close

Enter

Log in using OpenID

Tutanaklar - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ
(YUMUŞAK-SERT ÇEKİRDEKLİ, SERT KABUKLU ve ÜZÜMSÜ MEYVELER)
2014 YILI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
TUTANAK ÖZETİ
17-21 Şubat 2014
ANTALYA
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr.Ayzin KÜDEN
Prof. Dr. Turan KARADENİZ
Dr. M. Emin AKÇAY
İsa EREN
Prof. Dr. Adalet MISIRLI
İsmail DEMİRTAŞ
Dr. Burhan ERENOĞLU
Prof. Dr. Ekmel TEKİNTAŞ
YAZMANLAR:
Zir. Yük.Müh.Şaziye ŞEKERCİ
Dr. Emel KAÇAL
0
GÜNDEM
I. GENEL AÇILIŞ (TEK SALON)
1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Açılış Konuşmaları
II. ALT GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Sonuçlanan Projeler (Sonuç Raporları)
2. Devam Eden Projeler (Gelişme Raporları)
3. Yeni Teklif Projeler
4. Bilgi Amacıyla Sunulan Projeler
(TÜBİTAK ve Diğer Kaynaklardan Desteklenen Projeler )
III. GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
1
SONUÇLANAN PROJELER
(SONUÇ RAPORLARI)
AFA ADI
: Meyve-Bağ
2
PROGRAM ADI
Proje No
: Üzümsü Meyveler
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bazı
Meyve
Türlerinin
Mikro
Çoğaltım
Performanslarının Belirlenmesi –I.
Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.), Kocayemiş (Arbutus
unedo L.), Kaymak Ağacı (Feijoa sellowiana Berg.)
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA
Ayşe FİDANCI
Karar: Sonuç raporu hazırlanırken dozlar ve kimyasalların vurgulanmasına, istatistik analizlerin
tekrar gözden geçirilmesine, dozlar fazlayken köklenmenin olumsuz yönde etkilendiği görülüyor
bunların detaylı olarak açıklanmasına ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Deveci Armut Çeşidinde Muhafaza Periyodu Süresince; 1MCP Uygulaması, Αlpha Farnesene Enzim Aktivitesi, Etilen
Üretimi ve Yüzeysel Yanıklığın Gelişimi Arasındaki İlişkiler
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüYALOVA
Dr.Arzu ŞEN ASLIM
Karar: Sonuç raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz)
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM/ BBAD/12/A10/P02/02
Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinde Soğuklama
Süresinin Ve Dona Mukavemetin Belirlenmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
YALOVA
Erdal ORMAN
Karar: Sonuç raporunda, hangi çeşitlerin hangi bölge için uygun olduğunun açıklanmasına,
sonuç verilerin sadece grafik ya da tablo ile ifade edilmesine ve sonuç raporunun yayınlanmasına
karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve – Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık ve Kurutmalık Kayısı
Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Hasanbey Kayısı Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
3
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Kemal ÇUKADAR (Erzincan Lokasyonu)
Selçuk AVCI (Malatya Lokasyonu)
Proje Yürütücüsü
Karar: Sonuç raporunda klon yerine klonlar topluluğu yada klon adayı terimlerinin
kullanılmasına, değerler verilirken virgülden sonra tek hane kullanılmamasına, 2. Aşamada
Moleküler analizlerin yapılmasına, sonuç raporunda iki bölgenin ayrı olarak değerlendirilmesine
ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz)
Kahramanmaraş Yöresinde Ceviz Seleksiyonu
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
KAHRAMANMARAŞ
Hacı Osman ÖZATAR
Karar: Sonuç raporunda, kullanılan çeşitlerin farklı lokasyonlarda olduğunun net bir şekilde
belirtilerek yazılmasına, 2. Aşamasında tartılı derecelendirmede hangi özelliğin öne
çıkarılacağının dikkate alınmasına ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Sert Kabuklu Meyveler
: Fındık
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yaşlı Fındık Bahçelerinde Gençleştirme Budamalarının
Verim ve Kaliteye Etkisinin Belirlenmesi
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Proje Yürütücüsü
Selda KAYALAK BALIK
Proje Başlığı
Karar: Yapılan uygulamalar ile ilgili açık ifadelerin kullanılmasına, vegetatif çoğaltılan bikiler
de gençleştirme budaması yapılamayacağından, gençleştirme budaması yerine yenileme
budaması ifadesinin kullanılmasına, sonuçlar daha iyi tartışılarak önerilerin, vurgulanmak
istenenlerin net bir şekilde açıklanmasına, boş meyve oluşumları önemli olduğundan sonuç
raporunda bunlara da yer verilmesine ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Sert Kabuklu Meyveler
: Fındık
Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nin
Aşı Performansının Belirlenmesi Anacın Verim ve Kalite
Üzerine Etkisi
4
Projeyi Yürüten Kuruluş
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Proje Yürütücüsü
Ömür DUYAR
Karar: Sonuçların grafikler kullanılarak detaylı açıklanmasına ve yayınlanmasına karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Amasya Elmasında Klon Seleksiyonu II
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü SAMSUN
Proje Yürütücüsü
Dr. Nejdet KAPLAN
Karar: Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
TAGEM/BB/98-06-02-009
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Proje Başlığı
(Deneme II)
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yaşar ZENGİN
Karar: Seleksiyon II aşamasına başlamadan önce moleküler analizlerin yapılmasına, Sonuç
Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık ve Kurutmalık Kayısı
Çeşitlerinin Geliştirilmesi (Aşama I)
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık Kayısı Çeşitlerinin
Geliştirilmesi (Aşama I)
5
Projeyi Yürüten Kuruluş
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Proje Yürütücüsü
Cemil ERNİM
Karar: Proje yardımcı araştırmacılarının sayısı fazla olduğundan tekrar düzenlenmesine,
düzeltme ile Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje Başlığı
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık ve Kurutmalık Kayısı
Çeşitlerinin Geliştirilmesi (Aşama I)
Proje Alt Başlığı
Kabaaşı Kayısı Çeşidinde Klon Seleksiyonu (Aşama I)
Projeyi Yürüten Kuruluş
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Proje Yürütücüsü
Ali Rıza ŞAHİNOĞLU
Karar: Projede, yardımcı araştırmacılarının sayısı fazla olduğundan, yürütücülerin iş ve görev
tanımlarının yapılması, gerçek anlamda yardımcı araştırıcı pozisyonunda olmayan isimlerin
çıkartılmasına, Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Armut Anaç Çeşit Denemesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir-ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Recep Ali EMRE
Karar: Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
TAGEM/BBAD/12/A08/P01/02
Göller Yöresinde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyvelerinde
Hasat Sonrası Teknolojileri Çalışmaları
AVG (aminoethoxyvinilglycine)’nin Bazı Elma ve Armut
Çeşitlerinde Hasat Önü Dökümü, Hasat Zamanı ve Meyve
Kalitesi Üzerine Etkileri
6
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Sinan BUTAR
Karar: Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Yeni Kiraz Çeşitlerinin Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir -ISPARTA
Proje Yürütücüsü
İsmail DEMİRTAŞ
Karar: Ara Sonuç Raporunun kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyveleri Yetiştirme Tekniği
Sorunlarına Çözüm Önerileri
Sık Dikim Elma Bahçelerinde Zeminin Örtülü Bulunma
Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkisi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir -ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Ersin ATAY
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyveleri Yetiştirme Tekniği
Sorunlarına Çözüm Önerileri
Farklı
Malç
Materyalleri
ve
Sulama
Düzeyi
Uygulamalarının M9 ve MM106 Anaçlı Elma Bahçelerinde
Ağaç Gelişimi, Su Muhafazası ve Yabancı Ot Kontrolüne
Etkileri
7
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK
Karar: 2014 yılında M9 anaçlarının kullanıldığı kısmın sonuçlandırılmasına; ancak MM106
anacının kullanıldığı kısmın devam etmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyveleri Yetiştirme Tekniği
Sorunlarına Çözüm Önerileri
Farklı Dönemlerde Su Kısıtlamasının M9 Anaçlı Braeburn
Elma Çeşidinde Meyve Kalitesi Verim ve Muhafaza Süresi
Üzerine Etkileri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Sonuç Raporunda ekonomik analizlerin budama işçilikleri de dikkate alınarak
yapılmasına, düzeltmeler ile Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Badem Anaç – Çeşit Geliştirme Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Ertuğrul İLİKÇİOĞLU
Karar: Dr. Halit Seyfettin ATLI’nın kurumdan ayrılmasından dolayı proje liderliğine Ertuğrul
İLİKÇİOĞLU’nun getirilmesine, Ara Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar
verilmiştir.
8
DEVAM EDEN PROJELER
(GELİŞME RAPORLARI)
9
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bazı Yerli ve Yabancı Kayısı Çeşitlerinde Melezleme
Islahı Üzerine Araştırmalar
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu MERSİN
Proje Yürütücüsü
Mustafa BİRCAN
Proje Başlığı
Karar: Proje ekibine Filiz BAYSAL’ın dahil edilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne,
gelecek yıl ara sonuç raporunun getirilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
TAGEM/BBAD/12/A04/P01/02-4
Projeyi Yürüten Kuruluş
Doğu Akdeniz Bölgesinde Kayısı Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi
Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Geçci Bazı Kayısı Çeşit
Ve Tiplerinde Hasat Sonrası Çeşitli Uygulamaların
Depolama Ve Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu MERSİN
Proje Yürütücüsü
Mustafa ÜNLÜ
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Dolu zararından dolayı alınamayan veriler olduğundan ve 1 yıllık veriler yeterli
olmayacağı için projenin 1 yıl uzatılmasına, başlıktaki “geçci çeşitler” yerine “bazı kayısı
çeşitleri” ifadesinin kullanılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına
karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Antepfıstığı
Proje No:
Proje Başlığı
Antepfıstığı Çeşit Geliştirme Projesi
Proje Alt Başlığı
Yerli ve Yabancı Bazı Antepfıstığı Çeşit ve Tiplerinin
Kuru ve Sulu Koşullarda Performanslarının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Ajlan YILMAZ
Karar: Proje lideri Selim ARPACI’nın kurumdan ayrılmasından dolayı proje liderliğine Ajlan
YILMAZ’ın getirilmesine, Cem BİLİM’in projeye dahil edilmesine, Gelişme Raporunun
kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
10
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP
Bölgesindeki Performanslarının Belirlenmesi
(Gaziantep ve Mardin Lokasyonu)
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Ertuğrul İLİKÇİOĞLU
Proje Başlığı
Karar: Proje başlığının “Yerli ve Yabancı Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesindeki
Performanslarının Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve
projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A10/P02/04
Proje Başlığı
Badem Anaç – Çeşit Geliştirme Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Sulu Koşullarda Badem İçin Uygun Anaç ve Dikim
Mesafelerinin Belirlenmesi
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Ertuğrul İLİKÇİOĞLU
Proje Alt Başlığı
Karar: Proje araştırmacılarından Ümran ERDOĞAN’ın kurumdan ayrılmasından dolayı
yerine Serkan KÖSETÜRKMEN’in getirlmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Antepfıstığı
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Antepfıstığı Tüplü Fidan Üretiminin Geliştirilmesi
Antepfıstığına Anaç Adayı Bazı Genotiplerin Doku
Kültürü ile Çoğaltılmasının Araştırılması
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Oğuz GÜNDOĞDU
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Proje süresinin 1 yıl uzatılmasına, projeye kurum personelinden Nergiz ÇOBAN‘ın
dahil edilmesine, proje ekibinin yeniden gözden geçirilmesine, Yrd. Doç. Dr. Berna BAŞ’ın
dahil edilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
11
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Antepfıstığı
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Antepfıstığında Beslenme ve Sulama Uygulamalarının
Geliştirilmesi
Antepfıstığı Bahçelerinde Yoğun Olarak Görülen Çinko ve
Fosfor Noksanlığının Giderilmesi
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Dr. Nevzat ASLAN
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bademde Sulama ve Bitki Besleme Sorunlarının
Giderilmesi
Bademde Farklı Sulama ve Gübreleme Uygulamalarının
Gelişme, Verim ve Kalite Üzerindeki Etkileri
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Dr. Nevzat ASLAN
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Proje süresinin 2 yıl uzatılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına
karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Antepfıstığı
Proje No:
TAGEM/IY/96/05/02/014
Projeyi Yürüten Kuruluş
Antepfıstığında Farklı Terbiye Şekillerinin Ağacın
Gelişmesi, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkilerinin
Araştırılması
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Sibel AKTUĞ TAHTACI
Proje Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
12
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Antepfıstığı
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yerli ve Yabancı Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Melezleme
Yoluyla Çeşit Islahı
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Proje Yürütücüsü
Mehmet UZUN
Proje Başlığı
Karar: Proje başlığının “Melezleme Yoluyla Antepfıstığı Çeşit Islahı” olarak
değiştirilmesine, Selim ARPACI ve Dr. H. Seyfettin ATLI’nın kurumdan ayrılmasından
dolayı proje ekibine Nergiz ÇOBAN’ın ilave edilmesine, Gelecek yıl ara sonuç raporunun ve
yeni teklif projesinin sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Melezleme Yoluyla Şeftali Çeşit Islahı-II
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü,
YALOVA
Dr. Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Melezleme ve Mutasyon Islahı Yolu ile Kendine Verimli
ve İhracata Uygun Kiraz Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA
Dr. Mehmet BAŞ
Karar: 2015 yılında Ara sonuç raporu ve yeni teklif projenin getirilmesine, Gelişme
Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
13
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Türkiye Klonal Elma ve Armut Anaçlarının Geliştirilmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Ens.YALOVA
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu - ERZİNCAN
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir-ISPARTA
Dr. M. Emin AKÇAY, Dr. Gökhan ÖZTÜRK,
Hüseyin VURGUN
Karar: 2015 yılında sonuç raporunun sunulmasına, Mehmet Hüsrev ÖZ’ün kurumdan
ayrılmasından dolayı proje ekibinden çıkarılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
TAGEM/BBAD/12/A08/P03/06
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Marmara Bölgesi Ilıman İklim Meyve Türlerinde Hasat
Sonrası Teknolojiler
Vakum Altında Kalsiyum Emdirme Uygulamasının Eşme
Ayva Çeşidinde Muhafaza Sürecinde Meyve Kalitesine
Etkisi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüYALOVA
Dr. Tuncay ACICAN
Karar: Proje ekibine Zir.Yük.Müh. Muammer YALÇIN’ın dahil edilmesine, Gelişme
Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert çekirdekli meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bazı Meyve Türlerinin Mikro Çoğaltım Performanslarının
Belirlenmesi -II.
Zeytin (Olea europaea L), Hünnap (Ziziphus jujuba
Mill.), Aronia (Aronia melanocarpa (Michx.) Ell.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA
Ayşe FİDANCI
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
14
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz)
TAGEM/BBAD/14/A10/P02/01
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yerli ve Yabancı Ticari Ceviz Çeşitlerinin Farklı
Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA,
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN,
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP,
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA,
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir-ISPARTA,
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İZMİR,
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Araştırma İstasyonu TOKAT
Dr. Yılmaz BOZ
Karar: Ankara lokasyonunun yerinde değerlendirilerek projeye dahil edilip edilmeyeceğine
karar verilmesine, Gümüşhacıköy lokasyonunun projeden çıkarılmasına, Gaziantep
lokasyonunda Hardley çeşidinin ismine doğru olmaması gerekçesiyle çalışmadan
çıkarılmasına ,Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
TAGEM/BBAD/14/A08/P01/04
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Erzincan İlinde Bulunan Ümitvar Sofralık Geççi Zerdali
Tiplerinin Seçimi
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
Hakan Murat ÜNLÜ
Karar: Proje başlığının “Erzincan İlindeki Sofralık Geçci Zerdali Tiplerinin Seleksiyonu”
olarak değiştirilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/13/A08/P01/02
Kayısı Çöğür Anaç Seçimi (Aşama -2)
(Erzincan Lokasyonu)
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
Hatice ŞAHİNER
Özkan KAYA
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
15
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Sakı Elmasının Klon Seleksiyonu Yoluyla Islahı II
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
Proje Yürütücüsü
Salih KESKİN
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Üzümsü Meyveler
Proje No:
BBMB-10-11
Proje Başlığı
Erzincan ve Gümüşhane İli Dutlarının Seleksiyon Yoluyla
Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
Salih KESKİN
Karar: Proje ekibine Özkan KAYA, Ömer TOHMA ve Esra DORUKOĞLU’nun dahil
edilmesine, Dutların renklerine göre kodlamalarının tekrar düzenlenmesine, Gelişme
Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Üzümsü Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyveleri Yetiştirme Tekniği
Sorunlarına Çözüm Önerileri
GiselA-5 Anaçlı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Gübreleme
Programının Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir-ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Kadir UÇGUN
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
16
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Üzümsü Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Elma Fidanı Yetiştiriciliğinde Farklı Topraksız Kültür
Ortamları ve Besin Çözeltilerinin Kullanılabilirliğinin
Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir-ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Hüseyin AKGÜL
Proje Başlığı
Karar: 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
TAGEM/BBAD/12/A08/P01/06
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyve Suyu Sanayine Uygun Zerdali (Prunus armeniaca
L.) Tiplerinin Belirlenmesi
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
Proje Yürütücüsü
Esra DORUKOĞLU
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
BBMB-10-15
Projeyi Yürüten Kuruluş
Farklı Klonal Anaçlar ve Terbiye Sistemlerinin Deveci ve
Tosca Armut Çeşitlerinde Verim ve Kaliteye Etkileri
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
KAHRAMANMARAŞ
Proje Yürütücüsü
Ahmet SABANCI
Proje Başlığı
Karar: 2015 yılında sonuç raporunun sunulmasına, fotoğraflar ile yapılan çalışmaların
gösterilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
17
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
BBMB–10–14
Proje Başlığı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Popülâsyonlarından
Sert Çekirdekli Meyveler için Seleksiyon Yoluyla Anaç
Geliştirilmesi
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Prunus microcarpa Çöğürleri Üzerine Aşılı Bazı Kayısı
Çeşitlerinde Dikim Sonrası Fidan Gelişiminin
İncelenmesi
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
İstasyonu KAHRAMANMARAŞ
Mehmet POLAT
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
BBMB–11–4
Proje No:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Popülâsyonlarından
Sert Çekirdekli Meyveler İçin Seleksiyon Yoluyla Anaç
Geliştirilmesi
(Prunus Spinosa Klonu ve Çöğürü Üzerine Aşılı Bazı
Erik Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması)
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı
İstasyonu KAHRAMANMARAŞ
Remzi UĞUR
Tarımsal
Araştırma
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Üzümsü Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/14/A08/P10/02
Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman
Bölgesinde Seleksiyon Yolu ile Karadut (Urmu Dutu)
Islahı
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
KAHRAMANMARAŞ
Serkan ARAS
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
18
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz)
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Kahramanmaraş Bölgesi Ceviz Seleksiyonu II
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
KAHRAMANMARAŞ
Hacı Osman ÖZATAR
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
TAGEM / BBAD/ 13 / A08 / P01 / 07
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ege Bölgesi Erik Anaç Geliştirme Çalışmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İZMİR
Proje Yürütücüsü
Andaç ÇAVDAR
Karar: Proje ekibindeki Mürşide TURANLI’nın kurumdan ayrılmasından dolayı yerine
Mehmet TUTAR’ın ve Biyolog Selay ELDOĞAN’ın dahil edilmesine, Gelişme Raporunun
kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
TAGEM / BBAD/ 13 / A08 / P01 / 08.
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ege Bölgesi Erik Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İZMİR
Proje Yürütücüsü
Andaç ÇAVDAR
Karar: Proje ekibindeki Mürşide TURANLI‘nın kurumdan ayrılmasından dolayı yerine
Mehmet TUTAR’ın projeye dahil edilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
19
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Fındık
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A10/P03/01
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tombul Fındık Klon Seleksiyonu II
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Proje Yürütücüsü
Hüseyin İrfan BALIK
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Fındık
TAGEM/BBAD/12/A10/P03/01
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Fındıkta Periyodisite Üzerine Meyve
Giberellik Asit Uygulamalarının Etkileri
(Doktora Tez Projesi)
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Proje Yürütücüsü
Gökhan KIZILCI
Proje Başlığı
Yükünün
ve
Karar: Projede erkek çiçeklerin uzaması yerine fenerlenme, meyve tutumu yerine çotanak
oluşumu ifadelerinin kullanılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına
karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Üzümsü Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
BBMM-10-08
Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan
Ichinose Dut (Morus alba L.) Çeşidinin Çelikle
Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar
Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
DİYARBAKIR
Mehmet ÇİÇEK
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
20
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
TAGEM/BBAD/12/A08/P01/07
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kiraz
Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması
Yerli ve Yabancı Bazı Kiraz Çeşitlerinin Doğu Akdeniz ve
Güneydoğu
Anadolu
Bölgelerine
Uyumlarının
Belirlenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
DİYARBAKIR
Kenan ÇELİK
Karar: Proje ekibinden Prof.Dr.İbrahim BOLAT, Prof.Dr. M.Nuri NAS ve Tarkan AYAZ’ın
çıkartılmasına yerine Doç.Dr.İzzet AÇAR’ın projeye dahil edilmesine, Mardin lokasyonunun
projeden çıkarılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Türkiye Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi
Diyarbakır Yöresi Bademlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı
Projesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
DİYARBAKIR
Songül ACAR
Karar: Proje ekibine Kader ERÇİK’in dahil edilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve
projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
:Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bazı Yabancı Badem Çeşitleri İle Yerli Badem Tiplerinin
Diyarbakır ilindeki Gelişme, Verim, Fenolojik ve
Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
DİYARBAKIR
Kenan ÇELİK
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
21
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler/ Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Kiraz, Elma ve Şeftali Ağaçlarına Şekil Vermede ve
Ağaçların Erken Meyveye Yatmasında Göz Yönetimi
Tekniğinin Araştırılması
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Proje Yürütücüsü
İdris MACİT
Proje Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karadeniz Bölgesinden Selekte Edilen Anaç Adayı Kiraz,
Vişne ve Mahlep Tiplerinin Vegetatif Çoğaltma ve Kiraz
Çeşitleriyle Uyuşma Durumlarının Araştırılması
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü SAMSUN
Proje Yürütücüsü
Erol AYDIN
Proje Başlığı
Karar: Dr.Aysen KOÇ’un kurumdan ayrılmasından dolayı proje ekibinden çıkarılmasına,
GiselA-5 anacının projeden çıkarılmasına, proje başlığının “Karadeniz Bölgesinden Selekte
Edilen Anaç Adayı Kiraz, Vişne ve Mahlep Tiplerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması ve
Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumlarının Araştırılması” olarak değiştirilmesine, Gelişme
Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Samsun ve Tokat’ ta
Verimlilik
ve
Kalite
ile
Soğukta
Muhafaza
Performanslarının Araştırılması, Biyolojisi ve Mücadele
Metotlarının Belirlenmesi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü SAMSUN
Proje Yürütücüsü
Ercan ER
Proje Başlığı
Karar: 2015 yılında sonuç raporunun sunulmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
22
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Üzümsü Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karadeniz Bölgesi Dut (Morus spp) Seleksiyonu -I
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü SAMSUN
Proje Yürütücüsü
Erol AYDIN
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı Kayısı Çeşitlerinde Klonal Anaç
Kullanım İmkânlarının Araştırılması (Deneme-II)
Kayısı Araştırma Enstitüsü MALATYA
Sezai ŞAHİN
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Kayısı Bahçesi Yönetim Teknikleri
Kayısı
Yetiştiriciliğinde
Uygun
Toprak
Sistemlerinin Belirlenmesi
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Proje Yürütücüsü
Sezai ŞAHİN
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
23
İşleme
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Malatya Dalbastı Kirazında Klon Seleksiyonu (Aşama 1)
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Proje Yürütücüsü
Erdoğan ÇÖÇEN
Karar: Net Mezokarp” terimi ulusal kriterlerde olmadığından bunun yerine “meyve ağırlığı”
ifadesinin kullanılmasına, tartılı derecelendirmede mezokarp yerine Meyve eti/çekirdek oranı
terimi kullanılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Malatya Yöresi Yerel Armut Çeşitlerinin Seleksiyon
Yoluyla Islahı-I
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Proje Yürütücüsü
Yusuf BAYINDIR
Proje Başlığı
Karar: Proje başlığının “Malatya Yöresi Yerel Armut Genotiplerinin Seleksiyon Yoluyla
Islahı-I” olarak değiştirilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Malatya Yöresinde Yetiştirilen Mahalli ve Yabani Meyve
Türleri İle İlgili Araştırmalar
Malatya Yöresinde Yetiştirilen ‘‘Karamehmet” ve
“Arapkızı’’ Elma Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu I
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Proje Yürütücüsü
Tahir MACİT
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
24
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Yabani Vişne (Prunus cerasus L.) Anacı Seleksiyonu ve
Çoğaltılabilme İmkânlarının Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Hasan Cumhur SARISU
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Yöresinde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi
Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye Sistemlerinin Şeftalide
Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu EĞİRDİR ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Melike ÇETİNBAŞ
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: İş yoğunluğundan dolayı Cemile Ebru ONURSAL’ın proje ekibinden ayrılmasına
yerine Figen ERASLAN’ın proje ekibine dahil edilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve
projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Elma Çeşit Geliştirme Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karalekeye Dayanıklı Kaliteli Elma Çeşitlerinin Elde
Edilmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Emel KAÇAL
Proje Alt Başlığı
Karar: Dr.Suat KAYMAK’ın kurumdan ayrılmasından dolayı proje ekibinden ayrılmasına ve
proje ekibine Melih AYDINLI, Mehmet AKSU ve Figen ERASLAN’ın dahil edilmesine,
2015 yılında ara sonuç raporu ve yeni teklif projenin sunulmasına, Gelişme Raporunun
kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
25
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Erik Anaç Islahı
Seleksiyon Yolu ile Klonal Erik Anaçlarının Geliştirilmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
İbrahim GÜR
Karar: Proje de yer alan Alim GÖKTAŞ’ın kurumdan ayrılmasından dolayı proje ekibinden
ayrılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Yöresinde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyvelerinde
Hasat Sonrası Teknolojileri Çalışmaları
Abbe Fetel, Kieffer ve Dr. Jules Guyot Armut Çeşitlerine
Uygulanan Etilen, DPA ve 1-MCP'nin Hasat Sonrası
Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Atakan GÜNEYLİ
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Ateş Yanıklığına Dayanıklı Armut Çeşit Islahı (2. Dilim)
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Gökhan ÖZTÜRK
Karar: Proje ekibine Mehmet AKSU, Alamettin BAYAV, F.Pınar ÖZTÜRK ve Atakan
GÜNEYLİ’nin dahil edilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar
verilmiştir.
26
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Yöresinde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyvelerinde
Hasat Sonrası Teknolojileri Çalışmaları
‘Scarlet Spur’ Elma Çeşidinde Hasat Zamanının
Belirlenmesi ve Farklı Depolama Sistemlerinin Meyve
Kalitesi Üzerine Etkileri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Cemile Ebru ONURSAL
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Elmalarda Ara Anaçlı Fidan Eldesi ve Bahçe
Performanslarının Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Şerif ÖZONGUN
Proje Başlığı
Karar: Ara anaç yüksekliği yerine ara anaç uzunluğu ifadesinin kullanılmasına, Gelişme
Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyveleri Yetiştirme Tekniği
Sorunlarına Çözüm Önerileri
Elmalarda Dallı Fidan Eldesinde Kullanılan Farklı
Yöntemlerin Fidan Kalitesi, Fizyolojisi ve Bahçe
Performansı Üzerine Etkileri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Ersin ATAY
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: 2015 yılında ara sonuç raporunun getirilmesine, proje yöntem kısmında geçen
İngilizce terimlerin Türkçeleştirilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına
karar verilmiştir.
27
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Erik Yetiştiriciliğinde Farklı Terbiye Sistemleri ve Dikim
Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Ömer Faruk KARAMÜRSEL
Proje Başlığı
Karar: Projeye Bitki koruma bölümünden Yusuf ÖZTÜRK’ün dahil edilmesine, Gelişme
Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz)
Proje No:
Proje Başlığı
Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Seleksiyon 1 Aşamasını Geçmiş Bazı Yerli Ceviz
Tiplerinin Seleksiyon 2 ve Bölgesel Performanslarının
Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Yılmaz SESLİ
Proje Alt Başlığı
Karar: Tokat lokasyonunun da sorunlar bulunduğundan dolayı; lokasyonun sağlıklı olarak
devam edip edemeyeceğinin belirlenmesine, bu amaçla 2014 yılında lokasyon sorumluları ve
koordinatörle birlikte tekrar değerlendirilmesine, mevcut imkan ve durumun yerinde
değerlendirilerek 2014 grup toplantısında kesin kararın verilmesine, Ege Üniversitesi ile
protokol yapılma yoluna gidilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına
karar verilmiştir.
28
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Yöresinde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyvelerinde
Hasat Sonrası Teknolojileri Çalışmaları
Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Elma Çeşitlerinde
Kontrollü Atmosfer Depolama İçin Uygun Atmosfer
Bileşimlerinin Belirlenmesi I. Dilim: Starkspur Golden
Delicious ve Starkrimson Delicious Elma Çeşitleri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
İsa EREN
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Yöresinde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi
Göller
Yöresinde
Bazı
Şeftali
Anaç-Çeşit
Kombinasyonlarının Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Dr. Melike ÇETİNBAŞ
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Proje Başlığı
Elma Çeşit Geliştirme Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Melezleme ve Mutasyon Islahı ile Yeni Elma Çeşitlerinin
Elde Edilmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Proje Yürütücüsü
A. Nilgün ATAY
Proje Alt Başlığı
Karar: 2015 yılında ara sonuç raporunun ve yeni teklif projesinin sunulmasına, Gelişme
Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
29
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Elma Anaç Islahı Projesi: Ateş Yanıklığı (Erwinia
amylovora) ve Kök Çürüklüğü (Phytophthora cactorum)
Hastalıklarına Karşı Dayanıklı Bodur ve Yarı Bodur
Anaç Geliştirilmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Şerif ÖZONGUN
Proje Başlığı
Karar: Dr.Suat KAYMAK’ın kurumdan ayrılmasından dolayı yerine Meyvecilik Araştırma
İstasyonundan Yusuf ÖZTÜRK ve BATEM’den İlker KURBETLİ’nin proje ekibine dahil
edilmesine, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz)
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi
Bazı Ceviz Tür ve Çeşitlerinin Tohum Anacı Olarak
Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi Üzerine
Araştırmalar
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Proje Yürütücüsü
Yılmaz SESLİ
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Karar: Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve -Bağ
: Üzümsü Meyveler
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tokat Yöresinde Damla Sulama Sistemiyle Sulanan
Ahududu ve Böğürtlen Bitkilerinde Farklı Sulama Aralığı
ve Düzeylerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
TOKAT
Proje Yürütücüsü
A. Serhat EDİZER
Proje Başlığı
Karar: Projede kullanılan ilk çiçeklenme ve tam çiçeklenme terimleri yerine çiçeklenme
başlangıcı ve bitimi ifadelerinin kullanılmasına, Gelişme Raporunun kabulüne ve projenin
devamına karar verilmiştir.
30
YENİ TEKLİF PROJELER
31
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
: Sert Kabuklu Meyveler
: Antepfıstığı
Antepfıstığında İçsel Etmenlerin Periyodisite Mekanizmasının
(Karagöz dükümlerinin) Ortaya Çıkarılmasında Sitolojik ve
Biyokimyasal olarak Belirlenmesi
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Muhammet Ali GÜNDEŞLİ
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Var veya yok yıllara göre 2 tekrar olmasına,
 Yapay periyodisite incelemeleri yanında doğal periyodisitenin de incelenmesine,
 Tam çiçeklenmeden sonra ne zaman dökümler meydana geliyor belirtilmesine,
 Hormon analizlerinde etilen, oksin, sitokinin ve ACC analizlerinin de yapılmasına
ve projenin raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak
proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Badem Anaç-Çeşit Geliştirme Projesi
Badem Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Anaçların Bahçe
Performanslarının Belirlenmesi
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Ajlan YILMAZ
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje başlığının “Badem Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Anaçların Uyuşma
Durumlarının Ve Bahçe Performanslarının Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine,

Dağınık taç oluşumuna imkan vermeyen sistemlerin kullanılmasına ve projenin
raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Badem)
Badem Anaç – Çeşit Geliştirme Projesi
Sulu ve Kuru Koşullarda Badem Yetiştiriciliğine Uygun
Anaçların Belirlenmesi
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu GAZİANTEP
Ertuğrul İLİKÇİOĞLU
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Projede hangi Terbiye şeklinin kullanılacağının belirtilmesine,
 Büyüme kuvvetleri farklı olacağından taç hacimlerinin ve anaç çaplarının ölçülmesine ve
projenin raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje
teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
32
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Marmara Bölgesi Ilıman İklim Meyve Türlerinde Hasat
Proje Başlığı
Sonrası Teknolojileri
Granny Smith Elma ve Deveci Armut Çeşitlerinde
Sencyfresh Uygulamasının Muhafaza Sürecinde Meyve
Proje Alt Başlığı
Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
YALOVA
Dr. Arzu ŞEN ASLIM
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje raportörlerinin öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık ve Kurutmalık Kayısı
Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Hasanbey Kayısı Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Kemal ÇUKADAR (Erzincan Lokasyonu)
Selçuk AVCI (Malatya Lokasyonu)
Karar:
 Projede moleküler karakterizasyon ile ilgili çalışmaların yapılmasına,
 Proje süresinin 5 yıllık olarak düzenlenmesine ve projenin raportörlerinin önerileri
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Kayısı Çöğür Anaç Seleksiyonu
Bazı Zerdali Anaç Adaylarının Abiyotik ve Biyotik Şartlara
Proje Başlığı
Karşı Dayanımlarının Belirlenmesi
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu ERZİNCAN
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ömer TOHMA
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Projede ilk aşamasında biyotik faktörler ile ilgili herhangi bir çalışma görülmediğinden
ve projenin devamında da yapılmayacak ise proje başlığı ile uyuşmadığından başlığın
tekrar gözden geçirilmesine,

İş paketlerinin master planda belirtilen proje süreleri kapsamında tekrar düzenlenmesine,

Projeye Hatice ŞAHİNER ÖĞLEK’in dahil edilmesine ve projenin raportörlerinin
önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne
sunulmasına karar verilmiştir.
33
AFA ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
PROGRAM ADI
: Fındık
Proje No:
Fındıkta Kaolin Uygulamasının Etkilerinin Belirlenmesi
Proje Başlığı
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yusuf BİLGEN
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje bu hali ile deneme niteliğinde olduğundan entegre proje şeklinde geliştirilerek
hazırlanmasına,
 Prof Dr. Ayzin Küden’in Enstitü elemanlarına verdiği öneriler doğrultusunda gerekli
düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
PROGRAM ADI
: Fındık
Okay 28 Fındık Çeşidi İçin Uygun Tozlayıcı Seçimi
Proje Başlığı
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
Sinem ÇOBAN
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Giresun melezi çeşidinin ve Allahverdi tipinin projeye dahil edilerek tozlayıcı çeşitlerin
artırılmasına,
 Tozlanmadan sonra tek örnek alımı yeterli olmayacağından 4. günden 20. güne kadar
örnek alımına belli aralıklarla devam edilmesine,
 Pomolojik özelliklerinde projede yer almasına ve projenin raportörlerinin önerileri
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar
verilmiştir.
AFA ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
PROGRAM ADI
: Fındık
Ordu İlinde Çakıldak Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Proje Başlığı
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
Özge ÇUBUKLU
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Yöntem kısmının daha açık ve net verilmesine,

Denemenin üretici bahçesinde, kontrolün kurum bahçesinde olması farklılıklar
yaratacağından tekrar değerlendirilmesine,

Tartılı derecelendirme tablosunun tekrar düzenlenmesine ve projenin raportörlerinin
önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne
sunulmasına karar verilmiştir.
34
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Fındık
Corylus colurna L.Anacı Üzerine aşılı Tombul ve Palaz
Fındık Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin
Proje Başlığı
Belirlenmesi
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ömür DUYAR
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak ATK’ne
sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI
: Sert Çekirdekli Meyveler
Yeni Kiraz Çeşitlerinin Islahı II
Proje Başlığı
MARİM
Projeyi Yürüten Kuruluş
İsmail DEMİRTAŞ
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak ATK’ne
sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Antepfıstığı
Şanlıurfa ilinde İyi tarım uygulamaları yapılan Antepfıstığı
bahçelerinde farklı yöntemler ile verim kaybının en aza
Proje Başlığı
indirgenmesi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ŞANLIURFA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Sibel AKKUŞ BİNİCİ
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje raportörlerinin önerileri doğrultusunda projenin Ekonomi grubunda görüşülmesine
karar verilmiştir.
35
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Üzümsü Meyveler
Diyarbakır Koşullarında Frigo ve Fresh Yetiştirme
Tekniklerinin Bazı Çilek Çeşitlerinde Verim ve Kalite
Proje Başlığı
Özellikleri Üzerine Etkisi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Projeyi Yürüten Kuruluş
DİYARBAKIR
Kader ERÇİK
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünden Dr.Burhan
ERENOĞLU tescil ettirdiği 7 çilek çeşidinin de projeye dahil edilmesine,
 Projeye lokasyonların dahil edilmesine; Malatya Kayısı Araştırma İstasyonunun ve Kayseri

Erciyes Üniversitesinden Doç.Dr.Kadir Uğurtan YILMAZ
görüşülerek lokasyonlar
oluşturulmasına,
Proje başlığının “Diyarbakır Koşullarında Farklı Fide Tiplerinin Bazı Çilek Çeşitlerinde
Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi” olarak değiştirilmesine ve projenin
raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Kiraz, Elma ve Şeftali Ağaçlarına Şekil Vermede ve
Ağaçların Erken Meyveye Yatmasında Göz Yönetimi
Proje Başlığı
Tekniğinin Araştırılması
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
İdris MACİT
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje başlığının “Kiraz, Elma Ve Şeftalide Göz Yönetiminin Ağaçların Erken Meyveye
Yatması, Verim Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi” olarak değiştirilmesine ve projenin
raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Sert Kabuklu Meyveler
: Diğer Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz)
Malatya Yöresinde Yetiştirilen Mahalli ve Yabani Meyve
Proje Başlığı
Türleri İle İlgili Araştırmalar
Malatya Yöresi Cevizlerinin Seleksiyonu-1
Proje Alt Başlığı
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Nedim GÜLTEKİN
Proje Yürütücüsü
Karar:





Proje başlığının “Malatya İli Ceviz Genotiplerinin Seleksiyonu” olarak
değiştirilmesine,
Tartılı derecelendirmenin tekrar düzenlenmesine,
Proje süresinin 5 yıl olarak tekrar düzenlenmesine,
Projeye ceviz konusunda çalışan Prof. Dr. Turan KARADENİZ’in dahil edilmesine,
Yapraklanma ve çiçeklenme zamanlarının gözlemlere dahil edilmesine ve projenin
raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
36
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve- Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Proje Başlığı
Kayısıya Uygun Anaç Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar
Proje Alt Başlığı
Bazı Kayısı Çeşit ve Tiplerinin Çöğür Anaçlık Özelliklerinin
Araştırılması
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Murat PALA
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje başlığının “Bazı Kayısı Genotiplerinin Çöğür Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi”
olarak değiştirilmesine ve projenin raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli
düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Kabaaşı Kayısı Çeşidinde Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye
Proje Başlığı
Sistemlerinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Yusuf BAYINDIR
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Mevcut terbiye sisteminin çıkarılmasına yerine Merkezi Lider Sistem terbiye sisteminin
konulmasına,
 Çöğür anacın çıkarılmasına,
 Dikim aralıklarının Pixy için 2X5, 3,5X5, 5X5 Myrobolan için 3X5, 4X5, 5X5 olarak
değiştirilmesine ve projenin raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler
yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Bazı Önemli Kayısı Çeşitlerinde Dişi Organ Gelişiminin
İncelenmesi ve Meyve Tutumu Üzerine Etkisinin
Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:


Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Nihan GÖKBAYRAK
Kontrol olarak Iğdır çeşidinin projeye dahil edilmesine,
Polen tozu yerine çiçek tozu ifadesinin kullanılmasına ve projenin raportörlerinin önerileri
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar
verilmiştir.
37
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Farklı Kimyasal Seyreltici Uygulamalarının Hacıhaliloğlu
Kayısı Çeşidinde Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine
Proje Başlığı
Etkileri
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Fatih KEBELİ
Proje Yürütücüsü
Karar: Projenin enstitü imkânlarıyla yapılmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık ve Kurutmalık Kayısı
Proje Başlığı
Çeşitlerinin Geliştirilmesi AŞAMA II
Kabaaşı Kayısı Çeşidinde Klon Seleksiyonu AŞAMA II
Proje Alt Başlığı
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ali Rıza ŞAHİNOĞLU
Proje Yürütücüsü
Karar:

Projede yer alan Kayısı çeşitlerinin klon anaçlarda denenmesine,

Klon anaç üzerine aşılama yapılacak mesafelerin daraltılmasına ve projenin
raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık ve Kurutmalık Kayısı
Çeşitlerinin Geliştirilmesi AŞAMA II
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:
Seleksiyon Yoluyla Yeni Sofralık Kayısı Çeşitlerinin
Geliştirilmesi AŞAMA II
Kayısı Araştırma İstasyonu MALATYA
Cemil ERNİM

Projede yer alan Kayısı çeşitlerinin klon anaçlarda denenmesine,

Klon anaç üzerine aşılama yapılacak mesafelerin daraltılmasına ve projenin
raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
38
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinin Hasat Sonrası
Proje Başlığı
Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar (Doktora tezi)
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Özgür ÇALHAN
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Projede hasat zamanının belirlenmesinde daha net ve açık ifadeler kullanılmasına ve
projenin raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje
teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: AMeyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Göller Yöresinde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinin
Proje Başlığı
Geliştirilmesi
Bazı
Armut
Anaçlarının
Farklı
Lokasyonlarda
Proje Alt Başlığı
Performanslarının Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Sinan BUTAR
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Teklif edilen Pyrodwarf anacının bulunabilmesi durumunda projeye dahil edilmesine,
 Quince C anacının projenin destek sistemli olan kısmında yer almasına,
 Tall spindle terbiye sisteminin destek sistemli bahçelere uygun olduğu için projenin
destek sistemli kısmına uygulanmasına ve projenin raportörlerinin önerileri
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Ilıman İklim Meyvelerinde Biyoteknoloji Çalışmaları
0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Farklı Eksplantların In Vitro
Proje Alt Başlığı
Rejenerasyon Potansiyellerinin Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Zehra BABALIK
Proje Yürütücüsü
Karar:

Bütçenin yeniden düzenlenmesine,

Proje raportörü Prof.Dr. Salih KAFKAS’ın ve raportörlerinin görüşleri doğrultusunda
düzenlenerek proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
39
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Sert Çekirdekli Meyveler
Ilıman İklim Meyvelerinde Biyoteknoloji Çalışmaları
WRKY Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Genlerin
Ekspresyonlarının Bazı Prunus Anaçlarında Kuraklık Stresi
Proje Alt Başlığı
Sırasında İncelenmesi (Doktora Tezi)
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir- ISPARTA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mehmet AKSU
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Stres uygulama zamanlarının yaz döneminde yapılmasının uygun olacağına,

Kaynakların doğru tanımlanmasına, anaçların kaynağının belirtilmesine ve projenin
raportörlerinin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Farklı Malç Materyalleri ve Sulama Programlarının M9 ve
MM106 Anaçlı Elma Bahçelerinde Vejetatif Gelişme, Bitki
Su Tüketimi ve Yabancı Ot Kontrolüne Etkilerinin
Belirlenmesi (2. DİLİM)
Proje Alt Başlığı
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir -ISPARTA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje başlığının tekrar gözden geçirilmesine ve projenin raportörlerinin önerileri
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin ATK’ne sunulmasına karar
verilmiştir.
40
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN
PROJELER
41
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
Bursa, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak
İllerinde Yeni Kızılcık Çeşitlerinin Tanıtımı ve
Proje Başlığı
Yaygınlaştırılması
Dr. Nesrin AKTEPE TANGU
Proje Lideri
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüProjeyi Yürüten Kuruluş
YALOVA
Cemil HANTAŞ, Burcu YAVUZ, Dr. Erdinç UYSAL,
Proje Yürütücüleri
Dr. S. Seçil ERDOĞAN
2012-2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
2012: 31 000 TL 2013: 25 000 TL 2014: 21 500 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
Bazı Kestane Çeşit ve Genotiplerinin Yalova
Proje Başlığı
Koşullarında Muhafazası ve Değerlendirilmesi
Erdal ORMAN
Proje Lideri
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
YALOVA
Prof. Dr. Serra HEPAKSOY
Proje Yürütücüleri
01.01.2014- 01.12.2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
2014: 10.000 TL 2015: 10.000 TL
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
Fındık Kabuğunun Kilidini Açanlar Projesi
Proje Başlığı
Fatih ÖZDEMİR
Proje Lideri
Fındık Araştırma İstasyon GİRESUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
Tuğba ER, Ferah ERTEKİN
Proje Yürütücüleri
2014 - 2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
2.828.204 €
Projenin Toplam Bütçesi
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
Abbe Fetel ve Kieffer Armut Çeşitlerinde Depolama
Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Kontrollü Atmosfer
Proje Başlığı
(KA) ve Dinamik Kontrollü Atmosfer (DKA) ile 1- MCP
Uygulamalarının Etkileri
Zir. Yük. Müh. Atakan GÜNEYLİ
Proje Lideri
Meyvecilik Araştırma İstasyonu EĞİRDİR -ISPARTA
Projeyi Yürüten Kuruluş
Zir. Yük. Müh. Cemile Ebru ONURSAL, Zir. Yük. Müh.
Özgür ÇALHAN, Zir. Yük. Müh. İsa EREN, Kimya Müh.
Proje Yürütücüleri
Tuba TOPÇU, Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU
01.02.2014-01.02.2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
29.970 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
DİLEK VE TEMENNİLER
42
1- Islah projeleri için en az 10 yıllık bir süre olması, 5 yıllık sürenin yeterli olmadığı;
2- Başkanlık divanının salonun net görüldüğü bir platforma yerleştirilmesi;
3- Yeni teklif projelerin sonuçlanan projelerden sonra görüşülmesinin daha verimli olacağı;
4- Projelerde gerçek anlamda katkısı olanların projelerde yer alması gerektiği, proje ekibinde yer
alanların görevleri açık olarak belirtilmeli;
5- Islah konusunda bazı enstitüler eleman yetersizliğinden çalışma yapamıyorlar bu konuda
enstitülere destek verilmesinin gerektiği;
6- Enstitülerdeki araştırmacılar tarafından literatürlerin iyi takip edilmesi gerektiği;
7- Yeni teklif projelerin %25 seleksiyon projeleri ve kurumlara yeni katılan personeller
tarafından sunuluyor, bu projelere deneyimli elemanlar ile destek verilmeli;
8- TAGEM bünyesinde online sistem kurularak projelerin bu sistem üzerinden 3-4 raportöre
gönderilmesinin daha iyi olacağı;
9- Projeler hazırlanırken daha çok özen gösterilmesi TÜBİTAK’na sunuluyor gibi hazırlanması
gerektiği;
10- Sunumlar hazırlanırken belli bir standart oluşturulmalı ve sürelere özen gösterilmesi gerektiği,
gelişme raporlarının 10 slaytla kısaca anlatılması gerektiği;
11- Organik tarım ve Genetik kaynaklar grubunda görüşülen projelerinde bu gruplarda
görüşülmesi gerektiği;
12- Araştırma sonuçları internet sistemine yüklenme, herkesin bunlardan haberdar olması gerekli;
13- Personellerin yurt dışındaki çalışmaları görerek çalışmalarına yön vermeleri için 70 dil puan
sınırı yerine bu puanın 60-65’e çekilmesi gerekir, araştırmacılar gruplar halinde gönderilerek
çalışmaları gözlemlemeliler;
14- Proje değerlendirme formlarında TAGEM’ın izlediği yol, proje mantığı nasıl? Bunların
değerlendirmeye alınmasının raportörler açısından daha iyi olacağı;
15- TAGEM tarafından tartılı derecelendirme için birkaç tane standart düzen oluşturulmalı;
16- Projeler hazırlanmadan önce üniversite ve enstitü/istasyonlardaki uzmanlarla mutlaka
iletişime geçilerek bilgi alınmalı;
17- Özellikle kurumlara yeni gelen personel slaytları aynen okuyor bunun olmaması için konuda
gerekli bilgi birikimini toplamalı;
18- Katılımcı hocalarımız kurumlarında yaptıkları çalışmalardan kısaca burada bahsetmeliler;
19- Kurumlara katılan yeni araştırmacılara pozitif ayrımcılık yapılmalı;
20- Proje yazımlarında hatalar çok fazla bunlara dikkat edilmeli;
21- Projelerde bütçelendirmeler detaylı olarak yapılmalı;
22- Davetli tercihleri yapılırken enstitülerden herkes katılmalı;
43
23- Sonuçlanan projeler poster şeklinde hazırlanarak toplantı süresince toplantı salonlarına yakın
belirlenen bir alanda sunulmalı;
24- Enstitülere alınan 4B personeli şartlarının içerisine en az 5 yıl kurumdan ayrılamaz şartı
eklenmesi, aksi halde gelenlerin 1 sene sonra kurumdan gitmesinden dolayı projelerde
sıkıntılar yaşandığı ve personel yetersizliğinin ortaya çıkması;
25- Tarihlerin bu dönemde olmasının daha iyi olduğu ve bu her sene bu tarihler arasında
yapılması;
26- Doktora ya da yüksek lisans tezlerinde ilk olarak
PDT’da görüşülsün burada
olgunlaştırıldıktan sonra tez önerileri üniversitelerde sunulsun;
27- Sunumlar yapılırken bir önceki yıl alınan kararlara da yer verilmeli;
28- Projelerin daha iyi görüşülebilmesi için Ilıman İklim Meyveleri ile Sert Kabuklu meyveler
grubunun ayrılması gerektiği;
29- Tüm program boyunca sunular değerlendirilerek ödüllendirilmesi…
Tüm katılımcılar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeline teşekkürlerini sundu.
Son olarak TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Ilıman İklim Meyveleri ve Organik tarım
koordinatörü Dr.Ayşen ALAY VURAL toplantı hakkında genel değerlendirme yaptı ve
katılımcılara teşekkürlerini sundu ve TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı
Dr. Nejdet KAPLAN kapanış konuşması yaptı.
44
SEBZELER VE SÜS BİTKİLERİ
PDT – 2014
SEBZE ARAŞTIRMALARI TUTANAKLARI
Yazmanlar
Duygu ALTUNÖZ
ABKAİ/MERSİN
Nurten LÖKOĞLU
GKTAE/ESKİŞEHİR
45
1. SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU)
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/11
Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun Domates Lekeli Solgunluk
Virüsüne (TSWV) Dayanıklı Sivri Biber Hatlarının Geliştirilmesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/
ANTALYA
İbrahim ÇELİK
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
BBSS-08-08
Ege Bölgesi Sebze Islahı Programlarında Değerlendirilmek Üzere
Mevcut Gen Havuzunun Korunması ve Geliştirilmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Sevgi MUTLU
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir
Öneriler; Sonuç raporunda mevut proje başlığının “Ege bölgesi sebze ıslahında degerlendirmek
üzere domates, biber patlıcan sebzelerinde mevcut gen havuzunun korunması, geliştirilmesi ve ıslahı”
olarak başlığın degiştirilmesi önerilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/09/A09/P02/03
Karaisalı Biber Popülasyonunun Seleksiyon Yoluyla Islahı
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
Dr. Davut KELEŞ
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Ara sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir
Öneriler; Stabilize analizi yapılmalıdır. Salça randımanına bakılabileceği ve salça veriminin sonuç
raporuna eklenmesi önerilmiştir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/10/A09/P10/17
Lahana Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin Geliştirilmesi
ve Tohum Teknolojisi Projesi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN
Dr. Onur KARAAĞAÇ
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Ara sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir.
46
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/12/A09/P07/01-03
Soğan Yetiştiriciliğinde Azot Ve Kükürt Uygulamalarının Hasat
Sonrası Depolama Sürecinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA
Dr. Arzu ŞEN ASLIM
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir
Öneriler;
Sonuç raporu yazılırken yumru yerine soğan, çimlenme yerine filizlenme ifadelerinin kullanılması
daha uygun olacaktır.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/10/A09/P11/03
Pleurotus eryngii kompleks türlerinin toplanması ve morfolojik
karakterizasyonu
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Mustafa Kemal SOYLU
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir
Öneriler; Hangi mantarın hangi konukçu bitkiye bağlu olduğu gösteren bir Teşhis Anahtarı
oluşturulması tavsiye edilmiştir. Özellikle konukçu bitki olarak endemik bir tür varsa bu ülkemiz
için çok önemlidir.
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/10/A09/P11/19
Çerçeve Proje: Türkiye’de Mantar Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Lentinus edodes ve Ganoderma lucidum Mantar Türlerinin Verim ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Ayhan ZÜLKADİR
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir.
47
2. YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Türkiye’deki Bazı Yerel Hıyar Genotiplerin
Karakterizasyonu ve Muhafazası
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü
Morfolojik
Levent KESKİN
Projenin; proje başlığı olarak genetik kaynaklar grubunu ilgilendirmesi ve mevcut haliyle deneme
niteliğinde olması sebebiyle reddine ve grupta yapılan eleştiriler, öneriler ve raportör görüşleri
dikkate alınarak yeniden hazırlanmasına ve 2015 PDT’ye sunulmasına…
Sanayiye Yönelik Geliştirilen Karaisalı Biber Hatlarına Phytophthora
capsici’ ye Dayanıklılığın Aktarılması
Projeyi Yürüten Kuruluş ALATA Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
Duygu ALTUNÖZ
PDT Kararı:
Projenin eleştiriler, öneriler, grup kararları ve raportör görüşleri doğrultusunda kabulüne ve
‘SEBZELERDE ÇEŞİT ISLAHI’ projesinin bir alt projesi olarak aşağıda belirtilen öneriler
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şartıyla Araştırma Tavsiye Komitesine sunulmak üzere
TAGEM’e gönderilmesine…
Öneri;
1. Projeyi talep eden kurum ve kuruluşların katkı ve taleplerini belirten konu ile ilgili yazıların
projeye ilave edilerek ATK tarafından değerlendirilmek üzere TAGEM’e gönderilmesi,
2. Projede kullanılacak izolatların materyal ve metod kısmında belirtilmesi,
3. Proje özetinin, projeyi yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
Açık Alan Biber Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörler ile F1
Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Hayati Kar
Proje Başlığı
PDT Kararı:
Projenin eleştiriler, öneriler, grup kararları ve raportör görüşleri doğrultusunda kabulüne ve proje
başlığının “‘Açıkta Yetiştirilmeye Uygun F1 Hibrit Biber Çeşitlerinin Geliştirilmesi” şeklinde
değiştirilmesi ve projenin öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek Araştırma Tavsiye
Komitesine sunulmak üzere TAGEM’e gönderilmesine …
48
Proje Başlığı
Turşu Sanayisine Uygun Tatlı Süs Biberi Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu MüdürlüğüKahramanmaraş
Cihan FIRAT
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Projenin eleştiriler, öneriler, grup kararları ve raportör görüşleri doğrultusunda kabulüne ve projenin
metot kısmının ve kullanılacak ıslah yönteminin öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi
şartıyla Araştırma Tavsiye Komitesine sunulmak üzere TAGEM’e gönderilmesine …
Proje Başlığı:
Projeyi Yürüten Kuruluş:
Proje Yürütücüsü:
PDT Kararı:
Lice Domatesinin Karakterizasyonu ve Tanımlanması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Burcu KARUSERCİ
Projenin eleştiriler, öneriler, grup kararları ve raportör görüşleri doğrultusunda kabulüne ve
1. Proje başlığının “Lice Domatesinin Toplanması, Tanımlanması ve Seleksiyon Yoluyla
Islahı” şeklinde değiştirilmesi
2. Prof. Dr. Nebahat SARI’nın danışman olarak proje dahil edilmesi,
3. Metot kısmında duyusal panel testlerinin projeye eklenmesi,
4. Gen bankası ile iletişime geçilerek; eğer varsa Diyarbakır Lice ilçesinden toplanan
genotip ya da populasyonların da projeye dahil edilmesi,
5. Ayrıca Diyarbakır ili bölgesinin ilçeleri bazında taranarak lice domatesi genotiplerinin de
toplanarak kullanılacak populasyonun genişletilmesi,
Yukarıdaki öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şartıyla Araştırma Tavsiye Komitesine
sunulmak üzere TAGEM’e gönderilmesine …
Proje Başlığı
Kuraklığa Tolerant Karpuz Genotiplerinde Fusarium oxysporum f. sp.
niveum’a Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. M. Zeki KARİPÇİN
PDT Kararı:
Projenin eleştiriler, öneriler, grup kararları ve raportör görüşleri doğrultusunda kabulüne ve projenin
öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şartıyla Araştırma Tavsiye Komitesine sunulmak
üzere TAGEM’e gönderilmesine …
Öneri; Projenin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için tek lokasyonda (Şanlıurfa) yürütülmesi yeterli
olmayacağında mutlaka Adana’da ikinci bir lokasyon kurulması…
49
Soğan Çeşit Geliştirme Projesi-I (Yeni Entegre Proje Teklifi)
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Esra CEBECİ
TAGEM prensibi olarak; aynı kuruluştan aynı konu ile ilgili olarak yürütülmekte olan bir çerçeve
proje olması durumda, aynı amaçla yapılan ikinci bir çerçeve projenin yürütülmesi mümkün
değildir. Bu amaçla soğan yetiştiriciliği ve ıslahı ile ilgili alt projeler “SOĞAN
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ” projesi altında devam etmekte olup, bu konuda
yapılacak yeni proje tekliflerinin de yine aynı çerçeve proje altında yer alması gerekmektedir.
Lahana Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin Geliştirilmesi ve
Tohum Teknolojisi Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Dr. Onur KARAAĞAÇ
Projenin eleştiriler, öneriler, grup kararları ve raportör görüşleri doğrultusunda kabulüne ve projenin
öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek Araştırma Tavsiye Komitesine sunulmak üzere
TAGEM’e gönderilmesine …
Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi (Entegre Proje)
Alt proje: Farklı Hasat Zamanlarında Çeşitli Tohum Ön İşlem
Uygulamalarının Bazı Bamya (Abelmoschus esculentus L.)
Çeşitlerinde Sert Kabukluluk ve Çimlenmenin İyileştirilmesi Üzerine
Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Kutay Coşkun YILDIRIM
Proje konusunda ülkemizde ve yurt dışında yapılmış, ve sonuçlanmış pek çok çalışma olması
dolayısıyla özgün bir çalışma olmaması ve projenin mevcut haliyle deneme niteliğinde olması
sebebiyle reddine; grupta yapılan eleştiriler, öneriler ve raportör görüşleri dikkate alınarak yeniden
hazırlanmasına ve 2015 PDT’ye sunulmasına…
50
3- DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/10
Domates Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (yarı yol
materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)
Proje Yürütücüsü
Dr. Aylin KABAŞ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
ara sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/10/A01/P01/08
Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (TYLCV)'ne Dayanıklı
Domates Çeşit Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)
Proje Yürütücüsü
Sinan ZENGİN
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No
Proje Adı
TAGEM/BBAD/2010/A09/P01/07
Domateste Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV=Tomato
Spotted Wilt Virus)’ ne Dayanıklı, Sw-5 Geni İçeren Farklı
Kademedeki Hatların Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)
Proje Yürütücüsü
Dr. Asu OĞUZ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/12/A09/P01/06
MAS(Moleküler Markır Yardımlı Seleksiyon) Kullanılarak Domateste
Bazı hastalık ve Zararlılara Dayanıklı/Tölerant Hat Geliştirilmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
Proje Yürütücüsü
Hasan PINAR
51
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve projeye Duygu Altunöz’ün dahil edilmesine…
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/12/A09/P01/04
İleri Islah Programlarında Değerlendirmek Üzere Domates Gen
Havuzundaki Elit Saf Hatların Hasat Sonrası Biyoaktif
Özelliklerinin Karakterizasyonu
ALATA Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr.İhsan CANAN
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12
Patlıcan Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol
Materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)
Dr. H. Filiz BOYACI
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje ara
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/02
Biber Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (yarıyol
materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)
Ramazan ÖZALP
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje ara
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
Düşük Sıcaklıklara Toleranslı Örtü Altı Biber Yetiştiriciliğine Uygun
F1 Biber (Capsicum annum) Islahı
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Hasan PINAR
52
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje sonuç
raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/A09/P01/01
Biberde (Capsicum spp.) Türler Arası Melezlemelerle Genetik
Tabanın Genişletilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Zir. Yük. Müh. Nihal DENLİ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje ara
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/A09/P01/03
Türler arası Melezleme İle Capsicum annuum’da Genetik Tabanın
Genişletilmesi ve Androgenesisin Kalıtımının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Zir. Yük. Müh. Nihal DENLİ
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/13
Hıyar Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (yarı yol
materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Volkan GÖZEN
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve Meral YILMAZ’ın projeden çıkarılmasına
Proje No:
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/14
Hıyarda Anaç Islah Projesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Rana KURUM
Yardımcı Araştırmacılar Dr. Abdullah ÜNLÜ, Mine ÜNLÜ
53
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne…
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
TAGEM/BBAD/10/A 09/P 01/15
Kavun Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (yarı yol
materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)
Mine ÜNLÜ
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
ara sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/12/A04/P01/02
İleri Islah Programlarında Değerlendirmek Üzere Karpuz Gen
Havuzundaki Elit Saf Hatların Hasat Sonrası Biyoaktif
Özelliklerinin Karakterizasyonu
ALATA Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr.İhsan CANAN
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM /BBAD/12/A09/P01/05
Yazlık Kabaklarda (Cucurbita pepo L.)Morfolojik ve Moleküler
Yöntemlerle Heterotik Grupların Tespit Edilmesi ile Verim,
Erkencilik ve Meyve Özelliklerinde Heterozis (Doktora Tezi)
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Çetin NACAR
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje sonuç
raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
BBSS-08-08
Ege Bölgesi Sebze Islahı Programlarında Değerlendirilmek Üzere
Mevcut Gen Havuzunun Korunmasi Ve Geliştirilmesi
54
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Sevgi MUTLU
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/13/A09/P02/02
1.Sebze Islah Materyalinin Bazı Hastalıklara Dayanıklılıklarının
Moleküler İşaretleyiciler Kullanılarak Belirlenmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Sevgi MUTLU, Uz. Ayşe KAHRAMAN
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
TAGEM/BBAD/10/A09/P02/18
Çerçeve Proje: Sebze Çeşit Islahı Programları İçin Nitelikli
Genitörlerin (Yarı Yol Materyali) Geliştirilmesi Projesi
Alt Proje: Meyvenin Saptan Ayrılma Direnci Düşük Kurutmalık
Biber Islahı
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Ayhan AK
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Öneri; Mümkünse kopma direncinin tespit edilmesi
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
TAGEM/BBAD/12/A09/PO2/01
Biber Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığına (Phytophthora capsici
Leon.) Kısmi Dayanıklı Kırmızıbiber Islahı II
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Kerim KARATAŞ
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve Betül ÇAKMAK’ın projeye dahil edilmesine…
Proje No:
Proje Adı
Domates (S.Lycopersicum) ve Karpuzda (C. Lanatus) Tohum
Kaynaklı Bazı Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Karşı Uygun Tohum
Film Kaplama Tekniğinin Belirlenmesi
55
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)
Zir Yük. Müh. Meral YILMAZ
Proje gelişme raporunun kabulüne ve Real TIME PCR tekniğinin ilave yöntem olarak projeya dahil
edilmesine…
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/12/A09/P02/02
Yerel Sebze Çeşitlerinin GeliştirilmesiSeleksiyon Yoluyla Koçaş Patlıcanı Islahı
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Sali FİDAN
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne…
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM /BBAD/12/A09/P02/01
Güvey Feneri (Physalis peruviana l.) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Güvey Feneri (Physalis peruviana L.) Adaptasyon Çalışmalarının
Yapılması ve Çeşit Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Gülay BEŞİRLİ
Projenin gelişme raporunun kabulüne, 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine ve 2014 yılında çeşit adayı için tescil işlemlerinin başlatılmasına…
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/14/A09/P04/01
Projeyi Yürüten Kuruluş
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Dr. Göksel EVCİ
Trakya-Marmara Bölgesi Çerezlik Kabak Islah Çalışmaları
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve projeden Doç. Dr. Yalçın Kaya’nın çıkarılmasına ve
yerine Dr. Turhan Kahraman’ın dahil edilmesine...
Proje No:
Proje Başlığı
Taze Fasulyede Nitelikli Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi
56
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, SAMSUN
Proje Yürütücüsü
Onur KARAAĞAÇ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/A09/P07/02
Proje: Soğan Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi
Alt Proje: Eskişehir İli Soğan Populasyonundan Yeni Baş Soğan Tip
ve Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Zir.Y.Müh. Şule MATYAR
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve proje ekibine danışman olarak Niğde Üniversitesi’nden
Yard.Doç.Dr. Ali Fuat GÖKÇE’nin dahil edilmesine…
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/BBAD/12/A09/P07/01-04
Proje: Soğan ( Allium cepa L.) Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi
Alt Proje Adı: Soğan Tohum Üretiminde Azot Ve Kükürt
Uygulamalarının Tohum Verim Ve Kalite Kriterleri Üzerine
Etkisinin Araştırılması
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - YALOVA
Proje Yürütücüsü
Mehmet ŞİMŞEK
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM /BBAD/12/A09/P07/01-02
Bazı Soğan (Allium cepa L.) Genotiplerinde Sitoplazma Tiplerinin
Moleküler Düzeyde Belirlenmesi (Doktora Tezi)
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA
Proje Yürütücüsü
Esra CEBECİ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM /BBAD/12/A09/P07/01-01
Bazı Soğan (Allium cepa L.) Çeşitlerinin Tuza Toleranslılık
Seviyelerinin (in vitro) Doku Kültürü Şartlarında Belirlenmesi
57
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova
Proje Yürütücüsü
Fatih HANCI
PDT Kararı:
1. Proje ekibine danışman olarak Prof.Dr. Yıldız DAŞGAN’ın ve Bitki Besleme konu uzmanı
Dr. Erdinç UYSAL’ın dahil edilmesine
2. Proje başlığının “Bazı Soğan Çeşitlerinin Tuza Tolerans Sevıiyelerinin Belirlenmesi”
olarak değiştirilmesine ve projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/A09/P07/03
Alata Sarımsağının (Allium sativum L.) Meristem Kültürü ile
Arındırılması ve Çoğaltılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Ceren EKŞİ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/14/A09/P07/01
Ereğli/Konya Yöresinde Yetiştirilen Mor Havuç Popülasyonlarından
Standart Çeşit Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA
Proje Yürütücüsü
Esra CEBECİ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve proje ekibine Konya Toprak Su Kaynakları ve Çölleşme
ile Mücadele Araştırma İstasyonu’ndan Dr. Arzu GÜNDÜZ’ün dahil edilmesine…
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/14/A09/P07/02
Havuç Gen Kaynaklarının Hibrit Çeşitlere Dönüştürülme
Potansiyelinin Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Ziraat Yük. Müh. Nurten LÖKOĞLU
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/10/A09/P10/17
Lahana Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin Geliştirilmesi ve
Tohum Teknolojisi Projesi
58
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN
Proje Yürütücüsü
Dr. Onur KARAAĞAÇ
PDT Kararı:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve proje ekibine Şenay MURAT DOĞRU’nun dahil
edilmesine…
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/ BBAD/10/A09/P10/16
Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur (Plasmodiophora brassicae
Wor.) Hastalığına Karşı Türlerarası Melezleme Yoluyla Dayanıklı
Hatlar Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Proje Yürütücüsü
İlyas DELİGÖZ
PDT Kararı:
Proje gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/A09/P10/01
Ispanakta (Spinacia oleracea L.) Anter Kültürü ve Işınlanmış
Polenle Tozlama Yöntemi ile Haploidizasyon
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Ceren EKŞİ
Proje gelişme raporunun kabulüne
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/A09/P10/01
Hibrit Ispanak Islahı-1
Ülkesel Ispanak Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu ve
Nitelikli Saf Hatların Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Dr. Sali FİDAN
PDT Kararı:
Proje gelişme raporunun kabulüne,
Öneri; ticari çeşitler ile melezlemeler yapılarak gen havuzunun genişletilmesi özellikle mildiyö
hastalığına dayanıklılık ıslahı açısından önemlidir.
59
Proje No:
Proje Başlığı
BBSS-08-04
Bazı Yenilebilir Ektomikorizal Mantarların Saf Kültürlerinin Elde
Edilmesi ve İn Vitro Koşullarda Gelişiminin Optimizasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Mustafa Kemal SOYLU
PDT Kararı:
Proje gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantılarına proje
sonuç raporunun getirilmesine
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
KKTC’DE ENGİNAR ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Adnan HACIKÜÇÜK
Proje gelişme raporunun kabulüne ve proje ekibindeki Dr. Meliha TEMİRKAYNAK’ın kurumdan
ayrılması nedeniyle proje ekibinden çıkarılmasına ve yerine danışman olarak Hüseyin NAMAL’ın
dahil edilmesine…
60
SÜS BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI
TUTANAKLARI
61
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU)
Proje: Kesme Çiçeklerde Ürün Çeşitlendirme ve
Yetiştirme Teknikleri
Alt Proje: Doğal ve Kültür Zambak (Lilium) Çeşitlerinin Kesme
Çiçek Performansı Üzerine Farklı Yetiştirme Ortamlarının Etkileri
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ANTALYA
Dr. Özgül KARAGÜZEL
Terminoloji olarak kokopit yerine hindistancevizi; pirinç kavuzu yerine de çeltik kavuzu
ifadesinin kullanılması,
Yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda sonuç raporunun kabulune karar verilmiştir.
Proje Başlığı
YENİ PROJE TEKLİFİ
Polianthes tuberosa L. ‘Sümbülteber’ Bitkisinin Biyoteknolojik
Yöntemler ile Çoğaltılması ve Ekonomiye Kazandırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen/İZMİR
Proje Yürütücüsü
PDT Kararı:
Uzm. Selay DOĞAN
Sümbülteber bitkisinin doğal yayılış alanı bulunmadığı, çoğaltılmasında herhangi bir problem
olmadığı, bir kültür bitkisi olarak üretimi yapılabildiği, Meksika kökenli bir tür olduğu, ihracatının
yapılmadığı, sektör talebi ve ihtiyacının olmadığı, bu nedenle az tüketildiği, projenin deneme
mahiyetinde olduğu ve özel sektör ile işbirliği yapılmadığı..
Yukarıda belirtilen gerekçeler neticesinde projenin farklı bir türle, yöntemin geliştirilerek 2015
yılı PDT’na yeni teklif olarak yeniden sunulmasına karar verilmiştir.
Projeyi Yürüten Kuruluş
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Kamkat’ın (Fortunella margarita)
Mutasyon Islahı Yoluyla Geliştirilmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
M. Murat HOCAGİL
Proje Başlığı
PDT Kararı:
2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısında ara sonuç raporu sunulması, proje devamında
tescil işlemlerine başlanılması….
Projenin devamına karar verilmiştir.
62
Projeyi Yürüten Kuruluş
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
Gypsophila (Gypsophyla sp.) ’da Çeşit Geliştirme Seleksiyon
Yoluyla Yeni Gypsophila (Gypsophyla sp.) Çeşitlerinin Elde
Edilmesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ANTALYA
Proje Yürütücüsü
Ayşe Serpil KAYA
Proje Başlığı
PDT Kararı:
Çiçek büyüklüğü açısından ve soğuğa dayanıklılık hususunda bir değerlendirmenin yapılması,
ortalama dal ağırlığının değerlendirmeye konulması, vazoda çiçek açma sürelerinin de
gözlemlenmesi…
Yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda projenin devamına karar verilmiştir.
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
Türkiye Florasında Mevcut Şakayık (Paeonia spp.) Türlerinin Tespiti
Islahı ve Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi (III)
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - Yalova
Uz. Erdal KAYA
PDT Kararı:
Projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
Yeni Gül Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Fatih GÜLBAĞ
PDT Kararı:
Projenin devamına karar verilmiştir.
63
DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
Allı Gelin (Tchihatchewia isatidea Boıss.) Bitkisinin Çeşit Islahı ve
Proje Başlığı
Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-ERZİNCAN
Proje Yürütücüsü
Nihal ERTÜRK
PDT Kararı:
Projenin devamına karar verilmiştir.
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
DEVAM EDEN KIBRIS PROJESİ (GELİŞME RAPORU)
KKTC Florasında Bulunan Potansiyel Süs Bitkilerinin Saptanması,
Tanımlanması, Muhafaza Edilmesi, Kültüre Alınması Ve Etkin
Değerlendirilmesi
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Peyzaj Mimarı Tuba AKERZURUMLU
Proje sunumunu yapacak kişi: Konce BAYDAR
PDT Kararı:
Proje liderinin yönetimsel nedenlerle projeyi yürütemediği ve dondurulması talep edildi.
Grupta, proje liderinin değişebileceği ve yürütülmesi gereken önemli bir proje olduğu
belirtildi. Ç.Ü.Z.F. den Prof.Dr. Nebahat SARI, doku kültürü hususunda destek verebileceklerini
söylemiştir.
( PDT sonrasında, Proje lideri ve yardımcı araştırmacılarının değişerek projenin devam ettiği
öğrenilmiştir. )
TÜBİTAK KAMAG 1007 PROJESİ
Proje Başlığı
Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür Ve Çeşitlerin İlgili
Sektörlere Kazandırılması
Uz. Erdal KAYA
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - Yalova
Projeyi Yürüten Kuruluş Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Ankara
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi- Gebze/Kocaeli
Uz. Erdal KAYA
Proje Yürütücüleri
Prof. Dr. Bilge ŞENER
Doç. Dr. Tijen OĞRAŞ
Proje Lideri
Proje bilgi amaçlı sunulmuştur.
64
4.DİLEK VE TEMENNİLER
 Yurt dışında düzenlenen sempozyum, kongre ve çalıştay gibi bilimsel toplantılara katılımlarda
yabancı dil puanı barajı olan 70 dil puanı konusunda kolaylık sağlanması talep edildi.
 Bitki sağlığı ve organik tarım araştırmalarının mümkünse aynı haftada görüşülmesinin daha
verimli olacağı,
 Projedeki yardımcı araştırmacıların da grup toplantılarına katılmalarının önemli olduğu ve
mutlaka katılması gerektiği,
 Tüm proje sunumlarının çok güzel ve bilgilendirici şekilde detaylı hazırlanmasının ve sunumlarda
kurumsal kimliğe uyulmasının memnuniyet yarattığı,
 Bazı projelerin çok hızlı geçilmiş olmasına karşın daha uzun tartışılmasının proje açısından daha
faydalı olacağı,
 Araştırma proje konularının büyük kısmının olması gerektiği gibi ıslah projelerinden oluştuğu,
bununla birlikte hastalık zararlılara dayanıklılık (nematot) çalışmaları ile birlikte kaliteye de önem
verildiği için projelerin çok güzel olduğu,
 Bu yılki projelerde özellikle yeni tekliflerde kışlık sebzelerin öne çıkması; başta lahana, havuç ve
ıspanak türlerinde de hibrit ıslahı projelerinin olmasının çok yerine olduğu, bundan sonraki
yıllarda turp, brokoli, karnabahar gibi diğer önemli kışlık sebze türlerinde de çalışmaların
yapılmasının gerekliliği,
 Tüm bunların yanında bazı konularda eksiklikler olduğu belirtilerek; gübre ve gübreleme
programlarının geliştirilmesi, sulama, yetiştirme tekniklerinde yeni metot ve matematiksel
modellerin geliştirilmesine yönelik projelerin de desteklenmesi halinde mevcut durumun daha da
iyi olacağı,
 Süs bitkilerinde de alt yapı ve gen kaynağı konusunda zengin olduğumuz; bundan dolayı daha
fazla sayıda yeni teklif proje gelmesi gerektiği,
 Hasat sonrası ve depolama konusunda yapılacak projelerin sayısının artmasının gerekliliği,
 Enstitü ve istasyonlar tarafından yapılan çalışmaların teknik yönden başarılı olduğu, üniversite
öğretim üyeleri tarafından da takip edilip, çalışmaların çıktılarından yararlanıldığı,
 Çalışmalarımızın bilimsel ve uluslararası ortamlara taşınması ve mutlaka bilimsel yayınlara
dönüşmesi gerekliliği,
 Projelerle geliştirilen saf hatların sayılarının artmakta olduğu; bunların korunmasının önemli
olduğu ve bu konuya dikkat edilmesi gerektiği,
 Islah projeleri yanında artık kalite kriterleri ile ilgili çalışmalarında (Alata BKAİ olduğu gibi)
yapılması gerektiği,
 Süs bitkileri konusunda 80 milyon dolarlık ihracat rakamının olduğu, burada önder durumunda
olan üreticilerin süs bitkileri sektöründe de önemli üyeliklerinin olduğu, 43 araştırıcının da bizzat
bu sektörde çalıştığı,
 Projelerin yapılmasında bütçenin çok önemli olduğu, bu nedenle uluslararası finans kaynaklarının
kullanımına yönelik projelere de başvurulması gerektiği, bu tip kaynaklarında
değerlendirilmesinin iyi olacağı, ayrıca proje ekibine de yabancı dilin geliştirilmesi konusunda
katkı sağlayacağı,
 Yapılan kapanış konuşmalarında; bu yıl bahçe grubu olarak tüm oturumlardaki toplantılara
katılımın son güne kadar çok iyi olduğu, sunumlarda kurumsal kimliğin kullanıldığının
gözlendiği,
 Özellikle yeni teklif projeler ile proje sonuç raporlarının sunumlarında; projenin PSUP ve
65
hedeflerinin de mutlaka yer alması gerektiği ifade edilmiş olup,
 Ayrıca Üniversite öğretim üyeleri tarafından davet edildiklerinden dolayı memnuniyetleri dile
getirilmiş olup, toplantıların başarılı olarak gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür
edilmiştir.
66
TURUNÇGİLLER, ZEYTİN, İNCİR VE DİĞER SUBTROPİK MEYVELER 2014 YILI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAK ÖZETİ
Başkan
Prof. Dr. Yıldız AKA KAÇAR
Dr. Ünal KAYA
Selim ARPACI
Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA
Doç. Dr. Aydın UZUN
Yazman
Yazman
Dr.Öznur ÇETİN
Filiz BAYSAL
Deniz SANAL
Mehmet ÖZDEMİR
Nergiz ÇOBAN
17 ŞUBAT- 21 ŞUBAT 2014
BELCONTİ Otel –ANTALYA
GÜNDEM
1- AÇILIŞ
2- PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
- Yeni Teklif Projeler
- Sonuç Raporları
- Gelişme Raporları
3- DİLEK VE TEMENNİLER
67
YENİ TEKLİF PROJELER
68
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
Proje No:
Proje Başlığı
YENİ TEKLİF PROJE
TAGEM/BBAD/14/A08/P07/
İncir Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik
Çalışmalar
Alt Proje: Bazı İncir Çeşitlerinde Sık Dikim ve Terbiye Sisteminin
Bitki Gelişimi ile Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Aytekin BELGE
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Raportör görüşü doğrultusunda doruk dallı budama sistemi uygulaması projeden
çıkarılmıştır.
Proje sonucunda bir ekonomik analiz yapılması önerilmiştir.
Raportör görüşü doğrultusunda ön denemeler ile projeye Pro-Ca uygulamasının
kontrolünün eklenmesi hususunun araştırılmasına
Önerilerin dikkate alınarak projenin kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/14/A08/P07/
İncirde Çeşit Geliştirme Projesi
Alt Proje: Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerine Uygun
Tozlayıcıların Tespit Edilmesi
Hilmi KOCATAŞ
KARAR:
Raportör görüşleri doğrultusunda projenin düzeltilerek kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinde İncir Seleksiyonu
Proje Yürütücüsü
Nergiz ÇOBAN
KARAR:
Metodolojinin geliştirilmesi amacıyla İncir Araştırma’dan bir uzmanın projeye eklenmesi
önerilmiştir.
Tartılı derecelendirmenin 2 grupta (sofralık, kurutmalık) incelenmesi önerilmiştir.
Seleksiyonda meyve kriterlerine erkencilik, geçcilik ve ostiol açıklığının eklenmesi
önerilmiştir.
Öneriler doğrultusunda projenin düzeltilerek kabulüne karar verilmiştir.
69
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Zeytinde Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Alt Proje: Domat Zeytin Çeşidinde Klonal Seleksiyon 1
Hükümran GÜL
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Tartılı derecelendirmede meyve iriliğinin öncelik kazanması önerilmiştir.
Klonların seçiminde kullanılacak tartılı derecelendirme özellik ve puanlarından; verimin
göreceli puanının 30’dan 25’e indirilerek, meyve sayısı göreceli puanının 20’den 25’e
çıkarılmasına karar verilmiştir.
Önerilerin değerlendirilerek projenin kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ (A 08)
: Subtropik Meyveler (P-09)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Avokado Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Mutasyon Islahı ile Avokado ‘Hass’ Çeşidinden Yeni
Genotiplerinin Elde Edilmesi
M. Alper ARSLAN
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Grup görüşleri doğrultusunda proje isminin ‘Mutasyon Islahı İle Hass Avokado Çeşidinden
Üstün Nitelikli Genotiplerin Elde Edilmesi’ şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Grup görüşlerine uygun şekilde düzeltilerek projenin kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve – Bağ (A08)
: Turunçgiller (P02)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Farklı Dozda 1-MCP Uygulamalarının Owari Satsuma ve W. Murcott
Mandarin Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri
Zafer KARAŞAHİN
Proje Yürütücüsü
KARAR.
Grup görüşleri doğrultusunda projenin özle sektör- kamu işbirliğine dönüştürülmesine karar
verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı:
Proje Yürütücüsü:
Melezleme Yolu İle Yeni Zeytin Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Dr. Filiz SEFER [email protected]
KARAR: Projenin kabulüne karar verilmiştir.
70
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ (A-08)
: Subtropik Meyveler (P-09)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Farklı Ön Uygulamaların ve Muhafaza Koşullarının ‘Hicaznar’ Nar
Çeşidinin Depo Ömrü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
Dr. Işılay YILDIRIM
Proje Yürütücüsü
KARAR
Grup görüşleri doğrultusunda projenin ‘Narda yada Subtropik Meyvelerde Hasat Sonrası
Teknolojilerin Geliştirilmesi ’ projesi altında iş paketi olarak yer alarak kabulüne karar
verilmiştir.
Raportör görüşü doğrultusunda Proje metoduna 3 dakikalık ve 30 saniyelik uygulamalara
kontrol gruplarının eklenmesi
2. Poşet uygulaması kapsamında piyasada kullanılan bir modifiye atmosfer poşetinin de
(eğer bulunuyorsa) araştırılarak projeye eklenmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Seleksiyon İle Toplanmış Bazı Önemli Muz
Tiplerinde
Düşük
Sıcaklık
Toleransının
Belirlenmesi
Filiz BAYSAL
Proje Başlığı:
Proje Yürütücüsü:
KARAR:
Grup görüşleri doğrultusunda projenin ‘ Doğu Akdeniz Bölgesinde muz yetiştiriciliğinin
geliştirilmesi ’ projesi altında iş paketi olarak yer alması
Proje süresinin 1 yıl daha uzatılması
Proje adının ‘Seleksiyon İle Toplanmış Bazı Önemli Muz Çeşitlerine Ait Klonlarda Düşük
Sıcaklık Toleransının Belirlenmesi’ şeklinde değiştirilmesi
Enzim aktivitelerinin belirlenmesi kısmının projeden çıkarılması değişiklikleriyle projenin
kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytinde Çeşit Geliştirme
Alt Proje 3: GAP Bölgesi Sulu ve Kuru Koşullarında Bazı Yerli ve
Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi
Hatice GÖZEL
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Tartılı derecelendirmede puanlamanın sofralık çeşitler için yeniden düzenlenmesi,
Sulama programının oluşturulması,
Sourani çeşidinin ‘Sourani-İdlip’ olarak, Arbequine çeşidinin ‘Arbequine Irta-18’ olarak
adlandırılması,
Önerileri dikkate alınarak projenin kabulüne karar verilmiştir.
71
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytinde Çeşit Geliştirme
Alt Proje 2: Kilis Yağlık ve Nizip Yağlık Zeytin Çeşitlerinde Klon
Seleksiyonu –II
Hatice GÖZEL
KARAR: Projenin kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/14/A08/P07/
İncirde Çeşit Geliştirme Projesi
Alt Proje: Melezleme ve Mutasyon Islahı Yöntemleriyle Üstün
Nitelikli Kurutmalık ve Sofralık İncir Çeşitlerinin Geliştirilmesi
(II Dilim)
Proje Yürütücüsü
Mesut ÖZEN
KARAR: Projenin kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ (A08)
: Turunçgiller (P02)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Melezleme Yoluyla Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü
Ertuğrul TURGUTOĞLU
KARAR: Projenin kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ (A 08)
: Subtropik Meyveler (P-09)
YENİ TEKLİF PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü
Alpaslan ŞAHİN
KARAR:
Meyve olgunlaşma dönemlerinin (erkenci, orta mevsim, geçci) belirlenmesinde uluslararası
literatürlerin dikkate alınması,
Önerisi dikkate alınarak projenin kabulüne karar verilmiştir.
72
SONUÇLANAN PROJELER
(SONUÇ RAPORLARI)
73
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
ARA SONUÇ PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/90/A08/P06/
Proje Başlığı:
Melezleme Yoluyla Yeni Zeytin Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Proje Yürütücüsü:
Dr. Filiz SEFER [email protected]
KARAR: Ara sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir..
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
ARA SONUÇ PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/10/A08/P09/
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytinde Çeşit Geliştirme Projesi
Alt Proje 2: Kilis Yağlık ve Nizip Yağlık Zeytin Çeşitlerinde Klon
Seleksiyonu (II. Aşama)
Proje Yürütücüsü
Hatice GÖZEL
KARAR: Ara sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
ARA SONUÇ PROJE
TAGEM/BBAD/09/A08/P06/
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytinde Çeşit Geliştirme Projesi
Alt Proje 3: GAP Bölgesi Sulu ve Kuru Koşullarında Bazı Yerli ve
Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi
Hatice GÖZEL
KARAR: Ara sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
ARA SONUÇ PROJE
TAGEM/BBAD/09/A08/P07/
Melezleme ve Mutasyon Islahı Yöntemleriyle Üstün Nitelikli
Kurutmalık ve Sofralık İncir Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Mesut ÖZEN
KARAR: Ara sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
ARA SONUÇ PROJE
Proje No
TAGEM/BBAD/08/A08/P02/
Proje Başlığı
Melezleme Yoluyla Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü
Ertuğrul TURGUTOĞLU
KARAR: Ara sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.
74
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
ARA SONUÇ PROJE
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/94/A08/P09/
Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Alpaslan ŞAHİN
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Ara sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
SONUÇLANAN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/10/A08/P09/
Avokado Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Bazı Avokado Çeşitlerinde Olgunluk Dönemlerinin
Fizyolojik ve Kimyasal Parametreler Kullanılarak Belirlenmesi
Dr. Süleyman BAYRAM
KARAR: Proje sonuç raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
SONUÇLANAN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/13/A08/P09/
Avokado Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Bazı Avokado Çeşitlerinde Anaç ve Kalem Uyuşması
Üzerine Araştırmalar
Dr. Süleyman BAYRAM
KARAR:
1Proje isminin ‘Bazı Avokado Çeşitlerinin Anaçlık Özelliklerinin ve Üzerine Aşılı
Çeşitlerle Uyuşma Durumlarının İncelenmesi’ şeklinde değiştirilerek kabulüne ve
yayımlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
Proje No
Proje Başlığı
SONUÇLANAN
PROJE
TAGEM/BBAD/11/A08/P09/
Bazı Tarımsal Atıkların Muz Yetiştiriciliğinde Kullanım
Olanakları
Mehmet ÖTEN
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Sonuç raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.
75
AFA ADI: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
SONUÇLANAN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/AO8/P06/1
Zeytinde Klonal Anaçların Belirlenmesi
Alt Proje: Zeytinde Bazı Klonal Anaçların Kuraklık Stresine
Tepkilerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü
Dr. Ünal KAYA
KARAR: Proje sonuç raporunun kabulü ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
Proje No
Proje Adı
SONUÇLANAN PROJE
TAGEM/BBAD/13/A08/P09/01
Doğu Akdeniz Bölgesinde Muz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Anamur Muzuna (Dwarf Cavendish) Uygulanan Bazı
Hasat Sonrası Uygulamaların Enzimatik Esmerleşme Üzerine Etkisi
(Yüksek Lisans Tezi)
Proje Yürütücüsü
Zafer KARAŞAHİN
KARAR: Proje sonuç raporunun kabulü ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
76
DEVAM EDEN PROJELER
(GELİŞME RAPORLARI)
77
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
Proje No:
Proje Başlığı:
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/13/A08/P09/
Ege Bölgesinde Melezleme Yoluyla Yeni Nar (Punica granatum
L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Dr. Erol KÜÇÜK
Proje Yürütücüsü:
KARAR:
1- Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/13/A08/P09/
Nar Melez Genotiplerinin Muhafaza Performanslarının
Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tez Projesi)
Fatih ÇAĞIR
Proje No:
Proje Başlığı:
Proje Yürütücüsü:
KARAR:
1- Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/14/A08/P09/03
GAP Bölgesinde Bazı Yeni Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Yerel Nar
Genotiplerinin Üretime Kazandırılması ( I. Dilim )
Gökhan AKKUŞ
Proje Yürütücüsü
KARAR:
1- Projede bulunan İzmir 1, İzmir 10, izmir 16, İzmir 23, İzmir 26 çeşitleri yerine Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsünün tescil aşamasındaki 5 yeni çeşit adaylarının projeye eklenmesine
2- Sibel AKKUŞ BİNİCİ’nin 2. İsim olarak projeye dahil edilmesine
3- Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/13/A08/P09/
Sanayiye Yönelik Çeşit Islahı
Alt Proje 1: Nar Genotiplerinin Meyve Suyu Sanayiine Yönelik
Karakterizasyonu
Proje Yürütücüsü
Nesrin KARATAŞ
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
78
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/13/A08/P02/
Proje: Kütdiken Limon Çeşidinde Sağlıklı Çiçek Oluşumunu
Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin
Araştırılması
Alt Proje: Kütdiken Limon Çeşidinde Değişik Uygulamaların
Sağlıklı Çiçek Oluşumu İle Meyve Verim ve Kalite
Özellikleri Üzerine Etkileri (Doktora Tez Projesi)
Nesrin KARATAŞ
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
BBMB-11-20
Mutasyon Islahı Yolu ile Minneola Tangeloda Turunçgil Kahverengi
Leke Hastalığı (Alternaria alternata f. sp. citri)’na Tolerant Tiplerin
Elde Edilmesi
Proje Yürütücüsü
Dr. Güçer KAFA
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
A AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/10/A08/P02/
Gamma Işını Uygulamasıyla Klemantin, Nova ve Robinson
Mandarin Çeşitlerinde Çekirdeksiz Tiplerin Elde Edilmesi
Dr. Güçer KAFA
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/11/A08/P02/
Proje Başlığı
Mutasyon Islahıyla Geliştirilen Limon Çeşitlerinde Büyüme,
Verim, Kalite ve Fotosentetik Özelliklerin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü
Onur UYSAL
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
79
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/11/A08/P02/
Proje Başlığı
Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılım Gösteren Bazı Turunçgil
Çeşitlerinin Mersin – Erdemli Koşullarında Verim, Meyve ve
Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü
Onur UYSAL
KARAR:
1- Projeye daha önce eklenilen ‘Clemenpons’ mandarin çeşidinin bulunamaması nedeniyle
projeden çıkarılmasına,
2- Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/11/A08/P02/.
Antalya Yöresinde Yetiştirilen Washington Navel ve Valencia
Late Portakal Çeşitlerinde Bazı Derim Sonrası Uygulamalarının
Soğukta Muhafaza Üzerine Etkileri
Dr. Banu DAL
Proje Yürütücüsü
KARAR:
1- Proje gelişme raporunun kabulüne ve 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine karar
verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/10/A08/P09/
Proje Başlığı
Avokado Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Avokado İçin Çöğür ve Klonal Anaç Geliştirme
Proje Yürütücüsü
Dr. Süleyman BAYRAM
KARAR:
1- M. Alper ARSLAN’ın projeye dahil edilmesine,
2- Proje özetleri bildirilirken proje başlığında sehven bir hata yapılmıştır. Proje adı ‘Avakado
için klonal anaç geliştirme’dir.
3- Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
80
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
Proje No:
Proje Başlığı
Proje yürütücüsü
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/11/A08/P02/
Mutasyon Islahı ile Cara Cara Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck )
(TUR020-438) Portakalından Yeni Genotiplerin Geliştirilmesi
Zeynep ERYILMAZ
KARAR: 1- Serkan AYDIN’ın projeye dahil edilmesine,
2-Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/11/A08/P02/
Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Bazı Yeni Portakal Çeşitlerinin Antalya
Ekolojik Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi
Zeynep ERYILMAZ
Proje yürütücüsü
KARAR: 1-Serkan AYDIN’ın projeye dahil edilmesine,
2- Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No
TAGEM/BBAD/92/A08/P02/
Proje Başlığı
Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı (TTÇGP)
Proje Yürütücüsü
Şenay KURT
KARAR: 1-Dr. Seyla TEPE’nin projeden ayrılmasına,
2-Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/11/A08/P02/
Bazı Yeni Mandarin Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Sektöre
Kazandırılması
Proje Yürütücüsü
Şenay KURT
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir..
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı:
Alt Proje Başlığı:
BBMB-11-27
Batı Akdeniz Bölgesinde Muz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Örtüaltı ve Açıkta Yetiştirilen Muzlarda Meyve Çatlamasının
Fizyolojik Olarak İncelenmesi
Projeyi Yürütücüsü:
Dr. Dilek GÜVEN
KARAR: Gelecek yıl proje sonuçlanacaktır. Bu nedenle gelecek yıl projenin devamı olacak şekilde
hasat sonrası ile ilgili yeni teklif proje hazırlanmasına,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
81
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/11/A08/P09/
Türkiye’de Muz Seleksiyonu ve Karekterizasyonu-2
(Seleksiyonla Elde Edilmiş Muz Tiplerinin Performanslarının
Belirlenmesi)
Proje Yürütücüsü
Dr. Hasan PINAR
KARAR:1- Filiz BAYSAL’ın projeye dahil edilmesine,
2-Projenin yaşanan sel baskını nedeniyle çalışmanın aksaması nedeniyle 1 yıl uzatılmasına,
3-Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/05/A08/P09/
Proje Başlığı
Melezleme Yoluyla Yeni Mandarin Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Proje Yürütücüsü
Übeyit SEDAY
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
TAGEM/BBAD/14/A08/P02/
Turunçgil Islah Materyallerinin Tanımlanması ve Farklı Değerlendirme
Olanaklarının Araştırılması
Alt Proje- Melezleme Yoluyla Elde Edilen Bazı Ümitvar Mandarin Tiplerine
Mutasyon Islahı Yoluyla Çekirdeksizlik Özelliğinin Kazandırılması
Dr. Sefa POLATÖZ
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı:
TAGEM/BBAD/13/A08/P02/
Turunçgil Islah Materyalinin Tanımlanması ve Farklı Değerlendirme Olanaklarının
Araştırılması
Alt Proje-3: Islah Çalışmalarında Oluşturulan Mandarin Popülasyonunun Ploidi
Seviyelerinin Belirlenmesi
Deniz SANAL
Proje
Yürütücüsü:
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
82
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P02/
Proje Başlığı
Turunçgil Islah Materyalinin Tanımlanması ve Farklı
Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması
Alt Proje-4: Mandarinlerde Hasat Sonrası Kaliteyi Etkileyen
Karakterlerin Moleküler Haritayla İlişkilendirilmesi
Proje Yürütücüsü
Mustafa ÜNLÜ
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/10/A08/P09/
Yenidünya Çeşit Geliştirme Projesi II. Ümitvar Genotiplerin
Performanslarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü
Dr. Seyla TEPE
KARAR: 1- M. Alper ARSLAN’ın projeye dahil edilmesi,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/13/A08/P09/02
Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Uygun Hasat Zamanının Ve
Depolama, Taşımaya Dayanım Performanslarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü
Birgül ERTAN
KARAR
1- Hande UÇAR ÖZKAN’ın tayin olması nedeniyle projeden çıkarılmasına,
2-Pınar GÖRÜCÜOĞLU’nun projeye dahil edilmesine,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/12/A08/P07/1
Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin
Ağaç Gelişimi İle Meyve Verim Ve Kalitesine Etkileri
Proje Yürütücüsü
Mehmet GÜLCE
KARAR: 1- Hande UÇAR ÖZKAN’ın tayin olması nedeniyle projeden çıkarılmasına,
2-Pınar GÖRÜCÜOĞLU’nun projeye dahil edilmesine,
3-Yıldırım KAYAM’ın yurtdışı görevi nedeniyle projeden çıkarılmasına,
4-Süleyman ŞEN’in projeye dahil edilmesine,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
83
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No
TAGEM/BBAD/13/A08/P07/02
Proje Başlığı
Karadeniz Bölgesi İncir (Ficus carica) Seleksiyonu-I
Proje Yürütücüsü
Dr. Nilüfer AKSU USLU
KARAR: 1-Sofralık tiplerde tartılı derecelendirme puanlamasında düzenleme ve reçellik
için de tartılı derecelendirmenin yapılmasına,
2-Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN’ın projeye dahil edilmesine,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
incirler
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No
TAGEM/BBAD/10/A08/P09/
Proje Başlığı
Karadeniz Bölgesi Yerel Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.)
Çeşitleri ve Tiplerinin Döllenme Biyolojilerinin İncelenmesi ve
Uygun Tozlayıcı Tiplerin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü
Dr. Nilüfer AKSU USLU
KARAR: 1-Projenin 1 yıl uzatılmasına,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : İncir (P07)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/11/A08/P07/
Proje Başlığı
Bursa Siyahı İncir Üretiminin Geliştirilmesi–2
Proje Yürütücüsü
Dr. Nesrin AKTEPE TANGU
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/11/A08/P06/
Melezleme Yolu İle Yeni Zeytin Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Dr. Nesrin AKTEPE TANGU
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
84
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/10/A08/P06/
Proje Başlığı
Sarı Ulak Zeytin Çeşidinde Klon Seleksiyonu (II. Aşama)
Proje Yürütücüsü
Cengiz TÜRKAY
KARAR: 1-Dr. Seyfettin ATLI’nın kurumdan ayrılması nedeniyle projeden çıkarılmasına,
2-Hatice GÖZEL’in projeye dahil edilmesine,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/14/A08/P06/05
Bazı Zeytin Çeşitleri Tozlayıcılarının (Donorlarının) Moleküler Markörler
Aracılığı İle Tanımlanması
Şehnaz KORKMAZ
Proje Yürütücüsü
KARAR:
1-Abidin TATLI’nın projeden çıkarılmasına,
2-Materyalde yer alan Eğriburun çeşidinin Eğriburun-Nizip yada Eğriburun Tatayn mı olduğu
konusuna açıklık getirilmesine,
3-Materyalde yer alan Gemlik, Yuvarlak halhalı, Eğriburun ve Domat çeşitlerinin doktora tez
çalışmasında yer almasına,
4-Moleküler çalışmaların Harran Üniversitesi Zir. Fak. Biyoteknoloji laboratuvarında
yürütülmesine,
5-SSR analizinin Fragment analiz otomatik KE sistemiyle yapılmasına,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/11/A08/P06/1
Şanlıurfa Koşullarında Farklı Dikim Aralıklarında Yetiştirilen
Değişik Zeytin Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değişimleri
İsmail M. TURANOĞLU
KARAR:
1-Proje adının ‘Şanlıurfa Koşullarında Farklı Dikim Aralıklarında Yetiştirilen Bazı Zeytin
Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değişimleri’ olarak değiştirilmesine,
2-Örnekleme yapılırken kenar etkisini dikkate alarak ortadaki 3 ağaçtan değerlendirmelerin
yapılmasına,
3-Kroneiki, Barnea ve Derik Halhalı çeşitlerinde sertifikalı fidan temin edilememesi nedeniyle
proje materyalinden çıkarılmasına,
4-Abidin TATLI’nın projeden çıkarılmasına,
5-İsmail RASTGELDİ’nin projeye dahil edilmesine,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
85
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P06/
Proje Başlığı
Zeytinde Anaç Geliştirme Çalışmaları
Alt Proje: Bazı Zeytin Çeşitlerinin Tohumlarının Çimlenme
Yeteneklerinin ve Aşı Tutma Oranlarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü
Hükümran GÜL
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/11/A08/P06/
Bazı Zeytin Çeşitlerinin Agrobacterium rhizogenes
Yöntemiyle Transformasyonu ve Morfolojik Özelliklerinin
İyileştirilmesi
Mehmet ULAŞ
Proje Yürütücüsü
KARAR:
1- Projenin 1 yıl uzatılmasına,
Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
(TAGEM/BBAD/13/A08/P02/01)
Bazı Mandarin Melezlerinin Hasat Sonrası Biyoaktif Özelliklerinin
Karakterizasyonu
1. İleri Islah Programlarında Değerlendirmek Üzere Bazı
Mandarin Melezlerinin Raf Ömrü Özelliklerinin
Belirlenmesi (TAGEM/BBAD/13/A08/P02/01-01) – Dr.
İhsan CANAN
2. İleri Islah Programlarında Değerlendirmek Üzere Bazı
Mandarin Melezlerinin Önemli Enzim Aktivitelerinin
Belirlenmesi (TAGEM/BBAD/13/A08/P02/01-02) –
Zafer KARAŞAHİN
3. Daha Sonraki Islah Programlarında Kullanılmak Üzere
ve Sektöre Tavsiye Etmek Amacıyla Bazı Mandarin
Melezlerinin Önemli Besin Değeri Özelliklerinin
Belirlenmesi (TAGEM/BBAD/13/A08/P02/01-03) –
C.Aylin OLUK
4. İleri Islah Programlarında Değerlendirmek Üzere Bazı
Mandarin Melezlerinin Belirgin Uçucu Bileşik
İçeriklerinin Belirlenmesi
(TAGEM/BBAD/13/A08/P02/01-04) – E. Çağlar
EROĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. İhsan CANAN
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
86
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/09/A08/P06/
Doğu Akdeniz Havzası ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde
Bulunan Delice Zeytinlerinden ve Doğal Zeytin Popülasyonlarından
Seleksiyon Yoluyla Verticillium’a Dayanıklı Anaç Geliştirilmesi
( Seleksiyon I )
Özkan ALTUN
KARAR: Proje gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Subtropik Meyveler (P09)
Proje No
Proje Başlığı
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/11/A08/P09/.
Kamkat Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Antalya Koşullarında Farklı Turunçgil Anaçları
Üzerine Aşılı Oval Kamkatın Performansının
Değerlendirilmesi
Mehmet ÖZDEMİR
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Dr. Meliha TEMİRKAYNAK ve Hüseyin NAMAL’ ın çıkarılmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
KARAR:
BBMB-10-19
Melezleme Yoluyla Yeni Zeytin Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Alt Proje: Zeytinde Sık Dikime Uygun Çeşitlerin Geliştirilmesi
Mustafa ŞAHİN
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P06/
Proje Başlığı
Milli Zeytin Koleksiyonundaki Bireylerin Abiyotik Streslere
Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi
Alt Proje: Bazı Zeytin Çeşitlerinin Dona Dayanım Durumlarının
Belirlenmesi
Nurengin METE
[email protected]
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Hatay Zeytincilik Araş. İst. Müdürlüğünden Mühendis Çiğdem CEREN’in projeye dahil edilmesine
karar verilmiştir.
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
87
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P06/
Proje Başlığı
Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgeleri Yabani Zeytin (O. europaea
L. subsp. oleaster ) Popülâsyonlarından Seleksiyon Yoluyla Anaç
ve Çeşit Geliştirilmesi
Nurengin METE
[email protected]
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
BBMB-10-18
Melezleme Yoluyla Yeni Zeytin Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Alt Proje: Bazı Zeytin Çeşitleri ve Seçilmiş Melez Tiplerin
Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması
Nurengin METE
[email protected]
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/12/A08/P06/3
Melezleme Yoluyla Yeni Zeytin Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Alt Proje: Zeytinde (Olea europaea L.) Bağlantı (Linkage)
Haritalarının Oluşturulması ve Bazı Özellikleri Kontrol Eden
Genlerle İlişkili Kantitatif Özellik Lokuslarının(QTL) Saptanması.
Dr. Öznur ÇETİN
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Projenin 1 yıl uzatma almasına karar verilmiştir.
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devam edilmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Zeytin (P06)
DEVAM EDEN PROJE
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/BBAD/14/A08/P06/03
Zeytinde Genetik Araştırmalar
Alt Proje: Zeytinde Genetik Haritalamalar İçin F1
Popülasyonlarının Oluşturulması
Dr. Öznur ÇETİN
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
88
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
Proje No
Proje Başlığı
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/09/A08/P02/
Çekirdeksiz, Dikensiz ve Periyodisite Göstermeyen Mutant
Yerli Mandarin ve Antalya Yerli Yuvarlak Limon Tiplerinin
Belirlenmesi
Ertuğrul TURGUTOĞLU
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Dr. Seyla TEPE’ nin projeden çıkarılmasına karar verilmiştir.
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve – Bağ (A08)
PROGRAM ADI : Turunçgiller (P02)
Proje No
Proje Başlığı
DEVAM EDEN PROJE
TAGEM/BBAD/12/A08/P02/
Mutasyon Yoluyla Çok Erken/Erken veya Geç Dönemde
Olgunlaşan Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Ertuğrul TURGUTOĞLU
Proje Yürütücüsü
KARAR:
Proje bütçesindeki Tagemden karşılanan kısmın 20 000 TL olarak değiştirilmesine;
Projenin gelişme raporunun kabulüne ve devam edilmesine karar verilmiştir.
89
DİLEK VE TEMENNİLER
Doç.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA
ARGE ve DPT projelerinde mevzuat ve bürokrasi sıkıntı olduğu düşünülüyor (hesap açılması, para
yatırılması vb. konularda).
Tarımsal ARGE proje desteklerinin uzun soluklu olması isteniyor.
Eski proje sonuçlarının ve kaynakların elektronik kütüphaneye aktarılmasını istiyor.
-Selim ARPACI
Genetik kaynak projelerinin grubumuzda değerlendirilmesi gerektiğini, grubun daha da zenginleşeceğini
dile getirdi.
-Süleyman BAYRAM
Projelerde belli ana türler üzerine yoğunlaşıldığını, az çalışılan türlere de gereken önemin verilmesi
gerektiğini dile getirdi.
TAGEM Performans değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin uygun olmadığını düşünüyor.
Araştırmacıların fikirlerinin alınarak yeniden oluşturulmasını istiyor (örn; doktora puanı çok yüksek
olmamalı, idari görevlerin yüksek puanlı olmaması vb.).
-Nurengin METE
Projelerin entegre olması ve işbirliği olması konusunda yıllarca uyarılmamıza rağmen projede çalışan
sayısının fazla olması durumunda puanın düşürülmesi durumunun değiştirilmesini istiyor. Entegre
projelerde puan yüksek olmalı ve proje puanları yüksek olmalı.
Proje metinlerinin grubun hepsine dağılması gerektiğini düşünüyor.
-Mehmet ÖZDEMİR
Kurumlarında işçi probleminin olmasından dolayı işçilik gerektiren projelerin yapılamamasından
şikayetçi olduğunu bildirdi.
Genetik kaynak koruma mevzuatının bahçe bitkilerine uygun olmadığını düşünüyor.
-Mehmet GÜLCE
Performans kriterlerinin tekrar üzerinde durulması gerektiğini düşünüyor.
Araştırma kurumlarının ülke gen kaynaklarının tescili olmasa bile korunması için başvuruların
yapılması gerektiğini düşünüyor.
-Nesrin AKTEPE TANGU
Projelerin hazırlanırken başka bir projeye entegre edilmesi veya bir çatının altına koyulmasının doğru
olmadığını düşünüyor. Eğer entegre proje varsa iki adet proje hazırlanmasını istiyor.
-Mehmet BİLİR
Proje çıktılarının üreticilere ulaşmasında sıkıntılar olduğunu düşünüyor. Yayın ve haberleşmede oluşan
sıkıntıların giderilmesini istiyor.
Yeni çeşitlerin üreticiye aktarılmasında sıkıntı olduğunu düşünüyor.
-Hükümran GÜL
Yeni tekliflerin tüm araştırmacılara gönderilmesini istiyor.
-Özkan ALTUN
Performans kriterlerinin düzeltilmesini istiyor. Labaratuvar puanının yüksek olmasında şikayetçi.
-Doğan DOĞAN
Projedeki değişikliklerin kitapçıklardaki bilgilerle aynı olmasına dikkat edilmesine
-Doç. Dr. Aydın UZUN
Yapılan çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçların ulusal ve uluslararası literatüre kazandırılması için
yayın yapılması gerektiğini bildirdi. Yayınların performans değerlendirilmesinde kullanılabileceğini
bildirdi.
90
BAĞCILIK
2014 YILI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
TUTANAK ÖZETİ
17-20 Şubat 2014
ANTALYA
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE
Dr. Selçuk KARABAT
Dr. Yılmaz BOZ
Akay ÜNAL
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Dr. Cengiz ÖZER
Mehmet SAĞLAM
YAZMANLAR
Abdulbaki ŞEN
Zeliha ORHAN ÖZALP
Serkan CANDAR
GÜNDEM
I. GENEL AÇILIŞ (TEK SALON)
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Açılış Konuşmaları
II. ALT GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
5. Sonuçlanan Projeler (Sonuç Raporları)
6. Yeni TeklifProjeler
7. Devam Eden Projeler (Gelişme Raporları)
8. Bilgi Amacıyla Sunulan Projeler
(TÜBİTAK ve Diğer Kaynaklardan Desteklenen Projeler )
III. GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
SONUÇLANAN PROJELER
(SONUÇ RAPORLARI)
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No
BBMB-11-24
Proje Başlığı
Mersin İli Bağcılığının Teknik ve Sosyo-Ekonomik Yapısı İle
Yaygın Olarak Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Verim ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Alt Proje
Mersin İli Bağcılığının Teknik Yapısı ile Yaygın Olarak Yetiştirilen
Üzüm Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu - Erdemli/ MERSİN
Mehmet Erdem KİRAZ
Proje Lideri
Karar:
-Çeşitlerin verim ve kalite özelliklerine dair elde edilen bulguların, aynı çeşitlere ait literatür
bulguları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve sonuç raporunda bu şekilde yer almasına
-Bölgeye ait iklim verilerinden özellikle yağış miktarının yıllık toplam yağış olarak değil,
vejetasyon dönemindeki dağılımına dikkat edilerek verilmesine,
-Bağcılık terminolojisinedikkat edilmesine,
-Sonuç raporunun öneriler doğrultusunda düzenlenerekyayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve - Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Türkiye Kivi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje
Kivide (Actinidiadeliciosacv.Hayward) Çeşitli Tozlanma ve
Seyreltme Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalitesine Etkilerinin
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - YALOVA
Kuruluş
Kemal Abdurrahim KAHRAMAN
Proje Lideri
Karar:
-Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve - Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Lideri
Karar :
TA-10-45-02-109
Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı
Gölgeleme Oranları Ve Örtü Materyallerinin Hasadı Geciktirme,
Üzüm Kalitesi ve Depolama Üzerine Etkileri
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MANİSA
Metin KESGİN
-Üzüm muhafazasında kullanılan SO2 jeneratörleri ve muhafaza kasalarında yer alan naylon
poşetlerin özellikleri ve geçirgenlik durumunun sonuç raporunda belirtilmesine,
-Kullanılan örtü materyallerinin kontrol uygulamalarına göre hasat zamanı açısından yarattığı
farkın ben düşmeden hasada kadar geçen gün sayısı olarak ifade edilmesine,
-Projede kullanılan materyallerin ticari isimleriyle belirtilmesine,
-Bağcılık terminolojisine uygun olarak yazılmasına,
- Sonuç raporunun öneriler doğrultusunda düzenlenerek yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Gibberellik Asit (GA3) ve
Gübre Uygulamalarının Verim, Ürün Kalitesi İle Makro ve Mikro
Besin Elementleri Alınımı Üzerine Etkileri
Projeyi YürütenKuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Özen MERKEN
Proje Lideri
Karar :
-Projede geçen sembol ve kısaltmaların sonuç raporunda açık ifadelerle yazılmasına,
-2012 yılındaki verim düşüklüğünün nedeninin raporda açıklanmasına,
-Projedeki verilerin istatistiki analizlerinin tek yönlü varyans analizi ile de değerlendirilmesine,
- Sonuç raporunun öneriler doğrultusunda düzenlenerekyayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI:Meyve -Bağ
PROGRAM ADI:Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Bornova Misketi Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Bağcılık Araştırma İstasyonu / MANİSA
Naci YILDIZ
Proje Lideri
Karar :
- Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Toprak İşleme ve Sürgün
Uzunluğu Uygulamalarının Su Stresi, Verim ve Kalite Üzerine
Etkileri
Projeyi Yürüten
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
Kuruluş
A.Semih YAŞASIN
Proje Lideri
Karar :
-Bağcılık terminolojilerinin uygun olarak yazılmasına,
-Toprak işleme konusundaki önerilerin açıkça vurgulanmasına,
- Sonuç raporunun öneriler doğrultusunda düzenlenerekyayınlanmasına karar verilmiştir
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
ProjeBaşlığı
Melezleme Islahı ile Elde Edilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin SSR
Markörleriyle Ebeveyn Analizleri ve Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi
Islahında Çekirdeksiz Fertlerin Marköre Dayalı Seleksiyon
Yöntemiyle Erken Seleksiyonu
ProjeyiYürütenKuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
ProjeLideri
Dr. Ayça KARAUZ
Karar :
-Proje liderinin toplantıya katılmaması nedeniyle sonucun 2015 yılı Program Değerlendirme
Toplantısında sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Lideri
: Meyve-Bağ
: Bağcılık
Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm
Çeşidinde Klon Seleksiyonu (1.Aşama)
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü /
DİYARBAKIR
Murat KAYA
Karar :
- Ara sonuç raporunun kabulüne karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
EkşikaraÜzümÇeşidindeKlonSeleksiyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
KONYA
Proje Lideri
Mehmet HüsrevÖZ
Karar :
-Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile görüşülerek anaç klonlarının belirlenerek
temin edilmesine,
-Proje teklifinin mevcut haliyle ilgili Araştırma Tavsiye Komitesi’nde değerlendirilmek üzere
TAGEM’ e sunulması oy birliğiyle karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Bornova Misketi Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (2.Aşama)
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Proje Lideri
Naci YILDIZ
Karar :
-TerimlerinBağcılık terminolojisine uygun olarak yazılmasına,
-Metotda 2006 yılında belirlenen şaraplık çeşitler için belirlenen tartılı derecelendirmesinin
kullanılmasına,
-Deneme deseninin yeniden planlanmasına,
-Deneme deseninin, klon adaylarının her tekerrürde yer almasına dikkat edilerek, tesadüf bloklarına
uygun şekilde 4 tekerrürlü olarak yeniden planlanmasına,
-Tekerrürler içinde her 12 omcanın üçünden veri alınarak kalanlardan şarap analizlerinin
yapılmasına,
-Ölçüm kriterlerinin net olarak belirlenmesi,
-Tartılı derecelendirmede sınıf aralıklarının belirlenme yönteminin açıklanmasına,
-Projenin öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerekAraştırma
değerlendirilmek üzere TAGEM’ ne sunulmasına karar verilmiştir.
Tavsiye
Komitesi’nde
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No:
Kaynaştırma Odasında Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Kallus
Gelişimi ve Aşı Kaynaşması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü / MANİSA
Turcan TEKER
Proje Lideri
Karar :
-Proje başlığında yer alan “Üst Proje” ifadesinin yerine ”Entegre Proje” ifadesinin kullanılmasına,
-Başlangıç materyalinde karbonhidrat analizinin yapılmasına,
-Başarısız kaynaştırma materyalinde biyotik stres ve hormon düzeylerinin incelenmesinin metod
kısmına eklenmesine,
-Projenin öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek Araştırma Tavsiye Komitesi’nde
değerlendirilmek üzere TAGEM’ ne sunulmasına karar verilmiştir
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Bağcılık
Proje No:
ProjeBaşlığı
Melezleme Yoluyla Erkenci ve Son Turfanda Üzüm Çeşitlerinin
EldebEdilmesi
ProjeyiYürütenKuruluş
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
ProjeLideri
Onur ERGÖNÜL
Karar :
-Metot kısmında tanımlama ve seçme kriterlerinin ayrıntılı olarak vurgulanmasına,
-TSKD ve TYD ölçümleri için ilgili ekipmanın temin edilerek metot kısmına ilave edilmesine,
-Embriyo kurtarma tekniğinin metot bölümüne eklenmesine,
-Projenin öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek Araştırma Tavsiye Komitesi’nde
değerlendirilmek üzere TAGEM’ ne sunulmasına karar verilmiştir
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Açıkta ve Örtü Altında, Farklı
Kültürel Uygulamalarla Performanslarının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA
Proje Lideri
Serkan AYDIN
Karar :
-Metot kısmında gövde yüksekliklerinin belirtilmesine,
-Örtü altında yapılacak işlemlerin ayrıntılı olarak metot da belirtilmesine,
-Sultan 1 çeşidinde GA3 uygulamasının standart olarak kullanılmasına, (Salkım uzatma için 15ppm
ve tane irileştirme için 30ppm),
-Bazı çeşit özelliklerinin tekrar gözden geçirilmesine,
-Arazi denemelerinde Tekirdağ Misketi ve Red Globe çeşitlerinin projeden çıkartılıp yerlerine
Siyah Kişmiş ve MBAİM ile görüşülerek uygun bir ikinci çeşidinin eklenmesine, örtü altı
denemelerinde de Yalova İncisi çeşidinin çıkarılıp yerine Ora çeşidinin eklenmesine,
-Projenin öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek Araştırma Tavsiye Komitesi’nde
değerlendirilmek üzere TAGEM’ ne sunulmasına karar verilmiştir
AFA ADI:Meyve-Bağ
PROGRAM ADI: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Alt proje
GAP Havzası Bağcılığını Geliştirme Projesi
Syrah ve CabernetSauvignon Üzüm Çeşitlerinde Demir
Uygulamalarının Verim, Kalite, Renklenme ve Tane Bileşeni Üzerine
Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ŞANLIURFA
Aslı POLAT
Proje Lideri
Karar :
-Projenin GAP bölgesi bağcılığına katkı sağlamayacağı düşünüldüğünden reddedilmesine karar
verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm
Çeşidinde Klon Seleksiyonu (2.Aşama)
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
/ DİYARBAKIR
Murat KAYA
Proje Lideri
Karar :
-Projenin metot bölümüne şıra randımanı kriterinin eklenmesine,
-Metot kısmında şahit klon seçilme yönteminin belirtilmesine,
-Projenin öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek Araştırma Tavsiye Komitesi’nde
değerlendirilmek üzere TAGEM’ ne sunulmasına karar verilmiştir
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Aşılı ve Aşısız Banaz Karası Üzüm Çeşidinde EST ve Bazı
Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MALATYA
Hatice ŞAHİNER ÖYLEK
Proje Lideri
Karar :
-Proje, Banaz Karası Üzüm çeşidinin kurutma özelliklerinin incelenmesi konusunda yeniden
hazırlanıp 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısında sunulmasına,
-Mevcut hali ile reddedilmesine karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
(GELİŞME RAPORLARI)
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Melezleme Yolu ile Külleme(Erysiphenecator) ve
Mildiyö(Plasmaporaviticola) Hastalıklarına Toleranslı Yeni Üzüm
Çeşitlerinin Elde Edilmesi
ProjeBaşlığı
ProjeyiYürütenKuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Erhan SOLAK
ProjeLideri
Karar :
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Mersin Yöresine Uygun Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu MüdürlüğüErdemli/
MERSİN
Proje Lideri
Osman KAVAK
Karar :
Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
BBMB-11-25
Proje No:
Proje Başlığı
Mersin İlinde Tilki Kuyruğu Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu MüdürlüğüErdemli/
MERSİN
Proje Lideri
Mehmet Erdem KİRAZ
Karar :
-2014 yılı içinde makroskopik gözlemlerle omca sayısının 2000-3000’ e indirilmesine
-Seçilen omcalarda doğuş oranlarına bakılmasına
- Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Alt Proje
Türkiye Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine Yeni Çeşitlerin
Kazandırılması, Üzüm Üretiminde Verim ve Kalitenin Geliştirilmesi
Yeni Geliştirilen Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Çardak Terbiye
Sisteminde Farklı Kültürel Uygulamalarda Performanslarının
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu MüdürlüğüErdemli/
MERSİN
Proje Lideri
Mehmet Erdem KİRAZ
Karar :
-Çekirdeksiz çeşitlere grubun önerdiği dozlarda GA3 uygulaması yapılmasına,
-Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nün üzüm çeşidi olan Manisa SultanıÜzüm
çeşidinin eklenmesine,
-Kontrol çeşidi olan Yalova İncisi çeşidinin projeden çıkartılıp yerine Michael Palieri çeşidinin
eklenmesine
- Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Lideri
Hayward Kivi (ActinidiaDeliciosa) Çeşidinde CPPU ve 1-MCP
Uygulamalarının Muhafaza Sürecindeki Meyve Kalitesine Etkilerinin
Belirlenmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / YALOVA
Dr. Arzu ŞEN ASLIM
Karar :
Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
Alt proje:
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Lideri
Karar :
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Ege Bölgesi Bağcılığında Verim ve Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik
Fizyolojik çalışmalar
Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Su StresininOmca Gelişimi, Verimi ve
Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
R.Oğuzhan SOLTEKİN
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
Alt Proje
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Kalitesinin İyileştirilmesi
Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Dikim Sıklığının Şarap Kalitesine
Etkileri
Projeyi Yürüten
Bağcılık Araştırma İstasyonu / MANİSA
Kuruluş
Ali GÜLER
Proje Lideri
Karar :
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/14/A08/P04/03
Proje Başlığı
Ege Bölgesi Bağcılığında Verim ve Kalitenin Geliştirilmesine
Yönelik Fizyolojik Çalışmalar
Alt proje
Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde
Kurağa Toleransın Invitro Koşullarda Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu / MANİSA
Proje Lideri
Dr. Simin ULAŞ
Karar :
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/14/A08/P04/04
Proje Başlığı
Bağcılıkta Çoğaltma Tekniklerinin Geliştirilmesi
Alt Proje
Farklı Islah Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Yeni Asma Çeşit
ve Klonlarının Hızlı ve Sağlıklı Çoğaltılmasında Hidroponik
Kültür’den Yararlanılması Üzerine Araştırmalar
ProjeyiYürütenKuru
luş
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
ProjeLideri
Koray DOĞU
Karar :
-Metot kısmında yer alan sürgün pişkinleşmesi için yapraktan klorofil ölçümü yerine sürgün-kalem
kalitesini belirleyecek yöntemlerin eklenmesine,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağcılığının Geliştirilmesi
Alt Proje
Gaziantep İlinde Bazı Önemli Üzüm Çeşitlerinin Çardak Sisteminde
Performanslarının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / GAZİANTEP
Proje Lideri
Kürşat Alp ASLAN
Karar :
-Bazı terimlerin bağcılık terminolojisine uygun olarak yazılmasına,
- Gelişme raporunun kabulüne ve projenin 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısında sonuç
raporu olarak sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
TAGEM/BBAD/14/08/P04/01
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Tarafından Geliştirilen Bazı
Üzüm Çeşitleri ve Klonlarının Biyokimyasal Özelliklerinin
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü - MANİSA
Ali GÜLER
Proje Lideri
Karar :
Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Türkiye Kivi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Alt Proje
Kivi Islahı –1
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / YALOVA
Proje Lideri
Kemal Abdurrahim KAHRAMAN
Karar :
-Projeye Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz BOZ ve Ziraat Yük. Müh. Gülhan GÜLBASAR ŞİRE’ nin
dahil edilmesine,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Karaerik Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / ERZİNCAN
Proje Lideri
Birol KARADOĞAN
-Projenin, 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısı’na sonuç raporu olarak sunulmasına,
- Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
TAGEM/BBAD/13/AO8/PO4/02
Proje Başlığı
Karaerik Üzüm Çeşidi İçin Uygun Terbiye Şekli ve Gövde
Yüksekliğinin Belirlenmesi (2. Aşama)
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / ERZİNCAN
Proje Lideri
Nalan Nazan KALKAN
Karar :
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
BBMB-10-22
Proje Başlığı
Melezleme Islahı ile Sofralık ve Kurutmalık Yeni Üzüm Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MANİSA
Proje Lideri
Dr. Yıldız DİLLİ
Karar :
-Gelişme raporunda yörenin EST değerlerinin de dikkate alınmasına,
-Üzüm çeşitlerin erkenciden geççiye doğru belirtilmesine,
-Kurumdan ayrılan Zir. Yük. Müh. Arzu GÖÇMEZ’ in projeden çıkarılmasına,
- Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Mevlana Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu II. Aşama Çalışmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Proje Lideri
Metin KESGİN
Karar :
Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bakterileri (PGPR) Kullanarak
Asmada Su Stresine Dayanıklılığın Arttırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Proje Lideri
Dr. Fadime ATEŞ
Karar :
Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Yabancı Kökenli Bazı Üzüm Çeşitlerinin Manisa Koşullarındaki
Performanslarının ve Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Proje Lideri
Şermin ÇELİK
Karar :
Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Köhnü Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu / MANİSA
Proje Lideri
Naci YILDIZ
Karar :
-Mevcut asmalarda tartılı derecelendirmeye esas olacak değerlendirmelerin yapılmasına,
-Projeye Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Hatice
ŞAHİNER ÖYLEK’in dahil edilmesine,
-Gelişme raporunun kabulüne, projenin devamına ve ara sonuç raporunun 2015 yılı Program
Değerlendirme Toplantısı’nda sunulmasınakarar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P04/05
Proje Başlığı
Krayo Tekniğinin Asma Gen Kaynağı Muhafazası ve Virüsten Ari
Fidan Elde Edilmesinde Kullanılma Olanakları
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Proje Lideri
Şermin ÇELİK
Karar:
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
TAGEM/BBAD/13/A08/P04/06
Marmara Bölgesinde Cardinal Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Çalışmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
Proje Lideri
Zeliha ORHAN ÖZALP
Karar :
-Proje yürütücülerinden Erhan SOLAK’ın projeden çıkarılması, Çağlar KARACAOĞLU’nun
projeye dahil edilmesine,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P04-07
Proje Başlığı
Türkiye Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine Yeni Çeşitlerin
Kazandırılması,Üzüm Üretiminde Verim ve Kalitenin Geliştirilmesi
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü /
Projeyi Yürüten Kuruluşlar
Erdemli- MERSİN
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
YALOVA
Proje Lideri
Karar :
Ahmet Semih YAŞASIN
--Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen alt
projeye Zir. Yük. Müh. Gülhan GÜLBASAR ŞİRE’nin dahil edilmesine,
-Yalova ABKMAEM’ nün fidan ihtiyacının karşılanmasına,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P04-07
Proje Başlığı
Türkiye Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine Yeni Çeşitlerin
Kazandırılması, Üzüm Üretiminde Verim ve Kalitenin Geliştirilmesi
Alt Proje
Yeni Geliştirilen Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Çardak Terbiye
Sisteminde Farklı Kültürel Uygulamalarda Performanslarının
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
Proje Lideri
Ahmet Semih YAŞASIN
Proje Özeti:
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve-Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Türkiye Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine Yeni Çeşitlerin
Kazandırılması, Üzüm Üretiminde Verim ve Kalitenin Geliştirilmesi
Alt Proje:
Yeni Geliştirilen Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Çardak Terbiye
Sisteminde Performanslarının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA
Proje Lideri
Mustafa Sacit İNAN
Karar :
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
ProjeBaşlığı
Melezleme Yoluyla Erkenci ve Son Turfanda Üzüm Çeşitlerinin
EldeEdilmesi
ProjeyiYürütenKuruluş
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
ProjeLideri
Onur ERGÖNÜL
Karar :
-Kurumdan ayrılan Dr. Yılmaz BOZ’ un projeden çıkarılmasına,
-2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısında ara sonuç raporu olarak sunulmasına karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları
(2. Aşama)
Projeyi Yürüten Kuruluş
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü / TOKAT
Proje Lideri
Dr. Duran KILIÇ
Karar :
-GOP Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde kurulacak ikinci
lokasyonun çiftçi arazisinde kurulmasına
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Bazı
Üzüm
Çeşitlerinin
Performanslarının Belirlenmesi
Tokat
Ekolojisindeki
Projeyi Yürüten Kuruluş
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü / TOKAT
Proje Lideri
Dr. Duran KILIÇ
Karar :
-Erbaa İlçesinde bulunan lokasyonun güvenlik sorunları nedeniyle çiftçi arazisine alınmasına ve
mevcut bağdan alınan sonuçların Program Değerlendirme Toplantında bilgi amaçlı sunulmasına,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/14/A08/P04/08
Proje Başlığı
GAP Havzası Bağcılığını Geliştirme Projesi
Alt Proje
Şanlıurfa İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Üzüm Çeşitlerinin Bazı
Fitokimyasal Profillerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ŞANLIURFA
Proje Lideri
Aslı POLAT
Karar :
-Merlot, Köseni, Ağ Hönüsü, Gülgülü, Dımışkı, Kayısı, Karamikeri, Cüzeni, Bastığı, Çördüğü,
Keten Gömleği, Şire çeşitlerinin projeden çıkarılması; Top Üzüm (Siyah Su Üzümü) çeşidinin
projeye dahil edilmesine,
-Antosiyanidin analizlerinin projeden çıkarılması,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/14/A08/P04/09
Proje Başlığı
GAP Havzası Bağcılığını Geliştirme Projesi
Alt Proje
Bazı Asma Anaçlarının Dört Standart Ve Altı Yerli Üzüm Çeşidinde
Verim, Gelişme ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri
Aslı POLAT
Karar :
-Gündaş İstasyonu arazisine kurulacak bağın Koruklu Merkez Araştırma İstasyonu’na
kurulmasına,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Tekirdağ Koşullarında CabernetSauvignon ve M. Palieri Üzüm
Çeşitleri Üzerinde Kısmi Kök Bölgesi Kuruluğu (prd) ve Kısıtlı
Sulama Programlarının (rdı) Asmanın Gelişimi, Verim ve Şarap
Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
Proje Lideri
Dr. Zafer COŞKUN
Karar :
-Bazı kavramların bağcılık terminolojisine uygun olarak düzeltilmesine,
-Proje Ziraat Mühendisi Tezcan ALÇO’nun dahil edilmesine,
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/2013/A08/P04-08
Proje Başlığı
Farklı Taç MikroklimalarınınMerlot (Vitisvinifera L.) Üzüm
Çeşidine Ait Asmalarda Fizyolojik Faaliyetler ve Kalite Üzerine
Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
Proje Lideri
Serkan CANDAR
Karar :
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Şarköy Koşullarında Trakya İlkeren Ve AlphonseLavallée Üzüm
Çeşitleri İçin Uygun Sulama Programının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
Proje Lideri
Dr. Zafer COŞKUN
Karar :
-Çiftçi şartlarında devam eden projenin 1 yıl uzatılmasına, mümkün değilse projenin çiftçi
şartlarında yürümesi ve su kaynağı konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle projenin önceki
yıllarda alınan veriler doğrultusundasonucun 2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısında da
sonuç raporunun sunulmasına,
-Projede yer alan ve kurumdan ayrılan Dr. Yılmaz BOZ’ un sonuç raporunda adına yer
verilmesine ve gelişme raporunun kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
ProjeBaşlığı
Trakya İlkeren ve İtalia Üzüm Çeşitlerinde Salkımlarda Torbalama
Uygulamalarının Olgunluk, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
ProjeyiYürütenKuruluş
Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ
ProjeLideri
Onur ERGÖNÜL
Karar :
-Gelişme raporunun kabulüne,
-2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısında sonuç raporu olarak sunulmasına karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
Proje Başlığı
Hönüsü ve Kabarcık Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/
KAHRAMANMARAŞ
Proje Lideri
Ahmet SABANCI
Karar :
Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Lideri
Karar :
Banazı Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-MALATYA
Hasan KOÇ
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
: Meyve-Bağ
PROGRAM ADI : Bağcılık
Proje No
Malatya Koşullarında Yerel Bazı Üzüm Çeşitlerine Uygun Amerikan
Asma Anaçlarının Belirlenmesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Lideri
Karar :
Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-MALATYA
Hasan KOÇ
-Proje lideri Hasan KOÇ’un iş yoğunluğu nedeniyle Proje Liderliğinden ayrılmasına,
- Projenin Mehmet YILMAZ liderliğinde devam ettirilmesine,
-Yardımcı araştırmacılardan Murat PALA, Nihan GÖKBAYRAK iş yoğunluğu Ebru TOPRAK
ve Aslı YILMAZ’ın tayinleri nedeniyle projeden çıkarılmasına,
- Fatih KEBELİ ve Tuğba ÇEVİK’ in projeye yardımcı araştırmacı olarak dâhil edilmesine
- Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No:
TAGEM/BBAD/13/A08/P04/01
Proje Başlığı
Göller Bölgesinde Modern Bağcılığın Geliştirilmesi Üzerine
Araştırmalar
Alt Proje
Göller Bölgesi Koşullarında Red Globe Üzüm Çeşidi için Uygun
Terbiye Sisteminin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü /
Eğirdir – ISPARTA
Proje Lideri
Seçkin GARGIN
Karar :
-Projeden Alim GÖKTAŞ’ ın çıkarılmasına ve Yusuf ÖZTÜRK’ dahil edilmesine
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: Meyve - Bağ
: Bağcılık
Proje No
Proje Başlığı
Alt Proje
Göller Bölgesinde Modern Bağcılığın Geliştirilmesi Üzerine
Araştırmalar
Eğirdir (Isparta) Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin
Ampelografik Özelliklerinin ve Fenolik Bileşimlerinin
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü /
Eğirdir – ISPARTA
Proje Lideri
Seçkin GARGIN
Karar :
-Analizlerin devam etmesinden dolayı projenin 1 yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
-Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DİLEK VE TEMENNİLER
Bağcılık çalışmaları konusunda sorunları dile getirebilmek amacıyla Bağcılık Çalışma
Grubu oluşturulması ve alınan kararların bağlayıcı nitelikte olmasına,
BağcılıkMail Grubuna tüm bağcıların üye olması ve grubun aktif tutulması,
Fidan konusundaki testleme ücretlerinin düşürülmesi,
Kivi konusunda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü dışında
Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Giresun Fındık Araştırma
İstasyonunun da proje yapmasına,
Yurtdışı yayın yapma konusunda Genel Müdürlükçe SC yayınlara abonelik ücretlerinin
ödenmesine,
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunumların yanında posterlere de destek
verilmesine,
ORGANİK TARIM ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
TUTANAK ÖZETİ
24 - 26 Şubat 2014
ANTALYA
OTURUM BAŞKANLARI
Prof.Dr.Ramazan ÇAKMAKÇI
Yrd.Doç.Dr.Şenay ÖZGEN
Prof.Dr.İbrahim DUMAN
Doç.Dr.İhsan YAŞA
YAZMANLAR:
Zir.Yük.Müh. Şaziye ŞEKERCİ
Zir.Yük.Müh. Emre BİLEN
GÜNDEM
I. GENEL AÇILIŞ (TEK SALON)
5. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
6. Açılış Konuşmaları
II. ALT GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
9. Sonuçlanan Projeler (Sonuç Raporları)
10.
Devam Eden Projeler (Gelişme Raporları)
11.
Yeni Teklif Projeler
12.
Bilgi Amacıyla Sunulan Projeler
(TÜBİTAK ve Diğer Kaynaklardan Desteklenen Projeler )
III. GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
SONUÇLANAN PROJELER
(SONUÇ RAPORLARI)
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bazı Sanayi Domatesi Hatlarının Organik Tarım
Koşullarına Uygunluklarının ve Sanayi Özelliklerinin
Belirlenmesi
Determination of Some Processing Tomato Lines to
Ability Organic Agriculture Conditions and Processing
Properties
BÜGEM, TAGEM
Dr. İbrahim SÖNMEZ
Karar: Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Sebze ve Süs bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
Bazı Sebze Türlerinin Organik Tohum Üretiminde Verim
ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Determination of seed yield and quality properties of same
vegetable specieses in organic agriculture conditions
BÜGEM, TAGEM
Dr. Gülay BEŞİRLİ
Karar: Ara Sonuç Raporunun kabulüne karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
BBOT-11-04
Proje Başlığı
Organik Kuru İncirin Depolanmasında Defne ve Kekik
Uçucu Yağlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Projenin İngilizce Başlığı
Investigation of Laurus nobilis L. and Origanum onites L.
Essential Oils Usage Possibilities to Lasting Storage and
Protect Fruit Quality of Organic Dried Fig
Projeyi destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
BÜGEM, TAGEM
Birgül ERTAN
Karar: Sonuç Raporunun kabulüne ve yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
TAGEM/HAYSUD/12/06/05/01
Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliği Projesi
Organik Olarak Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Protein
Proje Başlığı
İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve İhtiyacın Pamuk Tohumu
Küspesinden Karşılanma Olanaklarının Araştırılması
Organic Broiler Rearing Project
Determination of Protein Requirement and to
Projenin İngilizce Başlığı
Investigate the Possibility Meeting the Supply from Cotton
Seed Meal in Nutrition of Organically Reared Broilers
Projeyi destekleyen Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Proje Yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. Kamil KÜÇÜKYILMAZ
Karar: Yrd. Doç. Dr. Kamil KÜÇÜKYILMAZ’ın üniversiteye geçiş yapmasından dolayı
projede yardımcı araştırıcı olarak yer almasına ve proje liderliğine Zir.Yük.Müh. Mustafa
ÇINAR’ın devam etmesine, istatistik analizlerin tekrar düzenlenmesine ve yayınlanmasına karar
verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
(GELİŞME RAPORLARI)
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
TAGEM/BBAD/13/A08/P08/01
Proje Başlığı
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Organik Zeytin Yetiştiriciliğinde Bahçe Zemin Yönetimi
Organik Zeytin Yetiştiriciliğinde Örtü Bitkisi ve Malç
Kullanımının Verim, Kalite ve Çevreye Olan Etkileri
Üzerine Araştırmalar (Doktora)
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
YALOVA
BÜGEM, TAGEM
Ege Üniversitesi (Teknik)
ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu) Derneği
Emre BİLEN
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
TAGEM/BBAD/12/A09/P06/03
Organik Biber Yetiştiriciliğinde Sclerotium Yanıklığı
(Sclerotium rolfsii Sacc.) Hastalığı ve Yabancı Ot
Proje Başlığı
Mücadelesinde Solarizasyon, Farklı Malçlama ve
Biyofumigasyon Uygulamalarının Etkisi.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
YALOVA
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Zühtü POLAT
Proje Yürütücüsü
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Organik Sofralık Zeytin Ürünlerinin Geliştirilmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
YALOVA
BÜGEM, TAGEM
Peyba Gıda Tar. Tur. Hay. San.
Kasabım Et ve Et Ürünleri
Trakya Çiftliği / GC Gıda San. ve Tic. A.Ş
Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya-Metalurji Fak. Gıda Müh. Böl.
Dr. Yasin ÖZDEMİR
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
BBOT-10-03
Organik Kayın Mantarı (Pleurotus ostreatus) Üretiminin
Proje Başlığı
Geliştirilmesi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
YALOVA
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Mustafa Kemal SOYLU
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, gelecek yıl verim değerlerinin kütük başına verim yerine,
m3 ‘e verim olarak verilmesine, Askorbik asit analizi yerine D vitamini analizleri yapılmasına
ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Endüstri Bitkileri
: Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Armutlu Yarımadası Fıstık Çamı Plantasyon Açıklıklarında
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Olarak
Yetiştiriciliğinin Araştırılması
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
YALOVA
BÜGEM, TAGEM
Ahmet B. TINMAZ
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, projenin orman köylerine sosyoekonomik katkısı,
sağladığı gelir avantajlarının analizlerinin de projeye dahil edilmesine ve projenin devamına
karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
TAGEM – BB-070202L1
Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Gökçeada’da Yürütülen Organik Bağcılıkta Yeşil Gübreleme
ve Diğer Organik Materyallerin Kullanma İmkânlarının
Proje Alt Başlığı
Araştırılması
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma
Projeyi Yürüten Kuruluş
İstasyonu KIRKLARELİ
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
İlker KURŞUN
Proje Yürütücüsü
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, bundan sonraki raporlarda verilerin tablo haline getirilerek
sunulmasına ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
Proje Alt Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine Uygun Çeşitlerin
Belirlenmesi
Bağcılık Araştırma İstasyonu TEKİRDAĞ
BÜGEM, TAGEM
Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma
İstasyonu KIRKLARELİ
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Erhan SOLAK
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
BBOT-11-06
Organik Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği
Organik Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Koruyucu Toprak
Proje Alt Başlığı
İşleme Yöntemleri ve Yabancı Ot Kontrolünde Yeni
Yaklaşımlar
Bağcılık Araştırma İstasyonu MANİSA
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Fadime ATEŞ
Proje Yürütücüsü
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
: Tahıllar
: Tahıllarda Organik Tarım
TAGEM-BB-1002K2
Ekmeklik Buğday (Bezostaya)’ın Metabolik Özellikleri ve
Büyüme Parametreleri Üzerine Organik Gübre Olarak
Proje Başlığı
Mikroskobik yosun (Nostoc sp.) ’in Etkisi.
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ERZURUM
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Talip TUNÇ
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, buğday fiyatları verilirken organik buğdayın fiyatının
verilmesine (organik 0,85 krş, konvansiyonel 0,75 krş 2013 yılında), proje süresinin 2014 yılı
içerisinde biteceğinden dolayı sonuç raporunu 2015 yılında sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Tahıllar
: Tahıllarda Organik Tarım
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Biyolojik Gübre Olarak Kullanılabilecek Nitelikte Bitki
Büyümesini Teşvik Eden Bakterilerin Organik Buğday
Yetiştiriciliğine Potansiyel Yararları
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ERZURUM
BÜGEM, TAGEM
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Erdal DAŞCI
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
BBOT-10-01
Organik Marul (Lactuca sativa L. ) Yetiştiriciliğinde Değişik
Kompostların Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi ve
Proje Başlığı
Kompost Mikrobiyolojik Kalite Standartlarının Belirlenmesi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İZMİR
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Alev KIR
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
BBOT-10-02
Organik Biberin (Capsicum annuum L.) Uygun Ön
Proje Başlığı
Bitkilerinin Belirlenmesi.
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İZMİR
Projeyi Yürüten Kuruluş
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
BÜGEM, TAGEM
Dr. Alev KIR
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Endüstri Bitkileri
: Endüstri Bitkilerinde Organik Tarım
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Şanlıurfa Tarla Koşullarında Sertifikalı Organik Gübre ve
Kompostun Pamuk ve Susamın Ekim Nöbetinde
Kullanılması Olanaklarının Araştırılması
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ŞANLIURFA
BÜGEM, TAGEM
Müslüm COŞKUN
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, Bülent ATILGAN ve Fuat TAYLAN’ın kurum
değiştirmesinden dolayı projeden çıkartılmasına ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Tahıllar
: Tahıllarda Organik Tarım
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım
Olanaklarının Araştırılması ve Konvansiyonel Tarım ile
Karşılaştırılması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
DİYARBAKIR
BÜGEM, TAGEM
Şerif KAHRAMAN
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, Projenin Karahan köyündeki bölümünün 1 yıl
uzatılmasına, 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine karar verilmiştir.
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
BBOT-11-11
Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates
Proje Başlığı
ve Yağlık Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya Etkileri
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü SAMSUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Gülen ÖZYAZICI
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
BBOT-11-10
Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun
Proje Başlığı
Organik Çay Üretiminde Kullanılması
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü SAMSUN
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Gülen ÖZYAZICI
Proje Yürütücüsü
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, Projenin materyal metot kısmında kompostlamanın 11
farklı şekilde tarla aşamasında yapılmasına, kurumdan ayrılmasından dolayı Dr.Zeynep
DEMİR’in yerine Aylin ERKOÇAK’ın projeye dahil edilmesine ve projenin devamına karar
verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Endüstri Bitkileri
: Endüstri Bitkilerinde Organik Tarım
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Organik Tarımda Biyolojik ve Organik Gübrelemenin
Patates, Buğday, Kuru Fasulye Münavebe Sisteminde Verim
ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu
KONYA
BÜGEM, TAGEM
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi KONYA
Necati ŞİMŞEKLİ
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, Buğdayın ilk yıl ekiminin yapılamamasından dolayı bu
dönem tekrar ekilerek 3 dönem olmasına, fasulye ve patatesin 4 dönem ekimin yapılmasına ve
projenin devamına karar verilmiştir.
: Büyükbaş Hayvancılık
: Organik Yetiştiricilik
TAGEM/HAYSUD/12/02/05/01
Marmara Bölgesinde Organik Sığır Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi / Organik Sistemde Üretilen Boz Irk Sığırların
Proje Başlığı
Karkas ve Et Kalitesi Özellikleri
Koyunculuk Araştırma İstasyonu Bandırma BALIKESİR
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Hülya HANOĞLU
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Meyve-Bağ
: Organik Meyve-Bağ Araştırmaları
BBOT11-01
Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü için
Proje Başlığı
Allelopatiden Yararlanma Olanakları
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğirdir ISPARTA
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Hasan ASLANCAN
Proje Yürütücüsü
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
: Endüstri Bitkileri
: Endüstri Bitkilerinde Organik Tarım
TBOT - 2011-03
Büyük Menderes ve Menemen Ekolojik Koşullarının Organik
Doğal Renkli Bazı pamuk Çeşitlerinde Verim ve Lif Kalitesi
Proje Başlığı
Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
Pamuk Araştırma İstasyonu Nazilli AYDIN
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
M. Niyazi KIVILCIM
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, istatistik analizlerdeki hataların düzeltilmesine ve projenin
devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
TAGEM/BBAD/12/A09/P06/02
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Farklı Organik Gübre Kaynaklarının Karnabaharda (Brassica
oleraceae var. botrytis) Verim, Bitki Gelişimi, Kalite ve
Toprak Özelliklerine Etkisi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
TOKAT
BÜGEM, TAGEM
ELİT TARIM A.Ş/ANTALYA
Dr. Selma ÖZTEKİN
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, ekonomist Dr.Gülçin ALTINTAŞ’ın projeye dahil
edilmesine, 2015 yılında sonuç raporunun getirilmesine karar verilmiştir.
: Tahıllar
: Tahıllarda Organik Tarım
TAGEM/TBAD/13/A12/P01/019
Ankara Ekolojik Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen
Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin
Proje Başlığı
Belirlenmesi
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ANKARA
Projeyi Yürüten Kuruluş
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Recep KODAŞ
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne, verim değerlerindeki yüksek farkların tekrar gözden
geçirilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir.
: Çayır Mera ve Yem Bitkileri
: Yem Bitkilerinde Organik Tarım
TAGEM/TBAD/13/A12/P10/02
Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Üretiminde
Proje Başlığı
Farklı Münavebe Sistemlerinin Karşılaştırılması
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Menemen/ İZMİR
BÜGEM, TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Ülfet ERDAL
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Çayır Mera ve Yem Bitkileri
: Yem Bitkilerinde Organik Tarım
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Bazı Bitki Ekstraktlarının Formulasyonlarının Hazırlanması
ve Sebzelerde Zararlı Tetranycus urticae Koch.(Arachnida:
Tetranychidae)
ile
Myzus
persicae
Sulz.
(Hemiptera:Aphididae)’e Karşı Etkisinin Araştırılması
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ANKARA
BÜGEM, TAGEM
Dr. Pervin ERDOĞAN
Karar: Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:
Bazı Sebze Türlerinin Organik Tohum Üretiminde Verim ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi- II
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
YALOVA
BÜGEM
Dr. Gülay BEŞİRLİ
Proje raportörlerinin öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje teklifinin
ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Küçükbaş Hayvancılık
: Organik Yetiştiricilik
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Kapalı Sistem Tarım Modelinde Organik Koyun
Yetiştiriciliğinin Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
KONYA
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Bumin Emre TEKE
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje bütçesinin revize edilerek yeniden düzenlenmesine,
 Proje raportörü olan Dr.Hülya HANOĞLU’nun değerlendirme raporu ile birlikte
öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılarak proje teklifinin ATK’ne
sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: Sebzeler ve Süs Bitkileri
: Organik Sebze Araştırmaları
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:
Organik Sanayi Domatesi Üretiminde Sulama Suyu
Tuzluluğunun Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İZMİR
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi İZMİR
Ferdağ HELVACIOĞLU
Proje raportörlerinin önerileri dikkate alınarak proje yürütücüleri projeyi geri çekmişlerdir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: Sert Kabuklu Meyveler
: Organik Sert kabuklu Meyveler Araştırmaları
Organik
Fındık
Yetiştiriciliğinde
Uygulamalarının Araştırılması
Fındık Araştırma İstasyonu GİRESUN
Özlem BOZTEPE
Mikoriza
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Karar:
 Proje başlığının konuya daha uygun olacağından “Organik Fındık Fidanı
Yetiştiriciliğinde Mikoriza Uygulamalarının Araştırılması” olarak değiştirilmesine,
 Proje yazımlarında atıflara dikkat edilmesine,
 Enzim çalışmalarının mevcut projeden çıkarılmasına, devamı olarak planlanacak
proje kapsamında enzim çalışmalarının dahil eedilmesine
 Proje süresinin 5 yıllık dilimde takvimlendirilmesine, bütçenin 5 yıl için
düzenlenmesine ve öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak proje
teklifinin ATK’ne sunulmasına karar verilmiştir.
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kurum/lar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere
Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Dr. Gülay BEŞİRLİ
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
YALOVA
Dr. Gülay BEŞİRLİ, Prof. Dr. Kamil EKİNCİ,Dr.
Nurhan VAROL, Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ,Prof. Dr.
Yüksel TÜZEL
TUBİTAK
2013-2016
3285915.0 TL
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kurum/lar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Organik Tıbbi Mantar Yetiştiriciliğinde Pilot Uygulama
Yaşar ERMİŞ
Borçka Orman İşletme Müdürlüğü
Mustafa Kemal SOYLU
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
05/09/2011-05/12/2013
30.000 TL
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kurum/lar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
Coordinating Organic Plant BReeding Activities for
diversity (COBRA)
Organik Bitki Islahında Çeşitliliği Arttırmak için
Çalışmaların Koordinasyonu
Türkiye Çalışmaları Koordinatörü: Doç. Dr. Şahin ANIL
Koordinatör: Dr. Thomas Döring
Dr. Alev KIR
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İZMİR
Dr. Eylem Tuğay KARAGÜL, Dr. Ceylan
BÜYÜKKİLECİ, Uzm. Ahmet KALIN
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
AB 7. ÇERÇEVE ERA-NET CORE ORGANİC II Prg.
Ocak 2013-Aralık 2016
3022000 €
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kurum/lar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Sağlıklı Büyüme: Doğruluk ve güven ile niş pazardan
geniş hacimli pazarlara HEALTYGROWTH
Yrd.Doç.Dr. Handan GİRAY
Aarhus Üniv. (Danimarka), Türkiye temsilcisi (SDÜ ve
MARİM)
Dr.Adem ATASAY, Fatma Pınar ÖZTÜRK, Dilek
KARAMÜRSEL, Meltem EMRE, İsa EREN, Recep Ali
EMRE, Dr. Emel KAÇAL
AB
2013-2015
120000 AVRO
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kurum/lar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Bilgi amacıyla sunulmuştur.
Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Toprak Sağlığının
Arttırılması İçin Modern Tekniklerin Geliştirilmesi
BIOINCROP
Dr. Suat KAYMAK
Agricultural Research Council (İTALYA),
Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu ISPARTA
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu MERSİN
AB
2011-2014
70.000 TL
DİLEK VE TEMENNİLER
30- Projelerde pratiğe uygulanacak olanların ön plana çıkması ve anlaşılır olması;
31- Grupta bir azalma var, diğer gruplarda bizim grubumuzla ilgili olan projelerin bilgi
amaçlıda olsa Organik Tarım grubuna getirilmesi;
32- Enstitülerde
birimimiz
farklılık
arz
ediyor,
önümüzün
açılması
için
enstitü/istasyonlarda Organik Tarım Bölüm başkanlığı oluşturulmalı;
33- Yeni araştırmacılar bu gruba da çağrılar fikir edinmeliler ve projeler hazırlamalılar;
34- Yeni teklif projelerin ilk gün görüşülmesi daha faydalı olacaktır;
35- Üniversite öğretim üyeleri de bu gruplara proje getirebilmeli;
36- Ülkesel tohum üretimine yönelik Genel Müdürlüğümüz katkılarıyla tüm birimleri
kapsayan bir projenin Kalkınma Bakanlığına verilmesi gerekmekte;
37- Yeni teklif projeler daha fazla olmalı;
38- Grupta mekanizasyonla ilgili hiç proje yok, gıda konusunda da çok az sayıda bunlara
dikkat edilmeli;
39- Bu grupta organik tarımın ötesi konuşulmalı, nasıl güvenlik sağlarız? Nasıl
araştırmalar yapmalıyız ki yurt dışına ulaşalım bunlara bakılmalı;
40- Grubun katılımcı özel sektör sayısının artırılması gerekiyor;
41- Özel sektör katılımcıya ışık tutacağından gruba katılan özel sektör ve STK temsilcileri
de sunum yaparak bilgi aktarımında bulunmalı;
42- Fakültelerimizde görevli öğretim üyelerinden de çağrılı bildiriler gelmeli…
Tüm katılımcılar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeline teşekkürlerini
sundu. Son olarak TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Ilıman
İklim Meyveleri ve Organik Tarım Koordinatörü Dr.Ayşen ALAY VURAL toplantı
hakkında genel değerlendirme yaparak ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
108
File Size
1 509 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content