close

Enter

Log in using OpenID

Sayısal Puanı - Turgut Özal Üniversitesi

embedDownload
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına
kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının
%40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada
aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır." hükmü
gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
Kurum
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Bölüm - Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Tarihi - Yeri -Saati
Sıra
No
1
2
3
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
Araştırma Görevlisi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
1
22.01.2015
23.01.2015-Turgut Özal Üniversitesi Gimat Yerleşkesi kat 1-10:00
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı
MÜCAHİDE GÖKÇEN
ELİFE KEVSER SARPKAYA
HAYDAR KAYA
Prof. Dr. Şenol DANE
Turgut Özal Üniversitesi, Hemşirelik YO
Sayısal Puanı (A)
76
82
74
Puanın
% 60’i
45
49
45
Doç. Dr. Mehmet KAYA
Turgut Özal Üniversitesi, Hemşirelik YO
Dil Puanı (B)
73
55
60
Puanın
%40’u
29
22
24
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
74
71
69
Sonuç
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Yrd. Doç. Dr.Müzeyyen ARSLAN
Turgut Özal Üniversitesi, Hemşirelik YO
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content