close

Enter

Log in using OpenID

9. dönem İdari Yargı hâkim adaylarına ilişkin liste

embedDownload
MESLEĞE KABULLERİ YAPILAN VE 26.09.2014 TARİHİNDE KURA
ÇEKECEK OLAN 9. DÖNEM İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLARINA
İLİŞKİN LİSTE
S.N.
STAJ YERİ
GÖREV
AYRIMI
SİCİLİ
ADI
SOYADI
1
Sakarya
Hâkim adayı
100485
2
Ankara
Hâkim adayı
117588
Muhammed
RaĢid
Bilal
3
Ankara
Hâkim adayı
121818
Orhan
POLAT
4
Ankara
Hâkim adayı
152914
Sibel
ÜZGÖR
5
Ankara
Hâkim adayı
164278
Fatih
TÜRKAY
6
Ankara
Hâkim adayı
164367
Fatih
ALĠUSTAOĞLU
7
Ankara
Hâkim adayı
164375
Mesut
AĞCINLIOĞLU
8
Ankara
Hâkim adayı
165838
Tuğba
TUNA IġIK
9
Ġstanbul
Hâkim adayı
167791
Yasemin
ORAK
10
Ankara
Hâkim adayı
167792
Tolga
ORAL
11
Ankara
Hâkim adayı
167793
Erdi
ORMAN
12
Ankara
Hâkim adayı
167794
Fatih Burak
ABACI
13
Ankara
Hâkim adayı
167795
Seyfullah
ÖNELGE
14
Ankara
Hâkim adayı
167796
Mehmet Ali
ÖZERDEM
15
Ankara
Hâkim adayı
167797
Esra
ÖZEV
16
Ġstanbul
Hâkim adayı
167798
Salih
ABANOZ
17
Ankara
Hâkim adayı
167799
Akif
ACAR
18
Ankara
Hâkim adayı
167800
Sümeyra
ÖZGEN
19
Ankara
Hâkim adayı
167801
Alirıza
AĞAÇ
20
Ġstanbul
Hâkim adayı
167802
Abdullah
ÖZGER
21
Ankara
Hâkim adayı
167804
Abdulkadir
ÖZKARA
22
Ankara
Hâkim adayı
167806
Hanife Ebru
ÖZTÜRK
23
Ankara
Hâkim adayı
167807
Meral
ÖZTÜRK
24
Ankara
Hâkim adayı
167808
Rahman
AKDERE
25
Ankara
Hâkim adayı
167809
Seydi
PARAKAZAN
26
Ġzmir
Hâkim adayı
167810
Hakan
AKPINAR
27
Ankara
Hâkim adayı
167811
Ali
PARLAR
28
Ankara
Hâkim adayı
167812
Fatma
AKYILDIZ
29
Antalya
Hâkim adayı
167813
Seray
AÇIKGÖZ
30
Gaziantep
Hâkim adayı
167814
YaĢar
ALTAK
31
Ankara
Hâkim adayı
167815
Sercan
PEHLĠVAN
32
Ġstanbul
Hâkim adayı
167816
Simge
AMĠL
33
Ġstanbul
Hâkim adayı
167817
Ġlter
AMĠL
34
Ankara
Hâkim adayı
167818
Enes
PERĠ
35
Adana
Hâkim adayı
167819
Mehmet
ANDĠÇ
36
Ankara
Hâkim adayı
167820
Ertuğrul
SADIÇ
37
Ankara
Hâkim adayı
167821
Kadife
ARSLANHAN
38
Ankara
Hâkim adayı
167822
Dilara
SALT
39
Ankara
Hâkim adayı
167823
Serkan
ASKER
40
Ankara
Hâkim adayı
167824
Eyüp
SARI
41
Ankara
Hâkim adayı
167825
Turgay
ASLAN
42
Ankara
Hâkim adayı
167826
Halil
SARI
43
Ankara
Hâkim adayı
167827
Ahmet
ASYA
44
Ankara
Hâkim adayı
167828
Ġsmail
SARICA
45
Aydın
Hâkim adayı
167829
Mehmet Ali
AġIKOĞLU
46
Ankara
Hâkim adayı
167830
Sercan
ATAK
47
Ankara
Hâkim adayı
167831
Mehmet Samet
SAYDAM
48
Ankara
Hâkim adayı
167832
Tayfur Sami
ATILGAN
49
Konya
Hâkim adayı
167833
ġerife
SELEK
50
Ankara
Hâkim adayı
167834
Fatih
AVCI
51
Adana
Hâkim adayı
167835
Alper
AYDIN
52
Ankara
Hâkim adayı
167836
Duygu
SELVER
53
Ankara
Hâkim adayı
167837
Fatih
SOLAK
54
Ankara
Hâkim adayı
167838
Aykut
AYDIN
55
Ankara
Hâkim adayı
167839
Hakan
SÖĞÜTLÜ
56
Ankara
Hâkim adayı
167840
Murat
AYDIN
57
Ankara
Hâkim adayı
167841
Çağatay
ġAHĠN
58
Ankara
Hâkim adayı
167842
AyĢe
AYHAN
59
Ankara
Hâkim adayı
167843
Fatma
AYHAN
60
Ankara
Hâkim adayı
167844
Kutluhan
ġAHĠN
KARARMAZ
TOKAT
61
Diyarbakır Hâkim adayı
167845
Süleyman
AYLA
62
Ankara
Hâkim adayı
167846
Murat
ġAġI
63
Ankara
Hâkim adayı
167847
Ali
AZAR
64
Ankara
Hâkim adayı
167848
Mustafa
ġENER
65
Ankara
Hâkim adayı
167849
Kemal
BABAOĞLU
66
Ankara
Hâkim adayı
167850
GülĢen
AZAR
67
Trabzon
Hâkim adayı
167851
Muhammet
BABUR
68
Ankara
Hâkim adayı
167852
Kamer
ġEREFLĠ
69
Ankara
Hâkim adayı
167853
Musa
BAHÇĠVAN
70
Ankara
Hâkim adayı
167854
Nihal
ġĠMġEK
71
Ankara
Hâkim adayı
167855
Leyla
BAKIR
72
Sivas
Hâkim adayı
167856
Ahmet Can
TALAS
73
Ankara
Hâkim adayı
167857
Hilal
BAġBAYDAR
74
Ankara
Hâkim adayı
167858
Ceylan
TALU
75
Ankara
Hâkim adayı
167859
EĢref
BAġESGĠOĞLU
76
Ankara
Hâkim adayı
167860
Nurdan
TAġ
77
Ankara
Hâkim adayı
167861
Sena Nur
TAġ
78
Ankara
Hâkim adayı
167862
Safvan
BECEREN
79
Ankara
Hâkim adayı
167863
Sinan
TATAR
80
Ankara
Hâkim adayı
167865
Eren Can
BENAKAY
81
Ankara
Hâkim adayı
167866
Emre
TEKĠN
82
Ankara
Hâkim adayı
167867
Yasemin
BERK
83
Konya
Hâkim adayı
167868
Fatih
TOPAL
84
Ankara
Hâkim adayı
167869
Ömer
BIYIK
85
Ankara
Hâkim adayı
167870
Hilal
TOPAL
86
Ankara
Hâkim adayı
167872
Ahmet
BĠLGEN
87
Ankara
Hâkim adayı
167873
Seyfi
TOZAR
88
Ankara
Hâkim adayı
167874
Burak
BOZKURT
89
Ankara
Hâkim adayı
167875
Ender
TURUS
90
Ankara
Hâkim adayı
167876
Adem
TÜRK
91
Gaziantep
Hâkim adayı
167877
Özgür
BOZKURT
92
Ankara
Hâkim adayı
167878
Abdurrahman
BURULDAY
93
Ankara
Hâkim adayı
167879
Süleyman
CAN
94
Ankara
Hâkim adayı
167881
Burcu
UÇAR
95
Ankara
Hâkim adayı
167882
Refik
CELEP
96
Ġzmir
Hâkim adayı
167883
Eren
CENAN
97
Ankara
Hâkim adayı
167884
Abdülaziz
URALÇĠN
98
Ġstanbul
Hâkim adayı
167885
Ferid
CENGĠZ
99
Ankara
Hâkim adayı
167886
Ġhsan Murat
UYSAL
100
Ankara
Hâkim adayı
167887
Muhsin
CEREN
101
Ankara
Hâkim adayı
167889
Ergün
CODUROĞLU
102
Ankara
Hâkim adayı
167890
Hediye
ÇAKIR
103
Ankara
Hâkim adayı
167891
Cihangir
UYULMAZ
104
Ankara
Hâkim adayı
167892
Arif
ÇELĠK
105
Ankara
Hâkim adayı
167893
Kübra
ÜNAL
106
Ankara
Hâkim adayı
167894
Ġhsan
ÇELĠK
107
Samsun
Hâkim adayı
167897
Elif Tuğçe
YAZICI
108
Ankara
Hâkim adayı
167898
Metin
ÇELĠK
109
Ankara
Hâkim adayı
167899
Lütfü
YEĞĠN
110
Ankara
Hâkim adayı
167900
Utku
YILDIZ
111
Ankara
Hâkim adayı
167901
Enes
ÇENGELOĞLU
112
Ankara
Hâkim adayı
167902
Hatice
YILMAZ
113
Ankara
Hâkim adayı
167903
Mehmet
ÇETĠNKAYA
114
Malatya
Hâkim adayı
167904
GülĢah
ÇĠÇEK
115
Ankara
Hâkim adayı
167905
Kadriye
KARACA
116
Ankara
Hâkim adayı
167906
Fatma
ÇĠMEN
117
Sivas
Hâkim adayı
167907
Gökhan
KARAHAN
118
Ġstanbul
Hâkim adayı
167909
Elmas
ÇIKRIKCI
119
Ankara
Hâkim adayı
167910
Adnan
KARAMAN
120
Ankara
Hâkim adayı
167911
Gözde
DAĞLI
121
Ankara
Hâkim adayı
167912
Fatih
KARAMAN
122
Ankara
Hâkim adayı
167913
Murat
DAġTAN
123
Ankara
Hâkim adayı
167914
Gökhan
KARTAL
124
Ankara
Hâkim adayı
167915
Sayıt
DEDEBALĠ
125
Ankara
Hâkim adayı
167916
Emrah
KAYA
126
Ankara
Hâkim adayı
167917
Eyyüp
DEMĠR
127
Ankara
Hâkim adayı
167918
Ġslam
KAYA
128
Ankara
Hâkim adayı
167919
Mehmet
KAYA
129
Ġstanbul
Hâkim adayı
167920
Rıdvan
KAYACAN
130
Ankara
Hâkim adayı
167921
Duygu
MUTLU
131
Antalya
Hâkim adayı
167922
Mehmet Taha
KAYACI
132
Ankara
Hâkim adayı
167923
Ramazan
DEMĠREL
133
Ġstanbul
Hâkim adayı
167924
Metin
KAYĠHAN
134
Ankara
Hâkim adayı
167925
Zeynep
DĠRĠLCE
135
Van
Hâkim adayı
167926
Sümeyye
YÜCE
136
Samsun
Hâkim adayı
167928
Ramazan
DOĞRU
137
Ankara
Hâkim adayı
167929
Kübra
DÖLCÜ
138
Ankara
Hâkim adayı
167930
Hilal Tuğçe
KILIÇ
139
Ankara
Hâkim adayı
167931
Gökhan
DUĞAN
140
Antalya
Hâkim adayı
167932
Ahmet
DURMUġ
141
Ġstanbul
Hâkim adayı
167933
Tugay
KILIÇ
142
Ankara
Hâkim adayı
167934
Tuncay
KILINÇ
143
Ankara
Hâkim adayı
167935
Selver
DÜDÜKCÜ
144
Ordu
Hâkim adayı
167936
Kıvanç
KIVRAK
145
Kayseri
Hâkim adayı
167937
Fikret
EKĠN
146
Ankara
Hâkim adayı
167938
Fatih
KIZMAZ
147
Ankara
Hâkim adayı
167939
Harun
EKġĠ
148
Ankara
Hâkim adayı
167940
Didar
KOÇOĞLU
149
Gaziantep
Hâkim adayı
167941
Metin
ENGĠN
150
Ankara
Hâkim adayı
167942
Fatih
KONAK
151
Ġstanbul
Hâkim adayı
167943
Resul
KONAK
152
Samsun
Hâkim adayı
167944
Abdulsamet
ERDOĞMUġ
153
Ankara
Hâkim adayı
167945
Zehra
KOġAL
154
Ġstanbul
Hâkim adayı
167947
Abdülsamet
EREN
155
Ankara
Hâkim adayı
167948
Nagihan Pınar
KUMCU
156
Antalya
Hâkim adayı
167949
Hakan
ERGÜN
157
Konya
Hâkim adayı
167950
Damla
TAġKIRAN
158
Ankara
Hâkim adayı
167951
Emrah
KURTOĞLU
159
Ġstanbul
Hâkim adayı
167952
Ġsmail Furkan
ERKEÇOĞLU
160
Ankara
Hâkim adayı
167953
Selvi
KÜÇÜK
161
Ankara
Hâkim adayı
167954
Handan Nalan
ERMAN
162
Ankara
Hâkim adayı
167955
Merve
KÜÇÜKGEDĠK
163
Ankara
Hâkim adayı
167956
Derya
EROĞLU
164
Ankara
Hâkim adayı
167959
Mehmet
KÜRKLÜ
165
Ankara
Hâkim adayı
167960
Burcu
TAġYAPAN
166
Ankara
Hâkim adayı
167961
Tolga
MAHMAT
167
Ankara
Hâkim adayı
167962
Samet
EġEN
168
Ġstanbul
Hâkim adayı
167963
Mustafa
MALKOÇ
169
Ankara
Hâkim adayı
167964
Ġsmail
ETÖZ
170
Ġstanbul
Hâkim adayı
167965
Mücahit
MERT
171
Ġstanbul
Hâkim adayı
167966
Arif
GENÇ
172
Ġstanbul
Hâkim adayı
167967
Okan
OK
173
Ankara
Hâkim adayı
167968
Fatih Burak
GEZER
174
Adana
Hâkim adayı
167969
Hatice
ÖZALP
175
Ankara
Hâkim adayı
167970
Ayyüce
OKUMUġ
176
Ankara
Hâkim adayı
167971
Esra
GÖK
177
Ankara
Hâkim adayı
167972
Ömer Fehim
OKUMUġ
178
Ankara
Hâkim adayı
167973
Ceren
GÖRMEZ
179
Ankara
Hâkim adayı
167974
Pelin
GÜLCAN
180
Ankara
Hâkim adayı
167975
Mirac
GÜLÇĠÇEK
181
Ankara
Hâkim adayı
167977
Fatma
GÜNAY
182
Ankara
Hâkim adayı
167978
Kasım
GÜNDÜZ
183
Ankara
Hâkim adayı
167979
Abdullah
GÜNER
184
Ankara
Hâkim adayı
167980
Recep
GÜNGÖR
185
Kırıkkale
Hâkim adayı
167981
Serkan
GÜRBÜZ
186
Ankara
Hâkim adayı
167982
Uğur
GÜRDAL
187
Ankara
Hâkim adayı
167984
Sezgin
HATĠPOĞLU
188
Ankara
Hâkim adayı
167985
Gözde
HAYIRSEVER
189
Ankara
Hâkim adayı
167987
Salih
KAHVECĠ
190
Ankara
Hâkim adayı
167989
Güven
BAHADIR
191
Ankara
Hâkim adayı
167990
Gamze Nurgül
KANDEMĠR
192
Ġstanbul
Hâkim adayı
167992
Hacı Emir
KARABULUT
193
Ankara
Hâkim adayı
168686
Gökçen
TÜRKDOĞRU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
47
File Size
230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content