close

Enter

Log in using OpenID

ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM

embedDownload
ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ
ARAŞTIRMALARI PROGRAM
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
PROGRAMI TUTANAĞI
10-13 Şubat 2014
Antalya
ORTAK AÇILIŞ
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal
Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program
Değerlendirme Toplantısı 10-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının
uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında
belirtilen “Araştırma Program Hedefleri” doğrultusunda yürütülen projelerin program
hedeflerini karşılama durumlarını gözden geçirmek amacıyla ilgili Araştırma Enstitüleri,
Üniversiteler, diğer Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın
gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı
“Sinevizyon Gösterisi” ile başlamıştır. Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK tarafından program değerlendirme toplantılarının
önemi, AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar, Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve
İstasyonların Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri, Uluslararası projeler hakkında sunum
gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından “Türkiye Ekmek
İsrafı Araştırması” ve Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında sunum yapılmış ve
sonrasında tanıtım filmi gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla
Bitkileri çalışma konuları altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK 1003 programının Tarla Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya
çıkacağı ve bu çağrının iyi değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat tarihleri arasında aşağıdaki
programlar kapsamında gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri)
Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar,
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Toplantı aşağıdaki gündeme göre takip edilmiştir;
1. Ortak açılış, konuşma ve sunular,
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması,
3. Program Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu ve Gündem üzerine görüşmeler,
4. Araştırma Projelerinin görüşülmesi,
5. Yeni araştırma konuları ve proje fikirlerinin belirlenmesi,
6. Toplantının genel değerlendirmesi,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.
10-13 Şubat 2014
“Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı” 10 Şubat
2014 günü saat 14.00’te Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubu
Koordinatörü Birgül GÜNER’in açılış konuşması ile başlamıştır. Başkanlık Divanı; 1. GÜN
Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ, 2. GÜN Dr. Hüseyin ÖZPINAR ve Şerafettin ÇAKAL, 3. GÜN
Dr. Sabahaddin ÜNAL ve Doç. Dr. Mustafa AVCI, 4. GÜN Dr. Hüseyin ÖZPINAR ve
Şerafettin ÇAKAL, raportör olarak Necda ÇANKAYA (Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü), Pınar UYSAL (Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü), Hakan CEBECİ
(Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü), Berna BİLEN (Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü), Dr. İlker İNAL (Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
belirlenmiştir.
BİLGİ SUNULARI
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Çalışma Grubu Sunusu
Sunan: Birgül GÜNER
Kuruluş:TAGEM
2013 yılı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Çalışmalarının Değerlendirmesi
Sunan: Şerafettin ÇAKAL
Kuruluş: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2013 Yılı Çayır Mera - Yem Bitkileri ve Yeşil Alan Çim Bitkileri Çeşit Tescil
Denemeleri
Sunan: Melek Pelen AKÇA
Kuruluş: TTSM
Çayır-Mera Daire Başkanlığının Çalışmaları
Sunan: Sibel KURU
Kuruluş: BÜGEM
Proje Adı: Akdeniz Ekolojisine Uygun Çok Yıllık Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkisi
Çeşitlerinin Islahı (TÜBİTAK1003)
Proje Lideri: Dr. Hüseyin ÖZPINAR
Projeyi Yürüten Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Adı: KKTC Koşullarına Uygun Fiğ Hatlarının Geliştirilmesi ve Fiğ Tescili Proje
Lideri: Dr. Reşat DEĞİRMENCİ
Projeyi Yürüten Kuruluş: KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Proje Adı: KKTC koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır çeşitlerinin,
verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine Bir Araştırma
Proje Lideri: Zir. Yük. Müh Hüseyin VAROĞLU
Projeyi Yürüten Kuruluş: KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/14/A03/P02/001
Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem bitkisi Türlerinde Çeşit
Geliştirilmesi ve Mera ıslahında Kullanılma Olanaklarının
Araştırılması
-1. Alt Proje: Kılçıksız Brom Islah Çalışmaları
-2. Alt Proje: Domuz Ayrığı Islah Çalışmaları
-3. Alt Proje Sarı Çiçekli Gazalboynuzu Islah Çalışmaları
-4. Alt Proje: Mavi Ayrık Islah Çalışmaları
-5. Alt Proje: Kamışsı Yumak Islah Çalışmaları
-6. Alt Proje: İngiliz Çimi Islah Çalışmaları
Uzm. Ali Alptekin ACAR
Dr. Hüseyin ÖZPINAR
Dr. Firdevs NİKSARLI İNAL
Uzm. Serhat AKSU
Uzm. Ergül AY
Dr. Ceylan BÜYÜKKİLECİ
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İşbirliği Yapılan Kuruluş
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi
2009-2013 (Sürekli)
Proje Yürütücüleri
ÖNERİLER:
En kısa sürede yerli gen kaynakları sınıfında Tescile gidilmesi,
KARAR: Oy birliği ile projenin devamına karar verildi.
Proje No
Proje Adı
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/004
Trakya Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Cengiz Kurt
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-EDİRNE
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Öneriler:
Şahinde ŞİLİ
2013-2017
Erkenci çeşitler üzerinde de çalışılmalı ve tohum verimleri dikkate alınmalıdır.
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Proje No
Proje Adı
TAGEM/TA/11/11/02/001
Doğu Anadolu Bölgesi Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem
Bitkilerinin Kültüre Alma Olanaklarının Araştırılması
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mustafa UZUN
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
M. Merve ÖZGÖZ, Erdal AKSAKAL, S. Emre DUMLU
Ayten TAVLAŞ, Ayşe YAZICI, Kadir TERZİOĞLU
Şerafettin ÇAKAL, Pınar UYSAL, Murat ATICI
Hakan CEBECİ, Gülten YAZICI
01.01.2011 – 31.12.2015
KARAR:
Oy birliği ile projenin devamına karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/10/11/02/001
Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Islahında Kullanılabilecek Bitki
Türlerinde Germplasmı Geliştirmek
Dr. Sabahaddin Ünal
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Ziya Mutlu, Berna Efe
Başlama ve Bitiş Tarihleri
KARAR:
Ara sonuç raporunun kabulüne karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Islahında Kullanılabilecek Bitki
Türlerinde Germplasmı Geliştirmek
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Sabahaddin Ünal
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Ziya Mutlu, Berna Efe
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
1-Kuraklılığa dayanıklılık ve rekabet gücüne de bakılması,
2- Materyal akışı sağlanmalı ve uluslararası kuruluşlarla çalışma yapılmalı,
3-Uluslararası kuruluşlardan popülasyon getirip çalışılması,
4- Yeni teklif metninin daha ayrıntılı yazılması,
KARAR:
Önerilen değişiklikler doğrultusunda oy birliği ile projenin kabulüne karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM / TA / 07 / 11 / 02 / 003
Çalımsı Bitkilerin Meralarda Kullanılma İmkânları
Celalettin AYGÜN
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İsmail KARA, A.Levent SEVER, Dr.İlker ERDOĞDU, A.Kadir
ATALAY, Dr. Hülya HANOĞLU
01.01.2007 -31.12.2011 + 1 yıl uzatma
KARAR:
Sonuç raporunun yayımlanmasına karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA/11/11/02/002
Basit ve çoklu karışımlardan oluşan yapay meraların ilkbaharda üç
farklı otlatma yoğunluğu altında verimleri ve otlatma
yoğunluğunun koyunların performansına olan etkisi
Gazi ÖZCAN
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ens.
Dr. Serkan ATEŞ, Şaban IŞIK, Mesut KIRBAŞ, Dr.A. Hamdi
AKTAŞ, Dr. Ahmet GÜNEŞ, Seydi AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr.
Ramazan ACAR
2011 – 2013
KARAR:
Proje sonuç raporunun kabulüne ve yayımlanmasına karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Başlama – Bitiş Tarihleri
Farklı Nem Koşullarında Balyalanan Yonca Otunda Kimyasal
Kullanımının Bazı Nitelik ve Nicelik Parametreleri Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
Hakan CEBECİ
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2014-2015
Öneriler:
1- Deneme deseninin gözden geçirilmesi,
KARAR:
Projenin kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
Buğdaygil Yem Bitkilerinde Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Dr. İlker ERDOĞDU
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
A. Levent SEVER (GKTAEM), Celalettin AYGÜN(GKTAEM),
A. Kadir ATALAY(GKTAEM), Prof. Dr. Hayrettin
KENDİR(Danışman-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü)
Ocak 2015- Aralık 2019
Öneriler:
1-Sentetik varyete ıslahı yerine elit bahçesinden alınan tohumlarla verim denemelerinden başlanması,
2- İngiliz Çiminin çıkarılması,
3-Toptan seleksiyon yönteminin kullanılması (eğer tohum yeterli olursa, olmazsa tek lokasyonda verim
denemesi.)
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen
Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite
Özelliklerine Etkisi
Seyithan SEYDOŞOĞLU
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Doç. Dr. Veysel SARUHAN (Danışman)
2015-2016
Öneriler:
1- İki aynı çeşidin kullanılmaması, ikinci çeşit olarak uygun erkenci farklı bir çeşit eklenmesi,
2- Soldurma kısmında generatif dönem olarak değiştirilmesi, üç farklı (R2-R4-R6) dönemlerinde
çalışmanın araştırıcıya bırakılması,
3- Arpa, buğday konusunda kolay bulunabilen türün kullanılması,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık
Soyada Farklı Hasat Dönemlerinin Hasıl Verimine ve Katkı
Maddelerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisinin Saptanması
Proje Yürütücüleri
Zir. Yük. Müh.Ahmet Korhan ŞAHAR
Doç. Dr. Şeyda Zorer ÇELEBİ
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
2015-2017
Projeyi Yürüten Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
1. İki çeşidin gelişme şekli aynı (Yeşilsoy ve Yemsoy), çeşitlerin değiştirilmesi, ürüne uygun
erkenci çeşitlerin ekilmesi,
2. Soldurma kısmında generatif dönem olarak değiştirilmesi, üç farklı (R2-R6-R7) dönemlerinde
çalışma araştırıcıya bırakılması,
3- arpa buğday konusunda kolay bulunabilen türün kullanılmasına,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırıcılar
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi
Orta Anadolu Şartlarına Uygun Mürdümük (Lathyrus sativus L.)
Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Zir.Yük.Müh. Ramazan Çağatay ARICI
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Zir. Yük. Müh. Mehmet TEZEL, Dr. Şeref AKSOYAK
Zir. Yük. Müh Gazi ÖZCAN, Dr. Ahmet GÜNEŞ
Zir. Yük. Müh. Şaban IŞIK, M. Sait KARACA
2014-2019
ÖNERİLER:
1-Materyal ve yöntemin yeniden yazılmasına,
2-Bütçenin azaltılmasına,
3-Proje ekibinin azaltılmasına,
4-İngilizce başlığın düzeltilmesine,
5-Anahtar kelimelerin düzeltilmesine,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin hazırlanarak raportörlere gönderilmesi ve raportörlerin
olumlu görüş vermesi durumunda projenin kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Yemlik Yulaf Islah Çalışmaları
Sait ÇERİ
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-KONYA
Telat YILDIRIM, Seyfi TANER, Emel ÖZER, Musa TÜRKÖZ,
İbrahim KARA,Şah İsmail CERİT, Yüksel KAYA, Melek
BAYRAKTAROĞLU, Meltem YAŞAR, Mehmet ŞAHİN, Seydi
AYDOĞAN
01/09/2014 – 01/10/2019
KARAR:
Proje mevcut haliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TA/00/11/01/011
Ege Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları
-1. Alt Proje: Yonca Islah Çalışmaları
-2. Alt Proje: Fiğ Islah Çalışmaları
-3. Alt Proje: İtalyan Çimi Islah Çalışmaları
-4. Alt Proje: İskenderiye Üçgülü Islah Çalışmaları
Dr. Firdevs NİKSARLI İNAL
Dr. Hüseyin ÖZPINAR
Uzm. Ali Alptekin ACAR
Uzm. Serhat AKSU
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihi
2013-2017 (Sürekli)
Proje Yürütücüleri
KARAR:
Oy birliği ile projenin devamına karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi, (Pisum
arvense L.)’ Çeşitlerinin Adaptasyon, Ot Verimi ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Sezai GÖKALP
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü – Tokat
Zir Yük. Müh Levent YAZICI
Zir Yük. Müh Ö.Faruk NOYAN
Zir Yük. Müh Tahsin TAŞYÜREK
Dr.Gülçin ALTINTAŞ
2015-2017
KARAR:
Projenin yeniden düzenlenerek seneye getirilmesine karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
TAGEM/TA/11/11/01/006
Çim Bitkileri Çeşit Geliştirme Projesi
Uzm. Serhat AKSU
Yürütücü Kuruluş
Yardımcı Araştırıcılar
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Hüseyin ÖZPINAR
Uzm. Ali Alptekin ACAR
Dr. Firdevs NİKSARLI İNAL
Uzm.Ergül AY
2011-2015 (Sürekli)
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA / 03 / 04 /01/003
Yonca Islah Araştırmaları
Mustafa AVCI
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Selehattin ÇINAR, Celal YÜCEL, İlker İNAL, Arif AKTAŞ,
Hatice YÜCEL, F.Döndü GÜNDEL, M.Reis AKKAYA
01.01.2013- 31.12.2017
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/12/A03/P01/003
Korunga Islah Projesi
Ziya MUTLU
Tarla Bitkileri Merkez araştırma Enstitüsü-Ankara
Dr. Sabahaddin ÜNAL
Berna BİLEN
Turgay ŞANAL Kalite ve Teknoloji Bölümü
1 Nisan 2012-30 Ekim 2016
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/12/A03/P01/002
Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı
Feyza Döndü GÜNDEL
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr.Mustafa AVCI, Arif AKTAŞ, Feyza Döndü GÜNDEL, Dr.
İlker İNAL, Efkan AKÇALI
01.01.2012-30.12.2016
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü Projeyi Yürüten
Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TBAD/12/A03/ P01/001
Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Islah Projesi
-Adi Fiğ (Vicia sativa L) Islah Çalışmaları
Dr. Cengiz ERDURMUŞ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Semiha Çeçen, Ş.Gülden YILMAZ, Mehmet ÖTEN
Başlama- Bitiş Tarihleri
2012 - 2016
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/003
Korunga Islah Çalışmaları
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Erdal AKSAKAL
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
Kadir TERZİOĞLU, S. Emre DUMLU, Mustafa UZUN,
Ayten TAVLAŞ, Ayşe YAZICI, Pınar UYSAL,
Şerafettin ÇAKAL, Murat ATICI, M. Merve ÖZGÖZ,
Hakan CEBECİ, Gülten YAZICI
01.01.2013– 31.12.2017
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
KARAR:
TAGEM/TA/03/04/01/004
Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı
Pınar UYSAL
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kadir TERZİOĞLU, Erdal AKSAKAL, M. Merve ÖZGÖZ
S. Emre DUMLU, M. UZUN, Ayten TAVLAŞ
Ayşe YAZICI, Şerafettin ÇAKAL, Murat ATICI
Hakan CEBECİ, Gülten YAZICI
01.01.2013– 31.12.2017
34.500 TL
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
Yonca Islah Araştırmaları
Dr. Sabahaddin Ünal
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Ziya Mutlu, Berna Efe
KARAR:
Ara sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Yonca Islah Araştırmaları
Proje Yürütücüsü
Dr. Sabahaddin Ünal
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Ziya Mutlu, Berna Efe
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
1-Yeni Teklif metninde materyal ve metodun ayrıntılı yazılması
KARAR:
Projenin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/14/A03/P02/003
Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı
Dr. Sabahaddin Ünal
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Ziya Mutlu, Berna Efe
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş tarihleri
TAGEM/TBAD/12/A03/P01/006
Yonca Islah Çalışmaları
Süreyya Emre DUMLU
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Mustafa UZUN, Erdal AKSAKAL, Mustafa Merve ÖZGÖZ
Kadir TERZİOĞLU, Şerafettin ÇAKAL, Murat ATICI
Ayten TAVLAŞ, Ayşe YAZICI
Pınar UYSAL, Hakan CEBECİ, Gülten YAZICI
01.01.2012-31.12.2016
ÖNERİLER:
1-Seçilen çeşitler mera tipi, otlatmaya dayanıklı olması gerekiyor. Savaş çeşidinin dal sayısı Ladak
ve Magnum çeşidine göre daha az. Az olmaması gerekiyor.
2-Otlatma baskısı altında kalıp kalmaması ile değerlendirilmesi gerekiyor.
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA/00/11/01/009
Karadeniz Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları
Necda ÇANKAYA
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kadir İSPİRLİ, Fatih ALAY
01.01.2013 – 31.12.2017
ÖNERİLER:
1- İtalyan Çimi ve İngiliz Çimi yerine “Çok Yıllık Çim” ifadesinin kullanılmasına,
2-Prof. Dr. Zeki ACAR ve Prof. Dr. İlknur AYAN’ın danışman olarak eklenmesine,
3-Kamışsı yumak ve Domuz ayrığında ilk 2 sene karekterizasyon, sonraki yıl toptan
seleksiyon uygulanması,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/ TA /11/01/003
İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah
Araştırmaları
Doç.Dr. Celal YÜCEL
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Mustafa Avcı, Dr. İlker İnal, Dr. Murat Reis Akkaya,
01/01/2011- 31/12 /2015
ÖNERİLER:
1- İskenderiye üçgülünün destekleme kapsamına alınmasının önerilmesine,
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/12/A03/P01/004
Erzurum Ekolojisine Bazı Bakla Genotiplerinin Uyumu
(Adaptasyonu)
Dr. Sibel KADIOĞLU
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Şerafettin ÇAKAL Gökhan TAŞĞIN
Ocak 2012- Aralık 2013
KARAR:
Projenin sonuçlandırılarak sonuç raporunun yayımlanmasına karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü Projeyi
Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA/11/11/01/001
Macar Fiği (Vicia panoca Crantz.) Bitkisinde Gama Işını Uygulaması
İle Mutasyon Islahı
Muhittin BAĞCI
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Hüseyin MUTLU
2010-2015
ÖNERİLER:
1- Proje
Lideri Muhittin BAĞCI’nın enstitüden ayrılması nedeniyle yerine Berna BİLEN’in
dahil edilmesi,
2- Yardımcı Araştırmacı Hüseyin MUTLU’nun enstitüden ayrılması nedeniyle yerine Ziya
MUTLU ve Dr. Sabahaddin ÜNAL’ın dahil edilmeleri,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
TAGEM/ TBAD/12/A03/P01/007
Yerel Fiğ Populasyonlarından Çeşit Geliştirme Çalışmaları
(Variety Improving Studies for Common Vetch Populations)
Dr. Şeref AKSOYAK
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Gazi ÖZCAN, Şaban IŞIK, Mehmet Tezel, Dr. Ahmet GÜNEŞ
01/01/2012 ile 31/12/2016
ÖNERİLER:
1- Ramazan Çağatay ARICI’nın projeye dahil edilmesine,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi yürüten kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/007
Buğdaygil Yem Bitkileri Islah Çalışmaları
-Koyun yumağı (Festuca ovina) Islahı Çalışması
-Dağ Kelp kuyruğu (Pheleum montanum) Islahı
-Otlak ayrığı (Agropryron cristatum) Islahı Çalışması
-Adi parlak ot (Koeleria cristata) Islahı Çalışması
-Domuz ayrığı (Dactylis glomerata) Islahı Çalışması
Ayşe YAZICI
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ayten TAVLAŞ, Pınar UYSAL, Erdal AKSAKAL
S.Emre DUMLU, M. Merve ÖZGÖZ, Mustafa UZUN,
Kadir TERZİOĞLU, Murat ATICI, Hakan CEBECİ,
Gülten YAZICI
01.01.20013 - 31.12.2017
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/008
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi yürüten kuruluş
Alaca taçotu (Coronilla varia L.) Islah Projesi
Ayten TAVLAŞ
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yardımcı Araştırmacılar
Ayşe YAZICI, Pınar UYSAL, Erdal AKSAKAL,
S. Emre DUMLU, M. Merve ÖZGÖZ, Mustafa UZUN,
Kadir TERZİOĞLU, Murat ATICI, Hakan CEBECİ,
Gülten YAZICI
01.01.20013- 31.12.2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi yürüten kuruluş
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/009
Gazal Boynuzu(Lotus Sp.) Islah Projesi
Pınar UYSAL
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yardımcı Araştırmacılar
Kadir TERZİOĞLU, Erdal AKSAKAL, Ayşe YAZICI,
Ayten TAVLAŞ, Mustafa UZUN, M. Merve ÖZGÖZ,
S.Emre DUMLU, Murat ATICI, Müh. Hakan CEBECİ,
Gülten YAZICI
01.01.20013 - 31.12.2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Proje No
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/010
Proje Başlığı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkisi Araştırmaları Projesi
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Seyithan SEYDOŞOĞLU
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Yardımcı Araştırmacılar
Yavuz HAN
Mehmet KARAMAN
Prof.Dr. Mehmet BAŞBAĞ (Danışman)
01.01.2013 31.12.2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
1- KST değerlerine çift yıldız konulmaması,
2-Mehmet KARAHAN ve Yavuz HAN’ın projeden çıkarılmasına,
3-Materyallerin yenilenmesi ile öne çıkan materyallerin projeye dahil edilmesine,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Proje No
TAGEM/TA/10/11/01/002
Proje Adı
Kışlık Fiğ Islah Araştırmaları.
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
A. Levent SEVER
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
Dr. İlker ERDOĞDU(GKTAE), A. Kadir ATALAY(GKTAE),
T.Fikret KÖSE (GKTAE)
Başlama- Bitiş Tarihleri
10.2009 – 10.2014
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/12/A03/P01/005
Erzurum Şartlarında Bazı Yem Bezelyesi Genotiplerinin Sonbahar
ve İlkbaharda Yetiştirilebilme İmkânlarının Araştırılması
Dr. Sibel KADIOĞLU
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Şerafettin ÇAKAL, Gökhan TAŞĞIN
Ocak 2012- Aralık 2014
KARAR:
Projenin devamına ve seneye sonuç raporunun getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/011
Çukurova Koşullarında, Farklı Sıra Aralıklarında Bazı
Kimyasalların Yonca (Medicago sativa L.)’nın Tohum Verimine ve
Bitkisel Özelliklere Etkisi”
Dr. İlker İNAL
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Mustafa AVCI, Doç. Dr. Celal YÜCEL,
Selahattin ÇINAR, Arif AKTAŞ, Feyza Döndü KÖKAŞIK
Hatice YÜCEL, Dr. Fatih Mehmet YILMAZ, Fulya ÇAKIR
01/01/2013 – 31/12/2015
ÖNERİLER:
1- Selahattin ÇINAR ve Fulya ÇAKIR’ın projeden çıkarılmasına,
2- Selahattin ÇINAR’ın proje danışmanı olarak projeye devam etmesine,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/012
Proje Adı
Çukurova Şartlarında Bazı Sıcak İklim Baklagil Yem Bitkilerinin
Adaptasyonu
Feyza Döndü KÖKAŞIK
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Başlama-Bitiş Tarihleri
01/01/2013
31/12/2014
KARAR:
Projenin bitirilmesine ve sonuç raporunun yayınlanmasına karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama - Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/13/A03/P01/013
Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık
Mısır Çeşitlerinin Verim ve Silaj Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
Yasin KORKMAZ
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Sait AYKANAT
Hatice YÜCEL
Doç. Dr. Mustafa AVCI
Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU (Danışman)
01/01/2013 -- 31/12/2015
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/12/A03/P01/008
Bazı Kışlık Fiğ Türlerinde Biçim Zamanının Ot Verimine
Etkisi
Ziya MUTLU
Tarla Bitkileri Merkez araştırma Enstitüsü-Ankara
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Berna BİLEN
1 Ekim 2010-30 Haziran 2012
ÖNERİLER:
1-Ayrı ayrı türlerin değerlendirilmesi,
KARAR:
Sonuç raporunun yeniden yazılması ve sonuç raporunun yayımlanmasına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten
TAGEM/TBAD/12/A03/P01/009
‘’ÜLKESEL
YEM
BİTKİLERİ
YETİŞTİRME
TEKNİĞİ
ARAŞTIRMALARI’’
-1. Alt Proje: Orta Anadolu Koşullarında Fiğ-Buğday Ekim Nöbetinde
Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin Araştırılması
-2. Alt Proje: Orta Anadolu Koşullarında Tahıl ve Fiğ Alt Bitki Ekim
Olanaklarının Araştırılması
Dr. Erol KARAKURT
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Kuruluş
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş
Tarihleri
Dr. Derya SÜREK, Dr. Murat Reis AKKAYA, Zir. Müh. Hatice
YÜCEL,
Zir. Yük. Müh. Aliye PEHLİVAN, Zir. Müh. Kazım KARACA,
Zir. Yük. Müh. Celal CEVHER
Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ (Danışman – Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla
Bitkileri Böl.)
2012-2015
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
TAGEM/ TA /11/01/005
Çukurova Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil ve Buğdaygil
Yem Bitkilerinin Farklı Karışım Oranları ve Biçim
Dönemlerinin Ot Verimi ve Silaj Kalitesine Etkisi
-Alt Proje: Mısır ve soyanın farklı karışım oranları ve biçim
dönemlerinin ot verimi ve silaj kalitesine etkisi.
Proje yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
-Alt Proje: İskenderiye üçgülünün Triticale ve İtalyan çimi ile
Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Ot verimi ve
Silaj Kalitesine Etkisi
Doç. Dr. Celal YÜCEL
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Mustafa Avcı, Dr. Murat Reis Akkaya,Hatice Yücel, Dr.
İlker İnal, Arif Aktaş, Dr. Numan Kılıçalp, Zeynel Göçmez,
Selahattin Çınar, Dr. Bülent Zorlugenç, Doç. Dr. Ebru Kafkas,
Prof.Dr. Rüştü Hatipoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek
01/01/2011- 31/12 /2013
ÖNERİLER:
1- Arif Aktaş, Dr. Numan Kılıçalp, Zeynel Göçmez, Selahattin Çınar, Dr. Bülent Zorlugenç’in
projeden çıkarılmasına,
KARAR:
Öneriler doğrultusunda projenin bitirilmesine ve sonuç raporunun yayınlanmasına karar
verilmiştir.
Proje No
TAGEM/TA/11/11/01/004
Proje Adı
Farklı Lokasyonlarda Dört Kanatlı Tuz Çalısı (A. canescens
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
pursh nutt.) Bitkisinin Yem Üretimi, Toprak ıslahı ve Erozyonla
mücadele yönünden değerlendirilmesi.
A. Levent SEVER
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
Dr. İlker ERDOĞDU(ATAEM), A. Kadir ATALAY(ATAEM),
Celalettin AYGÜN (ATAEM), Feti KİRTİŞ (KTSKAE),
Süleyman AKKAYA(KTSKAE), Şaban IŞIK (BDUTAEM))
Başlama- Bitiş Tarihleri
04.2011 – 12.2014
KARAR:
Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihleri
TAGEM / TA / 07 / 11 / 02 / 002
Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı
Islah Metotlarının Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkileri
Soner GÜNAY
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü – KIRKLARELİ
Cengiz KURT – Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Doç. Dr. Canan TUNA – N.K.Ü. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yahya TUNA – N.K.Ü. Zir. Fak. Zootekni Bölümü
01.10.2008 – 01.10.2013
KARAR:
Projenin sonuç raporu halinde seneye getirilmesine karar verilmiştir.
SERTİFİKA TÖRENİ
Aşağıda isimleri verilen proje liderlerine sertifikaları ve plaketleri Tarla Bitkileri
Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından verildi.
1.Proje: “Çukurova Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yem
Bitkilerinin Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Ot Verimi ve Silaj
Kalitesine Etkileri” 1.“Alt Proje: Mısır ve soyanın farklı karışım oranları ve biçim
dönemlerinin ot verimi ve silaj kalitesine etkisi.”2.“Alt Proje:İskenderiye üçgülünün Triticale
ve İtalyan çimi ile Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Ot verimi ve Silaj
Kalitesine Etkisi” projesi ile Doç. Dr. Celal Yücel
(Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
2.Proje: “Yonca Islah Araştırmaları” projesi ile Doç. Dr. Mustafa AVCI (Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
3.Proje: “Orta Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları “,“Tek Yıllık
Baklagil Yem Bitkileri Islahı”projesi ile Dr.Sabahaddin ÜNAL (Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü)
DİLEK VE TEMENNİLER:
-
Çeşit Islahı projelerinde Araştırma Enstitüsü ve Üniversite ilişkilerinin daha net ortaya
konulması,
TAGEM tarafından Çim Bitkileri Merkezinin Çalışma Grubunun oluşturulması konusunda
çalışma yapılması,
Mera tipi çeşit geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi,
Mera araştırma çalışmalarına ağırlık verilmesi,
Otlatma sistemi denemelerine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi,
Yeni dönem 1003 projeleri için üniversitelerle iş birliği yapılması,
Araştırma sonuçlarının yayın haline getirilmesine ağırlık verilmeli,
Yeni teklif projelerinin sayısının arttırılması.
Dil ve bilim seviyesini artırmaya önem verilmesi,
Projede bulunan yardımcı araştırıcılarında grup toplantılarına katılabilmesi,
KAPANIŞ KONUŞMASI
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Koordinatör Birgül GÜNER’in Çayır Mera ve
Yem Bitkileri AFA’sı altında Ülkesel Koordinatörlük Sisteminin etkinliği konusunda
TAGEM tarafından çalışmaların başlatıldığı, projelerde farklı kaynaklardan desteklere
(TÜBİTAK gibi) ağırlık verilmesi, Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzu’nda
belirtilen kurallara uyulması, özellikle proje bütçelerinin gerekçelendirilmesi konularında
açıklamalarda bulunmasıyla toplantı sona ermiştir.
Ayrıca 2014 yılı Gezici Çalışma Grubunun Edirne’de yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
(YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, PATATES VE DİĞER ENDÜSTRİ
BİTKİLERİ) ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI TUTANAĞI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal
Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program
Değerlendirme Toplantısı 10-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının
uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında
belirtilen “Araştırma Program Hedefleri” doğrultusunda yürütülen projelerin program
hedeflerini karşılama durumlarını gözden geçirmek amacıyla ilgili Araştırma Enstitüleri,
Üniversiteler, diğer Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın
gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı
“Sinevizyon Gösterisi” ile başlamıştır. Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK tarafından program değerlendirme toplantılarının
önemi, AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar, Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve
İstasyonların Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri, Uluslararası projeler hakkında sunum
gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından “Türkiye Ekmek
İsrafı Araştırması” ve Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında sunum yapılmış ve
sonrasında tanıtım filmi gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla
Bitkileri çalışma konuları altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK 1003 programının Tarla Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya
çıkacağı ve bu çağrının iyi değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat tarihleri arasında aşağıdaki
programlar kapsamında gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri)
Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar,
Endüstri Bitkileri (Pamuk) Araştırmaları Program Değerlendirme Grup Toplantısı:
Toplantı aşağıdaki gündeme göre takip edilmiştir;
1.
2.
3.
4.
Ortak açılış, konuşma ve sunular,
Başkanlık Divanının Oluşturulması,
Program Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu ve Gündem üzerine görüşmeler,
Araştırma Projelerinin görüşülmesi,
a. Yeni Teklif Projeler
b. Devam Eden Projeler
c. Sonuçlanan Projeler
5. Yeni araştırma konuları ve proje fikirlerinin belirlenmesi,
6. Toplantının genel değerlendirmesi,
7. Dilek ve temenniler,
Kapanış.
Başkanlık Divanı:
Tarih
Başkan
Saat
Yazmanlar
10/03/2014
Prof.Dr.M.Ali Kaynak
14.00-18.00
Feride Öncan Sümer
Şerife Balcı
11/03/2014
Saadettin Oztürk
9.00-12.30
12/03/2014
Doç.Dr.Çetin
Karademir
9.00-12.30
Fatih Küçüktaban
Özlem Yıldırancan
12/03/2014
Zeki Nasırcı
14.00-18.00
FatihKüçüktaban
Özlem Yıldırancan
14.00-18.00
Feride Öncan Sümer
Şerife Balcı
Yeni:
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş
Tarihleri
YENİ TEKLİF PROJELER
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
: PAMUK-P 02
Farklı Ekim Alanlarına Uygun Yerli Pamuk Hatlarının Geliştirilmesi
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Özlem Yıldırancan
Dr. Volkan Sezener – Pamuk Araştırma İstasyonu Yardımcı Araştırmac
Mehmet Çoban – Pamuk Araştırma İstasyonu –Yardımcı Araştırmacı
Fatih Küçüktaban– Pamuk Araştırma İstasyonu Yardımcı Araştırmacı
Güven BORZAN-DAGKTAİ- Yardımcı Araştırmacı
01.01.2015- 30.12.2019
ÖNERİLER:
F4 teki sıra sayısının, tohum miktarına bağlı olarak artırılmasına, BA 151 çeşidi yerine ST
468 çeşidi ebeveyn olarak alınması koşulu ile
KARAR: öneriler doğrultusunda projenin kabulüne karar verilmiştir.
Yeni:
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş
Tarihleri
YENİ TEKLİF PROJELER
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
: PAMUK-P 02
Kuraklığa Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Bu Genotiplerden
Kuraklığa Dayanıklı Yerli Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Özlem Yıldırancan– Pamuk Araştırma İstasyonu
Dr. Volkan Sezener – Pamuk Araştırma İstasyonu –Yardımcı Araştırmacı
Prof.Dr. Hüseyin BAŞAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
01.01.2015- 30.12.2019
ÖNERİLER:
Bölgenin standart çeşitlerinin ana ebeveyn olarak kullanılması ve projeye sulamacı bir araştırıcının dahil
edilmesi koşulu ile
KARAR: Proje öneriler doğrultusunda kabul edildi.
Devam:
AFA ADI: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ- A 04
PROGRAM ADI: PAMUK- P 02
Proje No :TAGEM/TBAD/14/A04/P02/04-1
Proje Adı: ResiproksuzDiallel Melez Popülasyonlarında Verim, Verim Unsurları ve Lif
Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
Yürütücü Kuruluş: Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2014-31.12.2018
Proje Yürütücüleri:
Mehmet ÇOBAN - Ziraat Yüksek Mühendisi
Süleyman ÇİÇEK - Ziraat Yüksek Mühendisi
ÖNERİLER:
Proje 2014 yılında başlayacak olup henüz bir faaliyet yapılmamıştır.
KARAR:
Devam:
AFA ADI:ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
PROGRAM ADI: PAMUK-P 02
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TBAD/13/A04/P02/05
Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk ÇeşitleriGeliştirilmesinde
Diallel Melezleme Yönteminin Kullanılması
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Süleyman ÇİÇEK-Ziraat Yüksek Mühendisi
Eyyüp HAREM-Ziraat Yüksek Mühendisi
Başlama-Bitiş Tarihleri
01.01.2013-31.12.2017
Proje No
Proje Başlığı
ÖNERİ:
KARAR: projenin devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
: PAMUK-P 02
TAGEM/TA/00.03.01.03
Ege Bölgesi Standart Pamuk Çeşitlerinin Muhafaza Islahı
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Süleyman ÇİÇEK-Ziraat Yüksek Mühendisi
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Eyyüp HAREM-Ziraat Yüksek Mühendisi
Mehmet ÇOBAN -Ziraat Yüksek Mühendisi
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2010-31.12.2014
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
: PAMUK-P 02
Proje No:
TAGEM/TBAD/12/A04/P02/02-001
Proje Başlığı
Bazı Pamuk (Gossypiumhirsutum L. X Gossypiumbarbadense L.)
Melezlerinde Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Proje Yürütücüsü
Mehmet ÇOBAN-Ziraat Yüksek Mühendisi
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
01.01.2012-31.12.2014
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
: PAMUK-P 02
Proje No:
TAGEM/TBAD/13/A04/P02/03
Pamukta (Gossypiumhirsutum L.) InVitro Kültür Tiplerinin Farklı
Eksplant Kaynaklarından Tam Bitki Rejenerasyonlarının Sağlanması
Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Mehmet ÇOBAN- Ziraat Yüksek Mühendisi
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Prof.Dr.Aynur GÜREL, Dr. Volkan SEZENER
Dr.Şadiye HAYTA, Dr. Meltem BAYRAKTAR
Tülay EMREBAŞ, Begüm AKYOL
Alpaslan Şevket ACAR
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2013-31.12.2014
Proje Başlığı
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin bu şekliyle devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ- A 04
: PAMUK- P 02
TAGEM/TBAD/13/A04/P02/04
Pamuk Bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) Gama Işınının (Cobalt60)
Mutasyon Etkisinin Araştırılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Fatih KÜÇÜKTABAN (Ziraat Mühendisi)
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Mehmet MERT(Danışman)
Yrd. Doç. Dr. Nina TUNCEL (Danışman)
Levent YAZİCİ (Ziraat Yük. Müh.)
Eyyüp HAREM (Ziraat Yük. Müh.)
Süleyman ÇİÇEK(Ziraat Yük. Müh.)
01.01. 2013 31.12. 2017
Başlama- Bitiş tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR:
Fatih KÜÇÜKTABAN’ın proje lideri olarak projeye katılımı
önerilmiştir.
Fatih KÜÇÜKTABAN’ın projeye proje lideri olarak katılımına
oybirliği ile karar verilmiştir.
11 Şubat 2014 Salı
Devam:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ- A 04
: PAMUK- P 02
Proje No:
TAGEM/TA/07/05/02/001
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesinde Line X
Tester Yönteminin Kullanılması
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Proje Yürütücüsü
Dr. Volkan Sezener – Pamuk Araştırma İstasyonu
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
01.01.2007- 30.12.2015
Projenin Toplam Bütçesi:
Ek Bütçe Talebi: 5000 TL
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına karar verilmiştir.
Ara_Sonuç:
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
: PAMUK-P 02
TAGEM/TBAD/13/01/02
Proje Başlığı
Pamukta Genetik Stok ve İntrodüksiyon Materyali ile Çeşit Geliştirme
Araştırmaları.
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş
Tarihleri
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Dr. Volkan Sezener – Pamuk Araştırma İstasyonu
Mehmet Çoban – Pamuk Araştırma İstasyonu Yardımcı Araştırmacı
01.01.2009- 30.12.2013
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin ara sonuç raporu kabul edilmiştir.
Devam Yeni:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
: PAMUK-P 02
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/01/02
Pamukta Genetik Stok ve İntrodüksiyon Materyali ile Çeşit Geliştirme
Araştırmaları (Sürekli Proje).
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Dr. Volkan Sezener – Pamuk Araştırma İstasyonu
Özlem Yıldırancan – Pamuk Araştırma İstasyonu Yardımcı Araştırmacı
Mehmet Çoban – Pamuk Araştırma İstasyonu –Yardımcı Araştırmacı
01.01.2014- 30.12.2018
ÖNERİLER: Özlem YILDIRANCAN’ın projeye yardımcı araştırıcı olarak katılmasına
KARAR: Özlem YILDIRANCAN’ın projeye yardımcı araştırıcı olarak katılmasına projenin devamına
karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ- A 04
: PAMUK- P 02
Proje No:
TAGEM /TBAD/13/A04/P02/02
Proje Başlığı
Pamuk Islahında, Moleküler Teknolojileri Kullanarak Verticillium Solgunluğuna
Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulamaları Araştırma Merkezi (EBİLTEM)
Dr. Volkan Sezener – Pamuk Araştırma İstasyonu
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Mehmet Çoban – Pamuk Araştırma İstasyonu –Yardımcı Araştırmacı
Tülay Özdemir – Pamuk Araştırma İstasyonu –Yardımcı Araştırmacı
Özlem Yıldırancan – Pamuk Araştırma İstasyonu Yardımcı Araştırmacı
SergülÇopul– Pamuk Araştırma İstasyonu - Yardımcı Araştırmacı
Orhan Arpacı – Pamuk Araştırma İstasyonu- Yardımcı Araştırmacı
Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç – EBİLTEM -Danışman
01.01.2013- 30.12.2017
Başlama- Bitiş Tarih.
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
ÖNERİLER: SergülÇopul, Özlem Yıldırancan ve Orhan Arpacı (Laborant) nın projeye dahil edilip
Dr.Oktay ERDOĞAN’ın çıkarılmasına ;
KARAR: Projenin bu şekliyle devamına ve Sergül Çopul, Özlem Yıldırancan ve Orhan Arpacı
(Laborant) nın projeye dahil edilip Dr.Oktay ERDOĞAN’ın projeden çıkarılmasına karar verilmiştir.
Ara-Sonuç:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ- A 04
: PAMUK- P 02
Proje No:
TAGEM-BS-10/05-02/02-11
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium solgunluk Hastalığı Etmeni
(Verticilliumdahliae Kleb.)’ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Yardımcı
Araştırmacılar
Sergül ÇOPUR (Ziraat yük. Müh.)
Halil DÜNDAR( Zir. Yük.Müh.)
Oktay ERDOĞAN (Zir.Müh.)
Başlama- Bitiş Tarih.
01.01.2010-31.12.2013
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin ara-sonuç raporu kabul edilmiştir.
Devam:
AFA ADI
: A 04 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI : P-02 Pamuk
Proje No:
TAGEM-BS-10/05-02/02-11
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarih.
Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium solgunluk Hastalığı Etmeni
(Verticilliumdahliae Kleb.)’ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Nazilli /AYDIN
Sergül ÇOPUR (Ziraat yük. Müh.)
Halil DÜNDAR( Zir. Yük.Müh.)
01.01.2014-31.12.2017
ÖNERİLER: Oktay EROĞAN’ın kurum değişikliği nedeniyle isminin çıkarılması
KARAR: Oktay EROĞAN’ın projeden isminin çıkartılarak projenin devamına karar verilmiştir.
Devam:
1.2.Çukurova-Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
AFA ADI
: Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI
Proje No
:JÜTADAPTASYON
TAGEM/TA/11/05/02/2011
Çukurova ve Harran Ovası Koşullarında Bazı Jüt
(CorchoruscapsularisL. veCorchorusolitorius L.)
Proje Başlığı
Genotiplerinin Adaptasyon ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müd./
Projeyi Yürüten Kuruluş
ADANA
Bekir Sıtkı ÖZBEK
Proje Yürütücüsü
Sedat SÜLLÜ , Bülent ÇETİN, Nazife ÖZKAN OGUR,
Ömer KÜÇÜK, Abuş YILDIRIM
2013-2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Nazife ÖZKAN OGUR, Ömer KÜÇÜK, Abuş YILDIRIM ve Bülent ÇETİN’i
projeye dahil edilmesi, Hüseyin ASLAN ın projeden çıkarılması
KARAR: Projeye Nazife ÖZKAN OGUR, Ömer KÜÇÜK, Abuş YILDIRIM ve Bülent ÇETİN’in
dahil edilmesi, Hüseyin ASLAN ın projeden çıkarılmasına karar verilmiştir.
Yardımcı Araştırıcılar
Devam :
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Endüstri Bitkileri
:Pamukta Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması
TAGEM/TA/11/05/02/001
Çukurova Bölgesinde Melezleme Islahı ile Lif
Kalitesi Yüksek ve Verimli Yeni Pamuk Çeşitlerinin
Geliştirilmesi ve Saf Hatların Oluşturulmasında
Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensti. Müd.
ADANA
Hacer KAYA KOCATÜRK
Dr. Şaire Ramiz TÜRKOĞLU, Ayten DOLANÇAY,
Sedat SÜLLÜ, Bekir Sıtkı ÖZBEK
2011-2015
ÖNERİLER:
KARAR:.Proje lideri Hacer KAYA KOCATÜRK olarak değiştirilmesi,Ayşe ANAY’ın
projeye dahil edilmesi, Şaire Ramiz TÜRKOĞLU başka bir kuruma geçmesi sebebiyle
projeden çıkarılma kararı alınmıştır.
.
Projenin metod kısmında haploidi çalışmalarının çıkarılmasına ve Proje ismininde
‘Doğu Akdeniz Bölgesinde Melezleme ve Mutasyon Islahı ile Lif kalitesi Yüksek ve
Verimli Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi’ şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
: Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI
:Pamukta Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması
Proje No
TAGEM/TA/01//02/02/011
Proje Başlığı
Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü – ADANA
Proje Yürütücüsü
Sedat SÜLLÜ
Yardımcı Araştırıcılar
Bekir S. ÖZBEK, Ayten DOLANÇAY, Hacer KAYA
Başlama-Bitiş Tarihleri
2011-2015
ÖNERİLER: Ayşe ANAY’ın proje personeline dahil edilmesi
KARAR: Ayşe ANAY’ın projeye dahil edilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
: Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI
: Pamukta Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması
Proje No
Proje Başlığı
Koordinatör Kuruluş
Yürütücü Kuruluşlar
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
TAGEM/TA/003/01/10
Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Mayagro Tohumculuk A.Ş. BURSA, Doğu Akdeniz Tarımsal Araş.
Enst. Müd. ADANA, PAİ Nazilli/AYDIN, GAP Uluslararası
Tarım. Araşt. ve Eğitim Merk. Müd. DİYARBAKIR, GAP Tarım.
Araş. Enst. Müd. ŞANLIURFA, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü K.ARAŞ
TAGEM
Ayten DOLANÇAY
Zeki NASIRCI, Levent ULUBAŞ, Yusuf AKTAY, Hacer KAYA,
Sedat SÜLLÜ, Bekir S. ÖZBEK, Süleyman ÇİÇEK, Eyüp
HAREM, Emine KARADEMİR, Çetin KARADEMİR, Nazife
ÖZKAN OGUR, , Ömer KÜÇÜK, Bülent ÇETİN, Abuş
YILDIRIM, Güven BORZAN, Ramazan Ş. GÜVERCİN
01.04.2008-31.03.2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin bu şekliyle 2014 yılı sonunda sonuçlandırılmasına karar verilmiştir
Devam :
AFA ADI
: Endüstri Bitkileri (A 04)
PROGRAM ADI
: Pamuk (P-02)
Proje No:
TAGEM/TA/11/05//02/004
Antalya Yöresi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Solgunluk
Proje Başlığı
Hastalığı (VerticilliumdahliaeKleb)’na Dayanıklı Pamuk Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ ANTALYA
Proje Yürütücüsü
İbrahim ÇELİK
Yardımcı Araştırmacılar Metin Durmuş ÇETİN, Oktay ERDOĞAN
Başlama- Bitiş Tarihleri
2010 - 2014
ÖNERİLER:
KARAR:Proje
İbrahim
Çelik
yerine
M.Durmuş
Çetin
tarafından
sunulmuştur.Oktay
ERDOĞAN’ın bir yıl daha yardımcı araştırmacı olarak kalmasına,
Projenin 2013 yılı sonuçlarının iptal edilerek proje süresinin bir yıl uzatılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Devam:
1.3 GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
AFA ADI
: Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI : Pamuk
Proje No
TAGEM/TA/01/02/02/010
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihler
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Araştırmaları
Bazı İleri Pamuk Hat/Çeşitlerinin Diyarbakır ve
Mardin Koşullarına Adaptasyonu
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi Müdürlüğü, DİYARBAKIR
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Nisan 2010- Aralık 2014
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin bu şekliyle devamına karar verilmiştir.
Ara-Sonuç:
AFA ADI
: Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI : Pamuk
ARA SONUÇ RAPORU
Proje No
TAGEM/TA/01/02/02/010
Projenin Adı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Araştırmaları
Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Pamuk Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi Müdürlüğü, DİYARBAKIR
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Başlama - Bitiş Tarihleri
Nisan 2010- Aralık 2014
ÖNERİLER:
KARAR: Ara-sonuç raporunun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam-Yeni
AFA ADI
: Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI : Pamuk
Proje No
TAGEM/TA/01/02/02/010
Projenin Adı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Araştırmaları
Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Pamuk Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi Müdürlüğü, DİYARBAKIR
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Başlama - Bitiş Tarihleri
Nisan 2015- Aralık 2017
ÖNERİLER:Proje danışmanlığına Prof.Dr. Hüseyin BAŞAL’ın getirilmesi;
KARAR: Proje Danışmanı Prof. Dr. Oktay Gencer hocamızın emekli olması nedeniyle
projeden çıkarılmasına, Proje Danışmanlığına Adnan Menderes Üniversitesi Tarla Bitkileri
Bölümü Hocalarından Prof. Dr. Hüseyin Başal ‘ın getirilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
Devam :
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI : PAMUK
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA/11/05/02/003
Line x Tester Analiz Yöntemi ile GAP Bölgesine
Uygun Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
2011-2014
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin bu şekliyle devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI : PAMUK
Proje No
TAGEM/TA/01/02/02/010
Projenin Adı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
(III. Aşama
Verimli ve Lif Kalite Özellikleri Üstün
Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Başlama - Bitiş Tarihleri
2010-2014
ÖNERİLER:
KARAR:
Projenin bu şekliyle devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI : PAMUK
Proje No
TAGEM/TA/01/02/02/010
Projenin Adı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
(III. Aşama
Verimli ve II. Ürüne Uygun Erkenci Pamuk
Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Başlama - Bitiş Tarihleri
2010-2014
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin bu şekliyle devamına karar verilmiştir.
Ara-Sonuç
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI : PAMUK
TAGEM/TA/10/
Proje No
Projenin Adı
GAP Bölgesine Uygun Pamuk Çeşitlerinin Çift Melez
Yöntemi ile Geliştirilmesi (2011-2014)
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Yrd. Doç. Dr. Remzi EKİNCİ
Başlama - Bitiş Tarihleri
2010-2014
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin ara sonuç raporunun kabulune karar verilmiştir.
Devam-Yeni:
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI : PAMUK
TAGEM/TA/10/
Proje No
GAP Bölgesine Uygun Pamuk Çeşitlerinin Çift Melez
Projenin Adı
Yöntemi ile Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Çetin KARADEMİR
Yrd. Doç. Dr. Remzi EKİNCİ
Uğur SEVİLMİŞ
Başlama - Bitiş Tarihleri
Ocak 2015- Aralık 2018
ÖNERİLER:yardımcı araştırmacı olarak Uğur SEVİLMİŞ’in projeye dahil edilmesi;
KARAR: Yardımcı araştırmacı olarak Uğur SEVİLMİŞ’in projeye dahil edilmesine;
Projenin bu şekliyle devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI: Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI: Pamuk
Proje No:
TAGEM/TBAD/12/A04/P02/02-002
Proje Başlığı
GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa
Proje Yürütücüsü
Nazife ÖZKAN OGUR
Yardımcı Araştırmacılar Ömer KÜÇÜK, Bülent ÇETİN, Abuş YILDIRIM
Başlama- Bitiş Tarihleri
2012-2016
ÖNERİLER: Enstitü Araştırma Komitesi kararları doğrultusunda Ayçin AKSU’nun proje
personeline dahil edilmesi;
KARARLAR: Enstitü Araştırma Komitesi kararları doğrultusunda Ayçin AKSU’nun proje
personeline dahil edilmesine karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI: PAMUK
Proje No
TAGEM/TA/10//01/02/02/007
Projenin Adı
Doğal Renkli Life Sahip Pamuk
Genotiplerinin Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Serhan CANDEMİR
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Ramazan GÜVERCİN
Güven BORZAN
Başlama - Bitiş Tarihleri
01.01.2011-31.12.2015
ÖNERİLER:
KARAR: Proje Dr. Ramazan Güvercin tarafından sunulmuştur. Projenin devamına karar
verilmiştir.
Devam
AFA ADI: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI: PAMUK
Proje No
TAGEM/TA/04/02/02/012
Projenin Adı
Pamuk Bitkisinde (G. hirsutum L. G. barbadenseL.)
EthylMethaneSulphonateMutageninin, Etkisiyle
Belirlenen Hatlar İçerisinden Yeni Tiplerin Seçilmesi.
Projeyi Yürüten Kuruluş
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Hatice Mehtap ERAYMAN
Yardımcı Araştırmacılar
Güven BORZAN
Başlama - Bitiş Tarihleri
01.01.2011-31.12.2015
ÖNERİLER:
KARAR: Proje Güven Borzan tarafından sunulmuştur. Projenin devamına karar verilmiştir.
Sonuç-Bilgi
AFA ADI:Tahıllar
Proje No:
Diyarbakır İli Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri
Kullanılarak Yeşil Gübrelemenin Ana Ürün Pamuk ve Mısırda
Verim, Verim Unsurları ile Toprak Özelliklerine Etkisinin
Belirlenmesi
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü:
Betül KOLAY
Yardımcı Araştırmacılar
Özlem AVŞAR, Şeyhmus ATAKUL,
Dr.EmineKARADEMİR,Yrd.Doç.Dr. Songül GÜRSOY (Danışman),
Yrd.Doç.Dr.Salih SAYAR (Danışman)Doç.Dr. İlhan DORAN
(Danışman)
Başlama - Bitiş Tarihleri
2010-2012
ÖNERİLER: Projenin sonuç raporunun hazırlanarak TAGEM’e sunulmasına;
KARAR:Projenin sonuç raporunun hazırlanarak TAGEM’e sunulmasına karar verilmiştir.
12 Şubat 2014 ÇARŞAMBA
Ara-Sonuç:
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
: PAMUK
TAGEM/TA/00-03-01-13
Maraş-92 , Erşan-92 ve Furkan Pamuk Çeşitleri Muhafaza Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Güven BORZAN
Yardımcı Araştırmacılar Ramazan Ş. GÜVERCİN
Başlama- Bitiş Tarihleri Ocak 2010-Aralık 2014
KARAR: Ara Sonuç raporunun kabul edilerek, projenin devamına karar verilmiştir.
Devam-Yeni:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
: PAMUK
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TA/00-03-01-13
Maraş-92 , Erşan-92 ve Furkan Pamuk Çeşitleri Muhafaza Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Güven BORZAN
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Ramazan Ş. GÜVERCİN
Başlama- Bitiş Tarihleri Ocak 2015-Aralık 2019
Projenin Toplam Bütçesi 25580
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına karar verildi.
Ara-Sonuç:
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI
: PAMUK
Proje No:
Projenin Başlığı
Yürütücü Kuruluş
TAGEM/TBAD/12/A04/P02/02-003
Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk
Hastalığı
(VerticilliumdahliaeKleb.)’na
Duyarlılıklarının
Belirlenmesi.
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü -Kahramanmaraş
Özbuğday Tohumculuk A.Ş., Bayer Türk Kimya San. Ltd.
Şti.,Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti. ve May Tohum
Doğan GÖZCÜ
Dr.Hale GÜNAÇTI, Betül ÇAKMAK
01/01/2011 - 31/12/2012
2011: Kurum imkanları ile yürütülmektedir.
2012: 6.000
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Projenin Yıllara
Göre Bütçesi
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin ara-sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir.
Devam-Yeni
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
PROGRAM ADI :
PAMUK
Proje No:
TAGEM/TBAD/12/A04/P02/02-003
Projenin Başlığı
Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk
Hastalığı
(VerticilliumdahliaeKleb.)’na
Duyarlılıklarının
Belirlenmesi
Yürütücü Kuruluş
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü –Kahramanmaraş
Projeyi Destekleyen Kuruluş Özbuğday Tohumculuk A.Ş., May Tohumculuk Bayer Türk
Kimya San. Ltd. Şti. SET Tohumculuk ve Birlik Tarım Ltd.
Proje Yürütücüsü
Doğan GÖZCÜ
Yardımcı Araştırmacılar
Dr.Hale GÜNAÇTI, Betül ÇAKMAK
Başlama ve Bitiş Tarihi
01/01/2015 - 31/12/2016 ve 01/01/2017-31/12/2018
ÖNERİLER:Aksel çeşidi yerine Lidya çeşidinin kullanılması; projenin isminde değişikliğe
gidilmesi;
KARAR: Progen Tohum A.Ş.’nin Aksel pamuk çeşidi yerine Lidya çeşidinin kullanılması,
proje başlığınında ‘Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı
(VerticilliumdahliaeKleb.)’na Duyarlılıklarının Belirlenmesi.’ şeklinde değiştirilmesi suretiyle
projenin devamına karar verilmiştir.
Devam:
2.Pamuk Lif Teknolojisi Araştırmaları
AFA ADI: A 04 Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI: P-02 Pamuk
Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/14/A04/P02/03-2
Ege Bölgesinde Pamuk Üretim Havzalarında Pamuk Lif
Kalite Dağılımları ve Havzalar Arasındaki Farklılıkların
Araştırılması
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi destekleyenKuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihleri
İzmir Ticaret Borsası, Söke Ziraat Odası
Dr. Feride ÖNCAN SÜMER
Dr. Nedim ÖZBEK,Şerife BALCI, Özkan TAŞAGİREN
01/01/2014-31/12/2016
Projenin Adı
ÖNERİLER:
KARAR:
Projenin devamına karar verilmiştir.
Sonuç:
AFA ADI: A 04 Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI: P-02 Pamuk
Proje No:
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/10/05/02/001
Türkiye Pamuk Lif Kalite Veri Tabanının Oluşturulması
Nazilli Pamuk İstasyonuDoğu, Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma İstasyonu, GAP Uluslar arası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi, GAP Toprak Su
Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü
İzmir Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası
Dr. Nedim ÖZBEK
Hacer KAYA KOCATÜRK, Nazife ÖZKAN OĞUR
Güven BORZAN, Dr. Çetin KARADEMİR
Dr.Emine KARADEMİR, Ayten DOLANÇAY
Özkan TAŞAGİREN
01/01/2010-31/12/2012
ÖNERİLENLER: Proje sonuç raporunun hazırlanması;
KARAR:Proje sonuç raporunun hazırlanarak TAGEM’e sunulması
Devam:
3.Pamuk Yetiştirme Tekniği Araştımaları
AFA ADI: A 04 Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI: P-02 Pamuk
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi destekleyen
Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/14/A04/P02/04-2
Geç Ekilen Pamukta (Gossypiumhirsutum L.) Düşük
Sıcaklıklarda Uygulanan Farklı Hasat Yardımcılarının
Uygulama Başarısı ve Lif Kalitesi Üzerine Etkileri
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
İzmir Ticaret Borsası,Söke Ziraat Odası
Dr. Nedim ÖZBEK
Dr. Feride ÖNCAN SÜMER, Şerife BALCI
Özkan TAŞAGİREN
Prof. Dr. Aydın ÜNAY
01/04/2013-31/12/2014
ÖNERİLER:
KARAR:Projenin devamına karar verilmiştir.
Devam :
AFA ADI: A 04 Endüstri Bitkileri
PROGRAM ADI: P-02 Pamuk
Proje No:
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/14/A04/P02/03-1
Ege Bölgesinde Makine ile Toplanan Pamuklarda Başlıca
Kontaminantların Belirlenmesi ve Kontaminasyonsuz
Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması
Pamuk Araştırma İstasyonuMüdürlüğü
Ege tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
İzmir Ticaret Borsası
Söke Ticaret Borsası
Dr. Nedim ÖZBEK
Dr. Feride ÖNCAN SÜMER
Şerife BALCI
Özkan TAŞAGİREN
Kenan KESKİNKILIÇ
Ahmet AKKAYA
Serkant ÇALIK
01/04/2013-30/04/2015
ÖNERİLENLER:
KARAR: Projenin devamına karar verilmiştir.
Sonuç:
AFA ADI:ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
PROGRAM ADI: PAMUK-P 02
Proje No
TAGEM/TA/11/05/02/005
Proje Başlığı
Ege Bölgesinde İkinci Ürün Pamuk Üretiminde Farklı
Toprak İşleme Ve Ekim Sistemlerinin Karşılaştırılmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Proje Yürütücüsü
M.Koray ŞİMŞEK-Ziraat Yüksek Mühendisi
Yardımcı Araştırmacılar
M. Niyazi KIVILCIM- Ziraat Yüksek Mühendisi
Mehmet DEMİRTAŞ-Ziraat Yüksek Mühendisi
Önder ERALP- Ziraat Yüksek Mühendisi
Aylin ALTINAY GÜNDOĞDU-Makine Mühendisi
Başlama-Bitiş Tarihleri
01.01.2011-31.12.2012
ÖNERİLENLER: Proje sonuç raporunun yazılması;
KARAR: Proje sonuç raporunun yazılarak TAGEM’e gönderilmesine karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI:ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
PROGRAM ADI: PAMUK-P 02
Proje No
TAGEM/TBAD/14/A04/P02/04-3
Proje Başlığı
Salisilik
Asidin
Pamukta
(Gossypiumhirsutum
L.)
Kuraklığa Bağlı Fizyolojik Parametreler ve Lif Kalitesi
Üzerine Etkisi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Proje Yürütücüsü
M.Koray ŞİMŞEK-Ziraat Yüksek Mühendisi
Yardımcı Araştırmacılar
Mehmet DEMİRTAŞ- Ziraat Yüksek Mühendisi
Nebi AKYOL- Ziraat Mühendisi
Halil DÜNDAR-Ziraat Yüksek Mühendisi
Başlama-Bitiş Tarihleri
01.01.2014-31.12.2016
ÖNERİLENLER: Doz uygulamasının 0, 0,1, 0,5, 1, 2 mmol doz uygulaması şeklinde
olması, kuraklık stresine hassas çeşitlerin eklenmesi, çalışma süresinin bir yıl daha uzatılması
KARAR:Doz uygulamasının 0, 0,1, 0,5, 1, 2 mmol doz uygulaması şeklinde olması,
kuraklık stresine hassas çeşitlerin eklenmesi, çalışma süresinin bir yıl daha uzatılması ile
suretiyle projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM:
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Endüstri Bitkileri (A 04)
: Pamuk (P-02)
Proje No:
TAGEM/TBAD/14/A04/P02/03-3
Proje Başlığı
Antalya’da İkinci Ürün Pamuk Tarımı Olanaklarının Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
Antbirlik Pamuk Ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Kuruluş
Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Metin Durmuş ÇETİN
Yardımcı Araştırmacılar İbrahim ÇELİK, Önder KABAŞ, Mehmet KOCATÜRK,
Musa KUZGUN, İmdat KESKİN
Başlama- Bitiş Tarihleri
01/05/2014 - 29/02/2016
ÖNERİLENLER: 2013 de yapılan metod değişikliği ile projenin yürütülmesine, parsel
büyüklüklerini küçültülmesi, çeşit sayısı 6 yerine 7 adete çıkarılması gerekliliğine ve çeşit olarak
da Flash yerine Lidya, Famosa yerine Gloria, Özbek 100 yerine Özbek 105 çeşidinin ekilmesi;
KARAR: Geçen yıl yapılan metod değişikliği ile projenin yürütülmesine, hasat işlemlerinin
makine ile yapılamayacağından parsel büyüklüklerini araştırıcının talebi doğrultusunda
küçültülmesi, çeşit sayısı 6 yerine 7 adete çıkarılması gerekliliğine ve çeşit olarak da Flash yerine
Lidya, Famosa yerine Gloria, Özbek 100 yerine Özbek 105 çeşidinin ekilerek; 2014 yılında bu
materyal ve yöntemle devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
DEVAM :
AFA ADI: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-A 04
PROGRAM ADI:PAMUK-P 02
Proje No:
TAGEM/TBAD/14/A04/P02/04-4
Proje Başlığı
Pamukta Hasat Zamanında Gerçekleşen Yağışın Verim ve Kalite
Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/ Nazilli
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Sergül ÇOPUR
Yardımcı Araştırmacılar : Şerife BALCI – Zir.Yük.Müh, Dr. Nedim ÖZBEK – Zir. Yük.Müh.
Doç. Dr. Ahmet KILIÇKAN – Dr. Feride ÖNCAN SÜMER – Zir.
Yük. Müh.,
Özkan TAŞAGİREN-Tekniker
Başlama- Bitiş Tarihleri
: 01.01.2014-31.12.2015
ÖNERİLER :
KARAR: Projenin devamına karar verilmiştir.
Devam:
AFA ADI
: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ/A04
PROGRAM ADI
: ORGANİK TARIM PAMUK ARAŞTIRMALARI/
Proje No:
TBOT - 2011-03
Proje Başlığı
Büyük Menderes ve Menemen Ekolojik Koşullarının Organik Doğal
Renkli Bazı pamuk Çeşitlerinde Verim ve Lif Kalitesi Üzerine
Etkilerinin Araştırılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/ Nazilli
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
M. Niyazi KIVILCIM
Yardımcı Araştırmacılar Dr. Nedim ÖZBEK, Halil DÜNDAR, Ülfet ERDAL, Vural
KARAGÜL, Neslihan UZUN
Başlama- Bitiş Tarihleri
2012-2015
KARAR:
Projenin devamına karar verilmiştir.
Bilgi:
TUBİTAK 1001
Proje Başlığı
Kahramanmaraş ve Elbistan Ova Koşullarına Uygun Erkenci Pamuk
(Gossypiumhirsutum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Çoklu Dizi
(LinexTester) Yöntemince Elde Edilecek Melezlerden Yeni Genotiplerin
Geliştirilmesi
Proje Lideri
Dr. RamazanŞadet GÜVERCİN
Projeyi YürütenKuruluş
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü, Kahramanmaraş.
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
TUBİTAK
ProjeYürütücüleri
Dr. RamazanŞadet GÜVERCİN
Araştırmacılar
Güven BOZAN, Prof. Dr.Mustafa OĞLAKÇI (Danışman)
Başlama- BitişTarihleri
01.01.2011-31.12.2013
ÖNERİLER:
KARAR: Sonuç raporunun hazırlanarak TAGEM’e sunulmasına karar verilmiştir.
Dilek ve Temenniler;
1.İşçi sıkıntısı tüm enstitülerde mevcut, tüm enstitülerin ortak sorunu olduğu,
2. Pamuk çalışan Araştırıcı sayısının sürekli azalması, bu da çok ciddi bir sorun teşkil ettiği,
3.Etkili Sunum teknikleri konusunda eğitim verilmesi, bu konudaki eksikler giderilmesi için
gerekli planlamanın yapılması gerektiği,
4. Ülkemiz de pamuk gen kaynaklarının daralmasının yaşandığı; bu nedenle araştırmacıların
sıkıntı yaşadığı; çözüm için çeşitli projelerin geliştirilmesi, Genel Müdürlüğümüz tarafından
takip ve desteklenerek hayata geçirilmesi
5.Pamuk bitkisinin ülke ekonomisi için statejik önemine istinaden; her geçen gün büyüyen
pamuk sektörünün sorunlarını irdelemek, bu durumun yansıması olarak da projeler üzerinde
daha detaylı ve sorun çözümlerine yönelik yönlendirmeler için uzun süreli istişarelere ihtiyaç
vardır. Bu nedenlerle pamuk grup toplantılarının süresinin uzatılması tüm araştırıcılar
tarafından gönülden arzulanmaktadır.
2014 yılı ödül alan araştırıcılar ve projeleri;
1-Ayten DOLANÇAY: Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları
2-Nedim ÖZBEK:
Türkiye Pamuk Lif Kalite Veri Tabanının Oluşturulması
3-Dr.Volkan SEZENER: Pamukta Genetik Stok ve İntrodüksiyon Materyali ile Çeşit
Geliştirme Araştırmaları
SERİN İKLİM TAHILLARI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI TUTANAĞI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal
Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program Değerlendirme
Toplantısı 10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının
uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında
belirtilen “Araştırma Program Hedefleri” doğrultusunda yürütülen projelerin program hedeflerini
karşılama durumlarını gözden geçirmek amacıyla ilgili Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, diğer
Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın
gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı
“Sinevizyon Gösterisi” ile başlamıştır. Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK tarafından program değerlendirme toplantılarının önemi,
AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar, Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve İstasyonların
Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri, Uluslararası projeler hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından “Türkiye Ekmek İsrafı
Araştırması” ve Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında sunum yapılmış ve sonrasında
tanıtım filmi gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla
Bitkileri çalışma konuları altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK 1003 programının Tarla Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya
çıkacağı ve bu çağrının iyi değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında aşağıdaki
programlar kapsamında gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri)
Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları Program Değerlendirme Grup Toplantısı:
Toplantı aşağıdaki gündeme göre takip edilmiştir;
1. Ortak açılış, konuşma ve sunular,
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması,
3. Program Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu ve Gündem üzerine görüşmeler,
4. Araştırma Projelerinin görüşülmesi,
a. Yeni Teklif Projeler
b. Devam Eden Projeler
c. Sonuçlanan Projeler
5. Yeni araştırma konuları ve proje fikirlerinin belirlenmesi,
1
6. Toplantının genel değerlendirmesi,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.
Ülkesel Serin İklim Tahılları EÜY Araştırmaları
Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI
: Diğer Serin İklim Tahılları
TAGEM/TBAD/13/A12/P09/001
Proje No:
Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Sait ÇERİ
Yürütücüsü
Dr. Talat YILDIRIM, Enes YAKIŞIR, Dr. Emel ÖZER, Dr.
Ramazan AYRANCI, Dr. Seyfi TANER, İbrahim Kara, Musa
TÜRKÖZ, Yüksel KAYA, Şah İsmail CERİT, Melek
Yardımcı Araştırıcılar
BAYRAKTAROĞLU, Meltem YAŞAR, Fatih ÖZDEMİR,
Mehmet ŞAHİN, Seydi AYDOĞAN
2013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Dr. Ramazan AYRANCI, Fatih ÖZDEMİR, Mehmet ŞAHİN ve Seydi
AYDOĞAN’ın projeden çıkarılması önerilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA/09/07/08/001
Ege Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Uzm.Aydın İMAMOĞLU
Uzm.Seda PELİT, Dr. Hakan HEKİMHAN, Dr. Ceylan
BÜYÜKKİLECİ, Uzm.Özge YILDIZ
01/01/2014-31/12/2018
KARAR: Projenin devamı, sonuç raporunun düzenlenerek TAGEM’e gönderilmesi oy birliğiyle
kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM/TBAD/14/A12/P08/002
Geçit Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Eskişehir
Mustafa ÇAKMAK
Savaş Belen (ıslah), Z. Şaban Tunca (ıslah), Soner Yüksel
Yardımcı Araştırmacılar
(ıslah), A.Cevat Sönmez (ıslah), Yaşar Karaduman (kalite)
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014-2018
ÖNERİLER: Şaban TUNCA ve Savaş BELEN’in projeden çıkarılması önerildi.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
2
TAGEM/TA/10/07/01/005
Proje No
Trakya-Marmara Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları
Projenin Adı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-EDİRNE
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Turhan KAHRAMAN (Islahçı)
Proje Yürütücüsü
Remzi AVCI (Islahçı) , Dr. İrfan ÖZTÜRK (Islahçı)
Yardımcı Araştırıcılar
01.01.2010-31.12.2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Ramazan AVCI, Çağlar GİRGİN ve Dr. İrfan ÖZTÜRK’ün projeden çıkarılması,
Dr. Turhan KAHRAMAN’ın proje lideri ve Cengiz KURT’un yardımcı araştırmacı olması
önerilmiştir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER (YENİ TEKLİF)
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Trakya-Marmara Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-EDİRNE
Dr. Turhan KAHRAMAN (Islahçı)
Cengiz KURT (Islahçı)
2015-2019
KARAR: Proje oy birliğiyle kabul edilmiştir.
TAGEM/TBAD/14/A12/P08/004
Yulaf Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Projenin Adı
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mehmet ŞAHİN
Proje Yürütücüsü
Seydi AYDOĞAN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK,
Berat DEMİR, Sümerya HAMZAOĞLU, Sait ÇERİ
Yardımcı Araştırıcılar
2014-2018
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Hande ÖNMEZ’in tayin sebebiyle projeden çıkarılması önerilmektedir.
Proje No
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ülkesel Çavdar Islah Araştırmaları
TAGEM/TBAD/13/A12/P09/003
Proje No
Çavdar Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
İbrahim KARA
Proje Lideri
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Enstitüsü Müdürlüğü
Şah İsmail CERİT, Enes YAKIŞIR, Musa
Yardımcı Araştırmacılar
TÜRKÖZ, Dr. Seyfi TANER, Dr. Ramazan
AYRANCI, Dr. Emel ÖZER, Sait ÇERİ, Yüksel
KAYA, Dr. Talat YILDIRIM, Melek
BAYRAKTAROĞLU, Meltem YAŞAR, Aysun G.
AKÇACIK
2013-2017
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Proje Lideri İbrahim KARA’nın proje liderliğinden ayrılması, görevine proje
3
yürütücüsü olarak devam etmesi; yerine proje lideri olarak Şah İsmail CERİT’in getirilmesi;
projeye Zir.Yük.Müh. Oktay OKUR’un dahil edilmesi, projede yer alan yardımcı
araştırmacılardan Dr Ramazan AYRANCI ve Murat Nadi TAŞ’ın projeden çıkarılması
önerilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları
TAGEM/TBAD/13/A12/P09/002
Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları
Dr. Emel ÖZER
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Zir. Müh. Şah İsmail ÇERİT, Dr. Seyfi TANER, Zir. Müh.
Enes YAKIŞIR, Zir. Müh. Sait ÇERİ, Dr. Ramazan
AYRANCI, Zir. Müh. Musa TÜRKÖZ, Zir. Yük. Müh.
Yüksel KAYA, Dr. Telat YILDIRIM, Zir. Yük. Müh. İbrahim
KARA, Zir. Yük. Müh. Melek BAYRAKTAROĞLU, Zir.
Yük. Müh. Meltem YAŞAR, Dr. Aysun GÖÇMEN
AKCAÇIK, Zir. Yük. Müh. Murat Nadi TAŞ
2013-2018
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Dr. Ramazan AYRANCI enstitüden ayrıldığı için projeden çıkarılması, Dr. Aysun
G. AKCACIK ve Zir. Yük Müh. Murat Nadi TAŞ ’ın projeden çıkartılması. Zir. Yük. Müh.
Oktay OKUR ’un projeye dahil edilmesi; önerilmektedir.
Proje No
Proje Başlığı
Proje Lideri
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/11/07/08/001
Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Aysun GÖÇMEN AKÇACIK
Mehmet ŞAHİN, Seydi AYDOĞAN, Berat DEMİR,
Sümerya HAMZAOĞLU, Dr. Emel ÖZER
01.01.2011 – 01.01.2016
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Projede yer alan kimyager Hande ÖNMEZ’in kurum değişikliği sebebiyle projeden
çıkarılması önerilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: -
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-006
Doğu Anadolu Bölgesi Tritikale Islah Araştırmaları
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR
Berrin DUMLU, Vedat BEDİRHANOĞLU, Hatice
CENGİZ, Ramazan SELÇUK
2012-2016
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
4
TAGEM/TBAD/14/A12/P08/001
Geçit Bölgesi Tritikale Islah Araştırmaları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Eskişehir
Mustafa ÇAKMAK
Savaş Belen (ıslah), Z. Şaban Tunca (ıslah), Soner
Yüksel (ıslah),
A.Cevat Sönmez (ıslah), Yaşar
Yardımcı Araştırmacılar
Karaduman (kalite), Serap Türkölmez (kalite)
2014-2018
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Yılmaz YILDIRIM’ın projeye dahil edilmesi, Z. Şaban TUNCA, Soner YÜKSEL,
A. Cevat SÖNMEZ’İn projeden çıkarılması önerilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Ülkesel Kışlık Dilim Arpa Islah Araştırmaları
YENİ TEKLİF PROJE
: Tahıllar
: Arpa
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Maltlık Arpa Çeşitlerinin Kuraklığa Tolerans Seviyelerinin
İn Vitro Koşullarda Biyokimyasal Parametreler Kullanarak
Belirlenmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
İstasyonu
Zir. Yük. Müh. Rahime KARATAŞ
Yrd.Doç.Dr.İlhami KARATAŞ, Başak ÖZYILMAZ, Özge
KOYUTÜRK, Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR
2015 – 2016
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
1- Projede maltlık yerine yemlik arpa materyaliyle çalışılması,
2- Proje materyalinde sayının daha geniş tutulması
3- Soma klonal varyasyonun kontrol altına alınması
4- Bahri Dağdaş UTAE ile işbirliği yapılması.
5- Projede yardımcı araştırıcı olarak yazılan hocaların danışman olarak değiştirilmesi.
KARAR: Projenin öneriler doğrultusunda gözden geçirilip düzenlenerek TAGEM’e gönderilmesi
oybirliği ile kabul edilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
Proje No
TAGEM/TBAD/13/A12/P05/001
Proje Başlığı
Orta Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
İsmail SAYİM
Yardımcı Araştırmacılar
Namuk ERGÜN, Sinan AYDOĞAN,
Başlama ve Bitiş Tarihleri
01.01.2013-31.12.2017
ÖNERİLER: Gülden ÇETİN ÖZKAN’in projeden çıkarılması önerilmiştir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-006
5
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Doğu Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR
Berrin DUMLU, Vedat BEDİRHANOĞLU, Hatice
CENGİZ, Ramazan SELÇUK
2012-2016
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/13/A12/P05/005
Geçit Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Soner YÜKSEL
Yardımcı Araştırmacılar
Mustafa Çakmak (Islah), Savaş BELEN (Islah), Z.Şaban
TUNCA (Islah), A.Cevat SÖNMEZ (Islah), Yaşar
KARADUMAN (Kalite), Arzu AKIN (Kalite), Serap
TÜRKÖLMEZ (Kalite), Aysel YORGANCILAR (Hastalık),
A.Taner KILINÇ (Hastalık), Berkan YILMAZ (Hastalık),
Aysun KETEN (Hastalık)
Başlama- Bitiş Tarihleri
01.01.2013 – 31.12. 2017
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/13/A12/P05/006
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arpa Kalite
Araştırmaları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Arzu AKIN
Yardımcı Araştırmacılar
Yaşar KARADUMAN, Soner YÜKSEL, Oğuzhan ULUCAN,
Safure GÜLER, Dönüş ERMİŞER
Proje No
Projenin Adı
Başlama- Bitiş Tarihleri
Ocak 2013 -Aralık 2017
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM /TBAD/13/A12/P05/012
Arpa Islah Araştırmaları
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Proje Lideri
Dr. Ramazan AYRANCI
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Talat YILDIRIM, Enes YAKIŞIR, Dr. Emel ÖZER, Sait
ÇERİ, Dr. Seyfi TANER, İbrahim Kara, Musa TÜRKÖZ,
Yüksel KAYA, Şah İsmail CERİT, Melek
BAYRAKTAROĞLU, Meltem YAŞAR, Seydi AYDOĞAN,
İlker TOPAL
6
Başlama- Bitiş Tarihleri
2013-2017
ÖNERİLER: Proje Lideri Dr. Ramazan AYRANCI’nın kurum değişikliği nedeniyle proje
liderliğinden ayrılması, yerine proje lideri olarak İbrahim KARA’nın getirilmesi; projede yer alan
yardımcı araştırmacılardan Seydi AYDOĞAN ve İlker TOPAL’ın projeden çıkarılması
önerilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TA/11/07/05/001
Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü Konya
Proje Lideri
Seydi AYDOĞAN
Yardımcı Araştırmacılar
Mehmet ŞAHİN, Dr. Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Berat
DEMİR, Sümerya HAMZAOĞLU, İbrahim KARA
Başlama- Bitiş Tarihleri
01.01.2011 – 01.01.2016
ÖNERİLER: Dr. Ramazan AYRANCI ile Kimyager Hande ÖLMEZ’in projeden ayrılmasına ve
Uzm. İbrahim KARA’nın projeye dahil edilmesi önerilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/13/A12/P05/009
Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. EDİRNE
Dr. İrfan ÖZTÜRK
Remzi AVCI, Vedat Çağlar GİRGİN, Dr. Bülent TUNA
2013-2017
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/010
Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Materyalinin Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü- EDİRNE
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr.Turhan KAHRAMAN ( Proje Lideri)
Proje Yürütücüsü
Işın AYDIN, Orhan Onur AŞKIN, Dr. İrfan ÖZTÜRK ve
Yardımcı Araştırmacılar
Remzi AVCI
Ocak 20113- Aralık 2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Orhan Onur AŞKIN’ın projeden çıkarılması ve Dr. Turhan KAHRAMAN’ın tekrar
Proje lideri olması önerilmektedir.
Proje No
Proje Başlığı
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/13/A12/PO5/011
Maltlık Arpalarda Diallel F 1 Melez Döllerinde Agronomik ve Bazı
7
Fiziksel Malt Kalite Karakterlerinin Belirlenmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Rahime KARATAŞ
Danışman
Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2015
ÖNERİLER: Malt ekstrakt oranı, Alfa amilaz ve Diastik güç ölçümleri için 3000 TL ek bütçe talep
edilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve ek bütçe oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ülkesel Yazlık Dilim Arpa Islah Araştırmaları
TAGEM
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL, Hüsnü AKTAŞ, Mehmet KARAMAN
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013/2017
ÖNERİLER: Sinan BAYRAM ve kalite laboratuarında çalışan Kimyager Ferhat OĞURLU’nun
projeye eklenmesi önerilmektedir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
TAGEM/TA/
GAP Bölgesi Arpa Islah Çalışmaları
Proje Başlığı
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ali İLKHAN
Proje Yürütücüsü
İ.Halil CÖMERT, Cemile ADIYAMAN
Yardımcı Araştırmacılar
2010-2015
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Cemile ADIYAMAN’ın projeden çıkarılması ve Memduh Serdar POLAT’ın projeye
dahil edilmesi önerilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama Ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM
Çukurova Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Hasan AY
Sait AYKANAT (ıslah), Dr. Murat Reis AKKAYA (Kalite)
Ayşe ANAY (bitki koruma)
01/01/2012 31/12/2016
KARAR: Projenin devamı oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Proje No:
TAGEM/TA/03/03/03/005
8
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Ege Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Uzm.Aydın İMAMOĞLU
Uzm.Seda PELİT, Dr.Hakan HEKİMHAN, Uzm.Özge
YILDIZ Dr.Ceylan BÜYÜKKİLECİ,
01/01/2013-31/12/2017
KARAR: Projenin devamı oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A12/P05/003
Ülkesel Kışlık Dilim Arpa Kalite Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Safure GÜLER
Turgay ŞANAL, Dönüş ERMİŞER, Kazım KARACA, Dr.
Tülin ÖZDEREN, Aliye PEHLİVAN, Asuman Kaplan
EVLİCE, Dr. Alaettin KEÇELİ, Ramazan AVCIOĞLU Asiye
Seis SUBAŞI, Oğuz ACAR, Seda ÖZBAY, Buket ÇETİNER,
Ferda ÜNSAL.
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamı oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A12/P05/007
Ülkesel Yazlık Dilim Arpa Kalite Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Safure GÜLER
Turgay ŞANAL, Dönüş ERMİŞER, Kazım KARACA, Dr.
Tülin ÖZDEREN, Aliye PEHLİVAN, Asuman Kaplan
EVLİCE, Dr. Alaettin KEÇELİ, Ramazan AVCIOĞLU
Asiye Seis SUBAŞI, Oğuz ACAR, Seda ÖZBAY, Buket
ÇETİNER, Ferda ÜNSAL.
Başlama ve Bitiş Tarihleri
01/01/2013 - 31/12/2013
ÖNERİLER: Yazlık dilim setleri gelmediğinden analizler yapılamamıştır.
KARAR: Projenin devamı oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ülkesel Kışlık Dilim Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
YENİ TEKLİF PROJE
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Ekmeklik Buğday
Proje No:
Soğuğa Dayanıklı Buğday Genotipleri Geliştirmek İçin
Proje Başlığı
Anter Kültürü (Double Haploidi) Yönteminin Uygulanması
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Berrin DUMLU
Proje Yürütücüsü
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR, Dr. Canan KAYA, Vedat
Yardımcı Araştırmacılar
BEDİRHANOĞLU, Hatice CENGİZ, Ramazan SELÇUK
2015-2019
Başlama ve Bitiş Tarihleri
9
ÖNERİLER:
Raportör Prof. Dr. İsmet BAŞER tarafından yapılan değerlendirmede; konunun güzel seçildiği
ama proje yazımı sırasında bazı düzeltilmesi gereken hususlar olduğunu, bu konularda bilgi
vermiştir. Sonuç olarak projenin tekrar ele alınmasını gerektiğini bildirmiştir.
Raportör Dr. Ayten SALANTUR tarafından yapılan değerlendirmede; Alt yapı, kimyasal ve insan
gücü konusunda tereddütlerini bildirmiş ve konu üzerinde bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Sonuç
olarak projenin tekrar ele alınmasını gerektiğini bildirmiştir.
Prof. Dr. Kayıhan KORKUT: Projenin ekipman olarak destek olabileceklerini ifade etmiştir.
Klostorometrinin projeye konulmasını tavsiye etmiştir. Konu üzerinde edindiği deneyimi aktarmış
olup projenin desteklenmesi konusunu önermiştir.
Prof. Dr. Hikmet BUDAK: Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Kamil Haliloğlu’ndan destek
alınmasını önermiştir. Konu üzerinde şu anda çalışma yürüten veya deneyimli olan ekiplerden
destek alınması noktasında öneride bulunmuştur. Öneriler doğrultundan projenin desteklenmesi
konusunu önermiştir.
KARAR: Raportörlerin görüşleri ve grubun doğrultusunda projenin revize edilerek Dr. Ayten
SALANTUR’un Danışman olarak yazılıp TAGEM’e gönderilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Doğu Anadolu Yerel Buğday Çeşitlerinin Erzurum
Koşullarındaki Performansının İzlenmesi ve Soğuğa
Dayanıklılık Derecelerinin Belirlenmesi (DOKTORA)
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR
Prof. Dr. Metin TOSUN
2015-2017
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Danışman
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Raportör Dr. Seyfi Taner tarafından yapılan değerlendirmede; Materyalin soğuk toleransı çalışması
tamamlandıktan sonra materyalin dağıtılması, başlıkta yer alan çeşit kelimesinin değiştirilmesi ve
kalite testlerininde yapılmasını önermiştir.
Prof. Dr. Hikmet Budak: Moleküler çalışmalarla kalite özeliklerini belirlenmesi ve sarı pasın
moleküler markörlerle taranmasının ve bulk segregasyonun yapılmasının uygun olduğu
bildirilmiştir. Önerilen değişiklerin yapılması durumunda 1003 projesi olarak teklif edilebilir.
Selami Yazar: Moleküler çalışmalar için alt yapısı olan bir Enstitü veya Hizmet alımı ile
yaptırılabilir.
Celalettin Barutçu Çukurova Üniversitesi: Tir buğday materyali içinde bulunmakta mıdır? Hangi
dönemde soğuk test edilecektir.
Dr. Mesut Keser: Prof. Dr. Hakan Özkan tarından hazırlanan ve yürütülen çalışma materyalin de
duplikasyonun önlenmesi için görüşme yapılması uygun olur.
KARAR: Projenin ATK ya sunulmasına oybirliği ile kabul edilmiştir.
10
DEVAM EDEN PROJELER
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/002
Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Selami Yazar
Dr. Emin Dönmez, Dr. Ayten Salantur, Zir.Yük.Müh. Bayram
Özdemir, Mehmet Emin Alyamaç Yard. Araşt.Cuma KARAOĞLU
2013 – 2017
KARAR: Projenin devamı oybirliğiyle kabul edilmiştir.
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/008
Geçit Kuşağı Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Eskişehir
Mustafa ÇAKMAK
Savaş Belen (ıslah), Z. Şaban Tunca (ıslah), Soner Yüksel
(ıslah), A.Cevat Sönmez (ıslah), Yaşar Karaduman (kalite),
Yardımcı Araştırmacılar
Aysel Yorgancılar (hastalık), Aysun Keten (hastalık), Berkan
Yılmaz (hastalık), Özcan Yorgancılar (biyoteknoloji)
2013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Z. Şaban TUNCA(Islah) ve A. Taner KILINÇ’ın (hastalık) projeden ayrılması Yılmaz
YILDIRIM’ın (Islah) projeye dahil edilmesi önerilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-004
Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa,
Hastalıklara Tolerans ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Enes YAKIŞIR
Dr. Seyfi Taner, Fatih Özdemir, Seydi Aydoğan, Dr. Emel Özer,
Melek Bayraktaroğlu, Meltem Yaşar, Ahmet Çoban, İbrahim
Kara, Musa Türköz, Dr. Ramazan Ayrancı, Sait Çeri, Şah İsmail
Cerit, Dr. Talat Yıldırım, Selami Yazar, Mustafa Çakmak, Birol
Ercan, İlker Topal, Murat Nadi Taş, Dr. Zafer Mert, Dr. Kadir
Akan, Lütfi Çetin, Dr. Adnan Tülek, Dr.Aysun Göçmen Akçacık
2012-2014
Başlama - Bitiş tarihleri
ÖNERİLER: Kurumdan ayrılan Dr. Ramazan AYRANCI’ nın ve emekli olan Lütfi Çetin’in
projeden çıkarılması; Dr. Gül İMRİZ, Mehmet ŞAHİN ve Mehmet Ali ÇAYIRÖZ’ ün projeye dahil
edilmesi.
Çalışma: Çimlenme dönemi su stresine direnç çalışmasının, stoma iletkenliği ölçümlerinin projeden
çıkarılması ve projenin 1 yıl daha uzatılması talep edilmiştir.
KARAR: Projenin devamı ve öneri oybirliğiyle, çalışma ve süre uzatım önerisi oy çokluğu ile kabul
edilmiştir.
11
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/009
Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi yürüten Kuruluş
Müdürlüğü
Dr. Seyfi TANER
Proje Yürütücüsü
Enes YAKIŞIR, Dr. Emel ÖZER, Melek BAYRAKTAROĞLU,
Yüksel KAYA, Sait ÇERİ, İbrahim Kara, Musa TÜRKÖZ, Dr.
Yardımcı Araştırmacılar
Ramazan AYRANCI, Şah İsmail CERİT, Dr. Talat YILDIRIM,
Meltem YAŞAR, Birol ERCAN, Mehmet ŞAHİN
2013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Dr. Ramazan AYRANCI, Mehmet ŞAHİN ve Birol ERCAN ’ın projeden çıkarılması
önerilmektedir.
Proje No
Projenin Adı
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-006
Doğu Anadolu Buğday Islah Projesi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR
Ahmet KÜÇÜKÖZDEMİR, Berrin DUMLU, Vedat
BEDİRHANOĞLU
Hatice CENGİZ, Ramazan SELÇUK
2012-2016
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/015
Proje No
Trakya-Marmara Bölgesi Buğday Islah Araştırmaları
Projenin Adı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. EDİRNE
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. İrfan ÖZTÜRK
Proje Yürütücüsü
Remzi AVCI, Vedat Çağlar GİRGİN, Dr. Bülent TUNA
Yardımcı Araştırmacılar
Ekim 2003- Eylül 2017
Başlama - Bitiş tarihleri
ÖNERİLER: G. Yük. Müh. Orhan Onur AŞKIN’ın projeye dahil edilmesi
KARAR: Projenin devamı ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ülkesel Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Batı Akdeniz’de Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum)
Genotiplerinin Yüksek Sıcaklık tolerans durumlarının tespiti
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ANTALYA
Çetin SAYILĞAN
12
Murat ÇALIŞKAN- Ali KOÇ
Yardımcı Araştırmacılar
2015- 2020
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Raportör Prof. Dr. Saime ÜNVER tarafından yapılan değerlendirmede: Projenin ülke tarıma
önemli katkı sağlayacağı materyal ve ekolojik özellikler yönünden farklı olup çalışılması
gerektiği ve projenin desteklenmesinin uygun olacağı okunmuştur. Çalışmaların materyalde
seçilecek 10 bitkinin ana sapları üzerinde yapılmasının yeterli olduğu, proje yazım kurallarına
dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Raportör Dr. Abdulkadir AVÇİN tarafından yapılan değerlendirmede: Islah ile fizyoloji çalışması
birbirine karışmış ve bu projenin ıslah değil fizyoloji çalışması olarak sunulması gerekmektedir.
Prof. Dr. Kayhan Korar : Kanopy ölçüm zamanına dikkat edilmesi gerekmektedir. AÖF nin yüzde
bire göre değerlendirilmesini öneririm. Sıcağa tolerans ve kurağa dayanıklılık parametreleri
farklıdır. Bunun birbirinden ayrılması gerekmektedir.
Prof. Dr. İrfan Özberk: Sıcak stresi kuraktan farklı olmalı bu nedenle sulama tarla kapasitesine
göre yapılmalı bitki su stresine girmemeli, materyal ve standartların doğru seçilmesi çok
önemlidir.
Prof. Dr. İsmet Başer: Tesadüf blokları deneme desenine göre çok fazla deneme kurulmakta, diğer
deneme desenleri de dikkate alınmalı, materyal sayısının arttırılması gerekmektedir. Sıcaklık
hassasiyetinin kuraklıktan ayrılması gerekmekte bunu da kesme yöntemi ile yapılabileceği bu
yöntemin incelenmesini önermiştir.
Dr. Seyfi Taner: Projenin isminin çok iddialı olduğu ve yumuşatılması gerektiğini ve başaklanma
ve gelişme zamanı birbirlerine yakın genotipler kullanılmasını önermiştir.
Prof. Dr. Fahrettin ALTAY: Proje ıslah programına entegre edilmesi gerekir. Materyal sayısının
arttırılması gerekir.
Dr. Ertuğ FIRAT: Proje lokasyonlarının belirtilmesi gerekmektedir. Standart çeşitlerin seçimi çok
önemli, proje mutlaka çalışılmalı.
Selami YAZAR: Bu konuda çalışan Enstitülerden Abdulkadir Bey ve Erdinç Bey’ in projeye
ortak olması ve destek alınması gerekmektedir.
Prof. Dr. Celalettin Hoca: Aynı konuda çalışan diğer Enstitü ve hocalar ile işbirliği sağlanmalı
KARAR: Projenin revize edilerek düzenlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Danışman
Başlama-Bitiş Tarihleri
İzmir ve Sahil Kuşağı Yufka Üretimine Uygun Buğday Çeşit
ve Hatlarının Saptanması ve Bazı Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi (DOKTORA)
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Nihan BAŞ ZEYBEKOĞLU
Prof. Dr. Gülden OVA
2015-2017
13
ÖNERİLER:
Yaşar KARADUMAN: Tek çeşitlerin paçalları da yapılmalıdır.
Turgay ŞANAL: Son üründe kullanılan unun analizi de yapılırsa çalışma daha sağlıklı olacaktır.
KARAR: Proje öneriler doğrultusunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJE
(ÖN ÇALIŞMA)
Proje No
Proje Başlığı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah
Araştırmaları
Alt proje: Güneydoğu Anadolu Geçit Bölgesi Fakültatif Buğday
Islah Çalışmaları
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Dr.İrfan ERDEMCİ
Hüsnü AKTAŞ, Mehmet KARAMAN, Belgizar ÇAM (Kalite)
01/09/2013 - 01/09/2018
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
İrfan ÖZBERK Lokasyon olarak Hazro yerine Adıyaman ve Elazığ seçilmelidir tavsiyesinde
bulundu.
Fahri ALTAY Agronomi paketinin Malatya Elazığ bölgesinde uygulanması konusunda tavsiyede
bulundu.
KARAR: Proje oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
TAGEM
Proje No:
Ege Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Proje Adı:
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Yürütücü Kuruluş:
Uzm. Riza ÜNSAL
Proje Yürütücüsü:
Dr. Hatice GEREN, İsmail SEVİM, Dr. Ceylan
Yardımcı Araştırıcılar:
BÜYÜKKİLECİ ( Kalite) Dr. Hakan HEKİMHAN
(Hastalık)
20013 – 2017
Başlama-Bitiş Tarihleri:
ÖNERİLER: Dr Hakan HEKİMHAN’ın projeden çıkarılması önerilmiştir.
KARAR: Projenin devamı ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/14/A12/P01/005
Yazlık Dilim Serin İklim Tahıllarında Anter Kültür
Yönteminin Uygulanması Çalışmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Uzm.Seda PELİT
Uzm. Aydın İMAMOĞLU, Uzm.Rıza ÜNSAL,
01/01/2014-31/12/2018
14
ÖNERİLER: Projenin ilk yılı olduğundan ve liderinin de rahatsız olması sebebiyle sunum
yapılmamıştır.
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje Numarası
Projenin adı
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TA/00/01/04/015
Karadeniz Bölgesi Serin İklim Tahılları Islah Çalışmaları
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
H. Orhan BAYRAMOGLU
Dr Hasan ÖZCAN, Cemal ŞERMET
2013-2017
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAT/13/A12/P01/17
Çukurova Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah
Araştırmaları
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ADANA
Dr. M. Nazım DİNÇER
Dr. Şadiye YAKTUBAY, A. Alpaslan EZİCİ, Murat Reis
AKKAYA(Kalite)
20013-2017
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
TAGEM/TA/
GAP Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları
Proje Başlığı
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ali İLKHAN
Proje Yürütücüsü
İ.Halil CÖMERT, Cemile ADIYAMAN
Yardımcı Araştırmacılar
2010-2015
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Cemile ADIYAMAN’ın projeden ayrılması yerine M.Serdar POLAT’ın projeye dahil
edilmesi önerilmektedir.
KARAR: Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM
Batı Akdeniz Bölgesi Serin İklim Tahılları Adaptasyon
Çalışmaları
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ ANTALYA
ALİ KOÇ
15
Mustafa SOYSAL, Murat ÇALIŞKAN, Çetin SAYILGAN
Yardımcı Araştırmacılar
2012- 2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: 30.000 TL ek bütçe talep edilmiştir.
Islah ve adaptasyon çalışmalarının ayrımı iyi yapılmalıdır. Proje adaptasyon çalışması olduğu için
ıslah çalışmalarına girilmemesi, adaptasyon çalışmalarına devam edilmesi, proje süresi dolduktan
sonra ıslah projesine geçilmesi tekrar grupta tartışılmalıdır.
KARAR: Projenin devamı ve ek bütçe önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-002
Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Hasan GEZGİNÇ
Proje Yürütücüsü
Rukiye KARA, Nedim ACAR
Yardımcı Araştırmacılar
Ekim–2012 / Ekim–2016
Başlama - Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Bayram Ali ARIKAN’ın projeden çıkarılması ve Nedim ACAR’ın projeye dahil
edilmesi önerilmektedir. Prof. Kayhan KORKUT erken generasyonda verim testi ile materyali
verim bazında azaltmanın mümkün olduğunu ve böyle bir metodun uygulandığını vurgulamıştır.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
TAGEM/TA/
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islahı
Araştırmaları
GAP Uluslar Arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Müd.
Hüsnü AKTAŞ
Proje Yürütücüsü
Mehmet KAHRAMAN- Dr. Enver KENDAL- Sertaç
Yardımcı Araştırmacılar
TEKDAL- Dr. İrfan ERDEMCİ
2012-217
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Sinan BAYRAM, Belgizar ÇAM ve Evrim ŞATANA’nın projeye dahil edilmeleri
önerilmektedir.
Proje No:
Proje Başlığı
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
SONUÇLANAN PROJE
TAGEM /TA/ 09/ 07/01/003
Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
M. Erkan BAYRAM
Lütfü DEMİR, İzzet ÖZSEVEN, Şinasi ORHAN, Gamze
CANIGENİŞ, Bülent CENGİZ (Kalite), Yakup NOGAY(Kalite)
01/01/2009-31/12/2013
KARAR: Sonuç raporunun yayınlanması ve TAGEM’e gönderilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
16
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
DEVAM EDEN PROJELER
TAGEM /TA/09/ 07/01/003
Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
M. Erkan BAYRAM
Lütfü DEMİR, İzzet ÖZSEVEN, Şinasi ORHAN, Gamze
CANIGENİŞ, Bülent CENGİZ (Kalite), Yakup NOGAY(Kalite)
01/01/2009-31/12/2013
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Danışman
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-001
Ülkesel Serin İklim Tahılları EÜY Araştırmaları Projesi
Yüksek ve Düşük Moleküler Ağırlıklı Gluten Alt-Birimlerinden
Yararlanılarak Ekmeklik Buğdayda Kalitenin Belirlenmesi
(Doktora Tezi)
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
M. Erkan BAYRAM
Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT (NKÜ)
01.01.2012-31.12.2013
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ülkesel Kışlık Dilim Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
DEVAM EDEN PROJELER
TAGEM/TBAD/13/A12/P02/001
Proje No:
Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
Proje Başlığı:
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi yürüten Kuruluş
Selami Yazar
Proje Yürütücüsü
Dr. Emin Dönmez, Dr. Ayten Salantur, Zir.Yük.Müh. Bayram
Yardımcı Araştırmacılar
Özdemir, Mehmet Emin Alyamaç
2013 - 2017
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
TAGEM/TBAD/13/A12/P02/004
Geçit Kuşağı Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Eskişehir
Mustafa ÇAKMAK
Savaş Belen (ıslah), Z. Şaban Tunca (ıslah), Soner Yüksel
(ıslah), A.Cevat Sönmez (ıslah), Yaşar Karaduman (kalite),
Yardımcı Araştırmacılar
Aysel Yorgancılar (hastalık), Aysun Keten (hastalık), Berkan
Yılmaz (hastalık), Özcan Yorgancılar (biyoteknoloji)
2013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Personel değişikliği Şaban TUNCA ve A.Taner KILINÇ’ın projeden ayrılması ve
Yılmaz YILDIRIM’ın projeye dahil edilmesi önerilmektedir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
17
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/13/A12/P02/005
Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi yürüten Kuruluş
Müdürlüğü
Musa TÜRKÖZ
Proje Yürütücüsü
Meltem YAŞAR, Enes YAKIŞIR, Dr. Seyfi TANER, İbrahim
KARA, Dr. Emel ÖZER, Melek BAYRAKTAROĞLU, Yüksel
Yardımcı Araştırmacılar
KAYA, Sait ÇERİ, Dr. Ramazan AYRANCI, Şah İsmail CERİT,
Dr. Talat YILDIRIM, Fatih ÖZDEMİR, İlker TOPAL, Dr.
Aysun G.AKÇACIK
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2017
ÖNERİLER: Dr. Ramazan AYRANCI, Dr. Aysun G.AKÇACIK, Fatih ÖZDEMİR ve İlker
TOPAL’ın projeden çıkarılması önerilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Ülkesel Yazlık Dilim Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
YENİ TEKLİF PROJELER
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
Batı Akdeniz Bölgesi Serin İklim Tahılları
Çalışmaları (Makarnalık Buğday Islah Alt Projesi)
BATEM
Adaptasyon
Ali KOÇ
Murat ÇALIŞKAN, Çetin SAYILGAN, Fırat AYAS, Mustafa
SOYSAL
01/01/2015-31/12/2017
ÖNERİLER:
Dr. A. Ertuğ Fırat: Batı Akdeniz’de bu çalışmalar yapılmalı, verimden çok kalite düşünülmeli.
Selami Yazar: bölgeye yönelik yazlık, kışlık ve alternatif makarnalık ıslah projeleri halihazırda
mevcuttur. Enstitüde yürütülen diğer buğday programının bütçesi arttırılarak onun altında
yürütülebilir. Agronomi çalışmalarına daha ağırlık verilmelidir.
Dr. İrfan Öztürk: bizim bölgemizde de iklim koşullarından dolayı kalite problemi olmaktadır.
Doç.Dr. Fahri Altay: çalıştıkları bölge yazlık ama hedef bölgeniz olan Isparta ve Burdur ise
kışlıktır. Buna göre oralara da deneme kurmalısınız. Ekim zamanı, ekim sıklığı ve diğer agronomik
çalışmalar tamamlandıktan sonra çeşit çalışmalara başlanmalıdır.
Mustafa Çakmak: Burdur, Isparta bölgesi bizim enstitümüzün sorumluluk alanına girmektedir. Bu
bölgede çiftçiler yerel çeşitleri tercih etmektedir. Bu alanda ıslah çalışması dışında diğer çalışmalar
yürütülmelidir.
İsmail Sayim : bu çalışma adaptasyon çalışması değil bir ıslah çalışması olarak görülüyor.
Bakanlığımız havza destekleme çalışmalarına devam ediyor. Bu göz önüne alınmalı , G.D. Anadolu
yerine bu bölge makarnalık için düşünülmemeli.
Prof.Dr. İsmet Başer: sadece adaptasyon çalışmaları yapılacaksa, bu enstitüde buğday ıslah
çalışmalarına gerek var mı bu çalışmayı il müdürlüğü de yapabilir.
Mustafa Soysal: BATEM 120 personeliyle balıkçılık hariç tüm konularda çalışmaktadır. Biz ıslah
çalışması da yapmak istiyoruz. Bu alan bizim sorumluluğumuz altındadır.
Turgay Şanal: ıslah çalışmalarından önce adaptasyon çalışmaları yön gösterici olabilir. Kalite
analizleri nasıl ve hangi yöntemlere göre olacak.
Dr. Emin Dönmez: orada ıslah çalışmasının yapılması için yeterli üretim alanının olup olmadığı,
genel müdürlük tarafından irdelenmeli. Bu bölge de makarnalık buğdayın kaliteli ve ekonomikliği
18
araştırılmalı ve Ona göre hareket edilmelidir.
Dr. Nazım Dinçer: bu çalışma da adaptasyon çalışması olarak görülüyor ama ıslah projesi gibi. Biz
önümüzdeki sene f3 materyali gönderecekmiyim bunu bilmeliyim. Bölgede makarnalık buğday
alımı yapan firma ve fabrikalar varmı bizim bölgemizde yok burada da sıkıntı olabilir.
Doç.Dr. İrfan Özberk: Bu arkadaşlar adaptasyon yerine kendi çeşitlerini geliştirmek istiyorlar.
Süleyman Karahan: bölgede ağırlıklı olarak Kızıltan ve Çeşit1252 ekilmektedir. Bu üretim göz
önüne alınırsa, Geçit Kuşağı Tarımsal AE bu bölgede bir iki lokasyon deneme kurarsa bu bölgede
sıkıntı giderilebilir. Ama onlar gidemiyorsa BATEM bu alandan deneme kurabilir.
Vicdan Acar:Yazlık dilim koordinatörü işbirliği ile adaptasyon çalışmalarına başlayın ve
önümüzdeki yıllarda yapacağınız çalışmaları planlayın. Öncelikle adaptasyon çalışmasıyla
başlanılmalıdır.
Koordinasyon Toplantısında projenin detaylı olarak görüşülmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR: Koordinasyon toplantısından sonra projenin yürütülmemesi oybirliği ile kabul
edilmiştir.
Proje No:
Proje Adı:
Yürütücü Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
DEVAM EDEN PROJELER
TAGEM
Ege Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Hatice GEREN
Uzm. Riza ÜNSAL İsmail SEVİM Uzm. Nihan BAŞ
ZEYBEKOĞLU (Kalite) Dr. Hakan HEKİMHAN (Hastalık)
2013 - 2017
Proje Başlama-Bitiş Tarihleri:
ÖNERİLER: Dr. Hakan Hekimhan’ın projeden ayrılması önerilmiştir.
Yardımcı Araştırıcılar:
KARAR: Projenin devamı ve öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.
TAGEM/TBAT/13/A12/P02/006
Çukurova Bölgesi Makarnalık Buğday Islah
Proje Başlığı
Araştırmaları
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. M. Nazım DİNÇER
Proje Yürütücüsü
Dr. Şadiye YAKTUBAY, A. Alpaslan EZİCİ, Murat Reis
Yardımcı Araştırmacılar
AKKAYA(Kalite)
20013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Proje isimlerine dikkat edilmelidir.
Proje No
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA00/01/04/17
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah
Araştırmaları
GAP UTAEM / DİYARBAKIR
Sertaç TEKDAL
Dr. Enver KENDAL, Hüsnü AKTAŞ, Mehmet KARAMAN
2013 - 2017
19
ÖNERİLER: Sinan Bayram Ahmet Efe Mehmet Düzgün ün projeye dahil edilmesi.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
TAGEM/TA/
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
GAP Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ali İLKHAN
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
İ.Halil CÖMERT, Cemile ADIYAMAN
2010-2015
ÖNERİLER: Cemile Adıyaman’ın projeden ayrılması ve Memduh Serdar Polat’ın projeye dahil
edilmesine
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Ülkesel Buğday Kalite Araştırmaları
YENİ TEKLİF PROJELER
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Kışlık Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Vedat BEDİRHANOĞLU
Yardımcı Araştırmacılar
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR Berrin DUMLU Ramazan SELÇUK
Hatice CENGİZ
2015-2019
Proje Başlığı
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Turgay Şanal: düzeltmeler yapıldıktan sonra, proje uygundur. Bölge için gereklidir. Deneyimli
danışmanlar ve alet ekipman ile desteklenmelidir.
Ümran Küçüközdemir: Aliye Pehlivan veya diğer bir araştırmacının projede danışman ya da
yardımcı araştırmacı olarak yer almasını öneriyorum.
Prof.Dr. Hamit Köksel: proje biraz daha detaylı ve düzenli hazırlanmalı. Enstitüde böyle bir çalışma
gerekli. Sedimentasyon değerlerinin yapılması gerekli ve mümkün.
KARAR: Projenin raportör görüşlerine göre düzeltmeler yapılarak ve Tarla Bitkileri MAE’den Aliye
Pehlivan’ın danışman olarak projeye dahil edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
DEVAM EDEN PROJELER
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-005
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik
Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Yaşar KARADUMAN
Arzu AKIN, Serap TÜRKÖLMEZ, Savaş BELEN, Mustafa
ÇAKMAK, Özcan YORGANCILAR, Soner YÜKSEL
Ocak 2012 -Aralık 2016
KARAR : Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
20
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/016
Trakya-Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü- EDİRNE
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr.Turhan KAHRAMAN ( Proje Lideri)
Proje Yürütücüsü
Işın AYDIN, Orhan Onur AŞKIN, Dr. İrfan ÖZTÜRK ve
Yardımcı Araştırmacılar
Remzi AVCI
Ocak 2013- Aralık 2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Orhan Onur Aşkın’ın projeden ayrılması ve Dr. Turhan KAHRAMAN’ın proje
lideri olarak projeye dahil edilmesi önerildi.
Proje No
Proje Başlığı
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/11/07/01/002
Ekmeklik Buğday Islah
Özelliklerinin Belirlenmesi
Seydi AYDOĞAN
Materyalinin
Bazı
Kalite
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü Konya
Mehmet ŞAHİN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Berat
DEMİR, Sümerya HAMZAOĞLU, Seyfi TANER
01.01.2011 – 01.01.2016
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Projede yer alan kimyager Hande Önmez kurum değişikliği sebebiyle projeden
çıkarılması
KARAR: Projenin devamı ve öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/005
Ülkesel Kışlık Dilim Ekmeklik Buğday Kalite Araştırmaları
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Turgay ŞANAL
Kazım KARACA, Aliye PEHLİVAN, Dr. Tülin ÖZDEREN,
Asuman KAPLAN EVLİCE, Dr. Alaettin KEÇELİ, Ramazan
AVCIOĞLU, Dr. Safure GÜLER, Dönüş ERMİŞER, Asiye
SEİS SUBAŞI, Oğuz ACAR, Seda ÖZBAY, Buket ÇETİNER,
Ferda ÜNSAL
01.01.2013-31.12.2017
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/006
Ülkesel Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Kalite Araştırmaları
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Turgay ŞANAL
Kazım KARACA, Aliye PEHLİVAN, Dr. Tülin ÖZDEREN,
Asuman KAPLAN EVLİCE, Dr. Alaettin KEÇELİ, Ramazan
AVCIOĞLU, Dr. Safure GÜLER, Dönüş ERMİŞER, Asiye
21
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
SEİS SUBAŞI, Oğuz ACAR, Seda ÖZBAY, Buket ÇETİNER,
Ferda ÜNSAL
01.01.2013-31.12.2017
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/12/A12/P02/03-001
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Makarnalık
Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Yaşar KARADUMAN
Arzu AKIN, Serap TÜRKÖLMEZ, Savaş BELEN, Mustafa
ÇAKMAK, Soner YÜKSEL
Ocak 2012 -Aralık 2016
KARAR : Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/11/07/02/001
Makarnalık Buğday Islah
Özelliklerinin Belirlenmesi
Dr. Aysun Göçmen Akçacık
Materyalinin
Bazı
Kalite
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü Konya
Mehmet Şahin, Seydi AYDOĞAN, Berat DEMİR, Sümerya
HAMZAOĞLU, Musa TÜRKÖZ
01.01.2011 – 01.01.2016
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Kimyager Hande Önmez kurum değişikliği sebebiyle projeden çıkarılması
önerilmiştir.
KARAR: Projenin devamı ve öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TA/11/07/02/002
Bulgurun Fonksiyonel Özellikleri ve Teknolojik
Kalitesine Buğday Çeşidi ve Üretim Yönteminin Etkisi
(Doktora)
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Asuman KAPLAN EVLİCE
Başlama-Bitiş Tarihleri
01.06.2010-31.05.2014
ÖNERİLER: Araştırmacı sağlık problemleri nedeniyle sunum yapamamıştır.
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/13/A12/P02/002
Ülkesel Kışlık Dilim Makarnalık Buğday
Araştırmaları
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Kalite
22
Turgay ŞANAL
Kazım KARACA, Aliye PEHLİVAN, Dr. Tülin
ÖZDEREN, Asuman KAPLAN EVLİCE, Dr. Alaettin
KEÇELİ, Ramazan AVCIOĞLU, Dr. Safure GÜLER,
Dönüş ERMİŞER, Asiye SEİS SUBAŞI, Oğuz ACAR,
Seda ÖZBAY, Buket ÇETİNER, Ferda ÜNSAL
01/01/2013 ile 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Prof. Dr. Hamit KÖKSEL: Merkez Araştırma Enstitüsü Pilot bir işletme sistemi
çalışmalarıyla daha da iyiye yönlendirilebilir. Tescil ettirilen çeşitlerin sanayiciye sunulması
noktasında hızlı hareket edilebilmelidir.
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/08/07/02/007
Ülkesel Yazlık Dilim Makarnalık Buğday Kalite
Araştırmaları
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Turgay ŞANAL
Kazım KARACA, Aliye PEHLİVAN, Dr. Tülin
ÖZDEREN, Asuman KAPLAN EVLİCE, Dr. Alaettin
KEÇELİ, Ramazan AVCIOĞLU, Dr. Safure GÜLER,
Dönüş ERMİŞER, Asiye SEİS SUBAŞI, Oğuz ACAR,
Seda ÖZBAY, Buket ÇETİNER, Ferda ÜNSAL
01.01.2013-31.12.2017
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ülkesel Serin İklim Tahılları Hastalık ve Zararlı Araştırmaları
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Buğday ve Tritikalede İleri Kademe Hatların Bazı Fungal
Hastalıklara (Pas, Sürme ve Rastık) Karşı Test Edilmesi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Hatice CENGİZ
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR, Ramazan SELÇUK, Vedat
BEDİRHANOĞLU, Berrin DUMLU, Dr. Zafer MERT,
Dr. Kadir AKAN
2015-2019
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Raportör Birol Ercan’ın görüşü: projenin desteklenmesi uygun olacaktır.
1-Projeden Tritikale’nin çıkarılması uygun olur.
2- İki sene önce yaşanan epidemi göz önüne alarak proje desteklenmelidir. Serin İklim Tahıl
hastalıkları için önemli bir projedir.
3-Yabanilerden pas sporları toplanarak depolanabilir.
Prof. Dr. Fahri Altay: Islah programında değerlendirilecek olan Yerel Genotipler de
reaksiyonun değerlendirilmesi uygun olur.
Süleyman Karahan: Çalışmanın başlığının “Doğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahıl Hastalık
Araştırmaları Projesi” şeklinde verilmesi uygun olur.
23
Koordinasyon toplantısında proje başlığı konusu görüşülecektir.
Tritikalenin materyali projeden çıkarılacaktır.
KARAR: Başlığının “Doğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları
Projesi” olarak değiştirilmesi ve öneriler doğrultusunda düzenlenerek oy birliği ile kabul
edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
DEVAM EDEN PROJELER
TAGEM
Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi
(ÜSİT-HAP)
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Zafer MERT
Lütfi Çetin, Seval Albustan, Kadir Akan, Selami Yazar,
Emin Dönmez, Ayten Salantur, Bayram Özdemir Taner
Akar, İsmail Sayım, Namuk Ergun, Sinan Aydoğan, Aysel
Yorgancılar, A.Taner Kılınç, Necmettin Bolat, Özcan
Yorgancılar, Mustafa Çakmak, Savaş Belen, Özlem Bilir,
Suat Özdemir, Soner Yüksel, Birol Ercan, İlker Topal,Fatih
Özdemir, Emel Özer, Seyfi Taner, Yüksel Kaya, İbrahim
Kara, Ramazan Ayrancı, Sait Çeri, Musa Türköz, Ümran
Küçüközdemir, Hatice Cengiz, Rıza Ünsal, Hatice Geren,
İsmail Sevim, Aydın İmamoğlu, Nurgül Sarı, Hasan Ay,
Ahmet Akyol, İzzet Özseven, M. Erkan Bayram, Lütfü
Demir, Şinasi Orhan, İrfan İnce, Vesile Aydın, Adnan Tülek,
Kemal Akın, İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Turhan Kahraman,
Enver Kendal, Hüsnü Aktaş, Ahmet Altıkat, Sertaç Tekdal,
Mehmet Kahraman, Hasan Orhan Bayramoğlu, Nevzat
Aydın, Cemal Şermet, Dr. Rukiye KARA, Hasan Gezginç,
Bayram Ali Arıkan, Yasin Dalkılıç, Ali İlkhan
01.01.2009-31.12.2013
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM
Buğday Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı ile Buğday Kist
ve Lezyon Nematodlarına Dayanıklılık Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Aysel YORGANCILAR
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü: Mustafa
ÇAKMAK (ıslah), Savaş BELEN (ıslah), Soner Yüksel (ıslah),
Suat Özdemir (ıslah), Aysel YORGANCILAR (hastalık), A. Taner
Kılınç (hastalık), Özcan Yorgancılar (biyoteknoloji), Özlem Bilir
(biyoteknoloji)
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü: Dr. Emin Dönmez
(ıslah), Dr. Selami Yazar (ıslah), Bayram Özdemir (ıslah), Ayten
24
Salantur (ıslah), Dr. Mikail Çalışkan (biyoteknoloji), Ayşe Yıldız
(biyoteknoloji), Muzaffer Avcı (yetiştirme tekniği)
Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü: Halil Toktay
(entomoloji), Mustafa İmren (entomoloji), Adem Özaslandan
(entomoloji), Efgan Akçalı (fitopatoloji)
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü: Mehmet Kılıç
(nematoloji), Atilla Öcal (nematoloji), Fatih Ölmez (fitopatoloji)
Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü: Nazım Dinçer (Islah),
Şadiye Yaktubay (ıslah)
Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü: Lütfi Demir (ıslah),
Vesile Urin (ıslah)
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü: İrfan Öztürk (ıslah),
Adnan Tülek (fitopatoloji), Kemal Akın
Danışmanın Adı-Soyadı : Doç. Dr. Seyit Ahmet BAĞCI, Selçuk
Üniversitesi, Sarayönü Meslek Yüksek Okulu (Kök ve Kök Boğazı
Hastalıkları)
01.01.2011 – 31.12. 2015
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: A.Taner KILINÇ’ın projeden çıkarılması, Türkan ADIGÜZEL’İin projeye dahil
edilmesi
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER (Sonuç Raporu)
TAGEM/TA/09/07/09/002
Proje No
Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı
Proje Başlığı
Test Edilmesi
Birol ERCAN
Proje Lideri
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Müdürlüğü
İlker TOPAL, Fatih ÖZDEMİR, Murat Nadi TAŞ, Dr. Seyfi
Yardımcı Araştırmacılar
TANER, İbrahim KARA, Musa TÜRKÖZ, Enes YAKIŞIR,
Dr. Ramazan AYRANCI, Sait ÇERİ, Dr. Hasan KOÇ, Dr.
Emel ÖZER
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
2008-2013
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Proje Lideri
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
DEVAM EDEN PROJELER
TAGEM/TBAD/14/A12/P01/003
Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara
Karşı Test Edilmesi
Birol ERCAN
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
İlker TOPAL, Fatih ÖZDEMİR, Murat Nadi TAŞ
2014-2018
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Dr. Gül İMRİZ’in projeye dahil edilmesi.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
25
Proje No:
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM
Doğu ve Güney Marmara Serin İklim Tahıl Hastalıkları
Araştırmaları Projesi
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Vesile URİN
Özge HELVACIOĞLU Yavuz AĞI
01.01.2014-31.12.2014
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ülkesel Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
YENİ TEKLİF PROJE
TAGEM
Proje No:
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik
Projenin Adı
Buğday Islah Materyalinin Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Oğuz ÖNDER
Proje Yürütücüsü
Dr.Erdinç Savaşlı Ramis Dayıoğlu Didem Özen Mustafa Çakmak
Yardımcı Araştırmacılar
Savaş Belen, A.Cevat Sönmez Yılmaz Yıldırım
2015-2018
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Muzaffer Avcı: Kuraklığın süresi ve şiddeti belirtilmeli. Doğal koşullarda yapılacaksa bunun
belirtilmesi lazım. Karbon yönteminin araştırmaya eklenmesi.
Emin Dönmez: Belirli aralıklarla standart çeşitlerin koyulması katkı sağlar.
Fahri Altay: Sınırlı su uygulamalarıyla bazı parametreler elde edilebilir. Kök sistemleriyle ilgili
çalışma eklenebilir. ABA ve Gibberilik asit ilişkisi de ortaya konulmalı.
Seyfi Taner: Proje süresi kısa, uzatılmalı.
KARAR: Projenin raportörlerin görüşleri doğrultusunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Projenin Adı
Ekmeklik Buğdayda Tuza Tolerans Düzeyinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Yüksel KAYA
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Emel Özer, Enes Yakışır Dr. Seyfi Taner Sait Çeri Musa
Türköz Dr. Telat Yıldırım Şah İsmail Cerit Ahmet Çoban Meltem
Yaşar Melek Bayraktaroğlu Mehmet Şahin Dr. Aysun Göçmen
Akçacık Seydi Aydoğan Rifat Zafer Arısoy Mehmet Ali Dündar
Prof. Dr. İsmail Çakmak
2015-2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Emin Dönmez: Laboratuvar çalışmaları iyi sonuç vermiyor. Kuraklığa benzer bir alanın tuzlulukla
ilgili hazırlanması gerekiyor.
26
Ümran Küçüközdemir: Stoma iletkenliği çalışmaları dahil edilebilirmi?
Süleyman Karahan: Mevcut çeşitlerde düşünülmeli ve ortak bölge çalışmaları düşünülmeli.
Mustafa Çakmak: Ön seleksiyonla toleranslı hatlar tarlada belirlenmeli ve sonra laboratuvar
çalışmalarına geçilmeli.
İsmet Başer : Çalışma yararlı ama materyal sayısı arttırılmalı. Su kültürüyle ön seleksiyon yapılmalı.
KARAR: Projenin raportörlerin görüşleri doğrultusunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Kuraklığa Toleransın
Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Kullanılarak
Belirlenmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Özlem AKAR
Yardımcı Araştırmacılar
Rahime KARATAŞ, Başak ÖZYILMAZ, Yrd. Doç. Dr.İlhami
KARATAŞ
Seydi AYDOĞAN, Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR
2015-2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Seyfi Taner :Başlığın değişmesinde fayda var. Tokat bölgesi olarak değişmeli.
Aliye Pehlivan Gluten indexi ve kuru glütende değerlendirilmeli.
İrfan Öztürk. Kök çalışmaları da dahil edilmeli.
Erdinç Savaşlı: Materyal seçimine ve Biomasa dikkat edilmeli
Kayhan Korkut : Tarla kapatılmadığında belirli dönemlerde sonuçlar çok gerçekçi olmayabilir.
Fahri Altay :Bu bilgilerin kullanılacağı alanlar neresidir?
KARAR: Proje raportörlerin görüşleri doğrultusunda düzeltmelerin yapılarak oybirliği ile kabul
edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
SONUÇLANAN PROJE
TAGEM/TA/10/07/001
Buğday Genotiplerinin Çukurova Şartlarında Sıcaklık Stresine
Toleranslarının Araştırılması
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ADANA
Dr. Abdulkadir AVÇİN
Dr. Nazım DİNÇER
2010-2012
KARAR: Sonuç raporunun yayınlanmasına ve TAGEM’e gönderilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
27
TAGEM
Orta Anadolu’da Ekim Nöbeti Araştırmaları
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Muzaffer Avcı
Musa Karaçam, Neslihan Şengül, Esra Akçelik, Çetin Çağlar,
Yardımcı Araştırıcılar
Recep Kodal
Sürekli
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Süleyman Bey: Toprak-Gübre çalışmaları projeye dahil edilmelidir.
Fahri Hoca : Proje devam etsin toprakta kök bölgesindeki değişikliklerde dikkate alınmalı.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
KARAR: Sonuç raporunun yazılıp TAGEM’e gönderilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu konuda
yeni projelerle devamı konusundaki karar oybirliği ile önümüzdeki yıla bırakılmıştır.
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TA/08/07/01/012
Ekmeklik Buğday Islahında Kullanılabilecek Fizyolojik
Parametrelerin Belirlenmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ESKİŞEHİR
Dr.Erdinç Savaşlı
H. Müfit Kalaycı (Danışman), Oğuz Önder, Ramis Dayıoğlu,
Mustafa Çakmak, Savaş Belen, Cemal Çekiç(Emekli), Necmettin
Bolat (Emekli)
Ekim 2008, 2013
KARAR: Sonuç raporunun yazılıp TAGEM’e gönderilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Adı
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/07-002
Eskişehir Koşullarında Buğdayda Azotlu Gübre
Kalibrasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ESKİŞEHİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Proje Yürütücüsü
Dr. Erdinç Savaşlı
Yardımcı Araştırmacılar
Oğuz Önder, Ramis Dayıoğlu, Yaşar Karaduman
Başlama-Bitiş Tarihleri
Ekim 2012, 2014
Projenin Toplam Bütçesi
2012:.7 500 TL, 2013:.7 500 TL, 2014: .6 000 TL
ÖNERİLER: Didem Özen ve Özgür Ateşin Projeye dahil edilmesi
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/07-001
Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Bazı Ekmeklik Buğday
Çeşitlerinin Karbonhidrat Translokasyonuna Etkisinin
Belirlenmesi. (Doktora Tezi)
Projeyi Yürüten Kuruluş
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ESKİŞEHİR
Proje Yürütücüsü
Oğuz ÖNDER, Prof.Dr. Sait GEZGİN (Danışman)
Başlama-Bitiş Tarihleri
Ekim 2011, Ekim 2013
ÖNERİLER: Bir yıl ek süre talep edilmektedir.
KARAR: Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.
28
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TA/
Güneydoğu Anadolu Şartlarında Bazı Ekmeklik Buğday
Çeşitlerinin Kalite Yönüyle Stabilite Yetenekleri ve Mikro
Element İçeriklerinin Araştırılması (Doktora)
GAPUTAEM
Hüsnü AKTAŞ
2011-2013
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/012
Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fizyolojik ve Morfolojik
Özelliklerinin Araştırılması (Y. Lisans)
GAP UTAEM
TAGEM/Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi-DİYARBAKIR
Mehmet KARAMAN
2013-2014
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Proje Lideri
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/11/07/01/003
Konya İlinde Kuru Koşullarda Geleneksel ve Doğrudan
Ekim Yöntemlerinde Farklı Münavebe Sistemlerinin
Karşılaştırılması
Fevzi Partigöç
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
İrfan Gültekin, Rifat Zafer Arısoy, Yasin Kaya, Fevzi
Partigöç, Serpil Gültekin, Mehmet Şahin, Mustafa Kan,
Seydi Aydoğan, Fatih Özdemir, Alper Taner, Refik
Uyanöz.
2011-2016
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Denemeye ilişkin bir çok toprak parametrelerinin (Fiziksel, kimyasal ve biyolojik)
elde edilip analizlerinin yapılabilmesi için Zir. Mühendisleri Osman BÜYÜKTOKATLI ve
Mehmet KARADAĞ’ın projede tez çalışmalarını yürütebilmeleri teklif edilmektedir.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Proje Adı
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/007
Derine Azot Uygulamasının Ekmeklik Buğdayın Tane
Proteini Kapsamı Üzerine Etkisi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ESKİŞEHİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Proje Yürütücüsü
Dr. Erdinç Savaşlı
Yardımcı Araştırmacılar
Oğuz Önder, Ramis Dayıoğlu,Yaşar Karaduman, Arzu
Akın, Abdullah Altay, Nuri Tuncer,Cemal Çekiç(Danışman)
Başlama-Bitiş Tarihleri
Ekim 2012, 2014
Projenin Toplam Bütçesi
2012: 29 000 TL, 2013: 29 000 TL, 2014: 22 000 TL
ÖNERİLER: Abdullah Altay’ ın projeden çıkartılması, Didem Özen ve Özgür Ateş’ in Projeye dahil
29
edilmesi.
KARAR: Öneri ve projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/018
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)
Genotiplerinin Su Baskınlarına Toleranslarının
Belirlenmesi (Doktora Tezi)
(Danışmanı: Prof. Dr. Temel GENÇTAN)
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
İzzet ÖZSEVEN
Proje Yürütücüsü
01/01/2013-31/12/2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Su baskını sürelerini kasalarda kontrol 10 20 30 40 gün olarak denenmesi.
KARAR: Projenin devamı ve öneriler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Proje No
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/003
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Buğday ve Arpada Anter Kültürü İçin En Uygun
Yetiştirme Koşullarının Belirlenmesi ve Anterlerin Ultra
Soğuk Koşullarda Muhafazasının Optimizasyonu
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Dr. Nur KOYUNCU
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Ayten SALANTUR, Dr. Cuma KARAOĞLU, Dr.
Burcu T. HACIOĞLU, Namuk ERGÜN, Gülden Ç.
ÖZKAN, Burcu P.UĞUR, Elif Y. KOÇAK
1.2.2013-31.01.2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
AFA ADI: TAHILLAR
PROGRAM ADI: ORGANİK TARIM
Proje No
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/019
Proje Başlığı
Ankara Ekolojik Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen
Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
(TARM)
Proje Yürütücüsü
Zir. Yük Müh Recep KODAŞ
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Muzaffer AVCI, Zir. Müh Çetin ÇAĞLAR, Zir. Yük Müh
Rahmi TAŞÇI, Gıda Müh Asiye SEİS SUBAŞI, Gıda Müh
Dönüş ERMİŞER, Kimyager Seda ÖZBAY
Başlama ve Bitiş Tarihleri
01/10/2012-- 31/12/2017
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamı oybirliği ile kabul edilmiştir.
30
Dilek ve Temenniler:
Süleyman Karahan: Gruba sunulması düşünülen araştırma konuları burada belirlenirse 1 yıllık
süre olduğu için zaman kaybı yaşanmaz. Hemde daha tecrübeli araştırıcıların bilgi ve
tecrübelerinden faydalanabilir.
Ertuğ Fırat : Islah Timlerinde Bitki sağlığı grubundan bir araştırıcı ile dayanıklılık ıslahı
çalışmalarına önem verilmelidir.
Yeni Araştırma Konuları :
Ertuğ Fırat : Kamu-Özel sektör işbirliğine önem verilmelidir. Islah projelerin de hastalık
çalışmalarına önem verilmelidir. Koordinasyon eksikliği dikkati çekmiştir.
Namuk ERGÜN : çeşitlerin önerildiği bölgeler dışında ekilerek adaptasyon çalışmaları yapılmalı
ve performansları değerlendirilmelidir. Yeni çeşitlerde agronomi çalışması yürütülmelidir.
Prof. Dr. İsmet BAŞER: Melezleme ve seleksiyon aşamasında ıslahçıların performansları iyi
olmakla birlikte prebreedding de aynı performansı gösterdiklerini söylemek yanlış olmaz. Çeşitler
arası melezler yerine türler arası melezlere girmek uygun olur.
Prof. Dr. Hamit KÖKSEL: Kalite çalışmalarında araştırmaların seviyesi iyi durumda olmakla
birlikte, makarnalık çeşit geliştirilmesi için pilot bir laboratuar kurulmalıdır. Değirmen sanayicileri
ile işbirliği yapılarak gerek az miktarda örnekle çalışma yapılabilmeli hem de piyasanın istekleri
doğrultusunda analiz yapabilmelidir. Örneğin nişasta için kalite laboratuarı bulunmamaktadır. Bu
ve benzer konularda laboratuar alt yapıları kurulma ve geliştirilmelidir.
Turgay ŞANAL: tam buğday ekmeği ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Fakat öğütme tekniği
piyasaya öğütülmediği için çalışma biraz yürümektedir. Çeşit isimleri doğru yazılmalıdır (TTSM
web sitesine bakılabilir). Süne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kalite laboratuarları arasında bir ring
testi hazırlanmalıdır.
Prof. Dr. Fahri ALTAY: Islah ve Kalite çalışmaların da ilerleme varken hastalık ve agronomik
çalışmalarda gerileme olduğu söylemek uygun olur. Hastalıklar için sürvey yapılmalıdır. Patotip
ve ırk düzeyinde çalışma yapılmalıdır. Bunun için basit alt yapılar kullanılabilir. Agronomi
çalışmaları oldukça sınırlı olduğu dikkati çekmiştir. Tokat koşullarında hastalık, ıslah ve agronomi
çalışmaları yapılarak motivasyonla sisteme kazandırılmalıdır. Gelecek yıl buğday ıslah
faaliyetlerinin 90. Yılı olacaktır. Bu yılın taçlandırması lazım TAGEM ve STK işbirliği ile bu
organizasyon gerçekleştirilmelidir.
Dr. Mevlüt ŞAHİN: 2014 yılında tam buğday çalıştayı planlanmıştır. Hat devri ile materyal özel
sektöre açılmalıdır. Bu şekilde yurtdışında gelen çeşitlerin önüne geçilebilir. Islah materyalinin
TTSM FYD testlerinden geçememesi ıslahçılar uygun görülmemektedir. Grup toplantı sırasında
yarım gün ara verilmesi uygun olur.
Dr. Talat YILDIRIM: Sunularda öncelikle iklim verilmektedir. Bu nedenle agronomi çalışmaları
öne alınarak çeşit geliştirilmesi uygun olur. TTSM FYD testlerinde kurumla ilgili görüşme
yapılması uygun olur. Çeşit isimlerinde yıl olmayacaktı ama seri 2013 diye isim verilmiş burada
sıkıntı bulunmaktadır.
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR : Bazı çalışmaların eksikleri vurgulanmıştır. Performans
değerlendirmesinde TAGEM projelerine hak ettiği değer verilmelidir. (Islah yapanla Lojman
komisyonunda olan aynı puanı almaktadır.)
Dr. Süleyman KARAHAN: Bölgeler de adaptasyon çalışmalarının yapılması uygun olur.
Tohumluk üretimi önemlidir. Grupların 5-6 sene de bir enstitü toplanması koordinasyon ve
motivasyon için olur.
Şerafettin ÇAKAL: Serin İklim Tahıl grubu diğer gruplara örnek olmakta iken bugün bu hızda bir
yavaşlama olmuştur. Bu konuya dikkat çekmek istemiştir.
Fatih ÖZDEMİR: Teşekkür konuşması yapmıştır. Yurtdışında çeşit getirilmesi uygun değildir.
Ülkemiz çeşit çöplüğüne dönüşmek üzeredir. Bu çiftçi bazında mağduriyetleri beraberinde
getireceği açıktır. Çeşit tescilinde beyan esasına değil de moleküler çalışmaları temel almalıdır.
Hat satışı konusu tekrar değerlendirilmelidir.
Dr. İsa ÖZKAN:
31
Tüm araştırıcılara katkı ve emeklerinde dolayı teşekkür etmiştir.
TÜBİTAK projelerine özel önem verilmesi uygun olur.
Elde bulunan genetik materyali uygun şekilde çoğaltılarak Gen bankalarına gönderilmelidir.
Uluslararası arenaya çıkmak için uluslararası yayın yapılması önemli olup bu konuda özel önem
verilmelidir. 2016 yılı dünya baklagil yılı olarak ilan edilmiştir.
Kapanış ve Ödül Töreni
En başarılı bulunan üç proje için yapılan oylama sonucunda;
En İyi Birinci Proje
: “Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi”
adlı proje ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden
Dr. Zafer MERT
En İyi İkinci Proje
: “Orta Anadolu’da Ekim Nöbetleri Araştırmaları” adlı proje ile
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Muzaffer
AVCI,
En İyi Üçüncü Proje
: “Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik Islah
Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ” adlı proje ile
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden, Yaşar KARADUMAN
Ödüllerini ve Sertifikalarını almışlardır.
10 Şubat 2014
Pazartesi
11 Şubat 2014
Salı
BAŞKAN
YAZMAN
14.00 - 18.00
Dr. Ertuğ FIRAT
Vedat BEDİRHANOĞLU
09.00 - 12.30
İsmail SAYIM
14.00 - 18.00
12 Şubat 2014
Çarşamba
13 Şubat 2014
Perşembe
14 Şubat 2014
Cuma
Sinan AYDOĞAN
Aydın İMAMOĞLU Erdinç OĞUR
Dr. Neslihan ŞENGÜL
09.00 - 12.30
Selami YAZAR
14.00 - 18.00
Dr. Seyfi TANER
Enes YAKIŞIR
09.00 - 12.30
Dr. İrfan ÖZTÜRK
Namuk ERGUN
14.00 - 18.00
Turgay ŞANAL
Dr. Kadir AKAN
09.00 - 12.30
Dr. Nazım DİNÇER
Ali Alpaslan EZİCİ
14.00 - 18.00
Dr. Emin DÖNMEZ
Sinan AYDOĞAN
32
33
34
35
36
37
38
YEMEKLİK DANE BAKLAGİL ARAŞTIRMALARI PROGRAM
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal
Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program Değerlendirme
Toplantısı 10-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının
uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında
belirtilen “Araştırma Program Hedefleri” doğrultusunda yürütülen projelerin program hedeflerini
karşılama durumlarını gözden geçirmek amacıyla ilgili Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, diğer
Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın
gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı
“Sinevizyon Gösterisi” ile başlamıştır. Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK tarafından program değerlendirme toplantılarının
önemi, AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar, Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve
İstasyonların Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri, Uluslararası projeler hakkında sunum
gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından “Türkiye Ekmek İsrafı Araştırması” ve Ekmek İsrafını
Önleme Kampanyası” hakkında Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından sunum yapılmış ve
sonrasında tanıtım filmi gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla
Bitkileri çalışma konuları altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK 1003 programının Tarla Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya
çıkacağı ve bu çağrının iyi değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat tarihleri arasında aşağıdaki programlar
kapsamında gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri)
Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar,
1
YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER 2014 TOPLANTI TUTANAĞI
SONUÇ PROJE
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Mercimek ve Nohutta Ürün Kalitesinin İyileştirilmesi ve Ürün Kalitesinin
arttırılması
TAGEM/TA/09/12/01/001
Proje no:
Ülkesel Nohut Islahı Araştırmaları
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Dr.Abdulkadir AYDOĞAN
Proje Koordinatörü
Başlama-Bitiş Tarihi
01/01/2009- 31/12/2013
Yardımcı Araştırıcılar
Proje Yürütücüleri:
TARM (Ankara): Abdulkadir AYDOĞAN, Ayşegül
GÜRBÜZ, Gözde ÇELİK ÖZER, Lütfü ÇETİN, Zafer MERT,
Kadir AKAN, Ramazan AVCIOĞLU
Geçit Kuşağı TAE (Eskişehir): Ramazan AKIN, Evren
ATMACA, Gürkan BAŞBAĞCI
Karadeniz TAE (Samsun):
Hüseyin ÖZÇELİK, Aslan
UZUN, Serkan YILMAZ
Doğu Akdeniz TAE (Adana) : Dürdane MART, Meltem
TÜRKERİ, Derya YÜCEL
Doğu Anadolu TAE (Erzurum): G.Emel BABAGİL
GAPUTAEM (Diyarbakır):
Medeni YAŞAR, İrfan
ERDEMCİ, Murat Koç
Doğu Geçit TAİ (Maraş) : Muammer TEKATLI, Cevdet
KILINÇ, M.Akif ÇINKIR
GAP TSK TAEM (URFA): Mahmut GAYBERİ
Bahri Dağdaş UTAEM (Konya): Hakan Albayrak, Ramazan
KELEŞ, İlker TOPAL, Seydi AYDOĞAN
Ege TAE : Eylem TUĞAY KARAGÜL
TAEK: Zafer SAĞEL
Öneriler:
Karar:. Çeşit uyum denemesinde kullanılan çeşitlerin 5 yıl boyunca değiştirilmeden tekrar
edilmesine, yeni çeşitlerin de Ülkesel nohut verim denemesinde standart olarak kullanılmasına,
projenin sonuç raporunun kabulüne ve önerilen değişikler doğrultusunda yeni teklifin hazırlanmasına
karar verilmiştir.
2
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Mercimek ve Nohutta Ürün Kalitesinin İyileştirilmesi ve Ürün Kalitesinin
arttırılması
TAGEM/TA/10/12/01/001
Proje no:
Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islahı Çalışmaları
Proje Adı
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Dr.Abdulkadir AYDOĞAN
Proje Yürtücüsü
Ayşegül GÜRBÜZ, Gözde Çelik ÖZER
Yardımcı Araştırıcılar
01.01.2010-31.12.2014
Başlama-Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI: Mercimek ve Nohutta Ürün Kalitesinin İyileştirilmesi ve Verimliliğin
Arttırılması
TAGEM/TBAD/13/A14/P01/001 (Devam Eden)
Proje No
Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Evren ATMACA
Proje Yürütücüsü
Dr. Sabri ÇAKIR, Ramazan AKIN, Gürkan BAŞBAĞCI, A. Taner
Yardımcı
KILINÇ
Araştırmacılar
01.01.2013 – 31.12. 2017
Başlama- Bitiş
Tarihleri
Öneriler:
1. Çeşitlerin verimleri verilirken olgunlaşma süreleri ve iklim verileri de verilmelidir.
Karar: Bilal DEMİR’ in araştırma enstitüsünden ayrılması nedeniyle projeden çıkarılması, yerine
Abdullah Taner KILIÇ’ ın eklenmesine ve projeye devam edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
3
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI: Nohut, yüksek
TAGEM / TBAD/13/A14/P01/003
Proje No:
Ege Bölgesinde Nohut Hastalıklarına Dayanıklılık
Proje Adı:
Test Çalışmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Yürütücü Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL
Proje Yürütücüsü:
Halil ÖZTARHAN
Yardımcı
Dr. Hakan HEKİMHAN
Araştırıcılar:
2013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri:
Öneriler:
1. Hastalık çalışmalarında Bornova Zirai Mücadele ile ortak çalışılmalı.
2. Fusariumda ırk belirleme çalışmaları yapılmalıdır.
Karar: Projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
AFA ADI
PROĞRAM ADI
: Baklagiller
: Yemeklik Dane Baklagiller (Nohut)
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
TAGEM/TBAD/12/A14/P03/02
Orta Güney Anadolu Havzası Nohut
Adaptasyonu ve Islahı Araştırmaları / Chick
Pea Project For Central-Southern Anatolian
Region
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Dr. Hakan BAYRAK
Ramazan KELEŞ, İlker TOPAL, Seydi
AYDOĞAN
Ocak 2012 – Aralık 2016
Öneriler:
Karar: Bitki sağlığı personeli İlker TOPAL’ ın yerine Dr. Gül İMRİZ’ in ilavesine ve
projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
4
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROĞRAM ADI: Nohut
TAGEM/TA/09/12/01/002
Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Muammer TEKATLI
Proje Yürütücüsü
M.Akif ÇINKIR, Cevdet KILINÇ
Yardımcı Araştırmacılar
01.01.2009 – 31.12.2013
Başlama – Bitiş Tarihleri
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Öneriler:
Karar: Ara sonuç raporunun yazılmasına ve projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
:Yemeklik Dane Baklagiller
: Nohut
:
Proje Başlığı
:
Projeyi Yürüten Kuruluş :
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü
:
Yardımcı Araştırmacılar:
Başlama ve Bitiş Tarihleri :
TAGEM/TBAD/13/A14/P01/002
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Dr. İrfan ERDEMCİ
Murat KOÇ, Medeni YAŞAR
01.01.2013 / 31.12.2017
Öneriler:
Karar: Projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
5
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI
: Nohut
TAGEM/TA/04/10/01/001
Proje No:
Proje Başlığı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ŞANLIURFA
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş
Tarihleri
TAGEM
Mahmut GAYBERİ(Sunan: Dr. A. Gülgün ÖKTEM)
Dr. A. Gülgün ÖKTEM
Hasan ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN
2009
2013
Öneriler:
1. Tablolardaki verilere Antraknoz değerleri de eklenmelidir.
Karar: Ara sonuç raporunun yazılmasına ve öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
PROGRAM ADI
: NOHUT
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM /TA/ 96 / 02 / 03 / 011
Doğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
/ Erzurum
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Tülay DİZİKISA
Yardımcı Araştırmacılar Zir.Yük.Müh. Aysema Tazegül ÇAVUŞOĞLU
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2013 ile 31.12.2013 arası
Öneriler:
1. Denemelerin ve araştırma sonuçlarının istatistikî değerlendirilmeleri kurallara uygun olarak ve denemelerin
bakım işleri daha homojen olarak yapılmalıdır.
6
Karar: Dr. Gülçin Emel BABAGİL ve Dr. Elif TOZLU’ nun Enstitüden ayrılmasından dolayı projeden
çıkarılmasına, Aysema TAZEGÜL ÇAVUŞOĞLU’ nun projeye dâhil edilmesine ve Dr. Tülay DİZİKISA’ nın
proje lideri olarak devam etmesine ve öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Yemeklik Dane Baklagiller
: Nohut
Proje No: TAGEM/TA/09/12/01/003
Proje Adı: Karadeniz Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
Yürütücü Kuruluş: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İşbirliği Yapılan Kuruluş: --Proje Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2013 - 31.12.2013
Proje Yürütücüleri:
Dr. Hüseyin ÖZÇELİK, Arslan UZUN, Serkan YILMAZ
Öneriler:
Karar: Ara sonuç raporunun yazılmasına ve projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten
Kuruluş:
Projeyi Destekleyen
Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı
Araştırıcılar
Başlama- Bitiş
Tarihleri
Öneriler:
Tarla Bitkileri
Yemeklik Tane Baklagiller
TAGEM/TA/09/12/01/003
Karadeniz Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Hüseyin ÖZÇELİK
Arslan UZUN, Serkan YILMAZ, Ömer SÖZEN
01/01/2009-31/12/2013
Karar: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
7
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Baklagiller
PROGRAM ADI: Nohut
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştıcılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
TAGEM /TBAD/13/A14/P01/004
Çukurova Bölgesinde Nohut (Cicer
arietinum L) Islah Çalışmaları
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
Dr. Dürdane MART
Dr.DERYA YÜCEL, Meltem TÜRKERİ
2013-2017
Öneriler:
Karar: Proje isminin Doğu Akdeniz Nohut (Cicer arietinum L) Islah Çalışmaları olarak
değiştirilmesine ve projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI: Mercimek ve Nohutta Ürün Kalitesinin İyileştirilmesi ve Verimliliğin
Arttırılması
TAGEM/TA/ (Devam Eden)
Proje No
Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerine Uygulanan Gamma Işını
Proje Başlığı
Dozlarının M 1 ve M 2 Generasyonlarında Bazı Bitki Özelliklerine
Etkileri
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş
Tarihleri
Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ
TAGEM
Evren ATMACA
01.01.2012 – 31.12. 2013
8
Öneriler:
Karar: Projenin sonuç raporunun yazılıp sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Nohut
TAGEM/TBAD/12/A14/P01/04
Proje No
Nohutta Antraknoza (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.) Dayanıklılık İçin
Proje Başlığı
Moleküler Markörler Yardımıyla Seleksiyon Yapılması
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yardımcı
Araştırmacılar
Pervin UZUN, Aysel YORGANCILAR, A.Taner KILINÇ, Evren ATMACA,
TAGEM
Özcan YORGANCILAR(Sunan: Pervin UZUN)
Ramazan AKIN
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2012- 31.12.2016
Öneriler: Yapılan testlemelerde hangi patotipe(veya ırka) dayanıklı veya hassas olduğu belirtilmelidir.
Karar: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
TÜBİTAK BİLGİ
Proje no:
Proje Adı
TUBİTAK 1003: 113O073
Klasik ve Modern Islah Tekniklerinin Birlikte Kullanımı ile Nohut
Yanıklığı (Ascochyta rabiei) Etmenine Karşı Toleranslı Germplazmın
Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürtücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
TÜBİTAK-TAGEM
Dr. Abdülkadir AYDOĞAN
Doç. Dr. Harun BAYRAKTAR
9
Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZER
Ayşegül GÜRBÜZ
Gözde ÇELİK ÖZER
Gülden ÇETİN ÖZKAN
Dr.Cuma KARAALİOĞLU
Mahmut GAYBERİ
Dr.Zafer Mert
Prof.Dr. Khalid Mahmood Khawar
Prof. Dr. Ali ERGÜL
2013-2016
Başlama-Bitiş Tarihi
Öneriler: Shuttle Breeding tabiri yerine Jenerasyon Atlatma olarak değiştirilmesi önerilmiştir.
Karar: Proje bilgi amaçlı olarak gruba sunulmuştur.
YENİ TEKLİF PROJE
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Nohut
Proje No
Orta Anadolu Bölgesinde Doğrudan Ekim Yöntemi Uygulamalarına Nohut
Proje Başlığı
Tarımının Kazandırılması
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yardımcı Araştırıcılar
Rifat Zafer Arısoy, İrfan Gültekin, Yasin Kaya, Fevzi Partigöç, Kazım Gür, Dr. Hakan
Bayrak, Murat Nadi TAŞ
TAGEM
Dr. Serpil Gültekin
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2015-31.12.2017
Öneriler:
1. Ekim tarihleriniz arasında çıkışta sıkıntı olacağı için uygulamalarınızı gözden geçirmelidir.
2. Ekim zamanları arasındaki farkı görülebilmesi için mutlaka sulama yapılması gerekebilir. Ana parsel ve alt alt
parselleri seçerken konunun önemine göre seçilmeli. Bunun için faktöriyel deneme deseni kullanmanısı gerekir.
Çalışmada kalite değerlendirmelerinde protein oranına da bakılmalıdır.
3. Yabancı ot konusunda uzman araştırmacının olması gerekir.
4. Daha önce mercimekte yapılan çalışmada yabancı ot büyük sorun olmuştur ve kullanılacak total herbisitlerin
nohutta zarar verip vermeyeceğine dikkat edilmelidir. Ayrıca proje sonunda ekonomik analiz yapılmalıdır.
5. Kullanılan total herbisitin nohutta zarar vermeyeceğini ve karşılaştırma yapılmadığı için ekonomik analize gerek
10
olmaz.
6 Projenin isminin Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Ekim Zamanları, Doğrudan Ekim Yönteminin ve Farklı Anız
Miktarlarının Nohut Ekimine Etkisi olarak değiştirilmelidir.
7. Çalışma neticesinde regresyon yapılabilmesi için ekim zamanı en az 4 farklı zamanda olmalıdır. Çeşitleri seçerken
birbirinden tane rengi vb. herhangi bir özelliğinin farklı olması gerekir.
Karar: Proje isminin “Orta Anadolu’ da Doğrudan Ekim Yönteminin Nohut Tarımına Uyarlanması” olarak
değiştirilmesi, kullanılacak çeşidin bire indirilmesine ve öneriler doğrultusunda projenin kabulüne oy birliği ile karar
verilmiştir.
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI: Nohut
TAGEM/TA/10/12/01/003
Proje No
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik Tane Baklagiller (Kuru
Proje Başlığı
Fasulye, Nohut ve Mercimek) Islah Materyalinin Bazı Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Ramazan AKIN
Proje Yürütücüsü
Evren ATMACA, Dr. Sabri ÇAKIR, Bilal DEMİR
Yardımcı
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2010 – 31.12.2014
Öneriler:
1.Leblebi kalitesi ile yağ oranı, kabuğun kolay ayrılması ve randımanın da düşük olması istenmektedir.
Karar: Proje isminin “Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik Tane Baklagiller (Kuru Fasulye,
Nohut ve Mercimek) Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine,
Projenin devamına ve yeni proje teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Nohut-Mercimek
Proje No
TAGEM 04 /TA/10/01/005
11
Proje Başlığı
Ülkesel Yemeklik Tane Baklagiller Kalite Araştırmaları
Proje Başlığının İngilizcesi
National Edible Legumes Quality Research,
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Proje Yürütücüsü
Kazım KARACA (Sunan: Turgay ŞANAL)
Yardımcı Araştırmacılar
Kazım KARACA, Ramazan AVCIOĞLU, Turgay ŞANAL,
Aliye PEHLİVAN, Asuman Kaplan EVLİCE, Buket
ÇETİNER, Safure GÜLER, Dönüş ERMİŞER, Tülin
ÖZDEREN, Oğuz ACAR, Alaettin KEÇELİ, Asiye Seis
SUBAŞI, Seda ÖZBAY, Ferda ÜNSAL.
Başlama ve Bitiş Tarihleri
01/01/2010 – 31/12/2014
Öneriler:
Karar: Proje liderinin Ramazan AVCIOĞLU olarak değiştirilmesine, projenin devamına ve yeni proje
teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI
:Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI
: Mercimek
TAGEM/TA/09/12/02/001
Proje No
Ülkesel Mercimek Islah Araştırmaları
Proje Adı
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Tarla
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, GAP Toprak Su
Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Murat KOÇ
Proje Yürütücüsü
GATAE: Medeni YAŞAR, Dr. İrfan ERDEMCİ
Yardımcı Araştırmacılar
TARM: Dr.Abdulkadir AYDOĞAN, Ayşegül GÜRBÜZ,
Nurettin ÇİNKAYA
GAPTSKTAEM: Dr.A.Gülgün ÖKTEM
01.01.2009 / 31.12.2013
Başlama - Bitiş Tarihi
Öneriler:
1.Ülkesel Mercimek Çeşit Uyum Denemesi sonuçlarının Enstitünüz veya Bakanlığın web sitesinde
yayınlanması bilgiye ulaşım açısından kolaylık sağlayacaktır.
Karar: Projenin sonuç raporunun yazılmasına ve projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJE
12
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
:Yemeklik Dane Baklagiller
: Mercimek
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek Islah
Araştırmaları
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM)
Murat KOÇ
Medeni YAŞAR, İrfan ERDEMCİ
01.01.2013 / 31.12.2017
Öneriler:
1. Sunuda BVD için analizlerini birleştirilmelidir.
Karar: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Mercimek ve Nohutta Ürün Kalitesinin İyileştirilmesi ve Ürün Kalitesinin
Arttırılması
TAGEM/TA/10/12/02/001
Proje no:
Orta Anadolu Bölgesi Mercimek Islahı Çalışmaları
Proje Adı
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Dr.Abdulkadir AYDOĞAN
Proje Yürtücüsü
Ayşegül GÜRBÜZ, Gözde Çelik ÖZER
Yardımcı Araştırıcılar
01.01.2010-31.12.2014
Başlama-Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar: Projenin devamına oy birliğiyle karar verildi.
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Mercimek
Proje No:
Proje Başlığı
10/12/02/002
GAP Mercimek Islah Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
13
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
TAGEM
Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM
Mahmut GAYBERİ, Sibel SÖYLEMEZ, N.
Devrim ALMACA, Yrd. Doç. Dr. Abdullah
KAHRAMAN, Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM
01.01.2010-31.12.2014
Öneriler:
1. Standart çeşitlere Çağıl çeşitinin de eklenmesi daha uygun olur.
Karar: Projeden Sibel SÖYLEMEZ ve Nesibe Devrim ALMACA’ nın çıkarılmasına projeye Hasan
ASLAN ın eklenmesine, Projenin uzatılmasına oy birliğiyle karar verildi.
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI
: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI
: Mercimek
TAGEM/TBAD/13/A14/P02/002
Proje No:
Kırmızı Mercimekte Dane Dökme Nedeniyle Verim Kayıplarının Bazı
Proje Başlığı
Kimyasallar Kullanılarak Azaltılması
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa
Projeyi Yürüten
Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Hasan ASLAN
Yardımcı Araştırıcılar Mahmut GAYBERİ, Dr .A.Gölgün ÖKTEM
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman (Harran Ünv. Ziraat Fakültesi)
2013-2014
Başlama- Bitiş
Tarihleri
Öneriler:
1. Denemelerde istatistiki fark yoksa da verim farkı vurgulanmalıdır.
2. Ekonomik analiz yapılmalıdır.
Karar: Proje isminin “Kırmızı Mercimekte Bakla Dökme Nedeniyle Verim Kayıplarının Polymer
Cyclohexane Kullanılarak Azaltılması” şeklinde değiştirilmesine, projenin devamına oy birliğiyle karar
verilmiştir.
14
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
:Yemeklik Tane Baklagiller
: Mercimek-Nohut
TAGEM/TA/11/12/02/001
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihleri
Kırmızı Mercimek ve Nohut’ta Farklı Bitki Sıklığında Sırta
Ekim Yönteminin Geleneksel Yöntem ile Kıyaslanması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM)
Medeni YAŞAR
Murat KOÇ, İrfan ERDEMCİ, Yunus BAYRAM
01.01.2011 / 30.09.2013
Öneriler:
1.Sırta değil de tabana ekim yapılmalıdır.
Karar: Projenin devamına oy birliğiyle karar verildi.
SONUÇ PROJE
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
:Yemeklik Tane Baklagiller
: Mercimek
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihleri
Farklı Ekim Zamanları, Toprak İşleme Yöntemleri ve
Herbisitlerin Mercimekte, Yabancı Otlara, Verim ve Verim
Unsurlarına Etkisi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM)
Betül KOLAY
Özlem AVŞAR
E. İslam SÜER
Murat KOÇ
Yrd.Doç.Dr. Songül GÜRSOY (Danışman)
Yrd.Doç. Dr.Cumali ÖZASLAN (Danışman)
Ekim 2009-Aralık 2012 (1 yıl uzatılmıştır.)
Öneriler:
Karar: Proje sonuçlarının yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
15
BİLGİ
11 Mart Salı 2014
Proje Başlığı
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Islahçı Hakları Uygulamaları
BÜGEM
İlknur YALVAÇ
Islahçı Hakları Uygulamaları ile ilgili bilgi amaçlı sunu yapıldı.
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI: Kuru Fasulye
AFA ADI:
PROGRAM ADI:
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten
Kuruluş:
Projeyi Destekleyen
Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama- Bitiş
Tarihleri
Öneriler:
YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
Kuru Fasulye
TAGEM/TA/03/03/04/003
Ülkesel Kuru Fasulye Islahı Araştırmaları
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Hüseyin ÖZÇELİK
Aslan UZUN, Serkan YILMAZ, İlyas DELİGÖZ
01/01/2009-31/12/2013
1. Enstitülerin bütçe talepleri alınarak yeni teklif hazırlanmalı.
Karar
: Sonuç raporunun hazırlanarak kabulüne, yeni teklifle beraber devamına karar verilmiştir.
AFA ADI:
PROGRAM ADI:
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
Kuru Fasulye
TAGEM/TA/03/03/04/003
Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Islahı Araştırmaları
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Hüseyin ÖZÇELİK
Aslan UZUN, Serkan YILMAZ, İlyas DELİGÖZ
01/01/2009-31/12/2013
16
Öneriler:
Karar: Devamına Karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
PROGRAM ADI
: KURU FASULYE
TAGEM/TBAD/13/A14/P03/004
Proje No:
Proje Başlığı
Doğu Anadolu Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü / Erzurum
TAGEM
Dr. Tülay DİZİKISA
Yardımcı Araştırmacılar
Zir.Yük.Müh. Aysema Tazegül ÇAVUŞOĞLU
Başlama- Bitiş Tarihleri
01.01.2013 ile 31.12.2013 arası
Öneriler:
Karar: Proje lideri Dr. Gülçin Emel BABAGİL ve proje yürütücülerinden Dr. Elif ALPERTOZLU’nun
başka kuruma tayinlerinden dolayı projejeden çıkarılmalarına ve Aysema TAZEGÜL ÇAVUŞOĞLU’nun
projeye ilavesine, projenin devamına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI
: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI
: Kuru Fasulye
Proje No:
TAGEM/TBAD/12/A14/P03/01
Proje Adı
Erzincan Yöresi Kuru Fasulye Islah Çalışmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Erzincan
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
TAGEM
İbrahim ULUKAN
17
Yardımcı Araştırmacılar
Selçuk YILMAZ, Yılmaz KARABIÇAK, Harun ALICI
Başlama- Bitiş Tarihleri
2012 - 2016
Öneriler:
Karar: Projenin devamına karar verildi.
DİĞER PROJELER (BİLGİ)
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Bodur Gelişme Formunda, Dermason,
Barbunya ve Şeker Tane
Tipinde, İri Taneli Kuru Fasulye Islah Yarıyol Materyali Geliştirme
Projesi
Dr. Sabri ÇAKIR ve Dr. İsmail KÜSMENOĞLU
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Evren ATMACA, Ramazan AKIN, Hakan ÖZİÇ
İTAŞ (İhracatçı Birlikleri Tohumculuk ve Araştırma San. Ve Tic. A.Ş.)
01.05.2007 – 31.12. 2012(2 yıl Uzatıldı)
128.500 TL(İlave 20.000 TL)
Öneriler:
1. Yarıyol materyali yerine “ileri durulmuş hat” olarak adlandırılmalıdır.
Karar: Projenin devamına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
PROĞRAM ADI
: KURU FASULYE
TAGEM/TBAD/13/A14/P03/002
Proje No
Proje Başlığı
Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Cevdet KILINÇ
Yardımcı
Araştırmacılar
Muammer TEKATLI, M. Akif ÇINKIR
Başlama ve Bitiş Tarihi 01/01/2013 – 31/12/2017
18
Öneriler:
1. Bölge verim denemesindeki istatistiki analizlerin yeniden yapılması gerekmektedir.
Karar: Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI: Kuru Fasulyede Verimliliğin Arttırılması ve Kalitenin İyileştirilmesi
TAGEM/TBAD/13/A14/P03/001 (Devam Eden)
Proje No
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Evren ATMACA
Proje Yürütücüsü
Dr. Sabri ÇAKIR, Ramazan AKIN, Gürkan BAŞBAĞCI, A. Taner
Yardımcı
KILINÇ
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2013 – 31.12. 2017
Öneriler:
Karar: Bilal DEMİR’in projeden çıkarılmasına A.Taner KILINÇ’ın projeye eklenmesine karar verildi.
Projenin devamına karar verildi.
SONUÇ
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Yemeklik Tane Baklagiller
: K.Fasulye
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Fasulye (P. Vulgaris L.) Genetik Kaynakları mikrosatellit DNA
Belirteçlerine dayalı Genetik Analiz
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü
ÖZLEM BİLİR
Doktora-sonuç ( BİLGİLENDİRME)
19
AFA ADI: Yemeklik Dane Baklagiller
PROGRAM ADI: Kuru Fasulyede
TAGEM/TBAD/12/A14/P03/02
Proje No
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Orta Güney Anadolu
Proje Başlığı
Havzası Kuru Fasulye Adaptasyonu ve Islahı Araştırmaları / Dry Beans
Breeding Project For Central-Southern Anatolian Region
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Ramazan KELEŞ
Proje Yürütücüsü
Yardımcı
Dr. Hakan BAYRAK, İlker TOPAL, Dr. Aysun GÖÇMEN AKÇACIK
Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri Ocak 2012 – Aralık 2016
Öneriler:
1. Bitki sağlığı personeli İlker TOPAL’ın yerine Dr. Gül İMRİZ’in ilave edilmesi.
2. Dermason ve Selanik Tipinde Kuru fasülye ıslahına yönlenilmelidir.
3. Toplanan yerel materyallere ait tohumlar gen bankasına gönderilmelidir.
Karar: Bitki Koruma Bölümünden İlker TOPAL’ın yerine Dr.Gül İMRİZ’in görevledirilmesine karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI
: K.Fasulyede Verimliliğin Artırılması ve Kalitenin İyileştirilmesi
TAGEM/TA/09/12/03/002
Proje No
Ülkesel Yemeklik Tane Baklagiller Entegre Ürün Yönetimi
Proje Başlığı
Araştırmaları
Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Bülent CENGİZ( Sunucusu: M.Melis TUNALI
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Yakup NOGAY, M. Melis TUNALI
2009–2013
20
Öneriler:
Karar: İstatistik analizler yenilenmesine, projenin devamına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI
: K.Fasulyede Verimliliğin Artırılması ve Kalitenin İyileştirilmesi
TAGEM/TA/09/12/03/002
Proje No
Ülkesel Yemeklik Tane Baklagiller Entegre Ürün Yönetimi
Proje Başlığı
Araştırmaları
Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Bülent CENGİZ
Proje Yürütücüsü
Zir. Yük. Müh. Tülay DİZİKISA
Yardımcı Araştırmacılar
Zir. Yük. Müh. N. Zeynep YILDIRIM
Doç. Dr. Recep KOTAN
Arş. Gör. Kenan KARAGÖZ
2009–2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
Öneriler:
Karar: Sonuç raporunun kabulüne, Proje Yürütücüsü Bülent CENGİZ yerine M.Melis TUNALI’nın
atanmasına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI
: K.Fasulyede Verimliliğin Artırılması ve Kalitenin İyileştirilmesi
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/12/A12/P01/01-006
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Elif TOZLU
Zir. Yük. Müh. Tülay DİZİKISA
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bakteriler Kullanılarak Kuru
Fasulyede Soğuğa Dayanıklılığın Araştırılması
2013-2015
SUNUCU: Tülay DİZİKISA
21
Öneriler:
1.Proje Lideri Dr. Elif TOZLU yerine Aysema TAZEGÜL ÇAVUŞOĞLU’nun Görevlendirilmesi
Karar: projenin devamına karar verildi.
Proje Lideri Dr. Elif TOZLU çıkarılması ve yerine Aysema TAZEGÜL ÇAVUŞOĞLU’nun
Görevlendirilmesi. Projenin Ekim zamanı değiştirilerek mutlak soğuğa maruz bırakılmalıdır.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI
: K.Fasulyede Verimliliğin Artırılması ve Kalitenin İyileştirilmesi
TAGEM/TA/09/12/03/002
Proje No
Ülkesel Kuru Fasulye Kalite Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı T. A. E./ESKİŞEHİR
Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Ramazan AKIN
Proje Yürütücüsü
Evren ATMACA, Dr. Sabri ÇAKIR
Yardımcı Araştırmacılar
01/01/2015 - 31/12/2019
Başlama-Bitiş Tarihleri
Öneriler:
Karar : Sonraki yıllarda lokasyonlara ait tohum örnekleri gönderildiği zaman toprak analiz sonuçlarıda
gönderilmesine, Sonuç raporunun hazırlanarak getirilmesine ve yeni teklifinin kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller A-14
PROGRAM ADI: Diğer Yemeklik tane Baklagiller P-08
: TAGEM / IY / 96 / 02 / 04 / 005
Proje No:
Ege Bölgesi Bakla Islah Araştırmaları
Proje Adı:
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Yürütücü Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL
Proje Yürütücüsü:
Uzm.Halil ÖZTARHAN
Yardımcı
Araştırıcılar:
2013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri:
Öneriler:
1.Ölçülen Bakla kalınlığı ifadesi, “bakla et kalınlığı” olarak değiştirilmeli.
2. Baklada L A B renk değerlerine bakılmalı ve tüketici isteklerine göre yönlendirilmeli
22
Karar: Devamına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI: Diğer Yemeklik tane Baklagiller
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştıcılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Öneriler:
Çukurova Bölgesi Bezelye (Pisum sativum L.)
Islah Araştırmaları
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
Dr.Dürdane MART Sunucu: Dr. Derya YÜCEL
Meltem TÜRKERI, Dr.DERYA YÜCEL,
2011-2015
-
1. Konserve sanayinde değerlendirebilmek bakımından çalışmalar yapılmalı.
2. Danenin diri yapısını koruması önemli seçim kriteri olarak değerlendirilmelidir.
Karar: Devamına Karar verildi.
TÜBİTAK(BİLGİ)
Proje No
Proje Başlığı
TÜBİTAK /113O070
Nohutta Ascochyta Yanıklığı Etmeninin
Populasyon Karakterizasyonu ve Moleküler
İşaretleyiciler Kullanılarak Bu Etmene Karşı
Dayanıklı Genotiplerin Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
TÜBİTAK
Dr.Dürdane MART
Prof. Dr. Canan CAN, Doç. Dr. İbrahim İlker
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştıcılar
23
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Öneriler:
ÖZYİĞİT
2013-2016
Karar: Çalışma devam etmektedir ve bilgi amaçlı sunulmuştur.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Yemeklik Tane Baklagiller
PROGRAM ADI:
Proje No:
Kuru ve Yeşil Yerel fasülye Çeşit ve çeşit Adaylarının
Proje Adı:
Samsun ili üreticilerine tanıtılması ve Tohumlukların
üretilmesi
Karadeniz tarımsal Araştırma Enst.
Yürütücü Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar:
Dr. Hüseyin ÖZÇELİK
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı Araştıcılar
Aslan UZUN
Başlama-Bitiş Tarihleri:
Öneriler:
Karar: Devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : TÜBİTAK(BİLGİ AMAÇLI)
Proje No
Proje Başlığı
TÜBİTAK /113O103
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
TÜBİTAK
Dr.Hüseyin ÖZÇELİK
2013-2016
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Öneriler:
Kuru Fasülyenin Yüksek Sıcaklığa ve
Kuraklık Sitresine Töleranslı Materyallerin
Belirlenerek Islah Programında
Değerlendirilmesi
Karar: Çalışma devam etmektedir ve bilgi amaçlı sunulmuştur.
24
2014 YILI BAKLAGİL GRUBU PROĞRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
KAPANIŞ TÖRENİ
DİLEK VE TEMENNİLER
1.İşçi sıkıntısı tüm enstitülerde mevcut, tüm enstitülerin ortak sorunu olduğu,
2. Baklagil çalışan Araştırıcı sayısında sürekli bir azalma var, bunun da ıslah açısından çok ciddi
bir sorun teşkil ettiği,
3.Personel azalması önüne geçmek için tedbir alınması gerektiği,
4. Sunum teknikleri konusunda eğitim verilmeli, bu konudaki eksikler giderilmesi için gerekli
planlamanın yapılması gerektiği,
5. Baklagil araştırmacıları yurtdışı eğitimi konusunda desteklenmeli ve bunun için kaynak
ayrılması gerektiği,
6. Alet ekipman ihtiyaçları için ödenek tahsis edilmesi,
7.Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün Baklagil grubuna personel, ekipman ve eğitim konularında
destekleyici ve teşvik edici kararlar alması gerektiğine değinildi.
8. Baklagil grubundaki bunca kıymetli verinin mutlak kaliteli yayına dönüşmesinin önemli
olduğu katılan tüm hocalar tarafından vurgulandı.
ÖDÜL ALAN PROJELER
1. Orta Anadolu Nohut Islah Araştırmaları adlı proje ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsünden AYŞEGÜL GÜRBÜZ,
2.
Ege Bölgesi Bakla Islahı Araştırmaları adlı proje ile Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsünden Dr. Eylem TUGAY KAGÜL,
3. Doğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları adlı proje ile Doğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsünden Dr. Tülay DİZİKISA, ödüllerini almışlardır.
OTURUM BAŞKANLARI
10 Şubat Pazartesi 2014 - Prof.Dr.Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ
11 Şubat Salı 2014 (Nohut) Dr.Sabri ÇAKIR
12 Şubat Çarşamba 2014 (Mercimek) Dr. Abdülkadir AYDOĞAN
12 -Şubat Çarşamba 2014 (Kuru Fasulye) Dr. Hüseyin ÖZÇELİK
13 Şubat Perşembe 2014 (Bakla-Bezelye) Dr.Dürdane MART
25
2016 ULUSLARARASI BAKLİYAT YILI TOPLANTISI
12 MART 2014- ANTALYA
20.00-22.30 saatleri arasında yapıldı.
Program Değerlendirme Toplantıları kapsamında 12 Mart 2014 tarihinde 20.00-22.30 saatleri
arasında Yemeklik Dane Baklagiller grubunda bulunan tüm katılımcıların görüşlerini almak
üzere “2016 Uluslararası Bakliyat Yılı” ile ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda dile
getirilen görüş ve katkılar aşağıda verilmiştir.
1. )Dr. Dürdane Mart :
--Leblebilik nohut paneli yapılabilir, bu kapsamda;
-Nohut çeşitlerinin tanıtımını yapacak broşür ve lifletler basılmalı.
- Sertifikalı nohut kullanımı konusunda tanıtımlar yapılmalı ve bakanlığın desteği sağlanmalı. Nohutun kullanım alanlarıyla ilgili olarak ( yemekleri, leblebi, ekmek ve pasta yapımı) reklamlar
yapılmalı.
-Nohutun beslenme yönü tanıtılmalı. Diyet ürünü olarak kullanım şekilleri anlatılmalı.
- Sürdürülebilir tarımdaki önemini anlatmalıyız.
Prof.Dr.Ali gülümser:
- Samsun’da 17-20 Ekim 2014 tarihleri arasında baklagil toplantısı yapılabilir.
-THY 2 sene boyunca leblebi ve yemek olarak da barbunyadan zeytinyağlı verebilir.
Dr.Tülay Dizikısa:
-Demastrasyon çalışmaları yapılarak çeşitlerimizin reklamı yapılabilir.
Dr.Hüseyin Özçelik:
-Afişler yapılarak baklagil yılının reklamı yapılabilir.
-Baklagillerin özelliklerini anlatan lifletler, paneller, sempozyumlar düzenlenebilir.
- Türlerin yoğun yetiştiği yerlerde toplantılar yapılıp yemekleri, tüketim şekilleri tanıtılmalı.
-2016 da gezici grup uluslararası olarak yapılmalı. Workshoplar düzenlenmeli.
Nesimi ERARSLAN(Yayım dairesi ): Özellikle ilkokul çocuklarına baklagiller tanıtılmalı.
(Ekmek israfındaki gibi)
Doç.Dr.Oral Düzdemir:
- Büyük ünlülerle (Nasrettin hoca, Keloğlan gibi) sosyal tanıtım projeleri yapılmalı.
-Markalaşmamız lazım. Farkındalık oluşturmalıyız.
-Hedef kitle, faaliyet, temel faaliyet ve çıktı almalıyız.
-Faaliyetlerin hızlanması için gruplara ayırmalıyız.
-Görsel materyal yapmalıyız. Çizgi filmler gibi. Kamu spotları hazırlanmalı.
-Öğrencilere, çiftçilere ayrı ayrı programlar yapılmalı.
-Reklam animasyonlar yapılmalı.
-Pedogolojik destek alıp öğrencilere anlatmalıyız.
Gülgün Öktem:
- Kırgızistan’da yapılan kongrede Yerel yemeklerinden kültüründen tanıtım yapılmış. Bizde bu
şekilde tanıtımımızı yapmalıyız.
-Uluslararası kongre yapılabilir.
Prof.Dr.Mustafa Önder :
-Ulusal ve uluslararası olarak ayrı ayrı düşünmeliyiz.
- Araştırıcılar olarak neler yapıyoruz?
- Gezici gruplarda neler yapıyoruz?
26
- Çeşitlerimiz nerelerde gibi biz araştırma kısmında kalmalıyız.
- Üretimimiz az, bu vesile ile üretimimiz artırılabilir.
-Bakanlık desteklerini artırabilir.
Doç.Dr Abdullah Karasu:
- Baklagillerin gıda olarak tüketimi ön plana çıkarılmalı. Gıdacıların bizim kadar gıda
kısmını bilmelerine imkanı yoktur.
Prof.Dr.Canan CAN :
-THY yaptığı reklam gibi mercimek için güneydoğuda oraların turizm açısından (göbekli tepe,
Çayönü gibi) harmanlanarak reklam yapılmalı.
Bülent Cengiz :
-Maskot ve amblemler yapılarak tanıtımlar yapılmalı.
-Festivaller yapılmalı, yemekler verilmeli, ödül ve hediyeler verilmeli.
2014 Gezici Grup: 16-20 Haziran Ankara, Konya, Karaman, Isparta, Burdur, Ankara.
27
28
29
TC
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
10-14 Şubat 2014
ANTALYA
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal
Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program
Değerlendirme Toplantısı 10-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının
uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında
belirtilen “Araştırma Program Hedefleri” doğrultusunda yürütülen projelerin program
hedeflerini karşılama durumlarını gözden geçirmek amacıyla ilgili Araştırma Enstitüleri,
Üniversiteler, diğer Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın
gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı
“Sinevizyon Gösterisi” ile başlamıştır. Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK tarafından program değerlendirme toplantılarının
önemi, AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar, Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve
İstasyonların Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri, Uluslararası projeler hakkında sunum
gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından “Türkiye Ekmek
İsrafı Araştırması” ve Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında sunum yapılmış ve
sonrasında tanıtım filmi gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla
Bitkileri çalışma konuları altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK 1003 programının Tarla Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya
çıkacağı ve bu çağrının iyi değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat tarihleri arasında aşağıdaki
programlar kapsamında gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri
(Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri) Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırmaları
Program Değerlendirme Grup Toplantısı:
Toplantı aşağıdaki gündeme göre takip edilmiştir;
1. Ortak açılış, konuşma ve sunular,
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması,
3. Program Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu ve Gündem üzerine görüşmeler,
4. Araştırma Projelerinin görüşülmesi,
a. Yeni Teklif Projeler
b. Devam Eden Projeler
c. Sonuçlanan Projeler
5. Yeni araştırma konuları ve proje fikirlerinin belirlenmesi,
6. Toplantının genel değerlendirmesi,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.
Bilgi Sunumları:
Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Programı Genel Değerlendirmesi.
Dr. Esin DİLBİRLİĞİ Koordinatör. (TAGEM).
“ KKTC Asma Genetik Kaynakları’’
Yeşim REHBER DİKKAYA (KKTCTAE)
‘’Türk ve Slovenya Fındıklarında (Corylus avellana L.) Genetik Çeşitlilik ve İlişkilendirme
Analizleri
Hüseyin İrfan BALIK (Fındık Aİ)
‘’Antalya İlinde Yayılış Gösteren Eriolobus trilobatus (Labill. Ex Poiret) M. Roem Üzerine
Araştırmalar (Doktora Tezi)
Nurtaç ÇINAR (Batı Akdeniz TAE)
‘’Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere
Kazandırılması’’ TÜBİTAK Projesi 7. Dönem Gelişme Raporu.
Erdal KAYA (Atatürk BKMAE)
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ
Dr. Ayfer TAN
Dr. Yılmaz BOZ
Dr. Kürşad ÖZBEK
Yazmanlar
Bengü ESMER
Seyfullah BİNBİR
Naciye ÇAKIR
Rukiye MURAT DURAN
PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI
YENİ TEKLİF PROJELER
Her bir yeni proje için konu uzmanlığı olan 1 Öğretim üyesi ve 1 Enstitü Araştırmacısı
“raportör” olarak seçilmiş ve proje liderine bir hafta öncesinde ulaşacak şekilde
değerlendirmeleri talep edilmiştir. Raportörler görüşlerini Grup çalışmaları sırasında
açıklamışlar ve değerlendirmeler bu doğrultuda gerçekleşmiştir.
AFA ADI: Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar
PROGRAM ADI: Bitki Genetik Kaynakları
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Çatı Proje: Meyve Genetik Kaynakları
Alt Proje: Türkiye Ayva (Cydonia oblonga) Genetik
Kaynaklarının Ateş Yanıklığına (Erwinia amylovora Burrill )
Dayanıklılığının Belirlenmesi (Doktora Projesi)
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Uzm. Müge ŞAHİN
Prof. Dr. Adalet MISIRLI, Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
01/01/2015-31/12/2017
Öneriler:
Karar: Projenin kabulüne ve bilgi olarak Bitki Sağlığı grubuna gönderilmesine karar
verilmiştir.
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Çatı Proje: Sebze Genetik Kaynakları
Alt Proje: Bazı Domates (Solanum lycopersicum L.) Genetik
Kaynaklarının Agromorfolojik Karakterizasyonu ile Meyve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Uzm. Seyfullah BİNBİR
Prof. Dr. İbrahim DUMAN
2015-2016
Öneriler: Tat analizleri için Bursa İl Gıda Laboratuvarı (TÜBİTAK-MAM, Alata’da yeni
açılacak lab.) gibi kurumsal laboratuvarlardan yararlanılması.
Materyal ve Metotta kullanılacak olan materyallerin listelenmesi.
Proje süresine 2014 yılında yapılacak ön çalışma da dahil edilerek sürenin 3 yıl olarak ele
alınması.
Karar: Projenin öneriler doğrultusunda kabulüne karar verilmiştir.
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Bazı Kestane Çeşit ve Genotiplerinin Yalova Koşullarında
Muhafazası ve Değerlendirilmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü - Yalova
Erdal ORMAN
Özlem UTKU, Doç. Dr. Cevriye MERT
01.01.2015- 01.12.2019
Öneriler:
Karar : Projenin kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI: Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar
PROGRAM ADI: Genetik Kaynaklar Veri Tabanı Oluşturulması
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Entegre Projesi: Türkiye Çeşit/Tip Elektronik Veritabanı
Alt İş Paketi: Bahçe Bitkileri Çeşit/Tip Elektronik Veritabanı
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü - Yalova
Bengü ESMER
Dr. Adnan DOĞAN, Cemil HANTAŞ, Gülşah MISIR,
Dr. Suna BAŞER
01.01.2015 – 31.12.2017
Öneriler: İşbirliği yapılacak kuruluşların projede belirtilmesi, başka veritabanları ile link
kurulması, belli periyodlarla Bakanlığın diğer birimlerinden veri talebi yapılması.
Karar: Projenin çerçeve proje olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.
AFA ADI: Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar
PROGRAM ADI: Bitki Genetik Kaynakları
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Yeni Geliştirilen Meyve ve Üzüm Çeşitlerinin High
Throughput Tekniklerle DNA Kimliklerinin Oluşturulması
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüYALOVA
Yeşim DOYĞACI
Dr. Arif ATAK, Dr. Adnan DOĞAN,
Prof.Dr. Hüseyin ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Bülent KÖSE
01.01.2015-31.12.2016
Öneriler : Proje isminin “Bazı Meyve ve Üzüm Çeşitlerinin High-Throughput Tekniklerle
Moleküler Kimliklerinin Oluşturulması” şeklinde düzeltilmesi.
Karar: Proje isminin “Bazı Meyve ve Üzüm Çeşitlerinin High-Throughput Tekniklerle
Moleküler Kimliklerinin Oluşturulması” şeklinde değiştirilerek kabulüne karar verilmiştir.
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Bazı Üzüm Çeşitlerinin SSRs (Simple Sequence Repeats)
Markörlerle Moleküler Analizi.
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Yıldız DİLLİ
Ahmet CANDEMİR, Naci YILDIZ, Serkan ÖNDER,
Fulya KUŞTUTAN, Simin ULAŞ
01.01.2015-31/12/2017
Öneriler: Daha önce yapılan benzeri çalışmadan belli çeşitlerin % 10 oranında bu çalışmaya
dahil edilmesi.
Karar: Projenin öneriler doğrultusunda kabulüne karar verilmiştir.
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Çatı Proje: Göller Bölgesinde Yerel Sebze Genetik
Kaynaklarının Seleksiyon Yoluyla Islahı, Morfolojik ve
Moleküler Karakterizasyonu
Alt Proje: Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerinin
Seleksiyon Yoluyla Islahı, Morfolojik ve Moleküler
Karakterizasyonu (Doktora projesi)
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Fatih ERDOĞAN
Şeyma Reyhan TAMER, Mehmet AKSU, Yusuf ÖZTÜRK,
Prof. Dr. Mustafa PAKSOY(Danışman),
Prof. Dr. Önder TÜRKMEN (Danışman)
01.01.2015/31.12.2018
Öneriler: Proje isminin Çatı proje: “Göller Bölgesinde Yerel Sebze Genetik Kaynaklarının
Toplanması Muhafazası karakterizasyonu ve değerlendirilmesi”
Alt Proje: “Göller Bölgesinde yerel kavun genotiplerinin morfolojik ve moleküler
karakterizasyonu ve seleksiyon yoluyla ıslahı” olarak değiştirilmesi.
Karar: Proje isminin Çatı proje: “Göller Bölgesinde Yerel Sebze Genetik Kaynaklarının
Toplanması Muhafazası Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi”
Alt Proje: “Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler
Karakterizasyonu ve Seleksiyon Yoluyla Islahı” olarak değiştirilerek projenin kabulüne karar
verilmiştir.
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Çatı Proje: Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması ve
Muhafazası
Alt Proje: Bazı Kayısı Çeşit ve Genotiplerinin Fenolojik,
Morfolojik, Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Malatya
Makbule YANAR
Doç. Dr. Safder BAYAZİT (Danışman)
2015-2016
Öneriler: Raportör görüşlerinin tamamının projeye yansıtılması, botanik isimlerinin
düzeltilmesi.
Karar: Raportör görüşlerinin tamamının dikkate alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması
koşuluyla projenin kabulüne karar verilmiştir.
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Gaziantep Merkez ve İlçelerinde Doğal Olarak Yetişen
Bademlerin (P. amygladus l.) Seleksiyonu
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Ajlan YILMAZ
Cem BİLİM, Sibel AKTUĞ TAHTACI, Hatice GÖZEL,
Mehmet UZUN, Nergiz ÇOBAN, Ahmet ŞAHAN,
Kamil SARPKAYA, Arş. Gör. Başak ÇINAR,
Doç.Dr. İzzet AÇAR, Prof.Dr. Yeşim OKAY
01.03.2014-31.03.2017
Öneriler: Proje başlığının “Gaziantep İlinde Tohumdan Yetişen Bademlerin (Amygdalus
communis L.) Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi” olarak düzeltilmesi.
Karar: Proje başlığının “Gaziantep İlinde Tohumdan Yetişen Bademlerin (Amygdalus
communis L.) Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi” olarak değiştirilmesine,
raportör görüşü ve öneriler ışığında projenin kabulüne karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI: Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar
PROGRAM ADI: Bitki Genetik Kaynakları
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/IY/96/17/02/007
Bitki Genetik Kaynaklarının Generatif (Ex Sıtu, Tohum)
Muhafazası
Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Ayfer TAN
Uz. Lerzan AYKAS, Dr. Necla TAŞ,
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Neşe ADANACIOĞLU, Dr. Ümmügülsün YILDIZ,
Uz. Erdinç OĞUR
Başlama ve Bitiş Tarihi
Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2009–2013 dönemi)
Öneriler: Başka birimde görevlendirilmesi nedeniyle Erdinç OĞUR’un projeden
çıkarılmasına.
Karar: Ara sonuç raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/004
Bitki Genetik Kaynaklarının Ultra Soğuk Koşullarda
Dondurularak Muhafaza Edilmesi (Kryoprezervasyon)
Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Erdinç OĞUR
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Neşe ADANACIOĞLU
Başlama ve Bitiş Tarihi
Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2012-2016 dönemi)
Öneriler: Arazi gen bankası çalışmalarının devam etmesi, ekonomik analizlerle ilgili veri
derlenmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
TAGEM/TBAD/14/A01/P01/001
İzmir İlinde Bulunan Nadir, Endemik ve Tehdit Altındaki
Bitki Türlerinin Toplanması, Ex Situ Muhafazası
Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Ümmügülsün YILDIZ
Proje Yürütücüsü
Dr. Neşe ADANACIOĞLU, Uzm. Erdinç OĞUR
Yardımcı Araştırmacılar
Uzm. Lerzan Gül AYKAS
01.01.2014-31.12.2018
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Orman ve Su İşleri il müdürlükleri ile irtibat kurulması, başka birimde
görevlendirilmesi nedeniyle Erdinç OĞUR’un projeden çıkarılması,
Prof. Dr. Hayri DUMAN’ın ve Ege Üniversitesinden konu uzmanı hocaların projeye
eklenerek, protokol imzalanması.
Karar: Öneriler ışığında projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM-TA-03-09-01-07
Tarla Bitkileri Genetik Kaynaklarının Muhafazası
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Kürşad ÖZBEK
Dr. Kürşad ÖZBEK, Rukiye MURAT DURAN, Nurgül SARI,
Akın ARAS, Dr. Canan YAĞCI TÜZÜN, Şenay BOYRAZ
TOPALOĞLU, Elif YETİLMEZER KOÇAK, Firdevs ESEN
2014-2018
Öneriler: Firdevs ESEN, Elif YETİLMEZER KOÇAK’ın projeden çıkarılması ve
Melike EROL DEMİRBİLEK’in projeye dahil edilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/13/A01/P01/004
Çatı Proje: Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması ve
Muhafazası Projesi
Alt Proje 1-Ankara İlinde Tehdit Altında Bulunan Endemik
Bitki Türlerinin Toplanması ve ex-situ Muhafazası
2-Ankara İlinde Yerel Ayaş Domatesinin Toplanması ve
Muhafazası
3-Eğriova Flora Çalışması
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Kürşad ÖZBEK
Dr. Kürşad ÖZBEK, Dr. Canan YAĞCI TÜZÜN,
Akın ARAS, Uzm. Şenay BOYRAZ TOPALOĞLU,
Uzm. Elif YETİLMEZER KOÇAK, Rukiye MURAT
DURAN, Nurgül SARI, Dr. Emin DÖNMEZ,
Prof. Dr. Sadık ERİK, Uzm. Haşim ALTINÖZLÜ,
Arş. Gör. Barış ÖZÜDOĞRU, Harun TORUNLAR,
Murat GÜVEN TUĞAÇ, Prof. Dr. Nezaket ADIGÜZEL
2013-2015
Öneriler: Firdevs ESEN, Elif YETİLMEZER KOÇAK’ın projeden çıkarılması ve Melike
EROL DEMİRBİLEK’in projeye dahil edilmesi,
Danışman olarak Prof. Dr. Mecit VURAL’ın teşhisleri yapmak üzere ‘’Ankara İlinde Tehdit
Altında Bulunan Endemik Bitki Türlerinin Toplanması ve ex-situ Muhafazası’’ projesine
dahil edilmesi,
Prof. Dr. Hayri DUMAN’ın ‘’Eğriova Florası’’ projesine dahil edilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/13/A01/P05/006
Halk Tarafından Bilinen ve Değerlendirilen Bitki Genetik
Kaynaklarının Belirlenmesi (Kop Geçidi)
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Sibel KADIOĞLU
Tülay DİZİKISA, Sadrettin YÜKSEL, Gökhan TAŞĞIN,
Banu KADIOĞLU, Cemile KARAMAN, Kevser KARAGÖZ
Ocak 2013- Aralık 2014
Öneriler: Teşhislerin cins ve tür seviyesinde yapılması, herbaryum örneklerinin hazırlanma
aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesinden destek alınması.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI: Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar
PROGRAM ADI: Genetik Kaynaklar Veri Tabanı Oluşturulması
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/IY/96/17/05/002
Bitki Genetik Kaynaklarının Dokümantasyonu
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Uz. Lerzan AYKAS
Dr. Ayfer TAN, Dr. Necla TAŞ, Dr. Neşe ADANACIOĞLU,
Dr. Ümmügülsün YILDIZ, Uz. Erdinç OĞUR
Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2009-2013 dönemi)
Öneriler: Erdinç OĞUR’un projeden çıkarılmasına,
Karar: Ara sonuç raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI: Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar
PROGRAM ADI: Bitki Genetik Kaynakları
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Meyve Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Ertuğrul ARDA
Andaç ÇAVDAR, Celal ŞAFAK, Deniz AKSOY,
Fatih ÇAĞIR, Müge ŞAHİN, Salih GÖKKÜR
01.01.1999- 31.12.2013
Öneriler: Proje liderliğine Dr. Erol KÜÇÜK’ün getirilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Kestane (Castanea Sativa Mill.) Genetik Kaynaklarının
Toplanması,
Muhafazası,
Karakterizasyonu
Ve
Değerlendirmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Erol KÜÇÜK
Andaç ÇAVDAR, Celal ŞAFAK, Deniz AKSOY,
Yardımcı Araştırmacılar
Fatih ÇAĞIR, Müge ŞAHİN, (ETAE)
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER, Cevdet KAPLAN,
Barbaros ÇETİNEL (BZMAİ)
01.01.2006-31.12.2013
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Proje liderliğine Celal ŞAFAK’ın getirilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/003
Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme
Araştırma Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Adnan DOĞAN
Proje Yürütücüsü
M. Emin AKÇAY, Selma ÖZYİĞİT, Mehmet BAŞ,
Yardımcı Araştırmacılar
Burhan ERENOĞLU, İsmail TOSUN, Erdal ORMAN,
Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU, Nesrin AKTEPE TANGU,
Ayşe FİDANCI, Emre BİLEN
2012-2016
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Meyve ve bağ genetik kaynaklarının e-kataloğunun oluşturulması için planlamanın
yapılması.
Karar: Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün sorumlu olduğu meyve genetik
kaynaklarının envanterinin güncellenerek Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne
gönderilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/08/06/01/012
Zeytin Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve
Karakterizasyonu
Zeytincilik Araştırma İstasyonu
Hülya KAYA
Filiz SEFER, Mustafa ŞAHİN, Öznur ÇETİN, Nurengin
METE, Uğur GÜLOĞLU, Mehmet HAKAN, Kenan ALTAN,
Halil KÖKTÜRK
2009-2013
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/13/A01/P01/011
Bazı Yerli Elma Çeşit ve Tiplerinde Genetik Çeşitliliğin
Morfolojik ve Moleküler Markörler ile Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü - Eğirdir
Proje Yürütücüsü
Turgay SEYMEN
Şerif ÖZONGUN, Figen ERASLAN,
Yardımcı Araştırmacılar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet POLAT
Başlama ve Bitiş Tarihi
01.01.2013-31.12.2014
Öneriler: Dr. Suat KAYMAK’ın kurumdan ayrılması nedeniyle projeden çıkarılması, yerine
Zir Müh. Yusuf ÖZTÜRK’ün projeye dahil edilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/13/A01/P01/003
Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme
Araştırma Projesi
Meyvecilik Araştırma İstasyon Müdürlüğü - Eğirdir
Şerif ÖZONGUN
Turgay SEYMEN, Figen ERASLAN
01.01.2013-31.12.2017
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/001
Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Mersin (Myrtus
communis L.)’in Toplanması ve Karakterizasyonu
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Arzu BAYIR YEĞİN
Dr. Saadet TUĞRUL AY, Dr. Ahu ÇINAR, Haluk TOKGÖZ,
Dr. Muharrem GÖLÜKÇÜ, Ramazan TOKER
Ocak 2012-Ocak 2015
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/007
Batı Akdeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Alıç (Crataegus)
Türlerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin
Belirlenmesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Nurtaç ÇINAR
Fatma UYSAL, Ramazan TOKER, Fırat AYAS, Dr. Arzu
BAYIR YEĞİN, Bayram KOLAK
01.01.2013- 31.12.2016
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/002
Çatı Proje: Doğu Akdeniz Bölgesinde Meyve Genetik
Kaynaklarının Muhafazası, Değerlendirilmesi, Morfolojik ve
Moleküler Karakterizasyonu
Alt proje:1- Keçiboynuzu 2- Badem 3- Avakado 4- Yenidünya
5-Pikan cevizi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Osman KAVAK (Keçiboynuzu)
Dr.Hasan PINAR(Bedem)
Dr.Güçer KAFA (Avakado)
M.Erdem KİRAZ (Yenidünya)
Mustafa BİRCAN( Pikan cevizi)
Mustafa ÜNLÜ,Dr. Davut KELEŞ,Filiz BAYSAL,
Dr. Halit Seyfettin ATLI, Übeyit SEDAY,Onur UYSAL,
Dr.Sefa POLATÖZ, Süleyman BAYRAM, Deniz SANAL,
Halil GÜR, Bülent İŞÇİMEN, Nesrin KARATAŞ,
Seyla TEPE, Mehmet ÖZDEMİR, Doç. Dr. Aydın UZUN,
Prof.Dr. Aytekin POLAT, Doç Dr. Bilge YILDIRIM
YILMAZ, Prof.Dr.Turgut YEŞİLOĞLU
2012-2018
Öneriler: Avakado Genetik Kaynakları projesine Mustafa ÜNLÜ’nün ilave edilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Çatı Proje: Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması ve
Değerlendirilmesi (Kayısı, Dut, Kızılcık, Alıç)
Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Malatya
Kayısı:Nedim GÜLTEKİN Dut:Yaşar ZENGİN Kızılcık:
Tahir MACİT Alıç: Makbule YANAR
Yaşar ZENGİN, Cemil ERNİM, Makbule YANAR,
Tahir MACİT, Hasan KOÇ, Abdullah ERDOĞAN,
Ali Rıza ŞAHİNOĞLU, Cemil ERNİM Hatice ŞAHİNER,
Kadir ÖZTÜRK, Sezai ŞAHİN, Erdoğan ÇÖÇEN,
Nihan GÖKBAYRAK, Aslı YILMAZ,
Doç.Dr. K. Uğurtan YILMAZ, Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN,
Yrd.Doç.Dr.Tuncay KAN, Mehmet POLAT
Devamlı
Öneriler: Ali Rıza ŞAHİNOĞLU (kayısı), Nihan GÖKBAYRAK (kızılcık, alıç), Hatice
ŞAHİNER (alıç), Sezai ŞAHİN (kızılcık), Mehmet POLAT (alıç), Hasan KOÇ (kayısı) ve
Aslı YILMAZ (alıç)’ın projelerinden çıkarılması, projede yapılan çalışmalarda öne çıkan
özelliklerin sunularda daha detaylı gösterilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/008
Çatı proje: Meyve Genetik Kaynakları
Alt Proje 1 : Antepfıstığı Genetik Kaynakları
Alt Proje 2 : Badem Genetik Kaynakları
Alt Proje 3 : Ceviz Genetik Kaynakları
Alt Proje 4 : Zeytin Genetik Kaynakları
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Mehmet UZUN (Dr.Halit Seyfettin ATLI)
Ertuğrul İLİKÇİOĞLU, Kürşat Alp ASLAN,
Uz. Kamil SAPKAYA
1985 – 2016
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Dr. Halit Seyfettin ATLI’nın Enstitüden ayrılması nedeniyle, yerine Mehmet
UZUN’un proje yürütücülüğüne getirilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TA/11/06/01/005
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Dağ Kirazının (Prunus
microcarpa Boiss.) Tanımlanması, Yayılımının Saptanması ve
Değişik Tiplerinin Korumaya (Ex situ) Alınması
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Dr.Halit Seyfettin ATLI)
Uz. Kamil SARPKAYA, Uz. Nergis ÇOBAN,
Oğuz GÜNDOĞDU, Dr. Halit Seyfettin ATLI,
Dr. Mehmet BAŞ
2011 – 2014
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Dr.Halit Seyfettin ATLI’nın Enstitüden ayrılması nedeniyle yerine Ertuğrul
İLİKÇİOĞLU’nun proje yürütücülüğüne getirilmesi, proje isminin ‘’Güneydoğu Anadolu
Bölgesindeki Yaban Kirazının (Prunus microcarpa Boiss.) Tanımlanması, Yayılımının
Saptanması ve Değişik Tiplerinin Korumaya (Ex situ) Alınması’’ olarak değiştirilmesi.
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Karar: Proje isminin ‘’Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Yaban Kirazının (Prunus
microcarpa Boiss.) Tanımlanması, Yayılımının Saptanması ve Değişik Tiplerinin Korumaya
(Ex situ) Alınması’’ olarak değiştirilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir.
TAGEM/TBAD/14/A01/P01/003
Çatı proje: Ülkemizde Pistacia Türlerinin Tanımlanması ve
Yayılım Alanlarının Belirlenmesi
Alt proje: Pistacia atlantica Desf ‘in Tanımlanması,
Yayılımların Saptanması ve Bazı Tiplerinin Muhafazaya
Alınması
Projeyi Yürüten Kuruluş Antepfıstığı Araştırma İstasyon Müdürlüğü
Oğuz GÜNDOĞDU
Proje Yürütücüsü
Dr. H. Seyfettin Atlı, Uz. Kamil SARPKAYA,
Yardımcı Araştırmacılar
Uz. Nergiz ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Berna BAŞ
2014 - 2016
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Projeye Ajlan YILMAZ’ın dahil edilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/10/06/01/01
İncir (Ficus carica) Genetik Kaynakları Muhafaza ve
Değerlendirme Araştırma Projesi(Gelişme ve yeni teklif)
İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Hilmi KOCATAŞ
Dr.İlknur KÖSOĞLU, Mesut ÖZEN, Aytekin BELGE
01/01/2010 - 31/12/2014
Öneriler: Selim ARPACI’nın projeye dahil edilmesi.
Karar: Yeni teklif projenin kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/009
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Meyve Genetik kaynakları
Araştırma Projesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü-DİYARBAKIR
Mehmet ÇİÇEK
Murat KAYA, Kenan ÇELİK, Songül ACAR,
Hilmi KOCATAŞ, Dr. Erol KÜÇÜK,
Dr. Halit Seyfettin ATLI, Yrd. Doç. Dr. Hakan YILDIRIM,
Yrd. Doç. Dr. Zafer AKTÜRK
2012-2016
Öneriler: Projeye Kader ERÇİK’in dahil edilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/007
Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası,
Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu/ Erzincan
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen/İzmir
Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl./ Erzurum
Hüseyin VURGUN
Hakan Murat ÜNLÜ, Doç.Dr. Rafet ASLANTAŞ, Salih
Keskin, Zakine KADIOĞLU, İsmail ESMEK, Birol
KARADOĞAN, Nalan Nazan KALKAN, Esra
DORUKOĞLU, Ömer TOHMA, Özkan BOZBEK, Selahattin
ALBAYRAK
2011-2015
Öneriler: Projeden Mehmet Hüsrev ÖZ’ün projeden çıkarılması.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
TAGEM/TBAD/13/A01/P01/002
Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları
(Trabzon hurması, Kocayemiş, Kiraz, Vişne, Elma, Kestane,
Mahlep)
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun
İdris MACİT
Proje Yürütücüsü
Dr. Nejdet KAPLAN, Dr. Nilüfer AKSU USLU, Ercan ER,
Yardımcı Araştırmacılar
Erol AYDIN, Prof.Dr. Leyla DEMİRSOY,
Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY, Prof.Dr. Ümit SERDAR,
Selda BALIK, Dr. Burhan ERENOĞLU, Erol KÜÇÜK
2013-2017
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Fidan parselinin uygun yere taşınması, ancak resmi yazı ile konunun TAGEM’e
bildirilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TA/11/06/01/016
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Meyve Genetik Kaynakları
Araştırmaları
1. Alt Proje: Elma Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve
Değerlendirilmesi Projesi
2. Alt Proje: Armut Genetik Kaynaklarının Muhafazası
ve Değerlendirilmesi Projesi
3. Alt Proje: Kiraz Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve
Değerlendirilmesi Projesi
4. Alt Proje: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Erik Genetik
Kaynakları
Projeyi Yürüten Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonuTokat
Dr. İbrahim Kürşat ÖZYURT
Proje Yürütücüsü
Duran KILIÇ, Kaya ASTAN, Mualla AYDIN, Hüseyin TOPAL,
Yardımcı Araştırmacılar
Abdullah Serhat EDİZER, Oğuzhan AYDIN, İdris MACİT (KTAE),
Yrd. Doç. Dr. Yemliha EDİZER
2011 – 2015
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Proje çalışanlarından en az birinin gruba gönderilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TA/08/06/01/001
Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları
Araştırmaları
Alt Proje: Fındık Genetik Kaynakları Projesi
Fındık Araştırma İstasyonu - Giresun
Hüseyin İrfan BALIK
Selda KAYALAK BALIK, Ahmet GÖĞÜS, Ömür DUYAR
2009-2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Ara sonuç raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/08/06/01/001
Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları
Araştırmaları
Alt Proje: Karayemiş Genetik Kaynakları Projesi
Fındık Araştırma İstasyonu-Giresun
Selda KAYALAK BALIK
Hüseyin İrfan BALIK, Çiğdem KÖSE, Erdal SIRAY,
Ahmet GÖĞÜS, İdris MACİT
2009-2013
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/13/A01/P01/010
Uluslararası Asma Çeşit/Anaç Koleksiyonu Oluşturulması,
Verimlilik ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Mehmet SAĞLAM
Dr. Yılmaz BOZ, Tamer UYSAL, A. Semih YAŞASIN,
Dr.Arzu GÜNDÜZ, Gürkan Güvenç AVCI,
Mehmet GÜLCÜ, Gamze UYSAL SEÇKİN, Turgay KIRAN
01.01.2013- 31.12.2017
Öneriler: Tayin sebebiyle ayrılan Ümit ESER’in projeden çıkarılması.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM / TA/10/06/01/02
Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi,
Tanımlanması ve Muhafazası Üzerinde Araştırmalar
(Milli Koleksiyon Bağı Tesisi)
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tamer UYSAL
A. Semih YAŞASIN, Gürkan Güvenç AVCI,
Mehmet SAĞLAM, Turgay KIRAN, Erhan SOLAK,
Dr. Yılmaz BOZ
01.01.2010-31.12.2014
Öneriler: Proje isminin ‘’ Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası
ve Tanımlanması’’ olarak değiştirilmesi.
Karar: Proje isminin ‘’ Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve
Tanımlanması’’ olarak değiştirilerek yeni teklif projenin kabulüne ve projenin devamına
karar verilmiştir
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Asma Genetik Kaynakları
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Mustafa Sacit İNAN
Metin KESGİN, Dr.Fadime ATEŞ, Oğuzhan SOLTEKİN,
Şermin ÇELİK, Dr.D.Soner AKGÜL
01.01.2010 – 31.12.2014
Öneriler:
Karar :Yeni teklif projenin 2014’te getirilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/TBAD/11/06/01/010
Doğu Akdeniz Asma Gen kaynaklarının Belirlenmesi ve
Muhafazası
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Ahmet SABANCI
Osman ÖZATAR , Remzi UĞUR, Mehmet POLAT,
Özkan ALTUN
2011-2016
Öneriler:
Karar :Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Malatya, Elazığ ve Adıyaman İllerindeki Asma Genetik
Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi
Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-MALATYA
Hasan KOÇ
Cemil ERNİM- Kayısı Araştırma İstasyonu Müd.
Murat PALA- Kayısı Araştırma İstasyonu Müd.
Mehmet YILMAZ-- Kayısı Araştırma İstasyonu Müd.
Mustafa Sacit İNAN- Manisa Bağ.Arş. İstasyonu Müd
Ahmet Semih YAŞASIN- Tekirdağ Bağ.Arş. İstasyonu Müd
Yrd.Doç.Dr. Adem YAĞCI- Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç.Dr. Hüseyin KARATAŞ- Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Sadettin GÜRSÖZ- Harran Üniversitesi
2009-2013
Öneriler: Doç Dr. Hüseyin KARATAŞ’ın ve Prof.Dr. Saadettin GÜRSOY’un projeden
çıkarılması, Yrd.Doç.Dr. Hayri SAĞLAM’ın projeye dahil edilmesi, projeden çıkarılan
hocaların gelecek yıl sunulacak olan ara sonuç raporunda yer alması.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/14/A01/P01/004
Malatya Yöresinde Geleneksel Bağcılık Tekniklerinin
Derlenmesi
Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Malatya
Zir. Müh. Tahir MACİT
Erdoğan ÇÖÇEN, Cemil ERNİM, Nedim GÜLTEKİN,
Makbule YANAR
01/01/2014 - 31/12/2016
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/006
Bağ Genetik Kaynakları Projesi
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Kürşat Alp ASLAN
Selim ARPACI, H.Seyfettin ATLI, Kamil SARPKAYA
Yrd.Doç.Dr. Ebru SAKAR
2011-2016
Öneriler: Sunularda genotiplerin isimlerinin de yer alması.
Projenin isminin “Asma Genetik Kaynakları” olarak değiştirilmesi.
Karar: Projenin isminin “Asma Genetik Kaynakları” olarak değiştirilerek projenin devamına
karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/008
Asma Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ERZİNCAN
İsmail ESMEK
Nalan Nazan KALKAN, Birol KARADOĞAN,
Hüseyin VURGUN, Hakan Murat ÜNLÜ, Ömer TOHMA,
Selahattin ALBAYRAK
2011-2015
Öneriler: Asma tip aşı materyallerinin Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonuna
gönderilmesi ve Mehmet Hüsrev ÖZ’ün projeden çıkarılması.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/015
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Asma Genetik Kaynakları
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonuTokat
Duran KILIÇ Zir. Yük. Müh.
Dr. İ. Kürşat ÖZYURT, Zir. Müh. Bülent BAŞARAN,
Zir. Müh. Kaya ASTAN, Prof. Dr. Zeki KARA,
Prof. Dr. Rüstem CANGİ, Yard. Doç. Dr. Adem YAĞCI,
Öğr.Gör. Sinan KILIÇ
2011 – 2015
Öneriler: Dr. Sebahattin ÇELİK’in tayin nedeniyle projeden çıkarılması.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/BB/98-17-02-003
Sebze Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Sevgi MUTLU
Uz. Mehmet Asım HAYTAOĞLU, Uz. Seyfullah BİNBİR,
Uz. Ayşe KAHRAMAN
2009-2013
Öneriler: Uz. Şerife Nergis ÇELİK’in projeden çıkarılması.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/014
Türkiye Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp) Yerel
Çeşitlerinin Morfolojik Karakterizasyonu ve Kurak Koşullara
Nispi Direncinin Ön Değerlendirmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Alev KIR
Dr. Ayfer TAN, Uzm. Lerzan AYKAS, Uzm. Ahmet KALIN,
Dr. Kürşat ÖNALAN, Dr. Ceylan BÜYÜKKİLECİ
01/01/2010 - 31/12/2014
Öneriler: Proje tamamlanana kadar tohum örneklerinin Gen Bankaları ile paylaşılması,
sunum tekniklerine riayet edilmesi, çizelgelerin anlaşılabilir ve okunabilir hale getirilmesi,
Uzm. Ahmet KALIN’ın projeye dahil edilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/005
Soğan (Allium Cepa L.)Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Yenilebilir Soğan (Allium cepa L.) Genetik Kaynaklarının
Muhafaza Ve Değerlendirme Araştırma Projesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü-YALOVA
Dr. Gülay BEŞİRLİ
Dr. İbrahim SÖNMEZ, Uz. Erdal KAYA,
Uz. Mehmet ŞİMŞEK, Dr. Neriman ÖZHATAY,
Prof. Dr. Nebahat SARI
2012-1016
Öneriler: Önümüzdeki yıl sunularda toplanan materyallerle ilgili veya gözlemlerle ilgili
çarpıcı verilerin eklenmesi, projeye karasinek üretimi için ek bütçe talebinin iletilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/009
Orta Karadeniz Bölgesi’nde Doğal Olarak Yetişen ve Sebze
Olarak Tüketilen Madımak (Polygonumcognatum Meissn.),
Kaldırayak (Trachystemonorientalis (L.) G. Don.) ve
Ebegümeci (Malvaspp.)Türlerinin Toplanması, Muhafazası,
Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun
Mehtap ÖZBAKIR ÖZER
Mine AKSOY
01.01.2011- 01.01.2014
Öneriler: Cetvellerdeki cm.ve mm. ölçülerinin doğru verilmesi, bitki teşhislerinin ve
analizlerinin tekrarlanması.
Karar: Öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılarak projenin devamına karar
verilmiştir.
TAGEM/TA/11/06/01/006
Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani
Bitki Türlerinin Tespiti
Projeyi Yürüten Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- Erzincan
Zakine KADIOĞLU
Proje Yürütücüsü
Kemal ÇUKADAR, Meral ASLAY, N. Nazan KALKAN,
Yardımcı Araştırmacılar
Hüseyin VURGUN, Nihal ERTÜRK
2011-2013
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Muscari’lerin teşhisinin tekrar edilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P06/001
Makromantar Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Neşe ADANACIOĞLU
Dr. Ümmügülsün YILDIZ, Dr. Ayfer TAN,
Uzm. Lerzan AYKAS, Uzm. Erdinç OĞUR
Sürekli proje (ikinci 5 yıllık dilim, 2012-2016 dönemi)
Öneriler: Uzm. Erdinç OĞUR’un projeden çıkarılması.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/08/06/01/015
Süs Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Gülden HASPOLAT
2009-2015
Öneriler: Uzm. Salih GÖKKÜR’ün başka birimde görevlendirilmesi nedeniyle projeden
çıkarılması.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/004
Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Doğal Cyclamen
Türlerinin Toplanması, Muhafazası, Karakterizasyonu ve
Değerlendirme Olanakları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Gülden HASPOLAT
2011-2015
Öneriler: Doğu Karadeniz’deki bir Cyclamen parmafolumunda alınması,
Uzm. Salih GÖKKÜR’ün projeden çıkarılması.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/IY/96/17/05/001
Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. A. Şemsettin TAN
Dr. Ayfer TAN, Mehmet ALDEMİR,
Uzm. Ayşegül ALTUNOK, Dr. Ali PEKSÜSLÜ,
Uzm. Abdullah İNAL, İsmail YILMAZ,
Hasan Kartal ve Uzm. Lerzan AYKAS
2009-2013
Öneriler:
Karar : Ara sonuç raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/IY/96/17/05/001
Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları Projesi
Alt Proje: Türkiye Orijinli Keten (Linum usitatissmum L.)
Genetik
Kaynaklarının
Karakterizasyonu
ve
Ön
Değerlendirmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Abdullah İNAL
Hasan KARTAL, İsmail YILMAZ
2010-2014
Öneriler:
Karar : Projenin devamına sonuç raporunun seneye getirilmesine karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Genetik Kaynakları Araştırma
Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Mehmet TUTAR
Öneriler: Dr Mehmet TUTAR’ın başka bir şubeye görevlendirilmesi nedeniyle proje
liderliğinden çıkarılması yerine Erdinç OĞUR’un getirilmesi, işbirliği yapılan kuruluş olarak
Ege Üni. Fen Fak. Biyoloji Bölümünden Doç Dr. Serdar Gökhan ŞENOL’un projeye dahil
edilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/13/A01/P01/007
Türkiye’nin Crambe L. (Brassicaceae) Türlerinin Taksonomik
Olarak Değerlendirilmesi ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının
Belirlenerek Tarıma Uygun Türlerin Belirlenmesi
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir. Yük. Müh. Yusuf ARSLAN
Dr. Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU,
Gıda Müh. İlhan SUBAŞI, Gıda Yük. Müh. Asiye SUBAŞI,
Dr. Safure GÜLER, Dr. Canan TÜZÜN,
Bil. Uzm. Şenay TOPALOĞLU, Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
01.05.2013-31.12.2015
Öneriler: Çimlenmede yaşanan sorunlar (tohumun anatomisi ile ilgili olarak) ön
uygulamalar ile giderilebilir. İlerleyen dönemlerde bitkinin koruma altına alınması için
farkındalık yaratılması çalışmalarına başlanması.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/14/A01/P1/009
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Karakterizasyonu ve
Muhafazası
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT
Gıda Müh. Nurettin ÇİNKAYA,
Zir. Yük. Müh. Çiğdem BOZDEMİR, Dr. Kürşad ÖZBEK,
Zir Müh. Rukiye MURAT DURAN,
Dr. Canan YAĞCI TÜZÜN
01/01/2014 - 31/12/2015
Öneriler:
Karar : Geçen yıl yeni teklif olarak sunulan projede herhangi bir çalışma başlatılmadığından
sunum yapılmamıştır.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/013
Geçit Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Genetik Kaynakları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
İsmail KARA
Nejla ÇALIŞKAN, Dr.Ayfer TAN, Lerzan AYKAS,
Prof.Dr. Tuncer TAŞKIN, Doç.Dr.Mustafa KARGIOĞLU
01.01.2012-31.12.2016
Öneriler: Şule MATYAR’ın projeye dahil edilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/012
Doğu Akdeniz Florasında Bulunan; Ada Çayı (Salvia spp.),
Oğul Otu (Melisa officinalis L. Subsp. İnodora) ve Dağ Çayı (
Sideritis spp.) Türlerinin Toplanması, Karakterizasyonu ve
Değerlendirilmesi
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Muzaffer ÖZDEMİR
Erdem ERTÜRK
01/01/2013 – 31/12/2016
Öneriler: Amaç kısmındaki çay ibaresinin adaçayı, bitki çayı, melissa olarak düzeltilmesi.
Karar: Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/001
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Tıbbi ve Aromatik
Bitkilerin Ex-Situ Muhafazası, Karakterizasyonu ve Ön
Değerlendirilmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Dr. Fethullah TEKİN
Ersin KILINÇ
2011-2015
Öneriler: Projenin adıyla toplama yapılan iller arasında bir ilişkilendirme olmalı (sorumlu
olunan illerdeki bitkilerin toplanıp çoğaltılmasına öncelik verilmeli), bitkilerin botanik
isimlerinin doğru olarak yazılması.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/03/03/01/04
Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Hüseyin ÖZPINAR
Dr. Firdevs NİKSARLI İNAL,
Uzm. Ali Alptekin ACAR, Uzm. Serhat AKSU,
Uzm. Ergül AY, Uzm. Yasemin AKSU
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBDB/12/A01/P01/015
Orta Anadolu Bölgesinden Toplanan Korunga (Onobrychis sp.
L.) Bitkilerinin Karekterizasyonu
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Dr. Erol KARAKURT
Zir. Müh. Ali Koç, Dr. M. Ufuk ÖZBEK,
Zir. Müh. İbrahim SEVİNDİK, Zir. Müh. Ertuğrul KILINÇ,
Uzm. Biyolog Burcu PULLUK UĞUR,
Uzm. Biyolog Şenay BOYRAZ TOPALOĞLU
2012-2015
Öneriler: Bitkilerin botanik isimlerinin doğru olarak yazılması, proje isminin “ Orta
Anadolu Bölgesinden Toplanan Bazı Korunga (Onobrychis sp. L.) Türlerinin
Karakterizasyonu” olarak değiştirilmesi.
Karar: Proje isminin “ Orta Anadolu Bölgesinden Toplanan Bazı Korunga (Onobrychis sp.
L.) Türlerinin Karakterizasyonu” olarak değiştirilerek projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/010
Orta Güney Anadolu Bölgesi Kıraç Alanlarda Yetişen
Çokyıllık Buğdaygil Yem Bitkileri Genetik Kaynakları
Araştırma Projesi
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Şaban IŞIK
Şeref AKSOYAK, Gazi ÖZCAN, Ahmet GÜNEŞ,
Seydi AYDOĞAN
01/01/2012- 31/12/2016
Öneriler: Cynodon spp. türlerinin materyalden çıkarılması, buğdaygil olmayan yem
bitkilerinin projede verilmemesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/014
Batı Geçit Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları
Araştırma Projesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Celalettin AYGÜN
İsmail KARA, A. Levent SEVER, A. Kadir ATALAY
01.01.2012 -31.12.2016
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM/TA/03/04/01/004
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları
Araştırma Projesi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Mustafa UZUN
M. Merve ÖZGÖZ, Erdal AKSAKAL, S. Emre DUMLU,
Ayten TAVLAŞ, Ayşe YAZICI, Kadir TERZİOĞLU,
Murat ATICI, Pınar UYSAL, Hakan CEBECİ,
Gülten YAZICI
01.01.2013 – 31.12.2017
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
TAGEM / TA /08 / 06/ 01 / 014
Tahıl Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Hatice GEREN
Uzm. Riza ÜNSAL, İsmail SEVİM, Aydın İMAMOĞLU
Seda PELİT, Dr.Hakan HEKİMHAN, Serhat AKSU, Ergül
AY ÖZTÜRK
2009 - 2013
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler: Dr. Hakan HEKİMHAN başka bölümde görevlendirildiğinden projeden
çıkarılması, proje liderliğine İsmail SEVİM’in getirilmesi.
Karar: Ara sonuç raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM / TA / 08 / 06 / 01 / 007
Yemeklik Tane Baklagiller Genetik Kaynakları Araştırmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Eylem TUGAY KARAGÜL,
Halil ÖZTARHAN, Nüket AY, Sabiha VURAL
2009-2013
Öneriler:
Karar : Ara sonuç raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/13/A01/P01/008
Bazı Yerel Makarnalık Buğday Genotiplerinin Kuraklığa
Toleransı Yönünden Morfolojik Karakterizasyonu, Kalite
Özellikleri ve Sarı Pas Hastalığına Reaksiyonları ile Bazı
Makarnalık Çeşitlerin Moleküler Özelliklerinin Belirlenmesi
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Kürşad ÖZBEK
Dr. Kürşad ÖZBEK, Rukiye MURAT DURAN,
Dr. Canan YAĞCI TÜZÜN, Zir. Yük. Müh. Akın ARAS,
Zir. Yük. Müh. Selami YAZAR, Dr. Emin DÖNMEZ,
Bayram ÖZDEMİR, Dr. Ayten SALANTUR,
Dr. Zafer MERT, Dr. Kadir AKAN, Dr. Ayşe YILDIZ,
Dr.Turgay ŞANAL ,Uzm. Bio. Burcu PULLUK UĞUR,
Dr. Tülin ÖZDEREN, Doç. Dr. Alptekin KARAGÖZ,
Kazım KARACA, Prof. Dr. Meral YÜCEL,
Prof. Dr. H.Avni ÖKTEM, Dr. Remziye YILMAZ.
2013-2015
Öneriler:
Karar : Projenin devamına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/003
Çilek
Üçgülü
(Trifolium
fragiferum
L.)
Doğal
Populasyonlarının Karakterizasyonu ve Ön Değerlendirmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Necla TAŞ
Uzm. Lerzan AYKAS
01.01.2011 - 31.12.2013
Öneriler:
Karar : Sonuç raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/012
Anadolu Doğal Florasında Bulunan Carthamus L. Türlerinin
Genetik ve Morfolojik Karakterizasyonu ve Islah Materyali
Olma İmkanlarının Araştırılması
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yusuf ARSLAN
Dr. Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU,
Zir. Yük. Müh. Hümeyra YAMAN,
Zir. Müh. Kadir Aytaç ÖZAYDIN, Gıda Müh. İlhan SUBAŞI,
Gıda Müh. Asiye SUBAŞI, Dr. Safure GÜLER
15.05.2011-31.12.2014
Öneriler: Çalışmaların bitmesi üzerine projenin 1 yıl önce bitirilmesi talebi ile sonuç raporu
sunuldu.
Karar: Sonuç raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TBAD/12/A01/P01/011
Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının
Mikrosatellit DNA Belirteçlerine Dayalı Genetik Analizi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Özlem BİLİR
Danışman: Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
01/01/2012-31/12/2013
Öneriler: Yapılan çalışmada gen havuzu oluşturulmadığından gen havuzu ifadesinin
çıkarılması.
Karar: Öneriler ışığında sonuç raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.
Proje No
TAGEM/TA/10/06/01/008
Projenin Adı
Eskişehir’de Doğal Alanlardan Bazı Buğdaygil Yem Bitkileri
Türlerinin Toplanması ve Islah Yönünden Önem Taşıyan
Özelliklerinin Belirlenmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
Dr. İlker ERDOĞDU
A. Levent SEVER, A. Kadir ATALAY, İsmail KARA
Ocak 2010- Aralık 2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
Öneriler:
Karar : Sonuç raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/11/06/01/011
Kahramanmaraş Florasında Bulunan Salep Orkidelerinin
Morfolojik ve Moleküler Olarak Tanımlanması
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Alaaddin ÖZDEMİR
Doç. Dr. Yüksel BÖLEK ,
Yrd. Doç. Dr. Bekir Bülent ARPACI,
Yrd. Doç. Dr. Şule KISAKÜREK, Halil ESİMEK
Ocak 2011 – Aralık 2013 ( 1 yıl uzatıldı)
Öneriler: Morfolojik karakterizasyon ile ilgili çalışmaların ayrıntılarının verilmesi,
yapılamayan analizlerin seneye tamamlanması yapılması, kümeleme analizlerinin
yorumlarının tekrarlanması, tanımlamaların gözden geçirilmesi.
Karar: Projenin 1 yıl uzatılmasına, sonuç raporunun öneriler doğrultusunda düzeltilerek
seneye tekrar gruba getirilmesine karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/10/06/01/07
Kahramanmaraş Bölgesinde Yetişen Bazı Orkide Türlerinin
Mikorizaların İzolasyonu ve Tanımlanması
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Alaaddin ÖZDEMİR
Nisan 2010 – Aralık 2013 ( 1 yıl uzatıldı)
Öneriler:
Karar : Projenin yeni teklifinde belirtilen tüm çalışmaların tamamlanarak sonuç raporunun
seneye tekrar gruba getirilmesine karar verilmiştir.
Proje No
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA /11 /06 /01 /002
Erzurum, Erzincan, Bayburt İlleri Doğal Florasında Yetişen
Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus Sp.) Toplanması,
Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Pınar UYSAL
01/01/2011 ile 31/12/2013
Öneriler: Sonuç raporu hazırlanırken proje adının “Erzurum, Erzincan, Bayburt İlleri Doğal
Florasında Yetişen Gazalboynuzu (Lotus corniculatus ssp. corniculatus) Türünün
Toplanması, Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi” şeklinde
değiştirilerek gönderilmesi.
Karar: Öneriler doğrultusunda proje adının “Erzurum, Erzincan, Bayburt İlleri Doğal
Florasında Yetişen Gazalboynuzu (Lotus corniculatus ssp. corniculatus) Türünün
Toplanması, Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi” şeklinde
değiştirilerek sonuç raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.
2014 BÇGK PROGRAM TOPLANTISI GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda belirtilen araştırıcılar sertifika ve plaket ile
ödüllendirilmişlerdir.
Birincilik Sertifikası:
Zakine KADIOĞLU - Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Adı:
Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti
İkincilik Sertifikası:
Neşe ADANACIOĞLU –Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Adı: Makromantar Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Üçüncülük Sertifikası:
Hüseyin İrfan BALIK -Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Adı: Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları
Alt Proje: Fındık Genetik Kaynakları Projesi
Araştırmaları
DİLEK VE TEMENNİLER
Genel hatları ile;
Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN:
• Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar grubu proje sahipleri diğer gruplara da
katılım sağlamak durumunda olduğundan sunumlarını bu sene ağırlıklı olarak proje
yardımcıları üzerinden gerçekleşti. Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Grubunu
başka haftaya alarak bu durumu çözmek istedik ancak benzer sorunlar nedeniyle
mümkün olmadı.
• KKTC araştırıcıları belli bir başarı trendini yakaladı ve sunumları oldukça iyiydi.
Proje değerlendirmelerini belki de bu gruplara aktarmak mümkün olabilir.
• Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Grubu yapısı gereği Bakanlığın dışa bakan
yüzüdür. Bu nedenle bilimsel seviyelerini ve yabancı dil düzeylerinin yüksek
tutulması gerekir. Aynı zamanda taksonomist olarak özelikle biyologların eğitimi
önemlidir.
• Genetik kaynaklar konusunda öncelikli konuların belirlenerek çok paydaşlı büyük
projeler hazırlanmalıdır. Bu amaçla bilimsel alt yapı ve vizyona ihtiyaç
duyulmaktadır. Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar konusunda çalışan araştırıcıların
etkili bir çalışma temposu yakalamaları ve bu yapılan işlerin yeterli ve doğru bir
şekilde uygulamaya aktarmaları gerekir.
• Bu grubun Avrupa çapında proje üretebilme potansiyeli bulunduğundan
görünürlüğümüz açısından çalışmaların devamlılığı önemlidir.
Dr. Yılmaz BOZ:
• Projelerin çeşitlendirilmesi gereklidir.
• Dublikasyondan kaçınılmalıdır.
• Ara toplantılar ile yeni çalışma alanları belirlenmelidir.
• Sunu teknikleri dikkate alınmalı, kullanılan terimlerin ve botanik isimlerinin
doğruluğu kontrol edilmelidir.
• Gruba katılıma dikkat edilmelidir.
• Metod birliği açısından hizmet içi eğitim tarzında çalışmalar yapılmalıdır.
Prof. Dr. Adil GÜNER:
• Ulusal bir bitki koleksiyon şebekesi kurulmalıdır.
• İyi belgelenmiş koleksiyonların da (Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi gibi) bu
şebekeye dahil edilmesi gereklidir.
• TAGEM kendi sistematikçilerini yetiştirmelidir.
Dr. Ayfer TAN:
• Milli biyoçeşitlilik merkezi yapılanması gereklidir.
• Yönetmelik revizyonu yapılmalıdır.
Dr. Kürşad ÖZBEK:
• Tüm Biyoçeşitlilik merkezleri arasında organik bir bağ kurulmalıdır.
• Biyokaçakçılık ile mücadelede bilgilendirme ile farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
Prof. Dr. Kuddisi ERTUĞRUL:
• Sunumu yapılan projeler arasında işbirlikleri zayıf görünmekte.
• Projeden ayrılan araştırmacı sayısı çok fazla.
• Araştırıcıların işbirliği yaptığı öğretim üyeleri ile protokol imzalamaları işlerinin
devamlılığı açısından daha uygun olacaktır.
Prof. Dr. Neşet ARSLAN:
• Ulusal düzeyde genetik kaynaklar ve önemini iyi anlatamıyoruz. Gelişmelerin basında
ve halka duyurulması konusunda sıkıntılar bulunmakta.
• Gerekli mevzuat değişikliklerinin mutlaka yapılması gerekli.
• Programın diğer gruplarla birlikte aynı zamanda yapılması çakışmalara neden
olduğundan aksamalar olmakta.
Doç. Dr. Alptekin KARAGÖZ:
• 1992 Yönetmeliği, MTA, ITPGR fasılları konusunda her yıl Biyoçeşitlilik ve Genetik
Kaynaklar Grubuna bilgi verilmelidir.
• Daha önce çalışılmayan alanların da programa alınması gereklidir.
• Proje çalışanlarında olan değişiklikler nedeniyle eğitim programı tarzında hazırlıkların
iyi yapılması gereklidir.
• Bakanlığın yem bitkileri desteği, yerel tohumların ortadan kalkmasına yol açmaktadır.
• Bu yıl proje liderleri çok değişti. Yeterli eğitimler verilemediğinden ortak dilbirliği
sağlanamamakta.
KARARLAR
• Proje liderlerinin sürdürülebilirlik ve konuya hakimiyet açısından proje süresince
görevde kalmasına,
• Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Grubunda sunumu yapılacak projelerin yürütücü
araştırıcı tarafından gerekli bilgilendirme ve katkı sağlayabilmek için bizzat
sunulmasına,
• Karakterizasyon konusunda bir eğitim planlanmasına ve terminolojide birliğe azami
dikkat edilmesine,
• Projelerde öğretim üyeleri ile işbirliğinin protokole bağlanmasına,
• TAGEM’e gönderilen proje özetleri ve proje raporlarında yüksek lisans ve
doktoraların belirtilmesine,
• Toplanan materyallerin muhafaza standartlarına uygun şekilde Gen Bankalarına
göndermesine,
• Bütün yeni teklif ve ara yeni teklif bütçeleri ile ek bütçe taleplerinin ayrıntılı
gerekçeleriyle ATK Kuruluna gönderilmesine,
• Farklı gruplarda görüşülen ve Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar grubuna
yönlendirilen projeler için TAGEM’e bilgi verilmesine,
Karar verilmiştir.
Ekler:
•
2013 yılı BÇGK kararları
•
2014 yılı BÇGK Program Değerlendirme Toplantısı Katılımcı listesi
2013 YILI BÇGK KARARLARI
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırmaları (BÇGK) 2013 grup toplantısında 10
yeni teklif proje görüşülmüştür. Bunlar arasında 1 tanesinin konusu ıslah programı içeriği
sebebiyle Grup tarafından reddedilmesine,
Yeni teklif projelerde raportör görüşlerinin grupta görüşmeden önce proje liderine gönderilip
talep edilen düzeltmeler yapıldıktan sonra proje liderinin gruba sunmasına,
Araştırmalarda dublikasyonların önlenebilmesi için araştırıcıların topladıkları materyalleri
zaman kaybetmeden Gen Bankalarına göndermesine, aynı zamanda yeni teklif ve devam
etmekte olan tüm projelerde toplanan tohumların da Gen Bankalarında muhafazaya
alınmasına, herbaryum örneklerinin uluslararası İz İndeksli Herbaryumunda ve Gen
Bankasında muhafazaya alınmasına,
Bütün yeni teklif ve ara yeni teklif bütçeleri ile ek bütçe taleplerinin ayrıntılı gerekçeleriyle
ATK Kuruluna gönderilmesine,
Her bir Enstitü çalıştığı türlerle ilgili olarak 1. Derece sorumlu Enstitü ile iletişim halinde
olmasına ve işbirliği yapmasına,
Benzer ürün gruplarında “Çatı Proje” altında BGK konularının devam ettirilmesine,
Grup toplantısı sırasında yeni teklif proje bütçeleri, ek bütçe talepleri ve ara teklif proje
bütçelerinin gerekçeleri ile birlikte ATK Komisyonuna gönderilmesi hususunda hassasiyet
gösterilmesine,
Enstitülerin arazi programlarında çakışma olmaması ve toplamalarda dublikasyon
yaşanmaması için ilgili koordinatörlüğe arazi toplama programları hakkında bilgi vermesine,
BÇGK Grubunda sunumu yapılacak projelerin yürütücü araştırıcı tarafından gerekli
bilgilendirme ve katkı sağlayabilmek için bizzat sunulmasına,
Karar verilmiştir.
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
(YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, PATATES VE DİĞER ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)
ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal Araştırma
Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesinde
işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı 10-14 Şubat
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının uygulamaya
aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında belirtilen “Araştırma
Program Hedefleri” doğrultusunda yürütülen projelerin program hedeflerini karşılama durumlarını gözden
geçirmek amacıyla ilgili Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, diğer Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir
araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın gerçekleştirdiği
yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı “Sinevizyon Gösterisi” ile
başlamıştır. Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum
BURAK tarafından program değerlendirme toplantılarının önemi, AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar,
Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve İstasyonların Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri,
Uluslararası projeler hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından “Türkiye Ekmek İsrafı
Araştırması” ve Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında sunum yapılmış ve sonrasında tanıtım filmi
gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla Bitkileri
çalışma konuları altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca,
TÜBİTAK 1003 programının Tarla Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya çıkacağı ve bu çağrının iyi
değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat tarihleri arasında aşağıdaki programlar
kapsamında gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri) Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar,
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri) Araştırmaları
Program Değerlendirme Grup Toplantısı:
Toplantı aşağıdaki gündeme göre takip edilmiştir;
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ortak açılış, konuşma ve sunular,
Başkanlık Divanının Oluşturulması,
Program Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu ve Gündem üzerine görüşmeler,
Araştırma Projelerinin görüşülmesi,
a. Yeni Teklif Projeler
b. Devam Eden Projeler
c. Sonuçlanan Projeler
Yeni araştırma konuları ve proje fikirlerinin belirlenmesi,
Toplantının genel değerlendirmesi,
Dilek ve temenniler,
Kapanış.
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Önder ÇAYLAK
YAZMAN : Uğur SEVİLMİŞ, Hasan KARTAL
10 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
1. Enerji Tarımı Araştırmaları
Yeni Teklif
Proje No
Dicle Nehri’nin Yapısına Uygun Biyodizel Üretim Amaçlı Mikroalg
Türlerinin Belirlenmesi ve Yetiştirme Parametrelerinin İncelenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mustafa GEZİCİ
Proje Yürütücüsü
Mustafa GEZİCİ
Sunan
01.01.2015/ 31.12.2016
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Proje ismi içerikle uygun hale getirilmelidir. Gübre ve yem kısmı projeyi tali konulara
yönlendirdiğinden alt proje olarak değerlendirilmeli veya çıkarılmalıdır. Maliyeti çok yüksek olduğundan
hizmet alımı ya da işbirliği yapılmalı. Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ile iletişime geçilmeli ve işbirliği
yapılmalıdır. Maliyet analizi yapılmalıdır. Kontaminasyon veya ölüm durumunda uygulanacak B Planı
belirlenmelidir. Projeye uzman biyolog dahil edilmelidir. Projeye özgünlük katacak ek bir yöntem
eklenebilir. Ara mal ve yakıt parametrelerinin neler olduğu eklenmelidir. Yaygınlık sağlaması açısından
motor testleri yapılmalıdır. Proje süresi uzatılmalıdır. Alglerin nasıl işleneceği belirtilmelidir. Enerji tarımı
araştırmaları açısından ülkesel stratejik hedefler eklenmesi gereklidir.
Proje Başlığı
KARAR: Raportörlerin ve grubun önerileri doğrultusunda proje oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Pirinanın Biyoyakıt Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mine AKSOY
Proje Yürütücüsü
Mine AKSOY
Sunan
01.01.2015/ 31.12.2016
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Herhangi bir ürün (biyodisel vs.) veya yöntem ile karşılaştırma yapmak gerekiyor. İstatistiksel
analiz metodunun uygulanması gereklidir. Elde edilecek ürünlerin mutlaka motor testi yapılmalıdır. Son
ürünün çevresel ve performans sorunlarının varlığı bilinmiyor. Hizmet alımı yapılabilir. Analizlerde klor testi
olmalıdır. Girdi materyalin yağ içeriği düşük olmalıdır. Ara ürün olması sebebiyle rastgele fabrikalardan
materyal alınmamalıdır. Baca gazı emisyonları belirlenmelidir.
Proje Başlığı
2
KARAR: Eleştiriler ve öneriler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması koşuluyla proje oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P10/001
Bazı Tarımsal Artıkların Biyoetanol Üretiminde Kullanım İmkanlarının
Araştırılması
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ayşegül EFENDİOĞLU ÇELİK
Mine AKSOY
01.01.2013/ 31.12.2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Gelişme raporunun kabulü ve sonuç raporunun hazırlanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
-
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Şanlıurfa Koşullarında İkinci Ürün Tatlı Sorgum’un [Sorghum bicolor (L.)
Moench] Adaptasyonu, Biyoetanol ve Biyokütle Verimlerinin Belirlenmesi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Cemile ADIYAMAN
Proje Yürütücüsü
Cemile ADIYAMAN
Sunan
01.01.2015/31.12.2017
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Materyalin orijini ve ön bitki belirtilmelidir. Çeşit hat ayrımını netleştirmek gerekiyor.
Biyokütlede klor analizi dikkate alınırsa iyi olur. Ekonomiklik ve sürdürülebilirlik analizi yapılmalıdır. Kalite
özellikleri de eklenerek, besin değeri düşük tarım topraklarında da ileri bir projeyle devam etmelidir.
Deneme alanı çok küçük; tohum elverişliliğine göre alan artırılmalıdır. Maliyet ve sürdürülebilirlik analizi
yapılmalıdır. Başlıktan adaptasyon kelimesi çıkarılmalı ve “Şanlıurfa Koşullarında İkinci Ürün Tatlı
Sorgum’un [Sorghum bicolor (L.) Moench] bazı tarımsal özelliklerinin, Biyoetanol ve Biyokütle
Verimlerinin Belirlenmesi” olmalıdır.
KARAR: Proje isminin “Şanlıurfa Koşullarında İkinci Ürün Tatlı Sorgum’un [Sorghum bicolor (L.)
Moench] bazı tarımsal özelliklerinin, Biyoetanol ve Biyokütle Verimlerinin Belirlenmesi” şeklinde
değiştirilmesi, parsel alanlarının artırılması ve maliyet hesabının eklenmesi koşuluyla oy birliği ile kabul
edilmiştir.
Devam Eden
Proje No
TAGEM/TBAD/12/A04/P10/002
Üreticilerimiz ve Fabrikalarımız İçin Sorun Teşkil Eden Bazı Tarımsal
Atıkların Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanılabilme Olanaklarının
Proje Başlığı
Araştırılması
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Şahin GİZLENCİ
Proje Yürütücüsü
Mahmut DOK
Sunan
01.01.2013/ 31.12.2013
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Aynı makinada farklı baskı kullanılmalıdır. Verilerde hata var; 1’e yakın biriket daha
sağlamdır burada çeltik 1’e yakın yani yüksek çıktığından düzeltilmelidir.
KARAR: Projenin öneriler doğrultusunda devamına karar verilmiştir.
Yeni Teklif
3
Proje No
Proje Başlığı
Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin
Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Bitkisinde Verim, Verim Unsurları ve
Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Hatice ERMİŞ
Proje Yürütücüsü
Hatice ERMİŞ
Sunan
01.01.2015/31.12.2016
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Seçilen hattın özellikleri belirtilmeli, sulama ve gübrelemeyle ilgili bilgi verilmelidir. Yağ
asitleri ve protein analizlerinin nerede yapılacağı bildirilmelidir. Ketencikte sıra üzeri mesafe olmaz, m2’ye
atılan tohum üzerinden gidilmelidir. Tohum torf karışımı şeklinde ekim yapılması çıkışı kolaylaştırdığı için,
bu yöntem dikkate alınabilir. Üç tekerrürün dörde çıkarılması önerilmiştir. Bitki sıklığının yağ asit
kompozisyonuna etkisinin mevcudiyeti literatürle desteklenmelidir. Proje bu haliyle yenilikçi bir yöne sahip
değil, bitki büyüme parametreleri de incelenmelidir. Proje adı uygun değil, mutlaka değişmelidir.
KARAR: Projenin öneriler doğrultusunda düzeltilerek özellikle isminin değiştirilmesi koşuluyla kabulüne oy
birliğiyle karar verilmiştir.
OTURUM BAŞKANI : Şahin GİZLENCİ
YAZMAN : Abdurrahman CAĞLI, Emel DEMİR
11 ŞUBAT 2014 SALI
2. Patates
2.1. Ülkesel Patates Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi
2.1.1. Patates Islah Çalışmaları
Devam Eden
TAGEM/TBAD/12/A04/P04/001
Proje No
Doğu Anadolu Bölgesi Patates Islah Projesi
Proje Başlığı
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Canan KAYA
Proje Yürütücüsü
Dr. Canan KAYA
Sunan
01.01.2012-31.12.2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:Verim tablosunun daha açıklayıcı olması gerekir. Tarla yılının öne yazılması gerekir. Gübre
çalışması yapılmalıdır. Toprak analizlerini dikkate alarak elde edilecek 200 kg verim için 1 kg azot hesabı
yapılması daha doğru olur. Özellikle dikim öncesi herbisit ve tohum ilaçlaması dozu çok önemlidir. 16 kg
fertigasyon sistemi ile vermeniz daha doğru olur.
KARAR: Mevcut önerilerin dikkate alınarak projenin devamına karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TA/05/02/05/001
Proje No
Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı
Proje Başlığı
Niğde Patates Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Hüseyin ONARAN
Proje Yürütücüsü
Hüseyin ONARAN
Sunan
01.01.2015-31.12.2019
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Ara sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
4
Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı
Proje Başlığı
Niğde Patates Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Hüseyin ONARAN
Proje Yürütücüsü
Hüseyin ONARAN
Sunan
01.01.2015-31.12.2019
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Tohumluk üretimine gidilmelidir. Her bir hattın denemesi 2 yıl süreceği için 5 yıllık süreç
uygundur. Patates ıslahı çalışmalarında çeşit adaptasyonu denemeleri gereklidir.
KARAR: Öneriler doğrultusunda oy birliği ile projenin kabulüne karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TA/11/05/03/001
Proje No
Orta Anadolu Patates Islahı Projesi
Proje Başlığı
Niğde Patates Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Hüseyin ONARAN
Proje Yürütücüsü
Hüseyin ONARAN
Sunan
01.01.2011-31.12.2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin mevcut haliyle devamına ve bütçe revizyonunun kabulüne karar verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Patateste Termoterapi ve Kemoterapi İle Virüs Eradikasyonu Üzerine Ön
Çalışmalar
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Çağla ÇOLAK
Proje Yürütücüsü
Çağla ÇOLAK
Sunan
01.01.2015-31.12.2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Tarladaki yansımanın görülmesi için sürenin uzatılması gereklidir. Verim ve verim unsurlarına
etkisi daha önce çalışılmamış konular olduğundan sera uygulamalarının yeterli olabilir. Kemoterapi ve
termoterapinin doku kültüründe uygulanması gerekir. Termoterapi de farklı süre ve sıcaklık uygulamaları
olabilir. Ribavirinin etkisi ile ilgili çok sayıda çalışma var. Bu nedenle farklı bir kimyasal denenebilir. Kabin
yerine iklim odası yaptırılabilir. Ribavirin fitotoksik etkisi olan bir kimyasal olduğundan mutasyona neden
olabilirler.
KARAR: Projenin öneriler doğrultusunda düzeltilerek oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Bazı Yerel Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitleri ve Ümitvar Klonların
Kombinasyon Islahıyla Geliştirilmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Özge KOYUTÜRK
Proje Yürütücüsü
Özge KOYUTÜRK
Sunan
01.01.2014-31.12.2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Proje bütçesinin arttırılmasında yarar vardır. Çalışmada yerel çeşit yerine yerel tiplerin ifadesi
kullanılması daha uygun olur. Anne ve babanın etkisinin görülmesi açısından iki yönlü melezleme yapılması
daha uygun olur. Doktora çalışmasından sonra da projenin devam ettirilmesi gerekir.
KARAR: Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir.
5
Devam Eden
TAGEM/TBAD/12/A04/P04/002
Proje No
Ege Bölgesi Patates Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Gün KIRCALIOĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. Gün KIRCALIOĞLU
Sunan
01.01.2012-31.12.2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Çeşit adaylarının kodlanması gerekir. Verilerde parsel veriminin dekara çevrilmesi daha uygun
olacaktır. Sanayilik çeşit geliştirmeye yönelmiş olup bundan sonra yemeklik patateslerin de geliştirme
kapsamına alınması gerekir. Deneme 2’de çeşitlerin gerçek performanslarını göstermediğinden denemeyi
tekrar kurulması gerekmektedir.
KARAR: Biyolog Ramazan GENCER ve Fatma AYDIN’ın projeden ayrılması nedeniyle yerine Biyolog
Hatice SEVİNÇ ’in getirilmesinin yanında Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek devamına oybirliği
ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P04/01
Türkiye’de Mevcut Bazı Patates Çeşitleri ile Islah Programında Gelen Klonların
Patates Siğil Hastalığına Dayanıklılıklarının Moleküler Belirteçler İle
Belirlenmesi
Niğde Patates Araştırma İstasyonu
Levent Abdullah ÜNLENEN
Levent Abdullah ÜNLENEN
01.01.2013-31.12.2016
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama-Bitiş Tarihi
ÖNERİLER:
KARAR: -Projenin mevcut haliyle devamına karar verilmiştir.
2.2.2. Patates Yetiştirme Tekniği Çalışmaları
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Patates Mini Yumru Üretiminde Aeroponik ve Topraklı Ortam Yöntemlerinin
Verim ve Verim Unsurları Yönleriyle Karşılaştırılması
Niğde Patates Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tuğba USLU
Proje Yürütücüsü
Tuğba USLU
Sunan
01.01.2015-31.12.2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: CIP kuruluşunun yaptığı aeroponik sistemle bu sistem birebir aynıdır. Bu nedenle bu çalışmaya
bu anlamda yeni çalışmaların eklenmesi gerekir.Proje adının aeroponik sistemle enstitü sistemi ile
karşılaştırılması olarak değiştirilebilir. 3 çeşit az olabilir. Bu nedenle çeşit sayısının arttırılması ve tarla
performanslarının karşılaştırılması gerekir.
KARAR: Projenin öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzeltilerek, projedeki personel sayısının 5’e
düşürülmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/13/A04/P04/02
Ana Ürün Patates Üretiminde Azotlu Gübre Uygulamalarının Optimizasyonu
Üzerine Araştırmalar
Niğde Patates Araştırma İstasyonu
6
Ömer GÜÇ
Proje Yürütücüsü
Ömer GÜÇ
Sunan
01.01.2013- 31.12.2015
Başlama-Bitiş Tarihi
ÖNERİLER: Deneme alanındaki Orobanchae yoğunluğundan dolayı farklı bir arazide denemenin tekrar
kurulması gereklidir.
KARAR: 2013 yılında kurulan denemelerden sağlıklı verim alınamamasından dolayı denemenin iptaline ve
bir yıl daha çalışma süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/12/A04/P04/003
Niğde ve Nevşehir Koşullarında Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinin Patateste
Verim ve Kalite Özellikleri ile Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri
Niğde Patates Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Hüseyin ONARAN
Proje Yürütücüsü
Hüseyin ONARAN
Sunan
01.01.2013- 31.12.2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Projenin bütçesinin arttırılması gereklidir. Ekonomik analizler yapılırken devlet tarafından
verilen devlet desteğinin göz önünde bulundurmanız gerekir.
KARAR: Projenin öneriler dikkate alınarak devamına oybirliği ile karar verildi.
3. Diğer Endüstri Bitkileri
3.1. Tütün
Devam Eden
TAGEM/TBAD/12/A04/P07/01
Proje No
Tütün Araştırmaları
Proje Başlığı
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Ali PEKSÜSLÜ
Proje Yürütücüsü
Dr. Ali PEKSÜSLÜ
Sunan
01.01.2012-31.12.2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Uzman Biyolog Ramazan GENCER’in projeden çıkarılması ve projenin mevut haliyle devamına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Sonuç
Proje No
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Tütün Çeşit Tescil Projesi
Dr. Ali PEKSÜSLÜ
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Ali PEKSÜSLÜ, İsmail YILMAZ, Abdulah İNAL,
Hasan KARTAL
Dr. Ali PEKSÜSLÜ
01.01. 2011-31.12.2013
Sunan
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
7
3.2. Şeker Pancarı Araştırmaları
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P07/02
Erzurum Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Genotiplerinin (Beta vulgaris
saccharifera L.) Hasat Tarihi İle Ekonomik Parametreleri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Fırat SEFAOĞLU
Fırat SEFAOĞLU
01.01.2013- 31.12.2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
OTURUM BAŞKANI : Dr. Ali ÜSTÜN
YAZMAN : Murat NAM, Mine AKSOY
12 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/12/A04/P07/03
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık -Yazlık Bazı Şeker
Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu ve GAP Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Erdem ERTÜRK
Erdem ERTÜRK
01.01.2013- 31.12.2013
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oybirliği ile kabul edilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/12/A04/P07/01
Konya Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Rıza ÜLKER
Proje Yürütücüsü
Rıza ÜLKER
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri
01.01.2013- 31.12.2013
ÖNERİLER: Denemeye alınan çeşitlerin tipleri belirtilmelidir. Aynı tipler arası karşılaştırma olmalıdır.
Çoklu verim denemelerinde gruplandırma yapılmış, aynı grup içerisine 4 çeşit girmiştir. Aynı gruba giren
çeşitler birlikte belirtilmeli ve yorumlar ona göre yapılmalıdır.
KARAR: Oğuz GÜNDÜZ’ ün projeye dahil edilmesine ve projenin öneriler dikkate alınarak devamına
oybirliği ile karar verilmiştir.
8
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P07/03
Orta Karadeniz Geçit Kuşağında Bazı Şekerpancarı
Performanslarının Belirlenmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Ömer Faruk NOYAN
Özge KOYUTÜRK
01/01/2013 – 31/12/2013
Çeşitlerinin
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
3.3. Keten
Devam Eden
TAGEM/TBAD/13/A04/P07/02-1
Proje No
Ülkesel Keten Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Metin BABAOĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. Metin BABAOĞLU
Sunan
01/01/2013 – 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Turhan KAHRAMAN’ın projeye dahil edilmesine ve projenin devamına oybirliği ile karar
verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Karadeniz Bölgesi Keten Islahı Araştırmaları
Proje Başlığı
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Serkan YILMAZ
Proje Yürütücüsü
Serkan YILMAZ
Sunan
01/01/2014 – 31/12/2018
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
- Sıra arası mesafenin amaca uygun olarak belirlenmesi,
- Yağ oranı ve yağ asidi analizinin yapılması,
- Agronomik tedbirlerin alınması,
- Gübre dozlarının ilavesi edilmesi,
- Bütçenin bir miktar arttırılması,
- Kısa sürede tescile gidilmesi,
KARAR: Bu öneriler dikkate alınarak projenin düzenlenmesine ve kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Ara Sonuç
TAGEM /TA/ 11/05/05/007
Proje No
Karadeniz Bölgesi Keten Islahı Araştırmaları
Proje Başlığı
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Serkan YILMAZ
Proje Yürütücüsü
Serkan YILMAZ
Sunan
01/01/2011 – 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Denemelerde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Varyasyon katsayısı %23-24
bulunmuş, en fazla %10-15 olabilir. Bu değerin üzerindeki değerler deneme hatasından kaynaklanmaktadır.
Deneme hatası parsel arası bitki sıklıklarından kaynaklanıyordur. Sonuçlar yüksek çıkmıştır, gruplandırma
yapılırsa hata riski yüksek olur. Parsel büyüklükleri çok düşüktür. Bu tür denemelerde 4 tekerrür kullanılır.
9
Denemeye alınan hat veya çeşitlerin lif amaçlı olduğu görülmektedir. Burada tohum verimleri belirtilmiştir.
Lif amaçlı ise bizim için önemli olan lif verimidir, tohum verimi değildir. Yağ amaçlı olanlarda ise yağ oranı
belirtilmemiştir. Bu nedenle, yapılan çalışmanın amacına uygun olarak özellikler incelenmelidir. Açılan
materyallerde modifiye bulk yapılmış, modifiye bulk F’’ de yapılmaz, Pedigri yapılmalıdır. Seleksiyon F4’ te
yapılmalıdır. Amaca uygun bir şekilde gözlemler alınmalı ve her kademeye özen gösterilmelidir.
Liflik ve yağlık çeşitlerin hepsi bir arada verilmiştir. Liflik ve yağlık amaçlı olanlarda dikim mesafesi
farklıdır, Liflik amaçlı olanlarda 12-13 cm ve yağlık amaçlı olanlarda 25 cm olmalıdır. Yağlık olanlarda yan
dal sayısı 2 olarak belirtilmiştir, yağlık çeşitte yan dal sayısı çok az. 40 cm uzunluğa sahip olanlardan lif
alınmaz, 60-90 cm olanlardan alınır. Liflik çeşitler kendini göstermelidir.
KARAR: Ara sonuç raporunun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Ülkesel Yağlı Tohumlu Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4.1. Ülkesel Ayçiçeği Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama Ve Eğitim Projesi
4.1.1. Ülkesel Ayçiçeği Islah Araştırmaları
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-4
Proje No
Yağlık Ayçiçeği Islah Çalışmaları
Proje Başlığı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Göksel EVCİ
Proje Yürütücüsü
Dr. Göksel EVCİ
Sunan
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Proje Lideri Doç.Dr. Yalçın KAYA’nın kurum değişikliği nedeniyle Dr. Göksel EVCİ’nin Proje
Lideri olmasına, Dr. Turhan KAHRAMAN (Kalite Analizleri) ve Orhan Onur AŞKIN’nın (Biyoteknoloji
Analizleri) projeye dahil edilmesine ve projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-5
Proje No
Çerezlik Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Proje Başlığı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Göksel EVCİ
Projeyi Yürütücüsü
Dr. Göksel EVCİ
Sunan
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Dr. Turhan KAHRAMAN (Kalite Analizleri) ve Orhan Onur AŞKIN’nın (Biyoteknoloji
Analizleri) projeye dahil edilmesine ve projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-6
Proje No
Herbisitlere Dayanıklı Ayçiçeği Islah Çalışmaları
Proje Başlığı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Göksel EVCİ
Proje Yürütücüsü
Dr. Göksel EVCİ
Sunan
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Proje lideri Dr. Göksel EVCİ’nin yerine M. İbrahim YILMAZ’ın Proje Lideri olmasına, Dr.
Turhan KAHRAMAN (Kalite Analizleri) ve T. Hilal ÇİFTÇİGİL’in (Biyoteknoloji Analizleri) projeye dahil
edilmesine ve projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
10
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-7
Orobanşa Genetik Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması Ve Orobanşa
Dayanıklı Ayçiçeği Hatlarının Islahı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Göksel EVCİ
Dr. Göksel EVCİ
01/01/2013 - 31/12/2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Proje Lideri Dr. Göksel EVCİ’nin yerine Veli PEKCAN’nın Proje Lideri olmasına, Dr. Turhan
KAHRAMAN (Kalite Analizleri) ve T. Hilal ÇİFTÇİGİL’in projeye dahil edilmesine ve projenin devamına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-2
Orta Anadolu Şartlarına Uygun Yeni Ayçiçeği Hatları ve Hibrit Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
01/01/2013 - 31/12/2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Kuş zararını önlemek amacıyla alınması düşünülen fileler ve işçilik giderleri için 27. 000 TL.
Yağ oranı NMR yağ ölçer cihazı için 240.000 TL. ek ödenek eklenerek toplam proje bütçesinin 377.000 TL’
ye çıkarılmasına
Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice ERMİŞ’ in kurum değişikliği nedeniyle projeden çıkarılmasına,
Bitki Sağlığı Bölümü’nden İlker TOPAL’ın yerine Bitki Sağlığı Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi
Birol ERCAN’ ın projeye dahil edilmesine,
Personel değişiklikleri ve ek ödenek talepleri göz önünde bulundurularak projenin oy çokluğu ile devamına
karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-3
Proje No
Ege Bölgesi Ayçiçeği Araştırmaları Projesi
Proje Başlığı
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. A. Şemsettin TAN
Proje Yürütücüsü
Dr. A. Şemsettin TAN
Sunan
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
TAGEM/TBAD/13/A04/P01/01
Ayçiçeğinde Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Hatların Marköre Dayalı
Seleksiyon Islahı İle Geliştirilmesi
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ayşe Nuran ÇİL
Ayşe Nuran ÇİL
11
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Vakkas ŞAHİN’ in projeye dahil edilmesi
KARAR: Personel değişikliği ile birlikte projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/12/A04/P01/02-002
Proje No:
Doğu Anadolu Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon ve Islah Projesi
Proje Başlığı
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Aydın KARAKUŞ
Proje Yürütücüsü
Aydın KARAKUŞ
Sunan
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Bölge verim denemelerinin bir yıl daha yapılması, Yrd. Doç. Dr. A. Metin KUMLAY’ın danışman
olarak projeye dahil edilmesi, Ziraat Yüksek Mühendisi Alper POLAT’ ın projeden çıkarılarak projenin
devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
4.1.2- Ayçiçeği Yetiştirme Tekniği Çalışmaları
Devam Eden
TAGEM/TBAD/12/A04/P01/02-001
Proje No
Karadeniz Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon Projesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Mustafa ACAR
Proje Yürütücüsü
Mustafa ACAR
Sunan
Başlama – Bitiş Tarihleri 01/01/2013 - 31/12/2013
ÖNERİLER:
KARAR: Tokat lokasyonundaki çalışmaları yürüten kurum için 5.000 TL ek bütçe sağlanarak bütçe
değişikliği yapılarak projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P01/02
Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Çevre Koşullarının Yağlık Ayçiçeğinde
Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Abdullah ÇİL
Dr. Abdullah ÇİL
01/01/2013 - 31/12/2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
Sonuç
TAGEM/TA/09/05/01/005-3
Proje No
Çukurova Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon Çalışmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Abdullah ÇİL
Proje Yürütücüsü
Dr. Abdullah ÇİL
Sunan
Başlama – Bitiş Tarihleri 01/01/2013 - 31/12/2013
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin sonuç raporunun kabulüne yayın haline getirilmesine (makale vs.) oybirliği ile karar
12
verilmiştir.
4.2.-Ülkesel Kolza Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi
4.2.1-Ülkesel Kolza Islah Araştırmaları
Ara Sonuç
TAGEM/TA/05/02/01/003
Proje No
Karadeniz Bölgesi Kolza Islahı Çalışmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Bölgesi Kolza Islahı Çalışmaları
Şahin GİZLENCİ
Proje Yürütücüsü
Şahin GİZLENCİ
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Sonuç raporunun oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karadeniz Bölgesi Kolza Islahı Çalışmaları
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Şahin GİZLENCİ
Proje Yürütücüsü
Şahin GİZLENCİ
Sunan
01/01/2015 - 31/12/2019
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Metodoloji açısından literatür desteği olmalı, özellikle ıslah metodolojisi literatüre
dayandırılmalıdır. Pratiğe aktarılacaksa yaygın bir literatür taraması yapılmalıdır.
KARAR: Beta Ziraat’ın projeye dahil edilmesine, projenin eleman bakımından zenginleştirilmesine,
Dr. Emel DEMİR’ in ve Doç. Dr. Selim AYTAÇ’ ın projeye dahil edilmesine ve değişiklik önerileri
doğrultusunda projenin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
OTURUM BAŞKANI : Dr. Ali PEKSÜSLÜ
YAZMAN : Ayşegül ALTUNOK, Mehmet ALDEMİR
13 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
Ara Sonuç
TAGEM/TA/05/02/01/001
Proje No
Trakya Bölgesi Kolza Adaptasyon ve Islahı Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Sami SÜZER
Proje Yürütücüsü
Dr. Sami SÜZER
Sunan
2010-2014
Başlama - Bitiş Tarihi
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin kabulüne ve çalışmanın yayın haline dönüştürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Trakya Bölgesi Kolza Adaptasyon ve Islahı Araştırmaları
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Sami SÜZER
13
Dr. Sami SÜZER
Sunan
01/01/2015 - 31/12/2019
Başlama - Bitiş Tarihi
ÖNERİLER: Literatür eksiklikleri yanısıra Materyal-Metotda düzeltmeler yapılmalıdır.
KARAR:
- Trakya Bölgesi Kolza Islah Araştırmaları olarak değiştirilmesine,
- Zir Yük. Müh. Ebru ÇULHACI ve Dr İrfan ÖZTÜRK’ün projeye dahil edilmesine,
- Raportörlerin önerileri doğrultusunda projenin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/04-1
Proje No
Ege Bölgesi Kolza Araştırmaları Projesi
Proje Başlığı
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. A. Şemsettin TAN
Proje Yürütücüsü
Mehmet ALDEMİR
Sunan
01/01/2013 - 31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
2.2.2. Ülkesel Kolza Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Sonuç
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TA/08/05/01/002
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Kışlık ve Yazlık Kolza
Çeşitlerinin Saptanması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Şerif KAHRAMAN
Şerif KAHRAMAN
Aralık 2007 - Aralık 2012
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Proje isminin ‘Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Sonbaharda Ekilen Kışlık ve
Yazlık Kolza Çeşitlerinin Saptanması’ olarak değiştirilmesine,
Projenin sonuç raporunun yazılmasına ve yayın haline dönüştürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4.3. Ülkesel Soya Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama Ve Eğitim Projesi
4.3.1-Ülkesel Soya Islah Araştırmaları
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-1
Proje No
Karadeniz Bölgesi Soya Islahı Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Mehmet ERDOĞMUŞ
Proje Yürütücüsü
Mehmet ERDOĞMUŞ
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Melezlemelerde ifade ederken kullanılan işaretlemelere dikkat edilmelidir. En kısa sürede
çeşide gidilmelidir.Karadeniz Bölgesinde hasat döneminde yağış sıkıntısı mevcuttur. Materyal hasat
14
olgunluğuna geldiğinde ıslatma testi yapılmalıdır. Bu uygulama ile tane kabuğunun su geçirgenliği
belirlenerek küflenme oranları tespit edilmeli ve çeşit seçimlerinde bu kriter göz önünde tutulmalıdır.
KARAR: Projenin öneriler dikkate devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-6
Proje No
Çukurova Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Dogu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Pınar ÇUBUKCU
Proje Yürütücüsü
Pınar ÇUBUKCU
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri 01/01/2013-31/12/2013
ÖNERİLER: Çukurova Bölgesinde beyaz sineğe dayanıklı olmayan çeşidin şansı yoktur. Çeşitleriniz geçci
olduğu için ikinci ürün olarak uygun değildir. Ana üründe tavsiyede bulunulmalıdır. Son olarak çeşitlerin
tescile verilmesi aşamasında ürünün çiftçi şartlarındaki geri dönüşlerine dikkat edilmelidir. Tescil için acele
edilmemelidir.
KARAR: Ahmet KARHAN ŞAHİN’in projeye dahil edilmesine ve projenin öneriler dikkate devamına oy
birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-7
Proje No
Ege Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL
Proje Yürütücüsü
Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-4
Proje No
Marmara Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Metin BABAOĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. Metin BABAOĞLU
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Gıda Yük. Müh. Orhan Onur AŞKIN’ ın projeden çıkarılmasına,
Dr. Turhan KAHRAMAN’ın projeye eklenmesine ve projenin devamına oybirliği ile kabul edilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-5
Proje No
Batı Akdeniz Soya Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Mehmet KOCATÜRK
Proje Yürütücüsü
Mehmet KOCATÜRK
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-8
Orta Anadolu Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
15
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Gönül GÜMÜŞÇÜ
Proje Yürütücüsü
Gönül GÜMÜŞÇÜ
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Yapılan kalite analizleri ve varyans analizlerinin tekrar gözden geçirilmesine, Zir. Yük. Müh.
Hatice ERMİŞ’in projeden çıkarılmasına ve projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-2
Proje No
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Uğur SEVİLMİŞ
Proje Yürütücüsü
Uğur SEVİLMİŞ
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: 5 kg azotla belirtilen sıcaklıklarda bakteri aşılaması yapılmadan bu verim değerlerini almak
mümkün değildir. Toprak analizlerinde herhangi bir olumsuzluk yoksa 18-48 kg lık DAP gübresi
denemelerde kullanılmalıdır.Verilerin değerlendirilmesinde ve kodlanmasında kullanılan ifadelerin
uluslararası standartlara uygun olarak kullanımlarına dikkat edilmelidir.
KARAR: Projenin öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-3
Proje No
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Yöresi Soya Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Mehmet KARAKUŞ
Proje Yürütücüsü
Halil HATİPOĞLU
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Verimi sağlayan öğelere dikkat edilmelidir. Parselde analizler için yeterli bitki yok ise eksik
parsel uygulaması yapılmalıdır.Bundan sonrası için projelerde parseldeki bitki sayıları da verilebilirse
değerlendirmeler açısından daha faydalı olacaktır.
KARAR: Yapılan öneriler doğrultusunda, parseldeki bitki sayılarının belirtilmesi şartıyla projenin devamına
oy birliği ile karar verilmiştir.
4.3.2-Ülkesel Soya Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Toprak İşlemesiz Tarım Yöntemiyle II. Ürün Olarak Yetiştirilecek Bazı Soya
Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Uğur SEVİLMİŞ
Uğur SEVİLMİŞ
01/01/2015-31/12/2016
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Çalışmanın ekonomik analizlerinin yapılarak projeye eklenmesine, çeşitlerin anıza ekilmesi
durumunda klasik yöntemle anıza ekimin gerçekleşmesine, Proje materyali olarak 3.olgunlaşma grubundaki
çeşitlerden seçim yapılmalı (2-3 çeşit), Tekerrür sayısının 4’e ve parsel uzunluğunun 10 m’ye çıkartılmasına,
Yapılan öneri ve düzeltmeler doğrultusunda raportör görüşleri dikkate alınarak projenin kabul edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
16
4.4. Ülkesel Susam Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama Ve Eğitim Projesi Araştırmaları
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/08-2
Proje No
Ege Bölgesi Susam Araştırmaları Projesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. A. Şemsettin TAN
Proje Yürütücüsü
Uzm. Ayşegül ALTUNOK
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/08-1
Proje No
Batı Akdeniz Bölgesi Susam Araştırmaları Projesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Şeymus FURAT
Proje Yürütücüsü
Şeymus FURAT
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
4.5. Ülkesel Aspir Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
4.5.1. Ülkesel Aspir Islah Araştırmaları
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/10-1
Proje No
Marmara Bölgesi Aspir Islah Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Metin BABAOĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. Metin BABAOĞLU
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Gıda Yük. Müh. Orhan Onur AŞKIN’nın prejeden çıkartılmasına, Dr. Turhan KAHRAMAN ve
Zir. Yük. Müh. T. Hilal ÇİFTÇİGİL’in projeye eklenmesine ve projenin kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TA/11/05/01/001
Mutasyon Islahı Yoluyla Kışa Dayanıklı Mutant Aspir (Carthamus tinctorius
L.) Hatlarının Geliştirilmesi.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Fatma KAYAÇETİN
Hasan KEYVANOĞLU
01/01/2013-31/12/2013
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Zir. Yük. Müh. Hasan KEYVANOĞLU ve Zir. Yük. Müh. Hatice ERMİŞ’in projeye eklenmesine
ve projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
17
Devam Eden
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/10-2
Proje No
Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi
Proje Başlığı
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Hasan KOÇ
Proje Yürütücüsü
Dr. Hasan KOÇ
Sunan
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2013-31/12/2013
ÖNERİLER:
KARAR: Zir. Yük. Müh. Hatice ERMİŞ, Hande ÖNMEZ ve Seydi AKDOĞAN’ın projeden
çıkartılmalarına, projenin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
OTURUM BAŞKANI : Hüseyin ONARAN
YAZMAN : Çiğdem BOZDEMİR, Hasan KEYVANOĞLU
14 ŞUBAT 2014 CUMA
Ara Sonuç
TAGEM/TA/10
Proje No
Geçit Bölgesi Aspir Islah Araştırmaları Projesi
Proje Başlığı
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Arzu KÖSE
Proje Yürütücüsü
Dr. Arzu KÖSE
Sunan
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2013-31/12/2013
ÖNERİLER:
KARAR: Ara sonuç raporunun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Geçit Bölgesi Aspir Islah Araştırmaları Projesi
Proje Başlığı
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Arzu KÖSE
Proje Yürütücüsü
Dr. Arzu KÖSE
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: -Raportör görüşleri doğrultusunda projenin düzenlenerek kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Sonuç
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TA/13/A04/P01/10-001
Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerine Uygulanan Farklı Gama Işını
Dozlarının M 1 ve M 2 Bitkilerinin Bazı Tarımsal Özellikleri ve İn vitro
Adventif Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkileri
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Hümeyra YAMAN
Hümeyra YAMAN
01.03.2012-01.03.2014
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
KARAR: Projenin sonuç raporunun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
18
4.1.2.
Ülkesel Aspir Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Sonuç
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TA/10/05/01/002
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Aspir İçin en Uygun Ekim
Zamanının Belirlenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Şerif KAHRAMAN
Proje Yürütücüsü
Şerif KAHRAMAN
Sunan
01.03.2012-01.03.2014
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Ekimden çiçeklenmeye kadar ısı değerlerinin de sonuca eklenmesi gereklidir.
KARAR: Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
TAGEM/TA/11/05/01/002
Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekim
Zamanının ve Ekim Sıklığının Belirlenmesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Mehmet ERDOĞMUŞ
Proje Yürütücüsü
Mehmet ERDOĞMUŞ
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Fenolojik gözlemler ve ısı değerleri belirtilmelidir. İklim verileri ile ekim zamanı, ekim sıklığı,
ekim tarihi belirtilerek gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır.
KARAR: Öneriler doğrultusunda 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Ülkesel Yerfıstığı Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
4.1.3.
Ülkesel Yerfıstığı Islah Araştırmaları
Devam Eden
TAGEM/TA/09/05/01/004
Proje No
Batı Akdeniz Yerfıstığı Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Abdullah KADİROĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. Abdullah KADİROĞLU
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Yerfıstığı üretimi ülkemizde mekanize olmuştur. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri mesafesi 10 cm’e
kadar azaltılırsa verimin daha iyi olacaktır. Melezleme programlarında Halisbey X 78.1073 kombinasyonu
birbirine çok yakın, bu yüzden çok uzak genotiplerle kombinasyonlar sağlanmalıdır. Bunu için DNA
analizleri yapılarak ya da geçmişi araştırılarak çalışma yapılmalıdır.
KARAR: Öneriler doğrultusunda sonuç raporunun ve devamının sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yeni Teklif
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yerfıstığı Gen Kaynaklarının Zenginleştirilmesi ve Morfolojik, Tarımsal ve
Teknolojik Karakterizasyonu
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
19
Dr. Abdullah KADİROĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. Abdullah KADİROĞLU
Sunan
01/01/2015-31/12/2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER:
Çalışma ekibinde kişi sayısı artırılmalıdır. Gen bankalarından materyal temin edilmelidir. Yurtdışından alınan
çeşitlerden bir gen havuzu oluşturulması ve bunların ilerde melezlemelerde kullanılmasının daha iyi olacaktır.
Moleküler karakterizasyon yapılmalıdır.
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma İstasyonu Müdürlüğü projeye dahil edilmelidir.
KARAR: Proje isminin, “Yerfıstığı Yerel Materyallerinin Morfolojik, Tarımsal Ve Teknolojik
Karakterizasyonu” olarak değiştirilmesine, Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nün
projeye dahil edilerek projenin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
TAGEM/TBAD/13/A04/P01/12-001
Proje No
Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Islah Çalışmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ayşe Nuran ÇİL
Proje Yürütücüsü
Ayşe Nuran ÇİL
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Verim farklılıklarının sebepleri belirtilmelidir. Eti gıda olarak Runner tipi yerfıstığı çeşidine
ihtiyaç vardur. Eti gıda ile birlikte çalışılabilir.
KARAR: Öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam Eden
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P01/03
Şanlıurfa Koşullarında Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Bitkisinin Uygun
Ekim Zamanının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Halil HATİPOĞLU
Proje Yürütücüsü
Halil HATİPOĞLU
Sunan
01/01/2013-31/12/2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER: Meyvedeki dane sayısının bitkideki tane sayısı olarak yazılmalıdır.
KARAR: Servet ABRAK’ın projeye dahil edilmesi ve öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliği
ile karar verilmiştir.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROGRAMI GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Prof. Dr. Orhan KURT: Araştırma Enstitüleri arasında yeterli koordinasyon olmadığını düşünüyorum.
Bunun giderilmesi daha verimli olacaktır. Agronomik çalışmalara önem verilmelidir. Bütün araştırmacılar
çeşit tescil ettirme üzerine daha fazla yoğunlaşmış. Genelde aynı bitkiler üzerine fazla çalışma var. Farklı
bitkiler üzerinde çalışılmalıdır. Sunum tek tip olmalıdır. Sosyal aktivitelere de yarım gün izin verilmelidir.
Prof. Dr. Halis ARIOĞLU: Sunumlar grup toplantılarına gelmeden önce internet üzerinden yayınlanarak ön
bir çalışma için iyi olacaktır. Doktora tezleri bilgi amaçla gelmelidir. Yağlı tohumlarda hastalıklara
dayanıklı çeşitler geliştirilmelidir. Eleştirilere hoşgörü ile yanıt veren araştırmacılara teşekkür ederim.
Prof. Dr. Enver ESENDAL: Agronomik çalışmalara önem verilmelidir. Islah kombinasyonlarına dikkat
edilmelidir. Araştırmacı arkadaşlara çalışmalarında başarılar dilerim.
20
Dr. Şemsettin TAN; Programın 1 ay öne alınması arazi çalışmaları açısından iyi oldu. Toplantıya proje
liderinin yanında projedeki diğer araştırmacıların ve yeni arkadaşların bir yıl değil üst üste 2-3 sene
gelmeleri gerekmektedir. Teşekkür ederim.
Dilaver ARSLAN:
değerlendirilmelidir.
Proje
yönetim
kılavuzundan
mutlaka
yararlanılarak
raporlar
ona
göre
Prof. Dr. Güngör YILMAZ: Şekerpancarı ve tatlı patates ile ilgili çalışmalar daha da arttırılmalıdır. Bu
konularla ilgili çalışmalar da toplantıda sunulmalıdır. Tütün ile ilgili çalışmalar Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’nde de yapılmalıdır. Uzun vadeli ekim nöbeti çalışmaları yapılmalıdır. Haşhaş ile ilgili
de çalışmalar yapılmalıdır. Ülkesel gen bankasından faydalanılmalıdır.
Dr. Ali PEKSÜSLÜ: Gen bankasındaki materyallerin karakterizasyonu anlamında çalışmalar yapılmalıdır.
Mustafa ACAR; Enerji tarımı konusunda projeler hazırlanmalıdır.
21
SICAK İKLİM TAHILLARI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI TUTANAĞI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal
Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program
Değerlendirme Toplantısı 10-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının
uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında
belirtilen “Araştırma Program Hedefleri” doğrultusunda yürütülen projelerin program
hedeflerini karşılama durumlarını gözden geçirmek amacıyla ilgili Araştırma Enstitüleri,
Üniversiteler, diğer Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın
gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı
“Sinevizyon Gösterisi” ile başlamıştır. Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK tarafından program değerlendirme toplantılarının
önemi, AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar, Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve
İstasyonların Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri, Uluslararası projeler hakkında sunum
gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından “Türkiye Ekmek
İsrafı Araştırması” ve Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında sunum yapılmış ve
sonrasında tanıtım filmi gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla
Bitkileri çalışma konuları altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK 1003 programının Tarla Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya
çıkacağı ve bu çağrının iyi değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat tarihleri arasında aşağıdaki
programlar kapsamında gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri)
Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar,
1
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROĞRAM ADI : Çeltik
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
YARDIMCI PERSONEL
Başlama - Bitiş tarihleri
TAGEM/TBAD/13/A12/P04/003
Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah Araştırmaları
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. EDİRNE
-Dr Halil SÜREK (Islahçı)
Dr Necmi BEŞER (Islahçı) , Recep KAYA (Islahçı), Rasim
ÜNAN (Islahçı)
Hasan KUŞKU (Zir. Teknisyeni), Okyay YATKIN (Zir.
Teknikeri)
01.01.2013-01.01.2017
ÖNERİLER
1.Çeşitlerin toplam sıcaklık istekleri çalışmaları yapılmalıdır.
2.Proje kapsamında geliştirilen diğer çeşitlerinde tanıtım ve yayım çalışmaları yapılarak
Osmancık -97 gibi tanıtılmasının sağlanması.
3.Dr.Necmi BEŞER’in tayin nedeniyle projeden çıkarılması.
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROĞRAM ADI : Çeltik
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş tarihleri
ÖNERİLER
TAGEM/TBAD/13/A12/P04/01
Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magna porthe grisea) Dayanıklı Çeltik
Islahı Çalışmaları
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. EDİRNE
-Dr Halil SÜREK (Islahçı)
Dr. Necmi BEŞER(Islahçı), Dr Adnan TÜLEK (Bitki Sağlığı),
Recep KAYA (Islahçı), Rasim ÜNAN (Islahçı), Melis SEİDİ (Bitki
Sağlığı) , Orhan Onur AŞKIN (Biyoteknoloji)
01.01.2012-01.01.2016
1.Dr. Necmi BEŞER’ in kurum dışına atamasının olmasından dolayı projeden çıkarılmasına.
2.Dr. Adnan TÜLEK projeye dahil edilmesi.
3.Dr. Halil SÜREK proje liderliği görevine başlatılması.
4.Gen pramidi oluşturma süresini kısaltmak için anter kültürü yöntemi projeye dahil edilebilir.
5.Dayanıklılık testinin normal koşullarda yapılmasına ilave olarak kontrollu koşullarda da
yapılmalı.
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi.
2
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROĞRAM ADI : Çeltik
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
YARDIMCI PERSONEL
Başlama - Bitiş tarihleri
TAGEM/TBAD/13/A12/P04/002
Yabancı Ot İlaçlarına Dayanıklı Çeltik Islahı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. EDİRNE
-Dr Halil SÜREK (Islahçı)
Dr Necmi BEŞER (Islahçı) , Recep KAYA (Islahçı), Rasim ÜNAN
(Islahçı)
Hasan KUŞKU (Zir. Teknisyeni), Okyay YATKIN (Zir. Teknikeri)
01.01.2013-31.12.2017
ÖNERİLER
1.Dr. Necmi BEŞER’ in kurum dışına atamasının olmasından dolayı projeden
çıkarılmasına.
2.Çeltik araştırmalarında çalışacak personel sayısının arttırılması.
3.Dayanıklılık konusunda moleküler markörler ile baştan selekte edip tarlaya giden bitki
azaltılabilir.
4.Kırmızı çeltiğin insan beslenmesinde kullanım olanakları değerlendirilmeli.
5.İMİ grubu ilaçların topraktaki ve üründeki kalıntısına bakılması.
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME FORMU)
: TAHILLAR
: Çeltik
TAGEM/03/03/06/01
Karadeniz Bölgesi Çeltik Islahı Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Serkan YILMAZ
Melih ENGİNSU
01.01.2012 / 31.12.2016
2012: 15.000 TL 2013: 16.000 TL 2014: 17.000 TL
2015: 18.000 TL 2016: 19.000 TL
ÖNERİLER
1.Dr. Mevlüt ŞAHİN’ in kurum dışı atanmasından dolayı projeden çıkarılmasına.
2.Proje lideri olarak Serkan YILMAZ’ ın görevlendirilmesi.
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi.
3
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME FORMU)
AFA ADI: SICAK İKLİM TAHILLARI
PROGRAM ADI: Çeltik
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
Çeltik (Oryza sativa L.) Genotiplerinin Soğuğa Tolerans
Yönünden Değerlendirilmesi (Doktora Tez projesi)
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Namık Kemal Üniversitesi
Rasim ÜNAN
Prof. Dr. Temel GENÇTAN (Tez Danışmanı)
01/01/2013 – 31/12/2014
ÖNERİLER
1.Gerekli görülürse hastalık gözlemlerinin eklenmesi
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJE (Bilgi amaçlı)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI: Tahıllarda Organik Tarım
Proje No :
Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım
Proje Adı
Olanaklarının Araştırılması ve Konvansiyonel Tarım İle
Karşılaştırılması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Zir. Yük. Müh. Şerif KAHRAMAN
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
Zir. Yük. Müh. Şehmus ATAKUL , Doç. Dr. Aydın ALP
Zir. Müh. Sevda KILINÇ
Başlama Tarihi : 2011-2013 36 ay
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi.
4
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
SONUÇ RAPORU
Proje No
TAGEM /TA/ 09/ 07/03/002
Proje Başlığı
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Rahime CENGİZ
Dr.M.Cavit SEZER, A.Eşref ÖZBEY, Mesut ESMERAY, Ahmet DUMAN, Dr.
Özden DAYI(ayrıldı), Niyazi AKARKEN, Bülent CENGİZ (Kalite), Yakup
NOGAY(Kalite)
01.01.2009-31.12.2013
ÖNERİLER
1.Populasyon Islahı ve şeker mısır çalışmaları Dr. M. Cavit SEZER tarafından sunulmuştur.
2.Populasyon ıslahı çalışmalarında kaynak populasyonun FAO olum grubunun sonuç raporunda
belirtilmesine.
3.Danelik ve silajlık mısır ıslah çalışmaları Rahime CENGİZ tarafından sunulmuştur.
4.FAO 250-400 silajlık mısır çeşitlerinden Kuzeydoğu Anadolu için çeşit geliştirme önerildi.
5.Denizli ili Çameli ilçesi cin mısır materyalinden temin edilmesi önerildi.
6.Dr. Özden DAYI’ nın kurum dışına atanmasından dolayı projeden çıkarılmasına.
KARAR
Öneriler doğrultusunda sonuç raporunun yazılmasına oy birliği ile karar verildi.
5
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
Proje No
TAGEM /TA/ 09/ 07/03/002
Proje Başlığı
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Rahime CENGİZ
Dr.M.Cavit SEZER, Ahmet DUMAN, Dr.Özden DAYI (ayrıldı), A.Eşref ÖZBEY,
Mesut ESMERAY, Niyazi AKARKEN, Bülent CENGİZ (Kalite), Yakup
NOGAY(Kalite)
01.01.2009-31.12.2013
1.Dr. Özden DAYI’ nın kurum dışına atanmasından dolayı projeden çıkarılmasına.
2.Doğu ve Kuzey Anadolu bölgelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için erkenci silajlık çeşit geliştirme
için geçci olan populasyonların yanında FAO olum grubu olarak erkenci populasyonların çalışmalara
dahil edilmesine.
3.Şeker mısır ıslah çalışmalarında, standart olarak kullanılan çeşitlere ilave olarak BATEM TATLI’ nın
da kullanılması.
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
Proje No
TÜBİTAK-1007 110G087 No
Proje Başlığı
Melez Mısır Islahında Dihaploid Hatların Elde Edilmesi ve Kullanılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Yardımcı Araştırmacılar
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Rahime CENGİZ
M. Cavit SEZER, A. Eşref ÖZBEY, Dr. Özden DAYI, Mesut ESMERAY,
Ahmet DUMAN, Niyazi AKARKEN
01.05.2011-01.05.2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
KARAR
Öneriler doğrultusunda oy birliği ile devamına karar verildi.
6
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Tahıllar
: Mısır
Proje No
TAGEM/TBAD/12/A12/P03/01-002
Proje Başlığı
Ülkesel Mısır Biyoteknoloji Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü – Sakarya
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Mesut Esmeray
Prof. Dr. Ali ERGÜL, Dr. Mehmet Cavit SEZER, Abdurrahman
Eşref ÖZBEY, Mehmet PAMUKÇU, Şekip ERDAL, Mehmet
Ali TÜRKAY, Erkan ÖZATA, Mehmet TEZEL
01.01.2012 – 31.12.2014
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
KARAR
Projenin bu diliminde altyapı çalışmaları devam etmiştir. Öneriler doğrultusunda oy birliği
ile devamına karar verildi.
YENİ TEKLİF PROJE (DEVAM EDEN)
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Tahıllar
: Mısır
Proje No
TAGEM/TBAD/12/A12/P03/01-002
Proje Başlığı
Ülkesel Mısır Biyoteknoloji Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü - Sakarya
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Mesut Esmeray
Yardımcı Araştırmacılar
Prof. Dr. Ali ERGÜL, Dr. Mehmet Cavit SEZER, Abdurrahman
Eşref ÖZBEY, Mehmet PAMUKÇU, Şekip ERDAL, Mehmet Ali
TÜRKAY, Erkan ÖZATA, Mehmet TEZEL
Başlama-Bitiş Tarihleri
01.01.2015 – 31.12.2018
ÖNERİLER
KARAR
Yeni teklif projenin önerilen bütçe ile oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
7
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Tahıllar
: Mısır
Proje No
TAGEM/TBAD/12/A12/P03/01-001
Proje Başlığı
Mısır Heterotik Gruplarında Genetik Analizler (Doktora Tezi)
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
Mesut ESMERAY Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT (Danışman)
01.01.2012 – 31.12.2013
1.Verilerin verilmesi konusunda büyükten küçüğe doğru bir yol izlenilmesi
KARAR
Sonuç raporunun yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısırda Verimliliğin Artırılması ve Kalitenin İyileştirilmesi
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
Ülkesel Mısır Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Bülent CENGİZ
Yakup NOGAY
2012-2014
ÖNERİLER
1.Protein analizlerinin klasik yöntem ile de doğrulanması istendi.
KARAR
Öneriler doğrultusunda projenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
8
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
(YENİ TEKLİF)
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
Ülkesel Mısır Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Bülent CENGİZ
Yakup NOGAY
01.01.2015 – 31.12.2018
ÖNERİLER
1.NIR cihazı alımında kalibrasyon donanımı olmasına dikkat edilmesi istendi.
KARAR
Yeni teklif projenin bütçesi ile birlikte kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/12/A12/P03/01-003
Bazı Mısır Genotiplerinin Yüksek Sıcaklığa Tolerans Faktörleri Bakımından
Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi)
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Niyazi AKARKEN
Başlama-Bitiş Tarihleri
01 Mart 2012-31 Aralık 2013
Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT (Danışman)
ÖNERİLER
1.Yaprak alanı =En x Boy x 0.70 alınmalıdır.
2.Aynı sulama yöntemi devam etmelidir.
3.Protein değerini bakılabilir.
KARAR
Katkılar doğrultusunda sonuç raporunun yazılmasına oy birliği ile karar verildi.
9
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM /T3AD/12/A12/P03/01-004
Ülkesel Mısır Islah Materyallerinde Silaj Kalite Değerlerinin
Belirlenmesi
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Ahmet DUMAN
Rahime CENGİZ, M.Cavit SEZER, Niyazi AKARKEN
2012-2014
ÖNERİLER
1-Gelecekte silajda biyogaz çalışmaları yapılabilir.
2.Ayrıca gönüllü tüketim katsayısına bakılabilir
KARAR
Katkılar doğrultusunda gelişme raporunun yazılmasına, projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
YENİ TEKLİF PROJELER
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM /T3AD/12/A12/P03/01-004
Ülkesel Mısır Islah Materyallerinde Silaj Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Ahmet DUMAN
Rahime CENGİZ, M.Cavit SEZER, Niyazi AKARKEN
Başlama-Bitiş Tarihleri
01.01.2015- 31.12.2018
ÖNERİLER
1.Bölgede konu ile ilgili yapılmış çalışmaların literatür olarak eklenmesi gerekir.
2.Silaj çalışmalarında elde edilen verilerin hayvancılık konusunda çalışan Enstitülerce ortak çalışılarak
desteklenmesi önerildi.
KARAR
Öneriler doğrultusunda yeni teklif projenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
10
SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU)
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kur.
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
:Tahıllar
:Mısır
TAGEM/TA/09/07/03/007
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi,
Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları,
Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Çalışmaları
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Mehmet PAMUKÇU
Şekip ERDAL, Ahmet ÖZTÜRK, Mustafa SOYSAL, Ayşe TOROS, Özlem
YILMAZ
2009-2013 (Devamlı Islah Projesi)
ÖNERİLER
1 -Projenin 2013 yılı gelişme ve sonuç raporu sunulmuştur.
2-Cin mısırda mantar şeklinde patlayan genetik populasyonlar araştırılması ve bilgi toplanma
KARAR
Öneriler doğrultusunda sonuç raporunun yazılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
:Tahıllar
:Mısır
Bazı Mısır Hatlarının Su Stresi ve Normal Koşullar Altında
Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANTALYA
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Şekip ERDAL
Yardımcı Araştırmacılar Dr. Köksal AYDINŞAKİR, Mehmet PAMUKÇU, Ahmet ÖZTÜRK,
Özlem YILMAZ, Danışman: Prof. Dr. Süleyman SOYLU
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2014
ÖNERİLER
-Bu çalışmada bitkiler ölmeyecek şekilde su verilmesi gerektiği
-Özlem YILMAZ’ın başka kuruma gitmesinden dolayı projede Ankara Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüsü kuruluşu işbirliği yapılan kuruluş olarak yer almasına
KARAR
Yapılan öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir.
11
DEVAM EDEN PROJELER (SONUÇ RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
TAGEM/TA/09/07/03/10
Çukurova Mısır Islah Araştırmaları
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
Dr.İbrahim CERİT
M.Ali TURKAY, Hikmet SARIHAN, A.Beyhan
UÇAK, Ali BOLAT, Dr. Gönül CÖMERTPAY,
Bülent ÇAKIR
2009-2013
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştıcılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
Gelişme ve Sonuç raporu birlikte sunuldu.
-Ön plana çıkan çeşitlerin tescile sunulmasına istendi.
KARAR
Öneriler doğrultusunda sonuç raporunun yazılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
BİLGİ
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : Mısır
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştıcılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Melez Mısır Islahında In-vivo Katlanmış Haploid Tekniği ile
Homozigot Hatların Geliştirilmesi (1001 -TÜBİTAK)
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TÜBİTAK
Dr.İbrahim CERİT
Dr. Gönül CÖMERTPAY, Hikmet SARIHAN, Bülent ÇAKIR
2009-2013
2013-2015
ÖNERİLER
-Bilgi amaçlı sunulmuştur.
KARAR
12
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
PROGRAM ADI
:Tahıllar
:Mısır
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TA/03/03/04/003
Karadeniz Bölgesi Mısır Islahı Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Erkan ÖZATA
Halil KAPAR Aygül BAYHAN
01/01/2009-31/12/2013
ÖNERİLER
1-Gelişme ve sonuç raporu sunulmuştur.
2-Aygül BAYHAN’ın kurum değişikliği nedeniyle projeden çıkarılmasına
3-Terminolojiye uygun terimlerin kullanılmasına
KARAR
Öneriler doğrultusunda sonuç raporunun yazılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
:Tahıllar
PROGRAM ADI
:Mısır
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
TAGEM/TA/03/03/04/003
Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Mehmet TEZEL
Gazi ÖZCAN, Dr. Şeref AKSOYAK
01/01/2013 - 31/12/2017 arası
ÖNERİLER
1.Zir. Müh. Ramazan Çağatay Arıcı’nın projeye dahil edilmesi
KARAR
Gelişme raporunun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
13
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
PROGRAM ADI
:Tahıllar
:Mısır
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/12/A12/P03/01-007
Ülkesel Mısır Hatlarının Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Gazi ÖZCAN
Mehmet TEZEL ,R.Çağatay ARICI ,Fatih ÖZDEMİR
Dr.Ali Fuat TARI ,Dr.Ahmet GÜNEŞ, Şaban IŞIK
Dr. Şeref AKSOYAK
2012 - 2014
ÖNERİLER
1.Dr.Ahmet GÜNEŞ projeden çıkarılmasına karar verilmiştir.
2.2013 yılında hat çoğaltımı yapıldığı için kuraklık ile ilgili bir şey yapılmamıştır.
3.2014-2015 yılında devam edilecektir.
KARAR
Öneriler doğrultusunda projenin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir.
AFA ADI
PROĞRAM ADI
: Tahıllar
: Mısır
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD
Mısır Islah Materyallerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Mehmet ŞAHİN
Seyfi AYDOĞAN Dr. Aysun GÖKMEN AKÇACIK Berat
DEMİR Sümerya HAMZAOĞLU Mehmet TEZEL,
01.01.2015-31.12.2019
ÖNERİLER
1 Raportörlerin önerilerinin dikkate alınmasına
KARAR
Öneriler doğrultusunda yeni teklif projenin kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
14
DEVAM EDEN PROJE
ADI: Tahıllar
PROGRAM ADI: Mısır
TAGEM/TA/07/07/03/001
Ege Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
Proje No:
Proje Başlığı
Silajlık Mısır Çeşit Geliştirme Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Dr. Hüseyin ÖZPINAR
Uzm. Ergül AY,Uzm. Ali Alptekin ACAR,Uzm. Serhat AKSU ,Dr.
Firdevs NİKSARLI İNAL,Uzm. Yasemin AKSU
2012-2016 (Sürekli)
Başlama- Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
1.Yasemin AKSU’nun projeden çıkarılması
2.Yeşil bitki veriminin verilmesi
3.Tüm silajlık verim kriterlerinin verilmesine
KARAR
Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJE(GELİŞME RAPORU)
AFA ADI:Tahıllar
PROGRAM ADI:Mısır
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihi
TAGEM/TA/
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Ana Ürün Bölge Verim
Denemeleri (Diyarbakır Lokasyonu )
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Şehmus ATAKUL
Şehmus ATAKUL, Şerif Kahraman , Sevda KILINÇ
2013-2017
ÖNERİLER
KARAR
Projenin gelişme raporunun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
15
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : MISIR
Proje No:
TAGEM/TBAD/12/A12/P03/02-001
Proje Başlığı
Ülkesel Mısır Islah Projesi
Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Tane ve Silajlık Mısır
Çeşitlerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Cafer Hakan YILMAZ (Nedim ACAR)
Muzaffer ÖZDEMİR (Bayram Ali ARIKAN
2012-2016 (2013 2. Yılı)
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama – Bitiş Tarihleri
ÖNERİLER
1.Nedim ACAR ın projeye dahil edilmesi ve proje lideri olması
2.Bayram Ali ARIKAN projeye dahil edilmesi
KARAR
Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER (SONUÇ RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : MISIR
Proje No:
Proje Başlığı
Ülkesel Mısır Islah Projesi
Niğde Koşullarına Uygun Tane ve Silajlık Mısır Çeşitlerinin
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Niğde Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Hüseyin ONARAN
Ömer GÜÇ
Başlama – Bitiş Tarihleri
2010-2013
ÖNERİLER
KARAR
Projenin sonuç raporunun yazılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
16
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : MISIR
PROJE NUMARASI
TAGEM/TA/09/07/03/005
PROJE LİDERİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Tane ve Silajlık Mısır
Çeşitlerinin Belirlenmesi (Şanlıurfa Lokasyonu)
Timuçin TAŞ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Başlama – Bitiş Tarihleri
2009-2013
PROJE BAŞLIĞI
ÖNERİLER
1.Mehmet Davut ŞAHİN in projeye dahil edilmesi
KARAR
Öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI : MISIR
YENİ TEKLİF PROJE
PROJE NUMARASI
PROJE BAŞLIĞI
Güneydoğu Anadolu Bölgesınde Bazı Mısır Hatlarının
Yüksek Sıcaklık Ve Kuraklık Stresine Toleranslarının
Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)
PROJE LİDERİ
Timuçin TAŞ
Proje Danışmanı
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ
Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM
01/01/2015 ile 31/12/2016 arası
ÖNERİLER
1.projede önerilen değişikliklerin yapılması
KARAR
Projenin oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
17
YENİ TEKLİF PROJE
AFA ADI:Tahıllar
PROGRAM ADI: Sorgum
Proje No:
Proje Başlığı:
Ana Ürün Ve İkinci Ürün Olarak Bazı Şeker Sorgum
Çeşitlerinin Verim Ve Biyoetanol Performanslarının
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı Araştırmacılar:
Başlama-Bitiş Tarihleri:
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi Müdürlüğü
TAGEM
Sevda KILINÇ
Şehmus ATAKUL, Şerif KAHRAMAN, Belgizar
ÇAM ,Doç.Dr. İsmail GÜL (Danışman)
2015-2016
ÖNERİLER
1.Proje başlığının ‘Ana ürün ve İkinci Ürün olarak Bazı Şeker Sorgum Çeşitlerinin Verim ve verim
öğelerinin Belirlenmesi’ olarak değiştirilmesi
2.Projenin buna göre revize edilmesi
3.Değişikliklerini yapılarak oylanmasına
KARAR
Değişiklikler yapılarak oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI: Tahıllar
DEVAM EDEN PROJELER (SONUÇ RAPORU)
PROGRAM ADI: Mısır
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı Araştırmacılar:
Başlama-Bitiş Tarihleri:
ÖNERİLER
KARAR
Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea
mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane
Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi
GAP Uluslararası Tarımsal Araş.ve Eğt. Merkezi Müdürlüğü
TAGEM
Sevda KILINÇ
Şehmus ATAKUL, Şerif KAHRAMAN, Hüsnü AKTAŞ
Doç.Dr. İsmail GÜL (Danışman)
2010-2012
Sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.
18
AFA ADI: Tahıllar
PROGRAM ADI: Mısır
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/12/A12/P03/02-002
Dane Mısırda Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Kısıtlı Su
Uygulamalarının Verim ve verim öğelerine Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araş. İst.Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
Erdal GÖNÜLAL
Prof.Dr.Süleyman SOYLU-Danışman
2012-2014
ÖNERİLER
1.Proje sonuçlarının bilgi amaçlı İl Tarım Müdürlükleri aracılığı ile çiftçilere ulaştırılması ve
uygulamalara aktarılması.
2.Proje sonuçlarının çiftçiye ulaştırılırken ekonomik analizlerinin yapılarak çiftçiye net karları açık
şekilde bildirilmelidir.
3.Çiftçiye bilgi verilirken su kullanımı ya da tasarrufu konusunda birim olarak “mm” değil “ton” su
ibaresi kullanılması
KARAR
Projenin sonuçlandırılmasına ve öneriler doğrultusunda sonuç raporunun yazılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.
AFA ADI: Tahıllar
PROGRAM ADI: Mısır
AFA ADI:
PROGRAM ADI:
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama- Bitiş Tarihleri
DEVAM EDEN PROJE (Sonuç Raporu)
TAHILLAR /Mısır
Mısırda Yeni Çeşitlerin Adaptasyonu ve Yetiştirme Tekniklerinin
Geliştirilmesi
TAGEM/TA/11/07/03/004
Karadeniz Bölgesi Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının
Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkisi ( Doktora Tez Projesi)
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Erkan ÖZATA
Prof. Dr. Hasan Hüseyin GEÇİT
01/01/2011-31/12/2012(sonuç raporu)
ÖNERİLER
KARAR
Projenin sonuç raporunun yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
19
YENİ TEKLİF PROJE (Doktora Tezi)
AFA ADI
: Tahıllar
PROGRAM ADI: Mısır
Proje No :
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Diyarbakır Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Mısır
Tarımında Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri Üzerine
Araştırmalar
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
TAGEM
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Zir. Yük. Müh. Şerif KAHRAMAN
Doç. Dr. Aydın ALP
Başlama Tarihi : 2015
Bitiş Tarihi
: 2016
ÖNERİLER
1.Proje başlığının “Diyarbakır Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Tane Mısır Tarımında Bazı
Tarımsal ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” şeklinde değiştirilmesine,
2.Projede damla sulama sisteminin kullanılmasına,
3.Öneriler doğrultusunda Danışman hocası ile görüşülmesine,
KARAR
Öneriler doğrultusunda projenin yeniden değerlendirilmesine ve sonucunun proje yürütücüsü
tarafından TAGEM’e bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
AFA ADI:Tahıllar
YENİ TEKLİF PROJE
PROGRAM ADI:Mısır
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Yardımcı Araştırmacılar:
Başlama-Bitiş Tarihleri:
ÖNERİLER
Mısırda Farklı Dar Sıra Ve Çift Sıra Yetiştirme Tekniğinin Verim,
Verim Bileşenleri Ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
TAGEM
Betül KOLAY
Özlem AVŞAR, Şehmus ATAKUL, Kudret BEREKATOĞLU,
Abdullah EREN, Sevda KILINÇ, Yener ÇELİKDoç.Dr. İsmail GÜL
2015-2016
1.Raportör Mahmut DOK’ un önerisi olan “çapraz ekimin çıkarılması ve gübre dozlarının dahil
edilmesi” önerisi oy çokluğu ile kabul edilmedi.
2.Projenin GAP bölgesinde değil Diyarbakır lokasyonunda ilk olduğunun belirtilmesi
3.Projenin mevcut hali ile kabul edilerek 2014 yılında ön çalışmasının yapılması önerildi ve ilk yıl
çalışması sonucuna göre gerekli revizyonların projeye dahil edilmesi
4.Projenin ekonomik analizlerin yapılması, önerildi.
KARAR
Öneriler doğrultusunda projenin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
20
SONUÇ RAPORU
AFA ADI:Tahıllar
PROGRAM ADI:Mısır
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Diyarbakır İli Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri
Kullanılarak Yeşil Gübrelemenin Ana Ürün Pamuk ve Mısırda
Verim, Verim Unsurları ile Toprak Özelliklerine Etkisinin
Belirlenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araş. ve Eğt.Merkezi Müd.
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Proje Yürütücüsü:
Betül KOLAY
Yardımcı Araştırmacılar:
Özlem AVŞAR, Şeyhmus ATAKUL, Dr.Emine KARADEMİR
Başlama-Bitiş Tarihleri:
2009-2012 (1 yıl uzatılmıştır.)
ÖNERİLER
1.Proje sonucunda topraktaki organik madde artışının net bir şekilde vurgulanması,
KARAR
Proje başlığındaki “Unsurları” kelimesinin yerine “bileşenlerinin” ibaresinin kullanılarak Projenin sonuç
raporunun yazılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJE
AFA ADI:Tahıllar
PROGRAM ADI:Mısır
Proje No:
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Başlama-Bitiş Tarihleri:
ÖNERİLER
Fertigasyon
Yöntemiyle
Farklı
Miktarlarda
Azot
Uygulamalarının Şeker Mısırda Verim Ve Verim
Parametreleri Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
TAGEM
Özlem AVŞAR
2014-2015
2013 grup görüşleri dikkate alındığı bilgisi verildi.
KARAR
21
DİLEK ve TEMENNİLER
1. Çeltikte araştırmacı sayısının arttırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması istendi.
2. Yeni teklif projelerin gruba gelmeden önce daha detaylı çalışılarak hazırlıklarının yapılması
istendi.
3. Fizyolojik çalışmalarının daha öne çıkması gerektiği belirtildi.
4. Mısır ve çeltik haricindeki diğer sıcak iklim tahıllarının da ( kumdarı, cin mısır, şeker
sorgum, silajlık sorgum vb.) araştırmalara dahil edilmesi gerektiği söylendi.
5. Islah çalışmalarına ek olarak yetiştirme tekniği projelerinin de arttırılarak devam etmesi
gerektiği belirtildi.
6. Özellikle yetiştirme tekniği projelerinin sonuçlarının çiftçinin de anlayabileceği şekilde
değerlendirilmesi ve geniş kitlelerin araştırma sonuçlarından haberdar edilmesi gerektiği
belirtildi.
7. Enerji açığının kapatılabilmesi için bioetanol çalışmalarının arttırılması
8. Enerji bitkileri grubundaki sıcak iklim bitkileri ile ilgili olan çalışmaların bilgi amaçlı Sıcak
İklim tahılları Grubunda sunulması istendi.
2014 YILI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
ÖDÜL ALAN PROJELER
Birinci proje:
Mısır Genotiplerinin Sıcaklığa Tolerans Faktörleri Bakımından Karşılaştırılması (Yüksek Lisans
Tezi) Niyazi AKARKEN ( Mısır Araştırma İstasyon Müd/ Sakarya.)
İkinci Proje:
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı mısır hatlarının yüksek sıcaklık ve kuraklık stresine
toleranslarının belirlenmesi ( Doktora ) Timuçin TAŞ (GAP TAE / Şanlıurfa)
Üçüncü Proje :
Bazı Mısır Hatlarının Su Stresi ve Normal Koşullar Altında Kombinasyon Yeteneklerinin
Belirlenmesi Şekip ERDAL (BATEM / Antalya)
22
Başkanlık DİVANI
SICAK İKLİM TAHILLARI ÇALIŞMA GRUBU - ANTALYA 2014
BAŞKAN
GÜNLER
10 Şubat 2014 Pazartesi
YAZMAN
Dr.Erkan ÖZATA
14.00 - 18.00
Prof.Dr.Temel GENÇTAN
Sevda KILINÇ
11 Şubat 2014 Salı
09.00 - 12.30
Halil SÜREK
Niyazi AKARKEN
12 Şubat 2014 Çarşamba
14.00 - 18.00
Yavuz AĞI
09.00 - 12.30
Rahime CENGİZ
Betül KOLAY
Ahmet ÖZTÜRK
14.00 - 18.00
Dr.İbrahim CERİT
Dr.Gönül CÖMERTPAY
13 Şubat 2014 Perşembe
09.00 - 12.30
Dr.M.Cavit SEZER
14.00 - 18.00
Prof.Dr.Temel GENÇTAN
Nedim ACAR
23
24
25
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
(YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, PATATES VE DİĞER ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)
ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin “Tarımsal Araştırma Mastır Planı”
hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü
sağlamak amacıyla, 2014 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı 10-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarma
şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak Araştırma Mastır Planında belirtilen “Araştırma Program Hedefleri”
doğrultusunda yürütülen projelerin program hedeflerini karşılama durumlarını gözden geçirmek amacıyla ilgili
Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, diğer Kamu ve Özel Sektör temsilcileri bir araya gelmişlerdir.
Ortak açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bakanlığımızın gerçekleştirdiği
yatırımlardan biri olan “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi”nin tanıtıldığı “Sinevizyon Gösterisi” ile başlamıştır.
Arkasından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK tarafından program
değerlendirme toplantılarının önemi, AR-GE Yapısı (Bütçe, Yayınlar, Personel), İleri AR-GE Merkezleri, Enstitü ve
İstasyonların Modernizasyonu, TUBİTAK projeleri, Uluslararası projeler hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı Mustafa BAHAR tarafından “Türkiye Ekmek İsrafı Araştırması” ve
Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında sunum yapılmış ve sonrasında tanıtım filmi gerçekleştirilmiştir.
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsa ÖZKAN tarafından Tarla Bitkileri çalışma konuları
altında yürütülen projeler ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK 1003 programının Tarla
Bitkileri kapsamında tekrar çağrıya çıkacağı ve bu çağrının iyi değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Program Değerlendirme Toplantıları 10-14 Şubat tarihleri arasında aşağıdaki programlar kapsamında
gerçekleşmiştir;
-
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri) Araştırmaları,
Pamuk Araştırmaları,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları,
Serin İklim Tahılları Araştırmaları,
Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları,
Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları,
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları,
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar,
Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates ve Diğer Endüstri Bitkileri)
Değerlendirme Grup Toplantısı:
Toplantı aşağıdaki gündeme göre takip edilmiştir;
1. Başkanlık Divanının Oluşturulması,
2. Program Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu ve Gündem üzerine görüşmeler,
3. Araştırma Projelerinin görüşülmesi,
a. Yeni Teklif Projeler
b. Devam Eden Projeler
c. Sonuçlanan Projeler
4. Yeni araştırma konuları ve proje fikirlerinin belirlenmesi,
5. Toplantının genel değerlendirmesi,
6. Dilek ve temenniler,
7. Kapanış.
Araştırmaları Program
10 Şubat 2014
Pazartesi
Başkan
: Prof.Dr. Menşure ÖZGÜVEN
Yazman
: Fatma UYSAL – Erdinç OĞUR
1-Ege Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Yeni
Proje No :
Proje Adı: Ege Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Yürütücü Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüleri: Dr. Ünal KARIK
Sunan: Dr. Ünal KARIK
Başlama – Bitiş Tarihleri : 2015-2019
Öneriler
Projelerde materyal ve yöntem kısmı projenin kalbidir. Projede her tür için ayrı ayrı materyal ve yöntem
kısmı detaylandırılmalıdır.
Literatür kısmında kalite kriterleri ile ilgi literatürler var ancak ıslah ile ilgili literatürler tamamlanmalı. Metot
kısmı fiziksel, kimyasal şeklinde olmalıdır.
Karar
Raportörlerin önerileri doğrultusunda materyal ve yöntem kısmının olgunlaştırılarak Projenin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
Devam
Proje No:
TAGEM/TBAD/12/A04/PO6/006
Proje Başlığı:
Kuşburnu (Rosa spp.) Seleksiyon Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü:
Fatih ÇİÇEK
Sunan
Dr. Mehmet TUTAR
Başlama – Bitiş Tarihleri : 01.01.2012-31.12.2016
Öneriler
Karar
Sabit yağların soğuk presle elde edilerek projeye dahil edilmesine,
Proje Liderinin Dr. Mehmet Tutar olarak değiştirilmesine,
Dr. Erdinç Oğur’un projeye dahil edilmesine ve projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Devam
Proje No : TAGEM/TBAD/12/A04/PO6/005
Proje Adı: Anadolu Adaçayı (Salvia spp.) Seleksiyon Islahı
Yürütücü Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü : Fatih ÇİÇEK
Sunan
Fatih ÇİÇEK
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2012-31.12.2016
Öneriler
Karar
Projeden Dr. Mehmet Tutar’ın çıkartılarak, Dr. Erdinç Oğur’un projeye dahil edilmesine ve projenin
devamına oy birliği ile karar verildi.
Devam
Proje No : TAGEM/TBAD/13/A04/PO6/004
Proje Adı: Defne (Laurus nobilis L.) Seleksiyon Islahı
Yürütücü Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Fatih ÇİÇEK
Sunan Fatih ÇİÇEK
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2013-31.12.2017
Öneriler
Projenin genişletilerek üniversite, özel sektör işbirliği ile TUBİTAK’ a sunulabilir.
Seleksiyon kriterlerine yaprak büyüklüğü ilave edilmeli.
Karar
Projeden Dr. Mehmet Tutar’ın çıkartılarak, Batem’den Fırat AYAS’ın projeye dahil edilmesine, uçucu yağ
analizleri için 5.000 tl ek bütçe verilmesine ve projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Devam
Proje No:
Proje Başlığı:
TAGEM/TA/11/05/04/004
Sakız (Pistacia lentiscus var. Chia Duham.) İçin Uygun Pistacia
Anaçlarının Belirlenmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Mehmet TUTAR
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Projeyi Destekleyen Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
Sunan
Mehmet TUTAR
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2011-31.12.2015
Öneriler
Karar
Anaç kalem ilişkisinde uçucu yağın etkilerine bakabilmek için ek bütçe talebi ve Celal Şafak, Deniz Aksoy ve
Erdinç Oğur’un projeye dahil ederek projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
Devam
Proje No : TAGEM/TA/11/05/04/001
Proje Adı: Marmara Bölgesindeki Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) Populasyonlarının Morfolojik ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması.
Yürütücü Kuruluş: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova
Proje Yürütücüsü: Dr. Ünal KARIK
Sunan
Dr. Ünal KARIK
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2011-30.06.2014
Öneriler
Karar
Projenin devamına oy birliği ile karar verildi.
2-İçanadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Yeni
Proje No:
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Sunan
Nurettin Çinkaya
Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Islahı Araştırmaları
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü
Reyhan Bahtiyarca BAĞDAT
Başlama-Bitiş Tarihleri
01/01/2015 - 31/12/2018
Öneriler
Bu konudaki literatür bilgileri eksik ve kaynaklar kısmı ile proje içindeki kaynaklar örtüşmüyor. Proje daha
titiz hazırlanmalı. Materyal metot kısmında çok açık olmayan kısımlar var. Hastalıklara dayanıklılık çalışılmış
olsaydı hat sayınız azalabilir. Bu hatlar ile karakterizasyonu yapılmalı. Materyal ve metot kısmının ayrıntılı
olarak belirtilmeli.
Bütçede makine teçhizat kısmı her yıl olması sıkıntılı.
Klonal seleksiyona devam edilsin.
Karar
Raportörlerin önerileri doğrultusunda Literatür, materyal ve yöntem kısmının olgunlaştırılarak ve bütçenin
gözden geçirilerek projenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11 Şubat 2014
Salı
Başkan
: A.Bircan TINMAZ – Prof. Dr. Ayhan CEYLAN
Yazman
: İslim KOŞAR
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan: Özlem BİLİR
TAGEM/TBAD/14/A04/P06/01
Ülkesel Haşhaş Islah Projesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir
Ferda Ç. KOŞAR
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014-2018
Öneriler
İstatistiki analizler sonucunda A, A-C arasında bir fark yoktur. Aynı gruba girer.
Karar
Projenin devamına karar verildi.
Devam
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Nejla ÇALIŞKAN
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar
Projenin devamına karar verildi.
TAGEM/TA/10/05/04/001
Kuzey Batı Geçit Bölgesi Önemli Bazı Baharat Bitkileri Çalışmaları
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
TAGEM
İsmail KARA
2010-2014
Devam
Proje No
TAGEM/TBAD/12/A04/P06/003
Proje Başlığı
Anason Islah Projesi
Proje İngilizce Başlığı
Anise Breeding Project
Projeyi Yürüten Kuruluş
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Proje Yürütücüsü
İsmail KARA
Sunan
Nejla ÇALIŞKAN
Başlama Bitiş Tarihleri: 01.01.2012-31.12.2016
Öneriler
Karar
Projenin devamına karar verildi.
Devam
Proje No
TAGEM/TBAD/13/A04/P06/01
Proje Başlığı
Ülkesel Kimyon Islah Çalışmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Proje Yürütücüsü
İsmail KARA
Sunan
Nejla ÇALIŞKAN
Başlama Bitiş Tarihleri :01.01.2013-31.12.2017
Öneriler
İlaçların ticari isimlerinin verilmemesi, etken maddelerinin verilmesi gerekir.
Karar
Projenin devamına karar verildi.
Devam
Proje No
TAGEM/TA/11/05/04/003
Proje Başlığı
Karabuğday Islah Projesi
Proje Lideri
Dr. Ahmet GÜNEŞ
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Sunan
Dr. Ahmet GÜNEŞ
Başlama – Bitiş Tarihleri
2010 - 2015
Öneriler
Sıklık çalışmasının yöntem kısmına eklenmesi, İşbirliği yapılan kuruluş olarak İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Doç.Dr. Aliye ARAS (rutin tayini için)eklenmesi uygun görülmüştür.
Karar
Projenin devamına karar verildi.
3-Marmara Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Sonuç
Proje No
TAGEM/TA/08/05/04/004
Proje Başlığı
Lavanta Türlerinde Adaptasyon Çalışmaları
Projenin İngilizce Başlığı
Adaptation Studies of Lavander (Lavandula angustifolia, Lavandulax
intermedia)Species
Projeyi Yürüten Kuruluş
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Ahmet B. TINMAZ
Sunan
Ahmet B. TINMAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri : Ocak 2008-Aralık 2012
Öneriler
Karar
Projenin sonuç raporunun yazılmasına karar verildi.
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TBAD/12/A04/P06/002
Salep Üretiminde Kullanılan Orkidelere Alternatif Olan Konyak
Bitkisinde (Amorphophallus konjac) Adaptasyon Çalışmaları
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Ahmet B. TINMAZ
Sunan
Başak ÖZYILMAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri : 01. 01.2012 - 31.12.2016
Öneriler
Karar
Fatih ÇİÇEK in projeye dahil edilmesine. Dr. Mehmet TUTAR ın projeden çıkarılmasına.
Projenin devamına karar verildi.
4-Karadeniz Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Yeni
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Farklı Dikim Normlarının Lippia citriodora (Limon otu)’nın Verim ve
Kalite Özelliklerine Etkisi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü – Tokat
Başak ÖZYILMAZ Zir. Y. Müh.
Sunan
Başak ÖZYILMAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri : 2015 – 2017
Öneriler
Düşük sıcaklıklardan zarar gördüğü için Tokat’ta sıkıntılar yaşanabilir. Dikim sıklıkları gözden geçirilerek 10
cm sıra arasının çıkarılmalı.
Karar
Öneriler doğrultusunda proje teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM/TBAD/12/A04/P06/001
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Temin Edilen Tatlı Rezene ve
Çörekotu Hat ve Populasyonlarının İncelenerek Ümitvar Hatların
Belirlenmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü – Tokat
Başak ÖZYILMAZ Zir. Y. Müh.
Sunan
Başak ÖZYILMAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri : 2012 – 2016
Öneriler
Çörekotu bitkilerinin tül ile kapatılması uygun görülmüştür.
Karar
Projenin devamına karar verildi.
5-Akdeniz Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Sonuç
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/ TA/09/05/04/003
Antalya Florasında Yetişen Bazı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinde
Seleksiyon Islahı
Selection Breeding of Some Salvia spp. in Antalya
BATEM
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Fatma UYSAL
Başlama- Bitiş Tarihleri :2009-2013
Fatma UYSAL
Öneriler
Karar
Projenin sonuç raporunun yazılmasına karar verildi.
Yeni
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Orçun ÇINAR
Başlama- Bitiş Tarihleri:
Farklı Depolama Koşullarının ve Depolama Süresinin Bazı Tıbbi ve
Aromatik Bitki Yağlarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
BATEM
Orçun ÇINAR
01/01/2015-01/10/2017
Öneriler
Metot kısmına Origanum onites veya vulgarenin ve gül’ün eklenmesi
Salvia officinalis yerine gül yağı eklenmesi,
Gül yağı eklenmesinden dolayı proje bütçesine 20000 tl eklenmesine
Yağ temininde ticari firmalardan destek alınması,
Karar
Proje teklifinin raportör görüşleri ve öneriler doğrultusunda oy birliği ilekabulüne karar verilmiştir.
Yeni
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Kimyasal
Özelliklerinin Belirlenmesi, Kültüre Alma Olanaklarının Araştırılması
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM
Fulya YÜCEOL,
Sunan
Fulya YÜCEOL
Başlama- Bitiş Tarihleri : 01.01.2015- 31.12.2019
Öneriler
Yeni teklif projelerde metaryal ve metot kısmının detaylı olarak yazılması gerekir. Materyalin miktarının
belirtilmesi ve bitki kökünün neresinden alınacağının belirtilmesi gerekir.
Karar
Projenin öneriler doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Yeni
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Bazı Salep Orkidelerinin In Vitro Çoğaltımı ve Aklimatizasyonu
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Esra BULUNUZ PALAZ
Sunan
Esra BULUNUZ PALAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri : 01/01/2015- 31/12/2017
Öneriler
Yapılan çalışmalara atıf yapılarak eklenmesi, çimlenme oranları literatürlerinin projeye eklenmesi gerekir.
Tekrar
Karar
Raportör görüşleri ve öneriler doğrultusunda projenin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Yeni
Proje No:
Proje Başlığı
Lavandula angustıfolia Mill. Çeşit ve Tiplerinin Farklı Bölge
Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Eğirdir / Isparta
TAGEM
Hasan ASLANCAN
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Sunan
Hasan ASLANCAN
Başlama – Bitiş Tarihleri
01.01.2015 – 31.12.2019
Öneriler
Tokat, Isparta, Yalova, Şanlıurfa, Konya, Eskişehir lokasyonlarında yapılması, proje lokasyonlarının yanında
gerektiğinde ek materyal ilave edilmeli uygun görülmüştür.
Karar
Raportör görüşleri ve öneriler doğrultusunda projenin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Devam
Proje No:
Proje Adı
TAGEM/TA/11/05/04/006
Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Dağ çayı (Sideritis spp.)
Türlerinin Agronomik ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Yürütücü Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Dr. Saadet TUĞRUL AY
Başlama- Bitiş Tarihleri
Öneriler
Dr. Saadet TUĞRUL AY
: 2011-2014
Karar
Projenin devamına karar verildi.
12 Şubat 2014
Çarşamba
Başkan
: Prof.Dr. Kudret KEVSEROĞLU – Prof.Dr. Emine BAYRAM
Yazman
: Necla ÇALIŞKAN – Müslime TANRISEVEN
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P06/03
Bazı Ticari Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağlarının Kalite Özelliklerinin
Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Kadriye YÜKSEL
Sunan
Kadriye YÜKSEL
Başlama- Bitiş Tarihleri : 01.01.2013 - 01.01.2015
Öneriler
Karar
Farmakope alımı için bütçenin 5.000 TL arttırılmasına ve projenin devamına karar verildi.
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM / TBAD / 12 / A04 / P06 / 004
Antalya Koşullarında Stevia rebaudiana Bertoni Bitkisinin Kültüre
Alınması ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma
BATEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM
Ahu ÇINAR
Sunan
Ahu ÇINAR
Başlama- Bitiş Tarihleri : Ocak 2012 – Aralık 2014
Öneriler
Karar
Proje personelinden Dr. Safinaz ELMASULU ve Yard. Doç. Dr. İ.Gökhan DENİZ’in projeden çıkarılması yerine
Kadriye YÜKSEL ve Orçun ÇINAR’ın projeye dahil edilmesine ve projenin devamına karar verildi.
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TBAD/13/A04/P06/02
Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Bazı Thymus ve Origanum
Türlerine Ait Uçucu Yağların Antibakteriyal ve Antifungal Etkilerinin
Belirlenmesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Proje Yürütücüsü
Muslime TANRİSEVEN
Sunan
Muslime TANRİSEVEN
Başlama- Bitiş Tarihleri : 01.01. 2013-01.01.2015
Öneriler
Karar
Dr. Kübra KASAROĞLU’nun projeye dahil edilmesi, T. leucotrichus Hal. var. austroanatolicus Janas 2131 m
Taşeli platosu çıkarılması, T. Sipyleus Boiss subsp. sipyleus var. sipyleus L., T. Longicauslis C. Presl subsp.
chaubardii var. chaubardii (Boiss. & Heldr. exReichb), T. zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak) Ronniger, T.
sipyleus Boiss. subsp. sipyleus var. davisianus Ronniger O. husnucanbaseri yağ verimleri çok düşük
olduğundan çıkarılması
Devam
Proje No
-
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Doğu Akdeniz de Bulunan "Origanum " türü Kekiklerin
Kahramanmaraş Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Muzaffer ÖZDEMİR
Proje Başlığı
Sunan
Muzaffer ÖZDEMİR
Başlama- Bitiş Tarihleri
Öneriler
: 01/01/2011 – 31/12/2013
Karar
Distilasyon yapılabilmesi için iki gömlekli ısıtıcı, iki ısıya dayanıklı cam balon ve clavenger düzeneği için 6000
TL. ek bütçe ve çalışmalar için 1 yıl ek süre verilmesi. Yazım hatalarının düzeltilmesi, 2012-2013 yılındaki kuru
herba verimlerindeki tersliklerin açıklanmasına karar verildi.
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Sunan
Rafet SARIBAŞ
Öneriler
TAGEM/TA/10/05/04/002
Farklı Gül Anaçlarının Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.)’nde
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Eğirdir / Isparta
TAGEM
Rafet SARIBAŞ
Karar
Bütçe talebi olmadan projenin 2 yıl uzatılmasına karar verildi.
Devam
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Sunan
Rafet SARIBAŞ
Öneriler
TAGEM/TA/09/05/04/004
Yeni Tesis Edilmiş Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçeleri
İçin En Uygun Çırpma Budama Yüksekliğinin Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Eğirdir / Isparta
TAGEM
Rafet SARIBAŞ
Karar
Sonuç Raporunun yazılmasına karar verildi
6 – Güney Doğu Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Yeni
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Bölgesi Çörekotu (Nigella sativa L.) Islah Projesi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ŞANLIURFA
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM
Zir. Yük. Müh. İslim KOŞAR
Sunan
İslim KOŞAR
Öneriler
Tescilde zorluk yaşanmaması için belirli özelliklerin belirli aşamalardan sonra incelenmesi, Yabancı hatların
istenmesi, Kudret KEVSEROĞLU tarafından 2 yabancı orjinli hattın verilmesi. Proje bütçesinin arttırılması.
Karar
Projenin öneriler doğrultusunda kabulü,
Devam
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Dr. Fethullah TEKİN
Öneriler
TAGEM/TA/11/05/04/005
Bazı Boya Bitkilerinin Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
TAGEM
Dr. Fethullah TEKİN
Karar
Projenin devamına karar verildi
Devam
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Dr. Fethullah TEKİN
Öneriler
TAGEM/TBAD/13/A04/P06/06
GAP Yöresi Kapari (Capparis sp.) Geliştirme Projesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
TAGEM
Dr. Fethullah TEKİN
Karar
Projenin devamına karar verildi
Devam
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Sunan
Dr. Fethullah TEKİN
Öneriler
Karar
Projenin devamına karar verildi
TAGEM/TBAD/13/A04/P06/05
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyan Bitkisinin (Glycyrrhiza glabra
L.) Kültüre Alınması ve Değerlendirilmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Dr. Fethullah TEKİN
Endüstri Bitkileri Araştırma Programlarında Genel Değerlendirme ve Program Hedeflerine Uygun Yeni
Araştırma Konularının ve İşbirliği İmkânlarının Görüşülmesi - Dilek ve Temenniler
- Projelerde Materyal ve metod kısımlarının daha özenli hazırlanması gerektiği
- Bu grup için personel ve diğer çalışma imkanlarının desteklenmesi gerektiği
- Tıbbi ve aromatik bitkilerde özellikle ıslah başta olmak üzere eğitim programları oluşturulmalı klasik ıslah
yanında moleküler çalışmalarda yapılması gerektiği,
Katılımcılar tarafından belirtildi.
Sertifika Töreni
1. Proje
GAP Bölgesi Çörekotu (Nigella sativa L.) Islah Projesi / İslim KOŞAR / GAPTAE-ŞANLIURFA
2. Proje
Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Bazı Thymus ve Origanum Türlerine Ait Uçucu Yağların
Antibakteriyal ve Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi / Muslime TANRİSEVEN / BATEM-ANTALYA
3. Proje
Karabuğday Islah Projesi / Dr. Ahmet GÜNEŞ / BDUTAE-KONYA
Dilek ve Temenniler
Tıbbi Aromatik Bitkiler Gezici Çalışma Grubu Toplantısının Mayıs 20014 sonu yada Haziran 20114 başı
aralığında 3 gün süreyle Diyarbakır ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesi önerisinin TAGEM’e sunulmasına karar
verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
176
File Size
16 158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content