close

Enter

Log in using OpenID

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2014 – 2015 AKADEMİK YILI

embedDownload
T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
2014 – 2015 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KAYIT–KABUL DUYURUSU
Üniversitemiz yükseköğretim programlarına 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılında ek yerleştirme ile kayıt hakkı
kazanan uluslararası (yabancı uyruklu) aday öğrenciler ve kayıtlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
KAYIT TAKVİMİ :
Aday öğrencilerin kayıtları aşağıdaki tarihler arasında gerçekleştirilecektir.
Asil Adayların Kesin Kayıtları
1. Yedek Adayların Kesin Kayıtları
2. Yedek Adayların Kesin Kayıtları
: 15 – 19 Eylül 2014
: 22 – 24 Eylül 2014
: 25 – 29 Eylül 2014
KAYIT YERİ :
Kayıtlar, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisinde
gerçekleştirilecektir.
Adres: Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenci Ofisi
Rektörlük Binası Giriş Kat
Korucuk Köyü Trafo Mah.No:36 – SİNOP
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER :
Kayıt için başvuruda bulunan aday öğrencilerin aşağıda yer alan belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri
gerekmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
-
Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlükler ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik
Belgesi",
Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe'ye çevrilmiş
onaylı örneği,
Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Türkiye’deki ulusal üniversitelerin uluslararası öğrenci
sınavlarına giren adaylardan),
Pasaportun ibrazı ile birlikte fotokopisi,
Maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum
belgesi ve/veya öğrencinin yazılı beyanı, (2014–2015 Akademik Yılı için 11.000,–TL. (onbirbin),
Varsa, Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı veya onaylı örneği,
İkamet tezkeresi (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunan ve öğrenimine başlayacak olan öğrenciler öğrenci
belgesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’nden alacaklardır. Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunmayan veya
herhangi bir nedenle izinli sayılıp öğrenime devam etmeyecek olanlardan istenilmeyecektir.)
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontu,
Birinci Öğretim: T.İş Bankası Sinop Şubesi İBAN No : TR07 0006 4000 0017 4000 6951 37
İkinci Öğretim : T.İş Bankası Sinop Şubesi İBAN No : TR23 0006 4000 0017 4000 6951 40
FAKÜLTE/ENSTİTÜ/
Y.OKUL/M.YÜKSEKOKULU
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
( Fen Programları )
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
( Edebiyat Programları )
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ÖĞRENCİ
KATKI PAYI
I. Taksit
II. Taksit
158,00
158,00
ÖĞRENİM ÜCRETİ
(İKİNCİ ÖĞRETİM)
I. Taksit
II. Taksit
962,00
962,00
142,00
142,00
640,50
640,50
142,00
142,00
481,00
481,00
142,00
95,00
142,00
95,00
513,50
577,50
513,50
577,50
95,00
95,00
385,00
385,00
95,00
95,00
385,00
385,00
Not : 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu
Kararı henüz açıklanmadığından aday öğrencilerden kayıtlar esnasında 2013 – 2014 ücretleri tahsil
edilecektir. Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra (+/–) mahsuplaşma
işlemi yapılacaktır.
KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :
a) Kayıt için başvurmadan önce gerekli belgelerin istenilen niteliklere uygun olarak hazırlanması ve öğrenim
ücretinin yatırılması kayıt işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.
b) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Vekalet ve/veya posta ile kayıt yapılmaz.
c) Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve Üniversite tarafından tekrar
yerleştirilmedikçe kayıt yaptıramaz.
d) Eksik ve/veya istenilen koşullara uygun olmayan belge ile başvuran adayların kayıtları yapılmaz. Eksik
belgelerin aday tarafından kayıt dönemi sonrası tamamlanması durumunda yedek adaylardan sonra kontenjanda
boşluk olması durumunda son yedek kayıt gününde kayıt işlemi gerçekleştirilir.
e) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi C olan adayların diğer belgelerinin eksiksiz olması
durumunda kayıtları yapılır ve Türkçe düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Ancak bu süre
içerisinde öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
f) Kayıt yaptıran uluslararası (yabancı uyruklu) öğrencilerin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasından
yararlanabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen
başvurmaları ve kayıt yaptırarak Genel Sağlık Sigortası primini ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen süreler
içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince Genel Sağlık Sigortasının sağladığı imkânlardan
faydalanamayacaklardır. Bu konuda tüm sorumluluk öğrencilere aittir.
TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI :
Öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere Üniversitemiz tarafından 15 EYLÜL 2014 tarihinde Türkçe Dil
Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen adayların Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisine yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
YERLEŞEN ASIL VE YEDEK ADAYLAR :
ADI
MAHYM
ALTYN
RASHİDUL HAQ
KHODAİ BERDİ
FARHAD
MUHAMMAD
ARZU
MUSAB
DOVRAN
SELVER
JOSHKUN
AKBAR
MEYLİS
NAZAR
SAPARMUHAMMET
ERKİN
YBRAYYMMUHAMMET
NAZOKAT
ABED
AYJAHAN
SHANAZAR
MOHAMMAD FAYAZ
HAYATULLAH
AHMET
ZHEMSHİD
GURBANGELDİ
AKMYRAT
SANZHARBEK
AZİZ
İHLAS
CELİL
SİTORA
SOYADI
YAZBAYEVA
GURBANOVA
NOORUL HAQ
MURADİ
ABDUL QUDUS
FAHEEM
SÜMERTAŞ
DEMİREL
ROZYYEV
MUTLU
MERETDURDYYEV
SİRMAMEDOV
HOJAGELDİYEW
HUDAYGULYYEV
JUMAGELDİYEV
KULİYEV
ATAYEV
AHMEDOVA
NAJJAR
TEJENOVA
NURMAMMEDOV
FARHAD
MOHAMMAD MORAD
VELİYEV
İSAYEV
HASHYMOV
ATAYEV
ERNAZAROV
HOJAYEV
SADULLAYEV
AHMEDOV
KUCHUKBUDAK
AKADEMİK BİRİM
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen - Edebiyat Fakültesi İstatistik
Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
AÇIKLAMA
KAYIT TARİHLERİ
15 – 19 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
ADI
MOHAMMAD HAMİD
ORHAN
OYSHA
SONA
HAZRAT QUL
MOHAMMAD AKBAR
ARSALAN
HASİBULLAH
DOVRAN
SAMARUDDİN
MOHAMMAD HASHEM
NARİMAN
MOHAMMAD HASAN
HİLİN
ÜRFAN
ALESGER
DOSTON
NERMİN
DOVLETGELDİ
RUFAT
NİJAT
SERKHAN
AKİLİ
ZOHRE
MEKAN
PARAHAT
KUVAT
ROVSHEN
SERDAR
NİCAT
AHMAD WALİD
MHD KHEER
MEKAN
MUHAMMETGULY
BASHİM
SOYADI
SHAREEF
ABDUL
SATTAROVA
KAKAYEVA
ZABİHULLAH
MOHAMMAD ANWAR
GHANİ
SHUKRULLAH
GULHANOV
MOHAMMAD RAHİM
BİGZAAD
İBRAHİMOV
ZAKARİA
MOUSA
HAMZAYEV
ALESGEROV
ERKİNOV
EKBERZADE
KUVADOV
TEYMURZADE
AMRULLAYEV
KERİMLİ
MUNGA
MAMMEDOVA
ANNAYEV
YEGSEMOW
YEGSEMOW
OVLİYAGULYYEV
YAGMYROV
ALİYEV
QATBADDİN
ALBARİ
GUSHLYKOV
AMANNAZAROV
HANOV
AKADEMİK BİRİM
AÇIKLAMA
KAYIT TARİHLERİ
15 – 19 Eylül 2014
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
1. YEDEK
22 – 24 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
1. YEDEK
22 – 24 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği
1. YEDEK
1. YEDEK
1. YEDEK
2. YEDEK
2. YEDEK
22 – 24 Eylül 2014
25 – 29 Eylül 2014
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)
Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı
Meslek Yüksekokulu Elektrik
Meslek Yüksekokulu Makine (İkinci Öğretim)
Meslek Yüksekokulu Mekatronik
Gerze Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Gerze Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)
Gerze Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
Boyabat Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı (İkinci Öğretim)
15 – 19 Eylül 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content