close

Enter

Log in using OpenID

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - MATEMATİK ve BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

embedDownload
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
4. LİSELER ARASI MATEMATİK BİLGİ YARIŞMASI
Çankaya Üniversitesi Matematik - Bilgisayar Bölümü, liseler arası bir sosyal ve bilimsel
platformun oluşturulması adına “Liseler Arası Matematik Bilgi Yarışması”nın düzenlenmesi
kararı aldı. Bu bilgi yarışmasıyla, liselerde ve Çankaya Üniversitesi’nde yeni ve özgün bir bakış
açısı getirerek, geleceğin bilim adamlarına matematiğin tanıtılması ve sevdirilmesi
hedeflenmektedir.
Son Katılım Tarihi: 18.04.2014
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “Liseler Arası Matematik Bilgi Yarışması” iki aşamalı
olarak gerçekleştirilecektir. 1.aşama 26.04.2014 tarihinde eleme, 2.aşama 12.05.2014
tarihinde ise final olacaktır.
YARIŞMANIN AMAÇLARI
1. Çankaya Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü olarak matematik bilimine hizmet
etmek.
2. Liseler arası bir sosyal ve bilimsel bir platform oluşturmak.
3. Geleceğin üniversite öğrencilerinin hem matematik donanımını ölçmek hem de
üniversite ortamını tanımalarını sağlamak.
4. Ödüllü bir etkinlikle lise öğrencilerinin matematiğe olan ilgisini geliştirmek ve
matematik sevgisini aşılamak.
5. Etkinliğin düzenlenmesinde Çankaya Üniversitesi öğrencilerini görevlendirerek,
öğrencilerimizin sosyal sorumluluklarının gelişimine katkıda bulunmak.
BU ÖDÜLLÜ YARIŞMAYA KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR
1. Bu etkinlik “Liseler Arası Matematik Bilgi Yarışması” adı altında gerçekleştirilecektir.
2. “Liseler Arası Matematik Bilgi Yarışması” katılımcıları sadece lise öğrencilerinden
oluşacaktır ve öğrenciler okullarını temsilen yarışacaktır.
3. Bu etkinlik Ankara ili içerisindeki liseler arasında gerçekleştirilecektir. Ankara il
sınırları içindeki tüm liselerin başvuruları kabul edilecektir.
4. Her liseyi temsilen iki öğrenci yarışmacı olarak katılacaktır.
5. Yarışmacıların lisenin hangi sınıfında ya da kaç yaşında olduğuyla ilgili bir kısıtlama
yoktur; ancak yarışmacılar bütün lise müfredatından sorumludur.
6. Okullar, bu yarışmanın herhangi bir aşamasında daha önce bulunmuş öğrencilerle
tekrar başvuru yapamaz.
7. Katılımcılar 18.04.2014 tarihine kadar belgelerini elden teslim edebilir veya posta ile
gönderebilir.
8. “Liseler Arası Matematik Bilgi Yarışması” iki aşamalı olacaktır.
9. Yarışmanın iki aşamasında da matematik soruları sorulacaktır.
10. Yarışmanın 1. aşaması, yani eleme 26.04.2014 tarihinde, yazılı olarak Çankaya
Üniversitesi Balgat Kampüsünde yapılacaktır.
11. 1. aşamaya liselerin iki yarışmacısı da girecek ve toplanan puanların ortalamasından
lisenin puanı elde edilecektir.
12. 1. Aşamada lise müfredatından 10 yazılı-klasik soru sorulacaktır.
13. 1. Aşamadan en yüksek puanı alan 5 lise finale kalmaya hak kazanacaktır.
14. 1. Aşama sonuçları mcs.cankaya.edu.tr adresinden, final tarihinden önce
duyurulacaktır.
15. Yarışmanın 2. aşaması finaldir ve 12.05.2014 tarihinde Çankaya Üniversitesi Merkez
Kampüs, Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
16. 2. Aşamada 10 matematik sorusu sorulacaktır.
17. Finale kalan her 5 lisenin iki yarışmacısı da jüri önünde bulunacaktır.
18. Yarışmanın 2. Aşamasına katılım gerçekleştiremeyecek olan yarışmacının rahatsızlığı
belgelendiği takdirde, yarışacak olan okulu temsilen başka bir öğrenci katılabilecektir.
19. Her sorunun süresi zil sesiyle başlayacak ve ikinci zil sesinde bitecektir.
20. Yarışmacılara yöneltilen sorulara göre zaman sınırlandırılması yapılacak ve
yarışmacıların o zaman içinde soruları cevaplaması beklenecektir.
21. Yarışmacılar cevaplarını jüri ve seyirciler önünde gösterecektir.
22. Yarışmacıların cevapları doğru ve yanlış olarak değerlendirilecektir.
23. Cevaplanan her soru için ayrı bir puanlama sistemi uygulanacaktır.
24. Yarışmanın soruları Çankaya Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanacak ve cevaplar
aynı öğretim üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
25. Finalde beraberlik olması durumunda yarışma aynı gün içerisinde uzatılacak ve
yarışmacılara ek sorular yöneltilecektir.
26. Yarışmanın sorularının hazırlanması dışındaki bütün safhalarından, Uygulamalı
Matematik ve Bilgisayar Bilimi Topluluğu sorumludur ve topluluk olarak bu yarışmayı
organize etmektedir.
ÖDÜLLER
1. Yarışmanın finalinde jüri, en yüksek puanı alan üç liseye sıralamalarına göre ödüllerini
teslim edecektir.
2. Yarışmanın 1., 2.,3.’sü olan liselere sıralamalarına göre kupa verilecektir.
3. Yarışmanın finalinde ilk beşe giren yarışmacı öğrencilere katılım madalyası
verilecektir.
4. Yarışmanın finalinde ilk beşe giren liseleri temsil eden öğretmenlere, katılımlarından
dolayı plaket verilecektir.
5. Yarışmanın 1.’si olan öğrencilere birer tane (her öğrenciye 1 tane olmak üzere)
toplam 2 tane Apple IPad 4.Nesil 16 GB Tablet.*
6. Yarışmanın 2.’si olan öğrencilere birer tane (her öğrenciye 1 tane olmak üzere)
toplam 2 tane Apple IPad Mini Retina 16 GB WiFi Tablet. *
7. Yarışmanın 3.’sü olan öğrencilere birer tane (her öğrenciye 1 tane olmak üzere)
toplam 2 tane Apple Ipod Touch 5.Nesil 16 GB Tablet. *
8. Yarışmada finale kalan tüm ekiplere üniversitemizin USB’si, kalem, defter vb çeşitli
materyalleri hediye edilecektir.
* Bu ödüllerin herhangi bir sebeple piyasada bulunamaması durumunda Çankaya
Üniversitesi bu ürünlerin muadillerinin verilmesini taahhüt eder.
BU ÖDÜLLÜ YARIŞMAYA KATILACAK ÖĞRENCİLERİN VE LİSELERİN YAPMASI GEREKENLER
 Yarışmaya katılacak olan lisenin öğrencilerinin; isimleri, öğrenci numaraları, okulda
okuduklarına dair öğrenci belgeleri, nüfus cüzdan fotokopileri, birer vesikalık
fotoğrafları gerekmektedir.
 Liseyi temsil edecek öğrencilerden sorumlu bir tane öğretmenin adı, branş bilgileri ve
o okulda görev yaptığına dair okul müdürlüğünden bir yazı gerekmektedir.
 2. aşamaya katılan liselerin öğrencileriyle beraber bir öğretmenin okulu temsilen
yarışmayı izlemesi beklenmektedir.
Yarışma İletişim Adresi:
Çankaya Üniversitesi Matematik – Bilgisayar Bölümü
Merkez Kampüs(Yeni Kampüs), Eskişehir Yolu 29. Km Yukarıyurtçu – ANKARA
Ayrıntılı bilgi için:
Tel: +90 312 233 14 20
Faks: +90 312 233 10 25
E-posta: mcstopluluk@student.cankaya.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
431 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content