close

Enter

Log in using OpenID

13 MART 2015 CUMA 14 MART 2015 CUMARTESİ

embedDownload
13 MART 2015 CUMA
SAAT
HEMATOLOJİ
ONKOLOJİ
11:30-12:00
KAYIT
12:00-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:30
AÇILIŞ
Dr. Güray Saydam – Dr. Bülent Karabulut
HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ ORTAK OTURUMU
13:30- 14:00
14:00-14:40
14:40-15:00
15:00-16:30
Oturum Başkanı: Dr. Osman İlhan
Kanser kök hücresi Dr. Mehmet Ali Özcan
AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU (ORTAK)
Oturum Başkanı: Dr. Sibel Göksel - Dr. Güray Saydam
Hematoloji ve Onkolojide Akılcı İlaç Kullanımı: Dr. Ayşe Erol
Türkiye’ de ruhsatlı olmayan ilaçlara erişim Dr. Banu Bayar (TİTCK, Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi, İlaç Tedarik Yönetimi Birimi Sorumlusu)
KAHVE ARASI
LENFOMA OTURUMU -1PANKREAS KANSERİ
Oturum Başkanları: Dr. Ali Ünal – Dr. Zahit Bolaman
Oturum Başkanları: Dr. Şuayib Yalçın – Dr. Rüçhan Uslu
1. Lenfomada erken yapılan PET/CT tedaviye yön verir mi? Dr. Olga Meltem Akay
15:00-16:30
2. Erken evre Hodgkin Lenfomada tedavi yaklaşımı Dr. Şehmuz Ertop
3. CD20+Lenfoma tedavisinde Monoklonal Antikorlar: Rituximab çağı ve ötesi Dr. Emre Tekgündüz
AKUT LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Filiz Vural – Dr. Cavit Çehreli
16:30-18:30
1. ALL tedavisinde yeni moleküller Dr. Güray Saydam
2. İleri yaş AML de tedavi Dr. Vildan Özkocaman
16:30-18:30
3. APL de güncel tedavi yaklaşımı ve MRD takibi Dr. Sinan Dal
1. KHDAK’ de N2 hastalığa yaklaşım Dr. Özden Altundağ
2. KHDAK’ de hedefe yönelik tedaviler ve Gelecekten Beklentiler Dr. Nilüfer Avcı
3. Yaşlı KHDAK’ li Hastalara Yaklaşım Dr. Ender Kurt
4. Febril nötropenide antifungal tedavi:Tanımlar ve Kavramlar Dr. Bilgin Arda
19:30
1. Erken Evre Pankreas Kanserinde hangi hastaya hangi adjuvan tedavi? Dr. Arzu Yaren
2. Lokal ileri veya Metastatik Pankreas Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler Dr. Mehmet Artaç
3. İleri Evre Pankreas Kanseri Tedavisinde Gelecekten Beklentiler Dr. Oğuz Kara
AKCİĞER KANSERLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Gümüş – Dr. Fazıl Aydın
4. KHDAK’ de idame tedavisinin Rolü
Dr. Özlem Uysal Sönmez
AÇILIŞ KOKTEYLİ
20:30
AKŞAM YEMEĞİ
14 MART 2015 CUMARTESİ
SEÇİLMİŞ KONULAR OTURUMU -1-
PROSTAT KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Sevil Bavbek - Dr. Erdem Göker
Oturum Başkanları: Dr. Gülten Sop - Dr. Mehmet Şencan
09:00-10:30
1. Yeni antikoagülanlar ve endikasyonları Dr. Şebnem İzmir Güner
09:00-10:30
2. Anti-emetik tedavi esasları Dr. Mine Miskioğlu
3. HIV + hastada transplantasyon Dr. Serkan Ocakçı
2. Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde sistemik Tedavi
Dr. Sernaz Uzunoğlu
3. Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Dr. Çağatay Arslan
KAHVE ARASI
10:30-11:00
UYDU SEMPOZYUMU: CELGENE
11:00-12:00
Oturum Başkanı: Dr. Birol Güvenç
11:00-12:00
Multipl miyelomda hastalığın seyrini değiştiren IMiD’ler Dr. Fahri Şahin
12:00-13:00
KRONİK LÖSEMİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Akif Selim Yavuz – Dr. Ali Keskin
12:00-13:00
1. Her-2 Pozitif Meme Kanseri Tedavisinde Gelişmeler ve Gelecekten Beklentiler Dr. Özgür Tanrıverdi
2. Triple Negatif Meme Kanserine Yaklaşım nasıl olmalıdır ? Dr. Yüksel Küçükzeybek
3-M OTURUMU -1- : MİYELOM
Oturum Başkanları: Dr. Yavuz Anacak – Dr. Recep Savaş
1. Miyelomda tanı ve takipte görüntüleme Dr. Selen Bayraktaroğlu – Dr. Özgür Ömür
KOLOREKTAL KANSERLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Gökhan Demir, Dr. Faruk Aykan
14:00-15:30
2. Miyelomda Radyoterapi Dr. Serra Kamer
3. Miyelom hastasının Diş Sağlığı Dr. İlkay Aydoğdu
20:00
1. Erken Evre Rektum Kanserinde Neoadjuvan tedavi yaklaşımları Dr. Serdar Özkök
2. Kolon Kanseri Adjuvan Tedavisinde Farmakogenomik veriler ilerisi için umut olabilir mi ? Dr. İrfan Çiçin
3. Yeni Tedavi Stratejiler Metastatik Kolorektal Kanserlerde R0 rezeksiyon oranlarını arttırdı mı ? Dr. Saadettin Kılıçkap
KAHVE ARASI
15:30-16:00
17:00-18:00
MEME KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Handan Onur – Dr. Pınar Saip
POSTER TARTIŞMALARI VE ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00
16:00-17:00
UYDU SEMPOZYUMU: BMS
Oturum Başkanı: Dr. Nil Molinas Mandel
İmmunoonkoloji ve Akciğer Kanseri Dr. Bülent Karabulut
1. KML de bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımı Dr. Gülsüm Emel Pamuk
2. KLL tedavisinde yeni ajanlar alışkanlıkları değiştirecek mi? Dr.Erdal Kurtoğlu
14:00-15:30
1. Lokal Hastalıkta küratif Tedavi sonrası Hangi Hastalar Adjuvan Tedaviye Adaydır? Dr. Feyyaz Özdemir
UYDU SEMPOZYUMU: GLIEAD
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Demirkan
İnvaziv Aspergillozis tedavisine bütünsel yaklaşım
Hematolojik Maligniteli hastalarda İnaziv Aspergillozis tedavisi Dr. Seçkin Çağırgan
Farmakoloji uzmanı gözüyle anti-fungal ilaç yönetimi Dr. Hakan Ergün
SHAKESPEARE OTURUMU “to treat or not to treat”
Oturum Başkanı: Dr. Süleyman Dinçer – Levent Ündar
1. Düşük tümör yükü olan Folliküler Lenfoma Dr.İnci Alacacıoğlu
2. Refrakter ITP, trombosit 20bin/mm3 Dr. İrfan Yavaşoğlu
16:00-17:00
17:00-18:00
14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMASI
UYDU SEMPOZYUMU: ROCHE
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Karabulut
Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Güncel Gelişmeler Dr. Bülent Karabulut
Klinik boyutunda metastatik koloteraktal Kanser Tedavisi Dr. Çağatay Arslan
MİDE KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Hakan Akbulut, Dr. Osman Manavoğlu
1. Opere Mide Kanserinde Adjuvan Tedavi Yaklaşımları Dr. Sinan Yavuz
2. Metastatik Mide Kanseri tedavisinde sistemik Tedavi Dr. Özlem Er
15 MART 2015 PAZAR
HEMATOLOJİ
ONKOLOJİ
NADİR GÖRÜLEN-NADİR KONUŞULAN HASTALIKLAR OTURUMU
09:00-10:30
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Sönmez– Dr.Türker Çetin
1. T hücreli lenfoma tedavisinde yenilikler Dr. Anıl Tombak
2. Gaucher Hastalığı: Erişkin Hematoloğu neden ilgilendirir? Dr. Cengiz Ceylan
3. TMA ayırıcı tanısında aHÜS: Kimseye bırakılmayacak kadar bizim Dr. Serdar Şıvgın
DEBATE OTURUMLARI
Oturum Başkanları: Dr. İdris Yücel - Dr. Ulus Ali Şanlı
RAS Wild Type metastatik Kororektal Kanser 1. Basamak Tedavisi Anti-EGFR Hedefli Tedaviler olmalıdır
Anti-VEGF Tedaviler olmalıdır Dr. Mesut Şeker
09:00-10:30
Oturum Başkanları: Dr. Alper Sevinç, Dr. Ulus Ali Şanlı
BRAF Mutanat Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpililumab olmalıdır
BRAF İnhibitörleri olmalıdır Dr. Gamze Gökoz Doğu
10:30-11:00
11:00-12:00
Dr. Umut Varol
KAHVE ARASI
UYDU SEMPOZYUMU: ASTELLAS
Oturum Başkanı: Dr. Hayri Özsan
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum başkanı: Dr. Nil Molinas Mandel
Malign Melanom Tedavisinde Hücresel Etkinlik; BRAF inhibitörleri Dr.Erdem Çubukçu
11:00-12:00
Antifungal tedavide yeni ne var? Odaktaki ajan Mikafungin Dr. Önder Ergönül
SEÇİLMİŞ KONULAR OTURUMU -212:00-13:00
Dr.Aziz Karaoğlu
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Bilgir - Dr. Gürhan Kadıköylü
1. “Double Hit”Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Dr.Nazan Özsan
HEPATOSELLÜLER KARSİNOM
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Alakavuklar, Dr. Berksoy Şahin
12:00-13:00
1. HCC’ de Sistemik Tedavi Yaklaşımları
2. Hodgkin Tedavisinde ABVD vs ABVD Dr. Mehmet Yılmaz
2. HCC’ de ablatif Tedavi Yaklaşımları
Dr. Hasan Şenol Coşkun
Dr. Mustafa Parıldar
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00
14:00-15:30
3-M OTURUMU – 2 : MPN - MDS
Oturum Başkanları: Dr. Burak Uz – Dr. Mustafa Çetiner
1. MDS tanısı ve tanıda yaşanan sorunlar Dr. İsmet Aydoğdu
2. MDS de metilasyon Dr. Çığır Biray Avcı
3. KMN tedavisinde JAK inhibitörleri dönemi ve ötesi Dr. Hakan İsmail Sarı
15:30-16:30
Oturum Başkanları: Dr. Cengiz Beyan– Dr. Gülsüm Özet
1. Optimal Pre-operatif hasta değerlendirmesi Dr. Gülnur Görgün
BAŞ - BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Esassolak, Dr. Oktay Tarhan
1. Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli ? Dr. Serdar Akyıldız
2. Baş-Boyun Kanseri Tedavisinde Radyoterapi Yenilikleri Dr. Fadime Akman
3. Lokal İleri veya Metastatik Baş-Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Yaklaşımları Dr. Mustafa Özdoğan
14:00-15:30
KONSÜLTASYON HEMATOLOJİSİ OTURUMU
RENAL KANSER OTURUMU
Oturum Başkanları: İbrahim Cüreklibatır , Erhan Gökmen
1. Ne zaman ve Kime Nefrektomi ? Dr. Çağ Çal
15:30-16:30
2. Gebelik ve trombofili: Şehir efsaneleri ve Bilimsel gerçekler Dr. Mahmut Töbü
2. Metastatik RCC Tedavisinde Yenilikler Dr. Fatih Ölmez
16:30-16:45
KAHVE ARASI
16:45
KAPANIŞ
Dr. Fahri Şahin – Dr. Canfeza Sezgin
ÖZEL OTURUMLAR
HEMATOLOJİ
ONKOLOJİ
13 Mart 2015 Cuma
09:30 - 12:00 PESG Özel Oturumu
18:30 - 19:30 Özel Oturumu
Moderatörler: Dr. Pınar Saip , Dr. Bülent Karabulut - Dr. Canfeza Sezgin - Ender Kurt
Genç Onkologlarla Vaka Tartışmaları ve Güncel Sorunlar
14 Mart 2015 Cumartesi
08:00 - 08:50 Uzmanı ile Kahvaltı
08:00 - 08:50 Uzmanı ile Kahvaltı
MDS Tedavisinde EPO’ nun doğru zamanda doğru kullanımı
GIST ve NET Tedavisinde Tartışmalı Konular
Moderatör: Dr. Seçkin Çağırgan - Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Özcan
Konuşmacı: Dr. Faruk Aykan, Dr. Şuayip Yalçın, Dr. Gökhan Demir, Dr. Bülent Karabulut, Dr. Mehmet Artaç
Katılım: 20 kişi – davetiyeli
Katılım: 20 kişi – davetiyeli (Sunum şeklinde değil interaktif katılımlı olacak, Katılımcılar birer olgu getirebilir)
15 Mart 2015 Pazar
08:00 - 08:50 Uzmanı ile Kahvaltı
Metastatik Malign Melanomda Sistemik Tedavi
Konuşmacı: Dr. Nil Molinas Mandel, Dr. Burçak Karaca, Dr. Alper Sevinç, Dr. Canfeza Sezgin, Dr. Saadettin Kılıçkap
Katılım: 20 kişi – davetiyeli (Sunum şeklinde değil interaktif katılımlı olacak, Katılımcılar birer olgu getirebilir)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content