close

Enter

Log in using OpenID

1 Merve Nur BAŞ 82,88112 49,72867 55 22

embedDownload
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya
Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden
adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun
bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans
mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu
kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır." hükmü gereğince Sınav Jürisi
değerlendirme yapmıştır.
Kurum
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Birim/Fakülte/Bölüm
Hukuk Fakültesi
Kadro Unvanı
Araştırma Görevlisi
Anabilim Dalı
Mali Hukuk ABD
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
1
Ön Değerlendirme Tarihi
19.08.2014
Giriş Sınavı Tarihi ve Saati
20.08.2014 Çarşamba Saat:10:00
Giriş Sınavı Yeri
Hukuk Fakültesi Dekanlığı Lale Toplantı Salonu
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Sıra
No Adı ve Soyadı
1
Merve Nur BAŞ
EA Puanı
(A)
Puanın
% 60’ı
82,88112 49,72867
Yabancı Dil
Dil Puanı
(B)
Puanın
%40’ı
(A+B)
Ön Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
55
22
71,729
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınav Tarihi-Saati
20/08/2014-10:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content