close

Enter

Log in using OpenID

4. Türkiye Değer Ödülleri Broşürü için TIKLAYINIZ 22.01.2015 17:56

embedDownload
4
TÜRKİYE
DEĞER
ÖDÜLLERİ
www.turkiyedegerodulleri.com
Türkiye Değer
Ödülleri Hakkında
1. Değer Ödülü
Kategorisi
Türkiye Değer Ödülleri; Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar
Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen ve
Türkiye’deki tüm ortaokul ve
lise öğrencilerini kapsayan
bir projedir. Öğrencilerde
ve okullarda “değerler”in
gündem olmasını sağlamak
amacıyla “Değer Ödülü” ve
“Eser Ödülü” kategorilerinde
örnek davranışlara ve değerli eserlere toplumsal ilgiyi
dahil etme projesidir.
Ortaokullar ve orta öğretim
kurumlarında, tavır ve davranışlarıyla “Yardımseverlik”
değerini en güzel şekilde
ortaya koyan öğrencilerin;
öğretmenleri veya okul yöneticileri tarafından aday
gösterilmesidir. Aday gösteren öğretmen veya okul
yöneticisi öğrencisini neden
aday gösterdiğini, öğrencinin
yardımseverlik değeri ile ilişkisini hikaye eden bir metinle başvuru yapar. Değer
Ödülü kategorisinde öğrenci doğrudan başvuru yapamaz, öğretmen öğrencisini
aday gösterir.
Yılın Değeri:
Yardımseverlik
Yardımseverlik; kişinin elindeki maddi ve manevi imkanları
karşılık beklemeden başkalarının yararına sunmasıdır. “Türkiye Değer Ödülleri” projesinin
tüm kategorilerinde başvurular Yardımseverlik değeri kapsamında alınacaktır.
Kategoriler
“Türkiye Değer Ödülleri” projesi
iki ana kategoriden oluşmaktadır.
1. Değer Ödülü Kategorisi
2. Eser Ödülü Kategorisi
2. Eser Ödülü
Kategorisi
Eser ödülü kategorisi; öğrencilerin şiir, hikaye, resim, afiş
tasarımı ve kısa film alanlarındaki çalışmalar ile Yardımseverlik değerini özgün bir
şekilde anlatmasıdır. Öğrenci
hazırladığı eseriyle konuyla
ilgili öğretmen veya okul idaresine başvuru yapar.
Eser Ödülü Kategorisi Dalları
• Şiir
• Hikâye
• Resim
• Afiş Tasarımı
• Kısa Film
www.turkiyedegerodulleri.com
Kimler
Katılabilir?
Resmi ve özel eğitim kurumlarının ortaokul 5,6,7,8.
sınıf ve orta öğretim kurumları (lise) 9,10,11,12.
sınıf öğrencileri ve bu
okullardaki hazırlık sınıflarında öğrenimine devam
eden her öğrenci okul
idaresi aracılığı ile başvuru yapabilir. Değer Ödülü
kategorisinde öğrenci doğrudan başvuru yapamaz,
öğretmen öğrencisini aday
gösterir.
Düzeyler ve
Dereceler
Ortaokul Düzeyi:
Değer Ödülü kategorisinde
birinci, ikinci ve üçüncüler
Eser Ödülü Kategorisi dallarının her birinde birinci,
ikinci ve üçüncüler
Lise Düzeyi:
Değer Ödülü Kategorisinde
birinci, ikinci ve üçüncüler
Eser Ödülü Kategorisi dallarının her birinde birinci,
ikinci ve üçüncüler
www.turkiyedegerodulleri.com
Başvurular Nasıl
Yapılır?
Başvurular okul müdürlükleri aracılığıyla www.
turkiyedegerodulleri.com
adresi üzerinden ön kayıt
formunun doldurulmasından sonra üst yazı ile değer
ödülü formlarının ve eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi
ile gerçekleşir. Başvuru ve
Katılım Şartları ile ilgili
tüm detaylar www.turkiyedegerodulleri.com adresinde yer almaktadır.
Son Başvuru Ne
Zaman?
Başvurular 12 Ocak 2015 -10
Mart 2015 tarihleri arasında
yapılabilecektir.
Son başvuru tarihi 10 Mart
2015 Salı günüdür.
Türkiye Finali Ödül
Töreni Programı Nerede ve Ne zaman
Yapılacaktır?
Türkiye Finali Ödül Töreni
11 Mayıs 2015 Pazartesi
günü İstanbul’da yapılacaktır. Türkiye derecesine
giren öğrenciler ile sorumlu öğretmenleri İstanbul’da
sürprizlerle dolu iki günlük
etkinliklerin ardından Türkiye Finali Ödül Töreni Programı’na katılacaktır.
Değer Ödülü Kategorisi “Yardımseverlik” değeri, ortaokul ve lise
düzeyinde
Birincilere
İkincilere
Üçüncülere
Notebook
bilgisayar, 2000
TL Ensar Bursu*,
Kitap ve Dergi Seti,
Sertifika, Plaket
Tablet bilgisayar,
1500TL Ensar
Bursu*, Kitap ve
Dergi Seti, Sertifika,
Plaket
Mini Tablet, 1000TL
Ensar Bursu*, Kitap ve
Dergi Seti, Sertifika,
Plaket
Eser Ödülü Kategorisi “Şiir, Hikaye, Kısa Film, Resim, ve Afiş”
dallarında ortaokul ve lise düzeyinde
Birincilere
İkincilere
Üçüncülere
Notebook
bilgisayar,
Kitap ve Dergi
Seti, Sertifika
ve Plaket
Tablet bilgisayar,
Kitap ve Dergi Seti,
Sertifika, Plaket
Mini Tablet,
Kitap ve Dergi
Seti, Sertifika,
Plaket
Değer Ödülü Kategorisinde dereceye giren öğrenciyi aday gösteren
öğretmen veya okul yöneticisine takdim edilecek ödüller
Notebook Bilgisayar, Sertifika, Plaket
İletişim
Adres: Değerler Eğitimi Merkezi, Ahmet Şişman Binası
Süleymaniye Cad. Elmaruf Sok. No:3/A Fatih / İstanbul
Tel: (0212) 512 19 88 – 512 19 89 – 512 19 90
Faks: (0212) 512 19 91
Web: www.turkiyedegerodulleri.com – www.dem.org.tr
E-Posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
227 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content