close

Enter

Log in using OpenID

23 .Dönem Çalışma Raporu - Makina Mühendisleri Odası

embedDownload
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
23. Dönem
[2012-2013]
Çalışma Raporu
Ocak 2014
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi
23. Dönem
[2012-2013]
Çalışma Raporu
HAZIRLAMA KURULU
Ö. Varlık ÖZERCİYES
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Hüseyin DİNÇER
Şube Müdürü
Hülya AYDIN
Basın Danışmanı
Ali Rıza FALCIOĞLU
Basın Yayın ve Halka İlişkiler
Tasarım - Baskı
Kardelen Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.
İncesu Caddesi 96’lar Apt. No: 6/Y Kolej - Ankara
Tel/Faks: (0 312) 432 1 378 • 432 2 378
[email protected][email protected]
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
İÇİNDEKİLER
24. OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI.......................................................5
YİTİRDİKLERİMİZ................................................................................6
ÖNSÖZ..............................................................................................7
23. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ (Asıl-Yedek)......................... 11
ÜYE İSTATİSTİK BİLGİLERİ................................................................. 12
İL-İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ................................................................... 12
TEKNİK PERSONELİMİZ...................................................................... 13
BÜRO HİZMETLERİ PERSONELİMİZ...................................................... 15
GELENEKSEL GECELERİMİZ................................................................ 16
23. DÖNEM ÇALIŞMA PRORAMI........................................................... 29
23. DÖNEM ŞUBE GÜNCESİ................................................................ 49
23. DÖNEM ŞUBE ETKİNLİKLERİ.......................................................... 61
Şube Danışma Kurulları........................................................... 63
İl-İlçe Temsilcilikleri................................................................ 64
İşyeri Temsilcilikleri................................................................. 68
Uzmanlık Komisyonları............................................................. 70
AİTM Komisyonu Çalışma Raporu....................................... 72
Asansör Komisyonu Çalışma Raporu................................... 73
Enerji Komisyonu Çalışma Raporu...................................... 75
İş Güvenliği Komisyonu Çalışma Raporu.............................. 76
İş Makinaları Komisyonu Çalışma Raporu............................. 77
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Çalışma Raporu....... 78
Tasarım İmalat Komisyonu Çalışma Raporu.......................... 80
Teknik Hizmetleri Geliştirme Komisyonu Çalışma Raporu....... 80
Tesisat Komisyonu Çalışma Raporu..................................... 81
Yapı Denetim Komisyonu Çalışma Raporu............................ 82
Öğrenci Üye Komisyonu Çalışma Raporu............................. 83
SMM Komisyonu Çalışma Raporu........................................ 85
UHUM-MDK Komisyonu Çalışma Raporu.............................. 85
EİM-MDK Komisyonu Çalışma Raporu................................. 86
Hukuk Danışmanlığı Hizmeti.............................................. 87
3
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
BASIN – YAYIN ÇALIŞMALARIMIZ........................................................ 88
KURSLAR (MİEM).............................................................................. 91
2012 Yılı Mühendis Yetkilendirme Kursları................................... 91
2013 Yılı Mühendis Yetkilendirme Kursları................................... 92
2012-2013 Yılı Seminerler........................................................ 93
2012-2013 Yılı Sanayi Tipi Kazanlar Kursu.................................. 93
2012-2013 Yılı İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kurları............... 94
2012-2013 Yılı LPG Teknik Personeli Kursu................................. 95
2012-2013 Yılı Bilgisayar Kursları.............................................. 96
PERİYODİK KONTROLLER................................................................... 97
SMM VE PROJE MESLEKİ DENETİM....................................................... 99
ARAÇ PROJE MESLEKİ DENETİMİ....................................................... 100
MESLEKİ DENETİM BÜROLARIMIZ...................................................... 101
TEKNİK HİZMET ÇALIŞMALARI.......................................................... 102
ASANSÖR KONTROL MERKEZİ........................................................... 105
MALİ RAPOR................................................................................... 113
BASINDA ŞUBEMİZ.......................................................................... 119
Basın Açıklamalarımız............................................................ 121
Yazılı Basında Şubemiz.......................................................... 159
Görsel Basında Şubemiz........................................................ 177
4
24. Olağan
Genel Kurula Çağrı
Sayın Üyemiz,
Şubemizin 24. Olağan Genel Kurulu,
18 Ocak 2014 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında
Avşar Metropol Sinemaları Salonu’nda (Selanik Cad. No: 76 Kızılay/Ankara),
Seçimler,
19 Ocak 2014 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında Sarar İlkokulu’nda
(Necatibey Cad. Yeşilırmak Sokak Sıhhiye/Ankara) yapılacaktır.
Saygılarımızla,
MMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu
Program
1. Gün: Genel Kurul
Tarih
Saat
Adres
Selanik
: 18 Ocak 2014
: 10:00-17:00
: Avşar Metropol Sinemaları Salonu
Cad. No:76 Kızılay / ANKARA
GÜNDEM:
1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı Seçimi,
3. Saygı Duruşu,
4. İstiklal Marşı’nın okunması,
5. Şube Başkanı’nın konuşması,
6. Konuk konuşmacılar,
7. Çalışma Raporunun okunması ve görüşülmesi,
8. Dilek ve Öneriler,
9. Seçime katılacak adayların belirlenmesi.
2. Gün: Seçimler
Tarih : 19 Ocak 2014
Saat : 09:00-17:00
Adres : Sarar İlkokulu
Necatibey Cad. Yeşilırmak Sokak
Sıhhiye / ANKARA
GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
(7 Asıl, 7 Yedek)
2. TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi.
YİTİRDİKLERİMİZ
23. Çalışma Döneminde yitirdiğimiz üyelerimizden, bilgileri bize ulaşanlara bültenlerimizin sayfalarında
yer verdik. Yitirdiğimiz tüm üyelerimizi ve mesleğimize olan katkılarını saygıyla anıyoruz. 2012-2013
döneminde, aşağıda adlarını andığımız üyelerimiz dışında yitirdiğimiz meslektaşlarımız da olduysa, bu
üyelerimizle ilgili bilgiler şubemize ulaştığında yayınlarımızda yer alacaktır.
Sicil No
Adı ve Soyadı
Sicil No
Adı ve Soyadı
3852
AHMET TINAY ALTUNSUNAR
8357
NECDET ERTUĞRUL
18029
MEHMET LEVENT ÇAKIR
2029
HAYDAR YALÇIN BEHLÜL
13203
ABDULLAH GÜNERİ
5417
ŞÜKRÜ SİNA SİPAHİ
15126
FERİT ÖZER
893
TURAN TÜRKER
1678
ZEKİ GÜLLÜ
951
SALİH YURTYAPAR
12251
HÜSEYİN YILDIRIM
1633
EROL BAYDAR
6363
RASIM KARADAĞ
2943
NECATİ İVAZ
14814
İLKER DEMİRBAĞ
4166
ÖNER ERSAY
6558
İSMET KARAKAŞ
6730
FUAT KAYI
1052
İBRAHİM KUDRET TANRIGÜDEN
9012
ERGÜN ALAGÖZ
4242
FEVZİ SAİT ÜNAL
10560
MEHMET ŞEMSETTİN SOYSAL
8748
ALİ ÇAĞLAR
17775
NAHİT SÖYLER
36830
YUSUF ZİYA BIÇAKCI
53771
HAKKI ERKİN GÖNENÇ
18291
METE GÜLÖKSÜZ
1717
GÜNAY GÜNGEN
17759
HAYDAR EREL
11007
RAŞİT ÖMER KART
19642
ARİF HİKMET ŞİMŞEK
Teoman ÖZTÜRK
Suat Sezai GÜRÜ
Bünyamin AYDIN
11 Temmuz’da Teoman ÖZTÜRK’ü
29 Ocak’ta Suat Sezai GÜRÜ’yü ve
20 Ekim’de Bünyamin AYDIN’ı saygıyla andık.
6
ÖNSÖZ
Değerli Üyelerimiz,
Oldukça yoğun gündemlerle geçen iki yıllık dönemdeki 23. Dönem Şube çalışmalarını içeren
Çalışma Raporunu, siz üyelerimizin değerlendirmelerine sunuyoruz.
Demokrasi güçlerinin yanı sıra Örgütümüzün de tarihinde gördüğü en zorlu saldırılara uğradığı
ve bu saldırılara karşı mücadelemizin en yoğun sürdüğü iki yıllık bir çalışma dönemini geride
bıraktık.
Şube üyelerimizin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek,
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına
kullanmalarının zeminini yaratma çabası 23. Dönemde de ısrarla sürdürülmüştür.
Ülkemiz, uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle,
1980’li yıllardan beri yeni liberal bir dönüşüme tabi tutulmuştur. Bu dönüşümün omurgasını,
piyasa güçlerinin egemenliği ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesine dayanan yeni ekonomik
politikalar ile bu doğrultudaki “yapısal uyum programları” oluşturmuştur. Böylece her alanda
kuralsızlaştırma, serbestleşme ve ticarileştirme egemen olmuştur.
Emperyalizmin küresel politikalarının dünyadaki yıkıcı sonuçları ülkemize doğrudan bir şekilde
yansımaktadır. 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve 12 Eylül faşizmiyle birlikte altyapısı örülen
dönüşüm süreci, siyasal iktidarların, uluslararası tekellerin istekleri doğrultusunda hayata
geçirdikleri ekonomik ve siyasal politikalarla belirlenmiştir.
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kapitalizmin yeni sermaye birikim politikaları çerçevesinde
gündeme gelen söz konusu yeni liberal politikalar, bir süreç içinde gerçekleşmek üzere, sosyal
devletin ve kamunun elindeki büyük sanayi üretiminin tasfiyesini amaçlamıştır. Tek taraflı,
medya destekli demagojik ideolojik yönlendirme-belirleme kampanyaları eşliğinde uygulanan
bu politikalar sonucu, Cumhuriyetin kazanımları olan kamusal büyük sanayi üretimi, mal, varlık
ve işletmeler, serbestleştirme-özelleştirme yoluyla yerli-yabancı sermayeye devredilmiştir. Bu
politikalar kapsamında kamusal hizmetler de piyasaya açılmış, kamu hizmet birim ve kuruluşları
da serbestleştirme-özelleştirme arpalıklarına dönüşmüş, kamu kurumları artık dışarıdan taşeron
hizmeti alır duruma getirilmiştir. Aynı durum dönüştürülen yerel yönetimlerde de geçerlidir.
Yeni liberal politikalar kapsamında kamu idari yapısı, yerel yönetimler ve personel rejimi de
değiştirilmiştir. Kamu-özel sermaye işbirliği yöntemleri özelleştirmelere altyapı hazırlamaktadır.
Kamuda ve özel sektörde mühendislik, hekimlik dâhil bütün çalışanlar güvencesiz çalışma
biçimlerine tabi tutulmaktadır.
Ülke siyasetinde ise yasama, yargı, yürütme şeklindeki kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran
otoriter, diktatörce bir yönetim tarzı egemen olmuştur. Uygulanan sosyal, siyasi politikalarla
Cumhuriyet ve laiklik karşıtı dinci muhafazakâr bir toplum yapısı oluşturulmaktadır. Demokrasi
düşmanı yönelimler, polis terörü eşliğinde uygulanmaktadır.
Ülke adeta bir şantiye alanına, yolsuzluk denizine, hukuksuzluk çölüne dönüştürülmüştür.
Nerede, ne zaman yükseleceği belli olmayan binalar, nereye hangi akla hizmet kurulan HES’ler,
tarihin çöplüğüne atılmış nükleer santraller, termik santraller, yapı-toprak rantı uğruna yok edilen
doğa, kültürel tarih, akıl tutulması çılgın projeler ve tüm bu projelerin hayata geçirilmesinde
yaşanan yolsuzluklar, skandallar… Her an değişen siyasi konjonktüre göre keyfi gözaltına alınmalar,
mesnetten yoksun davaların açıldığı, uydurma deliller ve gizli tanıklarla verilen onlarca, yüzlerce
yıllık hükümler. Balyozlar, Ergenekonlar, KCK’lar, Yargısız infazlar, Roboski’ler. Her yıl sürekli
artan kadın cinayetleri. Tüm bunlar toplumu ve vicdanı Haziran günlerine taşımıştır.
27 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı ile başlayan ve AKP karanlığına karşı temel hak ve özgürlükler
için ülkenin de sınırlarını aşarak yayılan direniş polis şiddetiyle bastırılmaya çalışıldı. En temel
demokratik haklarına sahip çıkarak barışçıl eylemleriyle sesini duyurmak isteyen milyonlarca
yurttaşımızın canına polis şiddetiyle kastedildi, binlerce insan yaralandı ve ne yazık ki altı gencecik
yurttaşımız hayatını kaybetti. Toplum vicdanının sesi olmayı başarmış TMMOB’nin de aralarında
bulunduğu demokratik kitle örgütlerinin direnişi ile başlayan Gezi Parkı eylemlerinde, Haziran
Direnişi’nde Odamız ve Şubemiz de direniş saflarında yerini almıştır. Kendisi gibi olmayanı adeta
7
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
düşman ilan eden ve yaşam alanlarını kısıtlayan anlayışın temsilcileri, 2013’ün son günlerinde
İktidar kavgasına düştü. 17 Aralık’ta ortaya dökülen, ancak hukuk ihlalleriyle örtbas edilmeye
çalışılan ve halktan gizlenen yolsuzluk iddiaları, toplumda yaşanan kirliliğin boyutlarını gözler
önüne serdi. Bu gelişmeler kirlilik, yoksulluk ve yolsuzluk düzenine karşı, dayanışmayla birbirimize
kenetlenip, daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini, tüm demokrasi güçlerine ve elbette
bizlere de bir kez daha hatırlattı.
Bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturan bir meslek grubunun üyeleri olan biz mühendislerde,
sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşayan tüm yurttaşlar gibi önemli sorunlarla karşı karşıyayız.
Giderek artan işsizlik ve mesleğimizi uygulamada karşılaştığımız engellerin yanı sıra mesleki,
ekonomik, demokratik haklarımızda da önemli gerilemeler söz konusudur.
Serbestleştirme politikalarının yanı sıra meslek alanlarımıza yönelik kural tanımaz bir biçimde
değiştirilen yönetmelikler mühendislik uygulamalarını birçok yönden kuşatır olmuştur. İş güvenliği
kapsamındaki periyodik denetimler, iş makinaları eğitimleri, araçların imal tadilat montajı
yönetmeliği, asansör işletme bakım yönetmeliği, LPG’li araç yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
yapılarak, bu konu ve alanlarda mesleki denetimlerimiz engellenmeye çalışılmaktadır.
Mühendis istihdamı yetersizliği, işsizlik, düşük ücretle çalıştırılma, güvencesiz çalışma koşullarına
maruz bırakılma vb. uygulamalarla mühendisler yedek işgücü ordusunun içine itilmektedir. Diğer
yandan ihtiyaç planlaması yapılmaksızın çok sayıda üniversite ve bu üniversitelerde mühendislik
bölümleri açılarak eğitimin niteliği düşürülmekte, altyapı sorunları derinleşmekte, “uzaktan
eğitim” gibi esnek eğitim modelleri mühendislik disiplinlerine uygulanmakta, teknik yüksekokullar
“teknoloji fakülteleri” haline getirilerek bilimsel gerçeklerden uzak, kaos yaratacak düzenlemelere
imza atılmaktadır.
Ülkemizde mühendislerin yüzde 25‘i işsizken ve gençler mühendislik fakültelerine girmek için
insanüstü çaba gösterirken, YÖK teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesini sağlayacak
“mühendislik tamamlama programı” uygulaması ile 72 bin kişiye mühendislik unvanı vermeye
başlamıştır.
12 Eylül cuntacılarının çıkardığı ve bakanlıklara odalarımızın idari ve mali denetimini yapma
hakkı veren KHK, aradan otuz yıl geçtikten sonra şimdi uygulamaya konularak, seçimlerle ele
geçirilemeyen TMMOB’ye bağlı Odalar vesayet altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda
aralarında Odamızın da olduğu toplam 11 Odanın idari ve mali denetimi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bağlanmış, diğer 13 Oda’yı da farklı Bakanlıklara bağlayarak aynı uygulamanın
yapılacağı açıklanmıştır. Bu gelişmeler, örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi, ortak politikalarımızı
yeniden belirlemeyi, birleşik mücadelemizi daha da güçlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Şubemiz çalışmalarını bu gelişmelerin uzunca bir süredir yaşandığı koşullarda başarıyla
yürütmektedir. 2012 Ocak ayında Çağdaş Mühendislerin tekrar yönetime gelmesiyle, Şubemizin
üyelerimize sağladığı hizmetlerde çeşitlilik artmış, hizmete daha hızlı ve kolay ulaşılması sağlanarak
üyelerin memnuniyet seviyesi artırılmıştır. Kamu yararına sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin
artırılması ve hizmet alanlarının yeni il ve ilçelerde yapılması sağlanmıştır. 13 Eylül 2013 yılında
Ostim’de açılan OSB Mesleki Denetim Bürosu ile Şube etkinlik alanında yer alan organize sanayi
bölgelerinde çalışan üyelerimizin mesleki ihtiyaç ve talepleri, yine üretimde bulunan üyelerimizin
de katkı ve mesleki deneyimleri ile birlikte karşılanması hedeflenmiştir.
Ankara Şube; bilimsel düşüncenin, mühendislik disiplinlerinin gerçeklikleri ile ülke ve toplum
yararına, etkili ve güçlü bir şube olma yolunda önemli basamakları geride bıraktı. Yaptığı etkinlikler
ile yeni mesleki çalışma alanlarını üyelerine açmayı başarmış, mesleki bilimsel gelişmeleri
üyelerine söyleşi, seminer, çalıştay, vb. etkinliklerle, basılı yayın, internet, gibi araçlar ile
zamanında sunabilmiştir. Verilen eğitim alanları genişlemiş, kamu kurumları ile yapılan çalışmalar
ve yayımlanan yönetmelikler ile önemli sayıda üyemize yeni iş olanakları yaratılmıştır.
Yapılan çalışmalar; üyeleşmeyi, üyenin aktifleşmesini ve katkı koymasını, mesleki ve toplumsal
alanda etkinleşmeyi de beraberinde getirmiş, Şube çalışmaları için güçlü bir zemin oluşturmuştur.
Şubemiz; üyelerimizin talepleri ve mesleki alanlardaki beklentilerini karşılamaya çalışarak,
üye odaklı, üyesine duyarlı, daha canlı, güçlü, dinamik ve hedeflerini büyüten bir Şube haline
getirilmiştir. Şube yönetimi olarak, ekonomik krizin tüm faturasının çalışanlara çıkartılmasına ve
8
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
halka uygulanan baskılara karşı gereken yanıtı vermeye çalıştık. Üyelerimize destek çalışmalarımız
devam ederken Şubemizin etkinlik ve hizmetlerini kesintiye uğratmamak için, tasarruf tedbirleri
uygulayarak sürecin üye ve çalışanlarımıza olumsuz yansımasını önlemeye çalıştık. Yaptığımız
etkinliklerle günün gerçeklerini, toplum yararını ve bilimsel düşünceyi emekten, bağımsızlıktan,
sanayileşmeden yana bir anlayış ile harmanladık.
Sonuna geldiğimiz çalışma dönemi içinde Şubemiz bu raporda da görüleceği üzere başarılı
çalışmalara imza atmaya devam etmiştir. Üyelere verilen hizmetlerin standartlaşması, hızlanması,
kolaylaşması sağlanarak memnuniyet seviyesi arttırılmıştır. Kamu yararına sunduğumuz
hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve hizmetlerimizin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
Meslek içi eğitim, belgelendirme ve akreditasyon konularında çalışmalar geliştirilerek
sürdürülmüş ve açılan kursların niteliği, sayısı ve çeşitliliği arttırılmıştır. Düzenlenen seminer
konularının MİEM kapsamında yeni yetkilendirme kurslarına temel oluşturması için yapılan
çalışmalara devam edilmiştir.
Bu çalışma döneminde, Şubemiz bünyesinde birçok söyleşi ve seminer düzenlenerek, ülke ve
meslek disiplinlerimizin gündemindeki konularda üyelerimize güncel, aydınlatıcı, düzenli ve sık bir
bilgilenme olanağı yaratılmaya çalışılmıştır. 10 bini aşkın katılımcıyla düzenlenen bu seminer ve
söyleşiler, konuların çeşitlenmesine, detaylanmasına yol açmış ve üyelerimizden olumlu tepkiler
alınmıştır. Böylece üyelerimiz, ülke gerçeklerini tartışabilmiş, meslek alanlarımızda hazırlanan
kanun ve yönetmelikler ile ilgili Oda görüşlerinin şekillenmesine katkı koymuştur.
Şubemiz; kurum ve kuruluşlar ile Oda mesleki uygulama çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla,
meslek alanlarımızla ilgili uygulamaların, mesleki kriterlerin, ilgili yönetmeliklerin Odamızca
belirlenen esaslar doğrultusunda yapılması çerçevesinde ilişkileri yürütmüş, bu kapsamda Şube
yöneticilerimiz, Şube etkinlik alanımızdaki il ve ilçelerde enerji kanuna yönelik bilgilendirme, doğal
gaz uygulamaları, asansör denetimleri ve uygulamaları, LPG’li araç denetimleri, iş makinaları
eğitimleri gibi konularda kurum ve kuruluşlara özel ziyaretlerde bulunmuş ve bu konularda
seminerler verilmiştir. Üyelerimizin ilgi alanına göre daha detaylı bilgi alabilecekleri fabrika/
atölye/tesis vb. yerlere teknik geziler düzenlenmiş, teknik cihazlara ait üretim alanlarının yerinde
görülmesi sağlanmıştır.
Üniversite eğitimlerinin tamamlanmasıyla Odamızın üyesi ve yöneticisi olacak öğrenci
üyelerimizin sayısı, ülke çapında 18 bine yaklaşmış, Şubemiz özelinde ise 1743 üyelik bir topluluğu
oluşturmuştur. Ayrıca, Şubemiz tarafından yıllardır devam eden öğrenci üyelerimize staj
yapabilecekleri işyerleri bulunması ve bu hizmetin kurumsallaştırılması çalışmalarına bu dönemde
de devam edilmiş, 290 öğrenci üyemize çeşitli işyerlerinde staj yapma olanağı sağlanmıştır.
50 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimimiz ışığında günümüzün yüklü gündemi ve sorunları
değerlendirildiğinde; mesleki, demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla hareket ederek,
çağdaş, bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir Türkiye özlemiyle, üye sorunlarının toplumun
sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda
politikalar üreten ve mücadele veren bir Makina Mühendisleri Odası’na üyelerimizin ve halkımızın
ihtiyacı devam etmektedir.
2014–2015 yılları için önümüzde oldukça önemli görevler ve çalışmalar bizleri bekliyor.
Şubemiz artan kapasitesi ve etkin üye katılımı ile önümüzdeki dönem çalışmalarını da başarıyla
gerçekleştirecektir. Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi bundan önce olduğu gibi bundan
sonra da; üyeleriyle birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesiyle hareket ederek,
toplumsal sorumluluğu gereği toplumsal muhalefetin odağında yer almayı, onurlu yürüyüşünü ve
dik duruşunu sürdürecek, meslek alanlarımızda yaşanan tahribata, meslektaşlarımızın sorunlarına
ve ülkemizin temel meselelerine karşı sözünü ve eylemini daha da büyütecektir.
Saygılarımızla,
TMMOB
MMO Ankara Şubesi
23. Dönem Yönetim Kurulu
9
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
10
Başkan
Prof.Dr.
Müfit Gülgeç
(20197)
(06.01.2013 tarihine kadar)
Üye
Fırat Özer
(77000)
(07.01.2013 tarihinden
itibaren)
Başkan
Sadettin Özkalender
(22758)
(07.01.2013 tarihinden
itibaren)
Yedek Üye
Haluk Direskeneli
(6606)
Sayman Üye Sekreter Üye Başkan Vekili
Goncagül Karakoç
(45169)
(07.01.2013 tarihinden
itibaren)
Yedek Üye
Kenan Kuvvet
(21459)
Dr. Ö. Varlık Özerciyes
(49280)
Yedek Üye
Vedat İrşi
(70388)
Alaaddin Eksin
(14148)
Yedek Üye
Nihat Ercanlı
(27497)
Üye
İzzet Seferbeyoğlu
(59780)
Yedek Üye
Dr. Tunç Apatay
(78519)
Üye
Egemen Ceylan
(60255)
Yedek Üye
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
23. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ (Asıl - Yedek)
Haydar Dirik
(84606)
30.01.2012 tarihinde ilk toplantısını görev bölümü yaparak gerçekleştiren
Yönetim Kurulu, dönem boyunca 78 toplantı yapmış 685 karar almıştır.
11
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Üye İstatistik Bilgileri
Branş
Tarih
01.01.2014
Üye Sayısı
13.499
Makina
12.002
Endüstri
1221
Uçak, Havacılık, Uzay
167
Diğer*
109
* Branşı Makina, Endüstri, Uçak, Uzay ve Havacılık Mühendisliği dışında olanlar ile etkinlik alanımıza yeni
katılmış üyelerimiz.
Kırıkkale İl Temsilciliği
12.03.2012 tarih ve 71 nolu Şube Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlamıştır.
Ali Rıza KAPLAN
Özgür AYYILDIZ
Ahmet DEMİR
Hakan İNÖNÜ
Emre AYDIN
Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreter Üyesi
Yürütme Kurulu Sayman Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Çankırı İl Temsilciliği
12.03.2012 tarih ve 73 nolu Şube Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlamıştır.
Şirin DUMAN
Yürütme Kurulu Başkanı
Kemal SOYDAN
Yürütme Kurulu Sekreter Üyesi
M. Talat BÜYÜKKAVUKÇU Yürütme Kurulu Sayman Üyesi
Polatlı İlçe Temsilciliği
12.03.2012 tarih ve 72 nolu Şube Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlamıştır.
12
İbrahim ÖZKAN
Yürütme Kurulu Başkanı
Halit YILMAZ
Yürütme Kurulu Sekreter Üyesi
Serkan ŞAHİNLİ
Yürütme Kurulu Sayman Üyesi
Levent KOCAOĞLU
Yürütme Kurulu Üyesi
Necdet YARMA
Yürütme Kurulu Üyesi
TEKNİK PERSONELİMİZ
Adı ve Soyadı
Görevi
Birimi
Hüseyin DİNÇER
Şube Müdürü
Cemal GEDİKOĞLU
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Birimi
Gülistan ÇITAK
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Birimi
İlker KÜPELİ
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
Evren ÇEKİN
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
Serpil TABUROĞLU
Teknik Görevli
Mesleki Denetim
Cafer ARSLAN
Teknik Görevli
Ostim Mesleki Denetim Bürosu
Selahattin CEYLAN
Teknik Görevli
Ostim Mesleki Denetim Bürosu
Tuna GÖNÜLLÜ
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
Evren SAĞ
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
Caner Güney YILMAZ
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
İbrahim ÖZBAY
Teknik Görevli
Polatlı İlçe Temsilciliği
Ceren YILMAZ
Teknik Görevli
Mesleki Denetim
Onur ÖZKİRAZ
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
Süleyman KAHRAMAN
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
01.02.2012 Tarihinden itibaren.
Mustafa Sezen ŞENGÜN
Teknik Görevli
Meslek İçi Eğitim Merkezi
09.04.2012 Tarihinden itibaren.
Hakkı ELMALIOĞLU
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
01.08.2012 Tarihinden itibaren.
Taner IRMAK
Teknik Görevli
Çankırı İl Temsilciliği
Alper TOPÇU
Teknik Görevli
Kırıkkale İl Temsilciliği
Baran ARAS
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
31.07.2012 Tarihine kadar.
Emre Can TELLİEL
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
31.03.2012 Tarihine kadar.
Alkım GÖKTAŞ
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
17.12.2012 Tarihine kadar.
Hüsne ÖZÜNEL AYKAÇ
Teknik Görevli
Mesleki Denetim
31.08.2013 Tarihine kadar. - EMEKLİ
Mesut ATICI
Teknik Görevli
Merkez Laboratuvarı
30.09.2013 Tarihine kadar. - EMEKLİ
İbrahim Halil ANABAY
Teknik Görevli
Polatlı İlçe Temsilciliği
10.07.2013 Tarihine kadar.
Burak DEDEOĞLU
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
19.06.2012 Tarihinden itibaren.
Serkan ERSEVER
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
12.03.2012 Tarihine kadar.
N. Birce KAYA
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
02.07.2012 Tarihine kadar.
Necati DURAN
Teknik Görevli
Polatlı İlçe Temsilciliği
16.04.2012 Tarihine kadar.
Onur TÜRKOĞLU
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
14.06.2012 Tarihine kadar.
Erhak GÜNEŞ
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
16.05.2012 Tarihinden itibaren
03.01.2014 Tarihine kadar.
13
Hasan KOÇ
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
16.05.2012 Tarihinden itibaren
İsrafil BEŞLER
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
16.05.2012 Tarihinden itibaren
Asım OKÇU
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
13.06.2012 Tarihinden itibaren
İsmail ARSLAN
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
07.11.2013 Tarihine kadar.
Özdemir SALTIK
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
13.06.2012 Tarihinden itibaren
Mehmet ARSLAN
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
01.01.2013 Tarihine kadar.
Yasin ŞAHİNER
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
12.10.2012 Tarihine kadar.
Zeki Erdem ANAR
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
01.08.2012 Tarihinden itibaren
Hüseyin Zeki ÖZ
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
31.12.2012 Tarihine kadar.
Volkan AVCI
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
28.12.2012 Tarihine kadar.
Alkım GÖKTAŞ
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
17.12.2012 Tarihine kadar.
Hasan GÖKALP
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
12.07.2012 Tarihine kadar.
Volkan İNAN
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
15.01.2013 Tarihinden itibaren
Hasan İÇLİ
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
15.01.2013 Tarihinden itibaren
Nuray YAZICIOĞLU
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
17.07.2013 Tarihinden itibaren
Eren ŞAHİN
Teknik Görevli
Üye İlişkileri
03.01.2014 Tarihine kadar.
Volkan DUMAN
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
02.09.2013 Tarihinden itibaren
Atakan EKİCİ
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
02.09.2013 Tarihinden itibaren
Selim Canberk SOYDAN
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
02.09.2013 Tarihinden itibaren
Ümit Emrah ŞENER
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
02.09.2013 Tarihinden itibaren
Ali GÖKTAŞ
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
25.09.2013 Tarihinden itibaren
Mehmet KARACAOĞLU
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
25.09.2013 Tarihinden itibaren
Murat DENİZ
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
06.11.2013 Tarihinden itibaren
Melih BAL
Teknik Görevli
OSB Mesleki Denetim Bürosu
31.12.2013 Tarihine kadar.
Atacan Cemal TAŞKIRAN
Teknik Görevli
Asansör Kontrol Merkezi
20.11.2013 Tarihine kadar.
Hatice GENÇ
Hukuk Danışmanı
Şube
14
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
BÜRO HİZMETLERİ PERSONELİMİZ
Adı ve Soyadı
Görevi
Birimi
Zeynep ŞAHAN
Büro Görevlisi
Şube
Döne Günay KAHRAMAN
Büro Görevlisi
Asansör Kontrol Birimi
Gülhayat DÖNMEZ BÜLBÜL Büro Görevlisi
Şube
Aysun DOĞAN
Büro Görevlisi
Şube
Berrin KONAK
Büro Görevlisi
Şube
Berk Halil LİŞESİVDİN
Ara Teknik Eleman
Merkez Laboratuvarı
Deniz KANDEMİR
Büro Görevlisi
Ostim Mes. Den. Bürosu
Mahir DOĞAN
Hizmetli
Şube
Ali Rıza FALCIOĞLU
Yayın Görevlisi
Basın-Yayın
Seyran ENİŞ
Büro Görevlisi
OSB Mes. Den. Bürosu
Soner DURMAZ
Büro Görevlisi
Kırıkkale İl Temsilciliği
Muammer ARSLAN
Ara Teknik Eleman
Merkez Laboratuvarı
Gülabi KANDEMİR
Hizmetli
Şube
Nimet BENER
Büro Görevlisi
OSB Mes. Den. Bürosu
Aziz TAŞKAYA
Ara Teknik Eleman
OSB Mes. Den. Bürosu
Özgür Müjdat KAYA
Ara Teknik Eleman
Ostim Mes. Den. Bürosu
Saliha AYDIN
Büro Görevlisi
Ostim Mes. Den. Bürosu
Zülküf Can AKBABA
Büro Görevlisi
Meslek İçi Eğitim Mrk.
Pınar AKAR
Büro Görevlisi
Ostim Mes. Den. Bürosu
Berna ÜLGEN
Büro Görevlisi
Muhasebe
Bergin BOZKURT
Büro Görevlisi
Meslek İçi Eğitim Mrk.
Süleyman AYDIN
Ara Teknik Eleman
Ostim Mes. Den. Bürosu
21.05.2012 Tarihinden itibaren.
Hülya AYDIN
Basın Danışmanı
Basın - Yayın
13.06.2012 Tarihinden itibaren.
Timoçin Özgür GEZER
Büro Görevlisi
Asansör Kontrol Birimi
11.06.2012 Tarihinden itibaren.
Mahir DİLMEN
Büro Görevlisi
Ostim Mes. Den. Bürosu
11.06.2012 Tarihinden itibaren.
Ceren ERDOĞAN
Büro Görevlisi
Muhasebe
27.06.2012 Tarihinden itibaren.
Tülay ÇINAR
Muhasebe Sorumlusu
Muhasebe
15.01.2013 Tarihinden itibaren.
Leyla YILDIZKAN CEYHAN
Hizmetli
Ostim Mes. Den. Bürosu
18.11.2013 Tarihinden itibaren.
Gökhan KARACA
Ara Teknik Eleman
Şube
04.12.2012 Tarihine kadar.
Gönül CABAT
Hizmetli
Asansör Kontrol Birimi
17.12.2012 Tarihine kadar.
Ayça Ay TURHAN
Muhasebe Görevlisi
Muhasebe
02.01.2013 Tarihine kadar.
Serkan YILDIRIM
Ara Teknik Eleman
Ostim Mes. Den. Bürosu
20.06.2012 Tarihine kadar.
Duygu DEMİRCİ
Muhasebe Görevlisi
Şube
18.01.2013 Tarihine kadar.
Yusuf GAYRETLİ
Hizmetli
Meslek İçi Eğitim Mrk.
28.02.2013 Tarihine kadar.
Kürşad TEKELİ
Ara Teknik Eleman
Ostim Mes. Den. Bürosu
03.02.2012 Tarihine kadar.
Nazmiye GÜLEÇ
Büro Görevlisi
Ostim Mes. Den. Bürosu
28.02.2013 Tarihine kadar. - EMEKLİ
Öncü GÜNEY AKÇA
Büro Görevlisi
Ostim Mes. Den. Bürosu
04.09.2012 Tarihine kadar. - EMEKLİ
Cem KOR
Basın Danışmanı
Basın-Yayın
31.05.2012 Tarihine kadar.
Erdener DURNA
Ara Teknik Eleman
Ostim Mesleki Denetim Bürosu
03.07.2012 Tarihinden itibaren
Hüsne ÖZÜNEL AYKAÇ, Mesut ATICI, Nazmiye GÜLEÇ, Öncü GÜNEY emekli oldular.
Şube çalışmalarında ki emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, emeklilik yaşamlarında
sağlık ve mutluluklar dileriz.
15
GELENEKSEL GECEMİZ VE ONUR YILI SEVİNCİ…
2012 yılı Geleneksel Gecemiz 21 Aralık 2012 tarihinde Spica Plaza Balo Salonu’nda
yapıldı. Odamızın kuruluşunun 58. yılı nedeniyle düzenlenen geleneksel gecemizde,
meslekte 60, 50, 40 ve 25. yılını dolduran üyelerimize onur yılı plaketleri verildi.
Meslekte 60. Yıl Listesi (2012)
Sicil No
Adı - Soyadı
Meslekte 50. Yıl Listesi (2012)
Sicil No
Adı - Soyadı
Meslekte 40. Yıl Listesi (2012)
Sicil No
16
Adı - Soyadı
Sicil No
Adı - Soyadı
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
17
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Meslekte 40. Yıl Listesi-Devamı (2012)
Sicil No
18
Adı - Soyadı
Sicil No
Adı - Soyadı
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Meslekte 40. Yıl Listesi-Devamı (2012)
Sicil No
Adı - Soyadı
Sicil No
Adı - Soyadı
Meslekte 25. Yıl Listesi (2012)
Sicil No
Adı - Soyadı
19
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Sicil No
20
Adı - Soyadı
Sicil No
Adı - Soyadı
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Sicil No
21
Adı - Soyadı
Sicil No
Adı - Soyadı
21
40
40
40
40
40
Her yıl
13 Aralık 201340tarihinde
40
6680
ŞEVKET PEKOL
olan “Geleneksel
Gecemizde”,
Yılıtarihinde
Plaketleri Spica
verilecektir.
yılını
tamamlayarak,
plaket alacak
2013yapılacak
yılı Geleneksel
Gecemiz
13 AralıkOnur
2013
PlazaOnur
Balo
Salonu’nda
yapıldı.
40
6696
BURHAN UYANIK
Herüyelerimizi
yıl olduğu
gibi bu yıl
da
25,
40, düzenlenen
50 ve 60 yılınıgeleneksel
tamamlayan üyelerimize,
Aralık 201370,
tarihinde
Odamızın
kuruluşunun
59.mesleğinde
yılı
nedeniyle
gecemizde,13meslekte
şimdiden
kutluyor,
esenlikler
diliyoruz.
40
6707
MUHLİS ŞAMİL ÖZBERK
6634
HİKMET FARUZLU
6640
NEDİM YİĞİT
6646
HULUSİ AYDOS
6655
ZAFER PESEN
6660
ALİ İHSAN DURAN
MMO Ankara
Dönem [2012-2013]
Raporu
AKİL SAKARYA üyelerimize,
olduğu
gibi buŞubesi
yıl da23.
mesleğinde
25, 40, 50Çalışma
ve 606675
yılını tamamlayan
GELENEKSEL GECEMİZ 13 ARALIK’TA
GELENEKSEL GECEMİZ 13 ARALIK’TA
GELENEKSEL GECEMİZ 13 ARALIK’TA
Her 40
yıl olan
olduğu
gibi
bu yıl
da mesleğinde
25, Yılı
40, Plaketleri
50
ve 60
yılını
tamamlayan
üyelerimize,
13 Aralıkplaket
2013 alacak
tarihinde
60,
50,
ve 25.
yılını
dolduran
üyelerimize
onur
yılıverilecektir.
plaketleri
verildi.
yapılacak
“Geleneksel
Gecemizde”,
Onur
Onur
yılını
tamamlayarak,
40
6710
HAMDİ ALKEVLİ
Plaket alacak
Şubemiz
ile iletişime
geçerek
davetiyelerini
alabilirler.
yapılacak
olanüyelerimiz
“Geleneksel
Gecemizde”,
Onur
Yılı Plaketleri
verilecektir.
Onur
yılını
tamamlayarak,
plaket
alacak
üyelerimizi
şimdiden
kutluyor,
esenlikler
diliyoruz.
40
6712
MUSTAFA ÇAKIR
Sicil No
Adı - Soyadı
üyelerimizi şimdiden kutluyor,
esenlikler
diliyoruz.
40
6714
REBİİ ARALIK’TA
YENEREL
GELENEKSEL
GECEMİZ
13
Geleneksel Gecemizde
70, 60, 40
ve 25. davetiyelerini
Onur Yılı Plaketi
alacak olan üyelerimizin güncel listesi.
Plaket alacak üyelerimiz
ile iletişime
geçerek
alabilirler.
40
6727
NEVZAT LALELİ
Meslekte 70-60.Şubemiz
Yıl Listesi
(2013)
Plaket
Şubemiz
ile iletişime
davetiyelerini
alabilirler.
OSMAN
KAYUMüyelerimize, 13 Aralık 201340tarihinde
Her yılalacak
olduğuüyelerimiz
gibi bu yıl
da mesleğinde
25,geçerek
40, 50 ve
606729
yılını tamamlayan
Gecemizde
70, 60, 40 ve 25. Onur
alacak olan üyelerimizin
güncel listesi.
SİCİLNO
ADI -SOYADI
YIL Yılı Plaketi
SİCİLNO
ADI -SOYADI
Sicil NoGeleneksel
Adı - Soyadı
40 YILalacak
6730verilecektir.
FUAT KAYI Onur yılını tamamlayarak, plaket
yapılacak olan “Geleneksel Gecemizde”, Onur Yılı Plaketleri
Geleneksel
Gecemizde
70,
60,
40
ve
25.
Onur
Yılı
Plaketi
alacak
olan
üyelerimizin
güncel
listesi.
476
EŞREF ESENERGÜL
70
40 40
6744 HALUK
İRFAN
HAKAN ALTINOK
6737
MACİT
üyelerimizi şimdiden
kutluyor,
SİCİLNO
ADIGÖĞEBAKAN
-SOYADI esenlikler diliyoruz.
YIL 60
500
ABDULKADİR
SİCİLNO
ADI -SOYADI
6755 MEHMET
TACEDDİN
DOĞRUÖZ
6740
ÖLÇÜM
SİCİLNO
ADI -SOYADI
SİCİLNO
ADI -SOYADI
476
EŞREF
ESENERGÜL
70 YIL
596 alacak
HASAN
T. KUŞHAN
60 davetiyelerini
6744
HAKAN ALTINOK
6758 İRFAN
SÜLEYMAN
FARUK
ÇETİNKAYA
Plaket
üyelerimiz
Şubemiz ile iletişime geçerek
alabilirler.
5004212
ABDULKADİR
GÖĞEBAKAN
60
6755
DOĞRUÖZ
ORHANESENERGÜL
ŞAHİNOĞLU
60
6760 TACEDDİN
MEHMET
ZEKİ ALTINOK
ATEŞ
476
EŞREF
70
6744
İRFAN
HAKAN
YIL
40 40
40 YIL
40
40 40
40
5962368
T. KUŞHAN
FARUK
ÇETİNKAYA güncel listesi.40
50
TEMEL
BEŞİROĞLU
6763 SÜLEYMAN
FARUKolan
ATİLA
ÖZKANLI
Geleneksel
Gecemizde 70, 60, 40 ve 60
25.60
Onur Yılı6758
Plaketi
alacak
üyelerimizin
500 HASAN
ABDULKADİR
GÖĞEBAKAN
6755
TACEDDİN
DOĞRUÖZ
Meslekte
50.
Yıl
Listesi
(2013)
4212
ORHAN
ŞAHİNOĞLU
60
40
6760
MEHMET
ZEKİ
ATEŞ
50
2383
METİN ÖZGÜÇ
6770
BAYRAM GÜÇLÜ
596
HASAN
T. KUŞHAN
60
6758
SÜLEYMAN
FARUK ÇETİNKAYA
50
40
2368
TEMEL
BEŞİROĞLU
6763
FARUK
ATİLA
ÖZKANLI
50
2448
YAŞAR
TUNCER
6786
MUSTAFAZEKİ
UĞURLU
Sicil
No ORHAN
Adı - Soyadı
4212
ŞAHİNOĞLU
60
SİCİLNO
ADI -SOYADI
YIL
SİCİLNO
ADI
6760
MEHMET
ATEŞ-SOYADI
50
40
2383
METİN
ÖZGÜÇ
6770
BAYRAM
GÜÇLÜ
2470
İBRAHİM
ARABACI
6792
CEVDET
SEYİDOĞLU
50
2368
TEMEL
BEŞİROĞLU
6763
FARUK
ATİLA
ÖZKANLI
476
EŞREF ESENERGÜL
70
6744
İRFAN HAKAN
ALTINOK
50
40
2448
YAŞAR
TUNCER
6786
MUSTAFA
UĞURLU
50
2472
ALİ ÖZKÖSEM
6796
İSMET
YAVUZ
50
2383
METİN
ÖZGÜÇGÖĞEBAKAN
6770
BAYRAM
GÜÇLÜ
500
ABDULKADİR
60
6755
TACEDDİN
DOĞRUÖZ
50
40
2470
İBRAHİM
ARABACI
6792
CEVDET
SEYİDOĞLU
50
2515
ARİF BİRKAN
İZGİN
6813
RASUL
HAYALOĞLU
50
2448
YAŞAR
TUNCER
6786
MUSTAFA
UĞURLU
596
HASAN
T. KUŞHAN
60
6758
SÜLEYMAN
FARUK ÇETİNKAYA
50
40
2472
ALİ
ÖZKÖSEM
6796
İSMET
YAVUZ
50
2525
CENGİZ VARLI
6824
MUHSİNSEYİDOĞLU
KILIÇ
50
2470
İBRAHİM
ARABACI
6792
CEVDET
4212
ORHAN
ŞAHİNOĞLU
60
6760
MEHMET
ZEKİ ATEŞ
50 50
40
2515
ARİF
BİRKAN
İZGİN
6813
RASUL
HAYALOĞLU
2579
AHMET
ORHAN YEŞİN
6843
ALİ TÜRK
50
2472
ALİ
ÖZKÖSEM
6796
İSMET
YAVUZ
2368
TEMEL
BEŞİROĞLU
6763
FARUK
ATİLA ÖZKANLI
50 50
40
2525
CENGİZ
VARLI
6824
MUHSİN
KILIÇ
2748
FAZILBİRKAN
SAVAŞ
BAYAZIT
6847
MEHMET
FİKRET USLU
50
2383
METİN
ÖZGÜÇ
6770
BAYRAM
GÜÇLÜ
2515
ARİF
İZGİN
6813
RASUL
HAYALOĞLU
50
40
2579
AHMET
ORHAN
YEŞİN
6843
ALİ
TÜRK
2761
KAYA ELBİSTANLIOĞLU
6850
HASAN ÖNKOL
50
2448
YAŞAR
TUNCER
6786
MUSTAFA
UĞURLU
2525
CENGİZ
VARLI
6824
MUHSİN
KILIÇ
50
40
2748
FAZIL
SAVAŞ
BAYAZIT
6847
MEHMET
FİKRET
USLU
50
3197
MUZAFFER
GÜREL
6865
EMİN
KANTARCI
2470
İBRAHİM
ARABACI
6792
CEVDET
SEYİDOĞLU
2579
AHMET
ORHAN
YEŞİN
6843
ALİ
TÜRK
50
40
2761
KAYA ELBİSTANLIOĞLU
6850
HASAN
ÖNKOL
50
3232
MEHMET
ÇAĞLAYAN
6876
MUSTAFA
KÜR USLU
2472
ALİ
ÖZKÖSEM
6796
İSMET
YAVUZ
2748
FAZIL
SAVAŞ
BAYAZIT
6847
MEHMET
FİKRET
50 50
40
3197
MUZAFFER
GÜREL
6865
EMİN
KANTARCI
2515
ARİF
BİRKAN
6813
RASUL
HAYALOĞLU
3290
AHMET
UÇARİZGİN
6921
MEHMET
ŞÜKRÜ SAKARYALI
50
2761
KAYA
ELBİSTANLIOĞLU
6850
HASAN
ÖNKOL
50 50
40
3232
MEHMET
ÇAĞLAYAN
6876
MUSTAFA
KÜR
2525
CENGİZ EMİROĞLU
VARLI
6824
MUHSİN
KILIÇ
4776
SAFFET
6931
FUAT
AYRANCIOĞLU
50
3197
MUZAFFER
GÜREL
6865
EMİN
KANTARCI
50 50
40
3290
AHMET
UÇAR
6921
MEHMET
ŞÜKRÜ
SAKARYALI
2579
AHMET URFALIOĞLU
ORHAN
YEŞİN
6843
ALİ TÜRK YAŞAR
19969
GÜVEN
6937
MAHMUT
50
3232
MEHMET
ÇAĞLAYAN
6876
MUSTAFA
KÜR YILDIR
50
40
4776
SAFFET
EMİROĞLU
6931
FUAT
AYRANCIOĞLU
50
2748
FAZIL
6847
MEHMET
FİKRET
50
32554
YAVUZSAVAŞ
ÖZCAN
6957
NEVZAT ÖZGÜVEN
50
3290
AHMET
UÇARBAYAZIT
6921
MEHMET
ŞÜKRÜ USLU
SAKARYALI
50
40
19969
GÜVEN
URFALIOĞLU
6937
MAHMUT
YAŞAR
YILDIR
50
2761
KAYA
ELBİSTANLIOĞLU
6850
HASAN
ÖNKOL
40
6485
ALİ HAYDAR
EKMEKYAPAR
6959
MEHMET
AKDUMAN
50
4776
SAFFET
EMİROĞLU
6931
FUAT
AYRANCIOĞLU
50
40
32554
YAVUZ
ÖZCAN
6957
NEVZAT
ÖZGÜVEN
50
3197
MUZAFFER
GÜREL
6865
EMİN
40
6577
ZELİHA KASABOĞLU
6966
ÖMERKANTARCI
ÜNYAY
50
19969
GÜVEN
URFALIOĞLU
6937
MAHMUT
YAŞAR YILDIR
40
40
6485
ALİ
HAYDAR
EKMEKYAPAR
6959
MEHMET
AKDUMAN
50
3232
MEHMET
ÇAĞLAYAN
6876
MUSTAFA
KÜRKARAKAŞ
40
6587
EYÜP HÜRMEYDAN
6972
MEHMETÖZGÜVEN
ALİ
50
32554
YAVUZ
ÖZCAN
6957
NEVZAT
40
40
6577
ZELİHA
KASABOĞLU
6966
ÖMER
ÜNYAY
50
3290
AHMET
UÇAR
6921
MEHMET
SAKARYALI
40
6598
HÜSEYİN
ŞİMŞEK
6974
ALİ OĞUZ ŞÜKRÜ
TÜRKYILMAZ
40
6485
ALİ
HAYDAR
EKMEKYAPAR
6959
MEHMET
AKDUMAN
40
40
6587
EYÜP
HÜRMEYDAN
6972
MEHMET
ALİ
KARAKAŞ
4776
SAFFET EMİROĞLU
6931
FUAT AYRANCIOĞLU
40
Meslekte
Yıl
Listesi (2013) 40 50
6601
YAHYA40.
ÖNDER
ÖRER
6981
AHMETÜNYAY
GÜÇLÜ
40
6577
ZELİHA
KASABOĞLU
6966
ÖMER
40
6598
HÜSEYİN
ŞİMŞEK
6974
ALİ
OĞUZ
TÜRKYILMAZ
50
19969
GÜVEN URFALIOĞLU
6937
MAHMUT YAŞAR YILDIR
40
6602
NEŞET
NUSRET KOCABIYIKOĞLU
6984
MUSTAFAALİ
MİRABOĞLU
40
6587
EYÜP
HÜRMEYDAN
6972
MEHMET
KARAKAŞ
Sicil
No
Adı
Soyadı
40
40
6601
YAHYA
ÖNDER
ÖRER
6981
AHMET
GÜÇLÜ
50
32554
YAVUZ ÖZCAN
6957
NEVZAT ÖZGÜVEN
6606
HALUK DİRESKENELİ
6985
EMİN
ÜLKÜ
TOYDEMİR
40
6598
HÜSEYİN
ŞİMŞEK
6974
ALİ
OĞUZ
TÜRKYILMAZ
40
40
6602
NEŞET
NUSRET
KOCABIYIKOĞLU
6984
MUSTAFA
MİRABOĞLU
40
6485
ALİ HAYDAR EKMEKYAPAR
6959
MEHMET AKDUMAN
6624
ORHANÖNDER
ŞÜKRÜ ÖRER
MERTOĞLU
6987
MEHMET
KAMİL TÖREYEN
6601
YAHYA
6981
AHMET
GÜÇLÜ
40 40
40
6606
DİRESKENELİ
6985
ÜLKÜÜNYAY
TOYDEMİR
40
6577 HALUK
ZELİHA
KASABOĞLU
6966 EMİN
ÖMER
6632
MUSTAFA
ÖZGÜÇ
6995
CEMİL YAMALI
6602
NEŞET
NUSRET
KOCABIYIKOĞLU
6984
MUSTAFA
MİRABOĞLU
40 40
40
6624
MERTOĞLU
6987
KAMİL
TÖREYEN
40
6587 ORHAN
EYÜPŞÜKRÜ
HÜRMEYDAN
6972 MEHMET
MEHMET
ALİ
KARAKAŞ
40
6634 MUSTAFA
HİKMETÖZGÜÇ
FARUZLU
7000 CEMİL
ERDAL
GÜVENDİREN
6606
HALUK
DİRESKENELİ
6985
EMİN
ÜLKÜ
TOYDEMİR
40 40
40
6632
6995
40
6598
HÜSEYİN
ŞİMŞEK
6974
ALİYAMALI
OĞUZ
TÜRKYILMAZ
6640 HİKMET
NEDİM
YİĞİT
7007 ERDAL
İBRAHİM
GÜNAYDIN
6624
ORHAN
ŞÜKRÜ ÖRER
MERTOĞLU
6987
MEHMET
KAMİL TÖREYEN
40 40
40
40
6634
FARUZLU
7000
GÜVENDİREN
6601
YAHYA
ÖNDER
6981
AHMET
GÜÇLÜ
6646
HULUSİ
AYDOS
7013
RÜSTEM
ÜNVER
6632
MUSTAFA
ÖZGÜÇ
6995
CEMİL
YAMALI
40 40
40
40
6640
YİĞİT
7007
GÜNAYDIN
6602 NEDİM
NEŞET
NUSRET
KOCABIYIKOĞLU
6984 İBRAHİM
MUSTAFA
MİRABOĞLU
6655
ZAFER
PESEN
6984
MUSTAFA
MİRABOĞLU
6634
HİKMET
FARUZLU
7000
ERDAL
GÜVENDİREN
40 40
40
40
6646
AYDOS
7013
6606 HULUSİ
HALUK
DİRESKENELİ
6985 RÜSTEM
EMİNÜNVER
ÜLKÜ
TOYDEMİR
40
6660
ALİ
İHSAN
DURAN
6985
EMİN
ÜLKÜ
TOYDEMİR
6640
NEDİM
YİĞİT
7007
İBRAHİM
GÜNAYDIN
40 40
40
40
6655
PESEN
6984
MİRABOĞLU
6624 ZAFER
ORHAN
ŞÜKRÜ
MERTOĞLU
6987 MUSTAFA
MEHMET
KAMİL
TÖREYEN
40
6675
AKİL
SAKARYA
6987
MEHMET
KAMİL TÖREYEN
6646
HULUSİ
AYDOS
7013
RÜSTEM
ÜNVER
40 40
40
6632 ALİ İHSAN
MUSTAFA
ÖZGÜÇ
6995 EMİN
CEMİL
6660
DURAN
6985
ÜLKÜYAMALI
TOYDEMİR
40
6680
ŞEVKET
PEKOL
6995
CEMİL
YAMALI
40
40
40
6655
ZAFER
PESEN
6984
MUSTAFA
MİRABOĞLU
6634 AKİLHİKMET
FARUZLU
7000 MEHMET
ERDALKAMİL
GÜVENDİREN
6675
SAKARYA
6987
TÖREYEN
40
6696
BURHAN
UYANIK
7000
ERDAL
GÜVENDİREN
40
40
40
6640
NEDİM
YİĞİT
7007
İBRAHİM
GÜNAYDIN
6660
ALİ
İHSAN
DURAN
6985
EMİN
ÜLKÜ
TOYDEMİR
6680
ŞEVKET PEKOL
6995
CEMİL YAMALI
6707 BURHAN
MUHLİS
ŞAMİL ÖZBERK
7007 ERDAL
İBRAHİM
GÜNAYDIN
40 40
40
6646
HULUSİ
AYDOS
7013
RÜSTEM
ÜNVER
6675
AKİL
SAKARYA
6987
MEHMET
KAMİL TÖREYEN
6696
UYANIK
7000
GÜVENDİREN
6710 MUHLİS
HAMDİ
ALKEVLİ
7013 İBRAHİM
RÜSTEM
ÜNVER
6655
ZAFER
PESEN
6984
MUSTAFA
MİRABOĞLU
40 40
40
6707
ŞAMİL
ÖZBERK
7007
GÜNAYDIN
6680
ŞEVKET
PEKOL
6995
CEMİL
YAMALI
6712 HAMDİ
MUSTAFA
ÇAKIR
7014 RÜSTEM
OSMAN
DURAK
6660
ALİ
İHSAN
DURAN
6985
EMİN
ÜLKÜ
TOYDEMİR
40 40
40
6710
ALKEVLİ
7013
ÜNVER
6696
BURHAN
UYANIK
7000
ERDAL
GÜVENDİREN
40
6675 MUSTAFA
AKİL SAKARYA
6987 OSMAN
MEHMET
KAMİL TÖREYEN
6714
REBİİ
YENEREL
7018
FAZIL
KARAHASANOĞLU
40 40
40
6712
ÇAKIR
7014
DURAK
6707
MUHLİS
ŞAMİL ÖZBERK
7007
İBRAHİM
GÜNAYDIN
40
6680 REBİİ
ŞEVKET
PEKOL
6995 FAZIL
CEMİL
YAMALI
40 40
40
6727
NEVZAT
LALELİ
7028
HASAN
HÜSEYİN
6714
YENEREL
7018
KARAHASANOĞLU
6710
HAMDİ
ALKEVLİ
7013
RÜSTEM
ÜNVER AY
6696 NEVZAT
BURHAN
UYANIK
7000 HASAN
ERDAL
GÜVENDİREN
40 40
40
6729
OSMAN
KAYUM
7034
HAYRETTİN
YAMAN
6727
LALELİ
7028
HÜSEYİN
AY
40
6712
MUSTAFA
ÇAKIR
7014
OSMAN
DURAK
6707 OSMAN
MUHLİS
ŞAMİL ÖZBERK
7007 HAYRETTİN
İBRAHİM
GÜNAYDIN
40
40 40
40
6730
FUAT
KAYI
7035
YUSUF
KOÇER
6729
KAYUM
7034
YAMAN
40
6714
REBİİ
YENEREL
7018
FAZIL
KARAHASANOĞLU
6710
HAMDİ
ALKEVLİ
7013
RÜSTEM
ÜNVER
40
40 40
40
6737 FUAT
HALUK
7043 YUSUF
METİN
KUTAY
6730
KAYI MACİT
7035
KOÇER
40
6727
NEVZAT
LALELİ
7028
HASAN
HÜSEYİN
AY
6712
MUSTAFA
ÇAKIR
7014
OSMAN
DURAK
40 40
40
40
6737
MACİT
7043
KUTAY
6740 HALUK
MEHMET
ÖLÇÜM
7044 METİN
MUHİTTİN
BIYIKOĞLU
40
6729
OSMAN
KAYUM
7034
HAYRETTİN
YAMAN
6714 MEHMET
REBİİ YENEREL
7018 MUHİTTİN
FAZIL KARAHASANOĞLU
40 40
40
6740
ÖLÇÜM
7044
BIYIKOĞLU
40
6730
FUAT KAYI
7035
YUSUF KOÇER
40
6727
NEVZAT LALELİ
7028
HASAN HÜSEYİN AY
40
6737
HALUK MACİT
7043
METİN KUTAY
40
6729
OSMAN KAYUM
7034
HAYRETTİN YAMAN
40
6740
MEHMET ÖLÇÜM
7044
MUHİTTİN BIYIKOĞLU
40
6730
FUAT KAYI
7035
YUSUF KOÇER
40
6737
HALUK MACİT
7043
METİN KUTAY
22
40
40
YIL
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
70
70
70
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Meslekte 40. Yıl Listesi Devamı (2013)
SİCİLNO
SİCİLNO
Sicil No
ADI -SOYADI
ADI -SOYADI
Adı - Soyadı
70477047ERKAN
ERKAN
AŞARAŞAR
70527052NAZMİ
NAZMİ
ÖZKAN
ÖZKAN
70697069İHSAN
İHSAN
BİRİNCİ
BİRİNCİ
70777077TUFAN
TUFAN
ŞAŞKIN
ŞAŞKIN
70887088HASAN
HASAN
AKÇIN
AKÇIN
70997099TAHİRTAHİR
BORAN
BORAN
71017101NİHAT
NİHAT
ÖZTÜRK
ÖZTÜRK
71057105ÇETİNÇETİN
BALMUMCU
BALMUMCU
71067106ALİ İHSAN
ALİ İHSAN
EKİNCİOĞLU
EKİNCİOĞLU
71237123SUATSUAT
MELEK
MELEK
71277127HALUK
HALUK
TECER
TECER
71287128AHMET
AHMET
TURAN
TURAN
KALEKALE
71377137MEHMET
MEHMET
SIDDIK
SIDDIK
ALTAY
ALTAY
71537153MEHMET
MEHMET
ÇALIŞKAN
ÇALIŞKAN
71767176CEYLAN
CEYLAN
URLUURLU
71807180MEHMET
MEHMET
KARABATUR
KARABATUR
72057205YUSUF
YUSUF
KAYAKAYA
72137213RÜŞTÜ
RÜŞTÜ
NECDET
NECDET
TÜZÜN
TÜZÜN
72277227FEZAFEZA
YASAV
YASAV
72397239DERVİŞ
DERVİŞ
TAŞ TAŞ
72427242MUSA
MUSA
DURSUN
DURSUN
72577257MEHMET
MEHMET
ŞENCAN
ŞENCAN
72587258CÜNEYT
CÜNEYT
AKYÜZ
AKYÜZ
72637263ALİ HELVACI
ALİ HELVACI
72667266EKREM
EKREM
AVANAŞ
AVANAŞ
72677267BEKİRBEKİR
UYSAL
UYSAL
72717271MEHMET
MEHMET
ÇALIŞIR
ÇALIŞIR
72737273KADİRKADİR
YAMAK
YAMAK
72747274TURGUT
TURGUT
ÖZGEN
ÖZGEN
72777277ALAETTİN
ALAETTİN
KABAKLI
KABAKLI
72787278İSA GÜMÜŞ
İSA GÜMÜŞ
72807280YÜCEL
YÜCEL
DAĞISTANLIOĞLU
DAĞISTANLIOĞLU
72847284AHMET
AHMET
AĞZIYAĞLI
AĞZIYAĞLI
72867286ATALAY
ATALAY
KELECİOĞLU
KELECİOĞLU
72887288BURHAN
BURHAN
DEMİREL
DEMİREL
72897289DEMİRDAĞ
DEMİRDAĞ
TURNA
TURNA
72927292HIZIRHIZIR
MANAP
MANAP
72957295İDRİSİDRİS
AYDOĞDU
AYDOĞDU
73027302GALİPGALİP
AKGÜL
AKGÜL
73097309MUHLİS
MUHLİS
DOLGUN
DOLGUN
73117311MUSTAFA
MUSTAFA
TEKAY
TEKAY
73177317ZİHNİZİHNİ
SÜTAY
SÜTAY
73187318MUSTAFA
MUSTAFA
SAVAŞ
SAVAŞ
AYDIN
AYDIN
73217321YILMAZ
YILMAZ
ÇINAR
ÇINAR
73237323EŞREFEŞREF
NEDİM
NEDİM
HAKERİ
HAKERİ
73257325HALİLHALİL
USLUUSLU
24
73477347ALPER
ALPER
ERACAR
ERACAR
73557355AZİZ ÇAPAN
AZİZ ÇAPAN
73637363SEYFULLAH
SEYFULLAH
POLAT
POLAT
73787378MEHMET
MEHMET
EKREM
EKREM
ZAMAN
ZAMAN
74017401YAKUP
YAKUP
ARSLAN
ARSLAN
74067406MEHMET
MEHMET
PEKER
PEKER
74087408TURGUT
TURGUT
TÜMER
TÜMER
74107410FUATFUAT
KAYAKAYA
74197419ATİLLA
ATİLLA
ERGÜVEN
ERGÜVEN
74227422AHMET
AHMET
CEMİL
CEMİL
İNCAZİNCAZ
YIL YIL
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
SİCİLNO
ADI -SOYADI
SicilSİCİLNO
No
Adı - SoyadıADI -SOYADI
YIL YIL
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
76287628UĞURUĞUR
SEYFETTİN
SEYFETTİN
AKTUĞ
AKTUĞ
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
76347634MUSTAFA
MUSTAFA
KAHRAMAN
KAHRAMAN
76357635HASAN
HASAN
BALIKÇI
BALIKÇI
76387638AVNİAVNİ
KAYAKAYA
MİLLİOĞLU
MİLLİOĞLU
76397639NURİNURİ
ERİŞTİ
ERİŞTİ
76497649EROLEROL
ERGEZEN
ERGEZEN
76547654MÜZEYYEN
MÜZEYYEN
SEZGİN
SEZGİN
76617661ATİLLA
ATİLLA
ATAMER
ATAMER
76677667AHMET
AHMET
ERTUĞRUL
ERTUĞRUL
76697669HASAN
HASAN
SİNCAR
SİNCAR
76907690ALİ ŞAFAK
ALİ ŞAFAK
77047704NECATİ
NECATİ
ALTAŞ
ALTAŞ
77077707HİKMET
HİKMET
ODABAŞI
ODABAŞI
77197719SEZGİN
SEZGİN
ACURACUR
77367736AHMET
AHMET
ARIBAŞ
ARIBAŞ
77467746CEMAL
CEMAL
ŞİMŞEK
ŞİMŞEK
77487748MÜNADİ
MÜNADİ
MURAT
MURAT
TOK TOK
77767776ERDOĞAN
ERDOĞAN
VELİ VELİ
İMREİMRE
78017801KAHRAMAN
KAHRAMAN
VEDAT
VEDAT
OKTAY
OKTAY
78027802ALİ SEVİM
ALİ SEVİM
78167816MEHMET
MEHMET
TANSU
TANSU
78207820NİHAT
NİHAT
ZAİMZAİM
78297829VOLKAN
VOLKAN
KARABAĞ
KARABAĞ
78397839RÜSTEM
RÜSTEM
ALTUNBAŞ
ALTUNBAŞ
78467846CEMALETTİN
CEMALETTİN
ÖNDER
ÖNDER
78987898MUSTAFA
MUSTAFA
BEZGİN
BEZGİN
79017901TURGUT
TURGUT
ASLANOĞLU
ASLANOĞLU
79097909UĞUR
UĞUR
BEKİR
BEKİR
COŞKUNER
COŞKUNER
79317931HÜSEYİN
HÜSEYİN
TOKSOY
TOKSOY
79337933ÜNSAL
ÜNSAL
SÖNMEZ
SÖNMEZ
79377937NURİNURİ
RIFATOĞLU
RIFATOĞLU
79417941ALAETTİN
ALAETTİN
GÜNGÖR
GÜNGÖR
79657965MUSTAFA
MUSTAFA
ÖZCAN
ÖZCAN
79867986MAHMUT
MAHMUT
POLAT
POLAT
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
74297429HÜSEYİN
HÜSEYİN
KAYAKAYA
74317431ÖMER
ÖMER
ERSİLERSİL
74407440AHMET
AHMET
AYIKOĞLU
AYIKOĞLU
74487448MEHMET
MEHMET
ALİ AZGIN
ALİ AZGIN
74517451HALİTHALİT
ASLAN
ASLAN
74527452FETHİFETHİ
YILDIRIM
YILDIRIM
74717471MEHMET
MEHMET
GÜRSESLİ
GÜRSESLİ
74817481HÜSEYİN
HÜSEYİN
ÇOBAN
ÇOBAN
74827482SEYFETTİN
SEYFETTİN
HEPDİNÇLER
HEPDİNÇLER
75127512ORHAN
ORHAN
AKTÜRE
AKTÜRE
75207520YAŞAR
YAŞAR
KIZILTAŞ
KIZILTAŞ
75227522ALİ AKGÜL
ALİ AKGÜL
75247524ŞAKİRŞAKİR
RECAİRECAİ
BOSTANCIOĞLU
BOSTANCIOĞLU
75287528BEŞİRBEŞİR
ÖZDEMİR
ÖZDEMİR
75317531METİN
METİN
AKKÖK
AKKÖK
75367536ŞUAYİP
ŞUAYİP
YALMAN
YALMAN
75387538FAHRETTİN
FAHRETTİN
MERTMERT
75407540YUSUF
YUSUF
BAŞAR
BAŞAR
75807580SADIKSADIK
CENGİZ
CENGİZ
BAYILI
BAYILI
75857585BAYRAM
BAYRAM
KIVANÇ
KIVANÇ
76007600SITKI SITKI
BEKİRBEKİR
HEPER
HEPER
76277627ZEKAİZEKAİ
ÖNEM
ÖNEM
30148
ADİL YERLİ
30216
ÜMİT USLU
30239
ASLAN PEKDOĞAN
30243
MURAT UYANIK
30250
GÜRSEL ALKAN
30254 [2012-2013]
SERDAR TERZİ Çalışma Raporu
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem
30257
BAHADIR ALP
Sicil
No İRFAN
Adı -CILVARLIOĞLU
Soyadı
30259
30261
MEHMET
CANADI
ÜSTÜNALP
YIL
SİCİLNO
-SOYADI
Meslekte 40. Yıl Listesi Devamı (2013)
SİCİLNO
Sicil No
Adı - SoyadıADI -SOYADI
8001 MUAMMER TAŞKIRAN
8005 MUSTAFA AYRANCI
SİCİLNO
ADI -SOYADI
SİCİLNO
ADI -SOYADI
8017
ZEKİ
DURĞUN
8001
MUAMMER TAŞKIRAN
8001
TAŞKIRAN
8078
HÜSEYİN
TÜRKER
HIZIROĞLU
8005 MUAMMER
MUSTAFA
AYRANCI
8005
AYRANCI
8124
İBRAHİM
DİNLER
8017 MUSTAFA
ZEKİ DURĞUN
8017
DURĞUN
8168
HÜSEYİN
VURAL
8078 ZEKİ
HÜSEYİN
TÜRKER HIZIROĞLU
8078
TÜRKER
8124 HÜSEYİN
İBRAHİM
DİNLER HIZIROĞLU
8336
TAYFUR
ARSLAN
8168 İBRAHİM
HÜSEYİN
VURAL
8124
DİNLER
8509
HURİYE
HALLAÇLI
8336 HÜSEYİN
TAYFUR
ARSLAN
8168
VURAL
8543
ALPER
TUNA
8509 TAYFUR
HURİYE
HALLAÇLI
8336
ARSLAN
8759
EYÜP
ÖZCAN
8543 HURİYE
ALPERÖZVARLIK
TUNA
8509
HALLAÇLI
8785
ERDAL
8759 ALPER
EYÜP ÖZCAN
8543
TUNA
9674
NECATİ
TÜRKSEVEN
8785 EYÜP
ERDAL
ÖZVARLIK
8759
ÖZCAN
11337
ERGİN
EREL
9674
NECATİ TÜRKSEVEN
8785 ERDAL
ÖZVARLIK
66995
MUSTAFA
ÖZGÜR
11337 ERGİN EREL
9674 NECATİ
75505
MEVLUTTÜRKSEVEN
ERGÜN
66995 MUSTAFA ÖZGÜR
11337
EREL
81200 ERGİN
UĞUR KARAMIZRAK
75505 MEVLUT ERGÜN
29675 MUSTAFA
VELİ ÇELİK ÖZGÜR
66995
81200
UĞUR
KARAMIZRAK
Meslekte 25.
Yıl Listesi (2013)
29677
YENER
GÜRTAŞ
75505
ERGÜN
29675 MEVLUT
VELİ ÇELİK
Sicil
No
Adı
Soyadı
29678
ADNAN
ÖZTÜRK
81200
29677 UĞUR
YENERKARAMIZRAK
GÜRTAŞ
29675
ÇELİK
29699
MESUT
GÜRKAN
29678 VELİ
ADNAN
ÖZTÜRK
29677
29708
KEMAL
GÜVEN
ÇETİNCİ
29699 YENER
MESUTGÜRTAŞ
GÜRKAN
29678
29711
MEHMET
EKMENÇETİNCİ
29708 ADNAN
KEMAL ÖZTÜRK
GÜVEN
29699
GÜRKAN
29712
DAVUT
TURNA
29711 MESUT
MEHMET
EKMEN
29712 MEHMET
DAVUTGÜVEN
TURNA
29745
FATİH DEMİR
29708
KEMAL
ÇETİNCİ
29745 RIDVAN
MEHMET
FATİH
DEMİR
29762
TOROSLU
29711
MEHMET
EKMEN
29762
RIDVAN
TOROSLU
29812 KENAN
29712
DAVUTGECEGELEN
TURNA
40
40
YIL
YIL
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
40
40
25
25
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30262
30353
30263
30356
SİCİLNO
30264
SİCİLNO
30406
30353
30353
30415
30356
30356
30416
30406
30406
30417
30415
30415
30416
30426
30417
30416
30427
30426
30417
30429
30427
30426
30443
30429
30427
30480
30443
30429
30483
30480
30443
30610
30483
30480
30625
30610
30483
30628
30625
30610
30663
30628
30625
30695
30663
30628
30725
30695
30663
30733
30725
30695
30741
30733
GÜVEN ORTAÇ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
YIL
25
İLHAMİ HORUZ
MUSTAFA FAİK YAVUZ
ALİ
İHSAN
KILINÇER
ADI -SOYADI
KEMAL
APAYDIN
ADIDALVER
-SOYADI
TACETTİN
SELİM
İLHAMİ HORUZ
İLHAMİ
HORUZ
YAŞAR
YILDIRIM
ALİ İHSAN
KILINÇER
ALİ
İHSAN KILINÇER
OKANCAN
ULUBOY
TACETTİN
SELİM DALVER
TACETTİN
SELİM DALVER
SİNAN
YAŞARDEMİRCİ
YILDIRIM
YAŞAR
YILDIRIM
OKANCAN
ULUBOY
SALİH
DEMİR
SİNANDEMİR
DEMİRCİ
OKANCAN
ULUBOY
EFSEL
25
25
25
YIL
25
YIL
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
SALİH DEMİRCİ
DEMİR
SİNAN
MEDİNE
FİLİZ PEHLİVAN
EFSELDEMİR
DEMİR
SALİH
MİRŞAN
DEMİR
MEDİNE
FİLİZ PEHLİVAN
EFSEL
DEMİR
ALİ
BENGİ
MİRŞANNAİL
DEMİR
MEDİNE
FİLİZ
PEHLİVAN
ADNAN
EFENDİOĞLU
ALİ BENGİ
MİRŞANERDOĞAN
DEMİR
MESUT
ADNAN NAİL EFENDİOĞLU
ALİ BENGİ
ERHAN
GÖR
MESUT ERDOĞAN
ADNAN NAİL
MURAT
ŞAHİNEFENDİOĞLU
ERHAN GÖR
MESUT ERDOĞAN
ZEYNEP
PINAR BAŞLAMIŞLI
MURAT ŞAHİN
ERHAN GÖR
BAHADIR
DEMİRDİZEN
ZEYNEP PINAR BAŞLAMIŞLI
MURAT
ŞAHİN
VEYSEL
YILDIZ
BAHADIR DEMİRDİZEN
ZEYNEP
HÜSEYİN
KIYARBAŞLAMIŞLI
VEYSEL PINAR
YILDIZ
BAHADIR
DEMİRDİZEN
BEHİÇ
İSTER
HÜSEYİN
KIYAR
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30725
30795
30741
30733
30798
30795
30741
30803
30798
30803
30795
30804
30804
30798
30811
30811
30803
30812
30812
30804
30815
30815
30811
30823
30823
30812
30852
30852
30815
30912
30912
30823
30914
30914
30852
30918
ARİF
SAMİHANBEYOĞLU
ÖCBE
A.HAKAN
A.HAKAN HANBEYOĞLU
ARİF PAKKAN
YAHYA
ŞAFAK ÖKTENAY
YAHYA ŞAFAK ÖKTENAY
TALİP
KETTEOĞLU
OSMAN
YAVUZ
OSMAN
YAVUZ
A.HAKAN
HANBEYOĞLU
CAHİT
CAHİTTÖRE
TÖRE
YAHYA
ŞAFAK
ÖKTENAY
BAHADIR
BİLUYUR
BAHADIR BİLUYUR
OSMAN
YAVUZ
İSMAİL
YURDAKUL
İSMAİLERSİN
ERSİN
YURDAKUL
CAHİT
TÖRETUR
NURETTİN
NURETTİN
TUR
BAHADIR
BİLUYUR
AKİFTAŞKOLU
TAŞKOLU
AKİF
MEHMET
BULUT
İSMAİL
ERSİN
YURDAKUL
MEHMET
BULUT
METİNÖZTÜRK
ÖZTÜRK
NURETTİN
TUR
METİN
BEHCET
SERDALCANBAZ
CANBAZ
AKİF
TAŞKOLU
BEHCET
SERDAL
İSMAİLUYAR
UYAR
MEHMET
BULUT
İSMAİL
HÜSEYİN
İKİZOĞLU
METİN
ÖZTÜRK
HÜSEYİN
İKİZOĞLU
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30912
30959
30959
30914
30961
30961
30918
30994
30994
30959
30996
30996
30961
31010
31010
30994
31015
31015
30996
31087
31087
31010
31091
31091
31107
31015
31107
31115
31087
31115
31145
31091
31145
31152
31107
31152
31155
31115
31155
MERİÇ
SAPÇI
MEHMET
ALİ ERSOY
MEHMET ALİ ERSOY
İBRAHİM
ÜMİT ÇAYIREZMEZ
İHSAN
GAGACI
İHSAN GAGACI
RESUL
BÜYÜKŞAHİN
NEBAHAT
HAN
NEBAHAT
HAN
MEHMET
ALİ ERSOY
ŞENOL
ŞENOLBAŞKAYA
BAŞKAYA
İHSAN
AYDIN
YURDAYAR
AYDINGAGACI
YURDAYAR
NEBAHAT
HAN
ALİ
ALİRIDVANOĞLU
RIDVANOĞLU
ŞENOL
BAŞKAYA
SONGÜL
AYDURAN
SONGÜL
AYDURAN
AYDIN
NECLAYURDAYAR
ÖNSEL
NECLA
ÖNSEL
IŞIKRIDVANOĞLU
TAŞKIRAN
ALİ
IŞIK
TAŞKIRAN
MAHMUT
YAŞARTETİK
TETİK
SONGÜL
AYDURAN
MAHMUT
YAŞAR
HACIÖZKAN
ÖZKAN
NECLA
ÖNSEL
HACI
HAKAN
CABİ
IŞIK
TAŞKIRAN
HAKAN
CABİ
UTKU
SALİH
TÜZÜNER
MAHMUT
YAŞAR
TETİK
UTKU
SALİH
TÜZÜNER
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30592
30148
30216
30605
30216
30239
30082
30239
30243
30148
30243
30250
30216
30250
30254
30239
30254
30257
30243
30257
30259
30250
30259
30261
30254
30261
30262
30257
30262
30263
30259
30263
30264
30261
30264
BEHCET
SERDAL CANBAZ
ADİL YERLİ
ÜMİT USLU
İSMAİLUSLU
UYAR
ÜMİT
ASLAN PEKDOĞAN
HÜSEYİN
İKİZOĞLU
ASLAN
PEKDOĞAN
MURAT UYANIK
ADİL YERLİ
MURAT
UYANIK
GÜRSEL ALKAN
ÜMİT USLU
GÜRSEL
ALKAN
SERDAR TERZİ
ASLAN
PEKDOĞAN
SERDAR
TERZİ
BAHADIR
ALP
MURAT
UYANIK
BAHADIR
ALP
İRFAN CILVARLIOĞLU
GÜRSEL
ALKAN
İRFAN
CILVARLIOĞLU
MEHMET
CAN ÜSTÜNALP
SERDAR
MEHMET
CAN ÜSTÜNALP
GÜVEN TERZİ
ORTAÇ
BAHADIR
ALP
GÜVEN
ORTAÇ
MUSTAFA
FAİK YAVUZ
İRFAN
CILVARLIOĞLU
MUSTAFA
FAİK YAVUZ
KEMAL
APAYDIN
MEHMET
CAN ÜSTÜNALP
KEMAL
APAYDIN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31145
31162
31165
31152
31165
31170
31155
31170
31211
31162
31211
31215
31165
31215
31225
31170
31225
31229
31211
31229
31257
31215
31257
31270
31225
31270
31273
31229
31273
31285
31257
31285
31342
31270
31342
HACI
ÖZKAN
MURAT
ERDEM
HASAN FATİH KAYLAN
HAKAN FATİH
CABİ KAYLAN
HASAN
OSMAN ZIMAN
UTKU SALİH
TÜZÜNER
OSMAN
ZIMAN
AYHAN GÜNAY
MURAT GÜNAY
ERDEM
AYHAN
SELÇUK KAYA
HASAN FATİH
SELÇUK
KAYA KAYLAN
HASAN KORKMAZ
OSMAN
ZIMAN
HASAN
KORKMAZ
FİLİZ ELÇİ
AYHAN
GÜNAY
FİLİZ
ELÇİ
BAHADDİN
YEŞİLKAYA
SELÇUK
KAYA
BAHADDİN
YEŞİLKAYA
MEHMET
AYDIN
HASAN
MEHMET
AYDINHAMAMİZADE
ABBAS KORKMAZ
KEMAL
FİLİZ
ELÇİ
ABBAS
KEMAL
HAMAMİZADE
HAYDAR
YALÇIN
BAHADDİN
YEŞİLKAYA
HAYDAR
YALÇIN
MUSTAFA
SIRRI
AKIN
MEHMET AYDIN
MUSTAFA
SIRRI AKIN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30262
30263
30264
GÜVEN ORTAÇ
MUSTAFA FAİK YAVUZ
KEMAL APAYDIN
25
25
25
31273
31285
31342
ABBAS KEMAL HAMAMİZADE
HAYDAR YALÇIN
MUSTAFA SIRRI AKIN
29812
29745
29837
29837
29762
29843
29843
29812
29844
29844
29837
29853
29853
29843
29912
29912
29844
29960
KENAN GECEGELEN
MEHMET
FATİH
DEMİR
MÜBERRA
TUNÇTAN
MÜBERRA
TUNÇTAN
RIDVAN
TOROSLU
HIDIR
SEÇKİN
HIDIR SEÇKİN
KENAN
GECEGELEN
EROL
TÜRKAY
EROL TÜRKAY
MÜBERRA
TUNÇTAN
ARİF
SAMİ ÖCBE
ARİF SAMİ ÖCBE
HIDIR
SEÇKİN
ARİF PAKKAN
ARİF PAKKAN
EROL TÜRKAY
TALİP
KETTEOĞLU
29853
30051
30051
29912
30055
30055
29960
30058
30058
30051
30499
30499
30055
30504
30504
30058
30514
30514
30499
30519
30519
30504
30544
30544
30577
30514
30577
30578
30519
30578
30592
30544
30592
30605
30577
30605
30082
30578
30082
29960
30148
TALİP KETTEOĞLU
ADİL YERLİ
25
25
30918
31162
VEYSEL
YILDIZ
YAKUP
BEHİÇ KARARDI
İSTER
HÜSEYİN
KIYAR
SAVAŞ
DEMİR
YAKUP KARARDI
BEHİÇ
İRFAN
ÖZYILMAZ
SAVAŞİSTER
DEMİR
İRFAN KARARDI
ÖZYILMAZ
YAKUP
CANER
CANTİMUR
CANER
CANTİMUR
SAVAŞ
DEMİR
ÇETİN
ÖZEK
ÇETİN
ÖZEK
İRFAN
ÖZYILMAZ
HÜSNÜ ADNAN DURU
HÜSNÜ
ADNAN DURU
CANER
CANTİMUR
SERAP
ASLAN
SERAPÖZEK
ASLAN
ÇETİN
SADETTİN
ERYİĞİT
SADETTİN
ERYİĞİT
HÜSNÜ
ADNAN
DURU
UĞUR
KEMAL
ERDOĞAN
UĞUR KEMAL ERDOĞAN
SERAP ASLAN
MERİÇ
SAPÇI
MERİÇ SAPÇI
SADETTİN
ERYİĞİT
İBRAHİM ÜMİT
ÇAYIREZMEZ
İBRAHİM ÜMİT ÇAYIREZMEZ
UĞUR KEMAL
ERDOĞAN
RESUL
BÜYÜKŞAHİN
RESUL BÜYÜKŞAHİN
MURAT ERDEM
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31162
31165
31170
31211
31215
31225
31229
31257
31270
31273
31285
31342
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Meslekte 25. Yıl Listesi Devamı (2013)
SİCİLNO
-SOYADI
SİCİLNO
ADI ADI
-SOYADI
Sicil No
Adı
- Soyadı
26
YIL YIL
SİCİLNO
ADI
-SOYADI
SİCİLNO
-SOYADI
Sicil
No ADI
Adı
- Soyadı
YIL YIL
30261MEHMET
MEHMET
ÜSTÜNALP
30261
CANCAN
ÜSTÜNALP
30262GÜVEN
GÜVEN
ORTAÇ
30262
ORTAÇ
30263MUSTAFA
MUSTAFA
YAVUZ
30263
FAİKFAİK
YAVUZ
30264KEMAL
KEMAL
APAYDIN
30264
APAYDIN
30353İLHAMİ
İLHAMİ
HORUZ
30353
HORUZ
30356ALİ İHSAN
ALİ İHSAN
KILINÇER
30356
KILINÇER
30406TACETTİN
TACETTİN
SELİM
DALVER
30406
SELİM
DALVER
30415YAŞAR
YAŞAR
YILDIRIM
30415
YILDIRIM
30416OKANCAN
OKANCAN
ULUBOY
30416
ULUBOY
30417SİNAN
SİNAN
DEMİRCİ
30417
DEMİRCİ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31457HAYRETTİN
HAYRETTİN
DANIŞ
31457
DANIŞ
31468HAKAN
HAKAN
ALPAR
31468
ALPAR
31270MEHMET
MEHMET
AYDIN
31270
AYDIN
31273ABBAS
ABBAS
KEMAL
HAMAMİZADE
31273
KEMAL
HAMAMİZADE
31285HAYDAR
HAYDAR
YALÇIN
31285
YALÇIN
31342MUSTAFA
MUSTAFA
31342
SIRRISIRRI
AKINAKIN
31469NURŞEN
NURŞEN
GÜLEŞ
31469
GÜLEŞ
31527ŞİRİN
ŞİRİN
DUMAN
31527
DUMAN
31564AYBARS
AYBARS
GEDİZ
31564
GEDİZ
31597DEVRİM
DEVRİM
ERİNÇ
ASLAN
31597
ERİNÇ
ASLAN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30426SALİH
SALİH
DEMİR
30426
DEMİR
30427EFSEL
EFSEL
DEMİR
30427
DEMİR
30429MEDİNE
MEDİNE
PEHLİVAN
30429
FİLİZFİLİZ
PEHLİVAN
30443MİRŞAN
MİRŞAN
DEMİR
30443
DEMİR
30480ALİ BENGİ
ALİ BENGİ
30480
30483ADNAN
ADNAN
EFENDİOĞLU
30483
NAİLNAİL
EFENDİOĞLU
30610MESUT
MESUT
ERDOĞAN
30610
ERDOĞAN
30625ERHAN
ERHAN
30625
GÖRGÖR
30628MURAT
MURAT
ŞAHİN
30628
ŞAHİN
30663ZEYNEP
ZEYNEP
PINAR
BAŞLAMIŞLI
30663
PINAR
BAŞLAMIŞLI
30695BAHADIR
BAHADIR
DEMİRDİZEN
30695
DEMİRDİZEN
30725VEYSEL
VEYSEL
YILDIZ
30725
YILDIZ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31726DENİZ
DENİZ
31726
IŞINIŞIN
31774MUZAFFER
MUZAFFER
YOLCU
31774
YOLCU
31778AZİZAZİZ
CAMCI
31778
CAMCI
31877ÖZLEM
ÖZLEM
TURHAN
31877
TURHAN
BRUBRU
31878ÖZLEM
ÖZLEM
SARAY
31878
SARAY
31906ATİLLA
ATİLLA
DOĞRUYOL
31906
DOĞRUYOL
31924CENGİZ
CENGİZ
ŞAHİN
31924
ŞAHİN
31997EMİNE
EMİNE
KİREN
31997
KİREN
32037MEHMET
MEHMET
SERVET
GÜLBEN
32037
SERVET
GÜLBEN
32219ZÜHAL
ZÜHAL
COŞKUN
32219
COŞKUN
32221SAİTSAİT
ÇENGEL
32221
ÇENGEL
32273ERDİNÇ
ERDİNÇ
ŞAHİN
ÇONKUR
32273
ŞAHİN
ÇONKUR
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30733HÜSEYİN
HÜSEYİN
KIYAR
30733
KIYAR
30741BEHİÇ
BEHİÇ
İSTER
30741
İSTER
30795YAKUP
YAKUP
KARARDI
30795
KARARDI
30798SAVAŞ
SAVAŞ
DEMİR
30798
DEMİR
30803İRFAN
İRFAN
ÖZYILMAZ
30803
ÖZYILMAZ
30804CANER
CANER
CANTİMUR
30804
CANTİMUR
30811ÇETİN
ÇETİN
ÖZEK
30811
ÖZEK
30812HÜSNÜ
HÜSNÜ
ADNAN
DURU
30812
ADNAN
DURU
30815SERAP
SERAP
ASLAN
30815
ASLAN
30823SADETTİN
SADETTİN
ERYİĞİT
30823
ERYİĞİT
30852UĞUR
UĞUR
KEMAL
ERDOĞAN
30852
KEMAL
ERDOĞAN
30912MERİÇ
MERİÇ
SAPÇI
30912
SAPÇI
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32270İSMAİL
İSMAİL
GÜRKAN
AKDOĞAN
32270
GÜRKAN
AKDOĞAN
32298OĞUZ
OĞUZ
DİNDAR
32298
DİNDAR
32327ZAHİT
ZAHİT
BORAK
32327
BORAK
32371HİKMET
HİKMET
BABUŞCU
32371
BABUŞCU
32373B.YEKTA
B.YEKTA
KÖSEALİ
32373
KÖSEALİ
32414HÜLYA
HÜLYA
YAZICIOĞLU
32414
YAZICIOĞLU
32544TUNÇ
TUNÇ
ŞEVKET
ULUSOY
32544
ŞEVKET
ULUSOY
32613AYTEKİN
AYTEKİN
YAŞAR
32613
YAŞAR
32622DENİZ
DENİZ
ÇAKAR
32622
ÇAKAR
32625BURHAN
BURHAN
YILMAZ
32625
YILMAZ
32651TURGAY
TURGAY
ŞAHİN
32651
ŞAHİN
32668HATİCE
HATİCE
ALKIŞ
32668
EDİZEDİZ
ALKIŞ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30914İBRAHİM
İBRAHİM
ÜMİT
ÇAYIREZMEZ
30914
ÜMİT
ÇAYIREZMEZ
30918RESUL
RESUL
BÜYÜKŞAHİN
30918
BÜYÜKŞAHİN
30959MEHMET
MEHMET
ALİ ERSOY
30959
ALİ ERSOY
30961İHSAN
İHSAN
GAGACI
30961
GAGACI
30994NEBAHAT
NEBAHAT
30994
HANHAN
30996ŞENOL
ŞENOL
BAŞKAYA
30996
BAŞKAYA
31010AYDIN
AYDIN
YURDAYAR
31010
YURDAYAR
31015ALİ RIDVANOĞLU
ALİ RIDVANOĞLU
31015
31087SONGÜL
SONGÜL
AYDURAN
31087
AYDURAN
31091NECLA
NECLA
ÖNSEL
31091
ÖNSEL
31107IŞIK IŞIK
TAŞKIRAN
31107
TAŞKIRAN
31115MAHMUT
MAHMUT
YAŞAR
TETİK
31115
YAŞAR
TETİK
31145HACIHACI
ÖZKAN
31145
ÖZKAN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32686MESUT
MESUT
ÖZTÜRK
32686
ÖZTÜRK
32688YUSUF
YUSUF
ŞUVAĞ
32688
ŞUVAĞ
32827KILIÇKILIÇ
ALİ TEMİZ
32827
ALİ TEMİZ
32832HASAN
HASAN
ÖZEN
32832
ÖZEN
32835GÜNSELİ
GÜNSELİ
GÜLTEKİN
32835
GÜLTEKİN
32843İHSAN
İHSAN
ÖZSOY
32843
ÖZSOY
33256YÜKSEL
YÜKSEL
CEMİL
ŞATIROĞLU
33256
CEMİL
ŞATIROĞLU
33258MEHMET
MEHMET
ALİ İYİGÜNGÖR
33258
ALİ İYİGÜNGÖR
33308SADULLAH
SADULLAH
KORKUT
33308
KORKUT
33456KORAY
KORAY
MAHİR
GÖKÇEN
33456
MAHİR
GÖKÇEN
33478HAMZA
HAMZA
ŞAHİN
33478
ŞAHİN
33481HÜLYA
HÜLYA
ÖZKAN
33481
ÖZKAN
33519FULYA
FULYA
ÇAĞLIERGİN
33519
ÇAĞLIERGİN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31152HAKAN
HAKAN
31152
CABİCABİ
31155UTKU
UTKU
SALİH
TÜZÜNER
31155
SALİH
TÜZÜNER
31162MURAT
MURAT
ERDEM
31162
ERDEM
31165HASAN
HASAN
FATİH
KAYLAN
31165
FATİH
KAYLAN
31170OSMAN
OSMAN
ZIMAN
31170
ZIMAN
31211AYHAN
AYHAN
GÜNAY
31211
GÜNAY
31215SELÇUK
SELÇUK
KAYA
31215
KAYA
31225HASAN
HASAN
KORKMAZ
31225
KORKMAZ
31229FİLİZFİLİZ
31229
ELÇİELÇİ
31257BAHADDİN
BAHADDİN
YEŞİLKAYA
31257
YEŞİLKAYA
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33572NİGAR
NİGAR
DUVAN
33572
DUVAN
33658ÖZER
ÖZER
YILDIRIM
33658
YILDIRIM
33661FİKRET
FİKRET
TÜRKÖZ
33661
TÜRKÖZ
33742MUZAFFER
MUZAFFER
TEKİN
33742
TEKİN
33823MEHMET
MEHMET
LEVENT
KEÇECİLER
33823
LEVENT
KEÇECİLER
33855ALİ AYDOĞAN
ALİ AYDOĞAN
33855
33880MUZAFFER
MUZAFFER
ŞAHİN
33880
ŞAHİN
33989BACIBACI
SELİN
KALIN
33989
SELİN
KALIN
34075UFUK
UFUK
AYGÜL
34075
AYGÜL
34247HATİM
HATİM
ERGEN
34247
ERGEN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Meslekte 25. Yıl Listesi Devamı (2013)
SİCİLNO
-SOYADI
SİCİLNO
ADI ADI
-SOYADI
Sicil No
Adı
- Soyadı
YIL YIL
SİCİLNO
ADI
-SOYADI
SİCİLNO
-SOYADI
Sicil
No ADI
Adı
- Soyadı
YIL YIL
34475ARİFARİF
KOYUNCU
34475
KOYUNCU
34628MİTHAT
MİTHAT
34628
ASİLASİL
34635AHMET
AHMET
AYKUT
34635
AYKUT
KILIÇKILIÇ
34711ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
34711
GÖKGÖK
35087ALİ YETİM
ALİ YETİM
35087
35249YAMAN
YAMAN
35249
ASİLASİL
35393AYŞEAYŞE
GÜZELCE
35393
NURNUR
GÜZELCE
35450TARHAN
TARHAN
ALAÇAM
35450
ALAÇAM
35681SÜLEYMAN
SÜLEYMAN
TALAY
35681
TALAY
36011ALİ ATAKAN
ALİ ATAKAN
36011
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
39694ERDAL
ERDAL
39694
İNALİNAL
39717OĞUZ
OĞUZ
TUBAY
39717
TUBAY
39732NECİP
NECİP
CAMUŞCU
39732
CAMUŞCU
39878ABBAS
ABBAS
SAVAŞ
39878
SAVAŞ
39974ERTUĞRUL
ERTUĞRUL
BAŞEŞME
39974
BAŞEŞME
39997İBRAHİM
İBRAHİM
TEKER
39997
TEKER
41353YALÇIN
YALÇIN
SUMAK
41353
SUMAK
41932AHMET
AHMET
KOÇOĞLU
41932
KOÇOĞLU
42098MURAT
MURAT
42098
İPERİPER
42427YİĞİT
YİĞİT
SEVÜKTEKİN
42427
SEVÜKTEKİN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
36012HASAN
HASAN
GÖNENÇ
36012
GÖNENÇ
36046NİHAT
NİHAT
ÇÖLGEÇEN
36046
ÇÖLGEÇEN
36203YUNUS
YUNUS
36203
ATLIATLI
36251ARİFARİF
ŞENEL
36251
ŞENEL
36281CUMHUR
CUMHUR
ÖZTÜRKLER
36281
ÖZTÜRKLER
36282HÜSEYİN
HÜSEYİN
ARTAR
36282
ARTAR
36310HASAN
HASAN
KAYNAR
36310
KAYNAR
36312İBRAHİM
İBRAHİM
USLAN
36312
USLAN
36435BİRCAN
BİRCAN
YÜKSEL
36435
YÜKSEL
37230EMİN
EMİN
TEKBAŞ
37230
TEKBAŞ
37582ALİ RIZA
ALİ RIZA
KAPLAN
37582
KAPLAN
37817VEDAT
VEDAT
ALTAN
ORER
37817
ALTAN
ORER
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
42564ARZU
ARZU
SORGUÇ
42564
SORGUÇ
45981KERİM
KERİM
KOÇAK
45981
KOÇAK
46024SÜLEYMAN
SÜLEYMAN
BAĞDU
46024
BAĞDU
46050NERMİN
NERMİN
TANIK
46050
TANIK
48810KERİM
KERİM
SOLAR
48810
SOLAR
49978AYDEMİR
AYDEMİR
ÖZÜGÜL
49978
ALP ALP
ÖZÜGÜL
51915MÜSLÜM
MÜSLÜM
AYDIN
51915
AYDIN
52199ENDER
ENDER
ŞEVKİ
ÖNDER
52199
ŞEVKİ
ÖNDER
52295MURAT
MURAT
KAYHAN
DURAKPAŞA
52295
KAYHAN
DURAKPAŞA
55703REFAH
REFAH
BOZKURT
55703
BOZKURT
57049FUAT
FUAT
ÇAKIN
57049
ÇAKIN
57134AHMET
AHMET
TUNBAK
57134
TUNBAK
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38155İLHAN
İLHAN
38155
KILIÇKILIÇ
38891ALİ ALTINOK
ALİ ALTINOK
38891
39153ÖZDEMİR
ÖZDEMİR
AYDIN
39153
AYDIN
39158ZEKİZEKİ
DOĞAN
39158
DOĞAN
39163HAKKI
HAKKI
39163
ÖZELÖZEL
39470MEHMET
MEHMET
ÜNAL
39470
ANILANIL
ÜNAL
39644FUAT
FUAT
ARICAN
39644
ARICAN
39652MEHMET
MEHMET
AĞGÜNLÜ
39652
AĞGÜNLÜ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
57361SAMİ
SAMİ
ÖZBAKİ
57361
ÖZBAKİ
59600OSMAN
OSMAN
BAĞIŞ
59600
BAĞIŞ
61849AHMET
AHMET
NASİH
DEMİRÖZ
61849
NASİH
DEMİRÖZ
65729TANJU
TANJU
ŞAPÇI
65729
ŞAPÇI
69167MEHMET
MEHMET
SONGÜR
ÜSTÜN
69167
SONGÜR
ÜSTÜN
74059YAŞAR
YAŞAR
ŞENOL
74059
ŞENOL
75272TÜLİN
TÜLİN
YURTTAŞ
75272
YURTTAŞ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
28
23. Dönem
[2012-2013]
Çalışma Programı
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
SUNUŞ
Dünyanın hemen her yerinde kanın ve şiddetin durmadığını, silahlanmaya harcanan paranın Afrika’dan Amerika’ya, Arap dünyasından Avrupa’ya kadar, yoksulluğa, sağlığa, çevreye, barınma ve beslenmeye harcanan paradan çok fazla olduğunu görmekteyiz. Emperyalizm, “özgürlük” ve “demokrasi” demagojisiyle, Afganistan’ı, Irak’ı, Libya’yı işgal yoluyla
enerji kaynaklarının paylaşımı için hamleler yapmaktadır. Gıda üretimi, sağlık, eğitim,
ulaşım, su gibi insan yaşamını birebir etkileyen faktörler ranta çevrilmekte ve sermayenin
doymak bilmeyen iştahının kurbanı olarak peşkeş çekilmektedir. Vahşi saldırının Suriye,
Irak örneklerinde olduğu gibi daha geniş bir alana yayılması için uluslararası işbirliği ve
saldırganlık geliştirilmektedir. Bunun yanında; Wall Street işgalleri, Şili’de başlayan ve
dünya gençliği için bir ışık olan öğrenci hareketi, alev alev yanan Atina sokaklarındaki
isyan ve daha birçok ülkedeki başkaldırılar umudumuzu korumamız gerektiğinin önemli
işaretleridir. Dünya ölçeğinde giderek artan işsizlik, açlık ve rant savaşları, yıllardır süren
sosyal çatışmaları infilak ettirirken, halk ayaklanmalarını da şiddetlendirecektir.
Ülkemize gelindiğinde, her ne kadar din sömürüsü-rant kavgası-milliyetçilik sarmalında
boğulsak da işsizlik, yoksulluk, baskı, sömürü gibi etkenlerle dünya halklarında olduğu
gibi toplumsal uyanışın zamanla oluşması kaçınılmazdır. Türkiye’de bugün Dünya Bankası,
IMF, Dünya Ticaret Örgütü, ABD, AB patentli onlarca yeni liberal yasa, yasa hükmünde
kararname ve binlerce mevzuat düzenlemesi ile bu yeni yönelim güvenceye alınmış durumdadır. Sağlıktan eğitime, enerji kaynaklarından, gıdaya kadar kapitalist yapının emperyalizme bağımlı ekonomik, siyasi, ideolojik, kültürel ve dinsel özellikleri, ülkemizde de
son dönemde mevcut iktidarla düzene yeni bir yön vermeye devam ediyor. Bu yönelim,
düzene, 12 Eylül’de olduğu gibi, piyasacı faşizan bir hat çizmekte, AKP de bunu tam anlamıyla uygulamaktadır.
İktidarın, sanayi, tarım, finans, rant politikaları tekelci burjuvazinin egemenliğinin yeni
sermaye güçleriyle birlikte paylaşılmasına ve yeniden düzenlenmesine yol açarken küresel sermayenin beklentileri de bir bir hayata geçirilmektedir. Sağlıkta dönüşüm programı,
darbe ürünü Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile bir dönemin sonuna gelinmiş, sağlıktan eğitime, tarımdan doğal kaynaklara kadar her şeyin ve her yerin piyasalaşmasının
önündeki engeller kaldırılmıştır.
Çalışma hayatının kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme, esnekleştirme ve örgütsüzleştirme gibi sorunları neoliberal politikalara itiraz etmeden, genel mücadelenin temel taleplerinden ve bileşenlerinden biri haline gelmeden/getirilemeden çözülemez. Çalışma koşulları ve ortamlarında yaşanan olumsuzluklar; esnek ve güvencesiz çalışma, uzun çalışma
süreleri, ücretlerdeki ve sosyal haklarda gerileme, işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili
sorunlar, meslek hastalıkları ve iş kazalarındaki artışlarda Avrupa ve dünyada ön sıralardayız. Özetle; tek merkezden ve aynı amaçla sağlığımıza hayatımıza, topluma ve doğaya
yönelik bu talan, tahrip ve sömürü politikalarına tepkilerimizi, isteklerimizi, mücadelelerimizi ortaklaştırmak ve mücadelelerimizi birleştirmek gerekiyor.
AKP iktidarı döneminde ekonomik sosyal yaşam, idari yapı ve emek süreçlerini neo liberal politikalar temelinde yeniden düzenlemek için birçok yasa benimsendi. AKP iktidarı
yasama faaliyetlerinde sıklıkla, birbirinden bağımsız konuları içeren karma tasarı/teklifler
yoluna başvurmakta, kamuoyunda “torba yasa” olarak adlandırılan bu yöntemle, genel
kabul görebilecek bazı kanun değişikliklerinin yarattığı olumlu imaj görünümü altında toplum yararına ters düşen önemli değişiklikler yasalaştırılmaktadır. Böylece ilgili tarafların görüşleri alınmaksızın yasama faaliyeti yapılmakta ve tarafların görüş oluşturmaları
‘oldu-bitti’li hızlı süreçlerle etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem ile “Genel Sağlık
30
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Sigortası kapsamının genişletilmesi”, “esnafa kolaylıklar getirilmesi” görünümü altında;
çalışanların bütünü açısından esnek istihdam ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasından, kamu çalışanlarının siyasi otorite keyfiyetine daha fazla bağımlı kılınmasına
dek emeğin aleyhine düzenlemeler yapılmaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle TMMOB ve bağlı Oda’lar üzerindeki iktidar baskısı atılan yeni adımlarla gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlar Kurulu’nun,
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) “Meslek Kuruluşları Üzerinde
Araştırma ve İnceleme Raporu” doğrultusunda TMMOB ve bağlı Oda’ları etkisizleştirme
yönünde harekete geçilmiştir.
Türkiye, 24 Ocak kararları ve 12 Eylül darbesinden bu yana, neoliberal temellerde yeniden
yapılandırılmıştır. Bu yeniden yapılanma; emperyalist sömürü, yerli büyük sermaye, yeni
sermaye grupları ve ranta dayalı çıkarlar doğrultusundadır. Bu kapsamdaki serbestleştirme ve özelleştirmeler sonucu, kamu sanayi işletmelerinin yerli-yabancı sermayenin talanına sunulması, kamusal hizmetlerin piyasaya açılarak ticarileştirilmesi, sanayi üretiminin
ithalata bağımlı fason yapıya dönüştürülmesi, güvencesiz çalışma koşullarının yaygınlaştırılması ve kamu idari yapısının bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi, söz konusu yeni
liberal uygulamaların temel taşları olmuştur. Bu politikalar aynı zamanda mühendislik, mimarlık hizmetlerini de etkilemiş, sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel
teknik temellerdeki kamusal, toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır.
Şubemiz bu genel durumdan hareketle mühendislik, meslek uygulama alanları, sanayileşme ve çevre, çalışma yaşamının güvenceli ve emeğin hakları temelinde düzenlenmesi,
barış ve demokrasi, adalet, sağlık, soysal güvenlik, eğitim, ulaşım, enerji, kentsel uygulamalara dair bilimsel, mesleki, teknik ve toplumsal duyarlılıklar geliştirecektir.
1. 23. ÇALIŞMA DÖNEMİ HEDEFLERİMİZ
✓✓ Demokratik katılımcı, çağdaş, çoğulcu, cumhuriyetin laiklik başta olmak üzere temel
değerlerini, ekonomik ve sosyal kazanımları ile halkımızın çıkarlarını gözeten, insanı
öne çıkaran, üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir ülke yaratılmasını, sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
✓✓ Oda çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan, kurullarına karşı
saygı duyan, keyfi uygulamalara prim vermeyen bir hizmet anlayışı esas alınacaktır.
✓✓ Ortak ve bütünlüklü mücadelenin önünde engel olan, TMMOB’yi parçalayan ve güçsüzleştiren anlayışlara karşı açık ve net bir tutumla mücadele edilecek; oda çalışmalarına
katılmak isteyen, yapıcı tüm unsurlarla ortak hareket eden bir çalışma tarzı benimsenecektir.
✓✓ TMMOB çalışmalarının aktif bir öznesi olunacak, tüm çalışmalara etkin katkı ve katılım
sağlanacak, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ile eşgüdümlü olarak çalışılacaktır.
✓✓ Oda çalışma ilkeleri ışığında, birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme
anlayışı ile mesleğin geliştirilmesi ve korunması, üreten, sanayileşen, demokratik bir
Türkiye ve üzerinde insanların barış ve refah içerisinde yaşayacağı bir dünya için çalışılacaktır.
31
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
✓✓ Üretilecek projelerle kamuoyunun, ülkemizin ve üyelerimizin gündemine müdahale
edilecek, aynı refleksle çalışan diğer demokratik oluşumlar ve uluslararası yapılarla
ortak davranış kültürü yaratılmasına çaba harcanacaktır.
✓✓ IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası sömürü mekanizmaları tarafından dayatılan
dışa bağımlı, ABD/AB destekli politikaların uygulanmasından zaman yitirilmeden vazgeçilmesini ısrarla savunulacaktır.
✓✓ Tüm örgütsel birikimini seferber ederek emek, demokrasi, bilim ve bağımsızlık yanlısı
güçlerle ortak çalışmalar yürütmeye devam edilecektir.
✓✓ Neoliberal politikalar ve onun ülkemizdeki uzantısı olan “özelleştirme girişimlerinin”
takipçisi olunarak gerekli hukuki mücadele verilmesi sürdürülecektir.
✓✓ Rant ekonomisinin yerine, planlı, üretim ve istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı bir
ekonomik anlayışın benimsenmesine yönelik etkinliklerimiz sürdürülecektir.
✓✓ Üretim ve sanayileşme politikası çerçevesindeki tüm ilişkilerin İnsandan, emekten ve
kaliteli bir yaşamdan yana planlanması ve düzenlenmesi savunulacaktır.
✓✓ Ulusal bilim teknoloji ve sanayi politikalarının, ülkemizin “rant ekonomisinden üretim
ekonomisine geçişini” hedefleyen ve eşitlikçi, demokratik ve katılımcı bir toplum yapısını planlayan bir anlayışla oluşturulması için çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda
sektör dernekleri, Odalar, üniversiteler ve sendikalar ile birlikte üretme zeminleri yaratılarak çalışmalar yapılacaktır.
✓✓ Öz kaynakların ülke çıkarları doğrultusunda kullanılması ve ilgili paydaşlarca ortaya
konan hedeflere ulaşılmasında teknolojiyi satın alan rolü yerine teknolojiyi üreten konumuna gelinmesi için yapılacak bilimsel ve teknik çalışmalar tanımlanacaktır.
✓✓ Yabancı mühendislerin ülkemizde kontrolsüz bir şekilde çalışmalarının, ülkemizin kıt
kaynakları ile yetiştirilen meslektaşlarımızın haksız rekabete teslim edilmelerinin ve
yok sayılmalarının karşısında olunacaktır.
✓✓ Mühendislik hizmetlerinin uluslararası arenada serbestleştirilmesi ve denetimsizleştirilmesi yönünde yapılacak kanun, yasa ve yönetmelik değişikliklerine karşı görüş
bildirilecektir.
✓✓ Kamu kuruluşlarının halkımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla geliştirilmesi, kamu
kaynaklarının üretime, yatırıma, istihdama ve sosyal harcamalara yönlendirilmesi,
özelleştirmelerin durdurulması, özelleştirilen kuruluşların kamulaştırılması; özelleştirme sürecinde parçalanan kurumların yeniden birleştirilmesi etkinliklerle savunulmaya
devam edilecektir.
✓✓ Ülkenin bağımsızlığı temel alınarak kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli kaynak
kullanımı, sanayi ve teknolojideki gelişim takip edilerek uzmanlık komisyonları tarafından düzenlenen etkinliklerle ele alınacaktır.
✓✓ Karayolu tabanlı ulusal ulaştırma ağ yapısının denizyolu, demiryolu ve havayoluna
paylaştırılması, şehir içi ulaşımda ise toplu ve çok yönlü ulaşımın desteklenerek verimli ve güvenli bir yapıya ivedilikle dönüştürülmesi için çalışmalar sürdürülecek, ulaştırma politikalarına yönelik komisyon çalışmaları yürütülecektir.
32
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
✓✓ Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ve önleyici tıbbın hayata geçirilmesi, kaliteli ve
parasız sağlık hizmetinin tüm halkımıza uygulanması için çalışmalar yürütülecektir.
Hastane koşullarını etkileyen ısıtma, soğutma, havalandırma vb. meslek alanımıza
giren konulara müdahil olunacaktır.
✓✓ Enerji sektörüne yönelik politikaların belirlenmesinde konunun tüm taraflarının görüşlerinin alınması ve seminer, söyleşi ve duyurular aracılığıyla kamuya aktarılması
sağlanacaktır.
✓✓ Enerji üretiminde her anlamda yerli kaynağın kullanımının ve kamuya ait işletmelerin
doğru yatırımlarla modernize edilmesinin maliyet, güvenlik ve ülke çıkarları açısından
önemi her platformda vurgulanacaktır.
✓✓ Enerji yatırımlarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
enerji verimliliği yatırımlarının bu kapsama dahil edilmesi için geliştirilecek politikaların oluşturulması için kamuoyu ve ilgili kurumlar bilgilendirilecektir.
✓✓ Ankara’da ve şubemizin etkinlik alanına giren diğer bölgelerde kentli haklarını savunan çalışmalar kapsamında mesleki ve insani açıdan sorunlar incelenerek kamuoyu
bilgilendirilecektir.
✓✓ Kentlerimizin, bilime ve tekniğe dayanan, doğal ve kültürel varlıklarımızı koruyacak bir
anlayışla ulusal, bölgesel ve yerel ölçekteki planlanmasının uzmanlık komisyonlarımız
aracılığıyla takipçisi olunacaktır.
✓✓ Eğitimin, yaşamın her alanında bir bütün olarak ele alınıp halkımızın çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine, eğitimin her kademede çağdaş, eşit ve parasız
olmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
✓✓ Üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerkliğin sağlanması savunulacak, mesleki eğitimde teknik donanımın ve akademik kadronun gerekli yeterliliğe ulaşması noktasında
çözüm önerileri geliştirilecektir.
✓✓ Üyelerin ekonomik ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir.
✓✓ Üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerinin örgütlü yapıların mücadelesinden geçtiği bilinci ile Odamızın örgütlenmeyi geliştirici, özendirici işlevinin devamı sağlanacak, bu konuda demokratik kitle örgütleri, dernekler, sendikalar, uzmanlık
alanlarımızda örgütlü yapılarla var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. Meslek alanlarımızla ilgili tüm tarafların katıldığı platformlar
oluşturarak, ortak çalışma kurulları özendirilecektir.
✓✓ Sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve kapsamının genişletilmesi için Şube personelinin örgüt içi eğitim alması sağlanacaktır.
✓✓ Uzmanlık alanlarımızla ilgili meslek içi eğitim, belgelendirme, akreditasyon, uygunluk
değerlendirme kuruluşu çalışmaları, kanunlar, yönetmelikler, standartlar konusunda
çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.
✓✓ Meslek içi eğitimlerin çeşitliliği sayısı ve kalitesi arttırılarak üyelerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulacaktır.
✓✓ Üyelerin kişisel gelişimi ve sosyal paylaşımlarının arttırılması için düzenlenen sosyal
ve kültürel etkinliklerin yanında bu alanda eğitim ve seminerler düzenlenecektir.
33
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
✓✓ Sanayi kuruluşlarının ve üyelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde temsilcilik ve
irtibat bürolarının açılması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.
✓✓ Üyelerin oda ile ilişkilerini sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi için görev alan işyeri temsilcilerinin sayısı arttırılacak, var olan iş yeri temsilcilikleri ile iletişim kuvvetlendirilecektir.
✓✓ Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan Meslek Odalarınca
yapılması yönünde gereken yasal düzenlemeler için sürdürülen çalışmalara devam
edilecektir.
✓✓ Uzmanlık alanlarımıza yönelik uygulamaların kamu adına denetlenmesi, sanayimizin
ülke ve toplum çıkarlarına yönelik olarak geliştirilmesi, tüketicinin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında Odamızca yürütülen teknik hizmetlerin
niteliğinin yükseltilmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması çalışmaları devam ettirilecektir.
✓✓ Uzmanlık alanlarımıza ilgili özellikle işsiz, yeni mezun ve öğrenci üyelere yönelik mesleki gelişim eğitim seminerlerinin verilmesi artırılarak sürdürülecektir.
2. ODA ÇALIŞMA İLKELERİ
2.1. Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler
✓✓ Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve antiemperyalist anlayışla yürütülür.
✓✓ Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından
ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir.
✓✓ “Kamu çıkarlarını korumak” halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır.
✓✓ Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, yerel ve merkezi iktidarın, ülke, kamu,
halk, meslek ve meslektaş çıkarlarına aykırı plan, politika ve uygulamalarını sorgulamak, takipçisi olmak, deşifre etmek ve bu uygulamalara karşı çalışmalar yapmak
Odamızın vazgeçilmez görevidir.
✓✓ “Kamu yararına çalışmak” veya “kamu çıkarlarını gözetmek” demokratikleşme, insan
hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmek, çözüm önerileri getirmek
odamızın görevidir.
✓✓ Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişkiler
içerisinde olunur. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde Odamız da kaçınılmaz olarak yer alır.
2.2. Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler
✓✓ Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayinin gelişmesi için çalışılır.
✓✓ Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının
ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı olan demokrasi savunulur.
34
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
✓✓ Her örgüt biriminin gerek bölgesel gerekse ülke düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye ulaştırılmasında merkezi
koordinasyon ile diğer örgüt birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli kılınmalıdır.
✓✓ Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur.
✓✓ Ulusal sanayinin geliştirilmesi kapsamında, Avrupa Birliği sürecini sorgulamak, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, Oda’mızın
sürekli çalışma alanlarından biri olarak kabul edilir.
✓✓ Mesleğimiz ve Odamız ile ilgili yasaların isteklerimiz doğrultusunda şekillenmesi için
gerekli girişimlerde bulunulur.
✓✓ Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde Odamızın yer alması kaçınılmazdır.
Odamız demokrasi mücadelesi içerisinde yerelde ve ülke genelinde aktif rol alır.
✓✓ Ülke gündemine müdahale edilir. Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar
için mücadele edilir. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda diğer
demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapılır.
2.3. Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler
✓✓ Oda’nın temel görevlerinin başında, meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir.
✓✓ Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden
yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.
✓✓ Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki
etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak,
meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.
✓✓ Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulur.
2.4. Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler
✓✓ Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul
edilir.
✓✓ Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.
✓✓ Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin
Odaya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Odanın meslektaşlarca “üye olunması
gerekli” bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.
✓✓ Odamız kamuda çalışan mühendislerin grevli toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine aktif destek verir.
✓✓ Odamız özel sektörde çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.
35
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
2.5. Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin İlkeler
✓✓ Oda’nın her biriminde kararların alınmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel
alınır ve uygulanması sağlanır.
✓✓ Oda örgütünün en küçük biriminin işyeri temsilciliği olduğu kabul edilir.
✓✓ Oda Merkezi’nde, yani en üst yönetim organımızda, alınacak kararların oluşmasında
katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.
✓✓ İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri,
Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul
edilir.
✓✓ Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların
örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma süreci
içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme ve sorgulamasına açık olduğu da
bilinir.
2.6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin ilkeler
✓✓ Oda’nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. “Kamu çıkarlarını korumak” hedefini zedeleyecek veya Odayı çalışma programlarından, çalışma
ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.
✓✓ Siyasi partilerle ilişkilerin Odanın bağımsızlık ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak
nitelikte olmasına özen gösterilir.
✓✓ Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.
2.7. Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin İlkeler
✓✓ Oda bütçesinin uygulanmasında “Merkezi Bütçe” kavramı esas alınır. Ayrıca birimlerin
eşit gelişmesini sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır.
✓✓ Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı olan bir örgüt yaratılması amaçlanır.
✓✓ Üye ödentilerinin toplanmasının, Oda Merkezi’ne aktarımların ve birlik payının düzenli
ödenmesinin örgütlülüğün en temel gereği olduğu bilinir.
✓✓ Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, periyodikler, düzenlenecek
uzmanlık eğitimleri, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına
yönelik kurs ve seminerler, üye aidatları esas gelir alanları olarak görülür.
36
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
2.8. Oda Merkezi İşleyişine İlişkin İlkeler
✓✓ Oda ana yönetmelik ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır.
✓✓ Oda Merkezi’nin en önemli görevi, Oda örgütünü Ana Yönetmelik ve yönetmeliklerin
verdiği görev ve yetkilerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. Oda
Merkezi’nin işlevlerinin başında örgütün etkin eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayınlar, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış
ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gelir.
✓✓ Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise nedenlerinin araştırılıp, demokratik karar oluşturma süreçlerinin yeniden
çalıştırılması görev kabul edilir.
✓✓ Oda’nın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezi’nin görevi kabul edilir.
✓✓ Oda Merkezi sürekli komisyonlar yerine problem alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları oluşturmaya yönelir. Ancak yayın, uzmanlık eğitimi vb. süreklilik gerektiren
komisyonların devamı da sağlanır.
✓✓ Oda Merkezi örgüt içi sürekli eğitimin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli
periyodik eğitimlerden geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanır.
✓✓ Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile Şube ve temsilcilikler arası yatay ve dikey
ilişkiler etkin şekilde sağlanır.”
✓✓ Bütün çalışma programlarımızın temelini oluşturan bu ilkeler, bundan sonra da bütün
faaliyetlerimizin genel hatlarını ve özel ayrıntılarını kapsayacak, vazgeçilmez ilkelerimiz olarak benimsenmektedir.
3. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME
Odamızın en değerli kaynağını ve gücünü üyelerimizin oluşturduğu bilinciyle; Şubemize
kayıtlı 12 bini aşkın üyemizle örgütsel iletişimin etkin şekilde sürdürülmesi, üyelerimizin
Şube çalışmalarına katkı ve katılımının en üst seviyeye çıkarılması, üye öneri ve istemlerine yanıt verilmesi öncelikli olacaktır.
Örgütlenmede önemli bir kurumsal kimlik olan İşyeri Temsilciliği’ni özendirici ve etkinliğini
arttırıcı çalışmalar yapılacaktır. İş yeri temsilcileri ve Danışma Kurulu toplantıları yapılarak
görüş ve öneriler değerlendirilecektir. Görüş ve öneri akışının diğer iletişim yöntemleri ile
sürekliliğinin sağlanmasına önem verilecektir.
Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlardaki evrensel gelişmeler ile bunların ülkemize
ve yaşamımıza yansımalarını analiz edebilmek için ortamlar (söyleşi, seminer, konferans
vb.) yaratılacaktır.
Özel sektörde ücretli çalışan üyelerimizin ekonomik, sosyal ve mesleki koşularının iyileştirilmesinde, sorunlarının çözümlenmesinde kurumsal kimliğimizle etkili olma yönünde
duyarlılığın arttırılmasına, yöntem ve araçların geliştirilmesine önem verilecektir. Kamuda
37
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine
aktif destek sağlanacaktır.
Şubemiz işyeri ziyaretleri, kongre ve sempozyumlar gibi teknik ve sosyal faaliyetlerle
üyelerimizle birebir ilişkilerini güçlendirecektir.
Odamızın mesleki, sosyal, toplumsal ve kültürel çalışmalarının üyelerimize ve öğrenci
üyelerimize etkili tanıtımının yapılmasına özen gösterilecektir.
Odamıza yeni üye kazandırma konusunda özendirici ve tanıtıcı çalışmalar sürdürülecektir.
İşsiz üyelere uygun iş, öğrenci üyelere staj yeri bulmada yardımcı olan İş ve Staj Olanakları Biriminin etkinliği artırılacaktır. İşsiz üyelerin Oda etkinlik ve çalışmalarına katılımı
yönündeki özendirici uygulamalar sürdürülecektir.
Şubemizin uzmanlık komisyonlarının çalışmaları sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik
görevliler ile birlikte yürütülecek ve etkinliği artırılacaktır.
Üyeye sunulan hizmetlerin bilgi işlem teknolojisinden de yararlanarak hızlı, doğru ve memnuniyet verici olması amaçlanacaktır. Bu kapsamda çalışanlarımızın iş akışını kolaylaştırıcı
ve üyelerimizle iletişim etkinliğini artırıcı eğitimleri almaları sağlanacaktır.
4. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI
Yönetim Kurulumuz, çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda, tüm üyelerin mesleki, ekonomik, özlük haklarının her düzeyde savunulmasının yanı sıra, kentimiz, bölgemiz, ülkemiz sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler üreterek uygulanmasının takipçiliğini
amaç edinecektir.
Odamızın kurumsal mekanizmaları aracılığıyla, üyelerimizin bilgi ve deneyim birikimlerinden elde edilecek görüş ve önerilerin Yönetim Kurulu toplantılarında ele alınarak hızla değerlendirilip yaşama geçirilmesi sağlanacaktır. Yönetim aktivitelerinin ve üyelerden gelen
önerilerin takibi için işlem takip sistemi oluşturulacaktır.
Şubemiz olarak gerçekleştireceğimiz tüm faaliyet ve hizmetler, ölçülebilir, ulaşılabilir hedefler doğrultusunda planlanacak, hedeflerimizin gerçekleştirme durumu izlenecek, varsa
aksaklıklar giderilerek, sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmalara devam edilecektir.
4.1 Meslek Dalı Komisyonları
Endüstri ve İşletme Mühendisliği ile Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği meslek alanlarının gelişimine ve örgütlülüğüne katkıda bulunması amacıyla, Şubemiz Endüstri, İşletme
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu (EİM-MDK) ile Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Meslek Dalı Komisyonu (UHUM-MDK) çalışmalar yürütecektir. Bu komisyonların görevi;
Seminerler ve Söyleşiler yapmak, Kurultaylara katkı da bulunmak, meslek alanlarına ilişkin uzmanlık tanımlamalarına ilişkin görüş ve öneri oluşturmak gibi konularda çalışmalar
yapmaktır.
38
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
4.2. Uzmanlık Komisyonları
Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini diğer
üyelerimize, topluma, sanayiye kazandırmak amacıyla, süreli / sürekli komisyonlar oluşturulacaktır. Komisyona üye görevlendirilmesinde üyenin ilgi ve çalışma alanı doğrultusunda bilgi, deneyimlerinin yanı sıra, istek ve komisyon çalışmalarına ayıracakları süre
ve katkı esas alınacaktır. Üyelerimizin görüş ve önerileri dikkate alınarak yeni komisyon
taleplerine de çalışma programında yer verilebilecektir.
4.3. Şube Danışma Kurulu Çalışmaları
Şube Danışma Kurulu çalışmaları sistematik, tanımlı, belirli bir katılım mekanizması olarak
geçmiş dönemlerde olduğu gibi “Danışma Kurulu Çalışma Esasları” çerçevesinde sürdürülecektir. Şube örgütünün çalışmalarının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi, çalışmalara yön verilmesi, Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerin Oda çalışmalarına
katılımlarının sağlandığı bir platform olarak değerlendirilecektir. Çalışmalarımızda, üyelerimizin karar ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamak doğrultusunda Şube Danışma
Kurulu birlikte üretme anlayışıyla etkinleştirilerek çalışmalarını sürdürecektir.
4.4. İşyeri Temsilcilik Çalışmaları
Kamu ve özel işyerlerinde çalışan üyelerimizin Odamızla sürekli kurumsal ilişkinin sağlanması ve Şubemiz etkinliklerinin birimlere taşınması amacıyla 22. Dönemde oluşturulan
işyeri temsilciliklerinin sayısının artırılması yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.
İşyeri temsilci ve yardımcılarının belirlenmesinde üyelerinin eğilimi esas alınacaktır. Odaüye ilişkilerinin geliştirilmesinde etkin araçlardan biri olarak değerlendirdiğimiz işyeri temsilcilikleri ile üyelerimizin mesleki, özlük, ekonomik ve sosyal sorunlarının hızlı biçimde
şube örgütüne ulaşmasına ve bunların çözülmesine çalışılacaktır. İşyeri temsilcilerimiz
aracılığıyla eğitim etkinliklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Şube etkinlik alanında düzenli olarak işyeri ziyaretleri yapılacaktır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda
çalışmalarına ilişkin duyuruların hızlı ve yaygın olarak ulaştırılması için her türlü iletişim
aracı kullanılacaktır.
4.5. İl- İlçe Temsilcilik Çalışmaları
Şube etkinlik alanındaki üyelerimizin Odamızdan çok yönlü beklentilerinin karşılanması, Oda
– Üye ilişkilerinin geliştirilmesi, İl- İlçe Temsilciliklerinin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu amaç doğrultusunda İl-İlçe Temsilcilik yürütme kurulları,
temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin eğilimleri dikkate alınarak belirlenecektir.
Üyelerimizin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak üzere temsilciliklerde eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için çalışmalarda bulunulacaktır.
İl - İlçe Temsilciliklerinin teknik hizmet gereksinimleri hızlı biçimde karşılanacaktır. Temsilcilik çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla periyodik koordinasyon toplantıları yapılacaktır.
39
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
4.6. Mesleki Denetim Büroları Çalışmaları
Şubemize bağlı, temsilcilik örgütlülük düzeyine henüz ulaşamamış ancak Oda hizmetlerinin yerine getirildiği ilçelerde MDB (Mesleki Denetim Büroları) kurulacaktır. MDB oluşumlarında o ilçenin bağlı olduğu İl Temsilcilik Yürütme Kurulu’nun ilçedeki üyelerinin görüş
ve önerileri dikkate alınacaktır.
5. ODA ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Üyelerin talep ve gereksinimlerinin karşılanmasında etkin demokratik mekanizmaların yaratılması, bu mekanizmaların koordinasyonuyla elde edilecek verilerin meslek- meslektaş,
ülke ve toplum sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretilmesi ve uygulanabilirliğini
sağlayacak bir anlayışın sürdürülmesine özen gösterilecektir. Bu anlayışımız doğrultusunda; üyelerimizin katkı ve katılımı ile elde edilen verilerden oluşturulan meslek, meslektaş,
ülke ve toplum sorunlarının çözümüne ilişkin görüş, öneri ve projeler MMO birlikte üretme
ve yönetme zeminlerine (Danışma Kurulu, Başkanlar Kurulu, Sekreterler-Saymanlar Kurulu, Teknik Görevliler Ortak Toplantıları, vb.) aktarılacaktır.
TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına şubeleri tarafından gerçekleştirilen Ulusal Kongre Sempozyum ve Kurultayların nitel ve nicel açıdan zenginleştirilmesine şubemizce katkıda bulunulacaktır.
Kongre Sonuç Bildirgelerine yansıyan önerilerin, yaşam bulması amacıyla Oda Merkezi
Koordinasyonunda yasal düzenleme süreçlerine katkıda bulunulacaktır.
6. MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER
Üyelerimizin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin diğer üyelere, sanayiye ve topluma kazandırılması doğrultusunda “sürekli eğitim ve hizmet” anlayışıyla çok yönlü çalışmalarda
bulunulacaktır.
Mühendislik hizmetlerini yerine getirmekte olan üyelerimizin çalışma alanlarının genişletilmesi, haksız rekabet koşullarının engellenmesi ve yapılan hizmetlerin teknik şartnamelere, standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda Odamız mesleki denetim
etkinliğinin arttırılmasına çalışılacaktır. Mesleğimizin ve sanayimizin sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir. Odamız
teknik hizmetlerinin bilgi ve teknolojik yenilenmeleri kapsayarak etkinliğini, verimliliğini
ve yaygınlığını sağlamak amacıyla bu hizmetlerin yürütücülüğünü üstlenen başta teknik
görevliler olmak üzere destek veren komisyon üyelerinin sürekli eğitimine yönelik ortamlar yaratılacaktır.
Nisan 2005 tarihinden başlanarak sürdürülen ve LPG/CNG Yakıt Sistemli araçlarda Gaz
Sızdırmazlık ve Montaj Tespit uygulamaların yönetmelik maddelerine şube görüş ve öneri
ile katkıda bulunulacaktır.
Uzun yıllardır sürdürülen ‘Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği’ kapsamındaki baca gazı analiz çalışmalarının Odamızın akreditasyon süreci
40
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
gözetilerek teknik altyapımız güçlendirilerek sürdürülmesi sağlanacaktır. Odamızca yürütülen basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrol çalışmalarının bölge
düzeyine yaygınlaştırılması ve bu alanda Odamız etkinliğinin arttırılması ve hizmetlerin
zamanında aksamadan gerçekleştirilmesi amacıyla protokol çalışmaları sürdürülecektir.
Şubemiz etkinlik alanındaki başta asansör olmak üzere baca gazı, doğal gaz ve diğer
mekanik tesisatlar, AİTM (Araç İmal Tadil Montaj), LPG/CNG sızdırmazlık ve motor-şasi
kontrollerinde mesleki denetim etkinleştirilecektir. Bu alanlarda yerel yönetimlerle görüşülerek ortak çalışma zeminleri yaratılacaktır.
7. EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi
için üyelerin mesleki çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri sürdürülecektir.
Şube eğitim merkezimiz bünyesinde, gerek içerik gerekse konu sayısı açısından sürekli
güncellenerek devam ettirilmesi planlanan eğitim faaliyetleriyle; hızla gelişmekte olan
bilim ve teknolojinin takip ve üretiminde ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan
gücünün oluşturulmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede; gerek uzmanlık alanlarımıza yönelik olarak düzenlenecek eğitimlerle üye ve öğrenci üyelerimizin
üniversite eğitimleri sırasında kazandıkları bilgileri sürekli eğitimlerle güncel tutmak ve
gelişen teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olmak, gerekse pek çok farklı sektörde
faaliyet gösteren teknisyen ve ara teknik elemana yönelik eğitim programları oluşturarak
bu sektörler tarafından halkımıza sunulan hizmet kalitesini arttırmak ve ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Eğitim faaliyetlerinden edinilen tecrübelerle, uzmanlık alanlarımızla ilgili konularda halka
yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilecektir.
7.1. Üyelere ve Öğrenci Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları
Bilim ve teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak sanayide yüksek teknoloji gereksiniminin arttığı günümüzde üyelerimizin “sürekli eğitim” istemleri her geçen gün artmaktadır.
Uluslararası rekabet ortamında ülkemizin kalkınmasının temeli olan, sanayimizin özlediğimiz düzeye ulaşması için, Odamıza düşen görev daha da artmıştır.
Yukarıdaki saptamaların ışığında;
Şubemiz ve şube etkinlik alanında bulunan temsilcilik ve mesleki denetim bürolarımızın olduğu il ve ilçelerde, üyelerimizin talepleri doğrultusunda, eğitim hizmetlerimizin kendilerine
ulaşmasını sağlayabilmek için, her türlü teknolojik gelişim olanağı değerlendirilecektir.
Gerek sanayide çalışmakta olan, gerekse mühendislik bürolarında müşavir olarak hizmet
veren üyelerimizin mesleki faaliyetlerinde faydalı olabilecek teknolojik yeniliklerle ilgili
tanıtıcı seminerler düzenlenerek, sundukları hizmetin kalitesini arttırmaları konusunda
kendilerine destek olunacaktır.
41
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Uzmanlık alanlarımızı etkileyen her türlü kanun ve yönetmelik değişikliğinde, üyelerimizin
konuyla ilgili bilgilendirilmesini sağlamak ve yeni mevzuat doğrultusunda çalışma alanlarında yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde bulunmak için seminer ve paneller
düzenlenerek, eğitim programları oluşturulacaktır.
Yurt içi ve dışında çalışmış, mesleki birikime sahip meslektaşlarımızla bağlantılar kurularak, genç üyelerimize deneyim aktarabilecekleri ortamlar yaratılacaktır.
Geleceğin mühendisleri olan öğrenciler için, mesleki eğitime adım attıkları ilk günden
itibaren, seçtikleri meslekle ilgili tanıtıcı ve öğretici söyleşiler planlanması öncelikli amaçlarımızdan biri olacaktır. Mezuniyete kadar, kendilerine iş hayatlarında faydalı olabilecek
her türlü bilgiye ulaşmalarını sağlayabilecek bir kütüphane oluşturulması, mesleki konu
ve sorunları tartışabilecekleri paneller ve söyleşiler düzenlenmesi ve meslek hayatında
kendilerine temel oluşturacak bilgileri paylaşabilecekleri sektör tecrübesine sahip mühendislerle bir araya gelmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlenmesine ilişkin çalışmalarımız
sürdürülecektir.
Eğitim alanında, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisleri ’ne yönelik konular, bu alanlara özgün ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınarak seçilecektir.
Enerjinin etkin kullanılması, tasarruf sağlanması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması için alternatif enerji kaynaklarının ve enerji
verimliliğinin artırılması, dışa bağımlı uygulamalarının azaltılması amaçlarıyla meslek içi
eğitim programlarında enerji içerikli kurslara daha fazla yer verilmeye çalışılacaktır.
7.2. Ara Teknik Elemanlara Yönelik Kurslar
Sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin eğitimine yönelik çalışmalar
geliştirilerek sürdürülecektir. Aşağıda belirtilen konuların yanı sıra işletmelerden gelen
talepler doğrultusunda yeni eğitim programları oluşturulacaktır.
LPG sektöründe, sayısı 350 bini bulması beklenen ara teknik elemanın Odamızca düzenlenecek eğitim programlarına katılması ve belgelendirilmesi hedeflenmektedir.
Odamızın, toplumun can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu sorumluluğu
başarıyla yerine getirmesinde Şubemizin kurumsal desteği sürecektir.
Sanayide kullanılan kazanların güvenlik içinde çalışmasını, enerji tasarrufu ile verimliliği
arttıracak Sanayi Tipi Kazanların İşletilmesinde Yardımcı Personel Yetiştirme Kursları’nın
düzenlenmesine devam edilecektir. İş Makinaları Operatörü Yetiştirme Kursları’nın bölgemiz düzeyinde yaygınlaştırılacaktır. Soğutma Tesislerinin İşletilmesinde Yardımcı Personel
Yetiştirme Kursu düzenlenecektir.
Teknisyenlere yönelik Isıtma, Soğutma, Klima ve Havalandırma kursu düzenlenmesi planlanmaktadır.
Kaynak sektöründe görevlendirilecek gözetim personeli ve kaynak teknisyenlerini yetkilendirmeye yönelik eğitim ve sınav programları oluşturulacaktır. LPG, CNG, Malzeme
Seçimi, Isıl İşlemler, İmalat Teknikleri, Hidrolik, Pnömatik, Kaynak vb. konularda eğitim
etkinlikleri düzenlenecektir.
42
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
7.3. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları
Toplumun yaşamını birinci derecede ilgilendiren “Planlı, sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir bir
kentleşme” hedefinde uzmanlık alanımıza giren tüm konularda kamuoyuna yönelik çalışmalarımıza etkinlik kazandırılacaktır. “Isı Yalıtımı”, “Enerji Tasarrufu”, “Asansör Kontrolleri”, “Doğal Gaz Güvenli Kullanımı”, “LPG’li Araçların Güvenli Kullanımı”, alternatif enerjiler
ve çevre korunması bilincinin geliştirilmesi amacıyla kampanyalar, seminer programları ve
bilgilendirici broşür dağıtımı çalışmalarına devam edilecektir.
Toplumsal sorumluluk ilkemiz çerçevesinde kentimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve
sanatsal yaşamının gelişmesine katkıda bulunulacaktır.
7.4. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Paneller vb. Etkinlikler
Mesleğimizin uzmanlık alanına giren bölgesel ve ülke genelinde çeşitli konularda gündem
oluşturabilmek amacıyla doğrudan veya diğer ilgili kuruluşlarla birlikte kongre, sempozyum ve panel vb. etkinlikler düzenlenecektir. Bu amaçla, Şubemiz bu dönemde en az
iki adet Kongre/Sempozyum etkinliği yapmayı planlamaktadır. Kongre/sempozyumların
etkinlikleri anketler sonucunda değerlendirilmeye devam edilecek, gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Odamız yapısında Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek disiplininin gelişimine ve örgütlülüğüne katkıda bulunmak amacıyla Şubemiz Endüstri, İşletme Mühendisliği Meslek
Dalı Komisyonu (EİM-MDK) koordinasyonunda çalışmalar sürdürülecektir. Odamız adına
düzenlenen Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultaylarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği/ Meslek Dalı Komisyonu (UHUM-MDK) meslek disiplininin gelişimini sağlayacak, örgütlülüğünü artıracak çalışmalar yapacaktır. Ulusal Uçak,
Havacılık ve Uzay Mühendisleri Kurultayı hazırlıklarına şubemiz tarafından aktif destek
verilecektir.
Odamız adına Şubelerce gerçekleştirilecek ulusal düzeydeki kongre, sempozyum ve kurultaylara Şubemiz etkinlik alanından elde edilen bilgi ve deneyimlerinin yansıtılması
amacıyla çok yönlü katkılar gerçekleştirilecektir. Dünya Çevre Günü, Kalite Günü, Güneş
Günü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası, Enerji Verimliliği Haftası, Trafik Haftası vb. çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
Ankara’da yaşanan kent sorunları ile ilgili söyleşiler düzenlenecektir.
8. TMMOB’YE BAĞLI ODALAR, DİĞER MESLEK ODALARI,
BELEDİYELER, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
8.1. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
TMMOB’nin örgütsel bütünlüğü içerisinde TMMOB’ye bağlı Odaların Ankara birimleri ile
karşılıklı işbirliği ve dayanışma arttırılarak sürdürülecektir. Kentimiz, bölgemiz ve ülkemize
43
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ilişkin sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmalarda bulunulacaktır. Bu çerçevede oluşturulacak çalışma gruplarında aktif rol alınacaktır. Halkın tasarrufları ile kurulan KİT’lerin
teknik ve organizasyon olarak modernize edilmesi yerine IMF baskısıyla özelleştirme adı
altında, verimliliği ve gerekliliği tartışılmaksızın yok pahasına satılmasını önleyecek çalışmalara ve yürütülen mücadelelere destek olunacaktır.
8.2. Yerel Yönetimlerle İlişkiler
Yerelleşmenin kendiliğinden demokratikleşmeyi sağlama gücünde olamayacağı bir
gerçektir.
Enerji Verimliliği, Yapı Denetimi vb. Yasa çalışmalarının halkın yararına, demokratik kitle
ve meslek örgütlerinin katkı ve katılımına açık, halkı müşteri gibi değil kamu hizmetinin
gerçek sahibi gibi gören anlayışlara sahip olmasını sağlayacak önerilerimizin kamuoyu
oluşturacak şekilde etkili duyurusu yönünde çalışmalar yapılacak ve bu yönde oluşan
platformlara katkı ve katılımda bulunulacaktır. “Çağdaş, Planlı, Sağlıklı ve Demokratik Bir
Kent Yaşamı” için görüş ve öneriler oluşturularak, kamuoyu ve tüm ilgililer bilgilendirilecektir.
Kentlilerin ulaşım, ısınma, enerji, su, konut, altyapı, eğitim, sağlık, kültür, dinlenme, eğlenme vb. temel ihtiyaçları konularında çalışmalar yapılacaktır. Kentimizin güvenli, verimli
ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam ortamına kavuşması amacına yönelik olarak uzmanlık alanımıza giren konularda yerel yönetimler ile ilişkiye geçilerek mesleki denetim
çalışmaları sürdürülecektir.
Çağdaş, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kentleşme için Şubemiz, Asansör Yönetmeliği doğrultusunda ve Odamız bünyesinde kurulan Asansör Kontrol Merkezi’nin A Tipi Muayene
Kuruluşu yetkisiyle Ankara’nın birçok ilçe belediyesiyle asansörlerin yıllık kontrollerine yönelik protokoller imzalamıştır. Bu protokollerin sayısının arttırılması ve kontrol hizmetinin
yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülecektir.
8.3. Üniversitelerle İlişkiler
Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümleriyle kurumsal ilişkiler daha da geliştirilecektir.
Mühendis adaylarıyla üniversitelerde yerinde ilişki kurulup geliştirilmesi sağlanacaktır.
Ülkemizde bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapı yaratılması hedefinde üniversite,
sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işler ve işlevsel kılınması için Oda etkinliğinin daha da
arttırılmasına yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştirilecektir. Üniversitelerin toplumsal
gereksinimlere ve geleceğin öngörülerine yanıt verecek bilimsel çalışmaları yapabilmeleri
için özerk, demokratik ve katılımcı yönetim modellerine sahip olmalarını sağlayacak çalışmalara destek verilecektir. Öğretim üyelerinin hak ettikleri ekonomik koşullara ulaşmak,
yeterli bilimsel ve teknik donanımlara sahip olmak amacıyla yürüttükleri mücadelelerine
destek olunacaktır.
Üniversitelerdeki eğitim programlarının, sanayi ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak
şekilde kalitesinin arttırılması amacıyla ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanlarını
bir araya getirecek platformların oluşturulmasına destek olunacaktır. Üniversitelerde geliştirilen bilimsel teknik çalışmaların sanayide uygulama alanları bulabilmesi için ilgili ku-
44
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
rumlarla ilişkiye geçilecektir. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın
her alanında uygulanabilmesi amacıyla konunun üniversite eğitim programlarına girmesi
için çalışmalar yapılacaktır.
Ülkemizde bilim ve teknoloji üretilebilir bir toplum yapısı yaratılması hedefinde üniversite,
sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işlevsel ve etkin kılınması için Oda etkinliğinin daha da
artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sektör Dernekleri, Sanayi Odaları ve
bölgemizdeki üniversiteler ile “birlikte üretme” zeminleri yaratılacaktır.
Üniversitelerde “Mühendisliğe Giriş” derslerinin organizasyonu için ilgili birimlerle koordineli çalışma yürütmek üzere girişimde bulunulacaktır. Öğrencilerin ders kitabı gereksinimlerinin karşılanması doğrultusunda öğretim üyesi üyelerimizin hazırladığı yayınların
basım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Öğrenci üyelerimize gelecekteki meslektaşlarımız ve TMMOB’e sahip çıkacak kuşaklar
gözüyle bakılmaya devam edilecek, öğrenci Üye Komisyonumuzun bülten, stant açma
vb. çalışmaları ve akademik, demokratik üniversite mücadelesi desteklenecektir. Öğrenci
üyelik sayısının arttırılmasına ve komisyonumuzun etkinliğinin daha da artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır
Öğrencilerin üniversite sonrası yaşamlarına hazırlanmasını destekleyen dönemsel (yaz/
güz) seminerleri düzenlenmeye devam edilecektir.
9. BASIN - YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI
Odamız görüş ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulmasında önemli görevler üstlenen
Basın- Yayın Birimi’nin etkinliği artırılacaktır. Gerek üye ilişkilerinde gerek Odamızın kurumsal kimliğinin ve tüm etkinliklerinin tanınırlığının artırılması yönünde halkla ilişkilerin
bilimsel yöntem ve araçları etkin olarak kullanılacaktır.
Elektronik olarak gönderilen Yaprak, şube etkinlik ve duyurularının üyeye kısa sürede
duyurulması amacı ile haftalık olarak ulaştırılmaya devam edecektir.
Şubemizin tüm basılı yayın / dokümanlarının içerik ve kalitesinin geliştirilmesine ve Şube
Bülteni’nin bu yönde zenginleştirilerek 2 ayda bir yayınlanmasına devam edilecektir. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin yayına dönüştürülerek üyelerimize, mühendislik öğrencilerine taşınması amacıyla Şube-Oda yayını olarak başlatılan kitap basım çalışmaları sürdürülecektir. Oda Merkezi tarafından yayınlanan süreli veya süresiz yayınların içeriğinin
zenginleştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Şube çalışmalarının yerel, ulusal ve sektörel
basın - yayın organlarında etkili şekilde yer alması hedefiyle medya kuruluşları ile iletişim
etkinleştirilecektir. Şube etkinlik veri tabanı oluşturularak etkinliklere ilişkin duyurular,
sunumlar, ilgili diğer dokümanlar web sayfasından erişilebilecek şekilde üyelerimiz ile paylaşılacaktır.
Üyelerimizin uluslararası bilgi merkezlerine ulaşması ve internet uygulamalarının yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmaların yanı sıra, uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal, uluslararası yayınların toplanacağı merkez kütüphanesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca
üyelerimize özellikle teknolojik alanlara erişim sağlayabilecekleri iletişim ağları konusunda
destek verilecektir.
45
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şubemiz tarafından gerçekleştirilen her etkinliğin haber olarak üyelere ulaştırılmasının
yanında etkinlikte ortaya konulan bilginin de üyelere doküman ve görsellerle aktarılması,
söyleşi ve seminerlerin detaylı bilgisinin sunulması, seri etkinliklerin kitaplaştırılması için
çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.
Bilgisayar ortamında meslek alanımıza ilişkin bilim-teknoloji veri tabanı oluşturulmasına
başlanılacaktır.
Öğrenci üyelerimizin bülten çalışmalarına destek verilecektir.
10. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Oda örgütlülüğüne katkı sunmak hedefi ile üyeler arasındaki yakınlaşmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda;
10.1. Söyleşi, Konferans, Paneller: Sosyal (ekonomik kriz, özelleştirmenin sonuçları, işçi
sınıfı mücadele tarihi ve Türkiye, AB Politikaları), hukuk (üyelerimizin karşılaştıkları sorunlar, genel ve güncel konular), sağlık (meslek hastalıkları, gıda güvenliği, ergonomi,
günlük yaşam da basit kazalar ve önlemler, trafik kazaları önlemleri, ilk yardım, sağlıklı
beslenme), kişisel gelişim (etkili iletişim, güzel konuşma ve yazma, iş yerinde verimlilik
ve motivasyon, toplum önünde konuşma, toplantı yönetimi ), kadın (8 Mart, kadın üyelerin mesleki ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar), kültürel (şiir akşamları, şair,
yazar ve ozanları anma etkinlikleri), mühendislik söyleşileri ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.
10.2.Müzik, Dans ve Fotoğraf Etkinlikleri: Geçen dönem birikimlerinden yararlanarak, bu
dönemde de yeni üye katılımları ile MMO Ankara Şube Halk Müziği Korosu çalışmalarına
devam edecek, konserler verecektir. Ayrıca, Türk Sanat Müziği Korosu, enstrüman çalma
eğitimleri, halk ve salon dansları, fotoğrafçılık konusunda üyelerimiz için olanaklar araştırılacak, gösteriler ve sergiler planlanacaktır.
10.3. Konser, Sinema, Tiyatro Etkinlikleri: Şubemiz Tiyatro Grubu çalışmalarına devam
edecek, gösteriler gerçekleştirecek ve festivallere katılacaktır. Üyelerimizin ve yakınlarının katılımı ile toplu olarak; Devlet Tiyatroları, Özel Tiyatro Toplulukları, Belgesel film
gösterimleri, Sinema Günleri, Ankara Tiyatro Festivali, Senfoni Orkestraları Konserleri,
Opera ve Bale Gösterileri izlenecek, üyelere duyurularının yapılması sağlanacaktır.
10.4. Spor Etkinlikleri: Oluşturulacak ekiplerle İşyerleri arası, TMMOB İKK Şubeler arası
halı saha futbol, satranç, bowling turnuvaları düzenlenecektir
10.5. Gezi, Piknik ve Yürüyüş Etkinlikleri: Rehber eşliğinde tarihi ve ören yerlerine çevre,
doğa tarihsel değerlerin korunması bilincinin artırılması amaçlanan konaklamalı, konaklamasız piknik, gezi ve yürüyüşler düzenlenecektir. Yurtiçi/Yurtdışı teknik, mesleki gezi,
fuar vb. organizasyonları üyelerimiz lehine oluşacak olanakları araştırıp, bilgilerine sunulacaktır.
10.6. Diğer Etkinlikler: Odamızın “Geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü Gecesi” etkinliği
sürdürülecek, özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirmesine devam edilecektir.
46
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Çalışan ve emekli üyelerimizin işyerleri düzeyinde, çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeleri
sağlanacak, öğrenci üyelerimizin mezuniyet törenlerine katılım sağlanacaktır.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilerek, sosyal hizmetlerinden üyelerimizin indirimli olarak yararlanmasının sağlanmasına devam edilecektir.
11. SONUÇ
Bizler; ülkemizde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışında
halktan ve emekten yana bilim teknoloji, sanayi politikalarının oluşturulması, ülkemizin
kaynaklarının sömürüsüne karşı üyelerimizin ve kamuoyunun duyarlılığının geliştirilmesi
yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını temel ilke kabul ederek meslek alanı üzerinden ülkemizdeki gelişmelere müdahil olmayı sürdüreceğiz. Kamu yararını gözeten benzer örgütler
ve sivil toplum oluşumları ile ortak akıl ve mücadele alanlarının geliştirilmesi yönünde
çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.
Kurumsallığımızın ve örgütlülüğümüzün geliştirilmesinde, demokratik kurumsal geleneğimiz ve hep birlikte oluşturduğumuz ilkelerimiz yol göstericimiz olacaktır.
47
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
48
23. Dönem
[2012-2013]
Şube Güncesi
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Güncesi / 2012
ŞUBEŞube
GÜNCESİ
2012
Tarih
Konu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası A tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör Kontrol Merkezi ile
02.01.2012 Yenimahalle Belediyesi arasında, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasına yönelik
görevlendirme sözleşmesi imzaladı.
04.01.2012
Polatlı Belediyesi sınırları içerisindeki Asansörlü Binaların Asansörlerin Tescili ile yıllık periyodik
kontrollerine yönelik Polatlı Belediyesi ile sözleşme imzalandı.
Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri kapsamında “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz
04-05.01.2012 İstasyonları Sorumlu Müdürlük” eğitimi, Gürbüz Yılmaz tarafından 39 üyemizin katılımıyla
gerçekleştirildi.
05-08.01.2012
Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri kapsamında “Araç Projelendirme” eğitimi, Hakan
Havancılar tarafından 8 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.
“Özürlüler için Araç Tadilatında Dikkat Edilecek Hususlar” konulu seminer, Makina Mühendisi
06.01.2012 Hakan Havancılar’ın sunumu ve 107 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
09-12.01.2012
Meslek İçi Eğitim Merkezi (M"EM) eğitimleri kapsamında “Doğalgaz İç Tesisat” eğitimi, Yüksel
Yaşartekin tarafından 16 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.
11.01.2012
“Asansörlerde Kullanılan Ekipmanlar” konulu seminer, Makina Mühendisi Sadrettin Uzunget’in
sunumu ve 105 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
21.01.2012 23. Dönem Şube Genel Kurulu gerçekleştirildi.
22.01.2012 23. Dönem Şube seçimleri gerçekleştirildi.
27-29.01.2012
Meslek İçi Eğitim Merkezi (M"EM) eğitimleri kapsamında “Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı” eğitimi,
Serdar Sağlamtunç tarafından 18 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.
30.01.2012
Mazbatalarını alan 23. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını
gerçekleştirdi.
03-05.02.2012
Meslek İçi Eğitim Merkezi (M"EM) eğitimleri kapsamında “Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı”
eğitimi, Serdar Sağlamtunç tarafından 13 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.
“LPG Sistemlerinde Denetim Uygulamaları” konulu seminer, Makina Mühendisi Şerif
08.02.2012 Özsakarya’nın sunumu ve 102 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
“Güne! Paneli Üretim Sistemleri” konulu söyleşi, Elektro Teknik Yüksek Mühendisi Habib
23.02.2012 Kocakaya’nın sunumu ve 63 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
23.02.2012 MMO Kırıkkale İl Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı yapıldı.
24.02.2012 MMO Polatlı İlçe Temsilciliği Üye Eğilim Belirleme Toplantısı yapıldı.
24.02.2012 Atılım Üniversitesi’nde Oda ve Endüstri Mühendisliği konusunda sunum gerçekleştirildi.
25.02.2012 TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve işsizlik Kurultayı gerçekleştirildi.
01.03.2012
“Güneş Radyasyon Ölçüm İstasyonları” konulu söyleşi, Fizik Mühendisi Cenk Yıldırım’ın sunumu
ve 31 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
06.03.2012
Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin “Genç Kadınlar Topluluğu”
tarafından MMO Kırıkkale İl Temsilciliği’nde film gösterimi yapıldı.
06-07.03.2012 Kırıkkale ve Gazi Üniversitelerinde öğrencilere yönelik Oda stantları açıldı.
“Güneş Enerji Sistemleri Kurulum Şekilleri ve Kurulumlarda Yapılan Hatalar” konulu söyleşi,
07.03.2012 Fizik Mühendisi Burak Bayram’ın sunumu ve 45 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
07.03.2012
23. Dönemde kurulması planlanan “UHUM MDK Meslek Dalı Komisyonu ile ilgili görüş alış
verişinde bulunmak üzere, üye toplantısı gerçekleştirildi.
08.03.2012
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu‘nda,
Tülin Keskin tarafından mühendislik mesleğinde kadın olmanın zorlukları, yarattığı koşullar,
genel hatlarıyla tüm mesleklerde kadın olmanın zorlukları gibi konular tartışıldığı ve 25 kadın
üyemiz katıldığı “Mühendislikte Kadın Olmak” konulu söyleşi düzenlendi.
“Türkiye’de Enerji Sektöründe Kaynak ve Teknoloji Bağımsızlığının Arttırılması Üzerine
09.03.2012 Öneriler” konulu söyleşi, İskender Gökalp’in sunumu ve 35 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
10.03.2012
MMO Çankırı İl Temsilciliği’nde yapılan “Üye Eğilim Belirleme” toplantısında, üyelerin talepleri,
sıkıntı ve önerileri tartışıldı.
15.03.2012
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından, 4+4+4 yasa teklifine karşı düzenlenen mitingde ortak
basın açıklaması yapıldı.
51
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2012
Tarih
16.03.2012
Konu
MMO Ankara Şube 23. çalışma döneminde kurulacak “Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek
Komisyonu” üye toplantısı yapıldı.
17.03.2012 TMMOB Demokrasi Kurultayı Ankara Kocatepe Kültür Merkezi`nde gerçekleştirildi.
19.03.2012
Nermin-Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi 9 ve 11. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak meslek tanıtımı
gerçekleştirildi.
22.03.2012
Sancak Lisesi 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, 36 öğrencinin katıldığı meslek tanıtımı
gerçekleştirildi.
22.03.2012 23. Dönem Şube Danışma Kurulu 1. Toplantısı yapıldı.
24.03.2012
27.03.2012
Makina Mühendisleri Odası ve Çankırı Belediyesi arasında, belediye sınırları içerisinde yer alan
asansörlerin tescil ve yıllık kontrolleriyle ilgili protokol imzalandı.
“Genel Sağlık Sigortası Ne Getiriyor” konulu söyleşi, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel
Sekreteri Dr. A. Selçuk Atalay’ın sunumu ve 19 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
04.04.2012
“Merkezi Kazan Dairesi Dizaynı” konulu seminer, Yüksel Yaşartekin’in sunumu ve 158 kişinin
katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
05.04.2012
“Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” konulu seminer, İbrahim Özçakır’ın sunumu ve 96
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Müfit Gülgeç, Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği
10.04.2012 (UHUM) Komisyon Başkanı Murat Arda Çakmak ve UHUM Çalışma Grubu üyesi Yüksel
Kenaroğlu ile birlikte Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ünsal Ban’ı ziyaret etti.
12.04.2012
“Yerli Otomobil Mümkün mü?” konulu söyleşi, Dr. Engin Tanık’ın sunumu ve 45 öğrencinin
katılımı ile ODTÜ Endüstri Mühendisliği Kırmızı Anfi’de gerçekleştirildi.
20.04.2012
“Fren Tadilatı” konulu seminer, Şerif Özsakarya’nın sunumu ve 60 kişinin katılımı ile MMO Suat
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
28.04.2012
Makina Mühendisleri Odası 44. Olağan Genel Kurulu, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
MMO Seçimleri MMO Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seçimlerde yeni dönem Oda yönetim,
29.04.2012 onur ve denetleme kurulları, Makina Mühendisleri Odası’nı TMMOB yönetiminde temsil edecek
yöneticiler ile Odayı TMMOB genel kurulunda temsil edecek 100 delegenin seçildi.
01.05.2012 1 Mayıs tüm yurtta olduğu gibi Ankara’da da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
05.05.2012
“AutoCad Üzerinde Metraj Alma Yazılımları” konulu seminer, Makine Mühendisi Deniz Moran’ın
sunumu ve 133 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
17.05.2012 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri sergi açılışına katıldık.
23.05.2012 TMMOB, KESK’in bir günlük iş bırakma eylemine destek verdi.
31.05-03.06.2012 TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
“Autodesk Revit MEP ile Tesisat Mühendisliği Çözümleri” konulu seminer, Adem Özbay ve Ümit
31.05.2012 Balaban’ın sunumu ve 45 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
04.06.2012 Şubemiz Tiyatro Topluluğu “72. Koğuş” adlı oyun ile izleyicilerin karşısına çıktı.
05.06.2012
Gazi Üniversitesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı, Mühendislik Fakültesi Makina ve Endüstri
Mühendisliği Bölümlerinin mezuniyet törenine katıldık.
06.06.2012 Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri sergi açılışına katıldık.
12.06.2012
“Merkezi Isıtmada Isı Paylaşım Sistemleri” konulu seminer, Makina Mühendisi Şahin Gündüz’ün
sunumu ve 137 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
13.06.2012
“Hidrolik Asansörler” konulu seminer, Şube Asansör Komisyonu Başkanı Sadrettin Uzunget’in
sunumu ve 84 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Otel’de 33 aydının yakılarak öldürüldüğü katliamın
02.07.2012 19. Yıldönümü, Ankara Kolej Meydanı’nda binlerce kişinin katılımı ile düzenlenen etkinlikte,
katliamın sorumluları kınandı ve yaşamını yitirilenler anıldı.
05.07.2012
“Uçuş Simülasyonu” konulu seminer, Mehmet Arda Mevlütoğlu’nun sunumu ve 23 kişinin
katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TTB
11.07.2012 Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan ve DİSK Temsilcisi Kani Beko ile birlikte
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan,
11.07.2012 TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisine sahip olmasında önemli payı bulunan Teoman Öztürk,
ölümünün 18. yılında etkinliklerle anıldı.
52
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2012
Tarih
11.07.2012
Konu
TMMOB’nin son yıllardaki en önemli projelerinden biri olan, “TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisleri”nin temel atma töreni yapıldı.
“Sürücü Kursu Araçlarının Tadilatında Dikkat Edilecek Hususlar” konulu seminer, Hakan
12.07.2012 Havancılar’ın sunumu ve 51 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
17.07.2012
“Havacılık Yapılarında Kırılma ve Yorulma” konulu seminer, Yrd.Doç.Dr. Demirkan Çöker’in
sunumu ve 30 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
26.07.2012
“Uçak Üretimi ve Modernizasyonu Süreçleri” konulu seminer, Necmi Kara’nın sunumu ve 19
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
27.07.2012
Odamızın emektarı, mesai arkadaşımız Nermin Süleymanoğlu’nu, aramızdan ayrılışının
4. yıldönümünde andık.
31.07.2012 T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile TMMOB arasında, “İşbirliği Protokolü” imzalandı.
02.08.2012
“Karbon Kompozit Malzemelerin İşlenmesi” konulu seminer, Onur Bahtiyar’ın sunumu ve 15
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
17.08.2012
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması
yaptı.
22.08.2012
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 20 Ağustos 2012 tarihinde Gaziantep’te
gerçekleşen saldırı üzerine basın açıklaması yaptı.
31.08.2012
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili basın
açıklaması yaptı.
04.09.2012
“Gereksinim Mühendisliği” konulu seminer, Burcu Özgür Demirkaya’nın sunumu ve 16 kişinin
katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
17.09.2012
KESK’e bağlı Eğitim-Sen Sendikasının çağrısıyla, 4+4+4 kesintili eğitim sistemine karşı, Ankara
Sıhhiye Meydanı’nda miting gerçekleştirildi.
18.09.2012
“AİTM ve LPG’de Yasal Mevzuat” konulu seminer, Şerif Özsakarya’nın sunumu ve 90 kişinin
katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
TMMOB tarihinde önemli bir yere sahip olan 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
19.09.2012 Plancıları Günü, “Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” teması ile diğer iller ile
birlikte Ankara’da kutlandı.
20-23.09.2012
Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından düzenlenen 25. Uluslar arası Yapı Ankara Fuar
kapsamında, açtığımız Stant ile yer aldık.
25.09.2012
“Motorlar ve Yeni Yakıt Sistemleri” konulu seminer, Şerif Özsakarya’nın sunumu ve 79 kişinin
katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
27.09.2012
“Toplumcu Mühendislik ve Türkiye’de Mühendis Olmak” ana temasıyla ODTÜ’de öğrencilerle
tanışma toplantısı yapıldı.
Abdullah Merzifonluoğlu tarafından verilen ve iki gün süren “Fotovoltaik Güneş Enerji
29-30.09.2012 Sistemleri” konulu eğitim, 10 kişinin katılımı ile MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
03.10.2012
“Doğalgaz Uygulamalarında Yapılan Hatalar” konulu seminer, Hakan Yavuz’un sunumu ve 75
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Güz Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen “Üretim Planlama ve Kontrol” konulu seminer,
06.10.2012 Cengizhan Pamir’in sunumu ve 70 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Güz Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen “Temel Endüstriyel Hidrolik ve Uygulamaları”
07.10.2012 konulu seminer, Bülent Ünal’ın sunumu ve 24 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
09.10.2012
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 eğitimöğretim dönemi 1. sınıf öğrencileri için, oryantasyon programı düzenlendi.
Üniversitelerin makina, endüstri, uzay havacılık ve mekatronik mühendisliği bölümlerinde
11.10.2012 okuyan öğrencilerle tanışma amaçlı MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda düzenlenen
kokteylde bir araya geldik.
13.10.2012
Güz Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen “İş Hukuku” konulu seminer, Hatice Genç’in
sunumu ve 43 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ankara’nın çok kültürlü kimliği, meydanları, belediye hizmetlerinin eşit sunulması, Atatürk Orman
13.10.2012 Çiftliği’ne sahip çıkılması, yeşil alanlarımız çocuk, kadın, engelli, yaşlı, işçi dostu bir Ankara ve
Ankara’nın iyi yönetilmesi için, “Ben Ankara” sloganları ile Ulus’tan Kızılay’a yürüdük.
Güz Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen “Kalite Yönetim Sistemleri ve Mühendislikte
14.10.2012 Uygulamalar” konulu seminer, Bayram Ertem’in sunumu ve 55 kişinin katılımı ile MMO Suat
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
53
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2012
Tarih
16.10.2012
Konu
“İnvertörlü Pompalar” konulu seminer, Murat Ahmetoğlu’nun sunumu ve 88 kişinin katılımı ile
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
18.10.2012 MMO Ankara Şube Komisyon Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.
20.10.2012
Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Bünyamin Aydın’ı kaybettik. Arkadaşımızı 20 Ekim 2012 tarihinde,
Sümer Sokak’ta bulunan Oda hizmet binasından sonsuzluğa uğurladık.
20.10.2012
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenleyicisi olduğu eylemlerde "Zamlara, İşsizliğe,
Yoksulluğa, Savaşa Son" demek için binlerce kişi alanlara çıktı.
Güz Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen “İş Planı Hazırlama” konulu seminer, Doç.Dr.
03.11.2012 Nilay Aluftekin’in sunumu ve 39 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Güz Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen “Birleşik Güç ve Soğutma Üreten Termodinamik
03.11.2012 Çevrim Sistemleri” konulu seminer, Gökmen Demirkaya’nın sunumu ve 27 kişinin katılımı ile
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
08.11.2012
“Yangın Yağmurlama Sistemlerinde CPVC” konulu seminer, John Immel ve Yetkin Tekin’in
sunumları ve 82 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yenimahalle Belediyesi ve Şubemizce ortaklaşa düzenlenen “Güvenli Asansörler” konulu
08.11.2012 seminer, Yenimahalle Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası’nda 75 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Yenimahalle Belediyesi ve Şubemizce ortaklaşa düzenlenen “Güvenli Asansörler” konulu
09.11.2012 seminerin ikincisi, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Ek Hizmet Binası’nda 105 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
13.11.2012
“Sulu Yangın Söndürme Sistem Tasarım Ekipmanları” konulu seminer, Ümit Kalaycı’nın
sunumu ve 108 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
14.11.2012
“Ekümenopolis-Ucu Olmayan Şehir” adlı belgesel film gösterimi, 25 kişinin katılımıyla MMO
Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
14-16.11.2012
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen, "Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi"nde
stant açtık.
20.11.2012
“Taşıt Lastikleri” konulu seminer, Orhan Cavit Geredelioğlu’nun sunumu ve 109 kişinin katılımı
ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Asansör konusunda faaliyet gösteren SMM firmaları için düzenlenen bilgilendirme toplantısı,
21.11.2012 Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal Gedikoğlu’nun sunumu ve 52 kişinin katılımı ile
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Değişken Soğutkan Debili (VRF/VRV) Sistemlerinin Tasarım ve Uygulaması” konulu seminer,
22.11.2012 Makine Mühendisi Uygar Oğan’ın sunumu ve 110 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Hakkında Bilgilendirme” konulu söyleşi, Makina
26.11.2012 Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Bedri Tekin’in
sunumu ve 85 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” konulu söyleşi, Gazi
Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. N. Tomris
27.11.2012
Yalçınkaya’nın sunumu ve 30 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
28.11.2012
“Hunger-Açlık” adlı sinema film gösterimi, 12 kişinin katılımıyla MMO Ankara Şube Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü” konulu söyleşi, Makina
29.11.2012 Mühendisi Levent Kocaoğlu’nun sunumu ve 15 kişinin katılımı ile MMO Polatlı İlçe Temsilciliği
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Yaklaşık Maliyet ve Şartname Hazırlanması” konulu seminer, Makina Mühendisi Seyit
04.12.2012 Öztürk’ün sunumu ve 90 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
06.12.2012
MMO Ankara Şube 23. Dönem Şube Danışma Kurulu II. Toplantısı, 115 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
6-7-11.12.2012
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadettin Özkalender, Şube Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi Nihat Ercanlı ve Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal Gedikoğlu’ndan oluşan
MMO Ankara Şube heyeti, Mamak, Sincan, Akyurt ve Polatlı Belediyeleri ile Asansör Protokolü
üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.
12.12.2012
54
“Türkiye ve Suriye’deki Gelişmeler” konulu söyleşi, Prof.Dr. Haluk Gerger’in sunumu ve 27
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2012
Tarih
12-14.12.2012
Konu
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadettin Özkalender, Şube Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi Nihat Ercanlı ve Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal Gedikoğlu’ndan oluşan
MMO Ankara Şube heyeti, Çubuk, Beypazarı, Nallıhan, Etimesgut ve Çankırı Belediyeleri ile
Asansör Protokolü üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.
TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, mimar, şehir plancısı meşalelerle, sloganlarla İnşaat
15.12.2012
15.11.2012
Mühendisleri Odası önünden Mimarlar Odası önüne yürüyerek, mücadele ateşini yaktılar.
17.12.2012
“Asansörlerde Kullanılan Ekipmanlar” konulu seminer, Makina Mühendisi Ümit Ünal Tosun’un
sunumu ve 100 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Isıtma Sistemlerinin Projelendirilmesinde Temel Prensiplerin Açıklanması” konulu seminer,
18.12.2012 Makina Mühendisi Ş. Deniz Dedeağaç’ın sunumu ve 99 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
20.12.2012
“Uçaklarda Ağırlık ve Denge” konulu seminer, Kadir Buharalı’nın sunumu ve 27 kişinin katılımı
ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
21.12.2012
Oda’mızın 58. Kuruluş Yılı, Spica Plaza Balo Salonu’nda düzenlenen “Geleneksel Gece” ile
kutlandı.
“ERP Deneyim Paylaşımları Güriş Endüstri A.Ş. SAP Projesi” konulu seminer, Ertan Bozkurt ve
25.12.2012 Ethem Emrah Tali’nin sunumları ve 36 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
27.12.2012
Ankara’da, TMMOB’yi işlevsizleştiren Torba Yasaya karşı, üyelerden milletvekillerine postalama
eylemi gerçekleştirildi.
“THK Etimesgut Uçak Fabrikası’nda Yapılan Türk Tasarım Uçaklar” konulu seminer, İsmail
27.12.2012 Yavuz’un sunumu ve 24 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
55
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2013
ŞUBE GÜNCESİ 2013
Tarih
Konu
04.01.2013
“İş Kazalarına Farklı Açıdan Bakış” konulu seminer, Salih Karahaliloğlu’nun sunumu ve 21
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
08.01.2013
“Kızgın Su Kazanlarının Çalışma Prensibi ve Periyodik Kontrolü” konulu eğitim, Erhak Güneş’in
sunumu ve 7 teknik görevlinin katılımı ile Şube Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
08.01.2013
“KOBİ’lerde Ar-Ge Teşvikleri-Deneyimler” konulu seminer, Altan Küçükçınar’ın sunumu ve 21
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
09.01.2013
Meslek Disiplinlerini Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya
Şubemizden Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes ve Müfit Gülgeç katıldı.
11.01.2013
Polatlı’da; Polatlı Belediyesi, Polatlı Kent Konseyi ve Şubemiz tarafından ortaklaşa düzenlenen
“Güvenli Asansörler ve Isı Pay Ölçerler” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Şubemiz ve Altındağ Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Makine Mühendisliği Meslek
11.01.2013 Tanıtımı” semineri, Şubemiz Teknik Görevlisi Tuna Görevli’nin sunumu ile Altındağ Belediyesi
Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.
“Direkt Enjeksiyonlu Araçlarda LPG Dönüşümü”” konulu seminer, Utku Beyaztaş ve Sercan
11.01.2013 Küçükbeycan’ın sunumları ve 97 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Oda Merkez Kadın Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şubemizden, Şube Yönetim Kurulu
12.01.2013 Başkan Vekili Goncagül Karakoç, Şube Teknik Görevlileri Serpil Taburoğlu ve Ceren Yılmaz
katıldı.
12.01.2013
“TMMOB III. Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu” üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya
Makina Mühendisleri Odasından Şayende Yılmaz katıldı.
16.01.2013
“Enerji Verimliliğinde Kullanılan Ölçüm Cihazları” konulu seminer, Murat Adaköy’ün sunumu ve
136 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
17-18.01.2013
Üye ilişkilerini geliştirme ve mesleki çalışmalar kapsamında “TAI” ziyareti yapılarak, Şube
tanıtım standı açıldı.
19.01.2013
“TMMOB Kadın Çalışma Grupları” ortak toplantısı
Mühendisleri Odası’ndan Şayende Yılmaz katıldı.
gerçekleştirildi.
Toplantıya
Makine
19.01.2013 Hrant Dink ölümünün 6. yıldönümünde, Ankara’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Aramızdan ayrılışının 20. yılında Suat Sezai Gürü, TMMOB, Oda, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
29.01.2013 çalışanları, eski yönetim kurulu üyeleri ve mücadele arkadaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen
anma programında sevgi ve saygı ile anıldı.
31.01.2013
“İçten Yanmalı Motorlarda Arıza Çeşitleri” konulu seminer, Serkan Çiftçi’nin sunumu ve 76
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
08.02.2013
MMO Ankara Şubesi 2012 Güz Dönemi Fotoğrafçılık Atölyesi Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerle
buluştu.
İş Yeri Temsilcisi olarak görev yapan üyelerimizle, işyerlerindeki sorunların konuşulduğu ve
20.02.2013 karşılıklı görüş alış verişinin yapıldığı toplantı, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
21.02.2013
“Mühendislik Eğitimi ve Yeni YÖK Yasa Tasarısı” konulu söyleşi, Prof.Dr. Semih Bilgen’in
sunumu ve 40 öğrencinin katılımı ile ODTÜ’de gerçekleştirildi.
“Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yeni Şekli
21.02.2013 ile Eski Şeklinin Kıyaslanması” konulu seminer, Makina Mühendisi Rasim Atkıncı’nın sunumu ve
115 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Asansörü Oluşturan Parçaların Tanıtımı ve İşlevsel Özellikleri” konulu seminer, Makina
22.02.2013 Mühendisi Selçuk Altıer’in sunumu ve 120 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
23.02.2013
“VII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu” ikinci
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Şubemizden, Arda Mevlütoğlu katıldı.
26.02.2013
MMO Ankara Şube Türk Halk Müziği Korosu’nun, geleneksel “Yeni Yıla Merhaba” konseri,
Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi..
06.03.2013 Celal Yardımcı Anadolu Lisesi’nde öğrencilere, Oda ve meslek tanıtımı yapıldı.
56
06.03.2013
“Üretim Planlama” konulu seminer, Endüstri Mühendisi Cengizhan Pamir’in sunumu ve 60
kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
07.03.2013
“İş Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu seminer, Makina Mühendisi Özer Özcan’ın sunumu ve 50
öğrencinin katılımı ile Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Salonu’nda gerçekleştirildi.
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2013
Tarih
08.03.2013
Konu
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında, MMO Ankara Şube kadın üye ve
çalışanlarıyla alanlardaydı.
Makina Mühendisleri Alper Uyanık ve Yılmaz Yıldırım tarafından verilen ve iki gün süren
09-10.03.2013 “Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma” konulu seminer, 11 kişinin katılımı ile MMO
Ankara Şube Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
09.03.2013
Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından organize edilen 2. Satranç
Turnuvası, 20 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda gerçekleştirildi.
15.03.2013
“Temel Lastik Teknolojisi ve Lastik Kaplama” konulu seminer, Makina Mühendisi Nusret Efe’nin
sunumu ve 48 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
17.03.2013
MMO Öğrenci Üye Ankara Yerel Üye Kurultayı, 50 öğrencinin katılımıyla, MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Elektrik-Elektronik Mühendisi Abdurrahman Merzifonluoğlu tarafından verilen ve dört gün
16-19.03.2013 süren “Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri” konulu seminer, 38 kişinin katılımı ile MMO Ostim
Eğitim Merkezi ve ASKİ Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Enerji Performansı Yüksek Yapılarda Mekanik Tesisat Tasarımı” konulu seminer, Makina
19.03.2013 Mühendisi Bahri Türkmen’in sunumu ve 108 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
20.03.2013
“Deney Tasarımı ile Süreç İyileştirme” konulu seminer, Endüstri Mühendisi Serkan Erdural’ın
sunumu ve 27 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Aile İçi İletişim ve Stresle Başetme Yöntemleri” konulu söyleşi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.03.2013 Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burhanettin Kaya’nın sunumu ve 110 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Elektrikli Asansörlerde Kontrol Kriterleri” konulu seminer, AKM Sorumlusu Cemal Gedikoğlu ve
26.03.2013 Teknik Görevli Caner Güney Yılmaz’ın sunumları ve 111 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
27.03.2013
“Proje Yönetiminde Temel İlkeler” konulu seminer, Makina Mühendisi Behçet Fırat Dengiz’in
sunumu ve 30 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Odamız tarafından düzenlenen, Öğrenci Üye Kurultayı 2013, Odamıza üye 17.000 öğrenci
30.03.2013 üyeyi temsilen 400 delegenin katılımıyla, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
30.03.2013
28-30 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Alanı’nda gerçekleşen, 6.
Uluslararası LPG, CNG, LNG Fuarına 24 üyemizle katılım sağladık.
02.04.2013
“Kalite Temel Kavram ve İlkeleri” konulu seminer, Makina Mühendisi Sadettin Tekkaya’nın
sunumu ve 27 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
03.04.2013
MMO Ankara Şubesi ile KOSGEB Ankara Ostim Hizmet Merkez Müdürlüğü arasında, sürekli
işbirliği amacı ile toplantı gerçekleştirildi.
04.04.2013
“Çalışma Yaşamında İş Hukuku” konulu seminer, Şubemiz Hukuk Danışmanı Avukat Hatice
Genç’in sunumu ile Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Amfisinde gerçekleştirildi.
“Takım Çelikleri, Isıl İşlem, Bronzlar, Sert Bakır Alaşımları ve Uygulamaları” konulu seminer,
Malzeme ve Metalürji Mühendisi Volkan Koçak, Makina Mühendisi Haluk Güneş ile Malzeme ve
06.04.2013
Metalürji Mühendisi Murat Çelikler ve 61 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
06.04.2013
04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen,
13. Asansör İstanbul Fuarına 24 üyemizle katılım sağladık.
“Yüzme Havuzlarında Filtrasyonun Önemi” konulu seminer, Makina Mühendisi Vedat Arpacı’nın
sunumu ve 65 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Havacılık Alanındaki Tahribatsız Muayene Uygulamaları” konulu seminer, Metalürji Mühendisi
10.04.2013 Ferhat Sonat’ın sunumu ve 14 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
11.04.2013 MMO Ankara Şube 23. Dönem Şube Danışma Kurulu III. Toplantısı gerçekleştirildi.
09.04.2013
17.04.2013
“Farklılaşmak ve Değer Kazanmak İçin Fikri Haklar Yönetimi” konulu seminer, Maden
Mühendisi Zeliha Özsoy, Makina Mühendisi Eren Özbek, Elektrik- Elektronik Mühendisi Ali
Kayhan ve Tri-Tech Patent A.Ş. Marka Vekili Burçin Arslan’ın sunumları ve 21 kişinin katılımı ile
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
25.04.2013
“Geometrik Boyutlandırma Toleranslandırma” konulu seminer, Makina Mühendisi Olcay Şenel’in
sunumu ve 47 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
57
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2013
Tarih
26.04.2013
Konu
Şubemiz İş Makinaları Komisyonu ve Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ortak
çalışması olan “İş Makinaları” Eğitimi, Gazi Üniversitesinde başladı.
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bu Kanunda Mühendislerin Yeri” konulu seminer, Makina
30.04.2013 Mühendisi Mustafa Yazıcı’nın sunumu ve 90 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
01.05.2013
1 Mayıs “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” Sıhhiye Meydanı’nda binlerce kişinin katılımı ve
coşkuyla kutlandı.
“Endüstriyel Mutfak Projelendirmesinde Gözden Kaçanlar ve Yakalama Yöntemleri” konulu
02.05.2013 seminer, Makina Mühendisi Kadir Serdar Sağlamtunç’un sunumu ve 38 kişinin katılımı ile MMO
Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
03.05.2013
“İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu seminer, Makina Mühendisi Mustafa Yazıcı’nın sunumu ve 90
öğrencinin katılımı ile Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Salonu’nda gerçekleştirildi.
08.05.2013
“Yüksekte Çalışma” konulu seminer, İnşaat Mühendisi Beste Ardıç’ın sunumu ve 53 öğrencinin
katılımı ile Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Salonu’nda gerçekleştirildi.
Şubemiz İş Makinaları Komisyonu ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ortak
10.05.2013 çalışması olan “İş Makinaları Eğitimi” Yılmaz Yüce tarafından verilen eğitimle sona erdi.
Eğitimlere 250 öğrenci katıldı.
Liselerde eğitim gören ve meslek seçiminde dönüm noktasında olan gençlere yönelik olarak,
Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi’nde meslek tanıtımı yapıldı.
“VRF Sistemleri ve VRF Sistemlerinden Sıcak Su Elde Edilmesi” konulu seminer, Makine
15.05.2013 Mühendisi Ayhan Özdoğan’ın sunumu ve 75 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
15.05.2013 ÜNTES Klima Fabrikası’na 32 üyemizin katılımıyla teknik gezi düzenlendi.
13.05.2013
“AİTM Yönetmelik Değişiklikleri ve Uygulama Esasları” konulu seminer, Makina Mühendisi
16.05.2013 Mehmet Evci’nin sunumu ve 51 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
22.05.2013 Hidromek A.Ş.’ne 19 üyemizin katılımıyla teknik gezi düzenlendi.
23.05.2013
23-26.05.2013
26.05.2013
Çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu bünyesinde sürdüren
Topluluğumuz, Oktay Arayıcı’nın “Rumuz Goncagül” adlı oyununu sahneledi.
Tiyatro
MMO Ankara Şubesi olarak, ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen
Sodex Ankara 2013 Fuarı’na katıldık.
Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından düzenlenen,
çalışanlarımızın katıldığı “Kızılcahamam Doğa Yürüyüşü” gerçekleştirildi.
üye
ve
28.05.2013 TAI’ye 35 üyemizin katılımıyla teknik gezi düzenlendi.
“İş Yasası’nda Güvencesiz Çalışmaya Karşı Tedbirler” konulu söyleşi, Şube Hukuk Danışmanı
28.05.2013 Av. Hatice Genç’in sunumu ve 34 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
29.05.2013
“Hidrolik Asansörler” konulu seminer, Şube Asansör Komisyon Başkanı Sadrettin Uzunget’in
sunumu ve 62 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Endüstriyel Çamaşırhane Projelendirmesinde Gözden Kaçanlar ve Yakalama Yöntemleri”
30.05.2013 konulu seminer, Makina Mühendisi Kadir Serdar Sağlamtunç’un sunumu ve 16 kişinin katılımı
ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
31.05.2013 Bilgisayar eğitmenlerimize, çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
06.06.2013 Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergi açılışına katıldık.
07.06.2013
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin
mezuniyet törenine katıldık.
Gezi Parkı’yla başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan gösteriler nedeniyle, her geçen gün artan
17.06.2013 şiddet ve baskıları protesto etmek için; DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB Türkiye genelinde iş
bırakma eylemi yaptı.
Şubemiz tarafından, Bünyamin Aydın anısına düzenlediği, 5 hafta süren “Bünyamin Aydın Halı
23.06.2013 Saha Futbol Turnuvası”, Gençlerbirliği Hasan Polat Spor Tesisleri’nde yapılan final maçları ve
kupa töreniyle tamamlandı.
58
26.06.2013
“Jeotermal Enerjinin Türkiye’deki durumu” konulu seminer, Makina Mühendisi Ali Hıdır Ertem’in
sunumu ve 45 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
28.06.2013
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina ve
mezuniyet törenine katıldık.
30.06.2013
ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezuniyet törenine
katıldık.
Endüstri
Mühendisliği
Bölümlerinin
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2013
Tarih
Konu
02.07.2013 Sivas katliamı, Ankara’da düzenlenen mitingle lanetlendi.
04.07.2013 Teknik öğretmenlere mühendislik ünvanı verilmesi programı, “YÖK”ün önünde protesto edildi.
08.07.2013
Hacettepe Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Mühendislik Fakültesi mezuniyet
törenine katıldık.
10.07.2013
TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı, TMMOB’nin yetkilerini kısıtlamaya
yönelik düzenlemeye karşı yürüdü.
11.07.2013 Teoman Öztürk ölümünün 19. Yılında, çeşitli etkinliklerle anıldı.
13.07.2013 Ankara’da TMMOB üyesi binlerce kişi, “torba yasa”ya karşı yürüdü.
27-28.07.2013
MİEM Eğitim Merkezi’nde sunumunu Murat Arslan’ın yaptığı ve 27 kişinin katıldığı “İmalatta
Kaynak Mühendisliği Eğitimi” gerçekleştirildi.
24.08.2013
Sunumunu Makina Mühendisi Emre Yurtoğlu’nun yaptığı “Tasarım Mühendisliği” eğitimi 24
kişinin katılımıyla, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
31.08-07.09.2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından ikincisi düzenlenen Öğrenci Üye Kampı, İzmir’in
Selçuk ilçesinde gerçekleştirildi.
“Havacılık Sektöründe Aditif İmalat Yöntemlerinin Kullanışı” konulu seminer, Necmi Kara ve
10.09.2013 Nevzat Akgün’ün sunumları ve 30 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Yeni Mezun ve İşsiz Mühendisler için “Kalite Yönetim Sistemleri” konulu seminer, Kemal
11.09.2013 Başak’ın sunumu ve 18 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
13.09.2013
Üyelerimizle birlikte, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube OSB Mesleki Denetim Bürosunun
açılışını gerçekleştirdik.
14.09.2013
Yeni Mezun ve İşsiz Mühendisler için “Tesisat Mühendisliği” konulu seminer, Gökhan Ünlü’nün
sunumu ve 15 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
18.09.2013
Gazi Üniversitesi Mühendislik
Oryantasyon etkinliğine katıldık.
19.09.2013
“19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” nedeniyle, Ankara’da
kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Bölümü’nün
düzenlediği,
24.09.2013 TMMOB 3. Kadın Kurultayı Ankara Yerel Çalıştayı gerçekleştirildi.
29.09.2013 Şubemiz Tiyatro Topluluğu “Rumuz Goncagül” oyunuyla ikinci kez izleyicilerin karşısına çıktı.
05.10.2013
Yeni Mezun ve İşsiz Mühendisler için “Kaynak Mühendisliği” konulu seminer, Makina Mühendisi
Murat Aslan’ın sunumu ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
10.10.2013
“The Battle of Algiers-Cezayir Bağımsızlık Savaşı” adlı film gösterimi, MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’na gerçekleştirildi.
Şubemiz ile OSİAD (Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği) ile ortak gerçekleştirdiğimiz
24.10.2013 “Kesici Takımlar Teknolojisi ve Kesici Takım Kullanım Teknikleri” konulu seminer, Serkan
Malcı’nın sunumu ve 35 kişinin katılımı ile OSİAD Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
24-27.10.2013
2013 tarihleri
tarihleri arasında,
arasında, ATO
ATO Uluslararası
Uluslararası Kongre ve
MMO Ankara Şubesi olarak, 24-27 Ekim 2013
Merkezi’nde gerçekleştirilen,
YapıFuarı-Turkeybuild
Fuarı-Turkeybuild Ankara
Ankara 2013
2013”fuarına
fuarına
katıldık.
Fuar Merkezi7nde
gerçekleştirilen, “26.
26. Yapı
katıldık.
01.11.2013
“Yeni Mezun ve İşsiz Mühendisler" için düzenlenen eğitimlere katılan üyelerimize, katılım
sertifikaları dağıtıldı
01.11.2013
Takım tezgah Sektör Toplantısı, MMO Ankara Şube OSB Mesleki Denetim Bürosu`nda
gerçekleştirildi.
Şubemiz ile Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (OSİAD) ortaklaşa düzenlediği,
06.11.2013 "Rulmanlar" konulu seminer, Alper Bodur,
Gökhan Emek ve Mustafa Şamil Örücü’nün
sunumlarıyla, OSİAD Talay Toplantı Salonu’nda 70 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sunumunu Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar`ın yaptığı "Tüketici Hakları,
07.11.2013 Tüketici Bilinci ve Güncel Tüketici Sorunları" konulu seminer, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu`nda gerçekleştirildi.
08.11.2013
Yönetmenliğini Dennis Gansel`in yaptığı "The Wave-Tehlikeli Oyun" adlı sinema filminin
gösterimi, 15 kişinin katılımıyla Suat Sezai Gürü Salonu’nda gerçekleştirildi.
08.11.2013
Sektörler Buluşması Toplantılarının ikincisi olan "Hidrolik-Pnömatik" sektör toplantısı, Ankara
Şube OSB Mesleki Denetim Bürosu’nda gerçekleştirildi.
13.11.2013
“İş Güvenliği” konulu eğitim, Özer Özcan’ın sunumu ve 16 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
14.11.2013
Ankara ili içerisinde yer alan, asansör bakımcı firmalarıyla, 30 firma temsilcisinin katıldığı ortak
toplantı düzenlendi.
59
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şube Güncesi / 2013
Tarih
Konu
15.11.2013
İş Makinaları Sektör Toplantısı, MMO Ankara Şube OSB Mesleki Denetim Bürosu’nda, 30 kişinin
katılımıyla gerçekleşti.
16.11.2013
Sunumunu Makina Mühendisi Emre Yurtoğlu’nun yaptığı "Tasarım Mühendisliği" konulu
seminer, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 21 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sunumunu Makina Mühendisi Yılmaz Yıldırım’ın yaptığı "Geometrik Boyutlandırma ve
16.11.2013 Toleranslandırma" konulu seminer, OSB Mesleki Denetim Bürosu OSİAD Talay Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
17.11.2013
Sunumunu Metalürji Mühendisi Kemal Başak’ın yaptığı "Kalite Yönetim Sistemleri" konulu
eğitim, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 12 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
18.11.2013
Sunumunu Metalürji Mühendisi Ahmet Turan Dörtdemir’in yaptığı "Şantiye Mühendisliği"
konulu eğitim, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 18 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
21.11.2013
MO Ankara Şube 23. Dönem Şube Danışma Kurulu IV. Toplantısı, MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
22.11.2013
Sektörler Buluşması Toplantılarının üçüncüsü olan "Tesisat Sektör" toplantısı, Ankara Şube
OSB Mesleki Denetim Bürosu’nda gerçekleştirildi.
22.11.2013
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda düzenlenen kokteylde; ODTÜ, KTÜ, Başkent,
Kırıkkale, Erciyes ve Osman Gazi Üniversitelerinden mezun olan meslektaşlarımızla buluştuk.
Sunumunu Makina Mühendisi Murat Aslan’ın yaptığı "TS EN 287-1’e Göre Kaynakçı
23.11.2013 Belgelendirme Nasıl Yapılır" konulu seminer, OSB Mesleki Denetim Bürosu OSİAD Talay
Toplantı Salonu’nda 26 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
23.11.2013
Sunumunu Makina Mühendisi Gökhan Ünlü’nün yaptığı "Tesisat Mühendisliği" konulu eğitim,
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 22 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
26.11.2013 “Ostim’de Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvar Hizmetleri” konulu panele katıldık.
Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu’nun, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği konser
28.11.2013 dizisinin 2013 yılı ikinci konseri "Böyle İkrar ilen.." teması ile Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda düzenlenen kokteylde; Gazi, Selçuk, Cumhuriyet,
29.11.2013 Süleyman Demirel, TOBB, Atılım ve Zonguldak Üniversitelerinden mezun olan
meslektaşlarımızla buluştuk.
Sunumunu Özgür Kahraman ve Murat Odabaşı’nın yaptığı "SolidWorks 2014 Yenilikleri ve
03.12.2013 CAMWorks Uygulamaları" konulu eğitim, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 22 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
04.12.2013
Sunumunu Levent Kocaoğlu’nun yaptığı "Doğalgazda KASKAD Sistemleri" konulu seminer,
MMO Polatlı İlçe Temsilciliği’nde 16 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
07.12.2013
Sunumunu Murat Gürleyik’in yaptığı "İmalatta Kaynak Prosesi" konulu seminer, OSB Mesleki
Denetim Bürosu OSİAD Talay Toplantı Salonu’nda 23 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
13.12.2013
Oda’mızın 59’ncu kuruluş yılı, Spica Plaza Balo Salonu’nda düzenlenen Geleneksel Gece ile
kutlandı. Mesleğinde 25, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelerimize onur yılı plaketleri verildi.
Sunumunu Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal Gedikoğlu’nun yaptığı “Asansör Kontrol
18.12.2013 Kriterleri ve Ekipmanları-Isı Pay Ölçerler” konulu seminer, 16 kişinin katılımıyla MMO Çankırı İl
Temsilciliğimizde gerçekleştirildi.
Sunumunu Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal Gedikoğlu’nun yaptığı “Asansör Kontrol
25.12.2013 Kriterleri ve Ekipmanları-Isı Pay Ölçerler” konulu seminer, 26 kişinin katılımıyla MMO Kırıkkale
İl Temsilciliğimizde gerçekleştirildi.
Sunumunu Aydoğan Koç’un yaptığı “THK Uçak Fabrikası’nın Tekrar Kuruluş ve Yapılanma
25.12.2013 Süreci” konulu seminer, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 32 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
60
23. Dönem
[2012-2013]
Şube Etkinlikleri
ŞUBE DANIŞMA KURULLARI
23. Çalışma Döneminde Şube Danışma Kurulları 4 kez toplanmış, bu toplantılarda
Şube Danışma Kurulu üyelerine şube çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, üyelerin
görüş ve katkıları alınmıştır.
Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, İl/İlçe
Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri, İşyeri Temsilcileri ve yardımcıları, Meslek Dalı
ve Uzmanlık Dalı komisyonları üyeleri, Şube Müdürü ve teknik görevliler, TMMOB ve
Oda organlarında görev yapan üyeler, Şube etkinlik alanında çalışan Meslek Dalı Ana
Komisyonu üyeleri, TMMOB ve Oda organlarında veya herhangi bir Şube Yönetim
Kurulu’nda daha önce seçilerek görev yapan üyelerin bir araya gelerek ortak görüşler
oluşturduğu ortamlar olmuştur.
Birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışının bir kaynağı olan danışma kurulumuz,
Şube yönetimimiz için her zaman yol gösterici olmuştur. Dönem boyunca yapılan
Şube danışma kurulları da bu anlayışla yapılmıştır. Ankara Şube Danışma Kurulunun
önümüzdeki dönemlerde de verimli bir çalışma sürdüreceği ve Şube Yönetim
Kurullarına yol gösterici olacağına inanıyoruz.
23. Dönemde yapılan Danışma Kurulları tarih ve katılımcı sayıları
Tarih
Konu
Katılımcı Üye
23.03.2012
1. Şube Danışma Kurulu
131
06.12.2012
2. Şube Danışma Kurulu
102
11.04.2013
3. Şube Danışma Kurulu
134
21.11.2013
4. Şube Danışma Kurulu
93
63
İL - İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ
Kırıkkale İl Temsilciliği
Kırıkkale İl Temsilciliği’mizin 23. Dönem çalışmaları aşağıda verilmiştir.
Çalışma Raporu (2012)
LPG Sızdırmazlık
Montaj Tespit
AİTM/D.Gaz/
Mekanik Tesisat Proje
Araç
Motor Şase
Periyodik
Kontrol
Ekspertizlik
OCAK
215
86
7
4
7
-
ŞUBAT
150
103
11
2
2
1
MART
177
142
19
1
2
1
NİSAN
213
192
12
10
8
1
MAYIS
496
157
4
6
2
2
HAZİRAN
501
148
-
4
-
1
TEMMUZ
165
150
1
4
7
-
AĞUSTOS
149
133
-
7
2
1
EYLÜL
122
118
1
2
4
1
EKİM
106
99
1
2
2
1
KASIM
155
148
3
4
5
-
ARALIK
145
132
-
4
7
-
TOPLAM
2594
2608
59
50
48
9
Etkinliklerimiz (2012)
11.01.2012
MEKANİK TESİSAT VE DOĞALGAZ UYGULAMALARINDAKİ YENİLİKLER KONULU SEMİNERLER DÜZENLENDİ
12.01.2012
SMM FİRMA TEMSİLCİLERİ VE ÜYELERİMİZLE YEMEKLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ
16.02.2012
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE STANT AÇILDI
29.02.2012
KIRIKKALE OSB FİRMALARI ZİYARET EDİLDİ
06.03.2012
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ “GENÇ KADINLAR TOPLULUĞU” TARAFINDAN,
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KIRIKKALE İL TEMSİLCİLİĞİNDE FİLM
GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ
23.04.2012
KIRIKKALE BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ
01.05.2012
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINA KATILDIK
23.05.2012
KIRIKKALE BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ
29.06.2012
İL TRAFİK KOMİSYONUNU ZİYARET EDİP ARAÇ UYGUNLUK RAPORLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
09.07.2012
İLÇE BELEDİYELERİ ASANSÖR PROTOKOLÜ İÇİN ZİYARET EDİLİP BİLGİLENDİRİLDİ
31.10.2012
KIRIKKALE BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRÜ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ HAKKINDA TOPLANTI YAPILDI
01.11.2012
YAHŞİHAN BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI
10.12.2012
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ZİRVESİ KONFERANSINA KATILDIK
13.12.2012
ARAÇ MUAYENE İSTASYONU ZİYARET EDİLDİ
64
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Kırıkkale İl Temsilciliği
Çalışma Raporu (2013)
Araç
Motor Şase
Periyodik
Kontrol
Ekspertizlik
-
5
12
-
2
5
5
-
1
1
6
1
2
1
5
-
154
1
2
3
-
132
-
3
3
-
197
168
1
3
4
-
AĞUSTOS
147
127
-
1
2
-
EYLÜL
151
134
3
5
5
-
EKİM
115
96
2
4
5
-
KASIM
123
112
3
4
8
1
LPG Sızdırmazlık
Montaj Tespit
OCAK
114
100
ŞUBAT
119
93
MART
169
150
NİSAN
165
144
MAYIS
186
HAZİRAN
146
TEMMUZ
AİTM/D.Gaz/
Mekanik Tesisat Proje
ARALIK
106
91
2
1
4
-
TOPLAM
1748
1501
17
35
62
2
Etkinliklerimiz (2013)
01.01.2013
ÜYELERİMİZ ZİYARET EDİLDİ
19.01.2013
SMM FİRMA TEMSİLCİLERİ VE ÜYELERİMİZLE YEMEKLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ
04.02.2013
BAHŞILI BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDİLDİ
26.02.2013
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FABRİKALARI, PERİYODİK KONTROLLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
27.02.2013
BAHŞILI BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI
07.03.2013
HACILAR BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI
08.03.2013
8M
27.03.2013
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE İŞ MAKİNASI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
01.04.2013
LPG FUARINA KATILDIK
03.04.2013
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
01.05.2013
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINA KATILDIK
10.05.2013
LPG FİRMALARI ZİYARET EDİLDİ
13.06.2013
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK
01.10.2013
KESKİN BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI
13.12.2013
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ZİRVESİ KONFERANSINA KATILDIK
65
Çankırı İl Temsilciliği
Çankırı İl Temsilciliği’mizin 23. Dönem çalışmaları aşağıda verilmiştir.
Çalışma Raporu 2012
LPG
Sızdırmazlık
Montaj
Tespit
Mekanik
Tesisat Proje
AİTM
Asansör
Kontrol
Araç
Motor Şase
Periyodik
Kontrol/Ekspertizlik
OCAK
76
21
5
3
3
2
-
ŞUBAT
40
18
23
2
3
1
1
MART
49
37
8
3
1
5
-
NİSAN
37
42
12
5
3
1
-
MAYIS
82
29
5
3
36
2
4
HAZİRAN
318
24
8
2
18
1
-
TEMMUZ
79
32
14
-
17
3
-
AĞUSTOS
39
21
1
5
6
1
-
EYLÜL
36
36
14
5
19
4
-
EKİM
34
37
15
1
18
1
1
KASIM
24
42
18
1
36
1
1
ARALIK
22
56
41
-
54
7
18
TOPLAM
836
395
164
30
214
29
25
Mekanik
Tesisat Proje
AİTM
Asansör
Kontrol
Araç
Motor Şase
Periyodik
Kontrol/Ekspertizlik
Çalışma Raporu 2013
LPG
Sızdırmazlık
Montaj
Tespit
OCAK
25
22
13
3
28
1
-
ŞUBAT
21
24
18
5
5
1
1
MART
14
50
19
5
7
1
NİSAN
16
43
7
-
3
-
-
MAYIS
18
39
16
7
27
3
1
HAZİRAN
16
38
10
5
5
2
2
TEMMUZ
15
49
15
5
5
4
1
AĞUSTOS
11
46
4
5
6
2
1
EYLÜL
9
53
12
6
11
3
-
EKİM
12
38
8
-
9
2
1
KASIM
14
40
8
6
2
7
-
ARALIK
45
25
10
2
15
5
-
TOPLAM
216
467
140
49
123
31
7
Etkinliklerimiz (2012-2013)
10.03.2012
11.04.2012
16.07.2012
12.11.2012
21.12.2012
31.01.2013
01.03.2013
01.05.2013
13.07.2013
28.11.2013
13.12.2013
66
ÜYE EĞİLİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ÇANKIRI VALİLİĞİNİN DÜZENLEDİĞİ “ÇANKIRI GELECEĞİNİ PLANLIYOR” SEMPOZYUMUNA KATILDIK
FORKLİFT OPERATÖR KURSU DÜZENLENDİ
ISI PAY ÖLÇER VE ASANSÖR YILLIK KONTROL KONULU SEMİNER ÇANKIRI BELEDİYESİ’NDE DÜZENLENDİ
ODAMIZIN KURULUŞUNUN 58. YIL DÖNÜMÜ GECESİNE KATILDIK
ILGAZ BELEDİYESİNDE ASANSÖR YILLIK PERİYODİK KONTROL SEMİNERİ DÜZENLENDİ
ÇANKIRI BELEDİYESİNDE YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ETKİNLİĞİNE KATILDIK
TORBA YASAYA KARŞI TMMOB TARAFINDAN DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞE KATILDIK
MMO ANKARA ŞUBE TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİNE KATILDIK
ODAMIZIN KURULUŞUNUN 59. YIL DÖNÜMÜ GECESİNE KATILDIK
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Polatlı İlçe Temsilciliği
Polatlı İlçe Temsilciliği’mizin 23. Dönem çalışmaları aşağıda verilmiştir.
Çalışma Raporu 2012-2013
LPG
Sızdırmazlık
Mekanik
Tesisat Proje
Asansör
Uygulama Proje
Doğagaz
Proje
Periyodik
Kontrol/
Ekspertizlik
Araç Motor
Şase
Asansör
Periyodik
Kontrol
2012
1569
98
38
33
4
32
250
2013
1779
26
37
3
10
4
300
TOPLAM
3348
124
75
36
14
36
550
Etkinliklerimiz (2012-2013)
01.01.2012
POLATLI BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI
01.05.2012
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ETKİNLİĞİNE KATILDIK
18.05.2012
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
29.11.2012
ENDÜSTRİYEL SANAYİ TESİSLERİNDE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
01.12.2012
POLATLI BELEDİYESİ SEMİNER SALONUNDA ASANSÖR KONTROL KRİTERLERİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
21.12.2012
ODAMIZIN KURULUŞUNUN 58. YIL DÖNÜMÜ GECESİNE KATILDIK
01.01.2013
POLATLI BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI
11.01.2013
POLATLI BELEDİYESİ’NDE MMO ANKARA ŞUBE VE POLATLI KENT KONSEYİ TARAFINDAN ORTAKLAŞA
DÜZELENEN “GÜVENLİ ASANSÖR VE ISI PAY ÖLÇERLER” KONULU BİLGİLENDİRİLME TOPLANTISINA
KATILDIK
01.05.2013
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ETKİNLİĞİNE KATILDIK
04.12.2013
DOĞALGAZDA KASKAD SİSTEMLERİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
13.12.2013
ODAMIZIN KURULUŞUNUN 59. YIL DÖNÜMÜ GECESİNE KATILDIK
67
İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ
23. Dönem çalışmalarımız süresince, Şube etkinliklerinin bulundukları işyerlerinde
duyurulmasını sağlayan, Oda ve Şubemizi işyerlerinde tanıtan ve yeni üye kazanılmasını
sağlayan işyeri temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.
23. Dönemde “MMO Ankara Şubesi İşyeri Temsilciliği” oluşturulan işyerlerimiz aşağıda
verilmiştir.
68
3. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI
ENERJİ BAKANLIĞI
5. ANA BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ AŞ
FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ AŞ.
ALARKO CARRİER
GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GÜRİŞ İNŞAAT MÜH. AŞ.
ARÇELİK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ATELSAN
HAVELSAN AŞ.
AYDAŞ YAPI DENETİM HİZMETLERİ AŞ
HİDRO KONTROL
AYDIN YAZILIM VE ELEKTRONİK AŞ
HİDROLİFT
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HİDROMEK
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
HİDROPOL MÜHENDİSLİK
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İLLER BANKASI
BOSCH TERMO TEKNİK
İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KAMU İHALE KURUMU
ÇANKAYA BELEDİYESİ
KARAYOLLARI GENEL MAD. ATÖLYE ŞEFLİĞİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KAREL ELEKTROLİK SANAYİ AŞ.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
KSB POMPA
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
LİMAK İNŞAAT
DEVLET ŞU İŞLERİ
MED MAKİNA
EFOR MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ BANKASI
EGO OTOBÜS DAİRESİ BŞK.
MATEKSAN SAVUNMA SANAYİ AŞ.
EMEK BORU AŞ.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
MİKES
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
TCDD
MKE
TEKNOTES
MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI
TEMELSU ULUSLARARASI MÜH. HİZMETLERİ
NİMTES MÜHENDİSLİK
TEMSAN AŞ.
NOVA YAPI DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
TEPE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NUROL ÇELİK İMALAT VE MONTAJ SANAYİ AŞ.
TETA LTD. ŞTİ.
ODTÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI
TMO
ORS ORTADOĞU RULMAN SANAYİ
TPAO
PARK TERMİK AŞ.
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Pİ MAKİNA
TŞFAS EMAF
PROKON MÜHENDİSLİK
TÜBİTAK SAGE
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜM MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
VE MÜTEAHHİTLİK AŞ.
ROKETSAN
TÜMAŞ
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRK EXİMBANK AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARI AŞ.
SCHINDLER TÜRKELİ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
SGK
YENİMAHALLE BELEDİYESİ
SİLAHSAN AŞ.
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ AŞ.
TAI-TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ AŞ.
69
UZMANLIK KOMİSYONLARI
AİTM KOMİSYONU
İŞ MAKİNALARI KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Tunç APATAY
Sorumlu Teknik Görevli: Hüsne AYKAÇ
Başkan: Yaşar ÇEVİK
Başkan Vekili: Asuman AYDOĞMUŞ ALKAN
Yazman: İbrahim ÖZCAN
Üye: Zafer ÖZTÜRK
Üye: Selim ULUKAN
Üye: Şenol KARACA
Üye: Hasan OLGUN
Sorumlu ŞYK Üyesi: Nihat ERCANLI
Sorumlu Teknik Görevli: Cafer ARSLAN
Başkan: Hüseyin KAYA
Başkan Vekili: Yılmaz YÜCE
Yazman: Taner KÜÇÜKKAHVECİ
Üye: Bünyamin BALÇIK
Üye: Mehmet İnan TAŞKIN
Üye: İsmail ODABAŞI
Üye: Salih DEMİR
ASANSÖR KOMİSYONU
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Sadettin ÖZKALENDER
Sorumlu Tek. Gör.: Gülistan ÇITAK
Başkan: Sadrettin UZUNGET
Başkan Vekili: Ferdi ERDOĞDU
Yazman: Ümit Ünal TOSUN
Üye: Cem YILMAZ
Üye: Süheyl PAYASLI
Üye: Tuncay DERİN
ENERJİ KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Haydar DİRİK
Sorumlu ŞYK Üyesi: İzzet SEFERBEYOĞLU
Sorumlu Tek. Gör.: Süleyman KAHRAMAN
Başkan: Ali Hıdır ERTEM
Üye: Erman TERCİYANLI
Üye: Gökhan ÜNLÜ
Üye: Ekin KAYA
Üye: Eren DEMİRCAN
Üye: Tuğba AKPINAR
Üye: Semih ÖZDEDE
İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Goncagül KARAKOÇ
Sorumlu Teknik Görevli: İlker KÜPELİ
Başkan: Yıldırım ÇAKAR
Başkan Vekili: Bedri TEKİN
Yazman: Müge UĞUR ÖZÇELİK
Üye: Ahmet Hamdi KAYAALP
Üye: Niket GÜLDÜR
Üye: Erdinç TEZCAN
Üye: Can ÖZTÜRK
Üye: Serhat ÇAMOĞLU
70
Sorumlu ŞYK Üyesi: Nihat ERCANLI
Sorumlu Teknik Görevli: Tuna GÖNÜLLÜ
Başkan: Ahmet ENİŞ
Başkan Vekili: Metin YÜCEL
Yazman: Mustafa EROĞLU
Üye: Bülent SUNGUR
Üye: Satılmış GÖKTAŞ
Üye: Şükrü Fatih NURDAĞLI
Üye: Özgür BALOĞLU
TASARIM İMALAT KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Ö. Varlık ÖZERCİYES
Sorumlu Teknik Görevli: İbrahim ÖZBAY
Başkan: Yılmaz YILDIRIM
Başkan Vekili: Ali Serkan İNKAYA
Yazman: Murat KAVUŞAN
Üye: Boran ALATAŞ
Üye: Murat ASLAN
Üye: Tayfur DEMİRAL
Üye: Emel Sinem AYKAÇ
TEKNİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME
KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Kenan KUVVET
Sorumlu Teknik Görevli: Evren ÇEKİN
Sorumlu Teknik Görevli: Cemal GEDİKOĞLU
Başkan: Erhak GÜNEŞ / Erhan İĞNELİ
Başkan Vekili: Hasan Ali ÖZTÜRK Mehmet Serdar ULU
Yazman: Aytekin AKARSU
Üye: Mehmet Atila ÇEKİÇ
Üye: Necdet VURDEM
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
TESİSAT KOMİSYONU
ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Sadettin ÖZKALENDER
Sorumlu ŞYK Üyesi: Haydar DİRİK
Sorumlu Teknik Görevli: Onur ÖZKİRAZ
Başkan: Evrim ÖZGÜR
Başkan Vekili: Özgür ÇIĞTAY
Yazman: Pelin YURDADÖN
Üye: Sami Can Gökoğlu
Üye: Göksu CENGİZ
Üye: Hüseyin GERÇEKER
Üye: Rıdvan TEKİN
Üye: Buse ARSLAN
Üye: Ufuk ACAR
Üye: Deniz Ali YILMAZ
Üye: Yusuf Can ÇOŞKUN
Üye: Serdar GÜNDOĞAN
Üye: Neslihan ÜÇLER
Üye: Defne KIRAN
Sorumlu Teknik Görevli: Serpil TABUROĞLU
Sorumlu Teknik Görevli: Volkan İNAN
Başkan: Aytekin ÇAKIR
Başkan Vekili: Atila KANTARMAN
Yazman: Şivezat Şeniz DEDEAĞAÇ
Üye: Metin TANER
Üye: Önder YILMAZ
Üye: Sayit ÖZTÜRK
Üye: Eşref AVCI
YAPI DENETİM KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Sadettin ÖZKALENDER
Sorumlu Teknik Görevli: Ceren YILMAZ
Başkan: Rasim ATKINCI
Başkan Vekili: Salih KÜÇÜKYARAR
Yazman: Ergin KURAL
Üye: İsmail EKŞİ
Üye: İsmail SİVRİKAYA
Üye: Halil BEZEN
Üye: Zafer YARDIMCI
SMM KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Sadettin ÖZKALENDER
Sorumlu Teknik Görevli: Hüsne ÖZÜNEL AYKAÇ
Başkan: Abdullah BİLGİN
Başkan Vekili: Hükmü ÇÖZEZ
Yazman: E. Cüneyt ERDEM
Üye: İbrahim ÇAKMANUS
Üye: Bünyamin ÜNLÜ
Üye: Ayhan RAZGAT
Üye: Mahmut AYIK
Üye: M. Filiz PEHLİVAN
MESLEK DALI KOMİSYONLARI
UHUM-MDK KOMİSYONU
EİM-MDK KOMİSYONU
Sorumlu ŞYK Üyesi: Goncagül KARAKOÇ
Sorumlu Teknik Görevli: M. Sezen ŞENGÜN
Sorumlu Teknik Görevli: A.Cemal TAŞKIRAN
Başkan: Tamer YALIN
Başkan Vekili: Gülden ÖZGÜRLÜK
Yazman: Murat Arda ÇAKMAK
Üye: Ayşe Bahar HASER
Üye: Mehmet Arda MEVLÜTOĞLU
Üye: Murat ÇAKICI
Üye: İzzet BAYIR
Sorumlu ŞYK Üyesi: Egemen CEYLAN
Sorumlu Teknik Görevli: Barış AYYILDIZ
Üye: Tahir Cengizhan PAMİR
Üye: M. Sinan KAYALIGİL
Üye: Gökşen GÖK
Üye: Banu AKIN
Üye: Barış ÖZKAYA
Üye: Benhür SATIR
Yedek Üye: Dudu ŞAHİN
Yedek Üye: Emre Can TELLİEL
Yedek Üye: Simay GÖRÜCÜ
Yedek Üye: Ethem Emrah TALİ
Yedek Üye: Yılmaz KAVUŞ
Yedek Üye: Onur TAVASLIOĞLU
71
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
AİTM KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
AİTM kapsamında belgelendirilen SMM’lere yönelik araç projelendirme ve alternatif
yakıt dönüşümü (LPG-CNG) sistemlerindeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip
edilerek, üyelerimizin güncel olarak bilgilendirilmeleri sağlandı. Bu alanda çalışan
üyelerimizin karşılaştıkları sorunların giderilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek
amacıyla oluşturulan AİTM Komisyonu ilk toplantısını 22 Mayıs 2012 tarihinde yaptı.
Yapılan ilk toplantıda Başkanlığa Yaşar Çevik, Başkan Vekilliğine Asuman Aydoğmuş,
Yazmanlığa İbrahim Özcan seçildi. Şube Yönetim Kurulundan bir üye ve bir Şube
teknik görevlisi görev almıştır.
Bu dönemde AİTM Komisyonunun yaptığı etkinlikler tarih ve konu başlıkları ile
aşağıda belirtilmiştir.
12.07.2012 “Sürücü Kursu Araçların Tadilatında Dikkat Edilecek Hususlar”
konulu seminer, Hakan Havancı’ların sunumu ve 51 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
18.09.2012 “AİTM ve LPG’de Yasal Mevzuat” konulu seminer
Şerif
Özsakarya’nın sunumu ve 90 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
25.09.2012 “Motorlar ve Yeni Yakıt Sistemleri” konulu seminer Şerif
Özsakarya’nın sunumu ve 79 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
20.11.2012 “Taşıt Lastikleri” konulu seminer Orhan Cavit Geredelioğlu’nun
sunumu ve 109 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
11.01.2013
“Direkt Enjeksiyonlu Araçlarda LPG Dönüşümü” konulu seminer
Utku Beyaztaş ve Sercan Küçübeycan’ın sunumları ve 97 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
31.01.2013
“Temel Lastik Teknolojisi ve Lastik Kaplama” konulu seminer Serkan
Çiftçi’nin sunumu ve 76 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
15.03.2013
“Temel Lastik Teknolojisi ve Lastik Kaplama” konulu seminer
Nusret Efe’nin sunumu ve 48 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
30.03.2013
“28-30 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo fuar
alanında düzenlenen 6. Uluslararası LPG, CNG, LNG Fuarı’na,
üyelerimizle birlikte katıldık.
16.05.2013
“AİTM Yönetmelik Değişiklikleri ve Uygulama Esasları” konulu
seminer Mehmet Evci’nin sunumu ve 51 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
72
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ASANSÖR KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
Asansör Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Sadrettin Uzunget,
Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, Yazman Ümit İnal Tosun ve dört komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan
bir üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
05.04.2012 “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” konulu seminer, İbrahim
Özçakır’ın sunumu ve 96 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
13.06.2012 “Hidrolik Asansörler” konulu seminer, Şube Asansör Komisyonu
Başkanı Sadrettin Uzunget’in sunumu ve 84 kişinin katılımı ile
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
08.11.2012 Yenimahalle Belediyesi ve Şubemizce ortaklaşa düzenlenen “Güvenli Asansörler” konulu seminer, Yenimahalle Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası’nda 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
09.11.2012 Yenimahalle Belediyesi ve Şubemizce ortaklaşa düzenlenen
“Güvenli Asansörler” konulu seminerin ikincisi, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Ek Hizmet Binası’nda 105 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
21.11.2012 Asansör konusunda faliyet gösteren SMM firmaları için düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu
Cemal Gedikoğlu’nun sunumu ve 52 kişinin katılımı ile MMO Suat
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
12-14.12.2012 MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadettin Özkalender, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Nihat Ercanlı ve Asansör
Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal Gedikoğlu’ndan oluşan MMO
Ankara Şube heyeti, Çubuk, Beypazarı, Etimesgut ve Çankırı Belediyeleri ile Asansör Protokolü üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.
17.12.2012 ”Asansörlerde Kullanılan Ekipmanlar” konulu seminer, Makina
Mühendisi Ümit Tosun’un sunumu ve 100 kişinin katılımı ile MMO
Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
11.01.2013 Polatlı’da; Polatlı Belediyesi, Polatlı Kent Konseyi ve Şubemiz tarafından ortaklaşa düzenlenen ve sunumunu AKM Sorumlusu Cemal Gedikoğlu’nun yaptığı “Güvenli Asansörler ve Isı Pay Ölçerler” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
73
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
22.02.2013 ”Asansörü Oluşturan Parçaların Tanıtımı ve İşlevsel Özellikleri”
konulu seminer, Makina Mühendisi Selçuk Altıer’in sunumu ve
120 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
26.03.2013
“Elektrikli Asansörlerde Kontrol Kriterleri” konulu seminer,AKM
Sorumlu Cemal Gedikoğlu ve Teknik Görevli Caner Güney
Yılmaz’ın sunumları ve 111 kişinin katılımı ile MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
06.04.2013 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve
Fuar Merkezi’nde gerçekleşen, 13. Asansör İstanbul Fuarı’na 24
üyemizle katılım sağladık.
29.05.2013 “Hidrolik Asansörler” konulu seminer, Şube Asansör Komisyon
Başkanı Sadrettin Uzunget’in sunumu ve 62 kişinin katılımı ile
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
14.11.2013 Ankara ili içerisinde yer alan, asansör bakımcı firmalarıyla, 30
firma temsilcisinin katıldığı ortak toplantı düzenlendi.
18.12.2013
Sunumunu Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal
Gedikoğlu’nun yaptığı “Asansör Kontrol Kriterleri ve Ekipmanları“ konulu seminer, 16 kişinin katılımıyla MMO Çankırı İl
Temsilciliği’mizde gerçekleştirildi.
25.12.2013
Sunumunu Asansör Kontrol Merkezi Sorumlusu Cemal
Gedikoğlu’nun yaptığı “Asansör Kontrol Kriterleri ve Ekipmanları” konulu seminer, 26 kişinin katılımıyla MMO Kırıkkale İl
Temsilciliği’mizde gerçekleştirildi.
74
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ENERJİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
Enerji Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Ali Hıdır Ertem ve
altı komisyon üyesi ile yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube
Yönetim Kurulundan bir üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
23.02.2012
“Güneş Paneli Üretim Sistemleri” konulu seminer, Habib
Kocakaya’nın sunumu ve 63 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
01.03.2012
“Güneş Radyasyon Ölçüm İstasyonları” konulu seminer, Cenk
Yıldırım’ın sunumu ve 31 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
07.03.2012
“Güneş Enerji Sistemleri Kurulum Şekilleri ve Kurulumlarda Yapılan Hatalar” konulu seminer, Burak Bayram’ın sunumu ve 45
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
09.03.2012
“Türkiye’de Enerji Sektöründe Kaynak ve Teknoloji Bağımsızlığının Arttırılması Üzerine Öneriler” konulu seminer, İskender
Gökalp’in sunumu ve 31 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
29-30.09.2012 “Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri” konulu 2 gün süren eğitim
Abdullah Merzifonluoğlu tarafından verildi ve 10 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
16.01.2013 “Enerji Verimliliğinde Ölçümleme ve Kullanılan Ölçüm Cihazları”
konulu seminer, Murat Adaköy’ün sunumu ve 136 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
16-19.03.2013 “Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri” konulu 4 gün süren eğitim
Abdullah Merzifonluoğlu tarafından verildi ve 38 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
19.03.2013
“Enerji Performansı Yüksel Yapılarda Mekanik Tasarım” konulu
seminer, Bahri Türkmen’in sunumu ile gerçekleştirildi.
26.06.2013
“Jeotermal Enerjinin Türkiye’de ki Durumu” konulu seminer, Ali
Hıdır Ertem’in sunumu ve 45 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
75
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
ÇALIŞMA RAPORU
İş Güvenliği Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Yıldırım Çakar,
Başkan Vekili Bedri Tekin, Yazman Müge Uğur Özçelik ve beş komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan
bir üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
26.11.2012 “6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu” konulu seminer, Makina
Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve MMO Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi Bedri Tekin’in sunumu ve 85 kişi katılımıyla MMO
Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi
04.01.2013
“İş Kazalarına Farklı Açıdan Bakış” konulu seminer Salih
Karahaliloğlu’nun sunumu ve 21 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
07.03.2013
“İş Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu seminer, Makina Mühendisi
Özer Özcan’ın sunumu ve 50 öğrencinin katılımıyla Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
18-20.04.2013 Adana Şubesince düzenlenen “VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi”ne katıldık. 18 Nisan 2012 tarihindeki “6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri İSG Sorunlarını Çözer mi?”
konulu oturumun başkanlığı, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi ve
MMO Ankara Şube İş Güvenliği Komisyonu Başkan Vekili Bedri
Tekin tarafından yapıldı.
30.04.2013
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bu Kanunda Mühendislerin
Yeri” konulu seminer, Makina Mühendisi Mustafa Yazıcı’nın sunumu ve 90 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
03.05.2013
“İş Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu seminer, Makina Mühendisi
Mustafa Yazıcı’nın sunumu ve 90 öğrencinin katılımıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
08.05.2013 “Yüksekte Çalışma” konulu seminer İnşaat Mühendisi Beste
Ardıç’ın sunumu ve 53 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
13.11.2013
“İş Güvenliği” konulu seminer Özer Özcan’ın sunumu ve 15 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
76
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
İŞ MAKİNALARI KOMİSYONU
ÇALIŞMA RAPORU
İş Makinaları Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya,
Başkan Vekili Yılmaz Yüce, Yazman Taner Küçükkahveci ve dört komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan
bir üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
07.10.2012
Güz Seminerleri kapsamında “Temel Endüstriyel Hidrolik ve Uygulamaları” konulu seminer Makina Mühendisi Bülent Ünal’ın sunumu ve 24 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
10.01.2013
Komisyonun katkılarıyla, öğrencilere yönelik üniversitelerde düzenlenecek eğitimler için “İş Makinaları” kitabının hazırlığı yapılarak basımı gerçekleştirildi.
10.03.2013
Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde verilen
“İş Makinaları” eğitimine Komisyon Başkan Vekili Yılmaz Yüce’nin
verdiği eğitim ile devam edildi.
15.03.2013
“Temel Lastik Teknolojisi ve Lastik Kaplama” konulu seminer Makina Mühendisi Nusret Efe’nin sunumu ve 48 kişinin katılımıyla
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
27.03.2013
Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde verilen “İş
Makinaları” eğitimine Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya’nın verdiği
eğitim ile devam edildi.
26.04.2013
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrencilere sunumunu Yılmaz Yüce’nin yaptığı “İş Makinaları” Semineri
düzenlendi.
10.05.2013
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine verilen “İş Makinaları” eğitimi Taner Küçükkahveci’nin verdiği eğitim
ile sona erdi.
22.05.2013
Hidromek A.Ş.’ye düzenlenen teknik geziye, komisyon üyelerimiz
ile katılım sağladık.
15.11.2013
MMO OSB Mesleki Denetim Bürosu’nda düzenlenen ve 30 kişinin
katıldığı “İş Makinaları Sektör Toplantısı”na komisyon üyelerimizle katılım sağladık.
77
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
Sosyal Etkinlikler Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Ahmet
Eniş, Başkan Vekili Metin Yücel, Yazman Mustafa Eroğlu ve dört komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan bir
üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
04.06.2012
27.11.2012 12.12.2012
21.12.2012
08.02.2013 26.02.2013 09.03.2013
09.03.2013
21.03.2013 11.05.2013 78
Çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu bünyesinde sürdüren Tiyatro Topluluğumuz, Orhan Kemal‘in ölümsüz eseri
“72. Koğuş” adlı oyununu sahneledi.
Şubemiz ve Gazi Mezunları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen, sunumu Yrd. Doç. Dr. Tomris Yalçınkaya tarafından yapılan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma
Günü” adlı söyleşi, MMO Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından düzenlenen, Araştırmacı Gazeteci - Yazar Haluk Gerger tarafından
sunulan “Türkiye ve Suriye`deki Gelişmeler” adlı söyleşi, MMO Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
2012 yılı Geleneksel Gecemiz Spica Plaza Balo Salonu’nda yapıldı.
Odamızın kuruluşunun 58. yılı nedeniyle düzenlenen geleneksel
gecemizde, meslekte 60, 50, 40 ve 25. yılını dolduran üyelerimize
onur yılı plaketleri verildi.
MMO Ankara Şubesi 2012 Güz Dönemi Fotoğrafçılık Atölyesi Fotoğraf Sergisi Sanat Severlerle buluştu. “2012 Güz Dönemi Fotoğrafçılık Atölyesi Fotoğraf Sergisi MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda
açıldı. Atölye Eğitmenliğini Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer’in yaptığı Sergi, 11-15 Şubat 2013 tarihleri boyunca, sanat severlere
açık kaldı.
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Türk Halk Müziği
Korosu’nun, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği konser dizisinin ilki, “Yeni Yıla Merhaba” teması ile Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Şube Zeybek Halk
Dansları Topluluğu’nun da bir gösteri yaptığı geceye, MMO Şube
yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra, 400‘ü aşkın davetli katıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında düzenlediğimiz
kahvaltı Ankara Hamamönü’nde kadın üyelerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
Komisyonumuz tarafından düzenlenen 2. Satranç Turnuvası 20 kişinin katılımıyla, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Gazi Mezunlar Derneği ve Şubemizin ortaklaşa düzenlediği “Aile İçi
İletişim ve Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu söyleşi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burhanettin Kaya’nın
sunumu ve 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Şubemiz bünyesinde oluşturulan “Fotoğrafçılık Atölyesi” yaptığı fo-
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
toğrafçılık gezisiyle çalışmalarına devam etti. Atölye çalışmalarını,
Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer eşliğinde sürdüren fotoğrafçılık
atölyesi, hafta sonu yapılan gezi ile Ankara’nın tarihi yerlerini görüntüledi.
15.05.2013 Üntes Klima Fabrikasına yapılan geziye 32 üyemizle katılım
sağladık.
22.05.2013 Hidromek A.Ş.’ye yapılan geziye 19 üyemizle katılım sağladık.
23.05.2013 Şubemiz tiyatro topluluğu Oktay Arayıcı’nın “Rumuz Goncagül”
adlı oyunuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Oyun; Oda ve Şube yöneticileri, üye, çalışan ve ailelerinden oluşan 300‘ü aşkın sanat
dostunun katılımıyla gerçekleştirildi.
25.05.2013 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi`nin, 2012 yılında kaybettiğimiz Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin AYDIN anısına düzenlediği Bünyamin Aydın Halı
Saha Futbol Turnuvası, üyelerimiz ve çalışanlarımızdan oluşan 18
takımın katılımıyla, Gençlerbirliği Hasan Polat Spor Tesisleri’nde
başladı.
26.05.2013 ”Kızılcahamam Doğa Yürüyüşü” 28 üye ve çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
28.05.2013 TAI’ye yapılan geziye 35 üyemizle birlikte katılım sağladık.
23.06.2013 TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi`nin,
2012 yılında kaybettiğimiz MMO Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin
AYDIN anısına düzenlediği ve 25 Mayıs 2013’te başlayan Bünyamin
Aydın Halı Saha Futbol Turnuvası, Gençlerbirliği Hasan Polat Spor
Tesisleri’nde yapılan final maçları ve kupa töreniyle tamamlandı. 29.09.2013 Çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu bünyesinde
sürdüren Tiyatro Topluluğumuz, Oktay Arayıcı`nın “Rumuz Goncagül” adlı oyununu ikinci kez sahneledi.
07.11.2013
“Tüketici Hakları, Tüketici Bilinci ve Güncel Tüketici Sorunları” konlu seminer Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın
sunumu ve 45 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
28.11.2013 Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Türk Halk Müziği
Korosu’nun, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği konser dizisinin 2013 yılı ikinci konseri “Böyle İkrar ilen..” teması ile Çankaya
Üniversitesi Balgat Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konsere, MMO Şube yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra, 250
davetli katıldı.
13.12.2013
2013 yılı Geleneksel Gecemiz Spica Plaza Balo Salonun’da yapıldı.
Odamızın kuruluşunun 59. yılı nedeniyle düzenlenen geleneksel
gecemizde, meslekte 70, 60, 50, 40 ve 25. yılını dolduran üyelerimize onur yılı plaketleri verildi.
10.01.2014
Şube üyelerimizin katıldığı “Yeni Yıl Kokteyli” düzenlendi. Kokteyle
iki bine yakın üyemiz katıldı.
Geçmiş dönemde üyelerimizin ve çalışanlarımızında içerisinde bulunduğu, MMO Ankara Şube Halk Dansları Topluluğu bu dönem içerisinde de Zeybek Halk Danslarıyla
çalışmalarına devam etti.
79
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
TASARIM İMALAT KOMİSYONU
ÇALIŞMA RAPORU
Tasarım İmalat Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Yılmaz Yıldırım,
Başkan Vekili Ali Serkan İnkaya, Yazman Murat Kavuşan ve dört komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan bir
üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
02.08.2012
“Karbon Kompozit Malzemelerin İşlenmesi” konulu seminer, Onur
Bahtiyar’ın sunumu ve 15 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
06.04.2013
“Takım Çelikleri, Isıl İşlem, Bronzlar Sert Bakır Alaşımları ve Uygulamaları” konulu seminer, Volkan Kocak ile Halit Güneş ve Murat
Çelikler’in sunumu ve 61 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
25.04.2013
“Geometrik Boyutlandırma - Toleranslandırma” konulu seminer, Olcay Şenel’in sunumu ve 47 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
27-28.07.2013
“İmalatta Kaynak Mühendisliği” eğitimi Komisyon Üyesi Murat
Aslan’ın sunumu ve 27 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
24.08.2013
“Tasarım Mühendisliği” konulu eğitim Emre Yurtoğlu’nun sunumu ve
24 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
05.10.2013
Yeni Mezun ve İşsiz Mühendisler için düzenlenen “Kaynak Mühendisliği”
konulu seminer Murat Aslan’ın sunumuyla gerçekleştirildi.
24.10.2013
“Kesici Takımlar Teknolojisi ve Kesici Takım Kullanım Teknikleri” konulu seminer Serkan Malcı’nın sunumu ve 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
07.12.2013
“İmalatta Kaynak Projesi” konulu seminer Murat Gürleyik’in sunumu
ve 23 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
TEKNİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME
KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı
gerçeğinden hareketle, ülkemizde mesleğimize ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip
çıkarak, bilim ve teknolojinin insandan ve emekten yana kullanımını sağlayacak denetim
mekanizmalarının oluşturulmasını, var olanların da geliştirilmesini amaçlayan komisyon,
dönem içerisinde çalışmalarını dört ana başlık altında hayata geçirmesini planlamıştır.
• Teknik hizmetler kapsamında değerlendirilecek yeni alanların belirlenmesi planlandı.
• Verilmekte olan teknik hizmetlerin geliştirilmesi planlandı.
• Teknik hizmetler kapsamındaki Oda Gelirlerinin artırılması planlandı.
• Teknik hizmet alanlarında geliştirilecek Oda-Üniversite etkinlik çalışmalarının
yapılması planlandı.
• 08.01.2013 tarihinde Teknik görevlilere yönelik “Kızgın Su Kazanlarının Çalışma
Prensibi ve Periyodik Kontrolü” konulu eğitim Komisyon Üyesi Erhak Güneş tarafından
verildi.
• Teknik hizmetleri tanıtmak amacıyla basımı yapılan “Endüstriye Yönelik Teknik
Hizmetler” kitapçığının hazırlanmasına katkı verildi.
80
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
TESİSAT KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
Tesisat Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Aytekin Çakır, Başkan
Vekili Atila Kantarman, Yazman Şivezat Şeniz Dedeağaç ve dört komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan
bir üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
12.06.2012
“Merkezi Isıtmada Isı Paylaşım Sistemleri” konulu seminer, Şahin
Gündüz’ün sunumu ve 137 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
03.10.2012
“Doğalgaz Uygulamalarında yapılan Hatalar” konulu seminer Hakan Yavuz’un sunumu ve 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
13.11.2012
“Sulu Yangın Söndürme Sistem Tasarım Ekipmanları” konulu seminer Ümit Kalaycı’nın sunumu ve 108 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
22.11.2012
“Değişken Soğutkan Debili (VRF/VRF) Sistemlerinin Tasarım ve
Uygulaması” konulu seminer Uygar Oğan’ın sunumu ve 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
29.11.2012
“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü” konulu seminer Levent Kocaoğlu’nun sunumları ve 15 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
18.12.2012
“Isıtma Sistemlerinin Projelendirilmesinde Temel Prensiplerin
Açıklaması” konulu seminer Ş. Deniz Dedeağaç’ın sunumu ve
90 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
19.03.2013
“Enerji Performansı Yüksek Yapılarda Mekanik Tesisat Tasarımı”
konulu seminer Behri Türkmen’in sunumu ve 108 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
09.04.2013
“Yüzme Havuzlarında Filtrasyonun Önemi” konulu seminer, Vedat Arpacı’nın sunumu ve 65 kişinin katılımıyla yapıldı.
02.05.2013
“Endüstriyel Mutfak Projelendirmesinde Gözden Kaçanlar ve Yakalama Yöntemleri” konulu seminer Kadir Serdar Sağlantunç’un
sunumu ve 38 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
15.05.2013
“VRF Sistemleri ve VRF Sistemlerinde Sıcak Su Elde Edilmesi”
konulu seminer Ayhan Özdoğan’ın sunumu ve 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
15.05.2013
32 üyemizin katılımıyla “ÜNTES Klima Fabrikasına” teknik gezi
düzenlendi.
30.05.2013 “Endüstriyel Çamaşırhane Projelendirmesinde Gözden Kaçanlar ve Yakalama Yöntemleri” konulu seminer Kadir Serdar
Sağlantunç’un sunumu ve 16 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
81
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
14.09.2013 Yeni Mezun ve İşsiz Mühendisler için “Tesisat Mühendisliği” konulu seminer, Gökhan Ünlü’nün sunumu ve 15 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
21.11.2013 Sektörler Buluşması Toplantısı kapsamında, MMO OSB Mesleki
Denetim Büromuzda “Tesisat Sektör” toplantısı yapıldı.
04.12.2013 “Doğalgazda KASKAD Sistemleri” konulu seminer Levent
Kocaoğlu’nun sunumu ve 16 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
18.12.2013 “Merkezi Isıtma Sistemleri-Isı Payölçerler”” konulu seminer Cemal Gedikoğlu’nun sunumu ve 16 kişinin katılımıyla Çankırı İl
Temsilciliği’mizde gerçekleştirildi.
25.12.2013 “Merkezi Isıtma Sistemleri-Isı Payölçerler”” konulu seminer Cemal Gedikoğlu’nun sunumu ve 26 kişinin katılımıyla Kırıkkale İl
Temsilciliği’mizde gerçekleştirildi.
YAPI DENETİM KOMİSYONU
ÇALIŞMA RAPORU
Yapı Denetim Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Rasim Atkıncı,
Başkan Vekili Salih Küçükyarar, Yazman Ergin Kural ve dört komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan
bir üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem içerisinde komisyon tarafından yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 5 Şubat 2013 tarih ve 28550 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında görüş oluşturulup, üyelerimiz ve Yapı Denetim
kuruluşlarının gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine yönelik olarak seminerler
yapılması kararlaştırılmıştır.
21.02.2013 ”Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin Yeni Şekli ile Eski Şeklinin Kıyaslanması” konulu seminer, Komisyon başkanımız, makina mühendisi Rasim
Atkıncı’nın sunumu ile yapı denetimde çalışan üyelerimizin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
24.05.2012 İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Salonu’nda gerçekleştirilen
Yapı Denetim Paneline katılarak katkılarda bulunulmuştur.
09.05.2013 Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı üzerine toplantı yapılıp
konu ile ilgili Şube görüşü Oda Merkezine gönderildi.
82
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU
ÇALIŞMA RAPORU
Şubemiz etkinlik alanında bulunan üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan
öğrencilerin, odayla ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulması ve odayı tanımalarını
sağlamak, öğrencilerin mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, Odanın çeşitli teknik
ve sosyal amaçlı çalışmalarına katılımlarını sağlamak, Odayla üniversiteler arasında
iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan komisyon, dönem
içerisinde aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirilmiştir:
29.02.2012 Atılım Üniversitesi’nde Oda ve Endüstri Mühendisliği çalışmaları
anlatıldı.
06-07.03.2012 Kırıkkale ve Gazi Üniversitesi’nde Oda ve Şube tanıtımları için
stant açıldı.
06.03.2012 Kırıkkale İl Temsilciliği’nde Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında film gösterimi yapıldı.
08.03.2012 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasına öğrenci üye
komisyonu olarak katılım sağlandı.
12.04.2012 ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Kırmızı Amfi’de “Yerli Otomobil Mümkün mü? “ konulu seminer gerçekleştirildi.
01.05.2012 MMO Ankara Şube Öğrenci Üye Komisyonu olarak 1 Mayıs İşçi
Bayramı kutlamalarına katılım sağlandı.
17.05.2012 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 9. Bitirme Projesi
sergi açılışına katılım sağlandı.
05.06.2012 Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü mezuniyet törenine katılım sağlandı.
06.06.2012 Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projesi sergi
açılışına katılım sağlandı.
27.09.2012 ODTÜ’de “Toplumcu Mühendislik ve Türkiye’de Mühendis Olmak
“ ana temasıyla bir söyleşi ve tanışma toplantısı yapıldı.
09.10.2012 Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programına katılım sağlandı.
11.10.2012 Üniversitelerin Makine, Endüstri, Havacılık ve Uzay, Mekatronik
Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle tanışma amaçlı
düzenlenen kokteylde bir araya gelindi.
20.10.2012 KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenleyicisi olduğu eylemde
“Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, ve Savaşa Son” demek için
alanlara çıktık.
14.11.2012
Ekümenopolis-Ucu Olmayan Şehir adlı sinema gösterimi yapıldı.
29.11.2012 “Huger-Açlık” adlı sinema gösterimi yapıldı.
83
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
26.12.2012 ODTÜ’ye destek için MM25 Amfi’sinde ODTÜ’lü öğrencilerle bir
araya gelindi.
27.12.2012 Ankara’da torba yasaya karşı milletvekillerine kart postalama
eylemine katılım sağlandı.
21.02.2013 “ODTÜ’de Mühendislik Eğitimi ve Yeni YÖK Yasa Tasarısı” konulu söyleşi gerçekleştirildi.
07.03.2013 Atılım Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda seminer gerçekleştirildi.
08.03.2013 Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine katıldık.
17.03.2013 MMO Öğrenci Üye Ankara Yerel Kurultayı gerçekleştirildi.
30.03.2013 MMO Öğrenci Üye Kurultayı geçekleştirildi.
04.04.2013 Atılım Üniversitesinde “Çalışma Yaşamında İş Hukuku” konulu
seminer geçekleştirildi.
26.04.2013
İş Makinaları eğitimi Gazi Üniversitesinde başladı.
01.05.2013 1 Mayıs İşçi Bayramında On binlerle Sıhhiye Meydanındaydık.
03.05.2013 Gazi Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği semineri düzenlendi.
15.05.2013 ÜNTES Klima fabrikasına teknik gezi düzenlendi.
22.05.2013
Hidromek A.Ş. teknik gezi düzenlendi.
24.05.2013 SODEX Ankara 2013 Fuarına katılım sağlandı.
28.05.2013
TAİ Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’ne teknik gezi düzenlendi.
06.06.2013 Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergi açılışına katılım sağlandı.
07.06.2013 Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinin mezuniyet törenine katılım sağlandı.
30.06.2013 ODTÜ Havacılık ve Uzay Bölümü mezuniyet törenine katılım
sağlandı.
01.07.2013 Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezuniyet törenine katılım sağlandı.
08.07.2013 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet törenine katılım sağlandı.
31.08.2013
MMO Öğrenci Üye Yaz Kampı gerçekleştirildi.
18.09.2013 Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünün 1. Sınıflar için düzenlemiş olduğu oryantasyon etkinliğine katılım sağlandı.
10.10.2013
“The Battle of Algiers-Cezayir Bağımsızlık Savaşı” adlı sinema
gösterimi yapıldı.
08.11.2013 “Tehlikeli Oyun” adlı sinema gösterimi yapıldı.
84
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
SMM KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
SMM Komisyonu bu dönem çalışmalarını, Komisyon Başkanı Abdullah Gürbüz,
Başkan Vekili Hükmü Çömez, Yazman E. Cüneyt Erdem ve beş komisyon üyesi ile
yürütmüştür. Komisyon çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan
bir üye ve bir Şube teknik görevlisi de görev almıştır.
Dönem boyunca yapılan toplantılarda;
09.10.2012 01.11.2012
SMM Hizmetleri ve Asgari Ücret yönetmeliği kapsamında bölge
kat sayılarının yeniden değerlendirilmesi konusunda ve Mesleki Denetim Hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan aksaklıkların
çözümü için belirtilen önerilerin Oda Merkezine iletilmesine karar verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14.10.2012 tarih ve
28441 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan genelgede belirtilen;
bakanlığa yapılacak projelerde yeterlilik alabilmek için belirtilen
gün içinde müracaat koşulunu öngören ve başvuru gerekliliğini
içeren ihalelere davet konusunda, zamanında müracaat edemeyen SMM’ler için haksız bir durum yaratacağından, uygulamanın
hukuki yönden geçerliliği konusunda Odamızca araştırma yapılmasının ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerde bulunulmasının önerilmesine karar verildi.
UHUM-mdk KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Meslek Dalı Ana Komisyonları ve Meslek Dalı
Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliğinin 04.03 Maddesi uyarınca, UçakHavacılık ve Uzay Mühendislerinin katılımı sonucunda oluşturulan komisyon bu
dönem çalışmalarını; Komisyon Başkanı Tamer Yalın, Başkan Vekili Gülden Özgürlük,
Yazman Murat Arda Çakmak ve dört komisyon üyesi ile yürütmüştür. Komisyon
çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan bir üye ve bir Şube teknik
görevlisi de görev almıştır.
05.07.2012
“Uçuş Simülatörleri” konulu seminer, Arda Mevlütoğlu’nun
sunumu ve 23 kişinin sunumuyla gerçekleştirildi.
20.12.2012
“Uçaklarda Ağırlık ve Denge” konulu seminer, Kadir Buharalı’nın
sunumu ve 27 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
27.12.2012
“THK Etimesgut Uçak Fabrikası’nda Yapılan Türk Tasarım
Uçakları” konulu seminer, İsmail Yavuz’un sunumu ve 25 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
02.04.2013
“Kalite Temel Kavram ve İlkeleri” konulu seminer Sadettin
Tekkaya’nın sunumu ve 27 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
03-04.05.2013 Sekreteryalığı MMO Eskişehir Şube tarafından yapılan “VII.
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı”na 30
öğrenci üyemizle birlikte katıldık.
10.09.2013
“Havacılık Sektöründe Aditif İmalat Yöntemlerinin Kullanışı”
konulu seminer, Necmi Kara’nın sunumu ve 30 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
25.12.2013
“THK Uçak Fabrikası’nın Tekrar Kuruluş ve Yapılanma Süreci”
konulu seminer, Aydoğan Koç’un sunumu ve 29 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
85
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
EİM-mdk KOMİSYONU
ÇALIŞMA RAPORU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Meslek Dalı Ana Komisyonları ve Meslek Dalı
Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliğinin 04.03 Maddesi uyarınca,
Endüstri-İşletme Mühendislerinin katılımı sonucunda oluşturulan komisyon bu
dönem çalışmalarını; altı asil üye ve altı yedek üye ile yürütmüştür. Komisyon
çalışmalarının yürütülmesinde, Şube Yönetim Kurulundan bir üye ve bir Şube teknik
görevlisi de görev almıştır.
Bu dönem yapılan etkinlikler aşağıda verilmiştir.
07.10.2012
“Üretim Planlama ve Kontrol” konulu seminer, Cengizhan
Pamir’in sunumu ve 70 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
14.10.2012
İşsiz mühendis ve yeni mezunlara yönelik düzenlenen Güz
Seminerleri kapsamında “Kalite Yönetim Sistemleri ve
Uygulamalar” konulu seminer, Bayram Ertem’in sunumu ve 55
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
03.11.2012
Güz Seminerleri kapsamında “İş Planı Hazırlama” konulu
seminer, Doç. Nilay Aluftekin’in sunumu ve 39 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
06.03.2013
“Üretim Planlama” konulu seminer, Cengizhan Pamir’in sunumu
ve 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
20.03.2013
“Deney Tasarımı ve Süneç İyileştirme” konulu seminer, Serkan
Erdural’ın sunumu ve 27 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
21.03.2013
“Aile İçi İleşitim ve Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu
söyleşi, Burhanettin Kaya’nın sunumu ve 110 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
02.04.2013
“Kalite Temel Kavram ve İlkeleri” konulu seminer, Sadettin
Tekkaya’nın sunumu ve 27 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
17.11.2013
“Kalite Yönetim Sistemleri” konulu seminer, Kemal Başak’ın
sunumu ve 12 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
06-07.12.2013 Sekreteryalığı MMO Eskişehir Şube tarafından yapılan “IX.
Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı’na üyelerimizle birlikte
katıldık. 86
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
2012-2013 yılları arasında MMO Ankara Şube üyelerine verilen hukuki danışma
hizmeti yaklaşık 50 adet olup, bu hizmetlerin büyük bir bölümü yapı denetim kuruluşlarında çalışırken ücret alacaklarını alamayan emekli mühendislerimize, çalıştıkları şirketlerde ücret alacaklarını alamayan ve sigortaları düzenli yatırılmayan yeni
mezun makina mühendislerine yönelik olarak verilmiştir. Sorulan sorular, alacakların tahsili için izlenecek yol üzerinde yoğunlaşmış olup, bu süreçte haklı nedenle
fesih hakkının nasıl kullanılacağı, dava süreci öncesi neler yapılması gerektiği vb.
hususlarında da bilgilendirme yapılmıştır.
Üyelere, bu konularda izlenecek yolun öncelikle alacağa ilişkin icra ödeme emri
göndermek, daha sonra borçlu şirketin ödeme emrine itiraz etmesi durumunda,
icra mahkemesinde itirazın iptali davası açmak olduğu bilgileri verilmiştir.
İş mahkemesinde dava yoluna gitmek de mümkündür. Ancak bu yol çok daha uzun
süre alacağı için tarafımızca tavsiye edilmemiştir. Hukuki yardım talep edilen diğer
konular arasında, tam gün çalışmadan bir firmaya ayrı bir firma kurarak, sözleşmeli olarak mühendislik hizmeti sunulup sunulmayacağı konusu yer almıştır. Bu
konuda da şimdilik Oda mevzuatı gereği, bu hususun mümkün olmayacağı açıklaması yapılmıştır.
Şirketlerden ayrılan makina mühendislerinin imzalarını ayrıldıkları firmanın kullanmasına engel olabilmek için yapmaları gerekenler de sorular arasında yer almıştır. Bu konuda Şubeye, belediyelere ve imzalanan belgelerin sunulduğu diğer
tüm kuruluşlara bilgi verilmesinin doğru olacağı belirtilmiştir. Ayrıca TMMOB’nin
mühendislerin asgari ücretleri ile ilgili olarak SGK ile yaptığı protokole firmaların
uymadığı doğrultusunda yapılan şikayetler ve izlenecek yol hakkındaki sorular da
öne çıkmıştır.
Bu dönemde işsiz mühendislere ve yeni mezunlara yönelik düzenlenen seminerlerde “İş Hukuku” konusunda sunum yapılmıştır.
Yapılan seminerlerin konuları ve tarihleri aşağıda verilmiştir
13.10.2012 “İş Hukuku” konulu seminer, Şube Hukuk Danışmanı Avukat
Hatice Genç’in sunumu ve 43 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
04.04.2013 “Çalışma Yaşamında İş Hukuku” konulu seminer Şube Hukuk
Danışmanı Hatice Genç’in sunumu ve 28 öğrencinin katılımıyla
Atılım Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
28.05.2013 “İş Yasasında Güvencesiz Çalışmaya Karşı Tedbirler” konulu seminer Şube Hukuk Danışmanı Hatice Genç’in sunumu ve 34 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
87
BASIN - YAYIN ÇALIŞMALARIMIZ
Yayın Çalışmaları
23. Dönem Çalışma Programımızda da belirttiğimiz yayın çalışmalarımızı, dört
ana başlık halinde ve mesleki konuları içerecek şekilde sürdürdük.
Dönem içerisinde meslek alanımıza giren pek çok farklı konuda düzenlediğimiz
etkinlikler yayın haline getirilmiştir. Konularında uzman üyelerimizin, akademisyenlerin ve komisyonlarımızın çabalarıyla hazırlanan ve çoğu MİEM kapsamındaki kurslarda, eğitim kitabı da olarak kullanılan teknik kitaplar yayına hazırlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Bugüne değin Şubemiz; kitapçıklar, süreli dergiler, broşür ve elektronik postayı
Oda yayınları arasına katmıştır. Süreli yayınlarımızın yanı sıra mesleki ve teknik
anlamda, 2 kitap basımı gerçekleştirilmiştir.
Şube Bülteni:
23. Dönem Çalışma Raporunda belirtilen doğrultuda basımı gerçekleştirilen Şube
Bültenleri yayımlanmış ve adresine ulaşılabilen yaklaşık 8.700’ü üyemiz olmak
üzere, protokollerle birlikte yaklaşık 9.000 adrese düzenli olarak gönderilmiştir.
Büyük bir titizle basımını gerçekleştirerek üyelerimizin adreslerine ulaştırdığımız Şube Bültenimizi, daha fazla ağaç kesilmesine engel olmak, doğaya katkı
sunmak ve olanaklarımızı tasarruflu kullanmak amacıyla, Şube web sitemizden
takibi ya da PDF formatında bilgisayar ortamında kullanılmasını sağlamak amacıyla, bu dönem uygulamaya konulan e-posta yöntemi ile elektronik ortamda
üyelerimize ulaştırdık. Bu sayede Bülten PDF formatı ya da e-posta yöntemi ile
yaklaşık 1.800 üyemize ulaştırılmıştır.
Yaprak:
Elektronik posta adresi olan üyelerimize haftalık olarak ulaştırılmak üzere hazırlanan ve 23. Dönemde 102 sayı yayımlanan YAPRAK (Elektronik Bülten) ile
Şube çalışmalarımız konusunda gerekli bilgilendirmelerin en kısa sürede yapılması sağlanmıştır.
Yayın Satış:
Oda ve özel teknik yayınlarının üyelerimiz ile ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılması
için oluşturulan “Yayın Listesi” Şube web sayfamızda da güncellenerek yayımlanmaktadır. Şubemizde olduğu kadar, katıldığımız teknik fuarlar ve tanıtım sergilerimizle de Oda yayınlarımızın üyelerimiz ile ilgili kesimlere ulaşması sağlanmıştır.
Basınla İlişkiler
Şube Basın Birimi çalışmaları, etkinlikler, raporlar, meslek ve uzmanlık
alanlarımızla ilgili konular ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi basın ve
kamuoyunun bilgisine ve üçüncü şahısların değerlendirmelerine sunulması
içerikli olarak yürütülmektedir.
23. Dönem Şube Basın Birimi Çalışmaları kapsamında Oda Merkezi’nin yürüttüğü
çalışmalara destek verilmiş, yapmış olduğumuz etkinliklerin kamuoyu ile
paylaşılması için gerekli olan yazılı/görsel basın kuruluşlarının kütüğü periyodik
88
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
olarak güncellenmiş, şubemizin yapmış olduğu etkinlikler ve Şubemizin
yapmış olduğu basın toplantısı/yazılı açıklamalarının kamuoyu ile paylaşılması
konusunda gereken çaba gösterilmiştir. Hazırlanan basın açıklamaları, basın
duyuruları ve yazılı basında çıkan haber kupürleri Şube web sayfamıza eklenerek
paylaşılmıştır.
23. Dönemi kapsayan 01.01.2012-31.12.2013 tarihleri arasında Şubemizce
çeşitli konular üzerine 14’ü etkinlik haberi, 1’i Odalara bağlı Ankara Şubeleri
ile ortak, 18’i Şube açıklaması olmak üzere toplam 33 yazılı basın açıklaması
yapılmıştır.
Bu açıklamalar ve Şubemizle ilgili haberler gazetelerde 251 kez haber olmuş;
Şube yöneticilerimiz ve teknik birim temsilcilerimiz basın açıklamalarımızla
bağlantılı haber programları ve Şube faaliyet konularıyla ilgili olarak 7 defa
televizyon programına katılmışlardır.
23. Döneme ait, basına verilen demeç–söyleşi ve yazılı basın açıklamalarının
konuları aşağıda tarih sırasına göre sıralanmıştır.
23.01.2012
MMO Ankara Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu sona erdi.
Prof. Dr. Müfit Gülgeç Güven Tazeledi
26.03.2012
Asansörlere Dikkat! Asansörlerin Yüzde 90`ı Denetimsiz
03.04.2012
Keçiören’deki Soba Zehirlenmesi ile İlgili Açıklama
06.04.2012
İş Kazaları Can Almaya Devam Ediyor
21.05.2012
Sanayide Mühendis İstihdamı Yetersiz
25.05.2012
Denetimsizlik Facialara Yol Açıyor
18.08.2012
Mevcut Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Isı Pay Ölçer veya
Kalorimetre Cihazı Kullanmak artık Zorunlu
21.10.2012
Kazan Patlamalarına Karşı Önleminizi Alın!
25.11.2012
Soba-Baca-Şofben Zehirlenmelerine Dikkat…
27.11.2012
Torba Yasa ile TMMOB`ye Yapılan Saldırı, Ülkemize ve
Halkımıza Yapılan Bir Saldırıdır…
28.11.2012
Makina Mühendisleri Kadına Yönelik Şiddeti Tartıştı
13.12.2012
Makina Mühendisleri Suriye’deki Gelişmeleri Tartıştı
21.12.2012
Mühendislerde 58. Yıl Coşkusu
22.12.2012
ODTÜ’de Yaşanan Polis Şiddetini ve Göz Altıları Kınıyoruz!
26.01.2013
Şehiriçi Ulaşım Hatlarının Özelleştirilmesinden Vazgeçilmeli
Metro Bitirilerek İşletmeye Açılmalıdır
23.02.2013
Denetimler Yetersiz Ölümlü Kazalar Artıyor
27.02.2013
Mühendisler Türkülerle Coşturdu
11.03.2013
Mühendisler Satranç Turnuvasında Yarıştı
89
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
22.03.2013
Makina Mühendisleri Stresle Baş etme Yöntemlerini Tartıştı
13.04.2013
Ankara’da 400 Bin LPG’li Araç Sızdırmazlık Raporu Olmadan
Trafikte Seyrediyor
14.05.2013
Metin Lokumcu Anıt Mezar Açılışı-Davetimizdir, Çağrımızdır!
24.05.2013
Mühendisler Sahne Tozunu Sevdi
25.05.2013
Lunaparklarda Denetimsizlik Yeni Ölümlere Yol Açmasın
27.05.2013
Bünyamin Aydın Halı Saha Futbol Turnuvası Başladı
24.06.2013
Bünyamin Aydın Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi
06.07.2013
Bakımı Yapılmayan Klimalar Hastalıklara Davetiye Çıkarır!
14.09.2013
Okul Servis Araçlarında Sorunlar Devam Ediyor.
Yönetmelikler Yetersiz, Denetim Yok…
09.10.2013
Mimarlar Odası’na Yapılan Polis Baskını Kınıyoruz
08.11.2013
Makina Mühendisleri Tüketici Sorunlarını Tartıştı
28.11.2013
Mühendisler Türkülerle Coşturdu
07.12.2013
Soba-Baca-Şofben Zehirlenmelerine Dikkat…
14.12.2013
Mühendislerde 59. Yıl Coşkusu
90
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
KURSLAR
2012 Yılı Mühendis Yetkilendirme Kursları (MİEM)
TARİH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
03-05.01.2012
05-08.01.2012
09-12.01.2012
24-26.01.2012
27-29.01.2012
03-05.02.2012
06-08.02.2012
14-16.02.2012
15-16.02.2012
20-22.02.2012
01-04.03.2012
07-13.03.2012
20-22.03.2012
27-29.03.2012
02-05.04.2012
05-08.04.2012
07-09.04.2012
11-12.04.2012
16-18.04.2012
16-18.04.2012
19-21.04.2012
25-27.04.2012
12-13.05.2012
14-17.05.2012
23-24.05.2012
28-30.05.2012
04-06.06.2012
07-13.06.2012
09-12.06.2012
14-17.06.2012
16-18.06.2012
19-21.06.2012
25-28.06.2012
26-28.06.2012
09-12.07.2012
12-15.07.2012
14-18.07.2012
11-13.09.2012
17-19.09.2012
19-20.09.2012
20-22.09.2012
24-26.09.2012
24-25-27.09.2012
24-25-28.09.2012
24-25-29.09.2012
24-26.09.2012
01-04.10.2012
02-04.10.2012
08-11.10.2012
13-15.10.2012
07-08.11.2012
12-15.11.2012
16-18.11.2012
19-21.11.2012
22-24.11.2012
22-25.11.2012
03-06.12.2012
11-17.12.2012
17-20.12.2012
22-23.12.2012
16-17.01.2013
21-23.01.2013
21-27.01.2013
28-31.01.2013
31.01-02.02.2013
02-04.02.2013
05-07.02.2013
12-13.02.2013
15-17.02.2013
KURS ADI
EĞİTMEN
LPG DOLUM TES. VE OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR
ARAÇ PROJELENDİRME
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ENERJİ KİMLİK BELGESİ
SANAYİ TİPİ MUTFAK TESİSATI
SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIRHANE TESİSATI
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
LPG DOLUM TES. VE OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
MEKANİK TESİSAT
LPG DOLUM TES. VE OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR
ENERJİ KİMLİK BELGESİ
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ARAÇ PROJELENDİRME
YANGIN TESİSATI
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
SOĞUTMA TESİSATI
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
HAVUZ TESİSATI
MEKANİK TESİSAT
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
YANGIN TESİSATI
ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
LPG DOLUM TES. VE OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
ARAÇ PROJELENDİRME
KLİMA TESİSATI
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ
MAKİNA DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK
KAMULAŞTIRMA DAVALARI BİLİRKİŞİLİK
İŞ KAZALARI BİLİRKİŞİLİK
OTOMOTİV, TRAFİK KAZALARI BİLİRKİŞİLİK
ASANSÖR
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
LPG DOLUM TES. VE OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
YANGIN TESİSATI
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
ARAÇ PROJELENDİRME
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
MEKANİK TESİSAT
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
SOĞUTMA TESİSATI
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
MEKANİK TESİSAT
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
GÜRBÜZ YILMAZ
HAKAN HAVANCILAR
YÜKSEL YAŞARTEKİN
HÜSNE ÖZÜNEL AYKAÇ
SERDAR SAĞLAMTUNÇ
SERDAR SAĞLAMTUNÇ
ŞERİF ÖZSAKARYA
GÜRBÜZ YILMAZ
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
YÜKSEL YAŞARTEKİN
ALİ İNCE
GÜRBÜZ YILMAZ
HÜSNE ÖZÜNEL AYKAÇ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
HAKAN HAVANCILAR
HARUN ERPOLAT
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
AHMET TURAN DÖRTDEMİR
BEKİR CANSEVDİ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
ALİ İNCE
ALİ İNCE
HAKAN YAVUZ
TARIK DEMİRAY
HARUN ERPOLAT
ŞERİF ÖZSAKARYA
YÜKSEL YAŞARTEKİN
GÜRBÜZ YILMAZ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
HAKAN HAVANCILAR
MUSTAFA KEMAL SEVİNDİR
CEMAL GEDİKOĞLU
ŞERİF ÖZSAKARYA
SADRETTİN UZUNGET
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
SADRETTİN UZUNGET
HAKAN YAVUZ
MEHMET KARIN
YÜKSEL YAŞARTEKİN
HARUN ERPOLAT
SADRETTİN UZUNGET
YÜKSEL YAŞARTEKİN
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
HAKAN HAVANCILAR
HAKAN YAVUZ
ALİ İNCE
YÜKSEL YAŞARTEKİN
BEKİR CANSEVDİ
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
ALİ İNCE
HAKAN YAVUZ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
KATILIMCI SAYISI
15
7
16
17
18
16
15
36
25
24
17
20
24
12
22
9
25
24
11
12
20
9
18
13
18
10
10
25
20
14
24
9
18
12
10
11
15
16
23
22
19
18
7
6
9
22
25
26
26
25
24
22
20
10
16
24
21
16
13
18
16
TOPLAM: 1049
12
19
19
12
23
24
24
26
91
08-11.10.2012
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
13-15.10.2012
YANGIN TESİSATI
07-08.11.2012
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
12-15.11.2012
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
16-18.11.2012
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
19-21.11.2012
ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ
22-24.11.2012 MMO
ŞANTİYE
ŞEFLİĞİŞubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Ankara
22-25.11.2012
ARAÇ PROJELENDİRME
03-06.12.2012
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
11-17.12.2012
MEKANİK TESİSAT
17-20.12.2012
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
22-23.12.2012
SOĞUTMA TESİSATI
16-17.01.2013
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
21-23.01.2013
ASANSÖR
21-27.01.2013
MEKANİK TESİSAT
28-31.01.2013
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
31.01-02.02.2013 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
02-04.02.2013
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
05-07.02.2013
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
12-13.02.2013
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
15-17.02.2013
ASANSÖR
25-27.02.2013
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
04-10.03.2013
MEKANİK TESİSAT
11-13.03.2013
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
14-17.03.2013
ARAÇ PROJELENDİRME
19-22.03.2013
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
HARUN ERPOLAT
SADRETTİN UZUNGET
YÜKSEL YAŞARTEKİN
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
HAKAN HAVANCILAR
HAKAN YAVUZ
ALİ İNCE
YÜKSEL YAŞARTEKİN
BEKİR CANSEVDİ
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
ALİ İNCE
HAKAN YAVUZ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
MEHMET KARIN
ALİ İNCE
MEHMET KARIN
HAKAN HAVANCILAR
HAKAN YAVUZ
26
25
24
22
20
10
16
24
21
16
13
18
16
12
19
19
12
23
24
24
26
15
26
27
27
17
20-21.03.2013
25-28.03.2013
25-27.03.2013
29-31.03.2013
01-04.04.2013
02-04.04.2013
06-08.04.2013
10-16.04.2013
24-26.04.2013
08-09.05.2013
09-12.05.2013
11-13.05.2013
13-16.05.2013
13-15.05.2013
20-23.05.2013
21-23.05.2013
24-26.05.2013
03-07.06.2013
11-13.06.2013
17-23.06.2013
24-27.06.2013
01-04.07.2013
16-18.07.2013
19.07.2013
24-25.07.2013
29-31.07.2013
12-16.08.2013
22-25.08.2013
26-28.08.2013
29.08.2013
02-04.09.2013
05-07..09.2013
09-12.09.2013
16-19.09.2013
21-23.09.2013
02-03.10.2013
07-09.10.2013
21-22.10.2013
24-25.10.2013
30.10-01.11.2013
30.10-01.11.2013
04-10.11.2013
07-09.11.2013
11-13.11.2013
12-14.11.2013
18-22.11.2013
21-24.11.2013
25-28.11.2013
06-08.12.2013
09-13.12.2013
17-18.12.2013
20-22.12.2013
24-26.12.2013
SADRETTİN UZUNGET
YÜKSEL YAŞARTEKİN
SADRETTİN UZUNGET
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞERİF ÖZSAKARYA
HÜSNE ÖZÜNEL AYKAÇ
HARUN ERPOLAT
ŞENİZ DEDEAĞAÇ
MEHMET KARIN
SADRETTİN UZUNGET
HAKAN HAVANCILAR
SERDAR SAĞLAMTUNÇ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
SADRETTİN UZUNGET
HAKAN YAVUZ
MEHMET KARIN
HAKAN YAVUZ
MEHMET KARIN
CEMAL GEDİKOĞLU
ÖNDER YILMAZ
YÜKSEL YAŞARTEKİN
HAKAN YAVUZ
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
MEHMET KARIN
HAKAN HAVANCILAR
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
HAKAN YAVUZ
ŞERİF ÖZSAKARYA
YÜKSEL YAŞARTEKİN
ÜNAL YILMAZ
HARUN ERPOLAT
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
HAKAN YAVUZ
HAKAN YAVUZ
ALİ İNCE
CEMAL GEDİKOĞLU
ÖNDER YILMAZ
SEYFETTİN KARAKAŞ
ŞERİF ÖZSAKARYA
MEHMET KARIN
HAKAN YAVUZ
HALİT AKÇAL
YÜKSEL YAŞARTEKİN
ŞERİF ÖZSAKARYA
MEHMET KARIN
SADRETTİN UZUNGET
SADRETTİN UZUNGET
MEHMET KARIN
10
19
7
14
10
9
18
18
20
14
9
5
13
9
19
21
14
17
25
10
11
19
25
7
30
23
12
25
34
9
32
6
43
29
17
18
19
17
11
17
15
21
17
13
25
14
11
26
10
17
24
21
39
2013 Yılı Mühendis Yetkilendirme Kursları (MİEM)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ASANSÖR
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ
ENERJİ KİMLİK BELGESİ
YANGIN TESİSATI
MEKANİK TESİSAT
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ARAÇ PROJELENDİRME
SANAYİ TİPİ MUTFAK TESİSATI
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ASANSÖR
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR (5 GÜN)
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
MEKANİK TESİSAT
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
LPG DOLUM TES. VE OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR (5 GÜN)
ARAÇ PROJELENDİRME
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
LPG DOLUM TES. VE OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
YANGIN TESİSATI
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
HAVALANDIRMA TESİSATI
SOĞUTMA TESİSATI
HAVUZ TESİSATI
ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ
MEKANİK TESİSAT
MEDİKAL GAZ TESİSATI
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
KLİMA TESİSATI
STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
MAKİNA DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK
LPG OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR (5GÜN)
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
LPG OTOGAZ İST. SORUMLU MÜDÜR ( 3 GÜN)
TOPLAM: 1225
92
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
2012-2013 Yılı Seminerler (MİEM)
TARİH
21-22.04.2012
26-27.05.2012
27-28.07.2012
15-16.09.2012
22-23.09.2012
29-30.09.2012
06-07.10.2012
03-04.11.2012
09.10-25.12.2012
KURS ADI
MS PROJECT
GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA&TOLERANSLANDIRMA
GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA&TOLERANSLANDIRMA (TÜRK TRAKTÖR)
MS PROJECT
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI, TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ
FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
KAYNAK MUAYENE PERSONELİ
İMALATTA KAYNAK PROSESİ
FOTOĞRAFÇILIK
EĞİTMEN
İSMET KOCAMAN
YILMAZ YILDIRIM
YILMAZ YILDIRIM
İSMET KOCAMAN
GÖKHAN ÜNLÜ-EMRE ONAY
ABDURRAHMAN MERZİFONLUOĞLU
MURAT ASLAN
MURAT GÜRLEYİK
MEHMET ÖZER
09-10.03.2013
GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE TOLERANSLANDIRMA
ALPER UYANIK
11
16-17.03.2013
FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
ABDURRAHMAN MERZİFONLUOĞLU
19
29-30.03.2013
İMALATTA KAYNAK PROSESİ (MASS MAKİNA)
MURAT GÜRLEYİK
16
30-31.03.2013
MS PROJECT
İSMET KOCAMAN
12
06-07.04.2013
KAYNAK MUAYNE PERSONELİ
MURAT ASLAN
6
MEHMET ÖZER
10
20.03-12.06.2013 FOTOĞRAFÇILIK
KATILIMCI SAYISI
11
18
17
19
10
12
11
7
11
04-05.07.2013
KAZA ARAŞTIRMASI VE KÖK SEBEB ANALİZİ (TAI)
ABDULLAH ANAR
15
20-21.07.2013
KAYNAK MUAYNE PERSONELİ
MURAT ASLAN
24
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ABDULLAH ANAR
13
İMALATTA KAYNAK PROSESİ
MURAT GÜRLEYİK
6
BAĞLANTI ELEMANLARI
KEMAL BAŞAK
19
MS PROJECT
İSMET KOCAMAN
20
03.08.2013
14-15.09.2013
09.11.2013
23-24.11.2013
26.11-19.12.2013 FOTOĞRAFÇILIK
SERAP ERKOÇ
9
TOPLAM: 296
2012- 2013 Yılı Sanayi Tipi Kazanlar Kursu (MİEM)
TARİH
EĞİTMEN
KATILIMCI SAYISI
05-16.03.2012
ERHAK GÜNEŞ
15
02-13.04.2012
ERHAK GÜNEŞ
4
02-13.07.2012
ERHAK GÜNEŞ
14
10-21.09.2012
ERHAK GÜNEŞ
6
28-30.09.2012
ERHAK GÜNEŞ
32
12-23.11.2012
ERHAK GÜNEŞ
28
01-03.12.2012
ERHAK GÜNEŞ
6
14-25.01.2013
ERHAK GÜNEŞ
9
16-17.02.2013
ERHAK GÜNEŞ
5
04-15.03.2013
ERHAK GÜNEŞ
17
15-26.04.2013
ERHAK GÜNEŞ
25
20-31.05.2013
ERHAK GÜNEŞ
16
08-19.05.2013
ERHAK GÜNEŞ
8
23.09-04.10.2013
ERHAK GÜNEŞ
10
09-20.12.2013
ERHAK GÜNEŞ
21
TOPLAM: 216
93
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
2012-2013 Yılı İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursları (MİEM)
TARİH
30.01-10.02.2012
10-11.02.2012
23-24.02.2012
13-23.02.2012
05-14.03.2012
11-22.03.2013
09-10.03.2013
18.02-01.03.2013
06-15.03.2013
25.02-05.03.2013
11-22.03.2013
05-06.04.2012
21.05-01.06.2012
28-29.05.2012
12-29.06.2012
09-19.07.2012
16-25.07.2012
01-10.08.2012
25-26.09.2012
05-15.11.2012
14-25.11.2012
03-21.12.2012
10-28.12.2012
19-20.01.2013
21.01-01.02.2013
18.02-01.03.2013
25.02-05.03.2013
04-05.03.2013
06-15.03.2013
09-10.03.2013
11-21.03.2013
11-22.03.2013
11-22.03.2013
04-05.04.2013
08-19.04.2013
11-22.04.2013
20-21.04.2013
02-03.05.2013
10-21.06.2013
06-07.07.2013
15-26.07.2013
27.07-07.08.2013
21-22.09.2013
07-08.11.2013
23-24.11.2013
02.12-10.12.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
KURS ADI
FORKLİFT (FNSS)
TAVAN VİNCİ (TRAKYA CAM)
TAVAN VİNCİ (ARGES)
FORKLİFT (METRO GROSSMARKET)
FORKLİFT (LİMAK)
FORKLİFT (MEB)
TAVAN VİNCİ (BÜLBÜLOĞLU)
FORKLİFT (TCDD 2.BÖLGE)
KAR ARACI (TRT)
KAR ARACI (TRT)
KAR ARACI (TRT)
TAVAN VİNCİ (NUH'UN ANKARA MAKARNASI)
FORKLİFT (TCDD)
TAVAN VİNCİ (GMT)
FORKLİFT (FNSS)
FORKLİFT (TÜRK TRAKTÖR)
FORKLİFT (MED-MAR)
FORKLİFT (TÜRK TRAKTÖR)
TAVAN VİNCİ (TCDD)
FORKLİFT (PREKONS)
FORKLİFT (DROGSAN)
KAR ARACI (TRT)
KAR ARACI (TRT)
TAVAN VİNCİ (UĞUR MAKİNA)
FORKLİFT (TÜRK TRAKTÖR)
FORKLİFT (TCDD)
KAR ARACI (TRT)
TAVAN VİNCİ (TCDD)
KAR ARACI (TRT)
TAVAN VİNCİ (BÜLBÜLOĞLU VİNÇ)
FORKLİFT (BÜLBÜLOĞLU VİNÇ)
KAR ARACI (TRT)
FORKLİFT (MEB)
TAVAN VİNCİ (MKE)
FORKLİFT (MKE)
FORKLİFT (TÜRK TRAKTÖR)
TAVAN VİNCİ (CECELİ DEMİR)
TAVAN VİNCİ (GÜRKON)
FORKLİFT (ÜLKER)
TAVAN VİNCİ (YAZKAN)
FORKLİFT (TÜRK TRAKTÖR)
FORKLİFT (TÜRK TRAKTÖR)
TAVAN VİNCİ (GÜRSAN)
TAVAN VİNCİ (ALTSOM)
TAVAN VİNCİ (DORAGLASS)
FORKLİFT (TRAKYA CAM)
EĞİTMEN
BÜNYAMİN BALÇIK
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
BÜNYAMİN BALÇIK
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
MEHMET TANSU
BÜNYAMİN BALÇIK
A. ÖZCAN BAYRAKCI
BÜNYAMİN BALÇIK
A. ÖZCAN BAYRAKCI
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
BÜNYAMİN BALÇIK
A. ÖZCAN BAYRAKCI
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
BÜNYAMİN BALÇIK
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
MEHMET TANSU
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
A. ÖZCAN BAYRAKCI
KATILIMCI SAYISI
10
10
4
19
9
10
19
28
12
14
17
6
7
18
7
13
13
17
6
6
10
14
10
15
20
14
14
14
12
19
5
17
10
9
24
17
8
10
19
13
24
16
6
10
10
21
TOPLAM: 606
94
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
2012 - 2013 Yılı LPG Teknik Personeli Kursu (MİEM)
TARİH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
03-04.01.2012
15-17.02.2012
11.02.2012
01.04.2012
06.04.2012
07-08.04.2012
13-14.04.2012
13-14.04.2012
15.04.2012
03-04.05.2012
14-15.05.2012
18-19.05.2012
04-05.06.2012
01-02.06.2012
11-12.07.2012
13-14.07.2012
11-12.08.2012
28-29.08.2012
01-02.09.2012
04-05.09.2012
15-16.09.2012
27-28.09.2012
18-19.10.2012
28-29.11.2012
20-21.12.2012
05-06.01.2013
15-16.01.2013
04-05.03.2013
06-07.03.2013
20-21.03.2013
22-23.03.2013
08-09.05.2013
10-11.06.2013
16-17.06.2013
03-04.07.2013
19-20.09.2013
04-05.11.2013
08-09.07.2013
KURS ADI
LPG TAŞIMA PERSONELİ
LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG TAŞIMA PERSONELİ
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG TAŞIMA PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG TAŞIMA PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ
LPG TAŞIMA PERSONELİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
LPG TAŞIMA PERSONELİ
LPG TAŞIMA PERSONELİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
LPG TAŞIMA PERSONELİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ-POMPACI
EĞİTMEN
İSMAİL ODABAŞI
METİN YÜCEL
MEHMET KARIN
ONUR İŞÇİ
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
METİN YÜCEL
İSMAİL ODABAŞI
METİN YÜCEL
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
METİN YÜCEL
MEHMET KARIN
İSMAİL ODABAŞI
MEHMET KARIN
METİN YÜCEL
ABDULLAH ÇAY
CEMAL GEDİKOĞLU
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
METİN YÜCEL
CEMAL GEDİKOĞLU
CEMAL GEDİKOĞLU
METİN YÜCEL
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
CEMAL GEDİKOĞLU
CEMAL GEDİKOĞLU
CEMAL GEDİKOĞLU
CEMAL GEDİKOĞLU
CEMAL GEDİKOĞLU
MEHMET KARIN
MEHMET KARIN
CEMAL GEDİKOĞLU
CEMAL GEDİKOĞLU
CEMAL GEDİKOĞLU
MEHMET KARIN
KATILIMCI SAYISI
6
16
28
27
6
11
16
10
9
5
8
16
13
5
17
11
7
11
8
11
11
12
9
22
10
5
9
12
14
16
9
7
11
6
4
8
6
10
TOPLAM: 422
95
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
2012 - 2013 Yılı Bilgisayar Kursları (MİEM)
TARİH
KURS ADI
EĞİTMEN
KATILIMCI SAYISI
15
07.01-26.03.2012
11.02-08.04.2012
10.03-08.04.2012
17.03-13.05.2012
17.03-10.06.2012
28.04-20.05.2012
07.05-26.07.2012
26.05-22.07.2012
15.09-04.11.2012
15.09-18.11.2012
22.09-14.10.2012
29.09-23.12.2012
02.10.2012-17.01.2013
01.12.2012-27.01.2013
01-12.2012-13.01.2013
16
02.02.2013
CATIA
ONUR ÖZMUTAF
14
17
23.03.2013
EXCEL VBA
EGEMEN CEYLAN-UTKUCAN ARI
17
18
30.03.2013
FLUENT
CANER ERMAN- ENDER HEPKAYA
10
19
30.03.2013
ANSYS
MEHMET ALİ GÜLER
14
20
26.10.2013
CATIA
ONUR ÖZMUTAF
16
21
26.10.2013
FLUENT&FLOWVISION
SİNAN SOĞANCI
15
22
26.10.2013
AUTOCAD
ABDURRAHMAN KURŞUN
11
23
26.10.2013
EXCEL VBA
EGEMEN CEYLAN-UTKUCAN ARI
10
24
26.10.2013
ANSYS
FIRAT ÖZER
15
25
09.11.2013
ANSYS
FIRAT ÖZER
15
26
24.12.2013
FLUENT&FLOWVISION
SİNAN SOĞANCI-UĞUR İNANÇ İNCİ-ZAFER ELMAS
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FLUENT
INVENTOR PRO 2012
EXCEL'DE MAKRO VE VBA UYGULAMALARI
ANSYS
AUTOCAD 2012
EXCEL'DE MAKRO VE VBA UYGULAMALARI
FLUENT&FLOWVISION
CATIA
ANSYS
CATIA
EXCEL'DE MAKRO VE VBA UYGULAMALARI
AUTOCAD 2013
FLUENT&FLOWVISION
CATIA
ANSYS
SİNAN SOĞANCI-ENDER HEPKAYA-CANER ERMAN
VOLKAN ARI-UMUR BARIŞ DUMANAY
EGEMEN CEYLAN-UTKUCAN ARI
DOÇ. DR. MEHMET ALİ GÜLER-FIRAT ÖZER-ENDER HEPKAYA
RASİM KEREM YILDIRIM-HÜRCAN VOLKAN YAZGIN-UMUR BARIŞ DUMANAY
EGEMEN CEYLAN-UTKUCAN ARI
SİNAN SOĞANCI-UĞUR İNANÇ İNCİ-ZAFER ELMAS
ÖZGÜR KESEBİR-YUSUF GÜVEN
DOÇ. DR. MEHMET ALİ GÜLER-FIRAT ÖZER-GÖKTUĞ BURAK ÇALIK
ÖZGÜR KESEBİR-EREN ŞALT-MAHİR ONUR ŞENER
EGEMEN CEYLAN-UTKUCAN ARI
RASİM KEREM YILDIRIM-UMUR BARIŞ DUMANAY
SİNAN SOĞANCI-UĞUR İNANÇ İNCİ-ZAFER ELMAS
ONUR ÖZMUTAF-ÖZGÜR KESEBİR-MAHİR ONUR ŞENER
DOÇ. DR. MEHMET ALİ GÜLER-FIRAT ÖZER-GÖKTUĞ BURAK ÇALIK
19
12
15
19
13
10
16
15
17
17
20
10
16
15
16
TOPLAM: 380
96
12
14
3
0
0
0
8
0
84
2
9
26
3
4
23
45
30
1
KALORİFER KAZANI
HAVA TANKI VE KOMPRESÖR
HİDROFOR
KIZGIN YAĞ KAZANI
OTOKLAV
BASINÇLI KAP
KARA TANKERİ
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI
DEPOLAMA TANKI
VİNÇ
MOBİL VİNÇ
CARASKAL
PLATFORM
ASANSÖR
YÜK VE SERVİS ASANSÖRÜ
FORKLİFT
ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
TRANSPALET
GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KİRLİLİĞİ
ÖLÇÜMLERİ
272
0
KIZGIN SU KAZANI
TOPLAM
8
BUHAR KAZANI
OCAK
350
2
24
35
74
9
4
9
31
4
86
0
1
9
0
0
12
36
9
0
5
ŞUBAT
482
1
29
31
75
8
12
22
27
36
134
0
3
25
0
0
8
48
21
0
2
MART
2012 Yılı Periyodik Kontrol Çizelgesi
335
28
27
32
31
8
3
24
5
6
121
0
2
1
1
1
4
28
7
0
6
NİSAN
373
1
22
35
73
12
4
15
46
5
88
0
1
9
0
0
8
38
10
0
6
MAYIS
356
2
18
23
40
6
2
12
24
17
108
0
1
18
0
0
18
19
33
0
15
HAZİRAN
426
0
46
8
42
13
2
17
9
3
160
0
1
1
1
5
3
44
43
6
22
293
0
14
10
27
5
1
5
7
7
57
0
0
8
1
2
20
74
52
0
3
TEMMUZ AĞUSTOS
2012 YILI PERİYODİK KONTROL ÇİZELGESİ
422
0
28
44
70
10
6
16
42
14
53
0
1
36
0
4
9
20
54
9
6
EYLÜL
441
0
41
1
30
13
10
12
36
3
108
0
0
11
0
0
8
11
131
9
17
EKİM
557
0
24
15
63
10
4
19
13
11
248
0
12
26
0
0
8
30
56
0
18
KASIM
390
3
36
55
40
7
0
7
32
16
57
0
7
32
0
0
23
16
42
0
17
ARALIK
4697
38
339
334
588
105
51
184
281
124
1304
0
37
176
3
12
124
378
470
24
125
TOPLAM
PERİYODİK KONTROLLER
97
98
23
18
15
0
0
11
1
0
99
4
9
11
6
17
41
1
62
2
KALORİFER KAZANI
HAVA TANKI VE KOMPRESÖR
HİDROFOR
KIZGIN YAĞ KAZANI
OTOKLAV
BASINÇLI KAP
KARA TANKERİ
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI
DEPOLAMA TANKI
VİNÇ
MOBİL VİNÇ
CARASKAL
PLATFORM
ASANSÖR
YÜK VE SERVİS ASANSÖRÜ
FORKLİFT
ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
TRANSPALET
GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KİRLİLİĞİ
ÖLÇÜMLERİ
328
0
KIZGIN SU KAZANI
TOPLAM
8
BUHAR KAZANI
OCAK
529
2
8
11
107
6
4
18
6
10
278
0
8
5
2
0
17
29
15
0
3
ŞUBAT
310
1
48
27
50
5
1
12
12
17
82
0
2
14
2
0
4
24
7
0
2
MART
2013 Yılı Periyodik Kontrol Çizelgesi
321
20
60
6
37
10
6
13
7
1
78
0
0
6
0
1
16
35
20
0
5
NİSAN
784
0
39
11
165
6
5
21
42
21
288
0
2
2
0
1
7
87
82
0
5
MAYIS
387
0
33
40
50
2
7
23
14
16
42
0
2
31
0
0
17
27
41
6
36
HAZİRAN
447
0
43
40
56
14
0
10
19
4
113
0
1
44
0
0
12
41
47
0
3
382
0
41
0
97
8
1
8
12
5
176
0
0
4
0
0
0
7
22
0
1
TEMMUZ AĞUSTOS
420
0
63
57
62
3
5
10
19
16
129
0
1
5
0
4
2
16
23
4
1
EYLÜL
2013 YILI PERİYODİK KONTROL ÇİZELGESİ
479
4
69
49
55
7
1
20
17
11
158
0
0
5
0
0
6
27
44
0
6
EKİM
437
0
20
1
107
4
0
21
13
3
190
0
13
1
0
0
3
29
22
0
10
KASIM
452
0
64
60
40
8
5
18
14
15
97
0
4
34
0
0
7
30
37
3
16
ARALIK
5276
29
550
303
867
90
41
185
184
123
1730
0
34
162
4
6
106
370
383
13
96
TOPLAM
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
PERİYODİK KONTROLE GİDİLEN FİRMA SAYISI: 2012 YILI
GİDİLEN
FİRMA
GİDİLEN
FİRMA
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
52
70
67
51
68
51
68
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
44
73
83
103
65
795
PERİYODİK KONTROLE GİDİLEN FİRMA SAYISI: 2013 YILI
GİDİLEN
FİRMA
GİDİLEN
FİRMA
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
79
71
74
60
96
74
78
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
74
67
72
71
90
906
BİLİRKİŞİLİK SAYILARI: 2012 YILI
GİDİLEN
FİRMA
GİDİLEN
FİRMA
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
13
17
14
9
10
24
11
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
16
11
12
16
19
172
BİLİRKİŞİLİK SAYILARI: 2013 YILI
GİDİLEN
FİRMA
GİDİLEN
FİRMA
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
17
9
11
10
13
11
14
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
11
16
10
13
31
166
SMM VE PROJE MESLEKİ DENETİM
SMM’lerin Alanlara Göre Dağılımı (2012)
ARAÇ PROJE
36
ASANSÖR
84
DOĞALGAZ
189
ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ
98
MEKANİK TESİSAT
226
TOPLAM
633
SMM’lerin Alanlara Göre Dağılımı (2013)
ARAÇ PROJE
48
ASANSÖR
81
DOĞALGAZ
163
ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ
90
MEKANİK TESİSAT
198
TOPLAM
580
99
2012 Proje Mesleki Denetim
OCAK
D.G. (ADET)
ST.KT. (ADET)
ASANSÖR (ADET)
PROJE TOPLAM (ADET)
22
225
5
252
ŞUBAT
31
313
14
358
MART
23
426
5
454
NİSAN
17
442
6
465
335
MAYIS
1
327
7
HAZİRAN
12
295
8
315
TEMMUZ
5
347
9
361
AĞUSTOS
5
336
10
351
EYLÜL
5
301
18
324
EKİM
10
322
14
346
297
KASIM
14
280
3
ARALIK
22
339
15
376
TOPLAM
168
3954
114
4236
2013 Proje Mesleki Denetim
D.G. (ADET)
ST.KT. (ADET)
ASANSÖR (ADET)
PROJE TOPLAM (ADET)
OCAK
5
281
11
297
ŞUBAT
4
328
9
341
MART
1
260
4
265
NİSAN
-
260
20
280
MAYIS
-
256
6
262
HAZİRAN
2
281
2
285
TEMMUZ
-
229
5
334
AĞUSTOS
-
179
3
182
EYLÜL
-
155
3
158
EKİM
-
96
2
98
KASIM
-
121
7
128
ARALIK
-
137
8
145
TOPLAM
12
2583
80
2675
ARAÇ PROJE MESLEKİ DENETİMİ
Araç projelendirme konusunda Odamıza kayıtlı; 2012 yılında 36, 2013 yılında ise
48 SMM proje bürosu ürettikleri toplam 19.577 araç projesini, meslek denetime
getirerek çalışmalarını sürdürmektedir.
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
100
2012
851
718
894
862
998
803
874
669
716
702
804
992
9883
2013
824
750
836
945
972
848
913
577
828
700
806
695
9694
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
MESLEKİ DENETİM BÜROLARIMIZ
Nisan 2005 tarihinde başlayarak sürdürülen “LPG Yakıt Sistemli Araçlarda Gaz Sızdırmazlık
ve Montaj Tespit Uygulamaları”nın, Ostim Mesleki Denetim Bürosu ve bünyesindeki
seyyar ekip çalışmalarının 01.01.2012 ile 31.12.2013 tarihleri arasındaki bilgiler:
2012 OSTİM MESLEKİ DENETİM BÜROSU
AYLAR
MONTAJ SIZDIRMAZLIK
Ocak
1532
2076
Şubat
1386
1071
Mart
2571
2274
Nisan
1849
1339
Mayıs
2285
1593
Haziran
1956
1839
Temmuz
1771
1856
Ağustos
1590
1600
Eylül
1643
1091
Ekim
1801
1199
Kasım
3357
1425
Aralık
3255
1377
Toplam
24996
18740
2012 İVEDİK MESLEKİ DENETİM BÜROSU
AYLAR
MONTAJ SIZDIRMAZLIK
Ocak
1202
809
Şubat
1003
306
Mart
863
1184
Nisan
2188
2041
Mayıs
2278
1960
Haziran
2167
1669
Temmuz
2088
1582
Ağustos
1895
1361
Eylül
1599
751
Ekim
1467
613
Kasım
K A P A N D
Aralık
Toplam
16750
12576
TOPLAM
3608
2457
4845
3188
3878
3795
3627
3190
2734
3000
4782
4632
43736
TOPLAM
2011
1309
2047
4229
4238
4136
3670
3256
2350
2080
I
29326
2013 OSTİM MESLEKİ DENETİM BÜROSU
AYLAR
MONTAJ SIZDIRMAZLIK
Ocak
2660
1028
Şubat
2736
992
Mart
3450
1317
Nisan
3620
1345
Mayıs
3804
1414
Haziran
3567
1440
Temmuz
4563
1634
Ağustos
3649
1182
Eylül
3724
964
Ekim
2936
837
Kasım
3273
859
Aralık
2858
903
Toplam
40840
13915
TOPLAM
3688
3728
4767
4965
5218
5007
6197
4831
4688
3773
4132
3761
54755
2012 GÖLBAŞI MESLEKİ DENETİM BÜROSU
AYLAR
MONTAJ SIZDIRMAZLIK TOPLAM
Ocak
10
6
16
Şubat
Mart
K A P A N D I
Nisan
Toplam
10
6
16
2012 SEYYAR EKİP
AYLAR
MONTAJ SIZDIRMAZLIK TOPLAM
Ocak
20
207
227
Şubat
20
110
130
Mart
31
31
K A P A N D I
Nisan
Toplam
40
348
388
ARAÇ BİLİRKİŞİLİK
Araç BilirKişilik ve Motor Şase çalışmalarımızın 2012-2013 yılları bilgileri:
2012 ARAÇ BİLİR KİŞİLİK
AYLAR
MOTOR ŞASİ SAYILARI
Ocak
74
Şubat
38
Mart
67
Nisan
60
Mayıs
68
Haziran
65
Temmuz
61
Ağustos
47
Eylül
46
Ekim
61
Kasım
58
Aralık
58
Toplam
703
2013 ARAÇ BİLİR KİŞİLİK
AYLAR
MOTOR ŞASİ SAYILARI
Ocak
42
Şubat
58
Mart
59
Nisan
61
Mayıs
62
Haziran
39
Temmuz
49
Ağustos
38
Eylül
45
Ekim
46
Kasım
56
Aralık
46
Toplam
601
101
TEKNİK HİZMET ÇALIŞMALARI
Makina Mühendisleri Odası; bacagazı emisyon ölçümü, basınçlı kap ve ekipmanların
periyodik kontrolü, motor şasi numaralarının orijinalliğinin tespitleri, asansör denetimleri,
bilirkişilik ve ekspertizlik hizmetleri, kalibrasyon ve metroloji eğitimleri vb. birçok konuda
sanayiye ve topluma yönelik yürüttüğü teknik hizmet çalışmalarını bu dönemde kesintisiz
olarak sürdürmüştür.
Mesleki denetim ve teknik hizmet çalışmalarını belgelendirme, danışmanlık, kontrol,
ölçüm ve denetim çalışmaları olmak üzere beş ana grupta yürütmektedir. Bu çalışmalar;
ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeterli teknik ve mesleki eğitime sahip, tecrübeli,
bağımsız ve tarafsız, mesleki gizlilik ilkesine uyan; sürekli eğitimlerle yenilenen teknik
personelimiz ve uzman üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.
Günün ihtiyaçları ve gelişen teknolojik gelişmeleri de gözeterek verilen hizmetin kalite
ve güvenirliğini yükseltmeyi hedeflemiş, Odamızca yürütülen muayene ve belgelendirme
hizmetlerinin ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre yapılması
konusunda ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bu amaçla özellikle ülkemiz üreticilerinin yerli
onaylanmış kuruluşlarla çalışması görüşünden hareketle Makina Mühendisleri Odası
Asansör Kontrol Merkezi Onaylanmış Kuruluş olarak faaliyete başlamıştır.
Yine mevzuat kapsamında Odamız A tipi Muayene Kuruluşu “asansör yıllık kontrolleri,
basınçlı kaplar ve kaldırma iletme makinalarının periyodik kontrolleri ile teknik ölçüm
ve analiz hizmetleri” kapsamlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen
Yeterlilik Belgesi bulunan Deney Laboratuarımız ise Baca Gazı, Toz ve Gürültü Ölçümleri
kapsamlarında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Deney
Laboratuvarımız Flor – Klor, Ağır Metal ve İş Hijyeni ile ilgili ölçümlerin kapsamlarına
eklenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.
Merkez Laboratuarı tarafından 23. Dönemde 826 adeti bakanlık kapsamında, 281
adeti bakanlık kapsamı dışında olmak üzere toplam 1107 adet bacagazı ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Gürültü ve Bacalarda CO2 analizlerinin kapsama eklenmesi amacıyla
TÜRKAK tarafından denetim gerçekleştirilmiş ve akreditasyon belgemiz yenilenerek
kapsamımız genişletilmiştir.
Bu hizmetleri gerçekleştirilirken öncelikle toplum sağlığı ve kamu yararını gözetmektedir.
Odamız, Bilirkişi-Hakem-Uzmanlık ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında uzman
teknik kadrosu ve uzman Oda üyeleri eliyle, Ankara Şube özelinde 2013 yılı sonu itibariyle
430’dur.
Kontrol, ölçüm ve denetim hizmetleri kapsamında;
1. Her Türlü Basınçlı Kapların ve Kaldırma-İletme Makinelerinin Periyodik Kontrolleri,
2. Gürültü ve Titreşim Kirliliği Ölçümleri,
3. Baca Gazı Emisyon ve Toz Ölçümleri,
4. Kara Tankerleri Sızdırmazlık Kontrolleri,
5. Motorlu Araçların Motor-Şasi Kontrolleri,
6. LPG/CNG’li Araçlarda Gaz Sızdırmazlık Kontrolleri,
7. Metroloji ve Kalibrasyon Hizmetleri Olmak Üzere Yedi Konuda Faaliyet
Yürütmektedir.
102
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
103
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
104
ASANSÖR KONTROL MERKEZİ
ASANSÖR DENETLEME, RUHSAT VE KONTROL HİZMETLERİ
Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (AKM) Makina Mühendisleri Odası
Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana
Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkez olarak yapılandırılarak 18/11/2008 tarih, 27058 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05.11.2011 tarih, 28106
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında asansörlerin periyodik (yıllık) kontrol faaliyetlerini yapmak için A tipi muayene kuruluşu olarak
TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020:2005 standartına göre AB-0130-B numarası
ile 29 Kasım 2011 tarihinde Faliyet alanı olarak 21 Mayıs 2003 tarih ve 25114 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği Uygulamaları için Onaylanmış Kuruluş
Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliği (Tebliğ No: SGM/2003-7)
uyarınca;
1. Modül B AT Tip İncelemesi
2. Modül F Asansörün Son Muayenesi
3. Modül G Birim Doğrulaması
4. Modül H Tam Kalite Güvencesi
kapsamında başvuruda bulunan asansör firmalarının asansörlerinin Uygunluk Değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve belgelendirmek üzere yapılan çalışmaları kapsamaktadır akredite edilmiştir. Mevcutta Sümer 2 sok. 1/a adresinde Ankara şube birimi
olarak faaliyet gösteren AKM 2012 ve 2013 yılı içerisinde Ankara, Çankırı, Kırıkkale ’da
bulunan Çankaya Belediyesi,Yenimahalle Belediyesi, Beypazarı Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Kalecik Belediyesi, Nallıhan Belediyesi, Çankırı Belediyesi, Kurşunlu Belediyesi,
Şabanözü Belediyesi, Ilgaz Belediyesi, Yahşihan Belediyesi, Hacılar Belediyesi, Bahşılı
Belediyesi ve Polatlı OSB olmak üzere 13 belediye 1 OSB olmak üzere toplam 14 ayrı
idare ile Asansörlerin yıllık kontrollerinin AKM tarafından yapılmasına ilişkin protokol
imzalamıştır.
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Kasım
2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de ilk olarak yayımlanmış ve altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlk yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddelerinde 1 Ocak 2012 tarihinden
sonra asansörlerin yıllık kontrollerinin akredite kuruluşlar tarafından yapılması gereği
bildirilmiştir.
Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05 Kasım 2011 tarih ve 27058
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirilmiş, yıllık kontroller daha net tanımlanarak akredite kuruluşların ve belediyelerin görevleri düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin
amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis
hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kurallar
diye belirtilmiştir. Ayrıca İlgili idare , bina yöneticisi, asansör bakımcı firma ve A tipi muayene kuruluşunun yetki ve sorumluluklarınıda tanımlanarak netleştirilmiştir.
105
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Kontroller İlgili idarelerin ellerinde bulunan adres kütükleri ile Asansör Kontrol Merkezi
(AKM) tarafından yapılan sokak tarama çalışmalarında oluşturulan adres kütüklerindeki
asansörler bakımcı firma nezaretinde kontrol edilecektedir. Asansör Kontrol Merkezi
olarak yapılan kontrollerde bina yöneticisi “ Kontrol Tutanağı” ile yapılacak kontrol ve
yönetici sorumlulukları konusunda bilgilendirilmekte, sonrasında asansör 24 ana başlık
altında 115 değişik noktada kontrol edilmektedir. Asansörün durum tespit yapılıp raporlar hazırlanarak belediye, bakımcı firma ve yöneticiye 1 nüsha olmak üzere teslim edilmektedir. Asansörlerin mevcut durumu 14 Ağustos 2012 tarih 28384 sayılı yayımlanan
tebliğde belirlenen kıriterlere göre kontrol edilerek; kullanımı can ve mal güvenliği açısından sakıncalıdır(Kırmızı Etiket), Tespit edilen uygunsuzluklar ivedilikle giderilmelidir
(Sarı Etiket) ve Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından sakınca içermediğini
belirten yeşil etiket olarak değerlendirilip ilgili etiketleri yapıştırılarak durumları ilgili idarelere bildirilmektedir. Kırmızı etiket yapıştırılan asansörler kullanım dışı bırakıldığından
eksikleri giderildikten sonra 2. Kontrolleri ücretsiz olarak yapılmakta ve yeniden rapor
düzenlenerek taraflara iletilmektedir.
Asansörlerin kullanım ömürleri birçok bina donanımına göre daha fazladır. Buna bağlı asansör güvenliği modern teknolojinin gerisinde kalabilmektedir. Yeni teknolojilerin
kullanımı ve toplumsal beklentileri karşılamak amacı ile MMO merkezi düzeyde kontrol
formları ve raporları sürekli güncellenmekte birimler arasında farklılıkların giderilmesi
amaçlı kontrol prosüdürleri ve kalite güvence sistemi hazırlanarak sürekli eğitim ve toplantılar ile personelin bilgileri güncellenmeye çalışılmaktadır.
Ülkemizde bulunan asansörlerin güvenli ve çalışır şekilde bulunması konusunda ciddi
sıkıntılar baş göstermiştir. Gerekli koşulları sağlamayan asansörlerden kaynaklı ölümcül
kazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kontrollerin gerekliliğini ortaya koyan bir başka göstergede, asansör kazaları istatistiğidir. Ankara’da 2002 yılında 124 asansör kazası
olmuşken, bu sayı 2003 yılında 104, 2004 yılında 112, 2005 yılında 159, 2006 yılında
65, 2007 yılında 73, 2008 yılında 88, 2009 yılında 115, 2010 yılında ise 163 asansör
kazası olmuştur. Bunların bir kaçı maalesef ölümlü kazalardır.
Kamunun güvenliği, çıkarlarının savunulması noktasında sürekli ve önemli çalışmaları
bulunan Makina Mühendisleri Odası olarak 2012-2013 yılları içerisinde birçok ilçe ve
belde belediyesinde faaliyetlerimizi anlattığımız bilgilendirme toplantıları ve ziyaretleri
yapılmıştır.
Asansör Kontrol Birimi halen Sümer 2 Sok. 36/1 adresinde faaliyet göstermektedir. Bu
iki yıllık süre içerisinde kontrolleri yapılan asansör sayıları aşağıda verilmiştir.
106
-
20
54
122
237
437
208
394
313
402
431
2618
Şubat 2012
Mart 2012
Nisan 2012
Mayıs 2012
Haziran 2012
Temmuz 2012
Ağustos 2012
Eylül 2012
Ekim 2012
Kasım 2012
Aralık 2012
TOPLAM
Kırmızı
-
Etiket
durumı
Belediyeler
Ocak 2012
TARİH
153
17
43
13
32
8
13
10
3
6
8
-
-
Sarı
Çankaya
1594
275
268
174
223
108
240
156
87
38
25
-
-
Yeşil
2235
329
402
279
206
373
262
194
39
40
111
-
-
Kırmızı
88
7
5
11
10
31
12
6
-
-
6
-
-
Sarı
279
314
185
149
275
192
157
38
24
86
1
-
Yeşil
1700
Yenimahalle
153
66
73
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
Kırmızı
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Sarı
Polatlı
40
13
1
-
-
11
12
2
-
1
-
-
-
Yeşil
46
30
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kırmızı
ANKARA İLÇE BELEDİYELERİ KONTROL EDİLEN ASANSÖR SAYILARI 2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sarı
Beypazarı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yeşil
TOPLAM
8628
1447
1524
975
1014
1014
1183
762
289
163
256
1
-
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
107
108
215
310
461
380
431
364
509
363
389
340
394
317
4473
Şubat 2013
Mart 2013
Nisan 2013
Mayıs 2013
Haziran 2013
Temmuz 2013
Ağustos 2013
Eylül 2013
Ekim 2013
Kasım 2013
Aralık 2013
TOPLAM
TARİH
Ocak 2013
227
47
49
23
33
31
13
2
12
3
2
5
7
Sarı
Etiket
durumı
Kırmızı
Çankaya
Belediyeler
3212
413
370
181
300
242
403
263
231
191
259
210
149
Yeşil
2713
222
215
192
168
159
234
33
292
351
269
230
246
Kırmızı
238
50
26
19
66
38
3
135
1
7
3
-
9
Sarı
Yenimahalle
3222
412
438
327
326
386
291
16
153
234
298
141
201
Yeşil
279
75
64
30
32
6
3
27
22
20
-
-
-
Kırmızı
12
1
2
3
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Sarı
Polatlı
67
13
4
8
2
10
12
6
8
4
-
-
-
Yeşil
24
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
Kırmızı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sarı
Nallıhan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yeşil
ANKARA İLÇE BELEDİYELERİ KONTROL EDİLEN ASANSÖR SAYILARI 2013
14
3
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kırmızı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sarı
Kalecik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yeşil
TOPLAM
14481
1553
1573
1123
1322
1259
1468
928
1150
1190
1192
896
827
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
-
7
72
79
Ekim 2012
Kasım 2012
Aralık 2012
TOPLAM
Kırmızı
-
Etiket durumı
Belediyeler
Eylül 2012
TARİH
5
2
3
-
-
Sarı
Çankırı Merkez
30
11
13
6
-
Yeşil
6
6
-
-
-
Kırmızı
-
-
-
-
-
Sarı
Şabanözü
-
-
-
-
-
Yeşil
-
-
-
-
-
Kırmızı
ÇANKIRI İLÇE BELEDİYELERİ KONTROL EDİLEN ASANSÖR SAYILARI 2012
1
1
-
-
-
Sarı
Ilgaz
-
-
-
-
-
Yeşil
TOPLAM
121
92
23
6
-
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
109
110
9
2
9
8
9
8
3
7
2
4
35
114
Şubat 2013
Mart 2013
Nisan 2013
Mayıs 2013
Haziran 2013
Temmuz 2013
Ağustos 2013
Eylül 2013
Ekim 2013
Kasım 2013
Aralık 2013
TOPLAM
Kırmızı
Çankırı Merkez
18
TARİH
Ocak 2013
Etiket
durumı
Belediyeler
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sarı
20
-
-
-
-
-
3
1
5
2
1
3
5
Yeşil
16
-
-
-
-
-
-
-
8
8
-
-
-
Kırmızı
Ilgaz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sarı
ÇANKIRI İLÇE BELEDİYELERİ KONTROL EDİLEN ASANSÖR SAYILARI 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yeşil
TOPLAM
151
36
4
2
7
3
11
10
21
19
3
12
23
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
75
TOPLAM
3
4
Ekim 2013
Kasım 2013
Aralık 2013
TOPLAM
Kırmızı
1
Etiket durumı
Belediyeler
Nisan 2013
TARİH
8
8
-
Sarı
6
6
-
Yeşil
-
-
-
-
-
Sarı
Yahşihan
3
-
-
3
-
Yeşil
3
-
-
3
-
Kırmızı
1
-
-
1
-
Sarı
Hacılar
-
-
-
-
-
Yeşil
KIRIKKALE İLÇE BELEDİYELERİ KONTROL EDİLEN ASANSÖR SAYILARI 2013
47
Aralık 2012
Kırmızı
28
TARİH
Kasım 2012
Etiket durumı
KIRIKKALE İLÇE BELEDİYELERİ KONTROL EDİLEN ASANSÖR SAYILARI
2012
Belediyeler
Yahşihan
TOPLAM
89
61
28
TOPLAM
11
-
-
10
1
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
111
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
112
23. Dönem
[2012-2013]
Mali Rapor
114
12
11.000,00
18.000,00
175.000,00
500.000,00
11.000,00
18.000,00
175.000,00
500.000,00
Üye Kayıt Gelirleri
Üye Kimlik Gelirleri
Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri
Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri
220.000,00
1.700.000,00
200.000,00
220.000,00
1.700.000,00
200.000,00
575.000,00
Trafik Bilirkişilik Gelirleri
Periyodik Kontrol Gelirleri
Expertizlik Bilirkişilik Gelirleri
Kurs Ve Seminer Gelirleri
Kongre Ve Sempozyum Gelirleri
5.000,00
25.000,00
0,01
5.000,00
0,01
BANKA FAİZ GELİRLERİ
GELENEKSEL GECE GELİRLERİ
5.356.500,04
GENEL TOPLAM
5.356.500,04
0,01
25.000,00
0,01
25.000,00
SAİR GELİRLER
YAYIN İLAN VE REKLAM GELİRLERİ
25.000,00
0,00
17.500,00
0,00
17.500,00
1.350.000,00
1.350.000,00
0,01
175.000,00
175.000,00
KİRA GELİRLERİ HESABI
YAYIN SATIŞ GELİRLERİ
Arge Gelirleri
Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler
Belge Gelirleri
0,01
360.000,00
360.000,00
Araç,Tesisat,Proje Denet Gel.
575.000,00
0,01
4.580.000,01
0,01
BELGE VE HİZM.KARŞILIĞI GELİR.
Geçici Üye Kayıt Ve Ödenti Gelir
4.580.000,01
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİ
704.000,01
2012 YILI 12 AYLIK
TAHMİNİ BÜTÇE
1
2012 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
704.000,01
HESAP İSİMLERİ / GELİR ÇEŞİTLERİ
ANKARA ŞB.2012 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ
5.780.126,41
34.837,08
2.320,00
381.953,73
19.800,00
7.786,88
7.251,46
0,00
1.973.195,00
121.335,54
1.600,00
428.066,00
167.554,25
1.303.385,48
137.915,00
861.392,62
4.994.443,89
0,00
135.593,79
174.173,58
14.926,00
7.040,00
331.733,37
1
2012 YILI 12 AYLIK
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE
423.626,37
9.837,08
2.319,99
381.953,72
-5.200,00
2.786,88
-10.248,54
0,00
623.195,00
-53.664,46
1.599,99
-146.934,00
-32.445,75
-396.614,52
-82.085,00
501.392,62
414.443,88
-0,01
-364.406,21
-826,42
-3.074,00
-3.960,00
-372.266,64
12 AYLIK
BÜTÇEYE GÖRE FARK
2012 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ
7,91
39,35
23.199.900,00
3.819.537.200,00
0,00
55,74
-58,56
0,00
46,16
-30,67
15.999.900,00
-25,55
-16,22
-23,33
-37,31
139,28
9,05
0,00
-72,88
-0,47
-17,08
-36,00
-52,88
GERÇEKLEŞME
ORANI %
2012 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ
ANKARA ŞB.2012 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ
HESAP İSİMLERİ / GİDER ÇEŞİTLERİ
2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇE
2012 YILI 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE
2012 YILI 12 AYLIK GERÇEKLEŞEN
12 BÜTÇE
AYLIK BÜTÇEYE GÖRE FARKGERÇEKLEŞME ORANI %
1
12
1
3.302.150
3.302.150
3.251.871
-50.279
-1,52
1.367.000,00
1.367.000,00
1.535.597,69
168.597,69
12,33
1- Teknik Pers.Ücr.ve Gider. Hs.
730.000,00
730.000,00
726.742,09
-3.257,91
2- TİS'li Pers.Ücr.ve Gider. Hs.
531.000,00
531.000,00
551.729,27
20.729,27
3,90
3- Diğ.Pers.Ücr.ve Gider. Hs.
106.000,00
106.000,00
257.126,33
151.126,33
142,57
517.500,00
517.500,00
480.872,59
-36.627,41
-7,08
1- Teknik Pers.İkramiye Gider. Hs.
272.000,00
272.000,00
245.356,79
-26.643,21
-9,80
2- TİS'li Pers.İkramiye Gider.Hs.
211.000,00
211.000,00
189.708,07
-21.291,93
-10,09
3- Diğ.Pers.İkramiye Gider. Hs.
34.500,00
34.500,00
45.807,73
11.307,73
32,78
3)Personel Sosy.Yardım Giderleri
A- PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
1) Personel Ücret Giderleri
2) Personel İkramiye Giderleri
-0,45
685.800,00
685.800,00
699.102,32
13.302,32
1- Teknik Pers.Sos.Yard.Gider. Hs.
323.000,00
323.000,00
305.722,36
-17.277,64
-5,35
2- TİS'li Pers.Sos.Yard.Gider. Hs.
333.300,00
333.300,00
289.921,44
-43.378,56
-13,01
29.500,00
29.500,00
103.458,52
73.958,52
0,03
0,03
0,00
-0,03
0,00
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
3- Diğ.Pers.Sos.Yard.Gider. Hs.
4) Personel Faz.Çalışma Gider.
1- Teknik Pers.Faz.Çalış.Gider. Hs.
-0,01
-100,00
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
305.000,00
94.296,38
-210.703,62
-69,08
1- Teknik Pers.Kıd.ve İhbar Tazm.Hs.
102.000,00
102.000,00
15.212,98
-86.787,02
2- TİS'li Pers.Kıd.ve İhbar Tazm.Hs.
183.000,00
183.000,00
79.083,40
-103.916,60
-56,79
20.000,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
-100,00
3- Diğ.Pers.Faz.Çalış.Gider. Hs.
3- Diğ.Pers.Kıd.ve İhbar Tazm.Hs.
0,01
0,00
250,71
305.000,00
2- TİS'li Pers.Faz.Çalış.Gider. Hs.
5) Kıdem ve İhbar Tazminatları
0,01
1,94
-85,09
351.000,01
351.000,01
336.722,69
-14.277,32
1- Teknik Pers.SSK İşv.Payı Hesabı
189.000,00
189.000,00
177.576,54
-11.423,46
-6,04
2- TİS'li Pers.SSK İşv.Payı Hesabı
162.000,00
162.000,00
144.075,43
-17.924,57
-11,06
6) SSK İşveren Payı Hesabı
-4,07
0,01
0,01
15.070,72
15.070,71
150.707.100,00
7) SSK İşsizlik Sigortası İşv.Payı Hs.
48.350,00
48.350,00
46.398,06
-1.951,94
-4,04
1- Tek.Pers.İşsizlik Sig.İşv.Payı Hs.
26.000,00
26.000,00
24.467,80
-1.532,20
2- TİS'li Pers.İşsizlik Sig.İşv.Payı Hs.
22.300,00
22.300,00
19.851,51
-2.448,49
-10,98
50,00
50,00
2.078,75
2.028,75
4.057,50
3- Diğ.Pers.SSK İşv.Payı Hesabı
3- Diğ.Pers.İşsizlik Sig.İşv.Payı Hs.
-5,89
27.500,02
27.500,02
58.881,27
31.381,25
114,11
1- Teknik Pers.Sos.Güv.Des.Primi İşv.Payı Hs.
0,01
0,01
52.002,08
52.002,07
520.020.700,00
2- TİS'li Pers.Sos.Güv.Des.Primi İşv.Payı Hs.
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
27.500,00
27.500,00
6.879,19
-20.620,81
0,03
0,03
0,00
-0,03
0,00
0
0
0
0
-100,00
8) Sos.Güv.Des.Primi İşv.Payı Hs.
3- Diğ.Pers.Sos.Güv.Des.Primi İşv.Payı Hesabı
9) Personel İşgörmezlik Ödeneği Hs.
1- Teknik Pers.İşgörmezlik Ödeneği Hs.
0
-100,00
0
0
0
0
-100,00
192.000,00
192.000,00
326.561,85
134.561,85
1) Danış.ve Müşavir.Hizmet Giderleri
30.000,00
30.000,00
27.877,50
-2.122,50
-7,08
2) Posta Giderleri Hesabı
62.000,00
62.000,00
88.748,50
26.748,50
43,14
3) Kargo Giderleri Hesabı
4.000,00
4.000,00
18.903,86
14.903,86
372,60
4) Elektrik Giderleri Hesabı
46.000,00
46.000,00
63.031,93
17.031,93
37,03
5) Su Tüketim Giderleri Hesabı
10.000,00
10.000,00
9.229,03
-770,97
-7,71
6) Yakıt Tüketim Giderleri Hesabı
25.000,00
25.000,00
39.045,64
14.045,64
56,18
2- TİS'li Pers.İşgörmezlik Ödeneği Hs.
3- Diğ.Pers.İşgörmezlik Ödeneği Hs.
B-DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZM.GİDERLERİ
7) Bakım ve Onarım Giderleri Hesabı
C-ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI
1) Araç,Tes.Prj.Denetim Giderleri Hesabı
2) Trafik Bilirkişilik Giderleri Hesabı
3) Periyodik Kontrol Giderleri Hesabı
4) Ekspertizlik ve Bilirkişilik Giderleri Hesabı
0
0
0
-74,98
70,08
15.000,00
15.000,00
79.725,39
64.725,39
1.119.400,16
1.119.400,16
1.723.695,46
604.295,30
53,98
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
431,50
50,00
50,00
0,00
-50,00
0,00
200.000,00
200.000,00
455.330,40
255.330,40
127,67
25.000,00
25.000,00
47.125,87
22.125,87
88,50
225.000,01
225.000,01
262.590,55
37.590,54
16,71
6) Kongre ve Sempozyum Giderleri Hesabı
0,01
0,01
2.414,93
2.414,92
24.149.200,00
7) Belge Giderleri Hesabı
0,01
0,01
0,00
-0,01
100.000,00
100.000,00
200.248,05
100.248,05
100,25
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
120.000,00
120.000,00
139.581,25
5) Kurs ve Seminer Giderleri Hesabı
8) Yayın Satış Giderleri Hesabı
9) Yayın İlan ve Reklam Giderleri Hesabı
10) Kira Giderleri Hesabı
11) Personel Yolluk Giderleri Hesabı
12) Şehiriçi Seyahat ve Ulaşım Giderleri Hs.
0,00
19.581,25
16,32
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
15.000,00
15.000,00
34.560,40
19.560,40
130,40
1.100,00
1.100,00
1.842,73
742,73
67,52
14) Bilgisayar Sarf Malz.Giderleri Hesabı
20.000,00
20.000,00
29.135,08
9.135,08
45,68
15) Kırtasiye Giderleri Hesabı
70.000,00
70.000,00
67.275,19
-2.724,81
-3,89
16) Büro Malzeme ve Diğer Giderler Hesabı
50.000,00
50.000,00
74.344,02
24.344,02
48,69
2.000,00
2.000,00
2.499,63
499,63
24,98
0,01
19.821,78
19.821,77
198.217.700,00
13) Dökümantasyon ve Noter Giderleri Hs.
17) Havale ve Tahsilat Giderleri Hesabı
18) Geleneksel Gece Giderleri Hesabı
0,01
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
500,00
500,00
7.387,53
6.887,53
1.377,51
21) Finansman Giderleri Hesabı
0,01
0,01
0,00
-0,01
0,00
22) Gecikme ve Para Cezaları Hesabı
0,01
0,01
0,00
-0,01 ( - )
23) Bağış ve Yardımlar Hesabı
0,01
0,01
0,00
-0,01
0,00
24) Gider Kaydedilen Demirbaşlar Hesabı
750,00
750,00
7.161,74
6.411,74
854,90
25) Ortak Giderler Katılma Payları Hesabı
53.149,22
13.149,22
32,87
19) Dava ve Mahkeme Giderleri Hesabı
20) Vergi,Resim,Harç ve Sigorta Gider.Hs.
40.000,00
40.000,00
26) Lokal ve Sosyal Tesis Giderleri Hesabı
0,01
0,01
0,00
-0,01
0,00
27) Faiz ve Komisyon Giderleri Hesabı
0,01
0,01
57.777,61
57.777,60
0,00
28) Üst Kuruluş Birlik Hissesi ve Diğ.Gider.Hs
29) Örgüt içi Toplantı Giderleri Hesabı
30) Eğitim ve Burs Giderleri
0,01
0,01
0,00
-0,01
0,00
100.000,00
100.000,00
161.540,67
61.540,67
61,54
0,01
0,01
0,00
-0,01
0,00
31) Amortisman Giderleri Hesabı
0,01
0,01
0,00
-0,01
-100,00
32) Diğer Çeşitli Giderler Hesabı
150.000,00
150.000,00
99.908,81
-50.091,19
-33,39
0,00
33) Arge Giderleri
0,01
0,01
0,00
-0,01
171.100,04
171.100,04
181.709,19
10.609,15
0,01
0,01
50,00
49,99
0,00
5.500,00
5.500,00
3.328,92
-2.171,08
-39,47
3) Yön.Krl.Yolluk Giderleri Hesabı
0,01
0,01
1.007,73
1.007,72
10.077.200,00
4) Yön.Krl.Temsil Giderleri Hesabı
12.500,00
12.500,00
28.169,02
15.669,02
125,35
5) Yön.Krl.Toplantı Giderleri Hesabı
15.600,00
15.600,00
27.726,40
12.126,40
77,73
6) Yön.Krl.Ağırlama Giderleri Hesabı
12.500,00
12.500,00
5.191,27
-7.308,73
-58,47
7) Genel Kurul Giderleri Hesabı
80.000,00
80.000,00
76.956,57
D) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
1) Yönetici Ücret ve Giderleri Hesabı
2) Yön.Krl.Oturum Giderleri Hesabı
8) Onur Kurulu Toplantı ve Yolluk Gider.Hs.
9) Denetleme Krl. Toplantı ve Yolluk Gid.Hs.
10) Sigota Giderleri Hesabı
TOPLAM
0,01
0,01
0,00
-3.043,43 ( - )
-0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
45.000,00
45.000,00
39.279,28
-5.720,72
-12,71
5.483.837,50
699.187,21
14,61
699.187,21
19,39
4.784.650,29
4.784.650,29
1) Araziler Hesabı
0,00
0,00
0,00
2) Binalar Hesabı
0,00
0,00
177.887,50
3) Tesis, Makina ve Çihazlar Hesabı
0,00
0,00
16.979,50
4) Taşıtlar Hesabı
0,00
0,00
0,00
5) Demirbaşlar Hesabı
0,00
0,00
33.671,05
6) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
0,00
0,00
0,00
7) Verilen İş Avansları Hesabı
0,00
0,00
0,00
8) Merkeze Yapılan Nakit Aktarım Hesabı
0,00
0,00
0,00
4.784.650,29
4.784.650,29
5.712.375,55
GENEL TOPLAM
6,20
-0,01 ( - )
115
116
67.
60.000,00 TL
Kira Gelirleri
5.446.150,04 TL
307.899,91 TL
Vergi, Resim Ve Harçlar Hesabı
6.000,00 TL
549.450,13 TL
Çeşitli Giderler
63.950,04 TL
3.372.985,13 TL
166.000,07 TL
TAHMİNİ
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Personel Ücret ve Giderleri
GİDER KALEMLERİ
67.2. 700. GİDERLER HESABI ( 2013 Yılı 12 Aylık Tahmini Bütçeye Göre )
TOPLAM
Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler
5.000,00 TL
30.000,00 TL
Reklam Gelirleri
Geleneksel Gece Gelirleri
15.000,00 TL
0,02 TL
Yayın Gelirleri
Banka Faiz Gelirleri
437.500,00 TL
MİEM Gelirleri
3.782.500,09 TL
808.250,02 TL
TAHMİNİ
Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri
Belge ve Hizmet Karşılığı Gelirler
GELİR KALEMİ
67.1. 600. GELİRLER HESABI (2013 Yılı 12 Aylık Tahmini Bütçeye Göre )
GERÇEKLEŞEN
GERÇEKLEŞEN
11.111,95 TL
577.835,89 TL
255.161,77 TL
81.182,80 TL
3.527.927,97 TL
4.933.937,88 TL
110.007,11 TL
2.923,55 TL
22.338,98 TL
5.705,12 TL
4.699,07 TL
75.666,08 TL
241.373,00 TL
298.820,67 TL
4.172.404,30 TL
85,20
5,17
53,71
26,95
4,59
ORAN %
-9,41
-64,27
-41,53
-62,77
-80,98
-68,67
0,00
-44,83
-63,03
10,31
ORAN %
2013
AYLIK KARŞILAŞTIRMALI
BÜTÇESİ
2013 YILI
12 YILI
AYLIK12
KARŞILAŞTIRMALI
GELİR-GİDERGELİR
BÜTÇESİ
Banka Faiz Gelirleri
0,02 TL
75.666,08 TL
0,00
Yayın Gelirleri
15.000,00 TL
4.699,07 TL
-68,67
Reklam Gelirleri
30.000,00 TL
5.705,12 TL
-80,98
Kira Gelirleri
60.000,00 TL
22.338,98 TL
-62,77
5.000,00 TL
2.923,55 TL
-41,53
307.899,91 TL
110.007,11 TL
-64,27
5.446.150,04 TL
4.933.937,88 TL
-9,41
Geleneksel Gece Gelirleri
Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler
TOPLAM
2013 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ
67.2. 700. GİDERLER HESABI ( 2013 Yılı 12 Aylık Tahmini Bütçeye Göre )
GİDER KALEMLERİ
Personel Ücret ve Giderleri
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
TAHMİNİ
GERÇEKLEŞEN
ORAN %
3.372.985,13 TL
3.527.927,97 TL
4,59
63.950,04 TL
81.182,80 TL
26,95
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı
166.000,07 TL
255.161,77 TL
53,71
Çeşitli Giderler
549.450,13 TL
577.835,89 TL
5,17
6.000,00 TL
11.111,95 TL
85,20
0,02 TL
0,00 TL
-100,00
50.000,00 TL
14.371,44 TL
-71,26
170.000,00 TL
70.696,02 TL
-58,41
0,01 TL
20.595,67 TL
0,00
Vergi, Resim Ve Harçlar Hesabı
Amortisman ve Tükenme Payları Hesabı
Finansman Giderleri Hesabı
MİEM Giderleri Hesabı
Kira Giderleri Hesabı
Finansman Giderleri Hesabı
25.000,00 TL
51.173,31 TL
104,69
Trafik Bilirkişilik ve Ekspertizlik Giderleri Hesabı
0,01 TL
0,00 TL
-100,00
Motor Şasi Kontrol Giderleri Hesabı
0,01 TL
0,00 TL
-100,00
Muayene Kuruluşu Giderleri Hesabı
50.000,00 TL
103.647,27 TL
107,29
Asansör Kontrolü Merkezi Giderleri Hesabı
0,01 TL
32.431,68 TL
0,00
LPG/CNG Sızdırmazlık Giderleri Hesabı
0,01 TL
547,46 TL
0,00
LPG/CNG Montaj Tespit Raporu Giderleri Hesabı
0,01 TL
0,00 TL
-100,00
170.000,00 TL
79.131,27 TL
-53,45
Tahribatsız Muayene Giderleri Hesabı
Periyodik Kontrol Gid.(Akred. Kapsam Dışındakiler)
0,00 TL
0,00 TL
0,00
Kalibrasyon Labo.(MMO KALMEM) Giderleri Hesabı
0,00 TL
29.721,33 TL
0,00
Merkez Laboratuvar Giderleri (MERLAB) Hesabı
0,00 TL
0,00 TL
0,00
Personel Belgelendirme Kuruluşu Giderleri Hesabı
0,00 TL
0,00 TL
0,00
Teknik Ölçüm ve Analiz, Baca Gazı, Gürültü Ölçüm Giderleri
0,00 TL
0,00 TL
0,00
30.000,00 TL
147.519,89 TL
0,01 TL
1.414,69 TL
0,00
150.000,00 TL
69.182,65 TL
-53,88
Onaylanmış Kuruluş Giderleri Hesabı
Eğitim ve Kurs Giderleri Hesabı
Etkinlik Kong, Kur, Semp, Seminer vb Gid.
Yayın Giderleri Hesabı
391,73
0,01 TL
305,09 TL
Reklam Giderleri Hesabı
40.000,00 TL
123.864,88 TL
209,66
Kira Giderleri Hesabı
10.000,00 TL
31.661,34 TL
216,61
Geleneksel Gece Giderleri Hesabı
0,01 TL
0,00 TL
-100,00
Sair Giderler Hesabı
0,02 TL
0,00 TL
-100,00
4.853.385,50 TL
5.229.484,37 TL
TOPLAM
Sayfa 1
0,00
7,75
117
118
23. Dönem
[2012-2013]
Basında Şubemiz
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
120
BASIN AÇIK
ARIM
L
A
M
IZ
A
L
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
122
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Asansörlere dikkat!
Asansörlerin yüzde 90’ı denetimsiz
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi tarafından 2011 yılında başkent
Ankara’da bulunan 3 bin 572 asansör denetimden geçirildi. Bu rakam 40 binin üzerinde asansörün bulunduğu başkentte yüzde 10’u bile bulmuyor. Asansörlerin denetimlerinin ilgili Belediye ve apartman yöneticilerinin talebi halinde “A Tipi Muayene
Kuruluşu” olan MMO tarafından yapılabildiğini belirten Ankara Şube Sekreteri Dr.
Ö.Varlık Özerciyes, denetlenmeyen binlerce asansörün yanında eski tarihlerde yapılmış ve ruhsatı dahi olmayan yüzlerce asansörün kullanıcıları için büyük tehlike
oluşturduğuna dikkat çekti.
Başkent Ankara`da denetimden geçirilmeyen 40 binin üzerindeki asansör can
güvenliğini tehdit ediyor. MMO Ankara Şube Sekreteri Dr. Ö.Varlık Özerciyes,
2011 yılı içerisinde 3 bin 572 asansörü denetimden geçirildiğini belirterek bu
rakamın ise başkentteki asansörlerin yüzde 10`u bile olmadığını söyledi.
Ankara`daki asansör denetimleri ile ilgili Anadolu Ajansı`na bilgi veren MMO
Ankara Şube Sekreteri Dr. Ö.Varlık Özerciyes, binalarındaki asansörlerden
sorumlu olan bina yöneticileri ve asansörlerin bulunduğu noktadaki Belediye`nin
talebi halinde denetimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Dr. Özerciyes, “Ankara
sürekli büyüyen bir kent. Şu anda bilinen 40 binin üzerinde asansör mevcut. Biz
talep olması halinde yaptığımız kontrollerde geçtiğimiz yıl 3 bin 572 asansörde
denetim gerçekleştirdik. Bu rakam mevcudun yüzde 10`unu bile bulmuyor.
Teknik ve güvenlik açısından denetlenmeyen binlerce asansörün yanı sıra eski
tarihlerde yapılmış ve ruhsatı dahi olmayan yüzlerce asansör kamunun can
güvenliğini tehdit eder durumda” dedi.
Kırmızı etiket: Tehlike!
MMO bünyesindeki kontrol mühendisleri tarafından denetimlerde asansörün
durumuna göre mevcut haliyle kullanılmasında teknik ve güvenlik açısından
sakınca bulunmadığını belirten “Yeşil” etiket, eksik ve hataların ivedilikle giderilmesi
gerektiği anlamına gelen “Mavi” etiket, eksik ve hataların giderilmesine kadar
kullanılması sakıncalıdır anlamına gelen “Kırmızı” etiket yapıştırıldığını açıklayan
Dr. Özerciyes, “Asansörlerin 23 ana başlık altında 94 değişik noktada yapılan bu
kontroller sırasında Kontrol Mühendisleri, bina sorumlusu/yöneticisi ile birlikte
asansör bakımcı firma görevlisini de eksiklikler konusunda bilgilendirmekte,
eksikler giderildikten sonra bir kez daha kontrole gidilmekte, sorunu giderilmiş
teknik ve güvenlik açısından kullanımda sakınca olmayan asansörlere yıllık
kontrol raporu oluşturularak yöneticilere teslim edilmekte” diye konuştu.
123
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Denetimler yetersiz
Asansörlerin kullanım ömürleri birçok bina donanımına göre daha fazla olduğuna
ve asansör güvenliğinin modern teknolojinin gerisinde kalabildiğine dikkat çeken
MMO Ankara Şube Sekreteri Dr. Ö.Varlık Özerciyes, yeni teknolojilerin kullanımı
ve toplumsal beklentileri karşılamak amacıyla 2009 yılı içinde kontrol formları
tekrar düzenlenerek, asansörlerin güvenlik kriterlerinin arttırıldığını, ülkemizde
bulunan asansörlerin güvenli ve çalışır şekilde bulunması konusunda ciddi
sıkıntılar bulunduğunu ve gerekli koşulları sağlamayan asansörlerden kaynaklı
kazaların bir kaçının maalesef ölümlü kazalar olduğunu söyledi.
“Asansör kontrolleri artık zorunlu”
Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yasal bir zorunluluk olduğunu,
belediyeleri ziyaret ederek, yapılan kontrollerin rakamlara yansıyan istatistikleri
ve denetim faaliyetleri ile ilgili bilgilendirdiklerini anlatan Dr. Özerciyes,
“Bilgilendirme faaliyetleri neticesinde, Ankara`da Polatlı ve Yenimahalle
belediyeleri ile protokol imzaladık. Çankaya, Beypazarı, Çankırı ve Kırıkkale
belediyeleri ile imza aşamasına geldik. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
gereği 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansör kontrollerinin A Tipi Muayene
Kuruluşu tarafından yapılması zorunlu. Diğer belediyelerin de akredite A Tipi
Muayene Kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası ile yapacakları protokoller
neticesinde yıllık kontrollerin yapılması konusunda ilerleme kaydedileceğine
inanıyoruz” dedi.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin verilerine göre son iki yıl
içerisinde asansörlerde başkentte toplam 360 kaza meydana geldi
MMO Ankara Şube verilerine göre Ankara`da denetimi yapılan
3 bin 572 asansörün durumu ise şöyle:
2011 yılında yapılan kontrollerde;
Yeşil Etiketli Asansör Sayısı................................ 2142
Mavi Etiketli Asansör Sayısı.................................. 737
Sorunu Giderilen Mavi Etiketli Asansör Sayısı.......... 257
Kırmızı Etiketli Asansör Sayısı............................... 693
Sorunu Giderilen Kırmızı Etiketli Asansör Sayısı....... 301
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
124
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Müfit Gülgeç’in Ankara’da Keçiören’de 5 kişinin ölümüne yol açan olay
üzerine 03.04.2012 tarihinde yazılı basın açıklaması yaptı.
02.04.2012 tarihinde Keçiören Şefkat Mahallesi Erdek Sokak`ta meydana
gelen soba zehirlenmesinde 2`si çocuk 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Olay duyulduktan sonra Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi`nce atanan
İnceleme Heyeti, Savcılığın izni ile olay mahallinde incelemelerde bulunmuştur.
İnceleme Heyetinde yer alan üyelerimizce yapılan ilk ön incelemede:
Yapılan Tespit ve Hususlar
• Mevcut soba kovalı kuzineli tip olup ısıtma kapasitesi 5,7 kW`dır.
• Soba dairenin salonunda kurulmuştur. Salonun pencereleri PVC doğrama
pencere olup, salonda ve ev içinde havalandırma yetersizdir. Soba için yeterli
yakma havası bulunduğu ortamda mevcut değildir.
• Soba borusu salonda 1,2 metre yükselip bir dirsek ile yandaki yatak odasına,
yatak odasından da bir dirsek ile banyodan geçerek bina aydınlığı duvarına
monte edilmiş olan adi siyah saçtan mamul sac bacaya bağlanmıştır.
• Baca yatay mesafesi çok uzun olup bacada dikey yüksekliğinin ¼`ünden
fazladır. Genel kural olarak yatay boca borusu en kısa yoldan dikey bacaya
bağlanmalıdır. (TS 11382) TS 11386 standartları gereğidir. Mevcut bacanın
yatay boru mesafesi 6,5 m. olup dikey baca mesafesinin 1/3`ünden fazladır.
• Soba borusu birleşim yerleri, standardı belirsiz yapışkanlı alüminyum folyo
bantlar ile sızdırmaz hale getirilmiş olup, ancak bu folyolar yer yer kalkmış
vaziyettedir.
• Yatay dikey baca boruları içerisinde hava yetersizliğinden dolayı eksik
yanmadan oluşan kurum, baca içindeki su buharının yoğuşmasından zift,
katran şeklinde birikmiş ve baca dışına da taşmış vaziyettedir. Bu durum
itibariyle de potansiyel kurum yangını rizikosu oluşturmaktadır.
• Mevcut dikey baca çapı 12 cm yüksekliği 18 m olup sobacı ve tenekeci imalatıdır.
TS 11383, TS1856-1, TS 11386 standartlarına aykırıdır. Standartlara uygun
bir baca değildir.
• Bina aydınlığı içerisine monte edilen baca, soğuk dış hava şartlarına
maruz izolesiz, kılıfsız baca olup bu bacanın aydınlığın içine tesisi de bina
yönetmeliğine aykırıdır.
• Bina aydınlığı içerisinde yapılan incelemede yatay bacanın dikey bacaya
bağlandığı T parçasının tabanının çürümüş, delinmiş, dökülmüş ve tamamen
açık olduğu, dikey baca borusu üzerinde yer yer elek şeklinde irili ufaklı deliklerin
mevcut olduğu ve dikey baca birleşim yerlerinden yer yer duman sızdırdığı,
125
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
• Yatay ve dikey baca içerisinde kurum, zift katran birikmiş olduğu, oluşanın
katran veya ziftin bacanın dış yüzeyine akmış olduğu görülmüştür.
Değerlendirme ve Sonuç
1. Standartlara uygun olmayan bacadaki delinme ve çürümenin bacanın dış
havaya maruz olması, izolesiz olması sebebiyle yanmış baca gazı içerisindeki
su buharının yoğuşarak, baca gazı içerisindeki kükürt oksitleriyle reaksiyona
girip sülfit veya sülfirik asit oluşması sonucu meydana gelmiş olduğu
2. Zehirlenme olayının, havalandırmanın yetersiz olduğu ortamda tesis
edilen sobadaki eksik yanma sonucunda oluşan, muhteviyatında zehirli
karbonmonoksit, karbondioksit ve kükürtdioksit gazlarından oluşan atık
gaz sıcaklığının, tabanı delik olan ve soğuk havaya maruz dikey bacanın
tabanından giren soğuk hava sebebiyle sıcaklığının düşmesi, baca çekişinin
aynı şekilde düşmesi, azalması veya rüzgâr, üst basınç gibi atmosferik dış
hava şartlarından etkilenerek baca çekişinin kısmen veya tamamen ortadan
kalkması sonucu (delikli bir sigarada duman gelmeyişi örneği gibi) zehirli
gazların yatay borudan geri teperek sobanın içinde bulunduğu oda içine yayılıp,
birikmesi sonucu meydana gelmiş olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak her kış döneminde bacalı
cihazların, sobaların, bacaların kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda
kamuoyunu bilgilendirmeye ve bir toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu
konuda hazırladığımız broşürler, bilgi ve belgelere Odamızın www.mmo.org.tr
adresli web sitesinden de ulaşılabilir.
Bu konuda odamız konuyla ilgili kuruluşlarla birlikte çalışmaya ve üzerine
düşen sorumluluğu almaya hazırdır. Kazada yaşamını yitiren ailemizin, yakınları
ile tüm sevenlerine baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyor ve bu tür ölümlü
olayların yaşanmaması için ilgili tüm kurum, kuruluşlar ile kamuoyunu yukarıda
aktardığımız bilgiler ışığında duyarlı olmaya davet ediyor ve bu olayın takipçisi
olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.
Tavsiyelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soba standarda uygun bacaya bağlanmalıdır
En kısa yoldan bacaya bağlanmalıdır.
Baca ve boruları tamamen sızdırmaz olmalıdır.
Periyodik temizlik ve kontrol bakımları yapılmalıdır.
Soba klapesi tamamen kapatılmamalıdır.
Yatmadan önce mutlaka söndürülmelidir.
Özellikle rüzgârlı havalarda kullanılmamalıdır.
Sobanın bulunduğu mahal yeteri şekilde havalandırılmalıdır.
Temiz, uygun yakıt kullanılmalıdır.
MMO Ankara Şube Başkanı
Prof. Dr. Müfit Gülgeç
126
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ANKARA İKK:
İŞ KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
2012 10 ölü haberi... 2012 11 ölü haberi... 2 Nisan 2012 Eskişehir’de madende göçük, 4 kişi öldü... 3 Nisan 2012 Erzurum’da TEDAŞ işçileri suda boğuldu, 5 işçi öldü...
4 Nisan 2012 haber bile olmadılar... 5 Nisan 2012 Tuzla’da patlama, 2 işçi öldü...
2008 yılında iş kazaları sonucu 865 işçi hayatını kaybetti,
2009 yılında iş kazaları sonucu 1.171 işçi hayatını kaybetti,
2010 yılında iş kazaları sonucu 1.434 işçi hayatını kaybetti,
2011 yılı henüz SGK açıklama yapmadı, ancak 1.600 civarında işçinin hayatını
kaybettiğinin açıklanması bekleniyor, 2012 yılı YA BÖYLE GİDERSE...
İşyerleri can alıyor, alınmayan önlemler can alıyor. İş kazalarından ölümler her
yıl artıyor. 2008 yılından 2011 yılına iş kazalarından ölüm neredeyse 2 katına
çıktı. 2012 yılında işçiler 5`er 5`er, 10`ar, 10`ar ölüyor, ya böyle giderse...
Hayır böyle gitmemeli, iş kazalarından, meslek hastalıklarından kimse
ölmemeli,
Çok mu zor, Hayır
• İngiltere`de her 100.000 çalışandan 0.7 si
• İsveç`de her 100.000 çalışandan 1.4`ü
• İsviçre`de her 100.000 çalışandan 1.5si
• Norveç`de her 100.000 çalışandan 1.4`ü
• Almanya`da her 100.000 çalışandan 2.9`u
• Fransa`da her 100.000 çalışandan 3.5`i
• Yunanistan`da her 100.000 çalışandan 5`i
• Bulgaristan`da Her 100.000 çalışandan 6sı
• Güney Kıbrıs`ta her 100.000 çalışandan 7`si
İş kazalarından hayatını kaybederken
Türkiye`de her 100.000 çalışandan 17`si iş kazalarından hayatını kaybediyor.
İş kazalarının en önemli nedeni işyerlerinde alınmayan önlemlerdir.
Çünkü alınmayan önlemlerin bir yaptırımı yok, işyerleri denetlenmiyor, alınmayan
önlemler için yaptırım yok. Uygun önlemler alındığında, işçi dikkatsiz de çalışsa
iş kazaları olmaz.
127
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Ölümler bazen kamuoyuna mal oluyor, hükümetler, mevzuatta değişiklik yapıyor,
tasarılar konuşuluyor, sonra her şey unutulup gidiyor,
Hani şu günlerde İş Sağlığı Güvenliği Yasa Tasarısı çok konuşuluyor ya, hani
taslak hazırlanıp TBMM`ye gönderildi ya, bu tasarı Tuzla`da iş kazalarının
gündemde olduğu 2008 yılında hazırlandı, 4 yıl sağda, solda bekletildi, 4 yıl
sonra, Esenyurt ölümlerinden sonra TBMM`ye gönderildi.
Tuzla kazalarının olduğu dönemde, işyerlerinin Çalışma Bakanlığından alması
gereken İşletme Belgesi Zorunluluğu kaldırıldı, İşletme Belgesi işyerlerinde
yapılan denetimler sonucu, iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu gösteren
bir belge idi, Çalışma Bakanlığı eski düzenlemeyi kaldırarak, bu zorunluluğun
yalnızca 50`nin üzerinde işçi çalıştırılan işyerleri için sürmesine, diğer işyerlerinde
bu zorunluluğun olmamasına dair bir düzenleme getirdi. Ölümlerin artmasındaki
nedenlerden birisi de budur. Şu anda TBMM`de bulunan taslakta ise bu zorunluluk
yer almıyor bile.
2003 yılında çıkartılan İş kanununda 2008 yılında, 2010 yılında iş sağlığı ve
güvenliğine yönelik değişiklikler yapıldı, ama ölümler azalmadı ve sürekli olarak
arttı.
Canları yananlar işçiler, ama yasal düzenlemelerde, işçilerin, işçi örgütlerinin,
sendikaların görüşleri önemsenmiyor.
İş sağlığı güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde alınacak önlemler mühendislik
hizmetidir, ancak düzenlemeler yapılırken, Mühendislerin, Mimarların örgütü
TMMOB`nin görüşleri önemsenmiyor.
İş sağlığı güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde yapılacakların hekimlik
hizmetidir ancak düzenlemeler yapılırken, hekimlerin örgütü TTB`nin görüşleri
önemsenmiyor.
Sendikaların, meslek örgütlerinin görüşleri
düzenlemeler hiçbir derde deva olmayacaktır.
önemsenmeden
yapılacak
İşyerleri denetlenmiyor, her 100 işyerinden 3`ünün denetlendiği bir ortamda, iş
kazaları azalmayacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği yönünden mevcut olan eksikliklere ceza uygulanmıyor, iş
kazaları azalmayacaktır.
İlköğretimden, Üniversiteye hemen hemen eğitimin tüm kademelerinde iş
sağlığına güvenliğine ilişkin eğitim verilmemekte, böyle bir ortamda iş kazaları
azalmayacaktır.
Ankara İKK
128
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Sanayide mühendis istihdamı yetersiz
KOBİ’lerin yüzde 70’inde
mühendis istihdam edilmiyor
KOBİ’lerin yüzde 70’inde mühendis istihdam edilmiyor. MMO Ankara Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, sanayide mühendis ve nitelikli personel yetersizliğine dikkat çekerek, makina imalat sektöründe mühendis istihdamının toplam istihdamın yüzde 1,7’si düzeyinde olduğunu söyledi.
MMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Müfit Gülgeç, sanayide
mühendis ve nitelikli personel yetersizliğine dikkat çekerek, makina imalat
sektöründe mühendis istihdamının toplam istihdamın yüzde 1,7`si düzeyinde
olduğunu söyledi.
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Prof.Dr. Müfit Gülgeç,
sanayide niteliksiz işgücü oranının yüzde 65 gibi yüksek bir oranda olduğunu
belirterek, bunun mühendis yoğun bir sanayi için kolay kabullenilecek bir tablo
olmadığını söyledi.
Sanayide mühendis istihdamı konusunda değerlendirmelerde bulunan MMO
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Müfit Gülgeç, gerek MMO gerekse
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) gibi kuruluşlarca yapılan araştırmalarda
mühendislik sanayilerinde gerileme olduğuna dikkat çekerek, “Sanayi giderek
artan ölçüde net ithalatçı olmaya yönelmekte, sanayimizde nitelikli personel
yetersizliği açığa çıkmakta ve bundan da yakınılmaktadır” dedi.
Niteliksiz işgücü yüksek
TÜİK verilerine göre, sanayide KOBİ niteliğindeki firmaların yüzde 70‘inde
mühendis istihdam edilmediğini ifade eden Prof.Dr. Gülgeç, “2008 yılı itibarıyla
sanayi sektöründe çalışan 4,4 milyon kişinin ancak 304 bini yükseköğrenim
görmüş olup, bunların içindeki mühendis sayısı da 64 bin civarında. KOBİ‘lerde
ise 15 bin 130 makina mühendisi istihdam ediliyor. Makina imalat sanayinde
ise 2 bin 800 mühendis ile çok düşük düzeydedir. Makina imalatında toplam
istihdam içinde mühendis oranı yüzde 1,7`dir. Aksi olması gerekirken niteliksiz
iş gücü oranı yüksektir ve yüzde 65,9‘u bulmakta. Sektör içindeki mühendislerin
yüzde 55,6`sı bin 500 TL‘ye kadar ücret almaktadır. Bu durum mühendis yoğun
bir sanayi için kolay kabullenilecek bir tablo değildir” diye konuştu.
Ar-Ge, inovasyon ve mühendisliğin yoğun olması gereken sanayide işletmelerin
yapısal ve güncel sorunların altından kalkamadığını anlatan Prof.Dr. Gülgeç, “Bu
koşullarda sanayide teknoloji-katma değer ilişkisi kurulamamakta, geleceklerine
yatırım yapmaktan yoksun kalmaktadır” dedi.
129
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Mühendislerin yüzde 25’i işsiz
Sadece ülkedeki üniversite mezunu sayısını artırmak amacıyla ardı ardına açılan
üniversitelerin, fakültelerin ve bölümlerin ilerleyen yıllarda çok daha büyük
sorunlara yol açacağına dikkat çeken Prof.Dr. Müfit Gülgeç, “Türkiye`de 150‘nin
üzerinde fakültede mühendislik eğitimi veriliyor. Mühendislik fakültelerine her
yıl 60 binin üzerinde yeni öğrenci kaydoluyor. Bugün mühendislerin yüzde 25‘i
işsizdir ya da kendi mesleği dışında alanlarda çalışmaktadır. Yatırım planlamasına
bakılmaksızın öğrenci alım sayılarının arttırılmasının işsiz mühendislerin içine
yeni işsizlerin katılmasına yol açacaktır” şeklinde konuştu.
MMO Ankara Şube Başkanı
Prof. Dr. Müfit Gülgeç
130
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
DENETİMSİZLİK
FACİALARA YOL AÇIYOR
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, yaz
aylarının yaklaşmasıyla birlikte açılan lunaparklarda denetimin önemine dikkat çekerek,
“Lunaparklar, oyun ve eğlence alanlarının aylık ve yıllık olarak kontrolleri yapılmalı.
Bunun yanı sıra günlük olarak da oyun aletleri işletmeye alınmadan önce tüm emniyet
tedbirlerinin çalıştığı kontrol edilerek boşta çalıştırma işlemi yapılmalıdır. Bu yapılan
kontrollerin de kayıt altına alınması yasal bir zorunluluktur” dedi.
Son yıllarda lunapark ve eğlence alanlarında gerçekleşen ölümlü kazalar giderek
artarken bu durum denetimsizliğin boyutlarını bir kez daha ortaya koyuyor. Makina
Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, geçmiş
yıllarda yaşanan üzücü kazaları hatırlatarak, lunapark ve eğlence alanlarındaki
denetimin önemine dikkat çekti.
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, havaların ısınmasıyla beraber
lunapark ve eğlence alanlarında açıldığını belirterek, “Geçmiş yıllarda maalesef
lunapark ve eğlence alanlarında çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen
üzücü kazalarda 10`a yakın çocuk ve yetişkin hayatını kaybetti. Denetimlerdeki
ihmaller ne yazık ki facialara ve ölümlere yol açıyor. Lunaparkların bulundukları
sınırlar dikkate alındığında ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından ruhsatların
verilmesi ve denetimleri yapılması gerekir. Sayıları her geçen gün daha da
artan bu eğlence alanlarında kullanılan Discovery, hızlı tren, gondol vb.
eğlence makinelerinin periyodik kontrollerinin yapılması, emniyet aksamlarının
test edilmesi gerekmektedir. Bu kontrollerin süreleri ilgili mevzuatlarda ve
standartlarda açıkça belirtilmiştir. Aylık ve yıllık olarak kontrollerin yapılmasının
yanı sıra günlük olarak da işletmeye alınmadan önce tüm emniyet tedbirlerinin
çalıştığı kontrol edilerek çalıştırma işlemi yapılmalıdır. Bu kontrollerin de kayıt
altına alınması gerekmektedir” dedi.
Halkın özellikle hafta sonları kalabalıklar halinde eğlendikleri bu yerlerde herhangi
bir olay veya yangın çıkması halinde güvenli bir şekilde boşaltılmasından,
makinelerin operatörlerinin eğitimlerine kadar sorgulanması ve denetlenmesi
gereken birçok nokta bulunduğunu ifade eden MMO Ankara Şube Sekreteri
Özerciyes, “Kaldırım taşları üzerine oturtulmuş, zeminlerine uygun bir şekilde
montajı yapılmamış eğlence makineleri ile halkımızın can güvenliği tehlikeye
atılmakta. Bu işyerlerinin İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından
çalışma ruhsatlarının verildiği bilinmekte. Ancak tamamen bir mühendislik
tasarımı olan ve yüzlerce hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa
konstrüksiyonlar olarak imalatı yapılan bu cihazların test ve kontrollerinin,
güvenlik aksamlarının uzman makina mühendisleri nezaretinde yapılması gereği
ihlal edilmektedir” diye konuştu.
131
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Ayrıca çeşitli bölgelerde, genellikle küçük yerleşim yerlerinde yapılan
panayırlarda kurulan lunapark makinelerinin genellikle 10 günlük periyodlarla
çalışmakta, ardından sökülüp başka panayır alanlarına taşınmakta ve gidilen
yerde tekrar montajı yapıldığına dikkat çeken Özerciyes, bu tip sürekli söküptakma işlemlerinin kalıcı mekanik hasarlara veya güvenlik zafiyetlerine neden
olabileceğini, bu nedenle denetimlerinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini
söyledi.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
132
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
MEVCUT MERKEZİ
ISITMA SİSTEMLİ BİNALARDA
ISI PAY ÖLÇER VEYA
KALORİMETRE CİHAZI KULLANMAK
ARTIK ZORUNLU
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 18 Ağustos 2012 tarihinde Mevcut
Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda, Isı Pay Ölçer veya Kalorimetre Cihazı kullanımıyla
ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.
Bilindiği üzere 02.05.2007’de yürürlüğe giren 5627 sayılı “Enerji Verimliliği
Kanunun” 7. Maddesinin C bendi ve geçici 6. Maddesi gereği; 02.05.2012
tarihinden itibaren, 14.04.2008 tarih ve 26847 sayılı “Merkezi Isıtma ve Sıhhi
Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına
İlişkin Yönetmelik”in yayımı öncesinde ruhsat alan, mevcut merkezi ısıtma
sistemine sahip binalarda; “ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı
olarak paylaşımını sağlayan sistemlerin kurulması” artık zorunlu. Sistemin
uygulanmasını sağlamayan bina yöneticileri ve kişiler hakkında Kabahatler
Kanunu’na muhalefet suçundan cezai işlem uygulanabilecek.
Yasaya göre; çoklu kolon ile merkezi ısıtma sistemine sahip eski binalarda
dönüşüm için verilen beş yıllık süre doldu ve 02.05.2012 tarihinden itibaren,
ısı pay ölçer kullanılması zorunluluğu başladı. Bu binalarda radyatörlerin daire
içerisinde birden fazla olan kolon borularından beslenmesi halinde, tümüne tek
tek ısı pay ölçer takılması gerekiyor. Mevcut ısıtma sisteminin, daire içi dağıtım
kolektörlü olması halinde ise; gidiş-dönüş su sıcaklığı ile okunan debi üzerinden
daire bazında ölçüm yapan kalorimetrenin (ısı sayacı), ana hatla kolektör arasına,
yani daire girişine takılması gerekiyor.
Isı pay ölçerlerin yanı sıra yönetmelik gereği bütün radyatörlere termostatik
vana takılması zorunluluğu var. Ayrıca termostatik vanaların oluşturacağı
hidrolik dengesizlikten dolayı basınca ve debiye göre kendini ayarlayabilen
sirkülasyon pompalarının tesis edilmesi gerekiyor ve böylece her bir konutun
bireysel ısı harcaması hesaplanabiliyor. Yasanın çıktığı 02.05.2007 tarihinden
sonra yapılan merkezi ısıtmaya sahip yeni binalarda ise ruhsat alabilmek için,
“ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan
sistemler”in kurulması şartı beş yıldır aranıyor.
Daire Sıcaklığın 15 Derecenin Altına Düsürülmeyecek
Toplam ısıtma giderlerinin hesaplanmasında; bina bazında merkezi ısıtma
yapılıyorsa, yüzde 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre
133
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
paylaştırılacak. Toplam ısıtma giderlerinin yüzde 30’u ise, ortak kullanım
mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı
giderleri olarak, bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılacak.
Eğer birden fazla bina da tek merkezden ısıtma (bölgesel ısıtma) yapılıyorsa;
yüzde 80’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılacak. Bu
durumda toplam ısıtma giderlerinin yüzde 20’si ise; ortak kullanım mahalleri,
sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri,
olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılacak.
Isı pay ölçerler yakıt tüketiminin paylaştırılmasını sağlarken, kalorimetreler
tüketimi aritmetik olarak ölçme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla ısı pay ölçer
kullanıldığında kullanım mahallerine ilişkin bilgilerin doğru girilmesi sağlıklı
paylaşım için çok önemli. Daha doğru paylaşım için, yeni binalarda çok sayıda ısı
pay ölçer kullanımı yerine, tek kolonlu ve kalorimetreli uygulamalar yapılması en
doğru uygulamadır. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve konunun
öneminin anlatılması gerekmektedir.
Yasa gereği dairesini kullanmayanların, radyatör vanalarını tamamen kapatmaları
ya da ödeme yapmamaları mümkün değil. Kullanılmayan dairelerde, mahal
sıcaklığının 15 derecenin altına düşürülmemesi zorunlu tutuluyor. Kullanılmayan
daire sahiplerinin, ortak alanların ısı gideri ile sabit 15 derece ortam sıcaklığını
karşılayacak fatura tutarını ödemesi zorunlu hale geliyor.
Ceza Uygulaması Değil Destek Gerekiyor
Ülkemiz ve dünya enerji kaynaklarının daha ekonomik kullanımı, bunların çevreye
olan olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesi, insanlığın geleceği açısından
hayati öneme sahiptir. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’de,
dışarıdan aldığımız petrol ve doğalgazdan elde ettiğimiz enerjinin yüzde 20‘sini
ulaşımda, yüzde 42‘sini sanayide, yüzde 38‘ini bina ısıtmasında kullanıyoruz.
Merkezi sistemli binalarda kalorimetre veya ısı pay ölçer uygulamasına tam
olarak geçildiğinde bu rakam üzerinden yılda yaklaşık yüzde 40 tasarruf yapılması
hedefleniyor.
Binalarda yüksek verimli kazan ve mantolama gibi ısı yalıtımı süreçleri
tamamlanmadan, ısı pay ölçer veya kalorimetre kullanımının enerji verimliliği
açısından beklenen tasarrufu sağlaması, tartışmalı bir konudur. Ayrıca ısı pay
ölçer ve kalorimetre cihazları üreten ve satan firmaların, yasaya göre Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar olması gerekmektedir.
Ancak, piyasada bu yetkiyle üretim ve satış yapan firmaların sayısal azlığından
dolayı maliyetlerin yüksek oluşu, yasayla bunları kullanmak zorunda bırakılan
vatandaşın aleyhine bir durum yaratmaktadır.
Sistem kurulumu ve işletme giderleri maliyetleri azımsanamayacak rakamlarda
olan, bu nedenle toplam enerji ödemelerinin azalmayacağını düşünen vatandaşın,
bu tür yatırımları desteksiz yapması beklenmemelidir. Isı yalıtımı ve enerji
verimliliği uygulamalarında bütünlüklü politikalar izlenmesi, cihazların alınması
ve takılması esnasında oluşacak maliyetlerin karşılanmasında vatandaşa
finansman desteği, taksitlendirme gibi seçenekler sunulması gerekmektedir.
Uygulamaya geçişteki sıkıntıları cezai işlemlerle değil, vatandaşı destekleyerek
çözmek, sosyal devletin temel görevidir.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
134
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
KAZAN PATLAMALARINA KARŞI
ÖNLEMİNİZİ ALIN!
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 21 Ekim 2012 tarihinde Kazan
Patlamalarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.
Binalarda ve sanayi tesislerindeki kazanların/kalorifer tesisatlarının mevcut
yönetmelikler uyarınca projelendirilmesi, periyodik kontrollerinin düzenli olarak
yaptırılması ve yetkili yerlerden sertifika almış kişiler tarafından işletilmesi,
toplumun can ve mal güvenliği açısından birinci derecede önem taşımaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda çeşitli illerde ve Ankara’da periyodik bakım ve kontrolleri
yapılmayan, bilgisizce ve yanlış kullanılan kalorifer kazanlarının patlaması
sonucu, çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve önemli maddi hasarlar
yaşanmıştır. Yaklaşan kış koşulları nedeniyle, TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, evlerimizde,
işyerlerimizde herhangi bir kaza ya da patlamayla karşılaşmadan, can ve mal
kayıpları yaşanmadan huzurlu bir kış geçirmek için almamız gereken önlemler
konusunda, vatandaşlarımızı ve yetkilileri uyardı.
Yılda Bir Kere Kazan Testi Yaptırın
Bilindiği üzere, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 207, 208 ve 209.
maddelerinde kazanların, 223 ve 227. maddelerinde buhar kazanı, kalorifer
kazanı, kızgın yağ kazanı, kızgın su kazanı, hava tankı, hidrofor gibi basınçlı
kapların, yılda bir kere periyodik kontrol ve testlerinin yapılması hükme
bağlanmıştır. Ancak rant hesapları ve denetim yetersizliği nedeniyle bu testler
genellikle ihmal edilmektedir.
Kazanlarda emniyet sistemleri çalışmadığında, eskime, çürüme veya diğer
işletme hataları olduğunda, kazalar ya da patlamalar ne yazık ki kaçınılmaz
olmaktadır. Mevcut kazanlarda periyodik kontrol ve testlerin, yetkili kuruluşlar
tarafından yapılmasıyla patlamaların büyük oranda önüne geçilebilir.
Ülkemizdeki kazan dairelerinin tamamının süratle kontrole tabi tutularak mevcut
durumlarının ortaya çıkarılması, ömrünü tamamlamış ve kullanılması sakıncalı
kazanların işletilmesine ivedilikle son verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle
mevcut yönetmelikler doğrultusunda, kalorifer kazanı ve basınçlı kapların yılda
bir kez, periyodik kontrol, bakım ve testleri mutlaka yaptırılmalıdır. Bu testlerin
uzman kişiler tarafından sağlıklı biçimde yapılabilmesi ve yönetmeliklere göre
geçerli sayılabilmesi için, Makina Mühendisleri Odası gibi Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen, yetkili Muayene Kuruluşlarına
yaptırılmasına dikkat edilmelidir.
135
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
“Kazan İşletme Sertifikası” Şart
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 210. maddesiyle “Kazanların ehliyetli
kişilerce işletilmesi zorunlu” kılınmıştır. Konutlarda ve işletmelerde kazancıların,
Odamız tarafından da rutin olarak düzenlenen “Sanayi Tipi Kazanlar Yardımcı
Personel Yetiştirme Kursu”na katılarak, “Kazan İşletme Sertifikası” almış olmaları
gerekmektedir. Geçmişte yaşadığımız kazan patlamalarının, yetkin ve yetkili
olmayan kişiler tarafından işletilen kazanlarda gerçekleştiğini unutmamalıyız.
Ayrıca sanayi tipi kazanları işletmekte görevli usta ve işçilerin bu kurslara
katılımı ve sertifikalandırılması, buhar kazanlarının güvenlik içinde çalışmasını
sağlamasının yanı sıra, kazanların ideal işletilmesi ve enerji tasarrufun da çevreye
ve size büyük katkı sağlayacaktır.
Montaj ve Tadilatı Yetkili Kişilere Yaptırın
Kazan ve ısıtma sistemlerinin montaj ve tadilatlarının da, yönetmelikler gereği
Odamızdan Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi almış ve SMM
(Serbest Müşavirlik Mühendislik) Belgesi olan makina mühendisleri tarafından
hazırlanan projelere göre yapılması gerekmektedir. İş bitiminde Projenin Teknik
Uygulama Sorumlusu Makina Mühendisi tarafından, projede belirtilen özellikte
kazan montajının veya tadilatının yapıldığına dair uygunluk raporu verilmeli ve
kazanlar bundan sonra işletmeye alınmalıdır.
Yapıların bütün denetim süreçlerinde, kamu adına denetim sorumluluğu
bulunan mesleki kuruluşlara yer verilmelidir. TMMOB ve bağlı Meslek Odaları,
sahip oldukları bilgi birikimleri ve uzmanlık alanlarına ilişkin kamu çıkarlarının
korunması misyonlarıyla, bu süreçte öncelikle muhatap alınmalıdır.
Kamuoyuna yansıyan ve yansımayan bu tür kazaların tekrarlanmaması için,
dikkat edilmesi gereken hususları kamuoyu ile bir kez daha paylaşarak, bu
konuda yetkilileri ve vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Lütfen, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız kazan patlamalarına davetiye çıkarmayalım,
tedbirimizi önceden alalım.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
136
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
SOBA-BACA-ŞOFBEN
ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT…
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 25 Kasım 2012 tarihinde Soba-BacaŞofben Zehirlenmelerine dair yazılı basın açıklaması yaptı.
Hemen her yıl sonbahar ve kış aylarında ülkemizin çeşitli yerlerinde, bilgisizlik,
ihmal ve denetimsizlik yüzünden soba, şofben ve kombilerden dolayı karbon
monoksit zehirlenmeleri yaşanıyor ve çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Bu
yıl da havaların soğumaya başlaması ile birlikte, Ankara Altındağ’da yaşayan bir
aileden 2 kişi, ne yazık ki sobadan sızan “karbon monoksit gazı” zehirlenmesinden
dolayı hayatını kaybetti.
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ö. Varlık
Özerciyes, soba-şofben-baca zehirlenmeleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla, aşağıdaki konulara dikkat çekerek vatandaşlarımızı ve yetkilileri
uyardı.
Karbon monoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır ve özellikle uykudayken
fark edilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle zehirlenme tehlikesine karşı,
vatandaşlarımızın belli bir bilinçle hareket etmesi ve gerekli tedbirleri alması,
çok büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın alacağı tedbirlerin yanı sıra,
konuyla ilgili denetimlerin aksatılmaması ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasının,
zehirlenmelerin önüne geçebilecek en önemli unsur olduğu unutulmamalıdır.
Bakımsız Bacalar Tehlike Saçıyor
Sobaların yanlış kurulumu ve yakılması, baca temizliğinin yaptırılmaması,
kalitesiz ve standartlara uymayan yakıt kullanılması, soba-baca ve şofbenbaca bağlantılarının yanlış yapılması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarının
standartlara uygun olmaması veya yanlış montajdan dolayı sonbahar ve kış
aylarında karbon monoksit zehirlenmeleri artmaktadır.
Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar, zehirlenmelerin
ve yangınların başlıca nedenidir. Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı; baca
çekişini arttırmak için baca yalıtımı yaptırılmalıdır. Pencere veya duvar delinerek
yapılan bacada delinen kısımda, sızdırmazlık sağlanmasına mutlaka dikkat
edilmelidir. Soba yakmaya başlamadan önce sonbahar aylarında baca bakımları
mutlaka yaptırılmalı ve bu bakımlar düzenli olarak tekrarlanmalıdır.
Bacaların yanı sıra, sobanın doğru kurulmaması ve yakılmaması da zehirlenmelerde
önemli bir rol oynar. Sobalar aşırı doldurulmamalıdır. Gereğinden fazla doldurulan
sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından
baca çekişi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.
137
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. Ayrıca
yatmadan önce de sobaya kesinlikle yakıt koyulmamalıdır.
Şofbenlerinizi Mutlaka Bacaya Bağlayın
Şofben zehirlenmeleri de genellikle gaz kaçaklarından değil, özellikle kışın
yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, oksijen oranının düşmesi ve karbon
monoksit oranının yükselmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu nedenle şofbenin
kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalıdır. Şofben mutlaka bacaya
bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan, bina aydınlığına vb. bağlı cihazlar asla
çalıştırılmamalıdır. Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte olmalı,
mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir mekâna takılmalıdır.
Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde; öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü
kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalı, kibrit çakmak gibi alev ve
kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, karşılıklı pencereler açılarak ortam
havalandırılmalı, gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi hızla aranmalıdır.
Kaçak ve Belgesiz Yakıt Ölüm Getiriyor
Vatandaşlarımız, kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesinin olup
olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidirler. Kullanılan
yakıtın standartlara uygunluğu da mutlaka kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan
satıcılardan asla kömür alınmamalıdır. Yetkililer belgesiz ve kaçak kömür satışını
engellemeli, halkın can güvenliğini tehlikeye atan bu tür eylemlere asla izin
vermemelidirler.
Geçtiğimiz yıllarda ve bu sonbahar başında yaşanan ölümlü kazaların
tekrarlanmaması, can ve mal kayıplarının olmaması için halkımızı ve yetkililikleri
bu konularda dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Soba-Şofben-Bacalar ve kullanılan yakıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi, Odamız tarafından
yayınlanan ekteki broşürümüzde mevcuttur.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
138
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ŞUBE BAŞKANLARIMIZDAN
ORTAK AÇIKLAMA:
TORBA YASA İLE TMMOB’YE YAPILAN SALDIRI,
ÜLKEMİZE VE HALKIMIZA YAPILAN
BİR SALDIRIDIR…
Torba Yasa ile TMMOB’ye yapılmak istenen saldırılara karşı Odamız Ankara, Adana,
Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Mersin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak Şube Yönetim Başkanları 27
Kasım 2012 Salı günü eş zamanlı olarak açıklamalar yaparak TMMOB’nin tasfiyesine
izin vermeyeceklerini dile getirdiler.
AKP iktidarı döneminde başlayan Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis
Mimar Odaları Birliği-TMMOB`nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar,
bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa`nın 123,
124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB
Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir
plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan
hazırlıklarla tasfiye edilmek istenmektedir.
Bizler TMMOB Makina Mühendisleri Odasının 18 Şubesi on binlerce üyemizin
demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev başında olan Şube
Yönetim Kurulu Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza
sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB`ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı
birlikte ve yan yana duracağız. Bunu dost düşman herkes bilmelidir.
Bugün TMMOB’ye Yönelik yapılan Yasa Değişikliği Ne Anlama
Gelmektedir?
29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun
Başbakanlığa gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden
yapılandırılmaya başlanmıştır. Gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık
oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi
öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde
merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken
vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk
kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı
bakanlıkların bünyesine katılmıştır.
139
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim
esaslı örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yapılar şekli yapılara
dönüştürülerek AKP çevresinde kümelenmiş rantiye tarafından sürdürülen talan
politikalarının önünde engel olmaktan çıkarılmaktadır. Kamuoyuna tarafsız ve
bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk
yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB`ye yönelik tasfiye
politikaları da bu kapsam içindedir.
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan
kaldırmaya yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini
kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir.
Şubelerimiz üyeleri ile birlikte bu sürece karşıdır, onbinlerce üyemizle birlikte
TMMOB yasasına karşı da direneceğimiz bilinmelidir.
Hazırlanan torba yasada; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat
Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera
Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili
düzenlemeler bulunuyor.
Torba yasanın bütününe bakıldığında neo-liberal zihniyetin kentlerimizi, tarım
arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye
birikim alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. AKP`ye göre bu alanlarda
gerçekleşecek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusaltoplumsal fayda anlayışından arındırılması gerekiyor. Bu nedenle sürece ayak
direyen, izin vermeyen TMMOB`nin parçalanması, dağıtılması gerekiyor. Sonuç
olarak TMMOB`nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması,
merkezi bütünlüklü yapısının parçalanması hedeflenmektedir. Bu nedenle TMMOB
Yasasında yapılan değişiklik, TMMOB ve bağlı Odaların demokratik kurullarında
yani genel kurullarında ortaya çıkmadığından bir oldu-bitti yasa değişikliği ile
yapılıyor.
TMMOB’nin, AKP’nin istediği şekilde biçimlendirilmesi demek bilimin
ve teknolojinin halkın değil, bir avuç sömürücünün hizmetine
sunulması demektir.
Bir kez daha söylüyoruz, Önümüzdeki temel görev, bu saldırıya geçit vermemektir.
Bizler TMMOB Makina Mühendisleri Odasının 18 Şubesi, on binlerce üyemizin
demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev başında olan
Şube Yönetim Kurulu Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve
Odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB`ye yönelen her türlü tasfiye
girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız. TMMOB Yasasını TMMOB`ye
sormadan değiştirmeye karşı biz tüm Makina Mühendisleri Odası Şubeleri olarak,
140
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
birlik ve beraberlik bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarımızın tasfiyesine
dur demenin kamusal bir görev olduğunu; iktidarın söz konusu girişimleri askıya
alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamuoyuna duyurulur.
Hüseyin ATICI Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı
Müfit GÜLGEÇ Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı
Hüseyin BARUT Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı
İbrahim MART Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı
Ferhat Bolat ARIKAN Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı
Mesut ÇELİK Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı
Yaver TETİK Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı
Hakan ÜNAL Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı
Başar KÜÇÜKPARMAK Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı
Zeki ARSLAN Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Mehmet ÖZSAKARYA Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı
Hakan ÖZCAN Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı
Nedim KARA Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı
Alper TURNA Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı
Kadir GÜRKAN Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı
Şaban BÜLBÜL Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı
Birhan ŞAHİN Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı
141
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ODTÜ’DE YAŞANAN POLİS ŞİDDETİNİ
VE GÖZ ALTILARI KINIYORUZ!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 23. Dönem Yönetim Kurulu 21 Aralık
2012 tarihinde ODTÜ’de yaşanan polis şiddeti ve göz altılara karşı bir basın açıklaması
yaptı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 18 Aralık 2012’de Göktürk-2 Uydusunun uzaya
gönderilmesi törenine katılmak amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Kampüsüne gelmiştir. ODTÜ Kampüsü, TÜBİTAK tarafından davet edilen
Meclis Başkanı, Başbakan ve diğer yetkililer kampüse gelmeden önce 3600
polis, 150 polis koruması, 20 zırhlı araç ve 8 TOMA’yla adeta kuşatma altına
alınmıştır.
Hükümetin savaş politikalarını ve üniversite öğrencileri üzerindeki baskılarını
protesto etmek amacıyla toplanan ODTÜ bileşenlerine polis; henüz yürüyüş
halindeyken, dağılın uyarısında bile bulunmadan, tazyikli su, gaz ve ses
bombalarıyla saldırmıştır. Saldırılarda aralarında üyemizin de bulunduğu onlarca
öğrenci darp edilmiş ve yaralanmıştır. Başbakanın kampüsten ayrılmasından
sonra da polis şiddeti saatlerce sürmüştür.
ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylar, AKP iktidarının kendisine muhalif her
sesi, şiddetle bastırma politikasının en son ve en somut örneklerinden birisidir.
Kurulduğu günden itibaren taşıdığı devrimci geleneğiyle, hemen her iktidar
döneminde anti-demokratik uygulamalara karşı muhalif ses çıkartan ODTÜ,
bir kez daha polis tarafından işgal edilmiş ve kampüs öğrenim yapılamaz hale
getirilmiştir. Yaşanan gelişmeler ve şiddete öğretim üyeleri ve öğrenciler boykotla
karşılık vermişlerdir.
ODTÜ’de yaşanan polis şiddeti bununla da sınırlı kalmamış, yandaş medyanın
yayın organlarında ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan
fotoğraflarla hedef gösterilen, aralarında üyelerimizin de bulunduğu öğrenciler,
sonraki günlerde evlerine baskınlar düzenlenerek tek tek gözaltına alınmaya
başlanmıştır.
Makina Mühendisleri Odası olarak elbette işgalin karşısında, boykotun ve
özgürlüklerin yanındayız. Şiddet ve zora başvurmadan, protesto haklarını
kullanan ODTÜ öğrencilerine yapılan polis saldırısının, hiçbir haklı gerekçesi
yoktur. Gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını ve yeni
gözaltılar yapılmamasını talep ediyoruz. Hiçbir muhalif sese tahammülü olmayan
AKP İktidarının, tüm anti-demokratik uygulamalarını, baskı ve zorla toplumun
susturulmaya çalışılmasını kınıyor, kamuoyunu ve üyelerimizi bu konuda duyarlı
davranmaya çağırıyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
142
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ŞEHİRİÇİ ULAŞIM HATLARININ
ÖZELLEŞTİRİLMESİNDEN VAZGEÇİLMELİ
METRO BİTİRİLEREK
İŞLETMEYE AÇILMALIDIR
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 26 Ocak 2013 tarihinde, Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir İçi Ulaşım Hatlarının özelleştirilmesine dair yazılı
basın açıklaması yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yerel yönetimi, yakıt ve personel tasarrufu
sağlayacağı, işletme maliyetlerinin düşeceği, Ankaralılara verilen ulaşım
hizmetlerinin daha ekonomik ve verimli olacağını öne sürerek, Esenboğa
Havalimanı-AŞTİ-Kızılay güzergâhında çalışan 442 sayılı hattı özelleştirdi.
Hattın işletme hakkını 10 yıllığına satın alan Ankara Kömür Asfalt Enerji Sanayi.
Tic. Ltd. (BELKO) Şirketi, isterse bu hakkını taşeron şirketlere devredebilecek.
Bu da gösteriyor ki Ankaralıların bitmek bilmeyen trafik çilesine, hatların
özelleştirilmesi ve şehir içi ulaşım hizmetlerini taşeronlaştırma çabalarıyla yeni
dertler eklenecektir.
En büyük hedefi Ankara’yı “marka kent” yapmak olan ve bunun için kendi
deyimiyle “çılgın proje”ler peşinde koşan yerel yönetim, kenti ilgilendiren birçok
konuda olduğu gibi, ulaşım konusunda da kamu yararı gözetmeyen, bilimselmesleki esasları dışlayan bir tutum sergilemektedir. Oysa kent içi ulaşım
politikaları; tüm ulaşım modlarını kapsayan, toplum yararını gözeten, seri,
ekonomik, çevreci, güvenli, hızlı taşımacılığı esas alan, insana öncelik tanıyan,
kaynakları verimli kullanırken çevresel, kentsel ve tarihi dokuyu koruyan bir
çerçevede oluşturulmalıdır. Kent örgütlenmeleri, meslek odaları ve üniversitelerin
görüşlerini dinlemeyi zaman kaybı olarak gören yerel yönetimin, insan ve çevre
gibi hassas bir alanı kapsayan bu konuda, sorunların giderilmesine çalışmak
yerine, halkın ödediği vergilerle oluşturulan değerleri satması kabul edilemez bir
durumdur.
Teleferiğe Değil Gerçekçi Yatırıma İhtiyaç Var
Ulaşımda birincil konumda olması gereken, insanın hareketliliği ve hareketlilik
sırasındaki davranışların maksimum güvenliğinin sağlanmasıdır. Günümüzde
tüm dünyada toplumsal birlikteliğin ve paylaşımın odağı olan kent merkezleri,
motorlu taşıt trafiğinden arındırılarak sadece yayalara ve bisikletlilere ayrılmakta,
merkeze otomobillerle ulaşımı caydırmak için çeşitli engeller getirilmeye
çalışılmaktadır. Son dönem Ankara yerel yönetimi ise çağdaş uygulamaların tam
tersine, motorlu taşıt trafiğinin kent merkezinden geçişini teşvik edecek şekilde
143
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
yaya geçitlerini ve hemzemin kesişmeleri azaltmakta, ana bulvarlardan transit
trafiğin geçmesini kolaylaştıracak fiziksel düzenlemeler yapmaktadır.
Kentin kaynaklarını katlı kavşaklar, köprüler, tüneller için harcayan yerel yönetim,
yapımını yaklaşık yirmi yıldır bitiremediği için, ilgili bakanlık tarafından elinden
alınan “metro”lar karşısında ise, “yeni büyük bedelli ihaleler yapma” ihtiyacını
duymuş ve bu amaçla “teleferik” projelerini gündeme getirmiştir. Ankara
ulaşımının teleferik gibi pahalı, düşük kapasiteli, çok küçük bir kesime hizmet
edecek, inşa edilecek teleferik istasyonu ile Güven Park’ın ortadan kalkması gibi
ciddi sorunlar yaratacak ve kenti zedeleyecek bir yatırıma ihtiyacı yoktur. Teleferik
için harcanacak milyon dolarlar ile o mahallelere daha yüksek kapasiteli ve daha
düşük maliyetli toplu ulaşım hizmetleri götürülebilir, yol, durak, kaldırım, park
gibi sorunları çözülebilir.
Kentlerin kaderini etkileyecek ulaşım gibi önemli, büyük projeler tartışmaya
açılmalı; meslek odalarının, üniversitelerin ve bu konularda faaliyet gösteren
meslek örgütlerinin görüşleri alınarak, karar süreçlerine katılmaları mutlaka
sağlanmalıdır. Kentsel ulaşımdaki plansızlık, kötü trafik yönetiminden
kaynaklanan kaos, bu kaostan dolayı oluşan işgücü, zaman, can ve mal kaybı
önlenmeli, şehir merkezlerine doğru araç akışını engelleyecek alternatif politikalar
uygulanmalıdır. Güvensiz inşaatlarıyla Ankaralılara büyük sıkıntı yaratan ve
yirmi yıldır bitirilemeyen metro inşaatı en kısa sürede tamamlanarak işletmeye
açılmalı, 442 sayılı hattın özelleştirilmesi yanlışından da vazgeçilmelidir.
Kamuoyunu ve meslektaşlarımızı konuya duyarlı olmaya davet eder, konunun
takipçisi olmaya devam edeceğimizi hatırlatmak isteriz.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
144
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
DENETİMLER YETERSİZ
ÖLÜMLÜ KAZALAR ARTIYOR
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 23 Şubat 2013 tarihinde, Asansör
Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamındaki yıllık kontrollere dair yazılı basın açıklaması
yaptı.
Yasal zorunluluklara rağmen, yıllık kontrol ve denetimleri yapılmayan çok sayıda
asansör, ne yazık ki kullanıcılar için tehlike saçmaya devam ediyor. Geçtiğimiz
aylarda başkent Ankara’da ve ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleşen asansör
kazalarında, çok sayıda vatandaşımız yaralanmış ve yaşamını yitirmiştir.
Oysa bilindiği üzere “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” hükümlerine göre;
bina yöneticileri, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile
yılda en az bir kere asansörlerin kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı
yönetmelikte ilgili idareler, sınırları içerisindeki her asansörün, 1 Ocak 2012
tarihinden itibaren yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol
edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten
sorumlu kılınmıştır. Ancak ülkemizin kronik sorunu “kamusal denetim eksikliği”
sebebiyle, asansör kazalarının önüne bir türlü geçilememektedir.
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamındaki yıllık kontrollerin, kamusal
denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, uzman makina mühendisleri
tarafından yapılması ve bina sorumlularının asansörler konusundaki yükümlülükleri
hakkında bilinçlendirilmesi, kazaların önüne geçebilmesinde oldukça önemlidir.
Şubemiz yetkilileri, her yıl düzenli olarak Ankara’daki tüm İlçe Belediyelerini ziyaret
etmekte, duyarlı davranan belediyelerle, halka açık bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirmenin yanı sıra, “asansör denetim protokolleri” imzalamaktadır.
Asansörlerin %80’i Kusurlu
Bu kapsamda 2012 yılında Ankara’da, A tipi Muayene Kuruluşu olan Odamızla
protokol yapan belediyelerin sınırları içinde, 6990 asansörü denetimden geçirmiş
bulunuyoruz. Deneyimli kontrol mühendislerimiz tarafından denetlenen asansörler,
24 ana başlık altında 124 alt başlıkta kontrol edilmiş, büyük çoğunluğunda;
imalat, montaj, yetersiz bakım ve işletmeden kaynaklanan önemli eksiklikler
tespit edilmiştir.
Başkentte denetim yaptığımız asansörlerden 5200 adedi hataların giderilmesine
kadar kullanılması sakıncalıdır anlamına gelen “Kırmızı Etiket,” 220 adedi eksik ve
hataların ivedilikle giderilmesi gerektiği anlamına gelen “Sarı Etiket,” 1570 adedi
ise kullanılmasında teknik ve güvenlik açısından sakınca bulunmadığını belirten
“Yeşil Etiket” almış bulunmaktadır. Yaklaşık 50 bin asansörün var olduğu bilinen
başkente yönelik bu tablo; asansörlerdeki denetimsizlikte Türkiye ortalamasının
tahmini/takribi oranlarına ilişkin önemli bir veri sunmaktadır. Özetle ülkemizdeki
145
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
asansörlerin büyük bölümü denetlenmiyor, denetlenebilen asansörlerinde yüzde
80’i kusurlu ve kullanılması tehlike içeriyor.
Meslek Odaları Denetim Sürecinde Etkin Kılınmalı
Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi
asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi
vardır. Ülkemizde bina asansörlerinin avan ve uygulama projelerine uygun olarak
yapılmasını denetleme ve yapı kullanım izinlerini verme yetkisi, yapı denetim
kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve mücavir alan sınırları dışında valiliklere
verilmiştir. Ancak ülkemizde çok sayıda iskânsız bina bulunmakta ve bu binaların
asansör denetimleri yapılamamaktadır. Bu durum, birçok binada can ve mal
güvenliği açısından risk taşıyan asansörlerin çalışması anlamına gelmektedir. Bu
tür risk taşıyan çok sayıda önemli kamu kurumu binası bulunduğu da göz ardı
edilmemelidir.
Ayrıca yasal boşluklar nedeniyle yerel yönetimler, yetkili mühendis istihdamı
yapmadan dahi asansörlere ilk ruhsat verebilmektedir. Bu süreçlerde meslek
odaları dışlanmakta, Odalarımız yapılan protokoller çerçevesinde, ancak
ruhsatlandırma süreçlerinde devreye girebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı,
bütünlüklü bir denetim yapılamamakta ve bunun bedeli asansör kazaları ile
ödenmektedir. Asansörlerin bilimsel teknik esaslara göre “aylık ve yıllık periyodik
kontrollerinin” düzenli olarak yaptırılıp denetlenmesini sağlamak amacıyla; yerelmerkezi yönetimler, üniversiteler ve meslek odalarının koordineli çalışabilmesini
sağlayacak yeni yasal düzenlenmeler yapılması şarttır. Bu kapsamda birçok sorun
ve eksiklikleri olan “İmar Yasası” ve “Yapı Denetim Yasası” mutlaka yeniden
düzenlenmelidir.
Herkesi üzen asansör kazalarının bir daha yaşanmaması için kaderci
yaklaşımlardan vazgeçilmesi ve “kamusal denetim”in işletilmesi gerektiğini bir
kez daha hatırlatarak, tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya ve vatandaşlarımızı,
bulundukları mekânlarda kullanılan asansörlerin denetimlerinin yaptırılması
konusunda takipçi olmaya davet ediyoruz.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
146
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
ODA DENETİMİNİN 9.YILINDA ANKARA’DA
LPG’Lİ ARAÇ GERÇEĞİ:
ANKARA’DA 400 BİN LPG’Lİ ARAÇ
SIZDIRMAZLIK RAPORU OLMADAN
TRAFİKTE SEYREDİYOR
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 13 Nisan 2013 tarihinde, LGP’li araç
denetiminin önemine dair yazılı basın açıklaması yaptı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü 19.12.2011 tarihli Genelgeyle; araç muayene istasyonlarında LPG
ve CNG’li araçlar için en geç bir ay önceki tarihe ait “Gaz Sızdırmazlık Raporu”
aranması zorunluluğunu kaldırmış, gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını, “ağır
kusur”dan “hafif kusur”a dönüştürmüştür. Söz konusu genelge, LPG/CNG`li
araç kullanıcılarının keyfiyetine yol açmış, 2012 yılı Ocak ayı başından itibaren
“gaz sızdırmazlık testi” yaptırılan araç sayısında ciddi bir düşüş gerçekleşmiş,
halkın can ve mal güvenliği ciddi bir şekilde tehdit edilmeye başlanmıştır.
Oysa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, 11 Nisan 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yaptığı yetki devriyle; “LPG’ye dönüştürülen araçların son
kontrolleriyle birlikte montaj tespit raporlarının” da Oda’mızca düzenlenmesine
başlanmış, bu tarihten sonra piyasa denetimi tamamen sağlanmıştır. Şimdi
yeniden 2005-2012 yılları arasında gerçekleştirilen sistemli, disiplinli denetim
sayesinde oluşan yaygın güvenilirlik ortadan kalkmaya başlamıştır.
Denetimsiz Günlere Dönülüyor
19.12.2011 tarihli Genelge sonrası yaratılan olumsuz tabloyu açıklamak için,
Ankara’daki durumu özetlemek yeterli olacaktır. TÜİK’in 2012 yılsonu verilerine
göre; Başkentte toplam otomobil sayısı 1.035.719 adet, LPG’li otomobil sayısı ise
479.965 adettir. Yani Ankara’daki otomobillerin neredeyse yüzde 50’si LPG’lidir.
2012 yılsonu itibariyle Şubemizden gaz sızdırmazlık raporu alan otomobil sayısı
ise 73.510 adettir.
Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Genelge sonrası, yani 2012 yılı boyunca,
Ankara’daki LPG/CNG’li araçların sadece yüzde 15’ine gaz sızdırmazlık testi
yaptırılmıştır. Özetle şu anda yaklaşık 406.455 adet otomobil, gaz sızdırmazlık
raporu olmadan Başkent trafiğinde seyretmektedir.
LPG/CNG’Lİ Ticari ve Toplu Taşıma Araçlarının da Durumu Vahim
LPG/CNG’li ticari araçlar ve her gün binlerce insanın şehir içi taşımasını yapan
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin EGO’ya bağlı CNG’li otobüslerinin durumu da
147
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
oldukça düşündürücüdür. 2011 yılında toplam 951 ticari araç ve 1097 EGO’ya
bağlı otobüs için Şubemizden gaz sızdırmazlık raporu alınmışken; genelge
sonrası, 2012 yılında bu rakamlar ticari araçlarda 369’a, otobüslerde 297’ye
düşmüştür.
Ülkemizde var olan yaklaşık 3 milyon 500 bin LPG/CNG`li aracın güvenilirliğini
artırmayı sağlayan periyodik kontrollere esas “LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık
Raporu” zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılmasının; kamu can ve mal
güvenliği açısından vahim sonuçlar doğuracağını defalarca söyledik. Zira uzman
mühendislerin istihdam edildiği ve standartlara uygun dönüşüm yapan yetkili
firmalar piyasadan silinmekte; onların yerine “merdiven altı” tabiriyle anılan,
uzman olmayan kişilerin çalıştığı, standart dışı malzemenin kullanıldığı, kontrolsüz
firmalar piyasaya tekrar hâkim olmaya başlamıştır.
Sızdırmazlık raporu vermeye yetkili kuruluşlar arasında, yurt çapında en yaygın
(75 il ve 24 ilçede sabit, 154`ü gezici olmak üzere ülke genelinde toplam 253
noktada) örgütlülüğe sahip olmamız itibariyle, araç denetimlerinin çoğunluğunun
Odamız tarafından yapıldığı bilinmektedir. Odamızın uzman teknik personeli,
sızdırmazlık testleri sırasında araçlarda 15 ana başlık altında 85 noktada kontrol
yapmakta ve duruma göre tamamı majör uygunluk ya da uygunsuzluk olarak
değerlendirilmektedir.
2012 yılı LPG/CNG’li araç denetim rakamlarını kamuoyunun takdirine sunarken,
araç sahiplerini “Gaz Sızdırmazlık Raporu’nun bulundurulması şartını, hafif kusur
olarak sayılsa da mutlaka yerine getirerek duyarlı davranmaya çağırıyoruz.
Yetkilileri de bir kez daha, büyük kayıplara yol açan, üzücü kaza ve patlamalarla
karşılaşmadan, bu yanlıştan dönerek genelgeyi geri çekmeye davet ediyoruz.
Kazalar kader değildir, toplumsal duyarlılığı hep birlikte geliştirmemiz durumunda,
LPG’li araç denetimlerinde toplumun can ve mal güvenliğini kesin bir biçimde
sağlayacağımızı belirterek, konunun önemini kamuoyuna ve vatandaşlarımıza
bir kez daha hatırlatmak isteriz.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
148
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
LUNAPARKLARDA DENETİMSİZLİK
YENİ ÖLÜMLERE YOL AÇMASIN
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 25 Mayıs 2013 tarihinde, Lunapark,
oyun ve eğlence alanlarında ki tehlikelere dair yazılı basın açıklaması yaptı.
Havaların ısınmasıyla birlikte, ülkemizin birçok yerinde bulunan lunapark ve
eğlence mekânları dolmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki, tesislerin
aktif olarak çalışması ile birlikte, üzücü kazalar ve ölüm olayları sıkça yaşanmıştır.
Yasal zorunluluklara rağmen bakımları yapılmadan işletmeye alınan, günlük ve
aylık periyodik kontrolleri ihmal edilen, eğitimsiz personel tarafından işletilen
eğlence makineleri, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın can
güvenliğini tehdit etmektedir.
Belediye denetimleri uzman mühendisler eşliğinde yapılmalıdır
Halkımızın özellikle hafta sonları kalabalıklar halinde eğlendikleri bu yerlerde,
herhangi bir olay veya yangın çıkması halinde güvenli bir şekilde boşaltılmasından,
eğlence makinelerinin operatörlerinin eğitimlerine kadar denetlenmesi gereken
birçok nokta bulunmaktadır. Çoğu zaman kaldırım taşları üzerine oturtulmuş,
zeminlerine uygun bir şekilde montajı yapılmamış eğlence makineleri üzücü
kazalara davetiye çıkarmaktadır. Sayıları her geçen gün daha da artan bu eğlence
alanlarında kullanılan discovery, hızlı tren, adrenalin, gondol gibi tüm eğlence
makinelerinin ilgili mevzuata göre aylık ve yıllık olarak kontrollerinin yapılması,
emniyet aksamlarının test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca günlük olarak da
eğlence makineleri işletmeye alınmadan önce, tüm emniyet tedbirlerinin çalıştığı
kontrol edilerek çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu kontroller yasal olarak kayıt
altına alınmalıdır.
Lunaparklar, oyun ve eğlence alanlarına, bulundukları sınırlar dikkate alınarak
İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından ruhsatlarının verilmesi,
mevzuattaki tüm denetimlerinin de yine Belediyeler tarafından yapılması
gerekmektedir. Ancak tamamen bir mühendislik tasarımı olan ve yüzlerce
hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa konstrüksiyonlar olarak imalatı
yapılan bu cihazların, testlerinin, kontrollerinin ve güvenlik aksamlarının uzman
makina mühendisleri nezaretinde yapılması gereği çoğunlukla işletmeciler ve
belediyeler tarafından karşılıklı ihlal edilmektedir.
Gezici lunaparklar her kurulumda tekrar denetlenmeli…
Genellikle, küçük yerleşim yerlerinde yapılan panayırlarda kurulan mobil
lunapark makineleri ise, ortalama 15-20 günlük periyodlarla çalıştırılmakta,
ardından sökülüp başka panayır alanlarına taşınmakta ve gidilen yerde tekrar
149
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
montaj edilmektedir. Bu tip sürekli söküp-takma işlemlerinde, kalıcı mekanik
hasarlara veya güvenlik zafiyetlerine neden olunabileceği açıktır. Sabit tesislerin
ilk kurulumunda, mobil tesislerin ise her kurulumunda tesisteki her bir makine
ve yapının işletmeye alınmadan, TS EN 13814`e göre test ve kontrolleri
yapılmalıdır.
Garantili ve güvenli çalışmayı taahhüt edecek olan test ve kontrol raporları ile
periyodik kontrol raporlarının, düzenli olarak ilgili idareye sunulmadığı yaygın
bir gerçektir. Yaşanan acı kazalar da göstermiştir ki; eğlence makinelerinin
sadece ruhsat aşamasında kontrol edildiğine dair yetersiz bir evrak isteyerek,
daha sonra kontrollerin düzenli aralıklarla yapılıp yapılmadığını takip etmeden,
bu yerlerin güvenlikleri sağlanamaz. Bu noktada da ilgili Belediyelere büyük
sorumluluk düşmektedir.
“Kamusal denetim” devreye sokulmalıdır
İlk kurulum, bakım, onarım ve işletme giderlerini kâr hırsıyla, yanlış bir “maliyet”
anlayışıyla göze almayarak can ve mal güvenliğini ihlal eden işletmeciler ile
denetim mekanizmalarını çalıştırmayan yetkililerin, meydana gelen ve bundan
sonra olabilecek kazalardan sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca ilgili
bakanlıkları ve yerel yönetimleri acil tedbir almak üzere mevzuat düzenlemesi
yapılması konusunda göreve çağırıyor ve çözümün “kamusal denetim” olduğunu
tekrar hatırlatıyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak; eğlence yerlerine
işyeri ruhsatı düzenlenmesi, eğlence makinelerinin mevzuatta tanımlı periyodik
kontrollerinin yapılması, operatör ve bakım personelinin eğitilmesi konularında,
uzman makina mühendislerine dayalı örgütlü yapımızla, denetim faaliyetlerinde
elde ettiğimiz bilgi ve birikimi paylaşarak, kamu adına ve kamu güvenliği için
görev almaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
150
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
BAKIMI YAPILMAYAN KLİMALAR
HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIR!
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 6 Temmuz 2013 tarihinde, bakımı
yapılmayan klimalara dair yazılı basın açıklaması yaptı.
Yaz mevsiminin sıcaklığını hissettiğimiz şu günlerde evlerimizde, işyerlerinde ve
arabalarda yaygın olarak kullanılan klimalar; mesleğimizin önde gelen uzmanlık
alanlarından biri olan ısıtma ve soğutma sistemlerinin önemli cihazlarındandır.
Isıtma veya soğutma amacıyla yanlış sıcaklık değerlerinde çalıştırılan, iç ünite
bakımları, temizlikleri düzenli yapılmayan, ortam içerisinde uygun olmayan hava
akımları yaratan klima cihazları sağlık açısından ciddi riskler yaratmaktadır.
Hava sıcaklıklarının çok daha artacağı ilerleyen günlerde, konfor arayışınızın
sağlığınıza zarar vermemesi için; klima kullanıcılarını ve yeni klima satın alacak
vatandaşlarımızı, önerilerimize kulak vermeye davet ediyoruz…
Klima kapasitesi seçimini mutlaka yetkili mühendisler yapmalıdır
Klimaların, seçiminden montaj yerine, kullanımına ve bakımına kadar dikkat
edilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Önce klima satın alırken dikkat
etmeniz gereken hususları hatırlatalım. Yazın sizi serinleten klimanızın kışın da iyi
ısıtma yapmasını istiyorsanız ve aynı zamanda yüksek elektrik faturası ödemek
istemiyorsanız klima alırken COP değeri yüksek cihazları tercih etmelisiniz.
Çünkü COP değeri verimliliğini gösterir, bu değer ne kadar büyükse cihazınız o
kadar verimli çalışıyor demektir.
Etikette yer alan BTU/h değeri ise, klimanızın bir saatte ortamdan taşıdığı ısı
miktarını belirtmek için kullanılır. Gereğinden fazla kapasitede BTU/h değerinde
seçilmiş klima cihazı, dur-kalklardan dolayı daha fazla elektrik tüketimine ve ilk
kurulum esnasında daha fazla para ödenmesine neden olacaktır. Yani klimaların
ısıtma ve soğutma kapasitesi; binanın yapısına, iç ve dış ortam şartları gibi
birçok parametreye bağlıdır. Bu yüzden satın alacağınız klimanın kapasite
seçimi, bulunduğunuz mekanın değerlerine göre, mutlaka bir makina mühendisi
tarafından yapılmalıdır.
Alacağınızın cihazın mutlaka ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk belgeleri
olmalıdır. Servis hizmetlerini verecek yetkiliye de kolaylıkla ulaşılabilmelisiniz.
Özetle satış, dağıtım, kurulum ve satış sonrası bakım hizmetleri standartlaştırılmış,
bayilik ağları iyi işleyen firmaların klimalarını tercih etmeniz önemlidir.
Sağlığınızı riske atmayın, mutlaka klimanıza periyodik bakım yaptırın
Klimalar iç ve dış ortamda değişik hava şartlarına maruz kaldığından, cihazların
ısı transfer yüzeylerinde kirlenmeler oluşmaktadır. Bu da cihaz performansında
151
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
düşüklüğe neden olur. Klima cihazlarında yılda iki sefer periyodik bakım
yapılması gerekmektedir. Periyodik bakım sırasında cihaz içerisindeki soğutucu
gazın işletme basıncında, mevsime göre düzeltme de yapılır. Bakımı yapılmayan
ve mevsim ayarlaması yapılmayan klimaların verimi düşecek, enerji sarfiyatı
artacak ve sağlıksız ortamlar oluşmasına yol açacaktır.
Çünkü bakımı yapılmayan klimalar ideal filtreleme yapamayacağından toz ve
partiküller ortamda kalır, küf mantarları oluşmasına neden olurlar. Bu da baş ağrısı,
sinüzit, kronik yorgunluk, burun kanaması, yüz felci, astım, alerji ve lejyoner
gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Geçmişte yeni doğan ünitelerinde yaşanan,
klima bakımı kaynaklı bebek ölümleri gibi acı tecrübeleri tekrar yaşamamak için
de, hastane yönetimlerinin çok daha hassas davranmaları gerekmektedir.
Filtreleri zamanında değiştirin
Duvar tipi ve multi sistem klima cihazlarının filtreleri yaklaşık 15-30 günde
bir temizlenmelidir. Bu süreler ortamın tozluluk derecesine göre değişebilir.
Zamanında değiştirilmeyen ve temizlenmeyen filtreler de sağlığımızı tehdit eder.
Bundan özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar daha çok ve
çabuk etkilenirler unutmayın.
Periyodik bakım ve temizliğin yanı sıra klima kullanıcılarında dikkat etmesi
gereken önemli kurallar var. Öncelikle sıcaklık ayarı hiçbir zaman 23 derecenin
altına getirilmemeli, nem düzeyi her zaman yüzde 50 olarak ayarlanmalıdır.
Hiçbir çeşit klimanın önünde terli şekilde asla oturulmamalı, araç klimalarının
yönü ise yüze ve göğse değil, ön cama doğru ayarlanmalıdır. Özellikle iş ve
alışveriş merkezi yönetimleri, işletme masrafını düşürmek amacıyla, taze hava
oranlarını yetkili mühendisler tarafından hesaplanan standardın altına asla
düşürmemelidirler. Konfor arayışı kâbusa dönüşmesin
Makine Mühendisleri Odası, ülkemizin gelişmesinde bilimsel araştırmalar
yapan, araştırmalarını üyelerinin ve insanlığın hizmetine sunan, kent, çevre ve
insanlık yararına kamusal denetimler yapan, bilimsel önerilerde bulunan, bilim
ve teknolojiyi insanla buluşturan, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin ve
uygulayıcılarının kurumudur.
Toplum yararı ve kamusal denetim anlayışımız gereği meslek alanlarımızla
ilgili konularda toplumu bilgilendirmeyi her zaman görev saymaktayız. Doğru
kullanıldığında bizlere sağlıklı ortamlar ve konfor sunan klimaların sağlığımıza
zarar vermemesi için kurallara uyun. Cihazınızı satın alırken mutlaka yetkili bir
Makina Mühendisi ile görüşün; kullanımı, seçimi ve takılması konusunda detaylı
bilgi alın, cihazınızın periyodik bakımlarını asla ihmal etmeyin.
Konfor arayışınız kâbusa dönüşmesin.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
152
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
OKUL SERVİS ARAÇLARINDA
SORUNLAR DEVAM EDİYOR.
YÖNETMELİKLER YETERSİZ, DENETİM YOk!
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 14 Eylül 2013 tarihinde, Okul servis
araçları hizmet yönetmeliği ve sorunlarına dair yazılı basın açıklaması yaptı.
İlk ve orta dereceli okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Velilerin en temel
kaygılarından biri, kuşkusuz çocukların kazasız ve güvenli bir şekilde okula gidişdönüşünün sağlanabilmesidir. Türkiye’de kamusal-toplu ve güvenli taşımanın
yetersizliği, velileri büyük oranda okul servis araçlarını tercih etmeye zorlamaktadır.
Okul servis araçlarının sayısı hızla artıyor ve artık ciddi bir kazanç kapısı olarak
görülüyor. Yargı kararlarına rağmen sağlıklı bir yapıya kavuşturulamayan mevcut
yönetmelikler, uygulamadaki aksaklıklar ve denetimsizlik ciddi sorunlarla kazaları
beraberinde getiriyor.
Ülkemizde okul servis araçlarının yaptığı kaza rakamları, kaza istatistiklerinde en
üst sıralarda yer alıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 2003’te yayınladığı “Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği” eksikliklerine rağmen bu tür ulaşıma bir disiplin getirmektedir.
Ancak denetimlerdeki yetersizlikler nedeniyle kazaların önüne geçilememektedir.
Durum böyle olunca; öğrenci velilerine de büyük sorumluluklar düşüyor. Dikkat
edilmesi ve takipçi olunması gereken birçok konu bulunmaktadır. Çocuklarımızın
can güvenliği açısından son derece önemli bazı hususları, öğrencilerimizin ailelerine
ve yetkililere bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Araç ve Personel Kriterlerine Dikkat
İlk yapılması gereken okul servis araçlarının ve personelinin yönetmeliklere
uygun olup olmadığını sorgulamaktır. Okul servis aracının yaşı 12’yi aşmamış
olmalıdır. Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin
inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere bulundurulması zorunlu
olan rehber personelin ise; 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması
gerekmektedir.
Araçlar kanun ve yönetmeliklere uygun işaretler taşımalıdır. Servis hizmeti
veren araç sahipleri can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli önlemleri
almış olmalıdır. Bu kapsamda; taşıtın cam ve pencereleri sabit olmalı, iç
düzenlenmesinde yaralanmaya neden olabilecek demir aksam yumuşak bir madde
ile kaplanmalıdır. Araçlar; temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı,
altı ayda bir yetkili/yeterli servislerde bakım ve onarımları yapılmalıdır. Servis
araçlarının kapıları iniş ve binişlerde güvenli ve emniyetli olmalı, kapıların
hâkimiyeti sürücüde olmalıdır. Taşıtlarda her öğrenci için standarda uygun
emniyet kemeri bulunmalı ve kullanımına dikkat edilmelidir. Servis için kullanılan
taşıtlarda görüntü cihazları ve müzik sistemi kullanılmamalıdır. Bu araçların
teknik özellikleri ile yerleşim şeması, araç içinde görülür bir yere asılmalıdır.
153
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şoförler öğrencileri gideceği güzergahta, rahat, güvenli bir şekilde kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak taşımakla yükümlüdürler. Okul servis şoförleri, E
sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık tecrübe şartını
sağlamalıdır. Şoförün hizmet sicillerinin temiz olmasına özen gösterilmeli, kılık
kıyafeti yönetmeliklere uygun ve mali sigortası yapılmış olmalıdır. Ayrıca aracı
kaza, trafik sıkışıklığı gibi sorunlar yaşadığında veli, okul aile birliği gibi ilgili
diğer kişi ve kurumlarla mobil iletişimi sağlayacak şekilde donatılı olmalıdır.
Mesafe Tuzağına Düşmeyin
Servis ücretleri ödenirken okul ile ev arasındaki ulaşım mesafesi ve Ankara
Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın açıkladığı servis ücretleri bilinerek
ödeme yapılmalıdır. Bazı firmalar, servisin gittiği en uzak mesafenin ücretini
istemektedirler. Özel okullar dahil hiçbir okul idaresi, okul aile birlikleri veya
servis firmaları açıklanan tarifelerin üzerinde bir ücret belirleyemezler. Ayrıca
yıllık ücretler hesaplanırken, yarıyıl tatili hesap dışı tutulmalıdır.
Yol üstü denetimler resmi olarak emniyet müdürlüğünce yapılmaktadır. Standart
dışı ve yönetmeliklere uygun olmayan servis araçları çocuklarımızın can güvenliği
için büyük tehdittir. Servis araçlarının bağlı bulundukları örgütler; kuruluş
amaçlarının en temel maddesi olan güvenli ulaşımın sağlanması için alınan
servis ücretlerinin doğruluğu da dahil olmak üzere tüm kendi iç denetimlerine
özen göstermelidirler.
Kamusal Ucuz Toplu Taşıma Yaygınlaştırılmalıdır
Okul servis araçlarının sahip olması gereken özellikler üretim aşamasında
dikkate alınmalı, TSE tarafından okul servis aracı standardı belirlenerek tek tip
hale getirilmelidir. Servis aracı şartlarını sağlayan araçlara, İl Trafik Komisyonları
tarafından izin verilmelidir. Ülke çapında yapılacak bir araştırma ile gerek duyulan
okul servis aracı sayısı 2–3 yılda bir belirlenmeli, tahditli plaka uygulaması
yaygınlaştırılmalıdır.
Servis araçlarının teknik muayenelerinin yapıldığı resmi birimler en önemli
denetim noktalarıdır ve bu görevin verdiği sorumluluk bilinci ile davranmalıdırlar.
Başta okul yönetimi olmak üzere okul aile birliği, okul yönetimiyle veliler ve tüm
yurttaşlarımız da karayolu ulaşımındaki öğrenci araçlarının ulaşım güvenliğine
duyarlı davranmalıdırlar.
Trafiği olumsuz etkileyen ve önemli bir kazanç kapısı haline getirilen servis
taşımacılığının, artık kontrol altına alınması şarttır. Sorunun kamusal ucuz nitelikli
toplu taşıma ile çözülebileceği açıktır. Bu anlamda yerel yönetimin politikalarını
gözden geçirmesi ve kamu yararı ile hareket etmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla, tüm okul servis araçlarını
denetlemeye hazır olduğumuzu belirtir, yetkili kurumları bir kez daha önemle
uyarırız.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
154
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Mimarlar Odası’na Yapılan
Polis BaskınıNI Kınıyoruz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 23. Dönem Yönetim Kurulu, TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şube’sine yapılan polis baskınına dair 9 Ekim 2013 tarihinde
yazılı basın açıklaması yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde bir dinleme cihazı
bulunmuş ve son olarak da bu Odamız tarafından depo olarak kullanılan bir
yerde “korsan kitap bulunduğu”na yönelik bir polis tutanağına dayanarak arama
yapılmış ve bu Oda tarafından hazırlanan yayınlara, hukuka aykırı bir şekilde,
soruşturma sonuna kadar el konulmuştur.
İktidarın meslek alanlarımıza ve örgütümüze yönelik olarak çıkardığı keyfi
yasalara, her geçen gün dozunu artırarak sürdürdüğü baskı politikalarına
rağmen; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimsel teknik gerekliliklerini
savunmaya ve bu doğrultuda toplumsal sorumluluk içinde davranmaya devam
edeceğiz.
Tamamen hukuka aykırı bir şekilde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne yapılan
polis baskınını kınıyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Genel Merkezi, bütün
Odalarımız ve TMMOB ile dayanışma içinde olduğumuzu üyelerimiz ve kamuoyuna
duyururuz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
155
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
SOBA-BACA-ŞOFBEN
ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT…
MMO Ankara Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes, 8 Aralık 2013 tarihinde, Soba -Baca
ve Şofben Zehirlenmelerine dair yazılı basın açıklaması yaptı.
Hemen her yıl sonbahar ve kış aylarında ülkemizin çeşitli yerlerinde, bilgisizlik,
ihmal ve denetimsizlik yüzünden soba, baca ve şofbenlerden dolayı karbon
monoksit zehirlenmeleri yaşanıyor ve çok sayıda insan hayatını kaybediyor.
Havaların iyice soğumaya başlaması ile birlikte, ne yazık ki zehirlenme yüzünden
ölüm olayları tekrar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde hepimizi üzen
Kayseri, Isparta, Konya ve Balıkesir’de yaşanan ölümlü zehirlenme vakalarının
yanı sıra, son olarak Ankara Yenimahalle’de yaşayan bir aileden 2 kişi, sobadan
sızan “karbon monoksit gazı” zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ö. Varlık
Özerciyes, soba-şofben-baca zehirlenmeleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek
ve ölüm olaylarının son bulması amacıyla, aşağıdaki konulara dikkat çekerek
vatandaşlarımızı ve yetkilileri uyardı.
Karbon monoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır ve özellikle uykudayken
fark edilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle zehirlenme tehlikesine karşı,
vatandaşlarımızın belli bir bilinçle hareket etmesi ve gerekli tedbirleri alması,
çok büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın alacağı tedbirlerin yanı sıra,
konuyla ilgili denetimlerin aksatılmaması ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasının,
zehirlenmelerin önüne geçebilecek en önemli unsur olduğu unutulmamalıdır.
Bakımsız Bacalar Tehlike Saçıyor
Sobaların yanlış kurulumu ve yakılması, baca temizliğinin yaptırılmaması,
kalitesiz ve standartlara uymayan yakıt kullanılması, soba-baca ve şofbenbaca bağlantılarının yanlış yapılması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarının
standartlara uygun olmaması veya yanlış montajdan dolayı sonbahar ve kış
aylarında karbon monoksit zehirlenmeleri artmaktadır.
Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar, zehirlenmelerin
ve yangınların başlıca nedenidir. Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı; baca
çekişini arttırmak için baca yalıtımı yaptırılmalıdır. Pencere veya duvar delinerek
yapılan bacada delinen kısımda, sızdırmazlık sağlanmasına mutlaka dikkat
edilmelidir. Soba yakmaya başlamadan önce sonbahar aylarında baca bakımları
mutlaka yaptırılmalı ve bu bakımlar düzenli olarak tekrarlanmalıdır.
Bacaların yanı sıra, sobanın doğru kurulmaması ve yakılmaması da zehirlenmelerde
önemli bir rol oynar. Sobalar aşırı doldurulmamalıdır. Gereğinden fazla doldurulan
sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından
baca çekişi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.
Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. Ayrıca
yatmadan önce de sobaya kesinlikle yakıt koyulmamalıdır.
156
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Şofbenlerinizi Mutlaka Bacaya Bağlayın
Şofben zehirlenmeleri de genellikle gaz kaçaklarından değil, özellikle kışın
yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, oksijen oranının düşmesi ve karbon
monoksit oranının yükselmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu nedenle şofbenin
kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalıdır. Şofben mutlaka bacaya
bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan, bina aydınlığına vb. bağlı cihazlar asla
çalıştırılmamalıdır. Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte olmalı,
mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir mekâna takılmalıdır.
Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde; öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü
kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalı, kibrit çakmak gibi alev ve
kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, karşılıklı pencereler açılarak ortam
havalandırılmalı, gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi hızla aranmalıdır.
Kaçak ve Belgesiz Yakıt Ölüm Getiriyor
Vatandaşlarımız, kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesinin olup
olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidirler. Kullanılan
yakıtın standartlara uygunluğu da mutlaka kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan
satıcılardan asla kömür alınmamalıdır. Yetkililer belgesiz ve kaçak kömür satışını
engellemeli, halkın can güvenliğini tehlikeye atan bu tür eylemlere asla izin
vermemelidirler.
Geçtiğimiz yıllarda ve bu sonbahar başında yaşanan ölümlü kazaların
tekrarlanmaması, can ve mal kayıplarının olmaması için halkımızı ve yetkililikleri
bu konularda dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Soba-Şofben-Bacalar ve kullanılan yakıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi, Odamız tarafından
yayınlanan ekteki broşürümüzde mevcuttur.
MMO Ankara Şube Sekreteri
Ö. Varlık Özerciyes
157
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
158
YAZILI BAS
I
ŞUBEMİ
A
Z
ND
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
160
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Birgün
22 Ocak 2012
Posta Ankara
14 Ocak 2012
Birgün
Habertürk Ankara
24 Ocak 2012
24 Ocak 2012
161
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Birgün
24 Ocak 2012
Posta Ankara
30 Mart 2012
Karatekin Çankırı
30 Mart 2012
162
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Hürriyet Ankara
27 Nisan 2012
Günboyu
22 Mayıs 2012
Milliyet Ankara
22 Mayıs 2012
163
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Habertürk Ankara
25 Mayıs 2012
164
Gözlem İzmir
Cumhuriyet
26 Mayıs 2012
6 Ağustos 2012
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Birgün
12 Ağustos 2012
Milliyet Ankara
13 Ağustos 2012
Dokuz Sütun
16 Ağustos 2012
165
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
166
24 Saat
Hürriyet Ankara
24 Ekim 2012
16 Kasım 2012
Birgün
Hürriyet Ankara
22 Ekim 2012
22 Ekim 2012
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Habertürk Ankara
Hürriyet Ankara
26 Kasım 2012
26 Kasım 2012
Milliyet Ankara
26 Kasım 2012
167
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Birgün
Yeni Gün
29 Kasım 2012
15 Aralık 2012
Hürriyet Ankara
168
17 Aralık 2012
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Habertürk Ankara
Cumhuriyet Ankara
23 Aralık 2012
25 Aralık 2012
Haber Vaktim
24 Aralık 2012
169
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
İl Gazetesi
15 Ocak 2013
Milliyet Ankara
3 Ocak 2013
Haber Türk Ankara
Kırmızı Beyaz
14 Ocak 2013
170
27 Ocak 2013
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
İlke Gazetesi
28 Şubat 2013
Milliyet Ankara
24 Şubat 2013
Sözcü
4 Mart 2013
Milliyet Ankara
12 Mart 2013
171
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Haber Türk Ankara
14 Nisan 2013
Milliyet Ankara
24 Mart 2013
Haber Türk Ankara
26 Mayıs 2013
172
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Anayurt
26 Haziran 2013
Cumhuriyet Ankara
Olay
7 Temmuz 2013
28 Mayıs 2013
173
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Evrensel
4 Eylül 2013
Sol Gazetesi
15 Eylül 2013
Ankara Başkent
9 Kasım 2013
174
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Olay
13 Kasım 2013
İlke
30 Kasım 2013
175
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
Birgün
9 Aralık 2013
Ayrıntılı Haber
17 Aralık 2013
Zaman
19 Aralık 2013
176
G Ö R S EL B A
S
A ŞUBEM
D
İZ
IN
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
178
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
KANAL B ANA HABERE ASANSÖR DENETİMLERİ
İLE İLGİLİ RÖPORTAJ
Şube Asansör Kontrol Merkezi Teknik
Birim Sorumlusu Cemal Gedikoğlu,
Kanal B Haber Muhabiri Zeynep
Çolak’ın 12 Aralık 2012 tarihinde
yaptığı röportajda “asansörlerin
güvenli kullanımı ve asansör
kontrolleri” hakkında bilgi verdi.
TRT HABERDE, ANKARA ŞUBE ASANSÖR
DENETİMLERİ UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI
20 Mart 2013 tarihinde TRT Haberde
yayınlanan Gündem programında
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve Şube
Asansör Kontrol Merkezi Teknik Birim
Sorumlusu Cemal Gedikoğlu TRT
Haber Muhabiri Ahmet Ateş’in asansör
kontrolleri ve güvenlik uygulamaları
ile ilgili sorularını yanıtladı. Programda
ayrıca Şube Teknik Personeli Caner
Güney Yılmaz ve Hasan İçli tarafından
asansör denetimleri uygulamalı olarak
anlatıldı.
FLASH TV ANA HABERDE
ASANSÖR KONTRELLERİNİ ANLATTIK
Şube Asansör Kontrol Merkezi Teknik
Birim Sorumlusu Cemal Gedikoğlu
30 Mayıs 2013 tarihinde “asansör
kontrolleri ve güvenli asansör
kullanımı” ile ilgili Flash TV Haber
Muhabiri Sultan Akdoğan’ın sorularını
yanıtladı.
179
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
HABERTÜRK TV HAFTANIN RAPORU PROGRAMINDA
ASANSÖR DENETİMLERİ ANLATILDI
Şube Asansör Kontrol Merkezi Teknik
Birim Sorumlusu Cemal Gedikoğlu
31Mayıs 2013 tarihinde Habertürk
TV’de Haftanın Raporu programı
için Habertürk Muhabiri Anıl Ergin’in
“asansör kontrolleri ve güvenli
asansör kullanımı” ile ilgili sorularını
yanıtladı.
KANAL A’YA ASANSÖR KAZALARI İLE İLGİLİ
RÖPORTAJ
Şube Asansör Kontrol Merkezi Teknik
Birim Sorumlusu Cemal Gedikoğlu
Kanal A Haber Muhabiri Özkan Özcan’ın
10 Haziran 2013 tarihinde yaptığı
röportajda “asansörlerin güvenli
kullanımı ve asansör denetimleri”
hakkında bilgi verdi.
FLASH ANA HABERDE ASANSÖR KONTROLLERİ İLE
İLGİLİ SORULARINI YANITLADIK
Şube Asansör Kontrol Merkezi Teknik
Birim Sorumlusu Cemal Gedikoğlu
19 Aralık 2013 tarihinde “asansörün
güvenli kullanımı ve asansör
kontrolleri” ile ilgili Flash TV Haber
Muhabiri Sultan Akdoğan’ın sorularını
yanıtladı.
180
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
181
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
182
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
183
MMO Ankara Şubesi 23. Dönem [2012-2013] Çalışma Raporu
184
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
9 362 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content