close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Bitirme Ödevi Sunum Tarihleri

embedDownload
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI COĞ-450 BİTİRME ÖDEVİ SUNUM PROGRAMI
FİZİKİ COĞRAFYA GRUBU
Mustafa BADEMCİ
I. ÖĞRETİM
BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA GRUBU
Batman İli’nin İklimi
10470052
Halil YILMAZ
10470018
Ferdi GÖV
10470031
Mehmet Emin DİNÇ
26.3.2014
10470003
Ercan İŞ
10470059
Betül Tokgöz
Sivas Şehri’nin Kuruluş Yerinin
Jeomorfolojik Özellikleri ve
Jeomorfolojinin Yeni Yerleşim Alanları
Üzerindeki Etkisi
Seyhan Barajı ve Yakın Çevresinin
Doğal Ortam Özellikleri ve Barajın
Çevreye Olan Etkileri
Kayseri Şehrinde Kentleşmenin İklime
Etkisi
Sason Çayı Aşağı Havzasının (Batman)
Jeomorfolojik Özellikleri ve Arazi
Kullanım Durumu
Adapazarı Çevresinin İklim Özellikleri
F-3
19.3.2014
Harun MERDAN
F-3
10470069
Kumyazı Havzasında Doğal Ortam Ve
İnsan İlişkileri
10470048
10470019
Ahmet ERTAŞ
10470042
Mardin’de İklim Özelliklerinin
Yerleşme ve Mimari Yapı Üzerindeki
Etkileri
Dicle Vadisi’nin (Cizre-Ilısu Arası)
Yapısal Jeomorfolojisi
Doyuran Köyü’nün (Mardin-Kızıltepe)
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Osman Muhammed
Nijerya’da Konut Tiplerinin Coğrafi
TAA
Analizi
9470075
Faruk GÜNAY
10470050
Avlağı (Kovancılar-Elazığ) Köyü’nün
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
D-7
2.4.2013
Feride KUAS
10470068
2.4.2014
10470070
Emrullah KILIÇ
Kuruluş Yeri Bakımından Birecik ve
Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri
F-3
Gökhan DEMİR
Betül KARAKURT
Medik Barajı’nın Arazi Kullanımına
Etkisi
Sancar DOĞAN
9470042
Murat GÜLER
10470056
Sinan ÇANDUR
10470011
Orhan SEZGİN
16.4.2014
10470043
Melek HÖSÜK
10470040
Elazığ İlindeki Alüvyal Sahalar ve Bu
Sahaların Kullanım Durumu
10470049
10470076
Nurhak Dağları ve Çevresinde Kırsal
Yerleşmeler
Hazar Baba Dağında İnsan-Ortam
İlişkileri
Batman Çayı’nın Beşeri ve Ekonomik
Etkileri
Mahmut ERDOĞAN
Gaziantep Şehri’nin Batısındaki Yeni
Yerleşme Alanlarının Arazi
Kullanımındaki Etkisi
Halil ARICAN
Bekir ÇAŞKURLU Yıldız Dağı’nın (Sivas) Ekolojik
Özellikleri
10470054
Fatih TUNÇ
Ömer ÇÖPLÜ
D-7
İstanbul’daki 2B Arazilerinin Genel
Durumu ve Sultanbeyli Örneği
9.4.2014
10470015
Tuğba MAĞARALI Kahramanmaraş İli’nin Nüfus
Yoğunluk Haritalarının Coğrafi Analizi
10470066
Adıyaman İli Orman Varlığı
Samsat İlçesi’nin Tarım Coğrafyası
10470080
16.4.2014
Ajda KILIÇ
Kuruluş Yeri Olarak Maden İlçe
Merkezi ve Yakın Çevresinin
Jeomorfolojik Özellikleri
F-3
9.4.2013
10470077
Ümit Can
KORKMAZ
10470020
Gülyalı (Ordu) ve Yakın Çevresinin
Kıyı Morfolojisi
F-3
Emel YILMAZ
Yıldızeli İlçesi’nin (Sivas) Nüfus
Coğrafyası
10470063
Kültür- Arazi Kullanım İlişkisi: Terme
Gürcü Yerleşmeleri Örneği
D-7
10470002
10470005
Murat DENİZ
10470013
Mesut ASLAN
10470037
Ali TENTİF
14.5.2014
10470017
Burcu HIZ
10470028
Abubekir
KURTULUŞ
10470010
Fatma ORHAN
10470065
Elazığ İli’nin Jeomorfolojik Özellikleri
İle Tarımsal Yapısı Arasındaki İlişkiler
Metin ÖZER
10470074
Ergani’nin (Diyarbakır) Şehirsel
Fonksiyonları
Atmalı Köyü’nün (Besni-Adıyaman)
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Hanımşah PARLAK Ulaşım-Mekansal Değişme İlişkisi:
Yazıkonak Örneği
10470053
Hazar Gölü ve Çevresindeki
Yerleşmelerin Deprem Risk Analizleri
Çandarlı (İzmir) Çevresinin Kıyı
Özellikleri ve Turizm Potansiyeli
D-7
Elif YILDIRIM
10470064
7.5.2014
Mustafa KIZILKAR Karacadağ Volkanikleriyle Siverek
Meskenleri Arasındaki İlişkiler
10470022
Ramazan KINIK
F-3
7.5.2014
8470030
Alanya Şehri’nin Gelişimi İle
Jeomorfolojik Birimler Arasındaki
İlişkiler
Kuruluş Yeri Bakımından Kozan İlçe
Merkezi ve Yakın Çevresinin
Jeomorfolojik Özellikleri
Singeç Çayı Aşağı Havzası’nın
Jeomorfolojik Birimlerle Arazi
Kullanımı Arasındaki İlişki
F-3
Mutlu MARANGOZ
Yeşilyurt ve Yakın Çevresinde
(Malatya) Jeomorfolojik Birimler İle
Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler
İstanbul’daki III. Havaalanı’nın Doğal
Ortam ve Çevre İle İlişkisi
Not: I. ve II. Öğretim öğrencileri sunum tarihlerinde belirtilen dersliklerde saat 13:00’da hazır bulunacaklardır.
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI COĞ-450 BİTİRME ÖDEVİ SUNUM PROGRAMI
I. ÖĞRETİM
10470062
Bozova (Şanlıurfa) Kırsal Yerleşmeleri
9.4.2014
Mersin İli’nin Etnografik Haritası
Karlıova (Bingöl) İlçesi’nin Tarım ve
Hayvancılık Özellikleri
Gökhan GENÇ
Siirt’in Etnografyası
Solhan’ın Beşeri ve İktisadi Faaliyetleri
10470044
Özgül ULUKAYA Ulaşımın Yerleşme Dokusuna Etkisi
Yazıhan Örneği
10470006
10470055
Toroslar Belediyesi (Mersin) Tarım ve
Hayvancılık
Menderes ALKAN İç Anadolu Bölgesi’nde Yaşayanların
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İllere Göre
8470022
Coğrafi Dağılımı
Türkiye'de Hava Ulaşımı İçerisinde
Elazığ'ın Yeri ve Önemi
F-4
Dilek Beldesinin (Malatya) Beşeri ve
Ekonomik Özellikleri
Karaköprü Beldesinin (Şanlıurfa)
Mekansal Dönüşümü
Hakkari'nin Nüfus Özellikleri
Seydi Köyünün (Palu) Monografyası
Selim Telli
10470075
Sanayi Coğrafyası Açısından Malatya
Şeker Fabrikası
Recep Çakal
Güveçli Köyü (Van) Monografyası
10470071
Merve Sultan Tüylü Elazığ Şehrinde Suçların Dağılış
10470089
Analizi
Oya Akman
10470073
Kızılağaç Beldesinin (Muş) Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Asya Sönmez
10470045
Bulanık İlçesinin (Muş) Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Turgut Özal Tıp Merkezinin (Malatya)
Oluşturduğu Etki Sahasının
İncelenmesi
Oluşturduğu Etki Sahası Açısından
İnönü Üniversitesi
Melike Polat
10470030
Burcu Ayerdem
10470046
SEMİNER
7.5.2014
Sıtkı ÇİÇEK
7.5.2014
10470067
SEMİNER
16.4.2014
Abidin KARADAŞ Akyazı Belediyesi Coğrafi Etüdü
(Erzincan)
10470004
İshak KAYAR
Fahri Kaya
10470001
Kozluk İlçesinin (Batman) Arazi
Kullanım Özellikleri
Abidin KARADAŞ
Tekkuyu (Mardin-Ömerli) Köyünün
10470004
Beşeri ve Ekonomik Özellikleri
16.4.2014
Coğrafi Bakımdan Yer Adları Muş
Merkez İlçesi Örneği
Duygu Haznadar
10470081
Yeşim Küçük
10470027
Siverek’in Kırsal Konut Dokusu
Sason (Batman ) İlçesi’nin Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Çermik ve Çevresinde İktisadi
Faaliyetlerin Konut Dokusu Üzerine
Malatya Merkez Çamurlu Köyünün
Monografyası
Fatma Şiş 10470012
SEMİNER
Yunus YİLGEN
10470034
Erdal DEMİR
10470038
Nihat GENGEÇ
10470014
Fırat DEMİR
10470008
Hüseyin GÜLELİ
10470007
Esma YALVAÇ
10470029
Cuma UYGUR
10470058
Sebahattin BAKIR
10470051
Ali Çamurlu
10470021
Fatma Apaydın
10470039
SEMİNER
2.4.2014
9.4.2014
10470025
Kadın Coğrafyası Perspektifiyle
Kızıltepe (Mardin) şehrinde ki
Kadınların Toplumsal ve Demografik
Özellikleri
Diyarbakır Şehrinde Coğrafi Ortam
Özellikleri ve Karayolu Ulaşımı İlişkisi
Leyla Özdemir
10470024
Mehmet Zeki ÖNAL Bismil’in (Diyarbakır) Nüfus
10470023
Özellikleri
Tuğba SADİOĞLU
Naciye Özel
10470032
F-4
Ege İllerinde Yaşayanların Nüfusa
Kayıtlı Olduğu İllere Göre Coğrafi
Dağılımı
Savur (Mardin) Kuruluş Gelişmesi ve
Fonksiyonel Özellikleri
F-4
Esra TOPRAK
İpek Ökmen
10470063
Not: I. ve II. Öğretim öğrencileri sunum tarihlerinde belirtilen dersliklerde saat 13:00’da hazır bulunacaklardır.
Prof. Dr. Saadettin TONBUL
Coğrafya Bölüm Başkanı
F-4
Siverek İlçesinde (Şanlıurfa) Arıcılık
Faaliyetleri
10470016
Taner KIRLIOĞLU
Malatya’nın Etnografik Haritası
10470060
Burhan POLAT
Adıyaman’ın Etnografik Haritası
10470009
Gamze ESENBAY Akdeniz İllerinde Yaşayanların Nüfusa
Kayıtlı Olduğu İllere Göre Coğrafi
10470041
Dağılımı
26.3.2014
Mehmet UÇAR
2.4.2014
Batman’ın Etnografik Haritası
SEMİNER
10470061
SEMİNER
19.3.2014
26.3.2014
Selahattin ÇELİK
BÖLGESEL COĞRAFYA GRUBU
Türkiye’de Koruma Altına Alınmış
Yerler Kavramı: Aslantaş-Karatepe
(Osmaniye) Milli Parkı Örneği
F-4
TÜRKİYE COĞRAFYASI GRUBU
Hasan Hüseyin
ARSLAN
10470047
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI COĞ-450 BİTİRME ÖDEVİ SUNUM PROGRAMI
II. ÖĞRETİM
FİZİKİ COĞRAFYA GRUBU
BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA GRUBU
Şerif DEMİR
10470565
Ali İhsan ÖZKAN
10470556
Fatıma Gül
AKPOLAT
10470507
Aykut GÜZEL
2.4.2014
10470555
Recep ÇAKMAK
10470514
Hilal ŞAHİN
10470518
Çomak Ovası ve Yakın Çevresinin
(Adıyaman-Besni) Fiziki Coğrafyası
Hakkari Şehrinde Çevre Sorunları
Erzincan Ovası Çevresindeki Birikinti
Konileri İle Yerleşmeleri Arasındaki
İlişkileri
Zeynep DEMİRALP
Geben Ovası ve Çevresinin
(Kahramanmaraş) Jeomorfolojisi
Karacadağ Batısında (Siverek-Çermik
Arası) Doğal Ortam-İnsan İlişkileri
10470516
Depremselliğin Palu’ya Ekisi
Buket DARTAY
10470504
Meltem CANPOLAT
10470536
M.Sait ATEŞ
10470517
9.4.2014
10470523
Oğuzhan
CANPOLAT
10470521
10470543
Hasan ŞAHİNOĞLU
Hakkari ve Yakın Çevresinin
Uygulamalı Jeomorfolojisi
Elazığ’da Kentsel Dönüşüm Alanlarının
Belirlenmesine Yönelik Coğrafi
Analizler
9.4.2014
10470558
Cihan BOR
Ömer KONUŞ
Van İlinde Yeni Konut Alanlarının
Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi
F-3
Ali KORKUT
Aysun YILDIRIM 1933-2013 Yılları arasında Malatya
ovası su kullanımında meydana gelen
10470529
değişiklikler.
Yahya ÖZALP
10470564
Şırnak Havaalanı’nın Yer Seçimi ve
Bölgeye Etkisinin Coğrafi Açıdan
Değerlendirilmesi
Eğil İlçe Merkezinin Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Büyükşehir Kavramı ve Türkiye’de
Büyük Şehirlerin Coğrafi Analizi
Aşağı Murat Vadisinde Tarımsal Arazi
Kullanımı ve Coğrafi İlişkileri
Eğil İlçesinde Kırsal Yerleşmeler
10470512
Elazığ İli’nin Etnografik Haritası
Yakınca ve Çevresinde (Malatya) Arazi
Kullanımı ve Jeomorfolojik Birimleri
Arasındaki İlişkiler
Güler PEKDEMİR Giresun’da Yaşanan Sel ve Taşkınların
Sebep ve Sonuçları
10470544
Kurucaova’da (Malatya) Arazi
Kullanımı
10470571
Ömer KAYA
10470573
Leyla KAMALİ
16.4.2014
16.4.2014
10470501
M.Akif AYDIN
Elazığ Şehrinde Periferik Kentleşme ve
Arazi Kullanımına Etkisi
Sevim SEKİN
F-3
Mert TÜRKMEN
10470578
Hazardağı Kütlesinde Kırsal
Yerleşmeler
B-1
26.3.2014
10470551
Kuruluş Yeri Bakımından Şanlıurfa
Şehri ve Yakın Çevresinin
Jeomorfolojisi
B-1
Selami YETER
Kiğı Barajının Su Toplama
Havzasındaki Etkileri
10470553
Zümrete KAYA
10470577
Tülgen TANMAN
10470525
23.10.2011 Depreminin Erciş İlçesi,
Nüfusu ve Yerleşmeleri Üzerindeki
Etkileri
Baş Çimen Düzü Çevresinde
(Yüksekova-Hakkari) Kırsal
Yerleşmeler
Kulp İlçe Merkezinin Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Doğu Anadolu Bölgesindeki
Havaalanlarının Kuruluş Yeri
Açısından Değerlendirilmesi
B-1
10470567
2.4.2014
Abdullah İYBAR
F-3
Mustafa BUĞDACI Siverek’te (Şanlıurfa) Görülen
Meteorolojik Kökenli Afetler
10470526
F-3
19.3.2014
10470562
Arguvan ve Yakın Çevresinde
Karakaya Baraj Gölünün Dünü ve
Bugünü
F-3
Aysun ÖZTÜRK
Şükrü GÜNGÖR
Hatay-Maraş Grabeni’nin Arazi
Kullanımı
Abdullah
Kuruluş Yeri Bakımından Özalp (Van)
YILDIRIMÇAKAR ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik
Özellikleri
9470540
10470548
Zeynep AHŞUN
10470542
10470533
Adıyaman İlinde Konut Kültürünün
Coğrafi Analizi
Siverek İlçesin de Arazi Kullanımı
İbrahim Halil ALKAN
14.5.2014
Ali ÖĞREDİK
Cizre’de Jeomorfolojik Özelliklerin
Konut ve Yerleşme Üzerindeki Etkisi
Pazarcık (Kahramanmaraş) İlçesinin
Doğal Ortam ve İnsan Arasındaki
İlişkisi
F-3
14.5.2014
10470574
Fırıncı Köyü’nün Beşeri ve Ekonomik
Coğrafyası
10470557
Seval SAVAŞLI
Kamil BATUR
Malatya İli’nin Nüfus Yoğunluk
Haritalarının Coğrafi Analizi
B-1
10470505
10470531
10470527
Şanlıurfa İli’nin Etnografik Haritası
B-1
7.5.2014
İpek ÖZEN
Ayşegül ÖKMEN
Aras Oluğunun Arazi Kullanımı
7.5.2014
10470520
F-3
Adem KIRAÇ
Not: I. Öğretim öğrencileri saat 13:00, II. Öğretim öğrencileri saat 15:00’da sunum tarihlerinde belirtilen dersliklerde hazır
Çaldıran İlçesinin (Van) Nüfus
Özellikleri
Yusuf Yılmaz 10470515
Hasancık Beldesi (Adıyaman)
Monografisi
Ayşe Arslan 10470538
Sinem YÜCEL
10470510
Ceylan ÇELİK
10470509
Türkiye-Suriye Sınırını Mardin İlinin
Coğrafi Analizi
Elazığ’ın 3 Mahallesinde Kültürel
Farklılıklar
Şanlıurfa’nın Etnografik Haritası
2.4.2014
26.3.2014
10470560
SEMİNER
Sedat GÖKTAŞ
F-8
Niyazi Günaydın
10470554
Gündüzbeyin (Malatya) Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Ufuk Taş 10470569
Kuşhane Köyünün (Elazığ)
Monografyası
Salih Köçer 10470539
Kuyulu Köyü (Adıyaman)
Monografyası
Betül İnandı 10470568
Kadirli (Osmaniye) İlçe Merkezinde
Çevre Sorunları
Ferhat Ötas 10470561
Sason İlçesinde (Batman) Çilek Üretimi
Sinem Kuşoğlu 10470575
Adıyaman Şehri ve Yakın Çevresindeki
Rekreasyonel Mekanlar
F-8
Eren ÇAKMAKÇI Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Elazığ
Örneği
10470513
26.3.2014
Turan KARAKUŞ Akkışla İlçesi’nin Nüfus Özellikleri
(Kayseri)
9470557
SEMİNER
19.3.2014
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI II. ÖĞRETİM COĞ-450 BİTİRME ÖDEVİ SUNUM
TÜRKİYE COĞRAFYASI GRUBU
BÖLGESEL COĞRAFYA GRUBU
Ayşe ÜRKÜNÇ
Erzurum-Kars Platosunun Bitki Örtüsü
Olcay SÖNMEZ
Muradiye (Van) İlçe Merkezi’nin
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
10470566
Kısmet KIYAM
9.4.2014
10470541
Siverek İlçe Merkezindeki Taş Mesken
Mimarisi
Emin KARAGÖZ Bozova İlçesinde (Şanlıurfa) Antep
Fıstığı Yetiştiriciliği
10470535
Nurcan Taştemur
10470511
Kovancılar (Elazığ) İlçe Merkezinde
Çevre Sorunları
Çağlar Alkan 10470559
Yoncapınar Köyünün (Elazığ-Maden)
Monografyası
Mehmet Tokak 10470519
Diyarbakır ve Çevresindeki Muhacir
Yerleşmleri
Nergiz Taşkın 10470547 Şırnak İl Merkezinin Nüfus Özellikleri
F-8
Hakkari’nin Nüfus, Yerleşme ve
Ekonomik Özellikleri
F-8
10470552
9.4.2014
Yağmur ÇİFTÇİ
Oltu Taşının Erzurum’a Ekonomik
Katkısı
16.4.2014
2.4.2014
9470565
SEMİNER
Emrah ÇELİK
SEMİNER
Kübra ÖZDEMİR Alkumru Barajı’nın (Siirt) Çevresel
Etkileri
10470530
Yunus KOÇYİĞİT Konak’a (Malatya) Tavuk Çiftliklerinin
Ekonomik Değeri
10470508
Ferhat ALTIN
10470549
Siirt’te Şehir Morfolojisinin İki
Unsuru: Cadde-Sokak Sistemi ve
Konutlar
Oya Akman 10470073
Sungurlu İlçesinin (Çorum) Nüfusu
Cihan Doğan 10470550
Toygar Köyünün (Malatya-Battalgazi)
Monografyası
Eyüp Yakşi 10470576
10470502
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde
Yaşayanların Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İllere Göre Coğrafi Dağılımı
7.5.2014
Şemseddin BARUT
Kovancılar-Palu İlçelerinde Yer Adları
10470570
Ali DERTLİOĞLU Türkiye’ye Yönelik Göçler ve
Türkiye’de Yaşayan Yabancılar: Doğu
10470534
Anadolu Örneği
Uğur DURAN
10470540
SEMİNER
Halil AKSÜT
Türkiye ve İspanya'nın Jeopolitik
Açıdan Karşılaştırması
Kültür Coğrafyası Açısından
Türkiye’de Halk Oyunları
Not: I. ve II. Öğretim öğrencileri sunum tarihlerinde belirtilen dersliklerde saat 13:00’da hazır bulunacaklardır.
Prof. Dr. Saadettin TONBUL
Coğrafya Bölüm Başkanı
F-8
10470503
Uğur ETE
7.5.2014
Coğrafi Bakımdan Bingöl İlinin Yer
Müjdat ÜŞENGÜL Adları
SEMİNER
16.4.2014
10470545
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
74
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content