close

Enter

Log in using OpenID

Bakit? - WordPress.com

embedDownload
DEFINING COURSE
OBJECTIVES
CREW LEADER TRAINING COURSE
Course Recognition no. ______
Tanong ko lang?
• Kung hindi sumali sa pagsasanay na ito, saan
ka sana ngayon at bakit?
• Kung mayroon kang mahalagang bagay na
gagawin bukod sa pagsali dito, ano sana yon
at bakit?
• Kung ilalan mo ang iyong oras at kakayahan
sa isang makabuluhang bagay, kanino mo ito
ibibigay at bakit?
• Kung may magtatanong sa iyo bakit mo ito
ginagawa, ano ang sasabihin mo sa kanila?
Bakit?
Tanong pa ulit?
• Ano ang iyong layunin sa pagsasanay
na ito?
• Bakit kailangang sumali ka sa Scouting?
• Bakit ka naririto sa pagsasanay na ito?
• Ano ang mga inaasahang makuha sa
pagsasanay na ito o sa Scouting?
BAKIT KA NARIRITO?
NARIRITO TAYO…
Dahil sa isang layunin… sa isang
adhikain…
ANG MGA KABATAAN NGAYON…
Larawan man ng kawalang pag-asa ay…
• kayang gumawa ng pagbabago.
•Kayang tumulong sa paglutas ng sakit
ng lipunan at ng kawalan ng hustisya.
WE ARE THE LEADERS OF THE FUTURE!
We Can make it happen…
Let’s make it happen NOW!
LAYUNIN NG PAGSASANAY
1. Naipaliliwanag bakit ang Scouting ay napakabisang
tulong sa solusyon ng mga suliranin ng Pilipinas;
2. Nakagagawa ng mga plano para sa pagsariling pagpapaunlad ng kakayahang tumupad sa mga tungkulin
bilang patrol/ crew leaders;
3. Nakagagawa ng mga makabuluhang gawain para sa
epektibong pag-unlad ng pagkatao ng nga kasapi sa
patrol/crew upang maging responsable, disiplinado,
may pakialam, at maaasahang tao sa kanyang sariling
tahanan, sa Troop/Outfit, , sa pamayanan, at sa ilang
(outdoor);
“ Kung datihan na ako sa kapisahan,
bakit pa ako naririto?”
Ang pakinabang ng pagsasanay na
ito ay hindi lang upang matuto sa
isang bagay na bago
Kung hindi
Alamin paano GAGAWIN NG MAY
HUSAY ang mga bagay
Na dati na nating ginagawa.
COURSE ORGANIZATION &
ROUTINE
PAANO AKO HIGIT NA MAKIKINABANG SA PAGSASANAY?
Upang makinabang ka, kakailanganin mo iyong mga natatagong
kakayanan. Kailangang mong ibigay ang iyong:
ORAS PARA SA LAHAT NG BAGAY
ATENSYON SA BAWAT DETALYE
POSITIBONG PANANAW SA MGA BAGONG IDEYA.
2ND Give Your
Undivided
ATTENTION
1ST Give Your
TIME
3RD Have a POSITIVE
MENTAL ATTITUDE
100%
Successful
Experiential
Learning
Process
Pamantayan ng Pagsasanay:
COURSE
REQUIREMENTS
KAALAMAN &
KAKAYAHAN
PAMANTAYAN
Ang BATAS ng SCOUT LAW
ay ang BATAS ng Pagsasanay
TAMANG ORAS
Walang sigarilyo,
Alak, sugal
at Bisyo
Tamang
Pananamit
Behavior &
Conduct
COURSE ROUTINE
1. WHISTLE CALLS:
Alert / Attention
Assembly
Crew Leader
Service Crew
Program Crew
Double Time
2. HAND SIGNALS:
Scout Sign 1 Tap
2 Taps
-
Silence
Stand up / Attention
Parade rest / Sit down
COURSE ROUTINE
3. DUTY CREW
Program Crew
Facilitates Exercise
Facilitates Flag Raising Ceremony
Prepares/ Facilitates Campfire
Facilitates Flag Lowering Ceremony
Recap all topics discussed
Prepares programs on occasions
Facilitates Songs & Games
Service Crew
Cleanliness of the Session Hall
Arrange Tables & Chairs of the
Session Hall
Assist in putting out Training
Aids of all discussants
Help set-up Sound System
Cleanliness of the Mess Hall
Provide logistics support
to the program crew
4. ROTATION OF CREW LEADERS – The CL is elected on the 1st day,
then the Role of the CL will be rotated to the other members every
end of the AM and or PM Training Sessions.
COURSE ROUTINE
5. CREW FLAG
Each crew will have to create their respective crew flag, which
symbolizes your group, carry it w/ pride & dignity. Crew Flags
should not be leaved unattended.
6. STAFF AREA
The staff area is off limits to all the trainees. Counselors who are
member of the course staff should be the one going to their
respective Crew Corner.
COURSE ROUTINE
7. TRAINING TIME TABLE:
Wake-up/Wash-up/Breakfast
Flag Ceremony
Games
Start AM Session
Lunch Break
Start PM Session
Dinner Break
Start Night Session
TAPS
-
0600H
0700H
0730H
0800H
1200H
1300H
1800H
1900H
2200H
8. SPARE TIME ACTIVITY - If the Course is NOT in SESSION,
consider this as your Crew’s Spare Time Activity, which you
need to spend wisely in doing Crew Assignments / Projects /
Corners Improvement.
COURSE ORGANIZATION
• CREW ORGANIZATION – Elect your respective Crew Leader,
Asst. CL, Scribe, Treasurer, Quartermaster, Grubmaster, Hike
Leader & Cheer Leader
• CREW FLAG – Each Crew must create their respective Crew
Flags…Be Creative…
• CREW YELL - Each Crew must compose their own unique Crew
Yell…Should be one of a kind…
• CREW SONG - Each Crew must compose their own unique
Crew Song…Must standout among the rest…
• CREW CALL - Each Crew must sound their own unique Crew
Call…Can not be imitated by others…
COURSE ORGANIZATION
• CREW SIGNATURE - Each Crew must write their own Crew
Signature… Must be unique…
• CREW MEDALLION - Each Crew must create their own
Crew Medallion… Be Resourceful… Creative…
• CREW CORNER - Each Crew will have their designated
Crew Corner… Be Creative… Unique and Educational…
• CREW COUNSELOR – Each Crew will have their respective
counselors with whom they should ask question,
clarification and assistance whenever they have Project
Work Groups, Assignments & STAs.
THE CREED OF SERVANT LEADERS
I will take charge of my life and make a difference
I will live my life with a sense of purpose, a sense of
destiny.
I will embrace problems as positive opportunities.
I will passionately pursue my life mission, the reason for
my existence.
I will keep all vital areas in my life balance.
I will put God and others first and honestly serve them.
I will keep on cultivating my character and acquire a
sensitive spirit and a tender heart.
I will keep adjusting to current needs.
I will be a servant first and leader second.
I will never, ever, ever quit.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content