close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 YÖS YERLEŞME.xlsx

embedDownload
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
719
818
839
877
946
1259
2981
3126
3173
3444
4368
4419
5454
5952
6083
46
951
2570
2119
2941
2955
3004
3364
3544
3277
3283
3579
4700
4785
5361
256
1036
1445
1355
1214
1558
2617
Ad
MOHAMMAD HAROON
MAEN
LUEY
DIARI
KHOLMUROD
PARVIN
NERİMAN
AYTAC
İLAHA
KHEYYAM
ILYAS
RAMINA
AHMED
MEHMAN
HESENZADE
HYUSEIN
MAHMMAD
NASRİN
MOHAMMED MALEK
ULKER
IBRAHIM
KURSAT
TOGHRUL
SULTAN
FARİD
JALE
RZA
MERDAN
ERKAN
MURAD
TAMERLAN
SOHİEB
AHMED IBRAHİM
ROUMEİSA
LEYLA AYLİN
SEDA
Soyad
WARDAK
ATMEH
ZEKERIYA
SHEIKHMOUS
ZOKİROV
SEYIDOV
NESİBOV
ADHAMİ
NACAFOVA
ÖMERLİ
YUSUPOV
GASHIMOVA
AL DAHER
MUSAYEV
ZİYA
IBRYAM
ALNAJJAR
ABDULMOMİN
SABRA KAAK
IBRAHİMOVA
ISAYEV
RİTHİM
VELİYEV
SULTANOV
HAMZAYEV
GULİYEVA
BEDİYEV
KULYYEV
YILMAZ
GULIYEV
JAFAROV
DARDAS
AMASHA
ALASMAR
TSAKİR KİOUTSOUK
BİLGE
USPANOVA
FakAd
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BolAd
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
2291
2115
3285
3706
3584
4387
4352
5166
748
1173
912
880
1264
1477
2650
2603
2279
2274
2401
2475
1916
3628
4320
207
378
395
529
569
1176
1043
1020
1488
2698
2991
5218
4063
5964
Ad
GÜLCAN
EMINE
MUSTAFA
SABIT
NIGAR
SAFİE
SHUKURBAY
ELBRUS
RÜSTEM
MELİH
RAHMAN
ISMAİL
RUKİYE
GÜLNAR
RAHMAN
EZGI
NIGAR
ALİ
NİJAT
AYSHE SABAHTIN
GURBAN
BAHLUL
NILAY
ZHAVLONBEK
MÜCELLA FATMA
AHMET IYAD
ELMAZ
NIVIN
MUHAMMAD SALAH TAHIR
BERDİMYRAT
JOUD
KARDO
HIRAD
MOURAD
ULKER
TEMUULEN
FERİD
Soyad
BEKTAŞ
TOSUN‐OGLI
YALDARAM
AYDIN
BABAZADE
HADZHİEVA
RUSTAMOV
GOYUSHOV
KEMAL
IMAMOV
SAPAROV
CHATZİ AMET CHASAN
ERÖZ
BAYRAMLI
AHMADOV
DÖNMEZ
BABAYEVA
ERKAN
JAFAROV
UZUN
HASHIMLI
VELIEV
YOZGYUR
BEGALİEV
ÇETİN
CEYHUNLU
FETTAHOV
KHALIL
KOPRI
NURYMOV
KARABLLI
ONDER
GHANEI
IBRAHIM
ALİYEVA
JARGALSAİKHAN
BABAYEV
FakAd
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BolAd
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
6020
236
281
687
891
865
816
1119
999
1358
4705
5027
3633
3652
5943
5930
2988
3138
2856
2228
2197
350
497
735
974
997
1088
1340
5187
4298
6191
3344
3406
2857
2903
2738
2815
Ad
HASSAN
SAİD KHALİD
MOHAMMAD
ORKHAN
FİRDAVS
HİWAD
JAMSHİD
LOAI
SERDAR
M ABDULRAHMAN
ALİ
AHMAD JALAL
CAMAL
ELNUR
BABUR
AHMAD BASHİR
FERİD
MUHAMMADİRSHOD
HASAN
UDEY
MOHAMED
MUHAMMED ESAD
FARUK
MUHAMMED IKBAL
HASAN
SUHIB
ANIL
AHMAD
DANİYAR
MOHAMMED
TEBRİZ
SADDAM
BERDİMYRAT
OSAMAH
ATAY ERDZHAN
MOHAMAD
FAROQ
Soyad
NAMDARKHOSROUSHAHI
SAİD MAHFOZ
WAFA
RADZHABOV
AMONKULOV
MOHAMMAD QASEM
MOH.QASEM
SHWABKEH
YANGİBAYEV
KAKA JUNED
HLAWIK
KROUMA
MAMMADOV
BAYRAMOV
JAWİD
ABDUL MALEK
FİRİDUNOV
KOZİEV
SULEYMANOV
ZEKERIYA
GHAZZAL
GÜNEŞ
SAVAS
KOC
MAMMADOV
AL HUSAMI
TÜRKOĞLU
ALEASSA
IMANALY
ALİ
MEMMEDOV
SHUKURADA
SEİTMUHAMEDOV
ALHAFIAN
MYUMUN
ALBİTAR
ALBEGALİ
FakAd
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BolAd
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
3040
2157
1952
1851
40
597
553
4607
3836
3086
2787
3538
2388
2151
2205
1993
1405
874
272
77
612
5716
3897
4422
2068
171
298
5458
4653
5428
3852
4283
3612
5333
4689
4857
4865
Ad
BİLGİN
MUSTAFA HIKMET
ERSIN
CHASAN
M ASHRAF
HILAL
MOHAMMAD NOMAN
FERDI RASIM
NATIG
YAMAN
AMIN
MOAMEN
FATİH SEMSETTİN
ALİSHER
YOUSEF
MİKAİL
DENİZ
SULAIMAN
YAĞMUR
SIBEL ISMET
ISMAIL ISMETOV
HASAN
AHMAD
HASAN
AHMAD
İSMAİL
MAHAMMAD
ALI
GÜLSEN GÖKCE
MASUDAH
RASUL
TIMUR
NADER
SALEH
CHOUSEIN
KHANBOTO
SHAHPOOR
Soyad
BAYRAM YUSEİN
YUMER
HADZHA
BAIRAM
SHAMS ALDEEN
AL‐EYANI
NASERY
ILYAZ
NOVRUZOV
OJAİLY
ALLABABIDI
ALMOSAİLHY
AKTAŞ
TOLİBOV
ALANAQREH
ÜNAL
DOĞAN
SULAIMAN
ÇİFTÇİ
YUSEIN
ISUFOV
NASIF
ALISSA
KHALLOUF
JASER
GULAM
SAFAROV
SARKHANOV
DEMİRÖREN
SAYED WALY
ASHUROV
CALIS
ALMATAR
MEHDIYEV
APTOULAOGLOU
KAPAROV
HAYİTİ
FakAd
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BolAd
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
5523
5945
5957
568
1297
1261
2162
1951
2886
2994
4164
4114
3808
5192
5154
5466
998
1101
869
1251
216
244
99
2176
3123
4216
3947
4850
5185
1023
1354
1605
1541
121
316
2056
1639
Ad
MUKHTAR
MAHMOUD
HIBA
MALEK
FATİMAH
NIJAT
MOHJA
NIGAR
BAIAMAN
ALAA
ZAINAB
MİSHEEL
NAMİQ
AGHAKARIM
HUMAY
MARAM
SARA
NEVRİE
LANA
ASLI
AKİF
SEBAHAT
YASEMİN VALENTİNOVA
HADEEL
SAFA
OBEİDAH
RAED
RAUF
HAFIZ DALAL AYSAR
SEYMUR
NADA
RABİA BÜŞRA
ERSİN
AHMAD
MOHAMED
Soyad
AMİN
NASIF
NASIF
HAJLAOUİ
ATAULLAH
GAHRAMANLI
ALAKOUB
EYVAZOVA
BORUBAEV
MOUHANNA
ALOISO
TSEVEENSUREN
HACİYEV
ALIKPEROV
ORAZGYLYJOVA
AL DAHER
CHAN
AZİS
ALATRASH
LATIF ACHMET
JAFAROV
KARADAĞ
LYUDMILOVA
HOMSSI
CHAMİ
DOUFESH
SHAWAR
ZAHIDOV
SHUKURLU
DABBAS
SALMAN
BABASHLI
SAKALLI
KORKMAZ
MUTLU
MOHAMMAD
ALJAİEDİ
FakAd
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BolAd
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
3259
3390
2916
5743
5989
4669
5009
5150
815
878
2510
2023
2926
2931
2744
2758
2985
3203
634
1384
850
3171
2913
6097
6225
4444
4441
4418
3870
5167
4733
4514
4541
4479
817
3109
3032
Ad
AHMAD MORİD HATİCE
GAUHAR
MIRSALEH
AZIZ
BAYRAM
OMAR
ELDAR SEYFADDIN
RECEP
RAMAZAN
JAVİD
SUZAN
VUSALA JAMİLA
EMİNE
PERI
DAYANCH
ARMİN
SURAYYA
MUSTAFA
NAHİD
ISKANDAR
SEXAVET
NAKHAR
MAHIR
ALİSHER
ASIF
SHAHNOZAİ
AMIN
KOMRON
SABINA TELMEN
TURKAY
AHMAD SUBAT
MHD.WALİD
ZEKİYYE
Soyad
KHURAMİ
KURT
ANUAR
VALIYEV
AKIYEV
JUMASEYIDOV
OJAROV
EJDEROV
MAMMADZADE
MÜEZZİNOĞLU
ABDUKARİMOV
GALLAJOV
UGURLU
MEMMEDOVA
RASOULİ
RECEPOĞL
MUSTAFAZADE
ACHILOV
AHMADZADEH
ABDULLALI
GASIMZADE
MAMMADLİ
YUNUSOV
GASIMOV
ADLEYBA
ISRAFILOV
ABDULHAMİDOV
RZAYEV
DAVLATZODA
SHUKURLU
MAKHMADSAIDOV
BAGHIROVA
NAMUUNGEREL
MAMMADLI
AHADYAR
ABDİ
MEHDİYEVA
FakAd
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BolAd
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
TEMEL BİLİMLER
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
OgretimTuru
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
5610
5459
5972
3564
3573
3644
3675
3825
5374
5363
4741
4761
63
148
315
991
1392
1507
3318
3438
2798
1788
5415
5966
6026
6058
4401
421
3301
3443
2938
5891
6085
6018
5918
4500
4587
Ad
AHMAD
INAL
NAQİBULLAH
SAHİBE
SENAN
ELCHIN
MAHAMMAD
MURAD
MAMMAD
MOHAMMAD YASİN
AMİNZUL
MOHAMMAD HAMAYON
METİN
NAJAFAGHA
KHAJA ABDUL AHAD
VAHAP BURAK
ALAA
AHMED HANEA MOHAMED ELKOTB
ADALAT
FİDAN
GJERGJI
AHMED
İLKER
MOHMED NBİ
RAHMATULLAH
AİDA
ISMAIL
MUSTAFA
BUNYAMİN
GULRUH
MUHAMMED RESUL
NICAT
İSMAİL
FİRUZE
SENAN
UFUK
NURULLA
Soyad
ALIBAK
GURBANOV
QADERİ
MUSTAFAYEVA
GULİYEV
AHMADOV
ALIYEV
ISMAYILOV
ABBASLI
MOHAMMAD NAHİM
DAVAAPUREV
KHAN GELDİ
KUKU
RAHIMOV
KHAJA ABDUL SAMAD
AKCAY
JADAAN
NAWWARA
ABILOV
MİRZEYEVA
EMINI
HANYYEV
GÜZEL
HESEN
SHİR MOHAMMAD
GASIMLI
ASLANOV
ASLIHAN
YİLMAZ
REDZHEPOVA
ARSLAN
SEDYARLI
MEMMEDLİ
ALİYEVA
FETELOV
GÜNDEN
TOYCHYYEV
FakAd
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BolAd
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
OgretimTuru
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
4816
4071
3571
3806
4001
1211
557
509
542
262
184
2026
3330
6050
6160
5988
3809
3555
4729
4926
565
146
3472
3175
4024
3673
3691
3591
3601
3626
5260
4549
5979
6023
6030
540
535
Ad
MOHAMAD SAMAR
MHD AMJAD
MUSTAFA
KAMALA
GURBAN
ELİF‐BETÜL
KHWAJA SAMİMULLAH
DINARA
ALİ SHAH FERUZA
GÜLŞEN
MAHMOD
ELTAC
MOHEMEDNEBİ
FUAD
REŞİD
EZİZMYRAT
FIDAN
AYNAGOZEL
SAİDMİLAD
ABDULLAH
BUĞRA SALİH
HAYRİYE
CELAL
SABUHI
ELSHAN
ELVIN
ALI
AMIN
CESARET
ELCHIN
EMINE
TURAL
NİGAR
ORHAN
RUSIF
RAMIL Soyad
SHABAN
ALMAWLAWI
ŞAKAR
MAJIDOVA
GURBANLI
SAHİN
KHWAJA HAFİZULLAH
SHAYMARDANOVA
MAHMOOD SHAH
YUSUPOVA
TAĞIYEVA
ALAYOUBİ
FERRUHZADE
NEBİ
QOCAYEV
MEDETOV
DURDYYEV
SAFAROVA
HEMDEMOVA
SAİD ABDUL KARİM
QAYOOMI
ENGİN
ADEM
ISMAYILOV
MAMMADOV
IBRAHIMOV
HUSEYNOV
JALILOV
HACIBABAYEV
ASLANLİ
ABDULLAYEV
SHENTYURK
MEDETOV
DÜNYAMALIYEVA
NEZERLİ
MELIKOV
ALLAHVERDIYEV
FakAd
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BolAd
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
OgretimTuru
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
2686
3160
3545
3987
4077
4349
4379
4373
5174
4727
6226
6224
6228
1500
1474
505
2645
2602
2235
3391
3219
3118
3797
5386
5146
5907
6008
6038
904
1430
1472
325
517
2284
2615
3288
5992
Ad
DENİTA
JOVİDON
VUSAL
RUSLAN
FUAD
KOMRONİ
NARGIZ
GANDAB
ELVIN
OGULHAJAT
SELİM
ALMASKMAN
AMİNA
MAHAMMAD
NURLAN
YASSİNE
NAJMUDDİN
SHARIFULLAH
NERMIN
SERDAR ŞEBNEM
ADHAMJON
MUZGHAN
AGSHİN
AHMAD JAWID
FURKATJAN
ELTAF HUSAİN OBAIDULHAQ
ANAR
KAMAL
TARLAN
GULGEND
FATEH
UMUD
KHUDAYAR
AMAL
YUSİF
Soyad
TURALİC
QURBONOV
ABDULLAYEV
NABIYEV
RZAZADE
SADULLO
MUSTAFAZADE
MAMMADLI
TARGULUYEV
HAKKULYYEVA
DURAN
GVINDZHIYA
KAKHIA
BAYRAMLI
ABDULLAYEV
AYDİ
KHALİFAEV
HAFIZI
ILYASOVA
ORAZOV
ALİYEVA
SOHİBOV
GAHRAMANOVA
ALİGLOV
JALALUDDIN
YOLDASHEV
SAKHİDAD
RAZZAQY
MAHARRAMOV
GASIMOV
MUFTALİYEV
ILYASOVA
HASANBAYLİ
NOVRUZOV
HUSEYNLI
AHMED
GAHRAMANOV
FakAd
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BolAd
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
5936
3992
4408
4312
4091
4042
1364
1629
384
267
2059
2147
3192
3078
5771
5969
5404
5104
3624
3560
4109
1164
217
2868
4236
3880
4880
5742
709
778
467
62
41
177
1440
1273
1496
Ad
FERID
ŞEMSİYYA
CAVID
ULKER
ELKHAN ISMAIL DOGAN
SEDİ
OKTAY
RAFİULLAH
JAHID
TUFAN
EYLER
FIKRAT
NAZİR
FERID
JEYHUN
CEYHUN
EDRİS
HUSEYN
AFIG
VASIF
RABİA
SAMSOR
IMDOD
OZGKE
MARWA
AYNA
ARİLA
HALİL ALPEREN
BENAZİR
SÜREYYA
MOHAMMAD ULLAH
AYŞE
ORHAN
ZAKHIRA
AYSUN NEDZHATIN
ŞEVVAL Soyad
GULIYEV
SÜLEYMANOVA
ALIYEV
ISMAYILOVA
NASIROV
CUROGLU
GURBANOV
BAYRAMOV
SAMADY
JABBAROV
COLAK
NURMAMMADOV
AGHAZADA
EHMEDOV
SERKERZADE
TOTYYEV
KELEYEV
YOSUFİ
VELİYEV
AGHAYEV
ALLAHVERDIYEV
KUTLU
SHAH WALİ
NAZRİSHOEV
IMPRAM
ROOZİ
MUHAMMEDOVA
AZİZ
CANBULAT
FARHADİ
ŞEREF
AB.KALİL
AYDIN
ABDUL
YUSUFKHUJAEVA
HALIL
AKIN
FakAd
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BolAd
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
FİNANSAL EKONOMETRİ
FİNANSAL EKONOMETRİ
FİNANSAL EKONOMETRİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
3093
2629
5464
5656
5691
5942
753
382
1184
3281
2038
1982
4615
4131
345
282
1497
3037
3017
5755
6129
4245
1401
1105
1744
1786
1396
1511
554
5138
4477
1210
1576
294
5385
3599
2482
Ad
AYLYAN BEDRIEVA
AYTEN
FARİDA
SHİRİN FAİKOVA
NURANE
LAJUWAHRD
SEVDZHAN
NAZIN ERDZHAN
ANNA
SONIA
NARGIZA
GULRABO
HİLAL
SENİDA ELMEDDİN
RUSLAN
ABDURRAHMAN
AHMAD
MOHAMAD HASAN ORAZ
GÖZEL
KUNDUZ
DİNARA
FİRUZA
OGULJAN
RUHIYA
YASİN TAHA
HALİDE
EDA
HANELİ
NARGIZA
DİLAN EKİN SALEKH
MESUD
GUZAINUER
MERLIN REYHAN
KYUBRA ERDZHAN Soyad
HYUSEINOVA
KADİROĞLU
İSKANDAROVA
HASANOVA
AHMADLI
ABDUL RAHMAN
GYULER
YAKUB
PETROVA
SADEGHI
NIYAZMURADOVA
KURBANOVA
KELEŞ
HOXHAJ
MAHMUDLU
ROMATOV
YAYAR
ABAZOGHLI
ZAKARIA
VELİYEV
BABASHEVA
JUMABAYEVA
BAZAROVA
AZİMOWA
GURBANOVA
JANUZAKOVA
TÜNCAR
KAHRAMAN
BEŞİKTEPE
HASANOV
KALIBAEVA
HAYIRLI
GAKHRAMANOV
ATİK
WUBULI
AHMED
MESTAN FakAd
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BolAd
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
FİZYOTERAPİ
FİZYOTERAPİ
FİZYOTERAPİ
FİZYOTERAPİ
FİZYOTERAPİ
İLK VE ACİL YARDIM
İLK VE ACİL YARDIM
İLK VE ACİL YARDIM
İLK VE ACİL YARDIM
İLK VE ACİL YARDIM
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
2843
317
1269
819
5071
3982
5981
2562
3526
1453
813
1643
5599
5249
740
2345
2375
2092
2174
3518
5927
2258
6035
4128
2458
914
1089
1158
4260
5893
2618
399
848
5060
4194
3932
5616
Ad
MELİKE
ATAY
AYLA
ZİNNUR
TAHIR
ZULFIYA
BAHAR
KEMAL
JAMİLA
SEVGYULER METATOVA
KHEIDAR
AYGÜN
LAMYA
EMIN
BEGİMAİ
UMİDA
GÖZEL
LACHYN
DİLFUZA
LELA
BABAMURAT
ALISHER
JUMANAZAR
AYNUR
NASIM
NİMET SEHER
SERAP
KYUBRA FAHRI
ERGESH
S.KALİMULLAH
ABDALKARIM
SONER
IHTIYAR
SURAYA
HURSANAY
SHIRMYRAT
FAYZULLA
Soyad
DURU
ALP
DOĞAN
MUZAFAROV
BYASHIMOW
KILYCHOVA
JUMAYEV
DOVLETGELDİYEV
YUSUPOVA
MUSTAFOVA
TAMINDAROV
İSMAYİLOVA ALSAYED
MAMMADLI
AMRAKULOVA
ARALOVA
POLATOVA
ABDYRAZAKOVA
İSHTEMİROVA
EPREMİDZE
ACHILOV
JUMAKULIYEV
KUDRATOV
QULUZADE
EFTEKHARI
KÖSE
DOGAN
MOLLAHASAN
MAMETKULYYEV
S.NASEM
DABBIT
BAŞARAN
CHARYYEV
BASHİMOVA
IRMOMİNOVA
RAHAMOV
ABDULLAYEV
FakAd
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
BolAd
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKTERLİK
TIBBİ LABORATUVAR VE TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR VE TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR VE TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR VE TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR VE TEKNİKLERİ
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI BAKIMI
OPTİSYENLİK
OPTİSYENLİK
OPTİSYENLİK
OPTİSYENLİK
OPTİSYENLİK
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OgretimTuru
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
5947
5068
5320
5303
3195
3180
6028
5330
3935
3197
2250
3527
1425
1463
4777
5843
2554
2246
3520
4769
5309
5241
5040
5050
3886
4165
5699
5658
5999
6150
2877
4949
5326
5299
4069
6127
6042
Ad
FARHAT
MEKAN
JYEYHUN
MEDİNE
SAID OMID
ENEJAN
MURAT
BAHRAM
RAVSHAN
FAHRİTDİN YUNUS
YULDUZ
HOSSNA
SHAHİSTA
MADİNA
SHAMUHAMMET
YAZGELDY GULNAR
MUKADDAS
FURKAT
FARHAT
MOHAMMAD MUSA
İLMURAT
DİLARAM
CUMAGÖZEL
YUSUP
MARAL
REYHANUM
ODİLJON
SHUHRAT
BAYRAM
CHARY
HAYRULLA
ORİFJON
IHLAS
TURA
MUHIDDIN
Soyad
MUSTANOV
HOJALYYEV
OVEZHANOV
HATAMOVA
SHIRZAD
ASHYRGURDOVA
HEMRAKULIYEV
TEMİROV
TASHNAYEV
DOSKABULOV
ROZYYEV
PANJIYEVA
SEEDİQYAR
SOHBETOVA
RAHİMOVA
OVEZOV
SHAMMYYEV
MUHTAROVA
SUBANOVA
DOVLETOV
PAYANOV
NOORULLAH
SHAPULADOV
MENGLİYEVA
ATAMIRADOVA
NARBAYEV
TATOVA
SAİDOVA
HOJAKULOV
MAHMUTOV
MATİYEV
NAZAROV
İSANKULOV
BABAHANOV
ORAZBAYEV
CHARYYEV
TAGAYNAZAROV
FakAd
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
BolAd
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
OgretimTuru
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
5983
6019
3187
2505
1504
1253
5890
5845
3528
6158
5965
3617
5092
4725
4491
2601
5589
5448
3681
4618
4171
4744
4918
5636
5711
3320
4233
5506
5698
2766
1275
1795
1121
5841
6108
5066
4993
Ad
TASHBIBI
MAHPURA
ARSLANBEK BEGENCH
ATAJAN
MAEN
KERIMBAY
İSMAİL
ADILSHA
BAHTIK
ABDULAZI
FURAT
DOVRAN
ZAMİRA
İBRAHİM
BEGENÇ
HAMRAD
TAMELLA
ABDULHALİK
OMAR
SAYFUDİN
SHAKIRJAN
ALISHER
ELIZA
VEPA
MAHLIYO
ZEBINISO
DURSUN
BAHTIYOR
BARNO
MEHRIBAN
ZULPIZAR
DAVLATOY
GULMİRA
MALIKA
SEYİTMYRAT
GUNCHA
Soyad
KARIMBERDIYEVA
HUSEYINOVA
HOJAKULOV
CHARYYEV
ISMAILOV
MACHLAH
ATAMURADOV
SİTTİDDAR
HOSHGELDIYEV
KUWANDYKOV
KNEIFATI
ALBAYATI
KULYYEV
REJEPOVA
MİRİ WELNAZAROV
JUMAYEV
EFENDIYEVA
KAKABAY
ODEH
TAGAYNAZAROV
JORAYEV
INNAZAROV
DANIIAROVA
GURBANOV
RAMAZANOVA
ALIMOVA
NOVRUZOVA
SHANIYAZOV
MENGLIYEVA
PAYANOVA
ILAMANOVA
NARBUTAEVA
KALANDAROVA
GARLYYEVA
MEMİYEV
JUMAGELDIYEVA
FakAd
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
BolAd
MAKİNE
MAKİNE
MAKİNE
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
MEKATRONİK
MEKATRONİK
MEKATRONİK
MEKATRONİK
MEKATRONİK
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
LOJİSTİK
OgretimTuru
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
5543
1183
2761
2867
5378
5825
1528
3377
2580
2908
5781
5536
5618
6070
1381
2795
2542
2404
4162
4416
5074
6173
5940
2002
4099
5106
5052
5042
3370
2871
1774
2655
5355
5851
1487
1490
1563
Ad
NARIMAN
MİRALİ
PİRNAZAR
SHOHRUKH
NOBAT
FİRUZA
MUHAMMET
UMIRDIN
NAZAR
BATYR
SABOHAT
SİTTİ ASRİNA
AZAT
BERDİMYRAT
IHTIYAR
NIZAM
ARTUR
BAHTIYAR
DOVLET
BINAZIR
NAZOKAT
AYMYRAT
ALİ A HUSSEIN
SHIRINA
GULMASAR
ZEYNAL
MURODDYLLA
HUSNİDİN
SABINA
DÖVLETGELDİ
ZAFAR
BARAA
SARVİNAZ
AYMYRAT
ZÜBEYİR
BÜSRA
MUBERA
Soyad
MURADOV
ROVSHANOV
HUDAYNAZAROV
BOBOEV
HANGULIYEV
RAHAMOVA
IŞILDAK
RAIMOV
DURDIYEV
KOVUSOV
IRMUMINOVA
SARİ
HUDAYKULYYEV
KERİMOV
KUWANDYKOV
AYNAZAROV
CHARSHIYEV
KUWANDYKOV
KADYROV
JUMAYEVA
SHAYMARDANKULOVA
OMAROV
AL‐KAMALI
METZHUMAYEVA
IGAMBERDIYEVA
TAGHİZADE
ADYLOV
JURAYEV
BALTAYEVA
SALIHOV
HURSANOV
ALYOSEF
AHMEDOVA
DOVLETOV
SAYİLİ
YASAR
SEHOVİC
FakAd
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
BASIN VE YAYINCILIK
BASIN VE YAYINCILIK
BASIN VE YAYINCILIK
BASIN VE YAYINCILIK
BASIN VE YAYINCILIK
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
OgretimTuru
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
1407
1345
1272
928
2616
1986
2880
2910
3465
3342
3287
3233
4942
4776
4781
4787
4790
4519
4525
5307
4105
4146
4221
4366
3603
3830
5853
573
137
196
228
235
1045
1132
1908
2035
2450
Ad
KULPUNAİ
MUHAMMED ZAHİD
MEHMET ZAHİT
ABDULLAH
MIDINA
GHERAN
KHADİJA
AHMAD
MUHAMMED EMİN
LAYLA
BAHRUDDİN
DÖNDÜ
ESMA
ALTYNAI
ELNURA
ANISA AZIZA
ZEYNEP NALAN
AHMED
MISS ILADA
HANİFE NUR
WUMAIRE
AHMET
SALICHA
SÜMEYYE
BOUSRA
GULBUDDİN
SHANESAR
EBUBEKİR
YERKINAY
EMİN
REYHAN
HALİL IBRAHİM
GELDIMYRAT
NAİM
MEHMET ALİ
MUHAMMAD ALFAN Soyad
ASKAR KYZY
GÜR
ŞİMŞEK
CİFTCİ
MAIMAITIYIMIN
HAMADA
SALİHY
NASER
UÇAR
RAZZOUK
HİSSAMUDDİN
KAYA
KURT
MARATOVA
MARATKYZY
FARIHIN BINTI YUNOS
AZATKHAN
ERYILMAZ
NUREDDİN
AUMAD
YELKUVAN
AINIWANER
TURHAL
CHAFOUZ CHOTZA
KARAGÖZ
PASLAK
GHULAM NABİ
NABIZADA
ÜSTÜN
ONGAROVA
EMİNOĞLU
AYDİNLİ
BAKAN
JUMADURDYYEV
ALESA
ALTUN
BAHIJ
FakAd
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
3289
3516
2932
4775
4684
4526
4536
4512
5108
4191
4204
5801
5818
5961
6006
5995
6186
6187
6046
6104
246
170
141
5625
4780
2384
1804
1010
206
4018
1306
1103
2085
3776
4927
582
1506
Ad
AYŞE
ZKIR
BURAK
XIANMISIYE
VEPA
MYUMIN
SELVANUR
BABAJAN
FİDAN
RAMAZAN
ORAZGUL
BAHTYYAR
AYSOLTAN
GUTLYMYRAT
BERDINAZAR
SAİD AMİN
MURAT MOHAMMAD MUSTAFA
JUMAMYRAT
RÜSTEM
MUSTAFA TAYYİP
ZÜLEYHA
SİBEL
MONA
RUMEYSA
ELİF BEYZA
AYSENUR
ATAMYRAT
GÜLBAHAR
AYSE
SÜMEYRA
BURCİN
FİLİZ
SELIN
KÜBRA
EDA YAĞMUR
SELMA
Soyad
ARSLAN
BATYROV
ÇİFTÇİ
SIMAYI
ATAYEV
NESHELI
KOCAMAN
HUDAYGULYYEV
ABASLİ
PENJİYEV
ÇARYYEVA
HASANOV
HATAMOVA
SADIKOV
AZIZOV
MOHAMMAD AMİN
HEMRAKULIYEV KHAMOSH
JUMAKOV
ŞABERDİYEV
CERİT
HAMDİ
KARLIOĞLU
ZAHRA
YANGIN
KAYA
SANİC
GARRYYEV
BAHTİYAROVA
KORKUT
BAŞ
ER
FAİK FAİK
CHELIKBACHAK
ÇELEBİ
KARA
DİNCSOY
FakAd
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BolAd
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OgretimTuru
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
1829
4964
4757
453
2084
3357
5860
6138
1353
603
208
3260
5863
1299
1503
1081
1748
5157
576
108
1159
3482
1944
58
53
169
539
2783
424
336
2473
1722
2095
1627
38
2079
1641
Ad
TÜLAY
ZEKİYE
YELİZ
AMRA
BARİKA
RUSTAM
MYRAT
MERDZHEN
SAYME
DILEK AMANGELDI
MÜBERRA
HEDAYATULLAH
AYNURA
BABAJAN
BATYR
RAHMAN
BAKYTALİ
FADİME
MERAL YALMAZ
TUNA SELIN
HATİCE NUR ALIME BUSRA
MUHAMMED HALİL TALHA
EMINE FOULIA
AYGÜL
YUSUF ZIYA
ADIL METIN
RÜSTEM
FATMA
DİLARA ALİCİA
HAKAN
ERGÜN HAMD BAHA
ZEMFİRA
SEHER DZHELIL
MELEK
Soyad
ŞANLI
ERDEM
BUDAK
SALCINOVIC
HÖBERE
GARAJAYEV
YAVMATOV
YMMYEVA
AKSOY
KURNAZ
ALYYEV
KABİL
HAMİDULLAH
AMANKULYYEVA
YAZGULYYEV
CHARYYEV
NEPESOV
KULMİRZA
SEYİDİ
BEKIR
DEMIRDOVEN
KANIK UNLUBOSTAN
KAHRAMAN
KANTEMIR
HAMDİ
SAVAS
ADIL
MUSAOĞLU
ABDULLAH
GHİASSİAN GHAZWİNİ
GÜZEL
GÖRGÜLÜ
YİLDİRİM
YUSUF/KALE (EVLİYİM)
DINCHER
TAS
FakAd
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BolAd
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
OgretimTuru
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
4815
1585
326
2236
5054
4064
834
968
1419
2610
2749
4751
4244
31
990
2032
2041
1758
273
90
149
1480
1805
2377
2831
227
3889
3721
4527
4930
5681
6033
6101
2169
2122
3325
3213
Ad
NUMAN GAZİ
EMRE
ENTA
HALİME NUR
DUYGU
MALİKA
AYNİDDİN
YASAR HAKI
SULEYMAN
RABIYA
AMİNE GİZEM
HAMİDULLAH
SUHRAB
ÜMİT
BEKİR NAZMİ
ZAFAR
ARSLAN
JASUR
JORA
SHAVKAT
MUHAMMED
AYNUR
DURDIMIRAT
SAYMA SULTAN ZAKHİRİDDİN
RASMIYA GULIYEVA
ANNAMYRAT
PARVİZ
ERMEK
GASIM
PARVANEH
AHMAD OLOGH
MOHEMEDNEBİ
SAMRA
ASAF
DZENANA
MUKAMBET
Soyad
ÇELİK
ÖZKAYA
ISMAIL AMET
ATMACA
MUTLU
GUTLYYEWA
VALİEV
UZUNDEMIR
AKHMEDOV
YAYLACI
CANLI
ERTURK
JANBAYEV
ENSAR
SHAKİR
HUDAYAROV
CHARYYEV
HASANOV
URAYEV
HAYRALİYEV
AKSOY
HANOVA
ŞİLDİROV
SHINHA
KHOJAKULOV
GULIYEVA
ANNAMYRADOV
MİRZOEV
AKMATOV
GASIMOV
HAMİAN ROUMİANİ
QORAM
NEBİ
BOLOBAN
ALKHASOV
OMERBASİC
ISAEV
FakAd
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
REKREASYON
REKREASYON
REKREASYON
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
OgretimTuru
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
3477
1628
264
4274
3936
5055
5667
5864
5829
5700
5752
2517
3284
3523
3508
2751
986
220
353
5211
5919
6099
6121
5635
5783
6208
3429
2803
307
527
602
768
711
1162
1233
5556
5257
Ad
TOGRUL
SÜZANE
RUSTAMBEK
FATMA
MERVE
SHAHNOZAİ
MOBIN
MUHAMMED ENVER
HABİBULLAH
OBAİDA
MOHAMMAD ANWAR
DİNARA
AYŞE
NURİDİN
RAMAZAN
BORITASH
FİKRET MUSTAFA
MEREY
PINAR
MOHAMMAD ASHRAF
SHAHR BANU
UMIDA
NARHAL
ARSLAN
SHAHIN
KEZİBAN
KÜBRA
HASAN
SEMİHA
FARZAD
HİLAL
FATMA
MUSTAFA
DUYGU
BURCU
NURSEMİN
REYATI
Soyad
ALİYEV
AKİF
BAHER
TAWIL
CİHANGİR
DAVLATZODA
NOORUDDIN
MUHAMMED HAŞİM
OMAR
ALUKLA
ZALMAİ
NARBAYEVA
MUHİTTİN
KARŞİYEV
GHOLAM NABİ
TURDALIYEVA
AHMED
SHAKEN
DEMIRCAN
MOHAMMAD AZEM
AB.MALEK
ROZIYEVA
KALANDAROVA
TASHOV
SHARIFOV
YESİLYURT
CİKOT
ALREFAEİ
ŞENER
SHAFAHI
SİRKİNTİ
SOYDANER
EROGLU
YAYLA
DEVECİ
AKTAS
PAERHATI
FakAd
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
4222
3290
872
1385
528
429
5609
6148
3938
3915
4280
4198
4174
4290
5311
5917
5741
993
3119
2000
2008
2380
2216
4738
5446
6137
6179
6165
6088
1220
1226
1248
2412
2312
2488
2688
2817
Ad
SOHBET
MYRAT
NUMAN
DİDEM
ADİLE
ESER
BAHRAM
KSENİYA
ROZYBAY
NARZULLA
GİZEM
GULESEL
FARUH
SHEREN
FATIMA
MOHAMMAD SALİM
FATMA
ZHYLDYZ
TASNEİM
KENAN SAMA
ARMİN
ATEFEH
KOŞMURAT
JEREN
ARSLAN
EJEGÜL
ILAMAN
KUDRAT
MALİKA
JENNET
BAGUL
AGAJAN
JEREN
AYJEREN
ZAHFAN
FARRUH
Soyad
MAVYYEV
ATAKOV
AKTAS
TÜLÜOGLU
BABAYEVA
ÇELİK
BABAJANOV
ERGESHOVA
RASULOV
AVLİYAKULOV
DOLGUN
MAHMATKULOVA
ABDYRAIMOV
CHIBANE
MAMEDOVA
HAYRULLAH
HASANOVA
SAKİEVA
DABBAGHİA
MAMMADOV
GASIMOVA
ABAZOVİC
KHAWARİ
KUNGİRATOV
UZBASAROVA
RAHMANOV
AMANMURADOV
BERDIYEV
VALİYEV
DURDİYEVA
AVLİYAKULOVA
CHARYYEVA
İTALMAZOV
KAKGELDİYEVA
MURADOVA
ASADALLOH
MATVOPAYEV
FakAd
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
OgretimTuru
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
3211
934
654
609
618
285
168
92
6135
5073
5089
3156
3345
3331
5580
5595
6100
6102
6168
5944
6025
4638
4631
5078
5051
5411
1785
280
678
4053
4427
5205
5337
4664
6071
5871
3525
Ad
NASLI
GURBANMYRAT
FARBOD NURAY
SALJUG
HAZWAN
UMUT
ARİF RAHMAN
AMAL
KHAL MOHAMMAD
KHİRULLAH
ZUBAYDA GOZEL
ROVSHEN
RASUL
MAMAJAN
ATAMYRAT
SANJARBEK
BABAMURAT
ZYBAGUL
ALYJAN
NURMUHAMMET
GURBANYAZ
TAYMAZ
BEGENCH
ZARINA MEKAN
ZEKİYE
NİRAY
AHMAD KHALED
IGRAR
ORXAN
DİDAR
FERYUZA
ŞAHNOZA
ZAYIR ŞAHBOZ
Soyad
ISA OGLOU
BALTAYEV
KASHEFİ
AYDOGAN
MAMMADLİ
MUHAMMAD
YILDIRIM
AKTİFANUS
ABASGULİYEV
AMANULLAH
ELKHANİ
KAZAKOVA
BABAYEVA
ALTYBAYREV
JUMABAYEV
BALTAYEVA
PYGAMOV
TORAYEV
JORAYEV
AMANOVA
SAYDMURADOV
DIVANKULIYEV
SHAHAYEV
DOSİYEV
RAHMATULLAYEV
ORALOVA ATAYEV
COŞAR
HORUZ
NEMATULLAH
GURBANZADE
XUDIYEV
SAPAROV
RUSTAMOVA
ATAJANOVA
ATAMURADOV
YULDAŞOV
FakAd
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
779
1213
4051
4184
5161
5400
5641
5712
5775
1118
1148
583
651
449
165
101
277
3417
3252
2651
1812
3986
4250
5921
5976
6095
1229
161
2694
3306
2484
2515
2268
2003
3531
273
1382
Ad
ELCHİN
FERUZA
ABDULLA
MAHMAŞARİP
AKMAL
AGABERDİ
MERVE
HIBA
EZIZ
DENİZ EDA
BURAK ENESH
KADİR
BAYRAMGELDİ
ABDALLAH
SEDANUR
ŞEVVAL
SÜMEYYE
GULZAR
ILBİRSBEK
KÜBRA
UMIDA
RASAT
ENAYATULLAH
MURAT FERUZA AVLİYAKULOVA
DİLARA
SÜMEYYE
JEYHUN
NASİBA
RUSTAM
SHOHİSTA
CEM SELİM
EDA
JORA
DZULKIFLI Soyad
MAMMADLİ
ROZMURADOVA
HALTORAYEV
ALYKULOV
MENGLIEV
HANKULIYEV
ÜNAL
HABBABA
SHIRMAMMEDOV
AYYILDIZLI
ATİK
ASHYRMEDOVA
UZUN
ŞİRGULIYEV
ABUMHADI
BAYRAKTAR
ÖZTEN
KARATAY
OVEZMURADOVA
GAİRATBEK UULU
TOKALAKOĞLU
BALTAYEVA
AMIRLI
ASADULLAH
MUSAYEV
JUMAYEVA
ENEJAN
YENİHAYAT
DEMİRCAN
AKMYRADOV
KUCHIMOVA
ALLAMURADOV
BERDİKULOVA
PEHLİVAN
BEYAZ
URAYEV
DZULKIFLI FakAd
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
OgretimTuru
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
1443
5915
3778
5367
5213
2408
3530
3356
3097
1240
5994
6015
6091
6143
4037
3654
4033
4576
5751
5739
1403
1018
247
516
3172
955
268
340
2013
2061
1930
2995
854
1302
676
160
86
Ad
AZAT
TİMUR
MYRAT
MERIL RİEZKY FAJAR
AGARUSTEM
BABAMYRAT
ZULHUMAR
BEGENCH
SULEMAN DAYANÇ
BURI ABDULLA
BABAMURAD
MANSUR
ENXHİ
SHAHBOZ
ÜLFETNUR
MOHAMMADULLAH
ZUBAYDULLO
HANDAN
ZALKAR
ESRA
CHOLPONAİ
SHEHAB
MOHAMMAD HUMAYUN
SEMA BURCU
SAMED
YUSUF
HILAL
AYBEN
MELIS
MUNA
ALİ BURAK
NİSANUR
AYKUT
EFRAİM
Soyad
ZAKİRJANOV
NAZMEEV
HUDYBERDİYEV
MUSIC
SHALEH
JANMYRADOV
ROZYYEV
YULDASHEVA
BEGMYRADOV
ROZMETOV
DJUMAYEV
HAMRAYEV
PİGAMOV
JUMABAYEV
HOSHMURATOV
LATOLLARİ
IKROMOV
ERDOĞAN
RAHMAMANİ
HAKİMOV
ATAKAN
ASEINOV
AKGÜL
SHAİLOBEK KYZY
ALSAİED
NADERİ
İBİŞ
AYYILDIZ
GEYIK
SULTAN
BIÇKI
CELIK
KAPAN
UÇAR
ADIYAMAN
YALİN
MERT
FakAd
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BolAd
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
OgretimTuru
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
1792
3488
5748
5875
4837
4925
59
766
3351
5149
5131
4747
3984
2239
411
3194
2998
2045
354
434
4175
4467
4822
2939
1074
656
36
330
482
845
2673
2514
2298
1975
6227
299
304
Ad
FATMA AYŞE
NADİR
GULYA
MAYAGOZEL
ATAJAN
SOUMEYA
TUGBA
SHIRIN MAHYM
ADIL
KENAN
ZHALA
FARIDA
NURANE KERİMAN HÜMA
DANIIL
SALEH
YUNUS
BERRIN
KİRMAN
MO'TASEM
SÜLEYMAN
EJUPKAN
SADİG
ZABIULLAH
RUSLAN
SAMİR
ABDUMANON
ABDÜSSAMED FURKAN
ABDELKADER
WAEL
DALER SAEED
MUHAMMET
RITTSA
NAZIM
AHAD
Soyad
EIPELDAUER
MEMMEDOV
SIHMETOVA
ATAYEVA
UDAYEV
AHMED ADEN
ÖNAL
BABAEVA
KAKAJANOVA
PASHAZADE
MUSTAFAYEV
VATANKHA
HUSEYNOVA
NOVRUZLU
ENGELKIRAN
DAVYDOV
KHANJAR
KHOJAH GUL
CHATZI MEMET
PAŞA
AL‐TEEHI
KAYYUM
SAPAN
SAMİLOV
FAIZI
İSMAYILOV
ÖZTÜRK
BOBOEV
YILDIRIM
LAZZEM
AL RADI AL DOUS
RAHİMJONOV
GHOLAMISEMSARI
RAHMATULLAYEV
KUDZHBA
KOÇALİ
ALKHDER
FakAd
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BolAd
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
2961
2993
2922
4307
4308
3610
708
2452
3140
3255
3689
4127
5091
5064
118
400
4610
5196
5243
5439
4960
4354
91
260
1992
2595
4424
3871
3242
3414
3081
2819
2876
1117
5935
5692
5224
Ad
ARZYGUL
MAHMOD
AGADURDY
BÜNYAMİN
TURAN
MAHAMMAD
ŞABAN
ELŞAD YUSEIN APTULA
MEHMET AKİF TURAL
RÜŞTÜ MUHAMMED
SALEH
MAHAMMAD
MURAT
YUSUF
YUNUS
MOHAMED FOUAD
ALVİN
INDİRA APRİLİA
HUSSAM
BIRKAN
KAMURAN
İSMAİL
GIALTSIN
GAMEL
KANAN
FIRDAVS
FETHULLAH ÖMER
ELÇİN
NECEF
AMİNJONİ
ILDA
MOHAMMAD
TEYMUR
RASHA
FARİD
Soyad
OMIROVA
BEKDASH
TANRYGULYYEV
YARMADELEN
RAHIMLI
BABAYEV
YUSUF
VELİYEV
YUSEIN
AYBEY
SULEYMANOV
ORCAN
YAGUBOV
MUTALLİBZADA
NİYAZİ
AYDIN
ÜRER
SAYED ISSA
REZA
LİSTİANİ
AL QABBANİ
DYONMEZ
TURAN
BAYRAM
NTELI CHOUSEIN TSOLAK
ALDARKAZANLI
MAMMADLI
KASYMOV
KAYA
İSMAYILOV
ASGEROV
ABDULLOZODA
KOLA
JARADAT
ALİGÜLOV
AL ASMİ
MAMMADOV
FakAd
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BolAd
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
2139
571
734
1555
1263
3232
2146
2027
1666
754
1087
1110
4694
3519
1936
346
136
1455
1002
881
5275
2992
3262
1872
1681
1104
5434
5410
4226
4235
4365
4284
5749
5896
6190
6041
2435
Ad
ROZAN
ELVİN
MOHAMED TAREK
MAHAMMAD
TOFIG
ARVIN
MURADULLA
HAROON
AABID
MUSTAFA MYUMYUN
MAHMOUD
SELİM
TAMMAM
FATHİ
SERKAN
MURAD
ABDULLAH
BEDİRHAN
AHMED ALAA AWAD
AFSAMA
MOHAMAD
ZİKRİLLOKHON
ZINA MOHAMED IZALDIN
ORKHAN
FARID
NABAA
ABUBAKR
RUSTAM
ELSHAN
EMİN
BEGLİ
VALDRİN
SUBHAN
REVANE ALİ
KAMRAN
YOUSSEF
Soyad
MUSTAFA
KARİMOV
ALHASHME
NUSRATLI
BAKHSHIYEV
NEMATI ATTAR
HAMIDOV
NOORUDDIN
KHALDAR
HASAN
AL ABRASH
İSKENDEROV
ALWAN
ZAİD
IVELINOV
RESULOV
BONNİ
SABANCI
ELKAREF
TAJİK
ALİ
NUSRATOV
IZALDIN
MAHMUDOV
AMIRFALLAH
AL‐SHAIKHLI
GULMATOV
SHIRINOV
BALAKİSHİYEV
ALLAHVERDİYEV
NAZAROV
AHMETAJ
ALIZADE
SEFERALİYEVA
YAFİTOV
İMANOV
AIDANI
FakAd
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BolAd
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
OgretimTuru
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
1855
3380
3100
595
55
1561
4810
3559
3639
3729
4100
5954
5574
5544
2477
2192
1899
1791
3548
954
1109
1448
5461
5898
3549
3471
3454
3217
3163
562
377
1009
1258
4348
4435
4806
4586
Ad
AHMAD BASHAR
ANAR
KHAYYAM
ISMAİL
M AGHIAD
EMİL
ILYAS
ABDULLAH HAZEM
EMILIYA
ELTAC
AHMAD MİLAD
OMAR
UMYTJAN
HARUN
AMMAR
MUHAMMED TAYYİB
RESHAT
SALOHİDDİN
ABDULRAHMAN
ABDULRAHMAN
MELEK
MUHAMMED
MUSTAFA
ELSEVAN AKHMADBEK
NİCAT
MUHAMMED
DENISA
ISMIKHAN
KONUL
HAMİD
FARID
ILKIN
FARIZA
KANDİL
GULNOZI
Soyad
AL DROUBI
SADIGLI
ISLAMZADE
ABOUBAKR
SHAMS ALDEEN
AHMAD
GARİBOV
SAMİM
ALABİAD
ISMAYIL
CEFEROV
MOHAMMAD AYOUB
ALABİAD
BESHIMOV
SULJAGİÇ
MANSOUR
BARIŞAN
MUKHTAROV
HAFİZOV
SHIKH ALNAJAREIN
ALABRASH
KASAP
GAZEL
ALABDALLAH ALALEWY
ALIZADE
SAİDVALİEV
GASİMLİ
KERİMOV
DERVISHI
RAHIMOV
MAMMADOVA
HAJİ KHAİRUDDİN
HAGVERDIYEV
ISMAYILOV
YUSUPOVA
AKHMADOV
RIZOZODA
FakAd
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
BolAd
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
OgretimTuru
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
6153
6171
2690
2140
3161
3124
3137
2982
174
1546
3860
3716
3556
3558
4124
5141
5398
3292
3141
3157
492
1486
5797
6164
6141
6002
4323
4087
4163
3607
3655
5144
3513
341
334
6049
6074
Ad
TOFİQ
FERİD
CHOUSEIN
JAMOLİDDİN
MUHAMMADJON
GRİGORE
CHUMSHUD
GANJALI
ZHALA
ELTAC
RAHIM
EMIL
EYYUB
CAVİD
SABIR
AKIF
ASİF CAVİD
LEMAN
SONAHANIM
TÜLİN
MERJEN
NIHAD
CAVİDAN
İSGENDER
SEİDE
MUBARIZ
SHYNGYS
YAROSLAV
ANAR
JAHAN
NARMIN
KHAIRULLAH
OMAR
ALI TOFİK
ANAR
Soyad
NİYAZOV
MEMMEDOV
BAIRAM
OYAKHMADOV
RAHİMOV
UNGUREANU
CHUMSHUDLU
GANBAYEV
RZAYEVA
FERRUXZADE
ALIYEV
ALLAHVERDIYEV
ELESGEROV
HACİYEV
ZEYNALOV
MAMMADOV
MURADLI
ALESGERLİ
BAKHSHALIYEVA
KAZIMOVA
UÇAR
AGAYEVA
FARAJOV
MEMMEDOV
SALAYEV
ABBASOVA
KHUDIYEV
TLEUBEKOV
KMYTA
KARIMLI
ORAZOVA
SHAHBAZ
ABDUL RASHID
SADIGLI
SERDAR
ALİHEYDAROV
FEYZULLAYEV
FakAd
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
BolAd
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
OgretimTuru
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
5726
3862
3859
3818
3565
3697
4066
4044
5227
4788
2275
2341
2512
1004
293
35
733
543
6092
6072
5847
3816
3608
4255
5274
1997
1076
5855
5737
6043
6013
5905
3742
3613
3794
5098
4886
Ad
FARHAD
RZA
ROYA
KAMALA
ALI
MATIN
SEYIDEMIR
ROVSHEN
HIBBA ALLAH
FARID
MERT
SALAHADDİN
YALİ
EZİZ
MYRAT
SUHRAB
NİZAM
ELVIRA
MEHEMMED EMİN MOH.AYOB
ATAMYRAT
FARIZE
KAMRAN
AHMAD
MEHEMMED
JAHAN
NİCAT NIJAT
SENAN
ELVİN
RUFAT HUSEYN
AYSEL
INTIGAM
YUSUF
SHAHRUH
Soyad
NURUBAYLI
ABBASOV
AZIZLI
SARIFZADA
AKIMOV
YAGUBALI
DADASHZADE
DADASHOV
TRABLSEIH
ISMAYILOV
KADOGLOU
İBRAHİMY
HAJ HASSAN
GELDİYEV
NURMUHAMMEDOV
BABAJANOV
HAMDAMOV
NAZIROVA
ELESGERLİ
GAFAROV
MOH.YAQOB
BAZAROV
ABDULLAYEVA
ASGARLI
QARİ
SEBZİYEV
DURDYYEVA
ABDİNOV
NAJAFOV
HASANZADE
DÜYAMALIYEV
MEMMEDZADE
SALIMLI
HUSEYNLI
BALANMADI
GAZEL
HAZRATKULOV
FakAd
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
BolAd
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
OgretimTuru
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ASİL
Aday No
1333
460
3398
4203
3826
4555
4493
2383
5780
5485
5134
221
1693
4412
4023
3979
3636
3049
771
1799
2879
4205
5754
Ad
LEYLA
DIANA
MEKAN
KHILOLA
GAUKHAR
ZEYNEP
MOHAMMAD
BAHAR HALİL
AMIR
ABDULA
CAVABSIR
YLHAM MESUT
HANIFA
MERVE
NIGAR
NILUFAR
MERVE
SAHL
ORHAN
MAVİLE
AYSEL
NASİBA
Soyad
BUZLYYEVA
AL HABBAL
RAİMOV
KHUSANBAEVA
ABRALİYEVA
BAŞARAN
ABU ARISHA
AHMET
ISKANDAROV
BAIRAMOVI
MAMMADOV
ACHILOV
GYULER
NAZIMOVA
MUHTANCI
GARAYZADE
DURSUNOVA
MESTAN
ALSHEKH FATTOUH
ASLAN
MEVYUTOVA
AGHAYEVA
DOSMURADOVA
FakAd
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BolAd
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
HUKUK
HUKUK
HUKUK
HUKUK
HUKUK
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
OgretimTuru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
80
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content