close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayınız!

embedDownload
BİLİMSEL PROGRAM / 22 Ekim 2014 - Çarşamba
NURAN AKMAN
SALONU
SAAT
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
HEMATOLOJİ EĞİTİM
OTURUMU
Oturum Başkanları:
Fahir Özkalemkaş
(Uludağ Üniversitesi,
Bursa), M. Cem Ar
(İstanbul Üniversitesi,
İstanbul)
09:00 - 10:00
Mentor Kimdir
? Hematoloji
Eğitiminde
Mentor’un Görev ve
Sorumlulukları
Emin Kansu (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
EHA’nın Eğitim
Vizyonu ve THD &
EHA Eğitim İlişkileri
Hamdi Akan (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
10:00 10:30
KAHVE ARASI
10:30 -11:30
40. ULUSAL KONGRE
OTURUMU
Oturum Başkanları:
Teoman Soysal (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul),
Hale Ören (Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir)
Türk
Hematologlarının
Kan Bilimine Katkısı Hemoglobinopatiler
11:30 11:45
Nejat Akar (Özel
TOBB ETÜ Hastanesi,
Ankara)
ARA
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
NURAN AKMAN
SALONU
SAAT
UYDU SEMPOZYUM
CHANGING THE
LANDSCAPE of
CHRONIC LYMPHOID
LEUKEMIA
TREATMENT - 2014
Welcome and
Introduction
Önder Arslan (Ankara
11:45 - 12:45
Üniversitesi, Ankara)
Novel Insights
Into the Biology of
Chronic Lymphoid
Leukemia
Arnon P. Kater
(Academic Medical
Center, Amsterdam,
Netherlands)
Treatment Strategies
in Relapsed/
Refractory Chronic
Lymphoid Leukemia:
a Case-Based
Discussion
Marinus H.J. Van Oers
(Academic Medical
Center, Amsterdam,
Netherlands)
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
NURAN AKMAN
SALONU
SAAT
(12:45 - 13:45)
12:45 UZMANINA DANIŞ
14:00
(Akdeniz II Salonu)
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
ÖĞLE YEMEĞİ
UYDU SEMPOZYUM
How to optimize the
therapy in
Multiple Myeloma?
Optimal
Conditioning Prior to
Auto-SCT and Role of
Consolidation in
14:00 - 15:00
Transplant Setting
Meral Beksac, MD
(Ankara University,
Ankara)
Optimal Therapy
for Non-Transplant
Patients
Mohamad Mohty,
MD (Saint-Antoine
Hospital, France)
Treatment Options in
Relapse
Orhan Sezer, MD
(Memorial Hospital,
İstanbul)
15:00 15:30
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
KAHVE ARASI
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
SAAT
NURAN AKMAN
SALONU
SÖZLÜ SUNU 1
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ SUNU 2
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
SÖZLÜ SUNU 3
SÖZLÜ SUNU 4
SÖZLÜ SUNU 5
SÖZLÜ SUNU 6
Deneysel Hematoloji /
Erişkin Akut Lösemiler
Gen Tedavisi / Rejeneratif Sözlü Sunu Oturumu
Tıp / Hücresel Tedaviler
Sözlü Sunu Oturumu
Oturum Başkanları:
Multiple Miyelom
ve Plazma Hücre
Hastalıkları Sözlü
Sunu Oturumu
Oturum Başkanları:
Oturum
Başkanları:
Koagülasyon
ve Fibrinoliz
Bozuklukları
/ Trombosit
Bozuklukları
/ Tromboz ve
Antitrombotik
Tedavi Sözlü
Sunu Oturumu
Miyeloproliferatif
Hastalıklar ve
Kronik Miyelositer
Lösemi/KMPH
Sözlü Sunu
Oturumu
Kemik İliği
Yetersizliği ve
Miyelodisplastik
Sendromlar Sözlü
Sunu Oturumu
Oral Nevruz (GATA,
Ankara), Düzgün
Ferit Avcu (GATA, Ankara), Özatlı (On Dokuz
İlknur Kozanoğlu (Başkent Mayıs Üniversitesi,
Üniversitesi, Adana)
Samsun)
Konuşmacılar:
Fatma Eyüboğlu Ünüvar
(Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve
Kordon Kanı Bankası, İstanbul)
Nurcan Haştar (İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir)
15:30 - 17:00
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
Yusuf Baran (İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, İzmir)
Fulya Tozan (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)
Hasan Aydın (Acıbadem
Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon
Kanı Bankası, İstanbul)
Sakine Işık (Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir)
Yıldız Aydın
(İstanbul
Üniversitesi,
Oturum
Konuşmacılar:
İstanbul), Fatih
Başkanları:
Demirkan (Dokuz
Ümit Yavuz Malkan
Eylül Üniversitesi, Bülent Zülfikar
(Hacettepe İzmir)
(İstanbul
Üniversitesi, Ankara)
Üniversitesi ,
Konuşmacılar:
İstanbul), Cafer
Ebru Koca (Başkent
Adıgüzel (Özel
Üniversitesi, Funda Pepedil Medicalpark
Ankara)
Tanrıkulu
Hastanesi,
(Marmara İstanbul)
Mehmet Gündüz
Üniversitesi,
(Ankara Üniversitesi,
İstanbul)
Konuşmacılar:
Ankara)
Meral Beksaç Ebru Yılmaz Keskin
Durmuş Burgucu
(Ankara
(Samsun Eğitim
(Akdeniz Üniversitesi, Üniversitesi, ve Araştırma
Antalya)
Ankara)
Hastanesi,
Samsun)
Melike Okur Çivril
Feri Avcu (GATA, (Akdeniz Üniversitesi, Ankara)
Barış Malbora
Antalya)
(Medicalpark İzmir
Sibel Oğuzkan
Hastanesi, İzmir)
Mehmet Gündüz
Balcı (Gaziantep
(Ankara Üniversitesi,
Üniversitesi,
Burak Alkaç
Ankara)
Gaziantep)
(İstanbul Eğitim
ve Araştırma
Birgül Öneç
Hastanesi,
(Düzce İstanbul)
Üniversitesi,
Düzce)
Gülsüm Emel
Pamuk (Trakya
Erden Atilla
Üniversitesi,
(Ankara Edirne)
Üniversitesi,
Ankara)
Ali Eser (Marmara
Üniversitesi,
İstanbul)
Elif Birtaş
Ateşoğlu (Kocaeli
Üniversitesi,
Kocaeli)
17:00 17:15
ARA
Oturum
Başkanları:
Oturum
Başkanları:
Ali Keskin
(Pamukkale
Üniversitesi,
Denizli) Beyhan
Durak Aras
(Osmangazi
Üniversitesi,
Eskişehir)
E. Naci Tiftik
(Mersin
Üniversitesi,
Mersin), Simten
Dağdaş (Ankara
Numune Eğitim
ve Araştırma
Hastanesi,
Ankara)
Konuşmacılar:
Konuşmacılar:
Hakkı Ogün
Sercan(Dokuz
Eylül Üniversitesi,
İzmir)
Esra Turan
Erkek (İstanbul
Üniversitesi,
İstanbul)
Aysun Adan
Gökbulut (İzmir
Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, İzmir)
Mehmet Şevki
Uyanık (Trakya
Üniversitesi,
Edirne)
Meltem Aylı (Ufuk
Üniversitesi,
Ankara)
Gürsel Güneş
(Hacettepe
Üniversitesi,
Ankara)
Atilla Uslu (Ankara
Üniversitesi,
Mustafa
Ankara)
Merter (Ankara
Üniversitesi,
Erdinç Eren
Ankara)
(Mersin
Üniversitesi,
Vildan
Mersin)
Özkocaman
(Uludağ
Muhammet
Üniversitesi,
Maden (Trakya
Bursa)
Üniversitesi,
Edirne)
Esin Avşar
(Akdeniz
Üniversitesi,
Antalya)
E-POSTER OTURUMU
(Kongre Merkezi Fuaye Alanı)
17:15 18:15
E - Poster Plazma No:1
Oturum Başkanları:
Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli),
Şeniz Öngören (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)
Konuşmacılar:
Melike Sezgin Evim (Uludağ Üniversitesi , Bursa)
Hümeyra Aslaner (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri)
Sevcan Mercan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi , Adana )
Atakan Tekinalp (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
Oytun Erbas (Gaziosmanpasa Üniversitesi, Ankara)
İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi , Aydın)
Mehmet Gündüz (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Gürhan Kadıköylü (Adnan Menderes Üniversitesi , Aydın)
Hatice Terzi (Cumhuriyet Üniversitesi , Sivas)
E - Poster Plazma No:2
Oturum Başkanları:
Burhan Turgut (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ),
Zühre Kaya(Gazi Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar:
Birol Baytan (Uludağ Üniversitesi , Bursa)
Funda Pepedil Tanrıkulu (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Didem Şahin (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Eskişehir)
Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Hastanesi, Ankara)
Zeynep Şengün (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Birgül Öneç (Düzce Üniversitesi , Düzce)
Şerife Nur Ulusan (Başkent Üniversitesi , Adana)
Serdar Şıvgın (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Mutlu Arat (Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
E - Poster Plazma No:3
Oturum Başkanları:
Canan Vergin (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir),
Namık Özbek (Başkent Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar:
Muhammet Maden (Trakya Üniversitesi , Edirne)
Türker Bilgen (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
Gönül Aydoğan (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Duran Canatan (Özel Antalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Antalya)
Duran Canatan (Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı , Antalya)
Ebru Yılmaz Keskin (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun)
Tuba Hacibekiroglu (Edirne Devlet Hastanesi, Edirne)
Selin Aytaç (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Havva Tomar Bilgiç (Amasya Suluova Devlet Hastanesi, Amasya)
E - Poster Plazma No:4
Oturum Başkanları:
Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara),
Işık Kaygusuz (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Konuşmacılar:
Elif Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Ümit Yavuz Malkan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Işıl Erdoğan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Pınar Ataca (Ankara Üniversitesi , Ankara)
Veysel Suzan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
Nilay Ermantaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Trabzon)
Nihan Alkış (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın)
Şule Ketenci Ertaş (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Elif Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)
E - Poster Plazma No:5
Oturum Başkanları:
Mehmet Şencan(Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas),
Şeniz Öngören(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)
Konuşmacılar:
Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi , İstanbul)
Fatih Gencer (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Ersin Toret (Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
Pırıl Akıncıoğlu Başkent Üniversitesi, Ankara)
Zafer Şalcıoğlu (İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
Vildan Özkocaman (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Duran Canatan (Antalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Antalya)
Nejat Akar (TOBB Hastanesi, Ankara)
Anıl Tombak (Mersin Üniversitesi , Mersin)
Ebru Yılmaz Keskin (Gazi Üniversitesi , Ankara)
18:30
AÇILIŞ KOKTEYLİ
BİLİMSEL PROGRAM / 23 Ekim 2014 - Perşembe
07:45 - 08:45
SAAT
NURAN AKMAN
SALONU
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
UZMANINA DANIŞ
(Akdeniz II Salonu)
KRONİK LENFOSİTER
LÖSEMİ TEDAVİSİNİN
BUGÜNÜ VE YARINI
UYDU SEMPOZYUM
09:00 - 10:00
İNVAZİF FUNGAL
İNFEKSİYONLARIN
YÖNETİMİNDE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Oturum Başkanı:
Zafer Gülbaş (Anadolu
Sağlık Merkezi, İstanbul)
Hematolojik Maliniteli
Hastada IFI için Risk
Değerlendirmesi
G. Hayri Özsan (Dokuz
Eylül Üniversitesi, İzmir)
Yüksek Riskli
Hastalarda Invazif
Aspergillozis
Profilaksisi ve Tedavisi
İhsan Karadoğan
(Medstar Antalya
Hastanesi, Antalya)
10:00 10:30
KAHVE ARASI
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 5
SAAT
NURAN AKMAN
SALONU
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
10:30 - 11:30
UYDU SEMPOZYUM
HASTALIK YOKTUR,
HASTA VARDIR: KRONİK
MİYELOİD LÖSEMİ’Lİ
HASTAYI TEDAVİ ETMEK
Oturum Başkanı:
Muhit Özcan (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar:
İhsan Karadoğan (Medstar
Antalya Hastanesi,
Antalya),
Sema Karakuş
(Başkent Üniversitesi,
Ankara)
11:30 11:45
ARA
PAROKSİSMAL
NOKTURNAL
HEMOGLOBİNÜRİ’NİN
TANISI VE TAKİBİ
11:45 - 12:45
Oturum Başkanları:
Levent Ündar (Akdeniz
Üniversitesi, Antalya),
Kürşat Kaptan (GATA
Haydarpaşa Eğitim
Hastanesi, İstanbul)
LENFOMA
Oturum Başkanları:
Mehmet Ali
Özcan (Dokuz Eylül
Üniversitesi,
İzmir),
Gülsüm Özet
(Ankara Numune
Hastanesi, Ankara)
Paroksismal Nokturnal
Hemoglobinüri’nin
Tanısı ve Yüksek Risk
Grupları
Olga Meltem Akay
(Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir)
Erişkinde
Burkitt
Lenfoma/
Lösemi Tedavisi
Semra Paydaş
(Çukurova
Üniversitesi,
Adana)
Paroksismal Nokturnal
Marjinal Zon
Hemoglobinüri
Lenfomalar Komplikasyonları ve
2014
Hasta Takibinde Klinik Değerlendirme
Önder Arslan
(Ankara
Üniversitesi,
Tülin Fıratlı Tuğlular
Ankara)
(Marmara Üniversitesi,
İstanbul)
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 5
NURAN AKMAN
SALONU
SAAT
(13:00 - 14:00)
12:45 - UZMANINA DANIŞ
(Akdeniz
II Salonu)
14:00
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
ÖĞLE YEMEĞİ
MİYELOM
UYDU SEMPOZYUM
14:00 - 15:00
Oturum Başkanı:
Akif Selim Yavuz
(İstanbul Üniversitesi,
İstanbul)
Kronik Myeloid
Lösemi
Güray Saydam (Ege
Üniversitesi, İzmir)
Myeloproliferative
Neoplasms
İbrahim C.
Haznedaroğlu
(Hacettepe
Üniversitesi, Ankara)
15:00 15:30
KAHVE ARASI
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı:
Seçkin Çağırgan (Ege
Üniversitesi, İzmir)
15:30 - 16:30
Int-2 ve Yüksek Risk
Myelodisplastik
Sendrom Tedavisi
Antonio Almeida
(Instituto Portugues de
Oncologia Francisco
Gentil de Lisboa,
Portekiz)
t-Akut Miyeloid
Lösemi ve Yüksek
Risk Myelodisplastik
Sendrom
Komorbidite –
Olgular Eşliğinde
Mehmet Ali Özcan
(Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir)
Soru - Cevap
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 5
SAAT
NURAN AKMAN
SALONU
TÜRKBA
Oturum Başkanları:
Mahmut Bayık (Marmara
Üniversitesi, İstanbul),
Ömer Devecioğlu (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)
Konuşmacılar:
Sakine Işık (Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir)
ÇİĞDEM ALTAY
SALONU
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 2
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 3
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 4
SÖZLÜ
SUNU 7
SÖZLÜ
SUNU 8
SÖZLÜ
SUNU 9
SÖZLÜ
SUNU 10
Kırmızı Hücre
Fizyolojisi ve
Bozuklukları/
Yaşam Kalitesi
/ Etik / Hukuk /
Sosyal İçerikler
Sözlü Sunu
Oturumu
Hematopoetik
Kök Hücre
Nakli ve Yüksek
Doz Tedaviler/
İnfeksiyon ve
Destek Tedaviler
Sözlü Sunu
Oturumu
Kırmızı Hücre
Fizyolojisi ve
Bozuklukları
2 Sözlü Sunu
Oturumu
Pediatrik Akut Lenfomalar /
Lösemiler Sözlü Araştırmalar
Sunu Oturumu / Transplant
Dışı Tedaviler
Oturum
Biyolojisi Sözlü
Başkanları:
Sunu Oturumu
Ahmet Faik Öner
(Yüzüncü Yıl
Oturum
Üniversitesi,Van), Başkanları:
Özcan Bör
Murat
(Osmangazi
Tombuloğlu
Üniversitesi,
(Ege
Eskişehir)
Üniversitesi,
İzmir),
Konuşmacılar:
İnci Alacacıoğlu
(Dokuz Eylül
Sevcan Mercan Üniversitesi,
(İstanbul
İzmir)
Üniversitesi,
İstanbul)
Konuşmacılar:
Oturum Başkanları:
Mahmut Töbü (Ege
Üniversitesi, İzmir),
Ahmet Koç
(Marmara
Reyhan Diz Küçükkaya
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Üniversitesi,
İstanbul)
İstanbul)
Anıl Tombak (Mersin
Üniversitesi, Mersin)
16:30- 18:00
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 1
Handan Haydaroğlu Şahin Konuşmacılar:
(Gaziantep Üniversitesi,
Gaziantep)
İbrahim Keser
(Akdeniz
Dilara Fatma Akın ( Özel
Üniversitesi,
Antalya)
Lösante Lösemili Çocuk
Hastanesi, Ankara)
Hümeyra Aslaner
Yücel Erbilgin (İstanbul
(Kayseri Eğitim
Üniversitesi, İstanbul)
ve Araştırma
Hastanesi, Kayseri)
Fatma Burcu
Belen (Gaziantep
Çocuk Hastanesi,
Gaziantep)
İbrahim Keser
(Akdeniz
Üniversitesi,
Antalya)
Tayfun Toptaş
(Marmara
Üniversitesi,
İstanbul)
Melike Sezgin
Evim (Uludağ
Üniversitesi,
İstanbul)
Oturum
Başkanları:
Selma Ünal
Oturum
(Mersin
Üniversitesi,
Başkanları:
Mersin),
Savaş Kansoy
(Ege Üniversitesi, Bahattin Tunç
(Dr. Sami Ulus
İzmir),
Kadın Doğum
Mustafa Çetin
(Erciyes
Hastanesi,
Üniversitesi,
Ankara)
Kayseri)
Konuşmacılar:
Konuşmacılar:
İbrahim Eker
(GATA, Ankara)
Pınar Ataca
(Ankara
Duran
Üniversitesi,
Canatan
Ankara)
(Akdeniz Kan
Hastalıkları
Elif Birtaş
Vakfı, Antalya)
Ateşoğlu
(Kocaeli
Müge Gökçe
Üniversitesi,
Kocaeli)
(Kanuni Sultan
Süleyman
Demet Çekdemir Eğitim ve
Araştırma
Gürkaş (Özel
Anadolu
Hastanesi,
Sağlık Merkezi İstanbul)
Hastanesi,
Kocaeli)
Selma Ünal
(Mersin
Abdurrahman Üniversitesi,
Yiğit (On
Mersin)
Dokuz Mayıs
Şule Ünal
Üniversitesi,
(Hacettepe
Samsun)
Üniversitesi,
Ankara)
Ali Zahit
Bolaman (Adnan
Menderes
Üniversitesi,
Aydın)
İbrahim Eker
(GATA, Ankara
Mine
Mumcuoğlu
(Özel Lösante
Lösemili
Çocuklar
Hastanesi,
Ankara)
SÖZLÜ
SUNU 11
Semra Paydaş
(Çukurova
Üniversitesi,
Adana)
Hatice Arzu
Yaşar
(Hacettepe
Üniversitesi,
Ankara)
Dilara Fatma
Akın (Özel
Lösante Lösemili
Çocuklar
Ali Eser
Hastanesi,
(Marmara
Ankara)
Üniversitesi,
İstanbul)
Meriç Kaymak
Cihan
Hilal Özakıncı
(Cumhuriyet
(Ankara
Üniversitesi,
Üniversitesi,
Sivas)
Ankara)
Mehmet Öztürk
(Özel Lösante
Lösemili
Çocuklar
Hastanesi,
Ankara)
Deniz Aşlar
(Özel Lösante
Lösemili
Çocuklar
Hastanesi,
Ankara
Nilay Ermantaş
(Karadeniz
Teknik
Üniversitesi,
Trabzon)
Pınar Ataca
(Ankara
Üniversitesi,
Ankara)
SÖZLÜ
SUNU
SALONU 5
SÖZLÜ
SUNU 12
Genel
Hematoloji
Sözlü Sunu
Oturumu
Oturum
Başkanları:
Gülsüm Emel
Pamuk (Trakya
Üniversitesi,
Edirne), Emine
Güçhan
Alanoğlu
(Süleyman
Demirel
Üniversitesi,
Isparta)
Konuşmacılar:
Şule Ünal
(Hacettepe
Üniversitesi,
Ankara)
Erden Atilla
(Ankara
Üniversitesi,
Ankara)
Sinem Nihal
Esatoğlu
(İstanbul
Üniversitesi,
İstanbul)
Dilek Keskin
(İstanbul
Üniversitesi,
İstanbul)
Sevgi Çolak
(Ankara
Üniversitesi,
Ankara)
Ş. Selin Aytaç
Elmas
(Hacettepe
Üniversitesi,
Ankara)
BİLİMSEL PROGRAM / 24 Ekim 2014 - Cuma
SAAT
07.30 - 08.30
NURAN AKMAN SALONU
ÇİĞDEM ALTAY SALONU
UZMANINA DANIŞ
(Akdeniz II Salonu)
HEMOPHILIA
INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND
HAEMOSTASIS EDUCATION SESSION - I
Scientific Chairs:
Nigel Key (UNC Medical School, Chapell Hill, USA),
Muhit Özcan (Ankara University, Ankara)
09.00 - 10.30
Current Concepts of the Coagulation System
Björn Dahlbäck (Skåne University Hospital, Sweden)
Current Concepts of the Platelet Functions
Paolo Gresele (University of Perugia, Italy)
Disseminated Intravascular Coagulation
Jecko Thachil (Manchester Royal Infirmary, United
Kingdom)
KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)
10:30 - 11:00
INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND
HAEMOSTASIS EDUCATION SESSION - II
Scientific Chairs:
Ahmet Muzaffer Demir (Trakya University, Edirne),
Kaan Kavaklı (Ege University, İzmir)
11:00 - 12:30
Diagnosis and treatment of VTE in 2014
Peter Verhamme (University of Leuven, Leuven, Belgium)
Antithrombotics in Clinical Practice
Elaine Hylek (Boston University School of Med, Boston,
USA)
Critical Roles of Hemostasis in Cancer
Benjamin Brenner (Rambam Medical Center, Haifa, Israel)
(12:45 - 13:45)
UZMANINA DANIŞ
(Akdeniz II Salonu)
12:30 - 14:00
GEÇMİŞTEN GELECEĞE TEDAVİ SANATI :
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ ve
MANTLE HÜCRELİ LENFOMA
Jacqueline Claudia Barrientos (Hofstra North
Shore-LIJ School of Medicine, New York, USA)
Burhan Ferhanoğlu (Koç University, İstanbul)
ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
SAAT
NURAN AKMAN SALONU
ÇİĞDEM ALTAY SALONU
UYDU SEMPOZYUM
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF
LOW RISK MYELODYSPLASTIC SYNDROMES
14:00 - 15:00
Speakers:
Uwe Platzbecker (University Hospital Carl Gustav Carus
Dresden, Germany)
Antonio Medina Almeida (Instituto Portugues de Oncologia
Francisco Gentil de Lisboa, Portugal
15:00 -15:30
KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION EDUCATION
SESSION - I
Scientific Chairs:
Jorge Sierra (Hospital Santa Creu I Sant Pau, Barcelona,
Spain),
Teoman Soysal (İstanbul University, İstanbul)
15:30 - 17:00
Autoimmune Hemolytic Anemias: Current
Understanding of Pathophysiology
Hannah Tamary (Schneider Children’s Medical Center of
Israel, Petah Tikva, Israel)
Inherited Bone Marrow Failure Syndromes
Inderjeet Dokal (Barts and The London School of Medicine,
Queen Mary University of London, United Kingdom)
Postremission Therapy For Acute Myelogenous
Leukemia
Richard F. Schlenk (University Hospital Ulm, Germany)
17:00 - 17:15
ARA (BREAK)
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION EDUCATION
SESSION - II
17:15 - 18:15
Scientific Chairs:
Oliver G. Ottmann (Universitätsklinikum Frankfurt, Frankfurt.
Germany),
Mutlu Arat (İstanbul Science University , İstanbul)
Current Approaches In The Treatment of HL
Massimo Federico (Università di Modena e Reggio Emilia,
Modena, Italy)
Novel Therapeutics In Acute Lymphoblastic Leukemia
Oliver G. Ottmann (Universitätsklinikum Frankfurt,
Frankfurt, Germany)
21:00-24:00
ÖDÜL TÖRENİ & KONSER (AWARD CEREMONY & CONCERT)
BİLİMSEL PROGRAM / 25 Ekim 2014 - Cumartesi
SAAT
08:30 - 10.00
NURAN AKMAN SALONU
ÇİĞDEM ALTAY SALONU
HEMATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR
PEDİATRİK HEMATOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - 1
Oturum Başkanları:
Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara),
Ümran Çalışkan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
Oturum Başkanları:
Gülersu İrken (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir),
Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Hücre İçi Sinyal İleti Yolakları
Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)
Sistemik Hastalıklarda Hematolojik Bulgular
Canan Albayrak (On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)
Proteomiks'in ABC'si
Duygu Özel Demiralp (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Fanconi Aplastik Anemisi: Yeni Ne Var?
Şule Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Genomiks'in ABC’si
Müge Aydın Sayitoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Konjenital Nötropenilerde Güncel Durum
Deniz Yılmaz Karapınar (Ege Üniversitesi, İzmir)
KAHVE ARASI
10.00 - 10.30
PEDİATRİK HEMATOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - 2
APLASTİK ANEMİ
Oturum Başkanları:
Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara),
Hilmi Apak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Oturum Başkanları:
Türker Çetin (GATA, Ankara),
Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)
10.30 - 11:30
Kronik Miyeloid Lösemi Takip ve Tedavi Önerileri
Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Edinsel Aplastik Anemi Fizyopatolojisi
Meliha Nalçacı (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Miyelodisplastik Sendrom ve Juvenil Miyelomonositik
Lösemide Yaklaşım ve Tedavi Nasıl Olmalı?
Lale Olcay (Başkent Üniversitesi, Ankara)
Aplastik Anemi Tedavisi: Yeni Ne Var?
Ahmet Öztürk (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul)
11:30 - 11:45
ARA
KONSÜLTASYON HEMATOLOJİSİ
Oturum Başkanları:
Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara),
Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
11:45 - 12:45
HIV Enfeksiyonunda Güncel Durum
Volkan Korten (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
HIV ve Hematoloji
M. Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
SAAT
NURAN AKMAN SALONU
ÇİĞDEM ALTAY SALONU
ÖĞLE YEMEĞİ
12:45 - 14:00
AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Mehmet Sönmez ( Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon),
İbrahim C. Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Hemopoietik Kök Hücre Mobilizasyonunda Kullanılan
İlaçların Akılcı Seçimi
Ebru Koca (Başkent Üniversitesi, Ankara)
14:00 - 15:00
Çocukta Demir Şelasyonu: Ne Kadar Doğru
Kullanıyoruz?
Bülent Antmen (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Erişkinde Demir Şelasyonu: Ne Kadar Doğru
Kullanıyoruz?
Eren Gündüz (Osmangazi Üniveritesi, Eskişehir)
15:00 - 15:30
KAPANIŞ
15:30 - 17:00
BİLİMSEL ALT KOMİTE BAŞKANLARI TOPLANTISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 820 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content