WOS
ZГ“RAD, Е tefan - DOU, J. - BENICKГќ, JГєlius - HUTANU, D. - TIBITANCLOVГЃ,
K. - ZHOU, Jian-Ming - SAAVEDRA, J. M. Long-term angiotensin II AT1 receptor
inhibition produces adipose tissue hypotrophy and increases markers of insulin
sensitivity adiponectin and PPAR. In European Journal of Pharmacology : an
international journal, 2006, vol. 552, p. 112-122. (2006 - Current Contents). ISSN
0014-2999.
CitГЎcie:
1. [1.1] Boscaro, M., Giacchetti, G., Ronconi, V. Visceral adipose tissue:
Emerging role of gluco- and mineralocorticoid hormones in the setting of
cardiometabolic alterations. Annals of the New York Academy of Sciences,
1264(1): 87-102, 2012, WOS
2. [1.1] Gallo-Payet, N., Shum, M., Baillargeon, J.-P., Langlois, M.-F.,
Wallinder, C., Alterman, M., Hallberg, A., Carpentier, A.C. AT2 receptor
agonists: Exploiting the beneficial Arm of Ang II signaling. Current Hypertension
Reviews, 8(1): 47-59, 2012, WOS
3. [1.1] Gao, J., Chao, J., Parbhu, K.-J.K., Yu, L., Xiao, L., Gao, F., Gao, L.
Ontogeny of angiotensin type 2 and type 1 receptor expression in mice. Journal of
the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 13(3). 341-352, 2012, WOS
4. [1.1] Garrido-Gil, P., Joglar, B., Rodriguez-Perez, A.I., Guerra, M.J.,
Labandeira-Garcia, J.L. Involvement of PPAR-Оі in the neuroprotective and antiinflammatory effects of angiotensin type 1 receptor inhibition: Effects of the
receptor antagonist telmisartan and receptor deletion in a mouse MPTP model of
Parkinson's disease. Journal of Neuroinflammation, 9, art. no. 38, 2012, WOS
5. [1.1] Hilzendeger, A.M., Morgan, D.A., Brooks, L., Dellsperger, D., Liu, X.,
Grobe, J.L., Rahmouni, K., Mark, A.L. A brain leptin-renin angiotensin system
interaction in the regulation of sympathetic nerve activity. American Journal of
Physiology - Heart and Circulatory Physiology, 303(2): H197-H206, 2012, WOS
6. [1.1] Kalupahana, N.S., Moustaid-Moussa, N. The renin-angiotensin system: A
link between obesity, inflammation and insulin resistance. Obesity Reviews, 13(2):
136-149, 2012, WOS
248
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA295
ADCA296
7. [1.1] Marques, M.B., Ribeiro-Oliveira Jr., A., GuimarГЈes, J., Nascimento,
G.F., Anjos, A.P., Vilas-Boas, W.W., Santos, R.A.S., Korbonits, M. Modifications
in basal and stress-induced hypothalamic AMP-activated protein kinase (AMPK)
activity in rats chronically treated with an angiotensin II receptor blocker. Stress,
15(5): 554-561, 2012, WOS
8. [1.1] Miesel, A., Müller-Fielitz, H., Jöhren, O., Vogt, F.M., Raasch, W. Double
blockade of angiotensin II (AT 1)- Receptors and ACE does not improve weight
gain and glucose homeostasis better than single-drug treatments in obese rats.
British Journal of Pharmacology, 165(8): 2721-2735, 2012, WOS
9. [1.1] MГјller-Fielitz, H., Landolt, J., Heidbreder, M., Werth, S., Vogt, F.M.,
Jöhren, O., Raasch, W. Improved insulin sensitivity after long-term treatment with
AT 1 blockers is not associated with PPARОі target gene regulation.
Endocrinology, 153(3): 1103-1115, 2012, WOS
10. [1.1] Putnam, K., Batifoulier-Yiannikouris, F., Bharadwaj, K.G., Lewis, E.,
Karounos, M., Daugherty, A., Cassis, L.A. Deficiency of angiotensin type 1a
receptors in adipocytes reduces differentiation and promotes hypertrophy of
adipocytes in lean mice. Endocrinology, 153(10): 4677-4686, 2012, WOS
11. [1.1] Rodriguez-Perez, A.I., Valenzuela, R., Villar-Cheda, B., Guerra, M.J.,
Labandeira-Garcia, J.L. Dopaminergic neuroprotection of hormonal replacement
therapy in young and aged menopausal rats: Role of the brain angiotensin system.
Brain, 135(1): 124-138, 2012, WOS
12. [1.1] Sigmund, C.D. Divergent mechanism regulating fluid intake and
metabolism by the brain renin-angiotensin system. American Journal of
Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology, 302(3): R313R320, 2012, WOS
13. [1.1] Tanabe, A. Effects of angiotensin II block on function and morphology of
adipocytes in leptin resistant model rats. Therapeutic Research, 33(4): 579-587,
2012, WOS
14. [1.1] Wang, Z., Koike, T., Li, P., Jiang, H., Natsume, Y., Mu, L., Chen, T.,
Oshida, Y. Effects of angiotensin II AT1 receptor inhibition and exercise training
on insulin action in rats on high-fat diet. Life Sciences, 90(9-10): 322-327, 2012,
WOS
15. [1.1] van der Zijl, N.J., Moors, C.C.M., Goossens, G.H., Blaak, E.E.,
Diamant, M.Does interference with the renin-angiotensin system protect against
diabetes? Evidence and mechanisms. Diabetes, Obesity and Metabolism, 14(7):
586-595, 2012, WOS
16. [1.2] Foulquier, S., Dupuis, F., Perrin-Sarrado, C., GatГЁ, K.M., Leroy, P.,
Liminana, P., Atkinson, J., Lartaud, I. Differential Effects of Short-Term
Treatment with Two AT1 Receptor Blockers on Diameter of Pial Arterioles in
SHR. PLoS ONE, 7(9), art. no. e42469K, 2012, SCOPUS
ZГ“RAD, Е tefan - SVABOVГЃ, E. - KLIMEЕ , Iwar - MACHO, Ladislav.
Comparison of radiochemical purity and tissue binding of labelled insulin prepared
by lactoperoxidase and chloramine T iodination. In Endocrinologia experimentalis,
1985, vol. 19, no. 4, p. 267-275. ISSN 0013-7200.
CitГЎcie:
1. [1.1] BACOVA, Z; HAFKO, R; ORECNA, M; KOHUT, P; HAPALA, I;
STRBAK, V.: Effect of Cellular Cholesterol Changes on Insulin Secretion by
Tumor Cell Lines. MEDICINAL CHEMISTRY 8 (1), pp. 65-71, 2012, WOS
ZГ“RAD, Е tefan - MACHO, Ladislav - JEЕЅOVГЃ, Daniela - FICKOVГЃ, MГЎria.
Partial characterization of insulin resistance in adipose tissue of monosodium
glutamate-induced obese rats. In Annals of the New York Academy of Sciences,
1997, vol. 827, p. 541-545. (1.030 - IF1996). ISSN 0077-8923.
249
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADCA297
CitГЎcie:
1. [1.1] Insawang, T., Selmi, C., Cha'on, U., Pethlert, S., Yongvanit, P.,
Areejitranusorn, P., Boonsiri, P., Hammock, B.D. Monosodium glutamate (MSG)
intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai
population. Nutrition and Metabolism, 9, art. no. 50, 2012, WOS
2. [1.2] HernГЎndez, J.D., Alfieri, A.B., Hoffmann, I.S., RamГ­rez, A. Factores de
riesgo del sГ­ndrome metabГіlico asociados al incremento de la natriuresis. [Risk
factors associated with metabolic syndrome increased natriuresis.] Revista
Latinoamericana de Hipertension, 7(3): 53-57, 2012, SCOPUS
ZГ“RAD, Е tefan - FICKOVГЃ, MГЎria - ЕЅELEZNГЃ, B. - MACHO, Ladislav - KRГЃL,
J. The role of angiotensin II and its receptors in regulation of adipose tissue
metabolism and cellularity. In General physiology and biophysics, 1995, vol. 14, no.
5, p. 383-391. (1995 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.1] Putnam, K., Batifoulier-Yiannikouris, F., Bharadwaj, K.G., Lewis, E.,
Karounos, M., Daugherty, A., Cassis, L.A. Deficiency of angiotensin type 1a
receptors in adipocytes reduces differentiation and promotes hypertrophy of
adipocytes in lean mice. Endocrinology, 153(10): 4677-4686, 2012, WOS
ADCB VedeckГ© prГЎce v zahraniДЌnГЅch karentovanГЅch ДЌasopisoch neimpaktovanГЅch
ADCB01
UKROPEC, Jozef - UKROPCOVГЃ, Barbara - KURDIOVГЃ, Timea GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - KLIMEЕ , Iwar. Adipose tissue and skeletal muscle
platicity modulates metabolic health. In Arch Physiol Biochem, 2008, vol. 114, no.
5, p. 357-368.
CitГЎcie:
1. [1.1] Fromm-Dornieden, C., Lytovchenko, O., Von Der Heyde, S., Behnke, N.,
Hogl, S., Berghoff, J., Köpper, F., (...), Baumgartner, B.G. Extrinsic and intrinsic
regulation of DOR/TP53INP2 expression in mice: Effects of dietary fat content,
tissue type and sex in adipose and muscle tissues. Nutrition and Metabolism 9,
art. No. 86, 2012, WOS
ADDA VedeckГ© prГЎce v domГЎcich karentovanГЅch ДЌasopisoch impaktovanГЅch
ADDA01
ADDA02
BACULГЌKOVГЃ, Miroslava - FIALA, Roderik - JEЕЅOVГЃ, Daniela - MACHO,
Ladislav - ZГ“RAD, Е tefan. Rats with monosodium glutamate-induced obesity and
insulin resistance exhibit low expression of Galpha(i2) G-protein. In General
physiology and biophysics, 2008, vol. 27, no. 3, p. 222-226. (1.286 - IF2007). (2008
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.1] Insawang, T., Selmi, C., Cha'on, U., Pethlert, S., Yongvanit, P.,
Areejitranusorn, P., Boonsiri, P., Hammock, B.D. Monosodium glutamate (MSG)
intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai
population. Nutrition and Metabolism 9, art. no. 50, 2012, WOS
2. [1.2] HernГЎndez, J.D., Alfieri, A.B., Hoffmann, I.S., RamГ­rez, A. Factores de
riesgo del sГ­ndrome metabГіlico asociados al incremento de la natriuresis. [Risk
factors associated with metabolic syndrome increased natriuresis.] Revista
Latinoamericana de Hipertension, 7(3): 53-57, 2012, SCOPUS
HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Effect of single treatment with the
antihypertensive drug eplerenone on hormone levels and anxiety-like behaviour in
rats. In Endocrine Regulations, 2008, vol. 42, no. 4, p. 147-153. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
250
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
1. [1.1] KГјnzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary
hyperaldosteronism--possible pathways. In Horm Metab Res. 2012; 44(3):202-7.,
WOS
2. [1.1] Murck H, SchГјssler P, Steiger A. Renin-angiotensin-aldosterone system:
the forgotten stress hormone system: relationship to depression and sleep. In
Pharmacopsychiatry. 2012; 45(3):83-95., WOS
MACEJOVГЃ, Dana - LIЕ KA, J. - BRTKO, JГєlius. Mammary gland carcinomarelated increase of type I iodothyronine 5 '-deiodinase activity in Sprague-Dawley
rats. In General physiology and biophysics, 2001, vol. 20, no. 3, p. 293-302. (0.417 IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.2] Casula S., Bianco A.C.: Thyroid hormone deiodinases and cancer.
Frontiers in Endocrinology, 3: Article 74, 2012, SCOPUS
MIČUTKOVÁ, L. - KISS, Alexander - FILIPENKO, M. - RYCHKOVÁ, N. KRIŽANOVÁ, Oľga - PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard. Gene
expression of catecholamine synthesizing enzymes in A5 cell group and modulation
of tyrosine hydroxylase mRNA by immobilization stress. In Endocrine Regulations,
2001, vol. 35, p. 195-200. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] Zeybekolu, G., Kiliç, N., Yildirim, Z., Özer, Ç., Babül, A. Si{dotless}çan
karaciǧerinde leptinin antioksidan sistemlere etkisi [Effects of leptin in rat liver
antioxidant systems]. Turkish Journal of Biochemistry, 37(4): 452-456, 2012,
SCOPUS
NOVÁKOVÁ, M. - BRUDEROVÁ, V. - SULOVÁ, Zdena - KOPÁČEK, Juraj LACINOVÁ, Ľubica - KVETŇANSKÝ, Richard - VASKU, A. - KAPLÁN, Peter KRIŽANOVÁ, Oľga - JURKOVIČOVÁ, Dana. Modulation of expression of the
sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions.
In General physiology and biophysics : international journal, 2007, vol. 26, no. 2, p.
110-117. (0.771 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.2] Miyake, S., Wada-Takahashi, S., Honda, H., Takahashi, S.-S., Sasaguri,
K., Sato, S., Lee, M.-C.-I. Stress and chewing affect blood flow and oxygen levels
in the rat brain Archives of Oral Biology 57 (11) , pp. 1491-1497 , 2012,
SCOPUS
2. [1.2] Xu, L., Chen, J., Li, X.-Y., Ren, S., Huang, C.-X., Wu, G., Li, X.-Y., Jiang,
X.-J. Analysis of Na+/Ca2+ exchanger (NCX) function and current in murine
cardiac myocytes during heart failure Molecular Biology Reports 39 (4) , pp.
3847-3852 , 2012, SCOPUS
PINTEROVГЃ, L. - KRIЕЅANOVГЃ, OДѕga - ZГ“RAD, Е tefan. Rat epididymal fat
tissue express all components of the renin-angiotensin system. In General physiology
and biophysics, 2000, vol. 19, iss. 3, p. 329-334. (0.400 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.1] Yiannikouris, F., Karounos, M., Charnigo, R., English, V.L., Rateri, D.L.,
Daugherty, A., Cassis, L.A. Adipocyte-specific deficiency of angiotensinogen
decreases plasma angiotensinogen concentration and systolic blood pressure in
mice. American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative
Physiology, 302(2): R244-R251, 2012, WOS
ROMAN, O.V - SERES, J. - POMETLOVГЃ, M. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana.
Neuroendocrine or behavioral effects of acute or chronic emotional stress in Wistar
Kyoto (WKY) and spontaneously hypertensive (SHR) rats. In Endocrine
Regulations, 2009, vol. 38, no. 4, p. 151-155. ISSN 1210-0668.
251
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADDA08
CitГЎcie:
1. [1.1] French, J.A., Smith, A.S., Gleason, A.M., Birnie AK, Mustoe A, Korgan A
Stress reactivity in young marmosets (Callithrix geoffroyi): Ontogeny, stability,
and lack of concordance among co-twins. Hormones and Behavior, 61(2): 196203, 2012, WOS
2. [1.1] Knyazeva, S. I., Loginova, N. A., Loseva, E. V. Anxiety Level and Body
Weight Changes in Rats Living in Overpopulated Cages. Bulletin of Experimental
Biology and Medicine, 154(1): 3-6, 2012, WOS
3. [1.1] Kravchenko, E.V., Olgomets, L.M. Influence of Changes in the State of
Brain Neurotransmitter and Peptidergic Systems on Circadian Rhythms and
Behavior of Rats. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I.P. Pavlova,
62(4): 453-464, 2012, WOS
4. [1.1] Pietranera, L., Brocca, M.E., Cymeryng, C., Gomez-Sanchez E, GomezSanchez CE,
Roig P, Lima A, De Nicola AF. Increased Expression of the
Mineralocorticoid Receptor in the Brain of Spontaneously Hypertensive Rats.
Journal of Neuroendocrinology, 24(9): 1249-1258, 2012, WOS
5. [1.1] Toufexis, D.J., Wilson, M.E. Dihydrotestosterone differentially modulates
the cortisol response of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in male and
female rhesus macaques, and restores circadian secretion of cortisol in females.
Brain Research, 1429: 43-51, 2012, WOS
ZГ“RAD, Е tefan - JEЕЅOVГЃ, Daniela - SZABOVГЃ, L. - MACHO, Ladislav TYBITANCLOVГЃ, Katarina. Low number of insulin receptors but high receptor
protein content in adipose tissue of rats with monosodium glutamate-induced
obesity. In General physiology and biophysics, 2003, vol. 22, iss. 4, p. 557-560.
(0.719 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
CitГЎcie:
1. [1.1] Collison, K.S., Makhoul, N.J., Zaidi, M.Z., Al-Rabiah, R., Inglis, A.,
Andres, B.L., Ubungen, R., Al-Mohanna, F.A. Interactive effects of neonatal
exposure to monosodium glutamate and aspartame on glucose homeostasis.
Nutrition and Metabolism, 9, art. no. 58, 2012, WOS
2. [1.1] da Silva Mattos, A.M., Xavier, C.H., Karlen-Amarante, M., da Cunha,
N.V., Fontes, M.A.P., Martins-Pinge, M.C. Renal sympathetic nerve activity is
increased in monosodium glutamate induced hyperadipose rats. Neuroscience
Letters, 522(2):118-122, 2012, WOS
ADEA VedeckГ© prГЎce v zahraniДЌnГЅch nekarentovanГЅch ДЌasopisoch impaktovanГЅch
ADEA01
ADEA02
BAKOŠ, Ján - BOBRYSHEV, P. - TILLINGER, A. - KVETŇANSKÝ, Richard JEŽOVÁ, Daniela. Phenylethanolamine N-Methyltransferase Gene Expression in the
Heart and Blood Pressure Response to Oxytocin Treatment in Rats Exposed to
Voluntary Wheel Running. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008,
vol. 1148, p. 302-307. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Das B, Sarkar C. Is preconditioning by oxytocin administration mediated
by iNOS and/or mitochondrial K(ATP) channel activation in the in vivo
anesthetized rabbit heart? Life Sci. 90:763-9, 2012., WOS
BRTKO, JГєlius - DVORAK, Z. Role of retinoids, rexinoids and thyroid hormone in
the expression of cytochrome P450 enzymes. In Current Drug Metabolism, 2011,
vol. 12, 71-88. (3.896 - IF2010). ISSN 1389-2002.
CitГЎcie:
1. [1.1] Park Y.J., Lee E.K., Lee Y.K., Park D.J., Jang H.C., Moore D.D.:
Opposing regulation of cytochrome P450 expression by CAR and PXR in
252
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADEA03
ADEA04
ADEA05
ADEA06
hypothyroid mice. Toxicology and Applied Pharmacology, 263, 131-137, 2012,
WOS
2. [1.1] Tan C., Jin Y-T., Xu He-Y., Zhang Ch-Y., Zhang W., Chen Ch-M., Sun XY.: Correlation between RAR beta gene promoter methylation and P53 gene
mutattions in non-small cell lung cancer. Yhongua Yixue Yichuanxue Zazhi, 29:
131-136, 2012, WOS
IMRICH, Richard - TIBENSKÁ, Eva - KOŠKA, Ján - KSINANTOVÁ, L. KVETŇANSKÝ, Richard - BERGENDIOVÁ-SEDLÁČKOVÁ, K. - BLAŽÍČEK,
Pavel - VIGAЕ , Milan. Repeated stress-induced stimulation of catecholamine
response is not followed by altered immune cell redistribution. In Annals of the New
York Academy of Sciences, 2004, vol. 1018, p. 266-272. (1.892 - IF2003). ISSN
0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Priyadarshini, S., Aich, P. Effects of Psychological Stress on Innate
Immunity and Metabolism in Humans: A Systematic Analysis. Plos One, 7(9), art.
no. e43232, 2012, WOS
IMRICH, Richard - VLДЊEK, Miroslav - ALDAG, Jean C. - KERLIK, Jana RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - ROVENSKГќ, Jozef - VIGAЕ , Milan - MASI, Alfonse T. An
endocrinologist's view on relative adrenocortical insufficiency in rheumatoid
arthritis. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2010, vol. 1193, no. 1, p.
134-138. (2.670 - IF2009). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Molnar-Kimber, K.L., Kimber, C.T. Each type of cause that initiates
rheumatoid arthritis or RA flares differentially affects the response to therapy
(2012) Medical Hypotheses, 78 (1), pp. 123-129., WOS
LIU, X. P. - SEROVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard - SABBAN, E. L. Identifying
the Stress Transcriptome in the Adrenal Medulla following Acute and Repeated
Immobilization. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148,
p. 1-28. (2.531 - IF2007). (2008 - Current Contents ; 2008 - Current Contents). ISSN
1025-3890.
CitГЎcie:
1. [1.1] Riester, A., Spyroglou, A., Neufeld-Cohen, A., Chen, A., Beuschlein, F.
Urocortin-dependent effects on adrenal morphology, growth, and expression of
steroidogenic enzymes in vivo. Journal of Molecular Endocrinology, 48(2): 159167, 2012, WOS
2. [1.1] Santana, M.M., Chung, K.F., Vukicevic, V., Rosmaninho-Salgado, J.,
Kanczkowski, W., Cortez, V., Hackmann, K., Bastos, C.A., Mota, A., Schrock, E.,
Bornstein, S.R., Cavadas, C., Ehrhart-Bornstein, M. Isolation, Characterization,
and Differentiation of Progenitor Cells from Human Adult Adrenal Medulla. Stem
Cells Translational Medicine, 1(11): 783-791, 2012, WOS
MEISSBURGER, B. - UKROPEC, Jozef - ROEDER, E. - BEATON, N. - GEIGER,
M. - TEUPSER, D. - CIVAN, B. - LANGHANS, W. - NAWROTH, P. P. GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - RUDOFSKY, G. - WOLFRUM, C. Adipogenesis and
insulin sensitivity in obesity are regulated by retinoid-related orphan receptor
gamma. In EMBO Molecular Medicine, 2011, vol. 3, n. 11, pp. 637-651. (8.833 IF2010). ISSN 1757-4676.
CitГЎcie:
1. [1.1] KRAPPMANN, K; WIDMANN, P; WEIKARD, R; KUHN, C.: Variants of
the bovine retinoic acid receptor-related orphan receptor C gene are in linkage
disequilibrium with QTL for milk production traits on chromosome 3 in a beef x
dairy crossbreed population. ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF
ANIMAL BREEDING 55 (4), pp. 346-355, WOS
253
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADEA07
ADEA08
ADEA09
ADEA10
ADEA11
2. [1.1] SOLT, LAURA A.; BURRIS, THOMAS P.: Action of RORs and their
ligands in (patho)physiology. TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND
METABOLISM 23 (12), pp. 619-627, WOS
ONDIČOVÁ, K. - PEČEŇÁK, J. - MRAVEC, Boris. The role of the vagus nerve in
depression. In Neuroendocrinology Letters, 2010, vol. 31, p. 101-107. (1.047 IF2009). ISSN 0172-780X.
CitГЎcie:
1. [1.1] Schwerdtfeger, AR.; Scheel, SM.; Self-esteem fluctuations and cardiac
vagal control in everyday life. Int J Psychophysiol. 2012; 83: 328-35., WOS
2. [1.2] Khouzam, HR.; Depression in the Elderly: How to treat. Consultant.
2012; 52: 267-78., SCOPUS
PATTERSON-BUCKENDAHL, P. E. - POHORECKГќ, L. - KUBOVДЊГЃKOVГЃ,
Lucia - KRIŽANOVÁ, Oľga - MARTIN, R.B. - MARTINEZ, A. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Ethanol and stress activate catecholamine synthesis in the adrenal: Effects
on bone. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 542551. (1.731 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Fitzgerald, P.J. Neurodrinking: Is alcohol a substrate in a novel,
endogenous synthetic pathway for norepinephrine? Medical Hypotheses, 78(6):
760-762, 2012, WOS
2. [1.1] Milena, F., Francesca, S.,Francesca, V., Paola, T., Andrea, N.,Stefano,
B., Angelo, C., Gianluca, G. Role of obesity, alcohol and smoking on bone health.
Frontiers in Bioscience – Elite, 4E(7): 2586-2606, 2012, WOS
PENESOVГЃ, Adela - ROVENSKГќ, Jozef - ЕЅLNAY, M. - DEDГЌK, Ladislav RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - KOЕ KA, JГЎn - VIGAЕ , Milan - IMRICH, Richard. Attenuated
insulin response and normal insulin sensitivity in lean patients with ankylosing
spondyilitis. In International Journal of Clinical Pharmacology Research, 2005, vol.
25, p. 107-114.
CitГЎcie:
1. [1.1] Wagner, C., Visvanathan, S., Braun, J., Van Der Heijde, D., Deodhar, A.,
Hsu, B., Mack, M., Elashoff, M., Inman, R.D. Serum markers associated with
clinical improvement in patients with ankylosing spondylitis treated with
golimumab (2012) Annals of the Rheumatic Diseases, 71 (5), pp. 674-680., WOS
ROVENSKГќ, Jozef - IMRICH, Richard - LAZГљROVГЃ, I. - PAYER, J.R.J.
Rheumatic diseases and Klinefelter's syndrome. In Annals of the New York
Academy of Sciences, 2010, vol. 1193, no. 1, p. 1-9. (2.670 - IF2009). ISSN 00778923.
CitГЎcie:
1. [1.2] Ke, Q., Huang, M.-Z., Li, W.-Q., Wang, T., Xiang, P. Establishment and
characterization of human embryonic stem cell line of klinefelter syndrome (2012)
Chinese Journal of Tissue Engineering Research, 16 (36), pp. 6696-6701.,
SCOPUS
SPARKS, L. M. - MORO, C. - UKROPCOVГЃ, Barbara - BAJPEYI, S. CIVITARESE, A. E. - HULVER, M. V. - THORESEN, G. H. - RUSTAN, A. C. SMITH, S.R. Remodeling lipid metabolism and improving insulin responsiveness in
human primary myotubes. In PLoS ONE, 2011, vol. 6, no. 7, e21068. (4.411 IF2010). (2011 - Current Contents, MEDLINE). ISSN 1932-6203.
CitГЎcie:
1. [1.1] Feng, X.-T., Wang, T.-Z., Leng, J., Chen, Y., Liu, J.-B., Liu, Y., Wang, W.J. Palmitate contributes to insulin resistance through downregulation of the srcmediated phosphorylation of Akt in C2C12 myotubes. 2012. Bioscience,
Biotechnology and Biochemistry 76 (7) , pp. 1356-1361, WOS
254
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADEA12
2. [1.1] Nikolic, Natasa; Bakke, Siril Skaret; Kase, Eili Tranheim; Rudberg, I.;
Flo, Halle. I.; Rustan, A.C.; Thoresen, G.H.; Aas, V.; Electrical Pulse Stimulation
of Cultured Human Skeletal Muscle Cells as an In Vitro Model of Exercise. PLOS
ONE Volume: 7 Issue: 3 Article Number: e33203 DOI:
10.1371/journal.pone.0033203 Published: MAR 22 2012, WOS
3. [1.1] Timmers, S., Nabben, M., Bosma, M., Van Bree, B., Lenaers, E., Van
Beurden, D., Schaart, G., Schrauwen, P. Augmenting muscle diacylglycerol and
triacylglycerol content by blocking fatty acid oxidation does not impede insulin
sensitivity. 2012 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America 109 (29) , pp. 11711-11716, WOS
TГ–RГ–K, Jozef - BABГЃL, Pavel - MATUЕ KOVГЃ, Jana - ДЅUPTГЃK, Ivan KLIMEЕ , Iwar - Е IMKO, Fedor. Impaired endothelial function of thoracic aorta in
hereditary hypertriglyceridemic rats. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2002, vol. 967, p. 469-475. (1.593 - IF2001). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.2] XU, W.-J. - FENG, M. - LIU, L.-H. - LU, C.-W. - XIONG, Y. Protective
effect and mechanism of captopril against endothelial dysfunction of thoracic
aortas from atherosclerotic rabbits. In CHINESE JOURNAL OF
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY, 2012, vol. 26, no. 6, p. 816-822.,
SCOPUS
2. [1.2] XU, W.-J., FENG, M., LIU, L.-H., LU, C.-W., XIONG, Y.: Protective
effect and mechanism of captopril against endothelial dysfunction of thoracic
aortas from atherosclerotic rabbits. CHINESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY
AND TOXICOLOGY 26 (6) , pp. 816-822, SCOPUS
ADEB VedeckГ© prГЎce v zahraniДЌnГЅch nekarentovanГЅch ДЌasopisoch neimpaktovanГЅch
ADEB01
ADEB02
ADEB03
BRTKO, JГєlius - RONDAHL, L. - FICKOVГЃ, MГЎria - HUDECOVГЃ, D. - EYBL,
Vladislav - UHER, Milan. Kojic acid and its derivatives: History and present state of
art. In Central European Journal of Public Health, 2004, vol. 12, no. 1, p. S16-S18.
CitГЎcie:
1. [1.1] Kim J.H., Chang P.K., Chan K.L., Faria N.C.G., Mahoney N., Kim Y.K.,
Martins M.D., Campbell B.C.: Enhancement of commercial antifungal agents by
kojic acid. International Journal of Molecular Sciences, 13: 13867-13880, 2012,
WOS
2. [1.2] Minaiyan M., Mostaghel E., Mahzouni P.: Preventive therapy of
experimental colitis with selected iron chelators and anti-oxidants. International
Journal of Preventive Medicine, 3: Issue 4, 2012, SCOPUS
BRTKO, JГєlius. Retinoids, rexinoids and their cognate nuclear receptors: Character
and their role in chemoprevention of selected malignant diseases. In Biomed Pap
Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republic, 2007, vol. 151, p. 187-194.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gutheil W.G., Reed G., Ray A., Anant S., Dhar A.: Crocetin: An agent
derived from saffron for prevention and therapy for cancer. Current
Pharmaceutical Biotechnology, 13: 173-179, 2012, WOS
2. [1.2] Malik S., Jokhio A.L., Saif-ud-Din: „Vitamin A“ a potential teratogen.
Medical Forum Monthly, 23: 3-7, 2012, SCOPUS
BRTKO, JГєlius. Role of retinoids and their cognate nuclear receptors in breast
cancer chemoprevention. In Central European Journal of Public Health, 2007, vol.
15, no. 1, p. 3-6.
CitГЎcie:
1. [1.1] Margheri M., Pacini N., Tani A., Nosi D., Squecco R., Dama A., Masala
255
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADEB04
ADEB05
ADEB06
E., Francini F., Zecchi-Orlandini S., Formigli L.: Combined effects of melatonin
and all-trans retinoic acid and somatostatin on breast cancer cell proliferation
and death: Molecular basis for the anticancer effect of these molecules. European
Journal of Pharmacology, 681: 34-43, 2012, WOS
LANGER, Pavel - KOДЊAN, Anton - TAJTГЃKOVГЃ, MГЎria - SUЕ IENKOVГЃ,
KatarГ­na - RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - KOЕ KA, Juraj - KЕ INANTOVГЃ, Lucia - IMRICH,
Richard - HUДЊKOVГЃ, Miroslava - DROBNГЃ, Beata - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela TRNOVEC, TomГЎЕЎ - KLIMEЕ , Iwar. Multiple adverse thyroid and metabolic health
singns in the population from the area heavily polluted by organochlorine coctail
(PCB, DDE, HCB, dioxin). In Thyroid Research, 2009, vol. 2, n. 3, pp.
CitГЎcie:
1. [1.1] DUTTA, SK; MITRA, PS; GHOSH, S; ZANG, SZ; SONNEBORN, D;
HERTZ-PICCIOTTO, I; TRNOVEC, T; PALKOVICOVA, L; SOVCIKOVA, E;
GHIMBOVSCHI, S; HOFFMAN, EP.: Differential gene expression and a
functional analysis of PCB-exposed children: Understanding disease and disorder
development. ENVIRONMENT INTERNATIONAL 40, pp. 143-154, WOS
2. [1.1] FREIRE, C; KOIFMAN, RJ; SARCINELLI, P; ROSA, AC; CLAPAUCH,
R; KOIFMAN, S.: Long term exposure to organochlorine pesticides and thyroid
function in children from Cidade dos Meninos, Rio de Janeiro, Brazil.
ENVIRONMENTAL RESEARCH 117, pp. 68-74, WOS
3. [1.1] FRITHSEN, IVAR L.; EVERETT, CHARLES J.: Roles of Environmental
Pollution and Pesticides in Metabolic Syndrome and Diabetes: The
Epidemiological Evidence. NUTRITIONAL AND THERAPEUTIC
INTERVENTIONS FOR DIABETES AND METABOLIC SYNDROME, pp. 111124, WOS
4. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
5. [1.1] VODOVNIK, M; BISTAN, M; ZOREC, M; LOGAR, RM.: Membrane
Changes Associated with Exposure of Pseudomonas putida to Selected
Environmental Pollutants and their Possible Roles in Toxicity. ACTA CHIMICA
SLOVENICA 59 (1), pp. 83-88, WOS
6. [1.1] ZOELLER, RT; BROWN, TR; DOAN, LL; GORE, AC; SKAKKEBAEK,
NE; SOTO, AM; WOODRUFF, TJ; SAAL, FSV.: Endocrine-Disrupting
Chemicals and Public Health Protection: A Statement of Principles from The
Endocrine Society. ENDOCRINOLOGY 153 (9), pp. 4097-4110, WOS
MINET-QUINARD, R. - FARGES, M.C. - THIVAT, E. - DELEINE, C. - MAYOT,
G. - BRTKO, JГєlius - RIBALTA, J. - WINKLHOFER-ROOB, B. - ROCK, E. VASSON, M.P. Neutrophils are immune cells preferentially targeted by retinoic acid
in elderly subjects. In Immunity and Ageing, 2010, vol. 7, p. 10-20.
CitГЎcie:
1. [1.1] Solana R., Tarazona R., Gayoso I., Lesur O., Dupuis G., Fulop T.: Innate
immunosenescence: Effect of aging on cells and receptors of the innate immune
system in humans. Seminars in Immunology, 24: 331-341, 2012, WOS
2. [1.2] Fulop T. , Fortin C., Lesur O., Dupuis G., Kotb J.R., Lord J.M., Larbi A.:
The innate immune system and aging: What is the contribution to
immunosenescence? (Review). Open Longevity Science, 6: 121-132, 2012,
SCOPUS
TORDA, T. - KVETŇANSKÝ, Richard - PETRIKOVA, M. Effect of repeated
immobilization stress on central and peripheral adrenoceptors in rats. In
256
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Endocrinologia experimentalis, 1985, vol. 19, n. 3, pp. 157-63. ISSN 0013-7200.
CitГЎcie:
1. [1.1] Turdi, S., Yuan, M., Leedy, G.M., Wu, Z.B., Ren, J. Chronic social stress
induces cardiomyocyte contractile dysfunction and intracellular Ca2+
derangement in rats. Physiology & Behavior, 105(2): 498-509, 2012, WOS
ADFA VedeckГ© prГЎce v domГЎcich nekarentovanГЅch ДЌasopisoch impaktovanГЅch
ADFA01
ADFA02
ADFA03
FICKOVГЃ, MГЎria - NAGY, Milan. Apoptosis - Programmed cell death and plant
metabolites. In ChemickГ© listy, 2007, roДЌ. 101, ДЌ. 2, s. 131-137. (0.431 - IF2006).
(2007 - Current Contents). ISSN 0009-2770.
CitГЎcie:
1. [1.2] KarabГ­n, M., HudcovГЎ, T., JelГ­nek, L., DostГЎlek, P.: VГЅznam chmelovГЅch
prenylflavonoidЕЇ pro lidskГ© zdravГ­ [The importance of hop prenylflavonids for
human health]. CHEMICKE LISTY 106 (12), pp. 1095-1103, 2012, SCOPUS
HULIN, I. - KINOVГЃ, S. - PAULIS, ДЅudovГ­t - SLAVKOVSKГќ, JГЎn - ДЋURIЕ , I. MRAVEC, Boris. Diastolic blood pressure as a major determinant of tissue
perfusion: Potential clinical consequences. In BratislavskГ© lekГЎrske listy :
international journal for biomedical sciences and clinical medicine, 2010, roДЌ. 11, ДЌ.
1, s. 54-56. (0.317 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0006-9248.
CitГЎcie:
1. [1.1] WILSON, C.G. The Need for Drugs and Drug Delivery Systems. In
FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF CONTROLLED RELEASE DRUG
DELIVERY. ISSN 2192-6204, 2012, p. 3-18., WOS
KOŠKA, Ján - KSINANTOVÁ, L. - KVETŇANSKÝ, Richard - MARKO, M. HAMAR, D. - VIGAŠ, Milan - HATALA, Róbert. Effect of head-down bed rest on
the neuroendocrine response to orthostatic stress in physically fit men. In
Physiological Research, 2003, vol. 52, no. 3, p. 333-339. (0.984 - IF2002). (2003 Current Contents). ISSN 0862-8408.
CitГЎcie:
1. [1.1] Stenger, M.B., Evans, J.M., Knapp, C.F., Lee, S.M.C., Phillips, T.R.,
Perez, S.A., Moore Jr., A.D., Paloski, W.H., Platts, S.H. Artificial gravity training
reduces bed rest-induced cardiovascular deconditioning. European Journal of
Applied Physiology, 112(2): 605-616, 2012, WOS
ADFB VedeckГ© prГЎce v domГЎcich nekarentovanГЅch ДЌasopisoch neimpaktovanГЅch
ADFB01
ADFB02
AZAIS-BRAESCO, V. - WINKLHOFER-ROOB, B. - RIBALTA, J. - HANLEY, B.
- VASSON, M.P. - BRTKO, JГєlius - BRIGELIUS-FROHE, R. - BRONNER, A.
Vitamin A, vitamin E and carotenoid status and metabolism during ageing:
Functional and nutritional consequences (project proposal). In Endocrine
Regulations, 2000, vol. 34, p. 97-98. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Sauvant P., Cansell M., Sassi A.H., Atgie C.: Vitamin A enrichment:
Caution with encapsulation strategies used for food applications. Food Research
International, 46: 469-479, 2012, WOS
DANIЕ , Peter - FARKAЕ , Robert. Hormone-dependent and hormone-independent
control of metabolic and developmental functions of malate dehydrogenases. In
Endocrine Regulations, 2009, vol. 43, iss. 1, p. 39-52. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Di Domenico F, Casalena G, Jia J, Sultana R, Barone E, Cai J, Pierce
WM, Cini C, Mancuso C, Perluigi M, Davis CM, Alkayed NJ, Butterfield DA. Sex
257
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
differences in brain proteomes of neuron-specific STAT3-null mice after cerebral
ischemia/reperfusion. J. Neurochemistry 121 (4): 680-692; 2012, WOS
2. [1.1] Giebelstein J, Poschmann G, HГёjlund K, Schechinger W, Dietrich JW,
Levin K, Beck-Nielsen H, Podwojski K, StГјhler K, Meyer HE, Klein HH. The
proteomic signature of insulin-resistant human skeletal muscle reveals increased
glycolytic and decreased mitochondrial enzymes. Diabetologia 55 (4): 1114-1127
2012, WOS
DEMДЊГЃKOVГЃ, E. - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - UKROPEC, Jozef - GAЕ PERГЌKOVГЃ,
Daniela - KLIMEЕ , Iwar. Delta-6-desaturase activity and gene expression, tissue
fatty acid profile and glucose turnover. In Endocrine Regulations, 2001, vol. 35, no.,
p.179-186. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] KITSON, AP; SMITH, TL; MARKS, KA; STARK, KD.: Tissue-specific sex
differences in docosahexaenoic acid and Delta 6-desaturase in rats fed a standard
chow diet. APPLIED PHYSIOLOGY NUTRITION AND METABOLISMPHYSIOLOGIE APPLIQUEE NUTRITION ET METABOLISME 37 (6), pp. 12001211, 2012, WOS
ECKERTOVГЃ, Miroslava - KRЕ KOVГЃ, KatarГ­na - PENESOVГЃ, Adela RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - ЕЅLNAY, M. - ROVENSKГќ, Jozef - ZГ“RAD, Е tefan.
Impaired insulin secretion and uptake in patients with diffuse idiopathic skeletal
hyperostosis. In Endocrine Regulations, 2009, vol. 43, no. 4, p. 149-155. ISSN 12100668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Martinelli, N., Busti, F., Girelli, D., Olivieri, O. DISHphagia: An unusual
cause of dysphagia. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 97(8):
2573-2574, 2012, WOS
IMRICH, Richard. The role of neuroendocrine system in the pathogenesis of
rheumatic diseases (minireview). In Endocrine Regulations, 2002, vol. 2, p. 95-106.
ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ignacak, A., Kasztelnik, M., Sliwa, T., Korbut, R.A., Rajda, K., Guzik, T.J.
Prolactin - Not only lactotrophin a "new" view of the "old" hormone (2012)
Journal of Physiology and Pharmacology, 63 (5), pp. 435-443.WOS, WOS
2. [1.2] SHRIVASTAV T.G, CHAUBE S.K, KARIYA K.P, BHANOT S, SINGH R,
KUMAR D. Development of heterologous enzyme linked immunosorbent assay for
dehydroepiandrosterone in serum. J Immunoassay Immunochem. 2010 31
(4):266-78., SCOPUS
JEЕЅOVГЃ, Daniela - VIGAЕ , Milan - KLIMEЕ , Iwar - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana.
Adenopituitary hormone response to exercise combined with propranolol infusion in
man. In Endocrinologia experimentalis, 1983, vol. 17, no., pp. 91-98. ISSN 00137200.
CitГЎcie:
1. [1.1] SARTORIO, A; AGOSTI, F; PATRIZI, A; COMPRI, E; MULLER, EE;
CELLA, SG; RIGAMONTI, AE.: Growth Hormone Response Induced by a
Respiratory Muscle Endurance Training in Healthy Subjects. HORMONE AND
METABOLIC RESEARCH 44 (4), pp. 319-324, 2012, WOS
KISS, Alexander - MIKKELSEN, J.D. Oxytocin - anatomy and functional
assignments: A minireview. In Endocrine Regulations, 2005, vol. 39, p. 97-105.
ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] BORROW, A.P., CAMERON, N.M.: The role of oxytocin in mating and
pregnancy. Horm Behav, 2012, 6(3)1:266-276., WOS
258
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB08
ADFB09
ADFB10
2. [1.1] CHURCHLAND, P.S., WINKIELMAN, P.: Modulating social behavior
with oxytocin: how does it work? What does it mean? Horm Behav, 2012,
61(3):392-399., WOS
3. [1.1] COLAIANNI, G., SUN, L., DI BENEDETTO, A., TAMMA, R., ZHU, L.L.,
CAO, J., GRANO, M., YUEN, T., COLUCCI, S., CUSCITO, C., MANCINI, L., LI,
J., NISHIMORI, K., BAB, I., LEE, H.J., IQBAL, J., YOUNG, W.S. 3RD, ROSEN,
C., ZALLONE, A., ZAIDI, M.: Bone marrow oxytocin mediates the anabolic
action of estrogen on the skeleton. J Biol Chem, 2012, 287(34):29159-29167.,
WOS
4. [1.1] DOMBRET, C., NGUYEN, T., SCHAKMAN, O., MICHAUD, J.L.,
HARDIN-POUZET, H., BERTRAND, M.J., DE BACKER, O.: Loss of Maged1
results in obesity, deficits of social interactions, impaired sexual behavior and
severe alteration of mature oxytocin production in the hypothalamus. Hum Mol
Gen, 2012, 21(21), 310:4703-4717., WOS
5. [1.1] KENNETT, J.E., MCKEE, D.T.: Oxytocin: an emerging regulator of
prolactin secretion in the female rat. J Neuroendocrinol, 2012, 24(3):403-412.,
WOS
6. [1.1] KUTINA, A.V., MARINA, A.S., ELISEEV, I.I., TITOV, M.I., NATOCHIN,
Y.V.: Synthesis and study of effect of analogs of conopressin S on excretion of ions
and water by rat kidney J Evol Biochem Physiol, 2012, 48(6):516-522., WOS
7. [1.1] NIKOLETTOS, N., TRIANTAFILLIDIS, I., KARACHALIOU, V.,
KOUTSOUGERAS, G., VAKALOPOULOS, I.: The effects of benzoylecgonine,
oxytocin, ritodrine and atosiban on the contractility of myometrium. An
experimental study. Clin Exp Obstet Gynecol, 2012, 39:36-42., WOS
KLVANOVГЃ, J. - BRTKO, JГєlius. Selected retinoids: Determination by isocratic
normal-phase HPLC. In Endocrine Regulations, 2002, vol. 36, p. 133-137. ISSN
1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Naseer U., Tahir M.: Effects of vitamin A on fetal kidneys in Albino mice:
A histological study. Pakistan Journal of Zoology, 44: 1045-4050, 2012, WOS
LANGER, Pavel - TAJTГЃKOVГЃ, M. - KOCAN, A. - VLДЊEK, Miroslav - PETRГЌK,
Juraj - CHOVANCOVГЃ, Jana - DROBNГЃ, Beata - JURSA, Stanislav - PAVUK, M.
- TRNOVEC, TomГЎЕЎ - Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar. Multiple
organochlorine pollution and the thyroid. In Endocrine Regulations, 2006, vol. 40, n.
2, p. 46-52. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] FREIRE, C; KOIFMAN, RJ; SARCINELLI, P; ROSA, AC; CLAPAUCH,
R; KOIFMAN, S.: Long term exposure to organochlorine pesticides and thyroid
function in children from Cidade dos Meninos, Rio de Janeiro, Brazil.
ENVIRONMENTAL RESEARCH 117, pp. 68-74, WOS
2. [1.1] SONG, M; KIM, YJ; PARK, YK; RYU, JC.: Changes in thyroid
peroxidase activity in response to various chemicals. JOURNAL OF
ENVIRONMENTAL MONITORING 14 (8), pp. 2121-2126, WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - TAJTГЃKOVГЃ, M. - PETRГЌK, Juraj CHOVANCOVГЃ, Jarmila - DROBNГЃ, Beata - JURSA, Stanislav - Е EBЕђKOVГЃ,
Elena - KLIMEЕ , Iwar. Human thyroid in the population exposed to high
environmental pollution by organochlorinated pollutants for several decades. In
Endocrine Regulations, 2005, vol. 39, no. 1, p. 13-20. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] CAO, LL; YAN, CH; YU, XD; TIAN, Y; ZOU, XY; LU, DS ; SHEN, XM.:
Determination of Polychlorinated Biphenyls and Organochlorine Pesticides in
Human Serum by Gas Chromatography with Micro-Electron Capture Detector.
259
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE 50 (2), pp. 145-150, WOS
2. [1.1] Zaccarelli-Marino, Maria Angela.: Chronic Autoimmune Thyroiditis in
Industrial Areas in Brazil: A 15-Year Survey. JOURNAL OF CLINICAL
IMMUNOLOGY 32 (5), pp. 1012-1018, WOS
LANGER, Pavel - KOCAN, A. - DROBNГЃ, Beata - SUЕ IENKOVГЃ, K. RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia - HUДЊKOVГЃ, Miroslava - IMRICH, Richard - KSINANTOVГЃ,
L. - KLIMEЕ , Iwar. Polychlorinated biphenyls and testoterone: age and congener
related approach in heavily exposed males. In Endocrine Regulations, 2010, vol. 44,
p. 109-114. (2010 - Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] FERGUSON, KK; HAUSER, R; ALTSHUL, L; MEEKER, JD.: Serum
concentrations of p, p '-DDE, HCB, PCBs and reproductive hormones among men
of reproductive age. REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 34 (3), pp. 429-435, WOS
2. [1.1] PERSKY, V; PIORKOWSKI, J; TURYK, M; FREELS, S; CHATTERTON,
R; DIMOS, J; BRADLOW, HL; CHARY, LK; BURSE, V; UNTERMAN, T;
SEPKOVIC, DW; MCCANN, K.: Polychlorinated biphenyl exposure, diabetes and
endogenous hormones: a cross-sectional study in men previously employed at a
capacitor manufacturing plant. ENVIRONMENTAL HEALTH 11 (57), WOS
LГЌЕ KA, J. - ALTANEROVГЃ, Veronika - GALBAVГќ, Е tefan - Е TVRTINA,
Svetoslav - BRTKO, JГєlius. Thyroid tumors: Histological classification nad genetic
factors involved in the development of thyroid cancer. In Endocrine Regulations,
2005, vol. 39, p. 73-83. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Qin C.X., Cau W., Zhang Y.X., Mghanga F.P., Lan X.L., Gao, Z.R., An R.:
Correlation of clinicopathological features and expression of molecular markers
with prognosis after I-131 treatment of differentiated thyroid carcinoma. Clinical
Nuclear Medicine, 37: E40-E46, 2012, WOS
2. [1.2] Giuffrida D., Prestifilippo A., Scarfia A., Martino D., Marchisotta S.:
New treatment in advanced thyroid cancer (Review). Journal of Oncology,
Article number391629, 2012, SCOPUS
MACEJOVГЃ, Dana - BRTKO, JГєlius. Chemically induced carcinogenesis: A
comparison of 1-methyl-1- nitrosourea, 7,12-dimethylbenzanthracene,
diethylnitrosoamine and azoxymethan models. In Endocrine Regulations, 2001, vol.
35, p. 53-59. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gal A.F., Andrei S., Cernea C., Taulescu M., Catoi C.: Effects of
astaxanthin supplementation on chemically induced tumorigenesis in Wistar rats.
Acta Veterinaria Scandidavica, 54: Article Number: 50, DOI: 10.1186/17510147-54-50, 2012, WOS
2. [1.1] Jia X.L., Dang S.S., Cheng Y.N., Zhang X., Li Y.P.: Effects of
Saikosaponin-D on syndecan-2, matrix metalloproteinases and tissue inhibitor of
metalloproteinases-2 in rats with hepatocellular carcinoma. Journal of
Traditional Chinese Medicine, 32: 415-422, 2012, WOS
3. [1.2] El-Kott A.F., Kandeel A.A., El-Aziz S.F.A., Ribea H.M.: Anti-tumor effects
of bee honey on PCNA and P53 expression in the rat hepatocarcinogenesis.
International Journal of Cancer Research, 8: 130-139, 2012, SCOPUS
MACHO, Ladislav - ZÓRAD, Štefan - RÁDIKOVÁ, Žofia - PATTERSONBUCKENDAHL, P. E. - KVETŇANSKÝ, Richard. Ethanol consumption affects
stress response and insulin binding in tissue of rats. In Endocrine Regulations, 2003,
vol. 37, p. 195-202. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] Dantas, A.M., Mohn, C.E., Burdet, B., Zubilete, M.Z., Mandalunis, P.M.,
260
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
Elverdin, J.C., FernГЎndez-Solari, J. Ethanol consumption enhances periodontal
inflammatory markers in rats. Archives of Oral Biology, 57(9): 1211-1217, 2012,
SCOPUS
MACHO, Ladislav - ROVENSKÝ, Jozef - KVETŇANSKÝ, Richard RÁDIKOVÁ, Žofia - FICKOVÁ, Mária - ZÓRAD, Štefan. Hormone response to
stress in rat strains of different susceptibility to immunologic challenge. In
Endocrine Regulations, 2008, vol. 42, no. 1, p. 23-28. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Calik, M.W., Shankarappa, S.A., Stubbs Jr., E.B. Forced-exercise
attenuates experimental autoimmune neuritis. Neurochemistry International,
61(2): 141-145, 2012, WOS
2. [1.1] Rybakina, E.G., Shanin, S.N., Fomicheva, E.E., Dmitrienko, E.V.,
Filatenkova, T.A., Korneva, E.A. Correction of stress-induced dysfunctions of the
immune and neuroendocrine systems by peptide and nucleotide preparations.
Advances in Neuroimmune Biology, 3(3-4): 353-360, 2012, WOS
MACHO, Ladislav - KVETŇANSKÝ, Richard - FICKOVÁ, Mária - POPOVA, I.
A. - GRIGORIEV, A. L. Effects of exposure to space flight on endocrine regulations
in experimental animals. In Endocrine Regulations, 2001, vol. 35, no. 2, p. 101-114.
ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] Smith, S.M., Heer, M., Wang, Z., Huntoon, C.L., Zwart, S.R.: Longduration space flight and bed rest effects on testosterone and other steroids.
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 97 (1), pp.
270-278, 2012, SCOPUS
MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - FICKOVГЃ, MГЎria - SCSUKOVГЃ, SoЕ€a. Ovarian
intrafollicular processes as a target for cigarette smoke components and selected
environmental reproductive disruptors. In Endocrine Regulations, 2005, vol. 39, p.
20-31. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] Duskova, M.; Simunkova, K.; Hill, M.; et al.:Chronic Cigarette Smoking
Alters Circulating Sex Hormones and Neuroactive Steroids in Premenopausal
Women. PHYSIOLOGICAL RESEARCH.61 (1), pp. 97-111, 2012, SCOPUS
2. [1.2] Petanovski Z, Dimitrov G, Aydin B, Hadzi-Lega M, Sotirovska V, Susleski
D, Saltirovski S, Matevski V, Stojkovska S, Petanovska E, Savic M, Balkanov T.
Impact of active female smoking on controlled ovarian stimulation in
intracytoplasmic sperminsemination cycles. Med Glas (Zenica) 9(2), 273-280,
2012., SCOPUS
3. [1.2] Suchitra, B.R., Nandi, S., Gupta, P.S.P., Honnappa, T.G., Ravindra, J.P.
Influence of cadmium on buffalo oocyte and embryo development in vitro. Indian
Journal of Animal Sciences 82 (3), 292-293, 2012., SCOPUS
MRAVEC, Boris. Role of catecholamine-induced activation of vagal afferent
pathways in regulation of sympathoadrenal system activity: negative feedback loop
of stress response. In Endocrine Regulations, 2011, vol. 45, p. 37-41. (2011 Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] Jung, YH.; Kang, DH.; Byun, MS.; Shim, G.; Kwon, SJ.; Jang, GE.; Lee,
US.; An, SC.; Jang, JH.; Kwon, JS.; Influence of brain-derived neurotrophic
factor and catechol O-methyl transferase polymorphisms on effects of meditation
on plasma catecholamines and stress. Stress. 2012; 15: 97-104., SCOPUS
2. [1.2] Wong, DL.; Tai, TC.; Wong-Faull, DC.; Claycomb, R.; Meloni, EG.;
Myers, KM.; Carlezon, WA Jr.; Kvetnansky, R.; Epinephrine: A Short- and LongTerm Regulator of Stress and Development of Illness : A Potential New Role for
261
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
Epinephrine in Stress. Cell Mol Neurobiol. 2012; 32: 737-48, SCOPUS
ONDIДЊOVГЃ, K. - MRAVEC, Boris. Multilevel interactions between the
sympathetic and parasympathetic nervous systems: a minireview. In Endocrine
Regulations, 2010, vol. 44, p. 69-75. (2010 - Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] Bateman, RJ. Boychuk, CR. Philbin, KE. Mendelowitz, D. ОІ adrenergic
receptor modulation of neurotransmission to cardiac vagal neurons in the nucleus
ambiguus. Neuroscience. 2012 210: 58-66., SCOPUS
2. [1.2] Benes, J.; Varejkova, E.; Farar, V.; Novakova, M.; Myslivecek, J.;
Decrease in heart adrenoceptor gene expression and receptor number as
compensatory tool for preserved heart function and biological rhythm in M(2) KO
animals. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2012; 385: 1161-73., SCOPUS
3. [1.2] Cheyuo, C.; Jacob, A.; Wang, P.; Ghrelin-mediated sympathoinhibition
and suppression of inflammation in sepsis. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2012;
302: E265-72., SCOPUS, SCOPUS
4. [1.2] Emin, O.; Esra, G.; AysegГјl, D.; Ufuk, E.; Ayhan, S.; Rusen, DM.;
Autonomic nervous system dysfunction and their relationship with disease severity
in children with atopic asthma. Respir Physiol Neurobiol. 2012; 183: 206-10.,
SCOPUS
5. [1.2] IstvГЎn, T.; GrГ©ta, G.; LГЎszlГі, FV.; The major regulators of feed-intake:
Ghrelin, leptin and their interactions. Literature review. Magyar Allatorvosok
Lapja. 2012; 134: 504-12., SCOPUS
PIRNГЌK, Zdenko - SCHWENDT, M. - JEЕЅOVГЃ, Daniela. Single dose of morphine
influences plasma corticosterone and gene expression of main NMDA receptor
subunit in the adrenal gland but not in the hippocampus. In Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2001, vol. 35, no.
4, pp. 187-193. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Lenz B, MГјller CP, Stoessel C, Sperling W, Biermann T, Hillemacher T,
Bleich S, Kornhuber J. Sex hormone activity in alcohol addiction: integrating
organizational and activational effects. In Prog Neurobiol. 2012; 96(1):136-63.,
WOS
2. [1.2] Kazemi M, Tekieh E, Sadeghi-Gharachdaghi S, Ghoshoni H, Zardooz H,
Sahraei H, Rostamkhani F, Bahadoran H. Oral morphine consumption reduces
lens development in rat embryos. In Basic and Clinical Neuroscience. 2012;
3(3):16-23., SCOPUS
PIRNГЌK, Zdenko - BUNDZГЌKOVГЃ, Jana - MIKKELSEN, J.D. - ЕЅELEZNГЃ, B. MALETINSKГЃ, L. - KISS, Alexander. Fos expression in hypocretinergic neurons in
C57B1/6 male and female mice after long-term consumption of high fat diet. In
Endocrine Regulations, 2008, vol. 42, no. 4, p. 137-146. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] GIRAULT, E.M., YI, C.-X., FLIERS, E., KALSBEEK, A.: Orexins, feeding,
and energy balance. Progress in Brain Research, 2012, 198:47-64., WOS
2. [1.1] KIRSZ, K., SZCZESNA, M., MOLIK, E., MISZTAL, T., WOJTOWICZ,
A.K., ZIEBA, D.A.: Seasonal changes in the interactions among leptin, ghrelin,
and orexin in sheep. Journal of Animal Science, 2012, 90(8):2524-2531., WOS
PRAVDOVГЃ, E. - MACHO, Ladislav - FICKOVГЃ, MГЎria. Alcohol intake
modulates hormonal activity of adipose tissue. In Endocrine Regulations, 2006, vol.
40, no. 3, p. 91-104. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Wang, H. Joe, Gao, Bin, Zakhari, Samir et al.: Inflammation in Alcoholic
Liver Disease. Book Editor(s): Cousins, RJ, ANNUAL REVIEW OF NUTRITION,
262
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB23
ADFB24
ADFB25
VOL 32 Book Series: ANNUAL REVIEW OF NUTRITION. 32, pp. 343-+ 2012,
WOS
2. [1.2] Dotson, C.D., Wallace, M.R., Bartoshuk, L.M., Logan, H.L.: Variation in
the gene TAS2R13 is associated with differences in alcohol consumption in
patients with head and neck cancer. CHEMICAL SENSES 37 (8), 2012, SCOPUS
3. [1.2] VargovГЎ, V., Pytliak, M., MechГ­rovГЎ, V.: SekundГЎrne dyslipidГ©mie
[Secondary dyslipidemias]. VNITRNI LEKARSTVI 58 (3), pp. 221-227, 2012,
SCOPUS
RГЃDIKOVГЃ, ЕЅofia. Assessment of insulin sensitivity/resistance in epidemiological
studies. In Endocrine Regulations, 2003, vol. 3, p. 189-194. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Lambadiari, V., Mitrou, P., Maratou, E., Raptis, A., Raptis, S.A.,
Dimitriadis, G. Increases in muscle blood flow after a mixed meal are impaired at
all stages of type 2 diabetes (2012) Clinical Endocrinology, 76 (6), pp. 825-830.,
WOS
2. [1.1] Sandoo, A., Kitas, G.D., Carroll, D., Veldhuijzen van Zanten, J.J.C.S. The
role of inflammation and cardiovascular disease risk on microvascular and
macrovascular endothelial function in patients with rheumatoid arthritis: A crosssectional and longitudinal study (2012) Arthritis Research and Therapy, 14 (3),
art. no. R117., WOS
3. [1.1] Stavropoulos-Kalinoglou, A., Metsios, G.S., Panoulas, V.F., Nightingale,
P., Koutedakis, Y., Kitas, G.D. Anti-tumour necrosis factor alpha therapy
improves insulin sensitivity in normal-weight but not in obese patients with
rheumatoid arthritis (2012) Arthritis Research and Therapy, 14 (4), art. no.
R160., WOS
4. [1.2] Hydrie, M.Z.I., Basit, A., Fawwad, A., Ahmedani, M.Y., Shera, A.S.,
Hussain, A. Detecting insulin resistance in Pakistani subjects by fasting blood
samples (2012) Open Diabetes Journal, 5 (1), pp. 20-24., SCOPUS
ROLLEROVГЃ, E. - SCSUKOVГЃ, SoЕ€a - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana MLYNARДЊГЌKOVГЃ, AlЕѕbeta - SZABOVГЃ, E. - KOVRIZNYCH, J. ZELJENKOVГЃ, Dagmar. Polymeric nanoparticles - targeted drug delivery systems
for treatment of CNS disorders and their possible endocrine disrupting activities. In
Endocrine Regulations, 2011, vol. 45, no. 1, p. 49-60. (2011 - Scopus, PubMed).
ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] McCaffrey, G., Davis, T.P. Physiology and Pathophysiology of the BloodBrain Barrier: P-Glycoprotein and Occludin Trafficking as Therapeutic Targets
to Optimize Central Nervous System Drug Delivery. Journal of Investigative
Medicine, 60(8): 1131-1140, 2012, WOS
2. [1.2] Gagliardi, M., Bardi, G., Bifone, A. Polymeric nanocarriers for
controlled and enhanced delivery of therapeutic agents to the CNS. Therapeutic
Delivery, 3(7): 875-887, 2012, SCOPUS
Е IMONДЊГЌKOVГЃ, Petra - WEIN, S. - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - UKROPEC, Jozef
- CERTIK, M. - KLIMEЕ , Iwar - Е EBЕђKOVГЃ, Elena. Comparison of the
extrapancreatic action of ?-linolenic acid and n-3 PUFAs in the high fat diet-induced
insulin resistance. In Endocrine Regulations, 2002, vol. 36, no. 4, p. 143-149. ISSN
1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] BANZ, WJ; DAVIS, JE; CLOUGH, RW; CHEATWOOD, JL.: Stearidonic
Acid: Is There a Role in the Prevention and Management of Type 2 Diabetes
Mellitus? JOURNAL OF NUTRITION 142 (3), pp. 635S-640S, 2012, WOS
2. [1.1] QIN, FY; KANG, LZ; GUO, LQ; LIN, JF; SONG, JS; ZHAO, YH.:
263
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
Composition of Transgenic Soybean Seeds with Higher gamma-Linolenic Acid
Content Is Equivalent to That of Conventional Control. JOURNAL OF
AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 60 (9), pp. 2200-2204, 2012, WOS
3. [1.1] WIELINGA, PY; HARTHOORN, LF; VERSCHUREN, L;
SCHOEMAKER, MH; JOUNI, ZE; VAN TOL, EAF; KLEEMANN, R;
KOOISTRA, T.: Arachidonic acid/docosahexaenoic acid-supplemented diet in
early life reduces body weight gain, plasma lipids, and adiposity in later life in
ApoE*3Leiden mice. MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 56 (7),
pp. 1081-1089, 2012, WOS
Е IMONДЊГЌKOVГЃ, Petra - WEIN, S. - GASPERIKOVA, Daniela - UKROPEC, Jozef
- ДЊERTГЌK, M. - KLIMEЕ , Iwar - Е EBЕђKOVГЃ, Elena. Comparison of the
extrapancreatic action of gamma linolenic acid and fish oil in the high fat dietinduced insulin resistance. In Endocrine Regulations, 2002, vol. 36, p. 135-140.
ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] BANZ, William J. - DAVIS, Jeremy E. - CLOUGH, Richard W. CHEATWOOD, Joseph L. Stearidonic Acid: Is There a Role in the Prevention and
Management of Type 2 Diabetes Mellitus? In JOURNAL OF NUTRITION. ISSN
0022-3166, 2012, vol. 142, no. 3, pp. 635S-640S., WOS
2. [1.1] QIN, Fengyun - KANG, Linzhi - GUO, Liqiong - LIN, Junfang - SONG,
Jingshen - ZHAO, Yinhua. Composition of Transgenic Soybean Seeds with Higher
gamma-Linolenic Acid Content Is Equivalent to That of Conventional Control. In
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY. ISSN 0021-8561,
2012, vol. 60, no. 9, pp. 2200-2204., WOS
3. [1.1] WIELINGA, Peter Y. - HARTHOORN, Lucien F. - VERSCHUREN, Lars SCHOEMAKER, Marieke H. - JOUNI, Zeina E. - VAN TOL, Eric A. F. KLEEMANN, Robert - KOOISTRA, Teake. Arachidonic acid/docosahexaenoic
acid-supplemented diet in early life reduces body weight gain, plasma lipids, and
adiposity in later life in ApoE*3Leiden mice. In MOLECULAR NUTRITION &
FOOD RESEARCH. ISSN 1613-4125, 2012, vol. 56, no. 7, pp. 1081-1089., WOS
Е KURLOVГЃ, M. - Е TOFKOVГЃ, A. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Exogenous IL-1Гџ
induces its own expression, but not that of IL-6 in the hypothalamus and activates
HPA axis and prolactin release. In Endocrine Regulations, 2006, vol. 40, no. 4, p.
125-128. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] Serafini, G., Girardi, P., Erbuto, D., Lester, D., Pompili, M.
Hypothalamic pituitary adrenal axis and prolactin abnormalities in suicidal
behavior. Suicide: A Global Perspective, 2012, SCOPUS
Е KURLOVГЃ, M. - Е TOFKOVГЃ, A. - KISS, Alexander - BELГЃДЊEK, J. - PECHA,
O. - DEYKUN, K. - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Transient anorexia, hyper-nociception
and cognitive impairment in early arthritis in rats. In Endocrine Regulations, 2010,
vol. 44, p. 165-173. (2010 - Scopus, PubMed). ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] CHEN, C.Y., TSAI, C.Y.: Ghrelin and motilin in the gastrointestinal
system. Current Pharmaceutical Design, 2012, 18(31):4755-4765., WOS
Е TOFKOVГЃ, A. - Е KURLOVГЃ, M. - KISS, Alexander - ЕЅELEZNГЃ, B. - ZГ“RAD,
Е tefan - JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Activation of hypothalamic NPY, AgRP, MC4R,
and IL-6 mRNA levels in young Lewis rats with early-life diet-induced obesity. In
Endocrine Regulations, 2009, vol. 43, no. 3, p. 99-106. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gutierrez-Aguilar, R., Kim, D.-H., Woods, S.C., Seeley, R.J. Expression of
new loci associated with obesity in diet-induced obese rats: From genetics to
264
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
ADFB30
ADFB31
physiology. Obesity, 20(2): 306-312, 2012, WOS
2. [1.1] Hazell, G.G.J., Hindmarch, C.C., Pope, G.R., Roper, J.A., Lightman, S.L.,
Murphy, D., O'Carroll, A.-M., Lolait, S.J. G protein-coupled receptors in the
hypothalamic paraventricular and supraoptic nuclei - serpentine gateways to
neuroendocrine homeostasis. Frontiers in Neuroendocrinology, 33(1): 45-66,
2012, WOS
ŠTRBÁK, Vladimír - ŠKULTÉTYOVÁ, M. - HROMADOVÁ, Melita RANDUSKOVÁ, A. - MACHO, Ladislav. Late effects of breast-feeding and early
weaning: Seven-Year prospective study in children. In Endocrine Regulations, 1991,
vol. 25, p. 53-57. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.2] KlenovicsovГЎ, K. , Е ebekovГЎ K.: Insulin sensitivity, lipid profile and bone
turnover markers in breast-feeding and breast-no feeding mothers. Lekarsky
Obzor, Volume 61, Issue 1, 2012, Pages 8-13., SCOPUS
TALAROVIДЊOVГЃ, A. - KRSKOVГЃ, L. - KISS, Alexander. Some assessments of
the amygdala role in suprahypothalamic neuroendocrine regulation: a Minireview. In
Endocrine Regulations, 2007, vol. 41, no. 4, p. 155-162. ISSN 1210-0668.
CitГЎcie:
1. [1.1] LEDOUX, J.: Rethinking the emotional brain. Neuron, 2012, 73(4):653676., WOS
2. [1.1] LГ–VHEIM, H.: A new three-dimensional model for emotions and
monoamine neurotransmitters. Medical Hypotheses, 2012, 78(2):341-348., WOS
AEGA StruДЌnГ© oznГЎmenia, abstrakty vedeckГЅch prГЎc v zahraniДЌnГЅch karentovanГЅch
ДЌasopisoch impaktovanГЅch
AEGA01
JEЕЅOVГЃ, Daniela - HLAVГЃДЊOVГЃ, NataЕЎa. Endocrine Factors in Stress and
Psychiatric Disorders Focus on Anxiety and Salivary Steroids. In Annals of the New
York Academy of Sciences, 2008, vol. 1148, p. 495-503. (1.731 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.1] Alramadhan E, Hanna MS, Hanna MS, Goldstein TA, Avila SM, Weeks
BS. Dietary and botanical anxiolytics. In Med Sci Monit. 2012; 18(4):RA40-8.,
WOS
2. [1.1] Charoenphandhu N, Teerapornpuntakit J, Lapmanee S, Krishnamra N,
Charoenphandhu J. Duodenal calcium transporter mRNA expression in stressed
male rats treated with diazepam, fluoxetine, reboxetine, or venlafaxine. In Mol
Cell Biochem. 2012; 369(1-2):87-94., WOS
3. [1.1] Dell'Osso L, Marazziti D, Da Pozzo E, Conversano C, Baroni S,
Massimetti G, Martini C, Carmassi C. Gender effect on the relationship between
stress hormones and panic-agoraphobic spectrum dimensions in healthy subjects.
In CNS Spectr. 2012; 17(4):214-20., WOS
4. [1.1] Hatzinger M, Brand S, Perren S, von Wyl A, Stadelmann S, von Klitzing
K, Holsboer-Trachsler E. Pre-schoolers suffering from psychiatric disorders show
increased cortisol secretion and poor sleep compared to healthy controls. In J
Psychiatr Res. 2012; 46(5):590-9., WOS
5. [1.1] KГјnzel HE, Apostolopoulou K, Pallauf A, Gerum S, Merkle K, Schulz S,
Fischer E, Brand V, Bidlingmaier M, Endres S, Beuschlein F, Reincke M. Quality
of life in patients with primary aldosteronism: gender differences in untreated and
long-term treated patients and associations with treatment and aldosterone. In J
Psychiatr Res. 2012; 46(12):1650-4., WOS
6. [1.1] Lapmanee S, Charoenphandhu N, Krishnamra N, Charoenphandhu J.
265
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
AEGA02
Anxiolytic-like actions of reboxetine, venlafaxine and endurance swimming in
stressed male rats. In Behav Brain Res. 2012; 231(1):20-8., WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - NANKOVÁ, B. B. - RUSNÁK, Martin MIČUTKOVÁ, L. - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - DRONJAK, S. - KRIŽANOVÁ,
OДѕga - SABBAN, E. L. Differential gene expression of tyrosine hydroxylase in rats
exposed long-term to various stressors. In ADVANCES IN BEHAVIORAL
BIOLOGY, 2002, vol. 53, p. 317-320. ISSN 0099-9962.
CitГЎcie:
1. [1.1] Al-Qudah, M.M., El-Qudah, J.M., Al-Omran, H. Biochemical Alterations
Due to Overcrowding Stress Induction in Healthy Albino Rats. Journal of Animal
and Veterinary Advances, 11(17): 3059-3063, 2012, WOS
FAI RedakДЌnГ© a zostavovateДѕskГ© prГЎce kniЕѕnГ©ho charakteru (bibliografie, encyklopГ©die,
katalГіgy, slovnГ­ky, zbornГ­ky...)
FAI01
Lipids and insulin resistance : the role of fatty acid metabolism and fuel partitioning.
Edited by Iwar KlimeЕЎ, Elena Е ebokovГЎ, Barbara Howard, and Eric Rawussin. New
York : The New York Academy of Sciences, 2002. 583 s. Annals of the New York
Academy of Sciences, Volume 967. ISBN 1-57331-369-6. ISSN 007-8923.
CitГЎcie:
1. [1.2] PAPADOPOULOS, C.L., KOKKAS, B., SAKANDAMIS, G.,
PAPADOPOULOS, P.C.: Metabolic syndrome, fat tissue and inflammation.
EPITHEORESE KLINIKES FARMAKOLOGIAS KAI FARMAKOKINETIKES 30
(3) , pp. 201-218, SCOPUS
NezaradenГ© publikГЎcie
01
KVETŇANSKÝ, Richard - MIKULAJ, L. Adrenal and urinary catecholamines in
rats during. In ENDOCRINOLOGY, 1970, vol. 87, p. 738-743.
CitГЎcie:
1. [1.1] Alterman, A., Mathison, R., Coronel, C.E., Stroppa, M.M., Finkelberg,
A.B., GallarГЎ, R.V. Functional and proteomic analysis of submandibular saliva in
rats exposed to chronic stress by immobilization or constant light. Archives of
Oral Biology, 57(6): 663-669, 2012, WOS
2. [1.1] Badru, R., Anand, P., Singh, B. Synthesis and evaluation of
hexahydropyrrolo[3,4-d]isoxazole-4,6-diones as anti-stress agents. European
Journal of Medicinal Chemistry, 48: 81-91, 2012, WOS
3. [1.1] Belda, X., Daviu, N., Nadal, R., Armario, A. Acute stress-induced
sensitization of the pituitary-adrenal response to heterotypic stressors:
Independence of glucocorticoid release and activation of CRH1 receptors.
Hormones and Behavior, 62(4): 515-524, 2012, WOS
4. [1.1] Djordjevic, J., Jasnic, N., Vujovic, P., Lakic, I., Djurasevic, S.,
Gavrilovic, L., Cvijic, G. Distinct and combined effects of acute immobilization
and chronic isolation stress on MAO activity and antioxidative protection in the
heart of normotensive and spontaneously hypertensive rats. Journal of Animal
Physiology and Animal Nutrition, 96(1): 58-65, 2012, WOS
5. [1.1] Filipovic, D., Zlatkovic, J., Pavicevic, I., Mandić, L., Demajo, M. Chronic
isolation stress compromises JNK/c-Jun signaling in rat brain. Journal of Neural
Transmission, 119(11): 1275-1284, 2012, WOS
6. [1.1] Gavrilovic, L., Mandusic, V., Stojiljkovic, Kasapović, J., Stojiljković, S.,
Pajović, S.B., Dronjak, S. Effect of chronic forced running on gene expression of
catecholamine biosynthetic enzymes in stellate ganglia of rats. Journal of
266
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
02
03
Biological Regulators and Homeostatic Agents, 26(3): 367-377, 2012, WOS
7. [1.1] Gavrilovic, L., Stojiljkovic, V., Kasapovic J. Chronic physical stress
changes gene expression of catecholamine biosynthetic enzymes in the adrenal
medulla of adult rats. Acta Veterinaria, 62(2-3): 151-169, 2012, WOS
8. [1.1] Kumar, N., Singh, N., Jaggi, A.S. Anti-stress effects of cilnidipine and
nimodipine in immobilization subjected mice. Physiology & Behavior, 105(5):
1148-1155, 2012, WOS
9. [1.1] Kuwano, Y., Abo, T. Acute Stress induces the modification of the
lymphocyte proteins of mouse liver. Biomedical Research, 33(4): 211-216, 2012,
WOS
10. [1.1] Lencesova, L., Krizanova, O. IP3 receptors, stress and apoptosis.
General Physiology And Biophysics, 31(2): 119-130, 2012, WOS
11. [1.1] Patterson-Buckendahl, P., Sowinska, A., Yee, S., Patel, D.,
Pagkalinawan, S., Shahid, M., Shah, A., Franz, C., Benjamin, D.E., Pohorecky,
L.A. Decreased Sensory Responses in Osteocalcin Null Mutant Mice Imply
Neuropeptide Function. Cellular and Molecular Neurobiology, 32(5)SI: 879-889,
2012, WOS
12. [1.1] Zlatkovic, J., Filipovic, D. BAX and B-cell-lymphoma 2 mediate
proapoptotic signaling following chronic isolation stress in rat brain.
Neuroscience, 223: 238-245, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - PACÁK, Karel - SABBAN, E. L. - KOPIN, I.J. GOLDSTEIN, D. S. Stressor specificity of peripheral catecholaminergic activation.
In Advanced Pharmacology, 1998, vol. 42, p. 556-560.
CitГЎcie:
1. [1.1] Alterman, A., Mathison, R., Coronel, C.E., Stroppa, M.M., Finkelberg,
A.B., GallarГЎ, R.V. Functional and proteomic analysis of submandibular saliva in
rats exposed to chronic stress by immobilization or constant light. Archives of
Oral Biology, 57(6): 663-669, 2012, WOS
2. [1.1] Dhabhar, F.S., Malarkey, W.B., Neri, E., McEwen, B.S. Stress-induced
redistribution of immune cells-From barracks to boulevards to battlefields: A tale
of three hormones - Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology,
37(9): 1345-1368, 2012, WOS
3. [1.1] Kaltsas, G., Zannas, A.S., Chrousos, G. P Hypothalamic-PituitaryAdrenal Axis and Cardiovascular Disease. Stress and Cardiovascular Disease,
pp. 71-87, 2012, WOS
4. [1.1] Mohamed, S.H., Hussein, A.-A. Altered secretory activity in rat adrenal
chromaffin cells after experimentally induced bronchial asthma and
dexamethasone treatment: Ultrastructural and biochemical study. Egyptian
Journal of Histology, 35(1): 117-126, 2012, WOS
5. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Koko, V. Effect of
acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and ultrastructural
study. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012, WOS
6. [1.1] Razzoli, M., Bo, E., Pascucci, T., Pavone, F., D'Amato, F.R., Cero, C.,
Sanghez, V., Bartolomucci, A. Implication of the VGF-derived peptide TLQP-21
in mouse acute and chronic stress responses. Behavioural Brain Research,
229(2): 333-339, 2012, WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - SUN, C. - LAKE, C. R. - THOA, N. - TORDA, T. KOPIN, I.J. Effect of handling and forced immobilization on rat plasma levels of
epinephrine, norepinephrine, and dopamine-Гџ-hydroxylase. In Endocrinology, 1978,
vol. 103, p. 1868-1874. ISSN 0013-7227.
CitГЎcie:
1. [1.1] Colomer, C., Martin, A.O., Desarmenien, M.G., GuГ©rineau, N.C. Gap
267
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
04
05
06
07
junction-mediated intercellular communication in the adrenal medulla: An
additional ingredient of stimulus-secretion coupling regulation. Biochimica et
Biophysica Acta – Biomembranes, 1818(8)SI: 1937-1951, 2012, WOS
2. [1.1] Petrovic-Kosanovic, D., Milosevic, M.C., Budec, M., Budec, M., Koko, V.
Effect of acute heat stress on rat adrenal medulla - a morphological and
ultrastructural study.. Central European Journal of Biology, 7(4): 603-610, 2012,
WOS
KVETŇANSKÝ, Richard - TORDA, T. - JAHNOVÁ, E. - SALEH, N. Activity of
catecholamine degrading enzymes in rats adrenal medulla and cortex after acute and
repeated stress. In Endocrinologia experimentalis, 1975, vol. 9, p. 79-86. ISSN 00137200.
CitГЎcie:
1. [1.1] Grouzmann, E., Matter, M., Bilz, S., Herren, A., Triponez, F., Henzen, C.,
Kim, K.-S., Zulewski, H., Buclin, T., Brakch, N., Abid, K. Monoamine Oxidase A
Down-Regulation Contributes to High Metanephrine Concentration in
Pheochromocytoma. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 97(8):
2773-2781, 2012, WOS
MACHO, Ladislav - KVETŇANSKÝ, Richard - NÉMETH, S. - FICKOVÁ, Mária POPOVA, I. A. - SEROVÁ, L. - GRIGORIEV, A. L. Effects of space flight on
endocrine system function in experimental animals. In ANNUAL REPORT OF THE
RESEARCH INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL MEDICINE, NAGOYA
UNIVERSITY, 1996, vol. 40, no. 2, p. 95-111.
CitГЎcie:
1. [1.1] Gueguinou, N., Bojados, M., Jamon, M., Derradji, H., Baatout, S.,
Tschirhart, E., Frippiat, J.-P., Legrand-Frossi, C. Stress response and humoral
immune system alterations related to chronic hypergravity in mice.
Psychoneuroendocrinology, 37(1): 137-147, 2012, WOS
NANKOVÁ, B. B. - KVETŇANSKÝ, Richard - HIREMAGALUR, B. - SABBAN,
B. - RUSNГЃK, Martin - SABBAN, E. L. Immobilization stress elevates gene
expression for catecholamine biosynthetic enzymes and some neuropeptides in rat
sympathetic ganglia: Effects of adrenocorticotropin and glucocorticoids.
CitГЎcie:
1. [1.1] Alterman, A., Mathison, R., Coronel, C.E., Stroppa, M.M., Finkelberg,
A.B., Gallara, R.V. Functional and proteomic analysis of submandibular saliva in
rats exposed to chronic stress by immobilization or constant light. Archives of
Oral Biology, 57(6): 663-669, 2012, WOS
2. [1.1] Eshkevari, L., Egan, R., Phillips, D., Tilan, J., Carney, E., Azzam, N.,
Amri, H., Mulroney, S.E. Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced
increases in neuropeptide Y in rat. Experimental Biology and Medicine, 237(1):
18-23, 2012, WOS
3. [1.1] Leick, E.A., Reis, F.G., Honorio-Neves, F.A., Almeida-Reis, R., Prado,
C.M., Martins, M.A., Tiberio, F.L.C. Effects of Repeated Stress on Distal Airway
Inflammation, Remodeling and Mechanics in an Animal Model of Chronic Airway
Inflammation. Neuroimmunomodulation, 19(1): 1-9, 2012, WOS
4. [1.1] Lim, H., Jang, S., Lee, Y., Moon, S., Kim, J., Oh, S. Enhancement of
Anxiety and Modulation of TH and pERK Expressions in Amygdala by Repeated
Injections of Corticosterone. Biomolecules & Therapeutics, 20(4): 418-424,
2012, WOS
PACÁK, Karel - PALKOVITS, M. - KVETŇANSKÝ, Richard - KOPIN, I.J. GOLDSTEIN, D. S. Stress-induced norepinephrine release in the paraventricular
nucleus of rats with brain brainstem hemisections - a microdialysis study. In
Neuroendocrinology, 1993, vol. 58, no. 2, p. 196-201. ISSN 0172-780X.
268
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
08
09
10
11
12
CitГЎcie:
1. [1.1] Spirovski, D., Li, Q., Pilowsky, P. M.Brainstem galanin-synthesizing
neurons are differentially activated by chemoreceptor stimuli and represent a
subpopulation of respiratory neurons. journal of comparative neurology, 520 (1):
154-173, 2012, WOS
ROMAN, O.V - SERES, J. - HERICHOVГЃ, Iveta - ZEMAN, Martin JURДЊOVIДЊOVГЃ, Jana. Daily profiles of plasma prolactin (PRL), growth hormone
(GH), insulin-like growth factor-1 (IGF-1), luteinizing hormone (LH), testosterone,
and melatonin, and of pituitary PRL mRNA and GH mRNA in male Long Evans rats
in acute phase of adjuvant arthritis. In CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL,
2003, vol. 20, no. 5, p. 823-836.
CitГЎcie:
1. [1.1] Li, Y., Komuro, Y., Fahrion, J.K., Hu T, Ohno N, Fenner KB, Wooton J,
Raoult E, Galas L, Vaudry D, Komuro H. Light stimuli control neuronal
migration by altering of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) signaling.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
109(7): 2630-2635, 2012, WOS
ROVENSKГќ, Jozef - BAKOЕ OVГЃ, Jindra - KOЕ KA, JГЎn - KSINANTOVГЃ, L. JEЕЅOVГЃ, Daniela - VIGAЕ , Milan. Somatotropic, lactotropic and adrenocortical
responses to insulin-induced hypoglycemia in patients with rheumatoid arthritis. In
Annals of the New York Academy of Sciences, 2002, p. 263-270. (1.593 - IF2001).
ISSN 0077-8923.
CitГЎcie:
1. [1.2] Türsen Ü. Pathophysiology of the behçet's disease. In Pathology Research
International. 2012; 2012: 493015. SCOPUS, SCOPUS
Е EBЕђKOVГЃ, Elena - KLIMEЕ , Iwar - GAЕ PERГЌKOVГЃ, Daniela - BOHOV, Pavol
- LANGER, Pavel - LAVAU, M. - CLANDININ, M. T. Regulation of gene
expression for lipogenic enzymes in the liver and adipose tissue of hereditary
hypertriglyceridemic, insulin-resistant rats: Effect of dietary sucrose and marine fish
oil. In BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-LIPIDS AND LIPID
METABOLISM, 1996, vol 1303, no. 1, p. 56-62.
CitГЎcie:
1. [1.1] HUANG, HSIU-CHEN; LIN, JEN-KUN.: Pu-erh tea, green tea, and black
tea suppresses hyperlipidemia, hyperleptinemia and fatty acid synthase through
activating AMPK in rats fed a high-fructose diet. FOOD & FUNCTION 3 (2), pp.
170-177, 2012, WOS
SHOELSON, S. - FICKOVГЃ, MГЎria - HANEDA, M. Identification of a mutant
human insulin predicted to contain a serine-for-phenylalanine substitution. In
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
1983, vol. 80, no. 24, p. 7390-7394. ISSN 0027-8424.
CitГЎcie:
1. [1.1] Malik, A., Al-Senaidy, A., Skrzypczak-Jankun, E., Jankun, J.: A study of
the anti-diabetic agents of camel milk. INTERNATIONAL JOURNAL OF
MOLECULAR MEDICINE 30 (3), pp. 585-592, 2012, WOS
UDELSMAN, R. Li. DG. - STAGG, C. A. - GORDON, C. B. - KVETŇANSKÝ,
Richard. Adrenergic regulation of adrenal and aortic heat-shock protein. In
SURGERY, 1994, vol. 116, no. 2, p. 177-182.
CitГЎcie:
1. [1.1] Ghasemi, A., Faraji, F., Valaee, F., Sedaghat, K., Arabian, M., Zahediasl,
S. Diminished response of isolated aorta following chronic physical and
psychological stresses and its reversibility in rats. International Journal of
Endocrinology and Metabolism, 10(1): 423-428, 2012, WOS
269
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
PrГ­loha D
Гљdaje o pedagogickej ДЌinnosti organizГЎcie
SemestrГЎlne prednГЎЕЎky:
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
NГЎzov vysokej ЕЎkoly (prГ­padne i fakulty): LekГЎrska fakulta, SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita,
Bratislava
NГЎzov katedry/Гєstavu: Гљstav normГЎlnej a patologickej fyziolГіgie
Typ ДЌinnosti: semestrГЎlne prednГЎЕЎky
NГЎzov predmetu/cviДЌenia/prednГЎЕЎky: PatologickГЎ fyziolГіgia
AkademickГЅ rok: 2013/2014
Semester: zimnГЅ
HodГ­n/semester : 3
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
NГЎzov vysokej ЕЎkoly (prГ­padne i fakulty):Fakulta verejnГ©ho zdravotnГ­ctva, SlovenskГЎ zdravotnГ­cka
univerzita, Bratislava
NГЎzov katedry/Гєstavu: Гљstav normГЎlnej a patologickej fyziolГіgie
Typ ДЌinnosti: semestrГЎlne prednГЎЕЎky
NГЎzov predmetu/cviДЌenia/prednГЎЕЎky: PatologickГЎ fyziolГіgia
AkademickГЅ rok:2012/2013
Semester: letnГЅ
HodГ­n/semester: 28
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
NГЎzov vysokej ЕЎkoly (prГ­padne i fakulty): Fakulta verejnГ©ho zdravotnГ­ctva, SlovenskГЎ zdravotnГ­cka
univerzita, Bratislava
NГЎzov katedry/Гєstavu: Гљstav normГЎlnej a patologickej fyziolГіgie
Typ ДЌinnosti: semestrГЎlne prednГЎЕЎky
NГЎzov predmetu/cviДЌenia/prednГЎЕЎky: PatologickГЎ fyziolГіgia
AkademickГЅ rok: 2013/2014
Semester: zimnГЅ
HodГ­n/semester: 19
RNDr. Robert FarkaЕЎ, CSc.
NГЎzov semestr. predmetu: Е peciГЎlna vГЅvojovГЎ genetika
PoДЌet hodГ­n za semester: 4
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: PrГ­rodovedeckГЎ fakulta UK, Katedra genetiky
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 25
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav patologickej fyziolГіgie
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
NГЎzov semestr. predmetu: FarmakolГіgia
PoДЌet hodГ­n za zimnГЅ semester: 12
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav farmakolГіgie a klinickej farmakolГіgie
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
270
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
NГЎzov semestr. predmetu: FarmakolГіgia
PoДЌet hodГ­n za letnГЅ semester: 3
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav farmakolГіgie a klinickej farmakolГіgie
prof. PharmDr. Daniela JeЕѕovГЎ, DrSc.
NГЎzov semestr. predmetu: Novinky v lieДЌbe endokrinnГЅch ochorenГ­
PoДЌet hodГ­n za semester: 2
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, LekГЎrska fakulta
MVDr. KatarГ­na OndiДЌovГЎ, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 6
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav patologickej fyziolГіgie
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 3 (zimnГЅ sem.)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita v Bratislave, LekГЎrska fakulta,
Гљstav patologickej fyziolГіgie
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: FarmakolГіgia (ZS, LS)
PoДЌet hodГ­n za semester: 6 (ZS), 2 (LS)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Univerzita veterinГЎrskeho lekГЎrstva a farmГЎcie v KoЕЎiciach, Гљstav
humГЎnnej a klinickej farmakolГіgie
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: KlinickГЎ farmakolГіgia (LS)
PoДЌet hodГ­n za semester: 14 (LS)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Univerzita veterinГЎrskeho lekГЎrstva a farmГЎcie v KoЕЎiciach,
Гљstav humГЎnnej a klinickej farmakolГіgie
Prof.MUDr.Fedor Е imko,CSc.
Prednasky na LFUK v slovneskom a anglickom jazyku
Skusanie studentov
PostgraduГЎlne prednasky pre kardiologov, internistov a vseobecnych lekarov.
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk,DrSc.,
PГґsobil ako prednosta Гљstavu normГЎlnej a patologickej fyziolГіgie na LekГЎrskej fakulte Slovenskej
zdravotnГ­ckej university v Bratislave.
NГЎzov semestrГЎlneho predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n prednГЎЕЎok za roДЌnГ­k za zimnГЅ semester: 40
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Гљstav patologickej fyziolГіgie, LekГЎrska fakulta a Fakulta
vЕЎeobecnГ©ho zdravotnГ­ctva Slovenske zdravotnГ­ckej university v Bratislave
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.,:
NГЎzov semestrГЎlneho predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n prednГЎЕЎok za roДЌnГ­k za letnГЅ semester: 40
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Гљstav patologickej fyziolГіgie, LekГЎrska fakulta a Fakulta
vЕЎeobecnГ©ho zdravotnГ­ctva Slovenske zdravotnГ­ckej univerzity v Bratislave
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.,:
271
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
NГЎzov semestrГЎlneho predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n prednГЎЕЎok za roДЌnГ­k za zimnГЅ semester: 6
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Гљstav patologickej anatГіmie, LekГЎrska fakulta UK v Bratislave
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za letnГЅ semester: 60
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav Patologickej FyziolГіgie
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Seminar pre doktorandov: „Pathophysiology of obesity and insulin resistance: How could endocrine
communication of skeletal muscle and adipose tissue contribute to pandemia of obesity?“
PoДЌet hodГ­n za semester: 2
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Katerdra ЕѕivoДЌГ­ЕЎnej fyziolГіgie a etolГіgie, PrГ­rodovedeckГЎ fakulta
UK.
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 6 (letnГЅ sem.)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita v Bratislave, LekГЎrska fakulta,
Гљstav patologickej fyziolГіgie
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 6 (zimnГЅ sem.)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita v Bratislave, LekГЎrska fakulta,
Гљstav patologickej fyziolГіgie
SemestrГЎlne cviДЌenia:
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
NГЎzov vysokej ЕЎkoly (prГ­padne i fakulty): LekГЎrska fakulta, SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita,
Bratislava
NГЎzov katedry/Гєstavu: Гљstav normГЎlnej a patologickej fyziolГіgie
Typ ДЌinnosti: semestrГЎlne cviДЌenia
NГЎzov predmetu/cviДЌenia/prednГЎЕЎky: PatologickГЎ fyziolГіgia
AkademickГЅ rok: 2012/2013
Semester: letnГЅ
HodГ­n/semester: 24
Mgr. Zuzana BaДЌovГЎ, PhD.
NГЎzov vysokej ЕЎkoly (prГ­padne i fakulty): LekГЎrska fakulta, SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita,
Bratislava
NГЎzov katedry/Гєstavu: Гљstav normГЎlnej a patologickej fyziolГіgie
Typ ДЌinnosti: semestrГЎlne cviДЌenia
NГЎzov predmetu/cviДЌenia/prednГЎЕЎky: PatologickГЎ fyziolГіgia
AkademickГЅ rok: 2013/2014
Semester : zimnГЅ
HodГ­n/semester : 24
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD.
NГЎzov vysokej ЕЎkoly (prГ­padne i fakulty): LekГЎrska fakulta, UK, Bratislava
272
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
NГЎzov katedry/Гєstavu: FyziologickГЅ Гєstav
Typ ДЌinnosti: semestrГЎlne cviДЌenia
NГЎzov predmetu/cviДЌenia/prednГЎЕЎky: LekГЎrska fyziolГіgia
AkademickГЅ rok: 2012/2013
Semester: letnГЅ
HodГ­n/semester : 96
RNDr. JГЎn BakoЕЎ, PhD.
NГЎzov vysokej ЕЎkoly (prГ­padne i fakulty): LekГЎrska fakulta, UK, Bratislava
NГЎzov katedry/Гєstavu: FyziologickГЅ Гєstav
Typ ДЌinnosti: semestrГЎlne cviДЌenia
NГЎzov predmetu/cviДЌenia/prednГЎЕЎky: LekГЎrska fyziolГіgia
AkademickГЅ rok: 2013/2014
Semester: zimnГЅ
HodГ­n/semester :96
MUDr. Adela PenesovГЎ, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 12 (zimnГЅ sem.)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita v Bratislave, LekГЎrska fakulta,
Гљstav patologickej fyziolГіgie
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: FarmakolГіgia (ZS, LS)
PoДЌet hodГ­n za semester: 70 (ZS), 64 (LS)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Univerzita veterinГЎrskeho lekГЎrstva a farmГЎcie v KoЕЎiciach, Гљstav
humГЎnnej a klinickej farmakolГіgie
PharmDr. Zdenko PirnГ­k, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: KlinickГЎ farmakolГіgia (LS)
PoДЌet hodГ­n za semester: 117 (LS)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Univerzita veterinГЎrskeho lekГЎrstva a farmГЎcie v KoЕЎiciach, Гљstav
humГЎnnej a klinickej farmakolГіgie
MUDr. VladimГ­r Е trbГЎk, DrSc.,:
NГЎzov semestrГЎlneho predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌeth hodГ­n cviДЌenГ­ za letnГЅ semester: 24
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Гљstav patologickej fyziolГіgie, LekГЎrska fakulta a Fakulta
vЕЎeobecnГ©ho zdravotnГ­ctva Slovenskej zdravotnГ­ckej univerzity v Bratislave
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za letnГЅ semester: 19
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav Patologickej FyziolГіgie
MUDr. Barbara UkropcovГЎ, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za zimnГЅ semester: 19
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav Patologickej FyziolГіgie
273
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
MUDr. Barbara UkropcovГЎ PhD.
NГЎzov semestr.: Choroby z inaktivity
PoДЌet hodГ­n za zimnГЅ semester: 30
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: Fakulta Telesnej VГЅchovy a Е portu UK, katedra KinantropolГіgie
MUDr. Miroslav VlДЌek, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 36 (zimnГЅ sem.)
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: SlovenskГЎ zdravotnГ­cka univerzita v Bratislave, LekГЎrska fakulta,
Гљstav patologickej fyziolГіgie
SeminГЎre:
MVDr. KatarГ­na OndiДЌovГЎ, PhD.
NГЎzov semestr. predmetu: PatologickГЎ fyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 32
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav patologickej fyziolГіgie
Mgr.Lucia MikovГЎ (rod. BГЎnovskГЎ)
NГЎzov semestr. predmetu: PatofyziolГіgia
PoДЌet hodГ­n za semester: 9
NГЎzov katedry a vysokej ЕЎkoly: LekГЎrska fakulta UK, Гљstav patologickej fyziolГіgie
TerГ©nne cviДЌenia:
IndividuГЎlne prednГЎЕЎky:
274
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
PrГ­loha E
MedzinГЎrodnГЎ mobilita organizГЎcie
(A) Vyslanie vedeckГЅch pracovnГ­kov do zahraniДЌia na zГЎklade dohГґd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
MedziГєstavnГЎ
Meno
pracovnГ­ka
Meno
pracovnГ­ka
PoДЌet dnГ­
OstatnГ©
PoДЌet dnГ­
ArgentГ­na
ДЊesko
AlЕѕbeta
MlynarДЌГ­kovГЎ
SoЕ€a
ScsukovГЎ
Zdenko
PirnГ­k
MaДЏarsko Barbora
ProkopovГЎ
AgneЕЎa CsГЎnovГЎ
19
8
9
21
21
Robert
FarkaЕЎ
Lucia
BialeЕЎovГЎ
Lucia
BialeЕЎovГЎ
Daniela JeЕѕovГЎ
Lucia
FiaДЌanovГЎ
Michal Pokusa
5
Meno
pracovnГ­ka
PoДЌet dnГ­
Daniela JeЕѕovГЎ
11
NataЕЎa
HlavГЎДЌovГЎ
JГєlius
Brtko
11
18
31
6
1
11
11
Richard Imrich
Nemecko
1
3
JГєlius
Brtko
Fedor
Е imko
TГ­mea
KurdiovГЎ
Jozef Ukropec
RakГєsko
5
4
5
Patrik
Krumpolec
JГєlius
Brtko
Е tefan
Zorad
Miroslav BalГЎЕѕ
Е panielsko
Е vajДЌiarsko
1
3
4
184
Jozef
Ukropec
Barbara
UkropcovГЎ
Taiwan
Veronika
DanevovГЎ
Michal
Pokusa
4
4
16
16
Lucia
ChovanovГЎ
VeДѕkГЎ
BritГЎnia
PoДЌet
275
6
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
vyslanГ­
spolu
(B) Prijatie vedeckГЅch pracovnГ­kov zo zahraniДЌia na zГЎklade dohГґd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
MedziГєstavnГЎ
OstatnГ©
Meno
PoДЌet dnГ­
Meno
PoДЌet dnГ­
Meno
pracovnГ­ka
pracovnГ­la
pracovnГ­ka
ArgentГ­na
BeГЎta
FuchsovГЎ
30
ДЊesko
MaДЏarsko
Eva NagyovГЎ
Diana
BalГЎzsi
92
17
Ana BelГ©n
Segarra
Е panielsko
Taiwan
PoДЌet prijatГ­
spolu
Tang-Long
Shen
Han-Yi E
Chou
Han-Jen Lin
Shi Torng
Ding
Tsaikun Li
PoДЌet dnГ­
21
3
3
3
3
3
8
154
(C) ГљДЌasЕҐ pracovnГ­kov pracoviska na konferenciГЎch v zahraniДЌГ­ (nezahrnutГЅch v "A"):
Krajina
Belgicko
ДЊesko
NГЎzov konferencie
WCCD
ДЊNPS
Meno pracovnГ­ka
FD
ДЊesko
MLPA
SpoluprГЎca MOTOL
DD
276
PoДЌet dnГ­
Jana JurДЌoviДЌovГЎ
5
Daniela JeЕѕovГЎ
Barbora ProkopovГЎ
Michal Pokusa
NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ
Veronika DanevovГЎ
VladimГ­r Е trbГЎk
JГЎn BakoЕЎ
Zuzana BaДЌovГЎ
Zuzana LeЕЎЕҐanovГЎ
TomГЎЕЎ HavrГЎnek
Jana JurДЌoviДЌovГЎ
Zuzana MajerДЌГ­kovГЎ
ДЅubica LackoviДЌovГЎ
Lucia ValentГ­novГЎ
Miroslava HuДЌkovГЎ
Ivica MaЕЎindovГЎ
Iwar KlimeЕЎ
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
5
6
6
3
6
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
Juraj StanГ­k
Iwar KlimeЕЎ
1
3
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
RT PCR
Tox Con
IARS
FENS
DГЎnsko
FrancГєzsko
ICAC
ED
ECE
ISCHCB
ESHG
Holandsko
Japonsko
MODY
WCBP
Kanada
MaДЏarsko
WCHD
MVS
MB
EFSD
Ion Torrent
Nemecko
PoДѕsko
RakГєsko
CPTA
KPMS
BSS
Ion Tour
Rusko
MC SAfe
ICCVR
Srbsko
FPRST
Е panielsko
EULAR
AMEASD
277
Lucia ValentГ­novГЎ
Dominika BalГЎЕѕiovГЎ
Juraj StanГ­k
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
Zuzana LeЕЎЕҐanovГЎ
MГЎria FickovГЎ
JГєlius Brtko
Lucia BialЕЎeovГЎ
SoЕ€a ScsukovГЎ
AlЕѕbeta MlynarДЌГ­kovГЎ
Dominika BalГЎЕѕiovГЎ
Boris Mravec
Richard KvetЕ€anskГЅ
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
KatarГ­na LejavovГЎ
Lucia ChovanovГЎ
JГєlius Brtko
TomГЎЕЎ HavrГЎnek
Richard KvetЕ€anskГЅ
Ivica MaЕЎindovГЎ
Lucia ValentГ­novГЎ
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
Miroslava HuДЌkovГЎ
Juraj StanГ­k
NataЕЎa HlavГЎДЌovГЎ
Daniela JeЕѕovГЎ
Daniela JeЕѕovГЎ
5
4
4
6
5
7
4
4
4
2
9
9
5
Alexander Kiss
Richard KvetЕ€anskГЅ
Barbara UkropcovГЎ
Martina Е kopkovГЎ
Miroslava HuДЌkovГЎ
JГєlius Brtko
Barbara UkropcovГЎ
Е tefan Zorad
KatarГ­na KrЕЎkovГЎ
Miroslav VlДЌek
Lucia BialeЕЎovГЎ
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
Miroslava HuДЌkovГЎ
Martina Е kopkovГЎ
AlЕѕbeta MlynarДЌГ­kovГЎ
VladimГ­r Е trbГЎk
3
1
2
6
6
4
2
3
3
2
5
1
1
1
5
6
VladimГ­r Е trbГЎk
JГЎn BakoЕЎ
Zuzana BaДЌovГЎ
VladimГ­r Е trbГЎk
AlЕѕbeta MlynarДЌГ­kovГЎ
Lucia ChovanovГЎ
TГ­mea KurdiovГЎ
3
4
4
4
4
5
5
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
Е vajДЌiarsko
IFHN
EUROTOX
Е vГ©dsko
EASD-SGGD
Taliansko
ICI
METS
IRAP
VeДѕkГЎ BritГЎnia
WKNH
ECO
USA
ADGC
KSR
KSD
MBHD
Barbara UkropcovГЎ
Barbara UkropcovГЎ
5
3
Jozef Ukropec
Dana MacejovГЎ
JГєlius Brtko
MГЎria FickovГЎ
AlЕѕbeta MlynarДЌГ­kovГЎ
Iwar KlimeЕЎ
Daniela GaЕЎperГ­kovГЎ
Juraj StanГ­k
Lucia ChovanovГЎ
Miroslav VlДЌek
3
4
4
4
4
3
3
3
5
5
SoЕ€a ScsukovГЎ
Е tefan Zorad
KatarГ­na KrЕЎkovГЎ
Lucia GajdoЕЎechovГЎ
JГЎn BakoЕЎ
Zuzana LeЕЎЕҐanovГЎ
Е tefan ZorГЎd
KatarГ­na KrЕЎkovГЎ
Lucia GajdoЕЎechovГЎ
4
4
4
4
7
7
6
6
6
Jozef Ukropec
Barbara UkropcovГЎ
6
6
Miroslav BalГЎЕѕ
Timea KurdiovГЎ
Robert FarkaЕЎ
MГЎria FickovГЎ
Barbara UkropcovГЎ
Jozef Ukropec
LukГЎЕЎ Varga
Ivica MaЕЎindovГЎ
6
6
8
7
7
7
6
6
Spolu
Vysvetlivky: MAD - medziakademickГ© dohody, KD - kultГєrne dohody, VTS - vedecko-technickГЎ
spoluprГЎca v rГЎmci vlГЎdnych dohГґd
Skratky pouЕѕitГ© v tabuДѕke C:
ДЊNPS
FD
MLPA
DD
RT PCR Tox Con IARS
FENS
ICAC
ED
WCCD Diseases
MODY ADGC
-
55. ДЊesko-slovenskГЎ psychofarmakologickГЎ konferencia
89. FyziologickГ© dni
Analysis troubleshooting workshop
49. DiabetologickГ© dni
kurz Real time PCR
18th Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference
International Atherosclerosis Research School
FENS Featured Regional Meeting 2013International Conference Analytical Cytometry VII
XXXVI. EndokrinologickГ© dni
World Congress on Controversies, Debates and Consensus on Bone Muscles and Joint
Expert meeting on genetic testing for MODY
54 Annual Drosophila Research Conference
278
SprГЎva o ДЌinnosti organizГЎcie SAV
KSR
- 2nd Congress on Steroid Research
KSD
- Keystone Symposia Diabetes- Insights info Mechanism of Disease and its Treatment
MBHD
- 9th molecular Biology of Hearing Deafness Conference
IFHN
Institute of Food Nurition and Health
Eurotox
- Eurotox 2013
CPTA
- 4th Congress of the polish Thyroid Association
ECE
- 15th ECE Copenhagen Denmark 2013
MVS
MedzinГЎrodnГЅ vedeckГЅ seminГЎr pri prГ­l. 80.nar. prof.MUDr.M.Palkovitsa Dr.Sc.
MB
40Years of the microdissection of the Brain
KPMS
5th International Congress on Prediabetes and Metabolic Syndrome
BSS
Bregenz Sommer School on Endocrinology 2013
ION TOUR Ion Torrent TechnolГіgiГ­ 2013
MC SAFE Mutagenesis and Carciogenesis program SafeSciMET
WKNH
10th World Congress on Neurohypophysical hormones
ECO
20th European Congress on Obesity
EFSD
SympГіzium EFSD/lilly Symposium
Ion Torrent Ion DNA Library Prep Essentials a Ion PGM
EASD-SGGD - Fourth Metting of the EASD Study Group on Genetics of Diabetes
ISCHCB
- 17th International Symposium on Chromaffin Cell Biology
ESHG
- European Journal of Human Genetics
EULAR
- The Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013
AMEASD
49th Annual Meeting of the European Association otf the Study of Diabetes
WCBP
- 1th World Congress of Biological Psychiatry
WCHD
- 18th World Congress on Hearth Disease
ICCVR
- 10th International Congress Cell Volume Regulation
ICI
- 15th International Congress of Immunology
METS
- 41th Meeting of the European Teratology society
IRAP
- Conferencia IRAP 2013
FPRST
Frontiers in Physiological research from scientific truth via Friendship to the art
279