close

Enter

Log in using OpenID

Sınav Takvimi

embedDownload
Anabilim Dalı: İşletme ( I. Yarıyıl)
DERSİN ADI
Yönetim Muhasebesi ve Uyg.
Portföy Teorisi ve Uygulamaları
Uluslararası İşletme Hukuku
Tüketici Davranışı ve Psikolojisi
İleri Örgütsel Davranış Araştırmaları
Türk Finans Sistemi
Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi
İleri İstatistiksel Kalite Kontrol
Üretim Sistemleri Tasarımı
Örgüt ve Yönetim Kuramında Yeni Yön.
Sosyal Bilimlerde İleri Araş. Yöntemleri
Anabilim Dalı: İşletme ( III. Yarıyıl)
DERSİN ADI
Muhasebe ve Finansal Raporlama Stan. Uyg.
Küresel İşlemler Yönetimi
Nicel Karar Verme Teknikleri
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Varlık Değerlemesi
Üretim/İşlemler Yönetimi Uygulamaları
Lojistik Yönetimi
Pazarlama Planlaması
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynak. Yön.
Örgüt Geliştirme ve Yönetim İlkeleri
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Süleyman YÜKÇÜ
Prof.Dr.G. Cenk AKKAYA
Yrd.Doç.Dr.Esin ÇAMLIBEL
Doç.Dr.Nejat BİLGİNER
Prof.Dr.Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr.Öcal USTA
Prof.Dr.Günal ÖNCE
Prof.Dr.Onur ÖZVERİ
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AVUNDUK
Doç.Dr.Ethem DUYGULU
Doç.Dr.Ali ÖZDEMİR
ÖĞRETİM ELEMANI
Doç.Dr.Nilgün KUTAY
Prof.Dr.Özlem İPEKGİL DOĞAN
Doç.Dr.Aslı ÖZDEMİR
Prof.Dr.Semra AYTUĞ
Doç.Dr.Erhan DEMİRELİ
Prof.Dr.Hilmi YÜKSEL
Doç.Dr.Nejat BİLGİNER
Prof.Dr.Günal ÖNCE
Prof.Dr.Gönül BUDAK
Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
Programı:Doktora
ARASINAV FİNAL
03.11.2014
05.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
30.10.2014
08.01.2015
30.10.2014
08.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
30.10.2014
08.01.2015
14.11.2014
09.01.2015
31.10.2014
02.01.2015
BÜT.
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
Programı:Doktora
ARASINAV FİNAL
03.11.2014
05.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
30.10.2014
08.01.2015
07.11.2014
02.01.2015
20.11.2014
02.01.2015
BÜT.
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
Anabilim Dalı: İşletme (Hastane ve Sağlık Kurul. Yön.)
Programı:Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV FİNAL
İşletme Bilimi
Yrd.Doç.Dr.Mert TOPOYAN
03.11.2014
05.01.2015
Finansal Yönetim
Prof.Dr. Berna TANER
04.11.2014
06.01.2015
Hastanelerde Muhasebe Sistemi
Yrd.Doç.Dr.Yasemin YEĞİNBOY 05.11.2014
07.01.2015
Araştırma Yöntemleri
Doç.Dr. Aslı ÖZDEMİR
06.11.2014
08.01.2015
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Prof.Dr. Semra AYTUĞ
30.10.2014
08.01.2015
Örgüt Geliştirme ve Yönetim İlkeleri
Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
18.11.2014
02.01.2015
BÜT.
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Anabilim Dalı: İşletme (Finansman)
DERSİN ADI
Finansal Piyasalar ve Borsa
Finansal Analiz
Finans Yönetimi
Finansal Risk Yönetim
Finans Matematiği
Finansal Kurumlar
Prof.Dr.G. Cenk AKKAYA
Yrd.Doç.Dr.Ali KABAKÇI
Doç.Dr.Erhan DEMİRELİ
Programı:Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
03.11.2014
05.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
07.11.2014
02.01.2015
BÜT.
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr. İkbal AKSULU
Prof.Dr.Esin KÜHEYLAN
Yrd.Doç.Dr.PınarÖZKAN ÖZDEMİR
Doç.Dr.Nejat BİLGİNER
Prof.Dr.Semra AYTUĞ
Prof.Dr.Günal ÖNCE
Programı:Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
04.11.2014
06.01.2015
04.11.2014
30.12.2014
05.11.2014
07.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
BÜT.
20.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
Anabilim Dalı: İşletme (Pazarlama)
DERSİN ADI
Pazarlama Etiği
Araştırma Yöntemleri
Perakendecilik
Tüketici Davranışları
Pazarlama Stratejileri Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr. Berna TANER
Doç.Dr.Mine TÜKENMEZ
Yrd.Doç.Dr.Sevinç GÜLER ÖZÇALIK
Anabilim Dalı: İşletme (Muhasebe )
DERSİN ADI
Muhasebe Bilimine Kur. ve Tek. Yak.
Uluslararası Muhasebe
Kurumsallaşma Sürecinde Şirk. Muh. Uy
Muhasebe Organizasyonu
Maliyetler ve İşletme Kararları
Programı:Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
03.11.2014
05.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
BÜT.
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
Anabilim Dalı: İşletme (Yönetim ve Organizasyon)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Yaratıcılık,Yenilik,Yönt. ve Bilgi Çağı
Doç.Dr.Güler TOZKOPARAN
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynak. Yön.
Prof.Dr.Gönül BUDAK
Girişimcilik Kuramı ve Temelleri
Doç.Dr.Ethem DUYGULU
YönetimveÖrgüt Çalışmalarında Araş.M. Yrd.Doç.Dr.Nurcan ÇIRAKLAR
Yönetim ve Organizasyon Teorileri
Yrd.Doç.Dr.Ebru TOLAY
Yönetim Psikolojisi
Prof.Dr.Pınar SÜRAL ÖZER
Programı:Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
03.11.2014
05.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
12.11.2014
07.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
BÜT.
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
Anabilim Dalı: İşletme (Yönetim ve Organizasyon I. Yarıyıl)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynak. Yön.
Prof.Dr.Gönül BUDAK
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yön.
Yrd.Doç.Dr.Nurcan ÇIRAKLAR
Örgütsel Davranış
Prof.Dr.Pınar SÜRAL ÖZER
İşletme Yönetimi
Prof.Dr.Gülay BUDAK
Programı:Tezsiz Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
BÜT.
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
06.11.2014
08.01.2015 22.01.2015
07.11.2014
02.01.2015 23.01.2015
Anabilim Dalı: İşletme (Yönetim ve Organizasyon III. Yarıyıl)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Stratejik Yönetim
Prof.Dr.Gülay BUDAK
Yaratıcılık,Yenilik,Yönt.ve Bilgi Çağı
Doç.Dr.Güler TOZKOPARAN
Örgüt ve Yönetim Geliştirme
Prof.Dr.Gönül BUDAK
Aile İşletmeleri Yönetimi
Doç.Dr.Ethem DUYGULU
Programı:Tezsiz Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
BÜT.
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
06.11.2014
08.01.2015 22.01.2015
13.11.2014
08.01.2015 22.01.2015
ÖĞRETİM ELEMANI
Doç.Dr.Fatma TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK
Doç.Dr.Nilgün KUTAY
Doç.Dr.Seçkin GÖNEN
Prof.Dr.Seha SELEK
Doç.Dr.Erdal ÖZKOL
Anabilim Dalı: İşletme (Girişimcilik)
DERSİN ADI
Girişimciliğin Temelleri
Operasyon ve İşlemler Yönetimi
Finansal Muhasebe
Risk Sermayesi ve Finansal Yönetim
Girişimcilik ve Fikri Mülkiyet Hukuku
Girişimcilik Yönetim ve Liderlik
Programı:Yüksek Lisans
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
Doç.Dr.Engin ÖZGÜL
04.11.2014
Prof.Dr.Özlem İPEKGİL DOĞAN
04.11.2014
Yrd.Doç.Dr.Yasemin YEĞİNBOY
05.11.2014
Yrd.Doç.Dr.Sevinç GÜLER ÖZÇALIK 05.11.2014
Yrd.Doç.Dr.Armağan BOZKURT
07.11.2014
Yrd.Doç.Dr.Nurcan ÇIRAKLAR
07.11.2014
Anabilim Dalı: İngilizce Mütercim Tercümanlık
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Biçembilim,Yapısalcılık,ve Göst.Bil.Kat. Prof.Dr.N.Sibel GÜZEL
Feminist Söylem ve Çeviri
Yrd.Doç.Dr.Pelin ŞULHA
Çeviri Tarihi
Prof.Dr.Ufuk SEMERCİOĞLU
Çeviri Kuramları I
Yrd.Doç.Dr.Müge I. KOÇAK
Bilimsel Makale Yazımı
Öğr.Gör.Dr.Şeyda ERASLAN
FİNAL
06.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
07.01.2015
09.01.2015
02.01.2015
BÜT.
20.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
Programı:Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
04.11.2014
06.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
BÜT.
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
Avrupa Birliği Yüksek Lisans
KODU
AVB 5001
AVB 5003
AVB 5031
AVB 5021
AVB 5033
DERS ADI
Ekonomik Bütünleşme ve
AB
AB'nin Hukuki Sistemi ve
Kurumsal Yapısı
Avrupa Siyasal Bütünleşme
Kuramları
AB'nin Mali Kurum ve
Politikaları
Avrupa Komşuluk
Politikası
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Canan Balkır
Yrd.Doç.Dr.Esin Çamlıbel
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
20.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
12.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
03.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
07.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Yrd.Doç.Dr Sedef Eylemer
Prof.Dr.Asuman Altay
Yrd.Doç.Dr. Sühal Şemşit
Avrupa Çalışmaları Doktora 1 DÖNEM
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
AVB 6035
Göç ve Entegrasyon
Prof.Dr.Canan Balkır
AB'de Parasal ve Mali
AVB 6029
Politikalar
Prof.Dr.Asuman Altay
Dynamics of European
Yrd.Doç.Dr Sedef Eylemer
AVB 6027
Political Integration
AVB 6021
Avrupa Birliği Hukuku
Doç .Dr.Hacı Can
Avrupa Çalışmaları Doktora 3 DÖNEM
KODU
AVB 6037
AVB 6043
AVB 6039
AVB 6045
DERS ADI
Globalization and the
EU as an Economic
Actor
Avrupa Birliği'nde
Temel Haklar
AB'de İnovasyon , Bilim
ve Teknoloji
Avrupa’da Din ve devlet
ilişkileri
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
17.11.2014
04.11.2014
05.01.2015
06.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
19.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Prof.Dr.Canan Balkır
Doç .Dr. Oğuz Şimşek
Doç.Dr.Yeşim Üçdoğruk
Doç.Dr.Bekir Zakir Çoban
Denizcilik işletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans
KODU
DİY 5029
DİY 5033
DİY 5035
DİY 5049
DİY 5041
DERS ADI
International Maritime
Business Environment
Management and
Organization in Maritime
Business
Maritime Policy
Multimodal Transport
Systems
Financial Management in
Shipping
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Güldem Cerit
Yrd.Doç .Dr Çimen
Karataş Çetin
Yrd.Doç .Dr.Didem Özer
Çaylan
Prof.Dr.Durmuş Ali
Deveci
Yrd.Doç .Dr.Seçil Varan
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
30.10.2014
08.01.2014
22.01.2015
06.11.2014
29.12.2014
22.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora 1. Dönem
KODU
DİY 6029
DİY 6045
DİY 6041
DİY 6049
DİY 6057
DİY 6065
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
International
Competition and
Prof.Dr.Güldem Cerit
Maritime Transport
Integrated Transport
Prof.Dr.Durmuş Ali
Systems
Deveci
Yrd.Doç .Dr.Seçil Varan
Advanced Shipping and
Logistics Finance
Managing Change and
Yrd.Doç .Dr Çimen
Innovation in Shipping
Karataş Çetin
Marine Insurance
Prof.Dr.Durmuş Ali
Management
Deveci
Research Methods
Prof. Dr.Okan TUNA
ARASINAV
06.11.2014
FİNAL
08.01.2015
BÜTÜNLEME
22.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
31.10.2014
09.01.2015
23.01.2015
07.11.2014
09.01.2014
23.01.2014
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
ARASINAV
31.10.2014
FİNAL
02.01.2015
BÜTÜNLEME
23.01.2015
07.11.2014
09.01.2014
23.01.2015
30.10.2014
08.01.015
22.01.2015
06.11.2014
02.01.2015
22.01.2015
Yrd.Doç.Dr.Serdar
Ayan
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Prof.Dr.Durmuş Ali
Deveci
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora 3. Dönem
KODU
DİY 6053
DİY 6067
DİY 6055
DİY6051
DİY 6079
DİY 6057
DERS ADI
Strategic Port
Management
Poject Management
Maritime Transport
Management
International Maritime
Policy
Strategic Human
Resources Management
in Shipping
Marine Insurance
Management
ÖĞRETİM ELEMANI
Doç .Dr.Soner Esmer
Yrd.Doç .Dr Çimen
Karataş Çetin
İsmail Bilge Çetin
Yrd.Doç .Dr.Didem Özer
Çaylan
Lojistik Yönetimi tezli Yüksek Lisans
KODU
DLY
5003
DLY
5023
DLY
5001
DLY
5007
DLY
5005
DERS ADI
Lojistik Araştırmalarında
Bilimsel Yöntemler
Lojistik İşletmeleri İçin
Örgüt Yönetimi
Lojistik İşletmeleri
Yönetimi
Lojistik Tesis Süreç ve
Malzeme Yönetimi
ÖĞRETİM ELEMANI
Yrd.Doç.Dr.Serim Paker
ARASINAV
06.11.2014
FİNAL
08.01.2015
BÜTÜNLEME
22.01.2015
Yrd.Doç .Dr.M.Serdar
Ayan
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
31.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Güldem Cerit
ARASINAV
03.11.2014
FİNAL
29.12.2014
BÜTÜNLEME
19.01.2015
Yrd.Doç .Dr Çimen Karataş Çetin
04.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
30.12.2014
06.01.2015
30.12.2014
20.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
Doç .Dr.Soner Esmer
Yrd.Doç.Dr.Volkan Çağlar
Doç .Dr.İsmail Bİlge Çetin
Transportation Systems
Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans 1.dönem
KODU
DERS ADI
DLU 7003
DLU 7005
DLU 705
DLU 7001
İşletme Yönetimi
Ulaştırma Sistemleri
Acente Brokerlik İşlemleri
Lojistik İlkeleri
Prof.Dr.Durmuş Ali Deveci
Doç .Dr.Soner Esmer
Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans 3.dönem
KODU
DLU 7015
DLU 7021
DLU 7013
DLU 7025
DERS ADI
Taşıma Hukuku
Chartering
Uluslararsı Lojistik Yönetimi
Lojistik Hizmetleri Pazarlaması
ÖĞRETİM ELEMANI
Yrd.Doç.Dr.Nurser Gökdemir Işık
Doç .Dr.İsmail Bİlge Çetin
Doç.Dr.Mustafa Kalkan
Prof.Dr.Durmuş Ali Deveci
ARASINAV
04.11.2014
04.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
FİNAL
30.12.2014
06.01.2015
05.01.2015
06.01.2015
BÜTÜNLEME
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
Deniz Turizmi Yüksek Lisans
Ders
kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
Arasınav
Final
Bütünleme
DİT 5001
Deniz Turizmi İşletmeleri Yönetimi
Prof. Dr. A.Güldem CERİT
04/11/2014
30/12/2014
20/01/2015
DİT 5011
Deniz Turizminde Destinasyon Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ
30/12/2014
08/01/2015
22/01/2015
DİT 5003
Yat İşletmeciliği
Yrd. Doç. Dr. Serim PAKER
04/11/2014
30/12/2014
20/01/2015
DİT 5005
Deniz Turizminde Ağırlama Hizmetleri
Yönetimi
Ulaştırma Hizmetleri Yönetimi
Doç. Dr. Işıl ÖZGEN
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
Yrd. Doç. Dr. Devrim YILMAZ
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
DİT 5009
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
KODU
KMH5007
DERS ADI
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
KMH5021
KMH5005
Kamulaştırma
Vergi Ceza Hukuku
ÖĞRETİM ELEMANI
Yrd.Doç .Dr.Lale Burcu Önüt
Prof.Dr.Meltem Kutlu Gürsel
Prof.Dr.Yusuf Karkoç
ARASINAV
03.11.2014
05.11.2014
FİNAL
05.01.2015
06.01.2015
BÜTÜNLEME
19.01.2015
21.01.2015
31.10.2014
09.01.2015
23.01.2015
KMH5003
KMH5025
Siyasi Partiler Hukuku
Yeni TCK'da Suçun Unsurları ve Özel
Görünüş Şekilleri
Doç .Dr.Oğuz Şimşek
Prof.Dr .Veli Özer Özbek
05.11.2014
06.11.2014
31.12.2014
08.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
KMH5027
Anayasa Yargısı
Uluslararası Hukukun Türk
Hukukundaki Yeri
TCK 'da Mal Varlığına Karşı Suçlar
Yrd.Doç.Dr.Serdar Narin
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
03.11.2014
04.11.2014
05.012015
06.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
KMH5037
KMH5043
KMH5045
KMH5047
Hukuk Metodolojisi
Modern Toplumda Hukuka Uymanın
Dayanakları
Yrd.Doç.Dr.Münevver Aktaş
Yrd.Doç .Dr.Behiye Kazancı
Prof.Dr.Yusuf Karkoç
Yrd.Doç.Dr,Engin
Topuzkanamış
Anabilim Dalı: Toplam Kalite Yönetimi
Prog.:Kalite Yönetimi Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Kalite Yönetim Felsefesi
PROF.DR. ÖZLEM DOĞAN
27.10.2014
29.12.2014
19.01. 2015
Yalın Üretim
PROF.DR. İPEK DEVECİ KOCAKOÇ
07.11.2014
09.01.2015
23.01. 2015
Project Management
YRD.DOÇ.DR. HABİL GÖKMEN
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Liderlik ve Takım Yönetimi
DOÇ.DR. ETHEM DUYGULU
12.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Hizmet Kalitesi
PROF.DR. HİLMİ YÜKSEL
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Stratejik Yönetim
PROF.DR. ÖMÜR NECZAN ÖZMEN
17.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
istatistik ve Araştırma Yöntemleri
DOÇ.DR. MEHMET AKSARAYLI
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Anabilim Dalı: Toplam Kalite Yönetimi
Prog.:Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Proje Yönetimi
YRD.DOÇ.DR. HABİL GÖKMEN
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri
Psikolojisi
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
DOÇ.DR. HÜLYA KURGUN
Kalite Tetkikleri
DOÇ.DR. CENK ÖZLER
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Yalın Üretim
PROF.DR. İPEK DEVECİ KOCAKOÇ
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Kurumsal Kaynak Planlama
PROF.DR. VAHAP TECİM
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Anabilim Dalı: Özel Hukuk
Prog.: Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Anonim Ortaklıklarda Denetim
PROF.DR. ORUÇ HAMİ ŞENER
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
YRD.DOÇ.DR. İLKNUR
SERDAR
10.11.2014
05.01.2015
20.01.2015
Sağlık Hukuku
Hukuk Metodolojisi
PROF.DR. YUSUF KARAKOÇ
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Banka İşlemleri Hukuku
DOÇ.DR. AHMET TÜRK
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
Yeni Borçlar Kanunu'nun Getirdiği
Yenilikler ve Uygulanması I
YRD.DOÇ.DR. DAMLA
GÜRPINAR
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
İşin Düzenlenmesi
YRD.DOÇ.DR. ERHAN BİRBEN
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Millletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
DOÇ.DR. HACI CAN
İş Sözleşmesi Türleri
PROF.DR. ŞÜKRAN ERTÜRK
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki
Veçhelerine Dair Sözleşme
YRD.DOÇ.DR. KORHAN
DEMİRELLİ
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
İnşaat Hukuku
YRD.DOÇ.DR. SERKAN AYAN
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Yeni Kira Hukuku
PROF.DR. DEMET ÖZDAMAR
11.11.2014
30.12.12014
20.01.2015
Anabilim Dalı: Özel Hukuk
Prog.: Doktora
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Hakları
DOÇ.DR. AHMET TÜRK
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar
PROF.DR. SEVİLAY UZUNALLI
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları
PROF.DR. ŞÜKRAN ERTÜRK
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
11.11.2014
30.12.12014
20.01.2015
Yeni TBK ve Borçlar Hukukunun Güncel
Sorunları (Genel Hükümler)
PROF.DR. DEMET ÖZDAMAR
Banka Teminat Sözleşmeleri
PROF.DR. ORUÇ HAMİ ŞENER
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları
PROF.DR. AYŞE MELDA SUR
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Kanun Yolları
DOÇ.DR. MİNE AKKAN
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Uluslararası Taşınır Mal Satışı Hakkında
Viyana Sözleşmesi ve Akreditifle Ödeme
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
DOÇ.DR. MURAT AYDOĞDU
AB Sözleşmeler Hukuku
DOÇ.DR. HACI CAN
31.10.2014
02.1.2015
23.01.2015
Hukuk Araştırmalarında Metod
PROF.DR. YUSUF KARAKOÇ
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Anabilim Dalı: İŞLETME
Prog.: Yönetim Bilimi Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
İleri Araştırma Yöntemleri
DOÇ.DR. ALİ ÖZDEMİR
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Kalite Yönetim Sistemleri ve Araçları
PROF.DR. ONUR ÖZVERİ
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
04.11.2014
06.01. 2015
20.01.2015
Sistem Analizi ve Yönetimi
YRD.DOÇ.DR. HÜSEYİN
AVUNDUK
Sayısal Yöntemler
DOÇ.DR. ASLI ÖZDEMİR
06.11.2014
08.01.2015
21.01.2015
Pazarlama İlke ve Uygulamaları
YRD.DOÇ.DR. PINAR ÖZKAN
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
İşlemler Yönetimi
YRD.DOÇ.DR. MERT
TOPOYAN
Anabilim Dalı: İŞLETME
Prog.: Uluslararası İşletme Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Uluslararası Finansal Yönetim
YRD.DOÇ.DR. ALİ KABAKCI
05.11.2014
07.012.2015
21.01.2015
Uluslararası Muhasebe Uygulamaları
PROF.DR. ÜLKÜ ERGUN
03.11.2014
05.01. 2015
19.01.2015
04.11.2014
06.01. 2015
20.01.2015
Küresel İşlemler Yönetimi
YRD.DOÇ.DR. HÜSEYİN
AVUNDUK
Uluslararası Pazarlama
PROF.DR. İKBAL AKSULU
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
04.11.2014
06.01. 2015
20.01.2015
Küresel Ekonomik İşbirlikleri ve
Entegrasyon
PROF.DR. SEMRA AYTUĞ
Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve
Yönetim
PROF.DR. GÖNÜL BUDAK
BUDAK
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
03.11.2014
05.01. 2015
19.01.2015
Üretim/İşlemler Yönetimi
YRD.DOÇ.DR. MERT
TOPOYAN
Üretim Yönetiminde Araştırma
Yöntemleri
03.11.2014
05.01. 2015
19.01.2015
PROF.DR. HİLMİ YÜKSEL
Yatırım Proje Analizi
DOÇ.DR. ERHAN DEMİRELİ
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
Anabilim Dalı: İŞLETME
Prog.:Üretim Yönetimi Yüksek Lisans
Performans Yönetimi ve Ölçümü
PROF.DR. ÖZLEM DOĞAN
04.11.2014
06.01. 2015
20.01.2015
İşletme Ekonomisi
PROF.DR. SAİME ORAL
04.11.2014
06.01. 2015
20.01.2015
YRD.DOÇ.DR. HÜSEYİN
AVUNDUK
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Tedarik Zinciri Yönetimi
Anabilim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve End. İliş.
Prog.:İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Tezsiz YL.
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
AB Sosyal Hukuku
PROF.DR. ZEKİ ERDUT
04.11.2014
06.01. 2015
20.01.2015
Toplu İş Hukuku Uygulaması
PROF.DR. SERKAN ODAMAN
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulaması
YRD.DOÇ.DR. DİLEK ESER
04.11.2014
30.12.2015
20.01.2015
Bireysel İş Hukuku Uygulaması
PROF.DR. HAKAN KESER
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Anabilim Dalı: Finansal İktisat ve Bankacılık Anabilim Dalı
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Ekonomik Göstergelerin Analizi Prof.Dr.Yaşar Uysal
Sermaye Piyasası ve Analizleri
Prof.Dr.İsmail Mazgit
Uluslararası Bankacılık
Doç.Dr.Mert Ural
Doç.Dr.Hakan Kahyaoğlu
Makro İktisadi Analiz I
Yrd.Doç.Dr.Üzeyir Aydın
Finansal İktisat I
Yrd.Doç.Dr.Başak Karşıyakalı
Mikro İktisadi Analiz I
Yrd.Doç.Dr.Kerim Eser Afşar
Rekabet Pol. ve Fin. Düzenleme
Doç.Dr.Nilgün Acar Balaylar
Uluslar arası Finans
Yrd.Doç.Dr.Aylin Abuk Duygulu
Para Teorisi ve Politikası
Programı:Yüksek Lisans
ARASINAV FİNAL
BÜTÜNLEME
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
06.11.2014
08.01.2015 22.01.2015
30.10.2014
08.01.2015 22.01.2015
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
31.10.2014
02.01.2015 23.01.2015
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
18.11.2014
09.01.2015 20.01.2015
Anabilim Dalı:İktisat Anabilim Dalı
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Yrd.Doç.Dr.Selim Şanlısoy
İktisadi Doktrinler (1yy)
Finansal İktisat Teorisi (1yy)
Doç.Dr.Mert Ural
İleri Makro İktisat I (1yy)
Doç.Dr.Mert Ural
Ekonomik Optimizasyon Tekn. (1yy) Prof.Dr.Mustafa Özateşler
Büyüme ve Bölüşüm
Doç.Dr.İlkin Baray
Programı:Doktora
I.Yarıyıl
ARASINAV FİNAL
BÜTÜNLEME
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
04.11.2014
30.12.2014 20.01.2015
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
07.11.2014
09.01.2015 23.01.2015
21.11.2014
08.01.2015 22.01.2015
Anabilim Dalı:İktisat Anabilim Dalı
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
AB ve Ekonomik Bütünleşme (3yy) Prof.Dr.Utku Utkulu
İktisat Politikası Analizleri (3yy)
Prof.Dr.Yaşar Uysal
Programı:Doktora
III.Yarıyıl
ARASINAV FİNAL
BÜTÜNLEME
06.11.2014
08.01.2015 22.01.2015
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
Ekonomik
İstikrar
Politikaları (3yy)
Stokastik Finans
Teori
ve Prof.Dr.İsmail Mazgit
Doç.Dr.Hakan Kahyaoğlu
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
04.11.2014
30.12.2014 20.01.2015
Anabilim Dalı:Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Programı: Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
İslam Bil.Araş.Yöntem ve Tek.
Prof.Dr.A.Bülent Ünal
27.10.2014
İlk Dönem Tasavvuf Tarihi
Yrd.Doç.Dr.Süleyman Gökbulut
03.11.2014
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Prof.Dr.Himmet Konur
04.11.2014
İslam Mezhepleri Tarihi I
Prof.Dr.A.Bülent Ünal
04.11.2014
Hadis Tarihi I
Yrd.Doç.Dr.A.Kadir Palabıyık
27.10.2014
Hadis Usulü I
Yrd.Doç.Dr.A.Tahir Dayhan
03.11.2014
İslam Mezhepleri Metinleri I
Yrd.Doç.Dr.Hasan H.Ballı
04.11.2014
Çağdaş İslam Akımları I
Yrd.Doç.Dr.Hasan H.Ballı
27.10.2014
Hadis Kaynakları I
Yrd.Doç.Dr.A.Kadir Palabıyık
04.11.2014
Klasik Tasavvuf Metinleri I
Prof.Dr.Himmet Konur
04.11.2014
Anabilim Dalı:İslam Hukuku
DERSİN ADI
Klasik Fıkıh Metinleri I
İslam Hukuku I
Çağdaş Fıkıh Problemleri I
İslam Hukuk Metodolojisi I
Mukayeseli İslam Hukuku I
Mukayeseli İslam Miras Hukuku
İslam Huk.Literatürü ve Arş.Yön.
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Hüseyin Esen
Prof.Dr.Mustafa Yıldırım
Yrd.Doç.Dr.İsmail Acar
Yrd.Doç.Dr.İsmail Acar
Prof.Dr.Mustafa Yldırım
Yrd.Doç.Dr.Hadi Sofuoğlu
Doç.Dr.Hüseyin Esen
FİNAL
29.12.2014
05.01.2015
06.01.2015
30.12.2014
29.12.2014
05.01.2015
06.01.2015
29.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
Programı: Yüksek Lisans
ARASINAV
FİNAL
04.11.2014
30.12.2014
27.10.2014
29.12.2014
03.11.2014
05.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
04.11.2014
30.12.2014
04.11.2014
06.01.2015
27.10.2014
29.12.2014
BÜTÜNLEME
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
BÜTÜNLEME
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Programı: DOKTORA I YARIYIL
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
Arapça Klasik Metinleri I
Prof.Dr.M.Reşit Özbalıkçı
03.11.2014
05.01.2015
Modern Arap Edebiyatı I
Doç.Dr.Mehmet Vecih Uzunoğlu
31.10.2014
02.01.2015
Arap Dili ve Belagatı I
Doç.Dr.Ramazan Ege
05.11.2014
07.01.2015
Tefsir I
Prof.Dr.Ömer Dumlu
03.11.2014
05.01.2015
Sistematik Kelam I
Prof.Dr.Osman Karadeniz
03.11.2014
05.01.2015
Tefsir Metinleri I
Prof.Dr.Muammer Erbaş
04.11.2014
06.01.2015
Tefsir Usulü I
Prof.Dr.Mustafa Özel
27.10.2014
29.12.2014
Hadis Metinleri I
Yrd.Doç.Dr.A.Tahir Dayhan
27.10.2014
29.12.2014
Kelam Tarihi I
Doç.Dr.Murat Memiş
27.10.2014
29.12.2014
Kelam Metinleri I
Yrd.Doç.Dr.Mehmet İlhan
04.11.2014
30.12.2014
Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Programı: DOKTORA III YARIYIL
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
Arapça Klasik Metinleri III
Prof.Dr.M.Reşit Özbalıkçı
04.11.2014
30.12.2014
Modern Arap Edebiyatı III
Doç .Dr.Vecih Uzunoğlu
31.10.2014
02.01.2015
Arap Dili ve Ekolleri III
Doç.Dr.Ramazan Ege
04.11.2014
06.01.2015
Makasıd Teorisi ve Şatibi
Prof.Dr.Mustafa Yıldırım
04.11.2014
30.12.2014
Kur’an Tercüme Tarihi III
Prof.Dr.Ömer Dumlu
03.11.2014
05.01.2015
Kur’an ı Kerim ve Anlambilim
Prof.Dr.Muammer Erbaş
04.11.2014
06.01.2015
Elmalılı ve Mevdudi’nin Modern Prof.Dr.Mustafa Özel
07.11.2014
09.01.2015
Tefsir İçindeki Yeri
İslam Hukukunda Kanunlaştırma Prof.Dr.Hüseyin Esen
04.11.2014
06.01.2015
Mukayeseli İsl.Ceza Hukuku
Yrd.Doç.Dr.İsmail Acar
05.11.2014
07.01.2015
Tasavvuf Tarihi Literatürü
Prof.Dr.Himmet Konur
27.10.2014
29.12.2014
Osmanlı Tasavvuf Metinleri III
Doç.Dr.Süleyman Gökbulut
04.11.2014
30.12.2014
Kur’an Tarihi Araştırmaları
Doç.Dr.Ziya Şen
27.10.2014
29.12.2014
Kur’anı Kerim ve Dilbilim
Prof.Dr.Hüseyin Yaşar
04.11.2014
06.01.2015
BÜTÜNLEME
19.01.2015
23.01.2015
21.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
BÜTÜNLEME
20.01.2015
23.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
23.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
Hadiste Sened ve Metin Kritiği
Batıda Tasavvuf Hareketleri III
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tahir Dayhan
Prof.Dr.Himmet Konur
Anabilim Dalı:Tefsir
DERSİN ADI
Ahkam Ayetleri I
Tefsir ve Metodoloji
Osmanlı Tefsir Düşünce Tarihi
Tefsir Araştırma Yöntemleri
Klasik Tefsir Metinleri
Kur’an Tarihi Araştırmaları
Bir Siyer Kaynağı olarak Kur’an
ÖĞRETİM ELEMANI
Doç.Dr.A.Cüneyt Eren
Prof.Dr.Muammer Erbaş
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Çiçek
Prof.Dr.Ömer Dumlu
Prof.Dr.Mustafa Özel
Doç.Dr.Ziya Şen
Yrd.Doç.Dr.Tahsin Koçyiğit
Fahreddin Razi ve İbn Teymiye’nin Prof.Dr.Muammer Erbaş
Klasik Tefsirdeki Yeri
İbn Mücahid ve İbn Cezeri’nin
Kıraatlara Yaklaşımları
Kitab-ı Mukaddes Okumaları
Kur’anda Kapalılık Problemi
Kur’an Kıssaları I
Sosyal Psikoloji
Zemahşeri’nin Tefsiri Bağlamında
Mezhebi Tefsir Hareketleri
30.10.2014
03.11.2014
08.01.2015 22.01.2015
05.01.2015 19.01.2015
Programı: Yüksek Lisans
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
04.11.2014
30.12.2014 20.01.2015
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
Doç.Dr.Ziya Şen
04.11.2014
30.12.2014 20.01.2015
Doç.Dr.Bekir Zakir Çoban
Prof.Dr.Hseyin Yaşar
Doç.Dr.Ali Cüneyt Eren
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Süheyl Ünal
Prof.Dr.Ömür Dumlu
04.11.2014
04.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
27.10.2014
06.01.2015
06.01.2015
05.01.2015
06.01.2015
29.12.2014
Anabilim Dalı:Yönetim Bilişim Sistemleri
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Yönetim Bilişim Sistemleri
Prof.Dr.Vahap TECİM
Mekansal Bilgi Sistemleri
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem TARHAN
20.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
Programı: Tezli Yüksek Lisans
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
04.11.2014
30.12.2014 20.01.2015
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
Karar Verme Teknikleri
Proje Yönetimi
Yazılım Geliştirme
Prof.Dr.Kaan YARALIOĞLU
Doç.Dr.Yılmaz GÖKŞEN
Yrd.Doç.Dr.Güven KOÇAK
05.11.2014
05.11.2014
30.10.2014
07.01.2015 21.01.2015
07.01.2015 21.01.2015
08.01.2015 22.01.2015
Anabilim Dalı:Yönetim Bilişim Sistemleri
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Yönetim Bilişim Sistemleri
Prof.Dr.Vahap TECİM
Karar Verme Teknikleri
Prof.Dr.Kaan YARALIOĞLU
Proje Yönetimi
Doç.Dr.Yılmaz GÖKŞEN
Yazılım Geliştirme
Yrd.Doç.Dr.Güven KOÇAK
Programı: Tezsiz Yüksek Lisans 1.dönem
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
04.11.2014
30.12.2014 20.01.2015
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
Anabilim Dalı:Yönetim Bilişim Sistemleri
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
E-İş ve E-Ticaret
Doç.Dr.Sabri ERDEM
Web Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem TARHAN
Programı: Tezsiz Yüksek Lisans 3. dönem
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
Anabilim Dalı:Kadın Çalışmaları
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Kamu Görevinde Kadının Hukuki Prof.Dr.Meltem KUTLU GÜRSEL
Durumu
AB’de Ayrımcılıkla Mücadele ve Prof.Dr.Tijen ERDUT
Cinsiyet Eşitliği Politikaları
Programı: Yüksek Lisans
ARASINAV
FİNAL
03.11.2014
05.01.2015
BÜTÜNLEME
19.01.2015
30.10.2014
22.01.2015
08.01.2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Doç.Dr.Akça TOPRAK ERGÖNEN
Kadına Yönelik Şiddet
Sanat ve Toplumsal Cinsiyetin Yrd.Doç.Dr.Özlem TURAN BELKIS
Üretimi
Feminist Theory
Yrd.Doç.Dr.Esra ÇOKER
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
Anabilim Dalı/Programı:Denizcilik İşletmeleri Yönetimi-Deniz Turizmi Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
DİT 5001
Deniz Turizmi İşletmeleri Yönetimi
Prof. Dr. A.Güldem CERİT
04/11/2014
30/12/2014
20/01/2015
DİT 5011
Deniz Turizminde Destinasyon Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ
30/12/2014
08/01/2015
22/01/2015
DİT 5003
Yat İşletmeciliği
Yrd. Doç. Dr. Serim PAKER
04/11/2014
30/12/2014
20/01/2015
DİT 5005
Deniz Turizminde Ağırlama Hizmetleri Yönetimi
Doç. Dr. Işıl ÖZGEN
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
DİT 5009
Ulaştırma Hizmetleri Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Devrim
YILMAZ
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: Felsefe/Felsefe Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
FEL 5025
Felsefede Yöntem Sorunu
Prof.Dr.R.Levent AYSEVER
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
FEL 5027
Tarih Felsefesi Sorunları
Prof.Dr.Kubilay AYSEVENER
28/10/2014
30/12/2014
20/01/2014
FEL 5029
Varlık Felsefesi Sorunları
Yrd.Doç. Dr. Özlem DUVA KAYA
30/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
FEL 5037
İngiliz Empirizmi
Doç. Dr. Doğan GÖÇMEN
06/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: Felsefe/Felsefe Doktora
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
FEL 6001
Hermeneutik Gelenek
Prof.Dr.Kubilay AYSEVENER
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
FEL 6003
Anlam Sorunu
Prof.Dr.R.Levent AYSEVER
30/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
FEL 6009
Bilgi Felsefesi Sorunları
Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ
06/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
Programı: İktisat/İktisat
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
İKT 5003
Uygulamalı Ekonometri I
Doç. Dr. Hakan KAHYAOĞLU
28/10/2014
30/12/2014
20/01/2015
İKT 5007
Kalkınma İktisadı
Yrd. Doç. Dr. Mehtap TUNÇ
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
İKT 5037
Makro İktisadi Analiz I
Yrd. Doç. Dr. Nagehan KESKİN
06/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
İKT 5043
İktisadi Büyüme
Yrd. Doç. Dr. Başak KARŞIYAKALI
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
İKT 5059
Mikro İktisadi Analiz I
Doç. Dr. İlkin BARAY
21/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
İKT 5063
Bilim Felsefesi ve İktisat Metodolojisi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Erkin BAŞER
27/10/2014
29/11/2014
19/01/2015
İKT 5067
Küreselleşme Yaklaşımları
Yrd. Doç. Dr. Timuçin YALÇINKAYA
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
İKT 5071
Rekabet Teorileri
Yrd. Doç. Dr. Timuçin YALÇINKAYA
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
İKT 5079
Finans Endüstrisinde Etkinlik I
Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN
07/11/2014
09/01/2015
23/01/2015
İKT 5083
İktisadi Sistemler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Erkin BAŞER
03/11/2014
05/01/2015
19/01/2015
İKT 5085
İşgücü Piyasaları ve İstihdam Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ PEHLİVAN
31/10/2014
02/01/2015
23/01/2015
İKT 5089
Bilgi Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Selim ŞANLISOY
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
İKT 5091
Uluslar arası Ticaret ve WTO
Doç. Dr. Dilek AYKUT SEYMEN
03/11/2014
05/01/2015
19/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: İngilizce İktisat/ İngilizce İktisat Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
ECN 5041
Macroeconomics I
Prof. Dr. Yeşim KUŞTEPELİ
04/11/2014
30/12/2014
20/01/2015
ECN 5043
Microeconomics I
Doç. Dr. Yeşim ÜÇDOĞRUK
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
ECN 5027
Econometrics
Prof. Dr. Adnan KASMAN
28/10/2014
06/01/2015
20/01/2015
ECN 5019
International Trade: Policy and Applications
Doç. Dr. Pınar Narin EMİRHAN
03/11/2014
05/01/2015
19/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: İngilizce İktisat/ İngilizce İktisat Doktora
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
ECN 6031
Microeconomic Theory I
Doç. Dr. Evrim TURGUTLU
30/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
ECN 6035
History of Economic Thought
Doç. Dr. M.Erdem ÖZGÜR
31/10/2014
02/01/2015
23/01/2015
ECN 6037
Macroeconomic Theory I
Prof. Dr. Yeşim KUŞTEPELİ
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
ECN 6045
Seminar in Industrial Organization
Doç. Dr. Evrim TURGUTLU
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: İngilizce İşletme/ İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
MBA 5007
Management and Organization
Prof. Dr. Yasemin ARBAK
31/10/2014
02/01/2015
23/01/2015
MBA 5011
Strategic Marketing Management
Doç. Dr. Bilge AYKOL
04/11/2015
06/01/2015
20/01/2015
MBA 5017
Business Economics
Prof. Dr. Adnan KASMAN
04/11/2014
30/12/2014
20/01/2015
MBA 5041
Fundementals of Business Finance
Prof. Dr. Pınar E. MANDACI
07/11/2014
09/01/2015
23/01/2015
MBA 5045
Financial and Managerial Accounting
Doç. Dr. Çağnur BALSARI
03/11/2014
05/01/2015
19/01/2015
MBA 5043
Research Methods and Statistics I
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
KARAGONLAR
10/11/2014
29/12/2014
19/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: İngilizce İşletme/ İngilizce İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
BIS 5001
Business Information Systems
28/10/2014
30/12/2014
20/01/2015
BIS 5003
Statistical Decision Making
Yrd. Doç. Dr. Ferkan
KAPLANSEREN
Doç. Dr. Sabri ERDEM
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
BIS 5019
Change Management
Prof. Dr. Ömür N. T. ÖZMEN
18/11/2014
30/12/2014
20/01/2015
BIS 5015
Knowledge Management
Inst. Dr. Josh COWLEY
30/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
BIS 5007
IT Project Management
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
BIS 5009
Business Architecture Modeling and
Integration
Yrd. Doç. Dr. Aysun
KAPUCUGİL İKİZ
Yrd. Doç. Dr. Güzin
ÖZDAĞOĞLU
06/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: İngilizce İşletme/ İngilizce İşletme Yönetimi Doktora
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
DBA 6135
History of Science and Philosophy
Prof. Dr. Ömür N. T. ÖZMEN
17/11/2014
29/12/2014
19/01/2015
DBA 6033
Research Methodology I
Prof. Dr. Yasemin ARBAK
05/11/2014
31/12/2014
21/01/2015
DBA 6119
Simulation(Management Game)
Prof. Dr. Yasemin ARBAK
30/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
DBA 6139
Data Analysis
Doç. Dr. Sabri ERDEM
27/10/2014
29/12/2014
19/01/2015
DBA 6137
Teaching and Presentation Skills
Prof. Dr. Banu DURUKAN
03/11/2014
05/01/2015
19/01/2015
DBA 6071
Decision Making in Business
Doç. Dr. Sabri ERDEM
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
DBA 6061
Analysis of Manufacturing Systems
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
DBA 6051
Marketing Theory
Yrd. Doç. Dr. Aşkın
ÖZDAĞOĞLU
Prof. Dr. Mustafa TANYERİ
06/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
DBA 6041
Corporate Finance Theory
Prof. Dr. Banu DURUKAN
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
DBA 6031
Accounting Theory
Doç. Dr. Çağnur BALSARI
28/10/2014
30/12/2014
20/01/2015
DBA 6011
Theories of Organization and Management
Doç. Dr. Ulaş ÇAKAR
30/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
DBA 6107
Seminar in Brand Management
Doç. Dr. Burcu İLTER
28/10/2014
30/12/2014
20/01/2015
DBA 6109
Seminar in Marketing Trends
Doç. Dr. Bilge AYKOL
10/11/2014
29/12/2014
19/01/2015
DBA 6113
Seminar in Organization and Management
Doç. Dr. Ethem DUYGULU
11/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
DBA 6117
Seminar in Strategic Management
Prof. Dr. Ömür N. T. ÖZMEN
17/11/2014
05/01/2015
19/01/2015
DBA 6121
Yrd. Doç. Dr. Aşkın
ÖZDAĞOĞLU
Doç .Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ
06/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
DBA 6123
Fuzzy Multicriteria Decision Making in
Product
Financial Institutions Research
27/10/2014
29/12/2014
19/01/2015
DBA 6131
Financial Econometrics
Doç. Dr. Hakan KAHYAOĞLU
05/11/2014
31/12/2014
21/01/2015
DBA 6129
Business Forecasting
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
DBA 6085
Multivariate Data Analysis II
Yrd. Doç. Dr. Aysun
KAPUCUGİL İKİZ
Doç. Dr. Sabri ERDEM
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
DBA 6101
Empirical Studies in Accounting Research
Prof. Dr. Esra ASLANERTİK
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
Anabilim Dalı/Programı: Kamu Hukuku/ İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
KMH 5045
Hukuk Metodolojisi
Prof. Dr. Yusuf Karakoç
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
İNS 5009
Türkiye’ de İnsan Hakları Alanındaki Kurum ve
Kurulların Yapısı İşleyişi
Türkiye ‘de Yabancıların Sahip Olduğu Hak ve
Özgürlükler
İnsan Haklarının Mahkeme Yoluyla Korunmasında
Amerikan İnsan Hakları Sistemi ve İşleyişi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3.Maddesi
Çerçevesinde İşkence Yasağı
Yrd. Doç. Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ
07/11/2014
09/01/2015
23/01/2015
Doç. Dr. Hacı CAN
31/10/2014
02/01/2015
23/01/2015
Yrd. Doç. Dr. Serdar NARİN
03/11/2014
29/12/2014
19/01/2015
Yrd. Doç. Dr. Behiye EKER
KAZANCI
Yrd. Doç. Dr. Tijen DÜNDAR
SEZER
06/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
İNS 5007
İNS 5017
İNS 5013
İNS 5003
İnsan Haklarının Ulusla arası Alanda Korunması
Anabilim Dalı/Programı: Kamu Hukuku/ Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
KMH 5045
Hukuk Metodolojisi
Prof. Dr. Yusuf Karakoç
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
KAV 5037
AB Kurumları ve AB Hukunun Kaynakları
Doç. Dr. Hacı CAN
05/11/2014
07/01/2015
21/01/2015
KAV 5035
AB Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Sağlık
Çalışanlarının Hukuki(Tazminat) Sorumluluğu
Avrupa Birliğinde Temel Hakların Korunması
Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR
28/10/2014
30/12/2014
20/01/2015
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK
05/11/2014
31/12/2014
21/01/2015
KAV 5017
Anabilim Dalı/Programı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret/ İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans
DERS
KODU
DERS ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
DİŞ 5001
Geo-Economic Areas
06/11/2014
08/01/2015
22/01/2015
DİŞ 5003
04/11/2014
06/01/2015
20/01/2015
Yrd. Doç. Dr. Aysun
KAPUCUGİL İKİZ
Yrd. Doç. Dr. A. Duygu AYHAN
07/11/2014
09/01/2015
23/01/2015
DİŞ 5007
International Marketing Strategies and
Market Analysis
Transportation, Logistics and Supply Chain
Management
Global Economics and Trade
Doç. Dr. Berna KIRKULAK
ULUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZGEN
28/10/2014
30/12/2014
20/01/2015
DİŞ 5013
Research Methods
Prof. Dr. Canan MADRAN
30/10/2014
08/01/2015
22/01/2015
DİŞ 5005
ULUS. İLİŞKİLER ANABİLİM DALI PROGRAMI: İNG.ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ 1. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
Research Methods in Social
Sciences
Doç. Dr. Gül M.
KURTOĞLU
31.10.2014
02.01.2015
Yrd.Doç.Dr.Sevilay Zehra
AKSOY
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
World History
Yrd. Doç.Dr A.Şevket
OVALI
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
Current Topics in
International Law
Doç.Dr.Deniz
KIZILSÜMER ÖZER
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Yrd.Doç.Dr.Gözde KAYA
31.10.2014
02.01.2015
Theories of Internatıonal
Relations
Turkel-European Union
Ralations
BÜTÜNLEME
23.01.2015
23.01.2015
ULUS. İLİŞKİLER ANABİLİM DALI PROGRAMI: İNG.ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA 1. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
Internatıonal Relations and
Political Thougt
Yrd. Doç.Dr A.Şevket
OVALI
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
International Dispute
Resolution
Doç.Dr.Deniz
KIZILSÜMER ÖZER
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Prof.Dr.Nilüfer
KARACASULU
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Contemporary Issues İn
International Politics
BÜTÜNLEME
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI PROGRAMI: EKONOMETRİ DOKTORA 1. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
Prof. Dr. Levent ŞENYAY
31.10.2014 02.01.2015
Doç Dr. A.Kemal
ŞEHİRLİOĞLU
28.10.2014 30.12.2014
20.01.2015
Ekonometrik Analiz I
Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
05.11.2014 31.12.2014
21.01.2015
Ekonometrik Modeller
Prof.Dr.Vedat PAZARLIOĞLU
30.10.2014 08.01.2015
22.01.2015
Kısıtsız Optimizasyon
Teknikleri
Prof.Dr:İpek Deveci
KOCAKOÇ
27.10.2014 29.12.2014
19.01.2015
Zaman Serisi Analizi
Deney Tasarımı ve
Varyans Analizi
FİNAL
BÜTÜNLEME
23.01.2015
İleri Mikro İktisat
Doç.Dr.Nilgün ACAR
BALAYLAR
30.10.2014 08.01.2015
22.01.2015
ANABİLİM DALI PROGRAMI: EKONOMETRİ DOKTORA III. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
Doç. Dr. İpek Deveci
KOCAKOÇ
28.10.2014 30.12.2014
20.01.2015
Doç. Dr. A.Kemal
ŞEHİRLİOĞLU
28.10.2014 30.12.2014
20.01.2015
İstatiksel Karar Teorisi
Yrd.Doç.Dr.İstem KESER
27.10.2014 29.12.2014
19.01.2015
Sezgisel Algoritmalar
Doç.Dr.Mehmet AKSARAYLI
31.10.2014 02.01.2015
Finansal Ekonometri
Prof.Dr.Vedat PAZARLIOĞLU
30.10.2014 08.01.2015
Yapay Sinir Ağları ve
Gen.Alg.
İstatiksel Dağılış
Teorileri
FİNAL
BÜTÜNLEME
23.01.2015
22.01.2015
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI PROGRAMI: EKONOMETRİ YL. 1. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLE
ME
Örnekleme Teorisi
Prof. Dr. Levent ŞENYAY
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Keşfedici Veri Analizi
Doç. Dr. Cenk ÖZLER
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
İleri İstatistik
Doç. Dr. Ali Kemal
ŞEHİRLİOĞLU
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Çok Değişkenli Veri
Analizi
Doç.Dr.Kadir ERTAŞ
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
İleri Yöneylem
Araştırması I
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
AKSARAYLI
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
Modern Sezgisel
Teknikler
Doç. Dr. İpek Deveci
KOCAKOÇ
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Ekonometrik Teori I
Prof. Dr. Şenay
ÜÇDOĞRUK
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Ekonometrik Zaman
Serileri Analizi-1
Yrd. Doç. Hamdi EMEÇ
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
Mikro İktisadi Analiz
Yrd.Doç.Dr.Başak
KARŞIYAKALI
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI PROGRAMI:KAMU YÖNETİMİ DOKTORA I. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLE
ME
Küreselleşme ve Uluslararası
Politikada Yeni Stratejiler
Prof.Dr. Tülay
ÖZÜERMAN
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Türkiye Yunanistan İlişkileri
Yrd. Doç. Dr.A. Nazmi
ÜSTE
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Bütünleşik Afet Yönetimi
Prof.Dr.Zerrin Toprak
KARAMAN
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Türkiye’de Modernden
Postmoderne Bürokrasi
Yrd.Doç Dr.A.Faruk
MUTLUSU
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Kamu Politikası ve Yasama
Yrd.Doç.Dr.İbrahim
ARAP
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Yerel Politikaların Analizi
Prof.Dr.Atilla
GÖKTÜRK
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
Bölge Yönetiminde İdari ve
Siyasal Yaklaşımlar
Yrd.Doç. Dr.Yunus Emre
ÖZER
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Kamu İşyerlerinde Toplu İş
Sözleşmesi
Yrd.Doç Dr.Gülemdan
ÜRCAN
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Yoksullukla Mücadele
Politikaları ve Mekansal
Analız
Bütünleşik Çevre Yönetimi ve
Çevre Standartları
Yrd.Doç.Dr.İ.Güray
YONTAR
Yrd.Doç.Dr.Gökhan
TENİKLER
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI PROGRAMI:KAMU YÖNETİMİ DOKTORA III. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
Kentler Tarihi
Yrd.Doç. Dr.Yunus Emre
ÖZER
31.10.2014
02.01.2015
Prof.Dr.Zerrin Toprak
KARAMAN
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Prof.Dr. Tülay
ÖZÜERMAN
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
Yönetim Felsefesi
Prof.Dr.Yeşim Edis Şahin
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Yönetim ve Siyaset
Prof.Dr.Atilla GÖKTÜRK
27.01.2014
29.12.2014
19.01.2015
Yrd.Doç.Dr.Gökhan
TENİKLER
05.10.2014
31.12.2014
21.01.2015
Bütünleşik Sınır Yönetimi
Siyasal Bütünleşme ve
Politikası
Çevresel Etki Projeleri
BÜTÜNLEM
E
23.01.2015
İŞLETME ANABİLİM DALI PROGRAMI: PAZARLAMA TEZSİZ I. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Tüketici Davranışları
DOÇ.DR. NEJAT BİLGİNER
05.11.2014 07.01.2015
21.01.2015
Pazarlama Araştırma
Yöntemleri
PROF.DR. Esin KÜHEYLAN
27.10.2014 29.12.2014
19.01.2015
Pazarlaması Etiği
Prof. Dr. İkbal AKSULU
28.10.2014 30.12.2014
20.01.2015
Pazarlama İlkeleri
Doç.Dr.Nihan ÖZGÜVEN
31.10.2014 02.01.2015
23.01.2015
İŞLETME ANABİLİM DALI PROGRAMI: PAZARLAMA TEZSİZ III. DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Uluslar arası
Pazarlama
Prof. Dr. Semra AYTUĞ
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Pazarlama
Planlaması
Doç.Dr.Engin ÖZGÜL
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Pazarlama
Uygulamaları
PROF.DR. Esin KÜHEYLAN
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
Parakendecilik
Yrd.Doç.Dr.P.Özkan
ÖZDEMİR
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
İŞLETME ANABİLİM DALI PROGRAMI: ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK TEZSİZ I. DÖNEM
DERSİN ADI
ULUSLAR ARASI
PAZARLAMA
ÖĞRETİM ELEMANI
PROF.DR.GÜNAL
ÖNCE
ARA
SINAV
FİNAL
30.10.2014
08.01.2015
BÜTÜNLEM
E
22.01.2015
ULUSL.MUHASEBE
UYGULAMALARI
DOÇ.DR.GÜLŞAH
ATAGAN
28.10.2014
20.12.2014
20.01.2015
ULUSL.STRATEJİK
YÖNETİM
DOÇ.DR.ETHEM
DUYGULU
11.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
ULUSL.FİNANSYÖNETİM
İ
YRD..DOÇ.DR.SEVİN
Ç GÜLER ÖZÇALIK
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
ÇEKO ANABİLİM DALI PROGRAMI: ÇEKO TEZLİ 1. DÖNEM
ARA
SINAV
FİNAL
Prof.Dr.Coşkun SARAÇ
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2014
Endüstri İlişkileri ve İnsan
Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Tijen ERDUT
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2014
Bireysel İş Hukuku
Prof.Dr.Hakan KESER
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
Sosyal Güvenlik Teorileri
Prof.Dr.Sevda
DEMİRBİLEK
13.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Çalışma Ekonomisi ve
Güncel Sorunlar
Prof .Dr. Zeki ERDUT
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Uluslar arası Sosyal
Politika
BÜTÜNLEME
Sendikacılık ve Sosyo
Ekonomik Etkileri
Prof.Dr.Faruk
SAPANCALI
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Bilgi Toplumu ve İnsani
Geliştirme
Prof.Dr.Oğul
ZENGİNGÖNÜL
30.10.2012
08.01.2015
22.01.2014
DENİZ ULŞ.İŞL.MÜH. ANABİLİM DALI PROGRAMI: DNZ.GÜV.EMN.ÇEV.YÖN.TEZLİ1.DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Denizcilikte Kalite
Emn.ve Çevre Yön.
Yrd.Doç.Dr.Emrah
ENGİNER
05.11.2014 31.12.2014
21.01.2015
Denizcilik İşletmelerinde
Örgüt Yönetimi
Yrd.Doç.Dr.Yusuf ZORBA
27.10.2014 29.12.2014
19.01.2014
Sayısal Yöntemler
Yrd.Doç.Dr.Serim PAKER
27.10.2014 29.12.2014
19.01.2014
Denizcilik İşletmeleri
Yönetimi
Yrd.Doç.Dr.Ali C.Töz
KIRAN
05.11.2014 31.12.2014
21.01.2015
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Doç.Dr.Selçuk NAS
05.11.2014 31.12.2014
21.01.2015
DENİZ ULŞ.İŞL.MÜH. ANABİLİM DALI PROGRAMI: DNZ.GÜV.EMN.ÇEV.YÖN.DR 1.DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Prof. Dr. Kubilay
AYSEVENLER
03.11.2014 05.01.2015
19.01.2015
Küresel Deniz
Ulaştırması Güvenlik
Stratejileri
Yrd.Doç.Dr.Yusuf ZORBA
03.11.2014 29.12.2014
19.01.2015
Deniz Ulaştırma
Yöntemlerinde
İstatistiksel Yöntemler
Yrd.Doç.Dr.Umay
Uzunoğlu KOÇER
12.11.2014 07.01.2015
21.01.2015
Denizcilikte Buluşçuluk
Yaratıcılık ve Teknolojik
Yenilikler
Prof.Dr.Hakkı KİŞİ
05.11.2014 30.12.2014
21.01.2015
Denizcilikte Eğitim
Teknolojileri
Doç.Dr. Mustafa KALKAN
27.10.2014 29.12.2014
19.01.2015
Bilim Felsefesi ve Etik
DENİZ ULŞ.İŞL.MÜH. ANABİLİM DALI PROGRAMI: DNZ.GÜV.EMN.ÇEV.YÖN.DR III.DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Gemi Kurtarma
Yönetimi
Yrd.Doç.Dr.Yusuf ZORBA
28.10.2014 30.12.2014
20.01.2015
Gemi Lojistik Yönetimi
Doç.Dr.Soner ESMER
28.10.2014 30.12.2014
20.01.2015
Deniz Çevresi Kirliliği
ve Müdahale Yönetimi
Yrd.Doç.Dr.Ali C.Töz
KIRAN
30.10.2014 08.01.2015
22.01.2015
Gemi Denetimi
Yrd.Doç.Dr.Emrah
ENGİNER
30.10.2014 08.01.2015
22.01.2015
Doç.Dr.Selçuk NAS
30.10.2014 08.01.2015
22.01.2015
Teknik Seyir Hizmetleri
Yönetimi ve
Organizasyonu
BİLGİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI PROGRAMI: AFET YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS 1.DÖNEM
DERSİN ADI
Afetlerde İnsan
Kaynakları Yönetimi
Teknik Boyutlarıyla
Afetlerde İletişim
Afetlerde Risk Yönetimi
Kriz İletişiminin
Prensipleri
Afet Mevzuatı
Afet Yönetim Sürecinde
Mali Yapı
Afet Yönetimi
İklim Değişimi ve Met.
Afetler
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA
SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
05.11.2014 31.12.2014
21.01.2015
Yrd.Doç.Dr.Serim PAKER
30.10.2014 08.01.2015
22.01.2015
Yrd.Doç.Dr.Gökhan
TENİKLER
31.10.2014 02.01.2015
23.01.2015
Prof.Dr.Gönül BUDAK
27.10.2014 29.12.2014
19.01.2015
Prof.Dr.Oğuz
SANCAKTAR
28.10.2014 30.12.2014
20.01.2015
Prof.Dr.Zeynep ARIKAN
05.11.2014 31.12.2014
21.01.2015
Prof.Dr.Zerrin TOPRAK
KARAMAN
30.10.2014 08.01.2015
22.01.2015
04.11.2014 06.01.2015
20.01.2015
Doç.Dr Özlem ÇAKIR
MALİYE / DOKTORA – (1.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Bütçe Uygulamaları
Prof.Dr.Kamil TÜĞEN
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Uluslar arası Vergileme ve Vergi Sistemleri Analizi
Prof.Dr.Mehmet TOSUNER
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Küresel Vergi Rekabeti
Yrd.Doç.Dr.Özgür SARAÇ
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Kentsel ve Bölgesel Gelişmede Kamu Maliyesinin Rolü
Prof.Dr.Zeynep ARIKAN
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri ve Vergileme
İlkeleri
Prof.Dr.Mehmet TOSUNER
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Mali Düşünceler Tarihi ve Osmanlı Maliyesi
Doç.Dr.Hakan AY
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Kamu Ekonomisi Analizi
Prof.Dr.Coşkuncan AKTAN
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
MALİYE / DOKTORA – (3.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
Doç.Dr.Ahmet ÖZEN
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Ulusal ve Küresel Mali Politikalar
Prof.Dr.Asuman ALTAY
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Ekonomik Entegrasyonlar ve Türk Mali Sistemi
Prof.Dr.Kamil TÜĞEN
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Kayıt dışı Ekonomi ile Mücadelede Mali Politikalar
Doç.Dr.Yusuf KILDİŞ
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Kamu Finansmanı ve Ekonomik Analizi
Prof.Dr.Haluk EGELİ
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Mali Kural Yaklaşımı ve Uygulamaları
Prof.Dr.Coşkuncan AKTAN
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
MALİYE / YÜKSEK LİSANS
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Kamu Hizmetleri ve Harcamaları Analizi
Prof.Dr.Haluk EGELİ
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Bütçe Teori ve Politikası
Prof.Dr.Kamil TÜĞEN
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Gelir ve Kurumlar Vergisi
Prof.Dr.Mehmet TOSUNER
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Vergi Psikolojisi
Yrd.Doç.Dr.Haluk TANDIRCIOĞLU
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Avrupa Birliğinde Mali Politikalar
Prof.Dr.Mustafa SAKAL
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Vergilemenin Ekonomik Analizi
Prof.Dr.Coşkuncan AKTAN
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
MALİ HUKUK / YÜKSEK LİSANS
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Türk Vergi Mevzuatı I
Prof.Dr.Mehmet TOSUNER
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Vergi Usul Hukuku
Prof.Dr.Zeynep ARIKAN
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Dış Ticaretin Vergilendirilmesi
Prof.Dr.Zeynep ARIKAN
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Vergi Politikaları ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Kamil TÜĞEN
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Vergi Teorisi ve Politikası
Prof.Dr.Asuman ALTAY
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı
Doç.Dr.Yusuf KILDİŞ
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
MALİ UYGULAMALAR / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS – (1.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Vergi Politikası
Prof.Dr.Asuman ALTAY
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
MALİ UYGULAMALAR / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS – (3.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Uluslararası Vergi Hukuku
Prof.Dr.Mehmet TOSUNER
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Tüketim ve Servet Vergileri
Prof.Dr.Zeynep ARIKAN
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Dış Ticaretin Vergilendirilmesi
Prof.Dr.Zeynep ARIKAN
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
KARŞILAŞTIRMALI TARİH / DOKTORA - (1.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Karşılaştırmalı Türk Kültür Tarihi
Yrd.Doç.Dr.Türkmen TÖRELİ
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Ermeni Sorunu (Türk-Ermeni Metinlerinin
Karşılaştırmalı İncelemesi)
Prof.Dr.Bayram BAYRAKDAR
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Karşılaştırmalı Tarih Yöntemleri, Teori ve Yaklaşımlar
Doç.Dr.Nedim YALANSIZ
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Klasik Dönemden Modern Döneme Osmanlı
İmparatorluk Kuramları
Yrd.Doç.Dr.Nuri ADIYEKE
04.11.2014
06.01.2015
21.01.2015
Diplomasi Tarihi
Yrd.Doç.Dr.Bülent UĞRASIZ
04.11.2014
06.01.2015
21.01.2015
Karşılaştırmalı Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı
Prof.Dr.Mustafa DAŞ
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Geç Antikçağ’da Doğu Akdeniz
Prof.Dr.Binnur GÜRLER
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Ortaçağ’da İslam’ın Yayılışı Tarihi
Prof.Dr.Rıza SAVAŞ
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Strateji
Yrd.Doç.Dr.Türkmen TÖRELİ
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
Karşılaştırmalı Yakınçağ Siyasi Tarihi
Doç.Dr.Bilgin ÇELİK
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
Yakın Dönem Türkiye Tarihinin Kaynakları (Literatür
Taraması)
Doç.Dr.Hakkı UYAR
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
Karşılaştırmalı Eğitim Tarihi
Doç.Dr.Melih TINAL
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
KARŞILAŞTIRMALI TARİH / YÜKSEK LİSANS
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Osmanlı Arşiv Kaynakları
Yrd.Doç.Dr.Nuri ADIYEKE
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Ortaçağ’da Doğu ve Batı
Prof.Dr.Mustafa DAŞ
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
History Texts in Foreing Language
Prof.Dr.Bayram BAYRAKDAR
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Karşılaştırmalı Demokrasi Tarihi
Doç.Dr.Hakkı UYAR
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmalarında Kaynak
ve Yöntem
Doç.Dr.Nedim YALANSIZ
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Osmanlıdan Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye
Prof.Dr.Bayram BAYRAKDAR
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Yeniçağ Osmanlı Tarihinin Kaynakları
Yrd.Doç.Dr.Nuri ADIYEKE
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
Dünya Sistemlerinin Analizi ve Günümüz Dünya
Sistemi
Yrd.Doç.Dr.Türkmen TÖRELİ
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Türk Kültür Tarihi I
Doç.Dr.Melih TINAL
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Eski Ön Asya Tarihi I
Prof.Dr.Remzi YAĞCI
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Karşılaştırmalı Tarihe Giriş
Doç.Dr.Nedim YALANSIZ
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Tarih Felsefesi
Prof.Dr.Kubilay AYSEVENER
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ / YÜKSEK LİSANS
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Meşrutiyet’in Birikimi ve Cumhuriyetin Arka Planı
Doç.Dr.Bilgin ÇELİK
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
T.C. Tarihinin Kaynakları ve Metodolojisi
Doç.Dr.Nedim YALANSIZ
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Doç.Dr.Melih TINAL
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Doç.Dr.Melih TINAL
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Modernleşme Kuramı ve Türk Modernleşmesi
Doç.Dr.Hakkı UYAR
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Bilgi Toplumu ve Kültürel Değişim
Yrd.Doç.Dr.Türkmen TÖRELİ
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Türkiye’de Tek Parti Yönetimi
Doç.Dr.Hakkı UYAR
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Türk Amerikan İlişkileri Tarihi
Yrd.Doç.Dr.Bülent UĞRASIZ
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Küreselleşmenin Yarattığı Sorunlar ve Türkiye
Yrd.Doç.Dr.Türkmen TÖRELİ
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Osmanlı’dan Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye
Prof.Dr.Bayram BAYRAKDAR
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
Cumhuriyet Dönemi Din Devlet İlişkileri
Yrd.Doç.Dr.Doğan DUMAN
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
İNSAN KAYNAKLARI / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS – (1.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Motivasyon ve Verimlilik
Prof.Dr. Tunç DEMİRBİLEK
13.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
Doç.Dr. Özlem Çakır
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
İşgücü Planlaması ve Personel Seçimi
Yrd.Doç.Dr. Barış SEÇER
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
İnsan Kaynakları Hukuku I
Prof.Dr. Coşkun SARAÇ
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Uyuşmazlık Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Cemile ÇETİN
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
İNSAN KAYNAKLARI / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS – (3.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Performans Değerlendirme
Prof.Dr.Mustafa Yaşar TINAR
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Kariyer Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Cemile ÇETİN
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sendikacılık
Prof.Dr. Faruk SAPANCALI
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Uygulamalı İşçi-İşveren İlişkileri
Prof.Dr. Hakan KESER
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Doç.Dr. Şebnem SEÇER
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
GENEL DİLBİLİM / YÜKSEK LİSANS
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Sesbilim: Çağdaş Yaklaşımlar
Öğr.Gör.Dr.Özgün KOŞANER
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Dil ve Beyin
Öğr.Gör.Dr.Özgün KOŞANER
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Dil Edinimi
Öğr.Gör.Dr.Meltem SARGIN
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Linguistics Approaches
Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Songül ERCAN
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Söylem Kuramları I
Prof.Dr.Veli Doğan GÜNAY
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Dil Tipolojisi
Prof.Dr.Veli Doğan GÜNAY
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Biçimbilimsel Çözümleme
Öğr.Gör.Dr.Özge CAN
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
KARŞILAŞTIRMALI TARİH / DOKTORA – (3.DÖNEM)
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARA SINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Hukuk Tarihi
Doç.Dr.Oğuz ŞİMŞEK
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Antik Etnografya Tarihi
Prof.Dr.Nevzat KAYA
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Dünyada ve Türkiye’de Metropol Kentler
Doç.Dr.Nevzat GÜMÜŞ
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
İslam Tarihi ve Sanatları Doktora 2014-2015 Güz 1. Dönem
SIRA
1
2
3
ÖZEL
KODU
İTS 6031
İTS 6005
İTS 6019
DERS ADI
İslam Kurumları Tarihi I
İslam Tarihi I
İslam Tarihi Metinleri I
KREDİSİ
3
3
3
TÜRÜ
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
ÖĞRETİM ELEMANLARI
YRD.DOÇ.DR. SÜLEYMAN GENÇ;
PROF.DR. RIZA SAVAŞ;
YRD.DOÇ.DR. TAHSİN KOÇYİĞİT;
Yarıyıl
Sonu
Ara Sınav Sınav
Tarihi
Tarihi
27.10.2014 29.12.2014
27.10.2014 29.12.2014
03.11.2014 05.01.2015
Bütünleme
S. Tarihi
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
İslam Tarihi ve Sanatları Doktora 2014-2015 Güz 3. Dönem
Yarıyıl
Sonu
Sınav
Tarihi
SIRA
ÖZEL
KODU
DERS ADI
KREDİSİ TÜRÜ
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Ara Sınav
Tarihi
Bütünleme
S. Tarihi
1
İTS 6051
Anadolu'da Türk İslam Kültürü
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. SÜLEYMAN GENÇ;
27.10.2014 29.12.2014 19.01.2015
2
3
İTS 6048
İTS 6055
İslam Tarihinde Yönetim
İslam ve Şehir
3
3
Seçmeli
Seçmeli
PROF.DR. RIZA SAVAŞ;
YRD.DOÇ.DR. TAHSİN KOÇYİĞİT;
03.11.2014 05.01.2015 19.01.2015
28.10.2014 30.12.2014 20.01.2015
4
İTS 6057
Kitap Sanatları Terminolojisi
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. ŞENAY ÖZGÜR YILDIZ;
27.10.2014 29.12.2014 19.01.2015
5
İTS 6061
3
Seçmeli
DOÇ.DR. SÜLEYMAN GÖKBULUT;
03.11.2014 30.12.2014 20.01.2015
6
İTS 6059
Tasavvuf Edebiyat İlişkisi
Türk İslam Edebiyatı Alan
İncelemeleri
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. NECDET ŞENGÜN;
27.10.2014 29.12.2014 19.01.2015
7
ITS 6033
Türk-İslam Sanatları Tarihi
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. SEYFULLAH PALALI;
03.11.2014 30.12.2014 20.01.2015
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans 2014-2015 Güz 1. Dönem
TÜRÜ
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Ara Sınav
Tarihi
Yarıyıl
Sonu
Sınav
Tarihi
Tarih ve Sanat Araştırmalarında
Metodoloji I
3
Türk Kültür Tarihi I
3
İslam Tarihi I
3
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. TAHSİN KOÇYİĞİT;
YRD.DOÇ.DR. SÜLEYMAN GENÇ;
PROF.DR. RIZA SAVAŞ;
27.10.2014
03.11.2014
03.11.2014
29.12.2014 19.01.2015
30.12.2014 20.01.2015
05.01.2015 19.01.2015
İTS 5035
İslam Tarihi ve Kaynakları I
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. SÜLEYMAN GENÇ;
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
5
İTS 5045
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. TAHSİN KOÇYİĞİT;
04.11.2014
06.01.2014 20.01.2015
6
7
İTS 5055
İTS 5015
Siyer Yazıcılığı ve Problemleri
Tasavvuf Klasikleri ve Istılahları
I
Türk İslam Edebiyatı I
3
3
Seçmeli
Seçmeli
27.10.2014
03.11.2014
05.01.2014 19.01.2015
30.12.2014 20.01.2015
8
9
İTS 5053
İTS 5051
Türk İslam Mimarisi I
Türk İslam Sanatları I
3
3
Seçmeli
Seçmeli
DOÇ.DR. SÜLEYMAN GÖKBULUT;
YRD.DOÇ.DR. NECDET ŞENGÜN;
YRD.DOÇ.DR. ŞENAY ÖZGÜR
YILDIZ;
YRD.DOÇ.DR. SEYFULLAH PALALI;
04.11.2014
28.10.2014
06.01.2014 20.01.2015
06.01.2014 20.01.2015
SIRA
ÖZEL
KODU
DERS ADI
1
2
3
İTS 5001
İTS 5049
İTS 5029
4
KREDİSİ
Bütünleme
S. Tarihi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans 2014-2015 Güz 1. Dönem
SIRA
ÖZEL
KODU
1
2
KREDİSİ
TÜRÜ
AKE 5007
DERS ADI
American Constitution And
Government
3
Seçimlik
AKE 5017
American Culture I
3
Seçimlik
ÖĞRETİM ELEMANLARI
YRD.DOÇ.DR. İSMAİL YAVUZ
BÜLENT UĞRASIZ;
YRD.DOÇ.DR. FÜSUN ÇOBAN
DÖŞKAYA;
Ara Sınav
Tarihi
Yarıyıl Sonu
Sınav Tarihi
Bütünleme
S. Tarihi
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
12.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
3
AKE 5021
City and Nature Writing in
America
3
Seçimlik
DOÇ.DR. YEŞİM BAŞARIR;
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
4
AKE 5025
Contemporary American Novel
and Postmodernism
3
Seçimlik
YRD.DOÇ.DR. LEMAN
GİRESUNLU;
27.10.2014
19.12.2014
19.01.2015
5
AKE 5003
Seçimlik
YRD.DOÇ.DR. NİLSEN GÖKÇEN;
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
6
AKE 5013
Seçimlik
YRD.DOÇ.DR. ESRA ÇÖKER;
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Psychological and Ethical
Themes in American Literature 3
The Fantastic in American
Literature
3
İngilizce Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans 2014-2015 Güz 1. Dönem
SIRA
ÖZEL
KODU
1
MSF 5025
2
MSF 5023
3
MSF 5027
4
MSF 5021
Accounting for Decision
Making And Control
Advanced Financial
Accounting
Economic And Financial
Environment
Financial Markets And
Institutions
5
MSF 5029
Fundamentals of Finance
DERS ADI
Ara Sınav
Tarihi
Yarıyıl Sonu Bütünleme
Sınav Tarihi S. Tarihi
04.11.2014
30.12.2015
20.01.2015
Zorunlu
DOÇ.DR. ÇAĞNUR BALSARI;
PROF.DR. BANU ESRA
ASLANERTİK;
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
3
Zorunlu
YRD.DOÇ.DR. HABİL GÖKMEN;
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
3
Zorunlu
PROF.DR. PINAR EVRİM MANDACI;
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
3
Zorunlu
PROF.DR.BANU DURUKAN SALI
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
KREDİSİ
TÜRÜ
ÖĞRETİM ELEMANLARI
3
Zorunlu
3
Turizm İşletmeciliği Doktora 2014-2015 Güz 1. Dönem
SIRA
ÖZEL
KODU
1
2
3
TUİ 6001
TUI 6053
TUİ 6029
4
5
Yarıyıl
Sonu
Sınav
Tarihi
DERS ADI
KREDİSİ TÜRÜ
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Ara Sınav
Tarihi
Bütünleme
S. Tarihi
3
3
3
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
PROF.DR. ALP TİMUR;
DOÇ.DR. SABRİ ERDEM;
DOÇ.DR. EBRU GÜNLÜ;
03.11.2014 05.01.2015 19.01.2015
30.10.2014 08.01.2015 22.01.2015
05.11.2014 07.01.2015 21.01.2015
TUİ 6027
Turizmin Sektörel Analizi
Araştırma Yöntemleri
Örgüt Teorisi
Turizm İşletmelerinde Finansal
Analiz
3
Seçmeli
PROF.DR. ÖCAL USTA;
03.11.2014 05.01.2015 19.01.2015
TUİ 6031
Turizmde Güncel Gelişmeler
3
Seçmeli
PROF.DR. NİLÜFER KOÇAK;
27.10.2014 29.12.2014 19.01.2015
Turizm İşletmeciliği Doktora 2014-2015 Güz 3. Dönem
Yarıyıl
Sonu
Sınav
Tarihi
SIRA
ÖZEL
KODU
DERS ADI
KREDİSİ TÜRÜ
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Ara Sınav
Tarihi
Bütünleme
S. Tarihi
1
TUİ 6035
Çok Değişkenli Veri Analizleri
3
Zorunlu
DOÇ.DR. SABRİ ERDEM;
30.10.2014 08.01.2015 22.01.2015
2
TUİ 6037
3
Zorunlu
DOÇ.DR. BURCU SELİN YILMAZ;
06.11.2014 08.01.2015 22.01.2015
3
TUİ 6049
Turistik Tüketici Davranışı
Boş Zaman ve Rekreasyon
Yönetimi
3
Seçmeli
PROF.DR. OSMAN AVŞAR KURGUN;
27.10.2014 29.12.2014 19.01.2015
4
TUİ 6041
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
3
Seçmeli
DOÇ.DR. BURCU SELİN YILMAZ;
03.11.2014 05.01.2015 19.01.2015
5
TUİ 6039
6
TUİ 6047
Otel İşletmelerinde Stratejik
Yönetim
Turizm İşletmelerinde Çevre
Yönetimi
7
TUİ 6043
Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde
Yeni Eğilimler
3
Seçmeli
DOÇ.DR. EBRU GÜNLÜ;
05.11.2014 07.01.2015 21.01.2015
3
Seçmeli
PROF.DR. NİLÜFER KOÇAK;
04.11.2014 06.01.2015 20.01.2015
3
Seçmeli
DOÇ.DR. IŞIL ÖZGEN;
05.11.2014 07.01.2015 21.01.2015
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans 2014-2015 Güz 1. Dönem
Yarıyıl
Sonu
Ara Sınav Sınav
Tarihi
Tarihi
27.10.2014 29.12.2014
31.10.2014 02.01.2015
SIRA
1
2
ÖZEL
KODU
TUİ 5001
TUİ 5025
DERS ADI
Turizm Ekonomisi
Araştırma Yöntemleri I
KREDİSİ TÜRÜ
3
Zorunlu
3
Zorunlu
ÖĞRETİM ELEMANLARI
PROF.DR. ALP TİMUR;
YRD.DOÇ.DR. AŞKIN ÖZDAĞOĞLU;
Bütünleme
S. Tarihi
19.01.2015
23.01.2015
3
TUİ 5027
Turizmde Sosyal-Psikoloji
3
Zorunlu
19.11.2014 07.01.2015 21.01.2015
4
TUİ 5035
3
Seçmeli
5
TUİ 5031
3
Seçmeli
DOÇ.DR. EBRU GÜNLÜ;
03.01.2014 05.01.2015 19.01.2015
6
TUİ 5037
İletişim Yönetimi
Kongre Turizmi ve Toplantı
Yönetimi
Turizm İşletmelerinde Bilgi
Yönetimi
PROF.DR. ÖMÜR NECZAN ÖZMEN;
YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR DEVRİM
YILMAZ;
3
Seçmeli
PROF.DR. OSMAN AVŞAR KURGUN;
27.10.2014 29.12.2014 19.01.2015
04.11.2014 30.12.2014 20.01.2015
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 2014-2014 Güz 1.Dönem
KREDİSİ TÜRÜ
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Ara Sınav
Tarihi
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAY
YONTAR;
05.11.2014 07.01.2015 21.01.2015
2
Avrupa Birliği ve Avrupa
Konseyi'nde Bütünleşik Çevre
KMY 5053 Pol. ve Uluslararası Yaklaş.
Bölgesel Kalkınma ve Küresel
KMY 5077 Rekabet
3
Seçmeli
3
KMY 5033 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı
3
4
KMY 5009 Küreselleşme ve Azınlıklar
SIRA
1
5
6
7
8
9
10
ÖZEL
KODU
Yarıyıl
Sonu
Sınav
Tarihi
DERS ADI
Küreselleşmenin Toplumsal ve
KMY 5029 Yönetsel Yapıya Etkisi
Modern Türkiye'de Siyasal
KMY 5075 Akımlar
Sosyal Bilimlerde Yöntem ve
KMY 5021 Araştırma Teknikleri
Türkiye'de Devlet ve Güvenlik
KMY 5013 Kurumları
Ulusüstü Finansal Örgütlenmeler
KMY 5049 ve Kamu Yönetimi
Topics in International Political
KMY 5063 Economy
Bütünleme
S. Tarihi
27.10.2014 29.12.2014 19.01.2015
Seçmeli
DOÇ.DR. YUNUS EMRE ÖZER;
YRD.DOÇ.DR. YAŞAR METİN
ÖZDEMİR;
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. AHMET NAZMİ ÜSTE;
04.11.2014 06.01.2015 20.01.2015
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. ALİ FARUK MUTLUSU;
31.10.2014 02.01.2015 23.01.2015
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR. LEVENT YILMAZ;
05.11.2014 07.01.2014 21.01.2015
3
Zorunlu
DOÇ.DR. AYŞEN UYSAL;
03.11.2014 05.01.2015 19.01.2015
3
Seçmeli
DOÇ.DR. AYŞEN UYSAL;
04.11.2014 30.12.2014 20.01.2015
3
Seçmeli
PROF.DR. YEŞİM ŞAHİN;
04.11.2014 06.01.2015 20.01.2015
3
Seçmeli
YRD.DOÇ.DR.Naci SEVKAL
05.11.2014 07.01.2015 21.01.2015
30.10.2014 08.01.2015 22.01.2015
Anabilim Dalı: Çal.Eko.ve End.İlişk.
(1.DÖNEM)
Programı:Doktora
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Eğitim ve istihdam polit.
Prof.Dr.Faruk Sapancalı
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
İş sağlığı ve güvenliği psikolojisi
Prof.Dr.Tunç Demirbilek
13.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Karşılaştırmalı sosyal politika
Prof.Dr.Zeki Erdut
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Memur ve işçilerin sos.güv.
Prof.Dr.Coşkun Saraç
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Ücret yönetimi ve politikası
Doç.Dr.Özlem Çakır
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
Bilim Teorisi
Prof.Dr.Mustafa Yaşar Tınar
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
Sosyal hukuk
Yrd.Doç.Dr.Dilek Eser
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Sosyal politikanın psikolojik boyutları
Doç.Dr.Barış Seçer
04.11.2014
06.01.2015
20.012015
Yapısal uyum polit.ve end.ilişk.
Prof.Dr.Tijen Erdut
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Anabilim Dalı: Çal.Eko.ve End.İlişk.
(3.DÖNEM)
Programı:Doktora
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Çalışma sosyolojisinin güncel sor.
Prof.Dr.Sevda Demirbilek
13.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Sendika yönetimi ve psikolojisi
Prof.Dr.Tunç Demirbilek
13.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Sosyal güv.huk.işverenin yükümlülükleri
Prof.Dr.Coşkun Saraç
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Toplumsal araştırma yöntemleri
Doç.Dr.Özlem Çakır
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Yaşam kalitesi
Prof.Dr.Faruk Sapancalı
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Anabilim Dalı: İnsan Kaynakları
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
Programı: Tezli Yüksek Lisans
FİNAL
BÜTÜNLEME
Bilgi toplumu ve çalışma yaşamı
Prof.Dr.Tunç Demirbilek
13.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Çalışma yaşamı ve göstergeleri
Prof.Dr.Mustafa Yaşar Tınar
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Girişimcilik ve geliştirilmesi
Doç.Dr.Barış Seçer
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
İnsan kaynakları hukuku I
Prof.Dr.Serkan Odaman
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Doç.Dr.Özlem Çakır
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
İş değerlendirme ve ücret yönetimi
Yrd.Doç.Dr.Cemile Çetin
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
İşe alma ve yerleştirme
Prof.Dr.Tunç Demirbilek
13.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Anabilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri
Prog ramı: Tezli Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Ahlak fel.klasik sorunları
Antikçağ felsefe metinleri
Antikçağ ve ortaçağda bilim din ilişkisi
Din bil.anlama ve yor.kur.
Din eğitiminin amaçları
Din eğitiminin temelleri
Din fenomenolojisi
Dini gruplar sosyolojisi
Dünya dinleri ve mistisizm
Felsefe metinleri okuma ve yazma becerileri
Felsefe ve din bilimleri
Geleneksel din eğitimi tarihi
Günümüz psik.anasorunları
İslam felsefesinde bilgi teorisi
İslam felsefesinde işrakilik
İslamın sosyolojik yorumu
Karşılaştırmalı dinler tarihi
Karşılaştırmalı mitoloji
Klasik İslam fel.anasorunları
Klasik mantık metinleri
Kutsal met.inc:semitik kök.dinler
Prof.Dr.Mehmet Türkeri
Doç.Dr.Fatih Toktaş
Prof.Dr.Mehmet Türkeri
Prof.Dr.Adil Çiftçi
Yrd.Doç.Dr.Bülent Çelikel
Yrd.Doç.Dr.Veli Öztürk
Prof.Dr.Ali İhsan Yitik
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Süheyl Ünal
Doç.Dr.Bekir Zakir Çoban
Doç.Dr.Fatih Toktaş
Prof.Dr.Hanifi Özcan
Yrd.Doç.Dr.Veli Öztürk
Prof.Dr.Recep Yaparel
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Aydın
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Aydın
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Süheyl Ünal
Prof.Dr.Hakkı Şah Yasdıman
Doç.Dr.Bekir Zakir Çoban
Prof.Dr.Osman Bilen
Prof.Dr.İbrahim Emiroğlu
Prof.Dr.Ali İhsan Yitik
27.10.2014
28.10.2014
04.11.2014
28.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
27.10.2014
03.11.2014
28.10.2014
27.10.2014
03.11.2014
27.10.2014
03.11.2014
27.10.2014
04.11.2014
28.10.2014
03.11.2014
27.10.2014
04.11.2014
28.10.2014
04.11.2014
29.12.2014
30.12.2014
06.01.2015
30.12.2014
05.01.2015
06.01.2015
29.12.2014
05.01.2015
30.12.2014
29.12.2014
05.01.2015
29.12.2014
05.01.2015
29.12.2014
06.01.2015
30.12.2014
05.01.2015
29.12.2014
06.01.2015
30.12.2014
06.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
Mantığın ana konuları ve prob.
Sos.bil.araşt.yönt.ve tekn.
Sosyal psikoloji
Toplumbilimi kuramları
Toplumsal değişim ve din
Yaygın din eğitimi
Yetişkin din eğ.yöntem ve teknikler
Prof.Dr.İbrahim Emiroğlu
Yrd.Doç.Dr.İsa Kuyucuoğlu
Prof.Dr.Recep Yaparel
Prof.Dr.Adil Çiftçi
Yrd.Doç.Dr.İsa Kuyucuoğlu
Doç.Dr.Şükrü Keyifli
Doç.Dr.Şükrü Keyifli
03.11.2014
28.10.2014
04.11.2014
27.10.2014
03.11.2014
28.10.2014
27.10.2014
Anabilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri (1.DÖNEM)
DERSİN ADI
Doğu dinleri ve İslamiyet
Eski msır ve Mezopotamya inançları
İslam kültüründe mantık eleştirileri
Klasik etik metinleri
Yeni dini hareketler
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Ali İhsan Yitik
Doç.Dr.Bekir Zakir Çoban
Doç.Dr.Fatih Toktaş
Prof.Dr.Mehmet Türkeri
Prof.Dr.Hakkı Şah Yasdıman
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Mehmet Türkeri
Prof.Dr.Osman Bilen
Prof.Dr.İbrahim Emiroğlu
Prof.Dr.Ali İhsan Yitik
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Aydın
Prof.Dr.İbrahim Emiroğlu
Doç.Dr.Bekir Zakir Çoban
Prof.Dr.Mehmet Türkeri
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
Programı: Doktora
BÜTÜNLEME
ARASINAV
27.10.2014
03.11.2014
27.10.2014
03.11.2014
27.10.2014
FİNAL
29.12.2014
05.01.2015
29.12.2014
05.01.2015
29.12.2014
ARASINAV
27.10.2014
28.10.2014
03.11.2014
27.10.2014
03.11.2014
27.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
FİNAL
29.12.2014
30.12.2014
05.01.2015
29.12.2014
05.01.2015
29.12.2014
05.01.2015
06.01.2015
Anabilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri (3.DÖNEM)
DERSİN ADI
Bilim etiği
Bilim tarihi ve felsefesi
Bir din fel.problemi olarak vahiy ve mucize
Hristiyanlık tarihi
İbn Sina metafiziği ve etkileri
Mantıkta diyalektik (cedel)
Tarihsel Anadolu dinleri
18.yüzyıl batı felsefesi metinleri
05.01.2015
30.12.2014
06.01.2015
29.12.2014
05.01.2015
30.12.2014
29.12.2014
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
Programı: Doktora
BÜTÜNLEME
19.01.2015
20.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
Anabilim Dalı: Deniz Turizmi Uzaktan Öğretim
Programı: Tezsiz Yüksek Lisans
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
FİNAL
BÜTÜNLEM
E
19.01.2015
10:30 – 11:30
Deniz turizmi işletmeleri yönetimi
Prof.Dr.Güldem Cerit
09.01.2015
13:00 - 14:30
Deniz turizmi pazarlaması
Doç.Dr.Ali Deveci
08.01.2015
19.01.2015
15:30 – 17:00
16:00 – 17:30
Marina ve Terminal İşletmeciliği Doç.Dr.Soner Esmer
Yönetimi
09.01.2015
19.01.2015
10:00 – 11:30 09:00 – 10:30
Ulaştırma Hizmetleri Yönetimi
Yrd.Doç.Dr.Devrim
Yılmaz
08.01.2015
19.01.2015
13:00 – 14:30
14:30 – 16:00
Yat İşletmeciliği
Yrd.Doç.Dr.Serim Paker
08.01.2015
19.01.2015
10:00 – 11:30
13:00 – 14:30
Anabilim Dalı: Toplam Kalite Yönetimi
Prog.: Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans I.YARIYIL
DERSİN ADI
KALİTE YÖNETİM FELSEFESİ
KALİTE EKONOMİSİ
OLASILIK VE İSTATİSTİK
ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF.DR. ÖZLEM DOĞAN
PROF.DR. AVŞAR KURGUN
DOÇ.DR. ALİ KEMAL ŞEHİRLİOĞLU
FİNAL
08.01.2015
22.01.2015
SAAT:
SAAT:
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
08.01.2015
22.01.2015
SAAT:
SAAT:
13.00 – 14.30
13.00 – 14.30
09.01.2015
23.01.2015
SAAT:
SAAT:
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
09.01.2015
LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ
DOÇ.DR. ETHEM DUYGULU
PROF.DR. ÖMÜR NECZAN ÖZMEN
23.01.2015
SAAT:
SAAT:
13.00 – 14.30
13.00 – 14.30
09.01.2015
STRATEJİK YÖNETİM
BÜTÜNLEME
23.01.2015
SAAT:
SAAT:
15.30 – 17.00
15.30 – 17.00
Anabilim Dalı: Toplam Kalite Yönetimi
Prog.: Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans III. YARIYIL
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
PROJE YÖNETİMİ
İSTATİSTİKSEL DÜŞÜNCE VE ALTI SİGMA
VERİ YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE
ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ
YRD.DOÇ.DR. HABİL GÖKMEN
YRD.DOÇ.DR.MURAT TANIK
PROF.DR. VAHAP TECİM
DOÇ.DR. HÜLYA KURGUN
FİNAL
08.01.2015
22.01.2015
SAAT:
SAAT:
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
08.01.2015
22.01.2015
SAAT:
SAAT:
13.00 – 14.30
13.00 – 14.30
08.01.2015
22.01.2015
SAAT:
SAAT:
15.30 – 17.00
15.30 – 17.00
09.01.2015
23.01.2015
SAAT:
SAAT:
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
09.01.2015
KALİTE TETKİKLERİ
YRD.DOÇ.DR.AYSUN KAPUCUGİL İKİZ
BÜTÜNLEME
23.01.2015
SAAT:
SAAT:
13.00 – 14.30
13.00 – 14.30
ANABİLİM DALI : İNGİLİZCE İŞLETME
PRORAMI :İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz I.
YY
DERSİN ADI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
10/11/2014
29.12.2014
19.01.2015
30.10.2014
07.01.2015
22.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
28.10.2014
30.12.2014
20.01.2015
11.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
ÖĞRETİM ELEMANI
MBA 7027 Research
Methods and Statistics
Yrd.Doç.Dr.Gökhan
KARAGONLAR
MBA 7005 Management
and Organization
Prof.Dr.Yasemin ARBAK
MBA 7029 Accounting
Doç.Dr.Çağnur BALSARI
MBA 7033 Business
Economics
Prof.Dr.Adnan KASMAN
MBA 7031 Strategic
Marketing Management
Yrd.Doç.Dr. Sümeyra DUMAN
KURT
ANABİLİM DALI : İNGİLİZCE İŞLETME
PRORAMI :İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz
III. YY
DERSİN ADI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
ÖĞRETİM ELEMANI
MBA 7009 Business Policy
and Strategy
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
MBA 7047 International
Managemnt
Yrd.Doç.Dr. E. Bağış ÖZTÜRK
MBA 7051 International
Financial Management
Doç.Dr. Gülizar Kurt GÜMÜŞ
MBA 7051 International
Marketing Management
Doç.Dr. Bilge AYKOL
PROGRAMI: FİNANSMAN TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS I. DÖNEM
ANABİLİM DALI : İŞLETME
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
İşletme Finansı
Prof.Dr. Öcal USTA
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
Analitik Finans
Doç.Dr. Mine TÜKENMEZ
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Finansal Sistem ve Kurumlar
Doç. Dr.Erhan DEMİRELİ
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
Matematiksel Finans
Yrd.Doç.Dr. Ali KABAKÇI
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
PROGRAMI: FİNANSMAN TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS III. DÖNEM
ANABİLİM DALI : İŞLETME
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Finansal Operasyonlar
Prof.Dr. Berna TANER
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Menkul Kıymetler Analizi
ve Portföy Yönetimi
Prof.Dr. Öcal USTA
27.10.2014
19.12.2014
19.01.2015
Finans Mühendisliği
Doç.Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
Çok Uluslu Şirketlerde
Finans Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Ali KABAKÇI
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
ANABİLİM DALI : ARKEOLOJİ
PROGRAMI: ARKEOLOJİ YÜKSEK LİSANS
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
AKİ 5005: GEÇ ANTİK ÇAĞ
ANADOLU ARKEOLOJİSİ I
Prof.Dr. Ergün LAFLI
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
AKİ 5057: YUNAN DİNİ I
Yrd.Doç.Dr. Duygu Sevil AKAR
04.11.2014
TANRIVER
06.01.2015 20.01.2015
AKİ 5055: BATI ANADOLU’DA
MEZAR TİPLERİ
Doç.Dr. Aygün Ekin MERİÇ
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
AKİ 5001: ANTİK DÖNEMDE
KAMU YAPI VE ALANLARI
Yrd.Doç.Dr. Akın ERSOY
05.11.2014
07.01.2015 21.01.2015
AKİ 5003: HELLENİSTİK DÖNEMDE
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
DOĞU AKDENİZ
30.10.2014
08.01.2015 22.01.2015
AKİ 5015: İRAN ARKEOLOJİSİ
Yrd.Doç.Dr. AhmetT UHRİ
30.10.2014
08.01.2015 22.01.2015
AKİ 5011: HELE VE ROMA
GEMOLOJİ SANATI I
Prof.Dr. Ergün LAFLI
31.10.2014
02.01.2015 23.01.2015
ANABİLİM DALI : ARKEOLOJİ
PROGRAMI: ARKEOLOJİ DOKTORA I.DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
ARK 6021: KLASİK ARKEOLOJİDE YAYIN
UYGULAMALARI I
Prof.Dr. Ergün LAFLI
27.10.2014
29.12.2014
19.01.2015
ARK 6029: HELEN VE ROMA BRONZ
SANATI
Prof.Dr. Ergün LAFLI
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
ARK 6033: KENTLEŞME TEORİLERİ VE
KENTLİLİK BİLİNCİ
Yrd.Doç.Dr. AhmetT UHRİ
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
ARK 6053: ANADOLU KÜLTLERİ VE
AGONLAR
Doç.Dr. Aygün Ekin MERİÇ
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
ARK 6049: ANADOLU SALÇUKLARI
TARİHİ VE UYGARLIĞI
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
ARK 6023: IONİA İN HELLENİSTİC AND
ROME ERA I
Prof.Dr. Ergün LAFLI
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
ARK 6031: ROMA SİVİL MİMARİSİ VE
YAŞAM
Yrd.Doç.Dr. Akın ERSOY
05.11.2014
31.12.2014
21.01.2015
31.10.2014
02.01.2015
23.01.2015
ARK 6051: ARKEOLOJİK RESTORASYON I Yrd.Doç.Dr. Ali Kazım ÖZ
ARK 6055: NÜMİZMATİK İNCELEMELER
Yrd.Doç.Dr. Duygu Sevil AKAR
TANRIVER
07.11.2014
09.01.2015
23.01.2015
ARK 6061: ARKEOMALZEMELER VE
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Yrd.Doç.Dr İhsan Murat KUŞOĞLU
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
ANABİLİM DALI : ARKEOLOJİ
PROGRAMI: ARKEOLOJİ DOKTORA III.DÖNEM
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
ARK 6035: Anadolu'da Geç Antik
Çağ Toplumu ve Ekonomisi
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
ARK 6041: Bilim Tarihi ve Felsefesi
Yrd.Doç.Dr. AhmetT UHRİ
1.Şube
04.11.2014
06.01.2015 20.01.2015
ARK 6057 : Roma Mimarlık ve
Mühendisliği 1.Şube
Yrd.Doç.Dr. Ali Kazım ÖZ
30.10.2014
08.01.2015 22.01.2015
ARK 6059: Mitolojinin Yunan
Sanatına Etkileri 1.Şube
Yrd.Doç.Dr. Duygu Sevil AKAR
06.11.2014
TANRIVER
08.01.2015 22.01.2015
ANABİLİM DALI : İNGİLİZCE İŞLETME
PRORAMI :İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz
III. YY
DERSİN ADI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
06.11.2014
08.01.2015
22.01.2015
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
03.11.2014
05.01.2015
19.01.2015
10.11.2014
29.12.2014
19.01.2015
ÖĞRETİM ELEMANI
MBA 7009 Business
Policy and Strategy
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
MBA 7047 International
Managemnt
Yrd.Doç.Dr. E. Bağış ÖZTÜRK
MBA 7051 International
Financial Management
Doç.Dr. Gülizar Kurt GÜMÜŞ
MBA 7051 International
Marketing Management
Doç.Dr. Bilge AYKOL
ANABİLİM DALI : PSİKOLOJİ
PROGRAMI: PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
PSİ 5013 Klinik Psikolojide
Mesleki Etik
Doç.Dr. Gülay DİRİK
05.11.2014
07.01.201
5
21.01.2015
PSİ 5037 Grup Dinamikleri
Yrd.Doç.Dr. Serap AKFIRAT
05.11.2014
07.01.201
5
21.01.2015
PSİ 5027 Klinik Görüşme ve
Değerlendirme
Doç.Dr. Orçun YORULMAZ
30.10.2014
08.01.201
5
22.01.2015
PSİ 5025 Qantative Research
Methods in Psychology
Doç.Dr. Gülay DİRİK
30.10.2014
08.01.201
5
22.01.2015
PSİ 5039 Political Psychology and
Culture
Yrd.Doç.Dr. Serap AKFIRAT
30.10.2014
08.01.201
5
22.01.2015
PSİ5029 Cognitive – Behavioral
Psychotherapy
Yrd.Doç.Dr. Esin YILMAZ
31.10.2014
02.01.201
5
23.01.2015
PSİ 5019 Benlik Psikolojisi
Yrd.Doç.Dr. İnci BOYACIOĞLU
07.11.2014
BAL
09.01.201
5
23.01.2015
PROGRAMI: KAMU HUKUKU DOKTO
I.DÖNEM
ANABİLİM DALI : KAMU HUKUKU
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
Fundamental Rights and Freedoms
Yrd.Doç.Dr. Tijen DÜNDAR SEZER
27.10.2014
29.12.2014 19.01.2015
Ekonomik İdare Hukuku
Prof.Dr.Meltem KUTLU GÜRSEL
03.11.2014
05.01.2015 19.01.2015
İş Uyuşmazlıkları ve Hal Yolları
Prof.Dr. Melda SUR
05.11.2014
07.01.2015 20.01.2015
Organisations Internotionales
Prof.Dr. Melda SUR
30.10.2014
08.01.2015 22.01.2015
Hukuk Araştırmalarında Metod (zorunlu) Prof.Dr.Yusuf KARAKOÇ
30.10.2014
08.01.2015 22.01.2015
Ceza Muhakemesi Hukuku Soruşturma
Evresi
07.11.2014
09.01.2015 23.01.2015
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
BÜTÜNLEME
ANABİLİM DALI : KAMU HUKUKU
DERSİN ADI
PROGRAMI: KAMU HUKUKU DOKTO
III.DÖNEM
ÖĞRETİM ELEMANI
ARASINAV
FİNAL
BÜTÜNLEME
Enerji Hukuku
Prof.Dr.Meltem KUTLU GÜRSEL
04.11.2014
30.12.2014
20.01.2015
Kamu İcra Hukuku
Prof.Dr.Yusuf KARAKOÇ
04.11.2014
06.01.2015
20.01.2015
Ceza Muhakemesi
Hukukunda Temel Haklara Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Müdaheleler
30.10.2014
08.01.2015
22.01.2015
Temel Hakların Korunması Doç.Dr.Oğuz ŞİMŞEK
05.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
2 811 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content