close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Bölge Adliye Hukuk Bilirkişiliği Müracaatı

embedDownload
T.C.
ÇANKIRI
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
2015 YILI BÖLGE ADLİYE HUKUK BİLİRKİŞİ MÜRACAATI KABUL EDİLENLERE DAİR LİSTE
SIRA
1
2
ADI SOYADI
Adem KAYA
Özkan DEMİRAL
GÖREVİ
MESLEĞİ
T.C.
KİMLİK NO
BÖLÜM VE
UZMANLIK ALANLARI
ADRES
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Md.Çankırı
EV/İŞ/CEP
TELEFONLARI
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi-Bahçe
Bitkileri
Uzman Jandarma
Adli Bilişim, (CD,DVD,USB
Bellek, Hafıza Kartı, HDD, Cep İl Jandarma
0507 144 05 95
Telefonu ve Bilgisayar
Komutanlığı-Çankırı
İnceleme
Mekanik Tesisat (Isıtma
Soğutma Otomatik kontrol,
yangın, havalandırma,
endüstriyel mutfak, doğalgaz,
Karatekin
su nakil hatları, sulama, havuz,
0531 964 06 79
Üniversitesi-Çankırı
sıhhi tesisat proje) makine
değer, hasar tespit, üretim ve
hizmet sektörü Müh.
Danışmanlık
3
Onur SARAÇ
Makine Mühendisi
4
Ömer YELBAY
Polis Memuru
5
Mehmet Ali BİLGİN
İnşaat Mühendisi
0532 740 05 10
İl Emniyet
0505 358 14 99
Müdürlüğü-Çankırı
İnşaat Mühendisi, Bina inşaatı, A. Halik Renda Mah.
mukavele ihtilafı,
Yanlar cad. Bilgin st.
0535 546 04 15
kamulaştırma, kıymet takdiri, D blok no:34/5tespit
ÇANKIRI
Olay Yeri İnceleme
6
Mehmet Ali ŞENTÜRK
Ziraat Mühendisi
7
Oğuzhan KOÇ
Polis Memuru
8
9
Ender BUĞDAY
Selahattin PİRCİ
Bahçe bitkileri, tarla bitkileri,
seracılık, süs bitkileri, çayır
mera, bitki koruma, fidancılık
Korsan Cd, Vcd, Dvd,
İncelemesi, Fotoğraf
İncelemesi, Vhs Kaset ve Cd,
Dvd Çözümleri, Güvenlik
Kamere İncelemesi
Şehit Mehmet Ata ve
Teknik Anadolu
0543 893 24 95
Lisesi Md.
İl Emniyet
0505 400 73 28
Müdürülüğü- Çankırı
Orman Yüksek
Mühendisi
Ormanlık alanların
belirlenmesi, harita hazırlama,
Karatekin
orman suçları, iş ve işçi
Üniversitesi Orman
güvenliği, orman yangını,
Fakültesi- Çankırı
coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
ağaçlandırma, ağaç yaş tayini,
0505 852 17 47
Polis Memuru
Görüntü ve ses kaydı
incelenmesi, CD, DVD, hard
disk, ve flash bellek
çözümü,olay yeri inceleme ve
parmak izi uzmanlığı, 6136
kapsamındaki suç eşyaları,
0505 348 73 37
10
Metin ULUSOY
Ziraat Mühendisi
Tarım Ekonomisi, Tarım
11
Abdurrahman ÇÖRDÜK
Ziraat Mühendisi
Tarımsal faaliyetler, Tarımsal
Mekanizasyon
12
Fatih KIRAÇ
Ziraat Mühendisi
Tarım, Tarla Ürünleri, Bahçe
Bitkileri, Su Ürünleri
İl Emniyet
Müdürlüğü-Çankrıı
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü - Çankırı
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü Çankırı
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü - Çankırı
0530 327 35 44
212 46 73
0536 569 42 01
213 15 48
0542 376 74 94
13
Abidin Mehmet GÜLDÜR İnşaat Mühendisi
Yapı
14
Arif ERÇOŞKUN
Psikolog
Psikoloji
15
Ömer DOĞAN
Ziraat Mühendisi
Tarla bitkileri, tarla koruma
16
Alkan GÜNLÜ
Orman Yüksek
Mühendisi
Orman mühendisliği, tüm
konuları, uzaktan algılama,
coğrafi bilgi sistemleri
17
Tarık ALABAY
Sosyal Güvenlik
Denetmeni
İşçi alacakları
18
Gökay GÜNDÜZALP
İnşaat Mühendisi
Baraj, Gölet, Hidroelektrik
santrali
19
Latif SAFOĞLU
Polis Memuru
20
İlker ERCANLI
Orman Yüksek
Mühendisi
21
Kayhan
MENEMENCİOĞLU
Orman Yüksek
Mühendisi
Muammer ŞENYURT
Orman Yüksek
Mühendisi
22
Trafik kaza araştırması,
takograf,
Orman mühendisliği tüm
konuları, ağacın yaşı, hacim
hesapları,
Orman mühendisliği konuları,
İş İşçi sağlığı ve güvenliği,
Harita ve kadastro, Hava
fotoğrafı ve fotogrametri,
Coğrafi bilgi sistemleri
Orman mühendisliğ tüm
konuları, Ağacın yaşı, Hacim
Hesapları,
ARM Yapı Proje
Müh. San. Tic. Ldt.
Şti
İl Halk Sağlığı Md.
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Md.Çankırı
Karakekin
üniversitesi Orman
Fakültesi
Sosyal
güvenlik
kurumu-Çankırı
Karatekin
Üniversitesi Yapı
İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı
Ilgaz Bölge Trafik
İstasyon Amirliği
Karatekin
Üniversitesi Orman
Fakültesi- Çankırı
0535 299 29 75
0539 321 99 33
0506 596 02 11
0530 505 36 72
0546 215 00 00
0544 268 19 85
0507 670 17 72
0535 426 63 00
Karatekin
Üniversitesi Orman
Fakültesi- Çankırı
0533 342 87 63
Karakekin
üniversitesi Orman
Fakültesi
0532 330 38 96
23
24
Ogün EKİN
Zeki Cevat UYSAL
İnşaat Mühendisi
Makine Mühendisi
25
Muhittin ŞİMŞEK
Elektrik Teknikeri
26
Mehmet UYSAL
Şöfor
27
Ahmet Fadıl ADIGÜZEL Makine Mühendisi
28
Abidin ŞAHİNOĞLU
Öğretim Göevlisi
29
İsmail AYDIN
Jandarma Astsubay
30
Mustafa Gürbüz BEYDİZ Arkeolog
Keşif, Yaklaşık Maliyet,
Hakediş, Yapım ve Proje
kontrollükleri, Kamulaştırma
Bilirkişilik Uzman
Mühendisliği, (Makine
değerleme, Kamulaştırma
davaları, Trafik kazaları,
Mekanik tesisatlar,) Asansör
yangın ısıtma tesisleri,
Çevre ve Şehircilik İl
0533 215 88 96
Müdürlüğü-Çankırı
Yeni mahalle Çatal
sk. Bahadır apt. 14/2 0532 297 86 11
Çankırı
Çankırı Karatekin
Terminasyon, Bağlantı, Yangın Üniv. Yapı İşleri ve
Sistemi, Ses Sistemi, Proje
Teknik Daire Bşk.Çankırı
Trafik, Trafik ve Çevre Bilgisi Çankırı Karatekin
Öğreticisi, Otobüs Kaptanlığı, Üniv. Uluyazı
Tekniker
Kampüsü-Çankırı
Makine ve Ekipman, Mekanik
Tesisat, Doğalgaz, Katı yakıtlı
Çankırı Yolu 2 Km
ısınma Sistemleri, Araç
Eldivan-ÇANKIRI
değerleme ve benzeri tespit
işlemleri
Karatekin
Makine Tasarımı, Makine
Üniversitesi Meslek
İmalatı, CNC-CAD-CAM-CAE
Yüksek OkuluMetal Teknojileri,
ÇANKIRI
İlçe Jandarma
Olay Yeri İnceleme, Kriminal
KomutanlığıTahkikçi İnceleme
Kurşunlu- Çankırı
Karatekin Üniv.
Arkeolog, Sanat Tarihi
Güzel Sanatlar
Fakültesi-Çankırı
0542 402 77 48
0533 634 67 58
0555 962 22 62
0541 336 98 26
0507 333 05 48
0505 316 76 48
31
Hidayet YİĞİT
Ziraat Mühendisi
32
Necmettin DEMİR
Ziraat Teknikeri
33
İsmail ÇAYLAK
Bilgisayar
Öğretmenliği
34
Ahmet ZAMKI
Ziraat Mühendisi
35
Yüksel ERDOĞAN
Ziraat Mühendisi
36
İhsan BOSTAN
Ziraat Mühendisi
37
Burak Hüseyin
ALTIPARMAK
İnşaat Mühendisi
38
Murat KORKMAZ
Öğretim Görevlisi
İl Gıda Tarım
Hayvancılık
Ziraat Mühendisi-Zootekni
0542 893 78 10
MüdürlüğüÇANKIRI
Ilgaz İlçe Gıda Tarım
Ziraat Teknikeri
ve Hayvancılık Md.- 0536 292 51 85
ILGAZ
Çankır Sosyal
Bilgisayar, Bilgisayar Uzman
Güvenlik İl Md.
0505 746 83 43
Öğretici, Bilgisayar Öğretmeni,
ÇANKIRI
Tarım Makinaları, Tarımsal
İl Gıda Tarım
Sulama, Çayır Mera Yem
Bitkileri İleşitim, Teknikleri ve Hayvancılık
0535 717 06 00
MüdürlüğüTarımsal Yayım Met. Proje
ÇANKIRI
Hazırlama Tekniği, Fon
Kaynakları,
İl Gıda Tarım ve
Tarla Bitkileri,
Hayvancılık Md.
0544 673 43 10
ÇANKIRI
İl Gıda Tarım ve
Bahçe Bitkileri, tarla bitkileri,
Hayvancılık Md.
0533 658 41 42
Tarım Makineleri,
ÇANKIRI
Cumhuriyet Man.
Teknik Uygulama
Manifaturacılar Cd.
Sorumluluğu, Etüt Proje ve
0554 904 4350
Hoşafçı sk. No:10
Danışmanlık Hizmetleri, Yapı
ÇANKIRI
Karatekin
Üniversitesi Meslek
Muhasabe ve Vergi,
0544 313 86 29
Yüksek OkuluÇANKIRI
39
Zeki ÇETİNKAYA
Bilgisayar Teknisyeni
Bilgisayar Donanım, Network
ve Ağı, Web ve Bileşenleri,
Server ve Bileşenleri,
40
Ahmet BAŞATAÇ
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi-Zootekni
41
Menderes İPEK
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi-Zootekni
İl Nüfus ve
Vatandaşlık
MüdürlüğüÇANKIRI
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Md.
ÇANKIRI
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Md.
ÇANKIRI
Kaza Araştırması Bilirkişilik
Trafik Tescil
Eğitimi, Trafik Denetimleri ve
Denetleme Şube
Kaza Tahkiki, Temel Trafik ve
Müdürlüğü
Kaza İnceleme,
İl Afet ve Acil Durum
İnşaat Mühendisi,
MüdürlüğüÇANKIRI
Zayıf Akım, Kuvvetli Akım
İl Milli Eğitim
Tesisleri, Alçak Gerilim, Orta
MüdürlüğüGerilim Tesisleri, Topraklama
ÇANKIRI
ve Paratoner Tesisleri,
İl Afet ve Acil Durum
Mühendislik
MüdürlüğüÇANKIRI
0507 539 00 49
0532 667 71 15
0533 339 91 61
42
Yakup ÇOBAN
Baş Polis Memuru
43
Mehmet Fevzi TELLİ
İnşaat Mühendisi
44
İsmail ÜZGÖÇ
Elektrik Teknikeri
45
Kemal TOKSARİ
İnşaat Mühendisi
46
Kaptan ÇAVDAR
Polis Memuru
Temel Trafik ve Kaza İnceleme Bölge Trafik Şube
0505 234 91 89
Uzmanı
Müdürlüğü-ÇANKRI
Baş Polis Memuru
Kaza Araştırması Bilirkişilik
Trafik Tescil
Eğitimi, Trafik Denetimleri ve
Denetleme Şube
Kaza Tahkiki, Temel Trafik ve
Müdürlüğü
Kaza İnceleme,
47
Tacettin HAYIRLI
0505 224 70 18
0507 940 06 15
0536 591 52 58
0539 649 86 71
0505 211 16 37
48
Aziz DİKYOL
Polis Memuru
49
Ayhan SARAÇ
Polis Emniyet
Müdürü
50
Cemile GÜR
Ziraat Mühendisi
51
Yavuz YAZICI
Matematikçi
Akademisyen
52
Akın KIZMAZ
Maden Mühendisi
53
Kadir IŞIK
Kadastro Teknisyeni
54
Mustafa ERKOÇ
Öğretmen
55
Tamer KEPENEK
Kadastro Teknisyeni
56
Ahmet AKTAŞ
Ziraat Mühendisi
57
Gökhan KİBAR
İnşaat Mühendisi
Kaza Araştırması Bilirkişilik
Eğitimi, Trafik Denetimleri ve
Kaza Tahkiki, Temel Trafik ve
Kaza İnceleme,
Kaza Araştırması Bilirkişilik,
Trafik Denetimleri, Trafik
Yönetimi
Bahçe Bitkileri
Matematiçi Akademisyen,
Matematik Analiz, Uygulamalı
Matemetik
Maden Mühendisi, B Sınıfı İş
Güvenliği Uzmanı, C Sınfı İş
Güvenliği Uzmanı, Ateşleyici,
Derme Patlatma Uzmanlığı,
Maden Kamulaştırması,
Harita ve Kadastro
Eğitim ve Muhasebe, Finans,
Maliyet Muhasebesi, İdare
Hukuku, Vergi Hukuku
Tapu Kadastro ve Fen
Ziraat Mühendisi, Toprak,
Tarımsal Kıymet Takdiri,
Sulama, Tarımsal Destekler,
Mera, Tarımda İş Güvenliği,
Maliyet, Metraj ve Teknik
İnceleme,
Trafik Tescil
Denetleme Şube
Müdürlüğü
Trafik Tescil
Denetleme Şube
Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
Karakekin
üniversitesi Fen
Fakültesi-ÇANKIRI
0505 220 55 35
0507 354 55 64
0507 049 48 10
0531 935 15 50
Cumhuriyet Mah.
Şehit Fatma Dönmez
0555 554 15 05
Sk. Ece Apt. A/2
ÇANKIRI
Orta Tapu
Müdürlüğü-ORTA
Hazımdağlı
OrtakokuluÇANKIRI
Ilgaz Kadastro Birimi
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
MüdürlüğüÇANKIRI
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü-Çankırı
0535 264 86 85
0507 222 04 11
0533 610 98 33
0542 224 96 14
0531 899 22 92
58
Şaban KÜÇÜKGÜMRAH
Makine Yüksek
Mühendisi
Makine Mühendisliğ Dalları
59
Necla ÇEVRÜK
Ziraat Mühendisi
Toprak, Ziraat, 6537 Miras
Kanunu,
60
Yasin KÖYDEN
Elektrik Elektronik
Mühendisi
Elektrik, Elektronik
61
Nihat KUŞCU
Makine Mühendisi
Makine Mühendisliğ Dalları
62
Hüseyin KALE
Ziraat Mühendisi
Tarım Makineları
63
Selma HIZARCI
Sosyal Çalışması
64
Kerim CEBESOY
Zabıt Katibi
Sezer ÖKSÜZ
Öğretim GörevllisiSMMM
65
5395 sayılı çocuk koruma
kanunu, 2828 sayılı çocuk
esirme kurumu kanunu, 6284
ailenin korunması ve kadına
karşı şiddet,
Bilgisayar, Bilişim, CD
İnceleme,
Bankacılık, Sigortacılık,
Muhasebe Vergi, Finans
Çankırı Bilim Sanayi
ve Teknoloji İl
MüdürlüğüÇANKIRI
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
MüdürülüğüÇANKIRI
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü-Çankırı
Fatih Mahallesi
Yapraklı Yolu 4 Km
Çankırı
Gazi Dede Mah.
İstanbul Cad. No:62ILGAZ
0532 282 89 13
0506 380 98 27
0546 266 10 83
0542 825 80 78
0533 542 36 35
Ilgaz Hacı Mustafa
Akbak Huzurevi
0533 354 92 86
Çankırı Adliyesi
0535 722 11 61
Çankırı Kadaretekin
Üniversitesi Meslek
Yüksek OkuluÇANKIRI
0505 768 16 83
66
Ramazan DOĞAN
Zabıt Katibi
Bilgisayar, HDD, USB Bellek
İnceleme, CD-DVD Çözümü,
Kamera Çekimi, Ses ve
Görüntülü Kayıtları ve
Çözümü, Sarf Malzemeleri ile
Kusur Tespiti
67
Metin MERT
Jandarma Astsubay
Trafik,
68
Murat KALAFAT
Öğretim Görevlisi
Tarihi Eserler, Sanat Tarihi,
Mimarlık Tarihi
Öğretim Görevlisi
Hesap Uzmanı, Hesaplama
Bilirkişi, Bankacıık ve
Sigortacılık İşlemleri
69
Selim CENGİZ
Çankırı Adliyesi
Şabanözü İlçe
Jandarma
KomutanlığıŞABANÖZÜ
Karatekin
Üniversitesi Güzel
Sanatlar FakültesiÇANKIRI
Karatekin
ÜniversitesiÇANKIRI
0535 454 26 77
0505 256 70 76
0544 761 23 49
0541 364 19 86
Cumhuriyet Mah.
Namık Kemal Parıltı
cad. no:7 ÇANKIRI
0533 622 49 72
Ziraat Mühendisi
Toprak Bölümü, Toprak Etüt Ilgaz İlçe Gıda Tarım
ve Haritalama, Toprak
ve Hayvancılık Md.Sınıflandırma, Bitki Besleme,
ILGAZ
0535 6818535
İnşaat Yük. Mühendisi
İnşaat Bilirkişi, Gayrimenkul
Çevre ve Şehircilik İl
Değerleme, Hasar Tespiti, Arsa
Müdürlüğü-Çankırı
Yapı Değer Tespiti vb.
0506 314 84 11
70
Erdal UMUÇ
Bankacı
71
Mürsel ÇOBAN
72
Tuğrul SEZDİRMEZ
Bankacılık,
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza yapılan bilirkişi müracaatlarından Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu müracaatları kabul
edilenlere dair listedir. 01/12/2014
Adalet Komisyonu Başkanı
Mevlüt DÖNERTAŞ-42030
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
38 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content