close

Enter

Log in using OpenID

Çanakkale Ruhuyla Yeniden Dirilmek

embedDownload
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1706660
Konu: Çanakkale Ruhuyla Yeniden Dirilmek
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/02/2015 tarihli ve 1595015 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Şair Mehmet Yaşar GENÇ isteyen okullarda "Çanakkale Ruhuyla
Yeniden Dirilmek" adlı oratoryo çalışması düzenlemek istediklerine dair yazı ekte
gönderilmiş olup, okulunuzda gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
İlgi Yazı ve Ekleri (..... Adet)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2149-848c-3a37-96e4-14ea kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1595015
Konu: Çanakkale Ruhuyla Yeniden Dirilmek
12/02/2015
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 11/02/2015 tarihli ve
1501687 sayılı yazısı.
Şair Mehmet Yaşar GENÇ isteyen okullarda ''Çanakkale Ruhuyla Yeniden Dirilmek''
adlı oratoryo çalışması düzenlemek istediği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
İlgi yazı ve ekleri ilişkte gönderilmiş olup İlçeniz okullarına gerekli duyurunun
yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (36 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.H.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9d4f-b732-319e-b816-80f4 kodu ile teyit edilebilir.
Ye ilik ve Eğiti
Tek olojileri Ge el Müdürlüğü e
Ankara
Ça akkale zaferi i yüzü ü yılı ü ase etiyle hazırla ış olduğu
"Çanakkale Ruhuyla Yeniden Dirilmek" adlı oratoryo çalış a ı gü el hali ektedir.
Türkiye Genelinde: ilköğreti , ortaöğreti ve lise düzeyi de u progra ı uygula a il esi
içi sizi desteği izi ve o ay ver e izi te e i ediyoru .
Saygıları la.
09. 02. 2015
Şair Meh et Yaşar Ge ç
Türkiye Yazarlar Birliği
Erzuru Şu e Başka Yardı
Adres: Selçuklu Mah. Arıke t Buhara sok.
No: 210 Aziziye / Dadaşke t /Erzuru
Eposta: [email protected]
Cep: 0538 3023237
ısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
434 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content