close

Enter

Log in using OpenID

Celsan Katalog katologz 20.04.14.indd

embedDownload
1
ÜRÜN KATALOĞU
GENERAL CATALOG OF PRODUCTS
2014
3
Can Zarb
1989 - 2013
Katoloğumuzun hazırlanmasında emeği
geçen Can’ımızı
sevgi ve özlemle anıyoruz.
We remember our dear CAN with love
and longing, who was involved in the
preparation of our catalogue.
www.celsancelik.com
Hakkımızda
About us
1900’lü yılların başında İstanbul’da bir şahıs şirketi olarak kurulan
Our company was established as an individual firm in
firmamız; Çelik Halat ve Bağlantı Elemanlarının satışı konusunda
1900s in Istanbul. We proudly provide steel wire rope
hizmet vermekte olup, 1983 yılından bu yana Çelsan Çelik Halat
and hardware ever since. The company name changed to
Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca
Celsan Celik Halat Sanayi ve Ticaret A.S. in 1983.
KISWIRE firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız.
In addition, we are the Turkey distributor of KISWIRE
Stoğumuzdaki 1mm’den 90mm’e kadar geniş çap ve
We have a broad inventory of steel wire rope ranging
kompozisyon aralığındaki geleneksel çelik halatlar ve yüksek
from 1 mm to 90 mm diameters. We have both traditional
kopma dayanımına sahip orijinal vinç halatları “HYROPE” ile;
ropes and high tensile, special, crane ropes called
Demir Çelik, Liman, İnşaat, Vinç, Petrol ve Maden Sanayi,
“HYROPE”. We also serve in other sectors including Iron
Çimento, Asansör, Balıkçılık gibi sektörlere hizmet vermekteyiz.
and Steel, Port, Construction, Crane, Oil and Mining,
Cement, Elevator and Fishing.
4
Firmamız, Çelik halatların yanı sıra, Grade 80 ve Grade 100
We are proud to provide Grade 80 and Grade 100 Chain
Zincir ve Zincir aksesuarları, Krom (Paslanmaz) Halat, PVC Kaplı
and Chain Accessories, Stainless Steel Rope, PVC
(izoleli) Çelik Halat, TSE Belgeli Örgü ve Kurşun Baskılı Sapanlar,
Coated Rope, TSE certified Wire Rope Sling, Polyester
Polyester Sapan ve Bağlantı Elemanlarının da (Kilit, Klemens,
Webbing Sling, and Wire Rope Accessories (Shackle, Clip,
Gerdirme, Kanca, Halka, Radansa, Fırdöndü, Aybolt, Döner Yataklı
Turnbuckle, Hook, Master Link, Thimble, Swivel, Eye Bolt,
Ayboltlar, Karabina) satışını yapmaktadır.
Lifting Points, Snap Hook…) as well as steel wire rope.
TSE EN ISO 9001-2008 ve OHSAS 18001-2007 yönetim sistemi
Being a TSE EN ISO 9001-2008 and OHSAS 18001-2007
belgelerine sahip firmamızın ana ilkesi; kalitesi ve güvenliği
certified company, our first principle is to offer our
yüksek ürünleri müşterilerimizle buluşturmak ve müşteri
customers high quality and safe products, keep customer
memnuniyetini sürekli olarak zirvede tutarak piyasada kalite ve
satisfaction on top to be the assurance in market.
güvencenin adresi olmaktır.
Bu felsefe ile satışını yaptığımız ürünleri seçerken, kar
With this philosophy, we pay close attention to choose
marjımızı yüksek tutacak ürünler ve markalar yerine bizi
qualified goods and brands, which we guarantee and
siz müşterilerimize mahcup etmeyecek ürünler ve markalar
stand behind instead of choosing brands that secure high
olmasına özen göstermekteyiz.
profit.
Konusunda uzman mühendislerimiz yılların verdiği tecrübe ve
Our expert engineers with years of experience and
uzmanlaşma ile doğru yerlerde en doğru tercihlerin yapılması
specialization assist to make the right choice in right
konusunda müşterilerimize yardımcı olmakta ve firmamızı
field, and try to make our company “your business
“çözüm ortağınız” yapmaya çalışmaktadır.
partner.”.
5
www.celsancelik.com
Tel (Wire)
Demet (Strand)
Halat Özü
(Core)
Halat Çap Ölçüm Yöntemi
6
Yanlış
(Wrong)
Doğru
(Right)
Sağ Çapraz Sarım
Right Hand Regular Lay (RHRL/RHO/sZ)
Sol Çapraz Sarım
Left Hand Regular Lay (LHRL/LHO/zS)
Kendir Özlü
(FC - Fiber Core)
Damar Özlü
(Strand Core)
Sağ Düz Sarım
Right Hand Langs Lay (RHLL/RHL/zZ)
Sol Düz Sarım
Left Hand Langs Lay (LHLL/LHL/sS)
Çelik Özlü
(IWRC-Steel Core)
Alternatif Sarım
Special Alternate Lay (2 Langs 1 Regular)
Special Alternate Lay (2 Langs 1 Regular)
A
L
B
R
L
R
7
C
D
L
Yanlış
(Wrong)
Yanlış
(Wrong)
R
L
R
Doğru
(Right)
www.celsancelik.com
Tambur - Halat Çapı Oranları
Drum Rope Diameter Ratio
A
Const.
Optimized D/d
Min. D/d
6x7
72
42
19x7, 18x7
51
34
6x19 S
51
34
6x21 Fi
45
30
6x26 WS
45
30
35x7
41
27
6x25Fi
39
26
6x31 WS
39
26
6x37
39
26
6x36 WS
35
23
6x41 WS
32
21
8x19 S
41
27
8x25 Filler
32
21
B
C
8
a
Halatları Yağlamanın Faydaları
Advantages of Lubrication
1. Aşınmayı önlemek
Prevents wear
2. K
ullanım ömrünü uzatmak
Increases life time
3. K
orozyona karşı korumak
Protects against corrosion
4. Çalışma esnasında tel ve demetlerin birbiri üzerinde
düzgün olarak kaymalarını sağlamak
Provides better slide of wires and strands during work
9
www.celsancelik.com
10
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
11
www.celsancelik.com
Halat Seçimini Etkileyen Faktörler
Wire Rope Selection Factors
6x19
6x19
8x19
6x26 W.S. (10/5&5/5/1)
6x27 F.S. (12/12/3)
6x19 W. (6 &6/1)
17 veya 18x7 N.R. (6/1)
6x19 (12/6/1)
8x19 S. (9/9/1)
.395
.400
.440
.400
.426
.395
.352
.405
31.0
31.3
37.0
38.0
34.0
41.0
46.0
40.4
32.0
2.03
2.05
1.87
1.87
1.77
1.87/1.42
1.62/1.72
9
9
10
10
10
12
12
6
1.62
12
1.62
9
1.62
12
1.52/1.14
12
1.62
12
1.52
1.44
1.34
1.44
1.37
1.67/1.16
10
6
15
14
15
14
1.34
1.19/1.29
1.24
15
6
18
1.32
12
1.29
16
1.29
16
6x19
6x25 F. (12/6 + 6/1)
8x19
8x19 W.(6&6/6/1)
6x37
6x31 S.W. (12/6&6/6/1)
8x19
6x37
6x24
6x19
8x21 F. (10/5 + 5/1)
12x6/3 x 24 N.R.
6x30 F.S. (15/12/3)
6x36 S.W. (14/7 & 7/7/1)
6x24 (15/9 LÖ)
6x26 W. (7&7/7/7/4/1)
.352
.370
.440
.405
.330
.400
6x37
6x37 S. (15/15/6/1)
34x7 N.R. (6/1)
6x33 F.S. (18/12/3)
.400
.436
.445
8x19
6x25 F. (12/6 & 6/1)
.352
45.0
6x37
6x41 F. (16/8&8/8/1)
.404
54.0
6x37
6x41 S.W. (16/8 &8/8/1)
.404
55.0
6x37 6x49 S.W. (16/8 & 8/8/1)
.405
56.0
1.29
16
6x37
6x37 (18/12/6/1)
.388 56.0
1.16/1.34
18
6x37
6x43 F. (18/9 + 9/6/4)
.404
57.0
1.16
18
6x37
6x46 F. (18/9 + 9/9/1)
.405
59.0
1.16
18
.352
.405
45.0
2.03
9
41.0
42.0
37.0
50.0
37.5
50.0
37.5
48.0
51.0
59.5
53.0
En Az Bükülme
Yorulmasına Direnç
Min. Bending
Figure Resistance
6x19
6x21 F. (10/5/&5/5/1)
.395
.440
32.0
2.26
8
En Çok Aşınma
Ve Ezilmeye Direnç
Max. Wear and
Crush Resistance
6x19
6x25 S. (9/9/6/1)
6x25 F.S. (10/12/3)
.395
31.3
2.2
7
Halat Konstrüksiyonları Aşınma, Ezilme ve Bükülme Yorulmasına Karşı Göreceli Etkileri
Graphs of Wire Construction Against Year, Crush, Distortion :
6x19
6x19 S. (9/9/1)
.440
28.0
2.69
6
Dış Tellerin Sayısı (Number of Outer Wires):
6x19
6x24 F.S. (9/12/3)
.385
23.0
2.7
25.4 mm Çapındaki Halatın Yaklaşık Dış Tel Çapı, mm (25.4 mm Wire Rope Approximate Outer Wire Diameter):
6x17 S. (8/8/1)
.440
17.0
Yaklaşık Rezerv Mukavemet Toplamının %’si (Approx. Sum of Reserve Resistence Percentage):
6x19
6x10 F.S. (7/3)
.385
Yaklaşık Metalik Kesit Alanı (Approx. Metallic Cross Sections Area):
6x7 (6/1)
Halat Konstrüksiyonları (Wire Rope Constructions):
12
Standart Halat Grubu (Standard Wire Rope Group):
6x7
En Çok Aşınma
Ve Ezilmeye Direnç
Max. Wear and
Crush Resistance
En Az Bükülme
Yorulmasına Direnç
Min. Bending
Figure Resistance
Halat Gruplarına Göre Genel Özellikler
General Specifications According to Steel Wire Rope Constructions
1x7 TS EN 12385-4
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
0,6
0,8
1
1,5
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Tel anma dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
0,002
0,003
0,005
0,011
35
63
99
221
2
2,5
3
0,020
0,031
0,045
392
613
882
Kullanım Yerleri (Application Area)
3,5
4
4,5
0,061
0,080
0,102
1206
1570
1980
Otomotiv (Automotive)
0,126
0,181
0,246
2450
3530
4800
8
9
10
0,321
0,407
0,502
6270
7940
9800
12
14
16
0,723
0,984
1,290
14100
19200
25100
5
6
7
1x19 TS EN 12385-4
Birim Ağırlık (kg/m)
Unit Weight (kg/m)
+5
-0
+4
-0
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
1
1,5
2
Birim Ağırlık (kg/m)
Unit Weight (kg/m)
Monotoron (Monostrand)
1X7 (1 + 6)
Gergi Halatı (Guy Rope)
Kablo Üretimi (Cable Production)
13
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Tel anma dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
0,005
0,011
0,019
95
213
378
2,5
3
0,031
0,044
591
851
3,5
4
5
0,060
0,079
0,124
1160
1510
2360
6
7
8
0,178
0,243
0,317
3400
4630
6050
Gergi Halatı (Guy Rope)
0,401
0,495
0,599
7660
9450
11400
Klavuz Halatı (Messenger Rope)
12
13
14
0,713
0,837
0,971
13600
16000
18500
15
16
1,110
1,270
21300
24200
9
10
11
+5
-0
+4
-0
Monotoron (Monostrand)
1X19 (1+6+12)
Kullanım Yerleri (Application Area)
Otomotiv (Automotive)
www.celsancelik.com
6X7 TS EN 12385-4
Halat Anma Çapı
(Wire Diameter)
(mm)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
32
6X7 TS EN 12385-4
14
+8
-0
+7
-0
+6
-0
+5
-0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
32
0.014
0.032
0.056
0.087
0.124
0.169
0.221
0.279
0.345
0.417
0.497
0.583
0.676
0.883
1.120
1.380
1.670
1.990
2.330
2.700
3.530
+5
-0
254
572
1020
1590
2290
3110
4070
5150
6350
7690
9150
10700
12500
16300
20600
25400
30800
36600
43000
49800
65100
6X7 = 6(1+6)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Balıkçılık (Fishing)
Gergi Halatı (Guy Rope)
Havai Halatı (Aerial Line)
Telesiyej (Chair Lift)
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
0.015
0.035
0.062
0.960
0.138
0.180
0.246
0.311
0.384
0.465
0.553
0.649
0.753
0.983
1.240
1.540
1.860
2.210
2.600
3.010
3.930
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
235
529
940
1470
2120
2880
3760
4760
5880
7110
8460
9930
11500
15000
19000
23500
28400
33800
39700
46100
60200
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
Tolerans
(%)
+8
-0
+7
-0
+6
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
Halat Anma Çapı
(Wire Diameter)
(mm)
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
254
572
1020
1590
2290
3110
4070
5150
6350
7690
9150
10700
12500
16300
20600
25400
30800
36600
42800
49700
65000
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
281
633
1130
1760
2530
3450
4500
5700
7040
8510
10100
11900
13800
18000
22800
28100
34100
40500
47600
55200
72100
6X7 = 6(1+6)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Balıkçılık (Fishing)
Gergi Halatı (Guy Rope)
Havai Halatı (Aerial Line)
Telesiyej (Chair Lift)
6X19 SEALE TS EN 12385-4
6X19 SEALE TS EN 12385-4
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
36
+6
-0
+5
-0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
36
0.134
0.183
0.238
0.302
0.373
0.451
0.537
0.630
0.730
0.838
0.954
1.080
1.210
1.350
1.490
1.800
2.150
2.520
2.920
3.820
4.830
+5
-0
3250
2390
4240
5360
6620
8010
9530
11190
12980
14900
16950
19130
21450
23900
26480
32040
38130
44750
51900
67790
85790
6X19 SEALE = 6(1+9+9)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Madencilik (Mining)
Balıkçılık (Fishing)
Petrol Kuyuları (Oil Well)
Telesiyej (Chair Lift)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
Asansör (Elevator)
15
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
0.147
0.201
0.262
0.332
0.410
0.496
0.591
0.693
0.803
0.922
1.050
1.190
1.330
1.490
1.640
1.980
2.370
2.770
3.210
4.200
5.310
Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
2140
2920
3810
4830
5960
7210
8580
10100
11700
13400
15300
17200
19300
21500
23800
28800
34300
40300
46700
61300
77200
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
Tolerans
(%)
+6
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
2310
3150
4110
5220
6440
7790
9270
10900
12600
14500
16500
18600
20800
23200
25700
31100
37000
43500
50400
65900
83400
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
2570
3500
4575
5790
7150
8650
10300
12080
14010
16090
18300
20660
23160
25810
28600
34600
41180
48330
56050
73200
92650
6X19 SEALE = 6(1+9+9)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Madencilik (Mining)
Balıkçılık (Fishing)
Petrol Kuyuları (Oil Well)
Telesiyej (Chair Lift)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
Asansör (Elevator)
www.celsancelik.com
6X19 WARRINGTON TS EN 12385-4
6X19 WARRINGTON TS EN 12385 - 4
16
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
36
Tolerans
(%)
+5
-0
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
36
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
0.134
0.183
0.238
0.302
0.373
0.451
0.537
0.630
0.730
0.838
0.954
1.077
1.207
1.345
1.490
1.803
2.146
2.519
2.921
3.815
4.829
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
2150
2920
3815
4830
5960
7210
8580
10070
11700
13400
15250
17220
19310
21510
23850
28850
34320
40280
46710
61000
77200
2385
3245
4235
5365
6620
8000
9535
11190
12975
14895
16945
19130
21450
23900
26475
32040
38130
44750
51900
67785
85790
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
0.148
0.201
0.263
0.332
0.410
0.496
0.591
0.693
0.804
0.923
1.050
1.186
1.329
1.481
1.641
1.986
2.363
2.774
3.217
4.202
5.318
6*19 WARRINGTON =
6(1+6+(6+6)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Madencilik (Mining)
Balıkçılık (Fishing)
Petrol Kuyuları (Oil Well)
Telesiyej (Chair Lift)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
Asansör (Elevator)
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
+5
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
2320
3155
4120
5215
6435
7785
9265
10875
12615
14480
16470
18595
20850
23230
25740
31140
37060
43495
50445
65885
83390
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
2575
3505
4575
5790
7150
8650
10300
12085
14015
16085
18300
20660
23165
25810
28600
34600
41180
48330
56050
73210
92650
6x19 WARRINGTON =
6(1+6(6+6))
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Madencilik (Mining)
Balıkçılık (Fishing)
Petrol Kuyuları (Oil Well)
Telesiyej (Chair Lift)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
Asansör (Elevator)
6X19 FILLER TS EN 12385-4
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
36
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
+5
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
0.243
0.308
0.380
0.460
0.547
0.643
0.745
0.855
0.973
1.100
1.230
1.370
1.520
1.840
2.190
2.570
2.980
3.890
4.930
Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
3890
4920
6080
7360
8750
10300
11900
13700
15600
17600
19700
21900
24300
29400
35000
41100
47700
62200
78800
4330
5470
6760
8180
9730
11420
13240
15200
17300
19520
21890
24390
27020
32700
38910
45660
52960
69170
87540
6X19 FILLER =
6(1+6+6dt+12)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Madencilik (Mining)
Delme ve sondaj (Drilling)
Kum ocakları (Sand Pit)
Vinçler (Cranes)
Darbeli yükler (Shock Bads)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
6X19 FILLER TS EN 12385-4
17
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
36
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
Tolerans
(%)
+5
-0
0.267
0.339
0.418
0.506
0.602
0.707
0.820
0.941
1.070
1.210
1.350
1.510
1.670
2.020
2.410
2.830
3.280
4.280
5.420
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
4200
5310
6570
7950
9450
11100
12900
14800
16800
19000
21300
23700
26200
31800
37800
44400
51500
67200
85100
4670
5910
7300
8830
10510
12330
14300
16420
18680
21090
23640
26340
29180
35310
42020
49320
57200
74670
94540
6X19 FILLER =
6(1+6+6dt+12)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Madencilik (Mining)
Delme ve sondaj (Drilling)
Kum ocakları (Sand Pit)
Vinçler (Cranes)
Darbeli yükler (Shock Bads)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
www.celsancelik.com
6X19 STANDART TS EN 12385-4
6X19 STANDART TS EN 12385-4
18
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
34
36
Tolerans
(%)
+5
-0
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
32
34
36
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
0,125
0,17
0,221
0,28
0,346
0,419
0,498
0,585
0,678
0,778
0,886
1,001
1,121
1,249
1,384
1,675
1,993
2,339
2,713
3,543
4
4,485
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
1990
2710
3540
4481
5532
6694
7699
9349
10842
12447
14162
15987
17923
19970
22127
26774
31864
37395
43370
56646
63948
71693
2385
3245
3934
4979
6147
7437
8851
10388
12047
13830
15735
17763
19915
22189
24586
29749
35404
41551
48189
62940
71054
79659
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
0.243
0.308
0.381
0.461
0.548
0.643
0.746
0.856
0.974
1.101
1.233
1.374
1.522
1.842
2.192
2.57
2.98
3,9
4,4
4,93
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Sapan Yapımı (Sling)
Çekme Halatı (Pulling)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
+5
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
3825
4840
5975
7230
8605
10100
11710
13445
15295
17270
19360
21570
23900
28920
34415
40388
46840
61179
69065
77430
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
4250
5380
6640
8035
9560
11220
13010
14940
16995
19185
21510
23965
26555
32130
38240
44875
52045
67977
76739
86033
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Sapan Yapımı (Sling)
Çekme Halatı (Pulling)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
6X36 WARRINGTON - SEALE = TS EN 12385-4
6X36 WARRINGTON - SEALE TS EN 12385-4
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48
52
56
+5
-0
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48
52
56
0.243
0.380
0.547
0.643
0.745
0.973
1.230
1.520
1.840
2.190
2.570
2.980
3.890
4.930
6.080
7.360
8.760
10.300
11.900
4230
6600
9500
11150
12930
16890
21380
26390
31930
38000
44600
51730
67660
85500
105660
127730
152000
178400
206900
6X36 WARRINGTON
SEALE = 6(1+7+(7+7)+14)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Vinçler (Cranes)
Madencilik (Mining)
Denizcilik (Marine)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
19
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
0.268
0.418
0.602
0.707
0.820
1.070
1.350
1.670
2.020
2.410
2.830
3.280
4.280
5.420
6.690
8.100
9.640
11.300
13.100
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
3800
5940
8550
10000
11600
15200
19200
23800
28700
34200
40100
46600
60800
77000
95000
115000
137000
161000
186000
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
Tolerans
(%)
+5
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
4110
6420
9230
10800
12600
16400
20800
25600
31000
36900
43300
50300
65700
83100
103000
124000
148000
173000
201000
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
4560
7130
10260
12050
16040
20600
25730
28500
34490
41050
48170
55870
72970
92350
114000
137950
164170
192670
223450
6X36 WARRINGTON
SEALE = 6(1+7+(7+7)+14)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Vinçler (Cranes)
Madencilik (Mining)
Denizcilik (Marine)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
www.celsancelik.com
6X37 STANDART TS EN 12385-4
6X37 STANDART TS EN 12385-4
20
Halat Anma Çapı
(Wire Diameter)
(mm)
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
+5
-0
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
0.221
0.346
0.498
0.585
0.678
0.886
1.121
1.384
1.675
1.993
2.339
2.713
3.114
3.543
4.001
4.484
4.996
5.536
6.103
6.698
7.321
7.972
8.650
9.356
10.089
10.850
3775
5900
8490
9965
11560
15095
19105
23590
28540
33965
39860
46230
53070
60380
68165
76420
85145
94345
104015
114155
124770
135855
147410
159440
171940
184910
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Gemi Bağlama (Mooring)
Sapan Yapımı (Sling)
Denizcilik (Marine)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
0.244
0.381
0.548
0.746
0.974
1.233
1.522
1.842
2.192
2.573
2.984
3.425
3.897
4.400
4.932
5.496
6.089
6.713
7.368
8.053
8.769
9.515
10.291
11.098
11.935
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
3400
5310
7645
8970
10400
13585
17195
21225
25685
30570
35875
41605
47760
54340
61350
68775
76630
84910
93615
102740
112290
122270
132670
143495
154745
166420
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
Tolerans
(%)
+5
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
Halat Anma Çapı
(Wire Diameter)
(mm)
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
3670
5730
8255
11235
14675
18570
22925
27740
33015
38745
44935
51580
58690
66255
74280
82760
91700
101100
110960
121275
132050
143280
154975
167125
179735
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
4075
6370
9170
12480
16305
20635
25475
30825
36680
43050
49930
57315
65210
73615
82530
91955
101890
112335
123290
134750
146720
159200
172195
185695
199700
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Gemi Bağlama (Mooring)
Sapan Yapımı (Sling)
Denizcilik (Marine)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
6X41 WARRINGTON = TS EN 12385-4
6X41 WARRINGTON - SEALE TS EN 12385-4
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
52
56
+5
-0
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
0.548
0.745
0.973
1.232
1.521
1.840
2.190
2.570
2.981
3.422
3.893
4.395
4.928
5.490
6.083
6.707
7.361
8.045
8.760
10.281
11.923
ÇÖ Birim Ağırlık (kg/m)
IWRC Unit Weight (kg/m)
8550
11640
15200
19240
23750
28740
34200
40140
46550
53440
60800
68640
76950
85740
95000
104740
114955
125640
136805
160555
186200
0.602
0.707
0.820
0.941
1.071
1.355
1.673
2.024
2.409
2.827
3.279
3.764
4.283
4.835
5.420
6.039
6.692
7.377
8.097
8.850
9.636
10.456
11.309
12.195
13.115
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
9500
12930
16890
21375
26390
31930
38000
44600
51725
59380
67555
76265
85500
95270
105560
116380
127725
139600
152000
178395
206895
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Vinçler (Cranes)
Madencilik (Mining)
Denizcilik (Marine)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
21
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
+5
-0
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Lif Öz Tel Anma Dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
LÖ Birim Ağırlık (kg/m)
FC Unit Weight (kg/m)
9235
10840
12570
14430
16420
20780
25650
31040
36940
43350
50280
57720
65670
74135
83115
92605
102605
113125
124155
135670
147755
160325
173405
187000
201110
Çelik Öz Tel Anma Dayanımı
(200 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
10260
12045
13965
16035
18240
23090
28500
34490
41045
48170
55865
64130
72965
82370
92345
102890
114010
125695
137950
150775
164170
178135
192670
207780
223455
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Vinçler (Cranes)
Madencilik (Mining)
Denizcilik (Marine)
Genel Mühendislik
(General Engineering)
www.celsancelik.com
8X19 SEALE TS EN 12385-5
8X19 SEALE TS EN 12385-5
22
Normal Çapı
(Wire Diameter)
(inch)
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
(mm)
4.76
6.35
7.94
9
9.5
10
11
11.1
12
12.5
12.7
13
14
14.3
16
Normal Çapı
(Wire Diameter)
(inch)
(mm)
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
-
7.94
9
9.50
10
11
11.1
12
12.5
12.7
13
14
14.3
16
17.5
18
19.1
22
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Yaklaşık Ağırlık
Weight
1370/1770/1570 (N/mm)
(kN)
(kg/m)
10.1
17.7
28.1
35.6
39.6
44.0
53.2
54.2
63.3
68.7
70.9
74.3
86.2
89.9
113
0.08
0.14
0.22
0.28
0.31
0.34
0.42
0.42
0.49
0.54
0.55
0.58
0.67
0.70
0.88
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
1370/1770
1570 (N/mm)
(kN)
36.2
46.6
51.9
57.5
69.7
71.0
83.0
89.9
92.8
97.0
113
118
148
177
186
208
279
1770/1770
1570 (N/mm)
(kN)
40.8
52.5
58.5
64.8
78.6
80.1
93.6
101
105
109
128
133
167
200
210
234
315
8X19 SEALE = 8(1+9+9)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Asansör (Elevators)
Vinçler (Cranes)
Yaklaşık Ağırlık
Weight
(kg/m)
0.26
0.34
0.38
0.42
0.51
0.52
0.61
0.66
0.68
0,71
0,83
0,86
1,08
1,29
1,36
1,52
2,03
8X19 SEALE = 8(1+9+9)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Asansör (Elevators)
Vinçler (Cranes)
19X7 YARI DÖNMEZ 12385-4 TS EN 12385
Halat
anma çapı - ÇÖ
(mm)
ÇÖ Birim ağırlık
(kg/m)
ÇÖ
Tolerans
(%)
En küçük kopma kuvveti
Çelik Öz Tel anma dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
4
5
+7
-0
0,0643
0,100
945
1480
6
7
+6
-0
0,145
0,197
2130
2890
8
9
10
0,257
0,326
0,402
3780
4780
5910
11
12
13
0,486
0,579
0,679
7150
8500
9980
0,788
1,030
1,300
11600
15100
19100
20
22
24
1,610
1,950
2,310
23600
28600
34000
26
28
52,720
3,150
39900
46300
14
16
18
+5
-0
19X7 YARI DÖNMEZ =
(ÖZ+6(1+6)+12(1+6))
Kullanım Yerleri (Application Area)
Kule Vinçleri (Tower Crane)
Yüksek Kaldırmalar (High Lifting)
Vinçler (Cranes)
Liman Vinçleri (Port Cranes)
23
www.celsancelik.com
35X7 WARRINGTON DÖNMEZ -4 TS EN 12385
24
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
(mm)
Birim Ağırlık (kg/m)
Unit Weight (kg/m)
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
Tel anma dayanımı
(180 kgf/mm2) Fmin kgf
Tensile Strenght
Tolerans
(%)
4
5
0,0643
0,100
945
1480
6
7
0,145
0,197
2130
2890
8
9
10
0,257
0,326
0,402
3780
4780
5910
0,486
0,579
0,679
7150
8500
9980
Kule Vinçleri (Tower Crane)
14
16
18
0,788
1,030
1,300
11600
15100
19100
Vinçler (Cranes)
20
22
24
1,610
1,950
2,310
23600
28600
34000
26
28
2,720
3,150
39900
46300
11
12
13
+5
-0
35X7 WARRINGTON DÖNMEZ =
(ÖZ+6(1+6)+12(1+6)+16(1+6)
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Yüksek Kaldırmalar (High Lifting)
Liman Vinçleri (Port Cranes)
4X39 SES TS EN 12385-4
Halat Anma Çapı
Wire Diameter
Min. Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
200 kg/mm2
10
11.2
12
12.5
14
16
18
19
20
22.4
24 25 26 28 30 31.5 32 33.5 35.5 37.5 40 42.5 45 63.9
80.3
89.0
100.0
125.7
163.8
208.7
231.4
256.0
321.7
356.0 399.1 431.5 502.1 575.7 634.5 655.1 717.8 806.1 899.3 1,000.3 1,127.8 1,255.3 Tonnef
6.52
8.19
9.08
10.20
12.82
16.70
21.28
23.60
26.10
32.80
36.30 40.70 44.00 51.20 58.70 64.70 66.80 73.20 82.20 91.70 102.00 115.00 128.00 Maksimum Uzunluk
Max. Length
(kg/m)
(m)
220 kg/mm2
(mm)
kN
Yaklaşık Ağırlık
Weight
kN
69.2
87.0
96.5
108.9
136.3
177.5
225.6
251.1
277.5
348.1
385.4 432.5 466.8 543.3 623.7 687.5 709.0 777.7 872.8 973.8 1,078.7 1,225.8 1,372.9 Tonnef
7.06
8.87
9.84
11.10
13.90
18.10
23.00
25.60
28.30
35.50
39.30 44.10 47.60 55.40 63.60 70.10 72.30 79.30 89.00 99.30 110.00 125.00 140.00 0.41
0.51
0.59
0.63
0.80 1.04
1.34
1.49
1.63
2.05
2.35 2.55 2.76 3.25 3.73 4.11 4.24 4.65 5.22 5.82 6.63 7.48 8.38 2,000
1,500
1,000
1,000
2,500
2,200
3,500
2,500
2,500
2,500
1,800
1,800
1,800
3,000
2,700
1,900
1,900
1,900
1,900
1,400
1,400
1,100
1,100
Kullanım Yerleri
(Application Area)
Vinçler (Cranes)
Kaldırma (Hoist)
25
www.celsancelik.com
6X12 + 7 GALVANİZLİ
1X19 PASLANMAZ ÇELIK HALAT
Halat Anma Çapı (mm)
Wire Diameter (mm)
6
8
10
12
Halat Anma Çapı (mm)
Wire Diameter (mm)
2
3
4
5
6
8
10
12
Tolerans
(%)
+5
-0
Birim Ağırlık (kg/m)
Unit Weight (kg/m)
0,020
0,045
0,079
0,124
0,178
0,317
0,495
0,713
Birim Ağırlık (kg/m)
Unit Weight (kg/m)
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
0,098
0,175
0,273
0,393
1270
2290
3670
5210
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
336
756
1340
2100
3030
5380
8400
12100
PVC KAPLI ÇELİK HALAT
7X19 PASLANMAZ ÇELIK HALAT
26
Halat Anma Çapı (mm)
Wire Diameter (mm)
2
3
4
5
6
8
10
12
Halat Anma Çapı (mm)
Wire Diameter (mm)
2/3
2/4
3/5
4/6
5/7
6/8
8/10
10/12
Birim Ağırlık (kg/m)
Unit Weight (kg/m)
0,017
0,034
0,061
0,095
0,138
0,243
0,381
0,548
Halat Cinsi
Type of Wire
6x7
6x7
6x7
6x7
6x7
6x12+7
6x12+7
6x12+7
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
212
477
849
1326
1960
3400
5310
7650
En Küçük Kopma Kuvveti
Min. Breaking Load
250
250
550
900
1500
2000
3600
5700
Hyfil R8
Regular Lay
Hyfil R8’in Özellikleri
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
Benefits of Hyfil R8:
1. Hyfil R8 dış demetler ile öz arasında plastik dolguya sahiptir.
Hyfil R8 has a plastic layer between the core and the compacted outer strands.
2. Hyfil R8 yüksek kopma kuvvetine ve yapısal sağlamlığa sahiptir.
Hyfil R8 has a high breaking load and good structual stability.
3. Hyfil R8 galvaniz veya siyah tellerden yapılmış olup tam olarak yağlanmıştır.
Hyfil R8 is fully lubricated and made out of galvanized/ungalvanized wires.
Hyfil R8’in Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil R6)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Uzunluk
Length
Discard
Regular Lay
Langs Lay
6Xd
30Xd
6Xd
30Xd
18
35
9
18
1770 Grade
8
9
10
11
12
12.7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.4
23
24
25
25.4
26
27
28
28.6
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41.3
42
44
45
46
47.5
48
50
52
54
56
58
60
42-48
42-54
341
381
421
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
208
248
288
80
96
112
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
kN
53.82
68.11
84.09
101.7
121.1
135.6
142.1
164.8
189.2
215.3
243.0
272.5
303.6
336.4
370.8
407.0
421.9
444.8
484.4
525.6
542.5
568.5
613.0
659.3
687.8
707.2
756.8
808.1
861.1
915.7
972.1
1030
1090
1214
1345
1434
1483
1628
1703
1779
1897
1937
2102
2274
2452
2637
2829
3027
t(M)
5.49
6.95
8.57
10.38
12.35
13.83
14.49
16.81
19.29
21.95
24.78
27.78
30.95
34.30
37.81
41.50
43.02
45.36
49.39
53.59
55.32
57.96
62.51
67.22
70.14
72.11
77.17
82.40
87.80
93.38
99.12
105.0
111.1
123.8
137.2
146.3
151.3
166.0
173.6
181.4
193.5
197.6
214.4
231.9
250.0
268.9
288.4
308.7
1960 Grade
kN
61.48
77.81
96.06
116.2
138.3
154.9
162.3
188.3
216.1
245.9
277.6
311.2
346.8
384.2
423.6
464.9
482.0
508.1
553.3
600.4
619.7
649.3
700.3
753.1
785.7
807.8
864.5
923.1
983.6
1046
1110
1177
1245
1387
1537
1638
1694
1860
1945
2033
2167
2213
2401
2597
2801
2920
3132
3352
0.67
Minimum Kopma Kuvveti
(Minimum Breaking Strength)
Hesaplanan Kopma Kuvveti
(Calculated Breaking Strength)
Diameter
Çap
mm
12-42
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
mm (Size)
t(M)
6.27
7.93
9.80
11.85
14.10
15.79
16.55
19.20
22.04
25.07
28.31
31.73
35.36
39.18
43.19
47.40
49.15
51.81
56.42
61.22
63.19
66.21
71.41
76.79
80.12
82.37
88.15
94.13
100.30
106.7
113.2
120.0
127.0
141.4
156.7
167.0
172.7
189.7
192.3
207.3
221.0
225.7
244.8
264.8
285.6
297.8
319.4
341.8
1770 Grade
kN
47.69
60.36
74.51
90.16
107.3
120.2
125.9
146.0
167.7
190.8
215.3
241.4
269.0
298.0
328.6
360.6
373.9
394.2
429.2
465.7
480.7
504.7
543.2
584.2
609.5
626.7
670.6
716.1
763.0
811.4
861.4
912.8
965.7
1076
1192
1271
1314
1443
1509
1577
1681
1717
1863
2015
2175
2345
2509
2682
Birim Ağırlık
(Unit Weight)
1960 Grade
t(M)
kN
t(M)
4.86
6.15
7.60
9.19
10.94
12.25
12.84
14.89
17.10
19.45
21.96
24.62
27.43
30.39
33.51
36.77
38.12
40.19
43.76
47.49
49.02
51.46
55.39
59.57
62.15
63.90
68.38
73.02
77.80
82.74
87.83
93.07
98.47
109.7
121.6
129.6
134.0
147.1
153.9
160.8
171.4
175.1
189.9
205.4
221.8
239.1
255.8
273.5
52.81
66.84
82.51
99.84
118.8
133.1
139.4
161.7
185.6
211.2
238.5
267.3
297.9
330.1
363.9
399.4
414.0
436.5
475.3
515.7
532.3
558.8
601.5
646.9
674.9
693.9
742.6
793.0
844.9
898.6
953.9
1011
1069
1191
1320
1407
1456
1597
1671
1746
1862
1901
2063
2231
2409
2597
2778
2970
5.38
6.82
8.41
10.18
12.12
13.57
14.22
16.49
18.93
21.54
24.31
27.26
30.37
33.66
37.10
40.72
42.22
44.51
48.46
52.58
54.28
56.98
61.33
65.96
68.82
70.76
75.72
80.86
86.15
91.63
97.27
103.1
109.0
121.5
134.6
143.5
148.5
162.9
170.4
178.0
189.8
193.8
210.3
227.5
245.6
264.8
283.3
302.9
kg/m
0.279
0.353
0.435
0.527
0.627
0.702
0.735
0.853
0.979
1.114
1.258
1.410
1.571
1.741
1.919
2.106
2.184
2.302
2.507
2.720
2.808
2.942
3.172
3.412
3.560
3.660
3.917
4.182
4.456
4.739
5.031
5.331
5.640
6.284
6.963
7.423
7.677
8.425
8.813
9.209
9.819
10.03
10.88
11.77
12.69
13.65
14.64
15.67
27
www.celsancelik.com
Hyfil K6
Hyfil K6’nın Özellikleri
Benefits of Hyfil K6:
1. Hyfil K6 kompakt dış demetler ile öz arasında plastik dolguya sahiptir.
Hyfil K6 has a plastic layer between the core and the compacted outer strands.
2. H
yfil K6 yüksek kopma kuvvetine ve yapısal sağlamlığa sahiptir.
Hyfil K6 has a high breaking load and good structual stability.
3. Hyfil K6 galvaniz veya siyah tellerden yapılmış olup tam olarak yağlanmıştır.
Hyfil K6 is fully lubricated and made out of galvanized/ungalvanized wires.
Hyfil K6’nın Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil K6)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Uzunluk
Length
Discard
28
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
inch
12
(12.7)
1/2
13
14
(14.3)
9/16
15
(15.9)
5/8
16
18
19
(19.1)
3/4
20
22
(22.2)
7/8
24
25
(25.4) 1
26
27
28
(28.6) 1-1/8
29
30
31
(31.8)
1-1/4
32
33
34
(34.9) 1-3/8
35
36
38
(38.1)
1-1/2
40
(41.3)
1-5/8
42
44
(44.5) 1-3/4
45
Regular Lay
Langs Lay
6Xd
30Xd
6Xd
30Xd
14
29
7
14
Çap Toleransı
Diameter Tolerance
min.
max.
mm
mm
12.0
12.7
13.0
14.0
14.3
15.0
15.9
16.0
18.0
19.0
19.1
20.0
22.0
22.2
24.0
25.0
25.4
26.0
27.0
28.0
28.6
29.0
30.0
31.0
31.8
32.0
33.0
34.0
34.9
35.0
36.0
38.0
38.1
40.0
41.3
42.0
44.0
44.5
45.0
12-34
12-38
12-45
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
205
235
265
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
156
186
216
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
60
72
84
mm (Size)
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
0.68
Minimum Kopma Kuvveti (Minimum Breaking Force (Fmin, MBF))
Yaklaşık Birim Ağırlığı
Approximate Unit Wt.
Metric Unit
1960 Grade
kg/m
lb/ft
kN
t(metric)
Imperial Unit
2160 Grade
kN
t(metric)
1960 Grade
klb
t(short)
2160 Grade
klb
12.5
0.680
120.7
12.3
128.0
13.0
13.2
0.51
30.4
15.2
32.2
13.5
0.798
141.6
14.4
150.2
15.3
14.6
0.926
164.2
16.7
174.2
17.8
14.9
0.65
38.5
19.3
40.9
15.6
1.06
188.5
19.2
200.0
20.4
16.5
0.81
48.2
24.1
51.1
16.6
1.21
214.5
21.9
227.5
23.2
18.7
1.53
271.5
27.7
288.0
29.4
19.8
1.71
302.5
30.8
320.8
32.7
19.9
1.5
68.0
34.0
72.1
20.8
1.89
335.2
34.2
355.5
36.2
22.9
2.29
405.5
41.4
430.2
43.9
23.1
1.56
92.8
46.4
98.5
25.0
2.72
482.6
49.2
511.9
52.2
26.0
2.95
523.7
53.4
555.5
56.6
26.4
2.05
121.5
60.8
128.9
27.0
3.19
566.4
57.8
600.8
61.3
28.1
3.44
610.8
62.3
647.9
66.1
29.1
3.70
656.9
67.0
696.8
71.0
29.7
2.60
154.1
77.0
163.4
30.2
3.97
704.7
71.9
747.4
76.2
31.2
4.25
754.1
76.9
799.9
81.6
32.2
4.54
805.2
82.1
854.1
87.1
33.1
3.25
192.9
96.4
204.6
33.3
4.84
858.0
87.5
910.1
92.8
34.3
5.14
912.5
93.0
967.9
98.7
35.4
5.46
968.6
98.8
1,027.4
104.8
36.3
3.89
230.7
115.4
244.7
36.4
5.79
1,026.4
104.7
1,088.7
111.0
37.4
6.12
1,085.9
110.7
1,151.8
117.4
39.5
6.82
1,209.9
123.4
1,283.4
130.9
39.6
4.58
272.0
135.0
288.5
41.6
7.56
1,340.6
136.7
1,422.0
145.0
43.0
5.15
305.8
152.9
324.4
43.7
8.33
1,478.0
150.7
1,567.8
159.9
45.8
9.14
1,622.1
165.4
1,720.6
175.4
46.3
6.29
373.0
186.5
395.6
46.8
9.57
1,696.7
173.0
1,799.7
183.5
t(short)
16.1
20.4
25.6
36.1
49.2
64.4
81.7
102.3
122.4
144.2
162.2
197.8
Hyfil K8
Regular Lay
Hyfil K8’in Özellikleri
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
42-48
42-54
Benefits of Hyfil 8:
1. Hyfil K8 kompakt dış demetler ile öz arasında plastik dolguya sahiptir.
Hyfil K8 has a plastic layer between the core and the compacted outer strands.
2. Hyfil K8 yüksek kopma kuvvetine ve yapısal sağlamlığa sahiptir.
Hyfil K8 has a high breaking load and good structual stability.
3. Hyfil K8 galvaniz veya siyah tellerden yapılmış olup tam olarak yağlanmıştır.
Hyfil K8 is fully lubricated and made out of galvanized/ungalvanized wires.
Hyfil K8’in Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil K8)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Regular Lay
Uzunluk
Length
Discard
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
12
(12.7)
13
14
(14.3)
15
(15.9)
16
18
19
(19.1)
20
22
(22.2)
24
25
(25.4)
26
27
28
(28.6)
29
30
31
(31.8)
32
33
34
(34.9)
35
36
38
(38.1)
40
(41.3)
42
44
(44.5)
45
46
(47.6)
48
50
(50.8)
52
54
inch
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-5/8
1-3/4
1-7/8
2
Langs Lay
6Xd
30Xd
6Xd
30Xd
18
35
9
18
Çap Toleransı
Diameter Tolerance
12-42
mm (Size)
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
341
381
421
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
208
248
288
80
96
112
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
0.67
Minimum Kopma Kuvveti (Minimum Breaking Force (Fmin, MBF))
Yaklaşık Birim Ağırlığı
Approximate Unit Wt.
Metric Unit
1960 Grade
min.
max.
mm
mm
kg/m
12.0
12.7
13.0
14.0
14.3
15.0
15.9
16.0
18.0
19.0
19.1
20.0
22.0
22.2
24.0
25.0
25.4
26.0
27.0
28.0
28.6
29.0
30.0
31.0
31.8
32.0
33.0
34.0
34.9
35.0
36.0
38.0
38.1
40.0
41.3
42.0
44.0
44.5
45.0
46.0
47.6
49.9
50.0
50.8
52.0
54.0
12.5
13.2
13.5
14.6
14.9
15.6
16.5
16.6
18.7
19.8
19.9
20.8
22.9
23.1
25.0
26.0
26.4
27.0
28.1
29.1
29.7
30.2
31.2
32.2
33.1
33.3
34.3
35.4
36.3
36.4
37.4
39.5
39.6
41.6
43.0
43.7
45.8
46.3
46.8
47.8
49.5
10.56
52.0
52.8
54.1
56.2
0.660
lb/ft
kN
t(metric)
Imperial Unit
2160 Grade
kN
t(metric)
126.7
12.9
135.5
13.8
148.7
172.4
15.2
17.6
159.0
184.5
16.2
18.8
197.9
20.02
211.7
21.6
225.0
284.7
317.2
22.9
29.0
32.3
240.7
304.6
339.4
24.5
31.1
34.6
351.5
425.3
35.8
43.4
376.1
455.0
38.3
46.4
506.2
548.7
51.6
55.9
541.5
587.0
55.2
59.9
593.4
640.0
688.2
60.5
65.3
70.2
634.9
684.7
736.4
64.7
69.8
75.1
738.3
790.1
843.6
75.3
80.6
86.0
789.9
845.3
902.6
80.5
86.2
92.0
858.0
956.0
1,014.8
87.5
97.5
103.5
910.1
1,022.8
1,085.8
92.8
104.3
110.7
1,075.4
1,137.7
1,267.6
109.7
116.0
129.3
1,150.6
1,217.2
1,356.3
117.3
124.1
138.3
1,404.6
143.2
1,502.8
153.2
1,548.6
1,699.6
157.9
173.3
1,656.8
1,818.4
168.9
185.4
1,696.7
1,857.6
173.0
189.4
1,799.7
1,987.4
183.5
202.7
2,022.6
2,194.7
206.2
223.8
2,164.0
2,348.1
220.7
239.4
2,373.8
2,559.9
242.0
261.0
2,539.7
2,738.8
259.0
279.3
0.50
0.775
0.899
0.63
1.03
0.79
1.17
1.49
1.66
1.11
1.83
2.22
1.52
2.64
2.87
1.99
3.10
3.34
3.59
2.52
3.86
4.13
4.41
4.84
4.99
5.30
3.16
4.84
3.77
5.62
5.94
4.45
6.62
7.34
5.26
8.09
8.88
6.10
9.57
9.70
6.95
11.46
7.95
12.40
13.37
1960 Grade
2160 Grade
klb
t(short)
klb
t(short)
31.9
15.9
34.1
17.1
40.4
20.2
43.3
21.6
50.6
25.3
54.1
27.1
71.3
35.7
76.3
38.1
97.4
48.7
104.2
52.1
127.3
63.7
136.2
68.1
161.4
80.7
172.7
86.4
202.1
101.0
216.2
108.1
241.7
120.9
258.6
129.3
285.0
142.5
304.9
152.9
336.6
168.3
360.1
180.1
390.8
195.4
418.1
209.1
445.3
222.6
476.4
238.2
509.3
254.6
544.9
29
272.4
www.celsancelik.com
Hyfil T6
Hyfil T6’nin Özellikleri
Benefits of Hyfil T6:
1. Hyfil T6 esnek, çelik-plastik kombinasyonu ve damarlarında çift paralel
tellerden oluşmuştur.
Hyfil T6 is a flexible steel-plastic combination rope with double parallel
layed strands. All strands are compacted and rotary swaged.
2. Hyfil T6 bütün damarları kompakt ve swagedir.
All strands are compacted and rotary swaged.
3. Hyfil T6 aşınmaya karşı ve yüksek kopma mukavetine sahiptir.
Hyfil T6 has an extremely high breaking strength and is very resistant against
abrasion.
Hyfil T6’nın Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil T6)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Regular Lay
Uzunluk
Length
Discard
6Xd
30Xd
19
38
12-32
mm (Size)
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
224
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
156
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
60
0.72
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
30
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
12
(12.7)
13
14
(14.3)
15
(15.9)
16
18
19
(19.1)
20
22
(22.2)
24
25
(25.4)
26
27
28
(28.6)
29
30
31
(31.8)
32
inch
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
Çap Toleransı
Diameter Tolerance
min.
max.
mm
mm
12.0
12.7
13.0
14.0
14.3
15.0
15.9
16.0
18.0
19.0
19.1
20.0
22.0
22.2
24.0
25.0
25.4
26.0
27.0
28.0
28.6
29.0
30.0
31.0
31.8
32.0
12.5
13.2
13.5
14.6
14.9
15.6
16.5
16.6
18.7
19.8
19.9
20.8
22.9
23.1
25.0
26.0
26.4
27.0
28.1
29.1
29.7
30.2
31.2
32.2
33.1
33.3
Minimum Kopma Kuvveti (Minimum Breaking Force (Fmin, MBF))
Yaklaşık Birim Ağırlığı
Approximate Unit Wt.
kg/m
lb/ft
0.711
Metric Unit
Imperial Unit
1960 Grade
1960 Grade
kN
t(metric)
135.6
13.8
159.0
184.4
16.2
18.8
211.7
21.6
240.8
304.8
339.2
24.6
31.1
34.6
375.9
454.8
38.3
46.4
541.3
587.3
55.2
59.9
635.3
685.1
736.8
64.8
69.9
75.1
790.3
845.8
903.1
80.6
86.2
92.1
962.3
98.1
0.54
0.835
0.968
0.68
1.11
0.85
1.26
1.60
1.78
1.20
1.98
2.39
1.64
2.84
3.09
2.14
3.34
3.60
3.87
2.71
4.15
4.44
4.75
3.40
5.06
klb
t(short)
34.1
17.1
43.2
21.6
54.1
27.1
76.3
38.1
104.1
52.1
136.3
68.1
172.8
86.4
216.3
108.2
Hyfil T8
Regular Lay
Hyfil T8’in Özellikleri
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
Benefits of Hyfil T8:
1. Hyfil T8 kompakt dış demetler ile öz arasında plastik dolguya sahiptir.
Hyfil T8 has a plastic layer between the core and the compacted outer strands.
2. Hyfil T8 yüksek kopma kuvvetine ve yapısal sağlamlığa sahiptir.
Hyfil T8 has a high breaking load and good structual stability.
3. Hyfil T8 galvaniz veya siyah tellerden yapılmış olup tam olarak yağlanmıştır.
Hyfil T8 is fully lubricated and made out of galvanized/ungalvanized wires.
Hyfil T8’in Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil T8)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Regular Lay
Uzunluk
Length
Discard
6Xd
30Xd
18
35
mm (Size)
12-32
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
290
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
208
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
80
0.75
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
31
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
12
(12.7)
13
14
(14.3)
15
(15.9)
16
18
19
(19.1)
20
22
(22.2)
24
25
(25.4)
26
27
28
(28.6)
29
30
31
(31.8)
32
inch
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
Çap Toleransı
Diameter Tolerance
min.
max.
mm
mm
12.0
12.7
13.0
14.0
14.3
15.0
15.9
16.0
18.0
19.0
19.1
20.0
22.0
22.2
24.0
25.0
25.4
26.0
27.0
28.0
28.6
29.0
30.0
31.0
31.8
32.0
12.5
13.2
13.5
14.6
14.9
15.6
16.5
16.6
18.7
19.8
19.9
20.8
22.9
23.1
25.0
26.0
26.4
27.0
28.1
29.1
29.7
30.2
31.2
32.2
33.1
33.3
Minimum Kopma Kuvveti (Minimum Breaking Force (Fmin, MBF))
Yaklaşık Birim Ağırlığı
Approximate Unit Wt.
kg/m
lb/ft
0.719
Metric Unit
Imperial Unit
1960 Grade
1960 Grade
kN
t(metric)
144.7
14.8
169.8
196.9
17.3
20.1
226.1
23.1
257.0
325.2
362.4
26.2
33.2
37.0
401.5
485.8
40.9
49.5
577.6
626.8
58.9
63.9
677.9
731.0
786.2
69.1
74.5
80.2
843.4
902.5
963.7
86.0
92.0
98.3
1,026.9
104.7
0.54
0.844
0.979
0.69
1.12
0.86
1.28
1.62
1.80
1.21
2.00
2.42
1.65
2.88
3.12
2.17
3.38
3.64
3.92
2.75
4.20
4.49
4.80
3.44
5.11
klb
t(short)
36.4
18.2
46.2
23.1
57.8
28.9
81.5
40.7
111.2
55.6
145.4
72.7
184.4
92.2
230.8
115.4
www.celsancelik.com
Hyfil K12
Regular Lay
Hyfil K12’nin Özellikleri
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
Benefits of Hyfil K12:
3. Hyfil K12 ile çelik-plastik kombinasyonu yapısal sağlamlığı arttırır.
The steel-plastic combination increases structual stability.
4. Hyfil K12 galvaniz ve siyah tellerden yapılmış olup tam olarak yağlanmıştır.
The rope is fully lubricated and made out of galvanized/ungalvanized wires.
1. Hyfil K12 yarı dönme mukavemeti ile yüksekliğin fazla olduğu alanlarda
kullanıma uygundur.
Hyfil K12 is a suitable rope for high lifting height application with semi rotation
resistance.
2. Hyfil K12 iç ve dış damarları arasında plastik dolgulu olup bütün damarları
kompakttır.
Hyfil K12 has a plastic layer between the inner strands and outer strands and
all strands are compacted.
Hyfil K12’nin Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil K12)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Regular Lay
Uzunluk
Length
6Xd
30Xd
19
38
Discard
32
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
8
9
(9.5)
10
(11.1)
12
(12.7)
13
14
(14.3)
15
(15.9)
16
18
19
(19.1)
20
22
(22.2)
24
25
(25.4)
26
27
28
(28.6)
29
30
31
(31.8)
32
33
34
(34.9)
35
36
38
(38.1)
40
inch
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
Çap Toleransı
Diameter Tolerance
8-40
mm (Size)
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
361
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
228
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
108
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
0.64
Minimum Kopma Kuvveti (Minimum Breaking Force (Fmin, MBF))
Yaklaşık Birim Ağırlığı
Approximate Unit Wt.
Metric Unit
1960 Grade
min.
max.
mm
mm
kg/m
8.0
9.0
9.5
10.0
11.1
12.0
12.7
13.0
14.0
14.3
15.0
15.9
16.0
18.0
19.0
19.1
20.0
22.0
22.2
24.0
25.0
25.4
26.0
27.0
28.0
28.6
29.0
30.0
31.0
31.8
32.0
33.0
34.0
34.9
35.0
36.0
38.0
38.1
40.0
8.3
9.4
9.9
10.4
11.5
12.5
13.2
13.5
14.6
14.9
15.6
16.5
16.6
18.7
19.8
19.9
20.8
22.9
23.1
25.0
26.0
26.4
27.0
28.1
29.1
29.7
30.2
31.2
32.2
33.1
3.3
34.3
35.4
36.3
36.4
37.4
39.5
39.6
41.6
0.312
0.395
lb/ft
kN
t(metric)
Imperial Unit
2160 Grade
kN
t(metric)
53.3
67.5
5.4
6.9
58.4
73.9
6.0
7.5
86.3
8.8
94.6
9.6
123.1
12.6
134.9
13.8
147.7
171.3
15.1
17.5
161.7
187.6
16.5
19.1
196.6
20.0
215.3
22.0
220.2
276.5
310.9
22.5
28.2
31.7
241.2
302.8
340.6
24.6
30.9
34.7
346.9
417.1
35.4
42.5
379.9
456.8
38.7
46.6
499.1
540.1
50.9
55.1
546.7
591.5
55.7
60.3
589.0
635.2
679.6
60.1
64.8
69.3
645.2
695.8
744.3
65.8
70.9
75.9
729.0
777.2
829.9
74.3
79.2
84.6
798.4
851.3
909.0
81.4
86.8
92.7
884.8
940.9
998.2
90.2
95.9
101.8
969.1
1,030.6
1,093.3
98.8
105.1
111.5
1,060.8
1,125.3
1,254.1
108.2
114.7
127.9
1,161.9
1,232.6
1,373.7
118.5
125.7
140.1
1,363.6
139.0
1,493.6
0.30
0.488
0.40
0.703
0.53
0.825
0.956
0.67
1.10
0.84
1.25
1.58
1.76
1.18
1.95
2.36
1.62
2.81
3.05
2.12
3.30
3.56
3.83
2.68
4.10
4.39
4.69
3.36
5.00
5.31
5.64
4.02
5.98
6.32
7.05
4.73
7.81
152.30
1960 Grade
klb
t(short)
2160 Grade
klb
t(short)
16.9
8.4
18.5
9.3
23.5
11.7
25.7
12.9
31.1
15.5
34.0
17.0
40.2
20.1
44.0
22.0
49.5
24.8
54.2
27.1
69.9
34.9
76.6
38.3
95.5
47.7
104.6
52.3
125.9
63.0
137.9
69.0
159.4
79.7
174.6
87.3
198.9
99.4
217.8
108.9
238.5
119.2
261.2
130.6
281.9
141.0
308.8
154.4
Hylift K4
Regular Lay
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
Hylift K4’ün Özellikleri
Benefits of Hylift K4:
1. Hylift K4 4 damarlı dönmeye dirençli kompakt halattır.
Hylift K4 is a 4 strand rotation - resistant rope with compacted strands.
2. H
ylift K4 yüksek kopma dayanımına sahiptir.
Hylift K4 has a high breaking strength.
3. Hylift K4 çok güçlü halat konstrüksiyonuna sahiptir.
Hylift K4 is a very robust rope construction.
Hyfil K4’ün Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil K16)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
6Xd
30Xd
13
26
Discard
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
inch
16 5/8 17 18 19 3/4 20 21 22 22.2 7/8 23 24 25 25.4 1
26 27 28 28.6 1-1/8 29 30 31 31.5 31.8 1-1/4 32 33 33.5 34 35 1-3/8 35.5 36 37 37.5 38 1-1/2 Çap Toleransı
Diameter Tolerance
min.
max.
mm
mm
16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 22.2 23.0 24.0 25.0 25.4 26.0 27.0 28.0 28.6 29.0 30.0 31.0 31.5 31.8 32.0 33.0 33.5 34.0 35.0 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 16.6 17.7 18.7 19.8 20.8 21.8 22.9 23.1 23.9 25.0 26.0 26.4 27.0 28.1 29.1 29.7 30.2 31.2 32.2 32.8 33.0 33.3 34.3 34.8 35.4 36.4 36.9 37.4 38.5 39.0 39.5 Dış Tel Çapı
Outer Wire Diameter
mm
1.19 1.26 1.34 1.41 1.49 1.56 1.64 1.65 1.71 1.78 1.86 1.89 1.93 2.01 2.08 2.13 2.16 2.23 2.31 2.34 2.36 2.38 2.45 2.49 2.53 2.60 2.64 2.68 2.73 2.77 2.80 8-36
mm (Size)
Regular Lay
Uzunluk
Length
4. Hylift K4 aşınmalara ve darbelere karşı dirençlidir.
Hylift K4 offersexcellent resistance to crushing and abrasion.
5. Hylift K4’ü fırdöndü ile kullanmayınız.
Hylift K4 may not be used with swivel.
Birim Ağırlık
Approx. Weight
mm
1.076 1.215 1.362 1.517 1.681 1.853 2.034 2.076 2.223 2.421 2.627 2.711 2.841 3.064 3.295 3.438 3.534 3.782 4.039 4.170 4.236 4.303 4.577 4.716 4.858 5.148 5.296 5.447 5.658 5.812 5.968 Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
144
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
144
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
108
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
0,63
Hesaplanan Kopma Kuvveti
Calculated Breaking Strength
Min. Kopma Kuvveti
Minimum Breaking Force
Metric Unit
Imperial Unit
1960 Grade
1960 Grade
kN
248.7 280.7 314.7 350.7 388.5 428.4 470.1 479.8 513.8 559.5 607.1 626.7 656.6 708.1 761.5
794.5 816.9 874.2 933.5 963.8 979.2 994.7 1058 1090 1123 1190 1224 1259 1308 1343 1380 t(M)
25.36 28.62 32.09 35.76 39.62 43.68 47.94 48.92 52.40 57.05 61.90 63.90 66.96 72.20 77.65 81.02 83.30 89.14 95.18 98.28 99.85 101.42 107.86 111.15 114.50 121.33 124.82
128.36 133.36 136.99 140.67 kN
216.6 244.5 274.1 305.4 338.4 373.0 409.4 417.8 447.5 487.2 528.7 545.7 571.8 616.7 663.2 691.9 711.4 761.3
812.9 839.3 852.7 866.2 921.2 949.3 977.9 1036 1066 1096 1139 1170 1201 33
t(Metric)
22.08
24.93
27.95
31.14
34.50
38.04
41.75
42.61
45.63
49.68
53.91
55.65
58.31
62.88
67.62
70.55
72.54
77.63
82.89
85.59
86.95
88.32
93.93
96.80
99.71
105.7
108.7
111.8
116.1
119.3
122.5
www.celsancelik.com
Hylift K16
Regular Lay
Hylift K16’nın Özellikleri
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
Benefits of Hylift K16:
1. Hylift K16 yüksekliğin önemli olduğu alanlarda kullanımı en uygun halattır.
Hylift K16 is the most sutable rope for high lifting height application.
2. Hylift K16 iç ve dış damarları kompakt olup, dönmeye karşı mukaveletlidir.
Hylift K16 is a rotation resistant rope, with compacted both parts
of outer strands and inner strands.
Hyfil K16’nin Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil K16)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Langs Lay
Uzunluk
Length
Discard
34
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
inch
10
(11.1)
7/16
12
(12.7)
1/2
13
14
(14.3)
9/16
15
(15.9)
5/8
16
18
19
(19.1)
3/4
20
22
(22.2)
7/8
24
25
(25.4) 1
26
27
28
(28.6) 1-1/8
29
30
31
(31.8)
1-1/4
32
33
34
(34.9) 1-3/8
35
36
38
(38.1)
1-1/2
40
6Xd
30Xd
5
10
Çap Toleransı
Diameter Tolerance
min.
max.
mm
mm
10.0
11.1
12.0
12.7
13.0
14.0
14.3
15.0
15.9
16.0
18.0
19.0
19.1
20.0
22.0
22.2
24.0
25.0
25.4
26.0
27.0
28.0
28.6
29.0
30.0
31.0
31.8
32.0
33.0
34.0
34.9
35.0
36.0
38.0
38.1
40.0
8-40
mm (Size)
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
361
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
228
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
108
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
0.64
Minimum Kopma Kuvveti (Minimum Breaking Force (Fmin, MBF))
Yaklaşık Birim Ağırlığı
Approximate Unit Wt.
Metric Unit
1960 Grade
kg/m
lb/ft
kN
t(metric)
Imperial Unit
2160 Grade
kN
t(metric)
1960 Grade
klb
t(short)
2160 Grade
klb
10.4
0.510
91.8
9.4
97.9
10.0
11.5
0.41
25.0
12.5
26.6
12.5
0.735
132.2
13.5
141.0
14.4
13.2
0.55
33.3
16.6
35.5
13.5
0.862
155.1
15.8
165.5
16.9
14.6
1.00
179.9
18.3
192.0
19.6
14.9
0.70
42.2
21.1
45.0
15.6
1.15
206.5
21.1
220.4
22.5
16.5
0.88
52.8
26.4
56.4
16.6
1.31
235.0
24.0
250.7
25.6
18.7
1.65
297.4
30.3
317.3
32.4
19.8
1.84
331.0
33.8
353.2
36.0
19.9
1.24
74.4
37.2
79.4
20.8
2.04
366.8
37.4
391.4
39.9
22.9
2.47
443.8
45.3
473.6
48.3
23.1
1.69
101.6
50.8
108.4
25.0
2.94
528.2
53.9
563.6
57.5
26.0
3.19
573.1
58.4
611.5
62.4
26.4
2.21
133.0
66.5
141.9
27.0
3.45
619.9
63.2
661.4
67.4
28.1
3.72
668.5
68.2
713.3
72.7
29.1
4.00
718.9
73.3
767.4
78.2
29.7
2.80
168.4
84.2
179.7
30.2
4.29
770.4
78.36
822.1
83.8
31.2
4.59
824.4
84.1
879.7
89.7
32.2
4.90
880.3
89.8
939.4
95.8
33.1
3.51
210.9
105.4
225.0
33.3
5.23
938.0
95.6
1,000.9
102.1
34.3
5.56
997.6
101.7
1,064.5
108.5
35.4
5.90
1,058.9
108.0
1,130.0
115.2
36.3
4.20
252.3
126.1
269.2
36.4
6.25
1,122.1
114.4
1,197.4
122.1
37.4
6.61
1,187.2
121.1
1,266.8
129.2
39.5
7.37
1,322.8
134.9
1,411.5
143.9
39.6
4.95
297.4
148.7
317.3
41.6
8.16
1,465.7
149.4
1,564.0
159.5
t(short)
13.3
17.8
22.5
28.2
39.7
54.2
71.0
89.9
112.5
134.6
158.6
Hylift K16S
Regular Lay
Hylift K16S’nin Özellikleri
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
Benefits of Hylift K16S:
1. Hyfil K16S yüksekliğin önemli olduğu alanlarda kullanımı en uygun halattır.
Hyfil K16S is the most suitable rope for high lifting height application.
2. Hyfil K16S iç ve dış damarları kompakt olup, dönmeye karşı mukavemetlidir.
Hyfil K16S is a rotation resistant rope, with compacted both parts
of outer strands and inner strands.
Hyfil K16S’nin Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil K16S)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Langs Lay
Uzunluk
Length
Discard
6Xd
30Xd
5
10
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
inch
13 14 14.3 9/16 15 16 5/8 17 18 19 3/4 20 21 22 22.2 7/8 23 24 25 25.4 1
26 27 28 28.6 1-1/8 29 30 31 31.8 1-1/4 32 33 34 35 1-3/8 36 37 38 1-1/2 39 40 Çap Toleransı
Diameter Tolerance
8-40
mm (Size)
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
361
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
228
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
108
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
0.64
Min. Kopma Kuvveti
Minimum Breaking Force (Fmin, MBF)
Birim Ağırlık
Approx. Weight
35
Mertic Unit
min.
max.
mm
mm
13.0 14.0 14.3 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 22.2 23.0 24.0 25.0 25.4 26.0 27.0 28.0 28.6 29.0 30.0 31.0 31.8 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 13.5 14.6 14.9 15.6 16.6 17.7 18.7 19.8 20.8 21.8 22.9 23.1 23.9 25.0 26.0 26.4 27.0 28.1 29.1 29.7 30.2 31.2 32.2 33.0 33.3 34.3 35.4 36.4 37.4 38.5 39.5 40.6 41.6 1960 Grade
mm
0.846 0.981 1.021 1.126 1.281 1.446 1.621 1.806 2.001 2.207 2.422 2.471 2.647 2.882 3.127 3.228 3.382 3.648 3.923 4.085 4.208 4.503 4.808 5.044 5.124 5.449 5.784 6.129 6.484 6.850 7.225 7.610 8.006 kN
161.1 186.9 194.6 214.5 244.1 275.6 308.9 344.2 381.4 420.5 461.5 471.0 504.4 549.2 595.9 615.2 644.6 695.1 747.6 778.6 801.9 858.2 916.3 961.2 976.4 1038 1102 1168 1236 1305 1377 1450 1526 t(Metric)
16.43 19.06 19.85 21.88 24.89 28.10 31.50 35.10 38.89 42.88 47.06 48.03 51.43 56.00 60.77 62.73 65.73 70.88 76.23 79.39 81.77 87.50 93.44 98.01 99.56 105.9 112.4 119.1 126.0 133.1 140.4 147.9 155.6 2160 Grade
kN
169.4
196.5
204.6 225.6 256.6 289.7 324.8 361.9 401.0 442.1 485.2 495.2 530.3 577.4 626.6 646.8 677.7 730.8 786.0 818.6 843.1 902.2 963.4 1011 1027 1092 1159 1228 1299 1372 1448 1525 1604 t(Metric)
17.28
20.04
20.87
23.00
26.17
29.54
33.12
36.90
40.89
45.08
49.48
50.49
54.08
58.88
63.89
65.95
69.10
74.52
80.14
83.47
85.97
92.00
98.24
103.0
104.7
111.3
118.2
125.2
132.5
139.9
147.6
155.5
163.6
www.celsancelik.com
Hyfil K18
Regular Lay
Langs Lay
Compacted
Rotary Swaged
PI
Hyfil K18’in Özellikleri
Benefits of Hyfil K18:
1. Hyfil K18 özellikle denizcilik alanlarında ve çoklu makara sistemlerinde dönmeye
karşı çok mukavemetlidir.
Hyfil K18 is the most suitable rope formulti spooling systems with rotation
resistant ropes are required especiallyin the marine environment.
2. Hyfil K18 iç ve dış damarları arasında plastik dolgu olup bütün damarları kompaktır.
Hyfil K18 has a plastic layer between the inner strands and outer strands
all strands are compacted.
3. Hyfil K18 çelik-plastik kombinasyonu yapısal dayanıklılığı arttırır.
The steel-plastic combination increases structual stability.
Hyfil K18’in Dizaynı
(The basic designed data of Hyfil K18)
Değiştirme Kriteri (Discard Criteria)
Dış Damarlarda Yüke Binen Tel Kırıkları Sayısı
(The number of break in the load bearing wires in outer strands)
Langs Lay
Uzunluk
Length
Discard
6Xd
30Xd
6
11
16-40
mm (Size)
Toplam Tel Adedi (Total Number of Wire)
259
Dış Damarlarda Yüke Binen Toplam Tel Sayısı
(Number of Load-bearing Wires in Outer Strands)
126
Dış Damarlarda Bulunan Dış Tel Sayısı
(Number of Outer Wires in Outer Strands)
108
Ortalama Dolgu Faktörü (Average Fill Factor)
0.73
36
Halat Çapı
Wire Diameter
mm
(15.9)
16
18
19
(19.1)
20
22
(22.2)
24
25
(25.4)
26
27
28
(28.6)
29
30
31
(31.8)
32
33
34
(34.9)
35
36
38
(38.1)
40
inch
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
Çap Toleransı
Diameter Tolerance
min.
max.
mm
mm
15.9
16.0
18.0
19.0
19.1
20.0
22.0
22.2
24.0
25.0
25.4
26.0
27.0
28.0
28.6
29.0
30.0
31.0
31.8
32.0
33.0
34.0
34.9
35.0
36.0
38.0
38.1
40.0
16.5
16.6
18.7
19.8
19.9
20.8
22.9
23.1
25.0
26.0
26.4
27.0
28.1
29.1
29.7
30.2
31.2
32.2
33.1
3.3
34.3
35.4
36.3
36.4
37.4
39.5
39.6
41.6
Minimum Kopma Kuvveti (Minimum Breaking Force (Fmin, MBF))
Yaklaşık Birim Ağırlığı
Approximate Unit Wt.
Metric Unit
1960 Grade
kg/m
lb/ft
Imperial Unit
2160 Grade
kN
t(metric)
kN
t(metric)
234.0
296.2
330.0
23.9
30.2
33.6
249.7
316.0
352.1
25.5
32.2
35.9
365.3
442.0
37.2
45.1
389.8
471.6
39.7
48.1
526.0
570.8
53.6
58.2
561.3
609.0
57.2
62.1
617.3
665.7
716.0
62.9
67.9
73.0
658.7
710.4
764.0
67.2
72.4
77.9
768.0
821.1
876.7
78.3
83.7
89.4
819.5
876.1
935.5
83.6
89.3
95.4
934.2
993.5
1,054.6
95.3
101.3
107.5
996.8
1,060.1
1,125.3
101.6
108.1
114.7
1,117.6
1,182.3
1,317.4
114.0
120.6
134.3
1,192.5
1,261.6
1,405.7
121.6
128.6
143.3
1,459.7
148.8
1,557.6
158.8
0.89
1.33
1.68
1.88
1.26
2.08
2.52
1.72
2.99
3.25
2.25
3.51
3.79
4.07
2.86
4.37
4.68
4.99
3.58
5.32
5.66
6.01
4.28
6.37
6.74
7.50
5.04
8.31
1960 Grade
klb
2160 Grade
t(short)
klb
t(short)
52.6
26.3
56.1
28.1
74.2
37.1
79.2
39.6
101.2
50.6
108.0
54.0
132.4
66.2
141.3
70.7
167.9
84.0
179.2
89.6
210.0
105.0
224.1
112.0
251.2
125.6
268.1
134.0
148.1
316.0
158.0
Tek Kollu Sapanlar (Tek Kollu Sapanlar)
Ç -1
Ç -2
Ç -4
Ç -3
Ç -5
Çift Kollu Sapanlar (Two Leg Slings)
37
Ç -7
Ç -6
Ç -8
Ç -9
Üç Kollu Sapanlar (Three Leg Slings)
Ç -10
Ç -11
Ç -12
Ç -13
Dört Kollu Sapanlar (Four Leg Slings)
Ç -14
Ç -15
Ç -16
Ç -17
www.celsancelik.com
Çelik Halat Sapan
Wire Rope Sling
d
A = 3,5
B = 2,0
Xd
S = 15,0
B
A
EN 13414-1
Lif Özlü çelik halat baskı sapanlar için halat grupları:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP
A = Yüzük (Ferrule)
EN 13414-1
S
Working load limits for slings using “Fibre Cored” rope of classes:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP
38
Halat Çapı
Wire Diameter
Tek Bacak
Wire Diameter
Boğdurma
Wire Diameter
Açı
Angle
Bacak Faktörü
Wire Diameter
1.0
0,8
d = Halat Çapı (Diameter)
Sepet Sapan
Wire Diameter
2 Bacaklı
2 Legs Slings
Boğdurma 2 Bacaklı
Choker Hitch
3 - 4 Bacaklı
Wire Diameter
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
1,4
1,0
1,0
1,4
Halat Çapı
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48
52
56
60
S = Kasa (Eye Size)
1,2
0,8
2,1
1,5
Sonsuz
Wire Diameter
2x2
1,6
kg
700
1050
1550
1800
2120
2700
3400
4350
5200
6300
7200
8400
11000
14000
17000
21000
25000
29000
33500
39000
560
840
1240
1440
1700
2160
2720
3480
4160
5040
5760
6720
8800
11200
13600
16800
20000
23200
26800
31200
980
1470
2170
2520
2970
3780
4760
6100
7280
8820
10080
11760
15400
19600
23800
29400
35000
40600
46900
54600
700
1050
1550
1800
2120
2700
3400
4350
5200
630
7200
8400
11000
14000
17000
21000
25000
29000
33500
39000
980
1470
2170
2520
2970
3780
4760
6100
7280
8820
10080
11760
15400
19600
23800
29400
35000
40600
46900
54600
700
1050
1550
1800
2120
2700
3400
4350
5200
6300
7200
8400
11000
14000
17000
21000
25000
29000
33500
39000
840
1260
1860
2160
2550
3240
4100
5200
6240
7560
8640
10080
13200
16800
20400
25200
30000
34800
40200
46800
560
840
1240
1440
1700
2160
2720
3480
4160
5040
5760
6720
8800
11200
13600
16800
20000
23200
26800
31200
1500
2250
3300
3850
4350
5650
7200
9000
11000
13500
15000
18000
23500
29000
36000
44000
52000
62000
71000
81000
1050
1600
2300
2700
3150
4200
5200
6500
7800
9400
11000
12500
16500
21000
26000
31500
37000
44000
50000
58000
2800
4200
6200
7200
8480
10800
13600
17400
20800
25200
28800
33600
44000
56000
68000
84000
100000
116000
134000
156000
1100
1700
2500
2900
3300
4350
5650
6900
8400
10000
11800
13500
18000
22500
28000
33500
40000
47000
54000
63000
EN 13414-1
Çelik Özlü çelik halat baskı sapanlar için halat grupları:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP
EN 13414-1
Working load limits for slings using “I.W.R.C’ rope of classes:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP
Halat Çapı
Wire Diameter
Tek Bacak
Wire Diameter
Boğdurma
Wire Diameter
Açı
Angle
Bacak Faktörü
Wire Diameter
1.0
0,8
Sepet Sapan
Wire Diameter
2 Bacaklı
2 Legs Slings
Boğdurma 2 Bacaklı
Wire Diameter
3 - 4 Bacaklı
3 - 4 Legs Slings
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
1,4
1,0
Halat Çapı
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48
52
56
60
1,0
1,4
1,2
0,8
2,1
1,5
Sonsuz
Endless
39
1,6
2x2
kg
750
1150
1700
2000
2250
3000
3700
4600
5650
6700
7800
9000
11800
15000
18500
22500
26000
31500
36000
42000
600
920
1360
1600
1800
2400
2960
3680
4520
5360
6240
7200
9440
12000
14800
18000
20800
25200
28800
33600
1050
1600
2300
2800
3150
4200
5200
6500
7800
9400
11000
12600
16500
21000
26000
31500
37000
44000
50000
58000
750
1150
1700
2000
2250
3000
3700
4600
5650
6700
7800
9000
11800
15000
18500
22500
26000
31500
36000
42000
1050
1600
2300
2800
3150
4200
5200
6500
7800
9400
11000
12600
16500
21000
26000
31500
37000
44000
50000
58000
750
1150
1700
2000
2250
3000
3700
4600
5650
6700
7800
9000
11800
15000
18500
22500
26000
31500
36000
42000
900
1380
2040
2400
2700
3600
4440
5520
6780
8000
9360
10800
14160
18000
22200
27000
31200
37800
43200
50400
600
920
1360
1600
1800
2400
2960
3680
4520
5360
6240
7200
9440
12000
14800
18000
20800
25200
28800
33600
1550
2400
3550
4150
4800
6300
7800
9800
11800
14000
16400
19000
25000
31500
39000
47000
55000
66000
76000
88000
1100
1700
2500
3000
3400
4500
5650
6900
8400
10000
11500
13500
17500
22500
28000
33500
40000
47000
54000
63000
3000
4600
6800
8000
9000
12000
14800
18400
2260
26800
31200
36000
47200
60000
74000
90000
104000
126000
144000
168000
1200
1350
2700
3150
3700
4800
6000
7350
9000
10600
12500
14500
19000
23500
30000
36000
42000
50000
58000
67000
www.celsancelik.com
Halat Sonlandırma ve MBL Kayıplarına Genel Bakış
Overview of Rope Terminations and Loss of MBL caused by Rope Termination
%90 yüzük pres.
90% crimped loop.
%90 Pres baskılı saplama.
90% clamp thread.
> %80 EN 13414-3
%90 radansalı pres baskı.
90% pressed thimble.
%90 kapalı baskı tip soket.
90% clamp head with eye.
> %80 EN 13414-3
40
> %80 klemens ile sıkıştırılan.
Göz EN 13411-5
> 80% loop/thimble with rope
camps according to EN 13411-5.
%90 açık baskı tip soket.
90% clamp head with clevis.
Çelik halat sapan için kullanmayınız!
Not to be uses for rope slings!
%90 örgülü sapan dönmeye
karşı korunmalıdır.
%90 sliced loop. Loops must
be secured against untwisting.
> %80 kamalı soket.
> %80 rope lock with wedge.
DIN 15315
> %80 EN 13414-2
%90 radansalı örgülü sapan,
dönmeye karşı korunmalıdır.
%90 Spliced thimble. loops must
be secured against untwisting.
%100 açık tip tutyalı soket.
100% cast head with clevis.
EN 13414-4
> %80 EN 13414-2
%90 dolu radansa pres baskılı.
90% pressed solid thimble.
> %80 EN 13414-3
%100 kapalı tip tutyalı soket.
100% cast head with eye.
EN 13411-4
Polyester Sapan
Polyester Sling
Sonsuz Polyester Sapan (Endless Polyester Slings)
• %100 Polyester
%100 Polyester
• Her çizgi bir tona eşittir
Each Line Equals a Tone
•Standart: En 1492 - 2: 2000
Standard: En 1492 - 2: 2000
•Düşük uzama katsayılı
Low Stretch Factor
•Renk Kodlamalı
Color Coding
• Içi elyaf
Fiber Inside
Güvenli Çalışma Yük Tablosu (kg) (Safe Working Load Limits (kg))
Emniyet Katsayısı: 6 (Safety Factor: 6)
%100
%80
%200
%140 -450
%100
450 - 600
41
Sapan Renkleri
(Sling Colors)
Mor (Purple
1000
800
2000
1400
1000
Yeşil (Green)
2000
1600
4000
2800
2000
Sarı (Yellow)
3000
2400
6000
4200
3000
Gri (Grey)
4000
3200
8000
5600
4000
Kırmızı (Red)
5000
4000
10000
7000
5000
Kahverengi (Brown)
6000
4800
12000
8400
6000
Mavi (Blue)
8000
6400
16000
11200
8000
Turuncu (Orange)
10000
8000
20000
14000
10000
www.celsancelik.com
Gözlü Polyester Sapan (Polyester Webbing Slings with Eyes)
• %100 Polyester
%100 Polyester
•Standard: En 1492 - 2: 2000
Standard: En 1492 - 2: 2000
•Çift katlı polyesterden dokuma
Double ply polyester webbing
120 0
300
LOAD
•Düşük uzama katsayılı
Low elangation factor
100%
80%
74%
62%
49%
=
=
=
=
=
Boğma
Choke
2
0 Derece
0 Degree
kg
512
kg
512
1,000
1,003
1,015
1,035
1,064
1,103
1,154
1,220
1.305
1,414
1,555
1,743
2,000
1
500 kg
Yük Çarpanı
Load Factor
500 kg
42
120 - 1800
90 - 1190
60 - 890
30 - 590
0 - 290
600
•Renk kodlamalı
Color coding
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Kapasite Kullanım Faktörü
Rated Capacity Factor
Boğma Açıları
Angle of Choke
180 0
900
•EN - 1492 - 1’e uygun
Acc. to EN 1492-1
Kol Açıları (Derece)
Arm Angles (Degree)
1350
• Takviye kaldırma gözlü
Reinforced eyes
150
1000 kg
150
1000 kg
3
kg
7
70 450
4
70
7
450
1000 kg
kg
00
10
10
kg
00
50
0
500
1000 kg
Güvenli Çalişma Yük Tablosu (kg) (Safe Working Load Limits (kg))
Emniyet Katsayısı: 6 (Safety Factor: 6)
%100
%80
%200
%140
%100
%00 - 450
%450 - 600
Sapan Renkleri
(Sling Colors)
Mor (Purple
1000
800
2000
1400
1000
Yeşil (Green)
2000
1600
4000
2800
2000
Sarı (Yellow)
3000
2400
6000
4200
3000
Gri (Grey)
4000
3200
8000
5600
4000
Kırmızı (Red)
5000
4000
10000
7000
5000
Kahverengi (Brown)
6000
4800
12000
8400
6000
Mavi (Blue)
8000
6400
16000
11200
8000
Turuncu (Orange)
10000
8000
20000
14000
10000
kg
Hukuki Esaslar (Judicial Principles)
Gözlü ve daire sapanlar için, teknik talepler ve imalat bilgileri,
bütün avrupa için EN 1492-1 ve 1492-2 normları ile tespit
edilmiştir. Tekstil sapan araçlarının Avrupa normlarına
uygunluğu CE işareti ile belirtilir.
Manufacturing norms and technical claim for eyed and
rounded slings for are detected by EN 1492-1 and 1492-2
according to Europe norms. The compatibility of fabric
slings for Europe standards is indicated by CE marks.
Taşıma Kapasitesi ve Taşıma Katsayı Faktörü
Loading Capacity and Loading Factor
Yükün ağırlığı ve bağlama şekli bağlama aracının taşıma
kapasitesini belirler. Gözlü ve dairesel sapanlar için başlıca
askı şekilleri aşağıdaki örneklerden alınabilir. Bir sapan
aracının taşıma kapasitesi asılma şekline bağlı olarak
değişiklik gösterir. Taşıma kapasitesinin değişimi yük
sapan faktörü vasıtası ile belirlenir.
The weigh of the load and binding form determines the
binding tool’s capacity. Below is the main hanging forms
for eye slings and round slings. Changes in load capacity
is determined by means of sling factor.
43
60’ye kadar
Up to 60
Basit Doğrudan
Simple Straight
60 - 450
Eğim Açısı
Incline Angle
450 - 600
1,4
1,0
450’ye kadar
Up to 450
Önemli:
Important:
Basit Boğumlu
Simple Choking
2,0
0,5
1,0
1,0
450 - 600
60’ye
kadar
600 üzerindeki bir kol açısı ile sapan bağlantısına izin
verilmemektedir. Bu değerin üzerindeki bir kol açısında
ortaya çıkan kuvvetlere hakim olunamamaktadır.
It should not be allowed to bind a sling with an arm
angle above 600. The forces emerges above that
rate cannot controlled.
www.celsancelik.com
Bağlantı Elemanları
Hardware
Klemensler (Clips)
Klemenslerin Bağlanma Şekli
Clips Fixing Type
Doğru: Yüksek halat mukavemeti için
Right: For high breaking load
Yanlış: Klemenslerin farklı bağlanması
Wrong: Connected to different direction
Yanlış: Klemenslerin ters bağlanması
Wrong: Connected to different terminals
DIN 1142
Nominal Ölçü
Nominal Size
mm
inch
3
5
6,5
8
10
11
13
14
16
19
22
26
30
34
40
45
50
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2
Max. Halat Ø
Max. Rope-Ø
a
b1
b2
mm
mm
mm
mm
3
5
6,5
8
10
11
13
14
16
19
22
26
30
34
40
45
50
Çelik Halat Klemensi DIN 1142 (Steel Wire Rope Clips)
44
Çelik Halat Klemensi DIN741 (Steel Wire Rope Clips)
DIN 741
12
13
15
19
22
22
30
30
33
38
44
45
50
55
60
65
67
4
6
8
9
11
12 14
15
17
20
23
27
32
36
42
47
54
d
10
11
12
14
18
19
23
23
26
29
33
35
37
42
45
49
51
Nominal Ölçü
Nominal Size
a
b1
b2
mm
mm
mm
mm
5
6,5
8
10
13
16
19
22
26
30
34
40
13
17
20
24
30
35
36
40
50
55
60
65
7
8
10
12
15
18
22
24
26
34
38
44
13
16
20
20
28
32
32
34
38
41
45
49
M 4
M 5
M 5
M 6
M 8
M 8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M 14
M 16
M 16
M 16
M 18
M 18
d
M 5
M 6
M 8
M 8
M 12
M 14
M 14
M 16
M 20
M 20
M 22
M 24
Kutudaki adet 100 Adet Ağırlığı
units per
Weight per 100 pcs
box/bag
h1
h2
l
mm
mm
mm
kg
21
23
26
30
34
36
42
44
50
54
61
65
74
80
88
112
121
100
100
100
100
50
50
25
200
100
100
50
50
25
25
25
-
-
20
24
28
34
42
44
55
57
63
75
85
95
110
120
140
165
170
10
10
11
15
17
18
21
22
30
34
37
43
50
55
65
67
h1
h2
l
Kutudaki adet
Units per
Box/Bag
mm
mm
mm
kg
25
32
41
46
64
76
83
96
111
127
141
159
13
14
18
21
29
35
40
44
51
59
67
77
25
30
39
40
55
64
68
74
84
95
105
117
100
100
50
50
100
50
50
50
25
25
10
10
0,7
1,5
1,9
3,2
6,6
7,1
12,5
14,0
20,5
30,8
35,7
56,9
61,8
86,8
109,0
148,0
195,0
100 Adet Ağırlığı
Weight per 100 pcs
2,1
4,0
8,2
9,2
27,5
43,0
49,0
68,0
117,0
140,0
213,0
268,0
Radanslar (Thimbles)
Redansa DIN 6899 (Thimble)
Yiv Çapı
Groove RW
3
4
5
6
7
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Dolu Radansa DIN 3091 (Solid Thimble)
Radansa
Thimble
Dolu Radansa
Solid Thimble
19
21 23 25 28 32 38 45 51 58 64 72 80 90 99 112 120 128 152 160 176 mm
mm
mm
15
17,5
20
23,5
26
28,5
31
33,5
36
39,5
42
47
53
58
63
69
74
80
14
18
21
25
28
31
35
38
41
44
47
53
59
65
70
76
81
86
b
mm
mm
100 Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
1,2
1,2 1,7 2,2 2,2 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 5,2 5,2 6,2 6,5 7,3 8
8
8
8
8,5 d1
Mümkün olan Maksimum
Işleme çapı
Standard Diam (not machined)
a
9
11
13
16
18
20
22
24
26
29
31
35
40
44
48
53
57
62
12
13 14 16 18 20 24 28 32 36 40 45 50 56 62 70 75 80 95 100 110 s
l
d1 *ca.mm
Standart Çap (işlenmemiş)
Standard Diam
(not machined)
Nominal Ölçü
Nominal Size
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48
52
56
c
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
0,5
0,8
1
1,6
1,9
3
4,7
6,8
10
14,5
19
29
32
50
59
82
100
130
160
170
180
c
45
l
Adet Ağırlığı
Weight per pcs
66
82
98
114
130
145
161
177
193
209
224
256
288
320
352
384
416
448
0,181
0,318
0,515
0,799
0,895
1,121
1,061
2,11
2,71
3,55
4,2
6,3
8,84
11
15
20
25
32
mm
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
220
240
260
280
www.celsancelik.com
Tonajlı Kilitler (Shackles)
46
Yüksek Tonajlı Mapa Kilitler (High Tensile Shackle)
HA1
U Tipi Vidalı Pimli
U Type with Screw Bolt
Nominal Ölçü
Nominal Size
inch
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2
3
3 1/2
4
4 3/8
HC1
U Tipi Somunlu Kopilya Pimli
U Type with Bold,
Nut and Cotter Pin
HA2
Omega Tipi Vidalı Pimli
Bow Type with Screw Bolt
HC2
Omega Tipi Somunlu Kopilya Pimli
Bow Type with Bold,
Nut and Cotter Pin
Adet Ağırlığı
Weight per Piece kg
Max. Halat Kapasite
Working Load Limit
d1
d2
d3
d4
b1
b2
h1
h2
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
HC1
HA1
HA2
HC2
28
31
36
42
48
60
71 84
95
108
119
133
146
178
197
267
330
381
432
464
-
-
-
-
0,34
0,70
1,18
1,64
2,41
3,27
4,59
6,00
8,33
12,83
18,50
38,03
55,35
98,10
139,50
-
-
0,08
0,13
0,19
0,31
0,55
0,96
1,40
2,03
2,97
4,01
5,40
7,29
11,25
16,20
33,30
-
-
-
-
0,05
0,08
0,14
0,22
0,33
0,65
0,97
1,52
2,39
3,15
4,32
5,67
7,79
12,51
18,50
37,58
-
-
-
-
0,37
0,71
1,27
1,78
2,52
3,53
5,04
6,84
8,78
14,09
20,84
42,30
65,25
112,50
161,50
236,25
500
750
1000
1500
2000
3250
4750
6500
8500
9500
12000
13500
17000
25000
35000
55000
85000
120000
150000
175000
6,5
8
10
11
12
16
19
22
25
29
32
35
38
44
51
63
76
89
102
111
8
10
11
13
16
19
22
25
29
32
35
38
40
51
57
70
82
95
108
130
17
21
25
27
30
40
48
54
60
67
76
84
92
110
127
152
165
203
229
262
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 5/8
2
2 1/4
2 3/4
3 1/4
3 3/4
4 1/4
5 1/8
12
13
16
18
21
27
32
36
43
46
52
57
60
73
83
105
127
146
165
184
20
21
26
29
33
43
51
58
68
74
82
92
98
127
146
184
200
230
260
290
-
26
31
36
41
51
60
71
81
90
100
113
124
146
171
203
216
267
305
-
Eyeboltlar (Eyebolts)
Dişi Eyebolt DIN 582 (Eye Nut)
Dişi Eyebolt
Eye Nut
Nominal Ölçü
Nominal Size
Maksimum Kapasite
Working Nominal Limit
Straight Pull
mm
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
M 30
d1
d3
d4
h
Adet Ağırlığı
Weight per pcs
kg
mm
mm
mm
mm
kg
70
140
230
340
490
700
1200
1800
3600
20
20
25
30
35
35
40
50
65
36
36
45
54
63
63
72
90
108
20
20
25
30
35
35
40
50
60
34
36
45
53
62
62
71
90
109
d1
d3
d4
h
l
Adet Ağırlığı
Weight per pcs
mm
mm
kg
0,04
0,05
0,09
0,16
0,24
0,24
0,35
0,71
1,32
47
Erkek Eyebolt DIN 580 (Eyebolt)
Erkek Eyebolt
Eyebolt
Nominal Ölçü
Nominal Size
Maksimum Kapasite
Working Nominal Limit
Straight Pull
mm
kg
mm
mm
mm
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
M 30
70
140
230
340
490
700
1200
1800
3600
20
20
25
30
35
35
40
50
65
36
36
45
54
63
63
72
90
108
20
47,0
20
49,0
25
63,0
30
73,5
35
87,0
35
89,0
40
50
60 13,0
13,0
17,0
20,5
27,0
27,0
30,0
36,0
45,0
0,03
0,06
0,10
0,18
0,28
0,28
0,42
0,83
1,66
www.celsancelik.com
Gerdirmeler (Terminals)
f
m
e
o
b
l2 l1
k
w
48
Nominal Ölçü
Nominal Size
inch
3/8 x 6
1/2 x 6
1/2 x 9
1/2 x 12
5/8 x 6
5/8 x 9
5/8 x 12
5/8 x 18
3/4 x 6
3/4 x 9
3/4 x 12
3/4 x 18
7/8 x 12
7/8 x 18
1x 12
1x 18
1 1/4 x 12
1 1/4 x 18
1 1/4 x 24
1 1/2 x 12
1 1/2 x 18
1 1/2 x 24
1 3/4 x 18
1 3/4 x 24
2 x 24
2 1/2 x 24
l1
l2
m
e
a
b
f
w
h
g
Maksimum Kapasite
Working Nominal Limit
Straight Pull
k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
inch
mm
180
190
266
342
200
276
352
505
210
287
362
515
372
524
381
533
387
540
693
400
550
703
570
720
735
800
152
152
228
304
152
228
304
457
452
228
304
457
304
457
304
457
304
457
610
304
457
610
457
610
610
610
12
15
15
15
20
20
20
-
23
23
23
23
26
26
29
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
129
147
187
222
166
206
241
-
181
221
256
336
273
353
286
366
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
36
36
36
44
44
44
-
54
54
54
54
60
60
76
76
90
90
90
104
104
104
-
117
143
-
13
18
18
18
22
22
22
-
25
25
25
25
31
31
36
36
46
46
46
54
54
54
-
59
67
-
137
153
193
228
177
217
252
-
196
236
271
351
287
367
323
403
360
440
495
390
465
540
-
577
632
-
12
16
16
16
19
19
19
19
23
23
23
23
28
28
30
30
44
44
44
52
52
52
60
60
64
73
22
27
27
27
33
33
33
33
38
38
38
38
44
44
52
52
71 71
71
71
71
71
86
86
95
113
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
7/8
7/8
1/8
1/8
1/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/4
3/4
1/2
137
147
187
222
161
201
236
316
173
213
248
328
266
346
286
366
330
380
479
360
430
496
440
500
540
580
l1
l2
e
Gözlü Gerdirme
Turnbuckle
f
Nominal Ölçü = Diş - Ø
Nominal Size = Thread Diam
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 22
M 24
M 30
M 33
M 36
Adet Ağırlığı
Weight per Piece Kg
2 Ucu Göz
2 Ucu Göz
2 Ucu
2 Eyes
2 Eyes
Kanca
Göz+Kanca Göz+Mapa
Göz+Mapa
2 Hooks
Eye+Jaw
Hook+Eye
Eye+Jaw
Göz+Kanca
2 Ucu
2 Ucu Mapa Hook+Eye
Kanca
2 Jaws
2 Hooks
mm
Gerdirme DIN 1480 (Turnbuckle)
Liftin (Turnbuckle)
k
Çatallı Gerdirme
Turnbuckle
540
1000
1000
1000
1590
1590
1590
1590
2360
2360
2360
2360
3270
3270
4540
4540
6890
6890
6890
9710
9710
9710
12700
12700
16780
27220
450
680
680
680
1020
1020
1020
-
1360
1360
1360
1360
1810
1810
2270
2270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,39
0,67
0,84
1,01
1,07
1,31
1,55
-
1,75
2,09
2,42
3,08
3,56
4,43
5,05
6,25
8,60
10,40
12,20
13,20
15,82
18,00
-
26,00
37,58
-
0,42
0,72
0,89
1,06
1,16
1,40
1,64
-
1,89
2,23
2,56
3,22
3,80
4,67
5,33
6,53
9,20
11,00
12,90
14,30
16,92
18,70
-
27,50
40,80
-
2 Ucu
Mapa
2 Jaws
0,45
0,76
0,93
1,10
1,25
1,49
1,73
2,21
2,03
2,37
2,70
3,36
4,04
4,91
5,61
6,81
9,80
11,60
13,60
15,40
18,02
19,30
23,56
26,81
45,04
72,32
l1
l3
e
f
Adet Ağırlığı
Weight per pcs
mm
mm
mm
mm
kg
80
86
100
105
121
150
180
192
220
245
245
255
76
83
90
105
114
140
165
172
195
200
220
255
108
108
126
125
140
170
200
215
245
255
600
295
84
77
88
85
93
116
132
148
180
165
180
185
0,105
0,145
0,280
0,420
0,550
1,000
1,600
2,100
3,200
3,900
5,800
7,100
Soketler (Sockets)
E C E
A
D
B
Açık Tip Kamalı Soket (Open Type Wedge Socket)
Açık Tip Kamalı Soket
Open Type Wedge Socke
MBL Tons
MBL
Halat Çapı
Rope Dia
Nominal Ölçü = Diş - Ø
Nominal Size = Thread Diam
mm
mm
inch
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13
14
15
9 - 10
11 - 13
14 - 16
17 - 19
20 - 22
23 - 26
27 - 29
30 - 33
34 - 36
37 - 40
41 - 43
44 - 48
49 - 53
56
63
75
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8 1 1/2 1 5/8 1 3/4 - 1 7/8 2
2 1/4 2 1/2
3
10
16
25
32
45
70
100
125
125
150
200
260
280
360
450
520
a
b
c
d
e
Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
mm
mm
mm
mm
mm
kg
47
57
70
80
96
114
130
146
148
160
174
200 200 250 270
300
20.5
25
31
38
44
51
57
63 69 76 76 89 101 114 127
146
20.6
25
30
35
41
51
57
64 64 70
76 89 95 108 121
133
a
b
c
e
f
Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
mm
mm
mm
mm
mm
kg
100
115
130
145
160
180
240
310
325
375
400
470 500 550 34
42
50
60
68
68
72
80 90 100 110
120 130
135
40
47
55
70
75
75
80
90 100 110
120 130
150
165 145
146
176
212
240
274
310
350
400
450
500
550
650
660
840
1000
11
12
15
16
19
22
25
28 28 30 33 39
46 54 60
76
1.60
2.10
3.70
5.80
9.00
14.80
22.00
28.30
38.00
51.00
60.70
94.50
120.60
172.30
271.30
437.00
49
Kapalı Tip Kamalı Soket (Close Type Wedge Socket)
Kapalı Tip Kamalı Soket
Close Type Wedge Socket
MBL Tons
MBL
Halat Çapı
Rope Dia
Nominal Ölçü = Diş - Ø
Nominal Size = Thread Diam
mm
mm
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14
15 16
17 - 19
20 - 22
23 - 26
27 - 29
30 - 33
34 - 36
37 - 40
41 - 43
44 - 48
49 - 53
56
63
75
75
inch
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 5/8
1 3/4 - 1 7/8
2
1 1/4 2 1/2
3
3
32
45
70
100
125
125
150
200
260
280
360
450
520
520
220
225
290
325
360
400
500
600
640
720
775
900
1000
1125
90
110
125
152
165
165
185
210
225
245
265
290
330
360
7
9
14
22
30
38
49
65
100
150
175
230
300
425
www.celsancelik.com
F
E
A
B
C
G
Kapalı Tip Tutyalı Soket
Closed Speltler Socket Type
Kapalı Tip Tutyalı Soket (Closed Spelter Socket Type)
D
50
Halat Çapı
Rope Dia
Nominal Ölçü = Diş - Ø
Nominal Size = Thread Diam
mm
mm
290
292
294
296
298
201
204
207
212
215
217
219
222
224
226
227
228
229
230
231
233
240
250
260
inch
6 - 7
8 - 10
11 - 13
14 - 16
18 - 19
20 - 22
23 - 26
27 - 30
31 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 48
49 - 54
55 - 60
61 - 68
69 - 75
76 - 80
81 - 86
87 - 93
94 - 102
108 - 115
122 - 130
140 - 155
158 - 167
J
1/4
5/16 - 3/8
7/16 - 1/2
9/16 - 5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4 - 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1 3/4 - 1 7/8 2 - 2 1/8
2 1/4 - 2 3/8
2 1/2 - 2 5/8
2 3/4 - 2 7/8
3 - 3 1/8
3 1/4 - 3 3/8
3 1/2 - 3 5/8
3 3/4 - 4
4 1/2
5
5 1/2 - 6
6 1/2
K
3
6
12
24
32
45
70
100
125
150
200
260
280
360
450
480
520
600
700
875
1100
1250
1400
1600
a
b
c
d
e
f
g
Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
51
51
63.5
76.5
90
101
114
127
139
152
165
190
216
228
248
279
305
330
356
381
450
500
580
675
46
52.5
59
65
75
90
103
116
130
155
171
198 224 247 270
286
298
311
330
356
425
475
550
600
11
14
17.5
20.5
26
33
36
39
43 51 54 55 62 73 79
79
83
102
102
108
120
120
150
175
8
11
14
17.5
21
24
28
32 38 41
44 51 57 63 73
79
86
92
99
108
125
138
160
175
20
24
28.5
35
42
47
57
63 70 79 82 89
96 108 140
159
171
184
197
216
235
260
300
325
36.5
43
51
66.5
75
92
104
114
127
136
146
171
193
216
241
273
292
311
330
362
405
515
510
600
13
16
22
25.4
31
38
44
51
57
63
70
76
82
92
102
124
133
146
159
178
190
210
250
300
0.3
0.4
0.8
1.4
2.1
4
6.5
7.5
11
13
17
24
36.5
50
65
93
110
142
170
225
340
C
A
B
D1
K
MBL Tons
MBL
Açık Tip Tutyalı Soket
Açık Tip Tutyalı Soket (Open Spelter Socket Type)
D
D1
Nominal Ölçü = Diş - Ø
Nominal Size = Thread Diam
mm
192
194
196
198
100
104
108
111
115
118
120
125
128
130
132
135
138
140
142
144
146
150
160
170
Open Spelter Socket Type
Halat Çapı
Rope Dia
mm
6 - 7
8 - 10
11 - 13
14 - 16
18 - 19
20 - 22
23 - 26
27 - 30
31 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 48
49 - 54
55 - 60
61 - 68
69 - 75
76 - 80
81 - 86
87 - 93
94 - 102
108 - 115
122 - 130
140 - 155
158 - 167
MBL Tons
MBL
inch
1/4
5/16 - 3/8
7/16 - 1/2
9/16 - 5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4 - 1 3/8
1 1/2
1 5/8
1 3/4 - 1 7/8 2 - 2 1/8
2 1/4 - 2 3/8
2 1/2 - 2 5/8
2 3/4 - 2 7/8
3 - 3 1/8
3 1/4 - 3 3/8
3 1/2 - 3 5/8
3 3/4 - 4
4 1/2
5
5 1/2 -6
6 1/2
3
6
12
24
32
45
70
100
125
150
200
260
280
360
450
480
520
600
700
875
1100
1250
1400
1600
a
b
c
d
d1
j
k
Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
52
58
63.5
76.5
89
101
114
127
139
152
165
190
216
228
248
279
305
330
356
381
460
500
580
675
39.5
44.5
51
63.5
76
89
101
114
127
162
165
178 228 250 273
279
286
298
318
343
480
500
500
600
33.5
39.5
49
62
80
90
120
130
144
160
176
200
216
236
264
276
284
296
340
362
440
560
600
650
8
11
14
17.5
21
24
28
32 38 41
44 51 57 63 73
79
86
92
99
108
125
138
160
175
17.5
20.5
25.5
30
35
41
51
57 63 70 76 89
95 108 121
127
133
140
152
178
190
250
275
290
17.5
20.5
25.5
32
38
44
51
57
63
76
76
89
101
113
127
133
146
159
171
191
208
210
230
230
8
11
12
14
16
19
22
25
28
30
33
39
46
53
60
73
76
79
83
89
101
120
140
175
0.40
0.60
1.30
1.90
3.20
4.70
7.50
11.60
16.80
24.00
27.50
40.50
60.50
90.00
122.00
157.00
195.00
221.00
281.00
397.00
570.00
980.00
Armut Tip Tutyalı Soket
Pear Type Socket
Armut Tip Soket (Pear - Type Socket)
Nominal Ölçü
Size
mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Halat Çapı
Rope Dia
MBL-WLL Tons
MBL-WLL
mm
inch
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 24
25 - 27
28 - 30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
52 - 56
3/8
7/16
7/16 1/2
9/16 5/8
5/8
5/8 3/4
3/4
3/4 7/8
7/8 1
1 1 1/8 1 1/8 1 1/4
1 1/4 1 3/8
1 3/8 1 1/2
1 1/2 1 5/8
1 5/8 1 3/4 1 3/4 1 7/8
2 2 1/8
10,0-1,5
14,0-2,0
17,5-2,5
22,5-3,0
27,5-4,5
35,0-5,0
42,5-7,0
52,5-8,0
70-11
85-13
95-15
110-17
125-21
155-26
180-30
240-42,5
a
b
c
e
f
g
h
ı
Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
81
94
108
122
135
152
166
186
202
222
239
264
285
312
337
400
48
56
64
70
84
84
100
100
120
120
142
142
166 166 170 220 22
25
28
31
33
36
40
43
45 52
55
60 63
68
75
84
12
15,5
17,5
19,5
21
23
26
28 31 32
36 39
43
47
51
60
11,5
13,5
15,5
17,5
19
21
23
25 27
28,5
31,5
34,5
36,5
40
44
54
12
14
16
18
20
23
26
29
32
35
40
41
44
48
53
59
0.40
0.50
0.60
0.90
1.30
1.70
2.30
3.20
4.10
5.20
6.40
7.90
9.50
11.20
13.00
23.00
20
22
24
26
30
33
37
39
40
45
50
51
59
62
66
75
24
25
29
31
42
38
48
44
58
56
70
64
80
72
68
90
51
Armut Tip Tutyalı Soket - S
Pear Type Socket-S
Armut Tip Soket-S(Pear - Type Socket-S)
Nominal Ölçü
Size
mm
924
1026
1130
1232
1336
1440
3221
1548
1648
Halat Çapı
Rope Dia
MBL-WLL Tons
MBL-WLL
mm
inch
22 - 24
25 - 27
28 - 30
31 - 33
34 - 36
37 - 40
42 - 44
46 - 48
46 - 48
3/4 7/8
7/8 1
1 1 1/8
1 1/8 1 1/4
1 1/4 1 3/8
1 3/8 1 1/2
1 5/8 1 3/4
1 3/4 1 7/8
1 3/4 1 7/8
70-11
85-13
95-15
110-17
125-21
155-26
189-32,5
180-30
215-36
a
b
c
e
f
g
h
ı
Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
202
222
239
249
285
297
314
329
343
132
143
156
165
184
192
204
192
218
40
43
45
52
55
60
66
67
70 31
32
36
39
43
47
53
51 56 27
28,5
31,5
34,5
36,5
40
46
44 50
27
30
33
36
40
44
47
52
52
4.00
5.00
7.00
8.50
9.50
12
13.50
12.50
18
40
46
50
52
60
62
70
66
75
58
66
70
72
80
80
80
80
90
Halat Çapına Göre Kullanılacak Tutya Miktarı
Tablosu
Guide to Amount of Wirelock Required
Halat Çapı
Rope Dia
mm
6-7
8
9-10
11
13
14
16
20
22
26
28
32
36
40
42
Tutya Miktarı
Wirelock Required
cc
9
17
17
35
35
52
52
86
125
160
210
350
350
420
495
Halat Çapı
Rope Dia
Tutya Miktarı
Wirelock Required
mm
cc
44
48
51
54
56
60
64
67
70
76
82
88
94
102
700
700
1265
1265
1410
1410
1830
1830
2250
3160
3795
4920
5980
7730
www.celsancelik.com
Karabina Kancalar (Snap Hooks)
b
w
l
m
Karabina Kanca
Snap Hook
Karabina Kanca (Snap Hook)
d
Nominal Ölçü
Nominal Size
l1
l3
e
f
f
mm
mm
mm
mm
mm
mm
40x4
50x5
60x6 70x7 80x8 90x9 100x10 120x11 140x12 160x13 180x14 200x15 52
6
8
9
10 10 12 15 18 20 22 22 22 4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 40 50 60 70 80
90 100 120 140 160 180
200 6
7
8
8
9
10 11 16 19 25 35 35 4
4
5
8
8
9
10 11 13 15 15 16 Kutu Adedi
Units per Box
100 Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
kg
100 100
100 100 100 50 50 20 20 10 10 -
1,0
1,3
2,7
4,3
6,4
8,8
12,6
19,0
26,0
35,0
48,0
62,0
b
w
l
m
Vidalı Karabina Kanca
Snap Hook With Screw Lock
Vidali Karabina (Snap Hook with Screw Lock)
d
Nominal Ölçü
Nominal Size
b
d
l
m
w
mm
mm
mm
mm
mm
mm
8
9
9
12 16 19 8
8
8
10 11 13 70x7
80x8 90x9 100x10 120x11 140x12 11 12 13 15 18 20 7
8
9
10 11 12 70 80 90 100 120 140 Kutu Adedi
Units per Box
100 Adet Ağırlığı
Weight per Pcs
kg
100 100 50 50 20 20 4,6
7,0
10,0
13,4
20,6
27,5
Zincir Sapan Grade 8
Chain Sling Grade 8
Güvenli Çalışma Tablosu ve Katsayısı EN 818-4
Factors and Working Load Limits EN 818-4
1
2
3
Tek Bacak (Single - Leg)
Kapasite (Capacity)
WLL
İki Bacak (Two - Leg)
Kapasite (Capacity)
WLL
3 + 4 Bacak (3 + 4 Leg)
Kapasite (Capacity)
WLL
0°-45°
Nominal Ölçü
Nominal Size
t
45°-60°
0°-45°
t
45°-60°
t
mm
6 x 18 7 x 21 8 x 24 10 x 30 13 x 39 16 x 48 18 x 54 20 x 60 22 x 66 26 x 78 28 x 84 32 x 96 36 x 108 40 x 120 45 x 135 1,12 1,5 2
3,15 5,3 8
10 12,5 15 21,2 25 31,5 40 50 63 Faktor/Factor 1,6 2,12 2,8 4,25 7,5 11,2 14 17 21,2 30 33,5 45 56 71 90 1,12 1,5 2
3,15 5,3 8
10 12,5 15 21,2 25 31,5 40 50 63 2,36 3,15 4,25 6,7 11,2 17 21,2 26,5 31,5 45 50 67 85 106 132 1,7
2,24
3
4,75
8
11,8
15
19
22,4
31,5
37,5
47,5
60
75
95
1,4 1
2,1 1,5
Kapasite (Capacity)
Kapasite (Capacity)
WLL
0°-45° WLL 45°-60°
Nominal Ölçü
Nominal Size
t
t
t
53
Kapasite (Capacity)
0°-45° WLL 45°-60°
t
t
mm
6 x 18 7 x 21 8 x 24 10 x 30 13 x 39 16 x 48 18 x 54 20 x 60 22 x 66 26 x 78 28 x 84 32 x 96 36 x 108 40 x 120 45 x 135 1,8 2,5 3,15 5
8,5 12,5 16 20 23,6 33,5 40 50 63 80 100 1,25 1,7 2,24 3,35 5,83 9
11,2 14 17 23,6 26,5 35,5 45 56 71 0,9 1,25 1,6 2,5 4,25 6,3 8
10 11,8 17 20 25 31,5 40 50 1,9 2,65 3,35 5,3 9
13,2 17 21,2 25 35,5 42,5 53 67 85 106 1,32
1,8
2,36
3,75
6,3
9,5
11,8
15
18
25
30
37,5
47,5
60
75
Faktor/Factor 1,6 1,1 (1,4) 0,8 (1)
1,7 (2,1) 1,2 (1,5)
www.celsancelik.com
Zincir Sapanlar Grade 8
Chain Slings Grade 8
Zincir Sapanlar (Chain Sling with Terminal Link)
R -1
R -2
R -3
R -4
Kancalı Zincir Sapanlar (Chain Sling with Hook)
54
H-1
H-2
H-3
H-4
Kısaltmalı ve Kancalı Zincir Sapanlar (Chain Sling with Terminal Link)
HV 1
HV 2
HV 3
HV 4
Sonsuz Sapan (Endless Chain Sling)
K 11
K 12
K 13
K 22
K 23
Zincir Sapanlar İçin Orta Dayanımlı Zincirler EN 818-2
Medium Tolerance Chain for Chain Slings EN 818-2
Nominal Ölçü
Nominal Size
Adım
Aralığı
Pitch
İç Genişlik
w1 min.
Inside Width
Dış Genişlik
w2 max.
Outside Width
Çalişma Yükü
Working Load Limit
Test Yükü
Manufac. Proof Force
mm
mm
mm
mm
kN
kN
TK 6 TK 7 TK 8 TK 10 TK 13 TK 16 TK 18 TK 20 TK 22 TK 26 TK 28 TK 32 TK 36 TK 40 TK 45 18 21 24 30 39 48 54 60 66 78 84 96 108 120 135 7,8 9,1 10,4 13 16,9 20,8 23,4 26 28,6 33,8 36,4 41,6 46,8 52 58,5 22,2 25,9 29,6 37 48,1 59,2
66,6 74 81,4 96,2 104 118 133 148 167 1,12 1,5 2
3,15 5,3 8
10 12,5 15 21,2 25 31,5 40 50 63 28,3 38,5 50,3 78,5 133 201 254 314 380 531 616 804 1020 1260 1590 Br. Ağırlık
Weight
Kopma Yükü
(kN)
Breaking Proof Force
= kg/m
45,2 61,6 80,4 126 212 322 407 503 608 849 985 1290 1630 2010 2540 0,83
1,11
1,39
2,34
3,95
6,02
7,50
9,10
10,93
15,10
18,24
22,00
28,10
36,00
45,50
Kırılma noktası gerilimi, doğal siyah
= Min. 25%
Elongation at fracture, natural black
55
3
8
Kırılma noktası gerilimi, değişken yüzey
Elongation at fracture, variant surface = Min. 20%
ød
Relation of WLL : MPF : BF = 1 : 2,5 : 4
Relation of WLL : MPF : BF = 1 : 2,5 : 4
w2
Bükülme = Min. 0,8 x d
Deflection
3
8
t
• Değişik zincir ısılarına göre izin verilen yük limitleri (EN 818-6 standartlarına göre):
• Allowed working loads (EN 818-6) for different chain temperature.
- 40o C bis + 200o C = 100%
200o C bis + 300o C = 90%
300o C bis +400o C = 7
w1
www.celsancelik.com
t
Oval Halka (Master Links)
ød
b
Kod
Code
Br. Ağırlık
Weight
Çalisma Yükü
WLL
t
56
A 13 A 16 A 18 A 22 A 26 A 32 A 36 A 40 A 45 A 50 A 56 A 63 A 71 A 80 A 90 A 100 1,6 2,36 3,35 5,3 8
12,5 17 20 25 33,5 45 56 71 90 112 140 ød
(mm)
t
(mm)
13 16 18 22 26 32 36 40 45 50 56 63 71 80 90 100 110 110 135 160 180 200 260 300 340 350 400 430 460 500 560 610 b
(mm)
kg/ad
60 60 75 90 100 110 140 160 180 190 200 220 250 270 300 330 0,35
0,6
0,9
1,5
2,35
3,85
6,2
8,65
13
17,35
23,54
29,95
46,3
62
87,1
117,8
Küpeli Halka (Üç veya Dört Kollu Sapanlar için EN 818-4)
(Master Links for Three - or Four - Leg Chain Slings EN 818-4)
Kod
Code
TA 3/4 6 TA 3/4 8 TA 3/4 10 TA 3/4 13 TA 3/4 16 TA 3/4 18 TA 3/4 20 TA 3/4 22 TA 3/4 26 TA 3/4 28 TA 3/4 32 TA 3/4 36 TA 3/4 40 TA 3/4 45 Çalisma Yükü
WLL
Br. Ağırlık
Weight
0° - 45°
(t)
45° - 60°
(t)
2,36 4,25 6,7 11,2 17 21,2 26,5 31,5 45 50 67 85 106 132 1,7 3
4,75 8
11,8 15 19 22,4 31,5 37,5 47,5 60 75 95 18 / 13 22 / 16 26 / 18 32 / 22 36 / 26 45 / 32 50 / 32 50 / 36 56 / 40 63 / 45 71 / 50 80 / 63 90 / 63 100 / 70 2,1 1,5
Faktor/Factor/Facteur ø d / ø d1t
(mm)
t/t
(mm)
135 / 54 160 / 70 180 / 85 200 / 115 260 / 140 340 / 150 350 / 150 350 / 170 400 / 170 430 / 180 460 / 200 500 / 250 560 / 250 610 / 280 b / b1
(mm)
75 / 25 90 / 34 100 / 40 110 / 50 140 / 65 180 / 70 190 / 70 190 / 75 200 / 80 220 / 90 250 /100 270 /125 300 /125 330 /140 kg/ad
1,34
2,37
3,64
6,24
10
18,95
23,4
25,9
34,25
45,45
68
99
126,3
173,2
Bağlantı Ek Kilidi EN 1677-1 (Coupling EN 1677-1)
WLL
a
b
c
d
e
g
t
Yük
Weight
Kod
Code
mm
t
TBS 6 TBS 8 TBS 10 TBS 13 TBS 16 TBS 18 TBS 20 TBS 22 TBS 26 TBS 32 TBS 36 TBS 40 1,12 2
3,15 5,3 8
10 12,5 15 21,2 31,5 40 50 12 14 18 23 26 34 37 40 50 55 70 70 14 23 29 33 40 44 50 56 68 79 97 97 42 53 68 77 95 108 112 121
161 187 228 228 8
11 12 16 22 22 24 28 29 34 46 46 kg
19 23 27 32 39 42 47 54 65 73 84 84 18 18 28 30 36 40 43 49 61 71 85 85 47 59 70 87 103 115 125 135 168 190 235 235 0,08
0,17
0,3
0,6
1,18
1,58
2
2,64
4,18
6,84
14,6
14,6
57
Pimli Mandallı Kanca EN 1677-2 (Clevis Sling Hook EN 1677-2)
• Güçlü emniyet mandalı ile gözlü kaldırma kancası
Hook with strong safety latch.
WLL
a
b
d
h
m
t
Kod
Code
mm
t
GH 6 GH 7 GH 8 GH 10 GH 13 GH 16
GH 18 GH 22 1,12 1,5 2
3,15 5,3 8
10 15 32 44 44 52 66 62 70 95 16 20 20 26 32 37 43 48 34 48 48 54 70 74 72 92 Yük
Weight
kg
21 26 26 35 46 49 57 69 22 30 30 37 47 51 54 68 67 95 93 112 140 152 172 210 0,34
0,7
0,73
1,44
2,9
4,7
6,7
10,9
www.celsancelik.com
Pimli Kendinden Emniyetli Kanca EN 1677-3 (Self Locking Clevis Hooks EN 1677-3)
Kod
Code
WLL
b
d
m
Yük
Weight
t
mm
t
AHG 7/8 AHG 10 AHG 13 AHG 16 TCLC 18/20 TCLC 22 h
2
3,15 5,3 8
12,5 15 20,5 29 32 39 42 54 43 56 70 82 102 114 33 46 55 69 90 97 kg
25 35 41 53 55 64 122 151 187 215 240 283 0,87
1,73
3,25
6,16
8,6
12,34
Gözlü Kendinden Emniyetli Kanca (Automatic-Hook)
d1
d2
58
h
t
m
b
WLL
b
d1
d2
h
m
t
Yük
Weight
Kod
Code
mm
t
AHÖ 7/8 AHÖ 10 AHÖ 13 AHÖ 16 TCL 18/20 TCL 22 2
3,15 5,3 8
12,5 15 20 27 32 39 45 53 12 14 16 23 20 26 24 32 40 50 64 72 kg
25 35 41 52 56 65 37 50 55 72 89 100 132 169 209 254 272 315 0,48
1,62
3,11
5,98
8,7
12,96
Kuş Gözü Kanca (Eye Sling Hooks EN 1677-2)
d1
d2
• Güçlü emniyet mandalı ile gözlü kaldırma kancası
Hook with strong safety latch.
h
d3
a
t
m
b
WLL
a
b
d1
d2
d3
h
m
t
Kod
Code
mm
t
TOE 6 TOE 8 TOE 10 TOE 13 TOE 16 1,12 2
3,15 5,3 8
32 44 53 66 61 16 20 26 32 37 12 13 17 20 26 27 29 34 40 54 Yük
Weight
kg
34 47 54 70 70 21 27 36 47 49 22 31 36 47 51 91 112
138 170 192 0,37
0,67
1,36
2,81
3,95
Kuş Gözü Kanca Tip 2 (Standard Hook)
d1
d2
h
t
m
b
Kod
Code
WLL
b
d1
d2
m
t
mm
t
TSiH 18/20 TSiH 22 TSiH 26 TSiH 28 TSiH 32 TSiH 36 TSiH 40 TSiH 45 h
12,5 15 21,2 25 31,5 40 50 63 44 46 56 63 70 78 89 99 27 30 33 36 40 45 51 56 40 46 48 60 66 72 84 90 Yük
Weight
kg
58 65 74 83 92 103 116 130 56 63 77 88 98 109 124 138 219 224 270 313 349 388 442 494 5,7
7,82
11,6
17,22
22
32
46
63
59
Kanca Emniyet Mandalı (Spare Parts)
Kod
Code
Yük
Weight
kg
FFSG 6 FFSG 8 FFSG 10 FFSG 13 FFSG 16 FFSG 18 FFSG 22 0,02
0,04
0,09
0,17
0,29
0,45
0,64
www.celsancelik.com
Zincir Sapanlar Grade 10
Chain Slings Grade 10
Zincir Sapanlar (Chain Sling with Terminal Link)
R -1
R -2
R -3
R -4
Kancalı Zincir Sapanlar (Chain Sling with Hook)
60
H-1
H-2
H-3
H-4
Kancalı ve Kısaltmalı Sapanlar ( Chain Sling with Hook and Shortening Clutch)
HV 1
HV 2
HV 3
HV 4
Sonsuz Sapan (Endless Chain Sling)
K 11
K 12
K 13
K 22
K 23
Genel Bilgilendirme
General Technical Informations
1
2
3
Tek Bacak (Single - Leg)
Kapasite (Capacity)
WLL
İki Bacak (Two - Leg)
Kapasite (Capacity)
WLL
3 + 4 Bacak (3 + 4 Leg)
Kapasite (Capacity)
WLL
0°-45°
Nominal Ölçü
Nominal Size
t
45°-60°
0°-45°
t
45°-60°
t
mm
6 x 18
8 x 24 10 x 30 13 x 39 16 x 48 18 x 54 22 x 66 26 x 78 1,4 2,5 4
6,7 10 12,5 19 26,5 2
3,55 5,6 9,5 14 18 26,5 37 1,4 2,5 4
6,7 10 12,5 19 26,5 3
5,3 8
14 21,2 26,5 40 56 2,12
3,75
6
10
15
19
28
40
Faktor/Factor 1
1 1,4 1
2,1 1,5
Kapasite (Capacity)
WLL
Nominal Ölçü
Nominal Size
t
Kapasite (Capacity)
WLL
0°-45°
45°-60°
t
t
61
Kapasite (Capacity)
WLL
0°-45°
45°-60°
t
t
mm
6 x 18 8 x 24 10 x 30 13 x 39 16 x 48 18 x 54 22 x 66 26 x 78 2,24 4
6,3 10,6 16 20 30 42,4 1,6 2,8 4,25 7,5 11,2 14 21,2 29 1,12 2
3,2 5,3 8
10 15 21,2 2,3 4,2 6,7 11,2 17 21,2 31,5 45 1,7
3
4,75
8
11,8
15
22,4
32
Faktor/Factor 1,6 1,1 (1,4) 0,8 (1) 1,7 (2,1)
1,2 (1,5)
www.celsancelik.com
Enorm Grade 10
Kaldırma Amaçlı Kısa Bakla Zincir
(Short Link Chains for Lifting Purposes)
Kod
Code
Nominal Ölçü
Nominal Size
Çalisma Yükü
WLL
Test Yükü
Manufac. Proof Force
Kopma Yükü
Breaking Proof Force
Yük
Weight
mm
t
kN
kN
kg/m
Enorm K Enorm K Enorm K Enorm K Enorm K Enorm K Enorm K Enorm K 6 x 18 8 x 24 10 x 30 13 x 39 16 x 48 18 x 54 22 x 66 26 x 78 1,4 2,5 4
6,7 10 12,5 19 26,5 35,3 62,8 98,1 166 251 318 475 664 56,5 101 157 265 402 509 760 1060 • Değişik zincir ısılarına göre izin verilen yük limitleri (EN 818-6 standartlarına göre):
• Allowed working loads (EN 818-6) for different chain temperature.
- 40o C bis + 200o C = 100%
200o C bis + 300o C = 90%
300o C bis +400o C = 75%
Enorm Zincir oda sıcaklığına kadar soğutulduğunda, tekrar %100 kullanım için hazır hale gelir.
Once the Enorm - chain has cooled down to room temperature it can be again used to 100%.
62
t
Oval Halka (Master Link)
• Tek bacaklı sapanlar içindir.
• For single-leg chain slings.
b
Kod
Code
Çalisma Yükü
WLL
ød
ød
t
Enorm AE 1 - 6 Enorm AE 1 - 8 Enorm AE 1 - 10 Enorm AE 1 - 13 Enorm AE 1 - 16 Enorm AE 1 - 18 Enorm AE 1 - 22 Enorm AE 1 - 26 1,4 2,5 4
6,7 10 12,5 19 26,5 b
t
mm
13 16 18 22 26 32 36 45 60 60 75 90 100 110 140 180 Br. Ağırlık
Weight
kg/ad
110 110 135 160 180 200 260 340 0,35
0,6
0,9
1,5
2,35
3,85
6,2
13,0
0,8
1,5
2,3
3,9
5,8
7,4
11
15,9
Oval Halka (Master Link)
Çalisma Yükü
WLL
t
Kod
Code
b
0°-45°
(t)
Enorm AE 2 6 Enorm AE 2 8 Enorm AE 2 10 Enorm AE 2 13 Enorm AE 2 16 Enorm AE 2 18 Enorm AE 2 22 Enorm AE 2 26 ød
• İki bacaklı zincir sapanlar içindir.
• For two-leg chain slings.
ød
b
45°-60°
(t)
2
3,55 5,6 9,5 14 18 26,5 37 t
(mm)
1,4 2,5 4
6,7 10 12,5 19 26,5 Br. Ağırlık
Weight
(kg)
13 18 22 26 32 36 45 56 60 75 90 100 110 140 180 200 110 135 160 180 200 260 340 400 ød/ ød ₁
b/b ₁
t/t ₁
0,35
0,9
1,5
2,35
3,85
6,2
13,0
23,54
Küpeli Halka (Master Links for Coupling Assembly System)
Çalisma Yükü
WLL
Kod
Code
0°-45°
(t)
Enorm AE 4 6 Enorm AE 4 8 Enorm AE 4 10 Enorm AE 4 13 Enorm AE 4 16 Enorm AE 4 18 Enorm AE 4 22 Enorm AE 4 26 • Üç yada Dört bacaklı zincir
sapanlar içindir.
• For three or four-leg chain slings.
45°-60°
(t)
3
5,3 8
14 21,2 26,5 40 56 2,12 3,75 6
10 15 19
28 40
(mm)
18/13 22/16 26/18
32/22
36/26
45/32
50/36
63/45
75/25 90/34 100/40 110/50 140/65 180/70 190/70 220/90 Br. Ağırlık
Weight
63
(kg)
135/54 160/70 180/85 200/115 260/140 340/150 350/170 430/180 1,35
2,40
3,65
6,25
10,00
18,95
23,40
47,00
Kuş Gözü Kanca (Eye Sling Hooks)
d1
d2
• Kuş Göz Kanca EN 1677-2.
• Eye sling hooks EN 1677-2
h
d3
a
t
m
b
WLL
a
b
d1
d2
d3
h
m
t
Kod
Code
mm
t
TOE 6 TOE 8 TOE 10 TOE 13 TOE 16 TOE 18 TOE 22 TOE 26 1,4 2,5 4
6,7 10 12,5 19 26,5 32 44 52 67 61 71 94 90 16 21 26 33 37 43 48 58 12 13 17 20 26 31 36 33 27 29 35 41 54 45 50 60 Yük
Weight
kg
34 48 54 70 70 72 92 95 21 27 36 47 49 57 68 80 22 31 37 47 51 54 68 69 91 112 138 170 192 213 260 265
0,45
0,7
1,46
2,6
3,9
5,9
9,5
11,4
www.celsancelik.com
Gözlü Mandalsız Dökümcü Kancası (Foundry Hooks)
d2 d1
h
a
t
m
b
s
Çalisma Yükü
WLL
Kod
Code
a
b
d1
d2
h
m
1,4
2,5
4
6,7
10
12,5
19
30
40
49
58
68
83
83
20
25
32
39
45
56
56
10
12
16
20
24
32
32
13
18
20
25
35
46
46
26
32
38
43
54
65
65
50
63
75
87
98
118
118
h
m
t
97
120
147
170
202
254
254
64
Çalisma Yükü
WLL
a
b
d3
Enorm GH 6
Enorm GH 8
Enorm GH 10
Enorm GH 13
Enorm GH 16
Enorm GH 18
Enorm GH 22
Br. Ağırlık
Weight
mm
t
1,4
2,5
4
6,7
10
12,5
19
32
44
52
66
62
70
95
16
20
26
32
37
43
48
34
48
54
70
74
72
92
kg
21
26
35
46
49
56
69
22
30
37
47
51
54
68
67
93
112
140
152
172
210
0,3
0,7
1,4
2,9
4,4
6,8
11,0
Pimli Kendinden Emniyetli Kanca (Self Locking Hook)
Kod
Code
Çalisma Yükü
WLL
b
d
2,5
4
6,7
h
t
mm
t
Enorm EAHG 8
Enorm EAHG 10
Enorm EAHG 13
m
20
28
36
45
55
68
38
46
56
Br. Ağırlık
Weight
kg
Pimli Mandallı Kancası (Clevis Sling Hook - Compact)
Kod
Code
t
mm
t
TGH 6
TGH 8
TGH 10
TGH 13
TGH 16
TGH 18
TGH 22
d3
Br. Ağırlık
Weight
kg
28
34
45
111
142
175
0,75
1,5
3,3
95
121
145
175
204
250
250
0,52
1,0
1,92
3,0
5,24
10,1
10,1
Pimli Mandalsız Dökümcü Kancası (Foundry Hooks)
Kod
Code
a
Çalisma Yükü
WLL
b
h
t
Yük
Weight
mm
t
WHG 13* WHG 16* WHG 18 WHG 22 m
6,7 10 12,5 19 60 67 77 90 38 47 53 64 kg
44 51 54 65 90 102 114 124 162 190 218 237 3,3
5,6
7,8
11,9
Seri sonu.
End of series.
*
*
Vidalanır Tip Mandallı Kanca (Hook - Bold on Type)
65
a*
Çalisma Yükü
WLL
Kod
Code
b
c
d
h
M12 M12 M16 M20 M24 m
t1
t2
Yük
Weight
mm
t
Enorm AHKG 6 Enorm AHKG 8 Enorm AHKG 10 Enorm AHKG 13 Enorm AHKG 16 l
1,4 2,5 4
6,7 10 100 110 130
160 180 10 10 12 15 15 13 13 17 22 26 100 135 155 185 220 68 85 110 135 140
22 30 37 47 51 m
Yük
Weight
60 75 100 120 150 70 80 95 110 120 kg
1,1
1,76
3,2
5,8
8
Vidalar en az grade 80 kalitesinde ve çatlak testine tabi tutulmuş olmalıdır.
The screws shall comply at least with the quality grade 8.8 and be crack-tested.
*
*
Kaynatılır Tip Mandallı Kanca (Hook Weld on Type)
Kod
Code
Çalisma Yükü
WLL
a
b
1,4 2,5 4
6,7 10 h
l
mm
t
Enorm AHK 6 Enorm AHK 8 Enorm AHK 10 Enorm AHK 13 Enorm AHK 16 c
5
5
8
8
8
40 50 60 70 80 10 10 15 15 15 kg
90 115 140 175 210
68 85 110 135 140 22 30 37 47 51 0,61
1,2
2,3
3,9
5,65
www.celsancelik.com
Bağlantılı Ek Kilidi (Coupling)
Çalisma Yükü
WLL
Kod
Code
a
b
c
e
g
t
mm
t
Enorm TBSE 6 Enorm TBSE 8 Enorm TBSE 10 Enorm TBSE 13 Enorm TBSE 16 Enorm TBSE 18 Enorm TBSE 22 Enorm TBSE 26 d
1,4 2,5 4,0 6,7 10 12,5 19 26,5 11 14 17 25 30 33 40 50 15 20 21 34 44 45 56 69 40 53 67 79 99 108 128 161
8
12 14 16 20 22 28 29 kg
18 21 25 31 41 42 51 65 13 17 20 29 34 39 48 61 46 56 66 87 106 115 135 168 Kısaltma Kancası (Shortening Clutches)
66
VKS-V
VKS-B
A
B
B
A
WLL
a
b
Kod
Code
t
(mm)
Yük
Weight
(kg)
Enorm VKS-V 6
Enorm VKS-B 6
1,4 46 121 0,7
Enorm VKS-V 8
Enorm VKS-B 8
2,5 58 153 1,1
Enorm VKS-V 10
Enorm VKS-B 10
4
66 139 1,6
Enorm VKS-V 13
Enorm VKS-B 13
6,7 82 182 2,9
Enorm VKS-V 16
Enorm VKS-B 16
10 103 220 5,1
Uygulama Talimatları (Instruction for Installation)
Yük
Weight
Uygun Değildir (Forbidden)
0,07
0,18
0,34
0,66
1,3
1,8
3,0
5,1
Kısaltma Kancası Tip-2 (Clevis Shortening Clutches Type 2)
WLL
a
t
Yük
Weight
Kod
Code
t
Enorm VKE-S 18 Enorm VKE-S 22 (mm)
12,5 19 (kg)
101 126 134 160 4
7,4
Zincir Çektirme (Ratchet Type Load Binders)
LC
STF
s
a
Yük
Weight
Kod
Code
kN
ERSP 8 ERSP 10 ERSP 13 daN
50 80 134 mm
daN
5000 8000 13400 1575 3000 3000 LC
582 - 732 638 - 788 668 - 827 STF
s
kg
225 355 355 4,7
5,8
7,9
a
Yük
Weight
Kod
Code
kN
ERSPO 8 ERSPO 10 ERSPO 13 50 80 134 daN
mm
daN
5000 8000 13400 1575 3000 3000 360 - 510 366 - 516 312 - 471 67
kg
225 355 355 3,45
3,95
4,50
Zincir Çektirme Uygulamaları (Assembled Lashing Chain)
ca. 3500 mm
LC
STF
Yük
Weight
daN
kg
Kod
Code
kN
• İstenilen boyda üretilebilir.
• Further lenghts available.
EZK 8 EZK 10 EZK 13 daN
50 80 134 5000 8000 13400 LC
1575 3000 3000 STF
Yük
Weight
daN
kg
Kod
Code
kN
Uygun Değildir (Forbidden)
Zincir daima alt zincir
baklasında sabitlenmelidir.
The chain has always be fixed
in the lower chain pocket.
• İstenilen boyda üretilebilir.
• Further lenghts available.
EZKÖ 8 EZKÖ 10 EZKÖ 13 50 80 134 daN
5000 8000 13400 11,3
16,8
31,5
1575 3000 3000 10,34
15,24
24,56
www.celsancelik.com
Oval Halkalı Yayıcı Plaka (Spreader Plate)
t
EAWI 1 10 EAWI 1 13 EAWI 1 16 EAWI 1 18 0°-45°
(t)
45°-60°
(t)
5,6 9,5 14 18 4
6,7 10 12,5 b
t
Master Link
Master Link
Yük
Weight
(mm)
(mm)
(mm)
kg
a
WLL
Kod
Code
4 str. = 2x2
0°-45°*
(t)
11,2 19 28 36 185 245 300 320 255 325 390 420 399 470
556 661 22 x 160 x 90 26 x 180 x 100 32 x 200 x 110 38 x 260 x 140 7,7
13,9
24,2
35,8
a
b
68
H 4 10 mm 0°-45° WLL 8 t
2 malzeme H 2 10 mm 0°-45° WLL 11,2 t
Pimli Yayıcı Plaka (Spreader Plate with Pin)
Kod
Code
Nominal Ölçü
Nominal Size
Ød
(mm)
a
WLL
0°-45°
(t)
45°-60°
(t)
4 str. = 2x2
0°-45°*
(t)
b
t
Yük
Weight
(mm)
(kg)
Ød
EAWI 2 10 EAWI 2 13 EAWI 2 16 16 x 48 18 x 54 22 x 66 5,6 9,5 14 4
6,7 10 11,2 19 28 185 245 300 255 325 390 326 393 630 8,5
15
28,2
t
a
b
WLL değerleri sadece iki tane iki bacaklı zincir sapan kullanılması koşulu ile geçerlidir. Bu durumda iki bacaklı
sapanlardan biri yayıcı plaka ile bağlanmalı ve her iki sapan vinç kancasına bağlanmalı. Bu aynı zamanda dört
bacaklı zincir sapan için de geçerlidir. Iki bacaklılar bir yayıcı plaka ile bağlanmalıdır. WLL değerleri sadece
yükün simetrik dağıtılması halinde geçerlidir. Ayrıca 8’den 40’a kadar olan vinç kancaları (DIN 15401) için
özel halkalı yayıcı plakalar EAWI 1‘de mevcuttur.
*
The mentioned working load limits are valid only in case of using two of 2-leg chain slings. In this case one
of the 2-leg chain slings must be assembled with a spreader plate and both chain slings have to be assembled
to the crane hook. This is valid also in case of a 4-leg chain sling. Where as 2 legs have to be assembled with
a spreader plate. The above mentioned working load limits are valid only in case of a symmetric distribution
of load. The spreader plate EAWI 1 is also available with special links for crane hooks no. 8 up to 40 acc. DIN 15401.
*
Forkliftler için Fırdöndülü Kanca (Swivel Hook For Forklift)
WLL
a
b
t
Kod
Code
(t)
Enorm GS 8 Enorm GS 10 Enorm GS 13 2,5 4 6,7 (mm)
126 143 160 64 66 80 Yük
Weight
(kg)
180 230 280 5
7,5
10,5
69
Forkliftler için Fırdöndülü Kanca (Sweivel Hook for Forklift - Double)
• Forklift için döner kanca - ikili
• Swivel-hook for forklift - double
WLL
a
b
t
Kod
Code
(t)
Enorm GSD 8 Enorm GSD 10 Enorm GSD 13 2,5 4 6,7 (mm)
126 143 160 64 66 80 Yük
Weight
(kg)
125 145 200 11,40
17,40
20,10
www.celsancelik.com
Kaldırma Ataçmanları
Lifting Points
Kaldırma Ataçmanları Çeşitleri (The ranfe of Lifting Points)
Her uygulama için doğru ataçmanı sunuyoruz.
We offer the right Lifting point for every application.
TP
TPSO
TP - F
TP - FS
70
FP
TAPS
TPB 30
TAPSK
TPB 15-25
AHK
TAPG
AHKG
THEIPA Point (THEIPA Point)
ENORM Grade 10 materyaller TAWGK ile karşılaştırdığımızda
Fırdöndünün ölçüsünü arttırmadan WLL’nin %25’i kadar bir artış sağlar
Grade 10 ENORM material allows an increase in working load limit of %25 without increasing swivel size
compared to TAWGK
-
Fırdöndünün dövme altıgen yapılı gövdesinden dolayı takmak - çıkarmak kolaydır.
Easy to attach or dismantle due to the forged hexagon shaped body of the swivel
-
Halka üzerindeki çıkıntılı bölümler, halkayı bükülmekten korur
Crimpfeature on the link prevents the link from kinking
-
Güçlü Galvaniz kaplama sayesinde iç ve dış yüzeyler paslanmaya karşı korunmuştur
Both internal and external surfaces are protected against corrosion by a toughgalvanized coating
-
180° Sallama Swings 180°
360° Dönme Rotates 360°
-
Tüm yük yönlerinden kırılmaya karşı 4 kat emniyetlidir.
Secured four times against breakage in all load directions
-
Yük altında dönebilir
Marked with the WLL
71
Fırdöndü üzerindeki işaretler eğim açılarının açık bir göstergesidir.
Marks on the swivel give a clear indication of inclination angles
-
Ayrıca rulman sistemi yük altında düzgün bir dönüşe izin verir
Additional ball bearing system allows for smooth swiveling under load
-
Yeni WLL tablosu ile ıskartaya alınma durumunu ölçebilirsiniz
With the new WLL tables you can measure disposal stage
-
Geliştirilmiş fırdöndü, özel işleme ile yüzey teması sağlar Bütün diş
versiyonları talep üzerine TAWGK’da mevcuttur.
İmproved swivel to surface contact due to special machining. All thread
versions are available on request TAWGK
www.celsancelik.com
Yeni Nesil Fırdöndülü Ataçmanlar
(The New Generation of Attachment Swivels)
THEIPA Point (THEIPA Point)
b
Ø
t
l
b
SW
A
d
B
Kod
Code
TP 0,7
72
TP 1,4
TP 2,5
TP 4
TP 6,7
TP 8
TP 10
TP 12,5
TP 17
TP 20
TP 28
TP 35
TP 40
Diş Türü
Thread version
dxe
Sıkma Torku
Tightening Torque
mm
Nm
M 10 x 18
M 12 x 18
M 12 x 25
M 14 x 20
M 16 x 20
M 16 x 30
M 20 x 30
M 24 x 30
M 20 x 30
M 20 x 40
M 20 x 50
M 20 x 70
M 24 x 30
M 24 x 45
M 24 x 50
M 30 x 35
M 30 x 35
M 30 x 45
M 30 x 50
M 30 x 60
M 30 x 35
M 30 x 45
M 36 x 50
M 36 x 54
M 42 x 50
M 42 x 60
M 42 x 63
M 45 x 60
M 48 x 72
M 42 x 60
M 45 x 60
M 48 x 60
M 56 x 78
M 64 x 96
M 64 x 110
M 64 x 96
M 72 x 120
M 80 x 150
M 80 x 120
M 90 x 150
M 80 x 120
M 90 x 115
M 90 x 150
M 100 x 150
10 - 40
15 - 40
15 - 40
30 - 40
45 - 130
45 - 130
75 - 130
90 - 130
100 - 170
100 - 170
100 - 170
100 - 170
190 - 280
190 - 280
190 - 280
190 - 280
230 - 400
230 - 400
230 - 400
230 - 400
270 - 600
270 - 600
270 - 600
270 - 600
270 - 700
270 - 700
270 - 700
270 - 700
270 - 700
350 - 800
350 - 800
350 - 800
350 - 900
350 - 900
350 - 900
500 - 1000
500 - 1200
500 - 1200
500 - 1400
500 - 1500
500 - 1500
500 - 1500
500 - 1500
500 - 1700
Adım
Pitch
DIN 13
øb
g
SW
t
mm
1,5
1,75
1,75
2
2
2
2,5
3
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
4,5
4,5
5
4,5
4,5
5
5,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
52
52
52
52
57
57
57
57
70
70
70
70
81
81
81
81
81
81
81
81
81
104
104
104
104
104
104
129
129
129
148
148
170
170
170
170
48
48
48
48
48
48
48
48
68
68
68
68
75
75
75
75
95
95
95
95
106
106
106
106
106
106
106
106
106
127
127
127
127
127
127
174
174
174
187
187
233
233
233
233
34
34
34
34
34
34
34
34
46
46
46
46
50
50
50
50
65
65
65
65
75
75
75
75
75
75
75
75
75
95
95
95
95
95
95
115
115
115
135
135
150
150
150
150
41
41
41
41
41
41
41
41
57
57
57
57
63
63
63
63
78
78
78
78
86
86
86
86
86
86
86
86
86
106
106
106
106
106
106
135
135
135
146
146
182
182
182
182
Halka
Link
ø x t1 x bi
Yük
Weight
mm
kg
13 x 55 x 32
13 x 55 x 32
13 x 55 x 32
13 x 55 x 32
13 x 55 x 32
13 x 55 x 32
13 x 55 x 32
13 x 55 x 32
16 x 70 x 34
16 x 70 x 34
16 x 70 x 34
16 x 70 x 34
18 x 85 x 45
18 x 85 x 45
18 x 85 x 45
18 x 85 x 45
20 x 85 x 45
20 x 85 x 45
20 x 85 x 45
20 x 85 x 45
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
23 x 115 x 60
30 x 140 x 70
30 x 140 x 70
30 x 140 x 70
30 x 140 x 70
30 x 140 x 70
30 x 140 x 70
35 x 170 x 80
35 x 170 x 80
35 x 170 x 80
43 x 220 x 100
43 x 220 x 100
46 x 240 x 110
46 x 240 x 110
46 x 240 x 110
46 x 240 x 110
İnchli sistemlerden, metrik sistemlere kadar bütün normal vida dişleri mevcuttur. Diğer dişleri de tedarik edilir. (TPSO)
Sıkma Farkları: DIN895 yada 894’e göre bir uzatmanın yardımı olmaksızın çift ağızlı somun anahtarı ile yapılır.
All normal threads available from inch system to round thread. Other threads can be supplied. (TPSO)
Tightening torques: with open-ended spanner according to DIN 895 or 894 without the aid of an extension.
0,42
0,43
0,43
0,43
0,43
0,44
0,46
0,49
0,95
0,97
1,04
1,07
1,43
1,48
1,5
1,5
2,33
2,37
2,44
2,45
3,59
3,64
3,72
3,82
3,82
3,91
3,94
4,03
4,33
7,34
7,50
7,57
8,00
8,85
9,20
16,3
17,6
19,5
25,1
27,6
35,5
36,5
38
39,8
Bağlantı Şekilleri
Kind of Attachment
Parça Sayısı
Number of Pieces
1
1
2
2
2
2
3 o. 4
3 o. 4
Eğim Açısı
Inclination Angle
0°
90°
0°
90°
0-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°
WLL
Kod
Code
TP 0,7 TP 1,4 TP 2,5 TP 4 TP 6,7 TP 8 TP 10 TP 12,5 TP 17 TP 20 TP 28 TP 35 TP 40 t
M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24 M 20 M 24 M 30 M 30 M 30 M 36 M 42 M 45 M 48 M 42 M 45 M 48 M 56 M 64 M 64 M 72 M 80 M 80 M 90 M 80 M 90 M 100 1
1,4 2
2,8 3,4 3,4 5
8
8
12 12 15 15 15 15 20 25 25 25 25 32,5 32,5 32,5 40 40 50 50 50 WLL
t
0,5 0,7 1
1,4 1,7 1,7 2,5 4
4
6,7 8
10 12,5 12,5 12,5 13 17 17 18 20 28 28 28 35 35 40 40 40 t
2
2,8
4,0 5,6 6,8 6,8 10,0 16 16 24 24 30 30 30 30 40 50 50 50 50 65 65 65 80 80 100 100 100 WLL
t
1
1,4
2
2,8 3,4 3,4 5
8
8
13,4 16 20 25 25 25 26 34 34 36 40 56 56 56 70 70 80 80 80 t
0,7
1
1,4 2
2,4 2,4 3,55 5,6 5,6 9,5 11,2 14 17 17 17 18 23,5 23,5 25 28 39 39 39 49 49
56 56 56 WLL
t
0,5 0,7
1
1,4 1,7 1,7 2,5 4
4
6,7 8
10 12,5 12,5 12,5 13 17 17 18 20 28 28 28 35 35 40 40 40 t
1
1,4
2,12 3
3,55 3,55 5,3 8,5 8,5 14 16 21,2 25 25 25 27 35 35 37,5 42,5 58
58
58 74 74 84 84 84 t
0,75
1
1,5
2,12
2,5
2,5
3,75
6
6
10
12
15
18
18
18
19
25
25
26,5
30
42
42
42
52,5
52,5
60
60
60
73
Simetrik olmayan bir yük dağılımı durumunda 2 ve 3-4 bacaklı sapanlarda kaldırma kapasitesi tek bacaklı sapanlardaki
90° gibi uygulanır.
In the case of an unsymmetrical load distribution, the lifting capacities applicable to the 2 and 3 / 4 –leg slings are
the same as for 1-leg types at 90°.
www.celsancelik.com
THEIPA F Point
(THEIPA F Point)
180° sallanma
Swings 180°
THEIPA Point-F içdiş ile portföye yeni eklenen bir ürün.
• Bütün THEIPA Point avantajları yine bu ürün içinde geçerlidir.
• Dişlerin derinliği kural olarak kendi çapının 1,25 katıdır.
• Damgalı WLL 9O° ataçman türü için geçerlidir.
• Bağlantı elemanı olarak çatlak testli kalite sınıfı 10,9 olan cıvatalar uygundur.
• Farklı diş versiyonları ve uzunluklar istek üzerine tedarik edilir.
74
The THEIPA Point - F with an internal thread has been newly included in the range.
• All of the THEIPA Point’s advantages have also been considered in this case.
• The thread’s depth is 1.25 times its diameter as a rule.
• The stamped WLL applies to the kind of attachment by 90°.
• Bolts of the quality class 10.9 crack-tested are permitted as connecting elements.
• Different threaded versions and lengths can be supplied on request.
360° dönme
Rotates 360°
45°
60°
Kod
Code
TP-F 0,5 TP-F 1 TP-F 1,7 TP-F 2,1 TP-F 3,2 TP-F 5 Diş Türü
Thread version
dxe
Sıkma Torku
Tightening Torque
mm
Nm
M 12 x 15 M 16 x 20 M 20 x 25 M 24 x 30 M 30 x 40 M 36 x 45 15 - 40 45 - 130 100 - 170 190 - 280 230 - 400 270 - 600 Adım
Pitch
DIN 13
a
øb
g
SW
t
mm
1,75 2
2,5 3
3,5 4
45 52 66 80 94 107 36,5 36,5 52 57 70 80 73 80 106 120 148 164 34 34 46 50 65 75 66 73 95 108 131
145 Halka
Link
ø x t1 x bi
Yük
Weight
mm
kg
13 x 55 x 32 13 x 55 x 32 16 x 70 x 34 18 x 85 x 45 20 x 85 x 45 23 x 115 x 60 0,61
0,65
1,5
2,12
3,7
5,75
Bağlantı Şekilleri
Kind of Attachment
Parça Sayısı
Number of Pieces
Eğim Açısı
Inclination Angle
WLL
Kod
Code
TP-F 0,5 TP-F 1 TP-F 1,7 TP-F 2,1 TP-F 3,2 TP-F 5 t
M 12 x 15 M 16 x 20 M 20 x 25 M 24 x 30 M 30 x 40 M 36 x 45 1,4 2,8 5
8
12 15 WLL
t
0,5 1
1,7 2,1 3,2 5
t
2,8 5,6 10 16 24 30 WLL
t
1
2
3,4 4
6,4 10 t
0,7 1,4 2,4 2,8 4,25 6,7 WLL
t
0,5 1
1,7 2,1 3,15 5
t
1
2,12 3,55 4,25 6,7 10 t
0,75
1,5
2,5
3,15
4,75
7,5
75
Simetrik olmayan yük dağılımı durumunda 2 ve 3-4 bacaklı sapanlarda kaldırma kapasitesi tek bacaklı sapanlardaki
90° gibi uygulanır.
In case of an unsymmetrical load distribution, the lifting capacities applicable to the 2 and 3/4-leg slings are the same
as for 1-leg types at 90°.
www.celsancelik.com
THEIPA Point - S
(THEIPA Point - S)
180o sallanma
Swings 180°
ENORM Grade 10 materyaller TWSK ile karşılaştırdığımızda fırdöndünün ölçüsünü
arttırmadan WLL’nin %25’i kadar bir artış sağlar.
Avantajları:
• Fırdöndü üzerindeki işaretler eğim açılarının açık bir göstergesidir.
• İlaveten rulman sistemi yük altında düzgün bir dönüşe izin verir.
• Halka üzerindeki çıkıntı bölümler halkayı bükülmekten korur.
• Güçlü Galv. kaplama sayesinde iç ve dış yüzeyler paslanmaya
karşı korunmuştur.
• Özel mekanik işleme ile fırdöndünün yüzey teması geliştirilmiştir.
• Rulmanın aşınması, aşınmış halkadaki boşluğa bakarak herhangi bir ölçüm
yapmaya gerek kalmaksızın gözle tespit edilebilir.
• Tüm yük yönlerinde kırılmaya karşı 4 kat emniyetlidir.
76
Grade 10 ENORM material allows for an increase in working load limit of 25% without
increasing swivel size compared to TAWSK.
The advantages:
• Marks on the swivel give a clear indication of inclination angels.
• Additional ball bearing system allows for smooth swiveling under load.
• Crimpfeature on the link prevents the link from kinking.
• Both internal and external surfaces are protected against corrosion
by a tough galvanized coating.
• Improved swivel to surface contact is due to special machining.
• Ball bearing wear can be visually recognized by the gap on the wear
ring without measuring instruments.
• Secured four times against breakage in all load directions.
360o dönme
Rotates 360°
Kod
Code
a
b
g
t
mm
TP-S 2,5 TP-S 4 TP-S 6,7 TP-S 10 TP-S 17 5,5 x 45° 7,0 x 45° 8,5 x 45° 10 x 45° 12 x 45° 52 57 70 80 100 68 74 95 102 129 57 62 78 83 106 Halat
Link
ø x t1 x bi
Yük
Weight
mm
kg
16 x 70 x 34 18 x 85 x 45 20 x 85 x 45 23 x 115 x 60 30 x 140 x 70 0,95
1,30 2,20
3,80
6,66
Bağlantı Şekilleri
Kind of Attachment
Parça Sayısı
Number of Pieces
1
Eğim Açısı
Inclination Angle
0°
1
90°
2
2
0°
90°
WLL
Kod
Code
t
TP-S 2,5 TP-S 4 TP-S 6,7 TP-S 10 TP-S 17 2,5 4
6,7 10 17 t
10 16 24 30 50 2
0-45° 45°-60°
WLL
t
5
8
12 15 25 2
3 o. 4
3 o. 4
0°-45°
45°-60°
WLL
t
5
8
13,4 20 34 WLL
t
t
t
3,55 5,6 9,5 14 23,5 2,5 4
6,7 10 17 5,3 8,5 14 21,2 35 t
3,75
6
10
15
25
77
Simetrik olmayan bir yük dağılımı durumunda 2 ve 3-4 bacaklı sapanlarda kaldırma kapasitesi tek bacaklı sapanlardaki
90 gibi uygulanır.
In case of an unsymmetrical load distribution, the lifting capacities applicable to the 2 and 3/4-leg slings are the same
as for 1-leg types at 90°.
45°
60°
Fırdöndü üzerindeki işaretler eğim açılarının açık
bir göstergesidir. İlaveten rulman sistemi, yük altında
düzgün bir dönüşe izin verir.
Marks on the swivel give a clear indication of inclination
angles. Additional ball bearing system allows for smooth
swivelingunder load.
WLL Tablosu ile ıskartaya
alma durumunu ölçebilirsiniz.
With the new WLL tables you
can measure disposal stage.
www.celsancelik.com
Flat Point - Sonderece Düz ve Iyi
(Flat Point - Enormously Flat and Good)
110o çalışma aralığı
110° working range
Soket etiketi ve WLL vidalama esnasında
daima yukarıya doğru olmalıdır.
The socket labelling and WLL must always
be upwards when installing the screw.
Flat Point’in Çalışma Limitleri 0,5-8t:
Avantajları
Flat Point in working load limits of 0,5 - 8 t.
The advantages:
• Tüm yük yönlerinde kırılmaya karşı dört kat emniyetlidir
• Son derece düz
• 360o dönme
• Kaldırma halkası kabul edilebilir çalışma aralığı 90o
• Otomatik kilitlenen halka
• Secured four times against breakage in all load directions
• Enormously flat
• Rotates 360°
• Admissible working range of take-up link 90°
• Automatically locking link
b
d
110
f
78
360o dönme
Rotates 360°
0
e
B
a
c
Kod
Code
FP 0,5 FP 0,8 FP 1,5 FP 2,5 FP 4-S FP 4 FP 5 FP 6 FP 8 O
JDT Vida
JDT Screw
Tork
Torque
mm
Nm
M 10 x 40 M 12 x 45 M 16 x 55 M 20 x 70 M 24 x 80 M 24 x 80 M 27 x 90 M 30 x 90 M 36 x 100 40 65 160 250 300 300 400 500 600 a
b
c
d
e
f
g
l
øs
mm
69 69 69 69 69 104 104 104 104 50 50 50 50 50 76 76 76 76 48 48 48 48 48 72 72 72 72 13 13 13 13 13 18 18 18 18 Yük
Weight
kg
28 28 28 28 30 39 39 39 43 JDT vidaları DIN EN ISO 4014 (DIN931) - Mukavemet sınıfı 10.9, çatlak testine tabi tutulmuştur.
JDT screws according to DIN EN ISO 4014 (DIN 931) - strength class 10.9, crack-tested.
100 100 100 100 100 147 147 147 147 12 17 27 42 50 41 51 51 57 52 51 49 46 42 74 72 70 62 34 34 34 34 34 58 58 58 58 0,71
0,73
0,77
0,86
0,98
2,5
2,63
2,74
3,15
Bağlantı Şekilleri
Kind of Attachment
Parça Sayısı
Number of Pieces
1
1
2
2
Eğim Açısı
Inclination Angle
0°
90°
0°
90°
WLL
Kod
Code
FP 0,5 FP 0,8 FP 1,5 FP 2,5 FP 4-S FP 4 FP 5 FP 6 FP 8 t
M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 24 M 27 M 30 M 36 0,5 0,8 1,5 2,5 4
4
5,3 6
8
2
0,7 1,25 2,12 3,55 4
5,6 7,1 8
8
t
1
1,6 3
5
8
8
10,6 12 16 3 o. 4
0-45° 45°-60° 0°-45°
WLL
t
2
WLL
t
1,4 2,5 4
7,1 8
11,2 14 16 16 t
0,7 1,12 2
3,35 5,6 5,6 7,1 8
11,2 3 o. 4
45°-60°
WLL
t
t
t
0,5 0,8 1,5 2,5 4
4
5,3 6
8
1
1,6 3,15 5
8
8
11,2 12,5 16,8 0,7
1,12
2,24
3,75
6
6
8
9
12
79
Simetrik olmayan bir yük dağılımı durumunda 2 ve 3-4 bacaklı sapanlarda kaldırma kapasitesi tek bacaklı sapanlardaki
gibi 90O uygulanır.
In case of an unsymmetrical load distribution, the lifting capacities applicable to the 2 and 3/4-leg slings are the same
as for 1-leg types at 90°.
www.celsancelik.com
Sertifikalarımız / Certificates
Sertifikalarımız / Certificates
TSE EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007 ISO 10002:2004
80
Sapan Sertifikalarımız / Sling Certificates
TS EN 13414-1 +A2
Zincir ve Halat Sapanlarımız CE belgelidir / Chain and Rope Slings are CE certified
Makinalarımız / Machinery
Pres Makinası / Swaging Machine
81
Isıtarak Halat Kesme Makinası
Cutting and Annealing Machine
www.celsancelik.com
Makinalarımız / Machinery
Halat Sarma Makinası / Rope Handling Machine
82
84
Merkez : Demirciler Sitesi 10. Yol No: 60 Zeytinburnu - İstanbul / Türkiye
Tel : 0212 510 32 11 Fax : 0212 679 66 88
Depo : Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. No : 34 Samandıra
Sancaktepe - İstanbul / Türkiye
Tel : 0216 561 76 13 Fax : 0216 561 76 15
e-mail : info@ celsancelik.com web : www.celsancelik.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
11 768 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content